HOIVAN STRATEGIA PÄIVITYS KEVÄT Johtoryhmä YT-ryhmä Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014"

Transkriptio

1 HOIVAN STRATEGIA PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä YT-ryhmä Johtokunta

2 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät palvelut päivitys 2013 Reetta Kananoja avopalveluohjaaja, pj, sihteeri Johanna Kaari controller Terttu Mustalammi avopalveluohjaaja Tarja Palomäki hoivapalvel.johtaja Hanna Leskelä fysioterapeutti Ensio-projekti Maarit Kalliomäki kuntohoitaja Aarre Asiala vanhusneuvosto Kurikka Hilkka Koski vanhusneuvosto Jalasjärvi Terttu Salo vanhusneuvosto Ilmajoki Kotiin tarjottavat palvelut päivitys 2013 Tarja Palomäki hoivap.johtaja Soili Kuusisto kotisairaanhoitaja Tarja Kivimäki kodinhoitaja Sinikka Palojärvi avopalveluohjaaja Mira Latvala vs. osastonhoitaja Katri Nikkola osastonhoitaja Katri Rantala vs. avopalveluohjaaja, sihteeri Asumis- ja hoitopalvelut päivitys 2013 Tarja Palomäki hoivapalv.johtaja, puheenjohtaja Päivi Ilkka osastonhoitaja Jaana Kuja-Kyyny osastonhoitaja Riikka Saarinen avopalveluohjaaja Katja Kaitaranta lähihoitaja Heli Jyllilä, sairaanhoitaja 2

3 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HOIVAPALVELUIDEN VASTUUALUEEN VISIO Arjen turvallisuus ja ammattitaitoiset, monimuotoiset palvelut oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuina HOIVAPALVELUIDEN VASTUUALUEEN ARVOT JA TOIMINNAN KESKEISET PERIAATTEET 1. OMATOIMISUUS: Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja kunnioittaminen, asiakkaan omat voimavarat käyttöön 2. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSILÖLLISYYS: Asiakkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Kunnioitetaan asiakkaan omia arvoja, tapoja ja kotia. Tarjotaan hoitosuunnitelmassa yhteisesti sovittuja palveluita asiakkaan tarpeisiin ja omiin voimavaroihin suhteutettuna 3. YHDENVERTAISUUS: Asiakkaan kohteleminen yhdenvertaisina 4. AMMATILLISUUS: Asiakkaan kohtaaminen ammatillisesti ja empaattisesti. Yhteisesti sovittujen hoitolinjojen noudattaminen persoonallisella työotteella 5. TALOUDELLISUUS: Työmenetelmien suunnittelu siten, että taloudellisuusnäkökulma on otettu huomioon 6. YHTEISTYÖ: Oman vastuualueen eri toimijoiden ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ollaan aktiivisia ja yhteistyötä toteutetaan myönteisessä hengessä 3

4 Ennaltaehkäisevän vanhustyön strategia ASIAKASVAIKUTTAVUUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETAS0/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Ennaltaehkäisevä toimintatapa ikääntyneiden palveluissa 1. Eri toimijoiden ohjaaminen ja sitouttaminen ennaltaehkäisevään vanhustyöhön 1.1. Toimiva yhteistyö mm. seurakunnan, kansalaisopistojen, eri yhdistysten, eläkeläisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, kokoontuminen väh. 1 krt/vuosi Moniammatillinen yhteistyö ikääntyvien päihdehaittojen ehkäisemiseksi mm. päihdetyöparin kanssa. 1.3.Eri hallinnonalat (vapaaaika, tekninen, liikunta, kulttuuri) toimivat ennaltaehkäisevän vanhustyön teeman mukaisesti 1.4. Kunnon Hoitaja- koulutus kaikille hoiva- ja hoitotyötä tekeville Hoivapalveluiden johtaja ja avopalveluohjaajat 1.2. Hoivapalveluiden johtaja ja avopalveluohjaajat sekä sosiaalitoimi 1.3. Kaavoitus, liikunta, kulttuuri, opistot, sos.toimi, srk, yhdistykset 1.4. JIK johtokunnan päätös tehty asiasta, toteutus ENSIO-projektin ohjaamana 1.1. Kehittäjäryhmän perustaminen vuoden 2014 aikana toimimaan ohjaavana ryhmänä ennaltaehkäisevien toimintojen kehittämisessä. Ensio-projektin työntekijät kehittäneet yhteistyötapoja eri toimijatahojen kanssa. Vertais Veturi koulutukset, Kurikan kirjaston seniorityörymä ja tapahtumat, vapaaehtoiset kuntosaliohjaajat, ulkoiluystävät. Säännölliset suunnittelu-palaverit vertaisohjaajien kanssa, sopimukset jatkoyhteistyöstä JIK-kuntien päihdestrategia valmistunut v Vuonna 2013 aloittanut päihdetyöpari, yhteistyön kehittäminen jatkossa Yhteistyö kuntien liikunta- ja kulttuuritoimien 4

5 kanssa aktivoitunut Ensioprojektin ja Voimaa vanhuuteen hankkeen kautta. Teknisen osaston kanssa yhteistyö alkanut hyvinvointikeskusten suunnittelussa. Vapaaaikatoimien eritysliikunnanohjaajien kanssa yhteistyötavat kehitetty, mm. Kunto Inssi ( toiminta-kyvyltään heikentyneiden kuntosaliohjaus). Tavoite ylläpitää ja kehittää edelleen yhteistyötä Kunnon Hoitaja koulutuksen jatkuminen pysyvänä vuosittain järjestettävänä sisäisenä koulutuksena. Palvelujärjestelmästä tiedottaminen ja yleisten neuvontapalveluide n järjestäminen 1. Yleinen tiedottaminen ja neuvontapalvelut 1.1. Opas hoivapalveluista on saatavilla ja ajantasainen 1.2. Internet-sivustot ovat informatiiviset ja ajan tasalla, hoivapalveluiden internetsivusto päivitetty 6/2012 ja päivitetään jatkuvasti Lehtitiedottaminen säännöllisesti ajankohtaisista asioista Hoivapalveluiden johtaja ja avopalveluohjaajat Kirjallisia alueellisia oppaita palveluista tehdään ja päivitetään, JIKky internetsivustot pidetään ajan tasalla, vastuuhenkilö nimetty 1.3. Lehtitiedottamista tehty ajoittain. Lehtitiedottamista tulee lisätä nykyisestä. 5

6 2. Kohdennettu tiedottaminen 2.1. Käydään antamassa tietoa eri tilaisuuksissa, luentopyynnöille vastataan aina myönteisesti 2.2. Asiakkaille osataan antaa kattavasti tietoa eri palvelumuodoista ja mahdollisuuksista 2.3. Avopalveluohjaajien tietomäärä ajantasainen ja monipuolinen Avopalveluohjaajat 2.1. Eri sairausryhmien vastuutyöntekijät (diabetes, muisti, fysioterapia, dementiayhdistykset, muistihoitaja jne) 2. Toteutuu tällä hetkellä ja toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Ikäihmisten asumismahdollisuudet tukevat kotona asumista ja turvallista elämää 1.Ikäihmisten asuminen on terveyttä edistävää, turvallisuutta ja osallistumista tukevaa. Yhteisöllisyyden luominen asumisessa tärkeää. 1.2 Rakennetaan riittävästi laadukkaita, esteettömiä ja ikäihmisten tarpeet huomioivia tuki- ja 1.Monipuolisen asuntorakentamisen lisääminen tukemaan ikäihmisten kotona asumista Ikäihmisten hyvinvointikeskukset tukemaan omaehtoista terveyden ylläpitoa, liikkumista ja yhteisön toimintaa Laitoshoidon purkaminen. 1. JIK johtoryhmä ja johtokunta, tilaajalautakunta, viranhaltijat työnsä mahdollistamissa tilanteissa 1. Ikäihmisille mm. hyvinvointialue -suunnitelma vireillä Kurikassa. Ilmajoella Kotokartano ja Jalasjärvellä Palveluportti jo toimivat hyvinvointikeskuksen tavoin. Esitykset uudisrakentamisesta on tehty v ja myös jatkossa JIK ky aktiivinen toimija asuntorakentamisen kehittämisessä. 6

7 Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia omien palveluiden järjestämiseen lisätään Toimiva yhteistyö kunnallisten päätösorganisaatioiden kanssa palveluasuntoja 1. Asiakkaiden osallisuus, itsemääräämisoikeus ja vaikuttaminen omissa palvelutarpeissaan lisääntyy 1.2. Vanhusneuvostot asiakkaiden asianajajina päättäjien suuntaan. 1. Säännöllinen informaatio, yhdessä kehittäminen, yhteiset tavoitteet JIK- sekä kuntien organisaatioiden kanssa. 2. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttö 1.1.Asiakaskyselyt säännöllisesti. Palautteen käsittely. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus sekä omaisen osallisuus JIK osallistuu vanhusneuvoston työhön kutsumalla heitä 1xv yhteiseen tapaamiseen sekä toimimalla asiantuntijaroolissa neuvostossa Säännöllisesti toteutetut (6-12kk) seminaarit, mahdollisesti teemaseminaarit 1.2. Jatkuva, joustava keskustelu kuntien/jik välillä 2. Sähköinen hyvinvointikertomus käyttöön jokaisessa JIK-kunnassa 1. Avopalveluohjaajat, osastonhoitajat, hoivapalveluiden johtaja 1.2. Vanhusneuvostot kunnan organisaatiossa, hyvä yhteistyö ja edustus. 1. Asumispalveluiden ja kotihoidon kriteereissä asia huomioitu. Asiakaskyselyt toteutetaan väh. joka kolmas vuosi ja vastausten avulla tehdään kehittämistyötä toimintayksiköissä systemaattisesti. Kotihoitopalveluiden käyttäjäneuvosto perustetaan v Vanhusneuvostojen tapaamiset JIK kyn kanssa toteutetaan suunnitelmallisesti. Organisointi kunnissa, yhteistyötä neuvostojen sihteerien kanssa kehitettävä jatkuvasti. 1. JIK-hallinto 1. Toteutunut. Seminaareja järjestetty säännöllisesti ja myös teemoittain 2. Toimitaan aktiivisesti hyvinvointikertomuksen käyttöönotossa, Jalasjärvellä ja Kurikassa työryhmien jäsenyys 7

8 PROSESSIT MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Palveluiden monimuotoisuus 1. Tuetaan palvelujen kolmiportaisuutta a) kolmannen sektorin palvelut b) yksityiset palvelut c) kuntayhtymän palvelut 1.1 Ennaltaehkäisevien palveluiden monimuotoisuus mm. vapaa-ajan harrasteet, näiden palvelujen saatavuus ja tavoitettavuus 1.2. Kannustaminen ja yhteistyö yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa, liikunta- tai kuntoutussetelin selvitystyö 1.3. Palvelusetelin käyttöönoton jälkeen jatkuva seuranta ja kehittäminen sen toimivuudesta 1.1. Eri vastuualueiden työntekijät ( muisti, fysioterapia jne.) 1.2. Hoivapalveluiden johtaja ja avopalveluohjaajat 1.3. Hoivapalveluiden johtaja, JIK johtokunta/tilaajalautakunta Toteutunut ENSIOprojektin toiminnan kautta Kuntoutuksen palvelusetelin selvitystyö v aikana. - Koneellisen lääkejakelun aloittaminen suunnitteluun v aikana. - Teknologian hyödyntäminen kotihoidossa Kotihoidon-, kotisairaanhoidon ja omaishoidon lomittajapalveluiden palveluseteli käytössä alkaen. Palvelun käytön seuranta ja kehittäminen jatkuva tarve. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat henkilöiden kotona asumista 1. Ikääntyneiden terveysliikuntamahdollis uuksien kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 2. Vanhusten päivätoimintaa on 1. JIK-alueen ikääntyneillä perustieto terveysliikunnan vaikutuksista ja mahdollisuudet käyttää erilaisia terveyttä edistäviä palveluita. 2. Päivätoiminnan sisältö muutetaan 1-4. Osastonhoitajat ja avopalveluohjaajat, Hoivapalveluiden johtaja, ENSIO-projektin työntekijät. 1. Avoimet kuntosalit, koulutukset, mm. vertaisveturit, tiedottaminen, ENSIO-projektin kautta tavoitteet ja toimenpiteet tälle työlle selkeytyneet 2. Eri päivätoiminta- 8

9 riittävästi ja monipuolisesti 3. Hyvinvointi -75 päivät toimivat joka JIK kunnissa kattavasti, ennaltaehkäisevät puhelinhaastattelut ja mahdollisesti kotikäynnit tästä poisjääville 4. Kehitetään kuljetuspalveluita asiakkaiden osallistumisen tukemiseksi ennaltaehkäisevämmäksi JIKkunnissa, palvelupäivät vain tarvitseville (fyysisesti huonot kodin olosuhteet, yksinäisyys ja turvattomuus, ym. vastaavat perusteet) 3. Hyvinvointi -75 päivien sisältöjä tarkistetaan, puhelinhaastattelut niille, jotka eivät osallistu. Mahdolliset kotikäynnit tarpeen mukaan heille. 4. Kuljetuspalveluiden selvittäminen ja kehittäminen v aikana Yhteistyö nuorten pajatoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa kuljetuspalveluiden tehostamiseksi Ilmajoella ja Jalasjärvellä. yksiköiden sisällöstä tehty selvitys ja asiakaskysely. Kehitetään sisältöä ja lisätään toimintoja, mm. Jalasjärvelle tullut 7 ryhmää lisää. Palvelutarpeen arviointi päivätoiminta-asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi kehitetty ( lomake). 3. Hyvinvointi-75 päivän toimintamallit käyty yhdessä läpi, tehdään v aikana perehdytysopas ja mallinnus toiminnasta. 4. Kuljetuspalveluiden osalta tehtävä yhteistyötä kuntien liikennepalveluista vastaavien viranhaltijoiden kanssa jatkossa. TALOUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Asiakas on osaava ja valikoiva ostaja 1. Asiakasta informoidaan palveluiden kustannusrakenteesta ja eri vaihtoehdoista 1. Sähköinen tieto maksuista ja maksujen määräytymisperusteista saatavissa netissä JIK-sivuilla ja henkilökohtainen ohjaus 1. Avopalveluohjaajat ja tiedottamisesta vastaava avopalveluohjaaja internetsivustojen osalta 1. Internetsivuilla kattavasti asiakasmaksut ja palvelusetelin maksut selvitetty ja ohjekirjeet tulostettavissa. 9

10 palveluiden hankkimisessa, esim. kotitalousvähennys ja palveluseteli. 2. Resurssit turvataan 2. Talousarvioon määräraha ennaltaehkäisevään toimintaan 2.Tilaajalautakunta/ johtokunta 2.Ensio-projektin toiminta jatkuu v loppuun. Eri rahoitustapojen aktiivinen etsiminen ja hyödyntäminen 1. Aiheeseen liittyviä hankkeita ideoidaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja haetaan hankerahoituksia aktiivisesti. 1. Etsitään aktiivisesti yhteistyökumppani tai - kumppanit, joiden kanssa yhdessä osallistutaan teeman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. Aktiivinen toiminta hankehauissa, mm. sosiaalisen työn konsultaatio. 1.1 Hoivapalveluiden johtaja, Ensio-projekti. 1.1.Hankkeina ollut oma ENSIO-projekti, jossa kiinteästi Voimaa Vanhuuteen hanke mukana. Ikäkaste hankkeessa oltu mukana. Ikälain pilotissa oltiin mukana Viriä-hanke alkaa E-P opiston kanssa. Muita hankkeita suunnitellaan ja osallistutaan JIK:n tarpeiden mukaan. HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Henkilöstö on tietoinen ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksestä ja vaihtoehdoista ja 1. Henkilöstö saa koulutusta ko. aiheista ja pystyy toimimaan palveluohjauksen antajina Kaikki hoiva- ja hoitotyötä tekevät koulutetaan Kunnon Hoitaja- koulutusohjelman mukaisesti. Myös Kunnon lähiesimies ja Kunnon Lääkäri koulutukset toimivan prosessin 1. Hoivapalveluiden johtaja, avopalveluohjaajat 1. VOITAS koulutus meneillään, jossa koulutetaan kouluttajiksi henkilöitä. Koulutusten kautta toiminnan kehittäminen tukemaan ennaltaehkäisevää ja 10

11 toimii sen suuntaisesti 2. Henkilöstö toimii ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toimintatavan mukaisesti arkityössään. luomiseksi kuntouttavaan työhön Henkilöstö on sisäistänyt toimintavan Tilojen peruskorjaaminen ja suunnittelu, että kuntouttavaa hoivaa voidaan toteuttaa. kuntouttavaa työtä. Kunnon Hoitajia koulutetaan vuosittain 2-3 ryhmää /JIK kunta. 2. Henkilöstö 2.1 Henkilöstön koulutuksen kautta valmiudet tämänkaltaiseen työtapaan parantuvat jatkuvasti. Kotihoidon kriteerien päivittämisen yhteydessä huomio myös ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työtavan huomioimiseen. 2.2.Mm. kuntosalien perustaminen vuodeosastoille, Kotokartano, laitteiden hankinta mm. osastot, asumisyksiköt ja kotihoito. 11

12 Kotiin tarjottavien palveluiden strategia ASIAKASVAIKUTTAVUUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETAS0/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Asiakaslähtöinen toimintatapa 1. Toimiva ja tavoitteellinen, räätälöity palveluohjaus 2. Asiakkaan palvelutarpeen arvioiminen monipuolisesti ja riittävän nopeasti 2. Asiakkaan hoitopalvelu- ja kuntoutussuunnitelman sisältö ohjaa arkityötä - Asiakkaan hoitoisuuden 1.1. Räätälöity palveluohjaus yksilötasolla esim. kotiutustilanteet, palveluiden piiriin hakeutuminen, palveluiden muutostilanteet Vastuuhoitajan tehtävänkuvan laatiminen (vanhuspalvelulain velvoite). 2. Arviointi tehdään 7 arkipäivän kuluessa tarpeen ilmenemisestä ja toteutetaan monipuolisesti, arviointimenetelmiä käyttämällä Kaikilla säännöllisen palvelun piirissä olevilla asiakkailla on voimassa oleva hoito-palvelu- ja kuntoutussuunnitelma Hoivapalveluiden johtaja, avopalveluohjaaja 2.1. Asiakkaan vastuuhoitaja, avopalveluohjaaja 2.2. Kotihoidon lähiesimiehet/ Kotiutusprosessia ja SAStyötä suunniteltu ja kehitetty, mm. lomakkeisto palvelutarpeen arviointiin. Kotihoidon- ja asumispalveluiden kriteerit valmiit, ohjaamassa myös palveluohjausta. Omaishoidon kriteerit valmistuvat alkuvuodesta Ohjeiden ja kriteerien tiedottaminen ja sisäistäminen Vanhuspalvelulain mukainen vastuutyöntekijän tehtäväkuva ns. monipalveluasiakkaiden tueksi ja henkilön nimeäminen tehtävään ennen Kotihoidon kriteerit (v. 2011) päivitetään keväällä 2014, jossa yhteydessä tullaan tarkistamaan hoito-, palveluja kuntoutussuunnitelman 12

13 ja voimavarojen arviointi mitataan JIKhoitoisuudenarviolla - kuntouttava, voimavaralähtöinen näkökulma - Turvattomuus ja yksinäisyys tunnistetaan ja näihin tarpeisiin reagoidaan - Omaisten roolin vahvistaminen - Kotihoito kriteerien mukainen toiminta 2.2. Säännöllisten palveluiden piirissä olevien toimintakyky arvioidaan vuosittain tai jos tilanne muuttuu avopalveluohjaajat sisältö Toimintakyvyn arviointi toteutuu pääosin. Hoitoisuusmittaristoa kehitetään edelleen vastaamaan tarvetta. 3. Asiakastyytyväisyyden arviointi säännöllisesti 3. Tehdään kotihoidon asiakkaille asiakastyytyväisyyskysely siten, että kussakin kunnassa kysely toteutuu vähintään joka 3. vuosi 3. Hoivapalveluiden johtaja 3. Toteutuu sovitusti. Lisäksi kotihoitopalveluiden käyttäjäneuvosto perustetaan v aikana. 4. Kotihoidon kriteerien toteutuminen 4. Noudatetaan kotihoidon kriteereitä yhtenevästi kotihoidon yksiköissä 4. Koko henkilöstö 4. Pääosin toteutuu. Kriteerit sisäistettävä. Toteutumisen säännöllinen seuranta. Kotihoidon kriteerien päivittäminen ajankohtaista v

14 Palveluiden riittävyys 1. Valtakunnalliset laatusuositukset ja lainsäädäntö ohjaavat toimintaa % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palveluiden turvin strategiakauden loppuun mennessä 1.2. Säännöllisen kotihoidon piirissä 13 14% JIK-alueen yli 75- vuotiaista asukkaista strategiakauden loppuun mennessä 1.1. ja 1.2. kohdissa toiminnan kehittämisessä huomioon otetaan henkilöstöresurssit, jossa toimitaan valtakunnallisen henkilöstösuosituksen mukaisesti Omaishoidontuen piirissä JIK-alueen yli 75-vuotiaista asukkaista on 6-8% strategiakauden loppuun mennessä Iäkäs kuntalainen pääsee sosiaalipalveluiden tarpeen arviointiin 7 arkipäivän kuluessa siitä kun hän tai hänen edustajansa on pyynnön esittänyt. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluiden tarve arvioidaan viipymättä Palveluiden piiriin päästävä 3kk kuluessa palvelutarpeen toteamisesta Resurssien osalta tilaajalautakunta ja johtokunta, organisointivastuu hoivapalveluiden johtaja 1.4 Avopalveluohjaaja 1.5 Avopalveluohjaaja Strategiakauden aikana toiminnan sisältöä kehitetään siten, että nämä tavoitteet toteutuvat. Kehittäminen tapahtuu uuden laatusuosituksen sekä vanhuspalvelulain suuntaisesti. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton suunnittelu v Kotihoidon henkilöstön osalta henkilöstömitoitus arvioidaan kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen Toteutuu. Vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen vaatimukset tullaan huomioimaan toiminnassa strategiakaudella 14

15 2. Asiakkaiden saamaa palvelua arvioidaan säännöllisesti 2.1. Työntekijöiden työajan seuranta tehdään yhteistyössä työntekijöiden kanssa säännöllisesti ja sen tuloksista riippuen työtä kehitetään siihen suuntaan strategiakauden aikana, että asiakkaalle annettava työaika on väh. 65 %. 3. Asukasturvallisuus 3.1. Kodin tilat tukevat asukasturvallisuutta 3.2. Potilasturvallisuusarvioinnin kehittäminen (Haipro) 3. Kotihoidon kriteerien mukaiset asiakaslähtöiset palvelut 3.1. Hoitoisuuden arvioimisen ja kotihoitopalveluiden yhtenäiset kriteerit ovat käytössä 3.2. Jos kotihoidon piiriin pääsemisen kriteerit täyttyvät, asiakkaalle tarjotaan palvelu, mikä saattaa aiheuttaa henkilöstömäärän vaihtelua kotihoidossa 2.1. Hoivapalveluiden johtaja 2.1. Työajan seurantaa toteutetaan säännöllisin väliajoin Effica mahdollistaa työajan monipuolisen seurannan jatkuvana ohjaustoimintana Kotihoidon henkilöstö 3.2. Hoivapalveluiden johtaja, lähiesimiehet, laatusuunnittelija 3.1. Hoivapalveluiden johtaja Organisointivastuu kotihoidosta vastaava viranhaltijat 3.1. Henkilöstö toimii aktiivisesti asiakkaiden ja omaisten suuntaan kotien turvallisuusteemassa, mm. yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa 3.2. Haipro ohjelman koulutus v. 2014, osastokokouksissa käsitellään tapahtumia, potilaiden osio tulossa käyttöön v Kotihoidon palveluiden tarve arvioidaan yhtenäisesti Päivystysluonteisten palveluiden kriteerit tehdään samassa yhteydessä, kun kotihoidon yleiset kriteerit päivitetään v aikana Tarkennetuksi tavoitteeksi 15

16 edelleen luoda yhtenäiset kriteerit/ohjeet ns. päivystysvuorojen asiakkuudelle (ilta- ja, viikonloppupalvelu). 4. Äkillisiin palvelutarpeisiin vastaaminen 4. Hätäsijoituskäytäntöjen luominen 4. SAS-työryhmät esityksen tekijöinä, johtoryhmä päätöksentekijä 4. Hätäsijoitukset tällä hetkellä pääosin terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Suunnitelma v aikana uusista järjestelyistä PROSESSIT MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Moniammatillisuuden hyödyntäminen 1. Tiimityö tukemassa vastuuhoitajuutta 1. Asiakkailla voimassa oleva hoito- ja palvelusuunnitelma. Päivitys vuosittain ja tarvittaessa Kotihoidon lähiesimiehet / avopalveluohjaajat / tiimit 1.1. Vastuuhoitajakoulutukset syksyllä 2013 ja vastuuhoitajatoiminnan aloittaminen v Kotihoidon tiimien työntekijärakenne 2.1. Henkilökunnan ammattirakenne tukee kotihoitotyötä 2.2. Kuntouttavan osaamisen lisääminen kotihoitotyössä 2.3. Lääkäripalveluiden turvaaminen kotihoidossa 2.4. Yhteistyö terveyskeskuksen poliklinikan henkilökunnan kanssa riskiasiakkaiden löytämiseksi 2.5.Fysioterapeutin 2.1. Hoivapalveluiden johtaja 2.2. Kotihoidon lähiesimiehet Lähipalveluiden ylilääkärit, johtoryhmä 2.1. Toteutuu 2.2. Kunnon hoitaja koulutukset meneillään koko hoivan henkilöstölle Strategiakauden aikana kehitettäviä asioita. Vanhuspalvelulain mukaisesti geriatripalvelut saatava käyttöön alkaen. 16

17 työpanoksen saaminen kotihoitotyötä tukemaan. 3. Työntekijöille erityisvastuualueita(dem entia, diabetes, suun terveydenhuolto, psykiatria, jne) 3.1. Työntekijöiden erityisvastuualueille määritellään vastuutyöntekijät 3. Kotihoidon lähiesimiehet 3. Erityisvastuualueita nimetty, kehitettävää on edelleen 4. Resurssien oikea kohdennus 4. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 4. Hoivapalveluiden johtaja, taloudellisten resurssien osalta johtokunta/tilaajalautakunta 4. Pohjatyötä tehty keväällä 2013 projektin myötä, asiassa edetään vuoden 2014 aikana suunnitelmallisesti. Muistihäiriöisten asiakkaiden palvelut 1. Ikääntyvien, palveluiden piirissä olevien muistin tila arvioidaan säännöllisesti 1.1. Muistitestit vuosittain samalla kuin toimintakykyarvio tehdään tai tarvittaessa 1.1. Toimintakykyarvion tekemisestä vastaava työntekijä, esim. vastuuhoitaja ja muistihoitaja koulutuksen käyneet työntekijät yksiköissä 1. Muistitestit tehdään aina hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitettäessä. Jokaisessa kotihoitoyksikössä on muistikoulutuksen käyneitä työntekijöitä, jotka tekevät yhteistyötä JIK:n muistihoitajan kanssa. 2. Muistiasiakkaiden hoitoa tuetaan turvateknologioilla 2.1. JIK:ssä on työntekijöitä, joilla on osaamista valitsemaan asiakkaiden palvelutarpeen mukaiset turvateknologiat 2.2. JIK:ssä on käytettävissä turvateknologioita asiakastarpeiden mukaisesti. Tarpeen mukaan tehdään lisähankintoja ja osallistutaan turvateknologiahankkeisiin. 2. Avopalveluohjaajat, kotihoidon henkilökunta 2. JIK:n hallussa olevista turvateknologialaitteista tehty lista, jota pystyvät hyödyntämään kaikki asiakastyössä olevat ja mm. kotiutusasioita hoitavat. JIK ky mukana Kotiovelta liikkeelle hankkeessa, päättyy keväällä

18 Palvelurakenteen monitoimijuus 1. Yhteistyö alan yrittäjien kanssa aktiivista 1.1. Palveluseteli on käytössä Yrittäjien toiminnasta tiedottaminen silloin kun se asiakaslähtöisesti on perusteltua 1. Avopalveluohjaajat 1.1. Nettisivuilla on ajan tasalla oleva lista palveluseteliyrittäjistä 2. Yhteistyön kehittäminen ns. kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa 2. JIK:n alueen seurakuntien ja vapaaehtoistahojen kanssa säännöllinen yhteistyö ja suunnitelma toiminnasta 2. Hoivapalveluiden johtaja 2. Ensio projekti on kehittänyt erilaisia yhteistyömuotoja 3. Yhteistyö oppilaitosten kanssa monimuotoisemmaksi 3.1. Luentotilaisuuksia alan ammateista ja työntekijätarpeista oppilaitoksiin 3.2. Tutustuminen hoivapalveluiden toimintaan, harjoittelumahdollisuudet, opintoviikkoja vapaaehtoistoiminnasta 3. Rekrytoinnista vastaava henkilöstö / kotihoidon lähiesimiehet, avopalveluohjaajat 3. Yhteistyön osalta päävastuu JIK ky:n rekrytointikoordinaattorilla. Kotihoitoyksiköt toimivat aktiivisesti harjoittelupaikkojen tarjoamisessa ja opiskelijoille annetaan laadukasta ohjausta harjoitteluviikkoina. Asiakastietojärjestelmien yhtenäinen käyttö 1. Efficapotilastietojärjestelmän yhdenmukainen käyttö 1. Kotihoidon kirjaamiseen yhtenäiset käytännöt 1.Kotihoidon avopalveluohjaajat, tietohallinto 1. Effican rakenteinen kirjaaminen ja siihen tehdyt otsikot ohjaavat kirjaamista, edelleen jatkettava henkilöstön koulutusta asiassa, EP-Potti tuonee keväällä 2014 uutta huomioitavaa kirjaamiseen. 18

19 TALOUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Talousarvion realistisuus ja kustannustehokkuus 1. Kustannuslaskenta toteutuu ja on vertailukelpoinen JIKalueella 1.1. Koko henkilöstö tiedostaa talousarvion sisältöasiat ja toimii sen mukaisesti oman toimintansa osalta 1.2. Kustannuksista vastaava henkilöstö käyttää määrärahoja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti Taloushallinto, hoivapalveluiden johtaja, kotihoidon lähiesimies, työntekijä oman toimintansa osalta 1.1. Talousarvion pohjatietona olevien suoritetietojen tiedottaminen henkilöstölle toteutuu 1.2. Määrärahojen puitteissa toimitaan, sijaishenkilöstön osalta tilanne etenee asiakastarpeisiin pohjautuen 2. Toiminnallisten resurssien jakaminen asiakkaille tarpeiden pohjalta 2. Säännöllinen arviointi asiakkaan saaman palvelun määrästä suhteessa hänelle tehtyyn toimintakykyarvioon (väh. 1 krt/vuosi) 2. Kotihoidon vastuuhoitajat/tiiminvetäjät, avopalveluohjaajat 2. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä käydään läpi. HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Henkilöstön osaamisen turvaaminen 1. Henkilöstön koulutusmäärä on valtakunnallisten 1.1. Henkilöstön koulutussuunnitelmat tehdään vuosittain Lähiesimiehet 1.1. Työyhteisöjen koulutustarpeet / - suunnitelmat esitetään 19

20 kriteerien mukainen 1.2. Koulutusta järjestetään vähintään 3-10 pv/vuosi/hlö koulutuksista vastaavalle koulutussuunnittelijalle 1.2. Toteutuu 2. Henkilöstön perehdyttäminen 2.1 Perehdytyskansiot ovat ajantasaiset ja niitä käytetään aktiivisesti 2.2 Perehdystyskansioiden jatkuva päivittäminen tarpeen, nimettävä vastuuhenkilö 2.Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiöiden esimiehet 2.Perehdytyskansiot valmiit kaikissa yksiköissä vuoteen 2014 mennessä. Henkilöstön hyvinvointi 1. Henkilöstön riittävä määrä turvataan 1.1. Henkilöstön määrää kehitetään siten, että se on valtakunnallisen suosituksen mukainen 1.2. Esityksiä henkilöstön määrän muutostarpeista tehdään vuosittain talousarvioon 1.1. Tilaajalautakunta, johtokunta 1.2. Hoivapalveluiden johtaja, kotihoidon lähiesimiehet Esitetään talousarvioon arviointien mukaisesti 2. Sijaisten määrä turvataan 2.1. Koko henkilöstö tekee aktiivista työtä sen eteen, että sijaiset kokevat työyhteisön mielekkääksi 2.2. Lähiesimiehet tekevät aktiivista rekrytointia ja Laurarekrytointiohjelmaa käytetään aktiivisesti 2.3. Varahenkilöstön määrä on riittävä Hoivapalveluiden johtaja, kotihoidon lähiesimies, työntekijä oman toimintansa osalta 2.3. Hoivapalveluiden johtaja, tilaajalautakunta, johtokunta Toteutuu, lomaaikoina pätevien sijaisten saaminen ongelmallista 2.3. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen arvioidaan 3. työperäisten sairauspoissaolojen seuranta ja niihin 3.Työperäisten sairauspoissaojen määrää seurataan ja niitä pyritään vähentämään 3. Johtoryhmä, työterveyshuolto, lähiesimies 3.Välittävä työyhteisö malli otettu käyttöön. Arkikäyttöä lisättävä. Puolivuosittain 20

21 vaikuttaminen tehtävän raportin kautta toimenpiteet. 4. Työhyvinvointitoiminnan sisältöön vaikuttaminen 4.Työhyvinvointitoiminnan kehittämiseen ja toimintaan osallistutaan aktiivisesti 4.Työhyvinvointityöryhmä, kotihoidon lähiesimiehet, koko henkilöstö 4. Henkilöstöllä on mahdollisuus ottaa kantaa työhyvinvointitoiminnan sisältöön ja sitä kautta vaikuttaa sen kehittämiseen 21

22 Asumispalveluiden strategia ASIAKASVAIKUTTAVUUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETAS0/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Palveluiden riittävyys 1. Pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkojen ja tehostetun palveluasumisen määrässä huomioidaan valtakunnallisen laatusuosituksen ehdotukset ja JIKalueen yksilölliset arvioidut tarpeet 1.1. Vuoteen 2016 mennessä JIK-alueella pitkäaikaisen laitoshoidon määrä on 0-1,5% alueen 75 -vuotta täyttäneiden määrästä JIK-alueella tehostetun palveluasumisen paikkalukumäärä on strategiakauden loppuun mennessä 8-10 % alueen 75- vuotta täyttäneiden määrästä. Tilannetta tarkastellaan ja arvioidaan vuosittain ja esityksiä tarpeista tehdään talousarvioon. Asumispalveluyksikköpaikkojen määrässä huomioidaan palveluseteliostojen määrä Perhehoidon mahdollisuuksien selvittäminen vuoden2014 aikana Tilaajalautakunta, johtokunta, esittelijänä hoivapalveluiden johtaja 1.Kaikki terveyskeskusten pitkäaikaisosastot ovat muuttuneet hoivakodeiksi vuonna Kiinteistösuunnitelmat tehty ja esitelty johtokunnalle. Aloitettua kehittämistyötä jatketaan strategiakaudella, tavoite ikäihmisten yksiportainen palvelujärjestelmä sekä hyvinvointi- /palvelualuemallinen rakentaminen. Asumispalveluiden ostotoiminnan osalta tavoite ostopalveluiden osuus kokonaispaikkamäärästä on noin 30%, tavoitteeseen pyritään strategiakauden loppuun mennessä Perhehoitoselvitys tehdään vuoden 2014 aikana. 22

23 2. Ns. senioriasumisen kehittäminen. 2. Senioriasumisen tarpeet huomioidaan asuntorakentamisessa. 2. Johtokunta, hoivapalveluiden johtaja 2.1. Keskustelu senioriasumisen kehittämisestä JIK-alueella on aloitettu samassa yhteydessä kun asumispalveluyksiköiden suunnittelutyötä on tehty. 3. Muistihäiriöisille suunnattuja hoito- ja hoivapaikkoja on riittävä määrä 3.1. Vuoteen 2016 mennessä muistihäiriöisille (huomioiden eri ikäryhmät) suunnattuja hoito- ja hoivapaikkoja on JIK-alueella riittävästi. Määrää arvioidaan alueellisesti ja valtakunnallisten suositusten pohjalta. 3.2 Turvateknologiaa hyödyntävät sekä uudet että vanhat yksiköt. 3. Tilaajalautakunta, johtokunta, johtoryhmä, hoivapalveluiden johtaja 3.1 Uudiskiinteistöt suunnitellaan siten, että kaikki rakennettavat yksiköt soveltuvat muistihäiriöisille Yksiköiden peruskorjausten yhteydessä tehdään esityksiä kiinteistönomistajille siitä, että muistiasiakkaiden tarpeet huomioidaan. 4. Geropsykiatrisille asiakkaille suunnattuja hoiva-ja hoitopaikkoja riittävästi. 4.Vuoteen 2016 mennessä geropsykiatristen asiakkaiden palvelujärjestelmän kehittäminen. 4. Tilaajalautakunta, johtokunta, johtoryhmä, hoivapalveluiden johtaja 4. Geropsykiatrisen asiakkaan hoitoja hoivapalveluiden kokonaisuuden suunnittelu v

24 Asiakaslähtöinen toimintatapa 1. Yhden muuton periaate 1.1. Henkilöstömäärä ja joustavuus tukee yhden muuton periaatetta Asumispalveluyksikön rakenteelliset puitteet tukevat asiakkaan turvallista asumista yksikössä 1. Tilaajalautakunta, johtokunta, hoivapalveluiden johtaja, yksiköiden lähiesimiehet 1.1. Vuosittain talousarvioesityksiä henkilöstön osalta, sekä nimikemuutoksia että määriä Yksiköiden uudisrakentamisesitykset tehty kunnille ja toimitaan aktiivisesti rakentamisasioiden eteenpäin viemiseksi. 2. Asukasturvallisuus 2.1. Asumisyksiköiden puitteet tukevat asukasturvallisuutta 2.2. Potilasturvallisuusarvioinnin kehittäminen (Haipro) 3. Asumispalveluiden toimintatapojen yhtenäisyys 3.1. Asumispalveluiden kriteerit on vahvistettu johtokunnassa vuonna Toimintayksiköiden työtapojen keskinäinen arviointi ja hyvien käytäntöjen lisääminen (Benchmarking) 2.1. Tilaajalautakunta, kiinteistöjä hallinnoivat tahot, hoivapalveluiden johtaja 2.2. Hoivapalveluiden johtaja, lähiesimiehet, laatusuunnittelija 3. Hoivapalveluiden johtaja, yksiköiden lähiesimiehet 2.1. Kiinteistöjä koskevat esitykset tehdään vuosittain kiinteistön omistajalle, uusien asumisyksiköiden rakentamisessa toimitaan aktiivisesti. Hyvä yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa Haipro ohjelman koulutus v. 2014, osastokokouksissa käsitellään tapahtumia, potilaiden osio tulossa käyttöön v Kriteerien läpikäyminen ja arkikäyttöön ottaminen 3.2. Vierailut yksiköiden välillä, yksiköiden sairaanhoitajien yhteiskokoontumiset aloitettu. 24

25 4. Kuntouttava, voimavaralähtöinen toimintatapa 4. Suunnitelmallinen toiminta asumisyksikössä asuvien monipuolisen aktivoinnin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 4. Henkilöstö, lähiesimiehet 4.1. Yksikkökohtaiset viikko- ja vuosisuunnitelmat tehdään, tukena Kunnonhoitajakoulutuksen saanut henkilöstö, tiivis yhteistyö fysioterapeuttien kanssa 4.2. Tukilomakkeisto kehitetty keväällä 2014, jonka avulla hoitajat oppivat arvioimaan ikäihmisen toiminta- ja liikuntakykyä. Lomake koekäytössä. Tuloksena yksilökohtainen liikkumissuunnitelma Muu monimuotoinen hyvinvointia tukeva toiminta, mm. green care. Palvelujärjestelm ästä tiedottaminen 1.Asiakaspalautteen ja reklamaatioiden kerääminen ja hyödyntäminen 1.1. Asiakaspalaute kerätään joka 3. vuosi/yksikkö. Tulostavoite vähintään hyvä 1.2. Reklamaatioiden määrä ja niistä aiheutuvat toimenpiteet kirjataan Hoivapalveluiden johtaja, asumisyksiköiden esimiehet 1.1. Toteutunut asumisyksiköissä ensimmäisen kerran syksyllä 2011, analyysi valm Asiakaspalautteen perusteella tehdään toiminnan sisällön muutos-ja kehittämissuunnitelmat Reklamaatioiden osalta toimintatavat sovittu 2. Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö 2.1. Uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittäminen Asiakkaille ja heidän omaisilleen annettava esite asumisyksiköstä 2.3. Henkilöstö tietää riittävästi palveluista ja osaa antaa riittävän informaation 2.Toimintayksiköiden esimiehet 2.1. Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen panostetaan (HPS/elämänpuu tehdään yhdessä), omahoitajan tehtävien tarkentaminen, asumispalveluiden kriteerien arkikäyttöön ottaminen 2.2. Jokaisessa yksikössä oma esite vuoden 2014 aikana Internetsivustojen kehittäminen 25

26 asiakkaille ja omaisille (mm. JIKKARI-sivustojen hyödyntäminen) jatkuu, sosiaaliturvaan liittyvän tiedon päivittäminen jatkuvasti 3.Yhteistyö eri yhdistysten, vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakunnan kanssa toimii vuorovaikutteisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. 3.Tehdään säännöllistä yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurakunnan kanssa 3.Toimintayksiköiden esimiehet 3. Toteutuu osittain, kehitetään mm. Viriä-hankkeen (Etelä-Pohjanmaan Opiston hallinnoima hanke) kautta 4.Tiedottamisvastuista kuntalaisten suuntaan on sovittu 4.Henkilöstöllä on tieto, mistä asioista kukin voi tiedottaa ja kenen puoleen ohjataan esim. lehdistön kysymykset 4. Johtoryhmä, hoivapalveluiden johtaja 4.1. Tiedottamisvastuu tiedossa 4.2 Tietosuoja-asioista koulutustarvetta PROSESSIT MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE

27 Palveluketjun toimivuus 1.1,Odotusaikojen julkaiseminen puolivuosittain 1.2. Hoiva- tai hoitopaikan jonottajien hoidontarpeen arviointi 1.3.Seuranta hoitajaksojen pituudesta 2 krt/v 1.1. Odotusajat asumispalvelupaikan saamiselle julkaistaan vanhuspalvelulain mukaisesti puolivuosittain 1.2. Tarpeen arviointi on yhtenevä ja samoihin tekijöihin perustuva. SAStyöryhmätoiminnan kehittäminen edelleen ja yhteisin kriteerein toimivaksi 1.3. Seuranta toteutetaan säännöllisesti Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiköiden esimiehet 1.1. Odotusajat julkaistaan ensimmäisen kerran v. 2014, asiassa tehdään yhteistyötä Etelä- Pohjanmaan kuntien kanssa yhtenäisen raportoinnin aikaansaamiseksi 1.2. SAS-työryhmän toimintaa kehitetty edelleen ja yhtenäistetty, samoin käytössä olevan hoidon tarpeen arviointilomakkeistojen yhtenäistäminen tehty. 1.3.Effican tilasto-ohjelman käytön kehittäminen, kaikkien asumisyksiköiden pääseminen osastonhallintaohjelman piiriin. 2. Erilaisten toimintaa tukevien ja kehittävien projektien hyödyntäminen 2. Aktiivinen osallistuminen eri toimintoja tukeviin ja kehittäviin projekteihin mahdollistetaan 2. Johtoryhmä, hoivapalveluiden johtaja 2.Omaa toimintaa tukeviin projekteihin pyritään mukaan 27

28 3. Asumisyksikköpaikkaan hakeutuminen on mahdollista koko JIKalueella 3. Asiakas voi jättää hakemuksensa asumisyksikköpaikkaan mihin JIK-alueen kuntaan tahansa ja valinta tapahtuu yhtenäisen kriteeristön mukaan 3. SAS-työryhmän jäsenet 3. Toteutuu JIK-kuntien alueella. Moniammatillisuuden hyödyntäminen 1.Asumisyksiköiden ammattirakenne tukee asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja kuntouttavaa hoivapalveluiden kokonaisuutta 1.1. Yksiköiden työntekijöiden koulutusta tarkastellaan jatkuvasti ja esim. uusia työntekijöitä valittaessa huomioidaan aina yksikön toiminnan tarvelähtökohta 1.2. Yksikön sisällä kehitetään jatkuvasti toimivien tiimien työtä ja suunnitellaan eri työntekijöiden roolia asiakastyötä tukevaksi 1.3. Lääkärityöpanoksen riittävä määrä yksiköissä turvataan Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiköiden esimiehet 1.3. Johtava ylilääkäri, ylilääkärit Toteutuu. Kuntouttavien toimintatapojen kehittämiseen panostettava koko ajan, mm. KunnonHoitaja koulutuksen arkihyödyt ja tuki henkilöstölle fysioterapeuteilta Toteutuu mahdollisuuksien mukaan, vanhuspalvelulain mukaisesti geriatripalvelut alkaen. 2. Työntekijöille on nimetty erityisvastuualueita 2.1. Yksiköissä nimetään vastuuhenkilöt erityisvastuualueille ja heille luodaan edellytykset kehittää ko. toimintaa ja kouluttautua 2. Toimintayksiköiden esimiehet 2. Toteutuu osittain, jatkuvasti kehitettävä asia. 28

29 Palvelurakenteen monimuotoisuus 1. JIK:n omien asumisyksiköiden toiminta tukee hoitoketjun toimivuutta 1.1. Ikääntyneiden hoitoketju toimii v mennessä siten, että asiakkaan hoidontarpeeseen perustuva hoitopaikka pystytään myöntämään vanhuspalvelulain mukaisessa määräajassa Pitkäaikaista asumispalvelua tarjoavat yksiköt ovat rakenteeltaan (puitteet ja henkilöstö) sellaiset, että asiakas pystyy asumaan samassa yksikössä riippumatta hoivantarpeen muutoksista 1.3. Riittävät vuorohoitopalvelut pystytään myöntämään v mennessä asiakkaille, joille ne hoitoisuuden arvioon tai omaishoitajuuteen perustuen kuuluvat Tilaajalautakunta, johtokunta, esittelijänä hoivapalveluiden johtaja Tavoitetta kohden edetty. Työ jatkuu edelleen. 29

30 2. JIK:n ostopalvelutoiminta asumispalvelupaikkojen osalta tukee hoitoketjun toimivuutta 2. JIK ostaa asumispalvelupaikkoja ulkopuolisilta toimijoilta palvelusetelitoiminnan kautta. Palveluseteliostojen määrän tavoitetila on noin 30% asumispalvelupaikkojen kokonaismäärästästä. Lilsäksi huomioidaan vuosittainen palvelusetelimääräraha. 2. Tilaajalautakunta, johtokunta, esittelijänä hoivapalveluiden johtaja 2. Asumispalveluiden toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitetta kohden. TALOUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE/TAVOITE Talousarvion realistisuus ja kustannustehokkuus 1. Kustannuslaskenta toteutuu ja on vertailukelpoinen 1.1. Kustannuksista vastaava henkilöstö käyttää määrärahoja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti 1.2. Kustannuslaskenta toteutuu JIK:n taloushallinnolta tulevien ohjeistusten mukaisesti Taloushallinto, hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiköiden esimiehet, työntekijä oman toimintansa osalta 1.1. Määrärahojen puitteissa toimitaan, sijaishenkilöstön osalta tilanne etenee asiakastarpeisiin pohjautuen 1.2. Kustannuslaskenta suoritelaskennan osalta toteutuu 30

31 Taloushallinnon osaaminen 1. Henkilöstö hallitsee taloushallinnon omaan työtehtäväänsä suhteutettuna 1.1. Talousarvion sisältö on tuttua ja osa arkirutiineja lähiesimiehille 1.2. Koko henkilöstö tiedostaa taloushallintoon liittyvät asiat omassa työtehtävässään Taloushallinto, hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiköiden esimiehet, työntekijä oman toimintansa osalta 1.1. Lähiesimiehet osaavat käyttää taloushallinnon ohjelmaa, jonka avulla talousarvion seuraaminen on reaaliaikaista Talouteen liittyvistä asioista aktiivisempi tiedottaminen ja työn kehittäminen huomioiden myös nämä asiat HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJ Ä TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Henkilöstön osaamisen turvaaminen 1. Henkilöstön koulutus on valtakunnallisten kriteerien mukainen 1.1. Henkilöstön koulutussuunnitelmat tehdään vuosittain 1.2. Koulutusta järjestetään 3-10 pv/vuosi/hlö, koulutuskortti Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiöiden esimiehet JIK ky:n koulutussuunnittelijan työtehtäviin kuuluu koulutusten organisointi. Henkilöstökertomukseen kirjataan tiedot, vuosittainen koulutusmäärä on tavoitteen mukainen. 2. Henkilöstön perehdyttäminen 2.1 Perehdytyskansiot ovat ajantasaiset ja niitä käytetään aktiivisesti 2.2 Perehdystyskansioiden jatkuva päivittäminen tarpeen, nimettävä vastuuhenkilö 2.Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiöiden esimiehet 2.Perehdytyskansiot valmiit kaikissa yksiköissä vuoteen 2014 mennessä. 31

32 Henkilöstön hyvinvointi 1. Henkilöstön riittävä määrä 1.1. Henkilöstön määrä asumisyksiköissä pohjautuu vanhuspalvelulakiin ja vanhustenhuollon valtakunnalliseen laatusuositukseen, yksiköiden toimintaan sekä fyysisiin puitteisiin perustuviin kriteereihin 1.2. Henkilöstön määrän muutoksista tehdään esityksiä vuosittain talousarvioon 1.1. Tilaajalautakunta, johtokunta, esittelijänä hoivapalveluiden johtaja 1.2. Hoivapalveluiden johtaja Talousarvioesityksiä tehty ja niiden kautta myös saatu henkilöstömäärää kehitettyä. Asiaan vaikuttavat myös yksiköiden toiminnalliset muutokset, mm. paikkamäärien vähennykset. 2. Työnkierron mahdollistaminen 2. Työnkierto toteutuu vähintään 3-6 kk jaksoissa eri työpisteiden välillä, noin viiden vuoden välein 2.Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiöiden esimiehet 2.2. Toteutunut osittain, kehitetään edelleen. 3. Kehityskeskustelujen pitäminen säännöllisesti 3.Kehityskeskustelu käydään vakituisen henkilöstön ja pitkissä sijaisuuksissa olevan henkilöstön kanssa vuosittain 3.Toimintayksiköiden esimiehet 3. Lähiesimiehet käyvät kehityskeskustelut suunnitelmallisesti. 4. Henkilöstön TPkokoukset säännöllisesti 4.Henkilöstön työpaikkakokoukset pidetään vähintään 1 krt/kk (kesän lomakuukauden poislukien) 4.Toimintayksiköiden esimiehet 4. Työpaikkakokoukset toteutuvat säännöllisesti. 32

33 Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi, lähde: Sotkanet/KELA 33

34 SUORITTEIDEN KEHITYS V KESKEISTEN SUORITTEIDEN OSALTA Kustannuspaikka kotisairaanhoito Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Kotipalvelu Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Ateriapalvelu Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka - * yks. tuottaja -* yks.tuottaja * 1.5. alk Jurva OHT Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Hoivan laitoshoito Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Teh. palveluasum. Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva

35 1. Henkilökuntamäärä ja rakenne kotihoidon yksiköissä 2/2014 YKSIKKÖ JALASJÄRVI, kotihoito LÄHIHOITAJA, PERUSHOITAJA KODINHOITAJA SAIRAAN- HOITAJA/TERV.HOITAJA GERONOMI 13 9 näistä 1 oppisopimus ph(ksh:n toimenkuva) Päivätoiminta 1 hoivatyöntekijä JALASJÄRVI, Palveluportti ILMAJOKI, kotihoito (varalähih) ,8 MUU 1 kuntohoitaja 1 viriketoim.ohjaaja Päivätoiminta 1 ½ hoivatyönt. oppisop KURIKKA, kotihoito (varalähihoitaja) Tehko 3 3 Päivätoiminta 1½ KURIKKA, JURVAN ALUE, kotihoito (varalähih.) ph (ksh:n toimenkuva) 2½ 35

36 2. Henkilöstösuunnitelma hoivapalveluiden vastuualueen asumisyksiköt Yksikkö Hoitohlöstömäärä Asukasmäärä Mitoitus Hlöstön muutostarve Vanhainkodit Toteutus K Kotoplassi, vanhainkoti 22,8 37 (paikoista ½ dementiahoitoa) Hoivakodit 0,62 yksikössä 2 opso-opiskelijaa Ja Karpalo ,53 1 I Niittyvilla ,55 Ku Rauhala ,45 ei omaa yövalvontaa, akuutti-kuntoutus hoitaa Ju Pihlaja ,55 yksikössä opso-opiskelija Tehostettu Palveluasuminen I Koivula ,45 1 lääkejakelu, yksikössä opso-opiskelija I Lintula ,5 Lääkejakelu I Lepola (dem) ,57 1 Lääkejakelu I Intervalli 4 7 0,57 I Niittykoti ,58 I Niittykoti II (yövalvonta Niittykoti I ja II) 0,50 Lääkejakelu Ja Pentinlammi ,47 1,5 Lääkejakelu, ulkoistettu yövalvonta (1,4 tt) Ja Toiska (dem) ,44 3 Lääkejakelu, ulkoistettu yövalvonta (1,4 tt) Ju Reininkulma + Suvantola ,50 - Lääkejakelu 36

37 Ku Toimela 11,6 24 0,48 0,5 Lääkejakelu, yksikössä opso-opiskelija Ku Justiina ,44 1 Lääkejakelu Palveluasuminen Ja Koskitie 3 8 0,375 - Lääkejakelu, yksikössä opso-opiskelija Ju Mäntykoti ,4 - Lääkejakelu Lisäystarve 9 työntekijää Tavoite henkilöstömitoitukseen: Palveluasuminen 0,4 Tehostettu palveluasuminen 0,55 (jos lääkkeiden annosjakelu, niin 0,50) Pitkäaikainen laitoshoito 0,55 Dementiayksikkö 0,65 37

38 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI (STM 2013:11) Tilasto tehty 1/2014 JALASJÄRVI nykytila v v v v hlömäärä säännöllinen kotihoito 13-14% ,4% * % % % % OHT 6-7% 71 7,8% 72 7,5% 80 7,5% 95 7,5% 100 7,6% tehostettu asumispalvelu 6-7% vanhainkoti tai pitkäaik.h. tk:n vuodeosasto 2-3% (vh) (omat yksiköt) n. 13 (ostopalvelut) =70 7,7% ilman vuoroh. 7,3% (vh) 3,3%, ilman vuorohoitoa 2,7% (omat yksiköt) n. 17 (ostopalv.) = ,9% ilman vuoroh. 9,8% 0, oletuksella että uudisrakennus tehty (omat yksiköt) n. 25 (ostopalv) = ,5% ilman vuoroh. 9,6% (omat yksiköt) n. 37 (ostopalv) = 124 9,7% ilman vuoroh. 9% (omat yksiköt) n. 42 (ostopalv.) = 129 9,8% ilman vuoroh. 9% *HILMO-tilaston 2012 mukainen tieto 38

39 ILMAJOKI nykytila v v v v hlömäärä säännöllinen ,5% * % % % % kotihoito 13-14% OHT 6-7% ,5% 100 9,3% 100 8,7% 110 7,5% 125 7,5% tehostettu (vh) (omat (omat (omat (omat yksitköt yksiköt) yksiköt) yksiköt) asumispalvelu ostopalvelut 14 ostopalvelut 16 ostopalvelut 20 ostopalvelut % (tilanne = 105 9,5% = ,2% =125 10,8% = 142 9,7% 1/2014, huomioitu palveluseteliostoissa vain ympärivuor.k. ostot) ilman vuoroh. 8,9% ilman vuoroh. 10,2% ilman vuoroh. 10% ilman vuorohoitoa 9% vanhainkoti tai pitkäaik.h. tk:n vuodeosasto 2-3% 18 1,6% 0, oletuksella että uudisrakennus on tehty *HILMO-tilaston 2012 mukainen tieto (omat yksiköt) ostopalvelut 56 = 161 ilman vuorohoitoa 9% 39

40 KURIKKA nykytila v v v v hlömäärä säännöllinen % * % % % % kotihoito 13-14% OHT 6-7% 100 6,3% 115 7,1% 130 7,4% 170 7,5% 187 7,5% tehostettu (omat yksiköt) ostopalvelut 46 asumispalvelu = 114 7,2% 6-7% ilman vuoroh. 6,9% vanhainkoti tai pitkäaik.h. tk:n vuodeosasto 2-3% ilman vuorohoitoa 4,5% *HILMO-tilaston 2012 mukainen tieto (omat yksiköt) ostopalvelut 46 = 109 6,7% ilman vuoroh. 6,5 % ilman vuorohoitoa 4,4% (omat yksiköt) ostopalvelut 50 = 154 8,7% ilman vuoroh. 7,9% 20, oletuksella, että uudisrakennus on tehty 1,1% (omat yksiköt) ostopalvelut 75 ilman vuoroh. 8,2% (omat yksiköt) ostopalvelut 75 ilman vuoroh. 8,2% 20 0,9% 20 0,8% 40

41 KOTIHOIDON TUOTTEISTAMISEN PROJEKTIN TULOKSIA, KEVÄT 2013 Veli Puttonen Promana Oy Käyntien kestot JIK-kunnittain : Punaisella keskiarvo. Jalasjärvi 39min, Kurikka 24 min, Ilmajoki 28 min. 41

42 42

43 43

44 44

45 45

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot