SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (11) PÖYTÄKIRJA 8/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 9. päivänä marraskuuta 2009 kello Paikka: Nivala, kaupunginvirasto Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen (pj) Mauno Ranto Kari Valtanen (vpj) Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Pekka Pietiäinen Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja/sihteeri Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen puheenjohtaja Sami Kaarto sihteeri

2 2 (11) 71. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 72. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä lisäesityslistan mukaiset asiat kohdassa Kokouspöytäkirjojen vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin Haapajärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 74. Nivala-Haapajärven seudun yhteistyösopimus aluekehitys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä Sk-hall Pyhäjärvellä : 17. Muut esille tulevat asiat Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n ja Nihak Oy:n toiminnan koordinointi- / yhdistämissuunnitelma valmistellaan mennessä. Sk-hall Haapajärvellä: 27.3 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistyksen ja Nihak Oy:n yhteistyön kehittäminen Keskustellaan Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry.:n ja Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n lähentämisestä kokouksessa esiteltävän periaatteen pohjalta. Seutukuntahallituksen puheenjohtaja esittelee asian. Lisäksi päätettiin, että kunnat käsittelevät asiaa esitetyn periaatteen pohjalta ja ilmaisevat

3 3 (11) kantansa jatkovalmistelua ja toimenpiteitä varten mahdollisimman pian toiminnanjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Sk-hall Haapajärvellä: Kunnissa on käyty keskusteluja seutukuntayhdistyksen ja Nihak Oy:n toimintojen yhdistämisestä edellisessä seutukuntahallituksen kokouksessa käytyjen keskustelujen ja liitteenä olevan periaatekaavion mukaisesti. Tarkoituksena on virtaviivaistaa kuntien seudulliset kehittämistoiminnot yhdistämällä elinkeino- ja aluekehityspalvelut seutuyhdistyksen organisaatioon. Yhdistäminen toteutettaisiin osakekaupalla, jossa seutukuntayhdistys ostaisi jäsenkuntien omistamat Nikak Oy:n osakkeet merkintähinnalla (2,40 /osake). Ehdotus (muutettu): Virtaviivaistaakseen kuntien seudulliset kehittämistoiminnot yhdistämällä elinkeino- ja aluekehityspalvelut seutuyhdistyksen organisaatioon, hallitus esittää jäsenkunnilleen niiden omistamien Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n osakkeiden myymistä Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys r.y.:lle hintaan 2,40 /osake. Osakekaupan yhteydessä Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n osakassopimus korvataan Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys r.y.:n jäsenkuntien yhteistyösopimuksella, mikä käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa syksyllä Jäsenkuntien kannanotot ehdotettavaan toimintojen yhdistämiseen käsitellään seutukuntahallituksen seuraavassa kokouksessa Kärsämäellä. Sk-hall Kärsämäellä: Kuullaan jäsenkuntien kannanotot ja päätökset Nihak Oy:n osakkeiden myymisestä seutukuntayhdistykselle aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhdistämiseksi. Päätösehdotus asiaan annetaan kokouksessa. Ehdotus (kokouksessa annettu): Merkitään tiedoksi, että kaikki jäsenkunnat ovat päättäneet Nihak Oy:n osakkeiden myymisestä seutukuntayhdistykselle aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhdistämiseksi.

4 4 (11) Toiminnanjohtaja valmistelee yhdessä seudun kuntajohtajien kanssa NIHAK Oy:n osakassopimuksen korvaavan Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys r.y.:n jäsenkuntien välisen yhteistyösopimuksen, mikä käsitellään osakekaupan yhteydessä jäsenkunnissa syksyllä Toiminnanjohtaja Esa Jussila on kesä - elokuun aikana valmistellut yhdessä seudun kuntajohtajien kanssa Nivala- Haapajärven seudun yhteistyösopimuksen aluekehitys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä. Sopimusteksti on esityslistan liitteenä 1. Sopimus hyväksytään mahdollisten tarkennusten jälkeen ja toimitetaan kuntien käsiteltäväksi. Kuntakäsittelyt pyritään suorittamaan syyskuun loppuun mennessä. Seutuyhdistyksen vuoden 2010 talousarvio ja palvelusopimukset kuntien yrityspalveluista valmistellaan olettaen, että seutuyhdistyksen ja NIHAKin yhdistyminen toteutuu sopimuksessa esitetyllä tavalla. Hyväksytty sopimusteksti on pöytäkirjan liitteenä. Nivala-Haapajärven seudun yhteistyösopimus aluekehitys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä on hyväksytty kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa seuraavasti: Haapajärvi , Nivala , Pyhäjärvi ja Reisjärvi (valtuutus kunnan hallitukselle, joka hyväksyi sopimuksen ). Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätökseen on liitetty seuraava toivomusponsi: Nivala-Haapajärven seutuyhdistys ja aputoiminimi NIHAK yhdistetään jatkovalmisteluna yhdeksi, aluetta, organisaation toimintoja ja markkinointinäkökulmaa palvelevaksi nimeksi. Asiasta sovitaan mennessä. Kärsämäen kunnanvaltuusto jätti hyväksymättä yhteistyösopimuksen aluekehitys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä ja palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Aluekehitys- ja yrityspalveluiden yhdistämistä jatketaan

5 5 (11) suunnitelman mukaisesti, sillä neljä viidestä yhdistyksen jäsenkunnasta ja osakeyhtiön omistajakunnasta on hyväksynyt yhteistyösopimuksen. Pyhäjärven kaupungin toivomusponsi huomioidaan uuden, yhdistettynä aloittaneen organisaation strategian ja toiminnan uudistamisprosessin yhteydessä keväällä Organisaation strategian ja toiminnan uudistamisessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Osakekauppa osakekaupasta päättäneiden NIHAK -yhtiön osakkaiden kanssa pyritään toteuttamaan marraskuun 2009 aikana, kuitenkin viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä. Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjaksi osakeluovutusta varten. Seutukuntahallitus toivoo, että Kärsämäen kunnanvaltuuston asiaa koskeva uusi käsittely olisi mahdollisimman pian ja näin osakekauppaan liittyvät asiat voitaisiin seutukunnassa valmistella tapahtuvaksi samaan aikaan viiden kunnan kanssa. Asiaa koskevan uuden käsittelyn yhteydessä kunnalla on käytettävissä mm. toivomusponsi, jossa aluekehitys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyöhön liittyen voidaan esiintuoda asioita edelleen valmisteltaviksi mm. uudistuvan organisaation strategian ja toiminnan uudistamisprosessissa keväällä KOKO -ohjelman aikataulu KOKO -ohjelman aikataulu on hieman muuttunut, sillä ohjelman käsittely hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä (HALKE) siirtyi kokoukseen. Tämän vuoksi valtioneuvoston päätös asiasta tehdään aikaisintaan viikolla 47. KOKO:n tämän hetkinen aikataulu: - HALKE-käsittely VN päätös KOKO:sta marraskuussa, arviolta viikolla 47. (VN päättää alueista, verkostoista, kansallisesta rahoituksesta ja indikatiivisesti koordinaation osuudesta alueittain) - TEM:in antama TTS-ohjeistus alueille heti VN:n päätöksen jälkeen - Alueet ja verkostot tekevät 2010 toiminta- ja taloussuunnitelmat mennessä - VN:n päätös rahoituksesta maakunnittain helmikuussa Maakunnan liitot jakavat rahoituksen KOKO -alueille Merkitään KOKO -ohjelman aikataulu ja tilannekatsaus tiedoksi

6 6 (11) 76. Esitykset seutukuntavaltuustolle Seutukuntavaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain marraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutukuntavaltuuston syyskokous pidetään alkaen kello 9.00 Haapajärvellä kaupunginvaltuuston salissa. Sääntömääräiset syyskokouksen asiat ovat: 1. Vahvistetaan seutukuntahallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi 2. Vahvistetaan seutukunnan kehittämisohjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta 4. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seutukunnan jäsen on syyskokouksen päätettäväksi antanut. 1. Seutukuntahallituksen ja valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2010 on 50 /kokous ( ). Tilintarkastajille laskun mukaan. 2. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2010 esitetään vahvistetavaksi NHS-KOKO -ohjelma ja talousarvio esitetään hyväksyttäväksi seutukuntahallituksen päätöksen 67/ mukaisesti (liite 1). 3. Esitetään seutukuntavaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2010 jäsenmaksuksi 14,00 /asukas (sk-hall 66/ ). Lisäksi (sk-hall 66/ ) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2009 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista on liitteellä Muita asioita ei esitetä valtuustolle päätettäväksi.

7 7 (11) 77. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille Maakunnan liitto on lähettänyt oheisena liitteenä olevan talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille jäsenkunnille ja seutukunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. Seutukunta käsittelee kokouksessa esiteltävän lausunnon toimitettavaksi maakunnan liitolle. 78. Mikä liikuttaa OE alueen urheiluseurojen taho, toiveet ja todellisuus. Selvityshanke 2010 hankesuunnitelma. Raudaskylän opisto on toteuttamassa Oulu South United -projektia, jossa tuetaan jalkapallon valmennus ja harrastustoimintaa Oulun Eteläisen seutukuntien urheiluseuroissa. Tulokset tukitoiminnasta ovat olleet rohkaisevia, mutta aktivoinnille ja valmentajien/ohjaajien/seuratoiminnan tuelle arvioidaan olevan tarvetta liikunnan lajista riippumatta laajemminkin. Nyt opisto onkin hakemassa rahoitusta selvityshankkeelle, jolla selvitetään seurojen halukkuus laajaan, yhteiseen, useamman vuoden kehittämisprojektiin, jonka tavoitteena on liikuttaa alueen lapsia ja nuoria nykyistä enemmän. Esiselvityksen budjetti on , johon opisto hakee Leader esiselvitysrahoitusta 90%. Ehdotus (Muutettu): Kutsutaan hankkeen projektipäällikkö esittelemään hanketta seuraavaan seutukuntahallituksen kokoukseen. 79. Muut esille tulevat asiat Rahoitusosuudesta päättäminen: Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen (ROLLE) Hankeen taustalla määrätietoinen panostaminen Oulun Eteläisen alueen ohutlevytekniikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisympäristöön, jonka tuloksena Nivalan elektroniikan mekaniikan ja metallin kehittämisympäristö on kehittynyt kansallisesti merkittäväksi osaamiskeskittymäksi. Kehityksen toteuttajina ovat olleet Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä, Oulun yliopiston (Konetekniikan osasto ja Oulun Eteläisen instituutti), Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sekä Nivalan Teollisuuskylä Oy yhdessä alueen yritysten

8 8 (11) kanssa. Vahvoina taustatekijöinä kehityksessä ovat olleet Oulun Lääninhallituksen sivistysosasto (EU EAKR rahoitus), Nivala-Haapajärven seutukunta sekä myöhäisemmässä vaiheessa myös TEKES. Kehityksen konkreettisena tuloksena Nivalan ammattiopiston toiminta on metallialalla maan huippua, Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin ELME tutkimusryhmä on noussut levymateriaalin tuotteiksi jalostamisen tutkimuksessa hyvää eurooppalaista tasoa olevaksi tuottavaksi tutkimusryhmäksi ja Nivalan Teollisuuskylän organisoima ELME Studio alan kärkiosaamiskeskittymäksi Suomessa. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat - tutkimusryhmä (ent. ELME-tutkimusryhmä) yhteistyössä Konetekniikan osaston Tuotantotekniikan laboratorion ja suomalaisten alan kärkiyritysten kanssa haluaa omalta varmistaa suomalaisen metalliteollisuuden kilpailukykyä lisäämällä uusien ultralujien terästen asiantuntemusta, sekä tutkimalla ja kehittämällä uusia menetelmiä ultralujien terästen muovaukseen Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen (ROLLE) -hankeen avulla. Projektin tavoitteena on kasvattaa Nivalan tuotantostudion eri osapuolten erikoisosaamista uusien ultralujien levymateriaalien käytössä ja tutkia ja kehittää näiden materiaalien helpompaan konepajakäyttöön soveltuvia muovausmenetelmiä, kuten joustava piensarjarullamuovaus ja särmäyksen erikoissovellutukset. Tavoitteena on syventyä aihealueen tekniikkaan ja sen yksityiskohtiin siten, että hankkeen piirissä hankittava asiantuntemus olisi alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittävää. Tämä edistää ELME Studion piirissä toimivan yhteisön kykyä palvella alueen yrityksiä ja näin lisätä alueellista hyvinvointia. Tekniikkaan syventymisen lisäksi hankeen tavoitteena on muodostaa ja syventää luontevia yhteistyöverkostoja niihin kotimaisiin ja ulkomaisiin osapuoliin, jotka tällä hetkellä edustavat korkeinta osaamista kyseisillä tekniikan alueilla. Tämä mahdollistaa alueen tutkimus- ja koulutusyhteisölle sekä yrityksille selkeän välineen osaamistason nostamiseksi. Oulun Lääninhallitus on tekemässä päätöksiä kevään EAKR haun hakemuksista. Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen (ROLLE) projektin hakemuksen täydennyspyynnössä lääninhallitus haluaa rahoitussopimuksen kaikilta rahoittajilta. ROLE -hankkeessa Lääninhallituksen rahoitusosuus on 80 %, seutukunnan 2% ja yritysten 18%. Seutukunnan osuus näin olisi euron budjetista euroa, eli /vuosi. Myönnetään hankkeen toteutusvuosille suunnitelman mukaisesti jyvitettynä. Yrityspalvelut 2010-luvulla YPP2010 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys r.y. jätti maakunnan liitolle päättyneessä rahoitushaussa Yrityspalvelut 2010-luvulla YPP2010 -projektin

9 9 (11) rahoitushakemuksen. Hankkeen osatoteuttajana on Oulun Eteläisen Instituutti. Projektin tavoitteena on kehittää, tuotteistaa ja testata 2010-luvulla sovellettavat kuntien tuottamat yrityspalvelut, jotka auttava yrityksiä ja yrittäjiä kasvamaan kannattavasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä (globalisaatio ja informaatioteknologia). Yrityspalveluissa kiinnitetään huomiota luovuuteen, innovaatioihin ja inhimilliseen pääomaan kaikessa yritystoiminnassa. Projektin yhteydessä käynnistetään PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa. Tutkimusalue täsmennetään PK-yritysten tietovirtoihin, innovaatioiden simulointiin ja pelillisyyden hyödyntämiseen yrityspalveluissa, yritysten strategiaprosesseissa sekä henkilöstön inhimillisen pääoman ja luovuuden kayttämisessä liiketoiminnan ja yrittäjyyden kilpailukeinona aikaisemmpaa korostuneemmalla tavalla. Tuloksena saadaan alueellinen innovaatiostrategia, uudet innovatiiviset yrityspalvelut sekä PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma, mitkä kantavat uuden vuosikymmenen ennakoimattomissa toimintaympäristöissä erityisesti harvaan asutullla, teollistuneella yrittäjyysmaaseudulla. Hankkeen toteutusaika on kolme vuotta ( ) ja sen kokonaisbudjetti on hakemuksessa Rahoitussuunnitelman mukaisesti avustusta haetaan Seutukunnan osuus rahoituksesta on ja yritysten osuus Yritysten osuus koostuu niiden tarpeista projektin puitteissa suoritettavien yrityskohtaisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksista. Projektisuunnitelmaa varaudutaan täsmentämään päärahoittajan ja osatoteuttajan kanssa käytävien yksityiskohtaisten neuvottelujen johdosta. Asetetaan ja hyväksytään projekti ja merkitään sen keskeinen sisältö ja tavoitteet seutukuntahallitukselle tiedoksi. Sitoudutaan hankkeen omarahoitukseen suunnitelman mukaisesti. Hankkeen sisältöä mahdollisesti tullaan vielä täsmentämään. Täsmennetty hankesuunnitelma annetaan seutukuntahallitukselle tiedoksi. Biokas-hanke Hannu Snellman Centriasta kirjoittaa: Biokas-hankkeen kuntarahoitus ei ole edennyt odotusten mukaisesti. Esimerkiksi Oulun seutukunta ilmoitti, että: Olette jättäneet asiakirjoihin perustuen rahoitushakemuksen jo rahoittajalle. Oulun seudun seutuhallitus on päättänyt kokouksessaan , että jatkossa seutuhallitus ei käsittele rahoitusesityksiä, mikäli kuntarahoitusta ei ole neuvoteltu seudun kanssa ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. Tämän vuoksi seutuhallitus ei käsittele rahoitushakemustanne. Hankevalmistelutyötä ajatellen tämä on mahdoton ehto, mutta asialle emme voi mitään. Myönteisen rahoituspäätöksen saamiseksi Biokas-hankkeen yksityisrahoitusosuuden ( ) on ehdottomasti toteuduttava. Kuntarahoitukseen (yht ) mahdollisesti jäävää vajetta voidaan kuitenkin paikata Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston omalla rahoituksella. Kuntarahoitusta on myös mahdollista saada muiltakin tahoilta kuin kunnilta ja seutukunnilta. Esimerkiksi Korpelan Voima

10 10 (11) kuntayhtymän on tehnyt päätöksen :n panostuksesta, joka katsotaan kuntarahoitukseksi. Rahoituksesta neuvotellaan parhaillaan myös mm. Oulun Jätehuollon kanssa. Oheisen pöytäkirjaotteen mukaisesti Nivala-Haapajärvi stk päätös on: Myönnetään 7 500, edellyttäen että muutkin seudut osallistuvat rahoitussuunnitelman mukaisesti. Päätöksessä siis edellytetään Oulun stk:n ja Ylivieskan stk:n osallistumista suunnitellun mukaisesti, joka nyt siis ei ainakaan Oulun stk:n kohdalla toteudu aiheuttaen myös Nihakin peruuntumisen. Olisiko mahdollista muuttaa tuota päätöstä esimerkiksi muotoon: Myönnetään 7 500, edellyttäen että hanke toteutuu. Tästä olisi suuri apu, koska se mahdollistaisi kuntarahoituksen järjestämisen alkuperäisestä rahoitussuunnitelmasta poikkeavasti. Myönnetään hankkeelle edellyttäen, että laitteisto sijoitetaan Haapajärvelle BioStudion yhteyteen. Seutukuntahallitukselle jaetaan tiedoksi seuraavat dokumentit: Keskipiste Leaderin toimintasuunnitelma 2010 Pohjois-Suomen EU-aluetoimiston toimintasuunnitelma Oulu South United kehittämishanke, vuosiraportti Kipinää Kylille esite T&K Aktivaattori väliraportti Merkitään tiedoksi 80. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

11 11 (11) Liite 1. Talousarvion käyttösuunnitelma on toimintalinjoittain seuraava: VARAINKÄYTTÖ TOIMINTALINJOITTAIN: Elinkeinojen kehittäminen Maaseudun kehittäminen Osaamisen tason nostaminen Kuntapalvelujen kehittäminen Alueen vetovoimaisuuden lisääminen Seutukuntahallinto ja valmistelu Yrityspalvelujen järjestäminen YHTEENSÄ VARAINHANKINTA Asukasluku Jäsenmaksu 14,00 14,00 YHTEENSÄ YRITYSPALVELUJEN MYYNTI MUU PALVELUMYYNTI YHTEENSÄ RAHOITUSJÄÄMÄ 0 0 Arvio elinkeinopalveluista kertyvistä kustannuksista kunnittain 2010 ja Nihakin talousarvio 2009 (sk-hall 66/ ): Nivala Haapajärvi Pyhäjärvi Reisjärvi Kärsämäki yhteensä

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (7) PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 24. päivänä elokuuta 2009 kello 9.00 11.15 Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginvirasto Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (11) PÖYTÄKIRJA 5/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 16. päivänä kesäkuuta 2009 kello 13.00 15.00 Paikka: Kärsämäki, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) varajäsenet Pekka Pietiäinen

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (10) PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 14. päivänä syyskuuta 2009 kello 9.00 11.15 Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 29.1.2010 klo 9.00 11.10 (Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous klo 9.30 9.50) Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (8) PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantaina 16. päivänä maaliskuuta 2009 kello 9.00 11.00 Paikka: Pyhäjärvi kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 21.5.2010 klo 9.00 11.10 Paikka: Pyhäjärvi, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutukunta

Nivala-Haapajärven seutukunta Päivitetty 30.04.2010 1 Nivala-Haapajärven seutukunta 30.04.2010 Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja -1, KH 21.6.2010 14:00 Kokousaika 21.6.2010 kello 14.00-16.20. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007 Esityslista 7/2007 Aika Tiistai 16.10.2007, klo 18.00 Paikka Keravan kaupungintalo, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Kärkihankkeiden organisointi 5

Lisätiedot