Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa"

Transkriptio

1 Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa

2 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti vt. toiminnanjohtaja Elena Gorschkow-Salonranta Puhelin Sähköposti Jäsentietojen muutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni Katja Kosonen Mary Luokkamäki Jäsenmaksut Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 180 euroa vuodessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET JÄSENTIETOSI! Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta (Akavan Erityisalat) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Linda Viitala, lakimies, yksityissektori Harri Ikonen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Maarit Leppänen, lakimies, julkinen sektori Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset Työttömyysturva-asiat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki Kajawa Käännösalan ammattilaisten ja opiskelijoiden järjestölehti Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittajat: Hanna Gorschelnik/Elena Gorschkow-Salonranta Toimitus: Henriikka Hakkala, Jenny Jeskanen, Ritva Siikamäki Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Libris Oy, Helsinki. Painos: 2500 kpl Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa Aineistopäivä Tässä lehdessä Puheenjohtajalta... 3 Raportti kansainvälisen kääntäjienpäivän seminaarista 4 Elena aloitti toiminnanjohtajana... 6 Terveiset Kölnistä... 7 Verkostoyhteistyö tärkeä tuki ministeriöiden kääntäjille ja kieliasiantuntijoille... 8 Lyhyet Näkökulmia organisaatiomuutokseen Teknisen viestinnän alalla kysyttiin palkoista ja työoloista

3 Mikä tätä työmarkkinaa riivaa? Puheenjohtajalta Satuitko lukemaan sunnuntain Hesarista artikkelin työttömyydestä? On pysähdyttävää lukea nuorten ihmisten työkohtaloita. Suomella pyyhkii hyvin mutta työttömien määrä on edelleen liki henkeä. Korkeasti koulutettujen eli vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on heikentynyt muuhun väestöön verrattuna voimakkaasti. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys alkaa olla kaikkien aikojen ennätystasolla, noin henkilöä. Alemman korkeakouluasteen suorittaneita työttömiä löytyy tilastoissa noin henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman uusimman tutkimuksen mukaan yli puolet työttömistä ei palaa työelämään. Työpaikkoja on liian vähän. Yrityksissä tehostetaan organisaatioita ja ulkoistetaan toimintoja. Samoin on helppo palkata määräaikaisia työntekijöitä, jotka määräaikansa jälkeen voi heittää pois kuin kuluneen rukkasen. Organisaatio- ja toimintamallimuutosten tuoksinassa irtisanotaan ihmisiä, ja jäljelle jääneet tekevät töistä sen mitä jaksavat. Työttömiksi jääneet kiertävät työttömyysviikkojen, erilaisten työllisyyskurssien ja harjoitteluaikojen kehää. Näitä kursseja ja harjoitteluaikoja kutsutaan aktivoinniksi. Hetkellinen aktivointi sitten lopahdus kun niitä avoimia työpaikkoja ja oikeita töitä ei ole! Oikotien, hesarin ja mollin paikkoihin on hakijaa. Kysymys kuuluukin: miten erottautua näinä sähköisten hakemusten aikana joukosta? Siinäpä pähkinä purtavaksi jollekin kurssille! HS:n artikkelissa työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen Pekka Tiaisen mukaan huomattavalla osalla työttömistä ei ole pääsyä normaaleihin töihin. Mikä tätä työmarkkinaa riivaa? Toisaalta puhutaan työurien pidennyksestä ja ihmisten jaksamisesta työssään. Ja sitten meillä on joukko nuoria, koulutettuja ihmisiä, joista ei ku - kaan ole kiinnostunut, ei edes haastatteluun asti. Tässä yhteydessä haluan erityisesti mainita, että työtön tai työttömyysuhan alaisena on mahdollista saada henkilökohtaista valmennusta työelämän muutostilanteissa liitostamme. Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenilleen urapalveluja yhteistyössä CareerStorm Urapalvelut -valmennusyrityksen kanssa. Urapalvelu tarjoaa neuvontaa työnhakuun, urasuunnitteluun ja omassa työssä kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä. (www.akavan - erityisalat.fi) Toiminnanjohtajamme vanhempainvapaan sijaisena aloitti Elena Gorschkow-Salonranta toivotamme Elenan sydämellisesti tervetulleeksi joukkoomme! Syksy on tullut, ja niin myös KAJ:n syyskokous pidetään Helsingissä klo Tervetuloa joukolla kokoukseen. Kokouksessa valitaan järjestölle mm. uusi puheenjohtaja, sillä minun on nyt aika jättää puheenjohtajan nuija nuorempiin käsiin! Anita Tuohino puheenjohtaja 3

4 Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2010: Laadukasta käännöstä etsimässä Kääntäjienpäivän seminaarissa laadukkaan käännöksen syntyprosessista keskustelivat Susanne Väisänen (vas.), Kirsi Kemppainen, Kristiina Abdallah ja Lea Heinonen- Eerola. HANNA GORCHELNIK Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja Suomen käännöstoimistojen liitto järjestivät yhteis työnä kansainvälisen kääntäjienpäivän seminaarin Tampereen yliopistolla. Seminaarin aiheena tänä vuonna oli Laadukas käännös: kääntäjän, kielenhuoltajan ja koordinaattorin yhteistyön tulos. Yhteistoiminta kääntäjän työssä Tutkija Kristiina Abdallah tarkasteli esityksessään kääntäjän odotuksista käännösalan tuotantoverkostoissa, joissa työtä pitkälti nykyisin tehdään. Tuotantoverkostolla hän viittaa siihen, että nykyisin käännösala on melko hierarkkinen; käännöstoimeksiannot annetaan suurille käännöstoimistoille, joista ne siirtyvät ketjussa alaspäin keskisuurille toimistoille ja lopulta ehkä monenkin välikäden kautta yksittäiselle kääntäjälle. Abdallahin mukaan tuotantoverkoston toiminta perustuu yhteistoimintaan, joka edellyttää luottamusta ja sitä, että toimijat kunnioittavat toisten osapuolten osaamista ja asiantuntemusta. Jos toimijoilla on eri päämääriä, tällöin todellista yhteistoimintaa ei ole. Käännöskoordinaattorin/ projektipäällikön rooli Käännöskoordinaattorin tai käännöstoimiston pro - jektipäällikön roolista kertoivat tiiminvetäjä Susanne Väisänen AAC Global Oy:stä sekä projektipäällikkö Kirsi Kemppainen Translatum Oy:stä. Heidän mukaansa projektipäällikkö antaa kääntäjälle enem- män aikaa omaan työhön. Projektipäällikkö kerää kääntäjälle käännöspaketin, joka sisältää käännettävät tekstit, käännösmuistin, viitemateriaalin ja ohjeet. Lisäksi projektipäällikkö voi auttaa ratkomaan mm. työkaluongelmia, sillä hänellä voi olla erilaisista työkaluista enemmän kokemusta kuin yksittäisellä kääntäjällä. Alalle vasta tuleville esityksistä oli varmasti paljon hyötyä, sillä molemmat esitykset kartoittivat vaatimuksia, joita käännösalan projektipäällikölle voi olla: projektipäälliköltä odotetaan asiakaspalveluasennetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ryhmätyökykyä, sosiaalisia taitoja, järjestelmällisyyttä, priorisointitaitoja, reagointinopeutta ja paineensietokykyä. Kemppainen painotti, että laadukas käännös on osapuolten yhteistyön tulosta. Usein se, ettei asiakas saa haluamaansa, on kiinni metatiedosta, joka ei koskaan päädy kääntäjälle. Tämä voidaan katsoa yhdeksi tuotantoverkoston negatiivisista puolista. Kielentarkistaja käännösprosessissa Kääntäjä Lea Heinonen-Eerola puolestaan puhui kielentarkistajan tärkeydestä käännösprosessissa. Kielentarkistaja lukee tekstin kokonaisuutena, tuorein silmin, ja usein havaitsee jotain, mikä kääntäjältä on jäänyt huomaamatta hänen pähkäillessään eri tapoja sanoa kyseinen asia. Heinonen-Eerola myös muistutti, että laatu näkyy sekä prosessissa että lopputuloksessa; myös aikataulussa pysyminen on osa laatua. Heinonen-Eerolan esitys sai aikaan keskustelua laadun ja hinnan välisestä suhteesta. Keskustelussa 4

5 huomautettiin, että alalle kaivataan laatuperustaista hinnoittelua. Tällä hetkellä oletus tuntuu olevan, että kääntäjän laatu on yhtä hyvää, olipa sanahinta 5 senttiä tai 15 senttiä. Heinonen-Eerola kuitenkin huomautti, että kääntäjähän aina myy periaatteessa aikaansa, joten tällöin pienemmän sanahinnan pitäisi luonnollisesti johtaa siihen, että aikaa käytetään käännökseen vähemmän eli käytännössä huonompaan laatuun, jonka asiakas siis sallii huonolla palkkiolla. Käännöstöiden ensimmäinen suuri kilpailutus julkisella sektorilla Ilkka Sihvola valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:stä kertoi kokemuksia valtionhallinon käännöstöiden ensimmäisestä suuresta kilpailutuksesta, joka toteutettiin syksyllä Kilpailutuksen aikana kohdattiin monia haasteita, joista suurimmiksi osoittautuivat kielikohtainen osaaluejako sekä valittavien toimittajien määrä, asiakaskohtaiset käännöstarpeet ja näiden huomioiminen tarjousten vertailussa, sekä erityisesti toimialan rakenne ja sopimusehdot kokonaisuudessaan. Sihvola kertoi, että kilpailuun lähetetyt tarjoukset olivat yleisesti varsin laadukkaita. Hanselin asiakkaat olivatkin pääsääntöisesti kilpailutukseen tyytyväisiä ja markkinaoikeusvalituksilta vältyttiin, mitä voidaan tulkita kilpailutuksen kohtuullisena onnistumisena. Nykyinen sopimuskausi on voimassa vuoden 2012 loppuun asti, eikä kilpailutuksen uusimisesta ole tehty vielä päätöksiä, mutta sitä tullaan varmasti harkitsemaan puitejärjestelyn volyymien kehityttyä ennakko-oletuksia paremmin. Seuraavassa mahdollisessa kilpailutuksessa on mietittävä erityisesti laadunarvioinnin haasteita. Sihvolan mielestä alan kannattaisi myös itse miettiä mielekkäitä ja ennen kaikkea mitattavia laatukriteereitä kuten tutkintoja ja sertifikaatteja. hän muistutti erityisesti freelancereita, että mikään ei estä tarjoamasta palveluita useiden kilpailuun osallistuvien yritysten kautta. Jenny Jeskanen Käännöstoimistot isoja pahoja (susia)? Kristiina Abdallah mainitsi kääntäjienpäivän esityksessään, että 2000-luvulla käännösalalla alkoi murroskausi, jonka kärsijöitä ovat ne, jotka eivät olleet asettuneet alalle sitä ennen. Itselleni jäi kuitenkin viimeisenä mieleen tunne, että käännöstoimistot katsotaan nykyisin isoksi pahaksi, jotka riistävät kääntäjiä viimeiseen pisaraan asti. Ehkä tämä johtuu siitä, että olen itse aloittanut alalla vasta tämän murroskauden jälkeen, eli 2000-luvulla, mutta itse en näe käännöstoimistoja isona pahana. Käännöstoimistot helpottavat freelancer-kääntäjän arkea siinä mielessä, että tiedostot on yleensä käsitelty valmiiksi ja muistit, viitemateriaalit ja ohjeet ovat yhdessä siistissä paketissa. Kielentarkistajaa ei tarvitse hankkia itse, sillä useimmat käännöstoimistot hoitavat sen. Kääntäjä voi keskittyä nimenomaan siihen osaan prosessista, josta itse pidän eniten: kääntämiseen. Entä huonot palkkiot? Seminaarissa esitettiin, että 10 senttiä sanalta on huono palkka. Pieni laskutoimitus kertoo, että 2500 sanaa päivässä 1 10 senttiä sanalta tekee 250 euroa päivässä. 20 päivää kuukaudessa mikä ei siis ole edes joka arkipäivä tekee 5000 euroa kuussa. Yrittäjällä tästä jää karkeasti ottaen käteen 2500 euroa päivässä. Minkä mittapuun mukaan tämä on huonosti? On totta, ettei kaikilla kääntäjillä ole 2500 sanaa käännettävää läheskään joka päivälle, jolloin tulot ovat pienemmät. Mutta onko se sitten käännöstoimistojen syy? Pitäisikö käännöstoimistojen maksaa siitä, ettei kääntäjällä ole tarpeeksi töitä syystä tai toisesta? Asia on toki eri suorien asiakkaiden kohdalla. Silloin kääntäjä joutuu selvittelemään itse asiakkaalta ohjeet ja hankkimaan kielentarkistajan. Käännökseen menee siis enemmän aikaa, kuin jos toimeksianto olisi käännöstoimistolta. On selvää, että silloin palkkionkin täytyy olla suurempi. Varsinkin, kun suorien asiakkaiden kohdalla myös riski maksamatta jäävästä laskusta on suurempi; käännöstoimistoilta on helpompi periä saatavansa, ainakin Suomen alueella. Myös käännöstoimistojen sisäiset työntekijät ovat eri asia; yksikään tiedossani oleva käännöstoimisto ei maksa in-house-kääntäjilleen suositusten mukaista palkkaa, joka vastaa yrittäjänä saatavia tuloja. Mielestäni huonojen palkkojen ja palkkioiden keskustelun pitäisikin keskittyä niihin käännösalan ryhmiin, joiden kohdalla se on totta; av-kääntäjiin, kirjallisuuden kääntäjiin, käännöstoimistojen henkilöstöön. Jenny Jeskanen Oletko kirjoittajan kanssa samaa mieltä tai eri mieltä? Kerro meille! Lähetä sähkö - postia osoitteeseen KOMMENTTIPUHEENVUORO sanaa päivässä on käännöstoimistojen yleisesti edellyttämä käännösmäärä. 5

6 Elena aloitti KAJn toimistolla Marraskuun alusta Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n toimintaa on vetänyt Elena Gorschkow-Salonranta (33), kun toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik jäi perhevapaalle. KAJ on pieneksi yhdistykseksi varsin elinvoimainen. Kun puitteet ovat kunnossa, on helpompi astua puikkoihin, sanoo Gorschkow-Salonranta. Vuoden sijaisuudessa ei tehdä ihmeitä, mutta toivon voivani kehittää edunvalvontaa siten, että KAJ on hieman näkyvämpi sekä ottaa aktiivisemman roolin tiedottamisessa ja julkisessa keskustelussa, hän jatkaa. Tähän työhön Elenalla on oivallinen tausta. Hän on toiminut jo vuosikymmenen luottamushenkilönä erilaisten järjestöjen hallituksissa, ja työskenteli vuosituhannen alkupuolella neljän vuoden ajan kansanedustaja ja ulkoministeri Erkki Tuomiojan eduskunta-avustajana. KAJ:n palvelukseen Elena Gorschkow-Salonranta siirtyi Suomen ylioppilaskuntien liitosta SYL:stä, jossa hän työskenteli vuodesta 2006 kansainvälisten asioiden sihteerinä. Keskeisiin tehtäviin kuului kansainväliseen koulutuspolitiikkaan liittyvä edun- JAANA PARKKOLA valvonta. Elena huolehti myös liiton kansainvälisestä järjestöyhteistyöstä, seurasi eurooppalaista koulutuspolitiikkaa ja suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä. Lisäksi hän vastasi liikkuvuuskysymyksistä ja jäsenjärjestöjen kouluttamisesta. Kansainvälinen verkottuminen on globaalissa maailmassa tärkeää ja toivon voivani vaikuttaa siihen, että KAJ hakisi ja saisi tarkkailijajäsenen aseman kääntäjien ja tulkkien kansainvälisissä kattojärjestöissä, sanoo Gorschkow-Salonranta. Aikaisempina vuosina KAJ ei ole vielä täyttänyt kattojärjestöjen jäsenyyskriteereitä, mutta kun järjestön toimintaa on kehitetty, hakemuksen jättäminen on nyt ajankohtaista. Elena on opiskellut pääaineenaan venäjän kieltä ja kirjallisuutta Joensuun yliopistossa sekä englantia aineenopettajan linjalla Helsingin yliopistossa. Sivuaineenaan hän opiskelee sosiaalipolitiikkaa. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on paria tenttiä vaille valmis. Vahvana päämääränä on valmistua maisteriksi parin vuoden sisällä. Elämä on vienyt mennessään aina mielenkiintoisiin tehtäviin, ja opintoni ovat siksi edenneet hissuksiin, miettii Elena. Helsingistä kotoisin olevan Elenan perheeseen kuuluu mies ja 3-vuotias poika. Lisää keskustelua alan haasteista Gorschkow-Salonranta on jo ehtinyt perehtyä käännösalaan ja sen moninaisiin haasteisiin. Alan suurimpia kysymyksiä on ehdottomasti hajanainen kenttä ja se, että työsuhteessa olevat ja ammatinharjoittajana toimivat kokevat aivan erilaisia haasteita työelämässään. Tärkeää olisi saada kaikki mahdolliset kääntäjät ja käännösalalla työskentelevät järjestäytymään "saman katon" alle ja käymään keskustelua yhteisesti alan olosuhteiden parantamisesta. Yksi kääntäjä työpaikalla tai yksittäinen ammatinharjoittaja on aika soolona, joten erityisesti tällaisella alalla yhdessä toimiminen olisi äärimmäisen tärkeää, sanoo Elena Gorschkow- Salonranta. Toivonkin, että ammattijärjestö KAJ ja aatteellisempi sisarjärjestö Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry voisivat vahvistaa yhteistyötään entisestään ja löytää synergia-etuja, hän pohtii. Elenan tavoitteena on myös kasvattaa KAJ:n jäsenmäärää entisestään ja houkutella uusia aktiiveja mukaan järjestön toimintaan. Hanna Gorschelnik 6

7 Teoriasta käytäntöön: Työharjoittelu ulkomailla Jokainen kielten opiskelija tietää, että juuri itselle sopivan työharjoittelupaikan löytäminen voi olla suoranainen mahdottomuus. Itse eksyin sattumalta joululomalla Speak & Fun Kielimatkojen kotisivuille ja huomasin, että tarjolla on harjoittelupaikka Kölnin toimistossa. Ennen kuin huomasinkaan sai sana Erasmus työharjoitteluvaihto konkreettisen merkityksen elämässäni. Asunnon löytäminen Kölnin kokoisesta suurkaupungista ei ollut vaikeaa, ja muutenkin valmistelut paperitöitä myöten sujuivat ongelmitta. Aloitin työt saksalaisessa omistuksessa olevassa, mutta Suomen markkinoilla toimivassa yrityksessä, Speak & Fun Kielimatkat, joka tarjoaa kansainvälisiä kielikursseja aikuisille ja nuorille eri puolilla maailmaa. Työnkuvaani kuuluu monipuolisesti markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehtävät, mutta ennen kaikkea kääntäminen ohjaajani opastuksella. Yritys on alunperin saksalainen, joten kaikki materiaalit ovat saksaksi. Tässä kohdassa kuvaan astuu kääntäjä tai minä, maisterivaiheessa oleva, saksan opiskelija. Materiaalit valmistellaan keskitetysti saksan kielellä, jonka jälkeen eri toimistot kääntävät tekstit kohdekieleen esimerkiksi suomeen ja hollantiin sekä työstävät ne omiin tarpeisiinsa sopiviksi. Luulin aina, että kääntäminen ei ole minua varten, sillä yliopiston käännöskursseilta mieleen oli jäänyt vain tekstien loputon muokkaaminen ja kääntämisen haastavuus. Olen oppinut työharjoitteluni aikana, että juuri sitä kääntäminen on, mutta myös paljon muuta. Kääntäjän arki yrityksessä on monipuolista, sillä tekstejä käännetään useisiin tarkoituksiin, kuten kotisivuille, esitteisiin ja asiakkaille lähetettäväksi. Työharjoitteluni on lisäksi erittäin kansainvälinen, sillä yrityksellä on useita toimipisteitä, kielikouluja ja yhteistyökumppaneita eri maissa. Kääntäminen tapahtuu saksasta suomeen ja kommunikointi eri toimistojen välillä on saksaksi, mutta kielikoulujen kanssa kommunikoidaan pääasiassa englanniksi. Kansainvälisessä ympäristössä työskennellessä oppii erilaisia kommunikointitaitoja kuin suomalaisessa työyhteisössä, joten harjoittelu ulkomailla kannattaa varmasti. Tietystikään työharjoitteluni ei ole pelkkää työntekoa. Sen lisäksi olen päässyt tutustumaan Saksan neljänneksi suurimpaan kaupunkiin ja kaikkien tuntemaan Kölnin tuomiokirkkoon. Kaupungin kansainvälisyys ja tapahtumien loputon määrä tekee siitä mielenkiintoisen paikan asua. Sen lisäksi on sijainti keskieurooppalaiseen tapaan loistava eli useat mielenkiintoiset kaupungit ovat vain muutaman tunnin matkan päässä. Harjoittelua on vielä jäljellä ja odotan jo innolla tulevia työtehtäviä. Tällä hetkellä esitetekstien ja kotisivujen sisällön kääntäminen jatkuvat, sillä käännettäväähän riittää. Sen lisäksi edessä on eri maiden toimistojen tapaaminen Kölnissä, mikä tarkoittaa kansainvälisyyttä! Oman kokemukseni pohjalta suosittelen kaikille työharjoittelua, sillä se antaa teoreettisen osaamisen tueksi käytännön näkemystä. Suosittelen oma-aloitteisuutta harjoittelupaikan etsintään ja periksiantamattomuutta juuri oikean harjoittelupaikan löytämiseen. Titta Laitinen HuK Kirjoittaja opiskelee saksan kieltä ja kirjallisuutta Vaasan yliopistossa Kolumni 7

8 Verkostoyhteistyö tärkeä tuki ministeriöiden kääntäjille ja muille kieliasiantuntijoille Verkosto tarjoaa kollegaverkoston, joka on merkittävä ammatillinen sekä henkinen voimavara. Yhteistyö edistää työssä jaksamista, kuvailee ylikielenkääntäjä Taru Virtanen valtioneuvoston kanslian käännöstoimistosta. Verkoston toiminta perustuu kiertävään puheenjohtajuuteen ministeriöiden kääntäjien kesken. Verkostolla ei siis ole varsinaista kotipesää, mikä sitouttaa toimijoita ja pitää toiminnan kentän avoimena. Kynnys osallistua verkoston työskentelyyn on alhainen ja vältämme muutenkin turhaa byrokratiaa, korostaa Virtanen. Kaikki kielten ja kääntämisen parissa työtään tekevät ministeriöiden virkamiehet ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Toiminnan piirissä on edustettuna koko kieliasiantuntemuksen kirjo perinteisestä kääntämisestä ja tulkkauksesta termiyhteistyöhön. Ministeriöiden kääntäjien yhteistyöverkosto on toiminut kymmenen vuotta valtioneuvoston kieliasiantuntijoiden yhteistyöfoorumina. Toiminta on muuttunut vuosien mittaan, mutta perusidea vapaamuotoisesta verkostosta on säilynyt. Verkoston juuret juontavat Suomen ensimmäiseen EU-puheenjohtajakauteen vuonna Taru Virtanen oli tuolloin tuore valtionhallinnon virkamies, joka valtioneuvoston kanslian EU-yksikön käännöskoordinaattorina kohtasi työssään usein tilanteita, joissa oli tarpeen tarkistaa muiden ministeriöiden vastuualueen asioita. Aloite kieli-ihmisten keskinäisen yhteistyön tiivistämisestä syntyi Pirjo Kuismasen kanssa, joka toimi ylikielenkääntäjänä silloisessa kauppa- ja teollisuusministeriössä. Mukana oli sattumaakin, sillä tunsin Pirjon entuudestaan, kertoo Virtanen. Yhteistyöverkosto sai alkunsa valtioneuvoston kielipalvelun terminologia-iltapäivän yhteydessä kesäkuussa 2000, jolloin Virtanen ja Kuismanen ehdottivat kevyellä rakenteella toimivan yhteistyöverkon muodostamista ministeriöiden kääntäjien 8

9 kesken. Tuohon tapahtumaan osallistui 43 valtionhallinnon kielialan ammattilaista 12 ministeriöstä sekä 6 virastosta. Nykyisin mukana on varsin kattavasti ministeriöiden kieliasiantuntijoita ja kääntäjiä, yhteensä melkein sata henkilöä. Verkosto kokoontuu joka toinen kuukausi. Kokousten välillä pienryhmät kuitenkin työskentelevät eri teemojen parissa. Tiedottaminen kattaa verkoston jäsenten lisäksi myös muut valtionhallinnon kieliasiantuntijat. Merkittävä tiedotuskanava on myös verkoston Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) jäsenlehdessä Kääntäjässä ylläpitämä julkishallinnon palsta, jolla pyritään tiedottamaan hallinnon ulkopuolelle ministeriöiden ajankohtaisista kieli- ja sanastoasioista. Toimintaan kuuluu myös yhteisiä koulutustapahtumia. Verkosto luo työyhteisön ja kollegaverkoston kääntäjille ja kieliasiantuntijoille, jotka tyypillisesti tekevät työtään melko yksin ministeriöissä. Henki on kannustava ja innostava. Eipä juuri muualla voi paneutua vaikkapa käsitellä-verbin eri vastineita koskevaan keskusteluun samalla innolla kuin oman alan ammattilaisten joukossa. Hektistä ja monipuolista työtä Kääntäjän työnkuva ministeriöissä on laajentunut ja useimmat toimivat enemmänkin kieliasiantuntijoina kuin pelkästään kääntäjinä. Työhön kuuluu kääntämisen ja kielentarkistuksen ohella entistä enemmän konsultointia muun muassa kilpailutusten ja erilaisten kannanottojen yhteydessä. Euroopan unionin jäsenyys on tuonut oman lisänsä erikoisaloihin ja kieliin. Nopeus ja työn vaativuus ovat korostuneet viime vuosina. Teknistymisen myötä käytössä on nyt monenlaisia uusia työvälineitä, mutta mikään tekninen prosessi kääntäminen ei tietenkään ole. Erikoistuminen ja yhteistyö tekstin laatijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa ovat olennaisia. Usein on tärkeää tietää myös se, mitä ei sovi sanoa, huomauttaa Virtanen. Virtanen painottaa, että yhtenä verkoston tärkeänä tavoitteena on ollut parantaa tietoisuutta kieliasiantuntijoiden työnkuvasta ministeriöissä. Verkosto on tehnyt kääntäjien ja muiden kieliasiantuntijoiden työtä entistä näkyvämmäksi esimerkiksi kovassa rutistuksessa alueellistamiskysymyksessä. Välitilinpäätös tässä asiassa on käännösalan ammattilaisten näkökulmasta suotuisa, sillä tämän hallituskauden aikana ei alueellista kielipalvelukeskusta perusteta, mitä käännösalan toimijat, sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekevät tahot, vastustivat pontevasti ja perustellusti. Verkostolla on työn alla sen ensimmäinen varsinainen toimintasuunnitelma, mutta se aikoo silti pysyä ketteränä foorumina, jotta se voi edelleen tarttua nopeasti ajankohtaisiin kysymyksiin niin kuin ennenkin. Ritva Siikamäki SHUTTERSTOCK 9

10 TA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI AJAN Tule mukaan toimintaan! toimintaan! Etsimme jäsenlehtemme Kajawan toimituskuntaan luottamustoimisia jäseniä vuoden 2011 alusta. Kajawa-lehden toimituskunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää lehden sisältöä ja rakennetta sekä kirjoittaa juttuja. Toimituskunta kokoontuu neljästi vuodessa. Lisäksi haemme KAJ:n opiskelijajäseniä KAJ:n opiskelijatyöryhmään. Ryhmän tavoitteena on ideoida KAJ:n kehittyvää opiskelijatoimintaa. Mitä sinä toivoisit ammattijärjestöltäsi jo opiskeluaikana tai valmistumisen kynnyksellä? Kiinnostuitko? Ilmianna itsesi lähettämällä viesti KAJ:n toiminnanjohtajalle vuoden loppuun mennessä osoitteeseen Lisätietoja voit kysyä vt. toiminnanjohtaja Elena Gorschkow-Salonrannalta sähköpostitse tai puhelimitse KAJ puoltaa oikeustulkin erikoisammattitutkintoa Opetushallituksen alainen asioimistulkin tutkintotoimikunta esittää oikeustulkin erikoisammattitutkinnon perustamista näyttötutkintona nykyisen asioimistulkin ammattitutkinnon yhteyteen. Toteutuessaan tutkinto voisi olla myös yksi mahdollinen oikeustulkkien auktorisointiväylä. Oikeustulkin erikoisammattitutkintoa toimikunta perustelee sillä, että oikeustulkkaus on kansainvälisestikin tunnustettu omaksi tulkkauksen erikoisalakseen, mutta Suomessa ei ole olemassa alan tutkintoja eikä opiskelumahdollisuuksia yliopistojen irrallisia opintojaksoja lukuun ottamatta. Tulkeille tarvitaan kipeästi oma keinonsa osoittaa pätevyytensä oikeudellisten asioiden tulkkaamisessa. Erikoisammattitutkinto olisi erinomainen tapa tarjota muodollinen pätevöitymisväylä, sillä se ei vaadi pysyvän koulutusohjelman perustamista. Oikeustulkki työskentelee maahanmuuttovirastossa, oikeuslaitoksissa, vankeinhuoltolaitoksissa sekä rajavartioviranomaisten, tullin ja poliisin kanssa. KAJ:n hallitus päätti kokouksessaan 9/10 puoltaa oikeustulkin erikoisammattitutkinnon perustamista. 10

11 OHTAISTA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI Av-kääntäjien työehtosopimusluonnos tekstiryhmässä Av-kääntäjien sekä SDI Median ja Pre-Textin välisissä neuvotteluissa työn tekemisen ehdoista on edetty työryhmävaiheeseen. Kääntäjien ja toimistojen edustajien pienryhmässä käytiin syyskuun lopussa läpi tulevan työehtosopimuksen rakennetta ja työtä jatketaan marraskuussa. Sopimusluonnos on rakennettu Ylen ja MTV:n Yhtyneet-sopimuksen pohjalle. Siinä on kuitenkin huomioitu käännöstoimistojen toimintaympäristö. Sopimustekstejä koskevan työn jälkeen neuvottelukunnat aloittavat keskustelut vähimmäispalkoista ja -palkkioista. Neuvottelujen tavoitteena on rakentaa alalle työehtosopimus ja luoda av-käännösalalle yhteiset ehdot, jotka takaavat työntekijöille kohtuullisen ja säännöllisen toimeentulon. Samalla pitkään jatkunut holtiton hintakilpailu on tarkoitus saada katkeamaan, jolloin käännöstoimistot voivat kilpailla muullakin kuin hinnalla, ja asiakkaat tietävät hankkivansa laadukkaita käännöksiä, joiden tekijöille on maksettu asianmukainen korvaus. Neuvottelujen edistymistä voi seurata KAJ:n verkkosivuilla osoitteessa Komissio huolissaan käännöstieteen koulutuksesta Euroopan komissio on huolissaan siitä, että Euroopassa ei kouluteta riittävästi ammattitaitoisia kääntäjiä ja tulkkeja. Monessa maassa kuka tahansa voi sanoa olevansa kääntäjä ilman, että ammatillisesta pätevyydestä on mitään takeita, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou komission tiedotteessa. Käännöspalvelujen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti kaikkialla maailmassa. Euroopan unionin kielitoimialasta vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan alan liikevaihto kasvaa lähivuosina vähintään 10 prosentin vuosivauhtia. Arvion mukaan liikevaihto kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2015 mennessä. Komissio toivoo, että useampi eurooppalainen yliopisto tarjoaisi entistä laadukkaampaa koulutusta ja liittyisi viime vuonna perustettuun European Master s in Translation -verkostoon. EMT on paitsi yhteistyöverkosto, myös tunnustettu laatumerkki käännöstieteen koulutukselle. EMT-projektin tavoitteena onkin nostaa kääntäjien koulutuksen tasoa, joka on euroopanlaajuisesti varsin kirjavaa. Suomalaisista käännöstieteen koulutusta tarjoavista oppilaitoksista Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma on hyväksytty EMT- verkoston jäseneksi. 11

12 Näkökulmia organisaatiomuutokseen Muutoskitkaa ja voiteluaineita Uusi ja tuntematon pelottaa meistä useimpia. Tulossa oleva muutos herättää joukon oikeutettuja kysymyksiä: Mitä yksikölleni tapahtuu, hajoavatko nykyiset yhteistyösuhteet, miten käy totuttujen menettelytapojen. Entä jos saan esimiehekseni vieraan ihmisen? Otetaanko minun tarpeeni ja näkökantani huomioon? Osaanko minä, pärjäänkö? Osaat sinä, ja pärjäät varmasti, kunhan tieto siirtyy riittävän liukkaasti sekä sinusta ulos että sinuun. Ratkaisut löytyvät, kun niitä etsitään aidosti ja sitoutuneesti. Niin työntekijän kuin organisaation olisi kuitenkin muistettava, että sopeutuminen ottaa oman aikansa. Muista tähytä riittävän kauas Uuden tehtävän, välineen tai yhteistyökuvion hahmottumis- ja opetteluvaiheessa kaikki hidastuu. Tuloksia voidaan joutua odottamaan. Heti alkuvaiheessa kannattaa miettiä, mitkä olisivat ne askeleet, joista alkuun lähteneen muutoksen tunnistaa. Tavoiteltuja lisätehoja saa, ja kannattaa, arvioida vasta siirtymävaiheen muutoskitkan hiouduttua pois rattaista. Toteuttamisen arvoisessa suunnitelmassa tämä viive on laskettu mukaan. Keskipitkän ja pitkän aikavälin hyötyjen tulisi aina paikata ja ylittää muutosta seuraava tehokkuuden heikkeneminen. Omin ehdoin vai käskystä? Omasta kokemuksesta nousevaa muutoksen tarvetta ei tarvitse kyseenalaistaa. Muutosta haluavan on suostuttava itsekin muuttumaan. Oman työergonomia, ruokavalion tai liikuntatottumusten muuttaminen voi toki olla vaivalloista, mutta jos tavoite on itselle kirkas, on helpompi painaa sitkeästi sitä kohden. Hankalampaa on motivoitua muutokseen, jonka syyt ja tahti sanellaan ulkopuolelta johdon, viran- Tunnustaisitko sinäkin pyöritelleesi silmiäsi, kun kuulit organisaatiosi tai sen toimintatapojen muuttamisaikeista? omaisen tai poliittisena päätöksenä. Tuttuja esimerkkejä ovat toimintojen alueellistaminen, tuottavuuden lisääminen ja suurten ikäluokkien eläköitymisen aiheuttama tehtävien uusjako. Organisaatiot ja yhteisöt kuitenkin tarvitsevat muutosta. Komentoketjut ovat koordinoidun toiminnan koeteltuja välineitä. Vastustus pelkän vastustuksen vuoksi ei edistä kenenkään asiaa. Ensin tunteella sitten tiedolla Ihmiset reagoivat turvallisuuttaan ja mukavuuttaan uhkaavaan tilanteeseen ensin tunteella. Limbiseen eli tahdosta riippumattomaan järjestelmäämme kuuluva mantelitumake syvällä kummassakin aivopuoliskossamme antaa yleishälytyksen. Mantelitumakkeesta alkava reaktio on välitön ja dramaattinen. Harkitsevammat ja rationaalisemmat aivokuoren osat käynnistyvät hitaammin. Ne käyttävät päätöksenteon raaka-aineena tietoa ja mitattavia tosiasioita, joita löytyy tutkimalla ja kysymällä. Kolme ämmää Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointiohjelmassa listataan organisaatiomuutoksen kolme keskeistä ämmää: Miten minun käy? Miksi tämä muutos on tehtävä? Mihin olemme organisaationa menossa? Hyviä kysymyksiä kaikki kolme. Vastaamalla ämmiin avoimesti ja heti, muutoksen kohtaava organisaatio voi ehkäistä epäluulon sävyttämiä käytäväpuheita. Näin saadaan tilaa niille käytännön askelille, jotka jokaisessa muutoshankkeessa on otettava. Sulata, muuta, jäädytä Yksilön tai ryhmän muuttuminen on syvällinen psykologinen tapahtuma. Ajatukset, tunteet ja asenteet on järjestettävä uudelleen. 12

13 Organisaatiopsykologian ja ryhmädynamiikan pioneeri Kurt Lewin (s. 1890) kuvasi muutoksen läpiviemistä yksinkertaistetun vaihemallin avulla. Unfreeze - change refreeze -malli kelpaa hahmotusavuksi edelleen. 1. Kyseenalaistetaan vanha järjestys ja luodaan mielentila, jossa muutos nähdään tarpeellisena. Olennaista muutoksen myymisessä henkilöstölle on, että johto on kirkastanut itselleen sen, mitä tavoitellaan, miksi ja millä aikavälillä. Vasta sitten ajatus muutoksesta voidaan jalkauttaa organisaatioon. Tämä tehdään perustelemalla tarve henkilöstölle hyvin ja esittämällä selkeä suunnitelma tarpeeseen vastaami seksi. Tämä suunnitelma on kuitenkin vasta esitys. Jotta organisaatio voidaan sitouttaa muutosprosessiin ja sen tavoitteisiin, sen on saatava osallistua suunnitelman hiomiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näennäisdemokratia jo valmiin päätöksen näennäinen muodon vuoksi keskusteluttaminen rapauttaa muutoshalukkuutta tehokkaasti ja herättää kielteisiä tunteita. Ylikävelty väkisinmuuttuja ei lisää tuottavuutta millään aikavälillä. 2. Toteutetaan muutos vaiheittain, otetaan käyttöön uudet välineet ja toimintatavat. Tärkeää on säilyttää hallittavuuden tunne. Selkeästi määritellyt aikataulut, vastuuhenkilöt ja osatavoitteet auttavat. Näin toimittaessa voidaan myös tarpeen tullen puhaltaa pilliin, keskeyttää prosessi ja korjata sen kurssia. Yhteisöt ja yksilöt voivat päästä samaan tavoitteeseen useaa eri reittiä. 3. Vakiinnutetaan uusi ja muuttunut osaksi päivittäistä toimintaa. Jälkihoitoa ei sovi unohtaa. Venymään joutunut työyhteisö palaa helposti vanhaan muotoonsa, jos muutosta ei juurruteta perusteellisesti. Organisaatiota on järjestelmällisesti kannustettava uudenlaiseen toimintaan, kunnes se vakiintuu. Tietoa muutoksella saavutetuista eduista ja hyödyistä on jaettava niille, jotka ovat muutoksen toteuttaneet. Organisaatiot rakentuvat ihmisistä, jotka haluavat osata ja pärjätä. Henriikka Hakkala TOJA: Anteeksi, myydäänkö täällä perspektiiviä? Tieto ja ymmärrys ovat parhaat lääkkeet muutostuskaan. Suhteuttaminen on tärkeää, ja siinä avuksi voi olla muutoksen eri ulottuvuuksien pohdinta vastaparin mikä pysyy mikä muuttuu avulla. Valtiokonttorin Kiekuhankkeen Työhyvinvointi muutoksessa -oppaassa muutoksen kokonaisuus on jaettu viiteen osaalueeseen. Pohtimalla vastaukset näihin kysymyksiin päästään jo pitkälle sekä itse muutoksen että sen herättämän tunnereaktion hallinnassa. Muutoksen laajuus kuinka suuriosa osa toiminnoistamme todella todella muuttuu muuttuu ja osa mikä säilyy osa ennallaan? säilyy ennallaan? Muutoksen kesto kuinka kauan ar- arvioimme muutokseen kuluvan? Muutoksen vaikutus organisaatioon mitkä toiminnot muuttuvat ja ja mitkä säi- ja mikä säilyvät? Muutoksen syy mitä tapahtuisi, jos muutosta ei tehtäisi? Muutoksen laatu täyskäännös, kehi- kehitys vai vai poikkeustila? Lisätietoa: Työhyvinvointi muutoksessa -kirja on Kaikutyöhyvinvointipalvelujen monitahoisessa yhteistyössä toimittama kompassi muutoksen karikoihin. Kirja on vapaasti ladattavissa pdfmuodossa osoitteesta: Lisää tietoa mantelitumakkeen toiminnasta pelkoreaktion ja muistijälkien syntymisessä löytyy artikkelista Tunteiden neurobiologiaa (Asla Pitkänen, Duodecim 2003;119, ss ) 13

14 Käännösalan asiantuntijat KAJ kysyi yhdessä Akavan neuvottelujärjestön Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen kanssa teknisen viestinnän tehtävissä työskenteleviltä palkasta ja työsuhteen ehdoista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevassa edunvalvonnassa. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan alalle vähimmäispalkkasuositus ja suositus työn tekemisen ehdoista. Teknisen viestinnän alalla työskentelee kokeneita asiantuntijoita Kysely lähetettiin kaikille sellaisille akavalaisille työntekijöille, joiden tehtävänimike liittyi teknisen viestinnän alaan. Tutkimukseen vastasi niin humanistisen taustan omaavia kuin ekonomeja ja insinöörejä. Tutkimukseen vastasi 177 henkilöä, joista suurin osa on järjestäytynyt Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiin. Vastanneista 76 %:a oli naisia ja 24 %:a miehiä. Vastanneiden keski-ikä oli 37,7 vuotta, mikä kertoo siitä, että koko teknisen viestinnän ala on melko nuori. Teknisen viestinnän alalla työskentelevistä suurimmalla osalla on yliopistotutkinto taustallaan. Peräti 72 %:a vastaajista on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon jostakin yliopistosta. 13 prosentilla on alempi korkeakoulututkinto. Filosofian maistereita vastaajista oli 62 %:a, diplomi-insinöörejä ja insinöörejä vastaajista oli 6 %:a. Kaupallinen loppututkinto oli noin 2 %:lla vastaajista. Suurimmalla osalla eli 45 %:lla vastaajista ei ole taustallaan teknisen viestinnän koulutusta, mikä kertoo siitä, että teknistä viestintää on voinut opiskella esim. yliopistossa vasta suhteellisen vähän aikaa. Noin 19 %:a vastaajista on hankkinut alan koulutusta osana opintojaan ja 34 %:a on suorittanut aiheeseen liittyviä yksittäisiä kursseja. Alalla viihdytään pitkissä työsuhteissa Teknisen viestinnän alalla työskentelee kokeneita asiantuntijoita: peräti 44 %:a on työskennellyt teknisen viestinnän tehtävissä yli 10 vuotta ja runsaat 40 %:a neljästä kymmeneen vuotta. 19 %:a vastaajista on viihtynyt nykyisen työnantajan palveluksessa pitkään yli 10 vuotta. 43 prosenttia vastaajista on työskennellyt nykyisen työnantaja palveluksessa neljästä kymmeneen vuotta, mikä kertoo työsuhteiden pysyvyydestä. Vain kuusi sadasta vastaajasta työskenteli vastaushetkellä määräaikaisessa työsuhteessa. 14 Yli puolet vastaajista työskentelee teknisen kirjoittamisen tai dokumentoinnin parissa. Kymmenesosa ilmoitti työskentelevänsä pääasiassa projektinhallinnassa ja 6 %:a lokalisoinnin tai internationalisoinnin parissa. Vain vajaat 3 %:a työskentelee kääntäjänä. Yli 60 %:a katsoi olevansa asiantuntija ja 26 %:a kertoi työskentelevänsä toimihenkilön asemassa. Johtoon tai keskijohtoon vastaajista kuului vain reilut 8 %:a. Perinteinen savupiipputeollisuudesta peräisin oleva jako ylempiin toimihenkilöihin ja toimihenkilöihin ei siis tunnu istuvan tälle alalle. Vastaajien työnantajien toimialat olivat jakaantuneet suhteellisen tasaisesti: 30 %:a yrityksistä tarjoaa teknisen viestinnän palveluja, 25 %:a toimii ohjelmistotuotannon parissa ja noin 20 prosentin päätoimiala oli koneet ja laitteet. Työnantajien kotipaikat ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle (60 %) ja vähintään asukkaan kaupunkeihin. Suurimman osan (48 %) työnantajat työllistivät työntekijää. Yli 1000 henkeä työllistävissä yrityksissä työskenteli reilut 23 %:a vastaajista. 18 %:a vastaajista käy työssä pienissä alle 100 henkeä työllistävissä yrityksissä. Ylipitkät päivät eivät vaivaa valtaosaa vastaajista Kysely osoitti sen, että alalla ei tehdä ylipitkiä päiviä. Keskimääräiseksi todelliseksi viikkotyöajaksi muodostui 37,68 tuntia, mikä on akavalaisittain vähän. Keskimäärin yksityisellä sektorilla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden todellinen viikkotyöaika on 40,6 tuntia. Puolella vastaajista on kiinteä työaika, jolloin työssä tulee olla mahdollisesta liukumajärjestelmästä huolimatta. Selvästi yli puolet ei joudu työskentelemään säännöllisen työaikansa ulkopuolella esimerkiksi toisella mantereella sijaitsevan yhteistyökumppanin aikatau-

15 luista johtuen. Niistä vastaajista, jotka joutuvat venymään, vain puolelle korvataan säännöllisen työajan ulkopuolella työskentely. Kyselyn perusteella noin kolmannes vastaajista ei joudu tekemään ylitöitä. Niille, jotka ylitöitä joutuvat paiskimaan, ylityö korvataan useimmiten vapaana tunti tunnista -periaatteella. Seuraavaksi yleisimmin ylityö korvattiin rahassa työaikalain mukaan korotettuina tunteina. Vain neljälle prosentille ylitöitä ei korvata tai niiden oletetaan sisältyvän peruspalkkaan. Akavalaisittain tilanne on hyvä, sillä 29 %:lle ylemmistä toimihenkilöistä ylitöitä ei korvata tai ne sisältyvät peruspalkkaan. Matkapäivät vähäisiä Teknisen viestinnän asiantuntijat eivät juuri joudu matkustelemaan työssään. Päivärahaan oikeuttavia kotimaan matkapäiviä tehdään keskimäärin 3,5 vuodessa ja ulkomaan matkatyöpäiviä 1,69. Noin 38 %:a ei matkusta työasioissa lainkaan säännöllisen työajan ulkopuolella. Jos matka-aika osuu säännöllisen työajan ulkopuolelle, vain noin 17 %:a vastaajista ei saa minkäänlaista korvausta matka-ajasta. Päiväraha ja kilometrikorvaus eivät ole matkaajan korvauksia vaan ne korvaavat työmatkasta syntyneitä kuluja, mutta eivät työmatkaan käytettyä vapaa-aikaa. Noin puolet vastaajista katsoi, että oma työmäärä on sopiva. Lähes 38 %:n työmäärä on ajoittain liian suuri. 6 %:a vastaajista oli sitä mieltä, että työtaakka on jatkuvasti liian suuri, kun taas toiset 6 %:a oli sitä mieltä, että työtä on aivan liian vähän. Etenkin käännöspalveluita tarjoavissa yrityksissä työtaakka koettiin jatkuvasti liian suureksi. 15 Palkka jäi pieneksi käännöspalveluissa Vastaajista 47 %:a ei saa mielestään toimenkuvaansa vastaavaa kuukausipalkkaa. Tyytymättömimpiä palkkatasoonsa olivat vastaajat, jotka työskentelivät käännöspalveluita ja teknisen viestinnän palveluita tuottavissa yrityksissä. Toisaalta 42 %:n mielestä palkka vastasi toimenkuvaa. Tyytyväisimmät työntekijät olivat yrityksissä, joiden päätoimiala oli ohjelmistotuotanto. Jäljelle jäänyt osuus ei osannut arvioida palkan ja työtehtävien vastaavuutta. Suurimman osan palkka määräytyy sopimuksen mukaan, ja 65 %:a vastaajista saa palkankorotukset jonkin työehtosopimuksen mukaan. Ammattiliitolle haastetta tuo se, että peräti puolet vastaajista ei koe pystyvänsä neuvottelemalla vaikuttamaan palkkaansa. Vain 46 %:a vastaajista oli neuvotellut viimeksi kuluneen vuoden aikana työnantajansa tai esimiehensä kanssa palkasta. Keskimääräinen kuukausipalkka vastaajilla oli 3103 euroa. Se, oliko vastaajalla taustallaan teknisen viestinnän koulutusta, ei heijastunut palkkaan. Toisaalta tämä kertoo siitä, että teknisen viestinnän koulutus on nuorta ja alalla pitkään olleet ovat ehtineet pätevöityä työssään. Kokemus tuo paremman ansion. Pääkaupunkiseudulla maksetaan hiukan parempaa palkkaa (ka euroa/kk) verrattuna muuhun Suomeen (ka euroa/kk). Tulospalkkiosta on päässyt tai pääsee nauttimaan 57 %:a vastaajista. Tulospalkkio, joka maksetaan henkilökohtaisesta, tiimin tai työyhteisön hyvästä suoriutumisesta on keskimäärin noin 7,8 %:a vuosiansioista tai euroiksi muutettuna noin 3147 euroa. Huomattavaa on, että yrityksissä, jotka toimivat teknisen viestinnän tai käännöspalvelujen parissa, eivät juuri tulospalkkioita jaa. Sen sijaan yrityksissä, joiden päätoimiala on ohjelmistotuotanto tai koneet ja laitteet, henkilökunnan palkitseminen on tavallista. Hanna Gorschelnik Keskimääräiset kuukausipalkat tehtäväalueen mukaan HR 3650 tekniset ratkaisut 3682 lokalisointi, internationalisointi 3609 editointi 3337 projektinhallinta 3197 tekninen kirjoittaminen 2895 julkaiseminen 2740 kääntäminen 2625 Keskimääräiset kuukausipalkat työnantajan päätoimialan mukaan ohjelmistotuotanto 3426 koneet ja laitteet 3215 käännöspalvelut 2813 teknisen viestinnän palvelut 2786 muu 3280

16 KOKOUSKUTSU Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina klo alkaen Akavan Erityisalojen toimistolla (Maistraatinportti 4 A, Helsinki). Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen aluksi professori Jaakko Hämeen-Anttila puhuu käännöksestään Tuhat ja yksi yötä, jonka jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskus - teluun. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 Talousarvio vuodeksi 2011 Jäsenmaksu vuodeksi 2011 Yhdistyksen puheenjohtajan palkkio vuodeksi 2011 Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vuodeksi 2011 Hallituksen puheenjohtajan vaali Hallituksen jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle vuosiksi ja hallituksen varajäsenten vaali vuodeksi 2011 Tilitarkastajien ja varatilitarkastajien valinta vuodeksi 2011 TERVETULOA! Helsingissä, Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Hallitus Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen tiistaihin mennessä osoitteeseen toimisto(at)kaj.fi. Kokouskutsu ja kokousmateriaali on saatavilla osoitteessa

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Henkilöstöraportin tarkoitus Ihmiset ovat palvelutuotantomme keskeisin voimavara. Henkilöstöön liittyvien muutostrendien seuraaminen on taas yksi keskeinen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Muutos, mahdollisuus? -työnantajan näkemys koulutuksesta

Muutos, mahdollisuus? -työnantajan näkemys koulutuksesta Muutos, mahdollisuus? -työnantajan näkemys koulutuksesta 3.5.2013 Taustaa: Vuoteen 2020 mennessä KYSistä arvioidaan eläköityvän 588 hoitotyöntekijää, joka on noin 22% vuoden 2011 hoitohenkilökunnan keskimääräisestä

Lisätiedot