YHDYSVALTOJEN NÄKEMYKSET, SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET JAPANIN KOULUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSVALTOJEN NÄKEMYKSET, SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET JAPANIN KOULUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI 1942-1947"

Transkriptio

1 YHDYSVALTOJEN NÄKEMYKSET, SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET JAPANIN KOULUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI TUULA OKKONEN Historian laitos, Oulun yliopisto OULU 2002 Abstract and Summary in English

2

3 TUULA OKKONEN YHDYSVALTOJEN NÄKEMYKSET, SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET JAPANIN KOULUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEKSI Esitetään Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Kuusamonsalissa (YB 210) 6. syyskuuta 2002 klo OULUN YLIOPISTO, OULU 2002

4 Copyright 2002 University of Oulu, 2002 Työn ohjaaja Professori Olavi K. Fält Esitarkastajat Professori Auvo Kostiainen Yliassistentti Jarmo Oikarinen ISBN (URL: ALSO AVAILABLE IN PRINTED FORMAT Acta Univ. Oul. B 45, 2002 ISBN X ISSN (URL: OULU UNIVERSITY PRESS OULU 2002

5 Okkonen, Tuula, American views, plans and actions concerning educational reform in Japan, Department of History, University of Oulu, P.O.Box 1000, FIN University of Oulu, Finland Oulu, Finland 2002 Abstract The post-war educational reform implemented in Japan by the American occupation forces has been studied widely, and this study discusses the reform policy in the light of American wartime planning process. Wartime American interest in the imperial educational system was first awakened in the context of psychological warfare and all information that might help in gaining victory was gathered. Japan capitulated unconditionally in August 1945, and the plans made for a combat situation were revised for the new circumstances of occupation. During the war the most crucial problems were, on the other hand, finding Japanese who would be responsive to the reform policy, and on the other, persuading the Japanese to be responsive. The invitation of the United States Education Mission to Japan, which consisted of distinguished educators that visited Japan in March 1946, proved to be the catalyst for acceptance of reforms. The report of recommendations of the Mission was also utilised in justifying reform policy for the Allied partners and for aligning the American officials who were responsible for implementing the reforms. The new educational legislation came into effect in the 1 st of April, The wartime aims were essentially attained. The indoctrination of militarism and ultra-nationalism was abolished and replaced by an extended compulsory education, which emphasized individualism and aimed at the extensive alteration of Japanese society. Keywords: education reform, Japan, American occupation

6

7 Okkonen, Tuula, Yhdysvaltojen näkemykset, suunnitelmat ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi Historian laitos, Oulun yliopisto, PL 1000, FIN Oulun yliopisto, Finland Acta Univ. Oul. B 45, 2002 Oulu, Finland Tiivistelmä Japanissa toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisten toimesta toteutettua koulujärjestelmän uudistamista on tutkittu varsin laajasti, mutta tällä tutkimuksella avataan uusi näkökulma aiheeseen aloittamalla tarkastelu toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa muotoutuneista näkemyksistä Japanin koulujärjestelmästä sekä siihen kohdistetuista haltuunotto- ja muutossuunnitelmista. Sodanaikainen kiinnostus keisarillista koulujärjestelmää kohtaan lähti liikkeelle psykologisen sodankäynnin tarpeista sekä niiden toimenpiteiden valmistelusta, joilla vihollismaan koulujärjestelmä otetaan amerikkalaisjoukkojen haltuun Japanin pääsaarista käytävien taisteluiden aikana. Suunnitelmat säilyivät pääpiirteissään samoina, vaikka Japani antautui ehdoitta elokuussa 1945, eivätkä amerikkalaiset joutuneet pystyttämään miehityshallintoa taistelutilanteessa. Jo sodan aikana koulujärjestelmän muuttamisen vaikeudeksi oli ennakoitu japanilaisten vastustus sekä uudistuspolitiikalle myötämielisten japanilaisten löytämisen vaikeus. Maaliskuussa 1946 Japanissa vierailleen arvostetuista amerikkalaisista koulutuksen ammattilaisista kootun koulutuslähetystön roolin ja sen jättämän suositusraportin merkitys avautuu nimenomaan sodanaikaisen suunnittelutyön valossa. Koulutuslähetystöä ei tarvittu muotoilemaan kouluuudistuspolitiikkaa vaan avustamaan japanilaisten tekemisessä suopeiksi koulujärjestelmän uudistusta kohtaan. Koulutuslähetystön suositusraporttia käytettiin myös koulu-uudistustoimien perustelemisessa muille liittoutuneille sekä riviensuoristajana miehityshallinnon koulu-uudistuksen toimeenpanosta vastaavien keskuudessa. Uudet koululait, joilla kumottiin sodanaikaiset koulutusta määränneet säädökset, astuivat voimaan huhtikuun 1. päivänä Näin sodanaikana määritellyt tavoitteet oli pääpiirteissään saavutettu: koulutus militarismin ja äärinationalismin kanavana ja yhteiskuntaryhmiä erilleen sosiaalistavana mekanismina oli murrettu ja tilalle oli luotu laajennettu yksiön oikeuksia korostanut oppivelvollisuus, jolla pyrittiin laaja-alaisesti japanilaisen yhteiskunnan muuttamiseen. Asiasanat: koulunuudistus - Japani , koulutusjärjestelmät - muutos - Japani, miehitys - suunnitelma - Yhdysvallat

8

9 Alkusanat Väitöskirjatyö ei onnistu ilman ulkopuolelta tulevaa kannustusta, tukea ja uskoa tutkimuksen ja kirjan valmistumiseen. Olen ollut erityisen onnekas, koska olen saanut kirjoittaa väitöstyötäni virkeässä akateemisessa ilmapiirissä ja erittäin innostavasta aihepiiristä. Paljoa liioittelematta voidaan sanoa, että Japani ja Yhdysvallat ovat olleet mielenkiintoni kohteina ja maailmankatsomukseni muodostumisen rakennuspalikoina jo hamasta lapsuudesta saakka, ja kiinnostuksella koulujärjestelmää kohtaan olen osallistunut perheeni elannon turvaamiseen. Työn edistymisen mahdollisti työskentely Suomen Akatemian rahoittamassa, professori Olavi K. Fältin ja professori Kalervo Hovin johtamassa Oulun ja Turun yliopistojen yhteisessä Vahvat ja heikot kulttuurit länsimaisen ekspansion perustuksessa -projektissa sekä Turun yliopiston koordinoimassa Cultural and Social Resilience and Adaption in East and Southeast Asia -tohtorikoulussa, jonka tieteellisenä johtajana toimi professori Joseph Y. S. Cheng City University of Hong Kongista. Haluan kauniisti kiittää ohjaajiani sekä tutkijatovereitani saamistani arvokkaista neuvoista ja kannustuksesta. Käsikirjoituksen esitarkastajat Tampereen yliopistosta, professori Auvo Kostiainen ja yliassistentti Jarmo Oikarinen, ovat auttaneet työtäni eteenpäin huomioillaan, mistä heille runsaat kiitokset. Haluan kiittää Nordic Institute of Asian Studies -keskusta kahdesta tutkijastipendistä, joiden turvin olen työskennellyt Kööpenhaminassa sekä Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationia ja Suomalaista Konkordia-liittoa taloudellisesta avusta Japaniin suuntautuneen tutkimusmatkan mahdollistamiseksi. Keio-yliopisto Tokiossa tarjosi loistavat puitteet vierailevan tutkijan toiminnalle, ja Japanin Valtiopäivien kirjaston Modern Political History Materials Roomin henkilökunta ansaitsee kiitoksen palvelualttiudestaan. Lisäksi olen kiitollinen lukuisille japanilaisille, jotka ovat tuoneet tietooni näkemyksiään ja jopa henkilökohtaisia kokemuksiaan amerikkalaisten toimeenpanemasta toisen maailmansodan jälkeisestä koulujärjestelmän uudistamisesta. Työtoverit ovat merkittävässä asemassa tutkijan arjessa. Historian laitoksen henkilökunta on kokonaisuudessaan tarjonnut miellyttävän työyhteisön, ja erityisesti haluan osoittaa lämpimän kiitokseni Seija Jalaginille ja Sinikka Wunschille. Olen paljon velkaa heille kuin myös Kaisu ja Eero Tuomaalalle eteenpäin auttamisesta, kommenteista ja oikoluvusta. Aikuisiällä muodostuneet ystävyyssuhteet ovat harvinaisia, mutta sitäkin

10 merkittävämpiä. Myös työhuonetoverini Taina Välimaa on jaksanut tunteella myötäelää monet käsikirjoituksen kokoamisen vaiheet, mistä häntä edellä mainittujen lisäksi haluan kiittää. Andre Costopoulos on tarkastanut englanninkielisen osuuden, mistä hänelle kiitokset. Erityiskiitokset kuuluvat läheisimmilleni. Omat vanhempani Soini ja Katri Asikainen ovat antaneet korvaamatonta apua minulle ja perheelleni. Suuri kiitos kuuluu puolisolleni Jari Okkoselle, joka minut alun perin ohjasi jatko-opintojen taipaleelle. Poikani Ville ja Aleksi Okkonen ovat maltillisesti jaksaneet odottaa väitöskirjan valmistumista. Ilman läheisteni valoisaa elämänasennetta ja ymmärrystä väitöskirjan kirjoittaminen olisi ollut työläämpää. Oulussa 17. kesäkuuta 2002 Tuula Okkonen

11 Lyhenneluettelo CI&E ED GHQ GHQ SCAP OSS OWI Civil Information and Education Section, koulujärjestelmään, julkiseen tiedonvälitykseen sekä uskontoon ja kulttuuriasioihin liittyvien kysymysten käsittelystä, tutkimuksesta ja niihin liittyvän uudistuspolitiikan toimeenpanosta vastannut päämajan osasto Education Division, CI&E:n koulutusosasto General Headquarters, päämaja General Headquarters Supreme Commander for the Allied Powers, liittoutuneiden ylipäällikön päämaja Office of Strategic Services, sodanaikainen tiedusteluorganisaatio Office of War Information, sodanaikainen sotapropagandatehtäviä varten perustettu organisaatio SCAP Supreme Commander for the Allied Powers, liittoutuneiden ylipäällikkö SWNCC State-War-Navy Coordinating Committee, ulkoministeriön, sotaministeriön ja laivastoministeriön poliittissotilaallisten asioiden erityiskomitea

12

13 Sisällysluettelo Abstract Tiivistelmä Alkusanat Lyhenneluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tutkimustilanne Tutkimustehtävä Lähdemateriaali Vuoden 1947 uudet koululait Vihollinen tutummaksi koulujärjestelmän kautta Suunnittelutyö aloitetaan heti sodan puhjettua Käsitykset vihollisen koulujärjestelmästä aluksi sirpaleiset Vihollisen koulujärjestelmä vaikea väline psykologiseen sodankäyntiin Näkemykset koulujärjestelmästä pysyvät kirjavina Koulujärjestelmää suunniteltiin apuvälineeksi Japanin kukistamiseen Opetusministeriöstä miehityshallinnon työkalu Koulut välineiksi amerikkalaisajatusten läpiviemiseen Ei kostoa julmille japanilaisille Ongelmana ystävien löytäminen Uudelleenkoulutuksesta uusi toimintakäsite Ensimmäinen ehdotus kirjoitusuudistuksen toteuttamiseksi Viimeisen sotakesän täsmentyvät suunnitelmat Koulu-uudistuksen hidas käynnistyminen Japanin elokuisen antautumisen jälkeen Ylipäällikön väljät toimintaohjeet Uudistusorganisaation luominen Uudistuspolitiikan valvontayksiköt Tokioon ja Washingtoniin Japanilaistoimia pidetään puolustusyrityksenä Koulujärjestelmän demilitarisoiminen direktiiveillä vuoden 1945 lopulla Ylipäällikön koulutusdirektiivit tyytymättömyyden osoittajina Koululiikunta- ja oppikirjauudistus kiistakapuloina...173

14 5.3 Ajatus asiantuntija-avusta avuksi japanilaisten käsittelemiseen Pakkopolitiikasta niin sanottuun yhteistyöhön Siviiliasiantuntijaryhmän kokoaminen demokratisoinnin avustamiseen Avainhenkilöiden valmentaminen Washingtonissa Valmistautuminen Tokiossa Koulutuslähetystön apu koulu-uudistukseen maaliskuussa Koulutuslähetystön vierailu siviilikommunikaation avaajana Koulutuslähetystön suositukset Koulutuslähetystön suositukset uudistuspolitiikan moottorina Koulutuslähetystön raportti kaikille tutuksi Rivit suoriksi koulutusosastolla Miehityksen johtajien kannatus koulu-uudistuslinjalle Koulutuslähetystön suositusten toteuttaminen amerikkalaisten ohjauksessa Uusi yhteistyöelin yhteisymmärrystä jouduttamaan Japanilaisen koulutusuudistuskomitean suositukset koululakien potkuriksi Jännittävä kevät ja uudet koululait Koulu-uudistuspolitiikan painoarvo kasvaa Koulu-uudistus toteutettiin sota-aikaisten suunnitelmien mukaan Summary: American views, plans and actions concerning educational reform in Japan, Lähdeluettelo Liitteet 1-7

15 Johdanto Toinen maailmansota päättyi Japanin ehdottomaan antautumiseen elokuussa Liittoutuneiden ei tarvinnut turvautua suunniteltuun maihinnousuun Japanin pääsaarille ja japanilaisen yhteiskunnan keskeisten instituutioiden kontrolloimiseen taistelutilanteessa. Keisarikunta miehitettiin, ja miehityksestä vastasi käytännössä Yhdysvallat; koska kyseessä kuitenkin oli liittoutuneiden yhteisoperaatio, miehitystä valvoi Washingtonissa Kaukoidän komissio ja Tokiossa Liittoutuneiden Japanin neuvosto. Miehityksen tarkoituksena liittoutuneiden johtajien heinäkuussa sopiman Potsdamin julistuksen mukaisesti oli varmistaa, että Japani ei enää koskaan uhkaisi rauhaa ja maailman turvallisuutta. Tämän takia japanilainen yhteiskunta piti ensisijaisesti demilitarisoida ja demokratisoida. Liittoutuneiden yhteisen tavoitteen lisäksi Yhdysvaltojen päämääränä oli tehdä japanilaisista amerikkalaisten 1 tavoitteisiin ystävällismielisesti suhtautuva kansa. Japanin kukistamista ja sen demilitarisoimisen ja demokratisoimisen perusteita ja käytännön toimenpiteitä oli valmisteltu Yhdysvalloissa sodan aikana jo ennen Potsdamin julistuksen muotoilua, erityisesti keväästä 1942 lähtien. Sodan päättyminen ja miehityksen lähtötilanne poikkesivat suunnitellusta, sillä japanilaiset antautuivat taisteluitta pääsaarista. Miehityshallinto toimi Japanin yhteiskunnallisten instituutioiden kautta. Liittoutuneiden käytännössä siis amerikkalaisten Japanin miehityskausi kesti liki seitsemän vuotta. Rauhansopimus allekirjoitettiin Tyynen valtameren itälaidalla San Franciscossa syyskuun 8. päivänä 1951, ja Japanin miehitys päättyi 28. päivänä huhtikuuta 1952 rauhansopimuksen astuessa voimaan. Demilitarisointi ei merkinnyt pelkästään entisen vihollismaan armeijan aseistariisumista ja sotasyyllisten saattamista vastuuseen sotarikoksistaan, vaan kaikki ne sosiaaliset instituutiot, jotka olivat keskeisesti tukeneet keisarillisen yhteiskunnan militaristisia ja äärinationalistisia rakenteita, ja joiden siten katsottiin olleen vastuussa Japanin aggressiivisesta politiikasta, piti uudistaa vastaamaan miehittäjien demokratiakäsityksiä. Täten myös Japanin koulujärjestelmä, jonka amerikkalaiset näkivät merkittäväksi militarismin ja äärinationalismin indoktrinaatiokanavaksi, päätyi perinpohjaisen muutoksen kohteeksi. 1 Tässä tutkimuksessa Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen kansalaisia kutsutaan sinänsä epätäsmällisellä mutta vakiintuneella nimityksellä amerikkalaiset.

16 14 Koulutuksella on kaikissa yhteisöissä pyritty vastaamaan yhteiskunnan taloudellisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin ja niiden muutoksiin. Teollistumisen myötä oli oivallettu koulutuksen yhteys tuotannon tehokkuuteen ja taloudelliseen kasvuun. Koulutuksen avulla edellisten sukupolvien arvot ja taidot on siirretty nuoremmille sukupolville. Koulut välittivät myös yhteisön arvoyksimielisyyttä opettamalla sanojen merkityksen jäsenilleen, mutta koska koulutus saattoi lisätä myös tietoisuutta ja kykyä abstraktiin ajatteluun, oli ollut ja on mahdollista, että lisääntynyt tieto nosti esiin arvoristiriitoja. 2 Koulujen ja koulutuksen merkitys oli muuttunut perinpohjaisesti, kun 1800-luvun lopulla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa erityisesti Yhdysvaltojen pohjoisvaltioissa ja myös Japanissa oivallettiin kansallisen koulujärjestelmän merkitys kansallisvaltion muodostuksessa. Koulujärjestelmän nopea kehittyminen oli sekä valtion kehityksen tulos että sen kehittymisen työväline. Kansallisella koulutuksella pyrittiin muovaamaan kansalaisuuden käsitettä, vahvistamaan kansalaisten ymmärrystä velvollisuuksistaan valtiota kohtaan ja yhteisön sosiaalisista suhteista, kuten esimerkiksi vallitsevista sukupuolirooleista. Japanissa kansallisvaltion muodostusta ajoi ulkomaalaisten aiheuttama uhka, mikä oli johtanut koulujärjestelmän uudistamiseen länsimaisten esikuvien mukaan 1800-luvun jälkipuoliskolla. Koulujärjestelmään kohdistettiin alati muuttuvia odotuksia kulloisenkin valtion elinoikeuteen kohdistuvan kriisin mukaan. 3 Japanin koulujärjestelmää haastoi lännen teknologisen, teollisen ja sotilaallisen etumatkan saavuttamisen tavoite, kolonioiden liittäminen keisarikuntaan, omintakeisista uskonnollisista ja kulttuurisista lähtökohdista kiinnipitäminen sekä militarismin ja ekspansion perusteleminen kansalaisille. Yhdysvaltojen monikulttuurisessa yhteiskunnassa koulujärjestelmän tehtävänä oli samoin valaa yhtenäisyyttä isänmaallisin tunnuksin. Kun molemmat valtiot lähtivät laajenemaan Tyynen valtameren alueella, saivat paikalliset koulut toimia imperialistisen järjestelmän perustelijoina kolonioiden asukkaille ja koulutettaville paikallisille virkamiehille. Kun Japani joutui antautumaan toisen maailmansodan kulun käydessä sen kannalta yhä epätoivoisemmaksi, ei liene japanilaisviranomaisille tullut yllätyksenä amerikkalaisten halu puuttua valloitetun keisarikunnan koulujärjestelmään; japanilaiset olivat itsekin toteuttaneet koulujärjestelmän uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä valloittamillaan alueilla, ensiksi Koreassa ja Taiwanilla, ja myöhemmin esimerkiksi Mantšuriassa ja Tyynenmeren saarilla. 1 Tutkimustilanne Japanin sodanjälkeisestä koulu-uudistuksesta on kirjoitettu monissa eri yhteyksissä; itse asiassa ei ole osoitettavissa montaakaan sellaista miehitysaikaa käsittelevää tai ylipäätään toisen maailmansodan jälkeistä ajanjaksoa kuvaavaa tutkimusta, joissa koulureformia ei olisi mainittu. Yleensä koulu-uudistus osana amerikkalaisten miehitystoimia kuitataan muutamalla lauseella tai yleisellä toteamuksella sen keskeisyydestä Japanin demokratisoimisessa ja 2 ALLARDT - LITTUNEN 1979, GREEN 1997, 9-17.

17 15 demilitarisoimisessa. Koulujärjestelmän perusteellinen reformi on herättänyt myös kiinnostusta irrotettuna toisen maailmansodan jälkeisestä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta yhteydestään. Koska Japanin muutos muutaman vuosikymmenen kuluessa sodassa lyödystä, sotasyyllisestä ja taloudellisesti nujerretusta maasta Aasian talousjättiläiseksi ja elintasoihmeeksi on ollut huimaava, on koulu-uudistus haluttu ymmärtää sellaiseksi muutoksen välineeksi, josta on mahdollista muidenkin kansojen ottaa oppia. Monissa koulu-uudistusta käsittelevissä teoksissa lähestymiskulma on enemmänkin kasvatustieteellinen kuin historiatieteellinen, mikä ilmenee lähdekritiikin vajavaisuutena tai täydellisenä puuttumisena. Toinen puoli koulu-uudistustutkimuksen kentässä edustaa historiatiedettä. Japanin koulu-uudistuksesta tehtyjä väitöskirjoja lukeutuu molempiin kategorioihin. Ensimmäinen väitöskirja Japanin miehityksestä valmistui Yhdysvalloissa jo vuonna 1948, ja 1950-luku oli miehitystoimiin kohdistuneiden akateemisten opinnäytetöiden kukoistusaikaa, kuten Gary TSUCHIMOCHI on todennut 4. Miehitystä käsitelleiden väitöskirjojen runsauden aiheuttivat Japanista kotiin ja akateemisille urilleen palanneet miehitysupseerit. Erityisen monet varhaisimmista amerikkalaisväitöskirjoista käsittelivät nimenomaan Japanissa toteutettua koulujärjestelmän uudistusta 5. Tämä selittyy sillä, että hyvin monet liittoutuneiden miehityshallinnon päämajan koulu-uudistustyöstä vastanneen Civil Information and Education Section -osaston (CI&E) henkilökunnasta ja piirikunnissa koulu-uudistuksen käytännön toimeenpanosta huolehtineista olivat koulutukseltaan kasvatustieteiden tai opetuksen ammattilaisia ja akateemisen maailman edustajia. Japanissa hankittuja henkilökohtaisia kokemuksia haluttiin hyödyntää kotimaassa yliopistollisissa jatko-opinnoissa. Harry Griffith, joka vastasi CI&E:n koulutusosastolla opettajien koulutukseen liittyvien kysymysten valmistelusta, käsitteli vuonna 1950 ilmestyneessä väitöskirjassaan japanilaisopettajien koulutusta 6. Herbert Wunderlich, joka vastasi oppikirjojen tarkastuksesta ja opetussuunnitelmareformista, kirjoitti vuonna 1952 väitöskirjan amerikkalaisten yrityksestä uudelleenkirjoittaa japanilaisoppikirjat 7. Samana vuonna James Doi, CI&E:n amerikanjapanilainen tulkki, julkaisi oman väitöskirjansa 8. Mark Orr, joka toimi miehityksen alkupuolella CI&E:n koulutusosaston päällikkönä, sai väitöskirjansa valmiiksi kahta vuotta myöhemmin 9. Koulu-uudistuksen ruohonjuuritasolla piirikunnissa palvelleet Frederic KERLINGER 10, Edmond Cross 11, 4 TSUCHIMOCHI 1982, TSUCHIMOCHI 1982, Harry Griffith, Japanese Normal School Education. Ed. D. dissertation, Stanford University Herbert Wunderlich, The Japanese Textbook Problem and Solution. Ed. D. dissertation, Stanford University Erillinen Herbert Wunderlichin artikkeli Reminiscences in Occupied Japan julkaistiin vuonna 1986 julkaisussa Research Bulletin of Educational History of the Allied Occupation of Japan No James I. Doi, Educational Reform in Occupied Japan, : A Study of Acceptance of and Resistance to Institutional Change. Ph. D. dissertation, University of Chicago Mark Taylor Orr, Education Reform Policy in Occupied Japan. Ph. D. dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill KERLINGER 1953.

18 16 Paul ANDERSON 12 ja Edward BENOIT 13 välittivät värikkäitä kokemuksiaan uudistuspolitiikan toimeenpanosta akateemisiin opinnäytteisiinsä. John Nelson keskittyi väitöstyössään aikuiskoulutuksen arvioimiseen 14 ja John Naoin väitöskirjassa tarkasteltiin reformipolitiikkaa yleisemmällä tasolla 15. Samoin varsin yleisellä tasolla liikuttiin väitöskirjoissa, jotka kirjoittivat John CHAPMAN 16, joka palveli päämajan poliittisten ja sosiaalisten asioiden neuvonantajana, ja Herman BLUMHAGEN 17, joka puolestaan toimi kansainvälisen sotarikostuomioistuimen analyytikkona. TSUCHIMOCHI on esittänyt, että 1950-luvun varhaiset tutkimustoimet ovat antaneet arvokasta apua myöhempien vuosikymmenten tutkimukselle sekä suunnanneet sitä. Lisäksi ensimmäisiä tutkimuksia on pidettävä ainutkertaisina tapaustutkimuksina. 18 Tämä on aivan totta, mutta käytännössä 1950-luvulla Yhdysvalloissa valmistuneiden väitöskirjojen vaikea saatavuus rajoittaa niiden hyödyllisyyttä, ja tämä seikka on kouluuudistustutkimusta tehneiden ja tekevien henkilöiden hyvässä tiedossa 19. On myös olennaista myöntää, että 1950-luvun amerikkalaisväitöskirjojen tieteellisen ja käytännöllisen toteutuksen taso vaihtelee suuresti. Esimerkiksi puutteet lähdeviitteiden merkitsemisessä eivät ole epätavanomaisia 20, ja myöhemmän tutkimuksen näkökulmasta ongelman muodostaa myös se, että kirjoittaja viittaa lähdemerkinnöissään vain omiin muistiinpanoihinsa 21, jolloin myöhempi tutkimus ei voi ottaa kantaa väitteen tueksi esitettyihin todisteisiin. Myös lähdemateriaalin puute, joka johtui miehitysasiakirjojen luokittelusta salaisiksi tai huippusalaisiksi, aiheutti tutkijoille vaikeuksia ilmaista itseään joutumatta myöhemmin vastaamaan liian suorasukaisista salassapitomääräyksiä loukkaavista ilmaisuista. Käytettävissä olleen lähdemateriaalin määrään ja luonteeseen suhteutettuna tutkimuskysymykset olivat liian laajoja ja kestämättömän haastavia. 11 Edmond Cross, Japanese Education, : With on Emphasis on Various Phases of Education in Aomori Prefecture. Ph. D. dissertation, Teacher s College, Columbia University ANDERSON BENOIT John M. Nelson, The Adult-Education Program in Occupied Japan, Ph. D. dissertation, University of Kansas John Yutaka Naoi, The Educational Reform in Japan after World War II. Ph. D. dissertation, The Catholic University of America CHAPMAN BLUMHAGEN TSUCHIMOCHI 1982, Japanin koulu-uudistuksesta 1950-luvulla kirjoitettuja väitöskirjoja ei ole saatavilla mikrofilmattuina, ja alkuperäisten kappaleiden tai kopioiden saaminen lainaan riippuu kulloisenkin yliopiston kirjaston halusta antaa niitä kaukolainaan. Esimerkiksi Stanfordin yliopiston kirjasto ei ole antanut Wunderlichin väitöstyötä kaukolainaan, ja Orrin kirja on checked out North Carolina at Chapel Hill -yliopiston kirjastosta. Avuliaimmaksi yhteistyökumppaniksi on osoittautunut Japanin Valtiopäivien kirjasto Tokiossa, tosin Orrin ja Wunderlichin väitöskirjoja sielläkään ei ole kuin japanin kielelle käännettyinä kopioina. Tämän tutkimuksen kirjoittaja ei ole onnistunut lukemaan Orrin, Wunderlichin, Doin, Griffithin, Crossin, Nelsonin ja Naoin väitöskirjoja huolimatta Oulun yliopiston kirjaston kaukopalvelun ahkerista yrityksistä teosten tavoittamiseksi. 20 Esim. BENOIT Ks. CHAPMAN 1954.

19 17 Henkilökohtaisesta osallistumisesta Japanin vastaiseen sodankäyntiin ja sotilaallisiin kukistetun vihollisen miehitystoimiin ei ollut kaikissa tapauksissa etua tieteellisen työn edellyttämän objektiivisuuden vaatimuksen kannalta. Lähestymiskulma tutkimusaiheeseen amerikkalaisissa väitöskirjoissa oli luonnollisesti kulttuurisesti ja ideologisesti amerikkalainen, mutta sodan aikana omaksuttu kuva vihollisesta oli ensisijaisesti viholliskuva, joka saattoi heijastua myös akateemiseen työhön. Entisen vihollisen demilitarisointia ja demokratisointia saatettiin tarkastella jopa amerikkalaisten hengellisluonteisena missiona sivistymättömyyttä ja keskiaikaisuutta vastaan 22 tai ainakin amerikkalaisten hyvän tahdon eleenä japanilaisia kohtaan koulujärjestelmän muuttamisen muodossa 23. Kaikki miehitysajan koulu-uudistuksesta kirjoittaminen ja 1950-luvuilla ei tapahtunut väitöskirjamuodossa, eikä amerikkalaisten miehitystoimia Japanissa kaikissa näissä muissa julkaisuissa yksinomaan ylistetty. Myös koulujärjestelmän uudistuspolitiikka nostettiin julkisen keskustelun aiheeksi sen toteuttamisessa mukana olleiden henkilöiden toimesta. Miehitystoimien arvioiminen perustui omakohtaisiin miehityshallinnon palveluksessa hankittuihin kokemuksiin eikä niinkään kirjallisiin lähteisiin. Robert King Hall, joka oli ollut yksi CI&E:n koulutusosaston avainhenkilöistä ensimmäisen miehitysvuoden aikana, kirjoitti kriittisen Education for the New Japan 24 - julkaisun kotiin ja akateemiseen maailmaan palattuaan. Hänellä oli selkeä näkemys Yhdysvaltojen velvollisuudesta kontrolloida kukistettua Japania, mutta hänen toimintatapansa ei ollut sopusoinnussa virallisen miehityspolitiikan keinojen kanssa, eikä yhteentörmäys miehitysjohdon kanssa ollut loputtomiin vältettävissä. Hallin teosta on siis luettava pitämällä mielessä sen syntytausta. Mutta Hall, joka pysyi kriittisenä vielä tulevinakin vuosikymmeninä 25, ei ollut ainoa arvostelija. Robert Textor, joka oli palvellut koulu-uudistuksen käytännön toimista vastaavana upseerina Kiotossa ja Wakayaman piirikunnassa, julkaisi vuonna 1951 Failure in Japan -kirjan, jonka tarkoituksena hänen sanojensa mukaan oli toimia piristeenä rakentavalle keskustelulle Japanin politiikasta. Hänen arvostelunsa kärki kohdistui amerikkalaisten epäonnistuneisiin toimiin padota kommunismin kannatuksen kasvu Japanissa sekä hankkia yleistä ymmärrystä Yhdysvaltojen sotilaallisille toimille Aasiassa. Hänen mielestään radikaalilla kouluuudistuksella ei ollut kokonaan onnistuttu horjuttamaan patrioottisten koulujärjestelmän palveluksessa olleiden virkailijoiden valtaa. Lisäksi hän kohdisti peittelemättömän arvostelunsa amerikkalaisiin vastavakoilusta vastuussa olleisiin joukkoihin, jotka suoranaisesti horjuttivat koulutusupseereiden työskentelymahdollisuuksia piirikunnissa 26. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin Stanfordin yliopiston antropologian emeritusprofessorin asemasta lausuttuna hänen kritiikkinsä oli laantunut. Ensiksikin hän olisi ollut valmis vaihtamaan kirjansa nimen, sillä sodanjälkeinen historia oli osoittanut, että miehitys oli ollut menestys eikä epäonnistuminen, ja lisäksi se oli ollut antropologian näkökulmasta katsottuna hyvin toimeenpantu. 27 Hallin kirja on hyvin 22 CHAPMAN 1954, 7-8, , KERLINGER 1953, Hall Myös Hall Hall Textor TEXTOR 1991.

20 18 tunnettu koulu-uudistuksen tutkijoiden keskuudessa, mutta Textorin esittämät näkemykset sitä vastoin ovat jääneet lähes systemaattisesti vieraiksi tutkijoille. Samoin John Montgomeryn 28, joka palveli Japanissa yhdeksän kuukautta vuosien aikana, vuonna 1949 esittämät arvostelevat äänenpainot esimerkiksi miehityshallinnon sisäisen kommunikaation epäonnistumisesta on ohitettu. Akateeminen mielenkiinto Japanin koulu-uudistusta kohtaan ei laantunut seuraavienkaan vuosikymmenten aikana. Paras 1960-luvulla koulu-uudistuksesta kirjoitettu väitöskirja on William Matthew BALTZIN työ. Hän ensimmäisenä tutkijana lähti liikkeelle CI&E:n upseereiden pätevyydestä koulu-uudistustehtävään, ja hänen arvionsa mukaan he, pääsääntöisesti, olivat koulutuksen ja kasvatuksen ammattilaisia. 29 Hänen väitöstyönsä heikkoutena ovat puutteelliset lähdeviitemerkinnät. BALTZIN tutkimustulokset jäivät alan tutkijoilta syrjään. Valtaosa ja 1970-lukujen väitöskirjoista, joita voidaan kutsua toisen sukupolven tutkimuksiksi, edustaa metodologiselta lähestymistavaltaan varhaisempia töitä sillä erotuksella, että uusilla tutkijatulokkailla ei ollut henkilökohtaisia kokemuksia osallistumisesta Japanin miehitykseen 30. Miehitysvuosien aikana syntyneet asiakirjat olivat vielä pääsääntöisesti salaisiksi luokiteltuja, mikä heijastui tutkimuksiin epäonnistuneiden kysymyksenasetteluiden synnyttäminä metodologisina ongelmina. Menneisyyden tutkimuksen ja historian kirjoituksen tärkein tutkimusmenetelmä on lähdekritiikki. Tämä koskee sekä Japanin koulujärjestelmän toisen maailmansodan jälkeisen uudistamisen kuvaamista että amerikkalaistoimenpiteiden arvioimista tieteellisestä näkökulmasta. Koska koulu-uudistuksen osalta sekä miehityksenaikaisia dokumentteja että Yhdysvaltojen ulkoministeriön asiakirjoja oli tutkijoilla tutkittavanaan vain vähän, ei lähdekritiikin käyttö onnistunut ensimmäisten sodanjälkeisten vuosikymmenten aikana. Varsin hyvä opinnäytetyö oli Jacqueline HASLETTIN väitöskirja japanilaiskoulujen koululiikunnan historiasta 31, mutta miehityskauden käsittelyn osalta työn ongelmana oli lähteiden riittämättömyys; ilman riittävää alkuperäisen lähdeaineiston määrää historiantutkimus ei onnistu menneisyyden rekonstruoimisessa ja luotettavassa arvioimisessa. Uudet tuulet alkoivat kuitenkin puhaltaa koulu-uudistustutkimukseen, kun amerikkalaisten arkistot avautuivat 1980-luvulle tultaessa. Miehityshallinnon asiakirjojen salassapitomääräysten kumoaminen merkitsi uuden aikakauden alkua Japanin koulujärjestelmän tutkimukselle sekä Yhdysvalloissa että Japanissa. Vuosi 1982 oli koulu-uudistusnäkemysten julkitulemisen huippuvuosi. Tuolloin Toshio NISHI julkaisi kuuluisan Unconditonal Democracy, Education and Politics in Occupied Japan teoksensa 32, jossa miehityspolitiikkaa arvioitiin laaja-alaisesti ja toteutettua koulu-uudistuksen toimeenpanoa arvosteltiin leimallisesti japanilaisesta näkökulmasta amerikkalaistamispolitiikkana, joka oli vihamielistä japanilaisia kohtaan. Samoihin aikoihin Gary TSUCHIMOCHI julkaisi alustavaa 28 Montgomery BALTZ MIWA 1969; MURATA 1969; LEE 1974; AOKI Hideo Aokin väitöskirja The Effect to American Ideals upon Japanese Higher Education, Ph. D. dissertation, Stanford University 1957 lukeutuu lajityypiltään toisen sukupolven väitöstöihin, vaikka sen onkin valmistunut 1950-luvulla. 31 HASLETT NISHI 1982.

ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974

ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974 ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974 JUHA VALTA Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto OULU 2002 Abstract in English JUHA VALTA ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874-1974

Lisätiedot

Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA

Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA SISÄLLYS Sivu I ESIPUHE iv II TIIVISTELMÄ vi III ABSTRACT vii 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN SOTILAALLINEN VIITEKEHYS, NELJÄNNEN SUKUPOLVEN SOTA

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

Onko teillä ammattia? Meilläpä on!

Onko teillä ammattia? Meilläpä on! Marjatta Rautiainen Onko teillä ammattia? Meilläpä on! Rovaniemen ammattilukion kehitys 1996-2008 Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Faculty of Information and Natural Sciences Tietotekniikan laitos Department of Computer Science and

Lisätiedot

ACTA RAPPEUTUMINEN, TIEDOSTAMATON VAI YHTEISKUNTA? UNIVERSITATIS OULUENSIS B 120. Mikko Myllykangas OULU 2014 HUMANIORA

ACTA RAPPEUTUMINEN, TIEDOSTAMATON VAI YHTEISKUNTA? UNIVERSITATIS OULUENSIS B 120. Mikko Myllykangas OULU 2014 HUMANIORA OULU 2014 B 120 ACTA Mikko Myllykangas UNIVERSITATIS OULUENSIS B HUMANIORA RAPPEUTUMINEN, TIEDOSTAMATON VAI YHTEISKUNTA? LÄÄKETIETEELLINEN ITSEMURHATUTKIMUS SUOMESSA VUOTEEN 1985 OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

ACTA KUVALLA VOI OLLA MERKITYSTÄ SUOMEN JA ESPANJAN VÄLISET SUHTEET VUOSINA 1917 1946 UNIVERSITATIS OULUENSIS B 116. Petteri Mertala OULU 2013

ACTA KUVALLA VOI OLLA MERKITYSTÄ SUOMEN JA ESPANJAN VÄLISET SUHTEET VUOSINA 1917 1946 UNIVERSITATIS OULUENSIS B 116. Petteri Mertala OULU 2013 OULU 2013 B 116 ACTA Petteri Mertala UNIVERSITATIS OULUENSIS B HUMANIORA KUVALLA VOI OLLA MERKITYSTÄ SUOMEN JA ESPANJAN VÄLISET SUHTEET VUOSINA 1917 1946 OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi

Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi Pekka Visuri Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi Arvio syksyn 2001 terrori-iskujen vaikutuksista www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Näkökulmia maanpuolustustahtoon

Näkökulmia maanpuolustustahtoon Näkökulmia maanpuolustustahtoon Toimittanut: Sampo Terho Maanpuolustuskorkeakoulu Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos Julkaisusarja 2: Artikkelikokoelmat No 5 1 Maanpuolustuskorkeakoulu Johtamisen

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 97 Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin, verkostoihin ja vastaanottoon henkilöja reseptiohistoriallisena tutkimuksena JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa

Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA SER. C TOM. 304 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa Reijo Siltala

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991

Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Elvi Juvonen Rappiota rajan takaa Turismi Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1956-1991 Yleisen historian pro gradu-tutkielma Historian ja Etnologian Laitos Jyväskylän yliopisto 2013 1. JOHDANTO... 3 1.1.

Lisätiedot

PÄIVI KYTÖMÄKI YLIOPISTOJEN TIETOAINEISTOT JA NIIDEN SAATAVUUS JA HYÖDYNNETTÄVYYS EU:N JA SUOMEN TIETOYHTEISKUNTA- POLITIIKAN VALOSSA

PÄIVI KYTÖMÄKI YLIOPISTOJEN TIETOAINEISTOT JA NIIDEN SAATAVUUS JA HYÖDYNNETTÄVYYS EU:N JA SUOMEN TIETOYHTEISKUNTA- POLITIIKAN VALOSSA PÄIVI KYTÖMÄKI YLIOPISTOJEN TIETOAINEISTOT JA NIIDEN SAATAVUUS JA HYÖDYNNETTÄVYYS EU:N JA SUOMEN TIETOYHTEISKUNTA- POLITIIKAN VALOSSA Research data of universities, its availability and exploitation in

Lisätiedot

Englannin Fresh expressions of church -liikkeen missionaarinen ekklesiologia

Englannin Fresh expressions of church -liikkeen missionaarinen ekklesiologia Englannin Fresh expressions of church -liikkeen missionaarinen ekklesiologia Antti Pesonen Ekumeniikan pro gradu -tutkielma Elokuu 2012 1 2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Erikoistumisopintojen akkreditointi

Erikoistumisopintojen akkreditointi 1 Vähäpassi, A. (toim.) Erikoistumisopintojen akkreditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2001 2 ISBN 951-37-3401-3 ISSN 1457-3121 Pikseri Julkaisupalvelut Helsinki 2001 3 Esipuhe Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla TUOTANTOTALOUDEN LAITOS Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla 1manager-tutkimushankkeen loppuraportti Liiri, Tuomas Virtaharju, Jouni Kostamo, Tuukka

Lisätiedot

Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana

Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana Ero ja erosta toipuminen prosessina Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Avioero suomalaisen

Lisätiedot

Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013

Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013 Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013 Oulun yliopisto Aate- ja oppihistorian pro gradu -tutkielma 2.12.2013 Tuomas Paananen SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Englanniksiko maailmanmaineeseen?

Englanniksiko maailmanmaineeseen? Englanniksiko maailmanmaineeseen? Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945 2003 Raila Hekkanen Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Esitetään Helsingin

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAIDON OPINTOSUUNNITELMA Valtakunnallisen hankkeen ja kirjastokohtaisten projektien arviointitutkimus

INFORMAATIOLUKUTAIDON OPINTOSUUNNITELMA Valtakunnallisen hankkeen ja kirjastokohtaisten projektien arviointitutkimus 1 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Jaana Kivilahti INFORMAATIOLUKUTAIDON OPINTOSUUNNITELMA Valtakunnallisen hankkeen ja kirjastokohtaisten projektien arviointitutkimus Informaatiotutkimuksen pro

Lisätiedot

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue ALOITTELIJAN OPPIMINEN Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue Elina Kouri Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteet Käyttäytymistieteiden laitos Elokuu 2014 Ohjaaja: Fritjof Sahlström HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö

Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 17 TUULA JORONEN Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö Kuva: Tiina Madisson. Kansainvälinen Kulttuurikeskus Caisa Verkkojulkaisu ISSN

Lisätiedot

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT S A O F I SoFia Sosiologi- Filosofiapu Vilkka T u t k i T i e d ä T a i d a Martti Grönfors P o s s e n t i e 1 A 5, 1 3 2 0 0 H M L 0 4 0 5 8 3 9 6 2 6 h a n n a v i l k k a @ m e. c o m s o f i a. v

Lisätiedot

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lappeenranta University of Technology Antero Tervonen LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Väitöskirja tekniikan tohtorin arvoa varten esitetään tieteellisen

Lisätiedot