OilIPP0. '1 dl. rrlel 9) J\9JJET. /vv. lt ','i r. \LASTA4. IfJ I J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OilIPP0. '1 dl. rrlel 9) J\9JJET. /vv. lt ','i r. \LASTA4. IfJ I J"

Transkriptio

1 OilIPP0 /vv \LASTA4 '1 dl IfJ I J rrlel 9) J I lt ','i r. J\9JJET

2 flil lilpp0t SUOMI.'APANI.1-EHTI N:0 9 Syyskuu 2000 (791 tssn VATOI{UVAT Etukansi: Keisarinna Michiko ja Elina Rinta-Aho (AriAalto) Takakansi: Tanabata (Sendain arkistokuva) Muutkuvat: Alkuper?i mainitaan kirj oitusten yhteydessii. SFALTYS Piitikirj oitus : Juhlastarkeens.6 Korkeita vieraita f apanista *Keisaripari: Niin hymyileviii ja hyviintuulisia ss. 8-1 I *Kenraali Fujinawa ss H. E. Mr Yasuji khigaki Ambassador of lapan I Suomalais-Japanilainen kauppakamari jirjesti luentotilaisuuden World Trade Centerissd Helsinsissal. Luennon aihe oli The Currert State of the laparrese Economy-anrl its Problems ja sen piti protbssori Masaru Yoshitomi Pennsylvanian yliopistosta. Kuulijat toivotti tervetulleeksi kauppakamarin uusi puheenjohtaja fukka Suomela. Tilaisuuden avasi ja luennoitsijan esittelyn suoritti suurliihettiliis Yasuji Ishigaki. Yleisoii oli noin 30 he nkiloii. Lisiiksimm. I Suomen j a f apanin muotoilij oiden yhteistyo n keh ittamiseks i *Presidenttiehdokkaiden ajatuksia Japanista ss kumpaankin maahan 0n perustettu alan yhdistykset. Suomalaisen * uhani Lompolo:]apani haluaa lisiiii lapsia ss,20-21 yhdistyksen puheenjohtajana 0n Taideteollisen korkeakoulun *Business ss rehtori Yrjd Sotamaa ja japanilaisen tunnettu muotoilija Kenji *Taidekatsaus ss Ekuan. Yhdistysten ensimmilinen yhteinen kokous jairjestettiin *Kun Ramstedt matkusti iapaniin ss Pohjan Fiskarsissa ja sitri isiinnoi varatoimitusjohtaia Ingvar ntokion Olympialaiset 36 vuotta sitten Lindberg. Keskikesiiiin osuneeseen ss tapaamiseen osallistuivat *Herkuttele ja hemmottele ss " Japanista Eku an in lisiiksi Makoto Shimazaki, Osamu Ishiyama, Takamichi Ito, Masato Isaka ja Daisaburo Murai, jotka ovat herroja ja heidiin naispuoliset kollegansa Keiko Torigoe, Aya Paatoimittaj a: Heikki Mallat, puh Nakayama, Hiroko Watanabe,Atsuko Oota ja Sumiko Onodera. Erikoistoimittaj at: juhani Lompolo, puh, l0 633 ; Suomesta mukana olivat Sotamaan ohella Severi Blomstedt. Simo Pirkko Yamashita, puh Heikkilii, Barbro Kulvik, Yrjiini Levanto, Tapani Aartomaa, Kiiiintiijiit: Suomi-lehden toimitus Aune Stenros,Antti Siltavuori,Matti Rautiola, Esa Laaksonen, Tekstinkiisittely: Helena Krouvi Markku Kosonen ja Yrjii Wiherheimo. Lay-out:Heikki Mallat ja Metti Nordin Sivunvalmistus: Metti Nordin I Japanin suurliihetystd (Embassy of Japan) osoite: EtelAranta B, , Helsinki, Fi nland. ( Posti ja diplomaattipuolen sisiiiinkiiynti Paino: Karprint Ky,puh. (09) ); Unioninkatu 9 (Kulttuuri- 1a konsuliasiat). Puhelin (09) ; ulkaisija: Japani-Kilta ry, PL Helsinki. tax (09) Muut yhteydet Suurliihetysto n paall ikkri na to im ii suurliihettilas Yasuji Ishigaki. Puhifax: (09) Painos:5.000 kpl (Lehti on ilmestynyt vuodesta 1993 alkaen.) I Embassy of Finland, osoite: , Minami-Azabu, Nlinatoku,Tokyo ,Japan.Tel. (03) ; tax (03) Kiittimme haastateltuja yhteistyostii, kirj0ittajia ja kuvaajia Suome n suurliihetystoiin Tokioon on valittu lehdistovirka- Sami Hilvo Helsinsista. Hilvo on virallinen kielen- aineistosta, opetusministeriotii ja yhteistyokumppaneitamieheksi avustuksista sekiilmoittaiia, tilaaiia ia irtonumeroasiakkaita kaantala ja tulkki ja toiminut,rienmin mm.lrihetystovirkailijana taloudellisesta tuesta. Japanin suurliihetyst0ssii Helsingissii. Suurliihetyston paiiillikkonil toimii alkaen suurliihettiliis Eero Salovaara. 4 FIN-NIPPON 9 2OO()

3 ii sg fuhlast arkeen ry A Toukokuun lopulla japani oli voimakkaasti liisnii Helsingissii. Muutaman ptiiviin ajan liput liehuivat saloissa, isiinniit niiyttiiytyiviit korkea-arvoisten vieraidensa seurassa, media ja kansalaisetkin olivat innolla mukana. Hymy[ ja hyviiii mieltii riitti. Tunnelma oli korkealla. Nyt keisariakihiton ja keisarinna Michikon vierailusta on kulunutjo kuukausia. ]uhla on vaihtunut arkeen.. Akihiton ja Michikon kiiynti Suomessa toistamiseen virallisella vierailulla oli osoitus poikkeuksellisen hyvistii suhteista sekii henkildkohtaisella ettii valtion ja kaupungin tasolla. Siitii, ettii tilanne on meille niiin suotuisa, on kiitttiminen lukuisia yksityishenkiliiita ja virallisia edustajia heidiin vuosikymmenien varrella rakentamistaan yhteyksistii. Aivan vaille kiitosta eiviit jiiti suomalais-japanilaiselle kanssakaymiselle perusedellytyksiii luoneet ystavyysyhdistyksetkii?in, jotka keisari otti huomioon kutsumalla niiden edustajia kansalaistapaamiseensa. Kiitoksen ohella kutsu lienee tulkittavissa myos rohkaisuksi ja kannustukseksi. Suomi- apani -ystiivyysyhdistyksille yhteyksien rakentaminen fapaniin ja japanilaisiin seke niiden pyyteetdn vaaliminen ovat sydiimenasioita. Saman vaikutelman antoivat vierailun aikana myos tilaisuuksiin osallistuneet viralliset isiinniit. Heidlin apanimydnteisyytens?i soisi jatkuvan arjessakin ja niikyviin suomalaisjapanilaisen kanssakliymisen kehitt?imistli koskevinaloitteina, keskusteluina ja p iiiitdksinii. Laajassa kentiissii yksi keskeinen painopistealue on ystiivyysyhdistysten toiminta. Keisari on sydiimenasialla olevat huomannut, nyt on valtion ja kaupungin vuoro! HeikkiMallat

4 YstfrWystoimintaa HEIKKI MALLAT Sy diimenas iaa p arhaimmillaan C'm{vmwnmittdijaileikkiVohaalo jamsinmiiinenfk-won Valtaosa Suomeen perustetuistamutta raha maksettiin ilmeises-sekti ilmaisia krisikirjoituksia ja niitii on niin paljon", kuten kaupungin kassasta. valokuvia lukuisilta yhteisiiiltii Larmola ndikemyksensti tiivisti. ystiivyysyhdistyksistii toim ii Helsingissii ja Suomi-Japani - Opiskelu toi jiisenet yhteen ja ja yksityishenkiloiltii piiiitoimittajaa myoten. molan kahtiajaossa niihin, jotka Japani-Kilta ry kuuluu Lar- yhdi styksilikin piizikaupungissa yhdessiioloa rikastuttivat japanilaisten harrastusten kuten Helsinki-Sendai -yhteistytitaeiviit saa ja sillii hiin tarkoittaa on kolme. Niistii parhaiten tunnen Japani-Kilta ry:n, koska origami, ikebana, kalligrafia ym. 16 sivulla esittelevaan Fin-Nipponin numeroon haettiin pro- Kilta on yhdistyksenii hyviissii ilmeisesti toiminta-avustusta. olen ollut perustamassa sita -piirit, juhlat, kokoukset ja vuonna 1989 ja johtanut sitii japanilaisten tapaamiset sekii jektiavustusta kaupungin Kulttuuri- kunnossa: sen lfies 500 henki- ja kirjastolautakunnalta. lojiisentii ja 16 yhtiojiisentii ovat puheenjohtajana tai muuten jiisenmatkat apaniin. koko sen olemassaolon ajan. Vastaus oli kielteinen Deruste-suorittaneeluna vuosimaksunsa. Tiedotustoirninta se, ettd "lehti ei ole produk- Mutta vuokra, postimaksut, fapanin kieli j a kulttuuri tio"; byrokratia oli muuttanut painotyot ja monet muut kulut Tiedotus hoidettiin aluksi jiisentiedottein.mutta sanan projehi sanaksi produktio! ovat nousseet, niin ettii yhdistys jo vuonna 1993 fapani-kilta ry on kieli-, tapakulttuuri- kuin yhdistys on taloudellisesti ja harrastepainot- apani-kiltteinen Suomi- Japani -ystiivyys-kauslehtimaisen Fin-Nipponin Entiipii jos kaupunki harkit- ry julkaisi aika- fapania-viikot tiukoilla. yhdistys. fapanin kielen ja japanilaisten ensimmdisen numeron. Lehti oli fapani-kilta ry on joutunut sisi uudelleen suhtautumistaan tapojen opiskelu on yhdistykselle suuri voimain-kahdesti useamman yhdistyk- ystiivyysyhdistysten edusta- ollut keskeisella sijalla alusta ponnistus erityisesti taloudensen yhteishankkeena Stoassamaan kansalaistoimintaan? alkaen, sillii perustajat olivat osalta ja pakotti hakemaan tukea pidetyn fapania-viikot -tapah- Hyvii syy muutokseen on ole- niiden aktiivisia opiskelijoita. He opetusministeri<iltii. Laman tumakokonaisuuden vastuulmassa: kaupungin loputon kii- sekti mydhemmin jliseniksivuoksi suoistuneista miiiiriirahoista liseksi jiirj estiijiiksi. Vuonna toll isuudenvelka ystiivyysyh- heltisi rahaa vasta mo apanista tuotu taidedistyksille kaikista niiden luoliseksi liittyneet arvelivat, ettii yhdistys tukisi ja t?iydentiiisi muualta nien keskustelujen jalkeen, nziyttely tuli maksamaanoin mista hyvistii yhteyksistii ympiiri saatua opetusta, joka keskeytyi mutta heltisi kumminkin. Silti markkaa: sen kuluihin maailmaa, jotka palvelevat pahasti oppilaitosten pitkien avustus oli niin pieni, ettii lomien vuoksi. Killan odotettiin ensimmiiinen "vuosikerta" jiii Kulttuuri- ja kirjastolautakuntamyos kaupungin kansainviilistymispyrkimystii ollen sen mytinsi markan avustuksen, "koska niiyttely oli ulko- aidoin, kestiivin ja syd2imeen- rakentavan siltoja niiden yli. yhtee numeroon. Niin myos tapahtui. Japani- Sittemmin Fin-Nippon -lehti mainen". Lisiiksi ylipormestarikiiyvin osa. Kilta ry vuokrasi kerhohuoneenon ilmestynyt satunnaisesti niin Eva-Riitta Siitosen piiiitds Eikii se vaadi paljon. fapaniyksityisiltii markkinoilta, perusti sinne kirjaston ja kiiynnisti sessii 15. Lehden sivumddrd on viikkojen kaupungille synty- uudelle sivistystoimenjohtaja etta kasilla oleva on jarjestyk- poisti samana vuonna fapania- Kilta ry:n nimissii Helsingin siellii japanin kielen opetuksenvaihdellut 20 ja 56 valilla ja painosmiiiirii neen vuokrariistin, joka oli noin Ilkka-Christian Bjdrklundi e omintakeisin opetuksellisin ja 2.000:sta 8.000:een markkaa. lfi ettamasseni viestissii mainitneen taloudellisin resurssein. f iirjestely toimi juuri ja juuri; kun ollui io.ooo-5o.ooo markkaaentnpn joskaupunki... kaupungilta toivoisi, ettii se tie- Opetusministeridn tuki on sen kolme kohtaa. "Helsingin opettaja antoi ty0panoksensavuodesta riippuen. Avustusta dostaisi yhdistyksemme toiminnan merkityksen, etta se kayt- ilmaiseksi, niin nimelliset kurssimaksut haetaan joka vuosi ja piiiitds - Helsingin kaupunki tukee kan- seka myyjiiis- ja muut sekii myonteinen ettii kielteinen salaistoimintaa laidasta laitaan tiiisi jtisentemme asiantunte- pikku tulot riittiviit vuokraan. - on ministerion harkinnassa, ja tukea saa kulttuurijohtajamusta ja ette se osoittaisi Yhtena vuonnayhdistys sai kielenopetukseensa I markan sien mittaan tukea my6s Sasa- muutama ystiivyysyhdistyskin. puitetekijoiden asianmukai- Japani-Kilta ry on saanut Yrjd Larmolan mukaan myos kantavansa huolta toiminnan avustuksen Tydviienopistolta, kawa- siiiiti<ilte ja ilmoittajilta Mutta useimmat eiviit. "koska suudesta''. (HM) FrN-NrPP0Ne 2000 o

5 Niin hymyilevid ia hn'dntuulisia fapanin keisari Akihito ja sistitiloihin. nousta hetkeksi korkealle. lzisna kuitenkin yli 50 henkil0a, keisarinna Michiko tekiviit Tilaisuutta seuraamaan oli Mydhemmin tulopiiivtin ilta- sillii moni oli paikalla puoli tasavallan presidentti tarjosi sonsa kanssa. virallisen vierailun Suomeenkokoontunut muutaman sadanna toukokuun lopulla hengen suuruinen joukko suomalaisia keisari Akihiton ia keisarinna Keisariparin astuttua Peili- ja japanilaisia. IhmisetMichikon vierailun kunniaksi saliin suurliihettiliis Yasuji He saapuivat Helsinkiin perjantaina seisoivat turvakdyden takana ja Linnassa juhlapiiiviillisetishigaki suoritti vieraiden esit- 26. toukokuuta iltapiiivtillii monella oli kiidessiiiin fapaninkutsuvieraille. telyn. Ensimmiiisinii olivat ja osallistuivat heti saapumisensa pienoislippu. Viikijoukossa syn- *** vuorossa Suomalais-fapanilai- j?ilkeen tasavallan presidentti tyi eloa, kun muutamaa he&eii Lauantaina 27. toukokuuta keinen Yhdistys ry:n kunniapu- Tarja Halosen ja valiokunta-mydhemmineuvos Presidentin linnan sari Akihito ia keisarinna Michiheenjohtaja Arvo Savolainen ja Pentti Araj iirven j iirjes- toisen kerroksen parvekkeen ovi ko kavivat Helsingin kaupun- rouva Kaija Savolainen. tamean tervetuliaistilaisuuteen avautui ja isiint?ipari vieraineengintalolla, jossa jtirjestettyii lounastilaisuutta isiinniiiviit ylipon Jehden edustajana minulla Japani-Kilta ry:n ja Fin-Nip- Presidentin linnan edustalla. tuli nakosiille. Keisari Akihito ia Vaikka oltiin jo kesrin kynnyksella, sae oli poikkeuksellisen yleisiille hyviintuulisen oloisinaja kaupunginvaltuuston pu- joten esittelyvuoroni tuli pian. keisarinna Michiko vilkuttivat pormestari Eva-Riitta Siitonen oli paikka numero seitsemdn, kolea ja tuulinen. Kunniakomppanian ja myds heille seuraa pitiineetheenjohtaja Suvi Rihtniemi. Panin merkille, ettii keisari tarkastaminen oli jopa tasavallan presidentti Halonen Vierailu alkoi kello 11 ia 20 kuunteli hyvin tarkkaavaisena, vaarassa jeada valiin, kun tuulenpuuska ia valiokuntaneuvos Araitirvi minuuttia myohemmin keisari mitii suurlfi ettiliis Ishigaki esi- tempasi mukaansablivat yhta hymyii. Yleistinja keisarinna, isiinniit ja joukko teltaviiste henkiltistii sanoi. Sit- punaisen maton. Matto saatiinjoukosta kuului japaninkielisiti muita kutsuvieraita niiyttiiytyiviit kapungintalon parvekkeella. seen, ojensi kiitens?i ja tervehti. ten hiin k?i?insi katseensa vieraa- kuitenkin suoristetuksi ja vastaanottojuhlallisuudet eteniviittulotoivotuksia. Kova tuuli Siiii oli nyt aurinkoinen - jopa Keisarin ote oli luja. Kumarsin ja Yoko s o irashaim ashit a -terve- ohjelman mukaisesti. Sitten vieraat siirtyiviit isflnttiviien johdatmaan pian sis?itiloihin, mutta eteen kokoontunutta yleis6?i oli nut suustani sanakaan. 01in pakotti vieraat isiintineen palaa-llmmin - joten kaupungintalonloin katseeni alas, mutta en saatelemina Presindentin linnan tunnelma Linnan edustalla ehti useita tuhansia ja parvekkeel-vaitlakin ja hymyilin vain. tarkenivilkutella eilistii pi- a kun nostin piiiini, silmieni dempiitin. Hymyii ja hyvaa edessii oli naisen kasi, pastellein tuulta riitti! viirein kirjailtu kimono ja ystiiviillisesti hymyileviit kasvot. IGupungintalon lounastilais - uuden jiilkeen keisari Akihitolla Hiin oli keisarinna Michiko, ja keisarinna Michikolla oli majapaikassaan kuin unelma ja vasemmassa Valtion vierasta- kiidessiiiin hanella oli puna- lossa yksityinen tapaaminen; valkoinen tervetuliaiskukkakimppu. tervehdysktiynnille tuli rouva Tartuin h?inen ojen- Terttu Hirvenoja Ristiinasta. tamaansa oikeaan kiiteen ja kumarsin. Mutta juuri silloin niiin, Rouva Hirvenoia kuului Akihiton ja Michikon suomalaiseenettii kimpun kaikki valkoiset seurueeseen heidiin ensimmaisellli Suomen vierailullaan din" aah - kireina suzuran". kukat olivat kieloja ja huudah- vuonna Ensi kontakti johti Sitten hiin siirtyi seuraavan ystiivystymiseen ja jo 15 vuotta vieraan luo ja esittely jatkui. kestdneeseen yhteydenpitoo n Suurliihettiliidn puoliso, rouva Tokion ja Ristiinan viililla. Yoko Ishigaki avusti keisarinnaa esittelykierroksella. Paikalla oli koko Hirvenojan perhe. Vierailuohjelma jatkui klo 16 Hotelli K?impissii, jonka Peilisalissa keisariparia odotti 32 kutsuvierasta. Tilaisuus jatkui seurusteluna. Keisari Akihito ja keisarinna Michiko olivat hyvin aktiivisia keskustelijoita ja moni vieraista sai tilaisuuden vaihtaajatuksia Vieraista puolet oli suomalai-heidiisia kanssaan. ja puolet japanilaisia he The Helsinki Chapter of seisoivat omissa riveisstitin l?ihellii Ikebana International ry:n vastakkaisia seiniti niin, edellinen puheenjohtaja Liisa ettii keskilattia j?ii vapaaksi. Nurminen oli yksi vieraista, Virallisesti "Iltapliivliteeksi" joka keskusteli sekii keisarin ettii kutsutussa tilaisuudessa oli keisarinnan kanssa. I Enr-NrPPoNe 2ooo

6 Keisari Akihito ja keisarinna Michiko kaupungintalon parvekkeella ylipormutari Eva-Riitta Siitosen (oih"), tasavallan praidentti Tarja Halosen ja valiokuntaneuvos Pentti Arajiirvan seurassa - Puhuin englantia ja kerroin laulu"-niiytelmiin ja olipa han heille, ettii kiinnostukseni ikebanaa kohtaan on anlanut mikin etuk;iteen, silla han hyraili opetellut sen tunnusmelodiannulle tilaisuuden tavata prinssisitri jo vierailulle tullessaan. Takamado Retretissii vuonna Varhaisesta kellonajasta huolimatta katsomoon oli saatu lap ja useita tilaisuuksia tavata prinsessa Mikasa, joka on Tokion ikebananiiyttelyjen suoje-koulusta ja Vartiokyl:in Lasten sia Helsingin fapanilaisestl iija. Liisa Nurminen oli hyvin p:iivrikod ista, sil lli keisarinna iloinen keskustelutilaisuuden halusi jakaa teatteriel:imyksensii johdosta ja sanoi kaiken menneen mitd luonnollisimmallakeskipriiviilki keisari Akihito lasten kanssa. tavalla. ja kersarinna Michiko nauttivat *** yksityisen lounaan seuranaan Sunnuntaiaamuna 28. toukokuuta klo l0 keisarinna Michiko rouva Tellervo Koivisto sekl presidentti Mauno Koivisto ja vieraili Nukketeatteri Sampossa, heidain tyttiirensii Assi ja tamiin joka sijaitsee Puotilassa It:i- puoliso Heikki Allonen. Helsi ngissii. TeatterinjohtajaMatkalla Helsinki-Vantaan Maija Baric sanoo, ettd vierailu lentoasemalle keisaripari pysah- Miintyniemess:i hyviistel- oli keisarinnan oma erikois-tytolvomusliikseen tasavallan presidentti - Olemme hyvin iloisia, ettii Tarja Halosen ja valiokuntaneuvos Pentti Arajlirven. Suo- hanen toiveensa toteutui. Keisarinna Nlichiko halusi mesta vierailu jatkui Ruotsiin. niihdzi nrmenomaan kirjoitta mani ja siiveltamiini "Joen FrN-NTPPON e 2ooo o

7 XeE'trEfTol 74YjyF-ffi#trl F ErTI* 2 6 Ear+-t*xtv, y +I:#[Et*,_' tv +. /\trr 4yXffiffiLl\- F*-Oryy 7 t. 7 attv {rft,*.#oafrffii&tv e --Jflff" bl,\e< arsxftl*brt{, AA, )\)V f :- h'c,* A Bfr \ I:ts 6EEf Tr r -- E? {,*j*r, \ L/: r,r.1 L FfE{,oAaitFi D, tiltfurtrh o^a4\ffi?fite L /c. 27H :lt. FiE[TlJrVr:t)-.vt - >- l-,;i-vrrt, t 7+fi t q+**tz" *&CIr7 + -,-r-rl ffi l:li, tt Lt LD)LaL4 lir H oil.etef* r t. EEETirfrtt'.rst$ t' +tffi6$*r)re (fi'6 {,teili. FffiftlJfrH/) LAti'tf:. *tlef BE,tT/t'rYTT'fr*tttt: r77 t 7 - v 7 t -)\-7 t - t tr:.8+h+t*fttl L T EIIA fl( u lt/ir, tt " XgETfJEtr^lHo j*f$cr*,['c.ee &fi 6n - &a##*6 t ffi 9 * fl(e+t L( r, r/:/jr,r4 g[r,r( ". * L r,r E$t IiA L Etr c>tt. t: < Z LalEtF Afr,i l: ts 1f:*E+ft,Efj,rf r b a. * ttvtt z/,? y r-fh t L.*iF*rt'fi E t L ( t,e L < H9e**r ffit3 6t" E/s-7 r -r. lhftletrfb+br*&au - t - rrl i i YtJ. teett L ti38l?3 L L ( {, ELrt'-zr't L. 1trt#r/c. 2 8 BfrKErrtg+ffi,riDJirj DatffiAJ# gsfl(r,r/: f Ltvfl&+rytr t EllfiFl8fu/:" ffiealj#9t;r$ur Fsons of the R i ve r ( illafr) I t&l:bt. fre#r2t /\ : 7 / 5fu<r,rta)i L " < L(, &.ahetlttx rtz-fv#fltffiezry.t - a4flt xl-fii^ ffiffix:t L+*,*,L*E L( 7 I Y? 7 l: tt*,t'= Ffr/:" EETE L'>T 7 1 > 7 7 F J#Etlrstr'tr L. a. t. t 04# aaft,ftr. leaf9esfr,r666p, 6h'6L*ir L + 6fu6" fifli Lt:z I Y I 7 FAE 6 tft$o*; U ( rs L t L - : ahllheltt? Aa :rtafitl:#e3ir.t" s u o m i,/ 4 Mdtatafrlmfrrdlraittdivfrtnuffir,Wfft t Keisarillinen vierailu apanistateyks ien johdosta. Suomalaiset Suomeen oli historiallinen. sillii isiinniit ja suuri yleisd ottivat se oli aivan ensimmiiinen lajissaan; fapanin keisari ei niiet kossin ja sydiimellisin tervetulo- korkeat vieraat vastaan liimpoikaan aiemmin ole kiiynyt maassamme. Mutta koska Akihito ja viilineemme raoortoivat vieraitoivotuksin ja myds tiedotus- Michik olivat vierailleet taellalusta laajasti. Keisarillisen hovin vuonna 1985 ollessaan silloin korkean virkamiehen mukaan kruununprinssi ja kruununprinsessa, osoittaa, etta he Michikon Suomen vierailu on "keisari Akihiton ja keisarinna todella halusivat tulla uudelleen. ollut suuri menestys". Hymyilevii ja hyviintuulinen keisari- Sanotaankin, ettii Suomella on oma sijansa heidiin sydamis-pars[iin kulttuuri- ja ihastutti jokaisen. henkildyh- I rru NTPPoN e 2ooo

8 SA-KUVA Kenraali Fuiinawa Suomessa Suornen ja japanin viilisissii suhteissa tehtiin heiniikuussa uusi mydhemmin kenraali Fujinawalustusvaliokunnan ouheen-nen Puolustusvoimien komen- varatulla katuosuudella. Hetkeii ja kenraali Hiigglundin ja puo- sellaisena laatuaan ensimmiii- aluevaltaus, kun maassammelaski Japanin vdrein soinnutetutjohtajan kansanedustija Ilkka tajan sinne tekemii. vieraili fapanin Itsepuolustusvoimien komentaja kenraali Yuji salkka Mannerheimin hautatuminen Talvisota-niiyttelyynmolemminpuolisen tuntemuk- seppeleet sankariristille ja mar- Kanervan kanssa sekii tutus- - Vierailujen tarkoitushan on Fujinawa. Vierailu oli virallinen muistomerkille. Kunniakiiyn-Sotamuseossanille osallistui koko seurue ja Vierailun toisen ja kolmannenhittaminen, eversti Kei Tahara sen lisiiiiminen ja suhteiden ke- ja sellaisena ensimmdinen. Kenraali Fujinawan ja hiinen seurueensa isiintiinii toimi Puolus-Kauniissa kesiiaamussa pide- Lapissa tutustuen mm. Rajavar- Puolustusasiamiehend suur- Puolustusvoimien ylintii johtoa. piiivzin kenraali Fujinawa vietti Japanin suurliihetystdsta t0teaa. tusvoimien komentaja kenraalityssii tilaisuudessa olivat mukana myos kunniakomppania ja pin ilmatorjuntarykmenttiin ja alkaen toiminut eversti Tahara tiolaitokseen Ivalossa seka Lalahetystdssa vuodesta 1999 Gustav Hiigglund. Ohjelm alkoi keskiviikkonakaarti n soittoku nta. Varsinaista lennostoon Rovaniemell2i. osallistui vierailun valmisteluun ja liittyi Helsingissii ken- 12. heinaikuuta klo 9 kunnia-yleisdikomppanian tarkastuksella, Kenraali Fujinawan ensimraali Hiigglundin lokakuussa ei paikalla niikynyt. Vierailu oli vastavierailu ken- joka pidettiin poikkeuksellisesti mdisen vierailupiiiv?in ohjel- kuului lisiiksi keskustelu-lulle, joka sekin oli virallinen ja 1999 Japaniin tekemiille vierai- Viuaan j a isdnndn seurasma,sstitimolehtonen Hietaniemen kappelin edustaltamaan I rrn r'uppon s 2ooo

9 Enffirffi raali Fujinawan seurueeseen. Vierailun kaikissa vaiheissa mukana olleena hdn nimedd sen kohokohdiksi seppeleenlaskun marsalkka Mannerheimin muistomerkille, keskustelut kenraali Hiigglundin kanssa ja Lapin kesiiyon aurinkoineen. - Vierailu oli enemmiin kuin sotilashenkiloiden tapaaminen, silla sen aikana myos Suomen kaunis luonto sai keskeisen huomion osakseen. Vierailun ainoaksi ongelmaksi eversti Tahara mainitsee vieraita ja isiintiii tasapuolisesti piirittiineet verenhimoisct Lapin sti2isket. I Vieras Kenraali Yuji Fujinawa on syntynyt vuonna 1941, ylennetty kenraaliksi vuon na I 9971a nimitetty komentajaksi vuonna Tarkkaan orraen hrinen nykyinen asemansa miiiiritell[rin Jieit ain eri aselajien yhteiseneuvoston puheenjohtajaksi eli englanniksi: Chairman of the Joint Statf Eversti Kei Tahara Council of the Self'Detence Forces of Japan. I Seurue Mrs. Mitsuyo Fuji nawa; Vara- amiraali Toshihiko Oka; Everstiluutnantti Yoji Tamura; Everstiluutnantti Hiroshi Murakami; Evcrst i- Eversti Tahara kertoo, etta Japanin itsepuolustusvoimien luutnantti Yoshiharu Matsumoto; sekd Helsinsistai mukaan Miiiiriiii ollaan kuitenkin suoistamassa henkilolla. Iieitain palveluksessa on tiitii nyky henkiloii. tullut Japanin suurliihetystdn Suuistus kohdistuu kokonaisuudessaan maavoimiin uuolustusasiamies Eversti Kei Kaluston osalta kehittamisohjelmaan kirjatut tavoitelukemat ovat joiltakin osin yhtii suuret kuin nyt ja joiltakin Tahara. I Isanta Kenraali Gustav osin pienemm dt. I ie it ain kehittamissuunnitelma sisiltaa Hagglund, Puolustusvoim ien myos alueellista ja muuta uudelleenorganisointia. komentaja. I Muut suomalaiset Eversti Maavoimien kalustotavoitteet Antti Wahlroos, Suomen Japanin suurltihetyston sotilasasia- lto kpu Ilmatorjuntaohjukset (Ground-to-Air Missile) 8 kpl mies ; Everstilu utnantti Mikael Hydkkiiysvaunut (Battle Tanks) 900 kpl [-300 kpl] Heinrichs; ja Nlajuri Eero Tykit (Main Artilleries) 900 kpl [-100 kpl] Py0tsiii. I tadies program Rouvien Laivaston kalustotavoitteet: Mitsuvo Fuiinawan ia Ritva Havittajat (Destroyers) 50 kpl Hiigglundin "ladies '' [-10 kpl] programiin" osall istuivat suurldhe- Taistelukoneet (CombatAircraft) 170 kpl [-50 kpll Sukellusveneet (Submarines) 16 kpl [t0 kpu tyston puolustusasiamiehen, eversti Taharanuoliso Mrs. Ilmavoimien kalustotavoitteet: funko Tahara 1a Mrs. Ritva Taistelukoneet (CombatAircrafts) 400 kpl [-30 kpl] Heinonen. Havittajia (Fighters) edellisestii on 300 kpl [-50 kpl] I Suomen lisiiksi kenraali Fujinawa seurueineen vieraili Ranskassa ja Saksassa. f apanin itsepuolustusvoimat Suomussalmen motti Kun eversti Kei Tahara nimeiiii seppeleenlaskun Mannerheimin haudalla yhdeksi kenraali Yuji Fujinawan Suomen vierailun kohokohdaksi, siihen liittyy kohteliaisuuden ohella ammatillista arvostusta Suomen talvi- ja jatkosodan johtajaa kohtaan. Keskustelussa eversti Taharan kanssa kiiy niiet ilmi, ettii Japanissa maavoimien upseerikoulutuksessa Mannerheimin motitustaktiikka on keskeisenii oppiaineena. - Suomussalmen motti kuuluisimpana on tuttu jokaiselle japanilaiselle maavoimien upseerille, eversti Tahara vakuuttaa. Kirjat Viime vuosina on julkaistu iaoaniksi muutama Suomen iaivi- ja jatkosodista kertova teos. Kiiiinno ksinii ilmestyneitri ovat Ilmari Juutilaisen P un alent dj iin kius an a v uo delta 1997 ja Eino Luukkasen H riv itt dj rilent iij iinii k ahde s a sodassavuodelta Edellisten kiiiintiijii ja toimittaja Hiroshi Umemoto on julkaissut aiheesta myris oman teoksensa; on vuonna 1999 ilmestynyt Verinen kesii. Teokset on kustantanut Dai Nippon Kaiga Co. Tiedot ja kuva ovat fouko Rautiolta. FIN-NIPPON 9 2OOO l;

10 Aiatuksia4 llkka Hakalehto Piiiitoimittaja Heikki Mallat, Fin-Nippon-lehti Japani on lahjakkaiden ahkerien ihmisten asuma maa, jossa uusin teknologia yhdistyy vanhaan kulttuuriin. Japanilaiset tunnetaan myos voimakkaasta esteettisyyden tajustaan, kohteliaisuudestaan ja luonnonrakkaudestaan. fapanilaisessa ja suomalaisessa muotokielessii - esimerkiksi puuarkkitehtuurissa, keramiikassa ja grafiikassa - on samankaltaista pelkistettya ilmaisua. Vanha japanilainen laulurunous on syviillisesti puhuttelevaa. Keviitillii kirsikankukkien aikaan apani lienee unohtumaton niiky, jonka toivoisi kokevansa. Helsinki Parhain terveisin Ilkka Hakalehto Itseniiisen Suomen Puolesta 2000-kansalaisliikkeen ja Perussuomalaiset r.p : n presidenttiehdokas. Arvoisat lukijat Taria Halonen Esitiin l?impimiin tervehdykseni kaikille Fin-Nippon -lehden lukijoille.vaikka Japanin ja Suomen maantieteellinen v?ilimatka on pitkd, arvomme ja asenteemme ovat monella tapaa samankaltaiset. Molemmissa maissa ihmiset arvostavat tyritii, rehellisyyttii sekii tiismiillisyyttii ja pitavat niita ohjenuorana eltimiiss[iin. Naiden arvojen kunnioitus on toiminut keskeisenii tekijiinii molempien maiden menestystarinoissa 1900-luvun jalkipuoliskolla. Uskon, ettd ndmd arvotulevat olemaan leimallisena piirteenii kansainviilisessii yhteistyossii, jonka varaan maailmanlaajuinen hyvinvointi my<is tulevaisuudessa rakentuu. Toivotan kaikille Fin-Nippon -lehden lukijoille oikein hyv[ii loppuvuotta 1999 ja mit?i parhainta onnea ja menestystii vuodelle Helsinki Tarja Halonen Ulkoasiainministeri Presidentti 2000 ry t FIN-NIPPoN e 2ootl

11 lapanista Fin-Nippon -lehdelle Risto Kuisma Minulla on ollut ilo vierailla lapanissa vuosina 1992 ja 1996' apanilaisten ahkeruus heriitti ihailua suomalaisessa, joka arvostaa kovaa tyd nteko a. Teknisten laitteiden ja tietoliikenteen taso ja laajuus oli vaikuttavaa. Suomalaisessa kansanluonteessa yhteistii japanilaisen aj*- telun kanssa; sisukkuus,sankarillisuus jayrittiiminen muistuttavatoisiaan. Kun itse olen maratoonari, heriitti huomiota se suuri arvostus. iota maratoniuoksu fapanissa nauttii. japanilainen tuide ju kuittuuri ihastuttavat kauneudellaan ja keveydellaan. Helsinki Risto Kuisma Riitta Uosukainen Muutama apania koskevajatus Suomea ja fapania yhdistaa maiden samansuuntainen tietoyhteiskunnan kehitys: painopiste on niiissii korkean teknologian m ais sa sisiillollisissii kysymyks issii j a palveluniiktrkohdissa, inhimillisrydessii.tiim2i kehitys tarkoittaa panostamista sisiilt0tuotantoon ja kayttajiiystdviillisyyteen nyt, kun perusinfrastruktuuri tietoyhteiskunnalle on luotu. Maitamme yhdisiaa tieteen ja kulttuurin p.arissa tehty yhteistyii, j osta upea esimerkki on vasta vihitty Tokion Suomen iculttuuri-instituutti. Erityisen arvokasta on ollut juuri maittemme viilinen kulttuuriyhteistyo' Myds tiind vuonna esimerkiksi Helsingiss?i meilla on ollut ilo ja kunnia nauttia korkeatasoiseita, monipuolisesta japanilaisesta kulttuurista niin teatterin ja musiikin kuin taideniiyttelyjen kautta. Suomalaisii ja japanilaisia yhdistiiii tietynlainen "sielujen sympat ia". Viesti ntiik iiyttiiytymiseltli me olemme vars in saminlaisia. Samoin sellaisten luonteenpiirteiden suhteen kuten korkea tytimoraali ja sitoutuminen vaativiin suorituksiin' Helsinki Riitta Uosukainen, Presidenttiehdokas FrN-NrPPONe 2ooo o

12

Salon Rally 3-4.10.2015

Salon Rally 3-4.10.2015 Salon Rally 3-4.10.2015 Laitan tunnelmapaloja Salon Rallysta. Nettisivuille tulevat Hannelen ja Ritva-Liisan esityksistä koosteet. Lauantain esiintyjistä löytyvät kattavat tiedot netistä. Piirin 142 puheenjohtaja

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Asia. tt5. Oikaisun hakija Perussuomalaiset Nuoret ry. Arto Piela OTK, emba Lakiasiantoimisto Kari Uoti Oy Itiilahdenkatu 15-17

Asia. tt5. Oikaisun hakija Perussuomalaiset Nuoret ry. Arto Piela OTK, emba Lakiasiantoimisto Kari Uoti Oy Itiilahdenkatu 15-17 Opetus- ja kulttuuriministeriiille Asia Oikaisuvaatimus vuoden 2015 toiminta-avustuksia koskevaan piiiitcikseen ok/292162712014 Oikaisun hakija Perussuomalaiset Nuoret ry Asiamies ja prosessiosoite Arto

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JYTYN TASKUKALENTERI 2016 - TILAUSOHJEET Vuoden 2016 kalenterissa tulee olemaan laadukas, kuten on ollut aikaisemminkin. AIKATAULUT ja MUUTA HUOMIOITAVAA Aikataulut ovat tänä vuonna

Lisätiedot

Vuonna 1944 koko Japanin suurlähetystö. SJY sodan jäljiltä Japanin kruununprinssi Akihiton Suomen vierailuun. SJY:n historiikkia vuosina 1944-1985

Vuonna 1944 koko Japanin suurlähetystö. SJY sodan jäljiltä Japanin kruununprinssi Akihiton Suomen vierailuun. SJY:n historiikkia vuosina 1944-1985 Historia SJY sodan jäljiltä Japanin kruununprinssi Akihiton Suomen vierailuun SJY:n historiikkia vuosina 1944-1985 Teksti: Olli Juvonen Vuonna 1944 koko Japanin suurlähetystö jätti Suomen ja sodan takia

Lisätiedot

Wanha Karhunmäki. No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923.

Wanha Karhunmäki. No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923. Wanha Karhunmäki No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923. Netistäkin Wanha Karhunmäki sivut löytää, ja siellä on ajo-ohjekin. Ohjelma

Lisätiedot

Luottamus sytyttää - oletko valmis?

Luottamus sytyttää - oletko valmis? 16.03.2016 Jyväskylä PESÄPUU RY Toivo syntyy tekemisestä, pienistä teoista, hiljaisten äänten kuulemisesta, teoista, jotka jättävät toivon jälkiä. Toivo on tie unelmien toteutumiseen. Luottamus sytyttää

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN Tämä tarina on kertomus kahdesta sisaresta. Sisarukset syntyivät Savossa, Pielaveden Heinämäellä. Heidän isänsä nimi oli Lars Katainen ja äitinsä etunimi oli Gretha.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Japanilaisia vieraita Pyhäjoella 17. 18.5.2013

Japanilaisia vieraita Pyhäjoella 17. 18.5.2013 RAPORTTI 8.6.2013 Japanilaisia vieraita Pyhäjoella 17. 18.5.2013 Pyhäjoella vieraili 17.-18.5.2013 joukko japanilaisen Peace Boat -delegaation jäseniä. Pro Hanhikiven vieraaksi saapuivat Mr. Katsutaka

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE

Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE Hankeidea Onko kaikilla maailman lapsilla samat mahdollisuudet oppimiseen? oli kysymys, joka nousi esille, kun Forssan rotaryklubin tuleva

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI JÄSENTIEDOTE Syyskuu 2014 Syyskuun läsnäoloprosentti 82,95 to 04.09. Klubikokous o Markku Kalliomäki, ystävyyttä yli rajojen / saksal. ystävyysklubin vierailu 02.10. to 11.09. Järjestelyt

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

JULKAISIJA. Eduskuntatiedotus TAITTo JA KUvITUKSeT. Hanna Lahti / Huomen GDI

JULKAISIJA. Eduskuntatiedotus TAITTo JA KUvITUKSeT. Hanna Lahti / Huomen GDI SUOMEKSI JULKAISIJA Eduskuntatiedotus 2017 TAITTo JA KUvITUKSeT Hanna Lahti / Huomen GDI Hei, mitä täällä tapahtuu? Äiti? Eipäs kun opettaja. Kuka näistä asioista päättää? Ei, vaan kansanedustajat! Mihin

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Kai Hyttinen, Aducate, kohta 3, paikalla klo 14.20-14.50 Sirpa Alho-Törrönen, Anakom, kohta 3, paikalla klo 14.50 15.30

Kai Hyttinen, Aducate, kohta 3, paikalla klo 14.20-14.50 Sirpa Alho-Törrönen, Anakom, kohta 3, paikalla klo 14.50 15.30 VARKAUDEN KAUPUNKI TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄ MUISTIO AIKA 12.4.2016 klo 14.00 16.00 PAIKKA LÄSNÄ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Hannu Tsupari pj, kaupunginjohtaja Minna Selkomaa, kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA Olen Vantaan yrittäjänaisten uusi puheenjohtaja Anne Nurminen. Olen paljasjalkainen vantaalainen ja työskentelen oppimisen, arvioinnin ja monikielisyyden kentällä.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

80. vuosijuhla. kutsu. Kymenlaakson Osakunnan. juhlan tukena

80. vuosijuhla. kutsu. Kymenlaakson Osakunnan. juhlan tukena Arvoisa osakuntalainen Olet lämpimästi tervetullut viettämään kanssamme Kymenlaakson Osakunnan a Torstaina 21. päivä laskemme helmikuun kokouksen jälkeen seppeleen Osakunnan ensimmäisen inspehtorin Erik

Lisätiedot

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa 1952 Helsingin Kameraseurassa toimi ns. "kengänauhakerho",

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 13 Vanhusneuvosto AIKA 25.10.2016 klo 13:06-14:39 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 12 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit TIEDOTE Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit Kaikkien aikojen arvostetuimmiksi tasavallan presidenteiksi nousevat ja, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Lisätiedot

Mr & Mrs. Future. kysymystä. Mika Aaltonen & Rolf Jensen. Talentum Helsinki 2012

Mr & Mrs. Future. kysymystä. Mika Aaltonen & Rolf Jensen. Talentum Helsinki 2012 Mr & Mrs Future ja 5 suurta kysymystä Mika Aaltonen & Rolf Jensen Talentum Helsinki 2012 Englanninkielinen alkuperäisteos: Mr & Mrs Future. And the five big questions Copyright 2012 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta LXXXII annii

Kymenlaakson Osakunta LXXXII annii Vuosijuhlakutsu Arvoisa osakuntalainen Kymenlaakson Osakunta Olet lämpimästi tervetullut viettämään kanssamme Kymenlaakson Osakunnan 82. Torstaina 19. päivä laskemme helmikuun kokouksen jälkeen seppeleen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin Numero 3 2014 10,00 Coquettenuket Voiko nuken rakastaa loppuun, VAI ONKO BARBIELLA TOIVOA LEIKIN JÄLKEEN? Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat Terri Davisin tie NUKKETAITEILIJAKSI Kurkista pelitutkijan

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n iloisiin tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n iloisiin tapahtumiin! 1.9.2012 1/8 RANNIKONPUOLUSTAJIEN SUURI JUHLA Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry juhli 50-vuotistaivaltaan Helsingin edustan linnakesaari Kuivasaaressa. AIKA: La 1.9.2012 PAIKKA: Kuivasaari Kuivasaaren

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Toukokuun kuukausitapaaminen Aika: 14.5.2013 Paikka: Vaasan ABC Läsnä: 28 iloista senioripoliisia. Todella aurinkoisen kevätsään vallitessa nuo 28 senioria kokoontuivat yhteiseen kuukausitapaamiseen. Tällä

Lisätiedot

Valokuvat ja teksti 16.5.2015 Juhani Junna

Valokuvat ja teksti 16.5.2015 Juhani Junna YSTÄVYYS JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS KAMENNOGORSKIN KAUPUNGIN, VIIPURIN PIIRIN, LENINGRADIN ALUEEN, ANTREAN JA VUOKSENRANNAN SÄÄTIÖN SEKÄ KIRVU SÄÄTIÖN KANSSA. VIIPURIN ALUEHALLINNON KABINETISSA,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

*sq >++ Kuka kaki? Muut havainnot linnuista. Nimi linnut kuulin. Ndmd linnut ndin

*sq >++ Kuka kaki? Muut havainnot linnuista. Nimi linnut kuulin. Ndmd linnut ndin Kuka kaki? Ta rui kke et : I i ntu ki rj a, Iyijy ky n ii, m u i stivi h ko tai m o n i ste, ki i ka rit. Havaintopaikka/reitti : *sq >++ Havainnoitsija: P iivdmddrii ja kellonaika: Tarkkaile lintuja maastoretkellii

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

LIONS-LIITON 60V. JUHLAVUODEN JA LIONSVIIKON AVAUS PORISSA LAUANTAINA 9.1.2010

LIONS-LIITON 60V. JUHLAVUODEN JA LIONSVIIKON AVAUS PORISSA LAUANTAINA 9.1.2010 LIONS-LIITON 60V. JUHLAVUODEN JA LIONSVIIKON AVAUS PORISSA LAUANTAINA 9.1.2010 Suomen Lions-liitto täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi piirimme järjesti juhlan, joka oli samalla virallinen

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Päivän aikataulu on seuraava: Klo 8.00-20.00 Juhlaliputus Klo 18.00-20.00 Juhlavalaistus

Päivän aikataulu on seuraava: Klo 8.00-20.00 Juhlaliputus Klo 18.00-20.00 Juhlavalaistus Kaupunginhallitus 425 13.10.2014 Kaupunginhallitus 437 20.10.2014 Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen 6.12.2014 1181/07.02.02.04.00.00/2014 KH 425 Itsenäisyyspäivän viettoon Lappeenrannassa kuuluvat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot