KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013"

Transkriptio

1 KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013 Avoin yliopisto-opetus Opetusala Varhaiskasvatus Sosiaali- ja terveydenhuolto Kielet ja kulttuuri Ympäristö ja ekologia Työyhteisökoulutukset Hallinto Lukiolaiskurssit Luennot Tilauskoulutus

2 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSALA Kaikille yhteinen yläkoulu klo Imatra yliopistonlehtori, KT Erja Kautto-Knape Valmiuksia toteuttaa lähikouluperiaatetta yläkoulussa. Yhteistoiminnalliset työmallit, yhteisopettajuus. Hyvä vuorovaikutus luokkahuoneessa. Ilmoittautuminen viimeistään Haastavat lapset päivähoidossa klo Lappeenranta KM Laura Repo (ent. Kirves) 130 Koulutuksessa tarjotaan käytännön ohjeita siitä, miten haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa tulisi toimia ja miten lapsen arkea muutetaan siten, että lapsen käyttäytyminen muuttuisi toivottuun suuntaan. Ilmoittautuminen viimeistään Lapsen osallisuus päivähoidon laadun ja yhteisöllisyyden kohottajana TAI klo Imatra Koulutukset ovat samansisältöiset. tutkija Tuulikki Venninen, Helsingin yliopisto 140 Lapsen osallisuuden käsite mukaan varhaiskasvatuksen laatua koskevaan keskusteluun. Teemat: osallisuus ja sen kehittäminen, päiväkodin tai perhepäivähoidon perinteisiä toimintamuotoja uudesta näkökulmasta. Ilmoittautuminen viimeistään Positiivisen psykologian koulutus klo Lappeenranta positiivisen psykologian maisteri, valmentaja Taina Laane 195 Mitä on positiivinen psykologia? Onnellisuuden tutkimusta - mikä tekee meistä onnellisia? Tutkimustietoa ja sovelluksia myönteisistä tunteista. Ominaisvahvuudet ja niiden hyödyntäminen - ota vahvuudet käyttöön! Koulutuspäivä sisältää luento-osuuksia sekä soveltavia harjoituksia. Ilmoittautuminen viimeistään Parkour - opettajille ja ohjaajille TAI klo Imatra, urheilutalo Koulutukset ovat samansisältöiset. Parkour kaupunkivastaava, Mikko Häsä, Kotkan Parkour Akatemia 90 Luokanopettajat, liikunnanopettajat, harrasteryhmien vetäjät ja muut ohjaajat. Parkourin perustekniikoiden harjoittelu ja välineiden käyttö sisätiloissa ja ulkotiloissa. Opetetaan parkourin perustekniikoita sekä käydään läpi turvallisuutta, joka tulee ottaa huomioon parkouria opetettaessa. Korkeintaan 18 osallistujaa/koulutus. Varmistathan, että sinulla on voimassa oleva tapaturmavakuutus. Ilmoittautuminen viimeistään Ratkaisukeskeinen työote lapsen ja nuoren kohtaamisessa TAI Imatran Kylpylä 1. koulutuspäivä klo , 2. koulutuspäivä klo ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola 360 sisältää kahvit ja lounaat Sopii oman työn tueksi kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Valmiuksia auttaa lasta tai nuorta, jolla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa. Ratkaisukeskeinen työote on voimaannuttava sekä työntekijän että lasten ja nuorten näkökulmasta. Sisältö: Perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet. Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään ja koulutukseen viimeistään Katso tarkemmat tiedot kesäyliopiston kaikista koulutuksista Oikeudet muutoksiin pidätetään. Valta ja vastuu VII Varhaiskasvatusseminaari Lappeenranta Holiday Club Saimaa ti klo ja ke klo PsT, dos. Maarit Alasuutari, Elto, VTL, YTT Liisa Holkeri-Rinkinen, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, KT, lehtori Tia Isokorpi, Minna Oulasmaa, Väestöliitto 255 sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut Teemoina: Asiantuntijuuden ja aikuisuuden valta päivähoidossa, Valta aikuisten ja lasten välisessä kanssakäymisessä, Lapset osallisina ja toimijoina päiväkodissa, Valta varhaiskasvatuksen arjessa -learning cafe, Miten valta näyttäytyy aikuisten tunteiden näkökulmasta? Mitä ovat ammattikasvattajan kielletyt tunteet? Ilmoittautuminen viimeistään Kaikille avoin lähikoulu klo TAI klo Imatra Koulutukset ovat samansisältöiset. KT, erityisopettaja Katja Jokinen Hinta varmistuu myöhemmin Lähikouluperiaatteeseen siirtyminen alakoulussa. Oman työnkuvan muuttaminen. Yhteistyö työparin kanssa. Miten työtä kehitetään, kun kaikki lapset ovat samassa luokassa? Ilmoittautuminen viimeistään Anna lapsen onnistua klo Lappeenranta sosiaalipsykologi Janne Viljamaa 155 Mistä tulee lapsen hyvä itsetunto? Pitääkö lasta koko ajan kehua ja jättää huomiotta hänen tekemänsä virheet, niin itsetunnosta tulee rautainen vai kehittyykö perusteettomasti kehutulle lapselle vain narsistinen häiriö? Ilmoittautuminen viimeistään Pienryhmätoiminnan kehittäminen klo Imatra päiväkodin johtaja, kouluttaja, työnohjaaja Petteri Mikkola ja LTO, työnohjaaja, koulutuspäällikkö Kirsi Järvinen 160 Varhaiskasvatushenkilöstölle. Teemat: varhaiskasvatuksen uudet haasteet ja vaatimukset, lapsen hyvinvointia, oppimista ja leikkiä tukevat työtavat, malleja ja käytännön esimerkkejä vuorovaikutusta tukevista työtavoista. Ilmoittautuminen viimeistään Positiivisen johtamisen koulutus esimiehille Imatran Kylpylä to klo , pe klo ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola 380 sisältää kahvit ja lounaat Koulutus tukee esimiehen kehittymistä uuden ajan esimieheksi eli ihmisten johtamisen osaajaksi, joka pystyy toimimaan myönteisesti, innostavasti, tuloksekkaasti ja yhteistyötä luoden myös haastavissa tilanteissa. Ilmoittautuminen viimeistään Eroja ja menetyksiä kohdanneet lapset koulussa klo Lappeenranta TtM, terveydenhoitaja Sanna Mäkipää 155 Jokaisessa koululuokassa on tänä päivänä erilaisia eroja ja menetyksiä joko varhaisvaiheissaan tai kasvuikänsä aikana kohdanneita lapsia. Huonoissa oloissa kasvaessaan lapsi kehittää erilaisia sopeutumistapoja ja toimintamalleja. Nämä varhain opitut toimintatavat ja -mallit vaikeuttavat lapsen elämää ja arkea sekä hämmentävät usein myös heitä kohtaavia aikuisia. Ymmärtävällä asenteella ja lapsen arkisella tukemisella voidaan kuitenkin tehdä paljon. Ilmoittautuminen viimeistään

3 Esi- ja perusopetuksen ajankohtaisseminaari Holiday Club Saimaa, Lappeenranta ti klo , ke klo opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, OPH, yliopistonlehtori Tuulikki Venninen, HY, yliopistonlehtori Hannele Cantell, HY 255 Teemoina: Esi- ja perusopetuksen uudistuvat perusteet - haasteita paikalliseen kehittämiseen, Ammatillinen vuorovaikutus esi- ja perusopetuksessa - Lapset, vanhemmat ja henkilökunta puhaltamassa yhteen hiileen, Ilmiölähtöinen oppiminen esi- ja perusopetuksen toimintatapana sekä learning cafessa keskustelua esi- ja perusopetuksen hyvistä käytännöistä. Ilmoittautuminen viimeistään Iloa improsta - askelmerkkejä työhyvinvointiin klo Lappeenranta imprologi, NLP trainer, työnohjaaja, draamapedagogi Meeri Ruohonen 160 Toiminnallinen työpaja opetus-, sosiaali- ja hoitoalan ammattilaisille. Tavoitteena on saada hallintaan improvisaation peruskäsitteet sekä työkaluja, kuinka soveltaa niitä omassa työssä ja lisäksi yhdessä tekemisen voimaantuminen idealla iloa improsta. Ilmoittautuminen viimeistään Tasa-arvoinen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa Aamupäiväryhmä klo ja klo Iltapäiväryhmä klo ja klo Imatra projektityöntekijä Reija Katainen 30 Mitä eroa on käsitteillä sukupuolisensitiivinen ja sukupuolineutraali? Miten aikuisten sukupuolittuneet ennakko-oletukset näkyvät lasten kohtaamisessa? Koulutukset ovat samansisältöiset. Ilmoittautuminen viimeistään SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALA Vanhuspalvelulaki klo Lappeenranta johtava lakimies Sami Uotinen, erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes, Kuntaliitto Tule kuulemaan vanhuspalvelulain muutoksista. Perehdytään lain keskeiseen sisältöön ja soveltamiseen liittyviin painopisteisiin. Kouluttajat toivovat osallistujilta ennakkokysymyksiä askarruttavista lainkohdista. Ilmoittautuminen viimeistään Apteekkialan palveluvenäjän koulutus Alk klo Lappeenranta FM Irma Partanen 665 Apteekkialalla työskenteleville venäjän kielen koulutus, jossa paneudutaan apteekin erityissanastoon. Koulutuksen laajuus on 100 oppituntia. Opetus kerran viikossa torstaisin. Ilmoittautuminen viimeistään TunteVa -hoitajakoulutus klo Imatra Viisi kahden päivän lähiopetuskokonaisuutta KM, TunteVa-kouluttaja Hillervo Pohjavirta 730. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä. Muistisairaiden parissa toimiville, pohjakoulutuksena lähihoitajan tai muu sosiaali- tai terveysalan perustutkinto. Kehittää valmiuksia muistisairaan ihmisen ymmärtämiseen ja hänen tukemiseensa. Antaa TunteVa-hoitajan pätevyyden. Normaalin perusliikkumisen fasilitointi klo Lappeenranta, Lappeen Ruustinna fysioterapeutti, NDT, Liisa Kallinen 295 Normaalin perusliikkumisen fasilitointi -koulutus on käytännön harjoituksiin ja omiin tuntemuksiin painottuva kokonaisuus, jossa tulee käytännön myötä teoreettista tietoa liikkumisemme lainalaisuuksista. Ilmoittautuminen viimeistään Logoterapian perusopinnot 25 op Imatra Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n logoterapeutit. Vastuukouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LTI Tuula Katainen 1700 Oletko kiinnostunut psykologiasta ja filosofiasta? Oletko joskus pohtinut ihmisenä olemista ja sen ongelmia? Haluaisitko tietää enemmän ihmisenä olemisen ongelmien ratkaisemisesta tarkoituskeskeisesti? Yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa. Katso tarkemmin Vapaamuotoiset hakemukset kesäyliopistolle Imatralle viim Ravintolisät ja niiden käyttö klo Imatra FLT Ravintovalmentaja Kirsi Idänpirtti, Terveyskonttori 95 Käydään läpi n. 40 yleisesti käytettyä ravintolisää, käyttötarkoitus, sivuvaikutukset, hyödyt, turvallinen annostus sekä yhteensopivuus lääkkeiden kanssa. Apteekkien henkilökunta, terveydenhuollon ammattilaiset ja luontaiskauppojen henkilöstö sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen viimeistään Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmän koulutus (3 op) , ja klo Imatra vaativan erityistason psykoterapeutti Marjukka Laukkanen, joka on saanut Suomen mielenterveysseuran Perhearviointikouluttajan koulutuksen. 595 Taitoja ja menetelmiä, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, ammattiauttajat, jotka tekevät arvioita perhe-elämästä ja perhesuhteista, yksityiset perhekodit. Ilmoittautuminen viimeistään Mindfulness -peruskoulutus CFM Tie tasapainoisempaan elämään yht. 11 pv 2-3 päivän jaksoissa, Lappeenranta Mindfulness-MBSR-kouluttaja, Hakomi kehopsykoterapia koulutus ja ECP (European Certificate of Psychotherapy), jooga-opettaja (EYU/BDY) Leena Pennanen 2650 ammatinharjoittajat, yritykset ja työyhteisöt 2480 yksityishenkilöt Mindfulness-harjoittelu hyödyttää monilla aloilla ja monenlaisissa pyrkimyksissä olevia ihmisiä, sillä harjoittelu edistää henkistä vahvistumista sekä lisää harkintakykyä ja stressinsietokykyä. Soveltuu mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville, urheilussa tavoitteita asettaneille, kasvatusja opetusalalla toimiville. Ilmoittautuminen viimeistään Paukepiiri - Orff-pedagogiikka ja yhteisöllisyys musiikkikasvatuksessa klo Imatra Orff-pedagogi Harri Setälä Paukepiiri on musiikkikasvatuksen määre, joka kasvattaa yhteisölliseen työskentelyyn rytmiikan avulla hyödyntäen monipuolisia työtapoja kehosta, loruun ja ilmaisuun! Opettajat, aineenopettajat, varhaiskasvattajat, vammaispalvelut, kouluttajat ja ohjaajat ja kaikki, jotka voivat työssään soveltaa innostavaa rytmiikkaa. Pohjautuu Orff-pedagogiikkaan. Ilmoittautuminen viimeistään Muistorasia - muistelusta työkaluja vanhuspalveluihin klo Imatra FM Mona Taipale 90 Osallistuja pohtii elämäänsä keskustellen sen eri vaiheista ohjaajan kanssa ja muiden ryhmäläisten kanssa. Mukaan voi ottaa valokuvia, kirjeitä, esineitä ym. Muistorasia-menetelmään tutustutaan tekemällä sellainen itse. Ilmoittautuminen viimeistään

4 Muistisairaan hyvä lääkehoito klo Imatra Paula Timonen, proviisori (LKHA), toimitusjohtaja, Pro dosis Oy Muistioireen ja muistisairauden määrittely, muistipotilaan tunnistaminen ja tutkiminen. Muistisairauksien lääkehoito, toimintakykyä parantavat lääkkeet, käytösoireiden lääkehoito, muistisairaan lääkkeetön hoito, monilääkitys ja sopimattomat lääkkeet. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen viimeistään Kognitiiviset menetelmät unihäiriöiden hoidossa Imatra to klo ja pe klo kognitiivinen psykoterapeutti VET, psyk.lis. Soili Kajaste 390 Yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Terveydenhuollon ammattilaisille. Perustietoa unesta ja unihäiriöistä. Esitellään ja harjoitellaan kognitiivisia hoitomenetelmiä ja niiden käyttöä. Unettomuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavia peruslomakkeita ja harjoitusta niiden käytöstä. Katso omien potilastapausten käsittelystä ja ennakkovalmisteluista tarkemmin Ilmoittautuminen viimeistään Asiakkaan kohtaaminen Imatra, Kulttuuritalo Virta TAI Imatran Kylpylä klo Koulutukset ovat samansisältöiset vuorovaikutuskouluttaja Anna-Mari Laulumaa, Laulumaa Consulting Oy 98 Asiakkaan kohtaamiseen liittyviä ilmiöitä. Luentoja, toiminnallisten ja draamallisten menetelmien sovelluksia ja keskusteluja. Terveydenhoitoalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen viimeistään Autismin kirjo ja kuntoutus klo Imatra Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, eo, Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva 175 Käydään läpi autismin kirjon diagnostisia kriteerejä, annetaan uusinta tietoa autismin kirjosta ja kuntoutuksesta. Kommunikaation tukeminen, strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjinä. Opetusalalla työskentelevät, perhekotien työntekijät, kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ja asiasta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen viimeistään Ongelmista ratkaisuihin - ongelmia kieltämättä Kognitiivisen psykoterapian ja motivoivan haastattelun perusteet oppilashuollon käytännön työvälineinä klo Imatra Jyri Tamminen PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET 250 Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia työssään kohtaaville. Yksinkertaisia, käytännössä toimivia perustyökaluja oireilevien lasten ja nuorten kanssa toimimiseen esim. oppilashuollon arjessa. Oppia ongelmien jäsentämisen keinoja ja hoidon suunnittelun välineitä, jotka mahdollistavat suunnitelmallisen ja fokusoidun puuttumisen lasten elämää haittaaviin ongelmiin. Lasten ja nuorten ongelmien tunnistamista ja arvioimista. Motivoivan haastattelun perusteet lasten ja nuorten motivoimisen välineinä. Ilmoittautuminen viimeistään Moninaisten perheiden kohtaaminen klo Lappeenranta perhesosiologi Juha Jämsä 195 Ydinperheen käsite on tietynlainen muotovalio. Tässä koulutuksessa paneudutaan muotovaliosta poikkeaviin perheisiin: sateenkaariperheet, liian monen vanhemman perheet, vanhemmat väärää sukupuolta perheet jne. Pohditaan ammattilaisten omia työtapoja erilaisten perheiden kohtaamisessa. Koulutus on suunnattu lapsia ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Rasvatietous-koulutus klo Lappeenranta laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, tietokirjailija Pirjo Saarnia 90 Päivitä tietämyksesi tärkeistä rasvoista monipuolisella ja käytännönläheisellä rasvakurssilla. Ilmoittautuminen viimeistään Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) Yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic Ensimmäiset lähiopetuspäivät ja , Imatralla koulutuksen johtaja sosiaalityöntekijä, VET perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm 6500, maksetaan lukukausierissä 5 kertaa 1300 Kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Antaa valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle. 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Kesto viisi lukukautta eli 2,5 vuotta. Korkeintaan 18 osallistujaa. Haku vapaamuotoisella kirjeellä. Hakuaika Katso tarkemmin Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä I (10 op) Yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Neljä kahden päivän seminaaria vuoden 2014 aikana ja 20 h koulutuksellista työnohjausta pienryhmissä. Imatralla. Koulutuksen johtaja Anna-Maija Kokko, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti Soveltuu kaikille psyykkisiä vaikeuksia tehtävissään kohtaaville ammattilaisille. Opit kognitiivisen psykoterapian perustyöskentelytapoja ja menetelmiä liittyen erityisesti masennuksena ja ahdistusoireina ilmenevien vaikeuksien selvittelyyn ja hoitoon. Käytännönläheistä opetusta ja menetelmien harjoittelua sisältää seminaarit ja pienryhmämuotoisen koulutuksellisen työnohjauksen. Seminaarien osuus 1480 ja työnohjauksen hlön työnohjausryhmissä. Työnohjauksen hinta voi muuttua. 4 hlön ryhmissä työnohjauksen hinta 1255, jolloin koulutuksen kokonaishinta on Ilmoittautuminen viimeistään HALLINTO JA TYÖYHTEISÖKOULUTUKSET Hygieniakoulutus ja -testi Lappeenranta, Imatra, Lappeenranta, Imatra, Lappeenranta, Imatra klo , Koulutukset ovat samansisältöisiä. TtM Ulla-Riitta Vilkko 59 sisältää luennon ja testin. Pelkkä testi tai uusinta 39. Luennoilla valmentaudutaan koulutuksen päätteeksi suoritettavaan hygieniatestiin. Hyväksytysti suoritetusta testistä myönnetään hygieniaosaamiskortti. Sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta. Työn ilo - pää(n)asia klo Imatran Kylpylä FT, YTM, professori, toimitusjohtaja Marja-Liisa Manka, Docendum Oy Työnilo on työnantajan näkökulmasta pääasia, koska hyvinvoivat työntekijät tekevät työtään luovasti ja tuloksellisesti. Se myös on jokaisen päänasia, koska kukaan ei voi ulkopuolelta ammentaa meille hyvinvointia. Erilaisten työyhteisöjen esimiehet, henkilöstöpäälliköt ja muut henkilöstön hyvinvoinnista vastaavat henkilöt sekä kaikki työnilosta ja työhyvinvoinnista kiinnostuneet. Ilmoittautumistiedot viimeistään Vuorovaikutuksella lisää työhyvinvointia klo Lappeenranta viestinnän asiantuntija Tero Eloranta 135

5 Sujuvaa vuorovaikutusta tarvitaan niin työyhteisön sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutus antaa eväitä siihen, miten osanottajat itse voivat toimia työyhteisössään ratkaisukeskeisesti ja ennalta ehkäisevästi. Omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehittämällä opit kohtaamaan työyhteisön jäseniä erilaisuutta arvostaen. Ilmoittautuminen viimeistään Yksinyrittäjän työhyvinvointipäivä klo Imatran urheilutalo fysioterapeutti, personal trainer Minna Mäkelä, Kuntohoitola Mäkelä Oy 90 sisältää aamukahvin ja lounaan Tervetuloa yksinyrittäjän työhyvinvointipäivään, jossa pääset tutustumaan jokaiselle helppoihin liikuntaharjoituksiin, joita voit tehdä vaikka kesken työpäivän. Päivän aikana selviää myös, mitä ovat Gymstick, Bosu ja kahvakuula. Mukaan rennot, liikuntaan sopivat vaatteet. Ilmoittautuminen viimeistään Kateus työelämässä klo Lappeenranta esh, ryhmäanalyytikko VET Taru Kaivola 95 Kateus on tunne, jota pidetään kielteisenä ja häpeällisenä. Siksi sen olemassaolo helposti kielletään. Kateudessa on kaksi puolta - terve ja tuhoava kateus. Terve kateus voi johtaa oppimiseen ja luovuuteen. Työyhteisössä tunnistamaton ja tuhoava kateus johtavat erimielisyyksiin ja ristiriitoihin. Kateuden tiedostaminen ja käsittely auttaa yksittäistä ihmistä ja työyhteisöä irrottautumaan kateuden tuhoavuudesta ja vapauttaa energiaa tulokselliseen yhteistyöhön. Ilmoittautuminen viimeistään Työhyvinvointikortti klo Imatra Timo Suurnäkki, TTK 195 Yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Tarjoaa tietopaketin työhyvinvoinnista, vinkkejä kehittämiskohteista ja välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Mitä työhyvinvointi tarkoittaa? Työhyvinvointi johtamisessa. Osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen, toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa, terveys ja työkyky. Koulutus päättyy tenttiin päivän keskeisestä sisällöstä. Koulutuksen ja tentin suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin. Ilmoittautuminen viimeistään Osituksen ongelmakohtia -lakimieskoulutus 1. ryhmä klo , 2. ryhmä klo Lappeenranta, Scandic Hotel Patria Koulutukset ovat samansisältöiset. OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 155 sisältää kahvit Ilmoittautuminen viimeistään Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit asiakaspalvelutyössä klo Lappeenranta turvallisuuskouluttaja Asko Mäkinen 120 Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön itsevarmuutta ja toimintakykyä uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä luoda toimintamallit niiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ilmoittautuminen viimeistään Rentoutta TRE-menetelmällä klo Lappeenranta stressinhallintakouluttaja, NLP trainer Satu Pusa 70 Toiminnallinen, rentouttava iltapäivä TRE-menetelmällä (Tension Releasing Exercises). TRE-menetelmä perustuu kehon luontaiseen kykyyn purkaa stressiä ja lihasjännitteitä. Harjoitus helpottaa stressioireita, tukee hyvinvointia ja voi helpottaa jännitystilojen luomia erilaisia kiputiloja. Ilmoittautuminen viimeistään Parempi työelämä (yht. 8 pv) Lappeenranta Useita kouluttajia, 1. jaksolla Simo Routarinne 655 Alkulämmittely. Johtaminen on viestintää. Osaammeko ja tahdommeko viestiä? Ihmisen käyttäytyminen. Miksi toimimme niin kuin toimimme, miksi toinen toimii ja reagoi toisin? Dialogi ja reflektoiva työote. Avoimuus työyhteisön fraasina ja kirosanana. Palkitseminen. Hyvän palkitsemisjärjestelmän piirteet. Ilmoittautuminen viimeistään YMPÄRISTÖ JA EKOLOGIA Rakentamisen energianeuvonta kaupunkilaisille syyskuu 2013 klo Lappeenranta rakennustarkastaja Päivi Salminen Tilaisuus on maksuton Ilmoittautuminen viimeistään Saimaan luonto -seminaarisarja Seminaarit ympäristö- ja ekologiateemasta syksyllä klo Harvinaiset, uhanalaiset ja vieraslajikasvit, Kuuluvatko pedot luontoomme, Lintujen muuttoreitillä klo Bioenergian käyttö - suot, metsät ja pienvedet klo Sukupuutto - mitä lajien sukupuutto merkitsee muille eliölajeille ja ihmisille Suoretki klo vetäjänä FM Seppo Vuokko 10 /seminaari, 10 /retki, lapset alle 12 v. maksutta kaikkiin. Seminaarisarja on suunnattu kaikille eteläkarjalaisille, ikään ja koulutustaustaan katsomatta. Ilmoittautumisohjeet ja sisältötiedot KIELET Italian alkeiskurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Oppikirjana on Hyvää matkaa! Buon viaggio! Ilmoittautuminen viimeistään Italian jatkokurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Teemana asuminen: unelmatalo ja kaupunki / Vivere in città. La mia casa dei sogni. Sopii italian kielen perusteet omaaville. Ilmoittautuminen viimeistään Espanjan alkeiskurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Sopii kaikille, jotka haluavat oppia espanjan kielen alkeet. Oppikirjana on Español Uno: Espanjaa aikuisille. Ilmoittautuminen viimeistään Suomen kielen intensiivikurssi , ma-pe klo , yht. 40 h, Lappeenranta LitM Tiina Pasanen 130 Valmistautumista ja harjoittelua yleisen kielitutkinnon (Yki) keskitason testiä varten. Ilmoittautuminen viimeistään Maahanmuuttajien keskustelupiiri joka toinen keskiviikko klo Lappeenranta Huom. ensimmäinen kokoontuminen tiistaina klo FM Elina Ervasti-Mäkelä 110 Maahanmuuttajille, jotka ovat oppineet suomen kielen alkeet ja saavuttaneet alustavan puhevalmiuden. Keskustellaan erilaisten virikkeitten pohjalta. Kielitaitoa rakennetaan kielioppi- ja sanastotehtävillä sekä dialogiharjoituksilla pareittain. Ilmoittautuminen viimeistään

6 Speak Better English A2-B1 Englannin kielen verkkokurssi Opetuksen ohjattu osuus (8 vkoa), opiskeluoikeus verkkoympäristössä on asti. Imatra FM Hanna Rantanen 170 Opiskele englannin peruskielioppia vaivattomasti viikoittaisen aiheen mukaan omassa aikataulussasi. Käydään läpi keskeinen kielioppi: artikkelit, prepositiot, aikamuodot, konditionaalit ja passiivi verkkomateriaalin avulla verkko-oppimisympäristössä. Osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Ilmoittautuminen viimeistään Advanced English Grammar Online B1-B2 Englannin kielen verkkokurssi. Opetuksen ohjattu osuus (11 vkoa), opiskeluoikeus verkkoympäristössä on asti. Lappeenranta FM Hanna Rantanen 180 Peruskieliopin hallitseville. Harjoitellaan vaativampia rakenteita mm. tulevaisuuden muotoja, modaaliapuverbejä, kysymysten raportoimista, verbejä, lauseita yhdistäviä sanoja, substantiiveja sekä paljoussanoja. Tehdään paljon harjoituksia ja palautetaan opettajalle viikoittain soveltamistehtäviä, josta saa palautteen. Opiskelija pystyy tekemään verkkotehtäviä ja opettajalle palautettavia soveltamistehtäviä oman aikataulunsa mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään KULTTUURI Lappeenrannan taistelun vuosipäivän seminaari Vapaussota - Sisällissota - Eheytyminen klo Lappeenranta, Upseerikerho seminaari on maksuton, lounas ja kahvimaksu 16 Historiantutkijat ovat löytäneet runsaasti arkistojen kätköihin tallennettua, ennen julkaisematonta tietoa Savitaipaleen rintaman ja siihen läheisesti liittyneen Lappeenrannan tapahtumista. Ilmoittautuminen viimeistään Lukupiiri Lappeenrannassa joka toinen keskiviikko klo Lappeenranta FM Elina Ervasti-Mäkelä 50 Perehdytään kaunokirjallisuuteen lukemalla ja tulkitsemalla pääasiassa novelleja ja runoja. Niiden ohella otetaan käsiteltäväksi yksi tai kaksi romaania toiveiden mukaan. Tavoitteena on syventää lukuelämystä ja rohkaistua esittämään omia näkemyksiä. Tarkastellaan kielen vaikuttamisen keinoja. Ilmoittautuminen viimeistään Pöytälaatikosta päivänvaloon -kirjoittajapiiri joka toinen torstai klo Lappeenranta kirjailija Annamari Marttinen 100 Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta tai haluat saada kuulijoita ja palautetta omille teksteillesi? Tule mukaan kirjoittajapiiriin! Kokoonnumme leppoisissa merkeissä ja turhan itsekritiikin kirjoittajataidoista kotiin jättäen. Ilmoittautuminen viimeistään Kesäyliopisto laulaa ja soi! joka toinen maanantai klo Lappeenranta MuT Sari Kaasinen 80 Laulamista Sari Kaasisen johdolla ja jos innostusta löytyy, niin soittoa myös. Tervetuloa mukaan, jos haluat oppia uutta ja musisoida porukalla. Ilmoittautuminen viimeistään Kirjoja ja kahvia - seniorilukupiiri kesäyliopistossa 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., klo Imatra lukupiirin innostaja Katriina Kaisko 30 Lukupiiri tarjoaa mahdollisuuden mielenkiintoisiin keskusteluihin toisten lukemista harrastavien kanssa ja samalla nautimme hyvät kahvit. Kaikille kirjoista kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Viinin ja ruuan harmonia tai tai klo Lappeenranta, Ravintola Wanha Makasiini viiniasiantuntija Juha Pastori Rantala, Norex Spirits Oy 15 / hlö /ilta Ravintola Wanha Makasiini ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät Bars -kaupunkitapahtuman yhteydessä kolme samansisältöistä iltaa, joissa opastetaan perusasioita viineistä ja niiden sopivuudesta erilaisten ruokien kanssa. Maistellaan viinejä ja yhdistellään niitä ruokien kanssa. Ilmoittautuminen viimeistään Taidefilosofian kysymyksiä - kitsistä maiseman kauneuteen prakticum 2 op Alkaen klo , lauantaisin yht. 20 h, Lappeenranta dos. Jyri Vuorinen, Helsingin yliopisto 290 Ilmoittautuminen viimeistään Senioriteatteri INFO-tilaisuus klo Maakuntakirjaston musiikkisali Osallistuminen infoon ei velvoita mihinkään. Aloitus klo Lappeenranta Heidi Parkkinen, Taidekoulu Estradi 70 Haetaan mukaan sinisten ajatusten havukka-ahonajattelijoita ja -ajattelijattaria, mörököllejä, pyryharakoita, tervaskantoja ja olis kirveelle töitä -tyyppejä. Aiempaa kokemusta esiintymisestä ei senioriteatterissa tarvita. Ilmoittautuminen viimeistään Elokuva ja mielen hyvinvointi -voimaannuttavan läsnäolon viikonloppukurssi pe klo , la ja su klo Lappeenranta FT Hanna Laakso, ArsMondo 155 Kurssilta lähdettyäsi katsot maailmaa aistit avoinna. Kaikille ilmaisutaidosta ja oman hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Sakonat-kansanmusiikkikurssi Lappeenrannan musiikkiopisto pe klo , la klo , su klo MuT Sari Kaasinen, taiteellinen johtaja, Mari Kaasinen, laulu ja kanteleet, Karoliina Kantelinen, laulu, Kaisa Kuvaja, jousisoittimet, Jukka Kyllönen, yhtyesoitto, kieli- ja lyömäsoittimet, basso, Kirsi Äikäs, harmonikat ja piano 130 Kansanmusiikin harrastajat ja konkarit kohtaavat Sakonoissa! Kurssille ovat tervetulleita kaikki kansanmusiikin tai -laulun harrastajat tai siitä kiinnostuneet - niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin! Kurssiviikonloppu huipentuu Lappeenranta-salissa pidettävään Sakonat-konserttiin, jossa lavalle nousevat ja esiintymään pääsevät kaikki kurssin osanottajat. Ilmoittautuminen viimeistään Kesäyliopiston kulttuuriapteekki Imatran taidemuseo pe klo ja la esiintyjinä mm. MuT, psykologi, laulunopettaja, taiteilija Ava Numminen, kulttuurilääkäri Marja Estola. Katso tarkempi ohjelma 60 Yhteistyössä Imatran kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Imatran taideviikolla. Kulttuuriapteekista saat laatuluentoa, kaunista katsella ja uusia ajatuksia. Kirjareseptejä vaivaan kuin vaivaan. Tilaisuus sopii mainiosti työyhteisöjen työhyvinvointilääkkeeksi. Ilmoittautuminen viimeistään Enemmän julmaa, vähemmän lempeää -uusia kirjoja klo Imatran Kylpylä, liikuntasali kriitikko, lukija Kaisa Neimala Järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, joten koulutus on maksuton. Julmuus juhlii uudessa proosassa, niin käännetyssä kuin kotimaisessa. Luento tutustuttaa julmiin henkilöihin, tapahtumiin, puheisiin, ajatuksiin, maisemiin. Välillä kyllä hellitetään, ja runot sekä lastenkirjat ovat lempeitä levähdyspaikkoja julmuuden keskellä. Asiaproosakaan ei kerro pääosin kamaluuksista. Ilmoittautuminen viimeistään

7 LUENNOT Italian ja Ranskan viinit klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani Luento on maksuton ja avoin kaikille, tervetuloa! Italian ja Ranskan viinit ovat Vanhan maailman viinien aatelia. Ilmoittautuminen viimeistään Hovin henki 16.9., , ja klo Lappeenranta, Skinnarilan hovi Illat koostuvat musiikkiesityksestä, asiantuntija-alustuksesta ja keskustelusta. Maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa! Tavallisen tarhurin tupaillat Yhteistyössä Imatran Puutarhan Ystävien kanssa. Käydään vetäjän johdolla puutarhan ajankohtaisia teemoja läpi. Maksuton. klo Imatralla keskusaseman 2. krs Kasvit näkösuojana - aidat, aidanteet ja portit Pieni on kaunista - pienen pihan haasteet Vihreää kesät talvet - havupuut ja pensaat Värileikkiä ja tuoksua - joulukukat ja niiden hoito Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tupailtaa Kunne kulet, karjalan kieli? Studia Generalia arkkipiispa Leo: Karjalan kielen elvytys Suomessa prof. Janne Saarikivi: Karjalan kielen nykytila Venäjän Karjalassa klo videovälitteiset luennot Imatralla ja Lappeenrannassa Luento on osallistujille maksuton. Kunne kulet, karjalan kieli -esitelmäsarja valottaa karjalan kielen nykyistä tilannetta sekä Suomessa että Venäjän Karjalassa. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Suomen kielen ja kulttuuritieteiden sekä Pohjois-Karjalan kesäyliopiston kanssa. Tuemme vanhemmuutta - luennot Studia generalia -luennot lasten ja nuorten kasvusta ja kasvatuksesta Janne Viljamaa ja Raisa Cacciatore Lappeenranta-sali klo Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa! LUKIOLAISKURSSIT Äidinkielen abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Englannin abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Ruotsin abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Lyhyen matematiikan abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Draamakasvatuksen perusteet opettajille 5 op, JY Aloitus ja luennot klo Imatra 320 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Elämän kemia 3 op, TY Syksy 2013 Lappeenranta 245 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Huom! Farmasian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 490 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Filosofian perusopinnot 30 op, UEF Syksy 2013 Lappeenranta 490 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Fysiikan peruskurssi I, 4 op, TY Syksy 2013, lähiopetus 28 h + harjoitukset 12 h, Lappeenranta 255 sisältää avoimen yliopiston maksun 40 Ilmoittautuminen viimeistään Fysiikan peruskurssi II, 4 op, TY Syksy 2013, lähiopetus 28 h + harjoitukset 12 h, Lappeenranta 255 sisältää avoimen yliopiston maksun 40 Ilmoittautuminen viimeistään Gerontologian perusopintokokonaisuus 26 op, JY Aloitus klo Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 200 Ilmoittautuminen viimeistään Hallinto-oikeus, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta, AC-välitteisesti Ilmoittautuminen viimeistään Hoitotieteen aineopinnot 38 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 595 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op, UEF Kaikissa avoimen yliopistoopetuksen opinnoissasi on käytössä kesäyliopistotuutor. Syksy 2013, jakso sisältää opintopiirityöskentelyä 8 h, Lappeenranta 155 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Ihminen, ympäristö ja terveys 2 op, TY AC-välitteiset luennot 18 h alk klo Lappeenranta 115 sisältää avoimen yliopiston maksun 20 Ilmoittautuminen viimeistään Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op, UEF 70 sisältää avoimen yliopiston maksun 20 Ilmoittautuminen nonstop Imatra Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 1050 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 75 op, UEF Syksy kevät 2016, sisältävät lähiopetusta 196 h, Lappeenranta 2750 sisältää avoimen yliopiston maksun 85 Ilmoittautuminen viimeistään Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 350 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 590 sisältää avoimen yliopiston maksun 250 Ilmoittautuminen viimeistään

8 Port Payé Finlande Itella Posti Oy ECONOMY Itella Green Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Maantieteen perusopinnot 25 op, TY Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 650 sisältää avoimen yliopiston maksun 70 Ilmoittautuminen viimeistään Opetushallinto, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Psykologian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 450 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 245 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalihallintotieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 405 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 155 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalityön perusopinnot 25 op, UEF Aloitus ja luennot klo Imatra 745 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalityön aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 1190 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Stressilääketiede 3 op, TY AC-välitteiset luennot 18 h alk klo Lappeenranta 125 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Suomi toisena/vieraana kielenä perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 650 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 405 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op, JY Aloitus klo Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 80 Ilmoittautuminen viimeistään Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Viestinnän ja median perusopinnot 25 op, JY Aloitus syksyllä 2013 Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 80 Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin. Ympäristötieteen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, UEF Aloitus klo Imatra 910 sisältää avoimen yliopiston maksun 85 Ilmoittautuminen viimeistään Infotilaisuudet sosiaali- ja terveysalan Avoimen yliopiston opinnoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta: klo Imatran valtuustosali klo Lappeenranta, Valto Käkelän katu 3, auditorio 1 Etelä-Karjalan kesäyliopistolla on haettavissa opintoseteliavustusta syksyn 2013 Avoimen yliopiston opintoihin. Opintoseteliä voivat hakea: maahanmuuttajat, työttömät, eläkeläiset ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja opintonsa keskeyttäneet. Lisätietoja ja hakemus osoitteessa LISÄTIETOJA JA KÄYNTIOSOITE Koulukatu 11, LAPPEENRANTA Puh Koskikatu 1, IMATRA Puh ILMOITTAUTUMINEN Kesäyliopiston kotisivujen kautta

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Solution Focused Art -kuvataideterapian koulutusohjelma 60 op RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Ratkaisukeskeinen taideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-,

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op VALKOINEN TALO PARTNER GREEN DESIGN - PALVELUT Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op Lataa esite (pdf) Aika ja paikka 5.6. 6.6.2014 Jyväskylä Tule ja ihastu vihreään Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (80op) 13.4.2011 31.12.2013 Ratkaisukeskeisyys on ammatillinen kehittämis- ja ongelmanratkontamenetelmä, jossa pääpaino on voimavaroissa, taidoissa, onnistumisissa, luovuudessa

Lisätiedot

VAASA Tervetuloa mukaan!

VAASA Tervetuloa mukaan! T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I T U R VA L L I S U U T TA - T E R V E Y T TÄ - T YÖ K Y K YÄ VAASA 8.-9.2.2017 Valtakunnallinen julkishallinnon työhyvinvointiseminaari Talvityhyt järjestetään nyt

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

Työnohjaus. Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön?

Työnohjaus. Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön? Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön? Työnohjaus on prosessi, jossa työntekijät tutkivat ja jäsentävät omaa kokemustaan työstä yhdessä työnohjaajan kanssa. Keskeistä

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY 1.2.2018 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/103/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 11.5.2017 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 21.9.2017

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettajat Muutos 22.10.2015 Muutos 24.11.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteen syventävät

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 26.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 28.9.2015 Muutos 17.11.2015 I OPINTOVUOSI (LO 2015) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 YLEISIÄ VALMIUKSIA

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

YLEISIÄ VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT

YLEISIÄ VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 22.1.2015 Muutos 23.1.2015 Muutos 5.2.2015 Muutos 11.2.2015 Muutos 17.2.2015 Muutos 10.3.2015 I OPINTOVUOSI Muutos 17.3.2015/11.5. OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät.

Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät. Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät. Tiivistelmä: Koulutus tarjoaa perusteet ympäristön ja

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT KUTSU ESAVI/911/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 26.1.2017 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennusseminaariin 2. 3.3.2017

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä?

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä? KUTSU ESAVI/7295/2014 Etelä-Suomi 13.8.2014 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen 29. 30.9. 2014 klo 9.00

Lisätiedot

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ 2018-2019 60 OP TYÖNOHJAAJA-KOULUTUS (5.) 2018-2019 KOUVOLASSA Porstua järjestää valmentavaan työotteeseen ja NLP viitekehykseen painottuvan

Lisätiedot

Työpajat. Doodlaus - tarinallistaminen - dialogi. Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00)

Työpajat. Doodlaus - tarinallistaminen - dialogi. Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00) Työpajat Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00) Doodlaus tarinallistaminen dialogi Ag C234 Mitä piirteitä haluaisin vahvistaa itsessäni ja tuoda näkyväksi työssäni? Valokuvan käyttö verme- tapaamisissa

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä elämään seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä ja osallisuutta elämään Yksin, kaksin ja toisten kanssa opiskellen ja osallistuen kurssilla tai täysihoidossa. Peräpohjolan Opistolla

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Pedagogisten opintojen infotilaisuus ke 9.1. klo n salissa L5. Läsnäolo välttämätön!

Pedagogisten opintojen infotilaisuus ke 9.1. klo n salissa L5. Läsnäolo välttämätön! KANDIDAATTIVAIHEEN PEDAGOGISET OPINNOT (30 OP), KEVÄTLUKUKAUSI 2013 Tasatunnein merkityt (8-10, 10-12 jne.) luentoajat tarkoittavat seuraavia aikoja: 8.15-9.45 10.15-11.45 12.30-14.00 14.30-16.00 Poikkeavat

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO JA SENIORITOIMINTA kevät 2018

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO JA SENIORITOIMINTA kevät 2018 IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO JA SENIORITOIMINTA kevät 2018 Kuva Hannu Hautala MIKÄ ON IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO? Ikääntyvien yliopistotoiminnan taustana on 1970-luvun alkupuolelta lähtien eri puolille Eurooppaa

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 HAKEMINEN HAKUAIKA: 7.9.2015 9.10.2015 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 7.9.2015 psykologian

Lisätiedot

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum YhdeSSä on enemmän XVIII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari PohjoISen Forum 20. 21. tammikuu 2011 Oulu XIV Pohjois-s-SSuomen työm markkiinasem minaari

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista koulu- nuorisotyö Yhteisöllisyyttä & kohtaamista Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään. Koulunuorisotyö on ennalta ehkäisevää, ryhmien kanssa

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2015 PÄIVITETTY 18.9.2015 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 22.1.2016 Luokanopettajat Muutos 22.2.2016 Muutos 10.3.2016 Muutos 1.4.2016 Muutos 11.5.2016 I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 YLEISET OPISKELUVALMIUDET

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY 17.8.2017 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä?

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä? KUTSU ESAVI/7752/2014 Etelä-Suomi 29.8.2014 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen 7.-8.10. ja 11.11.2104 klo

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018

TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018 TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018 TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT KUTSU ESAVI/103/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 11.5.2017 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennusseminaariin 28. 29.9.2017

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 23.9.2015 II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia antavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

Koulutukset syksyllä 2005

Koulutukset syksyllä 2005 Koulutukset syksyllä 2005 Agendi Modus Tuumasta toimeen yrittäjyyskasvatushankkeen tarjoama täydennyskoulutus eteläkarjalaisille opettajille. Koulutusteemoina mm. yrittävä elämänasenne, ideasta tuotteeksi,

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

HR Next Practice 29.3.2012

HR Next Practice 29.3.2012 HR Next Practice 29.3.2012 Työ on tehtävä joukolla, kilvan ja iloisella mielellä. akateemikko Kustaa Vilkuna kirjassaan Työ ja ilonpito 1946 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tervetuloa seminaariin

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Avaimet yhteisölliseen johtamiseen

Avaimet yhteisölliseen johtamiseen Avaimet yhteisölliseen johtamiseen 2018 (5 x 2 pv) Aloitusjakso 8. 9.3.2018 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14 40200 Jyväskylä www.sya.fi AVAIMET YHTEISÖLLISEEN JOHTAMISEEN (10 koulutuspäivä/

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

Valmennus koostuu neljästä viikonlopun kestävästä lähijaksosta, jotka toteutetaan Tampereella:

Valmennus koostuu neljästä viikonlopun kestävästä lähijaksosta, jotka toteutetaan Tampereella: FitFarmin Personal Trainer -koulutus on personal trainerin ammattiin valmistava koulutusohjelma. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat lisenssin, joka on osoitus vankasta ammattitaidosta. FitFarm-lisenssin

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016

ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016 ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016 Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juankosken koulujen (Juantehtaan koulu ja Juankosken koulu, 0-9 lk) erityisopettajan virka ajalle 1.8.2015

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? VILLA ELFVIK 17.11.2011 HANNELE CANTELL AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN JOHTAJA DOSENTTI OKL, HY Oppimisympäristö 1. Fyysiset ja tekniset

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot