Ensimmäisen aallon harjalla Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluiden markkinat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensimmäisen aallon harjalla Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluiden markkinat 2000 2004"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 19/2003 /V Ensimmäisen aallon harjalla Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluiden markkinat Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003

2 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö teetti ensimmäisen tutkimuksen tekstiviestimarkkinoista vuonna Nyt ilmestynyt tutkimus on neljäs. Tutkimuksen sisältöä on laajennettu vuosien aikana. Uusimmassa tutkimuksessa on tekstiviestimarkkinoiden lisäksi tutkittu myös WAP- ja MMS-palveluiden markkinoita. Tutkimuksen kansainvälisessä osuudessa on lisäksi tarkasteltu kuuden muun eurooppalaisen maan tekstiviestimarkkinoita. Mobiilipalveluiden osalta (WAP ja MMS) elämme kehityksen ensimmäistä vaihetta. Tällä hetkellä alle 40 prosenttia matkapuhelimista on mobiilipalvelupuhelimia, mutta on odotettavissa, että niin WAP-, GPRS- kuin MMS-puhelinten osuus kasvaa vuoden 2004 loppuun menneessä. Samalla tekstiviestimäärän kasvun odotetaan laskevan. Tutkimuksen on tehnyt ebird Scandinavian konsultti Kalle Snellman. Päälähteenä ovat olleet alan toimijoiden haastattelut. Muita lähteitä ovat olleet alaa koskevat julkaisut, alan yritysten julkaisemat tiedot sekä muu julkinen aihetta koskeva materiaali. Selvityksessä esitetyt johtopäätökset ja suositukset ovat konsultin omia. Helsingissä huhtikuussa 2003 Mikael Åkermarck Tutkija

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO SUMMARY JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAVOITTEET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Tekstissä esiintyvien yritysten nimiä MATKAPUHELINLEVINNEISYYDEN KEHITYS MATKAPUHELINLIITTYMIEN LEVINNEISYYS SUOMESSA MATKAPUHELINMALLIEN LEVINNEISYYS TEKNOLOGIOITTAIN MOBIILIPALVELUIDEN KOKONAISMARKKINAT TEKSTIVIESTIPALVELUT TIENNÄYTTÄJINÄ TEKNOLOGIAVALIKOIMAN KASVAESSA MOBIILIPALVELUMARKKINOIDEN ARVON KEHITYS SISÄLTÖPALVELUMARKKINAT PALVELUNTARJOAJIEN KAUPALLISIA HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA NUMEROINNIN SIIRRETTÄVYYDEN KAUPALLISIA VAIKUTUKSIA PALVELUIDEN LASKUTUKSEEN TEKSTIVIESTIPALVELUT TEKSTIVIESTILIIKENNE KASVAA YHÄ MARKKINOIDEN ARVO KÄÄNTYMÄSSÄ LASKUUN YKSITYISVIESTIMARKKINAT SISÄLTÖPALVELUMARKKINAT Sisältöpalvelutarjonnan jakaantuminen operaattoreiden ja kolmansien osapuolien kesken Estoluokkien vaikutus sisältöpalveluiden tarjontaan ja kysyntään WAP-PALVELUT MMS-PALVELUT MMS-YKSITYISVIESTINTÄ MMS-SISÄLTÖPALVELUT TEKSTIVIESTIMARKKINOIDEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU GSM-MATKAPUHELIMIEN LIITTYMÄTIHEYS ERI MAISSA TEKSTIVIESTILIIKENNE TEKSTIVIESTIMARKKINOIDEN ARVO LÄHTEET HAASTATTELUT MUITA LÄHTEITÄ LIITTEET

4 TAULUKKO- JA KUVIOLUETTELO Kuvio 1. Digitaalisten matkapuhelinliittymien levinneisyys Suomessa Kuvio 2. Tutkimuksessa käytetty jaottelu matkapuhelinmalleille...17 Kuvio 3. Arvio matkapuhelinmallien levinneisyyden kehityksestä Suomessa Taulukko 1. Digitaalisten matkapuhelimien määrä Suomessa Kuvio 4. Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-markkinoiden arvon kehitys (milj. euroa)...22 Taulukko 2. Mobiilipalvelumarkkinoiden arvo (milj. euroa)...23 Kuvio 5. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon kehitys (milj. euroa)...24 Kuvio 6. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen palveluittain (milj. euroa)...25 Taulukko 3: Tutkimuksessa käytetty mobiilipalveluiden jaottelu...26 Kuvio 7. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen hyöty- ja viihdepalveluihin Kuvio 8. Tekstiviestiliikenteen määrän kehitys Suomessa (milj. kpl)...30 Kuvio 9. Kokonaistekstiviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys (arvot ilman alv.)...31 Taulukko 4. Kokonaistekstiviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys (arvot ilman alv.)...32 Kuvio 10. Tekstiviestiliikenne operaattoreittain Suomessa (miljoonaa tekstiviestiä)...33 Taulukko 5. Tekstiviestiliikenne operaattoreittain Suomessa (miljoonaa tekstiviestiä)...34 Kuvio 11. Tekstiviestiliikenteen jakaantuminen yksityisviestintään ja sisältöpalveluihin Kuvio 12. Tekstiviestimarkkinoiden arvon jakaantuminen yksityisviestintään ja sisältöpalveluihin Kuvio 13. Yksityisviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys (arvot ilman alv.)...36 Taulukko 6. Yksityistekstiviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys (arvot ilman alv.)...37 Kuvio 14. Sisältöpalveluviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys (arvot ilman alv.)...38 Taulukko 7. Tekstiviestipohjaisen sisältöpalveluviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys (arvot ilman alv.)...39 Kuvio 15. Sisältöpalvelutarjonnan jakaantuminen operaattoreiden ja kolmansien osapuolien kesken Kuvio 16. WAP-ominaisuuden sisältävien puhelinten levinneisyyden kasvu sekä WAP-markkinoiden arvon kasvu Kuvio 17. MMS-puhelinten levinneisyyden kasvu sekä MMS-markkinoiden arvon kasvu Kuvio 18. GSM-liittymätiheys maittain vuosina 2001 ja Taulukko 8. GSM-liittymien määrä ja liittymätiheys maittain vuosina 2001 ja Kuvio 19. Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä GSM-liittymää kohden maittain vuosina Taulukko 9. Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä GSM-liittymää kohden maittain vuosina Kuvio 20. Tekstiviestiliikenne maittain vuosina (milj. kpl)...51 Taulukko 10. Tekstiviestiliikenne maittain vuosina (milj. kpl)...51 Kuvio 21. Tekstiviestimarkkinoiden arvon kehitys maittain vuosina (milj. euroa)...52 Taulukko 11. Tekstiviestimarkkinoiden arvon kehitys maittain vuosina (milj. euroa)

5 1 Yhteenveto Tutkimus käsittelee matkapuhelinverkoissa välitettäviä tekstiviesti-, WAP- ja MMSpalveluita, joista käytetään raportissa yhteisnimitystä mobiilipalvelut. Suomen mobiilipalvelumarkkinoiden arvoa on tarkasteltu vuosina sekä teknologioittain että sisältöpalveluihin ja yksityisviestintään jaoteltuna. Lisäksi tutkimuksessa on esitetty myös arvio matkapuhelinten levinneisyydestä teknologioittain vuosina Lopuksi on tarkasteltu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian ja Italian tekstiviestimarkkinoiden kokoa. Vuosien tiedot on kerätty operaattoreilta, palveluntarjoajilta ja muista lähteistä. Vuosien 2003 ja 2004 tiedot ovat ennusteita, jotka perustuvat tutkimuksessa kerättyihin tietoihin sekä ebirdin näkemykseen markkinoiden kehityksestä. Mobiilipalvelumarkkinoiden arvon kasvu on pysähtynyt Pitkään jatkunut mobiilipalvelumarkkinoiden arvon kasvu pysähtyi vuonna 2002, vaikka palveluiden käytön kasvu jatkui edellisvuoteen verrattuna. Markkinoiden kokonaisarvo oli 188 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Merkittävimpänä syynä kasvun pysähtymiselle oli arvoltaan ja viestiliikenteeltään suurimman yksittäisen mobiilpalvelun, tekstiviestipohjaisen yksityisviestinnän kasvun hidastuminen sekä yksityisviestien keskihintojen lasku vuonna Yksityisviestien keskihinnat laskivat 20 prosenttia vuonna Tärkeimpänä syynä keskihintojen laskuun oli Suomen suurimpien operaattoreiden, Soneran ja Radiolinjan päätökset laskea yksityisviestien hintoja alkuvuodesta Markkinoiden kokonaisarvo pysyi edellisen vuoden tasolla sisältöpalveluiden lisääntyneen käytön ansioista. Vuonna 2003 markkinoiden arvon ennustetaan pysyvän ennallaan, mutta vuonna 2004 markkinoiden arvon ennustetaan laskevan. Suomessa lähetettiin yli 1,4 miljardia tekstiviestiä vuonna 2002, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Päivittäin lähettiin lähes neljä miljoonaa viestiä vuonna Liittymää kohden lähetettiin keskimäärin 27 viestiä kuukaudessa. Yli 90 prosenttia tekstiviestiliikenteestä oli yksityisviestejä. Markkinoiden arvosta yksityisviestien osuus oli vajaat kolme neljännestä. Yksityisviestejä lähetettiin noin 1,3 miljardia vuonna 2002, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Viestiliikenteen kasvusta huolimatta yksityisviestimarkkinoiden arvo laski viisi prosenttia. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvo kasvoi vuonna 2002 Valtaosa sisältöpalveluiden markkinoiden arvosta koostuu tekstiviestipohjaisista sisältöpalveluista tutkimuksessa tarkasteltuna ajanjaksona WAP- ja MMSsisältöpalveluiden osuuden ennustetaan kuitenkin kasvavan vuosina 2003 ja 2004 samalla kun tekstiviestipohjaisten sisältöpalvelumarkkinoiden arvon ennustetaan kääntyvään laskuun. Vuonna 2004 tekstiviestipohjaisten sisältöpalveluiden arvioidaan kuitenkin muodostavan yhä noin 80 prosenttia sisältöpalvelumarkkinoiden kokonaisarvosta. Vuonna 2002 sisältöpalvelumarkkinoiden yhteenlaskettu arvo oli 53 miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2001 markkinoiden 4

6 arvo oli 46 miljoonaa euroa. Markkinoiden arvon odotetaan yhä kasvavan vuosina 2003 ja 2004, vaikka kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan aikaisemmista vuosista. Vuonna 2003 markkinoiden arvon ennustetaan nousevan 56 miljoonaan euroon ja vuonna miljoonaan euroon. Kasvun hidastuminen johtuu useiden suosituimpien mobiilipalveluiden käytön saturoitumisesta. Esimerkiksi arvoltaan suurimman yksittäisen mobiilipalvelun, soittoäänien, myynti pysyi ennallaan vuonna 2002 edelliseen vuoteen verrattuna. Nykyisellä palveluvalikoimalla sisältöpalvelumarkkinoiden ei uskota kasvavan nopeasti. Viihdepalveluiden osuus oli yli kaksi kolmannesta mobiilipalvelumarkkinoiden kokonaisarvosta. Hyötypalveluiden osuus kokonaisuudesta kasvoi kuitenkin vuonna WAP-palveluiden käyttö kasvoi merkittävästi vuonna 2002 edelliseen vuoteen verrattuna. WAP-palvelumarkkinoiden arvo oli noin kaksi miljoonaa euroa ja niiden osuus sisältöpalvelumarkkinoiden arvosta oli noin neljä prosenttia vuonna Suosituimpia WAP-palveluita olivat mm. mobiilisähköposti, treffipalvelut, soittoäänet, tiedonhakupalvelut, uutiset sekä pankkipalvelut. Ensimmäiset MMS-palvelut ja -puhelimet tulivat markkinoille vuoden 2002 aikana. Palveluiden käyttö oli kuitenkin vähäistä johtuen jo MMS-puhelinten pienestä levinneisyydestä. MMS-palveluiden käytön arvioidaan kuitenkin lisääntyvän palvelutarjonnan ja MMS-puhelinten levinneisyyden kasvaessa. Matkapuhelinten teknologiavalikoima on kasvussa WAP- ja MMS-palveluiden käytön kasvun perusedellytyksenä on näillä teknologioilla varustettujen matkapuhelimien levinneisyyden kasvu. Vuoden 2002 lopussa digitaalisia matkapuhelinliittymiä oli Suomessa yhteensä yli 4,4 miljoonaa. Valtaosa käytössä olevista matkapuhelimista oli GSM-puhelimia ilman WAP-, GPRS- tai MMS-ominaisuuksia. MMS-puhelimien osuus oli noin kaksi prosenttia, GPRSpuhelimia kahdeksan prosenttia ja WAP-puhelimia ilman GPRS-ominaisuutta noin 28 prosenttia. ebirdin arvion mukaan WAP-, GPRS- ja MMS-puhelinten osuus kasvaa merkittävästi vuoden 2004 loppuun mennessä. Samalla potentiaalisten WAP- ja MMS-palveluiden käyttäjien määrä kasvaa huomattavasti. Norjassa lähetetään eniten tekstiviestejä matkapuhelinliittymää kohden Tekstiviestintä oli yleistynyt kommunikaatiomuotona kaikissa tutkituissa maissa. Jokaisessa maassa lähetettiin kuukausittain keskimäärin vähintään viisitoista tekstiviestiä GSM-matkapuhelinliittymää kohden vuonna Valtaosa tekstiviestiliikenteestä oli yksityisviestejä. Suurinta tekstiviestien käyttö oli Norjassa, missä lähetettiin kuukausittain jopa 45 tekstiviestiä matkapuhelinliittymää kohden. Vähiten tekstiviestejä käytettiin Ruotsissa, missä lähetettiin kuukausittain keskimäärin 15 viestiä liittymää kohden. Kuukausittain matkapuhelinliittymää kohden lähetettyjen tekstiviestien määrä kasvoi kaikissa muissa maissa kuin Norjassa, missä lähettyjen viestien määrä pysyi ennallaan. 5

7 Tekstiviestinnän omaksuminen liittyy olennaisesti matkapuhelinlevinneisyyden kehitykseen. Useimmissa maissa tekstiviestien käyttö alkoi kasvaa voimakkaasti kun matkapuhelinlevinneisyys oli kasvanut noin prosenttiin väkiluvusta ja kuluttajien matkaviestintä oli yleistynyt. Esimerkiksi Suomessa tekstiviestintä alkoi kasvaa voimakkaasti vuosina 1997 ja 1998 kun GSM-matkapuhelinliittymien liittymätiheys oli ylittänyt 30 prosenttia. Poikkeuksen tekstiviestinnän omaksumisessa muodostaa kuitenkin Ruotsi, missä tekstiviestintä alkoi kasvaa voimakkaasti vasta kun GSM-matkapuhelimien liittymätiheys oli yli 50 prosenttia. Muita tekstiviestinnän omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan olevan mm. tekstiviestien hinnat puheluiden hintoihin verrattuna sekä monet maan kulttuuriin liittyvät tekijät. Saksassa oli tutkituista maista suurimmat tekstiviestimarkkinat. Siellä lähetettiin 23 miljardia viestiä 2002 markkinoiden arvon ollessa yli 3 miljardia euroa. Pohjoismaista suurimmat markkinat olivat Norjassa, missä lähetettiin yli 2 miljardia viestiä vuonna Markkinoiden arvo oli 214 miljoonaa euroa. 6

8 2 Summary This survey deals with SMS (short message services), WAP-, and MMS-services provided in the mobile telephone networks. The total value of these mobile services in Finland is measured in the years by mobile service technology. The services are further divided into person to person messaging and content services. Additionally the development of mobile phone penetration is examined by mobile phone technologies. Finally the survey compares the size of the SMS market between seven European countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Great Britain and Italy. The main information sources in this research are operators and service providers. Forecasts for the years 2003 and 2004 are based on the input from market players and ebird s outlook of the market development. Mobile services market value growth has stagnated in Finland The long lasted growth of the mobile services market (SMS, WAP and MMS services) value ceased in 2002 despite the ongoing growth of the use of the services. The total value of the mobile services market was 188 million euros, which is equal to the previous year. The major reason for the stagnated market growth was the declining value of the largest single mobile service, person to person SMS messaging. The average price of person to person messages decreased 20 per cent in 2002 as the two largest mobile operators, Sonera and Radiolinja, reduced their person to person SMS prices. However, the total value of the mobile services market did not decrease thanks to the growing use of content services. In the year 2003 the total market value is expected to remain in the same level as in 2002, but during 2004 the market value is forecasted to decline. A total of 1,4 billion SMS messages were relayed in the Finnish mobile networks in 2002, which is 18 per cent more than in the previous year. Close to an average of 4 million messages were sent daily in An average of 27 messages was sent monthly from every GSM subscription. Over 90 per cent of this SMS traffic was person to person messaging. The person to person messaging represented three quarters of the total market value and the rest of the market value consisted of the content services. A total of 1,3 billion person to person messages were sent in 2002, which is 18 per cent growth from the previous year. The value of the person to person SMS market decreased five per cent despite the growth of the traffic. The value of content service market increased in 2002 The majority of the content service market value consists of SMS based content services during the years However, WAP and MMS content services are expected to increase their share of the total market in the years 2003 and The value of the SMS content services market is expected to decrease at the same time. Nevertheless, the SMS content services are forecasted to stand for 80 per cent of the total content service market value in The value of the content service market grew from 46 million euros in 2001 to 53 million in 2002, which is an increase of 15 per cent. The market is forecasted to grow in 2003 and 2004 although the growth rates are expected to decline from the previous 7

9 years. The value of the market is anticipated to grow to 56 million euros in 2003 and to 58 million euros in The decreasing market growth rates are due to the saturation of many of the most popular content services. For example, the sales of the largest content service, ring tones, did not grow in The use of mobile services is not expected to grow significantly with the current selection of mobile services. Entertainment services stood for over two thirds of the total content service market value in 2002, the rest were information services. However, the share of information services grew in The use of WAP services grew significantly in The value of WAP services market was two million euros, which is around four per cent of the total content service market. Mobile , dating services, ring tones, news and banking services were among the most used WAP services. The first MMS services were launched in Due to the low penetration of MMS phones the use of services was still insignificant compared to SMS and WAP services. Nevertheless the use of MMS-services is expected to increase as the service selection and the installed base of MMS-phones grows. The technology selection of mobile phones is growing The precondition for the uptake of WAP and MMS services is a growth of the penetration of mobile phones based on these technologies. In the end of 2002 Finland had a total of 4,4 million mobile phone subscriptions. The major part of the mobile phones in use was basic GSM phones without WAP, GPRS or MMS capabilities. Two per cent were MMS phones, eight per cent GPRS phones, whereas WAP phones without GPRS stood for a 28 per cent share of all mobile phones in use. According to ebird s forecast the share of WAP, GPRS and MMS phones is expected to grow significantly by the end of Consequently the amount of potential users for WAP and MMS services increases considerably. Norwegians are still the most active users of SMS services The use of SMS has spread to all of the investigated countries. More than an average of 14 messages were sent monthly from every GSM subscription in each country in The majority of the SMS traffic consisted of person to person messages in each country. An average of 45 messages were sent monthly per GSM subscription in Norway, which makes the Norwegians the most active users of SMS messages.the lowest use of SMS was in Sweden, where an average of 15 messages were sent monthly per GSM subscription. The uptake of SMS services is closely related to the development of mobile phone penetration. In most countries the use of SMS messages started to take off when the penetration rate had reached around per cent and the mobile communications has spread into the consumer segment. Until the late 1990s there were considerable differences between the penetration rates in European countries. By the year 2002, the large differences had leveled off between the countries examined in this research. 8

10 In the year 2002, Germany was the biggest SMS market of the studied seven countries measured by the total number of messages. The Germans sent about 23 billion messages in At the same time the value of the SMS market was over 3 billion euros. Norway had the largest market among the Nordic countries. Norwegians sent over 2 billion messages in 2002 and the market value was 214 million euros. 9

11 3 Johdanto Suomi tunnetaan matkaviestinnän edelläkävijämaana, jonka matkapuhelinlevinneisyys on maailman korkeimpia. Suomi on edelläkävijä myös mobiilipalveluissa. Esimerkiksi tekstiviestintä yleistyi Suomessa ennen kuin muualla maailmassa. Suomi oli myös ensimmäinen maa, jossa julkistettiin kaupalliset WAP-palvelut vuonna Myös MMS-palveluiden markkinoille tuomisessa Suomi oli ensimmäisten maiden joukossa kesällä Mobiilipalveluiden taloudellisesta merkityksestä ja viestintätottumusten muutoksesta on olemassa vähän julkista tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa mobiilipalveluista mitoittamalla mobiilimarkkinoiden koko Suomessa sekä analysoimalla markkinoiden kehitystä vuosina Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut matkapuhelinten lisäarvopalveluita käsitteleviä tutkimuksia vuosittain. Tähän mennessä vuosina 2000, 2001 ja 2002 julkistetut tutkimukset ovat keskittyneet tekstiviestimarkkinoiden analysointiin. Tässä tutkimuksessa on analysoitu lisäarvopalveluita edellisiä tutkimuksia laajemmin. Tekstiviestipalveluiden lisäksi tässä tutkimuksessa on tarkasteltu WAP- ja MMSpalveluiden markkinoita. Vuosien tiedot perustuvat tutkimusta varten kerättyihin tietoihin matkapuhelinoperaattoreilta ja alan muilta toimijoilta. Vuosien 2003 ja 2004 tiedot ovat ennusteita, jotka perustuvat alan toimijoiden haastatteluihin sekä ebirdin näkemykseen. 3.1 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa seuraavat tiedot: Suomen tekstiviestiliikenteen määrä ja markkinoiden arvo vuonna sekä ennusteet vuosille Tekstiviestiliikenteen määrän ja arvon jakaantuminen yksityisviestintään ja sisältöpalveluihin sekä ennusteet vuosille Tekstiviestipohjaisten sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen eri palveluiden kesken vuonna 2002 Tekstiviestipohjaisen sisältöpalvelutarjonnan jakaantuminen operaattoreiden ja kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin Arvio matkapuhelinnumeroiden siirrettävyyden toteuttamisen kaupallisista vaikutuksista mobiilipalveluiden laskutukseen Arvio tekstiviestipohjaisten sisältöpalveluiden estoluokkien käyttöönoton vaikutuksista palveluiden kysyntään WAP-päätelaitteiden määrän kehitys Suomessa WAP-palveluiden käyttäjien määrä Suomessa vuonna

12 WAP-palvelumarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2002 ja ennuste markkinoiden kehityksestä vuosina MMS-ominaisuuden sisältävien päätelaitteiden määrän kehitys Suomessa MMS-palvelumarkkinoiden kehitysmahdollisuuksia Mobiilipalveluiden tarjoajien kaupallisia haasteita ja mahdollisuuksia Suomessa Matkapuhelinten levinneisyys Iso-Britanniassa, Italiassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa vuosina Tekstiviestiliikenteen määrä ja markkinoiden arvo vuonna 2002 sekä ennusteet vuosille Iso-Britanniassa, Italiassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa 3.2 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu sekä kirjoituspöytä- että haastattelututkimuksena. Merkittävimpiä lähteitä ovat tutkimusta varten helmi-maaliskuussa 2003 tehdyt asiantuntijahaastattelut sekä operaattoreiden ja televiranomaisten julkaisemat tekstiviestimarkkinoita koskevat tiedot. Haastatteltuja henkilöitä oli yhteensä 12, minkä lisäksi tietoja on kerätty muista lähteistä. Haastattelut olivat keskimäärin noin puolentoista tunnin mittaisia teemahaastatteluja. Tutkimuksessa käytettyjä tietolähteitä: Asiantuntijahaastattelut Mobiilipalveluita ja -markkinoita koskevat tutkimukset Operaattoreiden ja muiden markkinoilla toimivien yritysten vuosikertomukset Eri maiden televiranomaisten julkaisemat tilastot ja tutkimukset Eri maiden tilastolaitosten julkaisemat tilastot ja tutkimukset Kansainvälisten järjestöjen (esim. GSM Association) ilmoittamat tiedot ebird Scandinavian omat tutkimustiedot Teoston julkistamat tiedot soittoäänien tekijänoikeusmaksuista Lehtiartikkelit 11

13 3.3 Keskeisiä käsitteitä GPRS (General Packet Radio Service) on matkapuhelimissa käytettävä langaton tiedonsiirtopalvelu. GPRS:n avulla voidaan käyttää esim. WAP- ja MMS-palveluita. Muita tiedonsiirtopalveluita ovat mm. GSM-data ja HSCSD. GSM-data on matkapuhelimissa käytettävä langaton tiedonsiirtopalvelu. GSM-datan avulla voidaan käyttää esim. WAP-palveluita. Muita langattomia tiedonsiirtopalveluita ovat mm. HSCSD ja GPRS. HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) on matkapuhelimissa käytettävä langaton tiedonsiirtopalvelu. HSCSD:n avulla voidaan käyttää esim. WAP-palveluita. Muita langattomia tiedonsiirtopalveluita ovat mm. GSM-data ja GPRS. Matkapuhelinnumeron siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että matkapuhelimen käyttäjä voi säilyttää entisen numeronsa, vaikka vaihtaisikin matkapuhelinoperaattoriaan. Matkaviestintä on ajasta ja paikasta riippumatonta, mobiilin päätelaitteen välityksellä, yleisesti käytössä olevan verkon (esim. GSM) kautta tapahtuvaa viestintää. MMS (Multimedia Messaging Service) on laitevalmistajien sopima standardi, jonka avulla päätelaitteiden välillä voidaan lähettää tekstiä, ääntä, kuvia ja videotiedostoja sisältäviä viestejä. MMS-palvelut jakautuvat yksityisviestintään ja sisältöpalveluihin. MMS-yksityisviestillä tarkoitetaan henkilöiden välistä viestintää, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä ja kuvaa. MMS-sisältöpalvelut ovat palveluntarjoajalta tilattavia palveluita, esim. soittoääniä, säätietoja tai uutisia. Mobiilipalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkapuhelimella (tai muulla langattomalla päätelaitteella) käytettäviä matkapuhelinverkkojen välityksellä tarjottavia tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluita. Sekä yksityishenkilöiden väliset yksityisviestit että palveluntarjoajien sisältöpalvelut sisältyvät määritelmään. Operaattorit ovat telekommunikaatiopalveluja tarjoavia yrityksiä. Operaattoreita on kahta tyyppiä: palvelu- ja verkko-operaattoreita. (katso: palveluoperaattori ja verkkooperaattori) Palveluntarjoaja on operaattorin kautta tilattavan palvelun tarjoava yritys tai muu yhteisö. Palveluntarjoaja huolehtii palvelun toteuttamisesta joko kehittämällä sen itse tai kehittämällä sen ulkopuolisella. Palvelun sisältö voi koostua yhden tai useamman sisällöntuottajan aineistosta. Palveluntuottaja on sopimussuhteessa palvelua välittävän operaattorin kanssa. Useissa tapauksissa palveluntuottaja toimii palvelun ideoijana, rahoittajana ja toiminnan taloudellisen vastuun kantajana. Palveluntarjoaja vastaa myös sisällön oikeellisuudesta ja ylläpidosta. Tietoverkkoon liittyvällä palvelulla täytyy olla oikeustoimikelpoinen palveluntarjoaja. Lisäksi palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelu on lakien ja hyvien tapojen mukainen. Palveluoperaattori ei omista omaa verkkoa vaan vuokraa kapasiteettia verkkooperaattorilta. Palveluoperaattorilla on asiakassuhde telepalveluiden käyttäjiin. Palveluoperaattorit tarjoavat mm. matkapuhelinliittymiä asiakkaille ja toimivat palveluiden laskuttajina. 12

14 Sisällöntuottaja eli tiedontuottaja vastaa palveluna tarjottavan tietosisällön luomisesta tai kehittämisestä. Osalle sisällöntuottajista, esimerkiksi media-alan yrityksille, sisällöntuotanto on yrityksen varsinaista liiketoimintaa. Osa tekstiviestipalveluiden sisällöistä syntyy muun toiminnan ohella. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaistoiminnan yhteydessä syntyvät tiedot. Sisällöntuottaja voi olla myös yksityinen henkilö. Kaikissa palveluissa erillistä sisällöntuottajaa ei tarvita, koska sisältö syntyy palvelua käytettäessä. Sisällöntuottaja omistaa yleensä palvelussa käytetyn aineiston tekijänoikeudet. Sisältöpalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka voi olla esimerkiksi soittoääni, sääuutinen tai matkapuhelimen laskukertymä. Palvelun tilaaja maksaa sisällöstä palveluntarjoajalle joko suoraan tai operaattorin kautta. SMS on tarkoittaa samaa kuin tekstiviesti. (Katso tekstiviestin selitys alla) Tekstiviestiliikenne kuvaa matkapuhelinverkoissa lähetettyjen laskutettavien tekstiviestien (yksityisviestien ja sisältöpalveluiden) määrää. Tekstiviestipohjaisissa sisältöpalveluissa laskentaperusteena on palvelutapahtuma. Esimerkiksi soittoäänen tilaus on laskettu yhdeksi palvelutapahtumaksi, vaikka sen tilaus generoisi vastausviesteineen useamman kuin yhden tekstiviestin. Luvut eivät sisällä ilmaisia tekstiviestejä, kuten esim. matkapuhelimen vastauspalveluun liittyviä operaattorin lähettämiä muistutusviestejä. Sen sijaan operaattoreiden erityiskampanjoihin liittyvät ilmaistekstiviestit sisältyvät lukuihin. Tekstiviestillä tarkoitetaan lyhytsanomapohjaista viestinlähetystä GSM-verkossa. Yhden tekstiviestin pituus on korkeintaan 160 merkkiä (kirjainta/välilyöntiä/välimerkkiä) ja se voi sisältää myös muuta kuin tekstiä, esim. logon tai soittoäänen. Tekstiviesti kulkee aina operaattorin tekstiviestikeskuksen kautta lähetettäessä tai vastaanotettaessa sitä GSM-puhelimella. Tekstiviestiä käytetään tässä tutkimuksessa yleiskäsitteenä, joka kattaa sekä yksityisviestit että tekstiviestipohjaiset sisältöpalvelut. Tekstiviestiä kutsutaan myös nimellä lyhytsanomapalvelu. Englanniksi tekstiviesti tunnetaan nimellä short message service (SMS). Tekstiviestimarkkinoiden arvo koostuu yksityisviestintään ja sisältöpalveluihin käytetyistä euromääristä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty tekstiviestipalveluiden taustalla olevien ohjelmistojen, laitteiden sekä päätelaitteiden markkinoiden arvot. Lisäksi sisältöpalveluiden osalta markkinoiden arvoon ei sisälly tekstiviestien välityksellä ostettujen hyödykkeiden, kuten suklaalevyjen tai raitiovaunulippujen arvoja. Näistä palveluista luvut sisältävät kuitenkin tekstiviestiliikenteen kustannuksen. UMTS (Universal Mobile Telephone System) on kolmannen sukupolven laajakaistatekniikkaan perustuva matkaviestinstandardi, joka käyttää CDMAteknologiaa, ja jolla on riittävä nopeus ja kapasiteetti multimedialähetysten käsittelemiseksi. WAP (Wireless Application Protocol) on avoin kansainvälinen standardiprotokolla langattomassa verkossa toimiville sovelluksille. WAP on tekninen rajapinta internetperuspalveluiden tarjoamiselle matkapuhelimien ja muiden langattomien laitteiden kautta. 13

15 Verkko-operaattori on yritys joka tarjoaa verkkopalveluja rakentamalla tai ylläpitämällä matkapuhelinverkkoja. Verkko-operaattorit omistavat GSM-verkot tukiasemineen ja infrastruktuureineen. Yksityisviestillä tarkoitetaan henkilöiden välistä tekstiviestitystä, joka voi sisältää tekstin lisäksi tai sijasta esim. kuvaviestejä. Yksityisviesti lähetetään ja vastaanotetaan yleensä GSM-puhelimella, mutta niitä voi lähettää myös internetistä. Yksityisviestejä voi lähettää myös useammalle kuin henkilölle yhdelle kerrallaan. Käytännössä useimmiten kyseessä on GSM-puhelimesta toiseen GSM-puhelimeen lähetettävä tekstiviesti Tekstissä esiintyvien yritysten nimiä DNA = DNA Finland Oy Radiolinja = Oy Radiolinja Ab RSL COM = RSL COM Finland Oy Sonera = Sonera Oyj Telia = Telia Mobile Oy Jippii = Jippii Group Oyj 14

Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006

Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 2 Idean Enterprises, Inc. Esipuhe Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006.

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006. Riku Louho Hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavat tekijät Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006. Valvoja Professori Pirkko

Lisätiedot

Ryhmätekstiviestipalvelun hyödyntäminen erilaisissa organisaatioissa

Ryhmätekstiviestipalvelun hyödyntäminen erilaisissa organisaatioissa Ryhmätekstiviestipalvelun hyödyntäminen erilaisissa organisaatioissa Case: Preoni Oy Maija Keskinen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

Aistivammaisten käytettävissä olevat luettelopalvelut Selvitys

Aistivammaisten käytettävissä olevat luettelopalvelut Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 63/2005 Viestintä Aistivammaisten käytettävissä olevat luettelopalvelut Selvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot

Viestintä muutoksessa Niukkuudesta yltäkylläisyyteen

Viestintä muutoksessa Niukkuudesta yltäkylläisyyteen Viestintä muutoksessa Niukkuudesta yltäkylläisyyteen Julkaisuja 33/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Softaa koneisiin! TIIVISTELMÄ

Softaa koneisiin! TIIVISTELMÄ Softaa koneisiin! TIIVISTELMÄ 1 2 TIIVISTELMÄ Softaa koneisiin! Ohjelmisto-osaaminen suomalaisen teollisuuden uudistajana Tuomo Nikulainen Jyrki Ali-Yrkkö Timo Seppälä TIIVISTELMÄ 3 Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7

AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 2 AIKAKAUSLEHTIEN TALOUS... 9 2.1 Aikakauslehtialan rakenne... 9 2.2 Mediaanitunnusluvut... 12 2.3 Tulevaisuussimulaatio... 14 3 TEKNOLOGIASELVITYS...

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

Telepalveluyritysten rakenne ja toimintamahdollisuudet Kansainvälinen vertailu

Telepalveluyritysten rakenne ja toimintamahdollisuudet Kansainvälinen vertailu LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2004 Viestintä Telepalveluyritysten rakenne ja toimintamahdollisuudet Kansainvälinen vertailu Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Mikko Airamo Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.7.2008 Tekijät Pöyry Telecom Oy, Finnet

Lisätiedot

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Juhani Nokela Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi Diplomityö Espoo,

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2011

Markkinakatsaus 2/2011 Markkinakatsaus 2/2011 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2010 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2012

Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2012 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2012 Julkaisuja 24/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 77/2005 Viestintä. Internet-markkinat Suomessa 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 77/2005 Viestintä. Internet-markkinat Suomessa 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 77/2005 Viestintä Internet-markkinat Suomessa 2005 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.10.2005 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Sirpa Kellomäki Käsiteanalyysi mobiiliuutisista eri verkkoteknologioiden aikakausilla Multimediaviestinnän seminaari Vaasa 2002 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Kajander, Amanda 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA

MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA Jukka Korpi-Tassi Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Liiketalous JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) KORPI-TASSI, Jukka Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Maksu-tv:n muuttuva arvoverkko Maksu-tv:n kehitystrendeistä 2010-luvulla

Maksu-tv:n muuttuva arvoverkko Maksu-tv:n kehitystrendeistä 2010-luvulla Maksu-tv:n muuttuva arvoverkko Maksu-tv:n kehitystrendeistä 2010-luvulla Julkaisuja 35/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Mobiili-ICT kiinteistö- ja rakennusalalla. Tapio Matinmikko, Veli Möttönen, Anne Tolman, Kauko Tulla, Erkki Siira, Vili Törmänen & Pentti Vähä

Mobiili-ICT kiinteistö- ja rakennusalalla. Tapio Matinmikko, Veli Möttönen, Anne Tolman, Kauko Tulla, Erkki Siira, Vili Törmänen & Pentti Vähä VTT TIEDOTTEITA 2463 Tapio Matinmikko, Veli Möttönen, Anne Tolman, Kauko Tulla, Erkki Siira, Vili Törmänen & Pentti Vähä Mobiili-ICT kiinteistö- ja rakennusalalla VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2463 Mobiili-ICT

Lisätiedot

Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001

Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001 11 Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2001 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...9 SISÄLLYSLUETTELO...11 YHTEENVETO...13 SVENSK RÉSUMÉ...16 1. JOHDANTO...20 1.1. TUTKIMUKSEN AIHE JA TAUSTA...20 1.2. RAJAUKSET JA

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2013 Toimialakatsaus 2013 1

Toimialakatsaus 2013 Toimialakatsaus 2013 1 Toimialakatsaus 2013 1 2 Toimialakatsaus 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 1.1...Esipuhe... 4 4.3...Kansainvälinen taajuussuunnittelu...30 4.4...Radioluvat ja tutkinnot...31 1.2...Keskeisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa. Selvitys

Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa. Selvitys Huippunopean laajakaistan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa Selvitys Julkaisuja 22/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät. Konsulttiselvitys

Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät. Konsulttiselvitys Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät Konsulttiselvitys Julkaisuja 16/213 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Digitaalisen television ansaintalogiikat

Digitaalisen television ansaintalogiikat ArviD-julkaisuja 03/2004 Digitaalisen television ansaintalogiikat Palvelujen kustannuksista ja ansainnasta digi-tv:ssa Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 03/2004 Digitaalisen television ansaintalogiikat

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008 Telepalvelututkimus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 12.6.2008 Tekijä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Julkaisun laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Selvitys FiComin mobiilimarkkinointipilotista joulukuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan... 4 Mobiilibanneria

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot