Huoltokäsikirja. Impulse IM 350/90 CT. ver. 1.06

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoltokäsikirja. Impulse IM 350/90 CT. ver. 1.06"

Transkriptio

1 Huoltokäsikirja ver Impulse IM 350/90 CT ITW CONSTRUCTION -- ITW Construction Products Oy -- Timmermalmintie 19A Vantaa -- Puh Fax

2 Huoltokäsikirjan tarkoitus on tarjota kaikki tarvittavat tiedot ja taidot Paslode Impulse IM 350/90 CT impulssinaulaimen huoltamiseen, korjaamiseen ja testaamiseen turvallisesti ja ammattitaidolla. Huoltokäsikirjan sisältö:.. Yleistä >> 3. Tekniset tiedot >> 4. Turvallisuusohjeet >> 4-6 Akku ja latauslaite...6 Akkujen lataaminen...7 Turvallisuusohjeet, akku 7 Akun merkkivalo... 8 Kaasusäiliöt.. 8 Annosteluventtiili.. 8 Turvallisuusohjeet, kaasu Naulaimen käyttö >> 10 Naulojen syöttö lippaaseen.10 Varmistimen lukko...10 Naulaimen käyttö ulkona...10 Toiminta kylmässä.. 10 Toiminta kuumassa...10, 11 Naulaimen käyttö..11 Lyöntisyvyyden säätäminen..11 Syöttöhäiriön poistaminen Toimintaperiaate >> 12 Osasijoittelu.. 12 Toimintaperiaate.13, Naulaimen puhdistaminen >> 15 Puhdistusohje Naulaimen rakenne ja täydellinen puhdistushuolto >> 19 Naulaimen purkaminen osiin Naulaimen kokoaminen osien pesun/puhd. jälkeen Vianetsintä >> Muistiinpanot 30 2

3 Yleistä Paslode impulssinaulaimet ovat täysin riippumattomia ulkoisesta voimanlähteestä, kuten verkkovirrasta tai kompressorista. Paslode impulssinaulaimien voimanlähteenä toimii lineaarinen polttomoottori. Polttomoottoria syötetään nestemäisellä hiilivedyllä (probaanin ja butaanin seos), joka sytytetään sytytyskipinällä ja näin muodostuva impulssi iskee naulan. Sytytystulppa Polttoaine Polttokammio Mäntä Sylinteri Iskuri Ymmärtääksesi täysin tämän käsikirjan sisällön sinun on tarpeellista tietää perusteet Paslode Impulse IM 350/90 CT impulssinaulaimesta ja sen varusteista. Paslode Impulse IM 350/90 CT impulssinaulain muodostuu pääosin kahdesta erillisestä rakenteesta: kahva- ja moottoriasetelmasta. Kahva-asetelma sisältää kaasusäiliön, akun, akun merkkivalon, vyökoukun, lippaan, naulansyöttäjän, varmistimen lukon, suodattimen, tuulettimen ja ohjauselektroniikan. Moottoriasetelma sisältää polttomoottorin, nokan ja nokkavarmistimen. Suodatin ja tuuletin Kaasusäiliön paikka Akun merkkivalo Kahva-asetelma Moottoriasetelma Akku Vyökoukku Nokka Lipas Syvyydensäätö Naulansyöttäjä Varmistimen lukko Nokkavarmistin Turvallisuusnormin EN :2000 vaatimukset ( 7.2.5a) 1) Koneen kanssa voidaan käyttää vain käyttöohjeessa mainittuja lisälaitteita. 2) Vain käyttöohjeessa määriteltyjä voiteluaineita ja pääasiallisia energialähteitä voidaan käyttää. 3) Koneiden huollossa saa käyttää vain valmistaja tämän nimeämän asiamiehen yksilöimiä varaosia. 3

4 Tekniset tiedot IM 350/90 CT Paino (sis. akun ja kaasusäiliön) Mitat (korkeus, pituus, leveys) Lippaan kapasiteetti Meluarvot (Lwe, Lpe / 1 s.) Kaasusäiliön kapasiteetti Akun kapasiteetti (täydellä latauksella) Naulausnopeus Jatkuva naulausnopeus Naulojen halkaisija Naulojen pituus 3,4 kg 370 mm, 305 mm, 110 mm < 50 naulaa 106 db, 97 db n naulaa n naulaa 2-3 naulaa sekunnissa n naulaa tunnissa 2,8-3,4 mm (sileä) mm Turvallisuusohjeet Paslode impulssinaulaimien turvallinen käyttö edellyttää seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamista. Turvallisuusohjeita ei saa laiminlyödä missään olosuhteissa! VAROITUS Naulainta ei saa käyttää ennen turvallisuusohjeiden lukemista ja niiden täydellistä ymmärtämistä. Turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen ja/tai naulaimen vaurioitumiseen. VAROITUS Naulaimesta poistuu kuumia palokaasuja, jotka voivat sytyttää helposti syttyviä materiaaleja palamaan. Naulainta ei saa käyttää palovaarallisissa tiloissa tai helposti syttyvien aineiden läheisyydessä. VAROITUS Naulainta ei saa säilyttää tai käyttää yli + 50 C lämpötilassa. Kaasusäiliö ja/tai akku voivat räjähtää aiheuttaen palovaaran. 4

5 VAROITUS Naulainta saa käyttää ainoastaan hyvin tuuletetussa tilassa. Altistuminen naulaimen palokaasujen hiilimonoksidille voi aiheuttaa pahoinvointia, huimausta, tajuttomuuden tai jopa kuoleman. VAROITUS Naulainta käytettäessä ja nauluspaikan läheisyydessä työskenneltäessä on aina käytettävä suojalaseja ja kuulosuojaimia. VAROITUS Pidä kädet mahdollisimman etäällä naulattavasta kohteesta. Naula voi tulla läpi ennalta arvaamattomasta kohdasta ja aiheuttaa vamman. VAROITUS Varmista aina ennen työn aloittamista, mitä työkappaleen takana on. Naulat eivät saa osua johtimiin, kaasutai lämpöputkiin, vesijohtoihin tms. VAROITUS Pidä naulainta siten, ettei sen rekyyli kohdistu päähäsi tai kehoosi. Ota aina tukeva työskentelyasento naulainta käytettäessä. 5

6 Muita huomioon otettavia turvallisuusohjeita: 1) Älä koskaan oleta, että naulain on tyhjä. Älä koskaan osoita naulaimella itseäsi tai muita. 2) Naulaimen huolimaton tai väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman. 3) Naulainta ei saa kantaa sormi liipaisimella. 4) Viallista naulainta ei saa koskaan käyttää. Tarkasta naulaimen kunto aina ennen ennen käyttöönottoa 5) Älä käytä naulainta sateessa tai erittäin kosteissa tiloissa. 6) Naulaimeen ei saa ladata nauloja liipaisimen ja/tai nokkavarmistimen ollessa pohjassa. 7) Naulainta saa käyttää vain niihin naulaussovelluksiin, joihin valmistaja on sen suunnitellut. 8) Akku ja kaasusäiliö tulee poistaa naulaimesta aina ennen kaikkia huoltotoimenpiteitä. 9) Akku ja kaasusäiliö tulee poistaa naulaimesta aina käytön jälkeen. 10) Pidä naulain puhtaana ja hyvin huollettuna. 11) Käytä naulaimessa ainoastaan valmistajan hyväksymiä nauloja, varaosia ja varusteita. Akku ja latauslaite VAROITUS Kemiallinen räjähdysvaara. Lue kaikki ohjeet ennen akkujen lataamista. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon, palovamman tai akusta voi purkautua myrkyllisiä aineita. Uusi malli (sis. adapterit) Tekniset tiedot Tuote Tuotenumero Tiedot Akku, ovaali P Vdc, 1300 mah (nikkeli-kadmium) Verkkomuuntaja P Input 240 Vac, 50 Hz / output 12 Vdc, 800 ma Latauslaite P Input 12 Vdc, 4,6 VA / output 6 Vdc, 4,5 VA 6

7 Akkujen lataaminen Latauslaitteen vihreän merkkivalon tulee syttyä, kun verkkomuuntajan latausliitin on kytketty latauslaitteeseen ja verkkomuuntaja liitetään verkkopistorasiaan. Liitettäessä akku latauslaitteeseen navat alaspäin punainen merkkivalo syttyy ja lataus on käynnissä. Huom! Mikäli akku on aivan tyhjä, punainen merkkivalo ei syty heti vaan punainen ja vihreä merkkivalo palavat vuorotellen. Tämä ilmaisee latauksen tapahtuvan alhaisella virralla akun säästämiseksi. Normaali lataus kytkeytyy päälle 20 minuutin kuluttua ja mikäli punainen merkkivalo ei jää palamaan, akku on viallinen. Latausliitäntä + - Latauksen jälkeen punainen merkkivalo sammuu ja vihreä valo syttyy osoittaen, että akku on täyteen ladattu. Latausajat Ensilataus Osittain varattu akku Täysin purkautunut akku 2 tuntia 5 min 2 tuntia 2 tuntia Turvallisuusohjeet 1) Latauslaitetta saa käyttää ainoastaan sisätiloissa. 2) Akkuja ei saa ladata alle + 5 C eikä yli + 40 C lämpötilassa. 3) Latauslaitteella saa ladata vain yhtä akkua kerrallaan. 4) Älä oikosulje akun napoja. Oikosulku aiheuttaa suuren virran, joka aiheuttaa akun kuumenemisen ja palovaaran. 5) Älä käytä impulssinaulaimen latauslaitetta minkään muun sähkötyökalun akun lataamiseen. 6) Älä lataa impulssinaulaimen akkua millään muulla latauslaitteella kuin valmistajan omalla latauslaitteella. 7) Älä yritä purkaa akkua osiin tai avata sen kuorta tai kennoja. 8) Akkuja ei saa säilyttää yli + 50 C lämpötilassa. 9) Irrota muuntaja verkkopistorasiasta aina ennen latauslaitteen liittimien puhdistamista ym. huoltotoimenpiteitä. 10) Viallista muuntajaa tai latauslaitetta ei saa käyttää. 11) Akkuja ei saa hävittää polttamalla. 12) Vialliset akut tulee kierrättää asianmukaisesti. Akku sisältää nikkeli-kadmiumkennoja. 7

8 Akun merkkivalo Kahvassa oleva merkkivalo ilmaisee akun latauksen tarpeen. Kun naulaimeen asennetaan täyteen ladattu akku merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä. Kun merkkivalo alkaa vilkkumaan punaisena on akku ladattava. Akun merkkivalo Kaasusäiliöt Kaasusäiliö on ponnekaasupakkaus, jonka sisältö on tulenarkaa! Luotettavan toimintavarmuuden saavuttamiseksi naulaimessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan alkuperäisiä Paslode kaasusäiliöitä. Kaasusäiliöiden pohjaan on myös merkitty parasta ennen päivämäärä. Naulaimen täyden suorituskyvyn varmistamiseksi kaasusäiliöt tulee käyttää ennen merkityn päivämäärän umpeutumista. Huom! Mikäli kaasusäiliön pohjassa ei ole parasta ennen päivämäärää kaasusäiliö on vanhentunut! Kaasusäiliö muodostuu kahdesta erillisestä säiliöstä. Sisempi säiliö pitää sisällään polttoaineen ja voiteluaineen ja ulommassa säiliössä on ponneaine, jonka paine puristaa polttoainesäiliötä. Kaasusäiliön kaksoisrakenne mahdollistaa kaiken polttoaineen käyttämisen hyödyksi ja naulaimen toimivuuden kaikissa eri työskentelyasennoissa. Sisempi säiliö: polttoaine ja voiteluaine Ulompi säiliö: ponneaine Annosteluventtiili Annosteluventtiili pitää sisällään järjestelmän, joka annostelee polttokammioon juuri oikean määrän polttoainetta. Paslode Impulse IM 350/90 CT impulssinaulaimessa tulee käyttää annosteluventtiiliä, joka on merkitty vaaleanpunaisella renkaalla. Annosteluventtiilin paikoilleen asentaminen

9 Turvallisuusohjeet VAROITUS PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA! Lue huolellisesti kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa palo- ja/tai räjähdysvaaran. Kaasusäiliöt tulee pitää suojassa kuumuudelta, kipinöiltä ja poissa avotulen läheisyydestä. Tupakointi on ehdottomasti kielletty käsiteltäessä kaasusäiliöitä tai naulainta käytettäessä. Kaasusäiliön käyttölämpötila ei saa nousta yli + 50 C. Kaasusäiliöiden varastointilämpötila tulee olla C välillä. Muita turvallisuusohjeita 1) Älä säilytä kaasusäiliöitä auringonpaisteessa. 2) Kaasusäiliötä ei saa puhkaista tai yrittää avata. Kaasusäiliö ei ole uudelleentäytettävä. 3) Kaasua ei saa hengittää. 4) Kaasusäiliöt tulee säilyttää hyvin tuuletetussa tilassa. 5) Annosteluventtiiliä ei saa käyttää uudelleen. 6) Käytetyt kaasusäiliöt annosteluventtiileineen tulee hävittää asianmukaisesti. 9

10 Naulaimen käyttö Naulaimessa voidaan käyttää teknisissä tiedoissa [sivulla 4] mainittuja nauloja. Luotettavan toimintavarmuuden saavuttamiseksi naulaimessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan alkuperäisiä Paslode nauloja. Naulojen syöttö lippaaseen ) Vedä naulansyöttäjä taka-asentoon. 2) Aseta naulat lippaaseen (varmistaudu, että käyttämäsi naulat soveltuvat naulaimeen). 3) Vapauta naulansyöttäjä. Varmistimen lukko Varmistimen lukko Varmistimen lukko estää naulaimen toiminnan, kun lippaassa on vähemmän kuin kuusi naulaa. Toiminto säästää polttoainetta estämällä naulaimen käyttämisen tyhjänä ja suojaa naulainta vaurioitumiselta. Naulaimen käyttö ulkona Käytettäessä naulainta ulkona lämpötilan tulee olla C välillä. Naulainta ei saa käyttää sateessa. Toiminta kylmässä Kylmässä kaasusäiliön ponneaine menettää ominaisuutensa. Kaasusäiliö ja akku on tarvittaessa tuotava minimitoimintalämpötilaa lämpimämpään paikkaan. Toiminta kuumassa Naulaimen moottoriasetelma vaatii jäähdytyksen toimiakseen normaalisti. Normaalioloissa tuulettimen jäähdytysteho riittää jäähdyttämään moottoriasetelmaa mahdollistaen naulaimen jatkuvan käytön. 10

11 Pitkäkestoisessa jatkuvassa käytössä naulain tulee suojata suoralta auringonpaisteelta tai lämpötiloilta yli + 50 C. Ylikuumentunut naulain toimii epävakaasti ja naulausteho laskee. Pitkäkestoisessa jatkuvassa käytössä on suositeltavaa jäähdyttää naulainta ajoittain minuutin ajan. Naulaimen käyttö 1) Paina nokkavarmistin naulattavaan kohteeseen. Tuuletin alkaa pyöriä sekoittaen polttokammioon annostellun polttoaineen ja ilman seoksen. Liipaisin 2) Paina liipaisinta. Liipaisimen painaminen aktivoi kipinäsytytyksen, joka sytyttää polttoaineen ja ilman seoksen. Palokaasut työntävät mäntä/iskuriasetelmaa eteenpäin ja iskuri iskee naulan. 3) Vapauta nokkavarmistin ja liipaisin. Vapauttamalla nokkavarmistimen polttokammio avautuu ja tuuletin jäähdyttää moottoriasetelmaa. Tuuletin pyörii < 10 s. ajan laukaisun jälkeen. Nokkavarmistin Lyöntisyvyyden säätäminen Vanhempi nokkavarmistin Uudempi nokkavarmistin Vanhempi nokkavarmistin Avaa kiinnitysruuveja muutama kierros ja säädä lyöntisyvyyttä ja kiristä kiinnitysruuvit huolellisesti. Uudempi nokkavarmistin Nosta lukitsinta ylöspäin ja säädä samanaikaisesti lyöntisyvyyttä. Huom! Varmista, että nokkavarmistimen molemmat kiinnitysruuvit ovat paikoillaan ja tiukasti kiristetty. Kiinnitysruuvien puuttuminen, tai niiden huolimaton kiristäminen, aiheuttaa vakavan vaaratilanteen naulaimen käyttäjälle ja sivullisille. 11

12 Syöttöhäiriön poistaminen Avaa nokan kaksi kiinnitysruuvia ja poista syöttöhäiriön aiheuttaneet naulat. Toimintaperiaate Osasijoittelu Sylinterin kansi Tuulettimen moottori Rajakytkin / piirikortti Liipaisimen kytkin / piirikortti Kipinäyksikkö Polttokammio Mäntä Sylinteri Poistoventtiili Vaimennin 12

13 Toimintaperiaate 1/4 Kun nokkavarmistinta ei ole painettu pohjaan jouset pitävät polttokammion auki eikä puhallin pyöri. Polttokammio avoin 2/4 Kun nokkavarmistin painetaan pohjaan nokan runko nostaa polttokammion ylös ja o-renkaat sulkevat polttokammion ilmatiiviiksi. Samanaikaisesti polttokammioon annostellaan oikea määrä polttoainetta ja tuulettimen moottori ohjataan päälle. Puhallin sekoittaa polttokammioon annostellun polttoaineen ja ilman seoksen. Polttokammio suljettu Nokan runko 13

14 Sytytystulppa 3/4 Liipaisimen painaminen aktivoi kipinäsytytyksen. Sytytyskipinä sytyttää polttoaineen ja ilman seoksen ja palokaasut työntävät mäntää eteenpäin sylinterissä ja iskuri iskee naulan. Palokaasut poistuvat poistoventtiilin kautta ja mäntä iskeytyy vaimentimeen, joka vaimentaa jäljelle jääneen energian. Polttokammio suljettu Poistoventtiili 4/4 Paineen putoaminen polttokammiossa ja sylinterissä sulkee poistoventtiilin. Kaasujen nopea jäähtyminen polttokammiossa aiheuttaa pienen alipaineen, joka riittää palauttamaan männän takaisin alkuasentoon. Polttokammio suljettu Nokkavarmistimen vapauttaminen avaa polttokammion ja puhallin jäähdyttää moottoriasetelmaa ja poistaa jäljelle jääneet palokaasut polttokammiosta. Poistoventtiili 14

15 Naulaimen puhdistaminen Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi naulain on puhdistettava säännöllisesti. Puhdistaminen pidentää eri osien käyttöikää ja vaikuttaa naulaimen naulaustehoon. Käyttöolosuhteet ja käyttöaste vaikuttavat puhdistuksen tarpeeseen. Puhdistuksen suositeltava aikaväli: Käyttöolosuhteet Erittäin likaiset Likaiset Kohtuullisen puhtaat Puhtaat Käyttöaste (naulatut naulat, tuhat / vko) < 20 > 20 Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa Kerran kahdessa kuukaudessa Puhdistuksen suorittamiselle on vaikea määrittää juuri oikeaa aikaväliä. Mikäli naulain pääsee todella likaiseksi noudattamalla taulukossa mainittua aikaväliä on naulaimen puhdistuskertoja lisättävä. Puhdistusohje Naulaimen puhdistamisessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta ja öljyä. Vääräntyyppisten puhdistusaineiden ja öljyjen käyttäminen voi vaurioittaa naulaimen eri osia. Naulaimen puhdistamiseen tarvitaan: Kuusiokoloavain 5/32 (P401331) Puhdistusaine.(P115251) Impulssiöljy.. (R401482) Puhdistusliina.(R820028) Ennen puhdistuksen aloittamista poista naulaimesta akku, kaasusäiliö ja naulat. 1) Avaa kaasuventtiilin kansi, irrota naulaimesta suodattimen suojaritilä ja tarkasta suodattimen kunto. 15

16 2) Mikäli suodatin on kunnossa, niin puhdista se puhdistusaineella. Viallinen suodatin tulee vaihtaa uuteen. 3) Avaa nokan kaksi kiinnitysruuvia. 4) Avaa kannen neljä kiinnitysruuvia ja irrota kansi. 5) Irrota kahva-asetelma. Huomioi, ettei puhallin pääse vääntymään irrotuksen yhteydessä ) Irrota sylinterin kannen o-rengas ja puhdista se puhdistusaineella ja puhdistusliinalla. 16

17 7) Suihkuta puhdistusainetta sylinterin kanteen ja puhdista sylinterin kansi ja o-renkaan ura sekä sytytystulppa huolellisesti. kaikki ylimääräinen puhdistusaine on pyyhittävä huolellisesti pois eikä sitä saa päästää valumaan kahva-asetelman sisään. 8) Öljyä o-renkaan ura kevyesti, asenna o-rengas takaisin paikoilleen ja pyöräytä sormella muutama tippa öljyä o-renkaan pintaan. 9) Työnnä mäntä sylinterin pohjaan, suihkuta sylinteriin puhdistusainetta ja puhdista sylinteri puhdistusliinalla. 10) Tipauta 4-5 tippaa öljyä sylinterin seinämille, 5 6 tippaa polttokammion alareunan ja sylinterin väliin ja pyöräytä sormella 3 4 tippaa öljyä polttokammion yläreunaan. 11) Työnnä mäntä-iskuriasetelmaa muutaman kerran edestakaisin, että öljy leviää tasaisesti sylinteriin. Työnnä lopuksi mäntä-iskuriasetelma takaisin alkuasentoon. 17

18 12) Kokoa naulain. Varmistaudu, että kannen o-rengas asettuu oikealle paikalleen ja, että puhallin ei pääse vääntymään ) Kiristä kannen ja nokan kiinnitysruuvit huolellisesti. Lisää nokan kiinnitysruuveihin ruuvilukitetta (Loctite 242, sininen). Asenna suodatin ja suodattimen suojaritilä paikoilleen. Vedä naulansyöttäjä taka-asentoon ja tarkasta, että nokkavarmistin painuu kevyesti pohjaan saakka ja palautuu normaalisti. 14) Testaa naulaimen toiminta. Huom! Ensimmäisillä laukaisukerroilla puhdistuksen jälkeen naulain voi aavistuksen savuttaa, joka johtuu ylimääräisen öljyn palamisesta. 18

19 Naulaimen rakenne ja täydellinen puhdistushuolto Naulaimen täydellisessä puhdistushuollossa naulain puretaan osiin ja osat pestään/puhdistetaan. Naulaimeen vaihdetaan kaikki kuluneet tiivisteet ja vialliset osat ja naulaimen toiminta tarkastetaan perusteellisesti. Ennen toimenpiteitä poista naulaimesta akku, kaasusäiliö ja naulat. Naulaimen purkaminen osiin 1) Avaa nokan kaksi ja kannen neljä kiinnitysruuvia ja irrota kahva-asetelma moottoriasetelmasta. 5/ /32 1/1 1/2 1/3 1. 2) Avaa sylinterin kiinnikelevyn kolme kiinnitysruuvia. Nosta kiinnikelevy ja naulaimen kotelo moottoriosan päältä. 5/32 2/1 2/2 3) Irrota polttokammion kiinnitystapit ja irrota polttokammio. Irrota nokan runko, nokan levy, jouset, pysäyttimet ja sylinterin o-rengas. Tappi Nokan runko Sylinterin o-rengas Pysäytin Tappi Nokan levy 3/1 3/2 Jousi 19

20 4) Irrota lukkorengas, työnnä mäntä ulos sylinteristä ja irrota männänrenkaat. Avaa äänenvaimentimen kotelon kaksi kiinnitysruuvia (T20) ja irrota äänenvaimentimen kotelo, poistoventtiilin levy ja äänenvaimennin. Äänenvaimentimen kotelo Poistoventtiilin levy 4/1 4/2 Äänenvaimennin 5) Avaa kahva-asetelman ruuvit, poista lippaan pohjalevy ja vedä naulansyöttäjä taka-asentoon. Nosta ylempi kahvan puolisko, naulan ohjain ja lippaan suojapelti pois. 5/32 Vastakkaiselta puolelta 9/64 Ph2 Lippaan pohjalevy Naulan ohjain Lippaan suojapelti 5/1 5/2 5/3 6) Irrota sytytystulpan ja puhaltimen liittimet. Avaa maadoitusliittimen ja kaapelin kiinnikkeen ruuvit sekä toinen sylinterin kannen kiinnitysruuvi ja irrota kansi kahvasta. Avaa puhallinsiiven kiinnitysruuvi (T7) ja irrota siipi. Avaa loput moottorin asennuslevyn kiinnitysruuvit ja irrota tuulettimen moottori, moottorin vaippa ja o-rengas sylinterin kannesta. Tuulettimen moottori T20 T20 5/32 Moottorin vaippa Sylinterin kansi 6/1 6/2 20

21 7) Avaa piirikortin, rajakytkimen painikkeen ja kaapelikiinnikkeen kiinnitysruuvit. Irrota piirikortin liitin ja sytytystulpan johto kipinäyksiköstä ja irrota kipinäyksikkö ja piirikortti. Rajakytkimen painike Piirikortti Kaapelikiinnike Kipinäyksikkö 7/1 7/2 Naulaimen kokoaminen osien pesun/puhdistuksen jälkeen 8) Puhdista venttiilipellistä poistoventtiilin levyn vastepinnat huolellisesti ja tarkasta kiinnitysruuvien kireys. Lisää ruuvilukitetta (Loctite RC-620, vihreä) poistoventtiilin kotelon kiinnitysruuveihin. Asenna äänenvaimennin, poistoventtiilin kotelo ja poistoventtiilin levy paikoilleen. Tarkasta kireys Lisää ruuvilukitetta Puhdista pinnat 3,4 Minimi 4,0 Maksimi Nm Venttiilipelti 8/1 8/2 9) Asenna mäntä-iskuriasetelma öljyttynä sylinteriin ja asenna lukkorengas paikoilleen. Huomioi, että iskurissa oleva lovi tulee lippaan puolelle. Asenna sylinterin o-rengas (uusi), jouset, pysäyttimet, nokan levy ja nokan runko paikoilleen. Öljyä sylinterin o-rengas kauttaaltaan. Öljyä männänrenkaat. Männänrenkaiden aukot 180 toisiinsa nähden Lukkorengas Nokan levy Nokan runko Jousi Pysäytin O-rengas Lovi lippaaseen päin 9/1 9/2 9/3 21

22 10) Asenna polttokammio ja tapit paikoilleen. Tappi Tappi 10/1 10/2 11) Asenna kotelo ja sylinterin kiinnikelevy paikoilleen. 5/32 Sylinterin kiinnikelevy 6,3 Minimi 6,8 Maksimi Nm 11/1 11/2 12) Puhdista piirikortista kaikki hapettumat ja suojalakkaa se huolellisesti ennen paikalleen asentamista. Asenna kipinäyksikkö ja sytytystulpan johto paikoilleen. Sytytystulpan johto Piirikortti Kipinäyksikkö Puhdista hapettumat 12/1 12/2 22

23 13) Tarkasta, että akun kosketusliuskat asettuvat oikein paikoilleen. Tarkasta myös, että kaikki pehmustekumit ja vastatyynyt ovat kunnossa ja hyvin liimattuina paikoillaan. Asenna rajakytkimen painikkeen, kaapelikiinnikkeen ja piirikortin kiinnitysruuvit sekä liipaisin paikoilleen. Kytke piirikortin liitin sytytysyksikköön. Rajakytkimen painike 0,7 Minimi 0,9 Maksimi Nm Akun kontaktilevyn pehmustekumi Vastatyynyt Kaapelikiinnike Sytytystulpan johto Piirikortin liitin Liipaisin 13/1 13/2 14) Asenna tuulettimen vaippa ja tuulettimen moottori sekä puhallinsiipi paikoilleen. Asenna tuulettimen asennuslevy kahdella ruuvilla kiinni. Asenna sylinterin kannen o-rengas (uusi) paikalleen ja öljyä se kauttaaltaan. Tarkasta, että kaasuannostelijan vastakappale on tiukasti paikallaan ja, että työnnintapit ja sytytystulppa on kunnossa. Sytytystulppa Tuulettimen moottori Puhallin O-rengas 3,4 Minimi 4,0 Maksimi Nm Tuulettimen vaippa 0,9 Minimi 1,1 Maksimi Nm Kaasuannostelijan vastakappale Työnnintapit 14/1 14/2 14/3 13) Asenna sylinterin kansi kahvaan ja kytke liittimet paikoilleen. Huomioi, ettei johdot jää puristuksiin sylinterin kannen ja kahvan väliin. Asenna johdot kaapelin kiinnikkeen alle ja kiristä ruuvi. Liittimien kytkemisen jälkeen naulaimen sähköinen toiminta voidaan testata. Tuulettimen moottorin liitin Sytytystulpan liitin 5/32 3,4 Minimi 4,0 Maksimi Nm Kaapelin kiinnike 3,4 Minimi 4,0 Maksimi Nm Maadoitusliitin 15/1 15/2 23

24 16) Tarkasta kahvasta naulan syöttäjän, syöttöjousen ja varmistimen lukon kunto ja toimivuus. 16/1 Naulansyöttäjä 16/2 Varmistimen lukko ja nokan rauta 17) Asenna naulan ohjain ja lippaan suojapelti paikoilleen. Lippaan suojapelti Naulan ohjain 17/1 18) Kokoa kahva-asetelma. Asenna kahvan pohjalevy, vyökoukku ja kaasuventtiilin kansi paikoilleen. Kiristä kahva-asetelman ruuvit (Ph2-kanta) kohtuullisella momentilla vanhoihin kierteisiin, muutoin kierteet korkkaavat kahva-asetelmasta. Nokan raudan kiinnitysruuveissa tulee käyttää ruuvilukitetta (Loctite 242, sininen) ja ne tulee kiristää huolellisesti. Asenna moottoriasetelma paikalleen. Huomioi, että sylinterin kannen o-rengas asettuu oikealle paikalleen eikä puhallin pääse vääntymään. 1,4 Minimi 1,7 Maksimi Nm 4,0 Minimi 4,5 Maksimi Nm 1. 18/ /2 24

25 19) Asenna kansi paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvit huolellisesti. Asenna suodatin ja suodattimen ritilä paikoilleen. 6,3 Minimi 6,8 Maksimi Nm 5/32 19/1 19/2 19/3 20) Lisää ruuvilukitetta (Loctite 242, sininen) nokan kiinnitysruuveihin ja kiristä ne huolellisesti. Tarkasta myös nokan kiinnityspalan kiinnitysruuvien kireys. Asenna nokkavarmistin paikalleen ja kiristä kiinnitysruuvit huolellisesti. 6,3 Minimi 6,8 Maksimi Nm 5/32 9/64 4,0 Minimi 6,3 Minimi Nm 4,5 Maksimi 6,8 Maksimi Nm 20/1 20/2 20/3 21) Vedä naulansyöttäjä taka-asentoon ja testaa, että nokkavarmistin painuu kevyesti pohjaan saakka ja palautuu normaalisti. Asenna naulaimeen akku ja tarkasta, että akun merkkivalo vilkkuu vihreänä. Tuulettimen moottorin tulee käynnistyä ja akun merkkivalon tulee palaa kokoajan vihreänä, kun nokkavarmistin painetaan pohjaan. Liipaisimen painaminen aktivoi kipinäsytytyksen, akun merkkivalo välähtää ja kipinä purkautuu sytytystulpan ja sylinterin kannen välissä. Lisää naulaimeen kaasusäiliö ja naulat ja testaa naulain käytännössä. 21/1 25

26 Vianetsintä Varmistaudu aina, ettei toimintahäiriö aiheudu tyhjästä tai vanhentuneesta kaasusäiliöstä tai tyhjästä akusta. Varmistaudu myös, että naulaimessa on käytetty siihen soveltuvia nauloja. Parhaan toimintavarmuuden saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää vain alkuperäisiä Paslode kaasuja, -nauloja, -tarvikkeita ja varaosia (huom. turvallisuusnormi EN :2000). Vianetsintäkaavio Ennen huolto- ja korjaustoimenpiteitä irrota naulaimesta akku, kaasusäiliö ja naulat. Toimintahäiriö Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Akun merkkivalo on pimeänä, vaikka akku on paikoillaan. Akku Akun kontaktipinnat ovat likaiset, puhdista kontaktipinnat Akun merkkivalo vilkkuu välillä punaista ja välillä vihreää Tuulettimen moottori ei pyöri, vaikka nokkavarmistin on painettu pohjaan Piirikortti Lataa akku. Mikäli akun lataaminen ei onnistu akku on viallinen, vaihda uusi akku Tarkasta piirikortin akun kosketusliuskojen kunto. Mikäli kosketusliuska on poikki vaihda uusi piirikortti Poikki Tuulettimen moottori ei käynnisty, kun nokkavarmistin painetaan pohjaan Rajakytkimen painike Rajakytkimen painike ei paina rajakykintä tarpeeksi. Modifioi rajakytkimen painiketta seuraavasti: Vanha Modifioitu Piirikortti Tuulettimen moottori Kipinäyksikkö Piirikortin rajakytkin on rikki, vaihda piirikortti Tarkasta johdot ja liittimet. Testaa moottorin kunto ja vaihda uusi tarvittaessa Vaihda uusi kipinäyksikkö 26

27 Toimintahäiriö Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Nokkavarmistin ei painu pohjaan saakka ja tuuletin ei käynnisty Nokan runko Nokan runko on vääntynyt tai poikki: Nokkavarmistin ei palaudu normaalisti Sylinterin kannen o-rengas Tarkasta, että sylinterin kannen o-rengas on oikealla paikallaan Väärin: Nokka ja/tai nokkavarmistin Nokka ja/tai nokkavarmistin on vääntynyt: Nokan kiinnitysruuvi poikki: Naulain on tehoton Naulaimen moottoriosa Puhdista naulain ohjeiden mukaisesti ja tarkasta o- renkaiden kunto: 27

28 Toimintahäiriö Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Naulain on tehoton Suodatin Suodatin on tukkeentunut ja polttokammioon ei pääse tarpeeksi ilmaa: Työnnintapit Kuluneet työnnintapit eivät avaa kaasuventtiilin kantta tarpeeksi ja polttokammio ei saa tarpeeksi polttoainetta: Tuulettimen moottori Kaasuannostelijan vastakappale Mikäli moottori pyörii liian hitaasti polttoaine ja ilma eivät sekoitu polttokammiossa tarpeeksi. Vaihda tuulettimen moottori. Polttokammio ei saa polttoainetta kuluneen tai murtuneen kaasuannostelijan vastakappaleen kautta: Iskuri ei palaudu alkuasentoon Sylinteri ja/tai mäntä ja/tai o- renkaat Alipaine ei riitä palauttamaan mäntä-iskuriasetelmaa alkuasentoon, puhdista mäntä ja sylinteri Kuluneet tai rikkoontuneet o-renkaat pienentävät alipainetta: 28

29 Toimintahäiriö Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Iskuri ei palaudu takaisin alkuasentoon Syöttöhäiriö Poista syöttöhäiriö: Poistoventtiili Karstainen poistoventtiili pienentää alipainetta: Nokka Vääntynyt nokka estää iskurin palautumisen: Akun merkkivalo palaa kokoajan vihreänä, vaikka nokkavarmistinta ei ole painettu pohjaan Johdot ja/tai liittimet ja/tai tuulettimen moottori Tarkasta piirikortin liittimet ja johdot sekä tuulettimen moottorin kunto Tuuletin pyörii, kun nokkavarmistin on pohjassa, mutta kipinäsytytys ei toimi Piirikortti ja/tai sytytystulpan johto ja/tai kipinäyksikkö Puhdista sylinterin kansi ohjeiden mukaisesti Tarkasta sytytystulpan johdon eristeet ja, että se on kunnolla kiinni sytytystulpassa ja kipinäyksikössä Irrota naulaimesta moottoriasetelma ja paina liipaisimen kytkintä pitkään, mikäli tuulettimen moottori ei käynnisty on liipaisimen kytkin rikki, vaihda uusi piirikortti Iskuri iskee tyhjää, vaikka lippaassa on nauloja Naulan syöttäjä (katso myös kohdat Iskuri ei palaudu alkuasentoon ) Tarkasta naulan syöttäjä ja syöttöjousen kunto: 29

30 Muistiinpanoja 30

31 Muistiinpanoja 31

32 Muistiinpanoja 32

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE

TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE TOPRO VIKING KÄYTTÖOHJE KÄVELYTELINE Onnittelemme oivallisesta kävelytelineen valinnasta. Valmistaja Totenprodukter AS Rambekkveien 1 2816 Gjøvik Norway Tel: +47 61 13 46 00 Fax: +47 61 17 92 05 E-mail:

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KAASURUNKONAULAIN. Hakasnaulain S500/40G-A1. Lue ohjeet huolella.

KÄYTTÖOHJEET KAASURUNKONAULAIN. Hakasnaulain S500/40G-A1. Lue ohjeet huolella. KÄYTTÖOHJEET KAASURUNKONAULAIN Hakasnaulain S500/40G-A1 Lue ohjeet huolella Huom: Hitachi Power Tools pidättää oikeuden muuttaa tuote- ja muita tietoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta na Sisältö Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Evanix-ilma-aseiden käyttöohje

Evanix-ilma-aseiden käyttöohje Evanix-ilma-aseiden käyttöohje Sähköisellä latauskoneistolla varustetut mallit (Speed, Conquest, Max, Giant) Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Tämä ohje käsittelee Evanix-ilma-asemalleja

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

IM45 GN HAFTE NAULAIN

IM45 GN HAFTE NAULAIN IM45 GN HAFTE NAULAIN IM45 GN ominaisuudet & edut: Johdoton pellitysten naulaus Ensimmäinen johdoton rullalipasnaulain saumapeltikatteen kiinnikkeille ja pellityksiin. Nopea ja turvallinen, ilman kompressoreita

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use EN FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS clever COOKING SINCE 1899 RU Figure [1] Figure [2] Figure

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9)

1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9) Käyttäjän Opas 1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9) Latausliitin 10) Tuloilma-aukko 11) Lämpöelementti

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot