ESRI Finland. Logistiikka EXTRA. ESRIn analyysipalvelu. auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESRI Finland. Logistiikka EXTRA. ESRIn analyysipalvelu. auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. s."

Transkriptio

1 EXTRA 2010 ESRI Finland Logistiikka EXTRA ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan s.4 DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa s.6 ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen

2 2010 EXTRA Reitti ratkaisee Julkaisija ESRI Finland Oy Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan 8 ESRI Finland Logistiikka extra on ESRI Finland Oy:n asiakaslehden erikoisnumero. Osoitelähde: ESRI Finland Oy:n asiakasrekisteri Osoitteenmuutokset, tilaukset ja peruutukset: Paino: Erweko Painotuote Oy, 2010 Taitto: BrandMNGR Oy Kuljetusten tietokoneavusteinen optimointi paikkatieto-ohjelmistolla säästää kustannuksia, vähentää päästöjä ja parantaa asiakaspalvelua. 10 ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 12 Kannen kuvat: Matti Matikainen Painos: 2000 kpl Yhteystiedot ESRI Finland Oy Sinikalliontie 3 B, Espoo Puh Fax Tässä numerossa: DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan 3 Leipomo lyhensi kuljetusreittejä 3 ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan 4 Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa 6 Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan 8 Uutisia maailmalta 9 Kuljetusten optimointi tuo merkittäviä säästöjä 10 Myynti: Jalmari Talola, puh , ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 12 Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen 14 2

3 EXTRA 2010 DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan Kansainvälisiä pikakuljetuksia ja logistiikkapalveluita tarjoava DHL hyödyntää Ruotsissa paikkatietoa liiketoiminnassaan parantaakseen tulostaan ja tarjotakseen lisähyötyjä asiakkailleen. DHL Express on osa Deutsche Post DHL -konsernia, joka hallinnoi yli 5 % maailman kuljetuksista. PAIKKATIEDON HYÖDYN- TÄMINEN KULJETUKSISSA Paikkatietoa hyödynnetään DHL:ssä niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla. Strategisella tasolla tämä tarkoittaa 3-10 vuoden välein tehtävää verkostosuunnittelua eli terminaalien sijaintien ja lukumäärien optimointia sekä verkoston kustannusten minimointia ja palvelun parantamista. Taktisella tasolla DHL soveltaa paikkatietoa vuosittain reittien ja kuljetuskaluston suunnittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa terminaalikierrosten optimointia, kuljetuskaluston määrän Kuva: Deutsche Post AG ja ajomatkojen pituuksien minimointia sekä asiakkaiden erityistoivomuksia tukevien analyysien laatimista. Operatiivisessa toiminnassa reittejä optimoidaan päivittäin ja jakelussa sovelletaan asemointia, navigointia sekä korkeatasoista ennakkosuunnittelua, joka puolestaan vähentää kierroksen valmisteluun kuluvaa aikaa. KESTÄVÄN KEHITYKSEN KULJETUKSET Paikkatiedon käytöstä on ollut monenlaista hyötyä sekä DHL:lle että sen asiakkaille. Optimaalisen verkostorakenteen ja reittien ansiosta koko kuljetustoimen kustannukset ovat laskeneet. Asiakkaalle voidaan antaa oikea hinta kuljetuksille suoraan optimoidusta skenaariosta. Kilometrejä ajetaan vähemmän ja toimitukset tapahtuvat täsmällisesti sovittuna aikana. Lastausaste on kasvanut, ohi menneitä noutoja on vähemmän ja muutoksiin reagointi on nopeampaa. Kaiken kaikkiaan DHL on parantanut kilpailuasemaansa markkinoilla ja kasvattanut liikevaihtoaan. Paikkatieto tukee DHL:ää päätöksenteossa, tarjoaa kilpailuetua ja edesauttaa luotettavamman ja ympäristövaikutuksiltaan puhtaamman liiketoiminnan saavuttamisessa. Asiakas hyötyy paikkatiedon käytöstä luotettavien kuljetusaikataulujen, kilpailukykyisen hintatason ja korkean palvelutason muodossa. DHL:n kuljetukset kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja asiakkailla on mahdollisuus tilata myös myöhäisiä noutoja. DHL:n asiakaspalvelusta he saavat nopeita ja luotettavia vastauksia kuljetuksiinsa liittyen. Tulevaisuudessa DHL suunnittelee hyödyntävänsä paikkatietoa asentamalla GPS:n jokaiseen rekkaan ja pakettiautoon sekä antamalla navigointitukea kuljettajille. Kuljetuskalustoa aiotaan asemoida yleiskuvan avulla, tuotteista halutaan kehittää entistä ympäristöystävällisempiä ja reitinsuunnittelusta täysin dynaamista. Leipomo lyhensi kuljetusreittejä Suomalaisen VAASAN-konsernin omistama UAB Vilniaus Duona -leipomoyhtiö Liettuassa on lyhentänyt ArcLogisticsilla tehdyn reitinoptimoinnin avulla päivittäisiä kuljetusreittejään kilometrillä. Ennen reitinoptimointia yhtiöllä oli 2000 asiakkaalleen yhteensä noin sata päivittäistä kuljetusreittiä, joista kertyi ajokilometriä päivittäin. Välivarastoja sillä oli kuusi kappaletta eri puolilla Liettuaa. Optimoinnin ansiosta erillisten reittien määrä on vähentynyt 30 reitillä, minkä seurauksena myös kuorma-autojen määrää on voitu vähentää vastaavasti. Yksi välivarasto on lakkautettu kokonaan. Myös muut logistiikan tehokkuuden mittarit ovat osoittaneet entistä parempia lukuja. Leipälaatikoita, joihin tuotteet pakataan, on saatu kuorma-autoihin reittiä kohti aiempaa enemmän, ja kuorma-autojen käyttöaste on kasvanut huomattavasti. ArcLogistics maksoi Vilniaus Duonassa itsensä takaisin jo kahdessa kuukaudessa. Samaa ESRIn optimointiratkaisua käyttää Suomessa muun muassa KesLog. Teksti: Jorma T. Mattila 3

4 2010 EXTRA ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. ESRIn tekemän paikkatietoanalyysin pohjalta Transpoint pystyy Pasi Muhosen mukaan nyt miettimään tarkkaan, missä on kustannustehokkain sijaintipaikka yrityksen terminaaleille Kokkolassa ja Helsingissä. Maan suurimpiin logistiikkayrityksiin kuuluva Transpoint Oy on saanut ESRIn asiantuntijoilla teettämästään analyysistä hyvät lähtökohdat pohtia Helsingin ja Kokkolan terminaaliensa uutta sijaintipaikkaa. VR-yhtymän logistiikkadivisioonaan kuuluva Transpoint keskittyy teollisuuden ja kaupan kappaletavarakuljetuksiin. Sillä on käytössä 140 omaa autoa, pääasiassa raskasta rekkakalustoa, sekä päivittäin noin 450 alihankkijoiden autoa. Terminaaleja yhtiöllä on ympäri maan yhteensä 25 kappaletta. Yhtiö on parhaillaan miettimässä Helsingin ja Kokkolan terminaalien mahdollista uudelleensijoitusta vaihtoehtona isolle remontille, joka molemmissa terminaaleissa olisi muutoin edessä. Molemmat terminaalit myös sijaitsevat nykyään liiankin lähellä kotikaupunkinsa keskustaa. Lähtevä liikennehän on esimerkiksi 4 Helsingissä yleisesti siirtynyt koko ajan kehäteille päin, hankinta- ja kehitysjohtaja Pasi Muhonen toteaa. Uuden sijaintipaikan löytäminen terminaalille ei ole yksinkertaista etenkään pääkaupunkiseudulla, koska sitä varten tarvitaan noin 15 hehtaaria kohtuuhintaista maata. Alueen kunnatkaan eivät välttämättä terminaalista innostu, koska tontin rakennusoikeudesta jää suurin osa käyttämättä. Valtaosa tontista tarvitaan rekkojen liikkumista ja pysäköintiä eikä suinkaan terminaalirakennusta varten. Helsingin terminaalille Transpointilla on kuitenkin nykyisen lisäksi neljä uutta sijaintivaihtoehtoa. Kokkolassa puolestaan harkinnassa on nykyisen rinnalla yksi uusi sijaintipaikka, joka olisi satamassa. Siellä on VR-yhtymän muillakin yksiköillä tarpeita, joten voisimme saada konsernisynergiaa yhteisistä sosiaalitiloista ja muista yhteisistä toiminnoista, Muhonen kertoo. SIJAINNILLA SUURI VAIKUTUS KULUIHIN Transpoint kuljettaa vuosittain reilusti yli kaksi miljoonaa tonnia asiakkaidensa tavaroita. Keskimääräinen tavaraerän koko on kiloa, joten yhdessä runkokuljetusten rekkalastissa on tyypillisesti kymmenien eri asiakkaiden lähetyksiä.

5 EXTRA 2010 Pelkästään Helsingin terminaalista päivittäisiä jakelukuljetuksia hoitaa toista sataa autoa, joista osa käy terminaalilla jopa useita kertoja päivässä. Valtavien volyymien vuoksi terminaalin sijainnilla on pelkästään jo liikenteellisten kustannusten vuoksi erittäin suuri merkitys. Kun terminaalin käyttöikä on vuotta, sen elinaikana kuljetuksista kertyy satoja miljoonia tonnikilometrejä. Euromääräiset erot liikenteellisissä kustannuksissa kasvavat terminaalin sijaintipaikasta riippuen valtaviin summiin, Muhonen sanoo. Terminaalin sijaintipaikan valintaan vaikuttavat hänen mukaansa toki muutkin tekijät kuin liikenteelliset eli ajomatkoista ja ajoajoista aiheutuvat kustannukset. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi tonttimaan hinta, uuden terminaalin rakennuskustannukset verrattuna olemassa olevan terminaalin remontointikustannuksiin sekä uusien ja modernien terminaalitilojen todennäköisesti aikaansaama tuottavuuden kasvu. tuottavuuden kasvu. SELKEÄT VASTAUKSET MUUTAMASSA PÄIVÄSSÄ Saadakseen tarkemman käsityksen Helsingin ja Kokkolan terminaalien eri sijaintivaihtoehtojen liikenteellisten kustannusten eroista Transpoint on teettänyt kertaluontoisen paikkatietoanalyysin ESRI Finlandin asiantuntijoilla. Analyysillä ei haettu absoluuttisia kustannuksia, vaan sijaintipaikasta johtuvaa kustannusten muutosta. Olin itse aiemmin tehnyt tällaisia laskelmia iltalampun ääressä, mutta niiden tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Laskelmien teko käsin on niin työlästä, että ESRIn analyysipalvelun kustannusten suhde hyötyihin tuli ihan mielekkääksi, Muhonen kertoo. Analyysejä varten ESRI sai käytettäväkseen parin kuukauden tiedot Helsingin ja Kokkolan terminaalien nouto- ja jakelukuljetuksista lähetys- tasolla. Osoitetietojen perusteella ESRI paikansi paikkatietoratkaisunsa avulla kuljetukset kartalle sekä laski kuljetusmatkat ja -ajat kustakin terminaalin sijaintivaihtoehdosta käsin. Lisäksi ESRI teki erillisen analyysin, jossa tonnimääräisesti poikkeuksellisen suuria tavaraeriä lähettävät tai vastaanottavat asiakkaat otettiin huomioon normaalia suuremmalla painoarvolla. Analyysien tulokset Transpoint sai Muhosen mukaan muutaman päivän kuluttua siitä, kun ESRI oli saanut datat käyttöönsä. Tulokset ESRI toimitti PowerPoint-esityksenä ajomatka- ja ajoaikalukuineen, 3D-pylväsdiagrammeineen sekä visuaalisine teemakarttoineen. Tulokset olivat Muhosen mukaan samansuuntaisia kuin hänen omien postinumerokeskiarvoihin perustuneiden karkeiden laskelmiensa tulokset. Kun tällaisia asioita pitää kuitenkin esitellä päättäjille, jotka eivät tunne menetelmiä niin hyvin, tuloksille antaa uskottavuutta luotettavan ulkopuolisen toimijan analyysi, joka perustuu riittävään määrään todellisia tapahtumia ja esitetään hyvin havainnollisesti karttapohjalla. Samalla analyysi tuo vertailupohjaa ja turvaa sille, että omat karkeat laskelmat eivät ole ihan hakoteillä, hän sanoo. Kysymyksiin, jotka Transpoint oli toimeksiannossaan ESRIn analyytikoille esittänyt, analyysi antoi Muhosen mukaan selkeät ja hyvät vastaukset. Helsingin terminaalin osalta analyysitulos hyvin pitkälle sulki pois yhden sijaintipaikan, joka karkean laskelman tuloksena oli näyttänyt paremmalta kuin se todellisuudessa olisi. Jo senkin vuoksi analyysi oli selkeästi hyödyllinen. Kokkolan osalta analyysi osoitti, että terminaalin sijaintipaikan muuttaminen nostaisi liikenteellisiä kustannuksia hieman. Uuden sijaintipaikan muut edut todennäköisesti kuitenkin kompensoisivat kustannusten nousun, joten sijainnin muuttamisen selvittelyä kannattaa Muhosen mukaan jatkaa. Teksti: Jorma T. Mattila Kuvat: Matti Matikainen Analyysejä saa palveluna Mahdollisuus yksittäisten paikkatietoanalyysien teettämiseen ESRIn asiantuntijoilla kävi Transpointille ilmi, kun ESRI oli erääseen VR-yhtymän projektiin liittyen esittelemässä omaa kuljetusliikenteen reitinoptimointiratkaisuaan. Samalla ESRI esitteli muun muassa paikkatietoanalyysiä, jolla kaupan alalla etsitään hyvää sijaintipaikkaa uudelle myymälälle. Siitä syntyi Pasi Muhosen mukaan ajatus, että samanlaista analyysiä voisi hyödyntää terminaalien optimaalisen sijainnin tutkimiseen. Transpointissa oli samaa tarkoitusta varten tutustuttu myös erään toisen toimittajan kevyeen ohjelmistoratkaisuun, josta ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä. Todella hyödyllisen ohjelmistoratkaisun puolestaan nähtiin nousevan kustannuksiltaan liian suureksi, koska terminaalien sijaintipaikkoja ei jouduta yrityksessä kovin usein miettimään. Me osaamme tavaroiden kuljettamisen ja ESRI osaa analyysipuolen, joten miksi sotkeutuisimme toistemme osaamisalueille, Muhonen perustelee Transpointin päätöstä hyödyntää ESRIn analyysipalvelua. Yksittäisen pienen analyysin tekeminen saattaa kuulostaa asialta, joka ei ESRIn kaltaista isoa taloa kiinnosta, mutta se on Muhosen mukaan väärä luulo. Kyllähän meitäkin kiinnostaa jokainen yksittäinen kuljetuskeikka. Kun niitä on tarpeeksi paljon, siitä se bisnes syntyy, hän toteaa. 5

6 2010 EXTRA Suurimmat hyödyt saadaan kokoamalla kaikki Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa Kaikkia liikkumiseen, kuljettamiseen, hankintoihin ja varastointiin liittyviä toimintoja voidaan Juha Raunaman (vas.) ja Ilkka Suojasen mukaan suunnitella ja toteuttaa kustannustehokkaammin ESRIn paikkatietoteknologian avulla. ESRIn paikkatietoteknologia auttaa yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita suunnittelemaan ja hallitsemaan kokonaisvaltaisesti kuljetuksiin, logistiikkaan ja liikkuviin palveluihin liittyviä tehtäviä. Logistiikkatoimintojen tietokonepohjaisella optimoinnilla voidaan säästää kustannuksia, vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa asiakaspalvelua. Tietoteknisiä apuvälineitä hyödynnetään kuitenkin toistaiseksi varsin vähän erilaisissa logistiikkatoiminnoissa. Kunnissa esimerkiksi koulukuljetusten reittejä suunnitellaan yhä yleisesti ruutupaperilla ja pistelemällä nuppineuloja kartalle. Kotihoidon työntekijät saattavat itse suunnitella sormituntumalla päivittäiset reittinsä, eivätkä tiimien aluejako ja tiimitupien sijainti usein ole optimaalisia. Samanlaisia manuaalisia menetelmiä käytetään yhä myös monissa yrityksissä kuljetusten suunnitteluun. Suurilla organisaatioilla on paljon tehtäviä, joissa liikkumiseen, kuljettamiseen, hankintoihin ja varastointiin liittyviä toimintoja voitaisiin suunnitella ja toteuttaa kustannustehokkaammin, jos apuna käytettäisiin paikkatietoteknologiaan pohjautuvia työvälineitä. Suurimmat hyödyt saadaan kokoamalla kaikki logistiikkaan liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Näin saadaan luotua kokonaiskuva organisaation logistisista haasteista, pystytään toimimaan suunnitelmallisesti ja voidaan ryhtyä ratkaisemaan eri haasteita paikkatietovälineiden tarjoamilla keinoilla, toteaa ESRI Finland Oy:n myyntijohtaja Juha Raunama. NAVIGAATTORI EI RIITÄ Joku saattaa ajatella, että nopeasti yleistyneet autonavigaattorit ratkaisevat kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät haasteet. Ne ovatkin Raunaman 6

7 logistiikkaan liittyvät tiedot yhteen paikkaan. EXTRA 2010 mukaan hyviä välineitä, kun täytyy päästä lyhintä mahdollista reittiä senhetkisestä olinpaikasta A pisteeseen B. Navigaattori ei kuitenkaan ota mitään kantaa auton kapasiteettiin, kuormausjärjestykseen tai muihin asioihin. Sillä ei voi hoitaa tietoliikennettä toimiston ja ajoneuvon välillä eikä ottaa vastaan uusia tilauksia päivän ajoreitin varrella, hän sanoo. Navigaattorilla ei voi optimoida kunnan tai kuljetusyrityksen koko autokannan määrää ja laatua tai ajoneuvoilla tehtävien kymmenien tai satojen päivittäisten kuljetusten reittejä ja aikatauluja tai eri tehtäviin tarvittavien henkilöresurssien käyttöä varastotoiminnoista ja muusta puhumattakaan. Tutuilla vakioreiteillä tutulla seudulla ammattikuskit eivät navigaattoria sitä paitsi juurikaan kaipaa. Sen sijaan kesätyöntekijöille tai sijaisille siitä voi olla suuri apu. Myöskään pelkkään reitinoptimointiin tarkoitetut ohjelmistot eivät Raunaman mukaan riitä logistiikkatoimintojen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, josta reitinoptimointi muodostaa vain yhden keskeisen osa-alueen. Suurta iloa ei ole myöskään pelkästä GPS-pohjaisesta ajoneuvojen sijainnin seurannasta keskusvalvomon tai toimiston näyttöruudulla. Pelkkä pisteiden seuranta kartalla ei riitä. Pitäisi pystyä myös seuraamaan ajoneuvojen kapasiteettia, lähettämään ajoneuvoille uusia tilauksia kesken päivän ja optimoimaan reititkin uudestaan lennosta. Pidemmälle viedyillä paikkatietoratkaisuilla kaikkia näitä tekijöitä voidaan hallita suunnitelmallisesti, Raunama korostaa. KAIKKI SAMALLE ALUSTALLE Johtavana paikkatietoratkaisujen toimittajana ESRI tarjoaa ratkaisut niin navigointiin, reitinoptimointiin kuin ajoneuvojen seurantaankin. ESRIn näkökulma logistiikkaan on kuitenkin paljon laajempi. Se kattaa muun muassa asiakaskunnan sijainnin analysoinnin sekä jaottelun optimaalisiin toiminnallisiin alueisiin, ajokaluston määrän ja laadun optimoinnin, ajoneuvojen kuormauksen sekä varasto- ja terminaalitoimintojen optimoinnin ja paljon muuta. Vahvuutemme perustuu juuri siihen, että voimme ainoana toimittajana tarjota kaiken tämän samalla yhtenäisellä alustalla. Näin asiakkaat välttyvät monimutkaisilta integraatio-ongelmilta, ja myös ratkaisujen ylläpito helpottuu, sanoo Ilkka Suojanen, ESRIn Project Group Manager. Suuret organisaatiot voivat hyödyntää paikkatietoratkaisuja useilla mainituista sovellusalueista, mutta esimerkiksi pienissä kunnissa tarpeita on ehkä vain muutamilla alueilla. ESRIn ratkaisut voidaan kuitenkin Suojasen mukaan sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Paikkatietoratkaisuja voidaan hyödyntää logistiikassa strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla kyse voi olla muun muassa asiakkaiden palvelutason määrittelemisestä tai toimipaikkojen sijainnin optimoinnista, olipa kyse keskusvaraston, terminaalin, sairaalan, keskuskeittiön, jätteidenkäsittelypaikan, lumenkaatopaikan tai vaikkapa kotihoitajien tiimituvan sijainnista. Taktisella tasolla paikkatietoratkaisut auttavat suunnittelemaan erilaisia toiminnallisia aluejakoja, runkolinjoja sekä kaluston määrää ja laatua. Voidaan myös tutkia, kuinka paljon toiminnoissa kannattaa käyttää omaa ajokalustoa ja henkilöstöä, mitä kannattaa ulkoistaa ja mitä toimitussopimuksissa voidaan luvata ja vaatia. Tärkeään rooliin nousee myös mitä jos -skenaarioiden teko. Sen avulla voidaan analysoida erilaisten nykytilanteeseen tehtävien muutosten vaikutuksia ja etsiä ratkaisuja päätöksenteon tueksi, Suojanen toteaa. Operatiivisella tasolla paikkatietoratkaisuilla optimoidaan vaikka päivittäin muun muassa ajoneuvojen kuormausta, reittejä, aikatauluja sekä henkilöresurssien käyttöä. Suunnittelussa pystytään tällöin ottamaan huomioon kaikki tarvittavat muuttujat, kuten asiakkaiden erilaiset tarpeet, aikaikkunat, tilausten priorisointi, ajoneuvojen määrä, kapasiteetti ja varustelu sekä tieverkon nopeusrajoitukset. Ratkaisujen avulla voidaan hoitaa myös ajoneuvojen seuranta ja tilannekuvan hallinta, nopea reagointi poikkeustilanteisiin sekä äkilliset lisätilaukset ajoneuvoille. Lisäksi voidaan tulostaa erilaisia dokumentteja, kuten kuormakirjoja, ajojärjestyskirjoja, ajo-ohjeita sekä johtamisen tueksi tarkoitettuja raportteja. VAHVAA TUOTEKEHITYSTÄ ESRI Finlandin toimintatapana on Raunaman mukaan analysoida huolella asiakkaan tarpeet, suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat ratkaisut sekä toteuttaa ne asiantuntevasti ja ripeästi. Kuljetusten suunnitteluun ESRIllä on ollut teknologia vuosikausien ajan. Tuotteet ovat koeteltuja, ja tyytyväisiä asiakkaita on ympäri maailman, hän toteaa. ESRIn työasemapohjainen valmisohjelmisto ArcLogistics sisältää Raunaman mukaan lähes kaiken toiminnallisuuden, mitä kuljetusten suunnittelussa ja hallinnassa tarvitaan. ArcLogisticsin mukana on saatavissa myös ESRIn paikkatietoteknologiaan täysin integroitu navigointiohjelmisto. Tavanomaisista navigaattoreista poiketen ESRIn navigaattorin käyttöliittymä ja toiminnallisuudet on suunniteltu nimenomaan ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin, Raunama sanoo. Ajoneuvotietokoneeseen asennettavaan navigaattoriin voidaan siirtää optimoidut reitit suoraan ArcLogisticsista. Myös esimerkiksi uudet tilaukset saadaan lähetettyä toimistolta suoraan ajoneuvoon. ESRI on investoinut Raunaman mukaan erittäin vahvasti kokonaisen logistiikkaalustan tuotekehitykseen. Sen tuloksena 7

8 2010 EXTRA yhtiö tuo vuonna 2010 markkinoille ArcLogistics Server -valmisohjelmiston, joka perustuu uuteen ArcGIS Server 10 -teknologiaan. Logistiikkapalvelin tulee asiakkaiden saataville myös Software as a Service -ratkaisuna (SaaS), jolloin asiakkaat voivat käyttää ArcLogistics Serveriä online-palveluna joutumatta investoimaan ohjelmiston hankintaan. Palvelinratkaisu voidaan integroida osaksi organisaation muita järjestelmiä, kuten tilausjärjestelmää. Navigaattorin sisältävästä ajoneuvotietokoneesta voidaan tällöin vaikkapa kuitata toimitetut tilaukset langattomasti suoraan organisaation taustajärjestelmiin. Työasemapohjainen ArcLogistics soveltuu Suojasen mukaan ennen muuta suunnitteluun sekä pienimuotoiseen operatiiviseen toimintaan. Jos organisaatiolla on ajoneuvoja yli 50 ja tilauksia yli 500 päivässä tai jos ajojärjestelijöitä on samanaikaisesti työssä enemmän kuin yksi, tarpeisiin vastaa ArcLogistics Server. Se myös mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron toimiston ja ajoneuvojen välillä, kun työasemaratkaisussa tieto kulkee ajoneuvotietokoneeseen, mutta ei ajoneuvosta toimistolle. SaaS-pohjaisena palvelinratkaisu on hinnaltaankin kilpailukykyinen työasemaratkaisun kanssa. Kynnys sen käyttöönottoon ei ole korkea, koska mitään alkuinvestointia ei tarvita. Palvelu sisältää ratkaisun ylläpidon, ja ratkaisu skaalautuu organisaation tarpeiden mukaan. Vuonna 2010 ESRI tuo markkinoille myös uusimpaan teknologiaan perustuvan ajoneuvojen seurantaratkaisun aiemman Tracking Serverin tilalle. Teksti: Jorma T. Mattila Kuva: Matti Matikainen Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan sekä linnuntietä että käveltäviä reittejä pitkin toimitetaan asiakkaalle esimerkiksi Excel-tiedostona. ESRI Finland tarjoaa kunnille kattavat ratkaisut koulukuljetusten suunnitteluun. Ratkaisut käsittävät sekä koulumatkojen mittauksen palveluna että järjestelmän koulukuljetusten suunnitteluun, reititykseen ja optimointiin. Oppilaiden koulumatkojen mittaus on kunnissa paljon työaikaa vievä toimenpide, joka on suoritettava keskimäärin kerran vuodessa. Uuden palvelun myötä aiemmin matkojen mittaukseen kulunut työaika voidaan käyttää tehokkaammin ilman investointeja ohjelmistohankintoihin. Koulukuljetusten suunnittelun avulla voidaan alentaa koulukuljetusten koko- naiskustannuksia. Erityisesti suunnittelun edut näkyvät kuljetuspalveluiden hankinnan yhteydessä, kun päätöksissä voidaan tukeutua laadukkaaseen taustatietoon. KOULUMATKOJEN MITTAUSPALVELU Koulumatkojen mittauspalvelussa mitataan oppilaiden kodin ja koulun väliset etäisyydet ja poimitaan koulukuljetukseen oikeutetut ja ei-oikeutetut oppilaat. Asiakkaalta tarvitaan vain lähtöaineisto eli lista oppilaiden kodin ja koulun sijainnista esimerkiksi Primusjärjestelmästä. Lopputulos eli oppilaiden koulumatkan pituus metreinä KOULUKULJETUSTEN SUUNNITTELUJÄRJES- TELMÄ Koulukuljetusten suunnittelujärjestelmän lähtötiedot saadaan oppilastietojärjestelmästä. Lisäksi tarvitaan tietoa käytettävissä olevasta kuljetuskalustosta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Tärkeä perustieto suunnittelussa on myös ajantasainen tie- ja katuverkkoaineisto, jonka tietoihin reittien suunnittelu pohjautuu. Myös havainnolliset taustakartta-aineistot helpottavat suunnittelutyötä. Lähtötiedot tuodaan suoraan suunnittelujärjestelmään, jossa suoritetaan vielä aineiston tarkastus ja tarvittaessa muokkaus. Kun lähtötiedot ja tausta-aineistot ovat kunnossa, varsinainen runkoreittien suunnittelu tapahtuu sujuvasti suurillakin oppilasmäärillä. Runkoreittien optimointi on automaattinen prosessi, jonka tuottamaa tulosta voidaan tarvittaessa muokata käsin sekä laskea uudelleen muutetuilla lähtötiedoilla. Lopputuloksena suunnittelusta ovat optimoidut runkoreitit, joita voidaan käyttää esimerkiksi kuljetuspalveluiden hankinnan taustatietona. Lisäksi toiminnan tueksi saadaan monipuolista raporttipohjaista tietoa. 8

9 EXTRA 2010 Louisville, KY Uutisia maailmalta San Diego, CA Atlanta: Forsyth, GA Koulukuljetusten reititys helpommaksi paikkatiedolla Atlantassa Forsythin piirikunnassa, joka on yksi nopeiten kasvavista piirikunnista Yhdysvalloissa, on ollut haasteellista reitittää koulukuljetuksia sekä informoida vanhempia, opettajia ja oppilaita kuljetusreiteistä ja pysäkeistä. Ratkaisuna tähän haasteeseen OneGis rakensi ESRIn ArcGIS-ohjelmistoon pohjautuvan internet-sivuston koulukuljetusreiteistä. Vanhemmat ja oppilaat voivat hakea sivustolta linja-autopysäkkejä, -reittejä ja kouluja. Forsythin koululautakunta puolestaan hyödyntää paikkatietoa reittien ja pysäkkien luomiseen ja muokkaamiseen ja jatkossa sillä halutaan seurata myös laitosten kunnossapitohistoriaa ja oppilastietoja. Forsythin koululautakunta on ollut erittäin tyytyväinen internet-sivuston helppokäyttöisyyteen ja siihen lisäarvoon, jota se tarjoaa vanhemmille ja oppilaille koulukuljetuksista informoitaessa. San Diegon joukkoliikenteen uudistamisella merkittäviä säästöjä San Diegossa evaluoitiin ja järjestettiin uudelleen joukkoliikennepalvelut, jotta kaupunki voisi vastata paremmin asukkaidensa kuljetustarpeisiin. Avaintekijänä kuljetuspalveluiden uudelleensijoittelussa olivat väestötilastot kuten väestön ja työllisyyden tiheys sekä kuljetuksista riippuvaisten matkustajien levinneisyys. Alueellisista matkustuskuvioista tehtiin tilastotietojen avulla analyysi, joka auttoi lähtö- ja määränpääparien havaitsemisessa sekä kysynnän ennustamisessa. Lopputuloksena 90 %:iin linja-autopalveluista tehtiin muutoksia ja vuositasolla odotetaan 9 miljoonan (USD) säästöjä operatiivisissa kustannuksissa kuljetusten tehostamisen ja matkustamisen kasvun myötä. Lumitilanteesta tiedottaminen paikkatiedon avulla Kentuckyn osavaltiossa Louisvillen Metro hyödyntää paikkatietojärjestelmää katujensa suolausten ja lumenaurausten paikantamisessa, koordinoinnissa, seurannassa ja raportoinnissa lumimyrskyjen aikana. Lumihälytyksen aikana katujen hoidon ja lumenaurauksen tilaa voi seurata vuorovaikutteiselta lumireittikartalta Louisville Metron internet-sivustolta. Paikkatietojärjestelmä tarjoaa Louisville Metrolle työkalut vuosittaiseen lumireittien tilannekatsaukseen, resurssien jakamiseen ja toimenpiteiden tarkastamiseen. Kaupungin asukkaiden on puolestaan nopea ja helppo tarkistaa lumireittikartalta lumenaurauksen tilanne ja teiden kunto kellonajasta riippumatta. 9

10 2010 EXTRA Kuljetusten optimointi tuo merkittäviä säästöjä Kuljetusten tietokoneavusteinen optimointi paikkatieto-ohjelmistolla säästää kustannuksia, vähentää päästöjä ja parantaa asiakaspalvelua. Optimoinnin voi teettää myös konsultointityönä, jolloin yrityksen ei tarvitse itse investoida ohjelmistoihin eikä paikkatieto-osaamiseen. Optimointi tarkoittaa parhaimman mahdollisen vaihtoehdon löytämistä - esimerkiksi lyhintä reittiä, jolla jakeluautot voivat päivittäiset tavarantoimituksensa hoitaa. Kuulostaa helpolta, mutta tosiasiassa logistiikan optimointi on matemaattisesti erittäin vaativa tehtävä. Kun ajoneuvoja on kymmeniä, tilauksia satoja ja huomioon otettavia seikkoja paljon, ihmisen resurssit eivät enää riitä optimaalisten reittien ja aikataulujen laatimiseen. ESRI on maailman johtava paikkatietojärjestelmien toimittaja, jonka tarjontaan kuuluvat myös logistiikan suunnitteluun ja optimointiin tarkoitetut ohjelmistoratkaisut. Kuljetusten optimoinnin ohella ESRI tarjoaa ratkaisut myös navigointiin ja GPS-pohjaiseen ajoneuvojen sijainnin seurantaan. Paikkatietoratkaisujen toimittajana yhtiön näkökulma logistiikkaan on kuitenkin paljon laajempi ja kattaa muun muassa asiakaskunnan sijainnin analysoinnin sekä jaottelun optimaalisiin toiminnallisiin alueisiin, ajokaluston määrän ja laadun optimoinnin, ajoneuvojen kuormauksen sekä varasto- ja terminaalitoimintojen optimoinnin. Kaiken tämän ESRI tarjoaa samalla yhtenäisellä alustalla, jolloin asiakkaat välttyvät monimutkaiselta järjestelmäintegraatiolta, ja ratkaisujen ylläpito helpottuu. Paikkatietoratkaisuja voidaan hyödyntää logistiikassa sekä strategisella, taktisella että operatiivisella tasolla. Strategisia paikkatietoanalyysejä kuljetusyritys tarvitsee ehkä parin kolmen vuoden välein ja taktisia muutaman kerran vuodessa. Niitä varten yrityksen ei välttämättä kannata hankkia ohjelmistoja eikä vaadittavaa paikkatietoosaamista itselleen, sillä analyysit ja optimoinnit voi teettää esimerkiksi ESRIn asiantuntijoilla palveluna. Paikkatietoanalyysien ja optimoinnin hyödyntämisessä voi myös lähteä liikkeelle ostamalla ne palveluna ja siirtämällä pikku hiljaa osaamista yritykselle itselleen. EDULLISIMMAT REITIT HETKESSÄ KARTALLE ESRIn paikkatietoratkaisuissa logistiikan optimointi perustuu matemaattiseen algoritmiin, joka laskee hetkessä esimerkiksi edullisimmat reitit ja aikataulut leegiolle autoja ottaen huomioon tarvittavat muuttujat ajokaluston määrästä ja laadusta aina aikaikkunoihin ja asiakkaiden erityistarpeisiin asti. Laskennan tulokset paikkatieto-ohjelmisto esittää havainnollisesti kartalla. JAKELUVARASTOT OIKEISIIN PAIKKOIHIN Strategisella tasolla logistiikkayritys voi paikkatietoratkaisujen avulla muun muassa analysoida, onko sen jakeluvarastot sijoitettu ympäri maata optimaalisiin paikkoihin, tarvitaanko niitä kaikkia vai voitaisiinko kustannuksia säästää lakkauttamalla joitakin jakeluvarastoja ja/tai muuttamalla joidenkin sijaintipaikkaa. Samoin paikkatietoratkaisulla voi analy- 10

11 EXTRA 2010 päivittäin, myös ajoreitit alueiden sisällä voidaan optimoida päivittäin. Jos taas reitit ovat lähes vakioita, ne voidaan optimoida vaikkapa puolen vuoden välein. Paikkatietoratkaisuilla voidaan analysoida myös asiakkaiden kannattavuutta ja löytää alueita, jonne pitäisi saada lisää asiakkaita, jotta kuljetuskapasiteetti olisi tehokkaassa käytössä. Samoin analyysit auttavat määrittelemään, millä aikaikkunoilla asiakkaita kyetään kuljetusyrityksen eri toimipisteissä palvelemaan sekä minkälaista ajokalustoa ja kuinka paljon mihinkin tarvitaan. soida, kannattaisiko yrityksen joillakin alueilla käyttää omien terminaali- tai jakeluvarastotilojen sijaan vuokratilaa isosta logistiikkakeskuksesta, joka tarjoaa myös monipuolisia palveluja. Taloudellisen taantuman oloissa paikkatietoanalyysi voi tarjota tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan sopeuttamiseksi. Noususuhdanteessa omat tilat saattavat puolestaan pyöriä täydellä kapasiteetilla, jolloin analyysi auttaa arvioimaan, kannattaako jollain alueella hankkia nopeasti lisäkapasiteettia vuokraamalla. Paikkatietoratkaisulla tehtävissä analyyseissä voidaan ottaa huomioon useimmat keskeiset asiaan vaikuttavat tekijät. Niitä ovat esimerkiksi jakeluvaraston sijainti suhteessa asiakkaisiin, omien ja/tai vuokratilojen kapasiteetti, kuljetusvolyymit, ajokilometrit, ajokaluston määrä ja kapasiteetti, työvoiman sekä alihankkijoiden saatavuus sekä mahdollinen tarve yhdistää maantie-, rautatie-, merija lentokuljetuksia. Strategisen tason analyyseillä voidaan tutkia myös, mitkä alueet ovat kuljetusyrityksellä yli- tai alipalveltuja ja missä voisi olla kasvumahdollisuuksia. ALUEJAKO OPTIMAALISEKSI Taktisella tasolla paikkatietoratkaisut auttavat kuljetusyritystä tehostamaan operatiivista toimintaansa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi analysoida, kuinka kustannustehokkaita olemassa olevat vakioreitit tai jakelualueet ovat ja suunnitella optimaalisempia vaihtoehtoja. Kuljetusyrityksen jakelualueet saattavat perustua postinumeroihin, jotka eivät useinkaan muodosta lainkaan optimaalisia alueita muuhun kuin postin jakeluun. Paikkatietoratkaisulla aluejako sen sijaan optimoidaan kuljetusyrityksen omien historiatietojen pohjalta ottaen huomioon kaikki tarvittavat muuttujat kalustosta ja aikaikkunoista toimitusten lukumääriin, painoon ja tilavuuteen asti. Jos toimitusten määränpäät vaihtelevat Taktisen tason paikkatietoanalyysit auttavat ratkaisemaan, minne kuljetuspalvelujen myyntiä ja markkinointia kannattaa kohdentaa, millä hinnalla palveluja kannattaa myydä ja minkälaisia sopimuksia asiakkaiden kanssa voidaan ylipäätään tehdä. PÄIVITTÄINEN OPTIMOINTI OMIIN KÄSIIN Operatiivisella tasolla, esimerkiksi ajoreittien päivittäisessä optimoinnissa, kuljetusyritys tarvitsee paikkatietoratkaisun omaan käyttöönsä. ESRIn tarjoamia vaihtoehtoja ovat tällöin yhden tai parin käyttäjän ArcLogistics-työasemaratkaisu tai useamman käyttäjän ArcLogistics Server -ratkaisu. Palvelinratkaisu voidaan integroida esimerkiksi yrityksen tilaus- tai toiminnanohjausjärjestelmään, ja palvelinympäristössä voidaan helpommin toteuttaa ajoneuvopäätteiden ja toimiston yhteydenpito. Ajoneuvoista saadaan esimerkiksi toimistolle kuittaukset toimitusten perillemenosta. Palvelinympäristö voidaan myös rakentaa niin, että asiakkaat, terminaalin työntekijät ja muut tahot pysyvät perillä kunkin hetkisestä kuljetustilanteesta. Teksti: Jorma T. Mattila 11

12 Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 1/2010 EXTRA ArcLogistics-ratkaisulla hoituu tehokkaasti monimutkaisinkin usean ajoneuvon yhtäaikainen henkilö- ja tavarakuljetusten reittien ja aikataulujen optimointi ja moni muu logistiikkatoimintoihin liittyvä tehtävä. ESRIn valmisohjelmisto ArcLogistics tarjoaa kattavan ratkaisun useimpien logistiikkatoimintojen suunnitteluun. Sillä muun muassa hoituu tehokkaasti monimutkaisinkin henkilö- ja tavarakuljetusten reittien ja aikataulujen optimointi, joka tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä käsin tehtyihin suunnitelmiin nähden. Kuljetustehtävien suunnittelussa on usein otettava huomioon monia eri tekijöitä, kuten aikarajat, asiakkaiden erityistarpeet, ajojärjestys sekä ajoneuvojen määrä, kapasiteetti ja varustus. Niiden perusteella kuljetuksille tulisi kyetä laatimaan kustannuksiltaan mahdollisimman edulliset reitit ja aikataulut, mikä on perinteisin manuaalisin menetelmin äärimmäisen haastava tehtävä. Ihminen pystyy käsittelemään vain pienen joukon tavallisia hae tuolta, vie tuonne -tyylisiä kuljetuksia. Kun ajoneuvoja on useita, tilauksia kymmeniä ja huomioon otettavia seikkoja paljon, ihmisen resurssit eivät enää riitä optimaalisten reittien ja aikataulujen laatimiseen, ESRI Finlandin Project Group Manager Ilkka Suojanen sanoo. Muun muassa juuri tällaisten ongelmien ratkomiseen ArcLogistics-ohjelmisto on tarkoitettu. Sen matemaattinen algoritmi laskee muutamassa minuutissa kustannuksiltaan edullisimmat aikataulut ja reitit ottaen huomioon kaikki tarvittavat tekijät ja reunaehdot. Ratkaisu ei poista suunnittelutyön tarvetta, mutta se nopeuttaa suunnittelua ja säästää kuljetuskustannuksia. OPTIMOINNILLE MONIA SOVELLUSKOHTEITA Esimerkiksi koululaisten, erityisoppilaiden, vanhusten ja vammaisten kuljetuksissa tai muissa henkilökuljetuksissa ArcLogisticsin avulla voidaan Suojasen mukaan optimoida sekä vakioreittejä, kutsuohjatun joukkoliikenteen reittejä että matkojen yhdistelyä matkapalvelukeskuksissa. Tilaukset voidaan kirjata suoraan ESRIn ratkaisuun, joten erillistä tilausjärjestelmää ei välttämättä tarvita. Yleensä kuitenkin on jo olemassa jokin tilausjärjestelmä, josta tiedot voidaan siirtää ratkaisun laskettavaksi. Samalla tavalla ArcLogisticsilla voidaan optimoida tavarakuljetuksia ja vaikkapa kirjasto-, kauppa- tai jäätelöauton reittejä. Optimointi voi koskea myös tavaroiden kuormausjärjestystä ajoneuvoon sekä keskusvaraston terminaalitoimintoja. Ratkaisun avulla tavarat saadaan varastossa oikeaan järjestykseen lastausta varten, ja autojen tulo voidaan porrastaa niin, että odotusaikoja ei synny. Sekä henkilö- että tavarakuljetuksissa ratkaisun avulla pystytään hallitsemaan pienet poikkeamat vakioreiteiltä tai runkolinjoilta, ja päivittäinkin muuttuvat reitit ja aikataulut kyetään suunnittelemaan hetkessä uudestaan, jos yllättävä tilanne tai vaikkapa uusi tilaus sitä vaatii. ArcLogisticsilla voidaan optimoida reittejä ja aikatauluja myös liikkuville työntekijöille, kuten klassisille kauppamatkustajille, huolto- ja kunnossapitohenkilöstölle, kotihoitajille, terveys-, rakennus- ja ympäristötarkastajille, sähköyhtiön mittarinlukijoille ja mille tahansa paljon liikkumista edellyttävälle toiminnalle. Ratkaisu voi olla avuksi myös tehtäessä sopimuksia kuljetusyritysten kanssa. Sen avulla kyetään arvioimaan muun muassa kuljetusvolyymeja, tarvittavan kaluston määrää ja laatua, ajoaikoja ja -kilometrejä sekä muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Ostopalveluita kilpailutettaessa organisaatiolla ei välttämättä ole ollut mitään menetelmiä sen arvioimiseen, onko kuljetusyritysten hintataso kohdallaan. Tässä saatetaan saavuttaa suuriakin säästöjä, Suojanen toteaa. 12

13 Navigaattorissa optimoitava käyttöliittymä EXTRA 2010 Kustannukset ovat yleensä keskeisin peruste reittien ja aikataulujen optimoinnissa. Kustannusten rinnalla tyypillisiä perusteita ovat aikaikkunat, ajoneuvojen kapasiteetti ja varustelu, tilausten priorisointi, asiakkaiden erityistarpeet sekä kohteiden aukioloajat. Erittäin tärkeä tieto optimointiyhtälössä voi olla palveluaika eli aika, joka matka-aikojen välillä menee asiakkaan varsinaiseen palvelemiseen. Tavanomaisista navigaattoreista poiketen ESRIn navigaattorin käyttöliittymä ja toiminnallisuudet on suunniteltu nimenomaan ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin. Sillä voidaan jopa optimoida lennosta uudestaan ajoneuvon päivän reitti, jos tilanne sitä vaatii. Reittien ja aikataulujen optimoinnin ei tarvitse merkitä palveluajan lyhentämistä. Optimoiduilla reiteillä säästettävä työaika voidaan käyttää varsinaisen asiakaspalvelun kehittämiseen ja parantamiseen. NAVIGAATTORI MUKANA ALUEJAOT, SIJAINTI- PAIKAT JA KALUSTO OPTIMAALISEKSI Monet kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät toiminnot on jaettu pienempiin alueisiin, mutta aluejakoa ei useinkaan ole suunniteltu kustannustehokkuuden kannalta optimaaliseksi. Se saattaa perustua vaikkapa kaupunginosiin tai postinumeroalueisiin tai vastaaviin. ArcLogisticsilla voidaan katsoa, miten optimointialgoritmi tekisi aluejaon ja määritellä sen pohjalta aluejaot uudestaan, jos tarve vaatii. Tutkimusten mukaan tässäkin on usein mahdollisuuksia isoihin säästöihin, Suojanen kertoo. Myös organisaation tarvitseman ajoneuvokaluston määrää ja laatua voidaan Suojasen mukaan optimoida ArcLogisticsin avulla, olipa kyse omasta tai ostopalveluna hankittavasta kalustosta. Sillä voidaan tutkia, onko nykyinen kalusto oikeantyyppistä nykyisille kuljetuksille ja minkälaista kalustoa tarvitaan, jos tilauskanta kasvaa tai muuttuu ja millä ajoneuvoilla mitäkin kuljetuksia on kannattavinta hoitaa. Ajoneuvoille voidaan määritellä erilaisia ominaisuuksia, kuten kilometrikustannukset, kapasiteetti ja toimintaajat sekä erityisvaatimuksia, kuten perälauta, pyörätuolimahdollisuus tai kylmäkuljetus. Ratkaisu laskee, mitä ajoneuvoa tarvitaan ja pyrkii aina minimikustannuksiin. Erilaisten mitä jos -skenaarioiden kautta ratkaisulla pystytään etsimään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja varautumaan muutoksiin. Voidaan vaikkapa ennakoida polttoaineiden hinnannousun vaikutuksia seuraavien vuosien kuljetusbudjetteihin, analysoida tilausmäärien kasvun vaikutusta tarvittavan ajokaluston määrään ja laatuun tai selvittää mahdollisten aluejakojen muutosten kustannusvaikutuksia. PAREMPAA ASIAKASPALVELUA Jotkut toiminnoiltaan suppeat optimointiohjelmat eivät pysty mallintamaan esimerkiksi tilannetta, jossa tietyn vanhuksen kotihoitokäynnille tarvitaan kaksi hoitajaa, vaikka valtaosalle käynneistä riittää yksi hoitaja. ArcLogistics optimoi reitit ja aikataulut vaivatta myös tällaisissa tapauksissa, koska siinä ei ole Suojasen mukaan rajoitettu tilaukselle asetettavien erityisvaatimusten määrää. Tilauksille voidaan asettaa vaikka kuinka monta erityisvaatimusta, ja ne voidaan myös itse määritellä täysin vapaasti, hän sanoo. ArcLogistics on Suojasen mukaan nopeasti käyttöönotettava, edullinen ja helppokäyttöinen työasemaan asennettava valmisohjelmisto. Siihen imaistaan tiedot tilauksista tai käyntikohteista joko jostain muusta tietojärjestelmästä tai tiedot kirjataan suoraan ArcLogisticsiin. Ratkaisu paikantaa automaattisesti kohteet kartalta sekä optimoi reitit ja aikataulut annettujen parametrien pohjalta. Se tuottaa ehdotuksen, jota voidaan tarvittaessa säätää käsin. Lopuksi sillä voidaan tulostaa ajojärjestyslistoja, kuormakirjoja, ajo-ohjeita sekä erilaisia raportteja niin kuljettajaa kuin johtamista varten. ArcLogisticsin mukana on Suojasen mukaan saatavissa myös ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin suunniteltu navigaattori, johon optimoidut reitit voidaan lähettää ArcLogisticsista. Ajoneuvotietokoneeseen asennettavalla navigaattorilla päivän reitti voidaan jopa optimoida lennosta uudestaan, jos matkan varrella tulee yllätyksiä tai ajoneuvolle välitetään uusia tilauksia kesken päivän. Myös tilaukset voidaan lähettää suoraan ajoneuvotietokoneeseen. Teksti: Jorma T. Mattila 13

14 2010 EXTRA Turun Seudun Jätehuollossa ei enää toimiteta jäteautoille ajolistoja paperitulosteina, vaan listat siirtyvät Anneli Sukari- Laivorannan mukaan langattomasti autojen ajoneuvotietokoneen karttasovellukseen. JHL-järjestelmässä jäteauton kuljettaja kuittaa tyhjennetyt kohteet, syöttää niihin liittyviä lisätietoja ja saa ajo-opastusta yhden ja saman näyttöruutunäkymän kautta. ESRI Finland & Tiehallinto / Digiroad 2009 Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen Jätehuollon toiminnanohjausjärjestelmiä toimittava Tietomitta Oy on integroinut ESRIn paikkatietoratkaisun järjestelmäänsä. Paikkatieto auttaa kuntia, kuntayhtymiä ja jätteenkuljetusyrityksiä tehostamaan toimintansa suunnittelua. Jäteautoissa paikkatietosovellus opastaa kuljettajat ajoneuvotietokoneen ruudulla tyhjennyspisteestä toiseen. Tietomitan toiminnanohjausjärjestelmä JHL on ollut markkinoilla jo 22 vuotta, ja sen käyttäjiin kuuluu lähes 200 kuntaa, kuntayhtymää ja jätteenkuljetusurakoitsijaa. JHL-järjestelmän avulla asiakasorganisaatiot hoitavat jätehuollon prosesseja asiakashallinnasta, tilaustenkäsittelystä, logistiikasta ja asiakaspalautteesta laskutukseen, reskontraan ja tilastointiin asti. Paikkatietokomponentin lisääminen toiminnanohjausjärjestelmään tuo Tietomitan toimitusjohtajan Timo Sivulan mukaan asiakkaille havainnollisia apuvälineitä niin toimistolle kuin ajoneuvoihinkin. Karttapohjaisuus on vienyt meidän omat sovelluksemme aivan uudelle tasolle. Asiakkaiden työnteko tehostuu, kun asiat nähdään kartalla, ja asioita voidaan suunnitella ja optimoida karttapohjalla. Se myös mahdollistaa sovellustemme jatkokehityksen aivan uudella tavalla, hän toteaa. AJO-OPASTUSTA KULJETTAJILLE JHL:n ajoneuvosovellukseen Tietomitta on tehnyt ESRI-pohjaisen ajo-opastusjärjestelmän, joka näyttää kaikki reitin kohteet kartalla. Ratkaisuun integroitu GPS-paikannus näyttää kartalla myös ajoneuvon sijainnin, joten kuljettajan on helppo löytää seuraavaan kohteeseen. Kartta on niin tarkka, että se näyttää, missä on rakennus ja missä ovat jäteastiat, Tietomitan järjestelmäasiantuntija Tuomas Tokola sanoo. Samassa näyttöruutunäkymässä kuljettaja kuittaa tyhjennyspaikat hoidetuiksi sekä kirjaa JHL:ään poikkeamat, kuten jäteastian ulkopuolella olleet ylimääräiset jätteet. Kaikki kuittaukset ja kirjaukset näkyvät tosiaikaisesti toimistopään JHL-sovelluksessa, josta tiedot ovat suoraan käytettävissä muun muassa laskutukseen. SUUNNITTELU KARTTAPOHJALLE Viime vuoden puolella Tietomitta on saanut valmiiksi paikkatietoratkaisun integroinnin myös JHL-järjestelmän toimistopuolen sovellukseen, jossa paikkatieto tarjoaa aivan uudenlaisia välineitä jätehuollon suunnitteluun ja kehittämiseen. Tapahtumien volyymi on jätehuollossa erittäin suuri. Esimerkiksi suurella kuntayhtymällä voi olla parin kymmenen eri kunnan alueella jopa yli sata tuhatta jätehuollon asiakasta, joiden jäteastioita tyhjennetään säännöllisesti. Monimutkaiseksi jätehuollon logistiikan tekee se, että jätteitä on monta eri lajia, jäteastioita on erilaisia, eri astioiden ja eri asiakkaiden tyhjennysvälit vaihte- 14

15 EXTRA 2010 levat ja eri astioita tyhjentävät ehkä eri urakoitsijat erilaisella kalustolla. Urakointialueiden ja ajoreittien optimaalinen suunnittelu on monen muuttujan vuoksi haastavaa, mutta paikkatietoratkaisun avulla työtä voidaan helpottaa olennaisesti. Nyt asiakkaamme pystyvät oikeasti laskemaan kustannustehokkaimmat reitit. Tyhjennyspisteet laitetaan kartalle, ja paikkatietoratkaisu laskee, miten reitit kannattaa ajaa, Tietomitan kehityspäällikkö Sakari Oikarinen toteaa. Jos jo muodostetuille reiteille tulee myöhemmin uusia asiakkaita, kartan avulla heidät on helppo sijoittaa nopeasti sopivimmalle reitille. Pelkkien osoitteiden perusteella asiakkaiden sijaintia on muutenkin vaikea hahmottaa. Asiakaspalveluhenkilön täytyy tunnistaa, missä asiakkaat ovat, ja kartalla se on kaikkein helpointa tehdä, Sivula korostaa. Paikkatietoratkaisun avulla kunnat ja kuntayhtymät pystyvät myös suunnittelemaan havainnollisella karttapohjalla, mihin esimerkiksi jätteiden aluekeräyspisteet kannattaa sijoittaa, jotta ne olisivat mahdollisimman hyvin kuntalaisten saavutettavissa. Jos kuntayhtymään liittyy uusia kuntia, uudet kiinteistömassat saadaan nopeasti kartalle, ja niille voidaan lähteä muodostamaan ajoreittejä. Siinä paikkatieto ja kartta nousevat vahvasti esille, Sivula lisää. ESRISSÄ PARHAAT MAHDOLLISUUDET Tietomitta tutki markkinoiden tarjonnan tarkkaan ennen kuin valitsi ESRIn toiminnanohjausjärjestelmänsä paikkatietomoduuliksi. Yritys teki eri paikkatietotuotteiden päälle myös demo-ratkaisuja valinnan yhteydessä. ESRIn ratkaisut antoivat markkinoilla olevista tuotteista parhaat mahdollisuudet kehittää monipuolisesti omaa järjestelmäämme. Ne olivat myös niin valmiita ratkaisuja, että saimme ne integroitua omaan järjestelmäämme Timo Sivulan (vas.), Tuomas Tokolan ja Sakari Oikarisen mukaan paikkatieto on vienyt Tietomitan JHL-järjestelmän kokonaan uudelle tasolle ja mahdollistaa myös sen jatkokehityksen aivan uudella tavalla. aika nopeasti, Sivula perustelee ESRIn valintaa. Jos asiakkaalla on ajoneuvotietokoneissa jo jokin muu kuin ESRIn karttasovellus, se ei haittaa. Paikkatietoa voidaan silti ylläpitää Tietomitan ratkaisun toimistosovelluksessa, ja rajapintojen kautta paikkatiedot ovat käytettävissä missä tahansa ajoneuvosovelluksessa. Jatkossa Tietomitta aikoo hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämisessä myös ESRIn tarjoamia mahdollisuuksia rakentaa web-sovelluksia. Esimerkiksi kuntayhtymät voisivat Sivulan mukaan tarjota sidosryhmilleen, kuten isännöitsijöille tai jätehuoltoa valvoville kuntien ympäristösihteereille, pääsyn paikkatietoihin webin kautta. Vastaavasti omakotitalon omistaja voisi katsoa kuntayhtymän web-sivujen ESRI-pohjaiselta kartalta, missä on lähin aluekeräyspiste tai mihin voi palauttaa ongelmajätteeksi luokiteltavia paristoja, hän sanoo. Jätehuollosta kertyneen kokemuksen ja osaamisen nojalla Tietomitta tarjoaa asiakkailleen myös konsultointipalveluja, jotka kattavat nyt myös paikkatiedon hyödyntämisen. Teksti: Jorma T. Mattila Kuvat: Matti Matikainen KÄYTTÄJÄT TYYTYVÄISIÄ Turun Seudun Jätehuolto Oy:ssä (TSJ) JHL-toiminnanohjausjärjestelmän paikkatietotoiminnot helpottavat asiakaspalvelua, suunnittelua ja urakoitsijoiden valvontaa sekä vähentävät reitinoptimoinnin kautta myös kustannuksia. TSJ on 14 kunnan omistama jätehuoltoyritys, jonka toimialueella asuu asukasta. Se käyttää toiminnanohjauksessaan Tietomitan JHL-järjestelmää ja edellyttää myös jätehuoltourakoitsijoiden käyttävän sitä kuntaurakoissaan. Nyt meillä on yksi ainut järjestelmä, jota me ylläpidämme ja johon me teemme muutokset. Urakoitsijoilla on samat tiedot käytettävissä, eikä enää tarvitse tehdä kaksinkertaista työtä, kuten ennen, TSJ:n asiakaspalvelun järjestelmävastaava Anneli Sukari-Laivoranta toteaa. Suomen suurimpiin jäteurakoitsijoihin kuuluva SITA hoitaa miljoonan suomalaisen jätehuollon. TSJ:n alueella se hoitaa jätekuljetukset Raisiossa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä tietyiltä osin Naantalissa ja Maskussa. Kuljetuspäällikkö Osmo Lempisen mukaan JHL:n paikkatietoratkaisu helpottaa SITAn työtä esimerkiksi reittien suunnittelussa ja uusien asiakkaiden sijoittamisessa reiteille. Työvaiheet ovat samat kuin ennenkin, mutta ne tapahtuvat nopeammin. Suunnittelu on helpompaa, kun kartalta näkee heti, missä pisteet ja reitit ovat, hän sanoo. 15

16 Reitti ratkaisee! Kuljetusketjun optimoinnilla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. ESRI on maailman johtava paikkatietojärjestelmien toimittaja, jonka tarjontaan kuuluvat myös tehokkaat työkalut logistiikan suunnitteluun. Oman kuljetusketjun tehostamisen saa ESRI Finlandilta tarvittaessa avaimet käteen -toimituksena, joka sisältää mm. seuraavia palveluja: Asiakaskunnan sijainnin analysointi, mm. yli- ja alipalveltujen alueiden määrittely Reittien optimointi Ajokaluston määrän ja laadun optimointi Varastojen sijaintien analysointi Jakelualueiden/toiminnallisten alueiden optimointi ESRI Finland Oy Sinikalliontie 3 B, Espoo Puh

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaat käytännöt käyttöön Miksi? ESD Energiapalvelu direktiivi Tavoitteena säästää 50 milj. bensiinilitraa vastaava energiamäärä

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Kokemuksia digikarttojen käytöstä

Kokemuksia digikarttojen käytöstä Kokemuksia digikarttojen käytöstä Jakelun ajankohtaispäivä 29112007 Bernt Söderlund HS digikarttojen hyödyntämisvaihe 1: Kuljetusoptimointia Itse digitoidut kartat ja tanskalainen kuljetussuunnittelumalli

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä?

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Tommi Mäkelä Tampereen teknillinen yliopisto RATA2010 Jyväskylä 26.1.2010 2 Esityksen kysymykset 1. Miksi tämä aihe? 2. Maailma vie, Suomi vikisee?

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Khall. 29.3.2016 125 Paikkatieto-ohjelman tekeminen käynnistettiin paikkatietokoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2015. Paikkatieto-ohjelmaa työstettiin

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa Hankkeella pyritään kartoittamaan, kehittämään ja analysoimaan puuhakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja sekä

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen!

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Montako asiakasta teillä käy päivittäin? Moniko heistä on todellinen ostaja? Kuinka monet poistuvat ostamatta? Osaatko optimoida oikean henkilökuntamäärän kullekin

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa

Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa Noutotilauksen tekeminen Pacsoft Online -palvelussa Pacsoft Online -palvelussa voit luoda ja tulostaa kuljetusasiakirjat, tehdä noutotilauksen, seurata lähetyksen kulkua ja lähettää vastaanottajalle ilmoituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta.

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Maailman menestyneimmät verkkokaupat perustuvat malliin, jossa tavara liikkuu valmistajalta suoraan asiakkaalle. Näin valikoimaa voidaan

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot