TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014"

Transkriptio

1 1 TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA JA TASE LIITETIEDOT Kuntajohtajakokous Seutuhallitus Yhtymäkokous

2 2 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SISÄISEN VALVONNAN SELONTEKO OLENNAISTA KUNTAYHTYMÄN TALOUDESTA Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja kokonaismenot TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hyvinvointipalveluyhteistyö Maankäytön ja asumisen suunnitteluyhteistyö Liikennejärjestelmäyhteistyö Infrapalvelujen yhteistyö Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen Muu seutuyhteistyö ja kansallinen MAL-verkosto KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUITA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT LUETTELOT KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYISTÄ ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 28

3 3 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Päättynyttä yhteistyön vuotta ei voi ohittaa mainitsematta kansallisen sote-uudistuksen etenemistä. Hallituksen linjaus maaliskuussa 2014 pysäytti Tampereen kaupunkiseudulla valmistellun seutukaupunkimallin jatkotoimet. Seutuyhteistyössä keskityttiin ylläpitämään yhteistyötä sen syventämisen sijaan. Yhdyskuntarakenteen suunnittelua ohjaava rakennesuunnitelma 2040 saatiin valmiiksi, ja seutuhallitus lähetti sen kuntiin käsiteltäväksi. Helmikuun 2015 mennessä kaikkien kuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelman. Uudistamisella hiottiin ratkaisuja lähes puolen miljoonan asukkaan kaupunkiseuduksi MAL2-sopimuksen toimenpiteitä jatkettiin. Kunnat vastasivat kaavoituksesta sekä asuntotuotannon ja pienten MAL-liikennehankkeiden toteuttamisesta. Merkittävä ja pitkään valmisteltu seudullinen uudistus oli käynnistynyt seutuliikenne. Seututoimistossa valmisteltiin puolestaan sähköisten paikkatietotyövälineiden kehittämistä sekä palveluverkon suunnittelun pääperiaatteita. MAL2-sopimuksen ministerivetoinen seurantakokous pidettiin toukokuussa Säätytalolla. Hyvinvointipalvelujen yhteistyössä aloitettiin varautuminen toisen asteen koulutuksen kansalliseen uudistukseen. Vaikka rahoitus- ja rakennelaki on vielä hyväksymättä, näyttivät kunnat alkuvuodesta 2015 vihreää valoa lukioyhteistyön syventämiselle. Toimenpiteiden valmistelu on käynnistynyt. Päättynyt vuosi toi kaupunkiseudun asukkaille kaksi uutta valinnanmahdollisuutta. Perusterveydenhuollon asiakkaaksi oli mahdollisuus kirjautua oman kunnan ulkopuolelle. Myös lapsen päivähoitopaikkaa oli mahdollista hakea koko kaupunkiseudun alueelta. Valinnanmahdollisuus kiinnosti kuntalaisia erityisesti perusterveydenhuollossa. Vuosia valmistelussa ollut vesihuoltoyhteistyö eteni, kun Tampereen kaupunki linjasi keskuspuhdistamon paikan ja seudullisen Keskuspuhdistamo Oy:n jätevesiyhteistyön hallintomalliksi. Valmistelut yhtiön perustamiseksi ovat käynnistyneet. Maan heikosta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta Tampereen kaupunkiseutu katsoi rohkeasti eteenpäin. Tampereen kaupungin samoin kuin kehyskuntien keskustavisiot etenivät ja hankkeet hahmottuivat. Tampereella raitiotien suunnittelu eteni kehitysvaiheeseen. Innovatiivisin visio liittyi kuitenkin Tampere-Pirkkala -lentokentän kehittämiseen AiRRport-konseptin mukaisesti. Vision toteutuminen kytkisi kaupunkiseudun uudella tavalla kansainvälisyyteen. Usealla mittarilla kaupunkiseutumme on Suomen johtavia alueita. Kaupunkiseudun ja sen kuntien vetovoima näkyi useissa imagotutkimuksissa vuoden mittaan. Myös runsaan 4000 asukkaan väestönkasvu kertoi kaupunkiseutumme kiinnostavuudesta. Tulokset eivät synny ilman työtä ja sen tekijöitä. Kiitän päättäjiä, kuntajohtajia ja asiantuntijoita kuluneesta vuodesta. Päivi Nurminen

4 4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Yleistä Tampereen kaupunkiseutu on ollut maamme suurin, monipuolisin ja nopeimmin kasvava seutu pääkaupunkiseudun jälkeen, ja kaupunkiseutu säilytti vetovoimansa myös vuonna Kaupunkiseudun väestönkasvu (1,1 %) jatkui selvästi valtakunnan väestönkasvua (0,4 %) nopeammin. Kaikkiaan väestö lisääntyi asukkaalla, joista Tampereen osuus oli asukasta. Vuoden 2014 lopussa kaupunkiseudulla oli asukasta, joista Tampereella ja kehyskunnissa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä huolehtii perussääntönsä mukaan kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä kaupunkiseudulla. Käytännössä kuntayhtymä organisoi kuntien välistä yhteistyötä asiantuntija-, kuntajohto- ja luottamushenkilötasolla. Toiminnan painopisteet ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä hyvinvointi- ja teknisten palvelujen alueilla. Kuntayhtymä toteuttaa kaupunkiseudun visiota: Vetovoimainen Tampereen kaupunkiseutu sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä. Seutustrategia 2020 Seutuyhteistyö perustuu jäsenkuntien hyväksymään seutustrategiaan 2020 (SH ), joka ohjaa omalta osaltaan vuosittain kuntayhtymän talousarviossa asetettavia konkreettisia toiminnallisia tavoitteita. Seutustrategian tarkistaminen on ajankohtaista kuluvan valtuustokauden aikana. MAL-aiesopimus (maankäyttö, asuminen ja liikenne) Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimusmenettely on jo toisella sopimuskaudellaan ( ). Vuodelta 2013 hyväksytyssä seurannassa todettiin, että maankäytön ja liikenteen tavoitteita on toteutettu hyvin. Asuntotuotannon tavoitteissa ei ole onnistuttu yhtä hyvin. Vuoden 2015 aikana aloitetaan seuraavan sopimuksen valmistelu. Rakennesuunnitelma 2040 Työskentely Rakennesuunnitelman 2030 päivittämiseksi vuoteen 2040 ulottuvaksi leimasi kattavasti kuntayhtymän työskentelyä koko vuoden. Työ kosketti kaikkia kuntayhtymän asiantuntijatyöryhmiä, joiden panos oli merkittävä koko työskentelyn ajan. Päivitetty Rakennesuunnitelma 2040 hyväksyttiin seutuhallituksessa joulukuussa Jäsenkunnat hyväksyvät sen valtuustoissaan tammihelmikuussa 2015.

5 Seudullinen edunvalvonta ja kansallinen kehittäminen 5 Kuntayhtymä kokosi vuoden aikana seutuhallituksen käsittelyyn mm. tavoitteet valtion talousarvioon vuodelle 2015, lausunnon kansalliseen lentoliikennestrategiaan ja aloitettiin hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu uudelle hallituskaudelle. Maakuntakaavaa uudistetaan samanaikaisesti rakennesuunnitelman kanssa, joten erityistä huomiota kiinnitettiin rakennesuunnitelman ratkaisujen viemiseksi maakuntakaavaan. Seutuhallitukselle esiteltiin myös AiRRport visio Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittämiseksi Suomen toiseksi kansanväliseksi lentokentäksi. Seutufoorumissa esiteltiin Suomen kasvukäytävää (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere), johon kaupunkiseudun kunnat, pl. Orivesi, ovat liittyneet. Vuoden 2014 muita kärkihankkeita Joukkoliikennejärjestelmän seudullinen kokonaisratkaisu on valmistunut osana Rakennesuunnitelmaa Lähijunaliikenteen VR-seutulippukokeilua on jatkettu kokeilualueella (Lempäälän ja Nokian suunnat) toistaiseksi. Alueen laajentaminen edellyttää nettilipunmyynnin toteuttamista ja clearingin automatisointia. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa esitettyjen kärkitoimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu. Seudullisen pyöräilyn viitoitussuunnitelman laatiminen on käynnissä, ja liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt seudulle kokeiluluvan uusien opastetyyppien käyttöön. Hyvinvointipalvelujen palveluverkon suunnittelun pääperiaatteet hyväksyttiin osana Rakennesuunnitelmaa Jäsenkunnat toteuttivat valmistelussa olleen seudullisen päivähoitoon hakeutumisen kevään 2014 aikana. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämistoimintojen seudullinen organisointi on hyväksytty seutuhallituksessa Toiminta on aloitettu Tampereen kaupungin organisaatiossa, ja tarvittava henkilöstö rekrytoitu suunnitelmien mukaisesti 2015 alusta. Toisen asteen koulutuksen muutoksiin valmistauduttiin. Infra-palvelujen tuotteistus käynnistyi lokakuussa katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitoa ja hoitoa koskien. TAPRE-hankkeessa (Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi) valmistuneiden kiinteistönpidon hyvien menetelmien pilotointi ja testaus jatkuivat kunnissa. Niiden avulla energiatehokkuutta toteutetaan rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä, kunnossapidossa ja huollossa. Paikkatiedon hyödyntämistä koskevan hankkeen loppuraportti hyväksyttiin kuntajohtajakokouksessa Hankkeesta käsiteltiin mm. MAL-tietojen esittämistä karttapohjaisena ja organisoitiin paikkatietoasiantuntijoiden verkosto. Sekä MAL-aiesopimuksen että rakennesuunnitelman toteuttamisen seurata kehittyvät paikkatietopohjaisemmaksi.

6 Seutuhallitus 6 Seutuhallitus alkaen: jäsen varajäsen Ikonen Anna-Kaisa pj. Tampere Siren Elina Tampere Rissanen Helena 1. vpj. Pirkkala Skogberg Pertti Pirkkala Perämaa Ari 2. vpj. Vesilahti Arvela Ari Vesilahti Aaltonen Mikko Tampere Virtanen Sirkkaliisa Tampere Aleksovski Atanas Tampere Kivistö Anneli Tampere Elovaara Tiina Tampere Silvennoinen Seppo Tampere Joensivu Leena Ylöjärvi Kaminen Tuomo Ylöjärvi Jokila Killi Lempäälä Petäkoski-Hult Tuula Lempäälä Kork Jarmo Nokia Tomminen Antti Nokia Lyytinen Heikki Kangasala Kouhia Raimo Kangasala Mäkinen-Aakula Marjo Orivesi Jokinen Kaarina Orivesi Parviainen Olli-Poika Tampere Kajan Maija Tampere Sasi Ilkka Tampere Helin Matti Tampere Seutuhallituksen kokousten esittelijänä toimi seutujohtaja Päivi Nurminen ja sihteerinä seutusihteeri Juhani Pohjonen. Kuntajohtajakokouksen edustajana seutuhallituksen kokouksiin osallistui puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Seutuhallitus kokoontui kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Päättäjien seminaarit piirtävät tulevaisuutta Vuoden 2014 aikana järjestettiin kaksi kaikille seudun kunnallisvaltuutetuille tarkoitettua päättäjätilaisuutta ja Ensimmäisessä tilaisuudessa luovutettiin kunnille Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu selvitys. Marraskuun seutufoorumi järjestettiin teemoilla Millainen on tulevaisuuden kunta? Miltä näyttää Tampereen kaupunkiseutu 2040? Järjestyksessään viides Seutupäivä järjestettiin Orivedellä. Paikalla oli n. 200 henkilön joukko, joka koostui seudun valtuutetuista, kuntajohtajista, seudullisten työryhmien jäsenistä sekä sidosryhmien ja median edustajista. MAL-verkosto Maankäytön, asumisen ja liikenteen kansallinen teemaverkosto, MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa viidettä vuotta. Kuntayhtymä on verkoston vastuullinen toteuttaja. Verkostossa toimivat 16 kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto. liikennevirasto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

7 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuntayhtymällä ei ole korko-, valuutta eikä luottoriskejä. Kuntayhtymällä ei myöskään ole likviditeettiriskiä vaan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on voitu osoittaa, jäsenkuntien suostumuksella, riittävät kassavarat huomioiden kuntayhtymän toiminnan vakiintunut taso. Vahinkoriskien varalta kuntayhtymällä on yritysvakuutus. Kuntayhtymän toimintaan ei liity ympäristöriskejä. Käytännössä seutuyhteistyötä toteutetaan käyttäen asiantuntijatyöryhmiä ja työskentely on kehittämishankkeita. Kullakin työryhmällä on asioiden valmistelua ja työryhmien välistä tiedonkulkua edistävä asiantuntijasihteeri. Käytännön työ on siis kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä ja leimallisesti projektiluonteista. Projektit vaihtelevat ajallisesti muutaman kuukauden kestoisista yli vuodenkin mittaisiin. Projekteihin osallistuu kuntayhtymän omien asiantuntijoiden lisäksi kuntien johtavia viranhaltijoita ja usein myös ulkopuolisia konsultteja. Projekteihin liittyviin toiminnallisiin riskeihin kuntayhtymä on varautunut laatimalla projektinhallintaohjeet, jotka seutujohtaja on vahvistanut. Projektiohjeet ovat keskeinen osa uuden henkilöstön perehdytysmateriaalia Ympäristötekijät Kuntayhtymän omalla välittömällä toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kuntayhtymän asiantuntijatyönä valmistelevilla yhdyskuntarakenteen suunnitelmilla on vaikutusta tulevaisuuden ympäristön kehitykseen. Ympäristötekijöiden ja kestävän kehityksen merkitys on huomioitu kaikessa kuntayhtymän toteuttamassa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavassa suunnittelussa Sisäisen valvonnan selonteko Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa seutuhallitus. Seutuhallitus on tehnyt päätökset kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuksista, pankkitilin käyttöoikeuksista, myöntänyt luottokorttien käyttöoikeudet, päättänyt kuntayhtymän tilaus- ja hankintavaltuudet sekä hankintamenettelyt sekä päättänyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tositteiden ja kirjausten hyväksymiskäytännön. Käytännössä sisäisestä valvonnasta vastaa seutujohtaja, joka osallistuu kaikkien seutuhallinnon toimintaa ja varainkäyttöä koskevien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Seutujohtajan varahenkilönä toimii seutusihteeri, joka osallistuu myös kaikkien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Tilivelvollisina asioiden valmistelijoina seutujohtaja ja seutusihteeri vastaavat, että seutuhallinnon toiminta ja varainkäyttö vastaa säädöksiä, on tehokasta ja taloudellista sekä noudattaa hyvää hallintotapaa.

8 Konkreettisesti varainhoidon sisäinen valvonta toteutuu kuntayhtymän laskujen hyväksymisen yhteydessä. Seutujohtaja hyväksyy kaikki kuntayhtymän laskut maksatukseen. Tiliöinnistä vastaa seutusihteeri. Kuntayhtymällä ei ole käteisvaroja. Taloushallinnon päivittäispalveluista on ostopalvelusopimus Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen kanssa. Palvelusopimus kattaa sähköisen ostolaskujen kierrätyksen, kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksuliikenteen. Taloushallinnon palveluista on palvelun toteuttajan kanssa käyty läpi palveluprosessit, niiden kuvaukset ja laadun varmistus. Vuosittain pidetään asiakasneuvottelu ajankohtaisista asioista taloushallinnon palvelukeskuksen vastaavien henkilöiden kanssa. Taloushallinnon päivittäispalvelujen lisäksi kuntayhtymä seuraa itsenäisesti tulojen ja menojen toteutumista. Kuntalain 13 :n 3a kohdan mukaisesti yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Olennaista kuntayhtymän taloudesta Vuosi 2014 oli kuntayhtymän kahdeksas kokonainen toimintavuosi. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on vakiintunut noin 1, 0 milj. euron tasolle, joka merkitsee 2,8 euroa/kaupunkiseudun asukas. Vuosien 2011 ja 2012 alijäämäisten tilinpäätösten jälkeen vuosi 2013 päättyi runsaat euroa ylijäämäisenä. Myös vuoden 2014 tilinpäätös näyttää ylijäämää, yhteensä runsaat euroa. Kaikkiaan kuntayhtymän taloudellinen kehitys oli tasapainoista vuonna Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa palkattuna yhteensä 10 (10 v. 2013) henkilöä, joista kaksi oli kansallisen MAL-verkoston henkilöstöä. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oli 7 henkilöä. Loput 3 toimea oli täytetty määräaikaisina. Kuntayhtymän maksuvalmius oli (154) päivää. Keskimäärin maksuvalmius oli vuoden 2014 aikana 108 päivää. Kuntien maksuosuuksien kehitys TP 2012 TP 2013 Muutos % TP 2014 Muutos % Yhteensä , ,3 Kangasala , ,7 Lempäälä , ,2 Nokia , ,3 Orivesi , ,0 Pirkkala , ,5 Tampere , ,4 Vesilahti , ,2 Ylöjärvi , ,4

9 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,48 Toimintakulut , ,49 Toimintakate , ,99 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 8,15 11,63 Muut rahoituskulut - 665,54-414,52 Vuosikate , ,10 Tilikauden tulos , ,10 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,10 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut -% 105,5 % 104,8 % Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,10 Investointien rahavirta 00,00 00,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,10 Rahoitustoiminnan rahavirta Oman pääoman muutokset 00,00 00,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,60 Rahoituksen rahavirta , ,60 Rahavarojen muutos , ,70 Rahavarat , ,49 Rahavarat , ,79 Tunnusluvut Kassan riittävyys, pv 164 pv 154 pv

10 Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma , ,00 Ed. tilik. ylijäämä , ,57 tilik. ylijäämä , ,10 Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma Lyhytaikainen Lyhytaikainen Myyntisaamiset 0,00 0,00 Saadut ennakot ,00 Muut saamiset 9 457, ,80 Ostovelat , ,30 Siirtosaamiset , ,48 Muut velat , ,41 Rahat ja Siirtovelat , ,39 pankkisaamiset , ,49 Vastaavaa yht , ,77 Vastattavaa yht , ,77 Tunnusluvut omavaraisuusaste % 61,4 % 56,2 % 100 x(omapääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) (Koko pääoma - Saadut ennakot) suhteellinen velkaantuneisuus % 15,6 % 15,8 % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) Käyttötulot Kokonaistulot ja kokonaismenot TULOT Toiminta Toimintatuotot ,28 Muut rahoitustuotot 8,15 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaistulot yhteensä ,43 MENOT Toiminta Toimintakulut ,52 Muut rahoituskulut - 665,54 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaismenot yhteensä ,06

11 11 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TIIVISTELMÄ Hyvinvointipalveluyhteistyössä tavoitteet toteutuivat pääosin. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä tavoitteet toteutuivat hyvin. Liikennejärjestelmäyhteistyössä tavoitteet toteutuivat hyvin. Infrapalvelujen yhteistyössä tavoitteet toteutuivat kokonaan. Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutunut kohtuullisen hyvin. Talous toteutui tasapainoisesti.

12 Tavoitteiden toteutuminen Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta, rakennesuunnitelmasta 2030 ja MAL-aiesopimuksesta johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Lisäksi kuvataan seudullisen tietohallinnon, elinkeinojen ja osaamisen, seudullisen joukkoliikennelautakunnan ja kansallisen MAL-verkoston toiminnan painopisteet vuodelta Hyvinvointipalveluyhteistyö Palveluverkon pääperiaatteet Tavoite: Linjaukset palveluverkon suunnittelusta ja toteuttamisesta laaditaan rakennesuunnitelman yhteydessä. Palveluverkon suunnittelun pääperiaatteet on hyväksytty osana Rakennesuunnitelmaa Pääperiaatteita on esitelty valtuustoinfojen yhteydessä syyskuussa Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Tavoite: Kuntien ja PSHP:n vuonna 2012 hyväksymän uuden ohjausvälineen toimeenpanon ja seurannan menettelyt kehittyvät. Kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa luotu ja 2013 käynnistetty seurantamenettely on siirretty vuoden 2014 osalta Tampereen kaupungin vastuulle. Vuoden 2013 osalta Pirkanmaan terveydenhuollon alueellisen järjestämissuunnitelman seurantaryhmä hyväksyi raportin Sote-uudistus Tavoite: Toimitaan keskustelufoorumina kuntien sote-palveluiden järjestämistavan valmistelussa. Kaupunkiseudun kuntayhtymän sote-työryhmä on toiminut säännöllisenä yhteistyö- ja keskustelufoorumina sote-uudistukseen liittyen. Työryhmä on toiminut erityisesti tietohallintoyhteistyön keskustelufoorumina ja toteuttanut katsauksen hyvinvointiteknologian innovaatioihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämistoiminta Tavoite: Käynnistetään kuntien kasvatuksen ja opetuksen hanketoiminnan kokoaminen seudulliseen yksikköön. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämistoimintojen seudullinen organisointi on hyväksytty seutuhallituksessa Toiminta on aloitettu Tampereen kaupungin organisaatiossa, ja tarvittava henkilöstö rekrytoitu suunnitelmien mukaisesti 2015 alusta.

13 13 Toisen asteen koulutusyhteistyö Tavoite: Toimintamalli lukio- ja ammatillisen koulutuksen yhteistyölle valmistuu ja otetaan kunnissa käyttöön. Keskustelu toisen asteen koulutusyhteistyön syventämisestä ja järjestäjäverkosta on käynnistynyt perehtymällä toisen asteen lainsäädännön muutoksiin. Asiaa on käsitelty seutuhallituksessa 24.9 sekä kuntajohtajakokouksissa 12.9, ja Kunnille on valmistelu materiaali uudistuksen vaikutuksista ja vaihtoehtoisista etenemistavoista. Seudullisista toimenpiteistä päätetään Päivähoidon vapaa hakeutuminen Tavoite: Kunnat avaavat seudullisen hakumahdollisuuden keväällä Hakeutumisesta laaditaan seurantaraportti. Seudullinen päivähoitoon haku toteutettiin kevään 2014 aikana. Haun avaaminen ei johtanut merkittäviin hakijamääriin. Hakeutujaluvut ja muut huomattavat kokemukset raportoidaan kevään 2015 aikana. Seutuhakeutumismahdollisuus on päätetty avata vuonna 2015 kokovuotiseksi. Sähköisen toimintatavan edistäminen Tavoite: Käynnistetään yhden uuden sähköisen palvelun toteuttaminen kuntien hyvinvointipalveluissa seudullisen tietohallinnon kanssa. Tavoitteen toteuttamiskohteeksi valitun päivähoidon mobiilin läsnäolonseurantajärjestelmän koekäyttö on päättynyt ja toimittajan kanssa on päästy sopimukseen palvelun käyttöönotosta Maankäytön ja asumisen suunnitteluyhteistyö MAL-aiesopimuksen seuranta Tavoite: Sopimuksen vuosiseuranta-aineisto valmistuu kuntien ja valtio-osapuolen käyttöön. Seuranta valmistui huhtikuussa. Seutuhallitus hyväksyi raportin kokouksessaan ja se esiteltiin valtion ja kuntien yhteisessä seurantakokouksessa Kunnat käsittelivät seurantaraportin kunnallishallituksissaan kesä-elokuussa Rakennesuunnitelman uudistaminen Tavoite: Ehdotus rakennesuunnitelmaksi 2040 ja seudulliseksi toteuttamisohjelmaksi valmistuu kuntien päätöskäsittelyyn. Seutuhallitus hyväksyi Rakennesuunnitelman 2040 kokouksessaan ja esitti sen hyväksymistä kunnallishallituksille ja valtuustoille. Kunnat käsittelevät asian tammi-helmikuussa Rakennesuunnitelma sisältää toteutusohjelman. Rakennesuunnitelman toteuttaminen Tavoite: Maankäytön suunnitteluun valmistuu palveluverkko-, kaavoitus- ja kunnallisteknisiä toimenpiteitä yhteensovittava työväline kunnille. Erillistä työvälinettä ei ole kehitetty vaan tavoitetta on lähestytty sähköisen rakennesuunnitelmakartan kehitystyön ja seudullisen paikkatietohankkeen kautta. Sähköisen kartan

14 ensimmäinen versio valmistui rakennesuunnitelman valmistumisen yhteydessä. Rakennesuunnitelman toteuttamista ja seurantaa tukeva karttaversio valmistuu Ks. myös tavoite 4 Seudullinen paikkatietotuotanto Tavoite: Paikkatiedon hyödyntäminen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa selvitetään ja luodaan yhteinen toimintamalli. Soveltaminen käynnistyy Raportointi Paikkatiedon hyödyntämistä koskeva raportointi hyväksyttiin kuntajohtajakokouksessa Hankkeesta käsiteltiin mm. MAL-tietojen esittämistä karttapohjaisena ja organisoitiin paikkatietoasiantuntijoiden verkosto. Yhteisen toimintamallin selvittämistä koskeva valmistelu on käynnissä. Erityisryhmien asuminen Tavoite: Erityisryhmien asumista koskeva ohjelmatyö käynnistyy nykytilakartoituksen (2013) jatkona. Kuntajohtajakokous totesi kokouksessaan , että tässä vaiheessa erityisryhmien asumisen palvelustrategiaa ei ole tarvetta laatia ja että kuntien vastaavat asiantuntijat edistävät asiaa konkreettisten yhteistyötapausten kautta Liikennejärjestelmäyhteistyö Joukkoliikennekokonaisuus Tavoite: Joukkoliikenteen kehittämistä (ml. raideliikenne) koskeva kokonaisratkaisu tehdään rakennesuunnitelman yhteydessä. Joukkoliikennejärjestelmän seudullista kokonaisratkaisua on valmisteltu rakennesuunnitelman uudistamisen yhteydessä. Seutuhallitus hyväksyi rakennesuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan Lähijunaliikenne Tavoitteet: VR-seutulippukokeilu vakiintuu ja myös Orivesi ja Tampere liitetään seutulippualueeseen. Neuvottelut lisävuoroista käynnistyvät Tampereen, LVM:n ja VR:n välillä. VR-seutulippukokeilua on jatkettu kokeilualueella toistaiseksi. Alueen laajentaminen edellyttää nettilipunmyynnin toteuttamista ja clearingin automatisointia. Kehityshanke on osoittautunut odotettua kalliimmaksi, joten asian edistäminen on siirtynyt vuodelle LVM on käynnistänyt neuvottelut VR:n ostoliikennesopimuksen sisällöstä, ja Tampereen seudun lähiliikenne on mukana neuvotteluissa. Kävely- ja pyöräily Tavoitteet: Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toteuttaminen etenee, ja kunnat ja ELY aloittavat pyöräilyn laatukäytävien toteuttamisen. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa esitettyjen kärkitoimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu. Seudullisen pyöräilyn viitoitussuunnitelman laatiminen on käynnissä, ja liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt seudulle kokeiluluvan uusien opastetyyppien käyttöön. Pyöräilyn

15 pääreitin rakennussuunnitelma on valmistunut Tampere Pirkkala reitille ja käynnissä Tampere Kangasala -reitillä. 15 Matkaketjut Tavoite: Matkaketjujen sujuvuutta parannetaan mm. liityntäpysäköinnin ja pysäkki-infrastruktuurin kehittämisellä. Pirkanmaan liitossa on keväällä 2014 valmistunut liityntäpysäköintiselvitys. Selvityksessä esitetyt merkittävimmät liityntäpysäköintipaikkatarpeet on huomioitu rakennesuunnitelmassa Selvitys pysäkkiverkon kehittämisestä on valmistunut, ja tarkempi suunnittelu on Pirkkalan suunnan osalta valmistunut ja Kangasalan suunnan osalta käynnissä. Asenteet ja liikkumistottumukset Tavoitteet: Liikkumisen ohjauksen toimintamalli vakiintuu kaupunkiseudulla. Kunnat ovat varautuneet talousarvioissaan 2015 liikkumisen ohjauksen palveluiden hankintaan liikkumisen ohjauksen alustavan toimintamallin pohjalta Infrapalvelujen yhteistyö Palvelukiinteistöjen energiatehokkuus Tavoite: Kuntien energiatehokkuustyötavat kehittyvät 2013 päättyneen TAPRE (Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi) -hankkeen tuloksia jalkauttamalla. TAPRE-hankkeessa valmistuneiden kiinteistönpidon hyvien menetelmien pilotointi ja testaus jatkuvat kunnissa. Niiden avulla energiatehokkuutta toteutetaan rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä, kunnossapidossa ja huollossa. Korjausrakentaminen Tavoite: Palvelukiinteistöjen korjausrakentamisen seudullinen suunnittelu aloitetaan sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen osalta. Suunnittelu on aloitettu. Korjausrakentamisen hallintaan valmistui lokakuussa 2014 kolmevuotinen verkostohakemus Tekesin INKA-ohjelmaan. Verkostossa on mukana kuntien lisäksi korkeakouluja ja yrityksiä. Tuotteistaminen Tavoite: Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotteistaminen käynnistyy vuonna 2013 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Tuotteistus käynnistyi lokakuussa 2014 ja valmistuu mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa on päätetty tuotteistaa katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpito ja hoito. Ilmasto- ja energiatehokkuustyö Tavoite: Seudullisessa ilmastotyössä edistetään sopeutumisen ja varautumisen suunnittelua.

16 16 Syksyllä käynnistettiin kysely kaupunkiseudun kuntiin eri sektoreiden sopeutumisen ja varautumisen suunnitelmien nykytilasta. Sopeutumisen ja varautumisen suunnittelussa huomioidaan valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen Seutuyhteistyön toimintamalli ja strategia Tavoitetaso: Kunnat tekevät päätöksen kaupunkiseudun toimintamallin tulevaisuudesta ja jatkotoimenpiteet käynnistyvät. Kunnat ovat päättäneet valtuustoissaan , että jatkotyön tarpeeseen Elinvoimainen kaupunkiseutu selvityksen pohjalta palataan kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on hyväksytty ja sen vaikutukset ovat selvillä. Seutuviestintä Tavoitetaso: Vuoden aikana järjestetään valtuutetuille 2 seutufoorumia, lautakuntien seutuseminaarit sekä Seutupäivä 1.6. Seutupäivä järjestettiin Orivedellä. Seutufoorumi järjestettiin Toisen seutufoorumin korvasi tammikuussa 2014 järjestetty päättäjätilaisuus, jossa luovutettiin Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu -selvitys. Työryhmien lautakuntaseminaari on toteutunut infrapalveluissa Muu seutuyhteistyö ja kansallinen MAL-verkosto Tietohallinnon yhteistyö Seudullisen tietohallinnon hoitamisesta vastaa Tampereen kaupunki. Vuonna 2014 tietohallinnon seudullisen johtoryhmällä on kolme painopistettä. Ensimmäistä, asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen, toteutetaan alueellinen potilastietorekisterin ja kansallinen sähköinen potilastiedon arkiston kautta. Toinen painopiste on seudulliset oppimisympäristöt, joka tarkoittaa käytännön toimina yhteisen opetusverkko/työasemapalvelun kehittämistä sekä päivähoidon työn-/toiminnanohjauksen kehittämistä. Kolmas painopiste on seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen seudullisen lippu- ja maksatusjärjestelmän kautta. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Seudullisen tietohallinnon sopimusta käsiteltiin kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa Uudessa sopimuksessa yhteistyö laajeni koskemaan myös Hämeenkyrön kuntaa. Joukkoliikenteen suunnitteluyhteistyö Joukkoliikenteen operatiivisista tehtävistä vastaa Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenneyksikkö ja -lautakunta. Seutuliikenteen siirtymäajan liikennesopimukset päättyvät Pirkkalan ja Vesilahden sekä pääosin Lempäälän, Nokian ja Kangasalan alueilla. Päättyvät liikenteet korvataan alkaen joukkoliikennelautakunnan tilaamana liikenteenä. Samassa yhteydessä seudulliseen tariffijärjestelmään tehdään muutoksia koskien ajanjaksoa Seudulliseen taksavyöhykemalliin on tavoite siirtyä alkaen. Liikenteiden käynnistys ja samassa yhteydessä toteutettavien tariffijärjestelmän muutoksien toimeenpano on

TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2014

TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2014 TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2014 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa tyydyttävästi. (yht. 2 kpl) Maankäytön ja asumisen yhteistyö toteutuu vuodenloppuun mennessä hyvin. (yht. 5 kpl) Liikennejärjestelmäyhteistyössä

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2013 TASE 31.12.2013 Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2013 TASE 31.12.2013 Liitetiedot 1 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2013 TASE 31.12.2013 Liitetiedot Kuntajohtajakokous 14.2.2014 Seutuhallitus 26.3.2014 Yhtymäkokous 25.6.2014 2 SEUTUJOHTAJAN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 luonnos. Seutuhallitus 27.11.2013 Seutuhallitus 21.12.2011 Yhtymäkokous 21.12.2011

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 luonnos. Seutuhallitus 27.11.2013 Seutuhallitus 21.12.2011 Yhtymäkokous 21.12.2011 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 luonnos Seutuhallitus 27.11.2013 Kuntajohtajakokous Yhtymäkokous 9.12.2011 20.12.2013 Seutuhallitus 21.12.2011 Yhtymäkokous 21.12.2011 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KUTSU. AVAUS JA YHTEENVETO VUODEN 2014 TOIMINNASTA Päivi Nurminen

KUTSU. AVAUS JA YHTEENVETO VUODEN 2014 TOIMINNASTA Päivi Nurminen KUTSU PALAUTE- JA TAVOITEKESKUSTELU KUNTAJOHTAJAKOKOUS JA SEUDUN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄT 30.4.2015 Werstas-museolla, Galleria Bertel, Väinö Linnan aukio 8. Aamukahvia on tarjolla myös 8.30.-9.00. (KLO 8.00-9.00.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 1 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kuntajohtajakokous 6.11.2015 Seutuhallitus 25.11.2015 Yhtymäkokous 17.12.2015 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Yhteistyön strategiaperusta... 3 Seutustrategia

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014 Aika: keskiviikko 1.10.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot