Muslimista kristityksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muslimista kristityksi"

Transkriptio

1 2 H E L M I K U U R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Muslimista kristityksi s. 13 Piispa Irja Askola: Lähetystyössä on tärkeää evankeliumin kokonaisvaltaisuus s. 7 SANSAn suuret kansainväliset kumppanit s. 12 Rukouksen varassa lähellä ja kaukana s. 3 ja 8

2 P ä ä k i r j o i t u s Uudet mediat uusi mahdollisuus Viestinnän nykykehitys on verrattavissa kirjapainotaidon synnyttämään vallankumoukseen keskiajalla. Viimeaikaiset Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tapahtumat osoittavat, että internetin ja yhteisöllisen median käyttö voi horjuttaa hallituksia ja syöstä päämiehiä vallasta. Tiedonvälitys ei ole enää yksin hallituksen valvomien radion, television, lehtien tai puhelinyhtiöiden varassa edes yksinvaltaisesti johdetuissa maissa. Mediaa hyödyntävä kansalaisyhteiskunta nostaa päätään. Media on osa ihmisten arkipäivää. Kynnys tekstiviestien käyttämiseen, nettikeskusteluun, blogin kirjoittamiseen, Facebook- tai Twitter-käyttäjäksi ryhtymiseen on madaltunut kaikkialla siellä, missä tarvittava teknologia on tarjolla. Mediasisällöt puolestaan vaikuttavat niin ihmisten arvoihin ja maailmankuvaan kuin kuluttajatottumuksiin ja tapaan olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja jäsentyä ympäröivään todellisuuteen. Internet-aikana myös perinteisemmät välineet ovat yhä tarpeellisia. Jopa suurkaupungeissa, joissa internetyhteydet yleisimmin ovat tarjolla, niiden käyttö edellyttää luku- ja kirjoitustaitoa ja jonkinlaista toimeentulon tasoa. Toiseksi, koska internet pääasiallisesti antaa vastauksia käyttäjänsä tekemiin hakuihin, hänen kiinnostuksensa nettisisältöihin tulee herättää jonkin muun median kautta. Tähän tarvitaan radio, televisio, lehdet ja muita painotuotteita. Mikä tahansa viestin on tehokkaimmillaan, kun sen kautta tavoitetaan suuret joukot. Henkilökohtaisen kohtaamisen arvoa ei voi kuitenkaan kiistää. Kristillisessä lähetystyössä media toimii samojen lainalaisuuksien mukaan. Sisältö vain on toinen. Viestimin voidaan kustannustehokkaasti välittää tietoa esimerkiksi kaukaisille alueille, joille kristityt työntekijät eivät voi turvallisesti mennä. Media voi herättää sellaisten ihmisten huomion, jotka eivät koskaan käy kirkossa tai tapaa kristittyjä. Se voi hälventää ennakkoluuloja, ja välittää tietoa. Oikein käytettyinä viestimet herättävät uteliaisuutta, luovat myönteistä kuvaa, kasvattavat tietoisuutta. Yhteiskunnissa, joissa kristityt ovat pieni vähemmistö, monet ei-kristityt saattavat olla täysin tietämättömiä heidän olemassaolostaan. Medianäkyvyys osoittaa heidän olevan olemassa. Media luo yhteyksiä, ja antaa kristillisille yhteisöille voimaa. Tieto siitä, että kristityt ovat Beng Yeoh median kautta näkyvämpi osa yhteiskuntaa antaa heille usein rohkeutta. Vaikka median vaikutus on tutkimusten mukaan suuri, se ei ole yhtä tehokas kuin henkilökohtainen kohtaaminen silloin kun kysymyksessä on tärkeä elämänmuutos. Tämä johtaa kaksivaiheiseen strategiaan: media herättää alustavan kiinnostuksen, poistaa ennakkoluuloja ja luo yhteyden. Tätä seuraa henkilökohtainen yhteydenpito katsojiin ja kuulijoihin. Näin monet kirkot ja medialähetysjärjestöt toimivat. Etenkin maiden rajojen yli ulottuvassa medialähetystyössä yhteistyö on ainoa toimiva ratkaisu. Niin toiminnan rahoitus, sisällöntuotanto ja -jakelu kuin jälkiyhteydenpito on jaettu yhteistyökumppanien kesken niin, että jokainen tekee sitä, mihin on parhaat voimavarat ja osaaminen mukaan lukien kulttuurin tuntemus ja kielitaito. Paavali kysyy Roomalaiskirjeessä (10:14), kuinka ihmiset voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko, kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista. Tämän mukaan evankeliumin eteneminen on prosessi, jatkumo. Kuuleminen ja tietoiseksi tuleminen tapahtuu tehokkaimmin median kautta. Uskominen syntyy sekä median että henkilökohtaisen kohtaamisen kautta, ja sitoutuminen tapahtuu tehokkaimmin henkilökohtaisen yhteyden myötä. Tuhannet kuuntelija- ja katsojapalautteet kertovat, miten tämä tapahtuu käytännössä. Riippumatta siitä, onko kysymyksessä radio, televisio, internet tai muu väline, ihmisen kääntyminen elävän Jumalan puoleen on viime kädessä Pyhän Hengen työtä. Ja taivaassa iloitaan jokaisesta, joka kääntyy. Juha Auvinen lähetysjohtaja R e p l i i k k i I k k u n a Luonnon luomaa tai luontevasti luotua. Taidetta silti. Leena Punkari Ilkka Kastepohja Piirros Aura Karjalainen 2 2 on on radiolähetystyön aika aika

3 Lähde 2/ Pääkirjoitus Repliikki Ikkuna 3 Uutisia 4 Uutisia Tukevasti yhdessä Mukana missiossa 5 Radiolähetystyön kesäpäivien ohjelma Jumala on turvamme emme pelkää 6 Lähteellä Rukous 7 Haastattelu Helsingin hiippakunnan uusi piispa Irja Askola sanoo saaneensa uskon rakennusaineksia Afrikan ja Aasian kirkonjohtajilta, kun työskenteli Euroopan kirkkojen konferenssissa Sveitsissä. 8 9 Keskiaukeama Kuuntelijat ja katsojat antavat palautetta 10 Teologia Kuukauden lähetysteksti 11 Kotimaantyön arkea ja juhlaa Radiopastori Jukka Norvanto opetti onnesta Kankaanpäässä. 12 Media nyt SANSAn suurimmat yhteistyökumppanit 13 Kirje kentältä Anne Tunér kertoo iranilaisen ystävänsä vaiheista. Laajakaista 14 SANSAn radio-ohjelmat: Raamattu kannesta kanteen Lähetysaika Putiikki 15 Lähde mukaan Tapahtumakalenteri 16 Takasivun juttu Seurakuntapastori Matti Salo kuului aikoinaan SANSAn hallitukseen, viime kesänä hän kävi Kesäpäivillä Jyväskylässä mukanaan miehiä Vilppulan vankilasta. AFP, ropet fra øst U u t i s i a LÄHDE Islamilaisessa maailmassa kuohuu Poliittinen, osittain uskonnollinenkin liikehdintä ei ota laantuakseen islamilaisessa maailmassa. Tunisiasta alkaneet mielenosoitukset ja yhteenotot ovat leviämässä yhä laajemmin Pohjois-Afrikkaan, Lähi-itään ja osittain myös Keski-Aasiaan. Tyytymättömyys pitkäaikaisia vallanpitäjiä kohtaan on suuri. Joidenkin maiden, kuten Tunisian ja Egyptin, entiset ykkösjohtajat ovat siirtyneet jo syrjään. Joissakin maissa, kuten tällä hetkellä varsinkin Libyassa, mielenosoituksia on pyritty tukahduttamaan erityisen väkivaltaisesti. Uusimpien tietojen mukaan tilanne maassa on kärjistymässä verilöylyksi. Tunisian, Egyptin ja Libyan lisäksi mielenosoitukset ja ainakin jonkinasteiset yhteenotot ovat levinneet muun muassa Bahrainiin, Kuwaitiin, Jemeniin ja Irakiin. Liikehdintää on myös Algeriassa, Marokossa, Jordaniassa ja Iranissa. Tilanne yllätti asiantuntijat - Lähikuukaudet osoittavat, lisääkö vallanvaihdos demokratiaa esimerkiksi Tunisiassa, arvioi filosofian tohtori Ari Kerkkänen Suomen Kuvalehdessä jokin viikko sitten. Hän johtaa Syyrian Damaskoksessa sijaitsevaa Suomen Lähi-idän instituuttia. - Tilanne on mielenkiintoinen. Se yllätti kaikki asiantuntijat samalla tavalla kuin Neuvostoliiton sortuminen, Norjalaisen kristillisen ropet fra øst -lehden helmikuun numeron kansikuva, jonka otsikossa kerrotaan kirkon vuotavan verta Egyptissä. Paikallinen koptikristitty suree Aleksandrian Al Kediseenin kirkon Jeesus-maalauksen äärellä kirkkoon uudenvuodenaattona tehdyn hyökkäyksen yhteydessä menehtyneitä kristittyjä. Heitä kuoli 21 ja loukkaantui yli 90. Matti Korpiaho Egyptiläisiä ja turisteja kiirastorstain 2010 messussa Pyhän Markuksen kirkossa Egyptin Aleksandriassa. Paikalle perustettiin perimätiedon mukaan ensimmäinen seurakunta jo vuonna 61. Aleksandrian koptilais-ortodoksista kirkkoa eli Egyptin koptilaista kirkkoa on vuodesta 1971 johtanut Aleksandrian paavina ja Pyhän Markuksen istuimen patriarkkana Shenouda III. Hänen varsinainen virka-asuntonsa sijaitsee Kairossa. vaikka jälkeenpäin on helppo nähdä merkkejä tulevasta, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) ulkomaisen työn johtaja Timo Reuhkala sanoo. - Kairossa esimerkiksi kristityt ja muslimit halusivat satelliittitelevisio SAT-7:n mukaan vapautta rinta rinnan. Siellä myös sallittiin evankeliumista puhuminen. Toisaalta muslimifundamentalistit näyttävät olevan yhtä hukassa kun muutkin tällä hetkellä ja miettivät, miten tässä näin kävi, Reuhkala jatkaa. Reuhkalan mielestä kristityt todennäköisesti saavat ainakin Pohjois-Afrikassa aikaisempaa enemmän vapautta ja länsimaiset arvot enemmän tilaa. Mitenkään ongelmattomana ja varmana hän ei tilannetta kuitenkaan pidä. Tietoa ei pystytä enää panttaamaan SANSAn seniorityöntekijä, entinen kotimaantyön johtaja Matti Korpiaho on matkustanut useassa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maassa. - Mieleen ei ole voinut olla tulematta, kuinka kauan paikallinen nuoriso kestää sosiaalisia ongelmia. Samaa sanoo marokkolaissyntyinen, SANSAn Ranskassa toimivan Studio Al Morsalin johtaja David Ezzine: - Pohjois-Afrikan maissa ei tahdo olla työtä normaalin elintason saavuttamiseksi, vaikka nuorilla on yliopistojen loppututkintoja. Tunisian vallankumous alkoi, kun paikallinen insinööriksi opiskellut mies teki polttoitsemurhan. Hän työnsi kottikärryjä ja myi niistä kasviksia. Mutta kun lupa puuttui, sekin kiellettiin. Sekä Ezzine että Korpiaho korostavat myös sitä, että varsinkin nuoret DPA, ideaspectrum seuraavat satelliittitelevisiota, käyttävät Facebookia ja liikkuvat internetissä kuin kotonaan. Heitä ei enää pystytä pitämään pimennossa. - Kommunikaatio, yhteydenpito, viestintä on hyödyllisempää kuin koskaan. Muslimimaailma on kypsempi, myös evankeliumille, kuin koskaan, Ezzine korostaa. Mutta, kuten egyptiläissyntyinen Mark Saba, joka toimii Espoon ja Helsingin hiippakuntien maahanmuuttajatyön sihteerinä, muistuttaa: - Jokainen kansa ja maa myös Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä on keskenään erilainen. Leena Punkari Saksalaisen kristillisen ideaspectrumlehden viikon uutiskuva helmikuun alkupuolelta Egyptistä. Kuvatekstissä kerrotaan kristittyjen ja muslimien osoittaneen yhdessä mieltään maan diktatorista hallintoa vastaan. Silloin vallassa oli vielä presidentti Hosni Mubarak. on radiolähetystyön aika 3

4 H e n k i l ö u u t i s i a LÄHDE Etiopian ja Eritrean radiotyöstä on tehty historiikki Etiopian ja Eritrean kristillisen radiotyön historia vuosilta on koottu yksiin kansiin. Noina vuosina toiminta oli keskittynyt pääosin Keniaan, josta alkoi ohjelmien radiointi ensin Etiopian, sittemmin myös Eritrean pääkielillä. Tilanteen aiheuttivat poliittiset muutokset Afrikan sarven maissa. Etiopian valtio kansallisti vuonna 1977 alueen ja ehkä koko Afrikan merkittävimmän radioaseman, Evankeliumin äänen (Radio Voice of the Gospel). Se oli Luterilaisen maailmanliiton (LML) perustama ja ylläpitämä radioasema. - Oli todella ikävää, että Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) hallitus on valinnut työyhteyteemme uudeksi toimistosihteeriksi merkonomi Merja Vuohelan (43) Hämeenlinnan Tuuloksesta. Hänen vastuulleen tulevat kuulumaan muun muassa rekisterinhoitajan tehtävät Auli Lehdon jäädessä eläkkeelle sekä osittain puhelinvaihteen hoito. Vuohela aloittaa Hyvinkäällä maaliskuun alussa. 4 on radiolähetystyön aika U u t i s i a Evankeliumin ääni lakkautettiin, sillä se oli uskomattoman hieno suoritus LML:ltä ja aikaansa edellä. Sen mukana tuhoutui Afrikasta merkittävästi viestinnän tietotaitoa ja radioevankeliointia, sanoo Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) ulkomaisen työn johtaja Timo Reuhkala. - Onneksi joillakin etiopialaisilla kristityillä oli näky radio-ohjelmien toimittamisesta ja välittämisestä jatkossakin ja Kenian puolelle perustettiin The Gospel Broadcasting Service. Vuosina ohjelmien tuotannosta vastasi lähinnä GBS, tosin kansainvälisellä tuella. Reuhkala kuului GBS:n luottamuselimiin 80- ja 90-lukujen vaihteessa, jolloin hän oli Keniassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY ) lähettinä. Nykyisin hän edustaa SANSAa CMJAC:n luottamuselimissä. Kyseinen Communication Ministry Joint Advisory Committee perustettiin 90-luvun loppupuolella koordinoimaan Etiopian ja Eritrean kristillistä radiotyötä, joka olojen vapauduttua varsinkin Etiopiassa saatettiin kotiuttaa. Kirkkojen viestijöillä uusia tehtäviä Sekä Etiopiassa että Eritreassa on tapahtunut kuluneen vuoden aikana henkilövaihdoksia. Shibru Galla johtaa nykyisin pelkästään koko Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kirkon viestintää. Hänen aikaisemmassa tehtävässään Yemisrach Dimts -viestintäpalvelujen johtajana toimii Taye Abdissa. Eritrean evankelis-luterilaisen kirkon viestintäjohtaja Temesghen Berhane puolestaan toimii nykyisin myös kirkkonsa pääsihteerin sijaisena. (Lähde) Saajan Nimi: nimi: Lähiosoite: Postitoimipaikka: Postinumero ja -toimipaikka: Maksajan Puhelin: nimi: Lähiosoite: Sähköposti: Postitoimipaikka: Postinumero Yhteystietoni ja -toimipaikka: saa laittaa SANSAn rekisteriin Puhelin: Sähköposti: Yhteystietoni saa laittaa SANSAn rekisteriin Uusi yhdistys vahvistamaan uskontorauhaa Suomen kristityt, juutalaiset ja muslimit perustivat tammikuussa uuden yhdistyksen edistääkseen yhteiskunta- ja uskontorauhan säilymistä maassamme. Uskontojen yhteistyö Suomessa USKOT-foorumi ry -yhdistyksen tarkoituksena on uskonnonvapauslain pohjalta vahvistaa uskontojen välistä vuoropuhelua ja lisätä yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä. USKOT-foorumi hoitaa muun muassa jäsenyhteisöjensä yhteisiä asioita viranomaisten kanssa, järjestää neuvotteluja sekä toimittaa julkaisuja. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää uskontojen välistä yhteistyötä järjestäytyneesti ja taustayhteisöjen valtuuttamana. Tarvittaessa yhdistyksen toimialaan kuuluvat hankkeet, joihin voi osallistua myös muita uskontoja. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva vakiintunut ja rekisteröity uskonnollisten yhteisöjen keskusjärjestö tai yhteenliittymä, joka hyväksyy foorumin tarkoituksen ja sitoutuu toimimaan sen edistämiseksi. Yhdist yksen per ustamista valmistelivat Suomen evankelis-luterilainen kirkko, edustajinaan Pekka Y. Hiltunen ja Timo Vasko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Heikki Huttunen ja Jari Portaankorva, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto, Gideon Bolotowsky, Rony Smolar ja Daniel Weintraub, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö), Okan Daher ja Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), Anas Hajjar ja Isra Lehtinen. (KT) " VARAINHANKINTA T U K E V A S T I Y H D E S S Ä Lähetyksen kestävää kehitystä Jokin aika sitten tapasin junassa tuttavani, jonka muistin vuosien takaa nuorena, innokkaana evankelistana. Nyt hänellä on jo hiven harmaata hiuksissaan ja elämä tasaisen toiminnallista, nuoruuden vauhti oli muuttunut seesteisemmäksi. Tiesin, että lähetystyö on hänen elämän keskiössä. Nuorena hän oli valmistautunut lähtemään ulkomaille lähetystyöhön. No, hän naurahti. Asiat muuttuivat. Jumala teki minusta lähettäjän, olla varustamassa muita on kutsumukseni ja etuoikeuteni. Iloisesta hymystä näki, että sydän oli sanoissa mukana. Nuorena hän oli nähnyt elämänsä toisin: enemmän vauhdikasta toimintaa ja vähemmän rukousta. Vuodet olivat opettaneet hänelle uuden tärkeysjärjestyksen. Sanaa muslimeille ja miljardikansoille Lähettäjänä oleminen on yhtä arvokasta hengellistä työtä kuin lähteä itse matkaan lähettinä. Ilman yhteistyön ketjua moni kiinalaisen seurakunnan maallikkojohtaja ei tuntisi Raamattua, eivätkä kaikki sitä omistaisi. Moni intialainen tai Lähi-idän muslimi eläisi täysin tietämättömänä evankeliumista ja armosta. Muutos tuleekin kestävästä kehityksestä. On tutkittu, että keskimäärin kestää kahdeksan vuotta, että muslimi käsittelee ja tarkistaa elämänarvonsa. Tuon prosessin seurauksena Jeesus Kristus on tullut hänen elämänsä Herraksi. Säännöllinen tuki rakentaa Toivon, että talven mittaan pohdit, voitko tulla mukaan kestävään kehitykseen lähettäjäksi. Säännöllinen tuki rakentaa kestävää kehitystä. Eikä tarvitse muistella kuukausittain, onko antanut oman lahjansa lähetystyöhön. Itse olen jo toista vuotta tyytyväinen kuukausilahjoittaja. Suosittelen. Jos asia kiinnostaa, soita Pirjo Hyövältille: Hän kertoo, miten sopimus on yksinkertaisinta tehdä. Pirjon tavoittaa myös sähköpostitse: Lopuksi ilouutinen. Joulun tienoilla keräsimme joululahjan Kiinan seurakuntien maallikkotyöntekijöiden raamattukoulutukseen. Keräys tuotti noin euroa. Varainhankintaan käytettiin noin 16 prosenttia. Kiitos Jumalalle jokaisesta, joka on sijoittanut joululahjallaan Jumalan valtakunnan kestävään kehitykseen. Evankeliumin asialla kanssasi, Kari Vesenterä, Sysmä Ilkka Kastepohja M I S S I O S S A Medialähetystyössä heitetään verkot ja toivotaan, että kalat suorastaan eksyisivät niihin. SANSAn työn tulokset ovat täysin arvaamattomia. Ei voida tietää, kuka avaa radion ja ryhtyy kuuntelemaan ohjelmaa. Tiedän kuitenkin, että tämä on työtä, josta syntyy hedelmää, sillä olen tullut jo 70-luvulla työn ystäväksi. Monessa suunnassa maailmalla on valitettavasti vainoja kristittyjä kohtaan. SANSA on viemässä toivon sanomaa myös näille ahtaassa tilanteessa eläville. Saatteeksi haluan Lähdelehden lukijoille sanoa: Minut voitte unohtaa, ettekä menetä mitään. Mutta jos unohdatte Jeesuksen, menetätte kaiken.

5 Tule medialähetystyön näköalapaikalle Katso ohjelma Savonlinna-Säämingin seurakunta OHJELMA Perjantai Avajaiset: Jumala on turvamme emme pelkää Jarno Tepora, Juha Auvinen, Sammeli Juntunen, juonto Merja Kauppinen Kanavat: 1. SANSA ja srk: Kansojen meri kuohuu Jarno Tepora, Juha Auvinen, Ilkka Hakala, juonto Marko Pihlajamaa 2. Intia-kanava Nelson Lakra, George Philip, juonto Timo Reuhkala 3. Siskolle kans! Kansainvälinen Hannarukoustyö Suomessa Mervi Viuhko, Anne Isokuortti, Merja Kauppinen Päivällinen Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja Juha Auvinen, Ilkka Hakala, Teuvo V. Riikonen, juonto Tero Tyni Lauantai Raamattuopetus: Lakatkaa te huolehtimasta! Matti Korpiaho, juonto Marko Pihlajamaa Lähetysikkuna Intian monet kasvot Nelson Lakra, juonto Matti Korpiaho Pienryhmätyön tietoisku Lounas Lounastauon aikana virsi-/laulukaraoke juhlasalissa Raamattuopetus: Emme pelkää vaikka Jukka Norvanto, juonto Inga-Lill Rajala Päiväkahvi Sanan ja rukouksen ilta: Kohottakaa Herralle riemuhuuto Seija Uimonen, juonto Jaana Paju. Yhteistä esirukousta, mahdollisuus sielunhoitoon. Radiolähetystyön kesäpäivät Savonlinnan seurakuntakeskuksessa RADIOLÄHETYSJÄRJESTÖ SANANSAATTAJAT Päiväkahvin aikana pienryhmätoiminnassa mukanaoleville tai siitä kiinnostuneille tapaaminen ja kahvi kappelikahviossa, Mervi Viuhko Lähetysikkuna Radio tavoittaa Intiassa George Philip, juonto Inga-Lill Rajala Hanna-työn tietoisku Raamattuopetus: Jumala on kaupunkinsa keskellä Sammeli Juntunen, juonto Jaana Paju Sunnuntai Rukoushetki 9.30 Mervi Viuhko, Pirjo Hyövälti Messut: Salattu Jumala (Joh. 15:1 10) Savonlinnan tuomiokirkko, saarna piispa Nelson Lakra, liturgia piispa Seppo Häkkinen Enonkosken kirkko, saarna Timo Reuhkala Pääskylahden kirkko, saarna Marko Pihlajamaa Savonrannan kirkko, saarna Seija Uimonen Lounas Radiolähetysjuhla: Herra on kanssamme Seppo Häkkinen, George Philip, Sammeli Juntunen, Juha Auvinen, juonto Marko Pihlajamaa Lähtökahvi OHJELMAA myös LAPSILLE ja VARHAISNUORILLE Omaa ohjelmaa lapsille (3 8-vuotiaat) lauantaina klo 9 17, tauko lounasaikana klo Savonlinnan seurakuntakeskuksen päiväkerhotiloissa, Kirkkokatu 17. Omaa ohjelmaa varhaisnuorille (6 13-vuotiaat), joille Savonlinna-Säämingin seurakunta järjestää toimintapäivän klo Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. Myös Kesäpäiville osallistuvat ja muualta saapuvat varhaisnuoret ovat tervetulleita! TIETOA Tilaisuudet Savonlinnan seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17, ellei toisin mainita. Lauantain ohjelma klo alkaen Tuomiokirkossa, Pappilankatu 8. Kahvio, SANSAn Putiikki, myyjäispöydät ja seurakunnan Lähetyssoppi Säämingin seurakuntatalossa, Sääminginkatu 4 (noin 300 m seurakuntakeskuksesta). Kahvio ja myyntialue avoinna perjantaina klo 13 21, lauantaina klo , sunnuntaina vain klo Ruokailut Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. Majoitus Savonlinnan majoitusliikkeissä. Lisätietoa Lähde-lehden pääsiäisnumerossa 4 5/2011. Mahdollisuus hiljentymiseen Savonlinnan kristillisen opiston, Opistokatu 1, Ekumeenisessa holvikappelissa perjantaina ja lauantaina klo sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 7 9. Muutokset mahdollisia. TERVETULOA! Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat Savonlinna-Säämingin seurakunta Savonlinnan kristillinen opisto Kesäpäivien kansainvälisistä Intian-vieraista Nelson Lakra on Evankelis-luterilaisen Gossner-kirkon piispa ja George Philip radiolähetysjärjestö TWR-Intian johtaja. SANSAn YSTÄVÄmatkat Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA) järjestää vuosittain ryhmämatkoja niin ulkomaille kuin kotimaassakin. Matkoilla tutustutaan medialähetystyöhön sekä kohdemaan kulttuuriin paikallisten oppaiden ja SANSAn työntekijöiden opastuksella. Lähde mukaan kokemaan ja näkemään, mitä nykypäivän lähetystyö on! Keväiseen Kyprokseen Matkanjohtajina radiopastori Jukka Norvanto ja viestintäjohtaja Ilkka Kastepohja. Matkan aikana tutustutaan kristillisen satelliittitelevisioyhtiö SAT-7:n toimintaan sekä kierretään saarta Paavalin jalanjäljissä. Mukana myös SAT-7 Pars -kanavalla työskentelevät lähetystyöntekijät Anne ja Mikael Tunér. Hinta 970 puolihoidolla. Sisältää mm. retkipaketit Nikosiaan, Pafokseen ja Troodos-vuoristoon. Tiedustelut p /Kastepohja. Aurinkoiseen Kroatiaan Matkanjohtajina rovasti Matti Korpiaho ja mukana Kroatiassa olevia SANSAn lähettejä. Vieraillaan Osijekin ja Kutinan alueella muutamissa seurakunnissa ja osallistutaan jumalanpalveluksiin. Matkalla annetaan runsas tietopaketti Kroatian historiasta, elämästä ja kirkollisesta toiminnasta. Retkikohteina ovat mm. Tonavan luonnonpuisto Kopacki Rit, Vukovar ja Ilok. Lisäksi kokopäiväretki Kroatian kauneimmalle luonnonpuistoalueelle Plitvitska-järville. Hinta /2hh, /1hh. Hintaan sisältyvät matkat ja puolihoito sekä useita retkipaketteja lounaineen. Tiedustelut p /Korpiaho. Mukana missiossa Viroon Matkanjohtajina aluesihteeri Mervi Viuhko ja viestintäjohtaja Ilkka Kastepohja. Tutustutaan Virossa toimivaan Pereraadioon (Perheradio) ja Viron evankelisluterilaisen kirkon lähetystyöhön. Kohdekaupunkeina Venäjän rajan tuntumassa sijaitseva Narva ja Euroopan toinen vuoden 2011 kulttuuripääkaupungeista Tallinna. Hinta 230. Matka on suunnattu erityisesti SANSAn pienryhmätoiminnassa mukana oleville ja muille asiasta kiinnostuneille. Tiedustelut p /Viuhko. Ruskaretki Tosi Lappiin Majoittuminen Hotelli Hetan Majataloon aivan Enontekiön keskustaan huoneisiin, joissa kaikki mukavuudet. Päivittäisen raamattuopetuksen lisäksi tehdään vaellusretkiä tuntureille sekä veneristeily kolmen valtakunnan Suomen, Ruotsin ja Norjan rajalle. Bussin lähtö- ja pääteasema on Joensuu. Järjestäjinä Joensuun Rantakylän seurakunta ja SANSA. Matkan vastuuhenkilöt ovat pastori Seija Uimonen SANSAsta sekä diakonissa Inari Malinen ja hänen Pentti-puolisonsa Rantakylän seurakunnasta. Ilmoittautumiset ja tiedustelut p /Malinen. Hinta henkilöltä 540 /1hh, 450 /2hh, 395 /3hh, 370 /4hh. Sitova ennakkomaksu 120 euroa 1.4. mennessä. Raamatun Israeliin Matkanjohtajina vararehtori Liisa Norvanto ja radiopastori Jukka Norvanto. Oppaana Israelissa toimii Ram Laor. Matkan aikana tutustutaan Pyhän maan tärkeimpiin kohteisiin Galileassa ja Jerusalemissa. Matkan hinta retkipaketit. Tiedustelut p /Jukka Norvanto. on radiolähetystyön aika 5

6 Lähteellä Kristus kanssamme ahdistuksissa Rukous Marko Pihlajamaa Elämä on usein vaikeaa. Mikä on turvamme vastoinkäymisissä ja ahdistuksissa? Antaako usko Jeesukseen avun elämän vaikeuksien keskellä? Vai saako avun vasta taivaassa? Aikojen alussa ihmiskunta lankesi syntiin. Yhteys Jumalaan katkesi. Synti tuli maailmankaikkeuteen, ja ihmiskunta joutui Perkeleen valtapiiriin. Tässä ajassa kristitty elää tämän langenneen maailman ja tulevan Jumalan valtakunnan välisessä jännitteessä. Jumalan valtakunta on tullut Jeesuksessa jo läsnä olevaksi, mutta vielä ei Jumalan hallintavalta ole toteutunut koko täyteydessään tässä maailmassa (Hepr. 2:8). Aikojen lopulla Jumalan valtakunnan todellisuus tulee läsnä olevaksi, ja viimeisetkin syntiinlankeemuksen haittavaikutukset häviävät maailmankaikkeudesta. Vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka myös Jumalan omaisuuskansa eli tällaisessa jännitteessä. Toisaalta he olivat elävän Jumalan omaisuuskansa, mutta samalla he joutuivat elämään monien sisäisten ja ulkoisten ahdistuksien keskellä. Eräs tällainen ahdinko kohtasi Juudan kuningaskuntaa ja Jerusalemia vuonna 605 ekr. Babylonian kuningas Nebukadnessar alisti kaupungin ja maan valtaansa. Hän määräsi israelilaisia nuorukaisia vietäviksi pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, jossa osa heistä koulutettiin valtionhallinnon palvelukseen. Danielin kirja kertoo neljästä nuorukaisesta nimeltään Daniel, Hananja, Misael ja Asarja, jotka vietiin Babyloniaan, nykyisen Etelä-Irakin alueelle. Nämä nuoret pojat joutuivat arvaamattoman ja mielenliikkeiltään ailahtelevan kuninkaan hoviin. Yksin kaukana kotoa, muiden turvarakenteiden pettäessä heidän ainoa turvansa oli Israelin Jumala. Tämä luottamus joutui ajoittain kovalle koetukselle. Danielin kirjan toinen luku kertoo eräästä sellaisesta. Kuningas Nebukadnessar näki unia, jotka hämmensivät häntä. Kuningas halusi erityisesti selityksen yhteen näkemäänsä uneen ja hän kutsui eteensä valtakunnan viisaat. He sanoivat antavansa mielellään selityksen, kunhan kuningas ensiksi kertoisi millaisen unen oli nähnyt. Silloin viisaat joutuivat todelliseen Tie, totuus ja elämä. Latu, totuus ja elämä. Paahteissa ja pakkasissa. Keveältä usein näyttää, raskaalta monesti tuntuu. Hiihdellään yhdessä. Eikös, Herra!? Aamen hätään. Kuningas sanoikin, että heidän tulisi sekä kertoa hänen näkemänsä uni että antaa siihen lisäksi selitys. Koska he eivät tähän kyenneet, kuningas määräsi koko valtakunnan viisaiden pappien ja tietäjien joukon surmattavaksi, myös Danielin ja hänen ystävänsä. Jumalan eteen rukouksessa Tämän uhan alla Daniel etsiytyi kuninkaan eteen ja pyysi, ettei kuningas vielä toteuttaisi uhkaustaan, vaan antaisi hänelle mahdollisuuden etsiä unelle selitys. Kuningas myöntyi. Vieraassa maassa nuorukaiset joutuivat äärimmäisen uhan keskelle. Hädässään he etsiytyivät ainoalle todelliselle avun lähteelle, Jumalan eteen rukouksessa. He saivat avun. Danielin kirja kertoo lyhyesti: Yöllisessä näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. (Dan. 2:19) Daniel kertoi unen ja sen selityksen Nebukadnessarille. Kuningas oli nähnyt unessa suuren kuvapatsaan, joka koostui monenlaisista rakennusaineista. Tämä kuvapatsas murskautui vierivän kiven iskeytyessä siihen. Kivestä tuli suuri, koko maailman täyttävä vuori. Jumala auttoi Danielia ja hänen ystäviään hädässä. Samalla Herra näytti Danielille maailmahistorian ja Jumalan valtakunnan välisen väkevän jännitteen, suurten maailmavaltojen nousun ja häviön Babylonian valtakunnasta aina Rooman valtakuntaan ja jopa meidän päiviimme saakka. Daniel sai katsella Jumalan valtakunnan lopullista voittoa nähdessään patsaan murskanneen kiven, joka täytti koko maailman. Jumala avasi näille nuorille tien pois uhkaavasta tilanteesta. Eräässä ylistyslaulussa lauletaan, kuinka Jumala tekee tien sinne, missä ei ole tietä. Herra voi avata myös meille yllättäen uuden oven elämämme ahdistuksessa ja nostaa meidät uusiin toivon näköaloihin. Psalmin kirjoittaja kiittää Herraa, joka nostaa rukoilijan turvaan: Sinä viet minut turvaan, kalliolle, jolle itse en jaksaisi nousta. (Ps. 61:3) Babylonian kuningas loi hoviinsa pelon ja uhkauksen ilmapiirin. Samalla tavalla myös sielunvihollinen hyökkää Jumalan lapsia vastaan, pelottelemalla ja ajamalla epätoivoon. Elina Bäckström Jouko Tukiainen Sielunvihollinen valtaa vaille Paavali puhuu tästä taistelusta Efesolaiskirjeen kuudennessa luvussa ja opastaa, kuinka kristitty voi pysyä voittajana sielunvihollisen hyökkäyksessä. Paavalilla lienee mielessään aikansa roomalaisten sotilaiden ampumat palavat nuolet, kun hän puhuu Pahan palavista nuolista, joita sielunvihollisen joukot ampuvat uskovaa kohti. Sielunvihollisen hyökkäys tuo mukanaan pimeyttä ja vie lohduttomuuteen. Tällaisen hengellisen painostuksen alla Jeesuksen omakin alkaa nähdä kaiken toivottomana ja pelottavana. Sielunvihollinen pyrkii ajamaan uskovan elämän kaaokseen ja paniikkiin, jotta hän loitontuisi Herrasta. Jos olet joutunut tällaisen epätoivon ja pimeyden keskelle, voit olla varma, että Herra on kanssasi sielläkin. Etsi turvasi Jumalan sanasta ja rukouksesta, elä toisten Jeesukseen uskovien yhteydessä. Omista elämääsi Jumalan sanan totuus ja lupaukset toivottomuuden ja painostuksen edessä. Samalla tavalla kuin Jeesus torjui kiusaajan hyökkäykset oikaisemalla jokaisen sielunvihollisen valheen Jumalan sanalla: On kirjoitettu. (Matt. 4:1 11). Sielunvihollisella ei ole mitään valtaa sinuun. Monenlaiset huolet ajavat meidät synkeyteen. Huoli taloudesta, terveydestä ja läheisistä on aika ajoin viedä voimat lopullisesti. Monen sydän on raskas, kun on kova huoli omista lapsista ja heidän pärjäämisestään. Monen uskovan lapset saattavat kulkea Jumalalle vieraina tämän maailman syntielämässä. Näidenkin tuskien keskellä saa pyytää, että Herra nostaisi uuteen toivoon. Voi julistaa rukouksessa, että vaikka lapseni kulkevat Jumalalle vieraina syntien teillä, niin he kuuluvat Jeesukselle, eikä sielunvihollinen saa heistä lopullista voittoa. Eräänä päivänä Herra tuo ihmeellisen avun, ja lapset palaavat takaisin uskon tielle. Usein sielunvihollinen ampuu palavan nuolen sinne missä meillä on heikkoutta tai kipeitä muistoja. Oman elämän lankeemukset ja kompuroinnit painavat kipeänä tuntoa. Yllättäen ne Herra näytti Danielille maailmahistorian ja Jumalan valtakunnan välisen väkevän jännitteen, suurten maailmavaltojen nousun ja häviön Babylonian valtakunnasta aina Rooman valtakuntaan ja jopa meidän päiviimme saakka. nousevat mieleen polttavana syyllisyyden tunteena ja ajavat lohduttomuuteen: jos olisit todella oikea uskova, niin et sinä olisi tuollainen. Kristitty ajattelee, että olenkohan minä ollenkaan Jumalan lapsi, kun olen näin heikko. Tämänkin hyökkäyksen voimme torjua Jumalan sanan lupauksilla. Voimme sanoa rohkeasti oman sisimpämme tuomion ja sielunvihollisen hyökkäyksen keskellä: Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. (2. Kor. 5:17). Voi luottaa siihen, että jos on Jeesuksen oma, niin hänen verensä kautta menneet synnit ja virheet ovat poissa. Kaiken syytöksen on väistyttävä. Olet Jumalan rakas lapsi, verellä pesty ja uusi luomus. Kärsimykseltä tuskin kukaan välttyy Vapahtaja voi avata meille uuden tien ja nostaa meidät elämän vaikeuksien ja vastoinkäymisten yläpuolelle muuttamalla ahdistavia ja painostavia olosuhteita. Tämän voivat tuhannet ja tuhannet Jumalan lapset todistaa. Usein Jumalan lapsi saa elää kutkuttavan jännityksen vallassa miettien, kuinka Herra minua tässä auttaa. Kristitty ei kuitenkaan säästy tässä ajassa vaikeuksilta ja kärsimyksiltä. Usko ei tempaa mihinkään taivaalliseen ilmapiiriin, jossa kärsimys ei meitä kosketa. Tässä on oltava tarkan raamatullinen. Paavali koki monessa elämänsä vaiheessa Jumalan yliluonnollista apua, mutta samalla hänen elämässään oli monenlaista vastoinkäymistä ja kärsimystä. Tämä on kristityn kaksinapainen jännite tässä ajassa. Jeesus sanoo: Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman. ( Joh.16:33) Marko Pihlajamaa 6 on radiolähetystyön aika

SANSAn mediatyön lähetyskirjo kasvaa ja voimistuu

SANSAn mediatyön lähetyskirjo kasvaa ja voimistuu 6 T O U K O K U U 2 011 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I SANSAn mediatyön lähetyskirjo kasvaa ja voimistuu s. 8 ja 10 Evankeliumi tulee leviämään koko maailmaan s. 6 Pirjo Hyövälti kehittänyt

Lisätiedot

Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta

Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta 8 ELOKUU 2009 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta s. 10 Brahim ja Sara Slawi ovat Ranskassa SANSAn arabian- kielisessä työssä s. 11 Radiolähetystyön

Lisätiedot

Farsilasten tv-ystävä Parastoo Poortaheri kiersi Suomea

Farsilasten tv-ystävä Parastoo Poortaheri kiersi Suomea 9 S Y Y S K U U 2 011 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Farsilasten tv-ystävä Parastoo Poortaheri kiersi Suomea s. 6 Hanna-johtaja Marli Spiekerin vuorenhuiput s. 16 Ystävämatka avasi Viron haasteita

Lisätiedot

s. 5 ja 6 Hagia Sofian Jeesus on ollut monessa mukana Kristinusko ja islam pitävät pintansa Jumalan lahjaa s. 14

s. 5 ja 6 Hagia Sofian Jeesus on ollut monessa mukana Kristinusko ja islam pitävät pintansa Jumalan lahjaa s. 14 Medialähetystyön lehti 2/2014 huhtikuu Pahinta on, ellemme ota vastaan Jumalan lahjaa s. 14 s. 10 Media ja lähetystyö aiheina monissa tilaisuuksissa s. 12, 13, 16 Mrcelat muuttivat Rijekasta Unkarin rajalle

Lisätiedot

Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8

Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8 6 T O U K O K U U 2 0 0 6 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8 Rukous on jokaiselle annettu lahja ja tehtävä s. 6 Eritrean luterilaiset yhdistyvät

Lisätiedot

HUHTIKUU 2010. Andien ääni hiljeni Pifossa. s. 12

HUHTIKUU 2010. Andien ääni hiljeni Pifossa. s. 12 5 HUHTIKUU 2010 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Jumala jaksaa yllättää s. 10 ja 13 Toinen kristitty osaa kohdata vieraan, toista taas pelottaa s. 6 ja 8 Andien ääni hiljeni Pifossa s. 12 P ä

Lisätiedot

Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse

Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse 8 E L O K U U 2 012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Hanna-koordinaattori Evangelina Satyanand Intian Gujaratista: Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse s. 11 Lukujen merkitys kirkkovuodessa

Lisätiedot

Sydänystäväohjelma buddhalaisen Thaimaan eri kolkissa

Sydänystäväohjelma buddhalaisen Thaimaan eri kolkissa 5 H U H T I K U U 2 012 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Afrikkalaisista animisteja noin kymmenesosa s. 10 Sydänystäväohjelma kuuluu buddhalaisen Thaimaan eri kolkissa s. 8 Batjargal Tuvshintsengel,

Lisätiedot

TAMMIKUU 2010 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N. Indonesiatutkimuksesta tuoreita tuloksia. s. 12

TAMMIKUU 2010 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N. Indonesiatutkimuksesta tuoreita tuloksia. s. 12 1 TAMMIKUU 2010 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Rukouksen tukilinja auki 24 tuntia, eikä kaapeli katkeile s. 6 Viestintäjohtaja Branko Bjelajac, TWR-Eurooppa: Kaikki mediat tarpeen s. 11 Sydämiä

Lisätiedot

niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8

niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8 6 T O U K O K U U 2 0 0 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kuuntelijapalaute kertoo uskon syntymisestä niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8 SANSA kouluttaa mediatyöhön s. 3 Innokkaiden

Lisätiedot

Raamattu kannesta kanteen täyttää 10 vuotta

Raamattu kannesta kanteen täyttää 10 vuotta 2 H E L M I K U U 2 0 0 7 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Wind-radion Gantuya Khaatanbaatar: Hyviä uutisia Jeesuksesta koko Mongoliaan s. 11 Kuuntelijan kiitos Intiassa: Ohjelman kautta ymmärsin,

Lisätiedot

Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta! Perhe- ja nuortenohjelmilla välitetään toivoa Eritreassa. s. 8

Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta! Perhe- ja nuortenohjelmilla välitetään toivoa Eritreassa. s. 8 12 J O U L U K U U 2 0 0 7 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Perhe- ja nuortenohjelmilla välitetään toivoa Eritreassa s. 8 TWR:n Susanna Tielmannista tuli lasten rakastama radioääni idässä s. 11

Lisätiedot

Arabiankielisiä lapsikatsojia lisää Lähi-idässä. s. 6 ja 13. Medialähetystyön lehti 3/2013. Jukka Norvannon kirjaa jaetaan Mongoliassa s.

Arabiankielisiä lapsikatsojia lisää Lähi-idässä. s. 6 ja 13. Medialähetystyön lehti 3/2013. Jukka Norvannon kirjaa jaetaan Mongoliassa s. Medialähetystyön lehti 3/2013 Jukka Norvannon kirjaa jaetaan Mongoliassa s. 4 Raamatussa luku 40 liittyy merkittäviin tapahtumiin s. 5 s. 9 Rukousvarjojen alla Hannakonferensseissa s. 10 Arabiankielisiä

Lisätiedot

vaikenee harvoin s. 10 Ezzinet Suomen kesässä: Puhelin Lautasantenni välittää tv-ohjelmia ulkomailta Medialähetystyön lehti 4/2014 syyskuu s.

vaikenee harvoin s. 10 Ezzinet Suomen kesässä: Puhelin Lautasantenni välittää tv-ohjelmia ulkomailta Medialähetystyön lehti 4/2014 syyskuu s. Medialähetystyön lehti 4/2014 syyskuu s. 12 Onko maailmassa alkamassa uusi uskonsotien aika? s. 2 Mirta Martin heittää arkihaasteen nuorille aikuisille s. 13 Medialähetyspäivien viestikapula Oulusta Raumalle

Lisätiedot

Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11

Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11 12 JOULUKUU 2012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11 Liikkeelle paimenten tavoin s. 2 Joulurauhaa ja SiunattuaUutta Vuotta! LÄHDE 24.2.2012 12/2012 P

Lisätiedot

Siunattua pääsiäistä!

Siunattua pääsiäistä! 3 4 MAALISKUU 2006 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Siunattua pääsiäistä! Pyhä ehtoollinen s. 11 Ylösnousseen todistajia s. 6 Lähi-idän vilinässä historia herää henkiin s. 8 P ä ä k i r j o i

Lisätiedot

Maon ansiosta Kiina kuulee evankeliumia yhdellä kielellä! s. 11

Maon ansiosta Kiina kuulee evankeliumia yhdellä kielellä! s. 11 9 S Y Y S K U U 2 0 0 7 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I TWR-Aasian johtaja Sebastian Chan: Maon ansiosta Kiina kuulee evankeliumia yhdellä kielellä! s. 11 Diakonissa Solveig Mikkonen: Jo lapsena

Lisätiedot

Eilen-tänään-huomenna. Medialähetystyön lehti 5/2013. Kristityksi kääntyneistä muslimeista haastattelututkimus s. 5

Eilen-tänään-huomenna. Medialähetystyön lehti 5/2013. Kristityksi kääntyneistä muslimeista haastattelututkimus s. 5 Medialähetystyön lehti 5/2013 Kristityksi kääntyneistä muslimeista haastattelututkimus s. 5 Sansassa riittää tilaa vapaaehtoisten tulla, olla ja osallistua s. 10 Kiinan ja Intian kadotetut tyttäret eivät

Lisätiedot

Jo tässä elämässä ihmisellä on Kristus tai ei ole. Murphyt kotisaaressa Suomessa työn kohdemaat merten takana. s. 15. s. 6

Jo tässä elämässä ihmisellä on Kristus tai ei ole. Murphyt kotisaaressa Suomessa työn kohdemaat merten takana. s. 15. s. 6 10 L O K A K U U 2 012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Ystävämatkalla mahdollisuuksien metropolissa Pietarissa s. 16 Jo tässä elämässä ihmisellä on Kristus tai ei ole s. 15 Murphyt kotisaaressa

Lisätiedot

Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N. Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista:

Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N. Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista: 11 MARRASKUU 2006 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista: Saavuttamattomat kansanryhmät haasteenamme s. 11 Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8

Lisätiedot

Jallah ma ana! Tule mukaan! Egyptiläinen Munir laulaa arabiaksi Sansan tv-kirkossa s. 6. Jeesusta s. 10. Medialähetystyön lehti 3/2014 kesäkuu

Jallah ma ana! Tule mukaan! Egyptiläinen Munir laulaa arabiaksi Sansan tv-kirkossa s. 6. Jeesusta s. 10. Medialähetystyön lehti 3/2014 kesäkuu Medialähetystyön lehti 3/2014 kesäkuu Medialähetyksen teologisista perusteista s. 5 s. 18 Jukka Norvanto tahtoo kehua Jeesusta s. 10 Jallah ma ana! Tule mukaan! Egyptiläinen Munir laulaa arabiaksi Sansan

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot

Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta!

Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta! 12 J O U L U K U U 2 0 0 6 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Joulurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta! Porvoon piispa Gustav Björkstrand: Kirkon on kohdattava koko kansa s. 11 Jouluja vierailla mailla

Lisätiedot

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Hengen uudistus kirkossamme ry Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Löytöjen ja ideoiden nyyttikestit. Nuoret miehet valloittivat Yhteisöjen Foorumin ensimmäisen

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 7/2014 Helluntaipastori Miko Puustelli: Nyt Jumala nostaa esiin Jeremia-sukupolven Sivu 7 Piispa Seppo

Lisätiedot

Vievätkö kaikki tiet Roomaan? sivu 12

Vievätkö kaikki tiet Roomaan? sivu 12 Hyvinkään seurakuntalehti 3 23.5.2013 Medialähetys välittää ilosanomaa keskiaukeama Anu Immanuel Vievätkö kaikki tiet Roomaan? sivu 12 Salla Lehtinen esittelee aisteja kuvaavan Neito ja yksisarvinen -gobeliinisarjan

Lisätiedot

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA 1 J JOULURUOKAMYYJÄISIIN VALMISTAUTUMASSA Joulukuun viimeiset myyjäiset vuonna 2013 olivat Jouluruokamyyjäiset. Kirkonkylän omiin puurojuhliin tuli paljon

Lisätiedot

Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Tammikuu 2006 Nro 1

Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Tammikuu 2006 Nro 1 ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Tammikuu 2006 Nro 1 Muslimit janoavat Sanaa Lähetyskohteina Arabian niemimaa ja Eurooppa Tästä kerroimme vuonna 2005 Toiminnanjohtajalta Rukouksen voimasta

Lisätiedot

rakkaaksi Alussa oli Sana. - Joh. 1:1 RADIO DEIN TAAJUUDET Ui pintaa syvemmälle!

rakkaaksi Alussa oli Sana. - Joh. 1:1 RADIO DEIN TAAJUUDET Ui pintaa syvemmälle! RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI/ Helmikuu 2007 Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 10. vuosikerta Joukkokirje Alussa oli Sana. - Joh. 1:1 RADIO DEIN TAAJUUDET

Lisätiedot

Laahustavat askeleet. Jorma Laulaja, totesi,että kirkostamme

Laahustavat askeleet. Jorma Laulaja, totesi,että kirkostamme Kyyhkynen 1/ 2002 Lähetystyö Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa

Lisätiedot