RAPORTTI. Turvallisuuspoliittinen akatemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI. Turvallisuuspoliittinen akatemia 22.-23.11.2013"

Transkriptio

1 RAPORTTI Turvallisuuspoliittinen akatemia

2 Sisällysluettelo Ohjelma... 3 Rauhanprosessin jälkeen vaalit ojasta allikkoon?... 4 Suomi: rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien suurvalta?... 5 Rauhaa vai oikeutta? Voiko menneisyyttä hallita ja saavatko uhrit oikeutta? Keskustelua oikeuskeinoista konfliktin jälkeen Hauraat tilanteet, New Deal ja Post-2015 tavoitteet Miten kaikki liittyy kaikkeen? Palaute

3 Ohjelma Perjantai :00 Avaus ja orientoituminen ohjelmaan - Anne Palm, pääsihteeri, KATU 10:15 Johdatus päivän teemoihin - Petter Nissinen, harjoittelija, KATU Rauhanprosessin jälkeen vaalit ojasta allikkoon? 12:00 Lounas - Taina Dahlgren, toimittaja ja vaaliasiantuntija Majoittuminen Suomi: rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien suurvalta? - Rauno Merisaari, Ihmisoikeussuurlähettiläs, UM 14:00 Rauhaa vai oikeutta? - Kalevi Suomela, entinen puheenjohtaja, Rauhanliitto - Frank Johansson, toiminnanjohtaja, Amnesty 15:00 Iltapäiväkahvi 15:30 Voiko menneisyyttä hallita ja saavatko uhrit oikeutta? - Simo Väätäinen, tutkija, TAPRI Simulaatioharjoitus 19:30 Illallinen Lauantai :30 Aamiainen 09:00 Toiminta hauraissa tilanteissa osa I 11:00 Kahvitauko - Anisa Doty, rauhantyön asiantuntija; - Oskari Eronen, tutkimus- ja kehityspäällikkö, CMI Toiminta hauraissa tilanteissa osa II 13:00 Lounas 14:00 Miten kaikki liittyy kaikkeen - Kalle Liesinen, kriisinhallinnan asiantuntija 15:00 Akatemian lopetus ja paluu Helsinkiin 3

4 Rauhanprosessin jälkeen vaalit ojasta allikkoon? Toimittaja ja vaaliasiantuntija Taina Dahlgren käsitteli alustuksessaan vaalien roolia rauhanrakentamisen prosessissa. Esimerkkeinä hän käytti Irakissa vuosina 2005 ja 2010 pidettyjä äänestyksiä, Afganistanin vuoden 2009 presidentinvaaleja sekä muita ympäri maailmaa pidettyjä vaalitoimituksia havainnollistaen kansainvälisten standardien toteuttamiseen liittyviä ongelmia. Kansainväliset standardit vaalien toteuttamiselle määritellään kansainvälisissä ja alueellisissa ihmisoikeussopimuksissa. Tärkein normiperusta muodostuu YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia käsittelevän yleissopimuksen määräyksistä. Dahlgrenin mukaan legitiimien vaalien pääelementteihin kuuluvat vaalien säännöllisyys ja aitous, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, oikeus asettua ehdolle, oikeus äänestää ja vaalisalaisuus sekä äänestäjien vapaan tahdon toteutuminen. Lisäksi asiaan liittyvät mielipiteen-, yhdistymisen- ja kokoontumisvapaus, oikeus vapaaseen liikkumiseen, vapaus syrjinnästä sekä vapaus valittaa ja saada valituksensa asiallisesti ja oikeudenmukaisesti käsitellyksi. Konfliktin jälkeisissä yhteiskunnissa vaalien järjestämiseen liittyy monia ongelmakohtia. Vaaliprosessin aitoutta kyseenalaistavat mm. dominoivien ryhmien painostus halutun vaalituloksen takaamiseksi, ulkovaltojen sekaantuminen sekä kysymykset puolueiden muodostamisen vapaudesta ja keskusvaalilautakunnan puolueettomuudesta. Vaalien aitoutta pohtiessa onkin tärkeää kysyä toteutuuko äänestäjien vilpitön tahto. Vaalitulokseen vaikuttavat myös median vapaus sekä puolueiden mahdollisuus saada tasapuolisesti viestinsä julkiseen ja yksityiseen mediaan. Dahlgren huomautti, että myös Suomi on saanut tässä suhteessa moitteita. Etyjin tarkkailijat antoivat maallemme huomautuksen pienten puolueiden tasapuolisesta kohtelusta Yleisradion vaalikeskusteluissa vuoden 2011 eduskuntavaalien alla (loppuraportti: Dahlgrenin mukaan kansainvälisellä yhteisöllä on usein kiire konfliktinjälkeisten vaalien järjestämiseksi. Tämä johtuu monista syistä, mm. kotimaasta tulevasta painostuksesta saada operaatio päätökseen. Monet seikat kuitenkin puhuvat hätiköintiä vastaan. Arvostettu tutkija Paul Collier on mm. huomauttanut, että vaalit kannattaa järjestää vasta, kun maan vuotuinen BKT/asukas on ylittänyt 2700 USD. Dahlgrenin puheenvuoro herätti yleisössä keskustelua muun muassa demokratian viennistä ja siitä kuinka tärkeää on, että paikalliset ihmiset itse haluavat vaaleja, sekä siitä miten pelkälle vaalipäivälle asetetaan turhan paljon painoarvoa, vaikka vaalien mahdollista onnistumista ei voida arvioida pelkästään yhden päivän tapahtumiin nojaten. Vaikka Dahlgrenin näkökulma konfliktinjälkeisten vaalien järjestämiseen oli monessa suhteessa kriittinen, korosti hän demokratian paremmuutta muihin vaihtoehtoihin verrattuna sekä prosessin pitkäkestoista luonnetta. Demokratian toteutuminen on nykyisissä demokratioissa kestänyt vuosikymmeniä tai -satoja eikä muutoksia voida siksi vaatia muiltakaan mailta yhdessä yössä. Dahlgrenin suosittelemaa lisämateriaalia aiheesta: Compendium of International Standards for Elections. NEEDS Project/EC Handbook for EU Election Observation. European Commission Collier, P. (2009) Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places. New York: HarperCollins Publishers. TED Talks (2009) Paul Collier: New rules for rebuilding a broken nation 4

5 Suomi: rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien suurvalta? Rauno Merisaari, Ihmisoikeussuurlähettiläs, ulkoasiainministeriö Kuten usein päivänpoliittisessa kielenkäytössä, Suomen nimittäminen rauhanturvaamisen suurvallaksi syntyi puolivahingossa, ilman isompaa taka-ajatusta. Se jäi kuitenkin elämään julkiseen keskusteluun kai siksi, että tällaiseen rooliin me suomalaiset itsemme mieluusti kuvittelemme. Kielikuvan takana on vanha kuvaus Suomesta rauhanturvaamisen suurvaltana. Ja se puolestaan perustui lähinnä suomalaisten rauhanturvaajien suureen määrään ja osuuteen YK:n rauhanturvaoperaatioissa. Mielikuva eli pitkään sen jälkeenkin kun tuo määrä oli kutistunut etenkin YK-operaatioissa. Suurvaltametaforalla suomalaista ulkopolitiikkaa kuvaavassa keskustelussa ei liene koskaan tarkoitettu toimintaa suurvallan tapaan: voimalla ja itsetietoisesti. Sillä on haluttu vain viitata väestömääräämme merkittävästi suurempaan panostukseen tiettyyn toimintaan. Nykyisessä ns. brändäyksen maailmassa kielikuva kai pyrkii viittaamaan myös siihen, että olisimme jonkun alueen kansainvälisiä ykkösiä ja että meidät tunnetaan maailmalla juuri tästä asiasta. Raha ei kerro kaikkea Panostusta rauhanvälitykseen voi mitata hyvin eri tavoin. Jos katsomme hyvin rajatusti ulkoministeriön budjettia, on rahallinen panoksemme aika vaatimaton. Toimintoihin, jolla tuetaan äkillisiä rauhanvälitystarpeita, on varattu euron vuosittainen määräraha. Norjan vastaava budjetti on muistaakseni noin 80 miljoonaa euroa. Luku ei anna koko kuvaa. Kun katsotaan suomalaista diplomatiaa laajemmin, löydämme mitä erilaisimpia tapoja, joilla pyritään vaikuttamaan konflikteja estävästi tai ratkaisevasti. Tärkein näistä lienee yleinen kansainvälisten kiistojen välttämisen perinne, joka on jatkumoa Paasikiven- Kekkosen ajan ulkopolitiikasta. Perinne elää ulkopolitiikassamme edelleen hyvin voimakkaasti EUjäsenyydestä tai Nato-kumppanuudesta huolimatta. Sitä voi luonnehtia eräänlaiseksi nykypäivän puolueettomuusajatteluksi. Kyyhkyt näyttävät olevan ulkopolitiikassamme sitkeästi niskan päällä, vaikka suurvaltakiistoihin puuttumista vaativia puheenvuoroja kuullaan aika ajoin. Kynnys lähteä mukaan erilaisiin kansainvälisiin sotilaallisiin operaatioihin on erittäin korkea. Suomalaiseen mielenmaisemaan sopivalla tavalla myös rauhanvälitys ymmärretään hyvin laajasti ja eetosmaisesti. Ulkoasianministeriön käsitteistössä se ymmärretään yhdeksi diplomatian keinoista ennaltaehkäistä ja ratkaista konflikteja sekä lisätä osapuolten välistä luottamusta. Rauhanvälitys on työkalu, jota käytetään koko ns. konfliktisyklin aikana ennaltaehkäisystä konfliktin hillitsemiseen ja ratkaisemiseen sekä jälkihoitoon. Itse asiassa termi konfliktisyklikin on tässä turhan rajaava, vaan yhteiskuntien kehitystä ja rauhantahtoisuutta katsotaan vielä tätäkin laajemmin. Kulunutta sanontaa käyttäen kyse ei ole vain sodan lopettamisesta vaan pysyvämmän rauhantilan aikaansaamisesta. Uskoisin, että tämän ajatusmaailman takana on oma historiamme vuorottelevine sotineen ja rauhantiloineen (muistikuvani mukaan olemme historiamme aikana olleet ainakin 16 kertaa sodassa Venäjä-Neuvostoliittoa vastaan). Rauhantilaa osataan arvostaa Suomessa; muistikuvassamme on se, että asiat ovat olleet huonominkin. Kenties emme eroa tässä kuitenkaan merkittävästi muista kansakunnista, mutta vaikutus omaan mielenmaisemaamme on joka tapauksessa vahva. 5

6 Ovatko ihmisoikeusloukkaukset konfliktien perussyy? Laaja näkökulma rauhanvälitykseen sisältää sen, että pysyviä ratkaisuja konflikteihin saadaan vain puuttumalla niiden taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Nyt tullaan erääseen rauhaa ja ihmisoikeuksia yhdistävään ydinkysymykseen: missä määrin nämä väkivallan takana olevat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset perussyyt ovat nimenomaisesti ihmisoikeuskysymyksiä: valtioiden tekemiä ihmisoikeusloukkauksia tai ei-valtiollisten toimijoiden, kuten sissiarmeijoiden, aikaansaamia ihmisoikeusrikkomuksia. Ovatko ihmisoikeusloukkaukset ja -rikkomukset sotien perussyy? Minulla ei ole tähän kysymykseen joka paikkaan sopivaa perusvastausta. Nykyisten konfliktien takana näyttää olevan usein yhteys luonnonvarojen, energialähteiden, vesivarojen tai kulkureittien hallintaan. Tässä mielessä presidentti Niinistön viimekesäisessä Kesärannan seminaarissa esittämä toteamus talouden määräävästä roolista ulkopolitiikassa tulisi ottaa vakavasti. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen epäoikeudenmukaisuus lisää konfliktien riskiä. Talousnobelisti Amartya Senin mukaan nykymaailman selkkausten merkittävä alkuunpanija on oletus, että ihmiset voidaan luokitella yksiselitteisesti ja yksiulotteisesti tietyn uskonnon tai kulttuurin perusteella. Kuitenkin meistä jokainen on moniulotteinen: meillä on samanaikaisesti kotona, työssä, kaveripiirissä tai yhteiskunnassa monta erilaista ja jopa keskenään ristiriitaista identiteettiä mukanaan kantava olento). Kuitenkin rajoittunut, yksiulotteinen käsitys ihmisestä luo Senin mukaan pohjan jyrkälle vastakkainasettelulle, tunnepitoisille vihakuville ja entistä julmemmalle väkivallalle. En siis uskalla väittää, että ihmisoikeusloukkaukset olisivat se nimenomainen konfliktien syy. Mutta oma johtopäätökseni on, että aseellisen konfliktien riskiä ja syitä arvioitaessa, konfliktien syitä tai rauhanvälityksen ja -ratkaisun ydinkysymyksiä eriteltäessä tulee aina miettiä onko ihmisoikeuksia loukattu järjestelmällisesti. Ilman tällaista ihmisoikeustestiä pidemmälle kestävään ja oikeudenmukaiseen rauhaan ei ole mahdollista päästä. Ja uskallan myös väittää, että jokaisessa konfliktitilanteessa taustalta löytyy merkittäviä ihmisoikeuksien loukkauksia. Järjestelmällisten loukkausten korjaamiseksi tarvitaan muutosta itse järjestelmään. Järkevää panostaa hyviin palveluksiin Suomalaisen rauhanvälityksen avulla tuetaan poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden rakentamista. Ymmärtääkseni tämä ns. hyvien palvelusten tarjoaminen on suomalaisen rauhanvälityksen, ja miksei laajemminkin ulkopolitiikkamme, luonteenomaisin piirre. Asiassa ei sinänsä ole mitään uutta, samasta hyvin palvelusten tarjoajan roolista Suomen ulkopolitiikan johtoajatuksena puhuttiin jo 1970-luvulla. Yllättävämpää ehkä on se, että tämä rooli ei ole liittynyt ensisijaisesti vanhaan puolueettomuuspolitiikkaan ja kylän sodan ahtaaseen toimintakenttään vaan se näyttäisi olevan yleisemminkin suomalaisen ulkopolitiikan modus operandi, tapamme toimia. Erilaiset rauhan ja jälleenrakennusrahastot, asiantuntijatuki, kehitysyhteistyön tukimuodot, tuki kansalaisyhteiskunnan toimijoille, oikeusvaltioajattelun kehittäminen YK:ssa ovat esimerkkejä toimista, joilla Suomi on suoraan tai välillisesti tukenut poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden rakentamista. Oma näkemykseni on, että näiden hyvin palvelusten tuotantoon ja tarjoamiseen kannattaa edelleen panostaa. Se on ehkä tärkein lisäarvomme kansainvälisen yhteisön toimintaan. Itse tunnen parhaiten 6

7 ihmisoikeuspuolustajille annettavan poliittisen ja rahallisen tuen sekä asiantuntijatuen, jolla tuetaan ns. siirtymäkauden oikeuden periaatteiden ja keinojen toteuttamista. Näiden toimintojen tukemista ja kehittämistä tulee edelleen jatkaa. Siksikin on tärkeää, että ihmisoikeuksien sekä konfliktikysymysten parissa toimivat henkilöt etsiytyvät likeiseen yhteistyöhön. Naisten oikeudet ja oikeusvaltiokehitys vahvuuksina Oikeusvaltiorakenteiden sekä naisten oikeuksien vahvistaminen ovat alueita, joihin minun mielestäni Suomen kannattaisi tässä työssä nimenomaisesti keskittyä. Ymmärrän hyvin että esimerkiksi lapsen oikeuksien, vammaisten henkilöiden oikeuksien tai alkuperäiskansaoikeuksien parissa toimivat haluavat painottaa näitä alueita. Tapauskohtaisesti tuleekin arvioida kaikkien kysymysten merkitystä konfliktien taustalla ja ratkaisussa ja painottaa kutakin tarpeen mukaan. Rauhanvälitykseen ja rauhanrakentamiseen ei ole yhtä oikeaa mallia. Mutta meidän on pakko keskittyä joihinkin rajatumpiin osaamisalueisiin, mikäli haluamme todella tarjota lisäarvoa kansainvälisen yhteisön toimille. Oma ehdotukseni on siis keskittyminen naisten oikeuksiin sekä oikeusvaltiorakenteiden tukemiseen. Oikeusvaltioperiaatteisiin tulee sisällyttää myös taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien vahvistaminen. Konflikteissa perheiden oikeus asumiseen ja suojaan, lapsen oikeudet opetukseen sekä toimivat terveyspalvelut erityisesti suurimman hoivan tarpeessa oleville korostuvat ja ovat oleellinen osa oikeudenmukaista rauhaa. Suomen tulee toimia johdonmukaisesti sen puolesta, että kansainvälisten operaatioiden mandaatteihin sisällytetään toiminta TSS-oikeuksien kunnioittamiseksi ja toimeenpanemiseksi. Nyt mandaatit rajoittuvat liikaa vain kansalais- ja poliittisten oikeuksien alueelle. Yhteistyötä valtioiden ja alueellisten järjestöjen kanssa Suomalaista rauhanvälitystä koskevassa keskustelussa on tuotu erityisesti esiin Suomen toimintaa kansainvälisiä yhteistyörakenteita muiden maiden kanssa, kuten Turkin kanssa vedettävää YK:n rauhanvälityksen ystäväryhmää tai pohjoismaista yhteistyötä. Erityisesti ensin mainittu näyttää olevan myötätulessa: uusia kansallisvaltioita sekä kansainvälisiä järjestöjä on tullut mukaan toimintaan. Kiinnostavaa, ainakin minun mielestäni on alueellisten järjestöjen (AU, Arabiliitto, ASEAN, ETYJ, EU, OAS ja OIC) mukaantulo; niiden rooli tai ainakin hyödyntäminen kansallisten ja alueellisten konfliktien poliittisessa ja sotilaallisessa ratkaisussa on lisääntymään päin. Rauhanvälitys on saatu nostettua YK:ssa päätöslauselmatasolle ja sitä on seurannut pääsihteerin toimintaohjeistus. Keskusteluissa nousseita teemoja ovat olleet muun muassa naisten roolin vahvistaminen rauhanprosesseissa, koulutuksen merkitys sekä rauhan ja oikeuden suhde. Suomi on tuonut keskustelussa esiin muun muassa YK:n päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus valvontaan ja toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä. Rauhanvälityksen pohjoismainen verkosto on mielenkiintoinen osa laajempaa keskustelua pohjoismaiden roolista YK:ssa. Ihmisoikeusnäkökulmasta se on kiinnostava, koska se näyttää koskettavan pohjoismaisen yhteiskuntamallin keskeisiä kulmakiviä tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistämistä. Pohjoismaiden kansalaisten toimiessa samoissa maissa, kriisinhallinnassa tai kehitysyhteistyössä keskinäinen tiedonvaihto ja käytännön yhteistyö on usein hyvin luonnollista. Erojakin toki on: Tanska näyttää olevan muita pohjoismaita valmiimpi sotilaalliseen kriisinhallintaa sekä korostaa kehitysyhteistyön 7

8 ja turvallisuuspolitiikan keskinäistä täydentävyyttä. Norjassa ja Suomessa on vannottu enemmän rauhanvälityksen nimiin. Pohjoismaisen yhteistyön tuloksena näyttää syntyvän ainakin koulutuksellista ja tutkimusyhteistyötä. On ennen aikaista arvioida miten käytännöllisiin ratkaisuihin YK:n ystäväryhmän tai pohjoismaisen verkoston kaltaiset yhteistyömuodot yksittäisten konfliktitilanteiden kannalta johtavat. Mutta mielenkiintoista on, että toiminta näyttää ylittävän edellä esitellyn, muille tarjottavien hyvin palvelusten tason. Tavoitteena on enemmän kuin vain vastata maailmalta tulleeseen kysyntään. Kyse on sisällöllisten suuntaviivojen ja trendien rakentamisesta. (Haluan lisätä tähän trendien asettamisen listaan myös yhteistyön jota teimme mm. Saksan ja Jordanian hallitusten kanssa rauhan ja oikeudenmukaisuuden keskinäisen yhteyden vahvistamisessa YK:n toiminnassa. Vuonna 2007 Nürnbergissa pidetyn laajan kansainvälisen konferenssin tuloksena oli muun muassa YK:n ohjeistuksen täsmentyminen konfliktien ratkaisussa niin, että rauhansopimuksiin ei tule sisällyttää avointa, yleistä armahdusta väkivallasta vastuussa oleville henkilöille. Alueellisilla järjestöillä on siis yhä merkittävämpi rooli rauhanprosesseissa, niillä saattaa olla konfliktin ja sen osapuolten taustojen parempaa kulttuurituntemusta. YK:n turvallisuusneuvoston kyvyttömyys löytää yhteisymmärrystä konfliktien ratkaisutavoista johtaa alueellisten järjestöjen roolin ja käyttöasteen kasvuun. Suomi tukee Afrikan Unionia sen rauhanvälityskapasiteetin vahvistamisessa 3 milj. eurolla vuosina Uskoisin, että YK:n ystäväryhmän kautta syntyvät yhteydet tulevat laajentamaan myös Suomen yhteistyömuotoja muiden alueellisten järjestöjen kanssa. Ihmisoikeusnäkökulman kannalta on ensiarvoisen tärkeää miettiä miten voimme olla vahvistamassa, oikeusvaltioajattelun, naisten oikeuksien sekä kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamista alueellisten järjestöjen rauhanvälitystoiminnassa. Joudun ohittamaan Euroopan unionin roolin rauhanvälityksessä vain lyhyellä huomautuksella. Suomi on tukenut EU:n ulkoasianhallinnon rauhanvälitysvoimavarojen vahvistamista ja pitänyt tärkeänä EUH:n rauhanvälityksen yksikön resurssien riittävyyttä. EU:n rauhanvälityskapasiteetin tukemisen lisäksi Suomi tukee yhdessä Ruotsin kanssa tekemäänsä aloitetta Euroopan Rauhaninstituutista (EIP). EIP voisi täydentää EU:n omia rauhanvälitysrakenteita ja rauhanvälityksen sisältöä. Itsenäisenä instituuttina se voisi myös toimia tilanteissa, joissa EU ei itse pystyisi toimimaan. Kuten muussakin ulkosuhteisiin tai kriisinhallintaan liittyvässä toiminnassa voi EU:n kriisien ratkaisutoimilta toivoa ihmisoikeusnäkökulman huomioimista riittävän aikaisessa vaiheessa toimintoja suunniteltaessa sekä toimintavaltuuksia määritettäessä. Ministeriön ihmisoikeusyksikkö on pyrkinyt vaikuttamaan siihen suuntaan, että ihmisoikeusasiantuntemusta näissä toiminnoissa lisätään. Valmistimme pari vuotta sitten ihmisoikeus- ja gender -käsikirjan EU:n kriisinhallintaoperaatioiden ja missioiden käyttöön. Sen päivittäminen kattamaan myös rauhanvälitys tuntuisi järkeenkäyvältä ajatukselta. Kansalaisyhteiskunta kumppanina Kuten monella muullakin ulkopolitiikan alueella, vaikkapa kehitysyhteistyössä tai ihmisoikeustoiminnassa, myös rauhanvälitystoiminnan alueella korostetaan yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Syitä tähän on varmaan useita. Useimmin mainitaan ihmisoikeus- ja demokratianäkökulma sekä tiedonsaanti paikallisen kansalaisyhteiskunnan kautta. Joskus syynä saattaa olla myös sensitiivisten kysymysten siirtäminen hallitustasolta kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kautta hoidettavaksi. Humanitaarinen toimintamme (jonka olen muutoin jättänyt tässä esityksessäni käsittelyn ulkopuolelle) tapahtuu pitkälti järjestöjen kautta. 8

9 Ihmisoikeustoiminnassamme kansalaisjärjestöt nähdään pikemminkin strategisina poliittisina kumppaneina kuin toimintavaihtoehtojen tarjoajina: esimerkiksi useat uudet kansainväliset ihmisoikeussopimukset, huomioiden tässä myös kansainvälinen asekauppasopimus (ATT) ovat tulosta pitkäaikaisesta poliittisesta yhteistyöstä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Tätä suuntaa voisi kenties vahvistaa myös rauhanvälityksen tavoitteiden ja keinojen kehitystyössä.. Osaaminen vahvistuu Suomen tai suomalaisten henkilöiden osallistuminen rauhanprosesseihin mm. Pohjois-Irlannissa, Länsi- Balkanilla, Acehissa, Afrikan sarvessa ja Etelä-Kaukasiassa on laajasti tunnettua ainakin kotimaassa. Ihmisoikeusnäkökulmasta vaikutelmaksi jää, että ihmisoikeusnäkökulmaa ei ole korostettu vaan pikemminkin katsottu teknisenä, ei-poliittisena asiana. Suomalaisen rauhanvälitystoiminnan toimeenpanotavat ja lopputulokset ovat kuitenkin tuoneet esiin ihmisoikeuksien kannalta merkittäviä kysymyksiä kuten naisten asemaa tai kansalaisyhteiskunnan roolia. Rauhanvälityksen kotimainen arkkitehtuuri on myös luotu. Ulkoministeriössä toimii rauhanvälityksen koordinaattori Pia Stjernvall, ja ulkoministeriön johdolla kokoontuu rauhanvälityksen kansallinen koordinaatioryhmä jakaen tietoa rauhanvälityksestä ja rauhanprosesseista sekä etsien mahdollisia yhteistyömuotoja. VTT Kimmo Kiljunen toimii ulkoministerin erityisedustajana alueellisissa rauhanvälitystehtävissä. Kollegani suurlähettiläs Riitta Resch pyrkii edistämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa. Yhteistyö ihmisoikeusvirkamiesten kanssa toimii tapauskohtaisesti. Naisten oikeudet on melko hyvin saatu huomioiduksi toimintaan kaikilla eri tasoilla. Parannettavaa toiminnan johdonmukaisuuden lisäämisessä toki aina on. Onko Suomi rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien suurvalta? Kun rauhanvälitystä tarkastelee laajemmin kuin vain välittömien rauhanvälitystoimien näkökulmasta, voi Suomea kuvailla kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi rauhanvälitysajattelun alueella. Vetovastuu Turkin kanssa YK:n ystäväryhmässä on vahvistanut tätä roolia. Toinen esimerkki on näkyvä roolimme ihmisyyttä vastaan tehtyjen vakavimpien rikosten (sotarikokset, etniset puhdistukset) rankaisemattomuuden poistamiseksi ja uhrien hyvitysjärjestelmien kehittämiseksi. Rauhanvälitystä ja oikeusvaltiokehitystä tukevien hyvien palvelusten tarjoamisessa, kuten asiantuntijaavussa, olemme väkimääräämme suhteutettuna määrällisesti kohtuullisella tasolla. Koska paikalla on niin monta asiantuntijatyöhön erilaisissa operaatioissa osallistunutta henkilöä, jätän arvion asiantuntijaapumme laadullisesta tasosta teille itsellenne. Tukemme rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien piirissä toimiville kansainvälisille ja paikallisille kansalaisjärjestöille on kohtuullista tasoa ja merkittävä osa antamastamme tuesta. Välitön rahallinen panostuksemme rauhanvälitykseen ei oikeuta suurvaltanimitykseen. Tämän takia ei toki kannata ripotella tuhkaa toistemme päälle. Mutta kriittinen kysymys kuuluu: mahdollistavatko nykyiset taloudelliset resurssit rauhanvälityksen tieto-taidon ylläpidon ja kehittämisen? Ja onko tällä rajallisella panostuksella yhteys suomalaisten määrään ja asemiin kansainvälisten organisaatioiden ja operaatioiden avaintehtävissä? Myös ihmisoikeusorganisaatioiden tehtävissä suomalaisen henkilökunnan määrä on suhteellisen vähäinen. 9

10 Kansainvälisillä foorumeilla, myös rauhanvälityskysymyksissä, Suomi profiloituu ihmisoikeuksien ja naisten aseman sekä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien väestöryhmien (lapset, vammaiset, alkuperäiskansat) puolestapuhujana. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston rahallisten tukijoiden joukossa Suomi on sijalla 11. Noin kolmen miljoonan dollarin tukemme on neljännes Yhdysvaltain tuesta, kolmannes Ruotsin tuesta, Ranskan kanssa samaa tasoa. EU:n tuki on runsaat kaksinkertainen meihin nähden. Ns. väkimäärävertailussa jäämme Ruotsin taakse, mutta muutoin pärjäämme hyvin Suomen kehitysyhteistyön kautta antama ihmisoikeustuki on kohdentunut pitkälti niihin konfliktimaihin, joissa kansainvälinen yhteisö toimii konfliktien jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Niinpä olemmekin olleet suhteellisen suuria tukijoita ihmisoikeustoiminnalle esimerkiksi Afganistanissa, Nepalissa tai Keski- Amerikassa. Lähtökohtamme ovat hyvä. Toiminnan pohjana on vahva lainsäädäntö: perustuslakimme ensimmäisen artiklan mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Hallituksen poliittinen tavoitteenasettelu korostaa konfliktien ennaltaehkäisyä, ratkaisemista sekä ihmisoikeuksia ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittamista. Meillä on laajaa osaamista. Käytettävissä olevat budjetti- ja henkilöstövoimavarat ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Näistä lähtökohdista Suomi voi olla merkittävä kansainvälinen toimija rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien alueella, ainakin tietyillä valituille teema-alueilla. Lisäksi meillä on kaikki edellytykset olla jatkossakin yksi johtavista valtioista rauhanvälitykseen sekä ihmisoikeuskehitykseen liittyvän eettisen ja oikeudellisen koodiston kehittämisestä. Ykköseksi ryhtymisessä on vielä yksi pieni asenteellinen vaade: tuolloin pitää uskaltaa toimia ennen muita. Perinteisesti olemme ulkopolitiikassammekin ensin odottaneet ja katsoneet mitä muut tekevät. Mutta tässäkin viime kädessä kaikki on kiinni meistä itsestämme. 10

11 Rauhaa vai oikeutta? Rauhanliiton entinen puheenjohtaja Kalevi Suomela hahmotti alustuksessaan ihmisoikeuksiin liittyvien käsitteiden syntyä aina Ranskan ja Amerikan vallankumouksista asti. Näitä käännekohtia ennen maailma oli vahvasti hierarkkinen, mikä näkyi muun muassa naisten oikeuksien puutteena. Naisten aseman korostamisen myötä koko yhteiskunnan ajattelumaailma muuttui. Toisaalta Ranskan vallankumouksen myötä syntyi 1800-luvulla myös nationalismi, vallankumouksen lapsi, minkä seurauksena sodittiin ensimmäinen maailmansota. Sodan jälkeen syntyi tarve kansainvälisen rauhan takaamiseksi: perustettiin Kansainliitto ja myös Rauhanliitto Suomessa. Valitettavasti ihanteet kattavasta rauhasta murentuivat fasismin vahvistuessa Italiassa ja natsismin Saksassa. Toisen maailman sodan jälkeen kansainvälinen järjestö yritettiin perustaa uudestaan, tällä kertaa onnistuneesti. Yhdistyneet kansakunnat ja kansainvälinen ihmisoikeusjulistus vuodelta 1948 ovat voimassa vielä tänäkin päivänä. Amnestyn Suomen jaoston toiminnanjohtaja Frank Johansson korosti alustuksessaan, että YK:n edistämät rauha, turvallisuus, kehitys ja ihmisoikeudet ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Kysymyksen siitä, miksi rikoksia ihmisyyttä vastaan tapahtuu edelleen, Johansson yhdisti rankaisemattomuuden ongelmaan. Nykyinen oikeusjärjestelmämme on kotoisin läntisestä maailmasta ja erityisesti Yhdysvalloista, joissa yhteiskunta on rakennettu siltä pohjalta, että rikolliset tuomitaan. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, eikä kansallisella tasolla toimiva rangaistuksellinen järjestelmä välttämättä toimi kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi sosiaaliseen oikeuden ja tasa-arvon kysymykset jäävät siinä vähemmälle huomiolle. Termi justice on suomennettuna hankala; se tarkoittaa sekä oikeutta että oikeudenmukaisuutta, vaikka nämä kaksi käsitettä poikkeavat huomattavasti toisistaan. Kansainvälinen rikosoikeusjärjestelmä sai muotonsa Nürnbergin ja Tokion oikeudenkäynneissä. Natseja ja japanilaisia ei kuitenkaan tuomittu ihmisoikeusloukkauksista, jotka tänä päivänä parhaiten tunnetaan, vaan pääsyytteenä oli aggressiivisen hyökkäyssodan aloittaminen. Kansanmurha lisättiin agendalle vasta luvulla, kun se nousi kansainväliseksi keskustelunaiheeksi. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n lähtökohtana oli olla maailman tuomioistuin maailman pahimmille rikoksille ja se oli lähtökohtaisesti eurooppalainen projekti. Johanssonin mukaan tuomioistuimessa on havaittavissa näytösoikeudellisia piirteitä ja rikoksien uhrit ovat usein enemmän tai vähemmän sivustakatsojia. Voidaankin kysyä, että mitä merkitystä on kahden sotarikoksiin syyllistyneen johtohahmon vangitsemisella, jos sodan aikaisia kuolonuhreja on miljoonia? Toinen esiin nouseva kysymys on, onko oikeus ihmistä vai ihminen oikeutta varten? ICC:n toimintaan vaikuttaa oleellisesti myös se, etteivät Kiina, Venäjä tai Yhdysvallat ole ratifioineet sen perustamissopimusta. Pahimpia sotarikollisia on tästä syystä mahdotonta tuomita ja ICC:n oikeusprosessit ovatkin tähän asti keskittyneet afrikkalaisiin sotaherroihin. Johansson nosti esiin taloudellisen eriarvoisuuden merkityksen kansainvälisessä oikeudessa ja vaihtoehtoiset oikeusjärjestelmät. Vaihtoehtoisiin oikeusjärjestelmiin kuuluvat esimerkiksi terapeuttisiin keskusteluihin perustuvat totuuskomissiot, joiden toimivuus on vaihdellut paljon alueittain, ja rahalliset korvaukset, jotka ovat myös ICC:n käytössä. 1 Huomioitavia tekijöitä oikeusmuotoa valitessa ovat myös sukupuoliroolit, turvallisuussektorin reformi ja erilaiset muistamisen monumentit, joista löytyy esimerkkejä myös Suomen sisällissodasta. 1 ICC:n uhrirahaston puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Elisabeth Rehn. 11

12 Voiko menneisyyttä hallita ja saavatko uhrit oikeutta? Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI:ssa tutkijana työskentelevä Simo Väätäinen puhui menneisyyden hallinnasta, uhrien oikeuksista sekä rauhan ja oikeuden välisestä suhteesta. Tällä hetkellä hän valmistelee väitöskirjaa kansainvälisen tuomioistuimen (ICC) ylimmän johdon vastuumekanismeista. Jo pitkään ennen ICC:n syntyä maailmalla vaadittiin vastareaktiota ja oikeudellista seurausta laajamittaisiin sotarikoksiin. Julkisuudessa vaadittiin usein, että kansainvälisen yhteisön pitäisi saattaa vakaviin kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan. Toimivat tuomioistuimet ja osa kansainvälistä koodistoa on saatu kehitettyä kuitenkin vasta kylmän sodan loppumisen jälkeen. Väätäisen näkemys menneisyyden hallinnasta oli se, että sitä ei yksinkertaisesti voi hallita. Menneisyyttä voi kuitenkin manipuloida erilaisiin tarkoitusperiin sopivaksi. Maailmalla on lukuisia erimerkkejä, joissa menneisyyden narratiiveja on käytetty hyväksi homogeenisen maailmankuvan luomisessa, joka on perusedellytys totalitaristisen tai nationalistisen hallinnon luomille toiseuteen perustuville uhkakuville. Tässä erityisesti median kontrolloinnilla ja sen hyväksikäytöllä, manipuloiduilla kuvilla, kertomuksilla, myyteillä ja historiankirjoituksella on merkittävä rooli. Väätäisen mukaan on erityisen tärkeää luoda tasapainoinen kuva menneisyydestä, joka kyseenalaistaa yksinkertaistettuja tai manipuloituja historiankäsityksiä. Viime vuosina uhrien oikeuksista on tullut tärkeä aihe ja kansainvälisen oikeuden olennainen elementti. Ensimmäisissä kansainvälisissä sotarikostuomioistuimissa (Nurnberg, Tokio, ICTY, ICTR) uhreilla ei ollut aktiivista roolia oikeusprosessissa, mutta nykyään heidän oikeuksiinsa kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi ICCssä, ECCC:ssä ja STL:ssä uhrit voivat saada näkemyksensä kuuluviin asianajajan välityksellä, toimittaa tietyin rajoituksin oikeudelle todistusaineistoa, haastatella todistajia sekä valittaa oikeuden päätöksistä. Merkittävistä edistysaskelista huolimatta uhrien mahdollisuudessa osallistua oikeusprosesseihin on edelleen käytännöllisiä puutteita. Vain rajoitettu määrä uhreista pääsee edustetuksi, mikä nostaa esiin kysymyksiä heidän tasa-arvoisesta edustuksestaan ja edunvalvonnasta. Myös korvaus- ja hyvityskäytännöt aiheuttavat valtavia haasteita, sillä kansainvälisten rikosten, kuten esimerkiksi kansanmurhan, uhreja voi olla satoja tuhansia tai jopa miljoonia. Käytännöllisesti katsoen näissä tapauksissa on mahdottomuus, että kaikki uhrit voivat saada oikeutta tai osallistua oikeusprosesseihin. Tämä kasvattaa oikeusprosessien arvoa symbolisena mekanismina joka voi edesauttaa konfliktin runtelemien yhteisöiden eheytymistä. Syyllisyyttä voidaan projisoida yksittäisiin hirmutekoihin syyllistyneisiin ihmisiin, ja siksi edes heidän tuomisellaan oikeuden eteen voi olla eheyttävä ja vapauttava vaikutus uhreihin. Esimerkiksi Ugandassa ei ole vielä toistaiseksi ollut LRA:han liittyvää oikeudenkäyntiä, vaan sitä tärkeämpänä pidettiin sitä, että ihmiset pääsevät palaamaan pakolaisleireiltä koteihinsa. Oikeudenkäynnin sijaan mekanismeina on käytetty laajamittaista armahdusta sekä paikallista mato oput -konsiliaatioseremoniaa, jonka tarkoituksena on ollut edesauttaa entisten LRA sotilaiden paluuta alkuperäiseen yhteisöönsä. Väätäinen käsitteli rauhan ja oikeuden välistä vahvaa yhteyttä ja sitä, että kestävää rauhaa ole mahdollista saavuttaa ilman oikeutta. Väätäisen mukaan ihmisellä on perustarve saada oikeutta ja tämä tarve on erityisen merkittävä väkivallan uhreilla. Uhreilla on myös tarve saada oikeutta kuolleille ja tuoda heidän äänensä julki. Oikeuden toteutuminen purkaa jännitteitä ja madaltaa uuden konfliktin todennäköisyyttä merkittävästi. 12

13 Esityksensä päätteeksi Väätäiselle esitettiin muutamia kysymyksiä, joiden pohjalta syntyi laajempaa keskustelua osallistujien kesken. Väätäiseltä kysyttiin ICC:n uskottavuudesta, koska sen toiminnan alusta asti syytteitä on nostettu vain afrikkalaisia vastaan, eikä tuomioistuimessa tulla todennäköisesti koskaan näkemään esimerkiksi amerikkalaisia. Afrikkalaiset ovat kritisoineet tuomioistuinta kovasanaisesti, syyttäneet sitä epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja peräänkuuluttaneet myös muiden maanosien rikollisten tuomista oikeuden eteen. Väätäiseltä kysyttiin myös uhrien kieltäytymistä osallistua oikeusprosessiin ja menneisyyden käsittelyyn. Hänen mukaansa ihmiset haluavat osallistuvat oikeusprosesseihin vain jos he kokevat, että menneisyydestä puhuminen tuo lisäarvoa heidän elämäänsä. Menneisyyden oikeudellisella käsittelyllä on aina selkeä loppu, mutta henkilökohtaisella tasolla menneisyyden käsittelyn loppumisella ei ole selkeää aikaa, jos se voi ylipäänsä koskaan loppua. On tärkeää pohtia, milloin katse on siirrettävä menneisyydestä tulevaisuuteen, ja mikä merkitys tällä on rauhanrakentamisessa. Vaikka ICC:ia ja sen toimia voidaan kritisoida, edustaa se Väätäisen mielestä ihmiskunnan toivoa. Tuomioistuimella on tärkeä tehtävä kaikista vakavimpien kansainvälisten rikosten (kansanmurha, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja aggressio) selvittämisessä ja samalla tulevien ennaltaehkäisemisessä. Sen tehokkaan toiminnan eteen on kuitenkin tehtävä vielä paljon töitä. Keskustelua oikeuskeinoista konfliktin jälkeen Tiiviin päivän jälkeen perjantai-illan loppusimulaatio päätettiin järjestää kevennettynä versiona. Alkuperäisessä simulaatioharjoituksessa ajatuksena oli pohtia menneisyyden hallinta -teemaa kuvitellussa konfliktitilanteessa. Oikeus ja rauha -kysymykseen pureuduttiin eri intressiryhmien kautta sekä ennen että jälkeen kuvitteellisen rauhansopimuksen, jolloin osallistujat tasapainottelivat lyhyen ja pidemmän aikavälin rauhanehtojen välillä. Akatemian osallistujat jakautuivat ryhmiin keskustelemaan menneisyyden selvittämiseen ja rikosvastuuseen liittyvistä vaihtoehdoista historiallisten esimerkkien avulla. Pohjana käytettiin oheista kaaviota, joka on mukaelma Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsbergin esittelemästä nelikentästä 2. 2 Forsberg, Tuomas (2012), "Poliittisen anteeksiannon rajat ja mahdollisuudet". Teoksessa Jan Löfström (toim.), Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen, Helsinki: Gaudeamus. 13

14 Hauraat tilanteet, New Deal ja Post-2015 tavoitteet Rauhantyön asiantuntija Anisa Doty ja CMI:n suunnittelu- ja arviointitoiminnan päällikkö Oskari Eronen pitivät yhdessä lauantai-aamun osuuden hauraista tilanteista ja New Deal -mallista. Anisa Doty avasi lauantain ohjelman keräämällä yleisiä ajatuksia siitä mitä termeistä hauras tilanne ja hauras valtio tulee mieleen. Yleisön vastauksissa painottuivat esimerkiksi hallinnon legitimiteetin puute, fyysisen ja taloudellisen turvattomuuden tunne sekä puutteet valtion infrastruktuurissa. Haurauden syyt voivat olla sekä sisäisiä (kuten köyhyys ja heikot formaalit instituutiot) että ulkoisia (kuten globaalit taloudelliset muutokset). Suomenkielen perussanakirjan mukaan hauraalla voidaan tarkoittaa toisaalta helposti murenevaa ja toisaalta heikkoa, vienoa ja aineetonta. Doty muistuttikin, ettei termille ole yhtä vakiintunutta määritelmää, vaan se on osa laajempaa käsitejatkumoa. Käsite on myös suhteellinen: voidaan sanoa, että kaikki valtiot ovat enemmän tai vähemmän hauraita aikakaudesta ja näkökulmasta riippuen. Hauraus voidaan Dotyn mukaan myös määritellä suhteessa sen vastakohtaan eli resilienssiin. Keskeistä resilienssin kasvattamisessa on yhteisöjen, instituutioiden ja ekosysteemien integriteetin vahvistaminen. Resilientin eli joustavan, sisukkaan, selviytymiskykyisen valtion tunnusmerkkejä taas ovat luottamus, yhteenkuuluvuus ja kannustaminen yhteisiin tavoitteisiin. Tällaisella valtiolla on kykyä ja kapasiteettia selvitä sitä kohtaavista ongelmista ja ristiriidoista. Hauraan valtion käsite on vahvasti etabloitunut globaalissa kehitysdiskurssissa, kansainvälisissä järjestöissä ja myös Suomessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) määrittelee hauraan valtion seuraavasti: A state is fragile when it is unable or unwilling to perform the functions necessary for poverty reduction, the promotion of development, protection of the population and the observance of human rights. Käsitteeseen siis tiivistyvät tahto, kapasiteetti, toimintakyky, köyhyys, kehitys, inhimillinen turvallisuus ja ihmisoikeudet. Noin maailman hauraaksi määritellyssä valtiossa elää yhteensä noin miljardi ihmistä. Doty korosti yhtenäisemmän kansainvälisen toimintatavan löytämistä hauraissa valtioissa. Tarvitaan enemmän koordinointia ja eri politiikkasektorit ylittävää lähestymistapaa. Hän pitää keskeisenä 14

15 konfliktisensitiivisyyttä eli hauraan kontekstin analyysia, jossa yhdistyvät toimintaympäristön sekä oman työn ja kontekstin välisen vuorovaikutuksen hyvä ymmärtäminen. Oskari Eronen jatkoi Anisa Dotyn osuudesta kuvailemalla rauhanrakennuksen, inhimillisen turvallisuuden ja ihmisoikeuksien kehitystä YK:ssa, EU:ssa ja OECD:ssä. Viimeksi mainittu järjestö loi vuonna 2007 perusperiaatteet kansainväliselle toiminnalle hauraissa valtioissa ja tilanteissa. Niissä korostuu Do No Harm -periaate, jonka mukaan kansainväliset toimijat vaikuttavat hauraisiin valtioihin niin positiivisesti kuin negatiivisestikin: positiiviset vaikutukset tulisi maksimoida ja negatiiviset minimoida. Eronen esitteli seuraavaksi New Deal -mallin, joka syntyi g7+ -maiden ja kehitysapua antavien valtioiden neuvotteluista vuonna Sitä tukee tällä hetkellä 35 maata ja kuusi kansainvälistä järjestöä, ja sitä pilotoidaan kahdeksassa maassa, mukaan lukien Afganistanissa ja Somaliassa. Mallin perustana käytetään rauhanrakennuksen ja valtionrakennuksen tavoitteita (PSG). Arvioimalla valtioiden haurautta indikaattoreiden avulla voidaan luoda yhteinen, läpinäkyvä suunnitelma näiden PSG-tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa hauraiden valtioiden käsite on melko tuore, mutta vastaavilla käsitteillä, kuten laajalla turvallisuudella, on maassa pidempi historia. Vuonna 2011 hallitusohjelmassa ilmoitettiin, että Suomi laatii hauraiden valtioiden tukemisen strategian. Kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa vuonna 2012 kuitenkin todettiin ympäripyöreästi, että Suomi selvittää mahdollisuuksia edelleen painottaa hauraiden valtioiden erityistarpeita kehityspolitiikassaan ja yhteistyössään. Akatemian osanottajat pohtivat ryhmissä millainen Suomen hauraiden valtioiden strategian tulisi olla. Eronen kokosi ehdotusten perusteella oheisen ajatuskartan. 15

16 Miten kaikki liittyy kaikkeen? Kriisinhallinnan asiantuntija Kalle Liesinen nivoi yhteen ihmisoikeuksien, kehitysyhteistyön sekä kriisinhallinnan merkityksen ja vuorovaikutuksen kokonaisvaltaisen rauhanrakennuksen näkökulmasta. Päätöspuheenvuorossaan Liesinen korosti poliittisten toimijoiden ensisijaisuutta konflikteja ratkottaessa. Mikäli kansallinen ja kansainvälinen poliittinen tahto konfliktin ratkaisemiseksi puuttuu, tai siihen vaikuttavat poliittiset organisaatiot ovat ristiriidassa, on rauhanrakennusta hyvin vaikea aloittaa. Kansainvälisessä konfliktinratkaisussa tulee kiinnittää huomiota myös rauhasta neuvottelevien osapuolten legitimiteettiin toimia rauhan edistämiseksi. Liesinen korosti, että kehitysyhteistyön kannalta on oleellista miettiä ja määritellä, mitä kehitystyöllä pyritään edistämään. Esimerkiksi Kiinan kehitysyhteistyösijoitus Kenian ja koko Itäisen Afrikan rautatieverkon parantamiseksi on vähintäänkin ongelmallinen, kun Kenian sopimukseen sisällytettiin kiinalaisten toimijoiden 50-vuotinen ensisijaisuus rautatieverkon hyödyntämisessä. Menettely voidaan nähdä joko taloudellisena uuskolonialismina tai kansainvälisen kaupan ja kehityksen vaatimana infrastruktuuri-investointina. Vasta tulevaisuus näyttää kumpaan suuntaan kallistutaan, mutta siitä voisi jo nyt oppia kuinka suurisuuntaisia kehitysyhteistyöprojektit voivat olla. Liesinen otti puheenvuorossaan esiin Samuel P. Huntingtonin teesin sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä. Huntingtonin teorian mukaisesti länsimailla on vähenevästi tahtoa tai kapasiteettia vaikuttaa maapallon eri kulttuureiden kulkuun. Huntington nostaa esille muslimisotien aikakauden, jonka mukaan islamilaisissa maissa olisi käynnistymässä samantyyppinen valtataistelu kuin Euroopassa 1600-luvulla. Liesinen korostaa, että vaikka Huntingtonin teoria on alalla laajasti sisäistetty, on se ongelmallinen. Liesinen huomauttaa, että Lähi-idän tämän hetkisten kriisien piirissä on vain 11.3 prosenttia maailman 1,2 miljardista muslimista. Monoliittinen muslimimaailma on Liesisen mukaan myytti, joka on vahvistunut uskonnollisten fundamentalistien tehokkaalla mobilisoitumisella ja kyvyllä saada äänensä hyvin laajasti kuuluviin. Itsellisten islamistitaistelijoiden puuttuminen toisten maiden sisäisiin kriiseihin ei itse asiassa eroa esimerkiksi Espanjan sisällissodasta, jossa suomalaisiakin seikkailijoita taisteli molemmilla puolilla. Kansainvälisessä yhteistyössä on Liesisen mukaan oleellista tuntea itsensä ja omat lähtökohtansa, jonka pohjalta voi lähteä rakentamaan yhteisymmärrystä sellaisten osapuolten kanssa, joiden arvomaailma, toimintaperiaatteet ja poliittinen kulttuuri ovat hyvinkin erilaiset. Loppupuheenvuorossaan Liesinen otti niin ikään esille sodan muuttuvan luonteen. Kylmän sodan sijaissodista ja tavanomaisesta sodasta on edetty nykypäivänä yhä yleisempään kaoottiseen sotaan, jota kuvaavat muun muassa aseistetut siviilit ja ihmiskilpien käyttö. Esimerkiksi Syyrian todellista tilannetta voi Liesisen mukaan kuvailla kaoottiseksi sodankäynniksi, jossa korostuvat keskenään sotivien osapuolten paljous ja tilanteen monimutkaisuus. Kansainvälisten toimijoiden on kyseisessä tilanteessa erittäin hankalaa osallistua kriisinhallintaan. Liesinen keskusteli myös strategisten raaka-aineiden roolista kansainvälisessä sodankäynnissä. Koska suurvalta-aseman edellytys on tänä päivänäkin muun muassa öljyn ja maakaasun hyvä saatavuus, kilpaillaan niistä maantieteellisesti niillä alueilla joilta raaka-aineita on saatavilla. Liesinen otti esiin Zbigniew Brzezisnkin Suuren shakkilaudan, jonka mukaan öljyvarojen hallinta kuuluu suurvaltapelien piiriin. 16

17 Puheenvuoroon sisältyi myös Mary Kaldorin teoria, jonka mukaan uusien sotien päämäärä on saavuttaa poliittista valtaa ensisijaisesti lietsomalla pelkoa ja vihaa ympäristössä. Liesinen huomautti, että merkittävä raha kiertää yksityisten sotajoukkojen ja verkostojen välisessä sodankäynnissä. Strateginen epäsymmetrisyys osapuolten välillä on otettava huomioon kansainvälisessä kriisinhallinnassa ja samalla ymmärrettävä rikollisuuden ja sotien kytkentä. Esimerkiksi Afganistanissa on huolehdittava siitä, että mikäli unikonviljely pyritään lakkauttamaan, tulee paikallisille toimijoille järjestää vaihtoehtoinen elinkeino. Liesinen huomautti, että kestävän rauhan toteutumiseksi sotilaallisen kriisinhallinnan, humanitaarisen avun, siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyöavun pilarit nivoutuvat parhaimmillaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi integroidun kriisinhallinnan eri vaiheissa. Läpileikkaavina teemoina integroidussa kriisinhallinnassa Liesinen mainitsi siviilien suojelun, sosiaalisen sukupuolen, inhimillisen turvallisuuden sekä ihmisoikeuksien turvaamisen. Laillisuusperiaatteen turvaaminen kriisinhallinnan kaikissa vaiheissa on ensisijaisen tärkeää. Toimijoiden monimuotoisuuden ymmärtäminen on välttämätöntä. Valtiotoimijoiden, kansainvälisten yhteisön sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyö ja toimintojen koordinointi ei ole helppoa, mutta se on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kalle Liesinen päätti puheenvuoronsa huomauttamalla, että kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden suurin uhka on huonon hallinnon, korruption ja näköalattomuuden aiheuttama toivottomuus, joka johtaa järjestäytyneeseen rikollisuuteen, alueellisiin konflikteihin, luhistuviin valtioihin, sekä terrorismiin ja joukkotuhoaseiden leviämiseen. Euroopan unionin tasolla tulee tulevaisuudessa tehdä enenevästi työtä hyvän hallinnon turvaamiseksi, korruption kitkemiseksi sekä laaja-alaisen näkökulman edistämiseksi kansainvälisessä rauhanrakennustyössä. 17

18 Palaute Osallistujat antoivat akatemiasta runsaasti palautetta ja myös kehitysvinkkejä, jotka huomioidaan ensi vuoden akatemian järjestelyissä. Sisältö Osallistujat pitivät akatemiapäivien alustuksia ja teemoja mielenkiintoisina, vaikkakin joidenkin yksittäisten alustusten mainittiin poikenneen muusta kokonaisuudesta. Ryhmätöitä, taukoja ja keskustelumahdollisuuksia kiiteltiin ja toivottiin lisää, kuten myös ulkoilumahdollisuuden sisällyttämistä. Akatemiaa toivottiin jatkossa kehitettävän vielä enemmän keskustelufoorumiksi ja yhden henkilön pitämiä alustuksia lyhennettävän. Simulaatioharjoituksen ajoitus perjantai-iltaan koettiin raskaaksi ja sen lyhentämistä vapaamuotoiseksi keskusteluksi kiiteltiin. Joitakin osallistujia harmitti se, ettei ensimmäisen päivän ensimmäisissä puheenvuoroissa pysytty aikataulussa, eivätkä kaikki alustajat olleet varustautuneet visuaalisilla esityksillä. Toiset taas Power Point -esitysten puuttumista ja esitysten vapaamuotoisuutta hyvänä asiana. Seminaariryhmän katsottiin toimineen hyvin: nuoria ja vanhempia osallistujia yhdistivät samat kiinnostuksen kohteet. Seminaarin etukäteistiedotukseen oltiin tyytyväisiä. Käytännön järjestelyt Hotellitilat ja ruoat saivat kehuja, vaikkakin itse kokoustilaa pidettiin myös hieman tunkkaisena. Välipaloiksi ehdotettiin perinteisten kahvileipien sijaan myös terveellisempiä hedelmävaihtoehtoja. Hotellin sijainti koettiin hyväksi siksi, että ihmiset saivat keskustella rauhassa ja pysyivät myös paremmin paikan päällä syrjäisen sijainnin takia. Toisaalta tämä tarkoitti pidempiä matkoja ja siksi myös keskustaa lähempänä olevia kokoustiloja ehdotettiin. Raportin kirjoittajat Anne Koivula Maria Makweri Julietta Huttu Janne Javet Petter Nissinen 18

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta 1 Lähtökohtia: sotilaallinen globaalissa turvallisuudessa 2 Sodan luonne ja sen muutos 3 Sotilaallinen työkaluna 4 Seurauksia Itämerellä ja Pohjolassa

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2016/2239(INI) 15.3.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ

ULKOASIAINMINISTERIÖ Kambodžalaiset osoittivat mieltään hallitusta vastaan Pnom Penhissä joulukuun lopussa 2013. Kuva: Rauli Virtanen Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan linjaus ULKOASIAINMINISTERIÖ Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40

Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40 Kansalaisyhteiskunta, kehitys ja köyhyyden poistaminen - Ihmisoikeusneuvonantaja Rauno Merisaari UM/POL-40 Pääpointit Merkitseekö vahva kansalaisyhteiskunta demokratiaa ja vaurautta? Kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA LAURI HANNIKAINEN TIMO KOIVUROVA TIETOSANOMA Tietosanoma ja Lauri Hannikainen 2014 ISBN 978-951-885-375-9 KL 33.1 Tietosanoma Bulevardi

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Ihmisoikeudet käännekohdassa Suomessa. Kristiina Kumpula

Ihmisoikeudet käännekohdassa Suomessa. Kristiina Kumpula Ihmisoikeudet käännekohdassa Suomessa Kristiina Kumpula 30.3.2017 Ihmisoikeudet voivat Suomessa varsin hyvin Paljon hyvää on tapahtunut viime vuosina: - Vammaissopimuksen ratifiointi - Seksuaalivähemmistöjen

Lisätiedot

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä GLOBALISAATIO ARK-C5005 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU RYHMÄ 1 1.3.2017 GLOBALISAATIO "maapalloistuminen tai maailmanlaajuistuminen" ihmisten ja alueiden jatkuvaa maailmanlaajuista yhtenäistymistä kansainvälisen

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007 6.6.2008 TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007 KATU 10 VUOTTA KATU täytti 10 vuotta huhtikuussa 2007 ja järjesti juhlavastaanoton toimistollaan 3.4.2008. Vastaanotolle saapui KATUn toiminnassa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Resurssisodat ja Kriisinhallinnan Tulevaisuus

Resurssisodat ja Kriisinhallinnan Tulevaisuus Resurssisodat ja Kriisinhallinnan Tulevaisuus Resurssisodista Resurssisota-diskurssi 1990-luvulla kietoutunut sisällissotiin ja Afrikan konflikteihin 2000-luvulla myös terrorismin rahoittamiseen Suurvallat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta Koulutuspäivä 16.11.2017 YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2 17.11.2017 Vammaissopimus Yleissopimus vahvistaa jo olemassa

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 PUBLIC LIMITE COAFR 74 CSDP/PSDC 136 POLMIL 25 PESC 229 COHAFA 28 DEVGEN 59 ACP 41 COPS 60 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

Mikä kampanja? nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen.

Mikä kampanja? nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen. 2 3 Mikä kampanja? Kirkon Ulkomaanavun vuoden 2015 Tekoja-kampanjan teemana ovat nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä väkivaltaisiin ääriryhmiin liittymisen

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Kohti Suomi strategiaa. Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti

Kohti Suomi strategiaa. Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti Kohti Suomi 2030 -strategiaa Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti 15.9.2010 Suomen pirulliset haasteet Valtiontalouden tasapainottaminen ja kestävyys vaatii pidemmän ohjelman Kilpailukyvystä ja osaamisesta huolen

Lisätiedot

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3540. istunto (ulkoasiat/kehitys),

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmanjärjestys. HYOL ry:n syyspäivät Helsinki, Kristi Raik

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmanjärjestys. HYOL ry:n syyspäivät Helsinki, Kristi Raik Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmanjärjestys HYOL ry:n syyspäivät Helsinki, 18.11.2017 Kristi Raik Kylmän sodan viimeisiä henkäyksiä: Neuvostotankit matkalla Tallinnaan, 20.8.1991 Geopolitiikan paluu?

Lisätiedot

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 23.11.2016 Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Uusi käytäntö: UTP selonteko + puolustuspoliittinen selonteko

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

Lapsi pakolaispolitiikassa. Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto

Lapsi pakolaispolitiikassa. Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto Lapsi pakolaispolitiikassa Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto Amnesty International Perustettu 1961, Suomessa 1967 Maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, tukijoita

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Lapin alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi 1.11.2017 Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa?

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MAAKUNNAT YHTEISKUNTA ENNEN JA NYT Ennen ELÄMÄ SAMASSA PAIKASSA turvallisuus, varmuus identiteetti ja mahdollisuudet määrätty auktoriteettien

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi

Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi 1 MUISTIO 19.2.2015 Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi monenkeskisen kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa Aika: tiistaina 10.2.2015 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Tämä kirjanen sisältää tietoa projektista, jossa tarkasteltiin viiden eri maan lakeja ja politiikkatoimia. Nämä viisi maata olivat Bulgaria,

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Kriisitilanteen eettiset periaatteet

Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kristiina Kumpula pääsihteeri Kirkot kriisien kohtajana Kriisien auttajat auttavat eriarvoisesti Köyhyys ja eriarvoisuus heikentävät ihmisten mahdollisuutta selviytyä

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Kaksi erilaista näkökulmaa Rikosoikeus

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA LAPSEN OIKEUKSISTA LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Helsingin Sanomain Säätiön ja Anders Chydenius -säätiön järjestämä Tietämisen vapauden päivän seminaari tiistaina 2. joulukuuta

Helsingin Sanomain Säätiön ja Anders Chydenius -säätiön järjestämä Tietämisen vapauden päivän seminaari tiistaina 2. joulukuuta Helsingin Sanomain Säätiön ja Anders Chydenius -säätiön järjestämä Tietämisen vapauden päivän seminaari tiistaina 2. joulukuuta Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puheenvuoro 'Avoimuus, julkisuusperiaate, ihmisoikeudet'

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA Esityksen rakenne 1 Kehityspolitiikan kv. toimintaympäristö 2 Hallituksen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012 Ohjaavat periaatteet (mm. ihmisoikeusperustaisuus)

Lisätiedot

Ongelmallisia suhteita - Suomen asekaupan perusteista

Ongelmallisia suhteita - Suomen asekaupan perusteista Ongelmallisia suhteita - Suomen asekaupan perusteista Syksy Räsänen Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) Finland 1 Politiikkaa Valtioiden kannalta asekauppaa ohjaavat poliittiset tavoitteet,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Seurantajärjestelmä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Mitkä ovat yleissopimuksen tavoitteet? Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta astui

Lisätiedot

KANSALAISMIELIPIDE Turvapaikkapolitiikka ja turvapaikanhakijat. Tiedotustilaisuus Alisa Puustinen, Harri Raisio, Esa Kokki & Joona Luhta

KANSALAISMIELIPIDE Turvapaikkapolitiikka ja turvapaikanhakijat. Tiedotustilaisuus Alisa Puustinen, Harri Raisio, Esa Kokki & Joona Luhta KANSALAISMIELIPIDE Turvapaikkapolitiikka ja turvapaikanhakijat Tiedotustilaisuus 21.3.2017 Alisa Puustinen, Harri Raisio, Esa Kokki & Joona Luhta TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE Kytkeytyy osaksi sisäisen

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA 2017-2022 Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Seminaari kv-valtionavustusten hakijoille OPH 5.9.2014

Seminaari kv-valtionavustusten hakijoille OPH 5.9.2014 Seminaari kv-valtionavustusten hakijoille OPH 5.9.2014 Miltä koulujen kansainvälistämisen tulevaisuus näyttää? - Näkymiä yleisestä kehityksestä ja kv-valtionavun hakuun lähetetyistä hankekuvauksista. Opetusneuvos

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot