SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 4 Kainuun ELY-keskuksen edustajan esittely 6 5 Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokousten pitäminen 7 vuonna Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokouskutsun ja 8 pöytäkirjojen toimittaminen vuonna 2013 sekä pöytäkirjanpitäjän nimeäminen vuodeksi Ympäristö- ja teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 9 vuonna Ympäristö- ja teknisen lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijain 10 pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna Ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisten hankintojen 11 suorittaminen vuosina Teknisen palvelualueen urakkatarjousten avaamisen suorittajat 13 vuosina Teknisen palvelualueen laskujen hyväksyjien nimeäminen 14 vuodeksi Teknisen palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman 18 hyväksyminen vuodelle Teknisen palvelualueen rakennushankkeiden työaikataulun 20 hyväksyminen vuodelle Ympäristölupapäätös; Lemminkäinen Infra Oy, Ruokola Rn:o 21 26:29 15 Ympäristölupapäätös, Tuula Pääkkönen Vuosiyhteenveto valtioneuvoston nitraattiasetuksen nro / :n mukaisista ilmoituksista 17 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Ympäristölupaa vaativasta toiminnasta ja ympäristölupaa 56 koskevan toiminnan poikkeuksista Sotkamon kunnan ympäristöviranomaiselle 20 Siltasaaren vesi- ja viemäriverkoston saneeraus Kokouksen päättäminen 58

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 17:00-20:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Romppainen Seppo puheenjohtaja Lukkari Juho varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Korhonen Hannu jäsen Korhonen Marja-Leena jäsen Määttä Ari jäsen Oikarinen Timo jäsen Ritakallio Pirjo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Toivanen Pinja jäsen Vihanto Pentti jäsen MUU Korhonen Ari kunnanhallituksen pj. Heikkinen Pekka kunnanhallituksen edustaja Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä Huttunen Taina asiantuntija :t Myllyoja Sari ympäristöpäällikkö 4 ALLEKIRJOITUKSET Seppo Romppainen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Annikki Hakkarainen Hannu Korhonen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 1 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöytäkirjan nähtävänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 2 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Annikki Hakkarainen ja Hannu Korhonen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Annikki Hakkaraisen ja Hannu Korhosen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 3 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Palvelualuejohtaja muutti ehdotustaan siten, että - 4 Kainuun ELY-keskuksen ympäristöpäällikkö Sari Myllyoja tulee kertomaan kaivosasioiden valvonnasta tämän pykälän jälkeen. - Esityslistan 16, Kuuleminen Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaisista ilmoituksista, poistetaan esityslistalta. pöydälle jaettiin seuraava pykälä: - 19 Ilmoitusasiat palvelualuejohtajan uudella ehdotuksella lisättynä Puheenjohtaja kokouksessa Ehdotus - 19 Muut mahdollisesti kiireellisenä esille tulevat asiat -kohtaan ympäristölupaa vaativasta toiminnasta ja ympäristölupaa koskevan toiminnan poikkeuksista Sotkamon kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle Juho Lukkari kannatti puheenjohtajan esitystä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kainuun ELY-keskuksen edustajan esittely YMPTEKLT 4 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Kainuun ELY-keskuksen ympäristöpäällikkö Sari Myllyoja kertoo Talvivaara Oy:n nykytilanteesta ja kaivoshankkeen valvonnasta. Lautakunta merkitsee tietoonsa esittelyn. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2013 YMPTEKLT 5 Palvelualuejohtaja Kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan lautakuntien kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta on pitänyt kokouksensa vuoden 2012 aikana keskimäärin kerran kuukaudessa kuukauden neljäs keskiviikko. Kokouspaikka on ollut pääsääntöisesti valtuustosali ja alkamisaika kello 17:00. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Lautakunta päättää kokousten pitämisestä v Päätös Lautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuoden 2013 aikana pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Otteet Hallintopalvelut

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokouskutsun ja pöytäkirjojen toimittaminen vuonna 2013 sekä pöytäkirjanpitäjän nimeäminen vuodeksi 2013 YMPTEKLT 6 Palvelualuejohtaja Kunnan hallintosäännön 26 :n mukaan toimielimen kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja kokouksesta mahdollisesti laadittu esityslista lähetetään tiedotusvälineille ja muille ulkopuolisille siten, kuin toimielin siitä päättää. Lautakunnan esityslistat ovat luettavissa myös Sotkamon kunnan internet-sivuilla ennen kokousta, jonka jälkeen ne korvataan pöytäkirjalla. Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnan hallintosäännön 34 :n mukaan sihteerinä lautakunnassa ja lautakunnan alaisessa jaostossa on sen nimeämä viranhaltija. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Ympäristö- ja teknisen lautakunta päättää, että vuonna 2013 lautakunnan kokousten kokouskutsu ja esityslista lähetetään lautakunnan jäsenten lisäksi myös kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa, tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä kunnanjohtajalle. Se lähetetään lisäksi kunnan ilmoituslehdille ja muille sitä pyytäville tiedotusvälineille sekä pääkirjastoon. Kutsu lähetetään postitse tai pyritään toimittamaan muulla kustannukseltaan vastaavalla tavalla kolme päivää ennen lautakunnan kokousta. Ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksytty kokouspöytäkirja toimitetaan pääkirjastoon yleisön nähtäväksi. Ympäristö- ja tekninen lautakunta nimeää lautakunnan sihteeriksi toimistosihteeri Kaarina Leinosen ja tiejaoksen sihteeriksi suunnitteluinsinööri Erkki Tervon. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2013 YMPTEKLT 7 Palvelualuejohtaja Kunnan hallintosäännön 37 :n mukaan kunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan vuoden 2013 aikana siten, että lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan keskiviikkona pidettyjen kokousten osalta kokouksen jälkeen tai viimeistään seuraavana perjantaina puheenjohtajan, pöytäkirjan tarkastajien sekä pöytäkirjanpitäjän sopimana ajankohtana. Muulloin pidettyjen kokousten pöytäkirjan tarkastamisesta sovitaan kokouksen yhteydessä. Pöytäkirjan tarkastaa kukin vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Hallintoapalvelut

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijain pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2013 YMPTEKLT 8 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää, että lautakunnan tarkistetut ja allekirjoitetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seuraavan viikon perjantaina klo , ellei erityislainsäädännössä ole muuta määrätty ja että viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävillä kuukauden 1. ja 3. maanantaina ympäristö- tai teknisessä toimistossa riippuen siitä kumman toimiston päätöksestä on kyse ellei erityislainsäädännössä ole muuta määrätty. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Lautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa myös Sotkamon kunnan internet-sivuilla pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen seuraavana päivänä. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Hallintopalvelut

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisten hankintojen suorittaminen vuosina YMPTEKLT 9 Palvelualuejohtaja Sotkamon kunnan tavaran ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista, ohjeita Euroopan talousalueen tavarahankinnoista, kunnanhallituksen antamia yleisiä hankintaohjeita ja näitä täydentäviä muita ohjeita (mm. hankintayhteistyösopimus). Yleisten hankintaohjeiden kohdassa 1 (hankintaohjeiden soveltaminen) todetaan seuraavaa: "Sen lisäksi mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (hankintalaki) ja kuntalaissa säädetään sekä kunnan taloussäännössä määrätään, noudatetaan hankinnoissa näitä ohjeita. Hankinnalla tarkoitetaan raaka- ja tarveaineiden, puolivalmisteiden sekä valmiiden tai tilauksesta valmistettavien tavaroiden ostamista. Näitä hankintaohjeita on soveltuvin osin ja hankinnan erityispiirteet huomioon ottaen noudatettava vuokralle ottamisessa, urakalla teettämisessä sekä vakuutusten, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävien samoin kuin kuljetus- ja muiden palvelujen hankinnassa." Missään ei ole määritelty euromäärää, jonka puitteissa hankinnat tulee suorittaa. Viime toimintakaudella ( ) hankinnoista päättivät seuraavat: - tulosyksikkö päätti euroon saakka - palvelualuejohtaja euroon saakka - ympäristö- ja tekninen lautakunta yli euroa Päätöksistä on tehty normaali viranhaltijapäätös, joka on saatettu lautakunnalle tiedoksi ilmoitusasioissa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Lautakunta päättää ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisten hankintojen suorittamisesta vuosina seuraavat euromäärät: - tulosyksikkö päättää euroon saakka - palvelualuejohtaja euroon saakka - ympäristö- ja tekninen lautakunta yli euroa Päätöksistä laaditaan normaali viranhaltijapäätös, joka saatetaan

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta lautakunnalle tiedoksi ilmoitusasioissa. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Teknisen palvelualueen urakkatarjousten avaamisen suorittajat vuosina YMPTEKLT 10 Palvelualuejohtaja Tekninen palvelualue pyytää vuosittain kymmeniä tarjouspyyntöjä erilaisista työsuoritteista. Yleisten hankintaohjeiden mukaan saapuneet tarjoukset kirjataan tai niiden päällykseen merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Telekopiolla tai vastaavalla menetelmällä annetut tarjoukset on heti niiden saavuttua, suljettava kirjekuoreen, johon niinikään merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Valtion asuntolainoittamien samoin kuin eräiden muiden valtion lainoittamien rakennuskohteiden toteuttamista koskevat urakkatarjoukset on erityssäännösten määräysten perusteella avattava julkisesti. Saapuneet tarjoukset varmistetaan päivämäärällä ja läsnä olevien henkilöiden nimikirjoituksella tai toimielimen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksella. Avaustilaisuudesta tehdään pöytäkirja, johon tarjouksista laadittu luettelo liitetään. Voimassa olevassa taloussäännössä ei ole mainintaa kunnan edustajasta/edustajista tarjousten avaustilaisuudesta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Lautakunta nimeää kaksi jäsentään ja heille henkilökohtaiset varajäsenet urakkatarjousten avaustilaisuuteen vuosille , joiden arvioitu euromäärä ylittää teknisen toimiston päätösvallan ( ). Muiden tarjousten avaamisen suorittavat tarjousta pyytänyt vastuuhenkilö ja palvelualuesihteeri. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen ja nimesi lautakunnan jäsenistä avaustilaisuuteen Seppo Romppaisen varalle Hannu Korhosen ja Juho Lukkarin ja va ralle Ari Määtän.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Teknisen palvelualueen laskujen hyväksyjien nimeäminen vuodeksi 2013 YMPTEKLT 11 Palvelualuejohtaja Sotkamon kunnan taloussääntö on hyväksytty Säännössä ei ole mainintaa laskujen hyväksyjistä. Sisäinen valvonta kuitenkin edellyttää, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta, josta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. Tämän mukaan laskun asiatarkastajan ja viimekädessä hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikein, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tilimerkintä ja että menon suorittamiseen on käytettävissä riittävä määräraha. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Lautakunta päättää, että teknisen palvelualueen laskujen asiatarkastajina ja hyväksyjinä toimivat vuonna 2013 seuraavat viranhaltijat: Tekniset palvelut Kunnallistekniset palvelut Toimisto - asiatarkastajina Aija Mustonen/Merja Meriläinen - hyväksyjinä Kaarina Leinonen/Pentti Piirainen Kaavatiet - asiatarkastajina Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi - hyväksyjinä Erkki Tervo/Matti Härkönen Yksityistiet - asiatarkastajina Erkki Tervo/Matti Härkönen - hyväksyjinä Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi Puistotoimi - asiatarkastajina Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen - hyväksyjinä Matti Härkönen/Erkki Tervo Varikko - asiatarkastajina Jari Huhtala - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Hannu Tervonen Liikunta-alueiden kunnossapito

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta asiatarkastajina Timo Korhonen/Asko Sirviö - hyväksyjinä Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen Lämpölaitos - asiatarkastajina Matti Härkönen/Erkki Tervo - hyväksyjinä Reijo Makkonen/Pentti Piirainen Satamalaitos - asiatarkastajina Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi - hyväksyjinä Matti Härkönen/Erkki Tervo Jätehuolto - asiatarkastajina Matti Härkönen/Erkki Tervo - hyväksyjinä Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi Maa- ja metsätilat - asiatarkastajina Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen - hyväksyjinä Erkki Tervo/Pentti Piirainen Pelastustoimi - asiatarkastajina Kaarina Leinonen/Aija Mustonen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Kiinteistöjen kunnossapito - asiatarkastajana Harri Hyvönen - hyväksyjänä Hannu Tervonen/ Pentti Piirainen - asiatarkastajana Hannu Tervonen - hyväksyjänä Harri Hyvönen/ Pentti Piirainen Asiatarkastajina kiinteistöjen kunnossapidossa: - Jari Niskanen - Kari Korhonen - Jouko Karppinen - Seppo Haavisto - Jari Huhtala - Timo Mustonen - Ari Huusko - Paavo Korhonen Kaavoitus- ja ympäristötoimi Kaavoitustoimi - asiatarkastajina Tiina Määttä/Kalle Kemppainen - hyväksyjinä Juha Kaaresvirta/Markku Kemppainen Mittaustoimi

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta asiatarkastajina Kalle Kemppainen/Tiina Määttä - hyväksyjinä Markku Kemppainen/Juha Kaaresvirta Rakennusvalvonta - asiatarkastajina Eeva Partanen/Anna-Maija Hujakka - hyväksyjinä Vesa Hakkarainen/Taina Huttunen Ympäristönsuojelu - asiatarkastajina Anna-Maija Hujakka/Eeva Partanen - hyväksyjinä Taina Huttunen/Vesa Hakkarainen Vesi- ja viemärilaitos - asiatarkastajina Matti Härkönen/Erkki Tervo - hyväksyjinä Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen Investoinnit Kunkin rakennuskohteen laskut asiatarkastaa työohjelmassa nimetty vastuuhenkilö ja hyväksyy palvelualuejohtaja seuraavasti: Talonrakennus - asiatarkastajana Harri Hyvönen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo - asiatarkastajana Hannu Tervonen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Liikenneväylät - asiatarkastajina Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Puistot ja leikkipaikat - asiatarkastajina Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Tekninen irtaimisto - asiatarkastajina Hannu Tervonen/Matti Härkönen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Vesi- ja viemärilaitos - asiatarkastajina Matti Härkönen/Reijo Makkonen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Palvelualuejohtajalla on lisäksi oikeus tarvittaessa hyväksyä mikä tahansa teknisen palvelualueen lasku.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Palvelualuejohtajan sijaisena toimii suunnitteluinsinööri työtehtävien ja laskujen hyväksymisen osalta. Mikäli em. vastuuhenkilö on estynyt tai poissa, niin laskun hyväksyy hänen sijaisenaan se viranhaltija, jonka tehtäviin sijaisuus on toimenkuvissa määrätty. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Teknisen palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013 YMPTEKLT 12 Palvelualuejohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Lautakuntien on hyväksyttävä mennessä vastuualueita koskevat määrärahat tilikartan mukaan. Vastuualueen sisällä voi lautakunta tarvittaessa tehdä sisäisiä siirtoja, mutta ei valtuustotasoisia muutoksia, vastuualueen nettomääräraha on valtuustotasoa sitova. Nettositovuus koskee myös investointiosaa kohteittain. Ympäristö- ja tekninen lautakunta käsittää kolme tulosaluetta; tekniset palvelut, ympäristötoimen ja vesi- ja viemärilaitoksen. Ympäristö- ja teknisen lautakunnan nettoraami on Tekniset palvelut käsittää kaksi vastuualuetta; kunnallistekniset palvelut ja kiinteistöjen kunnossapidon. Teknisten palveluiden nettoraami on Kunnallistekniset palveluiden vastuualue käsittää seuraavat tulosyksiköt: toimisto, kaava- ja yksityistiet, puistotoimi, varikko, liikunta-alueiden kunnossapito, lämpölaitos, satamalaitos, jätehuolto, maa- ja metsätilat sekä pelastuslaitos. Kunnallisteknisten palveluiden nettoraami on Kiinteistöjen kunnossapidon vastuualue käsittää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, teknisen toimen kiinteistöt, sivistystoimen kiinteistöt sekä osakkeet. Kiinteistöjen kunnossapidon nettoraami on Ympäristötoimen tulosalue käsittää kaavoitus- ja ympäristötoimen vastuualueen, jossa tulosyksikköinä kaavoitustoimi, mittaustoimi, rakennusvalvonta ja ympäristötoimi. Kaavoitus- ja ympäristötoimen vastuualueen nettoraami on Vesi ja viemärilaitoksen tulosalue käsittää vesihuoltolaitoksen vastuualueen, jossa tulosyksikköinä vesilaitos, jätevedenpuhdistamo sekä muu viemärilaitos. Vesihuoltolaitoksen nettoraami on Ympäristö- ja teknisen lautakunnan tulee toimittaa hyväksymänsä käyttösuunnitelma kunnanhallitukselle. Vuoden 2013 talousarvioon ei ole tehty muutoksia valtuustokäsittelyn jälkeen. Liitteenä vuoden 2013 käyttösuunnitelma käyttötalousmenojen jaosta tulosyksiköittäin.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä esitetyn vuoden 2013 käyttötaloussuunnitelman. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Teknisen palvelualueen rakennushankkeiden työaikataulun hyväksyminen vuodelle 2013 YMPTEKLT 13 Palvelualuejohtaja Tämän esityslistan ohessa lähetetään lisäselvi tyksenä teknisen palvelualueen työaikataulut, joista il me nee eri rakennushankkei den aikataulut vuodelle 2013 ja käy tettä vissä olevan määräraha. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt investointien määrärahat kohteittain. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Lautakunta merkitsee edellä esitetyt työaikataulut tietoonsa saatetuksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristölupapäätös; Lemminkäinen Infra Oy, Ruokola Rn:o 26:29 202/5/543/2012 YMPTEKLT 14 Ympäristötarkastaja Asia Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä Kuolaniemessä tilalle Ruokola Rn:o 26:29 betonin, jäteasfaltin, tiilen ja muun kiviaineksen vastaanottoon, murskaukseen ja hyödyntämiseen maarakentamisessa, sekä muun rakennusjätteen välivarastointiin sen lajittelemiseksi ja toimitettavaksi edelleen käsittelypaikkoihin. Päätös sisältää YSL:n 101 :n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan hakija Lemminkäinen Infra Oy PL HELSINKI Luvan yhteyshenkilö: Kati Kahri, Päivölänkatu 35, Seinäjoki Laitoksen yhteyshenkilö Juha-Pekka Salminen Lastaajantie Vuokatti Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. 4) kohta Ympäristönsuojeluasetus 1 13 f) kohta Toimivaltainen viranomainen Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (YSA 7 1 mom ja YSA 7 13) c-kohta). Asian vireilletulo Hakemus on saapunut kuntaan Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Luvat Toiminnalla ei ole aikaisempia lupia. Kaavoitus Hakemuksessa esitetään kaavoituksesta seuraavaa. Kainuun

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta vahvistetussa maakuntakaavassa alueella ei ole merkintöjä. Alueella ei ole yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Sopimukset Sotkamon kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, jossa on päättänyt vuokrata 15 vuodeksi Lemminkäinen Infra Oy:lle noin 4900 m² määräalan Sotkamon kunnan omistamasta Ruokola Rn:o 26:29 -tilasta, ehdolla, että toiminnalle myönnetään ympäristölupa. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta sijoittuu Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä tilalle Ruokola Rn:o 26:29. Tilan omistaa Sotkamon kunta. Toimintaa varten tilalta Ruokola Rn:o 26:29 vuokrataan noin 0,5 hehtaaria (70 m * 70 m) kokoinen alue. Sijaintikartta on esityslistan liitteenä. Hankealue sijaitsee Sotkamon Kuolasalmentien eteläpuolella Sotkamon kunnan entisen suljetun kaatopaikan alueella. Liikennöinti alueelle tapahtuu Kuolasalmentieltä erkanevan tieyhteyden kautta. Tie on suljettu lukittavalla portilla. Tällä hetkellä alueella toimii Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lajitteluasema/välivarastointipaikka, jossa mm. otetaan vastaan betonijätettä, jota sitten hyödynnetään alueella maarakentamisessa. Alueella on myös Sotkamon kunnan maan- ja lumenkaatopaikka. Lähimmät asunnot sijaitsevat noin 750 metrin päässä hankealueesta. Hankealueen länsipuolella noin 200 metrin etäisyydellä sijaitsee junarata. Kaatopaikka-alueen ympäristö on metsämaata. Alue ei sijaitse I- tai II-luokan pohjavesialueella eikä sen välittömässä läheisyydessä sijaitse vedenottamoita tai yksityiskaivoja. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei luvanhakijan tietojen mukaan esiinny suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja eikä muinaisjäännöksiä. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura alueita tai muitakaan luonnonsuojelualueita. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta käsittää rakennus- ja purkujätteiden vastaanottoa alueelle sekä niiden lajittelua ja käsittelyä. Betoni-, asfaltti- ja tiilijätteille sekä muille kiviainespohjaisille jätteille haetaan lupaa niiden murskaamiseksi ja käyttämiseksi alueella maarakentamiseen. Muiden rakennusjätteiden osalta haetaan lupaa niiden vastaanottamiseen, lajitteluun sekä välivarastointiin. Betonin, asfaltin, tiilien ja muiden kiviainespohjaisten jätteiden vastaanotto ja käsittely Toimintaa tapahtuu ympäri vuoden maanantaista perjantaihin, satunnaisesti voidaan alueella toimia myös viikonloppuisin. Murskaustoimintaa voidaan

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta harjoittaa maanantaista perjantaihin klo 6-22 ja sitä on alueella noin 5-15 päivää vuodessa. Alueelle tuodaan rakennus- ja purkukohteista käytöstä poistettua betonia, asfalttia ja tiilijätettä sekä mahdollisesti vähäisiä määriä muita kiviainespohjaisia jätemateriaaleja (ylijäämäkivi, kipsi, flinkkeri). Materiaalit voivat tulla omina kuorminaan tai olla sekaisin muiden rakennusjätteiden kanssa, joista ne erotellaan alueella. Kuormat puretaan hankealueelle, jossa niiden laatu voidaan tarkistaa. Materiaalia kerätään alueelle riittävä määrä jokaista murskauskertaa varten ja kun sitä on riittävästi tuodaan alueelle murskauslaitos, jolla materiaalit murskataan alle 150 mm palakokoon. Murskaus pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähellä varastokasoja. Materiaaleihin ei ennen tai jälkeen murskauksen lisätä eikä niistä poisteta mitään. Materiaalit murskataan vähintään kerran kolmessa vuodessa. Materiaalit hyödynnetään paikanpäällä maatäyttöihin ja alueelle rakennetaan niiden avulla kantava varastokenttä. Kenttä sijoittuu Kainuun jätehuollon kuntayhtymän vastaavan kentän välittömään yhteyteen. Mikäli materiaali on alueelle tuotaessa alle 150 mm raekoossa, ajetaan se suoraan alueen täyttöön. Varastokentän pohjaan käytetään murskattuja materiaaleja korkeintaan 80 cm kerroksena. Täytöstä on tarkoitus tehdä päällystämätön rakenne. Tällä täytöllä alueelle voidaan sijoittaa jätemateriaaleja noin m³. Kierrätysbetoni, asfalttijäte ja tiilijäte murskataan murskaimella, jossa on voimakkaat magneetit betoniraudoitusten poistamiseksi. Betonijätteestä erotettu rautajäte toimitetaan hyötykäyttöön. Betoni- ja tiilijätettä syntyy pääosin erilaisissa rakennetun ympäristön purkukohteissa. Asfalttijätettä syntyy, kun poistetaan vanhaa asfalttia piha- ja katualueiden pohjatöitä tehtäessä tai esim. poistettaessa asfalttia uutta päällystettä tehtäessä. Päällystyskautena vanhaa asfalttia kertyy koko ajan. Sen lisäksi, että materiaaleja hyödynnetään hankealueella varastoalueen pohjarakenteiden täyttönä, materiaaleja voidaan myös luovuttaa muuhun maanrakennustoimintaan hyödynnettäväksi tai asfalttijätettä uusioasfaltin valmistukseen, vastaanottoon tai hyödyntämiseen luvat omaavalle taholle. Muiden rakennus- ja purkujätteiden välivarastointi ja lajittelu Vastaanotto- ja lajittelutoimintaa voidaan toteuttaa ympäri vuoden. Toimintaa on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo Myös viikonloppuisin voi olla vähäistä toimintaa. Alueelle otetaan varastokentän rakentamiseen käytettävien materiaalien lisäksi muita purkukohteissa syntyviä rakennusjätteitä, kuten: - maalaamatonta ja maalattua puuta - pahvia ja paperia - muovia - rautaa - kattohuopaa (asbestiton)

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pääosa tällaisesta jätteestä on puuta. Näitä purkujätteitä lajitellaan ja välivarastoidaan alueella, jonka jälkeen ne toimitetaan niiden lopullisiin käsittely-/loppusijoituskohteisiinsa. Lajittelussa syntyvät materiaalit pyritään toimittamaan eteenpäin alueelta mahdollisimman nopeasti, mutta vähintään kerran vuodessa. Puujätettä voidaan varastoida alueella pidempään ja kun sitä on saatu kokoon riittävä määrä, tuodaan alueelle haketuslaitteisto, jolla puujätteet haketetaan ja kuljetetaan hakkeena pois alueelta. Puujätettä ei kuitenkaan varastoida alueella missään tapauksessa 3 vuotta kauempaa. Alueelle tulevien lajittelemattomien rakennusjätteiden seassa olevat betoni- ja tiilijätteet sekä muut mahdolliset kiviainespohjaiset jätteet voidaan lajittelun jälkeen laittaa näiden materiaalien varastokasaan, josta ne myöhemmin murskataan ja käytetään edellä kuvatun varastokentän rakentamiseen. Usein purkukohteissa sekä tilarajoitukset, että aikataulu aiheuttaa sen, että materiaalien lajittelu itse purkukohteessa ei onnistu ja tällaisissa tilanteissa tuodaan materiaali hankealueelle lajiteltavaksi ja välivarastoitavaksi. Jätteet kuljetetaan lajittelun jälkeen kohteisiin, joissa ne loppukäsitellään tai hyödynnetään. Jätteiden vastaanotto Materiaaleja otetaan vastaan seuraavasti: Betonijäte: keskimäärin t/a, enintään t/a Asfalttijäte: keskimäärin 500 t/a, enintään t/a Tiilijäte: keskimäärin 100 t/a, enintään 200 t/a Muut kiviainespohjaiset materiaalit (ylijäämäkivi, kipsi, klinkkeri): keskimäärin 50 t/a, enintään 99 t/a Muut rakennusjätteet (pääosin puuta): keskimäärin 500 t/a, enintään t/a Murskauskalusto ja murskausmäärät Murskaukseen käytetään siirrettävää murskauslaitosta, joka tuodaan alueelle tarvittaessa. Käytettävät murskauslaitokset voivat vaihdella, mutta yleisesti tällaiseen murskaustoimintaan käytetään tela-alustaista mobiilimurskaa sekä tarvittavia seuloja ja tarvittaessa mangneettierottelua betonirautojen erottamiseksi. Laitteiston käyttöenergia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä aggregaatilla. Ennen murskauslaitokseen syöttämistä tulee osa materiaalista esikäsitellä kaivinkoneeseen kiinnitetyllä murskainkouralla. Murskausmäärät riippuvat materiaalin kertymisestä eikä murskaukselle ole välttämättä vuosittain tarvetta. Alueella työskentelee murskauslaitoksen lisäksi kaivinkone ja pyöräkuormaaja materiaalin kuormaamisessa laitokseen ja murskatun materiaalin sijoittamisessa maahan.

Päätös sisältää YSL:n 101 :n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös sisältää YSL:n 101 :n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 14 12.02.2013 Ympäristölupapäätös; Lemminkäinen Infra Oy, Ruokola Rn:o 26:29 202/5/543/2012 YMPTEKLT 14 Ympäristötarkastaja Asia Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön Tekninen lautakunta 17.02.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Perjantai 17.02.2017 klo 13:00-13:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 73 01.02.2005 3 Ymp 15106-2004 (235) Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy Ympkaalk 73 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 24.1.2005

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani

Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 27.02.2017, klo 13:01-15:20 Paikka Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 25.2.2014 klo 18.30-19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot