Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Aika klo 18:05 20:46 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs. Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Gustafsson Stefan varapuheenjohtaja Frantsi Lankia Marjut jäsen Herrala Vili jäsen Lassenius Panula jäsen Ann Charlotte Myllynen Sari jäsen Sjölund Tuula jäsen Suominen Tero Tapani jäsen Andersin Jaana Salmelan varajäsen läsnä klo Kämpe Hellenius Jerri Sjöholmin varajäsen Muut läsnäolijat Beck Gun Maj kh:n edustaja Ståhle Liisa perusturvajohtaja Kupiainen Kati hallintopäällikkö Lindell Esa talouspäällikkö Smeds Monica toimistosihteeri Poissa Kovala Tero jäsen Salmela Ville jäsen Sjöholm Ulrika jäsen

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Allekirjoitukset Jussi Määttä puheenjohtaja Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Ann Charlotte Lassenius Panula pöytäkirjantarkastaja Vili Herrala pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kunnantalon palvelupiste 1. krs, Ervastintie Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 111 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvan talouden toteumatilanne, lokakuu Osallistuminen lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan vuosina Muutokset ja täydennykset perusturvan tehtäviin liittyvän toimivallan siirtämiseen / toimintakyvyn tukipalvelut Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistaminen alkaen Avosairaanhoidon hoitajien ja ravitsemusterapeutin käyntimaksujen käyttöönotto alkaen 118 Kirkkonummen vastine Aluehallintoviraston selvityspyyntöön koskien yhteydensaantia Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen Suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinta ajalle Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksitarkastukset Perusturvan aukioloaikojen supistukset joulun 2014 ja vuodenvaihteen aikana Eroanomus ja uuden varaedustajan nimeäminen vammaisneuvostoon J.A Perusturvalautakunnan vuoden 2015 kokousaikataulu Johtavan ylilääkärin valinta virkaan, vakanssinumero Tiedoksiannot perusturvalautakunnalle Viranhaltijapäätökset valvottavaksi v Muut asiat Lisälistan käsittely Osallistuminen Uudet itsemaksettavat kotihoidon tukipalvelut hankkeeseen 40

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perusturvalautakunta 111 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus suorittamalla nimenhuu to. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Perusturvalautakunta: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 112 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastusvuorossa Ann Charlotte Lassenius Panula ja Vili Herrala, varalla Jerri Kämpe Hellenius ja Ville Salmela. Päätös Perusturvalautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ann Charlotte Lassenius Panula ja Vili Herrala, varalla Jerri Kämpe Hellenius. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvan talouden toteumatilanne, lokakuu / /2013 Perusturvalautakunta 113 Vuoden 2014 ensimmäisessä osavuosikatsauksen yhteydessä toukokuussa perusturvan talousarvion ylityksen suuruudeksi ennakoitiin noin 3,7 4,1 miljoonaa euroa, josta muun kuin erikoissairaanhoidon osuus oli noin miljoona euroa. Kesäkuussa lautakunnassa päätettiin oman toiminnan lisäsopeuttamistoimista. Nämä ja käyttösuunnitelmaan sisältyvät sopeuttamistoimenpiteet ovat osoittautuneet kustannusvaikutuksiltaan arvioitua suuremmiksi, joten jo syys lokakuussa oli nähtävissä, että oman toiminnan ylitykseltä vältytään. Perusturvalautakunta teki elokuun toteutumatietojen pohjalta kokouksessaan määrärahojen korotusehdotuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Erikoissairaanhoidon ylityksen suuruus arvioitiin tuolloin olevan 2,8 miljoonaa euroa. Syys ja lokakuun toteumatietojen mukaan erikoissairaanhoidon menojen kasvuvauhti on kiihtynyt ollen keskimäärin 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli 6,2 %:n kasvuvauhti jatkuu, ylitys nousee 3,8 milj. euroon. Lopulliseen tulokseen vaikuttavat HUS:n mahdollinen ylijäämän palautus ja kalliin hoidon tasaus. Näitä ei pysty tarkoin arvioimaan etukäteen, sillä yksittäisen kunnan palautuksen tai lisäperinnän suuruuteen vaikuttavat kaikkien muiden jäsenkuntien palveluiden käyttö ja kalliiden potilaiden määrä. Lopullinen tilanne selviää vasta loppulaskusta tammikuussa Oman toiminnan osalta arvioidaan, että määrärahat eivät ylity, vaan ne todennäköisesti alittuvat varovaisen arvion mukaan noin 0,7 0,9 miljoonaa euroa. Alitus johtuu pääosin terveyspalveluiden ja osin ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueiden sopeuttamistoimenpiteiden ennakoitua suuremmista kustannussäästöistä. Talousarvion lokakuun toteumatilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelijat: talouspäällikkö Esa Lindell, p ja suunnittelija Tapio Salmela p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Tulosalueittainen lokakuun toteutumisvertailu ja HUS:n kuntaraportti Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi talousarvion lokakuun 2014 toteutumatilanteen 2

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta antaa toteumatiedon kunnanhallitukselle tiedoksi 3 tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 merkitä tiedoksi talousarvion lokakuun 2014 toteutumatilanteen 2 antaa toteumatiedon kunnanhallitukselle tiedoksi 3 tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Osallistuminen lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan vuosina / /2014 Perusturvalautakunta 114 Kirkkonummen kunta on osallistunut yhdessä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa yhteishankintaan lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston osalta. Tällä hetkellä voimassa oleva sopimuskausi on päättymässä Yhteishankinta tuo hintojen osalta volyymietua ja vahvistaa asiantuntemusta hankinnan valmistelussa. Espoon ja Kauniaisten kaupungit ja Kirkkonummen kunta ovat ilmoittaneet valmiudestaan osallistua seuraavaan yhteiskilpailutukseen. Hankintaan osallistujat selvittävät kannattavuutta liittyä HUS apuvälinekeskuksen asiakkaiksi, joka hoitaisi palveluita kokonaisvaltaisesti, joka on myös syynä Vantaan poisjääntiin hankintayhteistyöstä. Hankinnan toteuttaa Espoon hankintapalvelut ja valmistelussa on mukana kunkin kunnan asiantuntijat. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä ajalle Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus jatkaa sopimuskautta saakka. Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Tarjousten vertailu tehdään kunkin hankintaosion sisällä tuoteryhmittäin. Mikäli tarjottu tuote ei täytä sille asetettua laatuvaatimusta, tarjous hylätään. Hankintapäätöksellä valitaan yksi tai useampi tavarantoimittaja tuoteryhmittäin ja/tai tuotteittain. Hankintaosioissa on kolme kilpailutettavaa tuoteryhmää. Tuoteryhmiin sisältyvät välineet ja kalusto on luokiteltu seuraavasti: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat hoitovälineet, tukilaitteet, jalkineet, peruukit, proteesit, henkilökohtaisen hoidon ja pukeutumisen välineet, liikkumisvälineet ja asuntojen ja muiden vastaavien varusteet ja lisälaitteet. Fysioterapian välineitä ovat hoitolaitteet, hoitopöydät ja hoitotuolit, mittavälineet, muut harjoitusvälineet, hienomotoriikka, harjoitusvälineet, hoitoaineet, havaintomateriaali ja kuntosalin ja lääkinnällisen harjoitusterapian välineet. Sairaanhoidollista kalustoa ovat tutkimus ja tarvikepöydät, sängyt, patjat ja tyynyt, vaunut, lääkekaapit ja lääkejääkaapit, tuolit, henkilönostimet ja muut tarvikkeet. Hankinnan arvo koko sopimuskauden aikana Kirkkonummen osalta on noin miljoona euroa. Espoo laskuttaa kilpailutuksen käytännön toteuttamisesta euroa. Valmistelija: talouspäällikkö Esa Lindell, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että Kirkkonummen kunta osallistuu lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan ajalla Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti, että Kirkkonummen kunta osallistuu lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan ajalla Tiedoksi Espoon hankintapalvelut/marita Lehtinen vastaava fysioterapeutti Katja Kuula tomintaterapeutti Runa Kraemer Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Muutokset ja täydennykset perusturvan tehtäviin liittyvän toimivallan siirtämiseen / toimintakyvyn tukipalvelut 156/ /2013 Perusturvalautakunta 115 Kunnanvaltuusto siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille johtosäännöillä, joilla määrätään viranomaisten tehtävistä ja toimivallan jakamisesta eri viranomaisten kesken. Valtuusto voi johtosäännön määräysten kautta antaa sille viranomaiselle, jolle toimivalta on johtosäännöllä siirretty, oikeuden toimivallan edelleen siirtämiseen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kirkkonummen toimialan johtosäännön Johtosääntö on tullut voimaan Johtosäännön 7 :ään on kirjattu määräykset toimivallan edelleen siirtämisestä. Sen mukaisesti lautakunta voi päätöksellään siirtää johtosäännön 2 :n mukaisia tehtäviä ja toimivaltaansa lautakunnan alaiselle viranhaltijalle, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Perusturvalautakunta on siirtänyt toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimintakyvyn tukipalveluiden osalta on huomattu tarve tehdä joitakin muutoksia ja täydennyksiä tähän toimivallan siirrosta tehtyyn päätökseen. Nämä tehtävät muutokset liittyvät muun muassa toimintakyvyn tukipalveluiden toteutettuun organisaatiomuutokseen, vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden päätösvallan täsmentämiseen, toimintaterapeutin päätösvallan selkiyttämiseen, työkeskuksen esimiestehtävien uudelleen organisointiin ja päihdepalveluiden johtajan sijaisen päätösvallan tarkentamiseen. Toimintakyvyn tukipalveluiden vs. tulosaluejohtaja Tuula Malmi Suominen, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 1: Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää täydentää ja muuttaa perusturvalautakunnan tekemää toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä liitteen mukaisesti. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti täydentää ja muuttaa perusturvalautakunnan tekemää toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä liitteen mukaisesti.

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Tiedoksi Muutoksenhakuohje Liitteessä mainitut viranhaltijat Oikaisuvaatimus

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistaminen alkaen 874/ /2014 Perusturvalautakunta 116 Asiakasmaksujen enimmäismäärien korotuksen taustalla olevat tekijät Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulain, 734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Asiakasmaksulain 2.2 :n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. Näistä enimmäismääristä on säädetty sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (asiakasmaksuasetus, 912/1992). Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassaan vuosille , että kunnan peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaa alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 alkaen. Hallitus päätti, että alentamista vastaavasti tullaan antamaan esitykset sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ylimääräisellä korottamisesta siten, että vastaava maksukertymän lisäys saavutetaan, jolloin järjestely on kuntatalouden näkökulmasta kokonaisuutena kustannusneutraali. Voimassaoleva asiakasmaksujen tarkistamispäätös Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkistettu asiakasmaksuasetuksen 33 a :n mukaisesti joka toinen vuosi, jolloin tarkistus on ollut kansaeläkeindeksi suuruuden mukainen. Samalla on tarkistettu kotona kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellisen kerran perusturvalautakunta hyväksyi maksujen indeksikorotukset kokouksessa Muutokset tulivat voimaan Indeksikorotusten lisäksi perusturvalautakunta on päättänyt erikseen maksuasetuksen ulkopuolella olevista asiakasmaksuista ja niiden ottamisesta käyttöön. Asiakasmaksuasetuksen muutos Jotta kunnat voisivat periä alennettua valtionosuutta vastaavasti korkeampia asiakasmaksuja, asiakasmaksuasetuksessa olevia euromääräisiä enimmäismääriä on korotettu maksuasetuksen muutoksella (842/2014) alkaen. Asetuksella on korotettu asiakasmaksuasetuksessa määriteltyjä tasasuuruisia enimmäismaksuja, jotka pääosin kuuluvat maksukaton piiriin. Vuoden 2015 alusta maksuja korotetaan seuraavissa palveluissa: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut päivystyskäynnit yksilökohtaisesta fysioterapia sarjassa annettava hoito lyhytaikainen laitoshoito päivä ja yöhoito kuntoutushoito

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Asetuksella korotetaan myös asiakasmaksukaton piiriin kuulumattomia maksuja, joita ovat lääkärintodistuksista ja lausunnoista veloitettavat maksut sekä maksut käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta. Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen välttämiseksi asetuksella ei koroteta maksukaton piiriin kuulumattomia tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittäviä käyntimaksuja, maksuja suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta eikä lastensuojelun maksua. Maksukatto palvelun käyttäjien maksurasituksen rajoittajana Asiakasmaksulain 6 a :ssä on säädetty enimmäismäärä, maksukatto, jonka ylittymisen jälkeen kyseiseen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat palvelun käyttäjälle pääsääntöisesti maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 17,60 euroa hoitopäivältä. Korotuksesta aiheutuvien kielteisten vaikutusten arvioidaan olevan suurimmat sellaisille paljon palveluita käyttäville henkilöille, joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty. Vähävaraisempien palvelujen käyttäjien kohdalla korotus voi lisätä tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Toisaalta myös maksukatto voi korotuksen myötä täyttyä nykyistä nopeammin. Toimivalta asiakasmaksuista päättämiseen Maksuasetuksessa määritetyt euromäärät ovat sosiaali ja terveyspalveluiden enimmäismaksuja. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Kunnan hallintosäännön 31 :n mukaisesti perusturvalautakunta päättää toimialallaan kunnan perimistä maksuista. Ehdotus asiakasmaksujen tarkistamiseksi Kirkkonummen kunnan sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat noudattaneet asetuksen mukaista enimmäismäärää. Näin ollen perusturva esittää asiakasmaksujen korottamista asetusmuutoksen mukaisen enimmäismäärän mukaiseksi. Maksujen tarkistusten arvioidaan kerryttävän asiakasmaksutuloja noin euroa. Valmistelijat talouspäällikkö Esa Lindell, p , hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 2: Asiakasmaksujen korotusehdotus Oheismateriaali: Valtioneuvoston asetus sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (842/2014) Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alkaen sosiaali ja

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta terveyspalvelujen asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä alkaen sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tulosalueiden johtoryhmät perusturvan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Oikaisuvaatimus

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Avosairaanhoidon hoitajien ja ravitsemusterapeutin käyntimaksujen käyttöönotto alkaen 874/ /2014 Perusturvalautakunta 117 Sosiaali ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992). Asiakasmaksulain voimaan tulleella muutoksella (434/2010) mahdollistettiin maksun periminen hoitajan avosairaanhoidon käynniltä. Lain 5 :ään sisältynyt viittaus avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyttöön korvattiin ilmauksella avosairaanhoidon palvelujen käyttö. Muutoksen jälkeen palvelun maksullisuus ei enää ollut sidoksissa palvelua antavan henkilön koulutukseen. Näin asiakasmaksu voidaan veloittaa terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelujen käytöstä riippumatta siitä, antaako palvelun lääkäri vai muu hoitohenkilökunta. Asiakasmaksulain 5 :n mukaisesti terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia terveydenhuoltolain :n, 19 :n 1 kohdan sekä 20, 24, 27 ja 29 :n perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut sekä hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet. Asiakasmaksun saa kuitenkin veloittaa 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista. Lakimuutoksen myötä käyntimaksu on mahdollista veloittaa perusterveydenhuollossa sairaanhoidollisista käynneistä. Terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Käyntimaksun huomioiminen maksukaton laskemisessa Maksukattoa laskettaessa otettiin ennen 5 :n muutosta huomioon muun ohella kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista. Kun maksullisten palvelujen piiriä ehdotettiin 5 :n mukaan muutettavaksi siten, että maksu voitaisiin periä yli 18 vuotiaalle annetuista avosairaanhoidon palveluista palvelun antajasta riippumatta, lain muutos huomioitiin samalla myös lakiin sisältyvän maksukaton laskemisen osalta. Asiakasmaksulain 6 a :n 2 momenttia muutettiin siten, että maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon terveyskeskuksen avosairaanhoidon palveluista perityt maksu. Avosairaanhoidon hoitajien käyntimaksu Kuuma-kunnissa Kirkkonummen kunta ei ole aiemmin veloittanut hoitajakäynneistä avosairaanhoidon käyntimaksua. Suurimmista Kuuma kunnista maksu on käytössä Tuusulassa vuoden 2014 alusta alkaen. Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä lautakunta on tehnyt päätöksen maksun käyttöön ottamisesta vuoden 2015 alusta alkaen. Mäntsälässä maksun käyttöönotto on perusturvalautakunnan käsiteltävänä Järvenpäässä asiakasmaksun käyttöönotto sisältyy vuoden 2015 talousarvioehdotuksen talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Kuuma kuntien hoitajien vastaanottokäynnistä veloitettavan/ käyttöönotettavaksi ehdotetun asiakasmaksun suuruus on pääsääntöisesti kahdeksan euroa käyntikerralta. Osa kunnista suunnittelee tämän maksun korottamista edelleen vuoden 2015 alusta, jolloin asiakasmaksuasetuksen

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta mukaisesti korottuvat keskimäärin noin 9,4 prosentilla myös useiden muiden asiakasmaksujen enimmäismäärät. Kirkkonummen perusturvalautakunnalle ehdotetaan avosairaanhoidon hoitajien käyntimaksun käyttöönottoa. Hoitajien itsenäiseen vastaanottotoimintaan liittyen potilaita ohjataan aikaisempaa enemmän hoitajien vastaanotoille. Avosairaanhoidon hoitajakäyntien asiakasmaksu esitetään veloitettavaksi esimerkiksi seuraavista käynneistä: kansantautien seurantakäynnit kuten verenpainetauti, diabetes ja astma hoitajien itsenäiset vastaanotot, jotka liittyvät mm. suonensisäisten antibioottien antamiseen, haavanhoitoon, korvahuuhteluun, ompeleiden poistoon, siedätyshoitoon, luomen/näppylän näyttämiseen ja venesektioon muistihoitajan vastaanotot akuuttivastaanotot. Avosairaanhoidossa annettujen suonensisisäisten antibioottihoito ja haavanhoitokäyntien osalta esitetään asiakasmaksujen rajaamista siten, että asiakkaalta veloitetaan asiakasmaksu enintään kymmeneltä käynniltä kalenterivuodessa. Perusteena on, että haavanhoidot ovat usein pitkäkestoisia ja asiakas joutuu maksamaan haavanhoitotuotteet kolmen kuukauden ajan, mutta sen jälkeen asiakas saa ne ilmaiseksi. Suonensisäisten antibioottien antamisessa hoitojaksot kestävät noin viikon. Pääasiallisesti maksuun velvoittavia palveluita antavat avovastaanottotoiminnan sairaanhoitajat, mutta myös lähi ja perushoitajat. Peruuttamattoman ajan maksua ei esitetä käyttöön otettavaksi. Maksuasetuksen 25 :n mukaisesti ainoastaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 39,60 euroa. Asiakasmaksun suuruudeksi esitetään alkaen 8,80 euroa avosairaanhoidon hoitajakäynniltä ja 15,30 euroa ravitsemusterapeutin käynniltä. Avosairaanhoidon hoitajakäynnin maksu esitetään veloitettavaksi enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Poikkeuksena tähän ovat haavahoitoon ja antibioottihoitoon liittyvät käynnit, joilta ehdotetaan veloitettavaksi asiakasmaksu enintään kymmeneltä käynniltä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua kerryttäviä hoitajakäyntejä vastaavan vuotuisen maksutuoton arvioidaan olevan noin euroa, mikä on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Käyntimaksujen rajaukset: Lainsäädännössä maksuttomiksi säädetyt käynnit pysyvät edelleen maksuttomina. Näitä ovat esimerkiksi terveysneuvonta, terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, mielenterveystyö, lääkinnällinen kuntoutus sekä tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, hoito ja lääkintä. Sen sijaan esimerkiksi vapaaehtoisista, matkustamista varten hankittavista rokotuksista ehdotetaan veloitettavaksi hoitajakäyntimaksu.

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Maksua ei veloiteta hoitajakäynnistä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä. Hoitajakäynneistä ja ravitsemusterapeutin käynneistä veloitettava maksu kerryttää asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvien kustannusten enimmäismäärää eli maksukattoa. Maksua ei veloiteta alle 18 vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta. Hoitotarvikejakelussa ei hoitajakäynneistä veloiteta maksua. Ravitsemusterapeutin käyntimaksun käyttöönotto Kirkkonummi otti käyttöön vuonna 2014 jalkaterapeutin 15,80 euron käyntimaksun. Nyt esitetään vastaavaa asiakasmaksun käyttöönottoa myös ravitsemusterapeutin käynneistä. Jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin käyntien laskutuksessa ei ole kalenterivuoteen sidottua enimmäismäärää. Terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvät käynnit ovat maksuttomia. Valmistelijat: talouspäällikkö Esa Lindell, p , hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p , ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö, ylilääkäri Marjut Hovinen, terveyspalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö, johtava hammaslääkäri Taina Remes Lyly ja vs. osastonhoitaja Kati Aronen. Oheismateriaali: Kuuma kuntien avoterveydenhuollon hoitajakäyntien asiakasmaksut Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 ottaa käyttöön alkaen seuraavat maksut selostusosassa mainituin rajauksin: a) avosairaanhoidon hoitajakäyntimaksun 8,80 euroa b) ravitsemusterapeutin käyntimaksun 15,30 euroa niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä 2 että suonensisäiseen antibioottihoitoon ja haavahoitoon liittyvistä käynneistä voidaan periä käyntimaksut enintään 10 kerralta kalenterivuodessa ja muilta avosairaanhoidon hoitajakäynneiltä enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Päätös Perusturvalautakunta:

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päätti 1 ottaa käyttöön alkaen seuraavat maksut selostusosassa mainituin rajauksin: a) avosairaanhoidon hoitajakäyntimaksun 8,80 euroa b) ravitsemusterapeutin käyntimaksun 15,30 euroa niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä 2 että suonensisäiseen antibioottihoitoon ja haavahoitoon liittyvistä käynneistä voidaan periä käyntimaksut enintään 10 kerralta kalenterivuodessa ja muilta avosairaanhoidon hoitajakäynneiltä enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Tiedoksi Ikäihmisten hyvinvointipalvelut ylilääk. Hovinen, hoitotyön johtaja Wollsten ja osastonhoitaja Kleemola Terveyspalvelut joht.hammaslääkäri Remes Lyly, koulutusylilääkäri Hannula, vs. osastonhoitaja Aronen, sovellusneuvoja Valtanen Hallintopalvelut talouspäällikkö Lindell, toimistosiht. Ramstedt, hallintopäällikkö Kupiainen Toimintakyvyn tukipalvelut sosiaalipalvelupäällikkö Malmi Suominen Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Kirkkonummen vastine Aluehallintoviraston selvityspyyntöön koskien yhteydensaantia Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 849/ /2014 Perusturvalautakunta 118 Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Kirkkonummen osalta on ollut vaikeuksia yhteydensaannissa terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen. Aluehallintovirasto on aiemmin pyytänyt asiasta selvitystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää kirjeellään uudelleen Kirkkonummen kunnanhallitusta antamaan mennessä selvityksensä, josta tulee ilmetä ainakin: 1. Miksi terveyskeskuksen ajanvarauksessa pystytään vastaamaan vain 63 %:iin ja suun terveydenhuollossa vain 57 %:iin saapuneista puheluista? 2. Miksi Kirkkonummen suun terveydenhuollossa on jatkuvia ongelmia saada välitön yhteys suun terveydenhuollon ajanvaraukseen? 3. Mihin toimenpiteisiin Kirkkonummi on ryhtynyt yhteydensaannin parantamiseksi? Vastaukset selvityspyynnössä esitettyihin kysymyksiin Vastaus kysymykseen yksi: Terveyspalvelut on selvittänyt puhelinjärjestelmän raportointijärjestelmän toimivuuden ja sen luotettavuuden. Aluehallintoviraston saamat tiedot eivät siten ole oikeita, vaan THL:n Webrobol tiedonkeruun kautta kerätyt tiedot ovat olleet virheelliset. Puhelinjärjestelmässä on käytettävissä raportointijärjestelmä (Sonera). Raportointijärjestelmän mukaan (taulukossa 1) maaliskuussa neljän minuutin sisällä vastattujen puheluiden prosentti oli lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla 95 % (lokakuussa 89) ja suun terveydenhuollossa 76 % (lokakuussa 79 %). Puhelinjärjestelmässä on myös takaisinsoittomahdollisuus, ja potilas voi halutessaan jättää viestin, jos puheluun ei vastata neljän minuutin sisällä, jolloin häneen otetaan yhteyttä suun terveydenhuollosta saman päivän aikana, ja toiminnassa usein jo muutaman tunnin sisällä. Vastaus kysymykseen kaksi: Suun terveydenhuollossa on ajanvaraukseen resursoitu yksi hammashoitaja. Hän tekee ajanvarauspisteessä hoidontarpeen arvion puhelimessa, antaa aikoja ja neuvoja luukulle tuleville. Yhtenä päivänä viikossa myös suuhygienisti vastaa puheluihin. Hoitohenkilöstön tiukan mitoituksen vuoksi (hoitotyössä on yhtä paljon hammaslääkäreitä kuin hoitajia) on ajoittaisia ongelmia, kun ajanvaraukseen osallistuvia hoitajia tai suuhygienisti on sairaana, eikä jommankumman tilalle saada sijaista.

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Vuoden 2013 aikana hankittiin potilastietojärjestelmään liittyvä itseilmoittautumislaite terveysasemalle. Tämän toivottiin vähentävän ajanvaraushenkilön työtä, kun hoitoon ilmoittautuvat ja ajan kyselijät voivat ilmoittautua ja varmistaa ajan suoraan automaatista. Effica potilastietojärjestelmän Kansalaisen ajanvarausta ei ole saatu toimittajan puolelta kehitettyä niin, että lasten vanhemmat voivat helpommin varata ja vaihtaa aikaa internetin kautta. Tämä olisi myös vähentänyt yhteydenottoja ajanvaraukseen. Vastaus kysymykseen kolme: Terveyspalveluiden talousarvioesityksessä vuodelle 2015 todetaan, että siirretään enenevästi ajanvarauksia terveydenhuoltopalveluissa ja suun terveydenhuollossa internetiin. Tämän toteuttaminen edellyttää, että potilastietojärjestelmät kehittyvät siten, että tämä mahdollistuu. Tällöin voidaan hyödyntää olemassaolevia henkilöresursseja paremmin. Jos tietojärjestelmää ei saada kehitettyä, niin että internet ajanvaraus lisääntyy, suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen lisätään henkilöstöresursseja niin, että puhelimeen voidaan vastata viiden minuutin sisällä 80 % puheluista. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että tietojärjestelmä kehittyisi edellä kuvatun mukaisesti lähivuosina. Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön perusturvan toimialan muissa toiminnoissa avoimeksi jäänyt vakanssi, jonka turvin palkataan hammashoitaja. Keskitetyn ajanvarauksen tilaan, joka on suunniteltu vain yhdelle henkilölle työtilaksi, järjestetään tila myös toiselle hammashoitajalle. Hoidon tarpeen arviointi ja ns. luukulta neuvonta organisoidaan uudelleen, jotta välitön yhteydensaanti toteutuu. Valmistelija: johtava hammaslääkäri Taina Remes Lyly, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Aluehallintoviraston selvityspyyntö yhteydensaannista Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen (ESAVI79097/ /2014) Kirkkonummen terveyskeskuksen puhelintilasto ajalta Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa selostusosan mukaisen selvityksen aluehallintovirastolle 2 että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Perusturvalautakunta Aika 28.01.2016 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervasti Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Frantsi-Lankia Marjut jäsen Herrala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.12.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 02.11.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 02.11.2016 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Kamreerintie 7, 3. krs, neuvotteluhuone Centti Saapuvilla

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 26.10.2016, klo 08:00-09:37 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20 Hallitus 251 16.12.2015 Ilmoitusasiat H 251 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätös 30.11.2015

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 12. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:00-20:10. Virastopiha 2 B, Espoo

Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 12. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:00-20:10. Virastopiha 2 B, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 07.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 07.02.2013 torstai klo 17:00-20:10 Paikka Virastopiha 2 B, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.9.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen 28.6.2016 Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista 1.1.2016 Anu Nemlander Mari Sjöholm Asiakasmaksuihin korotuksia 1.1.2016 lukien Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot