Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 268 141 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-13:25 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 269 pitäminen 142 Kokouksen työjärjestys Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 271 tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet 144 TVA -palkkojen tarkistaminen Pukuraha Sopimus tietokoneiden ja tulostimien hankinnasta KT -yhteyshenkilö Terapiapalveluiden johtajan vaali Hyvinvointipalvelujohtajan virka Ultraäänilaitteen hankinta Omaishoidontuen kriteerit ja hoitopalkkiot vuonna Sopimus kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan ja 289 palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 292

2 PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. poistui klo Leppänen Pekka Reisjärven kj. Kiiskilä Johanna esittelijä Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä POISSA Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja asiantuntija :t ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Seija Koirikivi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kirsi Muhonen Raija Aulis PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Selänteen toimistossa Seija Koirikivi

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 140 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 141 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Aulis Kärsämäeltä ja Kirsi Muhonen Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 142 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Asialistan asia nro 7 siirretään seuraavaan kokoukseen. Asiaan nro 5 lisätään sosiaalityöntekijöiltä saapunut kirje. Klo 11 Attendon edustajat esittelevät Kuntaturva -palveluja. Aikaa tähän on varattu yksi tunti. Muuten esityslista on kokouksen työjärjestys.

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet 128/ /2013 KYHALL 143 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla kuntayhtymässä on oltava yhtenäinen palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on oltava henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien vahvistamista. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n alueasiamies Sampo Kilpeläisen kanssa on pidetty TS:n osalta neuvottelu Neuvottelussa on todettu, että Selänteen suorittama palkan kokonaisarviointijärjestelmä ei ole riittävä, vaan on noudatettava TS:n määräyksiä. Ympäristöjohtaja on yhdessä viranhaltijoiden kanssa laatinut työnkuvaukset tehtäväkohtaisten palkan arviointijärjestelmän pohjaksi. TS:n tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämisen työryhmään ovat kuuluneet ympäristöjohtaja Jorma Turunen, rakennustarkastaja Teuvo Hylkilä, ympäristötarkastaja Sanna Räty, ympäristötarkastaja Karita Halmetoja, kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen. Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Tehtäväkohtaisen palkan määrittämisessä on otettava huomioon seuraavat vaativuustekijät: - tehtäviin kuuluva päätösvalta, - töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus, - asema organisaatiossa, - tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen, - työnantajan edellyttämä koulutus, - työnantajan edellyttämä kokemus ja - tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot ja työolosuhteet. Työntekijän varsinainen palkka ei alene tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleen määrittämisen seurauksena. Työntekijän tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä, ammattialalisä ja erillislisä voivat nousta, laskea tai pysyä ennallaan tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleen määrittämisen seurauksena. Henkilökohtainen lisä on tehtäväkohtaisen palkan ohella TS:n palkkausjärjestelmän toinen keskeinen osa. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteena on työssä suoriutuminen. Henkilökohtaista lisää maksetaan toistaiseksi tai määräajan. Henkilökohtaisen lisän henkilökohtaista suoriutumista kuvaavat seuraavat tekijät: - työtulokset

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus ammattitaito - työkokemus - koulutettavuus - monitaitoisuus - oma-aloitteisuus, - vastuuntunto, - yhteistyökyky, - tehokkuus ja - luovuus. Henkilökohtainen lisä voi olla suuruudeltaan enintään 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna (TS luku II 12 3 mom). Työryhmä on hyväksynyt oheismateriaalina nrot 1-3 olevat tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän, henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet ja henkilököhtaisen arvioinnin lomakkeen. Työryhmä on sopinut, että ensimmäisen kerran henkilökohtaista lisää maksetaan henkilökohtaisen arvioinnin perusteella alkaen. Rekrytointityöryhmän palaverissa on sovittu, että Teknisen sopimuksen ympäristötarkastajien ja rakennusmestareiden tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan /kk ja alle kolmen vuoden kokemuksen omaavalle ympäristötarkastajalle /kk alkaen. TS:n työryhmä on hyväksynyt palaverissaan sovitun palkkaratkaisun. Ppky Selänteessä tämän neuvotellun palkkaratkaisun kustannusvaikutus on noin /vuosi. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta ja käyttää työnantajan harkintavaltaa mm. palkkauksen arviointijärjestelmien osalta (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä oheismateriaalina nro 1 olevan TS:n tehtävien vaativuuden arvioinnin, 2) hyväksyä oheismateriaalina nro 2 olevan henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet, 3) hyväksyä oheismateriaalina nro 3 henkilökohtaisen arvoinnin lomakkeen, 4) vahvistaa ympäristötarkastajien ja rakennustarkastajien ja ympäristö- ja rakennustarkastajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien /kk ja alle kolmen vuoden kokemuksen omaavalle ympäristötarkastajalle /kk ja 5) hyväksyä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella henkilökohtaisen lisän maksuun ensimmäisen kerran lukien.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaalit siirretään pöytäkirjan liitemateriaaliksi. Liitteet 1 TS:n henkilökohtaisen lisän arviointilomake / TS:n henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet / TS:n tehtäväkohtaisen palkan arviointijärjestelmä /

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus TVA -palkkojen tarkistaminen 140/ /2013 KYHALL 144 Selänteen rekrytointityöryhmä on kokoontunut tarkastelemaan vaikeasti rekrytoitavien työntekijöiden palkkoja. Työryhmällä on ollut käytössään vertailutietoa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen palkkatasosta vastaavilla viranhaltijoilla. Psykologin, sosiaalityöntekijän, erityislastentarhanopettajan, puheterapeutin ja lääkärin virkoihin on vaikea saada työntekijöitä. Vakanssit ovat olleet usein auki, mutta hakijoita on vähän tai ei lainkaan. Esitettävillä palkantarkistuksilla haetaan säästöjä palveluiden ostoista ja pyritään turvaamaan palvelut ja kehittämään niitä Selänteen alueella pitkällä aikavälillä. Oheismateriaalina nro 4 työryhmän muistio. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesta työnantajan harkintavallasta, mm. palkkauksen arviointijärjestelmästä (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) yhdistää psykologien tva:n mukaiset ryhmät, mielenterveystyössä, perheneuvolassa ja työterveyshuollossa, 2) hyväksyä perheneuvolan ja mielenterveyspalvelujen psykologin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen 3) hyväksyä terapiapalveluiden johtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk lukien, 4) hyväksyä puheterapeutin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 5) hyväksyä johtavan lääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 6) hyväksyä erikoislääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 7) terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 8) hyväksyä muiden lääkäreiden (terveyskeskus) tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk, 9) hyväksyä viidennen vuosikurssin lääketieteen opiskelijan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen ja

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus ) hyväksyä neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Kokouksessa luettiin sosiaalityöntekijöiltä saapunut kirje, lähetetään rekrytointityöryhmälle valmisteltavaksi.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Pukuraha 142/ /2013 KYHALL 145 JärviSelänne JHL ry on esittänyt paikallisneuvottelupyynnön koskien maksettua pukurahakorvausta Haapajärven kaupungin työntekijöille. Pukurahan maksamisesta on käyty neuvotteluja ja Neuvottelut ovat päättynet erimielisenä. JHL ja KT eivät ole neuvotelleet asiasta, koska kyseessä ei ole sellainen riita, joka käsiteltäisiin työtuomioistuimessa, vaan se on yleisiin tuomioistuimiin kuuluva asia. Asia on siirtynyt JHL ry:ssä lakimies, VT Anu Salmelalle hoidettavaksi. JHL ry:sta on tiedusteltu Selänteen halukkuutta sovintoon ennen kuin asia laitetaan vireille tuomioistuimeen. Henkilökunta on siirtynyt alusta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelukseen ja henkilöstösiirtosopimuksessa on sovittu, että työntekijät siirtyvät Selänteen palvelukseen kaikkine palkanosineen. Pukuraha on ollut vuonna euroa. JHL ry katsoo, että kyseinen pukuraha on vakiintunut työsuhteen ehdoksi, eikä työnantajalla ole ollut yksipuolista oikeuttaa muuttaa sitä. Pukuraha on poistunut KVTES:sta vuonna 1994, mutta Haapajärven kaupunki on jatkanut edelleen sen maksamista. Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja on hakenut sovintoa lakimies Salmelan kanssa sähköpostiviestein. Sovintoehdotukseen on päästy ja työntekijät ovat sen omalta osaltaan hyväksyneet. Sovintoesitys: Pukuraha maksetaan työvaatteista kuittia vastaan vuoden 2014 loppuun mennessä ajalta seuraavalla summalla: - Korkeakoski Maritta Paavola Minna Parkkila Heli Pellinen Aira Pyöriä Kaija 85 - Sornikoski Päivi Vihantola Marjo alkaen ns. pukurahan sijasta maksetaan työntekijälle kerran vuodessa joulukuun palkan maksupäivänä kertapalkkiona 85 perustuen työssäoloon. Sopimus pukurahasta tehdään jokaisen työntekijän kanssa erikseen, josta

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus sopimusluonnos on oheismateriaalina nro 5. Oheismateriaalina nrot 6 ja 7 muistiot ja (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää 1) maksaa esitetyille työntekijöille pukurahaa yllä esitetyillä summilla ostetuista työvaatteista vuoden 2014 loppuun mennessä kuittia vastaan ja 2) maksaa alkaen kertapalkkiona 85 euroa joulukuun palkan maksupäivänä perustuen työssäoloon päiväkodissa ko. henkilöiden kohdalla. Päätös: Hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Sopimus tietokoneiden ja tulostimien hankinnasta 139/ /2013 KYHALL 146 Ppky Selänteen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tekemä sopimus on päättynyt Kuntaliiton omistama KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut tietokoneiden ja tulostimien hankinnan valtakunnallisesti. Selänteen IT-palvelujen työntekijöiltä on pyydetty kannanottoa sopimuksen jatkamisesta. IT-henkilökunnalta saadun vastauksen perusteella he suosittelevat hankintamenettelyä KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. Jäsenkunnista Haapajärven kaupunki käyttää KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimusta tietokonehankinnoissaan. KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa voi tehdä sopimuksen tuotealueittain: Tuotealue 1: työasemat, kannettavat ja näytöt sekä niihin liittyvät palvelut Tuotealue 2: tulostimet ja niihin liittyvät palvelut Sopimuskausi päättyy KL-Kuntahankinnat Oy :n kilpailutuksesta on valitettu Markkinaoikeuteen, mutta väliaikainen sopimus on voimassa eteenpäin, toimittajana Businessforum Oy. Hinnoittelu ja tuotteet perustuvat kilpailutuksen voittaneeseen tarjoukseen. Väliaikainen sopimus on voimassa markkinaoikeuskäsittelyn ajan ja jatkuu asti, jos päätös pysyy. Oheismateriaalina nro 8 Sitoumus IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut, yhteishankintaan liittymisestä, KL-Kuntahankinnat Oy. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Keskustelu: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää tehdä tietokoneiden ja tulostimien (tuotealue 1 ja 2) hankinnasta sopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa valitusprosessin ajan ja jatkuu asti, jos päätös pysyy. Keskustelun kuluessa jäsen Jukka Tikanmäki esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja kilpailutuksen suorittaa Selänne. Jäsen Tyyne Tuikka ja puheenjohtaja Paavo Leskinen kannattivat uutta valmistelua ja sitä myötä Selänteen suorittamaa kilpailutusta. Jäsen Veikko Ekman oli pohjaehdotuksen kannalla, jäsen Paavo Ranua kannatti samoin pohjaehdotusta. Jäsen Teuvo Nyman kannatti Tikanmäen tekemää esitystä. Koska oli tullut pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja ilmoitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen asian käsittelyn siirtämisestä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista,

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Tikanmäen tekemää kannatettua ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: JAA 6 (kuusi) ääntä (Ekman, Aulis, Nevasaari, Ruha, Ranua, Ahola) ja EI 5 (viisi) ääntä (Leskinen, Nyman, Tikanmäki, Muhonen, Tuikka) Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. Jäsen Tikänmäki esitti edelleen, ettei pohjaehdotusta hyväksytä, jäsen Tuikka kannatti Tikanmäkeä. Puheenjohtaja ilmoitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja Tikanmäen tekemää, kannatettua ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, JAA 6 (kuusi) ääntä (Ekman, Aulis, Nevasaari, Ruha, Ranua, Ahola) ja EI 5 (viisi) ääntä (Leskinen, Nyman, Tikanmäki, Muhonen, Tuikka) Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajat Raija Aulis ja Kirsi Muhonen toimivat ääntenlaskijoina. Kokous keskeytettiin tämän jälkeen klo Attendon Kuntaturvan esittelyä varten.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus KT -yhteyshenkilö 127/ /2013 KYHALL 147 Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen (KT:n) palkka-asiamiehinä toimivien nimike muutetaan KT:ssa KT-yhteyshenkilöksi. Uusi nimike kuvaa paremmin palkka-asiamiesten laajaa tehtäväkuvaa. KT-yhteyshenkilöiden tehtävänä on toimia KT:n yhteistyökumppaneina kunnissa ja kuntayhtymissä. KT-yhteyshenkilöt koordinoivat henkilöstöasioista, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa. KT-yhteyshenkilön tehtävänä on myös välittää KT:n hänelle toimittamaa tietoa edelleen kunnan/kuntayhtymän johdolle ja henkilöstöasioista vastaaville. KT:n yhteyshenkilön on huolehdittava myös siitä, että KT:n sähköiset yleiskirjeet menevät kuntayhtymän johdolle tiedoksi, jos yleiskirjeitä ei ole tilattu suoraan kyseisten henkilöiden sähköposteihin. KT-yhteyshenkilöt ovat paikallisen työnantajan edustajia ja heillä on oltava keskeinen ja johtava rooli henkilöstöasioiden paikallisessa kehittämisessä ja hoitamisessa. KT-yhteyshenkilö toimii kuntayhtymän johtajan ohella ensisijaisena työnantajan edustajana mm. paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neuvotteluissa. KT-yhteyshenkilöt koordinoivat yhteydenottoja KT:hen. He selvittävät ensi vaiheessa paikalliset ongelmat ja ottavat tarpeen vaatiessa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että Ppky Selänteen KT-yhteyshenkilöksi nimetään talous- ja henkilöstöjohtaja. Hyväksyttin.

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Terapiapalveluiden johtajan vaali 145/ /2013 KYHALL 148 Ppky Selänteen terapiapalveluiden johtajan virka on julistettu haettavaksi (KYHALL 111/ ) klo mennessä. Määräaikaan mennessä terapiapalveluiden johtajan virkaa haki yksi hakija, psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläinen. Hakija täyttää viran kelpoisuusehdot. Psykososiaalisten palveluiden johtaja Riitta Mikkilä ja kuntayhtymän johtaja haastattelivat psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläisen Sekä hakemuksessa että haastattelussa hakija esitti palkkatoivomuksensa, joka oli peruspalkkana 4150 /kk. Rekrytointiryhmän kokouksessa päädyttiin esittämään kyhallitukselle psykologien ja terpaiapalveluiden johtajan palkkojen tarkistusta erittäin vaikean rekrytointitilanteen vuoksi. Haastattelussa Nurmesniemi-Kekäläisen kanssa neuvotellen päädyttiin esittämään kyhallitukselle palkkauksessa kompromissia: terapiapalveluiden johtajan tehtävänkohtainen palkka on 3900 /kk ja lisäksi maksetaan henkilökohtaisena ns. rekrytointilisänä 150 /kk. Viran Nurmesniemi-Kekäläinen ottaisi vastaan Ppky Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee palvelupäälliköt. Toimielin, joka valitsee viranhaltijan, määrää myös virkasuhteen alussa maksettavan tehtäväkohtaisen palkan työn vaativuuden arviointijärjestelmän perusteella. Hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus käyttää harkintavaltaa mm. henkilökohtaisten palkanosien myöntämisessä. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää valita psykososiaalisten palveluihin terapiapalveluiden johtajaksi alkaen psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläisen ja vahvistaa hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen 3900 /kk ja lisäksi maksettavaksi 150 /kk henkilökohtaista lisää. Virkavaali vahvistetaan kuuden (6) kuukauden koeajan jälkeen ja valitun esitettyä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Hyvinvointipalvelujohtajan virka 143/ /2013 KYHALL 149 Ppky Selänteen lasten ja perheiden palvelujohtaja Heleena Talala on jättänyt eroilmoituksen virastaan jäädessään eäkkeelle lukien. Virkasuhde päättyy Kuntayhtymän organsiaaatiota on tarkoitus arvioida ja kehittää edelleen vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lainsäädännön, rakenteiden ja toimintojen muuttuvaa kenttää. Organisaation arviointityötä ollaan aloittamassa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana ja samalla tullaan työstämään palvelutasosuunnitelmaa sekä päivittämään strategiaa seuraavalle viisivuotiskaudelle. Organisaation kokonaisvaltaisen kehittämistyön näkökulmasta on päädytty esittämään jo tässä vaiheessa yhdistämään lasten ja perheiden sekä psykosisaalisten palveluiden palvelujohtajien tehtävät. Näin ollen tulemme hakemaan yhtä johtavaa viranhaltijaa hyvinointipalvelujohtajan nimikkeellä. Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkojen nimikkeistä ja kelpoisuusehdoista. Hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee palvelujohtajat. Toimielin, joka valitsee viranhaltijan, julistaa viran haettavaksi ja määrää myös virkasuhteen alussa maksettavan tehtäväkohtaisen palkan työn vaativuuden arviointijärjestelmään perustuen. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) myöntää eron palvelujohtaja Heleena Talalalle , 2) muuttaa lasten ja perheiden palvelujohtaja -nimikkeen hyvinvointipalvelujohtajaksi ja perustaa ko. viran, 3) hyväksyä hyvinvointipalvelujohtajan viran kelpoisuusehdoiksi tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja 4) julkaista oheismateriaalina nro 9 oleva hakuilmoitus. Hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Ultraäänilaitteen hankinta 144/ /2013 KYHALL 150 Kuntayhtymän vuoden 2013 vuosisopimuksen ja talousarvion mukaisesti Haapajärven terveyskeskukseen hankitaan ultraäänilaite. Uudella laitteella on mm. mahdollisuus tutkia verisuonten tai napanuoran virtauksia ja siinä on erillinen anturi sydämen ultraääntä varten. Laiteinvestointiin on varattu :n määräraha. Kuntayhtymän hallintosäännön 10 :n mukaan kuntayhtymän johtaja voi päättää tavaroiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintamenettelyssä on käytetty avointa menettelyä. Määräajan kuluessa klo mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat: GE Healthcare Finland Oy Philips Oy Tosfin Oy Primamedical Oy LifeMed Oy Abcell Corporation Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajaan liittyvät vaatimukset. Valintaperusteena hankintailmoituksen mukaan ovat: Hinta (painoarvo 40%, pisteytys 0-40 pistettä) Käyttöominaisuudet (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Tekniset ominaisuudet (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Koulutus, ylläpito ja tekninen tuki (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Laitteiden hinnat/hintapisteytykset olivat seuraavat: laite: hinta: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A ,3 Abcell Oy Abogee 3800 Touch ,0 GE Healthcare GE Logiq S ,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven ,8 Philips Oy Philips HD ,7 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,8 Käyttöominaisuuksien arvioinnin perusteina oli helppo ja sujuva käyttö, ergonominen potilastyö tutkimuksissa sekä käyttöliittymän helppokäyttöisyys ja ergonomisuus kliinisessä työssä asiantuntijoiden

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus arvioimana. (Liitteenä radiologian erikoislääkäri Tapani Tikkakosken arviointilausunto.) Laitteen koko ja liikuteltavuus huomioitiin ergonomisina perusteina. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että osatajalle varataan oikeus valita korkeintaan kolme tarjousta lopulliseen käisttelyyn. Mikäli koekäytettäväksi valikoituu laite, jota vastaavin ominaisuuksin on koekäytetty aikaisemman Selänteen uä-tutkimuslaitteen kilpailutuksen yhteydessä (hankintailmoitus ), koekäyttöä ei suoriteta uudelleen. Kuitenkin päädyttiin koekäyttämään kaikkia saatavissa olevia laitteita. Abcell Oy ei pystynyt toimittamaan koekäyttöön tarjoamaansa Abogee 3800 Touch -laitetta. Pisteytykset olivat seuraavat: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 15,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 10,0 GE Healthcare GE Logiq S7 15,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 15,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0 Teknisten ominaisuuksien arvioinnissa kriteereinä olivat tekninen kuvanlaatu ja kuvanlaatu kliinisessä työssä asiantuntijoiden arvioimana (liitteenä radiologian erikoislääkäri Tapani Tikkakosken arviointilausunto) sekä kardiologisen anturin käyttömahdollisuus. Pisteytys: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 15,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 5,0 GE Healthcare GE Logiq S7 15,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 15,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0 Koulutuksen, ylläpidon ja teknisen tuen osalta arvioitiin käyttö- ja huoltokoulutusta sekä huoltoa ja teknisen tuen laatua, vasteaikaa ja saatavuutta. Arviointikriteereinä käytettiin myös referenssejä terveyskeskuskäytöstä sekä takuun kestoa ja kattavuutta. Pisteytys: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 20,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 0 GE Healthcare GE Logiq S7 20,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 20,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0

21 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Vertailun yhteispisteet olivat seuraavat: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 62,3 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 55,0 GE Healthcare GE Logiq S7 71,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 70,8 Philips Oy Philips HD 15 78,7 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,8 Vertailun perusteella kokonaistaloudellisin tarjous on suurimman pistemäärän saanut Philips Oy:n tarjoama laite Philips HD 15. Laitteen hinta on Liitteenä tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko, vertailuyhteenveto ja radiologian erikoislääkärin arviointilausunto. (Asian valmisteluun ovat osallistuneet hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi ja Selänteen röntgenhoitajat) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hankkia Haapajärven terveyskeskukseen tarjousvertailuun perusteella kokonaistaloudellisimman, Philips Oy:n tarjoaman ultraäänilaitteen. Hankinnasta tehdään erillinen hankintasopimus. Laitteen hankintakustannukset ohjataan varatuista investointimenoista. Päätös: Hyväksyttiin. Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Liitteet 4 Ultraäänilaite, asiakirjat

22 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Omaishoidontuen kriteerit ja hoitopalkkiot vuonna / /2013 KYHALL 151 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaisen kotona tapahtuvan hoidon tukemiseksi annettavaa hoitopalkkiota. Hoito- ja vanhustyön palvelulinjalla omaishoidontuen saamisen kriteerit ja palkkiot vuodelle 2013 on vahvistettu yhtymähallituksen kokouksessa Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määristä ja alemmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidontuesta annetun lain 5 :ssä (937/2005). Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että omaishoihon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta lukien. Vuoden 2014 palkkakertoimeksi vahvistettiin 1.350, joten vuoteen 2013 verrattuna palkkakerroin nousee 1,7 %. Omaishoidontuen saamisen kriteerit esitetään vahvistettavaksi liitteen mukaisesti. Palkkioiden määrät esitetään myöhemmin STM:stä saatavien tarkempien tietojen jälkeen asiakasmaksujen vahvistamisen yhteydessä. (Valmistelija: Salli Kumpulainen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa Ppky Selänteen omaishoidotuen saamisen kriteerit liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Liitteet 5 Omaishoidontuen kriteerit v 2014

23 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Sopimus kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen 126/ /2013 KYHALL 152 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on valmisteltu kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista. Kotihoito on niin valtakunnassa kuin Ppky Selänteessäkin ikäihmisten palvelujen painopistealue ja palvelualue laajenee jatkuvasti sekä asiakaskunnan että henkilöstön lisääntymisen johdosta. Kasvavan palvelualueen hallitsemiseksi toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen on käynyt välttämättömäksi. Ohjelma siihen liittyvine laitteineen auttaa hallitsemaan kotihoidon resursseja ja palveluprosesseja siten, että henkilöstöresurssit ja asiakkaiden tarpeet kohtaavat optimaalisella tasolla ja että henkilöstöllä siten jäisi enemmän aikaa asiakastyöhön. Elokuussa 2013 on ilmestynyt uusi valtakunnallinen ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM:n julkaisuja 11/2013). Ko. suosituksen mukaan ikäihmisten palveluissa on entistä enemmän siirrettävä painopistettä vanhusten kotona tapahtuviin palveluihin ja kotihoidossa asiakkaan luona tapahtuvan välittömän palvelun osuutta on suosituksen mukaan lisättävä. Ko. suosituksessa on ensimmäistä kertaa laadittu myös suositukset kotihoidon henkilöstömäärälle. Henkilöstön määrä on riippuvainen asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista tuntimääristä ja henkilöstön välittömän hoidon tunneista ja tämän yhtälön hallitseminen Selänteen kokoisessa yksikössä on vaikeaa ilman toimivaa toiminnanohjausjärjestelmää. Myös laatusuositus suosittelee toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista resurssien hallinnan mahdollistamiseksi. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on pyytänyt Tiera OY:n kautta tarjousta kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä kokonaispakettina kaikkine laitteineen, ohjelmistoineen ja rajapintoineen. Tiera on kuntien ja kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto, joka yhtenäistää ja kehittää kuntien prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintatapoja. Palvelujen kehittämistä ja ohjelmistojen käyttöönottoa tukevat monipuoliset asiantuntijapalvelut. Tiera on 100%:sti kuntien omistama ja se mahdollistaa omistajien suorahankinnan Tieralta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Tieran jäsen samoin kuin kaikki Ppky Selänteen jäsenkunnat. Tarjous esitetään liitteellä nro 6. Ehdotus: Kuntayhtymänjohtaja: yhtymähallitus päättää hyväksyä Tiera Oy:n tarjouksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä ja hankkia

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 169 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 KOKOUSTIEDOT Aika 17.9.2014 klo 17.00 18.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot