ESRI Finland. Logistiikka EXTRA. ESRIn analyysipalvelu. auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESRI Finland. Logistiikka EXTRA. ESRIn analyysipalvelu. auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. s."

Transkriptio

1 EXTRA 2010 ESRI Finland Logistiikka EXTRA ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan s.4 DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa s.6 ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen

2 2010 EXTRA Reitti ratkaisee Julkaisija ESRI Finland Oy Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan 8 ESRI Finland Logistiikka extra on ESRI Finland Oy:n asiakaslehden erikoisnumero. Osoitelähde: ESRI Finland Oy:n asiakasrekisteri Osoitteenmuutokset, tilaukset ja peruutukset: Paino: Erweko Painotuote Oy, 2010 Taitto: BrandMNGR Oy Kuljetusten tietokoneavusteinen optimointi paikkatieto-ohjelmistolla säästää kustannuksia, vähentää päästöjä ja parantaa asiakaspalvelua. 10 ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 12 Kannen kuvat: Matti Matikainen Painos: 2000 kpl Yhteystiedot ESRI Finland Oy Sinikalliontie 3 B, Espoo Puh Fax Tässä numerossa: DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan 3 Leipomo lyhensi kuljetusreittejä 3 ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan 4 Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa 6 Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan 8 Uutisia maailmalta 9 Kuljetusten optimointi tuo merkittäviä säästöjä 10 Myynti: Jalmari Talola, puh , ArcLogistics: Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 12 Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen 14 2

3 EXTRA 2010 DHL hyödyntää paikkatietoa liiketoiminnassaan Kansainvälisiä pikakuljetuksia ja logistiikkapalveluita tarjoava DHL hyödyntää Ruotsissa paikkatietoa liiketoiminnassaan parantaakseen tulostaan ja tarjotakseen lisähyötyjä asiakkailleen. DHL Express on osa Deutsche Post DHL -konsernia, joka hallinnoi yli 5 % maailman kuljetuksista. PAIKKATIEDON HYÖDYN- TÄMINEN KULJETUKSISSA Paikkatietoa hyödynnetään DHL:ssä niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla. Strategisella tasolla tämä tarkoittaa 3-10 vuoden välein tehtävää verkostosuunnittelua eli terminaalien sijaintien ja lukumäärien optimointia sekä verkoston kustannusten minimointia ja palvelun parantamista. Taktisella tasolla DHL soveltaa paikkatietoa vuosittain reittien ja kuljetuskaluston suunnittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa terminaalikierrosten optimointia, kuljetuskaluston määrän Kuva: Deutsche Post AG ja ajomatkojen pituuksien minimointia sekä asiakkaiden erityistoivomuksia tukevien analyysien laatimista. Operatiivisessa toiminnassa reittejä optimoidaan päivittäin ja jakelussa sovelletaan asemointia, navigointia sekä korkeatasoista ennakkosuunnittelua, joka puolestaan vähentää kierroksen valmisteluun kuluvaa aikaa. KESTÄVÄN KEHITYKSEN KULJETUKSET Paikkatiedon käytöstä on ollut monenlaista hyötyä sekä DHL:lle että sen asiakkaille. Optimaalisen verkostorakenteen ja reittien ansiosta koko kuljetustoimen kustannukset ovat laskeneet. Asiakkaalle voidaan antaa oikea hinta kuljetuksille suoraan optimoidusta skenaariosta. Kilometrejä ajetaan vähemmän ja toimitukset tapahtuvat täsmällisesti sovittuna aikana. Lastausaste on kasvanut, ohi menneitä noutoja on vähemmän ja muutoksiin reagointi on nopeampaa. Kaiken kaikkiaan DHL on parantanut kilpailuasemaansa markkinoilla ja kasvattanut liikevaihtoaan. Paikkatieto tukee DHL:ää päätöksenteossa, tarjoaa kilpailuetua ja edesauttaa luotettavamman ja ympäristövaikutuksiltaan puhtaamman liiketoiminnan saavuttamisessa. Asiakas hyötyy paikkatiedon käytöstä luotettavien kuljetusaikataulujen, kilpailukykyisen hintatason ja korkean palvelutason muodossa. DHL:n kuljetukset kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja asiakkailla on mahdollisuus tilata myös myöhäisiä noutoja. DHL:n asiakaspalvelusta he saavat nopeita ja luotettavia vastauksia kuljetuksiinsa liittyen. Tulevaisuudessa DHL suunnittelee hyödyntävänsä paikkatietoa asentamalla GPS:n jokaiseen rekkaan ja pakettiautoon sekä antamalla navigointitukea kuljettajille. Kuljetuskalustoa aiotaan asemoida yleiskuvan avulla, tuotteista halutaan kehittää entistä ympäristöystävällisempiä ja reitinsuunnittelusta täysin dynaamista. Leipomo lyhensi kuljetusreittejä Suomalaisen VAASAN-konsernin omistama UAB Vilniaus Duona -leipomoyhtiö Liettuassa on lyhentänyt ArcLogisticsilla tehdyn reitinoptimoinnin avulla päivittäisiä kuljetusreittejään kilometrillä. Ennen reitinoptimointia yhtiöllä oli 2000 asiakkaalleen yhteensä noin sata päivittäistä kuljetusreittiä, joista kertyi ajokilometriä päivittäin. Välivarastoja sillä oli kuusi kappaletta eri puolilla Liettuaa. Optimoinnin ansiosta erillisten reittien määrä on vähentynyt 30 reitillä, minkä seurauksena myös kuorma-autojen määrää on voitu vähentää vastaavasti. Yksi välivarasto on lakkautettu kokonaan. Myös muut logistiikan tehokkuuden mittarit ovat osoittaneet entistä parempia lukuja. Leipälaatikoita, joihin tuotteet pakataan, on saatu kuorma-autoihin reittiä kohti aiempaa enemmän, ja kuorma-autojen käyttöaste on kasvanut huomattavasti. ArcLogistics maksoi Vilniaus Duonassa itsensä takaisin jo kahdessa kuukaudessa. Samaa ESRIn optimointiratkaisua käyttää Suomessa muun muassa KesLog. Teksti: Jorma T. Mattila 3

4 2010 EXTRA ESRIn analyysipalvelu auttaa Transpointia valitsemaan terminaalien sijaintipaikan. ESRIn tekemän paikkatietoanalyysin pohjalta Transpoint pystyy Pasi Muhosen mukaan nyt miettimään tarkkaan, missä on kustannustehokkain sijaintipaikka yrityksen terminaaleille Kokkolassa ja Helsingissä. Maan suurimpiin logistiikkayrityksiin kuuluva Transpoint Oy on saanut ESRIn asiantuntijoilla teettämästään analyysistä hyvät lähtökohdat pohtia Helsingin ja Kokkolan terminaaliensa uutta sijaintipaikkaa. VR-yhtymän logistiikkadivisioonaan kuuluva Transpoint keskittyy teollisuuden ja kaupan kappaletavarakuljetuksiin. Sillä on käytössä 140 omaa autoa, pääasiassa raskasta rekkakalustoa, sekä päivittäin noin 450 alihankkijoiden autoa. Terminaaleja yhtiöllä on ympäri maan yhteensä 25 kappaletta. Yhtiö on parhaillaan miettimässä Helsingin ja Kokkolan terminaalien mahdollista uudelleensijoitusta vaihtoehtona isolle remontille, joka molemmissa terminaaleissa olisi muutoin edessä. Molemmat terminaalit myös sijaitsevat nykyään liiankin lähellä kotikaupunkinsa keskustaa. Lähtevä liikennehän on esimerkiksi 4 Helsingissä yleisesti siirtynyt koko ajan kehäteille päin, hankinta- ja kehitysjohtaja Pasi Muhonen toteaa. Uuden sijaintipaikan löytäminen terminaalille ei ole yksinkertaista etenkään pääkaupunkiseudulla, koska sitä varten tarvitaan noin 15 hehtaaria kohtuuhintaista maata. Alueen kunnatkaan eivät välttämättä terminaalista innostu, koska tontin rakennusoikeudesta jää suurin osa käyttämättä. Valtaosa tontista tarvitaan rekkojen liikkumista ja pysäköintiä eikä suinkaan terminaalirakennusta varten. Helsingin terminaalille Transpointilla on kuitenkin nykyisen lisäksi neljä uutta sijaintivaihtoehtoa. Kokkolassa puolestaan harkinnassa on nykyisen rinnalla yksi uusi sijaintipaikka, joka olisi satamassa. Siellä on VR-yhtymän muillakin yksiköillä tarpeita, joten voisimme saada konsernisynergiaa yhteisistä sosiaalitiloista ja muista yhteisistä toiminnoista, Muhonen kertoo. SIJAINNILLA SUURI VAIKUTUS KULUIHIN Transpoint kuljettaa vuosittain reilusti yli kaksi miljoonaa tonnia asiakkaidensa tavaroita. Keskimääräinen tavaraerän koko on kiloa, joten yhdessä runkokuljetusten rekkalastissa on tyypillisesti kymmenien eri asiakkaiden lähetyksiä.

5 EXTRA 2010 Pelkästään Helsingin terminaalista päivittäisiä jakelukuljetuksia hoitaa toista sataa autoa, joista osa käy terminaalilla jopa useita kertoja päivässä. Valtavien volyymien vuoksi terminaalin sijainnilla on pelkästään jo liikenteellisten kustannusten vuoksi erittäin suuri merkitys. Kun terminaalin käyttöikä on vuotta, sen elinaikana kuljetuksista kertyy satoja miljoonia tonnikilometrejä. Euromääräiset erot liikenteellisissä kustannuksissa kasvavat terminaalin sijaintipaikasta riippuen valtaviin summiin, Muhonen sanoo. Terminaalin sijaintipaikan valintaan vaikuttavat hänen mukaansa toki muutkin tekijät kuin liikenteelliset eli ajomatkoista ja ajoajoista aiheutuvat kustannukset. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi tonttimaan hinta, uuden terminaalin rakennuskustannukset verrattuna olemassa olevan terminaalin remontointikustannuksiin sekä uusien ja modernien terminaalitilojen todennäköisesti aikaansaama tuottavuuden kasvu. tuottavuuden kasvu. SELKEÄT VASTAUKSET MUUTAMASSA PÄIVÄSSÄ Saadakseen tarkemman käsityksen Helsingin ja Kokkolan terminaalien eri sijaintivaihtoehtojen liikenteellisten kustannusten eroista Transpoint on teettänyt kertaluontoisen paikkatietoanalyysin ESRI Finlandin asiantuntijoilla. Analyysillä ei haettu absoluuttisia kustannuksia, vaan sijaintipaikasta johtuvaa kustannusten muutosta. Olin itse aiemmin tehnyt tällaisia laskelmia iltalampun ääressä, mutta niiden tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Laskelmien teko käsin on niin työlästä, että ESRIn analyysipalvelun kustannusten suhde hyötyihin tuli ihan mielekkääksi, Muhonen kertoo. Analyysejä varten ESRI sai käytettäväkseen parin kuukauden tiedot Helsingin ja Kokkolan terminaalien nouto- ja jakelukuljetuksista lähetys- tasolla. Osoitetietojen perusteella ESRI paikansi paikkatietoratkaisunsa avulla kuljetukset kartalle sekä laski kuljetusmatkat ja -ajat kustakin terminaalin sijaintivaihtoehdosta käsin. Lisäksi ESRI teki erillisen analyysin, jossa tonnimääräisesti poikkeuksellisen suuria tavaraeriä lähettävät tai vastaanottavat asiakkaat otettiin huomioon normaalia suuremmalla painoarvolla. Analyysien tulokset Transpoint sai Muhosen mukaan muutaman päivän kuluttua siitä, kun ESRI oli saanut datat käyttöönsä. Tulokset ESRI toimitti PowerPoint-esityksenä ajomatka- ja ajoaikalukuineen, 3D-pylväsdiagrammeineen sekä visuaalisine teemakarttoineen. Tulokset olivat Muhosen mukaan samansuuntaisia kuin hänen omien postinumerokeskiarvoihin perustuneiden karkeiden laskelmiensa tulokset. Kun tällaisia asioita pitää kuitenkin esitellä päättäjille, jotka eivät tunne menetelmiä niin hyvin, tuloksille antaa uskottavuutta luotettavan ulkopuolisen toimijan analyysi, joka perustuu riittävään määrään todellisia tapahtumia ja esitetään hyvin havainnollisesti karttapohjalla. Samalla analyysi tuo vertailupohjaa ja turvaa sille, että omat karkeat laskelmat eivät ole ihan hakoteillä, hän sanoo. Kysymyksiin, jotka Transpoint oli toimeksiannossaan ESRIn analyytikoille esittänyt, analyysi antoi Muhosen mukaan selkeät ja hyvät vastaukset. Helsingin terminaalin osalta analyysitulos hyvin pitkälle sulki pois yhden sijaintipaikan, joka karkean laskelman tuloksena oli näyttänyt paremmalta kuin se todellisuudessa olisi. Jo senkin vuoksi analyysi oli selkeästi hyödyllinen. Kokkolan osalta analyysi osoitti, että terminaalin sijaintipaikan muuttaminen nostaisi liikenteellisiä kustannuksia hieman. Uuden sijaintipaikan muut edut todennäköisesti kuitenkin kompensoisivat kustannusten nousun, joten sijainnin muuttamisen selvittelyä kannattaa Muhosen mukaan jatkaa. Teksti: Jorma T. Mattila Kuvat: Matti Matikainen Analyysejä saa palveluna Mahdollisuus yksittäisten paikkatietoanalyysien teettämiseen ESRIn asiantuntijoilla kävi Transpointille ilmi, kun ESRI oli erääseen VR-yhtymän projektiin liittyen esittelemässä omaa kuljetusliikenteen reitinoptimointiratkaisuaan. Samalla ESRI esitteli muun muassa paikkatietoanalyysiä, jolla kaupan alalla etsitään hyvää sijaintipaikkaa uudelle myymälälle. Siitä syntyi Pasi Muhosen mukaan ajatus, että samanlaista analyysiä voisi hyödyntää terminaalien optimaalisen sijainnin tutkimiseen. Transpointissa oli samaa tarkoitusta varten tutustuttu myös erään toisen toimittajan kevyeen ohjelmistoratkaisuun, josta ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä. Todella hyödyllisen ohjelmistoratkaisun puolestaan nähtiin nousevan kustannuksiltaan liian suureksi, koska terminaalien sijaintipaikkoja ei jouduta yrityksessä kovin usein miettimään. Me osaamme tavaroiden kuljettamisen ja ESRI osaa analyysipuolen, joten miksi sotkeutuisimme toistemme osaamisalueille, Muhonen perustelee Transpointin päätöstä hyödyntää ESRIn analyysipalvelua. Yksittäisen pienen analyysin tekeminen saattaa kuulostaa asialta, joka ei ESRIn kaltaista isoa taloa kiinnosta, mutta se on Muhosen mukaan väärä luulo. Kyllähän meitäkin kiinnostaa jokainen yksittäinen kuljetuskeikka. Kun niitä on tarpeeksi paljon, siitä se bisnes syntyy, hän toteaa. 5

6 2010 EXTRA Suurimmat hyödyt saadaan kokoamalla kaikki Paikkatieto palvelemaan kuljetuksia ja logistiikkaa Kaikkia liikkumiseen, kuljettamiseen, hankintoihin ja varastointiin liittyviä toimintoja voidaan Juha Raunaman (vas.) ja Ilkka Suojasen mukaan suunnitella ja toteuttaa kustannustehokkaammin ESRIn paikkatietoteknologian avulla. ESRIn paikkatietoteknologia auttaa yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita suunnittelemaan ja hallitsemaan kokonaisvaltaisesti kuljetuksiin, logistiikkaan ja liikkuviin palveluihin liittyviä tehtäviä. Logistiikkatoimintojen tietokonepohjaisella optimoinnilla voidaan säästää kustannuksia, vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa asiakaspalvelua. Tietoteknisiä apuvälineitä hyödynnetään kuitenkin toistaiseksi varsin vähän erilaisissa logistiikkatoiminnoissa. Kunnissa esimerkiksi koulukuljetusten reittejä suunnitellaan yhä yleisesti ruutupaperilla ja pistelemällä nuppineuloja kartalle. Kotihoidon työntekijät saattavat itse suunnitella sormituntumalla päivittäiset reittinsä, eivätkä tiimien aluejako ja tiimitupien sijainti usein ole optimaalisia. Samanlaisia manuaalisia menetelmiä käytetään yhä myös monissa yrityksissä kuljetusten suunnitteluun. Suurilla organisaatioilla on paljon tehtäviä, joissa liikkumiseen, kuljettamiseen, hankintoihin ja varastointiin liittyviä toimintoja voitaisiin suunnitella ja toteuttaa kustannustehokkaammin, jos apuna käytettäisiin paikkatietoteknologiaan pohjautuvia työvälineitä. Suurimmat hyödyt saadaan kokoamalla kaikki logistiikkaan liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Näin saadaan luotua kokonaiskuva organisaation logistisista haasteista, pystytään toimimaan suunnitelmallisesti ja voidaan ryhtyä ratkaisemaan eri haasteita paikkatietovälineiden tarjoamilla keinoilla, toteaa ESRI Finland Oy:n myyntijohtaja Juha Raunama. NAVIGAATTORI EI RIITÄ Joku saattaa ajatella, että nopeasti yleistyneet autonavigaattorit ratkaisevat kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät haasteet. Ne ovatkin Raunaman 6

7 logistiikkaan liittyvät tiedot yhteen paikkaan. EXTRA 2010 mukaan hyviä välineitä, kun täytyy päästä lyhintä mahdollista reittiä senhetkisestä olinpaikasta A pisteeseen B. Navigaattori ei kuitenkaan ota mitään kantaa auton kapasiteettiin, kuormausjärjestykseen tai muihin asioihin. Sillä ei voi hoitaa tietoliikennettä toimiston ja ajoneuvon välillä eikä ottaa vastaan uusia tilauksia päivän ajoreitin varrella, hän sanoo. Navigaattorilla ei voi optimoida kunnan tai kuljetusyrityksen koko autokannan määrää ja laatua tai ajoneuvoilla tehtävien kymmenien tai satojen päivittäisten kuljetusten reittejä ja aikatauluja tai eri tehtäviin tarvittavien henkilöresurssien käyttöä varastotoiminnoista ja muusta puhumattakaan. Tutuilla vakioreiteillä tutulla seudulla ammattikuskit eivät navigaattoria sitä paitsi juurikaan kaipaa. Sen sijaan kesätyöntekijöille tai sijaisille siitä voi olla suuri apu. Myöskään pelkkään reitinoptimointiin tarkoitetut ohjelmistot eivät Raunaman mukaan riitä logistiikkatoimintojen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, josta reitinoptimointi muodostaa vain yhden keskeisen osa-alueen. Suurta iloa ei ole myöskään pelkästä GPS-pohjaisesta ajoneuvojen sijainnin seurannasta keskusvalvomon tai toimiston näyttöruudulla. Pelkkä pisteiden seuranta kartalla ei riitä. Pitäisi pystyä myös seuraamaan ajoneuvojen kapasiteettia, lähettämään ajoneuvoille uusia tilauksia kesken päivän ja optimoimaan reititkin uudestaan lennosta. Pidemmälle viedyillä paikkatietoratkaisuilla kaikkia näitä tekijöitä voidaan hallita suunnitelmallisesti, Raunama korostaa. KAIKKI SAMALLE ALUSTALLE Johtavana paikkatietoratkaisujen toimittajana ESRI tarjoaa ratkaisut niin navigointiin, reitinoptimointiin kuin ajoneuvojen seurantaankin. ESRIn näkökulma logistiikkaan on kuitenkin paljon laajempi. Se kattaa muun muassa asiakaskunnan sijainnin analysoinnin sekä jaottelun optimaalisiin toiminnallisiin alueisiin, ajokaluston määrän ja laadun optimoinnin, ajoneuvojen kuormauksen sekä varasto- ja terminaalitoimintojen optimoinnin ja paljon muuta. Vahvuutemme perustuu juuri siihen, että voimme ainoana toimittajana tarjota kaiken tämän samalla yhtenäisellä alustalla. Näin asiakkaat välttyvät monimutkaisilta integraatio-ongelmilta, ja myös ratkaisujen ylläpito helpottuu, sanoo Ilkka Suojanen, ESRIn Project Group Manager. Suuret organisaatiot voivat hyödyntää paikkatietoratkaisuja useilla mainituista sovellusalueista, mutta esimerkiksi pienissä kunnissa tarpeita on ehkä vain muutamilla alueilla. ESRIn ratkaisut voidaan kuitenkin Suojasen mukaan sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Paikkatietoratkaisuja voidaan hyödyntää logistiikassa strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla kyse voi olla muun muassa asiakkaiden palvelutason määrittelemisestä tai toimipaikkojen sijainnin optimoinnista, olipa kyse keskusvaraston, terminaalin, sairaalan, keskuskeittiön, jätteidenkäsittelypaikan, lumenkaatopaikan tai vaikkapa kotihoitajien tiimituvan sijainnista. Taktisella tasolla paikkatietoratkaisut auttavat suunnittelemaan erilaisia toiminnallisia aluejakoja, runkolinjoja sekä kaluston määrää ja laatua. Voidaan myös tutkia, kuinka paljon toiminnoissa kannattaa käyttää omaa ajokalustoa ja henkilöstöä, mitä kannattaa ulkoistaa ja mitä toimitussopimuksissa voidaan luvata ja vaatia. Tärkeään rooliin nousee myös mitä jos -skenaarioiden teko. Sen avulla voidaan analysoida erilaisten nykytilanteeseen tehtävien muutosten vaikutuksia ja etsiä ratkaisuja päätöksenteon tueksi, Suojanen toteaa. Operatiivisella tasolla paikkatietoratkaisuilla optimoidaan vaikka päivittäin muun muassa ajoneuvojen kuormausta, reittejä, aikatauluja sekä henkilöresurssien käyttöä. Suunnittelussa pystytään tällöin ottamaan huomioon kaikki tarvittavat muuttujat, kuten asiakkaiden erilaiset tarpeet, aikaikkunat, tilausten priorisointi, ajoneuvojen määrä, kapasiteetti ja varustelu sekä tieverkon nopeusrajoitukset. Ratkaisujen avulla voidaan hoitaa myös ajoneuvojen seuranta ja tilannekuvan hallinta, nopea reagointi poikkeustilanteisiin sekä äkilliset lisätilaukset ajoneuvoille. Lisäksi voidaan tulostaa erilaisia dokumentteja, kuten kuormakirjoja, ajojärjestyskirjoja, ajo-ohjeita sekä johtamisen tueksi tarkoitettuja raportteja. VAHVAA TUOTEKEHITYSTÄ ESRI Finlandin toimintatapana on Raunaman mukaan analysoida huolella asiakkaan tarpeet, suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat ratkaisut sekä toteuttaa ne asiantuntevasti ja ripeästi. Kuljetusten suunnitteluun ESRIllä on ollut teknologia vuosikausien ajan. Tuotteet ovat koeteltuja, ja tyytyväisiä asiakkaita on ympäri maailman, hän toteaa. ESRIn työasemapohjainen valmisohjelmisto ArcLogistics sisältää Raunaman mukaan lähes kaiken toiminnallisuuden, mitä kuljetusten suunnittelussa ja hallinnassa tarvitaan. ArcLogisticsin mukana on saatavissa myös ESRIn paikkatietoteknologiaan täysin integroitu navigointiohjelmisto. Tavanomaisista navigaattoreista poiketen ESRIn navigaattorin käyttöliittymä ja toiminnallisuudet on suunniteltu nimenomaan ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin, Raunama sanoo. Ajoneuvotietokoneeseen asennettavaan navigaattoriin voidaan siirtää optimoidut reitit suoraan ArcLogisticsista. Myös esimerkiksi uudet tilaukset saadaan lähetettyä toimistolta suoraan ajoneuvoon. ESRI on investoinut Raunaman mukaan erittäin vahvasti kokonaisen logistiikkaalustan tuotekehitykseen. Sen tuloksena 7

8 2010 EXTRA yhtiö tuo vuonna 2010 markkinoille ArcLogistics Server -valmisohjelmiston, joka perustuu uuteen ArcGIS Server 10 -teknologiaan. Logistiikkapalvelin tulee asiakkaiden saataville myös Software as a Service -ratkaisuna (SaaS), jolloin asiakkaat voivat käyttää ArcLogistics Serveriä online-palveluna joutumatta investoimaan ohjelmiston hankintaan. Palvelinratkaisu voidaan integroida osaksi organisaation muita järjestelmiä, kuten tilausjärjestelmää. Navigaattorin sisältävästä ajoneuvotietokoneesta voidaan tällöin vaikkapa kuitata toimitetut tilaukset langattomasti suoraan organisaation taustajärjestelmiin. Työasemapohjainen ArcLogistics soveltuu Suojasen mukaan ennen muuta suunnitteluun sekä pienimuotoiseen operatiiviseen toimintaan. Jos organisaatiolla on ajoneuvoja yli 50 ja tilauksia yli 500 päivässä tai jos ajojärjestelijöitä on samanaikaisesti työssä enemmän kuin yksi, tarpeisiin vastaa ArcLogistics Server. Se myös mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron toimiston ja ajoneuvojen välillä, kun työasemaratkaisussa tieto kulkee ajoneuvotietokoneeseen, mutta ei ajoneuvosta toimistolle. SaaS-pohjaisena palvelinratkaisu on hinnaltaankin kilpailukykyinen työasemaratkaisun kanssa. Kynnys sen käyttöönottoon ei ole korkea, koska mitään alkuinvestointia ei tarvita. Palvelu sisältää ratkaisun ylläpidon, ja ratkaisu skaalautuu organisaation tarpeiden mukaan. Vuonna 2010 ESRI tuo markkinoille myös uusimpaan teknologiaan perustuvan ajoneuvojen seurantaratkaisun aiemman Tracking Serverin tilalle. Teksti: Jorma T. Mattila Kuva: Matti Matikainen Koulukuljetusten suunnittelulla tehokkuutta toimintaan sekä linnuntietä että käveltäviä reittejä pitkin toimitetaan asiakkaalle esimerkiksi Excel-tiedostona. ESRI Finland tarjoaa kunnille kattavat ratkaisut koulukuljetusten suunnitteluun. Ratkaisut käsittävät sekä koulumatkojen mittauksen palveluna että järjestelmän koulukuljetusten suunnitteluun, reititykseen ja optimointiin. Oppilaiden koulumatkojen mittaus on kunnissa paljon työaikaa vievä toimenpide, joka on suoritettava keskimäärin kerran vuodessa. Uuden palvelun myötä aiemmin matkojen mittaukseen kulunut työaika voidaan käyttää tehokkaammin ilman investointeja ohjelmistohankintoihin. Koulukuljetusten suunnittelun avulla voidaan alentaa koulukuljetusten koko- naiskustannuksia. Erityisesti suunnittelun edut näkyvät kuljetuspalveluiden hankinnan yhteydessä, kun päätöksissä voidaan tukeutua laadukkaaseen taustatietoon. KOULUMATKOJEN MITTAUSPALVELU Koulumatkojen mittauspalvelussa mitataan oppilaiden kodin ja koulun väliset etäisyydet ja poimitaan koulukuljetukseen oikeutetut ja ei-oikeutetut oppilaat. Asiakkaalta tarvitaan vain lähtöaineisto eli lista oppilaiden kodin ja koulun sijainnista esimerkiksi Primusjärjestelmästä. Lopputulos eli oppilaiden koulumatkan pituus metreinä KOULUKULJETUSTEN SUUNNITTELUJÄRJES- TELMÄ Koulukuljetusten suunnittelujärjestelmän lähtötiedot saadaan oppilastietojärjestelmästä. Lisäksi tarvitaan tietoa käytettävissä olevasta kuljetuskalustosta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Tärkeä perustieto suunnittelussa on myös ajantasainen tie- ja katuverkkoaineisto, jonka tietoihin reittien suunnittelu pohjautuu. Myös havainnolliset taustakartta-aineistot helpottavat suunnittelutyötä. Lähtötiedot tuodaan suoraan suunnittelujärjestelmään, jossa suoritetaan vielä aineiston tarkastus ja tarvittaessa muokkaus. Kun lähtötiedot ja tausta-aineistot ovat kunnossa, varsinainen runkoreittien suunnittelu tapahtuu sujuvasti suurillakin oppilasmäärillä. Runkoreittien optimointi on automaattinen prosessi, jonka tuottamaa tulosta voidaan tarvittaessa muokata käsin sekä laskea uudelleen muutetuilla lähtötiedoilla. Lopputuloksena suunnittelusta ovat optimoidut runkoreitit, joita voidaan käyttää esimerkiksi kuljetuspalveluiden hankinnan taustatietona. Lisäksi toiminnan tueksi saadaan monipuolista raporttipohjaista tietoa. 8

9 EXTRA 2010 Louisville, KY Uutisia maailmalta San Diego, CA Atlanta: Forsyth, GA Koulukuljetusten reititys helpommaksi paikkatiedolla Atlantassa Forsythin piirikunnassa, joka on yksi nopeiten kasvavista piirikunnista Yhdysvalloissa, on ollut haasteellista reitittää koulukuljetuksia sekä informoida vanhempia, opettajia ja oppilaita kuljetusreiteistä ja pysäkeistä. Ratkaisuna tähän haasteeseen OneGis rakensi ESRIn ArcGIS-ohjelmistoon pohjautuvan internet-sivuston koulukuljetusreiteistä. Vanhemmat ja oppilaat voivat hakea sivustolta linja-autopysäkkejä, -reittejä ja kouluja. Forsythin koululautakunta puolestaan hyödyntää paikkatietoa reittien ja pysäkkien luomiseen ja muokkaamiseen ja jatkossa sillä halutaan seurata myös laitosten kunnossapitohistoriaa ja oppilastietoja. Forsythin koululautakunta on ollut erittäin tyytyväinen internet-sivuston helppokäyttöisyyteen ja siihen lisäarvoon, jota se tarjoaa vanhemmille ja oppilaille koulukuljetuksista informoitaessa. San Diegon joukkoliikenteen uudistamisella merkittäviä säästöjä San Diegossa evaluoitiin ja järjestettiin uudelleen joukkoliikennepalvelut, jotta kaupunki voisi vastata paremmin asukkaidensa kuljetustarpeisiin. Avaintekijänä kuljetuspalveluiden uudelleensijoittelussa olivat väestötilastot kuten väestön ja työllisyyden tiheys sekä kuljetuksista riippuvaisten matkustajien levinneisyys. Alueellisista matkustuskuvioista tehtiin tilastotietojen avulla analyysi, joka auttoi lähtö- ja määränpääparien havaitsemisessa sekä kysynnän ennustamisessa. Lopputuloksena 90 %:iin linja-autopalveluista tehtiin muutoksia ja vuositasolla odotetaan 9 miljoonan (USD) säästöjä operatiivisissa kustannuksissa kuljetusten tehostamisen ja matkustamisen kasvun myötä. Lumitilanteesta tiedottaminen paikkatiedon avulla Kentuckyn osavaltiossa Louisvillen Metro hyödyntää paikkatietojärjestelmää katujensa suolausten ja lumenaurausten paikantamisessa, koordinoinnissa, seurannassa ja raportoinnissa lumimyrskyjen aikana. Lumihälytyksen aikana katujen hoidon ja lumenaurauksen tilaa voi seurata vuorovaikutteiselta lumireittikartalta Louisville Metron internet-sivustolta. Paikkatietojärjestelmä tarjoaa Louisville Metrolle työkalut vuosittaiseen lumireittien tilannekatsaukseen, resurssien jakamiseen ja toimenpiteiden tarkastamiseen. Kaupungin asukkaiden on puolestaan nopea ja helppo tarkistaa lumireittikartalta lumenaurauksen tilanne ja teiden kunto kellonajasta riippumatta. 9

10 2010 EXTRA Kuljetusten optimointi tuo merkittäviä säästöjä Kuljetusten tietokoneavusteinen optimointi paikkatieto-ohjelmistolla säästää kustannuksia, vähentää päästöjä ja parantaa asiakaspalvelua. Optimoinnin voi teettää myös konsultointityönä, jolloin yrityksen ei tarvitse itse investoida ohjelmistoihin eikä paikkatieto-osaamiseen. Optimointi tarkoittaa parhaimman mahdollisen vaihtoehdon löytämistä - esimerkiksi lyhintä reittiä, jolla jakeluautot voivat päivittäiset tavarantoimituksensa hoitaa. Kuulostaa helpolta, mutta tosiasiassa logistiikan optimointi on matemaattisesti erittäin vaativa tehtävä. Kun ajoneuvoja on kymmeniä, tilauksia satoja ja huomioon otettavia seikkoja paljon, ihmisen resurssit eivät enää riitä optimaalisten reittien ja aikataulujen laatimiseen. ESRI on maailman johtava paikkatietojärjestelmien toimittaja, jonka tarjontaan kuuluvat myös logistiikan suunnitteluun ja optimointiin tarkoitetut ohjelmistoratkaisut. Kuljetusten optimoinnin ohella ESRI tarjoaa ratkaisut myös navigointiin ja GPS-pohjaiseen ajoneuvojen sijainnin seurantaan. Paikkatietoratkaisujen toimittajana yhtiön näkökulma logistiikkaan on kuitenkin paljon laajempi ja kattaa muun muassa asiakaskunnan sijainnin analysoinnin sekä jaottelun optimaalisiin toiminnallisiin alueisiin, ajokaluston määrän ja laadun optimoinnin, ajoneuvojen kuormauksen sekä varasto- ja terminaalitoimintojen optimoinnin. Kaiken tämän ESRI tarjoaa samalla yhtenäisellä alustalla, jolloin asiakkaat välttyvät monimutkaiselta järjestelmäintegraatiolta, ja ratkaisujen ylläpito helpottuu. Paikkatietoratkaisuja voidaan hyödyntää logistiikassa sekä strategisella, taktisella että operatiivisella tasolla. Strategisia paikkatietoanalyysejä kuljetusyritys tarvitsee ehkä parin kolmen vuoden välein ja taktisia muutaman kerran vuodessa. Niitä varten yrityksen ei välttämättä kannata hankkia ohjelmistoja eikä vaadittavaa paikkatietoosaamista itselleen, sillä analyysit ja optimoinnit voi teettää esimerkiksi ESRIn asiantuntijoilla palveluna. Paikkatietoanalyysien ja optimoinnin hyödyntämisessä voi myös lähteä liikkeelle ostamalla ne palveluna ja siirtämällä pikku hiljaa osaamista yritykselle itselleen. EDULLISIMMAT REITIT HETKESSÄ KARTALLE ESRIn paikkatietoratkaisuissa logistiikan optimointi perustuu matemaattiseen algoritmiin, joka laskee hetkessä esimerkiksi edullisimmat reitit ja aikataulut leegiolle autoja ottaen huomioon tarvittavat muuttujat ajokaluston määrästä ja laadusta aina aikaikkunoihin ja asiakkaiden erityistarpeisiin asti. Laskennan tulokset paikkatieto-ohjelmisto esittää havainnollisesti kartalla. JAKELUVARASTOT OIKEISIIN PAIKKOIHIN Strategisella tasolla logistiikkayritys voi paikkatietoratkaisujen avulla muun muassa analysoida, onko sen jakeluvarastot sijoitettu ympäri maata optimaalisiin paikkoihin, tarvitaanko niitä kaikkia vai voitaisiinko kustannuksia säästää lakkauttamalla joitakin jakeluvarastoja ja/tai muuttamalla joidenkin sijaintipaikkaa. Samoin paikkatietoratkaisulla voi analy- 10

11 EXTRA 2010 päivittäin, myös ajoreitit alueiden sisällä voidaan optimoida päivittäin. Jos taas reitit ovat lähes vakioita, ne voidaan optimoida vaikkapa puolen vuoden välein. Paikkatietoratkaisuilla voidaan analysoida myös asiakkaiden kannattavuutta ja löytää alueita, jonne pitäisi saada lisää asiakkaita, jotta kuljetuskapasiteetti olisi tehokkaassa käytössä. Samoin analyysit auttavat määrittelemään, millä aikaikkunoilla asiakkaita kyetään kuljetusyrityksen eri toimipisteissä palvelemaan sekä minkälaista ajokalustoa ja kuinka paljon mihinkin tarvitaan. soida, kannattaisiko yrityksen joillakin alueilla käyttää omien terminaali- tai jakeluvarastotilojen sijaan vuokratilaa isosta logistiikkakeskuksesta, joka tarjoaa myös monipuolisia palveluja. Taloudellisen taantuman oloissa paikkatietoanalyysi voi tarjota tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan sopeuttamiseksi. Noususuhdanteessa omat tilat saattavat puolestaan pyöriä täydellä kapasiteetilla, jolloin analyysi auttaa arvioimaan, kannattaako jollain alueella hankkia nopeasti lisäkapasiteettia vuokraamalla. Paikkatietoratkaisulla tehtävissä analyyseissä voidaan ottaa huomioon useimmat keskeiset asiaan vaikuttavat tekijät. Niitä ovat esimerkiksi jakeluvaraston sijainti suhteessa asiakkaisiin, omien ja/tai vuokratilojen kapasiteetti, kuljetusvolyymit, ajokilometrit, ajokaluston määrä ja kapasiteetti, työvoiman sekä alihankkijoiden saatavuus sekä mahdollinen tarve yhdistää maantie-, rautatie-, merija lentokuljetuksia. Strategisen tason analyyseillä voidaan tutkia myös, mitkä alueet ovat kuljetusyrityksellä yli- tai alipalveltuja ja missä voisi olla kasvumahdollisuuksia. ALUEJAKO OPTIMAALISEKSI Taktisella tasolla paikkatietoratkaisut auttavat kuljetusyritystä tehostamaan operatiivista toimintaansa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi analysoida, kuinka kustannustehokkaita olemassa olevat vakioreitit tai jakelualueet ovat ja suunnitella optimaalisempia vaihtoehtoja. Kuljetusyrityksen jakelualueet saattavat perustua postinumeroihin, jotka eivät useinkaan muodosta lainkaan optimaalisia alueita muuhun kuin postin jakeluun. Paikkatietoratkaisulla aluejako sen sijaan optimoidaan kuljetusyrityksen omien historiatietojen pohjalta ottaen huomioon kaikki tarvittavat muuttujat kalustosta ja aikaikkunoista toimitusten lukumääriin, painoon ja tilavuuteen asti. Jos toimitusten määränpäät vaihtelevat Taktisen tason paikkatietoanalyysit auttavat ratkaisemaan, minne kuljetuspalvelujen myyntiä ja markkinointia kannattaa kohdentaa, millä hinnalla palveluja kannattaa myydä ja minkälaisia sopimuksia asiakkaiden kanssa voidaan ylipäätään tehdä. PÄIVITTÄINEN OPTIMOINTI OMIIN KÄSIIN Operatiivisella tasolla, esimerkiksi ajoreittien päivittäisessä optimoinnissa, kuljetusyritys tarvitsee paikkatietoratkaisun omaan käyttöönsä. ESRIn tarjoamia vaihtoehtoja ovat tällöin yhden tai parin käyttäjän ArcLogistics-työasemaratkaisu tai useamman käyttäjän ArcLogistics Server -ratkaisu. Palvelinratkaisu voidaan integroida esimerkiksi yrityksen tilaus- tai toiminnanohjausjärjestelmään, ja palvelinympäristössä voidaan helpommin toteuttaa ajoneuvopäätteiden ja toimiston yhteydenpito. Ajoneuvoista saadaan esimerkiksi toimistolle kuittaukset toimitusten perillemenosta. Palvelinympäristö voidaan myös rakentaa niin, että asiakkaat, terminaalin työntekijät ja muut tahot pysyvät perillä kunkin hetkisestä kuljetustilanteesta. Teksti: Jorma T. Mattila 11

12 Kattava valmisratkaisu kuljetusten suunnitteluun 1/2010 EXTRA ArcLogistics-ratkaisulla hoituu tehokkaasti monimutkaisinkin usean ajoneuvon yhtäaikainen henkilö- ja tavarakuljetusten reittien ja aikataulujen optimointi ja moni muu logistiikkatoimintoihin liittyvä tehtävä. ESRIn valmisohjelmisto ArcLogistics tarjoaa kattavan ratkaisun useimpien logistiikkatoimintojen suunnitteluun. Sillä muun muassa hoituu tehokkaasti monimutkaisinkin henkilö- ja tavarakuljetusten reittien ja aikataulujen optimointi, joka tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä käsin tehtyihin suunnitelmiin nähden. Kuljetustehtävien suunnittelussa on usein otettava huomioon monia eri tekijöitä, kuten aikarajat, asiakkaiden erityistarpeet, ajojärjestys sekä ajoneuvojen määrä, kapasiteetti ja varustus. Niiden perusteella kuljetuksille tulisi kyetä laatimaan kustannuksiltaan mahdollisimman edulliset reitit ja aikataulut, mikä on perinteisin manuaalisin menetelmin äärimmäisen haastava tehtävä. Ihminen pystyy käsittelemään vain pienen joukon tavallisia hae tuolta, vie tuonne -tyylisiä kuljetuksia. Kun ajoneuvoja on useita, tilauksia kymmeniä ja huomioon otettavia seikkoja paljon, ihmisen resurssit eivät enää riitä optimaalisten reittien ja aikataulujen laatimiseen, ESRI Finlandin Project Group Manager Ilkka Suojanen sanoo. Muun muassa juuri tällaisten ongelmien ratkomiseen ArcLogistics-ohjelmisto on tarkoitettu. Sen matemaattinen algoritmi laskee muutamassa minuutissa kustannuksiltaan edullisimmat aikataulut ja reitit ottaen huomioon kaikki tarvittavat tekijät ja reunaehdot. Ratkaisu ei poista suunnittelutyön tarvetta, mutta se nopeuttaa suunnittelua ja säästää kuljetuskustannuksia. OPTIMOINNILLE MONIA SOVELLUSKOHTEITA Esimerkiksi koululaisten, erityisoppilaiden, vanhusten ja vammaisten kuljetuksissa tai muissa henkilökuljetuksissa ArcLogisticsin avulla voidaan Suojasen mukaan optimoida sekä vakioreittejä, kutsuohjatun joukkoliikenteen reittejä että matkojen yhdistelyä matkapalvelukeskuksissa. Tilaukset voidaan kirjata suoraan ESRIn ratkaisuun, joten erillistä tilausjärjestelmää ei välttämättä tarvita. Yleensä kuitenkin on jo olemassa jokin tilausjärjestelmä, josta tiedot voidaan siirtää ratkaisun laskettavaksi. Samalla tavalla ArcLogisticsilla voidaan optimoida tavarakuljetuksia ja vaikkapa kirjasto-, kauppa- tai jäätelöauton reittejä. Optimointi voi koskea myös tavaroiden kuormausjärjestystä ajoneuvoon sekä keskusvaraston terminaalitoimintoja. Ratkaisun avulla tavarat saadaan varastossa oikeaan järjestykseen lastausta varten, ja autojen tulo voidaan porrastaa niin, että odotusaikoja ei synny. Sekä henkilö- että tavarakuljetuksissa ratkaisun avulla pystytään hallitsemaan pienet poikkeamat vakioreiteiltä tai runkolinjoilta, ja päivittäinkin muuttuvat reitit ja aikataulut kyetään suunnittelemaan hetkessä uudestaan, jos yllättävä tilanne tai vaikkapa uusi tilaus sitä vaatii. ArcLogisticsilla voidaan optimoida reittejä ja aikatauluja myös liikkuville työntekijöille, kuten klassisille kauppamatkustajille, huolto- ja kunnossapitohenkilöstölle, kotihoitajille, terveys-, rakennus- ja ympäristötarkastajille, sähköyhtiön mittarinlukijoille ja mille tahansa paljon liikkumista edellyttävälle toiminnalle. Ratkaisu voi olla avuksi myös tehtäessä sopimuksia kuljetusyritysten kanssa. Sen avulla kyetään arvioimaan muun muassa kuljetusvolyymeja, tarvittavan kaluston määrää ja laatua, ajoaikoja ja -kilometrejä sekä muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Ostopalveluita kilpailutettaessa organisaatiolla ei välttämättä ole ollut mitään menetelmiä sen arvioimiseen, onko kuljetusyritysten hintataso kohdallaan. Tässä saatetaan saavuttaa suuriakin säästöjä, Suojanen toteaa. 12

13 Navigaattorissa optimoitava käyttöliittymä EXTRA 2010 Kustannukset ovat yleensä keskeisin peruste reittien ja aikataulujen optimoinnissa. Kustannusten rinnalla tyypillisiä perusteita ovat aikaikkunat, ajoneuvojen kapasiteetti ja varustelu, tilausten priorisointi, asiakkaiden erityistarpeet sekä kohteiden aukioloajat. Erittäin tärkeä tieto optimointiyhtälössä voi olla palveluaika eli aika, joka matka-aikojen välillä menee asiakkaan varsinaiseen palvelemiseen. Tavanomaisista navigaattoreista poiketen ESRIn navigaattorin käyttöliittymä ja toiminnallisuudet on suunniteltu nimenomaan ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin. Sillä voidaan jopa optimoida lennosta uudestaan ajoneuvon päivän reitti, jos tilanne sitä vaatii. Reittien ja aikataulujen optimoinnin ei tarvitse merkitä palveluajan lyhentämistä. Optimoiduilla reiteillä säästettävä työaika voidaan käyttää varsinaisen asiakaspalvelun kehittämiseen ja parantamiseen. NAVIGAATTORI MUKANA ALUEJAOT, SIJAINTI- PAIKAT JA KALUSTO OPTIMAALISEKSI Monet kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät toiminnot on jaettu pienempiin alueisiin, mutta aluejakoa ei useinkaan ole suunniteltu kustannustehokkuuden kannalta optimaaliseksi. Se saattaa perustua vaikkapa kaupunginosiin tai postinumeroalueisiin tai vastaaviin. ArcLogisticsilla voidaan katsoa, miten optimointialgoritmi tekisi aluejaon ja määritellä sen pohjalta aluejaot uudestaan, jos tarve vaatii. Tutkimusten mukaan tässäkin on usein mahdollisuuksia isoihin säästöihin, Suojanen kertoo. Myös organisaation tarvitseman ajoneuvokaluston määrää ja laatua voidaan Suojasen mukaan optimoida ArcLogisticsin avulla, olipa kyse omasta tai ostopalveluna hankittavasta kalustosta. Sillä voidaan tutkia, onko nykyinen kalusto oikeantyyppistä nykyisille kuljetuksille ja minkälaista kalustoa tarvitaan, jos tilauskanta kasvaa tai muuttuu ja millä ajoneuvoilla mitäkin kuljetuksia on kannattavinta hoitaa. Ajoneuvoille voidaan määritellä erilaisia ominaisuuksia, kuten kilometrikustannukset, kapasiteetti ja toimintaajat sekä erityisvaatimuksia, kuten perälauta, pyörätuolimahdollisuus tai kylmäkuljetus. Ratkaisu laskee, mitä ajoneuvoa tarvitaan ja pyrkii aina minimikustannuksiin. Erilaisten mitä jos -skenaarioiden kautta ratkaisulla pystytään etsimään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja varautumaan muutoksiin. Voidaan vaikkapa ennakoida polttoaineiden hinnannousun vaikutuksia seuraavien vuosien kuljetusbudjetteihin, analysoida tilausmäärien kasvun vaikutusta tarvittavan ajokaluston määrään ja laatuun tai selvittää mahdollisten aluejakojen muutosten kustannusvaikutuksia. PAREMPAA ASIAKASPALVELUA Jotkut toiminnoiltaan suppeat optimointiohjelmat eivät pysty mallintamaan esimerkiksi tilannetta, jossa tietyn vanhuksen kotihoitokäynnille tarvitaan kaksi hoitajaa, vaikka valtaosalle käynneistä riittää yksi hoitaja. ArcLogistics optimoi reitit ja aikataulut vaivatta myös tällaisissa tapauksissa, koska siinä ei ole Suojasen mukaan rajoitettu tilaukselle asetettavien erityisvaatimusten määrää. Tilauksille voidaan asettaa vaikka kuinka monta erityisvaatimusta, ja ne voidaan myös itse määritellä täysin vapaasti, hän sanoo. ArcLogistics on Suojasen mukaan nopeasti käyttöönotettava, edullinen ja helppokäyttöinen työasemaan asennettava valmisohjelmisto. Siihen imaistaan tiedot tilauksista tai käyntikohteista joko jostain muusta tietojärjestelmästä tai tiedot kirjataan suoraan ArcLogisticsiin. Ratkaisu paikantaa automaattisesti kohteet kartalta sekä optimoi reitit ja aikataulut annettujen parametrien pohjalta. Se tuottaa ehdotuksen, jota voidaan tarvittaessa säätää käsin. Lopuksi sillä voidaan tulostaa ajojärjestyslistoja, kuormakirjoja, ajo-ohjeita sekä erilaisia raportteja niin kuljettajaa kuin johtamista varten. ArcLogisticsin mukana on Suojasen mukaan saatavissa myös ammattimaisen henkilö- ja tavarakuljetuksen tarpeisiin suunniteltu navigaattori, johon optimoidut reitit voidaan lähettää ArcLogisticsista. Ajoneuvotietokoneeseen asennettavalla navigaattorilla päivän reitti voidaan jopa optimoida lennosta uudestaan, jos matkan varrella tulee yllätyksiä tai ajoneuvolle välitetään uusia tilauksia kesken päivän. Myös tilaukset voidaan lähettää suoraan ajoneuvotietokoneeseen. Teksti: Jorma T. Mattila 13

14 2010 EXTRA Turun Seudun Jätehuollossa ei enää toimiteta jäteautoille ajolistoja paperitulosteina, vaan listat siirtyvät Anneli Sukari- Laivorannan mukaan langattomasti autojen ajoneuvotietokoneen karttasovellukseen. JHL-järjestelmässä jäteauton kuljettaja kuittaa tyhjennetyt kohteet, syöttää niihin liittyviä lisätietoja ja saa ajo-opastusta yhden ja saman näyttöruutunäkymän kautta. ESRI Finland & Tiehallinto / Digiroad 2009 Paikkatietoa jätehuollon toiminnanohjaukseen Jätehuollon toiminnanohjausjärjestelmiä toimittava Tietomitta Oy on integroinut ESRIn paikkatietoratkaisun järjestelmäänsä. Paikkatieto auttaa kuntia, kuntayhtymiä ja jätteenkuljetusyrityksiä tehostamaan toimintansa suunnittelua. Jäteautoissa paikkatietosovellus opastaa kuljettajat ajoneuvotietokoneen ruudulla tyhjennyspisteestä toiseen. Tietomitan toiminnanohjausjärjestelmä JHL on ollut markkinoilla jo 22 vuotta, ja sen käyttäjiin kuuluu lähes 200 kuntaa, kuntayhtymää ja jätteenkuljetusurakoitsijaa. JHL-järjestelmän avulla asiakasorganisaatiot hoitavat jätehuollon prosesseja asiakashallinnasta, tilaustenkäsittelystä, logistiikasta ja asiakaspalautteesta laskutukseen, reskontraan ja tilastointiin asti. Paikkatietokomponentin lisääminen toiminnanohjausjärjestelmään tuo Tietomitan toimitusjohtajan Timo Sivulan mukaan asiakkaille havainnollisia apuvälineitä niin toimistolle kuin ajoneuvoihinkin. Karttapohjaisuus on vienyt meidän omat sovelluksemme aivan uudelle tasolle. Asiakkaiden työnteko tehostuu, kun asiat nähdään kartalla, ja asioita voidaan suunnitella ja optimoida karttapohjalla. Se myös mahdollistaa sovellustemme jatkokehityksen aivan uudella tavalla, hän toteaa. AJO-OPASTUSTA KULJETTAJILLE JHL:n ajoneuvosovellukseen Tietomitta on tehnyt ESRI-pohjaisen ajo-opastusjärjestelmän, joka näyttää kaikki reitin kohteet kartalla. Ratkaisuun integroitu GPS-paikannus näyttää kartalla myös ajoneuvon sijainnin, joten kuljettajan on helppo löytää seuraavaan kohteeseen. Kartta on niin tarkka, että se näyttää, missä on rakennus ja missä ovat jäteastiat, Tietomitan järjestelmäasiantuntija Tuomas Tokola sanoo. Samassa näyttöruutunäkymässä kuljettaja kuittaa tyhjennyspaikat hoidetuiksi sekä kirjaa JHL:ään poikkeamat, kuten jäteastian ulkopuolella olleet ylimääräiset jätteet. Kaikki kuittaukset ja kirjaukset näkyvät tosiaikaisesti toimistopään JHL-sovelluksessa, josta tiedot ovat suoraan käytettävissä muun muassa laskutukseen. SUUNNITTELU KARTTAPOHJALLE Viime vuoden puolella Tietomitta on saanut valmiiksi paikkatietoratkaisun integroinnin myös JHL-järjestelmän toimistopuolen sovellukseen, jossa paikkatieto tarjoaa aivan uudenlaisia välineitä jätehuollon suunnitteluun ja kehittämiseen. Tapahtumien volyymi on jätehuollossa erittäin suuri. Esimerkiksi suurella kuntayhtymällä voi olla parin kymmenen eri kunnan alueella jopa yli sata tuhatta jätehuollon asiakasta, joiden jäteastioita tyhjennetään säännöllisesti. Monimutkaiseksi jätehuollon logistiikan tekee se, että jätteitä on monta eri lajia, jäteastioita on erilaisia, eri astioiden ja eri asiakkaiden tyhjennysvälit vaihte- 14

15 EXTRA 2010 levat ja eri astioita tyhjentävät ehkä eri urakoitsijat erilaisella kalustolla. Urakointialueiden ja ajoreittien optimaalinen suunnittelu on monen muuttujan vuoksi haastavaa, mutta paikkatietoratkaisun avulla työtä voidaan helpottaa olennaisesti. Nyt asiakkaamme pystyvät oikeasti laskemaan kustannustehokkaimmat reitit. Tyhjennyspisteet laitetaan kartalle, ja paikkatietoratkaisu laskee, miten reitit kannattaa ajaa, Tietomitan kehityspäällikkö Sakari Oikarinen toteaa. Jos jo muodostetuille reiteille tulee myöhemmin uusia asiakkaita, kartan avulla heidät on helppo sijoittaa nopeasti sopivimmalle reitille. Pelkkien osoitteiden perusteella asiakkaiden sijaintia on muutenkin vaikea hahmottaa. Asiakaspalveluhenkilön täytyy tunnistaa, missä asiakkaat ovat, ja kartalla se on kaikkein helpointa tehdä, Sivula korostaa. Paikkatietoratkaisun avulla kunnat ja kuntayhtymät pystyvät myös suunnittelemaan havainnollisella karttapohjalla, mihin esimerkiksi jätteiden aluekeräyspisteet kannattaa sijoittaa, jotta ne olisivat mahdollisimman hyvin kuntalaisten saavutettavissa. Jos kuntayhtymään liittyy uusia kuntia, uudet kiinteistömassat saadaan nopeasti kartalle, ja niille voidaan lähteä muodostamaan ajoreittejä. Siinä paikkatieto ja kartta nousevat vahvasti esille, Sivula lisää. ESRISSÄ PARHAAT MAHDOLLISUUDET Tietomitta tutki markkinoiden tarjonnan tarkkaan ennen kuin valitsi ESRIn toiminnanohjausjärjestelmänsä paikkatietomoduuliksi. Yritys teki eri paikkatietotuotteiden päälle myös demo-ratkaisuja valinnan yhteydessä. ESRIn ratkaisut antoivat markkinoilla olevista tuotteista parhaat mahdollisuudet kehittää monipuolisesti omaa järjestelmäämme. Ne olivat myös niin valmiita ratkaisuja, että saimme ne integroitua omaan järjestelmäämme Timo Sivulan (vas.), Tuomas Tokolan ja Sakari Oikarisen mukaan paikkatieto on vienyt Tietomitan JHL-järjestelmän kokonaan uudelle tasolle ja mahdollistaa myös sen jatkokehityksen aivan uudella tavalla. aika nopeasti, Sivula perustelee ESRIn valintaa. Jos asiakkaalla on ajoneuvotietokoneissa jo jokin muu kuin ESRIn karttasovellus, se ei haittaa. Paikkatietoa voidaan silti ylläpitää Tietomitan ratkaisun toimistosovelluksessa, ja rajapintojen kautta paikkatiedot ovat käytettävissä missä tahansa ajoneuvosovelluksessa. Jatkossa Tietomitta aikoo hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämisessä myös ESRIn tarjoamia mahdollisuuksia rakentaa web-sovelluksia. Esimerkiksi kuntayhtymät voisivat Sivulan mukaan tarjota sidosryhmilleen, kuten isännöitsijöille tai jätehuoltoa valvoville kuntien ympäristösihteereille, pääsyn paikkatietoihin webin kautta. Vastaavasti omakotitalon omistaja voisi katsoa kuntayhtymän web-sivujen ESRI-pohjaiselta kartalta, missä on lähin aluekeräyspiste tai mihin voi palauttaa ongelmajätteeksi luokiteltavia paristoja, hän sanoo. Jätehuollosta kertyneen kokemuksen ja osaamisen nojalla Tietomitta tarjoaa asiakkailleen myös konsultointipalveluja, jotka kattavat nyt myös paikkatiedon hyödyntämisen. Teksti: Jorma T. Mattila Kuvat: Matti Matikainen KÄYTTÄJÄT TYYTYVÄISIÄ Turun Seudun Jätehuolto Oy:ssä (TSJ) JHL-toiminnanohjausjärjestelmän paikkatietotoiminnot helpottavat asiakaspalvelua, suunnittelua ja urakoitsijoiden valvontaa sekä vähentävät reitinoptimoinnin kautta myös kustannuksia. TSJ on 14 kunnan omistama jätehuoltoyritys, jonka toimialueella asuu asukasta. Se käyttää toiminnanohjauksessaan Tietomitan JHL-järjestelmää ja edellyttää myös jätehuoltourakoitsijoiden käyttävän sitä kuntaurakoissaan. Nyt meillä on yksi ainut järjestelmä, jota me ylläpidämme ja johon me teemme muutokset. Urakoitsijoilla on samat tiedot käytettävissä, eikä enää tarvitse tehdä kaksinkertaista työtä, kuten ennen, TSJ:n asiakaspalvelun järjestelmävastaava Anneli Sukari-Laivoranta toteaa. Suomen suurimpiin jäteurakoitsijoihin kuuluva SITA hoitaa miljoonan suomalaisen jätehuollon. TSJ:n alueella se hoitaa jätekuljetukset Raisiossa, Mynämäellä ja Nousiaisissa sekä tietyiltä osin Naantalissa ja Maskussa. Kuljetuspäällikkö Osmo Lempisen mukaan JHL:n paikkatietoratkaisu helpottaa SITAn työtä esimerkiksi reittien suunnittelussa ja uusien asiakkaiden sijoittamisessa reiteille. Työvaiheet ovat samat kuin ennenkin, mutta ne tapahtuvat nopeammin. Suunnittelu on helpompaa, kun kartalta näkee heti, missä pisteet ja reitit ovat, hän sanoo. 15

16 Reitti ratkaisee! Kuljetusketjun optimoinnilla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. ESRI on maailman johtava paikkatietojärjestelmien toimittaja, jonka tarjontaan kuuluvat myös tehokkaat työkalut logistiikan suunnitteluun. Oman kuljetusketjun tehostamisen saa ESRI Finlandilta tarvittaessa avaimet käteen -toimituksena, joka sisältää mm. seuraavia palveluja: Asiakaskunnan sijainnin analysointi, mm. yli- ja alipalveltujen alueiden määrittely Reittien optimointi Ajokaluston määrän ja laadun optimointi Varastojen sijaintien analysointi Jakelualueiden/toiminnallisten alueiden optimointi ESRI Finland Oy Sinikalliontie 3 B, Espoo Puh

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

Paikkatiedolla tehoa toiminnanohjaukseen

Paikkatiedolla tehoa toiminnanohjaukseen 1/09 AsiakaSlehti Paikkatiedolla tehoa toiminnanohjaukseen SISÄLTÖ 7 10 14 15 17 18 20 21 22 23 26 Uutisia Laserkeilausaineistot tehostavat GTK:n työtä Analyysipalvelusta hitti Paikkatietoanalyysi vastaa

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista Asiakaslehti CityEngine apuna kaavoituksessa 12 Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGISillä tehty karttoja Marsista 31 Kuljetussuunnitteluun

Lisätiedot

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta Asiakaslehti ArcGISin käyttö kunnissa laajenee 10 Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Datajournalismi kaipaa paikkatietoanalyysejä

Lisätiedot

2/06. Management by paikkatieto

2/06. Management by paikkatieto 2/06 Management by paikkatieto S I SÄLTÖ 10 14 17 18 20 22 24 27 28 30 Karttatuotanto uusiksi ArcGIS 9.2 uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia paikkatiedon hyödyntämiseen ArcLogistics Route ratkaisu reititykseen

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon 2/09 AsiakaSlehti Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon SISÄLTÖ 7 12 14 18 19 20 22 24 27 GTK etsii ratkaisuja digitoinnin ergonomiaan Ylläpito- ja tukipalvelu varmistaa investoinnin hyödyt Paikkatieto

Lisätiedot

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 S I SÄLTÖ 14 15 ArcGIS Explorer Näyttävät ja monipuoliset paikkatietotoiminnot verkkoympäristöön Leican ratkaisut vaativaan kuvankäsittelyyn 4 Paikkatiedolla on keskeinen

Lisätiedot

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Asiakaslehti SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Sivu 9 paikkatiedostaan Sivu 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGIS 10 - enemmän kuin paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA

SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA MTT: SUOMALAISTA MAATALOUTTA KEHITETÄÄN HUIPPUTASON ANALYTIIKALLA ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14. Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN)

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14. Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN) VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14 Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN) Julkinen tiivistelmäraportti, Versio 1.1 2.3.2004 JALAN Jakelun logistiikkaketjun langaton

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja GREEN IT Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja 30_Case Tamro Keskittämällä virettä liiketoimintaan

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Location-intelligence Ymmärrä BI-ratkaisuasi myös visuaalisesti Sosiaalinen media Filteroi tietotulvasta sinulle tärkeä tieto

Lisätiedot

Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan

Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan On the move Amadeus Finlandin asiakaslehti SYYSKUU 2012 Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan TeliaSonera kannustaa yrityksiä pohtimaan matkahankintansa ohjaamista sivu 7 + Aalto-yliopiston soljuvat

Lisätiedot