HOIVAN STRATEGIA PÄIVITYS KEVÄT Johtoryhmä YT-ryhmä Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014"

Transkriptio

1 HOIVAN STRATEGIA PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä YT-ryhmä Johtokunta

2 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät palvelut päivitys 2013 Reetta Kananoja avopalveluohjaaja, pj, sihteeri Johanna Kaari controller Terttu Mustalammi avopalveluohjaaja Tarja Palomäki hoivapalvel.johtaja Hanna Leskelä fysioterapeutti Ensio-projekti Maarit Kalliomäki kuntohoitaja Aarre Asiala vanhusneuvosto Kurikka Hilkka Koski vanhusneuvosto Jalasjärvi Terttu Salo vanhusneuvosto Ilmajoki Kotiin tarjottavat palvelut päivitys 2013 Tarja Palomäki hoivap.johtaja Soili Kuusisto kotisairaanhoitaja Tarja Kivimäki kodinhoitaja Sinikka Palojärvi avopalveluohjaaja Mira Latvala vs. osastonhoitaja Katri Nikkola osastonhoitaja Katri Rantala vs. avopalveluohjaaja, sihteeri Asumis- ja hoitopalvelut päivitys 2013 Tarja Palomäki hoivapalv.johtaja, puheenjohtaja Päivi Ilkka osastonhoitaja Jaana Kuja-Kyyny osastonhoitaja Riikka Saarinen avopalveluohjaaja Katja Kaitaranta lähihoitaja Heli Jyllilä, sairaanhoitaja 2

3 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HOIVAPALVELUIDEN VASTUUALUEEN VISIO Arjen turvallisuus ja ammattitaitoiset, monimuotoiset palvelut oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuina HOIVAPALVELUIDEN VASTUUALUEEN ARVOT JA TOIMINNAN KESKEISET PERIAATTEET 1. OMATOIMISUUS: Asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja kunnioittaminen, asiakkaan omat voimavarat käyttöön 2. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSILÖLLISYYS: Asiakkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Kunnioitetaan asiakkaan omia arvoja, tapoja ja kotia. Tarjotaan hoitosuunnitelmassa yhteisesti sovittuja palveluita asiakkaan tarpeisiin ja omiin voimavaroihin suhteutettuna 3. YHDENVERTAISUUS: Asiakkaan kohteleminen yhdenvertaisina 4. AMMATILLISUUS: Asiakkaan kohtaaminen ammatillisesti ja empaattisesti. Yhteisesti sovittujen hoitolinjojen noudattaminen persoonallisella työotteella 5. TALOUDELLISUUS: Työmenetelmien suunnittelu siten, että taloudellisuusnäkökulma on otettu huomioon 6. YHTEISTYÖ: Oman vastuualueen eri toimijoiden ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ollaan aktiivisia ja yhteistyötä toteutetaan myönteisessä hengessä 3

4 Ennaltaehkäisevän vanhustyön strategia ASIAKASVAIKUTTAVUUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETAS0/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Ennaltaehkäisevä toimintatapa ikääntyneiden palveluissa 1. Eri toimijoiden ohjaaminen ja sitouttaminen ennaltaehkäisevään vanhustyöhön 1.1. Toimiva yhteistyö mm. seurakunnan, kansalaisopistojen, eri yhdistysten, eläkeläisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, kokoontuminen väh. 1 krt/vuosi Moniammatillinen yhteistyö ikääntyvien päihdehaittojen ehkäisemiseksi mm. päihdetyöparin kanssa. 1.3.Eri hallinnonalat (vapaaaika, tekninen, liikunta, kulttuuri) toimivat ennaltaehkäisevän vanhustyön teeman mukaisesti 1.4. Kunnon Hoitaja- koulutus kaikille hoiva- ja hoitotyötä tekeville Hoivapalveluiden johtaja ja avopalveluohjaajat 1.2. Hoivapalveluiden johtaja ja avopalveluohjaajat sekä sosiaalitoimi 1.3. Kaavoitus, liikunta, kulttuuri, opistot, sos.toimi, srk, yhdistykset 1.4. JIK johtokunnan päätös tehty asiasta, toteutus ENSIO-projektin ohjaamana 1.1. Kehittäjäryhmän perustaminen vuoden 2014 aikana toimimaan ohjaavana ryhmänä ennaltaehkäisevien toimintojen kehittämisessä. Ensio-projektin työntekijät kehittäneet yhteistyötapoja eri toimijatahojen kanssa. Vertais Veturi koulutukset, Kurikan kirjaston seniorityörymä ja tapahtumat, vapaaehtoiset kuntosaliohjaajat, ulkoiluystävät. Säännölliset suunnittelu-palaverit vertaisohjaajien kanssa, sopimukset jatkoyhteistyöstä JIK-kuntien päihdestrategia valmistunut v Vuonna 2013 aloittanut päihdetyöpari, yhteistyön kehittäminen jatkossa Yhteistyö kuntien liikunta- ja kulttuuritoimien 4

5 kanssa aktivoitunut Ensioprojektin ja Voimaa vanhuuteen hankkeen kautta. Teknisen osaston kanssa yhteistyö alkanut hyvinvointikeskusten suunnittelussa. Vapaaaikatoimien eritysliikunnanohjaajien kanssa yhteistyötavat kehitetty, mm. Kunto Inssi ( toiminta-kyvyltään heikentyneiden kuntosaliohjaus). Tavoite ylläpitää ja kehittää edelleen yhteistyötä Kunnon Hoitaja koulutuksen jatkuminen pysyvänä vuosittain järjestettävänä sisäisenä koulutuksena. Palvelujärjestelmästä tiedottaminen ja yleisten neuvontapalveluide n järjestäminen 1. Yleinen tiedottaminen ja neuvontapalvelut 1.1. Opas hoivapalveluista on saatavilla ja ajantasainen 1.2. Internet-sivustot ovat informatiiviset ja ajan tasalla, hoivapalveluiden internetsivusto päivitetty 6/2012 ja päivitetään jatkuvasti Lehtitiedottaminen säännöllisesti ajankohtaisista asioista Hoivapalveluiden johtaja ja avopalveluohjaajat Kirjallisia alueellisia oppaita palveluista tehdään ja päivitetään, JIKky internetsivustot pidetään ajan tasalla, vastuuhenkilö nimetty 1.3. Lehtitiedottamista tehty ajoittain. Lehtitiedottamista tulee lisätä nykyisestä. 5

6 2. Kohdennettu tiedottaminen 2.1. Käydään antamassa tietoa eri tilaisuuksissa, luentopyynnöille vastataan aina myönteisesti 2.2. Asiakkaille osataan antaa kattavasti tietoa eri palvelumuodoista ja mahdollisuuksista 2.3. Avopalveluohjaajien tietomäärä ajantasainen ja monipuolinen Avopalveluohjaajat 2.1. Eri sairausryhmien vastuutyöntekijät (diabetes, muisti, fysioterapia, dementiayhdistykset, muistihoitaja jne) 2. Toteutuu tällä hetkellä ja toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Ikäihmisten asumismahdollisuudet tukevat kotona asumista ja turvallista elämää 1.Ikäihmisten asuminen on terveyttä edistävää, turvallisuutta ja osallistumista tukevaa. Yhteisöllisyyden luominen asumisessa tärkeää. 1.2 Rakennetaan riittävästi laadukkaita, esteettömiä ja ikäihmisten tarpeet huomioivia tuki- ja 1.Monipuolisen asuntorakentamisen lisääminen tukemaan ikäihmisten kotona asumista Ikäihmisten hyvinvointikeskukset tukemaan omaehtoista terveyden ylläpitoa, liikkumista ja yhteisön toimintaa Laitoshoidon purkaminen. 1. JIK johtoryhmä ja johtokunta, tilaajalautakunta, viranhaltijat työnsä mahdollistamissa tilanteissa 1. Ikäihmisille mm. hyvinvointialue -suunnitelma vireillä Kurikassa. Ilmajoella Kotokartano ja Jalasjärvellä Palveluportti jo toimivat hyvinvointikeskuksen tavoin. Esitykset uudisrakentamisesta on tehty v ja myös jatkossa JIK ky aktiivinen toimija asuntorakentamisen kehittämisessä. 6

7 Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia omien palveluiden järjestämiseen lisätään Toimiva yhteistyö kunnallisten päätösorganisaatioiden kanssa palveluasuntoja 1. Asiakkaiden osallisuus, itsemääräämisoikeus ja vaikuttaminen omissa palvelutarpeissaan lisääntyy 1.2. Vanhusneuvostot asiakkaiden asianajajina päättäjien suuntaan. 1. Säännöllinen informaatio, yhdessä kehittäminen, yhteiset tavoitteet JIK- sekä kuntien organisaatioiden kanssa. 2. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttö 1.1.Asiakaskyselyt säännöllisesti. Palautteen käsittely. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus sekä omaisen osallisuus JIK osallistuu vanhusneuvoston työhön kutsumalla heitä 1xv yhteiseen tapaamiseen sekä toimimalla asiantuntijaroolissa neuvostossa Säännöllisesti toteutetut (6-12kk) seminaarit, mahdollisesti teemaseminaarit 1.2. Jatkuva, joustava keskustelu kuntien/jik välillä 2. Sähköinen hyvinvointikertomus käyttöön jokaisessa JIK-kunnassa 1. Avopalveluohjaajat, osastonhoitajat, hoivapalveluiden johtaja 1.2. Vanhusneuvostot kunnan organisaatiossa, hyvä yhteistyö ja edustus. 1. Asumispalveluiden ja kotihoidon kriteereissä asia huomioitu. Asiakaskyselyt toteutetaan väh. joka kolmas vuosi ja vastausten avulla tehdään kehittämistyötä toimintayksiköissä systemaattisesti. Kotihoitopalveluiden käyttäjäneuvosto perustetaan v Vanhusneuvostojen tapaamiset JIK kyn kanssa toteutetaan suunnitelmallisesti. Organisointi kunnissa, yhteistyötä neuvostojen sihteerien kanssa kehitettävä jatkuvasti. 1. JIK-hallinto 1. Toteutunut. Seminaareja järjestetty säännöllisesti ja myös teemoittain 2. Toimitaan aktiivisesti hyvinvointikertomuksen käyttöönotossa, Jalasjärvellä ja Kurikassa työryhmien jäsenyys 7

8 PROSESSIT MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Palveluiden monimuotoisuus 1. Tuetaan palvelujen kolmiportaisuutta a) kolmannen sektorin palvelut b) yksityiset palvelut c) kuntayhtymän palvelut 1.1 Ennaltaehkäisevien palveluiden monimuotoisuus mm. vapaa-ajan harrasteet, näiden palvelujen saatavuus ja tavoitettavuus 1.2. Kannustaminen ja yhteistyö yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa, liikunta- tai kuntoutussetelin selvitystyö 1.3. Palvelusetelin käyttöönoton jälkeen jatkuva seuranta ja kehittäminen sen toimivuudesta 1.1. Eri vastuualueiden työntekijät ( muisti, fysioterapia jne.) 1.2. Hoivapalveluiden johtaja ja avopalveluohjaajat 1.3. Hoivapalveluiden johtaja, JIK johtokunta/tilaajalautakunta Toteutunut ENSIOprojektin toiminnan kautta Kuntoutuksen palvelusetelin selvitystyö v aikana. - Koneellisen lääkejakelun aloittaminen suunnitteluun v aikana. - Teknologian hyödyntäminen kotihoidossa Kotihoidon-, kotisairaanhoidon ja omaishoidon lomittajapalveluiden palveluseteli käytössä alkaen. Palvelun käytön seuranta ja kehittäminen jatkuva tarve. Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat henkilöiden kotona asumista 1. Ikääntyneiden terveysliikuntamahdollis uuksien kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 2. Vanhusten päivätoimintaa on 1. JIK-alueen ikääntyneillä perustieto terveysliikunnan vaikutuksista ja mahdollisuudet käyttää erilaisia terveyttä edistäviä palveluita. 2. Päivätoiminnan sisältö muutetaan 1-4. Osastonhoitajat ja avopalveluohjaajat, Hoivapalveluiden johtaja, ENSIO-projektin työntekijät. 1. Avoimet kuntosalit, koulutukset, mm. vertaisveturit, tiedottaminen, ENSIO-projektin kautta tavoitteet ja toimenpiteet tälle työlle selkeytyneet 2. Eri päivätoiminta- 8

9 riittävästi ja monipuolisesti 3. Hyvinvointi -75 päivät toimivat joka JIK kunnissa kattavasti, ennaltaehkäisevät puhelinhaastattelut ja mahdollisesti kotikäynnit tästä poisjääville 4. Kehitetään kuljetuspalveluita asiakkaiden osallistumisen tukemiseksi ennaltaehkäisevämmäksi JIKkunnissa, palvelupäivät vain tarvitseville (fyysisesti huonot kodin olosuhteet, yksinäisyys ja turvattomuus, ym. vastaavat perusteet) 3. Hyvinvointi -75 päivien sisältöjä tarkistetaan, puhelinhaastattelut niille, jotka eivät osallistu. Mahdolliset kotikäynnit tarpeen mukaan heille. 4. Kuljetuspalveluiden selvittäminen ja kehittäminen v aikana Yhteistyö nuorten pajatoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa kuljetuspalveluiden tehostamiseksi Ilmajoella ja Jalasjärvellä. yksiköiden sisällöstä tehty selvitys ja asiakaskysely. Kehitetään sisältöä ja lisätään toimintoja, mm. Jalasjärvelle tullut 7 ryhmää lisää. Palvelutarpeen arviointi päivätoiminta-asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi kehitetty ( lomake). 3. Hyvinvointi-75 päivän toimintamallit käyty yhdessä läpi, tehdään v aikana perehdytysopas ja mallinnus toiminnasta. 4. Kuljetuspalveluiden osalta tehtävä yhteistyötä kuntien liikennepalveluista vastaavien viranhaltijoiden kanssa jatkossa. TALOUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Asiakas on osaava ja valikoiva ostaja 1. Asiakasta informoidaan palveluiden kustannusrakenteesta ja eri vaihtoehdoista 1. Sähköinen tieto maksuista ja maksujen määräytymisperusteista saatavissa netissä JIK-sivuilla ja henkilökohtainen ohjaus 1. Avopalveluohjaajat ja tiedottamisesta vastaava avopalveluohjaaja internetsivustojen osalta 1. Internetsivuilla kattavasti asiakasmaksut ja palvelusetelin maksut selvitetty ja ohjekirjeet tulostettavissa. 9

10 palveluiden hankkimisessa, esim. kotitalousvähennys ja palveluseteli. 2. Resurssit turvataan 2. Talousarvioon määräraha ennaltaehkäisevään toimintaan 2.Tilaajalautakunta/ johtokunta 2.Ensio-projektin toiminta jatkuu v loppuun. Eri rahoitustapojen aktiivinen etsiminen ja hyödyntäminen 1. Aiheeseen liittyviä hankkeita ideoidaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja haetaan hankerahoituksia aktiivisesti. 1. Etsitään aktiivisesti yhteistyökumppani tai - kumppanit, joiden kanssa yhdessä osallistutaan teeman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. Aktiivinen toiminta hankehauissa, mm. sosiaalisen työn konsultaatio. 1.1 Hoivapalveluiden johtaja, Ensio-projekti. 1.1.Hankkeina ollut oma ENSIO-projekti, jossa kiinteästi Voimaa Vanhuuteen hanke mukana. Ikäkaste hankkeessa oltu mukana. Ikälain pilotissa oltiin mukana Viriä-hanke alkaa E-P opiston kanssa. Muita hankkeita suunnitellaan ja osallistutaan JIK:n tarpeiden mukaan. HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Henkilöstö on tietoinen ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksestä ja vaihtoehdoista ja 1. Henkilöstö saa koulutusta ko. aiheista ja pystyy toimimaan palveluohjauksen antajina Kaikki hoiva- ja hoitotyötä tekevät koulutetaan Kunnon Hoitaja- koulutusohjelman mukaisesti. Myös Kunnon lähiesimies ja Kunnon Lääkäri koulutukset toimivan prosessin 1. Hoivapalveluiden johtaja, avopalveluohjaajat 1. VOITAS koulutus meneillään, jossa koulutetaan kouluttajiksi henkilöitä. Koulutusten kautta toiminnan kehittäminen tukemaan ennaltaehkäisevää ja 10

11 toimii sen suuntaisesti 2. Henkilöstö toimii ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toimintatavan mukaisesti arkityössään. luomiseksi kuntouttavaan työhön Henkilöstö on sisäistänyt toimintavan Tilojen peruskorjaaminen ja suunnittelu, että kuntouttavaa hoivaa voidaan toteuttaa. kuntouttavaa työtä. Kunnon Hoitajia koulutetaan vuosittain 2-3 ryhmää /JIK kunta. 2. Henkilöstö 2.1 Henkilöstön koulutuksen kautta valmiudet tämänkaltaiseen työtapaan parantuvat jatkuvasti. Kotihoidon kriteerien päivittämisen yhteydessä huomio myös ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työtavan huomioimiseen. 2.2.Mm. kuntosalien perustaminen vuodeosastoille, Kotokartano, laitteiden hankinta mm. osastot, asumisyksiköt ja kotihoito. 11

12 Kotiin tarjottavien palveluiden strategia ASIAKASVAIKUTTAVUUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETAS0/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Asiakaslähtöinen toimintatapa 1. Toimiva ja tavoitteellinen, räätälöity palveluohjaus 2. Asiakkaan palvelutarpeen arvioiminen monipuolisesti ja riittävän nopeasti 2. Asiakkaan hoitopalvelu- ja kuntoutussuunnitelman sisältö ohjaa arkityötä - Asiakkaan hoitoisuuden 1.1. Räätälöity palveluohjaus yksilötasolla esim. kotiutustilanteet, palveluiden piiriin hakeutuminen, palveluiden muutostilanteet Vastuuhoitajan tehtävänkuvan laatiminen (vanhuspalvelulain velvoite). 2. Arviointi tehdään 7 arkipäivän kuluessa tarpeen ilmenemisestä ja toteutetaan monipuolisesti, arviointimenetelmiä käyttämällä Kaikilla säännöllisen palvelun piirissä olevilla asiakkailla on voimassa oleva hoito-palvelu- ja kuntoutussuunnitelma Hoivapalveluiden johtaja, avopalveluohjaaja 2.1. Asiakkaan vastuuhoitaja, avopalveluohjaaja 2.2. Kotihoidon lähiesimiehet/ Kotiutusprosessia ja SAStyötä suunniteltu ja kehitetty, mm. lomakkeisto palvelutarpeen arviointiin. Kotihoidon- ja asumispalveluiden kriteerit valmiit, ohjaamassa myös palveluohjausta. Omaishoidon kriteerit valmistuvat alkuvuodesta Ohjeiden ja kriteerien tiedottaminen ja sisäistäminen Vanhuspalvelulain mukainen vastuutyöntekijän tehtäväkuva ns. monipalveluasiakkaiden tueksi ja henkilön nimeäminen tehtävään ennen Kotihoidon kriteerit (v. 2011) päivitetään keväällä 2014, jossa yhteydessä tullaan tarkistamaan hoito-, palveluja kuntoutussuunnitelman 12

13 ja voimavarojen arviointi mitataan JIKhoitoisuudenarviolla - kuntouttava, voimavaralähtöinen näkökulma - Turvattomuus ja yksinäisyys tunnistetaan ja näihin tarpeisiin reagoidaan - Omaisten roolin vahvistaminen - Kotihoito kriteerien mukainen toiminta 2.2. Säännöllisten palveluiden piirissä olevien toimintakyky arvioidaan vuosittain tai jos tilanne muuttuu avopalveluohjaajat sisältö Toimintakyvyn arviointi toteutuu pääosin. Hoitoisuusmittaristoa kehitetään edelleen vastaamaan tarvetta. 3. Asiakastyytyväisyyden arviointi säännöllisesti 3. Tehdään kotihoidon asiakkaille asiakastyytyväisyyskysely siten, että kussakin kunnassa kysely toteutuu vähintään joka 3. vuosi 3. Hoivapalveluiden johtaja 3. Toteutuu sovitusti. Lisäksi kotihoitopalveluiden käyttäjäneuvosto perustetaan v aikana. 4. Kotihoidon kriteerien toteutuminen 4. Noudatetaan kotihoidon kriteereitä yhtenevästi kotihoidon yksiköissä 4. Koko henkilöstö 4. Pääosin toteutuu. Kriteerit sisäistettävä. Toteutumisen säännöllinen seuranta. Kotihoidon kriteerien päivittäminen ajankohtaista v

14 Palveluiden riittävyys 1. Valtakunnalliset laatusuositukset ja lainsäädäntö ohjaavat toimintaa % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palveluiden turvin strategiakauden loppuun mennessä 1.2. Säännöllisen kotihoidon piirissä 13 14% JIK-alueen yli 75- vuotiaista asukkaista strategiakauden loppuun mennessä 1.1. ja 1.2. kohdissa toiminnan kehittämisessä huomioon otetaan henkilöstöresurssit, jossa toimitaan valtakunnallisen henkilöstösuosituksen mukaisesti Omaishoidontuen piirissä JIK-alueen yli 75-vuotiaista asukkaista on 6-8% strategiakauden loppuun mennessä Iäkäs kuntalainen pääsee sosiaalipalveluiden tarpeen arviointiin 7 arkipäivän kuluessa siitä kun hän tai hänen edustajansa on pyynnön esittänyt. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluiden tarve arvioidaan viipymättä Palveluiden piiriin päästävä 3kk kuluessa palvelutarpeen toteamisesta Resurssien osalta tilaajalautakunta ja johtokunta, organisointivastuu hoivapalveluiden johtaja 1.4 Avopalveluohjaaja 1.5 Avopalveluohjaaja Strategiakauden aikana toiminnan sisältöä kehitetään siten, että nämä tavoitteet toteutuvat. Kehittäminen tapahtuu uuden laatusuosituksen sekä vanhuspalvelulain suuntaisesti. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton suunnittelu v Kotihoidon henkilöstön osalta henkilöstömitoitus arvioidaan kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen Toteutuu. Vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen vaatimukset tullaan huomioimaan toiminnassa strategiakaudella 14

15 2. Asiakkaiden saamaa palvelua arvioidaan säännöllisesti 2.1. Työntekijöiden työajan seuranta tehdään yhteistyössä työntekijöiden kanssa säännöllisesti ja sen tuloksista riippuen työtä kehitetään siihen suuntaan strategiakauden aikana, että asiakkaalle annettava työaika on väh. 65 %. 3. Asukasturvallisuus 3.1. Kodin tilat tukevat asukasturvallisuutta 3.2. Potilasturvallisuusarvioinnin kehittäminen (Haipro) 3. Kotihoidon kriteerien mukaiset asiakaslähtöiset palvelut 3.1. Hoitoisuuden arvioimisen ja kotihoitopalveluiden yhtenäiset kriteerit ovat käytössä 3.2. Jos kotihoidon piiriin pääsemisen kriteerit täyttyvät, asiakkaalle tarjotaan palvelu, mikä saattaa aiheuttaa henkilöstömäärän vaihtelua kotihoidossa 2.1. Hoivapalveluiden johtaja 2.1. Työajan seurantaa toteutetaan säännöllisin väliajoin Effica mahdollistaa työajan monipuolisen seurannan jatkuvana ohjaustoimintana Kotihoidon henkilöstö 3.2. Hoivapalveluiden johtaja, lähiesimiehet, laatusuunnittelija 3.1. Hoivapalveluiden johtaja Organisointivastuu kotihoidosta vastaava viranhaltijat 3.1. Henkilöstö toimii aktiivisesti asiakkaiden ja omaisten suuntaan kotien turvallisuusteemassa, mm. yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa 3.2. Haipro ohjelman koulutus v. 2014, osastokokouksissa käsitellään tapahtumia, potilaiden osio tulossa käyttöön v Kotihoidon palveluiden tarve arvioidaan yhtenäisesti Päivystysluonteisten palveluiden kriteerit tehdään samassa yhteydessä, kun kotihoidon yleiset kriteerit päivitetään v aikana Tarkennetuksi tavoitteeksi 15

16 edelleen luoda yhtenäiset kriteerit/ohjeet ns. päivystysvuorojen asiakkuudelle (ilta- ja, viikonloppupalvelu). 4. Äkillisiin palvelutarpeisiin vastaaminen 4. Hätäsijoituskäytäntöjen luominen 4. SAS-työryhmät esityksen tekijöinä, johtoryhmä päätöksentekijä 4. Hätäsijoitukset tällä hetkellä pääosin terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Suunnitelma v aikana uusista järjestelyistä PROSESSIT MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Moniammatillisuuden hyödyntäminen 1. Tiimityö tukemassa vastuuhoitajuutta 1. Asiakkailla voimassa oleva hoito- ja palvelusuunnitelma. Päivitys vuosittain ja tarvittaessa Kotihoidon lähiesimiehet / avopalveluohjaajat / tiimit 1.1. Vastuuhoitajakoulutukset syksyllä 2013 ja vastuuhoitajatoiminnan aloittaminen v Kotihoidon tiimien työntekijärakenne 2.1. Henkilökunnan ammattirakenne tukee kotihoitotyötä 2.2. Kuntouttavan osaamisen lisääminen kotihoitotyössä 2.3. Lääkäripalveluiden turvaaminen kotihoidossa 2.4. Yhteistyö terveyskeskuksen poliklinikan henkilökunnan kanssa riskiasiakkaiden löytämiseksi 2.5.Fysioterapeutin 2.1. Hoivapalveluiden johtaja 2.2. Kotihoidon lähiesimiehet Lähipalveluiden ylilääkärit, johtoryhmä 2.1. Toteutuu 2.2. Kunnon hoitaja koulutukset meneillään koko hoivan henkilöstölle Strategiakauden aikana kehitettäviä asioita. Vanhuspalvelulain mukaisesti geriatripalvelut saatava käyttöön alkaen. 16

17 työpanoksen saaminen kotihoitotyötä tukemaan. 3. Työntekijöille erityisvastuualueita(dem entia, diabetes, suun terveydenhuolto, psykiatria, jne) 3.1. Työntekijöiden erityisvastuualueille määritellään vastuutyöntekijät 3. Kotihoidon lähiesimiehet 3. Erityisvastuualueita nimetty, kehitettävää on edelleen 4. Resurssien oikea kohdennus 4. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 4. Hoivapalveluiden johtaja, taloudellisten resurssien osalta johtokunta/tilaajalautakunta 4. Pohjatyötä tehty keväällä 2013 projektin myötä, asiassa edetään vuoden 2014 aikana suunnitelmallisesti. Muistihäiriöisten asiakkaiden palvelut 1. Ikääntyvien, palveluiden piirissä olevien muistin tila arvioidaan säännöllisesti 1.1. Muistitestit vuosittain samalla kuin toimintakykyarvio tehdään tai tarvittaessa 1.1. Toimintakykyarvion tekemisestä vastaava työntekijä, esim. vastuuhoitaja ja muistihoitaja koulutuksen käyneet työntekijät yksiköissä 1. Muistitestit tehdään aina hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitettäessä. Jokaisessa kotihoitoyksikössä on muistikoulutuksen käyneitä työntekijöitä, jotka tekevät yhteistyötä JIK:n muistihoitajan kanssa. 2. Muistiasiakkaiden hoitoa tuetaan turvateknologioilla 2.1. JIK:ssä on työntekijöitä, joilla on osaamista valitsemaan asiakkaiden palvelutarpeen mukaiset turvateknologiat 2.2. JIK:ssä on käytettävissä turvateknologioita asiakastarpeiden mukaisesti. Tarpeen mukaan tehdään lisähankintoja ja osallistutaan turvateknologiahankkeisiin. 2. Avopalveluohjaajat, kotihoidon henkilökunta 2. JIK:n hallussa olevista turvateknologialaitteista tehty lista, jota pystyvät hyödyntämään kaikki asiakastyössä olevat ja mm. kotiutusasioita hoitavat. JIK ky mukana Kotiovelta liikkeelle hankkeessa, päättyy keväällä

18 Palvelurakenteen monitoimijuus 1. Yhteistyö alan yrittäjien kanssa aktiivista 1.1. Palveluseteli on käytössä Yrittäjien toiminnasta tiedottaminen silloin kun se asiakaslähtöisesti on perusteltua 1. Avopalveluohjaajat 1.1. Nettisivuilla on ajan tasalla oleva lista palveluseteliyrittäjistä 2. Yhteistyön kehittäminen ns. kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa 2. JIK:n alueen seurakuntien ja vapaaehtoistahojen kanssa säännöllinen yhteistyö ja suunnitelma toiminnasta 2. Hoivapalveluiden johtaja 2. Ensio projekti on kehittänyt erilaisia yhteistyömuotoja 3. Yhteistyö oppilaitosten kanssa monimuotoisemmaksi 3.1. Luentotilaisuuksia alan ammateista ja työntekijätarpeista oppilaitoksiin 3.2. Tutustuminen hoivapalveluiden toimintaan, harjoittelumahdollisuudet, opintoviikkoja vapaaehtoistoiminnasta 3. Rekrytoinnista vastaava henkilöstö / kotihoidon lähiesimiehet, avopalveluohjaajat 3. Yhteistyön osalta päävastuu JIK ky:n rekrytointikoordinaattorilla. Kotihoitoyksiköt toimivat aktiivisesti harjoittelupaikkojen tarjoamisessa ja opiskelijoille annetaan laadukasta ohjausta harjoitteluviikkoina. Asiakastietojärjestelmien yhtenäinen käyttö 1. Efficapotilastietojärjestelmän yhdenmukainen käyttö 1. Kotihoidon kirjaamiseen yhtenäiset käytännöt 1.Kotihoidon avopalveluohjaajat, tietohallinto 1. Effican rakenteinen kirjaaminen ja siihen tehdyt otsikot ohjaavat kirjaamista, edelleen jatkettava henkilöstön koulutusta asiassa, EP-Potti tuonee keväällä 2014 uutta huomioitavaa kirjaamiseen. 18

19 TALOUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Talousarvion realistisuus ja kustannustehokkuus 1. Kustannuslaskenta toteutuu ja on vertailukelpoinen JIKalueella 1.1. Koko henkilöstö tiedostaa talousarvion sisältöasiat ja toimii sen mukaisesti oman toimintansa osalta 1.2. Kustannuksista vastaava henkilöstö käyttää määrärahoja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti Taloushallinto, hoivapalveluiden johtaja, kotihoidon lähiesimies, työntekijä oman toimintansa osalta 1.1. Talousarvion pohjatietona olevien suoritetietojen tiedottaminen henkilöstölle toteutuu 1.2. Määrärahojen puitteissa toimitaan, sijaishenkilöstön osalta tilanne etenee asiakastarpeisiin pohjautuen 2. Toiminnallisten resurssien jakaminen asiakkaille tarpeiden pohjalta 2. Säännöllinen arviointi asiakkaan saaman palvelun määrästä suhteessa hänelle tehtyyn toimintakykyarvioon (väh. 1 krt/vuosi) 2. Kotihoidon vastuuhoitajat/tiiminvetäjät, avopalveluohjaajat 2. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä käydään läpi. HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Henkilöstön osaamisen turvaaminen 1. Henkilöstön koulutusmäärä on valtakunnallisten 1.1. Henkilöstön koulutussuunnitelmat tehdään vuosittain Lähiesimiehet 1.1. Työyhteisöjen koulutustarpeet / - suunnitelmat esitetään 19

20 kriteerien mukainen 1.2. Koulutusta järjestetään vähintään 3-10 pv/vuosi/hlö koulutuksista vastaavalle koulutussuunnittelijalle 1.2. Toteutuu 2. Henkilöstön perehdyttäminen 2.1 Perehdytyskansiot ovat ajantasaiset ja niitä käytetään aktiivisesti 2.2 Perehdystyskansioiden jatkuva päivittäminen tarpeen, nimettävä vastuuhenkilö 2.Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiöiden esimiehet 2.Perehdytyskansiot valmiit kaikissa yksiköissä vuoteen 2014 mennessä. Henkilöstön hyvinvointi 1. Henkilöstön riittävä määrä turvataan 1.1. Henkilöstön määrää kehitetään siten, että se on valtakunnallisen suosituksen mukainen 1.2. Esityksiä henkilöstön määrän muutostarpeista tehdään vuosittain talousarvioon 1.1. Tilaajalautakunta, johtokunta 1.2. Hoivapalveluiden johtaja, kotihoidon lähiesimiehet Esitetään talousarvioon arviointien mukaisesti 2. Sijaisten määrä turvataan 2.1. Koko henkilöstö tekee aktiivista työtä sen eteen, että sijaiset kokevat työyhteisön mielekkääksi 2.2. Lähiesimiehet tekevät aktiivista rekrytointia ja Laurarekrytointiohjelmaa käytetään aktiivisesti 2.3. Varahenkilöstön määrä on riittävä Hoivapalveluiden johtaja, kotihoidon lähiesimies, työntekijä oman toimintansa osalta 2.3. Hoivapalveluiden johtaja, tilaajalautakunta, johtokunta Toteutuu, lomaaikoina pätevien sijaisten saaminen ongelmallista 2.3. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen arvioidaan 3. työperäisten sairauspoissaolojen seuranta ja niihin 3.Työperäisten sairauspoissaojen määrää seurataan ja niitä pyritään vähentämään 3. Johtoryhmä, työterveyshuolto, lähiesimies 3.Välittävä työyhteisö malli otettu käyttöön. Arkikäyttöä lisättävä. Puolivuosittain 20

21 vaikuttaminen tehtävän raportin kautta toimenpiteet. 4. Työhyvinvointitoiminnan sisältöön vaikuttaminen 4.Työhyvinvointitoiminnan kehittämiseen ja toimintaan osallistutaan aktiivisesti 4.Työhyvinvointityöryhmä, kotihoidon lähiesimiehet, koko henkilöstö 4. Henkilöstöllä on mahdollisuus ottaa kantaa työhyvinvointitoiminnan sisältöön ja sitä kautta vaikuttaa sen kehittämiseen 21

22 Asumispalveluiden strategia ASIAKASVAIKUTTAVUUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETAS0/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Palveluiden riittävyys 1. Pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkojen ja tehostetun palveluasumisen määrässä huomioidaan valtakunnallisen laatusuosituksen ehdotukset ja JIKalueen yksilölliset arvioidut tarpeet 1.1. Vuoteen 2016 mennessä JIK-alueella pitkäaikaisen laitoshoidon määrä on 0-1,5% alueen 75 -vuotta täyttäneiden määrästä JIK-alueella tehostetun palveluasumisen paikkalukumäärä on strategiakauden loppuun mennessä 8-10 % alueen 75- vuotta täyttäneiden määrästä. Tilannetta tarkastellaan ja arvioidaan vuosittain ja esityksiä tarpeista tehdään talousarvioon. Asumispalveluyksikköpaikkojen määrässä huomioidaan palveluseteliostojen määrä Perhehoidon mahdollisuuksien selvittäminen vuoden2014 aikana Tilaajalautakunta, johtokunta, esittelijänä hoivapalveluiden johtaja 1.Kaikki terveyskeskusten pitkäaikaisosastot ovat muuttuneet hoivakodeiksi vuonna Kiinteistösuunnitelmat tehty ja esitelty johtokunnalle. Aloitettua kehittämistyötä jatketaan strategiakaudella, tavoite ikäihmisten yksiportainen palvelujärjestelmä sekä hyvinvointi- /palvelualuemallinen rakentaminen. Asumispalveluiden ostotoiminnan osalta tavoite ostopalveluiden osuus kokonaispaikkamäärästä on noin 30%, tavoitteeseen pyritään strategiakauden loppuun mennessä Perhehoitoselvitys tehdään vuoden 2014 aikana. 22

23 2. Ns. senioriasumisen kehittäminen. 2. Senioriasumisen tarpeet huomioidaan asuntorakentamisessa. 2. Johtokunta, hoivapalveluiden johtaja 2.1. Keskustelu senioriasumisen kehittämisestä JIK-alueella on aloitettu samassa yhteydessä kun asumispalveluyksiköiden suunnittelutyötä on tehty. 3. Muistihäiriöisille suunnattuja hoito- ja hoivapaikkoja on riittävä määrä 3.1. Vuoteen 2016 mennessä muistihäiriöisille (huomioiden eri ikäryhmät) suunnattuja hoito- ja hoivapaikkoja on JIK-alueella riittävästi. Määrää arvioidaan alueellisesti ja valtakunnallisten suositusten pohjalta. 3.2 Turvateknologiaa hyödyntävät sekä uudet että vanhat yksiköt. 3. Tilaajalautakunta, johtokunta, johtoryhmä, hoivapalveluiden johtaja 3.1 Uudiskiinteistöt suunnitellaan siten, että kaikki rakennettavat yksiköt soveltuvat muistihäiriöisille Yksiköiden peruskorjausten yhteydessä tehdään esityksiä kiinteistönomistajille siitä, että muistiasiakkaiden tarpeet huomioidaan. 4. Geropsykiatrisille asiakkaille suunnattuja hoiva-ja hoitopaikkoja riittävästi. 4.Vuoteen 2016 mennessä geropsykiatristen asiakkaiden palvelujärjestelmän kehittäminen. 4. Tilaajalautakunta, johtokunta, johtoryhmä, hoivapalveluiden johtaja 4. Geropsykiatrisen asiakkaan hoitoja hoivapalveluiden kokonaisuuden suunnittelu v

24 Asiakaslähtöinen toimintatapa 1. Yhden muuton periaate 1.1. Henkilöstömäärä ja joustavuus tukee yhden muuton periaatetta Asumispalveluyksikön rakenteelliset puitteet tukevat asiakkaan turvallista asumista yksikössä 1. Tilaajalautakunta, johtokunta, hoivapalveluiden johtaja, yksiköiden lähiesimiehet 1.1. Vuosittain talousarvioesityksiä henkilöstön osalta, sekä nimikemuutoksia että määriä Yksiköiden uudisrakentamisesitykset tehty kunnille ja toimitaan aktiivisesti rakentamisasioiden eteenpäin viemiseksi. 2. Asukasturvallisuus 2.1. Asumisyksiköiden puitteet tukevat asukasturvallisuutta 2.2. Potilasturvallisuusarvioinnin kehittäminen (Haipro) 3. Asumispalveluiden toimintatapojen yhtenäisyys 3.1. Asumispalveluiden kriteerit on vahvistettu johtokunnassa vuonna Toimintayksiköiden työtapojen keskinäinen arviointi ja hyvien käytäntöjen lisääminen (Benchmarking) 2.1. Tilaajalautakunta, kiinteistöjä hallinnoivat tahot, hoivapalveluiden johtaja 2.2. Hoivapalveluiden johtaja, lähiesimiehet, laatusuunnittelija 3. Hoivapalveluiden johtaja, yksiköiden lähiesimiehet 2.1. Kiinteistöjä koskevat esitykset tehdään vuosittain kiinteistön omistajalle, uusien asumisyksiköiden rakentamisessa toimitaan aktiivisesti. Hyvä yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa Haipro ohjelman koulutus v. 2014, osastokokouksissa käsitellään tapahtumia, potilaiden osio tulossa käyttöön v Kriteerien läpikäyminen ja arkikäyttöön ottaminen 3.2. Vierailut yksiköiden välillä, yksiköiden sairaanhoitajien yhteiskokoontumiset aloitettu. 24

25 4. Kuntouttava, voimavaralähtöinen toimintatapa 4. Suunnitelmallinen toiminta asumisyksikössä asuvien monipuolisen aktivoinnin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 4. Henkilöstö, lähiesimiehet 4.1. Yksikkökohtaiset viikko- ja vuosisuunnitelmat tehdään, tukena Kunnonhoitajakoulutuksen saanut henkilöstö, tiivis yhteistyö fysioterapeuttien kanssa 4.2. Tukilomakkeisto kehitetty keväällä 2014, jonka avulla hoitajat oppivat arvioimaan ikäihmisen toiminta- ja liikuntakykyä. Lomake koekäytössä. Tuloksena yksilökohtainen liikkumissuunnitelma Muu monimuotoinen hyvinvointia tukeva toiminta, mm. green care. Palvelujärjestelm ästä tiedottaminen 1.Asiakaspalautteen ja reklamaatioiden kerääminen ja hyödyntäminen 1.1. Asiakaspalaute kerätään joka 3. vuosi/yksikkö. Tulostavoite vähintään hyvä 1.2. Reklamaatioiden määrä ja niistä aiheutuvat toimenpiteet kirjataan Hoivapalveluiden johtaja, asumisyksiköiden esimiehet 1.1. Toteutunut asumisyksiköissä ensimmäisen kerran syksyllä 2011, analyysi valm Asiakaspalautteen perusteella tehdään toiminnan sisällön muutos-ja kehittämissuunnitelmat Reklamaatioiden osalta toimintatavat sovittu 2. Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö 2.1. Uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittäminen Asiakkaille ja heidän omaisilleen annettava esite asumisyksiköstä 2.3. Henkilöstö tietää riittävästi palveluista ja osaa antaa riittävän informaation 2.Toimintayksiköiden esimiehet 2.1. Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen panostetaan (HPS/elämänpuu tehdään yhdessä), omahoitajan tehtävien tarkentaminen, asumispalveluiden kriteerien arkikäyttöön ottaminen 2.2. Jokaisessa yksikössä oma esite vuoden 2014 aikana Internetsivustojen kehittäminen 25

26 asiakkaille ja omaisille (mm. JIKKARI-sivustojen hyödyntäminen) jatkuu, sosiaaliturvaan liittyvän tiedon päivittäminen jatkuvasti 3.Yhteistyö eri yhdistysten, vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakunnan kanssa toimii vuorovaikutteisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. 3.Tehdään säännöllistä yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurakunnan kanssa 3.Toimintayksiköiden esimiehet 3. Toteutuu osittain, kehitetään mm. Viriä-hankkeen (Etelä-Pohjanmaan Opiston hallinnoima hanke) kautta 4.Tiedottamisvastuista kuntalaisten suuntaan on sovittu 4.Henkilöstöllä on tieto, mistä asioista kukin voi tiedottaa ja kenen puoleen ohjataan esim. lehdistön kysymykset 4. Johtoryhmä, hoivapalveluiden johtaja 4.1. Tiedottamisvastuu tiedossa 4.2 Tietosuoja-asioista koulutustarvetta PROSESSIT MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE

27 Palveluketjun toimivuus 1.1,Odotusaikojen julkaiseminen puolivuosittain 1.2. Hoiva- tai hoitopaikan jonottajien hoidontarpeen arviointi 1.3.Seuranta hoitajaksojen pituudesta 2 krt/v 1.1. Odotusajat asumispalvelupaikan saamiselle julkaistaan vanhuspalvelulain mukaisesti puolivuosittain 1.2. Tarpeen arviointi on yhtenevä ja samoihin tekijöihin perustuva. SAStyöryhmätoiminnan kehittäminen edelleen ja yhteisin kriteerein toimivaksi 1.3. Seuranta toteutetaan säännöllisesti Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiköiden esimiehet 1.1. Odotusajat julkaistaan ensimmäisen kerran v. 2014, asiassa tehdään yhteistyötä Etelä- Pohjanmaan kuntien kanssa yhtenäisen raportoinnin aikaansaamiseksi 1.2. SAS-työryhmän toimintaa kehitetty edelleen ja yhtenäistetty, samoin käytössä olevan hoidon tarpeen arviointilomakkeistojen yhtenäistäminen tehty. 1.3.Effican tilasto-ohjelman käytön kehittäminen, kaikkien asumisyksiköiden pääseminen osastonhallintaohjelman piiriin. 2. Erilaisten toimintaa tukevien ja kehittävien projektien hyödyntäminen 2. Aktiivinen osallistuminen eri toimintoja tukeviin ja kehittäviin projekteihin mahdollistetaan 2. Johtoryhmä, hoivapalveluiden johtaja 2.Omaa toimintaa tukeviin projekteihin pyritään mukaan 27

28 3. Asumisyksikköpaikkaan hakeutuminen on mahdollista koko JIKalueella 3. Asiakas voi jättää hakemuksensa asumisyksikköpaikkaan mihin JIK-alueen kuntaan tahansa ja valinta tapahtuu yhtenäisen kriteeristön mukaan 3. SAS-työryhmän jäsenet 3. Toteutuu JIK-kuntien alueella. Moniammatillisuuden hyödyntäminen 1.Asumisyksiköiden ammattirakenne tukee asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja kuntouttavaa hoivapalveluiden kokonaisuutta 1.1. Yksiköiden työntekijöiden koulutusta tarkastellaan jatkuvasti ja esim. uusia työntekijöitä valittaessa huomioidaan aina yksikön toiminnan tarvelähtökohta 1.2. Yksikön sisällä kehitetään jatkuvasti toimivien tiimien työtä ja suunnitellaan eri työntekijöiden roolia asiakastyötä tukevaksi 1.3. Lääkärityöpanoksen riittävä määrä yksiköissä turvataan Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiköiden esimiehet 1.3. Johtava ylilääkäri, ylilääkärit Toteutuu. Kuntouttavien toimintatapojen kehittämiseen panostettava koko ajan, mm. KunnonHoitaja koulutuksen arkihyödyt ja tuki henkilöstölle fysioterapeuteilta Toteutuu mahdollisuuksien mukaan, vanhuspalvelulain mukaisesti geriatripalvelut alkaen. 2. Työntekijöille on nimetty erityisvastuualueita 2.1. Yksiköissä nimetään vastuuhenkilöt erityisvastuualueille ja heille luodaan edellytykset kehittää ko. toimintaa ja kouluttautua 2. Toimintayksiköiden esimiehet 2. Toteutuu osittain, jatkuvasti kehitettävä asia. 28

29 Palvelurakenteen monimuotoisuus 1. JIK:n omien asumisyksiköiden toiminta tukee hoitoketjun toimivuutta 1.1. Ikääntyneiden hoitoketju toimii v mennessä siten, että asiakkaan hoidontarpeeseen perustuva hoitopaikka pystytään myöntämään vanhuspalvelulain mukaisessa määräajassa Pitkäaikaista asumispalvelua tarjoavat yksiköt ovat rakenteeltaan (puitteet ja henkilöstö) sellaiset, että asiakas pystyy asumaan samassa yksikössä riippumatta hoivantarpeen muutoksista 1.3. Riittävät vuorohoitopalvelut pystytään myöntämään v mennessä asiakkaille, joille ne hoitoisuuden arvioon tai omaishoitajuuteen perustuen kuuluvat Tilaajalautakunta, johtokunta, esittelijänä hoivapalveluiden johtaja Tavoitetta kohden edetty. Työ jatkuu edelleen. 29

30 2. JIK:n ostopalvelutoiminta asumispalvelupaikkojen osalta tukee hoitoketjun toimivuutta 2. JIK ostaa asumispalvelupaikkoja ulkopuolisilta toimijoilta palvelusetelitoiminnan kautta. Palveluseteliostojen määrän tavoitetila on noin 30% asumispalvelupaikkojen kokonaismäärästästä. Lilsäksi huomioidaan vuosittainen palvelusetelimääräraha. 2. Tilaajalautakunta, johtokunta, esittelijänä hoivapalveluiden johtaja 2. Asumispalveluiden toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitetta kohden. TALOUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE/TAVOITE Talousarvion realistisuus ja kustannustehokkuus 1. Kustannuslaskenta toteutuu ja on vertailukelpoinen 1.1. Kustannuksista vastaava henkilöstö käyttää määrärahoja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti 1.2. Kustannuslaskenta toteutuu JIK:n taloushallinnolta tulevien ohjeistusten mukaisesti Taloushallinto, hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiköiden esimiehet, työntekijä oman toimintansa osalta 1.1. Määrärahojen puitteissa toimitaan, sijaishenkilöstön osalta tilanne etenee asiakastarpeisiin pohjautuen 1.2. Kustannuslaskenta suoritelaskennan osalta toteutuu 30

31 Taloushallinnon osaaminen 1. Henkilöstö hallitsee taloushallinnon omaan työtehtäväänsä suhteutettuna 1.1. Talousarvion sisältö on tuttua ja osa arkirutiineja lähiesimiehille 1.2. Koko henkilöstö tiedostaa taloushallintoon liittyvät asiat omassa työtehtävässään Taloushallinto, hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiköiden esimiehet, työntekijä oman toimintansa osalta 1.1. Lähiesimiehet osaavat käyttää taloushallinnon ohjelmaa, jonka avulla talousarvion seuraaminen on reaaliaikaista Talouteen liittyvistä asioista aktiivisempi tiedottaminen ja työn kehittäminen huomioiden myös nämä asiat HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJ Ä TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO TILANNE /TAVOITE Henkilöstön osaamisen turvaaminen 1. Henkilöstön koulutus on valtakunnallisten kriteerien mukainen 1.1. Henkilöstön koulutussuunnitelmat tehdään vuosittain 1.2. Koulutusta järjestetään 3-10 pv/vuosi/hlö, koulutuskortti Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiöiden esimiehet JIK ky:n koulutussuunnittelijan työtehtäviin kuuluu koulutusten organisointi. Henkilöstökertomukseen kirjataan tiedot, vuosittainen koulutusmäärä on tavoitteen mukainen. 2. Henkilöstön perehdyttäminen 2.1 Perehdytyskansiot ovat ajantasaiset ja niitä käytetään aktiivisesti 2.2 Perehdystyskansioiden jatkuva päivittäminen tarpeen, nimettävä vastuuhenkilö 2.Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiöiden esimiehet 2.Perehdytyskansiot valmiit kaikissa yksiköissä vuoteen 2014 mennessä. 31

32 Henkilöstön hyvinvointi 1. Henkilöstön riittävä määrä 1.1. Henkilöstön määrä asumisyksiköissä pohjautuu vanhuspalvelulakiin ja vanhustenhuollon valtakunnalliseen laatusuositukseen, yksiköiden toimintaan sekä fyysisiin puitteisiin perustuviin kriteereihin 1.2. Henkilöstön määrän muutoksista tehdään esityksiä vuosittain talousarvioon 1.1. Tilaajalautakunta, johtokunta, esittelijänä hoivapalveluiden johtaja 1.2. Hoivapalveluiden johtaja Talousarvioesityksiä tehty ja niiden kautta myös saatu henkilöstömäärää kehitettyä. Asiaan vaikuttavat myös yksiköiden toiminnalliset muutokset, mm. paikkamäärien vähennykset. 2. Työnkierron mahdollistaminen 2. Työnkierto toteutuu vähintään 3-6 kk jaksoissa eri työpisteiden välillä, noin viiden vuoden välein 2.Hoivapalveluiden johtaja, toimintayksiöiden esimiehet 2.2. Toteutunut osittain, kehitetään edelleen. 3. Kehityskeskustelujen pitäminen säännöllisesti 3.Kehityskeskustelu käydään vakituisen henkilöstön ja pitkissä sijaisuuksissa olevan henkilöstön kanssa vuosittain 3.Toimintayksiköiden esimiehet 3. Lähiesimiehet käyvät kehityskeskustelut suunnitelmallisesti. 4. Henkilöstön TPkokoukset säännöllisesti 4.Henkilöstön työpaikkakokoukset pidetään vähintään 1 krt/kk (kesän lomakuukauden poislukien) 4.Toimintayksiköiden esimiehet 4. Työpaikkakokoukset toteutuvat säännöllisesti. 32

33 Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi, lähde: Sotkanet/KELA 33

34 SUORITTEIDEN KEHITYS V KESKEISTEN SUORITTEIDEN OSALTA Kustannuspaikka kotisairaanhoito Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Kotipalvelu Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Ateriapalvelu Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka - * yks. tuottaja -* yks.tuottaja * 1.5. alk Jurva OHT Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Hoivan laitoshoito Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva Teh. palveluasum. Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Jurva

35 1. Henkilökuntamäärä ja rakenne kotihoidon yksiköissä 2/2014 YKSIKKÖ JALASJÄRVI, kotihoito LÄHIHOITAJA, PERUSHOITAJA KODINHOITAJA SAIRAAN- HOITAJA/TERV.HOITAJA GERONOMI 13 9 näistä 1 oppisopimus ph(ksh:n toimenkuva) Päivätoiminta 1 hoivatyöntekijä JALASJÄRVI, Palveluportti ILMAJOKI, kotihoito (varalähih) ,8 MUU 1 kuntohoitaja 1 viriketoim.ohjaaja Päivätoiminta 1 ½ hoivatyönt. oppisop KURIKKA, kotihoito (varalähihoitaja) Tehko 3 3 Päivätoiminta 1½ KURIKKA, JURVAN ALUE, kotihoito (varalähih.) ph (ksh:n toimenkuva) 2½ 35

36 2. Henkilöstösuunnitelma hoivapalveluiden vastuualueen asumisyksiköt Yksikkö Hoitohlöstömäärä Asukasmäärä Mitoitus Hlöstön muutostarve Vanhainkodit Toteutus K Kotoplassi, vanhainkoti 22,8 37 (paikoista ½ dementiahoitoa) Hoivakodit 0,62 yksikössä 2 opso-opiskelijaa Ja Karpalo ,53 1 I Niittyvilla ,55 Ku Rauhala ,45 ei omaa yövalvontaa, akuutti-kuntoutus hoitaa Ju Pihlaja ,55 yksikössä opso-opiskelija Tehostettu Palveluasuminen I Koivula ,45 1 lääkejakelu, yksikössä opso-opiskelija I Lintula ,5 Lääkejakelu I Lepola (dem) ,57 1 Lääkejakelu I Intervalli 4 7 0,57 I Niittykoti ,58 I Niittykoti II (yövalvonta Niittykoti I ja II) 0,50 Lääkejakelu Ja Pentinlammi ,47 1,5 Lääkejakelu, ulkoistettu yövalvonta (1,4 tt) Ja Toiska (dem) ,44 3 Lääkejakelu, ulkoistettu yövalvonta (1,4 tt) Ju Reininkulma + Suvantola ,50 - Lääkejakelu 36

37 Ku Toimela 11,6 24 0,48 0,5 Lääkejakelu, yksikössä opso-opiskelija Ku Justiina ,44 1 Lääkejakelu Palveluasuminen Ja Koskitie 3 8 0,375 - Lääkejakelu, yksikössä opso-opiskelija Ju Mäntykoti ,4 - Lääkejakelu Lisäystarve 9 työntekijää Tavoite henkilöstömitoitukseen: Palveluasuminen 0,4 Tehostettu palveluasuminen 0,55 (jos lääkkeiden annosjakelu, niin 0,50) Pitkäaikainen laitoshoito 0,55 Dementiayksikkö 0,65 37

38 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI (STM 2013:11) Tilasto tehty 1/2014 JALASJÄRVI nykytila v v v v hlömäärä säännöllinen kotihoito 13-14% ,4% * % % % % OHT 6-7% 71 7,8% 72 7,5% 80 7,5% 95 7,5% 100 7,6% tehostettu asumispalvelu 6-7% vanhainkoti tai pitkäaik.h. tk:n vuodeosasto 2-3% (vh) (omat yksiköt) n. 13 (ostopalvelut) =70 7,7% ilman vuoroh. 7,3% (vh) 3,3%, ilman vuorohoitoa 2,7% (omat yksiköt) n. 17 (ostopalv.) = ,9% ilman vuoroh. 9,8% 0, oletuksella että uudisrakennus tehty (omat yksiköt) n. 25 (ostopalv) = ,5% ilman vuoroh. 9,6% (omat yksiköt) n. 37 (ostopalv) = 124 9,7% ilman vuoroh. 9% (omat yksiköt) n. 42 (ostopalv.) = 129 9,8% ilman vuoroh. 9% *HILMO-tilaston 2012 mukainen tieto 38

39 ILMAJOKI nykytila v v v v hlömäärä säännöllinen ,5% * % % % % kotihoito 13-14% OHT 6-7% ,5% 100 9,3% 100 8,7% 110 7,5% 125 7,5% tehostettu (vh) (omat (omat (omat (omat yksitköt yksiköt) yksiköt) yksiköt) asumispalvelu ostopalvelut 14 ostopalvelut 16 ostopalvelut 20 ostopalvelut % (tilanne = 105 9,5% = ,2% =125 10,8% = 142 9,7% 1/2014, huomioitu palveluseteliostoissa vain ympärivuor.k. ostot) ilman vuoroh. 8,9% ilman vuoroh. 10,2% ilman vuoroh. 10% ilman vuorohoitoa 9% vanhainkoti tai pitkäaik.h. tk:n vuodeosasto 2-3% 18 1,6% 0, oletuksella että uudisrakennus on tehty *HILMO-tilaston 2012 mukainen tieto (omat yksiköt) ostopalvelut 56 = 161 ilman vuorohoitoa 9% 39

40 KURIKKA nykytila v v v v hlömäärä säännöllinen % * % % % % kotihoito 13-14% OHT 6-7% 100 6,3% 115 7,1% 130 7,4% 170 7,5% 187 7,5% tehostettu (omat yksiköt) ostopalvelut 46 asumispalvelu = 114 7,2% 6-7% ilman vuoroh. 6,9% vanhainkoti tai pitkäaik.h. tk:n vuodeosasto 2-3% ilman vuorohoitoa 4,5% *HILMO-tilaston 2012 mukainen tieto (omat yksiköt) ostopalvelut 46 = 109 6,7% ilman vuoroh. 6,5 % ilman vuorohoitoa 4,4% (omat yksiköt) ostopalvelut 50 = 154 8,7% ilman vuoroh. 7,9% 20, oletuksella, että uudisrakennus on tehty 1,1% (omat yksiköt) ostopalvelut 75 ilman vuoroh. 8,2% (omat yksiköt) ostopalvelut 75 ilman vuoroh. 8,2% 20 0,9% 20 0,8% 40

41 KOTIHOIDON TUOTTEISTAMISEN PROJEKTIN TULOKSIA, KEVÄT 2013 Veli Puttonen Promana Oy Käyntien kestot JIK-kunnittain : Punaisella keskiarvo. Jalasjärvi 39min, Kurikka 24 min, Ilmajoki 28 min. 41

42 42

43 43

44 44

45 45

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

joita Kela korvaa. Reseptit tarvitaan. Uudet lääkkeet ei heti saatavissa, apteekista haettava.

joita Kela korvaa. Reseptit tarvitaan. Uudet lääkkeet ei heti saatavissa, apteekista haettava. JIK ALUEEN ASUMISYKSIKÖIDEN TIEDOT ( Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka ja Jurva) https://www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/ikaantyneille/asumispalvelut/asumispalveluyksikoiden_yhteystiedot Laitos=

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KEMI - KOTI KAUPUNGISSA V. 2012 asukkaita 22 257; 75 vuotta täyttäneitä 10,3 %. Koko maassa 8,3 %. Maapinta-ala 95 m²; rajalta rajalle 20 km. Kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia Anu Leinonen pj Elise Lepistö Sinikka Kaakinen Maarit Niemistö Jaana Syväjärvi Anu Tekoniemi Asta Hakala Tarja

Lisätiedot

9.10.2015 hyve-jory 30.10.2015 johtokunta 2.12.2015 yhtymäkokous

9.10.2015 hyve-jory 30.10.2015 johtokunta 2.12.2015 yhtymäkokous JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Terveyden edistäminen ja hyvinvointityö 2015-2018 Hannele Koivisto, johtaja, pj. Elise Lepistö, hoitotyön johtaja, vpj. Päivi Kaartunen, laatusuunnittelija Johanna

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Kaupunki ja vanhaintuki Kotipalveluohjaajat Kodinhoitajat Kotiavustajat Lähihoitajat Kotipalvelun asiakkaat Vanhusten

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

JIK KY:N AKUUTTI JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N AKUUTTI JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N AKUUTTI JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN STRATEGIA 2015-2018 Hannele Koivisto Riikka Saarinen Elina Majapuro Reetta Kananoja Jaana Ala-Välkkilä Päivi Ropponen Liisa Koivumäki Marja-Leena Kuusniemi Elina

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015

Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 Perusturvalautakunta 14 25.02.2015 Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 PETUR 14 Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi.

Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. 6.2. Toimenpide- ja kehittämissuunnitelma 2016 Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. Alla

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018 Näppä Miia Timo Järvi Etelämäki Maria Hakala Reetta Mäki-Mantila Nina Reiniö Sari Kaartunen Päivi Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous PERUSTEHTÄVÄ: perustehtävä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Regina Nurmi KL, yliopettaja, koulutuspäällikkö Vaasan ammattikorkeakoulu Koulutuksen tausta Vaasan amk:n

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot