TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hollmén Kimmo varajäsen Muurinen Heikki varajäsen Hlavatý Jari Hellstén Jorma kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra, saapui klo Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra, saapui klo Määttä Tapio kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Törmä Sakari vt. kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Määttänen Petra jäsen Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 203 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 205 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 206 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 207 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Urpo Kivikari ja Pentti Korhonen sekä 216 :n osalta Urpo Kivikari ja Marjatta Kuusela. 208 ILMOITUSASIAT 1. Kirkkohallituksen päätös Kirkkohallitus on kohdalla päättänyt ettei Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle myönnetä yhdistymisavustusta. on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Pöytäkirjoja tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 1/ atk-toimikunnan pöytäkirja nro 1/ työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 2/

3 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 209 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9 / 2009 Kirkkohallitus tarjoaa rukousaiheita seurakunnille virikkeiksi paastonajan jumalanpalvelusten yhteisiin esirukouksiin. Rukousaiheet on mahdollista rakentaa sarjaksi, jossa paastonajan eri sunnuntaiden jumalanpalveluksissa muistetaan jotain tiettyä ryhmää, joka on joutunut ahtaalle taantuman edetessä. Rukoukset ja niiden käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta: Seurakunnat saavat yleiskirjeen suoraan kirkkohallituksesta. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 210 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 10 / 2009 Yleiskirje sisältää ilmoituksen Kirkon keskusrahaston eläkepalvelusivuista, joilta on mahdollista tarkistaa omat tietonsa kirkon eläkelain piiriin kuuluvien palvelussuhteitten osalta ja nähdä arvio KiEL-eläkkeen määrästä. Palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen. Palvelu toimii Nordean, Osuuspankin, Sampo-pankin, Aktian, Tapiolan, Ålandsbankenin ja Handelsbankenin tunnuksilla. Lisätietoja saa tarvittaessa Kirkon eläkelaitoksesta Yleiskirje sisältää lisäksi selostuksen Kirkon eläkelaitoksen vuoden 2008 toiminnasta. Yleiskirje on esityslistan liitteenä:

4 Liite Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 211 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 11 / 2009 Yleiskirjeessä on henkilöstö- ja taloushallinnon (HeTa) palvelukeskuksen esiselvityksen arviointia, jonka on suorittanut PricewaterhouseCoopers. Yhteenvetona PwC esittää suosituksina seuraavaa: - Keskittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, joten hanketta kannattaa jatkaa. - Tarkistuslaskelmien vertailu benchmark-tietoihin osoittaa epävarmuuksista huolimatta merkittävää tehostamispotentiaalia. Laskenta on korjattava oikaisemalla (täydentämällä) otosta ja hyväksymällä nykytilan oikea kustannusten suuruusluokka. - Kehitystarpeet on määriteltävä tulevaisuuden toimintaympäristön muutokset huomioiden, jotta tavoitteita ei aseteta liian vaatimattomiksi ja aiheuta nykyistä radikaalimpien päätösten toteuttamispakkoa tulevaisuudessa. - Kehitysvaihtoehtoja on monipuolistettava, niiden vaikutukset eri sidosryhmiin on tunnistettava ja niiden valinnan ja karsinnan perusteluja on tarkennettava. - Ulkoistamiseen ei ole vielä tässä vaiheessa valmiutta, mutta sen poisrajaaminen tässä vaiheessa ei myöskään ole riittävän hyvin perusteltua. - Riskianalyysi on tehtävä uudelleen huomioiden riskialueet kussakin vaihtoehdossa. - Hankkeen jatkon varmistamiseksi riskianalyysi on täydennettävä ja toimenpidesuunnitelma tulee tehdä. Keskeisenä osana on herkkyysanalyysi seurakuntien vapaaehtoiselle osallistumiselle Heta hankkeeseen ja tarvittavat toimenpiteet, mikäli tavoitteisiin ei päästä. - Kustannustehokkuus saadaan maksimoitua yhden palvelukeskuksen mallilla. Mikäli painotetaan muita kriteereitä ja päädytään useampaan kappaleeseen keskuksia, pitää keskusten määrä määrittää, päätöksen kustannusvaikutus laskea ja riskit arvioida. - Mikäli päätetään useamman toimipisteen mallista, yksittäisen tapahtumatyypin hoito (esim. ostolaskut) voidaan hajauttaa käytännössä maksimissaan kahteen paikkaan tai muuten merkittävien tehokkuushyötyjen saavuttaminen käytännön kokemusten mukaan vaarantuu.

5 ) PwC:n edustajat esittelevät arviointia a. Talousvaliokunnalle b. Kirkkohallituksen täysistunnolle c. Suurten seurakuntatalouksien edustajille d. Kirkolliskokoukselle tietoiskussa 4.5. PwC:n HeTa esiselvityksen arvioinnin loppuraportti löytyy osoitteesta kohdasta mietintöjä, jonne pääsee myös Kirkkoverkosta kohdasta Kysy HeTasta. PwC:n tarkempi arvio esiselvityksestä esitetystä kritiikistä löytyy samasta osoitteesta. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 11 /2009. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 212 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2009 Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 2 / 2009 tiedotettiin Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa-projektin) suunnittelun etenemisestä. Ilmoitetun mukaisesti kaikilta seurakuntatalouksilta, työmarkkinajärjestöiltä ja tuomiokapituleilta pyydetään lausunto palvelukeskusmallista ja kysytään halukkuutta ryhtyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lausunnot tulee antaa alkusyksystä, tarkempi aika ilmoitetaan lausuntopyynnön mukana. Huhtitoukokuussa järjestetään hiippakunnittaiset infotilaisuudet, joissa esitellään asian valmistelun tämän hetkinen tilanne, käydään läpi sekä kirjanpidon että palkanlaskennan prosessinkuvauksia ja keskustellaan asiasta. Kirkkohallitus toivoo, että tilaisuuksiin voisi seurakunnista osallistua mahdollisimman moni kirkkoneuvoston / yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, koska edellä mainittu lausunto pyydetään kirkkoneuvostolta / yhteiseltä kirkkoneuvostolta. Jos oman hiippakunnan infopäivä ei sovi, voi osallistua toisen hiippakunnan tilaisuuteen. Tilaisuudet pidetään - Porvoon hiippakunta Tampereella ma (ruotsiksi) - Turun hiippakunta Turussa ke Kuopion hiippakunta Kuopiossa ti Mikkelin hiippakunta Mikkelissä ke Oulun hiippakunta Oulussa ma Tampereen hiippakunta Tampereella ti Helsinki / Espoon hiippakunnat Helsingissä ma

6 Porvoon ja Turun hiippakuntien tilaisuuksiin ilmoittautumiset viimeistään ja muihin tilaisuuksiin viimeistään osoitteella Ilmoituksessa tulee olla seurakunta, osallistujan nimi, virka / tehtävä ja mahdolliset ruoka-allergiat. Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja pitopaikasta ilmoitetaan myöhemmin. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 12 / 2009 ja kirkkoneuvoston jäsenet osallistuvat HeTa-projektin tiedotustilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Ilmoittautumisen kukin hoitaa itse. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Samalla Turun tilaisuuden tarkkaan kellonaikaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa. 213 ATK-TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Atk-toimikunnan kokoonpano ovat vuosina ollut seuraava: Kaisti Aapo, talous- ja suunnittelujohtaja, puheenjohtaja Hokka Irma, talouspäällikkö Hynönen-Rinne Auli, toimistosihteeri Rinne Heimo, kirkkoherra Räty Jouko, keskusrekisterin johtaja Toljamo Outi, kappalainen Toimikunnan sihteerin tehtävät on hoitanut atk-päällikkö Timo Koskinen. Atk-toimikunta esittää, että toimikunnan kokoonpano olisi edelleen sama vuosina Kirkkoneuvosto päättää valita atk-toimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Kaisti Aapo, talous- ja suunnittelujohtaja, puheenjohtaja Hokka Irma, talouspäällikkö Hynönen-Rinne Auli, toimistosihteeri Rinne Heimo, kirkkoherra Räty Jouko, keskusrekisterin johtaja Toljamo Outi, kappalainen Toimikunnan sihteeriksi nimetään atk-päällikkö Timo Koskinen. Ilmoitus tehtävään valituille.

7 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväskyttiin VIESTINTÄSTRATEGIAEHDOTUS KOMMENTOITAVAKSI Seurakuntayhtymän strategia on vuodelta Uuden kokonaisstrategian valmistelu on käynnistetty lähinnä kirkkovaltuuston piirissä tapahtuneena strategialähetekeskusteluna sekä kirkkovaltuuston Vuontispirttiseminaareilla. Viimeksi strategiaa on valmisteltu johtavien viranhaltijoiden kokouksessa Sinapissa Lisäksi strategian valmistelun tueksi on hankittu tutkimustietoa jäsenyyden merkityksestä sekä eroamisen syistä. Strategian valmistelu kuuluu hallintojohtajalle ja sen hyväksyminen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Laajennetussa kirkkoherrain kokouksessa on käyty keskustelua tulevan strategian velvoittavuudesta, mikä epäselvyys on viivästyttänyt käytännön työn jatkamista, koska hallintojohtaja on painottanut koko seurakuntayhtymää koskevan strategian laatimista. Tämän työskentelyn pohjalta toimintayksiköt laatisivat omat suunnitelmansa strategian toteuttamiseksi. Kirkkoherrainkokouksessa päädyttiin yhteiseen perusnäkemykseen yhteisen strategian laatimisesta, joten tuloksellisen työskentelyn edellyttämä perusyksimielisyys on saavutettu. Kun strategiaprosessi oli vuonna 2007 lähtenyt liikkeelle, ryhtyi tiedotustoimikunta laatimaan omaa tiedotusstrategiaansa kirkon viestintästrategian pohjalle. Normaalia olisi, että viestintästrategia olisi laadittu vasta seurakuntayhtymän varsinaisen strategian valmistuttua. Nyt kuitenkin viestinnällä ei ole ollut 2002 strategian pohjaltakaan laadittua osastrategiaa ja kun tiedotustoimistossa on tapahtunut henkilövaihdoksia, ei viestintästrategian laatimista ollut syytä viivyttää. Tiedotustoimikunta asetti viestintästrategiatyöryhmän Työryhmään kuuluivat hallintojohtaja Hannu Kallio, Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Sari Lehti, oppilaitospappi Atte Airaksinen, toimittaja Ann-Mari Rannikko, dosentti Jukka-Pekka Puro, tiedottaja Minna Vesanto ja tiedotuspäällikkö Paula Heino. Ann-Mari Rannikko pyysi kuitenkin eroa työryhmästä työkiireiden vuoksi. Työryhmä kokoontui kuusi kertaa (15.2., 28.3., 11.4., 5.6., 3.9. ja 26.9.), joista yksi kerta oli koko päivän mittainen kokous leirikeskus Sinapissa. Puheenjohtajana toimi tiedotuspäällikkö Paula Heino ja sihteerinä tiedottaja Minna Vesanto. Viestintästrategiasta tehtiin mahdollisimman avoin prosessi. Sen aloittamisesta kerrottiin seurakuntayhtymän työntekijöille työyhteisöpäivässä Yhtymän Naakkanettiin laitettiin viestintästrategiaan liittyen kysely (yhtymän perustehtävä, ydinviesti, arvot, visio, haasteet), joka oli myös

8 sisäisessä lehdessä Kirkon Naakassa. Tämän kautta saatiin useita vastauksia. Lisäksi käytiin keskustelut kirkkoherrojen kanssa ja yksittäisiä keskusteluja työntekijöiden kanssa. Tiedotustoimikunta kävi strategiakeskustelun Luottamushenkilöitä ja työntekijöitä kutsuttiin viestintästrategiaseminaariin Sumppia ja suukopua Aureliaan. Tilaisuudessa alustivat oman väen lisäksi myös Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohtaja Tuomo Pesonen, kirkon strategian laadinnassa ollut radiotoimituksen päällikkö Anneli Vartiainen ja viestinnän suunnittelija Tiinakaisa Honkasalo. Tilaisuuteen osallistui 30 henkeä. Tämän jälkeen viestintästrategian ensimmäinen versio laitettiin jälleen kommentoitavaksi Naakkanettiin ja Kirkon Naakkaan. Tässä vaiheessa saatiin vielä pari vastausta. Kaikki vastaukset ja keskustelujen muistiot käsiteltiin työryhmässä. Ehdotus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ensimmäiseksi viestintästrategiaksi on saatu valmiiksi: Liite Ajatus on, että kun yhtymän yleisstrategia valmistuu, työryhmä käy vielä kerran tekstin läpi ja peilaa sitä yhtymän strategiaan sen valmistuttua. Viestintästrategiatyöryhmä on hyväksynyt liitteenä olevan tekstin ja tiedotustoimikunta Kirkkoneuvosto päättää pyytää tiedotustoimikunnan esittämästä viestintästrategiaehdotuksesta seurakuntaneuvostojen sekä yhtymän johtokuntien ja lautakunnan, mikäli ne ovat halukkaita lausunnon antamaan, lausunnot mennessä. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille, johtokunnille ja kiinteistölautakunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 215 DIAKONIAKESKUKSEN YHTEISKUNNALLISEN TYÖN PASTORI SAKARI OJASEN ERO- ANOMUS Pastori Sakari Ojanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen: Irtisanoudun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen yhteiskunnallisen työn pastorin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

9 Sakari Ojanen, seurakuntayhtymän palveluksessa heinäkuusta 1979, yhteiskunnallisen työn pastorina huhtikuusta Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää myöntää Sakari Ojaselle eron diakoniakeskuksen yhteiskunnallisen työn pastorin virasta lukien. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Sakari Ojasta pitkäaikaisesta ja hyvästä palveluksesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Sakari Ojanen, Hannu Suihkonen, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 216 KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISTEN, JATKOTYÖSKENTELYYN LÄHETET- TYJEN PERUSPALKKOJEN MÄÄRITTÄMINEN päätti kokouksessaan seurakuntayhtymän tehtävien sijoittamisesta kirkon palkkausjärjestelmän mukaisiin peruspalkkoihin seuraavasti: Kirkkoneuvosto päättää 1) tehtävien sijoittamisesta järjestelmän mukaiseen peruspalkkaan liitteen 2 mukaisesti; 2) että työntekijöille maksetaan järjestelmän mukainen peruspalkka (JMP) alkaen taannehtivasti; 3) perustaa työryhmän, johon nimitetään jäseniksi työnantajatyöryhmän jäsenet, kirkkoherrat, diakoniajohtaja ja kasvatusasiainjohtaja sekä alla mainittuja työntekijäryhmien työntekijöitä edustavat luottamusmiehet. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Hannu Kallio. Sihteerinä ja kokoonkutsujana toimii palkka-asiamies Mia Fager. Työryhmän tehtävänä on määritellä seurakuntapastorien (lukuun ottamatta Tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan nuorisotyöstä vastaavia seurakuntapastoreita), seurakuntien diakoniaviranhaltijoiden, nuorisotyönohjaajien, johtavien diakoniaviranhaltijoiden ja johtavien nuorisotyönohjaajien sekä kasvatusasiainkeskuksen ja diakoniakeskuksen niiden nuorisosihteerien ja diakoniaviranhaltijoiden, jotka ovat sijoitettu vaativuusryhmään 502, sellaiset perustehtävästä poikkeavat elementit, jotka voivat vaativoittaa tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä on perusteltua sijoittaa perustehtävän positi-

10 ointia korkeammalle. Työryhmän työn takaraja on ja siihen perustuvat mahdolliset muutokset positiointeihin on tuotava kirkkoneuvostolle mennessä. Työryhmä voi työskennellä eri kokoonpanoissa. Perustettu työryhmä kokoontui eri kokoonpanoissa neljä kertaa siten, että työntekijöitä edustavat luottamusmiehet olivat mukana viimeisessä kokoontumisessa. Työryhmän ensimmäisen kokouksen tavoitteena oli määritellä seurakuntien nuorisotyönohjaajien sekä kasvatusasiainkeskuksen vaativuusryhmään 502 sijoitettujen nuorisosihteerien sellaiset perustehtävästä poikkeavat elementit, jotka voivat vaativoittaa tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiointia korkeammalle. Kokouksen pöytäkirja on seuraava: Liite Toisessa kokoontumisen tavoitteena oli määritellä seurakuntien ja diakoniakeskuksen diakoniaviranhaltijoiden sekä johtavien diakoniaviranhaltijoiden ja nuorisotyönohjaajien sellaiset perustehtävästä poikkeavat elementit, jotka voivat vaativoittaa tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia korkeammalle. Kokouksen pöytäkirja on seuraava: Liite Kolmannen kokouksen tavoitteena oli määritellä seurakuntapastorien, lukuun ottamatta Tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan nuorisotyöstä vastaavia seurakuntapastoreita, sellaiset perustehtävästä poikkeavat elementit, jotka voivat vaativoittaa tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia korkeammalle. Kokouksen pöytäkirja on seuraava: Liite Kokouksessa sovittiin, että kirkkoherrat edelleen pohtivat kirkkoherrainkokouksessa seurakuntapastorien, seurakuntien nuorisotyönohjaajien ja diakoniaviranhaltijoiden sekä seurakuntien johtavien nuorisotyönohjaajien ja diakoniaviranhaltijoiden tehtäviä siitä näkökulmasta, onko seurakunnissa tosiasiallisesti tällä hetkellä sellaisia tehtäviä, jotka olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia korkeammalle. Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja on seuraava: Liite Myös kasvatusasiainjohtaja Hannu Hurme ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen toimittivat esityksensä yksikköjensä tehtäviä perustehtävätasolta vaativoittavista elementeistä työnantajatyöryhmälle. Esitykset ovat seuraavat:

11 Liitteet 5 ja Perustehtävästä poikkeavien elementtien punninta Työnantajatyöryhmä käsitteli kokoontumisissa esille tuotuja elementtejä sekä pohti yhden tai useamman yhtäaikaisen elementin vaikutusta tehtävää vaativoittavana tekijänä ja sitä kautta elementtien vaikutusta palkkaukseen. Elementtejä tuli peilata myös muihin, kirkkoneuvostossa jo päätettyihin tehtäviin, ja niissä samojen tai samankaltaisten elementtien vaikutuksia niiden tehtäväkohtaiseen peruspalkkaukseen. Suuri osa esille tuoduista elementeistä esiintyy vähemmän tai enemmän jokaisessa jatkotyöskentelyyn lähetetyssä tehtävässä. Elementti kuuluu luonnollisena osana ko. tehtävään. Tällaisia tehtävän osatekijöitä ovat - vastuu erityisryhmistä, joka diakoniaviranhaltijoilla ilmenee esimerkiksi vastuuna maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta, nuorisotyönohjaajilla vastuuna nuorista aikuisista ja seurakuntapastorien kohdalla eri työmuotojen teologisesta asiantuntijuudesta vastaamisena sekä - vastuu uudesta tekniikasta; tekniikan kehittyminen pakottaa jokaisen työntekijän muutoksiin työtavoissa eikä ole yksittäisessä tehtävässä esiintyvä vaativoittava tekijä. Lisäksi havaituista elementeistä erityistä asiantuntijuutta tarvitaan jokaisessa jatkotyöskentelyyn lähetetyssä tehtävässä. Ko. tehtävissä on jo lähtökohtaisesti kysymys asiantuntijatason tai erikoistuneen asiantuntijatason tehtävistä, joissa vuorovaikutuksessa edellytetään erityistä asiantuntijuutta. Yksin vastuussa työalasta elementti esiintyy vain pienimmissä seurakunnissa Paattisilla ja Ruotsalaisessa seurakunnassa sekä Piikkiössä. Kun näiden tehtävien vaativuutta verrataan muihin jatkotyöskentelyyn lähettyjen tehtävien vaativuuteen, ne eivät kuitenkaan kokonaisuutena ole muita tehtäviä vaativampia eikä niitä ainoastaan ko. kriteerin perusteella voida asettaa palkkauksellisesti korkeammalle. Lisäksi näissäkin seurakunnissa pappi toimii ko. työmuotojen teologisena asiantuntijana ja työkumppanina. Tehtävä sisältää kaksi työmuotoa/ sektoria elementti sisältyy ainoastaan yhteen tehtävään, Paattisten seurakunnan yhdistettyyn nuorisotyönohjaajan ja diakoniaviranhaltijan tehtävään. Tässäkään ei ole ko. tehtävää ja muita jatkotyöskentelyn tehtäviä kokonaisuutena tarkastellen perusteltua korkeampaan palkkaukseen. Työryhmätyöskentelyssä nimettiin lisäksi erityisesti diakoniavirkoihin liittyviksi elementeiksi erityisryhmät, erityisprojektit, hankalien asiakkaiden kohtaaminen ja osallistuminen työalan ulkopuoliseen seurakuntatoimintaan.

12 Kuten aikaisemmin tekstissä jo todettiin, ko. tehtävissä on jo lähtökohtaisesti kysymys asiantuntijatason tai erikoistuneen asiantuntijatason tehtävistä, joissa vuorovaikutuksessa edellytetään erityistä asiantuntijuutta eikä niitä siksi tule huomioida perustehtävää vaativoittavina tekijöinä. Hankalien asiakkaiden kohtaaminen on lisäksi satunnaista ja voi tulla kysymykseen kaikissa seurakunnan tehtävissä. Erityisprojektien kohdalla voi projektin laajuudesta ja vaikuttavuudesta johtuen tulla kysymykseen määräaikainen tehtävän vaativoituminen. Kirkkoherrainkokous esitti lisäksi neljä lisäkriteeriä, jotka voisivat tulla kysymykseen jatkotyöskentelyyn lähetettyjä tehtäviä vaativoittavina tekijöinä. Ensimmäinen niistä, epämukavat työajat, on suhteellinen asia siitä riippuen, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Hengellisen viranhaltijan työajasta tai pikemminkin vapaa-ajasta on säädetty siten, että viranhaltijoille tulee antaa kaksi vapaapäivää kalenteriviikossa. Nämä vapaapäivät voivat sijoittua mihin viikonpäiviin tahansa. Pääsääntöisesti diakoniatyöntekijän ja nuorisotyönohjaajan vapaapäivät sijoittuvat viikonloppuun. Lähes poikkeuksetta myös seurakuntapastoreilla on säännöllisesti tietyt, kiinteät viikonpäivät määritelty vapaapäiviksi. Muuten tehtävien sijoittuminen työpäiville voi olla hyvinkin joustavaa ja ainakin osittain viranhaltijan itsensäkin päätettävissä. Työpäivät eivät myöskään välttämättä ole aina 6-8 tunnin mittaisia, kuten esimerkiksi toimistotyöntekijällä. Viikonloppuihin ja iltoihin sijoittuvaa työtä ei voi kategorisesti pitää tehtävää vaativoittavana tekijänä. Leirityötä voidaan pitää sen vuorokautisen sidonnaisuuden vuosi raskaampana työtehtävänä kuin esim. toimistossa tapahtuvaa työtä. Viranhaltijoita hyvitetään leirityöstä virkaehtosopimuksen mukaisesti leiripäivärahalla, leirityöaikahyvityksellä sekä leirin vastuulliselle vetäjälle maksettavalla johtajapalkkiolla. Sisällöllisesti vaativampaa kuin joku muu seurakunnan työ se ei kuitenkaan välttämättä ole. Lisäksi leirityön määrä vaihtelee viranhaltijakohtaisesti kausittain/ vuosittain. Kirkkoherrainkokous on lisäksi nimennyt vaativoittavana kriteerinä työn tavoitettavuuden ja siinä toimitukset ja rippikoulutyön sekä monta alaista. Sellaisenaan työn tavoittavuutta ei voi pitää työtä vaativoittavana elementtinä. Monta alaista elementin olemassaoloa työnantajatyöryhmä on pitänyt tehtävää vaativoittavana tekijänä. Ylipäänsä jatkotyöskentelyssä on pyritty huomioimaan tehtävät kokonaisuuksina ja sellaisina niitä on verrattu toisiinsa. Työskentelyn lopputulemana työnantajatyöryhmä on pitänyt tehtävää olennaisesti vaativoittavina tekijöinä toimintaympäristön laajuuden, vuorovaikutuksen poikkeuksellisen laajuuden sekä monta alaista elementin. Yksi tai useampi tekijä ilmenee seuraavissa tehtävissä: - Maarian seurakunnan johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävän positiointi vaativuusryhmässä 503 tulisi olla 20 %

13 johtuen siitä, että hänellä on viisi saman koulutustason omaavaa alaista, - Maarian seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävän positiointi vaativuusryhmässä 503 tulisi olla 20 % johtuen siitä, että hänellä on viisi saman koulutustason omaavaa alaista, - Diakoniakeskuksen diakoniaviranhaltijoiden (vapaaehtoistyö, vapaaehtoistyö, näkö- ja muu vammaistyö, vanhus- ja veteraanityö, päihde- ja kriminaalityö, yksin elävien diakoniatyö, maahanmuuttajatyö) tehtävissä toteutuu sekä toimintaympäristön että vuorovaikutuksen poikkeuksellinen laajuus. Tehtävissä toimitaan koko yhtymän alueella ja ne edellyttävät työn sisältöjen koordinoimista ja suunnittelua yhdessä seurakuntien ja muiden työmuotojen, kaupunkien ja järjestöjen kanssa. Tehtävät edellyttävät erityistä asiantuntijuutta sekä erityisryhmien tarpeiden tuntemusta. Tehtävien positiointi vaativuusryhmässä 502 tulisi olla 20 %, - Diakoniakeskuksen kuurojen diakoniatyöntekijän tehtävässä toteutuu sekä toimintaympäristön että vuorovaikutuksen poikkeuksellinen laajuus. Tehtävässä toimitaan koko yhtymän alueella ja ne edellyttävät työn sisältöjen koordinoimista ja suunnittelua yhdessä seurakuntien ja muiden työmuotojen, kaupunkien ja järjestöjen kanssa. Tehtävät edellyttävät erityistä asiantuntijuutta sekä erityisryhmien tarpeiden tuntemusta. Kuurojen diakoniatyöntekijältä edellytetään viittomakielen taitoa. Tehtävän positiointi vaativuusryhmässä 502 tulisi olla 40 %. Työnantajatyöryhmän ja pääsopijajärjestöjen kanssa käytiin täytäntöönpanoneuvottelu Neuvottelun pöytäkirja on seuraava: Liite Työnantajatyöryhmä on kokouksissaan ja palannut tarkastelemaan päätettyä esitystä ja päättänyt lisäksi esittää kirkkoneuvostolle seuraavien tehtävien peruspalkan tarkistamista: - Kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Jani Käsmän tehtäväkohtaisen peruspalkan määrittämistä vaativuusryhmän 503 vähimmäispalkkaan, - kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Marja Ruusun tehtäväkohtaisen peruspalkan määrittämistä vaativuusryhmässä 503 positioon 40 % ja - palvelukoordinaattorin viran tehtäväkohtaisen peruspalkan määrittämistä vaativuusryhmässä 502 positioon 20 %, mi-

14 käli yhteinen kirkkovaltuusto perustaa esitettävän viran alkaen. Käsmä vastaa koko yhtymän vuotuisesta rippikoulujärjestelyprosessista, toimii Nujon sihteerinä ja suurten yhteisten tapahtumien koordinaattorina sekä graafisen suunnittelun ja it-tekniikan asiantuntijana; yhtymän nuorten nettisivut julkaistiin syksyllä 2008 ja seurakuntien keväällä Käsmä on yhtymän musiikkitoimikunnan jäsen ja siellä erityisesti yhtymän nuorisomusiikin edustaja. Käsmä toimii yhtymätason asiantuntijana ja tehtävässä korostuu toimintaympäristön ja vuorovaikutuksen laajuus. Ruusulla on tehtävässään vakituisesti 13 alaista. Lisäksi hän hoitaa leirityöhön palkattavien kesätyöntekijöiden ja teologiharjoittelijoiden (yhteensä vuosittain noin 25 henkilöä) rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon. Ruusun tehtävässä toimintaympäristön ja vuorovaikutuksen laajuus on yhtymätasoista ja hänellä on lukuisia alaisia. on kokouksessaan päättänyt esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle palvelukoordinaattorin viran, vaativuusryhmä 502, perustamista diakoniakeskukseen alkaen. Virka rinnastuu tehtävän vaativuudessa muihin diakoniakeskuksen diakoniaviranhaltijoiden virkoihin ja sen tehtäväkohtainen peruspalkka tulee olla %. Jatkotyöskentelyyn lähetettyjen virkojen tehtäväkohtainen palkkaus tulee tarkistaa lukien taannehtivasti. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa lukien seuraavien virkojen tehtäväkohtaista peruspalkkausta: 1. Maarian seurakunnan johtavan diakoniaviranhaltijan tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %. Virkaa hoitaa Helena Korhonen; 2. Maarian seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %. Virkaa hoitaa Hanna Rajalin; 3. Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nina Tulosen, vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Anja Rätyn, näkö- ja muun vammaistyön diakoniatyöntekijä Helvi Lähteenmäen, vanhus- ja veteraanityön diakoniatyöntekijä Kirsi Koivukosken, päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeen, yksin elävien diakoniatyöntekijä Kaija Jokisen, maahanmuuttajatyön diakoniatyöntekijä Taina Viljasen ja alkaen perustettavan palvelukoordinaattorin viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %;

15 Diakoniakeskuksen kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniuksen tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %. 5. Kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Marja Ruusun tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %, 6. Kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Jani Käsmän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään % 7. Diakoniakeskuksen palvelukoordinaattorin viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään %, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto perustaa esitettävän viran alkaen. Lisäksi kirkkoneuvosto toteaa, että - seurakuntapastorien tehtävissä ei ole löydettävissä sellaisia perustehtävästä poikkeavia elementtejä, jotka vaativoittavat tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia, %, korkeammalle, - seurakuntien diakoniaviranhaltijoiden ja muiden johtavien diakoniaviranhaltijoiden kuin Maarian seurakunnan johtavan diakoniaviranhaltijan tehtävissä ei ole löydettävissä sellaisia perustehtävästä poikkeavia elementtejä, jotka vaativoittavat tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia, % ja % (johtavat), korkeammalle, - seurakuntien nuorisotyönohjaajien ja muiden johtavien nuorisotyönohjaajien kuin Maarian seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävissä ei ole löydettävissä sellaisia perustehtävästä poikkeavia elementtejä, jotka vaativoittavat tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia, % ja % (johtavat), korkeammalle, - kasvatusasiainkeskuksen muiden nuorisosihteerien kuin Käsmän ja Ruusun tehtävissä ei ole löydettävissä sellaisia perustehtävästä poikkeavia elementtejä, jotka vaativoittavat tehtävää siinä määrin olennaisesti, että tehtävä olisi perusteltua sijoittaa perustehtävän positiontia, %, korkeammalle. Täytäntöönpanoneuvottelusta laadittu pöytäkirja toimitetaan kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen Kirkon työmarkkinalaitokselle. Tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitos, taloustoimisto, seurakuntapastorit lukuun ottamatta Tuomiokirkkoseurakunnan ja Mikaelinseurakunnan nuorisotyöstä vastaavia seurakuntapastoreita, seurakuntien diakoniaviranhaltijat ja johtavat diakoniaviranhaltijat, seurakuntien nuorisotyönohjaajat ja johtavat nuorisotyönohjaajat, kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteerit, diakoniakeskuksen diakoniaviranhaltijat, kirkkoherrat, diakoniajohtaja, kasva-

16 tusasiainjohtaja, pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet sekä työnantajatyöryhmä. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Pentti Korhonen poistui kokouksesta päätöksen kohdasta 1. päätettäessä. Kirkkoherra Pirjo Vahtola pyysi vuoden 2010 määrärahajakotarkistuksen yhteydessä huomioimaan seurakuntien virkojen ja tehtävien palkkakehityksen aiheuttamat seuraukset seurakuntien kokonaismäärärahaan. hyväksyttiin. 217 HENKILÖSTÖSIHTEERI MIRJA MATTILAN SIIRTYMINEN OSA-AIKATYÖHÖN Taloustoimiston henkilöstösihteeri Mirja Mattila esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Anomus osa-aikatyöhön siirtymisestä Anon kunnioittaen oikeutta siirtyä tekemään osa-aikatyötä osaaikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Siirtyisin henkilöstösihteerin virasta tekemään taloustoimistossa erikseen sovittavia tehtäviä. Toivoisin osaaikatyöltä olevan päätoimista, 19 tuntia viikossa eli 52 % sovitusta palkasta. Virkasuhteeni on alkanut ja toivoisin voivani näin jaksavani varsinaiseen eläkeikääni (64 v.) asti. Turku Mirja Mattila henkilöstösihteeri Mattilan anomukseen suhtaudutaan myönteisesti. Mattilan kanssa on keskusteltu seuraavista tehtävistä: - kokouspalkkiot kaksi kertaa vuodessa - sairaus- ja äitiyspäivärahahakemusten valmistelu Kelalle - palkkatoimiston tositteiden arkistointi - raportit mm. henkilöstötilinpäätöstä varten - soveltuvia palkanlaskentaan liittyviä projektitehtäviä Lisäksi Mattila voisi tehdä vuosittain toistuvia tehtäviä, kuten ottaa henkilöstötilinpäätöksen raportit, sekä hoitaa palkanlaskennan satunnaisia projektitehtäviä. Suunnitellut tehtävät täyttävät päätoimisen, 19 viikkotunnin tehtävän. Työnantajatyöryhmä on kokouksessaan määrittänyt ko. tehtävän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi %.

17 Mattila on ehdottanut siirtyvänsä osa-aikaeläkkeelle alkaen. Mattila irtisanoutuu henkilöstösihteerin virasta ja hänen kanssaan tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus edellä mainituin tehtävin ja ehdoin alkaen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa Mirja Mattilan siirtymään työsopimussuhteiseen osa-aikatyöhön alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten edellytyksin, että 1) Mattila irtisanoutuu henkilöstösihteerin virastaan alkaen ja 2) Mattilalle myönnetään osa-aikaeläke alkaen. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa hallintojohtaja Hannu Kallion allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen Mirja Mattilan kanssa alkaen siten, että tehtävät ovat edellä mainitut ja viikkotyöaika on 19 tuntia. Tehtävän palkkaus määräytyy % mukaisesti. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Mirja Mattila, Aapo Kaisti, Hannu Kallio, taloustoimisto ja henkilöstörekisterin pitäjä. hyväksyttiin. 218 KUUKAUSIPALKKAISEN TYÖNTEKIJÄN VIRKAVAPAISIIN LIITETTÄVÄT VAPAAPÄIVÄT Palkkatoimistoon tulee tasaisesti ilmoituksia viranhaltijoiden (sis. työntekijät) virkavapauksista. Useimmiten anottu virkavapausaika kattaa vain viranhaltijan työpäivät, joskus toisen tai molemmat viikkovapaapäivätkin. Myös virkavapauden myöntämiskäytäntö on kirjavaa, virkavapautta on myönnetty esim. toimistotyöntekijälle maanantaista perjantaihin tai joskus koko viikoksi maanantaista sunnuntaihin. Virkaehtosopimus ei sisällä määräyksiä siitä, kuinka monta viikkovapaapäivää tulee liittää useamman työpäivän sisältävään virkavapausaikaan. Virkaehtosopimuksen 15 1 momentin soveltamisohjeeseen on kirjattu viranhaltijoiden osalta, että palkattomalla virkavapaalla olevalta viranhaltijalta pidätetään palkka kaikilta niiltä päiviltä, joita virkavapaus koskee. Ja työntekijöiden osalta; jos työsopimussuhteinen työntekijä on poissa palkattomalla vapaalla jakson, johon sisältyy hänen viikoittaisia vapaapäiviään, vähennetään hänen varsinaista kuukausipalkkaansa päiväpalkan määrällä myös jokaiselta tällaiselta päivältä.

18 Kirkon pääsopijajärjestöjen välillä on käyty keskustelua siitä, ansaitaanko viikkovapaat tekemällä viikon työpäivät eli, että jos henkilö on virkavapaalla puolet tai koko viikon työpäivät, tuleeko virkavapauteen samalla liittää toinen tai molemmat ansaituista viikkovapaapäivistä. Kysymys nousee siitä, että kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan palkka jokaiselta kalenteripäivältä. Työmarkkinajärjestöt ovat helmikuussa 2009 neuvotelleet asiasta ja päätyneet suosittelemaan seuraavaa: 1) Jos työntekijä on virkavapaana kaikki viikon työpäivät, tulee virkavapausaikaan liittää molemmat eli kaksi viikkovapaapäivää. Esim. jos työntekijä, jonka työpäivät ovat ma-pe, on virkavapaalla ma-pe, tulee virkavapausaikaan liittää myös viikkovapaapäivät la-su. 2) Jos työntekijä on virkavapaalla 1-2 työpäivää viikossa, ei virkavapausaikaan liitetä vapaapäiviä. 3) Jos työntekijä on virkavapaalla 3-4 työpäivää viikossa, tulee seurakunnan/ seurakuntayhtymän paikallisesti päättää, liitetäänkö virkavapausaikaan viikkovapaapäiviä. Asia tulee käsitellä työympäristötoimikunnassa yhteistoiminnasta seurakunnissa annetun yleissopimuksen 4 3 momentin mukaisesti. Kysymys on henkilöstöhallinnon periaatteista ja henkilöstöasioissa noudatettavasta menettelytavasta. Asia on käsitelty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työympäristötoimikunnan kokouksessa Työympäristötoimikunta on päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: 1) Jos työntekijä on virkavapaana kaikki viikon työpäivät, tulee virkavapausaikaan liittää molemmat eli kaksi viikkovapaapäivää. Esim. jos työntekijä, jonka työpäivät ovat ma-pe, on virkavapaalla ma-pe, tulee virkavapausaikaan liittää myös viikkovapaapäivät la-su. 2) Jos työntekijä on virkavapaalla 3-4 työpäivää viikossa, liitetään virkavapausaikaan 1 viikkovapaapäivä. 3) Jos työntekijä on virkavapaalla 1-2 työpäivää viikossa, ei virkavapausaikaan liitetä vapaapäiviä. Virkavapausanomukseen ja päätökseen virkavapauden myöntämisestä tulee liittää vapaapäivät yllä kirjatun ohjeen mukaan. Mikäli niitä ei ole annetusta ohjeesta huolimatta liitetty, pidättää palkkatoimisto palkan ko. vapaapäiviltä ohjeen mukaisesti. Lakisääteiset ja virka- ja työehtosopimukseen perustuvat virka- ja työvapaat menevät ao. säännösten mukaan. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää kuukausipalkkaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden virka- ja työvapaisiin liitettävistä vapaapäivistä seuraavaa:

19 ) Jos työntekijä on virkavapaana kaikki viikon työpäivät, tulee virkavapausaikaan liittää molemmat eli kaksi viikkovapaapäivää. Esim. jos työntekijä, jonka työpäivät ovat ma-pe, on virkavapaalla ma-pe, tulee virkavapausaikaan liittää myös viikkovapaapäivät la-su. 2) Jos työntekijä on virkavapaalla 3-4 työpäivää viikossa, liitetään virkavapausaikaan 1 viikkovapaapäivä. 3) Jos työntekijä on virkavapaalla 1-2 työpäivää viikossa, ei virkavapausaikaan liitetä vapaapäiviä. Virkavapausanomukseen ja päätökseen virkavapauden myöntämisestä tulee liittää vapaapäivät yllä kirjatun ohjeen mukaan. Mikäli vapaapäiviä ei ole liitetty virka- ja työvapaisiin esitetyllä tavalla, palkkatoimisto pidättää palkan ko. vapaapäiviltä päätöksen mukaisesti. Lakisääteisissä ja virka- ja työehtosopimukseen perustuvissa virka- ja työvapaissa noudatetaan ao. säännöksiä. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi kaikki yksiköt. hyväksyttiin. 219 PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN HOITOVA- PAA-ANOMUS Salassa pidettävä asia. 220 OVO-KORVAUKSEN MAKSAMINEN RAKENNUSMESTARI RAIMO MAUNULALLE Salassa pidettävä asia. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 221 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 221, jaetaan vain kokoukseen osallistuville.

20 Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 38 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 222 MARKO HEIMOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Mikrotukihenkilö Marko Heimonen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty toimitaloa Eerikinkatu 1 3. Atk-päällikkö Timo Koskinen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Marko Heimoselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Heimosen virkapaikaksi määrätään seurakuntayhtymän toimitalo Eerikinkatu 1 3. Heimosen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Marko Heimoselle, Timo Koskiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 223 RAILIMARIA LEHDON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Kaarinan seurakunnan vs. diakoniatyöntekijä Railimaria Lehto on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Kaarinan kirkkoa. Kirkkoherra Pirjo Vahtola puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Railimaria Lehdolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Lehdon virkapaikaksi määrätään Kaarinan kirkko

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 662017 762017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 662017 klo 1700-1835 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen kirkkoherra, pj Pertti Ahokas Ville-Pekka

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2012 10.4.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 23 ILMOITUSASIAT 2 24 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Karjalainen Esa Kantola Pentti, kn

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 Aika 26.8.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 1-2017 Aika Torstai 26.1.2017 klo 17.15 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 4. syyskuuta 2017 klo 18 20.05 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 36 Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Aika: Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00 20.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3/2017. Keskiviikko klo

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3/2017. Keskiviikko klo Kurun kappelineuvosto 13.9.2017-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.9.2017 klo 17.30 19.10 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki

Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, Helsinki 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9 /2013 Aika: maanantai 4.11.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot