1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/ /2010 Päätöksen pvm: KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/05.02.09/2010 Päätöksen pvm: 29.10.2010 KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS"

Transkriptio

1 1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/ /2010 Päätöksen pvm: KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS ENERGIAKATSASTUSRAPORTTI MARJAANAKOTI KARKKILA Yritys Energia - Kiinteistöt LPP Partners Oy Työ nro 407 Tilaaja Pirjo Hilonen, Karkkila Laatija Veijo Pakarinen (LVI) Laatija Toivo Myyrä (sähkö) Laadittu

2 2 (30) ESIPUHE Tässä energiakatsastusraportissa on esitetty Karkkilan kaupungin omistaman kiinteistön Marjaanakodin LVIS-teknisten järjestelmien nykytilanne sekä mahdollisuudet pienentää kiinteistön energian- ja vedenkulutusta. Säästötoimenpiteiden osalta on esitetty toteutuksen kokonaiskustannukset, saavutettavat säästöt ja investoinnin takaisinmaksuajat. Projektin yhteyshenkilönä on toiminut Karkkilan tilakeskusken puolesta isännöitsijä Jari Salmisto, puh Kohteeseen tutustumista on tukenut tämän yksityisen vanhusten kodin johtaja Jaana Rauma ja henkilökunta. Energiakatsastuksen suorittivat LPP Partners Oy:stä DI Veijo Pakarinen (LVIA), puh ja Toivo Myyrä (Sähkö), puh , jotka vastaavat selvityksen tuloksista. Helsingissä Veijo Pakarinen LPP Partners Oy Toivo Myyrä Sähkökonsultti Toivo Myyrä

3 3 (30) ESIPUHE Sisällysluettelo 3 1 Yhteenveto kohteen energiataloudesta ja ehdotetuista säästötoimenpiteistä 4 2 Kohteen energiankäytön nykytila Kohteen tiedot Energian ja veden hankinta Lämpöenergian kulutus Sähköenergian kulutus Veden kulutus 11 3 Kohteen energiatalouden arviointi Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmanvaihtojärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Sähköjärjestelmät Muut järjestelmät Rakennusautomaatio Rakenteet 15 4 Ehdotetut toimenpiteet Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärijärjestelmät Ilmanvaihtojärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Sähköjärjestelmät Muut järjestelmät Rakennusautomaatio Rakenteet Muut ehdotukset ja havainnot Uusiutuvien energioiden tarkastelu 20 LIITTEET 1. Lämpöenergian kulutus ja kaukolämmön tilausvesivirran tarkistus 2. Sähköenergian kulutus ja tariffitarkastelu 3. Lämmönjakohuoneen laitteet ja verkostot 4. LVI-huonelaitteet 5. IV-koneiden taulukko 6. Valaistusmittaukset 7. Säästömahdollisuudet LVI 8. Säästömahdollisuudet Sähkö 9. Muistio luovutustilaisuudesta

4 4 (30) 1 YHTEENVETO KOHTEEN ENERGIATALOUDESTA JA EHDOTETUISTA SÄÄSTÖTOIMENPITEISTÄ Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto Marjaanakoti Oy:n hallinnoimassa ja Karkkilan kaupungin omistamassa Marjaanakodissa syksyllä 2010 suoritetun energiakatsastuksen tuloksista. Säästöpotentiaali, energiahinnat ja kaikki kustannukset on tässä ja koko raportissa esitetty arvonlisäverollisina (alv 23%). Lämpö Kohteen lämmitysenergian (kaukolämpö) normitettu kokonaiskulutus vuonna 2009 oli 80,6 MWh vastaten kustannusta Lämmitysenergian ominaiskulutus on 61,1 kwh/rm³,a, mikä on likimain sama kuin vanhainkotien ominaiskulutusten keskiarvo 61,4 kwh/rm³,a (Motivan extranet ). Lämmitysenergian kulutusta on mahdollista pienentää vesikalusteita säätämällä, patteriverkoston perussäädöllä ja termostaattisilla patteriventtiileillä. Jos kaikki raportissa ehdotetut toimenpiteet toteutetaan, ominaiskulutus pienenee tasolle 58,8 kwh/rm³,a. Ehdotetut toimenpiteet vähentävät CO 2 -päästöjä noin 0,75 tn vuodessa. Sähkö Kohteen sähköenergian kulutus (kiinteistö- ja taloussähkö) on vuonna 2009 ollut n. 25,7MWh ja kustannukset n Sähköenergian ominaiskulutus on 19,45kWh/rm 3,a, mikä on tilaston (Motivan extranet , 24,8kWh/m 3,a) vanhainkotien keskiarvoa pienempi. Sähköenergian kulutukseen ei löydetty säästökohteita. Vesi Kohteen vedenkulutus on ollut noin 716 m³ vuonna 2009 ja kustannukset n Ominaiskulutus on 542 dm³/rm³,a ja se on paljon isompi verrattuna tilastolliseen vanhainkotien keskikulutukseen 344 dm³/rm³,a (Motivan extranet ). Vedenkulutusta on mahdollista pienentää rajoittamalla vesikalusteiden virtaamat normivirtaamatasolle. Ehdotetuilla toimenpiteillä vedenkulutus pienenee tasolle 489 dm³/rm³,a. Muut toimenpiteet ja havainnot Kiinteistö on vanha ja esimerkiksi ikkunat ovat kaksilasisia. Asentamalla ajanmukaiset lämpölasielementit toimenpiteen takaisinmaksuaika jää pitkäksi, yli 16 vuoteen. Kaukolämpökohteisiin ei tyypillisesti suositella maalämpöä. Tähän kohteeseen ei ole laskettu mahdollisen maalämpöinvestoinnin vaikutusta hiilidioksidipäästöihin. Rakennuksen käytön kannalta olisi oleellisempaa lämmöntalteenotto ja /tai seinä- ja ikkunarakenteiden kunnostus myös viihtyvyystekijänä.

5 5 (30) Taulukko 1. Yhteenveto kulutuksesta, energian ja veden taloudellisesta säästöpotentiaalista ja vastaavasta investointitarpeesta sekä katselmuksessa ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksesta CO2-päästöihin Säästöpotentiaali Kokonaisinvestointi Lämpöenergia 80,6 MWh eur/a Sähköenergia 25,7 MWh 2915 eur/a 3,0 MWh 188 eur/a 0,75 tn CO 2 0 MWh 0 eur/a 0 tn CO 2 3,7 % 3,2 % 0 % 0 % 800 eur 0 eur Vesi 716 m³ 70 m³ 9,8 % 150 eur eur/a 280 eur/a 9,4 % Kulutukset Säästöt Investoinnit eur/a 468 eur/a 4 % 950 eur Taulukkoon 1 liittyvät huomautukset: Säästöpotentiaali ja kustannukset on esitetty arvonlisäverollisina (alv 23 %). Lämpöenergian kulutus on normitettu eli säätilakorjattu vuoden 2009 kulutus. Lämpöenergian kustannukset on laskettu normitetun kulutuksen ja vuoden 2010 kaukolämmön hintatason perusteella (alv 23 %). Sähköenergian hintoja eikä käytössä olevan tariffin tietoja ei ollut saatavissa. Vesi- ja jätevesikustannukset on laskettu vuoden 2010 hinnoin vuoden 2009 mitatulla kulutuksella. Kuva 1. Käyttökustannukset ennen ja jälkeen säästötoimien.

6 6(30) TOIMENPITEEN KUVAUS Taulukko 2. Energiansäästötoimenpiteet SÄÄST Ö TMA INVES- CO 2 SÄÄSTÖ SÄÄSTÖ SÄÄSTÖ SÄÄSTÖN RAPOR- SOVITUT YHTEE VÄHENE NSÄ TOINTI MÄ LÄMPÖ SÄHKÖ VESI ELINIKÄ TIN JATKO- YHTEEN SÄ energia CO 2 kustannukset energia CO 2 kustannukset vesi kustan- arvio KOHTA TOIMET energia muut energia muut nukset no EUR/a a EUR t/a MWh/a t/a EUR/a EUR/a MWh/a t/a EUR/a EUR/a m 3 /a EUR/a a T,P,H,E 1 Vesikalusteiden säätö 373 0, ,4 1,5 0, ,2,1 2 Termostaattiset patt.v , ,1 0,5 0, Linjasäätöjen asettelu. 62 9, ,25 1,0 0, Ikkunoiden uusiminen 16, YHTEENSÄ ,75 3,0 0, Jatkotoimenpiteet: T toteutettu, P päätetty toteuttaa, H toteuttamista harkitaan, E ei toteuteta

7 7(30) 2 KOHTEEN ENERGIANKÄYTÖN NYKYTILA 2.1 Kohteen tiedot Kohde: Marjaanakoti Oy:n hoitokoti Marjaanakoti Vihdintie Karkkila Rakennustyyppi: 221 Vanhainkodit Käyttötarkoitus ja toiminta: Vanhainkoti Vanhainkodilla ei varsinaisesti ole avoimien ovien aikoja Vanhainkoti on käytössä ympäri vuoden Kellari on kokonaan auki kaivettua tilaa, sisältäen varastoja, autotallin, wc:n, pesulan ja muun muassa lämmönjakohuoneen. Asukkaita on vakituisesti 13. Henkilöstöön kuuluu n. 8 vakituista henkilöä ja siivoojat.. Valmistuskeittiö on auki joka päivä kello n Rakennukset: Vanhainkotirakennus, rakennuksen omistaa Karkkilan kaupunki Rakentamisvuosi: 1950 Peruskorjausvuosi: Vuonna 1996 rakennus muutettiin hoivakodiksi. Tämän jälkeen on saneerattu lisäämällä kaukolämpö ja koneellinen ilmanvaihto. Kerroksia: 2+kellari Rakennuksen tilavuus: lämmin 1320 rm³ (arvioitu huonekorkeus 3 m) Bruttopinta-ala: noin 440 kem². Kiinteistön hoidon toteuttaa Karkkilan tilapalvelut-organisaatio. Kiinteistön hoito-organisaatio: Kiinteistön huollosta vastaa Jouko Vähä-Herttua/ Tilakeskus, puh Kiinteistössä ei ole omaa, vakituisesti paikalla olevaa hoitohenkilöä. Tekninen isännöitsijä Jari Salmisto vastaa kiinteistön isännöinnistä. Päiväkodin johtaja on Jaana Rauma Energian ja veden hankinnat Lämmitysliityntä: Kiinteistö on liitetty Keravan Energian kaukolämpöverkkoon. Sopimusvesivirta on 0,42 m³/h. Sähköliityntä: Kiinteistö on liitetty Vattenfall Oy:n pienjänniteverkkoon. Pääkeskuksen nimellisvirta 63 A. Pääsulakkeet ovat 3x35A. Sähkön myyntitariffi: kilpailutettu Kainuun Energian tarjoushinta. Sähkön siirtotariffi: Vattenfall Oy, Yleissiirto. Vesi- ja viemäriliitynnät:

8 Kiinteistö on liitetty Karkkilan Veden vesi- ja viemäriverkostoon. 8 (30) 2.3 Lämpöenergian kulutus Taulukko 3 Lämpöenergian kulutus vuosina Lämpöenergian kulutus Kokonaiskulutus (MWh / a) 72,98 68,95 77,7 Normitettu kulutus (MWh / a) 85,2 79,52 80,6 Ominaiskulutus (kwh / rm³, a) 64,54 60,2 61,06 Kuva 2. Mitattu ja normitettu lämpöenergian kulutus vuosina Kulutus on normitettuna ollut melko lailla yhtäsuuri vuosina 2008 ja Vuoden 2007 kulutuslukema on ollut hiukan korkeampi. Lämpöenergian kulutus (normitettu) on 2009 jakautunut Motiwatilla suoritetun tarkastelun ja tiedossa olevien lähtötietojen perusteella seuraavasti: Taulukko 4. Normitettu lämpöenergian kulutuksen jakauma vuonna 2009 Lämmitys 54 MWh 70 % Ilmanvaihto 12 MWh 15 % Lämminvesi 12 MWh 15 % Yhteensä 78 MWh 100 % Kuva 3. Lämmitysenergian jakauma 2009

9 9 (30) Rakennuksen ominaiskulutus lämmön osalta vuonna 2009 on 61,06 kwh/r-m³. Tilastollisesti vertailukulutukseen (61,4 kwh/r-m³) verrattuna kulutus on samaa luokkaa. Rakennuksen ominaiskulutus pinta-alaa kohti on noin 176,6 kwh/b-rm³. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikeskuslämmityksellä pääasiassa radiaattoreilla ja muutamilla konvektoreilla. 2.4 Sähköenergian kulutus Rakennuksen sähköenergiankulutus vuonna 2009 oli 25,7MWh. Rakennuksen sähköenergiankulutus on vuosina 2007 ja 2008 ollut lähes yhtä suuria. Sähköenergian kulutus Kokonaiskulutus (MWh / a) 25,3 25,5, 25,7 Ominaiskulutus (kwh / rm³, a) 19,18 19,35 19,45 Ominaiskulutus (kwh / br m², a) 57,52 58,05 57,52 Taulukko 5. Sähköenergian kulutus Sähköenergiankulutuksen jakaantuminen Sähkön kulutuksen jakaantuminen eri laiteryhmiin on katsastuksen yhteydessä laskettu kohteesta saatujen laitteiden ja tilojen käyttötietojen, laitetietojen ja tehtyjen mittausten perusteella. Kuva 7. Sähköenergian kulutusjakauma

10 10 (30) Seuraavassa on lueteltu tärkeimpiä kuluttajia: LVI laitteet: Pumput: Kolmeks Wilo Kolmeks Wilo 160 Poistopuhaltimet: Huippuimuri 2-nop 1 kpl á 0,2kW Huippuimuri 1-nop 1kpl á 0,1kW, keittiönpoisto, ohjaus liesikuvusta. Vaatehuolto: Pesukoneet 2 kpl. à2kw Kuivauskaappi 0,21kW, kondessio Huipputeho Kohteessa on yleissiirtotariffi eikä huipputehosta laskuteta. Optimaalisen tariffin valitsemiseksi ja kuormitusten tarpeenmukaisuuden arvioimiseksi käytettiin lukemahistoriasta saatuja tietoja sekä arvioitua käyttöaikaa. Näillä perusteilla huipputehoksi arvioitiin 21 kw. Sähkökuormitus Sähkökuormituksen vaihtelu ja kuormitustasot selvitettiin laskennallisesti. Suoritetun tarkastelun perusteella ei ole aihetta tarkempiin kuormitusseurantoihin tai arviointeihin. Tariffi ja sähkökustannukset Karkkilan kaupunki on kilpailuttanut sähköhankintansa vuonna Turku Energian myyntitariffi on kiinteä 1-aikainen tariffi, eikä se sisällä muita maksuja. Katselmushetkellä siirtotariffi on Vattenfall Oy:n Yleissiirto. Nykyinen siirtotariffi on valittavissa olevista tariffeista edullisin. Tariffitarkastelu on esitetty liitteessä 2. Sähköenergian hintakomponentit (alv 23 %) alkaen ovat: Taulukko 7: Sähkökustannusten muodostuminen

11 2.5 Veden kulutus 11 (30) Taulukko 8: Vedenkulutuslukemat Veden kulutus Veden kulutus (m³3/a) Ominaiskulutus (dm³/rm³, a) Marjaanakoti veden kulutus Kylmä vesi Kuva 8. Käyttöveden kulutus vuosina Vedenkulutus oli vuonna 2009 suuruusluokkaa 716 m³. Tästä saadaan ominaiskulutus 542 dm³/r-m³,a. Vedenkulutuksen vertailuarvo Motivan Extranetin mukaan on päiväkodeissa 230 dm³/r-m³,a. Vedenkulutuslukema on erittäin suuri vanhainkoteihihnkin verrattuna. Kohteessa vettä kulutetaan eniten Marjaanakodin keittiössä, suihkuissa, pyykkitiloissa ja wc-tiloissa. Lämpimän käyttöveden osuuden on arvioitu olevan normaalisti 40 % kokonaiskulutuksesta. Taulukko 9. Vesimaksut Kiinteistön vesimaksut (alv 22 %) Vesi- ja jätevesimaksut 4,05 eur / m³ Perusmaksu 76,8 eur / a Yhteensä 2977 eur / a Voimassa oleva vesimaksu on yhteensä noin 1,76 /m3 ja jätevesimaksu 2,29 /m3 eli yhteensä 4,05 /m3 (alv 23 %). Kulutuksen tai liittymän koon mukaan määräytyvän perusmaksun suuruus 6,4 / kk.

12 12 (30) 3 KOHTEEN ENERGIATALOUDEN ARVIOINTI 3.1 Lämmitysjärjestelmät Kiinteistö on liitetty Keravan energian Karkkilassa olevaan kaukolämpöverkkoon. Lämmityksen lämmönsiirrin on Danfoss HL1-22, teholtaan 40 kw. Tilojen lämmönjako tapahtuu vesikeskuslämmityksellä, joka saa energiansa rakennuksen kellarissa olevasta lämmönjakohuoneesta. Lämmönsiirtimet (sekä lämmitys että käyttövesi) ovat uusia ja asennettu vuonna Lämmönsiirtimien ja putkijohtojen eristys on nykyaikainen ja hyvä. Patteriverkostossa on pääosin levy- tai jaokepattereita, joissa on Danfossin termostaattiset patteriventtiilit. Rakennuksessa on TA:n STAD-linjasäätöventtiileitä, joita oli aseteltu. Verkoston suljettavuus ja säädettävyys on kohtalaisella tasolla. Patteriverkostossa on yksi, koko kiinteistön kattava säätöpiiri. Patteriverkoston menoveden säätökäyrät oli tarkastushetkellä aseteltu seuraavan taulukon mukaiseen asentoon. Asentoa voi muuttaa kaukovalvontajärjestelmästä Computec. Taulukko 10. Patteriverkoston menoveden säätökäyrä Ulkolämpötila Asetusarvo Asetus vaikuttaa melko korkealta asetukselta, eikä se ota huomioon sisäisten kuormien vaikutusta. Kokonaisuutena asetus on korkeahko vanhusten tilat huomioiden, mutta ilmeisesti myös kaksilasiset ikkunat aiheuttavat tarpeen pitää lämmityskäyrää korkealla. Joka tapauksessa nykyinen asetus asettaa termostaattiset patteriventtiilit koetukselle aurinkoisina päivinä.yölämpötilapudotusta ei ole olemassa. Mukavuuslattialämmityksiä sähköllä ei kiinteistössä ole. Marjaanakodissa suoritettiin sisälämpötilamittauksia viikon aikana loggereilla. Näistä mittaustuloksista on poimittu liitteeseen 4 tulokset, jotka valittiin ulkolämpötilan ollessa matalimmillaan -5,7 ºC aamulla klo Ajankohta valittiin tarkasteluun siksi, että haluttiin saada käsitys nykyisten lämmitysasetusten onnistuneisuudesta. Tällä tavoin tarkastellen lämpötilat sisällä eivät olleet kovin tasaisia (välillä 19,8-24,0 ºC ). Lämmönjakohuone on rakennuksen keskellä kellarissa. Rakennuksen maanpäälliskerroksen pihan puoleinen huone oli viilein. Verkoston tasapainotukselle voi olla tarvetta (toimenpide 4.1.3). 3.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Kiinteistö on liitetty Karkkilan vesi- ja viemäriverkkoon. Kylmävesiliitäntä on lämmönjakohuoneessa.

13 Käyttöveden siirrin on Danfoss HK-1-32/32, teholtaan 120 kw. 13 (30) Lämmönsiirrin on vuodelta Lämpimän veden kierrätystä varten on olemassa Wilo - 50-pumppu, jolla on manuaalinen asettelusäätö. Nimellisvirtaus on n. 0,2 dm³/s. Mitatut meno- ja paluuveden lämpötilat olivat 54/51 ºC. Lämpötilataso on sopiva. Käyttövesiverkon suljettavuus ja säädettävyys ovat välttävällä tasolla. Lämminvesiverkostossa on virtauksen säätöön aseteltavissa oleva rajoitusventtiili. Kylmän veden puolella on paineenalennusventtiili. Sekoittajat ovat 1-otesekoittajia. WC-istuimet ovat 6/3 litran huuhtelulla varustettuja (kaksoisvetonuppi). Kaikkien kalusteiden yhteydessä on sulkuventtiilit. Viemärit toimivat haastateltujen mukaan ongelmitta, jos ei heitä viemäreihin isoja paperitukkoja. Alakerran viemäreistä tulee käyttäjien mukaan hajuja. Katsastuksen yhteydessä mitattiin kalustekohtaisia virtaamia. Muutamien kalusteiden virtaamat ylittivät normivirtaamat jopa kaksinkertaisesti. Mittaustulokset on esitetty liitteessä 4. Nyt mitattu paine kylmävesiverkostossa oli 5,5 bar. Koska talo on vain kaksikerroksinen, painetta voisi pudottaa paineenalennusventtiilillä. Samassa yhteydessä kannattaa muutamat yli normiarvojen olevat virtaamat tasata kalusteesta normilukemiin (toimenpide-ehdotus 4.2.1). Vedenkulutus on nykyisellään isohko. 3.3 Ilmanvaihtojärjestelmät Rakennuksessa ei ole tuloilmakojeita. Rakennuksessa on kaksi poistoilmakojetta. Valmistuskeittiöllä on oma poistokojeensa, jota ohjataan keittiössä olevan huuvan käytön mukaan munakellolla ja 4-portaisella ohjauksella. Kojeen ilmamäärä on dm³/s. Myös VAK:illa voidaan kojetta ohjata. Toinen poistokoje poistaa WCeistä ja eteläpäädyn huoneista. Se on kaksinopeuksinen 125 / 250 dm³/s. Tässä kojeessa on pakkastermostaattiohjaus -12 ºC:ssä, jolloin koje ohjautuu pienemmälle nopeudelleen. Kojeeseen liittyy ohjelmallinen lämpötila-anturi, joka sijaitsee vanhusten kodin johtajan huoneessa. Ilmanvaihdon käyntiä voi ohjata Karkkilan kaupungin keskeisestä Computecvalvontajärjestelmästä. Rakennukseen on jätetty vanhoja ilmanvaihtoventtiileitä korvausilmaventtiileiksi. Käyttäjien mukaan nykyinen ilmanvaihto toimii kuitenkin hyvin. Koneellinen poisto rajoittuu 1. ja 2. kerrokseen. Kellarissa on vain painovoimainen poisto. Suoritimme muutamia ilmamäärien tarkistusmittauksia poistoelimistä. Käytettävissämme ei ollut suunnitteluarvoja. Mittaustulosten perusteella 1. ja 2. kerroksen kaikissa huoneissa on riittävä ilmanvaihto, ullakkotilassa liikaakin. Ullakkotilan toisen poiston voisi siirtää kanavoituna pesutupaan, jolloin ilmamäärät jakautuisivat paremmin tarpeen

14 kannalta. Kokonaisilmamäärää ei tarvitsisi muuttaa. Nykyisellään kosteus tuskin poistuu riittävästi pesutiloista. 14 (30) Ilmanvaihdon koottuja tietoja ja mittaustuloksia on liitteissä 4 ja Jäähdytysjärjestelmät Marjaanakodin keittiössä on kylmäsäilytystilana pienet jää- ja pakastinkaapit. Kaikissa on omat, normaalit jäähdytyskoneistot. Laitteet ovat energiataloudellisia. 3.5 Sähköjärjestelmät Rakennuksen sähkönjakelujärjestelmät ovat pääosin vuonna 1996 suoritetun peruskorjauksen aikaisia. Asennukset ovat hyvässä kunnossa. Kiinteistön sähköpääkeskus on rakennuksen kellarissa erillisessä pääkeskuskomerossa. Pääkeskuksen nimellisvirta on 63A. Pääsulakkeet ovat 3 x 36A. Ne ovat nykyiseen kuormitukseen nähden riittävät. Valaistus Rakennuksen valaistus on toteutettu pääosin loistelamppuvalaisimilla. Sisävalaistusta ohjataan tilakohtaisilla kytkimillä. Ulkovalaistusta ohjataan sekä kello- että hämäräkytkimellä. Valaisimet ovat pääosin loisteputki tai pienoisloistelamppuvalaisimia. Asuinhuoneissa valaisimet ovat kodinomaisia. Pistokoemaisesti mitatut valaistusvoimakkuudet (liite: 6) vastasivat pääosin standardia EN Käyttötarkoitukseen nähden valaistustasot ovat riittävä LVI-laitteet Rakennuksen lämmityksen järjestelmiä ohjataan keskitetysti DDC-järjestelmällä. Keittiölaitteet Kiinteistön keittiössä valmistetaan kaikki ateriat. Suuritehoisin keittiölaite on paistinuuni Metos MSR 104, 10,4 kw. Muut laitteet ovat normaaleja kotitalouskojeita. Astianpesukone Metos Master 2, 6,9kW Uuni Metos MSR 104, 10,4kW Liesi Zanussi, 8kW Sähkölämmitykset Kiinteistössä ei ole sähkölämmityksiä. 3.6 Muut järjestelmät Muita energiatalouteen vaikuttavia järjestelmiä, kuten paineilmaa tms, ei kohteessa ole. 3.7 Automatiikka Automaatiojärjestelmä on toteutettu Computec-järjestelmän alakeskuksella ja keskuslaitteistolla. PC-valvomo sijaitsee kaupungintalolla ja yhteys on toteutettu GSM-verkon

15 kautta. Kiinteistönhoitajalla on lisäksi tarvittaessa käytössään järjestelmään paikallista pääsyä varten kannettava tietokone, jolla voi liittyä LJH:n VAK:iin. 15 (30) 3.8 Rakenteet Rakennus on toteutettu alkuperäisen rakentamisvuotensa 1950 mukaan voimassa olleiden käytäntöjen mukaisesti ja on vielä käyttökunnossa. Rakennusta on kuitenkin saneerattu ainakin n. vuosina , joten se on katselmushetkellä alkuperäistä paremmassa kunnossa. Ilmeisesti pintaremonttia on myös tehty 2000-luvulla. Ikkunat Rakennuksen ikkunat ovat kaksilasiset. Käyttäjät tilkitsevät ikkunoita syksyisin. Työssä on laskettu energiansäästövaikutus, jos kaikki ikkunat vaihdettaisiin kolmilasisiksi ja lämmönläpäisykertoimeltaan arvoon U= 1,05 W/m²K (toimenpide 4.8.1). Yläpohja Yläpohjan lämmöneristyspaksuudesta ei ole tietoa, koska asiaankuuluvia rakennuspiirustuksia ei ollut saatavilla. Oletettavissa oleva eristyspaksuus on noin mm, mikä vastaa käytäntöjä 1970-luvulta. Lisäeristäminen ullakolle saattaisi olla teknisesti mahdollinen, mutta rakennuksen reunoilla käytettävissä olevasta tilasta ei ole varmuutta. Siksi lisäeristämisen mahdollisuutta ei tähän ehdoteta ilman tarkempaa tutkimusta. Katto (tiilikate) on tällä hetkellä päällisin puolin moitteettomassa kunnossa, eikä vaatine kunnostamista pitkään aikaan. Ulkoseinät Lautaverhous, nykyinen eristepaksuus on arviolta teholliselta paksuudeltaan noin 100 mm mineraalivillaa. Päällisin puolin seinien kunto on hyvä. Alapohja Betonivalu ja alla ilmeisesti eristävä soratäyttö. Rakennuksessa on täydeltä alaltaan kellarikerros, joka on pesutupa-/varasto- ym. käytössä. Kellaritiloille tyypillisestä kylmyydestä ei valitettu. Lieviä hajuongelmia kellarissa esiintyy. Rakennuksen tiiveys Rakennuksen vuotomittauksia tms. ei tehty, koska ne eivät kuulu energiakatsastusmenettelyyn. Käyttäjät toivat esiin veto- ja/tai tiiviysongelmien olemassaolon viittaamalla omiin syksyisiin tiivistystalkoisiinsa. Lisäämällä kolmas lasi tai asentamalla lämpölasielementit viileyden ja vedon tuntu vähenisi jonkin verran. Pintamittauksia tms ei lämpimästä säästä johtuen voitu katsastuksessa tehdä.

16 16 (30) 4 EHDOTETUT TOIMENPITEET Säästölaskelmissa on käytetty arvonlisäverollisia (23 %) hintoja; vedelle hintana 4,05 /m3 ja sähkön keskihintana on 97,5 /MWh (alv 23 %). Kaukolämmölle on käytetty vuoden 2010 keskimääräistä kaukolämmön hintaa 61,86 /MWh (alv 23 % sis). Toimenpiteiden CO 2 -vaikutukset on laskettu Motivasta saaduilla yleisillä arvoilla. Kaukolämmön arvo Keravan Energialle 226 kg/mwh. Vattenfallilta on saatu keskimääräinen CO 2 -arvo 263 kg/mwh sähkölle. Tätä on säästölaskelmissa käytetty. Suomen keskimääräinen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen lukema olisi vuonna 2009 noin 184 kgco 2 /MWh. 4.1 Lämmitysjärjestelmät Sopimusvesivirtamuutokset Nykyinen sopimusvesivirta on 0,42 m³/h. Tämä johtaa liitteen 1 mukaisesti huipun käyttöaikaan 2506 h/a. Lukema on isohko. Kiinteistön omistajan ei välttämättä tarvitse tehdä asialle mitään, mutta kaukolämmön toimittaja (Keravan Energia Oy) voi haluta neuvotella isommasta sopimustehosta, mikä nostaa perusmaksua jonkun verran Sisälämpötilan alentaminen Pohjoispäädyn huoneessa 2 kerroksessa mittasimme korkeita sisälämpötiloja (vaihtelu 2 ºC, korkein arvo noin 24,2 ºC). Muualla lämpötilat olivat kohtuullisempia. Tässä ehdotetaan huoneen termostaatin uusimista. Samalla voisi uusia termostaatin myös em. viereiseen kadunpuolen huoneeseen. Termostaattisilla patteriventtiileillä leikataan ennenkaikkea kevättalven sekä myös aurinkoisen syksyn turhia lämpötilannousuja. Toimenpiteellä on seuraava vaikutus. Taulukko 11. Termostaattiset patteriventtiilit Säästöt Määrä Kustannus CO 2 Lämmitysenergian säästö: 0,5 MWh/a 33 /a 0,1 tn Investointi verollinen: 200 Takaisinmaksuaika: 6,0 a Tyypillinen takaisinmaksuaika patteritermostaateille on 3 6 vuotta, sovellettavasta tilanteesta riippuen Säädön parantaminen Myös linjasäätöjen tarkistaminen ja uusi asettelu voi olla tehokas toimenpide tässä yhteydessä. Molemmat suoritettuina summavaikutus on taulukoissa esitettyjen tietojen summa. Ehdotettu suoritusjärjestys on 1. termostaattiset patteriventtiilit, 2. linjasäätöjen uusi asettelu.

17 17 (30) Taulukko 12. Linjasäätöjen uusi asettelu Säästöt Määrä Kustannus CO 2 Lämmitysenergian säästö: 1,0 MWh/a 62 /a 0,25 tn Investointi verollinen: 600 Takaisinmaksuaika: 9,7 a Investointihinta 600 eur ei riitä tilanteeseen, jossa linjasäätöventtiileitä jouduttaisiin mahdollisesti lisäämään olemassa olevaan verkostoon. Investointihinta sisältää vain yksinkertaisen olemassa olevien säätöventtilien arvojen tarkistuksen ns. symmetriaperiaatteella esimerkiksi TA:n nykyisillä tietokonepohjaisilla linjasäätötyökaluilla Putkistojen, vaihtimien ja kanavien eristäminen Ei energiansäästömahdollisuuksia Rakennuksen tiiviystason parantaminen Ei energiansäästömahdollisuuksia. 4.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesikalusteiden virtaaman rajoitus Nykyisellään jotkut hanoista ylittivät normivirtaaman 6 dm³/min (ks liite 2). Investointihinta-arvio sisältää muutaman allashanan säätötyön. Kaikki allaskalusteet ja suihkut kannattaa käydä säätövaiheessa läpi. Suihkujen maksimiarvo on n. 15 dm³/min. Taulukko 13. Vesikalusteiden virtaamien rajoitus Säästöt Määrä Kustannus CO 2 Vedenkulutuksen säästö 70 m³/a 280 /a Lämmitysenergian säästö: 1,5 MWh/a 93 /a 0,4 tn Säästöt yhteensä 373 /a Investointi verollinen: 150 Takaisinmaksuaika: 0,4 a Vaikutus ominaiskulutukseen on sellainen, että uusi kulutus on n. 489 l/vrk/m3. Toimenpide edellyttää myös käyttäjien osallistumista kulutustalkoisiin (kohta 4.2.5) Vesikalusteiden vaihto Ei energiansäästömahdollisuuksia Käyttöveden lämpötilan alentaminen Ei energiansäästömahdollisuuksia.

18 4.2.4 Putkistojen eristäminen 18 (30) Ei energiansäästömahdollisuuksia Kulutustavan ja kulutustottumuksen muutos Tässä ei ole erikseen laskettu vaikutusta käyttäjien osuudelle, vaan viitataan laskentaan kohdassa Tiedottamista henkilökunnalle ja myös vanhuksille tarvitaan. 4.3 Ilmanvaihtojärjestelmät Ilmanvaihdon käyntiajat Ei energiansäästömahdollisuuksia Ilmavirran puolittaminen tai pienentäminen Ei energiansäästömahdollisuuksia Ilmanvaihdon käyttö- ja ohjaustapa sekä vaikutusaluemuutokset Edellä on ehdotettu poistokojeen koneellisen haaran ulottamista pesuhuonetilaan kellarikerroksessa. Nähdäksemme tämä olisi tarpeen siitä syystä, että rakenteiden kuivuminen kellarissa varmistuisi. Jos ilmamäärää ullakkotilan eteläpään poistosta pudotetaan ja vastaava n. 12 dm³/s siirretään pesuhuonetilan kuivattamiseen, energiankulutuksessa ei tapahdu muutoksia. Toimenpide jatkaa kellaritilan rakenteiden elinkaarta oleellisesti Ilmanvaihdon lämmityksen säätötavat Ei energiansäästömahdollisuuksia Lämmöntalteenottomahdollisuudet Koska nykyiset poistopuhaltimet Marjaanakodissa ovat vain muutaman vuoden ikäisiä, ei tässä ehdoteta niiden korvaamista tulo-poistoilmakoje-lto-paketilla, mikä teknisesti olisi mahdollista Marjaanakotiin toteuttaa Tuuletustapamuoto Ei energiansäästömahdollisuuksia. 4.4 Jäähdytysjärjestelmät Veden kulutus Ei energiansäästömahdollisuuksia

19 4.4.2 Lauhdelämmön talteenotto 19 (30) Ei energiansäästömahdollisuuksia 4.5 Sähköenergia Tariffin ja jännitetason tarkistus sekä loistehon kompensointi Liitteessä 2 on esitetty tariffivertailu. Tariffivertailu osoittaa, että nykyisin käytössä oleva tariffi on edullisin vaihtoehto sähköenergian hankintaan. Yleisten sähköntoimitusehtojen mukaan jännite saa vaihdella +6%/-10% nimellisjännitteestä (400 V). Vaihtelurajat ovat siis V. Jännitteen vaihtelu kohteessa on sallituissa rajoissa, eikä anna aihetta toimenpiteisiin. Kohteessa ei ole loistehonkompensointia, eikä laskutettavaa loistehoa Kuormitushuippujen tasaus ja kulutuksen ajoitus Ei energiansäästötoimenpiteitä Valaisimien energiankulutuksen pienentäminen Ei energiansäästötoimenpiteitä Sähköiset lämmitykset Rakennuksessa ei ole sähkölämmityksiä Jaksottais- ja vuorottelukäytöt Ei energiansäästömahdollisuuksia Muut sähkölaitteet Ei energiansäästömahdollisuuksia Käyttötottumuksen muutos Ei energiansäästömahdollisuuksia. 4.6 Muut järjestelmät Ei energiansäästömahdollisuuksia 4.7 Rakennusautomaatio Ei energiansäästömahdollisuuksia 4.8 Rakenteet

20 20 (30) Ikkunat ja ovet Ikkunoiden vaihtaminen energiatehokkaampiin on mahdollinen toimenpide kiinteistössä. Seuraavassa on laskettu Motiwatin avulla toimenpiteestä saatava säästö. Ikkunoiden sisälasituksen korvaaminen lämpölasilla on tekniikaltaan suositeltavin vaihtoehto. Energia-avustuksen saamiseksi kuitenkin uuden lasiratkaisun tulisi olla lämmöäneristävyydeltään luokkaa U=1,0 W/m2K. Hinta-arvio asennettuna n. 300 eur/kpl, kokoluokassa 0,5 2,5 m². Energia-avustus 10% mukana arviossa. Taulukko 15. Lämpölasi- ikkunat koko kiinteistössä Säästöt Määrä Kustannus CO 2 Lämmitysenergian säästö: 3,8 MWh/a 235 /a 0,8 tn Investointi verollinen: 3800 Takaisinmaksuaika: 16,1 a Ulkovaippa Ei energiansäästötoimenpiteitä Vesikatto Ei energiansäästötoimenpiteitä. 4.9 Muut ehdotukset ja havainnot Ei energiansäästötoimenpiteitä Uusiutuvat energianlähteet Teknisesti vesikeskuslämmitteiseen rakennukseen, jossa on runsaasti maa-aluetta, maalämpöpumpun toteuttaminen ei olisi ongelma. Tyypillisesti tätä ei kuitenkaan suositella jo olemassa oleville kaukolämpöalueille. Liitteet: 1. Lämpöenergian kulutus ja kaukolämmön tilausvesivirran tarkistus 2. Sähköenergian kulutus ja tariffitarkastelu 3. Lämmönjakohuoneen laitteet ja verkostot 4. LVI-huonelaitteet 5. IV-koneiden taulukko 6. Valaistusmittaukset 7. Säästömahdollisuudet LVI 8. Säästömahdollisuudet Sähkö 9. Muistio luovutustilaisuudesta

21 21 (30)

22 22 (30)

23 23 (30)

24 24 (30)

25 25 (30)

26 26 (30)

27 27 (30)

28 28 (30)

29 29 (30)

30 30 (30) Pöytäkirja Liite 9 Energiakatsastus Marjaanakoti, Karkkila Aika: Paikka: Läsnä Karkkilan kaupungintalo Jari Salmisto/ tekninen isännöitsijä / Karkkila /tilaajan edustaja Toivo Myyrä / Sähkökatselmoija / LPP Partners Oy Veijo Pakarinen / LVI-katselmoija/ LPP Partners Oy 1. Todettiin läsnäoleviksi 2. Käytiin läpi energiakatsastusraporttia 3. Keskusteltiin 4. Päätettiin toteuttaa taulukossa 2 ehdotetuista toimenpiteistä. Vastuussa toteuttamisesta on tekninen isännöitsijä ja Karkkilan tilapalvelujen huoltoorganisaatio.

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

ENERGIAKATSELMUSRAPORTTI KIINTEISTÖN ENERGIAKATSASTUS SANGINSUUN LASTENKOTI

ENERGIAKATSELMUSRAPORTTI KIINTEISTÖN ENERGIAKATSASTUS SANGINSUUN LASTENKOTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POPELY/0113/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 20.6.2013 ENERGIAKATSELMUSRAPORTTI KIINTEISTÖN ENERGIAKATSASTUS SANGINSUUN LASTENKOTI Sanginniementie

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Energiakatselmusraportti

Energiakatselmusraportti Energiakatselmusraportti Asuinkerrostalon energiakatselmus As Oy Helsingin Fasaaninlinna Iso-Roobertinkatu 3-5, 7 00120 Helsinki Katselmuksen ajankohta: 16. 2.2016 ja 24.2.2016 Raportin päiväys: 29.2.2016

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Energiakatselmusraportti

Energiakatselmusraportti Energiakatselmusraportti Asuinkerrostalon energiakatselmus As Oy Iso Roobertinkatu 8 Iso Roobertinkatu 8 00120 Helsinki Katselmuksen ajankohta: 9.2.2016 ja 16.2.2016 Raportin päiväys: 4.3.2016 Tilaajan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatsastuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatsastuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatsastuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatsastuksen toteutus- ja raportointiohjeet Eero Erkiö ja Markku Ahonen, JP-Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu,

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Taipalsaaren sairaala, lämpökeskus, rivitalot B1 ja B2, asuntola B3 ja Rantamäki

Taipalsaaren sairaala, lämpökeskus, rivitalot B1 ja B2, asuntola B3 ja Rantamäki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY/62/5.2.9/21 Päätöksen pvm: 1.4.21 ENERGIAKATSELMUSRAPORTTI KIINTEISTÖN ENERGIAKATSELMUS Taipalsaaren sairaala, lämpökeskus, rivitalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 13.10.2011 Lauri Penttinen Sisältö Ryhmätöiden läpikäynti Taustaa: vesi ja jätevesi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset

Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Remontoi energiatehokkaasti 26.11.2013, Sedu Aikuiskoulutuskeskus Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Oletko vaihtamassa lämmitysjärjestelmää?

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Kiinteistönhoitajien energiatehokkuusiltapäivä

Kiinteistönhoitajien energiatehokkuusiltapäivä Kiinteistönhoitajien energiatehokkuusiltapäivä Energiakatselmukset ja energiatehokkuusparannuksilla saavutettavat säästöt Harri Heinaro, Motiva Oy 26.10.2016 1 5 600 000 kuluttajaa 320 000 yritystä 317

Lisätiedot

Kannattavuusselvitys Building Solutions

Kannattavuusselvitys Building Solutions Kannattavuusselvitys Building Solutions KARTOITUSRAPORTTI Ranua Jussi Multanen 18.10.2012 Yleistiedot Kannattavuusselvityskohteet Kunnanvirasto Jäähalli Kannattavuusselvityskohteiden energian kulutus Lämpö:

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

Energiakatselmusraportti

Energiakatselmusraportti Energiakatselmusraportti Asuinkerrostalon energiakatselmus As Oy Helsingin Roobertinlinna Iso-Roobertinkatu 26 00120 Helsinki Katselmuksen ajankohta: 17. 2.2016 ja 24.2.2016 Raportin päiväys: 4.3.2016

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

VAETS raportointijärjestelmän käyttö

VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS raportointijärjestelmän käyttö VAETS yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Harri Heinaro, Motiva Oy Yleistä raportoinnista Yleistä raportoinnista Liittyjäraportti Mikäli Jatkuvan parantamisen välilehtiä on

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

Energiakatselmusraportti

Energiakatselmusraportti Energiakatselmusraportti Asuinkerrostalon energiakatselmus As Oy Fredrikinkatu 27 Fredrikinkatu 27 00120 Helsinki Katselmuksen ajankohta: 9.2.2016 ja 16.2.2016 Raportin päiväys: 26.2.2016 Tilaajan yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys (Japa ry) Vesi: mihin kuluu

Lisätiedot

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Tämä materiaali on koottu antamaan lukijalleen valmiuksia arvioida mahdollisia ongelmia lämmitysjärjestelmässä. Esitys keskittyy paisuntajärjestelmän oleellisiin

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka

BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka TÄMÄ VASTAUSPAPERI PALAUTETAAN. Nimi: Osasto: Tehtävä 1. (5 pistettä) Valitse oikea vaihtoehto. Oikeasta vastauksesta +1 piste, väärästä 0,5 pistettä ja vastaamatta jättäminen 0 pistettä. 1.1 Kun kiinteistön

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Vesipihi kerrostalo. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Vesipihi kerrostalo. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Vesipihi kerrostalo Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Taustaa: vesi Jyväskylässä Kantakaupungin, Palokan ja Vaajakosken alueelle talousvesi toimitetaan

Lisätiedot

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...2 2. MAAILMAN TEHOKKAIMPANA PALKITTU KAUPUNKIENERGIAJÄRJESTELMÄ...3 3. TILANTARVE...4 4. MITTAUSKESKUS...5 5. PUMPUN SUHTEELLINEN

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot

ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot