Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa"

Transkriptio

1 Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa

2 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti vt. toiminnanjohtaja Elena Gorschkow-Salonranta Puhelin Sähköposti Jäsentietojen muutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni Katja Kosonen Mary Luokkamäki Jäsenmaksut Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 180 euroa vuodessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET JÄSENTIETOSI! Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta (Akavan Erityisalat) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Linda Viitala, lakimies, yksityissektori Harri Ikonen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Maarit Leppänen, lakimies, julkinen sektori Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset Työttömyysturva-asiat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki Kajawa Käännösalan ammattilaisten ja opiskelijoiden järjestölehti Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittajat: Hanna Gorschelnik/Elena Gorschkow-Salonranta Toimitus: Henriikka Hakkala, Jenny Jeskanen, Ritva Siikamäki Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Libris Oy, Helsinki. Painos: 2500 kpl Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa Aineistopäivä Tässä lehdessä Puheenjohtajalta... 3 Raportti kansainvälisen kääntäjienpäivän seminaarista 4 Elena aloitti toiminnanjohtajana... 6 Terveiset Kölnistä... 7 Verkostoyhteistyö tärkeä tuki ministeriöiden kääntäjille ja kieliasiantuntijoille... 8 Lyhyet Näkökulmia organisaatiomuutokseen Teknisen viestinnän alalla kysyttiin palkoista ja työoloista

3 Mikä tätä työmarkkinaa riivaa? Puheenjohtajalta Satuitko lukemaan sunnuntain Hesarista artikkelin työttömyydestä? On pysähdyttävää lukea nuorten ihmisten työkohtaloita. Suomella pyyhkii hyvin mutta työttömien määrä on edelleen liki henkeä. Korkeasti koulutettujen eli vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on heikentynyt muuhun väestöön verrattuna voimakkaasti. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys alkaa olla kaikkien aikojen ennätystasolla, noin henkilöä. Alemman korkeakouluasteen suorittaneita työttömiä löytyy tilastoissa noin henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman uusimman tutkimuksen mukaan yli puolet työttömistä ei palaa työelämään. Työpaikkoja on liian vähän. Yrityksissä tehostetaan organisaatioita ja ulkoistetaan toimintoja. Samoin on helppo palkata määräaikaisia työntekijöitä, jotka määräaikansa jälkeen voi heittää pois kuin kuluneen rukkasen. Organisaatio- ja toimintamallimuutosten tuoksinassa irtisanotaan ihmisiä, ja jäljelle jääneet tekevät töistä sen mitä jaksavat. Työttömiksi jääneet kiertävät työttömyysviikkojen, erilaisten työllisyyskurssien ja harjoitteluaikojen kehää. Näitä kursseja ja harjoitteluaikoja kutsutaan aktivoinniksi. Hetkellinen aktivointi sitten lopahdus kun niitä avoimia työpaikkoja ja oikeita töitä ei ole! Oikotien, hesarin ja mollin paikkoihin on hakijaa. Kysymys kuuluukin: miten erottautua näinä sähköisten hakemusten aikana joukosta? Siinäpä pähkinä purtavaksi jollekin kurssille! HS:n artikkelissa työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen Pekka Tiaisen mukaan huomattavalla osalla työttömistä ei ole pääsyä normaaleihin töihin. Mikä tätä työmarkkinaa riivaa? Toisaalta puhutaan työurien pidennyksestä ja ihmisten jaksamisesta työssään. Ja sitten meillä on joukko nuoria, koulutettuja ihmisiä, joista ei ku - kaan ole kiinnostunut, ei edes haastatteluun asti. Tässä yhteydessä haluan erityisesti mainita, että työtön tai työttömyysuhan alaisena on mahdollista saada henkilökohtaista valmennusta työelämän muutostilanteissa liitostamme. Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenilleen urapalveluja yhteistyössä CareerStorm Urapalvelut -valmennusyrityksen kanssa. Urapalvelu tarjoaa neuvontaa työnhakuun, urasuunnitteluun ja omassa työssä kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä. (www.akavan - erityisalat.fi) Toiminnanjohtajamme vanhempainvapaan sijaisena aloitti Elena Gorschkow-Salonranta toivotamme Elenan sydämellisesti tervetulleeksi joukkoomme! Syksy on tullut, ja niin myös KAJ:n syyskokous pidetään Helsingissä klo Tervetuloa joukolla kokoukseen. Kokouksessa valitaan järjestölle mm. uusi puheenjohtaja, sillä minun on nyt aika jättää puheenjohtajan nuija nuorempiin käsiin! Anita Tuohino puheenjohtaja 3

4 Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2010: Laadukasta käännöstä etsimässä Kääntäjienpäivän seminaarissa laadukkaan käännöksen syntyprosessista keskustelivat Susanne Väisänen (vas.), Kirsi Kemppainen, Kristiina Abdallah ja Lea Heinonen- Eerola. HANNA GORCHELNIK Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja Suomen käännöstoimistojen liitto järjestivät yhteis työnä kansainvälisen kääntäjienpäivän seminaarin Tampereen yliopistolla. Seminaarin aiheena tänä vuonna oli Laadukas käännös: kääntäjän, kielenhuoltajan ja koordinaattorin yhteistyön tulos. Yhteistoiminta kääntäjän työssä Tutkija Kristiina Abdallah tarkasteli esityksessään kääntäjän odotuksista käännösalan tuotantoverkostoissa, joissa työtä pitkälti nykyisin tehdään. Tuotantoverkostolla hän viittaa siihen, että nykyisin käännösala on melko hierarkkinen; käännöstoimeksiannot annetaan suurille käännöstoimistoille, joista ne siirtyvät ketjussa alaspäin keskisuurille toimistoille ja lopulta ehkä monenkin välikäden kautta yksittäiselle kääntäjälle. Abdallahin mukaan tuotantoverkoston toiminta perustuu yhteistoimintaan, joka edellyttää luottamusta ja sitä, että toimijat kunnioittavat toisten osapuolten osaamista ja asiantuntemusta. Jos toimijoilla on eri päämääriä, tällöin todellista yhteistoimintaa ei ole. Käännöskoordinaattorin/ projektipäällikön rooli Käännöskoordinaattorin tai käännöstoimiston pro - jektipäällikön roolista kertoivat tiiminvetäjä Susanne Väisänen AAC Global Oy:stä sekä projektipäällikkö Kirsi Kemppainen Translatum Oy:stä. Heidän mukaansa projektipäällikkö antaa kääntäjälle enem- män aikaa omaan työhön. Projektipäällikkö kerää kääntäjälle käännöspaketin, joka sisältää käännettävät tekstit, käännösmuistin, viitemateriaalin ja ohjeet. Lisäksi projektipäällikkö voi auttaa ratkomaan mm. työkaluongelmia, sillä hänellä voi olla erilaisista työkaluista enemmän kokemusta kuin yksittäisellä kääntäjällä. Alalle vasta tuleville esityksistä oli varmasti paljon hyötyä, sillä molemmat esitykset kartoittivat vaatimuksia, joita käännösalan projektipäällikölle voi olla: projektipäälliköltä odotetaan asiakaspalveluasennetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ryhmätyökykyä, sosiaalisia taitoja, järjestelmällisyyttä, priorisointitaitoja, reagointinopeutta ja paineensietokykyä. Kemppainen painotti, että laadukas käännös on osapuolten yhteistyön tulosta. Usein se, ettei asiakas saa haluamaansa, on kiinni metatiedosta, joka ei koskaan päädy kääntäjälle. Tämä voidaan katsoa yhdeksi tuotantoverkoston negatiivisista puolista. Kielentarkistaja käännösprosessissa Kääntäjä Lea Heinonen-Eerola puolestaan puhui kielentarkistajan tärkeydestä käännösprosessissa. Kielentarkistaja lukee tekstin kokonaisuutena, tuorein silmin, ja usein havaitsee jotain, mikä kääntäjältä on jäänyt huomaamatta hänen pähkäillessään eri tapoja sanoa kyseinen asia. Heinonen-Eerola myös muistutti, että laatu näkyy sekä prosessissa että lopputuloksessa; myös aikataulussa pysyminen on osa laatua. Heinonen-Eerolan esitys sai aikaan keskustelua laadun ja hinnan välisestä suhteesta. Keskustelussa 4

5 huomautettiin, että alalle kaivataan laatuperustaista hinnoittelua. Tällä hetkellä oletus tuntuu olevan, että kääntäjän laatu on yhtä hyvää, olipa sanahinta 5 senttiä tai 15 senttiä. Heinonen-Eerola kuitenkin huomautti, että kääntäjähän aina myy periaatteessa aikaansa, joten tällöin pienemmän sanahinnan pitäisi luonnollisesti johtaa siihen, että aikaa käytetään käännökseen vähemmän eli käytännössä huonompaan laatuun, jonka asiakas siis sallii huonolla palkkiolla. Käännöstöiden ensimmäinen suuri kilpailutus julkisella sektorilla Ilkka Sihvola valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:stä kertoi kokemuksia valtionhallinon käännöstöiden ensimmäisestä suuresta kilpailutuksesta, joka toteutettiin syksyllä Kilpailutuksen aikana kohdattiin monia haasteita, joista suurimmiksi osoittautuivat kielikohtainen osaaluejako sekä valittavien toimittajien määrä, asiakaskohtaiset käännöstarpeet ja näiden huomioiminen tarjousten vertailussa, sekä erityisesti toimialan rakenne ja sopimusehdot kokonaisuudessaan. Sihvola kertoi, että kilpailuun lähetetyt tarjoukset olivat yleisesti varsin laadukkaita. Hanselin asiakkaat olivatkin pääsääntöisesti kilpailutukseen tyytyväisiä ja markkinaoikeusvalituksilta vältyttiin, mitä voidaan tulkita kilpailutuksen kohtuullisena onnistumisena. Nykyinen sopimuskausi on voimassa vuoden 2012 loppuun asti, eikä kilpailutuksen uusimisesta ole tehty vielä päätöksiä, mutta sitä tullaan varmasti harkitsemaan puitejärjestelyn volyymien kehityttyä ennakko-oletuksia paremmin. Seuraavassa mahdollisessa kilpailutuksessa on mietittävä erityisesti laadunarvioinnin haasteita. Sihvolan mielestä alan kannattaisi myös itse miettiä mielekkäitä ja ennen kaikkea mitattavia laatukriteereitä kuten tutkintoja ja sertifikaatteja. hän muistutti erityisesti freelancereita, että mikään ei estä tarjoamasta palveluita useiden kilpailuun osallistuvien yritysten kautta. Jenny Jeskanen Käännöstoimistot isoja pahoja (susia)? Kristiina Abdallah mainitsi kääntäjienpäivän esityksessään, että 2000-luvulla käännösalalla alkoi murroskausi, jonka kärsijöitä ovat ne, jotka eivät olleet asettuneet alalle sitä ennen. Itselleni jäi kuitenkin viimeisenä mieleen tunne, että käännöstoimistot katsotaan nykyisin isoksi pahaksi, jotka riistävät kääntäjiä viimeiseen pisaraan asti. Ehkä tämä johtuu siitä, että olen itse aloittanut alalla vasta tämän murroskauden jälkeen, eli 2000-luvulla, mutta itse en näe käännöstoimistoja isona pahana. Käännöstoimistot helpottavat freelancer-kääntäjän arkea siinä mielessä, että tiedostot on yleensä käsitelty valmiiksi ja muistit, viitemateriaalit ja ohjeet ovat yhdessä siistissä paketissa. Kielentarkistajaa ei tarvitse hankkia itse, sillä useimmat käännöstoimistot hoitavat sen. Kääntäjä voi keskittyä nimenomaan siihen osaan prosessista, josta itse pidän eniten: kääntämiseen. Entä huonot palkkiot? Seminaarissa esitettiin, että 10 senttiä sanalta on huono palkka. Pieni laskutoimitus kertoo, että 2500 sanaa päivässä 1 10 senttiä sanalta tekee 250 euroa päivässä. 20 päivää kuukaudessa mikä ei siis ole edes joka arkipäivä tekee 5000 euroa kuussa. Yrittäjällä tästä jää karkeasti ottaen käteen 2500 euroa päivässä. Minkä mittapuun mukaan tämä on huonosti? On totta, ettei kaikilla kääntäjillä ole 2500 sanaa käännettävää läheskään joka päivälle, jolloin tulot ovat pienemmät. Mutta onko se sitten käännöstoimistojen syy? Pitäisikö käännöstoimistojen maksaa siitä, ettei kääntäjällä ole tarpeeksi töitä syystä tai toisesta? Asia on toki eri suorien asiakkaiden kohdalla. Silloin kääntäjä joutuu selvittelemään itse asiakkaalta ohjeet ja hankkimaan kielentarkistajan. Käännökseen menee siis enemmän aikaa, kuin jos toimeksianto olisi käännöstoimistolta. On selvää, että silloin palkkionkin täytyy olla suurempi. Varsinkin, kun suorien asiakkaiden kohdalla myös riski maksamatta jäävästä laskusta on suurempi; käännöstoimistoilta on helpompi periä saatavansa, ainakin Suomen alueella. Myös käännöstoimistojen sisäiset työntekijät ovat eri asia; yksikään tiedossani oleva käännöstoimisto ei maksa in-house-kääntäjilleen suositusten mukaista palkkaa, joka vastaa yrittäjänä saatavia tuloja. Mielestäni huonojen palkkojen ja palkkioiden keskustelun pitäisikin keskittyä niihin käännösalan ryhmiin, joiden kohdalla se on totta; av-kääntäjiin, kirjallisuuden kääntäjiin, käännöstoimistojen henkilöstöön. Jenny Jeskanen Oletko kirjoittajan kanssa samaa mieltä tai eri mieltä? Kerro meille! Lähetä sähkö - postia osoitteeseen KOMMENTTIPUHEENVUORO sanaa päivässä on käännöstoimistojen yleisesti edellyttämä käännösmäärä. 5

6 Elena aloitti KAJn toimistolla Marraskuun alusta Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n toimintaa on vetänyt Elena Gorschkow-Salonranta (33), kun toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik jäi perhevapaalle. KAJ on pieneksi yhdistykseksi varsin elinvoimainen. Kun puitteet ovat kunnossa, on helpompi astua puikkoihin, sanoo Gorschkow-Salonranta. Vuoden sijaisuudessa ei tehdä ihmeitä, mutta toivon voivani kehittää edunvalvontaa siten, että KAJ on hieman näkyvämpi sekä ottaa aktiivisemman roolin tiedottamisessa ja julkisessa keskustelussa, hän jatkaa. Tähän työhön Elenalla on oivallinen tausta. Hän on toiminut jo vuosikymmenen luottamushenkilönä erilaisten järjestöjen hallituksissa, ja työskenteli vuosituhannen alkupuolella neljän vuoden ajan kansanedustaja ja ulkoministeri Erkki Tuomiojan eduskunta-avustajana. KAJ:n palvelukseen Elena Gorschkow-Salonranta siirtyi Suomen ylioppilaskuntien liitosta SYL:stä, jossa hän työskenteli vuodesta 2006 kansainvälisten asioiden sihteerinä. Keskeisiin tehtäviin kuului kansainväliseen koulutuspolitiikkaan liittyvä edun- JAANA PARKKOLA valvonta. Elena huolehti myös liiton kansainvälisestä järjestöyhteistyöstä, seurasi eurooppalaista koulutuspolitiikkaa ja suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä. Lisäksi hän vastasi liikkuvuuskysymyksistä ja jäsenjärjestöjen kouluttamisesta. Kansainvälinen verkottuminen on globaalissa maailmassa tärkeää ja toivon voivani vaikuttaa siihen, että KAJ hakisi ja saisi tarkkailijajäsenen aseman kääntäjien ja tulkkien kansainvälisissä kattojärjestöissä, sanoo Gorschkow-Salonranta. Aikaisempina vuosina KAJ ei ole vielä täyttänyt kattojärjestöjen jäsenyyskriteereitä, mutta kun järjestön toimintaa on kehitetty, hakemuksen jättäminen on nyt ajankohtaista. Elena on opiskellut pääaineenaan venäjän kieltä ja kirjallisuutta Joensuun yliopistossa sekä englantia aineenopettajan linjalla Helsingin yliopistossa. Sivuaineenaan hän opiskelee sosiaalipolitiikkaa. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on paria tenttiä vaille valmis. Vahvana päämääränä on valmistua maisteriksi parin vuoden sisällä. Elämä on vienyt mennessään aina mielenkiintoisiin tehtäviin, ja opintoni ovat siksi edenneet hissuksiin, miettii Elena. Helsingistä kotoisin olevan Elenan perheeseen kuuluu mies ja 3-vuotias poika. Lisää keskustelua alan haasteista Gorschkow-Salonranta on jo ehtinyt perehtyä käännösalaan ja sen moninaisiin haasteisiin. Alan suurimpia kysymyksiä on ehdottomasti hajanainen kenttä ja se, että työsuhteessa olevat ja ammatinharjoittajana toimivat kokevat aivan erilaisia haasteita työelämässään. Tärkeää olisi saada kaikki mahdolliset kääntäjät ja käännösalalla työskentelevät järjestäytymään "saman katon" alle ja käymään keskustelua yhteisesti alan olosuhteiden parantamisesta. Yksi kääntäjä työpaikalla tai yksittäinen ammatinharjoittaja on aika soolona, joten erityisesti tällaisella alalla yhdessä toimiminen olisi äärimmäisen tärkeää, sanoo Elena Gorschkow- Salonranta. Toivonkin, että ammattijärjestö KAJ ja aatteellisempi sisarjärjestö Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry voisivat vahvistaa yhteistyötään entisestään ja löytää synergia-etuja, hän pohtii. Elenan tavoitteena on myös kasvattaa KAJ:n jäsenmäärää entisestään ja houkutella uusia aktiiveja mukaan järjestön toimintaan. Hanna Gorschelnik 6

7 Teoriasta käytäntöön: Työharjoittelu ulkomailla Jokainen kielten opiskelija tietää, että juuri itselle sopivan työharjoittelupaikan löytäminen voi olla suoranainen mahdottomuus. Itse eksyin sattumalta joululomalla Speak & Fun Kielimatkojen kotisivuille ja huomasin, että tarjolla on harjoittelupaikka Kölnin toimistossa. Ennen kuin huomasinkaan sai sana Erasmus työharjoitteluvaihto konkreettisen merkityksen elämässäni. Asunnon löytäminen Kölnin kokoisesta suurkaupungista ei ollut vaikeaa, ja muutenkin valmistelut paperitöitä myöten sujuivat ongelmitta. Aloitin työt saksalaisessa omistuksessa olevassa, mutta Suomen markkinoilla toimivassa yrityksessä, Speak & Fun Kielimatkat, joka tarjoaa kansainvälisiä kielikursseja aikuisille ja nuorille eri puolilla maailmaa. Työnkuvaani kuuluu monipuolisesti markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehtävät, mutta ennen kaikkea kääntäminen ohjaajani opastuksella. Yritys on alunperin saksalainen, joten kaikki materiaalit ovat saksaksi. Tässä kohdassa kuvaan astuu kääntäjä tai minä, maisterivaiheessa oleva, saksan opiskelija. Materiaalit valmistellaan keskitetysti saksan kielellä, jonka jälkeen eri toimistot kääntävät tekstit kohdekieleen esimerkiksi suomeen ja hollantiin sekä työstävät ne omiin tarpeisiinsa sopiviksi. Luulin aina, että kääntäminen ei ole minua varten, sillä yliopiston käännöskursseilta mieleen oli jäänyt vain tekstien loputon muokkaaminen ja kääntämisen haastavuus. Olen oppinut työharjoitteluni aikana, että juuri sitä kääntäminen on, mutta myös paljon muuta. Kääntäjän arki yrityksessä on monipuolista, sillä tekstejä käännetään useisiin tarkoituksiin, kuten kotisivuille, esitteisiin ja asiakkaille lähetettäväksi. Työharjoitteluni on lisäksi erittäin kansainvälinen, sillä yrityksellä on useita toimipisteitä, kielikouluja ja yhteistyökumppaneita eri maissa. Kääntäminen tapahtuu saksasta suomeen ja kommunikointi eri toimistojen välillä on saksaksi, mutta kielikoulujen kanssa kommunikoidaan pääasiassa englanniksi. Kansainvälisessä ympäristössä työskennellessä oppii erilaisia kommunikointitaitoja kuin suomalaisessa työyhteisössä, joten harjoittelu ulkomailla kannattaa varmasti. Tietystikään työharjoitteluni ei ole pelkkää työntekoa. Sen lisäksi olen päässyt tutustumaan Saksan neljänneksi suurimpaan kaupunkiin ja kaikkien tuntemaan Kölnin tuomiokirkkoon. Kaupungin kansainvälisyys ja tapahtumien loputon määrä tekee siitä mielenkiintoisen paikan asua. Sen lisäksi on sijainti keskieurooppalaiseen tapaan loistava eli useat mielenkiintoiset kaupungit ovat vain muutaman tunnin matkan päässä. Harjoittelua on vielä jäljellä ja odotan jo innolla tulevia työtehtäviä. Tällä hetkellä esitetekstien ja kotisivujen sisällön kääntäminen jatkuvat, sillä käännettäväähän riittää. Sen lisäksi edessä on eri maiden toimistojen tapaaminen Kölnissä, mikä tarkoittaa kansainvälisyyttä! Oman kokemukseni pohjalta suosittelen kaikille työharjoittelua, sillä se antaa teoreettisen osaamisen tueksi käytännön näkemystä. Suosittelen oma-aloitteisuutta harjoittelupaikan etsintään ja periksiantamattomuutta juuri oikean harjoittelupaikan löytämiseen. Titta Laitinen HuK Kirjoittaja opiskelee saksan kieltä ja kirjallisuutta Vaasan yliopistossa Kolumni 7

8 Verkostoyhteistyö tärkeä tuki ministeriöiden kääntäjille ja muille kieliasiantuntijoille Verkosto tarjoaa kollegaverkoston, joka on merkittävä ammatillinen sekä henkinen voimavara. Yhteistyö edistää työssä jaksamista, kuvailee ylikielenkääntäjä Taru Virtanen valtioneuvoston kanslian käännöstoimistosta. Verkoston toiminta perustuu kiertävään puheenjohtajuuteen ministeriöiden kääntäjien kesken. Verkostolla ei siis ole varsinaista kotipesää, mikä sitouttaa toimijoita ja pitää toiminnan kentän avoimena. Kynnys osallistua verkoston työskentelyyn on alhainen ja vältämme muutenkin turhaa byrokratiaa, korostaa Virtanen. Kaikki kielten ja kääntämisen parissa työtään tekevät ministeriöiden virkamiehet ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Toiminnan piirissä on edustettuna koko kieliasiantuntemuksen kirjo perinteisestä kääntämisestä ja tulkkauksesta termiyhteistyöhön. Ministeriöiden kääntäjien yhteistyöverkosto on toiminut kymmenen vuotta valtioneuvoston kieliasiantuntijoiden yhteistyöfoorumina. Toiminta on muuttunut vuosien mittaan, mutta perusidea vapaamuotoisesta verkostosta on säilynyt. Verkoston juuret juontavat Suomen ensimmäiseen EU-puheenjohtajakauteen vuonna Taru Virtanen oli tuolloin tuore valtionhallinnon virkamies, joka valtioneuvoston kanslian EU-yksikön käännöskoordinaattorina kohtasi työssään usein tilanteita, joissa oli tarpeen tarkistaa muiden ministeriöiden vastuualueen asioita. Aloite kieli-ihmisten keskinäisen yhteistyön tiivistämisestä syntyi Pirjo Kuismasen kanssa, joka toimi ylikielenkääntäjänä silloisessa kauppa- ja teollisuusministeriössä. Mukana oli sattumaakin, sillä tunsin Pirjon entuudestaan, kertoo Virtanen. Yhteistyöverkosto sai alkunsa valtioneuvoston kielipalvelun terminologia-iltapäivän yhteydessä kesäkuussa 2000, jolloin Virtanen ja Kuismanen ehdottivat kevyellä rakenteella toimivan yhteistyöverkon muodostamista ministeriöiden kääntäjien 8

9 kesken. Tuohon tapahtumaan osallistui 43 valtionhallinnon kielialan ammattilaista 12 ministeriöstä sekä 6 virastosta. Nykyisin mukana on varsin kattavasti ministeriöiden kieliasiantuntijoita ja kääntäjiä, yhteensä melkein sata henkilöä. Verkosto kokoontuu joka toinen kuukausi. Kokousten välillä pienryhmät kuitenkin työskentelevät eri teemojen parissa. Tiedottaminen kattaa verkoston jäsenten lisäksi myös muut valtionhallinnon kieliasiantuntijat. Merkittävä tiedotuskanava on myös verkoston Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) jäsenlehdessä Kääntäjässä ylläpitämä julkishallinnon palsta, jolla pyritään tiedottamaan hallinnon ulkopuolelle ministeriöiden ajankohtaisista kieli- ja sanastoasioista. Toimintaan kuuluu myös yhteisiä koulutustapahtumia. Verkosto luo työyhteisön ja kollegaverkoston kääntäjille ja kieliasiantuntijoille, jotka tyypillisesti tekevät työtään melko yksin ministeriöissä. Henki on kannustava ja innostava. Eipä juuri muualla voi paneutua vaikkapa käsitellä-verbin eri vastineita koskevaan keskusteluun samalla innolla kuin oman alan ammattilaisten joukossa. Hektistä ja monipuolista työtä Kääntäjän työnkuva ministeriöissä on laajentunut ja useimmat toimivat enemmänkin kieliasiantuntijoina kuin pelkästään kääntäjinä. Työhön kuuluu kääntämisen ja kielentarkistuksen ohella entistä enemmän konsultointia muun muassa kilpailutusten ja erilaisten kannanottojen yhteydessä. Euroopan unionin jäsenyys on tuonut oman lisänsä erikoisaloihin ja kieliin. Nopeus ja työn vaativuus ovat korostuneet viime vuosina. Teknistymisen myötä käytössä on nyt monenlaisia uusia työvälineitä, mutta mikään tekninen prosessi kääntäminen ei tietenkään ole. Erikoistuminen ja yhteistyö tekstin laatijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa ovat olennaisia. Usein on tärkeää tietää myös se, mitä ei sovi sanoa, huomauttaa Virtanen. Virtanen painottaa, että yhtenä verkoston tärkeänä tavoitteena on ollut parantaa tietoisuutta kieliasiantuntijoiden työnkuvasta ministeriöissä. Verkosto on tehnyt kääntäjien ja muiden kieliasiantuntijoiden työtä entistä näkyvämmäksi esimerkiksi kovassa rutistuksessa alueellistamiskysymyksessä. Välitilinpäätös tässä asiassa on käännösalan ammattilaisten näkökulmasta suotuisa, sillä tämän hallituskauden aikana ei alueellista kielipalvelukeskusta perusteta, mitä käännösalan toimijat, sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekevät tahot, vastustivat pontevasti ja perustellusti. Verkostolla on työn alla sen ensimmäinen varsinainen toimintasuunnitelma, mutta se aikoo silti pysyä ketteränä foorumina, jotta se voi edelleen tarttua nopeasti ajankohtaisiin kysymyksiin niin kuin ennenkin. Ritva Siikamäki SHUTTERSTOCK 9

10 TA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI AJAN Tule mukaan toimintaan! toimintaan! Etsimme jäsenlehtemme Kajawan toimituskuntaan luottamustoimisia jäseniä vuoden 2011 alusta. Kajawa-lehden toimituskunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää lehden sisältöä ja rakennetta sekä kirjoittaa juttuja. Toimituskunta kokoontuu neljästi vuodessa. Lisäksi haemme KAJ:n opiskelijajäseniä KAJ:n opiskelijatyöryhmään. Ryhmän tavoitteena on ideoida KAJ:n kehittyvää opiskelijatoimintaa. Mitä sinä toivoisit ammattijärjestöltäsi jo opiskeluaikana tai valmistumisen kynnyksellä? Kiinnostuitko? Ilmianna itsesi lähettämällä viesti KAJ:n toiminnanjohtajalle vuoden loppuun mennessä osoitteeseen Lisätietoja voit kysyä vt. toiminnanjohtaja Elena Gorschkow-Salonrannalta sähköpostitse tai puhelimitse KAJ puoltaa oikeustulkin erikoisammattitutkintoa Opetushallituksen alainen asioimistulkin tutkintotoimikunta esittää oikeustulkin erikoisammattitutkinnon perustamista näyttötutkintona nykyisen asioimistulkin ammattitutkinnon yhteyteen. Toteutuessaan tutkinto voisi olla myös yksi mahdollinen oikeustulkkien auktorisointiväylä. Oikeustulkin erikoisammattitutkintoa toimikunta perustelee sillä, että oikeustulkkaus on kansainvälisestikin tunnustettu omaksi tulkkauksen erikoisalakseen, mutta Suomessa ei ole olemassa alan tutkintoja eikä opiskelumahdollisuuksia yliopistojen irrallisia opintojaksoja lukuun ottamatta. Tulkeille tarvitaan kipeästi oma keinonsa osoittaa pätevyytensä oikeudellisten asioiden tulkkaamisessa. Erikoisammattitutkinto olisi erinomainen tapa tarjota muodollinen pätevöitymisväylä, sillä se ei vaadi pysyvän koulutusohjelman perustamista. Oikeustulkki työskentelee maahanmuuttovirastossa, oikeuslaitoksissa, vankeinhuoltolaitoksissa sekä rajavartioviranomaisten, tullin ja poliisin kanssa. KAJ:n hallitus päätti kokouksessaan 9/10 puoltaa oikeustulkin erikoisammattitutkinnon perustamista. 10

11 OHTAISTA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI Av-kääntäjien työehtosopimusluonnos tekstiryhmässä Av-kääntäjien sekä SDI Median ja Pre-Textin välisissä neuvotteluissa työn tekemisen ehdoista on edetty työryhmävaiheeseen. Kääntäjien ja toimistojen edustajien pienryhmässä käytiin syyskuun lopussa läpi tulevan työehtosopimuksen rakennetta ja työtä jatketaan marraskuussa. Sopimusluonnos on rakennettu Ylen ja MTV:n Yhtyneet-sopimuksen pohjalle. Siinä on kuitenkin huomioitu käännöstoimistojen toimintaympäristö. Sopimustekstejä koskevan työn jälkeen neuvottelukunnat aloittavat keskustelut vähimmäispalkoista ja -palkkioista. Neuvottelujen tavoitteena on rakentaa alalle työehtosopimus ja luoda av-käännösalalle yhteiset ehdot, jotka takaavat työntekijöille kohtuullisen ja säännöllisen toimeentulon. Samalla pitkään jatkunut holtiton hintakilpailu on tarkoitus saada katkeamaan, jolloin käännöstoimistot voivat kilpailla muullakin kuin hinnalla, ja asiakkaat tietävät hankkivansa laadukkaita käännöksiä, joiden tekijöille on maksettu asianmukainen korvaus. Neuvottelujen edistymistä voi seurata KAJ:n verkkosivuilla osoitteessa Komissio huolissaan käännöstieteen koulutuksesta Euroopan komissio on huolissaan siitä, että Euroopassa ei kouluteta riittävästi ammattitaitoisia kääntäjiä ja tulkkeja. Monessa maassa kuka tahansa voi sanoa olevansa kääntäjä ilman, että ammatillisesta pätevyydestä on mitään takeita, toteaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou komission tiedotteessa. Käännöspalvelujen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti kaikkialla maailmassa. Euroopan unionin kielitoimialasta vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan alan liikevaihto kasvaa lähivuosina vähintään 10 prosentin vuosivauhtia. Arvion mukaan liikevaihto kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2015 mennessä. Komissio toivoo, että useampi eurooppalainen yliopisto tarjoaisi entistä laadukkaampaa koulutusta ja liittyisi viime vuonna perustettuun European Master s in Translation -verkostoon. EMT on paitsi yhteistyöverkosto, myös tunnustettu laatumerkki käännöstieteen koulutukselle. EMT-projektin tavoitteena onkin nostaa kääntäjien koulutuksen tasoa, joka on euroopanlaajuisesti varsin kirjavaa. Suomalaisista käännöstieteen koulutusta tarjoavista oppilaitoksista Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma on hyväksytty EMT- verkoston jäseneksi. 11

12 Näkökulmia organisaatiomuutokseen Muutoskitkaa ja voiteluaineita Uusi ja tuntematon pelottaa meistä useimpia. Tulossa oleva muutos herättää joukon oikeutettuja kysymyksiä: Mitä yksikölleni tapahtuu, hajoavatko nykyiset yhteistyösuhteet, miten käy totuttujen menettelytapojen. Entä jos saan esimiehekseni vieraan ihmisen? Otetaanko minun tarpeeni ja näkökantani huomioon? Osaanko minä, pärjäänkö? Osaat sinä, ja pärjäät varmasti, kunhan tieto siirtyy riittävän liukkaasti sekä sinusta ulos että sinuun. Ratkaisut löytyvät, kun niitä etsitään aidosti ja sitoutuneesti. Niin työntekijän kuin organisaation olisi kuitenkin muistettava, että sopeutuminen ottaa oman aikansa. Muista tähytä riittävän kauas Uuden tehtävän, välineen tai yhteistyökuvion hahmottumis- ja opetteluvaiheessa kaikki hidastuu. Tuloksia voidaan joutua odottamaan. Heti alkuvaiheessa kannattaa miettiä, mitkä olisivat ne askeleet, joista alkuun lähteneen muutoksen tunnistaa. Tavoiteltuja lisätehoja saa, ja kannattaa, arvioida vasta siirtymävaiheen muutoskitkan hiouduttua pois rattaista. Toteuttamisen arvoisessa suunnitelmassa tämä viive on laskettu mukaan. Keskipitkän ja pitkän aikavälin hyötyjen tulisi aina paikata ja ylittää muutosta seuraava tehokkuuden heikkeneminen. Omin ehdoin vai käskystä? Omasta kokemuksesta nousevaa muutoksen tarvetta ei tarvitse kyseenalaistaa. Muutosta haluavan on suostuttava itsekin muuttumaan. Oman työergonomia, ruokavalion tai liikuntatottumusten muuttaminen voi toki olla vaivalloista, mutta jos tavoite on itselle kirkas, on helpompi painaa sitkeästi sitä kohden. Hankalampaa on motivoitua muutokseen, jonka syyt ja tahti sanellaan ulkopuolelta johdon, viran- Tunnustaisitko sinäkin pyöritelleesi silmiäsi, kun kuulit organisaatiosi tai sen toimintatapojen muuttamisaikeista? omaisen tai poliittisena päätöksenä. Tuttuja esimerkkejä ovat toimintojen alueellistaminen, tuottavuuden lisääminen ja suurten ikäluokkien eläköitymisen aiheuttama tehtävien uusjako. Organisaatiot ja yhteisöt kuitenkin tarvitsevat muutosta. Komentoketjut ovat koordinoidun toiminnan koeteltuja välineitä. Vastustus pelkän vastustuksen vuoksi ei edistä kenenkään asiaa. Ensin tunteella sitten tiedolla Ihmiset reagoivat turvallisuuttaan ja mukavuuttaan uhkaavaan tilanteeseen ensin tunteella. Limbiseen eli tahdosta riippumattomaan järjestelmäämme kuuluva mantelitumake syvällä kummassakin aivopuoliskossamme antaa yleishälytyksen. Mantelitumakkeesta alkava reaktio on välitön ja dramaattinen. Harkitsevammat ja rationaalisemmat aivokuoren osat käynnistyvät hitaammin. Ne käyttävät päätöksenteon raaka-aineena tietoa ja mitattavia tosiasioita, joita löytyy tutkimalla ja kysymällä. Kolme ämmää Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointiohjelmassa listataan organisaatiomuutoksen kolme keskeistä ämmää: Miten minun käy? Miksi tämä muutos on tehtävä? Mihin olemme organisaationa menossa? Hyviä kysymyksiä kaikki kolme. Vastaamalla ämmiin avoimesti ja heti, muutoksen kohtaava organisaatio voi ehkäistä epäluulon sävyttämiä käytäväpuheita. Näin saadaan tilaa niille käytännön askelille, jotka jokaisessa muutoshankkeessa on otettava. Sulata, muuta, jäädytä Yksilön tai ryhmän muuttuminen on syvällinen psykologinen tapahtuma. Ajatukset, tunteet ja asenteet on järjestettävä uudelleen. 12

13 Organisaatiopsykologian ja ryhmädynamiikan pioneeri Kurt Lewin (s. 1890) kuvasi muutoksen läpiviemistä yksinkertaistetun vaihemallin avulla. Unfreeze - change refreeze -malli kelpaa hahmotusavuksi edelleen. 1. Kyseenalaistetaan vanha järjestys ja luodaan mielentila, jossa muutos nähdään tarpeellisena. Olennaista muutoksen myymisessä henkilöstölle on, että johto on kirkastanut itselleen sen, mitä tavoitellaan, miksi ja millä aikavälillä. Vasta sitten ajatus muutoksesta voidaan jalkauttaa organisaatioon. Tämä tehdään perustelemalla tarve henkilöstölle hyvin ja esittämällä selkeä suunnitelma tarpeeseen vastaami seksi. Tämä suunnitelma on kuitenkin vasta esitys. Jotta organisaatio voidaan sitouttaa muutosprosessiin ja sen tavoitteisiin, sen on saatava osallistua suunnitelman hiomiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näennäisdemokratia jo valmiin päätöksen näennäinen muodon vuoksi keskusteluttaminen rapauttaa muutoshalukkuutta tehokkaasti ja herättää kielteisiä tunteita. Ylikävelty väkisinmuuttuja ei lisää tuottavuutta millään aikavälillä. 2. Toteutetaan muutos vaiheittain, otetaan käyttöön uudet välineet ja toimintatavat. Tärkeää on säilyttää hallittavuuden tunne. Selkeästi määritellyt aikataulut, vastuuhenkilöt ja osatavoitteet auttavat. Näin toimittaessa voidaan myös tarpeen tullen puhaltaa pilliin, keskeyttää prosessi ja korjata sen kurssia. Yhteisöt ja yksilöt voivat päästä samaan tavoitteeseen useaa eri reittiä. 3. Vakiinnutetaan uusi ja muuttunut osaksi päivittäistä toimintaa. Jälkihoitoa ei sovi unohtaa. Venymään joutunut työyhteisö palaa helposti vanhaan muotoonsa, jos muutosta ei juurruteta perusteellisesti. Organisaatiota on järjestelmällisesti kannustettava uudenlaiseen toimintaan, kunnes se vakiintuu. Tietoa muutoksella saavutetuista eduista ja hyödyistä on jaettava niille, jotka ovat muutoksen toteuttaneet. Organisaatiot rakentuvat ihmisistä, jotka haluavat osata ja pärjätä. Henriikka Hakkala TOJA: Anteeksi, myydäänkö täällä perspektiiviä? Tieto ja ymmärrys ovat parhaat lääkkeet muutostuskaan. Suhteuttaminen on tärkeää, ja siinä avuksi voi olla muutoksen eri ulottuvuuksien pohdinta vastaparin mikä pysyy mikä muuttuu avulla. Valtiokonttorin Kiekuhankkeen Työhyvinvointi muutoksessa -oppaassa muutoksen kokonaisuus on jaettu viiteen osaalueeseen. Pohtimalla vastaukset näihin kysymyksiin päästään jo pitkälle sekä itse muutoksen että sen herättämän tunnereaktion hallinnassa. Muutoksen laajuus kuinka suuriosa osa toiminnoistamme todella todella muuttuu muuttuu ja osa mikä säilyy osa ennallaan? säilyy ennallaan? Muutoksen kesto kuinka kauan ar- arvioimme muutokseen kuluvan? Muutoksen vaikutus organisaatioon mitkä toiminnot muuttuvat ja ja mitkä säi- ja mikä säilyvät? Muutoksen syy mitä tapahtuisi, jos muutosta ei tehtäisi? Muutoksen laatu täyskäännös, kehi- kehitys vai vai poikkeustila? Lisätietoa: Työhyvinvointi muutoksessa -kirja on Kaikutyöhyvinvointipalvelujen monitahoisessa yhteistyössä toimittama kompassi muutoksen karikoihin. Kirja on vapaasti ladattavissa pdfmuodossa osoitteesta: Lisää tietoa mantelitumakkeen toiminnasta pelkoreaktion ja muistijälkien syntymisessä löytyy artikkelista Tunteiden neurobiologiaa (Asla Pitkänen, Duodecim 2003;119, ss ) 13

14 Käännösalan asiantuntijat KAJ kysyi yhdessä Akavan neuvottelujärjestön Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen kanssa teknisen viestinnän tehtävissä työskenteleviltä palkasta ja työsuhteen ehdoista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevassa edunvalvonnassa. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan alalle vähimmäispalkkasuositus ja suositus työn tekemisen ehdoista. Teknisen viestinnän alalla työskentelee kokeneita asiantuntijoita Kysely lähetettiin kaikille sellaisille akavalaisille työntekijöille, joiden tehtävänimike liittyi teknisen viestinnän alaan. Tutkimukseen vastasi niin humanistisen taustan omaavia kuin ekonomeja ja insinöörejä. Tutkimukseen vastasi 177 henkilöä, joista suurin osa on järjestäytynyt Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiin. Vastanneista 76 %:a oli naisia ja 24 %:a miehiä. Vastanneiden keski-ikä oli 37,7 vuotta, mikä kertoo siitä, että koko teknisen viestinnän ala on melko nuori. Teknisen viestinnän alalla työskentelevistä suurimmalla osalla on yliopistotutkinto taustallaan. Peräti 72 %:a vastaajista on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon jostakin yliopistosta. 13 prosentilla on alempi korkeakoulututkinto. Filosofian maistereita vastaajista oli 62 %:a, diplomi-insinöörejä ja insinöörejä vastaajista oli 6 %:a. Kaupallinen loppututkinto oli noin 2 %:lla vastaajista. Suurimmalla osalla eli 45 %:lla vastaajista ei ole taustallaan teknisen viestinnän koulutusta, mikä kertoo siitä, että teknistä viestintää on voinut opiskella esim. yliopistossa vasta suhteellisen vähän aikaa. Noin 19 %:a vastaajista on hankkinut alan koulutusta osana opintojaan ja 34 %:a on suorittanut aiheeseen liittyviä yksittäisiä kursseja. Alalla viihdytään pitkissä työsuhteissa Teknisen viestinnän alalla työskentelee kokeneita asiantuntijoita: peräti 44 %:a on työskennellyt teknisen viestinnän tehtävissä yli 10 vuotta ja runsaat 40 %:a neljästä kymmeneen vuotta. 19 %:a vastaajista on viihtynyt nykyisen työnantajan palveluksessa pitkään yli 10 vuotta. 43 prosenttia vastaajista on työskennellyt nykyisen työnantaja palveluksessa neljästä kymmeneen vuotta, mikä kertoo työsuhteiden pysyvyydestä. Vain kuusi sadasta vastaajasta työskenteli vastaushetkellä määräaikaisessa työsuhteessa. 14 Yli puolet vastaajista työskentelee teknisen kirjoittamisen tai dokumentoinnin parissa. Kymmenesosa ilmoitti työskentelevänsä pääasiassa projektinhallinnassa ja 6 %:a lokalisoinnin tai internationalisoinnin parissa. Vain vajaat 3 %:a työskentelee kääntäjänä. Yli 60 %:a katsoi olevansa asiantuntija ja 26 %:a kertoi työskentelevänsä toimihenkilön asemassa. Johtoon tai keskijohtoon vastaajista kuului vain reilut 8 %:a. Perinteinen savupiipputeollisuudesta peräisin oleva jako ylempiin toimihenkilöihin ja toimihenkilöihin ei siis tunnu istuvan tälle alalle. Vastaajien työnantajien toimialat olivat jakaantuneet suhteellisen tasaisesti: 30 %:a yrityksistä tarjoaa teknisen viestinnän palveluja, 25 %:a toimii ohjelmistotuotannon parissa ja noin 20 prosentin päätoimiala oli koneet ja laitteet. Työnantajien kotipaikat ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle (60 %) ja vähintään asukkaan kaupunkeihin. Suurimman osan (48 %) työnantajat työllistivät työntekijää. Yli 1000 henkeä työllistävissä yrityksissä työskenteli reilut 23 %:a vastaajista. 18 %:a vastaajista käy työssä pienissä alle 100 henkeä työllistävissä yrityksissä. Ylipitkät päivät eivät vaivaa valtaosaa vastaajista Kysely osoitti sen, että alalla ei tehdä ylipitkiä päiviä. Keskimääräiseksi todelliseksi viikkotyöajaksi muodostui 37,68 tuntia, mikä on akavalaisittain vähän. Keskimäärin yksityisellä sektorilla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden todellinen viikkotyöaika on 40,6 tuntia. Puolella vastaajista on kiinteä työaika, jolloin työssä tulee olla mahdollisesta liukumajärjestelmästä huolimatta. Selvästi yli puolet ei joudu työskentelemään säännöllisen työaikansa ulkopuolella esimerkiksi toisella mantereella sijaitsevan yhteistyökumppanin aikatau-

15 luista johtuen. Niistä vastaajista, jotka joutuvat venymään, vain puolelle korvataan säännöllisen työajan ulkopuolella työskentely. Kyselyn perusteella noin kolmannes vastaajista ei joudu tekemään ylitöitä. Niille, jotka ylitöitä joutuvat paiskimaan, ylityö korvataan useimmiten vapaana tunti tunnista -periaatteella. Seuraavaksi yleisimmin ylityö korvattiin rahassa työaikalain mukaan korotettuina tunteina. Vain neljälle prosentille ylitöitä ei korvata tai niiden oletetaan sisältyvän peruspalkkaan. Akavalaisittain tilanne on hyvä, sillä 29 %:lle ylemmistä toimihenkilöistä ylitöitä ei korvata tai ne sisältyvät peruspalkkaan. Matkapäivät vähäisiä Teknisen viestinnän asiantuntijat eivät juuri joudu matkustelemaan työssään. Päivärahaan oikeuttavia kotimaan matkapäiviä tehdään keskimäärin 3,5 vuodessa ja ulkomaan matkatyöpäiviä 1,69. Noin 38 %:a ei matkusta työasioissa lainkaan säännöllisen työajan ulkopuolella. Jos matka-aika osuu säännöllisen työajan ulkopuolelle, vain noin 17 %:a vastaajista ei saa minkäänlaista korvausta matka-ajasta. Päiväraha ja kilometrikorvaus eivät ole matkaajan korvauksia vaan ne korvaavat työmatkasta syntyneitä kuluja, mutta eivät työmatkaan käytettyä vapaa-aikaa. Noin puolet vastaajista katsoi, että oma työmäärä on sopiva. Lähes 38 %:n työmäärä on ajoittain liian suuri. 6 %:a vastaajista oli sitä mieltä, että työtaakka on jatkuvasti liian suuri, kun taas toiset 6 %:a oli sitä mieltä, että työtä on aivan liian vähän. Etenkin käännöspalveluita tarjoavissa yrityksissä työtaakka koettiin jatkuvasti liian suureksi. 15 Palkka jäi pieneksi käännöspalveluissa Vastaajista 47 %:a ei saa mielestään toimenkuvaansa vastaavaa kuukausipalkkaa. Tyytymättömimpiä palkkatasoonsa olivat vastaajat, jotka työskentelivät käännöspalveluita ja teknisen viestinnän palveluita tuottavissa yrityksissä. Toisaalta 42 %:n mielestä palkka vastasi toimenkuvaa. Tyytyväisimmät työntekijät olivat yrityksissä, joiden päätoimiala oli ohjelmistotuotanto. Jäljelle jäänyt osuus ei osannut arvioida palkan ja työtehtävien vastaavuutta. Suurimman osan palkka määräytyy sopimuksen mukaan, ja 65 %:a vastaajista saa palkankorotukset jonkin työehtosopimuksen mukaan. Ammattiliitolle haastetta tuo se, että peräti puolet vastaajista ei koe pystyvänsä neuvottelemalla vaikuttamaan palkkaansa. Vain 46 %:a vastaajista oli neuvotellut viimeksi kuluneen vuoden aikana työnantajansa tai esimiehensä kanssa palkasta. Keskimääräinen kuukausipalkka vastaajilla oli 3103 euroa. Se, oliko vastaajalla taustallaan teknisen viestinnän koulutusta, ei heijastunut palkkaan. Toisaalta tämä kertoo siitä, että teknisen viestinnän koulutus on nuorta ja alalla pitkään olleet ovat ehtineet pätevöityä työssään. Kokemus tuo paremman ansion. Pääkaupunkiseudulla maksetaan hiukan parempaa palkkaa (ka euroa/kk) verrattuna muuhun Suomeen (ka euroa/kk). Tulospalkkiosta on päässyt tai pääsee nauttimaan 57 %:a vastaajista. Tulospalkkio, joka maksetaan henkilökohtaisesta, tiimin tai työyhteisön hyvästä suoriutumisesta on keskimäärin noin 7,8 %:a vuosiansioista tai euroiksi muutettuna noin 3147 euroa. Huomattavaa on, että yrityksissä, jotka toimivat teknisen viestinnän tai käännöspalvelujen parissa, eivät juuri tulospalkkioita jaa. Sen sijaan yrityksissä, joiden päätoimiala on ohjelmistotuotanto tai koneet ja laitteet, henkilökunnan palkitseminen on tavallista. Hanna Gorschelnik Keskimääräiset kuukausipalkat tehtäväalueen mukaan HR 3650 tekniset ratkaisut 3682 lokalisointi, internationalisointi 3609 editointi 3337 projektinhallinta 3197 tekninen kirjoittaminen 2895 julkaiseminen 2740 kääntäminen 2625 Keskimääräiset kuukausipalkat työnantajan päätoimialan mukaan ohjelmistotuotanto 3426 koneet ja laitteet 3215 käännöspalvelut 2813 teknisen viestinnän palvelut 2786 muu 3280

16 KOKOUSKUTSU Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina klo alkaen Akavan Erityisalojen toimistolla (Maistraatinportti 4 A, Helsinki). Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen aluksi professori Jaakko Hämeen-Anttila puhuu käännöksestään Tuhat ja yksi yötä, jonka jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskus - teluun. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 Talousarvio vuodeksi 2011 Jäsenmaksu vuodeksi 2011 Yhdistyksen puheenjohtajan palkkio vuodeksi 2011 Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vuodeksi 2011 Hallituksen puheenjohtajan vaali Hallituksen jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle vuosiksi ja hallituksen varajäsenten vaali vuodeksi 2011 Tilitarkastajien ja varatilitarkastajien valinta vuodeksi 2011 TERVETULOA! Helsingissä, Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Hallitus Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen tiistaihin mennessä osoitteeseen toimisto(at)kaj.fi. Kokouskutsu ja kokousmateriaali on saatavilla osoitteessa

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

2/15 YHTEYS- PÄÄLLIKKÖ ANNE TAMMINEN SAA ILOA ASIAKAS- TYÖSTÄ. Kaasuauto tekee tuloaan. Bisnestä Bangkokissa. Markkinoivalla myyntityöllä tuloksiin

2/15 YHTEYS- PÄÄLLIKKÖ ANNE TAMMINEN SAA ILOA ASIAKAS- TYÖSTÄ. Kaasuauto tekee tuloaan. Bisnestä Bangkokissa. Markkinoivalla myyntityöllä tuloksiin MYYNNIN JA MARKKINOINNIN AMMATTILAISET MMA:N JULKAISEMA AMMATTILEHTI 2/15 TEEMA MYYNTIALAN PALKAT YHTEYS- PÄÄLLIKKÖ ANNE TAMMINEN SAA ILOA ASIAKAS- TYÖSTÄ SIVU 42 Bisnestä Bangkokissa Markkinoivalla myyntityöllä

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 NRO 5 2010 Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 Sisällys RAUTATIELÄINEN 5 21.10.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot