TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita. Lapsi saa kasvaa myönteisissä vuorovaikutussuhteissa, levollisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapsen hyvinvoinnin perustana ovat turvalliset ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet kasvattajiin. (Päivähoidon strategiakortit) Visio Pienryhmät ja kasvatuskumppanuus. Oppimisympäristön kehittäminen niin, että myös ympäristö toimii opettajana ja aktivoijana. Viestinnän kehittäminen nopeaksi ja aikaamme vastaavaksi. Pedagogisen dokumentoinnin ottaminen työvälineeksi kasvatustyöhön. Jatkumon kehittäminen koulun kanssa niin, että siirtyminen kouluun olisi joustavaa ja kynnys olisi matalalla. Verkostoituminen alueen eri toimijoiden kanssa niin, että varhaiskasvatustoiminta saisi ajanmukaista tietoa.. Tikan arvot rakkaus ja rajat turvallisuus lapsuuden korostaminen toimiva yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä Vasua on työstetty työkokousilloissa kauden aikana. Työryhmät, joihin kuuluivat koko talon henkilökunta, ovat valmistelleet omia jaettuja kokonaisuuksiaan. Esiopettajat ovat tehneet esiopetuksen suunnitelman. Tekeminen on ollut prosessi, joka on yhdistänyt taloa, eri ryhmien työntekijöitä. Vasu on syntynyt keskustelemalla niin isoissa, koko talon ryhmissä kuin pienryhmissäkin kunkin työntekijän tuodessa prosessin aikana omia ajatuksiaan vasuun. Perhepäivähoitajat ovat työstäneet oman vasunsa työkokousilloissa. Vasun päivitys ja arviointi jatkuu ensi syksynä sekä päiväkodin koulutuspäivänä että yksikön työkokousilloissa. Lähdemateriaalina olemme mm. käyttäneet Kirsi Nivalaisen ja Petteri Mikkolan Lapselle hyvä päivä tänään (Pedatieto 2010) sekä Pentti Hakkaraisen Kehittyvä esiopetus (PS-kustanus 2002) kirjoja sekä Sanna Parrilan luennon muistiinpanoja. TIKAN PÄIVÄKOTI JA PALVELUT Tikan päiväkoti sijaitsee Kuokkalan asuinalueella Toritien päässä Tikassa. Tikan koulu on naapurirakennus. Alueella pääsääntöisesti pientaloasutusta. Päiväkodissa toimii myös yksityinen päiväkoti Aarresaari. Päiväkotia hallinnoi päiväkodin johtaja Teijo Paananen. Päiväkodin johtajan ollessa poissa varajohtaja Elina Moisio vastaa talosta. Tikassa on keittiö, jossa valmistetaan aamu- ja välipalat. Lounaat tulevat Keskuskeittiöltä. Päiväkodissa on neljä ryhmää sekä yksi perhepäivähoitoryhmä, jossa toimii perhepäivähoitaja ja nimensä mukaisesti tila on myös varahoitotila, jota perhepäivähoitajat tarvittaessa käyttävät.

2 Kaakkureissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä yksi lasten hoitaja. Kerttusissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä kaksi lastenhoitajaa. Peukaloisissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa sekä yksi oppimissopimuskoulutuksessa oleva henkilö. Kaakkureissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä erityisavustaja. Aikuinen vastaa turvallisuudesta Aikuinen vastaa lapsen turvallisuudesta. Lapsi ei jää yksin ja hän kokee olevansa aivan erityinen. Aikuinen huolehtii, että lapsen maailma on turvallinen ja riittävän ennustettava. Lapsen ei tarvitse hallita kaikkea. Lapsen hyväolo on aikuiselle tärkeää. Leikeissä on ihana pitää hauskaa. (Jukka Mäkelä) Aikuisen on saatava lapsen tuntemaan olonsa turvalliseksi. Lapsi ajattelee intuitiivisesti olevansa erityinen. Ainutlaatuisuus on löytöretki lapseen. Pienryhmätyöskentelyn kautta lapsi on paremmin kasvattajan huomion kohteena. Aikuinen on aktiivinen viestijä: puheen ja teon tasolla; kuunnellaan lasta, että hänen viestit menevät perille. Hyvinvoiva lapsi Hyvinvoivan lapsen tunnistaa kun silmät loistavat lapsi on tyytyväinen ja luottavainen sillekin jolla on vaikea alku, on mahdollista tehdä jotain tunteiden hyväksyminen KASVATUSKUMPPANUUS TIKAN PÄIVÄKODISSA Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten, heillä on pääasiallinen kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu. Kasvatuskumppanuudessa tuemme vanhempien kasvatustyötä niin, että kummankin asiantuntemus yhdistyy tasavertaisessa vuorovaikutuksessa lapsen parhaaksi. Kasvatuskumppanuus on varhaiskasvatustyön perusta lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvatuskumppanuus on myös yhteisöllistä vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta. (Päivähoidon strategiakorti) HYVÄ ALKU PÄIVÄHOIDOSSA Ennen päivähoidon aloittamista vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta käyvät aloituskeskustelun. Keskustelun tarkoituksena on, että vanhemmat ja henkilökunta tutustuvat toisiinsa. Keskustelussa kartoitetaan lapseen ja perheeseen liittyviä asioita ( perheen arki, tavat, tottumukset, toiveet jne.) Keskustelun aikana vanhemmilla on mahdollisuus kuulla päiväkodin arjesta ja esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Tässä yhteydessä laaditaan lapselle palvelusopimus. Sopimuksessa

3 kysytään lapsen tiedot ja määritetään mm. lapsen päivittäinen hoidon tarve. Toimintakauden aikana teemme lapselle yhdessä vanhempien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen ( esim. toimintaterapeutti, psykologi) yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU). Ennen varsinaista hoidon aloittamista lapselle ja hänen vanhemmilleen suositellaan tutustumishetkiä Tikan päiväkotiin. Ihanteellista olisi, jos vanhemmat ja lapsi pääsisivät käymään olemaan vähintään kaksi kertaa ennen varsinaista päivähoidon aloitusta päiväkodissa. HOIDON, KASVATUKSEN JA OPETUKSEN KOKONAISUUS Varhaiskasvatuksessa lapsen perustarpeisiin vastaava hoito nivoutuu luontevaksi osaksi kasvatusta ja opetusta kaiken ikäisten lasten toiminnassa. Toiminnan ja opetuksen kokonaisuus toteutuu parhaiten päivittäisissä arjen tilanteissa, joissa kasvattajat toimivat tavoitteellisesti. Toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen pohjalla ovat kasvattajien tekemät havainnot lapsen ja lapsiryhmän tarpeista ja toiveista. Lapsen päivä muodostuu erilaisista arjen tilanteista, jotka ovat selkeän mutta tarvittaessa joustavan päivärytmin perusta. Arjen tilanteisiin tuovat monimuotoisuutta leikki ja muu lapselle ominainen toiminta sisällä ja ulkona sekä varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot. TIKAN PÄIVÄKODIN ARKI Kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa... LAPSEN SAAPUMINEN PÄIVÄKOTIIN Tultaessa päiväkotiin vanhemmat auttavat lasta riisuutumaan, laittamaan vaatteet omalle paikalleen, pesemään kädet ja laittamaan tossut jalkaan. Vanhemmat saattavat henkilökohtaisesti lapsen paikalla olevan henkilökunnan luokse. HOITOPÄIVÄN PÄÄTTYESSÄ Lapsi luovutetaan vanhemmalle/ kirjallisen luvan saaneelle hakijalle. Hakutilanteessa vaihdetaan hoitopäivän kuulumiset. PERUSHOITO Perushoitotilanteet ovat kasvatus-, ohjaus-, ja vuorovaikutustilanteita joilla on erityinen merkitys lapsen yleiselle hyvinvoinnille. Suurin osa lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksesta tapahtuu perushoitotilanteissa. Lämmin, lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva vuorovaikutus kiireettömässä perushoitotilanteessa luovat perustan kehittymiselle, oppimiselle ja turvallisuuden tunteelle päivähoidossa. 1. RUOKAILU Ruokailu aloitetaan rauhoittumalla. Lasta kannustetaan omatoimisuuteen eli syömään itse. Lautaselle laitetaan kaikkea tarjolla olevaa ruokaa jota myös pyrimme maistamaan. Ruokailussa otamme huomioon mahdolliset allergiat ja vanhempien perustellut toiveet. Kiinnitämme huomiota hyviin pöytätapoihin ja opettelemme pyytämään kohteliaasti, syömään kiireettömästi ja antamaan ruokarauhan muille ruokailijoille. 2. Hygienia Hoitoon tultaessa lapset pesevät kätensä vanhempien avustuksella. Hoitopäivän aikana henkilökunta avustaa lasta käsihygieniasta huolehtimisessa. Hampaiden hyvinvoinnista huolehdimme kotoa tuoduilla ksylitolipastilleilla. Aikuiset valvovat lasten vessassakäyntejä, mutta ohjaamme ja tuemme lapsia omatoimisuuteen.

4 3. Sairastuminen Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otamme yhteyttä vanhempiin ja pyydämme hakemaan lapsen kotiin. Ennen päiväkotiin palaamista lapsella tulee olla vähintään 1 kuumeeton päivä ja yleiskunto sallii normaalin päiväkotitoiminnan. 4. Ulkoilu Päivittäinen ulkoilu on tärkeää. Sisälle jäädään vain harvoissa poikkeustapauksissa ( kaatosade, kova pakkanen). Pukeutumisessa lasta kannustetaan omatoimisuuteen. Lapsella tulee olla säänmukaiset ja oikean kokoiset vaatteet vaihtovaatekertoineen. 5. Päivälepo Nukkariin tullaan rauhallisesti. Lepohetken aluksi kuuntelemme rauhoittavaa musiikkia tai luemme satuja. Rauhoittelemme lapsia silittelemällä untenmaille. Nukkarissa on koko ajan valvonta. 6. Omat lelut Päiväkotiin voi tuoda oman unikaverin. Unikaveria säilytetään lapsen sängyssä. Unikaveri tulee viedä kotiin pestäväksi ainakin kerran kuukaudessa. Päiväkotiin voi tuoda oman lelun sovittuna lelupäivänä. Lapsen nimellä varustettu lelu on päiväkodissa vanhempien vastuulla. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteelliset elämykset. Leikkiminen Varhaiskasvatusympäristössä korostamme leikin merkitystä. Annamme lapsen leikille tilaa ja aikaa. Hyvä leikkiympäristö herättää lapsen mielenkiinnon ja uteliaisuuden. Leikki on tutkimista, harjoittelemista ja oppimista. Leikissä lapsi oppii ilmaisemaan luovasti ajatuksiaan ja tunteitaan. Päivähoidon arjessa arvostamme hyviä tapoja ja ystävyyttä. Leikki on lapsille ominainen tapa ilmaista itseään, käydä läpi hänelle tärkeitä asioita sekä oppia uutta. Lapsille tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja leikkirauhaan. Järjestämme aikaa, tilaa ja välineitä monipuoliseen toimintaan lapsen kehitystason mukaan. Leikkiympäristö ja sopivat leikkitilat edesauttavat leikin kehittymistä. Pitkäkestoiset leikit voivat jatkua vielä seuraavanakin päivänä. Kasvattajan tehtävänä on ohjata sekä motivoida lapsia leikin alkuun ja seurata leikin kehittymistä. Liikkuminen Liikunta on Tikan päiväkodissa kaudella yksi toiminnan painopisteistä. Päiväkoti ja sen lähiliikuntapaikat tarjoavat monia mahdollisuuksia liikkumisen iloon eri vuoden aikoina. Päivittäinen ulkoilu on aina oiva tilaisuus kokeilla eri liikuntamuotoja. Tikan päiväkodin salivälineet ovat kaikkien lasten käytössä. Järjestämme mahdollisuuksia kävely- ja metsäretkiin. Talvella teemme hiihto- ja luisteluretkiä, sekä käymme pulkkamäessä. Rohkaisemme lapsia liikkumaan. Lapsen liikuntataitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi liikkuu usein ja uutta taitoa toistetaan riittävän monta kertaa. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ovat, että

5 lapsi liikkuisi päivässä vähintään kaksi tuntia. Tämä aika sisältää niin päivähoidossa kuin kotonakin vietetyn ajan. Arkisia päivähoitotilojajärjestetään niin, että niissä voi liikkua päivittäin ja niin, että ne haastavat lapsen liikkumaan. Tutkiminen Lapsi on luonnostaan aktiivinen, luova ja tiedonhaluinen, Hän oppii tekemällä ja oivaltamalla. Lapsi käyttää apunaan kaikkia aistikanaviaan. Pysähdymme arjessa lasten kysymysten ja ihmetysten aiheiden äärelle. Kannustamme tutkimaan, ihmettelemään sekä selvittämään vastauksia kysymyksiin. Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edistävät lapsen ympäristötietoisuutta ja luonnon kunnioittamista ja lapsi saa kokemuksia kestävän kehityksen periaatteella toimimisesta (Päivähoidon strategiakortit) Taiteelliset elämykset Kädentaidot, piirtäminen, maalaaminen, musisoiminen, tanssiminen, liikunta, lorut, sadut ja sanataide antavat lapsille kokemuksia sekä havaintoja eri taidealueilta. Omat kokemukset rikastuttavat mielikuvitusta ja tukevat asioiden oppimista. Tarjoamme lapsille mahdollisuuksia monipuoliseen itseilmaisuun. Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme kokemukseia teatterista, konserteista sekä taidenäyttelyistä. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOTUKSET Toiminnassa haluamme tukea lapsen liikunnan monipuolista kehittämistä. Päivittäinen liikunta on tärkeää lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikunta kehittää motorisia perustaitoja ja lapsi saa myönteisiä liikunnan ja ilon kokemuksia. Liikuntahetket tarjoavat tilaisuuksia omatoimisuuteen, rohkeuteen ja taitoon toimia yhdessä. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset: MÄÄRÄ Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa. LAATU Lapsen tulee saada päivittäin harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Varhaiskasvattajien tulee suunnitella ja järjestää tavoitteellista ja monipuolista liikuntakasvatusta päivittäin. YMPÄRISTÖ Varhaiskasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan houkutteleva ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liikkumista eri ympäristöissä. VÄLINEET Päivähoidon toimipisteissä tulee olla lasten liikunnan perusvälineistö. Välineitä tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla helposti lasten saatavilla myös omaehtoisen toiminnan aikana. YHTEISTYÖ Varhaiskasvatushenkilöstön tulee olla aktiivisessa ja vastavuoroisessa yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Vanhemmat voivat osallistua mukaan erilaisiin päiväkodin liikuntatapahtumiin kuten Pihaseikkailuun, joka on jo perinne Tikan päiväkodissa.

6 Sisällölliset orientaatiot muodostavat toiminnan kehyksen tarkoituksenaan lapsen valmiuksien lisääminen monimuotoisen elämän ymmärtämisessä. Matemaattisessa orientaatiossa: havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä mitataan aikaa ja opetellaan ajan käsitettä opetellaan lukukäsitteiden muodostamista ja peruslaskutoimituksia lapsen ikätason mukaisesti käytetään arkielämän tilanteissa matemaattista ajattelua leikinomaisesti hyödynnetään lapsille tuttuja ja heitä kiinnostavia konkreettisia materiaaleja, esineitä ja välineitä Luonnontieteellisessä orientaatiossa: tutustutaan luonnon ilmiöihin, tuttuihin eläimiin ja kasveihin tutkitaan luontoon ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä opitaan ihmisen vastuuta ympäristöstä ja luonnosta Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa: tutustutaan oman ympäristön menneisyyteen ja tämän päivän yhteiskuntaan siirretään suomalaista perinnetietoa välitetään kulttuuriperinnettä huomioidaan monikulttuurisuus päivähoidossa kunnioitetaan perheiden arvoja Esteettisessä orientaatiossa: opetetaan lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti kunnioitetaan lapsen luovuutta ja hänen ilmaisutaitojaan koetaan tekemisen iloa Eettisessä ja uskonnolliskatsomuksellisessa orientaatiossa: sitoudutaan yhteisiin arvoihin; hyvät tavat, säännöt, toisen kunnioittaminen ja ryhmässä toimiminen avataan polkuja pohdinnoille ymmärretään lapsen eri elämäntilanteet ja tunnetilat perehdytään lapsen omaan uskontoon tai katsomukseen huomioidaan toiminnassa suomalaiseen kulttuuriin liittyvät perinteet ja kirkolliset juhlapyhät ESIOPETUS TIKAN PÄIVÄKODISSA Päiväkotimme esikoululaiset jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmien vastuuaikuisina toimivat lastentarhanopettajat. Esiopetusaika on klo Esiopetus noudattaa koulujen loma-aikaa. Esikoululaisten aamupäivän toiminnasta vastaavat lastentarhanopettajat, ulkoilu tapahtuu päiväkotimme takapihalla ja iltapäivätoimintaa on esikoululaisen omassa ns.kotiryhmässä. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jonka pohjana ovat valtakunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Jyväskylän esiopetussuunnitelma.

7 Tikan päiväkodin esiopetuksen tavoite on edistää lapsen hyvinvointia ja tukea kasvua sekä kehittymistä ja kannustaa oppimisen iloon. Päätavoite on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa, toimimalla yhdessä toisten kanssa ja huomioimalla kavereita ja noudattamalla yhteisiä sääntöjä. Esiopetusvuoden aikana vahvistetaan omatoimisuutta ja omia ajattelutaitoja sekä kykyä luottaa omiin taitoihin. Esiopetuksen tehtävänä on parantaa oppimisedellytyksiä ennen kouluikää. Esiopetuksessa annetaan leikille riittävästi aikaa. Lapsi oppii ja kehittyy leikin kautta. Leikki kehittää kieltä, ajattelua, mielikuvitusta ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Leikkiä hyödynnetään myös oppimisen muotona. Leikin avulla toteutetaan esiopetuksen sisältöalueita mm. matematiikka, fyysinen ja motorinen kehitys, kieli ja vuorovaikutus. Leikin ohella toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat esiopetuksen menetelmiä. Lisäksi esiopetuksen sisältöalueisiin kuuluvat taide ja kulttuuri, draama, kuvataide ja kädentyöt, musiikki ja tanssi, mediakasvatus, luonto ja ympäristökasvatus, etiikka ja katsomus. Näihin sisältöihin liitetään lapsen ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen. Tikan päiväkodissa laaditaan omat sisällölliset toimintasuunnitelmat esikouluvuotta varten. Toimintaa suunnitellessa huomioidaan lapsilta ja vanhemmilta tulevat toiveet. Kaikille esikoululaisille esiopetuksen aloitusvaiheessa tehdään oma lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä vanhempien kanssa, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja oppimisen haasteet esikouluvuotta varten. Tavoitteiden asettelun lähtökohtana ovat lapsen kehitys, tiedot, taidot, kokemukset, erityistarpeet ja lapselle merkitykselliset asiat. Esiopetuksen ja kodin yhteistoiminta on kasvatuskumppanuutta, joka luo pohjaa tulevalle kodin ja koulun yhteistyölle. Lapsi saa arvioida myös omaa toimintaansa ja oppimistaan. Teemme moniammatillista yhteistyötä puheterapeutin, koulupsykologin, toimintaterapeutin, luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa. Esiopetusvuoden aikana pohditaan lapsen oppimisen polkua, jotta paras koulumuotovalinta tarkentuisi kouluun ilmoittautumiseen mennessä. Vanhempien luvalla esikoululaisen tiedot siirtyvät kouluun opettajille ja erityisopettajalle sekä koulupsykologille. Vanhemmat huolehtivat kouluun tutustumispäivään osallistumisesta. Esiopetuksesta lapsi saa osallistumistodistuksen keväällä esiopetuksen päättyessä. Arviointi ja kehittäminen Kehittävä työote, innovatiivisuus ja uuden oppiminen tuottavat kokeiluja, pilotteja ja uusia työtapoja. Organisaatio tukee ja edistää arjen innovaatioita ja pitkäjänteistä kehittämistä vuorovaikutteisesti (Päivähoidon strategiakortit) Tikan päiväkodin toimintaan ja kehittämiseen vaikuttavat rakenteet: Talon johtoryhmä (päiväkodin johtaja, varajohtaja sekä yhdyshenkilö) kokoontuu noin kerran kuukaudessa asioiden käsittelyä ja pohdintaa yleisellä tasolla EDtiimi (talon edustuksellinen tiimi, jossa jokaisesta tiimistä sama edustaja koko toimintakauden) kokoontuu joka toinen viikko

8 taloihin liittyvät asiat, prosessit, pelisäännöt, aikataulut ja tapahtumat etukäteen valmisteltu pöytäkirja (päiväkodin johtaja tai varajohtaja laatii) toiminnan arviointi koko talon tasolla Tiimipalaverit (ryhmän oma palaveri, joka on kerran viikossa) toiminnan sisältö, tavoitteet, kehittäminen, tiimsopimukset ryhmän omien asioiden käsittely toiminnan arviointi Työkokousillat ja kerran vuodessa tapahtuva suunnittelupäivä vasutyöskentely, vasu-arviointi toiminnan kehittäminen, ideointi käytänteiden ja sopimuksien päättäminen, pelisäännöistä sopiminen toiminnan arviointi Ovenvälisuunnittelu nopean reagoinnin suunnittelua arjessa Henkilökohtaiset kehityskeskustelut kerran toimintakaudessa käydään läpi koulutustarpeet: jokainen työntekijä on oikeutettu ja velvollinen osallistumaan järjestettyihin koulutuksiin. Työn kehittäminen ja työssä kehittyminen on osa varhaiskasvatuksen arkea. Pyrimme kehittämään pedagogista toimintaamme suunnitellusti työn arvioinnin kautta. Keskustelemme paljon pedagogiikasta, lasten hyvinvoinnista ja asiakkaiden toiveista ja palautteista. Yhteisen keskustelun kautta syntyy yhteinen ymmärrys toiminnan linjasta, johon jokainen voi omalta osaltaan sitoutua. Arviointi Lasten havainnointi on tärkein väylä lapsituntemukseen. On tärkeää opetella tuntemaan lapset, jotta voidaan rakentaa laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Lasten puheet, sanattomat ilmaisut ja käyttäytyminen kertovat siitä, miten lapset kokevat toiminnan. On tärkeää, että lapsi tulee kuulluksi ja siksi henkilökunnan on oltava herkkänä kuulemaan, näkemään ja tunnistamaan nämä lasten viestit. Meillä Tikassa lapsilähtöisyys tarkoittaa toiminnan rakentumista lasten tarpeiden ja

9 yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Aikuiset tarttuvat mahdollisuuksien mukaan lasten toiveisiin ja ideoihin ja kehittävät niitä eteenpäin. Tärkeää on myös kuunnella vanhempia ja heidän näkemyksiään ja odotuksiaan varhaiskasvatukselle. Lapsilähtöisyys on tasapainoilua sen suhteen, kuinka paljon lapset saavat valita ja päättää, mitä tekevät. Mielestämme tarvitaan toimintoja, joista lapset saavat päättää, mutta on myös asioita, joita toteutetaan aikuisjohtoisesti lasten kehitystarpeiden mukaisesti. Lasten kehityksen arviointiin on käytössä useita valmiita arviointimateriaaleja, kuten esim. kontrolloitu piirrostarkkailu (KPT arvioi mm. ohjeiden ymmärtämistä ja hahmottamista), Kettutesti (kielellinen tietoisuus), Makeko (matemaattista tietoisuutta). Kehittelemme myös usein omia arviointitapoja ja välineitä. Nämä välineet auttavat meitä lisäämään lapsituntemusta ja tarkentamaan lapsen tarpeita ja haasteita eri kehityksen osa-alueilla. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen liittyvät keskustelut ovat yksi tärkeimmistä arvioinnin välineistä. Keskusteluissa arvioimme yhdessä vanhempien kanssa ovatko lapsen yksilölliset tavoitteet toteutuneet ja onko perheiden toiveet ja tarpeet huomioitu varhaiskasvatuksen arjessa. Vanhempainilloissa ja perheille järjestetyissä tapahtumissa on mahdollista keskustella toiminnasta. Toivoisimme vanhempien vierailevan oman lapsen ryhmässä hoitopäivän aikana, jotta he nähdä lapsensa toimivan osana lapsiryhmää, oppisivat tuntemaan varhaiskasvatuksen luonnetta ja päiväkodin toimintaa paremmin ja sitä kautta voisivat paremmin arvioida toimintaa. Teemme kyselyjä ja haastatteluja vanhemmille päiväkodin tai ryhmän tilanteen ja tarpeen mukaan. Henkilökunta arvioi ja pohtii omaa toimintaansa arjessa päivittäin. Tiimin kesken keskustellaan, annetaan palautetta ja arvioidaan toiminnan toteutumista sekä pohditaan jatkosuunnitelmia. Tiimit arvioivat myös oman ryhmänsä toimintatapoja, niiden vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Tiimien palavereissa pohditaan arjen käytäntöjä sekä sovitaan yksittäisiä lapsia koskevia tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat yksi henkilökunnan keino arvioida omaa toimintaansa. Keskusteluissa arvioidaan henkilökohtaista kokemusta työn sujumisesta, omaa osaamista ja kehittämisen tavoitteita tulevaisuudessa. Kehityskeskusteluissa nostetaan esiin omia vahvuuksia ja onnistumisen kokemuksia sekä arvioidaan, millainen koulutus vastaisi parhaiten omia kehittämishaasteita. Kehityskeskusteluissa arvioidaan lisäksi esimiehen ja työntekijän yhteistyön toteutumista. Kehityskeskusteluja käydään myös yhdessä tiimin kanssa. Näissä arvioidaan sitä, miten on löydetty yhteiset toimintatavat ja periaatteet sekä sitä, miten toimintaa pitäisi kehittää. Samalla arvioidaan myös tiimin resursseja suhteessa lapsiryhmään sekä tiimin yhteistyön toimivuutta. Sekä henkilökohtaiset että tiimikehityskeskustelut järjestetään toimintavuosittain. Kehittämistyö Työkokouksissa ja suunnittelupäivillä olemme työstäneet varhaiskasvatussuunnitelmaamme, pohdimme yhteisiä tavoitteitta sekä pedagogisia periaatteitamme. Työntekijöillä on tällöin mahdollisuus pysähtyä pohtimaan työnsä punaista lankaa. Yhdessä kehittyminen vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta sekä yhteisöllistä itsetuntoa. Jokainen työntekijä on tärkeä osa työyhteisöä. Suunnittelupäivät vahvistavat lisäksi tiimien yhteistyötä. Kasvatuskumppanuus moniammatillisen kasvatushenkilöstön kesken on pohjana kehittämiselle. Työssä oppimisen, keskustelujen ja toistemme toiminnan seuraamisen ja arvioinnin kautta opimme toisiltamme. Henkilökunnan kehittämiseen liittyy kiinteänä osana uusien työntekijöiden, sijaisten sekä opiskelijoiden perehdyttäminen työhön ja talon tapoihin. Uudet työntekijät ja opiskelijat tuovat aina uutta näkökulmaa työhön, ottavat esille kehittymisen paikkoja ja korostavat hyviä käytäntöjä.

10 Heiltä saamme uusia ideoita toteuttaa työtämme ja pääsemme peilaamaan työtämme ja sitä kautta oppimaan omasta tavasta toteuttaa toimintaa. Työnantajan velvollisuutena on järjestää henkilökunnalle täydennyskoulutusta vähintään kolmena päivänä vuodessa. Koulutusta suunniteltaessa otamme huomioon yksikön tarpeet, henkilökunnan osaamisen sekä työntekijöiden omat kiinnostuksen kohteet ja tarpeen tietojen päivitykseen. Tämän vuoden tavoitteenamme on ollut lapsi- ja perhelähtöisen toiminnan kehittäminen. Tämä kehittämistyö konkretisoitui ryhmärakenneuudistuksen myötä lapsiryhmien muodostamiseen ja lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on, että lapset saavat mahdollisuuden pysyä samassa lapsiryhmässä koko päivähoitouransa ajan. Samalla annamme sisaruksille mahdollisuuden päivähoitoon samassa ryhmässä. Näin heille pyritään tarjoamaan mahdollisimman pysyvät kaveri- ja aikuissuhteet. Ryhmärakenneuudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa päiväkotimme ryhmässä voi olla 1-6-vuotiaita lapsia. Lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastataksemme olemme kehittäneet pienryhmätoimintaa, jossa jokaisen ryhmän lapset jaetaan pienempiin 4-8 lapsen ryhmiin. Aina pienryhmä jaon perusteena ei ole ikä, vaan lapsen vahvuudet ja kehityshaasteet on huomioitu ja ryhmäjako mietitty tarkkaan. Myös esikoulu tapahtuu pienryhmissä, siten että päiväkodin kaikki esikouluikäiset lapset on jaettu pienryhmiin heidän yksilöllisten vahvuuksien ja haasteiden perusteella. Toiminnan kehittämisen suunnitelmaa Ryhmärakenneuudistus ja pienryhmätoiminnan kehittäminen ovat tuoneet omat haasteensa toiminnan suunnitteluun ja työn kehittämiseen. Jatkamme tätä kehittämistyötä edelleen yhteisten keskustelujen, toiminnan arvioinnin ja lasten havainnoinnin sekä vanhempien kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Ensi toimintavuoden tavoitteena on kehittää pienryhmätoiminnan rakenteita ryhmissä yhtenäisemmiksi ja vahvistaa lapsiryhmien välistä yhteistyötä. Yhteisesti sovitut käytännöt ja säännöt Arjen sujumisen ja turvallisuuden takaamiseksi olemme sopineet seuraavista käytännöistä: Ryhmien muodostamisessa noudatamme päivähoitolakia ja -asetusta, joka ei määritä sinänsä ryhmäkokoa, vaan kelpoisuusehdot täyttävien kasvatusvastuullisten aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun seuraavasti: Henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku alle 3-vuotiaat: 1:4 ->1 aikuinen / 4 lasta 2 aikuista / 8 lasta 3 aikuista / 12 lasta 4 aikuista / 16 lasta yli 3-vuotiaat: 1:7 -> 1 aikuinen / 7 lasta 2 aikuista / 14 lasta 3 aikuista / 21 lasta 4 aikuista / 28 lasta jne. osapäiväiset 1:13 -> 1 aikuinen / 13 lasta (yli 3-v) jne.

11 Päivän kulun yhteiset pelisäännöt: - klo päiväkodin kaikki lapset ovat Peukaloisten ryhmässä. - klo 7.30 lapset siirtyvät omiin ryhmiinsä - lapsi luovutetaan hoitoon tuotaessa henkilökunnalle; lasta ei jätetä yksin eteiseen tai ryhmän ovelle - kun lapsi tulee hoitoon hänen nimensä merkitään listaan - iltapäivän ulkoilussa henkilökunnalla lista paikalla olevista lapsista ja kun lapsi haetaan hoidosta hänen nimensä viivataan yli - lapset lähtevät portista aikuisen kanssa - lapsi luovutetaan ainoastaan vanhempien etukäteen ilmoittamille hakijoille. Muutoksista hakijoihin sovitaan kirjallisesti ryhmän aikuisten kanssa - klo mennessä päiväkodin kaikki lapset siirtyvät etupihaan - pihaportit tulee laittaa aina takalukkoon - pihasäännöt niin etu- kuin takapihalla, takapihalla sovittu yhdessä päiväkoti Aarresaaren kanssa - pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä lähietsintäohje on päivitetty keväällä 2011 Verkostoyhteistyö, keskeiset yhteistyökumppanit - oppilaitokset, joista päiväkodissa on säännöllisesti opiskelijoita, Jyo/ Varhaiskasvatuksen laitos, JAMK, Jyväskylän kristillinen opisto yms. sekä harjoittelijat - neuvola - puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeutit - lähikoulut - sosiaaliatoimi, lastensuojelu - perheneuvola - seurakunta - kirjastoauto - kiinteistönhoito Varhaiskasvatuksen yhteistyön ensisijaiset toteuttajat ovat lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Yhteistyö lastenneuvolan sekä sosiaalitoimen perhetyön ja lastensuojelun kanssa toteutetaan lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Moniammatillinen verkostoyhteistyö tarkoittaa lasta ja koko perhettä tukevan yhteistyöverkon kykyä ja mahdollisuuksia toimia niin, että kaikki siihen kuuluvat tahot pyrkisivät omista lähtökohdista käsin yhteiseen päämäärään, lapsen parhaaseen. Verkostoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on varhainen puuttuminen ja varhainen tuki erilaisissa riskitilanteissa sekä taata lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Yhteistyö lastenneuvolan kanssa Lastenneuvola on päiväkodin läheinen yhteistyökumppani. Käytännössä yhteistyö on lasta koskevan tiedon vaihtamista vanhempien suostumuksella. Terveydenhoitaja on myös asiantuntija, johon ollaan yhteydessä, kun tarvitaan ohjeita mm. lasten tartuntatautien ehkäisemisessä ja hoidossa. Viisivuotiaan lapsen kehityksen arviointi neuvolassa ja päiväkodissa Jokaiselle viisivuotiaalle lapselle tehdään kehityksen arviointi yhteistyössä päiväkodin ja neuvola kanssa. Päiväkodin lastentarhanopettajan tekemä arviointi koostuu tehtävistä lapsen kanssa sekä vanhempien ja kasvattajan täyttämistä

12 haastattelu/havainnointilomakkeesta eli käytännössä lapsen Vasusta ja keskusteluista. Näistä tiedoista kootaan yhteenveto, joka huomioidaan lapsen viisivuotisneuvolan tarkastuksessa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ne lapset, jotka tarvitsevat tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Päiväkodissa tehtävää lapsen vasua käytetään lapsen kehityksen arvioinnin välineenä yhteistyössä neuvolan kanssa. Vasun vanhemmat saavat päivähoidosta mukaansa tarvittaessa lapsen neuvolakäynnille. Varhaiskasvatuksen verkosto: - erityislastentarhanopettaja - päiväkodin lapsiryhmän kasvattajat - lastenneuvolan terveydenhoitaja - perhetyönohjaaja ja/tai perhetyöntekijä - sosiaalityöntekijä - kehitysviiveisten lasten terapeutit tarvittaessa - lastenneuvolan lääkäri - psykologi - perheneuvolan edustaja - sekä muu lapsen ja perheen asioiden hoidon kannalta välttämätön henkilö Yhteistyö perusopetuksen kanssa Perusopetuksen kanssa yhteistyön keskeinen sisältö on yhteistyömuotojen ja rakenteiden luominen ja kehittäminen niin, että varmistetaan lapsen kasvatuksellinen ja opetuksellinen jatkumo. Varhaiskasvatus nähdään entistä selkeämmin osana elinikäistä oppimista. Ihminen on synnynnäisesti utelias ja haluaa oppia uutta vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Varhaiskasvatus-, esiopetus ja perusopetussuunnitelmat on rakennettu johdonmukaiseksi jatkumoksi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyössä keskeisessä asemassa on siirtymävaiheet, kun lapsi siirtyy päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Varhaiskasvattajalla on velvollisuus kertoa lapsen tulevan oppimisen järjestämisen kannalta tärkeät asiat vanhemmilta saadun luvan puitteissa. Näissä nivelvaiheissa käydään tarvittavat tiedonsiirtokeskustelut, joissa varhaiskasvatuksen kasvu- ja oppimishistoria (= Lapsen VASU) siirtyy turvaamaan lapsen myöhemmän yksilöllisen oppimisen. Tiedottaminen ja viestintä Talon sisäinen - päivittäinen päivän kulku erityisesti aamulla - tieto poissaoloista, sijaisista, lasten määristä, avun tarpeesta takaa turvallisen ja toimivan hoitopäivän - palaverikäytännöt, kerran viikossa ryhmäpalaveri, ed-tiimi joka toinen viikko tiistaisin - talon muut palaverit ja koulutukset - ilmoitustaulut ajan tasalla, keskusradio, perehdytyskansio yms. kansiot Talon ulkoinen - ryhmät tiedottavat toiminnastaan säännöllisesti vanhemmille, ilmoitustaululla, sähköpostitse tai

13 tarvittaessa tiedotteella - ryhmät tekevät toimintakausittain toimintasuunnitelman, joka annetaan vanhemmille - talon yhteinen päiväkodin tiedote Tikan koputus vanhemmille julkaistaan sekä syys- että kevätkaudella kaksi kertaa - Tikan päiväkodin nettisivut ovat kaupungin päivähoidon sivuilla; sinne päivitämme tietoa mahdollisuuksien mukaan

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot