ord- artikel svenska klass finska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ord- artikel svenska klass finska"

Transkriptio

1 A ett abonnemang, et, =, en s. tilaus en abonnent, en, er, erna s. tilaaja abonnera, r, de, t v. tilata en acceleration, en, er, erna s. kiihtyvys accessoarer, na s. tykötarpeet, asusteet, lisätarvikkeet en ackumulator, n, er, erna s. akku, varaaja ackumulera/d, t, de adj. kertynyt adaptera, r, de, t v. sovittaa yhteen ett ADB stöd, et,=, en s. atk tuki addera, r, de, t v. laskea yhteen en addition, en, er, erna s. yhteenlasku ett additiv, et, =/ er, en s. lisäaine administrera, r, de, t v. hallita en adressbok, en, böcker, na s. osoitekirja en affär, en, er, erna s. kauppa en affärsidé, n, er, erna s. liikeidea en affärsjuridik, en s. liikejuridiikka ett affärsliv, et, =, en s. liike elämä ett affärsutrymme, t, n, na s. liiketila en affärsverksamhet, en s. liiketoiminta agera, r, de, t v. olla olevinaan, esittää jotain osaa en aktiemarknad, en, er, erna s. osakemarkkinat aktiva tpm adj. varat liiketoiminnassa en aktör, en er, erna s. toimija; miesnäyttelijä en al, en, ar, arna s. leppä en alarmklocka, n, or, orna s. herätyskello en alkohol, en, er, erna s. alkoholi en allmän vägförrättning ( en, ar, arna) yleistietoimitus allmän, t, na adj. yleinen, julkinen en allmänhet, en s. yleisö, väestö allmänt område, t s. yleinen alue allt annat kaikki muu alltför adv. liian allvarlig, t, a adj. vakavamielinen, vakava, totinen alstra, r, de, t v. tuottaa; luoda en altan, en, er, erna s. terassi ett alternativ, et,, en s. vaihtoehto alternativt bränsle 4 s. vaihtoehtoinen polttoaine alumini/um, et s. alumiini ambitiös, t, a adj. kunnianhimoinen, yritteliäs en ammunition, en, er, erna s. ampumatarvikkeet, patruunat en amplitud, en, er, erna s. laajuus

2 an/ge, ger, gav, gett v. ilmoittaa, merkitä kartalle en an/gå, går, gick, gått v. koskea, kuulua en an/lägga, lägger, lade, lagt v. perustaa an/se, ser, såg, sett v. olla jotakin mieltä an/sluta sluter, slöt, slutit till v. liittää, niveltää, yhdistää an/sluta, sluter, slöt, slutit sig till v. liittyä johonkin an/ta tar, tog, tagit v. olettaa = ana, r, de, t v. aavistaa analog, t, a adj. analoginen, yhdenmukainen en anblick, en, ar, arna s. silmäys ett anbud, et, =, en s. tarjous en and/e, en, ar, arna s. henki andas, andas, andades, andats v. hengittää andel ( en) i ett samfällt område s. yhteisalueosuus en andel, en, ar, arna s. osuus ett andningsskydd, et, =, en s. hengityssuojain en andrahandsbutik s, ( en, er, erna) s. osto ja myyntiliike, käytettyjä tavaroita ostava ja myyvä liike angående adv. jonkin suhteen, koskien anhålla, håller, höll, hållit om ngt v. anoa jtkin anhängiggörande, t s. vireilletulo en aning, en, ar, rna s. aavistus; hiven en anledning, en, ar, rna s. aihe, syy anlita, r, de, t v. kääntyä jnk puoleen, käyttää, turvautua en anläggning en, ar, rna s. rakennelma, laitteisto, laitos, laite poiketa (satamassa), himmetä, ruostua (tekn.) anlöp/a, er, te, t v. anmäl/a, er, de, t v. ilmoittautua, tiedotttaa anmäla sig till kursen v. ilmoittautua kurssille annars tpm. adv. muutoin en annons, en, er, erna s. ilmoitus en annonsbyrå, n, er, erna s. mainostoimisto en annonsör, en, er, erna s. ilmoittaja anpassa sig v. sopeutua anpassa, r, de, t v. mukauttaa, sopeuttaa, soveltaa, sovittaa en anpassning, en, ar, rna 2 s. sopeutuminen en anpassningsförmåga, n, or, na s. sopeutumiskyky anrika, r, de, t v. rikastaa anskaffa, r, de, t v. hankkia en anskaffning, en, ar, arna s. hankinta en anslutning, en, ar, arna till nätet s. Internet liittymä anspråklös, t, a adj. vaatimaton en anstormning, en, ar, arna s. rynnäkkö, hyökkäys ansträngande tpm adj. rasittava

3 anställ/a, er, de, t v. palkata anställ/d, t, da työntekijä ett ansvar, et s. vastuu ansök/a, er, te, t om ngt v. hakea en ansökningarna s. hakemus en ansökan s. hakemus ett antagande, t, n, na s. olettamus antagligen tpm. adv. oletettavasti ett antal, et, =, en s. lukumäärä, kappalemäärä, määrä antalet fel vikojen määrä en anteckning, en, ar, arna s. muistiinpano en antenn, en, er, erna s. antenni antingen eller pron. joko tai ett antisladdsystem, et, =, en s. liu unestojärjestelmä ett antivirusprogram, met, =, men s. viruksentorjuntaohjelma anty/da, er, dde, tt v. mainita ohimennen, antaa ymmärtää en antydan, antydan, antydningar, arna s. vihje, viittaus, heikko aavistus använ/da, der, de, t v. käyttää en användare, n, =, användarna s. käyttäjä ett användargränssnitt, et, =, en s. käyttäjäliittymä en användaridentifikation, en, er, erna s. käyttäjätunnus ett användarnamn, et,=, en s. käyttäjänimi användarvänlig, t, a adj. käyttäjäystävällinen en användarvänlighet, en s. käyttäjäystävällisyys en användbarhet, en s. käytettävyys ett användningsområde, t, en, na s. käyttöalue en apparat, en, er, erna s. laite en sovittelu, asettelu, päällikeompelu, applikaatio applikation, en, er, erna s. en approximation, en, er, erna s. likiarvo arbeta, r, de, t v. tehdä työtä, työskennellä en arbetare, n, =, arbetarna s. työläinen, työntekijä en arbetarklass, en, er, erna s. työväenluokka ett arbete, t, n, na s. työ en arbetsbänk en, ar, arna s. työpenkki, työpöytä en arbetsbörd/a, an, or, orna s. työtaakka arbetsför, t, a adj. työkykyinen ett arbetsförhållande, t, n, na s. työolosuhteet en arbetsgivare, n, =, arbetsgivarna s. työnantaja ett arbetslag, et, =, en s. työporukka en arbetsledare, n, =, arbetsledarna s. työnjohtaja ett arbetsliv, et, =, en s. työelämä en arbetsmetod, en, er, erna s. työtapa ett arbetsminne, t, n, na s. työmuisti

4 en arbetsmöjlighet, en, er, erna s. työnsaantimahdollisuus en arbetsprestation, en, er, erna s. työsuoritus ett arbetsredskap, et =, en s. työväline ett arbetsskede, t, n, na s. työvaihe en arbetsstation, en, er, erna s. työasema en arbetsuppgift, en, er, erna s. työtehtävä en arbetsutmattning, en s. työuupumus en arbetsyt/a, an, or, orna s. työtaso, pinta en arkitekt, en, er, erna s. arkkitehti en armbandsklock/a, an, or, orna s. rannekello armera, r, de, t v. raudoittaa armera/d, t, de adj. vahvistettu en armled, en, er, erna v. kyynärvarsi ett arrangemang, et, =, en s. järjestely en arrangör, en, er, na 3 s. järjestäjä en artik/el, n, lar, larna s. tavara, tuote ett arv, et, =, en s. perintö ett arvsanlag, et, =, en s. perinnöllinen taipumus en asp, en, ar, rna s. haapa assistera, r, de, t v. auttaa, avustaa en association, en, er, erna s. mielleyhtymä asymmetrisk, t, a adj. epäsymmetrinen en asynkronmaskin, en, er, erna s. epätahtikone ett atomkraftverk et,=, en s. ydinvoimala ett atomvapen, vapnet, vapen, vapnen s. ydinase en attityd, en, er, erna s. asenne attrahera, r, de, t v. houkutella automatisera/d, t, de adj. automatisoitu en automatisering, en, r, rna s. automatisointi en automatlåd/a, an, or, orna s. automaattivaihteisto av/göra, gör, gjorde, gjort v. ratkaista, päättää avancera/d, t, de adj. pitkälle kehittynyt ett avbetalnigsköp, et, =, en s. osamaksukauppa en avbetalning, en, ar, rna s. osamaksu ett avbrott, et, =, en s. katkos avbryta förrättningen (bryta, bryter, bröt, brutit) v. keskeyttää toimitus en avdelning, en, ar, rna s. osasto ett avdrag, et, =, en s, vähennys ett avfall, et, =, en s. jäte en avfallsbehandling, en, ar, arna s. jätteidenkäsittely en avgas, en, er, erna s. pakokaasu ett avgasuttsläpp, et, =, en s. pakokaasupäästö avge, avger, avgav, avgivit v. jättää, antaa, luovuttaa

5 en avgift, en, er, erna s. maksu (liitäntä, pysäköinti jne) avgiftsbelag/d, t, da adj. maksullinen avgränsa, r, de, t v. vetää rajat, rajoittaa en avgörande tpm. adj. ratkaiseva en avhandling, en, ar, rna s. tutkielma, väitöskirja ett avkastning, en, ar, rna s. tuotto ett avkastningsvärde, t, n, na s. tuottoarvo en avkoppling, en, ar, na s. rentoutuminen en avlagring, en, ar, arna s. kerrostuma avlida, lider, led, lidit v. kuolla, nukkua pois ett avlopp, et, =, en s. viemäröinti ett avloppsdike, t, n, na s. valtaoja vattnen s. jätevesi avlång, t, a adj. pitkulainen, pitkänomainen, soikea avlägga, lägger, lade, lagt examen v. suorittaa tutkinto avlägsna, r, de, t v. poistaa avlägsna sig v. poistua avmarkera, r, de, t v. poistaa merkintä, valinta en avsaknad, en s. puute, puutos, puuttuminen avse, avser, avsåg, avsett v. tarkoittaa en avsikt, en, er, na 3 s. aikomus; tarkoitus avskaffa, r, de, t v. poistaa, lakkauttaa avskala/d, t, de adj. pelkistetty en avskrivning, en, ar, arna s. poisto avsluta förrättning lopettaa toimitus avsluta, r, de, t s. lopettaa avslutningsvis adv. lopuksi avspän/d, t, da adj. rento avstanna, r, de, t v. tauota, pysähtyä, lakata en avstjälpningsplats, en, er, erna s. kaatopaikka ett avstånd, et, =, en s. välimatka; etäisyys en avståndsmätning, en, ar, arna s. välimatkan mittaus en avstötning, en s. hylkiminen en avsändare, n, =, avsändarna s. lähettäjä en avsändningseffekt, en, er, erna s. lähetysteho en avsättning, en, ar, arna s. saostuma ett avtal, et, =, en om något s. sopimus avtala; ingå avtal om v. sopia avtäck/a, er, te, t v. paljastaa en avvikelse, n, r, rna s. poikkeavuus, poikkeama avvisa ändringsansökan v. jättää muutoksenhakemus tutkimatta avvärj/a, er, de, t v. torjua en ax/el, n, lar, larna s. akseli ett axelsystem s. akselisto

6 B en backspegel, n, =, speglar s. peruutuspeili ett badkar, et, = en s. kylpyamme ett badrum, met, =, men s. kylpyhuone ett bagageutrymme, t, n, na s. auton tavaratila baka, r, de, t v. leipoa en bakgrund, en, er, erna s. tausta en bakgård, en, ar, arna s. takapiha bakifrån adv. takaapäin en bakluck/a, an, or, na s. takaluukku bakom prep. takana ett baksäte, t, n, na s. takapenkki en baktank/e, en, ar, arna s. taka ajatus ett bakvatt/en, net, =, nen s. kiertovesi bakåt adv. taaksepäin balansera, r, de, t v. tasapainottaa en balansräkning, en, ar, arna s. tase en balkong, en, er, erna s. parveke en ban/a, an, or, orna s. rata ett banbrott, et, =, en s. ratakatko banbrytande tpm. adj. uraauurtava ett band, et, =, en s. nauha, side, vanne banka, r, de, t på v. kolkuttaa, jyskyttää, hakata en bark, en s. kaarna barnslig, t, a, adj. lapsellinen, kakaramainen ett barrträd, et, =, en s. havupuu en bas, en, er, erna s. perusta, pohja basera, r, de, t sig på v. perustua johonkin basera/d, t, de adj. perusteinen en basnäring, en, ar, arna s. peruselinkeino en basstation, en, er, erna s. tukiasema en bastu, n, r, rna s. sauna ett batteri, et, er, na s. paristo, patteri, akku en batteriladdare, n, =, laddarna s. paristolaturi en be/hålla, håller, höll, hållit v. pitää beakta, r, de, t v. ottaa huomioon bearbeta, r, de, t v. työstää en bearbetning, en, ar, arna s. muokkaus bebygg/a, er, de, t v. rakentaa, asuttaa en bebyggelse, n, r, rna s. asutus, rakennukset, asuttaminen bedra, drar, drog, dragit v. pettää bedöm a, er, de, t v. arvioida, arvostella befinna, er, befann, befunnit v. havaita, olla befinna, er, befann, befunnit sig v. sijaita jossakin

7 befintlig, t, a adj. olemassa oleva, ulottuvilla oleva befoga/d, t de adj. aiheellinen/aiheeton befolka, r, de, t v. asuttaa en befolkning, en, ar, arna s. väestö befrukta/d, t, de adj. hedelmöitynyt, hedelmöitetty begagna, r, de, t v. kuluttaa, käyttää begagna/d, t, de adj. käytetty begrav/a, er, de, t v. haudata, kätkeä maahan, peittää maahan ett begrepp, et, =, en s. käsite, aate, aikomus begriplig, t, a adj. käsitettävä, ymmärrettävä begränsa, r, de, t v. 1. rajoittaa (olla rajana), 2. rajata (määritellä), rajoitta en begränsning en, ar, arna s. rajoitus, rajoittuneisuus, puutteet; rajoite, rajat, rajoitus begåva/d, t, de adj. lahjakas begär/a,, de, t v. pyytää, anoa, vaatia saavansa ett behaglig, t, a adj. 1. miellyttävä, mukava (vaivaton, sopiva, miellyttävä, viihtyisä), mieleinen, suloinen, 2. otollinen behandla, r, de, t v. käsitellä en behandling, en, ar, arna s. käsittely ett behov, et, =, en av s. tarve en behållare, n, =, behållarna s. säiliö en behändighet, en s. käytännöllisyys en behärska, r, de, t v. 1. hallita, 2. hillitä 3.osata, taitaa behörighet, en s. kelpoisuus, pätevyys en behörighetskod, en, er, erna s. tunnusluku behöv/a, er, de, t v. tarvita bekant,, a adj. tunnettu, tuttu bekanta, r, de, t sig med v. tutustua beklaga, r, de, t v. valittaa, surkutella bekräfta, r, de, t v. vahvistaa bekymra sig för framtiden v. olla huolestunut tulevaisuudesta bekymra, r, de, t v. huolestuttaa bekämpa, r, de, t v. torjua en bekämpning, en, ar, arna s. torjunta bekänna känner, kände, känt v. tunnustaa belag/d, t, da adj. pällystetty belasta, r, de, t v. kuormittaa, rasittaa en belastning, en, ar, arna s. kuormitus ett belastningsfall, et, =, en s. kuormitustapaus ett belopp, et,=, en s. raha määrä, summa en belysning, en, ar, arna s. valaistus en belysningsarmatur, en, er, erna s. valaisimet

8 en belysningsavbrytare,en, =, avbrytarna s. valokatkaisin belåt en, et, na adj. tyytyväinen belåtenhet, en,, s. tyytyväisyys ett belägg, et, =, en s. päällyste belägga, er, lade, lagt v. päällystää en beläggning en, ar, arna s. peite, kerros, päällyste belöna, r, de, t v. palkita belönande tpm. adj. palkitseva en bensinförbrukning, en, ar, arna s. polttoaineen kulutus benäg/en, et, na adj. myötämielinen bere dd, tt, dda adj. valmis, valmistautunut en beredning, en s. muokkaus, työstö, valmistelu ett beredskapstillstånd, et, =, en s. valmiustila en berggrund, en, er, erna s. kallioperä bero, r, dde, tt på ngt v. riippua, johtua beroende tpm. adj. riippuvainen beräkna, r, de, t v. laskea, arvioida, laskelmoida en beräkning, en, ar, arna s. laskelma beröra, berör, berörde, berört v. 1. koskea, koskettaa 2. liittyä en beröring, en, ar, arna s. kosketus en beröringsyt/a, an, or, orna s. kosketuspinta besatt, besatt, besatta adj. ett besittningstagande, t s. haltuunotto en beskrivning, en, ar, arna s. kuvaus ett beslut, et, =, en s. päätös besluta sig för v. päättää jtk jnkn pahan valtaama, villi, mieletön, harmillinen päättää (tehdä päätös), päättää (kokouksessa), ratkaista (päättää); besluta, r, de/beslöt, t/beslutit v. en besparing, en, ar, arna s. säästö bestruk/en, et, na adj. päällystetty en bestrykning, en, ar, arna s. hipaiseminen, tulittaminen bestå, står, stod, stått av ngt v. koostua en beståndsdel en, ar, arna s. ainesosa beställ/a, er, de, t v. varata, tilata beställd, beställt, beställda adj. varattu, tilattu en beställning, en, ar, arna s. tilaus bestäm/ma mer, de, t v. päättää ett besvär et, =, en s. vaiva, vaivannäkö, jur. valitus besvära, r, de, t sig v. vaivautua, vaivata besvära/d, t, de adj. kiusaantunut, nolo en besvärsanvisning, en, ar, arna s. valitusosoitus besvärsskrift, en s. muutoksenhakukirjelmä betala böter maksaa sakkoja

9 betala, r, de, t v. maksaa en betalning, en, ar, arna s. maksu ett betalningsvillkor, et, =, en s. maksuehto bete, beter, betedde, betett sig v. käyttäytyä en beteckning, en, ar, arna s. 1.nimi(tys) 2.merkki, merkintä ett beteende, t, n, na s. käytös betona, r, de, t v. tähdentää, korostaa betong, en s. betoni betrakta, r, de, t v. katsoa, tarkastella betyd/a, er, dde, tt v. tarkoittaa betydande tpm. adj. huomattava en betydelse, n, r, rna s. merkitys betydelsefull, t, a adj. merkityksellinen betydlig, t, a adj. tuntuva, kelpo (melkoinen, sievoinen), melkoinen betydligt adv. huomattavasti, merkittävästi, aika lailla beundra, r, de, t v. ihailla bevaka, r, de, t v. valvoa en bevakning en, ar, arna s. valvonta, vartiointi bevara, r, de, t v. säilyttää, ylläpitää bevisa r, de, t v. todistaa, osoittaa todeksi bevisligen adv. todistetusti bibe/hålla, håller, höll, hållit v. säilyttää, pitää bidra till v. vaikuttaa, edistää bidra, bidrar, bidrog, bidragit med v. avustaa, tukea ett bidrag, et, =, en s. avustus, apu bifoga/d, t, de adj. oheen liitetty, oheinen bifogad fil, en, er, erna s. liitetiedosto en bil, en, ar, arna s. auto en bilag/a, an, or, orna s. liite en bilbarnstol, en, ar, arna s. lasten turvaistuin en bilbesiktning, en, ar, arna s. (auto)katsastus ett bilbestånd, et, =, en s. autokanta ett bilbälte, t, n, na s. auton turvavyö bilda, r, de, t v. muodostaa, kehittää, luoda; käsittää, olla en bildhuggare, n, =,bildhuggarna s. kuvanveistäjä ett bildmeddelande, t, n, na s. kuvaviesti ett bildskärmsarbete, t, n, na s. näyttöpäätetyö en bilindustri, n, er, erna s. autoteollisuus en biljett, en, er, erna s. lippu billig, t, a adj. halpa en bilskatt, en, er, erna s. autovero en bilstöld, en, er, erna s. autovarkaus bind/a er, band, bundit v. sitoa, solmia, kytkeä

10 ett binde/medel, medlet, medel, medlen s. sideaine ett biobränsle, t, n, na s. biopolttoaine en biobränslepotential, en, er, erna s. biopolttoainevoimavarat bioenergi n s. bioenergia biologiskt nedbrytbar, t, a adj. biologisesti hajoava en bit, en, ar, na binär siffra s. bitti en bit, en, ar, arna s. pala, osa en bitgrupp, en, er, erna s. tavu ett biämne, t, n, na s. sivuaine bjuda, bjuder, bjöd, bjudit v. kutsua, tarjota ett bjälklag, et, =, en s. välipohja, palkisto en björk en, ar, arna s. koivu ett blad, et, =, en s. terä, liuska, lapa bland annat ett blandavfall, et, =, en s. sekajäte en blandning, en, ar, arna s. seos en blekning, blekningen,, s. valkaisu blekt, blekt, blekta adj. valkaistu muun muassa bli godkänd/underkänd tulla hyväksytyksi/hylätyksi bli kvitt något v. päästä eroon bli, blir, blev, blivit färdig v. valmistua en blinker, n, blinkrar, na s. suuntavilkku ett blod, et, =, en s. veri blygsam, t, ma adj. vaatimaton blås/a, er, te, t v. puhaltaa blåsa i en alkometer v. puhaltaa alkometriin en blåst, en s. tuuli, tuulinen sää bläddra, r, de, t v. selata bo, bor, bodde, bott v. asua en bod en, ar, arna s. puoti, aitta ett boende, t s. asuminen en boendeform, en, er, erna s. asuntomuoto en boendekommitté, en, er, erna s. asukastoimikunta en boendeverksamhet, en, er, erna s. asukastoiminta en boj, en, ar, arna s. poiju, pelastusrengas en bok, en, ar, arna s. pyökki bok/a, r, de, t v. varata en bokföring, en, ar, arna s. kirjanpito; kirjaaminen en bokning, en, ar, arna s. paikan varaus, kirjaus ett bokslut, et, =, en s. tilinpäätös ett bolag, et, =, en s. yhtiö ett bolagsvederlag, et, =, en s. yhtiövastike bombardera, r, de, t v. pommittaa en bombning, en, ar, arna s. pommitus

11 bort/se, ser, såg, sett från s. jättää huomioon ottamatta bortsett från ngt lukuun ottamatta jtkn en bostad, en, städer, städerna s. asunto en bostadsbrist, en, er, erna s. asuntopula en bostadshyr/a, an, or, orna s. asunnonvuokra ett bostadslån, et, =, en s. asuntolaina en bostadsmäss/a, an, or, orna s. asuntomessut en bostadsplanering, en, ar, arna s. asuntojen suunnittelu ett bostadspris, et, er, erna s. asuntojen hinta en bostadsrätt, en, er, erna s. asumisoikeus en bostadstiftelse, n, r, rna s. asuntosäätiö ett bostadstillägg, et, =, en s. asumislisä (opintotuen osa) en bov, en, ar, arna s. roisto, lurjus en brand, en, bränder, bränderna s. tulipalo en brandmur, en, ar, arna s. palomuuri ett brandskyddskrav, et, =, en s. palosuojavaatimus en brandvägg, en, ar, arna s. palomuuri en bransch, en, er, erna s. ala, toimiala, liikeala brant, brant, branta adj. jyrkkä en brasklapp, en, ar, arna s. salainen ehto, salainen varaus bre/d, tt, da adj. leveä breda, breder, bredde, brett ut sig v. levittäytyä ett bredband, et,=, en s. laajakaista en bredbandsförbindelse, n, r, rna s. laajakaistayhteys ett bredbandsnät, et, =, en s. laajakaistaverkko en bredd, en, er, erna s. leveys bredvid prep. vieressä, viereinen brinna, brinner, brann, brunnit v. palaa en brist, en, er, erna på ngt s. puute bristfällig, t, a adj. puutteellinen en bro, n, ar, arna s. silta en broms, en, ar, arna s. jarru en broschyr, en, er, erna s. esite, lehtinen ett bruk, et,, en s. käyttö, tapa; ruukki brusa upp v. suuttua, kuohahtaa brusa, r, de, t v. kohista, pauhata bry, r, dde, tt sig om ngn, ngt v. välittää jostakusta, jostakin en brygg/a, an, or, orna s. laituri brygg/a, er, de, t v. suodattaa en bryggare, n,=, bryggarna s. keitin en bryggkoppling, en, ar, arna s. siltakytkentä bryta mot lagen rikkoa lakia bryta sig in v. murtautua bryta, bryter, bröt, brutit v. murtaa, katkaista, louhia, rikkoa

12 bryta, bryter, bröt, brutit av v. katkaista en brytning, en, ar, arna s. louhinta en singularis) s. lauta, lankku ett bräde, t, r/n, rna/na s. lauta, lankku, lava, (esim. shakkilauta) bränn/a, er, de, t v. polttaa ett bränsle, t, n, na s. polttoaine en bränslecell, en, er, erna s. polttokenno en bränsleförbrukning, en, ar, arna s. polttoaineenkulutus en bränslepump, en, ar, arna s. polttoainepumppu en bränsleskatt, en, er, erna s. polttoainevero bränslesnål, t, a adj. vähän polttoainetta kuluttava en bränslestav, en, ar, arna s. polttoainesauva en bubbl/a, an, or, orna s. kuppla ett budskap, et, =, n s. viesti, sanoma ett buller, bullret, =, bullren s. melu en bullerbekämpning, en, ar, arna s. meluntorjunta bullra, r, de, t v. meluta bund/en, et, na adj. kytketty ett burspråk, et, =, en s. uloke, erkkeri en busk/e, en, ar, arna s. pensas en bussfil, en, er, erna s. bussikaista en bussning, en, ar, arna s. hela en bygd, en, er, erna s. seutu bygg/a er, de, t v. rakentaa bygga om v. rakentaa uudelleen, remontoida bygga på ngt v. perustua johonkin bygga ut v. laajentaa ett byggande, t s. rakentaminen byggbar, t, a adj. rakennettavissa oleva en byggboom, en, er, erna s. rakennusbuumi byggd, t, a adj. rakennettu ett bygge, t, n, na s. rakenteilla oleva rakennus, rakennustyö en byggentreprenör, en, er, erna s. rakennusurakoitsija ett byggförbud, et, =, en s. rakennuskielto ett byggföretag, et, =, en s. rakennusyhtiö en byggherr/e, en, ar, arna s. rakennuttaja ett bygglov, et, =, en s. rakennuslupa en byggnad, en, er, erna s. rakennus en byggnadsarkitekt, en, er, erna s. rakennusarkitehti en byggnadsentreprenör, en, er, erna s. rakennusurakoitsija en byggnadsingenjör, en, er, erna s. rakennusinsinööri en byggnadskontrollant, en, er, erna s. rakennustarkastaja ett byggnadslov/ tillstånd, et,=, en s. rakennuslupa en byggnadsplan, en, er, erna s. rakennuskaava

13 en byggnadsrätt, en, er, erna s. rakennusoikeus en byggnadsstil, en, ar, arna s. rakennustyyli en byggnadsställning, en, ar, arna s. rakennusteline ett byggnadstillstånd, et, =, en s. rakennuslupa en byggplats, en, er, erna s. rakennuspaikka en byrå, n, ar, rna s. lipasto, piironki en byrå, n, er, erna s. toimisto, virasto ett bysamhälle, t, n, na s. kyläyhteisö byta, byter, bytte, bytt v. vaihtaa ett byte, t, n, na s. vaihto, saalis både och sekä että bädda, r, de, t för v. luoda mahdollisuudet jlkkn, luoda pohja bägge pron. molemmat ett bälte, t, n, na s. vyö bära sig åt v. menetellä, käyttäytyä bära, bär, bar, burit v. kuljettaa, kantaa en bärbar dator ( n, er, na) s. sylimikro, läppäri, kannettava tietokone en bärighet, en, er, erna s. kantavuus; kantokyky en bärkraftig utveckling ( en, ar, arna) s. utveckling) en böjning, en, ar, arna s. taivutus bökig, t, a adj. epäsiisti, sekava, meluisa böljande tpm. adj. aaltoileva böra bör borde bort v. pitää, täytyy bördig, t, a adj. viljava, hyväkasvuinen böter, na s. sakko, sakot C ett cateringsföretag, et, =, en s. pitopalveluyritys en cell, en, er, erna s. solu en censor, n, er, erna s. sensori en centralenhet, en, er, erna s. keskusyksikkö en centrallåsning, en, ar, arna s. keskuslukitus ett centrum, et, =/centra, centrumen s. keskusta en chans, en er, erna s. mahdollisuus ett chassi, et, er, erna s. autonalusta en chef, en, er, erna s. päällikkö, esimies cirkulera, r, de, t v. kiertää, olla liikkeessä en cykelban/a, an, or, orna s. pyörätie en cyklist, en, er, erna s. pyöräilijä en cylinder av gjutjärn s. valurautainen sylinteri en solenoid) s. solenoidi D ett dagbrott, et, =, en s. avolouhos en dallring, en, ar, arna s. värinä

14 en damm, en, ar, arna s. suoja, pato ett damm, et, =, en s. pöly damma, r, de, t v. pölytä damma, r, de, t av v. puhdistaa pölyt pois en dammluck/a, an, or, orna s. padon luukku en dammsugare, n, =, dammsugarna s. pölynimuri en databank, en, er, erna s. tietopankki en databas, en, er, erna s. tietokanta en databehandlingsteknik, en, er, erna s. tietojenkäsittelytekniikka en datakommunikation en s. tietoliikenne en datanätsteknik, en, er, erna s. tietoverkkotekniikka en datanörd, en, ar, arna s. nörtti en dataskärm, en, ar, arna s. näyttö ruutu en datasäkerhet, en s. tietoturva(llisuus) en dataöverföring, en, ar, arna s. tiedonsiirto en dator, n, er, na s. tietokone datorstö/dd, tt, dda adj. tietokoneavusteinen ett datorvirus, et, =, en s. tietokonevirus de flesta pron. useimmat de övriga pron. muut ett decennium, decenniet, decennier, na s. vuosikymmen en defekt, en, er, erna s. virhe, puute en defibrering, en, ar, arna s. kuidutus definiera, r, de, t v. määritellä definitiv, t, a adj. lopullinen en deformation, en, er, erna s. muodonmuutos, vääristymä, epämuodostuma en dekompressionsventil, en, er, erna s. dekompression ventiili en dekor, en er, erna s. koristus, koristelu en del, en, ar, arna s. osa dela, r, de, t v. jakaa delfinansiera/d, t, de adj. osittaisrahoitettu en delgeneralplan, en, er, erna s. osayleiskaava en delningsbegränsning, en, ar, arna s. osittamisrajoitus en delningsgrund, en, er, erna s. jakoperuste delta, deltar, deltog, deltagit i v. osallistua delvis tpm. adv. osittain en delårsrapport, en, er, erna s. osavuosikatsaus en delägare, n, =, delägarna s. osakas, osallinen deponera, r, de, t s. jättää säilytettäväksi, tallettaa en depression, en, er, erna s. lamakausi/lama deprimerande tpm. adj. masentava, synkkä en depå, n, er, erna s. varikko,varasto en design, en s. muotoilu

15 designa, r, de, t v. suunnitella en designer, n, =/ s, designerna s. muotoilija dess pron. sen dessbättre adv. onneksi dessutom adv. lisäksi, paitsi, sitä paitsi, sen lisäksi en destillation, en, er, erna s. tislaus en destillering, en, ar, arna s. tislaaminen en destilleringskolonn, en, er, erna s. tislauskolonni en destination, en, er, erna s. määränpää desto det vill säga en detalj, en, er, erna s. yksityiskohta detaljera/d, t, de adj. yksityiskohtainen, tarkka en detaljplan, en, er, erna s. asemakaava en detaljplanering, en, ar, arna s. tarkempi suunnittelu en DI = diplomingenjör, en, er, erna s. diplomi insinööri en diagnostik, en s. diagnostiikka en diagonal, en, er, erna s. halkaisija en diameter, diameternn, diametrar, na s. halkaisija digital, t, a adj. digitaalinen digitalisera, r, de, t v. digitalisoida digitalisera/d, t, de adj. digitalisoitu dimensionera, r, de, t v. mitoittaa en diod, en, er, erna s. diodi adv. sitä (mitä kauniimpaa sitä parempi) toisin sanoen direkt adv. suoraan en direktreklam, en, er, erna s. suoramainos en diskbänk, en, ar, arna s. tiskipöytä en diskettstation, en, er, erna s. levykeasema diskutera, r, de, t v. keskustella ett distansarbete, t, n, na s. etätyö distribuera, r, de, t v. jakaa distribuera/d, t, de adj. hajautettu en distribution, en, er, erna s. jakelu diverse tpm. adj. sekalainen, erinäinen, kaikenlainen dividera, r, de, t v. jakaa djup, t, a adj. syvä djärv, t, a adj. rohkea dock adv. kuitenkin (sittenkin, kaikesta huolimatta), kumminkin, silti en dock/a, an, or, orna s, telakka en dockningsstation, en, er, erna s. telakointiasema en doktorsexamen, =, examina s. tohtorintutkinto dol/d, t, da adj. piilotettu en domkraft, en, er, erna s. tunkki

16 en domkrets, en, ar, arna s. tuomiopiiri en domkyrk/a, an, or, orna s. tuomiokirkko en donationsjord, en, ar, arna s. lahjoitusmaa en dos, en, er, erna s. annos (esim. lääke) en dos/a, an, or, orna s. rasia, tölkki, kotelo dra nytta av ngt hyödyntää, hyötyä dra sig bort från vetäytyä dra sig för att epäröidä jonkin suhteen dra sig till minnes muistaa, muistella dra sig tillbaka hiljentyä dra, drar, drog, dragit v. vetää ett drag, et, =, en s. ominaisuus, piirre; veto en dragkamp, en, er, erna s. köydenveto kuvannoll. ett draperi, et, er, erna s. (suihku) verho en drift, en, er, erna s. käyttö en driftcentral, en, er, erna s. käyttökeskus ett driftstopp, et, =, en s. seisokki ett driv/medel, medlet, =, medlen s. polttoaine ett driv/rem, men, mar, marna s. vetohihna driva, driver, drev, drivit v. liikuttaa, pitää käynnissä, pyörittää en drog, en, er, erna s. rohto, lääke, huume dryfta, r, de, t v. pohtia dryg, t, a adj. runsas dröj/a, er, de, t v. kestää, viipyä en dröm, men, mar, marna s. unelma dua, r, de, t v. sinutella ett dubbdäck, et, =, en s. nastarengas dubbel, dubbelt, dubbla adj. tupla duka, r, de, t v. kattaa pöytä duka, r, de, t under v. menehtyä, kärsiä tappio duktig, t, a adj. kunnollinen, rehti, reilu, taitava dumpa avfall upottaa jätteitä (mereen) dumpa, r, de, t v. myydä polkuhintaan, dumpata en dusch, en, ar, arna s. suihku ett dygn, et, =, en s. vuorokausi dyka upp v. ilmestyä dyka, dyker, dök, dykt v. sukeltaa dyr, t, a adj. kallis dyrbar, t, a adj. kallisarvoinen ett däck, et, =, en s. rengas, auton ulkorengas en dämpning, en, ar, arna s. vaimentuminen ett dödsfall, et, =, en s. kuolemantapaus dölja sig v. piiloutua dölja, döljer, dolde, dolt v. salata

17 E en effekt, en, er, erna s. teho en effektelektronik, en s. tehoelektroniikka effektiv, t, a adj. tehokas effektivera, r, de, t v. tehostaa effektivisera, r, de, t v. tehostaa en effektivitet, en s. tehokkuus en efter/frågan, frågan s. kysyntä en efterbehandling, en, ar, arna s. jälkikäsittely efterkälken; komma på efterkälken v. tulla jälkijunassa efterlys/a, er, te, t v. peräänkuuluttaa efterskott; i efterskott s. jälkikäteen efteråt adv. jälkeenpäin en egendom, en, ar, arna s. omaisuus en egenskap, en, er, erna s. ominaisuus egentlig, t, a adj. varsinainen egentligen adv. varsinaisesti ett egnahemshus, et, =, en s. omakotitalo ett egnahemshusområde, t, n, na s. omakotialue en e handel, n s. verkkokauppa en ek, en, ar, arna s. tammi ett ekolod, et, =, en s kaikuluotain en ekvation, en, er, erna s. yhtälö en el, en s. sähkö en elasticitet, en s. joustavuus elastisk, t, a adj. joustava, elastinen ett elbolag, et, =, en s. sähköyhtiö elda, r, de, t v. lämmittää eldriv/en, et, na adj. sähkökäyttöinen en eldstad, staden, städer, städerna s. tulipesä en elektricitet, en s. sähkö en elektriker, n, =, na s. sähköasentaja elektrisk, t, a adj. sähköinen en elektrod, en, er, erna s. elektrodi en elektromekanik, en s. sähkömekaniikka en elektron, en, er, erna s elektroni en elektronik, en s. elektroniikka ett elektronikbolag, et, =, en s. elektroniikkayritys en elektronikindustri, n, er, erna s. elektroniikkateollisuus elektronisk, t, a adj. elektroninen elementär, t, a adj. alkeisen elförbrukning, en, ar, arna s. sähkönkulutus en elgenerator, n, er, erna s. sähkögeneraattori eliminera, r, de, t v. eliminoida, poistaa

18 en elkraft, en s. sähkövoima en elleverantör, en, er, erna s. sähköntoimittaja en elmotor, n, er, erna s. sähkömoottori elmotordriv/en, et, na adj. sähhömoottorikäyttöinen ett elnät, et, =, en s. sähköverkko en elproduktion, en, er, erna s. sähköntuotanto en elradiator, n, er, erna s. sähköpatteri en elräkning, en, ar, arna s. sähkölasku en elteknik, en, er, erna s. sähkötekniikka en eluppvärmning, en, ar, arna s. sähkölämmitys ett embryo, t, n, na s. alkio emellertid adv. kuitenkin en en, en, ar, arna s. kataja en/as, =, ades, ats v. olla yhtä mieltä enbart adv. ainoastaan en energi, n, er, erna s. energia en energibov, en, ar, arna s. energiarosvo en energieffektivisering, en, ar, arna s. energian hyötykäyttö ett energiflöde, t, n, na s. energiavirta en energiförbrukarna s. energiankuluttaja en energifördelning, en, ar, arna s. energian jakautuminen en energiförlust, en, er, erna s. energiahävikki en energiförsörjning, en, ar, arna s. energiahuolto en energikonsumtion, en, er, erna s. energiankulutus en energikäll/a, an, or, orna s. energialähde en energiproduktion, en, er, erna s. energiantuotanto energisnål, t, a adj. vähän energiaa kuluttava en energiteknik, en, er, erna s. energiatekniikka enfasig, t, a adj. yksivaiheinen enfilig, t, a adj. yksikaistainen ett engagemang, et, =, en s. kiinnostus engagera/d, t, de adj. kiinnostunut en enhet, en, er, erna s. yksikkö enhetlig, t, a adj. yhtenäinen en enhetlighet, en, er, erna s. yhdenmukaisuus en enhetsdirektör, en, er, erna s. yksikönjohtaja enig, t, a adj. yksimielinen enkel, t, a adj. yksinkertainen en enkät, en, er, erna s. kiertokysely enligt prep. mukaisesti enorm, t, a adj. suunnaton enormt adv. suunnattomasti, suunnattoman ens adv. edes ensam, t, ma adj. yksinäinen

19 enskil/d, t, da adj. yksittäinen enstaka tpm. adj. yksittäinen en entreprenad, en, er, erna s. urakka en entreprenör, en, er, erna s. urakoitsija envis, t, a adj. itsepäinen envist adv. itsepäisesti en e post, en s. s posti en e postadress, en, er, erna s. s postiosoite er/bjuda, bjuder, bjöd, bjudit v. tarjota er/fara, far, for, farit v. kokea er/sätta, sätter, satte, satt v. korvata ett erbjudande, t, n, na s. tarjous en erfarenhet, en, er, erna s. kokemus erforderlig, t, a adj. tarvittava erfordra, r, de, t v. vaatia en ersättning, en, ar, arna s. korvaus etablera, r, de, t v. perustaa, vakiintua, asettua asumaan etablera/d, t, de adj. vakiintunut, tunnustettu en etablering, en, ar, arna s. vakiintuminen en etage, n, r, rna s. kerros etanol, en s. etanoli en ett/a, an, or, orna s. ykkönen eventuell, t, a adj. mahdollinen eventuellt adv. mahdollisesti exakt adv. täsmälleen exakt, =, a adj. tarkka en examen, =, examina, = s. tutkinto ett examensprogram, met, =, men s. tutkinto ohjelma ett exemp/el, let, =, len s. esimerkki ett exemplar, et, =, en s. (kirjan)kappale exemplarisk, t, a adj. esimerkillinen en exkursion, en, er, erna s. ekskursio expandera, r, de, t v. laajentaa, laajentua en expedit, en, er, erna s. myyjä experimentell, t, a adj. kokeellinen experimentera, r, de, t v. tehdä kokeita, kokeilla en expert, en, er, erna s. asiantuntija expertis, en s. asiantuntijat, asiantuntemus en experttjänst, en, er, erna s. asiantuntijapalvelu exploatera, r, de, t v. hyödyntää explodera, r, de, t v. räjähtää en explosion, en, er, erna s. räjähdys explosiv, t, a adj. helposti räjähtävä exponera, r, de, t v. altistaa, valottaa

20 en export, en, er, erna v. vienti exportera, r, de, t v. viedä maasta exteriör, en, er, erna s. ulkopuoli extern, t, a adj. ulkoinen extra tpm. adj. ylimääräinen extraordinär, t, a adj. poikkeuksellinen, erinomainen extrem, t, a adj. äärimmäinen F fabricera, r, de, t v. valmistaa en fabrik, en, er, na s. tehdas ett fabrikationsår, et, =, en s. valmistusvuosi ett fabriksfartyg, t, =, en s. tehdasalus ett fack, et, =, en s. ala, lokero en facklitteratur, en, er, erna s. ammattikirjallisuus en fackpress, en s. ammattilehdet faktiskt adv. todella en faktor, n, er, erna s. tekijä, faktori en faktur/a, an, or, orna s. lasku fakturera, r, de, t v. laskuttaa en fakturering, en, ar, arna s. laskuttaminen en fakultet, en, er, erna s. tiedekunta ett fall, et, =, en s. tapaus, putoaminen fall/a, er, föll, fallit v. pudota fallfärdig, t, a adj. kaatumaisillaan, putoamaisillaan oleva en fallhöjd, en, er, erna s. putoamiskorkeus familjär, t, a adj. tuttavallinen en fanbärare, n, =, fanbärarna s. lipunkantaja ett farledsservicefartyg, t, =, en s. väylänhoitoalus en fart, en, er, erna s. vauhti, nopeus en fartbegränsning, en, ar, arna s. nopeusrahoitus en farthållare, n, =, farthållarna s. vakionopeudensäädin ett fartyg, et, =, en s. alus, laiva en fartygsbesiktning, en, ar, arna s. aluksen katsastaminen en fartygssäkerhet, en s. alusturvallisuus en fas, en, er, erna s. vaihe en fas/a, an, or, orna s. pelko, kauhu fasa, r, de, t v. kammoksua, pelätä en fasad, en, er, erna s. julkisivu fascinera/d, t, de adj. lumoutunut fast, =, a adj. kiinteä, luja, vakinainen en fast/a, an, or, orna s. paasto fast/ställa, ställer, ställde, ställt v. todeta fasta, r, de, t v. paastota en fasthet, en s. lujuus

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/3011 13122010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

OSTROBOTNIA. Olipa kerran musiikki. Uruguayn itäinen valtakunta. Tuttua mutta vierasta. Den gyllene vardagens härliga små bekymmer

OSTROBOTNIA. Olipa kerran musiikki. Uruguayn itäinen valtakunta. Tuttua mutta vierasta. Den gyllene vardagens härliga små bekymmer OSTROBOTNIA Olipa kerran musiikki Uruguayn itäinen valtakunta Tuttua mutta vierasta Den gyllene vardagens härliga små bekymmer HELSINKI_HELSINGFORS 3 / 2004 OSTROBOTNIA HTTP://BOTTA.OSAKUNTA.FI/OSTRO

Lisätiedot

uutta Vähennämme ympäristökuormitustamme

uutta Vähennämme ympäristökuormitustamme Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 3 / 2013 Aina kokeilemassa uutta Vähennämme ympäristökuormitustamme MML2014: Johtaminen ammattimaistuu maanmittarin vermeet OSA 3: maastotyövälineet Teksti ja kuva:

Lisätiedot

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 3/2009 Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses Laivan arki tallentuu jälkipolville

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 14 ANU PIETILÄINEN: Laivan nimi ei ole läpihuutojuttu s. 5 7 ANU PIETILÄINEN: Båtens namn är ingen rutinsak s. 8 9 Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse

Lisätiedot

M Itella Oyj 3/2011. Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa. Vapaaehtoisena vaikutat. Kuva: Anne Lagerstedt. Kierrätys Återvinning

M Itella Oyj 3/2011. Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa. Vapaaehtoisena vaikutat. Kuva: Anne Lagerstedt. Kierrätys Återvinning M Itella Oyj 3/2011 Uusateismin uskontokritiikki ei horjuta kristinuskoa Vapaaehtoisena vaikutat Kierrätys Återvinning 2 Tässä lehdessä: NNKY:n kalenteri 2011 Pääkirjoitus Kuva: Mari Hyttinen Kierrätys

Lisätiedot

Perhon sotaveteraanileiri

Perhon sotaveteraanileiri JOUKKOKIRJE POHJANMAAN MAANPUOLUSTAJA N:o 3 2009 Lokakuu En historielektion för svenskarna Sista slaget i Sävar hölls likaså på den rätta dagen 19 augusti 2009. S.10 Merivoimien ilmapuolustus esittäytyi

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5 Markku Lehto Kaikki mukaan! OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Selvityshenkilön raportti Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. Mikä auttaa, kun Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Alvar Aalto nivelet kuluvat ja Numero

ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. Mikä auttaa, kun Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Alvar Aalto nivelet kuluvat ja Numero Numero Perjantai 12.12.201412 MP2 Itella Oyj 8 Mikä auttaa, kun Alvar Aalto nivelet kuluvat ja ja satakunta kolottavat? rovaniemeläistä. 10 26 Kaameimmat joululaulut. Lue ja kauhistu. Valtias Valtteri

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

In Finland har vi this thing called reilu meininki. 10vuotta år. Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen

In Finland har vi this thing called reilu meininki. 10vuotta år. Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen 10vuotta år Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen Vähemmistövaltuutettu edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia yhteiskunnassa puuttuu sekä yhteiskunnassa esiintyvään

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot