EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.evoc.fi EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA:"

Transkriptio

1

2 SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Opetushallitus Espoon kaupunki, päiväkodin johtaja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia SAKSALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: Münchenin kaupunki, opetustoimi, ammatillisesta koulutuksesta vastaavan osaston johtaja Münchenin kaupunki, opetustoimi, esikouluopetuksesta ja koulujen iltapäivätoiminnasta vastaavan osaston johtaja Münchenin kaupunki, opetustoimi, sosiaalipedagogiikan ammattioppilaitoksen (Fachakademie für Sozialpädagogik) johtaja Münchenin kaupunki, opetustoimi, perushoitajaoppilaitoksen johtaja Nürnbergin kaupunki, B7-oppilaitoksen johtaja Opetusministeriö, koulutus- ja terveysalan edustaja ISB, Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, opetuksen laadusta ja koulutustutkimuksesta vastaava laitos Hochschule München, Münchenin ammattikorkeakoulu, sähkö- ja tietotekniikan laitoksen edustaja RUOTSALAISEEN OHAJUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA Studium-koulutuskeskuksen johtaja, Göteborgin kaupunki Studium-koulutuskeskuksen rehtori, Göteborgin kaupunki Studium-koulutuskeskuksen opettaja, Göteborgin kaupunki Göteborgin Yliopinto, pedakoginen instituutti Kansainvälisten asioiden koordinattori, Göteborgin kaupunki Esikoulun johtaja, Göteborgin kaupunki VFL-koordinaattori, esikoulun opettaja, Göteborgin kaupunki TÄMÄ ON RAHOITETTU LEONARDO DA VINCI -OHJELMASTA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO PL 343, Helsinki YHTEYSTIEDOT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Maarit Saarenkylä Kansainvälisten asioiden koordinaattori PL Espoon kaupunki Sähköposti: Puh: City of München Education Department Vocational Schools and Further Education Claudia M. Ueffing Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fakultät 11 Am Stadtpark München Germany Sähköposti: Puh: +49 (0) Vocational School Center 7 City of Nürnberg Michael Kölbl Second Headmaster Pilotystr Nürnberg Germany Sähköposti: Puh: Göteborg Stad, utbildning Studium Maria Eriksson Assintant Manager Styrmansgatan Gothenburg Sweden Sähköposti: Puh:

3 SISÄLLYS Johdanto Tietoa ECVET-järjestelmästä Mikä on ECVET Oppimistulokset Tutkintojen läpinäkyvyys Keskinäinen luottamus ECVET järjestelmän käyttöönoton vaiheet ECVET-järjestelmän käyttöönotto EVOC projektissa Kumppanuuksien perustaminen EVOC-projektikumppanit Yhteistyösopimuksen valimistelu (Memorandum of Understanding) Opiskelusopimus (Learning Agreement) ECVET-opintosuoritukset EVOC-projektissa Opiskelijan arviointi Opettaja- ja työpaikkaohjaajakoulutus Testaus ja pilotointi opiskelijaliikkuvuus 4.1. Liikkuvuus EVOC-projektin testaus- ja pilotointivaiheen opiskelijat Työssäoppimispäiväkodit Arviointi Tulokset- muutama sana tulevaisuudesta LIITE I: Memorandum of Understanding LIITE II: Learning agreement

4 Johdanto Ammatillinen koulutus Euroopassa kattaa useita tasoja, tutkintoja ja todistuksia. Opiskelijoiden liikkuvuus on lisääntynyt, ja monet haluavat suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. On erittäin tärkeää, että ulkomailla saadut oppimistulokset tunnustetaan ja hyväksytään osaksi opiskelijoiden tutkintoa. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) on suunniteltu helpottamaan opintosuoritusten siirtoa, keräämistä ja tunnustamista. Järjestelmän on kehittänyt Euroopan komissio, ja monet Euroopan maat ovat hyväksyneet sen. EVOC ECVET-unit for Vocational Studies in Child Care on innovaatioiden siirto -hanke ( ), joka kuuluu Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan ( ). Hankkeen kumppanimaissa Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa on erilaiset kansalliset tutkintojärjestelmät. EVOCprojektin tavoitteena olikin kehittää lastenhoitoalalle opintokokonaisuus, joka olisi siirrettävissä maiden välillä. Tämä käsikirja esittelee EVOC-projektin tulokset. Käsikirja esittelee ECVETperiaatteiden teoreettisen taustan ja tarjoaa myös käytännön ohjeita niille, jotka haluavat työskennellä ECVET-projektien parissa tulevaisuudessa. Käsikirja sisältää ECVET-pääperiaatteet ja kuvaa niiden käyttöönottoa lastenhoitoalan opinnoissa. Se esittelee opintokokonaisuuden osan (unit), opintokokonaisuuden kehittämisen vaiheet sekä arviointilomakkeet. Lisäksi käsikirja sisältää tietoa koko prosessin arvioinnista. Opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien näkemykset ovat keskeinen osa hankkeen testaus- ja pilottivaihetta ja antavat tärkeää tietoa ECVET-järjestelmän soveltamisesta. EVOC-projekti on lisännyt tutkintojen läpinäkyvyyttä sekä hankekumppaneiden välistä luottamusta. Se on vahvistanut Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa toimivien yhteistyökumppaneiden yhteistyötä opiskelijaliikkuvuudessa. Lisäksi hanke on auttanut ymmärtämään ECVETjärjestelmän tärkeyden ja osoittanut, miten merkittävää ammatillisen koulutuksen kehittäminen Euroopassa on. Espoossa

5 1. Tietoa ECVET-järjestelmästä 1.1. MIKÄ ON ECVET ECVET on ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten keräämistä ja siirtoa varten kehitetty järjestelmä. Se mahdollistaa ulkomailla suoritetusta ammatillisesta koulutuksesta saatujen oppimistulosten dokumentoinnin ja hyväksilukemisen. ECVET lisää tutkintojen läpinäkyvyyttä. Opiskelija voi suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Opiskelijan ulkomailla saamat oppimistulokset voidaan siirtää ja hyväksyä osaksi tutkintoa kotimaassa. OPINTOSUORITUSTEN SIIRTÄMISTÄ TÄLLÄ HETKELLÄ HAITTAAVAT ESTEET OVAT läpinäkyvyyden puute keskinäisen luottamuksen puute opintosuoritusten tunnistamisen puute oppimistulosten keräämisen puute opintosuoritusten tunnustamisen puute. ECVET auttaa poistamaan opintosuoritusten siirtämisen esteet. Kunkin maan toimivaltaiset viranomaiset tunnistavat ja tunnustavat oppimistulokset. Näin ollen opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet osan opinnoistaan jossain muussa Euroopan maassa, annetaan mahdollisuus saada opintosuorituksensa hyväksiluettua tutkintoonsa kotimaassaan. ECVET-järjestelmää tulisi kehittää sekä ottaa käyttöön asteittain ja vapaaehtoisesti ilman laillisia pakotteita, sillä sen tarkoitus ei ole olla säätelevä järjestelmä. Kun ECVET otetaan käyttöön siitä päättäneissä maissa, tutkintoja koskeva kansallinen tai alueellinen lainsäädäntö ja/tai voimassa olevat alakohtaiset säädökset on otettava huomioon OPPIMISTULOKSET TIEDOT TAIDOT OSAAMINEN Yleisesti ottaen pidetään hyvänä, että ECVET perustuu oppimistuloksiin eli tutkinnon myötä saavutetun osaamisen kuvaamiseen ja vertailuun. Oppimistulokset tulisikin määritellä tietojen, taitojen ja osaamisen käsitteillä. Oppimistuloksiin perustuva järjestelmä mahdollistaa virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Järjestelmää tulisi kuitenkin kehittää siten, että siinä selvästi määriteltäisiin myös sekä epävirallisen että arkioppimisen kautta hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteet. Tällä tavoin se tukisi paremmin elinikäistä oppimista. 5

6 1.3 TUTKINTOJEN LÄPINÄKYVYYS Ammatillinen koulutus Euroopassa kattaa useita tasoja, tutkintoja ja todistuksia. Monissa maissa on kansallinen viitekehys tutkintotasojen määrittelyyn tai näiden tasojen luokitteluun. Lisäksi tutkinnon voi järjestelmästä riippuen suorittaa joko yhden virallisen koulutusohjelman tai useiden ohjelmien kautta, riippumatta siitä, onko kyseessä virallinen, epävirallinen vai arkioppimisen oppimispolku. Eri maissa on myös erilaisia tapoja arvioida ja pisteyttää opintosuorituksia ammatillisessa koulutuksessa. Tästä monimuotoisuudesta huolimatta useat yhteisön aloitteet ovat edistyneet merkittävästi; erityisesti tutkintojen läpinäkyvyyden takaavien työkalujen, kuten Europass-todistuksen, käytöstä on tehty yhä helpompaa. Tutkintojen suurempi läpinäkyvyys on välttämätöntä, jotta oppimistulosten siirto voidaan taata opiskelijaliikkuvuuden aikana. KESKINÄISTÄ LUOTTAMUSTA VOIDAAN VAHVISTAA: pyöreän pöydän keskusteluilla tutkinnoista, opetussuunnitelmien rakenteesta jne. opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuudella yhteisillä sopimuksilla määrittelemällä käsitteitä, kuten yksikkö, moduuli, opintosuorituspiste jne KESKINÄINEN LUOTTAMUS ECVET-järjestelmän menestys perustuu keskinäiseen luottamukseen. Keskinäistä luottamusta voi vahvistaa kuvaamalla oppimistuloksia yhdenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla. Tämä antaa eri maiden viranomaisille yhtenäisen käsityksen ulkomailla hankitusta osaamisesta ja oppimistuloksista. On hyvä, että ECVET-järjestelmässä aiotaan käyttää eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (European Qualifications Framework, EQF) kuvaamaan paitsi tutkinnon kokonaisuudessaan antamaa osaamista myös tutkinnon yksittäisten osien antamaa osaamista. Yhteinen viitekehys lisää läpinäkyvyyttä ja yhteistä ymmärrystä, mikä puolestaan parantaa keskinäistä luottamusta. Toimivaltaisten viranomaisten sekä muiden koulutus- ja tutkintojärjestelmistä vastaavien toimijoiden välisen keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön puute haittaa ja jopa estää aloitteiden kehittämisen niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joita oppimistulosten siirto ja tunnistaminen aiheuttaa ECVET JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET Vaihe 1: kumppanuuksien perustaminen Helpottaakseen ECVET -järjestelmän käyttöönottoa ammatillisen koulutuksen tarjoajat ja/tai asianmukaisen tason toimivaltaiset viranomaiset voivat laatia yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimus lisää luottamuksen ilmapiiriä, jota tarvitaan järjestelmän kestävyyden, sen toimivuuden sekä opintosuoritusten tehokkaan siirtämisen takaamiseksi. 6

7 YHTEISTYÖSOPIMUKSISSA PARTNERIT VOIVAT SOPIA: Tutkintojen (yksiköiden ja opintosuorituspisteiden) ja/tai siirrettävien oppimistulosten vastaavuudesta. Vertailukelpoisuuden määrittelemisessä voidaan käyttää eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoja. Arviointi-, siirto- ja tunnistamisprosesseista (opintokokonaisuus tai sen osa) Laadunvarmistamisen määritelmistä. Yhteityösopimuksen keskeinen tarkoitus on, että oppimistulokset, joista kumppanit myöntävät opintosuorituksia, tunnustetaan kiistämättömästi. Eri viranomaiset ja organisaatiot voivat solmia myös kumppanuussopimuksia yhteistyön tyypistä ja laajuudesta riippuen. Yhteistyösopimuksen malli olisi mahdollista laatia Euroopan tasolla. Vaihe 2: opiskelusopimus Erityisesti virallisessa oppimisessa saattaa olla tarpeen laatia jokaiselle henkilökohtainen opiskelusopimus. Sopimuksessa määritellään liikkuvuusjaksolta odotettavat oppimistulokset (opintokokonaisuudet ja niiden osat) sekä niihin liittyvät opintosuorituspisteet. Opiskelusopimus on tarkoitus tehdä opiskelijan ja työssäoppimispaikan välillä. Sopimuksen malli olisi mahdollista laatia Euroopan tasolla. Vaihe 3: ECVET-opintosuoritusten myöntäminen ECVET-opintosuorituksia (opintokokonaisuuksia tai niiden osia ja niihin liittyviä ECVET-opintosuorituspisteitä) myönnetään oppimistulosten arvioinnin jälkeen. Opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusotteeseen, joka antaa tietoa saavutetuista tiedoista, taidoista ja osaamisesta saatuihin oppimistuloksiin liittyvistä opintosuorituspisteistä. Opintosuoritusotteen malli olisi mahdollista laatia Euroopan tasolla. Lisäksi opintosuoritusten kirjaamiseen ja niiden läpinäkyvyyden varmistamiseen voitaisiin käyttää Europass-asiakirjoja. Vaihe 4: opintosuoritusten siirto, tunnistaminen ja kerääminen Yhteistyösopimuksen ja opiskelusopimuksen mukaan opintosuoritukset siirretään, minkä jälkeen lähettävä oppilaitos tunnistaa ja tunnustaa kerätyt opintosuoritukset osaksi tutkintovaatimuksia sääntöjen mukaisesti. ECVET-järjestelmän suurin etu on, että se helpottaa koulutusmoduulien ja oppimistulosten siirtämistä, keräämistä ja tunnistamista eri maiden välillä. Eri maissa toimivat koulutuksen järjestäjät ovat jo sopineet joistakin opintosuoritusten siirtojärjestelmistä esimerkiksi opiskelijavaihtoa varten. 7

8 Opintosuoritusten siirtäminen vaatii myös ECVET-järjestelmän käyttöönoton jälkeen kahdenkeskisiä sopimuksia, toisen maan koulutusjärjestelmän tuntemusta sekä keskinäistä luottamusta. Yhteisesti sovitut menettelytavat ja työkalut helpottavat yhteistyötä, säästävät aikaa ja työtä sekä edistävät liikkuvuutta. On tärkeää, että ECVET lisää liikkuvuutta paitsi opintojen aikana myös laajemmin, esimerkiksi haettaessa työtä ulkomailta. Jotta ECVETjärjestelmä otettaisiin käyttöön, sen on oltava kiinnostava, helposti ymmärrettävissä sekä riittävän yksinkertainen ja sen on tarjottava selkeitä etuja sekä työnantajille että yksilöille. Lähde: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SEC(2006)1431, Bryssel : European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) 8

9 2. ECVET-järjestelmän käyttöönotto EVOC projektissa 2.1. KUMPPANUUKSIEN PERUSTAMINEN Projektikumppanit ovat kolmessa partnerimaassa (Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa) toimivia oppilaitoksia, jotka tarjoavat eri alojen ammatillista koulutusta, mukaan lukien lastenhoitoalan koulutusta. Kumppanuus perustuu partnereiden aikaisempaan yhteistoimintaan. Saksalla ja Suomella on kokemusta opettajien ja opiskelijoiden Leonardo da Vinci -liikkuvuusohjelmista. Ruotsalainen projektikumppani on aikuiskoulutusoppilaitos, joka on hiljattain aloittanut yhteistyön Suomen ja Saksan kanssa. Kaikki kumppanit ovat työskennelleet yhdessä myös Suomen Opetushallituksen koordinoimassa FINECVET 2 -projektissa. FINECVETprojektien tavoitteena oli testata ECVET-järjestelmää viiteen ammatilliseen tutkintoon ja määritellä suomalaiseen koulutusjärjestelmään sovellettavissa olevat käsitteet. FINECVET 1 -hankkeen perusteella suositeltiin yhteisen eurooppalaisen siirtojärjestelmän perustamista kansallisesti päätetyn järjestelmän rinnalle. FINECVET-projekteista saadun myönteisen ja rakentavan palautteen pohjalta oli mahdollista kehittää ajatusta opintosuoritusten siirtämisestä EU-maiden välillä. Tämä johti Leonardo da Vinci -projektihakemuksen jättämiseen. FINECVET-projekteissa kerätty tieto oli keskeisessä asemassa Leonardo da Vinci -projektihakemusta viimeisteltäessä. Alalla oli selvä tarve hankkeelle, jossa ECVET-periaatteita voitaisiin testata käytännössä EVOC PROJEKTIKUMPPANIT Suomalainen projektikumppani: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian jäsenkuntia ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Omnia järjestää ammatillista koulutusta 120 opintopisteen (kolmen vuoden) laajuisia perustutkintoja varten sekä näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta sekä oppisopimuskoulutusta. Omnian organisaation muodostavat Omnian ammattiopisto, Omnian aikuisopisto, Omnian oppisopimustoimisto sekä Omnian nuorten työpajat. Omnian ammatillinen koulutus kattaa viisi alaa: kulttuuriala, liiketalous ja hallinto, tekniikka, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Oppilaitoksessa voi suorittaa 22 tutkintoa, ja valittavana on 39 erilaista koulutusohjelmaa. Kaikilla näillä aloilla on mahdollista tehdä myös oppisopimus. 9

10 Omniassa opiskelee yhteensä noin opiskelijaa, ja työntekijöitä on 600. Opiskelijat voivat suorittaa kokopäivä- ja osa-aikaopintoja sekä yhdistelmäopintoja. Ammatin voi hankkia myös oppisopimuskoulutuksella. Opiskelija voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon rinnalla myös ylioppilastutkinnon. Linkki: Saksalaiset projektikumppanit Saksasta hankkeeseen osallistui kaksi projektikumppania, yksi Münchenistä ja yksi Nürnbergistä. Landeshauptstadt München: Schul- und Kultusreferat Schul- und Kultursreferat on Münchenin kaupungin kunnallinen opetusviranomainen. Se vastaa useista eri koulutusaloista, ja sen alaisuudessa toimivat esimerkiksi ammatillisen koulutuksen osasto sekä esikouluopetuksesta ja koulujen iltapäivätoiminnasta vastaava osasto. Molemmat osastot tekevät tiivistä yhteistyötä eurooppalaisissa hankkeissa, joissa niiden toimintaa johtaa jokin niiden toimistoista. Ammatillisen koulutuksen osaston Eurooppa-toimisto on tukenut Leonardo- ja Comeniusohjelmien liikkuvuus- ja pilottiprojekteihin osallistuvia ammatillisia oppilaitoksia. Päivähoidosta ja koulujen iltapäivätoiminnasta vastaava osasto aloitti puolestaan toimintansa alalla vuonna Vuodesta 2007 lähtien molemmat osastot ovat tukeneet Münchenissä sijaitsevia kouluja ja päiväkoteja elinikäisen oppimisen ohjelmissa , painopisteen ollessa esimerkiksi Leonardo- ja Comenius-projekteissa sekä niihin liittyvien projektihakemusten laatimisen neuvonnassa ja valvonnassa. Lukuvuonna ammatillisen koulutuksen osasto vastasi 82 kunnallisesta oppilaitoksesta, opiskelijasta sekä opettajasta. Oppilaitoksista kaksi kouluttaa esikouluopettajia ja perushoitajia. Münchenin kaupungin esikouluopetuksesta vastaavalla osastolla on Saksan laajin kunnallisten päiväkotien verkosto, joka työllistää noin henkilöä ja jonka kunnallisessa päivähoidossa on noin lasta. Opiskelijoiden liikkuvuusohjelma järjestettiin lastenhoitoalan Städtische Berufsfachschule für Kinderpflege -ammattikoulussa. Molemmat osastot vastasivat EVOC-projektin puitteissa toteutettavan liikkuvuusohjelman järjestämisestä. Linkki: Berufliche Schule, Direktorat 7 der Stadt Nürnberg, Bavaria, Saksa Oppilaitokseen kuuluu kuusi osastoa, mukaan lukien kolme ammattikoulua (Berufsfachschule), kaksi ammattiakatemiaa/-opistoa (Fachakademie) sekä yksi ammattilukio (Berufsoberschule), jotka kaikki tarjoavat sosiaalialan koulutusta. Henkilöstöön kuuluu 122 opettajaa, ja opiskelijoita on

11 Berufsfachschule für Kinderpflege (Kinderpfleger/in) on lastenhoitoalan ammattikoulu (lastenhoitaja, ISCED-taso 3). Tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden vuoden kokopäiväopintoja. Opiskeluviikkoon kuuluu tavallisesti neljä päivää opetusta oppilaitoksessa sekä yksi päivä päiväkodissa. Linkki: Ruotsalainen projektikumppani: Göteborgs Stad utbildning Studium Göteborgin kaupungin opetusviranomainen vastaa kunnallisesta toiseen asteen koulutuksesta sekä aikuiskoulutuksesta (Studium). Sen vastuulla on opiskelijaa ja työntekijää. Studiumissa opiskelee noin opiskelijaa, ja työntekijöitä on 200 (kokonaisbudjetti: 140 miljoonaa Ruotsin kruunua/vuosi). Se tarjoaa ruotsin kielen opetusta maahanmuuttajille, perusasteen aikuiskoulutusta, toisen asteen aikuiskoulutusta, jatkotason aikuiskoulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta (KY-koulutus). Koulutusta tarjotaan seuraavilla aloilla: liiketoiminta ja talous, lastenhoito, terveydenhoito, hotelli- ja matkailuala, media, tekniikka ja tietotekniikka. Studiumissa voi suorittaa sekä kokopäivä- että osa-aikaopintoja. Opiskelijat suorittavat osan ammatillisesta tutkinnosta työharjoitteluna. Linkki: INTENSIIVISEN TYÖN JÄLKEEN KUMPPANIT PÄÄTTIVÄT, ETTÄ EVOC OPINTOKOKONAISUUS KOOSTUU NELJÄSTÄ OSASTA: Play in early childhood, 40h Language support in early childhood, 40h Inclusive approach in early childhood, 40h Intercultural approach in early childhood, 40h 2.3 YHTEISTYÖSOPIMUSKEN VALMISTELU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) Opintokokonaisuuden kehittäminen EVOC-projektin tavoitteena oli kehittää opintokokonaisuuden osa, joka muodostaisi osan lastenhoitoalan tutkintoa. Opintokokonaisuuden osa on projektikumppanien hyväksyttävissä ja siirrettävissä maasta toiseen. Opintokokonaisuusen osa on tietojen, taitojen ja osaamisen yksikkö, joka muodostaa osan tutkintoa. Se voi olla tutkinnon pienin arvioitavissa, tunnistettavissa ja hyväksyttävissä oleva osa. Opintokokonaisuuden osa voi kuulua vain yhteen tutkintoon, tai se voi olla yhteinen useille tutkinnoille. Sen tulee kuvastaa sisältämiään tietoja, taitoja ja osaamista. Opintokokonaisuuden osan on myös tarjottava kriteerit oppimistulosten arviointiin. Projektikumppanit valmistelivat opintokokonaisuuden osan ja sen tarjoamat oppimistulokset yhdessä. Työ pohjautui kumppanimaiden kansallisiin opetussuunnitelmiin. Opintokokonaisuuden osa oppimistuloksineen sekä arviointilomakkeet ovat kumppanuussopimuksen (yhteisymmärryspöytäkirjan) liitteenä. 11

12 Kumppanimaiden kansallisissa opetussuunnitelmissa on määritelty eri tavoin, miten koulutus järjestetään ja kuinka monta työtuntia opintosuorituksiin vaaditaan. Tärkein yhteisymmärryspöytäkirjaan kirjattu tehtävä olikin keskittyä oppimistuloksiin opetussuunnitelmien sijaan. Määritelläkseen opintokokonaisuuden osan sisällön ja keston projektikumppanit lähestyivät asiaa käytännöllisestä näkökulmasta. Kumppanit nimesivät lopulta ne tiedot, taidot ja osaamisen, joita opiskelija tarvitsee suorittaessaan työharjoittelua päiväkodissa. Tämän havaittiin olevan helpoin keino päästä opintokokonaisuuden osasta yhteisymmärrykseen. EVOC-projektissa valtaosa ajasta käytettiin opintokokonaisuuden osan valmisteluun. Jotta opintokokonaisuus olisi pätevä, projektikumppaneiden oli määriteltävä työtuntien määrä sekä laadittava kuvaus oppimistuloksista. Kumppanit valmistelivat ja hyväksyivät oppimistulokset sekä arviointilomakkeet. Oppimistulokset perustuvat lastenhoitotyön avaintaitoihin. Oppimistulosten määrittelyn jälkeen kumppanit solmivat kumppanuussopimuksen. Kumppanuussopimuksen tekeminen opintokokonaisuudesta on tärkein vaihe ECVET-järjestelmän käyttöönotossa, jotta voidaan luoda läpinäkyvyyttä ja kumppaneiden keskinäistä luottamusta sekä taata, että projekti toteutetaan asianmukaisesti. Opintokokonaisuuden osan valmistelu on keskeinen osa projektin toteuttamista. Projektikumppanit käyttivät useita tunteja oppiakseen ymmärtämään ECVET-järjestelmän ja muuttaakseen ajattelutapaansa opetussuunnitelmista kohti osaamista. 12

13 Sosiaali- ja terveysalan EVOC-OPINTOKOKONAISUUS varhaiskasvatuksen opinnoissa 160h opiskelijan työtä (6 opintopistettä) PLAY IN EARLY CHILDHOOD 40h INCLUSIVE APPROACH IN EARLY CHILDHOOD 40h INTERCULTURAL APPROACH IN EARLY CHILDHOOD 40h LANGUAGE SUPPORT IN EARLY CHILDHOOD 40h Projektissa noudatettiin laskukaavaa, jonka mukaan 1 opintoviikko (40 h) on 1,5 opintopistettä. Tässä opintokokonaisuudessa 160 tuntia opiskelijan työtä muunnetaan opintopisteiksi. TAVOITTEET Testata, miten sisältö toimii työssäoppimisjaksolla Ansaita opintosuorituspisteitä opintokokonaisuuden suorittamalla Kehittää opiskelijan omaa oppimisprosessia Kehittää henkilökohtaisia työskentelytapoja Saavuttaa lisätaitoja opiskelemalla vieraassa maassa ja kulttuurissa Opiskelijan työskentelyprosessi Opiskelijan tulisi suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa, joka sopii kohderyhmälle. On tärkeää, että opiskelija ottaa huomioon lapsen iän, kehitysasteen ja ympäristöseikat ja että hän noudattaa ergonomiaa, etiikkaa, lakeja ja säädöksiä. Toiminnan tavoitteiden, sisällön ja toteuttamisen tulisi pohjautua leikkiin kannustamiseen seuraavat kolme pedagogista näkökulmaa huomioon ottaen: monikulttuurinen kasvatus, kieli ja osallistava lähestymistapa. Opiskelijan on perehdyttävä kaikkiin alueisiin neljän opintoviikon aikana. Toiminnasta laaditaan ensin kirjallinen ja suullinen suunnitelma, joka esitellään arvioinnista vastaavalle henkilölle. Oppimisympäristö tukee osaltaan kaikkia sisältöalueita. Ryhmän jäsenille tiedotetaan toiminnasta ja arvioinnista. Arviointi Opiskelijan arviointi tulisi toteuttaa viimeisellä viikolla. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan työskentelyprosessin kaikki neljä sisältöaluetta kokonaisuutena ja kokonaisvaltaisesti. Opiskelijan itsearviointi on rakentavaa ja pohjautuu työskentelyprosessiin. Opiskelijan oppimispäiväkirja/-loki tukee opiskelijan oppimisprosessia ja itsearviointia, mutta sitä ei arvioida. 13

14 PROJEKTISSA KEHITETYT OPINTOKOKONAISUUSKSIEN OSAT ELI UNITIT LEIKKI TIEDOT TAIDOT OSAAMINEN Työturvallisuus, lait, säädökset. Leikin vaiheet. Leikin tärkeys, lapsen kehittyminen. Vanhemmuuden tukeminen. Leikin ohjaaminen, leikissä neuvominen. Työskentelymateriaalit. Työskentelymenetelmät. Itsearviointi. Turvallisuus. Hyödyntää tehtäviä, jotka pohjautuvat erilaisille materiaaleille. Ottaa ympäristön huomioon fyysisestä, emotionaalisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta työn aikana. Käyttää luovia, lapsen huomioivia työskentelymenetelmiä itsenäisesti. Arvioi omaa työskentelyprosessiaan ryhmän jäsenenä tai itsenäisenä toimijana. Leikin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi oppimismenetelmänä. Ottaa työskennellessään omaaloitteisesti huomioon ympäristö- ja terveysriskit työskentelyprosessissa. Tarjoaa ohjausta ja tukee lapsen itsenäistä ja omaa leikkiä. Perhekeskeinen lähestymistapa. Työskentelee ryhmän jäsenenä. Selvittää oma-aloitteisesti työskentelyprosessiin liittyvät lait, säädökset ja säännöt taatakseen turvallisen työskentely-ympäristön ja -materiaalit sosiaalisella, fyysisellä ja emotionaalisella tasolla. Huomioi ammattietiikan ja tarkastelee asioita myös asiakkaan näkökannalta. Ympäristöasiat. Ottaa huomioon ergonomian. Takaa asiakkaan turvallisuuden. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot: Viestintä työryhmässä. Viestintä asiakkaiden kanssa. Eettiset ja esteettiset taidot: Vastuullinen työ. Ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti. Ryhmätyötaidot, kyky työskennellä perheen ja muiden verkostoon kuuluvien henkilöiden kanssa. Avoin viestintä perheenjäsenten ja muiden asiakkaiden kanssa. Noudattaa työssään sosiaalista ja terveysalan etiikkaa, huomioi myös estetiikan. 14

15 KIELI TIEDOT TAIDOT OSAAMINEN Kielen merkityksen ymmärtäminen: viestintä, suhteiden luominen, asioiden ilmaiseminen, kielen kokonaisuuden kehittymisprosessin hahmottaminen (muisti, kognitio, havaitseminen), kieli ihmissuhdetaitona (itseluottamus). Kehityspsykologisten tutkimustulosten soveltaminen tarkasteltaessa yksilökohtaisia ominaisuuksia. Lasten kielellisen osaamisen tunnistaminen. Lasten tarpeiden huomioiminen työssä. Lapsen kielellisen kehityksen arviointi ja palkitseminen. Kieleen ja muihin kehitysalueisiin liittyvät tiedot (havaintokyvyn / motoristen taitojen kehittyminen, sosiaaliset taidot / kulttuurinen kehittyminen). 3 6-vuotiaille lapsille annettavan holistisen kielenopetuksen mahdollisuuksien ymmärtäminen. Mahdollisuudet edistää kielen kehittymistä (esim. Spiki, sormileikit, roolileikit). Motoristen taitojen ja kielen kehittymisen välisen suhteen huomioiminen ja soveltaminen päivittäisessä toiminnassa. Motivaatioharjoitusten hyödyntäminen (Spiki, sormileikit). Sanavaraston kartuttamiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Sosiaalisten (kielipainotteisten) roolileikkien hyödyntäminen. Kielellisen kulttuurin ja kielen ymmärtämisen huomioiminen. Kielenopetus osana päiväkodin jokapäiväistä toimintaa. Kielen esittäminen hauskana asiana, lasten kannustaminen kielellisiin leikkeihin, joissa he voivat käyttää kehoaan. Kielen täydellisen kehittymisen tärkeyden ymmärtäminen. Kielenopetuksen avaintaidot. Avoimuus ymmärtämiselle. Aktiivinen pyrkimys ymmärtämiseen. Luku- ja kirjoitustaitoon liittyvät tiedot (kirjoitetun kielen kulttuuri). Kielenoppimiseen liittyvien palveluiden tuntemus (yhteistyö näiden palveluiden kanssa). Sellaisen ympäristön luominen, joka tukee luku- ja kirjoitustaitoa (luku- ja kirjoituskeskus). Yhteisöllisyyden tunnistaminen ja hyödyntäminen kielenopetuksessa. Esiasteen osaamisen kehittäminen lukutaidoksi. Halu työskennellä kaikkien opetusprosessiin osallistuvien kanssa. 15

16 OSALLISTAVA LÄHESTYMISTAPA TIEDOT TAIDOT OSAAMINEN Toiminta-alojen ja niiden kehittymisen sekä kunkin alan työskentelymenetelmien tuntemus, toiminta-alalle ominaisen pedagogisen toiminnan toteuttaminen ja arviointi.. Kyky suunnitella ja tehdä työtä lapsiryhmässä toimimmam mukaan valitusta näkökulmasta. Vanhempien ja toiminta-alan henkilökunnan tapaamisten arvon ymmärtäminen ja kokemuksen kartuttaminen. Opiskelija työskentelee lasten, vanhempien ja henkilökunnan kanssa toiminta-alan mukaan valittua pedagogista menetelmää hyödyntäen. Yhteiskunnan lapsille, nuorille ja aikuisille tarjoamiin tukimuotoihin liittyvän lainsäädännön tuntemus. Tarjotun erityistuen ja yhteiskunnan vastuun tuntemus alalla. Kyky toimia ja käyttäytyä lainsäädännön mukaisesti lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Opiskelija noudattaa työssään lakeja ja säädöksiä sekä huomaa ja ymmärtää erikoistarpeet puutteellisissa tilanteissa. Opiskelija pystyy edistämään lapsen kehittymistä ja oppimista erilaisten pedagogisten lähestymistapojen, kuten leikin, luovuuden, liikunnan ja musiikin, kautta. Niiden sisäisten ja ulkoisten tekijöiden ymmärtäminen, jotka saattavat johtaa siihen, että eri elämäntilanteissa ja ympäristöissä olevat ihmiset tarvitsevat erityistukea. Osallistavan lähestymistavan ja kannustavan ympäristön merkityksen ymmärtäminen lasten ja nuorten identiteetin kehittymisen kannalta. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa erilaisia toimia ja vähentää toimintaympäristön esteitä työskennellessään erityistukea tarvitsevien lasten kanssa. Erityistukea tarvitsevien lasten tukemistapojen tuntemus. Toimintamenetelmien merkityksen ymmärtäminen ja kokemus erilaisista havainnointimenetelmistä pedagogisessa työssä. Opiskelija huomioi lasten yksilölliset tarpeet toimintaa järjestäessään. Opiskelija pystyy edistämään lapsen kehittymistä ja oppimista erilaisten pedagogisten lähestymistapojen, kuten leikin, luovuuden, liikunnan ja musiikin kautta. 16

17 MONIKULTTUURINEN KASVATUS TIEDOT TAIDOT OSAAMINEN Yleisesti: kyky suunnitella ja toteuttaa erilaista toimintaa päivähoidossa. Kyky sopeutua asenteeltaan mihin tahansa ympäristöön. Lapsen perustarpeiden tuntemus liittyen terveyteen, perheen varallisuuteen ja perheen taustoihin, esim. maahanmuuttajatausta. Kyky luoda opettavainen ympäristö, jossa huomioidaan lasten perustarpeet monikulttuurisessa päivähoidossa. Kyky edistää opetustoiminnassa rauhaa, kunnioitusta ja ymmärrystä Kyseisen maan lasten ja nuorten laillisen aseman perustuntemus. Kyky ottaa lasten ja nuorten laillinen asema huomioon käytännössä. Kyky sopeutua erilaisiin laillisiin asemiin ja niiden vaikutuksiin sekä lasten ja nuorten käyttäytymiseen päivähoidossa. Perustason tuntemuksen saavuttaminen arvoista ja normeista ja siitä, miten ne näkyvät koulutuksen tavoitteissa, esim.: stereotyypit ennakkoluulot ennakkoluulojen vastainen lähestymistapa. Kyky luoda ilmapiiri, josta erityisesti maahanmuuttajalapset voivat hyötyä, esim. lapsikonferenssit jne. Kyky rohkaista lapsia tiedostamaan kulttuuriset juurensa ja äidinkielensä. Kyky herättää tietoisuutta siitä, miten kulttuuri vaikuttaa tapaamme havaita ja ilmaista asioita. Perustuntemus kaksi- ja monikielisyydestä. Eri kulttuurien, kansojen ja uskontokuntien taiteen ja musiikin tuntemus. Vanhempien tärkeän roolin tuntemus sekä sen ymmärtäminen, miten merkittävää vanhempien osallistuminen kasvatukseen ja opetukseen on. Kyky käyttää kieltä ja kielellistä tyyliä joustavasti tilanteen mukaan. Kyky luoda ympäristö, joka vahvistaa lapsen identiteettiä ja kehittymistä yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Kyky luoda ympäristö, joka kehittää lapsen kykyä ilmaista itseään taiteen ja musiikin kautta, esim. tanssi, interaktiiviset pelit, eri kulttuurien laulut. Kyky ottaa huomioon maailmassa vallitsevat erilaiset kasvatustavat sekä lasten erilaiset elinolot opetusta suunniteltaessa. Kyky herättää kiinnostusta vieraisiin kieliin ja edistää ajattelutapaa, jonka mukaan monikielisyys on rikkaus ja yhdenlainen elämäntapa. Opiskelija voi myös itse olla kaksi- tai monikielinen. Oman maailmankuvan ymmärtäminen; kyky herättää estetiikkaan liittyvää tietoisuutta ja herkkyyttä; vieraiden kulttuurien ymmärtäminen. Kyky asennoitua vanhempien valitsemaan kasvatustapaan aina kunnioittavasti. Kyky suhtautua avoimesti muihin kulttuureihin ja kasvatustapoihin, mikä tarkoittaa myös eri kulttuureista tulevien lasten uskonnon huomioimista. 17

18 2.4. OPISKELUSOPIMUS (LEARNING AGREEMENT) Projektikumppaneiden seuraava tehtävä oli laatia opiskelijan sekä lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen väliset opiskelusopimukset. Opiskelusopimukseen on tärkeä liittää liikkuvuusohjelmalta odotetut oppimistulokset tietojen, taitojen ja osaamisen muodossa. Lisäksi opiskelusopimuksen arviointiosuus sisältää ansaitut opintosuorituspisteet sekä arviointilomakkeet. (Katso liitteet.) 2.5. ECVET-OPINTOSUORITUKSET EVOC-PROJEKTISSA EVOC-opintokokonaisuus on pieni osa lastenhoitoalan koko tutkintoa. Projektikumppanit ovat käyttäneet Europass-asiakirjoja opintosuorituspisteiden määrittelyyn seuraavasti: Opintosuoritukset määräytyvät eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän ECTS:n mukaan siten, että 1 akateeminen lukuvuosi = 60 opintosuorituspistettä 1 lukukausi = 30 opintosuorituspistettä 1 periodi = 20 opintosuorituspistettä. Akateeminen lukuvuosi kestää jokaisessa kumppanimaassa noin 40 viikkoa, mikä vastaa 60 opintosuorituspistettä. EVOC-projektissa kumppanit sopivat, että neljä viikkoa opintoja vastaa kuutta (6) opintosuorituspistettä. Kumppanuus edellyttää, että kukin vastaanottava projektikumppani arvioi opiskelijan suoriutumista ja lähettävä projektikumppani hyväksyy arvioinnin. Europass on virallinen asiakirja, jolla ilmoitetaan opintokokonaisuuden suorittamisesta. Projektikumppanit ovat sopineet kumppanuussopimuksessa opintosuoritusten siirtämisestä, tunnistamisesta ja keräämisestä. Projektissa ei kuitenkaan määritellä, miten se tapahtuu käytännössä OPISKELIJAN ARVIOINTI Kuten aikaisemmin on mainittu, projektikumppanit sopivat myös opintokokonaisuuden ja sen neljän osan arviointikriteereistä ja -lomakkeista. Kunkin arviointiosion rakenne noudattaa samaa kaavaa ja sisältää havainnoinnin, suunnittelun, toteuttamisen ja itsearvioinnin. Arviointilomakkeissa on kyllä- ja ei-valintaruudut sekä tilaa kommenteille. Arviointilomakkeissa on huomioitu, että työssäoppimispaikat/päiväkodit, joissa opintokokonaisuus suoritetaan, eroavat toisistaan. Opiskelijan, työssäoppimisen ohjaajan ja opettajan on allekirjoitettava kaikki arviointilomakkeet. 18

19 ARVIOINTILOMAKE: LEIKKI KYLLÄ EI KOMENNTEJA HAVAINNOINTI Lapsen ikä otetaan huomioon kirjallisessa havainnoinnissa. Havainnointi on täsmällistä havainnointiaikaan nähden. Havainnointi toteutetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kasvatusympäristö otetaan huomioon kirjallisessa/suullisessa havainnoinnissa. Havainnoinnissa käytetään luovuutta, ja se toteutetaan itsenäisesti. SUUNNITTELU Suunnittelu toteutetaan itsenäisesti. Opiskelija laatii ja esittelee kirjallisen suunnitelman ennen toimintaa. Opiskelija huomioi suunnitelmassa säädökset sekä harjoittelupaikan säännöt. TOTEUTTAMINEN Työprosessi perustuu lapsen iän tuomien tarpeiden, kehitysvaiheen, perustarpeiden ja oppimisympäristön vaatimusten huomioimiseen. Opiskelija tekee työskentelyprosessin aikana yhteistyötä henkilökunnan ja perheiden kanssa. Työskentelyprosessissa kunnioitetaan lapsen omaa tahtoa eettisten periaatteiden mukaisesti. Työskentelyprosessissa huolehditaan turvallisuudesta, hygieniasta ja kestävästä kehityksestä. Työskentelyprosessissa hyödynnetään kannustavaa ja lapsen huomioivaa lähestymistapaa. Viestintä ja vuorovaikutus on kohteliasta ja lapsen huomioivaa. ITSEARVIOINTI Opiskelija pystyy perustelemaan oman työskentelyprosessinsa. Opiskelija suhtautuu avoimesti palautteeseen ja pyytää sitä omaaloitteisesti. Opiskelija pystyy muuttamaan omaa työtään annetun palautteen perusteella. 19

20 ARVIOINTILOMAKE: KIELI KYLLÄ EI KOMMENTTEJA HAVAINNOINTI Lapsen kehitysvaihe otetaan huomioon kirjallisessa/suullisessa havainnoinnissa. Kasvatusympäristö otetaan huomioon kirjallisessa/suullisessa havainnoinnissa. Havainnoissa käytetään luovuutta, ja se toteutetaan itsenäisesti. Opiskelija osoittaa ymmärrystä siitä, että kieli vaikuttaa tapaan havaita ja ilmaista asioita, ja toimii sen mukaan. SUUNNITTELU Suunnittelu toteutetaan osana päivittäisiä toimia. Opiskelija laatii ja esittelee kirjallisen suunnitelman ennen toimintaa. Opiskelija huomioi suunnitelmassa säädökset sekä harjoittelupaikan säännöt. TOTEUTTAMINEN Työskentelyprosessi perustuu lapsen iän tuomien tarpeiden, kehitysvaiheen, perustarpeiden ja oppimisympäristön vaatimusten huomioimiseen. Työskentelyprosessissa huomioidaan lapsen äidinkieli. Opiskelija tukee lapsen kielellistä ilmaisua ja suhtautuu siihen kärsivällisesti ja luovuuteen kannustaen. Opiskelija tekee yhteistyötä henkilökunnan kanssa työskentelyprosessin aikana. Viestintä ja vuorovaikutus on kohteliasta ja lapsen huomioivaa. ITSEARVIOINTI Opiskelija suhtautuu avoimesti palautteeseen ja pyytää sitä omaaloitteisesti. Opiskelija pystyy muuttamaan omaa työtään annetun palautteen perusteella. Opiskelija pyytää palautetta ryhmän jäseniltä ja lapsilta. Opiskelija ideoi, miten voi kehittää omaa työtään. 20

EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA:

EVOC LEONARDO DA VINCI INNOVAATION SIIRTO SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: SUOMALAISEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUULUI SEURAAVIEN ORGANISAATIOIDEN EDUSTAJIA: Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Opetushallitus Espoon kaupunki, päiväkodin

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Kansainvälistyminen ja ECVET osaaminen oman alan kehittämisessä S Kansainvälisyyskoulu Rea Tuominen, projektipäällikkö

Kansainvälistyminen ja ECVET osaaminen oman alan kehittämisessä S Kansainvälisyyskoulu Rea Tuominen, projektipäällikkö Kansainvälistyminen ja ECVET osaaminen oman alan kehittämisessä 8.4.2011 S 10715 Kansainvälisyyskoulu Rea Tuominen, projektipäällikkö 1 TAVOITE 2015 toimintakonsepti 3-5% 10% Kansainvälisesti painottunut

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! Aika: Maanantai 10.12.2012 kello 10.00 15.00 Paikka: Koulutuskeskus Sedu (kabinetti), Törnäväntie 24, Seinäjoki Reija Lepola Johtaja, Koulutuskeskus Sedu reija.lepola@sedu.fi

Lisätiedot

ECVET periaatteet todeksi

ECVET periaatteet todeksi ECVET periaatteet todeksi Tornio Ecvet Expert Virpi Spangar Oulun seudun ammattiopisto Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa koulutuksessa käytettävä oppimistulosten eurooppalainen siirto- ja kerryttämisjärjestelmä,

Lisätiedot

KONSULTAATIO: KUULEMIS- JA KESKUSTELUTILAISUUS

KONSULTAATIO: KUULEMIS- JA KESKUSTELUTILAISUUS FINECVET -projekti ECVET KONSULTAATIO: KUULEMIS- JA KESKUSTELUTILAISUUS 7.3.2007 Meri Kaila-Sayeed projektin koordinaattori FINECVET -projektin tavoite (12/2004 02/2006) u kokeilla eurooppalaisen opintosuoritusten

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Konsultaatio ammatillisen koulutukseneurooppalaisesta opintosuoritustensiirtojärjestelmästä (ECVET) SEC(2006) 1431 31.10.2006

Konsultaatio ammatillisen koulutukseneurooppalaisesta opintosuoritustensiirtojärjestelmästä (ECVET) SEC(2006) 1431 31.10.2006 Konsultaatio ammatillisen koulutukseneurooppalaisesta opintosuoritustensiirtojärjestelmästä (ECVET) SEC(2006) 1431 31.10.2006 Suomen konsultaatiovastaus 27.4.2007 Opetusministeriö 2 Kuvaus konsultaatioprosessista

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen. II asteen rehtorikokous / Johanna Kattilakoski

Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen. II asteen rehtorikokous / Johanna Kattilakoski Ajankohtaista JOBIsta ja toiveita vaihtojakson kehittämiseen JOBIn postia JOBIn tavoitteet: 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin sekä toimintamallin kehittäminen 2) ECVETin

Lisätiedot

ECVET periaatteet todeksi

ECVET periaatteet todeksi ECVET periaatteet todeksi TIETOISKU KANSAINVÄLISEEN LIIKKUVUUTEEN Opiskelijan työssäoppimisjakso ulkomailla ja ECVET 3.9.2014, Kerava Opetusneuvos Hanna Autere Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERTien toiminta 2012 2013 Turku 13.9.2013 Mika Saarinen, CIMO Kansallinen ECVET Expert-toiminto Toiminto on perustettu 2012 Tukemaan ECVETin kansallista toimeenpanoa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminta 2012 2013 Savonlinna 28.10.2013 Hannele Nevalampi, CIMO Kansallinen ECVET Expert-toiminto Toiminto on perustettu 2012 Tukemaan ECVETin kansallista toimeenpanoa

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

ECVET oppaan ennakkonäytös Mitä uutta ECVETin kokeilutoiminnassa ja käyttöönottossa? Hanna Autere ja Riitta Karusaari

ECVET oppaan ennakkonäytös Mitä uutta ECVETin kokeilutoiminnassa ja käyttöönottossa? Hanna Autere ja Riitta Karusaari ECVET oppaan ennakkonäytös Mitä uutta ECVETin kokeilutoiminnassa ja käyttöönottossa? Hanna Autere ja Riitta Karusaari Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 1-3.11.2011, Oulu ECVET kokeilutoiminnan,

Lisätiedot

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.5.2009 Carita Blomqvist, yksikön päällikkö Tutkintojen tunnustaminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

INTERREG IV A hanke Comparability and transparency of qualifications in Finland and Estonia, 2009-2012

INTERREG IV A hanke Comparability and transparency of qualifications in Finland and Estonia, 2009-2012 Expert-SUVI - asiantuntijaliikkuvuushanke 12.9.2011 CIMO, Leonardoliikkuvuushankkeiden koulutus Marjo Kvist lehtori Riikka Suhonen kansainvälisyyskoordinaattori Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Tässä asiakirjassa esitellään liikkuvuustodistus lyhyesti, sekä annetaan ohjeita sähköisen asiakirjan käyttöön. Muistathan

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminto 2012 2013 Tampere 27.3.2013 Leena-Maija Talikka, CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita: Ammatillisen koulutuksen vetovoima Ammattitaitokilpailut, Skills

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Inka Koskinen, Stadin AO OSAAN.FI Osaan.fi palvelu on tehty oppijan itsearvioinnin avuksi ammatillisen koulutuksen tutkintojen

Lisätiedot

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia?

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia? Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja Miten EVCET tukee prosessia? Kirsi Lounela, kansainvälisten asioiden päällikkö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Kansallinen tahtotila siirtyä kaikessa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO

KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet. Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Kumppanuudet Verkkokoulutus liikkuvuushanketta suunnitteleville / Osa 1 1.11.2016 CIMO Lähtökohtia Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari?

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari? TUTKINTOJEN VIITEKEHYS Tunnustetaanko osaaminen seminaari? Birgitta Vuorinen Helsinki, 3.12.2007 MIKSI TUTKINTOJEN VIITEKEHYKSIÄ? Eurooppalaisessa yhteistyössä tehtyjen viitekehysten tavoitteena on tehdä

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Vastuuopettajapäivät Lappeenranta 11.2.2010 Olli Ervaala Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Viitekehyksiä Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun Euroopan unionissa

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

ECVET -CATERING-ALAN LÄHTÖKOHDISTA

ECVET -CATERING-ALAN LÄHTÖKOHDISTA ECVET -CATERING-ALAN LÄHTÖKOHDISTA Anne Ala-Järvenpää Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke Helmikuu 2013 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö. WEBINAARI osa

Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö. WEBINAARI osa Liikkuvuushankkeiden partneriyhteistyö WEBINAARI osa 1 1.11.2017 Millaisia partnereita mukana hankkeessa? Onko kyseessä yhden koulutuksen järjestäjän hanke vai kotimaisen verkoston hanke? - Jos hakija

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Muistathan myös tutustua internetistä löytyvään materiaaliin: www.europass.fi Jos olet tilannut käyttöoikeuksia opiskelijoille

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot