RAPORTTI. Turvallisuuspoliittinen akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI. Turvallisuuspoliittinen akatemia 22.-23.11.2013"

Transkriptio

1 RAPORTTI Turvallisuuspoliittinen akatemia

2 Sisällysluettelo Ohjelma... 3 Rauhanprosessin jälkeen vaalit ojasta allikkoon?... 4 Suomi: rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien suurvalta?... 5 Rauhaa vai oikeutta? Voiko menneisyyttä hallita ja saavatko uhrit oikeutta? Keskustelua oikeuskeinoista konfliktin jälkeen Hauraat tilanteet, New Deal ja Post-2015 tavoitteet Miten kaikki liittyy kaikkeen? Palaute

3 Ohjelma Perjantai :00 Avaus ja orientoituminen ohjelmaan - Anne Palm, pääsihteeri, KATU 10:15 Johdatus päivän teemoihin - Petter Nissinen, harjoittelija, KATU Rauhanprosessin jälkeen vaalit ojasta allikkoon? 12:00 Lounas - Taina Dahlgren, toimittaja ja vaaliasiantuntija Majoittuminen Suomi: rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien suurvalta? - Rauno Merisaari, Ihmisoikeussuurlähettiläs, UM 14:00 Rauhaa vai oikeutta? - Kalevi Suomela, entinen puheenjohtaja, Rauhanliitto - Frank Johansson, toiminnanjohtaja, Amnesty 15:00 Iltapäiväkahvi 15:30 Voiko menneisyyttä hallita ja saavatko uhrit oikeutta? - Simo Väätäinen, tutkija, TAPRI Simulaatioharjoitus 19:30 Illallinen Lauantai :30 Aamiainen 09:00 Toiminta hauraissa tilanteissa osa I 11:00 Kahvitauko - Anisa Doty, rauhantyön asiantuntija; - Oskari Eronen, tutkimus- ja kehityspäällikkö, CMI Toiminta hauraissa tilanteissa osa II 13:00 Lounas 14:00 Miten kaikki liittyy kaikkeen - Kalle Liesinen, kriisinhallinnan asiantuntija 15:00 Akatemian lopetus ja paluu Helsinkiin 3

4 Rauhanprosessin jälkeen vaalit ojasta allikkoon? Toimittaja ja vaaliasiantuntija Taina Dahlgren käsitteli alustuksessaan vaalien roolia rauhanrakentamisen prosessissa. Esimerkkeinä hän käytti Irakissa vuosina 2005 ja 2010 pidettyjä äänestyksiä, Afganistanin vuoden 2009 presidentinvaaleja sekä muita ympäri maailmaa pidettyjä vaalitoimituksia havainnollistaen kansainvälisten standardien toteuttamiseen liittyviä ongelmia. Kansainväliset standardit vaalien toteuttamiselle määritellään kansainvälisissä ja alueellisissa ihmisoikeussopimuksissa. Tärkein normiperusta muodostuu YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia käsittelevän yleissopimuksen määräyksistä. Dahlgrenin mukaan legitiimien vaalien pääelementteihin kuuluvat vaalien säännöllisyys ja aitous, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, oikeus asettua ehdolle, oikeus äänestää ja vaalisalaisuus sekä äänestäjien vapaan tahdon toteutuminen. Lisäksi asiaan liittyvät mielipiteen-, yhdistymisen- ja kokoontumisvapaus, oikeus vapaaseen liikkumiseen, vapaus syrjinnästä sekä vapaus valittaa ja saada valituksensa asiallisesti ja oikeudenmukaisesti käsitellyksi. Konfliktin jälkeisissä yhteiskunnissa vaalien järjestämiseen liittyy monia ongelmakohtia. Vaaliprosessin aitoutta kyseenalaistavat mm. dominoivien ryhmien painostus halutun vaalituloksen takaamiseksi, ulkovaltojen sekaantuminen sekä kysymykset puolueiden muodostamisen vapaudesta ja keskusvaalilautakunnan puolueettomuudesta. Vaalien aitoutta pohtiessa onkin tärkeää kysyä toteutuuko äänestäjien vilpitön tahto. Vaalitulokseen vaikuttavat myös median vapaus sekä puolueiden mahdollisuus saada tasapuolisesti viestinsä julkiseen ja yksityiseen mediaan. Dahlgren huomautti, että myös Suomi on saanut tässä suhteessa moitteita. Etyjin tarkkailijat antoivat maallemme huomautuksen pienten puolueiden tasapuolisesta kohtelusta Yleisradion vaalikeskusteluissa vuoden 2011 eduskuntavaalien alla (loppuraportti: Dahlgrenin mukaan kansainvälisellä yhteisöllä on usein kiire konfliktinjälkeisten vaalien järjestämiseksi. Tämä johtuu monista syistä, mm. kotimaasta tulevasta painostuksesta saada operaatio päätökseen. Monet seikat kuitenkin puhuvat hätiköintiä vastaan. Arvostettu tutkija Paul Collier on mm. huomauttanut, että vaalit kannattaa järjestää vasta, kun maan vuotuinen BKT/asukas on ylittänyt 2700 USD. Dahlgrenin puheenvuoro herätti yleisössä keskustelua muun muassa demokratian viennistä ja siitä kuinka tärkeää on, että paikalliset ihmiset itse haluavat vaaleja, sekä siitä miten pelkälle vaalipäivälle asetetaan turhan paljon painoarvoa, vaikka vaalien mahdollista onnistumista ei voida arvioida pelkästään yhden päivän tapahtumiin nojaten. Vaikka Dahlgrenin näkökulma konfliktinjälkeisten vaalien järjestämiseen oli monessa suhteessa kriittinen, korosti hän demokratian paremmuutta muihin vaihtoehtoihin verrattuna sekä prosessin pitkäkestoista luonnetta. Demokratian toteutuminen on nykyisissä demokratioissa kestänyt vuosikymmeniä tai -satoja eikä muutoksia voida siksi vaatia muiltakaan mailta yhdessä yössä. Dahlgrenin suosittelemaa lisämateriaalia aiheesta: Compendium of International Standards for Elections. NEEDS Project/EC Handbook for EU Election Observation. European Commission Collier, P. (2009) Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places. New York: HarperCollins Publishers. TED Talks (2009) Paul Collier: New rules for rebuilding a broken nation 4

5 Suomi: rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien suurvalta? Rauno Merisaari, Ihmisoikeussuurlähettiläs, ulkoasiainministeriö Kuten usein päivänpoliittisessa kielenkäytössä, Suomen nimittäminen rauhanturvaamisen suurvallaksi syntyi puolivahingossa, ilman isompaa taka-ajatusta. Se jäi kuitenkin elämään julkiseen keskusteluun kai siksi, että tällaiseen rooliin me suomalaiset itsemme mieluusti kuvittelemme. Kielikuvan takana on vanha kuvaus Suomesta rauhanturvaamisen suurvaltana. Ja se puolestaan perustui lähinnä suomalaisten rauhanturvaajien suureen määrään ja osuuteen YK:n rauhanturvaoperaatioissa. Mielikuva eli pitkään sen jälkeenkin kun tuo määrä oli kutistunut etenkin YK-operaatioissa. Suurvaltametaforalla suomalaista ulkopolitiikkaa kuvaavassa keskustelussa ei liene koskaan tarkoitettu toimintaa suurvallan tapaan: voimalla ja itsetietoisesti. Sillä on haluttu vain viitata väestömääräämme merkittävästi suurempaan panostukseen tiettyyn toimintaan. Nykyisessä ns. brändäyksen maailmassa kielikuva kai pyrkii viittaamaan myös siihen, että olisimme jonkun alueen kansainvälisiä ykkösiä ja että meidät tunnetaan maailmalla juuri tästä asiasta. Raha ei kerro kaikkea Panostusta rauhanvälitykseen voi mitata hyvin eri tavoin. Jos katsomme hyvin rajatusti ulkoministeriön budjettia, on rahallinen panoksemme aika vaatimaton. Toimintoihin, jolla tuetaan äkillisiä rauhanvälitystarpeita, on varattu euron vuosittainen määräraha. Norjan vastaava budjetti on muistaakseni noin 80 miljoonaa euroa. Luku ei anna koko kuvaa. Kun katsotaan suomalaista diplomatiaa laajemmin, löydämme mitä erilaisimpia tapoja, joilla pyritään vaikuttamaan konflikteja estävästi tai ratkaisevasti. Tärkein näistä lienee yleinen kansainvälisten kiistojen välttämisen perinne, joka on jatkumoa Paasikiven- Kekkosen ajan ulkopolitiikasta. Perinne elää ulkopolitiikassamme edelleen hyvin voimakkaasti EUjäsenyydestä tai Nato-kumppanuudesta huolimatta. Sitä voi luonnehtia eräänlaiseksi nykypäivän puolueettomuusajatteluksi. Kyyhkyt näyttävät olevan ulkopolitiikassamme sitkeästi niskan päällä, vaikka suurvaltakiistoihin puuttumista vaativia puheenvuoroja kuullaan aika ajoin. Kynnys lähteä mukaan erilaisiin kansainvälisiin sotilaallisiin operaatioihin on erittäin korkea. Suomalaiseen mielenmaisemaan sopivalla tavalla myös rauhanvälitys ymmärretään hyvin laajasti ja eetosmaisesti. Ulkoasianministeriön käsitteistössä se ymmärretään yhdeksi diplomatian keinoista ennaltaehkäistä ja ratkaista konflikteja sekä lisätä osapuolten välistä luottamusta. Rauhanvälitys on työkalu, jota käytetään koko ns. konfliktisyklin aikana ennaltaehkäisystä konfliktin hillitsemiseen ja ratkaisemiseen sekä jälkihoitoon. Itse asiassa termi konfliktisyklikin on tässä turhan rajaava, vaan yhteiskuntien kehitystä ja rauhantahtoisuutta katsotaan vielä tätäkin laajemmin. Kulunutta sanontaa käyttäen kyse ei ole vain sodan lopettamisesta vaan pysyvämmän rauhantilan aikaansaamisesta. Uskoisin, että tämän ajatusmaailman takana on oma historiamme vuorottelevine sotineen ja rauhantiloineen (muistikuvani mukaan olemme historiamme aikana olleet ainakin 16 kertaa sodassa Venäjä-Neuvostoliittoa vastaan). Rauhantilaa osataan arvostaa Suomessa; muistikuvassamme on se, että asiat ovat olleet huonominkin. Kenties emme eroa tässä kuitenkaan merkittävästi muista kansakunnista, mutta vaikutus omaan mielenmaisemaamme on joka tapauksessa vahva. 5

6 Ovatko ihmisoikeusloukkaukset konfliktien perussyy? Laaja näkökulma rauhanvälitykseen sisältää sen, että pysyviä ratkaisuja konflikteihin saadaan vain puuttumalla niiden taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Nyt tullaan erääseen rauhaa ja ihmisoikeuksia yhdistävään ydinkysymykseen: missä määrin nämä väkivallan takana olevat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset perussyyt ovat nimenomaisesti ihmisoikeuskysymyksiä: valtioiden tekemiä ihmisoikeusloukkauksia tai ei-valtiollisten toimijoiden, kuten sissiarmeijoiden, aikaansaamia ihmisoikeusrikkomuksia. Ovatko ihmisoikeusloukkaukset ja -rikkomukset sotien perussyy? Minulla ei ole tähän kysymykseen joka paikkaan sopivaa perusvastausta. Nykyisten konfliktien takana näyttää olevan usein yhteys luonnonvarojen, energialähteiden, vesivarojen tai kulkureittien hallintaan. Tässä mielessä presidentti Niinistön viimekesäisessä Kesärannan seminaarissa esittämä toteamus talouden määräävästä roolista ulkopolitiikassa tulisi ottaa vakavasti. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen epäoikeudenmukaisuus lisää konfliktien riskiä. Talousnobelisti Amartya Senin mukaan nykymaailman selkkausten merkittävä alkuunpanija on oletus, että ihmiset voidaan luokitella yksiselitteisesti ja yksiulotteisesti tietyn uskonnon tai kulttuurin perusteella. Kuitenkin meistä jokainen on moniulotteinen: meillä on samanaikaisesti kotona, työssä, kaveripiirissä tai yhteiskunnassa monta erilaista ja jopa keskenään ristiriitaista identiteettiä mukanaan kantava olento). Kuitenkin rajoittunut, yksiulotteinen käsitys ihmisestä luo Senin mukaan pohjan jyrkälle vastakkainasettelulle, tunnepitoisille vihakuville ja entistä julmemmalle väkivallalle. En siis uskalla väittää, että ihmisoikeusloukkaukset olisivat se nimenomainen konfliktien syy. Mutta oma johtopäätökseni on, että aseellisen konfliktien riskiä ja syitä arvioitaessa, konfliktien syitä tai rauhanvälityksen ja -ratkaisun ydinkysymyksiä eriteltäessä tulee aina miettiä onko ihmisoikeuksia loukattu järjestelmällisesti. Ilman tällaista ihmisoikeustestiä pidemmälle kestävään ja oikeudenmukaiseen rauhaan ei ole mahdollista päästä. Ja uskallan myös väittää, että jokaisessa konfliktitilanteessa taustalta löytyy merkittäviä ihmisoikeuksien loukkauksia. Järjestelmällisten loukkausten korjaamiseksi tarvitaan muutosta itse järjestelmään. Järkevää panostaa hyviin palveluksiin Suomalaisen rauhanvälityksen avulla tuetaan poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden rakentamista. Ymmärtääkseni tämä ns. hyvien palvelusten tarjoaminen on suomalaisen rauhanvälityksen, ja miksei laajemminkin ulkopolitiikkamme, luonteenomaisin piirre. Asiassa ei sinänsä ole mitään uutta, samasta hyvin palvelusten tarjoajan roolista Suomen ulkopolitiikan johtoajatuksena puhuttiin jo 1970-luvulla. Yllättävämpää ehkä on se, että tämä rooli ei ole liittynyt ensisijaisesti vanhaan puolueettomuuspolitiikkaan ja kylän sodan ahtaaseen toimintakenttään vaan se näyttäisi olevan yleisemminkin suomalaisen ulkopolitiikan modus operandi, tapamme toimia. Erilaiset rauhan ja jälleenrakennusrahastot, asiantuntijatuki, kehitysyhteistyön tukimuodot, tuki kansalaisyhteiskunnan toimijoille, oikeusvaltioajattelun kehittäminen YK:ssa ovat esimerkkejä toimista, joilla Suomi on suoraan tai välillisesti tukenut poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden rakentamista. Oma näkemykseni on, että näiden hyvin palvelusten tuotantoon ja tarjoamiseen kannattaa edelleen panostaa. Se on ehkä tärkein lisäarvomme kansainvälisen yhteisön toimintaan. Itse tunnen parhaiten 6

7 ihmisoikeuspuolustajille annettavan poliittisen ja rahallisen tuen sekä asiantuntijatuen, jolla tuetaan ns. siirtymäkauden oikeuden periaatteiden ja keinojen toteuttamista. Näiden toimintojen tukemista ja kehittämistä tulee edelleen jatkaa. Siksikin on tärkeää, että ihmisoikeuksien sekä konfliktikysymysten parissa toimivat henkilöt etsiytyvät likeiseen yhteistyöhön. Naisten oikeudet ja oikeusvaltiokehitys vahvuuksina Oikeusvaltiorakenteiden sekä naisten oikeuksien vahvistaminen ovat alueita, joihin minun mielestäni Suomen kannattaisi tässä työssä nimenomaisesti keskittyä. Ymmärrän hyvin että esimerkiksi lapsen oikeuksien, vammaisten henkilöiden oikeuksien tai alkuperäiskansaoikeuksien parissa toimivat haluavat painottaa näitä alueita. Tapauskohtaisesti tuleekin arvioida kaikkien kysymysten merkitystä konfliktien taustalla ja ratkaisussa ja painottaa kutakin tarpeen mukaan. Rauhanvälitykseen ja rauhanrakentamiseen ei ole yhtä oikeaa mallia. Mutta meidän on pakko keskittyä joihinkin rajatumpiin osaamisalueisiin, mikäli haluamme todella tarjota lisäarvoa kansainvälisen yhteisön toimille. Oma ehdotukseni on siis keskittyminen naisten oikeuksiin sekä oikeusvaltiorakenteiden tukemiseen. Oikeusvaltioperiaatteisiin tulee sisällyttää myös taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien vahvistaminen. Konflikteissa perheiden oikeus asumiseen ja suojaan, lapsen oikeudet opetukseen sekä toimivat terveyspalvelut erityisesti suurimman hoivan tarpeessa oleville korostuvat ja ovat oleellinen osa oikeudenmukaista rauhaa. Suomen tulee toimia johdonmukaisesti sen puolesta, että kansainvälisten operaatioiden mandaatteihin sisällytetään toiminta TSS-oikeuksien kunnioittamiseksi ja toimeenpanemiseksi. Nyt mandaatit rajoittuvat liikaa vain kansalais- ja poliittisten oikeuksien alueelle. Yhteistyötä valtioiden ja alueellisten järjestöjen kanssa Suomalaista rauhanvälitystä koskevassa keskustelussa on tuotu erityisesti esiin Suomen toimintaa kansainvälisiä yhteistyörakenteita muiden maiden kanssa, kuten Turkin kanssa vedettävää YK:n rauhanvälityksen ystäväryhmää tai pohjoismaista yhteistyötä. Erityisesti ensin mainittu näyttää olevan myötätulessa: uusia kansallisvaltioita sekä kansainvälisiä järjestöjä on tullut mukaan toimintaan. Kiinnostavaa, ainakin minun mielestäni on alueellisten järjestöjen (AU, Arabiliitto, ASEAN, ETYJ, EU, OAS ja OIC) mukaantulo; niiden rooli tai ainakin hyödyntäminen kansallisten ja alueellisten konfliktien poliittisessa ja sotilaallisessa ratkaisussa on lisääntymään päin. Rauhanvälitys on saatu nostettua YK:ssa päätöslauselmatasolle ja sitä on seurannut pääsihteerin toimintaohjeistus. Keskusteluissa nousseita teemoja ovat olleet muun muassa naisten roolin vahvistaminen rauhanprosesseissa, koulutuksen merkitys sekä rauhan ja oikeuden suhde. Suomi on tuonut keskustelussa esiin muun muassa YK:n päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus valvontaan ja toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä. Rauhanvälityksen pohjoismainen verkosto on mielenkiintoinen osa laajempaa keskustelua pohjoismaiden roolista YK:ssa. Ihmisoikeusnäkökulmasta se on kiinnostava, koska se näyttää koskettavan pohjoismaisen yhteiskuntamallin keskeisiä kulmakiviä tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistämistä. Pohjoismaiden kansalaisten toimiessa samoissa maissa, kriisinhallinnassa tai kehitysyhteistyössä keskinäinen tiedonvaihto ja käytännön yhteistyö on usein hyvin luonnollista. Erojakin toki on: Tanska näyttää olevan muita pohjoismaita valmiimpi sotilaalliseen kriisinhallintaa sekä korostaa kehitysyhteistyön 7

8 ja turvallisuuspolitiikan keskinäistä täydentävyyttä. Norjassa ja Suomessa on vannottu enemmän rauhanvälityksen nimiin. Pohjoismaisen yhteistyön tuloksena näyttää syntyvän ainakin koulutuksellista ja tutkimusyhteistyötä. On ennen aikaista arvioida miten käytännöllisiin ratkaisuihin YK:n ystäväryhmän tai pohjoismaisen verkoston kaltaiset yhteistyömuodot yksittäisten konfliktitilanteiden kannalta johtavat. Mutta mielenkiintoista on, että toiminta näyttää ylittävän edellä esitellyn, muille tarjottavien hyvin palvelusten tason. Tavoitteena on enemmän kuin vain vastata maailmalta tulleeseen kysyntään. Kyse on sisällöllisten suuntaviivojen ja trendien rakentamisesta. (Haluan lisätä tähän trendien asettamisen listaan myös yhteistyön jota teimme mm. Saksan ja Jordanian hallitusten kanssa rauhan ja oikeudenmukaisuuden keskinäisen yhteyden vahvistamisessa YK:n toiminnassa. Vuonna 2007 Nürnbergissa pidetyn laajan kansainvälisen konferenssin tuloksena oli muun muassa YK:n ohjeistuksen täsmentyminen konfliktien ratkaisussa niin, että rauhansopimuksiin ei tule sisällyttää avointa, yleistä armahdusta väkivallasta vastuussa oleville henkilöille. Alueellisilla järjestöillä on siis yhä merkittävämpi rooli rauhanprosesseissa, niillä saattaa olla konfliktin ja sen osapuolten taustojen parempaa kulttuurituntemusta. YK:n turvallisuusneuvoston kyvyttömyys löytää yhteisymmärrystä konfliktien ratkaisutavoista johtaa alueellisten järjestöjen roolin ja käyttöasteen kasvuun. Suomi tukee Afrikan Unionia sen rauhanvälityskapasiteetin vahvistamisessa 3 milj. eurolla vuosina Uskoisin, että YK:n ystäväryhmän kautta syntyvät yhteydet tulevat laajentamaan myös Suomen yhteistyömuotoja muiden alueellisten järjestöjen kanssa. Ihmisoikeusnäkökulman kannalta on ensiarvoisen tärkeää miettiä miten voimme olla vahvistamassa, oikeusvaltioajattelun, naisten oikeuksien sekä kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamista alueellisten järjestöjen rauhanvälitystoiminnassa. Joudun ohittamaan Euroopan unionin roolin rauhanvälityksessä vain lyhyellä huomautuksella. Suomi on tukenut EU:n ulkoasianhallinnon rauhanvälitysvoimavarojen vahvistamista ja pitänyt tärkeänä EUH:n rauhanvälityksen yksikön resurssien riittävyyttä. EU:n rauhanvälityskapasiteetin tukemisen lisäksi Suomi tukee yhdessä Ruotsin kanssa tekemäänsä aloitetta Euroopan Rauhaninstituutista (EIP). EIP voisi täydentää EU:n omia rauhanvälitysrakenteita ja rauhanvälityksen sisältöä. Itsenäisenä instituuttina se voisi myös toimia tilanteissa, joissa EU ei itse pystyisi toimimaan. Kuten muussakin ulkosuhteisiin tai kriisinhallintaan liittyvässä toiminnassa voi EU:n kriisien ratkaisutoimilta toivoa ihmisoikeusnäkökulman huomioimista riittävän aikaisessa vaiheessa toimintoja suunniteltaessa sekä toimintavaltuuksia määritettäessä. Ministeriön ihmisoikeusyksikkö on pyrkinyt vaikuttamaan siihen suuntaan, että ihmisoikeusasiantuntemusta näissä toiminnoissa lisätään. Valmistimme pari vuotta sitten ihmisoikeus- ja gender -käsikirjan EU:n kriisinhallintaoperaatioiden ja missioiden käyttöön. Sen päivittäminen kattamaan myös rauhanvälitys tuntuisi järkeenkäyvältä ajatukselta. Kansalaisyhteiskunta kumppanina Kuten monella muullakin ulkopolitiikan alueella, vaikkapa kehitysyhteistyössä tai ihmisoikeustoiminnassa, myös rauhanvälitystoiminnan alueella korostetaan yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Syitä tähän on varmaan useita. Useimmin mainitaan ihmisoikeus- ja demokratianäkökulma sekä tiedonsaanti paikallisen kansalaisyhteiskunnan kautta. Joskus syynä saattaa olla myös sensitiivisten kysymysten siirtäminen hallitustasolta kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kautta hoidettavaksi. Humanitaarinen toimintamme (jonka olen muutoin jättänyt tässä esityksessäni käsittelyn ulkopuolelle) tapahtuu pitkälti järjestöjen kautta. 8

9 Ihmisoikeustoiminnassamme kansalaisjärjestöt nähdään pikemminkin strategisina poliittisina kumppaneina kuin toimintavaihtoehtojen tarjoajina: esimerkiksi useat uudet kansainväliset ihmisoikeussopimukset, huomioiden tässä myös kansainvälinen asekauppasopimus (ATT) ovat tulosta pitkäaikaisesta poliittisesta yhteistyöstä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Tätä suuntaa voisi kenties vahvistaa myös rauhanvälityksen tavoitteiden ja keinojen kehitystyössä.. Osaaminen vahvistuu Suomen tai suomalaisten henkilöiden osallistuminen rauhanprosesseihin mm. Pohjois-Irlannissa, Länsi- Balkanilla, Acehissa, Afrikan sarvessa ja Etelä-Kaukasiassa on laajasti tunnettua ainakin kotimaassa. Ihmisoikeusnäkökulmasta vaikutelmaksi jää, että ihmisoikeusnäkökulmaa ei ole korostettu vaan pikemminkin katsottu teknisenä, ei-poliittisena asiana. Suomalaisen rauhanvälitystoiminnan toimeenpanotavat ja lopputulokset ovat kuitenkin tuoneet esiin ihmisoikeuksien kannalta merkittäviä kysymyksiä kuten naisten asemaa tai kansalaisyhteiskunnan roolia. Rauhanvälityksen kotimainen arkkitehtuuri on myös luotu. Ulkoministeriössä toimii rauhanvälityksen koordinaattori Pia Stjernvall, ja ulkoministeriön johdolla kokoontuu rauhanvälityksen kansallinen koordinaatioryhmä jakaen tietoa rauhanvälityksestä ja rauhanprosesseista sekä etsien mahdollisia yhteistyömuotoja. VTT Kimmo Kiljunen toimii ulkoministerin erityisedustajana alueellisissa rauhanvälitystehtävissä. Kollegani suurlähettiläs Riitta Resch pyrkii edistämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa. Yhteistyö ihmisoikeusvirkamiesten kanssa toimii tapauskohtaisesti. Naisten oikeudet on melko hyvin saatu huomioiduksi toimintaan kaikilla eri tasoilla. Parannettavaa toiminnan johdonmukaisuuden lisäämisessä toki aina on. Onko Suomi rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien suurvalta? Kun rauhanvälitystä tarkastelee laajemmin kuin vain välittömien rauhanvälitystoimien näkökulmasta, voi Suomea kuvailla kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi rauhanvälitysajattelun alueella. Vetovastuu Turkin kanssa YK:n ystäväryhmässä on vahvistanut tätä roolia. Toinen esimerkki on näkyvä roolimme ihmisyyttä vastaan tehtyjen vakavimpien rikosten (sotarikokset, etniset puhdistukset) rankaisemattomuuden poistamiseksi ja uhrien hyvitysjärjestelmien kehittämiseksi. Rauhanvälitystä ja oikeusvaltiokehitystä tukevien hyvien palvelusten tarjoamisessa, kuten asiantuntijaavussa, olemme väkimääräämme suhteutettuna määrällisesti kohtuullisella tasolla. Koska paikalla on niin monta asiantuntijatyöhön erilaisissa operaatioissa osallistunutta henkilöä, jätän arvion asiantuntijaapumme laadullisesta tasosta teille itsellenne. Tukemme rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien piirissä toimiville kansainvälisille ja paikallisille kansalaisjärjestöille on kohtuullista tasoa ja merkittävä osa antamastamme tuesta. Välitön rahallinen panostuksemme rauhanvälitykseen ei oikeuta suurvaltanimitykseen. Tämän takia ei toki kannata ripotella tuhkaa toistemme päälle. Mutta kriittinen kysymys kuuluu: mahdollistavatko nykyiset taloudelliset resurssit rauhanvälityksen tieto-taidon ylläpidon ja kehittämisen? Ja onko tällä rajallisella panostuksella yhteys suomalaisten määrään ja asemiin kansainvälisten organisaatioiden ja operaatioiden avaintehtävissä? Myös ihmisoikeusorganisaatioiden tehtävissä suomalaisen henkilökunnan määrä on suhteellisen vähäinen. 9

10 Kansainvälisillä foorumeilla, myös rauhanvälityskysymyksissä, Suomi profiloituu ihmisoikeuksien ja naisten aseman sekä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien väestöryhmien (lapset, vammaiset, alkuperäiskansat) puolestapuhujana. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston rahallisten tukijoiden joukossa Suomi on sijalla 11. Noin kolmen miljoonan dollarin tukemme on neljännes Yhdysvaltain tuesta, kolmannes Ruotsin tuesta, Ranskan kanssa samaa tasoa. EU:n tuki on runsaat kaksinkertainen meihin nähden. Ns. väkimäärävertailussa jäämme Ruotsin taakse, mutta muutoin pärjäämme hyvin Suomen kehitysyhteistyön kautta antama ihmisoikeustuki on kohdentunut pitkälti niihin konfliktimaihin, joissa kansainvälinen yhteisö toimii konfliktien jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Niinpä olemmekin olleet suhteellisen suuria tukijoita ihmisoikeustoiminnalle esimerkiksi Afganistanissa, Nepalissa tai Keski- Amerikassa. Lähtökohtamme ovat hyvä. Toiminnan pohjana on vahva lainsäädäntö: perustuslakimme ensimmäisen artiklan mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Hallituksen poliittinen tavoitteenasettelu korostaa konfliktien ennaltaehkäisyä, ratkaisemista sekä ihmisoikeuksia ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittamista. Meillä on laajaa osaamista. Käytettävissä olevat budjetti- ja henkilöstövoimavarat ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Näistä lähtökohdista Suomi voi olla merkittävä kansainvälinen toimija rauhanvälityksen ja ihmisoikeuksien alueella, ainakin tietyillä valituille teema-alueilla. Lisäksi meillä on kaikki edellytykset olla jatkossakin yksi johtavista valtioista rauhanvälitykseen sekä ihmisoikeuskehitykseen liittyvän eettisen ja oikeudellisen koodiston kehittämisestä. Ykköseksi ryhtymisessä on vielä yksi pieni asenteellinen vaade: tuolloin pitää uskaltaa toimia ennen muita. Perinteisesti olemme ulkopolitiikassammekin ensin odottaneet ja katsoneet mitä muut tekevät. Mutta tässäkin viime kädessä kaikki on kiinni meistä itsestämme. 10

11 Rauhaa vai oikeutta? Rauhanliiton entinen puheenjohtaja Kalevi Suomela hahmotti alustuksessaan ihmisoikeuksiin liittyvien käsitteiden syntyä aina Ranskan ja Amerikan vallankumouksista asti. Näitä käännekohtia ennen maailma oli vahvasti hierarkkinen, mikä näkyi muun muassa naisten oikeuksien puutteena. Naisten aseman korostamisen myötä koko yhteiskunnan ajattelumaailma muuttui. Toisaalta Ranskan vallankumouksen myötä syntyi 1800-luvulla myös nationalismi, vallankumouksen lapsi, minkä seurauksena sodittiin ensimmäinen maailmansota. Sodan jälkeen syntyi tarve kansainvälisen rauhan takaamiseksi: perustettiin Kansainliitto ja myös Rauhanliitto Suomessa. Valitettavasti ihanteet kattavasta rauhasta murentuivat fasismin vahvistuessa Italiassa ja natsismin Saksassa. Toisen maailman sodan jälkeen kansainvälinen järjestö yritettiin perustaa uudestaan, tällä kertaa onnistuneesti. Yhdistyneet kansakunnat ja kansainvälinen ihmisoikeusjulistus vuodelta 1948 ovat voimassa vielä tänäkin päivänä. Amnestyn Suomen jaoston toiminnanjohtaja Frank Johansson korosti alustuksessaan, että YK:n edistämät rauha, turvallisuus, kehitys ja ihmisoikeudet ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Kysymyksen siitä, miksi rikoksia ihmisyyttä vastaan tapahtuu edelleen, Johansson yhdisti rankaisemattomuuden ongelmaan. Nykyinen oikeusjärjestelmämme on kotoisin läntisestä maailmasta ja erityisesti Yhdysvalloista, joissa yhteiskunta on rakennettu siltä pohjalta, että rikolliset tuomitaan. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, eikä kansallisella tasolla toimiva rangaistuksellinen järjestelmä välttämättä toimi kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi sosiaaliseen oikeuden ja tasa-arvon kysymykset jäävät siinä vähemmälle huomiolle. Termi justice on suomennettuna hankala; se tarkoittaa sekä oikeutta että oikeudenmukaisuutta, vaikka nämä kaksi käsitettä poikkeavat huomattavasti toisistaan. Kansainvälinen rikosoikeusjärjestelmä sai muotonsa Nürnbergin ja Tokion oikeudenkäynneissä. Natseja ja japanilaisia ei kuitenkaan tuomittu ihmisoikeusloukkauksista, jotka tänä päivänä parhaiten tunnetaan, vaan pääsyytteenä oli aggressiivisen hyökkäyssodan aloittaminen. Kansanmurha lisättiin agendalle vasta luvulla, kun se nousi kansainväliseksi keskustelunaiheeksi. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n lähtökohtana oli olla maailman tuomioistuin maailman pahimmille rikoksille ja se oli lähtökohtaisesti eurooppalainen projekti. Johanssonin mukaan tuomioistuimessa on havaittavissa näytösoikeudellisia piirteitä ja rikoksien uhrit ovat usein enemmän tai vähemmän sivustakatsojia. Voidaankin kysyä, että mitä merkitystä on kahden sotarikoksiin syyllistyneen johtohahmon vangitsemisella, jos sodan aikaisia kuolonuhreja on miljoonia? Toinen esiin nouseva kysymys on, onko oikeus ihmistä vai ihminen oikeutta varten? ICC:n toimintaan vaikuttaa oleellisesti myös se, etteivät Kiina, Venäjä tai Yhdysvallat ole ratifioineet sen perustamissopimusta. Pahimpia sotarikollisia on tästä syystä mahdotonta tuomita ja ICC:n oikeusprosessit ovatkin tähän asti keskittyneet afrikkalaisiin sotaherroihin. Johansson nosti esiin taloudellisen eriarvoisuuden merkityksen kansainvälisessä oikeudessa ja vaihtoehtoiset oikeusjärjestelmät. Vaihtoehtoisiin oikeusjärjestelmiin kuuluvat esimerkiksi terapeuttisiin keskusteluihin perustuvat totuuskomissiot, joiden toimivuus on vaihdellut paljon alueittain, ja rahalliset korvaukset, jotka ovat myös ICC:n käytössä. 1 Huomioitavia tekijöitä oikeusmuotoa valitessa ovat myös sukupuoliroolit, turvallisuussektorin reformi ja erilaiset muistamisen monumentit, joista löytyy esimerkkejä myös Suomen sisällissodasta. 1 ICC:n uhrirahaston puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Elisabeth Rehn. 11

12 Voiko menneisyyttä hallita ja saavatko uhrit oikeutta? Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI:ssa tutkijana työskentelevä Simo Väätäinen puhui menneisyyden hallinnasta, uhrien oikeuksista sekä rauhan ja oikeuden välisestä suhteesta. Tällä hetkellä hän valmistelee väitöskirjaa kansainvälisen tuomioistuimen (ICC) ylimmän johdon vastuumekanismeista. Jo pitkään ennen ICC:n syntyä maailmalla vaadittiin vastareaktiota ja oikeudellista seurausta laajamittaisiin sotarikoksiin. Julkisuudessa vaadittiin usein, että kansainvälisen yhteisön pitäisi saattaa vakaviin kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan. Toimivat tuomioistuimet ja osa kansainvälistä koodistoa on saatu kehitettyä kuitenkin vasta kylmän sodan loppumisen jälkeen. Väätäisen näkemys menneisyyden hallinnasta oli se, että sitä ei yksinkertaisesti voi hallita. Menneisyyttä voi kuitenkin manipuloida erilaisiin tarkoitusperiin sopivaksi. Maailmalla on lukuisia erimerkkejä, joissa menneisyyden narratiiveja on käytetty hyväksi homogeenisen maailmankuvan luomisessa, joka on perusedellytys totalitaristisen tai nationalistisen hallinnon luomille toiseuteen perustuville uhkakuville. Tässä erityisesti median kontrolloinnilla ja sen hyväksikäytöllä, manipuloiduilla kuvilla, kertomuksilla, myyteillä ja historiankirjoituksella on merkittävä rooli. Väätäisen mukaan on erityisen tärkeää luoda tasapainoinen kuva menneisyydestä, joka kyseenalaistaa yksinkertaistettuja tai manipuloituja historiankäsityksiä. Viime vuosina uhrien oikeuksista on tullut tärkeä aihe ja kansainvälisen oikeuden olennainen elementti. Ensimmäisissä kansainvälisissä sotarikostuomioistuimissa (Nurnberg, Tokio, ICTY, ICTR) uhreilla ei ollut aktiivista roolia oikeusprosessissa, mutta nykyään heidän oikeuksiinsa kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi ICCssä, ECCC:ssä ja STL:ssä uhrit voivat saada näkemyksensä kuuluviin asianajajan välityksellä, toimittaa tietyin rajoituksin oikeudelle todistusaineistoa, haastatella todistajia sekä valittaa oikeuden päätöksistä. Merkittävistä edistysaskelista huolimatta uhrien mahdollisuudessa osallistua oikeusprosesseihin on edelleen käytännöllisiä puutteita. Vain rajoitettu määrä uhreista pääsee edustetuksi, mikä nostaa esiin kysymyksiä heidän tasa-arvoisesta edustuksestaan ja edunvalvonnasta. Myös korvaus- ja hyvityskäytännöt aiheuttavat valtavia haasteita, sillä kansainvälisten rikosten, kuten esimerkiksi kansanmurhan, uhreja voi olla satoja tuhansia tai jopa miljoonia. Käytännöllisesti katsoen näissä tapauksissa on mahdottomuus, että kaikki uhrit voivat saada oikeutta tai osallistua oikeusprosesseihin. Tämä kasvattaa oikeusprosessien arvoa symbolisena mekanismina joka voi edesauttaa konfliktin runtelemien yhteisöiden eheytymistä. Syyllisyyttä voidaan projisoida yksittäisiin hirmutekoihin syyllistyneisiin ihmisiin, ja siksi edes heidän tuomisellaan oikeuden eteen voi olla eheyttävä ja vapauttava vaikutus uhreihin. Esimerkiksi Ugandassa ei ole vielä toistaiseksi ollut LRA:han liittyvää oikeudenkäyntiä, vaan sitä tärkeämpänä pidettiin sitä, että ihmiset pääsevät palaamaan pakolaisleireiltä koteihinsa. Oikeudenkäynnin sijaan mekanismeina on käytetty laajamittaista armahdusta sekä paikallista mato oput -konsiliaatioseremoniaa, jonka tarkoituksena on ollut edesauttaa entisten LRA sotilaiden paluuta alkuperäiseen yhteisöönsä. Väätäinen käsitteli rauhan ja oikeuden välistä vahvaa yhteyttä ja sitä, että kestävää rauhaa ole mahdollista saavuttaa ilman oikeutta. Väätäisen mukaan ihmisellä on perustarve saada oikeutta ja tämä tarve on erityisen merkittävä väkivallan uhreilla. Uhreilla on myös tarve saada oikeutta kuolleille ja tuoda heidän äänensä julki. Oikeuden toteutuminen purkaa jännitteitä ja madaltaa uuden konfliktin todennäköisyyttä merkittävästi. 12

13 Esityksensä päätteeksi Väätäiselle esitettiin muutamia kysymyksiä, joiden pohjalta syntyi laajempaa keskustelua osallistujien kesken. Väätäiseltä kysyttiin ICC:n uskottavuudesta, koska sen toiminnan alusta asti syytteitä on nostettu vain afrikkalaisia vastaan, eikä tuomioistuimessa tulla todennäköisesti koskaan näkemään esimerkiksi amerikkalaisia. Afrikkalaiset ovat kritisoineet tuomioistuinta kovasanaisesti, syyttäneet sitä epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja peräänkuuluttaneet myös muiden maanosien rikollisten tuomista oikeuden eteen. Väätäiseltä kysyttiin myös uhrien kieltäytymistä osallistua oikeusprosessiin ja menneisyyden käsittelyyn. Hänen mukaansa ihmiset haluavat osallistuvat oikeusprosesseihin vain jos he kokevat, että menneisyydestä puhuminen tuo lisäarvoa heidän elämäänsä. Menneisyyden oikeudellisella käsittelyllä on aina selkeä loppu, mutta henkilökohtaisella tasolla menneisyyden käsittelyn loppumisella ei ole selkeää aikaa, jos se voi ylipäänsä koskaan loppua. On tärkeää pohtia, milloin katse on siirrettävä menneisyydestä tulevaisuuteen, ja mikä merkitys tällä on rauhanrakentamisessa. Vaikka ICC:ia ja sen toimia voidaan kritisoida, edustaa se Väätäisen mielestä ihmiskunnan toivoa. Tuomioistuimella on tärkeä tehtävä kaikista vakavimpien kansainvälisten rikosten (kansanmurha, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja aggressio) selvittämisessä ja samalla tulevien ennaltaehkäisemisessä. Sen tehokkaan toiminnan eteen on kuitenkin tehtävä vielä paljon töitä. Keskustelua oikeuskeinoista konfliktin jälkeen Tiiviin päivän jälkeen perjantai-illan loppusimulaatio päätettiin järjestää kevennettynä versiona. Alkuperäisessä simulaatioharjoituksessa ajatuksena oli pohtia menneisyyden hallinta -teemaa kuvitellussa konfliktitilanteessa. Oikeus ja rauha -kysymykseen pureuduttiin eri intressiryhmien kautta sekä ennen että jälkeen kuvitteellisen rauhansopimuksen, jolloin osallistujat tasapainottelivat lyhyen ja pidemmän aikavälin rauhanehtojen välillä. Akatemian osallistujat jakautuivat ryhmiin keskustelemaan menneisyyden selvittämiseen ja rikosvastuuseen liittyvistä vaihtoehdoista historiallisten esimerkkien avulla. Pohjana käytettiin oheista kaaviota, joka on mukaelma Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsbergin esittelemästä nelikentästä 2. 2 Forsberg, Tuomas (2012), "Poliittisen anteeksiannon rajat ja mahdollisuudet". Teoksessa Jan Löfström (toim.), Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen, Helsinki: Gaudeamus. 13

14 Hauraat tilanteet, New Deal ja Post-2015 tavoitteet Rauhantyön asiantuntija Anisa Doty ja CMI:n suunnittelu- ja arviointitoiminnan päällikkö Oskari Eronen pitivät yhdessä lauantai-aamun osuuden hauraista tilanteista ja New Deal -mallista. Anisa Doty avasi lauantain ohjelman keräämällä yleisiä ajatuksia siitä mitä termeistä hauras tilanne ja hauras valtio tulee mieleen. Yleisön vastauksissa painottuivat esimerkiksi hallinnon legitimiteetin puute, fyysisen ja taloudellisen turvattomuuden tunne sekä puutteet valtion infrastruktuurissa. Haurauden syyt voivat olla sekä sisäisiä (kuten köyhyys ja heikot formaalit instituutiot) että ulkoisia (kuten globaalit taloudelliset muutokset). Suomenkielen perussanakirjan mukaan hauraalla voidaan tarkoittaa toisaalta helposti murenevaa ja toisaalta heikkoa, vienoa ja aineetonta. Doty muistuttikin, ettei termille ole yhtä vakiintunutta määritelmää, vaan se on osa laajempaa käsitejatkumoa. Käsite on myös suhteellinen: voidaan sanoa, että kaikki valtiot ovat enemmän tai vähemmän hauraita aikakaudesta ja näkökulmasta riippuen. Hauraus voidaan Dotyn mukaan myös määritellä suhteessa sen vastakohtaan eli resilienssiin. Keskeistä resilienssin kasvattamisessa on yhteisöjen, instituutioiden ja ekosysteemien integriteetin vahvistaminen. Resilientin eli joustavan, sisukkaan, selviytymiskykyisen valtion tunnusmerkkejä taas ovat luottamus, yhteenkuuluvuus ja kannustaminen yhteisiin tavoitteisiin. Tällaisella valtiolla on kykyä ja kapasiteettia selvitä sitä kohtaavista ongelmista ja ristiriidoista. Hauraan valtion käsite on vahvasti etabloitunut globaalissa kehitysdiskurssissa, kansainvälisissä järjestöissä ja myös Suomessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) määrittelee hauraan valtion seuraavasti: A state is fragile when it is unable or unwilling to perform the functions necessary for poverty reduction, the promotion of development, protection of the population and the observance of human rights. Käsitteeseen siis tiivistyvät tahto, kapasiteetti, toimintakyky, köyhyys, kehitys, inhimillinen turvallisuus ja ihmisoikeudet. Noin maailman hauraaksi määritellyssä valtiossa elää yhteensä noin miljardi ihmistä. Doty korosti yhtenäisemmän kansainvälisen toimintatavan löytämistä hauraissa valtioissa. Tarvitaan enemmän koordinointia ja eri politiikkasektorit ylittävää lähestymistapaa. Hän pitää keskeisenä 14

15 konfliktisensitiivisyyttä eli hauraan kontekstin analyysia, jossa yhdistyvät toimintaympäristön sekä oman työn ja kontekstin välisen vuorovaikutuksen hyvä ymmärtäminen. Oskari Eronen jatkoi Anisa Dotyn osuudesta kuvailemalla rauhanrakennuksen, inhimillisen turvallisuuden ja ihmisoikeuksien kehitystä YK:ssa, EU:ssa ja OECD:ssä. Viimeksi mainittu järjestö loi vuonna 2007 perusperiaatteet kansainväliselle toiminnalle hauraissa valtioissa ja tilanteissa. Niissä korostuu Do No Harm -periaate, jonka mukaan kansainväliset toimijat vaikuttavat hauraisiin valtioihin niin positiivisesti kuin negatiivisestikin: positiiviset vaikutukset tulisi maksimoida ja negatiiviset minimoida. Eronen esitteli seuraavaksi New Deal -mallin, joka syntyi g7+ -maiden ja kehitysapua antavien valtioiden neuvotteluista vuonna Sitä tukee tällä hetkellä 35 maata ja kuusi kansainvälistä järjestöä, ja sitä pilotoidaan kahdeksassa maassa, mukaan lukien Afganistanissa ja Somaliassa. Mallin perustana käytetään rauhanrakennuksen ja valtionrakennuksen tavoitteita (PSG). Arvioimalla valtioiden haurautta indikaattoreiden avulla voidaan luoda yhteinen, läpinäkyvä suunnitelma näiden PSG-tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa hauraiden valtioiden käsite on melko tuore, mutta vastaavilla käsitteillä, kuten laajalla turvallisuudella, on maassa pidempi historia. Vuonna 2011 hallitusohjelmassa ilmoitettiin, että Suomi laatii hauraiden valtioiden tukemisen strategian. Kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa vuonna 2012 kuitenkin todettiin ympäripyöreästi, että Suomi selvittää mahdollisuuksia edelleen painottaa hauraiden valtioiden erityistarpeita kehityspolitiikassaan ja yhteistyössään. Akatemian osanottajat pohtivat ryhmissä millainen Suomen hauraiden valtioiden strategian tulisi olla. Eronen kokosi ehdotusten perusteella oheisen ajatuskartan. 15

Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen JA KONFLIKTIT

Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen JA KONFLIKTIT Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen DEMOKRATIATUKI JA KONFLIKTIT SISÄLLYS ALKUSANAT ALKUSANAT JA SUOSITUKSET JOHDANTO KONFLIKTIT, KRIISINHALLINTA JA DEMOKRATIA Konfliktien ennakointi Perinteiset näkemykset

Lisätiedot

Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta

Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Kansallinen SivistySliitto ry Kansallinen Sivistyliitto ry Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Kansallinen Sivistyliitto

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Sisällys 1. Johdanto 3

Lisätiedot

Konflikteista kehitykseen. Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan

Konflikteista kehitykseen. Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan Konflikteista kehitykseen Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan Toimittajat Senja Korhonen Johanna Sumuvuori Ulkoasu ja taitto Simo Hellsten Suomen Sadankomitealiitto ry. Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

KULTTUURI JA KEHITYS

KULTTUURI JA KEHITYS KULTTUURI JA KEHITYS -seminaariraportti 2001 Toimittaneet Matti Lahtinen ja Juha Rekola Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kulttuuri ja kehitys -seminaariraportti Toimittaneet: Matti Lahtinen ja Juha Rekola

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

kokonaismaanpuolustuksesta 2006

kokonaismaanpuolustuksesta 2006 Maanpuolustuskorkeakoulu Tietoja Suomen kokonaismaanpuolustuksesta 2006 Sisäinen turvallisuus Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky Valtakunnan sotilaallinen puolustus Valtion johtaminen Henkinen kriisinkestokyky

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Pohjoismaiden Yhteisöt

Pohjoismaiden Yhteisöt Pohjoismaiden Yhteisöt Yhteistyön visio Johan Strang Pohjoismaiden Yhteisöt Yhteistyön visio Johan Strang Pohjoismaiden tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto 1 Sisällys Alkusanat 4 Lyhyesti 6 1 Pohjoismainen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 1 Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 2 Esipuhe Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden

Lisätiedot

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa Ihmisoikeudet yritystoiminnassa 1 Kristiina Kouroksen ja Kristiina Vainion artikkeli on alun perin julkaistu teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja (Tietosanoma 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014, Helsinki ISBN:

Lisätiedot

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä AFGANISTANIN ÄÄNET Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä ESIPUHE Afganistanin äänet Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan?

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Maailma 2015 Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Raportti 2 2009 Ajatuspaja e2, some rights reserved. Lisätietoa Creative Commons -lisenssistä: www.creativecommons.fi ISBN 978-952-67200-8-1

Lisätiedot

CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009. Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti

CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009. Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009 Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti Otsikko Loppuraportti (Matine) CMC Finland & Tampere

Lisätiedot

Saatteeksi. Jorma Turunen

Saatteeksi. Jorma Turunen Saatteeksi Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan kuuluu neljä politiikkaohjelmaa, joista yksi on Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Sen tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

KANSAN- VALLALLA KEHITYKSEEN. Katsaus kansainväliseen demokratiatukeen ja puolueiden rooliin

KANSAN- VALLALLA KEHITYKSEEN. Katsaus kansainväliseen demokratiatukeen ja puolueiden rooliin KANSAN- VALLALLA KEHITYKSEEN Katsaus kansainväliseen demokratiatukeen ja puolueiden rooliin SISÄLLYS PUOLUEET JA DEMOKRATIATUKI JOHDANTO 3 Puolueiden tila kehitysmaissa Puolueet ovat välttämättömiä demokratiassa

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti

HUOLTOUPSEERI. Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2008 Humanitaarinen logistiikka? Onko elintarvikehuoltomme turvattu? 2 Jumala USA:n ylipäällikkö? Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela

Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela TEP tiedote 3 / 2009 Teemana Rauhankulttuuri Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela Sisällysluettelo Toivon työ jatkuu...3 Helena Kekkonen Yhteisöllisyys ja rauhantahto...5 Lea Pulkkinen

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Paluu Pekingiin. Nyt.

Paluu Pekingiin. Nyt. Paluu Pekingiin. Nyt. Marjo Rantala Paluu Pekingiin. Nyt. SUKUPUOLTEN TASA-ARVON TILA SUOMESSA 2010 Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. Marjo Rantala Naisjärjestöjen

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä

Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä Oikeudenmukaisuuteen perustuva liikennejärjestelmä I vaihe: Ensimmäiset havainnot, suositukset, raportin luonnos II vaihe: Vertaisarviointi, kommentit, raportin viimeistely Eric Britton, New Mobility Partnerships

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa cupore Toinen korjattu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi WSOY Oppimateriaalit Oy:n kustantamana vuonna 2007. Taitto ja kuvitus: Olli Tuomola

Lisätiedot

TIETOA DEMOKRATIASTA

TIETOA DEMOKRATIASTA TIETOA DEMOKRATIASTA SISÄLLYSLUETTELO Alkulause....................................... 1 Mikä on opintokerho............................... 2 Euroopan unionin muodostuminen.................... 4 Euroopan

Lisätiedot

WID-verkko Lokakuu 2006

WID-verkko Lokakuu 2006 WID-verkko Lokakuu 2006 FinnWID - Naiset kehitystyössä ry. Kvinnor i utveckling rf. Finnish Women in Development PL 877, 00101 Helsinki E-mail: Finn-wid@helsinki.fi http://www.saunalahti.fi/finnwid MUISTA

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot