KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013"

Transkriptio

1 KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2013 Avoin yliopisto-opetus Opetusala Varhaiskasvatus Sosiaali- ja terveydenhuolto Kielet ja kulttuuri Ympäristö ja ekologia Työyhteisökoulutukset Hallinto Lukiolaiskurssit Luennot Tilauskoulutus

2 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSALA Kaikille yhteinen yläkoulu klo Imatra yliopistonlehtori, KT Erja Kautto-Knape Valmiuksia toteuttaa lähikouluperiaatetta yläkoulussa. Yhteistoiminnalliset työmallit, yhteisopettajuus. Hyvä vuorovaikutus luokkahuoneessa. Ilmoittautuminen viimeistään Haastavat lapset päivähoidossa klo Lappeenranta KM Laura Repo (ent. Kirves) 130 Koulutuksessa tarjotaan käytännön ohjeita siitä, miten haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa tulisi toimia ja miten lapsen arkea muutetaan siten, että lapsen käyttäytyminen muuttuisi toivottuun suuntaan. Ilmoittautuminen viimeistään Lapsen osallisuus päivähoidon laadun ja yhteisöllisyyden kohottajana TAI klo Imatra Koulutukset ovat samansisältöiset. tutkija Tuulikki Venninen, Helsingin yliopisto 140 Lapsen osallisuuden käsite mukaan varhaiskasvatuksen laatua koskevaan keskusteluun. Teemat: osallisuus ja sen kehittäminen, päiväkodin tai perhepäivähoidon perinteisiä toimintamuotoja uudesta näkökulmasta. Ilmoittautuminen viimeistään Positiivisen psykologian koulutus klo Lappeenranta positiivisen psykologian maisteri, valmentaja Taina Laane 195 Mitä on positiivinen psykologia? Onnellisuuden tutkimusta - mikä tekee meistä onnellisia? Tutkimustietoa ja sovelluksia myönteisistä tunteista. Ominaisvahvuudet ja niiden hyödyntäminen - ota vahvuudet käyttöön! Koulutuspäivä sisältää luento-osuuksia sekä soveltavia harjoituksia. Ilmoittautuminen viimeistään Parkour - opettajille ja ohjaajille TAI klo Imatra, urheilutalo Koulutukset ovat samansisältöiset. Parkour kaupunkivastaava, Mikko Häsä, Kotkan Parkour Akatemia 90 Luokanopettajat, liikunnanopettajat, harrasteryhmien vetäjät ja muut ohjaajat. Parkourin perustekniikoiden harjoittelu ja välineiden käyttö sisätiloissa ja ulkotiloissa. Opetetaan parkourin perustekniikoita sekä käydään läpi turvallisuutta, joka tulee ottaa huomioon parkouria opetettaessa. Korkeintaan 18 osallistujaa/koulutus. Varmistathan, että sinulla on voimassa oleva tapaturmavakuutus. Ilmoittautuminen viimeistään Ratkaisukeskeinen työote lapsen ja nuoren kohtaamisessa TAI Imatran Kylpylä 1. koulutuspäivä klo , 2. koulutuspäivä klo ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola 360 sisältää kahvit ja lounaat Sopii oman työn tueksi kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Valmiuksia auttaa lasta tai nuorta, jolla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa. Ratkaisukeskeinen työote on voimaannuttava sekä työntekijän että lasten ja nuorten näkökulmasta. Sisältö: Perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet. Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään ja koulutukseen viimeistään Katso tarkemmat tiedot kesäyliopiston kaikista koulutuksista Oikeudet muutoksiin pidätetään. Valta ja vastuu VII Varhaiskasvatusseminaari Lappeenranta Holiday Club Saimaa ti klo ja ke klo PsT, dos. Maarit Alasuutari, Elto, VTL, YTT Liisa Holkeri-Rinkinen, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, KT, lehtori Tia Isokorpi, Minna Oulasmaa, Väestöliitto 255 sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut Teemoina: Asiantuntijuuden ja aikuisuuden valta päivähoidossa, Valta aikuisten ja lasten välisessä kanssakäymisessä, Lapset osallisina ja toimijoina päiväkodissa, Valta varhaiskasvatuksen arjessa -learning cafe, Miten valta näyttäytyy aikuisten tunteiden näkökulmasta? Mitä ovat ammattikasvattajan kielletyt tunteet? Ilmoittautuminen viimeistään Kaikille avoin lähikoulu klo TAI klo Imatra Koulutukset ovat samansisältöiset. KT, erityisopettaja Katja Jokinen Hinta varmistuu myöhemmin Lähikouluperiaatteeseen siirtyminen alakoulussa. Oman työnkuvan muuttaminen. Yhteistyö työparin kanssa. Miten työtä kehitetään, kun kaikki lapset ovat samassa luokassa? Ilmoittautuminen viimeistään Anna lapsen onnistua klo Lappeenranta sosiaalipsykologi Janne Viljamaa 155 Mistä tulee lapsen hyvä itsetunto? Pitääkö lasta koko ajan kehua ja jättää huomiotta hänen tekemänsä virheet, niin itsetunnosta tulee rautainen vai kehittyykö perusteettomasti kehutulle lapselle vain narsistinen häiriö? Ilmoittautuminen viimeistään Pienryhmätoiminnan kehittäminen klo Imatra päiväkodin johtaja, kouluttaja, työnohjaaja Petteri Mikkola ja LTO, työnohjaaja, koulutuspäällikkö Kirsi Järvinen 160 Varhaiskasvatushenkilöstölle. Teemat: varhaiskasvatuksen uudet haasteet ja vaatimukset, lapsen hyvinvointia, oppimista ja leikkiä tukevat työtavat, malleja ja käytännön esimerkkejä vuorovaikutusta tukevista työtavoista. Ilmoittautuminen viimeistään Positiivisen johtamisen koulutus esimiehille Imatran Kylpylä to klo , pe klo ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Kirsi Saukkola 380 sisältää kahvit ja lounaat Koulutus tukee esimiehen kehittymistä uuden ajan esimieheksi eli ihmisten johtamisen osaajaksi, joka pystyy toimimaan myönteisesti, innostavasti, tuloksekkaasti ja yhteistyötä luoden myös haastavissa tilanteissa. Ilmoittautuminen viimeistään Eroja ja menetyksiä kohdanneet lapset koulussa klo Lappeenranta TtM, terveydenhoitaja Sanna Mäkipää 155 Jokaisessa koululuokassa on tänä päivänä erilaisia eroja ja menetyksiä joko varhaisvaiheissaan tai kasvuikänsä aikana kohdanneita lapsia. Huonoissa oloissa kasvaessaan lapsi kehittää erilaisia sopeutumistapoja ja toimintamalleja. Nämä varhain opitut toimintatavat ja -mallit vaikeuttavat lapsen elämää ja arkea sekä hämmentävät usein myös heitä kohtaavia aikuisia. Ymmärtävällä asenteella ja lapsen arkisella tukemisella voidaan kuitenkin tehdä paljon. Ilmoittautuminen viimeistään

3 Esi- ja perusopetuksen ajankohtaisseminaari Holiday Club Saimaa, Lappeenranta ti klo , ke klo opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, OPH, yliopistonlehtori Tuulikki Venninen, HY, yliopistonlehtori Hannele Cantell, HY 255 Teemoina: Esi- ja perusopetuksen uudistuvat perusteet - haasteita paikalliseen kehittämiseen, Ammatillinen vuorovaikutus esi- ja perusopetuksessa - Lapset, vanhemmat ja henkilökunta puhaltamassa yhteen hiileen, Ilmiölähtöinen oppiminen esi- ja perusopetuksen toimintatapana sekä learning cafessa keskustelua esi- ja perusopetuksen hyvistä käytännöistä. Ilmoittautuminen viimeistään Iloa improsta - askelmerkkejä työhyvinvointiin klo Lappeenranta imprologi, NLP trainer, työnohjaaja, draamapedagogi Meeri Ruohonen 160 Toiminnallinen työpaja opetus-, sosiaali- ja hoitoalan ammattilaisille. Tavoitteena on saada hallintaan improvisaation peruskäsitteet sekä työkaluja, kuinka soveltaa niitä omassa työssä ja lisäksi yhdessä tekemisen voimaantuminen idealla iloa improsta. Ilmoittautuminen viimeistään Tasa-arvoinen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa Aamupäiväryhmä klo ja klo Iltapäiväryhmä klo ja klo Imatra projektityöntekijä Reija Katainen 30 Mitä eroa on käsitteillä sukupuolisensitiivinen ja sukupuolineutraali? Miten aikuisten sukupuolittuneet ennakko-oletukset näkyvät lasten kohtaamisessa? Koulutukset ovat samansisältöiset. Ilmoittautuminen viimeistään SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALA Vanhuspalvelulaki klo Lappeenranta johtava lakimies Sami Uotinen, erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes, Kuntaliitto Tule kuulemaan vanhuspalvelulain muutoksista. Perehdytään lain keskeiseen sisältöön ja soveltamiseen liittyviin painopisteisiin. Kouluttajat toivovat osallistujilta ennakkokysymyksiä askarruttavista lainkohdista. Ilmoittautuminen viimeistään Apteekkialan palveluvenäjän koulutus Alk klo Lappeenranta FM Irma Partanen 665 Apteekkialalla työskenteleville venäjän kielen koulutus, jossa paneudutaan apteekin erityissanastoon. Koulutuksen laajuus on 100 oppituntia. Opetus kerran viikossa torstaisin. Ilmoittautuminen viimeistään TunteVa -hoitajakoulutus klo Imatra Viisi kahden päivän lähiopetuskokonaisuutta KM, TunteVa-kouluttaja Hillervo Pohjavirta 730. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä. Muistisairaiden parissa toimiville, pohjakoulutuksena lähihoitajan tai muu sosiaali- tai terveysalan perustutkinto. Kehittää valmiuksia muistisairaan ihmisen ymmärtämiseen ja hänen tukemiseensa. Antaa TunteVa-hoitajan pätevyyden. Normaalin perusliikkumisen fasilitointi klo Lappeenranta, Lappeen Ruustinna fysioterapeutti, NDT, Liisa Kallinen 295 Normaalin perusliikkumisen fasilitointi -koulutus on käytännön harjoituksiin ja omiin tuntemuksiin painottuva kokonaisuus, jossa tulee käytännön myötä teoreettista tietoa liikkumisemme lainalaisuuksista. Ilmoittautuminen viimeistään Logoterapian perusopinnot 25 op Imatra Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n logoterapeutit. Vastuukouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LTI Tuula Katainen 1700 Oletko kiinnostunut psykologiasta ja filosofiasta? Oletko joskus pohtinut ihmisenä olemista ja sen ongelmia? Haluaisitko tietää enemmän ihmisenä olemisen ongelmien ratkaisemisesta tarkoituskeskeisesti? Yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa. Katso tarkemmin Vapaamuotoiset hakemukset kesäyliopistolle Imatralle viim Ravintolisät ja niiden käyttö klo Imatra FLT Ravintovalmentaja Kirsi Idänpirtti, Terveyskonttori 95 Käydään läpi n. 40 yleisesti käytettyä ravintolisää, käyttötarkoitus, sivuvaikutukset, hyödyt, turvallinen annostus sekä yhteensopivuus lääkkeiden kanssa. Apteekkien henkilökunta, terveydenhuollon ammattilaiset ja luontaiskauppojen henkilöstö sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen viimeistään Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmän koulutus (3 op) , ja klo Imatra vaativan erityistason psykoterapeutti Marjukka Laukkanen, joka on saanut Suomen mielenterveysseuran Perhearviointikouluttajan koulutuksen. 595 Taitoja ja menetelmiä, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, ammattiauttajat, jotka tekevät arvioita perhe-elämästä ja perhesuhteista, yksityiset perhekodit. Ilmoittautuminen viimeistään Mindfulness -peruskoulutus CFM Tie tasapainoisempaan elämään yht. 11 pv 2-3 päivän jaksoissa, Lappeenranta Mindfulness-MBSR-kouluttaja, Hakomi kehopsykoterapia koulutus ja ECP (European Certificate of Psychotherapy), jooga-opettaja (EYU/BDY) Leena Pennanen 2650 ammatinharjoittajat, yritykset ja työyhteisöt 2480 yksityishenkilöt Mindfulness-harjoittelu hyödyttää monilla aloilla ja monenlaisissa pyrkimyksissä olevia ihmisiä, sillä harjoittelu edistää henkistä vahvistumista sekä lisää harkintakykyä ja stressinsietokykyä. Soveltuu mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville, urheilussa tavoitteita asettaneille, kasvatusja opetusalalla toimiville. Ilmoittautuminen viimeistään Paukepiiri - Orff-pedagogiikka ja yhteisöllisyys musiikkikasvatuksessa klo Imatra Orff-pedagogi Harri Setälä Paukepiiri on musiikkikasvatuksen määre, joka kasvattaa yhteisölliseen työskentelyyn rytmiikan avulla hyödyntäen monipuolisia työtapoja kehosta, loruun ja ilmaisuun! Opettajat, aineenopettajat, varhaiskasvattajat, vammaispalvelut, kouluttajat ja ohjaajat ja kaikki, jotka voivat työssään soveltaa innostavaa rytmiikkaa. Pohjautuu Orff-pedagogiikkaan. Ilmoittautuminen viimeistään Muistorasia - muistelusta työkaluja vanhuspalveluihin klo Imatra FM Mona Taipale 90 Osallistuja pohtii elämäänsä keskustellen sen eri vaiheista ohjaajan kanssa ja muiden ryhmäläisten kanssa. Mukaan voi ottaa valokuvia, kirjeitä, esineitä ym. Muistorasia-menetelmään tutustutaan tekemällä sellainen itse. Ilmoittautuminen viimeistään

4 Muistisairaan hyvä lääkehoito klo Imatra Paula Timonen, proviisori (LKHA), toimitusjohtaja, Pro dosis Oy Muistioireen ja muistisairauden määrittely, muistipotilaan tunnistaminen ja tutkiminen. Muistisairauksien lääkehoito, toimintakykyä parantavat lääkkeet, käytösoireiden lääkehoito, muistisairaan lääkkeetön hoito, monilääkitys ja sopimattomat lääkkeet. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen viimeistään Kognitiiviset menetelmät unihäiriöiden hoidossa Imatra to klo ja pe klo kognitiivinen psykoterapeutti VET, psyk.lis. Soili Kajaste 390 Yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Terveydenhuollon ammattilaisille. Perustietoa unesta ja unihäiriöistä. Esitellään ja harjoitellaan kognitiivisia hoitomenetelmiä ja niiden käyttöä. Unettomuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavia peruslomakkeita ja harjoitusta niiden käytöstä. Katso omien potilastapausten käsittelystä ja ennakkovalmisteluista tarkemmin Ilmoittautuminen viimeistään Asiakkaan kohtaaminen Imatra, Kulttuuritalo Virta TAI Imatran Kylpylä klo Koulutukset ovat samansisältöiset vuorovaikutuskouluttaja Anna-Mari Laulumaa, Laulumaa Consulting Oy 98 Asiakkaan kohtaamiseen liittyviä ilmiöitä. Luentoja, toiminnallisten ja draamallisten menetelmien sovelluksia ja keskusteluja. Terveydenhoitoalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen viimeistään Autismin kirjo ja kuntoutus klo Imatra Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, eo, Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva 175 Käydään läpi autismin kirjon diagnostisia kriteerejä, annetaan uusinta tietoa autismin kirjosta ja kuntoutuksesta. Kommunikaation tukeminen, strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjinä. Opetusalalla työskentelevät, perhekotien työntekijät, kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ja asiasta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen viimeistään Ongelmista ratkaisuihin - ongelmia kieltämättä Kognitiivisen psykoterapian ja motivoivan haastattelun perusteet oppilashuollon käytännön työvälineinä klo Imatra Jyri Tamminen PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET 250 Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia työssään kohtaaville. Yksinkertaisia, käytännössä toimivia perustyökaluja oireilevien lasten ja nuorten kanssa toimimiseen esim. oppilashuollon arjessa. Oppia ongelmien jäsentämisen keinoja ja hoidon suunnittelun välineitä, jotka mahdollistavat suunnitelmallisen ja fokusoidun puuttumisen lasten elämää haittaaviin ongelmiin. Lasten ja nuorten ongelmien tunnistamista ja arvioimista. Motivoivan haastattelun perusteet lasten ja nuorten motivoimisen välineinä. Ilmoittautuminen viimeistään Moninaisten perheiden kohtaaminen klo Lappeenranta perhesosiologi Juha Jämsä 195 Ydinperheen käsite on tietynlainen muotovalio. Tässä koulutuksessa paneudutaan muotovaliosta poikkeaviin perheisiin: sateenkaariperheet, liian monen vanhemman perheet, vanhemmat väärää sukupuolta perheet jne. Pohditaan ammattilaisten omia työtapoja erilaisten perheiden kohtaamisessa. Koulutus on suunnattu lapsia ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Rasvatietous-koulutus klo Lappeenranta laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, tietokirjailija Pirjo Saarnia 90 Päivitä tietämyksesi tärkeistä rasvoista monipuolisella ja käytännönläheisellä rasvakurssilla. Ilmoittautuminen viimeistään Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) Yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic Ensimmäiset lähiopetuspäivät ja , Imatralla koulutuksen johtaja sosiaalityöntekijä, VET perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm 6500, maksetaan lukukausierissä 5 kertaa 1300 Kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Antaa valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle. 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Kesto viisi lukukautta eli 2,5 vuotta. Korkeintaan 18 osallistujaa. Haku vapaamuotoisella kirjeellä. Hakuaika Katso tarkemmin Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä I (10 op) Yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa. Neljä kahden päivän seminaaria vuoden 2014 aikana ja 20 h koulutuksellista työnohjausta pienryhmissä. Imatralla. Koulutuksen johtaja Anna-Maija Kokko, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti Soveltuu kaikille psyykkisiä vaikeuksia tehtävissään kohtaaville ammattilaisille. Opit kognitiivisen psykoterapian perustyöskentelytapoja ja menetelmiä liittyen erityisesti masennuksena ja ahdistusoireina ilmenevien vaikeuksien selvittelyyn ja hoitoon. Käytännönläheistä opetusta ja menetelmien harjoittelua sisältää seminaarit ja pienryhmämuotoisen koulutuksellisen työnohjauksen. Seminaarien osuus 1480 ja työnohjauksen hlön työnohjausryhmissä. Työnohjauksen hinta voi muuttua. 4 hlön ryhmissä työnohjauksen hinta 1255, jolloin koulutuksen kokonaishinta on Ilmoittautuminen viimeistään HALLINTO JA TYÖYHTEISÖKOULUTUKSET Hygieniakoulutus ja -testi Lappeenranta, Imatra, Lappeenranta, Imatra, Lappeenranta, Imatra klo , Koulutukset ovat samansisältöisiä. TtM Ulla-Riitta Vilkko 59 sisältää luennon ja testin. Pelkkä testi tai uusinta 39. Luennoilla valmentaudutaan koulutuksen päätteeksi suoritettavaan hygieniatestiin. Hyväksytysti suoritetusta testistä myönnetään hygieniaosaamiskortti. Sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta. Työn ilo - pää(n)asia klo Imatran Kylpylä FT, YTM, professori, toimitusjohtaja Marja-Liisa Manka, Docendum Oy Työnilo on työnantajan näkökulmasta pääasia, koska hyvinvoivat työntekijät tekevät työtään luovasti ja tuloksellisesti. Se myös on jokaisen päänasia, koska kukaan ei voi ulkopuolelta ammentaa meille hyvinvointia. Erilaisten työyhteisöjen esimiehet, henkilöstöpäälliköt ja muut henkilöstön hyvinvoinnista vastaavat henkilöt sekä kaikki työnilosta ja työhyvinvoinnista kiinnostuneet. Ilmoittautumistiedot viimeistään Vuorovaikutuksella lisää työhyvinvointia klo Lappeenranta viestinnän asiantuntija Tero Eloranta 135

5 Sujuvaa vuorovaikutusta tarvitaan niin työyhteisön sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutus antaa eväitä siihen, miten osanottajat itse voivat toimia työyhteisössään ratkaisukeskeisesti ja ennalta ehkäisevästi. Omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehittämällä opit kohtaamaan työyhteisön jäseniä erilaisuutta arvostaen. Ilmoittautuminen viimeistään Yksinyrittäjän työhyvinvointipäivä klo Imatran urheilutalo fysioterapeutti, personal trainer Minna Mäkelä, Kuntohoitola Mäkelä Oy 90 sisältää aamukahvin ja lounaan Tervetuloa yksinyrittäjän työhyvinvointipäivään, jossa pääset tutustumaan jokaiselle helppoihin liikuntaharjoituksiin, joita voit tehdä vaikka kesken työpäivän. Päivän aikana selviää myös, mitä ovat Gymstick, Bosu ja kahvakuula. Mukaan rennot, liikuntaan sopivat vaatteet. Ilmoittautuminen viimeistään Kateus työelämässä klo Lappeenranta esh, ryhmäanalyytikko VET Taru Kaivola 95 Kateus on tunne, jota pidetään kielteisenä ja häpeällisenä. Siksi sen olemassaolo helposti kielletään. Kateudessa on kaksi puolta - terve ja tuhoava kateus. Terve kateus voi johtaa oppimiseen ja luovuuteen. Työyhteisössä tunnistamaton ja tuhoava kateus johtavat erimielisyyksiin ja ristiriitoihin. Kateuden tiedostaminen ja käsittely auttaa yksittäistä ihmistä ja työyhteisöä irrottautumaan kateuden tuhoavuudesta ja vapauttaa energiaa tulokselliseen yhteistyöhön. Ilmoittautuminen viimeistään Työhyvinvointikortti klo Imatra Timo Suurnäkki, TTK 195 Yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Tarjoaa tietopaketin työhyvinvoinnista, vinkkejä kehittämiskohteista ja välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Mitä työhyvinvointi tarkoittaa? Työhyvinvointi johtamisessa. Osallistuminen ja hyvä työkäyttäytyminen, toimintamallit ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteissa, terveys ja työkyky. Koulutus päättyy tenttiin päivän keskeisestä sisällöstä. Koulutuksen ja tentin suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin. Ilmoittautuminen viimeistään Osituksen ongelmakohtia -lakimieskoulutus 1. ryhmä klo , 2. ryhmä klo Lappeenranta, Scandic Hotel Patria Koulutukset ovat samansisältöiset. OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 155 sisältää kahvit Ilmoittautuminen viimeistään Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit asiakaspalvelutyössä klo Lappeenranta turvallisuuskouluttaja Asko Mäkinen 120 Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön itsevarmuutta ja toimintakykyä uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä luoda toimintamallit niiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ilmoittautuminen viimeistään Rentoutta TRE-menetelmällä klo Lappeenranta stressinhallintakouluttaja, NLP trainer Satu Pusa 70 Toiminnallinen, rentouttava iltapäivä TRE-menetelmällä (Tension Releasing Exercises). TRE-menetelmä perustuu kehon luontaiseen kykyyn purkaa stressiä ja lihasjännitteitä. Harjoitus helpottaa stressioireita, tukee hyvinvointia ja voi helpottaa jännitystilojen luomia erilaisia kiputiloja. Ilmoittautuminen viimeistään Parempi työelämä (yht. 8 pv) Lappeenranta Useita kouluttajia, 1. jaksolla Simo Routarinne 655 Alkulämmittely. Johtaminen on viestintää. Osaammeko ja tahdommeko viestiä? Ihmisen käyttäytyminen. Miksi toimimme niin kuin toimimme, miksi toinen toimii ja reagoi toisin? Dialogi ja reflektoiva työote. Avoimuus työyhteisön fraasina ja kirosanana. Palkitseminen. Hyvän palkitsemisjärjestelmän piirteet. Ilmoittautuminen viimeistään YMPÄRISTÖ JA EKOLOGIA Rakentamisen energianeuvonta kaupunkilaisille syyskuu 2013 klo Lappeenranta rakennustarkastaja Päivi Salminen Tilaisuus on maksuton Ilmoittautuminen viimeistään Saimaan luonto -seminaarisarja Seminaarit ympäristö- ja ekologiateemasta syksyllä klo Harvinaiset, uhanalaiset ja vieraslajikasvit, Kuuluvatko pedot luontoomme, Lintujen muuttoreitillä klo Bioenergian käyttö - suot, metsät ja pienvedet klo Sukupuutto - mitä lajien sukupuutto merkitsee muille eliölajeille ja ihmisille Suoretki klo vetäjänä FM Seppo Vuokko 10 /seminaari, 10 /retki, lapset alle 12 v. maksutta kaikkiin. Seminaarisarja on suunnattu kaikille eteläkarjalaisille, ikään ja koulutustaustaan katsomatta. Ilmoittautumisohjeet ja sisältötiedot KIELET Italian alkeiskurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Oppikirjana on Hyvää matkaa! Buon viaggio! Ilmoittautuminen viimeistään Italian jatkokurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Teemana asuminen: unelmatalo ja kaupunki / Vivere in città. La mia casa dei sogni. Sopii italian kielen perusteet omaaville. Ilmoittautuminen viimeistään Espanjan alkeiskurssi klo , klo , klo ja klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani 69 Sopii kaikille, jotka haluavat oppia espanjan kielen alkeet. Oppikirjana on Español Uno: Espanjaa aikuisille. Ilmoittautuminen viimeistään Suomen kielen intensiivikurssi , ma-pe klo , yht. 40 h, Lappeenranta LitM Tiina Pasanen 130 Valmistautumista ja harjoittelua yleisen kielitutkinnon (Yki) keskitason testiä varten. Ilmoittautuminen viimeistään Maahanmuuttajien keskustelupiiri joka toinen keskiviikko klo Lappeenranta Huom. ensimmäinen kokoontuminen tiistaina klo FM Elina Ervasti-Mäkelä 110 Maahanmuuttajille, jotka ovat oppineet suomen kielen alkeet ja saavuttaneet alustavan puhevalmiuden. Keskustellaan erilaisten virikkeitten pohjalta. Kielitaitoa rakennetaan kielioppi- ja sanastotehtävillä sekä dialogiharjoituksilla pareittain. Ilmoittautuminen viimeistään

6 Speak Better English A2-B1 Englannin kielen verkkokurssi Opetuksen ohjattu osuus (8 vkoa), opiskeluoikeus verkkoympäristössä on asti. Imatra FM Hanna Rantanen 170 Opiskele englannin peruskielioppia vaivattomasti viikoittaisen aiheen mukaan omassa aikataulussasi. Käydään läpi keskeinen kielioppi: artikkelit, prepositiot, aikamuodot, konditionaalit ja passiivi verkkomateriaalin avulla verkko-oppimisympäristössä. Osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Ilmoittautuminen viimeistään Advanced English Grammar Online B1-B2 Englannin kielen verkkokurssi. Opetuksen ohjattu osuus (11 vkoa), opiskeluoikeus verkkoympäristössä on asti. Lappeenranta FM Hanna Rantanen 180 Peruskieliopin hallitseville. Harjoitellaan vaativampia rakenteita mm. tulevaisuuden muotoja, modaaliapuverbejä, kysymysten raportoimista, verbejä, lauseita yhdistäviä sanoja, substantiiveja sekä paljoussanoja. Tehdään paljon harjoituksia ja palautetaan opettajalle viikoittain soveltamistehtäviä, josta saa palautteen. Opiskelija pystyy tekemään verkkotehtäviä ja opettajalle palautettavia soveltamistehtäviä oman aikataulunsa mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään KULTTUURI Lappeenrannan taistelun vuosipäivän seminaari Vapaussota - Sisällissota - Eheytyminen klo Lappeenranta, Upseerikerho seminaari on maksuton, lounas ja kahvimaksu 16 Historiantutkijat ovat löytäneet runsaasti arkistojen kätköihin tallennettua, ennen julkaisematonta tietoa Savitaipaleen rintaman ja siihen läheisesti liittyneen Lappeenrannan tapahtumista. Ilmoittautuminen viimeistään Lukupiiri Lappeenrannassa joka toinen keskiviikko klo Lappeenranta FM Elina Ervasti-Mäkelä 50 Perehdytään kaunokirjallisuuteen lukemalla ja tulkitsemalla pääasiassa novelleja ja runoja. Niiden ohella otetaan käsiteltäväksi yksi tai kaksi romaania toiveiden mukaan. Tavoitteena on syventää lukuelämystä ja rohkaistua esittämään omia näkemyksiä. Tarkastellaan kielen vaikuttamisen keinoja. Ilmoittautuminen viimeistään Pöytälaatikosta päivänvaloon -kirjoittajapiiri joka toinen torstai klo Lappeenranta kirjailija Annamari Marttinen 100 Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta tai haluat saada kuulijoita ja palautetta omille teksteillesi? Tule mukaan kirjoittajapiiriin! Kokoonnumme leppoisissa merkeissä ja turhan itsekritiikin kirjoittajataidoista kotiin jättäen. Ilmoittautuminen viimeistään Kesäyliopisto laulaa ja soi! joka toinen maanantai klo Lappeenranta MuT Sari Kaasinen 80 Laulamista Sari Kaasisen johdolla ja jos innostusta löytyy, niin soittoa myös. Tervetuloa mukaan, jos haluat oppia uutta ja musisoida porukalla. Ilmoittautuminen viimeistään Kirjoja ja kahvia - seniorilukupiiri kesäyliopistossa 10.9., 24.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., klo Imatra lukupiirin innostaja Katriina Kaisko 30 Lukupiiri tarjoaa mahdollisuuden mielenkiintoisiin keskusteluihin toisten lukemista harrastavien kanssa ja samalla nautimme hyvät kahvit. Kaikille kirjoista kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Viinin ja ruuan harmonia tai tai klo Lappeenranta, Ravintola Wanha Makasiini viiniasiantuntija Juha Pastori Rantala, Norex Spirits Oy 15 / hlö /ilta Ravintola Wanha Makasiini ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät Bars -kaupunkitapahtuman yhteydessä kolme samansisältöistä iltaa, joissa opastetaan perusasioita viineistä ja niiden sopivuudesta erilaisten ruokien kanssa. Maistellaan viinejä ja yhdistellään niitä ruokien kanssa. Ilmoittautuminen viimeistään Taidefilosofian kysymyksiä - kitsistä maiseman kauneuteen prakticum 2 op Alkaen klo , lauantaisin yht. 20 h, Lappeenranta dos. Jyri Vuorinen, Helsingin yliopisto 290 Ilmoittautuminen viimeistään Senioriteatteri INFO-tilaisuus klo Maakuntakirjaston musiikkisali Osallistuminen infoon ei velvoita mihinkään. Aloitus klo Lappeenranta Heidi Parkkinen, Taidekoulu Estradi 70 Haetaan mukaan sinisten ajatusten havukka-ahonajattelijoita ja -ajattelijattaria, mörököllejä, pyryharakoita, tervaskantoja ja olis kirveelle töitä -tyyppejä. Aiempaa kokemusta esiintymisestä ei senioriteatterissa tarvita. Ilmoittautuminen viimeistään Elokuva ja mielen hyvinvointi -voimaannuttavan läsnäolon viikonloppukurssi pe klo , la ja su klo Lappeenranta FT Hanna Laakso, ArsMondo 155 Kurssilta lähdettyäsi katsot maailmaa aistit avoinna. Kaikille ilmaisutaidosta ja oman hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään Sakonat-kansanmusiikkikurssi Lappeenrannan musiikkiopisto pe klo , la klo , su klo MuT Sari Kaasinen, taiteellinen johtaja, Mari Kaasinen, laulu ja kanteleet, Karoliina Kantelinen, laulu, Kaisa Kuvaja, jousisoittimet, Jukka Kyllönen, yhtyesoitto, kieli- ja lyömäsoittimet, basso, Kirsi Äikäs, harmonikat ja piano 130 Kansanmusiikin harrastajat ja konkarit kohtaavat Sakonoissa! Kurssille ovat tervetulleita kaikki kansanmusiikin tai -laulun harrastajat tai siitä kiinnostuneet - niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin! Kurssiviikonloppu huipentuu Lappeenranta-salissa pidettävään Sakonat-konserttiin, jossa lavalle nousevat ja esiintymään pääsevät kaikki kurssin osanottajat. Ilmoittautuminen viimeistään Kesäyliopiston kulttuuriapteekki Imatran taidemuseo pe klo ja la esiintyjinä mm. MuT, psykologi, laulunopettaja, taiteilija Ava Numminen, kulttuurilääkäri Marja Estola. Katso tarkempi ohjelma 60 Yhteistyössä Imatran kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Imatran taideviikolla. Kulttuuriapteekista saat laatuluentoa, kaunista katsella ja uusia ajatuksia. Kirjareseptejä vaivaan kuin vaivaan. Tilaisuus sopii mainiosti työyhteisöjen työhyvinvointilääkkeeksi. Ilmoittautuminen viimeistään Enemmän julmaa, vähemmän lempeää -uusia kirjoja klo Imatran Kylpylä, liikuntasali kriitikko, lukija Kaisa Neimala Järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa, joten koulutus on maksuton. Julmuus juhlii uudessa proosassa, niin käännetyssä kuin kotimaisessa. Luento tutustuttaa julmiin henkilöihin, tapahtumiin, puheisiin, ajatuksiin, maisemiin. Välillä kyllä hellitetään, ja runot sekä lastenkirjat ovat lempeitä levähdyspaikkoja julmuuden keskellä. Asiaproosakaan ei kerro pääosin kamaluuksista. Ilmoittautuminen viimeistään

7 LUENNOT Italian ja Ranskan viinit klo Lappeenranta FT Francesco Paolo Villani Luento on maksuton ja avoin kaikille, tervetuloa! Italian ja Ranskan viinit ovat Vanhan maailman viinien aatelia. Ilmoittautuminen viimeistään Hovin henki 16.9., , ja klo Lappeenranta, Skinnarilan hovi Illat koostuvat musiikkiesityksestä, asiantuntija-alustuksesta ja keskustelusta. Maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa! Tavallisen tarhurin tupaillat Yhteistyössä Imatran Puutarhan Ystävien kanssa. Käydään vetäjän johdolla puutarhan ajankohtaisia teemoja läpi. Maksuton. klo Imatralla keskusaseman 2. krs Kasvit näkösuojana - aidat, aidanteet ja portit Pieni on kaunista - pienen pihan haasteet Vihreää kesät talvet - havupuut ja pensaat Värileikkiä ja tuoksua - joulukukat ja niiden hoito Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tupailtaa Kunne kulet, karjalan kieli? Studia Generalia arkkipiispa Leo: Karjalan kielen elvytys Suomessa prof. Janne Saarikivi: Karjalan kielen nykytila Venäjän Karjalassa klo videovälitteiset luennot Imatralla ja Lappeenrannassa Luento on osallistujille maksuton. Kunne kulet, karjalan kieli -esitelmäsarja valottaa karjalan kielen nykyistä tilannetta sekä Suomessa että Venäjän Karjalassa. Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Suomen kielen ja kulttuuritieteiden sekä Pohjois-Karjalan kesäyliopiston kanssa. Tuemme vanhemmuutta - luennot Studia generalia -luennot lasten ja nuorten kasvusta ja kasvatuksesta Janne Viljamaa ja Raisa Cacciatore Lappeenranta-sali klo Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa! LUKIOLAISKURSSIT Äidinkielen abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Englannin abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Ruotsin abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään Lyhyen matematiikan abivalmennus (15+4 h) pe klo 17-20, la klo 9-14, su klo Imatra 68, ilmoittautuminen viimeistään AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Draamakasvatuksen perusteet opettajille 5 op, JY Aloitus ja luennot klo Imatra 320 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Elämän kemia 3 op, TY Syksy 2013 Lappeenranta 245 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Huom! Farmasian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 490 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Filosofian perusopinnot 30 op, UEF Syksy 2013 Lappeenranta 490 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Fysiikan peruskurssi I, 4 op, TY Syksy 2013, lähiopetus 28 h + harjoitukset 12 h, Lappeenranta 255 sisältää avoimen yliopiston maksun 40 Ilmoittautuminen viimeistään Fysiikan peruskurssi II, 4 op, TY Syksy 2013, lähiopetus 28 h + harjoitukset 12 h, Lappeenranta 255 sisältää avoimen yliopiston maksun 40 Ilmoittautuminen viimeistään Gerontologian perusopintokokonaisuus 26 op, JY Aloitus klo Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 200 Ilmoittautuminen viimeistään Hallinto-oikeus, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta, AC-välitteisesti Ilmoittautuminen viimeistään Hoitotieteen aineopinnot 38 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 595 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op, UEF Kaikissa avoimen yliopistoopetuksen opinnoissasi on käytössä kesäyliopistotuutor. Syksy 2013, jakso sisältää opintopiirityöskentelyä 8 h, Lappeenranta 155 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Ihminen, ympäristö ja terveys 2 op, TY AC-välitteiset luennot 18 h alk klo Lappeenranta 115 sisältää avoimen yliopiston maksun 20 Ilmoittautuminen viimeistään Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op, UEF 70 sisältää avoimen yliopiston maksun 20 Ilmoittautuminen nonstop Imatra Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 1050 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 75 op, UEF Syksy kevät 2016, sisältävät lähiopetusta 196 h, Lappeenranta 2750 sisältää avoimen yliopiston maksun 85 Ilmoittautuminen viimeistään Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 350 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 590 sisältää avoimen yliopiston maksun 250 Ilmoittautuminen viimeistään

8 Port Payé Finlande Itella Posti Oy ECONOMY Itella Green Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Maantieteen perusopinnot 25 op, TY Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 650 sisältää avoimen yliopiston maksun 70 Ilmoittautuminen viimeistään Opetushallinto, perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Ilmoittautuminen viimeistään Psykologian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra 450 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 245 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalihallintotieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 405 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 155 sisältää avoimen yliopiston maksun 50 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalityön perusopinnot 25 op, UEF Aloitus ja luennot klo Imatra 745 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Sosiaalityön aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 1190 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Ilmoittautuminen viimeistään Stressilääketiede 3 op, TY AC-välitteiset luennot 18 h alk klo Lappeenranta 125 sisältää avoimen yliopiston maksun 30 Ilmoittautuminen viimeistään Suomi toisena/vieraana kielenä perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 650 sisältää avoimen yliopiston maksun 220 Ilmoittautuminen viimeistään Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta 405 sisältää avoimen yliopiston maksun 320 Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op, JY Aloitus klo Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 80 Ilmoittautuminen viimeistään Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Imatra Viestinnän ja median perusopinnot 25 op, JY Aloitus syksyllä 2013 Imatra 510 sisältää avoimen yliopiston maksun 80 Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin. Ympäristötieteen perusopinnot 25 op, UEF Aloitus klo Lappeenranta Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, UEF Aloitus klo Imatra 910 sisältää avoimen yliopiston maksun 85 Ilmoittautuminen viimeistään Infotilaisuudet sosiaali- ja terveysalan Avoimen yliopiston opinnoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta: klo Imatran valtuustosali klo Lappeenranta, Valto Käkelän katu 3, auditorio 1 Etelä-Karjalan kesäyliopistolla on haettavissa opintoseteliavustusta syksyn 2013 Avoimen yliopiston opintoihin. Opintoseteliä voivat hakea: maahanmuuttajat, työttömät, eläkeläiset ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja opintonsa keskeyttäneet. Lisätietoja ja hakemus osoitteessa LISÄTIETOJA JA KÄYNTIOSOITE Koulukatu 11, LAPPEENRANTA Puh Koskikatu 1, IMATRA Puh ILMOITTAUTUMINEN Kesäyliopiston kotisivujen kautta

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettajat Muutos 22.10.2015 Muutos 24.11.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteen syventävät

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

VAASA Tervetuloa mukaan!

VAASA Tervetuloa mukaan! T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I T U R VA L L I S U U T TA - T E R V E Y T TÄ - T YÖ K Y K YÄ VAASA 8.-9.2.2017 Valtakunnallinen julkishallinnon työhyvinvointiseminaari Talvityhyt järjestetään nyt

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä elämään seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä ja osallisuutta elämään Yksin, kaksin ja toisten kanssa opiskellen ja osallistuen kurssilla tai täysihoidossa. Peräpohjolan Opistolla

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 22.1.2016 Luokanopettajat Muutos 22.2.2016 Muutos 10.3.2016 Muutos 1.4.2016 Muutos 11.5.2016 I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 YLEISET OPISKELUVALMIUDET

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT KUTSU ESAVI/911/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 26.1.2017 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennusseminaariin 2. 3.3.2017

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 23.9.2015 II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia antavat

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät.

Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät. Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät. Tiivistelmä: Koulutus tarjoaa perusteet ympäristön ja

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin

Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin Tiistai 23.8.2016 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutukseen, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 9:00 10:00 A, B Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan aineiston

Lisätiedot

I OPINTOVUOSI/NOPETUTTAVA RYHMÄ OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

I OPINTOVUOSI/NOPETUTTAVA RYHMÄ OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 21.1.2015 Muutos 23.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 17.2.2015 Muutos 10.3.2015 I OPINTOVUOSI/NOPETUTTAVA RYHMÄ OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017

Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 Hippo Terapiaklinikka, Turku Terapiaryhmät 2016-2017 LUKISIEPPARI Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on luku- ja kirjoitustaidon vaikeuksia. Tavoitteena on fonologisten ja nopean nimeämisen taitojen

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot