Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 268 141 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-13:25 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 269 pitäminen 142 Kokouksen työjärjestys Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 271 tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet 144 TVA -palkkojen tarkistaminen Pukuraha Sopimus tietokoneiden ja tulostimien hankinnasta KT -yhteyshenkilö Terapiapalveluiden johtajan vaali Hyvinvointipalvelujohtajan virka Ultraäänilaitteen hankinta Omaishoidontuen kriteerit ja hoitopalkkiot vuonna Sopimus kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan ja 289 palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 292

2 PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Ahola Samuli, Haapajärvi jäsen Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. poistui klo Leppänen Pekka Reisjärven kj. Kiiskilä Johanna esittelijä Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä POISSA Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja asiantuntija :t ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Seija Koirikivi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kirsi Muhonen Raija Aulis PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Selänteen toimistossa Seija Koirikivi

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 140 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 141 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Aulis Kärsämäeltä ja Kirsi Muhonen Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 142 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Asialistan asia nro 7 siirretään seuraavaan kokoukseen. Asiaan nro 5 lisätään sosiaalityöntekijöiltä saapunut kirje. Klo 11 Attendon edustajat esittelevät Kuntaturva -palveluja. Aikaa tähän on varattu yksi tunti. Muuten esityslista on kokouksen työjärjestys.

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet 128/ /2013 KYHALL 143 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla kuntayhtymässä on oltava yhtenäinen palkkausjärjestelmä, jonka perusteiden on oltava henkilöstön tiedossa. Palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten arviointijärjestelmien vahvistamista. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n alueasiamies Sampo Kilpeläisen kanssa on pidetty TS:n osalta neuvottelu Neuvottelussa on todettu, että Selänteen suorittama palkan kokonaisarviointijärjestelmä ei ole riittävä, vaan on noudatettava TS:n määräyksiä. Ympäristöjohtaja on yhdessä viranhaltijoiden kanssa laatinut työnkuvaukset tehtäväkohtaisten palkan arviointijärjestelmän pohjaksi. TS:n tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän määrittämisen työryhmään ovat kuuluneet ympäristöjohtaja Jorma Turunen, rakennustarkastaja Teuvo Hylkilä, ympäristötarkastaja Sanna Räty, ympäristötarkastaja Karita Halmetoja, kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä ja vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen. Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Tehtäväkohtaisen palkan määrittämisessä on otettava huomioon seuraavat vaativuustekijät: - tehtäviin kuuluva päätösvalta, - töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus, - asema organisaatiossa, - tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen, - työnantajan edellyttämä koulutus, - työnantajan edellyttämä kokemus ja - tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot ja työolosuhteet. Työntekijän varsinainen palkka ei alene tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleen määrittämisen seurauksena. Työntekijän tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä, ammattialalisä ja erillislisä voivat nousta, laskea tai pysyä ennallaan tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleen määrittämisen seurauksena. Henkilökohtainen lisä on tehtäväkohtaisen palkan ohella TS:n palkkausjärjestelmän toinen keskeinen osa. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteena on työssä suoriutuminen. Henkilökohtaista lisää maksetaan toistaiseksi tai määräajan. Henkilökohtaisen lisän henkilökohtaista suoriutumista kuvaavat seuraavat tekijät: - työtulokset

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus ammattitaito - työkokemus - koulutettavuus - monitaitoisuus - oma-aloitteisuus, - vastuuntunto, - yhteistyökyky, - tehokkuus ja - luovuus. Henkilökohtainen lisä voi olla suuruudeltaan enintään 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna (TS luku II 12 3 mom). Työryhmä on hyväksynyt oheismateriaalina nrot 1-3 olevat tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän, henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet ja henkilököhtaisen arvioinnin lomakkeen. Työryhmä on sopinut, että ensimmäisen kerran henkilökohtaista lisää maksetaan henkilökohtaisen arvioinnin perusteella alkaen. Rekrytointityöryhmän palaverissa on sovittu, että Teknisen sopimuksen ympäristötarkastajien ja rakennusmestareiden tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan /kk ja alle kolmen vuoden kokemuksen omaavalle ympäristötarkastajalle /kk alkaen. TS:n työryhmä on hyväksynyt palaverissaan sovitun palkkaratkaisun. Ppky Selänteessä tämän neuvotellun palkkaratkaisun kustannusvaikutus on noin /vuosi. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta ja käyttää työnantajan harkintavaltaa mm. palkkauksen arviointijärjestelmien osalta (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä oheismateriaalina nro 1 olevan TS:n tehtävien vaativuuden arvioinnin, 2) hyväksyä oheismateriaalina nro 2 olevan henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet, 3) hyväksyä oheismateriaalina nro 3 henkilökohtaisen arvoinnin lomakkeen, 4) vahvistaa ympäristötarkastajien ja rakennustarkastajien ja ympäristö- ja rakennustarkastajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien /kk ja alle kolmen vuoden kokemuksen omaavalle ympäristötarkastajalle /kk ja 5) hyväksyä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteella henkilökohtaisen lisän maksuun ensimmäisen kerran lukien.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaalit siirretään pöytäkirjan liitemateriaaliksi. Liitteet 1 TS:n henkilökohtaisen lisän arviointilomake / TS:n henkilökohtaisen lisän jakamisen periaatteet / TS:n tehtäväkohtaisen palkan arviointijärjestelmä /

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus TVA -palkkojen tarkistaminen 140/ /2013 KYHALL 144 Selänteen rekrytointityöryhmä on kokoontunut tarkastelemaan vaikeasti rekrytoitavien työntekijöiden palkkoja. Työryhmällä on ollut käytössään vertailutietoa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen palkkatasosta vastaavilla viranhaltijoilla. Psykologin, sosiaalityöntekijän, erityislastentarhanopettajan, puheterapeutin ja lääkärin virkoihin on vaikea saada työntekijöitä. Vakanssit ovat olleet usein auki, mutta hakijoita on vähän tai ei lainkaan. Esitettävillä palkantarkistuksilla haetaan säästöjä palveluiden ostoista ja pyritään turvaamaan palvelut ja kehittämään niitä Selänteen alueella pitkällä aikavälillä. Oheismateriaalina nro 4 työryhmän muistio. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkaja työehtosopimusten yleisestä täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisesta työnantajan harkintavallasta, mm. palkkauksen arviointijärjestelmästä (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat). Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) yhdistää psykologien tva:n mukaiset ryhmät, mielenterveystyössä, perheneuvolassa ja työterveyshuollossa, 2) hyväksyä perheneuvolan ja mielenterveyspalvelujen psykologin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen 3) hyväksyä terapiapalveluiden johtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk lukien, 4) hyväksyä puheterapeutin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 5) hyväksyä johtavan lääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 6) hyväksyä erikoislääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 7) terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen, 8) hyväksyä muiden lääkäreiden (terveyskeskus) tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk, 9) hyväksyä viidennen vuosikurssin lääketieteen opiskelijan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen ja

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus ) hyväksyä neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijan tehtäväkohtaiseksi palkaksi /kk alkaen. Päätös: Hyväksyttiin. Kokouksessa luettiin sosiaalityöntekijöiltä saapunut kirje, lähetetään rekrytointityöryhmälle valmisteltavaksi.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Pukuraha 142/ /2013 KYHALL 145 JärviSelänne JHL ry on esittänyt paikallisneuvottelupyynnön koskien maksettua pukurahakorvausta Haapajärven kaupungin työntekijöille. Pukurahan maksamisesta on käyty neuvotteluja ja Neuvottelut ovat päättynet erimielisenä. JHL ja KT eivät ole neuvotelleet asiasta, koska kyseessä ei ole sellainen riita, joka käsiteltäisiin työtuomioistuimessa, vaan se on yleisiin tuomioistuimiin kuuluva asia. Asia on siirtynyt JHL ry:ssä lakimies, VT Anu Salmelalle hoidettavaksi. JHL ry:sta on tiedusteltu Selänteen halukkuutta sovintoon ennen kuin asia laitetaan vireille tuomioistuimeen. Henkilökunta on siirtynyt alusta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelukseen ja henkilöstösiirtosopimuksessa on sovittu, että työntekijät siirtyvät Selänteen palvelukseen kaikkine palkanosineen. Pukuraha on ollut vuonna euroa. JHL ry katsoo, että kyseinen pukuraha on vakiintunut työsuhteen ehdoksi, eikä työnantajalla ole ollut yksipuolista oikeuttaa muuttaa sitä. Pukuraha on poistunut KVTES:sta vuonna 1994, mutta Haapajärven kaupunki on jatkanut edelleen sen maksamista. Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja on hakenut sovintoa lakimies Salmelan kanssa sähköpostiviestein. Sovintoehdotukseen on päästy ja työntekijät ovat sen omalta osaltaan hyväksyneet. Sovintoesitys: Pukuraha maksetaan työvaatteista kuittia vastaan vuoden 2014 loppuun mennessä ajalta seuraavalla summalla: - Korkeakoski Maritta Paavola Minna Parkkila Heli Pellinen Aira Pyöriä Kaija 85 - Sornikoski Päivi Vihantola Marjo alkaen ns. pukurahan sijasta maksetaan työntekijälle kerran vuodessa joulukuun palkan maksupäivänä kertapalkkiona 85 perustuen työssäoloon. Sopimus pukurahasta tehdään jokaisen työntekijän kanssa erikseen, josta

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus sopimusluonnos on oheismateriaalina nro 5. Oheismateriaalina nrot 6 ja 7 muistiot ja (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää 1) maksaa esitetyille työntekijöille pukurahaa yllä esitetyillä summilla ostetuista työvaatteista vuoden 2014 loppuun mennessä kuittia vastaan ja 2) maksaa alkaen kertapalkkiona 85 euroa joulukuun palkan maksupäivänä perustuen työssäoloon päiväkodissa ko. henkilöiden kohdalla. Päätös: Hyväksyttiin.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Sopimus tietokoneiden ja tulostimien hankinnasta 139/ /2013 KYHALL 146 Ppky Selänteen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tekemä sopimus on päättynyt Kuntaliiton omistama KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut tietokoneiden ja tulostimien hankinnan valtakunnallisesti. Selänteen IT-palvelujen työntekijöiltä on pyydetty kannanottoa sopimuksen jatkamisesta. IT-henkilökunnalta saadun vastauksen perusteella he suosittelevat hankintamenettelyä KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. Jäsenkunnista Haapajärven kaupunki käyttää KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimusta tietokonehankinnoissaan. KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa voi tehdä sopimuksen tuotealueittain: Tuotealue 1: työasemat, kannettavat ja näytöt sekä niihin liittyvät palvelut Tuotealue 2: tulostimet ja niihin liittyvät palvelut Sopimuskausi päättyy KL-Kuntahankinnat Oy :n kilpailutuksesta on valitettu Markkinaoikeuteen, mutta väliaikainen sopimus on voimassa eteenpäin, toimittajana Businessforum Oy. Hinnoittelu ja tuotteet perustuvat kilpailutuksen voittaneeseen tarjoukseen. Väliaikainen sopimus on voimassa markkinaoikeuskäsittelyn ajan ja jatkuu asti, jos päätös pysyy. Oheismateriaalina nro 8 Sitoumus IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut, yhteishankintaan liittymisestä, KL-Kuntahankinnat Oy. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Keskustelu: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää tehdä tietokoneiden ja tulostimien (tuotealue 1 ja 2) hankinnasta sopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa valitusprosessin ajan ja jatkuu asti, jos päätös pysyy. Keskustelun kuluessa jäsen Jukka Tikanmäki esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja kilpailutuksen suorittaa Selänne. Jäsen Tyyne Tuikka ja puheenjohtaja Paavo Leskinen kannattivat uutta valmistelua ja sitä myötä Selänteen suorittamaa kilpailutusta. Jäsen Veikko Ekman oli pohjaehdotuksen kannalla, jäsen Paavo Ranua kannatti samoin pohjaehdotusta. Jäsen Teuvo Nyman kannatti Tikanmäen tekemää esitystä. Koska oli tullut pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja ilmoitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen asian käsittelyn siirtämisestä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista,

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Tikanmäen tekemää kannatettua ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: JAA 6 (kuusi) ääntä (Ekman, Aulis, Nevasaari, Ruha, Ranua, Ahola) ja EI 5 (viisi) ääntä (Leskinen, Nyman, Tikanmäki, Muhonen, Tuikka) Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. Jäsen Tikänmäki esitti edelleen, ettei pohjaehdotusta hyväksytä, jäsen Tuikka kannatti Tikanmäkeä. Puheenjohtaja ilmoitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja Tikanmäen tekemää, kannatettua ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, JAA 6 (kuusi) ääntä (Ekman, Aulis, Nevasaari, Ruha, Ranua, Ahola) ja EI 5 (viisi) ääntä (Leskinen, Nyman, Tikanmäki, Muhonen, Tuikka) Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajat Raija Aulis ja Kirsi Muhonen toimivat ääntenlaskijoina. Kokous keskeytettiin tämän jälkeen klo Attendon Kuntaturvan esittelyä varten.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus KT -yhteyshenkilö 127/ /2013 KYHALL 147 Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen (KT:n) palkka-asiamiehinä toimivien nimike muutetaan KT:ssa KT-yhteyshenkilöksi. Uusi nimike kuvaa paremmin palkka-asiamiesten laajaa tehtäväkuvaa. KT-yhteyshenkilöiden tehtävänä on toimia KT:n yhteistyökumppaneina kunnissa ja kuntayhtymissä. KT-yhteyshenkilöt koordinoivat henkilöstöasioista, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa. KT-yhteyshenkilön tehtävänä on myös välittää KT:n hänelle toimittamaa tietoa edelleen kunnan/kuntayhtymän johdolle ja henkilöstöasioista vastaaville. KT:n yhteyshenkilön on huolehdittava myös siitä, että KT:n sähköiset yleiskirjeet menevät kuntayhtymän johdolle tiedoksi, jos yleiskirjeitä ei ole tilattu suoraan kyseisten henkilöiden sähköposteihin. KT-yhteyshenkilöt ovat paikallisen työnantajan edustajia ja heillä on oltava keskeinen ja johtava rooli henkilöstöasioiden paikallisessa kehittämisessä ja hoitamisessa. KT-yhteyshenkilö toimii kuntayhtymän johtajan ohella ensisijaisena työnantajan edustajana mm. paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neuvotteluissa. KT-yhteyshenkilöt koordinoivat yhteydenottoja KT:hen. He selvittävät ensi vaiheessa paikalliset ongelmat ja ottavat tarpeen vaatiessa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että Ppky Selänteen KT-yhteyshenkilöksi nimetään talous- ja henkilöstöjohtaja. Hyväksyttin.

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Terapiapalveluiden johtajan vaali 145/ /2013 KYHALL 148 Ppky Selänteen terapiapalveluiden johtajan virka on julistettu haettavaksi (KYHALL 111/ ) klo mennessä. Määräaikaan mennessä terapiapalveluiden johtajan virkaa haki yksi hakija, psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläinen. Hakija täyttää viran kelpoisuusehdot. Psykososiaalisten palveluiden johtaja Riitta Mikkilä ja kuntayhtymän johtaja haastattelivat psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläisen Sekä hakemuksessa että haastattelussa hakija esitti palkkatoivomuksensa, joka oli peruspalkkana 4150 /kk. Rekrytointiryhmän kokouksessa päädyttiin esittämään kyhallitukselle psykologien ja terpaiapalveluiden johtajan palkkojen tarkistusta erittäin vaikean rekrytointitilanteen vuoksi. Haastattelussa Nurmesniemi-Kekäläisen kanssa neuvotellen päädyttiin esittämään kyhallitukselle palkkauksessa kompromissia: terapiapalveluiden johtajan tehtävänkohtainen palkka on 3900 /kk ja lisäksi maksetaan henkilökohtaisena ns. rekrytointilisänä 150 /kk. Viran Nurmesniemi-Kekäläinen ottaisi vastaan Ppky Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee palvelupäälliköt. Toimielin, joka valitsee viranhaltijan, määrää myös virkasuhteen alussa maksettavan tehtäväkohtaisen palkan työn vaativuuden arviointijärjestelmän perusteella. Hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus käyttää harkintavaltaa mm. henkilökohtaisten palkanosien myöntämisessä. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää valita psykososiaalisten palveluihin terapiapalveluiden johtajaksi alkaen psykologi Taija Nurmesniemi-Kekäläisen ja vahvistaa hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen 3900 /kk ja lisäksi maksettavaksi 150 /kk henkilökohtaista lisää. Virkavaali vahvistetaan kuuden (6) kuukauden koeajan jälkeen ja valitun esitettyä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Hyvinvointipalvelujohtajan virka 143/ /2013 KYHALL 149 Ppky Selänteen lasten ja perheiden palvelujohtaja Heleena Talala on jättänyt eroilmoituksen virastaan jäädessään eäkkeelle lukien. Virkasuhde päättyy Kuntayhtymän organsiaaatiota on tarkoitus arvioida ja kehittää edelleen vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lainsäädännön, rakenteiden ja toimintojen muuttuvaa kenttää. Organisaation arviointityötä ollaan aloittamassa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 aikana ja samalla tullaan työstämään palvelutasosuunnitelmaa sekä päivittämään strategiaa seuraavalle viisivuotiskaudelle. Organisaation kokonaisvaltaisen kehittämistyön näkökulmasta on päädytty esittämään jo tässä vaiheessa yhdistämään lasten ja perheiden sekä psykosisaalisten palveluiden palvelujohtajien tehtävät. Näin ollen tulemme hakemaan yhtä johtavaa viranhaltijaa hyvinointipalvelujohtajan nimikkeellä. Ppky Selänteen hallintosäännön 4 :n mukaan yhtymähallitus päättää virkojen nimikkeistä ja kelpoisuusehdoista. Hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee palvelujohtajat. Toimielin, joka valitsee viranhaltijan, julistaa viran haettavaksi ja määrää myös virkasuhteen alussa maksettavan tehtäväkohtaisen palkan työn vaativuuden arviointijärjestelmään perustuen. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) myöntää eron palvelujohtaja Heleena Talalalle , 2) muuttaa lasten ja perheiden palvelujohtaja -nimikkeen hyvinvointipalvelujohtajaksi ja perustaa ko. viran, 3) hyväksyä hyvinvointipalvelujohtajan viran kelpoisuusehdoiksi tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja 4) julkaista oheismateriaalina nro 9 oleva hakuilmoitus. Hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Ultraäänilaitteen hankinta 144/ /2013 KYHALL 150 Kuntayhtymän vuoden 2013 vuosisopimuksen ja talousarvion mukaisesti Haapajärven terveyskeskukseen hankitaan ultraäänilaite. Uudella laitteella on mm. mahdollisuus tutkia verisuonten tai napanuoran virtauksia ja siinä on erillinen anturi sydämen ultraääntä varten. Laiteinvestointiin on varattu :n määräraha. Kuntayhtymän hallintosäännön 10 :n mukaan kuntayhtymän johtaja voi päättää tavaroiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Hankintamenettelyssä on käytetty avointa menettelyä. Määräajan kuluessa klo mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat: GE Healthcare Finland Oy Philips Oy Tosfin Oy Primamedical Oy LifeMed Oy Abcell Corporation Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajaan liittyvät vaatimukset. Valintaperusteena hankintailmoituksen mukaan ovat: Hinta (painoarvo 40%, pisteytys 0-40 pistettä) Käyttöominaisuudet (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Tekniset ominaisuudet (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Koulutus, ylläpito ja tekninen tuki (painoarvo 20%, pisteytys 0-20 pistettä) Laitteiden hinnat/hintapisteytykset olivat seuraavat: laite: hinta: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A ,3 Abcell Oy Abogee 3800 Touch ,0 GE Healthcare GE Logiq S ,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven ,8 Philips Oy Philips HD ,7 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,8 Käyttöominaisuuksien arvioinnin perusteina oli helppo ja sujuva käyttö, ergonominen potilastyö tutkimuksissa sekä käyttöliittymän helppokäyttöisyys ja ergonomisuus kliinisessä työssä asiantuntijoiden

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus arvioimana. (Liitteenä radiologian erikoislääkäri Tapani Tikkakosken arviointilausunto.) Laitteen koko ja liikuteltavuus huomioitiin ergonomisina perusteina. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että osatajalle varataan oikeus valita korkeintaan kolme tarjousta lopulliseen käisttelyyn. Mikäli koekäytettäväksi valikoituu laite, jota vastaavin ominaisuuksin on koekäytetty aikaisemman Selänteen uä-tutkimuslaitteen kilpailutuksen yhteydessä (hankintailmoitus ), koekäyttöä ei suoriteta uudelleen. Kuitenkin päädyttiin koekäyttämään kaikkia saatavissa olevia laitteita. Abcell Oy ei pystynyt toimittamaan koekäyttöön tarjoamaansa Abogee 3800 Touch -laitetta. Pisteytykset olivat seuraavat: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 15,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 10,0 GE Healthcare GE Logiq S7 15,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 15,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0 Teknisten ominaisuuksien arvioinnissa kriteereinä olivat tekninen kuvanlaatu ja kuvanlaatu kliinisessä työssä asiantuntijoiden arvioimana (liitteenä radiologian erikoislääkäri Tapani Tikkakosken arviointilausunto) sekä kardiologisen anturin käyttömahdollisuus. Pisteytys: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 15,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 5,0 GE Healthcare GE Logiq S7 15,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 15,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0 Koulutuksen, ylläpidon ja teknisen tuen osalta arvioitiin käyttö- ja huoltokoulutusta sekä huoltoa ja teknisen tuen laatua, vasteaikaa ja saatavuutta. Arviointikriteereinä käytettiin myös referenssejä terveyskeskuskäytöstä sekä takuun kestoa ja kattavuutta. Pisteytys: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 20,0 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 0 GE Healthcare GE Logiq S7 20,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 20,0 Philips Oy Philips HD 15 20,0 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,0

21 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Vertailun yhteispisteet olivat seuraavat: pisteet: LifeMed Oy Accuvix A30 62,3 Abcell Oy Abogee 3800 Touch 55,0 GE Healthcare GE Logiq S7 71,0 Primamedical Oy Esaote MyLab seven 70,8 Philips Oy Philips HD 15 78,7 Tosfin Oy Toshiba Aplio ,8 Vertailun perusteella kokonaistaloudellisin tarjous on suurimman pistemäärän saanut Philips Oy:n tarjoama laite Philips HD 15. Laitteen hinta on Liitteenä tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko, vertailuyhteenveto ja radiologian erikoislääkärin arviointilausunto. (Asian valmisteluun ovat osallistuneet hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi ja Selänteen röntgenhoitajat) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hankkia Haapajärven terveyskeskukseen tarjousvertailuun perusteella kokonaistaloudellisimman, Philips Oy:n tarjoaman ultraäänilaitteen. Hankinnasta tehdään erillinen hankintasopimus. Laitteen hankintakustannukset ohjataan varatuista investointimenoista. Päätös: Hyväksyttiin. Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Liitteet 4 Ultraäänilaite, asiakirjat

22 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Omaishoidontuen kriteerit ja hoitopalkkiot vuonna / /2013 KYHALL 151 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaisen kotona tapahtuvan hoidon tukemiseksi annettavaa hoitopalkkiota. Hoito- ja vanhustyön palvelulinjalla omaishoidontuen saamisen kriteerit ja palkkiot vuodelle 2013 on vahvistettu yhtymähallituksen kokouksessa Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määristä ja alemmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidontuesta annetun lain 5 :ssä (937/2005). Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että omaishoihon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta lukien. Vuoden 2014 palkkakertoimeksi vahvistettiin 1.350, joten vuoteen 2013 verrattuna palkkakerroin nousee 1,7 %. Omaishoidontuen saamisen kriteerit esitetään vahvistettavaksi liitteen mukaisesti. Palkkioiden määrät esitetään myöhemmin STM:stä saatavien tarkempien tietojen jälkeen asiakasmaksujen vahvistamisen yhteydessä. (Valmistelija: Salli Kumpulainen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa Ppky Selänteen omaishoidotuen saamisen kriteerit liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Liitteet 5 Omaishoidontuen kriteerit v 2014

23 PÖYTÄKIRJA 11/ Kuntayhtymähallitus Sopimus kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen 126/ /2013 KYHALL 152 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on valmisteltu kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista. Kotihoito on niin valtakunnassa kuin Ppky Selänteessäkin ikäihmisten palvelujen painopistealue ja palvelualue laajenee jatkuvasti sekä asiakaskunnan että henkilöstön lisääntymisen johdosta. Kasvavan palvelualueen hallitsemiseksi toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen on käynyt välttämättömäksi. Ohjelma siihen liittyvine laitteineen auttaa hallitsemaan kotihoidon resursseja ja palveluprosesseja siten, että henkilöstöresurssit ja asiakkaiden tarpeet kohtaavat optimaalisella tasolla ja että henkilöstöllä siten jäisi enemmän aikaa asiakastyöhön. Elokuussa 2013 on ilmestynyt uusi valtakunnallinen ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM:n julkaisuja 11/2013). Ko. suosituksen mukaan ikäihmisten palveluissa on entistä enemmän siirrettävä painopistettä vanhusten kotona tapahtuviin palveluihin ja kotihoidossa asiakkaan luona tapahtuvan välittömän palvelun osuutta on suosituksen mukaan lisättävä. Ko. suosituksessa on ensimmäistä kertaa laadittu myös suositukset kotihoidon henkilöstömäärälle. Henkilöstön määrä on riippuvainen asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista tuntimääristä ja henkilöstön välittömän hoidon tunneista ja tämän yhtälön hallitseminen Selänteen kokoisessa yksikössä on vaikeaa ilman toimivaa toiminnanohjausjärjestelmää. Myös laatusuositus suosittelee toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista resurssien hallinnan mahdollistamiseksi. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on pyytänyt Tiera OY:n kautta tarjousta kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä kokonaispakettina kaikkine laitteineen, ohjelmistoineen ja rajapintoineen. Tiera on kuntien ja kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto, joka yhtenäistää ja kehittää kuntien prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintatapoja. Palvelujen kehittämistä ja ohjelmistojen käyttöönottoa tukevat monipuoliset asiantuntijapalvelut. Tiera on 100%:sti kuntien omistama ja se mahdollistaa omistajien suorahankinnan Tieralta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Tieran jäsen samoin kuin kaikki Ppky Selänteen jäsenkunnat. Tarjous esitetään liitteellä nro 6. Ehdotus: Kuntayhtymänjohtaja: yhtymähallitus päättää hyväksyä Tiera Oy:n tarjouksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä ja hankkia

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30 PÖYTÄKIRJA 2/2017 19 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.02.2017 AIKA 23.02.2017 klo 09:30-13:30 PAIKKA Reisjärven kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 201 112 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 7/2015 199 Kuntayhtymähallitus 24.06.2015 AIKA 24.06.2015 klo 09:00-09:50 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 10:00-13:45 PÖYTÄKIRJA 2/2015 14 Tarkastuslautakunta 2013-2016 16.04.2015 AIKA 16.04.2015 klo 10:00-13:45 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kokoushuone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 299 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 299 157 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 12/2013 296 Kuntayhtymähallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 10:00-11:30 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 8/2012 89 Tarkastuslautakunta 11.10.2012 AIKA 11.10.2012 klo 09:00-14:30 PAIKKA Kärsämäen kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot