Vaasan seudun kuntajakoselvitys 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan seudun kuntajakoselvitys 2014"

Transkriptio

1 Vaasan seudun kuntajakoselvitys 2014 Sivistystoimen asiantuntijaryhmä Väliraportti

2 1. Johdanto 2. Sivistystoimen palvelurakenne 3. Sivistystoimen hallinto 4. Sivistystoimessa meneillään olevat uudistukset 5. Sivistystoimen palveluyksiköt 5.1 Varhaiskasvatus 5.2 Perusopetus 5.3 Toisen asteen koulutus 5.4 Taiteen perusopetus 5.5 Vapaa sivistystyö 5.6 Vapaa-aikatoimi 6. Kuntarakenteen merkitys sivistystoimessa 7. Yhteenveto 2

3 1. JOHDANTO Vaasan seudun kymmenessä kunnassa ja kaupungissa on käynnissä kuntajakoselvitys. Työryhmiä on asetettu tuottamaan taustamateriaalia valtion selvitysmiehille. Näistä työryhmistä yksi vastaa sivistystointa koskevan materiaalin kokoamisesta. Sivistystoimen työryhmä on selvittänyt sivistystoimen palveluja. Erityisesti nykytila, laatu ja määrä sekä alueellinen sijainti ja yhteistyö opetuspalvelujen osalta ovat tarkastelun kohteena. Työryhmä on suorittanut arvion mahdollisesta tulevasta palvelurakenteesta ja sen mitoituksesta käyttämällä taustana palvelutarpeen muutoksia koskevia ennusteita. Erityiskysymyksenä on otettu huomioon nuorten tarpeet palvelutuotannossa. Työryhmän toimialaan kuuluvat lasten päivähoito, perusopetus, toisen asteen koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi sekä nuorisoasiat. Tarkastelukausi ulottuu vuoteen Sivistystoimen työryhmä on itse tuottanut aineistoa selvitystä varten, mutta se on myös hyödyntänyt FCGn materiaalia, joka ulottuu vuoteen 2029, sekä muita käytettävissä olevia tilastoja tarpeen mukaan. Raportissa kokonaisuudessaan on otettava huomioon, että kuntien raportointijärjestelmä ja budjettikohdat eroavat toisistaan, minkä vuoksi tähän raporttiin sisältyvät luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Työryhmään on kuulunut lasten päivähoidon johtaja Birgitta Blomqvist, Korsnäs; sivistystoimen päällikkö Helena Emaus, Vöyri; osastopäällikkö Erkki Kela, Kaskinen; sivistystoimen johtaja Christina Knookala, Vaasa; rehtori Antero Kulonpää, Kristiinankaupunki; sivistystoimen johtaja Raija Leikola, Isokyrö; sivistystoimen johtaja Agneta Martin, Maalahti; sivistys- ja vapaa-aikatoimen johtaja Jaakko Perttu, Laihia; sivistystoimen johtaja Åsa Snickars, Närpiö ja sivistystoimen johtaja Maj-Len Swanljung, Mustasaari. Työntekijöitä ovat edustaneet Hans Backman, Mustasaari, ja Jarmo Juupaluoma, Vaasa. Työryhmän sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Eivor Becker, Närpiö. Työryhmän puheenjohtajan on toiminut Åsa Snickars. 3

4 2. SIVISTYSTOIMEN PALVELURAKENNE Sivistystoimessa voidaan erotella toisistaan sellaiset kunnalliset palvelut, joiden saatavuus on tiukasti laissa säädetty ja sellaiset joiden saatavuus kuntalaisille ei sinänsä ole laissa säädetty, mutta jotka, jos niitä tarjotaan kunnassa, perustuvat lainsäädäntöön. Selvitysalueella tarjotaan seuraavia kunnallisia palveluja, joiden saataavuus on laissa säädetty: Lasten päivähoito Perusopetus Kunnan velvollisuutena on järjestää kuntalaisille lasten päivähoitoa ja perusopetusta. Kunta joko tuottaa palvelut itse tai järjestää palvelut ostopalveluna toiselta kunnalta tai muulta yksityiseltä palvelun tuottajalta. Selvitysalueella sekä tuotetaan lakisääteisiä palveluja että ostetaan palveluja muilta kunnilta tai palveluntuottajilta palvelumuodoissa lasten päivähoito ja perusopetus. Selvitysalueella tarjotaan seuraavia kunnallisia palveluja, joiden saataavuus ei ole laissa säädetty: Kulttuuri Liikunta Nuorisoasiat Vapaa sivistystyö Toisen asteen koulutus Taiteen perusopetus 4

5 Selvitysalueella on tehty vertailu sivistystoimen lakisääteisten palvelujen ja eilakisääteisten palvelujen välillä perustuen vuoden 2013 tilinpäätökseen. Vertailun perusteella voidaan todeta, että kuudessa kunnassa käytetään % sivistystoimen budjettivaroista ei-lakisääteiseen toimintaan. Koko selvitysalueella 78 % sivistystoimen budjeteista on sidottu lakisääteisiin peruspalveluihin. KUNNITTAINEN VERTAILU PROSENTTEINA PÄIVÄHOIDON JA PERUSOPETUKSEN NETTOKULUISTA SUHTEESSA KAIKKIIN NETTOKULUIHIN TILIVUONNA KUNTAA Kunta 1 Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Netto % Isokyrö % Kaskinen % Mustasaari % Korsnäs % Kristiinankaupunki % Laihia % Maalahti % Närpiö % Vaasa % Vöyri % Yhteensä % Kuntamallissa 7+3 kuntien lakisääteiseen toimintaan käyttämä kokonaisosuus talousarviosta on 78 % ja 76 %. 5

6 KUNNITTAINEN VERTAILU PROSENTTEINA PÄIVÄHOIDON JA PERUSOPETUKSEN NETTOKULUISTA SUHTEESSA KAIKKIIN NETTOKULUIHIN TILIVUONNA KUNTAA Kunta 1 Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Netto % Isokyrö % Mustasaari % Korsnäs % Laihia % Maalahti % Vaasa % Vöyri % Yhteensä % KUNNITTAINEN VERTAILU PROSENTTEINA PÄIVÄHOIDON JA PERUSOPETUKSEN NETTOKULUISTA SUHTEESSA KAIKKIIN NETTOKULUIHIN TILIVUONNA KUNTAA Kunta 1 Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Netto % Kaskinen % Kristiinankaupunki % Närpiö % Yhteensä % Selvennyksenä voidaan todeta, että Vaasan kaupungin päivähoidon ja perusopetuksen kaikkiin nettokuluihin suhteutettuihin nettokuluihin vaikuttavat Vasa övningsskola (573 oppilasta), Vaasan kristillinen koulu ja Vaasan Steinerkoulu (yhteensä 178 oppilasta). Nämä kulut eivät sisälly Vaasan kaupungin tilinpäätökseen. 6

7 3. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Kymmenessä selvityskunnassa on yhteensä 28 lautakuntaa, jotka käsittelevät asioita sivistystoimen palvelutuotannon eri aloilta. Lisäksi useissa selvityskunnissa on johtokuntia ja jaostoja muun muassa kielellisin perustein. Kuntien lautakunnat ja johtokunnat/jaostot ovat kooltaan vaihtelevia ja tehtävät eroavat toisistaan osittain. Muun muassa Vaasassa toimivat työväenopistot ovat johtokuntien alaisia, kun puolestaan useissa muissa kunnissa työväenopistot toimivat lautakuntien alaisuudessa. Selvityskuntien hallinto jakautuu seuraavasti lautakuntatasolla: 7

8 Kaskinen Sivistyslautakunta Mustasaari Sivistyslautakunta Kulttuuri- ja Isokyrö Sivistyslautakunta Vapaaaikalautakunta vapaaaikalautakunta Korsnäs Sivistyslautakunta Kristiinankaupunki Ruotsinkielinen koulutuslautakunta Suomenkielinen koulutuslautakunta Laihia Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta Sivistys- ja vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta Maalahti Sivistyslautakunta Vapaaaikalautakunta Kansalaisopistolautakunta Suomenkielinen koululautakunta Närpiö Sivistyslautakunta Vapaaaikalautakunta Vapaan sivistyksen lautakunta Musiikkiopiston lautakunta Vaasa Varhaiskasvatus- ja Toisen asteen Vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja perusopetuslautakunta koulutuslautakunta kirjastolautakunta Teatteri- ja Museolautakunta orkesterilautakunta Vöyri Ruotsinkielinen Suomenkielinen Kulttuuri- ja vapaa- sivistyslautakunta sivistyslautakunta aikalautakunta 8

9 4. SIVISTYSTOIMESSA MENEILLÄÄN OLEVAT UUDISTUKSET Uusi lasten päivähoitolaki on valmisteilla. Perusopetuksen tuntijako sekä opetussuunnitelma uudistetaan lukien. Uusi perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lukien. Lukio- ja ammattikoulutuksen sekä vapaan sivistystyön ylläpitäjälupia on haettava uudelleen syksyllä Samanaikaisesti näiden koulutusmuotojen rahoitusjärjestelmää uudistetaan. Ylioppilaskirjoitukset muutetaan sähköisiksi syksyllä Lukion tuntijako ja opetussuunnitelma uudistetaan lukien. Ammatilliseen peruskoulutuslakiin sekä ammatilliseen aikuiskoulutuslakiin tulee muutoksia. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta uudistetaan. Ammatillinen aikuiskoulutus muutetaan osakeyhtiömuotoiseksi. Liikuntalaki 2. Nuorisolaki 3. 9

10 5. SIVISTYSTOIMEN PALVELUYKSIKÖT 5.1. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusta tarjotaan 0-6-vuotiaille lapsille. Perheillä on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Alla on taulukko 0-6-vuotiaiden lasten prosentuaalisesta osuudesta selvitysalueella perustuen vuoden 2012 tilastoihin. Varhaiskasvatusta tarjotaan eri muodoissa ja selvityskunnissa tarjonta oli seuraava: Päivähoitoyksiköt Yksiköiden Osastojen Lasten Kunnat määrä määrä määrä Kunnalliset päiväkodit Kaikki kunnat Yksityiset päiväkodit Närpiö, Vaasa Perhepäivähoitajat omassa kodissa Kaikki kunnat Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit Isokyrö, Kristiinankaupunki, Korsnäs, Mustasaari, Laihia, Maalahti, Närpiö, Vaasa, Vöyri Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit 3 26 Laihia, Vaasa Vuorohoito Isokyrö, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Mustasaari, Laihia, Vaasa 10

11 Avoimet päiväkodit/kerhot Närpiö, Vaasa Kunnat maksavat lisäksi kotihoidon tukea Kelan kautta kaikille perheille, jotka hoitavat alle 3-vuotiaita lapsiaan kotona. Tämän lisäksi Vaasan lapsiperheille, jotka eivät käytä kunnallista päivähoitoa, maksetaan Vaasa-lisää vahvistettujen periaatteiden mukaisesti vuotiaiden osuus % Lähde: Tilastokeskus Kunta % Isokyrö 8,0 Kaskinen 4,7 Mustasaari 9,6 Korsnäs 6,7 Kristiinankaupunki 5,3 Laihia 9,8 Närpiö 6,5 Maalahti 7,5 Vaasa 7,9 Vöyri 8,0 Manner-Suomi 7,8 11

12 Alla olevassa taulukossa on vuoden 2012 lasten päivähoidon nettokulut 0-6- vuotiasta lasta kohti (tuottavuus/lapsi). Tilastot osoittavat, että kuntien lasten päivähoitokuluissa on eroja. Lasten päivähoidon nettokulut 2012, /0-6-vuotiaat Lähde: Tilastokeskus Kunta Nettokulut, Isokyrö 4118 Kaskinen 5277 Mustasaari 5876 Korsnäs 7040 Kristiinankaupunki 4939 Laihia 4270 Närpiö 5995 Maalahti 5556 Vaasa 7165 Vöyri 5798 Manner-Suomi

13 Myös verrattaessa lasten päivähoidon nettokuluja asukasta kohti esiintyy eroja. Mustasaari ja Vaasa panostavat vuoden 2012 tilastotietojen mukaan muuta maata keskimäärin enemmän lasten päivähoitoon. Lasten päivähoidon nettokulut 2012, /asukas Lähde: Tilastokeskus Kunta Nettokulut, Isokyrö 328 Kaskinen 248 Mustasaari 567 Korsnäs 470 Kristiinankaupunki 263 Laihia 419 Närpiö 389 Maalahti 417 Vaasa 565 Vöyri 464 Manner-Suomi

14 Päivähoidossa olevien lasten määrä ja henkilötyövuodet Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä Henkilötyö vuodet Suhdeluku Lasten määrä/henkilötyövu osi Isokyrö ,21 Kaskinen ,78 Mustasaa ,77 ri Korsnäs ,82 Kristiinankaupun ,83 ki Laihia ,92 Maalahti ,95 Närpiö ,63 Vaasa ,95 Vöyri ,54 Yhteensä ,74 Kuntien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia! Kuntien toiminnan osia, jotka saattavat aiheuttaa suhdelukujen vaihteluja lasten määrän ja henkilötyövuosien osalta, voivat olla päivähoidon avustajien saatavuus, 14

15 2012=100. maahanmuuttajataustaiset lapset tai pakolaislapset, jotka joissakin kunnissa tarvitsevat enemmän kuin 1 paikan lasta kohti kotouttamisen ja kielivalmennuksen helpottamiseksi. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos : +6% 1-6 -vuotiaat Vaasan selvitysalue Pohjanmaa yhteensä Koko Maa Lähde:Tilastokeskus Vaasan selvitysalue Pohjanmaa yhteensä Koko Maa vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Vaasan selvitysalue Päivähoidossa* *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2012 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen. Tilastoista käy ilmi, että Vaasan seudun selvitysalueella kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä nousee 6 %:lla vuoteen 2029 mennessä. Selvitysalue on pariteetissa koko Pohjanmaan kanssa. Sitä vastoin tilastot osoittavat, että sekä Pohjanmaalla kokonaisuudessaan että Vaasan seudun selvitysalueella kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä tulevaisuudessa 15

16 tulee olemaan korkeampi kuin keskimääräisesti koko maassa. Vuonna 2017 selvityskuntien ja koko maan ero on 3 %, kun taas vuonna 2029 mainittujen alueiden välinen ero on kasvanut 5 %:iin. Verrattaessa kymmentä selvityskuntaa toisiinsa tilastollisesti, tulevaisuudessa tulee olemaan eroja kunnallisen päivähoidon tarpeessa. Kaskisissa ja Kristiinankaupungissa kunnallisen päivähoidon tarve pienenee, Isossakyrössä ja Maalahdessa tarve vaihtelee vertailukauden aikana, mutta jos verrataan vuosia 2012 ja 2029, tarve on jatkuvaa, kun taas Korsnäs, Laihia, Mustasaari, Närpiö, Vaasa ja Vöyri osoittavat kunnallisen päivähoidon kasvavaa tarvetta koko kauden ajan. (Tilastotiedot on otettu selvitysryhmille toimitetusta FCG-aineistosta.) Tilastojen perusteella voimme ennustaa lisähenkilötyövuosien tarvetta kunnissa, joissa kunnallisen päivähoidon tarve kasvaa, tai henkilötyövuosien vähenemistä kunnissa, joissa kunnallisen päivähoidon tarve pienenee. Vaikeampaa on ennustaa mahdollista lisätilojen tarvetta esimerkiksi uusien päiväkotien muodossa. Vanhempien päivähoitomuotoja koskevat toivomukset vaikuttavat osittain hoidon muotoutumiseen. Tämä pätee myös siihen, missä yksittäisen kunnan osassa päivähoidon tarve kasvaa. 16

17 5.2. Perusopetus Perusopetusta järjestetään perusopetuslain (1998/628) mukaisesti. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää perusopetuslaissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne perusopetuksen järjestäjältä. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään perusopetuslain mukaisesti. Selvitysalueella toimi seuraavat perusopetuksen yksiköt (molemmat kieliryhmät): Opetusyksikkö Yksikköjen määrä Oppilaiden määrä Kunnat, joissa palvelua annetaan Esikoulu päivähoidossa Esikoulu koulussa Isokyrö, Kaskinen, Mustasaari, Laihia, Maalahti, Vaasa, Vöyri Isokyrö, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Närpiö, Vöyri Luokat Kaikki kunnat Luokat Isokyrö, Mustasaari, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Närpiö, Vaasa, Vöyri Luokat Mustasaari, Vaasa Erityiskoulut 2 67 Vaasa Yksityiset ylläpitäjät Vaasa Yhteensä

18 Vaasan kaupungissa toimii Vasa övningsskola, jonka omistaa Åbo Akademi, eikä se ole mukana yllä olevissa tilastoissa Vasa övningsskolan F-9:ssä oli yhteensä 573 oppilasta, mikä on merkittävä oppilasmäärä. Vaasa on ainoa kunta selvitysalueella, joka ylläpitää erityiskouluja (yksi ruotsinkielinen ja kaksi suomenkielistä). Nämä erityiskoulut myyvät myös palveluja usealle selvityskunnalle. Useissa selvityskunnissa annetaan vieraan äidinkielen omaaville oppilaille perusopetukseen valmistavaa opetusta. Tämä opetusmuoto toimii joko pysyvinä luokkina kunnissa tai se käynnistetään tarpeen mukaan ja toimii siten joustavasti oppilaiden tarpeiden mukaan. Lisäopetusta annetaan muutamassa kunnassa ja tämä koskee myös Jopo-luokkia. Sairaalaopetusta annetaan Vaasan keskussairaalassa lyhyissä tai pidemmissä jaksoissa oppilaille, jotka ovat sairaalahoidon tarpeessa tai tutkimusjaksolla sairaalassa. 18

19 vuotiaiden osuus % Lähde: Tilastokeskus Kunta % Isokyrö 9,3 Kaskinen 6,6 Mustasaari 10,0 Korsnäs 7,5 Kristiinankaup 6,4 unki Laihia 9,7 Närpiö 7,2 Maalahti 7,6 Vaasa 8,2 Vöyri 8,4 Manner-Suomi 8,6 19

20 Oman perusopetuksen nettokulut 2012, /oppilas Lähde: Tilastokeskus Kunta Nettokulut, Isokyrö 7255 Kaskinen Mustasaari 9151 Korsnäs Kristiinankaup unki Laihia 7137 Närpiö Maalahti Vaasa 8793 Vöyri Manner-Suomi 8520 Oppilashintaan vaikuttavat maantieteellisesti laajoissa kunnissa oppilaskuljetukset sekä se, onko kunnalla yläkouluopetusta vai ei. 20

21 Oman perusopetuksen nettokulut 2012, /asukas Lähde: Tilastokeskus Kunta Nettokulut, Isokyrö 780 Kaskinen 863 Mustasaari 1018 Korsnäs 1136 Kristiinankaup 847 unki Laihia 771 Närpiö 883 Maalahti 955 Vaasa 801 Vöyri 1208 Manner-Suomi 830 Oppilashintaan vaikuttavat maantieteellisesti laajoissa kunnissa oppilaskuljetukset sekä se, onko kunnalla yläkouluopetusta vai ei. 21

22 Lasten määrä perusopetuksessa sekä henkilötyövuodet Kunta Oppilaiden määrä Henkilöty övuodet Suhdeluku Oppilasmäärä/henkilötyövuosi Isokyrö ,31 Kaskinen ,09 Mustasaari ,10 Korsnäs ,00 Kristiinankaupunk ,01 i Laihia ,22 Maalahti ,65 Närpiö ,91 Vaasa ,94 Vöyri ,84 Yhteensä ,87 22

23 2012= vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos : +20% vuotiaat Vaasan selvitysalue Pohjanmaa yhteensä Koko maa Vaasan selvitysalue Pohjanmaa yhteensä Koko maa Lähde:Tilastokeskus vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Vaasan selvitysalue Oppilaat* *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2012, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen Mitä tulee perusopetuksen palvelutarpeeseen vuoteen 2029 saakka katsomme, että tarve lisääntyy merkittävästi selvitysalueella, koska oppilaiden määrä kasvaa. Myös Pohjanmaalla kokonaisuudessaan ja koko maassa on havaittavissa palvelutarpeen lisääntymistä, mutta kasvu on suurempaa selvitysalueella. Verrattaessa selvityskuntien oppilasmäärien kehitystä, voidaan todeta, että Kaskisissa ja Kristiinankaupungissa 7-15-vuotiaiden oppilaiden määrä pienenee. Isossakyrössä määrä on lähes muuttumaton, pientä kasvua on nähtävissä vuonna Kaikissa muissa kunnissa näemme reilua kasvua tämän ikäluokan oppilasmäärässä. Vaasa on pariteetissa selvitysalueen kehityksen kanssa. On 23

24 myös kuntia, jotka ylittävät selvitysalueen kokonaiskasvun oppilasmäärissä ( Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri). Vuonna 2029 selvitysalueen peruskouluissa opetusta saavien määrä on 2350 oppilasta suurempi kuin vuonna Yleisten tilastojen perusteella voidaan nähdä, ett lähinnä Vaasan kehyskuntien oppilasmäärä tulee kasvamaan, mikä on otettava huomioon yleisessä yhdyskuntasuunnittelussa ja koulutoimen kehittämisessä. 24

25 5.3. Toisen asteen koulutus (lukiokoulutus, ammattikoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus) Selvitysalueella kahdeksan kuntaa ylläpitää omaa nuorisolukiotoimintaa. Oppilaiden määrä Kunta Lukioiden määrä Oppilaiden määrä Henkilötyövuodet Isokyrö Mustasaari Kristiinankaupunki Laihia Maalahti Närpiö Vaasa Vöyri Yhteensä Useat lukioiden henkilötyövuosista ovat yläkoulun ja lukion yhteisiä. Pienelle lukiolle on erittäin tärkeää, että voidaan käyttää samoja opettajia yläkoulun kanssa. Joillekin ylläpitäjille tämä on suorastaan välttämätöntä. Jotkut henkilötyövuodet ovat määräaikaisia, mutta suurin osa on toistaiseksityösuhteita. Vaasan kaupunki ylläpitää Vasa svenska aftonläroverkin kautta ruotsinkielistä aikuislukiokoulutusta, opiskelijoiden määrä on 68, sekä Vaasan lyseon lukion kautta suomenkielistä aikuislukiokoulutusta, opiskelijamäärä on 50. Aftonläroverket tarjoaa etäopetusta, minkä johdosta lukion palvelut ovat käytettävissä koko ruotsinkielisen Suomen alueella. Vöyrillä on erityisliikuntalukio, jonka palvelut kattavat koko maan ruotsinkielisen alueen. Vi7 selvittää parhaillaan seutulukion toimivuutta sekä 25

26 taloudellisesti että toiminnallisesti. Syynä selvitykseen ovat valtion ilmoittamat muutokset valtionosuusjärjestelmään sekä ylläpitäjälupien uudistaminen. Nuorisolukiokoulutuksen nettokulut oppilasta kohti vuonna 2012 ovat alla. Oman lukiokoulutuksen nettokulut 2012, /oppilas Lähde: Tilastokeskus Kunta Nettokulut, Isokyrö Kaskinen 0 Mustasaari 6435 Korsnäs 0 Kristiinankaupunki 9986 Laihia 8041 Närpiö 8603 Maalahti 8219 Vaasa 6692 Vöyri Manner-Suomi

27 Oppilasmäärä kunnallisessa lukiokoulutuksessa ja henkilötyövuodet Kunta Oppilaiden määrä Henkilöty övuodet Suhdeluku Oppilasmäärä/henkilötyövuosi Isokyrö ,27 Kaskinen 0 0 0,00 Mustasaa ,87 ri Korsnäs 0 0 0,00 Kristiinankaupun ,43 ki Laihia ,82 Maalahti ,86 Närpiö ,73 Vaasa ,32 Vöyri ,43 Yhteensä ,33 27

28 2012= vuotiaat ja oma lukiokoulutus Muutos : +9% 130 Vaasan selvitysalue Pohjanmaa yhteensä Koko maa vuotiaat Lähde:Tilastokeskus Vaasan selvitysalue Pohjanmaa yhteensä Koko maa vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Vaasan selvitysalue Lukion oppilaat* *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2011, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen Tilastot osoittavat, että nuorten vuotiaiden määrä koko selvitysalueella tulee vähenemään vuoteen 2017 mennessä, kun taas vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2021 jälkeen. Selvitysalueen lukiokoulutuksen opiskelijamäärä tulee tilastojen mukaan olemaan suurempi vuonna 2029 kuin vuonna Kuitenkin tämän päivän tasosta vuoteen 2021 tapahtuu vähenemistä, jonka jälkeen oppilasmäärä taas kasvaa. Verrattaessa vuotiaiden nuorten määriä selvityskunnissa voidaan todeta, että kaikissa kunnissa paitsi kahdessa määrä vaihtelee ajanjaksolla Vain Laihialla ja Vöyrillä koko tänä tilastokautena tämän ikäisten nuorten määrä kasvaa. 28

29 Kaskisissa, Kristiinankaupungissa ja Närpiössä on tilastotietojen mukaan vähemmän vuotiaita vuonna 2029 kuin vuonna Muissa selvitysalueen kunnissa on enemmän vuotiaita vuonna 2029 kuin vuonna Selvityskuntien omien lukioiden opiskelijamäärät osoittavat suuria vaihteluja kuntien välillä, mutta myös oman kunnan sisällä ajanjaksolla (kuntakohtainen FCG-tilasto). Toisen asteen ruotsinkielistä ammattikoulutusta sekä nuorille että aikuisille tuottaa Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Söfuk, jossa kaikki selvityskunnat ovat jäseniä paitsi Isokyrö ja Laihia. Toisen asteen suomenkielistä ja ruotsinkielistä ammattiopetusta nuorille ja aikuisille tuottaa Vaasan kaupunki sekä suomenkielistä koulutusta Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. Vaasan kaupungin ylläpitämä Vaasan aikuiskoulutuskeskus tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta suomeksi ja ruotsiksi. Tämän lisäksi seudulla toimii muita aikuiskoulutustoimijoita, mutta ne eivät ole selvityskuntien ylläpitämiä. Selvityskuntien oppisopimuskoulutusta ylläpitää Vaasan kaupunki. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammattitutkintoihin kuin ammattiopistoissa järjestettävä koulutus. Oppisopimuskoulutus tarjoaa myös mahdollisuudet lisäkoulutukseen Taiteen perusopetus Musiikin, tanssin ja kuvataiteen perusopetusta annetaan Kuula-opistossa, Mustasaaren musiikkiopistossa, Musiikkiopisto Legatossa, Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus r.y.:n toimesta, Vasa arbetarinstitutissa, Vaasan työväenopistossa, Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan kansalaisopistossa, Närpiön aikuisopistossa, Maalahden-Korsnäsin kansalaisopistossa ja Kristiinankaupungin kansalaisopistossa. 29

30 5.5. Vapaa sivistystyö Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvat kirjastot ja kansalaisopistot/aikuisopistot/työväenopistot. Vaasan kaupunginkirjasto toimii maakuntakirjastona. Kunta Kirjasto Henkilöstö Aikuisopisto Henkilöstö Isokyrö Kyllä 4 Kyllä** - Kaskinen Kyllä 1,32 Kyllä 2,6 Korsnäs Kyllä 1,7 Kyllä* - Kristiinankaupunki Kyllä 6 Kyllä 3 Mustasaari Kyllä 13 Kyllä 13 Laihia Kyllä 6,5 Kyllä** - Maalahti Kyllä 3,28 Kyllä 3,4 Närpiö Kyllä 7 Kyllä 11 Vaasa Kyllä 62 Kyllä 25 Vöyri Kyllä 5,8 Kyllä 4,7 *Yhteistyössä Maalahden kunnan kanssa **Vaasa-opisto tuottaa palvelut Kirjastojen nettokulut 2012, /asukas Lähde: Tilastokeskus Kunta Nettokulut, Isokyrö 57 Kaskinen 106 Mustasaari 52 Korsnäs 67 Kristiinankaupunki 53 Laihia 51 Närpiö 55 Maalahti 56 Vaasa 66 Vöyri 61 Manner-Suomi 58 30

31 5.6. Vapaa-aikatoimi (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) Kunnan vapaa-aikatoimi kattaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimet Näiden palvelujen järjestämistapa vaihtelee kuntien välillä. Joko palvelut järjestetään omana kunnallisena toimintana tai hoidetaan kuntayhtymien kautta. Alla olevassa taulukossa selvitetään selvitysalueen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimien vakinaisen henkilöstön määrää. Kunta Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimien työntekijöiden määrä Isokyrö 2 Kaskinen 1,4 Mustasaari 10,85 Korsnäs 0,2 Kristiinankaupunki 6 Laihia 8 Maalahti 1 Närpiö 6,25 Vaasa 196 Vöyri 1,3 Yhteensä

32 Kulttuuritoiminnan nettokulut 2012, /asukas Lähde: Tilastokeskus Kunta Nettokulut, Isokyrö 331 Kaskinen 287 Mustasaari 199 Korsnäs 178 Kristiinankaupunki 121 Laihia 177 Närpiö 168 Maalahti 133 Vaasa 372 Vöyri 180 Manner-Suomi 268 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, johon kaikki selvityskunnat paitsi Laihia ja Isokyrö kuuluvat, ylläpitää Wasa Teateria. Kunnat maksavat kuntaosuuksia kuntayhtymälle muun muassa teatteritoiminnasta. Vaasan kaupunki rahoittaa kokonaan Vaasan kaupunginteatterin ja Vaasan 32

33 kaupunginorkesterin, joilla on seudullinen tehtävä, samalla tavoin kuin Wasa Teaterilla. Liikunnan ja ulkoilun nettokulut 2012, /asukas Lähde: Tilastokeskus Kunta Nettokulut, Isokyrö 188 Kaskinen 64 Mustasaari 75 Korsnäs 42 Kristiinankaupunki 16 Laihia 87 Närpiö 50 Maalahti 13 Vaasa 110 Vöyri 47 Manner-Suomi 94 33

34 Botniahallin ja Vaasan jäähallin käyttö- ja henkilöstökulut sisältyvät Vaasan kaupungin liikunnan ja ulkoilun lukuihin. Laitoksia hoitaa Kuntayhtymä Vaasan seudun Areenat, jota ylläpitävät Mustasaari ja Vaasa. 34

35 6. KUNTARAKENTEEN MERKITYS SIVISTYSTOIMESSA Sivistystoimen palvelujen tuleva tarve on ratkaiseva mahdollisia kuntarakenteen muutoksia koskevia päätöksiä tehtäessä. Sivistystoimen väliraportin pohjana olevat tilastot osoittavat selvästi kuinka suuri palvelujen tarve tulee olemaan tulevien 15 vuoden aikana selvitysalueen kunnissa sekä sivistystoimen lakisääteisten palvelujen piirissä olevien ikäluokkien osalta, mutta myös vapaan sivistystyön, kulttuurin ja vapaa-aikatoiminnan osalta. Lähipalvelut Sivistystoimen työryhmä toteaa, että lähipalvelujen saanti on erittäin tärkeää kymmenen selvityskunnan yksittäisille asukkaille. Lähipalvelut voidaan määritellä palvelumuotona, jota kuntalaiset tarvitsevat päivittäin ja joka riippuen kuntalaisen iästä voi vaihdella saatavuusasteeltaan. On huomioitava, että väliraportin eri toimintamuodot perustuvat tasapuolisiin palvelumuotoihin kummallakin kotimaisella kielellä. Tärkeää yksittäiselle kuntalaiselle on, että tarjolla on riittävästi palveluja kohtuullisella etäisyydellä, esim. päivähoitopaikkoja (sekä päivä- että yöhoitoa), että kouluverkko mahdollistaa koulunkäynnin ilman liian pitkiä koulumatkoja (säännellään mm. perusopetuslain kautta), että resurssit psykologin, kuraattorin ja puheterapeutin palveluihin ovat riittävät, että erityisopetusta on saatavilla ja että henkilökohtaista hyvinvointia edistävään vapaa-ajantoimintaan on mahdollista osallistua. Sivistystoimen lähipalveluja, joiden on sijaittava lähellä kuntalaista, ovat: Päivähoito Perusopetus, alakoulu (vl 1-6) Perusopetus, yläkoulu (vl 7-9) Sivistystoimen lähipalveluja, joiden on sijaittava kuntalaisen kannalta kohtuullisella etäisyydellä, ovat: 35

36 Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Kirjastopalvelut Vapaan sivistystyön palvelujen tarjonta Kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajantoimen palvelujen tarjonta Mahdollisen kuntaliitoksen on turvattava demokraattinen myötämäärääminen, lähipalvelujen tuotanto ja palvelujen kehittäminen paikkakunnalla sekä mahdollistettava erikoistuminen jollakin erityisalueella uuden kunnan eri osissa. Kuntalaisilla tulee olla yhdenvertainen oikeus ja kohtuuetäisyys palveluihin (esim. toisen asteen koulutusmuotojen saatavuus). Yksittäiselle asukkaalle isompi kunta mahdollistaa sen, että hän voi esimerkiksi jättää lapsensa päiväkotiin lähempänä työpaikkaa tai työmatkan varrella lapsen päivien lyhentämiseksi (koskee esim. kotikunnasta työpaikalle pendelöiviä). Selvityskunnilla on tänä päivänä erilaiset oppilasrajat alakoulun (vl 1-6) lakkauttamiseksi. Koulun toiminnan jatkamiseksi vaadittava oppilasmäärä vaihtelee 20 ja 36 oppilaan välillä. Kuntaliitoksessa tämä on yhdenmukaistettava, minkä johdosta yksiköitä saatetaan sulkea. Uuden lainsäädännön seuraukset Toisen asteen koulutusmuodoille tulee uusi lainsäädäntö sekä valtionosuusjärjestelmän, tuntijaon, opetussuunnitelmien, tutkintomuotojen ym. osalta. Ennen kaikkea ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden ylläpitäjälupien saamisen mahdollisuus tulee johtamaan keskusteluihin ylläpitäjien määrästä ja koosta koko Pohjanmaalla. Selvitysalueella yksi mahdollisuus saattaisi olla, että nykyiset kuntayhtymät/ylläpitäjät laajentavat toimintaansa siten, että sekä ammatillinen koulutus että lukiokoulutus toimivat samassa organisaatiossa (näin Vaasan kaupungissa jo tänä päivänä). Toinen mahdollisuus on, että ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus edelleen pidetään erillään erilaisten kuntayhtymien, seutulukioiden ym. kautta. Mahdollisessa kuntaliitoksessa kuntayhtymien/seutulukioiden tarve pienenisi ja uusi kunta hoitaisi sekä ammatillisen 36

37 koulutuksen että lukiokoulutuksen. Toisen asteen koulutusten yhteensovittamisessa on erittäin todennäköistä, että kaikki toimipisteet eivät voi säilyä, mikä luonnollisesti vaikuttaa palvelujen saatavuuteen eri kunnanosissa ja saattaa vaikuttaa kielteisellä tavalla yksittäisiin opiskelijoihin. Sitä vastoin kuntaliitos voi laajentaa kurssitarjontaa ja mahdollistaa erikoistumista, mikä opiskelijan kannalta on myönteistä. Vi7-verkostoon kuuluvat lukiot selvittävät parhaillaan mahdollisen seutulukion muotoa sekä toiminnallisesti, organisatorisesti että taloudellisesti. Useissa selvityskunnissa on yhteiset opettajat yläkoulussa (vl 7-9) ja lukiossa. Jos lukiot alueellistetaan, virkarakenteet on otettava huomioon kunnissa, ettei yläkoulujen (vl 7-9) lähtökohta olisi huonompi rekrytoinnillisesti. Uuden lainsäädännön mukaan ammatillinen aikuiskoulutus tulee osittain tai kokonaan siirtää osakeyhtiölle. Yksittäisen opiskelijan kannalta tästä ei aiheudu muutoksia opintoihin tai aikuisopiskelun mahdollisuuksiin. Suurempi osakeyhtiö ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voi kuitenkin olla kilpailukykyisempi tulevaisuudessa. Kuntaliitos mahdollistaisi suuremman osakeyhtiön, mutta tämä voidaan toteuttaa myös kuntien/kuntayhtymien välisillä erillisillä sopimuksilla. Muut lainsäädännön kautta säänneltävät sivistystoimen alueet ovat liikunta- ja nuorisopalvelut. Näitä palveluja kunta on velvollinen järjestämään ja kuntalainen on oikeutettu saamaan ne. Mahdollisessa kuntaliitoksessa pienemmät kunnanosat voisivat hyötyä suuremmasta kokonaisuudesta mitä tulee laitoksiin ja yhteisiin virkoihin esim. nuorisotoimessa, jota useissa pienissä kunnissa hoidetaan osa-aikaisilla toimilla. Koordinointi voisi mahdollisesti myös toteutua paremmin suuremmassa kokonaisuudessa. Kirjastopalvelut ovat tärkeitä kaikille asukkaille ja niitä on jo tarjolla eri muodoissa: pääkirjasto, sivukirjastot ja kirjastoautot. Henkilöstökysymykset Mahdollisessa kuntaliitoksessa henkilöstön virkarakennetta on yhdenmukaistettava muun muassa seuraavilla alueilla: 37

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka

Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Kuntarakenneselvitys Pöytäkirja 1/ 2013 Seinäjoki Jalasjärvi Kurikka Sivistystoimen työryhmä Aika: Maanantai 27.5.2013 klo 13.00 14.40 Paikka: Alvarinpohja 2, Seinäjoen kaupungintalo Läsnä: Olli Kangas,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (8) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (8) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (8) 75 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio HEL 2016-011067 T 00 01 00 Päätös päätti kasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Suomen koulutusjärjestelmä on kolmiasteinen. Ensimmäisen asteen muodostaa perusopetus, toisen asteen muodostavat lukio- ja ammatillinen koulutus ja kolmannen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa KASVATUS- JA KOULUTUSSANASTOA KASVATUS- JA KOULUTUSSANASTOA Varhaiskasvatus ELTO eli erityislastentarhanopettaja, KELTO eli kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät

Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.-3.10.2014 Muutama poiminta suuntaviivoista Lukio- ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (6) 8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätösehdotus Päivähoito Perusopetus Lukiokoulutus päättää palveluverkkotarkastelun

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst.

Opetus ja kulttuuri. Pohjatietoa kuntavaaleihin. Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Opetus ja kulttuuri Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kunta huolehtii kuntalaisten opetusja kulttuuripalveluista Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät vuosittain yli

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 24.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous Sivistystoimien PKS-yhteistyö Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous 12.12.08 Perusopetus: Sivistystoimien PKS-yhteistyö Selvitetään vuosittain raja-alueiden yhteisiä oppilasalueita

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi 24.1.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 24.10.2016 Pendelöinti Vaasaan ja Vaasasta vuosina 1995 2014 *) Vaasasta pendelöivien lukumäärän

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintouudistus

Helsingin kaupungin hallintouudistus Helsingin kaupungin hallintouudistus Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna 24.11.2016 Kaupunginkanslia Taustat ja tavoitteet Strategiaohjelma 2013 2016: Uudistetaan kaupungin johtamisjärjestelmä, tavoitteina

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Taulukko 41 jne. Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 41 ja 51) valtionosuudet maksetaan

Lisätiedot