TRANSMITTERI 2/2013. SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No vuosikerta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRANSMITTERI 2/2013. SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No. 106 30. vuosikerta. www.sfy.fi"

Transkriptio

1 TRANSMITTERI SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No vuosikerta 2/2013

2 2 Microsoft LEHDEN TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajan palsta...3 Sihteerin palsta...4 SFY:n väitöskirjapalkinto...5 Kevätkokouksen pöytäkirja...7 SFY:n kevätkokous...10 Lääketutkimussäätiön matka-apurahat...11 SFY:n matka-apurahat...12 Kokous- ja koulutuskalenteri...13 SFY:n johtokunta...15 Julkaisija: Suomen Farmakologiyhdistys. Toimitus: Tiedotussihteeri Päivi Myllynen. Yhteystiedot: Farmakologian ja toksikologian yksikkö, Biolääketieteen laitos, PL 5000, Oulun yliopisto. Fax: Painatus: Painos 500, Viestipaino Oy Osoitteenmuutokset: osoitteeseen Materiaalin toimittaminen Transmitteriin: Transmitterin seuraavaan numeroon (3/2013) tarkoitetut kirjoitukset ja tiedotteet pyydetään toimittamaan tiedotussihteerille 15.9 mennessä. Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, otsikoida ja käsitellä lähetettyjä kirjoituksia.

3 3 Hyvät farmakologit, Lääkkeet kiinnostavat myös suurta yleisöä. Säännöllisin väliajoin jokin lääkeaineryhmä nousee uutisiin ja keskusteluun. Erityisesti lääkeaineiden haittavaikutukset kiinnostavat. Viimepäivinä on keskusteltu ehkäisytablettien turvallisuudesta. Tuoreessa muistissa on vuolaana käynyt ja jossain määrin edelleenkin vaikuttava statiinikeskustelu. Faktat usein tahtovat sekoittua uskomuksiin. Jäsenemme ovat avainasemassa oikean tiedon levittämisessä lääkkeitä koskevassa, joskus harhateillekin eksyvässä keskustelussa. Tärkeää on myös lääkäreiden riittävä farmakologian koulutus. Kesä on saapunut ryminällä helteisen alkukesän muodossa. Moni suuntaa alansa tieteelliseen kokouksen kesän aikana. Farmakologiyhdistys ja lääketutkimussäätiö myönsi taas useille nuorille jäsenille tukea kongressimatkaa varten. Hienoa, että voimme näin edistää jäsentemme kansainvälistä verkottumista. Jälleen yksi syy kuulua Suomen Farmakologiyhdistykseen. SFY myönsi apurahoja tänä vuonna hieman viime vuosia vähemmän. Keskeisenä syynä oli varustautuminen ensivuoteen, jolloin Etelä-Afrikassa pidetään farmakologian maailmankongressi. Haluamme tukea osallistumista tähän alan päätapahtumaan. Sijainnista johtuen matkakustannukset lienevät varsin korkeat, mikä voi rajoittaa monenkin osallistumismahdollisuuksia. PUHEENJOHTAJAN PALSTA Haluan tässä yhteydessä kiittää Fimea:n väkeä vuosikokoussymposiumin järjestelyistä ja erinomaisesta tieteellisestä ohjelmasta. Ohjelma varmasti oli kiinnostava laajalle joukolle jäsenistöä, keskusteltiinhan tuolloin juuri edellä mainitusta lääketurvallisuudesta. Syyskokous onkin sitten tarkoitus järjestää Oulussa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Tuolloin ehkä syyssateet jo piinaavat. Nautitaan sitä ennen kesästä. Oulussa, Jukka Hakkola

4 4 SIHTEERIN PALSTA Tervehdys kaikille SFY:n jäsenille! Yhdistyksen kevään 2013 vuosikokous järjestettiin Helsingissä Fimealla ja Erkki Palva vastasi kokouksen tieteellisestä ohjelmasta. Lääketurvallisuuteen liittyvät esitykset olivat erittäin mielenkiintoisia ja monipuolisia. Kokouksen yhteydessä luovutettiin myös SFY:n vuoden 2012 ansiokkaan väitöskirjan palkinto. Palkinnon saajaksi SFY:n johtokunta oli valinnut Anne-Mari Moilasen Oulun yliopistosta ja kokouksessa kuultiin hänen erinomainen esityksensä väitöskirjan keskeisistä tuloksista. Kevätkokous valitsi Lääketutkimussäätiölle uuden hallituksen. Uusina jäseninä Lääketutkimussäätiön hallitukseen valittiin Jukka Hakkola Oulusta ja Outi Salminen Helsingistä. Vuoden 2013 syyskokous pidetään Oulussa. Ajankohta on ja kokouksen tarkempi ohjelma on vielä valmisteltavana. Syksyn kalenteri alkaa jäsenistöllä varmaan jo hiljalleen täyttyä, joten merkitkää päivämäärä ylös. Kevät on ehtinyt vaihtua kesäksi jo pohjoisimmassakin osassa maata ja kesälomasuunnitelmat alkavat jo olla monien mielessä päällimmäisinä. Kesällä on useita mielenkiintoisia kansainvälisiä kokouksia joihin ainakin monet opiskelijat ovat osallistumassa. Antoisia kokousmatkoja ja aurinkoisia kesäpäiviä toivottaen, Risto Kerkelä SFY:n sihteeri

5 SFY:n vuoden 2012 väitöskirjapalkinto Anne-Mari Moilaselle 5 FT Anne-Mari Moilanen väitteli Oulussa Lääketieteellinen tiedekunnassa biolääketieteen laitoksella, farmakologian ja toksikologian yksikössä Palkitun väitöskirjan aihe on Identification of novel drug targets for the treatment of heart failure ja väitöskirjatyön ohjaajina toimivat professori Heikki Ruskoaho ja dosentti Jaana Rysä. Vastaväittäjänä toimi professori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta. FT Anne-Mari Moilasen väitöskirjassa pyrittiin tunnistamaan uusia lääke- vaikutuksen kohteita sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Sydämen vajaatoiminta on yksi yleisimmistä kansansairauksista Suomessa ja siihen johtavat yleisimmät syyt ovat sepelvaltimotauti ja verenpainetauti. Vajaatoimintaan viittaavia oireita ovat väsyminen, hengenahdistus levossa tai rasituksen yhteydessä ja nesteen kertyminen elimistöön. Oireet johtuvat sydämen riittämättömästä kyvystä vastata elimistön verenkierron tarpeisiin sekä ylimääräisen nesteen kertymisestä kehon ääreisosiin ja keuhkoihin. Sydämen vajaatoiminnan lääkehoidon tavoitteena on vähentää sydämeen kohdis-

6 6 tuvaa kuormitusta sekä hormonaalista aktivaatiota. Sydämen vajaatoiminnan huono ennuste ei ole käytettävissä olevilla lääkehoidoilla ratkaisevasti parantunut. Geeniterapia on avannut lupaavia näkymiä sydän- ja verisuonitautien hoitoon. Geeninsiirtomenetelmillä on ollut merkittäviä vaikutuksia uusien hoitomenetelmien kehittämisessä, sydämen vajaatoiminnan syiden selvittämisessä ja uusien kohdegeenien tunnistamisessa sydämen vajaatoiminnan hoitoon. FT Anne-Mari Moilasen väitöskirjatutkimus osoitti, että suora ade-novirusvälitteinen geenin siirto sydämen vasemman kammion etuseinään koe-eläinmallissa on toimiva menetelmä uusien kohdegeenien löytämiseksi sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Lisäksi tutkimus antoi uutta tietoa solunsisäisistä mekanismeista sydänsoluissa. Väitöstutkimus osoitti ensimmäisen kerran, että sekä BNP että (P)RR geenit ovat mahdollisia sydämen vajaatoiminnan lääkehoidon kohteita. BNP (B-tyypin natriureettinen peptidi) geeninsiirto aiheutti suotuisia vaikutuksia sydämessä estäen sidekudoksen muodostumista ja lisäten verisuonten uudismuodostumista. Lisäksi BNP geeninsiirto paransi sydämen toimintaa kokeellisen sydäninfarktin jälkeen. (P)RR ([pro]reniini reseptori) geenin toiminnan estäminen voi puolestaan tarjota keinoja estää liiallista sidekudoksen muodostumista ja sydämen vajaatoiminnan kehittymistä. Väitöskirja löytyy osoitteesta isbn SFY onnittelee väitöskirjapalkinnon saajaa!

7 7 SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYS Finnish Pharmacological Society KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 64. VUOSIKOKOUS Aika: Perjantai klo Paikka: Fimea, Mannerheimintie 103 B, Helsinki Läsnä: 21 yhdistyksen jäsentä 1.Avaus SFY:n puheenjohtaja Jukka Hakkola avasi kokouksen klo Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hakkola ja sihteeriksi Risto Kerkelä 3.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty ajoissa tiedotuslehti Transmitterissa sekä yhdistyksen sähköpostilistan kautta, joten kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Koska läsnä oli riittävästi jäseniä (puheenjohtaja + 20; liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 4.Esityslistan hyväksyminen Esityslista (liite 2) hyväksyttiin muutoksitta. 5.Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (julkaistu Transmitterissa 4/2012) Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

8 8 6.Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto Kokouksessa esitettiin johtokunnan laatima vuoden 2012 toimintakertomus, joka hyväksyttiin liitteen 3 mukaisena. Kokouksessa esitettiin yhdistyksen vuoden 2012 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto (liite 4). 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja rahastonhoitajalle. 8. Lääketutkimussäätiön asiamiehen ja hallituksen jäsenien valinta Lääketutkimussäätiön hallituksessa olivat erovuorossa Eero Mervaala, Pirkko Viitala ja Petteri Piepponen. Eero Mervaala valittiin toiselle kolmivuotiskaudelle. Pirkko Viitala ja Petteri Piepponen olivat olleet Lääketutkimussäätiön hallituksen jäseninä jo kaksi kolmivuotiskautta. Heidän tilalleen hallitukseen valittiin Jukka Hakkola ja Outi Salminen. Vuosikokous vahvisti Lääketutkimussäätiön hallituksen kokoonpanon seuraavasti Jäsen Kausi I / II kausi Risto Lammintausta I Hannu Raunio I Jukka Hakkola I Outi Salminen I Eriika Savontaus II Katriina Vuolteenaho II Jarmo S. Salonen II Pekka Anttila II Eero Mervaala II Heikki Vapaatalo toimii Lääketutkimussäätiön hallituksessa asiantuntijajäsenenä. 9. Lääketutkimussäätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Lääketutkimussäätiön tilintarkastajiksi valittiin KHT Erkki Manner ja dos. Anni-Maija Linden, varatilintarkastajiksi valittiin KHT Hannu Riippi ja dos. Pekka

9 9 Rauhala. 10. Jäsenasiat Suomen Farmakologiyhdistykseen päätettiin hyväksyä kuusi uutta henkilöjäsentä: LL Leena Kaikkonen (Oulun yliopisto), FM Anna-Maija Penttinen (Helsingin yliopisto), Proviisori Johanna Uhari (Helsingin yliopisto), LT Annikka Kalliokoski (Fimea), Professori Leo Niskanen (Fimea) ja Proviisori Ville Oinio (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). 11. Ilmoitusasiat Ilmoitettiin yhdistyksen tulevista kokouksista. Vuoden 2013 SFY:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään Oulussa tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana. Vuoden 2014 kevätkokous on tarkoitus järjestää Tampereella. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Ilkka Reenilä muistutti jäsenistöä Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelman (FPDP) kokouksesta, joka pidetään Helsingissä Biomedicumissa Muut asiat Suomen farmakologiyhdistys luovutti Lääketutkimussäätiön asiamiehelle Ilkka Reenilälle hänen 50-vuotispäivänsä kunniaksi yhdistyksen viirin. Petteri Piepponen luovutti Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan Farmakologian ja toksikologian osaston puolesta lahjan Ilkka Reenilälle juhlapäivän kunniaksi. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Oulussa, Vakuudeksi Jukka Hakkola, puheenjohtaja Risto Kerkelä, sihteeri Pöytäkirjan liitteet saa tarvittaessa Risto Kerkelältä

10 10 SFY:n kevätseminaari SFY:n kevätsymposium järjestettiin Fimean tiloissa Helsingissä. Päivän tieteellinen ohjelma koostui lääketurvallisuutta käsittelevistä esitelmistä. Päivän aloitti Erkki Palva kertomalla Fimean roolista lääketurvallisuuden valvojana. Seuraavat esitelmät käsittelivät raskauden aikaista lääkehoitoa. Mika Gissler kertoi Lääkehoito ja raskaus tutkimushankkeesta ja Heli Malm lääkkeiden raskauden aikaisen käytön turvallisuudesta. Iltapäivällä Tiina Palomäki kertoi uusien lääkkeiden prekliinisistä turvallisuusvaatimuksista. Kevätsymposiumin yhteydessä kuultiin myös SFY:n vuoden 2012 ansiokkaan väitöskirjan palkinnon saajan esitelmä. FT Anne-Mari Moilanen kertoi uusien kohdegeenien tunnistaminen sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Kuva: Petteri Pieppone luovutti Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan Farmakologian ja toksikologian osaston puolesta lahjan Ilkka Reenilällälle 50-vuotispäivän vuoksi kevätkokouksen yhteydessä. SFY luovutti yhdistyksen viirin Ilkka Reenilälle.

11 Lääketutkimussäätiön myöntämiä apurahoja Lääketutkimussäätiö on myöntänyt kevätkokouksessaan matkaapurahoja (yhteensä ), jotka jaettiin seuraaville henkilöille: Matka-apurahan saaja myönnetty matka-apuraha Anna Huhtinen (Turku) 500 Liisa Ailanen (Turku) 500 Susann Björk (Turku) 500 Laura Vähätalo (Turku) 500 Tuomas Lilius (Helsinki, Lääketiede) 500 Mateusz Dudek (Helsinki, Lääketiede) 500 Jenni Vanhanen (Helsinki, Lääketiede) 500 Mari Savolainen (Helsinki, Farmasia) 500 Jaakko Kopra (Helsinki, Farmasia) 500 Sanna-Mari Aatsinki (Oulu) 500 Johanna Ulvila (Oulu) 500 Anna Koskinen (Tampere) 500 Pinja Ilmarinen-Salo (Tampere) 500 Tiina Keränen (Tampere) 500 Erja-Leena Paukkeri (Tampere) 500 Onnea matka-apurahan saaneille!

12 12 SFY:n matka-apurahat 2013 Suomen farmakologiyhdistys on jakanut matka-apurahoja. 500 matka-apuraha myönnettiin seuraaville henkilöille: Tuija Hömmö, Tampereen yliopisto Leena Kaikkonen, Oulun yliopisto Milica Maksimovic, Helsingin yliopisto Juho-Matti Renko, Helsingin yliopisto Petteri Rinne, Turun yliopisto Henriikka Salomäki, Turun yliopisto Onnea matka-apurahan saaneille! SFY:N JÄSENEKSI LIITTYMINEN Suomen farmakologiyhdistyksen jäseneksi pääsyn edellytyksenä on, että asianomainen toimii tai on toiminut farmakologian tai sen lähialojen tutkimus- tai opetustehtävissä. Lisäksi vaaditaan kahden jäsenen suositus ja johtokunnan puolto. Jäseneksi pääsy vahvistetaan Suomen Farmakologiyhdistyksen yleiskokouksissa. Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta (www.sfy.fi)

13 Kotimaassa: SFY:n syyskokous ja symposium, Oulu FinPharma Doctoral Program (FPDP, Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelma, fpdp.fi): FPDP 7 th Annual Joint Meeting: Drug Safety, Helsinki FinMedChem Medicinal Chemistry in Finland The International Autumn School on Nanostructured Materials in Biomedical Applications, Turku, Finland 13 KOKOUS- JA KOULUTUSKALENTERI SFY:N SÄHKÖPOSTILISTALLE LIITTYMINEN SFY:n sähköpostilistalla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista sekä esimerkiksi farmakologian alan koulutuksista. SFY:n sähköpostilistalle liityt lähettämällä tyhjän sähköpostiviestin otsikolla SFY-LISTA osoitteeseen:

14 14 KOKOUS- JA KOULUTUSKALENTERI Ulkomailla: th EACPT congress European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) Summer School organized by the British Pharmacological Society, Edinburgh, UK th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), Barcelona, Espanja th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 7th European Congress on Pharmacology EPHAR 2016, Istanbul, Turkki 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 2018, Kioto, Japani Aurinkoista kesää SFY:n jäsenille! Microsoft

15 15 Prof. Jukka Hakkola, Puheenjohtaja Oulun yliopisto Biolääketieteen laitos Farmakologia ja toksikologia PL 5000, Oulun yliopisto puh fax Prof. Ullamari Pesonen, varapuheenjohtaja Turun yliopisto ja Orion Pharma PL 425, Turku puh fax Dos Riku Korhonen Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos, Farmakologia Tampereen yliopisto puh +358 (0) Prof. Markus Forsberg Itä-Suomen yliopisto Farmasian laitos PL 1627, Kuopio puh fax Dos. Petteri Piepponen Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Farmakologian ja toksikologian osasto PL 56, Helsingin yliopisto puh Prof. Eero Mervaala Helsingin yliopisto Biolääketieteen laitos, Farmakologia PL 63, Helsingin yliopisto puh Prof. Markku Koulu Turun yliopisto Biolääketieteen laitos, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Turun yliopisto puh fax Prof. Erkki Palva FIMEA PL Helsinki puh Dos. Jukka Mäenpää Astra Zeneca Research and Development Patient Safety KA 236; Pepparedsleden 1 SE Mölndal, Sweden puh: fax com Dos. Risto Kerkelä, sihteeri Oulun yliopisto Farmakologian ja toksikologia Biolääketieteen laitos PL 5000, Oulun yliopisto puh , fax SFY:N JOHTOKUNTA

16 Kannatusjäsenemme

2/2011 No 98. 28. vuosikerta SFY. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi

2/2011 No 98. 28. vuosikerta SFY. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi TRANSMITTERI 2/2011 No 98 28. vuosikerta Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti SFY www.sfy.fi sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta... 3 Sihteerin palsta... 4 Vuosikokouksen kokouspöytäkirja... 5 Myönnettyjä

Lisätiedot

TRANSMITTERI EDHF. 2/2007 No 82 24. vuosikerta SFY. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.edhf2008.org

TRANSMITTERI EDHF. 2/2007 No 82 24. vuosikerta SFY. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.edhf2008.org 1 TRANSMITTERI 2/2007 No 82 24. vuosikerta Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti SFY www.sfy.fi EDHF 2008 5 th International EDHF Symposium Endothelium, Vasoactive factors and Inflammation June 24-27,

Lisätiedot

TRANSMITTERI SFY. 2/2010 No 94. 27. vuosikerta. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi

TRANSMITTERI SFY. 2/2010 No 94. 27. vuosikerta. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi 1 TRANSMITTERI 2/2010 No 94 27. vuosikerta Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti SFY www.sfy.fi Maailman farmakologian ja kliinisen farmakologian kongressi Worldpharma 2010 17.-23.7.2010 Kööpenhaminassa.

Lisätiedot

TRANSMITTERI. SFY www.sfy.fi. 2/2006 No 78. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 23. vuosikerta

TRANSMITTERI. SFY www.sfy.fi. 2/2006 No 78. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 23. vuosikerta 1 TRANSMITTERI 2/2006 No 78 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 23. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta...3 Sihteerin palsta...4 Neuropharmacology - yesterday, today

Lisätiedot

TRANSMITTERI 2/2014. SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No. 110 31. vuosikerta. www.sfy.

TRANSMITTERI 2/2014. SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No. 110 31. vuosikerta. www.sfy. TRANSMITTERI SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI No. 110 31. vuosikerta 2/2014 www.sfy. TRANSMITTERI NUMERO 2 SYYSKUU 2014 31. vsk. Timo Sarajärvi LEHDEN TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajan palsta...

Lisätiedot

SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI. 4/2008 No 88. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY. www.sfy.

SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI. 4/2008 No 88. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY. www.sfy. 1 SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI 4/2008 No 88 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta...3 SFY:n 60-vuotisjuhlassa

Lisätiedot

TRANSMITTERI. SFY www.sfy.fi. 3/2004 No 71. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 21. vuosikerta

TRANSMITTERI. SFY www.sfy.fi. 3/2004 No 71. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 21. vuosikerta 1 TRANSMITTERI 3/2004 No 71 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 21. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN PALSTA... 3 UUSI SIHTEERI ESITTÄYTYY... 4 UUDET TOIMIHENKILÖT... 5 SYYSKOKOUKSEEN

Lisätiedot

TRANSMITTERI SFY. 2/2002 No 62. www.sfy.fi. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 19. vuosikerta

TRANSMITTERI SFY. 2/2002 No 62. www.sfy.fi. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 19. vuosikerta 1 TRANSMITTERI 2/2002 No 62 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 19. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN PALSTA... 3 TIEDOTUSSIHTEERIN PALSTA... 4 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA... 5 OSMO

Lisätiedot

TRANSMITTERI. SFY www.sfy.fi. 1/2007 No 81. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 24. vuosikerta

TRANSMITTERI. SFY www.sfy.fi. 1/2007 No 81. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 24. vuosikerta SFY:n kevätsymposium 15.-16.3.2007, Tampere Teema: Immunofarmakologia TRANSMITTERI 1 1/2007 No 81 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 24. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

TRANSMITTERI SFY. 3/2009 No 91. 26. vuosikerta. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi. SFY:n syyskokous ja symposium

TRANSMITTERI SFY. 3/2009 No 91. 26. vuosikerta. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi. SFY:n syyskokous ja symposium SFY:n syyskokous ja symposium Novel Treatments of Inflammation and Inflammatory Pain Tampere 1.10.2009 Ilmoittaudu! TRANSMITTERI 3/2009 No 91 26. vuosikerta 1 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti SFY

Lisätiedot

TRANSMITTERI 1/2001 No 57

TRANSMITTERI 1/2001 No 57 1 TRANSMITTERI 1/2001 No 57 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 18. vuosikerta 2 Sisällys PUHEENJOHTAJAN PALSTA...3 TIEDOTUSSIHTEERIN PALSTA...4 SFY:N VUOSIKOKOUS-2001...5 OPASTE VUOSIKOKOUKSEEN...6

Lisätiedot

TRANSMITTERI EDHF. 1/2008 No 85 25. vuosikerta SFY. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.edhf2008.org

TRANSMITTERI EDHF. 1/2008 No 85 25. vuosikerta SFY. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.edhf2008.org 1 TRANSMITTERI 1/2008 No 85 25. vuosikerta EDHF Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 2008 SFY www.sfy.fi 5 th International EDHF Symposium Endothelium, Vasoactive Factors and Inflammation June 24-27,

Lisätiedot

TRANSMITTERI SFY. 1/2009 No 89. 26. vuosikerta. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi

TRANSMITTERI SFY. 1/2009 No 89. 26. vuosikerta. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.sfy.fi SFYn vuosikokous pe 27.3.2009 Orion, Mankkaa, Espoo Ilmoittaudu heti! Ohjelma ja ohjeet s. 5 TRANSMITTERI 1/2009 No 89 26. vuosikerta 1 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti SFY www.sfy.fi Maailman

Lisätiedot

TRANSMITTERI. 20. vuosikerta SFY. 3/2003 No 67. www.sfy.fi. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti

TRANSMITTERI. 20. vuosikerta SFY. 3/2003 No 67. www.sfy.fi. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 1 TRANSMITTERI 3/2003 No 67 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 20. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN PALSTA... 3 TIEDOTUSSIHTEERIN PALSTA... 4 SYYSKOKOUS 2003... 5 SYYSKOKOUKSEN

Lisätiedot

TRANSMITTERI 4/2000 No 56

TRANSMITTERI 4/2000 No 56 1 TRANSMITTERI 4/2000 No 56 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 17. vuosikerta 2 Sisällys PUHEENJOHTAJAN PALSTA...3 TIEDOTUSSIHTEERIN PALSTA...5 SFY:N SYYSKOKOUS -2000...7 SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA...8

Lisätiedot

TRANSMITTERI 4/2001 No 60

TRANSMITTERI 4/2001 No 60 1 TRANSMITTERI 4/2001 No 60 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 18. vuosikerta 2 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN PALSTA... 3 TIEDOTUSSIHTEERIN PALSTA... 4 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA... 5 MATKARAPORTTI... 8

Lisätiedot

TRANSMITTERI SFY. 4/2002 No 64. www.sfy.fi. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 19. vuosikerta

TRANSMITTERI SFY. 4/2002 No 64. www.sfy.fi. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 19. vuosikerta 1 TRANSMITTERI 4/2002 No 64 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 19. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN PALSTA... 3 TIEDOTUSSIHTEERIN PALSTA... 4 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA... 5 PHARMACIA

Lisätiedot

A T-cell killing a cancer cell.

A T-cell killing a cancer cell. TOKSIKOLOGI Suomen Toksikologiyhdistyksen virallinen jäsenlehti 1/2010 A T-cell killing a cancer cell. 2 Sisällysluettelo Lehden päätoimittajalta... 3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2010...

Lisätiedot

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474 Sisällysluettelo Puheenjohtajan puheenvuoro...2 Sihteeriltä...3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2002...4 Suomen Toksikologiyhdistys ry:n vuosikokouskutsu...5 Vuosikertomus Suomen Toksikologiyhdistys

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2011. Seuran yhteystiedot 1. Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2. Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2

JÄSENTIEDOTE 2011. Seuran yhteystiedot 1. Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2. Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2 JÄSENTIEDOTE 2011 SISÄLTÖ: Seuran yhteystiedot 1 Jäsenmaksu, jäsenedut, seuran kotisivut ja postituslista 2 Ympäristötieteen päivät, FCES'11 2 NECC2012, Ympäristö ja terveys -lehti 3 Kansalliskomiteatoiminta

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2014. Sisältö

JÄSENTIEDOTE 2014. Sisältö JÄSENTIEDOTE 2014 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Hallituksen tervehdys 2 Jäsenmaksu ja toiminta 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä 3 Vuosikokouksen pöytäkirja 4 Toimintakertomus vuodelta 2013

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2010. Seuran yhteystiedot 1

JÄSENTIEDOTE 2010. Seuran yhteystiedot 1 JÄSENTIEDOTE 2010 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Jäsenmaksu, seuran kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, FCES 11 - Ympäristötieteiden päivät Raumalla 2011, Ympäristö- ja terveys lehti, kansalliskomiteat

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012

Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012 Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012 Puheenjohtajan terveiset Palkintojuhlaa syysseminaarissa Vuoden 2012 jäsenmaksu Yhdistyksen kevätseminaari ja vuosikokous Sähköpostilista / Muutokset yhteystiedoissa

Lisätiedot

Lunatum TÄSSÄ LEHDESSÄ. Terveisiä Käden terapia-koulutuspäivästä Vuosikokousasiat Erikoistumisopinnot Arcadassa

Lunatum TÄSSÄ LEHDESSÄ. Terveisiä Käden terapia-koulutuspäivästä Vuosikokousasiat Erikoistumisopinnot Arcadassa Suomen Käsiterapiayhdistyksen jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Terveisiä Käden terapia-koulutuspäivästä Vuosikokousasiat Erikoistumisopinnot Arcadassa www.kasiterapiayhdistys.fi S I S Ä L L Y S Tässä lehdessä:

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

6 Suomen Kardiologinen Seura

6 Suomen Kardiologinen Seura 6 Suomen Kardiologinen Seura Seuran kunniajäseniä ja puheenjohtajia lounaalla Kalastajatorpan siirtomaasalissa vuonna 2006. Suomen kardiologinen seura 81 Antti Ylitalo, Satakunnan keskussairaala 6.1 Jäsenet

Lisätiedot