GAP Bank of China (BoC)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GAP Bank of China (BoC)"

Transkriptio

1 YLI SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! GAP Pääomasuojatut tuotteet MERKITTÄVISSÄ 20. MARRASKUUTA 2014 SAAKKA 100% USD-MÄÄRÄINEN PÄÄOMASUOJA GAP Bank of China (BoC) Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt Turva nro 2043 USD Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt Kasvu nro 2044 USD Osakeindeksiobligaatio Global Turva nro 2045 USD Osakeindeksiobligaatio Global Kasvu nro 2046 USD OMINAISUUDET OSALLISTUU OSAKEMARKKI- NOIDEN KEHITYKSEEN PÄÄOMASUOJAN TAKAAJA, BANK OF CHINA, MAHDOLLIS- TAA HYVÄT EHDOT 100% USD-MÄÄRÄINEN PÄÄ- OMATURVA JA HYVÄT EHDOT SEKÄ VALUUTTAMAHDOL- LISUUS/-RISKI KENELLE SIJOITUS SOPII? GAP Osakeobligaatio / Osakeindeksiobligaatio sopii sijoittajalle, joka hakee osakemarkkinoiden nousupotentiaalia pitkällä aikavälillä, mutta haluaa sijoitukselleen myös turvaa. MITÄ SIJOITUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN? Jokainen GAP tuote seuraa tietyn osakemarkkinan kehitystä. Tuotteessa on muutamia tekijöitä, jotka määrittävät lopullisen kehityksen. Tutustu tähän markkinointiesitteeseen, jotta ymmärrät miten tekijät kuten osallistumisaste, keskiarvostus ja valuuttariski/-mahdollisuus toimivat, tai mitä tapahtuu jos pääomasuojan takaavassa pankissa tapahtuu luottovastuuutapahtuma. MITÄ RISKEJÄ SIJOITUS SISÄLTÄÄ? Sijoitukseen liittyy kaksi pääasiallista riskiä. Ensimmäinen on luottoriski, joka voidaan jakaa kahteen osaan: taustalla olevan pankin antama pääoman suojan ja tuotto-osan riskit sekä Credit Suissen ja SPV takaisinmaksuriski. Toinen riski liittyy markkinoihin. Jos sijoituksen tuotto-osa on eräpäivänä negatiivinen niin tässä tapauksessa sijoitukselle ei makseta tuottoa, mikä olisit saanut, jos sen sijaan olisit valinnut kiinteän korkosijoitusvaihtoehdon. Tässä tapauksessa 100% nimellisarvosta kuitenkin maksetaan takaisin. Sijoituksen tuotto-osaan liittyy myös valuuttariski sillä sijoitus on USD-määräinen. USA Turva (2043) USA Kasvu (2044) GLOBAL Turva (2045) GLOBAL Kasvu (2046) Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% 110% 100% 110% Pääomaturva USD-määräinen 2 nimellissijoituksesta 100% 100% 100% 100% Juoksuaika 6 v 6 v 6 v 6 v Indikatiivinen osallistumisaste 3 1,3 2,4 1,3 2,4 Osallistumisaste voi alimmillaan olla 1,0 2,0 1,0 2,0 Keskiarvostus lopussa 1,5 v (kvartaaleittain) 1,5 v (kvartaaleittain) 1,5 v (kvartaaleittain) 1,5 v (kvartaaleittain) Kohde-etuus 10 osakkeen kori 10 osakkeen kori 4 indeksin kori 4 indeksin kori Valuutta sekä pääomasuojalle että tuotto-osalle USD USD USD USD Pääomasuojan takaava pankki Bank of China (BoC) Bank of China (BoC) Bank of China (BoC) Bank of China (BoC) ISIN XS XS XS XS Minimisijoitus USD ja sen jälkeen USD portailla Alaviitteet selitetään sivuilla 5-6

2 TÄRKEÄÄ TIETOA RISKEISTÄ Sijoittamiseen tähän tuotteeseen liittyy useita riskitekijöitä. Alla on koottuna näistä tekijöistä merkittävimpiä. Halutessasi lisätietoa näistä ja muista riskeistä, ota ystävällisesti yhteyttä Garantumiin. Luottoriski Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että jokin osapuoli ei pysty vastaamaan velvoitteistaan. GAP tuote sisältää sijoittajalle useita erilaisia luottoriskejä. Liikkeeseenlaskija Garantum on rakentanut GAP:n hyödyntäen rahoitusvälineiden paketointitekniikkaa, jota kutsutaan nimellä SPV (Special Purpose Vehicle). SPV:n nimi on Argentum Capital SA, joka on tuotteen liikkeeseenlaskija. Argentumia hallinnoi sveitsiläinen pankki Credit Suisse ja se on yhtiö, joka rakennettiin laskemaan liikkeeseen erilaisia arvopapereita kuten GAP. Sen sijaan, että sijoittajalla olisi riski liikkeeseenlaskijaa kohtaan, hänen liikkeeseenlaskijariski kohdistuukin SPV:n sisällä oleviin varoihin suhteessa kyseiseen GAP tuotteeseen. Jos SPV purkautuu, voi se johtaa siihen, että emissio puretaan ennenaikaisesti, jolla voi puolestaan olla negatiivisia vaikutuksia sijoitukseen. Bank of China Sijoittajan luottoriskin kohde on Bank of China, joka on pankki GAP:n pääomasuojatun osan takana. Riski aktualisoituu, mikäli pankissa tapahtuu luottovastuutapahtuma. Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa seuraavista tapahtumasta koskien pääomasuojan antavaa pankkia: (a) Hoitamaton velka (failure to pay), (b) Velkojen uudelleenjärjestely (restructuring), (c) Selvitystilamenettely (Bankruptcy). Lisätietoa esitteessä. Mikäli tulee luottovastuutapahtuma, tulee tämä SPV purkautumaan ennenaikaisesti. Sellaisessa tilanteessa sijoittaja saa palautuksen (recovery), joka lasketaan alkuperäisestä nimellissijoituksesta. GAP:n pääomasuojattu osa perustuu sopimukseen SPV:n ja Credit Suissen välillä sen sijaan, että kyseessä olisi suora sijoitus nollakuponkiobligaatioon. Käytännössä SPV myy luottoriskiturvaa CDS-sopimuksen kautta (Credit Default Swap) Credit Suisselle. Luottoriskisopimus on sidottu Bank of Chinaan, joka on pääomasuojan kohteena. Credit Suisse sitoutuu samaan aikaan tarjoamaan vakuudet G7 maiden valtionobligaatioiden muodossa myöskin sijoituksen kasvuosalle. Bank of Chinan luottokelpoisuus voi muuttua sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Luottoriskiä arvioidaan ulkopuolelta luottoluokituksella, jonka myöntää riippumaton luottoluokittaja kuten esim. Standard & Poor s ja Moody s. Luottoluokitus antaa kuvan pankin pitkän aikavälin varallisuudesta sekä maksuvelvollisuuksista. Korkein luottoluokitus ovat AAA (Standard & Poor s) ja Aaa (Moody s). Suurimmalla osalla pankeista luottoluokitus on alempi kuin edelliset. Lisätietoa asiasta saa sivuilta standardandpoors.com ja moodys.com. Luottoluokitus voidaan peruuttaa, pudottaa tai vetää takaisin milloin hyvänsä. Tietoa ajankohtaisista muutoksista saa kotisuvultamme GAP ei ole valtiollisen talletussuojan piirissä. Credit Suisse Credit Suisse on liikkeeseenlaskijan vastapuoli liittyen pääomasuojaosaan ja tuotto-osaan. Sijoittaja ottaa näin vastapuoliriskin Credit Suissea kohtaan sopimusosapuolena. Credit Suisse vastaa kuitenkin siitä, että se asettaa vakuuden sitoumuksilleen G7 maiden valtionobligaatioiden muodossa. Mikäli Credit Suisse joutuisi itse luottovastuutapahtuman kohteeksi, on tarkoitus siirtää sen vastuut uudelle vastapuolelle joka ottaa saman vastuun, mikäli siirron kustannukset eivät nouse kohtuuttoman suuriksi. Seuraamukset siitä, että Credit Suisse joutuu maksukyvyttömäksi tai jollain muulla tavalla epäonnistuu vastaamaan sitoumuksistaan on kuvattu tarkemmin tämän esitteen sivulla 4 (Lisätietoa GAP rakenteesta). Likviditeettiriski (jälkimarkkinat) GAP tuotteella on kiinteä juoksuaika ja se nähdään ensisijaisesti sijoituksena koko juoksuajalle. Tuotteelle haetaan listausta pörssikaupankäynnin kohteeksi (NASDAQ Tukholma). Takuuta hakemuksen hyväksymisestä ei voida antaa. Garantum tekee pörssiin hintatarjoukset ja Credit Suisse tekee joitakin toimenpiteitä tukeakseen Garantumia arvopapereiden ja niiden sisällön purkamisessa. SPV ei tuo tuotteen jälkimarkkinoille mitään lisäkustannuksia vaan hinnoittelu toimii kuten perinteisillä osakeindeksiobligaatioilla. Markkinahinnat jälkimarkkinoilla voivat olla sekä korkeampia että matalampia kuin merkintähinta. Hinnoittelu jälkimarkkinoilla on riippuvainen useammista tekijöistä, kuten jäljellä olevasta juoksuajasta, ajankohtaisesta korkotilanteesta, kohde-etuuden markkinakehityksestä ja kurssivaihteluista (volatiliteetti). Tuotteen myynnistä jälkimarkkinoilla voidaan periä palkkio. Tuotteen jälkimarkkinat voivat olla myös epälikvidit tai niiden hinnoittelu voi poiketa positiivisesti tai negatiivisesti verrattuna normaaliin markkinakehitykseen. Tuotteen osien arvo määräytyy markkinoilla, joilla kyseisillä instrumenteilla käydään kauppaa. Valuuttariski Tässä markkinointiesitteessä kuvatut GAP tuotteet noteerataan kokonaan US dollareissa. Tämä koskee sekä pääomasuojaosaa että tuottoosaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja, jonka varat ovat US dollareina, ei ota sijoitukseen valuuttariskiä. Mikäli taas sijoittajan varat ovat euroina ja ne vaihdetaan US dollareihin sijoitushetkellä ja vastaavasti takaisin euroihin sijoituksen päättyessä, on sijoittajalla valuuttariski tai -mahdollisuus riippuen siitä miten valuuttakurssi USD/EUR muuttuu omistusaikana. Osallistumisriski Allaolevan kohde-etuuden kehitys on ratkaisevaa sijoituksen lopputuotolle. Sijoituksen kehitys riippuu useista tekijöistä ja sisältää monimutkaisia riskejä kuten osakekurssiriski, luottoriski, korkoriski, raaka-aineiden hinnat ja poliittiset riskit. Sijoitus tuotteeseen voi johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin suora sijoitus kohde-etuutena olevaan markkinaan. Korkoriski Muutokset korkotasossa juoksuaikana vaikuttavat sijoituksen sisällä oleviin osiin, joka voi puolestaan vaikuttaa tuotteen markkina-arvoon positiivisesti tai negatiivisesti. Se voi myös johtaa siihen, että markkina-arvo poikkeaa siitä arvosta, mitä sijoittaja odottaa perustuen alla olevan kohde-etuuden kehitykseen. Markkinointiesitteestä Tämä markkinointiesite on tehty ainoastaan markkinointia varten eikä siten anna täydellistä kuvaa tarjouksesta eikä tuotteesta. Lisätietoa on liikkeeseenlaskijan lainaehdoissa (final prospectus), joka sisältää liikkeeseenlaskijan koko kuvauksen, sitovat ehdot kuten yksityiskohtaiset määräykset kaikista aspekteista ja varauksista ennakoimattomissa tapahtumissa. Ennakoimattomia tapahtumia ovat esimerkiksi häiriöt allaolevien kohde-etuuksien markkinoissa tai vastaavien relevanttien suojausinstrumenttien markkinoissa, uusien verolakien tai muiden lakien vaikutuksissa, jotka vaikuttavat kyseisiin instrumentteihin tai niiden relevantteihin suojausinstrumentteihin Garantumin tarjouksessa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajaa kehotetaan tutustumaan tietoihin sivuilla 3 ja 4, ja myös täydellisiin liikkeeseenlaskijan lainaehtoihin, joissa on yksityiskohtainen kuvaus tuotteesta ja sen voimassaolevista ehdoista. Liikkeeseenlaskijan lainaehdot ovat saatavilla osoitteessa tai puhelimitse numerossa Tässä markkinointiesitteessä tähdellä merkityt kohdat tarkoittavat seuraavaa: * historiallista informaatiota, ** simuloitua historiallista informaatiota, sekä *** esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Yksityiskohtaisempi selvitys näistä löytyy tämän markkinointiesitteen viimeiseltä sivulta.

3 SIJOITUS LYHYESTI GAP strukturoitujen sijoitusten uusi sukupolvi GAP Uuden sukupolven sijoitusmahdollisuus GAP on strukturoitujen sijoitusten uusi sukupolvi, jonka Garantum on suunnitellut ja rakentanut. Suurin ero perinteiseen strukturoituun tuotteeseen on joustavuus, sekä rakenne joka mahdollistaa sijoitukselle hyvät ehdot. Tässä markkinoitiesitteessä kuvatuissa GAP tuotteissa tuottopotentiaalia on pyritty optimoimaan. Pääomasuojan takaa yksi maailman suurimmista pankeista Bank of China, jota kohtaan sijoittaja ottaa luottoriskin. Lisäksi tuottomahdollisuutta lisätään vielä sillä, että sijoitus on USD-määräinen. Näin sijoitus toimii Tässä esitellyt GAP tuotteet toimivat käytännössä samoin kuin tavalliset pääomaturvatut strukturoidut tuotteet, kuten osakeindeksiobligaatiot. Tuotteet koostuvat kahdesta USD-määräisestä osasta: pääomasuojaosa sekä tuotto-osa. GAP rakennetaan käyttämällä finanssityökalua nimeltä SPV (Special Purpose Vehicle). Tämän rakenteen ansiosta on mahdollista hyödyntää tietyn pankin luottoriski ilman pankin osallistumista tuoteprosessiin. Tästä syystä Garantum voi toimia tehokkaammin tuotteen rakentamisessa. Näin voidaan valita markkinatilanteiden vaihtuessa rakentamishetkellä parhaiten sopiva pankki, ja siten tarjota sijoittajalle tehokas tuoterakenne sekä hyvät sijoitusehdot. Näissä sijoituksissa on luottoriski sekä USD-määräinen pääomasuoja sidottu pankkiin Bank of China. Sivuilla 2 ja 4 on myös kerrottu miten luottoriski toimii, ja on tärkeää että olet tutustunut siihen ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Bank of China Bank of China perustettiin 1912 ja se on Kiinan vanhin pankki. Pankilla on yli työntekijää ja sillä oli varoja yli miljardia Yuan:ia (noin miljardia dollaria), ja on näin yksi maailman suurimmista pankeista. Alkujaan Bank of China toimi enemmän keskuspankkina, mutta on ajan kuluessa muuttunut liikepankiksi, joka nykyään tarjoaa finanssipalveluja usealla alalla. Bank of China:n omistaa suurimmalta osin Kiinan valtio ja pankin osake on noteerattu Shanghain ja Hongkongin pörsseissä. Pankkia voidaan pitää globaalin pankkijärjestelmän kannalta hyvin keskeisenä toimijana. Lisätietoa: Pankki Luottoluokitus ( ) S&P / Moody s Bank of China A / A1 Tuotto-osa GAP tuotteessa tuotto-osa lisätään pääomasuojattuun osaan. Tuotto-osa antaa sijoitukselle tuottomahdollisuuden, kohdeetuutena olevan korin kehitykseen perustuen. Miksi sijoittaa USD-määräisenä? Sijoitus on tehty Yhdysvaltain dollareissa (USD). Sen ansiosta sijoituksella on suurempi tuottopotentiaali, mikä näkyy tuotteen tuottokertoimena. Siitä seuraa myös se, että koko sijoituksella, mukaanlukien pääomasuojattu osa, on valuuttakurssiriski sijoittajilla jotka normaalisti operoivat euroissa. Valuuttakurssien kehityksiä on hyvin vaikea ennustaa, mutta Garantumin näkemksen mukaan useat seikat puhuvat vahvistuvan USD:n puolesta. Mutta luonnollisesti voi myös käydä niin, että EUR vahvistuu USD nähden, mikä vaikuttaa tämän sijoituksen euromääräiseen tuottoon negatiivisesti. Lisää valuuttariskistä tämän markkinointiesitteen sivulla 2. SPV Sijoitusten paketointitekniikka, joka mahdollistaa GAP:n rakentamisen Kasvuosa Sidotaan pääomasuojattuun osaan Kasvuosa Antaa mahdollisuuden rajoittamattomaan tuottoon Perussijoitus Summa, joka on sidottu pääomasuojattuun osaan. Mikäli luottovastuutapahtumaa ei tule, on perussijoitus eräpäivänä 100%. Luottovastuutapahtuman sattuessa takaisinmaksu on alkuperäinen perussijoitus kerrottuna palautusasteella (recovery value) Bank of China (BoC) Pääomasuoja Rakennettu siten, että sijoittaja saa eräpäivänä takaisin suojatun pääoman edellyttäen, että sen tarjoava pankki ei joudu luottovastuutapahtuman kohteeksi (katso määrittely sivulta 2) GAP sijoituksen alussa. GAP sijoituksen takaisinmaksupäivänä Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajaa kehotetaan tutustumaan tietoihin sivuilla 2 ja 4, ja myös täydellisiin liikkeeseenlaskijan lainaehtoihin, joissa on yksityiskohtainen kuvaus tuotteesta ja sen voimassaolevista ehdoista. Liikkeeseenlaskijan lainaehdot ovat saatavilla osoitteessa tai puhelimitse numerossa

4 LISÄTIETOA GAP RAKENTEESTA Lisätietoa GAP rakenteesta GAP Uuden sukupolven GAP Pääomasuojatut sijoitusmahdollisuus tuotteet Miten GAP on rakennettu? Garantum on rakentanut GAP tuotteen käyttämällä työkalua, joka on SPV (Special Purpose Vehicle). SPV on perustettu Luxemburgissa ja sen tarjoaa sveitsiläinen pankki Credit Suisse. SPV mahdollistaa useita etuja joita hyödynnetään GAP tuotteessa. Mitä GAP sisältää? Sijoituksen pääomasuoja ja tuotto-osa pohjautuvat SPV:n ja Credit Suissen väliseen sopimukseen mikä sisältää luottoriskivakuuden (nk. CDS-sopimuksen) taustalla olevalle pankille. Pääomasuojan ja tuottoosan vakuutena GAP:ssa ovat G7 maiden valtion obligaatiot. GAP:n eri osapuolten roolit Garantumin käyttämä SPV on nimeltään Argentum Capital SA. SPV sisältää GAP:n kaikki osat. SPV:lla ja Credit Suissella on keskinäinen sopimus joka velvoittaa SPV:n myymään olennaiset luottoriskivakuutussopimukset Credit Suisselle. Credit Suisse sitoutuu vastaamaan siitä että SPV maksaa takaisinmaksupäivänä summan, joka sisältää pääomasuojaosuuden sekä mahdollisen tuotto-osuuden. Credit Suisse varmistaa oheisen summan takaisinmaksun hankkimalla vakuudeksi G7 maiden valtion obligaatioita. Credit Suissella on myös velvollisuus asettaa lisävakuutuksia edellisen summan lisäksi, jotka se voi jonakin ajankohtana joutua vastaamaan sopimuksen mukaisesti SPV:lle. Vaikka Credit Suisse ja SPV ovat erilliset toimijat, on Credit Suisse se joka toteuttaa tämän sijoitusratkaisun tuotteistamisen. Credit Suisse on myös mukana kaikissa liiketoimissa jotka tapahtuvat SPV:ssä. Garantum toimii GAP:n suunnittelijana ja järjestäjänä. Garantum on sitoutunut vastaamaan tuotteen markkinoinnista sekä toimimaan GAP:n jälkimarkkinapaikkana. syntyä Credit Suisselle kustannuksia. Credit Suisse tulee asettamaan lisävakuuksia jotta voi sitoumuksen mukaisesti kattaa pääoman suojauksen ja tuotto-osan. SPV:llä on Garantumin kanssa oikeus siirtää velvoite toiselle vastapuolelle niin kauan kuin sijoituksen ehdot eivät sijoittajalle heikkene eli mikäli velvoitteen siirtämisen kustannukset eivät ylitä lisävakuuksia sillä hetkellä. Jos kukaan sopiva vastapuoli ei ole halukas ottamaan Credit Suissen roolia GAP sijoituksessa tullaan sijoituksen positiot sulkemaan ja saatu nettoarvo maksetaan sijoittajalle. Mikä riski SPV:hen liittyy? Sijoittaja on oikeutettu varoihin SPV:ssa millä varmistetaan sijoituksen ehdot. SPV:ssä ei ole muita sijoituksia tai velkoja, jotka voisivat vaikuttaa sijoituksen tuottoon. On olemassa riski, että SPV voidaan maksaa ennenaikaisesti takaisin. Tämä voi johtua esimerkiksi verolainsäädännön muutoksista tai muuttuneesta tulkinnasta joilla olisi negatiivisia vaikutuksia sijoitukseen. Tällaisessa tapauksessa SPV lakkautetaan ennenaikaisesti ja pääoma maksetaan GAP sijoituksen haltioille. Mitä riskejä sijoitukseen liittyy ja millainen riskinottokyky sijoittajalla tulee olla? Sijoitukseen liittyy kaksi pääasiallista riskiä. Ensimmäinen on luottoriski, joka voidaan jakaa kahteen osaan: taustalla olevan pankin antama pääoman suojan ja tuotto-osan riskit sekä Credit Suissen ja SPV takaisinmaksuriski. Toinen riski liittyy markkinoihin. Jos sijoituksen tuotto-osa eräpäivänä negatiivinen niin tässä tapauksessa sijoitukselle ei makseta tuottoa, mikä olisit saanut, jos sen sijaan olisit valinnut kiinteän korkosijoitusvaihtoehdon. Tässä tapauksessa 100% nimellisarvosta kuitenkin maksetaan takaisin. Koko sijoitukseen liittyy myös valuuttariski, sillä sijoitus on USD-määräinen. Mitä tapahtuu, jos yksi osapuolista joutuu luottovastuutapahtuman kohteeksi? (Sivulla 2, voit lukea lisää luottovastuutapahtumista) Pääomasuoja: Jos Bank of China joutuu luottovastuutapahtuman kohteeksi, GAP sijoitus erääntyy ennenaikaisesti. SPV palauttaa sijoittajalle osan, joka on liitetty kyseisen pankin takaisinmaksumäärään (recovery value) ja se lasketaan alkuperäisestä sijoitetusta nimellispääomasta (katso kuva sivulla 3). Palautettava määrä voi poiketa oleellisesti perinteisen joukkovelkakirjan palautuksesta. Credit Suisse: Jos Credit Suisse joutuu luottovastuutapahtuman kohteeksi, Credit Suisse on sitoutunut SPV ehtoihin siirtää sijoituksen pääomasuoja ja tuotto-osa jollekin toiselle vastapuolelle. Siirrosta voi Argentum Capital SA Kasvuosa Pääomasuoja Kasvuosan tuotto Pääomasuojaosan takaisinmaksu Sijoittaja Credit Suisse maksaa sijoittajalle sopimuksen mukaisesti SPV:n pääomasuojaosan ja kasvuosan, joka maksetaan takaisinmaksupäivänä sillä edellytyksellä että luottovastuutapahtumaa suojan tarjonneessa pankissa ei ole tullut. Tämä velvoite on vakuudellinen. CREDIT SUISSE

5 Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt nro USA:n kulutustavarayhtiöillä positiiviset näkymät Yhdysvaltojen talous on maailmantalouden veturi. Yhdysvalloissa työmarkkinoiden parantuneet näkymät lisäävät kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Työllisyys kasvaa nyt nopeammin kuin yritysten investoinnit ja rakentaminen, joissa kehitys on ollut epätavallisen alhaista. Investoinnit ja rakentaminen lisääntyvät samalla kun kotitalouksien ja yritysten optimismi kasvaa. Useat amerikkalaiset kulutushyödykkeitä ja palveluita tarjoavat yritykset hyötyvät nyt kotimaisen kysynnän kasvaessa sekä myös kehittyvien markkinoiden jatkuvasta vahvasta kysynnästä. Mahdollista saada 1,3 tai 2,4 kertaisena kohde-etuutena olevan osakekorin nousu Sijoituksen tuottopotentiaali riippuu kohde-etuuskorin kehityksestä. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa, Turva ja Kasvu. Turva vaihtoehdossa tuottokerroin kohde-etuuskorin kehityksestä on indikatiivisesti 1,3 ja Kasvu vaihtoehdossa tuottokerroin on indikatiivisesti 2,4. Lopulliset tuottokertoimet vahvistetaan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Tuottokertoimet voivat olla korkeammat tai matalammat kuin mitä tässä esitteessä indikoidut. Sijoitusten lopullinen tuotto lasketaan osakekorin päätöshavaintojen keskiarvona. Keskiarvostuksen havainnot kerätään neljännesvuosittain juoksuajan viimeisen 1,5 vuoden ajalta (seitsemän havaintoa). 100% USD-määräinen pääomasuoja Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt on osakesidonnainen ja USD-määräinen sijoitus, jossa nimellispääoma on 100% suojattu. Turva vaihtoehdossa eräpäivänä sijoittajalle maksetaan takaisin vähintään nimellispääoma, poislukien merkintäpalkkio. Mikäli korin loppuarvo on positiivinen saa sijoitukselle myös tuottoa. Kasvu vaihtoehdossa 10% ylikurssi ei kuulu pääomaturvan piiriin. Koko nimellispääoman, ylikurssin sekä merkintäpalkkion saa kokonaisuudessaan takaisin, mikäli Kasvu vaihtoehdossa osakekorin Yhtiöt osakekorissa Sektori Osakesuositukset 4 Osta Pidä Myy MCDONALD S Kulutustavarat WAL-MART Päivittäistavarat JOHNSON & JOHNSON Terveydenhuolto PROCTER & GAMBLE Päivittäistavarat COCA COLA Päivittäistavarat GENERAL MILLS Päivittäistavarat KIMBERLY-CLARK Päivittäistavarat COLGATE-PALMOLIVE Päivittäistavarat KELLOGG Päivittäistavarat AT&T Teleoperaattori (Lähde: Bloomberg 13/ ) Kuvaaja näyttää historiallisen kehityksen osakekorille sekä amerikkalaiselle osakeindeksille (S&P500) alkaen ja päättyen Historiallinen kehitys ei ole tae tai indikaatio tulevalle kehitykselle. loppuarvo on kehittynyt positiivisesti noin 5,1% (huomioiden 2% merkintäpalkkio,1,5 vuoden keskiarvostus sekä tuottokerroin 2,4). Pääomasuoja on sidoksissa Bank of Chinan luottoriskiin. Bank of China on yksi maailman suurimmista pankeista. Vallitsevista markkinaolosuhteista johtuen Garantum on valinnut Bank of China pankin, joka sopii tähän GAP sijoitukseen parhaiten. Se mahdollistaa tehokkaan tuoterakenteen ja paremmat sijoitusehdot, joista sijoittajat hyötyvät. Lisätietoja siitä miten GAP sijoitus toimii, on kuvattu sivulla 3. Sivuilla 2 ja 4 voit myös perehtyä GAP rakenteeseen, sekä siihen mitä muita riskejä sijoitukseen liittyy. Tärkeää valuuttariskistä Sijoitus noteerataan Yhdysvaltain dollareissa (USD), joten dollarin heikkeneminen tai vahvistuminen suhteessa euroon (EUR) vaikuttaa sijoituksen tuottoon. USD heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen positiivisesti. Valuuttavaikutus tulee kysymykseen, mikäli sijoittaja vaihtaa eurot dollareiksi ja lopuksi takaisin euroiksi. Korin kehitys (huomioiden keskiarvostus) Kurssikehitys * Takaisinmaksu Turva Takaisinmaksu Kasvu Osakekori USA S&P 500 Lähde: Reuters Datastream Efektiivinen vuosituotto Turva/Kasvu (sis. kaikki kulut) -50% USD USD -0,3% / -1,9% Es.1-25% USD USD -0,3% / -1,9% 0% USD USD -0,3% / -1,9% Es.2 +10% USD USD 1,7% / 1,7% +20% USD USD 3,6% / 4,7% Es.3 +30% USD USD 5,3% / 7,3% +40% USD USD 6,8% / 9,7% +50% USD USD 8,3% / 11,8% Laskentaesimerkki*** Taulukko näyttää potentiaalisen kehityksen USD sijoitukselle (sis. merkintäpalkkio ja ylikurssi). Es.1: Osakekori kehittyy negatiivisesti ja takaisinmaksu on USD. Es.2: Osakekorin loppuarvo on +10% ja takaisinmaksu on USD (Turva) sekä USD (Kasvu). Es.3: Osakekorin loppuarvo on +30% ja takaisinmaksu on USD (Turva) sekä USD (Kasvu). + Laaja-alainen kasvu Amerikassa lisää kuluttajien kysyn- + tää ja kulutusta. Sijoitettu pääoma (poislukien palkkio ja ylikurssi) on pääomasuojattu USD-määräisenä. Kasvanut geopoliittinen jännite uhkaa maailmantalouden kasvua USA:ssa ja myös globaalisti. Sijoitus sisältää USD/EUR riskin sijoittajalle, joka operoi euroissa. Matala riski Pankkitili PÄÄOMATURVA EI PÄÄOMATURVAA VIPUTUOTE A: B: Korkea riski A: Turva 2043 / B: Kasvu 2044 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% / 110% Juoksuaika 6 v Indikatiivinen osallistumisaste 3 1,3 / 2,4 Osallistumisaste voi alimmillaan olla 1,0 / 2,0 Keskiarvostus lopussa 1,5 v (kvartaaleittain) Kohde-etuus 10 amerikkalaisen osakkeen kori Valuutta sekä pääomasuojalle että tuotto-osalle USD ISIN XS / XS Emissiokurssi ilmoitetaan ilman 2% merkintäpalkkiota. 2 Sijoittaminen sisältää aina riskinottoa. Sijoituksesi arvo voi sekä kasvaa että vähentyä. Pääomasuojatun osan takaisinmaksu on riippuvainen siitä, että pääomasuojan takaava pankki ei joudu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, joka voi johtaa siihen, että sijoitus menetetään osittain tai kokonaan. Lue lisää luottoriskistä sivuilta 2 ja 4. 3 Osallistumisasteet ovat indikatiiviset ja voivat olla korkeammat tai matalammat kuin ilmoitettu. Lopulliset tuotteen ehdot päätetään lähtöarvon määrityspäivänä. Ostositoumus on sitova sillä ehdolla, että osallistumisasteet eivät alita 1,0.(Turva) ja 2,0 (Kasvu). Katso lisää tämän esitteen viimeisiltä sivuilta ja liikkeeseenlaskijan lainaehdoista, mistä löytyy voimassaolevat ehdot. Lainaehdot ja ohjelmaesite löytyy osoitteesta 4 Bloombergin kooste osakeanalyyseistä eri yhtiöille on jaettu kolmeen osakesuositukseen: Osta, Pidä tai Myy. Numero Osta, Pidä ja Myy kohdassa tarkoittaa sitä, kuinka monta kyseistä suositusta osakkeelle on annettu.

6 Osakeindeksiobligaatio Global nro Laaja osakeindeksihajautus, jossa mahdollista hyötyä globaaleiden osakemarkkinoiden positiivisesta kehityksestä GAP Osakeindeksiobligaatio Global sisältää neljä osakeindeksiä. Osakeindeksikori on suunniteltu sijoittajille, jotka uskovat pitkällä aikavälillä globaaleiden osakemarkkinoiden positiiviseen kehitykseen. Korissa olevat markkinat tarjoavat myös hyvän perustan hajautetulle salkulle. Mahdollista saada 1,3 tai 2,4 kertaisena kohde-etuutena olevan osakekorin nousu Sijoituksen tuottopotentiaali riippuu kohde-etuuskorin kehityksestä. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa, Turva ja Kasvu. Turva vaihtoehdossa tuottokerroin kohde-etuuskorin kehityksestä on indikatiivisesti 1,3 ja Kasvu vaihtoehdossa tuottokerroin on indikatiivisesti 2,4. Lopulliset tuottokertoimet vahvistetaan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Tuottokertoimet voivat olla korkeammat tai matalammat kuin mitä tässä esitteessä indikoidut. Sijoitusten lopullinen tuotto lasketaan osakekorin päätöshavaintojen keskiarvona. Keskiarvostuksen havainnot kerätään neljännesvuosittain juoksuajan viimeisen 1,5 vuoden ajalta (seitsemän havaintoa). 100% USD-määräinen pääomasuoja Osakeindeksiobligaatio Global on osakeindeksisidonnainen ja USD-määräinen sijoitus, jossa nimellispääoma on 100% suojattu. Turva vaihtoehdossa eräpäivänä sijoittajalle maksetaan takaisin vähintään nimellispääoma, poislukien merkintäpalkkio. Mikäli korin loppuarvo on positiivinen saa sijoitukselle myös tuottoa. Kasvu vaihtoehdossa 10% ylikurssi ei kuulu pääomaturvan piiriin. Koko nimellispääoman, ylikurssin sekä merkintäpalkkion saa kokonaisuudessaan takaisin, mikäli Kasvu vaihtoehdossa osakekorin loppuarvo on kehittynyt positiivisesti noin 5,1% (huomioiden 2% merkintäpalkkio, 1,5 vuoden keskiarvostus sekä tuottokerroin 2,4). Pääomasuoja on sidoksissa Bank of Chinan luottoriskiin. Bank of China on yksi maailman suurimmista pankeista. Vallitsevista markkinaolosuhteista johtuen Garantum on valinnut Bank of China pankin, joka sopii tähän GAP sijoitukseen parhaiten. Se mahdollistaa tehokkaan tuoterakenteen ja paremmat sijoitusehdot, joista sijoittajat hyötyvät. Lisätietoja siitä miten GAP sijoitus toimii, on kuvattu sivulla 3. Sivuilla 2 ja 4 voit myös perehtyä GAP rakenteeseen, sekä mitä muita riskejä sijoitukseen liittyy. Tärkeää valuuttariskistä Sijoitus noteerataan Yhdysvaltain dollareissa (USD), joten dollarin heikkeneminen tai vahvistuminen suhteessa euroon (EUR) vaikuttaa sijoituksen tuottoon. USD heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen positiivisesti. Valuuttavaikutus tulee kysymykseen, mikäli sijoittaja vaihtaa eurot dollareiksi ja lopuksi takaisin euroiksi. Korin kehitys (huomioiden keskiarvostus) Takaisinmaksu Turva Takaisinmaksu Kasvu Efektiivinen vuosituotto Turva/Kasvu (sis. kaikki kulut) -50% USD USD -0,3% / -1,9% Es.1-25% USD USD -0,3% / -1,9% 0% USD USD -0,3% / -1,9% Es.2 +10% USD USD 1,7% / 1,7% +20% USD USD 3,6% / 4,7% Es.3 +30% USD USD 5,3% / 7,3% +40% USD USD 6,8% / 9,7% +50% USD USD 8,3% / 11,8% Laskentaesimerkki*** Taulukko näyttää potentiaalisen kehityksen USD sijoitukselle (sis. merkintäpalkkio ja ylikurssi). Es.1: Osakekori kehittyy negatiivisesti ja takaisinmaksu on USD. Es.2: Osakekorin loppuarvo on +10% ja takaisinmaksu on USD (Turva) sekä USD (Kasvu). Es.3: Osakekorin loppuarvo on +30% ja takaisinmaksu on USD (Turva) sekä USD (Kasvu). Indeksikorin 4 indeksiä EUROOPPA EURO STOXX 50 Index (paino 40%) USA S&P 500 Index (paino 20%) TAIWAN MSCI TAIWAN Index (paino 20%) SINGAPORE MSCI SINGAPORE FREE INDEX (paino 20%) Kurssikehitys * Kuvaaja näyttää historiallisen kehityksen osakeindeksikorille sekä globaalille osakeindeksille (MSCI World) alkaen ja päättyen Historiallinen kehitys ei ole tae tai indikaatio tulevalle kehitykselle. Osakeindeksikori Global MSCI World Lähde: Reuters Datastream + Laajoista osakeindekseistä koottu kori on yleensä yksittäi- + sistä osakkeista koostuvaa koria vakaampi. Sijoitettu pääoma (poislukien palkkio ja ylikurssi) on pääomasuojattu USD-määräisenä. Epävarmuus globaaliin suhdanteeseen liittyen. Tuotteesta ei saa tuottoa, mikäli kori kehityy negatiivisesti. Sijoitus sisältää USD/EUR riskin sijoittajalle, joka operoi euroissa. Matala riski Pankkitili PÄÄOMATURVA EI PÄÄOMATURVAA VIPUTUOTE A: B: Korkea riski A: Turva 2045 / B: Kasvu 2046 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) % / 110% Juoksuaika 6 v Indikatiivinen osallistumisaste 3 1,3 / 2,4 Osallistumisaste voi alimmillaan olla 1,0 / 2,0 Keskiarvostus lopussa 1,5 v (kvartaaleittain) Kohde-etuus 4 globaalin osakeindeksin kori Valuutta sekä pääomasuojalle että tuotto-osalle USD ISIN XS / XS Emissiokurssi ilmoitetaan ilman 2% merkintäpalkkiota. 2 Sijoittaminen sisältää aina riskinottoa. Sijoituksesi arvo voi sekä kasvaa että vähentyä. Pääomasuojatun osan takaisinmaksu on riippuvainen siitä, että pääomasuojan takaava pankki ei joudu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, joka voi johtaa siihen, että sijoitus menetetään osittain tai kokonaan. Lue lisää luottoriskistä sivuilta 2 ja 4. 3 Osallistumisasteet ovat indikatiiviset ja voivat olla korkeammat tai matalammat kuin ilmoitettu. Lopulliset tuotteen ehdot päätetään lähtöarvon määrityspäivänä. Ostositoumus on sitova sillä ehdolla, että osallistumisasteet eivät alita 1,0.(Turva) ja 2,0 (Kasvu). Katso lisää tämän esitteen viimeisiltä sivuilta ja liikkeeseenlaskijan lainaehdoista, mistä löytyy voimassaolevat ehdot. Lainaehdot ja ohjelmaesite löytyy osoitteesta

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Indeksitodistus Tuottolukko Eurooppa nro 1784

Indeksitodistus Tuottolukko Eurooppa nro 1784 MERKITTÄVISSÄ 5. MAALISKUUTA 2014 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Tuottolukko Eurooppa nro 1784 OMINAISUUDET TUOTTOLUKKO: TUOTTO INDEKSIN KORKEIMMAN KUUKAUSIPISTEEN MUKAAN 4 SUOJAA

Lisätiedot

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA VIPUTUOTE (100% PÄÄOMARISKI) Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325 OMINAISUUDET OSALLISTUU 10 SUUREN EUROOPPALAISEN

Lisätiedot

Autocall Global Takuukuponki nro 2264

Autocall Global Takuukuponki nro 2264 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio

Lisätiedot

Autocall Global Varovainen nro 2394

Autocall Global Varovainen nro 2394 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2395

Autocall Pharma nro 2395 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2395 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2321

Autocall Pharma nro 2321 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2321 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2267

Autocall Pharma nro 2267 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2267 MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

utocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261

utocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261 Autocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261 Merkittävissä 25.6.212 saakka EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOI- TETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1221

ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1221 Vipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1221 Merkittävissä 7.5.2012 saakka ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1221 Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys

Lisätiedot

sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179

sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 Osakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 Merkittävissä 29.3.2012 saakka sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 TURVA KASVU Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% 110% Pääomaturva (euromääräinen) 2

Lisätiedot

ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1

ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Vipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Merkittävissä 14.. saakka % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Meidän käsityksemme: Osakemarkkinoiden viimeaikojen hintaheilunnasta huolimatta näemme

Lisätiedot

Luottosidonnainen Osaketodistus

Luottosidonnainen Osaketodistus YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Luottosidonnainen Osaketodistus Eurooppa nro 2449 MERKITTÄVISSÄ 14. LOKAKUUTA 2015 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottosidonnainen

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (INDIKATIIVINEN) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

utocall Suomi- Ruotsi Miinus/Plus nro 1000

utocall Suomi- Ruotsi Miinus/Plus nro 1000 Autocall Suomi-Ruotsi Miinus/Plus nro 1000 Merkittävissä 16.6.2011 saakka EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1921

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1921 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1921 MERKITTÄVISSÄ 23. KESÄKUUTA 2014 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1921 OMINAISUUDET 150% ERÄÄNTYMISARVO

Lisätiedot

ipusertifikaatti Ruotsi Optimal Start nro 1182

ipusertifikaatti Ruotsi Optimal Start nro 1182 Vipusertifikaatti Ruotsi Optimal Start nro 1182 Merkittävissä 29.3.2012 saakka ipusertifikaatti Ruotsi Optimal Start nro 1182 Emissiokurssi 1 2100 EUR + 200 EUR = 2300 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika

Lisätiedot

ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1154

ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1154 Vipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1154 Merkittävissä 16.2.2012 saakka ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1154 Emissiokurssi 1 2100 EUR + 200 EUR = 2300 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika

Lisätiedot

uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380

uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Myyntiaika 20.11.2012 saakka LUOTTOTAPAHTUMA- RIIPPUVAINEN SUOJA/RISKI uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio)

Lisätiedot

uotto-obligaatio High Yield nro 1177

uotto-obligaatio High Yield nro 1177 Luotto-obligaatio High Yield nro 1177 Merkittävissä 29.3.2012 saakka EI PÄÄOMATURVAA PRIVATE PLACEMENT TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea

Lisätiedot

utocall Suomi Miinus/Plus nro 61

utocall Suomi Miinus/Plus nro 61 Autocall Suomi Miinus/Plus nro 61 Merkittävissä 14.5. saakka EI PÄÄOMA- TURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti haluttujen

Lisätiedot

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta. Kun sijoittajat

Lisätiedot

börsuppgång. Eller nedåt.

börsuppgång. Eller nedåt. Aktieindexobligation Sverige Osakeobligaatio nr 20 Ruotsi nro 5 Merkittävissä 27.4.2009 saakka sakeobligaatio Ruotsi nro 5 börsuppgång. Eller nedåt. Meidän käsityksemme: Synkät suhdannenäkymät ovat luoneet

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 75 % 135 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kehittyvät 10 -indeksi ja Korkoindeksi

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

I ndeksiwarrantti S uomi

I ndeksiwarrantti S uomi I ndeksiwarrantti S uomi Hajautettu sijoitus Suomen osakemarkkinoille Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland

Lisätiedot