TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Viirros Johanna vt. kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Ahlamo Salme vt. kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, saapui klo Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Hirvonen Martti kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 347 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 349 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 350 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 351 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Korhonen ja Marika Lahti. 352 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päätöksellään kirkkolain 19 luvun 5 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n 2 momentin ja 11 :n perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrännyt rovasti Terho Hämeenkorven suostumuksensa mukaisesti Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalla , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava viran peruspalkka (VES Liite 5 4) tuomiokapituli on päätöksellään kirkkolain 19 luvun 5 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n 2 momentin ja 11 :n perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrännyt teologian tohtori Heikki Suomisen suostumuksensa mukaisesti Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalla 26.6.

3 ja , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava hoidettavan viran peruspalkka (VES Liite 5 4) tuomiokapituli on päätöksellään kirkkolain 19 luvun 5 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n 2 momentin ja 11 :n perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrännyt rovasti Lasse Urhon suostumuksensa mukaisesti Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalla , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava hoidettavan viran peruspalkka vähennettynä 7 % (ei seurakuntatyön johtamisen tutkintoa)(ves Liite 5 4). Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 4/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 3/ hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat 1 8/ johtavan sairaalasielunhoitajan päätöspöytäkirja 1/2007 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Kirkkovaltuuston tutustumismatka Vuontispirtille Kirkkovaltuusto tekee tutustumismatkan Vuontispirtille kahtena ryhmänä ja Alustavan lentoaikataulun mukaan lähtö Turusta on klo (perillä Kittilässä klo 21.45) ja paluu Kittilästä klo (Turussa klo 16.50). Kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville tarjotaan mahdollisuutta osallistua matkaan. Ilmoittautumiset mennessä tai puh Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

4 Kirkkoneuvoston puheenjohtajan asia 353 TURUN TUOMIOKIRKON RELIIKKIEN TUTKIMINEN Salassa pidettävä asiaviranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 1 momentin 6 kohdan nojalla. Hallintojohtajan asiat 354 SIELUNHOITOTYÖN H37 PALKKALUOKAN TEOLOGIN VIRAN JULISTAMINEN HAETTA VAKSI Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin asia palautettiin. Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään H37 palkkaluokan sielunhoitotyön teologin viran. Perustetun viran pätevyysvaatimukset kirkkovaltuusto määritteli seuraavasti: Sielunhoidon teologilla tulee olla kelpoisuus vakinaisen papin virkaan sekä tehtävän edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutus. Retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja jää eläkkeelle lukien. Tästä syystä ja retriittitoiminnan häiriöttömän jatkumisen kannalta sielunhoitotyön johtokunta pitää tärkeänä, että virka julistettaisiin riittävän ajoissa haettavaksi. Samalla sielunhoitotyön johtokunta esittää, että viran täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon nimetään työnohjaaja Heikki Palmu, retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja, hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, kirkkoneuvoston edustajana Arja von Schöneman sekä johtokunnan edustajina Mikko Lauren ja Ailo Uhinki. Johtoryhmä puoltaa viran auki julistamista ja sielunhoitotyön johtokunnan esittämän valintaryhmän asettamista. Hakukuulutuksen sanamuodoksi esitetään seuraavaa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi sielunhoitotyön teologin H37 pl:n viran (uusi) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut alkaen uuden sielunhoitotyön teologin viran, jonka vastuulla

5 on yhtymän retriittitoiminta, hengellinen ohjaus ja sururyhmätyö. Lisäksi työntekijän edellytetään osallistuvan työnohjaustoimintaan. Työtä toteuttamaan etsimme nyt pappia, jolla on kelpoisuus vakinaisen papin virkaan sekä tehtävän edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutus. Virkaan valittavan on sitouduttava suorittamaan Hiljaisuuden Ystävien järjestämä retriittikoulutus. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa seurakuntayhtymän kirjaamoon, PL 922, Turku, viimeistään Kuoreen merkintä Sielunhoitotyön teologi. Tiedusteluihin vastaavat yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, p ja seurakuntayhtymän työnohjaaja Heikki Palmu, p Kirkkoneuvosto päättää julistaa sielunhoitotyön H37 palkkaluokan teologin viran haettavaksi edellä esitetyllä hakukuulutuksella hakuajan päättyessä Samalla kirkkoneuvosto päättää asettaa valintaa valmistelemaan työryhmän, johon nimetään työnohjaaja Heikki Palmu, retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja, hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, kirkkoneuvoston edustajana Arja von Schöneman sekä johtokunnan edustajina Mikko Lauren ja Ailo Uhinki. Ilmoitus työryhmään valituille. Ei muutoksenhakuoikeutta. 355 SUNTIO LEILA VANTEEN EROANOMUS Martinkirkon suntio Leila Vanne on pyytänyt eroa virastaan lukien siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää myöntää suntio Leila Vanteelle eron Martinkirkon suntion virasta lukien hänen jäädessään vanhuuseläkkeelle. Ilmoitus Leila Vanteelle, kiinteistötoimistolle, Tuomo Norvasuolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

6 LEAF TUKIPROJEKTIN LOPPURAPORTTI Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt loppuraporttia kokouksessaan seuraavasti: Maarian seurakunta toteutti yhteistyössä Diakoniakeskuksen kanssa ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tukemana Leafin työntekijöiden tukiprojektin vuosina Projektista on valmistunut Erja Perälän ja Sari Salmen laatima loppuraportti, jonka he ovat jättäneet Diakoniatyön johtokunnalle ja Maarian seurakuntaneuvostolle. Loppuraportti on otsikoitu AErään aikakauden loppu Maarian seurakunnan Leaf tukiprojektin Raportti sisältää mm. seikkaperäisen tutkimuksen projektin vastaanottamisesta ja vaikutuksista. Raportissa mm. todetaan, Amassairtisanomiset ja tehtaiden lopettamiset ovat raskaita prosesseja ja ahdistavia kokemuksia. On tärkeää, että sellaisessa tilanteessa ollaan avoimia, kuten Leafilla on oltu ja otetaan kaikki apu vastaan. Maarian seurakunnan projekti on ollut yksi mahdollisuus. Tämän kokemuksen ja palautteen perusteella rohkaisemme seurakuntia ja yrityksiä yhteistyöhön irtisanomis ja Raportti on nähtävissä kokonaisuutena seurakunnan internetsivulla osoitteessa: www. maarianseurakunta.fi tai / Maarian seurakunta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä antoi Maarian seurakunnalle erillistä projektimäärärahaa aluetyön kokeiluvaiheen loppuunsaattamiseen ja Leaf projektiin yhteensä i vuodelle Tästä projektirahasta Leafin työntekijöiden tukiprojektiin käytettiin diakoni Erja Perälän sijaisen palkkamenoihin yhteensä ,17 i ja projektin käyttömenoihin 2 373,97 i eli yhteensä ,14 i. : Seurakuntaneuvosto hyväksyy Leafin työntekijöiden tukiprojektin loppuraportin, kiittää projektin ohjausryhmänä toiminutta Diakoniatyön johtokuntaa, diakoni Erja Perälää ja yhteistyökumppania Diakoniakeskusta sekä projektirahoituksesta pitkälti vastannutta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää. Loppuraportti lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. :

7 Loppuraportti on 69 sivun pituinen, ja siitä on esityslistan liitteeksi otettu sisällysluettelo, pohdinta ja tiivistelmä: Liite Muilta osin kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat voivat tutustua raporttiin osoitteessa seurakunta. Kirkkoneuvosto merkitsee loppuraportin saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 357 OPISKELIJAT KIRKON TYÖPAIKOILLA 2006 MIETINTÖ Suomen ev.lut. kirkko on sitoutunut valtion, kuntien ja työelämän keskusjärjestöjen kanssa edistämään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista mm. työssäoppimisen jaksoilla, oppisopimuskoulutuksessa ja ammattiosaamisen näytöissä. Kirkkohallituksessa on piispainkokouksen toivomuksesta valmisteltu Opiskelijat kirkon työpaikoilla 2006 mietintö. Se sisältää kirkon toimintasuunnitelman opiskeluaikaiseen seurakunnalliseen harjoitteluun ja työssäoppimiseen. Siinä arvioidaan seurakunnissa tapahtuvan harjoittelun ja työssäoppimisen nykytilaa ja yhteistyötä kirkon työhön kelpoistavien koulutusten näkökulmasta ja esitetään kirkon toimintasuunnitelma niiden kehittämiseksi. Mietintö sisältää tarpeellista tietoa sekä seurakuntatyönantajalle että henkilöstölle harjoitteluiden ja työssäoppimisen tavoitteista ja toteutuksista eri koulutuksissa. Mietintö nostaa esiin harjoittelun ja työssäoppimisen ohjaajien tärkeän työn, jossa hyvin suoriutuminen edellyttää työnantajapuolen ja koko työyhteisön tukea. Työpaikoille tulevat oppijat ovat seurakunnille tehtävä, johon on tulevia rekrytointia koskevien haasteiden vuoksi suhtauduttava vakavasti. Harjoittelu ja työssäoppimisjakson aikana opiskelijoille hahmottuu kuva kirkon ammateista ja seurakunnasta mahdollisena tulevana työnantajana. Mietintö on kokouksessa nähtävissä sihteerin asiapapereissa. Kirkon koulutuskeskuksen kotisivuilla siihen voi tutustua osoitteessa Kirkon henkilöstökoulutuksen kehittäminen.

8 Kirkkoneuvosto merkitsee Opiskelijat kirkon työpaikoilla 2006 mietinnön saaduksi. Kaikille yksiköille lähetettään tieto mietinnön valmistumisesta ja pyydetään tutustumaan siihen edellä mainitussa verkko osoitteessa. Ilmoitus kaikille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. 358 YHTEISEN LÄHETYSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN Yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtaja Heimo Rinne on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Pyydän kunnioittavasti eroa yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä alkaen. Olen toiminut yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtajana vuodesta Sääntöjen mukaan puheenjohtaja tulee valita kaksivuotisjaksoissa, mutta käytäntö on ollut toinen. Kirkkoherrat jakoivat yhteisiä tehtäviä keväällä 2007, ja Martinseurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo oli valmis ottamaan yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtajuuden. Tämä eronpyyntö on siten kirkkoherrojen keskenään sopiman työnjaon mukainen. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kirkkoherra Heimo Rinteelle eron yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valita puheenjohtajaksi alkaen kirkkoherra Tuomo Norvasuon. Ilmoitus Heimo Rinteelle, Tuomo Norvasuolle ja yhteiselle lähetystoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 359 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 14 / 2007 Kirkkohallitus ilmoittaa yleiskirjeellä, että Agricolan suomeksi vuonna 1544 julkaiseman uskonpuhdistuksen ajan laajimmasta rukouskirjasta on pastori Juhani Holma muokannut nykysuomeksi 44 kauneinta rukousta. Kirkkohallitus on julkaissut rukoukset teoksena Jumalan aijnoan olcohon kijtos Rukouksia Agricolan Rukouskirjasta.

9 Kirjan sisältö jakaantuu seuraavien otsikoiden alle: Aamu, ruoka ja iltarukouksia, rukouksia eri elämätilanteisiin sekä rukouksia kristityn kilvoitukseen. Kirkkohallitus suosittelee kirjaa jaettavaksi Kodin rukouskirjan ja Katekismuksen tapaan jumalanpalveluksissa seurakuntalaisille, kirkollisten toimitusten yhteydessä, muuna seurakunnan tervehdyksenä sekä vapaasti tarjolla pidettäväksi kirjastoissa tai seurakuntien toimipisteissä. Kirjaa ei myydä kirjakaupoissa. Rukouskirja on lähetetty kaikkiin suomenkielisiin seurakuntiin toukokuussa. Lisätilaukset tehdään osoitteella: Kirkkohallitus, Agricola 2007, PL 185, Helsinki, faksilla: (09) tai sähköpostilla: Kirjatilausten ehdoton takaraja on 13.6., koska kirjan lopullinen hinta määräytyy ajoissa tulleiden tilausten kokonaismäärän mukaan. Kirjan hinnaksi on arvioitu 3 4 euroa kappale. Rukouskirjan oheismateriaalina on tuotettu rukouskortteja ja virikevihko, joita on saatavilla vuoden 2007 aikana. Kirkkoneuvosto päättää tilata Rukouskirjoja 100 kpl hallintoviraston käyttötarpeisiin. Lisäksi päätetään esittää, että yhteisten työmuotojen johtaja, diakoniajohtaja ja keskusrekisterin johtaja harkitsisivat tarpeen omalta osaltaan. Ilmoitus Hannu Hurmelle, Hannu Suihkoselle, Jouko Rädylle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 360 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 16 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on EU hankkeen hallinnointi ja kirjanpito. Seurakunnat ovat hakeneet ja saaneet EU avustuksia lähinnä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, irtaimiston, hautausmaiden ja ympäristön peruskorjauksiin. Seurakunnilla on mahdollisuus hakea EU rahoitusta myös kullekin ohjelmakaudelle määriteltyjen tavoitteiden mukaiseen toimintaan, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn sekä työorganisaatioiden ja palvelusjärjestelmien kehittämiseen. Euroopan unionin tuki jäsenmaille kanavoidaan jäsenmaissa valmisteltujen ja komission hyväksymien tavoiteohjelmien kautta.

10 Valtioneuvoston hyväksymän tavoiteohjelman ja rakennerahastostrategian mukaan ohjelmakaudella toteutetaan mm. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) neljää suuralueittaista ohjelmaa. EAKR rahaston tavoitteena on mm. osaamiskeskusten vahvistaminen, kulttuuriperinnön säilyttäminen, matkailun kehittäminen, hyvinvointipalvelujen kehittäminen, elävä kaupunkikulttuuri, yhteisöllisyyden kehittäminen ja ympäristöriskien hallinta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaa, jossa painotetaan työorganisaatioiden ja työssä olevan työvoiman kehittämistä, työllistämisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämistä, syrjäytymisen ehkäisyä sekä työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis, innovaatio ja palvelujärjestelmien kehittämistä. Seurakunta voi toimia myös yhteistyökumppanina EU hankkeessa, jolloin hankkeen koordinoijana ja toteuttajana on joku muu taho, esimerkiksi kunta. Seurakunnat voivat harkita myös alueellista, esimerkiksi rovasti tai hiippakuntakohtaista projektia syrjäytymisen ehkäisyyn, maahanmuuttajatyön hyväksi jne. Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi EU hankkeiden hallinnoinnista ja kirjanpidosta ohjeen, joka on yleiskirjeen liitteenä. Ohjeen Kirkkohallitus suosittelee liitettäväksi Taloushallinnon perusohjeet kansioon. Seurakuntia kehotetaan tutustumaan EU avustusten saantimahdollisuuksiin aina rakennusavustushakemusten yhteydessä. EU avustusten saaminen ei vähennä seurakunnan mahdollisuutta saada rakennusavustusta Kirkon keskusrahastolta. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 16 saaduksi ja päättää lähettää sen tiedoksi kiinteistötoimistolle, diakoniakeskukselle ja kasvatusasiain keskukselle. Ohje EU hankkeiden hallinnoinnista ja kirjanpidosta lähetetään taloustoimistoon liitettäväksi Taloushallinnon perusohjeet kansioon Ilmoitus kiinteistötoimistolle, diakoniakeskukselle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

11 KURSSIKESKUKSEN HOITAJA ELINA LAHTONEN RUOHON ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAUDESTA Kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen Ruoho on pyytänyt kirkkoneuvostolta oikeutta saada hoitaa Sinapin kurssikeskuksen hoitajan virkaa osaaikaisesti ajalla Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto myöntää kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen Ruoholle osittaisen hoitovapaan ajalle siten, että hänen työaikansa on 90 tuntia kolmen viikon jaksossa. Ilmoitus anojalle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. 362 OPPILAITOSPASTORI ATTE AIRAKSISEN SIVUTOIMILUPA ANOMUS Oppilaitospastori Atte Airaksinen on anonut sivutoimilupaa voidakseen tammi helmikuussa 2008 pitää ammatillisen oppilaitoksen valinnaisiin opintoihin kuuluvan, 25 viikkotunnin pituisen etiikan peruskurssin. Kasvatusasiain johtokunta on päättänyt puoltaa anomusta. Airaksinen katsoo, että peruskurssin pitäminen palvelee seurakunnallista työtä oppilaitoksissa. Se tekee häntä tutummaksi opiskelijoiden parissa sekä lähentää suhteita opettajakuntaan. Tammi helmikuu 2008 on Airaksisen työn kannalta suotuisa ajankohta, sillä siinä vaiheessa hänen pestinsä am

12 mattiosaamisen MM joukkueen joukkuepappina on jo ohi eikä kevään 2008 tutor koulutusjaksot ole vielä alkaneet. Valmistelijat: yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oppilaitospastori Atte Airaksiselle sivutoimiluvan ammatillisen oppilaitoksen 25 tunnin etiikan peruskurssin pitämiseen tammi helmikuussa Kurssin pitäminen ei saa häiritä Airaksisen normaalia työtä oppilaitospastorina eikä vaarantaa luottamusta Airaksisen tasapuolisuuteen viranhoidossa. Tiedoksi Atte Airaksinen, Hannu Hurme ja Arkkihiippakunnan tuomiokapituli. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 363 JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin se palautettiin uuteen valmisteluun. Johtavan sairaalasielunhoitajan H39 palkkaluokan virka on ollut haettavana päättyvin ja asti jatketuin hakuajoin. Hakuilmoituksessa on pätevyysvaatimukset virkaan esitetty seuraavasti: Virkaan valittavalla tulee olla kelpoisuus papin virkaan, kirkon hyväksymä sairaalasielunhoitajan koulutus ja kokemusta sairaalasielunhoitotyöstä. Eduksi luetaan työnohjaajakoulutus tai johtamiskoulutus ja kokemus johtamistehtävässä. Lisäksi uudessa johtosääntöehdotuksessa edellytetään, että yhdellä sairaalasielunhoitajalla tulee olla hyvä molempien kotimaisten kielten taito. Hakemuksia virkaan tuli kolme. Hakemuksista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Viran täyttöä on valmistellut työryhmä, johon kuuluivat johtava sairaalasielunhoitaja Sakari Hernberg, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, hallintojohtaja Hannu Kallio ja sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Laurén. Työryhmä on haastatellut hakijoita, ja hakijat ovat osallistuneet Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon osaston järjestämään soveltuvuustutkimukseen.

13 Hallintojohtajan yhteenveto hakijoista sekä esityksen yksityiskohtaiset perustelut: Kirkkoneuvoston kokouksessa oli asian valmistellut hallintojohtaja estynyt virkamatkan takia, minkä vuoksi suullinen informaatio sielunhoidon johtokunnan kokouksen käsittelystä jäi antamatta. Tämän jälkeen on hankittu Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon johtajalta Kirsti Aallolta lausunto sielunhoidon erikoistumiskoulutusten vastaavuudesta sekä käsitelty asiaa johtoryhmässä. Kirsti Aallon allekirjoittama lausunto kuuluu seuraavasti: Liite Virkaa täytettäessä on otettava huomioon virkaylennysperusteet, kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto. Valinta perustuu kokonaisharkintaan siitä, ketä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista on virkaylennysperusteet huomioon ottaen pidettävä täytettävänä olevaan virkaan ansioituneimpana. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Sen sijaan tässä arvioinnissa ei saa painottaa sellaisia ominaisuuksia, joilla ei ole merkitystä eikä vaikutusta itse viranhoitoon. Koulutus Hakijat ovat kaikki kokeneita teologeja. Hermosen ja Kakko Helteen teologian kandidaatin tutkinnot ovat vuodelta 1988 ja Vuolan vuodelta Hermonen ja Kakko Helle ovat suorittaneet pastoraalitutkinnot 1995 ja 1994 ja Vuolan osalta pastoraalitutkinto on jonkin verran kesken, mutta hän on ilmoittanut tenttivänsä sen kesällä Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon Hermonen on suorittanut vuonna 2006 ja Kakko Helle vuonna Hakuilmoituksessa mainitun kirkon hyväksymän sairaalasielunhoidon erikoistumistutkinnon on Kakko Helle suorittanut Hermonen on suorittanut vankilasielunhoitajan erikoitumistutkinnon Vuola on suorittanut toukokuussa 2007 päättyvän Porvoon hiippakunnan pitkän sielunhoidon kurssin. Hermosen tutkinto on liitteenä 2 olevan lausunnon mukaan samanarvoinen Kakko Helteen tutkinnon kanssa, mutta mikäli hänet valitaan virkaan, hänen on osallistuttava jonkun verran kliiniseen palveluun ja osallistuttava henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Vuolan suorittama Porvoon hiippakunnan pitkän sielunhoidon kurssi vaatii Kirkkohallituksesta saadun tiedon mukaan enemmän täydennystä.

14 Koulutuksen puolesta kaikkia hakijoita voidaan pitää pätevyysvaatimukset täyttävinä, koska hakuilmoituksessa mainittu sairaalasielunhoitajan koulutus on käytännössä katsottu voitavan täydentää sielunhoidolliselta erikoisalalta toiselle erikoisalalle kohtuullisen vähäisin lisäsuorituksin. Kakko Helteen vuonna 2002 suorittama sielunhoidon työnohjaajakurssi täydentää hänen koulutuksellisia ansioitaan, koska sairaalasielunhoitajien työhön kuuluu myös henkilökunnan tukeminen. Hermosen satanismista ja saatananpalvonnasta nuorisokulttuurissa kirjoittama uskontotieteellinen väitöskirja vuodelta 2006 ja suoritettu teologian tohtorin tutkinto kuvaavat hänen kapasiteettiaan ja perehtyneisyyttään erityisesti nuoren sukupolven kirkollisista ideaaleista eriytyneeseen maailmankuvaan. Väitöskirjatyö antaa teoreettista valmiutta ymmärtää myös sairaalaympäristön sielunhoitotyössä esiin tulevia kysymyksiä. Tehtävän hoidon kannalta relevantin koulutuksen osalta Kakko Helle ja Hermonen ovat tasavahvat ja Vuola jää heidän taakseen. Työkokemus Työkokemus sairaalasielunhoidosta Hakijoista Kakko Helteen kokemus sairaalasielunhoidosta on laajin. Hänen alan työkokemuksensa alkaa keväältä 1988 Oulun ev.lut. seurakunnista. Vuoden sairaalasielunhoitajan kokemuksen jälkeen hän on työskennellyt alkaen Paimion seurakunnassa seurakuntapastorina/virallisena apulaisena vuoden 2003 huhtikuuhun saakka. Toimenkuvaan on kuulunut olennaiselta osaltaan sairaalasielunhoito Paimion sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vanhainkodissa. Sairaalatyö oli 50 % työpanoksesta. Vuodesta 2003 alkaen hän on toiminut sairaalapappina Salossa työalueenaan Salon aluesairaala, terveyskeskuksen vuodeosastot, Halikon sairaala sekä avohoito ja kuntoutus. Hermosen kokemus sairaalasielunhoidosta on hankittu vuosina , jolloin hän toimi 23 kuukautta Turun vankilassa pastorina. Tehtävän vastuualueeseen kuului vankimielisairaala, mikä toimintaympäristönä poikkeaa normaalista sairaalaympäristöstä. Normaalista sairaalaympäristöstä poikkeavana vankimielisairaala antaa erilaista ja erikoistuneempaa työkokemusta kuin tavanomainen sairaalaympäristö. Vuola on toiminut sairaalasielunhoitajana teologian opiskeluaikoinaan yhteensä seitsemän kuukautta vuonna Jokaisella hakijoista on kokemusta sairaalasielunhoidosta, joten hakuilmoituksessa edellytetty muodollinen vaatimus on täytetty jokaisen osalta. Kakko Helteen työkokemus sairaalasielunhoidosta on olennaisesti muita laajempi. Muu olennainen työkokemus

15 Hermosen muu työkokemus on kertynyt pääosin seurakuntapastorin ja virallisen apulaisen tehtävien hoidosta Raision, Henrikin ja Maskun seurakunnissa sekä kappalaisen viran hoidosta viimeisen kahden vuoden ajalta Liedon seurakunnassa. Vankilapastorina Hermonen toimi noin kaksi vuotta vuosina Turun vankilassa. Kakko Helteen muu työkokemus on kertynyt välisenä aikana pääosin seurakuntapastorin viran hoitamisesta siltä osin kuin hän ei ole toiminut sairaalassa. Lisäksi hänellä on kokemusta kirkkoherran tehtävien hoitamisesta, kuten johtamiskokemusosiossa todetaan. Vuolan muu työkokemus on kertynyt seurakuntapastorin ja virallisen apulaisen tehtävien hoidosta Laitilan, Maarian seurakunnassa ja Iniön seurakunnissa, minkä lisäksi hän on johtamiskokemusosiossa esitetyllä tavalla toiminut kirkkoherran viran hoitajana. Vuola on myös toiminut kanttorina Iniön seurakunnassa ja on suorittamassa c kanttorin tutkintoa. Johtamiskokemus Hakijoiden johtamiskokemus poikkeaa toisistaan. Hermosen johtamiskokemus perustuu lähinnä Liedon kunnallishallinnossa hankittuun kokemukseen, johon sisältyy rakennus ja ympäristölautakunnan puheenjohtajuus vuosina Hänen työtehtävien ulkopuolisten luottamustehtäviensä määrä on olennaisesti muita hakijoita laajempi. Kakko Helteen johtamiskokemus perustuu Paimion seurakunnan vt. kirkkoherran tehtävien hoitoon sekä Hän on myös toiminut Sairaalateologit ry:n puheenjohtajana vuosina Vuola on toiminut vt. kirkkoherrana Rymättylässä suurimman osan vuodesta 1994 sekä hoitanut Iniön ja Houtskarin yhteistä kirkkoherranvirkaa lyhyitä jaksoja 1999, 2000, 2003 ja hoitanut Iniön kirkkoherran virkaa alkaen. Lisäksi hän on toiminut Iniössä sosiaalilautakunnan puheenjohtajana 9 vuotta. Hakijoista Kakko Helteen johtamiskokemusta voidaan pitää selkeimpänä. Olennaista on Paimion kirkkoherrana hankittu kokemus. Hermosen kokemus johtamistehtävistä on hankittu seurakuntaelämän ulkopuolella, mutta katson sen olevan monipuolisuutensa johdosta lähes vastaavan kuin Kakko Helteen johtamiskokemuksen. Hermosen johtamiskokemuksen tekee suppeammaksi työntekijäorganisaation johtamiskokemuksen puuttuminen. Vuolan johtamiskokemus on hankittu pääosin pienen seurakunnan kirkkoherran tehtävästä, jossa kylläkin tarvitaan verkostoitumiskykyä ja luottamusmiesorganisaation johtamista, mutta kokemus työntekijäorganisaation johtamisesta on myös hänellä vähäinen. Iniön sosiaalilautakunnan pitkäaikainen johtaminen on merkityksellinen Vuolan johtamiskokemusta arvioitaessa. Arvioin johtamiskokemuksen laajuuden olevan järjestyksessä Kakko Helle, Hermonen, Vuola.

16 Haastatteluista saatu tieto Valittaessa johtavaa virkamiestä, on haastattelun merkitys suuri. Hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet täydentävät opintosuoritusten ja työkokemuksen kautta saatua kyvykkyyttä. Haastatteluihin osallistuivat yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, johtava sairaalasielunhoitaja Sakari Hernberg, hallintojohtaja Hannu Kallio. Tämä haastatteluryhmä arvioi, että hakijoista Hermonen ja Kakko Helle ovat kokonaisuutena soveliaampia. Keskustelussa tuotiin esiin kummankin haastattelutilanteesta ja hakemuksen kokonaisuudesta ilmeneviä vahvuuksiaan ja suhteutettiin näitä valmiuksia tehtävän hoidossa esiin tuleviin haasteisiin. Kun haastatteluryhmä ei päässyt yksimielisyyteen Hermosen ja Kakko Helteen välillä, päädyttiin siihen, että haastatteluryhmään valittu sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Lauren ja johtokunnan jäsen psykoterapeutti Riitta Siivonen suorittivat näiden kahden hakijan uusintahaastattelun. Tämän haastattelun suorittajat ilmaisivat sielunhoidon johtokunnan kokouksessa pitävänsä Hermosta soveliaampana tehtävään. Sielunhoidon johtokunnassa käydyssä laajassa keskustelussa pohdittiin erityisesti sitä, millaisia haasteita sairaalasielunhoito tulee kohtaamaan tulevaisuudessa, ja kuinka paljon sairaalasielunhoidon edellytysten turvaaminen vaatii vaikuttamis ja verkostoitumiskykyjä. Keskustelussa pohdittiin myös johtajatehtävän ja työhön olennaisesti kuuluvan sairaalasielunhoitajan normaalin työn suhdetta. Monipolvista keskustelua voidaan luonnehtia siten, että Hermosen vahvuudeksi katsottiin vaikuttamis ja verkostoitumiskyky ja Kakko Helteen vahvuudeksi kiistämätön ammattitaito sairaalasielunhoitajana. Sielunhoidon johtokunnalla oli tiedossaan Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon osaston järjestämän soveltuvuustutkimuksen perusteella laadittu lausunto, joka puoltaa Kakko Hellettä ja asettaa Hermosen toiselle sijalle. Lausunto liitteenä: Liite Suoritetussa äänestyksessä Hermonen sai neljä ääntä ja Kakko Helle kolme ääntä. Hallintojohtaja osallistui aktiivisesti sekä haastatteluun että sielunhoidon johtokunnan kokoukseen. Hallintojohtajan mielestä Kakko Helteen ja Hermosen kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto tekevät kokonaisarvioinnin näkökulmasta, johon myös haastattelussa saatuja tietoja ja näkemyksiä tulee käyttää, molemmista mahdollisia valittavia. Hallintojohtaja ei ilmaissut kantaansa valittavasta henkilöstä, koska katsoi Hermosen ja Kakko Helteen niin tasavahvoiksi, ettei halunnut mielipiteellään vaikuttaa keskustelun kulkuun. Hallintojohtaja pyrki sielunhoidon johtokunnan kokouksessa huoleh

17 timaan, että varsinaisesta Hernbergin, Hurmeen ja Kallion haastattelusta annetaan oikea kuva, ja että ylennysperusteet otettaisiin keskustelussa huomioon. Hallintojohtaja on yhtynyt sielunhoidon johtokunnan esitykseen, koska tasaväkisessä valintatilanteessa on annettava arvoa työalasta vastaavan lautakunnan näkemykselle, joka perustui edellä mainitulla tavalla kokonaisarviointiin, jossa haastattelussa saadulle tiedolle annettiin suuri merkitys. Johtoryhmän kokouksessa ei ollut käytettävissä Kirsti Aallon lausuntoa, mutta suulliseen selvitykseen perustuvan keskustelun jälkeen johtoryhmän enemmistö piti Kakko Helteen valintaa perustellumpana. Kirkkoneuvosto päättää valita H39 palkkaluokan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan lukien teologian tohtori Merja Hermosen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus virkaan valitulle ja muille virkaa hakeneille, Sakari Hernbergille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja ilmoitti selvittäneensä johtosäännön edellyttämän sairaalasielunhoidon tutkinnon oikeudellista merkitystä ja tulleensa tulokseen, että vain Hilkka Kakko Helteen osalta muodollinen kelpoisuus täyttyy, vaikka muillakin hakijoilla on sielunhoidollista koulutusta. Tältä pohjalta hallintojohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: Kirkkoneuvosto päättää valita H39 palkkaluokan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan lukien sairaalapastori Hilkka Kakko Helteen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Kakko Helle täyttää viran muodollisen kelpoisuuden ja lisäksi hänen valintaansa virkaan puoltaa hänen työkokemuksensa, joka on katsottava tehtävän hoitamisen kannalta selkeästi ansiokkaammaksi kuin muiden hakijoiden. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita H39 palkkaluokan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan lukien sairaalapastori Hilkka Kakko Helteen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Kakko Helle täyttää viran muodollisen kelpoisuuden ja lisäksi hänen työ ja johtamiskokemuksensa on katsottava tehtävän hoitamisen kannalta selkeästi ansiokkaammaksi kuin muiden hakijoiden. Ilmoitus virkaan valitulle ja muille virkaa hakeneille, Sakari Hernbergille ja taloustoimistolle.

18 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 364 PERHE JA PYHÄKOULUTYÖN SIHTEERIN ANNE SAARNIN MATKA PIETARIIN Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan käsitellyt asiaa seuraavasti: Maarian seurakunnan lähetystyö tekee seurakuntamatkan Pietariin Matkan vetäjänä toimii mm. kirkkoherra Heimo Rinne ja lähetyssihteeri Lauri Lehtinen. Lähtijöitä on noin 40 henkeä. Kasvatustyön johtokunta on päättänyt, että se maksaa perhe ja pyhäkoulutyön sihteerin Anne Saarnin osallistumisen matkalle. Matkan hinta on 300 i. Matkalla Anne Saarni tutustuu ja luo yhteyksiä Pyhän Marian seurakunnan pyhäkoulu ja lastenkotityöhön. Saarnin päivärahat voidaan maksaa seurakuntaneuvoston käyttömäärärahoista. Koska Anne Saarnin matka on luonteeltaan opintomatka, tulee sille pyytää yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan perhe ja pyhäkoulutyön sihteerin Anne Saarnin osallistumisen Pietarin matkalle opintomatkana esittelyn mukaisesti ja pyytää matkan tekemiseen yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Matka on luonteeltaan koulutusmatka, jonka ohjelma on sisällöltään lähes kokonaan Anne Saarnin työhön liittyvää. Matkasta aiheutuvat kulut kustannetaan kasvatustyön johtokunnan varoista eikä matkasta aiheudu Saarnille ylimääräisiä menoja. hyväksyi kokouksessaan säännön työyhteisömatkojen osalta maksettavista päivärahoista. Säännön mukaan sopiva korvaus niin kotimaan kuin ulkomaan ilmeisen hyödyllisistä koulutusmatkoista on kotimaan päiväraha työnantajan kustantamien aterioiden määrä huomioiden. Samaa sääntöä voidaan soveltaa myös Anne Saarnin opintomatkaan. Valmistelija: lakimies Mia Fager 1) Kirkkoneuvosto oikeuttaa perhe ja pyhäkoulutyön sihteeri Anne Saarnin osallistumaan Maarian seurakunnan lähetystyön järjestämälle opintomatkalle Pietariin ) Kirkkoneuvosto päättää, että opintomatka on Anne Saarnin työtehtävien kannalta ilmeisen hyödyllinen koulutusmatka, jolta hänelle maksetaan kotimaan päiväraha työnantajan kustantamien aterioiden määrä huomioiden. Päivärahat maksetaan Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston käyttömäärärahoista kustannuspaikalta

19 ) Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 2) Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Anne Saarni, Heimo Rinne, kasvatustyön johtokunta. 365 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2006 Henkilöstökertomus vuodelta 2006 jaettiin kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville pöydälle kokouksessa , jolloin kirkkoneuvosto päätti merkitä henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2006 saaduksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto päätti käsitellä henkilöstökertomusta seuraavassa kokouksessaan Lakimies Mia Fager kertoi henkilöstökertomuksen sisältävän tammikuussa 2006 tehdyn työhyvinvointitutkimuksen tuloksia sekä miten tutkimuksen yhtymätason ja yksikkötason tuloksia on lähdetty työntekijöiden kanssa jatkohyödyntämään. Poissaolopäivät sairauden johdosta ovat edelleen lisääntyneet. Merkille pantavaa on, että 7 % työntekijöistä on aiheuttanut yli 42 % poissaolopäivistä. Seurakuntayhtymän keski ikä on korkea ja yli 60 vuotiaita työntekijöitä on palveluksessa yli 60. Jäsen Lars Runar Knuts pyysi henkilöstökertomukseen lisättäväksi tulevaisuudessa poissaoloprosentin, jotta seurakuntayhtymän poissaoloja voidaan verrata muiden työnantajien poissaoloihin. Kirkkoneuvosto päättää merkitä henkilöstökertomuksesta käydyn keskustelun tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 366 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 366, jaetaan vain kokoukseen osallistuville.

20 Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 43 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta. 367 JARI HUHTASALON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Katariinanseurakunnan vs. johtava diakoniatyöntekijä Jari Huhtasalo on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Kuusjoentie 690, Kuusjoki. Virkapaikaksi ehdotetaan Varissuon kirkkoa osoitteessa Kousankatu 6, Turku. Kirkkoherra Martti Hirvonen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa vs. johtava diakoniatyöntekijä Jari Huhtasalon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Varissuon kirkko osoitteessa Kousankatu 6, Turku. Koska Huhtasalo asuu seurakuntayhtymän alueen ulkopuolella, laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Samalla todetaan, että matkat kotoa virkapaikkaan ja takaisin eivät ole virkaehtosopimuksen mukaan korvattavia matkoja. Ilmoitus Jari Huhtasalolle, Martti Hirvoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 368 KATJA WARPENIUS ALLOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Poikluoman ja Papinholman seurakuntakotien vahtimestari siivooja Katja Warpenius Allonen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Pehtorinkatu 5 B as. 24, Kaarina. Virkapaikaksi ehdotetaan Poikluoman seurakuntakotia alkaen.

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Perjantaina klo 15.00 15.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen Esa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 24.9. 2015 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 24.9.2015 klo 18.00-19.27 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja ja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot