ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 32 Pöytäkirjan tarkastus 4 33 Elenia Oy:n poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus 5 34 Matti Hämäläisen poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus 8 35 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (tammikuu 2015) Siirtolapuutarhatonttien kampanja keväälle Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen 13 (Verkkotie 7) 38 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Sisä-Suomen 15 sairaalan hankkimisesta kaupungin omistukseen 39 Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle Toimenpiteet suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä 44 edistävään monialaiseen yhteispalveluun 42 Yhteistyösopimus Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Huiman 47 välillä vuonna Keskushallinnon määräaikaiset tehtäväjärjestelyt Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 52

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-17:15 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-17:15 jäsen Kainu Keijo 15:00-17:15 jäsen Lindell Leila 15:00-17:15 2. varapuheenjohtaja poissa 38 Martins Sirpa 15:00-17:15 jäsen Tuominen Marke 15:00-17:15 jäsen Lång Kyllikki 15:00-17:15 varajäsen Pönkänen Erkki 15:00-17:15 varajäsen Uusitalo Pirjo 15:00-17:15 varajäsen POISSA Lunttila Tommi 1. varapuheenjohtaja Närhi Merja jäsen Piilonen Pentti jäsen MUU Tiusanen Matti 15:00-17:15 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-17:15 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 15:00-17:15 valtuuston 2. varapuh.joht. poissa 38 Tani Jaana 15:00-17:15 valtuuston 3. varapuh.joht. Tuononen Matti 15:00-17:15 vs. kaupunginjohtaja poissa 43 Kurkela Jouni I 15:00-17:15 vs. hallintojohtaja Kolehmainen Raija 15:30-16:10 perusturvajohtaja poissa Konttimäki Petri 15:00-15:27 tonttipäällikkö poissa Juutistenaho Tuula 15:30-16:10 vastaava hammaslääkäri poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kyllikki Lång Marke Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 31 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 32 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 20. päivänä helmikuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 23. päivänä helmikuuta 2015 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kyllikki Lång ja Marke Tuominen. Päätös: Hyväksyttiin

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Elenia Oy:n poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus 41/ /2015 KH 33 Rakennushanke, rakennuspaikka ja maanomistus: Hietaman 45 / 20 kv sähköaseman rakentaminen uudelle paikalle, kun vanha asema puretaan osittain. Sähköaseman rakennuspaikka sijaitsee valtatie 13 varressa Marjamäki - nimisestä tilasta (RN:o ) lohottavalla 0,62 ha:n suuruisella määräalalla. Tieyhteys sähköasemalle järjestetään Hietamantieltä. Kyseessä on noin 65 k-m2:n suuruisen yksikerroksisen sähköaseman rakentaminen. Sähköasema uusitaan, koska vanhan aseman laitteistot ovat käyttöikänsä päässä. Laitteiden käyttöturvallisuus ei ole nykystandardien mukainen.sähköaseman saneeraus parantaa sähköjakelun luotettavuutta Hietaman sähköaseman jakelualueella. Valtatien 13 ja sähköasema-alueen väliin jätetään suojapuusto. Rakennuspaikka on Jouni ja Anja Ylivainion omistuksessa. Määräalan kaupasta ja kaupanehdoista on laadittu aiesopimus ja poikkeamista haetaan aiesopimukseen liittyvällä valtuutuksella. Kaavoitustilanne: Suunniteltu rakennuspaikka on kaavoitettu hyväksytyssä Hietaman osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja asuntoalueeksi (A), joka on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu: Poikkeamista haetaan hyväksytystä osayleiskaavasta: hanke edellyttää poikkemista, koska oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa rakennuspaikka on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi sekä asuntoalueeksi. Elenia Oy hakee poikkeamista osayleiskaavassa osoitetusta maankäytöstä määräalan osalta ja määräalan muuttamista sähköaseman rakentamiselle soveltuvaksi. Hietaman osayleiskaava-alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 3 momentin tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisua haketaan edellä esitetyn mukaisen rakennushankkeen toteuttamiseksi tilan RN:o määräalalle. Naapurien kuuleminen: Kaupunki on hakijan toimeksiannosta lähettänyt maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 :n mukaisesti neljälle rakennuspaikan naapurille kirjeellä tiedon hakemuksesta ja varannut heille muistutusaikaa klo 15 saakka. Laajennettu kuuleminen on järjestetty kuuluttamalla hakemuksesta kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Sisä-Suomen lehdessä ja Äks-Äänekosken Kaupunkisanomissa Asiakirjat olivat nähtävillä Äänekosken kaupungintalolla ja hakemukseen liittyvät muistutukset tuli toimittaa kaupungille klo 15 mennessä. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Hakija (Elenia Oy/ Jarkko Peltola) on tiedustellut ELY-keskukselta mahdollisuutta käyttää sähköaseman rakentamisen aikana määräalan kohdalla valtatiellä 13 sijaitsevaa maa- ja metsätalousliittymää. ELY-keskus on myöntänyt hakijalle luvan käyttää liittymää rakentamisen aikaisena liittymänä. Varsinainen kulku sähköasemalle tulee kuitenkin järjestää Hietaman yksityistien kautta. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakentamisen luonne, sijoittuminen, rakennustapa ja vaikutus maisemaan, ei rakentamisen katsota aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä (poikkeaminen) ja 137 :ssä (suunnittelutarveratkaisu) mainittuja kielteisiä vaikutuksia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (ei vaikeuta osayleiskaavassa osoitetun A-alueen ja M-alueen toteuttamista / liikennöinti alueelle järjestetty ELY-keskuksen ja maanomistajan hyväksymällä tavalla) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskien tavoitteiden saavuttamista (rakennuspaikalla ja sen lähiympäristössä ei ole luontoon tai rakennettuun ympäristöön liittyviä suojelukohteita) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (uusi sähköasema on pienehkö rakennus, joka maisemoidaan ympäristöön soveltuvaksi valtatien 13 ja rakennuksen väliin jätettävän ja/tai istutettavan suojapuuston avulla / sähköasema sijoittuu olemassa olevan johtoverkoston äärelle eikä siitä arvioida aiheutuvan ympäristölle häiriötä) Samoilla perusteilla täyttyvät myös suunnittelutarvepäätöksen edellytykset: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia Rakentamiselle on olemassa erityinen syy: sähköaseman

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: rakentamisella pyritään parantamaan alueen sähkönjakelun luotettavuutta. (valmistelu kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, puh , kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevilla perusteilla hakemuksen mukaisen tilan RN:o määräalaa koskevan poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen. Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Päätöksen suoritemaksu on 440. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Hyväksyttiin Liitteet Liite 1 Elenia Oy:n poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus, kh

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Matti Hämäläisen poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus KH 34 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: 3,21 ha:n suuruinen Piiparinen - niminen tila RN:o Koiviston kylällä Piiparintien varrella. Rakennuspaikka sijaitsee noin 300 m kantatien 69 eteläpuolella Koivistonkyläntien läntisen liittymän kohdalla. Hirvaskankaan palvelukeskukseen on matkaa 2 km ja Äänekosken keskustan palveluihin noin 13 km. Koiviston koulu sijaitsee noin 2 km:n etäisyydellä. Toiveena on rakentaa paikalle olemassa olevan omakotitalon lisäksi toinen omakotitalo ("syytinkimökki"), jota ei erotettaisi Piiparisen tilasta erilliseksi kiinteistöksi. Nykyisen omakotitalon kerrosala on 183 m2 ja suunnitellun uudisrakennuksen kerrosala on 82 m2. Hakemuksen mukaan uuden asuinrakennuksen etäisyys nykyisen pihapiirin lähimmästä rakennuksesta tulisi olemaan noin 50 m. Kiinteistö on liitetty Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kiinteistö on hakijan omistuksessa. Kaavoitustilanne: hyväksytyssä Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa hakemuksen kohteena oleva kiinteistö on kaavoitettu osaksi asuntoaluetta (A), joka on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. A-alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Tontin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 k-m2. Yleismääräysten mukaan rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m2 ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu: Halutaan rakentaa toinen omakotitalo ("syytinkimökki") osayleiskaavassa asuntoaluemerkinnällä (A) osoitetulle alueelle, jolle on kaavassa osoitettu yhden asuinrakennuksen rakennusoikeus. Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylitys voidaan ottaa huomioon vähäisenä ylityksenä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Lisäksi kaavamääräyksen mukaan alue on suunnittelutarvealuetta. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Kaavassa ei ole oikeutta toiselle ok-talolle ja sallittu kokonaisala 350 m2 ylittyy. Talo rakennetaan täydentämään olemassa olevaa kiinteistöä palvelemaan useamman sukupolven samanaikaista asumista kiinteistöllä. Tontti (32000 m2) kyseiseen tarkoitukseen on mielestäni riittävän kokoinen. Rakennus täydentää olemassa olevaa rakennuskantaa ja korostaa tyylillään vanhan ajan pihapiirin idylliä."

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Naapurien kuuleminen ja lausunnot: Rajanaapureilla , , , , ja ei ole huomauttamista. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon esitetyn rakennuspaikan koko ja sijainti, Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan sisältö ja kaavan vireillä oleva muutos sekä rakentamisen arvioitavissa olevat ympäristövaikutukset, ei rakentamisen ole katsottava aiheuttavan MRL 172 :ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle (rakennuspaikka sijoittuu lainvoimaisessa kaavassa osoitetulle laajalle A-alueelle / toinen omakotitalo voidaan sijoittaa kiinteästi olemassa olevien rakennusten kanssa samaan pihapiiriin / "syytinkiasuntojen" rakentaminen kookkaille rakennuspaikoille joilla kaavassa ainoastaan yhden asuinrakennuksen rakennusoikeus voidaan ottaa huomioon vireillä olevan osayleiskaavan muutoksen yhteydessä / ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä / rakennuspaikan läheisyydessä runsaasti ympärivuotista asutusta / hanke ei ole maanomistajien tasapuolisen kohtelun vastaista: ei muodosteta omistuksellisesti tai hallinnollisesti uutta rakennuspaikkaa / rakennuspaikan koko ja vesihuoltoratkaisu säännösten mukainen) - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (alueella ei luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita) - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (alueella ei merkitystä rakennetun ympäristön suojelun kannalta) - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (omakotitalon rakentaminen muiden ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen läheisyyteen ei ole ympäristöstään poikkeavaa rakentamista eikä siitä aiheudu tavanomaisesta asumiskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä / kiinteistön vesihuoltoratkaisu säännösten mukainen: kiinteistö liitetty Koiviston vesihuolto-osuuskuntaan / kyseessä on olemassa olevan tieverkoston varaan sijoittuva rakentaminen, joka täydentää alueen muuta rakennetta) Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä edellytetyt erityiset syyt. Samoilla perusteilla täyttyvät myös suunnittelutarvepäätöksen edellytykset.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevilla perusteilla hakemuksen mukaisen tilaa koskevan poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen edellyttäen, että uusi asuinrakennus tulee sijoittaa korkeintaan noin 30 metrin etäisyydelle olemassa olevan pihapiirin rakennuksista/rakennelmista. Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Päätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Hyväksyttiin Liitteet Liite 2 Matti Hämäläisen poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (tammikuu 2015) KH Jaakko Kotila on myynyt Jari-Matti ja Suvi-Tuuli Riikoselle määräalan Kiimasjärven kylässä sijaitsevasta Saharanta-nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 0,9 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka. 2. UPM-Kymmene Oyj on myynyt Seppo Leikkaiselle ja Mari Niemiselle määräalan Pyyrinlahden kylässä sijaitsevasta Huuhanmäki-nimisestä tilasta RN:o (määräalan pinta-ala 1 ha). Rakentamattoman kohteen aiottu käyttötarkoitus on lisäalue. 3. Metsä Board Oyj on myynyt Metsä Fibre Oy:lle seuraavat Äänekoskella sijaitsevat määräalat ja kiinteistöt: määräala , pinta-ala noin 4,59 ha määräala , pinta-ala noin 6,49 ha ja 0,02 ha määräala , pinta-ala noin 4,86 ha määräala , pinta-ala noin 0,78 ha määräala , pinta-ala noin 0,01 ha kiinteistö , pinta-ala 0,4750 ha kiinteistö , pinta-ala 4,710 ha. Rakennettujen kohteiden aiottu käyttötarkoitus on teollisuus. 4. Vihtori Kumpulaisen kuolinpesä ja Lempi Kumpulaisen kuolinpesä ovat myyneet Seppo ja Asta Koljoselle Konginkankaan kylässä sijaitsevan Uusi Pelto nimisen tilan RN:o (pinta-ala 0,67 ha). Rakennetun kohteen aiottu käyttötarkoitus on raakamaa. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ja vs. kiinteistörekisterinhoitaja Mirva Jylhä, puh ) Hyväksytään, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Päätös: Hyväksyttiin Liitteet Liite 3 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (tammikuu 2015), kh

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Siirtolapuutarhatonttien kampanja keväälle 2015 KH 36 Suojärven siirtolapuutarha-alueella Suolahdessa toteutettiin keväällä 2014 kampanja, jolloin kaupunki tarjosi kolmea siirtolapuutarhatonttia vuokrattavavaksi siten, että viideltä ensimmäiseltä vuodelta ei perittäisi vuokraa. Reilun kuukauden tarjousajan kuluessa kaupungille jätettiin palstoista yksi hakemus. Maankäyttö esittää vastaavaa markkinointikampanjaa tälle vuodelle: kampanja alkaisi Rakentaminen ja talotekniikka -messuilla, jotka pidetään Jyväskylän Paviljongissa Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Suojärven siirtolapuutarha-alue käsittää 62 kaavoitettua tonttia. Tonteista 35 kpl on tällä hetkellä rakentamiskelpoista eli tiestö, kasteluvesihuolto ja sähköt ovat valmiina. Siirtolapuutarhan tonteista on vuokrattu 18 kpl ja vapaita tontteja on tällä hetkellä 17 kpl. Messuviikonlopusta vappuun saakka ulottuvana tarjouksena esitetään kolmea siirtolapuutarhatonttia vuokrattaviksi siten, että viisi ensimmäistä vuotta on vuokrasta vapaa. Alennus tekisi noin euroa tonttia kohden. Vuokraaja saisi valita tontin vapaana olevista tonteista, joihin liitettäisiin normaali rakentamisvelvoite: "Vuokralainen sitoutuu rakentamaan kahden (2) vuoden kuluessa tämän vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien asemakaavan, rakentamisohjeiden, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti palstan päärakennuksen siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen." Siirtolapuutarhatontin normaali elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 300 euroa. (valmistelu kaavoituspäällikkö, puh ja tonttipäällikkö, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn kampanjan ajalle Päätös: Hyväksyttiin

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkaminen (Verkkotie 7) 17/P /2011 TELA Tuusulan Autovoitelu Oy ja Eläinkuljetus Vatanen Ky omistavat tontin osoitteessa Verkkotie 7 Koukkuniemen teollisuusalueella. Äänekosken kaupunki on myynyt tontin Kauppakirjan mukaan tontille on rakennettava 600 m2:n suuruinen halli 2 vuoden kuluessa. Aikaa on jatkettu kaavoituspäällikön päätöksellä Ton til la on tehty maanrakennustöitä ja hallien perustuksia. Teknisen johtajan ehdotus: Forestvert Oy on ostamassa tonttia ja hakee 4 vuotta jatkoaikaa velvoitteen täyttämiselle. Tonttipäällikkö on päätöksellään antanut suostumuksen tontin myymi seen edelleen rakentamattomana Forestvert Oy:lle. (valmistelija tonttipäällikkö Petri Konttimäki p ) Tekninen lautakunta myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen asti. Päätös: Hyväksyttiin Lautakunnan puheenjohtaja Olli Vertainen poistuis esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Lautakunnan varapuheenjohtaja Mauri Ilves toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan KH 37 Forestvert Oy on jättänyt hakemuksen rakentamisvelvollisuutta koskevan määräajan jatkamisesta 3 vuodella. Hakemus jaetaan kokouksessa. Forestvert Oy on ostanut tontin omaksi Tontti on ollut rakentamattomana edellinen omistaja mukaanluettuna 8 vuotta. Ottaen huomioon pitkä jo ollut velvoiteaika ja muodostunut käytäntö, ei ole perusteltua myöntää 3 vuoden jatkoaikaa velvoitteen täyttämiseen.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Yrityksen omistajan kanssa on neuvoteltu mahdollisesta rakentamisvelvollisuuden osittaisesta täyttämisestä kuluvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Sopimussakkoa (8178 ) voitaisiin kohtuullistaa kaupunginvaltuuston ohjeistuksen mukaisesti vastaavasti mikäli rakentaminen toteutuu. (valmistelu: tonttipäällikkö puh ) Kaupunginhallitus myöntää jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseen saakka. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty, peritään sopimussakko täysimääräisenä ja mikäli velvoite täytetty osittain, on kaavoituspäälliköllä tai tonttipäälliköllä oikeus kohtuullistaa sakkoa. Sopimussakon toimeenpanijalla on oikeus sopia maksuaikataulusta. Päätös: Hyväksyttiin

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Sisä-Suomen sairaalan hankkimisesta kaupungin omistukseen 438/ /2014 KVALT Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuuston päätös: KH "Esitämme, että kaupunki valmistelee kaupan Sisä-Suomen sairaalan hankkimiseksi kaupungin omistukseen. Kauppa on erittäin tärkeä tällä hetkellä. Ison Äänekoskelle tulevan Suomen suurimman metsäteollisuuden investoinnin myötä tarvitaan mm. asuntoja, tiloja yrityksille, tontimaata jne. Kauppa on edullinen kaupungille ja tarpeellinen. Kauppaan kuuluisi 6 rakennusta, joista 4 olisi asuntokäytössä, 1 yritystilaa, 1 autotalleja. Tontti on kooltaan n. 8 ha." Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedokseen ja päätti lähettää sen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Merkitään valtuustoaloite tiedoksi ja pyydetään siitä lausunnot Ääneseudun Kehitys Oy:ltä, Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä ja tekniseltä lautakunnalta. Merkitään valtuustoaloite tiedoksi ja pyydetään siitä lausunnot Ääneseudun Kehitys Oy:ltä, Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä, Ääneseudun Asunnot Oy:ltä, Äänekosken Yrittäjät ry:ltä ja tekniseltä lautakunnalta. Päätös: Hyväksyttiin

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Pekka Leppänen ja Leila Lindell poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi TELA Kaupunginhallitus on valtuustoaloitteen pohjalta pyytänyt lausunnon tekniseltä lautakunnalta koskien Sisä-Suomen sairaalan hankkimista Äänekosken kaupungin omistukseen. Sisä-Suomen sairaala sijoittuu hyväksytyssä osayleiskaavassa alueelle, joka on merkitty (P) palvelujen ja hallinnon alueeksi. Valtuuston hyväksymässä asemakaavassa alue on merkitty (YS) sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Korttelialueen muuttaminen toiseen käyttötarkoitukseen, esim. asumista palvelemaan, tulisi kaavaa muuttaa. Äänekosken kaupunki on viime vuosina pyrkinyt myymään tai vuokraamaan rakennukset, joita se ei koe tarpeelliseksi pitää omistuksessaan. Peruspalvelujen tuottamiseen kaupunki tarvitsee yhä edelleen omistukseensa tietynlaisia rakennuksia, kuten kouluja tai päiväkoteja. Muunlaisten rakennusten omistamisen tulee kaupungin näkökulmasta olla sille taloudellisesti järkevää. Lisäksi on huomioitava, että omistettavien rakennusten tulee olla muunneltavia ja sen elinkaaren aikana toteutettavien muutostöiden tekeminen tulee olla mahdollista järkevästi toteuttaa. Suuren kiinteistöomaisuuden hankkimiseen ainoastaan siltä pohjalta, että metsäteollisuus on investoimassa Äänekoskelle, on suhtauduttava kriittisesti. On selvää, että niille vuosille, kun mahdollinen investointihanke toteutetaan, kasvaa asuntojen tarve Äänekoskella ja sen lähialueilla. Sisä-Suomen sairaalan alueen rakennukset ovat suhteellisen iäkästä rakennuskantaa. Metsäteollisuuden investoinnin kautta rakennettavan uuden tehtaan valmistuttua, tulisi Sisä-Suomen sairaalan alueella suurella todennäköisyydellä käynnistää raskas suunnitteluvaihe, jossa useiden rakennusten käyttötarkoitusta tulisi muuttaa. Tämä muutos tulisi vaatimaan viranomaiskäsittelyn. Lisäksi tulee huomioida myös, että kaavallisesti alueella määrätty käyttötarkoitus ei vastaisi ajateltua toimintaa, vaan tulisi vaatimaan todennäköisesti myös kaavamuutoksen. Sisä-Suomen sairaalan alueella sijaitsevat rakennukset eivät vastaa tällä hetkellä niitä toiminnallisia vaatimuksia, joita Tilapalvelut

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus edellyttää rakennuksilta niiden hankkimiseksi kaupungin omistukseen. Rakennusmassan saaminen siihen tasoon, jotta ne täyttäisivät nykyaikaiselle rakennukselle vaaditut vaatimukset, tulisi kaupungin näkökulmasta maksamaan erittäin paljon. Tilojen mitoitukset, korkeudet, jännevälit jne. eivät kaikilta osin täytä ajatellun käyttötarkoituksen vaatimuksia. Myös teollisuuskäytössä tulisi mitoittaa mm. kuormitukset ja tarkastella, että pitäisikö rakenteita jopa vahvistaa. Lisäksi vaatimukset kosteuden, lämmön, äänitekniikan ym. osalta tulee ottaa huomioon. Vaikka alue sinänsä on viihtyisä ja rakennukset sijaitsevat kauniilla paikalla, rakennusten turvallisuus sisäilman osalta sekä paloturvallisuuden osalta tulisi varmistaa ja myös korjata. On selvää, että esim. rakennusten paloturvallisuus palokuormien suhteen sekä palo-osastointien koot ja rakenteiden palonkestoajat eivät myöskään ole uusien rakennusten tasoa. On toivottavaa, että metsäteollisuuden tuleva investointi vaikuttaisi Äänekosken asukaslukuun sitä lisäävästi sekä toisi uusia työpaikkoja sekä tarvetta teollisuustiloille. Äänekosken kaupungilla on kuitenkin tarjottavana hyviä, jo valmiita ratkaisuja näiden tarpeiden tyydyttämiseen. Tekninen toimi on myös aloittanut kiinteistöohjelman laatimisen, jonka on tarkoitus valmistua Kunnalla on myös olemassa linjattu omistajapolitiikka, jonka mukaisesti tekninen toimi toteuttaa omaa toimialaansa. Tämän mukaisesti suunnataan voimavaroja siten, että Äänekosken kaupungin asukkaita palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Teknisen toimen yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut ja liikennepalvelut suorittavat toimintaansa siten, että resurssit ja taloudelliset voimavarat riittävät sekä on mahdollista toteuttaa ne pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat asetettu aikaisemmin. Äänekosken kaupungissa on lähi vuosina tarve toteuttaa suuri määrä erilaisia mittavia hankkeita. Tältä pohjalta ei ole myöskään järkevää hankkia lisää kiinteistöomaisuutta, jonka kunnostaminen ja ylläpitäminen verrattuna mahdolliseen sen antamaan tuottoon, on mitä todennäköisimmin kannattamaton hanke. Lisäksi kuntaa rasittaa jo olemassa olevan rakennuskannan pääomasta huolehtiminen siten, että se ei menettäisi lisää arvoaan jatkossa, ajatellaan näitä arvoja joko rahallisesti tai muuten. Siitä huolimatta, vaikka kaupungin päätökset tehdään poliittisilla arvoperusteilla, ei liikejohtamisen perusteilla, ei ole Äänekosken kaupungin mielekästä lähteä hankkimaan kyseessä olevaa aluetta kaupungin omistukseen ja käynnistämään mahdollisesti useita

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuttajapäällikön ehdotus: vuosia kestävää tarveselvitys-, investointisuunnittelu-, hankesuunnittelu-, luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluprojektia. (valmistelu rakennuttajapäällikkö puh ) Tekninen lautakunta esittää, että koska tehdashanke aiheuttaa suurempaa tarvetta vuokra-asumiseen vain todennäköisesti muutamaksi vuodeksi, ei ole syytä eikä myöskään perusteltua hankkia lisää vanhaa rakennuskantaa ja kiinteistöomaisuutta rasittamaan kuntataloutta. Mahdollinen tarve tulevaisuudessa vuokra-asuntomarkkinoilla, mikäli kaupunki tarvitsee uusia vuokra-asuntoja, tulisi pyrkiä ratkaisemaan uudisrakentamisen kautta. Päätös: Hyväksyttiin KH 38 Ääneseudun asunnot Oy:n hallitus on antanut asiasta kokouksessaan , 8. seuraavan sisältöisen lausunnon: Käydyn keskustelun perusteella todettiin, että koska mainittu tehdashanke aiheuttaa asumiseen kohdistuvaa lisäkysyntää noin kolmen vuoden ajan ei liene perusteltua hankkia kaupunkikonsernin omistukseen uutta asuntokantaa pidemmäksi ajaksi ottaen lisäksi huomioon sen, että tällä hetkellä omistuksessa olevan asuntokannan käyttöaste on noin 90 %. Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy;n hallitus on kokouksessaan , 6. antanut asiasta seuraavan sisältöisen lausunnon: Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy katsoo, että ostettavaksi esitetyt rakennukset eivät sovellu teolliseen toimintaan. Äänekosken Yrittäjät ry on antanut lausuntopyyntöön seuraavan päivätyn lausunnon: Pidämme hyvänä asiana sitä, että Äänekosken kaupunki tekee uusia rohkeitakin aloitteita ja aktiivisesti käsittelee erilaisia yritystoimintaa mahdollistavia hankkeita, mm. toimitiloja. Nyt lausuttavana olevaa hanketta yrittäjillä ei lähtökohtaisesti ole mitään syytä vastustaa. Näkemyksemme mukaan kaupungin tulisi kuitenkin erityisen tarkoin

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: harkita kannattaako vaikeasti muokattavia, syrjässä sijaitsevia ja elinkaarensa loppupuolella olevia kiinteistöjä hankkia kaupungin taloutta rasittamaan. Pelkät ylläpitokustannukset ovat huomattavat ja sairaalakäyttöön rakennettujen tilojen muuntaminen muuhun tarkoitukseen vaatisi merkittäviä panostuksia. Mielestämme on hyvä huomioida että ko. kiinteistöt omistava ja tilojen ominaisuudet erityisen hyvin tunteva Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on pyrkinyt aktiivisesti tilojen omistuksesta eroon. Myöskään tonttimaasta ko. seudulla ei ei ole siinä määrin pulaa, että se rajoittaisi yritystoimintaa. Loppuyhteenveto: Rohkeat ja riskialttiitkin hankkeet ovat perusteltuja erityisesti silloin kun on selkeästi nähtävissä lupaavia mahdollisuuksia täysin uusien työpaikkojen syntymiseen alueelle. Nyt kuitenkin tilat ovat jo, ainakin toistaiseksi, yritystoiminnan käyttöön vuokrattuina ja tiloissa on toiminta käynnissä. Ääneseudun Kehitys Oy esittää lausunnossaan seuraavaa: Ottaen huomioon kaupungin investointi- ja kehittämistarpeet tulevina vuosina, emme näe Sisä-Suomen sairaalaa strategisesti tärkeänä hankintakohteena. Rakennukset olisivat hankittaessa kaupungille enemmänkin taloudellisesti taakka kuin mahdollisuus. Biotuoteprojektin osalta tila saadaan tarvittaessa käyttöön ulkopuolistenkin toimijoiden taholta, niin majoitus kuin muuhunkin käyttöön. Äänekosken kaupunginhallitus merkitsee annetut lausunnot tiedokseen. Viitaten lausuntoihin ja jo nykyisen kiinteistömassan suuruuteen, vajaaseen käyttöasteeseen, sekä käytöstä lähivuosina vapautuvaan kaupungin omaan rakennuskantaan, esittää kaupunginhallitus kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Äänekosken kaupungin ei ole syytä lisätä kaupungin kiinteistömassaa uusilla kiinteistöillä, joille ei ole tiedossa pitkäaikaista, taloudellisesti kannattavaa käyttöä ja joiden todellisesta rakenteellisesta kunnosta, korjausten vaatimista kustannuksista ja käyttökelpoisuudesta asumiskäyttöön tai muunneltavuudesta esimerkiksi teollisuuskäyttöön ei ole saatavissa riittävästi varmaa tietoa.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää, että Äänekosken kaupunki ei hanki Sisä-Suomen sairaalaa omistukseensa ja kaupunginvaltuusto toteaa asian loppuunkäsitellyksi. Päätös: Hyväksyttiin Leila Lindell ja Pekka Leppänen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot