Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä"

Transkriptio

1 2003IDÄNKAUPAN 7 VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä 1 Venäjän talousromahduksen 5-vuotispäivänä: Talouskriisi ei toistu Venäjän talousromahduksen 5- vuotispäivää muisteltiin kriittisissä tunnelmissa elokuussa Moskovassa. Päällimmäisiä kysymyksinä olivat romahduksen syyt, vaikutukset ja opetukset. Luonnollisesti pohdittiin myös sitä, voisiko vastaava tilanne uudelleen toistua. Kriittisimpien arvioiden mukaan uusi talouskriisi on Venäjällä mahdollinen, mutta ei ainakaan aikaisemmista syistä johtuen. Talousromahdus käynnistyi kirjaimellisesti elokuun 17. päivänä 1998, kun Venäjän hallitus ja keskuspankki päättivät lopettaa tuloksettomaksi osoittautuneen ruplan kurssin tukemisen. Ruplan devalvoituminen alkoi välittömästi ja sen dollarikurssi jatkoi alamäkeään pudoten vuoden loppuun mennessä vajaaseen neljännekseen aikaisemmasta arvostaan. Venäjän pitkäaikaiseksi venyneellä talouskriisillä oli kohtalokkaita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Venäläisten elintaso heikkeni kolmanneksella, pankkijärjestelmä ajautui sekasortoon ja poliittinen johto menetti uskottavuutensa. Pahiten kriisi iski Venäjän uuteen keskiluokkaan, jonka varallisuus oli kiinni pankkitalletuksissa. Kriisillä oli positiiviakin vaikutuksia Venäjän talouden nyt pääosin palauduttua romahdusta edeltäneelle tasolle, voidaan kriisin jälkiselvittelyissä löytää myös positiiviseksi osoittautuneita seurauksia. Venäläisten kuluttajien oli pakon sanelemana siirryttävä kotimaisten tuotteiden käyttöön. Tämä antoi maan kituvalle kotimarkkinateollisuudelle vahvan ja yhä edelleenkin tuntuvan piristysruiskeen. Kriisitilanne pakotti toisaalta myös maan johdon populismista vakavamielisen talous- ja uudistuspolitiikan tielle. Tämä talouspolitiikka jatkuu johdonmukaisena tälläkin hetkellä. Venäjää suosivat sen kriisistä toipumisessa kieltämättä myös otolliset ulkoiset tekijät. Maailmanmarkkinoiden kysyntä ja hintakehitys alkoivat sopivasti suosia Venäjän tärkeimpien tuotteiden, erityisesti öljyn vientiä. Myös ulkomaista velkarahaa järjestyi, vaikkei lainanhakija ollut kovinkaan vakuuttavassa kunnossa. Ongelmien sietokyky nyt parempi Öljyn ja muiden avainraaka-aineiden viennillä on edelleen ratkaiseva merkitys Venäjälle. Maan talous on kuitenkin oleellisesti vakaammalla pohjalla kuin vuonna 1998 ja se kestää paremmin myös muutoksia ulkoisessa toimintaympäristössä. Nyt kansalaisten ostovoima on palautunut Venäjällä ja talous kasvaa myös kotimaisen kysynnän vetämänä. Myös ulkomaiset investoijat ovat aikaisempaa sankemmin joukoin liikkeellä. Ensi vuoden budjetista on jälleen tulossa ylijäämäinen ja valtio kykenee hyvin huolehtimaan ulkomaisista lainasitoutumisistaan. Venäjälle on myös muodostunut merkittävät valuuttavarannot sekä vararahastot talouden tasapainottamiseksi tarpeen niin vaatiessa. Samalla myös keskuspankki kykenee aikaisempaa massiivisempiin ruplan tukemisoperaatioihin. Kriisin finanssipoliittinen opetus oli siinä, että ruplan on saatava kellua ja markkinoiden on voitava määrätä sen oikean kurssin. Ruplaa ei saa ylihinnoitella valuuttamarkkinoiden sääntelyllä. Tätä pitää moni Venäjän markkinatalouden perustana. TÄSSÄ NUMEROSSA: Venäjän talousromahduksen 5-vuotispäivänä: Talouskriisi ei toistu... 1 Venäjä aikoo tehdä isoa bisnestä transitoliikenteellä... 2 Venäjän työvoimareservi supistuu nopeasti... 2 Rahaa jää jo yli - kotitaloudet aloittaneet säästämisen Venäjällä... 3 Nordea paransi Venäjän kasvuennustettaan... 3 Venäjän metsätalousala esittäytyi Helsingissä... 4 Venäjä ja Puola heikon vientikehityksen valopilkkuina... 4 A.T. Kearney: Venäjällä parhaat uudet päivittäistavaramarkkinat... 5 Riikalaisilla eniten ostovoimaa Baltiassa... 6 Taivas perustaa mainostoimistot Venäjälle ja Baltiaan... 6 Ulkomaiset investoinnit elpyvät taas Virossa... 6 Puolan ensi vuoden budjettiesitys tähtää elvytykseen... 7 Viron talouskehityksen jatkuminen on EU-jäsenyyden varassa... 7 Puola vahvistaa talouskäännettään veronalennuksin... 7 Ulkoiset tekijät eivät pysäytä Baltian maiden talouskasvua... 8 Luhtanen tapasi liikenteen avainministereitä Pietarissa... 9 Baltia - tiedon oikopolkuja... 9

2 Venäjä aikoo tehdä isoa bisnestä transitoliikenteellä 2 Venäjä on ottamassa entistäkin aktiivisemman roolin Euroopan ja Aasian välisten kuljetusreittien kehittämisessä. Tämä palvelee monin tavoin myös Venäjän omia etuja. Venäjän kauttakulkuliikenteen kehittyminen vähentää Venäjän sisäisiä kuljetuskustannuksia, auttaa omissa vientikuljetuksissa sekä tuo merkittäviä tuloja, joita voidaan käyttää kuljetusinfrastruktuurin edelleen kehittämiseen. Uutistoimisto RIA Novostin välittämässä arviossa Euraasian kuljetusunionin varapuheenjohtaja, professori Juri Shcherbanin korostaa Venäjän geopoliittista asemaa ja sen avaamia mahdollisuuksia kansainvälisten tavaravirtojen organisointiin ja käsittelyyn. Shcherbaninin mukaan Venäjän on mahdollista ansaita vuonna 2010 transitoliikenteellä jo 15 miljardiin dollarin tulot. Tämä edellyttää kuitenkin Venäjältä uudenlaista liikenne- ja kuljetuspolitiikkaa sekä tulliuudistusten toteuttamista. Venäjän transitoliikenteen kasvumahdollisuuksia jarruttaa kuitenkin kuljetusten kalleus, hitaus ja epäluotettavuus. Kaikkia kitkatekijöitä voidaan vähentää, ainoastaan pitkät etäisyydet säilyvät annettuna tekijänä. Kuljetusten logistisessa hallinnassa on yhä koordinaatio-ongelmia ja itse kuljetusvälineiden ja -järjestelmien tekninen kunto on huono. Professori Shcherbanin onkin laskenut, että Venäjällä kuljetukset nostavat tavaran lähtöhintaa prosenttia, kun Euroopassa kuljetuskustannusten vaikutus jää prosenttiin. Venäjä pystyy kuitenkin etenemään nopeasti maanosien välisten avainreittien kehittämisessä, koska niihin löytyy ylikansallista kiinnostusta ja rahoitusta. Yksi tällainen reittihanke on Pohjoinen-Etelä korridoori, joka alkaa Intian länsirannikolta jatkuen Iranin kautta Kaukasuksen läpi Venäjän rautatieverkkoon päättyen Euroopassa Pietariin. Tällä reitillä kuljetettiin jo viime vuonna yhdeksän miljoonaa tonnia konttirahtia. Pohjoinen-Etelä -yhteyden kantava elementti tulee olemaan Ust-Lugan konttisatama Leningradin alueella. Uusi hehtaarin alueelle ulottuva konttiterminaali tarjoaa valtavan käsittelykapasiteetin Venäjän vientikuljetuksille ja transitoliikenteelle. Ust-Lugan investointeihin osallistuu myös joukko länsimaisia yhtiöitä, muun muassa Euroopan suurin konttiliikennöitsijä Eurogate. Sataman käsittelykapasiteetti tulee olemaan konttia vuodessa, mutta se on nostettavissa jopa yksikköön. Konttisataman kokonaisinvestointien arvioidaan nousevan 550 miljoonaan dollariin. Liikenne on tarkoitus aloittaa vuonna Venäjän työvoimareservi supistuu nopeasti Työikäisen väestön väheneminen on muodostumassa keskeiseksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi Venäjällä. Tämä uhka kohdistuu nimenomaan miespuoliseen väestöön. Venäjän työvoima on supistunut 12 miljoonalla henkilöllä viimeisten kymmenen vuoden aikana kertoo pietarilainen uutistoimisto Rosbalt. Uutistoimisto siteeraa Venäjän tiedeinstituutin johtajaa Nikolai Izmerovia, joka luonnehtii tilannetta vakavaksi. Tällä hetkellä työikäisen väestön kuolleisuus on yhtä suuri kuin sata vuotta sitten. Kehittyneiden teollisuusmaiden keskiarvoon verrattuna poistuma on kaksi ja puolikertainen. Izmerovin mukaan työikäinen väestö vähenee nykytahdilla toiset 10 kymmenen miljoonaa vuoteen 2015 mennessä. Ongelmaan on nyt puututtu myös presidentin hallinnon toimesta. Se on käynnistänyt kansallisen ohjelman, jonka teemana on Venäjän työvoiman terveydentila vuosina Työikäisen väestön vähentyminen on käynnistänyt Venäjällä keskustelun myös uudenlaisesta siirtolaispolitiikasta. Venäjän teollisuuspiireissä on jo ehdotettu laajamittaista siirtotyövoiman hankkimista maahan. Venäjällä käytetäänkin jo laillisesti maahan saapunutta pohjois-korealaista työvoimaa. IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT 10. vuosikerta Toimitus/ Markkinointia Oy Compiler Ab Museokatu 7 B Helsinki Puh. (09) Fax (09) Toimitus/ Markkinointia Klaus Lehmuskallio Kaija Pasila-Lehmuskallio Puh. (09) Fax (09) Idänkaupan Vientipalvelut/ Muut informaatiotuotteet Compiler Trade Web Site Compiler enews Idänkaupan Vientipalvelut -esupplement (pdf) Suomalaisyritykset Venäjällä -tutkimus

3 Rahaa jää jo yli - kotitaloudet aloittaneet säästämisen Venäjällä Venäläisten varallisuustaso on kohentunut jo sen verran, etteivät kaikki käytettävissä olevat varat enää suuntaudu kulutukseen. Uutena ilmiönä on kotitalouksien kasvava säästämisvimma. Säästöjä ei myöskään pidetä käteisveroina, vaan yhä suurempi osa rahoista on talletettu mainettaan palauttaneiden pankkien tileille. Venäläisten keskiansiot ovat nousseet vuodessa prosenttien ylittäen siten selvästi talouskasvun tahdin. Tämän vuoden alkupuoliskolla keskipalkka oli ruplaa eli noin 162 dollaria. Hallituksen arvion mukaan palkkakehitys jatkuu hyvänä myös ensi vuonna. Valtion tilastokomitean mukaan yksityishenkilöiden pankkitileillä ja arvopareissa olevat säästöt lisääntyivät 66 prosenttia edellisellä puolivuotiskaudella. Tähän laskelmaan eivät sisälly käteisenä olevat rupla- ja valuuttasäästöt, joiden määrä on edelleenkin huomattava. Tilastokomitean mukaan venäläisten keskimääräinen säästämistahti oli vuoden alkupuolella 540 ruplaa eli noin 17 dollaria kuukaudessa. Vuotta aikaisemmin säästöjä kertyi vain 372 ruplaa kuukaudessa. Suuri säästämiseen liittyvä muutos on myös siinä, että yhä suurempi osa pankkitalletuksista tehdään ruplamääräisinä. Pankit ovat tietoisesti vähentäneet valuuttatalletusten suosiota maksamalla niistä alhaisempaa korkoa kuin ruplatileistä. Venäläisten nopeasti kasvaville säästövaroille mietitään jo sijoituskohteita. Asiantuntijat uskovat venäläisten perheiden uskaltautuvan lähitulevaisuudessa myös asuntokauppoihin. Asunnot parantavat elämisen laatua ja ovat lisäksi turvallinen sijoituskohde. Nordea paransi Venäjän kasvuennustettaan Nordean Economic Outlook -katsaus luonnehtii Venäjän talouskehitystä odotettua paremmaksi. Pankin tutkimusyksikkö on nyt tarkistanut keväistä kasvuarviotaan ja ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 5,7 prosenttia. Samalla on myös vuoden 2004 ennustetta nostettu 5,0 prosenttiin. Venäjän talouskasvu on edelleen öljyn ja muiden raaka-aineiden vientitulojen varassa, mutta tällä hetkellä myös hyvä kotimainen kulutuskysyntä toimii talouden moottorina. Nordea antaa pisteitä myös tasapainossa olevalle valtiontaloudelle sekä ruplaa vahvistavalle finanssipolitiikalle Venäjä: Euron ja dollarin ruplakurssit (CBR) Euro USD Venäjä: päivän korko (Mibor), % p.a. (CBR) Venäjän pörssikurssi (RTS) 550 Baltian maiden osakekurssit (Viro ja Latvia vasen asteikko, Liettua oikea asteikko) TALSE, DJRSE 400 LITIN Liettua Viro Latvia Suomen Pankki BOFIT PL Helsinki Puh: (09) Sähköposti: Internet: Toimittaja Timo Harell Uutisaineisto on toimitettu eri lähteistä saadun informaation perusteella. Suomen Pankki ei takaa aineiston kattavuutta tai oikeellisuutta.

4 Venäjän metsätalousala esittäytyi Helsingissä Suomen metsäteollisuuden ja metsäalan järjestöjen edustajille tarjottiin elokuun lopussa korkeatasoinen informaatiotilaisuus Venäjän metsätaloussektorin tilanteesta sekä kehittämistarpeista. Venäjän Helsingin suurlähetystön järjestämä tapaaminen oli samalla myös Pietarissa lokakuuta järjestettävän viidennen kansainvälisen metsäteollisuusfoorumin esittelytilaisuus. Venäläisvaltuuskunnan johtajina olivat foorumin järjestelytoimikunnan johtaja Ljubov Sovershajeva sekä teollisuuden, tieteen ja teknologian varaministeri Sergei Mitin. Yhteiset intressit- teknologia, tuotanto ja investoinnit Venäläiset kertoivat kontaktitarpeistaan suomalaisten alan asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa. Yhteisen kiinnostuksen kohteita olisivat metsäkäyttö, pohjoismaiden metsäteknologioiden soveltaminen Venäjällä, tuotannollinen yhteistyö sekä investoinnit. Metsäteollisuutemme edustajille esiteltiin Venäjän hallituksen metsätaloutta ja metsäteollisuutta koskevia kehitysohjelmia. Esillä olivat metsäteollisuuden ajanmukaistaminen, hyötypuun hakkuuvolyymien lisääminen ja puuraaka-aineen jalostusasteen nostaminen. Venäläiset ottivat esille myös metsäalan konepajateollisuuden kehittämisen sekä puutalorakentamisen. Venäjä ja Puola heikon vientikehityksen valopilkkuina Suomen vienti supistui tammi-kesäkuussa kaksi prosenttia. Kesäkuussa vienti väheni jo neljä prosenttia edellisvuotisesta. Viennin taantumista tasapainottivat hieman EU-markkinat sekä etenkin hyvin vetäneet Venäjän ja Puolan markkinat. EU-maissa ja euroalueella vientimme kasvoi yhdellä prosentilla, mutta Venäjällä päästiin kuuden prosentin lisäykseen ja Puolassa peräti 11 prosentin kasvuun. Baltian vienti taantui selvästi Suomen Venäjän-viennin arvo nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,526 miljardiin euroon. Venäjän osuus Suomen koko viennistä oli 6,7 prosenttia. Kauppavaihto oli Suomelle edelleen epäedullista, sillä kauppataseemme jäi nyt 772 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Keskisen Itä-Euroopan ja Baltian kokonaisvienti putosi sensijaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuusi prosenttia viennin yhteisarvon jäädessä 1,628 miljardiin euroon. Viro oli 548 Rastor-seminaareja syksyllä 2003 VENÄJÄ SEMINAARI Radisson SAS Royal Hotel, Helsinki Venäjän tulevaisuudennäkymät Yhtiön tuloverotus Venäjällä Suomen ja Venäjän uusi verosopimus Venäjän yritystoimintaa sääntelevä lainsäädäntö Yritysmuodot Venäjällä MYYNTISOPIMUKSET VENÄJÄN-KAUPASSA Radisson SAS Royal Hotel, Helsinki Seminaari on tärkeä yrityksille, jotka myyvät suoraan Venäjälle, haluavat kehittää sopimuskäytäntöään, laatia omat mallisopimuksensa ja perehtyä sopimuksiin liittyvään verotukseen. Tervetuloa! Esitteet, ilmoittautumiset ja lisätiedot Arja Saarreharju p. (09) , f. (09) Oy Rastor Ab, Vattuniemenkatu Helsinki, miljoonan euron osuudellaan edelleen markkina-alueen kärjessä, vaikka viennin arvo supistui 17 prosentilla. Hyvin kehittyneen Puolan-viennin arvo nousi 417 miljoonaan euroon. Kauppa Puolan kanssa oli Suomelle myös varsin edullista, sillä kauppataseen ylijäämämme nousi tammi-kesäkuussa 239 miljoonaan euroon. Latvian ja Liettuan suuntautuvassa viennissä ei ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtunut odotettua kasvua. Viennin arvo päinvastoin väheni. Latviaan vietiin 146 miljoonalla eurolla, mikä jäi kuusi prosenttia edellisvuotisesta. Liettuan vienti jäi puolestaan 123 miljoonaan euroon eli neljä prosenttia vertailuajankohtaa pienemmäksi. Koko Venäjän, Ukrainan, KIE-maiden ja Baltian muodostaman itäalueen viennin arvo oli 3,277 miljardia euroa. Tämä summa edusti 14,4 prosenttia kokonaisviennistämme. Kiinan-vientimme arvo oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 523 miljoonaa euroa supistuen siten viisi prosenttia viime vuoden vertailuajankohdasta. 4

5 5 A.T. Kearney: Venäjällä parhaat uudet päivittäistavaramarkkinat Johtavat kansainväliset päivittäistavaraketjut suuntaavat yhä aktiivisemmin kehittyvien talousmaiden markkinoille. Erityisen kiinnostuneita kaupan jätit ovat nyt itäisen Euroopan markkinoista. Maailman päivittäistavaramarkkinoita vertaileva konsulttiyhtiö A.T. Kearney nostaakin tämän vuotisessa Global Retail Development Index - selvityksessään Venäjän parhaaksi uudeksi markkina-alueeksi. Kansainvälisiä ketjuja vielä vähän Venäjä saa pisteitä kohtuullisen alhaisesta maariskistä, 143 miljoonan asukkaan markkinoista, kasvavasta ostovoimasta ja virallisen markkinatalousstatuksen saavuttamisesta. Kuitenkin Venäjällä toimii vasta harvoja kansainvälisiä ketjuja ja siellä on väestömäärään nähden vähän ajanmukaista myymälätilaa. Venäjän sijoitusta paransi varsinaisten arviointikriteerien rinnalla myös se tosiasia, että maassa on jo nyt Euroopan suurimmat, 58 miljardin dollarin suuruisiksi arvioidut elintarvikemarkkinat Venäjä sai analyysissa 72 pistettä 100 pisteen maksimimäärästä. Toiseksi parhaita vähittäiskaupan näkymiä tarjoaa tällä hetkellä Slovakia 71 pisteellään. Viime vuoden ykkönen Kiina sijoittui nyt kolmanneksi saaden 67 pistettä. Samaan pistelukuun ylsi myös neljänneksi sijoitettu Unkari. A.T Kearney vertailussa saivat yllättävän hyvän sijoituksen myös muutamat yleisessä talouskehityksessään hitaasti edenneet itäisen Euroopan maat. Bulgaria ylsi sijalle 13 ohittaen EU:n jäsenhakijamaista rikkaimman, Slovenian. Romania sijoittui 17. sijalle ja Ukrainakin 20. sijalle. Viron ja Liettuan markkinat saturoituneet jo liikaa Idänkaupan Vientipalvelut 2003 ilmestyy 10 kertaaa osoitteellinen sähköpostijakelu kohderyhmälle: sähköinen lööppi Compiler enews -lukijalle kaikkien luettavissa Compiler-portaalissa useita optioita ilmoitteluun Baltian maista 30 markkina-alueen kärkijoukkoon mahtui vain Latvia, joka nousi listalle ensimmäistä kertaa. Viron ja Liettuan puuttuminen joukosta johtui niiden päivittäistavaramarkkinoiden liiallisesta saturoitumisesta. Parhaat ajat ovat uusien tulokkaiden kannalta ohi myös Puolassa, jossa toimii jo 17 kansainvälistä ketjua. Puola putosikin tänä vuonna listan hännille 28. sijalle. Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskuksen Kotkan yksikön toteuttama korkeakoulutasoinen ja monipuolinen HA BOCTOK Muuttuva Venäjän-kauppa EUROOPAN UNIONIN RAKENNERAHASTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Ohjelma tarjoaa joustavan tavan kehittää Venäjä-osaamista. Se sisältää runsaasti ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa Venäjän-kaupasta ja perehdyttää Venäjän historiaan, kulttuuriin sekä poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Ohjelma on Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama. Ohjelmalle on myönnetty opetusministeriön erikoistumisohjelmien akkreditointi. Syksyn 2003 ohjelma: Yrityksen toiminta Venäjällä Venäläinen elämäntapa Pankit, maksuliikenne ja rahoitus Liiketoimintastrategian suunnittelu Sopimuskäytäntö Pihkova Helsinki ja verkko-opinnot Helsinki Helsinki ja verkko-opinnot Helsinki Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus: puh. (015) tai Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskus, Kotkan yksikkö: puh. (05) tai

6 Riikalaisilla eniten ostovoimaa Baltiassa Riikalaisilla on Baltian pääkaupunkien asukkaista tällä hetkellä paras ostovoima. Tämä selviää sveitsiläisen UBS-pankin tekemästä, 70 maailman tärkeätä kaupunkia käsittäneestä vertailusta, joka perustui paikalliseen palkkatasoon ja hintatasoon. Riian asukkaiden ostovoima oli 28,5 prosenttia vertailun peruskaupungin Zürichin tasosta. Vilnan vertailuluku oli 23,4 ja Tallinnan 15,6 prosenttia. Moskova sijoittui hyvin suhteessa Baltian pääkaupunkeihin, sillä sen asukkaiden ostovoima oli 22,2 prosenttia zürichiläisten ostovoimasta. Zürichiin vertailu ei näytä Baltian maiden pääkaupunkien kannalta kovinkaan mairittelevalta. Parhaiten sijoittuneessa Riiassakin nimellispalkat olivat 12,6 prosenttia Zürichin keskipalkoista ja omaan hintatasoon suhteutettunakin ansiotaso jäi 43,4 prosenttiin. Kaikilla Baltian pääkaupungeilla on edessään sama ongelma. Kaupunkien metropolikehitys hilaa nopeammin hintoja kuin palkkoja kohti länsi-eurooppalaista tasoa. Ulkomaiset investoinnit elpyvät taas Virossa Viro menetti viime vuonna tuntuvasti suoria ulkomaisia investointejaan. Enterprise Estonia -viraston mukaan investoinnit supistuivat 5,2 miljardiin kruunuun, kun edellisvuonna 2001 investointisumma kohosi 9,4 miljardiin. Viraston mukaan investointien putoaminen viime vuonna oli monen sattuman summaa, eikä sitä pidä nähdä oireellisena. Viro on suhteellisesti mitattuna edelleenkin kärkisijoilla Itä-Eurooppaan tehdyissä investoinneissa. Virossa suorien ulkomaisten investointien suhde bruttokansantuotteeseen on koko alueen korkein. Kumulatiiviset per capita investoinnit nousevat puolestaan dollariin, minkä ylittää ainoastaan Taivas perustaa mainostoimistot Venäjälle ja Baltiaan Taivas-yhtiöt avaa mainostoimistot Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tallinnan toimisto on jo aloittanut ja muissa kohteissa toiminta käynnistyy syksyn aikana. Venäjän toimisto perustetaan Pietariin. Tshekin tasavalta. Kuluvana vuonna Enterprise Estonia odottaa kaikkiaan seitsemän miljardin kruunun investointivirtaa. Arvio on realistinen, koska investoinnit nousivat jo ensimmäisellä neljänneksellä 4,6 miljardiin. Investointivirasto myöntää kuitenkin, että vuoden kokonaistulos on kiinni muutamista todella suurista investointihankkeista. Alkuvuonna tulosta paransi Stora Enson Sylvester-kauppa ja nyt odotetaan parin muun hankkeen toteutumista. Niistä tärkeimmät ovat norjalaisen Larvik Cellin sellutehdasprojekti ja Linstowin suunnitelma rakentaa Viron suurin kauppakeskus Tallinnan lentokentän läheisyyteen. Nopeasti kehittyvinä markkinoina Venäjä ja Baltia tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia laajentaa Taivas-yhtiöiden liiketoimintaa. Venäjän mainosmarkkinat ylsivät viime vuonna parhaaseen kasvuun koko maailmassa, Taivas-yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Nurmio perustelee. Taivas-yhtiöt on Suomen kolmanneksi suurin markkinointiviestinnän konserni. Siihen kuuluvat muun muassa Mainostoimisto Taivas, Mainostoimisto HEL ja Mainostoimisto Ogilvy & Mather. Suomalaisia mainostoimistoja on toiminut paikan päällä Pietarissa jo 1990-luvun alkuvuosista. Lappeenrantalainen Gemini Oy hoiti 1990-luvun puolivälissä muun muassa Hotel Europen, Delta Telecomin ja Peter Sparin mainontaa. Myöhemmin Pietariin siirtyi Moskovassa aloittanut Ri-Vita Marketing. Myös tamperelainen Planet Oy ehti perustaa toimiston Pietariin ennen vuoden 1998 talouskriisin alkamista. 6

7 Viron talouskehityksen jatkuminen on EU-jäsenyyden varassa Virossa ja Latviassa pidetään viimeisimmät EU-jäsenyyttä koskevat kansanäänestykset. Virossa äänestys pidetään syyskuun 14. päivä ja Latviassa 20. päivä. Liettuan jäsenyys ratkesi ylivoimaisella kannatuksella jo toukokuussa. Virossa ja Latviassa niiden EUjäsenyyttä ajavaa valtionjohtoa on käyty vaalien alla tukemassa usean eurooppalaisen johtohenkilön voimin. Virossa äänestystä edeltäneellä viikolla vieraillut presidentti Tarja Halonen käsitteli hänkin puheissaan EU:n Virolle tarjoamia etuja. Virossa kannatus vähäisempää kuin Liettuassa Virossa ja Latviassa tehdyt mielipidemittaukset ennakoivat äänestystuloksen päätyvän kyllä-äänten voittoon. Jäsenyyden kannatus jäänee kuitenkin alhaisemmaksi kuin Liettuassa. EU-kielteisyyttä ruokkii pelko vallan siirtymisestä Brysseliin, aivan kuten se neuvostokaudella siirtyi Moskovaan. Venäläisväestö suhtautuu EU-jäsenyyteen kielteisesti taas sen takia, että integroitumisen pelätään heikentävän siteitä Venäjään. Virossa poliittinen johto on varoitellut Euroopan unionin ulkopuolelle jäämisen seurauksilla. Päällimmäisinä uhkakuvina on esitelty talouskasvun hidastumista, elintason laskua sekä sosiaaliturvan kehityksen pysähtymistä. Näiden ongelmien ratkomiseen joutuisi vielä pari seuraavaakin sukupolvea osallistumaan. EU:n ulkopuollle jääminen aiheuttaisi 1,4 miljardin budjettiaukon Äripäev-lehti viittaa finanssiministeriön laskelmaan, jonka mukaan jäsenyyden hylkääminen aiheuttaisi 1,4 miljardin kruunun budjettiaukon ja pudottaisi nykyisen viiden prosentin talouskasvun 3,7 prosenttiin. Jäsenyyden rauetessa Viro menettäisi suurimman osan 2,8 miljardin kruunun suuruisesta EU-rakennetuestaan ja kokonaan saamatta jäisivät alueellisten erojen tasoittamiseen tarkoitetut tuet, jotka Viron kohdalla voisivat nousta 18 miljardiin kruunuun. Unionin ulkopuolelle jääneenäkin Viro saisi kuitenkin EU:lta 2,5 miljardin suuruista, jäsenyydestä riippumatonta tukea. Lisäksi Viro säästäisi noin 1,4 miljardin kruunun edestä EU-jäsenyydestä koituvia kuluja. Puola vahvistaa talouskäännettään veronalennuksin Puolassa on vireillä kaksi talouselämän kannalta keskeistä verouudistusta. Parlamentti Sejm käsittelee jo parhaillaan arvonlisäveron alentamista ja hallitus on tehnyt aloitteen siirtymisestä yhdenmukaiseen, nykyistä alhaisempaan yritysverotukseen. Molemmilla uudistuksilla pyritään vauhdittamaan jo alkuun päässyttä Puolan talouskasvua, jonka odotetaan nousevan tänä vuonna kolmeen prosenttiin. Parlamentissa on ehdotettu arvonlisäveron alentamista 15 prosenttiin nykyisestä 22 prosentista. Myös hallitus puoltaan arvonlisäveron alentamista, mutta pitää seitsemää prosenttiyksikköä aivan liian suurena ja haitallisena ensi vuoden budjetille. Hallituksen mielestä 2-3 prosenttiyksikköä toisi riskittä toivotun tuloksen. Yritysten voittoveron kohdalla hallitus on rohkeampi ja esittää veron alarajan pudottamista ensi vuonna 27 prosentista 19 prosenttiin. Samalla vero yhdenmukaistettaisiin niin, ettei yhtiömuoto enää vaikuttaisi veroon. Tällä hetkellä henkilöyhtiöt maksavat tuloksestaan veroa yksityishenkilöiden veroporrastuksen, eli 19, 30 tai 40 prosentin mukaan. 7 Puolan ensi vuoden budjettiesitys tähtää elvytykseen Puolan hallitus sai syyskuun toisella viikolla valmiiksi ensimmäisen vuoden 2004 budjettia koskevan luonnoksensa. Budjetti on laadittu alijäämäiseksi ja sen on tarkoitus kiihdyttää alkanutta talouskasvua. Esitys sisältää tässä tarkoituksessa myös veronkevennyksiä. Budjetin tulopuolen loppusumma on 152,7 miljardia zlotya menopuolen päättyessä 198,2 miljardiin zlotyyn. Budjetti on siten 45,5 miljardia zlotya alijäämäinen, mutta siihen sisältyy toisaalta 70 miljoonan zlotyn suuruinen budjettireservin varaus. Ennakoitu kasvu viisi prosenttia Budjetin makrotaloudellisina oletuksina ovat tasan viiden prosentin talouskasvu, kotimaisen kulutuksen kasvaminen kolmella prosentilla sekä 2,2 prosentin kuluttajahintainflaatio. Budjetin menoista 31,6 on varattu valtion yleisiin menoihin. Saman verran on varattu myös sosiaalipalveluihin ja julkisen sektorin eläkkeisiin. Terveydenhoidon, sivistystoimen ja kulttuuritoimen yhteiseksi osuudeksi on määritetty 21,4 prosenttia. Puolan hallitus rukkailee budjettiluonnosta vielä syyskuun 26. päivä ennen kuin lopullinen esitys jätetään parlamentille.

8 8 Ulkoiset tekijät eivät pysäytä Baltian maiden talouskasvua Baltian maat ovat toistaiseksi kyenneet ylläpitämään talouskasvuaan, vaikka niiden vientiä jarruttava kansainvälinen suhdannetilanne on jatkunut jo pitkään Kotimainen kysyntä on kaikissa kolmessa maassa toistaiseksi pystynyt takaamaan kasvun jatkumisen. Samalla kuitenkin Latvian, Liettuan ja etenkin Viron talouksien epätasapainotila on huonontunut, todetaan Nordean Economic Outlook - katsauksessa. Vahvan kotimarkkinakysynnän on tehnyt mahdolliseksi hyvä palkkakehitys sekä alhainen inflaatio, jotka ovat yhdessä lisänneet kotitalouksien ostovoimaa. Yrityspuolella kysyntää on puolestaan lisännyt EU-kansanäänestyksen kynnyksellä vilkastunut investointitoiminta. Kotimaista kysyntää yritetään Baltiassa ylläpitää myös verouudistusten avulla. Virossa tulee ensi vuoden alusta voimaan uusi alempi tuloverotus ja Latviassa suunnitellaan yritysveron alentamista vuoden 2004 alkupuolella. Tälle vuodelle Nordea ennustaa parasta talouskasvua Latviaan. Sen kasvuarvio on tällä hetkellä 6,5 prosenttia. Liettua yltäisi pankin mukaan varsin lähelle, eli 6,2 prosenttiin. Viro sensijaan on jäämässä jälkeen naapurimaistaan. Pankki odottaa sen bruttokansantuotteen kasvun jäävän 4,8 prosenttiin. Syksyyn mennessä Viron talouskasvu oli hidastunut alustavien tietojen mukaan noin neljään prosenttiin. Pankin tutkijat asettavat Viron hännille myös vientikehitystä koskevissa arvioissaan. He ennustavat Viron viennin kasvavan tänä vuonna 6,8 prosenttia, kun Liettuassa voidaan päästä 12,0 prosenttiin ja Latviassakin 9,1 prosenttiin. NEWSLETTERS REPORTS PMR Ltd., a company specialising in the provision of market information, was founded in Its mission is to supply the accurate, up-todate economic data that businesses investing or planning to invest on the Polish market need. PMR's products range from monthly publications, quarterly and biweekly newsletters to reports analysing the situation in the Polish economy overall and its individual sectors, in particular construction, telecommunications and IT. VENÄJÄN VASTAAVUUSTODISTUKSET TUOTTEILLE JA PALVELUILLE pakolliset ja vapaaehtoiset GOST R - vastaavuussertifikaatit hygienialausunnot muut sertifikaatit ja todistukset Teemme yhteistyötä johtavan venäläisen sertifiointi- ja analysointiorganisaation kanssa. Lisätietoja: Lappeenrannan Vapaa-alue Oy Snellmaninkatu 3 B, LAPPEENRANTA puh gsm Venäjän, Baltian ja Puolan ajankohtaiset uutisaiheet Compiler enews Veloituksetta sähköpostiisi joka toinen viikko. Ellet ole jo lukija, ilmoita meille -osoitteesi sähköpostiimme PMR Newsletters Polish Market Review Emerging Europe Market Review Polish Construction Review Executive News Briefing Poland Retail Update More information PMR Reports Polish Economy Emerging Europe T & Telecom Retail Construction More information Please contact our representative in Finland: Oy Compiler Ab Klaus Lehmuskallio Tel. (09) ,

9 9 Baltia - tiedon oikopolkuja Baltian maiden todennäköinen EU-jäsenyys on lisännyt suomalaisten kiinnostusta myös Viron kahta naapurimaata, Latviaa ja Liettuaa kohtaan. Ne ovat monista samankaltaisuuksista huolimatta myös vahvasti omaleimaisia ja kulttuurisesti erilaisia kuin Viro. Baltian maiden yhdenmukaisuuksia ja eroavuuksia hahmottaa mielenkiintoisella tavalla uusi maaopas Baltia - tiedon oikopolkuja. Kirjan teksteistä vastaavat Kari Nieminen ja Niko Remes. Nieminen on Liettuan-vientiin erikoistunut konsultti ja Remes puolestaan Viroasiantuntija. Lisäksi kirjassa on uuden baltialaisen identiteetin syntyä luotaavat kirjoitukset Anna Zigurelta, Jukka Rislakilta, Jaak Allikilta ja Egidijus Vareikisilta. Niemisen ja Remeksen teos pyrkii antamaan kokonaiskäsityksen Baltian eri valtioiden kulttuurista, kansanluoteesta ja yhteiskunnasta. Tekstistä selviää myös Baltian vanha eurooppalainen traditio sekä toisaalta ilmapiiri uuden integraation kynnyksellä. Puhtaasti talouselämän asiaa kirjassa on vähemmän, mutta siihen sisältyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi paikallisista bisneskulttuureista, kuten neuvottelutapojen luonteesta. Aiheisiin kuuluu myös hallintokulttuurien ja viranomaiskäytäntöjen kuvaus. Luhtanen tapasi liikenteen avainministereitä Pietarissa Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen kävi syyskuun toisella viikolla työvierailulla Pietarissa. Luhtanen tapasi Venäjän liikenneministerin Sergei Frankin ja rautatieministeri Gennadi Fadejevin. Ministeri Luhtanen ja liikenneministeri Frank keskustelivat Suomenlahden öljykuljetusten turvallisuuden parantamisesta, jäänmurtajayhteistyöstä ja lentoliikenteen ajankohtaisista aiheista. Lisäksi ministerit vaihtoivat näkemyksiä rajaliikenteen sujumisesta. Rautatieministeri Fadejevin kanssa Luhtanen puhui Helsingin ja Pietarin välisen nopean junayhteyden rakentamisaikataulusta sekä hankkeen teknisistä ja taloudellisista vaatimuksista. Fadejev kertoi myös Venäjän rautatiehallinnon uudistuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen rautatieliikenteeseen. Ministeri Luhtanen osallistui matkansa aikana myös Pietarin kansainväliseen Euraasian liikennekonferenssiin, jossa hän puhui Euroopan ja Aasian välisten liikenneväylähankkeiden merkityksestä maailmantaloudelle. Seuraava Idänkaupan Vientipalvelut -julkaisu ilmestyy lokakuussa. KIRJOJA kansainvälisyyteen Business in Poland Anna ANNA Ikonen IKONEN ISBN Taskukoko, n. n s. s. Hinta Teos on on johdatus Puolan Puolan talouteen talouteen kulttuuriin. ja kulttuuriin. Englanninkielinen. Englannin- ja kielinen. Bisneskohteena Baltia Klaus KLAUS Susiluoto SUSILUOTO ISBN Taskukoko, 138 s. s. Hinta t 20 Teos on johdatus Viron, Latvian ja Liettuan talouteen, hallintoon ja yrityselämään. Vientikaupan asiakirjat ISBN X A4, n. 500 s. Hinta 79 Teos esittelee noin 50 vientikaupassa tarvittavaa asiakirjaa, niiden käyttö-ja täyttöohjeet sekä mahdollisten lisäselvitysten tietolähteet. Vientiopas Käytännön käsikirja viejälle ISBN B5, 120 s. Hinta 36 Oppaassa käsitellään keskeisiä vientiin liittyviä kysymyksiä. Multicultural Leadership. Strategies for Improved Performance MARKO MÄKILOUKO ISBN A5, 211 s. Hinta 54 Teos antaa tietoja ja valmiuksia monikulttuurisuuteen ja johtajuuteen. Englanninkielinen. Tilaa heti! puh. (09) faksi (09) s-posti:

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.

Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01. Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.2014 Venäjä edelleen tärkeä Suomelle Viennistä 8,5% (v/v-muutos 1-10/2014:

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Onko Putinin onni kääntynyt? Rahoitussektorin kautta pakotteet purevat Talouskasvua ei ole Rupla kärsii nyt Venäjän heikkoudesta ja öljyn

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Venäjä ei nopeasti nouse. Sanna Kurronen Maailskuu 2015

Venäjä ei nopeasti nouse. Sanna Kurronen Maailskuu 2015 Venäjä ei nopeasti nouse Sanna Kurronen Maailskuu 2015 Talous on lamassa Talous supistuu selvästi vuonna 2015 ja yhä 2016 Venäjän talous supistuu tänä vuonna noin neljä prosenttia ja edelleen hieman vuonna

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 TAMMI-KESÄKUU 2010 Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot