KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013"

Transkriptio

1 KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013 Avoin yliopisto-opetus Opetusala Varhaiskasvatus Sosiaali- ja terveydenhuolto Kielet ja kulttuuri Ympäristö ja ekologia Työyhteisökoulutukset Hallinto Lukiolaiskurssit Luennot Tilauskoulutus

2 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSALA Kaikille yhteinen yläkoulu klo Imatra yliopistonlehtori, KT Erja Kautto-Knape Valmiuksia toteuttaa lähikouluperiaatetta yläkoulussa. Yhteistoiminnalliset työmallit, yhteisopettajuus. Hyvä vuorovaikutus luokkahuoneessa. Ilmoittautuminen viimeistään Haastavat lapset päivähoidossa klo Lappeenranta KM Laura Repo (ent. Kirves) 130 Koulutuksessa tarjotaan käytännön ohjeita siitä, miten haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa tulisi toimia ja miten lapsen arkea muutetaan siten, että lapsen käyttäytyminen muuttuisi toivottuun suuntaan. Ilmoittautuminen viimeistään Lapsen osallisuus päivähoidon laadun ja yhteisöllisyyden kohottajana TAI klo Imatra Koulutukset ovat samansisältöiset. tutkija Tuulikki Venninen, Helsingin yliopisto 140 Lapsen osallisuuden käsite mukaan varhaiskasvatuksen laatua koskevaan keskusteluun. Teemat: osallisuus ja sen kehittäminen, päiväkodin tai perhepäivähoidon perinteisiä toimintamuotoja uudesta näkökulmasta. Ilmoittautuminen viimeistään Positiivisen psykologian koulutus klo Lappeenranta positiivisen psykologian maisteri, valmentaja Taina Laane 195 Mitä on positiivinen psykologia? Onnellisuuden tutkimusta - mikä tekee meistä onnellisia? Tutkimustietoa ja sovelluksia myönteisistä tunteista. Ominaisvahvuudet ja niiden hyödyntäminen - ota vahvuudet käyttöön! Koulutuspäivä sisältää luento-osuuksia sekä soveltavia harjoituksia. Ilmoittautuminen viimeistään Parkour - opettajille ja ohjaajille TAI klo Imatra, urheilutalo Koulutukset ovat samansisältöiset. Parkour kaupunkivastaava, Mikko Häsä, Kotkan Parkour Akatemia 90 Luokanopettajat, liikunnanopettajat, harrasteryhmien vetäjät ja muut ohjaajat. Parkourin perustekniikoiden harjoittelu ja välineiden käyttö sisätiloissa ja ulkotiloissa. Opetetaan parkourin perustekniikoita sekä käydään läpi turvallisuutta, joka tulee ottaa huomioon parkouria opetettaessa. Korkeintaan 18 osallistujaa/koulutus. Varmistathan, että sinulla on voimassa oleva tapaturmavakuutus. Ilmoittautuminen viimeistään Ratkaisukeskeinen työote lapsen ja nuoren kohtaamisessa TAI Imatran Kylpylä 1. koulutuspäivä klo , 2. koulutuspäivä klo ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola 360 sisältää kahvit ja lounaat Sopii oman työn tueksi kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Valmiuksia auttaa lasta tai nuorta, jolla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa. Ratkaisukeskeinen työote on voimaannuttava sekä työntekijän että lasten ja nuorten näkökulmasta. Sisältö: Perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet. Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään ja koulutukseen viimeistään Katso tarkemmat tiedot kesäyliopiston kaikista koulutuksista Oikeudet muutoksiin pidätetään. Valta ja vastuu VII Varhaiskasvatusseminaari Lappeenranta Holiday Club Saimaa ti klo ja ke klo PsT, dos. Maarit Alasuutari, Elto, VTL, YTT Liisa Holkeri-Rinkinen, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, KT, lehtori Tia Isokorpi, Minna Oulasmaa, Väestöliitto 255 sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut Teemoina: Asiantuntijuuden ja aikuisuuden valta päivähoidossa, Valta aikuisten ja lasten välisessä kanssakäymisessä, Lapset osallisina ja toimijoina päiväkodissa, Valta varhaiskasvatuksen arjessa -learning cafe, Miten valta näyttäytyy aikuisten tunteiden näkökulmasta? Mitä ovat ammattikasvattajan kielletyt tunteet? Ilmoittautuminen viimeistään Kaikille avoin lähikoulu klo TAI klo Imatra Koulutukset ovat samansisältöiset. KT, erityisopettaja Katja Jokinen Hinta varmistuu myöhemmin Lähikouluperiaatteeseen siirtyminen alakoulussa. Oman työnkuvan muuttaminen. Yhteistyö työparin kanssa. Miten työtä kehitetään, kun kaikki lapset ovat samassa luokassa? Ilmoittautuminen viimeistään Anna lapsen onnistua klo Lappeenranta sosiaalipsykologi Janne Viljamaa 155 Mistä tulee lapsen hyvä itsetunto? Pitääkö lasta koko ajan kehua ja jättää huomiotta hänen tekemänsä virheet, niin itsetunnosta tulee rautainen vai kehittyykö perusteettomasti kehutulle lapselle vain narsistinen häiriö? Ilmoittautuminen viimeistään Pienryhmätoiminnan kehittäminen klo Imatra päiväkodin johtaja, kouluttaja, työnohjaaja Petteri Mikkola ja LTO, työnohjaaja, koulutuspäällikkö Kirsi Järvinen 160 Varhaiskasvatushenkilöstölle. Teemat: varhaiskasvatuksen uudet haasteet ja vaatimukset, lapsen hyvinvointia, oppimista ja leikkiä tukevat työtavat, malleja ja käytännön esimerkkejä vuorovaikutusta tukevista työtavoista. Ilmoittautuminen viimeistään Positiivisen johtamisen koulutus esimiehille Imatran Kylpylä to klo , pe klo ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola 380 sisältää kahvit ja lounaat Koulutus tukee esimiehen kehittymistä uuden ajan esimieheksi eli ihmisten johtamisen osaajaksi, joka pystyy toimimaan myönteisesti, innostavasti, tuloksekkaasti ja yhteistyötä luoden myös haastavissa tilanteissa. Ilmoittautuminen viimeistään Eroja ja menetyksiä kohdanneet lapset koulussa klo Lappeenranta TtM, terveydenhoitaja Sanna Mäkipää 155 Jokaisessa koululuokassa on tänä päivänä erilaisia eroja ja menetyksiä joko varhaisvaiheissaan tai kasvuikänsä aikana kohdanneita lapsia. Huonoissa oloissa kasvaessaan lapsi kehittää erilaisia sopeutumistapoja ja toimintamalleja. Nämä varhain opitut toimintatavat ja -mallit vaikeuttavat lapsen elämää ja arkea sekä hämmentävät usein myös heitä kohtaavia aikuisia. Ymmärtävällä asenteella ja lapsen arkisella tukemisella voidaan kuitenkin tehdä paljon. Ilmoittautuminen viimeistään

3 Esi- ja perusopetuksen ajankohtaisseminaari Holiday Club Saimaa, Lappeenranta ti klo , ke klo opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, OPH, yliopistonlehtori Tuulikki Venninen, HY, yliopistonlehtori Hannele Cantell, HY 255 Teemoina: Esi- ja perusopetuksen uudistuvat perusteet - haasteita paikalliseen kehittämiseen, Ammatillinen vuorovaikutus esi- ja perusopetuksessa - Lapset, vanhemmat ja henkilökunta puhaltamassa yhteen hiileen, Ilmiölähtöinen oppiminen esi- ja perusopetuksen toimintatapana sekä learning cafessa keskustelua esi- ja perusopetuksen hyvistä käytännöistä. Ilmoittautuminen viimeistään Iloa improsta - askelmerkkejä työhyvinvointiin klo Lappeenranta imprologi, NLP trainer, työnohjaaja, draamapedagogi Meeri Ruohonen 160 Toiminnallinen työpaja opetus-, sosiaali- ja hoitoalan ammattilaisille. Tavoitteena on saada hallintaan improvisaation peruskäsitteet sekä työkaluja, kuinka soveltaa niitä omassa työssä ja lisäksi yhdessä tekemisen voimaantuminen idealla iloa improsta. Ilmoittautuminen viimeistään Tasa-arvoinen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa Aamupäiväryhmä klo ja klo Iltapäiväryhmä klo ja klo Imatra projektityöntekijä Reija Katainen 30 Mitä eroa on käsitteillä sukupuolisensitiivinen ja sukupuolineutraali? Miten aikuisten sukupuolittuneet ennakko-oletukset näkyvät lasten kohtaamisessa? Koulutukset ovat samansisältöiset. Ilmoittautuminen viimeistään SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALA Vanhuspalvelulaki klo Lappeenranta johtava lakimies Sami Uotinen, erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes, Kuntaliitto Tule kuulemaan vanhuspalvelulain muutoksista. Perehdytään lain keskeiseen sisältöön ja soveltamiseen liittyviin painopisteisiin. Kouluttajat toivovat osallistujilta ennakkokysymyksiä askarruttavista lainkohdista. Ilmoittautuminen viimeistään Apteekkialan palveluvenäjän koulutus Alk klo Lappeenranta FM Irma Partanen 665 Apteekkialalla työskenteleville venäjän kielen koulutus, jossa paneudutaan apteekin erityissanastoon. Koulutuksen laajuus on 100 oppituntia. Opetus kerran viikossa torstaisin. Ilmoittautuminen viimeistään TunteVa -hoitajakoulutus klo Imatra Viisi kahden päivän lähiopetuskokonaisuutta KM, TunteVa-kouluttaja Hillervo Pohjavirta 730. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä. Muistisairaiden parissa toimiville, pohjakoulutuksena lähihoitajan tai muu sosiaali- tai terveysalan perustutkinto. Kehittää valmiuksia muistisairaan ihmisen ymmärtämiseen ja hänen tukemiseensa. Antaa TunteVa-hoitajan pätevyyden. Normaalin perusliikkumisen fasilitointi klo Lappeenranta, Lappeen Ruustinna fysioterapeutti, NDT, Liisa Kallinen 295 Normaalin perusliikkumisen fasilitointi -koulutus on käytännön harjoituksiin ja omiin tuntemuksiin painottuva kokonaisuus, jossa tulee käytännön myötä teoreettista tietoa liikkumisemme lainalaisuuksista. Ilmoittautuminen viimeistään Logoterapian perusopinnot 25 op Imatra Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n logoterapeutit. Vastuukouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LTI Tuula Katainen 1700 Oletko kiinnostunut psykologiasta ja filosofiasta? Oletko joskus pohtinut ihmisenä olemista ja sen ongelmia? Haluaisitko tietää enemmän ihmisenä olemisen ongelmien ratkaisemisesta tarkoituskeskeisesti? Yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa. Katso tarkemmin Vapaamuotoiset hakemukset kesäyliopistolle Imatralle viim Ravintolisät ja niiden käyttö klo Imatra FLT Ravintovalmentaja Kirsi Idänpirtti, Terveyskonttori 95 Käydään läpi n. 40 yleisesti käytettyä ravintolisää, käyttötarkoitus, sivuvaikutukset, hyödyt, turvallinen annostus sekä yhteensopivuus lääkkeiden kanssa. Apteekkien henkilökunta, terveydenhuollon ammattilaiset ja luontaiskauppojen henkilöstö sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen viimeistään Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmän koulutus (3 op) , ja klo Imatra vaativan erityistason psykoterapeutti Marjukka Laukkanen, joka on saanut Suomen mielenterveysseuran Perhearviointikouluttajan koulutuksen. 595 Taitoja ja menetelmiä, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, ammattiauttajat, jotka tekevät arvioita perhe-elämästä ja perhesuhteista, yksityiset perhekodit. Ilmoittautuminen viimeistään Mindfulness -peruskoulutus CFM Tie tasapainoisempaan elämään yht. 11 pv 2-3 päivän jaksoissa, Lappeenranta Mindfulness-MBSR-kouluttaja, Hakomi kehopsykoterapia koulutus ja ECP (European Certificate of Psychotherapy), jooga-opettaja (EYU/BDY) Leena Pennanen 2650 ammatinharjoittajat, yritykset ja työyhteisöt 2480 yksityishenkilöt Mindfulness-harjoittelu hyödyttää monilla aloilla ja monenlaisissa pyrkimyksissä olevia ihmisiä, sillä harjoittelu edistää henkistä vahvistumista sekä lisää harkintakykyä ja stressinsietokykyä. Soveltuu mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville, urheilussa tavoitteita asettaneille, kasvatusja opetusalalla toimiville. Ilmoittautuminen viimeistään Paukepiiri - Orff-pedagogiikka ja yhteisöllisyys musiikkikasvatuksessa klo Imatra Orff-pedagogi Harri Setälä Paukepiiri on musiikkikasvatuksen määre, joka kasvattaa yhteisölliseen työskentelyyn rytmiikan avulla hyödyntäen monipuolisia työtapoja kehosta, loruun ja ilmaisuun! Opettajat, aineenopettajat, varhaiskasvattajat, vammaispalvelut, kouluttajat ja ohjaajat ja kaikki, jotka voivat työssään soveltaa innostavaa rytmiikkaa. Pohjautuu Orff-pedagogiikkaan. Ilmoittautuminen viimeistään Muistorasia - muistelusta työkaluja vanhuspalveluihin klo Imatra FM Mona Taipale 90 Osallistuja pohtii elämäänsä keskustellen sen eri vaiheista ohjaajan kanssa ja muiden ryhmäläisten kanssa. Mukaan voi ottaa valokuvia, kirjeitä, esineitä ym. Muistorasia-menetelmään tutustutaan tekemällä sellainen itse. Ilmoittautuminen viimeistään

4 Muistisairaan hyvä lääkehoito klo Imatra Paula Timonen, proviisori (LKHA), toimitusjohtaja, Pro dosis Oy Muistioireen ja muistisairauden määrittely, muistipotilaan tunnistaminen ja tutkiminen. Muistisairauksien lääkehoito, toimintakykyä parantavat lääkkeet, käytösoireiden lääkehoito, muistisairaan lääkkeetön hoito, monilääkitys ja sopimattomat lääkkeet. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen viimeistään Kognitiiviset menetelmät unihäiriöiden hoidossa Imatra to klo ja pe klo kognitiivinen psykoterapeutti VET, psyk.lis. Soili Kajaste 390 Yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Terveydenhuollon ammattilaisille. Perustietoa unesta ja unihäiriöistä. Esitellään ja harjoitellaan kognitiivisia hoitomenetelmiä ja niiden käyttöä. Unettomuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavia peruslomakkeita ja harjoitusta niiden käytöstä. Katso omien potilastapausten käsittelystä ja ennakkovalmisteluista tarkemmin Ilmoittautuminen viimeistään Asiakkaan kohtaaminen Imatra, Kulttuuritalo Virta TAI Imatran Kylpylä klo Koulutukset ovat samansisältöiset vuorovaikutuskouluttaja Anna-Mari Laulumaa, Laulumaa Consulting Oy 98 Asiakkaan kohtaamiseen liittyviä ilmiöitä. Luentoja, toiminnallisten ja draamallisten menetelmien sovelluksia ja keskusteluja. Terveydenhoitoalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen viimeistään Autismin kirjo ja kuntoutus klo Imatra Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, eo, Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva 175 Käydään läpi autismin kirjon diagnostisia kriteerejä, annetaan uusinta tietoa autismin kirjosta ja kuntoutuksesta. Kommunikaation tukeminen, strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjinä. Opetusalalla työskentelevät, perhekotien työntekijät, kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ja asiasta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen viimeistään Ongelmista ratkaisuihin - ongelmia kieltämättä Kognitiivisen psykoterapian ja motivoivan haastattelun perusteet oppilashuollon käytännön työvälineinä klo Imatra Jyri Tamminen PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET 250 Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia työssään kohtaaville. Yksinkertaisia, käytännössä toimivia perustyökaluja oireilevien lasten ja nuorten kanssa toimimiseen esim. oppilashuollon arjessa. Oppia ongelmien jäsentämisen keinoja ja hoidon suunnittelun välineitä, jotka mahdollistavat suunnitelmallisen ja fokusoidun puuttumisen lasten elämää haittaaviin ongelmiin. Lasten ja nuorten ongelmien tunnistamista ja arvioimista. Motivoivan haastattelun perusteet lasten ja nuorten motivoimisen välineinä. Ilmoittautuminen viimeistään Moninaisten perheiden kohtaaminen klo Lappeenranta perhesosiologi Juha Jämsä 195 Ydinperheen käsite on tietynlainen muotovalio. Tässä koulutuksessa paneudutaan muotovaliosta poikkeaviin perheisiin: sateenkaariperheet, liian monen vanhemman perheet, vanhemmat väärää sukupuolta perheet jne. Pohditaan ammattilaisten omia työtapoja erilaisten perheiden kohtaamisessa. Koulutus on suunnattu lapsia ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Rasvatietous-koulutus klo Lappeenranta laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, tietokirjailija Pirjo Saarnia 90 Päivitä tietämyksesi tärkeistä rasvoista monipuolisella ja käytännönläheisellä rasvakurssilla. Ilmoittautuminen viimeistään Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) Yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic Ensimmäiset lähiopetuspäivät ja , Imatralla koulutuksen johtaja sosiaalityöntekijä, VET perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm 6500, maksetaan lukukausierissä 5 kertaa 1300 Kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Antaa valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle. 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Kesto viisi lukukautta eli 2,5 vuotta. Korkeintaan 18 osallistujaa. Haku vapaamuotoisella kirjeellä. Hakuaika Katso tarkemmin Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä I (10 op) Yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Neljä kahden päivän seminaaria vuoden 2014 aikana ja 20 h koulutuksellista työnohjausta pienryhmissä. Imatralla. Koulutuksen johtaja Anna-Maija Kokko, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti Soveltuu kaikille psyykkisiä vaikeuksia tehtävissään kohtaaville ammattilaisille. Opit kognitiivisen psykoterapian perustyöskentelytapoja ja menetelmiä liittyen erityisesti masennuksena ja ahdistusoireina ilmenevien vaikeuksien selvittelyyn ja hoitoon. Käytännönläheistä opetusta ja menetelmien harjoittelua sisältää seminaarit ja pienryhmämuotoisen koulutuksellisen työnohjauksen. Seminaarien osuus 1480 ja työnohjauksen hlön työnohjausryhmissä. Työnohjauksen hinta voi muuttua. 4 hlön ryhmissä työnohjauksen hinta 1255, jolloin koulutuksen kokonaishinta on Ilmoittautuminen viimeistään HALLINTO JA TYÖYHTEISÖKOULUTUKSET Hygieniakoulutus ja -testi Lappeenranta, Imatra, Lappeenranta, Imatra, Lappeenranta, Imatra klo , Koulutukset ovat samansisältöisiä. TtM Ulla-Riitta Vilkko 59 sisältää luennon ja testin. Pelkkä testi tai uusinta 39. Luennoilla valmentaudutaan koulutuksen päätteeksi suoritettavaan hygieniatestiin. Hyväksytysti suoritetusta testistä myönnetään hygieniaosaamiskortti. Sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta. Työn ilo - pää(n)asia klo Imatran Kylpylä FT, YTM, professori, toimitusjohtaja Marja-Liisa Manka, Docendum Oy Työnilo on työnantajan näkökulmasta pääasia, koska hyvinvoivat työntekijät tekevät työtään luovasti ja tuloksellisesti. Se myös on jokaisen päänasia, koska kukaan ei voi ulkopuolelta ammentaa meille hyvinvointia. Erilaisten työyhteisöjen esimiehet, henkilöstöpäälliköt ja muut henkilöstön hyvinvoinnista vastaavat henkilöt sekä kaikki työnilosta ja työhyvinvoinnista kiinnostuneet. Ilmoittautumistiedot viimeistään Vuorovaikutuksella lisää työhyvinvointia klo Lappeenranta viestinnän asiantuntija Tero Eloranta 135

5 Sujuvaa vuorovaikutusta tarvitaan niin työyhteisön sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutus antaa eväitä siihen, miten osanottajat itse voivat toimia työyhteisössään ratkaisukeskeisesti ja ennalta ehkäisevästi. Omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehittämällä opit kohtaamaan työyhteisön jäseniä erilaisuutta arvostaen. Ilmoittautuminen viimeistään Yksinyrittäjän työhyvinvointipäivä klo Imatran urheilutalo fysioterapeutti, personal trainer Minna Mäkelä, Kuntohoitola Mäkelä Oy 90 sisältää aamukahvin ja lounaan Tervetuloa yksinyrittäjän työhyvinvointipäivään, jossa pääset tutustumaan jokaiselle helppoihin liikuntaharjoituksiin, joita voit tehdä vaikka kesken työpäivän. Päivän aikana selviää myös, mitä ovat Gymstick, Bosu ja kahvakuula. Mukaan rennot, liikuntaan sopivat vaatteet. Ilmoittautuminen viimeistään Kateus työelämässä klo Lappeenranta esh, ryhmäanalyytikko VET Taru Kaivola 95 Kateus on tunne, jota pidetään kielteisenä ja häpeällisenä. Siksi sen olemassaolo helposti kielletään. Kateudessa on kaksi puolta - terve ja tuhoava kateus. Terve kateus voi johtaa oppimiseen ja luovuuteen. Työyhteisössä tunnistamaton ja tuhoava kateus johtavat erimielisyyksiin ja ristiriitoihin. Kateuden tiedostaminen ja käsittely auttaa yksittäistä ihmistä ja työyhteisöä irrottautumaan kateuden tuhoavuudesta ja vapauttaa energiaa tulokselliseen yhteistyöhön. Ilmoittautuminen viimeistään Työhyvinvointikortti klo Imatra Timo Suurnäkki, TTK 195 Yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Tarjoaa tietopaketin työhyvinvoinnista, vinkkejä kehittämiskohteista ja välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Mitä työhyvinvointi tarkoittaa? Työhyvinvointi johtamisessa. Osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen, toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa, terveys ja työkyky. Koulutus päättyy tenttiin päivän keskeisestä sisällöstä. Koulutuksen ja tentin suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin. Ilmoittautuminen viimeistään Osituksen ongelmakohtia -lakimieskoulutus 1. ryhmä klo , 2. ryhmä klo Lappeenranta, Scandic Hotel Patria Koulutukset ovat samansisältöiset. OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 155 sisältää kahvit Ilmoittautuminen viimeistään Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit asiakaspalvelutyössä klo Lappeenranta turvallisuuskouluttaja Asko Mäkinen 120 Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön itsevarmuutta ja toimintakykyä uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä luoda toimintamallit niiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ilmoittautuminen viimeistään Rentoutta TRE-menetelmällä klo Lappeenranta stressinhallintakouluttaja, NLP trainer Satu Pusa 70 Toiminnallinen, rentouttava iltapäivä TRE-menetelmällä (Tension Releasing Exercises). TRE-menetelmä perustuu kehon luontaiseen kykyyn purkaa stressiä ja lihasjännitteitä. Harjoitus helpottaa stressioireita, tukee hyvinvointia ja voi helpottaa jännitystilojen luomia erilaisia kiputiloja. Ilmoittautuminen viimeistään Parempi työelämä (yht. 8 pv) Lappeenranta Useita kouluttajia, 1. jaksolla Simo Routarinne 655 Alkulämmittely. Johtaminen on viestintää. Osaammeko ja tahdommeko viestiä? Ihmisen käyttäytyminen. Miksi toimimme niin kuin toimimme, miksi toinen toimii ja reagoi toisin? Dialogi ja reflektoiva työote. Avoimuus työyhteisön fraasina ja kirosanana. Palkitseminen. Hyvän palkitsemisjärjestelmän piirteet. Ilmoittautuminen viimeistään YMPÄRISTÖ JA EKOLOGIA Rakentamisen energianeuvonta kaupunkilaisille syyskuu 2013 klo Lappeenranta rakennustarkastaja Päivi Salminen Tilaisuus on maksuton Ilmoittautuminen viimeistään Saimaan luonto -seminaarisarja Seminaarit ympäristö- ja ekologiateemasta syksyllä klo Harvinaiset, uhanalaiset ja vieraslajikasvit, Kuuluvatko pedot luontoomme, Lintujen muuttoreitillä klo Bioenergian käyttö - suot, metsät ja pienvedet klo Sukupuutto - mitä lajien sukupuutto merkitsee muille eliölajeille ja ihmisille Suoretki klo vetäjänä FM Seppo Vuokko 10 /seminaari, 10 /retki, lapset alle 12 v. maksutta kaikkiin. Seminaarisarja on suunnattu kaikille eteläkarjalaisille, ikään ja koulutustaustaan katsomatta. Ilmoittautumisohjeet ja sisältötiedot KIELET Italian alkeiskurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Oppikirjana on Hyvää matkaa! Buon viaggio! Ilmoittautuminen viimeistään Italian jatkokurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Teemana asuminen: unelmatalo ja kaupunki / Vivere in città. La mia casa dei sogni. Sopii italian kielen perusteet omaaville. Ilmoittautuminen viimeistään Espanjan alkeiskurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Sopii kaikille, jotka haluavat oppia espanjan kielen alkeet. Oppikirjana on Español Uno: Espanjaa aikuisille. Ilmoittautuminen viimeistään Suomen kielen intensiivikurssi , ma-pe klo , yht. 40 h, Lappeenranta LitM Tiina Pasanen 130 Valmistautumista ja harjoittelua yleisen kielitutkinnon (Yki) keskitason testiä varten. Ilmoittautuminen viimeistään Maahanmuuttajien keskustelupiiri joka toinen keskiviikko klo Lappeenranta Huom. ensimmäinen kokoontuminen tiistaina klo FM Elina Ervasti-Mäkelä 110 Maahanmuuttajille, jotka ovat oppineet suomen kielen alkeet ja saavuttaneet alustavan puhevalmiuden. Keskustellaan erilaisten virikkeitten pohjalta. Kielitaitoa rakennetaan kielioppi- ja sanastotehtävillä sekä dialogiharjoituksilla pareittain. Ilmoittautuminen viimeistään

6 Speak Better English A2-B1 Englannin kielen verkkokurssi Opetuksen ohjattu osuus (8 vkoa), opiskeluoikeus verkkoympäristössä on asti. Imatra FM Hanna Rantanen 170 Opiskele englannin peruskielioppia vaivattomasti viikoittaisen aiheen mukaan omassa aikataulussasi. Käydään läpi keskeinen kielioppi: artikkelit, prepositiot, aikamuodot, konditionaalit ja passiivi verkkomateriaalin avulla verkko-oppimisympäristössä. Osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Ilmoittautuminen viimeistään Advanced English Grammar Online B1-B2 Englannin kielen verkkokurssi. Opetuksen ohjattu osuus (11 vkoa), opiskeluoikeus verkkoympäristössä on asti. Lappeenranta FM Hanna Rantanen 180 Peruskieliopin hallitseville. Harjoitellaan vaativampia rakenteita mm. tulevaisuuden muotoja, modaaliapuverbejä, kysymysten raportoimista, verbejä, lauseita yhdistäviä sanoja, substantiiveja sekä paljoussanoja. Tehdään paljon harjoituksia ja palautetaan opettajalle viikoittain soveltamistehtäviä, josta saa palautteen. Opiskelija pystyy tekemään verkkotehtäviä ja opettajalle palautettavia soveltamistehtäviä oman aikataulunsa mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään KULTTUURI Lappeenrannan taistelun vuosipäivän seminaari Vapaussota - Sisällissota - Eheytyminen klo Lappeenranta, Upseerikerho seminaari on maksuton, lounas ja kahvimaksu 16 Historiantutkijat ovat löytäneet runsaasti arkistojen kätköihin tallennettua, ennen julkaisematonta tietoa Savitaipaleen rintaman ja siihen läheisesti liittyneen Lappeenrannan tapahtumista. Ilmoittautuminen viimeistään Lukupiiri Lappeenrannassa joka toinen keskiviikko klo Lappeenranta FM Elina Ervasti-Mäkelä 50 Perehdytään kaunokirjallisuuteen lukemalla ja tulkitsemalla pääasiassa novelleja ja runoja. Niiden ohella otetaan käsiteltäväksi yksi tai kaksi romaania toiveiden mukaan. Tavoitteena on syventää lukuelämystä ja rohkaistua esittämään omia näkemyksiä. Tarkastellaan kielen vaikuttamisen keinoja. Ilmoittautuminen viimeistään Pöytälaatikosta päivänvaloon -kirjoittajapiiri joka toinen torstai klo Lappeenranta kirjailija Annamari Marttinen 100 Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta tai haluat saada kuulijoita ja palautetta omille teksteillesi? Tule mukaan kirjoittajapiiriin! Kokoonnumme leppoisissa merkeissä ja turhan itsekritiikin kirjoittajataidoista kotiin jättäen. Ilmoittautuminen viimeistään Kesäyliopisto laulaa ja soi! joka toinen maanantai klo Lappeenranta MuT Sari Kaasinen 80 Laulamista Sari Kaasisen johdolla ja jos innostusta löytyy, niin soittoa myös. Tervetuloa mukaan, jos haluat oppia uutta ja musisoida porukalla. Ilmoittautuminen viimeistään Kirjoja ja kahvia - seniorilukupiiri kesäyliopistossa 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., klo Imatra lukupiirin innostaja Katriina Kaisko 30 Lukupiiri tarjoaa mahdollisuuden mielenkiintoisiin keskusteluihin toisten lukemista harrastavien kanssa ja samalla nautimme hyvät kahvit. Kaikille kirjoista kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Viinin ja ruuan harmonia tai tai klo Lappeenranta, Ravintola Wanha Makasiini viiniasiantuntija Juha Pastori Rantala, Norex Spirits Oy 15 / hlö /ilta Ravintola Wanha Makasiini ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät Bars -kaupunkitapahtuman yhteydessä kolme samansisältöistä iltaa, joissa opastetaan perusasioita viineistä ja niiden sopivuudesta erilaisten ruokien kanssa. Maistellaan viinejä ja yhdistellään niitä ruokien kanssa. Ilmoittautuminen viimeistään Taidefilosofian kysymyksiä - kitsistä maiseman kauneuteen prakticum 2 op Alkaen klo , lauantaisin yht. 20 h, Lappeenranta dos. Jyri Vuorinen, Helsingin yliopisto 290 Ilmoittautuminen viimeistään Senioriteatteri INFO-tilaisuus klo Maakuntakirjaston musiikkisali Osallistuminen infoon ei velvoita mihinkään. Aloitus klo Lappeenranta Heidi Parkkinen, Taidekoulu Estradi 70 Haetaan mukaan sinisten ajatusten havukka-ahonajattelijoita ja -ajattelijattaria, mörököllejä, pyryharakoita, tervaskantoja ja olis kirveelle töitä -tyyppejä. Aiempaa kokemusta esiintymisestä ei senioriteatterissa tarvita. Ilmoittautuminen viimeistään Elokuva ja mielen hyvinvointi -voimaannuttavan läsnäolon viikonloppukurssi pe klo , la ja su klo Lappeenranta FT Hanna Laakso, ArsMondo 155 Kurssilta lähdettyäsi katsot maailmaa aistit avoinna. Kaikille ilmaisutaidosta ja oman hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Sakonat-kansanmusiikkikurssi Lappeenrannan musiikkiopisto pe klo , la klo , su klo MuT Sari Kaasinen, taiteellinen johtaja, Mari Kaasinen, laulu ja kanteleet, Karoliina Kantelinen, laulu, Kaisa Kuvaja, jousisoittimet, Jukka Kyllönen, yhtyesoitto, kieli- ja lyömäsoittimet, basso, Kirsi Äikäs, harmonikat ja piano 130 Kansanmusiikin harrastajat ja konkarit kohtaavat Sakonoissa! Kurssille ovat tervetulleita kaikki kansanmusiikin tai -laulun harrastajat tai siitä kiinnostuneet - niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin! Kurssiviikonloppu huipentuu Lappeenranta-salissa pidettävään Sakonat-konserttiin, jossa lavalle nousevat ja esiintymään pääsevät kaikki kurssin osanottajat. Ilmoittautuminen viimeistään Kesäyliopiston kulttuuriapteekki Imatran taidemuseo pe klo ja la esiintyjinä mm. MuT, psykologi, laulunopettaja, taiteilija Ava Numminen, kulttuurilääkäri Marja Estola. Katso tarkempi ohjelma 60 Yhteistyössä Imatran kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Imatran taideviikolla. Kulttuuriapteekista saat laatuluentoa, kaunista katsella ja uusia ajatuksia. Kirjareseptejä vaivaan kuin vaivaan. Tilaisuus sopii mainiosti työyhteisöjen työhyvinvointilääkkeeksi. Ilmoittautuminen viimeistään Enemmän julmaa, vähemmän lempeää -uusia kirjoja klo Imatran Kylpylä, liikuntasali kriitikko, lukija Kaisa Neimala Järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, joten koulutus on maksuton. Julmuus juhlii uudessa proosassa, niin käännetyssä kuin kotimaisessa. Luento tutustuttaa julmiin henkilöihin, tapahtumiin, puheisiin, ajatuksiin, maisemiin. Välillä kyllä hellitetään, ja runot sekä lastenkirjat ovat lempeitä levähdyspaikkoja julmuuden keskellä. Asiaproosakaan ei kerro pääosin kamaluuksista. Ilmoittautuminen viimeistään

7 LUENNOT Italian ja Ranskan viinit klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani Luento on maksuton ja avoin kaikille, tervetuloa! Italian ja Ranskan viinit ovat Vanhan maailman viinien aatelia. Ilmoittautuminen viimeistään Hovin henki 16.9., , ja klo Lappeenranta, Skinnarilan hovi Illat koostuvat musiikkiesityksestä, asiantuntija-alustuksesta ja keskustelusta. Maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa! Tavallisen tarhurin tupaillat Yhteistyössä Imatran Puutarhan Ystävien kanssa. Käydään vetäjän johdolla puutarhan ajankohtaisia teemoja läpi. Maksuton. klo Imatralla keskusaseman 2. krs Kasvit näkösuojana - aidat, aidanteet ja portit Pieni on kaunista - pienen pihan haasteet Vihreää kesät talvet - havupuut ja pensaat Värileikkiä ja tuoksua - joulukukat ja niiden hoito Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tupailtaa Kunne kulet, karjalan kieli? Studia Generalia arkkipiispa Leo: Karjalan kielen elvytys Suomessa prof. Janne Saarikivi: Karjalan kielen nykytila Venäjän Karjalassa klo videovälitteiset luennot Imatralla ja Lappeenrannassa Luento on osallistujille maksuton. Kunne kulet, karjalan kieli -esitelmäsarja valottaa karjalan kielen nykyistä tilannetta sekä Suomessa että Venäjän Karjalassa. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Suomen kielen ja kulttuuritieteiden sekä Pohjois-Karjalan kesäyliopiston kanssa. Tuemme vanhemmuutta - luennot Studia generalia -luennot lasten ja nuorten kasvusta ja kasvatuksesta Janne Viljamaa ja Raisa Cacciatore Lappeenranta-sali klo Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa! LUKIOLAISKURSSIT Äidinkielen abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Englannin abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Ruotsin abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Lyhyen matematiikan abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Draamakasvatuksen perusteet opettajille 5 op, JY Aloitus ja luennot klo Imatra 320 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Elämän kemia 3 op, TY Syksy 2013 Lappeenranta 245 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Huom! Farmasian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 490 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Filosofian perusopinnot 30 op, UEF Syksy 2013 Lappeenranta 490 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Fysiikan peruskurssi I, 4 op, TY Syksy 2013, lähiopetus 28 h + harjoitukset 12 h, Lappeenranta 255 sisältää avoimen yliopiston maksun 40 Ilmoittautuminen viimeistään Fysiikan peruskurssi II, 4 op, TY Syksy 2013, lähiopetus 28 h + harjoitukset 12 h, Lappeenranta 255 sisältää avoimen yliopiston maksun 40 Ilmoittautuminen viimeistään Gerontologian perusopintokokonaisuus 26 op, JY Aloitus klo Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 200 Ilmoittautuminen viimeistään Hallinto-oikeus, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta, AC-välitteisesti Ilmoittautuminen viimeistään Hoitotieteen aineopinnot 38 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 595 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op, UEF Kaikissa avoimen yliopistoopetuksen opinnoissasi on käytössä kesäyliopistotuutor. Syksy 2013, jakso sisältää opintopiirityöskentelyä 8 h, Lappeenranta 155 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Ihminen, ympäristö ja terveys 2 op, TY AC-välitteiset luennot 18 h alk klo Lappeenranta 115 sisältää avoimen yliopiston maksun 20 Ilmoittautuminen viimeistään Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op, UEF 70 sisältää avoimen yliopiston maksun 20 Ilmoittautuminen nonstop Imatra Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 1050 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 75 op, UEF Syksy kevät 2016, sisältävät lähiopetusta 196 h, Lappeenranta 2750 sisältää avoimen yliopiston maksun 85 Ilmoittautuminen viimeistään Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 350 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 590 sisältää avoimen yliopiston maksun 250 Ilmoittautuminen viimeistään

8 Port Payé Finlande Itella Posti Oy ECONOMY Itella Green Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Maantieteen perusopinnot 25 op, TY Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 650 sisältää avoimen yliopiston maksun 70 Ilmoittautuminen viimeistään Opetushallinto, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Psykologian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 450 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 245 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalihallintotieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 405 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 155 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalityön perusopinnot 25 op, UEF Aloitus ja luennot klo Imatra 745 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalityön aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 1190 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Stressilääketiede 3 op, TY AC-välitteiset luennot 18 h alk klo Lappeenranta 125 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Suomi toisena/vieraana kielenä perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 650 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 405 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op, JY Aloitus klo Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 80 Ilmoittautuminen viimeistään Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Viestinnän ja median perusopinnot 25 op, JY Aloitus syksyllä 2013 Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 80 Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin. Ympäristötieteen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, UEF Aloitus klo Imatra 910 sisältää avoimen yliopiston maksun 85 Ilmoittautuminen viimeistään Infotilaisuudet sosiaali- ja terveysalan Avoimen yliopiston opinnoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta: klo Imatran valtuustosali klo Lappeenranta, Valto Käkelän katu 3, auditorio 1 Etelä-Karjalan kesäyliopistolla on haettavissa opintoseteliavustusta syksyn 2013 Avoimen yliopiston opintoihin. Opintoseteliä voivat hakea: maahanmuuttajat, työttömät, eläkeläiset ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja opintonsa keskeyttäneet. Lisätietoja ja hakemus osoitteessa LISÄTIETOJA JA KÄYNTIOSOITE Koulukatu 11, LAPPEENRANTA Puh Koskikatu 1, IMATRA Puh ILMOITTAUTUMINEN Kesäyliopiston kotisivujen kautta

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Solution Focused Art -kuvataideterapian koulutusohjelma 60 op RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Ratkaisukeskeinen taideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-,

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Työnohjaus. Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön?

Työnohjaus. Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön? Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön? Työnohjaus on prosessi, jossa työntekijät tutkivat ja jäsentävät omaa kokemustaan työstä yhdessä työnohjaajan kanssa. Keskeistä

Lisätiedot

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (80op) 13.4.2011 31.12.2013 Ratkaisukeskeisyys on ammatillinen kehittämis- ja ongelmanratkontamenetelmä, jossa pääpaino on voimavaroissa, taidoissa, onnistumisissa, luovuudessa

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

VAASA Tervetuloa mukaan!

VAASA Tervetuloa mukaan! T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I T U R VA L L I S U U T TA - T E R V E Y T TÄ - T YÖ K Y K YÄ VAASA 8.-9.2.2017 Valtakunnallinen julkishallinnon työhyvinvointiseminaari Talvityhyt järjestetään nyt

Lisätiedot

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op VALKOINEN TALO PARTNER GREEN DESIGN - PALVELUT Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op Lataa esite (pdf) Aika ja paikka 5.6. 6.6.2014 Jyväskylä Tule ja ihastu vihreään Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

Työpajat. Doodlaus - tarinallistaminen - dialogi. Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00)

Työpajat. Doodlaus - tarinallistaminen - dialogi. Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00) Työpajat Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00) Doodlaus tarinallistaminen dialogi Ag C234 Mitä piirteitä haluaisin vahvistaa itsessäni ja tuoda näkyväksi työssäni? Valokuvan käyttö verme- tapaamisissa

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä elämään seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä ja osallisuutta elämään Yksin, kaksin ja toisten kanssa opiskellen ja osallistuen kurssilla tai täysihoidossa. Peräpohjolan Opistolla

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 HAKEMINEN HAKUAIKA: 7.9.2015 9.10.2015 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 7.9.2015 psykologian

Lisätiedot

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum YhdeSSä on enemmän XVIII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari PohjoISen Forum 20. 21. tammikuu 2011 Oulu XIV Pohjois-s-SSuomen työm markkiinasem minaari

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät.

Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät. Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät. Tiivistelmä: Koulutus tarjoaa perusteet ympäristön ja

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016

ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016 ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016 Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juankosken koulujen (Juantehtaan koulu ja Juankosken koulu, 0-9 lk) erityisopettajan virka ajalle 1.8.2015

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? VILLA ELFVIK 17.11.2011 HANNELE CANTELL AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN JOHTAJA DOSENTTI OKL, HY Oppimisympäristö 1. Fyysiset ja tekniset

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Valmennus koostuu neljästä viikonlopun kestävästä lähijaksosta, jotka toteutetaan Tampereella:

Valmennus koostuu neljästä viikonlopun kestävästä lähijaksosta, jotka toteutetaan Tampereella: FitFarmin Personal Trainer -koulutus on personal trainerin ammattiin valmistava koulutusohjelma. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat lisenssin, joka on osoitus vankasta ammattitaidosta. FitFarm-lisenssin

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta KKV0 OPISKELIJAKSI YLIOPISTOON (5 op) Kasvatustieteiden laitos Opiskelijaksi yliopistoon-opintojakson aikana tutustutaan yliopistoopiskeluun sekä yliopiston palveluihin, ympäristöön ja organisaatioon.

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Terveydenhoitajapäivät 2015 Kuntoutussuunnittelija, sh (AMK), TtM Kaisa Parviainen, Projektipäällikkö, th, psykoterapeutti Kaisa Humaljoki 10.2.2015 ADHD-liitto ry

Lisätiedot

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA SEKSUAALISUUDEN SUUNTAUTUMINEN, 90 OP AIKA JA PAIKKA 22.10.2009 joulukuu 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 3 / Keskussairaalantie

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

HR Next Practice 29.3.2012

HR Next Practice 29.3.2012 HR Next Practice 29.3.2012 Työ on tehtävä joukolla, kilvan ja iloisella mielellä. akateemikko Kustaa Vilkuna kirjassaan Työ ja ilonpito 1946 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tervetuloa seminaariin

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th KYYTIÄ UNIONGELMILLE -UNIRYHMÄ Tarkoitettu opiskelijoille, joilla nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia Lyhyt haastattelu

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yt-edustajat ym.) ESIINTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 25.2.2015 Oulu. Ilmoittautuminen 28.1. mennessä. 5.11.2015

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Turvataitoja erityislapsille. Helsinki 8.2.2013 Pirjo Lahtinen Satu Peitso Elina Ristimäki

Turvataitoja erityislapsille. Helsinki 8.2.2013 Pirjo Lahtinen Satu Peitso Elina Ristimäki Turvataitoja erityislapsille Helsinki 8.2.2013 Pirjo Lahtinen Satu Peitso Elina Ristimäki Onerva Mäen koulu Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Haukkarannan koulu yhdistyivät vuoden 2013 alussa Onerva Mäen

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu)

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Huom! Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löydät osoitteesta www.haapop.fi MAALISKUU 2012 SUOMI TUTUKSI -VIIKONLOPPUKURSSI: KIRJALLISUUS 30. 31.3.2012

Lisätiedot

Koulutukset syksyllä 2005

Koulutukset syksyllä 2005 Koulutukset syksyllä 2005 Agendi Modus Tuumasta toimeen yrittäjyyskasvatushankkeen tarjoama täydennyskoulutus eteläkarjalaisille opettajille. Koulutusteemoina mm. yrittävä elämänasenne, ideasta tuotteeksi,

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015 kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Jämsänkatu 2, Vallila FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHETYÖN KOULUTUSKOKONAISUUS

LASTENSUOJELUN PERHETYÖN KOULUTUSKOKONAISUUS 1 LASTENSUOJELUN PERHETYÖN KOULUTUSKOKONAISUUS SYKSYLLÄ 2014 Ke 10.9., ti 23.9. ja ti 21.10.2014 Tourujoki-Sali, Matarankatu 6, Jyväskylä Koulutus koostuu kolmen päivän mittaisesta kokonaisuudesta. Koulutuspäivien

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Vertaismentorointi on opetusalalla voimakkaasti lisääntyvä erinomainen osaamisen kehittämisen keino, jonka etuja

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot