ESRI Finland. Logistiikka EXTRA. ESRIn analyysipalvelu. auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESRI Finland. Logistiikka EXTRA. ESRIn analyysipalvelu. auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. s."

Transkriptio

1 EXTRA 2010 ESRI Finland Logistiikka EXTRA ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan s.4 DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa s.6 ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen

2 2010 EXTRA Reitti ratkaisee Julkaisija ESRI Finland Oy Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan 8 ESRI Finland Logistiikka extra on ESRI Finland Oy:n asiakaslehden erikoisnumero. Osoitelähde: ESRI Finland Oy:n asiakasrekisteri Osoitteenmuutokset, tilaukset ja peruutukset: Paino: Erweko Painotuote Oy, 2010 Taitto: BrandMNGR Oy Kuljetusten tietokoneavusteinen optimointi paikkatieto-ohjelmistolla säästää kustannuksia, vähentää päästöjä ja parantaa asiakaspalvelua. 10 ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 12 Kannen kuvat: Matti Matikainen Painos: 2000 kpl Yhteystiedot ESRI Finland Oy Sinikalliontie 3 B, Espoo Puh Fax Tässä numerossa: DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan 3 Leipomo lyhensi kuljetusreittejä 3 ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan 4 Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa 6 Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan 8 Uutisia maailmalta 9 Kuljetusten optimointi tuo merkittäviä säästöjä 10 Myynti: Jalmari Talola, puh , ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 12 Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen 14 2

3 EXTRA 2010 DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan Kansainvälisiä pikakuljetuksia ja logistiikkapalveluita tarjoava DHL hyödyntää Ruotsissa paikkatietoa liiketoiminnassaan parantaakseen tulostaan ja tarjotakseen lisähyötyjä asiakkailleen. DHL Express on osa Deutsche Post DHL -konsernia, joka hallinnoi yli 5 % maailman kuljetuksista. PAIKKATIEDON HYÖDYN- TÄMINEN KULJETUKSISSA Paikkatietoa hyödynnetään DHL:ssä niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla. Strategisella tasolla tämä tarkoittaa 3-10 vuoden välein tehtävää verkostosuunnittelua eli terminaalien sijaintien ja lukumäärien optimointia sekä verkoston kustannusten minimointia ja palvelun parantamista. Taktisella tasolla DHL soveltaa paikkatietoa vuosittain reittien ja kuljetuskaluston suunnittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa terminaalikierrosten optimointia, kuljetuskaluston määrän Kuva: Deutsche Post AG ja ajomatkojen pituuksien minimointia sekä asiakkaiden erityistoivomuksia tukevien analyysien laatimista. Operatiivisessa toiminnassa reittejä optimoidaan päivittäin ja jakelussa sovelletaan asemointia, navigointia sekä korkeatasoista ennakkosuunnittelua, joka puolestaan vähentää kierroksen valmisteluun kuluvaa aikaa. KESTÄVÄN KEHITYKSEN KULJETUKSET Paikkatiedon käytöstä on ollut monenlaista hyötyä sekä DHL:lle että sen asiakkaille. Optimaalisen verkostorakenteen ja reittien ansiosta koko kuljetustoimen kustannukset ovat laskeneet. Asiakkaalle voidaan antaa oikea hinta kuljetuksille suoraan optimoidusta skenaariosta. Kilometrejä ajetaan vähemmän ja toimitukset tapahtuvat täsmällisesti sovittuna aikana. Lastausaste on kasvanut, ohi menneitä noutoja on vähemmän ja muutoksiin reagointi on nopeampaa. Kaiken kaikkiaan DHL on parantanut kilpailuasemaansa markkinoilla ja kasvattanut liikevaihtoaan. Paikkatieto tukee DHL:ää päätöksenteossa, tarjoaa kilpailuetua ja edesauttaa luotettavamman ja ympäristövaikutuksiltaan puhtaamman liiketoiminnan saavuttamisessa. Asiakas hyötyy paikkatiedon käytöstä luotettavien kuljetusaikataulujen, kilpailukykyisen hintatason ja korkean palvelutason muodossa. DHL:n kuljetukset kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja asiakkailla on mahdollisuus tilata myös myöhäisiä noutoja. DHL:n asiakaspalvelusta he saavat nopeita ja luotettavia vastauksia kuljetuksiinsa liittyen. Tulevaisuudessa DHL suunnittelee hyödyntävänsä paikkatietoa asentamalla GPS:n jokaiseen rekkaan ja pakettiautoon sekä antamalla navigointitukea kuljettajille. Kuljetuskalustoa aiotaan asemoida yleiskuvan avulla, tuotteista halutaan kehittää entistä ympäristöystävällisempiä ja reitinsuunnittelusta täysin dynaamista. Leipomo lyhensi kuljetusreittejä Suomalaisen VAASAN-konsernin omistama UAB Vilniaus Duona -leipomoyhtiö Liettuassa on lyhentänyt ArcLogisticsilla tehdyn reitinoptimoinnin avulla päivittäisiä kuljetusreittejään kilometrillä. Ennen reitinoptimointia yhtiöllä oli 2000 asiakkaalleen yhteensä noin sata päivittäistä kuljetusreittiä, joista kertyi ajokilometriä päivittäin. Välivarastoja sillä oli kuusi kappaletta eri puolilla Liettuaa. Optimoinnin ansiosta erillisten reittien määrä on vähentynyt 30 reitillä, minkä seurauksena myös kuorma-autojen määrää on voitu vähentää vastaavasti. Yksi välivarasto on lakkautettu kokonaan. Myös muut logistiikan tehokkuuden mittarit ovat osoittaneet entistä parempia lukuja. Leipälaatikoita, joihin tuotteet pakataan, on saatu kuorma-autoihin reittiä kohti aiempaa enemmän, ja kuorma-autojen käyttöaste on kasvanut huomattavasti. ArcLogistics maksoi Vilniaus Duonassa itsensä takaisin jo kahdessa kuukaudessa. Samaa ESRIn optimointiratkaisua käyttää Suomessa muun muassa KesLog. Teksti: Jorma T. Mattila 3

4 2010 EXTRA ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. ESRIn tekemän paikkatietoanalyysin pohjalta Transpoint pystyy Pasi Muhosen mukaan nyt miettimään tarkkaan, missä on kustannustehokkain sijaintipaikka yrityksen terminaaleille Kokkolassa ja Helsingissä. Maan suurimpiin logistiikkayrityksiin kuuluva Transpoint Oy on saanut ESRIn asiantuntijoilla teettämästään analyysistä hyvät lähtökohdat pohtia Helsingin ja Kokkolan terminaaliensa uutta sijaintipaikkaa. VR-yhtymän logistiikkadivisioonaan kuuluva Transpoint keskittyy teollisuuden ja kaupan kappaletavarakuljetuksiin. Sillä on käytössä 140 omaa autoa, pääasiassa raskasta rekkakalustoa, sekä päivittäin noin 450 alihankkijoiden autoa. Terminaaleja yhtiöllä on ympäri maan yhteensä 25 kappaletta. Yhtiö on parhaillaan miettimässä Helsingin ja Kokkolan terminaalien mahdollista uudelleensijoitusta vaihtoehtona isolle remontille, joka molemmissa terminaaleissa olisi muutoin edessä. Molemmat terminaalit myös sijaitsevat nykyään liiankin lähellä kotikaupunkinsa keskustaa. Lähtevä liikennehän on esimerkiksi 4 Helsingissä yleisesti siirtynyt koko ajan kehäteille päin, hankinta- ja kehitysjohtaja Pasi Muhonen toteaa. Uuden sijaintipaikan löytäminen terminaalille ei ole yksinkertaista etenkään pääkaupunkiseudulla, koska sitä varten tarvitaan noin 15 hehtaaria kohtuuhintaista maata. Alueen kunnatkaan eivät välttämättä terminaalista innostu, koska tontin rakennusoikeudesta jää suurin osa käyttämättä. Valtaosa tontista tarvitaan rekkojen liikkumista ja pysäköintiä eikä suinkaan terminaalirakennusta varten. Helsingin terminaalille Transpointilla on kuitenkin nykyisen lisäksi neljä uutta sijaintivaihtoehtoa. Kokkolassa puolestaan harkinnassa on nykyisen rinnalla yksi uusi sijaintipaikka, joka olisi satamassa. Siellä on VR-yhtymän muillakin yksiköillä tarpeita, joten voisimme saada konsernisynergiaa yhteisistä sosiaalitiloista ja muista yhteisistä toiminnoista, Muhonen kertoo. SIJAINNILLA SUURI VAIKUTUS KULUIHIN Transpoint kuljettaa vuosittain reilusti yli kaksi miljoonaa tonnia asiakkaidensa tavaroita. Keskimääräinen tavaraerän koko on kiloa, joten yhdessä runkokuljetusten rekkalastissa on tyypillisesti kymmenien eri asiakkaiden lähetyksiä.

5 EXTRA 2010 Pelkästään Helsingin terminaalista päivittäisiä jakelukuljetuksia hoitaa toista sataa autoa, joista osa käy terminaalilla jopa useita kertoja päivässä. Valtavien volyymien vuoksi terminaalin sijainnilla on pelkästään jo liikenteellisten kustannusten vuoksi erittäin suuri merkitys. Kun terminaalin käyttöikä on vuotta, sen elinaikana kuljetuksista kertyy satoja miljoonia tonnikilometrejä. Euromääräiset erot liikenteellisissä kustannuksissa kasvavat terminaalin sijaintipaikasta riippuen valtaviin summiin, Muhonen sanoo. Terminaalin sijaintipaikan valintaan vaikuttavat hänen mukaansa toki muutkin tekijät kuin liikenteelliset eli ajomatkoista ja ajoajoista aiheutuvat kustannukset. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi tonttimaan hinta, uuden terminaalin rakennuskustannukset verrattuna olemassa olevan terminaalin remontointikustannuksiin sekä uusien ja modernien terminaalitilojen todennäköisesti aikaansaama tuottavuuden kasvu. tuottavuuden kasvu. SELKEÄT VASTAUKSET MUUTAMASSA PÄIVÄSSÄ Saadakseen tarkemman käsityksen Helsingin ja Kokkolan terminaalien eri sijaintivaihtoehtojen liikenteellisten kustannusten eroista Transpoint on teettänyt kertaluontoisen paikkatietoanalyysin ESRI Finlandin asiantuntijoilla. Analyysillä ei haettu absoluuttisia kustannuksia, vaan sijaintipaikasta johtuvaa kustannusten muutosta. Olin itse aiemmin tehnyt tällaisia laskelmia iltalampun ääressä, mutta niiden tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Laskelmien teko käsin on niin työlästä, että ESRIn analyysipalvelun kustannusten suhde hyötyihin tuli ihan mielekkääksi, Muhonen kertoo. Analyysejä varten ESRI sai käytettäväkseen parin kuukauden tiedot Helsingin ja Kokkolan terminaalien nouto- ja jakelukuljetuksista lähetys- tasolla. Osoitetietojen perusteella ESRI paikansi paikkatietoratkaisunsa avulla kuljetukset kartalle sekä laski kuljetusmatkat ja -ajat kustakin terminaalin sijaintivaihtoehdosta käsin. Lisäksi ESRI teki erillisen analyysin, jossa tonnimääräisesti poikkeuksellisen suuria tavaraeriä lähettävät tai vastaanottavat asiakkaat otettiin huomioon normaalia suuremmalla painoarvolla. Analyysien tulokset Transpoint sai Muhosen mukaan muutaman päivän kuluttua siitä, kun ESRI oli saanut datat käyttöönsä. Tulokset ESRI toimitti PowerPoint-esityksenä ajomatka- ja ajoaikalukuineen, 3D-pylväsdiagrammeineen sekä visuaalisine teemakarttoineen. Tulokset olivat Muhosen mukaan samansuuntaisia kuin hänen omien postinumerokeskiarvoihin perustuneiden karkeiden laskelmiensa tulokset. Kun tällaisia asioita pitää kuitenkin esitellä päättäjille, jotka eivät tunne menetelmiä niin hyvin, tuloksille antaa uskottavuutta luotettavan ulkopuolisen toimijan analyysi, joka perustuu riittävään määrään todellisia tapahtumia ja esitetään hyvin havainnollisesti karttapohjalla. Samalla analyysi tuo vertailupohjaa ja turvaa sille, että omat karkeat laskelmat eivät ole ihan hakoteillä, hän sanoo. Kysymyksiin, jotka Transpoint oli toimeksiannossaan ESRIn analyytikoille esittänyt, analyysi antoi Muhosen mukaan selkeät ja hyvät vastaukset. Helsingin terminaalin osalta analyysitulos hyvin pitkälle sulki pois yhden sijaintipaikan, joka karkean laskelman tuloksena oli näyttänyt paremmalta kuin se todellisuudessa olisi. Jo senkin vuoksi analyysi oli selkeästi hyödyllinen. Kokkolan osalta analyysi osoitti, että terminaalin sijaintipaikan muuttaminen nostaisi liikenteellisiä kustannuksia hieman. Uuden sijaintipaikan muut edut todennäköisesti kuitenkin kompensoisivat kustannusten nousun, joten sijainnin muuttamisen selvittelyä kannattaa Muhosen mukaan jatkaa. Teksti: Jorma T. Mattila Kuvat: Matti Matikainen Analyysejä saa palveluna Mahdollisuus yksittäisten paikkatietoanalyysien teettämiseen ESRIn asiantuntijoilla kävi Transpointille ilmi, kun ESRI oli erääseen VR-yhtymän projektiin liittyen esittelemässä omaa kuljetusliikenteen reitinoptimointiratkaisuaan. Samalla ESRI esitteli muun muassa paikkatietoanalyysiä, jolla kaupan alalla etsitään hyvää sijaintipaikkaa uudelle myymälälle. Siitä syntyi Pasi Muhosen mukaan ajatus, että samanlaista analyysiä voisi hyödyntää terminaalien optimaalisen sijainnin tutkimiseen. Transpointissa oli samaa tarkoitusta varten tutustuttu myös erään toisen toimittajan kevyeen ohjelmistoratkaisuun, josta ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä. Todella hyödyllisen ohjelmistoratkaisun puolestaan nähtiin nousevan kustannuksiltaan liian suureksi, koska terminaalien sijaintipaikkoja ei jouduta yrityksessä kovin usein miettimään. Me osaamme tavaroiden kuljettamisen ja ESRI osaa analyysipuolen, joten miksi sotkeutuisimme toistemme osaamisalueille, Muhonen perustelee Transpointin päätöstä hyödyntää ESRIn analyysipalvelua. Yksittäisen pienen analyysin tekeminen saattaa kuulostaa asialta, joka ei ESRIn kaltaista isoa taloa kiinnosta, mutta se on Muhosen mukaan väärä luulo. Kyllähän meitäkin kiinnostaa jokainen yksittäinen kuljetuskeikka. Kun niitä on tarpeeksi paljon, siitä se bisnes syntyy, hän toteaa. 5

6 2010 EXTRA Suurimmat hyödyt saadaan kokoamalla kaikki Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa Kaikkia liikkumiseen, kuljettamiseen, hankintoihin ja varastointiin liittyviä toimintoja voidaan Juha Raunaman (vas.) ja Ilkka Suojasen mukaan suunnitella ja toteuttaa kustannustehokkaammin ESRIn paikkatietoteknologian avulla. ESRIn paikkatietoteknologia auttaa yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita suunnittelemaan ja hallitsemaan kokonaisvaltaisesti kuljetuksiin, logistiikkaan ja liikkuviin palveluihin liittyviä tehtäviä. Logistiikkatoimintojen tietokonepohjaisella optimoinnilla voidaan säästää kustannuksia, vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa asiakaspalvelua. Tietoteknisiä apuvälineitä hyödynnetään kuitenkin toistaiseksi varsin vähän erilaisissa logistiikkatoiminnoissa. Kunnissa esimerkiksi koulukuljetusten reittejä suunnitellaan yhä yleisesti ruutupaperilla ja pistelemällä nuppineuloja kartalle. Kotihoidon työntekijät saattavat itse suunnitella sormituntumalla päivittäiset reittinsä, eivätkä tiimien aluejako ja tiimitupien sijainti usein ole optimaalisia. Samanlaisia manuaalisia menetelmiä käytetään yhä myös monissa yrityksissä kuljetusten suunnitteluun. Suurilla organisaatioilla on paljon tehtäviä, joissa liikkumiseen, kuljettamiseen, hankintoihin ja varastointiin liittyviä toimintoja voitaisiin suunnitella ja toteuttaa kustannustehokkaammin, jos apuna käytettäisiin paikkatietoteknologiaan pohjautuvia työvälineitä. Suurimmat hyödyt saadaan kokoamalla kaikki logistiikkaan liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Näin saadaan luotua kokonaiskuva organisaation logistisista haasteista, pystytään toimimaan suunnitelmallisesti ja voidaan ryhtyä ratkaisemaan eri haasteita paikkatietovälineiden tarjoamilla keinoilla, toteaa ESRI Finland Oy:n myyntijohtaja Juha Raunama. NAVIGAATTORI EI RIITÄ Joku saattaa ajatella, että nopeasti yleistyneet autonavigaattorit ratkaisevat kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät haasteet. Ne ovatkin Raunaman 6

7 logistiikkaan liittyvät tiedot yhteen paikkaan. EXTRA 2010 mukaan hyviä välineitä, kun täytyy päästä lyhintä mahdollista reittiä senhetkisestä olinpaikasta A pisteeseen B. Navigaattori ei kuitenkaan ota mitään kantaa auton kapasiteettiin, kuormausjärjestykseen tai muihin asioihin. Sillä ei voi hoitaa tietoliikennettä toimiston ja ajoneuvon välillä eikä ottaa vastaan uusia tilauksia päivän ajoreitin varrella, hän sanoo. Navigaattorilla ei voi optimoida kunnan tai kuljetusyrityksen koko autokannan määrää ja laatua tai ajoneuvoilla tehtävien kymmenien tai satojen päivittäisten kuljetusten reittejä ja aikatauluja tai eri tehtäviin tarvittavien henkilöresurssien käyttöä varastotoiminnoista ja muusta puhumattakaan. Tutuilla vakioreiteillä tutulla seudulla ammattikuskit eivät navigaattoria sitä paitsi juurikaan kaipaa. Sen sijaan kesätyöntekijöille tai sijaisille siitä voi olla suuri apu. Myöskään pelkkään reitinoptimointiin tarkoitetut ohjelmistot eivät Raunaman mukaan riitä logistiikkatoimintojen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, josta reitinoptimointi muodostaa vain yhden keskeisen osa-alueen. Suurta iloa ei ole myöskään pelkästä GPS-pohjaisesta ajoneuvojen sijainnin seurannasta keskusvalvomon tai toimiston näyttöruudulla. Pelkkä pisteiden seuranta kartalla ei riitä. Pitäisi pystyä myös seuraamaan ajoneuvojen kapasiteettia, lähettämään ajoneuvoille uusia tilauksia kesken päivän ja optimoimaan reititkin uudestaan lennosta. Pidemmälle viedyillä paikkatietoratkaisuilla kaikkia näitä tekijöitä voidaan hallita suunnitelmallisesti, Raunama korostaa. KAIKKI SAMALLE ALUSTALLE Johtavana paikkatietoratkaisujen toimittajana ESRI tarjoaa ratkaisut niin navigointiin, reitinoptimointiin kuin ajoneuvojen seurantaankin. ESRIn näkökulma logistiikkaan on kuitenkin paljon laajempi. Se kattaa muun muassa asiakaskunnan sijainnin analysoinnin sekä jaottelun optimaalisiin toiminnallisiin alueisiin, ajokaluston määrän ja laadun optimoinnin, ajoneuvojen kuormauksen sekä varasto- ja terminaalitoimintojen optimoinnin ja paljon muuta. Vahvuutemme perustuu juuri siihen, että voimme ainoana toimittajana tarjota kaiken tämän samalla yhtenäisellä alustalla. Näin asiakkaat välttyvät monimutkaisilta integraatio-ongelmilta, ja myös ratkaisujen ylläpito helpottuu, sanoo Ilkka Suojanen, ESRIn Project Group Manager. Suuret organisaatiot voivat hyödyntää paikkatietoratkaisuja useilla mainituista sovellusalueista, mutta esimerkiksi pienissä kunnissa tarpeita on ehkä vain muutamilla alueilla. ESRIn ratkaisut voidaan kuitenkin Suojasen mukaan sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Paikkatietoratkaisuja voidaan hyödyntää logistiikassa strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla kyse voi olla muun muassa asiakkaiden palvelutason määrittelemisestä tai toimipaikkojen sijainnin optimoinnista, olipa kyse keskusvaraston, terminaalin, sairaalan, keskuskeittiön, jätteidenkäsittelypaikan, lumenkaatopaikan tai vaikkapa kotihoitajien tiimituvan sijainnista. Taktisella tasolla paikkatietoratkaisut auttavat suunnittelemaan erilaisia toiminnallisia aluejakoja, runkolinjoja sekä kaluston määrää ja laatua. Voidaan myös tutkia, kuinka paljon toiminnoissa kannattaa käyttää omaa ajokalustoa ja henkilöstöä, mitä kannattaa ulkoistaa ja mitä toimitussopimuksissa voidaan luvata ja vaatia. Tärkeään rooliin nousee myös mitä jos -skenaarioiden teko. Sen avulla voidaan analysoida erilaisten nykytilanteeseen tehtävien muutosten vaikutuksia ja etsiä ratkaisuja päätöksenteon tueksi, Suojanen toteaa. Operatiivisella tasolla paikkatietoratkaisuilla optimoidaan vaikka päivittäin muun muassa ajoneuvojen kuormausta, reittejä, aikatauluja sekä henkilöresurssien käyttöä. Suunnittelussa pystytään tällöin ottamaan huomioon kaikki tarvittavat muuttujat, kuten asiakkaiden erilaiset tarpeet, aikaikkunat, tilausten priorisointi, ajoneuvojen määrä, kapasiteetti ja varustelu sekä tieverkon nopeusrajoitukset. Ratkaisujen avulla voidaan hoitaa myös ajoneuvojen seuranta ja tilannekuvan hallinta, nopea reagointi poikkeustilanteisiin sekä äkilliset lisätilaukset ajoneuvoille. Lisäksi voidaan tulostaa erilaisia dokumentteja, kuten kuormakirjoja, ajojärjestyskirjoja, ajo-ohjeita sekä johtamisen tueksi tarkoitettuja raportteja. VAHVAA TUOTEKEHITYSTÄ ESRI Finlandin toimintatapana on Raunaman mukaan analysoida huolella asiakkaan tarpeet, suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat ratkaisut sekä toteuttaa ne asiantuntevasti ja ripeästi. Kuljetusten suunnitteluun ESRIllä on ollut teknologia vuosikausien ajan. Tuotteet ovat koeteltuja, ja tyytyväisiä asiakkaita on ympäri maailman, hän toteaa. ESRIn työasemapohjainen valmisohjelmisto ArcLogistics sisältää Raunaman mukaan lähes kaiken toiminnallisuuden, mitä kuljetusten suunnittelussa ja hallinnassa tarvitaan. ArcLogisticsin mukana on saatavissa myös ESRIn paikkatietoteknologiaan täysin integroitu navigointiohjelmisto. Tavanomaisista navigaattoreista poiketen ESRIn navigaattorin käyttöliittymä ja toiminnallisuudet on suunniteltu nimenomaan ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin, Raunama sanoo. Ajoneuvotietokoneeseen asennettavaan navigaattoriin voidaan siirtää optimoidut reitit suoraan ArcLogisticsista. Myös esimerkiksi uudet tilaukset saadaan lähetettyä toimistolta suoraan ajoneuvoon. ESRI on investoinut Raunaman mukaan erittäin vahvasti kokonaisen logistiikkaalustan tuotekehitykseen. Sen tuloksena 7

8 2010 EXTRA yhtiö tuo vuonna 2010 markkinoille ArcLogistics Server -valmisohjelmiston, joka perustuu uuteen ArcGIS Server 10 -teknologiaan. Logistiikkapalvelin tulee asiakkaiden saataville myös Software as a Service -ratkaisuna (SaaS), jolloin asiakkaat voivat käyttää ArcLogistics Serveriä online-palveluna joutumatta investoimaan ohjelmiston hankintaan. Palvelinratkaisu voidaan integroida osaksi organisaation muita järjestelmiä, kuten tilausjärjestelmää. Navigaattorin sisältävästä ajoneuvotietokoneesta voidaan tällöin vaikkapa kuitata toimitetut tilaukset langattomasti suoraan organisaation taustajärjestelmiin. Työasemapohjainen ArcLogistics soveltuu Suojasen mukaan ennen muuta suunnitteluun sekä pienimuotoiseen operatiiviseen toimintaan. Jos organisaatiolla on ajoneuvoja yli 50 ja tilauksia yli 500 päivässä tai jos ajojärjestelijöitä on samanaikaisesti työssä enemmän kuin yksi, tarpeisiin vastaa ArcLogistics Server. Se myös mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron toimiston ja ajoneuvojen välillä, kun työasemaratkaisussa tieto kulkee ajoneuvotietokoneeseen, mutta ei ajoneuvosta toimistolle. SaaS-pohjaisena palvelinratkaisu on hinnaltaankin kilpailukykyinen työasemaratkaisun kanssa. Kynnys sen käyttöönottoon ei ole korkea, koska mitään alkuinvestointia ei tarvita. Palvelu sisältää ratkaisun ylläpidon, ja ratkaisu skaalautuu organisaation tarpeiden mukaan. Vuonna 2010 ESRI tuo markkinoille myös uusimpaan teknologiaan perustuvan ajoneuvojen seurantaratkaisun aiemman Tracking Serverin tilalle. Teksti: Jorma T. Mattila Kuva: Matti Matikainen Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan sekä linnuntietä että käveltäviä reittejä pitkin toimitetaan asiakkaalle esimerkiksi Excel-tiedostona. ESRI Finland tarjoaa kunnille kattavat ratkaisut koulukuljetusten suunnitteluun. Ratkaisut käsittävät sekä koulumatkojen mittauksen palveluna että järjestelmän koulukuljetusten suunnitteluun, reititykseen ja optimointiin. Oppilaiden koulumatkojen mittaus on kunnissa paljon työaikaa vievä toimenpide, joka on suoritettava keskimäärin kerran vuodessa. Uuden palvelun myötä aiemmin matkojen mittaukseen kulunut työaika voidaan käyttää tehokkaammin ilman investointeja ohjelmistohankintoihin. Koulukuljetusten suunnittelun avulla voidaan alentaa koulukuljetusten koko- naiskustannuksia. Erityisesti suunnittelun edut näkyvät kuljetuspalveluiden hankinnan yhteydessä, kun päätöksissä voidaan tukeutua laadukkaaseen taustatietoon. KOULUMATKOJEN MITTAUSPALVELU Koulumatkojen mittauspalvelussa mitataan oppilaiden kodin ja koulun väliset etäisyydet ja poimitaan koulukuljetukseen oikeutetut ja ei-oikeutetut oppilaat. Asiakkaalta tarvitaan vain lähtöaineisto eli lista oppilaiden kodin ja koulun sijainnista esimerkiksi Primusjärjestelmästä. Lopputulos eli oppilaiden koulumatkan pituus metreinä KOULUKULJETUSTEN SUUNNITTELUJÄRJES- TELMÄ Koulukuljetusten suunnittelujärjestelmän lähtötiedot saadaan oppilastietojärjestelmästä. Lisäksi tarvitaan tietoa käytettävissä olevasta kuljetuskalustosta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Tärkeä perustieto suunnittelussa on myös ajantasainen tie- ja katuverkkoaineisto, jonka tietoihin reittien suunnittelu pohjautuu. Myös havainnolliset taustakartta-aineistot helpottavat suunnittelutyötä. Lähtötiedot tuodaan suoraan suunnittelujärjestelmään, jossa suoritetaan vielä aineiston tarkastus ja tarvittaessa muokkaus. Kun lähtötiedot ja tausta-aineistot ovat kunnossa, varsinainen runkoreittien suunnittelu tapahtuu sujuvasti suurillakin oppilasmäärillä. Runkoreittien optimointi on automaattinen prosessi, jonka tuottamaa tulosta voidaan tarvittaessa muokata käsin sekä laskea uudelleen muutetuilla lähtötiedoilla. Lopputuloksena suunnittelusta ovat optimoidut runkoreitit, joita voidaan käyttää esimerkiksi kuljetuspalveluiden hankinnan taustatietona. Lisäksi toiminnan tueksi saadaan monipuolista raporttipohjaista tietoa. 8

9 EXTRA 2010 Louisville, KY Uutisia maailmalta San Diego, CA Atlanta: Forsyth, GA Koulukuljetusten reititys helpommaksi paikkatiedolla Atlantassa Forsythin piirikunnassa, joka on yksi nopeiten kasvavista piirikunnista Yhdysvalloissa, on ollut haasteellista reitittää koulukuljetuksia sekä informoida vanhempia, opettajia ja oppilaita kuljetusreiteistä ja pysäkeistä. Ratkaisuna tähän haasteeseen OneGis rakensi ESRIn ArcGIS-ohjelmistoon pohjautuvan internet-sivuston koulukuljetusreiteistä. Vanhemmat ja oppilaat voivat hakea sivustolta linja-autopysäkkejä, -reittejä ja kouluja. Forsythin koululautakunta puolestaan hyödyntää paikkatietoa reittien ja pysäkkien luomiseen ja muokkaamiseen ja jatkossa sillä halutaan seurata myös laitosten kunnossapitohistoriaa ja oppilastietoja. Forsythin koululautakunta on ollut erittäin tyytyväinen internet-sivuston helppokäyttöisyyteen ja siihen lisäarvoon, jota se tarjoaa vanhemmille ja oppilaille koulukuljetuksista informoitaessa. San Diegon joukkoliikenteen uudistamisella merkittäviä säästöjä San Diegossa evaluoitiin ja järjestettiin uudelleen joukkoliikennepalvelut, jotta kaupunki voisi vastata paremmin asukkaidensa kuljetustarpeisiin. Avaintekijänä kuljetuspalveluiden uudelleensijoittelussa olivat väestötilastot kuten väestön ja työllisyyden tiheys sekä kuljetuksista riippuvaisten matkustajien levinneisyys. Alueellisista matkustuskuvioista tehtiin tilastotietojen avulla analyysi, joka auttoi lähtö- ja määränpääparien havaitsemisessa sekä kysynnän ennustamisessa. Lopputuloksena 90 %:iin linja-autopalveluista tehtiin muutoksia ja vuositasolla odotetaan 9 miljoonan (USD) säästöjä operatiivisissa kustannuksissa kuljetusten tehostamisen ja matkustamisen kasvun myötä. Lumitilanteesta tiedottaminen paikkatiedon avulla Kentuckyn osavaltiossa Louisvillen Metro hyödyntää paikkatietojärjestelmää katujensa suolausten ja lumenaurausten paikantamisessa, koordinoinnissa, seurannassa ja raportoinnissa lumimyrskyjen aikana. Lumihälytyksen aikana katujen hoidon ja lumenaurauksen tilaa voi seurata vuorovaikutteiselta lumireittikartalta Louisville Metron internet-sivustolta. Paikkatietojärjestelmä tarjoaa Louisville Metrolle työkalut vuosittaiseen lumireittien tilannekatsaukseen, resurssien jakamiseen ja toimenpiteiden tarkastamiseen. Kaupungin asukkaiden on puolestaan nopea ja helppo tarkistaa lumireittikartalta lumenaurauksen tilanne ja teiden kunto kellonajasta riippumatta. 9

10 2010 EXTRA Kuljetusten optimointi tuo merkittäviä säästöjä Kuljetusten tietokoneavusteinen optimointi paikkatieto-ohjelmistolla säästää kustannuksia, vähentää päästöjä ja parantaa asiakaspalvelua. Optimoinnin voi teettää myös konsultointityönä, jolloin yrityksen ei tarvitse itse investoida ohjelmistoihin eikä paikkatieto-osaamiseen. Optimointi tarkoittaa parhaimman mahdollisen vaihtoehdon löytämistä - esimerkiksi lyhintä reittiä, jolla jakeluautot voivat päivittäiset tavarantoimituksensa hoitaa. Kuulostaa helpolta, mutta tosiasiassa logistiikan optimointi on matemaattisesti erittäin vaativa tehtävä. Kun ajoneuvoja on kymmeniä, tilauksia satoja ja huomioon otettavia seikkoja paljon, ihmisen resurssit eivät enää riitä optimaalisten reittien ja aikataulujen laatimiseen. ESRI on maailman johtava paikkatietojärjestelmien toimittaja, jonka tarjontaan kuuluvat myös logistiikan suunnitteluun ja optimointiin tarkoitetut ohjelmistoratkaisut. Kuljetusten optimoinnin ohella ESRI tarjoaa ratkaisut myös navigointiin ja GPS-pohjaiseen ajoneuvojen sijainnin seurantaan. Paikkatietoratkaisujen toimittajana yhtiön näkökulma logistiikkaan on kuitenkin paljon laajempi ja kattaa muun muassa asiakaskunnan sijainnin analysoinnin sekä jaottelun optimaalisiin toiminnallisiin alueisiin, ajokaluston määrän ja laadun optimoinnin, ajoneuvojen kuormauksen sekä varasto- ja terminaalitoimintojen optimoinnin. Kaiken tämän ESRI tarjoaa samalla yhtenäisellä alustalla, jolloin asiakkaat välttyvät monimutkaiselta järjestelmäintegraatiolta, ja ratkaisujen ylläpito helpottuu. Paikkatietoratkaisuja voidaan hyödyntää logistiikassa sekä strategisella, taktisella että operatiivisella tasolla. Strategisia paikkatietoanalyysejä kuljetusyritys tarvitsee ehkä parin kolmen vuoden välein ja taktisia muutaman kerran vuodessa. Niitä varten yrityksen ei välttämättä kannata hankkia ohjelmistoja eikä vaadittavaa paikkatietoosaamista itselleen, sillä analyysit ja optimoinnit voi teettää esimerkiksi ESRIn asiantuntijoilla palveluna. Paikkatietoanalyysien ja optimoinnin hyödyntämisessä voi myös lähteä liikkeelle ostamalla ne palveluna ja siirtämällä pikku hiljaa osaamista yritykselle itselleen. EDULLISIMMAT REITIT HETKESSÄ KARTALLE ESRIn paikkatietoratkaisuissa logistiikan optimointi perustuu matemaattiseen algoritmiin, joka laskee hetkessä esimerkiksi edullisimmat reitit ja aikataulut leegiolle autoja ottaen huomioon tarvittavat muuttujat ajokaluston määrästä ja laadusta aina aikaikkunoihin ja asiakkaiden erityistarpeisiin asti. Laskennan tulokset paikkatieto-ohjelmisto esittää havainnollisesti kartalla. JAKELUVARASTOT OIKEISIIN PAIKKOIHIN Strategisella tasolla logistiikkayritys voi paikkatietoratkaisujen avulla muun muassa analysoida, onko sen jakeluvarastot sijoitettu ympäri maata optimaalisiin paikkoihin, tarvitaanko niitä kaikkia vai voitaisiinko kustannuksia säästää lakkauttamalla joitakin jakeluvarastoja ja/tai muuttamalla joidenkin sijaintipaikkaa. Samoin paikkatietoratkaisulla voi analy- 10

11 EXTRA 2010 päivittäin, myös ajoreitit alueiden sisällä voidaan optimoida päivittäin. Jos taas reitit ovat lähes vakioita, ne voidaan optimoida vaikkapa puolen vuoden välein. Paikkatietoratkaisuilla voidaan analysoida myös asiakkaiden kannattavuutta ja löytää alueita, jonne pitäisi saada lisää asiakkaita, jotta kuljetuskapasiteetti olisi tehokkaassa käytössä. Samoin analyysit auttavat määrittelemään, millä aikaikkunoilla asiakkaita kyetään kuljetusyrityksen eri toimipisteissä palvelemaan sekä minkälaista ajokalustoa ja kuinka paljon mihinkin tarvitaan. soida, kannattaisiko yrityksen joillakin alueilla käyttää omien terminaali- tai jakeluvarastotilojen sijaan vuokratilaa isosta logistiikkakeskuksesta, joka tarjoaa myös monipuolisia palveluja. Taloudellisen taantuman oloissa paikkatietoanalyysi voi tarjota tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan sopeuttamiseksi. Noususuhdanteessa omat tilat saattavat puolestaan pyöriä täydellä kapasiteetilla, jolloin analyysi auttaa arvioimaan, kannattaako jollain alueella hankkia nopeasti lisäkapasiteettia vuokraamalla. Paikkatietoratkaisulla tehtävissä analyyseissä voidaan ottaa huomioon useimmat keskeiset asiaan vaikuttavat tekijät. Niitä ovat esimerkiksi jakeluvaraston sijainti suhteessa asiakkaisiin, omien ja/tai vuokratilojen kapasiteetti, kuljetusvolyymit, ajokilometrit, ajokaluston määrä ja kapasiteetti, työvoiman sekä alihankkijoiden saatavuus sekä mahdollinen tarve yhdistää maantie-, rautatie-, merija lentokuljetuksia. Strategisen tason analyyseillä voidaan tutkia myös, mitkä alueet ovat kuljetusyrityksellä yli- tai alipalveltuja ja missä voisi olla kasvumahdollisuuksia. ALUEJAKO OPTIMAALISEKSI Taktisella tasolla paikkatietoratkaisut auttavat kuljetusyritystä tehostamaan operatiivista toimintaansa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi analysoida, kuinka kustannustehokkaita olemassa olevat vakioreitit tai jakelualueet ovat ja suunnitella optimaalisempia vaihtoehtoja. Kuljetusyrityksen jakelualueet saattavat perustua postinumeroihin, jotka eivät useinkaan muodosta lainkaan optimaalisia alueita muuhun kuin postin jakeluun. Paikkatietoratkaisulla aluejako sen sijaan optimoidaan kuljetusyrityksen omien historiatietojen pohjalta ottaen huomioon kaikki tarvittavat muuttujat kalustosta ja aikaikkunoista toimitusten lukumääriin, painoon ja tilavuuteen asti. Jos toimitusten määränpäät vaihtelevat Taktisen tason paikkatietoanalyysit auttavat ratkaisemaan, minne kuljetuspalvelujen myyntiä ja markkinointia kannattaa kohdentaa, millä hinnalla palveluja kannattaa myydä ja minkälaisia sopimuksia asiakkaiden kanssa voidaan ylipäätään tehdä. PÄIVITTÄINEN OPTIMOINTI OMIIN KÄSIIN Operatiivisella tasolla, esimerkiksi ajoreittien päivittäisessä optimoinnissa, kuljetusyritys tarvitsee paikkatietoratkaisun omaan käyttöönsä. ESRIn tarjoamia vaihtoehtoja ovat tällöin yhden tai parin käyttäjän ArcLogistics-työasemaratkaisu tai useamman käyttäjän ArcLogistics Server -ratkaisu. Palvelinratkaisu voidaan integroida esimerkiksi yrityksen tilaus- tai toiminnanohjausjärjestelmään, ja palvelinympäristössä voidaan helpommin toteuttaa ajoneuvopäätteiden ja toimiston yhteydenpito. Ajoneuvoista saadaan esimerkiksi toimistolle kuittaukset toimitusten perillemenosta. Palvelinympäristö voidaan myös rakentaa niin, että asiakkaat, terminaalin työntekijät ja muut tahot pysyvät perillä kunkin hetkisestä kuljetustilanteesta. Teksti: Jorma T. Mattila 11

12 Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 1/2010 EXTRA ArcLogistics-ratkaisulla hoituu tehokkaasti monimutkaisinkin usean ajoneuvon yhtäaikainen henkilö- ja tavarakuljetusten reittien ja aikataulujen optimointi ja moni muu logistiikkatoimintoihin liittyvä tehtävä. ESRIn valmisohjelmisto ArcLogistics tarjoaa kattavan ratkaisun useimpien logistiikkatoimintojen suunnitteluun. Sillä muun muassa hoituu tehokkaasti monimutkaisinkin henkilö- ja tavarakuljetusten reittien ja aikataulujen optimointi, joka tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä käsin tehtyihin suunnitelmiin nähden. Kuljetustehtävien suunnittelussa on usein otettava huomioon monia eri tekijöitä, kuten aikarajat, asiakkaiden erityistarpeet, ajojärjestys sekä ajoneuvojen määrä, kapasiteetti ja varustus. Niiden perusteella kuljetuksille tulisi kyetä laatimaan kustannuksiltaan mahdollisimman edulliset reitit ja aikataulut, mikä on perinteisin manuaalisin menetelmin äärimmäisen haastava tehtävä. Ihminen pystyy käsittelemään vain pienen joukon tavallisia hae tuolta, vie tuonne -tyylisiä kuljetuksia. Kun ajoneuvoja on useita, tilauksia kymmeniä ja huomioon otettavia seikkoja paljon, ihmisen resurssit eivät enää riitä optimaalisten reittien ja aikataulujen laatimiseen, ESRI Finlandin Project Group Manager Ilkka Suojanen sanoo. Muun muassa juuri tällaisten ongelmien ratkomiseen ArcLogistics-ohjelmisto on tarkoitettu. Sen matemaattinen algoritmi laskee muutamassa minuutissa kustannuksiltaan edullisimmat aikataulut ja reitit ottaen huomioon kaikki tarvittavat tekijät ja reunaehdot. Ratkaisu ei poista suunnittelutyön tarvetta, mutta se nopeuttaa suunnittelua ja säästää kuljetuskustannuksia. OPTIMOINNILLE MONIA SOVELLUSKOHTEITA Esimerkiksi koululaisten, erityisoppilaiden, vanhusten ja vammaisten kuljetuksissa tai muissa henkilökuljetuksissa ArcLogisticsin avulla voidaan Suojasen mukaan optimoida sekä vakioreittejä, kutsuohjatun joukkoliikenteen reittejä että matkojen yhdistelyä matkapalvelukeskuksissa. Tilaukset voidaan kirjata suoraan ESRIn ratkaisuun, joten erillistä tilausjärjestelmää ei välttämättä tarvita. Yleensä kuitenkin on jo olemassa jokin tilausjärjestelmä, josta tiedot voidaan siirtää ratkaisun laskettavaksi. Samalla tavalla ArcLogisticsilla voidaan optimoida tavarakuljetuksia ja vaikkapa kirjasto-, kauppa- tai jäätelöauton reittejä. Optimointi voi koskea myös tavaroiden kuormausjärjestystä ajoneuvoon sekä keskusvaraston terminaalitoimintoja. Ratkaisun avulla tavarat saadaan varastossa oikeaan järjestykseen lastausta varten, ja autojen tulo voidaan porrastaa niin, että odotusaikoja ei synny. Sekä henkilö- että tavarakuljetuksissa ratkaisun avulla pystytään hallitsemaan pienet poikkeamat vakioreiteiltä tai runkolinjoilta, ja päivittäinkin muuttuvat reitit ja aikataulut kyetään suunnittelemaan hetkessä uudestaan, jos yllättävä tilanne tai vaikkapa uusi tilaus sitä vaatii. ArcLogisticsilla voidaan optimoida reittejä ja aikatauluja myös liikkuville työntekijöille, kuten klassisille kauppamatkustajille, huolto- ja kunnossapitohenkilöstölle, kotihoitajille, terveys-, rakennus- ja ympäristötarkastajille, sähköyhtiön mittarinlukijoille ja mille tahansa paljon liikkumista edellyttävälle toiminnalle. Ratkaisu voi olla avuksi myös tehtäessä sopimuksia kuljetusyritysten kanssa. Sen avulla kyetään arvioimaan muun muassa kuljetusvolyymeja, tarvittavan kaluston määrää ja laatua, ajoaikoja ja -kilometrejä sekä muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Ostopalveluita kilpailutettaessa organisaatiolla ei välttämättä ole ollut mitään menetelmiä sen arvioimiseen, onko kuljetusyritysten hintataso kohdallaan. Tässä saatetaan saavuttaa suuriakin säästöjä, Suojanen toteaa. 12

13 Navigaattorissa optimoitava käyttöliittymä EXTRA 2010 Kustannukset ovat yleensä keskeisin peruste reittien ja aikataulujen optimoinnissa. Kustannusten rinnalla tyypillisiä perusteita ovat aikaikkunat, ajoneuvojen kapasiteetti ja varustelu, tilausten priorisointi, asiakkaiden erityistarpeet sekä kohteiden aukioloajat. Erittäin tärkeä tieto optimointiyhtälössä voi olla palveluaika eli aika, joka matka-aikojen välillä menee asiakkaan varsinaiseen palvelemiseen. Tavanomaisista navigaattoreista poiketen ESRIn navigaattorin käyttöliittymä ja toiminnallisuudet on suunniteltu nimenomaan ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin. Sillä voidaan jopa optimoida lennosta uudestaan ajoneuvon päivän reitti, jos tilanne sitä vaatii. Reittien ja aikataulujen optimoinnin ei tarvitse merkitä palveluajan lyhentämistä. Optimoiduilla reiteillä säästettävä työaika voidaan käyttää varsinaisen asiakaspalvelun kehittämiseen ja parantamiseen. NAVIGAATTORI MUKANA ALUEJAOT, SIJAINTI- PAIKAT JA KALUSTO OPTIMAALISEKSI Monet kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät toiminnot on jaettu pienempiin alueisiin, mutta aluejakoa ei useinkaan ole suunniteltu kustannustehokkuuden kannalta optimaaliseksi. Se saattaa perustua vaikkapa kaupunginosiin tai postinumeroalueisiin tai vastaaviin. ArcLogisticsilla voidaan katsoa, miten optimointialgoritmi tekisi aluejaon ja määritellä sen pohjalta aluejaot uudestaan, jos tarve vaatii. Tutkimusten mukaan tässäkin on usein mahdollisuuksia isoihin säästöihin, Suojanen kertoo. Myös organisaation tarvitseman ajoneuvokaluston määrää ja laatua voidaan Suojasen mukaan optimoida ArcLogisticsin avulla, olipa kyse omasta tai ostopalveluna hankittavasta kalustosta. Sillä voidaan tutkia, onko nykyinen kalusto oikeantyyppistä nykyisille kuljetuksille ja minkälaista kalustoa tarvitaan, jos tilauskanta kasvaa tai muuttuu ja millä ajoneuvoilla mitäkin kuljetuksia on kannattavinta hoitaa. Ajoneuvoille voidaan määritellä erilaisia ominaisuuksia, kuten kilometrikustannukset, kapasiteetti ja toimintaajat sekä erityisvaatimuksia, kuten perälauta, pyörätuolimahdollisuus tai kylmäkuljetus. Ratkaisu laskee, mitä ajoneuvoa tarvitaan ja pyrkii aina minimikustannuksiin. Erilaisten mitä jos -skenaarioiden kautta ratkaisulla pystytään etsimään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja varautumaan muutoksiin. Voidaan vaikkapa ennakoida polttoaineiden hinnannousun vaikutuksia seuraavien vuosien kuljetusbudjetteihin, analysoida tilausmäärien kasvun vaikutusta tarvittavan ajokaluston määrään ja laatuun tai selvittää mahdollisten aluejakojen muutosten kustannusvaikutuksia. PAREMPAA ASIAKASPALVELUA Jotkut toiminnoiltaan suppeat optimointiohjelmat eivät pysty mallintamaan esimerkiksi tilannetta, jossa tietyn vanhuksen kotihoitokäynnille tarvitaan kaksi hoitajaa, vaikka valtaosalle käynneistä riittää yksi hoitaja. ArcLogistics optimoi reitit ja aikataulut vaivatta myös tällaisissa tapauksissa, koska siinä ei ole Suojasen mukaan rajoitettu tilaukselle asetettavien erityisvaatimusten määrää. Tilauksille voidaan asettaa vaikka kuinka monta erityisvaatimusta, ja ne voidaan myös itse määritellä täysin vapaasti, hän sanoo. ArcLogistics on Suojasen mukaan nopeasti käyttöönotettava, edullinen ja helppokäyttöinen työasemaan asennettava valmisohjelmisto. Siihen imaistaan tiedot tilauksista tai käyntikohteista joko jostain muusta tietojärjestelmästä tai tiedot kirjataan suoraan ArcLogisticsiin. Ratkaisu paikantaa automaattisesti kohteet kartalta sekä optimoi reitit ja aikataulut annettujen parametrien pohjalta. Se tuottaa ehdotuksen, jota voidaan tarvittaessa säätää käsin. Lopuksi sillä voidaan tulostaa ajojärjestyslistoja, kuormakirjoja, ajo-ohjeita sekä erilaisia raportteja niin kuljettajaa kuin johtamista varten. ArcLogisticsin mukana on Suojasen mukaan saatavissa myös ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin suunniteltu navigaattori, johon optimoidut reitit voidaan lähettää ArcLogisticsista. Ajoneuvotietokoneeseen asennettavalla navigaattorilla päivän reitti voidaan jopa optimoida lennosta uudestaan, jos matkan varrella tulee yllätyksiä tai ajoneuvolle välitetään uusia tilauksia kesken päivän. Myös tilaukset voidaan lähettää suoraan ajoneuvotietokoneeseen. Teksti: Jorma T. Mattila 13

14 2010 EXTRA Turun Seudun Jätehuollossa ei enää toimiteta jäteautoille ajolistoja paperitulosteina, vaan listat siirtyvät Anneli Sukari- Laivorannan mukaan langattomasti autojen ajoneuvotietokoneen karttasovellukseen. JHL-järjestelmässä jäteauton kuljettaja kuittaa tyhjennetyt kohteet, syöttää niihin liittyviä lisätietoja ja saa ajo-opastusta yhden ja saman näyttöruutunäkymän kautta. ESRI Finland & Tiehallinto / Digiroad 2009 Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen Jätehuollon toiminnanohjausjärjestelmiä toimittava Tietomitta Oy on integroinut ESRIn paikkatietoratkaisun järjestelmäänsä. Paikkatieto auttaa kuntia, kuntayhtymiä ja jätteenkuljetusyrityksiä tehostamaan toimintansa suunnittelua. Jäteautoissa paikkatietosovellus opastaa kuljettajat ajoneuvotietokoneen ruudulla tyhjennyspisteestä toiseen. Tietomitan toiminnanohjausjärjestelmä JHL on ollut markkinoilla jo 22 vuotta, ja sen käyttäjiin kuuluu lähes 200 kuntaa, kuntayhtymää ja jätteenkuljetusurakoitsijaa. JHL-järjestelmän avulla asiakasorganisaatiot hoitavat jätehuollon prosesseja asiakashallinnasta, tilaustenkäsittelystä, logistiikasta ja asiakaspalautteesta laskutukseen, reskontraan ja tilastointiin asti. Paikkatietokomponentin lisääminen toiminnanohjausjärjestelmään tuo Tietomitan toimitusjohtajan Timo Sivulan mukaan asiakkaille havainnollisia apuvälineitä niin toimistolle kuin ajoneuvoihinkin. Karttapohjaisuus on vienyt meidän omat sovelluksemme aivan uudelle tasolle. Asiakkaiden työnteko tehostuu, kun asiat nähdään kartalla, ja asioita voidaan suunnitella ja optimoida karttapohjalla. Se myös mahdollistaa sovellustemme jatkokehityksen aivan uudella tavalla, hän toteaa. AJO-OPASTUSTA KULJETTAJILLE JHL:n ajoneuvosovellukseen Tietomitta on tehnyt ESRI-pohjaisen ajo-opastusjärjestelmän, joka näyttää kaikki reitin kohteet kartalla. Ratkaisuun integroitu GPS-paikannus näyttää kartalla myös ajoneuvon sijainnin, joten kuljettajan on helppo löytää seuraavaan kohteeseen. Kartta on niin tarkka, että se näyttää, missä on rakennus ja missä ovat jäteastiat, Tietomitan järjestelmäasiantuntija Tuomas Tokola sanoo. Samassa näyttöruutunäkymässä kuljettaja kuittaa tyhjennyspaikat hoidetuiksi sekä kirjaa JHL:ään poikkeamat, kuten jäteastian ulkopuolella olleet ylimääräiset jätteet. Kaikki kuittaukset ja kirjaukset näkyvät tosiaikaisesti toimistopään JHL-sovelluksessa, josta tiedot ovat suoraan käytettävissä muun muassa laskutukseen. SUUNNITTELU KARTTAPOHJALLE Viime vuoden puolella Tietomitta on saanut valmiiksi paikkatietoratkaisun integroinnin myös JHL-järjestelmän toimistopuolen sovellukseen, jossa paikkatieto tarjoaa aivan uudenlaisia välineitä jätehuollon suunnitteluun ja kehittämiseen. Tapahtumien volyymi on jätehuollossa erittäin suuri. Esimerkiksi suurella kuntayhtymällä voi olla parin kymmenen eri kunnan alueella jopa yli sata tuhatta jätehuollon asiakasta, joiden jäteastioita tyhjennetään säännöllisesti. Monimutkaiseksi jätehuollon logistiikan tekee se, että jätteitä on monta eri lajia, jäteastioita on erilaisia, eri astioiden ja eri asiakkaiden tyhjennysvälit vaihte- 14

15 EXTRA 2010 levat ja eri astioita tyhjentävät ehkä eri urakoitsijat erilaisella kalustolla. Urakointialueiden ja ajoreittien optimaalinen suunnittelu on monen muuttujan vuoksi haastavaa, mutta paikkatietoratkaisun avulla työtä voidaan helpottaa olennaisesti. Nyt asiakkaamme pystyvät oikeasti laskemaan kustannustehokkaimmat reitit. Tyhjennyspisteet laitetaan kartalle, ja paikkatietoratkaisu laskee, miten reitit kannattaa ajaa, Tietomitan kehityspäällikkö Sakari Oikarinen toteaa. Jos jo muodostetuille reiteille tulee myöhemmin uusia asiakkaita, kartan avulla heidät on helppo sijoittaa nopeasti sopivimmalle reitille. Pelkkien osoitteiden perusteella asiakkaiden sijaintia on muutenkin vaikea hahmottaa. Asiakaspalveluhenkilön täytyy tunnistaa, missä asiakkaat ovat, ja kartalla se on kaikkein helpointa tehdä, Sivula korostaa. Paikkatietoratkaisun avulla kunnat ja kuntayhtymät pystyvät myös suunnittelemaan havainnollisella karttapohjalla, mihin esimerkiksi jätteiden aluekeräyspisteet kannattaa sijoittaa, jotta ne olisivat mahdollisimman hyvin kuntalaisten saavutettavissa. Jos kuntayhtymään liittyy uusia kuntia, uudet kiinteistömassat saadaan nopeasti kartalle, ja niille voidaan lähteä muodostamaan ajoreittejä. Siinä paikkatieto ja kartta nousevat vahvasti esille, Sivula lisää. ESRISSÄ PARHAAT MAHDOLLISUUDET Tietomitta tutki markkinoiden tarjonnan tarkkaan ennen kuin valitsi ESRIn toiminnanohjausjärjestelmänsä paikkatietomoduuliksi. Yritys teki eri paikkatietotuotteiden päälle myös demo-ratkaisuja valinnan yhteydessä. ESRIn ratkaisut antoivat markkinoilla olevista tuotteista parhaat mahdollisuudet kehittää monipuolisesti omaa järjestelmäämme. Ne olivat myös niin valmiita ratkaisuja, että saimme ne integroitua omaan järjestelmäämme Timo Sivulan (vas.), Tuomas Tokolan ja Sakari Oikarisen mukaan paikkatieto on vienyt Tietomitan JHL-järjestelmän kokonaan uudelle tasolle ja mahdollistaa myös sen jatkokehityksen aivan uudella tavalla. aika nopeasti, Sivula perustelee ESRIn valintaa. Jos asiakkaalla on ajoneuvotietokoneissa jo jokin muu kuin ESRIn karttasovellus, se ei haittaa. Paikkatietoa voidaan silti ylläpitää Tietomitan ratkaisun toimistosovelluksessa, ja rajapintojen kautta paikkatiedot ovat käytettävissä missä tahansa ajoneuvosovelluksessa. Jatkossa Tietomitta aikoo hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämisessä myös ESRIn tarjoamia mahdollisuuksia rakentaa web-sovelluksia. Esimerkiksi kuntayhtymät voisivat Sivulan mukaan tarjota sidosryhmilleen, kuten isännöitsijöille tai jätehuoltoa valvoville kuntien ympäristösihteereille, pääsyn paikkatietoihin webin kautta. Vastaavasti omakotitalon omistaja voisi katsoa kuntayhtymän web-sivujen ESRI-pohjaiselta kartalta, missä on lähin aluekeräyspiste tai mihin voi palauttaa ongelmajätteeksi luokiteltavia paristoja, hän sanoo. Jätehuollosta kertyneen kokemuksen ja osaamisen nojalla Tietomitta tarjoaa asiakkailleen myös konsultointipalveluja, jotka kattavat nyt myös paikkatiedon hyödyntämisen. Teksti: Jorma T. Mattila Kuvat: Matti Matikainen KÄYTTÄJÄT TYYTYVÄISIÄ Turun Seudun Jätehuolto Oy:ssä (TSJ) JHL-toiminnanohjausjärjestelmän paikkatietotoiminnot helpottavat asiakaspalvelua, suunnittelua ja urakoitsijoiden valvontaa sekä vähentävät reitinoptimoinnin kautta myös kustannuksia. TSJ on 14 kunnan omistama jätehuoltoyritys, jonka toimialueella asuu asukasta. Se käyttää toiminnanohjauksessaan Tietomitan JHL-järjestelmää ja edellyttää myös jätehuoltourakoitsijoiden käyttävän sitä kuntaurakoissaan. Nyt meillä on yksi ainut järjestelmä, jota me ylläpidämme ja johon me teemme muutokset. Urakoitsijoilla on samat tiedot käytettävissä, eikä enää tarvitse tehdä kaksinkertaista työtä, kuten ennen, TSJ:n asiakaspalvelun järjestelmävastaava Anneli Sukari-Laivoranta toteaa. Suomen suurimpiin jäteurakoitsijoihin kuuluva SITA hoitaa miljoonan suomalaisen jätehuollon. TSJ:n alueella se hoitaa jätekuljetukset Raisiossa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä tietyiltä osin Naantalissa ja Maskussa. Kuljetuspäällikkö Osmo Lempisen mukaan JHL:n paikkatietoratkaisu helpottaa SITAn työtä esimerkiksi reittien suunnittelussa ja uusien asiakkaiden sijoittamisessa reiteille. Työvaiheet ovat samat kuin ennenkin, mutta ne tapahtuvat nopeammin. Suunnittelu on helpompaa, kun kartalta näkee heti, missä pisteet ja reitit ovat, hän sanoo. 15

16 Reitti ratkaisee! Kuljetusketjun optimoinnilla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. ESRI on maailman johtava paikkatietojärjestelmien toimittaja, jonka tarjontaan kuuluvat myös tehokkaat työkalut logistiikan suunnitteluun. Oman kuljetusketjun tehostamisen saa ESRI Finlandilta tarvittaessa avaimet käteen -toimituksena, joka sisältää mm. seuraavia palveluja: Asiakaskunnan sijainnin analysointi, mm. yli- ja alipalveltujen alueiden määrittely Reittien optimointi Ajokaluston määrän ja laadun optimointi Varastojen sijaintien analysointi Jakelualueiden/toiminnallisten alueiden optimointi ESRI Finland Oy Sinikalliontie 3 B, Espoo Puh

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Taustaa.. Logistiikan ohjaus on fyysisten toimintojen ja koko logistiikan suunnittelua, kehitystä ja valvontaa. Siihen liittyvät järjestelmät voidaan

Lisätiedot

Esrin logistiikkaratkaisut. Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla

Esrin logistiikkaratkaisut. Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla Esrin logistiikkaratkaisut Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla Paikkatiedon näkökulma logistiikkaan Esrin paikkatietojärjestelmäratkaisut auttavat kuljetusalan organisaatioita hallitsemaan, analysoimaan

Lisätiedot

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaat käytännöt käyttöön Miksi? ESD Energiapalvelu direktiivi Tavoitteena säästää 50 milj. bensiinilitraa vastaava energiamäärä

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen

Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä. Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Paikkatietoratkaisut markkinoinnin apuvälineenä Käyttökohteet ja käytännön hyödyt Ilkka Suojanen Sisältö ESRI Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä tulevaisuuden tarpeet Markkinointi, myynti ja jakelun

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

KOTIHOIDON OPTIMOINTI JA DIGIROADIN HYÖDYNTÄMINEN

KOTIHOIDON OPTIMOINTI JA DIGIROADIN HYÖDYNTÄMINEN KOTIHOIDON OPTIMOINTI JA DIGIROADIN HYÖDYNTÄMINEN Procomp Solutions Oy Älykkäiden suunnitteluja optimointiratkaisujen asiantuntijayritys. Erikoisosaamista on henkilöresurssien ja logistiikan optimointi.

Lisätiedot

Tutkimuksesta logistiikka-alan kärkituotteeksi (TCS-Opti) Kehityspäällikkö Teemu Nuortio Ecomond Oy 2006

Tutkimuksesta logistiikka-alan kärkituotteeksi (TCS-Opti) Kehityspäällikkö Teemu Nuortio Ecomond Oy 2006 Tutkimuksesta logistiikka-alan kärkituotteeksi (TCS-Opti) Kehityspäällikkö Teemu Nuortio Ecomond Oy 2006 Esityksen sisältö: Oma tausta Päässyt tarkastelemaan yritysten ja tutkimustahojen yhteistyötä hyvin

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA Tehokkaampaa työskentelyä Dynafleetin avulla. Ei ole väliä kuinka monta kuorma-autoa omistat tai mitä kuljetat Dynafleet auttaa sinua kehittämään kuljetusten tuottavuutta.

Lisätiedot

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGISSM Online Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGIS Online on yhteisöllinen, pilvipohjainen alusta karttojen, sovellusten ja paikkatietoaineistojen tekemiseen ja jakamiseen. ArcGIS Online on Esrin

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Optimoinnin sovellukset

Optimoinnin sovellukset Optimoinnin sovellukset Timo Ranta Tutkijatohtori TTY Porin laitos OPTIMI 4.12.2014 Mitä optimointi on? Parhaan ratkaisun systemaattinen etsintä kaikkien mahdollisten ratkaisujen joukosta Tieteellinen

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet

Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet Puutavaralogistiikan T&K-tarpeet Heikki Pajuoja Toimitusjohtaja heikki.pajuoja@metsateho.fi Puutavaran kaukokuljetuksen tehostaminen Metsäalan strategisen ohjelman seminaari puutavaran kuljetuslogistiikasta

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille Timo Ranta, TkT Frank Cameron, TkT timo.ranta@tut.fi frank.cameron@tut.fi Automaation aamukahvit 28.8.2013 Optimointi Tarkoittaa parhaan ratkaisun valintaa

Lisätiedot

Paikkatietoanalyysien hyödyntäminen sivistys- ja hyvinvointisektoreilla Kokemuksia ja ajatuksia Turun kaupungissa

Paikkatietoanalyysien hyödyntäminen sivistys- ja hyvinvointisektoreilla Kokemuksia ja ajatuksia Turun kaupungissa Paikkatietoanalyysien hyödyntäminen sivistys- ja hyvinvointisektoreilla Kokemuksia ja ajatuksia Turun kaupungissa 5.11.2012 Katariina Hilke 1 Hyvinvointisektori ja paikkatiedon hyödyntäminen 1990-luvulla

Lisätiedot

Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet

Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet Agenda Mitä optimointi on Ennustamisen mahdollisuudet Optimoinnin eri tasot ja tavoitteet Optimoinnin käyttöönotto Mitä optimointi on Mitä optimointi on? Oikea

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito hoitaa Kaukokiito-ketjun markkinoinnin

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Raportti, Syyskuu 2009 Raportin sisältö 1. Länsi-Uudenmaan logistista asemaa koskevien taustaselvitysten tulokset 2. Ehdotus Länsi-Uudenmaan strategiaksi

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Kuljetustilaukset sähköisesti

Kuljetustilaukset sähköisesti Kuljetustilaukset sähköisesti Miksi sähköinen kuljetustilaus? Virheet vähenevät Täydelliset tiedot koko kuljetusketjun ajan -> ei virheitä kuljetussuunnittelussa Oikea määrä kuljetuskapasiteettia oikeaan

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net on kehitetty yhteistyössä taksialan ammattilaisten kanssa ja hyödyntää modernia teknologiaa. Yksi Birssi.netin päämääristä on tarjota taksinvälityskeskukselle

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY 13.11.2016 Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 2(5) Koulukuljetukset Kouluverkkoselvityksessä on käsitelty vaihtoehtoisia

Lisätiedot

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ?

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? HUOLTOVARMUUSKESKUS 10 VUOTISJUHLASEMINAARI 26.02.2003 1 LOGISTIIKAN HÄIRIÖHERKKYYS? illuusio ihmiset yhteiskunta yritykset - johtaminen globalisaatio

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla?

Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla? Sujuvampi, turvallisempi ja vähemmän ympäristöä kuormittava ajaminen. Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla? 6.5.2010 Sampo Hietanen toimitusjohtaja Mitkä ovat yrityksesi matkakustannukset?

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Digiroadin hyödyt kunnalle

Digiroadin hyödyt kunnalle Digiroadin hyödyt kunnalle 1(6) 1 Opetustoimi Koulumatkojen analysointi ja koulukuljetusten optimointi Kouluverkoston optimointi Kevyen liikenteen väylähankkeiden vaikutusten arviointi koulukuljetuksiin

Lisätiedot

Tehoa terveydenhuollon logistiikkaan - Iso-Britannia edelläkävijänä

Tehoa terveydenhuollon logistiikkaan - Iso-Britannia edelläkävijänä Tehoa terveydenhuollon logistiikkaan - Iso-Britannia edelläkävijänä Ulkoistamalla tehokkuutta ja säästöä mutta myös uusia työpaikkoja. Näin kävi, kun Iso- Britannian julkinen terveydenhuolto ulkoisti hankintansa

Lisätiedot

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä Esri Finland LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä November 2012 Janne Saarikko Agenda Lidar-aineistot ja ArcGIS 10.1 - Miten LAS-aineistoa voidaan hyödyntää? - Aineistojen hallinta LAS Dataset

Lisätiedot

Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää?

Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää? Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää? Uudistettu SeutuRuutu- seudulliset rekisteri- ja paikkatiedot helposti käyttöön Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY 28.5.2015

Lisätiedot

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION!

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! The simplest way to save your time and costs. Tehokkaat, toimivat ja optimoidut tulostusympäristöt ovat haasteemme ja tavoitteemme. Vuodesta 1993 lähtien olemme kehittäneet

Lisätiedot

Case Fysioline LIIKUNTA KUNTOUTUS FARMASIA WRANGE VUOTUISET KULJETUSMÄÄRÄT Tuonti Eurooppa Tuonti Kaukoitä ja USA 250 lähetystä (1 lava 13,6 lvm) 60 teu Kerättyjä rivejä 80 000 Lähetettyjä tilauksia 27

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN Haluatko hallita organisaatiosi suurempaa liikkuvuutta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam QTeam verkosto ja sen palvelut Toimitusketjun tehostaminen laajavastuinen yrittäjyys kuljetusväylät informaatiovirtojen hallinta

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11. Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.2008 Sisältö Intrum Justitia lyhyesti Yleisen taloustilanteen kehittymisen

Lisätiedot

AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ. Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen

AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ. Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen Sisältö Yritysesittely Otsikon selitys AMR-mittarointi mitä se on? Miksi visualisoida? FME:n rooli Käyttöliittymä Visualisoinnin

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman päätösseminaari Hämeenlinnassa 25.11.2014 Mikko Nurmi, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Metsäpalveluyritysten tarve tietojärjestelmälle

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

EBSOLUT OY 1.4.2009. Metsistä energiaa yrittämällä seminaari. Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari

EBSOLUT OY 1.4.2009. Metsistä energiaa yrittämällä seminaari. Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari EBSOLUT OY 1.4.2009 Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari Metsistä energiaa yrittämällä seminaari Ebsolut Oy lyhyesti Ohjelmistotuotannon palveluyritys Perustettu vuonna 2000 Omistajana Kainuun Puhelinosuuskunta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013

Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013 Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kimmo Nurmio Suomen ympäristökeskus Rakennetun ympäristön yksikkö Työmatka-analyysit Useita käyttötarkoituksia:

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Joni Heikkola (Kaupunkisuunnittelu, yleiskaavasuunnittelija) Helsingin Sanomat

Lisätiedot

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT 2 3 Onko älyliikenne pelkkää sanahelinää vai oikeita palveluita? CO2 päästörajat vaikuttavat liikkumiseen

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

FITS Ajoneuvopääteseminaari

FITS Ajoneuvopääteseminaari FITS Ajoneuvopääteseminaari Ajoneuvopäätteet valmistajan näkökulmasta Lasse Paakkola Aplicom 19.3.2002 2002 Page 1 (X) FITS Ajoneuvopääteseminaari Katsaus ajoneuvotietokoneisiin laitevalmistajan näkökulmasta

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Työskentelyn tehokkuuden parantaminen

Työskentelyn tehokkuuden parantaminen Työskentelyn tehokkuuden parantaminen Serviator on langaton järjestelmä, joka helpottaa työtä antamalla hotellin henkilökunnalle yksilöllistä tietoa, johon sisältyvät heidän työtehtävänsä ja jatkuvasti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot