Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 2/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 17 Toimielinten pöytäkirjat 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset 20 6 a, b, c Palikkalan osayleiskaavan hyväksyminen 21 7,8 Ypäjä Loimaa -vesihuoltohankkeen urakoitsijan valinta 22 9 Valkovuokon korkotukilaina 23 Liikunnanohjaajan toimi Sopimus Forssan Seudun Seutuneuvoston perustamisesta ja toiminnasta Sote-uudistuksen toteuttamisen valmistelu Kanta-Hämeessä Ypäjän kunnan hallintosäännön päivittäminen Kunnanhallituksen johtosäännön päivittäminen Tasetilien tositteiden hyväksyjät Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Osakekauppa koskien Agropolis Oy:ltä vapautuneita Ypäjän Hevossairaala Oy:n osakkeita 31 Palkaton työloma/annamaria Poutala 32 Kunnanhallituksen kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 33 Vaalilautakunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten 34 Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten 35 Muut/tiedoksi tuotavat asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Markku Leppälahti puheenjohtaja poissa Tapio Ahonen (1. vpj) pj Eija Kara (2. vpj) Päivi Laine Heikki Levomäki poissa Juha Lundström poissa POISSA OLLEET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Anni Vääri Matti Alanko kvalt. puheenjohtaja, paikalla Jari Hepomaa kvalt. I varapuheenjohtaja, poissa Veijo Simola kvalt. II varapuheenjohtaja Vesa Ketola kunnanjohtaja, esittelijä Pirjo-Maarit Hellman taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä Jouko Käkönen tekninen johtaja, paikalla Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Lundström ja Päivi Laine. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Markku Leppälahti puheenjohtaja Pirjo-Maarit Hellman pöytäkirjanpitäjä Tapio Ahonen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Juha Lundström pöytäkirjantarkastaja Päivi Laine pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo 9 13 Arkistonhoitaja Tapani Rasila

3 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kh 17 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: a) sivistyslautakunta b) tarkastuslautakunta

4 Kunnanhallitus SAAPUNEET ASIAKIRJAT Kh 18 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: a) avustuspäätös /ARA, Palvelukoti Valkovuokko, ARA on päätöksellään hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman ja myöntänyt sille avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi euroa valtion vuoden 2015 talousarvion momentilla osoitetusta valtuudesta. b) Hämeen liitto, Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015/ c) Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 1/ d) Hämeenlinnan hallinto-oikeus, päätös 15/0037/2 paikkaavan jätteenkuljetuksen lopettamista koskeva valitus/ e) Forssan ammatti-instituutti, kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja

5 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 19 Hallintosäännön 31 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja taloussihteerin päätöspöytäkirjat. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi - kunnanjohtajan päätökset 1 - taloussihteerin päätökset :t 1-5 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALIKKALAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN Kh 180 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Palikkalan osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja päättänyt pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä välisen ajan. Kaavaehdotusta on esitelty asiasta kiinnostuneille yleisötilaisuudessa Ypäjän kunnanvirastossa Yleisötilaisuudessa kaavaehdotusta oli esittelemässä kunnan henkilöstön lisäksi kaavoittajan edustajana, Sweco Ympäristö Oy:n kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö. Palikkalan osayleiskaavaehdotuksesta on annettu kahdeksan lausuntoa ja jätetty seitsemän muistutusta. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä myös Palikkalan osayleiskaavaehdotus liitteineen löytyy kaavoittajan tietopankista, Kaavoittaja on laatinut saaduista lausunnoista tiivistelmän ja vastine-ehdotuksen joka on esityslistan liitteenä, liite 45, vastinehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan laatimat vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin sekä jätettyihin muistutuksiin annettavaksi kunnan lausuntona liitteen 45 mukaisena. Asianosaisia eri tahoja informoidaan päätöksestä. Kaavaehdotukseen tehdään kunnan vastineissa todetut tarkennukset ja tarkentunut kaavaehdotus esitetään alkuvuodesta 2015 kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi. Kaavaehdotukseen tehtävät tarkennukset ovat niin vähäiset, ettei kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudestaan julkisesti nähtäville. Kh 20 Kaavoittaja on tehnyt Palikkalan osayleiskaavaehdotukseen tarkennukset, jotka on todettu lausuntoihin ja muistutuksiin annetuissa kunnan vastineissa. Tarkennukset ovat olleet niin vähäisiä, ettei kaavaehdotusta ole ollut tarpeen laittaa uudestaan nähtäville. Palikkalan osayleiskaavaehdotus liitteineen löytyy kaavoittajan tietopankista, Esityslistan liitteenä on Palikkalan osayleiskaavaehdotus ja kaavamerkinnät (liitteet 6 a, b, c).

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus (PALIKKALAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN jatkuu) Kh 20 Kunnanhallitus esittää Palikkalan osayleiskaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden 6 a, b, c mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi kaavaselostuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahti ja kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jari Hepomaa totesivat olevansa jäävejä :n 20 osalta ja poistuivat kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tapio Ahonen.

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus YPÄJÄ LOIMAA -VESIHUOLTOHANKKEEN URAKOITSIJAN VALINTA Tela 4 Ypäjä Loimaa -siirtoviemärin ja varavesiyhteyden rakentamisesta on julkaistu hankintailmoitus ja esitysliitteen mukainen tarjouspyyntö julkisten hankintojen HILMAsivustoilla, liite 1. Ypäjä Loimaa -siirtoviemäri ja varavesiyhteys rakennetaan Ypäjän jätevedenpuhdistamon ja Loimaan jätevedenpuhdistamon välille. Rakennettavalla siirtoviemärillä pumpataan Ypäjän puhdistamon jätevedet Loimaan puhdistamolle, joka mahdollistaa Ypäjän nykyisen puhdistamon poistamisen käytöstä. Kohde on kilpailutettu kahtena erillisenä urakkana, ensimmäinen urakka on Kauhanojan pumppaamo Loimaan puhdistamo ja toinen urakka on Ypäjän puhdistamo Kauhanojan pumppaamo. Hankkeesta on mahdollista jättää myös kokonaistarjous, joka pitää sisällään molemmat osuudet. Urakka sisältää suunnitellun linjan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Rakennusurakan sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Materiaalihankinnat kuuluvat rakennusurakkaan pois lukien pumppaamoiden ja paineenkorotusaseman hankinta, jotka hankitaan erillisellä kilpailutuksella koko linjalle. Kilpailutuksen aikana suunnittelija on toimittanut tarjouspyyntöasiakirjat pyytäneille urakoitsijoille kaksi lisäkirjettä, joissa on tarkennettu urakan sisältöä. Tarjoukset tuli jättää mennessä. Saapuneista tarjouksista on suunnittelija laatinut vertailun, joka esitellään kokouksessa, liite 2. Tj:n ehdotus: Tarjouksiin perustuva päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että urakkasuoritus jaetaan vertailuhinnaltaan kahdelle edullisimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle. Urakka 1, Loimaa Kauhanoja: Askalan Maansiirto Oy, Paimio Urakka 2 Kauhanoja Ypäjä: Somersora Oy, Somero Destia Oy:n, Maanrakennus J. Jönkkäri Oy:n ja Järveläisen maansiirron tarjoukset tulee hylätä, koska vertailuhintaan vaikuttavia kaikkia pyydettyjä yksikköhintoja ei ole tarjouksessa ilmoitettu. Kh 21 Teknisen lautakunnan päätösesityksen mukainen. Liitteet 7 ja 8.

9 Kunnanhallitus VALKOVUOKON KORKOTUKILAINA Kh 22 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt Palvelukeskuksen palvelukoti Valkovuokon perusparannushankkeen hankesuunnitelman ja hankkeen kustannukset euroa. ARA on myöntänyt hankkeelle avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi euroa. Avustuksen maksamisen ehtona on, että hankkeen rahoitukseen on ARA tehnyt myös korkotukilainapäätöksen. Palvelukoti Valkovuokon perusperusparannuksen rahoitukseen tarvitaan :n korkotukilaina. Korkotukilainasta on pyydetty tarjousta kolmelta eri luottolaitokselta, lainatarjoukset tulee jättää klo mennessä. Saapuneet lainatarjoukset esitellään kokouksessa jaettavan liitteen 9 mukaisesti. Koska lainatarjousten jättöaika päättyy , lainatarjouksiin perustuva päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja esitti Ypäjän Osuuspankin jättämän tarjouksen hyväksymistä (liite 9). Juha Lundström ja Heikki Levomäki totesivat olevansa jäävejä :n 22 osalta ja poistuivat kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 Kunnanhallitus LIIKUNNANOHJAAJAN TOIMI Kh 23 Sivistystoimen toimialapäällikkö (Heikki Vainio) pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa liikunnanohjaajan osa-aikaisen toimen täyttämiseen. Nykyinen liikunnanohjaaja Merja Kivimäki on irtisanoutunut toimestaan alkaen. Vainio toteaa lähettämässään issa ( ), että kunnan vapaa-aikatoimessa ja liikuntapalveluissa tarvitaan liikunnanohjaajan työpanosta järjestämässä kuntalaisille liikuntaryhmiä ja muita erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia. Ypäjän Yllätyksen ja vastaremontoidun Pertunkaaren urheiluhallin kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää myös erityisesti liikunnanohjaajan työpanosta (yhteistyö liikuntaryhmien ja liikuntatilojen käytössä), toteaa Vainio viestissään. Niin ikään liikunnanohjaajan toimi on kuntasuunnitelmassa kokoaikainen vuonna 2016, mikä on edelleen hyvin perusteltua. Rehtori Vainio esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvan osa-aikaisen toimen täyttämiselle. Edellä esitetty kuvaa hyvin tilannetta, jossa ollaan. Varmaankin tarve liikuntaryhmien vetämiselle on ilmeinen. Osa-aikaisen toimen täyttämiseksi löytyy kuitenkin muitakin mahdollisia vaihtoehtoja. Yksi merkittävä vaihtoehto asian ratkaisemiseksi on liikuntaryhmien vetämiseksi hankittavan ja tarvittavan palvelun ostaminen. Voidaan hankkia se määrä liikuntapalvelua, mitä eri ryhmien vetämiseksi tarvitaan. Sivistystoimi voi kartoittaa tarvittavan palvelun laajuuden ja osa-aikaisen liikunnanohjaajan palkkaukseen varatut rahat voidaan myös käyttää liikuntapalvelun ostoon. Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta. Kunnanhallitus velvoittaa sivistyslautakuntaa kartoittamaan joltakin/joiltakin taholta saatavan liikuntapalvelun liikuntaryhmien vetämiseksi (liikuntapalvelua on tarjolla). Palvelun tarjoajia löytyy muun muassa Ypäjän kunnasta. Ostettava palvelu on rahoitettavissa osa-aikaisen liikuntasihteerin palkkaukseen varatuista rahoista. Päätös: Asia palautetaan sivistyslautakunnalle eri vaihtoehtojen kokonaisvaltaista kartoitusta varten. Sivistyslautakunnalle annetaan mahdollisuus täyttää toimi osaaikaisena kuluvan vuoden ajaksi budjetoidun määrärahan puitteissa.

11 Kunnanhallitus SOPIMUS FORSSAN SEUDUN SEUTUNEUVOSTON PERUSTAMISESTA JA TOIMINNASTA Kh 24 Forssan seudun kunnat (Forssan kaupunki, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat) ovat sopineet yhteisen seutuneuvoston perustamisesta koordinoimaan kuntien yhteistyötä, edunvalvontaa, hanketoimintaa, Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymän ja Forssan seudun Kehittämiskeskus Oy:n omistajaohjausta sekä muita seutuneuvoston yksimielisesti myöhemmin sopimia asioita. Seutuneuvosto kokoontui Ypäjällä järjestettyyn tapaamiseen, jossa kaikki asianosaiset tahot olivat edustettuina. Sopimusluonnoksesta keskusteltiin, sitä tarkennettiin ja tarkentunut sopimusluonnos on esillä kunnanhallituksen kokouksessa hyväksymistä varten. Sopimus sisältää seutuneuvoston kokoonpanon, seutuneuvoston tehtävät, seutuneuvonnan toiminnan järjestämisen ja asioiden valmistelun sekä seudun edunvalvonnan järjestämisen. Sopimus pitää sisällään maininnat sopimuksen voimaantulosta ja sopimuksen irtisanomisesta. Ypäjällä pidetyssä kokouksessa tehtiin sopimussääntöihin muutamia muutoksia. Seuraava seutuneuvoston kokous sovittiin pidettäväksi Humppilan kunnassa Sopimus astuu voimaan, kun kaikkien kuntien toimivaltaiset toimielimet ovat sopimuksen hyväksyneet. Sopimus on irtisanottavissa päättymään irtisanomista seuraavan kalenterivuoden loppuun minkä tahansa sopijakunnan tai kuntien toimesta. Tarkennettu sopimus on esityslistan liitteenä (liite 10). Kunnanhallitus hyväksyy kuntien neuvotteleman sopimuksen Forssan Seudun Seutuneuvoston perustamisesta ja toiminnasta (liite 10). Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa esitellyn tarkennetun sopimustekstin mukaan (liite 10).

12 Kunnanhallitus SOTE-UUDISTUKSEN TOTEUTTAMISEN VALMISTELU KANTA-HÄMEESSÄ Kh 25 Maakunnallisen sote II-ohjausryhmän, jonka kunnat asettivat sote-asioiden valmistelun ja edunvalvonnan yhteensovittamista varten alkusyksystä 2013, toimikausi päättyi vuoden 2014 lopussa. Huomioiden sote-uudistuksen eteneminen ja sitä koskevan lainsäädännön valmistelutilanteen, sote II-ohjausryhmä on viimeisessä kokouksessaan tehnyt liitteenä (liite 11) olevan ehdotuksen sote-uudistuksen valmistelusta Kanta-Hämeessä. Maakunnallisen sote II-ohjausryhmän esitys sote-valmistelusta Kanta-Hämeessä sisältää valmistelun organisoinnin (sote III-ohjausryhmä, projektiryhmä, seudulliset työryhmät, alatyöryhmät). Edelleen valmistelun edellyttämät resurssit ja valmistelun tavoitteet, käynnistyminen ja siirtymävaiheen kysymykset muodostuvat tärkeiksi. Maakunnallinen sote II-ohjausryhmä esittää, että maakunnan kunnat ja muut (liitteessä 11) liitteessä mainitut organisaatiot nimeävät edustajansa sote IIIohjausryhmään ja että ne muilta osin hyväksyvät esitetyssä liitteessä mainitut linjaukset jatkovalmistelun pohjaksi. Kunnanhallitus nimeää Ypäjän kunnan edustajiksi sote III-ohjausryhmään valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä kunnanjohtajan. Sote III-ohjausryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja (Liitetiedostona 11) on maakunnallisen sote II-ohjausryhmän esitys sote-valmistelusta Kanta-Hämeessä. Oheismateriaalina asiaan on muistio Kanta-Hämeen maakunnallisen sote II-hankkeen ohjausryhmän kokouksesta sekä organisaatiokaavio. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä: Ypäjän kunnan kanta on, että päätöksenteon on jatkossakin pysyttävä seudullisen mallin mukaisena (esimerkiksi FSHKY).

13 Kunnanhallitus YPÄJÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN Kh 26 Hallintosäännön päivitystarpeen aiheuttavat kunnassa tapahtuneet henkilöstömuutokset. Valtuusto on lopettanut hallintojohtajan viran, samalla taloussihteerin tehtävänimike toimi on muutettu nimikkeelle virka. Muutokset vaativat voimassaolevan hallintosäännön 43 :n ja 55 :n korjaukset. Esityslistan liitteenä 12 on hallintosääntöluonnos, joka esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus esittää liitteen 12 mukaisen hallintosääntöluonnoksen valtuustolle hyväksyttäväksi.

14 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN Kh 27 Kunnanhallituksen johtosäännön päivitystarpeen aiheuttavat kunnassa tapahtuneet henkilöstömuutokset. Valtuusto on lopettanut hallintojohtajan viran, samalla taloussihteerin tehtävänimike toimi on muutettu nimikkeelle virka. Muutokset vaativat korjauksia voimassaolevaan kunnanhallituksen johtosääntöön. Esityslistan liitteenä 13 on kunnanhallituksen johtosääntöluonnos, joka esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus esittää liitteenä 13 olevan johtosääntöluonnoksen valtuustolle hyväksyttäväksi.

15 Kunnanhallitus TASETILIEN TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT 2015 Kh 28 Kunnan maksuliikenteeseen kuuluu suorituksia, jotka eivät lainkaan tai eivät maksuvaiheessa tai sellaisenaan kulje talousarviotilien kautta, esimerkiksi valtion tai muihin toimeksiantoihin liittyvät maksut, arvonlisäverot, työntekijöiltä palkoista perittävät erät ja erilaiset lahjoitusrahastot. Kaikki muutkin kirjanpidon tositteet on hyväksyjän allekirjoituksella vahvistettava. Tasetilien käyttöoikeuksia ei ole määritelty lautakunnille, joten kunnanhallitus päättää niiden tositteiden hyväksyjistä. Luettelo tositteiden hyväksyjistä on esityslistan liitteenä 14. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 14 mukaisen menettelyn.

16 Kunnanhallitus OSTOLASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT 2015 Kh 29 Ypäjän kunnan hallintosäännön 20 :n mukaan toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Esityslistan liitteenä 15 on lista ostolaskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä vuodelle 2015 kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 15 mukaisen menettelyn.

17 Kunnanhallitus OSAKEKAUPPA KOSKIEN AGROPOLIS OY:LTÄ VAPAUTUNEITA YPÄJÄN HEVOS- SAIRAALA OY:N OSAKKEITA Kh 30 Selvitystilassa olevalta Agropolis Oy:ltä on vapautumassa 100 kpl Ypäjän Hevossairaala Oy:n osakkeita. Alustavasti on sovittu, että jako 100 osakkeen osalta noudattaisi entistä omistuspohjaa. Ypäjän kunta ja Markku Helander sekä Hevosopisto ovat ilmoittaneet ostohalukkuutensa. Vanhan omistuspohjan mukaisesti toimimalla sekä Ypäjän kunta että Markku Helander ostaisivat kumpikin 38 osaketta à-hintaan 66 /osake. Näin ollen kunnan ja Helanderin maksuosuus jaettavasta 100 osakkeesta olisi kummallakin 2 508,0 euroa (38 x 66 ) ja jäljellä jäävät 24 osaketta olisivat Hevosopiston ja kustannus opistolle mainituista osakkeista olisi euroa. Näin ollen osakkeiden yhteishinnaksi muodostuu euroa ( ). Osakekaupalle koskien Ypäjän kunnan osuutta vapautuville osakkeille tarvitaan kunnan hyväksyntä. Ypäjän kunnanhallitus hyväksyy osaltaan edellä esitetyn osakekaupan, jossa kunnan osuudeksi ostettavista osakkeista kertyy euroa.

18 Kunnanhallitus PALKATON TYÖLOMA/ANNAMARIA POUTALA Kh 31 Maatalouslomittaja Annamaria Poutalalle on myönnetty palkatonta työlomaa ajalle Poutala anoo palkattomalle työlomalle jatkoa ajalle Ypäjän kunnan lomatoimelle loma ei aiheuta ylimääräisiä järjestelyjä; sijainen palkataan, mikäli tarvetta siihen ilmenee. Koska palkattoman työloman jatko on vuoden pituinen, kunnanhallitus päättää asiasta. Koska mahdollisesti myönnettävä loma ei aiheuta kunnan lomatoimelle ylimääräisiä järjestelyjä, mahdollisiin sijaisuusjärjestelyihin palataan aikanaan.

19 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSKUTSUT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO 2015 Kh 32 Ypäjän kunnan hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus päättää, että kirjallinen kokouskutsu lähetetään postitse jäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle viimeistään neljä vuorokautta ennen kokouspäivää tai toimitetaan muutoin viimeistään neljä vuorokautta ennen kokouspäivää. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään tiedoksi myös tiedotusvälineille ja julkaistaan Kunnanhallitus päättää, että sen kokousten pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä klo

20 Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALEJA VAR- TEN Kh 33 Eduskuntavaalit toimitetaan Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään kolme. Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa. Kunnallisvaaleissa 2012 Ypäjällä ehdokkaita asettivat Suomen Keskusta r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Vasemmistoliitto r.p., Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., Perussuomalaiset r.p. sekä Vihreä Liitto r.p.. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kunnanhallitus päättää asettaa vaalilautakunnan ja valitsee siihen viisi jäsentä kahdeksan varajäsentä sekä määrää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan seuraavasti: varajäsenet: puheenjohtaja Eija Kara 1. Pirkko Lipponen varapuheenjohtaja Tapio Ahonen 2. Sampsa Jaakkola jäsen Veijo Simola 3. Pasi Kaunisto jäsen Mirja Jokio 4. Heli Kantonen-Heikkilä jäsen Jenni Mäntynen 5. Pirjo-Riitta Palonen 6. Matti Alanko 7. Juha Lundström 8. Markku Heikkilä.

21 Kunnanhallitus VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALEJA VAR- TEN Kh 34 Eduskuntavaalit toimitetaan Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava kuitenkin vähintään kolme. Vaalilain 15 :n 1 momentin 2 kohtaa ja17 :n 2 momenttia on muutettu siten, että vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijaa koskeva sääntely yhtenäistettäisiin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijaa koskevan sääntelyn kanssa. Muutoksella pyritään tehostamaan kotiäänestysten järjestämistä. Keskusvaalilautakunta voi nimetä tehtävään vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Kunnallisvaaleissa 2012 Ypäjällä ehdokkaita asettivat Suomen Keskusta r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Vasemmistoliitto r.p., Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., Perussuomalaiset r.p. sekä Vihreä Liitto r.p.. Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Kunnanhallitus asettaa vaalitoimikunnan ja valitsee siihen kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan seuraavasti: varajäsenet puheenjohtaja Auli Hossi 1. Pirkko Lipponen varapuheenjohtaja Miikka Hollo 2. Pirkko Herd jäsen Sirpa Salo 3.Heikki Levomäki

22 Kunnanhallitus MUUT / TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kh 35 Keskusteltiin hevosalan ja Hevosopiston tulevaisuuden näkymistä. Merkitään tiedoksi.

23 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 17 19, 20, 23, 25 29, 31 32, 35 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 21 22, 24, 30, HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänä olopäivänä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 100 Ypäjän liikuntahalliasia 105 30 Sopimus henkilökuljetusten

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6.6.2012 KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot