Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 268 141 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-13:25 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 269 pitäminen 142 Kokouksen työjärjestys Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 271 tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet 144 TVA -palkkojen tarkistaminen Pukuraha Sopimus tietokoneiden ja tulostimien hankinnasta KT -yhteyshenkilö Terapiapalveluiden johtajan vaali Hyvinvointipalvelujohtajan virka Ultraäänilaitteen hankinta Omaishoidontuen kriteerit ja hoitopalkkiot vuonna Sopimus kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan ja 289 palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 292

2 PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. poistui klo Leppänen Pekka Reisjärven kj. Kiiskilä Johanna esittelijä Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä POISSA Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja asiantuntija :t ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Seija Koirikivi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kirsi Muhonen Raija Aulis PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Selänteen toimistossa Seija Koirikivi

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 140 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 141 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Aulis Kärsämäeltä ja Kirsi Muhonen Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 142 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Asialistan asia nro 7 siirretään seuraavaan kokoukseen. Asiaan nro 5 lisätään sosiaalityöntekijöiltä saapunut kirje. Klo 11 Attendon edustajat esittelevät Kuntaturva -palveluja. Aikaa tähän on varattu yksi tunti. Muuten esityslista on kokouksen työjärjestys.

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet 128/ /2013 KYHALL 143 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla kuntayhtymässä on oltava yhtenäinen palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on oltava henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien vahvistamista. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n alueasiamies Sampo Kilpeläisen kanssa on pidetty TS:n osalta neuvottelu Neuvottelussa on todettu, että Selänteen suorittama palkan kokonaisarviointijärjestelmä ei ole riittävä, vaan on noudatettava TS:n määräyksiä. Ympäristöjohtaja on yhdessä viranhaltijoiden kanssa laatinut työnkuvaukset tehtäväkohtaisten palkan arviointijärjestelmän pohjaksi. TS:n tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämisen työryhmään ovat kuuluneet ympäristöjohtaja Jorma Turunen, rakennustarkastaja Teuvo Hylkilä, ympäristötarkastaja Sanna Räty, ympäristötarkastaja Karita Halmetoja, kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen. Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Tehtäväkohtaisen palkan määrittämisessä on otettava huomioon seuraavat vaativuustekijät: - tehtäviin kuuluva päätösvalta, - töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus, - asema organisaatiossa, - tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen, - työnantajan edellyttämä koulutus, - työnantajan edellyttämä kokemus ja - tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot ja työolosuhteet. Työntekijän varsinainen palkka ei alene tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleen määrittämisen seurauksena. Työntekijän tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä, ammattialalisä ja erillislisä voivat nousta, laskea tai pysyä ennallaan tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleen määrittämisen seurauksena. Henkilökohtainen lisä on tehtäväkohtaisen palkan ohella TS:n palkkausjärjestelmän toinen keskeinen osa. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteena on työssä suoriutuminen. Henkilökohtaista lisää maksetaan toistaiseksi tai määräajan. Henkilökohtaisen lisän henkilökohtaista suoriutumista kuvaavat seuraavat tekijät: - työtulokset

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus ammattitaito - työkokemus - koulutettavuus - monitaitoisuus - oma-aloitteisuus, - vastuuntunto, - yhteistyökyky, - tehokkuus ja - luovuus. Henkilökohtainen lisä voi olla suuruudeltaan enintään 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna (TS luku II 12 3 mom). Työryhmä on hyväksynyt oheismateriaalina nrot 1-3 olevat tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän, henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet ja henkilököhtaisen arvioinnin lomakkeen. Työryhmä on sopinut, että ensimmäisen kerran henkilökohtaista lisää maksetaan henkilökohtaisen arvioinnin perusteella alkaen. Rekrytointityöryhmän palaverissa on sovittu, että Teknisen sopimuksen ympäristötarkastajien ja rakennusmestareiden tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan /kk ja alle kolmen vuoden kokemuksen omaavalle ympäristötarkastajalle /kk alkaen. TS:n työryhmä on hyväksynyt palaverissaan sovitun palkkaratkaisun. Ppky Selänteessä tämän neuvotellun palkkaratkaisun kustannusvaikutus on noin /vuosi. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta ja käyttää työnantajan harkintavaltaa mm. palkkauksen arviointijärjestelmien osalta (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä oheismateriaalina nro 1 olevan TS:n tehtävien vaativuuden arvioinnin, 2) hyväksyä oheismateriaalina nro 2 olevan henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet, 3) hyväksyä oheismateriaalina nro 3 henkilökohtaisen arvoinnin lomakkeen, 4) vahvistaa ympäristötarkastajien ja rakennustarkastajien ja ympäristö- ja rakennustarkastajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien /kk ja alle kolmen vuoden kokemuksen omaavalle ympäristötarkastajalle /kk ja 5) hyväksyä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella henkilökohtaisen lisän maksuun ensimmäisen kerran lukien.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaalit siirretään pöytäkirjan liitemateriaaliksi. Liitteet 1 TS:n henkilökohtaisen lisän arviointilomake / TS:n henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet / TS:n tehtäväkohtaisen palkan arviointijärjestelmä /

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus TVA -palkkojen tarkistaminen 140/ /2013 KYHALL 144 Selänteen rekrytointityöryhmä on kokoontunut tarkastelemaan vaikeasti rekrytoitavien työntekijöiden palkkoja. Työryhmällä on ollut käytössään vertailutietoa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen palkkatasosta vastaavilla viranhaltijoilla. Psykologin, sosiaalityöntekijän, erityislastentarhanopettajan, puheterapeutin ja lääkärin virkoihin on vaikea saada työntekijöitä. Vakanssit ovat olleet usein auki, mutta hakijoita on vähän tai ei lainkaan. Esitettävillä palkantarkistuksilla haetaan säästöjä palveluiden ostoista ja pyritään turvaamaan palvelut ja kehittämään niitä Selänteen alueella pitkällä aikavälillä. Oheismateriaalina nro 4 työryhmän muistio. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesta työnantajan harkintavallasta, mm. palkkauksen arviointijärjestelmästä (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) yhdistää psykologien tva:n mukaiset ryhmät, mielenterveystyössä, perheneuvolassa ja työterveyshuollossa, 2) hyväksyä perheneuvolan ja mielenterveyspalvelujen psykologin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen 3) hyväksyä terapiapalveluiden johtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk lukien, 4) hyväksyä puheterapeutin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 5) hyväksyä johtavan lääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 6) hyväksyä erikoislääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 7) terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 8) hyväksyä muiden lääkäreiden (terveyskeskus) tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk, 9) hyväksyä viidennen vuosikurssin lääketieteen opiskelijan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen ja

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus ) hyväksyä neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Kokouksessa luettiin sosiaalityöntekijöiltä saapunut kirje, lähetetään rekrytointityöryhmälle valmisteltavaksi.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Pukuraha 142/ /2013 KYHALL 145 JärviSelänne JHL ry on esittänyt paikallisneuvottelupyynnön koskien maksettua pukurahakorvausta Haapajärven kaupungin työntekijöille. Pukurahan maksamisesta on käyty neuvotteluja ja Neuvottelut ovat päättynet erimielisenä. JHL ja KT eivät ole neuvotelleet asiasta, koska kyseessä ei ole sellainen riita, joka käsiteltäisiin työtuomioistuimessa, vaan se on yleisiin tuomioistuimiin kuuluva asia. Asia on siirtynyt JHL ry:ssä lakimies, VT Anu Salmelalle hoidettavaksi. JHL ry:sta on tiedusteltu Selänteen halukkuutta sovintoon ennen kuin asia laitetaan vireille tuomioistuimeen. Henkilökunta on siirtynyt alusta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelukseen ja henkilöstösiirtosopimuksessa on sovittu, että työntekijät siirtyvät Selänteen palvelukseen kaikkine palkanosineen. Pukuraha on ollut vuonna euroa. JHL ry katsoo, että kyseinen pukuraha on vakiintunut työsuhteen ehdoksi, eikä työnantajalla ole ollut yksipuolista oikeuttaa muuttaa sitä. Pukuraha on poistunut KVTES:sta vuonna 1994, mutta Haapajärven kaupunki on jatkanut edelleen sen maksamista. Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja on hakenut sovintoa lakimies Salmelan kanssa sähköpostiviestein. Sovintoehdotukseen on päästy ja työntekijät ovat sen omalta osaltaan hyväksyneet. Sovintoesitys: Pukuraha maksetaan työvaatteista kuittia vastaan vuoden 2014 loppuun mennessä ajalta seuraavalla summalla: - Korkeakoski Maritta Paavola Minna Parkkila Heli Pellinen Aira Pyöriä Kaija 85 - Sornikoski Päivi Vihantola Marjo alkaen ns. pukurahan sijasta maksetaan työntekijälle kerran vuodessa joulukuun palkan maksupäivänä kertapalkkiona 85 perustuen työssäoloon. Sopimus pukurahasta tehdään jokaisen työntekijän kanssa erikseen, josta

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus sopimusluonnos on oheismateriaalina nro 5. Oheismateriaalina nrot 6 ja 7 muistiot ja (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää 1) maksaa esitetyille työntekijöille pukurahaa yllä esitetyillä summilla ostetuista työvaatteista vuoden 2014 loppuun mennessä kuittia vastaan ja 2) maksaa alkaen kertapalkkiona 85 euroa joulukuun palkan maksupäivänä perustuen työssäoloon päiväkodissa ko. henkilöiden kohdalla. Päätös: Hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Sopimus tietokoneiden ja tulostimien hankinnasta 139/ /2013 KYHALL 146 Ppky Selänteen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tekemä sopimus on päättynyt Kuntaliiton omistama KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut tietokoneiden ja tulostimien hankinnan valtakunnallisesti. Selänteen IT-palvelujen työntekijöiltä on pyydetty kannanottoa sopimuksen jatkamisesta. IT-henkilökunnalta saadun vastauksen perusteella he suosittelevat hankintamenettelyä KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. Jäsenkunnista Haapajärven kaupunki käyttää KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimusta tietokonehankinnoissaan. KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa voi tehdä sopimuksen tuotealueittain: Tuotealue 1: työasemat, kannettavat ja näytöt sekä niihin liittyvät palvelut Tuotealue 2: tulostimet ja niihin liittyvät palvelut Sopimuskausi päättyy KL-Kuntahankinnat Oy :n kilpailutuksesta on valitettu Markkinaoikeuteen, mutta väliaikainen sopimus on voimassa eteenpäin, toimittajana Businessforum Oy. Hinnoittelu ja tuotteet perustuvat kilpailutuksen voittaneeseen tarjoukseen. Väliaikainen sopimus on voimassa markkinaoikeuskäsittelyn ajan ja jatkuu asti, jos päätös pysyy. Oheismateriaalina nro 8 Sitoumus IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut, yhteishankintaan liittymisestä, KL-Kuntahankinnat Oy. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Keskustelu: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää tehdä tietokoneiden ja tulostimien (tuotealue 1 ja 2) hankinnasta sopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa valitusprosessin ajan ja jatkuu asti, jos päätös pysyy. Keskustelun kuluessa jäsen Jukka Tikanmäki esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja kilpailutuksen suorittaa Selänne. Jäsen Tyyne Tuikka ja puheenjohtaja Paavo Leskinen kannattivat uutta valmistelua ja sitä myötä Selänteen suorittamaa kilpailutusta. Jäsen Veikko Ekman oli pohjaehdotuksen kannalla, jäsen Paavo Ranua kannatti samoin pohjaehdotusta. Jäsen Teuvo Nyman kannatti Tikanmäen tekemää esitystä. Koska oli tullut pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja ilmoitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen asian käsittelyn siirtämisestä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista,

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Tikanmäen tekemää kannatettua ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: JAA 6 (kuusi) ääntä (Ekman, Aulis, Nevasaari, Ruha, Ranua, Ahola) ja EI 5 (viisi) ääntä (Leskinen, Nyman, Tikanmäki, Muhonen, Tuikka) Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. Jäsen Tikänmäki esitti edelleen, ettei pohjaehdotusta hyväksytä, jäsen Tuikka kannatti Tikanmäkeä. Puheenjohtaja ilmoitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja Tikanmäen tekemää, kannatettua ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, JAA 6 (kuusi) ääntä (Ekman, Aulis, Nevasaari, Ruha, Ranua, Ahola) ja EI 5 (viisi) ääntä (Leskinen, Nyman, Tikanmäki, Muhonen, Tuikka) Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajat Raija Aulis ja Kirsi Muhonen toimivat ääntenlaskijoina. Kokous keskeytettiin tämän jälkeen klo Attendon Kuntaturvan esittelyä varten.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus KT -yhteyshenkilö 127/ /2013 KYHALL 147 Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen (KT:n) palkka-asiamiehinä toimivien nimike muutetaan KT:ssa KT-yhteyshenkilöksi. Uusi nimike kuvaa paremmin palkka-asiamiesten laajaa tehtäväkuvaa. KT-yhteyshenkilöiden tehtävänä on toimia KT:n yhteistyökumppaneina kunnissa ja kuntayhtymissä. KT-yhteyshenkilöt koordinoivat henkilöstöasioista, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa. KT-yhteyshenkilön tehtävänä on myös välittää KT:n hänelle toimittamaa tietoa edelleen kunnan/kuntayhtymän johdolle ja henkilöstöasioista vastaaville. KT:n yhteyshenkilön on huolehdittava myös siitä, että KT:n sähköiset yleiskirjeet menevät kuntayhtymän johdolle tiedoksi, jos yleiskirjeitä ei ole tilattu suoraan kyseisten henkilöiden sähköposteihin. KT-yhteyshenkilöt ovat paikallisen työnantajan edustajia ja heillä on oltava keskeinen ja johtava rooli henkilöstöasioiden paikallisessa kehittämisessä ja hoitamisessa. KT-yhteyshenkilö toimii kuntayhtymän johtajan ohella ensisijaisena työnantajan edustajana mm. paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neuvotteluissa. KT-yhteyshenkilöt koordinoivat yhteydenottoja KT:hen. He selvittävät ensi vaiheessa paikalliset ongelmat ja ottavat tarpeen vaatiessa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että Ppky Selänteen KT-yhteyshenkilöksi nimetään talous- ja henkilöstöjohtaja. Hyväksyttin.

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Terapiapalveluiden johtajan vaali 145/ /2013 KYHALL 148 Ppky Selänteen terapiapalveluiden johtajan virka on julistettu haettavaksi (KYHALL 111/ ) klo mennessä. Määräaikaan mennessä terapiapalveluiden johtajan virkaa haki yksi hakija, psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläinen. Hakija täyttää viran kelpoisuusehdot. Psykososiaalisten palveluiden johtaja Riitta Mikkilä ja kuntayhtymän johtaja haastattelivat psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläisen Sekä hakemuksessa että haastattelussa hakija esitti palkkatoivomuksensa, joka oli peruspalkkana 4150 /kk. Rekrytointiryhmän kokouksessa päädyttiin esittämään kyhallitukselle psykologien ja terpaiapalveluiden johtajan palkkojen tarkistusta erittäin vaikean rekrytointitilanteen vuoksi. Haastattelussa Nurmesniemi-Kekäläisen kanssa neuvotellen päädyttiin esittämään kyhallitukselle palkkauksessa kompromissia: terapiapalveluiden johtajan tehtävänkohtainen palkka on 3900 /kk ja lisäksi maksetaan henkilökohtaisena ns. rekrytointilisänä 150 /kk. Viran Nurmesniemi-Kekäläinen ottaisi vastaan Ppky Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee palvelupäälliköt. Toimielin, joka valitsee viranhaltijan, määrää myös virkasuhteen alussa maksettavan tehtäväkohtaisen palkan työn vaativuuden arviointijärjestelmän perusteella. Hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus käyttää harkintavaltaa mm. henkilökohtaisten palkanosien myöntämisessä. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää valita psykososiaalisten palveluihin terapiapalveluiden johtajaksi alkaen psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläisen ja vahvistaa hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen 3900 /kk ja lisäksi maksettavaksi 150 /kk henkilökohtaista lisää. Virkavaali vahvistetaan kuuden (6) kuukauden koeajan jälkeen ja valitun esitettyä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Hyvinvointipalvelujohtajan virka 143/ /2013 KYHALL 149 Ppky Selänteen lasten ja perheiden palvelujohtaja Heleena Talala on jättänyt eroilmoituksen virastaan jäädessään eäkkeelle lukien. Virkasuhde päättyy Kuntayhtymän organsiaaatiota on tarkoitus arvioida ja kehittää edelleen vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lainsäädännön, rakenteiden ja toimintojen muuttuvaa kenttää. Organisaation arviointityötä ollaan aloittamassa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana ja samalla tullaan työstämään palvelutasosuunnitelmaa sekä päivittämään strategiaa seuraavalle viisivuotiskaudelle. Organisaation kokonaisvaltaisen kehittämistyön näkökulmasta on päädytty esittämään jo tässä vaiheessa yhdistämään lasten ja perheiden sekä psykosisaalisten palveluiden palvelujohtajien tehtävät. Näin ollen tulemme hakemaan yhtä johtavaa viranhaltijaa hyvinointipalvelujohtajan nimikkeellä. Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkojen nimikkeistä ja kelpoisuusehdoista. Hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee palvelujohtajat. Toimielin, joka valitsee viranhaltijan, julistaa viran haettavaksi ja määrää myös virkasuhteen alussa maksettavan tehtäväkohtaisen palkan työn vaativuuden arviointijärjestelmään perustuen. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) myöntää eron palvelujohtaja Heleena Talalalle , 2) muuttaa lasten ja perheiden palvelujohtaja -nimikkeen hyvinvointipalvelujohtajaksi ja perustaa ko. viran, 3) hyväksyä hyvinvointipalvelujohtajan viran kelpoisuusehdoiksi tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja 4) julkaista oheismateriaalina nro 9 oleva hakuilmoitus. Hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Ultraäänilaitteen hankinta 144/ /2013 KYHALL 150 Kuntayhtymän vuoden 2013 vuosisopimuksen ja talousarvion mukaisesti Haapajärven terveyskeskukseen hankitaan ultraäänilaite. Uudella laitteella on mm. mahdollisuus tutkia verisuonten tai napanuoran virtauksia ja siinä on erillinen anturi sydämen ultraääntä varten. Laiteinvestointiin on varattu :n määräraha. Kuntayhtymän hallintosäännön 10 :n mukaan kuntayhtymän johtaja voi päättää tavaroiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintamenettelyssä on käytetty avointa menettelyä. Määräajan kuluessa klo mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat: GE Healthcare Finland Oy Philips Oy Tosfin Oy Primamedical Oy LifeMed Oy Abcell Corporation Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajaan liittyvät vaatimukset. Valintaperusteena hankintailmoituksen mukaan ovat: Hinta (painoarvo 40%, pisteytys 0-40 pistettä) Käyttöominaisuudet (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Tekniset ominaisuudet (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Koulutus, ylläpito ja tekninen tuki (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Laitteiden hinnat/hintapisteytykset olivat seuraavat: laite: hinta: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A ,3 Abcell Oy Abogee 3800 Touch ,0 GE Healthcare GE Logiq S ,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven ,8 Philips Oy Philips HD ,7 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,8 Käyttöominaisuuksien arvioinnin perusteina oli helppo ja sujuva käyttö, ergonominen potilastyö tutkimuksissa sekä käyttöliittymän helppokäyttöisyys ja ergonomisuus kliinisessä työssä asiantuntijoiden

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus arvioimana. (Liitteenä radiologian erikoislääkäri Tapani Tikkakosken arviointilausunto.) Laitteen koko ja liikuteltavuus huomioitiin ergonomisina perusteina. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että osatajalle varataan oikeus valita korkeintaan kolme tarjousta lopulliseen käisttelyyn. Mikäli koekäytettäväksi valikoituu laite, jota vastaavin ominaisuuksin on koekäytetty aikaisemman Selänteen uä-tutkimuslaitteen kilpailutuksen yhteydessä (hankintailmoitus ), koekäyttöä ei suoriteta uudelleen. Kuitenkin päädyttiin koekäyttämään kaikkia saatavissa olevia laitteita. Abcell Oy ei pystynyt toimittamaan koekäyttöön tarjoamaansa Abogee 3800 Touch -laitetta. Pisteytykset olivat seuraavat: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 15,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 10,0 GE Healthcare GE Logiq S7 15,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 15,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0 Teknisten ominaisuuksien arvioinnissa kriteereinä olivat tekninen kuvanlaatu ja kuvanlaatu kliinisessä työssä asiantuntijoiden arvioimana (liitteenä radiologian erikoislääkäri Tapani Tikkakosken arviointilausunto) sekä kardiologisen anturin käyttömahdollisuus. Pisteytys: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 15,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 5,0 GE Healthcare GE Logiq S7 15,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 15,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0 Koulutuksen, ylläpidon ja teknisen tuen osalta arvioitiin käyttö- ja huoltokoulutusta sekä huoltoa ja teknisen tuen laatua, vasteaikaa ja saatavuutta. Arviointikriteereinä käytettiin myös referenssejä terveyskeskuskäytöstä sekä takuun kestoa ja kattavuutta. Pisteytys: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 20,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 0 GE Healthcare GE Logiq S7 20,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 20,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0

21 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Vertailun yhteispisteet olivat seuraavat: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 62,3 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 55,0 GE Healthcare GE Logiq S7 71,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 70,8 Philips Oy Philips HD 15 78,7 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,8 Vertailun perusteella kokonaistaloudellisin tarjous on suurimman pistemäärän saanut Philips Oy:n tarjoama laite Philips HD 15. Laitteen hinta on Liitteenä tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko, vertailuyhteenveto ja radiologian erikoislääkärin arviointilausunto. (Asian valmisteluun ovat osallistuneet hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi ja Selänteen röntgenhoitajat) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hankkia Haapajärven terveyskeskukseen tarjousvertailuun perusteella kokonaistaloudellisimman, Philips Oy:n tarjoaman ultraäänilaitteen. Hankinnasta tehdään erillinen hankintasopimus. Laitteen hankintakustannukset ohjataan varatuista investointimenoista. Päätös: Hyväksyttiin. Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Liitteet 4 Ultraäänilaite, asiakirjat

22 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Omaishoidontuen kriteerit ja hoitopalkkiot vuonna / /2013 KYHALL 151 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaisen kotona tapahtuvan hoidon tukemiseksi annettavaa hoitopalkkiota. Hoito- ja vanhustyön palvelulinjalla omaishoidontuen saamisen kriteerit ja palkkiot vuodelle 2013 on vahvistettu yhtymähallituksen kokouksessa Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määristä ja alemmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidontuesta annetun lain 5 :ssä (937/2005). Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että omaishoihon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta lukien. Vuoden 2014 palkkakertoimeksi vahvistettiin 1.350, joten vuoteen 2013 verrattuna palkkakerroin nousee 1,7 %. Omaishoidontuen saamisen kriteerit esitetään vahvistettavaksi liitteen mukaisesti. Palkkioiden määrät esitetään myöhemmin STM:stä saatavien tarkempien tietojen jälkeen asiakasmaksujen vahvistamisen yhteydessä. (Valmistelija: Salli Kumpulainen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa Ppky Selänteen omaishoidotuen saamisen kriteerit liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Liitteet 5 Omaishoidontuen kriteerit v 2014

23 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Sopimus kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen 126/ /2013 KYHALL 152 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on valmisteltu kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista. Kotihoito on niin valtakunnassa kuin Ppky Selänteessäkin ikäihmisten palvelujen painopistealue ja palvelualue laajenee jatkuvasti sekä asiakaskunnan että henkilöstön lisääntymisen johdosta. Kasvavan palvelualueen hallitsemiseksi toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen on käynyt välttämättömäksi. Ohjelma siihen liittyvine laitteineen auttaa hallitsemaan kotihoidon resursseja ja palveluprosesseja siten, että henkilöstöresurssit ja asiakkaiden tarpeet kohtaavat optimaalisella tasolla ja että henkilöstöllä siten jäisi enemmän aikaa asiakastyöhön. Elokuussa 2013 on ilmestynyt uusi valtakunnallinen ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM:n julkaisuja 11/2013). Ko. suosituksen mukaan ikäihmisten palveluissa on entistä enemmän siirrettävä painopistettä vanhusten kotona tapahtuviin palveluihin ja kotihoidossa asiakkaan luona tapahtuvan välittömän palvelun osuutta on suosituksen mukaan lisättävä. Ko. suosituksessa on ensimmäistä kertaa laadittu myös suositukset kotihoidon henkilöstömäärälle. Henkilöstön määrä on riippuvainen asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista tuntimääristä ja henkilöstön välittömän hoidon tunneista ja tämän yhtälön hallitseminen Selänteen kokoisessa yksikössä on vaikeaa ilman toimivaa toiminnanohjausjärjestelmää. Myös laatusuositus suosittelee toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista resurssien hallinnan mahdollistamiseksi. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on pyytänyt Tiera OY:n kautta tarjousta kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä kokonaispakettina kaikkine laitteineen, ohjelmistoineen ja rajapintoineen. Tiera on kuntien ja kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto, joka yhtenäistää ja kehittää kuntien prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintatapoja. Palvelujen kehittämistä ja ohjelmistojen käyttöönottoa tukevat monipuoliset asiantuntijapalvelut. Tiera on 100%:sti kuntien omistama ja se mahdollistaa omistajien suorahankinnan Tieralta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Tieran jäsen samoin kuin kaikki Ppky Selänteen jäsenkunnat. Tarjous esitetään liitteellä nro 6. Ehdotus: Kuntayhtymänjohtaja: yhtymähallitus päättää hyväksyä Tiera Oy:n tarjouksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä ja hankkia

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45 PÖYTÄKIRJA 2/2015 14 Tarkastuslautakunta 2013-2016 16.04.2015 AIKA 16.04.2015 klo 10:00-13:45 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kokoushuone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 8/2012 89 Tarkastuslautakunta 11.10.2012 AIKA 11.10.2012 klo 09:00-14:30 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-13:35 PÖYTÄKIRJA 7/2012 76 Tarkastuslautakunta 16.08.2012 AIKA 16.08.2012 klo 09:00-13:35 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Pöytäkirja 6/2013. Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Pöytäkirja 6/2013. Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl 97 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 17.12.2013 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Läsnä: Jäsen Läsnä (x)henkilökohtainen varajäsen Läsnä (x) Puheenjohtaja Elina Kivikallio

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot