VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN"

Transkriptio

1 VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN YSTÄVYYSKAUPUNKI KIEL VÄNORTEN KIEL VAASAN RAVIRATA VASAS TRAVBANA ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

2 Pääkirjoitus Ledare Vaasan kaupungin tiedotuslehti 3/2007 Vasa stads informationstidning Sisällysluettelo, Innehållsförteckning Pääkirjoitus / Ledare 2 Vaasa uusi paikka 3 Vasa ett nytt ställe 3 Turvallisuussuunnitelma 4-5 Säkerhetsplan 4-5 Vaasan vesitorni 7 Vattentornet i Vasa 7 Hoitajaako nyt tarvitaan? 8 Stort behov av vårdare? 8 Viinimessut / Vinmässan 9 Pidetään kaupunkimme siistinä 11 Låt oss hålla Vasa snyggt 11 Ajankohtaista kaupungilta Aktuellt från staden Kirpputorit / Loppmarknader Ystävyyskaupunki Kiel Vänorten Kiel Kombikirjasto tulee! 20 Kombibiblioteket på kommande! 20 Vaasan ravirata / Vasas travbana Vaasan aikuiskoulutuskeskus 24 Vasa yrkesutbildningscenter för vuxna 24 Vaasa-opisto 25 Asuntomessut Bostadsmässan Tapahtumat / Evenemang 32 Toimitus/Redaktion Päätoimittaja/Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimituskunta, Redaktörskår: Jenni Oksanen Kielenkäännökset, Översättningar: Vaasan kaupungin kielenkääntämö, Vasa stads översättningsbyrå Julkaisija ja kustantaja Utgivare och förläggare Vaasan kaupunki, Vasa stad PL/PB 3, Vaasa, Vasa Puh./Tfn (06) ISSN (Painettu, Tryckt) ISSN (Verkkolehti, Nättidningen) Taitto, Ombrytning: Mainostoimisto Grappa Oy, Vaasa Paino, Tryck: UPC-Print Vaasa Painos, Upplaga: kpl/st Seuraavat tiedotuslehdet ilmestyvät: ja Följande informationstidningar: och Vaasan kaupunki kehittää prosessejaan Vaasan kaupunki on viime vuosina määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään strategista ajattelua ja suunnittelua. Ensimmäisen kerran kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategiat vuonna 2002 ja viime vuonna valtuusto hyväksyi uuden vision ja strategian. Se tähtää vuoteen 2020 ja pääotsikkona on Vaasassa hyvä elämä Strategian toteuttamiseen ja sen tavoitteiden seurantaan liittyy olennaisesti kaupungin prosessien kehittäminen. Karkealla tasolla Vaasan kaupungin prosessit voidaan jakaa palveluprosesseihin ja tukiprosesseihin. Palveluprosesseja on neljä: 1. Hyvinvoinnin edistäminen, 2. Osaamisen vahvistaminen, 3. Kaupunkiympäristön luominen ja 4. Vaasan elinvoiman vahvistaminen. Näitä tukevat Strategisen johtamisen prosessi ja Tukiprosessit. Prosessien kehittämisen lähtökohtana on asiakas ja asiakkaan tarpeen tyydyttäminen. Tämän vuoksi suurin osa yksittäisistä palveluprosesseista tullaan kuvaamaan ja niitä kehittämään paremman palvelun saavuttamiseksi. Useita prosesseja on jo kuvattu mm. sosiaali- ja terveystoimessa, teknisellä sektorilla, kirjastossa sekä opetustoimessa ja näiden kehittäminen on aloitettu. Esimerkkeinä kuvatuista prosesseista voidaan mainita mm. kotipalvelun prosessi, kirjaston lainaustoiminta, palotarkastus ja oppilaskuljetukset. Prosessien kuvaamisen kautta päästään myös mittaamaan kaupungin palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kuvaamisen kautta saadaan myös ns. hiljaista tietoa siirrettyä uusille työntekijöille, kun suuri määrä kaupungin työntekijöitä siirtyy eläkkeelle. Tämän ja ensi vuoden aikana prosessien kuvauksia tullaan laittamaan myös internetiin kyseisten palveluiden kohdalle. Tällöin myös kaupunkilaisilla on mahdollisuus nähdä, miten eri palveluprosessit etenevät ja mitä eri vaiheita niihin liittyy sekä kuka kaupungin työntekijä mistäkin vaiheesta vastaa. Tavoitteena on kuvata kaupungin pääpalveluprosessit tämän vuoden aikana ja muut tärkeimmät prosessit ensi vuonna. Kuvaamisen yhteydessä ja sen jälkeen kehitetään prosesseja. Tällä tavalla pyrimme kehittämään kaupungin palveluita, jotta strategian tavoite Vaasassa hyvä elämä 2020 vastaisi vuoden 2020 asiakastarpeita mahdollisimman hyvin. Veli-Matti Laitinen hallintojohtaja Vasa stad utvecklar sina processer Vasa stad har under de senaste åren målmedvetet strävat efter att utveckla sitt strategiska tänkande och sin strategiska planering. Stadsfullmäktige godkände för första gången stadens strategier år 2002 och i fjol godkände fullmäktige en ny vision och strategi. Den sträcker sig till år 2020 och huvudrubriken är Ett bra liv i Vasa Utvecklandet av stadens processer är en viktig del av förverkligandet av strategin och uppföljningen av målen. På en grov nivå kan Vasa stads processer uppdelas i serviceprocesser och stödprocesser. Serviceprocesserna indelas i 1. Främjande av välfärden, 2. Utvecklande av kunnandet, 3. Skapande av en bra stadsmiljö och 4. Stärkande av Vasas livskraft. Dessa stöds av 1. Processen för strategiskt ledarskap och 2. Stödprocesserna. Utgångspunkt för processutvecklingen är kunden och tillfredsställandet av kundens behov. Därför kommer största delen av de enskilda serviceprocesserna att beskrivas och utvecklas i syfte att förbättra servicen. Ett flertal processer har redan beskrivits, bland annat inom socialoch hälsovården, tekniska sektorn, biblioteket samt utbildningsväsendet, och utvecklingen av dem har börjat. Exempel på processbeskrivningar som gjorts är bl.a. hemserviceprocessen, bibliotekets utlåningsverksamhet, brandinspektion och elevskjutsningar. Genom att beskriva processerna kan man också mäta effektivitet och verkningsfullhet för stadens service. Med hjälp av processbeskrivningarna kan s.k. tyst information överföras till nya arbetstagare under de kommande åren, då ett stort antal av stadens arbetstagare går i pension. I år och under nästa år kommer processbeskrivningarna att publiceras på Internet i anslutning till respektive serviceform. Då har också stadsborna möjlighet att se hur serviceprocesserna framskrider, vilka skeden de består av och vem det är som ansvarar för de olika skedena. Målet är att stadens huvudserviceprocesser skall få sina beskrivningar under det här året och de viktigaste övriga processerna under nästa år. I samband med att beskrivningen görs och även därefter utvecklas processerna. På det här sättet försöker vi utveckla stadens service så att målet i strategin Ett bra liv i Vasa 2020 skall motsvara kundernas behov år 2020 på ett så bra sätt som möjligt. Veli-Matti Laitinen förvaltningsdirektör Kuva/Bild: Jaakko J Salo

3 Vaasa uusi paikka Vaasaan muuttaa joka vuosi tuhansia uusia asukkaita. Monelle kaupunki on entuudestaan täysin tuntematon. Vaasa tarjoaa monenlaista apua ja palvelua kotiutumiseen sekä kaupunkiin tutustumiseen. Peruspalveluiden lisäksi kannattaa tutustua myös monipuoliseen kulttuuritarjontaamme ja ainutlaatuiseen ympäristöömme. Vaasassa kaikki on sopivan lähellä. Ensimmäiseksi Vaasaan tutustuminen kannattaa aloittaa Vaasan kaupungin kotisivuilta Sivuilta löytyvät niin kaikki kunnalliset palvelut kuin kartat ja tapahtumatkin. Pääkirjaston yhteydessä toimivasta Kansalaisinfosta jokaisen uuden vaasalaisen on mahdollisuus saada Tervetuloa Vaasaan -paketti, joka sisältää kartat, esitteitä, kaupunginjohtajan tervehdyksen sekä tiedotuslehden. Kansalaisinfo myös neuvoo kaikissa julkiseen hallintoon liittyvissä asioissa ja antaa tietoa eri virastoista ja lomakkeista. Liikunta ja terveys Vaasa on liikkujalle hyvä asuinkaupunki. Botniahalli, Vaasa Arena, Urheiluhalli, Urheilukeskus, tennishallit, squash- ja sulkapallohallit sekä kuntosalit palvelevat ympäri vuoden. Kesällä golfataan, purjehditaan, veneillään, uidaan ja urheillaan pallo- ja monitoimikentillä. Talvella meren jää kutsuu hiihtämään, kävelemään ja pilkkimään. Vaasassa palvelevat myös uimahalli, ampumaradat, keilahalli, ravirata ja monien koulujen liikuntasalit. Lisäksi kannattaa muistaa ympäristön luontopolut. Jos sairastut, on apu lähellä. Jokaisella Vaasassa kirjoilla olevalla asukkaalla on oman alueensa toimipisteessä oma lääkäri. Kaupunki on jaettu kuuteen osaan, jolloin jokaisella alueella on oma terveysasema. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla on oppilaitoksissaan terveydenhoitaja. Yliopisto-opiskelijoita hoitaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Kulttuuria kaikille Vaasassa kulttuurinnälkäinen ei näänny tekemisen ja kokemisen puutteeseen. Kaupungissamme toimii seitsemän teatteria ja satunnaisia esityksiä tekevät myös monet oppilaitokset ja nuorisotoimi. Kaupunginteatterin ja Wasa Teaterin lisäksi Vaasassa on ylioppilasteatteri Ramppi ja neljä muuta teatteria. Museoita Vaasasta löytyy parisenkymmentä taiteesta moottoreihin. Patsaita ja muistomerkkejä on nelisenkymmentä. Musiikkia tarjoavat kaupunginorkesteri, Vaasan Ooppera ja monet muut tahot. Tapahtumia on niin Kuorofestivaalista Rockperryyn kuin Taiteiden yöstä Wasa Footballcup:iin. Tekemisen puutteessa kannattaa ottaa yhteyttä matkailutoimistoon tai käydä ja - sivuilla. - Julkiset palvelut - Offentliga tjänster Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika - Fritid Sosiaali- ja terveys - Social- och hälsovård Matkailijat - Turism Lapset ja nuoret - Barn & ungdomar Tapahtumat - Evenemang Vasa ett nytt ställe Varje år flyttar det tusentals nya invånare till Vasa. För många är staden helt okänd från förr. Vasa erbjuder många olika former av hjälp och service för att göra nya invånare hemmastadda och bekanta med staden. Förutom basservicen lönar det sig också att bekanta sig med vårt mångsidiga kulturutbud och den unika miljön. I Vasa finns allt på lämpligt avstånd. Det lönar sig att börja bekanta sig med Vasa på Vasa stads webbsida Där finns alla kommunala serviceformer, såväl kartor som evenemang. Från Medborgarinfon, som verkar i anslutning till huvudbiblioteket, kan alla nya Vasabor få ett Välkommen till Vasa paket, som innehåller kartor, broschyrer, stadsdirektörens hälsning samt informationstidningen. Medborgarinfon ger också råd i alla ärenden som ansluter sig till den offentliga förvaltningen och information om olika ämbetsverk och blanketter. Motion och hälsa Vasa är en bra boendeort för den som tycker om att motionera. Botniahallen, Vasa Arena, Idrottshallen, Idrottscentret, tennishallar, squashoch badmintonhallar samt konditionssalar betjänar året runt. På sommaren kan man spela golf, segla, åka båt, simma och sporta på bolloch allaktivitetsgrönområdena. På vintern lockar isen för att skida, promenera och pilka. I Vasa finns dessutom simhall, skjutbanor, bowlinghall, travbana och ett flertal skolgymnastiksalar. Dessutom lönar det sig att komma ihåg naturstigarna i omgivningen. Om du blir sjuk finns hjälpen nära till hands. Varje invånare som är mantalsskriven i Vasa har en husläkare vid hälsostationen på det egna området. Staden är indelad i sex delar, varvid varje område har en egen hälsostation. Vid läroanstalterna finns hälsovårdare för studerandena. För universitetsstuderande finns Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS. Kultur för alla För kulturentusiaster finns det mycket att göra och uppleva i Vasa. I vår stad fungerar sju teatrar och tillfälliga föreställningar ordnar också flera läroanstalter och ungdomssektorn. Utöver Vaasan kaupunginteatteri och Wasa Teater finns även studentteatern Rampen och fyra andra teatrar. Museer finns det i Vasa ett tjugotal, med allt från konst till motorer. Statyer och minnesmärken finns det ungefär 40 stycken. Stadsorkestern, Vasa Opera och många andra aktörer bjuder på musik. Evenemang finns såväl från Körfestivalen till Rockperry som Konstens natt till Wasa Footballcup. Vid brist på aktiviteter lönar det sig att kontakta turistbyrån eller gå in på och - sidorna. Teksti/Text: Jenni Oksanen Kansalaisinfo - Medborgarinfo Pääkirjasto - Huvudbiblioteket Kirjastonkatu - Biblioteksgatan 13 Puh - tfn (06) Gsm Fax (06) mail: Vaasan kaupungin matkailutoimisto - Vasa stads turistbyrå Raastuvankatu - Rådhusgatan 30 (PL/PB 3) Vaasa Puh - tfn (06) Fax (06) Vaasan ammattikorkeakoulun terveydenhuolto - Vasa yrkeshögskolans hälsovård > Opiskelijapalvelut - Studietjänster > Oheispalvelut Övriga tjänster > Terveydenhuolto - Hälsovård YTHS -SHVS Hovioikeudenpuistikko - Hovrättsesplanaden 15 C Vaasa Puh - tfn (06) Fax (06) VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

4 Vaasaan entistä laajempi turvallisuussuunnitelma Lisätietoja: Seppo Mäenpää turvallisuustyön koordinaattori puh. (06) > julkiset palvelut > turvallisuustyö Vaasan turvallisuus- ja rikoksentorjuntayhteistyöryhmä laati vuonna 2001 toimintasuunnitelman Vaasa turvallinen kotikaupunki. Julkaisussa painotettiin päihteiden väärinkäytön ehkäisyä ja kaupunkitason yhteisiä linjoja päihteiden, väkivallan, näpistyksen ja ilkivallan ehkäisemiseksi. Vaasan tuleva turvallisuussuunnitelma pohjautuu sisäasiainministeriön Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen (SM 19/2006) -julkaisun uusiin ohjeisiin. Turvallisuusyhteistyötä tiivistettiin Vaasassa laatimalla vuonna 2001 kaupungin, poliisin ja eri sidosryhmien voimin Vaasa turvallinen kotikaupunki toimintasuunnitelma. Julkaisun pääteemana oli erityisesti nuorten päihteidenkäytön ehkäiseminen. Teema toteutettiin erityisesti vuosina turvallisuustalkoilla eri tahojen monin samanaikaisin toimin. Sovittujen yhteisten pelisääntöjen tavoite oli ennaltaehkäistä ongelmia, tukea vanhempien ja koulujen kasvatustehtävää, selventää ja helpottaa ongelmiin puuttumista sekä eri tahojen yhteistyötä. Vanhemmat tyytyväisiä aiempiin toimiin Turvallisuustalkoot saivat yli 500 vanhemmalta linjauksista erittäin myönteistä ja rakentavaa palautetta. Yhteiset pelisäännöt koettiin yksinomaan hyviksi, tarpeellisiksi sekä kasvatusta ja yhteistyötä tukeviksi. Pientenkin oppilaiden vanhemmat kiittivät varhaisesta tiedottamisesta. Vanhemmat toivoivat kaikkien tietävän linjauksista ja painottivat niiden juurruttamista käytäntöön. Vanhempien toivomuksen mukaan linjaukset on ajettu sisään muun muassa eri viranomaistahoilla sekä koulujen johtokunnissa ja vanhempainilloissa. Toisaalta palautteessa myös korostettiin vanhempien päävastuuta lastensa kasvattamisessa. Tutkimukset ja tilastot osoittavat selvästi, että turvallisuustalkoot tehosivat. Haasteena on kuitenkin ylläpitää jatkuvia toimia, kuten valvontaa ja nuorten osallistuttamista sekä myös vanhemmuutta tukevaa valistusta. Uusi turvallisuussuunnitelma Vaasan tuleva turvallisuussuunnitelma pohjautuu sisäministeriön ja kuntaliiton uusiin ohjeisiin. Niiden mukaan turvallisuusyhteistyö koskee kaikkia kunnan asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka myös osallistutetaan turvallisuustyöhön. Erityisesti painotetaan turvattomuutta ja ongelmia ehkäiseviä toimia. Aihepiirejä ovat esimerkiksi kasvatuksen tukeminen, syrjäytymisen torjunta, päihteet, rikollisuus, tapaturmat, onnettomuudet, tie- ja vesiliikenneturvallisuus sekä asumis- ja yritysturvallisuus. Vaasan turvallisuustyötä johtaa ohjausryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtaja, poliisipäällikkö ja pelastusjohtaja esittelijöinään sosiaalija terveysjohtaja ja turvallisuustyön koordinaattori. Ohjausryhmän alaista ydintyöryhmää johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja. Ydintyöryhmän johdolla vuosina laaditaan ohjeiden mukainen laaja ja sateenvarjomainen Vaasan turvallisuussuunnitelma, joka toteutetaan valtuustokauteen sisällytettynä. Vuosien aikana turvallisuustyössä edistetään jo väkivallan, onnettomuuksien ja tapaturmien torjuntaa sekä niihin varautumista. Yhtenä kärkitoimena hiotaan Vaasassa kehitetty Kodin kansio -projekti valmiiksi asiantuntijoiden kanssa tämän vuoden puolella. Turvallisuustyön koordinaattori Seppo Mäenpään mukaan pyrkimyksenä on saada kansio jaettua ensi vuonna kaikkiin lapsiperheisiin, joissa on 0-12-vuotiaita lapsia sekä koulutusten myötä ammattiauttajille ja -kasvattajille työkaluksi vanhemmuuden tukemiseen ja turvallisuuden edistämiseen. Tämän ensimmäisen jaon jälkeen kansio on tarkoitus jakaa ensisynnyttäjille ja Vaasaan muuttaville lapsiperheille. Teksti/Text: Jenni Oksanen Merenkurkun koulun luokkalaiset harjoittelemassa pelastautumista opettaja Esa Hocksellin ja nuorempi merivartija Daniel Snällmanin johdolla. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/2007 4

5 Vasa får en mer omfattande säkerhetsplan Vasas trygghets- och brottsbekämpningsarbetsgrupp utarbetade år 2001 handlingsplanen Vasa en trygg hemstad. I publikationen betonades förhindrande av rusmedelsmissbruk och gemensamma riktlinjer på stadsnivå för förebyggande av rusmedelsmissbruk, våld, snatteri och skadegörelse. Vasas kommande säkerhetsplan baserar sig på de nya anvisningarna i inrikesministeriets publikation (SM 19/2006) gällande utvecklandet av det lokala säkerhetsarbetet. Säkerhetssamarbetet effektiverades i Vasa genom att handlingsplanen Vasa en trygg hemstad utarbetades år 2001 med stadens, polisens och olika intressenters gemensamma krafter. Huvudtemat för publikationen var förebyggande av rusmedelsmissbruk i synnerhet bland ungdomar. Temat genomfördes speciellt på trygghetstalkot åren genom att olika parter utförde många olika åtgärder samtidigt. Målet med de överenskomna gemensamma spelreglerna var att förebygga problem, stöda föräldrarna och skolorna i fostringsuppgiften och klarlägga och underlätta ingripandet i problem samt samarbetet mellan olika parter. Kuva/Bild: Jaakko J. Salo 7-9-klassister vid Merenkurkun koulu tränar räddningsåtgärder under ledning av läraren Esa Hocksell och yngre sjöbevakaren Daniel Snällman. Föräldrarna nöjda med de tidigare åtgärderna Säkerhetstalkot fick av över 500 föräldrar en mycket positiv och konstruktiv respons för riktlinjerna. De gemensamma spelreglerna upplevdes enbart vara bra, nödvändiga samt stödande för fostran och samarbete. Även mindre elevers föräldrar tackade för att de så tidigt fick information. Föräldrarna önskade att alla skulle få veta om riktlinjerna och betonade att de skall inarbetas i praktiken. Enligt föräldrarnas önskemål har riktlinjerna tagits upp bland annat hos olika myndighetsparter samt i skolornas direktioner och på föräldramöten. I responsen betonades däremot också föräldrarnas huvudansvar för fostran av sina barn. Undersökningar och statistik visar tydligt att trygghetstalkot hade effekt. En utmaning är dock att upprätthålla kontinuerliga åtgärder, såsom övervakning och de ungas deltagande samt också upplysning som stöder föräldraskapet. Ny säkerhetsplan Vasas kommande säkerhetsplan baserar sig på inrikesministeriets och kommunförbundets nya anvisningar. Enligt dem gäller säkerhetssamarbetet alla kommunens invånare, företag och samfund, som också engageras i säkerhetsarbetet. Speciell vikt läggs vid åtgärder som förebygger otrygghet och problem. Temaområden är exempelvis stödande av fostran, bekämpning av utslagning, droger, brottslighet, olycksfall, olyckor, väg- och vattentrafiksäkerhet samt boende- och företagssäkerhet. Säkerhetsarbetet i Vasa leds av en styrgrupp, dit stadsdirektören, polischefen och räddningsdirektören hör med social- och hälsovårdsdirektören och säkerhetskoordinatorn som föredragande. Kärnarbetsgruppen som lyder under styrgruppen leds av social- och hälsovårdsdirektören. Under ledning av kärnarbetsgruppen uppgörs under åren enligt anvisningarna en omfattande och paraplyliknande säkerhetsplan för Vasa, som genomförs så att den inbegrips i fullmäktigeperioden Under åren främjas i säkerhetsarbetet redan bekämpande av våld, olyckor och olycksfall samt beredskap för dessa. Som en spetsåtgärd finslipas tillsammans med sakkunniga projektet Hemmets mapp så att det blir färdigt under det här året. Enligt säkerhetskoordinator Seppo Mäenpää är målet att mappen skall kunna delas ut nästa år till alla barnfamiljer, där det finns 0-12-åriga barn samt i samband med utbildningar till yrkeshjälpare och fostrare som arbetsredskap för stödande av föräldraskapet och främjande av tryggheten. Efter den här första utdelningen är det meningen att mappen skall delas ut till förstföderskor och barnfamiljer som flyttar till Vasa. Ytterligare uppgifter: Seppo Mäenpää säkerhetskoordinator tfn (06) > offentliga tjänster > säkerhetsarbete 5 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

6 Erilaisia asuntoja Olika bostäder erilaisiin elämänvaiheisiin VOASilla on Vaasassa yli 3000 asukasta. Useimmat VOASin taloista on rakennettu luvuilla, mutta asumistarpeiden muuttuessa asuntojen alkuperäiä tiloja ja ilmettä on muutettu tämän päivän tarpeita vastaavaksi. Asuntomessujen tulo Vaasaan vaikuttaa Suvilahden alueen ilmeseen ja vetovoimaa. Tämä tuntuu myös VOASin Suviboxissa. VOASin Suviboxi on palvellut opiskelijoita tarjoamalla lähinnäsoluasuntoja. Oppilaitosten sijainnin painopisteen muutuessamyös meillä on tehty uudelleenarviointia. Ensivaiheessa osa asunnoista muutettiin perheille soveltuvaksi. Perheiden tarpeet ovat monasti erilaiset kuin yksinasuvilla ja palvelut ympäristöä myöten ovat Suvilahdessa kunnossa. - Pohjaratkaisuja muutettiin, pinnat uusittiin ja kalusteet suunniteltiin perheiden tarpeita ajatellen. Osasta asuntoja avautuu jopa merinäköala. - Kysynnän mukaan eletään, toiveita kuunnellaan ja oma tavoitteemme on asumisen monimuotoisuus. Katsotaan miten Suvilahden alue kehittyy lähivuosina, toteaa VOASin toimitusjohtaja Jorma Vehkaperä. Myös tilapäisen asunnon tarpeeseen VOAS - Vaasan opiskelija-asuntosäätiö huolehtii opiskelijoiden asumisesta yli 30 vuoden kokemuksella. - Opiskelijat löytävät meidät hyvin. Ja netti on nykyään se väylä, josta asunnot varataan. - Sensijaan monelle on uutta, että tietyissä kohteissa VOAS tarjoaa asuntoja myös muille kuin opiskelijoille. VOAS vuokra-asuntoja esim. yritysten käyttöön ja matkatyöläisille, joilla on tilapäinen asunnontarve. Myös rakentajat, remontoijat ja vaikkapa asuntonsa myyneet asunnonvaihtaja saavat nopeasti käyttöönsä tilapäisen asunnon meiltä. - Voisi kuvitella, että Suvilahden uusi tuleminen lisää kysyntää tässäkin mielessä, miettii Vehkaperä Enemmän vastinetta vuokralle VOAS-vuokrat ovat kohtuullisia ja kuukausivuokralla saa mu takin kuin pelkän asunnon. Vuokraan sisältyy netin käyttö 1 MB:n laajakaistayhteydellä (paitsi Sekahaku IV- V). Lisäksi monissa kohteissa on pesutupa ja sauna joko ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Helpoiten eri asumisvaihtoehdot löytyvät netistä www voas.fi, mutta toki palvelemme myös henkilökohtaisesti. för olika skeden i livet VOAS har mer än 3000 hyresgäster i Vasa. De flesta av byggnaderna i VOAS ägo är byggda på och 1990-talet, men allt eftersom boendestandarden förändrats har bostädernas ursprungliga utrymmen och utseende anpassats till dagens behov. Bostadsmässans ankomst till Vasa har en positiv inverkan på boendemiljön och dragningskraften i Sunnanvik. Det här märks även i VOAS Suviboxi. VOAS Suviboxi har hittills främst erbjudit boxbostäder för studerande. När tyngdpunkten för läroanstalternas läge i Vasa flyttade längre bort, så gjorde också vi en omvärdering. Första skedet var att vi byggde om en del av lägenheterna till familjebostäder. Familjer har ju oftast andra behov än singlar och vi märkte att det i Sunnanvik finns all service en familj kan tänkas behöva. - Planlösningar ändrades, ytor förnyades och utrustningen planerades med familjers behov i åtanke. En del av bostäderna har till och med havsutsikt. Vi reagerar på efterfrågan, lyssnar på önskemål och vår målsättning är att kunna erbjuda mångsidigt boende. Vi får se hur Sunnanvik området utvecklas under kommande år, konstaterar Jorma Vehkaperä, verkställande direktör för VOAS. Även bostäder för tillfälligt behov Stiftelsen Vasa Studiebostäder VOAS har över 30 års erfarenhet av att sörja för studerandes boende. - Studerande hittar lätt till oss. Nuförtiden mest via internet, där de flesta fyller i sin bostadsansökan. - Men däremot kan det komma som en nyhet för många att VOAS inte endast erbjuder bostäder till studerande. VOAS hyr också ut bostäder till exempelvis företag och resande arbetare, som tillfälligt har behov av en bostad. Även de som bygger, renoverar eller kanske har sålt sin egen bostad och därför har ett tillfälligt behov av hyresbostad, kan snabbt få tak över huvudet av oss. - Man kan tänka sig att även den nya boomen som Sunnanvik upplever kan öka efterfrågan på tillfälliga bostäder, funderar Vehkaperä. Mer än bara tak över huvudet VOAS har väldigt rimliga månadshyror och för hyran du betalar får du mer än bara bostaden till din användning. I hyran ingår även en fast internetförbindelse med kapacitet på 1 Mbps (med undantag för fastigheterna Sekahaku IV-V). Dessutom är tvättstugan och bastun i många fastigheter gratis att använda. Du kan läsa mer om olika boendealternativ på eller så kan du givetvis kontakta oss personligen. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/ Vaasan opiskelija-asuntosäätiö / Stiftelsen Vasa Studiebostäder, Olympiakatu 3 Q/ Olympiagatan 3 Q, Vaasa / Vasa Asuntotoimisto aukioloajat / Bostadsbyrån öppethållningstider: ma-ti / må-ti , ke-pe /ons-fre puh / tfn (06) ,

7 Vaasan vesitorni, uljas maamerkki Vaasan vesitorni syntyi arkkitehtikilpailun tuloksena vuonna 1915, jolloin katsotaan Vaasan vesihuollon alkaneen. Vaasan vesitorni on Suomen vanhin käytössä oleva torni. Nykyisin vesihuolto käsittää vedenhankinnan, puhdistuksen, jakelun ja viemäröinnin. Lisäksi myös jätevesien laadukkaan puhdistamisen ja palauttamisen luonnon kiertokulkuun sekä sadevesien (hulevesien) johtamisen ja käsittelyn. Toiminnan alussa oli vain torni, vesijohto ja vesiposti. Asuntoihin vesijohto tuotiin luvulla. Arvokas ja toimiva vanhus Vesitornin vesisäiliö on vain 550 kuutiometriä, joten sillä ei ole merkitystä vesihuollon toiminnan kannalta, koska nykyaikaiset vaatimukset täyttävän vesitornin tilavuus täytyisi olla noin kuutiometriä. Vaikka se on vesihuoltotoiminnan kehittyessä menettänyt alkuperäisen tarkoituksensa, on se arvokas rakennus ja hyvä maamerkki. Lisäksi tornia käytetään vedenjakelujärjestelmän ohjauksessa ja paineen tasaajana. Torni on kesäisin ollut matkailukäytössä näkötornina. Sisällä oleva kiipeilyseinä on satojen kiipeilijöiden suosima paikka. Tornin huipulla on antennijärjestelmiä, mittauslaitteita, hälytysjärjestelmiä ja tukiasema. Vesitornin lämmityskulut ovat noin euroa vuodessa. Torni kaipaa kunnostusta Tornin rakennustekninen kunnostaminen on erityisen kallista, kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Muun muassa jalkaosassa olevat 147 ikkunaa on korjattava rakennusperinteen edellyttämällä tavalla. Vaasa Vesi on hakenut eri lähteistä kunnostusavustuksia. Ei liene tarkoituksenmukaista, että vedenkuluttajat yksin kustantavat historiallisen rakennuksen kalliin entisöinnin ja saneerauksen. Toistaiseksi rahahanat eivät ole auenneet, vaikka tähän tarkoitukseen olevia momentteja löytyy eri puolilta. Ensiapuna on tehty tornin vesieristystöitä. Lisäksi, suurempaan korjaukseen avustuksia odotellessa, tornin kiviornamenttien saumat täytetään saumausmassalla ja yläosaan laitetaan suojaverkko. Teksti: Pertti Reinikainen, Vaasan Veden toimitusjohtaja Kuvat: Vaasan Veden kuva-arkisto Esimerkki arkkitehtikilpailun tuloksista Exempel på resultat från arkitekttävlingen Vattentornet i Vasa ett ståtligt landmärke Vattentornet i Vasa kom till genom en arkitekttävling år 1915, då vattenförsörjningen i Vasa anses ha börjat. Tornet är Finlands äldsta i bruk varande vattentorn. Vattenförsörjningen omfattar i dag vattenanskaffning, rening, distribution och avloppshantering. Utomordentlig avloppsvattenrening och -återföring i naturens kretslopp samt ledning och behandling av regnvatten (dagvatten) ingår också. När verksamheten startade fanns bara tornet, en vattenledning och en vattenpost. På 1920-talet byggdes vattenledningar till bostäder. Värdig och fungerande gamling Vattentornets vattenreservoar rymmer endast 550 m3, så med tanke på vattenförsörjningen har tornet ingen betydelse, eftersom ett vattentorn som skall uppfylla dagens krav bör rymma ca m3. Trots att tornet har mist sitt ursprungliga syfte i och med att vattenförsörjningsverksamheten har utvecklats är det en ståtlig byggnad och ett bra landmärke. Dessutom används tornet för styrning av vattendistributionssystemet och som tryckutjämnare. Vattentornet har under somrarna fungerat som utsiktstorn för turister. Klätterväggen på insidan är en populär plats för hundratals klättrare. På tornets topp finns antennsystem, mätningsanordningar, larmsystem och en basstation. Vattentornets uppvärmningskostnader uppgår till cirka euro i året. Tornet i behov av renovering I synnerhet den byggnadstekniska renoveringen av tornet blir dyr, kostnadskalkylen är cirka 1,5 miljoner euro. Bland annat de 147 fönster som finns i sockeldelen bör repareras med respekt för byggnadstraditionen. Vasa Vatten har sökt renoveringsbidrag hos olika instanser. Orimligt vore ju om vattenförbrukarna ensamma skulle vara tvungna att stå för den historiska byggnadens dyra restaurerings- och saneringskostnader. Inga penningkranar har än så länge öppnats trots att budgetmoment för ett dylikt ändmål finns på många olika håll. Som en första åtgärd har vattenisoleringsarbeten utförts. Vidare, under tiden som vi väntar på bidrag för en större renovering, fylls fogarna i tornets stenornament med fogmassa och den övre delen förses med skyddsnät. Text: Pertti Reinikainen, Vasa Vattens verkställande direktör Bilder: Vasa Vattens bildarkiv Vesitorni tänä päivänä Vattentornet i dag 7 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

8 Hoitajaako nyt tarvitaan? Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan moniottelija. Työpaikkoja voivat olla päiväkodit, kotihoito, vammaisten, vanhusten, mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden asuntolat, päivätoimintakeskukset, hoito- ja kuntoutusyksiköt, yksityiset hoitokodit, terveyskeskusten ja keskussairaaloiden osastot. Sosiaali- ja terveysalan työ on työtä eri-ikäisten ihmisten kanssa ja heitä varten. Työ edellyttää päättäväisyyttä, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja uskallusta. Tällä hetkellä hoitohenkilökunnasta on suuri pula. Hyviä ja innostuneita ammattilaisia kaivataan työmarkkinoilla. Hoitajatarve on niin suuri, että maan korkeimmat päättäjät miettivät kuumeisesti ratkaisuja miten saada lisää työntekijöitä hoitoalalle. Viime keväänä Vaasan ammattiopistosta valmistunut lähihoitaja Pia Holm kirjoitti ylioppilaaksi Hän haki opiskelemaan lähihoitajaksi, sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi kahdesti, kunnes lähihoitajan opintopaikka tärppäsi syksyllä Vauhtia ja vaarallisia tilanteita - Opiskeluajasta muistan kaksi mahtavaa ja vauhdikasta vuotta, jolloin koko ajan sain tutustua uusiin asioihin. Työssäoppimista oli paljon, olin Hietalahden koulussa, vuodeosastolla, kotipalvelussa ja sairaalakoulussa. Sain tutustua erilaisiin lähihoitajan tehtäviin ja toimia itsenäisesti, Pia kertoo. Pia valitsi suunhoidon koulutusohjelman. Valintaan vaikutti mahdollisuus tehdä päivätyötä ja suunhoidon erityisyys. Työ tuntui vastuulliselta ja poikkesi muista yhdeksästä vaihtoehdosta. Todellinen työ alkaa Kesäkuussa Pia toimii hammashoitajan tehtävissä hammaslääkäri Katariina Hakolan vastaanotolla ja heinäkuussa työt jatkuvat Vaasan kaupungin hammashoitolassa. - Työ hammashoitolassa on monipuolista sisältäen vastaanoton järjestelyä, välineiden sterilointia, kiinteää yhteistyötä hammaslääkärin kanssa ja potilaiden ohjausta. Haasteellisimpina koen potilaat, jotka ovat peloissaan tai joiden äidinkieli ei ole suomi, Pia toteaa. Pia Holmin haaveena on joskus tulevaisuudessa suuhygienistin ammattikorkeakoulututkinto. Kiirettä opiskelemaan ei ole, tällä hetkellä hammashoitajan työ tuntuu todella mieluisalta. Mukavaa on myös päästä ansaitsemaan ihan omaa rahaa jo kahden opiskeluvuoden jälkeen. Syksyn 2007 yhteishaussa ylioppilailla on mahdollisuus hakea opiskelemaan lähihoitajaksi Vaasan ammattiopistoon, lisätietoja Teksti: Christina Palmberg ja Eija Peltola, Vaasan ammattiopisto Kuva: Mirja Tuomivirta Text: Christina Palmberg och Eija Peltola, Vasa yrkesinstitut Bild: Mirja Tuomivirta Stort behov av vårdare? En närvårdare är en mångkampare inom social- och hälsovårdssektorn. Arbetsplatsen kan finnas på ett daghem, inom hemvården, boendeenheter för handikappade, åldringar, mental- eller missbruksklienter, dagcentra, vård- och rehabiliteringsenheter, privata vårdhem, avdelningar vid hälsocentraler och centralsjukhus. Inom social- och hälsovården arbetar man med och för människor i olika ålder. Arbetet förutsätter av arbetstagaren beslutsamhet, kreativitet, initiativtagande och driftighet. För tillfället är det stor brist på vårdpersonal. Bra och entusiastiska proffs behövs nu på arbetsmarknaden. Behovet av vårdare är så stort att landets högsta beslutsfattare funderar febrilt på hur man skall få mera arbetstagare till vårdsektorn. Närvårdare Pia Holm, som blev utexaminerad från Vasa yrkesinstitut i förra våren, skrev studenten Hon sökte om studieplats till närvårdare, sjukskötare eller hälsovårdare två gånger, tills hon hösten 2005 fick en närvårdarstudieplats. Fart och farliga situationer - Från studietiden har jag som minne två fantastiska och fartfyllda år, då jag hela tiden fick bekanta mig med nya saker. Inlärning i arbetet fanns det mycket av, jag var vid Sandvikens skola, bäddavdelningen, hemservicen och i sjukhusskolan. Jag fick bekanta mig med olika närvårdaruppgifter och arbeta självständigt, berättar Pia. Pia valde utbildningsprogrammet för munhälsovård. På valet inverkade möjligheten att arbeta dagtid och munvårdens specialområde. Arbetet kändes ansvarsfullt och avvek från de nio andra alternativen. Det verkliga arbetet börjar I juni fungerar Pia som tandskötare på tandläkare Katariina Hakolas mottagning och i juli fortsätter arbetet vid Vasa stads tandklinik. - Arbetet vid tandkliniken är mångsidigt, i det ingår iordnings ställandet av mottagningen, sterilisering av instrument, ett tätt samarbete med tandläkaren och att handleda patienterna. Den största utmaningen är patienter som är rädda eller patienter som inte har finska som modersmål, konstaterar Pia. Pia Holms dröm är att någon gång i framtiden avlägga en yrkeshögskoleexamen som munhygienist. Någon brådska att börja studera har hon inte, för tillfället känns tandskötararbetet verkligen bra. Det är också roligt att få tjäna egna pengar redan efter två studieår. I den gemensamma ansökningen hösten 2007 kan studenterna ansöka om studieplats till närvårdare vid Vasa yrkesinstitut, ytterligare uppgifter VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/2007 8

9 Viinimessut kutsuvat nautiskelemaan ja oppimaan Vaasan ammattiopisto järjestää kolmatta kertaa Vaasan viinimessut. Yhteistyökumppanina toimii Radisson SAS Royal Hotel Vaasa ja tapahtuma järjestetään ravintola Centralissa. Jokaisella täysi-ikäisellä on mahdollisuus päästä maistelemaan viinejä ja herkullista ruokaa messujen iltatilaisuudessa, jossa opitaan muun muassa viinien ja ruokalajien yhdistämistä. Vaasan viinimessut saivat alkunsa Vaasan ammattiopiston aloitteesta kaksi vuotta sitten, kun opetussuunnitelmaan kaivattiin innostavaa ja käytännönläheistä opetusmuotoa 3. vuosikurssin tarjoilijaopiskelijoille. Aiemmin messut järjestettiin Silveriassa. Tapahtuman laajenemisen myötä messut siirrettiin ravintola Centraliin. Viiniä, ruokaa ja tietoutta Tapahtuma on kaksiosainen ja viiniä on esillä noin kymmeneltä edustajalta. Päivällä useat Pohjanmaan ravintolayritysten edustajat maistelevat viinejä ja tutustuvat viiniesittelijöiden valikoimiin. Illalla on kello yleisötilaisuus, johon ruokapaketin ostamalla pääsee nauttimaan viinimaistiaisista ja italialaisesta ruuasta sekä yhdistelemään näitä oikein. Lisäksi ohjelmassa on viiniesittelijöiden lyhyitä esitelmiä viineistä ja Vaasan ammattiopiston tarjoilijaopiskelijoiden viinirata, jossa on mahdollista kokeilla taitavuuttaan muun muassa viiniaromien tuoksutestissä. Messut rakentuvat yhteistyöllä Viinimessujen suunnittelu, järjestäminen ja tarjoilu ovat suureksi osaksi 3. vuosikurssin tarjoilijaopiskelijoiden vastuulla. Heitä ohjaavat Vaasan ammattiopiston opettajat Asko Valtti ja Antero Mattsson. Ruoka suunnitellaan ja valmistetaan ravintola Centralin keittiössä, johon avustamaan saapuu 24 kokkiopiskelijaa. Markkinoinnista vastaa Radisson SAS Royal Hotel Vaasa. Jatkossa messut on tarkoitus järjestää joka syksy, vaikkakaan ei missään vaiheessa Helsingin kokoluokassa. Mattssonin mukaan turkulaiset ovat jo kopioineet Vaasan viinimessujen idean omaan käyttöönsä. Välkommen på vinmässa Iltatilaisuuden viini- ja ruokayhdistelmät: Viini & antipasto-paketti Runsas italialaistyyppinen antipastopöytä 6 kpl 4cl:n viinilipuketta Gourmet Italia-paketti Runsas italialaistyyppinen antipastopöytä Valinnainen pääruoka Karitsaa kolmella eri tavalla ja Primaverakasvikset Tai - Oliivikuorrutettua lohta, jättikatkarapufenkoli ravioli ja rapuvaahto Valinnainen jälkiruoka Suklaasalami, balsamicomansikoita ja sitruunaricotta- juustokakkua Tai - Keittiömestarin kevyen raikas suprise 6 kpl 4 cl:n viinilipuketta Lisäksi mahdollisuus ostaa lisäviinilipukkeita ravintolan baarista tai ennakkovarauksen yhteydessä. Viiniruokapaketit varattavissa Radisson SAS Royal Hotellin myyntipalvelusta: p. (06) tai osoitteesta Myynti ovelta klo 17:30 alkaen. Lisätietoa tapahtumasta: Kvällstillställningens vin- och matpaket: Vin & antipasto-paket Rikligt Italienskt antipastobord 6 st. 4 cl:s vinbiljett Gourmé Italia-paket Rikligt Italienskt antipastobord Valfri huvudrätt Lamm framställt på tre sätt, Primavera grönsaksblandning Eller - Lax gratinerad med oliver, ravioli med fänkål och jätteräkor, kräftskum Vasa yrkesinstitut arrangerar för tredje året i rad Vasa vinmässa. Samarbetspartner är Radisson SAS Royal Hotel Vaasa och evenemanget arrangeras på restaurang Central. Alla som nått myndig ålder erbjuds möjlighet att provsmaka på viner och god mat på mässans kvällstillställning, där man bl.a. får lära sig kombinera vin och maträtter. Vinmässan i Vasa fick sin början när Vasa yrkesinstitut tog initiativet till en vinmässa för två år sedan. Man sökte en entusiasmerande och praktiskt inriktad undervisningsform till läroplanen för tredje årets servitörstuderande. Mässan har tidigare arrangerats på Silveria, men i och med att evenemanget vuxit flyttades mässan till restaurang Central. Vin, mat och kunskap Evenemanget består av två delar och ungefär tio vinagenter är med. På dagen får representanter för restaurangföretag i Österbotten provsmaka viner och bekanta sig med vinutställarnas sortiment. På kvällen mellan och arrangeras en tillställning för allmänheten, där man genom att köpa ett s.k. vin- och matpaket kan provsmaka viner och italiensk mat och kombinera dessa. I programmet ingår också korta föredrag om viner och en vinbana som Vasa yrkesinstituts servitörstuderande lagt upp, där man kan testa sin skicklighet bland annat i fråga om vinaromer. Mässan bygger på samarbete Tredje årets servitörstuderande står för serveringen och en stor del av planeringen och organiseringen av vinmässan. Studerandena handleds av Asko Valtti och Antero Mattsson, lärare vid Vasa yrkesinstitut. Maten planeras och tillreds i restaurang Centrals kök, dit 24 kockstuderande kommer för att hjälpa till. För marknadsföringen svarar Radisson SAS Royal Hotel Vaasa. Meningen är att mässan i fortsättningen arrangeras varje höst, dock inte i samma omfattning som vinmässan i Helsingfors. Enligt Mattsson har åboborna redan kopierat Vasas idé för eget bruk. Teksti ja kuva/text och bild: Jenni Oksanen Valfri dessert Chokladsalami, balsamicomarinerade jordgubbar och citronricotta-ostkaka Eller - Köksmästarens lätta surprise 6 st. 4 cl:s vinbiljett Dessutom finns möjlighet att köpa ytterligare vinbiljetter i restaurangens bar eller i samband med förhandsreserveringen. Vin-matpaketet kan beställas från Radisson SAS Royal Hotels försäljningstjänst: tfn (06) eller på adressen A. Försäljning vid dörren fr.o.m. kl. 17:30. Tilläggsinformation om evenemanget: 9 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

10 viikko virsien Vietä parissa parissa Tule laulamaan Virsiviikolla 20-vuotinen virsikirja kannesta kanteen Satuleena Kojola Erkki Mendelin Hilkka Rönns Vaasan kirkko Su Klo virret 1 54 Satuleena Kojola, Heikki Loukola Ma Klo 9 13 virret Erkki Mendelin, Juhani Niemistö, Kaisa Harju Klo virret Kaisa Harju, lauluryhmä Puutarha Ti Klo 9 13 virret Usko Laitalainen, Jarmo Heiskanen, Risto Ylimäki Palosaaren kirkko Ti Klo virret Trio Carol, Irja ja Raimo Flykt Kaisa Harju, Mustasaaren ja Vaasan kirkkokuorot Ke Klo 9 13 virret Keijo Vättö, Irja ja Raimo Flykt Klo virret Noctifer, Keijo Vättö, Maria-ryhmä To Klo 9 13 virret Antti Mäki-Nisula, Hilkka Rönns Seppo Jussila, Irja ja Raimo Flykt Huutoniemen kirkko To Klo virret Huutoniemen kirkkokuoro, Herran helminauha Pe Klo 9 13 virret Klo virret Reko Tammi La Klo 9 13 virret Sari Kaataja Seurakunnan kanttorit Katariina Järvinen, Tuija Keltto, Leena Lohikoski-Ojala, Marja Pellinen ja Arto Ristolainen vuorottelevat esilaulajina ja säestäjinä. Lisäksi muutamat seurakuntalaiset toimivat esilaulajina parin tunnin jaksoissa. Virsilaulua tukevat myös kuorot. Virsiviikon avajaisjuhla Su klo 15 Vaasan kirkossa Emeritusprofessori, virsikirjakomitean jäsen Reijo Pajamo kertoo esimerkein virsikirjauudistuksen taustasta ja sisällöstä. Juhlassa myös kirkkoherra Krister Koskela, kanttorit. Kahvitarjoilu ennen juhlaa. Poikkea hetkeksi Kaikista virsistä lauletaan kaikki säkeistöt. Voit poiketa vain hetkeksi, kuunnella tai laulaa. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/

11 Pidetään kaupunkimme siistinä yhdessä Vaasan tekninen toimi käynnisti vuonna 2003 siivoustapahtuman Pidä Vaasa siistinä Poimi roska päivässä Valinta on meidän Olemme kaikki vastuussa ympäristömme siisteydestä. Jokainen meistä voi tehdä pienen teon - vaikkapa poimia roskan päivässä. Siten saadaan hämmästyttävän lyhyessä ajassa siistiä jälkeä, ja roskan poimiminen tuo hyvän mielen, kun tuloksen näkee heti. Mitä muuta hyvää voisimme saada aikaan? Vuosittain voisimme sijoittaa ne eurot, joilla maksetaan nykyään roskien siivoaminen, paljon järkevämmin. Voisimme istuttaa koristepensasta tai lehtipuuta tai kunnostaa kahdeksan leikkipuistoa EU-direktiivien vaatimalle tasolle. Uusi asfalttipinta koristaisi 8,5 kilometriä pyöräteitä, ja voisimme palkata 20 puutarha-alan ammattilaista puoleksi vuodeksi vihertöihin. Siisteys luo siisteyttä vappunakin Kiinnitimme erityistä huomiota siisteyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vapputorilla. Spray-tuotteiden myyntiä ei sallittu, eivätkä torikauppiaat saaneet jättää pakkausmateriaalia torille. Tavoitteemme oli, ettei patsaita ja muita julkisia rakennuksia tuhrita, ja ettei ihmisten tarvitse pelätä vaatteidensa likaantuvan. Onnistuimme tavoitteessamme hyvin. Kiitos siitä torikauppiaille, he suhtautuivat asiallisesti ohjeistukseemme. Torikauppiailta saamamme palaute oli positiivista. Nuoret edelläkävijöinä Keväällä kahdeksan peruskoulua ja kolme päiväkotia osallistui siivouskampanjaan ja keräsivät yhteensä yli 50 jätesäkillistä roskia ympäristöstään. Hyvää yhteistyötä tehdään myös Nuorisotalo Kultsan kanssa. Nuoret ovat saaneet elokuvalipun palkkioksi pussillisesta roskia, jotka on kerätty ulkoa. Viheraluesuunnittelija Leila Roinisen opastuksella nuoret ovat kaunistaneet Kultsan pihan. Kaupungin vanhat puiset kukka-astiat ovat nuorten käsissä saaneet uuden ilmeen. Siisteys kunniaan Etenkin nyt, kun asuntomessut lähestyvät, on aiheellista huomioida erityisesti yleinen siisteys ja viihtyvyys. Tartutaan yhdessä haasteeseen, joka liittää vaasalaiset Roskaliikkeen jäseniksi ja haastaa poimimaan vähintään yhden roskan päivässä. Pidetään paikat siistinä ja ympäristö viihtyisänä. Teksti: Eeva Hudd, asiakaspalvelusuunnittelija, Vaasan tekninen toimi Kuvat: Christer Björkstén ja Lea Kamila Låt oss hålla Vasa snyggt - tillsammans Tekniska sektorn i Vasa inledde år 2003 städevenemanget Håll Vasa snyggt Plocka ett skräp om dagen Valet är vårt Vi bär alla ansvar för att det är snyggt i vår omgivning. Var och en kan göra en liten sak t.ex. plocka ett skräp per dag. På det sättet får man inom en förvånansvärt kort tid ett snyggt resultat och då man plockat ett skräp blir man på gott humör eftersom det märks genast. Vad annat bra kan vi göra? Årligen kunde vi placera de euro, med vilka man nu betalar skräpstädningen, mycket klokare. Vi kunde plantera prydnadsbuskar eller lövträd eller iståndsätta åtta lekparker på den nivå som EU-direktiven förutsätter. Ny asfaltbeläggning kunde anläggas på 8,5 kilometer cykelväg och vi kunde anställa 20 yrkesmänniskor inom trädgårdsbranschen för grönområdesarbeten under ett halvårs tid. Snyggt också på första maj Vi fäste speciell uppmärksamhet på snyggheten, säkerheten och trivseln på första maj-torget. Försäljning av sprayprodukter tilläts inte och torgförsäljarna fick inte lämna sitt förpackningsmaterial på torget. Vårt mål var att statyer och andra offentliga byggnader inte klottras ned och att människor inte behöver vara rädda för att deras kläder skall bli smutsiga. Vi lyckades bra i vårt mål. Ett tack för det till torgförsäljarna som tog våra instruktioner sakligt. Den respons som vi fick av torgförsäljarna var positiv. Unga som föregångare På våren deltog åtta grundskolor och tre daghem i städkampanjen och de samlade sammanlagt över 50 avfallssäckar med skräp från sin omgivning. Vi har också ett bra samarbete med ungdomarnas kulturhus Kultsa. Ungdomarna har fått en biobiljett som belöning för en påse skräp som de har samlat ihop utomhus. Under grönområdesplanerare Leila Roininens handledning har ungdomarna fått försköna Kultsas gård. Stadens gamla blomlådor av trä har fått ett nytt utseende i ungdomarnas händer. Viktigt att hålla snyggt Speciellt nu då bostadsmässan närmar sig är det skäl att fästa uppmärksamhet på den allmänna snyggheten och trivseln. Låt oss tillsammans anta en utmaning som ansluter Vasaborna till medlemmar i Skräprörelsen och som uppmanar alla att plocka minst ett skräp om dagen. Låt oss hålla snyggt och trivsamt omkring oss. Text: Eeva Hudd, kundserviceplanerare, Vasa stads tekniska sektor Bilder: Christer Björkstén och Lea Kamila Vaasan tori vappuna 2006 klo 20:00 Vasa torg på första maj 2006 kl. 20:00 Vaasan tori vappuna 2007 klo 20:00 Vasa torg på första maj 2007 kl. 20:00 11 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

12 Tapahtumat events.vaasa.fi > puffit Vaasan kaupungin matkailutoimisto Raastuvankatu 30 (PL 3) Vaasa Puh (06) Fax (06) Evenemang events.vaasa.fi > puffit Vasa stads turistbyrå Rådhusgatan 30 (PB 3) Vasa Tfn (06) Fax ( AJANKOHTAISTA KAUPUNGILTA AKTUELLT FRÅN STADEN Tapahtumakalentereista hyötyä monelle Vaasassa on paljon mielenkiintoisia näyttelyitä, esityksiä, luentoja sekä muita tapahtumia. Tämän vuoksi olisikin hyvä, että tapahtumia etsivät ja niitä tarjoavat kohtaisivat mahdollisimman sujuvasti. Tapahtumanälkäisen kannattaa aloittaa tapahtumien kartoittaminen Vaasan kaupungin internetsivuilta. Etusivullemme päivitetään tasaisin väliajoin vinkkejä erilaisista ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista. Etusivullamme on myös tapahtumia-linkki, joka johtaa events.vaasa.fi -sivustolle. Tältä sivustolta voi hakea tapahtumia päivämäärien, tapahtumaluokan tai vapaan tekstihaun avulla. Tapahtumia voi kysellä myös matkailutoimistosta. Tapahtumatietoja löytyy lisäksi - sivustolta, jossa puffit-osiossa on vaasalaisten omia uutisia ja tiedotteita. Monenlaisista tapahtumista saa tietoa myös paikallisista lehdistä ja radioista. Tapahtumien ilmoittaminen Tapahtumien järjestäjien kannattaa rekisteröityä events.vaasa.fi -sivustolla, jolloin omia tapahtumia pääsee hallinnoimaan ja ilmoittamaan. Suurempien ja valtakunnallisten tapahtumien järjestäjien olisi hyvä ottaa yhteyttä kaupungin tiedotukseen, jotta tapahtuma saadaan myös kaupungin internetsivuille. Pienempiä tapahtumia voi ilmoittaa vaasalaisia.info -sivuston puffeissa, jonne voi lisätä tekstin lisäksi kuvia. Tokikaan ei kannata unohtaa paikallisia tiedotusvälineitä, joista moniin voi tapahtumista ilmoittaa internetin kautta maksutta. Evenemangskalendrarna är till stor nytta I Vasa arrangeras många intressanta utställningar, föreställningar, föreläsningar och andra evenemang. Därför skulle det vara bra om de som söker och de som arrangerar evenemang på ett smidigt sätt kunde hitta varandra. För ivriga evenemangsbesökare lönar det sig att börja utforska utbudet av evenemang på Vasa stads internetsidor. På stadens förstasida uppdateras regelbundet tips om aktuella händelser och olika evenemang. På förstasidan finns också länken Evenemang som leder till webbplatsen events.vaasa.fi. Där kan man söka evenemang efter datum, evenemangskategori eller med fritextsökning. Du kan också besöka turistbyrån. Information om evenemang finns också på webbplatsen där du under Puffit hittar vasabornas egna nyheter och meddelanden. Dessutom informerar de lokala tidningarna och radiostationerna om olika typer av evenemang. Det lönar sig för evenemangsarrangörer att registrera sig på webbplatsen events.vaasa.fi, eftersom det ger möjlighet att administrera och göra reklam för de egna evenemangen. Större och riksomfattande evenemangs arrangörer kan ta kontakt med stadens informationsavdelning så att evenemangen också publiceras på stadens internetsidor. Om mindre evenemang kan man även annonsera på webbplatsen vaasalaisia.info under puffarna dit man förutom text även kan sätta in bilder. Men vi skall inte heller glömma de lokala massmedierna, eftersom man till många av dem kan gratis meddela om evenemang via internet. Teksti/Text: Jenni Oksanen VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/

13 Seinäkalenteri vaasalaisilla ilmakuvilla Vaasan kaupungin Painatuskeskus on tehnyt jo yli kymmenen vuoden ajan omaa seinäkalenteria. Kalenteri on tarkoitettu lähinnä kaupungin sisäiseen käyttöön. Kalenterin herättämän kiinnostuksen takia sitä on kuitenkin alettu myymään muillekin kuin kaupungin hallintokunnille. Menneinä vuosina seinäkalenterin teemoina ovat olleet aina Vaasaan liittyvät aiheet. Toisinaan kuvina on ollut akvarelleja tai piirroksia vaasalaisista rakennuksista. Kahtena viime vuonna kuvituksena ovat olleet Pohjanmaan museolta saadut historialliset kuvat Vaasasta. Vuoden 2008 kalenteria koristavat suurimmaksi osaksi Jaakko J. Salon ottamat ilmakuvat. Kuvat on otettu pelastushelikopteri Petellä tehtyjen harjoitus- ja koulutuslentojen yhteydessä. Vaikka kuvauskohteet ovat monelle tuttuja, on ympäristöstä pyritty löytämään uusia kuvakulmia ja näkymiä, joista moni vaasalainen pystyy etsimään vaikkapa omia juuriaan. Kuvia on myös saaristostamme, joka on osa UNESCON maailmanluonnonperintökohdetta. Kalenteriin pyritään saamaan tietoja tulevista tapahtumista. Vuoden 2008 kalenteriin on tulossa esimerkiksi Rockperryn ja Taiteiden yön ajankohdat. Kalenteri menee painoon syyskuun lopulla ja se on yleisölle myynnissä ainakin Kansalaisinfossa ja matkailutoimistossa loka-marraskuun vaihteesta alkaen. Väggkalender med flygbilder från Vasa Vasa stads tryckericentral har redan i över tio års tid tillverkat en egen väggkalender. Kalendern är närmast avsedd för stadens interna bruk. Eftersom kalendern har väckt stort intresse har man ändå börjat sälja den till andra än stadens förvaltningar. Under de gångna åren har väggkalenderns tema alltid anslutit sig till Vasa. Ibland har bilderna varit akvareller eller teckningar av byggnader i Vasa. Under de två senaste åren har kalendern prytts av historiska bilder från Vasa, vilka erhållits från Österbottens museum. Kalendern för år 2008 kommer till största delen att bestå av flygbilder tagna av Jaakko J. Salo. Bilderna har tagits i samband med övnings- och skolningsflygningar med räddningshelikoptern Pete. Fastän fotograferingsobjekten är bekanta för många, har man försökt hitta nya bildvinklar och vyer, i vilka mången Vasabo känner igen sina egna rötter. Det finns också bilder från vår skärgård, som är en del av UNESCOs världsarvsobjekt. Man försöker också få med uppgifter om kommande evenemang i kalendern. I kalendern för år 2008 kommer till exempel tidpunkterna för Rockperry och Konstens natt att nämnas. Kalendern går i tryck i slutet av september och den finns till salu för allmänheten åtminstone vid medborgarinfon och turistbyrån från månadsskiftet oktober-november. Teksti/Text: Jenni Oksanen Kuva/Bild: Jaakko J. Salo 13 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

14 Kirpputorit Fida lähetystori Teräksenkuja (Hovioikeudenpuistikko 19) p. (06) Huonekalukirppis T:MI Charles Lindholm Meijerikatu 7, p. (06) Jupiter-Säätiö Meijerinkatu 2-4, p. (06) Kalle & Emma Varastokatu 6, p T. Kuusela Myllykatu 7, p. (06) Oma-Tori Liisanlehdontie 2, p. (06) Monitori (SPR) Meijerinkatu 9, p. (06) Mylly-Kirppis Varastokatu 5, p. (06) Pelastusarmeijan Kirppis Klemetinkatu 14, p. (06) Wanha Makasiini & Army Shop Pitkänlahdenkatu p. (06) Yhteiskristillinen lähetyskeskus Rauhankatu 20 p. (06) Kirpputoreilta käyttötavaraa ekologisesti Aina joskus elämässä täytyy tehdä pienempiä tai suurempia hankintoja. Ympäristön ja kukkaron takia kannattaa miettiä, voisiko tavaran mahdollisesti hankkia käytettynä. Toisen romu voi olla joskus toiselle aarre. Vastavuoroisesti muuton tai elämäntilanteen muutoksen yhteydessä vanhat tavarat on kätevä myydä tai lahjoittaa eteenpäin toisten iloksi. Vaasassa toimii useita kirpputoreja, joilta voi löytää laadukasta jopa uudenveroista tavaraa ja vaatetta. Jokaisella kirpputorilla on oma persoonallinen tyylinsä ja tunnelmansa, niin myös vaasalaisilla Jupiter-myymälällä ja Oma-Torilla. Kierrätysmyymälä satsaa laatuun Meijerikadulla sijaitseva Jupiter-myymälä ei ole tavallinen kirpputori. Jupiter-säätiö valmentaa pitkäaikaistyöttömiä takaisin työelämään ja auttaa ammatinvaihdossa palvelu- tai myyntialalle. Työvalmennukseen tullaan usein työvoimatoimiston kautta. Jupiter-myymälä pyrkii viihtyisään ympäristöön ja siisteihin, hyväkuntoisiin ja ehjiin tuotteisiin. Sähkölaitteet huolletaan sekä kunnostetaan ja niillä on 3 kuukauden takuu. Sohvat ja sängyt puhdistetaan ennen myyntiä. Tuotteiden menekki onkin myymäläpäällikkö Juha Koiviston mukaan hyvä. Myös myymälään tarjottavan tavaran määrä ylittää vastaanottoresurssit. Tuotteiden kierto on niin nopeaa, että mieleinen esine kannattaa varata tai ostaa heti sen löydyttyä. - Eniten myymälässä myydään huonekaluja ja televisioita. Suurimmat asiakasryhmät ovat opiskelijat ja mökkiläiset. Koko kodin tai mökin sisustus saadaan edullisesti samasta paikasta, Koivisto kertoo. Myös lastenvaatteet ovat aina haluttua ja myytyä tavaraa, sillä niiden lyhyen käyttöajan takia ne ovat usein uudenveroisia. Myynnissä on lisäksi säätiön omatuotantona uusiotuotteita, joista muun muassa pääkallokuvioidut patalaput ovat olleet kesän hittituote. Myymälän vieressä on Rakstor, josta voi hankkia kierrätettyä rakennusmateriaalia, tiiliä ja tapetteja. Rakstorille voi tarjota rakennusmateriaalia ja vieressä olevalle Ekocenterille sähkölaitteita. Jupiter-myymälässä on myös oma pakettiauto, jolla suuremmat hankinnat voi saada suoraan kotiin. Oma-Tori Vaasan ensimmäinen itsepalvelukirpputori Vanhassa Vaasassa vuodesta 1997 toiminut Oma-Tori on Pekka ja Marketta Toivosen monipuolinen, noin 300 myyjän kirpputori. Kirpputori on yrittäjien mukaan Liisanlehdon teollisuusalueen ensimmäisiä yrityksiä. Torilta voi vuokrata pöydän ja jättää tuotteensa myyntiin. Tavaraa on joka lähtöön. Huonekaluista työkaluihin, koneista pyöriin ja tauluista askartelutarvikkeisiin. Osa tuotteista on uusia ja niitä myyvät kirpputorilta tilaa vuokranneet yrittäjät. Pekka Toivosen mukaan varsinkin lasten vaatteet ja lelut ovat suosittuja. Myös astioita etsitään usein astiastoihin särkyneiden tilalle tai varalle. - Muuton yhteydessä ylimääräinen tavara on hyvä myydä. Lapsiperheissä vanhat vaatteet ja lelut voi vaihtaa sopivampiin kätevästi kirpputorilla, Toivonen neuvoo. Oma-Torille saa tuoda myyntiin melkeinpä mitä vaan. Ainoastaan lääkkeet, aseet, elintarvikkeet ja kultaesineet ovat kiellettyjä. Tavaraa on niin paljon, että Oma-Torilla vierähtäisi helposti koko päivä. Penkomiseen kannattaakin siis varata aikaa. Teksti ja kuvat: Jenni Oksanen VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/

15 Bruksvaror ekologiskt från loppis Alltid emellanåt är man tvungen att göra mindre eller större anskaffningar. Med tanke på miljön och plånboken lönar det sig att fundera om varan eventuellt kunde köpas begagnad. Det som någon anser vara skrot kan för någon annan vara ett fynd. På samma sätt är det behändigt att i samband med en flyttning eller förändrade levnadsförhållanden sälja eller skänka bort gamla saker som någon annan kan ha glädje av. I Vasa finns ett flertal loppmarknader, där man kan hitta bra t.o.m. nästan nya saker och kläder. Varje loppmarknad har sin egen personliga stil och atmosfär, så också Jupiter-butiken och Oma-Tori i Vasa. Återanvändningsbutiken satsar på kvalitet Jupiter-butiken på Mejerigatan är ingen vanlig loppmarknad. Jupiter-stiftelsen preparerar långtidsarbetslösa för att återgå till arbetslivet och hjälper till i byte av yrke inom service- och försäljningsbranschen. Till arbetsträningen kommer man ofta via arbetskraftsbyrån. Jupiter-butiken har som mål en trivsam miljö och rena, hela produkter som är i bra skick. Elapparaterna servas och iståndsätts och de har en 3 månaders garanti. Soffor och sängar rengörs innan de säljs. Produkterna har en bra åtgång enligt butikschef Juha Koivisto. Även den mängd varor som bjuds ut till butiken är större än mottagningsresurserna. Produkterna cirkulerar så snabbt att om man hittar ett föremål som man gillar lönar det sig att reservera eller köpa det genast. - I butiken säljs det mest möbler och teveapparater. De största kundgrupperna är studerande och stugägare. Man får hela hemmets eller stugans inredning förmånligt från samma ställe, berättar Koivisto. Också barnkläder är efterfrågade och säljer bra, eftersom de ofta är så gott som nya på grund av den korta användningstiden. Till salu finns också av stiftelsen självproducerade återvinningsprodukter, av vilka bland annat pannlappar med dödsskallemönster har varit sommarens succéprodukt. Oma-Tori Vasas första självbetjäningsloppis Oma-Tori i Gamla Vasa som har fungerat sedan år 1997, är Pekka och Marketta Toivonens mångsidiga loppmarknad med cirka 300 försäljningsplatser. Loppmarknaden är enligt företagarna ett av de första företagen på Liselunds industriområde. På loppmarknaden kan man hyra ett bord och lämna sina produkter till försäljning. Det finns varor för alla möjliga ändamål, från möbler till verktyg, från maskiner till cyklar och från tavlor till hobbytillbehör. En del av produkterna är nya och säljs av företagare som har hyrt utrymmet på loppmarknaden. Enligt Pekka Toivonen är barnkläder och leksaker speciellt populära. Kärl söker man ofta för att ersätta sådana som gått sönder eller för att ha i reserv. - I samband med en flyttning är det bra att sälja saker som man inte längre behöver. Barnfamiljer kan behändigt byta ut gamla kläder och leksaker till mera lämpliga på lopptorg, ger Toivonen som råd. Till Oma-Tori får man komma med nästan vad som helst för försäljning. Endast mediciner, vapen, livsmedel och guldföremål är förbjudna. Det finns så mycket varor att man lätt skulle kunna tillbringa en hel dag på Oma- Tori. Därför lönar det sig att ta god tid på sig för att fara dit och fynda. Text och bild: Jenni Oksanen Loppmarknader Fida lähetystori Teräsgränden (Hovrättsesplanaden 19) tfn (06) Möbelloppis firmanamn Charles Lindholm Mejerigatan 7, tfn (06) Jupiter-Stiftelsen Mejerigatan 2-4, tfn (06) Kalle & Emma Magasingatan 6, tfn T. Kuusela Kvarngatan 7, tfn (06) Oma-Tori Liselundsvägen 2, tfn (06) Monitori (SPR) Mejerigatan 9, tfn (06) Mylly-Kirppis Magasingatan 5, tfn (06) Frälsningsarmens lopptorg Klemetsögatan 14, tfn (06) Wanha Makasiini & Army Shop Långviksgatan 49-51, tfn (06) Yhteiskristillinen lähetyskeskus Fredsgatan 20, tfn (06) Bredvid butiken finns Rakstor, därifrån man kan köpa begagnat byggnadsmaterial, tegel och tapet. Till Rakstor kan man erbjuda byggnadsmaterial och till bredvidliggande Ekocenter elapparater. Jupiter-butiken har också en egen paketbil, med vilken större anskaffningar kan köras direkt hem. 15 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

16 VAASAN KAUPUNGINTEATTERIN SYYSUUTUUDET 2007 KUKKAKAUPASTA MYSTISESTÄ MYSTISESTÄ Petri Poikolainen (vas.), Karoliina Kudjoi, Juha Lagström. Kuva Virpi Laakso. Pieni kauhukauppa avaa syksyn Syksyn avauksena Vaasan kaupunginteatteriin valmistuu amerikkalainen musikaali, Alan Menkenin - Howard Ashmanin PIENI KAUHUKAUPPA. Musikaalin ohjaa Georg Malvius Ruotsista ja lavastaa ja puvustaa Ellen Cairns Englannista. Koreografian suunnittelee Igor Barberic Kroatiasta. Viisimiehistä orkesteria johtaa Martti Tiainen. Musikaalin ensi-ilta on 22. syyskuuta 2007 suurella näyttämöllä. RÖLLIEN JA KEIJUJEN METSÄÄN Musikaalin tapahtumat sijoittuvat pieneen syrjäkaupungin kukkakauppaan. Kaupassa työskentelee kömpelö nuorimies Seymour, joka on salaa ihastunut viehättävään työtoveriinsa Audreyhin. Kaupan omistaja herra Mushnik pitää ujoa ja saamatonta Seymouria tomppelina ja aikoo antaa hänelle potkut. Tilanne muuttuu, kun Seymour kertoo johtajalle kasvattaneensa omituista kukkaa, joka voisi pelastaa konkurssin partaalla olevan kukkakaupan. Kun Seymour tuo kukkansa liikkeeseen, kaikki ihastuvat siihen. Asiakkaita alkaa virrata kauppaan ihmettelemään outoa kasvia, myynti kasvaa ja kukkakauppa alkaa tuottaa sievoisia voittoja. Vähitellen käy kuitenkin ilmi selkäpiitä karmiva seikka: mystinen viherkasvi tuo menestystä niin rahassa kuin rakkaudessa mutta se vaatii hintansa. Seymourin on hankittava tuolle ahmatille sille ravintoa joka yö. Mitä enemmän kasvi syö, sitä suuremmaksi se kasvaa ja sen lonkerot tunkeutuvat kaikkialle Humoristista ja lennokasta tarinaa siivittävät Alan Menkenin upea musiikki ja vauhdikkaat tanssinumerot. Musikaalin päärooleja esittävät Petri Poikolainen (vier.), Karoliina Kudjoi, Sören Lillkung (vier.) ja Juha Lagström. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/ Donn Teatterikahvila Kulmaan yhden naisen näytelmä kertoo ilkikurisesti ja hi Näytelmän esittää näyt käyttää esityksensä ty Hilpeä huumori ja ko sekoittuvat Hannan makuelämykseksi, j kertojamestarin Dar Franca Ramen ki resepti. Donnan ta ravintolassa kahv Esityksen on ohja Ensi-ilta on 26.9 Juha L

17 a! valmistuu syyskuussa DONNA! Näytelmä lpeästi naisen elämästä. telijä Hanna Julin, joka ylilajina klovneriaa. skettavat elämänkäänteet keittiössä väkeväksi ota siivittää italialaisen io Fon ja hänen vaimonsa irjoittama hullunhauska rinaa voi seurata Kulmaia ja virvokkeita si len. annut Markus Packalén hauskuuttaa teatterikahvilassa Hanna Julin. Kuva Virpi Laakso Muista myös nämä! Anthony Neilson: VALEHTELEVAT POLIISIT Ohjaus ja lavastus Markus Packalén Puvut Paula Mikkilä Uusintaensi-ilta Suuri näyttämö Romeo. Kevään riemukas suosikki palaa näyttämölle. Hersyvä ja kirpeä komedia kahdesta valkoisiin valheisiin sotkeutuvasta poliisista, joiden kommelluksista kehkeytyy huikea sattumusten ja yllätysten soppa. Rooleissa Ilkka Aro, Allu Tuppurainen, Lis Laviola, Hannes Lukinmaa, Miika Korkiakoski (vier.), Piia Mannisenmäki ja Usva Kärnä. Ilkka Aro. Kuva Jyrki Tervo. Uudistunut Rölli valloittaa Allu Tuppuraisen luoma rakastettu koko kansan satuhahmo Rölli astuu uudistuneena teatterin lavalle marraskuussa Tuppuraisen kirjoittamassa ja ohjaamassa näytelmässä PELASTAKAA RÖLLIMETSÄ. Uudessa versiossa Rölli-hahmoa esittää näyttelijä Juha Lagström. Näytelmän ohjaa Allu Tuppurainen ja lavastaa ja puvustaa Juhani Parviainen. Ensiilta on suurella näyttämöllä. Tarina vie katsojat jännittävään seikkailuun. Tehtaanjohtaja Kaino Seesteinen lähtee sihteerinsä Sointu Lerkkasen kanssa tutkimaan kummallista metsää aikeenaan ostaa se. Yllättäen he törmäävät siellä pelottaviin tapahtumiin, monenlaisiin satuolentoihin, rölleihin, salaperäisiin Humpuukeihin ja heidän vaaralliseen johtajaansa. Tapahtumien seurauksena koko Röllimetsä on vaarassa tuhoutua ja taistelun keskipisteeseen ajautuvat myös Rölli ja hänen ystävänsä Maahiskeiju. Näytelmässä soivat Allu Tuppuraisen säveltämät mukaansatempaavat laulut. Musiikin sovittaa Christer Rönnholm, joka myös johtaa esityksen kolmihenkistä orkesteria. Juha Lagströmin lisäksi rooleissa nähdään Usva Kärnä, Ilkka Aro, Risto Saarela, Karoliina Kudjoi, Piia Mannisenmäki sekä avustajia. agström, Usva Kärnä. Kuva Virpi Laakso 17 Ari-Pekka Lahti: SYDÄNMAA Ohjaus Juha Luukkonen Lavastus ja puvut Liisa Ikonen Uusintaensi-ilta Pieni näyttämö Julia Koskettava, karhean humoristinen pohjalainen sukukronikka kuvaa neljän sukupolven vaiheita kansalaissodasta nykypäivään. Rooleissa Juha Lagström, Hanna Julin, Sakari Tuominen, Marja Myllylä, Risto Saarela, Antti Korhonen, Lasse Hjelt, Karoliina Kudjoi ja Sam Wikman. Pientuotantoja yhteistyönä Jean Cocteau: IHMISÄÄNI Ohjaus Alexey Vasilchenko Esittää Usva Kärnä Vaasan kaupunginteatterin ja Kuntsin modernin taiteen museon yhteistyö. Ensi-ilta Kuntsin modernin taiteen museossa. Samuel Beckett: KRAPPIN VIIMEINEN ÄÄNINAUHA Esittää Ilkka Aro Vaasan kaupunginteatterin ja Ylioppilasteatteri Rampin yhteistyö. Ensi-ilta Rampin Ego-salissa. Karoliina Kudjoi (vas.), Marja Myllylä. Kuva Jyrki Tervo. Vaasan kaupunginteatteri Pitkäkatu VAASA Lipunmyynti (06) Studio Ticket (1 euro/min + pvm) VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

18 Kielin ja Vaasan pitkä ystävyys Vaasan ja Saksassa sijaitsevan Kielin kaupungin ystävyys sinetöitiin vuonna 1967 ja se viettää 40 -juhlavuottaan kuluvana vuonna. Ystävyyssuhteen syntymiselle kaupunkien välillä loi perustan Kielin kaupungin monipuoliset suhteet Pohjois-Euroopan maihin sekä pyrkimys laajentaa ystävyyskaupunkitoimintaa Skandinavian alueella ja Suomessa. Kiel on noin asukkaan kaupunki, jolle meri on hyvin läheinen elementti, meri tulee aivan kaupungin sydämeen. Schleswig-Holsteinin pääkaupunki kauniine rantoineen on perinteikäs satamakaupunki suurine matkustajalaivoineen, mutta erityisesti se on purjehtijoiden mekka. Kielin viikon regatta kerää vuosittain yli 5000 aktiivipurjehtijaa ympäri maailmaa Kielin lahdelle. Purjehdus kuuluu myös monen kieliläisen perheen vapaa-ajan viettoon ja lukuisat muualta tulevat parkkeeraavat purjeveneensä Kielin kaupungin edustalle koko kesäksi. Ystävyyskaupunkitoiminta alkoi Vaasa oli vuonna 1965 luonut ystävyyssuhteen silloisen Itä-Saksan puolella sijaitsevaan Schwerinin kaupunkiin. Saksan silloinen kaupunkiliitto ja Helsingissä toimineen Liittotasavallan Kauppaedustusto aloittivat yhteistyössä neuvottelut Vaasan kaupungin kanssa. Neuvottelujen tuloksena Kielin kaupunginvaltuuston juhlaistunnossa 10. syyskuuta 1967 allekirjoitettiin Vaasan ja Kielin kaupunkien virallisten edustajien toimesta ystävyyskaupunkitoimintaa koskeva asiakirja. Asiakirjassa tuodaan julki yhteinen tahto saattaa kaupunkien asukkaat, ennen kaikkea nuoriso, ystävyyden sävyttämään läheiseen kosketukseen ja siten edistää kansojen välistä rauhaa ja vapautta. Asiakirjan allekirjoittaminen tehtiin siinä vakaumuksessa, että kaupunkien asukkaat voivat menestyä vain sellaisessa maailmassa, jossa kansat kohtaavat toisensa keskinäisen kunnioituksen ja ymmärtämyksen hengessä. Jotta tämä päämäärä saavutettaisiin, osapuolet lupasivat pyrkiä ymmärtämään, kuuntelemaan ja auttamaan toisiaan. Ystävyystoiminta alkoikin vilkkaasti juuri nuorisoja kulttuurivaihdolla kaupunkien välillä. Huippuhetkiä ystävyystoiminnassa on vietetty vuonna 1975, jolloin syyskuun lopulla MS Ilmatar lähti Kielin satamasta kohti Vaasaa mukanaan 430 kieliläistä. Vastavuoroisesti vuonna 1978 tehtiin Vaasasta ystävyysmatka Kieliin 360 vaasalaisen voimin, mukana muun muassa laulukuoro Pohjan Miehet. Edellisen lisäksi ystävyystoimintaa on vuosien varrella pidetty yllä monin eri tavoin. Vilkas kulttuurinvaihto, ystävyyskoulutoiminta, opiskeluvierailut, virkamiesvaihto ja johtohenkilöiden säännölliset tapaamiset ovat kantaneet suhdetta myös taloudellisesti vaikeiden aikojen yli. Ystävyyden juhlavuosi Kielin viikko, tapahtuma joka tänä vuonna vietti 125 -juhlaansa, kerää vuosittain Kielin ystävyyskaupungit, Vaasa mukaan lukien, pohtimaan yhteisiä asioita ja EU:n myötä kehittämään ideoita yhteistyön laajentamiseksi Euroopan alueella. Vaasan ja Kielin ystävyyden 40 -vuotisjuhlaa vietettiin Kielin viikolla markkinoimalla Suomea ja Vaasaa suurkonsertilla markkinatapahtuman suurlavalla; Jeppo Ungdomsorkester, Doobop Allstars ja J.A.M. Erkki Mendelin juontamana toivat vaasalaisten tervehdyksen ystävyyskaupunkinsa kansalaisille. Ystävyystoiminnalle luodut periaatteet ohjaavat jatkossakin yhteistyön muotoja. Nuorison saattaminen yhteen koulujen välisen yhteistyön tiivistämisellä ja kulttuurinvaihdolla ovat edelleen niitä konkreettisia toimintoja, joilla kaupungit pitävät yllä ystävyyttä. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/

19 Lång vänskap mellan Kiel och Vasa Vänskapen mellan Vasa och tyska Kiel grundlades år 1967 och i år firas 40-årsjubileum. Tillkomsten av vänortsrelationen grundade sig på staden Kiels mångsidiga förbindelser med länder i Nordeuropa samt en strävan att utvidga vänortsverksamheten till Skandinavien och Finland. Kiel är en stad med cirka invånare för vilka havet är ett välbekant element, eftersom det sträcker sig ända in i stadens hjärta. Schleswig-Holsteins huvudstad med sina vackra stränder är en traditionell hamnstad där det finns stora passagerarfartyg, men speciellt är staden känd för att vara seglarnas mecka. Regattan under Kielveckan lockar årligen över 5000 aktiva seglare från hela världen till Kielbukten. Bland Kielborna är segling ett populärt fritidsintresse, men det är också många gästande segelbåtar som ankrar utanför Kiel för hela sommaren. Vänskapen etableras Vasa hade år 1965 inlett en vänskapsrelation med stadens Schwerin i det dåvarande Östtyskland. Dåtida tyska stadsförbundet och förbundsrepublikens handelsrepresentation som fungerade i Helsingfors inledde tillsammans förhandlingar med Vasa stad. Förhandlingarna resulterade i att ett dokument gällande vänortsverksamhet undertecknades av officiella representanter för de båda städerna vid Kiels stadsfullmäktiges jubileumssession den 10 september I dokumentet framförs en gemensam intention om att sammanföra de båda städernas invånare, framför allt ungdomar, i en nära vänskaplig relation i syfte att främja fred och frihet mellan folken. Dokumentet undertecknades med den övertygelsen att stadsborna kan ha det bra bara i en värld, där folken möts i en anda av ömsesidig respekt och förståelse. För att nå detta mål lovade parterna att försöka förstå, lyssna på och hjälpa varandra på ett bättre sätt. Vänortsverksamheten började livligt genom ungdoms- och kulturutbyte städerna emellan. En av verksamhetens höjdpunkter inföll i slutet av september år 1975, då MS Ilmatar med 430 Kielbor ombord lade ut från hamnen i Kiel med destination Vasa. År 1978 gjorde Vasaborna i sin tur en vänskapsresa till Kiel, i vilken 360 personer deltog, bl.a. sångkören Pohjan Miehet. Utöver dessa resor har verksamheten under åren varit mångskiftande. Ett livligt kulturellt utbyte, vänskolsverksamhet, studiebesök, tjänstemannautbyte och regelbundna träffar mellan personer i ledande ställning har burit upp relationen även genom ekonomiskt svåra tider. Vänortsjubileum Kielveckan, som i år firade 125-årsjubileum, samlar årligen staden Kiels vänorter, Vasa medräknad, för att dryfta gemensamma ärenden och, i och med EU, även för att utveckla idéer för ett utvidgat samarbete i Europa. Den 40-åriga vänskapen mellan Vasa och Kiel firades under Kielveckan genom marknadsföring av Finland och Vasa med en storkonsert på marknadsevenemangets stora scen; Jeppo Ungdomsorkester, Doobop Allstars och J.A.M framförde Vasabornas hälsning till vänortens invånare med Erkki Mendelin som programvärd. De etablerade principerna för vänortsverksamheten styr samarbetsformerna även i framtiden. Sammanförande av ungdomar genom ett allt tätare samarbete mellan skolorna samt kulturellt utbyte utgör fortsättningsvis de konkreta verksamhetsformerna för upprätthållandet av vänskapen mellan städerna. Teksti/Text: Anna-Maija Iitola Kuvat /Bilder: Jaakko J. Salo ja/och Anna-Maija Iitola 19 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2007

20 Det öppna universitetet är öppet för alla oberoende av grundutbildning. Som vuxenstuderande kan du bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Siktar du på en akademisk examen kan du faktiskt bli antagen på basen av dina öppna universitetsstudier. Här ger några vuxenstuderande sin historia om hur de har använt sig av öppna universitetet. Harry Backström Jaana Saari Jens Wallin Närmare information om Öppna universitetet och dess kursutbud finner du på hemsidan Öppna universitetet en möjlighet till akademisk examen Harry Backström, Pedersöre Jag är utbildad skogsbruksingenjör och har länge jobbat inom skogsindustrin. Jag var i behov av ledarskapskurser och gick för några år sedan en kurs i offentlig förvaltning vid Öppna universitetet till sist hade jag fått ihop ett helt biämne. Jag fortsatte med ett par ledarskapskurser inom ämnet utvecklingspsykologi och sedan gick det vidare av bara farten. I våras sökte jag in till Åbo Akademi i Vasa och fick en ordinarie studieplats. Våren 2008 räknar jag med att vara klar politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne och offentlig förvaltning och pedagogik som biämnen. Studierna har gått i en snabb takt, mycket tack vare Öppna universitetets tillmötesgående personal. De ser möjligheterna och har stor förståelse för att man är arbetande och lite äldre. Att studera är inspirerande och motiverande och det är både roligt och spännande när man sedan får börja tillämpa sina nya kunskaper. Jaana Saari, Kristinestad Jag jobbade tidigare som barnträdgårdslärare, men var borta från arbetslivet några år då jag fick barn och bestämde mig sedan för att börja studera. Inom det öppna universitetet avlade jag kurser för en pedagogie kandidatexamen. Jag fortsatte med en kurs i miljöfostran för lärare och fortsatte sedan med psykologi. Under årens lopp har jag avlagt en hel del kurser inom det öppna universitetet, bland annat flerspråkighetsdidaktik, utbildningsledarskap och arbetsplatspsykologi. Mina studier har lett till en magistersexamen. Som bäst avlägger jag hälsokunskap vid Öppna universitetet för att bli behörig att undervisa i ämnet. Jag rekommenderar varmt studier vid Öppna universitetet. Även om det ibland varit svårt att hitta tid till att sätta sig in i all tentlitteratur har det varit roligt att göra uppgifterna och jag har fått mycket ut av dem. För oss som arbetar och bor lite längre bort är det också ypperligt med föreläsningar på kvällar och helger. Positivt är också att jag nu fått chans att satsa på mig själv och att jag fått många nya vänner. Dessutom är det ju billigt att studera vid Öppna universitetet. Jens Wallin, Vasa Jag är utbildad klasslärare som har specialiserat mig till gymnastiklärare. Den främsta orsaken till att jag hittade till Öppna universitetet var att jag som lärare behövde ämnet hälsokunskap. Via Öppna universitetet har jag nu läst kurser i hälsokunskap upp till ämnesnivå. I mitt nuvarande jobb på Idrottsakademin har de studierna också gett stöd som fortbildning. För mig som är ute i arbetslivet har de extra studierna varit som en form av avkoppling och jag har gärna gått på föreläsningar på fredagskvällar och helger. Text: Christine Smedberg Kombikirjasto tulee! Kombibiblioteket på kommande! Vastaava kirjastovirkailija Arja Ojala ja projektivastaava Johanna Ekoluoma tutustuttavat vaasalaiset Suvilahden kombikirjastoon. Arja Ojala, biblioteksfunktionär, och Johanna Ekoluoma, projektansvarig, guidar besökarna i Sunnanviks kombibibliotek. Teksti/Text: Johanna Ekoluoma Kuva/Bild: Jenni Oksanen Suvilahden kirjasto muuttaa tulevan syksyn aikana uusiin tiloihin Suvilahden kouluun. Muutto merkitsee myös uuden lehden kääntämistä kaupunkimme maineikkaassa kirjastohistoriassa: kirjastosta tulee kombikirjasto. Tällä tarkoitetaan kirjastotoimen ja opetustoimen yhteistä kirjastoa, jonka toimintaa säätelevät yhteistyösopimukset. Tämä on jatkoa kirjaston ja koulun pitkäjänteiselle ja monipuoliselle yhteistyölle. Kombikirjasto tukee koululaisen kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Kombikirjasto on tämän päivän lähikirjasto, joka palvelee tasapuolisesti alueensa päiväkoteja, kouluja ja asukkaita. Tutut peruspalvelut säilyvät entisellään: monipuolinen aineistovalikoima, mahdollisuus päivälehtien lukemiseen ja tietokoneiden vapaaseen käyttämiseen. Kombikirjasto on myös alueensa yhteisöllisyyden rakentaja, joka tarjoaa tilan esimerkiksi kirjallisuusja runopiireille, taidenäyttelyille ja erilaisille teemapäiville. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän rajoja ylittävää yhteistyötä ja se juuri on kombikirjastomallin vahvuus. Kirjastonhoitajan ja opettajan ammattitaidot yhdistämällä tuetaan koululaisten tiedonhallintataitoja ja innostetaan lukuharrastuksen pariin. Parhaimmillaan kirjasto ja koulu tekevät moniammatillista yhteistyötä esiopetuksesta alkaen peruskoulun päättymiseen saakka. Kombikirjasto tarjoaa elinikäistä oppimista ja kaunokirjallisia elämyksiä kaikenikäisille. Tervetuloa syksyllä Suvilahden kirjaston uusiin tiloihin! Sunnanviks bibliotek flyttar på hösten till nya lokaler i skolan i Sunnanvik. I och med flyttningen vänds också ett nytt blad i stadens ärorika bibliotekshistoria: biblioteket blir ett kombibibliotek. Med det avses ett gemensamt bibliotek för utbildningsväsendet och biblioteksväsendet där verksamheten regleras av samarbetsavtal. Det är en fortsättning på ett mångsidigt och långsiktigt samarbete mellan biblioteket och skolan. Kombibiblioteket fungerar som stöd för eleverna i deras utveckling till medlemmar i det moderna informationssamhället. Kombibiblioteket motsvarar dagens närbibliotek och betjänar jämlikt områdets daghem, skolor och invånare. Bastjänsterna förblir oförändrade: mångsidigt materialurval, möjlighet att läsa dagstidningar och fri användning av dator. Kombibiblioteket skapar också samhörighet i området och erbjuder en plats exempelvis för litteratur- och diktcirklar, konstutställningar och olika temadagar. I dag liksom även i framtiden behövs alltmer gränsöverskridande samarbete, och det är just det som är kombibibliotekets styrka. Genom att kombinera bibliotekariens och lärarens yrkeskunnande stöds elevernas informationshanteringsfärdigheter och uppmuntras läsintresset bland dem. När det är som bäst utförs mångprofessionellt samarbete mellan skola och bibliotek med början från förskolan ända till avslutad grundskola. Kombibiblioteket erbjuder livslångt lärande och skönlitterära upplevelser för människor i alla åldrar. Välkommen till Sunnanviks biblioteks nya lokaler i höst! VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 3/

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2005 vp Kouluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Eduskunnan puhemiehelle Hyvällä ja kattavalla kouluterveydenhuollolla on todistetusti suuri merkitys lasten ja nuorten terveen

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Särkisalon pitäjäkyselyn tuloksia Resultat från Finby sockenenkät

Särkisalon pitäjäkyselyn tuloksia Resultat från Finby sockenenkät Särkisalon pitäjäkyselyn tuloksia Resultat från Finby sockenenkät ke Kylien Salo, FM Tanja Ahola SÄRKISALOLAISUUS / FINBY BYGEMENSKAP (vakituiset asukkaat / fast boende, 64 vast.) Asumisen kesto / boendetid

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 28 Loviisanlahden verkkokalastussäännöt Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken 27 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2002 vp Työajan vähentäminen iän perusteella Eduskunnan puhemiehelle Puron työryhmän valmisteleman yksityisalojen työeläkkeiden eläkeuudistuksen tärkein tavoite oli tehdä työeläkejärjestelmään

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Medborgardialog Ett gott liv var dag 2015-02-25 Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Allmänna frågor/yleiset kysymykset Kvinna/nainen 59 71,1 Man/mies 24 28,9 Total 83 100 100% (83/83) Ålder/Ikä

Lisätiedot

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co

Stone. Design dsign Vertti Kivi&Co Stone 2 Stone Design dsign Vertti Kivi&Co Olen suunnitellut yli sata toimistotilaa. Maisematilojen suunnittelussa on aina haasteena yhdistää tilan tehokas käyttö sekä keskittymistä vaativa suojaisa työpiste.

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 614/2013 vp Kotkaniemi-museon kulttuurihistoriallisen perinnön turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon Kotkaniemen tulevaisuus on uhattuna: opetus-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral Valmisteltu omistajanvaihdos - Ett planerat ägarskifte VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral timo. vauhkonen@krs.fi Dags för generationsskifte - förberedd

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot