KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013"

Transkriptio

1 KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013 Avoin yliopisto-opetus Opetusala Varhaiskasvatus Sosiaali- ja terveydenhuolto Kielet ja kulttuuri Ympäristö ja ekologia Työyhteisökoulutukset Hallinto Lukiolaiskurssit Luennot Tilauskoulutus

2 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSALA Kaikille yhteinen yläkoulu klo Imatra yliopistonlehtori, KT Erja Kautto-Knape Valmiuksia toteuttaa lähikouluperiaatetta yläkoulussa. Yhteistoiminnalliset työmallit, yhteisopettajuus. Hyvä vuorovaikutus luokkahuoneessa. Ilmoittautuminen viimeistään Haastavat lapset päivähoidossa klo Lappeenranta KM Laura Repo (ent. Kirves) 130 Koulutuksessa tarjotaan käytännön ohjeita siitä, miten haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa tulisi toimia ja miten lapsen arkea muutetaan siten, että lapsen käyttäytyminen muuttuisi toivottuun suuntaan. Ilmoittautuminen viimeistään Lapsen osallisuus päivähoidon laadun ja yhteisöllisyyden kohottajana TAI klo Imatra Koulutukset ovat samansisältöiset. tutkija Tuulikki Venninen, Helsingin yliopisto 140 Lapsen osallisuuden käsite mukaan varhaiskasvatuksen laatua koskevaan keskusteluun. Teemat: osallisuus ja sen kehittäminen, päiväkodin tai perhepäivähoidon perinteisiä toimintamuotoja uudesta näkökulmasta. Ilmoittautuminen viimeistään Positiivisen psykologian koulutus klo Lappeenranta positiivisen psykologian maisteri, valmentaja Taina Laane 195 Mitä on positiivinen psykologia? Onnellisuuden tutkimusta - mikä tekee meistä onnellisia? Tutkimustietoa ja sovelluksia myönteisistä tunteista. Ominaisvahvuudet ja niiden hyödyntäminen - ota vahvuudet käyttöön! Koulutuspäivä sisältää luento-osuuksia sekä soveltavia harjoituksia. Ilmoittautuminen viimeistään Parkour - opettajille ja ohjaajille TAI klo Imatra, urheilutalo Koulutukset ovat samansisältöiset. Parkour kaupunkivastaava, Mikko Häsä, Kotkan Parkour Akatemia 90 Luokanopettajat, liikunnanopettajat, harrasteryhmien vetäjät ja muut ohjaajat. Parkourin perustekniikoiden harjoittelu ja välineiden käyttö sisätiloissa ja ulkotiloissa. Opetetaan parkourin perustekniikoita sekä käydään läpi turvallisuutta, joka tulee ottaa huomioon parkouria opetettaessa. Korkeintaan 18 osallistujaa/koulutus. Varmistathan, että sinulla on voimassa oleva tapaturmavakuutus. Ilmoittautuminen viimeistään Ratkaisukeskeinen työote lapsen ja nuoren kohtaamisessa TAI Imatran Kylpylä 1. koulutuspäivä klo , 2. koulutuspäivä klo ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola 360 sisältää kahvit ja lounaat Sopii oman työn tueksi kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Valmiuksia auttaa lasta tai nuorta, jolla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa. Ratkaisukeskeinen työote on voimaannuttava sekä työntekijän että lasten ja nuorten näkökulmasta. Sisältö: Perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet. Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään ja koulutukseen viimeistään Katso tarkemmat tiedot kesäyliopiston kaikista koulutuksista Oikeudet muutoksiin pidätetään. Valta ja vastuu VII Varhaiskasvatusseminaari Lappeenranta Holiday Club Saimaa ti klo ja ke klo PsT, dos. Maarit Alasuutari, Elto, VTL, YTT Liisa Holkeri-Rinkinen, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, KT, lehtori Tia Isokorpi, Minna Oulasmaa, Väestöliitto 255 sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut Teemoina: Asiantuntijuuden ja aikuisuuden valta päivähoidossa, Valta aikuisten ja lasten välisessä kanssakäymisessä, Lapset osallisina ja toimijoina päiväkodissa, Valta varhaiskasvatuksen arjessa -learning cafe, Miten valta näyttäytyy aikuisten tunteiden näkökulmasta? Mitä ovat ammattikasvattajan kielletyt tunteet? Ilmoittautuminen viimeistään Kaikille avoin lähikoulu klo TAI klo Imatra Koulutukset ovat samansisältöiset. KT, erityisopettaja Katja Jokinen Hinta varmistuu myöhemmin Lähikouluperiaatteeseen siirtyminen alakoulussa. Oman työnkuvan muuttaminen. Yhteistyö työparin kanssa. Miten työtä kehitetään, kun kaikki lapset ovat samassa luokassa? Ilmoittautuminen viimeistään Anna lapsen onnistua klo Lappeenranta sosiaalipsykologi Janne Viljamaa 155 Mistä tulee lapsen hyvä itsetunto? Pitääkö lasta koko ajan kehua ja jättää huomiotta hänen tekemänsä virheet, niin itsetunnosta tulee rautainen vai kehittyykö perusteettomasti kehutulle lapselle vain narsistinen häiriö? Ilmoittautuminen viimeistään Pienryhmätoiminnan kehittäminen klo Imatra päiväkodin johtaja, kouluttaja, työnohjaaja Petteri Mikkola ja LTO, työnohjaaja, koulutuspäällikkö Kirsi Järvinen 160 Varhaiskasvatushenkilöstölle. Teemat: varhaiskasvatuksen uudet haasteet ja vaatimukset, lapsen hyvinvointia, oppimista ja leikkiä tukevat työtavat, malleja ja käytännön esimerkkejä vuorovaikutusta tukevista työtavoista. Ilmoittautuminen viimeistään Positiivisen johtamisen koulutus esimiehille Imatran Kylpylä to klo , pe klo ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola 380 sisältää kahvit ja lounaat Koulutus tukee esimiehen kehittymistä uuden ajan esimieheksi eli ihmisten johtamisen osaajaksi, joka pystyy toimimaan myönteisesti, innostavasti, tuloksekkaasti ja yhteistyötä luoden myös haastavissa tilanteissa. Ilmoittautuminen viimeistään Eroja ja menetyksiä kohdanneet lapset koulussa klo Lappeenranta TtM, terveydenhoitaja Sanna Mäkipää 155 Jokaisessa koululuokassa on tänä päivänä erilaisia eroja ja menetyksiä joko varhaisvaiheissaan tai kasvuikänsä aikana kohdanneita lapsia. Huonoissa oloissa kasvaessaan lapsi kehittää erilaisia sopeutumistapoja ja toimintamalleja. Nämä varhain opitut toimintatavat ja -mallit vaikeuttavat lapsen elämää ja arkea sekä hämmentävät usein myös heitä kohtaavia aikuisia. Ymmärtävällä asenteella ja lapsen arkisella tukemisella voidaan kuitenkin tehdä paljon. Ilmoittautuminen viimeistään

3 Esi- ja perusopetuksen ajankohtaisseminaari Holiday Club Saimaa, Lappeenranta ti klo , ke klo opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, OPH, yliopistonlehtori Tuulikki Venninen, HY, yliopistonlehtori Hannele Cantell, HY 255 Teemoina: Esi- ja perusopetuksen uudistuvat perusteet - haasteita paikalliseen kehittämiseen, Ammatillinen vuorovaikutus esi- ja perusopetuksessa - Lapset, vanhemmat ja henkilökunta puhaltamassa yhteen hiileen, Ilmiölähtöinen oppiminen esi- ja perusopetuksen toimintatapana sekä learning cafessa keskustelua esi- ja perusopetuksen hyvistä käytännöistä. Ilmoittautuminen viimeistään Iloa improsta - askelmerkkejä työhyvinvointiin klo Lappeenranta imprologi, NLP trainer, työnohjaaja, draamapedagogi Meeri Ruohonen 160 Toiminnallinen työpaja opetus-, sosiaali- ja hoitoalan ammattilaisille. Tavoitteena on saada hallintaan improvisaation peruskäsitteet sekä työkaluja, kuinka soveltaa niitä omassa työssä ja lisäksi yhdessä tekemisen voimaantuminen idealla iloa improsta. Ilmoittautuminen viimeistään Tasa-arvoinen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa Aamupäiväryhmä klo ja klo Iltapäiväryhmä klo ja klo Imatra projektityöntekijä Reija Katainen 30 Mitä eroa on käsitteillä sukupuolisensitiivinen ja sukupuolineutraali? Miten aikuisten sukupuolittuneet ennakko-oletukset näkyvät lasten kohtaamisessa? Koulutukset ovat samansisältöiset. Ilmoittautuminen viimeistään SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALA Vanhuspalvelulaki klo Lappeenranta johtava lakimies Sami Uotinen, erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes, Kuntaliitto Tule kuulemaan vanhuspalvelulain muutoksista. Perehdytään lain keskeiseen sisältöön ja soveltamiseen liittyviin painopisteisiin. Kouluttajat toivovat osallistujilta ennakkokysymyksiä askarruttavista lainkohdista. Ilmoittautuminen viimeistään Apteekkialan palveluvenäjän koulutus Alk klo Lappeenranta FM Irma Partanen 665 Apteekkialalla työskenteleville venäjän kielen koulutus, jossa paneudutaan apteekin erityissanastoon. Koulutuksen laajuus on 100 oppituntia. Opetus kerran viikossa torstaisin. Ilmoittautuminen viimeistään TunteVa -hoitajakoulutus klo Imatra Viisi kahden päivän lähiopetuskokonaisuutta KM, TunteVa-kouluttaja Hillervo Pohjavirta 730. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä. Muistisairaiden parissa toimiville, pohjakoulutuksena lähihoitajan tai muu sosiaali- tai terveysalan perustutkinto. Kehittää valmiuksia muistisairaan ihmisen ymmärtämiseen ja hänen tukemiseensa. Antaa TunteVa-hoitajan pätevyyden. Normaalin perusliikkumisen fasilitointi klo Lappeenranta, Lappeen Ruustinna fysioterapeutti, NDT, Liisa Kallinen 295 Normaalin perusliikkumisen fasilitointi -koulutus on käytännön harjoituksiin ja omiin tuntemuksiin painottuva kokonaisuus, jossa tulee käytännön myötä teoreettista tietoa liikkumisemme lainalaisuuksista. Ilmoittautuminen viimeistään Logoterapian perusopinnot 25 op Imatra Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n logoterapeutit. Vastuukouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LTI Tuula Katainen 1700 Oletko kiinnostunut psykologiasta ja filosofiasta? Oletko joskus pohtinut ihmisenä olemista ja sen ongelmia? Haluaisitko tietää enemmän ihmisenä olemisen ongelmien ratkaisemisesta tarkoituskeskeisesti? Yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa. Katso tarkemmin Vapaamuotoiset hakemukset kesäyliopistolle Imatralle viim Ravintolisät ja niiden käyttö klo Imatra FLT Ravintovalmentaja Kirsi Idänpirtti, Terveyskonttori 95 Käydään läpi n. 40 yleisesti käytettyä ravintolisää, käyttötarkoitus, sivuvaikutukset, hyödyt, turvallinen annostus sekä yhteensopivuus lääkkeiden kanssa. Apteekkien henkilökunta, terveydenhuollon ammattilaiset ja luontaiskauppojen henkilöstö sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen viimeistään Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmän koulutus (3 op) , ja klo Imatra vaativan erityistason psykoterapeutti Marjukka Laukkanen, joka on saanut Suomen mielenterveysseuran Perhearviointikouluttajan koulutuksen. 595 Taitoja ja menetelmiä, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, ammattiauttajat, jotka tekevät arvioita perhe-elämästä ja perhesuhteista, yksityiset perhekodit. Ilmoittautuminen viimeistään Mindfulness -peruskoulutus CFM Tie tasapainoisempaan elämään yht. 11 pv 2-3 päivän jaksoissa, Lappeenranta Mindfulness-MBSR-kouluttaja, Hakomi kehopsykoterapia koulutus ja ECP (European Certificate of Psychotherapy), jooga-opettaja (EYU/BDY) Leena Pennanen 2650 ammatinharjoittajat, yritykset ja työyhteisöt 2480 yksityishenkilöt Mindfulness-harjoittelu hyödyttää monilla aloilla ja monenlaisissa pyrkimyksissä olevia ihmisiä, sillä harjoittelu edistää henkistä vahvistumista sekä lisää harkintakykyä ja stressinsietokykyä. Soveltuu mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville, urheilussa tavoitteita asettaneille, kasvatusja opetusalalla toimiville. Ilmoittautuminen viimeistään Paukepiiri - Orff-pedagogiikka ja yhteisöllisyys musiikkikasvatuksessa klo Imatra Orff-pedagogi Harri Setälä Paukepiiri on musiikkikasvatuksen määre, joka kasvattaa yhteisölliseen työskentelyyn rytmiikan avulla hyödyntäen monipuolisia työtapoja kehosta, loruun ja ilmaisuun! Opettajat, aineenopettajat, varhaiskasvattajat, vammaispalvelut, kouluttajat ja ohjaajat ja kaikki, jotka voivat työssään soveltaa innostavaa rytmiikkaa. Pohjautuu Orff-pedagogiikkaan. Ilmoittautuminen viimeistään Muistorasia - muistelusta työkaluja vanhuspalveluihin klo Imatra FM Mona Taipale 90 Osallistuja pohtii elämäänsä keskustellen sen eri vaiheista ohjaajan kanssa ja muiden ryhmäläisten kanssa. Mukaan voi ottaa valokuvia, kirjeitä, esineitä ym. Muistorasia-menetelmään tutustutaan tekemällä sellainen itse. Ilmoittautuminen viimeistään

4 Muistisairaan hyvä lääkehoito klo Imatra Paula Timonen, proviisori (LKHA), toimitusjohtaja, Pro dosis Oy Muistioireen ja muistisairauden määrittely, muistipotilaan tunnistaminen ja tutkiminen. Muistisairauksien lääkehoito, toimintakykyä parantavat lääkkeet, käytösoireiden lääkehoito, muistisairaan lääkkeetön hoito, monilääkitys ja sopimattomat lääkkeet. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen viimeistään Kognitiiviset menetelmät unihäiriöiden hoidossa Imatra to klo ja pe klo kognitiivinen psykoterapeutti VET, psyk.lis. Soili Kajaste 390 Yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Terveydenhuollon ammattilaisille. Perustietoa unesta ja unihäiriöistä. Esitellään ja harjoitellaan kognitiivisia hoitomenetelmiä ja niiden käyttöä. Unettomuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavia peruslomakkeita ja harjoitusta niiden käytöstä. Katso omien potilastapausten käsittelystä ja ennakkovalmisteluista tarkemmin Ilmoittautuminen viimeistään Asiakkaan kohtaaminen Imatra, Kulttuuritalo Virta TAI Imatran Kylpylä klo Koulutukset ovat samansisältöiset vuorovaikutuskouluttaja Anna-Mari Laulumaa, Laulumaa Consulting Oy 98 Asiakkaan kohtaamiseen liittyviä ilmiöitä. Luentoja, toiminnallisten ja draamallisten menetelmien sovelluksia ja keskusteluja. Terveydenhoitoalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen viimeistään Autismin kirjo ja kuntoutus klo Imatra Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, eo, Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva 175 Käydään läpi autismin kirjon diagnostisia kriteerejä, annetaan uusinta tietoa autismin kirjosta ja kuntoutuksesta. Kommunikaation tukeminen, strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjinä. Opetusalalla työskentelevät, perhekotien työntekijät, kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ja asiasta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen viimeistään Ongelmista ratkaisuihin - ongelmia kieltämättä Kognitiivisen psykoterapian ja motivoivan haastattelun perusteet oppilashuollon käytännön työvälineinä klo Imatra Jyri Tamminen PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET 250 Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia työssään kohtaaville. Yksinkertaisia, käytännössä toimivia perustyökaluja oireilevien lasten ja nuorten kanssa toimimiseen esim. oppilashuollon arjessa. Oppia ongelmien jäsentämisen keinoja ja hoidon suunnittelun välineitä, jotka mahdollistavat suunnitelmallisen ja fokusoidun puuttumisen lasten elämää haittaaviin ongelmiin. Lasten ja nuorten ongelmien tunnistamista ja arvioimista. Motivoivan haastattelun perusteet lasten ja nuorten motivoimisen välineinä. Ilmoittautuminen viimeistään Moninaisten perheiden kohtaaminen klo Lappeenranta perhesosiologi Juha Jämsä 195 Ydinperheen käsite on tietynlainen muotovalio. Tässä koulutuksessa paneudutaan muotovaliosta poikkeaviin perheisiin: sateenkaariperheet, liian monen vanhemman perheet, vanhemmat väärää sukupuolta perheet jne. Pohditaan ammattilaisten omia työtapoja erilaisten perheiden kohtaamisessa. Koulutus on suunnattu lapsia ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Rasvatietous-koulutus klo Lappeenranta laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, tietokirjailija Pirjo Saarnia 90 Päivitä tietämyksesi tärkeistä rasvoista monipuolisella ja käytännönläheisellä rasvakurssilla. Ilmoittautuminen viimeistään Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) Yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic Ensimmäiset lähiopetuspäivät ja , Imatralla koulutuksen johtaja sosiaalityöntekijä, VET perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm 6500, maksetaan lukukausierissä 5 kertaa 1300 Kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Antaa valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle. 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Kesto viisi lukukautta eli 2,5 vuotta. Korkeintaan 18 osallistujaa. Haku vapaamuotoisella kirjeellä. Hakuaika Katso tarkemmin Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä I (10 op) Yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Neljä kahden päivän seminaaria vuoden 2014 aikana ja 20 h koulutuksellista työnohjausta pienryhmissä. Imatralla. Koulutuksen johtaja Anna-Maija Kokko, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti Soveltuu kaikille psyykkisiä vaikeuksia tehtävissään kohtaaville ammattilaisille. Opit kognitiivisen psykoterapian perustyöskentelytapoja ja menetelmiä liittyen erityisesti masennuksena ja ahdistusoireina ilmenevien vaikeuksien selvittelyyn ja hoitoon. Käytännönläheistä opetusta ja menetelmien harjoittelua sisältää seminaarit ja pienryhmämuotoisen koulutuksellisen työnohjauksen. Seminaarien osuus 1480 ja työnohjauksen hlön työnohjausryhmissä. Työnohjauksen hinta voi muuttua. 4 hlön ryhmissä työnohjauksen hinta 1255, jolloin koulutuksen kokonaishinta on Ilmoittautuminen viimeistään HALLINTO JA TYÖYHTEISÖKOULUTUKSET Hygieniakoulutus ja -testi Lappeenranta, Imatra, Lappeenranta, Imatra, Lappeenranta, Imatra klo , Koulutukset ovat samansisältöisiä. TtM Ulla-Riitta Vilkko 59 sisältää luennon ja testin. Pelkkä testi tai uusinta 39. Luennoilla valmentaudutaan koulutuksen päätteeksi suoritettavaan hygieniatestiin. Hyväksytysti suoritetusta testistä myönnetään hygieniaosaamiskortti. Sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta. Työn ilo - pää(n)asia klo Imatran Kylpylä FT, YTM, professori, toimitusjohtaja Marja-Liisa Manka, Docendum Oy Työnilo on työnantajan näkökulmasta pääasia, koska hyvinvoivat työntekijät tekevät työtään luovasti ja tuloksellisesti. Se myös on jokaisen päänasia, koska kukaan ei voi ulkopuolelta ammentaa meille hyvinvointia. Erilaisten työyhteisöjen esimiehet, henkilöstöpäälliköt ja muut henkilöstön hyvinvoinnista vastaavat henkilöt sekä kaikki työnilosta ja työhyvinvoinnista kiinnostuneet. Ilmoittautumistiedot viimeistään Vuorovaikutuksella lisää työhyvinvointia klo Lappeenranta viestinnän asiantuntija Tero Eloranta 135

5 Sujuvaa vuorovaikutusta tarvitaan niin työyhteisön sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutus antaa eväitä siihen, miten osanottajat itse voivat toimia työyhteisössään ratkaisukeskeisesti ja ennalta ehkäisevästi. Omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehittämällä opit kohtaamaan työyhteisön jäseniä erilaisuutta arvostaen. Ilmoittautuminen viimeistään Yksinyrittäjän työhyvinvointipäivä klo Imatran urheilutalo fysioterapeutti, personal trainer Minna Mäkelä, Kuntohoitola Mäkelä Oy 90 sisältää aamukahvin ja lounaan Tervetuloa yksinyrittäjän työhyvinvointipäivään, jossa pääset tutustumaan jokaiselle helppoihin liikuntaharjoituksiin, joita voit tehdä vaikka kesken työpäivän. Päivän aikana selviää myös, mitä ovat Gymstick, Bosu ja kahvakuula. Mukaan rennot, liikuntaan sopivat vaatteet. Ilmoittautuminen viimeistään Kateus työelämässä klo Lappeenranta esh, ryhmäanalyytikko VET Taru Kaivola 95 Kateus on tunne, jota pidetään kielteisenä ja häpeällisenä. Siksi sen olemassaolo helposti kielletään. Kateudessa on kaksi puolta - terve ja tuhoava kateus. Terve kateus voi johtaa oppimiseen ja luovuuteen. Työyhteisössä tunnistamaton ja tuhoava kateus johtavat erimielisyyksiin ja ristiriitoihin. Kateuden tiedostaminen ja käsittely auttaa yksittäistä ihmistä ja työyhteisöä irrottautumaan kateuden tuhoavuudesta ja vapauttaa energiaa tulokselliseen yhteistyöhön. Ilmoittautuminen viimeistään Työhyvinvointikortti klo Imatra Timo Suurnäkki, TTK 195 Yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Tarjoaa tietopaketin työhyvinvoinnista, vinkkejä kehittämiskohteista ja välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Mitä työhyvinvointi tarkoittaa? Työhyvinvointi johtamisessa. Osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen, toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa, terveys ja työkyky. Koulutus päättyy tenttiin päivän keskeisestä sisällöstä. Koulutuksen ja tentin suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin. Ilmoittautuminen viimeistään Osituksen ongelmakohtia -lakimieskoulutus 1. ryhmä klo , 2. ryhmä klo Lappeenranta, Scandic Hotel Patria Koulutukset ovat samansisältöiset. OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 155 sisältää kahvit Ilmoittautuminen viimeistään Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit asiakaspalvelutyössä klo Lappeenranta turvallisuuskouluttaja Asko Mäkinen 120 Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön itsevarmuutta ja toimintakykyä uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä luoda toimintamallit niiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ilmoittautuminen viimeistään Rentoutta TRE-menetelmällä klo Lappeenranta stressinhallintakouluttaja, NLP trainer Satu Pusa 70 Toiminnallinen, rentouttava iltapäivä TRE-menetelmällä (Tension Releasing Exercises). TRE-menetelmä perustuu kehon luontaiseen kykyyn purkaa stressiä ja lihasjännitteitä. Harjoitus helpottaa stressioireita, tukee hyvinvointia ja voi helpottaa jännitystilojen luomia erilaisia kiputiloja. Ilmoittautuminen viimeistään Parempi työelämä (yht. 8 pv) Lappeenranta Useita kouluttajia, 1. jaksolla Simo Routarinne 655 Alkulämmittely. Johtaminen on viestintää. Osaammeko ja tahdommeko viestiä? Ihmisen käyttäytyminen. Miksi toimimme niin kuin toimimme, miksi toinen toimii ja reagoi toisin? Dialogi ja reflektoiva työote. Avoimuus työyhteisön fraasina ja kirosanana. Palkitseminen. Hyvän palkitsemisjärjestelmän piirteet. Ilmoittautuminen viimeistään YMPÄRISTÖ JA EKOLOGIA Rakentamisen energianeuvonta kaupunkilaisille syyskuu 2013 klo Lappeenranta rakennustarkastaja Päivi Salminen Tilaisuus on maksuton Ilmoittautuminen viimeistään Saimaan luonto -seminaarisarja Seminaarit ympäristö- ja ekologiateemasta syksyllä klo Harvinaiset, uhanalaiset ja vieraslajikasvit, Kuuluvatko pedot luontoomme, Lintujen muuttoreitillä klo Bioenergian käyttö - suot, metsät ja pienvedet klo Sukupuutto - mitä lajien sukupuutto merkitsee muille eliölajeille ja ihmisille Suoretki klo vetäjänä FM Seppo Vuokko 10 /seminaari, 10 /retki, lapset alle 12 v. maksutta kaikkiin. Seminaarisarja on suunnattu kaikille eteläkarjalaisille, ikään ja koulutustaustaan katsomatta. Ilmoittautumisohjeet ja sisältötiedot KIELET Italian alkeiskurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Oppikirjana on Hyvää matkaa! Buon viaggio! Ilmoittautuminen viimeistään Italian jatkokurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Teemana asuminen: unelmatalo ja kaupunki / Vivere in città. La mia casa dei sogni. Sopii italian kielen perusteet omaaville. Ilmoittautuminen viimeistään Espanjan alkeiskurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Sopii kaikille, jotka haluavat oppia espanjan kielen alkeet. Oppikirjana on Español Uno: Espanjaa aikuisille. Ilmoittautuminen viimeistään Suomen kielen intensiivikurssi , ma-pe klo , yht. 40 h, Lappeenranta LitM Tiina Pasanen 130 Valmistautumista ja harjoittelua yleisen kielitutkinnon (Yki) keskitason testiä varten. Ilmoittautuminen viimeistään Maahanmuuttajien keskustelupiiri joka toinen keskiviikko klo Lappeenranta Huom. ensimmäinen kokoontuminen tiistaina klo FM Elina Ervasti-Mäkelä 110 Maahanmuuttajille, jotka ovat oppineet suomen kielen alkeet ja saavuttaneet alustavan puhevalmiuden. Keskustellaan erilaisten virikkeitten pohjalta. Kielitaitoa rakennetaan kielioppi- ja sanastotehtävillä sekä dialogiharjoituksilla pareittain. Ilmoittautuminen viimeistään

6 Speak Better English A2-B1 Englannin kielen verkkokurssi Opetuksen ohjattu osuus (8 vkoa), opiskeluoikeus verkkoympäristössä on asti. Imatra FM Hanna Rantanen 170 Opiskele englannin peruskielioppia vaivattomasti viikoittaisen aiheen mukaan omassa aikataulussasi. Käydään läpi keskeinen kielioppi: artikkelit, prepositiot, aikamuodot, konditionaalit ja passiivi verkkomateriaalin avulla verkko-oppimisympäristössä. Osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Ilmoittautuminen viimeistään Advanced English Grammar Online B1-B2 Englannin kielen verkkokurssi. Opetuksen ohjattu osuus (11 vkoa), opiskeluoikeus verkkoympäristössä on asti. Lappeenranta FM Hanna Rantanen 180 Peruskieliopin hallitseville. Harjoitellaan vaativampia rakenteita mm. tulevaisuuden muotoja, modaaliapuverbejä, kysymysten raportoimista, verbejä, lauseita yhdistäviä sanoja, substantiiveja sekä paljoussanoja. Tehdään paljon harjoituksia ja palautetaan opettajalle viikoittain soveltamistehtäviä, josta saa palautteen. Opiskelija pystyy tekemään verkkotehtäviä ja opettajalle palautettavia soveltamistehtäviä oman aikataulunsa mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään KULTTUURI Lappeenrannan taistelun vuosipäivän seminaari Vapaussota - Sisällissota - Eheytyminen klo Lappeenranta, Upseerikerho seminaari on maksuton, lounas ja kahvimaksu 16 Historiantutkijat ovat löytäneet runsaasti arkistojen kätköihin tallennettua, ennen julkaisematonta tietoa Savitaipaleen rintaman ja siihen läheisesti liittyneen Lappeenrannan tapahtumista. Ilmoittautuminen viimeistään Lukupiiri Lappeenrannassa joka toinen keskiviikko klo Lappeenranta FM Elina Ervasti-Mäkelä 50 Perehdytään kaunokirjallisuuteen lukemalla ja tulkitsemalla pääasiassa novelleja ja runoja. Niiden ohella otetaan käsiteltäväksi yksi tai kaksi romaania toiveiden mukaan. Tavoitteena on syventää lukuelämystä ja rohkaistua esittämään omia näkemyksiä. Tarkastellaan kielen vaikuttamisen keinoja. Ilmoittautuminen viimeistään Pöytälaatikosta päivänvaloon -kirjoittajapiiri joka toinen torstai klo Lappeenranta kirjailija Annamari Marttinen 100 Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta tai haluat saada kuulijoita ja palautetta omille teksteillesi? Tule mukaan kirjoittajapiiriin! Kokoonnumme leppoisissa merkeissä ja turhan itsekritiikin kirjoittajataidoista kotiin jättäen. Ilmoittautuminen viimeistään Kesäyliopisto laulaa ja soi! joka toinen maanantai klo Lappeenranta MuT Sari Kaasinen 80 Laulamista Sari Kaasisen johdolla ja jos innostusta löytyy, niin soittoa myös. Tervetuloa mukaan, jos haluat oppia uutta ja musisoida porukalla. Ilmoittautuminen viimeistään Kirjoja ja kahvia - seniorilukupiiri kesäyliopistossa 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., klo Imatra lukupiirin innostaja Katriina Kaisko 30 Lukupiiri tarjoaa mahdollisuuden mielenkiintoisiin keskusteluihin toisten lukemista harrastavien kanssa ja samalla nautimme hyvät kahvit. Kaikille kirjoista kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Viinin ja ruuan harmonia tai tai klo Lappeenranta, Ravintola Wanha Makasiini viiniasiantuntija Juha Pastori Rantala, Norex Spirits Oy 15 / hlö /ilta Ravintola Wanha Makasiini ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät Bars -kaupunkitapahtuman yhteydessä kolme samansisältöistä iltaa, joissa opastetaan perusasioita viineistä ja niiden sopivuudesta erilaisten ruokien kanssa. Maistellaan viinejä ja yhdistellään niitä ruokien kanssa. Ilmoittautuminen viimeistään Taidefilosofian kysymyksiä - kitsistä maiseman kauneuteen prakticum 2 op Alkaen klo , lauantaisin yht. 20 h, Lappeenranta dos. Jyri Vuorinen, Helsingin yliopisto 290 Ilmoittautuminen viimeistään Senioriteatteri INFO-tilaisuus klo Maakuntakirjaston musiikkisali Osallistuminen infoon ei velvoita mihinkään. Aloitus klo Lappeenranta Heidi Parkkinen, Taidekoulu Estradi 70 Haetaan mukaan sinisten ajatusten havukka-ahonajattelijoita ja -ajattelijattaria, mörököllejä, pyryharakoita, tervaskantoja ja olis kirveelle töitä -tyyppejä. Aiempaa kokemusta esiintymisestä ei senioriteatterissa tarvita. Ilmoittautuminen viimeistään Elokuva ja mielen hyvinvointi -voimaannuttavan läsnäolon viikonloppukurssi pe klo , la ja su klo Lappeenranta FT Hanna Laakso, ArsMondo 155 Kurssilta lähdettyäsi katsot maailmaa aistit avoinna. Kaikille ilmaisutaidosta ja oman hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Sakonat-kansanmusiikkikurssi Lappeenrannan musiikkiopisto pe klo , la klo , su klo MuT Sari Kaasinen, taiteellinen johtaja, Mari Kaasinen, laulu ja kanteleet, Karoliina Kantelinen, laulu, Kaisa Kuvaja, jousisoittimet, Jukka Kyllönen, yhtyesoitto, kieli- ja lyömäsoittimet, basso, Kirsi Äikäs, harmonikat ja piano 130 Kansanmusiikin harrastajat ja konkarit kohtaavat Sakonoissa! Kurssille ovat tervetulleita kaikki kansanmusiikin tai -laulun harrastajat tai siitä kiinnostuneet - niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin! Kurssiviikonloppu huipentuu Lappeenranta-salissa pidettävään Sakonat-konserttiin, jossa lavalle nousevat ja esiintymään pääsevät kaikki kurssin osanottajat. Ilmoittautuminen viimeistään Kesäyliopiston kulttuuriapteekki Imatran taidemuseo pe klo ja la esiintyjinä mm. MuT, psykologi, laulunopettaja, taiteilija Ava Numminen, kulttuurilääkäri Marja Estola. Katso tarkempi ohjelma 60 Yhteistyössä Imatran kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Imatran taideviikolla. Kulttuuriapteekista saat laatuluentoa, kaunista katsella ja uusia ajatuksia. Kirjareseptejä vaivaan kuin vaivaan. Tilaisuus sopii mainiosti työyhteisöjen työhyvinvointilääkkeeksi. Ilmoittautuminen viimeistään Enemmän julmaa, vähemmän lempeää -uusia kirjoja klo Imatran Kylpylä, liikuntasali kriitikko, lukija Kaisa Neimala Järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, joten koulutus on maksuton. Julmuus juhlii uudessa proosassa, niin käännetyssä kuin kotimaisessa. Luento tutustuttaa julmiin henkilöihin, tapahtumiin, puheisiin, ajatuksiin, maisemiin. Välillä kyllä hellitetään, ja runot sekä lastenkirjat ovat lempeitä levähdyspaikkoja julmuuden keskellä. Asiaproosakaan ei kerro pääosin kamaluuksista. Ilmoittautuminen viimeistään

7 LUENNOT Italian ja Ranskan viinit klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani Luento on maksuton ja avoin kaikille, tervetuloa! Italian ja Ranskan viinit ovat Vanhan maailman viinien aatelia. Ilmoittautuminen viimeistään Hovin henki 16.9., , ja klo Lappeenranta, Skinnarilan hovi Illat koostuvat musiikkiesityksestä, asiantuntija-alustuksesta ja keskustelusta. Maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa! Tavallisen tarhurin tupaillat Yhteistyössä Imatran Puutarhan Ystävien kanssa. Käydään vetäjän johdolla puutarhan ajankohtaisia teemoja läpi. Maksuton. klo Imatralla keskusaseman 2. krs Kasvit näkösuojana - aidat, aidanteet ja portit Pieni on kaunista - pienen pihan haasteet Vihreää kesät talvet - havupuut ja pensaat Värileikkiä ja tuoksua - joulukukat ja niiden hoito Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tupailtaa Kunne kulet, karjalan kieli? Studia Generalia arkkipiispa Leo: Karjalan kielen elvytys Suomessa prof. Janne Saarikivi: Karjalan kielen nykytila Venäjän Karjalassa klo videovälitteiset luennot Imatralla ja Lappeenrannassa Luento on osallistujille maksuton. Kunne kulet, karjalan kieli -esitelmäsarja valottaa karjalan kielen nykyistä tilannetta sekä Suomessa että Venäjän Karjalassa. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Suomen kielen ja kulttuuritieteiden sekä Pohjois-Karjalan kesäyliopiston kanssa. Tuemme vanhemmuutta - luennot Studia generalia -luennot lasten ja nuorten kasvusta ja kasvatuksesta Janne Viljamaa ja Raisa Cacciatore Lappeenranta-sali klo Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa! LUKIOLAISKURSSIT Äidinkielen abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Englannin abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Ruotsin abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Lyhyen matematiikan abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Draamakasvatuksen perusteet opettajille 5 op, JY Aloitus ja luennot klo Imatra 320 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Elämän kemia 3 op, TY Syksy 2013 Lappeenranta 245 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Huom! Farmasian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 490 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Filosofian perusopinnot 30 op, UEF Syksy 2013 Lappeenranta 490 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Fysiikan peruskurssi I, 4 op, TY Syksy 2013, lähiopetus 28 h + harjoitukset 12 h, Lappeenranta 255 sisältää avoimen yliopiston maksun 40 Ilmoittautuminen viimeistään Fysiikan peruskurssi II, 4 op, TY Syksy 2013, lähiopetus 28 h + harjoitukset 12 h, Lappeenranta 255 sisältää avoimen yliopiston maksun 40 Ilmoittautuminen viimeistään Gerontologian perusopintokokonaisuus 26 op, JY Aloitus klo Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 200 Ilmoittautuminen viimeistään Hallinto-oikeus, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta, AC-välitteisesti Ilmoittautuminen viimeistään Hoitotieteen aineopinnot 38 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 595 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op, UEF Kaikissa avoimen yliopistoopetuksen opinnoissasi on käytössä kesäyliopistotuutor. Syksy 2013, jakso sisältää opintopiirityöskentelyä 8 h, Lappeenranta 155 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Ihminen, ympäristö ja terveys 2 op, TY AC-välitteiset luennot 18 h alk klo Lappeenranta 115 sisältää avoimen yliopiston maksun 20 Ilmoittautuminen viimeistään Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op, UEF 70 sisältää avoimen yliopiston maksun 20 Ilmoittautuminen nonstop Imatra Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 1050 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 75 op, UEF Syksy kevät 2016, sisältävät lähiopetusta 196 h, Lappeenranta 2750 sisältää avoimen yliopiston maksun 85 Ilmoittautuminen viimeistään Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 350 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 590 sisältää avoimen yliopiston maksun 250 Ilmoittautuminen viimeistään

8 Port Payé Finlande Itella Posti Oy ECONOMY Itella Green Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Maantieteen perusopinnot 25 op, TY Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 650 sisältää avoimen yliopiston maksun 70 Ilmoittautuminen viimeistään Opetushallinto, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Psykologian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 450 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 245 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalihallintotieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 405 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 155 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalityön perusopinnot 25 op, UEF Aloitus ja luennot klo Imatra 745 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalityön aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 1190 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Stressilääketiede 3 op, TY AC-välitteiset luennot 18 h alk klo Lappeenranta 125 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Suomi toisena/vieraana kielenä perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 650 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 405 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op, JY Aloitus klo Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 80 Ilmoittautuminen viimeistään Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Viestinnän ja median perusopinnot 25 op, JY Aloitus syksyllä 2013 Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 80 Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin. Ympäristötieteen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, UEF Aloitus klo Imatra 910 sisältää avoimen yliopiston maksun 85 Ilmoittautuminen viimeistään Infotilaisuudet sosiaali- ja terveysalan Avoimen yliopiston opinnoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta: klo Imatran valtuustosali klo Lappeenranta, Valto Käkelän katu 3, auditorio 1 Etelä-Karjalan kesäyliopistolla on haettavissa opintoseteliavustusta syksyn 2013 Avoimen yliopiston opintoihin. Opintoseteliä voivat hakea: maahanmuuttajat, työttömät, eläkeläiset ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja opintonsa keskeyttäneet. Lisätietoja ja hakemus osoitteessa LISÄTIETOJA JA KÄYNTIOSOITE Koulukatu 11, LAPPEENRANTA Puh Koskikatu 1, IMATRA Puh ILMOITTAUTUMINEN Kesäyliopiston kotisivujen kautta

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2012-2013 Opi, liiku, lue, soita Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUS- PALVELUT 2012-2013 TervetuloA harrastamaan!

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Kevät 2013 Järvenpään Opisto Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto VAPAA-AIKA- JA HARRASTUS- PALVELUT kevät 2013 Vapaa-aika-

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 2015. Innostu uudesta!

JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 2015. Innostu uudesta! JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 205 Innostu uudesta! Jean Sibeliuksen syntymästä 50 vuotta Järvenpään Opiston ohjelmassa keväällä 205 Jean Sibelius kuvataiteilijoiden silmin taidehistorioitsija FM Eija Olsson

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

KEVÄT 2013. www.turunkesayliopisto.fi

KEVÄT 2013. www.turunkesayliopisto.fi Tule tapaamaan meitä HANSATORILLE KESKIVIIKKONA 16.1. KLO 11 17. Kerromme lisää tarjonnastamme. Tapahtumassa mukana myös Turun Aikuiskoulutuskeskus. KEVÄT 2013 TÄYDENNYSKOULUTUS >> s. 3 5 KIELIKOULUTUS

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013 2014 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013-14 Vapaa-aika-

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Kevät 2014 Järvenpään Opisto Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 3 4 10 12 Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut kevät

Lisätiedot

RAUMAN KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS 2015-2016

RAUMAN KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS 2015-2016 RAUMAN KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS 2015-2016 www.rauma.fi/kansalaisopisto Avustukset kurssimaksuihin... 6 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksun maksaminen...7 Pysäköinti...10 Rehtorin tervehdys... 3 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi

Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi OPINTO-OPAS 2010-2011 KAUKAMETSÄN OPISTO LUKIJALLE Kuva: Pekka Agarth Kansalaisopisto oppimisen iloa Kaukametsän opiston 39. toimintavuosi on alkamassa uusin odotuksin ja oppimisen mahdollisuuksin. Vuodet

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OPAS 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO Öljyä laineilla... 3 Yhteystiedot... 4 Lukuvuoden aloitus... 4 Opetusviikot... 5 Ilmoittautuminen... 5 Avoin yliopisto... 10 Taiteen

Lisätiedot

SYKSY 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

SYKSY 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO SYKSY 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 2 Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kuinka ilmoittaudun kursseille...4...4 Henkilökunta...6....6 Toimipaikat...8...8 Taiteen perusopetus...9...9

Lisätiedot

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Muista ottaa selvää avoimen opinnoista! Yliopisto-opintoja kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Joustavia

Lisätiedot

Keravan Opiston kevät 2015 opinto-ohjelma

Keravan Opiston kevät 2015 opinto-ohjelma Keravan Opiston kevät 2015 opinto-ohjelma SISÄLLYSLUETTELO Yhteystiedot... 37 Opiston henkilöstö ja vastuualueet... 38 Ilmoittautuminen... 39 Opiskelusta ja opistosta... 40 Opetuspaikat... 42 Luennot ja

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

Hyvinkään Opisto. Syksy 2015. Opinto-ohjelma. www.hyvinkaanopisto.fi

Hyvinkään Opisto. Syksy 2015. Opinto-ohjelma. www.hyvinkaanopisto.fi Hyvinkään Opisto Opinto-ohjelma Syksy 2015 www.hyvinkaanopisto.fi SISäLTö Rehtorin tervehdys... 4 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksut ja alennukset... 6 Peruutukset, keskeytykset ja palaute... 7 Hyvä tietää...

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat Keravan Opisto Syksy 2015 opinto-ohjelma Kurssit Luennot Tapahtumat 2 Sisältö Sisältö Ilmoittautumislomake...3 Yhteystiedot...6 Ilmoittautuminen...7 Opiskelusta ja opistosta...8 Opetuspaikat...11 Kartta...12

Lisätiedot

Tietoa, taitoa, elämyksiä

Tietoa, taitoa, elämyksiä Tietoa, taitoa, elämyksiä kirjasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 11-19, lauantaisin klo 10-14, juhlapyhien aattoina klo 10-16 kirjastoauton aikataulun saa kirjastosta, autosta ja verkkokirjastosta

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu 2014 2015 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kursseille ilmoittautuminen...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot

Kumihimoa, kultakirjontaa, muovipussien sulatusta s. 50, 35 ja 34. Nykytaidetta ja Encaustic Art s. 28 ja 31. Kertaa ranskaa sanoin ja sävelin s.

Kumihimoa, kultakirjontaa, muovipussien sulatusta s. 50, 35 ja 34. Nykytaidetta ja Encaustic Art s. 28 ja 31. Kertaa ranskaa sanoin ja sävelin s. KOULUTUSOPAS PORI & ULVILA / KEVÄT 2015 SINÄ OSAAT! Aktiivista ja antoisaa kevättä! Ilmoittautuminen alkaa 7.1. Kerro tarinasi s. 7 Berliinin filharmonikot LIVE! s. 8 Voimavaroja meditaatiosta s. 12 Hurmaannu

Lisätiedot

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla Syksy 2013 Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat opi innostu oivalla 1 Keravalla opitaan ja oivalletaan Kansalaisopistojen toiminta on tyypillisesti kunnallista lähipalvelua, johon osallistutaan pääasiassa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA kevät 2015 SISÄLTÖ Rehtorin tervehdys... 4 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksut ja alennukset... 6 Peruutukset, keskeytykset ja palaute... 7 Hyvä tietää... 8 Avoin yliopisto...

Lisätiedot

Tukihenkilöverkosto -projekti 2007-2009: Voimaa

Tukihenkilöverkosto -projekti 2007-2009: Voimaa 3/2007 ADHD-liiton jäsenlehti Harrastuksesta iloa elämään: Katsaus Ryhmästä Ryhtiä Arkeen -projektiin, s 14-18 Tukihenkilöverkosto -projekti 2007-2009: Voimaa varhaiseen vanhemmuuteen, s 20-21 1 3 /2007

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot