Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä"

Transkriptio

1 2003IDÄNKAUPAN 7 VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä 1 Venäjän talousromahduksen 5-vuotispäivänä: Talouskriisi ei toistu Venäjän talousromahduksen 5- vuotispäivää muisteltiin kriittisissä tunnelmissa elokuussa Moskovassa. Päällimmäisiä kysymyksinä olivat romahduksen syyt, vaikutukset ja opetukset. Luonnollisesti pohdittiin myös sitä, voisiko vastaava tilanne uudelleen toistua. Kriittisimpien arvioiden mukaan uusi talouskriisi on Venäjällä mahdollinen, mutta ei ainakaan aikaisemmista syistä johtuen. Talousromahdus käynnistyi kirjaimellisesti elokuun 17. päivänä 1998, kun Venäjän hallitus ja keskuspankki päättivät lopettaa tuloksettomaksi osoittautuneen ruplan kurssin tukemisen. Ruplan devalvoituminen alkoi välittömästi ja sen dollarikurssi jatkoi alamäkeään pudoten vuoden loppuun mennessä vajaaseen neljännekseen aikaisemmasta arvostaan. Venäjän pitkäaikaiseksi venyneellä talouskriisillä oli kohtalokkaita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Venäläisten elintaso heikkeni kolmanneksella, pankkijärjestelmä ajautui sekasortoon ja poliittinen johto menetti uskottavuutensa. Pahiten kriisi iski Venäjän uuteen keskiluokkaan, jonka varallisuus oli kiinni pankkitalletuksissa. Kriisillä oli positiiviakin vaikutuksia Venäjän talouden nyt pääosin palauduttua romahdusta edeltäneelle tasolle, voidaan kriisin jälkiselvittelyissä löytää myös positiiviseksi osoittautuneita seurauksia. Venäläisten kuluttajien oli pakon sanelemana siirryttävä kotimaisten tuotteiden käyttöön. Tämä antoi maan kituvalle kotimarkkinateollisuudelle vahvan ja yhä edelleenkin tuntuvan piristysruiskeen. Kriisitilanne pakotti toisaalta myös maan johdon populismista vakavamielisen talous- ja uudistuspolitiikan tielle. Tämä talouspolitiikka jatkuu johdonmukaisena tälläkin hetkellä. Venäjää suosivat sen kriisistä toipumisessa kieltämättä myös otolliset ulkoiset tekijät. Maailmanmarkkinoiden kysyntä ja hintakehitys alkoivat sopivasti suosia Venäjän tärkeimpien tuotteiden, erityisesti öljyn vientiä. Myös ulkomaista velkarahaa järjestyi, vaikkei lainanhakija ollut kovinkaan vakuuttavassa kunnossa. Ongelmien sietokyky nyt parempi Öljyn ja muiden avainraaka-aineiden viennillä on edelleen ratkaiseva merkitys Venäjälle. Maan talous on kuitenkin oleellisesti vakaammalla pohjalla kuin vuonna 1998 ja se kestää paremmin myös muutoksia ulkoisessa toimintaympäristössä. Nyt kansalaisten ostovoima on palautunut Venäjällä ja talous kasvaa myös kotimaisen kysynnän vetämänä. Myös ulkomaiset investoijat ovat aikaisempaa sankemmin joukoin liikkeellä. Ensi vuoden budjetista on jälleen tulossa ylijäämäinen ja valtio kykenee hyvin huolehtimaan ulkomaisista lainasitoutumisistaan. Venäjälle on myös muodostunut merkittävät valuuttavarannot sekä vararahastot talouden tasapainottamiseksi tarpeen niin vaatiessa. Samalla myös keskuspankki kykenee aikaisempaa massiivisempiin ruplan tukemisoperaatioihin. Kriisin finanssipoliittinen opetus oli siinä, että ruplan on saatava kellua ja markkinoiden on voitava määrätä sen oikean kurssin. Ruplaa ei saa ylihinnoitella valuuttamarkkinoiden sääntelyllä. Tätä pitää moni Venäjän markkinatalouden perustana. TÄSSÄ NUMEROSSA: Venäjän talousromahduksen 5-vuotispäivänä: Talouskriisi ei toistu... 1 Venäjä aikoo tehdä isoa bisnestä transitoliikenteellä... 2 Venäjän työvoimareservi supistuu nopeasti... 2 Rahaa jää jo yli - kotitaloudet aloittaneet säästämisen Venäjällä... 3 Nordea paransi Venäjän kasvuennustettaan... 3 Venäjän metsätalousala esittäytyi Helsingissä... 4 Venäjä ja Puola heikon vientikehityksen valopilkkuina... 4 A.T. Kearney: Venäjällä parhaat uudet päivittäistavaramarkkinat... 5 Riikalaisilla eniten ostovoimaa Baltiassa... 6 Taivas perustaa mainostoimistot Venäjälle ja Baltiaan... 6 Ulkomaiset investoinnit elpyvät taas Virossa... 6 Puolan ensi vuoden budjettiesitys tähtää elvytykseen... 7 Viron talouskehityksen jatkuminen on EU-jäsenyyden varassa... 7 Puola vahvistaa talouskäännettään veronalennuksin... 7 Ulkoiset tekijät eivät pysäytä Baltian maiden talouskasvua... 8 Luhtanen tapasi liikenteen avainministereitä Pietarissa... 9 Baltia - tiedon oikopolkuja... 9

2 Venäjä aikoo tehdä isoa bisnestä transitoliikenteellä 2 Venäjä on ottamassa entistäkin aktiivisemman roolin Euroopan ja Aasian välisten kuljetusreittien kehittämisessä. Tämä palvelee monin tavoin myös Venäjän omia etuja. Venäjän kauttakulkuliikenteen kehittyminen vähentää Venäjän sisäisiä kuljetuskustannuksia, auttaa omissa vientikuljetuksissa sekä tuo merkittäviä tuloja, joita voidaan käyttää kuljetusinfrastruktuurin edelleen kehittämiseen. Uutistoimisto RIA Novostin välittämässä arviossa Euraasian kuljetusunionin varapuheenjohtaja, professori Juri Shcherbanin korostaa Venäjän geopoliittista asemaa ja sen avaamia mahdollisuuksia kansainvälisten tavaravirtojen organisointiin ja käsittelyyn. Shcherbaninin mukaan Venäjän on mahdollista ansaita vuonna 2010 transitoliikenteellä jo 15 miljardiin dollarin tulot. Tämä edellyttää kuitenkin Venäjältä uudenlaista liikenne- ja kuljetuspolitiikkaa sekä tulliuudistusten toteuttamista. Venäjän transitoliikenteen kasvumahdollisuuksia jarruttaa kuitenkin kuljetusten kalleus, hitaus ja epäluotettavuus. Kaikkia kitkatekijöitä voidaan vähentää, ainoastaan pitkät etäisyydet säilyvät annettuna tekijänä. Kuljetusten logistisessa hallinnassa on yhä koordinaatio-ongelmia ja itse kuljetusvälineiden ja -järjestelmien tekninen kunto on huono. Professori Shcherbanin onkin laskenut, että Venäjällä kuljetukset nostavat tavaran lähtöhintaa prosenttia, kun Euroopassa kuljetuskustannusten vaikutus jää prosenttiin. Venäjä pystyy kuitenkin etenemään nopeasti maanosien välisten avainreittien kehittämisessä, koska niihin löytyy ylikansallista kiinnostusta ja rahoitusta. Yksi tällainen reittihanke on Pohjoinen-Etelä korridoori, joka alkaa Intian länsirannikolta jatkuen Iranin kautta Kaukasuksen läpi Venäjän rautatieverkkoon päättyen Euroopassa Pietariin. Tällä reitillä kuljetettiin jo viime vuonna yhdeksän miljoonaa tonnia konttirahtia. Pohjoinen-Etelä -yhteyden kantava elementti tulee olemaan Ust-Lugan konttisatama Leningradin alueella. Uusi hehtaarin alueelle ulottuva konttiterminaali tarjoaa valtavan käsittelykapasiteetin Venäjän vientikuljetuksille ja transitoliikenteelle. Ust-Lugan investointeihin osallistuu myös joukko länsimaisia yhtiöitä, muun muassa Euroopan suurin konttiliikennöitsijä Eurogate. Sataman käsittelykapasiteetti tulee olemaan konttia vuodessa, mutta se on nostettavissa jopa yksikköön. Konttisataman kokonaisinvestointien arvioidaan nousevan 550 miljoonaan dollariin. Liikenne on tarkoitus aloittaa vuonna Venäjän työvoimareservi supistuu nopeasti Työikäisen väestön väheneminen on muodostumassa keskeiseksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi Venäjällä. Tämä uhka kohdistuu nimenomaan miespuoliseen väestöön. Venäjän työvoima on supistunut 12 miljoonalla henkilöllä viimeisten kymmenen vuoden aikana kertoo pietarilainen uutistoimisto Rosbalt. Uutistoimisto siteeraa Venäjän tiedeinstituutin johtajaa Nikolai Izmerovia, joka luonnehtii tilannetta vakavaksi. Tällä hetkellä työikäisen väestön kuolleisuus on yhtä suuri kuin sata vuotta sitten. Kehittyneiden teollisuusmaiden keskiarvoon verrattuna poistuma on kaksi ja puolikertainen. Izmerovin mukaan työikäinen väestö vähenee nykytahdilla toiset 10 kymmenen miljoonaa vuoteen 2015 mennessä. Ongelmaan on nyt puututtu myös presidentin hallinnon toimesta. Se on käynnistänyt kansallisen ohjelman, jonka teemana on Venäjän työvoiman terveydentila vuosina Työikäisen väestön vähentyminen on käynnistänyt Venäjällä keskustelun myös uudenlaisesta siirtolaispolitiikasta. Venäjän teollisuuspiireissä on jo ehdotettu laajamittaista siirtotyövoiman hankkimista maahan. Venäjällä käytetäänkin jo laillisesti maahan saapunutta pohjois-korealaista työvoimaa. IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT 10. vuosikerta Toimitus/ Markkinointia Oy Compiler Ab Museokatu 7 B Helsinki Puh. (09) Fax (09) Toimitus/ Markkinointia Klaus Lehmuskallio Kaija Pasila-Lehmuskallio Puh. (09) Fax (09) Idänkaupan Vientipalvelut/ Muut informaatiotuotteet Compiler Trade Web Site Compiler enews Idänkaupan Vientipalvelut -esupplement (pdf) Suomalaisyritykset Venäjällä -tutkimus

3 Rahaa jää jo yli - kotitaloudet aloittaneet säästämisen Venäjällä Venäläisten varallisuustaso on kohentunut jo sen verran, etteivät kaikki käytettävissä olevat varat enää suuntaudu kulutukseen. Uutena ilmiönä on kotitalouksien kasvava säästämisvimma. Säästöjä ei myöskään pidetä käteisveroina, vaan yhä suurempi osa rahoista on talletettu mainettaan palauttaneiden pankkien tileille. Venäläisten keskiansiot ovat nousseet vuodessa prosenttien ylittäen siten selvästi talouskasvun tahdin. Tämän vuoden alkupuoliskolla keskipalkka oli ruplaa eli noin 162 dollaria. Hallituksen arvion mukaan palkkakehitys jatkuu hyvänä myös ensi vuonna. Valtion tilastokomitean mukaan yksityishenkilöiden pankkitileillä ja arvopareissa olevat säästöt lisääntyivät 66 prosenttia edellisellä puolivuotiskaudella. Tähän laskelmaan eivät sisälly käteisenä olevat rupla- ja valuuttasäästöt, joiden määrä on edelleenkin huomattava. Tilastokomitean mukaan venäläisten keskimääräinen säästämistahti oli vuoden alkupuolella 540 ruplaa eli noin 17 dollaria kuukaudessa. Vuotta aikaisemmin säästöjä kertyi vain 372 ruplaa kuukaudessa. Suuri säästämiseen liittyvä muutos on myös siinä, että yhä suurempi osa pankkitalletuksista tehdään ruplamääräisinä. Pankit ovat tietoisesti vähentäneet valuuttatalletusten suosiota maksamalla niistä alhaisempaa korkoa kuin ruplatileistä. Venäläisten nopeasti kasvaville säästövaroille mietitään jo sijoituskohteita. Asiantuntijat uskovat venäläisten perheiden uskaltautuvan lähitulevaisuudessa myös asuntokauppoihin. Asunnot parantavat elämisen laatua ja ovat lisäksi turvallinen sijoituskohde. Nordea paransi Venäjän kasvuennustettaan Nordean Economic Outlook -katsaus luonnehtii Venäjän talouskehitystä odotettua paremmaksi. Pankin tutkimusyksikkö on nyt tarkistanut keväistä kasvuarviotaan ja ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 5,7 prosenttia. Samalla on myös vuoden 2004 ennustetta nostettu 5,0 prosenttiin. Venäjän talouskasvu on edelleen öljyn ja muiden raaka-aineiden vientitulojen varassa, mutta tällä hetkellä myös hyvä kotimainen kulutuskysyntä toimii talouden moottorina. Nordea antaa pisteitä myös tasapainossa olevalle valtiontaloudelle sekä ruplaa vahvistavalle finanssipolitiikalle Venäjä: Euron ja dollarin ruplakurssit (CBR) Euro USD Venäjä: päivän korko (Mibor), % p.a. (CBR) Venäjän pörssikurssi (RTS) 550 Baltian maiden osakekurssit (Viro ja Latvia vasen asteikko, Liettua oikea asteikko) TALSE, DJRSE 400 LITIN Liettua Viro Latvia Suomen Pankki BOFIT PL Helsinki Puh: (09) Sähköposti: Internet: Toimittaja Timo Harell Uutisaineisto on toimitettu eri lähteistä saadun informaation perusteella. Suomen Pankki ei takaa aineiston kattavuutta tai oikeellisuutta.

4 Venäjän metsätalousala esittäytyi Helsingissä Suomen metsäteollisuuden ja metsäalan järjestöjen edustajille tarjottiin elokuun lopussa korkeatasoinen informaatiotilaisuus Venäjän metsätaloussektorin tilanteesta sekä kehittämistarpeista. Venäjän Helsingin suurlähetystön järjestämä tapaaminen oli samalla myös Pietarissa lokakuuta järjestettävän viidennen kansainvälisen metsäteollisuusfoorumin esittelytilaisuus. Venäläisvaltuuskunnan johtajina olivat foorumin järjestelytoimikunnan johtaja Ljubov Sovershajeva sekä teollisuuden, tieteen ja teknologian varaministeri Sergei Mitin. Yhteiset intressit- teknologia, tuotanto ja investoinnit Venäläiset kertoivat kontaktitarpeistaan suomalaisten alan asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa. Yhteisen kiinnostuksen kohteita olisivat metsäkäyttö, pohjoismaiden metsäteknologioiden soveltaminen Venäjällä, tuotannollinen yhteistyö sekä investoinnit. Metsäteollisuutemme edustajille esiteltiin Venäjän hallituksen metsätaloutta ja metsäteollisuutta koskevia kehitysohjelmia. Esillä olivat metsäteollisuuden ajanmukaistaminen, hyötypuun hakkuuvolyymien lisääminen ja puuraaka-aineen jalostusasteen nostaminen. Venäläiset ottivat esille myös metsäalan konepajateollisuuden kehittämisen sekä puutalorakentamisen. Venäjä ja Puola heikon vientikehityksen valopilkkuina Suomen vienti supistui tammi-kesäkuussa kaksi prosenttia. Kesäkuussa vienti väheni jo neljä prosenttia edellisvuotisesta. Viennin taantumista tasapainottivat hieman EU-markkinat sekä etenkin hyvin vetäneet Venäjän ja Puolan markkinat. EU-maissa ja euroalueella vientimme kasvoi yhdellä prosentilla, mutta Venäjällä päästiin kuuden prosentin lisäykseen ja Puolassa peräti 11 prosentin kasvuun. Baltian vienti taantui selvästi Suomen Venäjän-viennin arvo nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,526 miljardiin euroon. Venäjän osuus Suomen koko viennistä oli 6,7 prosenttia. Kauppavaihto oli Suomelle edelleen epäedullista, sillä kauppataseemme jäi nyt 772 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Keskisen Itä-Euroopan ja Baltian kokonaisvienti putosi sensijaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuusi prosenttia viennin yhteisarvon jäädessä 1,628 miljardiin euroon. Viro oli 548 Rastor-seminaareja syksyllä 2003 VENÄJÄ SEMINAARI Radisson SAS Royal Hotel, Helsinki Venäjän tulevaisuudennäkymät Yhtiön tuloverotus Venäjällä Suomen ja Venäjän uusi verosopimus Venäjän yritystoimintaa sääntelevä lainsäädäntö Yritysmuodot Venäjällä MYYNTISOPIMUKSET VENÄJÄN-KAUPASSA Radisson SAS Royal Hotel, Helsinki Seminaari on tärkeä yrityksille, jotka myyvät suoraan Venäjälle, haluavat kehittää sopimuskäytäntöään, laatia omat mallisopimuksensa ja perehtyä sopimuksiin liittyvään verotukseen. Tervetuloa! Esitteet, ilmoittautumiset ja lisätiedot Arja Saarreharju p. (09) , f. (09) Oy Rastor Ab, Vattuniemenkatu Helsinki, miljoonan euron osuudellaan edelleen markkina-alueen kärjessä, vaikka viennin arvo supistui 17 prosentilla. Hyvin kehittyneen Puolan-viennin arvo nousi 417 miljoonaan euroon. Kauppa Puolan kanssa oli Suomelle myös varsin edullista, sillä kauppataseen ylijäämämme nousi tammi-kesäkuussa 239 miljoonaan euroon. Latvian ja Liettuan suuntautuvassa viennissä ei ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtunut odotettua kasvua. Viennin arvo päinvastoin väheni. Latviaan vietiin 146 miljoonalla eurolla, mikä jäi kuusi prosenttia edellisvuotisesta. Liettuan vienti jäi puolestaan 123 miljoonaan euroon eli neljä prosenttia vertailuajankohtaa pienemmäksi. Koko Venäjän, Ukrainan, KIE-maiden ja Baltian muodostaman itäalueen viennin arvo oli 3,277 miljardia euroa. Tämä summa edusti 14,4 prosenttia kokonaisviennistämme. Kiinan-vientimme arvo oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 523 miljoonaa euroa supistuen siten viisi prosenttia viime vuoden vertailuajankohdasta. 4

5 5 A.T. Kearney: Venäjällä parhaat uudet päivittäistavaramarkkinat Johtavat kansainväliset päivittäistavaraketjut suuntaavat yhä aktiivisemmin kehittyvien talousmaiden markkinoille. Erityisen kiinnostuneita kaupan jätit ovat nyt itäisen Euroopan markkinoista. Maailman päivittäistavaramarkkinoita vertaileva konsulttiyhtiö A.T. Kearney nostaakin tämän vuotisessa Global Retail Development Index - selvityksessään Venäjän parhaaksi uudeksi markkina-alueeksi. Kansainvälisiä ketjuja vielä vähän Venäjä saa pisteitä kohtuullisen alhaisesta maariskistä, 143 miljoonan asukkaan markkinoista, kasvavasta ostovoimasta ja virallisen markkinatalousstatuksen saavuttamisesta. Kuitenkin Venäjällä toimii vasta harvoja kansainvälisiä ketjuja ja siellä on väestömäärään nähden vähän ajanmukaista myymälätilaa. Venäjän sijoitusta paransi varsinaisten arviointikriteerien rinnalla myös se tosiasia, että maassa on jo nyt Euroopan suurimmat, 58 miljardin dollarin suuruisiksi arvioidut elintarvikemarkkinat Venäjä sai analyysissa 72 pistettä 100 pisteen maksimimäärästä. Toiseksi parhaita vähittäiskaupan näkymiä tarjoaa tällä hetkellä Slovakia 71 pisteellään. Viime vuoden ykkönen Kiina sijoittui nyt kolmanneksi saaden 67 pistettä. Samaan pistelukuun ylsi myös neljänneksi sijoitettu Unkari. A.T Kearney vertailussa saivat yllättävän hyvän sijoituksen myös muutamat yleisessä talouskehityksessään hitaasti edenneet itäisen Euroopan maat. Bulgaria ylsi sijalle 13 ohittaen EU:n jäsenhakijamaista rikkaimman, Slovenian. Romania sijoittui 17. sijalle ja Ukrainakin 20. sijalle. Viron ja Liettuan markkinat saturoituneet jo liikaa Idänkaupan Vientipalvelut 2003 ilmestyy 10 kertaaa osoitteellinen sähköpostijakelu kohderyhmälle: sähköinen lööppi Compiler enews -lukijalle kaikkien luettavissa Compiler-portaalissa useita optioita ilmoitteluun Baltian maista 30 markkina-alueen kärkijoukkoon mahtui vain Latvia, joka nousi listalle ensimmäistä kertaa. Viron ja Liettuan puuttuminen joukosta johtui niiden päivittäistavaramarkkinoiden liiallisesta saturoitumisesta. Parhaat ajat ovat uusien tulokkaiden kannalta ohi myös Puolassa, jossa toimii jo 17 kansainvälistä ketjua. Puola putosikin tänä vuonna listan hännille 28. sijalle. Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskuksen Kotkan yksikön toteuttama korkeakoulutasoinen ja monipuolinen HA BOCTOK Muuttuva Venäjän-kauppa EUROOPAN UNIONIN RAKENNERAHASTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Ohjelma tarjoaa joustavan tavan kehittää Venäjä-osaamista. Se sisältää runsaasti ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa Venäjän-kaupasta ja perehdyttää Venäjän historiaan, kulttuuriin sekä poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Ohjelma on Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama. Ohjelmalle on myönnetty opetusministeriön erikoistumisohjelmien akkreditointi. Syksyn 2003 ohjelma: Yrityksen toiminta Venäjällä Venäläinen elämäntapa Pankit, maksuliikenne ja rahoitus Liiketoimintastrategian suunnittelu Sopimuskäytäntö Pihkova Helsinki ja verkko-opinnot Helsinki Helsinki ja verkko-opinnot Helsinki Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus: puh. (015) tai Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskus, Kotkan yksikkö: puh. (05) tai

6 Riikalaisilla eniten ostovoimaa Baltiassa Riikalaisilla on Baltian pääkaupunkien asukkaista tällä hetkellä paras ostovoima. Tämä selviää sveitsiläisen UBS-pankin tekemästä, 70 maailman tärkeätä kaupunkia käsittäneestä vertailusta, joka perustui paikalliseen palkkatasoon ja hintatasoon. Riian asukkaiden ostovoima oli 28,5 prosenttia vertailun peruskaupungin Zürichin tasosta. Vilnan vertailuluku oli 23,4 ja Tallinnan 15,6 prosenttia. Moskova sijoittui hyvin suhteessa Baltian pääkaupunkeihin, sillä sen asukkaiden ostovoima oli 22,2 prosenttia zürichiläisten ostovoimasta. Zürichiin vertailu ei näytä Baltian maiden pääkaupunkien kannalta kovinkaan mairittelevalta. Parhaiten sijoittuneessa Riiassakin nimellispalkat olivat 12,6 prosenttia Zürichin keskipalkoista ja omaan hintatasoon suhteutettunakin ansiotaso jäi 43,4 prosenttiin. Kaikilla Baltian pääkaupungeilla on edessään sama ongelma. Kaupunkien metropolikehitys hilaa nopeammin hintoja kuin palkkoja kohti länsi-eurooppalaista tasoa. Ulkomaiset investoinnit elpyvät taas Virossa Viro menetti viime vuonna tuntuvasti suoria ulkomaisia investointejaan. Enterprise Estonia -viraston mukaan investoinnit supistuivat 5,2 miljardiin kruunuun, kun edellisvuonna 2001 investointisumma kohosi 9,4 miljardiin. Viraston mukaan investointien putoaminen viime vuonna oli monen sattuman summaa, eikä sitä pidä nähdä oireellisena. Viro on suhteellisesti mitattuna edelleenkin kärkisijoilla Itä-Eurooppaan tehdyissä investoinneissa. Virossa suorien ulkomaisten investointien suhde bruttokansantuotteeseen on koko alueen korkein. Kumulatiiviset per capita investoinnit nousevat puolestaan dollariin, minkä ylittää ainoastaan Taivas perustaa mainostoimistot Venäjälle ja Baltiaan Taivas-yhtiöt avaa mainostoimistot Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tallinnan toimisto on jo aloittanut ja muissa kohteissa toiminta käynnistyy syksyn aikana. Venäjän toimisto perustetaan Pietariin. Tshekin tasavalta. Kuluvana vuonna Enterprise Estonia odottaa kaikkiaan seitsemän miljardin kruunun investointivirtaa. Arvio on realistinen, koska investoinnit nousivat jo ensimmäisellä neljänneksellä 4,6 miljardiin. Investointivirasto myöntää kuitenkin, että vuoden kokonaistulos on kiinni muutamista todella suurista investointihankkeista. Alkuvuonna tulosta paransi Stora Enson Sylvester-kauppa ja nyt odotetaan parin muun hankkeen toteutumista. Niistä tärkeimmät ovat norjalaisen Larvik Cellin sellutehdasprojekti ja Linstowin suunnitelma rakentaa Viron suurin kauppakeskus Tallinnan lentokentän läheisyyteen. Nopeasti kehittyvinä markkinoina Venäjä ja Baltia tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia laajentaa Taivas-yhtiöiden liiketoimintaa. Venäjän mainosmarkkinat ylsivät viime vuonna parhaaseen kasvuun koko maailmassa, Taivas-yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Nurmio perustelee. Taivas-yhtiöt on Suomen kolmanneksi suurin markkinointiviestinnän konserni. Siihen kuuluvat muun muassa Mainostoimisto Taivas, Mainostoimisto HEL ja Mainostoimisto Ogilvy & Mather. Suomalaisia mainostoimistoja on toiminut paikan päällä Pietarissa jo 1990-luvun alkuvuosista. Lappeenrantalainen Gemini Oy hoiti 1990-luvun puolivälissä muun muassa Hotel Europen, Delta Telecomin ja Peter Sparin mainontaa. Myöhemmin Pietariin siirtyi Moskovassa aloittanut Ri-Vita Marketing. Myös tamperelainen Planet Oy ehti perustaa toimiston Pietariin ennen vuoden 1998 talouskriisin alkamista. 6

7 Viron talouskehityksen jatkuminen on EU-jäsenyyden varassa Virossa ja Latviassa pidetään viimeisimmät EU-jäsenyyttä koskevat kansanäänestykset. Virossa äänestys pidetään syyskuun 14. päivä ja Latviassa 20. päivä. Liettuan jäsenyys ratkesi ylivoimaisella kannatuksella jo toukokuussa. Virossa ja Latviassa niiden EUjäsenyyttä ajavaa valtionjohtoa on käyty vaalien alla tukemassa usean eurooppalaisen johtohenkilön voimin. Virossa äänestystä edeltäneellä viikolla vieraillut presidentti Tarja Halonen käsitteli hänkin puheissaan EU:n Virolle tarjoamia etuja. Virossa kannatus vähäisempää kuin Liettuassa Virossa ja Latviassa tehdyt mielipidemittaukset ennakoivat äänestystuloksen päätyvän kyllä-äänten voittoon. Jäsenyyden kannatus jäänee kuitenkin alhaisemmaksi kuin Liettuassa. EU-kielteisyyttä ruokkii pelko vallan siirtymisestä Brysseliin, aivan kuten se neuvostokaudella siirtyi Moskovaan. Venäläisväestö suhtautuu EU-jäsenyyteen kielteisesti taas sen takia, että integroitumisen pelätään heikentävän siteitä Venäjään. Virossa poliittinen johto on varoitellut Euroopan unionin ulkopuolelle jäämisen seurauksilla. Päällimmäisinä uhkakuvina on esitelty talouskasvun hidastumista, elintason laskua sekä sosiaaliturvan kehityksen pysähtymistä. Näiden ongelmien ratkomiseen joutuisi vielä pari seuraavaakin sukupolvea osallistumaan. EU:n ulkopuollle jääminen aiheuttaisi 1,4 miljardin budjettiaukon Äripäev-lehti viittaa finanssiministeriön laskelmaan, jonka mukaan jäsenyyden hylkääminen aiheuttaisi 1,4 miljardin kruunun budjettiaukon ja pudottaisi nykyisen viiden prosentin talouskasvun 3,7 prosenttiin. Jäsenyyden rauetessa Viro menettäisi suurimman osan 2,8 miljardin kruunun suuruisesta EU-rakennetuestaan ja kokonaan saamatta jäisivät alueellisten erojen tasoittamiseen tarkoitetut tuet, jotka Viron kohdalla voisivat nousta 18 miljardiin kruunuun. Unionin ulkopuolelle jääneenäkin Viro saisi kuitenkin EU:lta 2,5 miljardin suuruista, jäsenyydestä riippumatonta tukea. Lisäksi Viro säästäisi noin 1,4 miljardin kruunun edestä EU-jäsenyydestä koituvia kuluja. Puola vahvistaa talouskäännettään veronalennuksin Puolassa on vireillä kaksi talouselämän kannalta keskeistä verouudistusta. Parlamentti Sejm käsittelee jo parhaillaan arvonlisäveron alentamista ja hallitus on tehnyt aloitteen siirtymisestä yhdenmukaiseen, nykyistä alhaisempaan yritysverotukseen. Molemmilla uudistuksilla pyritään vauhdittamaan jo alkuun päässyttä Puolan talouskasvua, jonka odotetaan nousevan tänä vuonna kolmeen prosenttiin. Parlamentissa on ehdotettu arvonlisäveron alentamista 15 prosenttiin nykyisestä 22 prosentista. Myös hallitus puoltaan arvonlisäveron alentamista, mutta pitää seitsemää prosenttiyksikköä aivan liian suurena ja haitallisena ensi vuoden budjetille. Hallituksen mielestä 2-3 prosenttiyksikköä toisi riskittä toivotun tuloksen. Yritysten voittoveron kohdalla hallitus on rohkeampi ja esittää veron alarajan pudottamista ensi vuonna 27 prosentista 19 prosenttiin. Samalla vero yhdenmukaistettaisiin niin, ettei yhtiömuoto enää vaikuttaisi veroon. Tällä hetkellä henkilöyhtiöt maksavat tuloksestaan veroa yksityishenkilöiden veroporrastuksen, eli 19, 30 tai 40 prosentin mukaan. 7 Puolan ensi vuoden budjettiesitys tähtää elvytykseen Puolan hallitus sai syyskuun toisella viikolla valmiiksi ensimmäisen vuoden 2004 budjettia koskevan luonnoksensa. Budjetti on laadittu alijäämäiseksi ja sen on tarkoitus kiihdyttää alkanutta talouskasvua. Esitys sisältää tässä tarkoituksessa myös veronkevennyksiä. Budjetin tulopuolen loppusumma on 152,7 miljardia zlotya menopuolen päättyessä 198,2 miljardiin zlotyyn. Budjetti on siten 45,5 miljardia zlotya alijäämäinen, mutta siihen sisältyy toisaalta 70 miljoonan zlotyn suuruinen budjettireservin varaus. Ennakoitu kasvu viisi prosenttia Budjetin makrotaloudellisina oletuksina ovat tasan viiden prosentin talouskasvu, kotimaisen kulutuksen kasvaminen kolmella prosentilla sekä 2,2 prosentin kuluttajahintainflaatio. Budjetin menoista 31,6 on varattu valtion yleisiin menoihin. Saman verran on varattu myös sosiaalipalveluihin ja julkisen sektorin eläkkeisiin. Terveydenhoidon, sivistystoimen ja kulttuuritoimen yhteiseksi osuudeksi on määritetty 21,4 prosenttia. Puolan hallitus rukkailee budjettiluonnosta vielä syyskuun 26. päivä ennen kuin lopullinen esitys jätetään parlamentille.

8 8 Ulkoiset tekijät eivät pysäytä Baltian maiden talouskasvua Baltian maat ovat toistaiseksi kyenneet ylläpitämään talouskasvuaan, vaikka niiden vientiä jarruttava kansainvälinen suhdannetilanne on jatkunut jo pitkään Kotimainen kysyntä on kaikissa kolmessa maassa toistaiseksi pystynyt takaamaan kasvun jatkumisen. Samalla kuitenkin Latvian, Liettuan ja etenkin Viron talouksien epätasapainotila on huonontunut, todetaan Nordean Economic Outlook - katsauksessa. Vahvan kotimarkkinakysynnän on tehnyt mahdolliseksi hyvä palkkakehitys sekä alhainen inflaatio, jotka ovat yhdessä lisänneet kotitalouksien ostovoimaa. Yrityspuolella kysyntää on puolestaan lisännyt EU-kansanäänestyksen kynnyksellä vilkastunut investointitoiminta. Kotimaista kysyntää yritetään Baltiassa ylläpitää myös verouudistusten avulla. Virossa tulee ensi vuoden alusta voimaan uusi alempi tuloverotus ja Latviassa suunnitellaan yritysveron alentamista vuoden 2004 alkupuolella. Tälle vuodelle Nordea ennustaa parasta talouskasvua Latviaan. Sen kasvuarvio on tällä hetkellä 6,5 prosenttia. Liettua yltäisi pankin mukaan varsin lähelle, eli 6,2 prosenttiin. Viro sensijaan on jäämässä jälkeen naapurimaistaan. Pankki odottaa sen bruttokansantuotteen kasvun jäävän 4,8 prosenttiin. Syksyyn mennessä Viron talouskasvu oli hidastunut alustavien tietojen mukaan noin neljään prosenttiin. Pankin tutkijat asettavat Viron hännille myös vientikehitystä koskevissa arvioissaan. He ennustavat Viron viennin kasvavan tänä vuonna 6,8 prosenttia, kun Liettuassa voidaan päästä 12,0 prosenttiin ja Latviassakin 9,1 prosenttiin. NEWSLETTERS REPORTS PMR Ltd., a company specialising in the provision of market information, was founded in Its mission is to supply the accurate, up-todate economic data that businesses investing or planning to invest on the Polish market need. PMR's products range from monthly publications, quarterly and biweekly newsletters to reports analysing the situation in the Polish economy overall and its individual sectors, in particular construction, telecommunications and IT. VENÄJÄN VASTAAVUUSTODISTUKSET TUOTTEILLE JA PALVELUILLE pakolliset ja vapaaehtoiset GOST R - vastaavuussertifikaatit hygienialausunnot muut sertifikaatit ja todistukset Teemme yhteistyötä johtavan venäläisen sertifiointi- ja analysointiorganisaation kanssa. Lisätietoja: Lappeenrannan Vapaa-alue Oy Snellmaninkatu 3 B, LAPPEENRANTA puh gsm Venäjän, Baltian ja Puolan ajankohtaiset uutisaiheet Compiler enews Veloituksetta sähköpostiisi joka toinen viikko. Ellet ole jo lukija, ilmoita meille -osoitteesi sähköpostiimme PMR Newsletters Polish Market Review Emerging Europe Market Review Polish Construction Review Executive News Briefing Poland Retail Update More information PMR Reports Polish Economy Emerging Europe T & Telecom Retail Construction More information Please contact our representative in Finland: Oy Compiler Ab Klaus Lehmuskallio Tel. (09) ,

9 9 Baltia - tiedon oikopolkuja Baltian maiden todennäköinen EU-jäsenyys on lisännyt suomalaisten kiinnostusta myös Viron kahta naapurimaata, Latviaa ja Liettuaa kohtaan. Ne ovat monista samankaltaisuuksista huolimatta myös vahvasti omaleimaisia ja kulttuurisesti erilaisia kuin Viro. Baltian maiden yhdenmukaisuuksia ja eroavuuksia hahmottaa mielenkiintoisella tavalla uusi maaopas Baltia - tiedon oikopolkuja. Kirjan teksteistä vastaavat Kari Nieminen ja Niko Remes. Nieminen on Liettuan-vientiin erikoistunut konsultti ja Remes puolestaan Viroasiantuntija. Lisäksi kirjassa on uuden baltialaisen identiteetin syntyä luotaavat kirjoitukset Anna Zigurelta, Jukka Rislakilta, Jaak Allikilta ja Egidijus Vareikisilta. Niemisen ja Remeksen teos pyrkii antamaan kokonaiskäsityksen Baltian eri valtioiden kulttuurista, kansanluoteesta ja yhteiskunnasta. Tekstistä selviää myös Baltian vanha eurooppalainen traditio sekä toisaalta ilmapiiri uuden integraation kynnyksellä. Puhtaasti talouselämän asiaa kirjassa on vähemmän, mutta siihen sisältyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi paikallisista bisneskulttuureista, kuten neuvottelutapojen luonteesta. Aiheisiin kuuluu myös hallintokulttuurien ja viranomaiskäytäntöjen kuvaus. Luhtanen tapasi liikenteen avainministereitä Pietarissa Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen kävi syyskuun toisella viikolla työvierailulla Pietarissa. Luhtanen tapasi Venäjän liikenneministerin Sergei Frankin ja rautatieministeri Gennadi Fadejevin. Ministeri Luhtanen ja liikenneministeri Frank keskustelivat Suomenlahden öljykuljetusten turvallisuuden parantamisesta, jäänmurtajayhteistyöstä ja lentoliikenteen ajankohtaisista aiheista. Lisäksi ministerit vaihtoivat näkemyksiä rajaliikenteen sujumisesta. Rautatieministeri Fadejevin kanssa Luhtanen puhui Helsingin ja Pietarin välisen nopean junayhteyden rakentamisaikataulusta sekä hankkeen teknisistä ja taloudellisista vaatimuksista. Fadejev kertoi myös Venäjän rautatiehallinnon uudistuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen rautatieliikenteeseen. Ministeri Luhtanen osallistui matkansa aikana myös Pietarin kansainväliseen Euraasian liikennekonferenssiin, jossa hän puhui Euroopan ja Aasian välisten liikenneväylähankkeiden merkityksestä maailmantaloudelle. Seuraava Idänkaupan Vientipalvelut -julkaisu ilmestyy lokakuussa. KIRJOJA kansainvälisyyteen Business in Poland Anna ANNA Ikonen IKONEN ISBN Taskukoko, n. n s. s. Hinta Teos on on johdatus Puolan Puolan talouteen talouteen kulttuuriin. ja kulttuuriin. Englanninkielinen. Englannin- ja kielinen. Bisneskohteena Baltia Klaus KLAUS Susiluoto SUSILUOTO ISBN Taskukoko, 138 s. s. Hinta t 20 Teos on johdatus Viron, Latvian ja Liettuan talouteen, hallintoon ja yrityselämään. Vientikaupan asiakirjat ISBN X A4, n. 500 s. Hinta 79 Teos esittelee noin 50 vientikaupassa tarvittavaa asiakirjaa, niiden käyttö-ja täyttöohjeet sekä mahdollisten lisäselvitysten tietolähteet. Vientiopas Käytännön käsikirja viejälle ISBN B5, 120 s. Hinta 36 Oppaassa käsitellään keskeisiä vientiin liittyviä kysymyksiä. Multicultural Leadership. Strategies for Improved Performance MARKO MÄKILOUKO ISBN A5, 211 s. Hinta 54 Teos antaa tietoja ja valmiuksia monikulttuurisuuteen ja johtajuuteen. Englanninkielinen. Tilaa heti! puh. (09) faksi (09) s-posti:

IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT

IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT 6 2002 IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä www.compiler.fi Venäläiset ajavat yhteistyötä kauppakamarivoimin - ensimmäiseksi kohteeksi tulliongelmat Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Lisätiedot

Venäjältä löytyy edelleen selvää tuontikysyntää

Venäjältä löytyy edelleen selvää tuontikysyntää 19. vuosi 11-12 2012 Venäjältä löytyy edelleen selvää tuontikysyntää Venäjän ulkomaankauppa kasvoi edelleen tammi-syyskuun jaksolla. Keskuspankin tilastojen mukaan tavarakaupan kokonaisvaihto nousi 630,8

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT

IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT 2004IDÄNKAUPAN 2/2004 2 VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä www.compiler.fi 1 Venäjän ja Puolan vienti vetää yhä hyvin Suomen kokonaisvienti supistui tammi-marraskuussa

Lisätiedot

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata 5-6 IDÄNKAUPAN 2005 VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä 1 www.compiler.fi Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata Venäjä pyrkii edelleen saamaan tämän vuoden aikana päätökseen

Lisätiedot

Venäjän talous vakautunut selvästi

Venäjän talous vakautunut selvästi 16 vuotta 1 2011 Venäjän talous vakautunut selvästi Venäjän talous kasvoi viime vuonna ennakkotiedon mukaan 3,8 prosenttia, mikä vastaisi tarkoin talousministeriö viimeisintä, satovahingoilla alaspäin

Lisätiedot

Teollisuuden vaisu kehitys hidastaa Venäjän talouskasvua

Teollisuuden vaisu kehitys hidastaa Venäjän talouskasvua 19. vuosi 4 2012 Teollisuuden vaisu kehitys hidastaa Venäjän talouskasvua Venäjän johto odottaa maansa talouden kasvavan tänä vuonna yleismaailmallista kehitystä nopeammin ja tämä tilanne saattaa jatkua

Lisätiedot

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin 6-7 2009 Venäjän elvytysohjelma hyväksyttiin Venäjällä hallitus pyrkii tehostamaan talouden elvytystoimia. Juhannuksen alla pääministeri Vladimir Putin vahvisti hallituksen jo maaliskuussa hahmotteleman

Lisätiedot

Luoteis-Venäjän elpyminen ei vedä investointeja

Luoteis-Venäjän elpyminen ei vedä investointeja 16 vuotta 5 2011 Luoteis-Venäjän elpyminen ei vedä investointeja Pietaria, Leningradin lääniä, Karjalan tasavaltaa ja Murmanskin lääniä koskevat CEMAT-tutkimuslaitoksen talousseurantaraportit osoittavat

Lisätiedot

Venäjän kauppavaihto on kasvanut tänä vuonna kolmanneksen

Venäjän kauppavaihto on kasvanut tänä vuonna kolmanneksen 16 vuotta 11-12 2010 Venäjän kauppavaihto on kasvanut tänä vuonna kolmanneksen Venäjän tavaraviennin arvo oli lokakuussa 34,7 miljardia dollaria, joten vienti kasvoi vuositasolla 13,8 prosenttia ja kuukausitasolla

Lisätiedot

Taantuma leikkasi kymmenyksen Venäjän teollisuustuotannosta

Taantuma leikkasi kymmenyksen Venäjän teollisuustuotannosta 15 vuotta 1 2010 Taantuma leikkasi kymmenyksen Venäjän teollisuustuotannosta Venäjän teollisuustuotanto taantui viime vuonna 10,8 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Vuonna 2008 teollisuuden hyvä kehitys

Lisätiedot

Kansainvälinen tilanne ei vielä paina Venäjän taloutta

Kansainvälinen tilanne ei vielä paina Venäjän taloutta 17 vuotta 11-12 2011 Kansainvälinen tilanne ei vielä paina Venäjän taloutta Venäjän talous on kansainvälisestä tilanteesta huolimatta pysynyt suhteellisen vakaana. Talouskasvu oli vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Teollisuustuotanto ylitti Venäjällä talouskasvun

Teollisuustuotanto ylitti Venäjällä talouskasvun 4 2007 Teollisuustuotanto ylitti Venäjällä talouskasvun Venäjän teollisuustuotanto pääsi alkuvuodesta hyvään vauhtiin. Tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa vuositasolla 8,4 prosenttia, mikä oli kaksinkertainen

Lisätiedot

sopimuskautensa mittaisia

sopimuskautensa mittaisia 1 2006 Ylikansalliset energiatoimitukset ovat vain sopimuskautensa mittaisia Venäjän ja Ukrainan väliset kaasusopimukset nousivat vuodenvaihteessa kansainvälisestikin suuriksi uutisaiheiksi. Jo umpeutuneiden

Lisätiedot

BOFIT Idäntalouksien viikko

BOFIT Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

Pietarin kalansaalis?

Pietarin kalansaalis? Baltic Business Network Pietarin kalansaalis? - Pietarin markkinat suomalaisten ja virolaisten yritysten näkökulmasta Pan-Eurooppa Instituutti 2003 Sakari Saarinen Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...5

Lisätiedot

Venäjällä vienti hidastuu ja tuonti kiihtyy

Venäjällä vienti hidastuu ja tuonti kiihtyy 5 2007 Venäjällä vienti hidastuu ja tuonti kiihtyy Venäjän ulkomaankaupan voimakas kasvu jatkuu edelleen. Tullihallinnon tilastojen perusteella kauppavaihdon arvo nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Lisätiedot

2010 2010 Pohjoisen eu-integraation näköalat

2010 2010 Pohjoisen eu-integraation näköalat 2010 Pohjoisen EU-INTEGRAATION NÄKÖALAT POHJOISEN EU-INTEGRAATION NÄKÖALAT Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä

Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä Investoinnit ja investointiedellytykset Venäjällä KTM Rahoitetut tutkimukset 8/2005 Pavel Filippov, Sergey Boltramovich, Grigory Dudarev, Danil Smirnyagin, Dmitry Sutyrin Hannu Hernesniemi (toimittaja)

Lisätiedot

Investointitoiminta. kiihtyy Venäjällä. Venäjän yritysjärjestelyissä liikkuu jo suuria summia. Investointitoiminta

Investointitoiminta. kiihtyy Venäjällä. Venäjän yritysjärjestelyissä liikkuu jo suuria summia. Investointitoiminta 12 2006 Investointitoiminta kiihtyy Venäjällä Venäjällä investointien odotetaan nousevan ennätysnopeasti tänä vuonna. Tammi-lokakuussa investointien vuosikasvu oli 12,6 prosenttia ja marraskuun lopulla

Lisätiedot

BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 2013

BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 2013 BOFIT BOFIT Viikkokatsaus Vuosikirja 213 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Päätoimittaja Seija Lainela Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 16 11 Helsinki Puh: 1

Lisätiedot

Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen

Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen 17 vuotta 10 2011 Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen Venäjän 18 vuotta kestäneet ja vaihtelevalla intensiteetillä edenneet neuvottelut maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi pääsystä ovat mitä ilmeisimmin

Lisätiedot

Ukraina vihdoin WTO:n jäseneksi

Ukraina vihdoin WTO:n jäseneksi 5 2008 Ukraina vihdoin WTO:n jäseneksi Ukrainan pyrkimys maailmankaupan tasaveroiseksi jäseneksi on vihdoin johtanut toivottuun tuloksen, kun presidentti Viktor Jushtshenko allekirjoitti toukokuun 16.

Lisätiedot

Jäsenyrityksiä: Venäjän alueilta: Vieraana. Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten jälkeen 2 R 2014

Jäsenyrityksiä: Venäjän alueilta: Vieraana. Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten jälkeen 2 R 2014 V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2014 Jäsenyrityksiä: Caverion, Finfoods, Passion Logistics ja Lähialuematkat Venäjän alueilta: Uljanovskiin on virrannut investointeja Sotši olympialaisten

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot