Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Aika klo 18:05 20:46 Paikka Kokoushuone Ervast, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs. Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Gustafsson Stefan varapuheenjohtaja Frantsi Lankia Marjut jäsen Herrala Vili jäsen Lassenius Panula jäsen Ann Charlotte Myllynen Sari jäsen Sjölund Tuula jäsen Suominen Tero Tapani jäsen Andersin Jaana Salmelan varajäsen läsnä klo Kämpe Hellenius Jerri Sjöholmin varajäsen Muut läsnäolijat Beck Gun Maj kh:n edustaja Ståhle Liisa perusturvajohtaja Kupiainen Kati hallintopäällikkö Lindell Esa talouspäällikkö Smeds Monica toimistosihteeri Poissa Kovala Tero jäsen Salmela Ville jäsen Sjöholm Ulrika jäsen

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Allekirjoitukset Jussi Määttä puheenjohtaja Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Ann Charlotte Lassenius Panula pöytäkirjantarkastaja Vili Herrala pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kunnantalon palvelupiste 1. krs, Ervastintie Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 111 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvan talouden toteumatilanne, lokakuu Osallistuminen lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan vuosina Muutokset ja täydennykset perusturvan tehtäviin liittyvän toimivallan siirtämiseen / toimintakyvyn tukipalvelut Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistaminen alkaen Avosairaanhoidon hoitajien ja ravitsemusterapeutin käyntimaksujen käyttöönotto alkaen 118 Kirkkonummen vastine Aluehallintoviraston selvityspyyntöön koskien yhteydensaantia Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen Suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinta ajalle Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksitarkastukset Perusturvan aukioloaikojen supistukset joulun 2014 ja vuodenvaihteen aikana Eroanomus ja uuden varaedustajan nimeäminen vammaisneuvostoon J.A Perusturvalautakunnan vuoden 2015 kokousaikataulu Johtavan ylilääkärin valinta virkaan, vakanssinumero Tiedoksiannot perusturvalautakunnalle Viranhaltijapäätökset valvottavaksi v Muut asiat Lisälistan käsittely Osallistuminen Uudet itsemaksettavat kotihoidon tukipalvelut hankkeeseen 40

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perusturvalautakunta 111 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus suorittamalla nimenhuu to. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Perusturvalautakunta: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 112 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastusvuorossa Ann Charlotte Lassenius Panula ja Vili Herrala, varalla Jerri Kämpe Hellenius ja Ville Salmela. Päätös Perusturvalautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ann Charlotte Lassenius Panula ja Vili Herrala, varalla Jerri Kämpe Hellenius. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvan talouden toteumatilanne, lokakuu / /2013 Perusturvalautakunta 113 Vuoden 2014 ensimmäisessä osavuosikatsauksen yhteydessä toukokuussa perusturvan talousarvion ylityksen suuruudeksi ennakoitiin noin 3,7 4,1 miljoonaa euroa, josta muun kuin erikoissairaanhoidon osuus oli noin miljoona euroa. Kesäkuussa lautakunnassa päätettiin oman toiminnan lisäsopeuttamistoimista. Nämä ja käyttösuunnitelmaan sisältyvät sopeuttamistoimenpiteet ovat osoittautuneet kustannusvaikutuksiltaan arvioitua suuremmiksi, joten jo syys lokakuussa oli nähtävissä, että oman toiminnan ylitykseltä vältytään. Perusturvalautakunta teki elokuun toteutumatietojen pohjalta kokouksessaan määrärahojen korotusehdotuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Erikoissairaanhoidon ylityksen suuruus arvioitiin tuolloin olevan 2,8 miljoonaa euroa. Syys ja lokakuun toteumatietojen mukaan erikoissairaanhoidon menojen kasvuvauhti on kiihtynyt ollen keskimäärin 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli 6,2 %:n kasvuvauhti jatkuu, ylitys nousee 3,8 milj. euroon. Lopulliseen tulokseen vaikuttavat HUS:n mahdollinen ylijäämän palautus ja kalliin hoidon tasaus. Näitä ei pysty tarkoin arvioimaan etukäteen, sillä yksittäisen kunnan palautuksen tai lisäperinnän suuruuteen vaikuttavat kaikkien muiden jäsenkuntien palveluiden käyttö ja kalliiden potilaiden määrä. Lopullinen tilanne selviää vasta loppulaskusta tammikuussa Oman toiminnan osalta arvioidaan, että määrärahat eivät ylity, vaan ne todennäköisesti alittuvat varovaisen arvion mukaan noin 0,7 0,9 miljoonaa euroa. Alitus johtuu pääosin terveyspalveluiden ja osin ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueiden sopeuttamistoimenpiteiden ennakoitua suuremmista kustannussäästöistä. Talousarvion lokakuun toteumatilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelijat: talouspäällikkö Esa Lindell, p ja suunnittelija Tapio Salmela p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Tulosalueittainen lokakuun toteutumisvertailu ja HUS:n kuntaraportti Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi talousarvion lokakuun 2014 toteutumatilanteen 2

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta antaa toteumatiedon kunnanhallitukselle tiedoksi 3 tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 merkitä tiedoksi talousarvion lokakuun 2014 toteutumatilanteen 2 antaa toteumatiedon kunnanhallitukselle tiedoksi 3 tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Osallistuminen lääkinnällisen kuntoutuksen ja fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan vuosina / /2014 Perusturvalautakunta 114 Kirkkonummen kunta on osallistunut yhdessä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa yhteishankintaan lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston osalta. Tällä hetkellä voimassa oleva sopimuskausi on päättymässä Yhteishankinta tuo hintojen osalta volyymietua ja vahvistaa asiantuntemusta hankinnan valmistelussa. Espoon ja Kauniaisten kaupungit ja Kirkkonummen kunta ovat ilmoittaneet valmiudestaan osallistua seuraavaan yhteiskilpailutukseen. Hankintaan osallistujat selvittävät kannattavuutta liittyä HUS apuvälinekeskuksen asiakkaiksi, joka hoitaisi palveluita kokonaisvaltaisesti, joka on myös syynä Vantaan poisjääntiin hankintayhteistyöstä. Hankinnan toteuttaa Espoon hankintapalvelut ja valmistelussa on mukana kunkin kunnan asiantuntijat. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä ajalle Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus jatkaa sopimuskautta saakka. Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Tarjousten vertailu tehdään kunkin hankintaosion sisällä tuoteryhmittäin. Mikäli tarjottu tuote ei täytä sille asetettua laatuvaatimusta, tarjous hylätään. Hankintapäätöksellä valitaan yksi tai useampi tavarantoimittaja tuoteryhmittäin ja/tai tuotteittain. Hankintaosioissa on kolme kilpailutettavaa tuoteryhmää. Tuoteryhmiin sisältyvät välineet ja kalusto on luokiteltu seuraavasti: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat hoitovälineet, tukilaitteet, jalkineet, peruukit, proteesit, henkilökohtaisen hoidon ja pukeutumisen välineet, liikkumisvälineet ja asuntojen ja muiden vastaavien varusteet ja lisälaitteet. Fysioterapian välineitä ovat hoitolaitteet, hoitopöydät ja hoitotuolit, mittavälineet, muut harjoitusvälineet, hienomotoriikka, harjoitusvälineet, hoitoaineet, havaintomateriaali ja kuntosalin ja lääkinnällisen harjoitusterapian välineet. Sairaanhoidollista kalustoa ovat tutkimus ja tarvikepöydät, sängyt, patjat ja tyynyt, vaunut, lääkekaapit ja lääkejääkaapit, tuolit, henkilönostimet ja muut tarvikkeet. Hankinnan arvo koko sopimuskauden aikana Kirkkonummen osalta on noin miljoona euroa. Espoo laskuttaa kilpailutuksen käytännön toteuttamisesta euroa. Valmistelija: talouspäällikkö Esa Lindell, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että Kirkkonummen kunta osallistuu lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan ajalla Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti, että Kirkkonummen kunta osallistuu lääkinnällinen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian välineiden sekä sairaanhoidollisen kaluston yhteishankintaan ajalla Tiedoksi Espoon hankintapalvelut/marita Lehtinen vastaava fysioterapeutti Katja Kuula tomintaterapeutti Runa Kraemer Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Muutokset ja täydennykset perusturvan tehtäviin liittyvän toimivallan siirtämiseen / toimintakyvyn tukipalvelut 156/ /2013 Perusturvalautakunta 115 Kunnanvaltuusto siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille johtosäännöillä, joilla määrätään viranomaisten tehtävistä ja toimivallan jakamisesta eri viranomaisten kesken. Valtuusto voi johtosäännön määräysten kautta antaa sille viranomaiselle, jolle toimivalta on johtosäännöllä siirretty, oikeuden toimivallan edelleen siirtämiseen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kirkkonummen toimialan johtosäännön Johtosääntö on tullut voimaan Johtosäännön 7 :ään on kirjattu määräykset toimivallan edelleen siirtämisestä. Sen mukaisesti lautakunta voi päätöksellään siirtää johtosäännön 2 :n mukaisia tehtäviä ja toimivaltaansa lautakunnan alaiselle viranhaltijalle, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Perusturvalautakunta on siirtänyt toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimintakyvyn tukipalveluiden osalta on huomattu tarve tehdä joitakin muutoksia ja täydennyksiä tähän toimivallan siirrosta tehtyyn päätökseen. Nämä tehtävät muutokset liittyvät muun muassa toimintakyvyn tukipalveluiden toteutettuun organisaatiomuutokseen, vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden päätösvallan täsmentämiseen, toimintaterapeutin päätösvallan selkiyttämiseen, työkeskuksen esimiestehtävien uudelleen organisointiin ja päihdepalveluiden johtajan sijaisen päätösvallan tarkentamiseen. Toimintakyvyn tukipalveluiden vs. tulosaluejohtaja Tuula Malmi Suominen, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 1: Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää täydentää ja muuttaa perusturvalautakunnan tekemää toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä liitteen mukaisesti. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti täydentää ja muuttaa perusturvalautakunnan tekemää toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä liitteen mukaisesti.

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Tiedoksi Muutoksenhakuohje Liitteessä mainitut viranhaltijat Oikaisuvaatimus

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistaminen alkaen 874/ /2014 Perusturvalautakunta 116 Asiakasmaksujen enimmäismäärien korotuksen taustalla olevat tekijät Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (asiakasmaksulain, 734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Asiakasmaksulain 2.2 :n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. Näistä enimmäismääristä on säädetty sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (asiakasmaksuasetus, 912/1992). Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassaan vuosille , että kunnan peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaa alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 alkaen. Hallitus päätti, että alentamista vastaavasti tullaan antamaan esitykset sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ylimääräisellä korottamisesta siten, että vastaava maksukertymän lisäys saavutetaan, jolloin järjestely on kuntatalouden näkökulmasta kokonaisuutena kustannusneutraali. Voimassaoleva asiakasmaksujen tarkistamispäätös Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkistettu asiakasmaksuasetuksen 33 a :n mukaisesti joka toinen vuosi, jolloin tarkistus on ollut kansaeläkeindeksi suuruuden mukainen. Samalla on tarkistettu kotona kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellisen kerran perusturvalautakunta hyväksyi maksujen indeksikorotukset kokouksessa Muutokset tulivat voimaan Indeksikorotusten lisäksi perusturvalautakunta on päättänyt erikseen maksuasetuksen ulkopuolella olevista asiakasmaksuista ja niiden ottamisesta käyttöön. Asiakasmaksuasetuksen muutos Jotta kunnat voisivat periä alennettua valtionosuutta vastaavasti korkeampia asiakasmaksuja, asiakasmaksuasetuksessa olevia euromääräisiä enimmäismääriä on korotettu maksuasetuksen muutoksella (842/2014) alkaen. Asetuksella on korotettu asiakasmaksuasetuksessa määriteltyjä tasasuuruisia enimmäismaksuja, jotka pääosin kuuluvat maksukaton piiriin. Vuoden 2015 alusta maksuja korotetaan seuraavissa palveluissa: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut päivystyskäynnit yksilökohtaisesta fysioterapia sarjassa annettava hoito lyhytaikainen laitoshoito päivä ja yöhoito kuntoutushoito

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Asetuksella korotetaan myös asiakasmaksukaton piiriin kuulumattomia maksuja, joita ovat lääkärintodistuksista ja lausunnoista veloitettavat maksut sekä maksut käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta. Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen välttämiseksi asetuksella ei koroteta maksukaton piiriin kuulumattomia tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittäviä käyntimaksuja, maksuja suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta eikä lastensuojelun maksua. Maksukatto palvelun käyttäjien maksurasituksen rajoittajana Asiakasmaksulain 6 a :ssä on säädetty enimmäismäärä, maksukatto, jonka ylittymisen jälkeen kyseiseen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat palvelun käyttäjälle pääsääntöisesti maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 17,60 euroa hoitopäivältä. Korotuksesta aiheutuvien kielteisten vaikutusten arvioidaan olevan suurimmat sellaisille paljon palveluita käyttäville henkilöille, joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty. Vähävaraisempien palvelujen käyttäjien kohdalla korotus voi lisätä tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Toisaalta myös maksukatto voi korotuksen myötä täyttyä nykyistä nopeammin. Toimivalta asiakasmaksuista päättämiseen Maksuasetuksessa määritetyt euromäärät ovat sosiaali ja terveyspalveluiden enimmäismaksuja. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Kunnan hallintosäännön 31 :n mukaisesti perusturvalautakunta päättää toimialallaan kunnan perimistä maksuista. Ehdotus asiakasmaksujen tarkistamiseksi Kirkkonummen kunnan sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat noudattaneet asetuksen mukaista enimmäismäärää. Näin ollen perusturva esittää asiakasmaksujen korottamista asetusmuutoksen mukaisen enimmäismäärän mukaiseksi. Maksujen tarkistusten arvioidaan kerryttävän asiakasmaksutuloja noin euroa. Valmistelijat talouspäällikkö Esa Lindell, p , hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 2: Asiakasmaksujen korotusehdotus Oheismateriaali: Valtioneuvoston asetus sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (842/2014) Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alkaen sosiaali ja

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta terveyspalvelujen asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä alkaen sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tulosalueiden johtoryhmät perusturvan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Oikaisuvaatimus

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Avosairaanhoidon hoitajien ja ravitsemusterapeutin käyntimaksujen käyttöönotto alkaen 874/ /2014 Perusturvalautakunta 117 Sosiaali ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992). Asiakasmaksulain voimaan tulleella muutoksella (434/2010) mahdollistettiin maksun periminen hoitajan avosairaanhoidon käynniltä. Lain 5 :ään sisältynyt viittaus avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyttöön korvattiin ilmauksella avosairaanhoidon palvelujen käyttö. Muutoksen jälkeen palvelun maksullisuus ei enää ollut sidoksissa palvelua antavan henkilön koulutukseen. Näin asiakasmaksu voidaan veloittaa terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelujen käytöstä riippumatta siitä, antaako palvelun lääkäri vai muu hoitohenkilökunta. Asiakasmaksulain 5 :n mukaisesti terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia terveydenhuoltolain :n, 19 :n 1 kohdan sekä 20, 24, 27 ja 29 :n perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut sekä hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet. Asiakasmaksun saa kuitenkin veloittaa 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista. Lakimuutoksen myötä käyntimaksu on mahdollista veloittaa perusterveydenhuollossa sairaanhoidollisista käynneistä. Terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Käyntimaksun huomioiminen maksukaton laskemisessa Maksukattoa laskettaessa otettiin ennen 5 :n muutosta huomioon muun ohella kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista. Kun maksullisten palvelujen piiriä ehdotettiin 5 :n mukaan muutettavaksi siten, että maksu voitaisiin periä yli 18 vuotiaalle annetuista avosairaanhoidon palveluista palvelun antajasta riippumatta, lain muutos huomioitiin samalla myös lakiin sisältyvän maksukaton laskemisen osalta. Asiakasmaksulain 6 a :n 2 momenttia muutettiin siten, että maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon terveyskeskuksen avosairaanhoidon palveluista perityt maksu. Avosairaanhoidon hoitajien käyntimaksu Kuuma-kunnissa Kirkkonummen kunta ei ole aiemmin veloittanut hoitajakäynneistä avosairaanhoidon käyntimaksua. Suurimmista Kuuma kunnista maksu on käytössä Tuusulassa vuoden 2014 alusta alkaen. Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä lautakunta on tehnyt päätöksen maksun käyttöön ottamisesta vuoden 2015 alusta alkaen. Mäntsälässä maksun käyttöönotto on perusturvalautakunnan käsiteltävänä Järvenpäässä asiakasmaksun käyttöönotto sisältyy vuoden 2015 talousarvioehdotuksen talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Kuuma kuntien hoitajien vastaanottokäynnistä veloitettavan/ käyttöönotettavaksi ehdotetun asiakasmaksun suuruus on pääsääntöisesti kahdeksan euroa käyntikerralta. Osa kunnista suunnittelee tämän maksun korottamista edelleen vuoden 2015 alusta, jolloin asiakasmaksuasetuksen

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta mukaisesti korottuvat keskimäärin noin 9,4 prosentilla myös useiden muiden asiakasmaksujen enimmäismäärät. Kirkkonummen perusturvalautakunnalle ehdotetaan avosairaanhoidon hoitajien käyntimaksun käyttöönottoa. Hoitajien itsenäiseen vastaanottotoimintaan liittyen potilaita ohjataan aikaisempaa enemmän hoitajien vastaanotoille. Avosairaanhoidon hoitajakäyntien asiakasmaksu esitetään veloitettavaksi esimerkiksi seuraavista käynneistä: kansantautien seurantakäynnit kuten verenpainetauti, diabetes ja astma hoitajien itsenäiset vastaanotot, jotka liittyvät mm. suonensisäisten antibioottien antamiseen, haavanhoitoon, korvahuuhteluun, ompeleiden poistoon, siedätyshoitoon, luomen/näppylän näyttämiseen ja venesektioon muistihoitajan vastaanotot akuuttivastaanotot. Avosairaanhoidossa annettujen suonensisisäisten antibioottihoito ja haavanhoitokäyntien osalta esitetään asiakasmaksujen rajaamista siten, että asiakkaalta veloitetaan asiakasmaksu enintään kymmeneltä käynniltä kalenterivuodessa. Perusteena on, että haavanhoidot ovat usein pitkäkestoisia ja asiakas joutuu maksamaan haavanhoitotuotteet kolmen kuukauden ajan, mutta sen jälkeen asiakas saa ne ilmaiseksi. Suonensisäisten antibioottien antamisessa hoitojaksot kestävät noin viikon. Pääasiallisesti maksuun velvoittavia palveluita antavat avovastaanottotoiminnan sairaanhoitajat, mutta myös lähi ja perushoitajat. Peruuttamattoman ajan maksua ei esitetä käyttöön otettavaksi. Maksuasetuksen 25 :n mukaisesti ainoastaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään 39,60 euroa. Asiakasmaksun suuruudeksi esitetään alkaen 8,80 euroa avosairaanhoidon hoitajakäynniltä ja 15,30 euroa ravitsemusterapeutin käynniltä. Avosairaanhoidon hoitajakäynnin maksu esitetään veloitettavaksi enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Poikkeuksena tähän ovat haavahoitoon ja antibioottihoitoon liittyvät käynnit, joilta ehdotetaan veloitettavaksi asiakasmaksu enintään kymmeneltä käynniltä kalenterivuodessa. Asiakasmaksua kerryttäviä hoitajakäyntejä vastaavan vuotuisen maksutuoton arvioidaan olevan noin euroa, mikä on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Käyntimaksujen rajaukset: Lainsäädännössä maksuttomiksi säädetyt käynnit pysyvät edelleen maksuttomina. Näitä ovat esimerkiksi terveysneuvonta, terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, mielenterveystyö, lääkinnällinen kuntoutus sekä tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, hoito ja lääkintä. Sen sijaan esimerkiksi vapaaehtoisista, matkustamista varten hankittavista rokotuksista ehdotetaan veloitettavaksi hoitajakäyntimaksu.

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Maksua ei veloiteta hoitajakäynnistä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä. Hoitajakäynneistä ja ravitsemusterapeutin käynneistä veloitettava maksu kerryttää asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvien kustannusten enimmäismäärää eli maksukattoa. Maksua ei veloiteta alle 18 vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta. Hoitotarvikejakelussa ei hoitajakäynneistä veloiteta maksua. Ravitsemusterapeutin käyntimaksun käyttöönotto Kirkkonummi otti käyttöön vuonna 2014 jalkaterapeutin 15,80 euron käyntimaksun. Nyt esitetään vastaavaa asiakasmaksun käyttöönottoa myös ravitsemusterapeutin käynneistä. Jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin käyntien laskutuksessa ei ole kalenterivuoteen sidottua enimmäismäärää. Terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvät käynnit ovat maksuttomia. Valmistelijat: talouspäällikkö Esa Lindell, p , hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p , ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö, ylilääkäri Marjut Hovinen, terveyspalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö, johtava hammaslääkäri Taina Remes Lyly ja vs. osastonhoitaja Kati Aronen. Oheismateriaali: Kuuma kuntien avoterveydenhuollon hoitajakäyntien asiakasmaksut Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 ottaa käyttöön alkaen seuraavat maksut selostusosassa mainituin rajauksin: a) avosairaanhoidon hoitajakäyntimaksun 8,80 euroa b) ravitsemusterapeutin käyntimaksun 15,30 euroa niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä 2 että suonensisäiseen antibioottihoitoon ja haavahoitoon liittyvistä käynneistä voidaan periä käyntimaksut enintään 10 kerralta kalenterivuodessa ja muilta avosairaanhoidon hoitajakäynneiltä enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Päätös Perusturvalautakunta:

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päätti 1 ottaa käyttöön alkaen seuraavat maksut selostusosassa mainituin rajauksin: a) avosairaanhoidon hoitajakäyntimaksun 8,80 euroa b) ravitsemusterapeutin käyntimaksun 15,30 euroa niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä 2 että suonensisäiseen antibioottihoitoon ja haavahoitoon liittyvistä käynneistä voidaan periä käyntimaksut enintään 10 kerralta kalenterivuodessa ja muilta avosairaanhoidon hoitajakäynneiltä enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Tiedoksi Ikäihmisten hyvinvointipalvelut ylilääk. Hovinen, hoitotyön johtaja Wollsten ja osastonhoitaja Kleemola Terveyspalvelut joht.hammaslääkäri Remes Lyly, koulutusylilääkäri Hannula, vs. osastonhoitaja Aronen, sovellusneuvoja Valtanen Hallintopalvelut talouspäällikkö Lindell, toimistosiht. Ramstedt, hallintopäällikkö Kupiainen Toimintakyvyn tukipalvelut sosiaalipalvelupäällikkö Malmi Suominen Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Kirkkonummen vastine Aluehallintoviraston selvityspyyntöön koskien yhteydensaantia Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 849/ /2014 Perusturvalautakunta 118 Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot selvittävät hoidon järjestämistä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n selvityksen mukaan hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ei toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Kirkkonummen osalta on ollut vaikeuksia yhteydensaannissa terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen. Aluehallintovirasto on aiemmin pyytänyt asiasta selvitystä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyytää kirjeellään uudelleen Kirkkonummen kunnanhallitusta antamaan mennessä selvityksensä, josta tulee ilmetä ainakin: 1. Miksi terveyskeskuksen ajanvarauksessa pystytään vastaamaan vain 63 %:iin ja suun terveydenhuollossa vain 57 %:iin saapuneista puheluista? 2. Miksi Kirkkonummen suun terveydenhuollossa on jatkuvia ongelmia saada välitön yhteys suun terveydenhuollon ajanvaraukseen? 3. Mihin toimenpiteisiin Kirkkonummi on ryhtynyt yhteydensaannin parantamiseksi? Vastaukset selvityspyynnössä esitettyihin kysymyksiin Vastaus kysymykseen yksi: Terveyspalvelut on selvittänyt puhelinjärjestelmän raportointijärjestelmän toimivuuden ja sen luotettavuuden. Aluehallintoviraston saamat tiedot eivät siten ole oikeita, vaan THL:n Webrobol tiedonkeruun kautta kerätyt tiedot ovat olleet virheelliset. Puhelinjärjestelmässä on käytettävissä raportointijärjestelmä (Sonera). Raportointijärjestelmän mukaan (taulukossa 1) maaliskuussa neljän minuutin sisällä vastattujen puheluiden prosentti oli lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla 95 % (lokakuussa 89) ja suun terveydenhuollossa 76 % (lokakuussa 79 %). Puhelinjärjestelmässä on myös takaisinsoittomahdollisuus, ja potilas voi halutessaan jättää viestin, jos puheluun ei vastata neljän minuutin sisällä, jolloin häneen otetaan yhteyttä suun terveydenhuollosta saman päivän aikana, ja toiminnassa usein jo muutaman tunnin sisällä. Vastaus kysymykseen kaksi: Suun terveydenhuollossa on ajanvaraukseen resursoitu yksi hammashoitaja. Hän tekee ajanvarauspisteessä hoidontarpeen arvion puhelimessa, antaa aikoja ja neuvoja luukulle tuleville. Yhtenä päivänä viikossa myös suuhygienisti vastaa puheluihin. Hoitohenkilöstön tiukan mitoituksen vuoksi (hoitotyössä on yhtä paljon hammaslääkäreitä kuin hoitajia) on ajoittaisia ongelmia, kun ajanvaraukseen osallistuvia hoitajia tai suuhygienisti on sairaana, eikä jommankumman tilalle saada sijaista.

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 9/ Perusturvalautakunta Vuoden 2013 aikana hankittiin potilastietojärjestelmään liittyvä itseilmoittautumislaite terveysasemalle. Tämän toivottiin vähentävän ajanvaraushenkilön työtä, kun hoitoon ilmoittautuvat ja ajan kyselijät voivat ilmoittautua ja varmistaa ajan suoraan automaatista. Effica potilastietojärjestelmän Kansalaisen ajanvarausta ei ole saatu toimittajan puolelta kehitettyä niin, että lasten vanhemmat voivat helpommin varata ja vaihtaa aikaa internetin kautta. Tämä olisi myös vähentänyt yhteydenottoja ajanvaraukseen. Vastaus kysymykseen kolme: Terveyspalveluiden talousarvioesityksessä vuodelle 2015 todetaan, että siirretään enenevästi ajanvarauksia terveydenhuoltopalveluissa ja suun terveydenhuollossa internetiin. Tämän toteuttaminen edellyttää, että potilastietojärjestelmät kehittyvät siten, että tämä mahdollistuu. Tällöin voidaan hyödyntää olemassaolevia henkilöresursseja paremmin. Jos tietojärjestelmää ei saada kehitettyä, niin että internet ajanvaraus lisääntyy, suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen lisätään henkilöstöresursseja niin, että puhelimeen voidaan vastata viiden minuutin sisällä 80 % puheluista. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että tietojärjestelmä kehittyisi edellä kuvatun mukaisesti lähivuosina. Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön perusturvan toimialan muissa toiminnoissa avoimeksi jäänyt vakanssi, jonka turvin palkataan hammashoitaja. Keskitetyn ajanvarauksen tilaan, joka on suunniteltu vain yhdelle henkilölle työtilaksi, järjestetään tila myös toiselle hammashoitajalle. Hoidon tarpeen arviointi ja ns. luukulta neuvonta organisoidaan uudelleen, jotta välitön yhteydensaanti toteutuu. Valmistelija: johtava hammaslääkäri Taina Remes Lyly, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Aluehallintoviraston selvityspyyntö yhteydensaannista Kirkkonummen terveyskeskukseen ja suun terveydenhuollon ajanvaraukseen (ESAVI79097/ /2014) Kirkkonummen terveyskeskuksen puhelintilasto ajalta Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa selostusosan mukaisen selvityksen aluehallintovirastolle 2 että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Terveyslautakunta 28.04.2015 Aika 28.04.2015 klo 17:30-20:03 Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 17.12.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 97 176 97 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 27.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot