Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2005

2 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste Jätteiden loppusijoitusalueet Tekoja ympäristön parhaaksi Lajittelu on siistiä Ongelmajätteet turvallisesti talteen...12 Toimiva logistiikka - kustannussäästöä Neuvonta - tukee operatiivista toimintaa Kehityshankkeet - katse tulevaisuudessa Hallituksen toimintakertomus Taloustiedot Henkilöstö Jätekukko Oy (tilanne ) - perustettu vuonna osakaskuntaa - toimialueella asukasta - 29 työntekijää - liikevaihto 9,6 miljoonaa euroa (v. 2005) - osakepääoma 0,6 miljoonaa euroa - tyhjennystapahtumia 1,2 milj. (v. 2005) - asiakkaita

3 3 Toimitusjohtajan katsaus Jätehuolto toimii Vuonna 2005 yhtiö toiminta oli vakiintunutta. Operatiivisessa toiminnassa keskityttiin jätteiden hyötykäytön edelleen parantamiseen. Biojätteen ja keräyskartongin erilliskeräys laajeni Siilinjärven ja Koillis-Savon alueelle. Ekopisteverkostoa parannettiin rakentamalla Pieksämäen Naarajärven taajamaan uusi nykyaikainen ekopiste ja Konnevedellä kokeiltiin menestyksekkäästi siirrettävää ekopistettä. Biojätteiden, keräyskartongin, pienmetallin ja lasin määrät kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Kuopion jätekeskuksen YVA valmistui ja ympäristölupahakemus jätettiin syyskuussa. Yhtiö oli myös näyttävästi esillä erilaisissa messutapahtumissa ja avoimet ovet yhtiön toimipisteissä saavuttivat suuren suosion. Lainsäädäntö muuttaa jätehuoltoa Elokuussa astui voimaan sähkö- ja elektroniikkaromujen tuottajavastuu eli kuntien oikeus ja velvollisuus järjestää kotitalouksien sähköromujen vastaanotto ja käsittely siirtyi valmistajien ja maahantuojien hoidettavaksi. Yhtiö voitti tuottajien järjestämän tarjouskilpailun vastaanottopisteistä, joten jatkossakin yhtiö järjestää kotitalouksien sähköromujen vastaanoton toimialueellaan. Tuottajat eivät kuitenkaan hyväksyneet yhtiön tarjousta joka kunnassa tapahtuvasta vastaanottojärjestelmästä. Neuvotteluja tuottajien kanssa jatketaan ja tavoitteena on, että myös pienten kuntien sähköromujen vastaanotto voisi jatkua olemassa olevilla jäteasemilla. Kustannusten siirtyminen yhtiöltä tuottajille oli yhtiön talouden kannalta merkittävää. Jätteenpolttodirektiivi astui voimaan joulukuun lopulla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että jätteen rinnakkaispoltto loppui pienissä voimaloissa. Jätekukon toiminta-alueella luvanmukaisia polttolaitoksia ei ole, joten yhtiö joutui lopettamaan polttokelpoisen muovin erilliskeräilyn. Direktiivin soveltaminen jätepuun poltolle on edelleen kesken, joten myös puujätteen energiahyödyntäminen on epäselvää. Toistaiseksi yhtiö kuitenkin jatkaa hyvin toimivaa puujätteen vastaanottoa. Yhteistyötä tarvitaan Kuntien vastuut ja oikeudet jätehuollossa vähenevät tuottajavastuun laajetessa ja elinkeinoelämän jätteiden siirtyessä jätteentuottajien vastuulle. Samaan aikaan jätehuollon vaateet kasvavat, joten toiminta tulee keskittymään entistä suurempiin yksiköihin. Suurempien yksiköiden avulla toiminnasta saadaan kustannustehokkaampaa ja ympäristöasiat voidaan huomioida entistä paremmin. Yhteistyö tuleekin entisestään tiivistymään lähialueiden kanssa. Vuosi 2005 meni tavoitteiden mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Tästä haluan kiittää yhtiön hallitusta, henkilökuntaa ja kaikkia yhteistyökumppaneita - yhtiöllä on hyvät eväät jatkaa menestyksekästä työtään! Arto Ryhänen toimitusjohtaja

4 4 Heiniksen Hässäkkä päivänä jätekeskukseen tutustui yli 700 henkilöä. Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen ja apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen tutustuivat jätekeskukseen. Jätekeskus - toiminnan keskipiste Yli puolet hyötykäyttöön Vuonna 2005 jätekeskukseen otettiin jätteitä vastaan yhteensä tonnia. Kaikesta vastaanotetusta jätteestä yli puolet (53 %) saatiin ohjattua hyötykäyttöön. Pientuojien puolelle tulleesta jätevirrasta hyötykäyttöön lajiteltiin tn (46 %). Lisäksi jätepenkalla lajitteluluun tulleista jätekuormista lajiteltiin hyötyjätteitä 800 tn, lähinnä puuta, metallia ja betonia. Katse tulevaisuudessa Jätekeskuksen kehittämistä tarkasteltiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jonka aikana myös asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä suunnitelmista. YVA -selostus valmistui helmikuussa ja hanke päättyi Pohjois-Savon ympäristökeskuksen antamaan lausuntoon kesäkuussa. YVA:ssa tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa. VE 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Jätekeskuk sen nykyinen tavanomaisen jätteen täyttöalue suljetaan sen täytyttyä. Sen jälkeen loppusijoitus järjestetään yhteistoiminnassa muiden jäteyhtiöiden kanssa. Hyötyjätteen vastaanotto ja käsittely sekä nykyiset ongelmajätteen vastaanottotoiminnot säilyvät jätekeskuksessa. VE 1: Jätekeskuksessa otetaan käyttöön uudet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueet sen jälkeen, kun nykyinen täyttöalue tulee täyteen. Ongelmajätteiden vastaanottoa varten rakennetaan uusi rakennus. Hyötyjätetoiminnat kuten VE 0:ssa. VE 2: Edellisen (VE 1) lisäksi jätekeskuksen alueelle sijoitetaan kuivajätteen esikäsittelylaitos ja biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos. VE 3: VE 1 ja VE 2:n lisäksi alueella otetaan käyttöön pilaantuneiden massojen käsittelyja loppusijoitustoiminnot sekä ongelmajätteiden vastaanotto.

5 Jätekeskus on suosittu koulutus- ja vierailukohde. Myös lapset saivat kokeilla kg painavan jätejyrän ohjaimia Heiniksen Hässäkkä -päivänä. 5 Ympäristölupahakemus vireille Nykyisin käytössä olevan jätteiden loppusijoitusalueen on arvioitu täyttyvän vuonna YVA-menettelyn jälkeen yhtiö valmisteli ympäristölupahakemuksen voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi sekä uusien toimintojen luvittamiseksi. Lupaa haettiin seuraaville toiminnoille: hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja välivarastointi ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi loppusijoitettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely jätteiden esikäsittely ja käsittely (ml. loppusijoitus) jätteiden siirtokuormaus jätemäärä (t) Jätekeskuksen jätetäyttöön loppusijoitettu jäte vuosina loppusijoitus hyödyntäminen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Yhdyskuntajäte Rakennusjäte Teollisuusjäte Maa- ja kiviainekset Jätekeskukseen vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöön ohjattavuus vaihtelee jätteen syntyperän mukaan. Jätekeskukseen vastaanotettu jäte vuosina

6 Kuopion jätekeskus I-vaiheen jätetäyttö - käytössä vuosina pinta-ala 7,5 ha - tiivis EU normien mukainen pintarakenne - biokaasujen talteenottojärjestelmä 2. II-vaiheen jätetäyttö - tiivis EU normien mukainen pohjarakenne - otettu käyttöön vuonna 6/ pinta-ala 3,6 ha 3. II-vaiheen lisäalue - tiivis EU normien mukainen pohjarakenne - rakennettu kesällä 2005, käyttöön 5/ pinta-ala 0,8 ha 4. Lajittelualue - lajitteluun tulevista jätekuormista lajitellaan metalli, käsittelemätön ja käsitelty puu sekä betoni 5. Biokaasupumppaamo - biokaasua imetään I-vaiheen jätetäytöstä - biokaasu pumpataan Kuopion Ener gian Pitkälahden voimalaitokselle, jossa siitä saadaan lämpöenergiaa 6. Jätevesien tasausallas - tilavuus m 3 - tasausaltaaseen kerätään jätekeskusalueen valuma- ja suotovedet - jätevedet esikäsitellään ilmastamalla - jätevedet pumpataan käsiteltäväksi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle 7. Maa- ja kiviainesten vastaanotto- ja varastointikenttä - asfaltti, betoni, tiili ja louhe välivarastoidaan ja murskataan - murskattua maa- ja kiviainesta myydään ja osa hyödynnetään jätekeskusalueen rakenteissa

7 Hyötyjätteiden vastaanotto- ja varastointikenttä - välivarastoalue metallille, lasille, puujätteille, puutarhajätteille ja sähköromulle - kuljetetaan isoina määrinä jatkokäsiteltäväksi tai hyödynnetään jätekeskuksella 9. Kompostointikenttä - kompostoidaan karjanlantaa, haravointijätettä ja risuhaketta - Kasvituotannon tarkastuskeskuksen hyväksymä käsittelymenetelmä 10. Biojätteen siirtokuormausasema - kuormausasema, jossa biojäte siirretään jäteautoista kannellisiin siirtokontteihin - biojäte kuljetetaan isommissa erissä kompostoitavaksi (Outokummun kaupungin Jyrin käsittelyasemalle) 11. Huoltohalli ja pesuhalli - jätejyrän (Tana) ja muiden koneiden huoltotila - jätteiden keräys- ja kuljetusvälineiden pesuhalli 12. Pikkukukko, pientuojien lajittelualue - pienkuormat lajitellaan henkilökunnan avustuksella eri jätelajeille varatuille lajittelulavoille 13. Vaaka ja toimistorakennus - tulevat ja lähtevät kuormat punnitaan jätevirtojen seurantaa ja laskutusta varten - asiakaspalvelupiste - henkilökunnan sosiaalitilat - työhuoneita - auditorio vierailuryhmille, istumapaikat n. 30 hlölle

8 8 Ekokem-Palvelu Oy urakoi uutta pohjaa kesällä Tiiviin maabentoniittikerroksen päälle hitsattiin vielä muovikalvo. Tekoja ympäristön parhaaksi Uuden pohjan rakentaminen Toukokussa aloitettiin II-vaiheen jätetäytön lisäalueen (0,8 ha) pohjan rakentaminen ja työ valmistui elokuussa. Pohja rakennettiin tiiviiksi käyttäen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa ja rakentaminen maksoi euroa. Vuonna 2005 uudelle alueelle ajettiin jätettä ainoastaan routasuojausta varten. Tuhansia ympäristöanalyysejä Jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ympäristöluvan edellyttämän tarkkailuohjelman mukaisesti. Laajaan seurantaohjelmaan kuuluvat mm. pinta-, pohja- ja jätevesien, jätetäytön sisäisen veden, jätetäytön painuman, biokaasun ja haittaeläinten seuranta. Ympäristötarkkailun kustannukset vuonna 2005 olivat kokonaisuudessaan yli euroa. Jäteveden puhdistamolle pumpattu jätevesimäärä (m 3 ) Jätevesi Sademäärä Sademäärä (mm) Tarkkailupisteitä Tarkkailujakso Analyysejä yhteensä Pintavedet 9 3 x vuodessa 5376 Pohjavedet 16 2 x vuodessa Sisäiset jätevedet 5 4 x vuodessa Jäteveden puhdistamolle pumpattavat jätevedet 1 1 x kuukaudessa 118 Jäteveden puhdistamolle pumpattu jätevesimäärä ja vuosisadanta. Jätekukon vesitarkkailun ohjelma

9 Symo Oy mittasi betonimurskauksen melupäästöt. Ilmanäytteet hajupitoisuuden määrittämistä varten kerättiin huuvan ja vakuuminäytteenottolaitteen avulla. 9 Hajujen hallinta Hajua aiheutuu pääasiassa eloperäisen aineksen anaerobisessa hajoamisessa eli mätänemisessä. Hajupäästöjä vähentävät biojätteen erilliskeräys, biokaasun talteenotto ja tasausaltaan ilmastus. Kesällä 2005 aloitettiin hajututkimus, jossa selvitetään jätekeskuksen hajupitoisuuksia ja hajupäästöjä. Elo- ja lokakuussa Jyväskylän yliopisto keräsi hajunäytteitä 12 pisteestä ja lisäksi määritettiin rikkivetypitoisuuksia kaasukaivoista ja salaojantarkastuskaivoista, yhteensä 6 pisteestä. Myös hajupanelistit tekivät havaintoja jätekeskuksen alueella ja sen lähiympäristössä, yhteensä 43 kohteessa. I-vaiheen jätetäytön pintarakenteen vuotokohtia etsittiin marraskuussa kaasuemissiomittauksella (DETES Scandinavia Oy). Isoimmat hajupitoisuudet mitattiin suoraan II-vaiheen biokaasukanavista, jotka toimivat biokaasun luonnollisina poistumakanavina siihen saakka, kunnes ne voidaan yhdistää biokaasun talteenottojärjestelmään. Biokaasun laatua II-vaiheen jätetäytön kaasukanavissa mitattiin kahdesti (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy). Tulosten perusteella osassa jätetäyttöä jätteen hajoamisprosessi on jo stabiilissa metaanikäymisvaiheessa. Biokaasun metaanipitoisuudet vaihtelivat välillä 2-57 %. I-vaiheen jätetäytön biokaasut imetään biokaasukanavia pitkin ja pumpataan edelleen siirtoputkessa Kuopion Energian Pitkälahden voimalaitokselle polttoon. Samaan siirtolinjaan yhdistyy myös vanhan kaatopaikan eli Silmäsuon biokaasut. kokonaistyppi fosfori Faktaa biokaasusta kerätyn biokaasun määrä 1,19 milj. Nm 3 (yhteensä) biokaasulla tuotettu energiaa MWh vastaa 320 omakotitalon lämmitysenergiaa vastaa litraa kevyttä polttoöljyä vastaa 382 t (CH4)/v kasvihuonekaasupäästöjä Kokonaistyppi (kg/vuosi) Jäteveden puhdistamolle lähtevän jäteveden vuosittainen typpi- ja fosforimäärä Fosfori (kg/vuosi)

10 10 Maaselän koulun 2A-luokan oppilaat ilahduttivat ekopisteen avajaisissa laulullaan kierrätä en turhaan. AC Barcan junioreilta vanhempineen sujuu jalkapallon lisäksi myös ekopisteen kunnossapito. Lajittelu on siistiä! Biojätekeräys laajeni Biojätteen erilliskeräys laajeni kesäkuussa 2005 viiteen uuteen kuntaan. Keräyksen käynnistyminen tehtiin jälleen mahdollisimman helpoksi. Kaikille keräykseen mukaan tuleville kiinteistöille toimitettiin ruskeat biojäteastiat. Lisäksi kaikkiin asuinhuoneistoihin jaettiin keittiölajitteluun tarkoitetut biokorit ja vuoden biopussit (150 kpl/talous). Jakelussa tehtiin yhteistyötä isännöitsijöiden ja paikallisten Marttojen kanssa. Myös Jätekukon neuvojat osallistuivat aktiivisesti jakeluun. Iloa uusista ekopisteistä Vuonna 2005 ekopisteverkostoa uudistettiin rakentamalla Pieksämaan Naarajärvelle täyden palvelun ekopiste. Lisäksi Konnevedellä otettiin koekäyttöön siirtolavalle rakennettu ekopiste. Uusissa ekopisteissä lajittelu on sujunut mallikkaasti ja ekopisteet ovat pysyneet siisteinä. Suuri kiitos kuuluu käyttäjien lisäksi hyville paikallisille yhteistyökumppaneille, jotka ahkeroivat talkoorahaa ekopisteiden kunnossapidolla. Hyötykäyttö lisääntyy Vuonna 2005 hyötyjätteitä kerättiin Jätekukon toimesta jo yhteensä tonnia (ei sisällä keräyspaperia). Lisäksi hyötykäyttöön ohjattiin asfalttia ja maaaineksia tonnia. Kaikesta Jätekukon kautta kulkeneesta yhdyskuntajätteestä 22 % ohjautui hyötykäyttöön. Neuvojat opastivat biokeräykseen.

11 Tekninen johtaja Pekka Björk on tyytyväinen siirtolavalle rakennettuun ekopisteeseen. Erilliskerätty biojäte kompostoidaan Outokummussa nykyaikaisella tekniikalla. Toimintaa tarkkailee tekninen johtaja Unto Lavikainen. 11 pienmetalli muovit keräyslasi haravointijäte keräyskartonki romumetalli haketettava levytavara tiili ruskea pahvi oksat, risut, jaulukuuset haketettava puu biojäte betoni v Hyötyjätemäärien kehittyminen vuosina Hyötykäyttö vuonna 2005 Asfaltti Betoni ja tiili Biojäte Keräyskartonki, pahvi Keräyslasi Metalli Muovit Oksat, risut, joulukuuset Paperi Puu ja levytavara Tekstiilit mursketta tien pohjiin, Lohja Rudus mursketta maarakentamiseen, Lohja Rudus kompostointi, Outokummun kaupunki hylsykartongin raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy kaasukaivojen rakennusmateriaalia, Jätekukko Oy metalliteollisuuden raaka-ainetta, Kuusakoski Oy energiamursketta voimalaitoksille, Ecomurske Oy, Pieksämäen Keräys Ky haketta kompostiin, Jätekukko Oy paperiteollisuuden raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy energiahaketta voimalaitoksille, Vapo Oy uudelleenkäyttö, EkoKuopio

12 2 % 4 % 4 % 10 % 1 % 1 % 3 % 39 % lyijyakut voiteluöljy maalit, liimat, lakat kyllästetty puu liuottimet kiinteä jäteöljy asbesti 13 % lääkejätteet torjunta-aineet 23 % muut ongelmajäteet 12 Keräystempauksella jäteöljyä Kotitalouksista vastaanotetut ongelmajätteet vuonna kerättiin lähes kg. Ongelmajätteet turvallisesti talteen Yhteistyökumppanina Iisalmen Keräysöljy Kaikki kotitalouksien ongelmajätteet otettiin edelleen veloituksetta vastaan koko Jätekukon toimialueella. Yhtiö kilpailutti ongelmajäteurakoitsijat vuoden 2004 lopulla ja vuoden 2005 alusta alkaen yhtiön ongelmajäteurakoitsijana jatkoi Iisalmen Keräysöljy Oy. Samalla yhtiö luopui ongelmajätepalveluiden tuottamisesta yrityksille sekä Kuopion ongelmajäteaseman toimintavastuusta. Ongelmajäteauto tavoittaa yhä useamman Maaliskuussa 2005 kiertävä ongelmajäteauto aloitti pysäkkitoiminnan viidessä uudessa kunnassa, joten vakituisten pysähdyspaikkojen lukumäärä nousi jo kahteentoista. Ongelmajätteiden keräysverkostoa täydensi 12 kiinteää ongelmajätteiden vastaanottopaikkaa, 125 paristonkeräyspistettä, 36 sopimusapteekkia ja kesällä järjestetty jäteöljynkeräystempaus. Kotitalouksista ongelmajätteitä kerättiin vuoden aikana talteen sähköromut mukaan lukien yhteensä yli kg eli 8,1 kg/asukas. Sähköromut tuottajavastuulle Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuseen perustuva kierrätys käynnistyi elokuussa Lainsäädännön muutoksen myötä vastuu kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollon järjestämisestä siirtyi kunnilta laitteiden tuottajille, eli maahantuojille ja valmistajille. Tuottajat vastaavat kierrätyksen järjestämisestä syntyneistä kustannuksista lisäämällä kustannukset myymiensä tuotteiden hintoihin. Lähtökohta on, että kuluttajat voivat toimittaa kodin sähköromut maksutta tuottajayhteisöjen järjestämiin keräyspisteisiin. Myös kuusi Jätekukon ylläpitämistä jäteasemista hyväksyttiin tuottajien (Elker, Serty, Electrolux) keräyspisteiksi, joten siltä osin ongelmajätteiden vastaanotto säilyi lähes entisellään. Yhä useammassa kunnassa pysähtyy säännöllisesti kiertävä ongelmajäteauto. Kiertävän ongelmajäteauton tunnistaa helposti.

13 0% 1% 4% 1% 5% 31% 140 litran jäteastia 240 litran jäteastia 360 litran jäteastia 600 litran jäteastia pikakontti syväkeräysastia säkkiteline 58% 17 jäteautoa tyhjentää yli miljoona jäteastiaa vuodessa Keräysvälineiden tyhjennykset tyypeittäin 13 Toimiva logistiikka - kustannussäästöä Paikalliset palvelevat Jätehuollon palveluverkostoa täydentää 14 paikallista jäteasemaa ja Pieksämäen siirtokuormausasema. Toiminta jäteasemilla vilkastui entisestään. Kävijämäärät lisääntyivät ja jäteasemien kautta jätekeskukseen kulkeva jätemäärä kasvoi. Metalliromun määrä kuitenkin väheni yli 25 % aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vähenemä selittyy yksityisten palvelutarjoajien metallinkeräys halukkuudella raaka-ainehintojen nousun myötä. Pieksämäen siirtokuormausaseman kautta kulkeva jätemäärä kasvoi 10 %. Kimppa jatkaa kasvuaan Jätekukon yhteistyökumppanit kuljetusurakoissa: HFT Network Oy/Experant Oy Kuljetus V. Vartiainen Lassila & Tikanoja Oyj Pieksämäen Puu- ja Jätekuljetus Ky Puijon Jäteraaka-aine Oy Puijon Kiinteistöhuolto Oy Useat Jätekukon osakaskunnat vertasivat kiinteistörekistereitään jätehuollon asiakasrekisteriin vuonna Järjestettyyn jätehuoltoon liittymisaste Jätekukon osakaskunnissa on jo 86 %. Liittyneistä 50 % on liittynyt yhden kiinteistön jäteastialla, 40 % usean kiinteistön yhteisellä jäteastialla ja 10 % käyttää aluekeräyspistettä. Aluekeräyspisteen käyttäjistä suurin osa, 90 % käyttää pisteitä vain kesäisin. 7% 8% 1% Kiinteistökohtainen astia, omakotitalot Kiinteistökohtainen astia, asunto-osakeyhtiöt ja yritykset 36% Kiinteistökohtainen astia, vapaa-ajanasunnot 12% Kimppa, ympärivuotiset kiinteistöt Kimppa, vapaa-ajan kiinteistöt Kimppa, vapaa,ajanasunto ja vakituinen asunto käyttävät yhteistä jäteastiaa Aluekeräyspiste, kesäajan kiinteistöt 21% 1% 14% Aluekeräyspiste, ympärivuotiset kiinteistöt Jätehuollon järjestäminen kiinteistöittäin

14 14 Neuvojat olivat aktiivisesti esillä tapahtumissa. Neuvonta - tukee operatiivista toimintaa Jätehuollon järjestämistä tuettiin jälleen erilaisin neuvonnan keinoin. Neuvonnasta vastasivat kolme jäteneuvojaa sekä tiedottaja. Vuoden lopulla neuvonta siirrettiin osaksi operatiivista toimintaa. Merkittävimmät neuvontatapahtumat vuonna 2005 olivat: Heiniksen hässäkkä Heinälamminrinteen jätekeskuksella vietettiin avointen ovien päivää lauantaina Tapahtuman avulla haluttiin lisätä jätekeskuksen tunnettuutta. Päivän aikana punainen kaksikerrosbussi kuljetti väkeä maksutta torilta jätekeskukseen, jossa oli ohjelmaa koko perheelle. Jätekeskuksessa vieraili päivän aikana yli 700 ihmistä. Bionäyttely kirjastoissa Biojätteen erilliskeräyksestä ja kompostoinnista kertova näyttely kiersi syyskuusta alkaen Koillis-Savon kirjastoissa. Neuvojat messuilla (teemana kompostointi ja lajittelu): - Elonkorjuujuhlat Kuopion torilla - Renki Maaseutumessut Muuruvedellä - Rakenna ja Asu -messut Kuopiossa - Savon Solmu -messut Pieksämäellä - Konneveden kesäpäivät KOKOEKO-seminaari haja-asutusalueiden jätehuollon haasteista Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin haja-asutusalueiden jätehuollon palvelutasoa, sakokaivolietteiden keräystä ja käsittelyä sekä maatilojen jätehuoltoa. Infot Isännöitsijöille Isännöitsijöille ja taloyhtiöiden edustajille järjestettiin useita info-tilaisuuksia sekä tutustumismatkoja jätekeskukselle. Biojätteen ja keräyskartongin keräyksen laajeneminen Biojätteen ja keräyskartongin erilliskeräykseen tuli kesäkuun alussa mukaan viisi uutta kuntaa. Neuvojat jakoivat tietoa keräyksestä asukasinfoissa, tori-infoissa ja taloyhtiön tietopaketeissa sekä osallistuivat keittiön bioboxien ja biopussien jakeluun. Koti kerralla kuntoon -päivät jäteasemilla Kaikilla kuntien paikallisilla jäteasemilla vietettiin Koti Kerralla Kuntoon -päiviä lauantaina Jäteöljyn keräystempaus Jäteöljyt turvallisesti talteen tempaus järjestettiin yhteistyössä Iisalmen Keräysöljyn kanssa kesäkuussa. Jätehuollon uudet tuulet -näyttely Sumiaisissa Sumiaisten kirjastossa oli helmikuussa esillä havainnollista tietoa jätehuollon ajankohtaisista aiheista: jätevirroista, kompostoinnista sekä lajittelusta. Näyttely opasti samalla kuntalaisia uuden ekopisteen oikeaan käyttöön. Vierailut jätekeskuksella Jätekeskuksessa järjestettiin yhteensä yli 30 erilaista tutustumis- ja koulutustilaisuutta koululaisille, opiskelijoille ja yrityksille. Vuoden 2005 aikana tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin henkilöä. Lisäksi jätekeskuksen kuulumisia esiteltiin alueen naapureille.

15 Kompostointineuvonta sujui mukavasti kompostorin ympärillä. Yleisötapahtumien jätehuollossa tehtiin yhteistyötä 4H -yhdistyksen kanssa. Jäteastiat saivat uutta ilmettä uusilla tarroilla. 15 Kehityshankkeet - katse tulevaisuudessa Ympäristö ykkösenä Vuonna 2005 oli vireillä useita jätekeskuksen ympäristötilan kehittämiseen ja ympäristövaikutusten seurantaan tähtääviä hankkeita. Jyväskylän yliopiston pro gradu työnä tehtävässä tutkimuksessa selvitettiin biokaasun talteenoton tehostamista. Yhteistyössä alueen muiden yritysten, kuten Lohja Rudus Oy Ab, Maanrakennusliike Maamerkki Oy, Pelastusopisto, Skanska Asfaltti ja Kuopion kaupungin kanssa ryhdyttiin kehittämään yhtenäistä ympäristövaikutusten seurantajärjestelmää huomioiden koko alueen päästöjen yhteisvaikutukset. Kuntien jätestrategia valmistui Jätekukon osakaskuntien yhteinen jätestrategia vuosille valmistui toukokuussa. Kaikki kunnat hyväksyivät sen yksimielisesti ja samalla kunnat nimesivät edustajansa kuntien ja yhtiön väliseen jätehuollon neuvottelukuntaan. Hankkeen yhteydessä perustettiin myös kaksi työryhmää, joiden tehtäväksi jäi valmistella esitykset uusituista kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja kuntien jätehuollon palvelutasosta. Vuonna 2005 valmistuneet hankkeet: Jätekukon osakaskuntien yhteinen jätestrategia, osakaskuntien yhteinen hanke Jätekeskuksen kehittämisen YVA, Jätekukko Oy/Maa ja Vesi Oy Kuopion kaupungin ympäristökeskuksen ja Motiva Oy:n yhteistyöhanke, Kuopion kaupunki ym. Muut vuonna 2005 käynnissä olleet hankkeet: Heinälamminrinteen jätekeskuksen I-täyttövaiheen ja Silmäsuon kaatopaikan biokaasun tutkimus, pro gradu, Kati Mutanen/Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen ympäristövaikutusten yhteistarkkailu, Kuopion kaupunki ja alueen yrittäjät Kompostointineuvonnan kehittäminen Jätekukon alueella, AMK opinnäytetyö, Tiina Ikonen/ Pohjois-Savon Marttapiiriliitto Jätehuoltomääräysten uudistaminen Jätekukon toimialueella, kuntien JÄHMÄ II-työryhmä Jätehuollon palvelutaso Jätekukon toimialueella, kuntien PALVELUTASO -työryhmä Jätelaitosten ympäristöraportointihanke, Efeko Oy Yleisötapahtumien jätehuollon kehittäminen, yhteistyössä mm. 4H -yhdistys ja Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopisto

16 16 Hallituksen jäsenet. Eturivi: Jukka Korhonen, Tapio Räsänen, pj Arto Eskelinen, Sari Parviainen. Takarivi: Irja Sokka, Hemmo Kauppinen, vpj Pekka Takkinen. Kuvasta puuttuu Timo Kauppinen. Hallituksen toimintakertomus 1. Toiminta 2005 Vuosi 2005 oli Jätekukko Oy:n neljäs kokonainen toimintavuosi ja yhtiön tilikausi käsitti täydet kaksitoista (12) kuukautta. Vuonna 2005 yhtiön toimintaa harjoitettiin Kuopion jätekeskuksessa sekä osakaskuntien jäteasemilla. Yhtiön toimitilat ovat osoitteessa Sepänkatu 2D, Kuopio. Osakaskuntien määrä oli Vuoden 2005 aikana osakaskuntien määrä väheni yhdellä, kun Vehmersalmen kunta liitettiin Kuopioon. Ongelmajätehuolto kilpailutettiin 2004 ja vuoden 2005 alussa siirryttiin järjestelmään, jossa ongelmajätepalvelun tuottajana on toiminut Iisalmen Keräysöljy Oy. Samalla luovuttiin Kuopiossa sijaitsevan Siikalahden ongelmajäteaseman hoitovastuusta. Keväällä 2005 valmistui jätekeskuksen YVA, jonka pohjalta yhtiö haki ympäristölupaa loppusijoitusalueille III, IV ja V, uudelle tasausaltaalle, ongelmajätteiden vastaanottorakennukselle, uudelle hyöty- ja puukentälle sekä lietteiden vastaanotto- ja käsittelyaltaille. Syksyllä 2005 jätekeskukseen valmistui uusi, noin 0,8 hehtaarin loppusijoitusalue, jonka on laskettu riittävän nykyisillä täyttömäärillä vuoden 2008 loppuun. Lisäksi yhtiö rakennutti Pieksänmaalle uuden ekopisteen. Elokuussa 2005 sähköelektroniikkaromu (SER) siirtyi kuntien vastuulta tuottajavastuulla hoidettavaksi. Yhtiö teki puitesopimuksen alkukeräilyn järjestämisestä tuottajien (valmistajat, maahantuojat) perustamien ja /tai tuottajille palveluja tarjoavien yhteisöjen kanssa. Jätteenpolttodirektiivi astui voimaan , minkä johdosta yhtiö lopetti muovin erilliskeräyksen. Syynä tähän on direktiivin mukaisten polttolaitosten puuttuminen lähialueelta. Vuoden 2005 loppupuolella aloitettiin ympäristöja laatujärjestelmän rakentaminen, joka on tarkoitus saada valmiiksi tilikauden 2006 aikana. Yhtiö on osallistunut omistajakuntien jätestrategian laatimiseen, jota on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman suosituksen mukaan. Jätestrategian tavoitteena on jätehuoltojärjestelmän kehittämiskohteiden kartoittaminen, toimintalinjausten etsiminen todetuille kehittämiskohteille sekä vastuiden ja työnjaon selkeyttäminen. Työtä on ohjannut kuntien valitsema ohjausryhmä. Kuntien jätestrategian yhteinen osa saatiin valmiiksi vuoden 2006 alkupuolella. 2. Hallinto Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2005 yhtiökokoukseen asti oli seuraava: hallituksen puheenjohtajana toimi Kuopion kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Räsänen, varapuheenjohtajana Siilinjärven kunnan kunnaninsinööri Pekka Takkinen ja jäseninä Kuopion kaupungista Reijo Martikainen, Marja-Leena Puputti ja Irja Sokka, Nilsiän kaupungin osastopäällikkö Pauli Puustinen, Pieksämäen kaupungin rakennuspäällikkö Timo Kauppinen sekä Suonenjoen kaupungin kaupungininsinööri Pertti Purhonen

17 pidetyssä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä: Arto Eskelinen ja Sari Parviainen Kuopion kaupungista sekä Juankosken kaupungin kaupungininsinööri Hemmo Kauppinen ja Tervon kunnan tekninen johtaja Jukka Korhonen. Edellisen hallituksen jäsenistä jatkoivat Kuopiosta kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Räsänen ja Irja Sokka sekä Siilinjärven kunnan kunnaninsinööri Pekka Takkinen ja Pieksämäen kaupungin rakennuspäällikkö Timo Kauppinen valitun hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Eskelinen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Takkinen. Kaikki jäsenet ovat Suomen kansalaisia. Tilivuoden aikana hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Tilintarkastajaksi valittiin JHTT-yhteisö Suomen Kuntatarkastus Oy. 3. Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana toimi dipl.ins. Arto Ryhänen. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli kaikkiaan 29 työntekijää, joista 8 määrä- ja/tai osa-aikaista. Tämän lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa. 4. Talous 2005 Yhtiö ei ottanut tilivuoden aikana toimintansa rahoittamiseen ulkopuolista rahoitusta. Maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääosin jätekeskuksen ennakoitua isommasta myynnistä ja keräyskartongin tulemisesta järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin sekä biokeräyksen laajentumisesta koskemaan Koillis- Savon aluetta. Yhtiön hyvään tuloskehitykseen edellä lueteltujen syiden lisäksi vaikutti kustannusten pieneneminen ongelmajätekäsittelyssä SER-tuottajavastuun voimaan astumisen takia sekä budjetoitua alemmat palkka- ja rahoituskustannukset. Yhtiön tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot tilivuodelta 2005 on esitetty oheisessa tasekirjassa kirjanpitolain edellyttämässä muodossa. Tilikauden 2005 liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on ,16 euroa ja tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen ,69 euroa voitollinen. Tilikauden tulos sisältää pakollista jälkihoitovarausta ,53 euroa, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen liikekulu. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,69 euroa kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. 5. Toiminta vuonna 2006 Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2006 on yhtiön toimintojen tehostamisessa ja vakiinnuttamisessa. Biojäte- ja kartonkikeräys laajennetaan koskemaan Karttulan, Konneveden, Maaningan, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntia sekä Suonenjoen kaupunkia. Yhtiö on edustettuna työryhmissä, jotka valmistelevat esitykset yhtiön osakaskuntien jätehuollon palvelutasosta ja uudistetuista jätehuoltomääräyksistä. 6. Henkilöstö 2006 Yhtiön palveluksessa oleva vakituinen henkilömäärä tulee pysyttelemään nykyisellä tasolla tilikauden 2006 aikana. Osa-aikaisen työvoiman tarve on vuoteen 2005 verrattuna samaa tasoa. Määräaikaisia työsopimuksia sekä ostopalveluita tullaan käyttämään samassa laajuudessa kuin aikaisemminkin projektiluonteisissa töissä. Suurimmat projektit liittyvät jätekeskuksen toimintoihin ja rakentamiseen, laatu- ja ympäristöjärjestelmän käyttöönottoselvityksiin sekä eko- ja aluekeräyspisteiden sijoitusten optimointiin. 7. Talous 2006 Jätemaksuihin ei ole tulossa korotusta vuoden 2006 aikana. Vuodelle 2006 laaditun budjetin lähtökohtana on selkeästi positiivisen tuloksen aikaansaaminen tilivuodelta Vuoteen 2005 verrattuna tulos tulee olemaan jonkin verran alempi johtuen lähinnä kuljetuskustannusten ja ulkopuolisten palveluiden sovituista indeksikorotuksista. 8. Osakkaat 2005 ja 2006 Osakasmäärän laajentamisesta vuoden 2006 aikana ei ole tehty päätöksiä.yhtiö kuitenkin käy neuvotteluja lähialueiden jätehuoltoyhtiöiden kanssa yhteistyömahdollisuuksien lisäämisestä. Luettelo osakaskunnista ja kuntien osuuksista tilinpäätöshetkellä on toimintakertomuksen liitteenä. 9. Ympäristövaikutukset ja niiden huomioonottaminen Jätekukko Oy:n toiminnassa Vuonna 2005 jätekeskukseen otettiin jätteitä vastaan tonnia tonnia, josta voitiin hyödyntää 49,7 %. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta noin 700 tonnia. Ympäristövaikutusten seurantaan ja tutkimuksiin käytettiin viimeksi kuluneen tilikauden aikana ,67 euroa. Yhtiön osallistui Jätelaitosyhdistyksen ja Kuntaliiton verkostohankkeeseen koskien ympäristöraportoinnin kehittämistä. Kehittämistyön tuloksena saatiin aikaan alustavat tunnusluvut käytettäviksi jätelaitosten raportoinnissa sekä malliksi jätelaitosten ympäristöraportin laatimisessa. Tavoitteena on lisäksi, että hankkeeseen osallistuvat jätelaitokset laatisivat myöhemmässä vaiheessa omat ympäristöraporttinsa malliin pohjautuen. 17

18 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,50 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,00 18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,50 Henkilöstökulut , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 MUUTTUVAT KULUT , ,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,30 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,90 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,40 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,40 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot 5485,20 0,00 Tuloverot , ,70 Tilikauden voitto , ,68 3,5 3,0 v ,5 2,0 milj. euroa 1,5 1,0 0,5 0,0 järjestetty jätekuljetus jätevero loppusijoitus hallinto ongelmajätekeräys hyötyjätekeräys poistot neuvonta ja tiedotus jäteasemat rahoitus Kustannusten jakautuminen

19 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,33 Muut pitkävaikutteiset menot , ,97 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,30 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 8 200, ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Koneet ja kalusto , ,20 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,83 hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,00 19 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,00 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,78 Tavarat , ,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,78 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset 1 434,20 0,00 Siirtosaamiset , ,06 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,00 VASTAAVAA , ,00 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,69 Oma pääoma yhteensä , ,80 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,60 Pakolliset varaukset , ,80 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,20 Siirtovelat , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 VIERAS PÄÄOMA , ,00 VASTATTAVAA , ,00

20 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä , ,40 Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 Muut tuotot ja kulut (jälkihoitovaraus) , ,50 Muut oikaisut , ,20 Rahoitustuotot ja kulut , ,86 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset , ,00 Vaihto-omaisuus 8 043, ,80 Lyhytaikaiset korottomat velat , ,00 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,00 Saadut korot liiketoiminnasta , ,16 Maksetut välittömät verot , ,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,50 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat 0, ,39 Investointien rahavirta yhteensä , ,00 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Rahoituksen rahavirta yhteensä , ,40 Rahavarojen muutos , ,60 Rahavarat , ,20 Rahavarat , ,00 Jätekukko Oy:n osakkaat Kunta Asukasluku % Osakkeet/euroa % Osakkeet/kpl Kuopio ,3 % ,3 % 290 Siilinjärvi ,2 % ,3 % 68 Pieksämäki ,9 % ,7 % 40 Pieksänmaa ,8 % ,0 % 30 Suonenjoki ,3 % ,7 % 28 Nilsiä ,7 % ,0 % 24 Juankoski ,1 % ,3 % 20 Maaninka ,1 % ,7 % 10 Rautalampi ,0 % ,7 % 10 Kaavi ,0 % ,7 % 10 Karttula ,0 % ,7 % 10 Konnevesi ,7 % ,7 % 10 Tuusniemi ,7 % ,7 % 10 Vesanto ,4 % ,7 % 10 Rautavaara ,2 % ,7 % 10 Tervo ,0 % ,7 % 10 Sumiainen ,7 % ,7 % 10 YHTEENSÄ % % 600 Lähde: Väestörekisterikeskus/asukasluvut

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2006 Toimitusjohtajan katsaus Ympäristöhuolto julkisuudessa haastetta viestinnälle Vuoden 2006 keväällä julkistettiin Pielisjäte Oy:n fuusioituminen yhtiöön sekä uuden ympäristöluvan myöntäminen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot