SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 4 Kainuun ELY-keskuksen edustajan esittely 6 5 Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokousten pitäminen 7 vuonna Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokouskutsun ja 8 pöytäkirjojen toimittaminen vuonna 2013 sekä pöytäkirjanpitäjän nimeäminen vuodeksi Ympäristö- ja teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 9 vuonna Ympäristö- ja teknisen lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijain 10 pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna Ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisten hankintojen 11 suorittaminen vuosina Teknisen palvelualueen urakkatarjousten avaamisen suorittajat 13 vuosina Teknisen palvelualueen laskujen hyväksyjien nimeäminen 14 vuodeksi Teknisen palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman 18 hyväksyminen vuodelle Teknisen palvelualueen rakennushankkeiden työaikataulun 20 hyväksyminen vuodelle Ympäristölupapäätös; Lemminkäinen Infra Oy, Ruokola Rn:o 21 26:29 15 Ympäristölupapäätös, Tuula Pääkkönen Vuosiyhteenveto valtioneuvoston nitraattiasetuksen nro / :n mukaisista ilmoituksista 17 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Ympäristölupaa vaativasta toiminnasta ja ympäristölupaa 56 koskevan toiminnan poikkeuksista Sotkamon kunnan ympäristöviranomaiselle 20 Siltasaaren vesi- ja viemäriverkoston saneeraus Kokouksen päättäminen 58

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 17:00-20:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Romppainen Seppo puheenjohtaja Lukkari Juho varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Korhonen Hannu jäsen Korhonen Marja-Leena jäsen Määttä Ari jäsen Oikarinen Timo jäsen Ritakallio Pirjo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Toivanen Pinja jäsen Vihanto Pentti jäsen MUU Korhonen Ari kunnanhallituksen pj. Heikkinen Pekka kunnanhallituksen edustaja Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä Huttunen Taina asiantuntija :t Myllyoja Sari ympäristöpäällikkö 4 ALLEKIRJOITUKSET Seppo Romppainen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Annikki Hakkarainen Hannu Korhonen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 1 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöytäkirjan nähtävänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 2 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Annikki Hakkarainen ja Hannu Korhonen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Annikki Hakkaraisen ja Hannu Korhosen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 3 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Palvelualuejohtaja muutti ehdotustaan siten, että - 4 Kainuun ELY-keskuksen ympäristöpäällikkö Sari Myllyoja tulee kertomaan kaivosasioiden valvonnasta tämän pykälän jälkeen. - Esityslistan 16, Kuuleminen Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaisista ilmoituksista, poistetaan esityslistalta. pöydälle jaettiin seuraava pykälä: - 19 Ilmoitusasiat palvelualuejohtajan uudella ehdotuksella lisättynä Puheenjohtaja kokouksessa Ehdotus - 19 Muut mahdollisesti kiireellisenä esille tulevat asiat -kohtaan ympäristölupaa vaativasta toiminnasta ja ympäristölupaa koskevan toiminnan poikkeuksista Sotkamon kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle Juho Lukkari kannatti puheenjohtajan esitystä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kainuun ELY-keskuksen edustajan esittely YMPTEKLT 4 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Kainuun ELY-keskuksen ympäristöpäällikkö Sari Myllyoja kertoo Talvivaara Oy:n nykytilanteesta ja kaivoshankkeen valvonnasta. Lautakunta merkitsee tietoonsa esittelyn. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2013 YMPTEKLT 5 Palvelualuejohtaja Kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan lautakuntien kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta on pitänyt kokouksensa vuoden 2012 aikana keskimäärin kerran kuukaudessa kuukauden neljäs keskiviikko. Kokouspaikka on ollut pääsääntöisesti valtuustosali ja alkamisaika kello 17:00. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Lautakunta päättää kokousten pitämisestä v Päätös Lautakunta päättää, että kokoukset pidetään vuoden 2013 aikana pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Otteet Hallintopalvelut

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kokouskutsun ja pöytäkirjojen toimittaminen vuonna 2013 sekä pöytäkirjanpitäjän nimeäminen vuodeksi 2013 YMPTEKLT 6 Palvelualuejohtaja Kunnan hallintosäännön 26 :n mukaan toimielimen kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja kokouksesta mahdollisesti laadittu esityslista lähetetään tiedotusvälineille ja muille ulkopuolisille siten, kuin toimielin siitä päättää. Lautakunnan esityslistat ovat luettavissa myös Sotkamon kunnan internet-sivuilla ennen kokousta, jonka jälkeen ne korvataan pöytäkirjalla. Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnan hallintosäännön 34 :n mukaan sihteerinä lautakunnassa ja lautakunnan alaisessa jaostossa on sen nimeämä viranhaltija. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Ympäristö- ja teknisen lautakunta päättää, että vuonna 2013 lautakunnan kokousten kokouskutsu ja esityslista lähetetään lautakunnan jäsenten lisäksi myös kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa, tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä kunnanjohtajalle. Se lähetetään lisäksi kunnan ilmoituslehdille ja muille sitä pyytäville tiedotusvälineille sekä pääkirjastoon. Kutsu lähetetään postitse tai pyritään toimittamaan muulla kustannukseltaan vastaavalla tavalla kolme päivää ennen lautakunnan kokousta. Ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksytty kokouspöytäkirja toimitetaan pääkirjastoon yleisön nähtäväksi. Ympäristö- ja tekninen lautakunta nimeää lautakunnan sihteeriksi toimistosihteeri Kaarina Leinosen ja tiejaoksen sihteeriksi suunnitteluinsinööri Erkki Tervon. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2013 YMPTEKLT 7 Palvelualuejohtaja Kunnan hallintosäännön 37 :n mukaan kunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan vuoden 2013 aikana siten, että lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan keskiviikkona pidettyjen kokousten osalta kokouksen jälkeen tai viimeistään seuraavana perjantaina puheenjohtajan, pöytäkirjan tarkastajien sekä pöytäkirjanpitäjän sopimana ajankohtana. Muulloin pidettyjen kokousten pöytäkirjan tarkastamisesta sovitaan kokouksen yhteydessä. Pöytäkirjan tarkastaa kukin vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Hallintoapalvelut

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijain pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2013 YMPTEKLT 8 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää, että lautakunnan tarkistetut ja allekirjoitetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seuraavan viikon perjantaina klo , ellei erityislainsäädännössä ole muuta määrätty ja että viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävillä kuukauden 1. ja 3. maanantaina ympäristö- tai teknisessä toimistossa riippuen siitä kumman toimiston päätöksestä on kyse ellei erityislainsäädännössä ole muuta määrätty. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Lautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa myös Sotkamon kunnan internet-sivuilla pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen seuraavana päivänä. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Hallintopalvelut

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisten hankintojen suorittaminen vuosina YMPTEKLT 9 Palvelualuejohtaja Sotkamon kunnan tavaran ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista, ohjeita Euroopan talousalueen tavarahankinnoista, kunnanhallituksen antamia yleisiä hankintaohjeita ja näitä täydentäviä muita ohjeita (mm. hankintayhteistyösopimus). Yleisten hankintaohjeiden kohdassa 1 (hankintaohjeiden soveltaminen) todetaan seuraavaa: "Sen lisäksi mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (hankintalaki) ja kuntalaissa säädetään sekä kunnan taloussäännössä määrätään, noudatetaan hankinnoissa näitä ohjeita. Hankinnalla tarkoitetaan raaka- ja tarveaineiden, puolivalmisteiden sekä valmiiden tai tilauksesta valmistettavien tavaroiden ostamista. Näitä hankintaohjeita on soveltuvin osin ja hankinnan erityispiirteet huomioon ottaen noudatettava vuokralle ottamisessa, urakalla teettämisessä sekä vakuutusten, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävien samoin kuin kuljetus- ja muiden palvelujen hankinnassa." Missään ei ole määritelty euromäärää, jonka puitteissa hankinnat tulee suorittaa. Viime toimintakaudella ( ) hankinnoista päättivät seuraavat: - tulosyksikkö päätti euroon saakka - palvelualuejohtaja euroon saakka - ympäristö- ja tekninen lautakunta yli euroa Päätöksistä on tehty normaali viranhaltijapäätös, joka on saatettu lautakunnalle tiedoksi ilmoitusasioissa. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Lautakunta päättää ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisten hankintojen suorittamisesta vuosina seuraavat euromäärät: - tulosyksikkö päättää euroon saakka - palvelualuejohtaja euroon saakka - ympäristö- ja tekninen lautakunta yli euroa Päätöksistä laaditaan normaali viranhaltijapäätös, joka saatetaan

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta lautakunnalle tiedoksi ilmoitusasioissa. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Teknisen palvelualueen urakkatarjousten avaamisen suorittajat vuosina YMPTEKLT 10 Palvelualuejohtaja Tekninen palvelualue pyytää vuosittain kymmeniä tarjouspyyntöjä erilaisista työsuoritteista. Yleisten hankintaohjeiden mukaan saapuneet tarjoukset kirjataan tai niiden päällykseen merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Telekopiolla tai vastaavalla menetelmällä annetut tarjoukset on heti niiden saavuttua, suljettava kirjekuoreen, johon niinikään merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Valtion asuntolainoittamien samoin kuin eräiden muiden valtion lainoittamien rakennuskohteiden toteuttamista koskevat urakkatarjoukset on erityssäännösten määräysten perusteella avattava julkisesti. Saapuneet tarjoukset varmistetaan päivämäärällä ja läsnä olevien henkilöiden nimikirjoituksella tai toimielimen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksella. Avaustilaisuudesta tehdään pöytäkirja, johon tarjouksista laadittu luettelo liitetään. Voimassa olevassa taloussäännössä ei ole mainintaa kunnan edustajasta/edustajista tarjousten avaustilaisuudesta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Lautakunta nimeää kaksi jäsentään ja heille henkilökohtaiset varajäsenet urakkatarjousten avaustilaisuuteen vuosille , joiden arvioitu euromäärä ylittää teknisen toimiston päätösvallan ( ). Muiden tarjousten avaamisen suorittavat tarjousta pyytänyt vastuuhenkilö ja palvelualuesihteeri. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen ja nimesi lautakunnan jäsenistä avaustilaisuuteen Seppo Romppaisen varalle Hannu Korhosen ja Juho Lukkarin ja va ralle Ari Määtän.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Teknisen palvelualueen laskujen hyväksyjien nimeäminen vuodeksi 2013 YMPTEKLT 11 Palvelualuejohtaja Sotkamon kunnan taloussääntö on hyväksytty Säännössä ei ole mainintaa laskujen hyväksyjistä. Sisäinen valvonta kuitenkin edellyttää, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta, josta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. Tämän mukaan laskun asiatarkastajan ja viimekädessä hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikein, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tilimerkintä ja että menon suorittamiseen on käytettävissä riittävä määräraha. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Lautakunta päättää, että teknisen palvelualueen laskujen asiatarkastajina ja hyväksyjinä toimivat vuonna 2013 seuraavat viranhaltijat: Tekniset palvelut Kunnallistekniset palvelut Toimisto - asiatarkastajina Aija Mustonen/Merja Meriläinen - hyväksyjinä Kaarina Leinonen/Pentti Piirainen Kaavatiet - asiatarkastajina Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi - hyväksyjinä Erkki Tervo/Matti Härkönen Yksityistiet - asiatarkastajina Erkki Tervo/Matti Härkönen - hyväksyjinä Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi Puistotoimi - asiatarkastajina Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen - hyväksyjinä Matti Härkönen/Erkki Tervo Varikko - asiatarkastajina Jari Huhtala - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Hannu Tervonen Liikunta-alueiden kunnossapito

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta asiatarkastajina Timo Korhonen/Asko Sirviö - hyväksyjinä Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen Lämpölaitos - asiatarkastajina Matti Härkönen/Erkki Tervo - hyväksyjinä Reijo Makkonen/Pentti Piirainen Satamalaitos - asiatarkastajina Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi - hyväksyjinä Matti Härkönen/Erkki Tervo Jätehuolto - asiatarkastajina Matti Härkönen/Erkki Tervo - hyväksyjinä Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi Maa- ja metsätilat - asiatarkastajina Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen - hyväksyjinä Erkki Tervo/Pentti Piirainen Pelastustoimi - asiatarkastajina Kaarina Leinonen/Aija Mustonen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Kiinteistöjen kunnossapito - asiatarkastajana Harri Hyvönen - hyväksyjänä Hannu Tervonen/ Pentti Piirainen - asiatarkastajana Hannu Tervonen - hyväksyjänä Harri Hyvönen/ Pentti Piirainen Asiatarkastajina kiinteistöjen kunnossapidossa: - Jari Niskanen - Kari Korhonen - Jouko Karppinen - Seppo Haavisto - Jari Huhtala - Timo Mustonen - Ari Huusko - Paavo Korhonen Kaavoitus- ja ympäristötoimi Kaavoitustoimi - asiatarkastajina Tiina Määttä/Kalle Kemppainen - hyväksyjinä Juha Kaaresvirta/Markku Kemppainen Mittaustoimi

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta asiatarkastajina Kalle Kemppainen/Tiina Määttä - hyväksyjinä Markku Kemppainen/Juha Kaaresvirta Rakennusvalvonta - asiatarkastajina Eeva Partanen/Anna-Maija Hujakka - hyväksyjinä Vesa Hakkarainen/Taina Huttunen Ympäristönsuojelu - asiatarkastajina Anna-Maija Hujakka/Eeva Partanen - hyväksyjinä Taina Huttunen/Vesa Hakkarainen Vesi- ja viemärilaitos - asiatarkastajina Matti Härkönen/Erkki Tervo - hyväksyjinä Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen Investoinnit Kunkin rakennuskohteen laskut asiatarkastaa työohjelmassa nimetty vastuuhenkilö ja hyväksyy palvelualuejohtaja seuraavasti: Talonrakennus - asiatarkastajana Harri Hyvönen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo - asiatarkastajana Hannu Tervonen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Liikenneväylät - asiatarkastajina Reijo Makkonen/Jarmo Vilmi - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Puistot ja leikkipaikat - asiatarkastajina Jarmo Vilmi/Reijo Makkonen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Tekninen irtaimisto - asiatarkastajina Hannu Tervonen/Matti Härkönen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Vesi- ja viemärilaitos - asiatarkastajina Matti Härkönen/Reijo Makkonen - hyväksyjinä Pentti Piirainen/Erkki Tervo Palvelualuejohtajalla on lisäksi oikeus tarvittaessa hyväksyä mikä tahansa teknisen palvelualueen lasku.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Palvelualuejohtajan sijaisena toimii suunnitteluinsinööri työtehtävien ja laskujen hyväksymisen osalta. Mikäli em. vastuuhenkilö on estynyt tai poissa, niin laskun hyväksyy hänen sijaisenaan se viranhaltija, jonka tehtäviin sijaisuus on toimenkuvissa määrätty. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Teknisen palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013 YMPTEKLT 12 Palvelualuejohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Lautakuntien on hyväksyttävä mennessä vastuualueita koskevat määrärahat tilikartan mukaan. Vastuualueen sisällä voi lautakunta tarvittaessa tehdä sisäisiä siirtoja, mutta ei valtuustotasoisia muutoksia, vastuualueen nettomääräraha on valtuustotasoa sitova. Nettositovuus koskee myös investointiosaa kohteittain. Ympäristö- ja tekninen lautakunta käsittää kolme tulosaluetta; tekniset palvelut, ympäristötoimen ja vesi- ja viemärilaitoksen. Ympäristö- ja teknisen lautakunnan nettoraami on Tekniset palvelut käsittää kaksi vastuualuetta; kunnallistekniset palvelut ja kiinteistöjen kunnossapidon. Teknisten palveluiden nettoraami on Kunnallistekniset palveluiden vastuualue käsittää seuraavat tulosyksiköt: toimisto, kaava- ja yksityistiet, puistotoimi, varikko, liikunta-alueiden kunnossapito, lämpölaitos, satamalaitos, jätehuolto, maa- ja metsätilat sekä pelastuslaitos. Kunnallisteknisten palveluiden nettoraami on Kiinteistöjen kunnossapidon vastuualue käsittää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, teknisen toimen kiinteistöt, sivistystoimen kiinteistöt sekä osakkeet. Kiinteistöjen kunnossapidon nettoraami on Ympäristötoimen tulosalue käsittää kaavoitus- ja ympäristötoimen vastuualueen, jossa tulosyksikköinä kaavoitustoimi, mittaustoimi, rakennusvalvonta ja ympäristötoimi. Kaavoitus- ja ympäristötoimen vastuualueen nettoraami on Vesi ja viemärilaitoksen tulosalue käsittää vesihuoltolaitoksen vastuualueen, jossa tulosyksikköinä vesilaitos, jätevedenpuhdistamo sekä muu viemärilaitos. Vesihuoltolaitoksen nettoraami on Ympäristö- ja teknisen lautakunnan tulee toimittaa hyväksymänsä käyttösuunnitelma kunnanhallitukselle. Vuoden 2013 talousarvioon ei ole tehty muutoksia valtuustokäsittelyn jälkeen. Liitteenä vuoden 2013 käyttösuunnitelma käyttötalousmenojen jaosta tulosyksiköittäin.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä esitetyn vuoden 2013 käyttötaloussuunnitelman. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Talouspalvelut

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Teknisen palvelualueen rakennushankkeiden työaikataulun hyväksyminen vuodelle 2013 YMPTEKLT 13 Palvelualuejohtaja Tämän esityslistan ohessa lähetetään lisäselvi tyksenä teknisen palvelualueen työaikataulut, joista il me nee eri rakennushankkei den aikataulut vuodelle 2013 ja käy tettä vissä olevan määräraha. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt investointien määrärahat kohteittain. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Lautakunta merkitsee edellä esitetyt työaikataulut tietoonsa saatetuksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristölupapäätös; Lemminkäinen Infra Oy, Ruokola Rn:o 26:29 202/5/543/2012 YMPTEKLT 14 Ympäristötarkastaja Asia Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä Kuolaniemessä tilalle Ruokola Rn:o 26:29 betonin, jäteasfaltin, tiilen ja muun kiviaineksen vastaanottoon, murskaukseen ja hyödyntämiseen maarakentamisessa, sekä muun rakennusjätteen välivarastointiin sen lajittelemiseksi ja toimitettavaksi edelleen käsittelypaikkoihin. Päätös sisältää YSL:n 101 :n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan hakija Lemminkäinen Infra Oy PL HELSINKI Luvan yhteyshenkilö: Kati Kahri, Päivölänkatu 35, Seinäjoki Laitoksen yhteyshenkilö Juha-Pekka Salminen Lastaajantie Vuokatti Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki 28 2 mom. 4) kohta Ympäristönsuojeluasetus 1 13 f) kohta Toimivaltainen viranomainen Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (YSA 7 1 mom ja YSA 7 13) c-kohta). Asian vireilletulo Hakemus on saapunut kuntaan Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Luvat Toiminnalla ei ole aikaisempia lupia. Kaavoitus Hakemuksessa esitetään kaavoituksesta seuraavaa. Kainuun

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta vahvistetussa maakuntakaavassa alueella ei ole merkintöjä. Alueella ei ole yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Sopimukset Sotkamon kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, jossa on päättänyt vuokrata 15 vuodeksi Lemminkäinen Infra Oy:lle noin 4900 m² määräalan Sotkamon kunnan omistamasta Ruokola Rn:o 26:29 -tilasta, ehdolla, että toiminnalle myönnetään ympäristölupa. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta sijoittuu Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä tilalle Ruokola Rn:o 26:29. Tilan omistaa Sotkamon kunta. Toimintaa varten tilalta Ruokola Rn:o 26:29 vuokrataan noin 0,5 hehtaaria (70 m * 70 m) kokoinen alue. Sijaintikartta on esityslistan liitteenä. Hankealue sijaitsee Sotkamon Kuolasalmentien eteläpuolella Sotkamon kunnan entisen suljetun kaatopaikan alueella. Liikennöinti alueelle tapahtuu Kuolasalmentieltä erkanevan tieyhteyden kautta. Tie on suljettu lukittavalla portilla. Tällä hetkellä alueella toimii Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lajitteluasema/välivarastointipaikka, jossa mm. otetaan vastaan betonijätettä, jota sitten hyödynnetään alueella maarakentamisessa. Alueella on myös Sotkamon kunnan maan- ja lumenkaatopaikka. Lähimmät asunnot sijaitsevat noin 750 metrin päässä hankealueesta. Hankealueen länsipuolella noin 200 metrin etäisyydellä sijaitsee junarata. Kaatopaikka-alueen ympäristö on metsämaata. Alue ei sijaitse I- tai II-luokan pohjavesialueella eikä sen välittömässä läheisyydessä sijaitse vedenottamoita tai yksityiskaivoja. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei luvanhakijan tietojen mukaan esiinny suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja eikä muinaisjäännöksiä. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura alueita tai muitakaan luonnonsuojelualueita. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta käsittää rakennus- ja purkujätteiden vastaanottoa alueelle sekä niiden lajittelua ja käsittelyä. Betoni-, asfaltti- ja tiilijätteille sekä muille kiviainespohjaisille jätteille haetaan lupaa niiden murskaamiseksi ja käyttämiseksi alueella maarakentamiseen. Muiden rakennusjätteiden osalta haetaan lupaa niiden vastaanottamiseen, lajitteluun sekä välivarastointiin. Betonin, asfaltin, tiilien ja muiden kiviainespohjaisten jätteiden vastaanotto ja käsittely Toimintaa tapahtuu ympäri vuoden maanantaista perjantaihin, satunnaisesti voidaan alueella toimia myös viikonloppuisin. Murskaustoimintaa voidaan

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta harjoittaa maanantaista perjantaihin klo 6-22 ja sitä on alueella noin 5-15 päivää vuodessa. Alueelle tuodaan rakennus- ja purkukohteista käytöstä poistettua betonia, asfalttia ja tiilijätettä sekä mahdollisesti vähäisiä määriä muita kiviainespohjaisia jätemateriaaleja (ylijäämäkivi, kipsi, flinkkeri). Materiaalit voivat tulla omina kuorminaan tai olla sekaisin muiden rakennusjätteiden kanssa, joista ne erotellaan alueella. Kuormat puretaan hankealueelle, jossa niiden laatu voidaan tarkistaa. Materiaalia kerätään alueelle riittävä määrä jokaista murskauskertaa varten ja kun sitä on riittävästi tuodaan alueelle murskauslaitos, jolla materiaalit murskataan alle 150 mm palakokoon. Murskaus pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähellä varastokasoja. Materiaaleihin ei ennen tai jälkeen murskauksen lisätä eikä niistä poisteta mitään. Materiaalit murskataan vähintään kerran kolmessa vuodessa. Materiaalit hyödynnetään paikanpäällä maatäyttöihin ja alueelle rakennetaan niiden avulla kantava varastokenttä. Kenttä sijoittuu Kainuun jätehuollon kuntayhtymän vastaavan kentän välittömään yhteyteen. Mikäli materiaali on alueelle tuotaessa alle 150 mm raekoossa, ajetaan se suoraan alueen täyttöön. Varastokentän pohjaan käytetään murskattuja materiaaleja korkeintaan 80 cm kerroksena. Täytöstä on tarkoitus tehdä päällystämätön rakenne. Tällä täytöllä alueelle voidaan sijoittaa jätemateriaaleja noin m³. Kierrätysbetoni, asfalttijäte ja tiilijäte murskataan murskaimella, jossa on voimakkaat magneetit betoniraudoitusten poistamiseksi. Betonijätteestä erotettu rautajäte toimitetaan hyötykäyttöön. Betoni- ja tiilijätettä syntyy pääosin erilaisissa rakennetun ympäristön purkukohteissa. Asfalttijätettä syntyy, kun poistetaan vanhaa asfalttia piha- ja katualueiden pohjatöitä tehtäessä tai esim. poistettaessa asfalttia uutta päällystettä tehtäessä. Päällystyskautena vanhaa asfalttia kertyy koko ajan. Sen lisäksi, että materiaaleja hyödynnetään hankealueella varastoalueen pohjarakenteiden täyttönä, materiaaleja voidaan myös luovuttaa muuhun maanrakennustoimintaan hyödynnettäväksi tai asfalttijätettä uusioasfaltin valmistukseen, vastaanottoon tai hyödyntämiseen luvat omaavalle taholle. Muiden rakennus- ja purkujätteiden välivarastointi ja lajittelu Vastaanotto- ja lajittelutoimintaa voidaan toteuttaa ympäri vuoden. Toimintaa on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo Myös viikonloppuisin voi olla vähäistä toimintaa. Alueelle otetaan varastokentän rakentamiseen käytettävien materiaalien lisäksi muita purkukohteissa syntyviä rakennusjätteitä, kuten: - maalaamatonta ja maalattua puuta - pahvia ja paperia - muovia - rautaa - kattohuopaa (asbestiton)

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pääosa tällaisesta jätteestä on puuta. Näitä purkujätteitä lajitellaan ja välivarastoidaan alueella, jonka jälkeen ne toimitetaan niiden lopullisiin käsittely-/loppusijoituskohteisiinsa. Lajittelussa syntyvät materiaalit pyritään toimittamaan eteenpäin alueelta mahdollisimman nopeasti, mutta vähintään kerran vuodessa. Puujätettä voidaan varastoida alueella pidempään ja kun sitä on saatu kokoon riittävä määrä, tuodaan alueelle haketuslaitteisto, jolla puujätteet haketetaan ja kuljetetaan hakkeena pois alueelta. Puujätettä ei kuitenkaan varastoida alueella missään tapauksessa 3 vuotta kauempaa. Alueelle tulevien lajittelemattomien rakennusjätteiden seassa olevat betoni- ja tiilijätteet sekä muut mahdolliset kiviainespohjaiset jätteet voidaan lajittelun jälkeen laittaa näiden materiaalien varastokasaan, josta ne myöhemmin murskataan ja käytetään edellä kuvatun varastokentän rakentamiseen. Usein purkukohteissa sekä tilarajoitukset, että aikataulu aiheuttaa sen, että materiaalien lajittelu itse purkukohteessa ei onnistu ja tällaisissa tilanteissa tuodaan materiaali hankealueelle lajiteltavaksi ja välivarastoitavaksi. Jätteet kuljetetaan lajittelun jälkeen kohteisiin, joissa ne loppukäsitellään tai hyödynnetään. Jätteiden vastaanotto Materiaaleja otetaan vastaan seuraavasti: Betonijäte: keskimäärin t/a, enintään t/a Asfalttijäte: keskimäärin 500 t/a, enintään t/a Tiilijäte: keskimäärin 100 t/a, enintään 200 t/a Muut kiviainespohjaiset materiaalit (ylijäämäkivi, kipsi, klinkkeri): keskimäärin 50 t/a, enintään 99 t/a Muut rakennusjätteet (pääosin puuta): keskimäärin 500 t/a, enintään t/a Murskauskalusto ja murskausmäärät Murskaukseen käytetään siirrettävää murskauslaitosta, joka tuodaan alueelle tarvittaessa. Käytettävät murskauslaitokset voivat vaihdella, mutta yleisesti tällaiseen murskaustoimintaan käytetään tela-alustaista mobiilimurskaa sekä tarvittavia seuloja ja tarvittaessa mangneettierottelua betonirautojen erottamiseksi. Laitteiston käyttöenergia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä aggregaatilla. Ennen murskauslaitokseen syöttämistä tulee osa materiaalista esikäsitellä kaivinkoneeseen kiinnitetyllä murskainkouralla. Murskausmäärät riippuvat materiaalin kertymisestä eikä murskaukselle ole välttämättä vuosittain tarvetta. Alueella työskentelee murskauslaitoksen lisäksi kaivinkone ja pyöräkuormaaja materiaalin kuormaamisessa laitokseen ja murskatun materiaalin sijoittamisessa maahan.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot