Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola"

Transkriptio

1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Puolivuosikatsaus Tilintarkastamaton

2 1 Toimintaympäristö Alkuvuonna 2012 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan toimintaympäristössä ovat korostuneet sekä euroalueen talouskriisi että Tapiola-ryhmän muutokset. Syvä talouskriisi on jatkunut Euroopassa. Euroalue on toistaiseksi välttynyt täpärästi taantumalta, vaikka talouden indikaattorit kääntyivät loppukevään aikana uudelleen selvään laskuun. Toukokuussa Kreikan poliittinen umpisolmu sekä Espanjan pankkikriisin kärjistyminen nostivat euroalueen järjestelmäriskit jälleen korkealle tasolle. Negatiivisista riskiskenaarioista syvä taantuma ja Euroopan rahaliiton hajoaminen ovat tulleet aiempaa todennäköisemmiksi. Euroalueen BKT:n supistuminen lähitulevaisuudessa on hyvin todennäköistä. Yhdysvalloissa työ- ja asuntomarkkinoiden elpyminen ovat toistaiseksi ylläpitäneet kuluttajien luottamusta ja kotimaisen kysynnän kasvu jatkui vuoden alkupuolella vahvana. Talouden uutisvirta oli Yhdysvalloissakin vuoden toisella neljänneksellä selvästi odotuksia heikompaa. Kehittyvät taloudet, varsinkin kehittyvä Aasia, ovat kärsineet odotettua enemmän Euroopan velkakriisistä. Kasvun hidastuminen Kiinassa ja muissa alueen vahvoissa talouksissa on ollut jopa hälyttävän voimakasta. Kiinan keskuspankin politiikassa tapahtui kevään aikana merkittävä muutos elvyttävään suuntaan, mikä voi osoittautua ratkaisevan tärkeäksi koko maailmantalouden kannalta. Suurista kehittyvistä talouksista Venäjän kasvunäkymät pitivät vuoden alkupuoliskolla parhaiten pintansa. Suomessa talouden suhdannekäänteet tapahtuvat noin puolen vuoden viiveellä muihin teollisuusmaihin verrattuna. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä alkanut euroalueen talouskasvun heikkeneminen heijastunee Suomen talouteen toden teolla vasta vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Suomessa työttömyys kääntyi kuitenkin jo alkuvuonna lievään nousuun. Eduskunta vahvisti kesäkuussa työeläkealan vakavaraisuusuudistukseen liittyvän lainmuutoksen, jonka mukaan riskiliikkeen heilahtelujen puskuriksi varattu tasoitusvastuu sekä vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma yhdistetään vakavaraisuuspääomaksi. Muutos tulee voimaan , jolloin finanssikriisin yhteydessä vuonna 2008 käyttöönotettu työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta vahvistanut poikkeuslaki päättyy. Helmikuussa Tapiola-ryhmä ja Lähivakuutus ilmoittivat yhdistymissuunnitelmastaan. Yhdistymisen tuloksena muodostuu vuoden 2013 alussa suomalainen finanssiryhmittymä LähiTapiola, joka on muun muassa Suomen suurin ja vakavaraisin vahinkovakuuttaja. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola toimii muodostuvan ryhmän työeläkevakuutuskumppanina. Kesäkuussa 2012 Eläke-Tapiolan hallitus päätti esittää kevään 2013 yhtiökokoukselle eläkeyhtiön uudeksi viralliseksi nimeksi LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö. Toistaiseksi yhtiön virallisena nimenä säilyy Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola. Markkinointinimenä käytetyn Eläke-Tapiolan tilalle otetaan vaiheittain käyttöön nimi LähiTapiola Eläkeyhtiö. Uusi nimi viestii siitä, että yhtiö toimii finanssitalo LähiTapiolan työeläkevakuutuskumppanina.

3 2 Vakuutus- ja korvaustoiminta Eläke-Tapiolassa oli kesäkuun lopussa TyEL-vakuutuksia kappaletta ( kpl 6/2011) ja niissä oli vakuutettuna henkilöä ( ). YEL-vakuutusten määrä jatkoi kasvuaan ja oli kappaletta (49 428). Maksutulo TyEL-vakuutuksista oli kesäkuun loppuun mennessä 667,2 miljoonaa euroa (655,9 milj. e) ja YEL-vakuutuksista 113,0 miljoonaa euroa (102,6 milj. e). TyELmaksutulo nousi edellisestä vuodesta noin kaksi prosenttia. YEL-vakuutusten maksutulon kasvu oli noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Nousuun vaikutti vuoden 2011 alusta voimaan tullut lakimuutos, joka lisäsi merkittävästi uusien YEL-vakuutettavien lukumäärää. Vakuutusten uusmyynti uusille alkaville yrityksille on ollut tuloksellista alkuvuoden aikana. Lisävoimaa uusmyyntiin on tullut Lähivakuutuksen myyntikanavasta, joka aloitti kesäkuun alussa yhteistyön Eläke- Tapiolan kanssa. YEL-vakuutusten uusmyynnin markkinaosuus on ollut vakuutusten lukumäärän mukaisesti laskettuna 25 prosenttia (21 %). TyEL:n uusmyynnin markkinaosuus vakuutusten määrässä mitattuna on pysynyt hyvällä tasolla 21 prosentissa (20 %). Vakuutuksenottajat voivat siirtää TyEL- ja YEL-vakuutuksensa yhtiöstä toiseen neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2012 siirtoliikkeet ovat Eläke-Tapiolan TyEL-vakuutusten osalta olleet euromääräisesti tappiollisia. Viimeisin eli kesäkuun lopussa päättynyt siirtokierros oli vakuutuslukumäärän osalta positiivinen ja euromääräinen tappio oli hyvin pieni. YEL:n osalta kaikki kolme vuoden 2012 siirtokierrosta ovat olleet positiivisia. Kuluvan vuoden menestys eläkevakuutusten siirtoliikkeessä ratkeaa kuitenkin vasta vuoden viimeisellä siirtokierroksella, jolloin pääosa vakuutuksien siirroista yhtiöiden välillä tapahtuu. Eläke-Tapiola maksoi eläkettä kesäkuun lopussa henkilölle ( ). Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin kuuden kuukauden aikana 743,1 miljoonaa euroa (716,4 milj. e). Uusia eläkehakemuksia käsiteltiin yhteensä kappaletta. Lisäksi käsiteltiin 488 uutta kuntoutushakemusta. Eläke-Tapiolan eläkehakemusten käsittelyajat olivat edelleen kilpailijoiden keskimääräisiä käsittelyaikoja selvästi paremmat. Käsittelyprosessien määrätietoisen kehittämisen avulla on onnistuttu nopeuttamaan kaikkien eläkelajien käsittelyaikoja merkittävästi. Eläkeyhtiöiden lähettämissä työeläkeotteissa on tänä vuonna ensimmäisen kerran eläkeoikeutta koskevat tiedot myös julkisen sektorin työsuhteista. Työeläkeotteen lähettämistiheyttä harvennetaan tästä vuodesta lähtien uuden lain mukaisesti. Ensi vuodesta alkaen eläkeyhtiöt lähettävät vakuuttamilleen henkilöille työeläkeotteen postitse joka kolmas vuosi. Eläke-Tapiolassa vakuutetut työntekijät ja yrittäjät voivat tarkistaa oman työeläkeotteensa sähköisessä eläkepalvelussa. Eläke-Tapiolan verkkopalveluja ja niihin liittyviä prosesseja on automatisoitu edelleen. Vakuutuksenottajille suunnatut palvelut ovat kattavat ja laajassa käytössä. Uusista vakuutushakemuksista jo yli 90 prosenttia saadaan sähköisesti. Työnantajien tekemistä ansioilmoituksista noin 94 prosenttia saadaan sähköisessä muodossa. Verkkopalvelun käyttö on lisääntynyt ilahduttavasti, mikä on mahdollistanut toimintojen merkittävän tehostamisen. Ansioilmoitusten käsittelynopeus ja vuosilaskentaprosessi on saatu vakiinnutetuksi hyvälle tasolle, minkä ansiosta asiakkaat saavat tiedon edellisen vuoden lopullisesta TyEL-maksusta aiempia vuosia nopeammin.

4 3 Sijoitukset Sijoitusmarkkinoita ovat alkuvuonna leimanneet erityisesti vallitseva euroalueen velkakriisi, huoli talouskasvun hidastumisesta sekä keskuspankkien toimenpiteet talouden elvyttämiseksi. Talouden uhkakuvista huolimatta osakemarkkinat ovat keskimäärin tuottaneet hyvin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Saksan korkojen lasku erittäin alhaiselle tasolle on tukenut sijoitustuottoja vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Keskuspankkien rahapolitiikka on jatkunut elvyttävällä linjalla ja inflaatioodotukset ovat olleet maltillisia. Myös talouden kasvuodotuksia on laskettu alkuvuoden aikana. Alkuvuoden markkinatuottojen kannalta Euroopan keskuspankin loppuvuodesta 2011 julkistama kolmivuotinen rahoitusohjelma pankkien likviditeetin turvaamiseksi oli merkittävä. Rahoitusohjelma johti voimakkaaseen riskillisten omaisuusluokkien elpymiseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä nosti osakkeiden ja yrityslainojen tuottoja. Osakemarkkinat kuitenkin laskivat toisella vuosineljänneksellä makrotalouden indikaattoreiden heikentyessä ja Euroopan velkakriisin pitkittyessä. Eurooppalaisia osakemarkkinoita kuvaavan Stoxx 600 -indeksin tuotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 5,2 prosenttia, OMX Helsinki -indeksin tuotto oli 0,2 prosenttia ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoita kuvaavan S&P indeksin tuotto oli 9,5 prosenttia. Euro heikkeni Yhdysvaltojen dollaria vastaan ja sekä Saksan että Yhdysvaltojen valtionlainojen korot laskivat. Vuoden alussa Saksan 10 vuoden valtionlainan korko oli jo historiallisen alhaisella tasolla, mutta valtionlainakriisin seurauksena korkotaso jatkoi laskuaan. Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto kuudelta kuukaudelta oli 3,7 prosenttia. (0,2 % 6/2011). Rahamarkkinasijoitusten osuutta sijoitussalkussa pienennettiin. Sijoitusten likvidiyteen kiinnitettiin erityistä huomiota epävarmassa talousympäristössä. Osakkeiden osuus sijoituksista oli kesäkuun lopussa 28,1 prosenttia (33,6 % 6/2011). Hedge-rahastosijoitusten määrä kasvoi vuoden alkupuoliskolla ja oli 5,4 prosenttia sijoitusjakaumasta (2,3 % 6/2011). Eläke-Tapiolan korkosijoituksista parhaaseen, 6,7 prosentin tuottoon, ylsivät yrityslainasijoitukset (1,2 % 6/2011). Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 3,6 prosenttia (1,1 % 6/2011). Osakesijoitusten kokonaistuotto oli 7,1 prosenttia ( 1,3 % 6/2011). Huomioitavaa on, että kotimaisten osakesijoitusten tuotto jäi suurempien markkina-alueiden tuottoja alhaisemmaksi. Noteeratut osakesijoitukset tuottivat 6,8 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla ( 2,2 % 6/2011). Noteeraamattomat suorat osakesijoitukset jatkoivat edelleen hyvää kehitystä vuoden 2011 arvonnousujen jälkeen. Niiden tuotto oli 13,0 prosenttia (17,7 % 6/2011). Noteeraamattomia osakesijoituksia tukee osakemarkkinoiden heilahteluista riippumaton vakaa ja nouseva tuloskehitys. Pääomasijoitusrahastojen tuotto oli 7,1 prosenttia (7,2 % 6/2011). Eläke-Tapiolan kiinteistösijoituksia on lisätty maltillisesti. Suorien kiinteistösijoitusten arvo ylittää jo miljardi euroa. Kiinteistöjen arvostuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia kauden aikana ja niiden vuokratuotot jatkuivat vakaina. Sijoituksia kansainvälisiin kiinteistöpääomarahastoihin on myös kasvatettu harkiten ja niiden tuotot olivat viime vuoden tasoa. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 2,2 prosenttia (2,9 % 6/2011) ja kiinteistöpääomarahastot 3,0 prosenttia (3,5 % 6/2011).

5 4 Tulos ja vakavaraisuus Eläke-Tapiolan kokonaistulos vuoden 2012 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli 200,8 miljoonaa euroa ( 142,4 milj. e 6/2011). Sijoitusten käyvin arvoin laskettu tuotto oli 3,7 prosenttia (0,2 %). Sijoitustoiminnan tulos oli 195,7 miljoonaa euroa ( 126,5 milj. e), kun käyvin arvoin lasketuista sijoitustoiminnan nettotuotoista eli 335,3 miljoonasta eurosta vähennetään vastuuvelan tuottovaatimus, 139,6 miljoonaan euroa, sekä muut sijoitustoiminnan tulosta rasittavat erät, joista suurimpia ovat verot. Vastuuvelan tuottovaatimusta kasvatti osaketuottovaatimus, 17,1 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin osaketuottovaatimus oli 17,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Vakuutusliike oli 2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen ( 21,2 milj. e). Alijäämäisyys johtui siitä, että TyELvakuutusmaksun työkyvyttömyyseläkeosa on alalla määrätty arvioitua menoa pienemmäksi, jotta työeläkeyhtiöiden suureksi kasvaneita tasoitusvastuita saataisiin pienennetyksi. Maksujen luottotappiot olivat suunnilleen edellisvuoden tasolla ja jonkin verran suuremmat kuin vakuutusmaksun maksutappio-osa. Tasoitusvastuun perustekorko riitti kuitenkin kattamaan tämän tappion. Hoitokustannustulos nousi 7,9 miljoonaan euroon (5,3 milj. e). Liikekulut olivat 75,2 prosenttia hoitokustannustulosta (83,1 %). Hoitokustannusliikkeen tuloksen kasvu johtui pääosin liikekulujen alenemisesta noin kahdella miljoonalla eurolla. Yhtiön vakavaraisuusaste oli 24,6 prosenttia (27,5 %) ja vakavaraisuusasema eli toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 2,8 (2,6). Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 19,6 prosenttia (22,4 %) ja vakavaraisuusasema 2,2 (2,1). Hallinto Hallituksen muodostavat seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Harri Miettinen ja varapuheenjohtaja Ann Selin sekä jäsenet Aarne Hallama, Eeva-Liisa Inkeroinen, Kaija Kallinen, Asmo Kalpala, Jari Karlson, Timo Lindholm, Arto Okkonen, Heli Puura, Jari Sundström ja Penna Urrila. Hallituksen varajäseninä toimivat Harri Hietala, Harri Lauslahti ja Jorma Tilander. Yhtiökokouksessa Eläke-Tapiolan hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Mia Harkko, Sauli Huikuri, Timo Jaakkola, Timo Lepistö, Otto Mikkonen ja Juha Ruohola. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Johanna Heikkilä, Tom Kaisla, Markku Koskinen, Keijo Tarnanen, Maija Tervonen ja Mika Varjonen. Hallintoneuvoston kokoonpano löytyy verkkosivuilta osoitteesta Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen ja varapuheenjohtajaksi Kaarlo Julkusen.

6 5 Tulevaisuuden näkymät Työeläkeala Työeläkealalla vietetään kuluvana vuonna juhlavuotta. Työeläkelakien voimaantulosta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Suomalainen työelämä ja yhteiskunta ovat muuttuneet viimeisen 50 vuoden aikana monella tavoin. Suomalainen eläkejärjestelmä on mukautunut onnistuneesti muutoksiin nojautuen eläkejärjestelmän perusfilosofian mukaisesti järjestelmän kattavuuteen, ansiosidonnaisuuteen ja osittaiseen rahastointiin. Yksityisalojen työeläketurvasta on tehty akateemiset kriteerit täyttävä historiateos Ansioiden mukaan. Juhlavuosi huipentuu Eläketurvakeskuksen ja Työeläkevakuuttajat Telan järjestämään 50-vuotisjuhlaan elokuussa. Eduskunta vahvisti kesäkuussa 2012 vakavaraisuusuudistukseen liittyvän lainmuutoksen, jonka mukaan riskiliikkeen heilahtelujen puskuriksi varattu tasoitusvastuu sekä aitoa vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma yhdistetään vakavaraisuuspääomaksi. Muutos tulee voimaan , jolloin vuoden 2008 finanssikriisin yhteydessä laaditun, työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta vahvistavan poikkeuslain voimassaolo päättyy. Vakavaraisuuspääoman käyttöönotto mahdollistaa sen, että työeläkeyhtiöiden sijoitussalkkuihin ei tarvitse tehdä vakavaraisuusvaatimusten takia äkillisiä muutoksia, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä markkinahäiriöitä. Tasoitusvastuu on suuruudeltaan samaa tasoa kuin tilapäiseen poikkeuslakiin liittynyt tasausvastuusta toimintapääomaan luettu EMU-puskuri. Asiakashyvitykset maksetaan jatkossakin toimintapääoman perusteella. Työeläkeyhtiöiden kilpailua koskeva selvitys valmistui viime vuoden vaihteessa sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö pyysi alan toimijoilta lausunnot ja järjesti keskustelutilaisuudet selvityksestä kevään aikana. Ministeriössä valmistellaan hallituksen esitykset lakimuutoksiksi eläkeyhtiöiden hoitokustannusosan hinnoittelusta, asiakashyvityksistä ja työhyvinvointipalveluista. Työhyvinvointitoiminnan pelisääntöjen pikainen tarkentaminen olisi toivottavaa, jotta toimijoiden erilaiset menettelytavat eivät aiheuttaisi tyytymättömyyttä ja eriarvoisuuden tunnetta vakuutuksenottajien keskuudessa. Työmarkkinajärjestöt pääsivät keväällä sopuun kahdesta varhaiseläkkeisiin liittyvästä uudistuksesta, jotka liittyivät hallituksen laajempaan vakausohjelmaan. Vuoden 2014 alusta lähtien poistuu varhennettu vanhuuseläke, joka on mahdollistanut vanhuuseläkkeelle siirtymisen jo 62 vuoden ikäisenä eläkettä pienentämällä. Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousee samasta ajankohdasta lähtien 61 vuoteen aikaisemmasta 60 vuodesta. Nämä muutokset ovat osa kokonaistavoitetta, jonka mukaan keskimääräinen todellinen eläkkeellesiirtymisikä pyritään nostamaan 62,4 vuoteen nykyisestä 60,5 vuodesta vuoteen 2025 mennessä. Samassa työmarkkinajärjestöjen sopimuksessa sovittiin, että eläkkeellesiirtymisiän nostoa varten tehdään kokonaisuudistus alkaen. Uudistuksessa otetaan tarkasteltavaksi käytännössä kaikki työeläketurvan kannalta keskeiset tekijät, kuten eläkeikä, eläkkeen määrän laskeminen, indeksikysymys, maksutaso, varhaiseläkejärjestelyt ja perhe-eläke. Tämän työeläkejärjestelmän kokonaisuudistuksen pohjaksi tehdään ylijohtaja Jukka Pekkarisen johdolla korkean tason selvitys. Kokonaisuudistuksen tärkein tavoite on löytää eläkejärjestelmästä ne kehityskohteet, joiden avulla voidaan pidentää työuria. Talousnäkymät Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana sijoitusmarkkinoilla näkyi usko talouden elpymiseen. Euroopan velkakriisin uusi kärjistyminen vuoden toisella neljänneksellä sai sijoittajat kuitenkin jälleen epäilemään talouden suuntaa, mikä näkyi maaliskuun lopulta alkaen riskipitoisissa omaisuusluokissa ajoittain voimakkainakin arvonlaskuina. Mikäli taantuma rajautuu Eurooppaan ja Kiinan talouskasvun dramaattinen hidastuminen kyetään estämään, maailmantalouden perustekijöiden pitäisi jatkossa suosia riskipitoisia omaisuusluokkia. Euroopan poliittisen päätöksenteon kankeus, rahaliiton hajoamisen uhka sekä riski globaalista taantumasta hämmentävät kuitenkin kokonaiskuvaa ja voimistavat varsinkin osakemarkkinoiden volatiliteettia. Myös korkomarkkinoilla tilanne on haastava, koska turvallisissa

7 6 sijoituskohteissa joudutaan hyväksymään negatiivinen reaalituotto. Monissa riskipitoisemmissakin kohteissa reaalinen tuotto-odotus on historiallisen alhainen. Suomen talouden lyhyen aikavälin suurimmat riskit tulevat valtaosin maan rajojen ulkopuolelta. Globaalin talouden ongelmat välittyvät viennin, rahoitus- ja hyödykemarkkinoiden sekä luottamusindikaattoreiden heikkenemisen kautta. Pitkän aikavälin näkökulmasta Suomen talouden suurimmat haasteet liittyvät väestön ikääntymiseen, julkisen talouden rahoituspohjan rapautumiseen sekä kilpailukykyyn. Erityisen ongelmallista on teollisen tuotannon erittäin hidas elpyminen vuoden 2009 jyrkän pudotuksen jälkeen. Suomen teollisuuden oma kustannuskilpailukyky sinänsä kestää vertailun esimerkiksi Saksaan, mutta koko taloudessa yksikkötyökustannukset ovat euroaikana nousseet selvästi Saksaa nopeammin. Julkisen sektorin ja palvelualojen alentunut kilpailukyky heikentää myös teollisten toimialojen toimintaympäristöä. Vientiteollisuuden näkymien merkittävä heikkeneminen kääntää kokonaistuotannon laskuun ja Tapiolan arvion mukaan Suomen talous supistuu 0,5 prosenttia vuonna Maltillisen elpymisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2013 alkupuolella. Kokonaistuotannon odotetaan kasvavan vuonna 2013 ainoastaan 0,5 prosenttia. Mikäli globaali investointikysyntä säilyy vaisuna ja euroalueen velkakriisin vuoksi edelleen heikkenee, Suomen teollisiin työpaikkoihin voi edelleen kohdistua huomattavaa vähennystarvetta. Keskimääräisen työttömyysasteen odotetaan vuonna 2012 nousevan 8,5 prosenttiin ja vuonna 2013 edelleen 9,0 prosenttiin. Matkalla kohti LähiTapiolaa Kuluva vuosi on Tapiola-ryhmän ja Eläke-Tapiolan tämänhetkisen strategiakauden viimeinen. Tulevaisuutta ja uuden strategian valmistelua ja toteutusta hallitsee Tapiolan ja Lähivakuutuksen yhdistyminen, joka työllistää myös eläkeyhtiön henkilöstöä. Yhdistyminen on suunniteltu saatavan valmiiksi kaikilta osin vuoden 2013 loppuun mennessä. LähiTapiolan vahvuus ovat itsenäiset alueyhtiöt, jotka ovat entistä lähempänä asiakkaita. Eläkeyhtiölle uusi LähiTapiola tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet entistä laadukkaampaan asiakkaiden työeläkeasioiden hoitoon. Työeläkevakuutukset tarjotaan entistä laajemman ja asiakaslähtöisemmän kanavan kautta finanssialan kokonaispalvelun osana. LähiTapiola tarjoaa toimivat finanssiratkaisut kaikille asiakasryhmille yksityishenkilöistä yrittäjiin, yrityksiin ja suurasiakkaisiin. Eläkeyhtiön näkökulmasta LähiTapiolan odotetaan tuovan kasvua varsinkin PK- ja yrittäjäsektorilla, joiden näkymät Suomessa ovat myönteiset. Uuden ryhmittymän entistä vahvempi paikallinen läsnäolo tuo mukanaan PK- ja yrittäjäsektoria palvelevan syvällisen asiakasymmärryksen.

8

9

10

11

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Emoyhtiö Tilintarkastamaton 1 ELÄKE-TAPIOLA PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Toimintaympäristö Teollisuusmaiden kasvu alkoi vuoden

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 1 Vaikea kvartaali vaimensi tulosta riskipuskuri edelleen vahva 1,1 Sijoitusten tuotto, % 40,4 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 9,5 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.2013 1(7) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013 Sijoitustoiminnan tuotto oli 1,9 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 20,9 % vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma 2,2-kertainen

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2013. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

Liite. Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 3:2013. Työeläke-lehti. Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Liite Työeläke-lehti 3:2013 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot Haastavassa ympäristössä työeläkesijoituksille erinomainen tuottovuosi

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Lähellä läpi elämän. LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lähellä läpi elämän. LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Lähellä läpi elämän LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 LähiTapiola Eläkeyhtiö LähiTapiola Eläkeyhtiö on Suomen kolmanneksi suurin työeläkevakuuttaja. LähiTapiola Eläkeyhtiössä

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät syksyllä 2010. 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Matti Vuoria

Suomen talouden näkymät syksyllä 2010. 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Matti Vuoria Suomen talouden näkymät syksyllä 2010 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Suomen talous on kääntynyt kasvuun Euroopassa kasvu on nyt vahvaa ja sitä vetää Saksan teollisuustuotanto. Euroopan kasvun

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Verkkoartikkeli 1 (5) Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Kirjoittajat: Heli Birling, matemaatikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Henkivakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Elon osavuosiraportti

Elon osavuosiraportti 1 Elon osavuosiraportti 1.1. 30.6.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa 1.1.2014, jolloin Eläke-Fennia sulautui LähiTapiola Eläkeyhtiöön. Tästä johtuen Elon osavuosiraportissa

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2016 1 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2016 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto tammi-kesäkuussa oli 1,0 prosenttia.

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten s. 2 3 TYÖELÄKE 3 2011 liite s. 4 5 s. 6 7 s. 8 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA TYÖELÄKE 3 2011 liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA s. 2 3 Talous, osakekurssit ja kuluttajahinnat nousussa Seitsemän laihaa ja seitsemän lihavaa vuotta Työeläkelaitosten

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

Toimintakertomus tilikaudelta 2015

Toimintakertomus tilikaudelta 2015 11.2.2016 1 / 14 Toimintakertomus tilikaudelta 2015 Taloudellinen toimintaympäristö Globaalin talouden kuva on kaksijakoinen: kehittyneissä talouksissa elpyminen on alkanut samaan aikaan kun kehittyvät

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2010 työeläke-lehden liite Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2010 työeläke-lehden liite Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2 3 2010 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläkesijoitukset yksi harvoista talouden valopilkuista s. 2 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2009 Työeläkelaitosten

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014 : 05 Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat Tela Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 0 Työnantajat 60 Työntekijät 50 Hoitokulut 55 Yrittäjät 0 Valtio 0 Työttömyysvakuutus- rahasto

Lisätiedot

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä):

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä): Talouden näkymät? Jari Järvinen Toukokuu 215 Twitter: @jarvinen_jari YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Keskeiset kysymykset: Globaali toimintaympäristö? Kansainvälisen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Katsaus menneeseen vuoteen Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat hyvin vuonna 2013, vaikka taloudessa oli epävarmuutta ja sijoitusilmapiiri levoton.

Lisätiedot

Vain muutos on pysyvää

Vain muutos on pysyvää 2014 Vain muutos on pysyvää Eläkekassa Verson 50-vuotisjuhlavuoden 2014 toiminnassa näkyivät vahvasti työeläkealan yhteiset hankkeet. Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeuudistuksesta, jonka valmistelu

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Maailmantalouden vauhti kiihtyy?

Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Metsänomistajan talvipäivä, 30.1.2010 Timo Vesala, Rahoitusmarkkinaekonomisti timo.vesala@tapiola.fi, 09-4532458 3.2.2010 1 Agenda 1. Taloushistoria n.1980 2007 viidessä

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Verkkoartikkeli 1 (7) Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Marja Nykänen, apulaisjohtaja Ensimmäinen vuosipuolisko oli haastava

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2009 työeläke-lehden liite Suurten siirtojen vuosi s. 2

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten 3 2009 työeläke-lehden liite Suurten siirtojen vuosi s. 2 3 2009 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Suurten siirtojen vuosi Reijo Vanne s. 2 Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2008 Työeläkelaitosten avainlukuja

Lisätiedot

1 (13) 13.2.2014. Toimintakertomus tilikaudelta 2013

1 (13) 13.2.2014. Toimintakertomus tilikaudelta 2013 1 (13) Toimintakertomus tilikaudelta 2013 Kokonaistulos oli 1 558 (1 201) miljoonaa euroa ja taseen loppusumma käyvin arvoin 38,3 (35,7) miljardia euroa. Vakavaraisuus säilyi alan vahvimpana ja oli 9 140

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA 95. toimintavuosi TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA VUODELTA 215 2 AVAINLUKUJA Vuosi 215 214 213 212 211 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 11 12 12 Jäseniä 257 294 325 348 378 Jäsenten palkat

Lisätiedot

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA Arvopaperin Rahapäivä 17.9.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ESITYKSEN SISÄLTÖ Ilmarinen lyhyesti Sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot