TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Viirros Johanna vt. kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Ahlamo Salme vt. kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, saapui klo Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Hirvonen Martti kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 347 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 349 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 350 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 351 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Korhonen ja Marika Lahti. 352 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päätöksellään kirkkolain 19 luvun 5 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n 2 momentin ja 11 :n perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrännyt rovasti Terho Hämeenkorven suostumuksensa mukaisesti Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalla , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava viran peruspalkka (VES Liite 5 4) tuomiokapituli on päätöksellään kirkkolain 19 luvun 5 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n 2 momentin ja 11 :n perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrännyt teologian tohtori Heikki Suomisen suostumuksensa mukaisesti Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalla 26.6.

3 ja , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava hoidettavan viran peruspalkka (VES Liite 5 4) tuomiokapituli on päätöksellään kirkkolain 19 luvun 5 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n 2 momentin ja 11 :n perusteella ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrännyt rovasti Lasse Urhon suostumuksensa mukaisesti Paattisten seurakunnan kirkkoherran vuosilomasijaiseksi ajalla , mistä viranhoidosta hänelle on maksettava hoidettavan viran peruspalkka vähennettynä 7 % (ei seurakuntatyön johtamisen tutkintoa)(ves Liite 5 4). Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 4/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 3/ hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat 1 8/ johtavan sairaalasielunhoitajan päätöspöytäkirja 1/2007 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Kirkkovaltuuston tutustumismatka Vuontispirtille Kirkkovaltuusto tekee tutustumismatkan Vuontispirtille kahtena ryhmänä ja Alustavan lentoaikataulun mukaan lähtö Turusta on klo (perillä Kittilässä klo 21.45) ja paluu Kittilästä klo (Turussa klo 16.50). Kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville tarjotaan mahdollisuutta osallistua matkaan. Ilmoittautumiset mennessä tai puh Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

4 Kirkkoneuvoston puheenjohtajan asia 353 TURUN TUOMIOKIRKON RELIIKKIEN TUTKIMINEN Salassa pidettävä asiaviranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 1 momentin 6 kohdan nojalla. Hallintojohtajan asiat 354 SIELUNHOITOTYÖN H37 PALKKALUOKAN TEOLOGIN VIRAN JULISTAMINEN HAETTA VAKSI Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin asia palautettiin. Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään H37 palkkaluokan sielunhoitotyön teologin viran. Perustetun viran pätevyysvaatimukset kirkkovaltuusto määritteli seuraavasti: Sielunhoidon teologilla tulee olla kelpoisuus vakinaisen papin virkaan sekä tehtävän edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutus. Retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja jää eläkkeelle lukien. Tästä syystä ja retriittitoiminnan häiriöttömän jatkumisen kannalta sielunhoitotyön johtokunta pitää tärkeänä, että virka julistettaisiin riittävän ajoissa haettavaksi. Samalla sielunhoitotyön johtokunta esittää, että viran täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä, johon nimetään työnohjaaja Heikki Palmu, retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja, hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, kirkkoneuvoston edustajana Arja von Schöneman sekä johtokunnan edustajina Mikko Lauren ja Ailo Uhinki. Johtoryhmä puoltaa viran auki julistamista ja sielunhoitotyön johtokunnan esittämän valintaryhmän asettamista. Hakukuulutuksen sanamuodoksi esitetään seuraavaa: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi sielunhoitotyön teologin H37 pl:n viran (uusi) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut alkaen uuden sielunhoitotyön teologin viran, jonka vastuulla

5 on yhtymän retriittitoiminta, hengellinen ohjaus ja sururyhmätyö. Lisäksi työntekijän edellytetään osallistuvan työnohjaustoimintaan. Työtä toteuttamaan etsimme nyt pappia, jolla on kelpoisuus vakinaisen papin virkaan sekä tehtävän edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutus. Virkaan valittavan on sitouduttava suorittamaan Hiljaisuuden Ystävien järjestämä retriittikoulutus. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa seurakuntayhtymän kirjaamoon, PL 922, Turku, viimeistään Kuoreen merkintä Sielunhoitotyön teologi. Tiedusteluihin vastaavat yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, p ja seurakuntayhtymän työnohjaaja Heikki Palmu, p Kirkkoneuvosto päättää julistaa sielunhoitotyön H37 palkkaluokan teologin viran haettavaksi edellä esitetyllä hakukuulutuksella hakuajan päättyessä Samalla kirkkoneuvosto päättää asettaa valintaa valmistelemaan työryhmän, johon nimetään työnohjaaja Heikki Palmu, retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja, hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, kirkkoneuvoston edustajana Arja von Schöneman sekä johtokunnan edustajina Mikko Lauren ja Ailo Uhinki. Ilmoitus työryhmään valituille. Ei muutoksenhakuoikeutta. 355 SUNTIO LEILA VANTEEN EROANOMUS Martinkirkon suntio Leila Vanne on pyytänyt eroa virastaan lukien siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää myöntää suntio Leila Vanteelle eron Martinkirkon suntion virasta lukien hänen jäädessään vanhuuseläkkeelle. Ilmoitus Leila Vanteelle, kiinteistötoimistolle, Tuomo Norvasuolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

6 LEAF TUKIPROJEKTIN LOPPURAPORTTI Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt loppuraporttia kokouksessaan seuraavasti: Maarian seurakunta toteutti yhteistyössä Diakoniakeskuksen kanssa ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tukemana Leafin työntekijöiden tukiprojektin vuosina Projektista on valmistunut Erja Perälän ja Sari Salmen laatima loppuraportti, jonka he ovat jättäneet Diakoniatyön johtokunnalle ja Maarian seurakuntaneuvostolle. Loppuraportti on otsikoitu AErään aikakauden loppu Maarian seurakunnan Leaf tukiprojektin Raportti sisältää mm. seikkaperäisen tutkimuksen projektin vastaanottamisesta ja vaikutuksista. Raportissa mm. todetaan, Amassairtisanomiset ja tehtaiden lopettamiset ovat raskaita prosesseja ja ahdistavia kokemuksia. On tärkeää, että sellaisessa tilanteessa ollaan avoimia, kuten Leafilla on oltu ja otetaan kaikki apu vastaan. Maarian seurakunnan projekti on ollut yksi mahdollisuus. Tämän kokemuksen ja palautteen perusteella rohkaisemme seurakuntia ja yrityksiä yhteistyöhön irtisanomis ja Raportti on nähtävissä kokonaisuutena seurakunnan internetsivulla osoitteessa: www. maarianseurakunta.fi tai / Maarian seurakunta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä antoi Maarian seurakunnalle erillistä projektimäärärahaa aluetyön kokeiluvaiheen loppuunsaattamiseen ja Leaf projektiin yhteensä i vuodelle Tästä projektirahasta Leafin työntekijöiden tukiprojektiin käytettiin diakoni Erja Perälän sijaisen palkkamenoihin yhteensä ,17 i ja projektin käyttömenoihin 2 373,97 i eli yhteensä ,14 i. : Seurakuntaneuvosto hyväksyy Leafin työntekijöiden tukiprojektin loppuraportin, kiittää projektin ohjausryhmänä toiminutta Diakoniatyön johtokuntaa, diakoni Erja Perälää ja yhteistyökumppania Diakoniakeskusta sekä projektirahoituksesta pitkälti vastannutta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää. Loppuraportti lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. :

7 Loppuraportti on 69 sivun pituinen, ja siitä on esityslistan liitteeksi otettu sisällysluettelo, pohdinta ja tiivistelmä: Liite Muilta osin kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat voivat tutustua raporttiin osoitteessa seurakunta. Kirkkoneuvosto merkitsee loppuraportin saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 357 OPISKELIJAT KIRKON TYÖPAIKOILLA 2006 MIETINTÖ Suomen ev.lut. kirkko on sitoutunut valtion, kuntien ja työelämän keskusjärjestöjen kanssa edistämään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista mm. työssäoppimisen jaksoilla, oppisopimuskoulutuksessa ja ammattiosaamisen näytöissä. Kirkkohallituksessa on piispainkokouksen toivomuksesta valmisteltu Opiskelijat kirkon työpaikoilla 2006 mietintö. Se sisältää kirkon toimintasuunnitelman opiskeluaikaiseen seurakunnalliseen harjoitteluun ja työssäoppimiseen. Siinä arvioidaan seurakunnissa tapahtuvan harjoittelun ja työssäoppimisen nykytilaa ja yhteistyötä kirkon työhön kelpoistavien koulutusten näkökulmasta ja esitetään kirkon toimintasuunnitelma niiden kehittämiseksi. Mietintö sisältää tarpeellista tietoa sekä seurakuntatyönantajalle että henkilöstölle harjoitteluiden ja työssäoppimisen tavoitteista ja toteutuksista eri koulutuksissa. Mietintö nostaa esiin harjoittelun ja työssäoppimisen ohjaajien tärkeän työn, jossa hyvin suoriutuminen edellyttää työnantajapuolen ja koko työyhteisön tukea. Työpaikoille tulevat oppijat ovat seurakunnille tehtävä, johon on tulevia rekrytointia koskevien haasteiden vuoksi suhtauduttava vakavasti. Harjoittelu ja työssäoppimisjakson aikana opiskelijoille hahmottuu kuva kirkon ammateista ja seurakunnasta mahdollisena tulevana työnantajana. Mietintö on kokouksessa nähtävissä sihteerin asiapapereissa. Kirkon koulutuskeskuksen kotisivuilla siihen voi tutustua osoitteessa Kirkon henkilöstökoulutuksen kehittäminen.

8 Kirkkoneuvosto merkitsee Opiskelijat kirkon työpaikoilla 2006 mietinnön saaduksi. Kaikille yksiköille lähetettään tieto mietinnön valmistumisesta ja pyydetään tutustumaan siihen edellä mainitussa verkko osoitteessa. Ilmoitus kaikille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. 358 YHTEISEN LÄHETYSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN Yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtaja Heimo Rinne on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Pyydän kunnioittavasti eroa yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä alkaen. Olen toiminut yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtajana vuodesta Sääntöjen mukaan puheenjohtaja tulee valita kaksivuotisjaksoissa, mutta käytäntö on ollut toinen. Kirkkoherrat jakoivat yhteisiä tehtäviä keväällä 2007, ja Martinseurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo oli valmis ottamaan yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtajuuden. Tämä eronpyyntö on siten kirkkoherrojen keskenään sopiman työnjaon mukainen. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kirkkoherra Heimo Rinteelle eron yhteisen lähetystoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valita puheenjohtajaksi alkaen kirkkoherra Tuomo Norvasuon. Ilmoitus Heimo Rinteelle, Tuomo Norvasuolle ja yhteiselle lähetystoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 359 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 14 / 2007 Kirkkohallitus ilmoittaa yleiskirjeellä, että Agricolan suomeksi vuonna 1544 julkaiseman uskonpuhdistuksen ajan laajimmasta rukouskirjasta on pastori Juhani Holma muokannut nykysuomeksi 44 kauneinta rukousta. Kirkkohallitus on julkaissut rukoukset teoksena Jumalan aijnoan olcohon kijtos Rukouksia Agricolan Rukouskirjasta.

9 Kirjan sisältö jakaantuu seuraavien otsikoiden alle: Aamu, ruoka ja iltarukouksia, rukouksia eri elämätilanteisiin sekä rukouksia kristityn kilvoitukseen. Kirkkohallitus suosittelee kirjaa jaettavaksi Kodin rukouskirjan ja Katekismuksen tapaan jumalanpalveluksissa seurakuntalaisille, kirkollisten toimitusten yhteydessä, muuna seurakunnan tervehdyksenä sekä vapaasti tarjolla pidettäväksi kirjastoissa tai seurakuntien toimipisteissä. Kirjaa ei myydä kirjakaupoissa. Rukouskirja on lähetetty kaikkiin suomenkielisiin seurakuntiin toukokuussa. Lisätilaukset tehdään osoitteella: Kirkkohallitus, Agricola 2007, PL 185, Helsinki, faksilla: (09) tai sähköpostilla: Kirjatilausten ehdoton takaraja on 13.6., koska kirjan lopullinen hinta määräytyy ajoissa tulleiden tilausten kokonaismäärän mukaan. Kirjan hinnaksi on arvioitu 3 4 euroa kappale. Rukouskirjan oheismateriaalina on tuotettu rukouskortteja ja virikevihko, joita on saatavilla vuoden 2007 aikana. Kirkkoneuvosto päättää tilata Rukouskirjoja 100 kpl hallintoviraston käyttötarpeisiin. Lisäksi päätetään esittää, että yhteisten työmuotojen johtaja, diakoniajohtaja ja keskusrekisterin johtaja harkitsisivat tarpeen omalta osaltaan. Ilmoitus Hannu Hurmelle, Hannu Suihkoselle, Jouko Rädylle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 360 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 16 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on EU hankkeen hallinnointi ja kirjanpito. Seurakunnat ovat hakeneet ja saaneet EU avustuksia lähinnä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, irtaimiston, hautausmaiden ja ympäristön peruskorjauksiin. Seurakunnilla on mahdollisuus hakea EU rahoitusta myös kullekin ohjelmakaudelle määriteltyjen tavoitteiden mukaiseen toimintaan, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn sekä työorganisaatioiden ja palvelusjärjestelmien kehittämiseen. Euroopan unionin tuki jäsenmaille kanavoidaan jäsenmaissa valmisteltujen ja komission hyväksymien tavoiteohjelmien kautta.

10 Valtioneuvoston hyväksymän tavoiteohjelman ja rakennerahastostrategian mukaan ohjelmakaudella toteutetaan mm. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) neljää suuralueittaista ohjelmaa. EAKR rahaston tavoitteena on mm. osaamiskeskusten vahvistaminen, kulttuuriperinnön säilyttäminen, matkailun kehittäminen, hyvinvointipalvelujen kehittäminen, elävä kaupunkikulttuuri, yhteisöllisyyden kehittäminen ja ympäristöriskien hallinta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaa, jossa painotetaan työorganisaatioiden ja työssä olevan työvoiman kehittämistä, työllistämisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämistä, syrjäytymisen ehkäisyä sekä työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis, innovaatio ja palvelujärjestelmien kehittämistä. Seurakunta voi toimia myös yhteistyökumppanina EU hankkeessa, jolloin hankkeen koordinoijana ja toteuttajana on joku muu taho, esimerkiksi kunta. Seurakunnat voivat harkita myös alueellista, esimerkiksi rovasti tai hiippakuntakohtaista projektia syrjäytymisen ehkäisyyn, maahanmuuttajatyön hyväksi jne. Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi EU hankkeiden hallinnoinnista ja kirjanpidosta ohjeen, joka on yleiskirjeen liitteenä. Ohjeen Kirkkohallitus suosittelee liitettäväksi Taloushallinnon perusohjeet kansioon. Seurakuntia kehotetaan tutustumaan EU avustusten saantimahdollisuuksiin aina rakennusavustushakemusten yhteydessä. EU avustusten saaminen ei vähennä seurakunnan mahdollisuutta saada rakennusavustusta Kirkon keskusrahastolta. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 16 saaduksi ja päättää lähettää sen tiedoksi kiinteistötoimistolle, diakoniakeskukselle ja kasvatusasiain keskukselle. Ohje EU hankkeiden hallinnoinnista ja kirjanpidosta lähetetään taloustoimistoon liitettäväksi Taloushallinnon perusohjeet kansioon Ilmoitus kiinteistötoimistolle, diakoniakeskukselle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

11 KURSSIKESKUKSEN HOITAJA ELINA LAHTONEN RUOHON ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAUDESTA Kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen Ruoho on pyytänyt kirkkoneuvostolta oikeutta saada hoitaa Sinapin kurssikeskuksen hoitajan virkaa osaaikaisesti ajalla Nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltaa anomusta. Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto myöntää kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen Ruoholle osittaisen hoitovapaan ajalle siten, että hänen työaikansa on 90 tuntia kolmen viikon jaksossa. Ilmoitus anojalle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. 362 OPPILAITOSPASTORI ATTE AIRAKSISEN SIVUTOIMILUPA ANOMUS Oppilaitospastori Atte Airaksinen on anonut sivutoimilupaa voidakseen tammi helmikuussa 2008 pitää ammatillisen oppilaitoksen valinnaisiin opintoihin kuuluvan, 25 viikkotunnin pituisen etiikan peruskurssin. Kasvatusasiain johtokunta on päättänyt puoltaa anomusta. Airaksinen katsoo, että peruskurssin pitäminen palvelee seurakunnallista työtä oppilaitoksissa. Se tekee häntä tutummaksi opiskelijoiden parissa sekä lähentää suhteita opettajakuntaan. Tammi helmikuu 2008 on Airaksisen työn kannalta suotuisa ajankohta, sillä siinä vaiheessa hänen pestinsä am

12 mattiosaamisen MM joukkueen joukkuepappina on jo ohi eikä kevään 2008 tutor koulutusjaksot ole vielä alkaneet. Valmistelijat: yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oppilaitospastori Atte Airaksiselle sivutoimiluvan ammatillisen oppilaitoksen 25 tunnin etiikan peruskurssin pitämiseen tammi helmikuussa Kurssin pitäminen ei saa häiritä Airaksisen normaalia työtä oppilaitospastorina eikä vaarantaa luottamusta Airaksisen tasapuolisuuteen viranhoidossa. Tiedoksi Atte Airaksinen, Hannu Hurme ja Arkkihiippakunnan tuomiokapituli. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 363 JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin se palautettiin uuteen valmisteluun. Johtavan sairaalasielunhoitajan H39 palkkaluokan virka on ollut haettavana päättyvin ja asti jatketuin hakuajoin. Hakuilmoituksessa on pätevyysvaatimukset virkaan esitetty seuraavasti: Virkaan valittavalla tulee olla kelpoisuus papin virkaan, kirkon hyväksymä sairaalasielunhoitajan koulutus ja kokemusta sairaalasielunhoitotyöstä. Eduksi luetaan työnohjaajakoulutus tai johtamiskoulutus ja kokemus johtamistehtävässä. Lisäksi uudessa johtosääntöehdotuksessa edellytetään, että yhdellä sairaalasielunhoitajalla tulee olla hyvä molempien kotimaisten kielten taito. Hakemuksia virkaan tuli kolme. Hakemuksista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Viran täyttöä on valmistellut työryhmä, johon kuuluivat johtava sairaalasielunhoitaja Sakari Hernberg, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, hallintojohtaja Hannu Kallio ja sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Laurén. Työryhmä on haastatellut hakijoita, ja hakijat ovat osallistuneet Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon osaston järjestämään soveltuvuustutkimukseen.

13 Hallintojohtajan yhteenveto hakijoista sekä esityksen yksityiskohtaiset perustelut: Kirkkoneuvoston kokouksessa oli asian valmistellut hallintojohtaja estynyt virkamatkan takia, minkä vuoksi suullinen informaatio sielunhoidon johtokunnan kokouksen käsittelystä jäi antamatta. Tämän jälkeen on hankittu Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon johtajalta Kirsti Aallolta lausunto sielunhoidon erikoistumiskoulutusten vastaavuudesta sekä käsitelty asiaa johtoryhmässä. Kirsti Aallon allekirjoittama lausunto kuuluu seuraavasti: Liite Virkaa täytettäessä on otettava huomioon virkaylennysperusteet, kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto. Valinta perustuu kokonaisharkintaan siitä, ketä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista on virkaylennysperusteet huomioon ottaen pidettävä täytettävänä olevaan virkaan ansioituneimpana. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Sen sijaan tässä arvioinnissa ei saa painottaa sellaisia ominaisuuksia, joilla ei ole merkitystä eikä vaikutusta itse viranhoitoon. Koulutus Hakijat ovat kaikki kokeneita teologeja. Hermosen ja Kakko Helteen teologian kandidaatin tutkinnot ovat vuodelta 1988 ja Vuolan vuodelta Hermonen ja Kakko Helle ovat suorittaneet pastoraalitutkinnot 1995 ja 1994 ja Vuolan osalta pastoraalitutkinto on jonkin verran kesken, mutta hän on ilmoittanut tenttivänsä sen kesällä Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon Hermonen on suorittanut vuonna 2006 ja Kakko Helle vuonna Hakuilmoituksessa mainitun kirkon hyväksymän sairaalasielunhoidon erikoistumistutkinnon on Kakko Helle suorittanut Hermonen on suorittanut vankilasielunhoitajan erikoitumistutkinnon Vuola on suorittanut toukokuussa 2007 päättyvän Porvoon hiippakunnan pitkän sielunhoidon kurssin. Hermosen tutkinto on liitteenä 2 olevan lausunnon mukaan samanarvoinen Kakko Helteen tutkinnon kanssa, mutta mikäli hänet valitaan virkaan, hänen on osallistuttava jonkun verran kliiniseen palveluun ja osallistuttava henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Vuolan suorittama Porvoon hiippakunnan pitkän sielunhoidon kurssi vaatii Kirkkohallituksesta saadun tiedon mukaan enemmän täydennystä.

14 Koulutuksen puolesta kaikkia hakijoita voidaan pitää pätevyysvaatimukset täyttävinä, koska hakuilmoituksessa mainittu sairaalasielunhoitajan koulutus on käytännössä katsottu voitavan täydentää sielunhoidolliselta erikoisalalta toiselle erikoisalalle kohtuullisen vähäisin lisäsuorituksin. Kakko Helteen vuonna 2002 suorittama sielunhoidon työnohjaajakurssi täydentää hänen koulutuksellisia ansioitaan, koska sairaalasielunhoitajien työhön kuuluu myös henkilökunnan tukeminen. Hermosen satanismista ja saatananpalvonnasta nuorisokulttuurissa kirjoittama uskontotieteellinen väitöskirja vuodelta 2006 ja suoritettu teologian tohtorin tutkinto kuvaavat hänen kapasiteettiaan ja perehtyneisyyttään erityisesti nuoren sukupolven kirkollisista ideaaleista eriytyneeseen maailmankuvaan. Väitöskirjatyö antaa teoreettista valmiutta ymmärtää myös sairaalaympäristön sielunhoitotyössä esiin tulevia kysymyksiä. Tehtävän hoidon kannalta relevantin koulutuksen osalta Kakko Helle ja Hermonen ovat tasavahvat ja Vuola jää heidän taakseen. Työkokemus Työkokemus sairaalasielunhoidosta Hakijoista Kakko Helteen kokemus sairaalasielunhoidosta on laajin. Hänen alan työkokemuksensa alkaa keväältä 1988 Oulun ev.lut. seurakunnista. Vuoden sairaalasielunhoitajan kokemuksen jälkeen hän on työskennellyt alkaen Paimion seurakunnassa seurakuntapastorina/virallisena apulaisena vuoden 2003 huhtikuuhun saakka. Toimenkuvaan on kuulunut olennaiselta osaltaan sairaalasielunhoito Paimion sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vanhainkodissa. Sairaalatyö oli 50 % työpanoksesta. Vuodesta 2003 alkaen hän on toiminut sairaalapappina Salossa työalueenaan Salon aluesairaala, terveyskeskuksen vuodeosastot, Halikon sairaala sekä avohoito ja kuntoutus. Hermosen kokemus sairaalasielunhoidosta on hankittu vuosina , jolloin hän toimi 23 kuukautta Turun vankilassa pastorina. Tehtävän vastuualueeseen kuului vankimielisairaala, mikä toimintaympäristönä poikkeaa normaalista sairaalaympäristöstä. Normaalista sairaalaympäristöstä poikkeavana vankimielisairaala antaa erilaista ja erikoistuneempaa työkokemusta kuin tavanomainen sairaalaympäristö. Vuola on toiminut sairaalasielunhoitajana teologian opiskeluaikoinaan yhteensä seitsemän kuukautta vuonna Jokaisella hakijoista on kokemusta sairaalasielunhoidosta, joten hakuilmoituksessa edellytetty muodollinen vaatimus on täytetty jokaisen osalta. Kakko Helteen työkokemus sairaalasielunhoidosta on olennaisesti muita laajempi. Muu olennainen työkokemus

15 Hermosen muu työkokemus on kertynyt pääosin seurakuntapastorin ja virallisen apulaisen tehtävien hoidosta Raision, Henrikin ja Maskun seurakunnissa sekä kappalaisen viran hoidosta viimeisen kahden vuoden ajalta Liedon seurakunnassa. Vankilapastorina Hermonen toimi noin kaksi vuotta vuosina Turun vankilassa. Kakko Helteen muu työkokemus on kertynyt välisenä aikana pääosin seurakuntapastorin viran hoitamisesta siltä osin kuin hän ei ole toiminut sairaalassa. Lisäksi hänellä on kokemusta kirkkoherran tehtävien hoitamisesta, kuten johtamiskokemusosiossa todetaan. Vuolan muu työkokemus on kertynyt seurakuntapastorin ja virallisen apulaisen tehtävien hoidosta Laitilan, Maarian seurakunnassa ja Iniön seurakunnissa, minkä lisäksi hän on johtamiskokemusosiossa esitetyllä tavalla toiminut kirkkoherran viran hoitajana. Vuola on myös toiminut kanttorina Iniön seurakunnassa ja on suorittamassa c kanttorin tutkintoa. Johtamiskokemus Hakijoiden johtamiskokemus poikkeaa toisistaan. Hermosen johtamiskokemus perustuu lähinnä Liedon kunnallishallinnossa hankittuun kokemukseen, johon sisältyy rakennus ja ympäristölautakunnan puheenjohtajuus vuosina Hänen työtehtävien ulkopuolisten luottamustehtäviensä määrä on olennaisesti muita hakijoita laajempi. Kakko Helteen johtamiskokemus perustuu Paimion seurakunnan vt. kirkkoherran tehtävien hoitoon sekä Hän on myös toiminut Sairaalateologit ry:n puheenjohtajana vuosina Vuola on toiminut vt. kirkkoherrana Rymättylässä suurimman osan vuodesta 1994 sekä hoitanut Iniön ja Houtskarin yhteistä kirkkoherranvirkaa lyhyitä jaksoja 1999, 2000, 2003 ja hoitanut Iniön kirkkoherran virkaa alkaen. Lisäksi hän on toiminut Iniössä sosiaalilautakunnan puheenjohtajana 9 vuotta. Hakijoista Kakko Helteen johtamiskokemusta voidaan pitää selkeimpänä. Olennaista on Paimion kirkkoherrana hankittu kokemus. Hermosen kokemus johtamistehtävistä on hankittu seurakuntaelämän ulkopuolella, mutta katson sen olevan monipuolisuutensa johdosta lähes vastaavan kuin Kakko Helteen johtamiskokemuksen. Hermosen johtamiskokemuksen tekee suppeammaksi työntekijäorganisaation johtamiskokemuksen puuttuminen. Vuolan johtamiskokemus on hankittu pääosin pienen seurakunnan kirkkoherran tehtävästä, jossa kylläkin tarvitaan verkostoitumiskykyä ja luottamusmiesorganisaation johtamista, mutta kokemus työntekijäorganisaation johtamisesta on myös hänellä vähäinen. Iniön sosiaalilautakunnan pitkäaikainen johtaminen on merkityksellinen Vuolan johtamiskokemusta arvioitaessa. Arvioin johtamiskokemuksen laajuuden olevan järjestyksessä Kakko Helle, Hermonen, Vuola.

16 Haastatteluista saatu tieto Valittaessa johtavaa virkamiestä, on haastattelun merkitys suuri. Hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet täydentävät opintosuoritusten ja työkokemuksen kautta saatua kyvykkyyttä. Haastatteluihin osallistuivat yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, johtava sairaalasielunhoitaja Sakari Hernberg, hallintojohtaja Hannu Kallio. Tämä haastatteluryhmä arvioi, että hakijoista Hermonen ja Kakko Helle ovat kokonaisuutena soveliaampia. Keskustelussa tuotiin esiin kummankin haastattelutilanteesta ja hakemuksen kokonaisuudesta ilmeneviä vahvuuksiaan ja suhteutettiin näitä valmiuksia tehtävän hoidossa esiin tuleviin haasteisiin. Kun haastatteluryhmä ei päässyt yksimielisyyteen Hermosen ja Kakko Helteen välillä, päädyttiin siihen, että haastatteluryhmään valittu sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Lauren ja johtokunnan jäsen psykoterapeutti Riitta Siivonen suorittivat näiden kahden hakijan uusintahaastattelun. Tämän haastattelun suorittajat ilmaisivat sielunhoidon johtokunnan kokouksessa pitävänsä Hermosta soveliaampana tehtävään. Sielunhoidon johtokunnassa käydyssä laajassa keskustelussa pohdittiin erityisesti sitä, millaisia haasteita sairaalasielunhoito tulee kohtaamaan tulevaisuudessa, ja kuinka paljon sairaalasielunhoidon edellytysten turvaaminen vaatii vaikuttamis ja verkostoitumiskykyjä. Keskustelussa pohdittiin myös johtajatehtävän ja työhön olennaisesti kuuluvan sairaalasielunhoitajan normaalin työn suhdetta. Monipolvista keskustelua voidaan luonnehtia siten, että Hermosen vahvuudeksi katsottiin vaikuttamis ja verkostoitumiskyky ja Kakko Helteen vahvuudeksi kiistämätön ammattitaito sairaalasielunhoitajana. Sielunhoidon johtokunnalla oli tiedossaan Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon osaston järjestämän soveltuvuustutkimuksen perusteella laadittu lausunto, joka puoltaa Kakko Hellettä ja asettaa Hermosen toiselle sijalle. Lausunto liitteenä: Liite Suoritetussa äänestyksessä Hermonen sai neljä ääntä ja Kakko Helle kolme ääntä. Hallintojohtaja osallistui aktiivisesti sekä haastatteluun että sielunhoidon johtokunnan kokoukseen. Hallintojohtajan mielestä Kakko Helteen ja Hermosen kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto tekevät kokonaisarvioinnin näkökulmasta, johon myös haastattelussa saatuja tietoja ja näkemyksiä tulee käyttää, molemmista mahdollisia valittavia. Hallintojohtaja ei ilmaissut kantaansa valittavasta henkilöstä, koska katsoi Hermosen ja Kakko Helteen niin tasavahvoiksi, ettei halunnut mielipiteellään vaikuttaa keskustelun kulkuun. Hallintojohtaja pyrki sielunhoidon johtokunnan kokouksessa huoleh

17 timaan, että varsinaisesta Hernbergin, Hurmeen ja Kallion haastattelusta annetaan oikea kuva, ja että ylennysperusteet otettaisiin keskustelussa huomioon. Hallintojohtaja on yhtynyt sielunhoidon johtokunnan esitykseen, koska tasaväkisessä valintatilanteessa on annettava arvoa työalasta vastaavan lautakunnan näkemykselle, joka perustui edellä mainitulla tavalla kokonaisarviointiin, jossa haastattelussa saadulle tiedolle annettiin suuri merkitys. Johtoryhmän kokouksessa ei ollut käytettävissä Kirsti Aallon lausuntoa, mutta suulliseen selvitykseen perustuvan keskustelun jälkeen johtoryhmän enemmistö piti Kakko Helteen valintaa perustellumpana. Kirkkoneuvosto päättää valita H39 palkkaluokan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan lukien teologian tohtori Merja Hermosen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus virkaan valitulle ja muille virkaa hakeneille, Sakari Hernbergille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja ilmoitti selvittäneensä johtosäännön edellyttämän sairaalasielunhoidon tutkinnon oikeudellista merkitystä ja tulleensa tulokseen, että vain Hilkka Kakko Helteen osalta muodollinen kelpoisuus täyttyy, vaikka muillakin hakijoilla on sielunhoidollista koulutusta. Tältä pohjalta hallintojohtaja muutti esityksensä seuraavaksi: Kirkkoneuvosto päättää valita H39 palkkaluokan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan lukien sairaalapastori Hilkka Kakko Helteen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Kakko Helle täyttää viran muodollisen kelpoisuuden ja lisäksi hänen valintaansa virkaan puoltaa hänen työkokemuksensa, joka on katsottava tehtävän hoitamisen kannalta selkeästi ansiokkaammaksi kuin muiden hakijoiden. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita H39 palkkaluokan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan lukien sairaalapastori Hilkka Kakko Helteen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Kakko Helle täyttää viran muodollisen kelpoisuuden ja lisäksi hänen työ ja johtamiskokemuksensa on katsottava tehtävän hoitamisen kannalta selkeästi ansiokkaammaksi kuin muiden hakijoiden. Ilmoitus virkaan valitulle ja muille virkaa hakeneille, Sakari Hernbergille ja taloustoimistolle.

18 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 364 PERHE JA PYHÄKOULUTYÖN SIHTEERIN ANNE SAARNIN MATKA PIETARIIN Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan käsitellyt asiaa seuraavasti: Maarian seurakunnan lähetystyö tekee seurakuntamatkan Pietariin Matkan vetäjänä toimii mm. kirkkoherra Heimo Rinne ja lähetyssihteeri Lauri Lehtinen. Lähtijöitä on noin 40 henkeä. Kasvatustyön johtokunta on päättänyt, että se maksaa perhe ja pyhäkoulutyön sihteerin Anne Saarnin osallistumisen matkalle. Matkan hinta on 300 i. Matkalla Anne Saarni tutustuu ja luo yhteyksiä Pyhän Marian seurakunnan pyhäkoulu ja lastenkotityöhön. Saarnin päivärahat voidaan maksaa seurakuntaneuvoston käyttömäärärahoista. Koska Anne Saarnin matka on luonteeltaan opintomatka, tulee sille pyytää yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan perhe ja pyhäkoulutyön sihteerin Anne Saarnin osallistumisen Pietarin matkalle opintomatkana esittelyn mukaisesti ja pyytää matkan tekemiseen yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Matka on luonteeltaan koulutusmatka, jonka ohjelma on sisällöltään lähes kokonaan Anne Saarnin työhön liittyvää. Matkasta aiheutuvat kulut kustannetaan kasvatustyön johtokunnan varoista eikä matkasta aiheudu Saarnille ylimääräisiä menoja. hyväksyi kokouksessaan säännön työyhteisömatkojen osalta maksettavista päivärahoista. Säännön mukaan sopiva korvaus niin kotimaan kuin ulkomaan ilmeisen hyödyllisistä koulutusmatkoista on kotimaan päiväraha työnantajan kustantamien aterioiden määrä huomioiden. Samaa sääntöä voidaan soveltaa myös Anne Saarnin opintomatkaan. Valmistelija: lakimies Mia Fager 1) Kirkkoneuvosto oikeuttaa perhe ja pyhäkoulutyön sihteeri Anne Saarnin osallistumaan Maarian seurakunnan lähetystyön järjestämälle opintomatkalle Pietariin ) Kirkkoneuvosto päättää, että opintomatka on Anne Saarnin työtehtävien kannalta ilmeisen hyödyllinen koulutusmatka, jolta hänelle maksetaan kotimaan päiväraha työnantajan kustantamien aterioiden määrä huomioiden. Päivärahat maksetaan Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston käyttömäärärahoista kustannuspaikalta

19 ) Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 2) Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Anne Saarni, Heimo Rinne, kasvatustyön johtokunta. 365 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2006 Henkilöstökertomus vuodelta 2006 jaettiin kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville pöydälle kokouksessa , jolloin kirkkoneuvosto päätti merkitä henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2006 saaduksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto päätti käsitellä henkilöstökertomusta seuraavassa kokouksessaan Lakimies Mia Fager kertoi henkilöstökertomuksen sisältävän tammikuussa 2006 tehdyn työhyvinvointitutkimuksen tuloksia sekä miten tutkimuksen yhtymätason ja yksikkötason tuloksia on lähdetty työntekijöiden kanssa jatkohyödyntämään. Poissaolopäivät sairauden johdosta ovat edelleen lisääntyneet. Merkille pantavaa on, että 7 % työntekijöistä on aiheuttanut yli 42 % poissaolopäivistä. Seurakuntayhtymän keski ikä on korkea ja yli 60 vuotiaita työntekijöitä on palveluksessa yli 60. Jäsen Lars Runar Knuts pyysi henkilöstökertomukseen lisättäväksi tulevaisuudessa poissaoloprosentin, jotta seurakuntayhtymän poissaoloja voidaan verrata muiden työnantajien poissaoloihin. Kirkkoneuvosto päättää merkitä henkilöstökertomuksesta käydyn keskustelun tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 366 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 366, jaetaan vain kokoukseen osallistuville.

20 Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 43 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta. 367 JARI HUHTASALON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Katariinanseurakunnan vs. johtava diakoniatyöntekijä Jari Huhtasalo on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Kuusjoentie 690, Kuusjoki. Virkapaikaksi ehdotetaan Varissuon kirkkoa osoitteessa Kousankatu 6, Turku. Kirkkoherra Martti Hirvonen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa vs. johtava diakoniatyöntekijä Jari Huhtasalon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Varissuon kirkko osoitteessa Kousankatu 6, Turku. Koska Huhtasalo asuu seurakuntayhtymän alueen ulkopuolella, laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Samalla todetaan, että matkat kotoa virkapaikkaan ja takaisin eivät ole virkaehtosopimuksen mukaan korvattavia matkoja. Ilmoitus Jari Huhtasalolle, Martti Hirvoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 368 KATJA WARPENIUS ALLOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Poikluoman ja Papinholman seurakuntakotien vahtimestari siivooja Katja Warpenius Allonen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Pehtorinkatu 5 B as. 24, Kaarina. Virkapaikaksi ehdotetaan Poikluoman seurakuntakotia alkaen.

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Aika: Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00 20.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 9-2016 Aika Torstai 24.11.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 109 KOKOUKSEN AVAUS 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 Kokousaika Torstai 5.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot