GAP Bank of China (BoC)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GAP Bank of China (BoC)"

Transkriptio

1 YLI SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! GAP Pääomasuojatut tuotteet MERKITTÄVISSÄ 20. MARRASKUUTA 2014 SAAKKA 100% USD-MÄÄRÄINEN PÄÄOMASUOJA GAP Bank of China (BoC) Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt Turva nro 2043 USD Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt Kasvu nro 2044 USD Osakeindeksiobligaatio Global Turva nro 2045 USD Osakeindeksiobligaatio Global Kasvu nro 2046 USD OMINAISUUDET OSALLISTUU OSAKEMARKKI- NOIDEN KEHITYKSEEN PÄÄOMASUOJAN TAKAAJA, BANK OF CHINA, MAHDOLLIS- TAA HYVÄT EHDOT 100% USD-MÄÄRÄINEN PÄÄ- OMATURVA JA HYVÄT EHDOT SEKÄ VALUUTTAMAHDOL- LISUUS/-RISKI KENELLE SIJOITUS SOPII? GAP Osakeobligaatio / Osakeindeksiobligaatio sopii sijoittajalle, joka hakee osakemarkkinoiden nousupotentiaalia pitkällä aikavälillä, mutta haluaa sijoitukselleen myös turvaa. MITÄ SIJOITUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN? Jokainen GAP tuote seuraa tietyn osakemarkkinan kehitystä. Tuotteessa on muutamia tekijöitä, jotka määrittävät lopullisen kehityksen. Tutustu tähän markkinointiesitteeseen, jotta ymmärrät miten tekijät kuten osallistumisaste, keskiarvostus ja valuuttariski/-mahdollisuus toimivat, tai mitä tapahtuu jos pääomasuojan takaavassa pankissa tapahtuu luottovastuuutapahtuma. MITÄ RISKEJÄ SIJOITUS SISÄLTÄÄ? Sijoitukseen liittyy kaksi pääasiallista riskiä. Ensimmäinen on luottoriski, joka voidaan jakaa kahteen osaan: taustalla olevan pankin antama pääoman suojan ja tuotto-osan riskit sekä Credit Suissen ja SPV takaisinmaksuriski. Toinen riski liittyy markkinoihin. Jos sijoituksen tuotto-osa on eräpäivänä negatiivinen niin tässä tapauksessa sijoitukselle ei makseta tuottoa, mikä olisit saanut, jos sen sijaan olisit valinnut kiinteän korkosijoitusvaihtoehdon. Tässä tapauksessa 100% nimellisarvosta kuitenkin maksetaan takaisin. Sijoituksen tuotto-osaan liittyy myös valuuttariski sillä sijoitus on USD-määräinen. USA Turva (2043) USA Kasvu (2044) GLOBAL Turva (2045) GLOBAL Kasvu (2046) Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% 110% 100% 110% Pääomaturva USD-määräinen 2 nimellissijoituksesta 100% 100% 100% 100% Juoksuaika 6 v 6 v 6 v 6 v Indikatiivinen osallistumisaste 3 1,3 2,4 1,3 2,4 Osallistumisaste voi alimmillaan olla 1,0 2,0 1,0 2,0 Keskiarvostus lopussa 1,5 v (kvartaaleittain) 1,5 v (kvartaaleittain) 1,5 v (kvartaaleittain) 1,5 v (kvartaaleittain) Kohde-etuus 10 osakkeen kori 10 osakkeen kori 4 indeksin kori 4 indeksin kori Valuutta sekä pääomasuojalle että tuotto-osalle USD USD USD USD Pääomasuojan takaava pankki Bank of China (BoC) Bank of China (BoC) Bank of China (BoC) Bank of China (BoC) ISIN XS XS XS XS Minimisijoitus USD ja sen jälkeen USD portailla Alaviitteet selitetään sivuilla 5-6

2 TÄRKEÄÄ TIETOA RISKEISTÄ Sijoittamiseen tähän tuotteeseen liittyy useita riskitekijöitä. Alla on koottuna näistä tekijöistä merkittävimpiä. Halutessasi lisätietoa näistä ja muista riskeistä, ota ystävällisesti yhteyttä Garantumiin. Luottoriski Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että jokin osapuoli ei pysty vastaamaan velvoitteistaan. GAP tuote sisältää sijoittajalle useita erilaisia luottoriskejä. Liikkeeseenlaskija Garantum on rakentanut GAP:n hyödyntäen rahoitusvälineiden paketointitekniikkaa, jota kutsutaan nimellä SPV (Special Purpose Vehicle). SPV:n nimi on Argentum Capital SA, joka on tuotteen liikkeeseenlaskija. Argentumia hallinnoi sveitsiläinen pankki Credit Suisse ja se on yhtiö, joka rakennettiin laskemaan liikkeeseen erilaisia arvopapereita kuten GAP. Sen sijaan, että sijoittajalla olisi riski liikkeeseenlaskijaa kohtaan, hänen liikkeeseenlaskijariski kohdistuukin SPV:n sisällä oleviin varoihin suhteessa kyseiseen GAP tuotteeseen. Jos SPV purkautuu, voi se johtaa siihen, että emissio puretaan ennenaikaisesti, jolla voi puolestaan olla negatiivisia vaikutuksia sijoitukseen. Bank of China Sijoittajan luottoriskin kohde on Bank of China, joka on pankki GAP:n pääomasuojatun osan takana. Riski aktualisoituu, mikäli pankissa tapahtuu luottovastuutapahtuma. Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa seuraavista tapahtumasta koskien pääomasuojan antavaa pankkia: (a) Hoitamaton velka (failure to pay), (b) Velkojen uudelleenjärjestely (restructuring), (c) Selvitystilamenettely (Bankruptcy). Lisätietoa esitteessä. Mikäli tulee luottovastuutapahtuma, tulee tämä SPV purkautumaan ennenaikaisesti. Sellaisessa tilanteessa sijoittaja saa palautuksen (recovery), joka lasketaan alkuperäisestä nimellissijoituksesta. GAP:n pääomasuojattu osa perustuu sopimukseen SPV:n ja Credit Suissen välillä sen sijaan, että kyseessä olisi suora sijoitus nollakuponkiobligaatioon. Käytännössä SPV myy luottoriskiturvaa CDS-sopimuksen kautta (Credit Default Swap) Credit Suisselle. Luottoriskisopimus on sidottu Bank of Chinaan, joka on pääomasuojan kohteena. Credit Suisse sitoutuu samaan aikaan tarjoamaan vakuudet G7 maiden valtionobligaatioiden muodossa myöskin sijoituksen kasvuosalle. Bank of Chinan luottokelpoisuus voi muuttua sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Luottoriskiä arvioidaan ulkopuolelta luottoluokituksella, jonka myöntää riippumaton luottoluokittaja kuten esim. Standard & Poor s ja Moody s. Luottoluokitus antaa kuvan pankin pitkän aikavälin varallisuudesta sekä maksuvelvollisuuksista. Korkein luottoluokitus ovat AAA (Standard & Poor s) ja Aaa (Moody s). Suurimmalla osalla pankeista luottoluokitus on alempi kuin edelliset. Lisätietoa asiasta saa sivuilta standardandpoors.com ja moodys.com. Luottoluokitus voidaan peruuttaa, pudottaa tai vetää takaisin milloin hyvänsä. Tietoa ajankohtaisista muutoksista saa kotisuvultamme GAP ei ole valtiollisen talletussuojan piirissä. Credit Suisse Credit Suisse on liikkeeseenlaskijan vastapuoli liittyen pääomasuojaosaan ja tuotto-osaan. Sijoittaja ottaa näin vastapuoliriskin Credit Suissea kohtaan sopimusosapuolena. Credit Suisse vastaa kuitenkin siitä, että se asettaa vakuuden sitoumuksilleen G7 maiden valtionobligaatioiden muodossa. Mikäli Credit Suisse joutuisi itse luottovastuutapahtuman kohteeksi, on tarkoitus siirtää sen vastuut uudelle vastapuolelle joka ottaa saman vastuun, mikäli siirron kustannukset eivät nouse kohtuuttoman suuriksi. Seuraamukset siitä, että Credit Suisse joutuu maksukyvyttömäksi tai jollain muulla tavalla epäonnistuu vastaamaan sitoumuksistaan on kuvattu tarkemmin tämän esitteen sivulla 4 (Lisätietoa GAP rakenteesta). Likviditeettiriski (jälkimarkkinat) GAP tuotteella on kiinteä juoksuaika ja se nähdään ensisijaisesti sijoituksena koko juoksuajalle. Tuotteelle haetaan listausta pörssikaupankäynnin kohteeksi (NASDAQ Tukholma). Takuuta hakemuksen hyväksymisestä ei voida antaa. Garantum tekee pörssiin hintatarjoukset ja Credit Suisse tekee joitakin toimenpiteitä tukeakseen Garantumia arvopapereiden ja niiden sisällön purkamisessa. SPV ei tuo tuotteen jälkimarkkinoille mitään lisäkustannuksia vaan hinnoittelu toimii kuten perinteisillä osakeindeksiobligaatioilla. Markkinahinnat jälkimarkkinoilla voivat olla sekä korkeampia että matalampia kuin merkintähinta. Hinnoittelu jälkimarkkinoilla on riippuvainen useammista tekijöistä, kuten jäljellä olevasta juoksuajasta, ajankohtaisesta korkotilanteesta, kohde-etuuden markkinakehityksestä ja kurssivaihteluista (volatiliteetti). Tuotteen myynnistä jälkimarkkinoilla voidaan periä palkkio. Tuotteen jälkimarkkinat voivat olla myös epälikvidit tai niiden hinnoittelu voi poiketa positiivisesti tai negatiivisesti verrattuna normaaliin markkinakehitykseen. Tuotteen osien arvo määräytyy markkinoilla, joilla kyseisillä instrumenteilla käydään kauppaa. Valuuttariski Tässä markkinointiesitteessä kuvatut GAP tuotteet noteerataan kokonaan US dollareissa. Tämä koskee sekä pääomasuojaosaa että tuottoosaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja, jonka varat ovat US dollareina, ei ota sijoitukseen valuuttariskiä. Mikäli taas sijoittajan varat ovat euroina ja ne vaihdetaan US dollareihin sijoitushetkellä ja vastaavasti takaisin euroihin sijoituksen päättyessä, on sijoittajalla valuuttariski tai -mahdollisuus riippuen siitä miten valuuttakurssi USD/EUR muuttuu omistusaikana. Osallistumisriski Allaolevan kohde-etuuden kehitys on ratkaisevaa sijoituksen lopputuotolle. Sijoituksen kehitys riippuu useista tekijöistä ja sisältää monimutkaisia riskejä kuten osakekurssiriski, luottoriski, korkoriski, raaka-aineiden hinnat ja poliittiset riskit. Sijoitus tuotteeseen voi johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin suora sijoitus kohde-etuutena olevaan markkinaan. Korkoriski Muutokset korkotasossa juoksuaikana vaikuttavat sijoituksen sisällä oleviin osiin, joka voi puolestaan vaikuttaa tuotteen markkina-arvoon positiivisesti tai negatiivisesti. Se voi myös johtaa siihen, että markkina-arvo poikkeaa siitä arvosta, mitä sijoittaja odottaa perustuen alla olevan kohde-etuuden kehitykseen. Markkinointiesitteestä Tämä markkinointiesite on tehty ainoastaan markkinointia varten eikä siten anna täydellistä kuvaa tarjouksesta eikä tuotteesta. Lisätietoa on liikkeeseenlaskijan lainaehdoissa (final prospectus), joka sisältää liikkeeseenlaskijan koko kuvauksen, sitovat ehdot kuten yksityiskohtaiset määräykset kaikista aspekteista ja varauksista ennakoimattomissa tapahtumissa. Ennakoimattomia tapahtumia ovat esimerkiksi häiriöt allaolevien kohde-etuuksien markkinoissa tai vastaavien relevanttien suojausinstrumenttien markkinoissa, uusien verolakien tai muiden lakien vaikutuksissa, jotka vaikuttavat kyseisiin instrumentteihin tai niiden relevantteihin suojausinstrumentteihin Garantumin tarjouksessa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajaa kehotetaan tutustumaan tietoihin sivuilla 3 ja 4, ja myös täydellisiin liikkeeseenlaskijan lainaehtoihin, joissa on yksityiskohtainen kuvaus tuotteesta ja sen voimassaolevista ehdoista. Liikkeeseenlaskijan lainaehdot ovat saatavilla osoitteessa tai puhelimitse numerossa Tässä markkinointiesitteessä tähdellä merkityt kohdat tarkoittavat seuraavaa: * historiallista informaatiota, ** simuloitua historiallista informaatiota, sekä *** esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Yksityiskohtaisempi selvitys näistä löytyy tämän markkinointiesitteen viimeiseltä sivulta.

3 SIJOITUS LYHYESTI GAP strukturoitujen sijoitusten uusi sukupolvi GAP Uuden sukupolven sijoitusmahdollisuus GAP on strukturoitujen sijoitusten uusi sukupolvi, jonka Garantum on suunnitellut ja rakentanut. Suurin ero perinteiseen strukturoituun tuotteeseen on joustavuus, sekä rakenne joka mahdollistaa sijoitukselle hyvät ehdot. Tässä markkinoitiesitteessä kuvatuissa GAP tuotteissa tuottopotentiaalia on pyritty optimoimaan. Pääomasuojan takaa yksi maailman suurimmista pankeista Bank of China, jota kohtaan sijoittaja ottaa luottoriskin. Lisäksi tuottomahdollisuutta lisätään vielä sillä, että sijoitus on USD-määräinen. Näin sijoitus toimii Tässä esitellyt GAP tuotteet toimivat käytännössä samoin kuin tavalliset pääomaturvatut strukturoidut tuotteet, kuten osakeindeksiobligaatiot. Tuotteet koostuvat kahdesta USD-määräisestä osasta: pääomasuojaosa sekä tuotto-osa. GAP rakennetaan käyttämällä finanssityökalua nimeltä SPV (Special Purpose Vehicle). Tämän rakenteen ansiosta on mahdollista hyödyntää tietyn pankin luottoriski ilman pankin osallistumista tuoteprosessiin. Tästä syystä Garantum voi toimia tehokkaammin tuotteen rakentamisessa. Näin voidaan valita markkinatilanteiden vaihtuessa rakentamishetkellä parhaiten sopiva pankki, ja siten tarjota sijoittajalle tehokas tuoterakenne sekä hyvät sijoitusehdot. Näissä sijoituksissa on luottoriski sekä USD-määräinen pääomasuoja sidottu pankkiin Bank of China. Sivuilla 2 ja 4 on myös kerrottu miten luottoriski toimii, ja on tärkeää että olet tutustunut siihen ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Bank of China Bank of China perustettiin 1912 ja se on Kiinan vanhin pankki. Pankilla on yli työntekijää ja sillä oli varoja yli miljardia Yuan:ia (noin miljardia dollaria), ja on näin yksi maailman suurimmista pankeista. Alkujaan Bank of China toimi enemmän keskuspankkina, mutta on ajan kuluessa muuttunut liikepankiksi, joka nykyään tarjoaa finanssipalveluja usealla alalla. Bank of China:n omistaa suurimmalta osin Kiinan valtio ja pankin osake on noteerattu Shanghain ja Hongkongin pörsseissä. Pankkia voidaan pitää globaalin pankkijärjestelmän kannalta hyvin keskeisenä toimijana. Lisätietoa: Pankki Luottoluokitus ( ) S&P / Moody s Bank of China A / A1 Tuotto-osa GAP tuotteessa tuotto-osa lisätään pääomasuojattuun osaan. Tuotto-osa antaa sijoitukselle tuottomahdollisuuden, kohdeetuutena olevan korin kehitykseen perustuen. Miksi sijoittaa USD-määräisenä? Sijoitus on tehty Yhdysvaltain dollareissa (USD). Sen ansiosta sijoituksella on suurempi tuottopotentiaali, mikä näkyy tuotteen tuottokertoimena. Siitä seuraa myös se, että koko sijoituksella, mukaanlukien pääomasuojattu osa, on valuuttakurssiriski sijoittajilla jotka normaalisti operoivat euroissa. Valuuttakurssien kehityksiä on hyvin vaikea ennustaa, mutta Garantumin näkemksen mukaan useat seikat puhuvat vahvistuvan USD:n puolesta. Mutta luonnollisesti voi myös käydä niin, että EUR vahvistuu USD nähden, mikä vaikuttaa tämän sijoituksen euromääräiseen tuottoon negatiivisesti. Lisää valuuttariskistä tämän markkinointiesitteen sivulla 2. SPV Sijoitusten paketointitekniikka, joka mahdollistaa GAP:n rakentamisen Kasvuosa Sidotaan pääomasuojattuun osaan Kasvuosa Antaa mahdollisuuden rajoittamattomaan tuottoon Perussijoitus Summa, joka on sidottu pääomasuojattuun osaan. Mikäli luottovastuutapahtumaa ei tule, on perussijoitus eräpäivänä 100%. Luottovastuutapahtuman sattuessa takaisinmaksu on alkuperäinen perussijoitus kerrottuna palautusasteella (recovery value) Bank of China (BoC) Pääomasuoja Rakennettu siten, että sijoittaja saa eräpäivänä takaisin suojatun pääoman edellyttäen, että sen tarjoava pankki ei joudu luottovastuutapahtuman kohteeksi (katso määrittely sivulta 2) GAP sijoituksen alussa. GAP sijoituksen takaisinmaksupäivänä Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajaa kehotetaan tutustumaan tietoihin sivuilla 2 ja 4, ja myös täydellisiin liikkeeseenlaskijan lainaehtoihin, joissa on yksityiskohtainen kuvaus tuotteesta ja sen voimassaolevista ehdoista. Liikkeeseenlaskijan lainaehdot ovat saatavilla osoitteessa tai puhelimitse numerossa

4 LISÄTIETOA GAP RAKENTEESTA Lisätietoa GAP rakenteesta GAP Uuden sukupolven GAP Pääomasuojatut sijoitusmahdollisuus tuotteet Miten GAP on rakennettu? Garantum on rakentanut GAP tuotteen käyttämällä työkalua, joka on SPV (Special Purpose Vehicle). SPV on perustettu Luxemburgissa ja sen tarjoaa sveitsiläinen pankki Credit Suisse. SPV mahdollistaa useita etuja joita hyödynnetään GAP tuotteessa. Mitä GAP sisältää? Sijoituksen pääomasuoja ja tuotto-osa pohjautuvat SPV:n ja Credit Suissen väliseen sopimukseen mikä sisältää luottoriskivakuuden (nk. CDS-sopimuksen) taustalla olevalle pankille. Pääomasuojan ja tuottoosan vakuutena GAP:ssa ovat G7 maiden valtion obligaatiot. GAP:n eri osapuolten roolit Garantumin käyttämä SPV on nimeltään Argentum Capital SA. SPV sisältää GAP:n kaikki osat. SPV:lla ja Credit Suissella on keskinäinen sopimus joka velvoittaa SPV:n myymään olennaiset luottoriskivakuutussopimukset Credit Suisselle. Credit Suisse sitoutuu vastaamaan siitä että SPV maksaa takaisinmaksupäivänä summan, joka sisältää pääomasuojaosuuden sekä mahdollisen tuotto-osuuden. Credit Suisse varmistaa oheisen summan takaisinmaksun hankkimalla vakuudeksi G7 maiden valtion obligaatioita. Credit Suissella on myös velvollisuus asettaa lisävakuutuksia edellisen summan lisäksi, jotka se voi jonakin ajankohtana joutua vastaamaan sopimuksen mukaisesti SPV:lle. Vaikka Credit Suisse ja SPV ovat erilliset toimijat, on Credit Suisse se joka toteuttaa tämän sijoitusratkaisun tuotteistamisen. Credit Suisse on myös mukana kaikissa liiketoimissa jotka tapahtuvat SPV:ssä. Garantum toimii GAP:n suunnittelijana ja järjestäjänä. Garantum on sitoutunut vastaamaan tuotteen markkinoinnista sekä toimimaan GAP:n jälkimarkkinapaikkana. syntyä Credit Suisselle kustannuksia. Credit Suisse tulee asettamaan lisävakuuksia jotta voi sitoumuksen mukaisesti kattaa pääoman suojauksen ja tuotto-osan. SPV:llä on Garantumin kanssa oikeus siirtää velvoite toiselle vastapuolelle niin kauan kuin sijoituksen ehdot eivät sijoittajalle heikkene eli mikäli velvoitteen siirtämisen kustannukset eivät ylitä lisävakuuksia sillä hetkellä. Jos kukaan sopiva vastapuoli ei ole halukas ottamaan Credit Suissen roolia GAP sijoituksessa tullaan sijoituksen positiot sulkemaan ja saatu nettoarvo maksetaan sijoittajalle. Mikä riski SPV:hen liittyy? Sijoittaja on oikeutettu varoihin SPV:ssa millä varmistetaan sijoituksen ehdot. SPV:ssä ei ole muita sijoituksia tai velkoja, jotka voisivat vaikuttaa sijoituksen tuottoon. On olemassa riski, että SPV voidaan maksaa ennenaikaisesti takaisin. Tämä voi johtua esimerkiksi verolainsäädännön muutoksista tai muuttuneesta tulkinnasta joilla olisi negatiivisia vaikutuksia sijoitukseen. Tällaisessa tapauksessa SPV lakkautetaan ennenaikaisesti ja pääoma maksetaan GAP sijoituksen haltioille. Mitä riskejä sijoitukseen liittyy ja millainen riskinottokyky sijoittajalla tulee olla? Sijoitukseen liittyy kaksi pääasiallista riskiä. Ensimmäinen on luottoriski, joka voidaan jakaa kahteen osaan: taustalla olevan pankin antama pääoman suojan ja tuotto-osan riskit sekä Credit Suissen ja SPV takaisinmaksuriski. Toinen riski liittyy markkinoihin. Jos sijoituksen tuotto-osa eräpäivänä negatiivinen niin tässä tapauksessa sijoitukselle ei makseta tuottoa, mikä olisit saanut, jos sen sijaan olisit valinnut kiinteän korkosijoitusvaihtoehdon. Tässä tapauksessa 100% nimellisarvosta kuitenkin maksetaan takaisin. Koko sijoitukseen liittyy myös valuuttariski, sillä sijoitus on USD-määräinen. Mitä tapahtuu, jos yksi osapuolista joutuu luottovastuutapahtuman kohteeksi? (Sivulla 2, voit lukea lisää luottovastuutapahtumista) Pääomasuoja: Jos Bank of China joutuu luottovastuutapahtuman kohteeksi, GAP sijoitus erääntyy ennenaikaisesti. SPV palauttaa sijoittajalle osan, joka on liitetty kyseisen pankin takaisinmaksumäärään (recovery value) ja se lasketaan alkuperäisestä sijoitetusta nimellispääomasta (katso kuva sivulla 3). Palautettava määrä voi poiketa oleellisesti perinteisen joukkovelkakirjan palautuksesta. Credit Suisse: Jos Credit Suisse joutuu luottovastuutapahtuman kohteeksi, Credit Suisse on sitoutunut SPV ehtoihin siirtää sijoituksen pääomasuoja ja tuotto-osa jollekin toiselle vastapuolelle. Siirrosta voi Argentum Capital SA Kasvuosa Pääomasuoja Kasvuosan tuotto Pääomasuojaosan takaisinmaksu Sijoittaja Credit Suisse maksaa sijoittajalle sopimuksen mukaisesti SPV:n pääomasuojaosan ja kasvuosan, joka maksetaan takaisinmaksupäivänä sillä edellytyksellä että luottovastuutapahtumaa suojan tarjonneessa pankissa ei ole tullut. Tämä velvoite on vakuudellinen. CREDIT SUISSE

5 Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt nro USA:n kulutustavarayhtiöillä positiiviset näkymät Yhdysvaltojen talous on maailmantalouden veturi. Yhdysvalloissa työmarkkinoiden parantuneet näkymät lisäävät kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Työllisyys kasvaa nyt nopeammin kuin yritysten investoinnit ja rakentaminen, joissa kehitys on ollut epätavallisen alhaista. Investoinnit ja rakentaminen lisääntyvät samalla kun kotitalouksien ja yritysten optimismi kasvaa. Useat amerikkalaiset kulutushyödykkeitä ja palveluita tarjoavat yritykset hyötyvät nyt kotimaisen kysynnän kasvaessa sekä myös kehittyvien markkinoiden jatkuvasta vahvasta kysynnästä. Mahdollista saada 1,3 tai 2,4 kertaisena kohde-etuutena olevan osakekorin nousu Sijoituksen tuottopotentiaali riippuu kohde-etuuskorin kehityksestä. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa, Turva ja Kasvu. Turva vaihtoehdossa tuottokerroin kohde-etuuskorin kehityksestä on indikatiivisesti 1,3 ja Kasvu vaihtoehdossa tuottokerroin on indikatiivisesti 2,4. Lopulliset tuottokertoimet vahvistetaan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Tuottokertoimet voivat olla korkeammat tai matalammat kuin mitä tässä esitteessä indikoidut. Sijoitusten lopullinen tuotto lasketaan osakekorin päätöshavaintojen keskiarvona. Keskiarvostuksen havainnot kerätään neljännesvuosittain juoksuajan viimeisen 1,5 vuoden ajalta (seitsemän havaintoa). 100% USD-määräinen pääomasuoja Osakeobligaatio USA Kulutustavarayhtiöt on osakesidonnainen ja USD-määräinen sijoitus, jossa nimellispääoma on 100% suojattu. Turva vaihtoehdossa eräpäivänä sijoittajalle maksetaan takaisin vähintään nimellispääoma, poislukien merkintäpalkkio. Mikäli korin loppuarvo on positiivinen saa sijoitukselle myös tuottoa. Kasvu vaihtoehdossa 10% ylikurssi ei kuulu pääomaturvan piiriin. Koko nimellispääoman, ylikurssin sekä merkintäpalkkion saa kokonaisuudessaan takaisin, mikäli Kasvu vaihtoehdossa osakekorin Yhtiöt osakekorissa Sektori Osakesuositukset 4 Osta Pidä Myy MCDONALD S Kulutustavarat WAL-MART Päivittäistavarat JOHNSON & JOHNSON Terveydenhuolto PROCTER & GAMBLE Päivittäistavarat COCA COLA Päivittäistavarat GENERAL MILLS Päivittäistavarat KIMBERLY-CLARK Päivittäistavarat COLGATE-PALMOLIVE Päivittäistavarat KELLOGG Päivittäistavarat AT&T Teleoperaattori (Lähde: Bloomberg 13/ ) Kuvaaja näyttää historiallisen kehityksen osakekorille sekä amerikkalaiselle osakeindeksille (S&P500) alkaen ja päättyen Historiallinen kehitys ei ole tae tai indikaatio tulevalle kehitykselle. loppuarvo on kehittynyt positiivisesti noin 5,1% (huomioiden 2% merkintäpalkkio,1,5 vuoden keskiarvostus sekä tuottokerroin 2,4). Pääomasuoja on sidoksissa Bank of Chinan luottoriskiin. Bank of China on yksi maailman suurimmista pankeista. Vallitsevista markkinaolosuhteista johtuen Garantum on valinnut Bank of China pankin, joka sopii tähän GAP sijoitukseen parhaiten. Se mahdollistaa tehokkaan tuoterakenteen ja paremmat sijoitusehdot, joista sijoittajat hyötyvät. Lisätietoja siitä miten GAP sijoitus toimii, on kuvattu sivulla 3. Sivuilla 2 ja 4 voit myös perehtyä GAP rakenteeseen, sekä siihen mitä muita riskejä sijoitukseen liittyy. Tärkeää valuuttariskistä Sijoitus noteerataan Yhdysvaltain dollareissa (USD), joten dollarin heikkeneminen tai vahvistuminen suhteessa euroon (EUR) vaikuttaa sijoituksen tuottoon. USD heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen positiivisesti. Valuuttavaikutus tulee kysymykseen, mikäli sijoittaja vaihtaa eurot dollareiksi ja lopuksi takaisin euroiksi. Korin kehitys (huomioiden keskiarvostus) Kurssikehitys * Takaisinmaksu Turva Takaisinmaksu Kasvu Osakekori USA S&P 500 Lähde: Reuters Datastream Efektiivinen vuosituotto Turva/Kasvu (sis. kaikki kulut) -50% USD USD -0,3% / -1,9% Es.1-25% USD USD -0,3% / -1,9% 0% USD USD -0,3% / -1,9% Es.2 +10% USD USD 1,7% / 1,7% +20% USD USD 3,6% / 4,7% Es.3 +30% USD USD 5,3% / 7,3% +40% USD USD 6,8% / 9,7% +50% USD USD 8,3% / 11,8% Laskentaesimerkki*** Taulukko näyttää potentiaalisen kehityksen USD sijoitukselle (sis. merkintäpalkkio ja ylikurssi). Es.1: Osakekori kehittyy negatiivisesti ja takaisinmaksu on USD. Es.2: Osakekorin loppuarvo on +10% ja takaisinmaksu on USD (Turva) sekä USD (Kasvu). Es.3: Osakekorin loppuarvo on +30% ja takaisinmaksu on USD (Turva) sekä USD (Kasvu). + Laaja-alainen kasvu Amerikassa lisää kuluttajien kysyn- + tää ja kulutusta. Sijoitettu pääoma (poislukien palkkio ja ylikurssi) on pääomasuojattu USD-määräisenä. Kasvanut geopoliittinen jännite uhkaa maailmantalouden kasvua USA:ssa ja myös globaalisti. Sijoitus sisältää USD/EUR riskin sijoittajalle, joka operoi euroissa. Matala riski Pankkitili PÄÄOMATURVA EI PÄÄOMATURVAA VIPUTUOTE A: B: Korkea riski A: Turva 2043 / B: Kasvu 2044 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% / 110% Juoksuaika 6 v Indikatiivinen osallistumisaste 3 1,3 / 2,4 Osallistumisaste voi alimmillaan olla 1,0 / 2,0 Keskiarvostus lopussa 1,5 v (kvartaaleittain) Kohde-etuus 10 amerikkalaisen osakkeen kori Valuutta sekä pääomasuojalle että tuotto-osalle USD ISIN XS / XS Emissiokurssi ilmoitetaan ilman 2% merkintäpalkkiota. 2 Sijoittaminen sisältää aina riskinottoa. Sijoituksesi arvo voi sekä kasvaa että vähentyä. Pääomasuojatun osan takaisinmaksu on riippuvainen siitä, että pääomasuojan takaava pankki ei joudu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, joka voi johtaa siihen, että sijoitus menetetään osittain tai kokonaan. Lue lisää luottoriskistä sivuilta 2 ja 4. 3 Osallistumisasteet ovat indikatiiviset ja voivat olla korkeammat tai matalammat kuin ilmoitettu. Lopulliset tuotteen ehdot päätetään lähtöarvon määrityspäivänä. Ostositoumus on sitova sillä ehdolla, että osallistumisasteet eivät alita 1,0.(Turva) ja 2,0 (Kasvu). Katso lisää tämän esitteen viimeisiltä sivuilta ja liikkeeseenlaskijan lainaehdoista, mistä löytyy voimassaolevat ehdot. Lainaehdot ja ohjelmaesite löytyy osoitteesta 4 Bloombergin kooste osakeanalyyseistä eri yhtiöille on jaettu kolmeen osakesuositukseen: Osta, Pidä tai Myy. Numero Osta, Pidä ja Myy kohdassa tarkoittaa sitä, kuinka monta kyseistä suositusta osakkeelle on annettu.

6 Osakeindeksiobligaatio Global nro Laaja osakeindeksihajautus, jossa mahdollista hyötyä globaaleiden osakemarkkinoiden positiivisesta kehityksestä GAP Osakeindeksiobligaatio Global sisältää neljä osakeindeksiä. Osakeindeksikori on suunniteltu sijoittajille, jotka uskovat pitkällä aikavälillä globaaleiden osakemarkkinoiden positiiviseen kehitykseen. Korissa olevat markkinat tarjoavat myös hyvän perustan hajautetulle salkulle. Mahdollista saada 1,3 tai 2,4 kertaisena kohde-etuutena olevan osakekorin nousu Sijoituksen tuottopotentiaali riippuu kohde-etuuskorin kehityksestä. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa, Turva ja Kasvu. Turva vaihtoehdossa tuottokerroin kohde-etuuskorin kehityksestä on indikatiivisesti 1,3 ja Kasvu vaihtoehdossa tuottokerroin on indikatiivisesti 2,4. Lopulliset tuottokertoimet vahvistetaan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Tuottokertoimet voivat olla korkeammat tai matalammat kuin mitä tässä esitteessä indikoidut. Sijoitusten lopullinen tuotto lasketaan osakekorin päätöshavaintojen keskiarvona. Keskiarvostuksen havainnot kerätään neljännesvuosittain juoksuajan viimeisen 1,5 vuoden ajalta (seitsemän havaintoa). 100% USD-määräinen pääomasuoja Osakeindeksiobligaatio Global on osakeindeksisidonnainen ja USD-määräinen sijoitus, jossa nimellispääoma on 100% suojattu. Turva vaihtoehdossa eräpäivänä sijoittajalle maksetaan takaisin vähintään nimellispääoma, poislukien merkintäpalkkio. Mikäli korin loppuarvo on positiivinen saa sijoitukselle myös tuottoa. Kasvu vaihtoehdossa 10% ylikurssi ei kuulu pääomaturvan piiriin. Koko nimellispääoman, ylikurssin sekä merkintäpalkkion saa kokonaisuudessaan takaisin, mikäli Kasvu vaihtoehdossa osakekorin loppuarvo on kehittynyt positiivisesti noin 5,1% (huomioiden 2% merkintäpalkkio, 1,5 vuoden keskiarvostus sekä tuottokerroin 2,4). Pääomasuoja on sidoksissa Bank of Chinan luottoriskiin. Bank of China on yksi maailman suurimmista pankeista. Vallitsevista markkinaolosuhteista johtuen Garantum on valinnut Bank of China pankin, joka sopii tähän GAP sijoitukseen parhaiten. Se mahdollistaa tehokkaan tuoterakenteen ja paremmat sijoitusehdot, joista sijoittajat hyötyvät. Lisätietoja siitä miten GAP sijoitus toimii, on kuvattu sivulla 3. Sivuilla 2 ja 4 voit myös perehtyä GAP rakenteeseen, sekä mitä muita riskejä sijoitukseen liittyy. Tärkeää valuuttariskistä Sijoitus noteerataan Yhdysvaltain dollareissa (USD), joten dollarin heikkeneminen tai vahvistuminen suhteessa euroon (EUR) vaikuttaa sijoituksen tuottoon. USD heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti ja vahvistuminen positiivisesti. Valuuttavaikutus tulee kysymykseen, mikäli sijoittaja vaihtaa eurot dollareiksi ja lopuksi takaisin euroiksi. Korin kehitys (huomioiden keskiarvostus) Takaisinmaksu Turva Takaisinmaksu Kasvu Efektiivinen vuosituotto Turva/Kasvu (sis. kaikki kulut) -50% USD USD -0,3% / -1,9% Es.1-25% USD USD -0,3% / -1,9% 0% USD USD -0,3% / -1,9% Es.2 +10% USD USD 1,7% / 1,7% +20% USD USD 3,6% / 4,7% Es.3 +30% USD USD 5,3% / 7,3% +40% USD USD 6,8% / 9,7% +50% USD USD 8,3% / 11,8% Laskentaesimerkki*** Taulukko näyttää potentiaalisen kehityksen USD sijoitukselle (sis. merkintäpalkkio ja ylikurssi). Es.1: Osakekori kehittyy negatiivisesti ja takaisinmaksu on USD. Es.2: Osakekorin loppuarvo on +10% ja takaisinmaksu on USD (Turva) sekä USD (Kasvu). Es.3: Osakekorin loppuarvo on +30% ja takaisinmaksu on USD (Turva) sekä USD (Kasvu). Indeksikorin 4 indeksiä EUROOPPA EURO STOXX 50 Index (paino 40%) USA S&P 500 Index (paino 20%) TAIWAN MSCI TAIWAN Index (paino 20%) SINGAPORE MSCI SINGAPORE FREE INDEX (paino 20%) Kurssikehitys * Kuvaaja näyttää historiallisen kehityksen osakeindeksikorille sekä globaalille osakeindeksille (MSCI World) alkaen ja päättyen Historiallinen kehitys ei ole tae tai indikaatio tulevalle kehitykselle. Osakeindeksikori Global MSCI World Lähde: Reuters Datastream + Laajoista osakeindekseistä koottu kori on yleensä yksittäi- + sistä osakkeista koostuvaa koria vakaampi. Sijoitettu pääoma (poislukien palkkio ja ylikurssi) on pääomasuojattu USD-määräisenä. Epävarmuus globaaliin suhdanteeseen liittyen. Tuotteesta ei saa tuottoa, mikäli kori kehityy negatiivisesti. Sijoitus sisältää USD/EUR riskin sijoittajalle, joka operoi euroissa. Matala riski Pankkitili PÄÄOMATURVA EI PÄÄOMATURVAA VIPUTUOTE A: B: Korkea riski A: Turva 2045 / B: Kasvu 2046 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) % / 110% Juoksuaika 6 v Indikatiivinen osallistumisaste 3 1,3 / 2,4 Osallistumisaste voi alimmillaan olla 1,0 / 2,0 Keskiarvostus lopussa 1,5 v (kvartaaleittain) Kohde-etuus 4 globaalin osakeindeksin kori Valuutta sekä pääomasuojalle että tuotto-osalle USD ISIN XS / XS Emissiokurssi ilmoitetaan ilman 2% merkintäpalkkiota. 2 Sijoittaminen sisältää aina riskinottoa. Sijoituksesi arvo voi sekä kasvaa että vähentyä. Pääomasuojatun osan takaisinmaksu on riippuvainen siitä, että pääomasuojan takaava pankki ei joudu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, joka voi johtaa siihen, että sijoitus menetetään osittain tai kokonaan. Lue lisää luottoriskistä sivuilta 2 ja 4. 3 Osallistumisasteet ovat indikatiiviset ja voivat olla korkeammat tai matalammat kuin ilmoitettu. Lopulliset tuotteen ehdot päätetään lähtöarvon määrityspäivänä. Ostositoumus on sitova sillä ehdolla, että osallistumisasteet eivät alita 1,0.(Turva) ja 2,0 (Kasvu). Katso lisää tämän esitteen viimeisiltä sivuilta ja liikkeeseenlaskijan lainaehdoista, mistä löytyy voimassaolevat ehdot. Lainaehdot ja ohjelmaesite löytyy osoitteesta

7 AIKATAULU JA MAKSUOHJEET 17. lokakuuta 2014 Merkintäaika alkaa. 20. marraskuuta 2014 Viimeinen merkintäpäivä, jolloin ostositoumuksen voi jättää. Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea haluttujen ehtojen varmistamiseksi. 25. marraskuuta 2014 Maksuohjeita ja ostolaskelmia aletaan lähettää asiakkaille. 27. marraskuuta 2014 Kohde-etuuden lähtöarvon määrityspäivä. 9. joulukuuta 2014 Viimeinen maksupäivä. Maksusuoritusten on viimeistään oltava saatavilla maksuohjeessa osoitetulla pankkitilillä. 17. joulukuuta 2014 Arvopaperien toimittaminen arvo-osuustileille alkaa. 30. joulukuuta 2020 Eräpäivä ja takaisinmaksun ajankohta. Pienin merkintäsumma USD ja siitä ylöspäin USD portailla. Ostositoumus ja maksu Ostositoumus on sitova ja se tulee toimittaa postitse tai faksilla Garantumille viimeistään viimeisenä merkintäpäivänä. Maksu suoritetaan USD-määräisenä ostolaskelman mukaan niin, että se on Garantumin tilillä viimeistään viimeisenä maksupäivänä. Maksun voi suorittaa myös etukäteen. Maksu suoritetaan seuraavalle tilille: Tili IBAN: SE BIC: ESSESESS Saaja: Garantum Fondkommission AB Viesti Viestikenttään tulee merkitä nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. MERKINTÄAIKA SAAKKA LUE LISÄÄ GARANTUM.FI Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet sivuilta

8 MUUTA Markkinointiesitteestä Indikatiiviset ehdot Annetut osallistumisasteet ovat indikatiiviset ja voivat toteutua sekä korkeampana tai matalampana kuin alustavasti on ilmoitettu. Osallistumisaste on riippuvainen olosuhteista korko-, osake- ja valuuttamarkkinoilla. Lopullinen osallistumisehto vahvistetaan kohde-etuuden lähtöarvon määrityspäivänä. Ostositoumus on sitova, mikäli osallistumisaste ei alita annettua alarajaa. Garantum pidättää itsellään oikeuden perua tarjouksen, mikäli nimellismerkintämäärä jää tietyn tason alle (katso kyseiset lainaehdot). Tarjouksen toteutuminen edellyttää vielä, ettei se Garantumin arvion mukaan osoittaudu kokonaan tai osittain mahdottomaksi tai oleellisesti vaikeammaksi, johtuen Ruotsin tai muun maan lainsäädännöstä. Garantumilla on myös oikeus lyhentää merkintäaikaa, rajoittaa tarjouksen laajuutta tai keskeyttää tarjous, jos Garantum arvioi, että markkinaedellytykset vaikeuttavat mahdollisuuksia tarjouksen toteutumiseen. Historiallinen tai simuloitu historiallinen kehitys Tähdellä (*) merkitty informaatio tarkoittaa historiallista informaatiota ja kahdella tähdellä (**) merkitty informaatio tarkoittaa simuloitua historiallista informaatiota. Simuloitu informaatio perustuu Garantumin omiin laskentamalleihin, dataan ja oletuksiin. Muita malleja, dataa ja oletuksia käyttämällä voidaan päätyä erilaiseen tulokseen. Sijoittajan tulee huomata, ettei todellinen historiallinen kehitys eikä simuloitu historiallinen kehitys ole tae eikä indikaatio tulevasta kehityksestä tai tuotosta ja juoksuaika voi myös poiketa myyntiesitteen esimerkissä käytetystä juoksuajasta. Laskuesimerkki Kolmella tähdellä (***) merkitty informaatio tarkoittaa esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Laskuesimerkki näyttää miten tuote tuottaa, täysin hypoteettisiin tuottotasoihin perustuen. Hypoteettisia laskelmia ei tule nähdä takeena tai indikaationa tulevalle kehitykselle tai tuotolle. Neuvonanto Sijoittajan tulee aina arvioida omista lähtökohdistaan sopiiko tämä tuote hänelle sijoituksena. Tämä myyntiesite eikä liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite anna mitään taloudellista, sijoitus- tai muuta neuvoa sijoittajalle. Sijoittajan tulee näin ollen itse päättää tuotteen sopivuudesta itselleen omista lähtökohdistaan tai vaihtoehtoisesti kysyä neuvoa omalta neuvonantajaltaan. Sijoitus tähän tuotteeseen sopii ainoastaan sijoittajalle, jolla on tarpeeksi kokemusta ja tietoa arvioida itse sijoitukseen liittyvät riskit. Sijoittajan tulee myös varmistua siitä, että sijoitus sopii juoksuajaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hänelle ja että sijoittajan henkilökohtainen talous sallii sijoittamiseen liittyvät riskit. Garantum tai valittu liikkeeseenlaskija ei ota vastuuta tuotteen arvon kehittymisestä, eikä anna suullisia, kirjallisia, suoria tai epäsuoria takuita tai näkemyksiä tämän tuotteen lopullisesta tuotosta. KULUT JA PALKKIOT Strukturointikustannus ja muut kulut: Sijoitushetkellä Garantum perii järjestämistään sijoitustuotteista asiakkaalta palkkion joka on normaalisti 2%. Sen lisäksi ei tule mitään hallinnointipalkkioita tai maksuja tuotteen erääntyessä. Tuotteen myynnistä kesken juoksuajan jälkimarkkinoilla voi aiheutua lunastuspalkkio. Sijoituksen nimellishinnasta lasketaan strukturointikustannus, joka voi olla korkeintaan 1,2 % vuodessa, pois lukien merkintäpalkkio (normaalisti strukturointipalkkio on 0,5%-1,0% vuodessa). Laskelma on tehty olettamuksella, että sijoitus pidetään juoksuajan loppuun saakka. Sallitut korvaukset yhteistyökumppanille ja yhteistyökumppanilta: Garantum voi maksaa tai ottaa vastaan korvausta kolmannelle osapuolelle edellyttäen että se lisää palvelun tasoa eikä haittaa sijoittajan intressiä. Garantumin oma jakelu on hyvin rajoittunut. Sen sijaan tuotteita välitetään tai markkinoidaan yhteistyössä Garantumin yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokonaiskorvauksesta, jonka Garantum saa, menee osa yhteistyökumppanille, jonka puoleen sijoittaja on kääntynyt. Korvauksen määrä lasketaan kertakorvauksena nimellisarvosta ja sen määrä riippuu useammasta tekijästä. Garantum saa strukturointipalkkiota Credit Suisselta. Sitä on kutsuttu myös piilokustannukseksi. Strukturointipalkkio ei ole sijoittajan maksama palkkio vaan se sisältyy sijoituksen nimellisarvoon. Strukturointipalkkion maksaa Credit Suisse siitä työstä, jonka Garantum tekee Credit Suissen puolesta ja jota sen tai liikkeeseenlaskijan ei tässä tapauksessa tarvitse itse tehdä. Palkkion suuruus määräytyy ulkopuolelta niiden sijoitusinstrumenttien hintojen mukaisesti ja palkkion tarkoituksena on mm. kattaa riskienhallinnan, tuotannon ja jakelun kustannuksia. Esimerkki USD sijoitukselle GAP Osakeobligaatioon/Osakeindeksiobligaatioon ilman ylikurssia 6 vuoden juoksuajalla: Merkintäpalkkio: 2% sijoitetusta summasta Maksimi strukturointikustannus: 1,2% x 6 v (Maksetaan nimellissijoitukselle) Yhteensä USD. (Maksetaan sijoitetun summan päälle) USD. (Sisältyy sijoitettuun summaan) USD Esimerkki USD sijoitukselle GAP Osakeobligaatioon/Osakeindeksiobligaatioon 10% ylikurssilla ja 6 vuoden juoksuajalla: Merkintäpalkkio: 2% sijoitetusta summasta Maksimi strukturointikustannus: 1,2% x 6 v (Maksetaan nimellissijoitukselle) Yhteensä USD. (Maksetaan sijoitetun summan päälle) USD. (Sisältyy sijoitettuun summaan) USD Garantumin rooli: Garantumin rooli on kehittää tuoteideoita sen filosofian pohjalta, joka ohjaa Garantumin kaikkea toimintaa - oikea sijoitus oikeaan aikaan. Garantumin asema on riippumaton ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että Garantum pyrkii löytämään kustannustehokkaimmat osat strukturoituihin sijoituksiin. Garantum valvoo myös, että valittu liikkeeseenlaskija käyttää sijoittajalle edullisimpia instrumenttejä. Garantum on vakuuttunut siitä, että olemalla mahdollisimman tehokas tuotteiden järjestelyssä sijoittaja saa paremmat ehdot kuin ilman riippumatonta järjestäjää. VEROTUS Esitemateriaali ei sisällä kattavaa kuvaa niistä verotuksellisista kysymyksistä, joita tämän tuotteen omistamiseen tämän hetken voimassaolevan verolainsäädännön mukaisesti Suomessa liittyy. Yksittäisen sijoittajan verotuksellinen kohtelu saattaa olla riippuvainen erityisistä olosuhteista, joita ei ole kuvattu esitemateriaalissa. Jokaista tätä tuotetta hankkivaa sijoittajaa kehotetaan erikseen selvittämään veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset. LISTAUS JA KAUPANKÄYNTI Tämän tuotteen listausta NASDAQ Stockholm pörssiin tullaan hakemaan, mutta sen hyväksymistä ei voida taata. Garantum ylläpitää normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisiä jälkimarkkinoita tuotteilleen NASDAQ Stockholm pörssissä. Garantum antaa lähtökohtaisesti ostohinnat tuotteilleen, mutta voi tietyissä tilanteissa antaa myös myyntihinnat. TAKAISINMAKSUPÄIVÄ Takaisinmaksupäivä tarkoittaa aikaisinta mahdollista takaisinmaksupäivää. Aikaisin mahdollinen takaisinmaksu tulee ilmi liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteestä. Takaisinmaksu on riippuvainen keskeisten maksuliikennepankkien sekä selvitysyhteisöjen maksurutiineista joka voi johtaa siihen että maksu tapahtuu myöhemmin kuin aikaisin maksupäivä. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCU- MENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. STRUKTUROIDUT TUOTTEET RUOTSISSA TOIMIALAKOODI Garantum Fondkommission AB on Ruotsin Arvopaperivälittäjäyhdistyksen jäsen ja on hyväksynyt strukturoitujen sijoitustuotteiden yhteisen toimialakoodin. Koodi määrittelee suuntaviivat strukturoitujen tuotteiden markkinointimateriaalien sisällölle. Lisätietoa RISKILUOKITUS Riskiluokitus tämän markkinointiesitteen etusivulla pyrkii kuvaamaan sijoitetun pääoman riskiä Garantumin määrittelemien laadullisten kriteerien avulla. Siinä ei esimerkiksi oteta huomioon tuotto-odotuksia. Yhteensä luokituksessa on 7 tuoteriskikategoriaa. Tuotteen riskisuojan muuttuessa kategoria ei muutu lineaarisesti 1-7, minkä vuoksi on tärkeää verrata tuotteita saman kategorian sisällä toisiinsa. Lisätietoa riskiluokituksesta www. garantum.se. Lisätietoa korvauksesta ja yhteistyökumppaneista saa Garantumilta.

9 Oikea sijoitus oikeaan aikaan Garantum erottautuu muista yrityksistä alalla. Olemme erikoisosaaja ja luotamme siihen, että voimme hallita yhden sijoittamisen osa-alueen erityisen hyvin, koska olemme keskittyneet vain siihen. Siksi tarjoamme sijoittajille ainoastaan strukturoituja tuotteita. Meillä on tavoitteena pystyä jatkuvasti tarjoamaan asiakkaillemme sijoitusmahdollisuuksia, joissa yhdistyy paras mahdollinen tuoton ja riskin suhde. Olemme riippumattomia pankeista ja meillä on tukenamme vuosien aikana rakentamamme joukko yhteistyökumppaneita. Yhdessä olemme kyenneet luomaan neuvottelukykyisen ryhmän, jonka voima näkyy tuotteittemme hyvinä ehtoina sijoittajille. Meillä on voimakas tahto etsiä jatkuvasti uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme. Olemme myös kyenneet vuosien varrella luomaan koko toimialaa kehittäviä ratkaisuja. Jos sinulla on yhtä suuret vaatimukset sijoitustoiminnassasi olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme. Garantum, Keskuskatu 4, Helsinki Puhelin: Faksi: S-posti:

Indeksitodistus Suomi nro 1480

Indeksitodistus Suomi nro 1480 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN Indeksitodistus Suomi nro 1480 OMINAISUUDET Osallistumisaste 1,5 OMXH25 indeksin kehitykseen (Indikatiivinen) SUOJAA KURSSILASKULTA

Lisätiedot

Indeksitodistus Ruotsi nro 1452

Indeksitodistus Ruotsi nro 1452 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN Indeksitodistus Ruotsi nro 1452 OMINAISUUDET OSALLISTUMISASTE 1,3 OMXS30 INDEKSIN KEHITYKSEEN SUOJAA KURSSILASKULTA -30% SAAKKA

Lisätiedot

ndeksitodistus Suomi nro 1397

ndeksitodistus Suomi nro 1397 Indeksitodistus Suomi nro 1397 Merkittävissä 17.01.2013 saakka OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN ndeksitodistus Suomi nro 1397 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% Pääomaturva 2 Juoksuaika

Lisätiedot

ipusertifikaatti Aasia nro 40

ipusertifikaatti Aasia nro 40 Vipusertifikaatti Aasia nro 40 Merkittävissä 10.12.2010 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Aasia nro 40 Meidän käsityksemme: Edellytykset osakekurssien pitkäaikaiselle nousulle ovat tällä hetkellä

Lisätiedot

ipusertifikaatti Venäjä nro 938

ipusertifikaatti Venäjä nro 938 Vipusertifikaatti Venäjä nro 938 Merkittävissä 3.5.2011 saakka ipusertifikaatti Venäjä nro 938 Emissiokurssi 1 2000 EUR + 200 EUR = 2200 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 5 v. Indikatiivinen osallistumisaste

Lisätiedot

ipusertifikaatti Ruotsi nro 12

ipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Vipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Merkittävissä 7.9.2009 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Meidän käsityksemme: Synkät suhdannenäkymät ovat luoneet suurta epävarmuutta ja turbulenssia

Lisätiedot

ipusertifikaatti Suomi nro 30

ipusertifikaatti Suomi nro 30 Vipusertifikaatti Suomi nro 30 Merkittävissä 15.3.2010 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Suomi nro 30 Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta.

Lisätiedot

Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841

Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841 MERKITTÄVISSÄ 9. HUHTIKUUTA 2014 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841 OMINAISUUDET TUOTTOLUKKO: TUOTTO INDEKSIKORIN KORKEIM- MAN KUUKAUSIPISTEEN MUKAAN

Lisätiedot

ipusertifikaatti Suomi nro 939

ipusertifikaatti Suomi nro 939 Vipusertifikaatti Suomi nro 939 Merkittävissä 3.5.2011 saakka ipusertifikaatti Suomi nro 939 Emissiokurssi 1 1700 EUR + 200 EUR = 1900 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 5 v. Indikatiivinen osallistumisaste

Lisätiedot

utocall Europe nro 14

utocall Europe nro 14 Autocall Europe nro 14 Merkittävissä 2.2.2009 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI PÄÄOMATURVAA Tarjous on volyymi- ja aikarajoitettu! Lisätietoa viimeisellä sivulla. utocall Europe nro 14 Meidän käsityksemme:

Lisätiedot

sakeobligaatio Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka

sakeobligaatio Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka sakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 1,75% VUOTUINEN KIINTEÄ KUPONKI + MAHDOLLISUUS AASIALAISEN OSAKEKORIN TUOTTOON TURVA KASVU Emissiokurssi

Lisätiedot

Indeksitodistus Suomi nro 1655

Indeksitodistus Suomi nro 1655 MERKITTÄVISSÄ 16. LOKAKUUTA 2013 SAAKKA EI PÄÄOMATURVAA Indeksitodistus Suomi nro 1655 OMINAISUUDET KERROIN 1,5 OMXH25 IN- DEKSIN POSITIIVISEEN KEHITYKSEEN (INDIKATII- VINEN) SUOJAA KURSSILASKULTA -30%

Lisätiedot

Vipusertifikaatti Global nro 1482

Vipusertifikaatti Global nro 1482 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA Vipusertifikaatti Global nro 1482 OMINAISUUDET OSALLISTUU SUURTEN GLOBAALIEN OSAKKEIDEN KEHITYKSEEN 100% PÄÄOMARISKI Vipusertifikaatti Global nro 1482 Emissiokurssi

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703

Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703 Indeksiobligaatio Europpa nro 2703 MERKITTÄVISSÄ 13. TOUKOKUUTA 2016 SAAKKA 100% PÄÄOMASUOJA Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703 Ominaisuudet Tuottomahdollisuus Euroopan osakemarkkinoilta Nimellissijoituksella

Lisätiedot

Indeksitodistus Suomi&Saksa

Indeksitodistus Suomi&Saksa YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Suomi&Saksa nro 2155 MERKITTÄVISSÄ 12. HELMIKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Suomi&Saksa nro 2155 OMINAISUUDET

Lisätiedot

sakeobligaatio Venäjä nro

sakeobligaatio Venäjä nro Osakeobligaatio Venäjä nro 934 935 Merkittävissä 3.5.2011 saakka sakeobligaatio Venäjä nro 934 935 TURVA KASVU Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% 110% Pääomaturva (euromääräinen) 2 100%

Lisätiedot

sakeobligaatio Saksa nro 1090

sakeobligaatio Saksa nro 1090 Osakeobligaatio Saksa nro 1090 Merkittävissä 14.10.2011 saakka sakeobligaatio Saksa nro 1090 2% VUOTUINEN KIINTEÄ KUPONKI + MAHDOLLISUUS SAKSALAISEN OSAKEKORIN TUOTTOON TURVA Emissiokurssi (lisäksi 2%

Lisätiedot

börsuppgång. Eller nedåt.

börsuppgång. Eller nedåt. Osakeobligaatio Suomi nro 33 Merkittävissä 29.1.2010 saakka sakeobligaatio Suomi nro 33 börsuppgång. Eller nedåt. Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta.

Lisätiedot

Indeksitodistus Kehittyvät Markkinat nro 2704

Indeksitodistus Kehittyvät Markkinat nro 2704 MERKITTÄVISSÄ 13. TOUKOKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Kehittyvät Markkinat nro 2704 Ominaisuudet Mahdollisuus tuottoon kehittyvien markkinoiden osakkeiden noustessa

Lisätiedot

utocall Suomi nro 49 Mahdollisuus saada 15 % kuponkituotto

utocall Suomi nro 49 Mahdollisuus saada 15 % kuponkituotto Autocall Suomi nro 49 Merkittävissä 22.2.21 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

Indeksitodistus Suomi nro 1965

Indeksitodistus Suomi nro 1965 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2014 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Suomi nro 1965 OMINAISUUDET KERROIN 1,5 OMXH25 IN- DEKSIN POSITIIVISEEN KEHITYKSEEN (INDIKATII- VINEN) SUOJAA KURSSILASKULTA

Lisätiedot

Indeksitodistus Tuottolukko Suomi nro 2834

Indeksitodistus Tuottolukko Suomi nro 2834 MERKITTÄVISSÄ 13. LOKAKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Tuottolukko Suomi nro 2834 Ominaisuudet Tuottolukko: tuotto indeksin korkeimman kuukausipisteen mukaan 4 Suojaa

Lisätiedot

sakeobligaatio USA nro

sakeobligaatio USA nro Osakeobligaatio USA nro 1377 1378 Merkittävissä 20.11.2012 saakka sakeobligaatio USA nro 1377 1378 TURVA (1377) KASVU (1378) Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% 110% Pääomaturva eräpäivänä

Lisätiedot

ipusertifikaatti Global Bonus nro 1395

ipusertifikaatti Global Bonus nro 1395 Vipusertifikaatti Global Bonus nro 1395 Merkittävissä 17.12.2012 saakka ipusertifikaatti Global Bonus nro 1395 100% PÄÄOMARISKI Emissiokurssi 1 1100 EUR + 200 EUR = 1300 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika

Lisätiedot

Indeksitodistus Saksa Kasvu nro 2797

Indeksitodistus Saksa Kasvu nro 2797 MERKITTÄVISSÄ 1. SYYSKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Saksa Kasvu nro 2797 Ominaisuudet Tuottomahdollisuus Saksan osakemarkkinoilta 2,0 kertaa indeksin nousu +20% saakka

Lisätiedot

börsuppgång. Eller nedåt.

börsuppgång. Eller nedåt. Osakeobligaatio Suomi nro 44 Merkittävissä 6.9.2010 saakka sakeobligaatio Suomi nro 44 börsuppgång. Eller nedåt. Meidän käsityksemme: Maailmantalouden jatkaessa hidasta mutta varmaa nousuaan, sijoittajat

Lisätiedot

Indeksitodistus Ruotsi Optimal Start nro 2910

Indeksitodistus Ruotsi Optimal Start nro 2910 MERKITTÄVISSÄ 30. JOULUKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Ruotsi Optimal Start nro 2910 Ominaisuudet Osallistumisaste 1,0 OMXS30 indeksin kehitykseen Suojaa kurssilaskulta

Lisätiedot

ipusertifikaatti USA nro 1222

ipusertifikaatti USA nro 1222 Vipusertifikaatti USA nro 1222 Merkittävissä 7.5.2012 saakka ipusertifikaatti USA nro 1222 100% PÄÄOMARISKI Emissiokurssi 1 1100 EUR + 200 EUR = 1300 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 3 v. Indikatiivinen

Lisätiedot

ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat

ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat Vipusertifikaatti Valuuttakori Raaka-ainemaat nro 4 Merkittävissä 29.4.2010 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat nro 4 Näkemyksemme: Parantunut suhdanne on johtanut siihen,

Lisätiedot

utocall Suomi nro 44 Mahdollisuus saada 40 % vuotuinen kuponkituotto.

utocall Suomi nro 44 Mahdollisuus saada 40 % vuotuinen kuponkituotto. Autocall Suomi nro 44 Merkittävissä 17.12.29 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

Osakeobligaatio Global

Osakeobligaatio Global MERKITTÄVISSÄ 16. HELMIKUUTA 2017 SAAKKA 100% PÄÄOMATURVA Osakeobligaatio Global nro 2949 Ominaisuudet Osallistuu suurten globaalien yhtiöiden osakkeiden kehitykseen Nimellissijoituksella 100% pääomaturva

Lisätiedot

rasilia & Kiina Sprinter nro 11

rasilia & Kiina Sprinter nro 11 Indeksitodistus Brasilia & Kiina Sprinter nro 11 Merkittävissä 29.4.2010 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI OLE PÄÄOMATURVAA rasilia & Kiina Sprinter nro 11 Meidän käsityksemme: Globaalien suhdanteiden hitaan

Lisätiedot

Autocall Global Combo nro 2107

Autocall Global Combo nro 2107 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Combo nro 217 MERKITTÄVISSÄ 3. JOULUKUUTA 214 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan

Lisätiedot

Indeksitodistus VIFT Smart Bonus nro 1617

Indeksitodistus VIFT Smart Bonus nro 1617 MERKITTÄVISSÄ 4. SYYSKUUTA 2013 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus VIFT Smart Bonus nro 1617 OMINAISUUDET TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄLTÄ MIELENKIINTOI- SELTA KASVUMARKKINALTA VÄHINTÄÄN

Lisätiedot

ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat

ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat Vipusertifikaatti Valuuttakori Raaka-ainemaat nro 8 Merkittävissä 14.10.2010 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat nro 8 Näkemyksemme: Kiihtyvä kasvu nopeasti kasvavissa

Lisätiedot

ipusertifikaatti Venäjä nro 927

ipusertifikaatti Venäjä nro 927 Vipusertifikaatti Venäjä nro 927 Merkittävissä 21.3.2011 saakka ipusertifikaatti Venäjä nro 927 Emissiokurssi 1 1800 EUR + 200 EUR = 2000 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 5 v. Indikatiivinen osallistumisaste

Lisätiedot

Sijoituswarrantti Venäjä nro 1723

Sijoituswarrantti Venäjä nro 1723 Sijoituswarrantti Venäjä nro 1723 MERKITTÄVISSÄ 30. TAMMIKUUTA 2014 SAAKKA VIPUTUOTE (100% PÄÄOMARISKI) Sijoituswarrantti Venäjä nro 1723 OMINAISUUDET OSALLISTUU SUURTEN VENÄLÄISYHTIÖIDEN OSAK- KEIDEN

Lisätiedot

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 1843

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 1843 Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 1843 MERKITTÄVISSÄ 9. HUHTIKUUTA 2014 SAAKKA VIPUTUOTE (100% PÄÄOMARISKI) Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 1843 OMINAISUUDET OSALLISTUU SUURTEN EUROOPPPALAISTEN

Lisätiedot

utocall Suomi nro 57 Mahdollisuus saada 15 % kuponkituotto

utocall Suomi nro 57 Mahdollisuus saada 15 % kuponkituotto Autocall Suomi nro 57 Merkittävissä 12.4.21 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

ipusertifikaatti BRIC nro 49

ipusertifikaatti BRIC nro 49 Vipusertifikaatti BRIC nro 49 Merkittävissä 7.2.2011 saakka ipusertifikaatti BRIC nro 49 Meidän näkemyksemme: Näemme suurimman potentiaalin sijoituskohteissa, jotka hyötyvät nopeasti kasvavien väkirikkaiden

Lisätiedot

Osaketodistus Eurooppa nro 1842

Osaketodistus Eurooppa nro 1842 MERKITTÄVISSÄ 9. HUHTIKUUTA 2014 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Osaketodistus Eurooppa nro 1842 OMINAISUUDET KERROIN 2,5 EUROOPPA- LAISEN OSAKEKORIN PO- SITIIVISEEN KEHITYKSEEN (INDIKATIIVINEN)

Lisätiedot

enäjä & Brasilia Sprinter nro 16

enäjä & Brasilia Sprinter nro 16 Indeksitodistus Venäjä & Brasilia Sprinter nro 16 Merkittävissä 15.6.2010 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI OLE PÄÄOMATURVAA enäjä & Brasilia Sprinter nro 16 Meidän käsityksemme: Globaalien suhdanteiden

Lisätiedot

Indeksitodistus Euroopan Pankit Optimal Start Kasvu nro 2911

Indeksitodistus Euroopan Pankit Optimal Start Kasvu nro 2911 MERKITTÄVISSÄ 30. JOULUKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Euroopan Pankit Optimal Start Kasvu nro 2911 Ominaisuudet Tuottomahdollisuus Euroopan pankkien osakemarkkinoilla

Lisätiedot

Autocall Eurooppa nro 2559

Autocall Eurooppa nro 2559 YLI 2 500 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Eurooppa nro 2559 MERKITTÄVISSÄ 30. JOULUKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Takuukuponki nro 2835

Takuukuponki nro 2835 MERKITTÄVISSÄ 13. LOKAKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Autocall USA Kulutustavarayhtiöt Takuukuponki nro 2835 Ominaisuudet 2,5% neljännesvuosittain maksettava takuukuponki (indikatiivinen)

Lisätiedot

ipusertifikaatti BRIC nro 1040

ipusertifikaatti BRIC nro 1040 Vipusertifikaatti BRIC nro 1040 Merkittävissä 5.9.2011 saakka ipusertifikaatti BRIC nro 1040 Emissiokurssi 1 Pääomaturva 2 1400 EUR + 200 EUR = 1600 EUR/kpl Juoksuaika 4 v. Indikatiivinen osallistumisaste

Lisätiedot

Autocall Öljy- ja Kaasuyhtiöt

Autocall Öljy- ja Kaasuyhtiöt MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Autocall Öljy- ja Kaasuyhtiöt nro 2764 Ominaisuudet 7% vuotuinen kumuloituva kuponki (indikatiivinen) 70 % riskiraja juoksuajan

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Autocall Kyberturvallisuus Takuukuponki nro 2798

Autocall Kyberturvallisuus Takuukuponki nro 2798 MERKITTÄVISSÄ 1. SYYSKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Autocall Kyberturvallisuus Takuukuponki nro 2798 Ominaisuudet 2,1% kvartaaleittain maksettava takuukuponki (indikatiivinen) 8,4%

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2154

Autocall Global Plus/Miinus nro 2154 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2154 MERKITTÄVISSÄ 12. HELMIKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Autocall Matkailu & Turismi Takuukuponki

Autocall Matkailu & Turismi Takuukuponki MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Autocall Matkailu & Turismi Takuukuponki nro 2751 Ominaisuudet 2,1% kvartaaleittain maksettava takuukuponki (indikatiivinen) 8,4%

Lisätiedot

Autocall Eurooppa nro 2833

Autocall Eurooppa nro 2833 MERKITTÄVISSÄ 13. LOKAKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Autocall Eurooppa nro 2833 Ominaisuudet 8,5 % vuotuinen kumuloituva kuponki (alustava) 70 % riskiraja juoksuajan lopussa 1 5 vuoden

Lisätiedot

Autocall Kiinteistöt ja Rakentaminen nro 2912

Autocall Kiinteistöt ja Rakentaminen nro 2912 MERKITTÄVISSÄ 30. JOULUKUUTA 2016 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Autocall Kiinteistöt ja Rakentaminen nro 2912 Ominaisuudet 7 % vuotuinen kumuloituva kuponki (alustava) 70 % riskiraja juoksuajan

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

utocall Suomi Miinus/Plus nro 71

utocall Suomi Miinus/Plus nro 71 Autocall Suomi Miinus/Plus nro 71 Merkittävissä 6.9.21 saakka EI PÄÄOMA- TURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti haluttujen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield USA nro 2650

Luottotodistus High Yield USA nro 2650 MERKITTÄVISSÄ 31. MAALISKUUTA 2016 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMIIN SIDOTTU SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield USA nro 2650 Ominaisuudet 6,5 % kiinteä vuotuinen kuponki (indikatiivinen) Osallistuu korkeatuottoisten

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Luottosidonnainen Osaketodistus Europpa nro 2749

Luottosidonnainen Osaketodistus Europpa nro 2749 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2016 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMIIN SIDOTTU SUOJA/RISKI Luottosidonnainen Osaketodistus Europpa nro 2749 Ominaisuudet Tuottomahdollisuus eurooppalaisesta osakekorista erittäin

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1347

uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1347 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1347 Merkittävissä 18.10.2012 saakka LUOTTOTAPAHTUMA- RIIPPUVAINEN SUOJA/RISKI uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1347 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio)

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

USA Blue Chip. Viimeinen merkintäpäivä 20. kesäkuuta 2011

USA Blue Chip. Viimeinen merkintäpäivä 20. kesäkuuta 2011 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 20. kesäkuuta 2011 USA Blue Chip Sijoitus 10 amerikkalaiseen suuryritykseen jotka edustavat maailmanlaajuisesti tunnettuja tuotemerkkejä

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB KUPONKILAINA NORDEA JA SEB - OMAISUUDENHOITO- KUPONKILAINA NORDEA JA SEB Kuponkilaina Nordea ja SEB tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu kahden pohjoismaisen

Lisätiedot

OSAKEKORI AMERIKKA TURBO 2013

OSAKEKORI AMERIKKA TURBO 2013 OSAKEKORI AMERIKKA TURBO 2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEKORI AMERIKKA TURBO 2013 Osakekori Amerikka Turbo 2013 on sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman palautusosasta

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 2874

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 2874 MERKITTÄVISSÄ 24. MARRASKUUTA 2016 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMIIN SIDOTTU SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 2874 Ominaisuudet 1,75 % kiinteä kuponki neljännesvuosittain (alustava) Osallistuu

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

Twin Win - Tyyni valtameri

Twin Win - Tyyni valtameri Business area Twin Win - Tyyni valtameri Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 10. helmikuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Twin Win Tyyni valtameri on uudenlainen pääomasuojattu

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

ipusertifikaatti Kiina nro 1041

ipusertifikaatti Kiina nro 1041 Vipusertifikaatti Kiina nro 1041 Merkittävissä 5.9.2011 ipusertifikaatti Kiina nro 1041 100% PÄÄOMARISKI Emissiokurssi 1 1900 EUR + 200 EUR = 2100 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 5 v. Indikatiivinen

Lisätiedot

Kiina Itä-Aasia II on sijoitus Kiinan, Taiwanin ja Singaporen kasvumarkkinoihin.

Kiina Itä-Aasia II on sijoitus Kiinan, Taiwanin ja Singaporen kasvumarkkinoihin. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Market Access Viimeinen merkintäpäivä 18. helmikuuta 2011 Kiina Itä-Aasia II Sijoitus Kiinan, Taiwanin ja Singaporen osakemarkkinoille Tuotevaihtoehdot: Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

USA Blue Chip 7. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013. Equity Structured Retail

USA Blue Chip 7. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013. Equity Structured Retail USA Blue Chip 7 Equity Structured Retail Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti USA Blue Chip 7 on noin viisivuotinen sijoitus

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

Tyyni valtameri. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 28. syyskuuta 2012. Business area 2017

Tyyni valtameri. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 28. syyskuuta 2012. Business area 2017 Tyyni valtameri Business area 2017 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 28. syyskuuta 2012 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Tyyni valtameri 2017 on noin viisivuotinen sijoitus,

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet II -sijoituskori

Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet II -sijoituskori Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet II -sijoituskori Sijoituskorin esite Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet II -sijoituskori on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot