KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE"

Transkriptio

1 KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

2 Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI LUKIOKOULUTUS KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT

3 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT A) Nykyinen toimintarakenne ja resurssit sekä Nilsiässä että Kuopiossa ja yhdistetyt tunnusluvut Organisaatio TULOSALUE- JOHTAJA PALVELUOHJAAJA TOIMISTOSIHTEERIT TUKIPALVELUT PAJULAHDEN PÄIVÄKOTI SINISEPON PÄIVÄKOTI TARINATAHKON PÄIVÄKOTI PERHEPÄIVÄ- HOITO Hallinto (järjestelmä) Varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tekee 16% työstään Nilsiälle Palveluohjaaja Susanna Lahti Tekee 16% työstään Nilsiälle Toimistosihteerit Aino Ruotsalainen Päivi Korhonen Palvelevat kolmea kuntaa Asiantuntijatehtävät Yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja Nilsiässä 3

4 Henkilöstö, asiakasmäärät ja talous YKSIKKÖ HENKILÖSTÖN LKM LASTEN LKM TA 2012 SINISEPON PK 17+ (4 määräaikaista) TARINATAHKON PK PAJULAHDEN PK RYHMÄPERHEPÄIVÄ- HOITOPISTE LEIVON- PESÄ RYHMÄPERHEPÄIVÄ- HOITOPISTE KIURUN- PESÄ RYHMÄPERHEPÄIVÄ- HOITOPISTE PA- LONURMI KOTONA TYÖSKENTE- LEVÄT PERHEPÄIVÄ- HOITAJAT 19 (18 perhepäivä-hoitajaa + 1 perhepäivähoidon ohjaaja) 13 Perhepäivähoidolla, johon kuuluvat myös ryhmäperhepäivähoitopisteet, on kolmen kunnan yhteinen 13 talousarvio YHTEENSÄ 51 (+4) hlö 278 lasta Tunnusluvut Tuotteistamisen perusteella määritetty päiväkodin bruttohoitopäivähinta. Pajulahden päiväkoti Kokopv yli 3v 61,43 Kokopv alle 3v 85,02 Osapv yli 3v 44,35 Osapv alle 3v 57,24 Esiop kokopv 64,12 Esiop osapv 44,52 Sinisepon päiväkoti Kokopv yli 3v 59,76 Kokopv alle 3v 80,66 Osapv yli 3v 42,42 Osapv alle 3v 53,85 Vuoro yli 3v kokopv 97,45 Vuoro alle 3v kokopv 139,26 Esiop kokopv 64,75 Esiop osapv 45,18 4

5 Tarinatahkon päiväkoti Kokopv yli 3v 49,98 Kokopv alle 3v 70,92 Osapv yli 3v 36,07 Osapv alle 3v 47,51 A) Kuopio Kuopion varhaiskasvatuspalveluiden johtajana on varhaiskasvatusjohtaja Pekka Lindell. Varhaiskasvatuspalvelut -avainprosessi jakautuu palveluprosesseihin, joita ovat: 1. Päiväkotihoito ja esiopetus (vastuuhenkilönä va. palvelupäällikkö Tuula Nuotio) 2. Perhepäivähoito (vastuuhenkilönä palvelupäällikkö Leena Kauppinen) 3. Leikkitoiminta (vastuuhenkilönä palvelupäällikkö Leena Kauppinen) 4. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeminen (vastuuhenkilönä varhaiskasvatusjohtaja) Palvelupäälliköiden ja päivähoidon hallinnon työntekijöiden esimiehenä on varhaiskasvatusjohtaja. Päiväkodinjohtajien esimiehenä on palvelupäällikkö. Hallinnollisia päiväkotiyksiköitä on 35, joiden kaikkien johtajat ovat päätoimisia päiväkodinjohtajia. Päiväkodinjohtajan tehtävään on noin 20:ssa päiväkodissa yhdistetty perhepäivähoidon ohjaajan tehtävät. Päiväkodinjohtaja toimii esimiehenä yleensä vähintään 25:lle työntekijälle. Lapsia vastuulla on useimmiten yli 100. Kuopion varhaiskasvatuspalveluiden organisaatiota ollaan suunnittelemassa kevään 2012 aikana entistä paremmin Kuopion palvelualueuudistuksen tavoitteita vastaavaksi; uudistuksella pyritään etenkin palveluohjauksen ja pedagogisen johtamisen parantamiseen. Toimeksiannossa suunnittelutyössä avustavalle konsultille on todettu, että suunnittelutyössä tulee huomioida mahdollinen kuntaliitos vuoden 2013 alusta lukien. B) Palveluiden haasteet ja tulevat palvelutarpeet Palveluiden tuottamisen haasteita on kuvattu yllä tunnuslukujen yhteydessä sekä alla kohdassa C, jossa esitetään toimintatiloihin liittyvät haasteet mahdollisuuksineen. Lisäksi pyritään taloudellisesti kannattavaan yhteistyöhön opetustoimen kanssa. 5

6 C) Palvelut ja niiden järjestämistapa ja taso liitoksen toteutuessa (tarkasteluajanjaksona vuodet ) Tilat ja investoinnit sekä palvelujen tuottamisen periaatteet Nilsiän ja Kuopion valtuustojen hyväksymien periaatteiden ja Kuopion varhaiskasvatuspalvelujen toimintaperiaatteiden mukaisesti: 1. Pajulahden päiväkoti toimii uusissa, hyvin toimivissa tiloissa, samassa rakennuksessa Pajulahden alakoulun kanssa. Palvelujen kysynnän perusteella päiväkodilla on lisätilojen tarvetta jo tällä hetkellä. Päiväkodissa on tällä hetkellä lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin johtaja. Ko.viran muuttaminen tulevaisuudessa vastaavan lastentarhanopettajan viraksi? 2. Sinisepon päiväkoti toimii tällä hetkellä alppivalmennuksessa olevien opiskelijoiden uuden oppilastalon yhteydessä. Visio tulevasta myöhemmille vuosille: Päiväkodin tilantarveselvitys käynnistetään tulevina vuosina. Jatkossa mahdolliseen uuteen päiväkotiin kannattaisi toteuttaa tilat kuudelle lapsiryhmälle, jolloin sinne voitaisiin sijoittaa Sinisepon nykyiset vuorohoitolapsiryhmät, Tarinatahkon lapsiryhmä sekä kahden ryhmäperhepäivähoitokodin (Leivonpesä ja Kiurunpesä) kaksi lapsiryhmää, jotka toimivat tavallisissa kerrostalohuoneistoissa. Keskittämällä kaupungin keskustassa tällä hetkellä hajallaan toimivat yksiköt yhden katon alle saavutettaisiin toiminnallisten hyötyjen lisäksi myös säästöjä siivouksessa, ruuan kuljetuksessa, sijaiskustannuksissa yms. Järjestely olisi Kuopion kaupungin linjausten mukainen. Lisäksi vuorohoidon turvaaminen olisi helpompaa. Esikoululaiset olisivat jatkossakin alakoululla. Sinisepon ja Tarinatahkon päiväkodeilla on yhteinen, hallinnollinen päiväkodin johtaja. 3. Tarinatahkon päiväkodissa toimii tällä hetkellä yksi lapsiryhmä, johon on keskitetty erityistä hoitoa ja tukea saavat lapset. Tarinatahko voisi tulevaisuudessa toimia esim. avoimena päiväkotina ja leikkitoiminnan toimipisteenä riippuen erityispäivähoidon järjestelyistä. 4. Palonurmen ryhmäperhepäivähoitokoti toimii Palonurmen alakoulun kanssa samoissa, melko vaatimattomissa tiloissa. Tiloissa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa sekä lastentarhanopettaja, joka vastaa Palonurmen kouluun menevien lasten esiopetuksesta. Nykyisen toimintamallin vaihtoehtona yksikkö voisi toimia päiväkotiryhmänä. C) Kuopio Kuopiossa yksiryhmäisistä päiväkodeista on luovuttu, samoin ryhmäperhepäiväkodeista on mahdollisuuksien mukaan luovuttu ja henkilöstörakenne muutettu päiväkodin henkilöstörakenteeksi. Nilsiän jatkosuunnitelma päivähoidon kokoamiseksi useista pienistä, epätyydyttävissä tiloissa toimivista päivähoitoyksiköistä kuusiryhmäiseen päiväkotiin vastaa Kuopion linjauksia vastaavissa tilanteissa. D) Oleelliset kysymykset kuntalaisilloista - Päiväkotien säilyminen Nilsiässä? Lapset hoitoon Kuopioon? Mahdollisessa kaupunkiliitostilanteessa päivähoito päiväkoteineen säilyy Nilsiässä. Kuopion varhaiskasvatussuunnitelmassa peruspäivähoito on määritelty lähipalveluksi, iltahoito alueelliseksi palveluksi ja vuorohoito keskitetyksi palveluksi. Iltahoitoa järjeste- 6

7 tään tämän linjauksen mukaisesti kaikilla kuudella päivähoidon alueella. Vuorohoitopäiväkoteja on koko kaupungissa kaksi. Yhteistyössä perheen kanssa päivähoitopaikka on voitu järjestää työmatka huomioon ottaen toiselta alueelta, jos perheellä on kuljetusmahdollisuus. - päivähoito katoavatko rajat? yhteistyö Siilinjärven kanssa (Kuuslahti)? Kuopio on tehnyt yhteistyötä Siilinjärven kanssa jo pitkään päivähoitopalveluiden järjestämisessä. Palveluja on puolin ja toisin myyty ja ostettu raja-alueilla asuville perheille. Yhteistyö jatkuu samalla tavalla; pitkän tähtäyksen tavoitteeksi on päivähoidossa asetettu kuntarajat ylittävä seudullinen päivähoito. - Uusi päiväkoti? Uudesta päiväkodista on keskusteltu ja kaavailua uudesta päiväkodista järjestelyineen pidetään hyvänä. Rakennussuunnittelua ei kuitenkaan ole vielä tehty. Tulevien vuosien tavoitteeksi on kirjattu suunnittelun käynnistäminen tilatarveselvityksellä ja sen myötä mahdollinen uusi päiväkoti. Uuden päiväkodin myötä luovuttaisiin epätyydyttävissä tiloissa toimivista ryhmäperhepäiväkodeista, jolloin niiden henkilöstörakenne muutettaisiin päiväkodin henkilöstörakenteeksi. Henkilöstön kelpoisuus päiväkotitoiminnan vaatimusten mukaiseksi voidaan järjestää oppisopimuskoulutuksella. - Avoin päiväkoti toiminta Nilsiään? Eri osapuolet ovat nähneet avoimen päiväkotitoiminnan käynnistämisen Nilsiässä mahdollisena. Kuopion kokemukset avoimien varhaiskasvatuspalveluiden laajentamisesta ovat hyvät; epätarkoituksenmukainen päivähoitopalveluiden käyttö on vähentynyt, kun kevyempiä vaihtoehtoja on tarjolla. - Erityislastentarhanopettajan palvelut? Erityislastentarhanopettajan palvelut jatkuvat Nilsiässä. - Joustava päivähoito turvattava. Säilyykö yöhoito? Iltapäivähoito? Mahdollisessa kaupunkiliitoksessa otetaan huomioon osapuolten ominaispiirteet, kuten tarve joustaviin varhaiskasvatuspalveluihin mm. Tahkon sesonkien myötä. Kuopio on todennut Riistaveden, Vehmersalmen ja Karttulan kohdalla, että taajama-alueen päivähoidon järjestämisperiaatteet eivät aina palvele perheitä esim. pitkien etäisyyksien vuoksi; sen vuoksi päivähoitoratkaisut ovat näillä alueilla perheille räätälöityjä ja yksilöllisiä. - päivähoitopaikkoja riittävästi? Laki lasten päivähoidosta määrittää yksiselitteisesti perheen oikeuden saada lasten päivähoitopalveluja, ja kunnan velvollisuuden järjestää niitä kysyntää vastaavasti. - Lähipalvelu: Pajulahden ja Palonurmen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hyvä malli turvattava? Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyö jatkuu ja sitä pyritään myös kehittämään jatkossa. - puheterapeutin palvelut? Puheterapiapalveluiden järjestämistä on koko maakunnassa vaikeuttanut pula puheterapeuteista. - Palonurmen koulurakennusten parantaminen? Palonurmen koulurakennuksen korjaus on kirjattu perusopetusselvityksen tulevien vuosien tarpeisiin. 7

8 2 PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI A) Nykyinen toimintarakenne ja resurssit sekä Nilsiässä että Kuopiossa ja yhdistetyt tunnusluvut Kouluverkosto Nilsiässä perusopetuksen oppilasmäärä on ennusteiden mukaan ( ) pysymässä noin 600 oppilaan tasolla aina lukuvuoden loppuun. Sen jälkeen ennusteessa on 20 oppilaan vähenemistä kahtena seuraavana lukuvuonna. Kouluverkko on rakennettu toimivaksi itä-länsi suunnassa. Palonurmessa on 3 opettajainen vajaan 50 oppilaan 1-6 vuosiluokkien koulu. Koululla on toiminnasta vastaava rehtori oman opettajan tehtävän ohella sekä yksi koulunkäyntiavustaja (tarpeellinen myös jatkossa). Esiopetusryhmä toimii ryhmäperhepäiväkodin yhteydessä Siilisetin toimesta. Oppilasmäärä nykyennusteiden mukaan kääntyy laskuun lukuvuonna Keskustaajamassa toimii vajaan 500 oppilaan yhtenäiskoulu (1-9lk), mikä toimii 4 eri kiinteistössä. Oppilasmäärä nykyennusteiden mukaan kääntyy laskuun lukuvuonna. Siilisetin kolme esiopetusryhmää (noin 50 lasta) toimivat yhtenäiskoulun tiloissa. Vuosiluokkien 1 6 opetus tapahtuu pääosin toisessa kiinteistössä ja vuosiluokkien 7 9 kahdessa muussa kiinteistössä. Opettajia on yhteensä 40 ja 5 yhteistä opettajaa, joilla on muu pääkoulu. Henkilökuntaan kuuluvat 8 koulunkäyntiavustajaa kaksi puolikasta toimistosihteeriä sekä IP -toiminnasta vastaava kerho-ohjaaja. Lisäksi nuorisotyöntekijä työskentelee samassa kiinteistössä, jossa on IP -toiminta. Nuorisotalo on kuljetusoppilaiden valvottu odotuspaikka 5 9 luokkalaisille. Koulussa on rehtori ja kaksi apulaisrehtoria (oto). Keskusteluissa on ollut, että lähitulevaisuudessa on hallintoa vahvistettava perustamalla apulaisrehtorin virka. Tänä lukuvuonna apulaisrehtorille, joka toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena, on mahdollistettu lisäaikaa resurssiopettajuuden avulla. Koulussa on kehittämistyöryhmä sekä 7 muuta työryhmää. Yhtenäiskoulun opettajista osa on yhteisiä lukion kanssa (MU, LT, LP, KU ja VE). Ja kolme lukion opettajaa opettaa myös perusopetuksessa. Tämä tulee huomioida kehitettäessä keskustaajaman opetuksen järjestämistä. Lukio käyttää myös erityisopettajan resurssia. Maahanmuuttajalapset, joita on tullut viime vuosina muutama vuodessa, on pyritty integroimaan 1 2 luokilla normaaleihin ryhmiin. Sivutoiminen natiivi venäjän kielen opettaja on vetänyt venäläistaustaisille oppilaille venäjän kielen kerhoa ja lisäksi suomen kielen (S2) opetusta 2 tuntia viikossa. Muista maista tulleilla lapsilla on jo ollut osin suomen kielen taitoa tullessaan. Tänä syksynä kesken lukukauden tullut latvialainen on ollut haastava oppilas opettajalleen. Nilsiän yhtenäiskouluun Alppikoulun toiminnan alusta saakka (v 1994) on vuosittain 9- luokalle tullut eri puolilta Suomea oppilaita, jotka ovat voineet osallistua alppivalmennukseen osana opiskelua valinnaisaineena. Tämän jälkeen on ollut luontevaa jatkaa teho- 8

9 kasta urheiluvalmentautumista Nilsiän lukiossa. Myös salibandyvalmennuksessa on ollut mukana yläkouluikäisiä. Alppikoulutoimintaa ja ammattimaista valmennusta järjestää Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys yhdessä Nilsiän lukion, Nilsiän Yhtenäiskoulun ja Tahkon yritysten sekä Tahkon alppikoulun tuki ry:n kanssa lahjakkaille nuorille urheilijoille. Toisena yhteistyölajina on salibandy, kehittämissuunnitelmassa myös muita lajeja. Lisäksi alppikoulu ylläpitää valtakunnallista peruskouluikäisten leiritysryhmää (Tazza team) sekä järjestää juniorivalmennuksena mm. Nuorten vauhtileirin sekä kilpailuja. Pajulahdessa 4 opettajainen koulu, jossa on kolmelle seuraavalle lukuvuodelle tarve määräaikaiselle luokanopettajalle ison ikäluokan takia. Koululla on 2 koulunkäyntiavustajaa ja toinen heistä vastaa myös IP -toiminnasta. Koululla on toiminnasta vastaava rehtori oman opettajan tehtävän ohella. Esiopetus ja päiväkoti järjestetään Siilisetin toimesta. Oppilasmäärä nykyennusteiden mukaan kääntyy laskuun lukuvuonna Kaikkien koulujen yhteydessä toimii Peruspalvelukeskus Siilisetin järjestämä esiopetus: Palonurmi 10, Pajulahti 16 ja yhtenäiskoulu 50 lasta. Yhteistyöhön pyritään niin tilojen kuin henkilökunnankin osalta. Yhtenäiskoulussa yksi koulunkäyntiavustaja on päivittäin esiopetusryhmässä, jossa on pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavia lapsia. Lisäksi erityisopettaja käy samassa ryhmässä 2 tunnin ajan (½ h/oppilas/vko). Hallinto-ohjelmat Opiskelijahallintojärjestelmänä on MultiPrimus, johon liittyy Wilma. Palkkahallintoohjelmana on Populus (Kuhilas hoitaa), sivistysosastolla on oma palkkasihteeri. Päätökset tehdään Dynasty -ohjelmalla. Laskut hyväksytään Rondossa ja sähköpostijärjestelmänä on Microsoft Officen Outlook. Lukujärjestysohjelmana on gp-untis. Kuopion kouluverkostoselvitys on tehty vuonna Selvitykseen liittyvät perusteet ja suunnitellut toimenpiteet eivät ole ristiriidassa Nilsiän nykyisen perusopetuksen verkostorakenteen ja tulevien suunnitelmien kanssa. Talous Vuoden 2010 tilinpäätöstietojen mukaan perusopetuksen nettokustannukset per oppilas olivat (sis. poistot). Vuoden 2012 talousarviossa peruskoulun toimintatulot ovat , toimintamenot ja toimintakate (netto) Vastaavat luvut ovat kouluittain: Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (netto) Nilsiän yhtenäiskoulu Pajulahden koulu Palonurmen koulu Koulujen opetusvälineistön ja osin kalusteiden ajanmukaistaminen on saatu viimeisten pari vuoden aikana käyntiin varaamalla sivistysosaston investointeihin tähän tarkoitukseen rahaa. Vuoden 2010 tilinpäätöstietojen mukaan nettokustannukset per oppilas olivat 6726 (oph:n tilasto) 9

10 Kuopion vuoden 2012 talousarviossa peruskoulun toimintatulot ovat , toimintamenot ja toimintakate (netto) Tuntikehys Lukuvuodelle sivistyslautakunta on päättänyt perusopetuksen tuntikehyksen (oppilasmäärät ): Koulu Tuntikehys(h) Oppilaita h/oppilas Erityistuen oppilaat Erityisopetus (h) Yhtenäiskoulu 822, , Pajulahti 115,5 80 1,44 9 Palonurmi , UO -opetus 4 yhteensä Kuopion alakoulujen tuntikehys on 1,39 tuntia/oppilas. Pienissä kouluissa 1,74 h/oppilas. Yläkouluissa 1,84 tuntia/oppilas. Erityisopetuksen tuntikehyksen määrä kokonaisuudessaan on sama Kuopion nykyisen laskentamallin mukaan: Laaja-alainen erityisopetus kerroin oppilaita h - ala- ja yläkoulut, joissa erityisluokkia (Yk) 0, pienet alle 80 oppilaan alakoulut (Paju) 0, pienet alle 80 oppilaan alakoulut (Palo) 0, Alueresurssi 0, Luokkamuotoinen erityisopetus 1 3lk+yhdysluokkalisä 1h lk+yhdysluokkalisä 1h lk kehitysvammaiset+yhdysluokkalisä 1h lk 31 yhteensä Aluerityisopettajat -resurssi 4 Tukiopetus- ja kerhotuntien järjestäminen kyläkouluilla on ollut haasteellista mm. koulukuljetusten yhteensovittamisen osalta. Lähivuodet voidaan jatkaa nykyisillä resursseilla ja voidaan liitoksen myötä selvittää kielitarjonnan monipuolistamista. Kuopiossa erityisopetuksen resurssi on kokonaisuudessaan 3070 tuntia. Lukuvuonna 2012 alkaa laaja-alaisten erityisopettajien kokonaistyöaikakokeilu. Keskimääräinen luokkakoko on Nilsiän perusopetuksen 1 2 luokilla 17,5 oppilasta, 3 6 luokilla 22,4 oppilasta ja 7 9 luokilla 17,7 oppilasta. Keskimääräinen luokkakoko Kuopiossa on 1-2-luokilla 19,1 oppilasta ja 3-6-luokilla 20,6 oppilasta sekä yläluokilla 17,6 oppilasta. 10

11 Valinnaisuus Perusopetuksen valinnaisainetarjotin on pyritty pitämään mahdollisimman monipuolisena. A-kielenä tarjottavaa saksaa/venäjää on suunniteltu. Valintojen toteutuminen ja valinnaisaineryhmien syntyminen on ollut oppilaslähtöistä. Oppilaat ovat valinneet kaksi ns. 2 vuotta kestävää A-valinnaisainetta (yhteensä 8h) ja 5 lukukauden kestävää B-valinnaisainetta (5h). Perusopetuksen 9. luokalla alppivalmennustoiminnan toteutus on mahdollistettu näillä valinnaisaineilla ja osin liikuntatunneilla. Tätä huippu-urheilua tukevaa toimintaa on ollut alppikoulun toiminnan alusta saakka eli vuodesta 1994 lähtien. Kuopion tavoitteena on monipuolistaa kielivalintoja ala- ja yläkouluissa käynnissä olevalla Kielitivoli- sekä Verraton Venäjä -hankkeilla. Valinnaisuutta vahvistetaan opetussuunnitelman painotuksilla mm. vieraissa kielissä, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Työelämäyhteistyö Viime vuosina perusopetuksen yläluokilla on ohjauksen hankkeen avulla uudistettu ja laajennettu ohjausta luokanohjaajien suuntaan ja samalla on pyritty lisäämään opettajien työelämätuntemusta. Työelämäyhteistyössä tavoitteena on ollut uusien yhteistyötapojen kehittäminen koulun ja työelämän välille koulussa jo olleiden yhteistyötapojen rinnalla perusopetuksen 7 9 luokilla. Kehittämistoiminnan aikana käynnistyi Nilsiä KYY, kummiluokkatoiminta. KYYSSÄ luokka ja yritys tekevät yhteistyötä kahdesta kolmeen vuotta yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan. Toiminta on ollut eri yritysten kanssa monipuolista. Nuoret ovat mm. saaneet laskea bonuksia / plussia, metsäntuottoa ja katetta, laatia ruokalistoja, laittaa mökkejä kuntoon majoittuvia varten, tutustua vedenpuhdistukseen kylpylässä, haastatella yrityksen työntekijöitä, istuttaa taimia, harjoitella työhaastattelua ja turistien opastamista, käydä tutustumassa yrityksen yhteistyökumppaneihin lähialueella, olla päivän tetissä, huolehtia kahvituksesta, tutustua eri tavoin yrityksen henkilöstöön ja paljon muuta. Tietysti välillä on ollut myös tärkeitä TYKY -hetkiä mm. ruoan, laskettelun, keilailun, makkaranpaiston, haastepelin ja retkeilyn merkeissä. Näiden toiminnallisten yhteistyömuotojen avulla on luokan yhteishenki parantanut ja samalla nuoret ovat saaneet tärkeää tietoa työelämästä tulevaisuuden valintojensa pohjaksi. Hankkeen aikana luokanohjaajan ja nuoren välisen vuorovaikutuksen, toisensa tuntemisen, kehittäminen katsottiin tärkeäksi. On mahdollistettu muokata luokanvalvojasta luokanohjaaja järjestämällä luokanohjaajille koulutusta ja mahdollisuuden tavata oman ryhmänsä nuoria. Luokanohjaaja ja oppilas käyvät jokaisen lukuvuoden alkupuolella kahdenkeskisen keskustelutuokion, jossa keskustellaan kahdestaan nuoren elämään liittyvistä asioista. Henkilökohtaisen tapaamisen lisäksi 7-9 luokilla on erilliset luokanohjaajan tunnit, joissa pystytään rauhassa käsittelemään luokan yhteisiä asioita. Luokanohjaajan ja nuoren vuorovaikutukseen liittyvästä kehitystoiminnasta on muodostunut pysyvä arkipäivän käytäntö. Kuudella luokalla Kyy on osa koulun toimintaa myös tällä hetkellä. Tavoitteena on ollut, että näistä kehittämistoimista on hyötyä nilsiäläiselle 11

12 nuorelle hänen jatkaessaan peruskoulun jälkeistä koulutustaan ja kasvuaan kohti itsenäistä elämää ja ammattia. Kuopiossa käynnistyy Itä-Suomen alueellinen Yrityskylä-toiminta peruskoulun 6. luokkalaisille syksyllä Syksyllä 2013 myös Nilsiän koululaisilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen ja yrityskylävierailuun. Oppilaanohjauksen keskeisenä tavoitteena on toimintaperiaate, jonka mukaan kaikki opettajat ohjaavat ja tukevat oppilaan siirtymistä toiselle asteelle. Erityisopetus Nilsiässä on viime vuosina siirrytty joustaviin opetusjärjestelyihin. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa. Mahdollisuuksien mukaan pyritään kaikilla kouluilla tarjoamaan erityistä tukea yksittäisissä oppiaineissa. Mikäli oppilas tarvitsee laajemmin erityistä tukea koulunkäynnissään, on siihen mahdollisuus Nilsiän yhtenäiskoululla toimivissa pienryhmissä. Seuraavan lukuvuoden erityisopetuksen tarpeen kartoitus tehdään keväällä. Nivelvaiheyhteistyö on tärkeää (esiopetus alkuopetus ja 6 7lk). Kaikilta opettajilta kysytään näkemystä omien oppilaidensa tehostetun ja erityisen tuen tarpeesta. Tämä koonnin perusteella tehdään erityisopetuksen karkea työnjako ja lukujärjestystä tehtäessä erityisopettajat vielä hienosäätävät keskinäistä työnjakoa oppilaiden parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Kyläkouluilla järjestetään laaja-alaista erityisopetusta. Sama erityisopettaja toimii myös yhtenäiskoululla laaja-alaisena erityisopettajana. Yhtenäiskoululla on kehitysvammaisten pienluokka (1 9lk), jossa vielä tänä lukuvuonna on SOSEM -oppilaita sekä kehityksessä viivästyneitä oppilaita. Kyseisen luokan erityisopettaja antaa puheopetusta 1 2 luokille ja erityisopetusta pidennetyssä oppivelvollisuudessa oleville esiopetusoppilaille (kehitysvammaisia). Ensi lukuvuonna molempien em. oppilasryhmien kasvaessa on tarkoitus muodostaa kaksi eri opetusryhmää (kehitysvammaisten ryhmä ja 1 3lk -pienryhmä). Nyt yhtenäiskoulussa on pienryhmä (3 6lk), jossa annetaan erityisopetusta yksilöllistetyissä oppiaineissa ja tehostetun tuen oppilaille. Tässä pienryhmässä on oppilaita, jotka opiskelevat kaikki teoria-aineet erityisopetuksessa. Erityisopettaja on myös samanaikaisopettajana luokissa, joissa on erityisen tuen oppilaita. Kyseinen opettaja opettaa myös yläkoulun pienryhmän oppilaita. Yhtenäiskoulussa on yksi erityisopettaja toiminut viime lukuvuoden alusta alkaen osittain oppilashuollon vastaavan tehtävissä, mikä mahdollistui integraatiojärjestelyillä. Kaupungin valtuuston päätöksellä tämän määräaikaisen kokeilun tavoitteena oli rakentaa pysyvä toimintamalli sivistysosaston oppilashuollon ohjaajan työnkuvaksi. Nilsiässä ei ole ollut koulukuraattoria. Kyseinen erityisopettaja on antanut laaja-alaista erityisopetusta 1 6 -luokilla. Oppilashuollon vastaavan tehtäviin on kuulunut 1 9 -luokilla tukikeskustelujen ohessa oppilaiden oppimisen tukemista. Esimerkiksi SOSEM -oppilaat ovat käyneet periodeittain 12

13 joissakin oppiaineessa hänen opetuksessaan ja hän on huolehtinut luvattomien poissaolojen korvaustunneista. Erityisopettaja/oppilashuollon vastaavan työtehtävien kokonaisuuteen on kuulunut erityisopetuksen koordinointi koko kaupungissa. Hän on vetänyt 1 6 -luokkien osalta oppilashuoltotyöryhmää kaikissa kouluissa. Kaupungin Reilusti Rinnakkain -koordinaattorin tehtävien lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja ollut mukana useissa hankkeissa. Yläluokilla on laaja-alainen erityisopettaja sekä pienluokka/pienryhmä, jolla on oma erityisopettaja. Tämä työpari tekee joustavasti yhteistyötä. Myös laaja-alainen erityisopettaja opettaa yksilöllistettyjä oppiaineita. Opetusta räätälöidään oppilaiden oppimisen tuen tarpeen mukaan lukuvuoden aikana (esim. SOSEM). Mahdollisuuksien mukaan tuetaan integraatiota opetusjärjestelyillä, mm. samanaikaisopetus. Laaja-alaisen erityisopetuksen ohessa toimii tarvittaessa oppilasparkki jopa pitempiaikaisena periodina. Koulunkäyntiavustajat toimivat erityisen ja tehostetun tuen tehtävissä ja osin myös IP - toiminnassa. Avustajat tekevät työtään hyvin joustavasti eri luokkien kanssa suunnitellun kartoitustarpeen ja päivittäisen tilanteen mukaan. Vuonna 2013 on tarkoitus palkata määräaikainen koulunkäyntiavusta vuosiluokkien 7 9 tarpeeseen, missä omaa avustajaa ei ole ollut. Yksi koulunkäyntiavustaja kulkee päivittäin taksikuljetuksessa Kuopiossa kouluaan käyvien oppilaiden mukana ja toimii yhden Mäntykankaan oppilaan henkilökohtaisena avustajana koulupäivän aikana. Lisäksi yksi lapsi käy koulua Paloahon ja yksi Pohjantien koulussa. Nilsiän erityisopetuksen rakenne ja toiminnalliset linjaukset ovat Kuopion linjausten mukaisia. Oppilashuoltotyöryhmä Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaiden hyvinvointia, kerää oppilaita koskevia havaintoja ja hyvinvoinnissa esiintyneitä ongelmia sekä sopii tarvittavista toimenpiteistä, niiden toteuttamisesta ja toteuttajista. Moniammatillinen ryhmä ottaa vastaan viestejä eri puolilta, käsittelee kouluun ja oppilaisiin liittyviä asioita, tekee suunnitelmia asioiden ratkaisemiseksi, etsii mahdollisimman toimivia ratkaisuja. Tehtäviin kuuluvat ennaltaehkäisy ja koulun kehittäminen, tiedottaminen asioista opettajille ja muille asianosaisille. Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaaja (yläkoululla), kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Näistä neljä koulun ulkopuolisen oppilashuollon edustajaa ovat samat henkilöt jokaisen koulun oppilashuoltotyöryhmässä. On ollut hyödyllistä, että kouluterveydenhoitaja, -lääkäri ja psykologi ovat Nilsiässä työskennelleet koko polun alkuopetuksesta lukiokoulutukseen muodostaen työssä ja oppilaiden kannalta kestävän jatkumon. Nilsiän koulutoimella ei ole omaa oppilashuoltohenkilöstöä. Palvelut tuottaa Siiliset - liikelaitos. Kuraattori puuttuu kokonaan, vaikka sille olisi selkeä tarve. Kokouksiin osallistuu tarvittaessa luokanopettaja, aineenopettaja tai luokanohjaaja. Myös vanhemmilla ja oppilaalla on mahdollisuus olla mukana kokouksessa, kun siellä käsitellään kyseisen oppilaan asiaa. Kokoukseen voidaan pyytää myös ryhmän ulkopuolisia asi- 13

14 antuntijoita. Yksittäistä oppilasta koskevissa asioissa on tässä tapauksessa pyydettävä vanhempien kirjallinen suostumus. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran viikossa torstaisin klo 8 9, vuoroviikoin ala- ja yläkoululla. Oppilashuoltotyöryhmä jalkautuu Pajulahden koululle 3 4 kertaa ja Palonurmen koululle 2 3 kertaa lukuvuoden aikana. Nilsiän peruskoulujen oppilashuoltosuunnitelmat työstettiin lukuvuonna moniammatillisessa yhteistyössä. Koulujen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että alueellinen oppilashuoltotyö mahdollistuu myös tulevaisuudessa, jolloin oppilastuntemus esiopetuksesta aina lukiokoulutukseen jatkuisi entiseen tapaan. Nilsiässä on ollut tavoitteena rakentaa yhtenäinen tuen oppimispolku, mikä voi parhaimmillaan ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja nuorisotoimen kuormitusta. Hiljattain toteutettu uudistus ja sisäänajo ovat olleet iso prosessi ja tuottaa nyt tuloksiaan. Kuopiossa oppilashuollon toiminta on ollut kehittämiskohteena usean vuoden ajan. Kaupungin palvelurakenneuudistuksessa oppilashuolto liitettiin kasvun ja oppimisen tuen vastuualueeseen. Tämä on lisännyt mm. kouluterveydenhuollon, koulupsykologien ja - kuraattorien yhteistyötä. Oppilashuollon henkilöstön toimipaikat ovat kouluilla. Hankkeet Tällä hetkellä perusopetuksessa on seuraavat hankkeet: Opetusryhmien pienentäminen Reilusti Rinnakkain Kerhotoiminnan kehittäminen Perusopetuksen laadun kehittäminen Kiinteistöt Yhtenäiskoulun käyttämistä kiinteistöistä välitöntä peruskorjausta vaatii liikuntatalo, jonka ensiapukosteuskorjausten jäljiltä on akustiikaltaan todella huono opetukseen. Lisäksi muutama kosteusongelmakohta on vielä korjaamatta. Liikuntatalolle on suunniteltu täydellinen peruskorjaus ja laajennushanke taloussuunnitelmavuosille Yläkoulun ja lukion jakelukeittiö on poissa käytöstä kosteusongelman takia. On siirrytty yhden ruokalan malliin, jossa on ruokailun toteuttaminen aikataulullisesti tuottaa haastetta. Lisäksi varsinainen ruokailutila (ennen liikuntasalia) vaatii myös peruskorjauksen ennen jatkuvaa käyttöönottoa. Kosteusongelmien takia Sinisepon päiväkodista siirtyi lokakuun puolivälissä yksi päivähoitoa tarvitseva esiopetusryhmä yhtenäiskoululle ns. väistötiloihin. Tulevaisuudessa esiopetus on tarkoitus toteuttaa tiiviisti perusopetuksen yhteydessä samassa pihapiirissä ja uusi päiväkoti rakennetaan nuorempien ikäluokkien tarpeeseen (tarveselvitys tehdään vuosien aikana). Tilanahtaus on lisääntynyt ja kasvattanut painetta saada entinen ruokala koulujen tarpeiden mukaiseen käyttöön pian. Edellä mainitut rakennushankkeet: yläkoulun ja lukion ruokala-keittiö odottaa saneerausta kesällä 2012 (todennäköinen). Koko koulukeskuksen käyttämä, vuonna 1981 rakennettu liikuntahalli on erittäin tärkeä saneerauskohde vuodelle Salin katon akustiikkale- 14

15 vyt piti sisäilmaongelman vuoksi poistaa, minkä seurauksena opetustilanteet ovat ääntentoistonsa puolesta sietämättömiä. (Toteutukseen ollaan varaamassa osarahoitus yhdistymisavustuksesta) Yhtenäiskoulun piha-alueet vaatisivat perusteellisen ajanmukaistamisen mm. pihaleikkikalusteiden ja -välineiden osalta. Vastaavat uudistukset on tehty Pajulahden ja Palonurmen kouluilla. Pajulahden koulun uusi ajanmukainen kiinteistö valmistui vuonna Tällä hetkellä väliaikaiselta vaikuttava lisätilantarve, kun oppilasmäärä kasvaa ja lisäryhmä joudutaan perustamaan. Myös lämpimälle varastotilalle on tarvetta. Palonurmen koulun kiinteistö vaatisi tulevaisuudessa peruskorjauksen tai vähintäänkin ilmanvaihtoremontin. Palonurmen koululla ei ole sisäliikuntatilaa, joten siellä joudutaan vuokraamaan naapurissa sijaitsevaa Nuorisoseurantaloa. Laitteistossa on myös uusittavaa. Molemmista kyläkouluista puuttuu IP- ja kyytiodotustila. Etenkin kyläkoulujen tiloja ja ympäristöä kannattaisi suunnitella samalla kyläläisten lähiliikuntapaikkoina, kustannusten vähentämiseksi. Koulukuljetukset Nilsiässä on päätetty, että peruskoulun oppilaiden kuljetus järjestetään luokan oppilaille, jos koulumatka on yli 5 km luokan oppilaille, jos koulumatka on yli 3 km (mikäli kuljetus on tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti järjestettävissä ottaen huomioon kunnan liikenneolosuhteet). Perusopetuksessa kuljetusoppilaiden osuus on 61,3 %. Kustannukset vuonna 2010 olivat Kuopiolaisista oppilaista koulukuljetuksessa on 17,4 %. Kustannukset olivat (ostopalvelusopimus). Kuljetusperiaatteet ovat pääosin samat kuin Nilsiässä. Täydennyskoulutus Perusopetuksen opetushenkilöstölle on varattu koulutusmäärärahaa 8600 e/vuosi. Ne ovat nykyisellään olleet riittävät. Lisäksi matkakuluihin on vastaavasti varattu rahaa. Sijaiskustannuksiin on myös varattu määrärahoja riittävästi, jotta oppilaiden opetus on voitu pääosin järjestää myös koulutusten aikana riittävin sijaisvoimin. Kuopiossa perusopetuksen henkilöstökoulutukseen on varattu vuosittain noin euroa ja erilaisilla hankerahoilla koulutusmääräraha on kokonaisuudessaan noin euroa. Molemmat kunnat kuuluvat Pohjois-Savon koulutuspalveluiden henkilökunnan täydennyskoulutuksen yhteistyöryhmään. 15

16 NUORISOTYÖ Talous Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on turvata Nilsiäläisille nuorille vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, edistää nuorten hyvinvointia yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nuorisotyötä tehdään ehkäisevänä sekä korjaavana nuorisotyönä. Kaupungin nuorisotyö kuuluu sivistysosaston alaisuuteen. Yhteistyötä tehdään mm. eri hallintokuntien, järjestöjen, yritysten sekä Savon nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä tekemistä, tapahtumia, diskoja, leiriä sekä nuorisotalotoimintaa. Nuorisotila on keskeinen nuorisotyön peruspalvelu Nilsiässä. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut on seutukunnallinen palvelu itäsuomalaisille nuorille. Nuorisotyöntekijä on ko. sivuston Nilsiän kaupungin moderaattori ja hänen varahenkilönsä on kulttuurituottaja. Nilsiän kaupungissa on vain yksi nuorisotyöntekijä, joka tekee erityisesti yhteistyötä kulttuurityön kanssa. Musiikkileirin järjestelyissä nuorisotyöntekijän panos on keskeinen käytännön (mm. valvontojen) järjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kulttuuritahojen kanssa yhteistyössä toteutettavassa Taiteiden yössä nuorisotyöntekijä on kokoamassa tapahtumaa. Vuoden 2012 talousarviossa Nilsiän nuorisotoimen toimintamenot ja Kuopion Nuorisotoimen resursseja lisättävä (vain yksi työntekijä) sairas- ym. poissaolojen sijaisratkaisut haastavia tai sitten nuorisotalo on kiinni. Nyt kun nuorisotoimi tuli Siilisetin myötä sivistysosaston yhteyteen, on pystytty hyödyntämään koulunkäyntiavustajia näissä ratkaisuissa, mutta se työaika on pois koulunkäyntiavustajan perustyöstä. Nuorisolain mukaisen etsivä nuorisotyön tehokkaampaan järjestämiseen on haettu vuodelle 2012 erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tällä avustuksella on tarkoitus palkata toinen työntekijä nuorisotoimeen päävastuualueenaan ko. toiminnasta vastaaminen, mutta samalla mahdollistuisi kokonaisvaltainen nuorisotyön monipuolisempi kehittäminen. 16

17 B) Palveluiden tuottamisen haasteet ja tulevat palvelutarpeet Nilsiässä aiemmin ennen Siiliset -peruspalvelukeskuksen muodostamista koulukiinteistöissä annettava esiopetus oli osa kouluntoimintaa myös hallinnollisesti. Valtakunnallinen suuntaus on myös tämän suuntainen. Nyt olisi mahdollisuus rakentaa tälle alueelle toimiva oppilaan yhtenäinen oppimispolku, missä tilojen, henkilöstön ja resurssien yhteiskäyttö mahdollistettaisiin ilman hallinnollisia esteitä. Erityisesti esi- ja alkuopetuksen joustava 3 4 vuoden järjestäminen olisi eduksi tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta. Samoin ikävaiheeseen liittyvä eriaikainen valmius koulun aloittamiseen voitaisiin tässä järjestelyssä hyvin huomioida yhteisen henkilöstön joustavalla käytöllä. Yhteistyö perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kanssa on päivittäistä, välttämätöntä ja taloudellista. Tilojen, opetushenkilöstön ja erilaisten toimintojen yhteisjärjestely on oleellista myös jatkossa. Yläkoulun ja lukion ruokala-keittiö odottaa saneerausta kesällä 2012 (todennäköinen). Samassa yhteydessä rakennettaneen toimivat tilat esiopetukselle nykyisiin nuorisotiloihin, jotka siirtyvät yläkoululle saneerattaviin tiloihin. Koulukeskuksen toimintaympäristössä vuonna 1980 rakennettu liikuntatalo on erittäin tärkeä saneerauskohde, johon Nilsiän kaupungin taloussuunnitelmaan on varattu rahoitusta vuosille 2013 ja Salin katon akustiikkalevyt on sisäilmaongelman vuoksi poistettu, minkä seurauksena opetustilanteet ovat ääntentoistonsa puolesta sietämättömiä. Nuorisotoimen resursseja on mahdollisuus lisätä osana suurempaa kaupunkia. Kuntaliitos mahdollistaa etsivä nuorisotyön järjestämisen tehostamisen ja hyvien toimintamallien tuottamisen myös Nilsiässä. On haettu vuodelle 2012 erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Osana isompaa organisaatiota on resursseja myös suunnitteluun, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen nuorisotyön monipuolisemman kehittämisen. C) Palveluiden ja niiden järjestämistapa ja taso liitoksen toteutuessa Kouluverkko on rakennettu toimivaksi itä-länsi -suunnassa. Palonurmessa, keskustaajamassa ja Pajulahdessa toimivat peruskoulut, joiden yhteydessä annetaan myös alueen esiopetus. Paikallishallinnon yhteistoiminnan jatkaminen on taloudellisesti kannattavaa, mm. henkilöstön joustavan yhteiskäytön ja mahdollisimman edullisten tapahtumien/hankkeiden näkökulmasta. Lähidemokratia-paikallishallinnon kokeilun toteutuessa koordinointiin tarvitaan henkilöstöresurssia. Koulusihteeriresurssit tarvitaan myös jatkossa Nilsiässä. Koulujen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että alueellinen oppilashuoltotyö mahdollistuu myös tulevaisuudessa, jolloin oppilastuntemus esiopetuksesta aina lukiokoulutukseen jatkuisi entiseen tapaan. Nilsiässä on ollut tavoitteena rakentaa yhtenäinen tuen oppimispolku, mikä parhaimmillaan ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä ja nuorisotoimen kuormitusta. Hiljattain toteutettu uudistus ja sisäänajo ovat olleet iso prosessi ja tuottaa nyt tuloksiaan. 17

18 Perusopetuksessa on viime vuosina siirrytty joustaviin opetusjärjestelyihin. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa. Mahdollisuuksien mukaan pyritään kaikilla kouluilla tarjoamaan erityistä tukea yksittäisissä oppiaineissa. Mikäli oppilas tarvitsee laajemmin erityistä tukea koulunkäynnissään, on siihen mahdollisuus Nilsiän yhtenäiskoululla toimivissa pienryhmissä. Tällainen alueellinen erityisopetuksen järjestäminen mahdollistaa järkevän yhteistyön koulujen välillä. Valtakunnallinen Alppikoulun/Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskuksen toiminta on edelleen luonteva osa Nilsiän perusopetusta. Lisäksi yhteistyössä Nilsiän lukion urheiluvalmennustoiminnan kanssa pyritään monipuolistamaan urheilulajitarjontaa. Nuorisotoimi toimii kiinteästi koulun tiloissa ollen osa isompien oppilaiden iltapäivätoimintaa kyyditysoppilaiden odottaessa kuljetusta ja sitten jatkuen luontevasti iltatoiminnaksi. Henkilöstön määrän kasvu mahdollistaa monipuolisen toiminnan kehittämisen. Lukion ja yläkoulun ruokalaan saneerattujen monikäyttöisten nuorisotilojen viimeistelystä ja kalustamisesta tulee huolehtia. Koulukeskuksen oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuuteen liittyvät liikennejärjestelyt on syytä saattaa loppuun Nilsiän keskustassa. Nilsiässä on toimiva sivistysosaston arviointi- ja kehitystyöryhmä, joka palvelee ja koordinoi alueellista yhteistyötä. Tämän kaltainen aluejärjestelmä on koettu erittäin tarpeelliseksi ja olisi selvitettävä tämä mahdollisuus tulevaisuudessakin kasvun ja oppimisen palvelualueen eri toimijoiden yhteistoiminnan koordinointiin. Tällaisen alueellisen kuntalaisen lähipalvelun yhteistyön järjestämiseksi voisi luoda hallintopilotin, jonka kehittämiseksi voisi hakea kansallista tai EU-rahoitusta. D) Vastaukset kuntalaisten kysymyksiin Perusopetus, nuorisotoimi K: Perusopetuksen kouluverkon, esiopetuksen, varhaiskasvatuksen ja päivähoidon turvaaminen Nilsiässä? V: Kuopion kouluverkostoselvitys on tehty vuonna Selvitykseen liittyvät perusteet ja suunnitellut toimenpiteet eivät ole ristiriidassa Nilsiän nykyisen perusopetuksen verkostorakenteen ja tulevien suunnitelmien kanssa. Koulujen yhteydessä annettava esiopetusta olisi syytä jatkossa tarkastella osana koulun toimintaa. Tämä tukisi valtakunnallista suunnitelmaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen yhdistämisestä saman hallinnon alle. Pyritään selvittämään henkilöstön ja tilojen joustava yhteiskäyttö. K: Pätevät opettajat? V: Tällä hetkellä Nilsiässä on pätevät opettajat ja yhdistyminen Kuopioon ei tule vaikuttamaan alueen vetovoimaisuuteen opettajien rekrytoinnissa. Myös Kuopiossa opettajien saatavuus on hyvä. 18

19 K: Kuuslahti - voidaanko tehdä yhteistyötä Siilinjärven kanssa? V: Kuntien välisen yhteistyön selvittäminen kuntarajojen läheisyydessä olisi hyödyllistä. K: Erityistukea tarvitsevat - erityistuen lisääminen, hajauttaminen vai keskittäminen? V: Perusopetuksessa on viime vuosina siirrytty joustaviin opetusjärjestelyihin. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa. Mahdollisuuksien mukaan pyritään kaikilla kouluilla tarjoamaan erityistä tukea yksittäisissä oppiaineissa. Mikäli oppilas tarvitsee laajemmin erityistä tukea koulunkäynnissään, on siihen mahdollisuus Nilsiän yhtenäiskoululla toimivissa pienryhmissä. Tällainen alueellinen erityisopetuksen järjestäminen mahdollistaa järkevän yhteistyön koulujen välillä. Nilsiän erityisopetuksen rakenne ja toiminnalliset linjaukset ovat Kuopion linjausten mukaisia. K: Ei yhdistelmäluokkia, oppilasryhmäkoot - ei saisi kasvaa? V: Opetus järjestetään koulun kunkin ikäluokan oppilasmäärä huomioiden toiminnallisesti järkevin opetusjärjestelyin. Selvityksen mukaan keskimääräinen luokkakoko on: 1 2lk 3 6lk 7 9lk Nilsiä 17,5 22,4 17,7 Kuopio 19,1 20,6 17,6 K: Koulukuljetukset? V: Kuopion kaupungin kuljetusperiaatteet ovat pääosin samat kuin Nilsiässä. Tällä hetkellä kuopiolaisista perusopetuksen oppilaista on 17,4 % ja nilsiäläisistä 61,3 % kuljetusoppilaita. K: Iltapäivätoiminta /-kerhot? Erityistä tukea vaativat V: Iltapäivätoiminnan periaatteet jatkuvat lähes samanlaisina. Toimintaa tarjotaan ensisijaisesti perusopetuksen 1. luokkien ja muiden luokkien oppilaille, jotka on siirretty erityistukeen. Koulujen kerhotoimintaa varten koulutuksen ylläpitäjät hakevat erillistä valtionavustusta, jonka turvin toimintaa on saatu kehitettyä. K: Parannuksia vai huononnuksia kouluruokailuun? V: ISS -palvelut tuottavat ruokahuoltopalvelut Nilsiän kaupungin kanssa solmitun voimassa olevan sopimuksen mukaisesti vuoden 2013 loppuun. 19

20 K: Koulujen hyvien käytäntöjen säilyminen? V: Koulujen hyvät käytänteet voi säilyttää ja joitakin voidaan levittää laajemminkin. K: Palonurmen koulurakennusten ja urheilukentän kunnostaminen? V: Lähivuosina on varauduttava Palonurmen koulun peruskorjaukseen tai vähintäänkin ilmanvaihtoremonttiin. K: 10-luokan käyntimahdollisuus Kuopiossa? V: Lisäopetus (10-luokka) on mahdollista kaikille Kuopion peruskoululaisille. Tällä hetkellä 3 luokkaa. K: Jäävätkö Kuopion tuntikehysleikkaukset pysyviksi? V: Kuopion perusopetuksessa on siirrytty europohjaiseen resursointiin, jolloin tuntikehys poistuu käytöstä Vuosittain määriteltävä koulukohtainen budjetti sovitetaan kaupungin talousarvioraamiin. K: Kuopion erityisosaamista hyödynnettävissä Nilsiässä: esim. luentoja, neuvontaa, apua, harvinaiset kielet, venäjänkielen opetusta? V: Eri kouluille pyritään järjestämään erilaisia palveluja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Saksan ja venäjän kieltä Nilsiän yhtenäiskoulussa on jo voinut opiskella B2 kielenä (8. luokalta alkavana). Voidaan selvittää kiinnostusta 4. luokalta alkavan vapaaehtoisen kielen (A2 kieli) opiskeluhalukkuuteen liitoksen jälkeen. Ryhmän muodostumiseen jossain koulussa edellyttää 16 oppilaan valintaa. Etäopetuksena voidaan muodostaa myös opetusryhmä (vähintään 16 oppilasta). K: Nuorisotalotoiminnan kehittäminen, nuorisotyöhön lisää resursseja, nuorisolle myös tapahtumia Nilsiään, nuorisopalvelut myös keskustan ulkopuolella: harrastuspaikat, ohjattu liikunta, kokoontumispaikat, harrastevälineet, vapaaehtoistoiminnan tukeminen? V: Nilsiän nuorisotoimen resurssivaje on tiedossa. Nilsiän ja Kuopion maantieteellinen välimatka edellyttää paikallista ohjaushenkilöstöä. K: Nuorison harrastusmahdollisuudet - kyliltä iltakyytejä harrastuksiin? V: Nilsiän nuorisopalveluiden toimivuutta tulee arvioida kuntaliitoksen jälkeen ja tehtävä tarvittavat muutosesitykset toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 20

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

kehittämistarpeet Seinäjoella

kehittämistarpeet Seinäjoella VARHAISKASVATUS 2012 Varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet Seinäjoella 2016 saakka SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO, ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1. Visio... 3 1.2. Arvot ja periaatteet... 3 1.3. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot