Taksinkuljettajankoulutus KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISEN EHDOT 1/8. Trafi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taksinkuljettajankoulutus KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISEN EHDOT 1/8. Trafi 05.04.2011"

Transkriptio

1 1/8 Trafi Taksinkuljettajankoulutus KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISEN EHDOT 1) Opetuksesta vastaavalla johtajalla ja opettajalla on valtioneuvoston asetuksen taksinkuljettajien ammattipätevyydestä 10 mukainen pätevyys, sekä opetusta antavalla henkilöllä on aihealueensa riittävä tuntemus. 2) Opetuksesta vastaava johtaja varmistaa luotettavalla tavalla koulutettavien henkilöllisyyden sekä vahvistaa jatkokoulutuksissa henkilöllisyydet allekirjoittaessaan ilmoituksen koulutuksen suorittaneista. 3) Kurssi-ilmoitus on annettava viimeistään 10 vrk ennen koulutuksen alkamista. Velvoite koskee sekä perus- että jatkokoulutusta. 4) Ilmoitus paikallistuntemuskokeen pitämisestä on tehtävä viimeistään 10 vrk ennen koepäivämäärää. 5) Jatkokoulutus on toteutettava Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) hyväksymän jatkokoulutusohjelman mukaisesti saman kalenteripäivän aikana. 6) Ilmoitus koulutuksen suorittaneista on annettava kahden viikon kuluessa koulutuksen antamisesta. Tämän ajan sisällä on annettava myös todistus koulutuksen suorittajalle koulutusjakson suorittamisesta. 7) Opetuksesta vastaavan johtajan vaihtaminen ja sijaisuudet tulee esittää Trafille viipymättä. Opetusta ei saa antaa ilman hyväksyttyä vastaavaa johtajaa. 8) Mikäli koulutusluvan haltija peruuttaa ilmoittamansa koulutuksen, peruutuksesta on tehtävä ilmoitus viimeistään koulutusta edeltävänä arkipäivänä klo 16 mennessä. 9) Koulutuksen oppilasmäärä voi olla enintään 36 henkilöä. Trafilta voi hakea lupaa ylitykseen kun koulutuksen henkilömäärä on yli 50 henkilöä. Koulutustilaisuuksiin joissa henkilömäärä on lupaa voi hakea koululutuspaikkaa lähimmältä Ajovarman raskaankaluston toimipisteestä. 10) Koulutusluvan haltijan on raportoitava vähintään kerran vuodessa Trafiin koulutuksiin osallistuneiden lukumäärät kalenterivuosittain seuraavan vuoden tammikuun aikana. 11) Paikallistuntemuskokeen pitäminen ja arvostelu tulee toteuttaa koulutusluvan toteuttamisen täydentävien ehtojen mukaisesti, jotka on esitetty liitteessä 1 12) Koulutusta koskevat asiakirjat on säilytettävä taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 28 mukaisesti. 13) Voimassa oleva koulutuslupa tai sen kopio ja hyväksytty koulutusohjelma tulee olla koulutuspaikassa nähtävillä. 14) Koulutuksen yhteydessä mahdollisesti käytettävät ajoneuvot on oltava B luokkaan kuuluvia. Teoriaopetustilaksi niitä ei hyväksytä. 15) Ennakoivan ajon rataharjoituksissa yhtä ajoneuvoa kohden saa olla enintään kolme opiskelijaa ja yhtä opettajaa kohden enintään kuusi opiskelijaa.

2 2/8 LIITE 1 Taksinkuljettajankoulutus KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISEN TÄYDENTÄVÄTEHDOT 1) Tehtävien rakenne ja suoritusaika Koe on kirjallinen. Kokeessa esitettävien kysymysten tulee olla rakenteeltaan tämän annetun ohjeistuksen liitteessä 2 esitettyjen esimerkkien kaltaisia. Kokeessa saa esittää monivalintatyyppisiä kysymyksiä, mutta näiden lukumäärä ei saa ylittää 1/3 kokeessa olevien kaikkien kysymysten lukumäärästä. Kohdassa 6 on lueteltuna ne asiat ja paikat joista kokeessa tulee esittää kysymyksiä. Koe voidaan suorittaa myös suullisesti, jos se erityisistä syistä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Tällöin kokelaan on esitettävä lääkärin tai vastaavan todistus diagnosoidusta häiriöstään. 2) Suoritusaika Kokeen suorittamiseen on varattu vähintään 1 tunti, mutta kokeelle varattu aika ei saa ylittää 2 tuntia. Suullisen kokeen aika on vähintään 2 tuntia, enintään 3 tuntia. 3) Kokeeseen pääsyn edellytys Henkilöllä jolla ei ole taksinkuljettajan ajolupaa, tulee esittää koulutuksenjärjestäjän todistus säädetyn taksinkuljettajan koulutuksen saamisesta. (Trafin lomake E707) ja hänen on esitettävä kokeen pitäjälle voimassaoleva henkilöllisyystodistus tai ajokortti. Laajentaessaan taksinkuljettajan ajoluvan asemapaikkaa on kokelaan esitettävä kokeen pitäjälle voimassa oleva ajolupa ja voimassaoleva henkilöllisyystodistus tai ajokortti.

3 3/8 4) Kokeen kielet Kokeen kielet ovat suomi tai ruotsi. 5) Materiaalin käyttö kokeessa Kokeessa ei saa käyttää materiaalia, sanakirjaa eikä tulkkia. Kännykkä tulee olla suljettuna eikä sitä saa pitää esillä. 6) Tehtävien aihepiirit Pakollisista aiheista esitettävä vähintään 3 kysymystä / aihe. Valinnaisista aiheista valitaan kuusi aihealuetta joista esitettävä vähintään 1 kysymys / aihealue. Kokeessa on kuitenkin esitettävä vähintään 30 kysymystä. Kokeessa on esitettävä kysymyksiä sekä asemapaikkakunnasta sekä paikkakunnan lähialueesta. Pakolliset Yleisimpien katujen/kaupunginosien/alueiden sijainnit Ajoreitit (reittisuunnittelu) ja tärkeimmät väylät Sairaalat ja terveyskeskukset Perusmaksun soveltamisalueen rajat Valinnaiset Liikenneterminaalit Oppilaitokset/päiväkodit Pankit, Postikonttorit/toimipaikat Ravintolat, majoituspalveluyritykset, kaupat ja ostoskeskukset Apteekit ja palvelutalot Kirkot, virastot, muut julkiset/yleiset rakennukset Kulttuurilaitokset, urheilu ja vapaa-ajanviettopaikat Paikat ja nähtävyydet 7) Kokeiden hyväksyttäminen Kouluttajalla tulee olla vähintään yksi koeversio asemapaikkaa kohden. Ennen kokeiden käyttöönottoa koeversiot tulee hyväksyttää Liikenteenturvallisuusvirastossa. 8) Kokeiden arvostelu ja uusiminen Kokeessa tullaan esittämään vaihtelevasti kysymyksiä kohdassa 5 olevista aiheista. Koe on suoritettu hyväksytysti kun kokeessa esitettyihin kysymyksiin 75% (22 pistettä) on vastattu oikein.

4 4/8 Hyväksytystä kokeesta on annettava kokeen suorittaneelle henkilölle todistus (Trafin lomake E707). Hylätty koe voidaan uusia aikaisintaan 3 vuorokauden kuluttua edellisestä kokeesta. Koemateriaalia ei saa luovuttaa kokelaalle.

5 5/8 LIITE 2 ESIMERKKIKYSYMYKSIÄ Pakolliset Yleisimpien katujen/kaupunginosien/alueiden sijainnit 1. Mistä jokin katu alkaa ja mihin päättyy? 2. Karttatehtävä asemapaikkakunnasta. 3. Lähialueen (ei asemapaikan) karttatehtävä, jossa osoitettava lähialueen keskusten tyypillisimmät ajokohteet. (esim. terveyskeskukset, sairaalat, liikenneterminaalit, nähtävyydet, liikuntapaikat, suuremmat majoitus- ja ravitsemuslaitokset) Ajoreitit (reittisuunnittelu) ja tärkeimmät väylät 1. Todellisia loogisia reittejä. Esim. Lähdet Sairaalasta ja olet menossa palvelutalolle. Kerro reitti. Sairaalat, terveyskeskukset, 1. Lähin päivystävä ensiapu (aluesairaala) 2. Olet paikassa X (kouluttaja määrittää) kuljetussuoritteena on viedä lähimpään synnytyssairaalaan. Soveltamisalue 1. Mikä on perusmaksun soveltamisalue (maantieteellinen raja) Valinnaiset Liikenneterminaalit 1. Kirjoita reitti kohteesta X lähimmälle linja-autoasemalle 2. Kirjoita reitti kohteesta X lähimmälle kauko- tai lähiliikenteen rautatieasemalle 3. Kirjoita reitti kohteesta X lähimmälle yleiselle matkustajaliikenteen lentoasemalle Pankit, Postikonttorit/toimipaikat 1. Olet osoitteessa X, kirjoita missä sijaitsee lähin posti / postin toimipiste. 2. Olet ravintola X:n edessä kyytiisi tulee asiakas joka haluaa lähimmälle pankkiautomaalille. Kerro reitti. Kirkot, virastot, muut julkiset/yleiset rakennukset 1. Kirjoita kaupungin tai kunnantalon osoite

6 6/8 2. Missä sijaitsee lähin työvoimatoimisto? 3. Missä sijaitsee lähin KELAn toimipiste? 4. Missä sijaitsee lähin poliisilaitos? Paikat ja nähtävyydet 1. Tässä kohtaa voidaan kysyä asemapaikalla tai sen lähiympäristössä sijaitsevat yritysten pääkonttorit. 2. Tässä kohtaa voidaan kysyä asemapaikalla tai sen lähiympäristössä sijaitsevat nähtävyydet. Koulutuskeskukset/päiväkodit 1. Testataan karttatehtävällä. Missä sijaitsevat yleisimmät taksinkuljetusten kannalta olevat koulutuskeskukset/päiväkodit. Hotellit, ravintolat, kaupat ja ostoskeskukset 1. Testataan katuosoitteella ja/tai ajoreitein. Apteekit ja palvelutalot 1. Testataan katuosoitteella ja/tai ajoreitein. Vastauksessa on huomioita palvelutalojen eri sisäänkäynnit. Kulttuuri ja urheilu 1. Tässä kohdassa testataan paikkakunnalla ja/tai lähiympäristössä sijaitsevat esimerkiksi teatterit, konserttipaikat ja museot 2. Tässä kohdassa testataan paikkakunnalla ja/tai lähiympäristössä sijaitsevat esimerkiksi urheilukeskukset, uimahallit, urheilukentät, urheilutalot ja muut liikuntapaikat Muut valinnaiset Esimerkiksi paikkakunnalla olevat muut isot yritykset tai merkittävät kohteet.

7 7/8 AMMATTIPÄTEVYYS ASIOIDEN PALVELUVERKOSTO postitoimipaikka osoite postinro maakunta puhelin fax sähköposti HELSINKI Hakuninmaantie Uusimaa HYLLYKALLIO (Nurmo) Nurmontie 9 B Etelä-Pohjanmaa HYVINKÄÄ Kalliokierto Uusimaa HÄMEENLINNA Katsastusmiehentie Kanta-Häme JOENSUU Voimatie Pohjois-Karjala JYVÄSKYLÄ Kuormaajantie 2 A Keski-Suomi JÄRVENPÄÄ Mikontie Uusimaa KAJAANI Varistie Kainuu KARHULA (Kotka) Pulttikatu Kymenlaakso KOKKOLA Mestarintie Keski-Pohjanmaa KOUVOLA Tommolankatu Kymenlaakso KUOPIO Savilahdentie Pohjois-Savo LAHTI Katsastajankatu Päijät-Häme LAPPEENRANTA Katsastajankatu Etelä-Karjala LOHJA as. Lohjanharjuntie Uusimaa MIKKELI Ratakatu Etelä-Savo NOKIA Katsastajankatu Pirkanmaa Pohjois OULU Konetie Pohjanmaa PORI (Ulasoori) Kruuti-Jussintie Satakunta PORVOO Teollisuustie Itä-Uusimaa ROVANIEMI Teollisuustie 11/PL Lappi SALO Perämiehenkatu Varsinais-Suomi TAMPERE Ahertajankatu Pirkanmaa TURKU Uhrilähteenkatu Varsinais-Suomi VAASA Rantamaantie 40 A Pohjanmaa Opetustoiminnasta vastaavan johtajan tulee allekirjoittaa kurssi-ilmoitus. Allekirjoituksen jälkeen skannattu kurssi-ilmoitus voidaan lähettää sähköpostilla koulutuspaikkaa lähimmälle raskaan kaluston Ajovarman toimipisteeseen (yllä oleva lista). Kussi-ilmoituksen voi lähettää myös postin tai faksin välityksellä. Mitään muita ilmoituksia EI OTETA SÄHKÖPOSTITSE VASTAAN. Koulutuksen suorittaneita ei voi lähettää sähköpostilla tietoturvasyistä.

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015

Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015 Kelan matkakorvaukset, koonti 2.7.2015 Sisällys: 1. Mitkä matkat ovat korvattavia? 2. Millä kulkuneuvolla tehtyjä matkoja korvataan? 3. Mitä maksan matkoista? 4. Kela seuraa matkakaton täyttymistä 5. Suurin

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat... 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset luonn Määräys 1 (6) Antopäivä: 3.3.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 95 Voimaantulopäivä: 6.3.2015 Voimassa: toistaiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Uuden kuljettajan opas. Aja. varmasti

Uuden kuljettajan opas. Aja. varmasti Uuden kuljettajan opas Aja varmasti Uuden kuljettajan opas Läpi meni! 3 L Välivaihe 4 Varsinainen ajokortti 5 Taloudellinen ja turvallinen ajotapa 6 Autoa ostamassa? 8 Auton vakuutukset 10 Auton rekisteröinti

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle TIEKEn tutkinnot @-kortti Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tietokoneen käyttäjän AB-kortti TIETY - Tietotyötutkinto SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Tutkintojen tavoitteet

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalikoulutus, vaalimateriaali ym.

VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalikoulutus, vaalimateriaali ym. W W O I K E U S M I N I S T E R I Ö 13.4.2012 OM 13/5112012 Kunnanhallituksille (p1. Ahvenanmaan maakunnan kunnat) HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 18-04- 2012 numero Te1t äväh.,':? 'us S C3] VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT:

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

Oy Matkahuolto Ab:n, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen LINJA-AUTOASEMIEN TYÖEHTOSOPIMUS

Oy Matkahuolto Ab:n, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen LINJA-AUTOASEMIEN TYÖEHTOSOPIMUS Oy Matkahuolto Ab:n, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen LINJA-AUTOASEMIEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...1

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen

Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015. Erikoishammaslääkärikoulutus. Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta. Toimittanut Eija Ruottinen Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoishammaslääkärikoulutus Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Toimittanut Eija Ruottinen ISSN 0784-7154 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää erikoishammaslääkäritutkinnon

Lisätiedot

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia

Lisätiedot

Näin hankit opetusluvan. Opas opetusluvan hankintaan autokorttia varten

Näin hankit opetusluvan. Opas opetusluvan hankintaan autokorttia varten Näin hankit opetusluvan. Opas opetusluvan hankintaan autokorttia varten Pauli Savolainen Sompsa Oy, 2011 Opetuslupa Henkilöauton ajokortin voi hankkia kahdella tavalla. Yksinkertainen tapa on mennä autokouluun.

Lisätiedot

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 12.2.2015 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Poliisi, katsastusasema ja tutkintoja vastaanottava palvelupiste...

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Sisältö Uusi maankäyttö- ja... 3 rakennuslaki Kaavoitus vaikuttaa jokaisen... 4 elinympäristöön Tavoitteena aito vuorovaikutus... 6 ja yhteistyö

Lisätiedot