TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita. Lapsi saa kasvaa myönteisissä vuorovaikutussuhteissa, levollisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapsen hyvinvoinnin perustana ovat turvalliset ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet kasvattajiin. (Päivähoidon strategiakortit) Visio Pienryhmät ja kasvatuskumppanuus. Oppimisympäristön kehittäminen niin, että myös ympäristö toimii opettajana ja aktivoijana. Viestinnän kehittäminen nopeaksi ja aikaamme vastaavaksi. Pedagogisen dokumentoinnin ottaminen työvälineeksi kasvatustyöhön. Jatkumon kehittäminen koulun kanssa niin, että siirtyminen kouluun olisi joustavaa ja kynnys olisi matalalla. Verkostoituminen alueen eri toimijoiden kanssa niin, että varhaiskasvatustoiminta saisi ajanmukaista tietoa.. Tikan arvot rakkaus ja rajat turvallisuus lapsuuden korostaminen toimiva yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä Vasua on työstetty työkokousilloissa kauden aikana. Työryhmät, joihin kuuluivat koko talon henkilökunta, ovat valmistelleet omia jaettuja kokonaisuuksiaan. Esiopettajat ovat tehneet esiopetuksen suunnitelman. Tekeminen on ollut prosessi, joka on yhdistänyt taloa, eri ryhmien työntekijöitä. Vasu on syntynyt keskustelemalla niin isoissa, koko talon ryhmissä kuin pienryhmissäkin kunkin työntekijän tuodessa prosessin aikana omia ajatuksiaan vasuun. Perhepäivähoitajat ovat työstäneet oman vasunsa työkokousilloissa. Vasun päivitys ja arviointi jatkuu ensi syksynä sekä päiväkodin koulutuspäivänä että yksikön työkokousilloissa. Lähdemateriaalina olemme mm. käyttäneet Kirsi Nivalaisen ja Petteri Mikkolan Lapselle hyvä päivä tänään (Pedatieto 2010) sekä Pentti Hakkaraisen Kehittyvä esiopetus (PS-kustanus 2002) kirjoja sekä Sanna Parrilan luennon muistiinpanoja. TIKAN PÄIVÄKOTI JA PALVELUT Tikan päiväkoti sijaitsee Kuokkalan asuinalueella Toritien päässä Tikassa. Tikan koulu on naapurirakennus. Alueella pääsääntöisesti pientaloasutusta. Päiväkodissa toimii myös yksityinen päiväkoti Aarresaari. Päiväkotia hallinnoi päiväkodin johtaja Teijo Paananen. Päiväkodin johtajan ollessa poissa varajohtaja Elina Moisio vastaa talosta. Tikassa on keittiö, jossa valmistetaan aamu- ja välipalat. Lounaat tulevat Keskuskeittiöltä. Päiväkodissa on neljä ryhmää sekä yksi perhepäivähoitoryhmä, jossa toimii perhepäivähoitaja ja nimensä mukaisesti tila on myös varahoitotila, jota perhepäivähoitajat tarvittaessa käyttävät.

2 Kaakkureissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä yksi lasten hoitaja. Kerttusissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä kaksi lastenhoitajaa. Peukaloisissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa sekä yksi oppimissopimuskoulutuksessa oleva henkilö. Kaakkureissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä erityisavustaja. Aikuinen vastaa turvallisuudesta Aikuinen vastaa lapsen turvallisuudesta. Lapsi ei jää yksin ja hän kokee olevansa aivan erityinen. Aikuinen huolehtii, että lapsen maailma on turvallinen ja riittävän ennustettava. Lapsen ei tarvitse hallita kaikkea. Lapsen hyväolo on aikuiselle tärkeää. Leikeissä on ihana pitää hauskaa. (Jukka Mäkelä) Aikuisen on saatava lapsen tuntemaan olonsa turvalliseksi. Lapsi ajattelee intuitiivisesti olevansa erityinen. Ainutlaatuisuus on löytöretki lapseen. Pienryhmätyöskentelyn kautta lapsi on paremmin kasvattajan huomion kohteena. Aikuinen on aktiivinen viestijä: puheen ja teon tasolla; kuunnellaan lasta, että hänen viestit menevät perille. Hyvinvoiva lapsi Hyvinvoivan lapsen tunnistaa kun silmät loistavat lapsi on tyytyväinen ja luottavainen sillekin jolla on vaikea alku, on mahdollista tehdä jotain tunteiden hyväksyminen KASVATUSKUMPPANUUS TIKAN PÄIVÄKODISSA Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten, heillä on pääasiallinen kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu. Kasvatuskumppanuudessa tuemme vanhempien kasvatustyötä niin, että kummankin asiantuntemus yhdistyy tasavertaisessa vuorovaikutuksessa lapsen parhaaksi. Kasvatuskumppanuus on varhaiskasvatustyön perusta lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvatuskumppanuus on myös yhteisöllistä vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta. (Päivähoidon strategiakorti) HYVÄ ALKU PÄIVÄHOIDOSSA Ennen päivähoidon aloittamista vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta käyvät aloituskeskustelun. Keskustelun tarkoituksena on, että vanhemmat ja henkilökunta tutustuvat toisiinsa. Keskustelussa kartoitetaan lapseen ja perheeseen liittyviä asioita ( perheen arki, tavat, tottumukset, toiveet jne.) Keskustelun aikana vanhemmilla on mahdollisuus kuulla päiväkodin arjesta ja esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Tässä yhteydessä laaditaan lapselle palvelusopimus. Sopimuksessa

3 kysytään lapsen tiedot ja määritetään mm. lapsen päivittäinen hoidon tarve. Toimintakauden aikana teemme lapselle yhdessä vanhempien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen ( esim. toimintaterapeutti, psykologi) yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU). Ennen varsinaista hoidon aloittamista lapselle ja hänen vanhemmilleen suositellaan tutustumishetkiä Tikan päiväkotiin. Ihanteellista olisi, jos vanhemmat ja lapsi pääsisivät käymään olemaan vähintään kaksi kertaa ennen varsinaista päivähoidon aloitusta päiväkodissa. HOIDON, KASVATUKSEN JA OPETUKSEN KOKONAISUUS Varhaiskasvatuksessa lapsen perustarpeisiin vastaava hoito nivoutuu luontevaksi osaksi kasvatusta ja opetusta kaiken ikäisten lasten toiminnassa. Toiminnan ja opetuksen kokonaisuus toteutuu parhaiten päivittäisissä arjen tilanteissa, joissa kasvattajat toimivat tavoitteellisesti. Toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen pohjalla ovat kasvattajien tekemät havainnot lapsen ja lapsiryhmän tarpeista ja toiveista. Lapsen päivä muodostuu erilaisista arjen tilanteista, jotka ovat selkeän mutta tarvittaessa joustavan päivärytmin perusta. Arjen tilanteisiin tuovat monimuotoisuutta leikki ja muu lapselle ominainen toiminta sisällä ja ulkona sekä varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot. TIKAN PÄIVÄKODIN ARKI Kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa... LAPSEN SAAPUMINEN PÄIVÄKOTIIN Tultaessa päiväkotiin vanhemmat auttavat lasta riisuutumaan, laittamaan vaatteet omalle paikalleen, pesemään kädet ja laittamaan tossut jalkaan. Vanhemmat saattavat henkilökohtaisesti lapsen paikalla olevan henkilökunnan luokse. HOITOPÄIVÄN PÄÄTTYESSÄ Lapsi luovutetaan vanhemmalle/ kirjallisen luvan saaneelle hakijalle. Hakutilanteessa vaihdetaan hoitopäivän kuulumiset. PERUSHOITO Perushoitotilanteet ovat kasvatus-, ohjaus-, ja vuorovaikutustilanteita joilla on erityinen merkitys lapsen yleiselle hyvinvoinnille. Suurin osa lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksesta tapahtuu perushoitotilanteissa. Lämmin, lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva vuorovaikutus kiireettömässä perushoitotilanteessa luovat perustan kehittymiselle, oppimiselle ja turvallisuuden tunteelle päivähoidossa. 1. RUOKAILU Ruokailu aloitetaan rauhoittumalla. Lasta kannustetaan omatoimisuuteen eli syömään itse. Lautaselle laitetaan kaikkea tarjolla olevaa ruokaa jota myös pyrimme maistamaan. Ruokailussa otamme huomioon mahdolliset allergiat ja vanhempien perustellut toiveet. Kiinnitämme huomiota hyviin pöytätapoihin ja opettelemme pyytämään kohteliaasti, syömään kiireettömästi ja antamaan ruokarauhan muille ruokailijoille. 2. Hygienia Hoitoon tultaessa lapset pesevät kätensä vanhempien avustuksella. Hoitopäivän aikana henkilökunta avustaa lasta käsihygieniasta huolehtimisessa. Hampaiden hyvinvoinnista huolehdimme kotoa tuoduilla ksylitolipastilleilla. Aikuiset valvovat lasten vessassakäyntejä, mutta ohjaamme ja tuemme lapsia omatoimisuuteen.

4 3. Sairastuminen Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otamme yhteyttä vanhempiin ja pyydämme hakemaan lapsen kotiin. Ennen päiväkotiin palaamista lapsella tulee olla vähintään 1 kuumeeton päivä ja yleiskunto sallii normaalin päiväkotitoiminnan. 4. Ulkoilu Päivittäinen ulkoilu on tärkeää. Sisälle jäädään vain harvoissa poikkeustapauksissa ( kaatosade, kova pakkanen). Pukeutumisessa lasta kannustetaan omatoimisuuteen. Lapsella tulee olla säänmukaiset ja oikean kokoiset vaatteet vaihtovaatekertoineen. 5. Päivälepo Nukkariin tullaan rauhallisesti. Lepohetken aluksi kuuntelemme rauhoittavaa musiikkia tai luemme satuja. Rauhoittelemme lapsia silittelemällä untenmaille. Nukkarissa on koko ajan valvonta. 6. Omat lelut Päiväkotiin voi tuoda oman unikaverin. Unikaveria säilytetään lapsen sängyssä. Unikaveri tulee viedä kotiin pestäväksi ainakin kerran kuukaudessa. Päiväkotiin voi tuoda oman lelun sovittuna lelupäivänä. Lapsen nimellä varustettu lelu on päiväkodissa vanhempien vastuulla. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteelliset elämykset. Leikkiminen Varhaiskasvatusympäristössä korostamme leikin merkitystä. Annamme lapsen leikille tilaa ja aikaa. Hyvä leikkiympäristö herättää lapsen mielenkiinnon ja uteliaisuuden. Leikki on tutkimista, harjoittelemista ja oppimista. Leikissä lapsi oppii ilmaisemaan luovasti ajatuksiaan ja tunteitaan. Päivähoidon arjessa arvostamme hyviä tapoja ja ystävyyttä. Leikki on lapsille ominainen tapa ilmaista itseään, käydä läpi hänelle tärkeitä asioita sekä oppia uutta. Lapsille tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja leikkirauhaan. Järjestämme aikaa, tilaa ja välineitä monipuoliseen toimintaan lapsen kehitystason mukaan. Leikkiympäristö ja sopivat leikkitilat edesauttavat leikin kehittymistä. Pitkäkestoiset leikit voivat jatkua vielä seuraavanakin päivänä. Kasvattajan tehtävänä on ohjata sekä motivoida lapsia leikin alkuun ja seurata leikin kehittymistä. Liikkuminen Liikunta on Tikan päiväkodissa kaudella yksi toiminnan painopisteistä. Päiväkoti ja sen lähiliikuntapaikat tarjoavat monia mahdollisuuksia liikkumisen iloon eri vuoden aikoina. Päivittäinen ulkoilu on aina oiva tilaisuus kokeilla eri liikuntamuotoja. Tikan päiväkodin salivälineet ovat kaikkien lasten käytössä. Järjestämme mahdollisuuksia kävely- ja metsäretkiin. Talvella teemme hiihto- ja luisteluretkiä, sekä käymme pulkkamäessä. Rohkaisemme lapsia liikkumaan. Lapsen liikuntataitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi liikkuu usein ja uutta taitoa toistetaan riittävän monta kertaa. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ovat, että

5 lapsi liikkuisi päivässä vähintään kaksi tuntia. Tämä aika sisältää niin päivähoidossa kuin kotonakin vietetyn ajan. Arkisia päivähoitotilojajärjestetään niin, että niissä voi liikkua päivittäin ja niin, että ne haastavat lapsen liikkumaan. Tutkiminen Lapsi on luonnostaan aktiivinen, luova ja tiedonhaluinen, Hän oppii tekemällä ja oivaltamalla. Lapsi käyttää apunaan kaikkia aistikanaviaan. Pysähdymme arjessa lasten kysymysten ja ihmetysten aiheiden äärelle. Kannustamme tutkimaan, ihmettelemään sekä selvittämään vastauksia kysymyksiin. Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edistävät lapsen ympäristötietoisuutta ja luonnon kunnioittamista ja lapsi saa kokemuksia kestävän kehityksen periaatteella toimimisesta (Päivähoidon strategiakortit) Taiteelliset elämykset Kädentaidot, piirtäminen, maalaaminen, musisoiminen, tanssiminen, liikunta, lorut, sadut ja sanataide antavat lapsille kokemuksia sekä havaintoja eri taidealueilta. Omat kokemukset rikastuttavat mielikuvitusta ja tukevat asioiden oppimista. Tarjoamme lapsille mahdollisuuksia monipuoliseen itseilmaisuun. Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme kokemukseia teatterista, konserteista sekä taidenäyttelyistä. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOTUKSET Toiminnassa haluamme tukea lapsen liikunnan monipuolista kehittämistä. Päivittäinen liikunta on tärkeää lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikunta kehittää motorisia perustaitoja ja lapsi saa myönteisiä liikunnan ja ilon kokemuksia. Liikuntahetket tarjoavat tilaisuuksia omatoimisuuteen, rohkeuteen ja taitoon toimia yhdessä. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset: MÄÄRÄ Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa. LAATU Lapsen tulee saada päivittäin harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Varhaiskasvattajien tulee suunnitella ja järjestää tavoitteellista ja monipuolista liikuntakasvatusta päivittäin. YMPÄRISTÖ Varhaiskasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan houkutteleva ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liikkumista eri ympäristöissä. VÄLINEET Päivähoidon toimipisteissä tulee olla lasten liikunnan perusvälineistö. Välineitä tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla helposti lasten saatavilla myös omaehtoisen toiminnan aikana. YHTEISTYÖ Varhaiskasvatushenkilöstön tulee olla aktiivisessa ja vastavuoroisessa yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Vanhemmat voivat osallistua mukaan erilaisiin päiväkodin liikuntatapahtumiin kuten Pihaseikkailuun, joka on jo perinne Tikan päiväkodissa.

6 Sisällölliset orientaatiot muodostavat toiminnan kehyksen tarkoituksenaan lapsen valmiuksien lisääminen monimuotoisen elämän ymmärtämisessä. Matemaattisessa orientaatiossa: havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä mitataan aikaa ja opetellaan ajan käsitettä opetellaan lukukäsitteiden muodostamista ja peruslaskutoimituksia lapsen ikätason mukaisesti käytetään arkielämän tilanteissa matemaattista ajattelua leikinomaisesti hyödynnetään lapsille tuttuja ja heitä kiinnostavia konkreettisia materiaaleja, esineitä ja välineitä Luonnontieteellisessä orientaatiossa: tutustutaan luonnon ilmiöihin, tuttuihin eläimiin ja kasveihin tutkitaan luontoon ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä opitaan ihmisen vastuuta ympäristöstä ja luonnosta Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa: tutustutaan oman ympäristön menneisyyteen ja tämän päivän yhteiskuntaan siirretään suomalaista perinnetietoa välitetään kulttuuriperinnettä huomioidaan monikulttuurisuus päivähoidossa kunnioitetaan perheiden arvoja Esteettisessä orientaatiossa: opetetaan lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti kunnioitetaan lapsen luovuutta ja hänen ilmaisutaitojaan koetaan tekemisen iloa Eettisessä ja uskonnolliskatsomuksellisessa orientaatiossa: sitoudutaan yhteisiin arvoihin; hyvät tavat, säännöt, toisen kunnioittaminen ja ryhmässä toimiminen avataan polkuja pohdinnoille ymmärretään lapsen eri elämäntilanteet ja tunnetilat perehdytään lapsen omaan uskontoon tai katsomukseen huomioidaan toiminnassa suomalaiseen kulttuuriin liittyvät perinteet ja kirkolliset juhlapyhät ESIOPETUS TIKAN PÄIVÄKODISSA Päiväkotimme esikoululaiset jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmien vastuuaikuisina toimivat lastentarhanopettajat. Esiopetusaika on klo Esiopetus noudattaa koulujen loma-aikaa. Esikoululaisten aamupäivän toiminnasta vastaavat lastentarhanopettajat, ulkoilu tapahtuu päiväkotimme takapihalla ja iltapäivätoimintaa on esikoululaisen omassa ns.kotiryhmässä. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jonka pohjana ovat valtakunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Jyväskylän esiopetussuunnitelma.

7 Tikan päiväkodin esiopetuksen tavoite on edistää lapsen hyvinvointia ja tukea kasvua sekä kehittymistä ja kannustaa oppimisen iloon. Päätavoite on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa, toimimalla yhdessä toisten kanssa ja huomioimalla kavereita ja noudattamalla yhteisiä sääntöjä. Esiopetusvuoden aikana vahvistetaan omatoimisuutta ja omia ajattelutaitoja sekä kykyä luottaa omiin taitoihin. Esiopetuksen tehtävänä on parantaa oppimisedellytyksiä ennen kouluikää. Esiopetuksessa annetaan leikille riittävästi aikaa. Lapsi oppii ja kehittyy leikin kautta. Leikki kehittää kieltä, ajattelua, mielikuvitusta ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Leikkiä hyödynnetään myös oppimisen muotona. Leikin avulla toteutetaan esiopetuksen sisältöalueita mm. matematiikka, fyysinen ja motorinen kehitys, kieli ja vuorovaikutus. Leikin ohella toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat esiopetuksen menetelmiä. Lisäksi esiopetuksen sisältöalueisiin kuuluvat taide ja kulttuuri, draama, kuvataide ja kädentyöt, musiikki ja tanssi, mediakasvatus, luonto ja ympäristökasvatus, etiikka ja katsomus. Näihin sisältöihin liitetään lapsen ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen. Tikan päiväkodissa laaditaan omat sisällölliset toimintasuunnitelmat esikouluvuotta varten. Toimintaa suunnitellessa huomioidaan lapsilta ja vanhemmilta tulevat toiveet. Kaikille esikoululaisille esiopetuksen aloitusvaiheessa tehdään oma lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä vanhempien kanssa, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja oppimisen haasteet esikouluvuotta varten. Tavoitteiden asettelun lähtökohtana ovat lapsen kehitys, tiedot, taidot, kokemukset, erityistarpeet ja lapselle merkitykselliset asiat. Esiopetuksen ja kodin yhteistoiminta on kasvatuskumppanuutta, joka luo pohjaa tulevalle kodin ja koulun yhteistyölle. Lapsi saa arvioida myös omaa toimintaansa ja oppimistaan. Teemme moniammatillista yhteistyötä puheterapeutin, koulupsykologin, toimintaterapeutin, luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa. Esiopetusvuoden aikana pohditaan lapsen oppimisen polkua, jotta paras koulumuotovalinta tarkentuisi kouluun ilmoittautumiseen mennessä. Vanhempien luvalla esikoululaisen tiedot siirtyvät kouluun opettajille ja erityisopettajalle sekä koulupsykologille. Vanhemmat huolehtivat kouluun tutustumispäivään osallistumisesta. Esiopetuksesta lapsi saa osallistumistodistuksen keväällä esiopetuksen päättyessä. Arviointi ja kehittäminen Kehittävä työote, innovatiivisuus ja uuden oppiminen tuottavat kokeiluja, pilotteja ja uusia työtapoja. Organisaatio tukee ja edistää arjen innovaatioita ja pitkäjänteistä kehittämistä vuorovaikutteisesti (Päivähoidon strategiakortit) Tikan päiväkodin toimintaan ja kehittämiseen vaikuttavat rakenteet: Talon johtoryhmä (päiväkodin johtaja, varajohtaja sekä yhdyshenkilö) kokoontuu noin kerran kuukaudessa asioiden käsittelyä ja pohdintaa yleisellä tasolla EDtiimi (talon edustuksellinen tiimi, jossa jokaisesta tiimistä sama edustaja koko toimintakauden) kokoontuu joka toinen viikko

8 taloihin liittyvät asiat, prosessit, pelisäännöt, aikataulut ja tapahtumat etukäteen valmisteltu pöytäkirja (päiväkodin johtaja tai varajohtaja laatii) toiminnan arviointi koko talon tasolla Tiimipalaverit (ryhmän oma palaveri, joka on kerran viikossa) toiminnan sisältö, tavoitteet, kehittäminen, tiimsopimukset ryhmän omien asioiden käsittely toiminnan arviointi Työkokousillat ja kerran vuodessa tapahtuva suunnittelupäivä vasutyöskentely, vasu-arviointi toiminnan kehittäminen, ideointi käytänteiden ja sopimuksien päättäminen, pelisäännöistä sopiminen toiminnan arviointi Ovenvälisuunnittelu nopean reagoinnin suunnittelua arjessa Henkilökohtaiset kehityskeskustelut kerran toimintakaudessa käydään läpi koulutustarpeet: jokainen työntekijä on oikeutettu ja velvollinen osallistumaan järjestettyihin koulutuksiin. Työn kehittäminen ja työssä kehittyminen on osa varhaiskasvatuksen arkea. Pyrimme kehittämään pedagogista toimintaamme suunnitellusti työn arvioinnin kautta. Keskustelemme paljon pedagogiikasta, lasten hyvinvoinnista ja asiakkaiden toiveista ja palautteista. Yhteisen keskustelun kautta syntyy yhteinen ymmärrys toiminnan linjasta, johon jokainen voi omalta osaltaan sitoutua. Arviointi Lasten havainnointi on tärkein väylä lapsituntemukseen. On tärkeää opetella tuntemaan lapset, jotta voidaan rakentaa laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Lasten puheet, sanattomat ilmaisut ja käyttäytyminen kertovat siitä, miten lapset kokevat toiminnan. On tärkeää, että lapsi tulee kuulluksi ja siksi henkilökunnan on oltava herkkänä kuulemaan, näkemään ja tunnistamaan nämä lasten viestit. Meillä Tikassa lapsilähtöisyys tarkoittaa toiminnan rakentumista lasten tarpeiden ja

9 yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Aikuiset tarttuvat mahdollisuuksien mukaan lasten toiveisiin ja ideoihin ja kehittävät niitä eteenpäin. Tärkeää on myös kuunnella vanhempia ja heidän näkemyksiään ja odotuksiaan varhaiskasvatukselle. Lapsilähtöisyys on tasapainoilua sen suhteen, kuinka paljon lapset saavat valita ja päättää, mitä tekevät. Mielestämme tarvitaan toimintoja, joista lapset saavat päättää, mutta on myös asioita, joita toteutetaan aikuisjohtoisesti lasten kehitystarpeiden mukaisesti. Lasten kehityksen arviointiin on käytössä useita valmiita arviointimateriaaleja, kuten esim. kontrolloitu piirrostarkkailu (KPT arvioi mm. ohjeiden ymmärtämistä ja hahmottamista), Kettutesti (kielellinen tietoisuus), Makeko (matemaattista tietoisuutta). Kehittelemme myös usein omia arviointitapoja ja välineitä. Nämä välineet auttavat meitä lisäämään lapsituntemusta ja tarkentamaan lapsen tarpeita ja haasteita eri kehityksen osa-alueilla. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen liittyvät keskustelut ovat yksi tärkeimmistä arvioinnin välineistä. Keskusteluissa arvioimme yhdessä vanhempien kanssa ovatko lapsen yksilölliset tavoitteet toteutuneet ja onko perheiden toiveet ja tarpeet huomioitu varhaiskasvatuksen arjessa. Vanhempainilloissa ja perheille järjestetyissä tapahtumissa on mahdollista keskustella toiminnasta. Toivoisimme vanhempien vierailevan oman lapsen ryhmässä hoitopäivän aikana, jotta he nähdä lapsensa toimivan osana lapsiryhmää, oppisivat tuntemaan varhaiskasvatuksen luonnetta ja päiväkodin toimintaa paremmin ja sitä kautta voisivat paremmin arvioida toimintaa. Teemme kyselyjä ja haastatteluja vanhemmille päiväkodin tai ryhmän tilanteen ja tarpeen mukaan. Henkilökunta arvioi ja pohtii omaa toimintaansa arjessa päivittäin. Tiimin kesken keskustellaan, annetaan palautetta ja arvioidaan toiminnan toteutumista sekä pohditaan jatkosuunnitelmia. Tiimit arvioivat myös oman ryhmänsä toimintatapoja, niiden vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Tiimien palavereissa pohditaan arjen käytäntöjä sekä sovitaan yksittäisiä lapsia koskevia tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat yksi henkilökunnan keino arvioida omaa toimintaansa. Keskusteluissa arvioidaan henkilökohtaista kokemusta työn sujumisesta, omaa osaamista ja kehittämisen tavoitteita tulevaisuudessa. Kehityskeskusteluissa nostetaan esiin omia vahvuuksia ja onnistumisen kokemuksia sekä arvioidaan, millainen koulutus vastaisi parhaiten omia kehittämishaasteita. Kehityskeskusteluissa arvioidaan lisäksi esimiehen ja työntekijän yhteistyön toteutumista. Kehityskeskusteluja käydään myös yhdessä tiimin kanssa. Näissä arvioidaan sitä, miten on löydetty yhteiset toimintatavat ja periaatteet sekä sitä, miten toimintaa pitäisi kehittää. Samalla arvioidaan myös tiimin resursseja suhteessa lapsiryhmään sekä tiimin yhteistyön toimivuutta. Sekä henkilökohtaiset että tiimikehityskeskustelut järjestetään toimintavuosittain. Kehittämistyö Työkokouksissa ja suunnittelupäivillä olemme työstäneet varhaiskasvatussuunnitelmaamme, pohdimme yhteisiä tavoitteitta sekä pedagogisia periaatteitamme. Työntekijöillä on tällöin mahdollisuus pysähtyä pohtimaan työnsä punaista lankaa. Yhdessä kehittyminen vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta sekä yhteisöllistä itsetuntoa. Jokainen työntekijä on tärkeä osa työyhteisöä. Suunnittelupäivät vahvistavat lisäksi tiimien yhteistyötä. Kasvatuskumppanuus moniammatillisen kasvatushenkilöstön kesken on pohjana kehittämiselle. Työssä oppimisen, keskustelujen ja toistemme toiminnan seuraamisen ja arvioinnin kautta opimme toisiltamme. Henkilökunnan kehittämiseen liittyy kiinteänä osana uusien työntekijöiden, sijaisten sekä opiskelijoiden perehdyttäminen työhön ja talon tapoihin. Uudet työntekijät ja opiskelijat tuovat aina uutta näkökulmaa työhön, ottavat esille kehittymisen paikkoja ja korostavat hyviä käytäntöjä.

10 Heiltä saamme uusia ideoita toteuttaa työtämme ja pääsemme peilaamaan työtämme ja sitä kautta oppimaan omasta tavasta toteuttaa toimintaa. Työnantajan velvollisuutena on järjestää henkilökunnalle täydennyskoulutusta vähintään kolmena päivänä vuodessa. Koulutusta suunniteltaessa otamme huomioon yksikön tarpeet, henkilökunnan osaamisen sekä työntekijöiden omat kiinnostuksen kohteet ja tarpeen tietojen päivitykseen. Tämän vuoden tavoitteenamme on ollut lapsi- ja perhelähtöisen toiminnan kehittäminen. Tämä kehittämistyö konkretisoitui ryhmärakenneuudistuksen myötä lapsiryhmien muodostamiseen ja lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on, että lapset saavat mahdollisuuden pysyä samassa lapsiryhmässä koko päivähoitouransa ajan. Samalla annamme sisaruksille mahdollisuuden päivähoitoon samassa ryhmässä. Näin heille pyritään tarjoamaan mahdollisimman pysyvät kaveri- ja aikuissuhteet. Ryhmärakenneuudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa päiväkotimme ryhmässä voi olla 1-6-vuotiaita lapsia. Lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastataksemme olemme kehittäneet pienryhmätoimintaa, jossa jokaisen ryhmän lapset jaetaan pienempiin 4-8 lapsen ryhmiin. Aina pienryhmä jaon perusteena ei ole ikä, vaan lapsen vahvuudet ja kehityshaasteet on huomioitu ja ryhmäjako mietitty tarkkaan. Myös esikoulu tapahtuu pienryhmissä, siten että päiväkodin kaikki esikouluikäiset lapset on jaettu pienryhmiin heidän yksilöllisten vahvuuksien ja haasteiden perusteella. Toiminnan kehittämisen suunnitelmaa Ryhmärakenneuudistus ja pienryhmätoiminnan kehittäminen ovat tuoneet omat haasteensa toiminnan suunnitteluun ja työn kehittämiseen. Jatkamme tätä kehittämistyötä edelleen yhteisten keskustelujen, toiminnan arvioinnin ja lasten havainnoinnin sekä vanhempien kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Ensi toimintavuoden tavoitteena on kehittää pienryhmätoiminnan rakenteita ryhmissä yhtenäisemmiksi ja vahvistaa lapsiryhmien välistä yhteistyötä. Yhteisesti sovitut käytännöt ja säännöt Arjen sujumisen ja turvallisuuden takaamiseksi olemme sopineet seuraavista käytännöistä: Ryhmien muodostamisessa noudatamme päivähoitolakia ja -asetusta, joka ei määritä sinänsä ryhmäkokoa, vaan kelpoisuusehdot täyttävien kasvatusvastuullisten aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun seuraavasti: Henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku alle 3-vuotiaat: 1:4 ->1 aikuinen / 4 lasta 2 aikuista / 8 lasta 3 aikuista / 12 lasta 4 aikuista / 16 lasta yli 3-vuotiaat: 1:7 -> 1 aikuinen / 7 lasta 2 aikuista / 14 lasta 3 aikuista / 21 lasta 4 aikuista / 28 lasta jne. osapäiväiset 1:13 -> 1 aikuinen / 13 lasta (yli 3-v) jne.

11 Päivän kulun yhteiset pelisäännöt: - klo päiväkodin kaikki lapset ovat Peukaloisten ryhmässä. - klo 7.30 lapset siirtyvät omiin ryhmiinsä - lapsi luovutetaan hoitoon tuotaessa henkilökunnalle; lasta ei jätetä yksin eteiseen tai ryhmän ovelle - kun lapsi tulee hoitoon hänen nimensä merkitään listaan - iltapäivän ulkoilussa henkilökunnalla lista paikalla olevista lapsista ja kun lapsi haetaan hoidosta hänen nimensä viivataan yli - lapset lähtevät portista aikuisen kanssa - lapsi luovutetaan ainoastaan vanhempien etukäteen ilmoittamille hakijoille. Muutoksista hakijoihin sovitaan kirjallisesti ryhmän aikuisten kanssa - klo mennessä päiväkodin kaikki lapset siirtyvät etupihaan - pihaportit tulee laittaa aina takalukkoon - pihasäännöt niin etu- kuin takapihalla, takapihalla sovittu yhdessä päiväkoti Aarresaaren kanssa - pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä lähietsintäohje on päivitetty keväällä 2011 Verkostoyhteistyö, keskeiset yhteistyökumppanit - oppilaitokset, joista päiväkodissa on säännöllisesti opiskelijoita, Jyo/ Varhaiskasvatuksen laitos, JAMK, Jyväskylän kristillinen opisto yms. sekä harjoittelijat - neuvola - puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeutit - lähikoulut - sosiaaliatoimi, lastensuojelu - perheneuvola - seurakunta - kirjastoauto - kiinteistönhoito Varhaiskasvatuksen yhteistyön ensisijaiset toteuttajat ovat lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Yhteistyö lastenneuvolan sekä sosiaalitoimen perhetyön ja lastensuojelun kanssa toteutetaan lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Moniammatillinen verkostoyhteistyö tarkoittaa lasta ja koko perhettä tukevan yhteistyöverkon kykyä ja mahdollisuuksia toimia niin, että kaikki siihen kuuluvat tahot pyrkisivät omista lähtökohdista käsin yhteiseen päämäärään, lapsen parhaaseen. Verkostoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on varhainen puuttuminen ja varhainen tuki erilaisissa riskitilanteissa sekä taata lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Yhteistyö lastenneuvolan kanssa Lastenneuvola on päiväkodin läheinen yhteistyökumppani. Käytännössä yhteistyö on lasta koskevan tiedon vaihtamista vanhempien suostumuksella. Terveydenhoitaja on myös asiantuntija, johon ollaan yhteydessä, kun tarvitaan ohjeita mm. lasten tartuntatautien ehkäisemisessä ja hoidossa. Viisivuotiaan lapsen kehityksen arviointi neuvolassa ja päiväkodissa Jokaiselle viisivuotiaalle lapselle tehdään kehityksen arviointi yhteistyössä päiväkodin ja neuvola kanssa. Päiväkodin lastentarhanopettajan tekemä arviointi koostuu tehtävistä lapsen kanssa sekä vanhempien ja kasvattajan täyttämistä

12 haastattelu/havainnointilomakkeesta eli käytännössä lapsen Vasusta ja keskusteluista. Näistä tiedoista kootaan yhteenveto, joka huomioidaan lapsen viisivuotisneuvolan tarkastuksessa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ne lapset, jotka tarvitsevat tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Päiväkodissa tehtävää lapsen vasua käytetään lapsen kehityksen arvioinnin välineenä yhteistyössä neuvolan kanssa. Vasun vanhemmat saavat päivähoidosta mukaansa tarvittaessa lapsen neuvolakäynnille. Varhaiskasvatuksen verkosto: - erityislastentarhanopettaja - päiväkodin lapsiryhmän kasvattajat - lastenneuvolan terveydenhoitaja - perhetyönohjaaja ja/tai perhetyöntekijä - sosiaalityöntekijä - kehitysviiveisten lasten terapeutit tarvittaessa - lastenneuvolan lääkäri - psykologi - perheneuvolan edustaja - sekä muu lapsen ja perheen asioiden hoidon kannalta välttämätön henkilö Yhteistyö perusopetuksen kanssa Perusopetuksen kanssa yhteistyön keskeinen sisältö on yhteistyömuotojen ja rakenteiden luominen ja kehittäminen niin, että varmistetaan lapsen kasvatuksellinen ja opetuksellinen jatkumo. Varhaiskasvatus nähdään entistä selkeämmin osana elinikäistä oppimista. Ihminen on synnynnäisesti utelias ja haluaa oppia uutta vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Varhaiskasvatus-, esiopetus ja perusopetussuunnitelmat on rakennettu johdonmukaiseksi jatkumoksi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyössä keskeisessä asemassa on siirtymävaiheet, kun lapsi siirtyy päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Varhaiskasvattajalla on velvollisuus kertoa lapsen tulevan oppimisen järjestämisen kannalta tärkeät asiat vanhemmilta saadun luvan puitteissa. Näissä nivelvaiheissa käydään tarvittavat tiedonsiirtokeskustelut, joissa varhaiskasvatuksen kasvu- ja oppimishistoria (= Lapsen VASU) siirtyy turvaamaan lapsen myöhemmän yksilöllisen oppimisen. Tiedottaminen ja viestintä Talon sisäinen - päivittäinen päivän kulku erityisesti aamulla - tieto poissaoloista, sijaisista, lasten määristä, avun tarpeesta takaa turvallisen ja toimivan hoitopäivän - palaverikäytännöt, kerran viikossa ryhmäpalaveri, ed-tiimi joka toinen viikko tiistaisin - talon muut palaverit ja koulutukset - ilmoitustaulut ajan tasalla, keskusradio, perehdytyskansio yms. kansiot Talon ulkoinen - ryhmät tiedottavat toiminnastaan säännöllisesti vanhemmille, ilmoitustaululla, sähköpostitse tai

13 tarvittaessa tiedotteella - ryhmät tekevät toimintakausittain toimintasuunnitelman, joka annetaan vanhemmille - talon yhteinen päiväkodin tiedote Tikan koputus vanhemmille julkaistaan sekä syys- että kevätkaudella kaksi kertaa - Tikan päiväkodin nettisivut ovat kaupungin päivähoidon sivuilla; sinne päivitämme tietoa mahdollisuuksien mukaan

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkoti sijaitsee Länsi-Tampereella, Ikurin kaupunginosassa. Päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2012 Myllärin päiväkoti on osa Mylläri-Virontörmän

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 o. 040-162 7650 (iltapvryhm) ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut Nisulan päiväkoti Eeronkatu 40720 Jyväskylä 1. Kuvaus Nisulan päiväkodista Päiväkoti sijaitsee Eeronkadulla, Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KREIVINNIITYN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTOA Naantalin kaupungin oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) valmistui v.2005 keväällä. Pidämme tätä suunnitelmaa ohjaavana omassa toiminnassamme

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS

UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS Uppo-Nallen päiväkodissa järjestään päivähoitoa n.110 lapselle. Hoito- ja kasvatushenkilöstössä on - erityislastentarhanopettaja - seitsemän lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Ryhmis Merituuli Tuupikkalantie 5 Tuupikkalantie 5 as 1 25210 Vartsala 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3488 p. 044 778 3487 Meritähdet

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

NENÄINNIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NENÄINNIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NENÄINNIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut Nenäinniemen päiväkoti Naattiantie 15 40520 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi NENÄINNIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014

Lisätiedot

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg 1 Esityksen sisältö Varhaiskasvatus 2000 luvulla VASU strategisena ohjauksen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot