EVANKELIUMI MATTEUKSEN MUKAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVANKELIUMI MATTEUKSEN MUKAAN"

Transkriptio

1 EVANKELIUMI MATTEUKSEN MUKAAN Jeesuksen sukuluettelo 1:1-17 Jeesuksen syntymä 1:18-24 Idäntietäjät 2:1-12 Pako Egyptiin 2:13-15 Betlehemin lastenmurha 2:16-18 Paluu Egyptistä 2:19-23 Johannes Kastajan saarna 3:1-12 Jeesus menee kasteelle 3:13-17 Jeesusta koetellaan autiomaassa 4:1-11 Jeesus aloittaa työnsä Galileassa 4:12-17 Ensimmäiset Opetuslapset 4:18-22 Jeesuksen toiminta Galileassa 4:23-25 Vuorisaarna luvut 5-7 5:1-2 Autuaaksi julistaminen 5:3-12 Opetuslapset ovat maailman Suola ja Valkeus 5:13-16 Jeesus ja laki 5:17-26 Huoruudesta 5:27-30 Avioerosta 5:31-32 Vannomisesta 5:33-37 Kosto 5:38-42 Rakastakaa vihamiehiänne 5:43-48 Todellinen almu 6:1-4 Todellinen rukous 6:5-8 Isä meidän rukous 6:9-13 Edellytys Jumalalliselle anteeksiannolle 6:14-15 Todellinen paasto 6:16-18 Todellinen aarre 6:19-21 Ruumiin lamppu 6:22-23 Jumala ja raha 6:24 Jumalan huolenpito 6:25-34 Arvostelusta 7:1-5 Ei helmiä sioille 7:6 Rukouspyynnön Täyttyminen 7:7-11 Kultainen sääntö 7:12 Ahdas Portti ja kapea Tie 7:13-14 Väärät profeetat 7:15-20 Todelliset Opetuslapset 7:21-23 Vertaus kahdesta rakentajasta 7:24-27 Jeesus Tosi Opettaja 7:28-29 Spitaalinen paranee 8:1-4 Sadanpäämiehen palvelija paranee 8:5-13 Jeesus parantaa Pietarin anopin 8:14-17 Edellytys Opetuslapseuteen 8:18-22 Jeesus tyynnyttää myrskyn 8:23-27 Jeesus parantaa kaksi riivattua 8:28-34 Jeesus parantaa halvaantuneen 9:1-8

2 Jeesus kutsuu Matteuksen 9:9-13 Kysymys paastosta 9:14-17 Jeesus herättää tytön Kuolleista ja parantaa verenvuotoa sairastavan naisen 9:18-26 Jeesus parantaa kaksi sokeaa 9:27-31 Jeesus parantaa riivaajan sitoman kuuromykän 9:32-35 Jeesus ja israelilaiset 9:36-38 Kaksitoista Apostolia 10:1-4 Jeesus antaa ohjeita lähetysmatkaa varten 10:5-15 Jeesus rohkaisee kestämään vainoja 10:16-31 Kristuksen tunnustamisen välttämättömyys 10:32-33 Ihmisten eripuraisuus 10:34-36 Rakkaus Jeesukseen tuo Tuomion 10:37-39 Suhtautuminen Apostoleihin 10:40-42 Johannes Kastaja kysyy Jeesukselta 11:1-6 Jeesus todistaa Johanneksesta 11:7-15 Jeesuksen sukupolventaantumus 11:16-19 Jeesus ravistelee taipumattomia kaupunkeja 11:20-24 Salaisuus ilmoitetaan nöyrille 11:25-30 Sapatin säännöt 12:1-8 Saako sapattina parantaa? 12:9-14 Jesajan profetia Jeesuksesta 12:15-21 Jeesuksella on valta yli riivaajien 12:22-30 Herjaus Pyhää Henkeä vastaan 12:31-32 Ihminen tuomitaan sanojensa perusteella 12:33-37 Joonaan Merkki 12:38-42 Riivaajahengen paluu 12:43-45 Jeesuksen Todelliset omaiset 12:46-50 Kylväjävertaus 13:1-9 Miksi Jeesus puhuu vertauksin? 13:10-17 Kylväjävertauksen selitys 13:18-23 Vehnä ja hukkavilja 13:24-30 Vertaus sinapinsiemenestä 13:31-32 Vertaus hapatteesta 13:33-35 Hukkaviljavertauksen selitys 13:36-43 Vertaus kätketystä aarteesta 13:44 Vertaus kallisarvoisesta helmestä 13:45-46 Vertaus nuotasta 13:47-50 Vertaus Opetuslapseudesta 13:51-52 Jeesus ei ole hyväksytty kotikaupungissaan 13:53-58 Johannes Kastajan mestaus 14:1-12 Jeesus ruokkii viisituhatta miestä 14:13-21 Jeesus kävelee veden päällä 14:22-33 Sairaat parantuvat 14:34-36 Jumalan Käskyt ja ihmisten säännöt 15:1-9 Mikä saastuttaa ihmisen? 15:10-20 Kanaanilaisen vaimon Usko 15:21-28 Jeesus parantaa sairaita 15:29-31 Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä 15:32-39 Fariseukset pyytävät Jeesukselta merkkiä 16:1-4 Jeesus varoittaa fariseusten ja saddukeusten opetuksesta 16:5-12 Pietarin tunnustus 16:13-20 Jeesus puhuu ensikerran kuolemastaan 16:21-23 Todelliseen Opetuslapseuteen kuuluu Risti 16:24-28 Jeesuksen kirkastaminen 17:1-13

3 Jeesus karkottaa pojasta riivaajahengen 17:14-21 Jeesus puhuu toisen kerran Kuolemastaan ja Ylösnousemuksestaan 17:22-23 Jeesus maksaa pyhäkköveron 17:24-27 Kuka on suurin? 18:1-5 Viettelykset 18:6-11 Vertaus eksyneestä lampaasta 18:12-14 Syntiä tekevä Veli 18:15-22 Vertaus armottomasta palvelijasta 18:23-35 Naimattomuudesta ja avioerosta 19:1-12 Jeesus siunaa lapsia 19:13-15 Rikkaus ja Iankaikkinen Elämä 19:16-26 Opetuslasten tuleva palkka 19:27-30 Vertaus viinitarhan työmiehistä 20:1-16 Jeesus puhuu kolmannen kerran Kuolemastaan ja Ylösnousemuksestaan 20:17-19 Sebedeuksen poikien pyyntö 20:20-28 Jeesus parantaa kaksi sokeaa 20:29-34 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 21:1-11 Kaupustelijoiden häätö pyhäköstä 21:12-17 Jeesus kiroaa viikunapuun 21:18-22 Jeesukselta kysytään valtuuksia 21:23-27 Vertaus kahdesta pojasta 21:28-32 Vertaus viinitarhan vuokraajista 21:33-46 Vertaus kuninkaan pojan häistä 22:1-14 Kysymys veron maksamisesta 22:15-22 Kysymys Ylösnousemisesta 22:23-33 Kysymys suurimmasta Käskystä 22:34-40 Messias ja David 22:41-46 Fariseusten ja Opetuslasten eroavaisuudet 23:1-12 Voi teitä lainopettajat ja fariseukset 23:13-33 Jeesus ja Jerusalem 23:34-39 Jeesus puhuu pyhäkön tuhosta 24:1-2 Ensimmäiset Lopunajan Merkit 24:3-14 Suuri ahdinko 24:15-28 Ihmisen Pojan Tulemus 24:29-31 Vertaus viikunapuusta 24:32-35 Lopuntulemus yllättää 24:36-44 Uskollinen palvelija 24:45-51 Vertaus kymmenestä neitsyestä 25:1-13 Vertaus leivisköistä 25:14-30 Miten maailma tuomitaan? 25:31-46 Salaliitto Jeesuksen surmaamiseksi 26:1-5 Jeesus voidellaan Betaniassa 26:6-13 Juudas pettää Jeesuksen 26:14-16 Pääsiäisateria - Jeesuksen viimeinen ateria 26:17-25 Jeesus asettaa ehtoollisen 26:26-30 Pietarin rakkauden vakuutus 26:31-35 Jeesus rukoilee Getsemanessa 26:36-46 Jeesuksen vangitseminen 26:47-56 Jeesus suurenneuvoston edessä 26:57-68 Pietari kieltää Jeesuksen 26:69-75 Jeesus luovutetaan Pilatukselle 27:1-2

4 Juudaksen itsemurha 27:3-10 Jeesuksen kuulustelu ja tuomio 27:11-26 Jeesus sotilaiden pilkattavana 27:27-31 Jeesuksen ristiinnaulitseminen 27:32-44 Jeesuksen kuolema 27:45-56 Jeesuksen hautaus 27:57-61 Haudan vartiointi 27:62-66 Jeesuksen Ylösnousemus 28:1-10 Selitys tyhjästä haudasta 28:11-15 Apostolien lähetyskäsky 28:16-20 Jeesuksen sukuluettelo (Luuk. 3:23-38) 1:1 Sukuluettelo Jeesuksen Kristuksen (Isän), Daavidin pojan, joka polveutui Aabrahamista. 2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juudas ja tämän veljet, 3 Juudakselle syntyi Peres ja Serah Taamarista, Peresille Hestron, Hestronille Ram, 4 Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, 5 Salmalle Boas Raahabista, Boasille Obed Ruutista, Obedille Iisai 6 ja Iisaille syntyi Daavid kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta, 7 Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Aabia, Aabialle Asaf, 8 Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, 9 Ussialle Jotam, Joramille Ahas, Ahasille Hiskia, 10 Hiskialle Manasse, Manaselle Amos, Amosille Josia 11 ja Josialle Jekon ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin. 12 Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, 13 Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur, 14 Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud, 15 Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob, 16 ja Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies. Marialle syntyi Jeesus, jota kutsutaan Messiaksi. Se on käännettynä Kristus. 17 Aabrahamista Daavidiin on neljätoista sukupolvea ja Daavidista pakkosiirtolaisuuden aikaan myös neljätoista ja siitä Messiakseen neljätoista sukupolvea. Jeesuksen syntymä (Luuk.2:1-7) 18 Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin: Hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille. Mutta ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, oli Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta raskaana. 19 Hänen sulhasensa Joosef, joka oli hurskas mies, ei tahtonut häpäistä Mariaa, vaan päätti purkaa kihlauksen ilman julkista menettelyä. 20 Mutta kun Joosef oli tullut ajatuksissaan tähän päätökseen, ilmestyi hänelle unessa Jumalan lähettämä Enkeli, joka sanoi hänelle: Joosef, Daavidin jälkeläinen, älä epäröi ottaa kotiisi vaimoasi Mariaa, sillä Lapsi, jota hän odottaa, on saanut syntynsä Pyhästä Hengestä. 21 Hän tulee synnyttämään Pojan ja sinun tulee antaa Hänelle nimeksi Jeesus, sillä Hän on lunastava kansansa heidän synneistään 22 Tämä kaikki on tapahtunut, jotta käy toteen Herran Sana, jonka Hän on puhunut profeettain kautta: 23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja hän synnyttää Pojan. Hänelle tulee antaa nimeksi Immanuel, joka merkitsee: Jumala meidän kanssamme." 24 Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran Enkeli oli häntä käskenyt ja hän otti vaimonsa Marian kotiinsa, 25 eikä yhtynyt häneen kunnes Maria oli synnyttänyt Esikoisensa. Hän antoi

5 Hänelle nimen Jeesus. Idäntietäjät 2:1 Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, saapui Jerusalemiin Anatolista viisaita tietäjiä 2 ja he kysyivät: Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme Hänen Tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan Hänelle kunnioitustamme. 3 Herodeksen saadessa tämän tietää, hän pelästyi samoin kaikki Jerusalemin asukkaat. 4 Sitten Herodes kutsui kansan kaikki ylipapit ja kirjanoppineet ja vaati saada tietää, missä Messias, se on Kristus tulee syntymään 5 Tietäjät vastasivat hänelle: Juudean Betlehemissä, niin on profeetta ilmoittanut: 6 Sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et ole suinkaan vähäisin Juudan ruhtinasten kaupunkien joukossa, sillä sinusta lähtee Hallitsija, joka tulee kaitsemaan minun kansaani Israelia. 7 Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen saadakseen tietää tarkan ajan, milloin Tähti oli ilmestynyt. 8 Sitten Herodes lähetti heidät Betlehemiin ja sanoi heille: Menkää ja etsikää tarkkaan Lasta ja kun löydätte Hänet, ilmoittakaa siitä minulle, jotta minäkin voisin tulla osoittamaan Hänelle kunnioitusta. 9 Kuninkaan sanat kuultuaan, tietäjät lähtivät matkaan. Heidän lähdettyään ilmestyi uudelleen Tähti, jonka he olivat nähneet nousevan Lapsen syntymähetkellä ja se kulki heidän edellään ja tultuaan sen paikan ylle, missä lapsi oli, Tähti pysähtyi ja sieltä he löysivät Hänet. 10 Miehet ilahtuivat hyvin suuresti nähdessään uudelleen Tähden. 11 Kun he menivät sisälle taloon, he näkivät Lapsen ja Hänen äitinsä Marian, silloin he heittäytyivät maahan kumartamaan Lasta. Sen jälkeen he avasivat aarteensa ja antoivat Hänelle lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. 12 Mutta tämän jälkeen Jumala kielsi tietäjiä palaamasta Herodeksen luo ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa Pako Egyptiin 13 Tietäjien lähdettyä, ilmestyi Jumalan Enkeli Joosefille unessa ja sanoi hänelle: Nouse välittömästi, ota lapsi ja Hänen äitinsä ja pakene Egyptiin ja asu siellä niin kauan kunnes käsken sinun palata takaisin, sillä Herodes tulee etsimään Lasta ja löydettyään surmauttaa Hänet. 14 Joosef nousi välittömästi, otti Lapsen ja Hänen äitinsä ja lähti yötä myöten Egyptiin. 15 Hän oli siellä, kunnes Herodes oli kuollut ja siten toteutui Herran Sana, joka on puhuttu profeetan kautta: Egyptistä Minä kutsuin Poikani. Betlehemin lastenmurha 16 Kun Herodekselle selvisi, että tietäjät olivat pettäneet hänet, hän raivostui ja lähetti sotilaita surmaamaan Betlehemissä ja sen lähiseudulla kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset sen perusteella, minkä ajan hän oli tietäjiltä saanut tietää. 17 Näin toteutui Herran Sana, jonka Hän oli puhunut profeetta Jeremian kautta: 18 Raamasta kuuluu huuto, itku ja valitushuuto. Raakel itkee lapsiaan,

6 eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Paluu Egyptistä 19 Mutta Herodeksen kuoltua Herran lähettämä Enkeli ilmestyi Egyptissä olevalle Joosefille unessa 20 ja sanoi hänelle: Nouse, ota Lapsi ja Hänen äitinsä ja palaa takaisin Israelin maahan, sillä kaikki, jotka tahtoivat murhata lapsen, ovat kuolleet. 21 Niin Joosef nousi, otti Lapsen ja Hänen äitinsä ja palasi takaisin Israeliin. 22 Mutta kun Joosef sai tietää, että Arkelaus oli Juudean kuninkaana isänsä Herodeksen jälkeen, hän pelkäsi asettua sinne. Mutta unessa Joosefille annettiin Taivaallinen Käsky mennä Galilean alueelle 23 ja sinne tultuaan hän asettui asumaan Nasaretin kaupunkiin. Siten Messiasta eli Kristuksesta kävi toteen profetia, joka on puhuttu: Häntä tullaan kutsumaan Nasaretilaiseksi. Johannes Kastajan saarna (Mark.1:1-8, Luuk.3:1-9,15-17, Joh.1:19-23) 3:1 Niinä päivinä kutsuttiin Johannes Kastaja ja hän alkoi julistaa Juudean autiomaassa 2 ja hän sanoi: Kääntykää pahuudestanne, sillä Jumalan Kuningaskunta on saapunut. 3 Profeetta Jesaja sanoo tarkoittaen Johannesta: Ääni huutaa autiomaassa: valmistakaa tie Herralle, tehkää polut tasaisiksi Hänen vaeltaa. 4 Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö ja hänen ruokanaan olivat johanneksenleipäpuun hedelmät ja metsämehiläisen hunaja. 5 Hänen luokseen vaelsivat kaikki ihmiset Jerusalemista ja kaikkialta Juudeasta ja Jordanin alueelta 6 ja Johannes kastoi heidät upottamalla Jordan virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 7 Kun Johannes näki paljon fariseuksia (eli uskonnollisia ihmisiä) ja saddukeuksia tulevan kasteelle, hän sanoi heille: Te kyykäärmeiden luomukset, kuka on teille sanonut, että te siten voitte välttyä Jumalan tulevalta Vihalta, joka on tuleva? 8 Kun te olette tehneet Parannuksen, niin tehkää sen jälkeen Tekoja, joissa kääntymyksenne Todella näkyy. 9 Älkää pettäkö itseänne sanomalla: Me polveudumme Aabrahamista. Katso, se on varma, että Jumala voi jopa näistä kivistä tehdä Aabrahamille jälkeläisiä. 10 Kirves on jo pantu puiden juurelle ja jokainen puu, joka ei tee Hyvää Hedelmää, hakataan juurineen pois ja heitetään tuleen. 11 Minä kastan teidät veteen upottamalla ja minun kasteeni on Parannuksen kaste, mutta minun jälkeeni on tuleva minua vaikutusvaltaisempi, enkä ole arvollinen riisumaan kenkiäkään Hänen jaloistaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja Tulella. 12 Hänellä on kädessään Viskimensä, jolla Hän erottelee puimatantereensa viljan, jyvät Hän kokoaa aitaansa, mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa. Jeesus menee kasteelle (Mark.1:9-11, Luuk.3:21-22) 13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14 Mutta Johannes esteli,

7 sanoen Jeesukselle: Minun on tarpeellista saada sinulta kaste ja sinä tulet minun luokseni. 15 Mutta Jeesus vastasi hänelle: Tehkäämme nyt näin, siten me molemmat täytämme sen, minkä Jumala on Suunnitelmassaan Ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Sitten Johannes suostui kastamaan Jeesuksen. 16 Kun Jeesus oli kastettu, Hän nousi ylös vedestä ja katso, taivaat aukenivat välittömästi ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan alas kyyhkysen muotoisena ja tulevan Hänen päälleen. 17 Samalla taivaista kuului Ääni, joka sanoi: Tämä on minun rakas Poikani. Hän on minun Valittuni. Jeesusta koetellaan autiomaassa (Mark.1:12-13, Luuk.4:1-13) 4:1 Sen jälkeen Henki johdatti Jeesuksen autiomaahan saatanan kiusattavaksi. 2 Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja yötä, tuli Hänelle nälkä. 3 Silloin astui esiin se, joka laittaa ihmisille kiusauksia ja sanoi Jeesukselle: Kun olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. 4 Mutta Jeesus vastasi sille: On kirjoitettu: Ihminen ei elä vain leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka tulee jatkuvasti Jumalan Suusta. 5 Tämän jälkeen saatana vei Jeesuksen Pyhään kaupunkiin, Jerusalemiin ja asetti Jeesuksen pyhäkön korkeimmalle harjalle ja 6 sanoi Hänelle: Kun kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy täältä alas, onhan kirjoitettu: Jumala antaa Käskyn Sinusta Enkeleilleen, ne kantavat Sinua käsillään, ettet jalkaasi kiveen loukkaa. 7 Jeesus sanoi sille: Mutta on myös kirjoitettu: Sinä et saa laittaa kiusauksia Herralle sinun Jumalallesi. 8 Sen jälkeen saatana vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle ja näytti Hänelle kaikki maailman kuningaskunnat ja niiden loiston. 9 Sitten saatana sanoi Jeesukselle: Tämän kaiken minä annan sinulle, kun sinä lankeat maahan ja palvot minua. 10 Mutta Jeesus sanoi: Mene pois edestäni, saatana! Kirjoituksessa sanotaan selvästi: Vain Herraa, sinun Jumalaasi sinun pitää kumartaa ja Häntä ainoata palvoa. 11 Silloin saatana jätti Jeesuksen ja Jumalan Enkeleitä tuli ja ne palvelivat Jeesusta. Jeesus aloittaa työnsä Galileassa (Mark.1:14-15, Luuk.4:14-15) 12 Mutta kun Jeesus sai tiedon Johanneksen vangitsemisesta, Hän lähti Galileaan. 13 Jeesus ei kuitenkaan jäänyt Nasaretiin, vaan meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla Sebulonin ja Naftalin sukujen alueella.14 Siten toteutui Jesajan profetia, joka sanoo: 15 Sebulonin maa ja Naftalin maa, Merentie ja Jordanin takainen maa, Galilea, missä asuu epäjumalanpalvelijoita. 16 Ihmiset, jotka asuvat pimeydessä, näkevät suuren Valon. Heille, jotka asuvat maassa, jota varjostaa kuolema, loistaa Valkeus heidän Armokseen. 17 Täältä Jeesus aloitti julistustyönsä, sanoen: Tehkää Parannus, sillä Jumalan Kuningaskunta on saapunut.

8 Ensimmäiset Opetuslapset (Mark.1:16-20, Luuk.5:1-11, Joh.1:35-51) 18 Kun Jeesus vaelsi Galilean järvenrantaa, Hän näki kaksi veljestä: Simonin, jota kutsutaan myös Pietariksi ja hänen veljensä Andreaksen heittämässä verkkoja järveen, sillä he olivat kalastajia. 19 Jeesus sanoi heille: Seuratkaa minua ja minä teen teistä ihmisten kalastajia. 20 Simeon ja Andreas jättivät välittömästi verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. 21 Heidän kuljettuaan sieltä eteenpäin Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin Sebedeuksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa laittamassa verkkoja kuntoon. Jeesus kutsui myös Jaakobin ja Johanneksen. 22 He jättivät samoin välittömästi veneensä ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesuksen toiminta Galileassa (Luuk.6:17-19) 23 Jeesus vaelsi ympäri koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan, julistaen Ilosanoman eli Evankeliumin tulevasta Jumalan Kuningaskunnasta ja paransi ihmisten kaikki sairaudet ja vaivat. 24 Sanoma Jeesuksesta levisi koko Syyriaan ja Hänen luokseen tuotiin kaikki, jotka sairastivat erilaisia tauteja tai olivat erilaisten tautien orjuuttamat, kuten myös riivaajien sitomat, epilepsiaa sairastavat ja halvaantuneet ja he kaikki ottivat vastaan parantumisen. 25 Jeesusta seurasi suuri joukko ihmisiä, jotka olivat kotoisin Galileasta, Dekapolin alueelta, Jerusalemista ja Juudeasta, aina Jordanin toiselta puolen. Vuorisaarna (Matt.5-7) 5:1 Kun Jeesus huomasi kansanjoukot, Hän nousi ylös vuorelle, istuutui sinne ja Opetuslapset tulivat Hänen luokseen 2 ja Jeesus alkoi opettaa heille seuraavia asioita: Autuaaksi julistaminen (Luuk.6:20-23) 3 Autuaita (eli ikionnelliset) ovat he, jotka tuntevat itsensä Hengellisesti köyhiksi Jumalan edessä, sillä heidän on Jumalan Kuningaskunta. 4 Autuaita ovat he, jotka murehtivat syntiensä tähden ja pahan tähden, joka hallitsee maailmassa, sillä he tulevat saamaan Lohdutuksen Jumalalta. 5 Autuaita ovat he, jotka käyttäytyvät Lempeästi muita kohtaan, sillä he tulevat perimään Luvatun Maan. 6 Autuaita ovat he, joilla on Jumalan Vanhurskauden nälkä ja jano, sillä Jumala tulee täyttämään heidän kaipauksensa. 7 Autuaita ovat he, jotka armahtavat muita, sillä Jumala tulee osoittamaan heille Armahtavaisuutensa. 8 Autuaita ovat he, joilla on puhdas sydän, sillä he tulevat näkemään Jumalan Kasvot. 9 Autuaita ovat he, jotka ovat rauhantekijöitä, sillä heitä pitää Jumalan Lapseksi kutsuttaman. 10 Autuaita ovat he, joita vainotaan Jumalan Vanhurskauden tähden, sillä heille kuuluu Jumalan Kuningaskunta. 11 Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni pilkataan ja vainotaan

9 ja teistä puhutaan kaikenlaista pahaa. 12 Katso, iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne tulee olemaan suuri taivaissa. Samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Opetuslapset ovat maailman Suola ja Valkeus (Mark.9:50, Luuk.14:34-35) 13 Se, mitä suola on ravinnolle, sitä te olette maailmalle. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan uudelleen suolaiseksi? Kun sitä ei voida enää käyttää, se heitetään ulos tielle ja ihmiset tallaavat sen. 14 Te olette maailman Valkeus. Ylös vuorelle rakennettu kaupunki ei voi pysyä salassa. 15 Kun ihmiset sytyttävät lampun, eivät he laita sitä vakan alle, vaan lampunjalkaan, jotta se loistaa valoa kaikille huoneessa oleville. 16 Samoin loistakoon teidän Valonne ihmisten keskuudessa, jotta he näkevät teidän Hyvät Tekonne ja ylistävät teidän Taivaallista Isäänne. Jeesus ja laki 17 Älkää luulko, että Minä olen tullut lakia tai profetioita kumoamaan, en ole tullut niitä kumoamaan vaan toteuttamaan ne käytännössä. 18 Minä vakuutan teille, ettei laista katoa sen määräysvalta, eikä yksikään kirjain tai pieninkään piirto niin kauan kuin maailma on olemassa (eli kunnes se Täydellisesti tehdään uudeksi). 19 Sen tähden, joka hylkää kaikkein pienimmänkin Käskyn tästä laista ja opettaa sillä tavoin muita, häntä tullaan kutsumaan Jumalan Kuningaskunnassa vähäisimmäksi.sitä vastoin hän, joka noudattaa lakia ja opettaa siten toisiakin, häntä tullaan kutsumaan suureksi Jumalan Kuningaskunnassa. 20 Minä sanon teille, jos teidän Vanhurskautenne ei ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden tai fariseusten (eli uskonnollisten ihmisen), niin te ette tule pääsemään sisälle Jumalan Kuningaskuntaan. 21 Te olette kuulleet Käskyn, joka on annettu esi-isillemme: Älä murhaa. Hän, joka murhaa, hänet pitää tuomita paikallisessa tuomioistuimessa. 22 Mutta Minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä syyttä, hänet pitää tuomita paikallisessa tuomioistuimessa ja joka sanoo veljelleen: Sinä hölmö toisin sanoen: Sinä hullu on ansainnut helvetin tulen. 23 Sen tähden, kun tuot uhrilahjasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotain sinua vastaan, 24 niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja mene sopimaan ensin veljesi kanssa ja tule sen jälkeen uhraamaan lahjasi. 25 Pyri yhteisymmärrykseen nopeasti vastapuolesi kanssa niin kauan kuin olet vielä matkalla oikeuteen, muutoin vastapuolesi luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle ja hän lukitsee sinut vankilaan. 26 Minä vakuutan, sieltä et pääse pois ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon. Huoruudesta 27 Te olette kuulleet myös Käskyn, joka annettiin esi-isillemme: Älä tee huorin. 28 Mutta Minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista siten, että alkaa himoita häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. 29 Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinut, repäise se irti ja heitä pois, sillä onhan sinulle parempi se, että menetät vain yhden jäsenesi kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin? 30 Samoin jos sinun oikea kätesi viettelee sinut, hakkaa se poikki ja heitä pois, sillä sinulle on parempi, kun menetät yhden jäsenesi kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.

10 Avioerosta (Matt.19:9, Mark.10:11-12, Luuk.16:18) 31 On myös säädös: Jokainen, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. 32 Mutta minä sanon teille: Jokainen, joka eroaa vaimostaan muun syyn kuin aviorikoksen tähden, johdattaa vaimonsa tekemään huorin, samoin hän, joka solmii avioliiton eronneen kanssa, tekee aviorikoksen. Vannomisesta 33 Vielä olette kuulleet esi-isillemme annetusta Käskystä: Älä ole valanrikkoja ja Pidä valat, jotka olet Herran Nimessä vannonut. 34 Mutta Minä sanon teille: älkää lainkaan vannoko, ei taivaan kautta, sillä se on Jumalan Valtaistuin, 35 eikä maan kautta, sillä se on Hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on Jumalan suuren Kuninkaan kaupunki, 36 älä myöskään vanno pääsi kautta, sillä ethän sinä pysty muuttamaan yhtäkään hiustasi valkoiseksi tai mustaksi. 37 Teidän Kyllä olkoon kyllä ja teidän Ei olkoon ei ja kaikki mitä siihen lisätään on pahasta. Kosto (Luuk.6:29-30) 38 Teille on myös opetettu: Kostakaa silmä silmästä ja hammas hampaasta. 39 Mutta Minä sanon teille: älkää tehkö pahalle ihmiselle vastarintaa, vaan kun joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin poski 40 ja kun joku haluaa viedä sinut oikeuteen saadakseen sinulta paidan, anna hänelle viittasikin, 41 tai kun joku vaatii sinua kulkemaan kanssaan puolitoista kilometriä eli yhden virstan matkan, kulje sinä hänen kanssaan kaksi virstaa. 42 Hänelle, joka pyytää sinulta jotain, anna se hänelle ja kun joku anoo sinulta lainaa, älä myöskään kieltäydy antamasta sitä hänelle. Rakastakaa vihamiehiänne (Luuk.6:27-28, 32-36) 43 Te olette kuulleet myös kehotuksen: Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. 44 Mutta Minä sanon teille: Rakastakaa jatkuvasti vihamiehiänne ja rukoilkaa jatkuvasti heidän puolestaan, jotka teidät kiroavat, tehkää Hyvää heille, jotka halveksivat teitä ja huolehtikaa heistä, jotka teitä parjaavat ja vainoavat, 45 jotta te olisitte Taivaallisen Isänne Lapsia. Sillä Isä antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja lähettää sateen niin Vanhurskaille kuin jumalattomillekin. 46 Kun te rakastatte ainoastaan heitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te odotatte siitä saavanne Jumalalta? Eivätkö publikaanitkin (eli veronkantajat) tee samoin? 47 Kun te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on muihin verrattuna? Eivätkö pakanatkin (eli uskomattomat ihmiset) tee samoin? 48 Tulkaa siis Eheiksi niin kuin teidän Taivaallinen Isänne on Täydellinen. Todellinen almu 6:1 Katso, olkaa tarkkana, ettette anna Almujanne ihmisten tähden saadaksenne heiltä kiitoksen. Silloin älkää odottako Taivaallisen Isänne palkitsevan teitä, 2 toisin sanoen kun teet Hyviä Tekoja, älä toitota siitä niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ihmisten kunnioituksen. Minä vakuutan teille: se on kaikki, mitä he saavat palkaksi. 3 Sitä vastoin, kun sinä teet Hyviä Tekoja, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, 4 jotta Hyvät Tekosi Todella pysyvät salassa ja sinun Isäsi näkee salaiset Tekosi ja tulee palkitsemaan sinulle ne julkisesti.

11 Todellinen rukous 5 Kun te rukoilette, älkää olko niin kuin teeskentelijät, sillä he mielellään asettuva rukoilemaan synagogissa ja kadunkulmiin tehdäkseen siten hyvän vaikutuksen ihmisiin. Minä vakuutan teille, että tässä on kaikki, mitä he saavat palkakseen. 6 Sitä vastoin, kun sinä rukoilet, mene kotisi syrjäisimpään huoneeseen, lukitse ovesi ja rukoile siellä salassa Isääsi ja Isäsi, joka näkee salaisimmat Tekosi, tulee palkitsemaan sinulle ne julkisesti. 7 Kun te rukoilette, älkää loruilko niin kuin tekevät pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden heitä kuullaan. 8 Katsokaa, ettette te tule heidän kaltaisikseen, sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin olette vielä sitä Häneltä anoneetkaan. Isä meidän rukous (Luuk.11:2-4) 9 Rukoilkaa siis näin: Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun, Nimesi 10 Tulkoon sinun Kuningaskuntasi. Tapahtukoon sinun Tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa 11 Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme 12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. 13 Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on Kuningaskunta, Voima ja Kunnia Iankaikkisesti. Amen. Edellytys Jumalalliselle anteeksiannolle 14 Sillä kun te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin teidän Taivaallinen Isänne tulee myös teille antamaan anteeksi. 15 Mutta jos te ette anna anteeksi ihmisille heidän rikkomuksiaan, niin ei teidän Taivaallinen Isänne anna teillekään anteeksi teidän rikkomuksianne." Todellinen paasto 16 Kun te paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niin kuin ovat tekopyhät, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, siten ilmaistakseen toisille ihmisille paastoavansa. Minä vakuutan teille, että siten he ovat jo saaneet palkkansa. 17 Sitä vastoin, kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi, 18 niin ihmiset eivät huomaa paastoamistasi, vaan sinun Isäsi, joka näkee salaiset Tekosi, palkitsee sinulle julkisesti. Todellinen aarre (Luuk.12:33-34) 19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste ne turmelevat ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat ne. 20 Sitä vastoin, kootkaa Aarteita taivaaseen, missä niitä ei koi, eikä ruoste turmele ja missä varkaat eivät murtaudu sisään ja varasta niitä. 21 Missä on teidän aarteenne, siellä on myös teidän sydämenne.

12 Ruumiin lamppu (Luuk.11:33-36) 22 Silmät ovat ruumiin lamppu. Kun sinun silmäsi ovat terveet, silloin koko ruumiisi on Valkeudessa. 23 Mutta kun silmäsi ovat vialliset, niin koko ruumiisi on pimeydessä. Kun se Valo, joka sinussa on, on ajatuksissasi muuttunut pimeydeksi, millainen onkaan se pimeys. Jumala ja raha (Luuk.16:13) 24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa, hän joko toista vihaa ja toista rakastaa tai kun hän toista arvostaa, niin hän toista halveksii. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Jumalan huolenpito (Luuk.12:22-24) 25 Sen tähden Minä sanon teille: älkää murehtiko elämästänne, mitä syötte ja mitä juotte, älkää ruumiistanne, millä sen vaatetatte. Eikö elämä ole tärkeämpi kuin ruoka? Eikö ruumis ole enemmän kuin vaatteet? 26 Katsokaa lintuja, jotka eivät kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa hyvää varastoon ja teidän Taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon enemmän kuin ne? 27 Samoin, kuka teistä murehtimalla voi lisätä hetkenkään vertaa elämänsä pituuteen? 28 Miksi te murehditte vaatteista? Oppikaa kedon kukista, kuinka ne kasvavat, eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. 29 Mutta Minä vakuutan teille, ettei Salomon kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin mikään niistä. 30 Kun Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna jo heitetään tuleen, niin eikö Jumala huolehdi teistä paljon ennemmin te vähäuskoiset? 31 Älkää murehtiko ja alkako sanoa: Mitä me syömme? Mitä me juomme? tai Millä me vaatetamme itsemme? 32 Kaikkea tätä tavoittelevat ei-uskovat ihmiset, joilla ei ole Uskonluottamusta Jumalassa. Teidän Taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33 Mutta etsikää ennen näitä Jumalan Kuningaskuntaa ja Hänen kaiken voittavaa Tahtoaan ja kaikki tämä myös teille annetaan. 34 Älkää siten murehtiko huomisesta, sillä on omat huolet. Kullekin päivälle riittää sen murheet. Arvostelusta (Luuk.6:37-38,41-42) 7:1 Älkää tuomitko kanssaihmisiänne, ettei Jumala tuomitse teitä, 2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, samalla teidät tullaan tuomitsemaan ja millä mitalla te mittaatte, samalla tullaan teille mittaamaan. 3 Kuinka voit nähdä roskan Veljesi silmässä, mutta et tunne kokonaista hirttä omassa silmässäsi? 4 Siten kuinka voit sanoa Veljellesi: Salli minun ottaa roska pois silmästäsi, itselläsi kun on kokonainen hirsi omassa silmässäsi. 5 Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi pois omasta silmästäsi, silloin näet selvästi ottaa roskan pois Veljesi silmästä. Ei helmiä sioille 6 Älkää antako Pyhiä asioita koirille, älkää heittäkö helmiä sioille, muutoin siat tallaavat ne jalkoihinsa ja koirat tulevat kääntymään teitä vastaan ja repivät teidät palasiksi. Rukouspyynnön Täyttyminen (Luuk.11:9-13) 7 Anokaa jatkuvasti, niin teille annetaan, etsikää jatkuvasti, niin te löydätte, kolkuttakaa jatkuvasti

13 Ovea (eli Jeesusta Kristusta) ja teille avataan, 8 sillä jokainen anova saa, jokainen etsivä löytää ja jokaiselle kolkuttavalle avataan. 9 Tokkopa kukaan teistä, kun teidän lapsenne pyytää teiltä leipää, antaa hänelle kiven 10 ja kun lapsi pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. 11 Kun siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä asioita, kuinka paljon ennemmin teidän Taivaallinen Isänne antaa Hyvää heille, jotka sitä Häneltä anovat. Kultainen sääntö 12 Kaikki, mitä te tahdotta toisten ihmisten tekevän teille, tehkää te se heille, sillä tässä yhdistyvät laki ja profeetat. Ahdas Portti ja kapea Tie (Luuk.13:24) 13 Menkää Ahtaasta Portista sisälle, sillä on olemassa myös avara portti ja lavea tie ja paljon ihmisiä menee siitä sisälle ja se johtaa kadotukseen, 14 mutta se Portti on ahdas ja täynnä vaikeuksia on se Tie, joka johtaa Iankaikkiseen Elämään ja harvat ovat he, jotka sen löytävät. Väärät profeetat (Luuk.6:43-44) 15 Karttakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. 16 Heidän teoistaan (eli hedelmästään) te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita? 17 Hyvä puu kasvattaa hyviä hedelmiä, mutta huono puu kelvottomia hedelmiä. 18 Hyvä puu ei voi kasvattaa kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä. 19 Jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20 Te tunnette heidät siis heidän Hedelmästään. Todelliset Opetuslapset (Luuk.13:25-27) 21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra tule pääsemään Jumalan Kuningaskuntaan, vaan sinne pääsee vain hän, joka tekee minun Taivaallisen Isäni Tahdon. 22 Tuomiopäivänä moni tulee sanomaan minulle: Herra, Herra emmekö me profetoineet sinun Nimessäsi? Emmekö ajaneet ulos riivaajia sinun Nimessäsi? Emmekö tehneet monta Ihmetekoa sinun Nimessäsi? 23 Silloin Minä tulen sanomaan heille: Minä en ole koskaan tunnustanut teitä Omikseni. Menkää kauas minun luotani te laittomuuden tekijät. Vertaus kahdesta rakentajasta (Luuk.6:46-49) 24 Jokainen, joka kuulee nämä minun Sanani ja tekee niiden mukaan, häntä Minä kutsun ymmärtäväiseksi mieheksi, joka rakensi talonsa Kalliolle. 25 Kun rankkasade lankesi, tuulet puhalsivat ja virrat tulvivat syöksyen sitä taloa vasten, mutta se ei sortunut, sillä se oli Peruskalliolle (eli Kristus kalliolle) rakennettu. 26 Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun Sanani, mutta ei toteuta niitä käytännössä, hän muistuttaa tyhmää miestä, joka rakensi talonsa hiekalle. 27 Kun rankkasade sitten lankesi, tuulet puhalsivat ja virrat tulivat syösten sitä taloa vasten, sortui se suurella ryminällä. Jeesus Tosi Opettaja 28 Jeesuksen lopetettua puheensa, teki Hänen opetuksensa kansanjoukkoon syvän vaikutuksen, 29

14 sillä Jeesus opetti heitä niin kuin Hän, jolla on Arvovalta eikä niin kuin lainopettajat (eli kirjanoppineet). Spitaalinen paranee (Mark.1:40-50, Luuk.5:12-16) 8:1 Kun Jeesus tuli alas vuorelta, Häntä seurasi paljon ihmisiä 2 ja eräs spitaalinen mies tuli myös Jeesuksen luo, kumartui maahan Hänen eteensä ja sanoi: Herra, kun tahdot, sinä voit puhdistaa minut spitaalista. 3 Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi hänelle: Minä tahdon. Puhdistu! Välittömästi hän puhdistui sairaudestaan. 4 Jeesus sanoi hänelle: Katso, ettet puhu tästä kenellekään, vaan mene ja näytä itsesi papeille todistukseksi puhdistumisestasi ja uhraa lahja, jonka Mooses on määrännyt. Sadanpäämiehen palvelija paranee (Luuk.7:1-19, Joh.4:43-54) 5 Jeesuksen saapuessa Kapernaumiin, tuli Hänen luokseen eräs sadanpäämies, joka rukoili Häntä, 6 sanoen: Herra minun palvelijani makaa kotona halvaantuneena ja on kovissa tuskissa. 7 Jeesus sanoi hänelle: Minä tulen ja parannan hänet. 8 Mutta sadanpäämies vastasi Jeesukselle: Herra, en ole sen arvoinen, että sinä tulet minun kotiini, mutta sano vain Sana ja palvelijani paranee. 9 Minä itsekin olen toisen vallanalainen ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisena, kun sanon sotilaalleni: Mene, niin hän menee ja toiselle: Tule ja hän tulee tai palvelijalleni: Tee tämä ja hän tekee sen. 10 Jeesuksen kuullessa tämän, Hän ihmetteli ja sanoi muille, jotka olivat seuranneet Häntä: Minä vakuutan teille, etten ole näin vahvaa Uskoa tavannut yhdelläkään israelilaisella. 11 Minä sanon teille, että paljon ihmisiä tulee idästä ja lännestä ja he aterioivat yhdessä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa Taivasten Kuningaskunnassa. 12 Mutta he, joiden piti olla Kuningaskunnan Perillisiä, tullaan heittämään ulos pimeyteen. Siellä he tulevat itkemään ja kiristelemään hampaitaan. 13 Tämän jälkeen Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: Mene. Tapahtukoon sinulle Uskosi mukaan. Palvelija parani sillä hetkellä. Jeesus parantaa Pietarin anopin (Mark.1:29-34, Luuk.4:38-41) 14 Jeesuksen saapuessa Pietarin kotiin, Hän näki Pietarin anopin makaavan sairaana kovassa kuumeessa. 15 Jeesus tarttui häntä kädestä ja kuume lähti anopista ja hän nousi ylös ja alkoi palvella Jeesusta. 16 Illan tultua tuotiin Jeesuksen luo myös monta riivaajahenkien vallassa olevaa ihmistä. Jeesus ajoi riivaajahenget ulos Sanalla ja paransi monta sairasta. 17 Siten täyttyi se, mitä on sanottu Jesajan kirjassa, joka sanoo: Hän otti meidän tautimme ja kantoi meidän sairautemme. Edellytys Opetuslapseuteen (Luuk.9:57-62) 18 Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa tungeksivan ympärillään, Hän käski lähteä järven toiselle rannalle. 19 Hänen luokseen tuli muuan lainopettaja ja sanoi Jeesukselle: Opettaja, minä seuraan sinua, minne menetkin. 20 Jeesus sanoi hänelle: Ketuilla on luolat ja linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. 21 Eräs Hänen Opetuslapsistaan sanoi myös Jeesukselle: Herra, salli minun mennä ensin hautaamaan isäni. 22 Mutta Jeesus sanoi hänelle: Seuraa sinä minua ja anna kuolleiden haudata kuolleensa.

15 Jeesus tyynnyttää myrskyn (Mark.4:35-41, Luuk.8:22-25) 23 Jeesus astui veneeseen ja Hänen Opetuslapsensa seurasivat Häntä. 24 Järvellä nousi yllättäen ankara myrsky, niin että aallot löivät veneen yli, mutta Jeesus nukkui. 25 Silloin Opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat: Herra pelasta meidät! Me hukumme. 26 Jeesus sanoi heille: Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Sen jälkeen Hän nousi ja nuhteli tuulta ja järveä ja tuli aivan tyven. 27 Ihmiset sanoivat ihmetellen: Kuka Hän oikein on? Kun tuuli ja järvikin tottelevat Häntä. Jeesus parantaa kaksi riivattua (Mark.5:1-20, Luuk.8:26-25) 28 Kun Jeesus saapui järven toiselle rannalle, gadaralaisten alueelle, Häntä vastaan tuli siellä kaksi miestä, joissa oli riivaajahenkiä. Miehet tulivat hautaluolista ja olivat kovin väkivaltaisia, niin ettei kukaan uskaltanut kulkea sen tien kautta. 29 He huusivat Jeesukselle, sanoen: Mitä tekemistä sinulla on meidän kanssamme Jeesus, Jumalan Poika? Tulitko tänne tekemään meille väkivaltaa ennen määräaikaamme? 30 Kaukana heistä oli suuri sikalauma laitumella. 31 Silloin riivaajahenget pyysivät Jeesukselta, sanoen: Jos ajat meidät ulos, salli meidän mennä sikalaumaan. 32 Menkää, Hän sanoi. Ne lähtivät ulos miehistä ja menivät sikoihin ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja se hukkui. 33 Silloin paimenet pakenivat ja menivät kaupunkiin selostamaan, mitä oli tapahtunut sioille ja sen, mitä oli tapahtunut riivaajahenkien hallitsemille miehille. 34 Silloin kaikki kaupungin asukkaat lähtivät Jeesusta tapaamaan, mutta heidän nähdessään Jeesuksen, he pyysivät Häntä poistumaan heidän alueiltaan. Jeesus parantaa halvaantuneen (Mark.2:1-12, Luuk.5:17-26) 9:1 Jeesus astui veneeseen ja purjehti järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa. 2 Siellä tuotiin Hänen luokseen halvaantunut mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän Uskonsa, Hän sanoi halvaantuneelle: Ole turvallisella mielellä poikani, sinä saat syntisi anteeksi. 3 Silloin muutamat lainopettajat sanoivat mielessään: Hän herjaa Jumalaa. 4 Mutta Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi: Miksi teillä on pahoja ajatuksia? 5 Kumpi on helpompaa sanoa: Sinä saat syntisi anteeksi tai sanoa: Nouse ja käy. 6 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on Valta antaa syntejä anteeksi maan päällä, Hän sanoi halvaantuneelle: Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. 7 Hän nousi ja lähti kotiinsa. 8 Mutta kun ihmiset sen näkivät, he pelästyivät ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut sellaisen Vallan ihmisille. Jeesus kutsuu Matteuksen (Mark.2:13-17, Luuk.5:27-32) 9 Kun Jeesus kulki eteenpäin, Hän näki tulliasemalla istuvan miehen nimeltään Matteus ja sanoi hänelle: Seuraa minua. Hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. 10 Jeesuksen ollessa aterialla Matteuksen kodissa, sinne tuli monta publikaania (eli veronkantajia) ja muita syntisiä, jotka aterioivat yhdessä Jeesuksen ja Hänen Opetuslastensa kanssa. 11 Fariseusten (eli uskonnollisten ihmisten) nähdessä tämän, he sanoivat Hänen Opetuslapsilleen: Kuinka teidän Opettajanne aterioi tuollaisten ihmisten kanssa? 12 Kun Jeesus kuuli tämän ja Hän sanoi heille: Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. 13 Katso, menkää ja tutkikaa, mitä tarkoittaa tämä: Laupeutta Minä tahdon, en uhria. Minä en ole tullut kutsumaan Katumukseen vanhurskaita, vaan

16 syntisiä. Kysymys paastosta (Mark.2:18-22, Luuk.5:33-39) 14 Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat ja menivät Jeesuksen luo ja sanoivat Hänelle: Me ja fariseukset paastoamme usein. Miksi sinun Opetuslapsesi eivät paastoa? 15 Jeesus sanoi heille: Voivatko sulhasen ystävät surra sinä aikana, kun sulhanen on heidän luonaan? Vielä tulee aika, jolloin sulhanen otetaan pois heidän keskuudestaan ja silloin he paastoavat. 16 Ei kukaan ota palaa uudesta kutistumattomasta kankaasta ja laita sitä vanhaan viittaan, sillä uusi paikka kutistuessaan repii vanhaan viittaan suuremman reiän ja näin reiästä tulee entistä suurempi. 17 Uutta viiniä ei myöskään lasketa vanhoihin leileihin, sillä silloin leilit halkeilevat ja viini valuu maahan ja leilit turmeltuvat, vaan uusi viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät ehjinä. Jeesus herättää tytön Kuolleista ja parantaa verenvuotoa sairastavan naisen (Mark.5:21-43, Luuk.8:40-56) 18 Jeesuksen vielä puhuessa heille näitä sanoja, tuli Hänen luokseen muuan synagogan esimies ja hän kumartui maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Minun tyttäreni kuoli juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa eloon. 19 Jeesus nousi ja seurasi miestä yhdessä Opetuslastensa kanssa. 20 Eräs nainen oli sairastanut verenvuotoa kaksitoista vuotta ja lähestyi Jeesusta takaapäin ja kosketti Hänen viittansa tupsua. 21 Nainen oli ajatellut mielessään: Kun vain saisin koskettaa Jeesuksen viitan tupsua, tiedän parantuvani. 22 Jeesus kääntyi ja nähdessään hänet, sanoi: Tyttäreni ole turvallisella mielellä, Uskosi on sinut parantanut ja sillä hetkellä nainen otti vastaan Parantumisen. 23 Sitten Jeesuksen saapuessa esimiehen taloon, Hän näki huilunsoittajat ja hälisevän ihmisjoukon. 24 Hän sanoi heille: Menkää pois! Tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu. He nauroivat Jeesukselle. 25 Kun väkijoukko oli mennyt ulos, meni Jeesus sisälle huoneeseen ja tarttui tyttöä kädestä ja hän nousi. 26 Sanoma Jeesuksesta levisi koko sille seudulle. Jeesus parantaa kaksi sokeaa 27 Jeesuksen vaeltaessa sieltä edelleen, seurasi Häntä kaksi sokeaa, jotka huusivat, sanoen: Daavidin Poika, armahda meidät! 28 Jeesuksen saapuessa taloon, tulivat sokeat Hänen luokseen ja Jeesus kysyi heiltä: Uskotteko te, että Minä voin sen tehdä teille? He vastasivat: Uskomme, Herra. 29 Silloin Jeesus kosketti heidän silmiään ja sanoi: Niin kuin te uskotte, niin teille tapahtukoon. 30 Heidän silmänsä aukenivat. Mutta Jeesus kielsi heitä, sanoen: Katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää. 31 Tuskin he olivat menneet ulos, kun he jo levittivät Sanomaa Hänestä koko sillä alueella. Jeesus parantaa riivaajan sitoman kuuromykän (Mark.9:25) 32 Näiden sokeiden poistuttua tuotiin Jeesuksen luo kuuromykkä, jossa oli riivaajahenki. 33 Kun Jeesus oli ajanut riivaajahengen ulos, alkoi kuuromykkä puhua, mutta kansa ihmetteli ja sanoi: Koskaan aikaisemmin ei Israelissa ole nähty tällaisia asioita. 34 Mutta fariseukset sanoivat: Riivaajien päämiehen voimalla Hän karkottaa ulos riivaajia. 35 Tämän jälkeen Jeesus vaelsi

17 kaikissa kaupungeissa ja kylissä opettaen heidän synagogissaan julistaen Ilosanoman (eli Sanoman tulevasta Jumalan Kuningaskunnasta) ja paransi kaikki ihmiset heidän taudeistaan ja vaivoistaan. Jeesus ja israelilaiset 36 Kun Jeesus näki kansanjoukon, tuli Hänen heitä sääli, sillä he olivat näännyksissä ja heitteillä niin kuin lammaslauma, joilla ei ole paimenta. 37 Silloin Jeesus sanoi Opetuslapsilleen: Satoa on paljon, mutta työntekijöitä vähän, 38 sen tähden rukoilkaa jatkuvasti Elon Herraa, että Hän lähettää työntekijöitä elonkorjuuseensa. Kaksitoista Apostolia (Mark.3:13-19, Luuk.6:12-16) 10:1 Sitten Jeesus kutsui luokseen ne kaksitoista Opetuslastaan ja antoi heille Vallan yli riivaajahenkien, jotta he voivat ajaa ulos riivaajat ja parantaa kaikenlaiset taudit ja vaivat. 2 Jeesuksen kahdentoista Apostolin nimet ovat: ensimmäisenä Simon, jota kutsuttiin Pietariksi ja hänen veljensä Andreas, sitten Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, 3 Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, 4 Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, Jeesuksen pettäjä. Jeesus antaa ohjeita lähetysmatkaa varten (Mark.6:7-13, Luuk.9:1-6) 5 Nämä kaksitoista Jeesus lähetti julistamaan ja antoi heille seuraavat ohjeet: Älköön tienne viekö seuduille, missä asuu epäjumalanpalvelijoita, älkää myöskään menkö samarialaisten kaupunkeihin, 6 sen sijaan antakaa etusija israelilaisille, jotka ovat eksyksissä. 7 Missä sitten vaellatte, julistakaa ja sanokaa: Jumalan Kuningaskunta on saapunut. 8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa ulos riivaajahenkiä. Lahjaksi olette saneet, lahjaksi antakaa. 9 Älkää ottako vyöhönne kulta-, hopea- tai kuparirahaa. 10 Älkää ottako myöskään laukkua, toista ihokasta, älkääkä jalkineita tai sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut. 11 Mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa kuka siellä on arvollinen vastaanottamaan teidät ja asukaa siellä, kunnes lähdette siltä seudulta pois. 12 Kun tulette taloon, tervehtikää sitä, sanoen: Rauha tälle kodille! 13 Kun talo on arvollinen teidän rauhantoivotuksellenne, tulkoon sille Rauha, mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon toivotuksenne teille takaisin. 14 Missä teitä ei oteta vastaan eikä Sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja puhdistakaa vieläpä pölykin jaloistanne. 15 Minä vakuutan teille, että Jumala tulee osoittamaan Tuomiopäivänä Sodomalle ja Gomorralle suurempaa Armahtavaisuutta kuin sille kaupungille. Jeesus rohkaisee kestämään vainoja 16 Katso Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siten viisaat kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. 17 Pitäkää varanne, sillä ihmiset luovuttavat teidät oikeuden eteen ja synagogissaan he teitä ruoskivat 18 ja teidät viedään maaherrojen ja kuninkaiden eteen minun tähteni, jotta te voitte todistaa minusta heille ja epäjumalanpalvelijoille. 19 Mutta kun he vetävät teidät oikeuden eteen, älkää silloin huolehtiko siitä, mitä tai miten teidän tulee puhua, sillä Jumala tulee tuona hetkenä valaisemaan teitä, mitä teidän tulee sanoa. 20 Silloin te

18 ette itse puhu sitä, mitä puhutte, vaan teidän Isänne Henki, Pyhä Henki on Hän, joka teissä puhuu. 21 Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja surmaavat heitä. 22 Kaikki tulevat teitä vihaamaan minun tähteni, mutta jokainen, joka vahvana pysyy loppuun asti, tulee pelastumaan. 23 Kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, lähtekää toiseen. Minä vakuutan teille, te ettette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin Ihmisen Poika tulee. 24 Opetuslapsi ei ole Opettajaansa ylempi, eikä palvelija herraansa. 25 Opetuslapselle on kohtuullista, että hänelle tapahtuu niin kuin hänen Opettajalleen ja orjalle niin kuin hänen isännälleen. Kun he ovat kutsuneet Talonisäntää (eli Jeesusta) Beelsebuliksi, kuinka paljon ennemmin he tekevät sen Hänen Omilleen. 26 Älkää siis heitä pelätkö! Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule paljastetuksi eikä mitään salaisuutta, mikä ei tule tietoon. 27 Sen, minkä Minä sanon teille pimeässä, sanokaa te se päivänvalossa ja sen, minkä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa katoilta. 28 Älkää pelätkö heitä, jotka surmaavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa Sielua, sitä vastoin pelätkää Jumalaa, joka voi sekä Sielun että ruumiin tuhota helvetissä. 29 Eikö kahta varpusta myydä yhdellä kolikolla? Mutta kumpikaan niistä ei putoa maahan teidän Isänne sallimatta. 30 Jumala on jopa laskenut jokaisen päänne hiuksenkin. 31 Älkää siis pelätkö, sillä te olette kallisarvoisemmat kuin monta varpusta. Kristuksen tunnustamisen välttämättömyys (Luuk.12:4-12) 32 Jokainen, joka tunnustautuu minun Omakseni ihmisten edessä, hänet Minäkin tulen tunnustamaan Omakseni Taivaallisen Isäni edessä. 33 Mutta jokainen, joka kieltää olevansa minun Omani ihmisten edessä, hänet minäkin tulen kieltämään Taivaallisen Isäni edessä. Ihmisten eripuraisuus (Luuk.12:49-53) 34 Älkää luulko, että Minä olen tullut tuomaan yksimielisyyttä ihmisten keskuuteen, en ole tullut tuomaan yksimielisyyttä, vaan eripuraa. 35 Totisesti minun tulemiseni tuo mukanaan riidan, pojan isäänsä vastaan, tyttären äitiään ja miniä anoppiaan vastaan, 36 siten ihmisten vihamiehiä tulevat olemaan hänen perheensä jäsenet. Rakkaus Jeesukseen tuo Tuomion (Luuk.14:26-27) 37 Jokainen, joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, hän ei ole Otollinen minun Opetuslapsekseni, samoin joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, hän ei myöskään ole Otollinen minun Opetuslapsekseni. 38 Jokainen, joka ei ota Ristiään ja seuraa minua, ei myöskään ole sovelias minun Opetuslapsekseni. 39 Jokainen, joka varjelee elämänsä, kadottaa sen ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Suhtautuminen Apostoleihin (Mark.9:41)

19 40 Jokainen, joka ottaa vastaan teidät, hän ottaa vastaan minut ja jokainen, joka ottaa vastaan Minut, ottaa vastaan Jumalan, joka on minut lähettänyt maailmaan. 41 Jokainen, joka ottaa vastaan profeetan siksi, koska uskoo hänet profeetaksi, hänet tullaan palkitsemaan, niin kuin hän itse olisi profeetta ja joka ottaa vanhurskaan vastaan siksi, koska uskoo hänet vanhurskaaksi, hänet tullaan palkitsemaan, niin kuin hän itse olisi vanhurskas. 42 Samoin jokainen, joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä lasillisen kylmää vettä, koska hän on Opetuslapsi, Totisesti Minä sanon teille: hän tulee saamaan palkkansa. Johannes Kastaja kysyy Jeesukselta (Luuk.7:16-23) 11:1 Jeesuksen annettua edelliset Käskyt kahdelletoista Opetuslapselleen, Hän lähti sieltä opettamaan ja julistamaan sen seudun muihin kaupunkeihin. 2 Kun Johannes kuuli vankilassa ollessaan Jeesuksen Teoista, hän lähetti kaksi opetuslastaan kysymään Häneltä: 3 Oletko sinä Messias, käännettynä Kristus, joka oli tuleva vai pitääkö meidän odottaa jotain toista? 4 Jeesus vastasi heille: Katso, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette kuulleet ja mitä nähneet: 5 'Sokeat saavat uudelleen näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään eloon ja köyhät kuulevat Ilosanoman. 6 Autuas on jokainen, joka ei kadota Uskonluottamustaan minuun.' Jeesus todistaa Johanneksesta (Luuk.7:24-35) 7 Kun Johanneksen opetuslapset olivat lähteneet, alkoi Jeesus puhua kansalle Johanneksesta: Mitä te menitte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? 8 Vai mitä menitte katsomaan? Ihmistäkö, joka on puettu kallisarvoisiin vaatteisiin? He, jotka hienostelevat vaatteillaan, he ovat kuninkaanlinnoissa. 9 Mitä sitten menitte katsomaan? Profeettaako? Minä vakuutan teille, kyllä Johannes Kastaja on enemmän kuin profeetta, 10 sillä hän on se, josta on kirjoitettu: Katso, Minä lähetän Sanansaattajani sinun edelläsi, hän valmistaa sinulle tien. 11 Minä vakuutan teille, ettei ole äitiä, jonka synnyttämä lapsi on Johannes Kastajaa suurempi, mutta vähäisin Jumalan Kuningaskunnassa on suurempi kuin hän. 12 Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän päivään asti Jumalan Kuningaskunta on yritetty ansaita ponnistelemalla ja itsensä väsyttäjät yrittävät vallata sen. 13 Kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti 14 ja kun tahdotte ottaa Johanneksen vastaan, hän on Elias, jonka oli määrä tulla. 15 Jokainen, jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon. Jeesuksen sukupolventaantumus (Luuk.7:31-35) 16 Mutta mihin Minä vertaisin tätä sukupolvea? He muistuttavat lapsia, jotka istuivat torilla ja ryhmä laulaa toisilleen: 17 Me soitimme teille huiluilla ilolauluja, ettekä te tanssineet. Toiset vastaavat:

20 Me soitimme teille itkuvirsiä, ettekä te valittaneet. 18 Samoin tekee tämä sukupolvi. Johannes tuli, hän ei syö, eikä juo. He sanovat: Hänessä on riivaaja. 19 Ihmisen Poika tuli, Hän syö ja juo ja he sanovat: Hän on syömäri ja viininjuoja, publikaanien ja syntisten ystävä. Mutta Jumalan Viisaus tulee todistetuksi hänen Lähetettyjensä kasvoissa. Jeesus ravistelee taipumattomia kaupunkeja (Luuk.10:13-16) 20 Sitten Jeesus rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa oli tapahtunut paljon Ihmetekoja, siitä, etteivät ne olleet kääntyneet pahuudestaan: 21 Voi sinua Korasin! Voi sinua Betsaida! Sillä, jos teidän keskuudessanne tapahtuneet Ihmeteot olisivat tapahtuneet Tyyroksessa ja Siidonissa, olisivat niiden asukkaat jo aikoja sitten kääntynet pahuudestaan, pukeutuneet surupukuun ja heittäneet tuhkaa hiuksilleen. 22 Mutta Minä vakuutan teille, että Jumala tulee osoittamaan Tuomiopäivänä Tyyrokselle ja Siidonille suurempaa Armahtavaisuutta kuin teille. 23 Sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut taivaisiin? Hyvin syvälle tuonelaan sinut tullaan laskemaan, sillä jos ne Voimateot, jotka ovat tapahtuneet sinun kaduillasi, olisivat tapahtuneet Sodomassa, se olisi säilynyt aina tähän päivään asti. 24 Siksi Minä vakuutan teille, että Jumala tulee osoittamaan suurempaa Armahtavaisuutta Tuomiopäivänä Sodomalle kuin sinulle. Salaisuus ilmoitetaan nöyrille (Luuk.10:21-22) 25 Sitten Jeesus sanoi: Minä kiitän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, sillä nämä sinä olet salannut viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut nöyrille. 26 Niin Isäni, tämä on sinun Tahtosi. 27 Kaiken minun Isäni on luovuttanut minun Haltuuni, eikä Poikaa tunne kukaan muu kuin vain Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja hän, jolle Poika tahtoo tehdä Hänet tunnetuksi. 28 Tulkaa minun luokseni kaikki masentuneet ja kuormien uuvuttamat, niin Minä annan teille Levon. 29 Nostakaa minun Ikeeni päällenne ja ottakaa oppia minusta, sillä Minä olen Lempeä ja Nöyrä sydämeltäni, silloin teidän Sielunne löytää Levon. 30 Minun Orjuuteni (eli antamani Palvelutehtävä) on sovelias ja minun Kuormani on kevyt. Sapatinsäännöt (Mark.2:23-28, Luuk.6:1-5) 12:1 Siihen aikaan Jeesus vaelsi erään viljapellon halki sapattina ja Hänen Opetuslapsillaan oli nälkä ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään jyviä. 2 Mutta kun fariseukset näkivät sen, he sanoivat Jeesukselle: Katso, sinun Opetuslapsesi tekevät jotain sellaista, mitä ei ole lain mukaan lupa tehdä sapattina. 3 Mutta Jeesus vastasi fariseuksille: Ettekö ole lukeneet Kirjoitusta, mitä Daavid teki, kun hänellä ja hänen seuralaisillaan oli nälkä? 4 Kuinka hän meni Jumalan pyhäkköön ja söivät näkyleivät, joita lain mukaan ei ollut luvallista hänen eikä hänen miestensä syödä, vaan ainoastaan pappien. 5 Ettekö ole myös laista lukeneet, että papit rikkovat lakia sapattina, kun he tekevät pyhäkössä työtä, mutta silti ovat syyttömät. 6 Mutta Minä vakuutan teille, että tässä on Hän joka on pyhäkköä suurempi. 7 Mutta te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: `Armahtavaisuutta Minä tahdon, en uhria, silloin ette langettaisi tuomiota näille syyttömille. 8 Sillä Ihmisen Poika hallitsee sapatinkin?

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

APOSTOLIEN VALTUUTTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN

APOSTOLIEN VALTUUTTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) APOSTOLIEN VALTUUTTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Galileassa, Jeesus

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Story 36 of 60. www.m1914.org

Story 36 of 60. www.m1914.org Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Kääntäjä: Kati Hämäläinen Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Suomi Story 36 of 60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisätiedot

JOULUPAASTOKALENTERI 15.11.-24.12.

JOULUPAASTOKALENTERI 15.11.-24.12. JOULUPAASTOKALENTERI 15.11.-24.12. Voit askarrella liitteenä olevista kuvista joulukalenterin paaston ajaksi. Luukkuina voivat toimia esim. kirjekuoret. Kustakin luukusta avautuu uusi osa jouluikonia mukailevaan

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

JEESUS PUOLUSTAA OPETUSLAPSIAAN

JEESUS PUOLUSTAA OPETUSLAPSIAAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PUOLUSTAA OPETUSLAPSIAAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö Tänään meillä on kaksi eri kertomusta, joissa fariseukset ihmettelevät/kysyvät, miksi

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS

KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KANAANILAISEN NAISEN USKO JA RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jeesus siirtyi Galileasta Tyron ja Siidonin alueelle, joka

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JOHANNES KASTAA JEESUKSEN

JOHANNES KASTAA JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JOHANNES KASTAA JEESUKSEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Betaniassa, se on paikkakunta Pereassa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

ENSIMMÄISET OPETUSLAPSET

ENSIMMÄISET OPETUSLAPSET Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ENSIMMÄISET OPETUSLAPSET 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Betaniassa (Betabara), Jordanin tuolla (itä) puolella, jossa Johannes

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, Jeesuksen kotikaupungissa, jossa Pietarilla

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Opetuslapset olivat siirtyneet Jerusalemista Galileaan, Jeesuksen

Lisätiedot

Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT)

Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT) Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT) Matteus Matteus toimi Kapernaumissa tullimiehenä, Rooman valtakunnan veronkerääjänä. Jeesus kutsui Matteuksen seuraajakseen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

MATTEUKSEN KUTSUMINEN JA JUHLAT KODISSA

MATTEUKSEN KUTSUMINEN JA JUHLAT KODISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) MATTEUKSEN KUTSUMINEN JA JUHLAT KODISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, Jeesuksen

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

MAALLIKON UUSI TESTAMENTTI

MAALLIKON UUSI TESTAMENTTI MAALLIKON UUSI TESTAMENTTI Tervetuloa Iankaikkiseen Elämään johtavalle Tielle. Toivottaa Sonja Kivelä Tämä käännös on vapaasti kaikkien käytettävissä. Mikäli teillä on palautetta ja kommentteja, voitte

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 49/52 MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 49/52 MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Yhä ollaan Jeesuksen tyhjällä haudalla. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Kolmen vuoden pyhäkouluohjelma // Raamatun suuret kertomukset (VT, Evankeliumit ja Apostolien teot) Pohjana käytetty Concordia Publishing House n, Growing in Christ -pyhäkouluohjelmaa

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 15/24 Evankeliumit Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen

Lisätiedot

OTTEITA VUORISAARNASTA

OTTEITA VUORISAARNASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) OTTEITA VUORISAARNASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö Tänään kiipeämme Jeesuksen ja hänen opetuslastensa perässä vuorelle. Siellä saamme kuulla, kun

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

JUUDAS KAVALTAA JEESUKSEN

JUUDAS KAVALTAA JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JUUDAS KAVALTAA JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Getsemanessa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesuksen kiinniottaminen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi...

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... Uskontunnustukseni 1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana... 1 2. Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... 1 3. Jumala on sama kaikkialla... 2 4. Jumala on Jeesuksessa

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

VIIMEISEN ATERIAN VALMISTELUT JA JEESUS PESEE JALAT

VIIMEISEN ATERIAN VALMISTELUT JA JEESUS PESEE JALAT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VIIMEISEN ATERIAN VALMISTELUT JA JEESUS PESEE JALAT 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt lähdemme seuraamaan tapahtumia Jerusalemissa kiirastorstaista alkaen.

Lisätiedot

JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN

JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Genessaretin järvellä b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa

Lisätiedot

JOHANNES KASTAJAN KUOLEMA

JOHANNES KASTAJAN KUOLEMA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JOHANNES KASTAJAN KUOLEMA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

RIIVATUN POJAN PAANTAMINEN

RIIVATUN POJAN PAANTAMINEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) RIIVATUN POJAN PAANTAMINEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kirkastusvuoren juurella. Kirkastusvuorena pidetään Hermon-vuorta.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot