Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Aika klo 18:05 20:46 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs. Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Gustafsson Stefan varapuheenjohtaja Frantsi Lankia Marjut jäsen Herrala Vili jäsen Lassenius Panula jäsen Ann Charlotte Myllynen Sari jäsen Sjölund Tuula jäsen Suominen Tero Tapani jäsen Andersin Jaana Salmelan varajäsen läsnä klo Kämpe Hellenius Jerri Sjöholmin varajäsen Muut läsnäolijat Beck Gun Maj kh:n edustaja Ståhle Liisa perusturvajohtaja Kupiainen Kati hallintopäällikkö Lindell Esa talouspäällikkö Smeds Monica toimistosihteeri Poissa Kovala Tero jäsen Salmela Ville jäsen Sjöholm Ulrika jäsen

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Allekirjoitukset Jussi Määttä puheenjohtaja Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Ann Charlotte Lassenius Panula pöytäkirjantarkastaja Vili Herrala pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kunnantalon palvelupiste 1. krs, Ervastintie Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 111 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvan talouden toteumatilanne, lokakuu Osallistuminen lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan vuosina Muutokset ja täydennykset perusturvan tehtäviin liittyvän toimivallan siirtämiseen / toimintakyvyn tukipalvelut Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistaminen alkaen Avosairaanhoidon hoitajien ja ravitsemusterapeutin käyntimaksujen käyttöönotto alkaen 118 Kirkkonummen vastine Aluehallintoviraston selvityspyyntöön koskien yhteydensaantia Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen Suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinta ajalle Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksitarkastukset Perusturvan aukioloaikojen supistukset joulun 2014 ja vuodenvaihteen aikana Eroanomus ja uuden varaedustajan nimeäminen vammaisneuvostoon J.A Perusturvalautakunnan vuoden 2015 kokousaikataulu Johtavan ylilääkärin valinta virkaan, vakanssinumero Tiedoksiannot perusturvalautakunnalle Viranhaltijapäätökset valvottavaksi v Muut asiat Lisälistan käsittely Osallistuminen Uudet itsemaksettavat kotihoidon tukipalvelut hankkeeseen 40

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perusturvalautakunta 111 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus suorittamalla nimenhuu to. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Perusturvalautakunta: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 112 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastusvuorossa Ann Charlotte Lassenius Panula ja Vili Herrala, varalla Jerri Kämpe Hellenius ja Ville Salmela. Päätös Perusturvalautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ann Charlotte Lassenius Panula ja Vili Herrala, varalla Jerri Kämpe Hellenius. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvan talouden toteumatilanne, lokakuu / /2013 Perusturvalautakunta 113 Vuoden 2014 ensimmäisessä osavuosikatsauksen yhteydessä toukokuussa perusturvan talousarvion ylityksen suuruudeksi ennakoitiin noin 3,7 4,1 miljoonaa euroa, josta muun kuin erikoissairaanhoidon osuus oli noin miljoona euroa. Kesäkuussa lautakunnassa päätettiin oman toiminnan lisäsopeuttamistoimista. Nämä ja käyttösuunnitelmaan sisältyvät sopeuttamistoimenpiteet ovat osoittautuneet kustannusvaikutuksiltaan arvioitua suuremmiksi, joten jo syys lokakuussa oli nähtävissä, että oman toiminnan ylitykseltä vältytään. Perusturvalautakunta teki elokuun toteutumatietojen pohjalta kokouksessaan määrärahojen korotusehdotuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Erikoissairaanhoidon ylityksen suuruus arvioitiin tuolloin olevan 2,8 miljoonaa euroa. Syys ja lokakuun toteumatietojen mukaan erikoissairaanhoidon menojen kasvuvauhti on kiihtynyt ollen keskimäärin 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli 6,2 %:n kasvuvauhti jatkuu, ylitys nousee 3,8 milj. euroon. Lopulliseen tulokseen vaikuttavat HUS:n mahdollinen ylijäämän palautus ja kalliin hoidon tasaus. Näitä ei pysty tarkoin arvioimaan etukäteen, sillä yksittäisen kunnan palautuksen tai lisäperinnän suuruuteen vaikuttavat kaikkien muiden jäsenkuntien palveluiden käyttö ja kalliiden potilaiden määrä. Lopullinen tilanne selviää vasta loppulaskusta tammikuussa Oman toiminnan osalta arvioidaan, että määrärahat eivät ylity, vaan ne todennäköisesti alittuvat varovaisen arvion mukaan noin 0,7 0,9 miljoonaa euroa. Alitus johtuu pääosin terveyspalveluiden ja osin ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueiden sopeuttamistoimenpiteiden ennakoitua suuremmista kustannussäästöistä. Talousarvion lokakuun toteumatilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelijat: talouspäällikkö Esa Lindell, p ja suunnittelija Tapio Salmela p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Tulosalueittainen lokakuun toteutumisvertailu ja HUS:n kuntaraportti Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi talousarvion lokakuun 2014 toteutumatilanteen 2

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta antaa toteumatiedon kunnanhallitukselle tiedoksi 3 tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 merkitä tiedoksi talousarvion lokakuun 2014 toteutumatilanteen 2 antaa toteumatiedon kunnanhallitukselle tiedoksi 3 tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Osallistuminen lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan vuosina / /2014 Perusturvalautakunta 114 Kirkkonummen kunta on osallistunut yhdessä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa yhteishankintaan lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston osalta. Tällä hetkellä voimassa oleva sopimuskausi on päättymässä Yhteishankinta tuo hintojen osalta volyymietua ja vahvistaa asiantuntemusta hankinnan valmistelussa. Espoon ja Kauniaisten kaupungit ja Kirkkonummen kunta ovat ilmoittaneet valmiudestaan osallistua seuraavaan yhteiskilpailutukseen. Hankintaan osallistujat selvittävät kannattavuutta liittyä HUS apuvälinekeskuksen asiakkaiksi, joka hoitaisi palveluita kokonaisvaltaisesti, joka on myös syynä Vantaan poisjääntiin hankintayhteistyöstä. Hankinnan toteuttaa Espoon hankintapalvelut ja valmistelussa on mukana kunkin kunnan asiantuntijat. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä ajalle Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus jatkaa sopimuskautta saakka. Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Tarjousten vertailu tehdään kunkin hankintaosion sisällä tuoteryhmittäin. Mikäli tarjottu tuote ei täytä sille asetettua laatuvaatimusta, tarjous hylätään. Hankintapäätöksellä valitaan yksi tai useampi tavarantoimittaja tuoteryhmittäin ja/tai tuotteittain. Hankintaosioissa on kolme kilpailutettavaa tuoteryhmää. Tuoteryhmiin sisältyvät välineet ja kalusto on luokiteltu seuraavasti: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat hoitovälineet, tukilaitteet, jalkineet, peruukit, proteesit, henkilökohtaisen hoidon ja pukeutumisen välineet, liikkumisvälineet ja asuntojen ja muiden vastaavien varusteet ja lisälaitteet. Fysioterapian välineitä ovat hoitolaitteet, hoitopöydät ja hoitotuolit, mittavälineet, muut harjoitusvälineet, hienomotoriikka, harjoitusvälineet, hoitoaineet, havaintomateriaali ja kuntosalin ja lääkinnällisen harjoitusterapian välineet. Sairaanhoidollista kalustoa ovat tutkimus ja tarvikepöydät, sängyt, patjat ja tyynyt, vaunut, lääkekaapit ja lääkejääkaapit, tuolit, henkilönostimet ja muut tarvikkeet. Hankinnan arvo koko sopimuskauden aikana Kirkkonummen osalta on noin miljoona euroa. Espoo laskuttaa kilpailutuksen käytännön toteuttamisesta euroa. Valmistelija: talouspäällikkö Esa Lindell, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että Kirkkonummen kunta osallistuu lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan ajalla Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti, että Kirkkonummen kunta osallistuu lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan ajalla Tiedoksi Espoon hankintapalvelut/marita Lehtinen vastaava fysioterapeutti Katja Kuula tomintaterapeutti Runa Kraemer Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Muutokset ja täydennykset perusturvan tehtäviin liittyvän toimivallan siirtämiseen / toimintakyvyn tukipalvelut 156/ /2013 Perusturvalautakunta 115 Kunnanvaltuusto siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille johtosäännöillä, joilla määrätään viranomaisten tehtävistä ja toimivallan jakamisesta eri viranomaisten kesken. Valtuusto voi johtosäännön määräysten kautta antaa sille viranomaiselle, jolle toimivalta on johtosäännöllä siirretty, oikeuden toimivallan edelleen siirtämiseen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kirkkonummen toimialan johtosäännön Johtosääntö on tullut voimaan Johtosäännön 7 :ään on kirjattu määräykset toimivallan edelleen siirtämisestä. Sen mukaisesti lautakunta voi päätöksellään siirtää johtosäännön 2 :n mukaisia tehtäviä ja toimivaltaansa lautakunnan alaiselle viranhaltijalle, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Perusturvalautakunta on siirtänyt toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimintakyvyn tukipalveluiden osalta on huomattu tarve tehdä joitakin muutoksia ja täydennyksiä tähän toimivallan siirrosta tehtyyn päätökseen. Nämä tehtävät muutokset liittyvät muun muassa toimintakyvyn tukipalveluiden toteutettuun organisaatiomuutokseen, vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden päätösvallan täsmentämiseen, toimintaterapeutin päätösvallan selkiyttämiseen, työkeskuksen esimiestehtävien uudelleen organisointiin ja päihdepalveluiden johtajan sijaisen päätösvallan tarkentamiseen. Toimintakyvyn tukipalveluiden vs. tulosaluejohtaja Tuula Malmi Suominen, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 1: Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää täydentää ja muuttaa perusturvalautakunnan tekemää toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä liitteen mukaisesti. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti täydentää ja muuttaa perusturvalautakunnan tekemää toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä liitteen mukaisesti.

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Tiedoksi Muutoksenhakuohje Liitteessä mainitut viranhaltijat Oikaisuvaatimus

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistaminen alkaen 874/ /2014 Perusturvalautakunta 116 Asiakasmaksujen enimmäismäärien korotuksen taustalla olevat tekijät Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulain, 734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Asiakasmaksulain 2.2 :n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. Näistä enimmäismääristä on säädetty sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (asiakasmaksuasetus, 912/1992). Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassaan vuosille , että kunnan peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaa alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 alkaen. Hallitus päätti, että alentamista vastaavasti tullaan antamaan esitykset sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ylimääräisellä korottamisesta siten, että vastaava maksukertymän lisäys saavutetaan, jolloin järjestely on kuntatalouden näkökulmasta kokonaisuutena kustannusneutraali. Voimassaoleva asiakasmaksujen tarkistamispäätös Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkistettu asiakasmaksuasetuksen 33 a :n mukaisesti joka toinen vuosi, jolloin tarkistus on ollut kansaeläkeindeksi suuruuden mukainen. Samalla on tarkistettu kotona kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellisen kerran perusturvalautakunta hyväksyi maksujen indeksikorotukset kokouksessa Muutokset tulivat voimaan Indeksikorotusten lisäksi perusturvalautakunta on päättänyt erikseen maksuasetuksen ulkopuolella olevista asiakasmaksuista ja niiden ottamisesta käyttöön. Asiakasmaksuasetuksen muutos Jotta kunnat voisivat periä alennettua valtionosuutta vastaavasti korkeampia asiakasmaksuja, asiakasmaksuasetuksessa olevia euromääräisiä enimmäismääriä on korotettu maksuasetuksen muutoksella (842/2014) alkaen. Asetuksella on korotettu asiakasmaksuasetuksessa määriteltyjä tasasuuruisia enimmäismaksuja, jotka pääosin kuuluvat maksukaton piiriin. Vuoden 2015 alusta maksuja korotetaan seuraavissa palveluissa: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut päivystyskäynnit yksilökohtaisesta fysioterapia sarjassa annettava hoito lyhytaikainen laitoshoito päivä ja yöhoito kuntoutushoito

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Asetuksella korotetaan myös asiakasmaksukaton piiriin kuulumattomia maksuja, joita ovat lääkärintodistuksista ja lausunnoista veloitettavat maksut sekä maksut käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta. Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen välttämiseksi asetuksella ei koroteta maksukaton piiriin kuulumattomia tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittäviä käyntimaksuja, maksuja suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta eikä lastensuojelun maksua. Maksukatto palvelun käyttäjien maksurasituksen rajoittajana Asiakasmaksulain 6 a :ssä on säädetty enimmäismäärä, maksukatto, jonka ylittymisen jälkeen kyseiseen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat palvelun käyttäjälle pääsääntöisesti maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 17,60 euroa hoitopäivältä. Korotuksesta aiheutuvien kielteisten vaikutusten arvioidaan olevan suurimmat sellaisille paljon palveluita käyttäville henkilöille, joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty. Vähävaraisempien palvelujen käyttäjien kohdalla korotus voi lisätä tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Toisaalta myös maksukatto voi korotuksen myötä täyttyä nykyistä nopeammin. Toimivalta asiakasmaksuista päättämiseen Maksuasetuksessa määritetyt euromäärät ovat sosiaali ja terveyspalveluiden enimmäismaksuja. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Kunnan hallintosäännön 31 :n mukaisesti perusturvalautakunta päättää toimialallaan kunnan perimistä maksuista. Ehdotus asiakasmaksujen tarkistamiseksi Kirkkonummen kunnan sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat noudattaneet asetuksen mukaista enimmäismäärää. Näin ollen perusturva esittää asiakasmaksujen korottamista asetusmuutoksen mukaisen enimmäismäärän mukaiseksi. Maksujen tarkistusten arvioidaan kerryttävän asiakasmaksutuloja noin euroa. Valmistelijat talouspäällikkö Esa Lindell, p , hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 2: Asiakasmaksujen korotusehdotus Oheismateriaali: Valtioneuvoston asetus sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (842/2014) Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alkaen sosiaali ja

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta terveyspalvelujen asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä alkaen sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tulosalueiden johtoryhmät perusturvan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Oikaisuvaatimus

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Avosairaanhoidon hoitajien ja ravitsemusterapeutin käyntimaksujen käyttöönotto alkaen 874/ /2014 Perusturvalautakunta 117 Sosiaali ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992). Asiakasmaksulain voimaan tulleella muutoksella (434/2010) mahdollistettiin maksun periminen hoitajan avosairaanhoidon käynniltä. Lain 5 :ään sisältynyt viittaus avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyttöön korvattiin ilmauksella avosairaanhoidon palvelujen käyttö. Muutoksen jälkeen palvelun maksullisuus ei enää ollut sidoksissa palvelua antavan henkilön koulutukseen. Näin asiakasmaksu voidaan veloittaa terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelujen käytöstä riippumatta siitä, antaako palvelun lääkäri vai muu hoitohenkilökunta. Asiakasmaksulain 5 :n mukaisesti terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia terveydenhuoltolain :n, 19 :n 1 kohdan sekä 20, 24, 27 ja 29 :n perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut sekä hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet. Asiakasmaksun saa kuitenkin veloittaa 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista. Lakimuutoksen myötä käyntimaksu on mahdollista veloittaa perusterveydenhuollossa sairaanhoidollisista käynneistä. Terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Käyntimaksun huomioiminen maksukaton laskemisessa Maksukattoa laskettaessa otettiin ennen 5 :n muutosta huomioon muun ohella kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista. Kun maksullisten palvelujen piiriä ehdotettiin 5 :n mukaan muutettavaksi siten, että maksu voitaisiin periä yli 18 vuotiaalle annetuista avosairaanhoidon palveluista palvelun antajasta riippumatta, lain muutos huomioitiin samalla myös lakiin sisältyvän maksukaton laskemisen osalta. Asiakasmaksulain 6 a :n 2 momenttia muutettiin siten, että maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon terveyskeskuksen avosairaanhoidon palveluista perityt maksu. Avosairaanhoidon hoitajien käyntimaksu Kuuma-kunnissa Kirkkonummen kunta ei ole aiemmin veloittanut hoitajakäynneistä avosairaanhoidon käyntimaksua. Suurimmista Kuuma kunnista maksu on käytössä Tuusulassa vuoden 2014 alusta alkaen. Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä lautakunta on tehnyt päätöksen maksun käyttöön ottamisesta vuoden 2015 alusta alkaen. Mäntsälässä maksun käyttöönotto on perusturvalautakunnan käsiteltävänä Järvenpäässä asiakasmaksun käyttöönotto sisältyy vuoden 2015 talousarvioehdotuksen talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Kuuma kuntien hoitajien vastaanottokäynnistä veloitettavan/ käyttöönotettavaksi ehdotetun asiakasmaksun suuruus on pääsääntöisesti kahdeksan euroa käyntikerralta. Osa kunnista suunnittelee tämän maksun korottamista edelleen vuoden 2015 alusta, jolloin asiakasmaksuasetuksen

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta mukaisesti korottuvat keskimäärin noin 9,4 prosentilla myös useiden muiden asiakasmaksujen enimmäismäärät. Kirkkonummen perusturvalautakunnalle ehdotetaan avosairaanhoidon hoitajien käyntimaksun käyttöönottoa. Hoitajien itsenäiseen vastaanottotoimintaan liittyen potilaita ohjataan aikaisempaa enemmän hoitajien vastaanotoille. Avosairaanhoidon hoitajakäyntien asiakasmaksu esitetään veloitettavaksi esimerkiksi seuraavista käynneistä: kansantautien seurantakäynnit kuten verenpainetauti, diabetes ja astma hoitajien itsenäiset vastaanotot, jotka liittyvät mm. suonensisäisten antibioottien antamiseen, haavanhoitoon, korvahuuhteluun, ompeleiden poistoon, siedätyshoitoon, luomen/näppylän näyttämiseen ja venesektioon muistihoitajan vastaanotot akuuttivastaanotot. Avosairaanhoidossa annettujen suonensisisäisten antibioottihoito ja haavanhoitokäyntien osalta esitetään asiakasmaksujen rajaamista siten, että asiakkaalta veloitetaan asiakasmaksu enintään kymmeneltä käynniltä kalenterivuodessa. Perusteena on, että haavanhoidot ovat usein pitkäkestoisia ja asiakas joutuu maksamaan haavanhoitotuotteet kolmen kuukauden ajan, mutta sen jälkeen asiakas saa ne ilmaiseksi. Suonensisäisten antibioottien antamisessa hoitojaksot kestävät noin viikon. Pääasiallisesti maksuun velvoittavia palveluita antavat avovastaanottotoiminnan sairaanhoitajat, mutta myös lähi ja perushoitajat. Peruuttamattoman ajan maksua ei esitetä käyttöön otettavaksi. Maksuasetuksen 25 :n mukaisesti ainoastaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 39,60 euroa. Asiakasmaksun suuruudeksi esitetään alkaen 8,80 euroa avosairaanhoidon hoitajakäynniltä ja 15,30 euroa ravitsemusterapeutin käynniltä. Avosairaanhoidon hoitajakäynnin maksu esitetään veloitettavaksi enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Poikkeuksena tähän ovat haavahoitoon ja antibioottihoitoon liittyvät käynnit, joilta ehdotetaan veloitettavaksi asiakasmaksu enintään kymmeneltä käynniltä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua kerryttäviä hoitajakäyntejä vastaavan vuotuisen maksutuoton arvioidaan olevan noin euroa, mikä on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Käyntimaksujen rajaukset: Lainsäädännössä maksuttomiksi säädetyt käynnit pysyvät edelleen maksuttomina. Näitä ovat esimerkiksi terveysneuvonta, terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, mielenterveystyö, lääkinnällinen kuntoutus sekä tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, hoito ja lääkintä. Sen sijaan esimerkiksi vapaaehtoisista, matkustamista varten hankittavista rokotuksista ehdotetaan veloitettavaksi hoitajakäyntimaksu.

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Maksua ei veloiteta hoitajakäynnistä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä. Hoitajakäynneistä ja ravitsemusterapeutin käynneistä veloitettava maksu kerryttää asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvien kustannusten enimmäismäärää eli maksukattoa. Maksua ei veloiteta alle 18 vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta. Hoitotarvikejakelussa ei hoitajakäynneistä veloiteta maksua. Ravitsemusterapeutin käyntimaksun käyttöönotto Kirkkonummi otti käyttöön vuonna 2014 jalkaterapeutin 15,80 euron käyntimaksun. Nyt esitetään vastaavaa asiakasmaksun käyttöönottoa myös ravitsemusterapeutin käynneistä. Jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin käyntien laskutuksessa ei ole kalenterivuoteen sidottua enimmäismäärää. Terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvät käynnit ovat maksuttomia. Valmistelijat: talouspäällikkö Esa Lindell, p , hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p , ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö, ylilääkäri Marjut Hovinen, terveyspalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö, johtava hammaslääkäri Taina Remes Lyly ja vs. osastonhoitaja Kati Aronen. Oheismateriaali: Kuuma kuntien avoterveydenhuollon hoitajakäyntien asiakasmaksut Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 ottaa käyttöön alkaen seuraavat maksut selostusosassa mainituin rajauksin: a) avosairaanhoidon hoitajakäyntimaksun 8,80 euroa b) ravitsemusterapeutin käyntimaksun 15,30 euroa niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä 2 että suonensisäiseen antibioottihoitoon ja haavahoitoon liittyvistä käynneistä voidaan periä käyntimaksut enintään 10 kerralta kalenterivuodessa ja muilta avosairaanhoidon hoitajakäynneiltä enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Päätös Perusturvalautakunta:

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päätti 1 ottaa käyttöön alkaen seuraavat maksut selostusosassa mainituin rajauksin: a) avosairaanhoidon hoitajakäyntimaksun 8,80 euroa b) ravitsemusterapeutin käyntimaksun 15,30 euroa niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä 2 että suonensisäiseen antibioottihoitoon ja haavahoitoon liittyvistä käynneistä voidaan periä käyntimaksut enintään 10 kerralta kalenterivuodessa ja muilta avosairaanhoidon hoitajakäynneiltä enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Tiedoksi Ikäihmisten hyvinvointipalvelut ylilääk. Hovinen, hoitotyön johtaja Wollsten ja osastonhoitaja Kleemola Terveyspalvelut joht.hammaslääkäri Remes Lyly, koulutusylilääkäri Hannula, vs. osastonhoitaja Aronen, sovellusneuvoja Valtanen Hallintopalvelut talouspäällikkö Lindell, toimistosiht. Ramstedt, hallintopäällikkö Kupiainen Toimintakyvyn tukipalvelut sosiaalipalvelupäällikkö Malmi Suominen Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Kirkkonummen vastine Aluehallintoviraston selvityspyyntöön koskien yhteydensaantia Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 849/ /2014 Perusturvalautakunta 118 Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Kirkkonummen osalta on ollut vaikeuksia yhteydensaannissa terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen. Aluehallintovirasto on aiemmin pyytänyt asiasta selvitystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää kirjeellään uudelleen Kirkkonummen kunnanhallitusta antamaan mennessä selvityksensä, josta tulee ilmetä ainakin: 1. Miksi terveyskeskuksen ajanvarauksessa pystytään vastaamaan vain 63 %:iin ja suun terveydenhuollossa vain 57 %:iin saapuneista puheluista? 2. Miksi Kirkkonummen suun terveydenhuollossa on jatkuvia ongelmia saada välitön yhteys suun terveydenhuollon ajanvaraukseen? 3. Mihin toimenpiteisiin Kirkkonummi on ryhtynyt yhteydensaannin parantamiseksi? Vastaukset selvityspyynnössä esitettyihin kysymyksiin Vastaus kysymykseen yksi: Terveyspalvelut on selvittänyt puhelinjärjestelmän raportointijärjestelmän toimivuuden ja sen luotettavuuden. Aluehallintoviraston saamat tiedot eivät siten ole oikeita, vaan THL:n Webrobol tiedonkeruun kautta kerätyt tiedot ovat olleet virheelliset. Puhelinjärjestelmässä on käytettävissä raportointijärjestelmä (Sonera). Raportointijärjestelmän mukaan (taulukossa 1) maaliskuussa neljän minuutin sisällä vastattujen puheluiden prosentti oli lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla 95 % (lokakuussa 89) ja suun terveydenhuollossa 76 % (lokakuussa 79 %). Puhelinjärjestelmässä on myös takaisinsoittomahdollisuus, ja potilas voi halutessaan jättää viestin, jos puheluun ei vastata neljän minuutin sisällä, jolloin häneen otetaan yhteyttä suun terveydenhuollosta saman päivän aikana, ja toiminnassa usein jo muutaman tunnin sisällä. Vastaus kysymykseen kaksi: Suun terveydenhuollossa on ajanvaraukseen resursoitu yksi hammashoitaja. Hän tekee ajanvarauspisteessä hoidontarpeen arvion puhelimessa, antaa aikoja ja neuvoja luukulle tuleville. Yhtenä päivänä viikossa myös suuhygienisti vastaa puheluihin. Hoitohenkilöstön tiukan mitoituksen vuoksi (hoitotyössä on yhtä paljon hammaslääkäreitä kuin hoitajia) on ajoittaisia ongelmia, kun ajanvaraukseen osallistuvia hoitajia tai suuhygienisti on sairaana, eikä jommankumman tilalle saada sijaista.

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Vuoden 2013 aikana hankittiin potilastietojärjestelmään liittyvä itseilmoittautumislaite terveysasemalle. Tämän toivottiin vähentävän ajanvaraushenkilön työtä, kun hoitoon ilmoittautuvat ja ajan kyselijät voivat ilmoittautua ja varmistaa ajan suoraan automaatista. Effica potilastietojärjestelmän Kansalaisen ajanvarausta ei ole saatu toimittajan puolelta kehitettyä niin, että lasten vanhemmat voivat helpommin varata ja vaihtaa aikaa internetin kautta. Tämä olisi myös vähentänyt yhteydenottoja ajanvaraukseen. Vastaus kysymykseen kolme: Terveyspalveluiden talousarvioesityksessä vuodelle 2015 todetaan, että siirretään enenevästi ajanvarauksia terveydenhuoltopalveluissa ja suun terveydenhuollossa internetiin. Tämän toteuttaminen edellyttää, että potilastietojärjestelmät kehittyvät siten, että tämä mahdollistuu. Tällöin voidaan hyödyntää olemassaolevia henkilöresursseja paremmin. Jos tietojärjestelmää ei saada kehitettyä, niin että internet ajanvaraus lisääntyy, suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen lisätään henkilöstöresursseja niin, että puhelimeen voidaan vastata viiden minuutin sisällä 80 % puheluista. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että tietojärjestelmä kehittyisi edellä kuvatun mukaisesti lähivuosina. Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön perusturvan toimialan muissa toiminnoissa avoimeksi jäänyt vakanssi, jonka turvin palkataan hammashoitaja. Keskitetyn ajanvarauksen tilaan, joka on suunniteltu vain yhdelle henkilölle työtilaksi, järjestetään tila myös toiselle hammashoitajalle. Hoidon tarpeen arviointi ja ns. luukulta neuvonta organisoidaan uudelleen, jotta välitön yhteydensaanti toteutuu. Valmistelija: johtava hammaslääkäri Taina Remes Lyly, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Aluehallintoviraston selvityspyyntö yhteydensaannista Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen (ESAVI79097/ /2014) Kirkkonummen terveyskeskuksen puhelintilasto ajalta Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa selostusosan mukaisen selvityksen aluehallintovirastolle 2 että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vanhusneuvosto Aika 01.02.2016 klo 09:30-11:30 Paikka Uudenmaan seniorikodit Villa Kaskimäki, Kaskelantie 20b, 02880 Veikkola Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

30 Tileistä poistettavat saatavat vuodelta 2013 / perusturvalautakunta

30 Tileistä poistettavat saatavat vuodelta 2013 / perusturvalautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 6/2015 1 (8) Aika 21.10.2015, klo 16:00-18:43 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus 30 Tileistä

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Perusturvalautakunta Aika 28.01.2016 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervasti Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Frantsi-Lankia Marjut jäsen Herrala

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Vanhusneuvosto Aika 07.03.2017 klo 09:30 Paikka Kunnantalo, 3 krs Eliel Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi Jukka varapuheenjohtaja Fellman Urban jäsen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 3.2.2015 14 Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Outi Leino Lindgren

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 (11) Perusturvalautakunta

Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 (11) Perusturvalautakunta Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 (11) Aika 02.11.2017, klo 17:30 Paikka Kokoushuone Ervasti Käsiteltävät asiat 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 44 Pöytäkirjan tarkastus 45 Perusturvan talousarvion

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II

Vaihtoehdot ovat seuraavat: - Vaihtoehto I perustuu kolmen palvelukeskittymän malliin ei sairaansijoja - Vaihtoehto II Perusturvalautakunta 8 0.0.05 Kunnanhallitus 344 0..05 Hyvinvointikeskushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv) 50/0.03.0.0/0 Perusturvalautakunta 0.0.05 8 Kunnanvaltuusto päätti 4.4.04 34 jatkaa

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Perusturvalautakunta 17 02.03.2017 Kunnanhallitus 84 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 19 13.03.2017 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 129/03.00/2017

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Konsernijaosto Aika 19.09.2016 klo 17:04-19:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Ervast, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Harinen Ari puheenjohtaja Sjölund Thorolf

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2 PERUSTURVAJAOSTO ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika 9.12.2014 klo 16.30 Kokouspaikka, Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 25.2.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika T0 16.3.2017 klo 16.00 19.35 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.12.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 290/2017 02.05.00 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 12.05.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot