Maatilat mukaan energiasavottaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilat mukaan energiasavottaan"

Transkriptio

1 Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä. Maatilat mukaan energiasavottaan s. 8 Tuulta tutkimaan s. 4 Ammattikeittiöt ja energiamittarit s. 11 Näyteikkuna tulevaisuuteen s. 20

2 ! SISÄLLYS 3 Pääkirjoitus TUULIATLAS 4 Tuulta tutkimaan 5 Laaja asiantuntemus Tuuliatlaksen taustalla Tuulivoiman elinkaarikustannukset AJASSA 6 Kaikki irti Energiansäästöviikosta 7 Jo 15 vuotta energiatietoa tokaluokkalaisille Porkkanamafian isku Energianeuvoa kuluttajille ENERGIATEHOKKUUS 8 Maatilat mukaan energiasavottaan 9 Motivasta Maatilojen energiaohjelman operaattori 10 Luontokeskukset timmiin energiakuntoon 11 Ammattikeittiöt hyötyvät energiamittareista 12 Opas ammattikeittiöille Asuinkiinteistöalan sopimustoiminta uudistuu 13 Kestävästi Kokkikartanossa LIIKENTEESSÄ 16 TransEco etsii keinot liikenteen CO 2 -päästöjen vähentämiseksi 17 Kuka haluaisi ostoskärryn eteiseensä? UUSIUTUVA ENERGIA 18 Suomi on edelläkävijä lämmitysöljyn bio-osuudessa Pellettisiilon tuuletus on varmistettava 19 Suomessa jo 17 pellettitehdasta HANKINNAT 20 Skaftkärr näyteikkuna tulevaisuuteen 21 Motiva palvelee kuntia hankinta-asioissa KYTKENNÄT 21 Kulttuurien museo avaa energianäyttelyn lapsille Postia hiilineutraalisti 22 Kurjenmiekka Aina päällä Tietoa kiristyvistä tuotevaatimuksista 23 Sateenkaarentekijät jää elämään KYTKENNÄT 14 Samassa veneessä 15 Energiatulevaisuus I V A 18 Pellettisiilon tuuletus on varmistettava Pellettisiilon sisälle menoa on syytä välttää. Jos kuitenkin sisälle on mentävä, varmista ennen siiloon menoa, ettei sisällä ole vaarallisia kaasuja tai happivajausta. X P R E S S M O T Kuva: Ullamaija Hänninen, Gorilla U S K O TIESITKÖ, että pelkästään omakotitalojen kiertovesipumpuissa on siis yli 360 kwh eli 160 gigawattitunnin säästöpotentiaali? I S P O SUOMESSA on yli omakotitaloa, joissa on vesikeskuslämmitys. Niissä on joko erillinen kiertovesipumppu tai se on osana lämmöntuottolaitteistoa, kuten kaukolämpökeskus tai maalämpöpumppu. Suurin osa kiertovesipumpuista on päällä yötä päivää ympäri vuoden. Kiertovesipumpun tyypillinen vuosikulutus on 450 kilowattituntia. Energiatehokkailla pumpuilla saavutetaan prosentin säästö. Omakotitaloissa voi säästää vuodessa 360 kilowattituntia, kun pumppua uusittaessa valitaan energiatehokas malli. Kiertovesipumpun vaihdolla voi siis säästää yli viisi prosenttia omakotitalon sähkönkulutuksesta. 2 MOTIVA XPRESS 4/2009

3 PÄÄKIRJOITUS Kuva: Kimmo Haimi VELI-PEKKA RESKOLA ylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö Maatalous mukaan energiatalkoisiin VUODENVAIHTEESSA käynnistyy Maatilojen energiaohjelma, joka on uusin lenkki energiatehokkuusohjelmien ketjussa. Vaikka muilta yhteiskunnan ja elinkeinoelämän aloilta on saatu kosolti hyviä esimerkkejä, on vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuvan energiatehokkuuden edistämismallin luominen maataloussektorille ollut monitahoinen operaatio. Maatalouden energiaohjelman kohderyhmä koostuu suuresta joukosta suhteellisen pieniä yrityksiä, joiden tuotantosuuntien ja energiankäyttötapojen kirjo on hyvin laaja. Kun lisäksi on haluttu ottaa huomioon maataloussektorin potentiaali bioenergian tuotannossa ja käytössä, on maatalousalan energiatehokkuusohjelmasta tullut omaleimainen. Tästä huolimatta ohjelmalla on yhtymäkohtia myös muiden elinkeinoalojen ohjelmiin, mikä on tärkeää. Valmistelutyötä on tehty hyvässä yhteistyössä eri viranomaistahojen sekä maatalous-, puutarha- ja metsäalan järjestöjen kesken. Motiva on toiminut organisoivana tahona. Valmistelun päätavoitteena on ollut luoda maataloussektorille malli, joka eri keinoin houkuttelee ja kannustaa tiloja siirtymään pysyvästi energiaa ja ympäristöä säästäviin toimintatapoihin. Valmistelun tuloksista eli käynnistyvästä ohjelmasta kerrotaan lisää toisaalla tässä lehdessä. Energiaohjelmasta on kaavailtu maataloussektorin päätyökalua pyrittäessä energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästölle asetettuihin kansallisiin ja kansainvälisiin tavoitteisiin. Yksin se ei kuitenkaan riitä, vaan täydennykseksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Maataloussektori oli mukana työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa Energiatehokkuustoimikunnassa, joka valmisteli laajemmin tulevaisuuden energiatehokkuustyön linjauksia ja toimenpiteitä. Energiatehokkuustoimikunnan työn tulokset ovat hyvä esimerkki siitä, miten vaikeatakin aihetta voidaan suunnitella tehokkaasti ja tuloksellisesti, kun asian merkitys vain ymmärretään ja koetaan riittävän tärkeäksi. Energiatehokkuus ja energiansäästö osoittautuivat teemoiksi, jotka kiinnostavat laajasti monia yhteiskuntaryhmiä, yrityselämä mukaan lukien. Toimikunnan työssä tämä laaja kiinnostus saatiin kanavoitua siten, että ideoita ja eri sektoreilla hyväksi havaittuja toimintatapoja saatiin yhdistettyä luovasti suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja sovellettua muidenkin alojen käyttöön. Vaikka työ ja suunnitelmien luominen oli menestyksellistä, on nyt kuitenkin otettu vasta ensi askel varsinaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Syntyneitä ideoita ja yhteistyöverkostoja on kehitettävä ja ylläpidettävä pitkäjänteisesti sekä suunnitelmallisesti. Erityisen tärkeää on se, että energiatehokkuutta edistettäessä huomioidaan myös kohteena olevan toiminnan muut osa-alueet ja reunaehdot. Nyt saavutettu energiatehokkuudelle myönteinen ilmapiiri on vaarassa, jos toteutettavat toimenpiteet ovat ristiriidassa esimerkiksi terveysmääräysten, kannattavan tuotantotoiminnan periaatteiden tai ympäristönsuojeluasioiden kanssa. Ylivarovaisuuteen ei kuitenkaan pidä sortua, vaan meidän kaikkien on pyrittävä määrätietoisesti kohti energiatehokkuutta! MOTIVA XPRESS 4/2009 3

4 TUULIATLAS TEKSTI: IIRIS LAPPALAINEN Tuulta tutkimaan Uusi ja lajissaan ainutlaatuinen Suomen tuuliatlas on julkaistu. Säämalleihin perustuva katsaus Suomen tuulisuuteen löytyy nyt verkosta kahdessakin eri muodossa. Iso ja aika tiukassa tahdissa tehty urakka alkaa olla valmis, toteaa kehittämispäällikkö Bengt Tammelin Ilmatieteen laitokselta. Tammelin on vastannut Suomen tuuliatlas -hankkeen tuuliaineiston tuottamisesta. Työ alkoi kesäkuussa Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi työn koordinaation Motivasta, joka kilpailutti sen. Tuuliatlas julkaistiin 25. marraskuuta suomenkielisenä. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot ovat luvassa myöhemmin ensi vuoden alussa. Kuva: Hannu Uusitalo, Vastavalo 4 MOTIVA XPRESS 4/2009 Tuuliatlas.fi-sivuilta löytyvät tuulen keskinopeuskartat koko Suomen alueelta kuukausittain ja koko vuodelta, kuten kuvassa.

5 TUULIATLAS Tuulivoiman tietovakka Lyhyt aika ei kuitenkaan anna osviittaa siitä, että tuloksena olisi syntynyt jotenkin vaillinainen katselmus maamme tuulioloihin. Itse asiassa on saatu aikaan jopa tarjouspyyntöä enemmän, oikea tuulivoiman tietovakka. Tietosivustolla on paljon yleistä tietoa Suomen tuulioloista, säätilasta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tuuliolosuhteisiin. Sivusto sisältää tärkeät kuukausi- ja vuosikartat keskimääräisistä tuulennopeuksista ja nimellisteholtaan 3 megawatin tuulivoimalaitoksen tuotannosta. Myös tuulivoimaa ja tuulivoimalan mitoitusta on kuvattu erillisissä tieto-osioissa. Sivuilta löytyy lisäksi tiedot siitä, miten tuuliatlas on tehty. Liikkeelle on lähdetty tuulisuustiedoista 50 vuoden ajalta. Mallinnettava edustava otos on otettu vuosilta Näiltä vuosilta poimittiin satunnaisotannalla 72 kuukautta, joilta kerätyt säätiedot siirrettiin malleihin supertietokoneiden laskettavaksi. Urakka oli valtaisa. Tuuliatlas tarkkaa tietoa Suomen tuulisuudesta Tietokoneiden työstämästä urakasta saatiin tuulen keskinopeuskartat ja tuulivoimalan tuotantokartat 12 kuukaudelle ja koko vuodelle zoomattava Suomen tuuliatlas -karttaliittymä, joka löytyy kautta. Karttaliittymä on hyödyllinen erityisesti maankäytön suunnittelijoille ja tuulivoimarakentajille. Nimellisteholtaan 3 megawatin voimalan energiantuotanto megawattitunteina Suomen eri alueilla kuukausittain ja vuosituotanto, kuten kuvassa. Laaja asiantuntemus Tuuliatlaksen taustalla TUULIATLAKSEN tilasi työ- ja elinkeinoministeriö. Ilmatieteen laitos tuotti Tuuliatlaksen yhteistyössä tanskalaisen Risö DTU:n kanssa. Ilmatieteen laitoksen omien mittausten lisäksi tuulimittauksia mallitulosten todentamista varten ovat tuottaneet Vaisala Oyj, Wpd Finland Oy sekä Ålands Vindenergi Andelslag. Motiva koordinoi hanketta. Tuuliatlas julkistettiin Tuuliatlastyön ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut neuvotteleva virkamies Erkki Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmän jäseniä ovat Antti Irjala ympäristöministeriöstä, Esa Holttinen Wpd Finland Oy:stä, Hannu Mars Etelä- Pohjanmaan energiatoimistosta, Kalevi Luoma Kuntaliitosta, Lauri Luopajärvi PVO Innopower Oy:stä Energiateollisuus ry:n edustajana, Timo Mäki Hyötytuuli Oy:stä, Patrick Frostell Teknologiateollisuus ry:stä, Esa Peltola VTT:stä, Mauri Marjaniemi Tekesistä, Bengt Tammelin ja Timo Vihma Ilmatieteen laitokselta. Motivasta ohjausryhmään osallistuivat Timo Määttä; Olli Laitinen, Åsa Nystedt (vuonna 2008) ia Iiris Lappalainen. Tuulivoiman elinkaarikustannukset TUULIVOIMALAT tuottavat sähköä ilman polttoainetta, mutta niiden rakentamiseen kuluu materiaaleja ja sitä kautta energiaa. Erityisesti rakenteissa käytettävän teräksen valmistus on hyvin energiaintensiivistä. Maailman terästeollisuusyhdistys on laskenut, että merelle rakennettu tuulivoimapuisto tuottaa sen rakenteisiin kuluneen energian puolessa vuodessa ja maalle rakennettu hieman yli puolessa vuodessa. Suurin osa jopa yli 90 prosenttia tuulivoimalan teräsrakenteista on kierrätettäviä, mikä parantaa energiatasetta. Tuulivoimalla tuotettua energiaa voidaan siis pitää elinkaarikustannuksiltaan varsin kestävänä energiaratkaisuna. Jotta todella kestävään energiantuotantoon päästäisiin, tuulivoimapuistoja kannattaa rakentaa alueille, joiden tuuliolosuhteet ovat hyvät. Suomen tuuliatlas ei ole alueellisesti laajin, mutta sisältää kattavampaa tietoa kuin vastaavat tuuliatlakset muualla, selittää Tammelin. Työssä on kartoitettu tuuliolosuhteet maalla ja merellä koko Suomen alueelta. Tuuliatlakseen on tuotettu mahdollisimman tarkka ennuste tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta sekä tuulivoimalalla tuotettavasta sähköenergian määrästä 50 metristä aina 400 metrin korkeuteen saakka. Tulokset esitetään kuukausikeskiarvoina, jotka on laskettu kolmen tunnin välein mallinnetuista tuulitiedoista. Näin saadaan selville myös vuorokauden aikainen tuulisuuden vaihtelu. Tulokset ilmoitetaan 2,5x2,5 neliökilometrin karttaruuduissa. Rannikoilla ja muilla tuulisilla alueilla mallinnus on tehty vieläkin tarkemmalla 250x250 neliömetrin tarkkuudella. Mallinnettuja tuulitietoja saadaan mukaan uuteen Tuuliatlakseen yli miljoonasta pisteestä, mikä on moninkertainen määrä vuonna 1991 ilmestyneen vanhan Tuuliatlaksen 50 aseman tietoihin verrattuna. Mukana on tiedostot, joiden avulla voidaan laskea paikkakohtaiset tuuliolot. Tuuliatlaskarttaliittymän kautta tuulitietoa voidaan tarkastella yhdessä paikkatietojen ja muiden maantieteellisten muuttujien kanssa. Tuuliatlaksen tuottaminen on vaatinut paljon simuloitua tietoa, mihin on tarvittu suurta tietokonekapasiteettia. Vastaavissa tutkimuksissa muualla on laskettu pienempiä otoksia ja niissä on kuvattu vain vuoden keskimääräisiä oloja. Suomessa tuulee talvipakkasilla Työssä on hyödynnetty Ilmatieteen laitoksen laajaa tieteellistä osaamista, kuten alailmakehän rajakerros ja säämallien käyttö. Käytössä on ollut myös laitoksen supertietokoneresurssit, jotka mahdollistivat uuden tavan laskea tuuliolosuhteita. Tämän ison aineiston äärellä on ihan pakko sanoa, että kyllä meillä Suomessakin on monin paikoin hyvät tuuliolosuhteet tuulivoimatuotantoon myös sisämaassa, Tammelin vetää johtopäätöksiä työstä. Sekin jatkuvasti toisteltu lause, että eihän talvipakkasilla tuule, voidaan osoittaa tuuliatlaksen avulla vääräksi. Alailmakehän rajakerroksen yläpuolella merellä ja tuntureilla tuulee noin sadan metrin korkeudella, vaikka maan pinnalla ilma näyttäisi seisovan. ERKKI ESKOLA, , työ- ja elinkeinoministeriö BENGT TAMMELIN, (09) , Ilmatieteen laitos OLLI LAITINEN, Motiva MOTIVA XPRESS 4/2009 5

6 AJASSA Kaikki irti Energiansäästöviikosta TEKSTI: SUVI SALMELA Siemens lähti mukaan energiansäästöviikkoon tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Viikkoa hyödynnettiin monin tavoin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Viikon aikana Siemens lähetti medialle tiedotteita päivittäin, postitti asiakaskirjeitä energiatehokkuutta edistävistä ratkaisuista ja toteutti Kauppalehdessä mainoskampanjan. Myös sisäinen viestintä oli tiivistä. Energiaasioista kirjoitettiin jopa 15 juttua intranettiin, henkilöstölle järjestettiin kilpailuja ja koko johto vietti Energiansäästöviikon tiistaina autotonta päivää. Yritysjohto eturintamassa Olin yllättynyt, että Siemensin johto lähti niin ennakkoluulottomasti tempaukseen mukaan. He tulivat esimerkillisesti töihin julkisilla kulkuvälineillä, pyörällä, kävellen tai tekivät päivän etätöitä. Asia noteerattiin myös mediassa, Siemensin viestintäjohtaja Kirsi Rejman kertoo. Myös koko henkilöstölle järjestetty kilpailu kannusti konkreettisiin energiansäästötoimiin. Jotta palkintojen arvontaan sai osallistua, piti joka päivä tehdä jokin nimetty energiansäästöteko. Energiansäästöviikko kiinnostaa yli rajojen Rejman paljastaa, miksi Energiansäästöviikko päätettiin hyödyntää näin massiivisesti. Energia-asiat ovat meille tärkeitä, koska toimitamme energiaratkaisuja tuotantoon, siirtoon ja säästävään kuluttamiseen. Halusimme tuoda osaamisemme energia-asioissa esiin hyvässä asiayhteydessä. Esimerkkejä tuotteistamme ja palveluistamme ovat tehokkaat turbiinit, hiilidioksidin talteenotto, kiinteistöjen energiansäästösopimukset ja tuulivoima- ja liikenneratkaisut, kuten metro. Kaiken kaikkiaan Energiansäästöviikko tuntui viestinnällisesti tiiviiltä kokonaisuudelta, johon satsaamme varmasti ensi vuonnakin. Konseptia toki kehittelemme eteenpäin ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella, Rejman jatkaa. Energiansäästöviikon vietto Suomen toimipisteessä herätti huomiota myös Saksassa. Saattaa olla, että konsepti nostetaan Siemensillä kansainvälisestikin esiin esimerkillisenä projektina. Siemensin lisäksi Energiansäästöviikkoon osallistui tämän vuoden lokakuussa huikeat yli 350 yritystä ja yhteisöä. Kuvassa Siemensin viestintäosasto, joka toteutti energiansäästöviikon tempaukset. Takarivissä Ville Terämä, Anna-Leena Haarala, Eetu Helminen ja Anita Hanhinen. Alarivissä Jouko Norja, Katrianna Carlson, Kirsi Rejman ja Katarina Nurmi. Kuva: Siemens 6 MOTIVA XPRESS 4/2009

7 Kuva: Jari Aalto ENSI vuonna Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko juhlii 15-vuotissyntymäpäiviään. Vuosittain noin tokaluokkalaista, eli lähes koko ikäluokka tutustuu energiaan ja sen järkevään käyttöön Lasten Keskuksen julkaiseman Hei, kaikki toimii! -opetusmateriaalin avulla. Tokaluokkalaisten energiansäästöviikkoa vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna Juhlavuosi 2010 alkaa näyttävästi. Educa-messuilla tammikuun lopussa on mahdollista tutustua Energiaopetus eläväksi -työpajoihin Motivan osastolla. Niissä oppilaat ja opettajat esittelevät havainnollisia opetusmenetelmiä, joiden avulla energiaopetus voidaan toteuttaa kiinnostavasti ja innostavasti. Kävijät pääsevät kokeilemaan itsekin erilaisia työtapoja. Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko on saanut voimansa oppilaiden ja opettajien ohella aktiivisista energiayhtiöistä, jotka ovat kustantaneet oppimateriaalit. IRMELI MIKKONEN, Motiva Porkkanamafian isku OSTAJAN mahdollisuuksia vaikuttaa kaupan arkikäytäntöihin testattiin Energiansäästöviikon perjantaina Helsingin Rautatieaseman K-market Kotikonnussa sekä Tampereen K-market Tullintorissa. Kaupat vilisivät asiakkaita, kun Porkkanamafia toteutti ostoiskunsa. Kaupoissa saatiin Porkkanamafian tempauksen ansiosta huikea, yhteensä yli euron lisätuotto, joka ohjataan kokonaan energiatehokkuuden parantamiseen. Päivittäistavarakaupassa toteutettu Porkkanamafian tempaus oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Ruokakauppatempaus on käytännöllinen tapa kanavoida kuluttajien ostovoimaa. Se ei rohkaise ylimääräiseen kuluttamiseen, vaan kannustaa yrityksiä energiatehokkuuden parantamiseen positiivisella tavalla. Tuotolla energiatehokkuusinvestointeja Energiankäytön tehostamismahdollisuuksia kaupoissa on etsitty yhdessä energiakatselmoijan kanssa. Esimer- Jo 15 vuotta energiatietoa tokaluokkalaisille kiksi Kotikonnussa aiotaan investoida kylmäaltaiden energiankulutuksen seurantaan, valaistuksen ohjaukseen ja valaisimien vaihtoon. Juomakaappiin hankitaan yöverho jäähdytyshäviöiden vähentämiseksi. Motiva ja Porkkanamafia seuraavat toimenpiteiden toteutumista. Työ energiatehokkuuden hyväksi on K- ruokakaupoille tuttua. Kesko, K-ruokakaupat mukaan lukien, on sitoutunut kaupan alan energiatehokkuussopimukseen. Tavoitteena on säästää 65 miljoonaa kilowattituntia vuoden 2016 loppuun mennessä. ILKKA HANNULA, , Helsingin Porkkanamafia TAPIO JALO, Motiva AJASSA Energianeuvoa kuluttajille Kuluttajien energianeuvontahankkeiden rahoitushaku päättyi syyskuun lopussa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 58 kappaletta. Valtaosa hakemuksista liittyy uudisja korjausrakentamiseen sekä asumiseen. Hanke-ehdotusten määrä euroissa on lähes 10 miljoonaa. Rahoitusta on nyt jaettavissa vajaa 1,5 miljoonaa euroa. Ehdotusten käsittely on alkanut, ja päätökset rahoituksesta tehdään vuoden loppuun mennessä. Etusijalla ovat laajat, useampien tahojen yhteishankkeet, joissa toiminnan pysyvyys on turvattu. Kuluttajille suunnatun energianeuvonnan toteutus on osa ilmasto- ja energiastrategian, kuluttajapoliittisen ohjelman ja energiatehokkuustoimikunnan ehdotusten sekä Sitran organisoimana valmistellun energianeuvontamallin toteutusta. Tavoitteena on, että kuluttajat saavat luotettavaa energianeuvontaa, jota antavat eri toimijat. Hakemuksia tuli eri puolilta Suomea, ja suuresta hakijajoukosta löytyy runsaasti hyviä hankkeita, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja Erkki Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä. Neuvonnan aihepiireiksi on määritelty uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus, rakennusten lämmitystapavalinnat, muut asumisen energiatehokkuuteen liittyvät kysymykset, kestokulutustavaroiden energiatehokkuus ja liikkumisen energiatehokkuus. Neuvontaa rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra ja myöhemmin mahdollisesti muut ministeriöt. Motiva koordinoi toimintaa. Ohjausryhmässä ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetushallitus, Sitra ja Suomen Kuntaliitto. PÄIVI LAITILA, Motiva Kauppias Ville Pirtinaho ja Tampereen tempaukseen osallistunut porkkanamafioso Toni Paju K-market Tullintorissa. Kuva: Taneli Pasanen MOTIVA XPRESS 4/2009 7

8 ENERGIATEHOKKUUS Maatilat mukaan energia Maataloudessa energiatehokkuus ei ole välttämättä ollut keskeinen tuotantoa määrittävä tekijä. Tämä on havaittu, kun on valmisteltu maatalouden energiaohjelmaa. Kuva: Sakari Alasuutari, Vastavalo 8 MOTIVA XPRESS 4/2009 Tilojen taloudelliset vaikeudet, kasvavat tuotantoyksiköt ja myös yleinen kiinnostus energian järkevään käyttöön ovat kuitenkin tekijöitä, jotka nostavat energiatehokkuuden yhä keskeisemmäksi teemaksi myös maataloudessa, toteaa johtava asiantuntija Lea Gynther Motivasta. Maatalouden energiaohjelma lähtee käyntiin vuoden 2010 alusta. Maatalous täyttää energiaohjelman avulla oman osuutensa kansainvälisesti asetetuista energian käytön säästövelvoitteistamme. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää, mutta ohjelmaa kehitettäessä tunnistettiin myös uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto merkittäviksi mahdollisuuksiksi edistää tilojen kannattavuutta. Kun maatilat liittyvät ohjelmaan, ne sitoutuvat energiatehokkuuden kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tätä varten niiden käyttöön on kehitetty niin sanottu Energiasuunnitelma-palvelu, jonka toteutusta maa- ja metsätalousministeriö tukee.

9 ENERGIATEHOKKUUS TEKSTI: IIRIS LAPPALAINEN savottaan Energiasuunnittelijoita koulutetaan Ensimmäinen maatilojen energiasuunnittelijoiden perehdyttämiskoulutus järjestettiin Helsingissä syyskuussa. Ministeriö valmistelee asetusta esitietovaatimuksista henkilöille, jotka voivat koulutuksen jälkeen hakea maaseutuvirastosta suunnittelijan pätevyyttä. Uutta suomenkielistä koulutusta valmistellaan helmikuuksi 2010 Tampereelle, ja tarkoituksena on järjestää pian sen jälkeen koulutusta myös ruotsin kielellä. Perehdyttämiskoulutus noudatti työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmoijakoulutuksesta tuttua kaavaa. Ensimmäisenä päivänä esiteltiin ohjelmaa yleisemmin sekä energiasuunnitelman sisältöä. Toisena päivänä keskityttiin teknisempään näkökulmaan, mm. sähkön käyttöön, lämpötekniikkaan, työkoneisiin sekä uusiutuvaan energiaan liittyviin kysymyksiin, luettelee Gynther koulutuksen sisältöä. Koulutuksesta saatiin myönteistä palautetta, josta oli nähtävissä tulevien suunnittelijoiden into päästä mahdollisimman pian käytännön töihin. Suunnittelijoiden lisäksi ensimmäisessä koulutuksessa oli mukana TE-keskuksista henkilöitä, jotka ohjelman käynnistyttyä myöntävät energiasuunnitelmatuet ja vastaanottavat valmiit energiasuunnitelmaraportit. Viime aikoina on käynnistetty tai toteutettu useita maatilojen energiaohjelman käytännön toteutusta tukevia hankkeita. Esimerkiksi TTS Tutkimus on työstänyt tietoa tilojen ominaiskulutuksista, ProAgrialta on tänä syksynä ilmestynyt Maatilayrityksen energiaopas ja eri tahojen toteuttamassa verkkopalvelussa bioenergia.fi energiatehokkuus on nostettu yhdeksi keskeiseksi teemaksi. VELI-PEKKA RESKOLA, (09) , maa- ja metsätalousministeriö LEA GYNTHER, Motiva Motivasta Maatilojen energiaohjelman operaattori MAA- ja metsätalousministeriö on solminut Motivan kanssa sopimuksen Maatilojen energiaohjelman operaattoritoiminnasta vuoden 2011 loppuun asti. Operaattorin tehtävänä ohjelmassa on avustaa viranomaisia ohjelman täytäntöönpanoon liittyvissä tehtävissä. Keskeisimpiä ovat materiaalin valmistelu ja jakelu tiloille sekä energiasuunnittelijoille, energiasuunnittelijoiden perehdyttämiskoulutus sekä seurantaan ja raportointiin liittyvät tehtävät. Motiva koordinoi myös uusien maatilojen energiahallintapalvelujen, ns. omavalvontasuunnitelman ja maatilojen energiakatselmuksen kehittämistä. Lisäksi Motiva toimii koordinoivana tahona eri toimijoiden välillä, avustaa viranomaisia energiasuunnitelmien laadunvalvonnassa ja osallistuu ohjelman markkinointiin. Energiatehokkuus nousee yhä keskeisemmäksi teemaksi myös maataloudessa, toteaa johtava asiantuntija Lea Gynther Motivasta. Kuva: Jari Aalto MOTIVA XPRESS 4/2009 9

10 ENERGIATEHOKKUUS Kuva: Metsähallitus Luontokeskus Seitsemisessä suoran sähkölämmityksen tilalle harkitaan ympäristömyötäisempää lämmitysjärjestelmää. Luontokeskukset timmiin energiakuntoon TEKSTI: SIRPA MUSTONEN Kuva: Kimmo Haimi Valtion laitosten on näytettävä muille esimerkkiä ja huolehdittava kiinteistöjen energia-asiat kuntoon, sanoo Metsähallituksen suunnittelija Sirpa Ellä. Metsähallitus tarkistaa luontokeskustensa energian käytön. Etelä-Suomen luontopalvelujen viiden kohteen jälkeen vuorossa on Pohjanmaan ja Lapin keskusten katselmointi. Luontopalvelujen vuoden 2008 ympäristöohjelman mukaan kaikissa 15 luontokeskuksessa tehdään energiakatselmukset ja laaditaan energiatodistukset vuoden 2010 loppuun mennessä. Motivan ohjeiden mukaiset katselmukset on jo toteutettu Sinisimpukan, Seitsemisen, Hämeen ja Ukon luontokeskuksissa, lisäksi kiinteistöyhtiö Oskarille on laadittu energiatodistus. Katselmukset herättivät meidät huomaamaan, kuinka tärkeää on hoitaa ja huoltaa kiinteistöjä ja etenkin taloteknisiä laitteita oikein. Katselmuksissa kävi selvästi ilmi, että myös ympäristömyötäinen uusi tekniikka tarvitsee säännöllistä tarkistusta ja asetusarvojen korjausta, sanoo Metsähallituksen suunnittelija ja Etelä-Suomen luontopalvelujen ympäristövastaava Sirpa Ellä. Katselmusraporteissa kerrotaan kiinteistöjen LVI- ja sähköteknisten järjestelmien nykytilanne sekä mahdollisuudet pienentää lämmön, sähkön ja veden kulutusta. Kun keskusten energian käyttö tehostuu, myös ympäristöön kohdistuva kuormitus vähenee. Hyvää hoitoa kiinteistöille Selvää säästöä syntyy usein pelkästään tarkistamalla kiinteistöjen lämpötilojen säädöt. Energiakatselmus on tarpeen myös kiinteistön hyvän hoidon kannalta, ei pelkästään energiansäästön vuoksi. On tärkeää, että ilmanvaihto toimii ja lämpötila on vuorokaudenaikaan ja vuodenaikaan sopiva, Ellä toteaa. Katselmusten ansiosta luontokeskuksissa tarkistettiin ilmastointijärjestelmiä ja niiden säätöjä, esimerkiksi kävijämääriltään hiljaisempina aikoina keskusten ilmanvaihdon tarve on aivan erilainen kuin vilkkaina aikoina. Liian matalat huonelämpötilat taas heikentävät työskentelyolosuhteita ja rasittavat kiinteistöä turhaan. Esimerkiksi Seitsemisen luontokeskuksessa oli suorastaan kylmä, koska asetusarvot eivät olleet kohdallaan. Kiinteistön kokonaistarkastelu on tärkeää, rakennusta ei saa säästää pilalle, eivätkä kiinteistön rakenteet saa kärsiä. Seitsemisessä suoran sähkölämmityksen tilalle harkitaan nyt toisenlaista lämmitysjärjestelmää. Sinisimpukassa taas huomattiin, että on aika huoltaa kuntoon vanha lämpöä talteenottava ilmastointilaite. Hämeen luontokeskuksessa korjattavaa löytyi maalämpölaitteistosta. Energiatodistus raameihin kunniapaikalle Valtionhallinnossa Senaatti-kiinteistöt on ollut aktiivinen kiinteistöjensä katselmoinnissa. Metsähallituskin haluaa toimia esimerkillisesti ja konsernissa toimii muun muassa ilmastonmuutoksen seurantaryhmä, jossa on edustajia eri yksiköistä. Käytännönläheinen esimerkki on Siemen Forelian karistamon siirtyminen kevyen polttoöljyn käytöstä bioenergiaan: omien "jätekäpyjen" hyödyntämiseen polttoaineena. Espooseen tulevan uuden Nuuksio-keskuksen energiaratkaisuissa pohditaan niin ikään joko puun, aurinkoenergian tai kallioperästä saatavan lämmön hyödyntämistä. Energiakatselmus on osa ilmastonmuutoksen torjumistyötä ja kiinteistön kustannustehokasta hoitoa. Valtion laitoksissa nämä asiat pitäisi huolehtia kuntoon ihan ensimmäiseksi, sillä meidän on näytettävä esimerkkiä. Minusta on hienoa, että luontokeskukset saavat myös energiatodistukset seinälleen. Ne osoittavat, että energia-asiat ovat hoidossa. Energiatodistusta koskevista säädöksistä ympäristöministeriössä vastaava yli-insinööri Maarit Haakana kiittelee luontokeskusten aktiivista toimintaa energiatehokkuuden edistämisessä. Energiatodistuksen laatiminen energiakatselmuksen yhteydessä on kaikin tavoin tarkoituksenmukaista. SIRPA ELLÄ, Metsähallitus 10 MOTIVA XPRESS 4/2009

11 ENERGIATEHOKKUUS Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa. Reaaliaikainen kulutusmittaus tekee energiansäästöstä konkreettista, sanoo Metos Oy:n markkinointipäällikkö Juho Mäyry, kuvassa keskellä. Vasemmalla Motivan asiantuntija Antti Kokkonen ja oikealla keittiöpäällikkö Paavo Lintunen. Ammattikeittiöt hyötyvät energiamittareista TEKSTI JA KUVAT: SIRPA MUSTONEN Suomessa on reilut ammattikeittiötä, jotka voisivat tehostaa energian käyttöään mittaamalla ensin todellisen kulutuksensa. Reaaliaikainen, mieluiten laitekohtainen mittaustieto antaa kyytiä vanhentuneille toimintatavoille ja väärille käsityksille. Suomalaisissa ammattikeittiöissä ei yleensä ole erillisiä energiamittareita, vaikka keittiöt kuluttavat arviolta GWh eli lähes sähkölämmitteisen omakotitalon verran sähköä vuodessa. Ammattikeittiöissä sähköä kuluu varsinaisen ruoanvalmistuksen lisäksi astianpesuun, kylmäsäilytykseen, jakeluun, valaistukseen ja ilmastointiin. Motivan asiantuntijan Antti Kokkosen arvion mukaan ammattikeittiöiden energiatehokkuuden parantamisen säästömahdollisuudet ovat huomattavat. Keittiölaitteita valmistava Metos Oy mittasi kesällä oman Keravan toimipisteensä henkilöstöravintolan energian kulutusta. Tarkat mittaukset paljastivat sekä yksittäisten laitteiden että eri prosessien kuluttamat energiamäärät. Lisäksi tarkasteltiin keittiön erilaisten käytäntöjen ja laitteiden käytön vaikutuksia annos- ja kilokohtaiseen energian kulutukseen. Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa. Reaaliaikainen kulutusmittaus tekee energiansäästöstä konkreettista. Kaikki haluavat huolehtia yhteisestä ympäristöstä ja olla siten hyviä kansalaisia, mutta vasta mittaaminen konkretisoi asioita, sanoo Metos Oy:n markkinointipäällikkö Juho Mäyry. Hyvä töiden suunnittelu säästää Mäyryn mukaan Metoksen asiakkaat alkoivat kysellä tutkittua tietoa siitä, kuinka paljon energiaa kuluu eri annosten valmistamiseen eri valmistustavoilla ja -laitteilla. Kun sitten energian kulutusta ryhdyttiin toden teolla mittaamaan, moni luulo osoittautui vääräksi. Minulle suurin yllätys oli se, kuinka paljon laitteet kuluttavat sähköä esilämmitykseen, kun ne laitetaan käyntiin. Kannattaa siis suunnitella ruokalista huolellisesti ja miettiä tarkkaan, miten ja mihin aikaan ruoka valmistetaan, toteaa Metoksen keittiöpäällikkö Paavo Lintunen. Valitettavasti Suomestakin löytyy ammattikeittiöitä, joissa toimitaan vanhojen tottumusten ja käytäntöjen mukaisesti, vaikka niiden käytössä oleva uusi tekniikka mahdollistaisi paljon tehokkaamman toiminnan. Paavo Lintusen mielestä esimerkiksi kaikkia keittiön laitteita ei kannata vain tavan vuoksi kytkeä päälle heti aamuvuoroon tultaessa. Uudet liedet lämpiävät todella nopeasti ja lämpöhauteet ja kylmäaltaat ehtivät saavuttaa oikeat lämpötilat, kun ne laitetaan päälle puoli tuntia ennen lounasaikaa. Ennenaikaista esilämmittämistä ja ylipäätään laitteiden hukkakäyttöä on syytä välttää. Lintunen uskoo, että keittiöiden henkilökunta mielellään kehittää energiatehokkuutta, kunhan heille saadaan täsmällistä tietoa energian kulutuksesta. Keittiöiden omavalvonnastakin tuli alkukankeuden jälkeen rutiinia, yhtä hyvin energiatehokkuuden valvonta voi kuulua työnkuvaan. Lisäksi laitekohtainen kulutusmittaus paljastaa heti, jos johonkin laitteeseen tulee vika ja se alkaa kuluttaa virtaa normaalia enemmän. >> MOTIVA XPRESS 4/

Verratonta vertaistukea s. 6

Verratonta vertaistukea s. 6 Motiva jo yli 20 v! Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Motiva ja lumipalloefekti s. 11 Älyä elämiseen s. 12 Kodin hankinnat entistä ekompia s. 20 Kiinteistöalan asiantuntijat

Lisätiedot

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013 Motiva 20 v. Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat moduuliajattelua elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motivan tie hankkeesta yhtiöksi s. 4

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat 2 2010 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä

Lisätiedot

Polttoon vai kiertoon s. 6

Polttoon vai kiertoon s. 6 Motiva jo yli 20 v! Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Matkalla jätteeksi Polttoon vai kiertoon s. 6 Tuotannon sydän kuntoon s. 12 Joutsenmerkki 25 vuotta s. 26 Älyä kaupunkien

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. 3 / 2 0 0 5 L O K A K U U 3 Kuvat: Fortum Heat, La Rocca Oy, Motiva Oy Energiansäästöviikko

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 Fortum 3 2009 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 VIERAILULLA VIHREÄSSÄ TOIMISTOSSA 16 HENKILÖKUVASSA ANNE BRUNILA 22 Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon.

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9 Energiakolmion sidosryhmälehti 1 Sisällysluettelo Koskemattomuus

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

Luovuus kaupan. Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä. Energiaratkaisut vaativat rohkeutta. Firman auto on sen käyntikortti

Luovuus kaupan. Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä. Energiaratkaisut vaativat rohkeutta. Firman auto on sen käyntikortti Energiaratkaisut vaativat rohkeutta MCI Firman auto on sen käyntikortti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2013 Luovuus kaupan Alf Rehnin mielestä Suomessa ei osata myydä pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Energia-alalle lisää menestystarinoita SIVU 9. Vihreässä konttorissa energiankulutus väheni SIVU 8 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 2/2013

Energia-alalle lisää menestystarinoita SIVU 9. Vihreässä konttorissa energiankulutus väheni SIVU 8 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 2/2013 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 2/2013 Vihreässä konttorissa energiankulutus väheni SIVU 8 Energia-alalle lisää menestystarinoita SIVU 9 Energiakolmion sidosryhmälehti 1 Energiakolmion sidosryhmälehti

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun Oulun seudun Rakentajan Tieto Huhtikuu 2/2014 Pihapuiden kaadot Kantojen jyrsintä Pihanurmikon jyrsintä ja mullan levitys TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215 - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt

Lisätiedot

1/2009. Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI. Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7

1/2009. Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI. Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7 1/2009 Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7 sisältö 10 UIL ja TEK laativat insinöörien ehdotuksen Suomen ilmasto-ohjelmaksi.

Lisätiedot