TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hollmén Kimmo varajäsen Muurinen Heikki varajäsen Hlavatý Jari Hellstén Jorma kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra, saapui klo Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra, saapui klo Määttä Tapio kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Törmä Sakari vt. kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Määttänen Petra jäsen Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 203 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 205 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 206 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 207 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Urpo Kivikari ja Pentti Korhonen sekä 216 :n osalta Urpo Kivikari ja Marjatta Kuusela. 208 ILMOITUSASIAT 1. Kirkkohallituksen päätös Kirkkohallitus on kohdalla päättänyt ettei Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle myönnetä yhdistymisavustusta. on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Pöytäkirjoja tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 1/ atk-toimikunnan pöytäkirja nro 1/ työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 2/

3 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 209 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9 / 2009 Kirkkohallitus tarjoaa rukousaiheita seurakunnille virikkeiksi paastonajan jumalanpalvelusten yhteisiin esirukouksiin. Rukousaiheet on mahdollista rakentaa sarjaksi, jossa paastonajan eri sunnuntaiden jumalanpalveluksissa muistetaan jotain tiettyä ryhmää, joka on joutunut ahtaalle taantuman edetessä. Rukoukset ja niiden käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta: Seurakunnat saavat yleiskirjeen suoraan kirkkohallituksesta. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 210 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 10 / 2009 Yleiskirje sisältää ilmoituksen Kirkon keskusrahaston eläkepalvelusivuista, joilta on mahdollista tarkistaa omat tietonsa kirkon eläkelain piiriin kuuluvien palvelussuhteitten osalta ja nähdä arvio KiEL-eläkkeen määrästä. Palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen. Palvelu toimii Nordean, Osuuspankin, Sampo-pankin, Aktian, Tapiolan, Ålandsbankenin ja Handelsbankenin tunnuksilla. Lisätietoja saa tarvittaessa Kirkon eläkelaitoksesta Yleiskirje sisältää lisäksi selostuksen Kirkon eläkelaitoksen vuoden 2008 toiminnasta. Yleiskirje on esityslistan liitteenä:

4 Liite Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 211 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 11 / 2009 Yleiskirjeessä on henkilöstö- ja taloushallinnon (HeTa) palvelukeskuksen esiselvityksen arviointia, jonka on suorittanut PricewaterhouseCoopers. Yhteenvetona PwC esittää suosituksina seuraavaa: - Keskittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, joten hanketta kannattaa jatkaa. - Tarkistuslaskelmien vertailu benchmark-tietoihin osoittaa epävarmuuksista huolimatta merkittävää tehostamispotentiaalia. Laskenta on korjattava oikaisemalla (täydentämällä) otosta ja hyväksymällä nykytilan oikea kustannusten suuruusluokka. - Kehitystarpeet on määriteltävä tulevaisuuden toimintaympäristön muutokset huomioiden, jotta tavoitteita ei aseteta liian vaatimattomiksi ja aiheuta nykyistä radikaalimpien päätösten toteuttamispakkoa tulevaisuudessa. - Kehitysvaihtoehtoja on monipuolistettava, niiden vaikutukset eri sidosryhmiin on tunnistettava ja niiden valinnan ja karsinnan perusteluja on tarkennettava. - Ulkoistamiseen ei ole vielä tässä vaiheessa valmiutta, mutta sen poisrajaaminen tässä vaiheessa ei myöskään ole riittävän hyvin perusteltua. - Riskianalyysi on tehtävä uudelleen huomioiden riskialueet kussakin vaihtoehdossa. - Hankkeen jatkon varmistamiseksi riskianalyysi on täydennettävä ja toimenpidesuunnitelma tulee tehdä. Keskeisenä osana on herkkyysanalyysi seurakuntien vapaaehtoiselle osallistumiselle Heta hankkeeseen ja tarvittavat toimenpiteet, mikäli tavoitteisiin ei päästä. - Kustannustehokkuus saadaan maksimoitua yhden palvelukeskuksen mallilla. Mikäli painotetaan muita kriteereitä ja päädytään useampaan kappaleeseen keskuksia, pitää keskusten määrä määrittää, päätöksen kustannusvaikutus laskea ja riskit arvioida. - Mikäli päätetään useamman toimipisteen mallista, yksittäisen tapahtumatyypin hoito (esim. ostolaskut) voidaan hajauttaa käytännössä maksimissaan kahteen paikkaan tai muuten merkittävien tehokkuushyötyjen saavuttaminen käytännön kokemusten mukaan vaarantuu.

5 ) PwC:n edustajat esittelevät arviointia a. Talousvaliokunnalle b. Kirkkohallituksen täysistunnolle c. Suurten seurakuntatalouksien edustajille d. Kirkolliskokoukselle tietoiskussa 4.5. PwC:n HeTa esiselvityksen arvioinnin loppuraportti löytyy osoitteesta kohdasta mietintöjä, jonne pääsee myös Kirkkoverkosta kohdasta Kysy HeTasta. PwC:n tarkempi arvio esiselvityksestä esitetystä kritiikistä löytyy samasta osoitteesta. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 11 /2009. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 212 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2009 Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 2 / 2009 tiedotettiin Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa-projektin) suunnittelun etenemisestä. Ilmoitetun mukaisesti kaikilta seurakuntatalouksilta, työmarkkinajärjestöiltä ja tuomiokapituleilta pyydetään lausunto palvelukeskusmallista ja kysytään halukkuutta ryhtyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lausunnot tulee antaa alkusyksystä, tarkempi aika ilmoitetaan lausuntopyynnön mukana. Huhtitoukokuussa järjestetään hiippakunnittaiset infotilaisuudet, joissa esitellään asian valmistelun tämän hetkinen tilanne, käydään läpi sekä kirjanpidon että palkanlaskennan prosessinkuvauksia ja keskustellaan asiasta. Kirkkohallitus toivoo, että tilaisuuksiin voisi seurakunnista osallistua mahdollisimman moni kirkkoneuvoston / yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, koska edellä mainittu lausunto pyydetään kirkkoneuvostolta / yhteiseltä kirkkoneuvostolta. Jos oman hiippakunnan infopäivä ei sovi, voi osallistua toisen hiippakunnan tilaisuuteen. Tilaisuudet pidetään - Porvoon hiippakunta Tampereella ma (ruotsiksi) - Turun hiippakunta Turussa ke Kuopion hiippakunta Kuopiossa ti Mikkelin hiippakunta Mikkelissä ke Oulun hiippakunta Oulussa ma Tampereen hiippakunta Tampereella ti Helsinki / Espoon hiippakunnat Helsingissä ma

6 Porvoon ja Turun hiippakuntien tilaisuuksiin ilmoittautumiset viimeistään ja muihin tilaisuuksiin viimeistään osoitteella Ilmoituksessa tulee olla seurakunta, osallistujan nimi, virka / tehtävä ja mahdolliset ruoka-allergiat. Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja pitopaikasta ilmoitetaan myöhemmin. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12 / 2009 ja kirkkoneuvoston jäsenet osallistuvat HeTa-projektin tiedotustilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Ilmoittautumisen kukin hoitaa itse. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Samalla Turun tilaisuuden tarkkaan kellonaikaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa. 213 ATK-TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Atk-toimikunnan kokoonpano ovat vuosina ollut seuraava: Kaisti Aapo, talous- ja suunnittelujohtaja, puheenjohtaja Hokka Irma, talouspäällikkö Hynönen-Rinne Auli, toimistosihteeri Rinne Heimo, kirkkoherra Räty Jouko, keskusrekisterin johtaja Toljamo Outi, kappalainen Toimikunnan sihteerin tehtävät on hoitanut atk-päällikkö Timo Koskinen. Atk-toimikunta esittää, että toimikunnan kokoonpano olisi edelleen sama vuosina Kirkkoneuvosto päättää valita atk-toimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Kaisti Aapo, talous- ja suunnittelujohtaja, puheenjohtaja Hokka Irma, talouspäällikkö Hynönen-Rinne Auli, toimistosihteeri Rinne Heimo, kirkkoherra Räty Jouko, keskusrekisterin johtaja Toljamo Outi, kappalainen Toimikunnan sihteeriksi nimetään atk-päällikkö Timo Koskinen. Ilmoitus tehtävään valituille.

7 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväskyttiin VIESTINTÄSTRATEGIAEHDOTUS KOMMENTOITAVAKSI Seurakuntayhtymän strategia on vuodelta Uuden kokonaisstrategian valmistelu on käynnistetty lähinnä kirkkovaltuuston piirissä tapahtuneena strategialähetekeskusteluna sekä kirkkovaltuuston Vuontispirttiseminaareilla. Viimeksi strategiaa on valmisteltu johtavien viranhaltijoiden kokouksessa Sinapissa Lisäksi strategian valmistelun tueksi on hankittu tutkimustietoa jäsenyyden merkityksestä sekä eroamisen syistä. Strategian valmistelu kuuluu hallintojohtajalle ja sen hyväksyminen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Laajennetussa kirkkoherrain kokouksessa on käyty keskustelua tulevan strategian velvoittavuudesta, mikä epäselvyys on viivästyttänyt käytännön työn jatkamista, koska hallintojohtaja on painottanut koko seurakuntayhtymää koskevan strategian laatimista. Tämän työskentelyn pohjalta toimintayksiköt laatisivat omat suunnitelmansa strategian toteuttamiseksi. Kirkkoherrainkokouksessa päädyttiin yhteiseen perusnäkemykseen yhteisen strategian laatimisesta, joten tuloksellisen työskentelyn edellyttämä perusyksimielisyys on saavutettu. Kun strategiaprosessi oli vuonna 2007 lähtenyt liikkeelle, ryhtyi tiedotustoimikunta laatimaan omaa tiedotusstrategiaansa kirkon viestintästrategian pohjalle. Normaalia olisi, että viestintästrategia olisi laadittu vasta seurakuntayhtymän varsinaisen strategian valmistuttua. Nyt kuitenkin viestinnällä ei ole ollut 2002 strategian pohjaltakaan laadittua osastrategiaa ja kun tiedotustoimistossa on tapahtunut henkilövaihdoksia, ei viestintästrategian laatimista ollut syytä viivyttää. Tiedotustoimikunta asetti viestintästrategiatyöryhmän Työryhmään kuuluivat hallintojohtaja Hannu Kallio, Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Sari Lehti, oppilaitospappi Atte Airaksinen, toimittaja Ann-Mari Rannikko, dosentti Jukka-Pekka Puro, tiedottaja Minna Vesanto ja tiedotuspäällikkö Paula Heino. Ann-Mari Rannikko pyysi kuitenkin eroa työryhmästä työkiireiden vuoksi. Työryhmä kokoontui kuusi kertaa (15.2., 28.3., 11.4., 5.6., 3.9. ja 26.9.), joista yksi kerta oli koko päivän mittainen kokous leirikeskus Sinapissa. Puheenjohtajana toimi tiedotuspäällikkö Paula Heino ja sihteerinä tiedottaja Minna Vesanto. Viestintästrategiasta tehtiin mahdollisimman avoin prosessi. Sen aloittamisesta kerrottiin seurakuntayhtymän työntekijöille työyhteisöpäivässä Yhtymän Naakkanettiin laitettiin viestintästrategiaan liittyen kysely (yhtymän perustehtävä, ydinviesti, arvot, visio, haasteet), joka oli myös

8 sisäisessä lehdessä Kirkon Naakassa. Tämän kautta saatiin useita vastauksia. Lisäksi käytiin keskustelut kirkkoherrojen kanssa ja yksittäisiä keskusteluja työntekijöiden kanssa. Tiedotustoimikunta kävi strategiakeskustelun Luottamushenkilöitä ja työntekijöitä kutsuttiin viestintästrategiaseminaariin Sumppia ja suukopua Aureliaan. Tilaisuudessa alustivat oman väen lisäksi myös Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohtaja Tuomo Pesonen, kirkon strategian laadinnassa ollut radiotoimituksen päällikkö Anneli Vartiainen ja viestinnän suunnittelija Tiinakaisa Honkasalo. Tilaisuuteen osallistui 30 henkeä. Tämän jälkeen viestintästrategian ensimmäinen versio laitettiin jälleen kommentoitavaksi Naakkanettiin ja Kirkon Naakkaan. Tässä vaiheessa saatiin vielä pari vastausta. Kaikki vastaukset ja keskustelujen muistiot käsiteltiin työryhmässä. Ehdotus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ensimmäiseksi viestintästrategiaksi on saatu valmiiksi: Liite Ajatus on, että kun yhtymän yleisstrategia valmistuu, työryhmä käy vielä kerran tekstin läpi ja peilaa sitä yhtymän strategiaan sen valmistuttua. Viestintästrategiatyöryhmä on hyväksynyt liitteenä olevan tekstin ja tiedotustoimikunta Kirkkoneuvosto päättää pyytää tiedotustoimikunnan esittämästä viestintästrategiaehdotuksesta seurakuntaneuvostojen sekä yhtymän johtokuntien ja lautakunnan, mikäli ne ovat halukkaita lausunnon antamaan, lausunnot mennessä. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, johtokunnille ja kiinteistölautakunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 215 DIAKONIAKESKUKSEN YHTEISKUNNALLISEN TYÖN PASTORI SAKARI OJASEN ERO- ANOMUS Pastori Sakari Ojanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen: Irtisanoudun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen yhteiskunnallisen työn pastorin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

9 Sakari Ojanen, seurakuntayhtymän palveluksessa heinäkuusta 1979, yhteiskunnallisen työn pastorina huhtikuusta Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää Sakari Ojaselle eron diakoniakeskuksen yhteiskunnallisen työn pastorin virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Sakari Ojasta pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Sakari Ojanen, Hannu Suihkonen, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 216 KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISTEN, JATKOTYÖSKENTELYYN LÄHETET- TYJEN PERUSPALKKOJEN MÄÄRITTÄMINEN päätti kokouksessaan seurakuntayhtymän tehtävien sijoittamisesta kirkon palkkausjärjestelmän mukaisiin peruspalkkoihin seuraavasti: Kirkkoneuvosto päättää 1) tehtävien sijoittamisesta järjestelmän mukaiseen peruspalkkaan liitteen 2 mukaisesti; 2) että työntekijöille maksetaan järjestelmän mukainen peruspalkka (JMP) alkaen taannehtivasti; 3) perustaa työryhmän, johon nimitetään jäseniksi työnantajatyöryhmän jäsenet, kirkkoherrat, diakoniajohtaja ja kasvatusasiainjohtaja sekä alla mainittuja työntekijäryhmien työntekijöitä edustavat luottamusmiehet. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Hannu Kallio. Sihteerinä ja kokoonkutsujana toimii palkka-asiamies Mia Fager. Työryhmän tehtävänä on määritellä seurakuntapastorien (lukuun ottamatta Tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan nuorisotyöstä vastaavia seurakuntapastoreita), seurakuntien diakoniaviranhaltijoiden, nuorisotyönohjaajien, johtavien diakoniaviranhaltijoiden ja johtavien nuorisotyönohjaajien sekä kasvatusasiainkeskuksen ja diakoniakeskuksen niiden nuorisosihteerien ja diakoniaviranhaltijoiden, jotka ovat sijoitettu vaativuusryhmään 502, sellaiset perustehtävästä poikkeavat elementit, jotka voivat vaativoittaa tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä on perusteltua sijoittaa perustehtävän positi-

10 ointia korkeammalle. Työryhmän työn takaraja on ja siihen perustuvat mahdolliset muutokset positiointeihin on tuotava kirkkoneuvostolle mennessä. Työryhmä voi työskennellä eri kokoonpanoissa. Perustettu työryhmä kokoontui eri kokoonpanoissa neljä kertaa siten, että työntekijöitä edustavat luottamusmiehet olivat mukana viimeisessä kokoontumisessa. Työryhmän ensimmäisen kokouksen tavoitteena oli määritellä seurakuntien nuorisotyönohjaajien sekä kasvatusasiainkeskuksen vaativuusryhmään 502 sijoitettujen nuorisosihteerien sellaiset perustehtävästä poikkeavat elementit, jotka voivat vaativoittaa tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiointia korkeammalle. Kokouksen pöytäkirja on seuraava: Liite Toisessa kokoontumisen tavoitteena oli määritellä seurakuntien ja diakoniakeskuksen diakoniaviranhaltijoiden sekä johtavien diakoniaviranhaltijoiden ja nuorisotyönohjaajien sellaiset perustehtävästä poikkeavat elementit, jotka voivat vaativoittaa tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia korkeammalle. Kokouksen pöytäkirja on seuraava: Liite Kolmannen kokouksen tavoitteena oli määritellä seurakuntapastorien, lukuun ottamatta Tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan nuorisotyöstä vastaavia seurakuntapastoreita, sellaiset perustehtävästä poikkeavat elementit, jotka voivat vaativoittaa tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia korkeammalle. Kokouksen pöytäkirja on seuraava: Liite Kokouksessa sovittiin, että kirkkoherrat edelleen pohtivat kirkkoherrainkokouksessa seurakuntapastorien, seurakuntien nuorisotyönohjaajien ja diakoniaviranhaltijoiden sekä seurakuntien johtavien nuorisotyönohjaajien ja diakoniaviranhaltijoiden tehtäviä siitä näkökulmasta, onko seurakunnissa tosiasiallisesti tällä hetkellä sellaisia tehtäviä, jotka olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia korkeammalle. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja on seuraava: Liite Myös kasvatusasiainjohtaja Hannu Hurme ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen toimittivat esityksensä yksikköjensä tehtäviä perustehtävätasolta vaativoittavista elementeistä työnantajatyöryhmälle. Esitykset ovat seuraavat:

11 Liitteet 5 ja Perustehtävästä poikkeavien elementtien punninta Työnantajatyöryhmä käsitteli kokoontumisissa esille tuotuja elementtejä sekä pohti yhden tai useamman yhtäaikaisen elementin vaikutusta tehtävää vaativoittavana tekijänä ja sitä kautta elementtien vaikutusta palkkaukseen. Elementtejä tuli peilata myös muihin, kirkkoneuvostossa jo päätettyihin tehtäviin, ja niissä samojen tai samankaltaisten elementtien vaikutuksia niiden tehtäväkohtaiseen peruspalkkaukseen. Suuri osa esille tuoduista elementeistä esiintyy vähemmän tai enemmän jokaisessa jatkotyöskentelyyn lähetetyssä tehtävässä. Elementti kuuluu luonnollisena osana ko. tehtävään. Tällaisia tehtävän osatekijöitä ovat - vastuu erityisryhmistä, joka diakoniaviranhaltijoilla ilmenee esimerkiksi vastuuna maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta, nuorisotyönohjaajilla vastuuna nuorista aikuisista ja seurakuntapastorien kohdalla eri työmuotojen teologisesta asiantuntijuudesta vastaamisena sekä - vastuu uudesta tekniikasta; tekniikan kehittyminen pakottaa jokaisen työntekijän muutoksiin työtavoissa eikä ole yksittäisessä tehtävässä esiintyvä vaativoittava tekijä. Lisäksi havaituista elementeistä erityistä asiantuntijuutta tarvitaan jokaisessa jatkotyöskentelyyn lähetetyssä tehtävässä. Ko. tehtävissä on jo lähtökohtaisesti kysymys asiantuntijatason tai erikoistuneen asiantuntijatason tehtävistä, joissa vuorovaikutuksessa edellytetään erityistä asiantuntijuutta. Yksin vastuussa työalasta elementti esiintyy vain pienimmissä seurakunnissa Paattisilla ja Ruotsalaisessa seurakunnassa sekä Piikkiössä. Kun näiden tehtävien vaativuutta verrataan muihin jatkotyöskentelyyn lähettyjen tehtävien vaativuuteen, ne eivät kuitenkaan kokonaisuutena ole muita tehtäviä vaativampia eikä niitä ainoastaan ko. kriteerin perusteella voida asettaa palkkauksellisesti korkeammalle. Lisäksi näissäkin seurakunnissa pappi toimii ko. työmuotojen teologisena asiantuntijana ja työkumppanina. Tehtävä sisältää kaksi työmuotoa/ sektoria elementti sisältyy ainoastaan yhteen tehtävään, Paattisten seurakunnan yhdistettyyn nuorisotyönohjaajan ja diakoniaviranhaltijan tehtävään. Tässäkään ei ole ko. tehtävää ja muita jatkotyöskentelyn tehtäviä kokonaisuutena tarkastellen perusteltua korkeampaan palkkaukseen. Työryhmätyöskentelyssä nimettiin lisäksi erityisesti diakoniavirkoihin liittyviksi elementeiksi erityisryhmät, erityisprojektit, hankalien asiakkaiden kohtaaminen ja osallistuminen työalan ulkopuoliseen seurakuntatoimintaan.

12 Kuten aikaisemmin tekstissä jo todettiin, ko. tehtävissä on jo lähtökohtaisesti kysymys asiantuntijatason tai erikoistuneen asiantuntijatason tehtävistä, joissa vuorovaikutuksessa edellytetään erityistä asiantuntijuutta eikä niitä siksi tule huomioida perustehtävää vaativoittavina tekijöinä. Hankalien asiakkaiden kohtaaminen on lisäksi satunnaista ja voi tulla kysymykseen kaikissa seurakunnan tehtävissä. Erityisprojektien kohdalla voi projektin laajuudesta ja vaikuttavuudesta johtuen tulla kysymykseen määräaikainen tehtävän vaativoituminen. Kirkkoherrainkokous esitti lisäksi neljä lisäkriteeriä, jotka voisivat tulla kysymykseen jatkotyöskentelyyn lähetettyjä tehtäviä vaativoittavina tekijöinä. Ensimmäinen niistä, epämukavat työajat, on suhteellinen asia siitä riippuen, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Hengellisen viranhaltijan työajasta tai pikemminkin vapaa-ajasta on säädetty siten, että viranhaltijoille tulee antaa kaksi vapaapäivää kalenteriviikossa. Nämä vapaapäivät voivat sijoittua mihin viikonpäiviin tahansa. Pääsääntöisesti diakoniatyöntekijän ja nuorisotyönohjaajan vapaapäivät sijoittuvat viikonloppuun. Lähes poikkeuksetta myös seurakuntapastoreilla on säännöllisesti tietyt, kiinteät viikonpäivät määritelty vapaapäiviksi. Muuten tehtävien sijoittuminen työpäiville voi olla hyvinkin joustavaa ja ainakin osittain viranhaltijan itsensäkin päätettävissä. Työpäivät eivät myöskään välttämättä ole aina 6-8 tunnin mittaisia, kuten esimerkiksi toimistotyöntekijällä. Viikonloppuihin ja iltoihin sijoittuvaa työtä ei voi kategorisesti pitää tehtävää vaativoittavana tekijänä. Leirityötä voidaan pitää sen vuorokautisen sidonnaisuuden vuosi raskaampana työtehtävänä kuin esim. toimistossa tapahtuvaa työtä. Viranhaltijoita hyvitetään leirityöstä virkaehtosopimuksen mukaisesti leiripäivärahalla, leirityöaikahyvityksellä sekä leirin vastuulliselle vetäjälle maksettavalla johtajapalkkiolla. Sisällöllisesti vaativampaa kuin joku muu seurakunnan työ se ei kuitenkaan välttämättä ole. Lisäksi leirityön määrä vaihtelee viranhaltijakohtaisesti kausittain/ vuosittain. Kirkkoherrainkokous on lisäksi nimennyt vaativoittavana kriteerinä työn tavoitettavuuden ja siinä toimitukset ja rippikoulutyön sekä monta alaista. Sellaisenaan työn tavoittavuutta ei voi pitää työtä vaativoittavana elementtinä. Monta alaista elementin olemassaoloa työnantajatyöryhmä on pitänyt tehtävää vaativoittavana tekijänä. Ylipäänsä jatkotyöskentelyssä on pyritty huomioimaan tehtävät kokonaisuuksina ja sellaisina niitä on verrattu toisiinsa. Työskentelyn lopputulemana työnantajatyöryhmä on pitänyt tehtävää olennaisesti vaativoittavina tekijöinä toimintaympäristön laajuuden, vuorovaikutuksen poikkeuksellisen laajuuden sekä monta alaista elementin. Yksi tai useampi tekijä ilmenee seuraavissa tehtävissä: - Maarian seurakunnan johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävän positiointi vaativuusryhmässä 503 tulisi olla 20 %

13 johtuen siitä, että hänellä on viisi saman koulutustason omaavaa alaista, - Maarian seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävän positiointi vaativuusryhmässä 503 tulisi olla 20 % johtuen siitä, että hänellä on viisi saman koulutustason omaavaa alaista, - Diakoniakeskuksen diakoniaviranhaltijoiden (vapaaehtoistyö, vapaaehtoistyö, näkö- ja muu vammaistyö, vanhus- ja veteraanityö, päihde- ja kriminaalityö, yksin elävien diakoniatyö, maahanmuuttajatyö) tehtävissä toteutuu sekä toimintaympäristön että vuorovaikutuksen poikkeuksellinen laajuus. Tehtävissä toimitaan koko yhtymän alueella ja ne edellyttävät työn sisältöjen koordinoimista ja suunnittelua yhdessä seurakuntien ja muiden työmuotojen, kaupunkien ja järjestöjen kanssa. Tehtävät edellyttävät erityistä asiantuntijuutta sekä erityisryhmien tarpeiden tuntemusta. Tehtävien positiointi vaativuusryhmässä 502 tulisi olla 20 %, - Diakoniakeskuksen kuurojen diakoniatyöntekijän tehtävässä toteutuu sekä toimintaympäristön että vuorovaikutuksen poikkeuksellinen laajuus. Tehtävässä toimitaan koko yhtymän alueella ja ne edellyttävät työn sisältöjen koordinoimista ja suunnittelua yhdessä seurakuntien ja muiden työmuotojen, kaupunkien ja järjestöjen kanssa. Tehtävät edellyttävät erityistä asiantuntijuutta sekä erityisryhmien tarpeiden tuntemusta. Kuurojen diakoniatyöntekijältä edellytetään viittomakielen taitoa. Tehtävän positiointi vaativuusryhmässä 502 tulisi olla 40 %. Työnantajatyöryhmän ja pääsopijajärjestöjen kanssa käytiin täytäntöönpanoneuvottelu Neuvottelun pöytäkirja on seuraava: Liite Työnantajatyöryhmä on kokouksissaan ja palannut tarkastelemaan päätettyä esitystä ja päättänyt lisäksi esittää kirkkoneuvostolle seuraavien tehtävien peruspalkan tarkistamista: - Kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Jani Käsmän tehtäväkohtaisen peruspalkan määrittämistä vaativuusryhmän 503 vähimmäispalkkaan, - kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Marja Ruusun tehtäväkohtaisen peruspalkan määrittämistä vaativuusryhmässä 503 positioon 40 % ja - palvelukoordinaattorin viran tehtäväkohtaisen peruspalkan määrittämistä vaativuusryhmässä 502 positioon 20 %, mi-

14 käli yhteinen kirkkovaltuusto perustaa esitettävän viran alkaen. Käsmä vastaa koko yhtymän vuotuisesta rippikoulujärjestelyprosessista, toimii Nujon sihteerinä ja suurten yhteisten tapahtumien koordinaattorina sekä graafisen suunnittelun ja it-tekniikan asiantuntijana; yhtymän nuorten nettisivut julkaistiin syksyllä 2008 ja seurakuntien keväällä Käsmä on yhtymän musiikkitoimikunnan jäsen ja siellä erityisesti yhtymän nuorisomusiikin edustaja. Käsmä toimii yhtymätason asiantuntijana ja tehtävässä korostuu toimintaympäristön ja vuorovaikutuksen laajuus. Ruusulla on tehtävässään vakituisesti 13 alaista. Lisäksi hän hoitaa leirityöhön palkattavien kesätyöntekijöiden ja teologiharjoittelijoiden (yhteensä vuosittain noin 25 henkilöä) rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon. Ruusun tehtävässä toimintaympäristön ja vuorovaikutuksen laajuus on yhtymätasoista ja hänellä on lukuisia alaisia. on kokouksessaan päättänyt esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle palvelukoordinaattorin viran, vaativuusryhmä 502, perustamista diakoniakeskukseen alkaen. Virka rinnastuu tehtävän vaativuudessa muihin diakoniakeskuksen diakoniaviranhaltijoiden virkoihin ja sen tehtäväkohtainen peruspalkka tulee olla %. Jatkotyöskentelyyn lähetettyjen virkojen tehtäväkohtainen palkkaus tulee tarkistaa lukien taannehtivasti. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa lukien seuraavien virkojen tehtäväkohtaista peruspalkkausta: 1. Maarian seurakunnan johtavan diakoniaviranhaltijan tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %. Virkaa hoitaa Helena Korhonen; 2. Maarian seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %. Virkaa hoitaa Hanna Rajalin; 3. Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nina Tulosen, vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Anja Rätyn, näkö- ja muun vammaistyön diakoniatyöntekijä Helvi Lähteenmäen, vanhus- ja veteraanityön diakoniatyöntekijä Kirsi Koivukosken, päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeen, yksin elävien diakoniatyöntekijä Kaija Jokisen, maahanmuuttajatyön diakoniatyöntekijä Taina Viljasen ja alkaen perustettavan palvelukoordinaattorin viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %;

15 Diakoniakeskuksen kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniuksen tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %. 5. Kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Marja Ruusun tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %, 6. Kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Jani Käsmän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään % 7. Diakoniakeskuksen palvelukoordinaattorin viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto perustaa esitettävän viran alkaen. Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että - seurakuntapastorien tehtävissä ei ole löydettävissä sellaisia perustehtävästä poikkeavia elementtejä, jotka vaativoittavat tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia, %, korkeammalle, - seurakuntien diakoniaviranhaltijoiden ja muiden johtavien diakoniaviranhaltijoiden kuin Maarian seurakunnan johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävissä ei ole löydettävissä sellaisia perustehtävästä poikkeavia elementtejä, jotka vaativoittavat tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia, % ja % (johtavat), korkeammalle, - seurakuntien nuorisotyönohjaajien ja muiden johtavien nuorisotyönohjaajien kuin Maarian seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävissä ei ole löydettävissä sellaisia perustehtävästä poikkeavia elementtejä, jotka vaativoittavat tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia, % ja % (johtavat), korkeammalle, - kasvatusasiainkeskuksen muiden nuorisosihteerien kuin Käsmän ja Ruusun tehtävissä ei ole löydettävissä sellaisia perustehtävästä poikkeavia elementtejä, jotka vaativoittavat tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia, %, korkeammalle. Täytäntöönpanoneuvottelusta laadittu pöytäkirja toimitetaan kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen Kirkon työmarkkinalaitokselle. Tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitos, taloustoimisto, seurakuntapastorit lukuun ottamatta Tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan nuorisotyöstä vastaavia seurakuntapastoreita, seurakuntien diakoniaviranhaltijat ja johtavat diakoniaviranhaltijat, seurakuntien nuorisotyönohjaajat ja johtavat nuorisotyönohjaajat, kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteerit, diakoniakeskuksen diakoniaviranhaltijat, kirkkoherrat, diakoniajohtaja, kasva-

16 tusasiainjohtaja, pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet sekä työnantajatyöryhmä. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Pentti Korhonen poistui kokouksesta päätöksen kohdasta 1. päätettäessä. Kirkkoherra Pirjo Vahtola pyysi vuoden 2010 määrärahajakotarkistuksen yhteydessä huomioimaan seurakuntien virkojen ja tehtävien palkkakehityksen aiheuttamat seuraukset seurakuntien kokonaismäärärahaan. hyväksyttiin. 217 HENKILÖSTÖSIHTEERI MIRJA MATTILAN SIIRTYMINEN OSA-AIKATYÖHÖN Taloustoimiston henkilöstösihteeri Mirja Mattila esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Anomus osa-aikatyöhön siirtymisestä Anon kunnioittaen oikeutta siirtyä tekemään osa-aikatyötä osaaikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Siirtyisin henkilöstösihteerin virasta tekemään taloustoimistossa erikseen sovittavia tehtäviä. Toivoisin osaaikatyöltä olevan päätoimista, 19 tuntia viikossa eli 52 % sovitusta palkasta. Virkasuhteeni on alkanut ja toivoisin voivani näin jaksavani varsinaiseen eläkeikääni (64 v.) asti. Turku Mirja Mattila henkilöstösihteeri Mattilan anomukseen suhtaudutaan myönteisesti. Mattilan kanssa on keskusteltu seuraavista tehtävistä: - kokouspalkkiot kaksi kertaa vuodessa - sairaus- ja äitiyspäivärahahakemusten valmistelu Kelalle - palkkatoimiston tositteiden arkistointi - raportit mm. henkilöstötilinpäätöstä varten - soveltuvia palkanlaskentaan liittyviä projektitehtäviä Lisäksi Mattila voisi tehdä vuosittain toistuvia tehtäviä, kuten ottaa henkilöstötilinpäätöksen raportit, sekä hoitaa palkanlaskennan satunnaisia projektitehtäviä. Suunnitellut tehtävät täyttävät päätoimisen, 19 viikkotunnin tehtävän. Työnantajatyöryhmä on kokouksessaan määrittänyt ko. tehtävän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi %.

17 Mattila on ehdottanut siirtyvänsä osa-aikaeläkkeelle alkaen. Mattila irtisanoutuu henkilöstösihteerin virasta ja hänen kanssaan tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus edellä mainituin tehtävin ja ehdoin alkaen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Mirja Mattilan siirtymään työsopimussuhteiseen osa-aikatyöhön alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten edellytyksin, että 1) Mattila irtisanoutuu henkilöstösihteerin virastaan alkaen ja 2) Mattilalle myönnetään osa-aikaeläke alkaen. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen Mirja Mattilan kanssa alkaen siten, että tehtävät ovat edellä mainitut ja viikkotyöaika on 19 tuntia. Tehtävän palkkaus määräytyy % mukaisesti. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Mirja Mattila, Aapo Kaisti, Hannu Kallio, taloustoimisto ja henkilöstörekisterin pitäjä. hyväksyttiin. 218 KUUKAUSIPALKKAISEN TYÖNTEKIJÄN VIRKAVAPAISIIN LIITETTÄVÄT VAPAAPÄIVÄT Palkkatoimistoon tulee tasaisesti ilmoituksia viranhaltijoiden (sis. työntekijät) virkavapauksista. Useimmiten anottu virkavapausaika kattaa vain viranhaltijan työpäivät, joskus toisen tai molemmat viikkovapaapäivätkin. Myös virkavapauden myöntämiskäytäntö on kirjavaa, virkavapautta on myönnetty esim. toimistotyöntekijälle maanantaista perjantaihin tai joskus koko viikoksi maanantaista sunnuntaihin. Virkaehtosopimus ei sisällä määräyksiä siitä, kuinka monta viikkovapaapäivää tulee liittää useamman työpäivän sisältävään virkavapausaikaan. Virkaehtosopimuksen 15 1 momentin soveltamisohjeeseen on kirjattu viranhaltijoiden osalta, että palkattomalla virkavapaalla olevalta viranhaltijalta pidätetään palkka kaikilta niiltä päiviltä, joita virkavapaus koskee. Ja työntekijöiden osalta; jos työsopimussuhteinen työntekijä on poissa palkattomalla vapaalla jakson, johon sisältyy hänen viikoittaisia vapaapäiviään, vähennetään hänen varsinaista kuukausipalkkaansa päiväpalkan määrällä myös jokaiselta tällaiselta päivältä.

18 Kirkon pääsopijajärjestöjen välillä on käyty keskustelua siitä, ansaitaanko viikkovapaat tekemällä viikon työpäivät eli, että jos henkilö on virkavapaalla puolet tai koko viikon työpäivät, tuleeko virkavapauteen samalla liittää toinen tai molemmat ansaituista viikkovapaapäivistä. Kysymys nousee siitä, että kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan palkka jokaiselta kalenteripäivältä. Työmarkkinajärjestöt ovat helmikuussa 2009 neuvotelleet asiasta ja päätyneet suosittelemaan seuraavaa: 1) Jos työntekijä on virkavapaana kaikki viikon työpäivät, tulee virkavapausaikaan liittää molemmat eli kaksi viikkovapaapäivää. Esim. jos työntekijä, jonka työpäivät ovat ma-pe, on virkavapaalla ma-pe, tulee virkavapausaikaan liittää myös viikkovapaapäivät la-su. 2) Jos työntekijä on virkavapaalla 1-2 työpäivää viikossa, ei virkavapausaikaan liitetä vapaapäiviä. 3) Jos työntekijä on virkavapaalla 3-4 työpäivää viikossa, tulee seurakunnan/ seurakuntayhtymän paikallisesti päättää, liitetäänkö virkavapausaikaan viikkovapaapäiviä. Asia tulee käsitellä työympäristötoimikunnassa yhteistoiminnasta seurakunnissa annetun yleissopimuksen 4 3 momentin mukaisesti. Kysymys on henkilöstöhallinnon periaatteista ja henkilöstöasioissa noudatettavasta menettelytavasta. Asia on käsitelty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työympäristötoimikunnan kokouksessa Työympäristötoimikunta on päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: 1) Jos työntekijä on virkavapaana kaikki viikon työpäivät, tulee virkavapausaikaan liittää molemmat eli kaksi viikkovapaapäivää. Esim. jos työntekijä, jonka työpäivät ovat ma-pe, on virkavapaalla ma-pe, tulee virkavapausaikaan liittää myös viikkovapaapäivät la-su. 2) Jos työntekijä on virkavapaalla 3-4 työpäivää viikossa, liitetään virkavapausaikaan 1 viikkovapaapäivä. 3) Jos työntekijä on virkavapaalla 1-2 työpäivää viikossa, ei virkavapausaikaan liitetä vapaapäiviä. Virkavapausanomukseen ja päätökseen virkavapauden myöntämisestä tulee liittää vapaapäivät yllä kirjatun ohjeen mukaan. Mikäli niitä ei ole annetusta ohjeesta huolimatta liitetty, pidättää palkkatoimisto palkan ko. vapaapäiviltä ohjeen mukaisesti. Lakisääteiset ja virka- ja työehtosopimukseen perustuvat virka- ja työvapaat menevät ao. säännösten mukaan. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää kuukausipalkkaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden virka- ja työvapaisiin liitettävistä vapaapäivistä seuraavaa:

19 ) Jos työntekijä on virkavapaana kaikki viikon työpäivät, tulee virkavapausaikaan liittää molemmat eli kaksi viikkovapaapäivää. Esim. jos työntekijä, jonka työpäivät ovat ma-pe, on virkavapaalla ma-pe, tulee virkavapausaikaan liittää myös viikkovapaapäivät la-su. 2) Jos työntekijä on virkavapaalla 3-4 työpäivää viikossa, liitetään virkavapausaikaan 1 viikkovapaapäivä. 3) Jos työntekijä on virkavapaalla 1-2 työpäivää viikossa, ei virkavapausaikaan liitetä vapaapäiviä. Virkavapausanomukseen ja päätökseen virkavapauden myöntämisestä tulee liittää vapaapäivät yllä kirjatun ohjeen mukaan. Mikäli vapaapäiviä ei ole liitetty virka- ja työvapaisiin esitetyllä tavalla, palkkatoimisto pidättää palkan ko. vapaapäiviltä päätöksen mukaisesti. Lakisääteisissä ja virka- ja työehtosopimukseen perustuvissa virka- ja työvapaissa noudatetaan ao. säännöksiä. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi kaikki yksiköt. hyväksyttiin. 219 PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN HOITOVA- PAA-ANOMUS Salassa pidettävä asia. 220 OVO-KORVAUKSEN MAKSAMINEN RAKENNUSMESTARI RAIMO MAUNULALLE Salassa pidettävä asia. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 221 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 221, jaetaan vain kokoukseen osallistuville.

20 Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 38 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 222 MARKO HEIMOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Mikrotukihenkilö Marko Heimonen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty toimitaloa Eerikinkatu 1 3. Atk-päällikkö Timo Koskinen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Marko Heimoselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Heimosen virkapaikaksi määrätään seurakuntayhtymän toimitalo Eerikinkatu 1 3. Heimosen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Marko Heimoselle, Timo Koskiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 223 RAILIMARIA LEHDON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Kaarinan seurakunnan vs. diakoniatyöntekijä Railimaria Lehto on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Kaarinan kirkkoa. Kirkkoherra Pirjo Vahtola puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Railimaria Lehdolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Lehdon virkapaikaksi määrätään Kaarinan kirkko

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Karjalainen Esa Kantola Pentti, kn

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.5.2009 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.5.2009 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.5.2009 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 314 341 Aika tiistai 19.5.2009 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 36 Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 Aika 26.8.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari,

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 Kokousaika: Ke 31.10.2012 klo 18.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Kokouspaikka: Meilahden kirkon seurakuntasali Pihlajatie 16, 00270 Helsinki

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.5.2009 277. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.5.2009 277. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.5.2009 277 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 287 313 Aika torstai 7.5.2009 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot