Työ- ja elinkeinoministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinoministeriö"

Transkriptio

1 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy Projekti numero Työ- ja elinkeinoministeriö Teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämmityksessä

2 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 2 (59) TIIVISTELMÄ Tässä työssä on selvitetty Energiateollisuus ry:n ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuuksia kaukolämpöverkoissa. Taustalla on mm. huoli teollisuuden ja energiayhtiöiden yhteistyön hiipumisesta, sillä lähes 10 vuoteen olemassa olevia teollisuuslaitosten ylijäämälämpöjä ei ole liitetty kaukolämpöön. Selvityksen tuloksena on pyritty antamaan realistinen kuva teollisuuden ylijäämälämpöjen hyödyntämismahdollisuuksista. Samalla on selvitetty matalalämpöisen energian hyödyntämismahdollisuudet, sillä myös kaukolämpökohteissa osa uudisrakennuksista on ns. matalalämpörakennuksia ja toisaalta suurin osa teollisuuden ylijäämälämpövirroista on matalissa lämpötiloissa. Teollisuus pyrkii tehostamaan energian käyttöään parantamalla laitteiden ja prosessien ominaiskulutusta sekä hyödyntämällä sekundäärienergioita itse esim. lämmön talteenottoratkaisuin. Tästä huolimatta prosesseista vapautuu energiavirtoja, joita tuotantolaitokset eivät pysty tai ei ole taloudellisesti kannattavaa itse hyödyntää. Projektin yhteydessä on myös haastateltu energiayhtiöitä ja teollisuusyrityksiä, joilla on ollut entuudestaan energiayhteistyötä. Haastatteluin on selvitetty sopimuskäytäntöä sekä oleellisia sopimukseen ja niiden syntyyn liittyviä tekijöitä. Tarkoituksena on, että loppuraportti palvelee sekä teollisuus- että lämpöyrityksiä siten, että mahdolliset ylijäämälämpöön liittyvät kumppanuushankkeet jälleen yleistyisivät ja käyttämätön energiapotentiaali saadaan hyödynnettyä. Teollisuusyritysten ylijäämälämmön myynti parantaa niiden energian käytön tehokkuutta entisestään ja tuo myös lisätuloja. Energiayhtiöiden kannalta ylijäämälämmön käyttö lämmön tuotannossa vähentää polttoaineiden käyttöä ja syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

3 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 3 (59) ABSTRACT This report has been made on assignment from the Finnish Energy Industries and the Ministry of Employment and the Economy in Finland. The report is a study of possibilities for industrial waste heat utilization in district heating networks. A concern about fading co-operation between industry and energy producing companies is a primary motivation for this study. New agreements for waste heat utilization between industrial companies and district-heating companies have not been signed for almost a decade. The aim of this report is to give a realistic view of what the possibilities for utilization of industrial waste heat are. Low temperature waste heat has been studied as an alternative heat source for new construction because part of the new construction, connected to the existing district-heating networks, can utilize this heat. A major share of waste heat from the industries is low temperature. Energy efficiency in industrial facilities is generally enhanced by improvement in equipment- and process-specific consumption and secondary energy flows inhouse through energy recovery solutions. Regardless the effective use of energy in processes, waste heat is left over in industrial processes. This waste heat can not be utilized fully or it is not economically viable to use it. In this study a number of energy producing companies and industrial enterprises were interviewed concerning existing energy cooperation. The interviews establish contractual practice and essential factors which have led to cooperation in utilization of waste heat. The intention of this report is to serve both the industry and energy producing companies so that cooperation in use of waste heat would become more common and unused heat would be utilized fully. Sales of waste heat improves energy efficiency as well as generates income for the producer. For energy producing utilities use of waste heat decreases both fuel consumption in energy production and greenhouse gas emissions.

4 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 4 (59) ESIPUHE Tässä työssä on selvitetty Energiateollisuus ry:n ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuuksia kaukolämpöverkoissa. Selvityksen on tehnyt YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy ja siitä on vastannut hankejohtaja Eero Siitonen. Työhön ovat osallistuneet asiantuntijoina myös Mike Laukkanen, Janne Kala, Niklas Ståhl ja Simo Siitonen. Massa- ja paperiteollisuuden ylijäämälämpöjen arviointiin on osallistunut myös Pöyry Finland Oy. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Matti Nuutila (pj.) Energiateollisuus ry:stä, Hille Hyytiä Motiva Oy:sta, Mikko Onkalo Varkauden Aluelämpö Oy:sta, Kati Ruohomäki EK:sta ja Heikki Väisänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Helsingissä YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy Eero Siitonen Yhteystiedot PL12 (Panuntie 11) Helsinki Puh Fax

5 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 5 (59) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT...3 ESIPUHE YLIJÄÄMÄLÄMPÖ Ylijäämälämmön määritelmä Teollisuuden ylijäämälämmön lähteet Ylijäämälämmön talteenotto Ylijäämälämmön käyttö Edellytykset ylijäämälämmön käytölle kaukolämpöverkossa TEOLLISUUDEN ENERGIAN KÄYTTÖ Teollisuuden käyttämä energia Teollisuuden myymä ylijäämälämpö TEOLLISUUDEN YLIJÄÄMÄLÄMPÖMÄÄRÄT Elintarvikkeiden valmistus (10) Toimialaan kuuluvat tuotantolaitokset Energian käyttö Merkittävimmät energian käyttäjät Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (16) Toimialaan kuuluvat tuotantolaitokset Energian käyttö Merkittävimmät energian käyttäjät Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (17) Tuotantoyksiköt Nykyinen energiankulutus ja kaukolämmöntuotanto Ylijäämälämmön lähteet Lasketut tuotantoyksiköt ja niiden jako Tulokset Kokonaispotentiaali Esimerkkejä periaatekytkennöistä Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus (19) Toimialaan kuuluvat tuotantolaitokset Energian käyttö Merkittävimmät energian käyttäjät Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (20)... 38

6 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 6 (59) Toimialaan kuuluvat tuotantolaitokset Energian käyttö Merkittävimmät energian käyttäjät Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (23) Toimialaan kuuluvat tuotantolaitokset Energian käyttö Merkittävimmät energian käyttäjät Ylijäämälämpöpotentiaali Metallien jalostus (24) Toimialaan kuuluvat tuotantolaitokset Energian käyttö Merkittävimmät energian käyttäjät Ylijäämälämpöpotentiaali Yhteenveto ylijäämälämpöpotentiaalista Yhteenveto teollisuuden ylijäämälämpöpotentiaalista KOKEMUKSET NYKYISISTÄ YLIJÄÄMÄLÄMMÖN MYYNTISOPIMUKSISTA Selvityksen taustaa Yrityskohtaiset haastattelut Yhteenveto haastattelun tuloksista MATALALÄMPÖISEN YLIJÄÄMÄLÄMMÖN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa Kaukolämpöverkon paluujohdon käyttö ylijäämälämmön hyödyntämisessä Paluuveden lämmitys ylijäämälämmöllä Ylijäämälämmön lisälämmitys lämpöpumpulla Ylijäämälämmön hyödyntäminen erillisessä matalalämpöisessä aluelämpöverkossa Ylijäämälämmön kuluttajat Matalalämpötilaisen aluelämpöverkon käyttö ylijäämälämmön siirrossa Käyttöveden lämmitys matalalämpötilaisissa järjestelmissä Potentiaali KAUKOLÄMPÖVERKKO TEOLLISUUDEN LÄMPÖAKKUNA Taustaa Kokemuksia käytännön kohteista YHTEENVETO...57 LÄHDEVIITTEET...59

7 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 7 (59) 1 YLIJÄÄMÄLÄMPÖ 1.1 Ylijäämälämmön määritelmä Teollisuuden käyttämä energia voidaan jaotella primääri- ja sekundäärienergiaan. Primäärienergia on ulkopuolelta hankittua tai itse tuotettua tuotantolaitoksen käyttämää polttoainetta tai sähköä. Suurin osa prosesseihin viedystä primäärienergiasta käytetään edelleen lämpöenergiana muissa prosesseissa. Tätä lämpöenergiaa kutsutaan tässä selvityksessä sekundäärilämmöksi. Kun lämpöenergia poistuu esim. jäähdytysvesien tai poistoilmojen mukana tuotantolaitoksen ulkopuolelle, kutsutaan tätä osaa tässä selvityksessä ylijäämälämmöksi. Ylijäämälämpöä on kutsuttu yleisesti myös hukka-, tai jätelämmöksi. Jos ylijäämälämpöä myydään esim. energiayhtiölle kaukolämmitykseen, on tämä osa myös tuotantolaitoksen kannalta myytyä sekundäärilämpöä. Määritelmiä on selvennetty kuvassa 1.1. ylijäämälämpö primäärienergia sekundäärilämpö Prosessi 1 Prosessi 2 Prosessi 3 KL-verkko sekundäärilämpö Kuva 1.1. Ylijäämälämmön määritelmä ylijäämälämpö

8 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 8 (59) 1.2 Teollisuuden ylijäämälämmön lähteet Ylijäämälämpö on yleisimmin sitoutuneena poistohöyryissä, savukaasuissa, jätevesissä, jäähdytysvesissä, kuivainten poistokaasuissa, koneellisen jäähdytyksen lauhdelämmöissä, prosessikaasuissa tai tuotantotilojen yleispoistoissa. 1.3 Ylijäämälämmön talteenotto Jotta ylijäämälämpö saadaan siirrettyä erilliseen vesilämmitysverkostoon, tarvitaan epäsuoraa lämmönsiirtoa esim. lämmönsiirtimillä tai lauhduttimilla. Talteenotto voidaan toteuttaa esim. seuraavilla tekniikoilla riippuen ylijäämälämmön lähteestä: Savukaasupesuri Jätelämpökattila Vesi / vesi lämmönsiirrin Ilma / vesi lämmönsiirrin Lämpöpumppu lämpötilatason nostamiseksi Joitakin käytännön esimerkkejä ja periaatekytkentöjä on esitetty raportin kohdissa 4 ja Ylijäämälämmön käyttö Tuotantolaitoksen kannalta järkevintä on tehostaa omaa energian käyttöään. Sekundäärilämpöjen hyödyntäminen tuotantolaitoksen omissa prosesseissa on ensisijainen tapa parantaa energiatehokkuutta. Sekundäärilämpö on taloudellisinta hyödyntää samassa prosessissa, jossa se syntyy. Tallöin lämmön syntyminen ja käyttö ovat samanaikaisia ja lähellä toisiaan, jolloin hyödyntämisaste on korkea ja investoinnit ovat mahdollisimman pienet. Jos lämpöä ei voida hyödyntää samassa prosessissa tai osaprosessissa, seuraavaksi tulee selvittää sen käyttö saman tuotantolinjan muussa osassa. Mitä kauemmaksi lämpöä siirretään sekundäärilämmön syntykohdasta, yleensä sitä alhaisempi on hyödyntämisaste ja sitä korkeammat ovat investointikustannukset. Sekundäärilämpöjen hyödyntämisen ohella energian käytön tehokkuuteen voidaan vaikuttaa mm. energiatehokkaammilla laitteilla ja järjestelmillä, ajotavoilla ja huollolla ja kunnossapidolla sekä järkevällä energian käytön ja tuotannon integroinnilla. Energian käytön tehostaminen paitsi pienentää primäärienergian tarvetta niin luonnollisesti vähentää syntyvää ylijäämälämmön määrää ja voi alentaa myös ylijäämälämmön lämpötilatasoa. Energian käyttö myös tehostuu, jos samalla energiapanoksella saadaan aikaiseksi enemmän tuotteita. Mikäli ei ole mahdollista eikä taloudellisesti kannattavaa hyödyntää sekundäärilämpöjä tuotantolaitoksen omissa prosesseissa tulee seuraavaksi selvittää syntyvien ylijäämälämpövirtojen hyödyntämistä tehtaan ulkopuolella. Yksi mahdollisuus on hyödyntää ylijäämälämpövirtoja paikkakunnan kaukolämpöverkkoon.

9 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 9 (59) 1.5 Edellytykset ylijäämälämmön käytölle kaukolämpöverkossa Tuotantolaitokselta saatavan ylijäämälämmön lämpötilataso vaikuttaa siihen kuinka paljon lämpöä kaukolämpöverkkoon voidaan lämpöteknisesti siirtää ja millä tekniikalla. Ylijäämälämmön lämpötilan ollessa 55 o C tai yli sitä voidaan siirtää lämmönsiirtimellä suoraan kaukolämpöverkon paluuveden lämmittämiseen. Lämpötilan ollessa alle 55 o C tarvitaan lämpöpumppua ylijäämälämmön hyödyntämiseen. Kuvassa 1.2 on esitetty hyödynnettävän lämmön osuus kaukolämmöstä siirrettävän ylijäämälämmön lämpötilan funktiona. Esimerkiksi, jos tuotantolaitokselta saadaan siirrettyä ympäri vuoden lämpöverkkoon 70 o C:a kaukolämpöä, niin tällöin ylijäämälämmöllä voidaan korvata verkon energiasta noin 60 %. Edellisessä esimerkissä ja kuvassa 1.2 esitetty osuus on teoreettinen ja voi todellisuudessa olla huomattavasti pienempi. Hyödynnettävää vuotuista lämpömäärää arvioitaessa tulee ottaa huomioon tehtaan käyttöaste, lämpötilan vaihtelu vuodenaikojen mukaan ja häviöt. Jos ylijäämälämmön osuus koko verkon energiamäärästä on melko pieni, niin se on hyödynnettävissä kokonaisuudessaan. Käytännön maksimi ylijäämälämmön hyödyntämisessä on luokkaa %, kun ylijäämälämmön määrä on huomattavasti suurempi kuin kaukolämpöverkon kulutus. 100 % 90 % 80 % Talteenotettavan lämmön määrä, % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kaukolämpöverkkoon siirrettävän ylijäämälämmön lämpötila, C Kuva 1.2. Hyödynnettävän ylijäämälämmön osuus kaukolämmöstä tuotetun ylijäämälämmön-lämpötilan funktiona. Kuvassa 1.3 ja 1.4 on esitetty todelliset keskimääräiset kaukolämmön meno- ja paluulämpötilat koottuna eri lähteistä saaduista tiedoista. Lämpötilat vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti. Syitä vaihteluun ovat mm. lämpöverkon koko ja rakenne, sijainti, tuotanto-/kuluttajarakenne, yö-/päivävaihtelut ja paikkakunnan tuulisuus ja sademäärät.

10 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 10 (59) Lämpötila, C Ulkolämpötila, C Kuva 1.3. Kaukolämmön keskimääräinen menoveden lämpötila ulkolämpötilan funktiona Lämpötila, C Ulkolämpötila, C Kuva 1.4. Kaukolämmön keskimääräinen paluuveden lämpötila ulkolämpötilan funktiona.

11 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 11 (59) 2 TEOLLISUUDEN ENERGIAN KÄYTTÖ 2.1 Teollisuuden käyttämä energia Suomen teollisuuden energiankäyttö toimialoittain suuruusjärjestyksessä vuosilta 2007 ja 2008 on esitetty kuvassa 2.1. Kolme suurinta energian käyttäjää on metsäteollisuus (16-17), kemianteollisuus (19-22) ja metallien jalostus (24). Kuvasta näkyy myös taantuman vaikutus energian käytössä vuosien 2007 ja 2008 välillä. Kuva 2.1. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain (Tilastokeskus 2010) Teollisuuden energiankäyttö oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan reilu 570 petajoulea (PJ) vuonna 2008 (luottamusväli ± 0,8 prosenttia). Tämä oli n. 41 % kaikesta Suomen energiankulutuksesta. Verrattuna vuoteen 2007 teollisuuden energiankäyttö väheni 7 prosenttia. Laskuun vaikutti eniten metsäteollisuuden energiankäytön väheneminen 9 prosentilla. Eniten teollisuudessa käytettiin energialähteenä puuperäisiä polttoaineita. Toimialoista suurin energiankäyttäjä oli metsäteollisuus, joka käytti noin 56 prosenttia koko teollisuuden käyttämästä energiasta ja 23 % Suomen energiankulutuksesta. Maakunnittain teollisuus käytti eniten energiaa Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Itä-Uudellamaalla. Taulukossa 2.1 on esitetty kaikkien toimialojen energian käyttö vuodelta Taulukossa on eritelty myös eri energialähteet eli polttoaine, sähkö ja lämpö.

12 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 12 (59) Taulukko 2.1. Suomen teollisuuden energiankäyttötilasto vuodelta 2008 (Tilastokeskus 2010) Toimiala Polttoaineet Sähkö Lämpö Yhteensä TJ GWh TJ 1) GWh TJ 1) GWh TJ GWh 05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto Metallimalmien louhinta 521,7 144,9 1051,8 292,2 48,9 13,6 1622,4 450,7 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 3064,7 851, ,8 226,1 62,8 4121,8 1144,9 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta. 0,1*. 0,1* 10 Elintarvikkeiden valmistus 3454,8 959,7 4395,4 1220,9 4186,4 1162, ,6 3343,5 11 Juomien valmistus 675,5 187,6 618,8 171,9 876,1 243,4 2170,3 602,9 12 Tupakkatuotteiden valmistus Tekstiilien valmistus ,9 573,3 159,3 367,6 102,1 1559,8 433,3 14 Vaatteiden valmistus 36,6 10,2 119,5 33,2 66,8 18,6 222,9 61,9 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 33,8 9,4 59,4 16,5 34,8 9, ,6 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8524,6 2367,9 5977,5 1660, ,6 3224, ,7 7252,7 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus , , , , , , ,0 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 197,8 54,9 862,5 239,6 278,8 77,4 1339,1 372,0 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 45582, ,8 4556,1 1265,6 1234,4 342, ,3 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 20290,8 5636, ,9 4326, ,6 3113, , ,2 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 71 19,7 271,1 75,3 354,2 98,4 696,3 193,4 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 851,3 236,5 2566,9 713,0 1829,6 508,2 5247,8 1457,7 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 13257,6 3682,7 3739,1 1038,6 661,1 183, ,7 4904,9 24 Metallien jalostus 68054, , ,6 4739,3 2632,5 731, , ,6 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1286,2 357,3 3754,2 1042,8 1214,2 337,3 6254,6 1737,4 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 25,3 7, ,5 733,7 203, ,3 27 Sähkölaitteiden valmistus 86,3 24,0 814,5 226,3 333,9 92,8 1234,7 343,0 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 849,4 235, ,6 1454,9 404,1 5366,3 1490,6 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus ,1 501,5 139,3 262,8 73,0 1092,4 303,4 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 454,8 126,3 862,6 239, ,8 1896,5 526,8 31 Huonekalujen valmistus 496,2 137,8 928,9 258,0 282,7 78,5 1707,7 474,4 32 Muu valmistus 70,1* 19,5 147,6* 19,5 22,5* 19,5 240,2 19,5 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus ,7 565,3 157,0 156,5 43,5 835,9 232,2 Yhteensä , , , , , , , ,1 * Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa) Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus. 1) Nettohankinta

13 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 13 (59) 2.2 Teollisuuden myymä ylijäämälämpö Taulukossa 2.2 on esitetty yhteenveto teollisuuden myymästä ylijäämälämmöstä vuodelta Systemaattisesti kerättyä valmista ja luotettavaa tilastotietoa ylijäämälämmön myynnistä ei ollut käytettävissä. Taulukon tiedot on koottu Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilastoista sekä yrityskohtaisista haastatteluista ja asiantuntija-arvioista (Energiateollisuus ry 2009). Taulukko 2.2. Teollisuuden myymä ylijäämälämpö vuonna Toimiala ja yritys Energian käyttö Myyty ylijäämälämpö GWh/a GWh/a % 11 Juomien valmistus 603 2,5 0,4 % - Lahti Aqua Oy 2,5 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus ,5 0,2 % - UPM-kymmene Wood Oy, Jyväskylän vaneritehdas 9,0 - UPM-kymmene Wood Oy, Parkano 3,5 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus ,9 0,4 % - Mreal Oyj, Kyro Hämeenkyrö ( 23,04 ) * - Myllykoski Oyj, Myllykoski Paper Oy ( 11,28 ) * - Stora-Enso Oyj, Anjalankoski (9,78 ) * - Stora Enso Oyj, Heinola ( 74,88 ) * - Stora-Enso Oyj, Varkaus ( 128,04 ) * - UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski ( 49,44 ) * - Metsä-Botnia Oy, Kemi 21,4 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen ,0 2,7 % - Hansaprint Oy / TS-Yhtymä Oy, Turku 10,0 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus ,1 1,2 % - Kemira Chemicals Oy, Kokkola 63,6 - Kemira Pigments Oy, Pori 20,2 - Finnish Chemicals Oy, Äetsä 7,1 - Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat 67,2 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus ,7 2,1 % - Nordkalk Oyj, Lappeenranta 7,9 - Nordkalk Oyj, Parainen 18,6 - Nordkalk Oyj, Lohja 20,8 - Finnsementti Oy, Parainen 6,0 - Finnsementti Oy, Lappeenranta 15,0 - Maxit Oy, Kuusankoski 17,5 - Pilkington, Lahden Lasitehdas Oy 15,9 24 Metallien jalostus ,0 0,7 % - Boliden Harjavalta Oy 37,0 - Rautaruukki Oyj,Ruukki Product 130,0 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) ,9 0,1 % - Wärtsilä Finland Oy, Vaasa 1,9 * = arvio, 60 % myydystä kaukolämmöstä YHTEENSÄ 772

14 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 14 (59) Metsäteollisuuden toimialan (17) yritysten myymästä kaukolämmöstä vain osa on ylijäämälämpöä. Tähdellä merkityt luvut on arvioitu tehtaan kaukolämmön myynnistä prosessitietoja hyödyntäen, koska erikseen ylijäämälämmön osuutta ei ole tilastoitu. Teollisuuden myymä ylijäämälämpömäärä kaukolämpöön vuonna 2008 oli n. 770 GWh, joka on n. 0,5 % koko teollisuuden käyttämästä energiamäärästä. Kaukolämmön käytöstä ko. ylijäämälämpömäärä oli n. 2,5%. Vuoden 2008 jälkeen joitakin ylijäämälämpöä toimittaneita teollisuuslaitoksia on lopettanut toimintansa tai tuotanto on supistunut, joten tällä hetkellä ylijäämälämmön myynti on todennäköisesti em. määrää pienempi. Rakennusten lämmitykseen käytettiin vuonna 2008 energiaa n GWh, josta kaukolämmityksen osuus oli n GWh. Kuvassa 2.2 on havainnollistettu teollisuuden ja rakennusten energian käyttöä sekä kaukolämmityksen ja ylijäämälämmön osuutta rakennusten lämmityksessä. Kuva 2.2 Teollisuuden ja rakennusten energian käyttö sekä kaukolämmön ja ylijäämälämmön käyttö vuonna 2008.

15 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 15 (59) 3 TEOLLISUUDEN YLIJÄÄMÄLÄMPÖMÄÄRÄT Systemaattisesti kerättyä tietoa ylijäämälämpövirroista koko teollisuutta koskien ei ollut käytettävissä tätä selvitystä varten. Lähtötietoja on saatu yksittäisistä selvityksistä, YIT:n omista tietokannoista, energia-analyysi- ja katselmusraporteista ja yrityskohtaisista haastatteluista. Tässä kohdassa on tarkasteltu eri teollisuusalojen energian käyttöä, energiaintensiivisiä prosesseja ja arvioitu ylijäämälämpöpotentiaaleja. Tarkasteluun on otettu elintarvikkeiden valmistus (10), sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (16), paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (17), koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus (19), kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (20), muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (23) ja metallien jalostus (24). Seikkaperäisimmin tässä on tarkasteltu metsäteollisuuteen liittyvää toimialaa (17), koska tämä vastaa yksinään 56 %:a koko teollisuuden energian käytöstä. 3.1 Elintarvikkeiden valmistus (10) Toimialaan kuuluvat tuotantolaitokset Tähän toimialaan kuuluvat seuraavat tuotantolaitokset: Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus Maitotaloustuotteiden valmistus Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus Muiden elintarvikkeiden valmistus Eläinten ruokien valmistus Energian käyttö Toimialan energian käyttö Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2008 oli TJ eli GWh. Teollisuuden energiankulutuksesta toimialan osuus oli 2,1 %. Toimialan ei tiedetä myyneen ylijäämälämpöä kaukolämpöön Merkittävimmät energian käyttäjät Elintarviketeollisuuden BREF-dokumentin mukaan EU:n alueella toimivan elintarviketeollisuuden energiankulutuksesta noin kolmannes kuluu kuumennusprosesseihin (29 %). Jäähdytys- ja pakastusprosessien osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 16 %. Tuotantolaitoksissa lämpöenergiaa käytetään tuotteiden kypsentämisen ja kuumennuskäsittelyjen ohella mm. kuivausprosesseihin sekä rakennusten ja pesuvesien lämmitykseen. Lämpöenergian lähteinä käytetään höyryä, kuumaa vettä tai suoraan prosessissa käytettyä polttoainetta. Omien kattilalaitosten höyry tai kuuma vesi tuotetaan mm. polttoöljyllä tai maakaasulla. Osa tuotantolaitoksista kuuluu kunnalliseen kaukolämpöverkkoon (Elintarviketeollisuusliitto ry 2010).

16 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 16 (59) Ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuudet Selvitystyössä käytiin läpi kahdeksan eri elintarvikkeita valmistavan tuotantolaitoksen energiankäyttö ja merkittävimmät ylijäämälämpövirrat. Kohteet olivat margariinitehdas, kasviöljytehtaita, esteröinti- ja raffinointilaitos, näkkileipätehdas ja mallastamo. Kohteiden yhteenlaskettu energian käyttö oli: Lämpöenergia 353 GWh/a Sähköenergia 105 GWh/a Kokonaisenergiankäyttö 458 GWh/a Vesi km 3 /a Toimialan energian kokonaiskäyttöön verrattuna tarkasteltuna on vajaat 14 %. Läpikäytyjen kohteiden osalta havaittiin, että merkittävimpien hyödyntämättömien ylijäämälämpövirtojen bruttolämpömäärä on 174 GWh/a eli 38 % kyseisten kohteiden kokonaisenergiankäytöstä. Tämän arvon perusteella suhteutettuna koko toimialan hyödyntämätön ylijäämälämpömäärä on GWh/a. Ylijäämälämmön lähteet Tarkasteltujen elintarviketeollisuuskohteiden merkittävimmät ylijäämälämmön lähteet ovat: Jätevedet Jäähdytysilmat ja -vedet Koneellisen jäähdytyksen lauhdelämpö Poistoilmat ja -kaasut Muut. Jätevesien lämpötilataso on yleensä o C:n tasolla. Lämmön hyödyntämistä saattaa rajoittaa jätevedenpuhdistamon toiminta tai esimerkiksi rasvapitoisen jäteveden jähmettyminen viemäriin. Lämpöä voidaan hyödyntää tuotantolaitoksessa esimerkiksi veden tai tuloilman esilämmittämiseen. Lämpöpumppuratkaisuilla avautuu enemmän hyödyntämiskohteita mukaan lukien kaukolämpöverkon paluuveden esilämmittäminen. Jäähdytysilmoilla tarkoitetaan ensisijaisesti jäähdytystornien poistoilmaa ja sen mukana poistuvaa lämpömäärää. Tarkasteltujen kohteiden osalta poistuva jäähdytysilma on noin o C:n tasolla, eikä hyödyntämismahdollisuuksia yleisesti ottaen ole ilman lämpöpumppuratkaisuja. Samat lämpötilatasot ja johtopäätökset koskevat tarkasteltujen kohteiden (meri) vesijäähdytyksiä. Koneellisen jäähdytyksen lauhdelämpö vapautuu noin 30 o C:n lämpötilassa. Kuuman kaasun tulistus voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen, mutta yleisesti ottaen huomattavalle määrälle 30 o C lämpöä ei ole kohteessa riittävästi hyödyntämiskohteita. Koneellisen jäähdytyksen lauhdelämmön hyödyntämisessä lämpöpumpulla esimerkiksi kaukolämmön paluuveden esilämmittämiseen on huomattava säästöpotentiaali. Elintarviketeollisuudessa käytetään huomattava määrä lämpö- ja sähköenergiaa kuumennusprosesseihin. Sterilointiprosesseissa on yleisesti regenerointi-osat, jolloin ylijäämälämpöä ei vapaudu. Kuivausprosesseiden poistoilmojen mukana vapautuu ympäristöön huomattavia lämpömääriä karkeasti noin o C tasolla. Yleisesti ottaen kyseisissä prosesseissa lämpöä otetaan jo talteen tulevan ilman esilämmittämiseen, mikäli tämä on teknisesti ja taloudellisesti havaittu mahdolliseksi. Poistoilmassa olevat epäpuhtaudet ovat pääasiallinen syy, mikäli lämmön talteenottoa ei ole. Lämmön talteenottopotentiaalia on, jos siirtimen toimivuus epäpuhtaassa ilmassa ratkaistaan. Lämpötilatasojen puolesta kaukolämpöverkon paluuveden esilämmitys vaatii lämpöpumpun. Paistoprosessien poistoilmojen lämpötilat ovat pääasiassa o C:een tasolla. Lämpöä ei yleisesti oteta talteen poistoilman rasvapitoisuuden sekä kiinteiden partikkeleiden vuoksi. Ensisijaiset lämmön hyödyntämiskohteet olisivat vastaavan prosessin tuloilman esilämmitys,

17 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 17 (59) matalapaineisen höyryn tuottaminen nostatusprosessiin, sisäisen lämmitysverkon tai kaukolämpöverkon paluuveden esilämmittäminen. Satunnaisesti lauhteita johdetaan suoraan viemäriin, aikaisempien lauhteiden epäpuhtauskokemusten perusteella. Lämpömäärä on kokonaisuuden kannalta pieni ja ratkaisumahdollisuudet tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Hyödyntämätön ylijäämälämpö Taulukossa 3.1 on esitetty tarkasteltujen kohteiden perusteella tehty arvio elintarviketeollisuuden ylijäämälämpövirroista sekä keskimääräisistä lämpötilatasoista. Taulukko 3.1. Elintarviketeollisuuden ylijäämälämpövirrat A Tarkastellut kohteet Toimiala yhteensä GWh/a o C GWh/a Jätevesi Jäähdytysilma ja -vesi Lauhdelämpö Poistoilmat ja -kaasut Muut Ylijäämälämpö yhteensä Energian kulutus yhteensä Lauhdelämmön osalta on huomattava, ettei tarkasteltuihin kohteisiin sisältynyt kohdetta, jossa koneellinen jäähdytys olisi merkittävässä osassa. Elintarviketeollisuuden omassa selvityksessä (Elintarviketeollisuusliitto ry 2010) on esitetty jäähdytysprosessien osuudeksi kokonaisenergiankäytöstä 16 % eli 535 GWh/a. Mikäli tästä 500 GWh/a on yksinomaan jäähdytyskompressorien sähkönkäyttöä, muodostuu lauhdelämpöä arviolta 1500 GWh/a noin 30 o C lämpötilatasolla. Tämän perusteella esitetään ylijäämälämpövirrat taulukon 3.2 mukaisesti. Taulukko 3.2. Elintarviketeollisuuden ylijäämälämpövirrat B Tarkastellut kohteet Toimiala yhteensä GWh/a o C GWh/a Jätevesi Jäähdytysilma ja -vesi Lauhdelämpö Poistoilmat ja -kaasut Muut Ylijäämälämpö yhteensä Energian kulutus yhteensä Ylijäämälämpövirtojen kautta poistuva lämpömäärä voi olla suurempi, kuin yhteenlaskettu lämmön ja sähkön kulutus. Yksinkertaisena esimerkkinä on pakastamo. Taulukoissa 3.1 ja 3.2 esitetyt ylijäämälämpövirrat ovat bruttomääriä, eivätkä ne ole kokonaisuudessaan hyödynnettävissä. Taulukkoon 3.3 on laskettu lähempänä todellisuutta oleva säästöpotentiaali siten, että ylijäämälämpö jäähtyy esitettyyn lämpötilaan (poistokaasuissa ei erikseen huomioida kondensoitumista). Lisäksi on esitetty lämmön talteenoton mahdollinen toteutustapa otettaessa lämpöä talteen kaukolämpöverkoston paluuveteen.

18 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 18 (59) Taulukko 3.3. Elintarviketeollisuuden ylijäämälämpövirrat C Yhteensä Toteutus t ( o C) GWh/a Jätevesi Vain lämpöpumppu Jäähdytysilma ja -vesi Vain lämpöpumppu Lauhdelämpö Vain lämpöpumppu Poistoilmat ja -kaasut Lämmönsiirrin+lämpöpumppu Muut Lämmönsiirrin Yhteensä Ylijäämälämmön käytännön hyödyntämismahdollisuudet (ensisijaisesti sijainnit kaukolämpöverkkoihin nähden) vaativat kohdekohtaisesti jatkoselvityksiä. 3.2 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (16) Toimialaan kuuluvat tuotantolaitokset Tähän toimialaan kuuluvat seuraavat tuotantolaitokset: Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Vanerin ja vaneriviilun valmistus Lastulevyn valmistus Kuitulevyn valmistus Asennettavien parkettilevyjen valmistus Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Puupakkausten valmistus Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus Energian käyttö Toimialan energian käyttö Tilastokeskuksen tilastojen (Tilastokeskus 2010) mukaan vuonna 2008 oli TJ eli GWh. Teollisuuden energiankulutuksesta toimialan osuus oli noin 4,5 %. Toimiala myi ylijäämälämpöä kaukolämpöön n. 12,5 GWh, joka on 0,2% toimialan käyttämästä energiasta ja 16 % kaikesta teollisuuden myymästä ylijäämälämmöstä Merkittävimmät energian käyttäjät Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistuksen merkittävimmät energiankäyttäjät ovat sahauksen sähkömoottorit sekä erityyppiset kuivausprosessit.

19 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 19 (59) Ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuudet Selvitystyössä käytiin läpi kuuden eri tuotantolaitoksen energiankäyttö ja merkittävimmät ylijäämälämpövirrat. Kohteet olivat kuitulevytehtaita, sahoja, vaneritehdas sekä lastulevytehdas. Kohteiden yhteenlaskettu energian käyttö oli: Lämpöenergia 433 GWh/a Sähköenergia 127 GWh/a Kokonaisenergiankäyttö 560 GWh/a Vesi 743 km 3 /a Toimialan kokonaiskulutukseen verrattuna tarkasteltuna on vajaat 8 % toimialan kokonaiskulutuksesta. Tarkasteltujen kohteiden osalta havaittiin, että merkittävimpien hyödyntämättömien ylijäämälämpövirtojen bruttolämpömäärä on 352 GWh/a eli 63 % kyseisten kohteiden kokonaisenergiankäytöstä. Tämän arvon perusteella suhteutettuna koko toimialan hyödyntämätön ylijäämälämpömäärä on noin GWh/a. Ylijäämälämmön lähteet Tarkasteltujen kohteiden merkittävimmät ylijäämälämmön lähteet ovat: Jauhinkoneiden, puristimien ja karkaisimien poistokaasut Eri kuivausprosessien poistokaasut. Kuitulevytuotannossa karkaisusta, puristimelta, jauhinkoneilta sekä kuivurilta poistuu varsin korkeassa lämpötilassa olevaa poistoilmaa. Sahateollisuuden lämmönkulutus kohdistuu lähes täysin sahatavaran kuivaukseen. Lämpö poistuu pääosin kuivauksen poistoilman mukana. Poistoilman lämpötila vaihtelee, mutta keskimääräinen arvo on noin 50 o C tasolla. Vaneritehtaiden merkittävin lämmönkuluttaja on viilunkuivaus. Viilukuivureiden poistoilmoista otetaan usein lämpöä talteen pesuri-lämmönsiirtimellä hauduttamoon sekä esimerkiksi ilmanvaihdon esilämmitykseen. Viilukuivureiden poistoilman lämpötilataso ennen pesuria on noin o C ja lämmöntalteenottojen jälkeen noin 65 o C. Ylijäämälämpöä poistuu myös haihtumalla hauduttamoaltaista, noin 50 o C lämpötilassa. Hyödyntämätön ylijäämälämpö Taulukossa 3.4 on esitetty tarkasteltujen kohteiden perusteella tehty arvio toimialan ylijäämälämpövirroista sekä keskimääräisistä lämpötilatasoista. Taulukko 3.4. Ylijäämälämpövirrat A Tarkastellut kohteet Toimiala yhteensä GWh/a o C GWh/a Poistokaasut ( o C) Poistokaasut (65-25 o C) Ylijäämälämpö yhteensä Energian kulutus yhteensä

20 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 20 (59) Taulukossa 3.5 esitetyt ylijäämälämpövirrat ovat bruttomääriä, eivätkä ne ole kokonaisuudessaan hyödynnettävissä. Taulukkoon 3.5 on laskettu lähempänä todellisuutta oleva säästöpotentiaali siten, että ylijäämälämpö jäähtyy esitettyyn lämpötilaan (poistokaasuissa ei erikseen huomioida kondensoitumista). Lisäksi on esitetty lämmön talteenoton mahdollinen toteutustapa otettaessa lämpöä talteen kaukolämpöverkoston paluuveteen. Taulukko 3.5. Ylijäämälämpövirrat B Yhteensä Toteutus t ( o C) GWh/a Poistokaasut ( o C) Lämmönsiirrin Poistokaasut (65-25 o C) Vain lämpöpumppu Yhteensä Ylijäämälämmön käytännön hyödyntämismahdollisuudet (ensisijaisesti sijainnit kaukolämpöverkkoihin nähden) vaativat kohdekohtaisesti jatkoselvityksiä. 3.3 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (17) Tuotantoyksiköt Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan vuonna 2008 Suomessa tuotettiin 11,0 miljoonaa tonnia massaa ja 12,4 miljoonaa tonnia paperi- ja kartonkituotteita. Tuotantoyksiköitä on noin 50. Taulukossa 3.6 on esitetty tuotantoyksiköt. Tuotantoyksiköt sijaitsevat noin 30 eri paikkakunnalla tai toisistaan selvästi erillisissä taajamissa. Näiden yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 1,2 miljoonaa. Taulukko 3.6. Paperi-, kartonki- ja sellutehtaat 2008 (Metsäteollisuus ry 2009). Yhtiö Tehdas Massan tuotanto tn/a Pap/Kart. tuotanto Delfortgroup Tervakoski Oy Georgia-Pacific Corporation Georgia-Pacific Nordic Oy Nokia Jujo Thermal Oy / Kauttua Paper Mill Oy tn/a Kauttuan paperitehdas M-real Oyj Joutseno BCTMP M-real Oyj Kaskinen BCTMP M-real Oyj Kemiart Liners Kemi M-real Oyj (Sappi Ltd. 2009) Kirkniemi Lohja M-real Oyj Kyro Hämeenkyrö M-real Oyj Simpele M-real Oyj Tako Board Tampere

Ylijäämälämmön hyödyntäminen Analyysit. Teollisuus. Energiatehokkuus. Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen. Lämpöpumppu- ja ORC-sovellukset

Ylijäämälämmön hyödyntäminen Analyysit. Teollisuus. Energiatehokkuus. Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen. Lämpöpumppu- ja ORC-sovellukset Ylijäämälämmön hyödyntäminen Analyysit Teollisuus Energiatehokkuus Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen Lämpöpumppu- ja ORC-sovellukset Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen Lämpöpumppu- ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

TEM raportteja 28/2013

TEM raportteja 28/2013 TEM raportteja 28/2013 Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet kaukolämmön yhteydessä Suomessa Pöyry Management Consulting Oy Energiaosasto Raportti 5.7.2013 LOPPURAPORTTI 52X116181 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ,

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Energiatekniikan laitos Matti Pellinen MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi

Lisätiedot

Primäärienergia ja kaukolämmön

Primäärienergia ja kaukolämmön Primäärienergia ja kaukolämmön kilpailukyky Loppuraportti 27.9.2010 Marika Bröckl, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto... 4 2 Primäärienergian

Lisätiedot

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Loppuraportti 8.11.2011 Markku Tahkokorpi, Markku Hagström, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ

UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ Koehanke Jari Hiltunen Juha Vanhanen Eero Vartiainen SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 3 2 VERTAILURYHMÄT...3 2.1 UUSIUTUVA SÄHKÖ... 3 2.2 UUSIUTUVA LÄMPÖ...

Lisätiedot

Älykäs kaukolämpöjärjestelmä ja sen mahdollisuudet

Älykäs kaukolämpöjärjestelmä ja sen mahdollisuudet Älykäs kaukolämpöjärjestelmä ja sen mahdollisuudet Loppuraportti 8.11.2011 Aki Pesola, Marika Bröckl, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive Summary... 3 1 Johdanto... 4 2 Mitä on

Lisätiedot

ADSORPTIOJÄÄHDYTTIMEN KÄYTÖN KANNATTA- VUUS KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ

ADSORPTIOJÄÄHDYTTIMEN KÄYTÖN KANNATTA- VUUS KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Jere Salmi ADSORPTIOJÄÄHDYTTIMEN KÄYTÖN KANNATTA- VUUS KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Kaukolämmön paikalliset liiketoimintamallit. 21.12.2012 Laura Hakala, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy

Kaukolämmön paikalliset liiketoimintamallit. 21.12.2012 Laura Hakala, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Kaukolämmön paikalliset liiketoimintamallit 21.12.2012 Laura Hakala, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto... 4 2 Kaukolämmön paikalliset liiketoimintamallit...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006

ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan osasto DIPLOMITYÖ ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006 Tarkastajat: Professori Risto Tarjanne TkL Veli-Matti Mäkelä Ohjaaja: M.Sc. (eng.)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Sähkön ja kaukolämmön rooli energiatehokkuudessa ja energian säästössä

Sähkön ja kaukolämmön rooli energiatehokkuudessa ja energian säästössä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Raportti, 12.10.2009 Sähkön ja kaukolämmön rooli energiatehokkuudessa ja energian säästössä Samuli Honkapuro, LUT Niko Jauhiainen, LUT Jarmo Partanen, LUT Seppo Valkealahti,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Tero Viander KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Tarkastajat: TkT Professori Esa Vakkilainen TkT Dosentti Juha

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma. Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma. Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN SOTEK-SÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut VTT LUO TEKNOLOGIASTA LIIKETOIMINTAA Teknologia- ja liiketoimintaennakointi Strateginen tutkimus Tuote- ja palvelukehitys IPR ja lisensointi Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi Innovaatio- ja

Lisätiedot

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0103/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 15.5.2012 Katselmuksen tilaaja: Asikkalan kunta Asikkalan kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot