YHDYSVALTOJEN NÄKEMYKSET, SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET JAPANIN KOULUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSVALTOJEN NÄKEMYKSET, SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET JAPANIN KOULUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI 1942-1947"

Transkriptio

1 YHDYSVALTOJEN NÄKEMYKSET, SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET JAPANIN KOULUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI TUULA OKKONEN Historian laitos, Oulun yliopisto OULU 2002 Abstract and Summary in English

2

3 TUULA OKKONEN YHDYSVALTOJEN NÄKEMYKSET, SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET JAPANIN KOULUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI Esitetään Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Kuusamonsalissa (YB 210) 6. syyskuuta 2002 klo OULUN YLIOPISTO, OULU 2002

4 Copyright 2002 University of Oulu, 2002 Työn ohjaaja Professori Olavi K. Fält Esitarkastajat Professori Auvo Kostiainen Yliassistentti Jarmo Oikarinen ISBN (URL: ALSO AVAILABLE IN PRINTED FORMAT Acta Univ. Oul. B 45, 2002 ISBN X ISSN (URL: OULU UNIVERSITY PRESS OULU 2002

5 Okkonen, Tuula, American views, plans and actions concerning educational reform in Japan, Department of History, University of Oulu, P.O.Box 1000, FIN University of Oulu, Finland Oulu, Finland 2002 Abstract The post-war educational reform implemented in Japan by the American occupation forces has been studied widely, and this study discusses the reform policy in the light of American wartime planning process. Wartime American interest in the imperial educational system was first awakened in the context of psychological warfare and all information that might help in gaining victory was gathered. Japan capitulated unconditionally in August 1945, and the plans made for a combat situation were revised for the new circumstances of occupation. During the war the most crucial problems were, on the other hand, finding Japanese who would be responsive to the reform policy, and on the other, persuading the Japanese to be responsive. The invitation of the United States Education Mission to Japan, which consisted of distinguished educators that visited Japan in March 1946, proved to be the catalyst for acceptance of reforms. The report of recommendations of the Mission was also utilised in justifying reform policy for the Allied partners and for aligning the American officials who were responsible for implementing the reforms. The new educational legislation came into effect in the 1 st of April, The wartime aims were essentially attained. The indoctrination of militarism and ultra-nationalism was abolished and replaced by an extended compulsory education, which emphasized individualism and aimed at the extensive alteration of Japanese society. Keywords: education reform, Japan, American occupation

6

7 Okkonen, Tuula, Yhdysvaltojen näkemykset, suunnitelmat ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi Historian laitos, Oulun yliopisto, PL 1000, FIN Oulun yliopisto, Finland Acta Univ. Oul. B 45, 2002 Oulu, Finland Tiivistelmä Japanissa toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisten toimesta toteutettua koulujärjestelmän uudistamista on tutkittu varsin laajasti, mutta tällä tutkimuksella avataan uusi näkökulma aiheeseen aloittamalla tarkastelu toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa muotoutuneista näkemyksistä Japanin koulujärjestelmästä sekä siihen kohdistetuista haltuunotto- ja muutossuunnitelmista. Sodanaikainen kiinnostus keisarillista koulujärjestelmää kohtaan lähti liikkeelle psykologisen sodankäynnin tarpeista sekä niiden toimenpiteiden valmistelusta, joilla vihollismaan koulujärjestelmä otetaan amerikkalaisjoukkojen haltuun Japanin pääsaarista käytävien taisteluiden aikana. Suunnitelmat säilyivät pääpiirteissään samoina, vaikka Japani antautui ehdoitta elokuussa 1945, eivätkä amerikkalaiset joutuneet pystyttämään miehityshallintoa taistelutilanteessa. Jo sodan aikana koulujärjestelmän muuttamisen vaikeudeksi oli ennakoitu japanilaisten vastustus sekä uudistuspolitiikalle myötämielisten japanilaisten löytämisen vaikeus. Maaliskuussa 1946 Japanissa vierailleen arvostetuista amerikkalaisista koulutuksen ammattilaisista kootun koulutuslähetystön roolin ja sen jättämän suositusraportin merkitys avautuu nimenomaan sodanaikaisen suunnittelutyön valossa. Koulutuslähetystöä ei tarvittu muotoilemaan kouluuudistuspolitiikkaa vaan avustamaan japanilaisten tekemisessä suopeiksi koulujärjestelmän uudistusta kohtaan. Koulutuslähetystön suositusraporttia käytettiin myös koulu-uudistustoimien perustelemisessa muille liittoutuneille sekä riviensuoristajana miehityshallinnon koulu-uudistuksen toimeenpanosta vastaavien keskuudessa. Uudet koululait, joilla kumottiin sodanaikaiset koulutusta määränneet säädökset, astuivat voimaan huhtikuun 1. päivänä Näin sodanaikana määritellyt tavoitteet oli pääpiirteissään saavutettu: koulutus militarismin ja äärinationalismin kanavana ja yhteiskuntaryhmiä erilleen sosiaalistavana mekanismina oli murrettu ja tilalle oli luotu laajennettu yksiön oikeuksia korostanut oppivelvollisuus, jolla pyrittiin laaja-alaisesti japanilaisen yhteiskunnan muuttamiseen. Asiasanat: koulunuudistus - Japani , koulutusjärjestelmät - muutos - Japani, miehitys - suunnitelma - Yhdysvallat

8

9 Alkusanat Väitöskirjatyö ei onnistu ilman ulkopuolelta tulevaa kannustusta, tukea ja uskoa tutkimuksen ja kirjan valmistumiseen. Olen ollut erityisen onnekas, koska olen saanut kirjoittaa väitöstyötäni virkeässä akateemisessa ilmapiirissä ja erittäin innostavasta aihepiiristä. Paljoa liioittelematta voidaan sanoa, että Japani ja Yhdysvallat ovat olleet mielenkiintoni kohteina ja maailmankatsomukseni muodostumisen rakennuspalikoina jo hamasta lapsuudesta saakka, ja kiinnostuksella koulujärjestelmää kohtaan olen osallistunut perheeni elannon turvaamiseen. Työn edistymisen mahdollisti työskentely Suomen Akatemian rahoittamassa, professori Olavi K. Fältin ja professori Kalervo Hovin johtamassa Oulun ja Turun yliopistojen yhteisessä Vahvat ja heikot kulttuurit länsimaisen ekspansion perustuksessa -projektissa sekä Turun yliopiston koordinoimassa Cultural and Social Resilience and Adaption in East and Southeast Asia -tohtorikoulussa, jonka tieteellisenä johtajana toimi professori Joseph Y. S. Cheng City University of Hong Kongista. Haluan kauniisti kiittää ohjaajiani sekä tutkijatovereitani saamistani arvokkaista neuvoista ja kannustuksesta. Käsikirjoituksen esitarkastajat Tampereen yliopistosta, professori Auvo Kostiainen ja yliassistentti Jarmo Oikarinen, ovat auttaneet työtäni eteenpäin huomioillaan, mistä heille runsaat kiitokset. Haluan kiittää Nordic Institute of Asian Studies -keskusta kahdesta tutkijastipendistä, joiden turvin olen työskennellyt Kööpenhaminassa sekä Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationia ja Suomalaista Konkordia-liittoa taloudellisesta avusta Japaniin suuntautuneen tutkimusmatkan mahdollistamiseksi. Keio-yliopisto Tokiossa tarjosi loistavat puitteet vierailevan tutkijan toiminnalle, ja Japanin Valtiopäivien kirjaston Modern Political History Materials Roomin henkilökunta ansaitsee kiitoksen palvelualttiudestaan. Lisäksi olen kiitollinen lukuisille japanilaisille, jotka ovat tuoneet tietooni näkemyksiään ja jopa henkilökohtaisia kokemuksiaan amerikkalaisten toimeenpanemasta toisen maailmansodan jälkeisestä koulujärjestelmän uudistamisesta. Työtoverit ovat merkittävässä asemassa tutkijan arjessa. Historian laitoksen henkilökunta on kokonaisuudessaan tarjonnut miellyttävän työyhteisön, ja erityisesti haluan osoittaa lämpimän kiitokseni Seija Jalaginille ja Sinikka Wunschille. Olen paljon velkaa heille kuin myös Kaisu ja Eero Tuomaalalle eteenpäin auttamisesta, kommenteista ja oikoluvusta. Aikuisiällä muodostuneet ystävyyssuhteet ovat harvinaisia, mutta sitäkin

10 merkittävämpiä. Myös työhuonetoverini Taina Välimaa on jaksanut tunteella myötäelää monet käsikirjoituksen kokoamisen vaiheet, mistä häntä edellä mainittujen lisäksi haluan kiittää. Andre Costopoulos on tarkastanut englanninkielisen osuuden, mistä hänelle kiitokset. Erityiskiitokset kuuluvat läheisimmilleni. Omat vanhempani Soini ja Katri Asikainen ovat antaneet korvaamatonta apua minulle ja perheelleni. Suuri kiitos kuuluu puolisolleni Jari Okkoselle, joka minut alun perin ohjasi jatko-opintojen taipaleelle. Poikani Ville ja Aleksi Okkonen ovat maltillisesti jaksaneet odottaa väitöskirjan valmistumista. Ilman läheisteni valoisaa elämänasennetta ja ymmärrystä väitöskirjan kirjoittaminen olisi ollut työläämpää. Oulussa 17. kesäkuuta 2002 Tuula Okkonen

11 Lyhenneluettelo CI&E ED GHQ GHQ SCAP OSS OWI Civil Information and Education Section, koulujärjestelmään, julkiseen tiedonvälitykseen sekä uskontoon ja kulttuuriasioihin liittyvien kysymysten käsittelystä, tutkimuksesta ja niihin liittyvän uudistuspolitiikan toimeenpanosta vastannut päämajan osasto Education Division, CI&E:n koulutusosasto General Headquarters, päämaja General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers, liittoutuneiden ylipäällikön päämaja Office of Strategic Services, sodanaikainen tiedusteluorganisaatio Office of War Information, sodanaikainen sotapropagandatehtäviä varten perustettu organisaatio SCAP Supreme Commander for the Allied Powers, liittoutuneiden ylipäällikkö SWNCC State-War-Navy Coordinating Committee, ulkoministeriön, sotaministeriön ja laivastoministeriön poliittissotilaallisten asioiden erityiskomitea

12

13 Sisällysluettelo Abstract Tiivistelmä Alkusanat Lyhenneluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tutkimustilanne Tutkimustehtävä Lähdemateriaali Vuoden 1947 uudet koululait Vihollinen tutummaksi koulujärjestelmän kautta Suunnittelutyö aloitetaan heti sodan puhjettua Käsitykset vihollisen koulujärjestelmästä aluksi sirpaleiset Vihollisen koulujärjestelmä vaikea väline psykologiseen sodankäyntiin Näkemykset koulujärjestelmästä pysyvät kirjavina Koulujärjestelmää suunniteltiin apuvälineeksi Japanin kukistamiseen Opetusministeriöstä miehityshallinnon työkalu Koulut välineiksi amerikkalaisajatusten läpiviemiseen Ei kostoa julmille japanilaisille Ongelmana ystävien löytäminen Uudelleenkoulutuksesta uusi toimintakäsite Ensimmäinen ehdotus kirjoitusuudistuksen toteuttamiseksi Viimeisen sotakesän täsmentyvät suunnitelmat Koulu-uudistuksen hidas käynnistyminen Japanin elokuisen antautumisen jälkeen Ylipäällikön väljät toimintaohjeet Uudistusorganisaation luominen Uudistuspolitiikan valvontayksiköt Tokioon ja Washingtoniin Japanilaistoimia pidetään puolustusyrityksenä Koulujärjestelmän demilitarisoiminen direktiiveillä vuoden 1945 lopulla Ylipäällikön koulutusdirektiivit tyytymättömyyden osoittajina Koululiikunta- ja oppikirjauudistus kiistakapuloina...173

14 5.3 Ajatus asiantuntija-avusta avuksi japanilaisten käsittelemiseen Pakkopolitiikasta niin sanottuun yhteistyöhön Siviiliasiantuntijaryhmän kokoaminen demokratisoinnin avustamiseen Avainhenkilöiden valmentaminen Washingtonissa Valmistautuminen Tokiossa Koulutuslähetystön apu koulu-uudistukseen maaliskuussa Koulutuslähetystön vierailu siviilikommunikaation avaajana Koulutuslähetystön suositukset Koulutuslähetystön suositukset uudistuspolitiikan moottorina Koulutuslähetystön raportti kaikille tutuksi Rivit suoriksi koulutusosastolla Miehityksen johtajien kannatus koulu-uudistuslinjalle Koulutuslähetystön suositusten toteuttaminen amerikkalaisten ohjauksessa Uusi yhteistyöelin yhteisymmärrystä jouduttamaan Japanilaisen koulutusuudistuskomitean suositukset koululakien potkuriksi Jännittävä kevät ja uudet koululait Koulu-uudistuspolitiikan painoarvo kasvaa Koulu-uudistus toteutettiin sota-aikaisten suunnitelmien mukaan Summary: American views, plans and actions concerning educational reform in Japan, Lähdeluettelo Liitteet 1-7

15 Johdanto Toinen maailmansota päättyi Japanin ehdottomaan antautumiseen elokuussa Liittoutuneiden ei tarvinnut turvautua suunniteltuun maihinnousuun Japanin pääsaarille ja japanilaisen yhteiskunnan keskeisten instituutioiden kontrolloimiseen taistelutilanteessa. Keisarikunta miehitettiin, ja miehityksestä vastasi käytännössä Yhdysvallat; koska kyseessä kuitenkin oli liittoutuneiden yhteisoperaatio, miehitystä valvoi Washingtonissa Kaukoidän komissio ja Tokiossa Liittoutuneiden Japanin neuvosto. Miehityksen tarkoituksena liittoutuneiden johtajien heinäkuussa sopiman Potsdamin julistuksen mukaisesti oli varmistaa, että Japani ei enää koskaan uhkaisi rauhaa ja maailman turvallisuutta. Tämän takia japanilainen yhteiskunta piti ensisijaisesti demilitarisoida ja demokratisoida. Liittoutuneiden yhteisen tavoitteen lisäksi Yhdysvaltojen päämääränä oli tehdä japanilaisista amerikkalaisten 1 tavoitteisiin ystävällismielisesti suhtautuva kansa. Japanin kukistamista ja sen demilitarisoimisen ja demokratisoimisen perusteita ja käytännön toimenpiteitä oli valmisteltu Yhdysvalloissa sodan aikana jo ennen Potsdamin julistuksen muotoilua, erityisesti keväästä 1942 lähtien. Sodan päättyminen ja miehityksen lähtötilanne poikkesivat suunnitellusta, sillä japanilaiset antautuivat taisteluitta pääsaarista. Miehityshallinto toimi Japanin yhteiskunnallisten instituutioiden kautta. Liittoutuneiden käytännössä siis amerikkalaisten Japanin miehityskausi kesti liki seitsemän vuotta. Rauhansopimus allekirjoitettiin Tyynen valtameren itälaidalla San Franciscossa syyskuun 8. päivänä 1951, ja Japanin miehitys päättyi 28. päivänä huhtikuuta 1952 rauhansopimuksen astuessa voimaan. Demilitarisointi ei merkinnyt pelkästään entisen vihollismaan armeijan aseistariisumista ja sotasyyllisten saattamista vastuuseen sotarikoksistaan, vaan kaikki ne sosiaaliset instituutiot, jotka olivat keskeisesti tukeneet keisarillisen yhteiskunnan militaristisia ja äärinationalistisia rakenteita, ja joiden siten katsottiin olleen vastuussa Japanin aggressiivisesta politiikasta, piti uudistaa vastaamaan miehittäjien demokratiakäsityksiä. Täten myös Japanin koulujärjestelmä, jonka amerikkalaiset näkivät merkittäväksi militarismin ja äärinationalismin indoktrinaatiokanavaksi, päätyi perinpohjaisen muutoksen kohteeksi. 1 Tässä tutkimuksessa Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen kansalaisia kutsutaan sinänsä epätäsmällisellä mutta vakiintuneella nimityksellä amerikkalaiset.

16 14 Koulutuksella on kaikissa yhteisöissä pyritty vastaamaan yhteiskunnan taloudellisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin ja niiden muutoksiin. Teollistumisen myötä oli oivallettu koulutuksen yhteys tuotannon tehokkuuteen ja taloudelliseen kasvuun. Koulutuksen avulla edellisten sukupolvien arvot ja taidot on siirretty nuoremmille sukupolville. Koulut välittivät myös yhteisön arvoyksimielisyyttä opettamalla sanojen merkityksen jäsenilleen, mutta koska koulutus saattoi lisätä myös tietoisuutta ja kykyä abstraktiin ajatteluun, oli ollut ja on mahdollista, että lisääntynyt tieto nosti esiin arvoristiriitoja. 2 Koulujen ja koulutuksen merkitys oli muuttunut perinpohjaisesti, kun 1800-luvun lopulla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa erityisesti Yhdysvaltojen pohjoisvaltioissa ja myös Japanissa oivallettiin kansallisen koulujärjestelmän merkitys kansallisvaltion muodostuksessa. Koulujärjestelmän nopea kehittyminen oli sekä valtion kehityksen tulos että sen kehittymisen työväline. Kansallisella koulutuksella pyrittiin muovaamaan kansalaisuuden käsitettä, vahvistamaan kansalaisten ymmärrystä velvollisuuksistaan valtiota kohtaan ja yhteisön sosiaalisista suhteista, kuten esimerkiksi vallitsevista sukupuolirooleista. Japanissa kansallisvaltion muodostusta ajoi ulkomaalaisten aiheuttama uhka, mikä oli johtanut koulujärjestelmän uudistamiseen länsimaisten esikuvien mukaan 1800-luvun jälkipuoliskolla. Koulujärjestelmään kohdistettiin alati muuttuvia odotuksia kulloisenkin valtion elinoikeuteen kohdistuvan kriisin mukaan. 3 Japanin koulujärjestelmää haastoi lännen teknologisen, teollisen ja sotilaallisen etumatkan saavuttamisen tavoite, kolonioiden liittäminen keisarikuntaan, omintakeisista uskonnollisista ja kulttuurisista lähtökohdista kiinnipitäminen sekä militarismin ja ekspansion perusteleminen kansalaisille. Yhdysvaltojen monikulttuurisessa yhteiskunnassa koulujärjestelmän tehtävänä oli samoin valaa yhtenäisyyttä isänmaallisin tunnuksin. Kun molemmat valtiot lähtivät laajenemaan Tyynen valtameren alueella, saivat paikalliset koulut toimia imperialistisen järjestelmän perustelijoina kolonioiden asukkaille ja koulutettaville paikallisille virkamiehille. Kun Japani joutui antautumaan toisen maailmansodan kulun käydessä sen kannalta yhä epätoivoisemmaksi, ei liene japanilaisviranomaisille tullut yllätyksenä amerikkalaisten halu puuttua valloitetun keisarikunnan koulujärjestelmään; japanilaiset olivat itsekin toteuttaneet koulujärjestelmän uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä valloittamillaan alueilla, ensiksi Koreassa ja Taiwanilla, ja myöhemmin esimerkiksi Mantšuriassa ja Tyynenmeren saarilla. 1 Tutkimustilanne Japanin sodanjälkeisestä koulu-uudistuksesta on kirjoitettu monissa eri yhteyksissä; itse asiassa ei ole osoitettavissa montaakaan sellaista miehitysaikaa käsittelevää tai ylipäätään toisen maailmansodan jälkeistä ajanjaksoa kuvaavaa tutkimusta, joissa koulureformia ei olisi mainittu. Yleensä koulu-uudistus osana amerikkalaisten miehitystoimia kuitataan muutamalla lauseella tai yleisellä toteamuksella sen keskeisyydestä Japanin demokratisoimisessa ja 2 ALLARDT - LITTUNEN 1979, GREEN 1997, 9-17.

17 15 demilitarisoimisessa. Koulujärjestelmän perusteellinen reformi on herättänyt myös kiinnostusta irrotettuna toisen maailmansodan jälkeisestä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta yhteydestään. Koska Japanin muutos muutaman vuosikymmenen kuluessa sodassa lyödystä, sotasyyllisestä ja taloudellisesti nujerretusta maasta Aasian talousjättiläiseksi ja elintasoihmeeksi on ollut huimaava, on koulu-uudistus haluttu ymmärtää sellaiseksi muutoksen välineeksi, josta on mahdollista muidenkin kansojen ottaa oppia. Monissa koulu-uudistusta käsittelevissä teoksissa lähestymiskulma on enemmänkin kasvatustieteellinen kuin historiatieteellinen, mikä ilmenee lähdekritiikin vajavaisuutena tai täydellisenä puuttumisena. Toinen puoli koulu-uudistustutkimuksen kentässä edustaa historiatiedettä. Japanin koulu-uudistuksesta tehtyjä väitöskirjoja lukeutuu molempiin kategorioihin. Ensimmäinen väitöskirja Japanin miehityksestä valmistui Yhdysvalloissa jo vuonna 1948, ja 1950-luku oli miehitystoimiin kohdistuneiden akateemisten opinnäytetöiden kukoistusaikaa, kuten Gary TSUCHIMOCHI on todennut 4. Miehitystä käsitelleiden väitöskirjojen runsauden aiheuttivat Japanista kotiin ja akateemisille urilleen palanneet miehitysupseerit. Erityisen monet varhaisimmista amerikkalaisväitöskirjoista käsittelivät nimenomaan Japanissa toteutettua koulujärjestelmän uudistusta 5. Tämä selittyy sillä, että hyvin monet liittoutuneiden miehityshallinnon päämajan koulu-uudistustyöstä vastanneen Civil Information and Education Section -osaston (CI&E) henkilökunnasta ja piirikunnissa koulu-uudistuksen käytännön toimeenpanosta huolehtineista olivat koulutukseltaan kasvatustieteiden tai opetuksen ammattilaisia ja akateemisen maailman edustajia. Japanissa hankittuja henkilökohtaisia kokemuksia haluttiin hyödyntää kotimaassa yliopistollisissa jatko-opinnoissa. Harry Griffith, joka vastasi CI&E:n koulutusosastolla opettajien koulutukseen liittyvien kysymysten valmistelusta, käsitteli vuonna 1950 ilmestyneessä väitöskirjassaan japanilaisopettajien koulutusta 6. Herbert Wunderlich, joka vastasi oppikirjojen tarkastuksesta ja opetussuunnitelmareformista, kirjoitti vuonna 1952 väitöskirjan amerikkalaisten yrityksestä uudelleenkirjoittaa japanilaisoppikirjat 7. Samana vuonna James Doi, CI&E:n amerikanjapanilainen tulkki, julkaisi oman väitöskirjansa 8. Mark Orr, joka toimi miehityksen alkupuolella CI&E:n koulutusosaston päällikkönä, sai väitöskirjansa valmiiksi kahta vuotta myöhemmin 9. Koulu-uudistuksen ruohonjuuritasolla piirikunnissa palvelleet Frederic KERLINGER 10, Edmond Cross 11, 4 TSUCHIMOCHI 1982, TSUCHIMOCHI 1982, Harry Griffith, Japanese Normal School Education. Ed. D. dissertation, Stanford University Herbert Wunderlich, The Japanese Textbook Problem and Solution. Ed. D. dissertation, Stanford University Erillinen Herbert Wunderlichin artikkeli Reminiscences in Occupied Japan julkaistiin vuonna 1986 julkaisussa Research Bulletin of Educational History of the Allied Occupation of Japan No James I. Doi, Educational Reform in Occupied Japan, : A Study of Acceptance of and Resistance to Institutional Change. Ph. D. dissertation, University of Chicago Mark Taylor Orr, Education Reform Policy in Occupied Japan. Ph. D. dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill KERLINGER 1953.

18 16 Paul ANDERSON 12 ja Edward BENOIT 13 välittivät värikkäitä kokemuksiaan uudistuspolitiikan toimeenpanosta akateemisiin opinnäytteisiinsä. John Nelson keskittyi väitöstyössään aikuiskoulutuksen arvioimiseen 14 ja John Naoin väitöskirjassa tarkasteltiin reformipolitiikkaa yleisemmällä tasolla 15. Samoin varsin yleisellä tasolla liikuttiin väitöskirjoissa, jotka kirjoittivat John CHAPMAN 16, joka palveli päämajan poliittisten ja sosiaalisten asioiden neuvonantajana, ja Herman BLUMHAGEN 17, joka puolestaan toimi kansainvälisen sotarikostuomioistuimen analyytikkona. TSUCHIMOCHI on esittänyt, että 1950-luvun varhaiset tutkimustoimet ovat antaneet arvokasta apua myöhempien vuosikymmenten tutkimukselle sekä suunnanneet sitä. Lisäksi ensimmäisiä tutkimuksia on pidettävä ainutkertaisina tapaustutkimuksina. 18 Tämä on aivan totta, mutta käytännössä 1950-luvulla Yhdysvalloissa valmistuneiden väitöskirjojen vaikea saatavuus rajoittaa niiden hyödyllisyyttä, ja tämä seikka on kouluuudistustutkimusta tehneiden ja tekevien henkilöiden hyvässä tiedossa 19. On myös olennaista myöntää, että 1950-luvun amerikkalaisväitöskirjojen tieteellisen ja käytännöllisen toteutuksen taso vaihtelee suuresti. Esimerkiksi puutteet lähdeviitteiden merkitsemisessä eivät ole epätavanomaisia 20, ja myöhemmän tutkimuksen näkökulmasta ongelman muodostaa myös se, että kirjoittaja viittaa lähdemerkinnöissään vain omiin muistiinpanoihinsa 21, jolloin myöhempi tutkimus ei voi ottaa kantaa väitteen tueksi esitettyihin todisteisiin. Myös lähdemateriaalin puute, joka johtui miehitysasiakirjojen luokittelusta salaisiksi tai huippusalaisiksi, aiheutti tutkijoille vaikeuksia ilmaista itseään joutumatta myöhemmin vastaamaan liian suorasukaisista salassapitomääräyksiä loukkaavista ilmaisuista. Käytettävissä olleen lähdemateriaalin määrään ja luonteeseen suhteutettuna tutkimuskysymykset olivat liian laajoja ja kestämättömän haastavia. 11 Edmond Cross, Japanese Education, : With on Emphasis on Various Phases of Education in Aomori Prefecture. Ph. D. dissertation, Teacher s College, Columbia University ANDERSON BENOIT John M. Nelson, The Adult-Education Program in Occupied Japan, Ph. D. dissertation, University of Kansas John Yutaka Naoi, The Educational Reform in Japan after World War II. Ph. D. dissertation, The Catholic University of America CHAPMAN BLUMHAGEN TSUCHIMOCHI 1982, Japanin koulu-uudistuksesta 1950-luvulla kirjoitettuja väitöskirjoja ei ole saatavilla mikrofilmattuina, ja alkuperäisten kappaleiden tai kopioiden saaminen lainaan riippuu kulloisenkin yliopiston kirjaston halusta antaa niitä kaukolainaan. Esimerkiksi Stanfordin yliopiston kirjasto ei ole antanut Wunderlichin väitöstyötä kaukolainaan, ja Orrin kirja on checked out North Carolina at Chapel Hill -yliopiston kirjastosta. Avuliaimmaksi yhteistyökumppaniksi on osoittautunut Japanin Valtiopäivien kirjasto Tokiossa, tosin Orrin ja Wunderlichin väitöskirjoja sielläkään ei ole kuin japanin kielelle käännettyinä kopioina. Tämän tutkimuksen kirjoittaja ei ole onnistunut lukemaan Orrin, Wunderlichin, Doin, Griffithin, Crossin, Nelsonin ja Naoin väitöskirjoja huolimatta Oulun yliopiston kirjaston kaukopalvelun ahkerista yrityksistä teosten tavoittamiseksi. 20 Esim. BENOIT Ks. CHAPMAN 1954.

19 17 Henkilökohtaisesta osallistumisesta Japanin vastaiseen sodankäyntiin ja sotilaallisiin kukistetun vihollisen miehitystoimiin ei ollut kaikissa tapauksissa etua tieteellisen työn edellyttämän objektiivisuuden vaatimuksen kannalta. Lähestymiskulma tutkimusaiheeseen amerikkalaisissa väitöskirjoissa oli luonnollisesti kulttuurisesti ja ideologisesti amerikkalainen, mutta sodan aikana omaksuttu kuva vihollisesta oli ensisijaisesti viholliskuva, joka saattoi heijastua myös akateemiseen työhön. Entisen vihollisen demilitarisointia ja demokratisointia saatettiin tarkastella jopa amerikkalaisten hengellisluonteisena missiona sivistymättömyyttä ja keskiaikaisuutta vastaan 22 tai ainakin amerikkalaisten hyvän tahdon eleenä japanilaisia kohtaan koulujärjestelmän muuttamisen muodossa 23. Kaikki miehitysajan koulu-uudistuksesta kirjoittaminen ja 1950-luvuilla ei tapahtunut väitöskirjamuodossa, eikä amerikkalaisten miehitystoimia Japanissa kaikissa näissä muissa julkaisuissa yksinomaan ylistetty. Myös koulujärjestelmän uudistuspolitiikka nostettiin julkisen keskustelun aiheeksi sen toteuttamisessa mukana olleiden henkilöiden toimesta. Miehitystoimien arvioiminen perustui omakohtaisiin miehityshallinnon palveluksessa hankittuihin kokemuksiin eikä niinkään kirjallisiin lähteisiin. Robert King Hall, joka oli ollut yksi CI&E:n koulutusosaston avainhenkilöistä ensimmäisen miehitysvuoden aikana, kirjoitti kriittisen Education for the New Japan 24 - julkaisun kotiin ja akateemiseen maailmaan palattuaan. Hänellä oli selkeä näkemys Yhdysvaltojen velvollisuudesta kontrolloida kukistettua Japania, mutta hänen toimintatapansa ei ollut sopusoinnussa virallisen miehityspolitiikan keinojen kanssa, eikä yhteentörmäys miehitysjohdon kanssa ollut loputtomiin vältettävissä. Hallin teosta on siis luettava pitämällä mielessä sen syntytausta. Mutta Hall, joka pysyi kriittisenä vielä tulevinakin vuosikymmeninä 25, ei ollut ainoa arvostelija. Robert Textor, joka oli palvellut koulu-uudistuksen käytännön toimista vastaavana upseerina Kiotossa ja Wakayaman piirikunnassa, julkaisi vuonna 1951 Failure in Japan -kirjan, jonka tarkoituksena hänen sanojensa mukaan oli toimia piristeenä rakentavalle keskustelulle Japanin politiikasta. Hänen arvostelunsa kärki kohdistui amerikkalaisten epäonnistuneisiin toimiin padota kommunismin kannatuksen kasvu Japanissa sekä hankkia yleistä ymmärrystä Yhdysvaltojen sotilaallisille toimille Aasiassa. Hänen mielestään radikaalilla kouluuudistuksella ei ollut kokonaan onnistuttu horjuttamaan patrioottisten koulujärjestelmän palveluksessa olleiden virkailijoiden valtaa. Lisäksi hän kohdisti peittelemättömän arvostelunsa amerikkalaisiin vastavakoilusta vastuussa olleisiin joukkoihin, jotka suoranaisesti horjuttivat koulutusupseereiden työskentelymahdollisuuksia piirikunnissa 26. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin Stanfordin yliopiston antropologian emeritusprofessorin asemasta lausuttuna hänen kritiikkinsä oli laantunut. Ensiksikin hän olisi ollut valmis vaihtamaan kirjansa nimen, sillä sodanjälkeinen historia oli osoittanut, että miehitys oli ollut menestys eikä epäonnistuminen, ja lisäksi se oli ollut antropologian näkökulmasta katsottuna hyvin toimeenpantu. 27 Hallin kirja on hyvin 22 CHAPMAN 1954, 7-8, , KERLINGER 1953, Hall Myös Hall Hall Textor TEXTOR 1991.

20 18 tunnettu koulu-uudistuksen tutkijoiden keskuudessa, mutta Textorin esittämät näkemykset sitä vastoin ovat jääneet lähes systemaattisesti vieraiksi tutkijoille. Samoin John Montgomeryn 28, joka palveli Japanissa yhdeksän kuukautta vuosien aikana, vuonna 1949 esittämät arvostelevat äänenpainot esimerkiksi miehityshallinnon sisäisen kommunikaation epäonnistumisesta on ohitettu. Akateeminen mielenkiinto Japanin koulu-uudistusta kohtaan ei laantunut seuraavienkaan vuosikymmenten aikana. Paras 1960-luvulla koulu-uudistuksesta kirjoitettu väitöskirja on William Matthew BALTZIN työ. Hän ensimmäisenä tutkijana lähti liikkeelle CI&E:n upseereiden pätevyydestä koulu-uudistustehtävään, ja hänen arvionsa mukaan he, pääsääntöisesti, olivat koulutuksen ja kasvatuksen ammattilaisia. 29 Hänen väitöstyönsä heikkoutena ovat puutteelliset lähdeviitemerkinnät. BALTZIN tutkimustulokset jäivät alan tutkijoilta syrjään. Valtaosa ja 1970-lukujen väitöskirjoista, joita voidaan kutsua toisen sukupolven tutkimuksiksi, edustaa metodologiselta lähestymistavaltaan varhaisempia töitä sillä erotuksella, että uusilla tutkijatulokkailla ei ollut henkilökohtaisia kokemuksia osallistumisesta Japanin miehitykseen 30. Miehitysvuosien aikana syntyneet asiakirjat olivat vielä pääsääntöisesti salaisiksi luokiteltuja, mikä heijastui tutkimuksiin epäonnistuneiden kysymyksenasetteluiden synnyttäminä metodologisina ongelmina. Menneisyyden tutkimuksen ja historian kirjoituksen tärkein tutkimusmenetelmä on lähdekritiikki. Tämä koskee sekä Japanin koulujärjestelmän toisen maailmansodan jälkeisen uudistamisen kuvaamista että amerikkalaistoimenpiteiden arvioimista tieteellisestä näkökulmasta. Koska koulu-uudistuksen osalta sekä miehityksenaikaisia dokumentteja että Yhdysvaltojen ulkoministeriön asiakirjoja oli tutkijoilla tutkittavanaan vain vähän, ei lähdekritiikin käyttö onnistunut ensimmäisten sodanjälkeisten vuosikymmenten aikana. Varsin hyvä opinnäytetyö oli Jacqueline HASLETTIN väitöskirja japanilaiskoulujen koululiikunnan historiasta 31, mutta miehityskauden käsittelyn osalta työn ongelmana oli lähteiden riittämättömyys; ilman riittävää alkuperäisen lähdeaineiston määrää historiantutkimus ei onnistu menneisyyden rekonstruoimisessa ja luotettavassa arvioimisessa. Uudet tuulet alkoivat kuitenkin puhaltaa koulu-uudistustutkimukseen, kun amerikkalaisten arkistot avautuivat 1980-luvulle tultaessa. Miehityshallinnon asiakirjojen salassapitomääräysten kumoaminen merkitsi uuden aikakauden alkua Japanin koulujärjestelmän tutkimukselle sekä Yhdysvalloissa että Japanissa. Vuosi 1982 oli koulu-uudistusnäkemysten julkitulemisen huippuvuosi. Tuolloin Toshio NISHI julkaisi kuuluisan Unconditonal Democracy, Education and Politics in Occupied Japan teoksensa 32, jossa miehityspolitiikkaa arvioitiin laaja-alaisesti ja toteutettua koulu-uudistuksen toimeenpanoa arvosteltiin leimallisesti japanilaisesta näkökulmasta amerikkalaistamispolitiikkana, joka oli vihamielistä japanilaisia kohtaan. Samoihin aikoihin Gary TSUCHIMOCHI julkaisi alustavaa 28 Montgomery BALTZ MIWA 1969; MURATA 1969; LEE 1974; AOKI Hideo Aokin väitöskirja The Effect to American Ideals upon Japanese Higher Education, Ph. D. dissertation, Stanford University 1957 lukeutuu lajityypiltään toisen sukupolven väitöstöihin, vaikka sen onkin valmistunut 1950-luvulla. 31 HASLETT NISHI 1982.

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS (SLI) JA SEN KEHITYS ENSIMMÄISINÄ KOULUVUOSINA

KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS (SLI) JA SEN KEHITYS ENSIMMÄISINÄ KOULUVUOSINA KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS (SLI) JA SEN KEHITYS ENSIMMÄISINÄ KOULUVUOSINA LASTEN KIELELLISEN ERITYISVAIKEUDEN VAIKUTUKSESTA OPPIMISEEN PERUSKOULUN 1. 3. LUOKILLA Pia Isoaho Esitetään Helsingin Yliopiston

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN SARI LINDBLOM-YLÄNNE PROFESSOR I UNIVERSITETSPEDAGOGIK UNIVERSITETSPEDAGOGISTA FORSKINS- OCH UTVECKLINGSENHETEN (YTY) HELSINGFORS UNIVERSITET MUUTOKSEN VAIKEUS JA HITAUS

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Eero Niittymaa: Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arviointi Informaatiotutkimuksen

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Paneelin 20 näkökulma Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Tutkijakollegium/ Sami Pihlström/ JUFO-seminaari 3.2.2015 1 Taustaa Paneeli 20: Filosofia

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma Outi Sisättö kustannuspäällikkö Puheenvuoron pääkohdat Helsingin ja Tampereen yliopiston rinnakkaisjulkaisemispäätöksen

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45

TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 TOINEN MAAILMANSOTA 1939-45 Kertausta 1.Kirjoita viivoille, mitä kyseisenä maailmansodan vuotena tapahtui (pyri keräämään viivoille vain tärkeimmät asiat 1939 Saksa ja NL hyökkäämättömyyssopimus Saksa

Lisätiedot

Ei vain kertomus menneestä Paratekstien käyttö 1800-luvun brittiläisissä historiantutkimuksissa

Ei vain kertomus menneestä Paratekstien käyttö 1800-luvun brittiläisissä historiantutkimuksissa Ei vain kertomus menneestä Paratekstien käyttö 1800-luvun brittiläisissä historiantutkimuksissa FT Helsingin yliopiston tutkijatohtori, yleinen historia Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten Akatemiaklubi

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

Kohti lapsen ja nuoren toiminnallista osallistumista

Kohti lapsen ja nuoren toiminnallista osallistumista 9 Alkusanat Kohti lapsen ja nuoren toiminnallista osallistumista Tukea tarvitsevaa lapsi tai nuori voidaan nähdä haasteellisena kasvuja toimintaympäristössään. Tukea tarvitseva yksilö voi itse puolestaan

Lisätiedot

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo?

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Riikka Aro, Terhi-Anna Wilska riikka.aro@jyu.fi, terhi-anna.wilska@jyu.fi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto EETTINEN LÄHTÖKOHTA HELSINGIN JULISTUS (Artikla 8): Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007 Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa Irma Virjo Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos Hanna-Mari Alanen Ylilääkäri, Hatanpään puistosairaala, psykogeriatria

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen filologia. Anna Marin OAMK, liiketalouden yksikkö; Oulun yliopisto, UniOGS

Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen filologia. Anna Marin OAMK, liiketalouden yksikkö; Oulun yliopisto, UniOGS Draaman käy*ö pedagogisena menetelmänä vieraiden kielten yliopisto- opetuksessa: Tutkimuspohjainen opetus, draama ja =eteellisen ar=kkelin kirjoi*aminen Pentti Haddington Oulun yliopisto englantilainen

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014 Elina Nivala & Sanna Ryynänen Lähtökohtia 1. Tutkimusmenetelmien osaaminen ei kuulu yksinomaan

Lisätiedot

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010 Kristiina Abdallah Luennon sisältö Kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssista Oma

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa

Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen Itä-Suomen yliopisto Esme Glauert Institute of Education, London, UK Fani Stylianidou, Ellinogermaniki

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

ARTIKKELIVÄITÖSKIRJAN YHTEENVEDON KIRJOITTAMINEN

ARTIKKELIVÄITÖSKIRJAN YHTEENVEDON KIRJOITTAMINEN ARTIKKELIVÄITÖSKIRJAN YHTEENVEDON KIRJOITTAMINEN Reetta Muhonen (TaY, TaSTI) Metodifestivaalit 19.8.2015 Opinteitä ikääntyvien yliopistoon. Sotien sukupolvi ja yliopiston ylistys 17.10.2014, Jyväskylän

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Naisverkostojen voimin

Naisverkostojen voimin Naisverkostojen voimin Julkaisu: Harukaze Kirjoituksia Japanin kulttuurista. Numero: 3. Julkaisupäivämäärä: 14.10.2005. Julkaisija: Japani-opinnot, Oulun yliopisto, Oulu. ISSN: 1458-2899. URL: http://www.oulu.fi/historia/harukaze/pekkinen_2005.pdf

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot