ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 32 Pöytäkirjan tarkastus 4 33 Elenia Oy:n poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus 5 34 Matti Hämäläisen poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus 8 35 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (tammikuu 2015) Siirtolapuutarhatonttien kampanja keväälle Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen 13 (Verkkotie 7) 38 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Sisä-Suomen 15 sairaalan hankkimisesta kaupungin omistukseen 39 Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä 44 edistävään monialaiseen yhteispalveluun 42 Yhteistyösopimus Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Huiman 47 välillä vuonna Keskushallinnon määräaikaiset tehtäväjärjestelyt Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 52

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-17:15 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-17:15 jäsen Kainu Keijo 15:00-17:15 jäsen Lindell Leila 15:00-17:15 2. varapuheenjohtaja poissa 38 Martins Sirpa 15:00-17:15 jäsen Tuominen Marke 15:00-17:15 jäsen Lång Kyllikki 15:00-17:15 varajäsen Pönkänen Erkki 15:00-17:15 varajäsen Uusitalo Pirjo 15:00-17:15 varajäsen POISSA Lunttila Tommi 1. varapuheenjohtaja Närhi Merja jäsen Piilonen Pentti jäsen MUU Tiusanen Matti 15:00-17:15 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-17:15 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 15:00-17:15 valtuuston 2. varapuh.joht. poissa 38 Tani Jaana 15:00-17:15 valtuuston 3. varapuh.joht. Tuononen Matti 15:00-17:15 vs. kaupunginjohtaja poissa 43 Kurkela Jouni I 15:00-17:15 vs. hallintojohtaja Kolehmainen Raija 15:30-16:10 perusturvajohtaja poissa Konttimäki Petri 15:00-15:27 tonttipäällikkö poissa Juutistenaho Tuula 15:30-16:10 vastaava hammaslääkäri poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kyllikki Lång Marke Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 31 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 32 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 20. päivänä helmikuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 23. päivänä helmikuuta 2015 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kyllikki Lång ja Marke Tuominen. Päätös: Hyväksyttiin

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Elenia Oy:n poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus 41/ /2015 KH 33 Rakennushanke, rakennuspaikka ja maanomistus: Hietaman 45 / 20 kv sähköaseman rakentaminen uudelle paikalle, kun vanha asema puretaan osittain. Sähköaseman rakennuspaikka sijaitsee valtatie 13 varressa Marjamäki - nimisestä tilasta (RN:o ) lohottavalla 0,62 ha:n suuruisella määräalalla. Tieyhteys sähköasemalle järjestetään Hietamantieltä. Kyseessä on noin 65 k-m2:n suuruisen yksikerroksisen sähköaseman rakentaminen. Sähköasema uusitaan, koska vanhan aseman laitteistot ovat käyttöikänsä päässä. Laitteiden käyttöturvallisuus ei ole nykystandardien mukainen.sähköaseman saneeraus parantaa sähköjakelun luotettavuutta Hietaman sähköaseman jakelualueella. Valtatien 13 ja sähköasema-alueen väliin jätetään suojapuusto. Rakennuspaikka on Jouni ja Anja Ylivainion omistuksessa. Määräalan kaupasta ja kaupanehdoista on laadittu aiesopimus ja poikkeamista haetaan aiesopimukseen liittyvällä valtuutuksella. Kaavoitustilanne: Suunniteltu rakennuspaikka on kaavoitettu hyväksytyssä Hietaman osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja asuntoalueeksi (A), joka on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu: Poikkeamista haetaan hyväksytystä osayleiskaavasta: hanke edellyttää poikkemista, koska oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa rakennuspaikka on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi sekä asuntoalueeksi. Elenia Oy hakee poikkeamista osayleiskaavassa osoitetusta maankäytöstä määräalan osalta ja määräalan muuttamista sähköaseman rakentamiselle soveltuvaksi. Hietaman osayleiskaava-alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 3 momentin tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisua haketaan edellä esitetyn mukaisen rakennushankkeen toteuttamiseksi tilan RN:o määräalalle. Naapurien kuuleminen: Kaupunki on hakijan toimeksiannosta lähettänyt maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 :n mukaisesti neljälle rakennuspaikan naapurille kirjeellä tiedon hakemuksesta ja varannut heille muistutusaikaa klo 15 saakka. Laajennettu kuuleminen on järjestetty kuuluttamalla hakemuksesta kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Sisä-Suomen lehdessä ja Äks-Äänekosken Kaupunkisanomissa Asiakirjat olivat nähtävillä Äänekosken kaupungintalolla ja hakemukseen liittyvät muistutukset tuli toimittaa kaupungille klo 15 mennessä. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Hakija (Elenia Oy/ Jarkko Peltola) on tiedustellut ELY-keskukselta mahdollisuutta käyttää sähköaseman rakentamisen aikana määräalan kohdalla valtatiellä 13 sijaitsevaa maa- ja metsätalousliittymää. ELY-keskus on myöntänyt hakijalle luvan käyttää liittymää rakentamisen aikaisena liittymänä. Varsinainen kulku sähköasemalle tulee kuitenkin järjestää Hietaman yksityistien kautta. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne, sijoittuminen, rakennustapa ja vaikutus maisemaan, ei rakentamisen katsota aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä (poikkeaminen) ja 137 :ssä (suunnittelutarveratkaisu) mainittuja kielteisiä vaikutuksia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (ei vaikeuta osayleiskaavassa osoitetun A-alueen ja M-alueen toteuttamista / liikennöinti alueelle järjestetty ELY-keskuksen ja maanomistajan hyväksymällä tavalla) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskien tavoitteiden saavuttamista (rakennuspaikalla ja sen lähiympäristössä ei ole luontoon tai rakennettuun ympäristöön liittyviä suojelukohteita) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (uusi sähköasema on pienehkö rakennus, joka maisemoidaan ympäristöön soveltuvaksi valtatien 13 ja rakennuksen väliin jätettävän ja/tai istutettavan suojapuuston avulla / sähköasema sijoittuu olemassa olevan johtoverkoston äärelle eikä siitä arvioida aiheutuvan ympäristölle häiriötä) Samoilla perusteilla täyttyvät myös suunnittelutarvepäätöksen edellytykset: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia Rakentamiselle on olemassa erityinen syy: sähköaseman

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: rakentamisella pyritään parantamaan alueen sähkönjakelun luotettavuutta. (valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh , kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevilla perusteilla hakemuksen mukaisen tilan RN:o määräalaa koskevan poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen. Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Päätöksen suoritemaksu on 440. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Hyväksyttiin Liitteet Liite 1 Elenia Oy:n poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus, kh

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Matti Hämäläisen poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus KH 34 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: 3,21 ha:n suuruinen Piiparinen - niminen tila RN:o Koiviston kylällä Piiparintien varrella. Rakennuspaikka sijaitsee noin 300 m kantatien 69 eteläpuolella Koivistonkyläntien läntisen liittymän kohdalla. Hirvaskankaan palvelukeskukseen on matkaa 2 km ja Äänekosken keskustan palveluihin noin 13 km. Koiviston koulu sijaitsee noin 2 km:n etäisyydellä. Toiveena on rakentaa paikalle olemassa olevan omakotitalon lisäksi toinen omakotitalo ("syytinkimökki"), jota ei erotettaisi Piiparisen tilasta erilliseksi kiinteistöksi. Nykyisen omakotitalon kerrosala on 183 m2 ja suunnitellun uudisrakennuksen kerrosala on 82 m2. Hakemuksen mukaan uuden asuinrakennuksen etäisyys nykyisen pihapiirin lähimmästä rakennuksesta tulisi olemaan noin 50 m. Kiinteistö on liitetty Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kiinteistö on hakijan omistuksessa. Kaavoitustilanne: hyväksytyssä Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva kiinteistö on kaavoitettu osaksi asuntoaluetta (A), joka on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. A-alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Tontin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 k-m2. Yleismääräysten mukaan rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m2 ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu: Halutaan rakentaa toinen omakotitalo ("syytinkimökki") osayleiskaavassa asuntoaluemerkinnällä (A) osoitetulle alueelle, jolle on kaavassa osoitettu yhden asuinrakennuksen rakennusoikeus. Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylitys voidaan ottaa huomioon vähäisenä ylityksenä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Lisäksi kaavamääräyksen mukaan alue on suunnittelutarvealuetta. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Kaavassa ei ole oikeutta toiselle ok-talolle ja sallittu kokonaisala 350 m2 ylittyy. Talo rakennetaan täydentämään olemassa olevaa kiinteistöä palvelemaan useamman sukupolven samanaikaista asumista kiinteistöllä. Tontti (32000 m2) kyseiseen tarkoitukseen on mielestäni riittävän kokoinen. Rakennus täydentää olemassa olevaa rakennuskantaa ja korostaa tyylillään vanhan ajan pihapiirin idylliä."

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Naapurien kuuleminen ja lausunnot: Rajanaapureilla , , , , ja ei ole huomauttamista. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakennuspaikan koko ja sijainti, Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan sisältö ja kaavan vireillä oleva muutos sekä rakentamisen arvioitavissa olevat ympäristövaikutukset, ei rakentamisen ole katsottava aiheuttavan MRL 172 :ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (rakennuspaikka sijoittuu lainvoimaisessa kaavassa osoitetulle laajalle A-alueelle / toinen omakotitalo voidaan sijoittaa kiinteästi olemassa olevien rakennusten kanssa samaan pihapiiriin / "syytinkiasuntojen" rakentaminen kookkaille rakennuspaikoille joilla kaavassa ainoastaan yhden asuinrakennuksen rakennusoikeus voidaan ottaa huomioon vireillä olevan osayleiskaavan muutoksen yhteydessä / ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä / rakennuspaikan läheisyydessä runsaasti ympärivuotista asutusta / hanke ei ole maanomistajien tasapuolisen kohtelun vastaista: ei muodosteta omistuksellisesti tai hallinnollisesti uutta rakennuspaikkaa / rakennuspaikan koko ja vesihuoltoratkaisu säännösten mukainen) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (alueella ei merkitystä rakennetun ympäristön suojelun kannalta) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (omakotitalon rakentaminen muiden ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen läheisyyteen ei ole ympäristöstään poikkeavaa rakentamista eikä siitä aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä / kiinteistön vesihuoltoratkaisu säännösten mukainen: kiinteistö liitetty Koiviston vesihuolto-osuuskuntaan / kyseessä on olemassa olevan tieverkoston varaan sijoittuva rakentaminen, joka täydentää alueen muuta rakennetta) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt. Samoilla perusteilla täyttyvät myös suunnittelutarvepäätöksen edellytykset.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevilla perusteilla hakemuksen mukaisen tilaa koskevan poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen edellyttäen, että uusi asuinrakennus tulee sijoittaa korkeintaan noin 30 metrin etäisyydelle olemassa olevan pihapiirin rakennuksista/rakennelmista. Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Päätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Hyväksyttiin Liitteet Liite 2 Matti Hämäläisen poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (tammikuu 2015) KH Jaakko Kotila on myynyt Jari-Matti ja Suvi-Tuuli Riikoselle määräalan Kiimasjärven kylässä sijaitsevasta Saharanta-nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 0,9 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. 2. UPM-Kymmene Oyj on myynyt Seppo Leikkaiselle ja Mari Niemiselle määräalan Pyyrinlahden kylässä sijaitsevasta Huuhanmäki-nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 1 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on lisäalue. 3. Metsä Board Oyj on myynyt Metsä Fibre Oy:lle seuraavat Äänekoskella sijaitsevat määräalat ja kiinteistöt: määräala , pinta-ala noin 4,59 ha määräala , pinta-ala noin 6,49 ha ja 0,02 ha määräala , pinta-ala noin 4,86 ha määräala , pinta-ala noin 0,78 ha määräala , pinta-ala noin 0,01 ha kiinteistö , pinta-ala 0,4750 ha kiinteistö , pinta-ala 4,710 ha. Rakennettujen kohteiden aiottu käyttötarkoitus on teollisuus. 4. Vihtori Kumpulaisen kuolinpesä ja Lempi Kumpulaisen kuolinpesä ovat myyneet Seppo ja Asta Koljoselle Konginkankaan kylässä sijaitsevan Uusi Pelto nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,67 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on raakamaa. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ja vs. kiinteistörekisterinhoitaja Mirva Jylhä, puh ) Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Päätös: Hyväksyttiin Liitteet Liite 3 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (tammikuu 2015), kh

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Siirtolapuutarhatonttien kampanja keväälle 2015 KH 36 Suojärven siirtolapuutarha-alueella Suolahdessa toteutettiin keväällä 2014 kampanja, jolloin kaupunki tarjosi kolmea siirtolapuutarhatonttia vuokrattavavaksi siten, että viideltä ensimmäiseltä vuodelta ei perittäisi vuokraa. Reilun kuukauden tarjousajan kuluessa kaupungille jätettiin palstoista yksi hakemus. Maankäyttö esittää vastaavaa markkinointikampanjaa tälle vuodelle: kampanja alkaisi Rakentaminen ja talotekniikka -messuilla, jotka pidetään Jyväskylän Paviljongissa Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Suojärven siirtolapuutarha-alue käsittää 62 kaavoitettua tonttia. Tonteista 35 kpl on tällä hetkellä rakentamiskelpoista eli tiestö, kasteluvesihuolto ja sähköt ovat valmiina. Siirtolapuutarhan tonteista on vuokrattu 18 kpl ja vapaita tontteja on tällä hetkellä 17 kpl. Messuviikonlopusta vappuun saakka ulottuvana tarjouksena esitetään kolmea siirtolapuutarhatonttia vuokrattaviksi siten, että viisi ensimmäistä vuotta on vuokrasta vapaa. Alennus tekisi noin euroa tonttia kohden. Vuokraaja saisi valita tontin vapaana olevista tonteista, joihin liitettäisiin normaali rakentamisvelvoite: "Vuokralainen sitoutuu rakentamaan kahden (2) vuoden kuluessa tämän vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien asemakaavan, rakentamisohjeiden, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti palstan päärakennuksen siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen." Siirtolapuutarhatontin normaali elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 300 euroa. (valmistelu kaavoituspäällikkö, puh ja tonttipäällikkö, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn kampanjan ajalle Päätös: Hyväksyttiin

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen (Verkkotie 7) 17/P /2011 TELA Tuusulan Autovoitelu Oy ja Eläinkuljetus Vatanen Ky omistavat tontin osoitteessa Verkkotie 7 Koukkuniemen teollisuusalueella. Äänekosken kaupunki on myynyt tontin Kauppakirjan mukaan tontille on rakennettava 600 m2:n suuruinen halli 2 vuoden kuluessa. Aikaa on jatkettu kaavoituspäällikön päätöksellä Ton til la on tehty maanrakennustöitä ja hallien perustuksia. Teknisen johtajan ehdotus: Forestvert Oy on ostamassa tonttia ja hakee 4 vuotta jatkoaikaa velvoitteen täyttämiselle. Tonttipäällikkö on päätöksellään antanut suostumuksen tontin myymi seen edelleen rakentamattomana Forestvert Oy:lle. (valmistelija tonttipäällikkö Petri Konttimäki p ) Tekninen lautakunta myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen asti. Päätös: Hyväksyttiin Lautakunnan puheenjohtaja Olli Vertainen poistuis esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Lautakunnan varapuheenjohtaja Mauri Ilves toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan KH 37 Forestvert Oy on jättänyt hakemuksen rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkamisesta 3 vuodella. Hakemus jaetaan kokouksessa. Forestvert Oy on ostanut tontin omaksi Tontti on ollut rakentamattomana edellinen omistaja mukaanluettuna 8 vuotta. Ottaen huomioon pitkä jo ollut velvoiteaika ja muodostunut käytäntö, ei ole perusteltua myöntää 3 vuoden jatkoaikaa velvoitteen täyttämiseen.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Yrityksen omistajan kanssa on neuvoteltu mahdollisesta rakentamisvelvollisuuden osittaisesta täyttämisestä kuluvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Sopimussakkoa (8178 ) voitaisiin kohtuullistaa kaupunginvaltuuston ohjeistuksen mukaisesti vastaavasti mikäli rakentaminen toteutuu. (valmistelu: tonttipäällikkö puh ) Kaupunginhallitus myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseen saakka. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty, peritään sopimussakko täysimääräisenä ja mikäli velvoite täytetty osittain, on kaavoituspäälliköllä tai tonttipäälliköllä oikeus kohtuullistaa sakkoa. Sopimussakon toimeenpanijalla on oikeus sopia maksuaikataulusta. Päätös: Hyväksyttiin

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Sisä-Suomen sairaalan hankkimisesta kaupungin omistukseen 438/ /2014 KVALT Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuuston päätös: KH "Esitämme, että kaupunki valmistelee kaupan Sisä-Suomen sairaalan hankkimiseksi kaupungin omistukseen. Kauppa on erittäin tärkeä tällä hetkellä. Ison Äänekoskelle tulevan Suomen suurimman metsäteollisuuden investoinnin myötä tarvitaan mm. asuntoja, tiloja yrityksille, tontimaata jne. Kauppa on edullinen kaupungille ja tarpeellinen. Kauppaan kuuluisi 6 rakennusta, joista 4 olisi asuntokäytössä, 1 yritystilaa, 1 autotalleja. Tontti on kooltaan n. 8 ha." Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedokseen ja päätti lähettää sen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Merkitään valtuustoaloite tiedoksi ja pyydetään siitä lausunnot Ääneseudun Kehitys Oy:ltä, Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä ja tekniseltä lautakunnalta. Merkitään valtuustoaloite tiedoksi ja pyydetään siitä lausunnot Ääneseudun Kehitys Oy:ltä, Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä, Ääneseudun Asunnot Oy:ltä, Äänekosken Yrittäjät ry:ltä ja tekniseltä lautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Pekka Leppänen ja Leila Lindell poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi TELA Kaupunginhallitus on valtuustoaloitteen pohjalta pyytänyt lausunnon tekniseltä lautakunnalta koskien Sisä-Suomen sairaalan hankkimista Äänekosken kaupungin omistukseen. Sisä-Suomen sairaala sijoittuu hyväksytyssä osayleiskaavassa alueelle, joka on merkitty (P) palvelujen ja hallinnon alueeksi. Valtuuston hyväksymässä asemakaavassa alue on merkitty (YS) sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Korttelialueen muuttaminen toiseen käyttötarkoitukseen, esim. asumista palvelemaan, tulisi kaavaa muuttaa. Äänekosken kaupunki on viime vuosina pyrkinyt myymään tai vuokraamaan rakennukset, joita se ei koe tarpeelliseksi pitää omistuksessaan. Peruspalvelujen tuottamiseen kaupunki tarvitsee yhä edelleen omistukseensa tietynlaisia rakennuksia, kuten kouluja tai päiväkoteja. Muunlaisten rakennusten omistamisen tulee kaupungin näkökulmasta olla sille taloudellisesti järkevää. Lisäksi on huomioitava, että omistettavien rakennusten tulee olla muunneltavia ja sen elinkaaren aikana toteutettavien muutostöiden tekeminen tulee olla mahdollista järkevästi toteuttaa. Suuren kiinteistöomaisuuden hankkimiseen ainoastaan siltä pohjalta, että metsäteollisuus on investoimassa Äänekoskelle, on suhtauduttava kriittisesti. On selvää, että niille vuosille, kun mahdollinen investointihanke toteutetaan, kasvaa asuntojen tarve Äänekoskella ja sen lähialueilla. Sisä-Suomen sairaalan alueen rakennukset ovat suhteellisen iäkästä rakennuskantaa. Metsäteollisuuden investoinnin kautta rakennettavan uuden tehtaan valmistuttua, tulisi Sisä-Suomen sairaalan alueella suurella todennäköisyydellä käynnistää raskas suunnitteluvaihe, jossa useiden rakennusten käyttötarkoitusta tulisi muuttaa. Tämä muutos tulisi vaatimaan viranomaiskäsittelyn. Lisäksi tulee huomioida myös, että kaavallisesti alueella määrätty käyttötarkoitus ei vastaisi ajateltua toimintaa, vaan tulisi vaatimaan todennäköisesti myös kaavamuutoksen. Sisä-Suomen sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset eivät vastaa tällä hetkellä niitä toiminnallisia vaatimuksia, joita Tilapalvelut

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus edellyttää rakennuksilta niiden hankkimiseksi kaupungin omistukseen. Rakennusmassan saaminen siihen tasoon, jotta ne täyttäisivät nykyaikaiselle rakennukselle vaaditut vaatimukset, tulisi kaupungin näkökulmasta maksamaan erittäin paljon. Tilojen mitoitukset, korkeudet, jännevälit jne. eivät kaikilta osin täytä ajatellun käyttötarkoituksen vaatimuksia. Myös teollisuuskäytössä tulisi mitoittaa mm. kuormitukset ja tarkastella, että pitäisikö rakenteita jopa vahvistaa. Lisäksi vaatimukset kosteuden, lämmön, äänitekniikan ym. osalta tulee ottaa huomioon. Vaikka alue sinänsä on viihtyisä ja rakennukset sijaitsevat kauniilla paikalla, rakennusten turvallisuus sisäilman osalta sekä paloturvallisuuden osalta tulisi varmistaa ja myös korjata. On selvää, että esim. rakennusten paloturvallisuus palokuormien suhteen sekä palo-osastointien koot ja rakenteiden palonkestoajat eivät myöskään ole uusien rakennusten tasoa. On toivottavaa, että metsäteollisuuden tuleva investointi vaikuttaisi Äänekosken asukaslukuun sitä lisäävästi sekä toisi uusia työpaikkoja sekä tarvetta teollisuustiloille. Äänekosken kaupungilla on kuitenkin tarjottavana hyviä, jo valmiita ratkaisuja näiden tarpeiden tyydyttämiseen. Tekninen toimi on myös aloittanut kiinteistöohjelman laatimisen, jonka on tarkoitus valmistua Kunnalla on myös olemassa linjattu omistajapolitiikka, jonka mukaisesti tekninen toimi toteuttaa omaa toimialaansa. Tämän mukaisesti suunnataan voimavaroja siten, että Äänekosken kaupungin asukkaita palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Teknisen toimen yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut ja liikennepalvelut suorittavat toimintaansa siten, että resurssit ja taloudelliset voimavarat riittävät sekä on mahdollista toteuttaa ne pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat asetettu aikaisemmin. Äänekosken kaupungissa on lähi vuosina tarve toteuttaa suuri määrä erilaisia mittavia hankkeita. Tältä pohjalta ei ole myöskään järkevää hankkia lisää kiinteistöomaisuutta, jonka kunnostaminen ja ylläpitäminen verrattuna mahdolliseen sen antamaan tuottoon, on mitä todennäköisimmin kannattamaton hanke. Lisäksi kuntaa rasittaa jo olemassa olevan rakennuskannan pääomasta huolehtiminen siten, että se ei menettäisi lisää arvoaan jatkossa, ajatellaan näitä arvoja joko rahallisesti tai muuten. Siitä huolimatta, vaikka kaupungin päätökset tehdään poliittisilla arvoperusteilla, ei liikejohtamisen perusteilla, ei ole Äänekosken kaupungin mielekästä lähteä hankkimaan kyseessä olevaa aluetta kaupungin omistukseen ja käynnistämään mahdollisesti useita

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuttajapäällikön ehdotus: vuosia kestävää tarveselvitys-, investointisuunnittelu-, hankesuunnittelu-, luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluprojektia. (valmistelu rakennuttajapäällikkö puh ) Tekninen lautakunta esittää, että koska tehdashanke aiheuttaa suurempaa tarvetta vuokra-asumiseen vain todennäköisesti muutamaksi vuodeksi, ei ole syytä eikä myöskään perusteltua hankkia lisää vanhaa rakennuskantaa ja kiinteistöomaisuutta rasittamaan kuntataloutta. Mahdollinen tarve tulevaisuudessa vuokra-asuntomarkkinoilla, mikäli kaupunki tarvitsee uusia vuokra-asuntoja, tulisi pyrkiä ratkaisemaan uudisrakentamisen kautta. Päätös: Hyväksyttiin KH 38 Ääneseudun asunnot Oy:n hallitus on antanut asiasta kokouksessaan , 8. seuraavan sisältöisen lausunnon: Käydyn keskustelun perusteella todettiin, että koska mainittu tehdashanke aiheuttaa asumiseen kohdistuvaa lisäkysyntää noin kolmen vuoden ajan ei liene perusteltua hankkia kaupunkikonsernin omistukseen uutta asuntokantaa pidemmäksi ajaksi ottaen lisäksi huomioon sen, että tällä hetkellä omistuksessa olevan asuntokannan käyttöaste on noin 90 %. Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy;n hallitus on kokouksessaan , 6. antanut asiasta seuraavan sisältöisen lausunnon: Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy katsoo, että ostettavaksi esitetyt rakennukset eivät sovellu teolliseen toimintaan. Äänekosken Yrittäjät ry on antanut lausuntopyyntöön seuraavan päivätyn lausunnon: Pidämme hyvänä asiana sitä, että Äänekosken kaupunki tekee uusia rohkeitakin aloitteita ja aktiivisesti käsittelee erilaisia yritystoimintaa mahdollistavia hankkeita, mm. toimitiloja. Nyt lausuttavana olevaa hanketta yrittäjillä ei lähtökohtaisesti ole mitään syytä vastustaa. Näkemyksemme mukaan kaupungin tulisi kuitenkin erityisen tarkoin

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: harkita kannattaako vaikeasti muokattavia, syrjässä sijaitsevia ja elinkaarensa loppupuolella olevia kiinteistöjä hankkia kaupungin taloutta rasittamaan. Pelkät ylläpitokustannukset ovat huomattavat ja sairaalakäyttöön rakennettujen tilojen muuntaminen muuhun tarkoitukseen vaatisi merkittäviä panostuksia. Mielestämme on hyvä huomioida että ko. kiinteistöt omistava ja tilojen ominaisuudet erityisen hyvin tunteva Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on pyrkinyt aktiivisesti tilojen omistuksesta eroon. Myöskään tonttimaasta ko. seudulla ei ei ole siinä määrin pulaa, että se rajoittaisi yritystoimintaa. Loppuyhteenveto: Rohkeat ja riskialttiitkin hankkeet ovat perusteltuja erityisesti silloin kun on selkeästi nähtävissä lupaavia mahdollisuuksia täysin uusien työpaikkojen syntymiseen alueelle. Nyt kuitenkin tilat ovat jo, ainakin toistaiseksi, yritystoiminnan käyttöön vuokrattuina ja tiloissa on toiminta käynnissä. Ääneseudun Kehitys Oy esittää lausunnossaan seuraavaa: Ottaen huomioon kaupungin investointi- ja kehittämistarpeet tulevina vuosina, emme näe Sisä-Suomen sairaalaa strategisesti tärkeänä hankintakohteena. Rakennukset olisivat hankittaessa kaupungille enemmänkin taloudellisesti taakka kuin mahdollisuus. Biotuoteprojektin osalta tila saadaan tarvittaessa käyttöön ulkopuolistenkin toimijoiden taholta, niin majoitus kuin muuhunkin käyttöön. Äänekosken kaupunginhallitus merkitsee annetut lausunnot tiedokseen. Viitaten lausuntoihin ja jo nykyisen kiinteistömassan suuruuteen, vajaaseen käyttöasteeseen, sekä käytöstä lähivuosina vapautuvaan kaupungin omaan rakennuskantaan, esittää kaupunginhallitus kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Äänekosken kaupungin ei ole syytä lisätä kaupungin kiinteistömassaa uusilla kiinteistöillä, joille ei ole tiedossa pitkäaikaista, taloudellisesti kannattavaa käyttöä ja joiden todellisesta rakenteellisesta kunnosta, korjausten vaatimista kustannuksista ja käyttökelpoisuudesta asumiskäyttöön tai muunneltavuudesta esimerkiksi teollisuuskäyttöön ei ole saatavissa riittävästi varmaa tietoa.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää, että Äänekosken kaupunki ei hanki Sisä-Suomen sairaalaa omistukseensa ja kaupunginvaltuusto toteaa asian loppuunkäsitellyksi. Päätös: Hyväksyttiin Leila Lindell ja Pekka Leppänen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin parantamaan.

Seuraavassa kuvataan perusturvalautakunnalle ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla hoidon saatavuutta kyettäisiin parantamaan. Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi. PETUR 38 Taustaa Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden määrä on yksilöllisten

Lisätiedot

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Perusturvalautakunta 37 21.05.2014 Kaupunginhallitus 175 26.05.2014 Kaupunginhallitus 243 11.08.2014 Toimenpiteet suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa

Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 275/06.00.00/2014. PETUR 29.05.2013 38 Taustaa Perusturvalautakunta 38 29.05.2013 Perusturvalautakunta 76 30.10.2013 Perusturvalautakunta 37 21.05.2014 Kaupunginhallitus 175 26.05.2014 Kaupunginhallitus 40 16.02.2015 Perusturvalautakunta 17 25.02.2015

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus, Terveyskatu 8, kokoushuone. Otsikko Sivu

Äänekosken terveyskeskus, Terveyskatu 8, kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 05.11.2014 kello 09:00-12:50 PAIKKA Äänekosken terveyskeskus, Terveyskatu 8, kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 46 Kokouksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-27-7-3 (Ruutikellarinkatu 24) vuokraaminen / Kuopion Seudun Nuorisoasunnot ry Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015:

KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 232 01.06.2015 Suunnittelutarveratkaisu/Petri Tuomaala 353/10.1003.100300/2015 KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavoituspäällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 25.02.2015 kello 15:30-18:45 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Yhdyskuntalautakunta 108 16.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 143 27.09.2011 Yhdyskuntalautakunta 183 29.11.2011 LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 72/605/2011 Yhdk.ltk 108

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 129 17.11.2015 Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 617/10.03.00.02/2015 KUNLA 129 Outi ja Teemu Suolaniemi hakevat rakentamista

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot