Toimintasuunnitelma Talousarvio 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma Talousarvio 2013"

Transkriptio

1 Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski Toimintasuunnitelma Talousarvio 2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen asukkaiden toimeentulon turvaamiseen edistämällä yritteliäisyyttä, yhteistyötä ja osaamista sekä edesauttaa elinympäristön viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja toimivuutta. Yhteistyötä lisätään Leader-ryhmien, muiden kehittäjätahojen ja hankkeiden välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Viisari pyrkii ennakoimaan ja huomioimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja suuntamaan toimintaansa muutokset huomioiden. 1.1 Hallitus Yhdistyksen hallitus valitaan alueen toimijoista kolmikantaperiaatteella. Hallitus vastaa Viisarin toiminnan ja talouden linjauksista, työnantajatehtävistä, Viisarin kehittämisohjelmaan hyväksyttävien hankkeiden arvioinnista ja ohjelman toimeenpanosta sekä uusien toimintamallien kehittämisestä Viisarille. Hallitus kutsuu kokouksiin tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita. Hallitus kokoontuu vuonna 2013 noin 12 kertaa, osa kokouksista pidetään puhelin- tai videokokouksina. Hallituksen kokous voidaan pitää myös opintomatkan yhteydessä. Yhteydenpito hallituksen ja toimistojen välillä tapahtuu sähköpostilla ja intra-sivuston välityksellä. Hallituksen kokousaineistot viedään intraan, missä ne myös kokouksissa pyritään käsittelemään. Intran tiedostoarkisto toimii kokousmateriaalien arkistona. Hallituksen jäsenille tarjotaan jatkuvaa koulutusta intran käyttöön. 1.2 Työryhmät Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, talouspäällikkö ja hanke-/taloussihteeri. Johtoryhmä käsittelee, valmistelee ja esittää hallitukselle yhdistyksen toimintaa edistäviä aloitteita sekä henkilöstöasioita. Hallitus nimeää keskuudestaan yhdistyksen sisäiset tositetarkastajat, varsinainen ja varatarkastaja. Hallitus voi nimetä tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä ja asiantuntijaryhmiä edistämään Viisarin toimintaa. 1.3 Toimihenkilöt ja toimistot Yhdistyksen hallinnoimien ohjelmien käytännön toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja, talouspäällikkö ja talous- /hankesihteeri. Henkilöstö voi toimia resurssien niin mahdollistaessa myös muiden hankkeiden työntekijöinä. Työntekijöiden työnjohdollisena esimiehenä toimii toiminnanjohtaja talouspäällikön kanssa. Hallituksen ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan kehittämisessä painotetaan saavutettua luottamusta ja avoimuutta toimivan työyhteisön ja kannustavan työilmapiirin säilyttämiseksi. Viisari toimii kahden toimiston mallilla. Toimistot sijaitsevat Saarijärven ja Viitasaaren kaupungintaloilla. Toimistot kommunikoivat keskenään pääsääntöisesti sähköpostilla ja sähköisellä kalenterilla. Toimistopalavereita pidetään tarvittaessa. 1.4 Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja vuosikertomus, kokouksen yhteydessä voidaan järjestää Viisarin toimintaa tukeva teemaseminaari. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Siinä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen erovuoroiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja palkkioiden suuruudet seuraavalle vuodelle. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii Toimintasuunnitelma

3 myös hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmelle peräkkäiselle toimikaudelle. 2. HANKETOIMINTA Viisarin kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä alueen elinkeinojen taloudellista kannattavuutta kannustamalla erityisesti naisten ja nuorten yritteliäisyyttä, yhteistyötä ja osaamista niin, että alueelle saadaan syntymään uusia pienyrityksiä, työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia. Kehittämistyö kohdistuu alueen luontaisiin vahvuuksiin ja omien luonnonvarojen jalostusarvon nostamiseen perustuvien toimeentulomahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tavoitteena on myös parantaa maaseutuelinympäristön elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja toimivuutta. Kehittämistyöllä halutaan lisätä maaseutuelinympäristön yhteistä hoitamista ja huolenpitoa sekä parantaa paikallisten palveluiden saatavuutta niin, että maaseutu säilyy viihtyisänä asuinpaikkana, pienyritysten toimintaympäristönä, kulttuuri- ja perinnemaisemana ja monipuolisten luonnonvarojen lähteenä. Viisarin hanketoiminnassa korostetaan kestävän kehityksen periaatteen edistämistä, nuorten aktivoimista hanketyöhön, toimijoiden verkostoitumista sekä kansainvälistymistä. Kuluva EU:n ohjelmakausi loppuu vuoden Viimeiset rahoitustukipäätökset tehdään tuolloin ja hankkeet tulle saada valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelmakauden lähestyvä loppuminen huomioidaan uusien hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksessa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tulevaisuusteema viestinnässä vuonna 2012 jatkuu teemana Jäljet tulevaisuuteen. Teemavuonna jatketaan toimia nuorten hyväksi, nuoria kannustetaan hanketoimintaan ja aktiivisuuteen. Tulevaisuusteema näkyy Viisarin valmistautumisessa EU:n uuteen ohjelmakauteen. 2.1 Kehittämisen painopisteet Monipuolista pienyrittäjyyttä Viisari kannustaa etsimään ja viemään eteenpäin uusia, innovatiivisia yritysituja sekä tukemaan yritystoimintaansa käynnistämässä olevia yrityksiä. Toiminnalla täydennetään alueen muuta kehittämistyötä keskittymällä aloittaviin ja paikallisiin vahvuuksiin pohjautuviin enintään 9 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Yritystoiminnan kehittämis- ja investointitoimien vauhdittamiseksi yhteistyötä lisätään alueen kehittämisyhtiöiden kanssa. Alueella järjestettävillä yrittäjyysvalmennuskursseilla kannustetaan ja ohjataan yrittäjiksi aikovia henkilöitä hakemaan Viisarin leader-tukea Laadukasta elämää ja viihtyisyyttä kotiseudulla Yritysten ja työpaikkojen lisäksi maaseudun elinvoimaisuuteen vaikuttavat viihtyisä asuin- ja elinympäristö. Viihtyvyyteen alueella liittyvät kaunis ja perinteinen maisema, paikallinen kulttuuritarjonta, aktiivinen kansalaistoiminta, paikallisyhteisöjen vahvistaminen ja aktivointi sekä toimivat palvelurakenteet. Kehittämistoiminnassa tavoitellaan nuorten osallistumista erilaisiin hankkeisiin joko paikallisesti tai alueiden välisillä hankkeilla. Vuoden 2012 aikana jatkoivat toimintaansa kaksi nuorille suunnattua kehittämishanketta; Nurkkis kylätalosta nurkka nuorille sekä Amazing Lande. Kannonkosken Kivijärven 4H-yhdistys käynnisti Isoäidin aikaan nuorten hankkeen alueellaan. Toimintasuunnitelma

4 2.2. Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö Alueiden välisistä hankkeista toimintaansa jatkaa Vihreä väylä, joka on Keski-Suomen kolmen leader-ryhmän yhteinen kyliä yhdistävä kehittämishanke. Vuoden 2012 puolella starttaava Kylä lähtee hanke pääsee kunnolla vauhtiin vuonna Hanketta hallinnoi Ylä-Savon Veturi ja Viisari on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeen tavoitteena on kylä- ja asukastoiminnan aktivoituminen, kyläsuunnitteluprosessien hyödyntämisen kehittäminen, lähidemokratian lisääntyminen sekä kylien omaehtoisen toiminnan uudistaminen ja lisääntyminen. Kansainvälisistä hankkeista toimintaansa jatkavat Innovative Village ja Puusta pitkään Näkymiä kansantaiteeseen ja arkiluovuuteen. Keski-Suomen leader-ryhmät ja POKO ry Pirkanmaalta toteuttavat Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanketta. Hanke rahoitetaan maaseutuohjelmasta 100 % tuella. Hankkeen tavoitteena on arvioida ja analysoida leader-ryhmien toimintaa sekä merkitä tulevaisuusjälkiä maaseudun kehittämistyölle Hanketoiminnan aktivoiminen Hanketoiminnan aktivoiminen on ollut Viisarissa lähinnä hankeneuvonnan yhteydessä tapahtuva kannustaminen ja neuvonta. Hanketreffejä on järjestetty vuorotellen eri paikkakunnilla ja ne on koettu hyödylliseksi keskustelu- ja tapaamisfoorumiksi. Treffeillä kerätään hanketoimijoiden, alueen asukkaiden ja yhteisöjen kokemuksia ja toiveita Viisarin leader-toiminnasta. Näin saadaan arvokasta tietoa toiminnan kehittämiselle. 3. TIEDOTUS, KOULUTUS JA SIDOSRYHMÄTOIMINTA 3.1. Tiedottaminen Viisarille on laadittu tiedotussuunnitelma ja tarkennetut vuosittaiset tiedottamisen toimenpiteet ovat toimintasuunnitelman liitteenä. Viisarin toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä, kotisivuilla ja uutiskirjeellä. Keski-Suomen leader-ryhmien yhteinen Viestinnästä voimaa -hanke kehittää ryhmien yhteistä tiedottamista. Hanke toteuttaa mm. ryhmien yhteisen verkkosivuston sekä tiedotuslehtiä yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallislehdissä pyritään tiedottamaan säännöllisesti ohjelman etenemisestä esittelemällä hankkeita. Muita alueella ilmestyviä lehtiä sekä maakuntaradiota ja -televisiota hyödynnetään tiedotettaessa toiminnasta ja hankerahoituksesta. Tehokas ja nopea tiedottamistapa on puskaradio, jonka liikkeellepanevana voimana ovat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, yhdistyksen jäsenistö ja aktiiviset hanketoteuttajat. Viisarin toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet seuraavat hankkeiden kulkua ja toteutumista sekä opastavat hanketoteuttajia osallistumalla hankkeiden seurantaryhmiin. Seutukunnalla järjestettävissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa Viisari on esittelemässä toimintaansa mahdollisuuksien mukaan. Kotisivuilla, tiedotetaan ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät kehittämisohjelman toteuttamiseen ja Viisarin toimintaan. Sivuilla ylläpidetään Viisarin hankerekisteriä ja tiedotetaan alueella järjestettävistä maaseudun kehittämistä edistävistä tilaisuuksista. Viisarin toimittama sähköinen uutiskirje ilmestyy neljä kertaa. Kirjeessä kerrotaan ajankohtaisista leader -toimintaan liittyvistä asioista ja tapahtumista sekä maaseudun kehittämisestä yleisesti. Toimintasuunnitelma

5 3.2. Koulutus Hanketoimijoille järjestetään Viisarin oma maksatus- ja raportointikoulutus alkuvuonna ELYkeskuksen kanssa. Hanketreffeillä, jotka kiertävät eri kuntien alueella keväällä ja syksyllä käydään läpi ajankohtaisia asioita ja hanketoimijoiden esittämiä usein toistuvia kysymyksiä. Hanketreffit ovat avoimia tilaisuuksia hankkeissa mukana oleville ja hankkeita suunnitteleville tahoille Sidosryhmäyhteistyö Viisari ry:n roolia alueellisena kehittäjänä vahvistetaan jatkamalla vuoropuhelua ja yhteistyötä yksityisen sektorin ja yrittäjien sekä Saarijärven-Viitasaaren seutuohjelman kanssa. Alueen elinkeinoviranomaisten kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan uusien yritysitujen löytämiseksi ja niiden rahoittamiseksi. Viisari on allekirjoittanut yrityspalvelusopimuksen jokaisen alueen kehittämisyhtiön kanssa. Sopimuksien mukaan Viisari osallistuu kehittämisyhtiöiden ja niiden yritysneuvontaverkostojen toimintaan. Alueen kehittämisyhtiöiden kanssa aloitettuja videoneuvotteluja ajankohtaisista yritystoimintaan liittyvistä asioista jatketaan. Viisari osallistuu alueella järjestettäviin yrittäjyysvalmennus-koulutuksiin. Viisarin toimihenkilöt kertovat niissä yrittäjyyttä ja yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille erilaisista leaderrahoituksen yritystukimahdollisuuksista. Viisari osallistuu Saarijärven-Viitasaaren seudun johtoryhmä (S-V Jory) työskentelyyn. Työryhmä arvioi pohjoisen Keski-Suomen alueelle esitettyjen kehittämishankkeiden toteutettavuuden ja ohjelmanmukaisuuden. Työryhmän tehtävänä on myös koordinoida eri kanavista rahoitusta hakevia hankkeita. Keski-Suomen muiden leader-ryhmien kanssa yhteistyötä lisätään säännöllisillä tapaamisilla. Uudella ohjalmakaudella on tarkoitus lisätä yhteistyötä mm. yhteisten palvelujen kautta. Viisari osallistuu Keski-Suomen Kylät ry:n toimintaan mm. sen järjestämissä tilaisuuksissa. ELY-keskuksen kanssa avointa ja luottamuksellista yhteistyötä ylläpidetään aktiivisella vuoropuhelulla ja tiedon vaihdolla sekä yhteisissä kokouksissa. ELY-keskuksen maksatusyksikön kanssa järjestetään maksatuskoulutusta Viisarin rahoittamille hankkeille. Maksatuskoulutuksessa huomioidaan maksamishakemuksissa esille nousseita haasteita kuten palkkakirjanpito. Esille on noussut myös koulutustarve investointitukihakemusten suunnittelussa ja laadinnassa. Tilaisuus pyritään järjestämään ELY-keskuksen rakennustarkastajan kanssa koulutus- tai tiedotustilaisuutena. Saarijärvellä Toimintasuunnitelma

6 Viestinnän toimenpiteet 2013 Viestintätapa Tekijä Kohderyhmä Aihe Milloin Verkkosivut MP Suuri yleisö ja alueen Ajantasaista ja käyttäjiä Jatkuvaa hanketoimijat ja kehittäjätahot palvelevaa tietoa. Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien ajankohdat. Verkkosivut (englanti) ALP Kansainväliset kumppanit Perustiedot toiminnasta Tarvittaessa Viisaankiven sivusto, kehittämisyhtiöt, kunnat ja yrittäjäjärjestöt Keski-Suomen LEADER-ryhmien yhteinen sivusto MP MP Suuri yleisö ja alueen hanketoimijat Suuri yleisö ja alueen hanketoimijat Hankehaku, tapahtumien ja koulutusten ajankohdat Ajankohtaista yhteistä tietoa mm. muutoksista. Hanke-esimerkkejä juttupankissa. Uutiskirje MP Tilaajat Ajankohtaista tietoa hanketoiminnasta ja tulevista tapahtumista Sähköpostilistat MR Alueen hanketoimijat Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien ajankohdat Yhteinen tiedote MP, VV Media suuri yleisö Keski-Suomen LEADERryhmien toiminnan tuloksia Tilaisuudet Osallistujat Tilaisuuden aiheen mukaisesti ajankohtaisia asioita. Mediajutut ALP Paikalliset ja maakunnalliset mediat suuri yleisö Tuloksista, toteutusvaiheesta, uutisista. Lehti-ilmoitukset ALP Paikallislehdet suuri yleisö Hankehaku Kirje MP Jäsenmaksulliset Viisarin toteuttamien ohjelmien toteutusvaiheista, tuloksista ja toiminnasta Tiedote ALP Kunnat, luottamushenkilöt Tilannekatsaukset LEADER Tarvittaessa Jatkuvaa 4 kertaa Jatkuva 2 kertaa Tarvittaessa Kerran 1-2 kertaa Intra ALP, MR, MP, hallitus Viisarin hallitus Koulutus TH, MP Hallituksen jäsenet, etenkin uudet Sähköposti, intra, puhelin, kalenteri, toimistopalaverit ALP, MR, MP Viisarin toimihenkilöt Koulutusmateriaaleja Intran käyttökoulutus Ajankohtaiset asiat yleisesti Tarpeen mukaan Jatkuvaa Toimintasuunnitelma

7 Talousarvio 2013 LIITE 2 LEADER Toimintaraha Menot: palkat ja palkkiot & niiden sivukulut ostopalvelut 400 vuokrat viestintäkulut toimistokulut kotimaan matkakulut muut yleiskulut Tulot: EU Valtio Kunnat Yhteinen tulevaisuus maaseudulla Menot palkat ja palkkiot & niiden sivukulut ostopalvelut 5000 kotimaan matkakulut 3300 ulkomaan matkakulut 1500 vuokrakulut 2000 muut kulut Tulot: Eu Valtio HANKI ll -koordinointihanke Menot palkat ja palkkiot & niiden sivukulut matkakulut 5000 muut kulut Tulot: Eu Valtio Kunnat VIISARI ry. yhdistyksen talousarvio Menot: palkat ja palkkiot matka- ja kokouskulut vuokrat 300 jäsentiedotus toimisto- yleiskulut Tulot: Varainhankita Jäsenmaksut Korkotulot Kuntien avustus Menot yht Tulot yht TILIKAUDEN TULOS 0 Toimintasuunnitelma

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Tiivistelmä Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry on vuonna 2000 perustettu Leader -ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää paikallista, seutukuntien välistä ja kansainvälistä yhteistyötä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...2 2. Hallinto ja kokoukset..3 3. Viestintä ja yhteydenpito...4 4. Hanke- ja rahoitusneuvonta...5 5. Alueiden välinen ja kansainvälinen

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Luonnos Maaseutuverkoston avoin kuulemistilaisuus 18.4.2007 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Huhtikuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä... 3 2. Alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet... 5 3. Strategian kuvaus ja tavoitteet...12 4.

Lisätiedot

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006

VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 VIISARIN LEADER+ LOPPURAPORTTI 2000-2006 2 Sisällysluettelo Viisari ry:n toiminta ohjelmakaudella 2000-2006...4 YHDISTYS... 4 HALLITUS... 4 TOIMISTOJEN TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ... 5 VIESTINTÄ, KOULUTUS JA

Lisätiedot

http://www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viisari_ry/uutiskirjeet/viisarin_uutiskirje_3_2012/?i...

http://www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viisari_ry/uutiskirjeet/viisarin_uutiskirje_3_2012/?i... Sivu 1/5 Viisarin uutiskirje 3/2012 LEADER toiminta Ohjelmakaudesta toiseen EU:n ohjelmakaudet vierivät seitsemän vuoden sykleissä. Viisari on toisen Leaderkautensa loppusuoralla. Ensi vuonna 2013 tehdään

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020 1. TOIMINTA-ALUE 2. ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA 2.1 Edellisen ohjelmakauden kokemuksia 2.2 SWOT -analyysi 3. ILOA JA INNOVAATIOITA 2014 2020 3.1 Visio 3.2 Painopisteet ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

1. YLEISET PERIAATTEET

1. YLEISET PERIAATTEET Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 1. YLEISET PERIAATTEET Kursivoituna muokatut kohdat Sepra on paikallinen kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluu viisi kuntaa; Hamina, Kotka, Miehikkälä,

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2010 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Toimenpide

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 KESKIPISTE-LEADER RY HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leaderhallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa ja muun normaalin toiminnan yhteydessä.

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot