Korkea-asteen opiskelijan työllistyminen ja työelämän haasteet Marita Rimpeläinen-Karvonen Oulun seudun TE-toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkea-asteen opiskelijan työllistyminen ja työelämän haasteet. 15.04.2009 Marita Rimpeläinen-Karvonen Oulun seudun TE-toimisto"

Transkriptio

1 Korkea-asteen opiskelijan työllistyminen ja työelämän haasteet Marita Rimpeläinen-Karvonen Oulun seudun TE-toimisto 1

2 Työmarkkinoiden megatrendit (tutkija Pirkko Oilinki-Nenosen Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen sivuille tuottamaa aineistoa mukaillen) 1.Ikääntyminen lasten ja nuorten vähentyminen 2.Osaaminen syrjäytyminen 3.Luovuus turvattomuus 4.Globalisaatio lokalisaatio 5.Verkottuminen yksilöllisyys 6.Teknologisuus kestävä kehitys (hyvinvointi) 2

3 1.Ikääntyminen lasten ja nuorten väheneminen Lasten ja nuorten määrä ja osuus vähenee - nuoria tulee työmarkkinoille aiempaa vähemmän - kilpailu nuorista osaajista kiihtyy - muuttoliikkeen merkitys korostuu - lasten ja nuorten palvelujen tarve vähenee (kouluverkko) - nuorten arvoihin kasvavaa huomiota (nuorisokulttuuri) Ikääntyneiden määrä ja osuus kasvaa - työvoiman ikääntyminen (työlliset, työttömät) - eri alat erilaisia, poistuman korvaustarve vaihtelee -työssäoloaika pitenee -vanhusten palvelujen tarve kasvaa (hyvinvointipalvelut) Ulkomainen työvoima 3

4 2.Osaaminen syrjäytyminen Osaamisen merkitys kasvaa -osaamisen vaatimustaso kasvaa (erikoisosaaminen, laaja-alaisuus) -rutiinipalvelut korvautuvat automaatiolla ja teknologialla -sähköiset palvelut ja yksilölliset asiantuntijapalvelut lisääntyvät -palveluosaaminen korostuu- asiakaslähtöinen ongelmaratkaisu -julkisen sektorin rooli muuttuu - Hyvä tyyppi taidot korostuvat Syrjäytyminen lisääntyy - kehitys- ja kehittyneiden alueiden kuilu syvenee - Ei-osaajat yhteiskunnan kasvavana haasteena - työstä syrjäytymisessä korostuvat alueelliset ja osaamisen erot; samanaikainen työttömyys ja työvoimapula -kasvavat yhteiskunnalliset ongelmat (rikollisuus) -Ammattirakenne muuttuu - koneet ja ulkoistaminen vähentävät teollisuuden työllisyyttä 4

5 3.Luovuus turvattomuus -tulevaisuuden työntekijä? Visio 2015: työntekijä on itseään ja toista arvostava, omaan osaamiseen ja sen kehittämiseen sitoutunut muutoksen tekijä sopeutumiskyky ja -pakko muutoksessa -uudet alat, perinteisten alojen uudistuminen -jatkuva muutos ja muutospakko -toimintojen kasvava pirstaleisuus -epävarmuus 5

6 4.Globalisaatio - lokalisaatio -kiristyvä kansainvälinen kilpailu, kasvava tuottavuusvaatimus -globaalit markkinat: vientimahdollisuudet, tuonnin uhka -globaali pääoma (ylikansalliset suuryritykset) -globaali verkottuminen (yritykset, organisaatiot, tutkimus, yksilöt) -globaali työvoima (kilpailu osaajista, aivovienti) -globaali kulttuuri (elämäntyylit, kulutustottumukset, viihde) Keskittymiskehitys: -muuttoliike (taajamoituminen, autioituminen) -liikenneverkkojen ja logistiikan rooli -kasvukeskusten kiristyvä kilpailu -rakenteellinen jatkuva muutos, erojen kasvu 6

7 5.Verkottuminen - yksilöllisyys Verkottuminen koskee useita tasoja ja asioita -yksilöiden (työryhmät, tiimit, asiantuntijaverkostot ) -yritysten (sopimusvalmistus, ulkoistaminen, palvelukonseptit ) -organisaatioiden (tilaaja-tuottaja -malli ) Asiakaslähtöisyys (räätälöidyt palvelut, erikoispalvelut) -yksilölliset tarpeet Erikoistuminen -yksilöiden erikoisosaaminen, asiantuntijuus, kädentaitojen mestarit, huippuosaajat ->Tiedon pirstaloituminen ja syventyminen (erikoistuminen, infoähky) 7

8 6.Teknologisuus- kestävä kehitys -tehokkaampien ja tuottavampien ratkaisujen etsiminen, uudenlainen tuotanto -uudet teknologia-alat (ICT-, bio-, ympäristö-, nanoteknologia) -teknologian hyödyntäminen haasteena (mobiilipalvelut, sähköiset palvelut, työprosessien kehittäminen, etätoiminnot) -taloudellisten arvojen rinnalle sosiaaliset ja ekologiset arvot -ympäristöarvot, asiakkaiden ekologisuus -kestävät ratkaisut, elinkaariajattelu 8

9 Megatrendien asettamat työelämähaasteet työntekijälle -muutosvalmius ja urasuunnittelu -työtehtävien vaihtaminen -ammatinvaihtaminen -työpaikan vaihtaminen -jatkuva itsensä kehittäminen ja oman osaamisen päivittäminen -verkostoituminen -yhteistyötaidot -tiimitaidot -kielitaito -atk-taidot -kyky sietää epävarmuutta 9

10 Työllisyyskatsaus 2/09/ TE-keskus -työttömien osuus työvoimasta Pohjois-Pohjanmaalla 11,5 % ja koko maassa 9,4% -nuorten alle 25-v. osuus 16,9%, koko maassa 13,5% -työttömiä , nousua viime vuodesta 3650 henkilöä -alle 25-v. työttömiä 3119, nousua 703 -korkeakoulututkinnon suorittaneita työttömiä noin 2504 (alimmasta tutkijakoulutukseen) -työttömyys nousi eniten teollisuusalan, rakennusalan ja tekniikan alan työtehtävissä -työttömyys laski hieman terveyden- ja sairaanhoitoalalla, tavaroiden myyntityössä sekä majoitusliike- ja suurtaloustyössä -työpaikkoja TE-toimistoissa avoinna 5286, joista uusia 3893, määrä nousi hieman viime vuodesta 10

11 Työllisyyskatsaus 3/09 työttömiä työttömyyden keston mukaan 3kk 6kk yli 6kk yht. merkonomi, liiketalouden opistotutkinto teknikko, kone- ja rakennustekniikka terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste käsi- ja taideteoll. ja konservoinnin AMK-tutkinto kuvataiteen AMK-tutkinto medianomin AMK-tutkinto humanistisen alan ja kulttuurialan AMK-tukinto tradenomi, liiketalouden AMK-tutkinto sosionomi insinööri AMK, kone-, energia- ja kuljetustekniikka insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka insinööri AMK, tieto- ja tietoliikennetekniikka insinööri AMK, prosessi- ja materiaalitekniikka insinööri AMK, rakennus- ja maanmittaustekniikka insinööri AMK, tuotantotalous insinööri AMK, muu

12 Työllisyyskatsaus 3/09 työttömiä työttömyyden keston mukaan 3kk 6kk yli 6kk yht. rakennusmestari AMK laboratorioanalyytikko AMK agrologi AMK hortonomi AMK metsätalousinsinööri AMK ympäristösuunnittelija AMK metsätalousinsinööri terveydenhuollon AMK sosiaalialan AMK matkailu-, rav.- ja talousalan AMK-tutkinto vapaa-aikatoim. ja liikunnan AMK-tutkinto tradenomi, liiketalouden ylempi AMK-tutkinto tekniikan ja liikenteen AMK- jatkotutkinto

13 Työllisyyskatsaus 3/09 Työllisyysnäkymät ennakointitietoa tarjolla ennustaminen epävarmaa varsinkin pidemmällä tähtäimellä tulevaisuuden aloja? terveydenhuolto opetus, koulutus hyvinvointialat palvelualat ympäristöala tulevaisuudessa tulee työelämästä poistumaan valtavasti väestöä eläkkeelle -> tuleva työvoimapula 13

14 Miten löydät työtä Ole aktiivinen Työllistyminen vaikeutuu jo 3 kuukauden työttömyyden jälkeen Hyödynnä eri kanavia, käytä hyväksi verkostoja Laajenna tarvittaessa työnhakualuettasi Näkyvät ja näkymättömät työpaikat Noin 70% työpaikoista ns. piilotyöpaikkoja 14

15 Työnhakutaidot Surffaa netissä työpaikkasivustoilla ja työnantajien sivustoilla Lähetä kohdennettuja ja avoimia hakemuksia Mieti, mitä osaat ja mitkä ovat vahvuutesi Markkinoi osaamistasi Soita työnantajalle lisätietojen saamiseksi Valmistaudu työpaikkahaastatteluun Varaudu hankaliin kysymyksiin Valmistaudu itse esittämään pari kysymystä 15

16 TE-toimisto tukee työnhakua sivut Paikkavahti, CV-netti Työnhakukeskus ja itsepalvelupäätteet TE-toimiston infotilaisuudet: mm. yrittäjäinfot Työnhakuvalmennus, ATK-valmennus, Hakemuspreppaus, Haastattelupreppaus Liikkuvuusavustus Matka-avustus Muuttoavustus Työelämävalmennus 16

17 Liikkuvuusavustus Työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle työnhakijalle, joka hakee työtä oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta Matkakustannuksiin työpaikkahaastatteluun tai uuteen työpaikkaan menemiseen kotimaassa Haettava aina etukäteen 0,21 euroa/kilometri Työn kesto vähintään 2 viikkoa ja työaika keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa 17

18 Matka-avustus avustus Työmarkkinatukea saaville Vähintään 2 kuukautta kestävä kokoaikatyö oman työssäkäyntialueen ulkopuolella Suomessa Maksetaan täysimääräinen työmarkkinatuki max. 4:ltä kuukaudelta työsuhteen alkamisesta Anottava ennen työsuhteen alkamista 18

19 Muuttoavustus Työmarkkinatukea saaville tai muutosturvan piiriin kuuluville Uusi työpaikka sijaitsee Suomessa Työn kesto vähintään 6 kuukautta Työaika vähintään 18 tuntia viikossa Avustusta täytyy hakea ennen työsuhteen alkua Suuruus enimmillään 700 euroa 19

20 Työel elämävalmennus Tavoitteena työkokemuksen hankkiminen, uudenlaisten työtehtävien kokeileminen sekä työhönsijoittumisen ja ammattitaidon edistäminen Ei ole työsuhde, tehdään kirjallinen sopimus Taloudellisena tukena täysimääräinen työmarkkinatuki (25,63 ) tai palkkatuki. Lisäksi ylläpitokorvaus 8 /päivä Valmennuspaikkana voi olla mm. valtio, kunta, kuntayhtymä, yritys, yhdistys tai säätiö 20

21 Urasuunnittelu -tietoa ammateista, ammattialoista ja koulutuksesta -tietoa tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista -tietoa omasta itsestä, kiinnostuksista, kyvyistä ja taidoista, luonteesta ja persoonallisuudesta -laaja-alainen osaaja vaiko kapean alueen erikoisasiantuntija? -asiantuntija- vaiko johtotehtäviin? -kansainväliseen toimintaympäristöön? -yrittäjäksi? 21

22 Urasuunnittelu Omakohtainen pohdinta -kiinnostukset ja kyvyt, harrastukset -opintomenestys -työkokemus; mikä meni hyvin, mikä kaipasi kehittämistä; mistä piti, mistä ei -rajoitukset, esim. terveydelliset tekijät Palaute työnantajilta ja kollegoilta -kehityskeskustelut, suoritusarvioinnit Ammattilaisten apu -TE-toimiston tai oppilaitosten tarjoamat palvelut 22

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 Väliraportti 1 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Marita Aho, Henni Timonen (toim.) 28.5.2002 2

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Vuonna 2013-2014 on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen

Vuonna 2013-2014 on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen Vuonna 2013-2014 on tehty useita toimialakohtaisia yrityskyselyitä/selvityksiä: Teknologiateollisuus Konepajateollisuus Rakennusala Yksityinen sosiaali- ja terveysala Majoitus- ja ravitsemusala Kemian

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

opiskelulla menestykseen

opiskelulla menestykseen Insinööreille riittää kysyntää. tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Korkeakoulu-uudistus Lisää mahdollisuuksia ja helppoja kurssivalintoja laadusta tinkimättä. Aikuiskoulutus on Suomessa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013

LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 LIITE 2 25.05.2009 1 TYÖVOIMAPOLITIIKKA VAKKA-SUOMESSA OSAAVAN JA RIITTÄVÄN TYÖVOIMAN VARMISTAJANA 2010-2013 1. LÄHTÖTILANNE Työpaikat, työllisyys ja tuotanto Seudun työpaikkojen ja yrityskannan kehitys

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot