ISOVER Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISOVER 4.1. 24.9.2008. Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä"

Transkriptio

1 ISOVER Pientalon routaeristys Styrofoam-routaeristeillä

2 2 Styrofoam-eristeet Styrofoam-eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä. Ne valmistetaan Dow Sverige Ab:n tehtaalla Norrköpingissä. Dow Oy:n kehittämällä suulakepuristustekniikalla saadaan tasalaatuinen, ilmatäytteisistä soluista koostuva tuote. Materiaali on vahvaa ja jäykkää, vesi tunkeutuu siihen huonosti ja eristyskyky säilyy vaikeista olosuhteista huolimatta erittäin hyvänä. Kokemusten mukaan Styrofoam-eristeet kestävät maassa vuosia eristyskyvyn mainittavimmin muuttumatta. Suomen ja Ruotsin tien- ja radanrakentamisessa tuotteita on käytetty jo pitkään. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on vuodesta 1997 markkinoinut Styrofoam-eristeitä Suomessa. Saint- Gobain Rakennustuotteet Oy:n asiantuntemus lämmöneristeistä ja logistiset palvelumahdollisuudet ovat taanneet Styrofoam-tuotteille merkittävän aseman maassamme. Rakentajan routaeristeet Tuotteiden CE-merkitty lämmönjohtavuus lambda Declared on 0,034 0,037 W/mK tuotteen paksuudesta riippuen. Styrofoam 300 SL-A-N, pitkillä sivuilla ja päädyissä 15 mm pontti Paksuus Leveys Pituus kpl/pkt m 2 /pkt , , , , ,58 Styrofoam 300 BE-A-N Paksuus Leveys Pituus kpl/pkt m 2 /pkt , , , ,64

3 3 Maan suojaaminen roudalta Suomen ankarissa olosuhteissa riittävän routaeristyksen tekeminen on välttämämätöntä, jotta vältytään ikäviltä routavaurioilta rakenteissa. Asianmukainen routaeristys ja huolellinen työ takaavat hyvän lopputuloksen ja toimivan rakenteen. Oikean routaeristyksen määrittely Milloin routaeristetään? Maa on helposti routivaa, jos se sisältää paljon vettä. Routiva maaperä aiheuttaa monenlaisia ongelmia rakenteisiin, jos rakennuksien routaeristyksestä ei kunnolla huolehdita. Maaperän routivuus voidaan määritellä maaperätutkimuksen perusteella. Tarvittaessa voidaan ottaa maaperänäyte ja analysoida se laboratoriossa. Yleisesti lähdetään siitä olettamuksesta että maaperä on routivaa ja routaeristys on tehtävä Kun routaeristyksessä käytetään siihen tarkoitukseen valmistettuja levyjä, kaivuusyvyys on vain 0,3 0,5 m. Miten routaeristys toimii? Ilman lämpötila Suomessa vaihtelee vuodessa voimakkaasti kesän +30 C vaihtuu talven -30 C. Maan sisällä nämä lämpötilanvaihtelut ovat huomattavasti pienemmät. Jäätymättömän maan syvyyden raja vaihtelee maantieteellisesti: Etelä-Suomessa se on on noin 1,5 metriä ja maan pohjoisosissa noin 2,5 metriä. Jotta vältytään lämpötilan vaihtelun aiheuttamilta ongelmilta, eristyskerroksen on oltava niin paksu ettei routiva maa eristyksen alla koskaan jäädy eikä näin muodosta routanousua. Maaeristyksen paksuus Asuinkunnassasi tarvittava eristyspaksuus löytyy sivun 11 taulukosta. Routaeristyspaksuudet on mitoitettu maksimipakkasmäärän F50 mukaan. Jos rakenteet sietävät toistuvia routaliikkeitä eikä niistä ole haittaa käytölle tai ulkonäöllisesti, rakenteille voidaan sallia routanousua. Tällöin mitoitus voidaan tehdä pienemmän pakkasmäärän mukaan. Routaeristyslevyjen alle laitetaan vähintään 0,2 m routimatonta maa-ainesta, kuten sepeliä tai soraa. Routimatonta täyttöä kasvattamalla routaeristyspaksuutta voi pienentää 10 mm/150 mm routimatonta maa-ainesta. Erityslevyjen minimipaksuus tulisi kuitenkin aina olla 50 mm. Tällä on merkitystä kokonaiskaivuusyvyydelle sillä eristyslevyn yläpinnan pitää olla vähintään noin 0,3 m maanpinnan alapuolella, jotta se olisi suojassa kaivuuvaurioilta ym. Routaeristyksen asennus Routaeristys on asennettava niin, että eristyskerros on suurempi kuin eristettävä rakenne. Tämän ulkoneman pituutta määritellään seuraavasti: 1. Hae eristyspaksuus (taulukko s. 11 tai lämpimän rakennuksen tapauksessa takakannen kuva). 2. Katso onko ulkonema leikkauskuvassa merkitty L1, L2, L3 sivut Minkä Styrofoam-tuotteen valitsen? Kevyiden rakenteiden routasuojaus, niin kuin kaikki tämän esitteen rakenne-esimerkit, tehdään Styrofoam 300 SL-A-N -tuotteella. Paksuus (mm) Ulkonema (mm) L1 L2 L3 50 0,50 0,50 0, ,75 0,75 1, ,00 1,00 1, ,25 1,50 2, ,50 1,75 2,25 3. Ulkoneman pituus löytyy oheisesta taulukosta.

4 4 Lämpimän rakennuksen matalaperustuksen routasuojaus Perustus tulee suojata siten, että rakennus ei haitallisesti vaurioidu perustuksen alla olevan maan routimisen vuoksi. Mitoituksessa ratkaisevia tekijöitä ovat paikkakuntakohtainen mitoituspakkasmäärä, perustamistapa, rakennuksen sisälämpötila, rakennuspohjan routivuus sekä alapohjarakenteen lämmöneristävyys. Routaeristeen valinnassa tärkein ominaisuus on kyky säilyä mahdollisimman kuivana märissä olosuhteissa. Suulakepuristetut, tiivisrakenteiset Styrofoam-eristeet ovat oikea ratkaisu näihin olosuhteisiin. 1. Salaojan asennuksen jälkeen täytä salaojahiekalla väh. 200 mm. 2. Tasoita ja tiivistä hiekka perustuksesta poispäin kaatavaksi. 3. Aseta eristelevyt Styrofoam 300 SL-A-N tiiviisti rakoja jättämättä. Eristeen paksuus Etelä-Suomessa on 50 mm kasvaen asteittain Pohjois-Suomen 110 mm:n asti. Eristeen leveys vastaavasti 1,2 m ja 1,5 m. 4. Koska routa ulkonurkissa tunkeutuu syvemmälle kuin seinälinjoilla, lisätään eristepaksuutta 40 % 1,5 m (Etelä- Suomi) -2,0 m (Pohjois-Suomi) etäisyydelle nurkasta. Alapohjarakenteen lämmöneristävyyden vaikutus routaeristyksen paksuuteen: Mitä paremmin alapohjarakenne on lämmöneristetty, sen parempi tulee olla rakenteen routasuojaus. Matalaenergiataloissa routaeristyksen paksuutta suositellaan lisättäväksi noin 50 %, kuitenkin vähintään 50 mm. Passiivitaloissa routaeristyksen paksuutta suositellaan lisättäväksi noin 100 %, kuitenkin vähintään 100 mm. 5. Täytä soralla tai hiekalla vähintään 300 mm.

5 5 Pihakadun ja ajoluiskan routasuojaus Pihakatujen ja ajoväylien routasuojaus on syytä tehdä asianmukaisesti ja huolellisesti, jotta vältytään haittaavilta routanousuilta ja repeämiltä pinnoittteessa. Käyttämällä routaeristeenä Styrofoam 300 SL-A-N -tuotetta ja noudattamalla oheisia ohjeita saadaan kunnollinen ja riittävä routasuojaus maaperän ja pinnoitteen välille. Näin vältytään routimisen aiheuttamilta ikäviltä yllätyksiltä sekä säästetään selvää rahaa. 1. Määrittele eristyspaksuus ja ulkonema L1, katso sivu 3. Määrittele kaivannon syvyys. ruokamulta betoniin upotettu reunuskivi sorakerros asfaltti tai laatoitus 2. Kaiva määrättyyn syvyyteen ja leveyteen. 3. Levitä pohjalle suodatinkangas ja kerros ( mm) soraa tai hiekkaa. Tasoita ja tiivistä eristykselle vakaa ja tasainen alusta. soraa Styrofoam 300 SL-A-N 200 mm 4. Aseta Styrofoam 300 SL-A-N -eristelevyt tasoitetulle sorakerrokselle tiiviisti, rakoja jättämättä. Käytä Foamlocklevylukkoja. L 1 5. Peitä ulkonemaa mm:n sora- tai hiekkakerroksella. Reunuskivet upotetaan betoniin tai 0 50 mm:n murskeeseen. 6. Levitä ulkoneman päälle ruokamultaa tai muuta maaainesta. 7. Peitä eriste vähintään 200 mm paksulla kantavalla soratai hiekkakerroksella, tiivistä ja tasoita. 8. Pinnoita asfaltilla, laatoilla, sepelillä tms.

6 6 Autotallin, ulkorakennuksen tai vajan routasuojaus Käyttämällä Styrofoam 300 SL-A-N -maaeristyslevyjä kylmän autotallin routasuojauksessa kaivannon syvyydeksi tulee ainoastaan 0,3 0,5 m. Ilman edellä mainittua routasuojausta perustamissyvyys on oltava 1,5 2,5 m paikkakunnan sijainnista riippuen. 1. Määrittele eristyspaksuus ja ulkonema L, katso sivu 3. Määrittele kaivannon syvyys. asfaltti tai laatoitus 2. Kaiva määrättyyn syvyyteen ja leveyteen. 3. Levitä sokkelikaivannon pohjalle kerros ( mm) soraa tai hiekkaa. Tasoita ja tiivistä eristykselle vakaa ja tasainen alusta. 4. Aseta Styrofoam 300 SL-A-N -eristelevyt tasoitetulle sorakerrokselle tiiviisti, rakoja jättämättä. Käytä Foamlocklevylukkoja. 5. Vala sokkeli suoraan Styrofoam 300 SL-A-N päälle, tai muuraa sokkeli harkoista 50 mm:n betonitasoituksen päälle (asenna 2 kpl 8 mm:n raudoitusterästä). Sokkelin leveydeksi riittää hyvin 150 mm silloin Styrofoam SL-A-N kestää pitkäaikaista kuormitusta 21kN/m (2,1 t/m) mm 150 mm Styrofoam 300 SL-A-N 100 mm soraa 1000 mm 6. Asenna ulkoneva eristysosa ja täytä ensin mm:n sorakerroksella, sitten ruokamullalla. 7. Asenna Styrofoam 300 SL-A-N -levyjä sokkelin sisäpintaa vasten, täytä soralla, tasoita ja tiivistä. valettu sokkeli valettu lattia 8. Aseta Styrofoam 300 SL-A-N -eristelevyt sorakerrokselle tiiviisti, rakoja jättämättä. routaeriste sokkelin ja lattian alla 9. Asenna raudoitusverkko ja vala betonilattia. Oven kohdalla laatan paksuntaminen voi olla paikallaan.

7 7 Autokatosten, aitojen ym. sokkelipalkin tai peräkkäisten pilarianturoiden routasuojaus Routasuojaus Styrofoam 300 SL-A-N -maaeristyslevyllä takaa matalan routimattoman perustuksen ilman syviä kaivantoja. Suositellaan mm. asuinrakennuksen yhteydessä olevan autokatoksen routaeristykseen. 1. Määrittele eristyspaksuus ja ulkonema L2, katso sivu 3. Määrittele kaivannon syvyys. 2. Kaiva määrättyyn syvyyteen ja leveyteen. 3. Levitä sokkelikaivannon pohjalle kerros mm soraa tai hiekkaa. Tasoita ja tiivistä eristykselle vakaa ja tasainen alusta. 4. Vala sokkelipalkki suoraan Styrofoam 300 SL-A-N -levyjen päälle. Jo 150 mm leveä sokkelipalkki Styrofoam 300 SL-A-N päällä kestää 21 kn/m (2,1 t/m) mm takaisin täytetty ruokamulta Styrofoam 300 SL-A-N puutolppa tolpan jalka asfaltti, laatoitus tai sepeli soraa 100 mm 5. Asenna, jos tarpeellista, ulkoneva eristys. L 1 L 2 6. Jos ulkopuolelle tulee nurmikko, peitä ulkonevat levyt soralla (20 30 mm), sitten ruokamultaa. 7. Autokatoksen sisällä tasoitetaan ja tiivistetään noin 200 mm soraa kantavaksi alustaksi. 8. Pinnoita asfaltilla, laatoilla tai sepelillä.

8 8 Laatoitettujen ulkoterassien routasuojaus Laatoitetun ulkoterassin routasuojauksessa on oltava erityisen huolellinen, jotta lopputulos on tasainen vuodesta toiseen eikä routimista sekä tasoeroja laattojen välillä pääse syntymään. Noudattamalla oheisia ohjeita ja käyttämällä Styrofoam 300 SL-A-N-maaeristelevyjä saadaan paras mahdollinen lopputulos ja routimishuolet voidaan unohtaa. 1. Määrittele eristyspaksuus ja ulkonema L1, katso sivu 3. Määrittele kaivannon syvyys. 2. Kaiva määrättyyn syvyyteen ja leveyteen. 3. Levitä kaivannon pohjalle kerros ( mm) soraa tai hiekkaa. Tasoita ja tiivistä eristykselle vakaa ja tasainen alusta. 4. Asenna Styrofoam 300 SL-A-N eristelevyt tasoitetulle sorakerrokselle tiiviisti ja rakoja jättämättä. Käytä Foamlock-levylukkoja. 5. Peitä ulkoneva eristys mm sora- tai hiekkakerroksella. 6. Levitä laatoitettavalle alueelle 50 mm soraa, tasoita. 7. Levitä soran päälle hiekkaa, tasoita ja tiivistä. betoni- tai luonnokivilaatat tai kivet hiekkaa soraa ruokamulta 8. Levitä ylileveyden päälle ruokamultaa ympäristön tasoon asti. 9. Tiivistetyn hiekkakerroksen päälle levitetään laattojen valmistajan asennusohjeiden mukaan asennushiekkakerros, jonka päälle laatat ladotaan. soraa tai hiekkaa Styrofoam 300 SL-A-N L 1

9 9 Portaiden routasuojaus Pilarianturoiden routasuojaus Jos portaat pääsevät liikkumaan routimisen vuoksi, syntyy vaurioita, joita on vaikea korjata. Varsinkin, jos portaat kiinnitetty talon seinään, on portaiden routasuojaukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Portaiden päästessä liikkumaan seinäkin voi samalla vaurioitua. Näiltä ongelmilta vältytään, jos routaroutasuojaus tehdään huolellisesti ohjeita noudattaen ja Styrofoam 300 SL-A-N -maaeristettä käyttäen. Oheinen esimerkki soveltuu sekä avo- että maanvaraisten portaiden routaeristykseen. Routa voi liikutella anturoita, vaikka ne olisi perustettu routimattomaan syvyyteen asti. Tämä voi johtua siitä, että kylmyys kulkeutuu betonipilaria ja anturaa pitkin routivaan syvyyteen tai maa voi jäätyä rakennelmaan kiinni ja se liikkuu roudan nosteen mukana. Tämä ehkäistään eristämällä rakenne huolellisesti Styrofoam 300 SL-A-N -maaeristeellä samalla voidaan perustamissyvyyttä merkittävästi pienentää. Yksittäisten pilarianturoiden eristäminen vaatii suhteellisen suuren eristysalueen. Jos pilareita on useita, kannattaa silloin käyttää sokkelipalkin eristystapaa, näin säästetään eristysmateriaalia. 1. Määrittele eristyspaksuus ja ulkonema L3, katso sivu 3. Määrittele kaivannon syvyys. 2. Kaiva määrättyyn syvyyteen ja leveyteen. 3. Levitä kaivannon pohjalle kerros ( mm) soraa tai hiekkaa. Tasoita ja tiivistä eristeelle vakaa ja tasainen alusta. 4. Asenna Styrofoam 300 SL-A-N eristelevyt tasoitetulle sorakerrokselle. 5. Betonoi tai asenna tehdasvalmisteinen porras levyille levitetyn mm hiekkakerrokselle. 6. Levitä eristeen päälle mm soraa tai hiekkaa. 7. Täytä kaivanto pinnoituksen (betonilaatat, asfaltti, sepeli, nurmikko) edellyttämällä maalajilla. 1. Määrittele eristyspaksuus ja ulkonema L3, katso sivu 3. Määrittele kaivannon syvyys. 2. Kaiva määrättyyn syvyyteen ja leveyteen. 3. Levitä kaivannon pohjalle suodatinkangas ja kerros ( mm) soraa tai hiekkaa. Tasoita ja tiivistä eristykselle vakaa ja tasainen alusta. 4. Asenna Styrofoam 300 SL-A-N eristelevyt tasoitetulle sorakerrokselle. 5. Rakenna anturamuotti Styrofoam 300 SL-A-N levyistä käyttämällä Foamlock-levylukkoja. 6. Vala antura muottiin Styrofoam 300 SL-A-N levyjen päälle. Teräsjalka kiinnitetään valuun. 400 x 400 mm:n antura Styrofoam 300 SL-A-N päällä kestää 22 kn (2,2 t). Suuremmilla kuormilla voidaan käyttää Styrofoam levyjä, joilla on vielä suurempi kuormituksen kesto. 7. Peitä eristys mm:n hiekka tai sorakerroksella. 8. Sulje kaivanto ruokamullalla tai muulla maa-aineksella. pilarijalka puupilari mm betoniantura L mm mm ruokamultaa tms mm pinnoituksen ed. maalaji Styrofoam 300 SL-A-N soraa mm Styrofoam 300 SL-A-N soraa 100 mm L 3

10 10 Vesi- ja viemäriputkien routasuojaus Vesi- ja viemäriputket kaivetaan yleensä routimattomaan syvyyteen. Siitä huolimatta putket saattavat joskus jäätyä. Tätä voidaan ehkäistä eristämällä putket yläpuolelta tai ympäriltä Styrofoam 300 BE-AN -eristelevyillä. Tällöin putkia ei myöskään tarvitse upottaa routimattomaan syvyyteen asti. Myös vanhoja putkia voidaan suojata em. eristelevyillä. Eristepaksuutta ja -leveyttä vesi- ja viemäriputkille valittaessa on otettava huomioon monia tekijöitä. Hankalissa putkieristystöissä (esim. pitkät eristysmatkat) suosittelemme kääntymistä LV-asiantuntijan puoleen. Vaakasuora ja hevosenkegän muotoinen suojaus Kallioperässä olevat putket Kalliossa tai vastaavassa paikassa olevat putket on eristettävä ympäriinsä. Rakenna Styrofoam 300 BE-AN -eristelevyistä eristelaatikko. Kysy neuvoa rakennustarvikekauppiaalta. Huom! Eristelaatikkoon asetettavat putket saattavat vaatia lämmitystä, esim. lämmityskaapelin avulla. Kaapelin mitoituksessa on noudatettava valmistajan ohjeita tai kysy tarvittaessa neuvoa asiantuntijalta. Asentaminen Eristelevyt liitetään nopeasti ja helposti toisiinsa esim. rst-ruuvilla. Kysy lisää rakennustarvikekaup piaaltasi. 1. Kaiva oikean syvyinen ja levyinen putkioja. Kaivannon reunojen kaadon on oltava 2:1 sortumien estämiseksi. 2. Levitä pohjalle 100 mm:n kerros soraa tai hiekkaa. Tasoita ja tiivistä. 3. Laita putket paikalleen ja asenna sivuille mahdollinen eriste. 4. Peitä 100 mm:n sorakerroksella ja tasoita. 5. Asenna päälle vaakasuora eriste tiiviisti ja rakoja jättämättä. 6. Täytä hiekalla, soralla tai ruokamullalla. Tarkasta, että eriste ei ole liikkunut tai vaurioitunut.

11 11 Pihateiden ja kylmien rakenteiden routaeristeen paksuus Tuote: Styrofoam 300 SL-A-N Routimiskerroin SP 10 mm 2 /KH Routanousu 50 mm kerran 50 vuodessa Pohjamaa routiva siltti tai savi Eristeen alapuolisen routimattoman täytön vähimmäispaksuus: Mitoituspakkasmäärä < h C 0,2 m Mitoituspakkasmäärä h C 0,4 m Mitoituspakkasmäärä > h C 0,6 m Routaeristeen syvyys maanpinnasta vähintään 0,3 m Alahärmä Alajärvi Alastaro Alavieska Alavus Anjalankoski Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura Brandö Dragsfjärd Eckerö Elimäki Eno Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Finström Forssa Föglö Geta Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Halikko Halsua Hamina Hammarland Hankasalmi Hanko Harjavalta Hartola Hattula Hauho Haukipudas Haukivuori Hausjärvi Heinola Heinävesi Helsinki Himanka Hirvensalmi Hollola Honkajoki Houtskari Huittinen Humppila Hyrynsalmi Hyvinkää Hämeenkoski Hämeenkyrö Hämeenlinna Ii Iisalmi Iitti Ikaalinen Ilmajoki Ilomantsi Imatra Inari Iniö Inkoo Isojoki Isokyrö Jaala Jalasjärvi Janakkala Joensuu Jokioinen Jomala Joroinen Joutsa Joutseno Juankioski Jurva Juuka Juupajoki Juva Jyväskylä Jyväskylän mlk Jämijärvi Jämsä Jämsänkoski Jäppilä Järvenpää Kaarina Kaavi Kajaani Kalajoki Kalvola Kangasala Kangaslampi Kangasniemi Kankaanpää Kannonkoski Kannus Karijoki Karinainen Karjaa Karjalohja Karkkila Karstula Karttula Karvia Kaskinen Kauhajoki Kauhava Kauniainen Kaustinen Keitele Kemi Kemijärvi Keminmaa Kemiö Kempele Kerava Kerimäki Kestilä kesälahti Keuruu Kihniö Kiihtelysvaara Kiikala Kiikoinen Kiiminki Kinnula Kirkkonummi Kisko Kitee Kittilä Kiukainen Kiuruvesi Kivijärvi Kodisjoki Kokemäki Kokkola Kolari Konnevesi Kontiolahti Korpilahti Korppoo Korsnäs Kortesjärvi Koski Kotka Kouvola Kristiinankaupunki. 120 Kruunupyy Kuhmalahti Kurmo Kuhmoinen Kuivaniemi Kullaa Kumlinge Kuopio Kuortane Kurikka Kuru Kustavi Kuusamo Kuusankoski Kuusjoki Kylmäkoski Kyyjärvi Kälviä Kärkölä Kärsämäki Kökar Köyliö Lahti Laihia Laitila Lammi Lapinjärvi Lapinlahti Lappajärvi Lappeenranta Lappi Lapua Laukaa Lavia Lehtimäki Leivonmäki Lemi Lemland Lempäälä Lemu Leppävirta Lestijärvi Lieksa Lieto Liljendal Liminka Liperi Lohja Lohtaja Loimaa Loppi Loviisa Luhanka Lumijoki Lumparland Luopioinen Luoto Luumäki Luvia Längelmäki Maalahti Maaninka Maarianhamina Maksamaa Marttila Masku Mellilä Merijärvi Merikarvia Merimasku Miehikkälä Mietoinen Mikkeli Mouhijärvi Muhos Multia Muonio Mustasaari Muurame Muurla Mynämäki Myrskylä Mäntsälä Mänttä Mäntyharju Naantali Nakkila Nastola Nauvo Nilsiä Nivala Nokia Noormarkku Nousiainen Nummi-Pusula Nurmes Nurmijärvi Nurmo Närpiö Oravainen Orimattila Oripää Orivesi Oulainen Oulu Oulunsalo Outokumpu Padasjoki Paimio Paltamo Parainen Parikkala Parkano Pattijoki Pedersöre Pelkosenniemi Pello Perho Pernaja Perniö Pertteli Pertunmaa Peräseinäjoki Petäjävesi Pieksämäen mlk Pieksämäki Pielavesi Pietarsaari Pihtipudas Piikkiö Piippola Pirkkala Pohja Polvijärvi Pomarkku Pori Pornainen Porvoo Posio Pudasjärvi Pukkila Pulkkila Punkaharju Punkalaidun Puolanka Puumala Pyhtää Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Pyhäranta Pyhäselkä Pylkönmäki Pälkäne Pöytyä Raahe Raisio Rantasalmi Rantsila Ranua Rauma Rautalampi Rautavaara Rautjärvi Reisjärvi Renko Riihimäki Ristiina Ristijärvi Rovaniemi Rovaniemi mlk Ruokolahti Ruotsinpyhtää Ruovesi Rusko Ruukki Rymättylä Rääkkylä Saari Saarijärvi Sahalahti Salla Salo Saltvik Sammatti Sauvo Savitaipale Savonlinna Savonranta Savukoski Seinäjoki Sievi Siikainen Siikajoki Siilinjärvi Simo Sipoo Siuntio Sodankylä Soini Somero Sonkajärvi Sotkamo Sottunga Sulkava Sumiainen Sund Suodenniemi Suolahti Suomenniemi Suomusjärvi Suomussalmi Suonenjoki Sysmä Säkylä Särkisalo Taipalsaari Taivalkoski Taivassalo Tammela Tammisaari Tampere Tarvasjoki Tervo Tervola Teuva Tohmajärvi Toholampi Toijala Toivakka Tornio Turku Tuulos Tuupovaara Tuusniemi Tuusula Tyrnävä Töysä Ullava Ulvila Urjala Utajärvi Utsjoki Uukuniemi Uurainen Uusikaarlepyy Uusikaupunki Vaala Vaasa Vahto Valkeakoski Valkeala Valtimo Vammala Vampula Vantaa Varkaus Varpaisjärvi Vehmaa Vehmersalmi Velkua Vesanto Vesilahti Veteli Vieremä Vihanti Vihti Viiala Viitasaari Viljakkala Vilppula Vimpeli Virolahti Virrat Virtasalmi Vuolijoki Vårdö Vähäkyrö Värtsilä Västanfjärd Vöyri Yli-Ii Ylihärmä Ylikiiminki Ylistaro Ylitornio Ylivieska Ylämaa Ylänne Ylöjärvi Ypäjä Äetsä Ähtäri Äänekoski

12 Mitoituspakkasmäärä F50 (kerran 50 vuodessa toistuva suurin pakkasmäärä) Nuorgam Kilpisjärvi Ivalo h C h C h C h C h C Muonio Sodankylä Apukka Portimojärvi Salla h C h C XPS 130 mm h C XPS 130 mm Kemi Kuusamo h C XPS 120 mm h C h C Pudasjärvi Oulu Suomussalmi h C XPS 110 mm Lämpimien rakennuksten routaeristeen minimipaksuus alueittain Suomessa Nurkka-alueilla (1,5 2,0 m matkalta) eristyspaksuuksia kasvatetaan vähintään 40 % h C Vaasa h C Kihniö Kruunupyy Alajärvi Vesanto Jyväskylä Leivonmäki Kajaani Vieremä Kuopio Varkaus Lieksa Punkaharju Joensuu h C XPS 100 mm h C XPS 90 mm h C Pori Turku Jokioinen Vantaa Pälkäne Lahti Lappeenranta Rankki h C XPS 70 mm h C XPS 80 mm h C XPS 50 mm Isover ja WWF tekevät yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lue lisää: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu Hyvinkää

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO

N:o 288 809. Liite 1 TUKIALUEJAKO N:o 288 809 Liite 1 TUKIALUEJAKO Alue A Alastaro, Askola, Aura, Elimäki, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Karinainen, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski Tl, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi,

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999. Laki. N:o 993. Repoveden kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 N:o 993 999 SISÄLLYS N:o Sivu 993 Laki Repoveden kansallispuistosta... 4219 994 Valtioneuvoston asetus Repoveden kansallispuistosta...

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011

Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011 Laajakaista kaikille Jyväskylä Osmo Ruuska 3.10.2011 Pieni katsaus historiaan Puhelinverkon rakentaminen aloitettiin 150 vuotta sitten Mobiiliverkon rakentaminen 30 vuotta sitten ADSL verkon rakentaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT

OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT päivitetty 17.3.2014 OULUN MAAKUNTA-ARKISTOSSA SÄILYTETTÄVÄT EVANKELIS- LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN MIRKOKORTIT Ahlainen 1742-1899 Akaa 1723-1897 Alahärmä 1734-1896 Alajärvi 1694-1893 Alastaro 1696-1897

Lisätiedot

JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009

JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009 JyMa:ssa olevat kirkonarkistojen mikrofilmirullat ja -kortit/15.12.2009. Seurakunta Rippikirjat Lastenkirjat Ahlainen 1742-1899 1837-1903 1854-1909 1831-1909 Kortit Akaa 1723-1897 1833-1907 1845-1905 1833-1908

Lisätiedot

Bitumikaton huoltokirja

Bitumikaton huoltokirja Bitumikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1314. Valtioneuvoston päätös. kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1314 1318 SISÄLLYS N:o Sivu 1314 Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Peltikaton huoltokirja

Peltikaton huoltokirja Peltikaton huoltokirja Kohdetiedot Työkohde (nimi ja osoite) Tilaaja (nimi ja osoite) Katerakenne Pinta-ala, m 2 Kattourakoitsija KerabitPro Oy Valmistumispäivä Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo

Taitaja9. Opas kilpailujärjestäjälle. Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo Taitaja9 Opas kilpailujärjestäjälle Päivitetty 27.5.2008 Tuija Levo ALKUSANAT Taitaja9-toiminnan päätavoitteena on lisätä ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten määrää erityisesti haasteellisilla

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Vesannon kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eerika Korhonen-Pellikka 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor)

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor) Seurakunta Församling Digitaaliarkisto 7. tarkk'ampujapataljoona (Hämeenlinna)(Suomen krenatööri) Finlands 7. Skarpskyttebataljonens (T:hus) fs. 18471865 (rull. 1847 Kortit / kort Ahlainen Vittisbofjärd

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

Nuorisotyön menojen osuus kunnan budjetista on ollut Turussa vuosittain 600 markan tietämissä.

Nuorisotyön menojen osuus kunnan budjetista on ollut Turussa vuosittain 600 markan tietämissä. Länsi-Suomen lääni Länsi-Suomen läänissä kuntien nuorisotyöhön käyttämä osuus budjetista kasvoi 1990-luvulla alle 0,5 prosentista 0,7 prosenttiin. Nuorta kohti laskien nuorisotyön menot kasvoivat Länsi-

Lisätiedot

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) LVI 10-10536 KH 20-00533 LÄMMITYTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta ohjeet elokuu 2013 1 (5) korvaa LVI 10-10464 KH 20-00477 Tässä ohjeessa esitetään lämmitystarveluvun käyttö ja kuntakohtaiset

Lisätiedot