Huoltokäsikirja. Impulse IM 350/90 CT. ver. 1.06

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoltokäsikirja. Impulse IM 350/90 CT. ver. 1.06"

Transkriptio

1 Huoltokäsikirja ver Impulse IM 350/90 CT ITW CONSTRUCTION -- ITW Construction Products Oy -- Timmermalmintie 19A Vantaa -- Puh Fax

2 Huoltokäsikirjan tarkoitus on tarjota kaikki tarvittavat tiedot ja taidot Paslode Impulse IM 350/90 CT impulssinaulaimen huoltamiseen, korjaamiseen ja testaamiseen turvallisesti ja ammattitaidolla. Huoltokäsikirjan sisältö:.. Yleistä >> 3. Tekniset tiedot >> 4. Turvallisuusohjeet >> 4-6 Akku ja latauslaite...6 Akkujen lataaminen...7 Turvallisuusohjeet, akku 7 Akun merkkivalo... 8 Kaasusäiliöt.. 8 Annosteluventtiili.. 8 Turvallisuusohjeet, kaasu Naulaimen käyttö >> 10 Naulojen syöttö lippaaseen.10 Varmistimen lukko...10 Naulaimen käyttö ulkona...10 Toiminta kylmässä.. 10 Toiminta kuumassa...10, 11 Naulaimen käyttö..11 Lyöntisyvyyden säätäminen..11 Syöttöhäiriön poistaminen Toimintaperiaate >> 12 Osasijoittelu.. 12 Toimintaperiaate.13, Naulaimen puhdistaminen >> 15 Puhdistusohje Naulaimen rakenne ja täydellinen puhdistushuolto >> 19 Naulaimen purkaminen osiin Naulaimen kokoaminen osien pesun/puhd. jälkeen Vianetsintä >> Muistiinpanot 30 2

3 Yleistä Paslode impulssinaulaimet ovat täysin riippumattomia ulkoisesta voimanlähteestä, kuten verkkovirrasta tai kompressorista. Paslode impulssinaulaimien voimanlähteenä toimii lineaarinen polttomoottori. Polttomoottoria syötetään nestemäisellä hiilivedyllä (probaanin ja butaanin seos), joka sytytetään sytytyskipinällä ja näin muodostuva impulssi iskee naulan. Sytytystulppa Polttoaine Polttokammio Mäntä Sylinteri Iskuri Ymmärtääksesi täysin tämän käsikirjan sisällön sinun on tarpeellista tietää perusteet Paslode Impulse IM 350/90 CT impulssinaulaimesta ja sen varusteista. Paslode Impulse IM 350/90 CT impulssinaulain muodostuu pääosin kahdesta erillisestä rakenteesta: kahva- ja moottoriasetelmasta. Kahva-asetelma sisältää kaasusäiliön, akun, akun merkkivalon, vyökoukun, lippaan, naulansyöttäjän, varmistimen lukon, suodattimen, tuulettimen ja ohjauselektroniikan. Moottoriasetelma sisältää polttomoottorin, nokan ja nokkavarmistimen. Suodatin ja tuuletin Kaasusäiliön paikka Akun merkkivalo Kahva-asetelma Moottoriasetelma Akku Vyökoukku Nokka Lipas Syvyydensäätö Naulansyöttäjä Varmistimen lukko Nokkavarmistin Turvallisuusnormin EN :2000 vaatimukset ( 7.2.5a) 1) Koneen kanssa voidaan käyttää vain käyttöohjeessa mainittuja lisälaitteita. 2) Vain käyttöohjeessa määriteltyjä voiteluaineita ja pääasiallisia energialähteitä voidaan käyttää. 3) Koneiden huollossa saa käyttää vain valmistaja tämän nimeämän asiamiehen yksilöimiä varaosia. 3

4 Tekniset tiedot IM 350/90 CT Paino (sis. akun ja kaasusäiliön) Mitat (korkeus, pituus, leveys) Lippaan kapasiteetti Meluarvot (Lwe, Lpe / 1 s.) Kaasusäiliön kapasiteetti Akun kapasiteetti (täydellä latauksella) Naulausnopeus Jatkuva naulausnopeus Naulojen halkaisija Naulojen pituus 3,4 kg 370 mm, 305 mm, 110 mm < 50 naulaa 106 db, 97 db n naulaa n naulaa 2-3 naulaa sekunnissa n naulaa tunnissa 2,8-3,4 mm (sileä) mm Turvallisuusohjeet Paslode impulssinaulaimien turvallinen käyttö edellyttää seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamista. Turvallisuusohjeita ei saa laiminlyödä missään olosuhteissa! VAROITUS Naulainta ei saa käyttää ennen turvallisuusohjeiden lukemista ja niiden täydellistä ymmärtämistä. Turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen ja/tai naulaimen vaurioitumiseen. VAROITUS Naulaimesta poistuu kuumia palokaasuja, jotka voivat sytyttää helposti syttyviä materiaaleja palamaan. Naulainta ei saa käyttää palovaarallisissa tiloissa tai helposti syttyvien aineiden läheisyydessä. VAROITUS Naulainta ei saa säilyttää tai käyttää yli + 50 C lämpötilassa. Kaasusäiliö ja/tai akku voivat räjähtää aiheuttaen palovaaran. 4

5 VAROITUS Naulainta saa käyttää ainoastaan hyvin tuuletetussa tilassa. Altistuminen naulaimen palokaasujen hiilimonoksidille voi aiheuttaa pahoinvointia, huimausta, tajuttomuuden tai jopa kuoleman. VAROITUS Naulainta käytettäessä ja nauluspaikan läheisyydessä työskenneltäessä on aina käytettävä suojalaseja ja kuulosuojaimia. VAROITUS Pidä kädet mahdollisimman etäällä naulattavasta kohteesta. Naula voi tulla läpi ennalta arvaamattomasta kohdasta ja aiheuttaa vamman. VAROITUS Varmista aina ennen työn aloittamista, mitä työkappaleen takana on. Naulat eivät saa osua johtimiin, kaasutai lämpöputkiin, vesijohtoihin tms. VAROITUS Pidä naulainta siten, ettei sen rekyyli kohdistu päähäsi tai kehoosi. Ota aina tukeva työskentelyasento naulainta käytettäessä. 5

6 Muita huomioon otettavia turvallisuusohjeita: 1) Älä koskaan oleta, että naulain on tyhjä. Älä koskaan osoita naulaimella itseäsi tai muita. 2) Naulaimen huolimaton tai väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman. 3) Naulainta ei saa kantaa sormi liipaisimella. 4) Viallista naulainta ei saa koskaan käyttää. Tarkasta naulaimen kunto aina ennen ennen käyttöönottoa 5) Älä käytä naulainta sateessa tai erittäin kosteissa tiloissa. 6) Naulaimeen ei saa ladata nauloja liipaisimen ja/tai nokkavarmistimen ollessa pohjassa. 7) Naulainta saa käyttää vain niihin naulaussovelluksiin, joihin valmistaja on sen suunnitellut. 8) Akku ja kaasusäiliö tulee poistaa naulaimesta aina ennen kaikkia huoltotoimenpiteitä. 9) Akku ja kaasusäiliö tulee poistaa naulaimesta aina käytön jälkeen. 10) Pidä naulain puhtaana ja hyvin huollettuna. 11) Käytä naulaimessa ainoastaan valmistajan hyväksymiä nauloja, varaosia ja varusteita. Akku ja latauslaite VAROITUS Kemiallinen räjähdysvaara. Lue kaikki ohjeet ennen akkujen lataamista. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon, palovamman tai akusta voi purkautua myrkyllisiä aineita. Uusi malli (sis. adapterit) Tekniset tiedot Tuote Tuotenumero Tiedot Akku, ovaali P Vdc, 1300 mah (nikkeli-kadmium) Verkkomuuntaja P Input 240 Vac, 50 Hz / output 12 Vdc, 800 ma Latauslaite P Input 12 Vdc, 4,6 VA / output 6 Vdc, 4,5 VA 6

7 Akkujen lataaminen Latauslaitteen vihreän merkkivalon tulee syttyä, kun verkkomuuntajan latausliitin on kytketty latauslaitteeseen ja verkkomuuntaja liitetään verkkopistorasiaan. Liitettäessä akku latauslaitteeseen navat alaspäin punainen merkkivalo syttyy ja lataus on käynnissä. Huom! Mikäli akku on aivan tyhjä, punainen merkkivalo ei syty heti vaan punainen ja vihreä merkkivalo palavat vuorotellen. Tämä ilmaisee latauksen tapahtuvan alhaisella virralla akun säästämiseksi. Normaali lataus kytkeytyy päälle 20 minuutin kuluttua ja mikäli punainen merkkivalo ei jää palamaan, akku on viallinen. Latausliitäntä + - Latauksen jälkeen punainen merkkivalo sammuu ja vihreä valo syttyy osoittaen, että akku on täyteen ladattu. Latausajat Ensilataus Osittain varattu akku Täysin purkautunut akku 2 tuntia 5 min 2 tuntia 2 tuntia Turvallisuusohjeet 1) Latauslaitetta saa käyttää ainoastaan sisätiloissa. 2) Akkuja ei saa ladata alle + 5 C eikä yli + 40 C lämpötilassa. 3) Latauslaitteella saa ladata vain yhtä akkua kerrallaan. 4) Älä oikosulje akun napoja. Oikosulku aiheuttaa suuren virran, joka aiheuttaa akun kuumenemisen ja palovaaran. 5) Älä käytä impulssinaulaimen latauslaitetta minkään muun sähkötyökalun akun lataamiseen. 6) Älä lataa impulssinaulaimen akkua millään muulla latauslaitteella kuin valmistajan omalla latauslaitteella. 7) Älä yritä purkaa akkua osiin tai avata sen kuorta tai kennoja. 8) Akkuja ei saa säilyttää yli + 50 C lämpötilassa. 9) Irrota muuntaja verkkopistorasiasta aina ennen latauslaitteen liittimien puhdistamista ym. huoltotoimenpiteitä. 10) Viallista muuntajaa tai latauslaitetta ei saa käyttää. 11) Akkuja ei saa hävittää polttamalla. 12) Vialliset akut tulee kierrättää asianmukaisesti. Akku sisältää nikkeli-kadmiumkennoja. 7

8 Akun merkkivalo Kahvassa oleva merkkivalo ilmaisee akun latauksen tarpeen. Kun naulaimeen asennetaan täyteen ladattu akku merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä. Kun merkkivalo alkaa vilkkumaan punaisena on akku ladattava. Akun merkkivalo Kaasusäiliöt Kaasusäiliö on ponnekaasupakkaus, jonka sisältö on tulenarkaa! Luotettavan toimintavarmuuden saavuttamiseksi naulaimessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan alkuperäisiä Paslode kaasusäiliöitä. Kaasusäiliöiden pohjaan on myös merkitty parasta ennen päivämäärä. Naulaimen täyden suorituskyvyn varmistamiseksi kaasusäiliöt tulee käyttää ennen merkityn päivämäärän umpeutumista. Huom! Mikäli kaasusäiliön pohjassa ei ole parasta ennen päivämäärää kaasusäiliö on vanhentunut! Kaasusäiliö muodostuu kahdesta erillisestä säiliöstä. Sisempi säiliö pitää sisällään polttoaineen ja voiteluaineen ja ulommassa säiliössä on ponneaine, jonka paine puristaa polttoainesäiliötä. Kaasusäiliön kaksoisrakenne mahdollistaa kaiken polttoaineen käyttämisen hyödyksi ja naulaimen toimivuuden kaikissa eri työskentelyasennoissa. Sisempi säiliö: polttoaine ja voiteluaine Ulompi säiliö: ponneaine Annosteluventtiili Annosteluventtiili pitää sisällään järjestelmän, joka annostelee polttokammioon juuri oikean määrän polttoainetta. Paslode Impulse IM 350/90 CT impulssinaulaimessa tulee käyttää annosteluventtiiliä, joka on merkitty vaaleanpunaisella renkaalla. Annosteluventtiilin paikoilleen asentaminen

9 Turvallisuusohjeet VAROITUS PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA! Lue huolellisesti kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa palo- ja/tai räjähdysvaaran. Kaasusäiliöt tulee pitää suojassa kuumuudelta, kipinöiltä ja poissa avotulen läheisyydestä. Tupakointi on ehdottomasti kielletty käsiteltäessä kaasusäiliöitä tai naulainta käytettäessä. Kaasusäiliön käyttölämpötila ei saa nousta yli + 50 C. Kaasusäiliöiden varastointilämpötila tulee olla C välillä. Muita turvallisuusohjeita 1) Älä säilytä kaasusäiliöitä auringonpaisteessa. 2) Kaasusäiliötä ei saa puhkaista tai yrittää avata. Kaasusäiliö ei ole uudelleentäytettävä. 3) Kaasua ei saa hengittää. 4) Kaasusäiliöt tulee säilyttää hyvin tuuletetussa tilassa. 5) Annosteluventtiiliä ei saa käyttää uudelleen. 6) Käytetyt kaasusäiliöt annosteluventtiileineen tulee hävittää asianmukaisesti. 9

10 Naulaimen käyttö Naulaimessa voidaan käyttää teknisissä tiedoissa [sivulla 4] mainittuja nauloja. Luotettavan toimintavarmuuden saavuttamiseksi naulaimessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan alkuperäisiä Paslode nauloja. Naulojen syöttö lippaaseen ) Vedä naulansyöttäjä taka-asentoon. 2) Aseta naulat lippaaseen (varmistaudu, että käyttämäsi naulat soveltuvat naulaimeen). 3) Vapauta naulansyöttäjä. Varmistimen lukko Varmistimen lukko Varmistimen lukko estää naulaimen toiminnan, kun lippaassa on vähemmän kuin kuusi naulaa. Toiminto säästää polttoainetta estämällä naulaimen käyttämisen tyhjänä ja suojaa naulainta vaurioitumiselta. Naulaimen käyttö ulkona Käytettäessä naulainta ulkona lämpötilan tulee olla C välillä. Naulainta ei saa käyttää sateessa. Toiminta kylmässä Kylmässä kaasusäiliön ponneaine menettää ominaisuutensa. Kaasusäiliö ja akku on tarvittaessa tuotava minimitoimintalämpötilaa lämpimämpään paikkaan. Toiminta kuumassa Naulaimen moottoriasetelma vaatii jäähdytyksen toimiakseen normaalisti. Normaalioloissa tuulettimen jäähdytysteho riittää jäähdyttämään moottoriasetelmaa mahdollistaen naulaimen jatkuvan käytön. 10

11 Pitkäkestoisessa jatkuvassa käytössä naulain tulee suojata suoralta auringonpaisteelta tai lämpötiloilta yli + 50 C. Ylikuumentunut naulain toimii epävakaasti ja naulausteho laskee. Pitkäkestoisessa jatkuvassa käytössä on suositeltavaa jäähdyttää naulainta ajoittain minuutin ajan. Naulaimen käyttö 1) Paina nokkavarmistin naulattavaan kohteeseen. Tuuletin alkaa pyöriä sekoittaen polttokammioon annostellun polttoaineen ja ilman seoksen. Liipaisin 2) Paina liipaisinta. Liipaisimen painaminen aktivoi kipinäsytytyksen, joka sytyttää polttoaineen ja ilman seoksen. Palokaasut työntävät mäntä/iskuriasetelmaa eteenpäin ja iskuri iskee naulan. 3) Vapauta nokkavarmistin ja liipaisin. Vapauttamalla nokkavarmistimen polttokammio avautuu ja tuuletin jäähdyttää moottoriasetelmaa. Tuuletin pyörii < 10 s. ajan laukaisun jälkeen. Nokkavarmistin Lyöntisyvyyden säätäminen Vanhempi nokkavarmistin Uudempi nokkavarmistin Vanhempi nokkavarmistin Avaa kiinnitysruuveja muutama kierros ja säädä lyöntisyvyyttä ja kiristä kiinnitysruuvit huolellisesti. Uudempi nokkavarmistin Nosta lukitsinta ylöspäin ja säädä samanaikaisesti lyöntisyvyyttä. Huom! Varmista, että nokkavarmistimen molemmat kiinnitysruuvit ovat paikoillaan ja tiukasti kiristetty. Kiinnitysruuvien puuttuminen, tai niiden huolimaton kiristäminen, aiheuttaa vakavan vaaratilanteen naulaimen käyttäjälle ja sivullisille. 11

12 Syöttöhäiriön poistaminen Avaa nokan kaksi kiinnitysruuvia ja poista syöttöhäiriön aiheuttaneet naulat. Toimintaperiaate Osasijoittelu Sylinterin kansi Tuulettimen moottori Rajakytkin / piirikortti Liipaisimen kytkin / piirikortti Kipinäyksikkö Polttokammio Mäntä Sylinteri Poistoventtiili Vaimennin 12

13 Toimintaperiaate 1/4 Kun nokkavarmistinta ei ole painettu pohjaan jouset pitävät polttokammion auki eikä puhallin pyöri. Polttokammio avoin 2/4 Kun nokkavarmistin painetaan pohjaan nokan runko nostaa polttokammion ylös ja o-renkaat sulkevat polttokammion ilmatiiviiksi. Samanaikaisesti polttokammioon annostellaan oikea määrä polttoainetta ja tuulettimen moottori ohjataan päälle. Puhallin sekoittaa polttokammioon annostellun polttoaineen ja ilman seoksen. Polttokammio suljettu Nokan runko 13

14 Sytytystulppa 3/4 Liipaisimen painaminen aktivoi kipinäsytytyksen. Sytytyskipinä sytyttää polttoaineen ja ilman seoksen ja palokaasut työntävät mäntää eteenpäin sylinterissä ja iskuri iskee naulan. Palokaasut poistuvat poistoventtiilin kautta ja mäntä iskeytyy vaimentimeen, joka vaimentaa jäljelle jääneen energian. Polttokammio suljettu Poistoventtiili 4/4 Paineen putoaminen polttokammiossa ja sylinterissä sulkee poistoventtiilin. Kaasujen nopea jäähtyminen polttokammiossa aiheuttaa pienen alipaineen, joka riittää palauttamaan männän takaisin alkuasentoon. Polttokammio suljettu Nokkavarmistimen vapauttaminen avaa polttokammion ja puhallin jäähdyttää moottoriasetelmaa ja poistaa jäljelle jääneet palokaasut polttokammiosta. Poistoventtiili 14

15 Naulaimen puhdistaminen Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi naulain on puhdistettava säännöllisesti. Puhdistaminen pidentää eri osien käyttöikää ja vaikuttaa naulaimen naulaustehoon. Käyttöolosuhteet ja käyttöaste vaikuttavat puhdistuksen tarpeeseen. Puhdistuksen suositeltava aikaväli: Käyttöolosuhteet Erittäin likaiset Likaiset Kohtuullisen puhtaat Puhtaat Käyttöaste (naulatut naulat, tuhat / vko) < 20 > 20 Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa Kerran kahdessa kuukaudessa Puhdistuksen suorittamiselle on vaikea määrittää juuri oikeaa aikaväliä. Mikäli naulain pääsee todella likaiseksi noudattamalla taulukossa mainittua aikaväliä on naulaimen puhdistuskertoja lisättävä. Puhdistusohje Naulaimen puhdistamisessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta ja öljyä. Vääräntyyppisten puhdistusaineiden ja öljyjen käyttäminen voi vaurioittaa naulaimen eri osia. Naulaimen puhdistamiseen tarvitaan: Kuusiokoloavain 5/32 (P401331) Puhdistusaine.(P115251) Impulssiöljy.. (R401482) Puhdistusliina.(R820028) Ennen puhdistuksen aloittamista poista naulaimesta akku, kaasusäiliö ja naulat. 1) Avaa kaasuventtiilin kansi, irrota naulaimesta suodattimen suojaritilä ja tarkasta suodattimen kunto. 15

16 2) Mikäli suodatin on kunnossa, niin puhdista se puhdistusaineella. Viallinen suodatin tulee vaihtaa uuteen. 3) Avaa nokan kaksi kiinnitysruuvia. 4) Avaa kannen neljä kiinnitysruuvia ja irrota kansi. 5) Irrota kahva-asetelma. Huomioi, ettei puhallin pääse vääntymään irrotuksen yhteydessä ) Irrota sylinterin kannen o-rengas ja puhdista se puhdistusaineella ja puhdistusliinalla. 16

17 7) Suihkuta puhdistusainetta sylinterin kanteen ja puhdista sylinterin kansi ja o-renkaan ura sekä sytytystulppa huolellisesti. kaikki ylimääräinen puhdistusaine on pyyhittävä huolellisesti pois eikä sitä saa päästää valumaan kahva-asetelman sisään. 8) Öljyä o-renkaan ura kevyesti, asenna o-rengas takaisin paikoilleen ja pyöräytä sormella muutama tippa öljyä o-renkaan pintaan. 9) Työnnä mäntä sylinterin pohjaan, suihkuta sylinteriin puhdistusainetta ja puhdista sylinteri puhdistusliinalla. 10) Tipauta 4-5 tippaa öljyä sylinterin seinämille, 5 6 tippaa polttokammion alareunan ja sylinterin väliin ja pyöräytä sormella 3 4 tippaa öljyä polttokammion yläreunaan. 11) Työnnä mäntä-iskuriasetelmaa muutaman kerran edestakaisin, että öljy leviää tasaisesti sylinteriin. Työnnä lopuksi mäntä-iskuriasetelma takaisin alkuasentoon. 17

18 12) Kokoa naulain. Varmistaudu, että kannen o-rengas asettuu oikealle paikalleen ja, että puhallin ei pääse vääntymään ) Kiristä kannen ja nokan kiinnitysruuvit huolellisesti. Lisää nokan kiinnitysruuveihin ruuvilukitetta (Loctite 242, sininen). Asenna suodatin ja suodattimen suojaritilä paikoilleen. Vedä naulansyöttäjä taka-asentoon ja tarkasta, että nokkavarmistin painuu kevyesti pohjaan saakka ja palautuu normaalisti. 14) Testaa naulaimen toiminta. Huom! Ensimmäisillä laukaisukerroilla puhdistuksen jälkeen naulain voi aavistuksen savuttaa, joka johtuu ylimääräisen öljyn palamisesta. 18

19 Naulaimen rakenne ja täydellinen puhdistushuolto Naulaimen täydellisessä puhdistushuollossa naulain puretaan osiin ja osat pestään/puhdistetaan. Naulaimeen vaihdetaan kaikki kuluneet tiivisteet ja vialliset osat ja naulaimen toiminta tarkastetaan perusteellisesti. Ennen toimenpiteitä poista naulaimesta akku, kaasusäiliö ja naulat. Naulaimen purkaminen osiin 1) Avaa nokan kaksi ja kannen neljä kiinnitysruuvia ja irrota kahva-asetelma moottoriasetelmasta. 5/ /32 1/1 1/2 1/3 1. 2) Avaa sylinterin kiinnikelevyn kolme kiinnitysruuvia. Nosta kiinnikelevy ja naulaimen kotelo moottoriosan päältä. 5/32 2/1 2/2 3) Irrota polttokammion kiinnitystapit ja irrota polttokammio. Irrota nokan runko, nokan levy, jouset, pysäyttimet ja sylinterin o-rengas. Tappi Nokan runko Sylinterin o-rengas Pysäytin Tappi Nokan levy 3/1 3/2 Jousi 19

20 4) Irrota lukkorengas, työnnä mäntä ulos sylinteristä ja irrota männänrenkaat. Avaa äänenvaimentimen kotelon kaksi kiinnitysruuvia (T20) ja irrota äänenvaimentimen kotelo, poistoventtiilin levy ja äänenvaimennin. Äänenvaimentimen kotelo Poistoventtiilin levy 4/1 4/2 Äänenvaimennin 5) Avaa kahva-asetelman ruuvit, poista lippaan pohjalevy ja vedä naulansyöttäjä taka-asentoon. Nosta ylempi kahvan puolisko, naulan ohjain ja lippaan suojapelti pois. 5/32 Vastakkaiselta puolelta 9/64 Ph2 Lippaan pohjalevy Naulan ohjain Lippaan suojapelti 5/1 5/2 5/3 6) Irrota sytytystulpan ja puhaltimen liittimet. Avaa maadoitusliittimen ja kaapelin kiinnikkeen ruuvit sekä toinen sylinterin kannen kiinnitysruuvi ja irrota kansi kahvasta. Avaa puhallinsiiven kiinnitysruuvi (T7) ja irrota siipi. Avaa loput moottorin asennuslevyn kiinnitysruuvit ja irrota tuulettimen moottori, moottorin vaippa ja o-rengas sylinterin kannesta. Tuulettimen moottori T20 T20 5/32 Moottorin vaippa Sylinterin kansi 6/1 6/2 20

21 7) Avaa piirikortin, rajakytkimen painikkeen ja kaapelikiinnikkeen kiinnitysruuvit. Irrota piirikortin liitin ja sytytystulpan johto kipinäyksiköstä ja irrota kipinäyksikkö ja piirikortti. Rajakytkimen painike Piirikortti Kaapelikiinnike Kipinäyksikkö 7/1 7/2 Naulaimen kokoaminen osien pesun/puhdistuksen jälkeen 8) Puhdista venttiilipellistä poistoventtiilin levyn vastepinnat huolellisesti ja tarkasta kiinnitysruuvien kireys. Lisää ruuvilukitetta (Loctite RC-620, vihreä) poistoventtiilin kotelon kiinnitysruuveihin. Asenna äänenvaimennin, poistoventtiilin kotelo ja poistoventtiilin levy paikoilleen. Tarkasta kireys Lisää ruuvilukitetta Puhdista pinnat 3,4 Minimi 4,0 Maksimi Nm Venttiilipelti 8/1 8/2 9) Asenna mäntä-iskuriasetelma öljyttynä sylinteriin ja asenna lukkorengas paikoilleen. Huomioi, että iskurissa oleva lovi tulee lippaan puolelle. Asenna sylinterin o-rengas (uusi), jouset, pysäyttimet, nokan levy ja nokan runko paikoilleen. Öljyä sylinterin o-rengas kauttaaltaan. Öljyä männänrenkaat. Männänrenkaiden aukot 180 toisiinsa nähden Lukkorengas Nokan levy Nokan runko Jousi Pysäytin O-rengas Lovi lippaaseen päin 9/1 9/2 9/3 21

22 10) Asenna polttokammio ja tapit paikoilleen. Tappi Tappi 10/1 10/2 11) Asenna kotelo ja sylinterin kiinnikelevy paikoilleen. 5/32 Sylinterin kiinnikelevy 6,3 Minimi 6,8 Maksimi Nm 11/1 11/2 12) Puhdista piirikortista kaikki hapettumat ja suojalakkaa se huolellisesti ennen paikalleen asentamista. Asenna kipinäyksikkö ja sytytystulpan johto paikoilleen. Sytytystulpan johto Piirikortti Kipinäyksikkö Puhdista hapettumat 12/1 12/2 22

23 13) Tarkasta, että akun kosketusliuskat asettuvat oikein paikoilleen. Tarkasta myös, että kaikki pehmustekumit ja vastatyynyt ovat kunnossa ja hyvin liimattuina paikoillaan. Asenna rajakytkimen painikkeen, kaapelikiinnikkeen ja piirikortin kiinnitysruuvit sekä liipaisin paikoilleen. Kytke piirikortin liitin sytytysyksikköön. Rajakytkimen painike 0,7 Minimi 0,9 Maksimi Nm Akun kontaktilevyn pehmustekumi Vastatyynyt Kaapelikiinnike Sytytystulpan johto Piirikortin liitin Liipaisin 13/1 13/2 14) Asenna tuulettimen vaippa ja tuulettimen moottori sekä puhallinsiipi paikoilleen. Asenna tuulettimen asennuslevy kahdella ruuvilla kiinni. Asenna sylinterin kannen o-rengas (uusi) paikalleen ja öljyä se kauttaaltaan. Tarkasta, että kaasuannostelijan vastakappale on tiukasti paikallaan ja, että työnnintapit ja sytytystulppa on kunnossa. Sytytystulppa Tuulettimen moottori Puhallin O-rengas 3,4 Minimi 4,0 Maksimi Nm Tuulettimen vaippa 0,9 Minimi 1,1 Maksimi Nm Kaasuannostelijan vastakappale Työnnintapit 14/1 14/2 14/3 13) Asenna sylinterin kansi kahvaan ja kytke liittimet paikoilleen. Huomioi, ettei johdot jää puristuksiin sylinterin kannen ja kahvan väliin. Asenna johdot kaapelin kiinnikkeen alle ja kiristä ruuvi. Liittimien kytkemisen jälkeen naulaimen sähköinen toiminta voidaan testata. Tuulettimen moottorin liitin Sytytystulpan liitin 5/32 3,4 Minimi 4,0 Maksimi Nm Kaapelin kiinnike 3,4 Minimi 4,0 Maksimi Nm Maadoitusliitin 15/1 15/2 23

24 16) Tarkasta kahvasta naulan syöttäjän, syöttöjousen ja varmistimen lukon kunto ja toimivuus. 16/1 Naulansyöttäjä 16/2 Varmistimen lukko ja nokan rauta 17) Asenna naulan ohjain ja lippaan suojapelti paikoilleen. Lippaan suojapelti Naulan ohjain 17/1 18) Kokoa kahva-asetelma. Asenna kahvan pohjalevy, vyökoukku ja kaasuventtiilin kansi paikoilleen. Kiristä kahva-asetelman ruuvit (Ph2-kanta) kohtuullisella momentilla vanhoihin kierteisiin, muutoin kierteet korkkaavat kahva-asetelmasta. Nokan raudan kiinnitysruuveissa tulee käyttää ruuvilukitetta (Loctite 242, sininen) ja ne tulee kiristää huolellisesti. Asenna moottoriasetelma paikalleen. Huomioi, että sylinterin kannen o-rengas asettuu oikealle paikalleen eikä puhallin pääse vääntymään. 1,4 Minimi 1,7 Maksimi Nm 4,0 Minimi 4,5 Maksimi Nm 1. 18/ /2 24

25 19) Asenna kansi paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvit huolellisesti. Asenna suodatin ja suodattimen ritilä paikoilleen. 6,3 Minimi 6,8 Maksimi Nm 5/32 19/1 19/2 19/3 20) Lisää ruuvilukitetta (Loctite 242, sininen) nokan kiinnitysruuveihin ja kiristä ne huolellisesti. Tarkasta myös nokan kiinnityspalan kiinnitysruuvien kireys. Asenna nokkavarmistin paikalleen ja kiristä kiinnitysruuvit huolellisesti. 6,3 Minimi 6,8 Maksimi Nm 5/32 9/64 4,0 Minimi 6,3 Minimi Nm 4,5 Maksimi 6,8 Maksimi Nm 20/1 20/2 20/3 21) Vedä naulansyöttäjä taka-asentoon ja testaa, että nokkavarmistin painuu kevyesti pohjaan saakka ja palautuu normaalisti. Asenna naulaimeen akku ja tarkasta, että akun merkkivalo vilkkuu vihreänä. Tuulettimen moottorin tulee käynnistyä ja akun merkkivalon tulee palaa kokoajan vihreänä, kun nokkavarmistin painetaan pohjaan. Liipaisimen painaminen aktivoi kipinäsytytyksen, akun merkkivalo välähtää ja kipinä purkautuu sytytystulpan ja sylinterin kannen välissä. Lisää naulaimeen kaasusäiliö ja naulat ja testaa naulain käytännössä. 21/1 25

26 Vianetsintä Varmistaudu aina, ettei toimintahäiriö aiheudu tyhjästä tai vanhentuneesta kaasusäiliöstä tai tyhjästä akusta. Varmistaudu myös, että naulaimessa on käytetty siihen soveltuvia nauloja. Parhaan toimintavarmuuden saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää vain alkuperäisiä Paslode kaasuja, -nauloja, -tarvikkeita ja varaosia (huom. turvallisuusnormi EN :2000). Vianetsintäkaavio Ennen huolto- ja korjaustoimenpiteitä irrota naulaimesta akku, kaasusäiliö ja naulat. Toimintahäiriö Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Akun merkkivalo on pimeänä, vaikka akku on paikoillaan. Akku Akun kontaktipinnat ovat likaiset, puhdista kontaktipinnat Akun merkkivalo vilkkuu välillä punaista ja välillä vihreää Tuulettimen moottori ei pyöri, vaikka nokkavarmistin on painettu pohjaan Piirikortti Lataa akku. Mikäli akun lataaminen ei onnistu akku on viallinen, vaihda uusi akku Tarkasta piirikortin akun kosketusliuskojen kunto. Mikäli kosketusliuska on poikki vaihda uusi piirikortti Poikki Tuulettimen moottori ei käynnisty, kun nokkavarmistin painetaan pohjaan Rajakytkimen painike Rajakytkimen painike ei paina rajakykintä tarpeeksi. Modifioi rajakytkimen painiketta seuraavasti: Vanha Modifioitu Piirikortti Tuulettimen moottori Kipinäyksikkö Piirikortin rajakytkin on rikki, vaihda piirikortti Tarkasta johdot ja liittimet. Testaa moottorin kunto ja vaihda uusi tarvittaessa Vaihda uusi kipinäyksikkö 26

27 Toimintahäiriö Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Nokkavarmistin ei painu pohjaan saakka ja tuuletin ei käynnisty Nokan runko Nokan runko on vääntynyt tai poikki: Nokkavarmistin ei palaudu normaalisti Sylinterin kannen o-rengas Tarkasta, että sylinterin kannen o-rengas on oikealla paikallaan Väärin: Nokka ja/tai nokkavarmistin Nokka ja/tai nokkavarmistin on vääntynyt: Nokan kiinnitysruuvi poikki: Naulain on tehoton Naulaimen moottoriosa Puhdista naulain ohjeiden mukaisesti ja tarkasta o- renkaiden kunto: 27

28 Toimintahäiriö Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Naulain on tehoton Suodatin Suodatin on tukkeentunut ja polttokammioon ei pääse tarpeeksi ilmaa: Työnnintapit Kuluneet työnnintapit eivät avaa kaasuventtiilin kantta tarpeeksi ja polttokammio ei saa tarpeeksi polttoainetta: Tuulettimen moottori Kaasuannostelijan vastakappale Mikäli moottori pyörii liian hitaasti polttoaine ja ilma eivät sekoitu polttokammiossa tarpeeksi. Vaihda tuulettimen moottori. Polttokammio ei saa polttoainetta kuluneen tai murtuneen kaasuannostelijan vastakappaleen kautta: Iskuri ei palaudu alkuasentoon Sylinteri ja/tai mäntä ja/tai o- renkaat Alipaine ei riitä palauttamaan mäntä-iskuriasetelmaa alkuasentoon, puhdista mäntä ja sylinteri Kuluneet tai rikkoontuneet o-renkaat pienentävät alipainetta: 28

29 Toimintahäiriö Mahdollinen aiheuttaja Korjaus Iskuri ei palaudu takaisin alkuasentoon Syöttöhäiriö Poista syöttöhäiriö: Poistoventtiili Karstainen poistoventtiili pienentää alipainetta: Nokka Vääntynyt nokka estää iskurin palautumisen: Akun merkkivalo palaa kokoajan vihreänä, vaikka nokkavarmistinta ei ole painettu pohjaan Johdot ja/tai liittimet ja/tai tuulettimen moottori Tarkasta piirikortin liittimet ja johdot sekä tuulettimen moottorin kunto Tuuletin pyörii, kun nokkavarmistin on pohjassa, mutta kipinäsytytys ei toimi Piirikortti ja/tai sytytystulpan johto ja/tai kipinäyksikkö Puhdista sylinterin kansi ohjeiden mukaisesti Tarkasta sytytystulpan johdon eristeet ja, että se on kunnolla kiinni sytytystulpassa ja kipinäyksikössä Irrota naulaimesta moottoriasetelma ja paina liipaisimen kytkintä pitkään, mikäli tuulettimen moottori ei käynnisty on liipaisimen kytkin rikki, vaihda uusi piirikortti Iskuri iskee tyhjää, vaikka lippaassa on nauloja Naulan syöttäjä (katso myös kohdat Iskuri ei palaudu alkuasentoon ) Tarkasta naulan syöttäjä ja syöttöjousen kunto: 29

30 Muistiinpanoja 30

31 Muistiinpanoja 31

32 Muistiinpanoja 32

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C 1520141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot