TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita. Lapsi saa kasvaa myönteisissä vuorovaikutussuhteissa, levollisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapsen hyvinvoinnin perustana ovat turvalliset ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet kasvattajiin. (Päivähoidon strategiakortit) Visio Pienryhmät ja kasvatuskumppanuus. Oppimisympäristön kehittäminen niin, että myös ympäristö toimii opettajana ja aktivoijana. Viestinnän kehittäminen nopeaksi ja aikaamme vastaavaksi. Pedagogisen dokumentoinnin ottaminen työvälineeksi kasvatustyöhön. Jatkumon kehittäminen koulun kanssa niin, että siirtyminen kouluun olisi joustavaa ja kynnys olisi matalalla. Verkostoituminen alueen eri toimijoiden kanssa niin, että varhaiskasvatustoiminta saisi ajanmukaista tietoa.. Tikan arvot rakkaus ja rajat turvallisuus lapsuuden korostaminen toimiva yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä Vasua on työstetty työkokousilloissa kauden aikana. Työryhmät, joihin kuuluivat koko talon henkilökunta, ovat valmistelleet omia jaettuja kokonaisuuksiaan. Esiopettajat ovat tehneet esiopetuksen suunnitelman. Tekeminen on ollut prosessi, joka on yhdistänyt taloa, eri ryhmien työntekijöitä. Vasu on syntynyt keskustelemalla niin isoissa, koko talon ryhmissä kuin pienryhmissäkin kunkin työntekijän tuodessa prosessin aikana omia ajatuksiaan vasuun. Perhepäivähoitajat ovat työstäneet oman vasunsa työkokousilloissa. Vasun päivitys ja arviointi jatkuu ensi syksynä sekä päiväkodin koulutuspäivänä että yksikön työkokousilloissa. Lähdemateriaalina olemme mm. käyttäneet Kirsi Nivalaisen ja Petteri Mikkolan Lapselle hyvä päivä tänään (Pedatieto 2010) sekä Pentti Hakkaraisen Kehittyvä esiopetus (PS-kustanus 2002) kirjoja sekä Sanna Parrilan luennon muistiinpanoja. TIKAN PÄIVÄKOTI JA PALVELUT Tikan päiväkoti sijaitsee Kuokkalan asuinalueella Toritien päässä Tikassa. Tikan koulu on naapurirakennus. Alueella pääsääntöisesti pientaloasutusta. Päiväkodissa toimii myös yksityinen päiväkoti Aarresaari. Päiväkotia hallinnoi päiväkodin johtaja Teijo Paananen. Päiväkodin johtajan ollessa poissa varajohtaja Elina Moisio vastaa talosta. Tikassa on keittiö, jossa valmistetaan aamu- ja välipalat. Lounaat tulevat Keskuskeittiöltä. Päiväkodissa on neljä ryhmää sekä yksi perhepäivähoitoryhmä, jossa toimii perhepäivähoitaja ja nimensä mukaisesti tila on myös varahoitotila, jota perhepäivähoitajat tarvittaessa käyttävät.

2 Kaakkureissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä yksi lasten hoitaja. Kerttusissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä kaksi lastenhoitajaa. Peukaloisissa toimivat 1-5 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa sekä yksi oppimissopimuskoulutuksessa oleva henkilö. Kaakkureissa toimivat 3-6 vuotiaat lapset. Henkilökuntaan kuuluu yksi erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja sekä erityisavustaja. Aikuinen vastaa turvallisuudesta Aikuinen vastaa lapsen turvallisuudesta. Lapsi ei jää yksin ja hän kokee olevansa aivan erityinen. Aikuinen huolehtii, että lapsen maailma on turvallinen ja riittävän ennustettava. Lapsen ei tarvitse hallita kaikkea. Lapsen hyväolo on aikuiselle tärkeää. Leikeissä on ihana pitää hauskaa. (Jukka Mäkelä) Aikuisen on saatava lapsen tuntemaan olonsa turvalliseksi. Lapsi ajattelee intuitiivisesti olevansa erityinen. Ainutlaatuisuus on löytöretki lapseen. Pienryhmätyöskentelyn kautta lapsi on paremmin kasvattajan huomion kohteena. Aikuinen on aktiivinen viestijä: puheen ja teon tasolla; kuunnellaan lasta, että hänen viestit menevät perille. Hyvinvoiva lapsi Hyvinvoivan lapsen tunnistaa kun silmät loistavat lapsi on tyytyväinen ja luottavainen sillekin jolla on vaikea alku, on mahdollista tehdä jotain tunteiden hyväksyminen KASVATUSKUMPPANUUS TIKAN PÄIVÄKODISSA Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten, heillä on pääasiallinen kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu. Kasvatuskumppanuudessa tuemme vanhempien kasvatustyötä niin, että kummankin asiantuntemus yhdistyy tasavertaisessa vuorovaikutuksessa lapsen parhaaksi. Kasvatuskumppanuus on varhaiskasvatustyön perusta lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvatuskumppanuus on myös yhteisöllistä vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta. (Päivähoidon strategiakorti) HYVÄ ALKU PÄIVÄHOIDOSSA Ennen päivähoidon aloittamista vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta käyvät aloituskeskustelun. Keskustelun tarkoituksena on, että vanhemmat ja henkilökunta tutustuvat toisiinsa. Keskustelussa kartoitetaan lapseen ja perheeseen liittyviä asioita ( perheen arki, tavat, tottumukset, toiveet jne.) Keskustelun aikana vanhemmilla on mahdollisuus kuulla päiväkodin arjesta ja esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Tässä yhteydessä laaditaan lapselle palvelusopimus. Sopimuksessa

3 kysytään lapsen tiedot ja määritetään mm. lapsen päivittäinen hoidon tarve. Toimintakauden aikana teemme lapselle yhdessä vanhempien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen ( esim. toimintaterapeutti, psykologi) yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU). Ennen varsinaista hoidon aloittamista lapselle ja hänen vanhemmilleen suositellaan tutustumishetkiä Tikan päiväkotiin. Ihanteellista olisi, jos vanhemmat ja lapsi pääsisivät käymään olemaan vähintään kaksi kertaa ennen varsinaista päivähoidon aloitusta päiväkodissa. HOIDON, KASVATUKSEN JA OPETUKSEN KOKONAISUUS Varhaiskasvatuksessa lapsen perustarpeisiin vastaava hoito nivoutuu luontevaksi osaksi kasvatusta ja opetusta kaiken ikäisten lasten toiminnassa. Toiminnan ja opetuksen kokonaisuus toteutuu parhaiten päivittäisissä arjen tilanteissa, joissa kasvattajat toimivat tavoitteellisesti. Toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen pohjalla ovat kasvattajien tekemät havainnot lapsen ja lapsiryhmän tarpeista ja toiveista. Lapsen päivä muodostuu erilaisista arjen tilanteista, jotka ovat selkeän mutta tarvittaessa joustavan päivärytmin perusta. Arjen tilanteisiin tuovat monimuotoisuutta leikki ja muu lapselle ominainen toiminta sisällä ja ulkona sekä varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot. TIKAN PÄIVÄKODIN ARKI Kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa... LAPSEN SAAPUMINEN PÄIVÄKOTIIN Tultaessa päiväkotiin vanhemmat auttavat lasta riisuutumaan, laittamaan vaatteet omalle paikalleen, pesemään kädet ja laittamaan tossut jalkaan. Vanhemmat saattavat henkilökohtaisesti lapsen paikalla olevan henkilökunnan luokse. HOITOPÄIVÄN PÄÄTTYESSÄ Lapsi luovutetaan vanhemmalle/ kirjallisen luvan saaneelle hakijalle. Hakutilanteessa vaihdetaan hoitopäivän kuulumiset. PERUSHOITO Perushoitotilanteet ovat kasvatus-, ohjaus-, ja vuorovaikutustilanteita joilla on erityinen merkitys lapsen yleiselle hyvinvoinnille. Suurin osa lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksesta tapahtuu perushoitotilanteissa. Lämmin, lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva vuorovaikutus kiireettömässä perushoitotilanteessa luovat perustan kehittymiselle, oppimiselle ja turvallisuuden tunteelle päivähoidossa. 1. RUOKAILU Ruokailu aloitetaan rauhoittumalla. Lasta kannustetaan omatoimisuuteen eli syömään itse. Lautaselle laitetaan kaikkea tarjolla olevaa ruokaa jota myös pyrimme maistamaan. Ruokailussa otamme huomioon mahdolliset allergiat ja vanhempien perustellut toiveet. Kiinnitämme huomiota hyviin pöytätapoihin ja opettelemme pyytämään kohteliaasti, syömään kiireettömästi ja antamaan ruokarauhan muille ruokailijoille. 2. Hygienia Hoitoon tultaessa lapset pesevät kätensä vanhempien avustuksella. Hoitopäivän aikana henkilökunta avustaa lasta käsihygieniasta huolehtimisessa. Hampaiden hyvinvoinnista huolehdimme kotoa tuoduilla ksylitolipastilleilla. Aikuiset valvovat lasten vessassakäyntejä, mutta ohjaamme ja tuemme lapsia omatoimisuuteen.

4 3. Sairastuminen Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otamme yhteyttä vanhempiin ja pyydämme hakemaan lapsen kotiin. Ennen päiväkotiin palaamista lapsella tulee olla vähintään 1 kuumeeton päivä ja yleiskunto sallii normaalin päiväkotitoiminnan. 4. Ulkoilu Päivittäinen ulkoilu on tärkeää. Sisälle jäädään vain harvoissa poikkeustapauksissa ( kaatosade, kova pakkanen). Pukeutumisessa lasta kannustetaan omatoimisuuteen. Lapsella tulee olla säänmukaiset ja oikean kokoiset vaatteet vaihtovaatekertoineen. 5. Päivälepo Nukkariin tullaan rauhallisesti. Lepohetken aluksi kuuntelemme rauhoittavaa musiikkia tai luemme satuja. Rauhoittelemme lapsia silittelemällä untenmaille. Nukkarissa on koko ajan valvonta. 6. Omat lelut Päiväkotiin voi tuoda oman unikaverin. Unikaveria säilytetään lapsen sängyssä. Unikaveri tulee viedä kotiin pestäväksi ainakin kerran kuukaudessa. Päiväkotiin voi tuoda oman lelun sovittuna lelupäivänä. Lapsen nimellä varustettu lelu on päiväkodissa vanhempien vastuulla. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Lapselle ominaisia tapoja toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteelliset elämykset. Leikkiminen Varhaiskasvatusympäristössä korostamme leikin merkitystä. Annamme lapsen leikille tilaa ja aikaa. Hyvä leikkiympäristö herättää lapsen mielenkiinnon ja uteliaisuuden. Leikki on tutkimista, harjoittelemista ja oppimista. Leikissä lapsi oppii ilmaisemaan luovasti ajatuksiaan ja tunteitaan. Päivähoidon arjessa arvostamme hyviä tapoja ja ystävyyttä. Leikki on lapsille ominainen tapa ilmaista itseään, käydä läpi hänelle tärkeitä asioita sekä oppia uutta. Lapsille tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja leikkirauhaan. Järjestämme aikaa, tilaa ja välineitä monipuoliseen toimintaan lapsen kehitystason mukaan. Leikkiympäristö ja sopivat leikkitilat edesauttavat leikin kehittymistä. Pitkäkestoiset leikit voivat jatkua vielä seuraavanakin päivänä. Kasvattajan tehtävänä on ohjata sekä motivoida lapsia leikin alkuun ja seurata leikin kehittymistä. Liikkuminen Liikunta on Tikan päiväkodissa kaudella yksi toiminnan painopisteistä. Päiväkoti ja sen lähiliikuntapaikat tarjoavat monia mahdollisuuksia liikkumisen iloon eri vuoden aikoina. Päivittäinen ulkoilu on aina oiva tilaisuus kokeilla eri liikuntamuotoja. Tikan päiväkodin salivälineet ovat kaikkien lasten käytössä. Järjestämme mahdollisuuksia kävely- ja metsäretkiin. Talvella teemme hiihto- ja luisteluretkiä, sekä käymme pulkkamäessä. Rohkaisemme lapsia liikkumaan. Lapsen liikuntataitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi liikkuu usein ja uutta taitoa toistetaan riittävän monta kertaa. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ovat, että

5 lapsi liikkuisi päivässä vähintään kaksi tuntia. Tämä aika sisältää niin päivähoidossa kuin kotonakin vietetyn ajan. Arkisia päivähoitotilojajärjestetään niin, että niissä voi liikkua päivittäin ja niin, että ne haastavat lapsen liikkumaan. Tutkiminen Lapsi on luonnostaan aktiivinen, luova ja tiedonhaluinen, Hän oppii tekemällä ja oivaltamalla. Lapsi käyttää apunaan kaikkia aistikanaviaan. Pysähdymme arjessa lasten kysymysten ja ihmetysten aiheiden äärelle. Kannustamme tutkimaan, ihmettelemään sekä selvittämään vastauksia kysymyksiin. Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edistävät lapsen ympäristötietoisuutta ja luonnon kunnioittamista ja lapsi saa kokemuksia kestävän kehityksen periaatteella toimimisesta (Päivähoidon strategiakortit) Taiteelliset elämykset Kädentaidot, piirtäminen, maalaaminen, musisoiminen, tanssiminen, liikunta, lorut, sadut ja sanataide antavat lapsille kokemuksia sekä havaintoja eri taidealueilta. Omat kokemukset rikastuttavat mielikuvitusta ja tukevat asioiden oppimista. Tarjoamme lapsille mahdollisuuksia monipuoliseen itseilmaisuun. Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme kokemukseia teatterista, konserteista sekä taidenäyttelyistä. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOTUKSET Toiminnassa haluamme tukea lapsen liikunnan monipuolista kehittämistä. Päivittäinen liikunta on tärkeää lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikunta kehittää motorisia perustaitoja ja lapsi saa myönteisiä liikunnan ja ilon kokemuksia. Liikuntahetket tarjoavat tilaisuuksia omatoimisuuteen, rohkeuteen ja taitoon toimia yhdessä. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset: MÄÄRÄ Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa. LAATU Lapsen tulee saada päivittäin harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Varhaiskasvattajien tulee suunnitella ja järjestää tavoitteellista ja monipuolista liikuntakasvatusta päivittäin. YMPÄRISTÖ Varhaiskasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan houkutteleva ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liikkumista eri ympäristöissä. VÄLINEET Päivähoidon toimipisteissä tulee olla lasten liikunnan perusvälineistö. Välineitä tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla helposti lasten saatavilla myös omaehtoisen toiminnan aikana. YHTEISTYÖ Varhaiskasvatushenkilöstön tulee olla aktiivisessa ja vastavuoroisessa yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Vanhemmat voivat osallistua mukaan erilaisiin päiväkodin liikuntatapahtumiin kuten Pihaseikkailuun, joka on jo perinne Tikan päiväkodissa.

6 Sisällölliset orientaatiot muodostavat toiminnan kehyksen tarkoituksenaan lapsen valmiuksien lisääminen monimuotoisen elämän ymmärtämisessä. Matemaattisessa orientaatiossa: havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä mitataan aikaa ja opetellaan ajan käsitettä opetellaan lukukäsitteiden muodostamista ja peruslaskutoimituksia lapsen ikätason mukaisesti käytetään arkielämän tilanteissa matemaattista ajattelua leikinomaisesti hyödynnetään lapsille tuttuja ja heitä kiinnostavia konkreettisia materiaaleja, esineitä ja välineitä Luonnontieteellisessä orientaatiossa: tutustutaan luonnon ilmiöihin, tuttuihin eläimiin ja kasveihin tutkitaan luontoon ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä opitaan ihmisen vastuuta ympäristöstä ja luonnosta Historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa: tutustutaan oman ympäristön menneisyyteen ja tämän päivän yhteiskuntaan siirretään suomalaista perinnetietoa välitetään kulttuuriperinnettä huomioidaan monikulttuurisuus päivähoidossa kunnioitetaan perheiden arvoja Esteettisessä orientaatiossa: opetetaan lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti kunnioitetaan lapsen luovuutta ja hänen ilmaisutaitojaan koetaan tekemisen iloa Eettisessä ja uskonnolliskatsomuksellisessa orientaatiossa: sitoudutaan yhteisiin arvoihin; hyvät tavat, säännöt, toisen kunnioittaminen ja ryhmässä toimiminen avataan polkuja pohdinnoille ymmärretään lapsen eri elämäntilanteet ja tunnetilat perehdytään lapsen omaan uskontoon tai katsomukseen huomioidaan toiminnassa suomalaiseen kulttuuriin liittyvät perinteet ja kirkolliset juhlapyhät ESIOPETUS TIKAN PÄIVÄKODISSA Päiväkotimme esikoululaiset jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmien vastuuaikuisina toimivat lastentarhanopettajat. Esiopetusaika on klo Esiopetus noudattaa koulujen loma-aikaa. Esikoululaisten aamupäivän toiminnasta vastaavat lastentarhanopettajat, ulkoilu tapahtuu päiväkotimme takapihalla ja iltapäivätoimintaa on esikoululaisen omassa ns.kotiryhmässä. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jonka pohjana ovat valtakunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Jyväskylän esiopetussuunnitelma.

7 Tikan päiväkodin esiopetuksen tavoite on edistää lapsen hyvinvointia ja tukea kasvua sekä kehittymistä ja kannustaa oppimisen iloon. Päätavoite on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa, toimimalla yhdessä toisten kanssa ja huomioimalla kavereita ja noudattamalla yhteisiä sääntöjä. Esiopetusvuoden aikana vahvistetaan omatoimisuutta ja omia ajattelutaitoja sekä kykyä luottaa omiin taitoihin. Esiopetuksen tehtävänä on parantaa oppimisedellytyksiä ennen kouluikää. Esiopetuksessa annetaan leikille riittävästi aikaa. Lapsi oppii ja kehittyy leikin kautta. Leikki kehittää kieltä, ajattelua, mielikuvitusta ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Leikkiä hyödynnetään myös oppimisen muotona. Leikin avulla toteutetaan esiopetuksen sisältöalueita mm. matematiikka, fyysinen ja motorinen kehitys, kieli ja vuorovaikutus. Leikin ohella toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat esiopetuksen menetelmiä. Lisäksi esiopetuksen sisältöalueisiin kuuluvat taide ja kulttuuri, draama, kuvataide ja kädentyöt, musiikki ja tanssi, mediakasvatus, luonto ja ympäristökasvatus, etiikka ja katsomus. Näihin sisältöihin liitetään lapsen ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen. Tikan päiväkodissa laaditaan omat sisällölliset toimintasuunnitelmat esikouluvuotta varten. Toimintaa suunnitellessa huomioidaan lapsilta ja vanhemmilta tulevat toiveet. Kaikille esikoululaisille esiopetuksen aloitusvaiheessa tehdään oma lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä vanhempien kanssa, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja oppimisen haasteet esikouluvuotta varten. Tavoitteiden asettelun lähtökohtana ovat lapsen kehitys, tiedot, taidot, kokemukset, erityistarpeet ja lapselle merkitykselliset asiat. Esiopetuksen ja kodin yhteistoiminta on kasvatuskumppanuutta, joka luo pohjaa tulevalle kodin ja koulun yhteistyölle. Lapsi saa arvioida myös omaa toimintaansa ja oppimistaan. Teemme moniammatillista yhteistyötä puheterapeutin, koulupsykologin, toimintaterapeutin, luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa. Esiopetusvuoden aikana pohditaan lapsen oppimisen polkua, jotta paras koulumuotovalinta tarkentuisi kouluun ilmoittautumiseen mennessä. Vanhempien luvalla esikoululaisen tiedot siirtyvät kouluun opettajille ja erityisopettajalle sekä koulupsykologille. Vanhemmat huolehtivat kouluun tutustumispäivään osallistumisesta. Esiopetuksesta lapsi saa osallistumistodistuksen keväällä esiopetuksen päättyessä. Arviointi ja kehittäminen Kehittävä työote, innovatiivisuus ja uuden oppiminen tuottavat kokeiluja, pilotteja ja uusia työtapoja. Organisaatio tukee ja edistää arjen innovaatioita ja pitkäjänteistä kehittämistä vuorovaikutteisesti (Päivähoidon strategiakortit) Tikan päiväkodin toimintaan ja kehittämiseen vaikuttavat rakenteet: Talon johtoryhmä (päiväkodin johtaja, varajohtaja sekä yhdyshenkilö) kokoontuu noin kerran kuukaudessa asioiden käsittelyä ja pohdintaa yleisellä tasolla EDtiimi (talon edustuksellinen tiimi, jossa jokaisesta tiimistä sama edustaja koko toimintakauden) kokoontuu joka toinen viikko

8 taloihin liittyvät asiat, prosessit, pelisäännöt, aikataulut ja tapahtumat etukäteen valmisteltu pöytäkirja (päiväkodin johtaja tai varajohtaja laatii) toiminnan arviointi koko talon tasolla Tiimipalaverit (ryhmän oma palaveri, joka on kerran viikossa) toiminnan sisältö, tavoitteet, kehittäminen, tiimsopimukset ryhmän omien asioiden käsittely toiminnan arviointi Työkokousillat ja kerran vuodessa tapahtuva suunnittelupäivä vasutyöskentely, vasu-arviointi toiminnan kehittäminen, ideointi käytänteiden ja sopimuksien päättäminen, pelisäännöistä sopiminen toiminnan arviointi Ovenvälisuunnittelu nopean reagoinnin suunnittelua arjessa Henkilökohtaiset kehityskeskustelut kerran toimintakaudessa käydään läpi koulutustarpeet: jokainen työntekijä on oikeutettu ja velvollinen osallistumaan järjestettyihin koulutuksiin. Työn kehittäminen ja työssä kehittyminen on osa varhaiskasvatuksen arkea. Pyrimme kehittämään pedagogista toimintaamme suunnitellusti työn arvioinnin kautta. Keskustelemme paljon pedagogiikasta, lasten hyvinvoinnista ja asiakkaiden toiveista ja palautteista. Yhteisen keskustelun kautta syntyy yhteinen ymmärrys toiminnan linjasta, johon jokainen voi omalta osaltaan sitoutua. Arviointi Lasten havainnointi on tärkein väylä lapsituntemukseen. On tärkeää opetella tuntemaan lapset, jotta voidaan rakentaa laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Lasten puheet, sanattomat ilmaisut ja käyttäytyminen kertovat siitä, miten lapset kokevat toiminnan. On tärkeää, että lapsi tulee kuulluksi ja siksi henkilökunnan on oltava herkkänä kuulemaan, näkemään ja tunnistamaan nämä lasten viestit. Meillä Tikassa lapsilähtöisyys tarkoittaa toiminnan rakentumista lasten tarpeiden ja

9 yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Aikuiset tarttuvat mahdollisuuksien mukaan lasten toiveisiin ja ideoihin ja kehittävät niitä eteenpäin. Tärkeää on myös kuunnella vanhempia ja heidän näkemyksiään ja odotuksiaan varhaiskasvatukselle. Lapsilähtöisyys on tasapainoilua sen suhteen, kuinka paljon lapset saavat valita ja päättää, mitä tekevät. Mielestämme tarvitaan toimintoja, joista lapset saavat päättää, mutta on myös asioita, joita toteutetaan aikuisjohtoisesti lasten kehitystarpeiden mukaisesti. Lasten kehityksen arviointiin on käytössä useita valmiita arviointimateriaaleja, kuten esim. kontrolloitu piirrostarkkailu (KPT arvioi mm. ohjeiden ymmärtämistä ja hahmottamista), Kettutesti (kielellinen tietoisuus), Makeko (matemaattista tietoisuutta). Kehittelemme myös usein omia arviointitapoja ja välineitä. Nämä välineet auttavat meitä lisäämään lapsituntemusta ja tarkentamaan lapsen tarpeita ja haasteita eri kehityksen osa-alueilla. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen liittyvät keskustelut ovat yksi tärkeimmistä arvioinnin välineistä. Keskusteluissa arvioimme yhdessä vanhempien kanssa ovatko lapsen yksilölliset tavoitteet toteutuneet ja onko perheiden toiveet ja tarpeet huomioitu varhaiskasvatuksen arjessa. Vanhempainilloissa ja perheille järjestetyissä tapahtumissa on mahdollista keskustella toiminnasta. Toivoisimme vanhempien vierailevan oman lapsen ryhmässä hoitopäivän aikana, jotta he nähdä lapsensa toimivan osana lapsiryhmää, oppisivat tuntemaan varhaiskasvatuksen luonnetta ja päiväkodin toimintaa paremmin ja sitä kautta voisivat paremmin arvioida toimintaa. Teemme kyselyjä ja haastatteluja vanhemmille päiväkodin tai ryhmän tilanteen ja tarpeen mukaan. Henkilökunta arvioi ja pohtii omaa toimintaansa arjessa päivittäin. Tiimin kesken keskustellaan, annetaan palautetta ja arvioidaan toiminnan toteutumista sekä pohditaan jatkosuunnitelmia. Tiimit arvioivat myös oman ryhmänsä toimintatapoja, niiden vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Tiimien palavereissa pohditaan arjen käytäntöjä sekä sovitaan yksittäisiä lapsia koskevia tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat yksi henkilökunnan keino arvioida omaa toimintaansa. Keskusteluissa arvioidaan henkilökohtaista kokemusta työn sujumisesta, omaa osaamista ja kehittämisen tavoitteita tulevaisuudessa. Kehityskeskusteluissa nostetaan esiin omia vahvuuksia ja onnistumisen kokemuksia sekä arvioidaan, millainen koulutus vastaisi parhaiten omia kehittämishaasteita. Kehityskeskusteluissa arvioidaan lisäksi esimiehen ja työntekijän yhteistyön toteutumista. Kehityskeskusteluja käydään myös yhdessä tiimin kanssa. Näissä arvioidaan sitä, miten on löydetty yhteiset toimintatavat ja periaatteet sekä sitä, miten toimintaa pitäisi kehittää. Samalla arvioidaan myös tiimin resursseja suhteessa lapsiryhmään sekä tiimin yhteistyön toimivuutta. Sekä henkilökohtaiset että tiimikehityskeskustelut järjestetään toimintavuosittain. Kehittämistyö Työkokouksissa ja suunnittelupäivillä olemme työstäneet varhaiskasvatussuunnitelmaamme, pohdimme yhteisiä tavoitteitta sekä pedagogisia periaatteitamme. Työntekijöillä on tällöin mahdollisuus pysähtyä pohtimaan työnsä punaista lankaa. Yhdessä kehittyminen vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta sekä yhteisöllistä itsetuntoa. Jokainen työntekijä on tärkeä osa työyhteisöä. Suunnittelupäivät vahvistavat lisäksi tiimien yhteistyötä. Kasvatuskumppanuus moniammatillisen kasvatushenkilöstön kesken on pohjana kehittämiselle. Työssä oppimisen, keskustelujen ja toistemme toiminnan seuraamisen ja arvioinnin kautta opimme toisiltamme. Henkilökunnan kehittämiseen liittyy kiinteänä osana uusien työntekijöiden, sijaisten sekä opiskelijoiden perehdyttäminen työhön ja talon tapoihin. Uudet työntekijät ja opiskelijat tuovat aina uutta näkökulmaa työhön, ottavat esille kehittymisen paikkoja ja korostavat hyviä käytäntöjä.

10 Heiltä saamme uusia ideoita toteuttaa työtämme ja pääsemme peilaamaan työtämme ja sitä kautta oppimaan omasta tavasta toteuttaa toimintaa. Työnantajan velvollisuutena on järjestää henkilökunnalle täydennyskoulutusta vähintään kolmena päivänä vuodessa. Koulutusta suunniteltaessa otamme huomioon yksikön tarpeet, henkilökunnan osaamisen sekä työntekijöiden omat kiinnostuksen kohteet ja tarpeen tietojen päivitykseen. Tämän vuoden tavoitteenamme on ollut lapsi- ja perhelähtöisen toiminnan kehittäminen. Tämä kehittämistyö konkretisoitui ryhmärakenneuudistuksen myötä lapsiryhmien muodostamiseen ja lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on, että lapset saavat mahdollisuuden pysyä samassa lapsiryhmässä koko päivähoitouransa ajan. Samalla annamme sisaruksille mahdollisuuden päivähoitoon samassa ryhmässä. Näin heille pyritään tarjoamaan mahdollisimman pysyvät kaveri- ja aikuissuhteet. Ryhmärakenneuudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa päiväkotimme ryhmässä voi olla 1-6-vuotiaita lapsia. Lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastataksemme olemme kehittäneet pienryhmätoimintaa, jossa jokaisen ryhmän lapset jaetaan pienempiin 4-8 lapsen ryhmiin. Aina pienryhmä jaon perusteena ei ole ikä, vaan lapsen vahvuudet ja kehityshaasteet on huomioitu ja ryhmäjako mietitty tarkkaan. Myös esikoulu tapahtuu pienryhmissä, siten että päiväkodin kaikki esikouluikäiset lapset on jaettu pienryhmiin heidän yksilöllisten vahvuuksien ja haasteiden perusteella. Toiminnan kehittämisen suunnitelmaa Ryhmärakenneuudistus ja pienryhmätoiminnan kehittäminen ovat tuoneet omat haasteensa toiminnan suunnitteluun ja työn kehittämiseen. Jatkamme tätä kehittämistyötä edelleen yhteisten keskustelujen, toiminnan arvioinnin ja lasten havainnoinnin sekä vanhempien kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Ensi toimintavuoden tavoitteena on kehittää pienryhmätoiminnan rakenteita ryhmissä yhtenäisemmiksi ja vahvistaa lapsiryhmien välistä yhteistyötä. Yhteisesti sovitut käytännöt ja säännöt Arjen sujumisen ja turvallisuuden takaamiseksi olemme sopineet seuraavista käytännöistä: Ryhmien muodostamisessa noudatamme päivähoitolakia ja -asetusta, joka ei määritä sinänsä ryhmäkokoa, vaan kelpoisuusehdot täyttävien kasvatusvastuullisten aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun seuraavasti: Henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku alle 3-vuotiaat: 1:4 ->1 aikuinen / 4 lasta 2 aikuista / 8 lasta 3 aikuista / 12 lasta 4 aikuista / 16 lasta yli 3-vuotiaat: 1:7 -> 1 aikuinen / 7 lasta 2 aikuista / 14 lasta 3 aikuista / 21 lasta 4 aikuista / 28 lasta jne. osapäiväiset 1:13 -> 1 aikuinen / 13 lasta (yli 3-v) jne.

11 Päivän kulun yhteiset pelisäännöt: - klo päiväkodin kaikki lapset ovat Peukaloisten ryhmässä. - klo 7.30 lapset siirtyvät omiin ryhmiinsä - lapsi luovutetaan hoitoon tuotaessa henkilökunnalle; lasta ei jätetä yksin eteiseen tai ryhmän ovelle - kun lapsi tulee hoitoon hänen nimensä merkitään listaan - iltapäivän ulkoilussa henkilökunnalla lista paikalla olevista lapsista ja kun lapsi haetaan hoidosta hänen nimensä viivataan yli - lapset lähtevät portista aikuisen kanssa - lapsi luovutetaan ainoastaan vanhempien etukäteen ilmoittamille hakijoille. Muutoksista hakijoihin sovitaan kirjallisesti ryhmän aikuisten kanssa - klo mennessä päiväkodin kaikki lapset siirtyvät etupihaan - pihaportit tulee laittaa aina takalukkoon - pihasäännöt niin etu- kuin takapihalla, takapihalla sovittu yhdessä päiväkoti Aarresaaren kanssa - pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä lähietsintäohje on päivitetty keväällä 2011 Verkostoyhteistyö, keskeiset yhteistyökumppanit - oppilaitokset, joista päiväkodissa on säännöllisesti opiskelijoita, Jyo/ Varhaiskasvatuksen laitos, JAMK, Jyväskylän kristillinen opisto yms. sekä harjoittelijat - neuvola - puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeutit - lähikoulut - sosiaaliatoimi, lastensuojelu - perheneuvola - seurakunta - kirjastoauto - kiinteistönhoito Varhaiskasvatuksen yhteistyön ensisijaiset toteuttajat ovat lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Yhteistyö lastenneuvolan sekä sosiaalitoimen perhetyön ja lastensuojelun kanssa toteutetaan lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Moniammatillinen verkostoyhteistyö tarkoittaa lasta ja koko perhettä tukevan yhteistyöverkon kykyä ja mahdollisuuksia toimia niin, että kaikki siihen kuuluvat tahot pyrkisivät omista lähtökohdista käsin yhteiseen päämäärään, lapsen parhaaseen. Verkostoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on varhainen puuttuminen ja varhainen tuki erilaisissa riskitilanteissa sekä taata lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Yhteistyö lastenneuvolan kanssa Lastenneuvola on päiväkodin läheinen yhteistyökumppani. Käytännössä yhteistyö on lasta koskevan tiedon vaihtamista vanhempien suostumuksella. Terveydenhoitaja on myös asiantuntija, johon ollaan yhteydessä, kun tarvitaan ohjeita mm. lasten tartuntatautien ehkäisemisessä ja hoidossa. Viisivuotiaan lapsen kehityksen arviointi neuvolassa ja päiväkodissa Jokaiselle viisivuotiaalle lapselle tehdään kehityksen arviointi yhteistyössä päiväkodin ja neuvola kanssa. Päiväkodin lastentarhanopettajan tekemä arviointi koostuu tehtävistä lapsen kanssa sekä vanhempien ja kasvattajan täyttämistä

12 haastattelu/havainnointilomakkeesta eli käytännössä lapsen Vasusta ja keskusteluista. Näistä tiedoista kootaan yhteenveto, joka huomioidaan lapsen viisivuotisneuvolan tarkastuksessa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ne lapset, jotka tarvitsevat tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Päiväkodissa tehtävää lapsen vasua käytetään lapsen kehityksen arvioinnin välineenä yhteistyössä neuvolan kanssa. Vasun vanhemmat saavat päivähoidosta mukaansa tarvittaessa lapsen neuvolakäynnille. Varhaiskasvatuksen verkosto: - erityislastentarhanopettaja - päiväkodin lapsiryhmän kasvattajat - lastenneuvolan terveydenhoitaja - perhetyönohjaaja ja/tai perhetyöntekijä - sosiaalityöntekijä - kehitysviiveisten lasten terapeutit tarvittaessa - lastenneuvolan lääkäri - psykologi - perheneuvolan edustaja - sekä muu lapsen ja perheen asioiden hoidon kannalta välttämätön henkilö Yhteistyö perusopetuksen kanssa Perusopetuksen kanssa yhteistyön keskeinen sisältö on yhteistyömuotojen ja rakenteiden luominen ja kehittäminen niin, että varmistetaan lapsen kasvatuksellinen ja opetuksellinen jatkumo. Varhaiskasvatus nähdään entistä selkeämmin osana elinikäistä oppimista. Ihminen on synnynnäisesti utelias ja haluaa oppia uutta vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Varhaiskasvatus-, esiopetus ja perusopetussuunnitelmat on rakennettu johdonmukaiseksi jatkumoksi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyössä keskeisessä asemassa on siirtymävaiheet, kun lapsi siirtyy päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Varhaiskasvattajalla on velvollisuus kertoa lapsen tulevan oppimisen järjestämisen kannalta tärkeät asiat vanhemmilta saadun luvan puitteissa. Näissä nivelvaiheissa käydään tarvittavat tiedonsiirtokeskustelut, joissa varhaiskasvatuksen kasvu- ja oppimishistoria (= Lapsen VASU) siirtyy turvaamaan lapsen myöhemmän yksilöllisen oppimisen. Tiedottaminen ja viestintä Talon sisäinen - päivittäinen päivän kulku erityisesti aamulla - tieto poissaoloista, sijaisista, lasten määristä, avun tarpeesta takaa turvallisen ja toimivan hoitopäivän - palaverikäytännöt, kerran viikossa ryhmäpalaveri, ed-tiimi joka toinen viikko tiistaisin - talon muut palaverit ja koulutukset - ilmoitustaulut ajan tasalla, keskusradio, perehdytyskansio yms. kansiot Talon ulkoinen - ryhmät tiedottavat toiminnastaan säännöllisesti vanhemmille, ilmoitustaululla, sähköpostitse tai

13 tarvittaessa tiedotteella - ryhmät tekevät toimintakausittain toimintasuunnitelman, joka annetaan vanhemmille - talon yhteinen päiväkodin tiedote Tikan koputus vanhemmille julkaistaan sekä syys- että kevätkaudella kaksi kertaa - Tikan päiväkodin nettisivut ovat kaupungin päivähoidon sivuilla; sinne päivitämme tietoa mahdollisuuksien mukaan

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS

UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS Uppo-Nallen päiväkodissa järjestään päivähoitoa n.110 lapselle. Hoito- ja kasvatushenkilöstössä on - erityislastentarhanopettaja - seitsemän lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA Elisa Helin Opetushallitus

Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA Elisa Helin Opetushallitus Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA 27.1.2017 Elisa Helin Opetushallitus Matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt. Ei sieltä, missä ei olla enää. Vain

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot