LEA PALOMÄKI KOKOUSKUTSU 3. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo 17.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEA PALOMÄKI KOKOUSKUTSU 3. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 2.3.2010 1. KOKOUSAIKA Tiistai 9.3.2010 klo 17."

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, auditorio (Kuninkaanlähteenkatu 14) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 Johdon palkkauksen periaatteet 27 Järjestämisluvan hakeminen vakinaisena alkavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, ammattistarttiin 28 Kuntayhtymän johtajan vuosiloman myöntäminen 29 Muutos Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnissa / peruutus 30 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 31 Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 32 Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 33 Viranhaltijapäätösten tiedoksi antaminen 34 Tiedoksiantoasiat 35 Muut asiat PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio

2 Yhtymähallitus AIKA Tiistai klo PAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Mari-Ella Juhola Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Mikko Uusitalo Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Lea Palomäki Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari-Ella Juhola ja Arja Lehtimäki. Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset Mari-Ella Juhola Arja Lehtimäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja

3 Yhtymähallitus JOHDON PALKKAUKSEN PERIAATTEET Yh 26 Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus valitsee virkaan kuntayhtymän johtajan, talousjohtajan, kehitysjohtajan ja aikuiskoulutuskeskuksen ja ammattiopiston rehtorit. Tämän päätösesityksen yhteydessä johdon edustajilla tarkoitetaan em. virkoja. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen kuvaus tehtäväkohtaisen palkanmäärittelyssä esimiesaseman kohdalta todetaan: Vaikka tehtävien vaativuuksien vertailu tehdään samaan palkkaryhmään kuuluvien välillä, joudutaan arvioinnin yhteydessä toisinaan tarkastelemaan samanaikaisesti muitakin palkkaryhmiä. Esimerkkinä voidaan mainita se, esimiesten ja alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden siitä riippumatta, kuuluvatko he samaan vai eri palkkaryhmään. Pääsääntöisesti esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää olla selvästi korkeampi kuin hänen alaisensa, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä, perusteltua syytä. Johto- tai esimiestehtävissä toimivan tehtäväkohtaista palkkaa harkittaessa on otettava huomioon johdettavan yksikön koko, vastuualueen tai johdettavan yksikön palvelutarjonnan laajuus ja moninaisuus, erikoispalveluiden tuottaminen sekä muut erityispiirteet, yhteistyövaatimus muiden hallinnonalojen ja palvelujen tuottajien kanssa, sekä esimiestyön merkitys toiminnan tuloksellisuudessa ja toimintaedellytysten luomisessa. Saman sopimuksessa määrätään työnantajan edustajan palkasta seuraavaa: Sen estämättä, mitä tässä sopimuksessa muutoin on määrätty, kunnan/ kuntayhtymän asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää seuraavien kuntaa/kuntayhtymää työnantajana edustavien viranhaltijoiden palkasta: 1. kunnan- ja apulaiskunnanjohtaja 2. kuntayhtymän johtaja/johtava rehtori 3. johtavassa asemassa oleva viranhaltija, joka vastaa kunnan/kuntayhtymän suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämisestä tai jonka tehtävänä on keskushallinnossa vastata kunnan yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä 4. kunnan/kuntayhtymän henkilöstöpäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija, joka päätoimisesti hoitaa henkilöstöasioita. Johdon palkkaus voi muuttua joko yleiskorotuksen yhteydessä tai yhtymähallituksen päätöksellä. Päätöksenteon ennakoinnin kannalta on luontevaa, että palkkaukseen liittyvät toimintaperiaatteet ovat käytössä myös johdon osalta. Jos tehtäväkuva ja tehtävän vaatimus muuttuu oleellisesti, tehdään palkantarkistus, muussa tapauksessa palkantarkistus tehdään sovituin määräajoin. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p

4 Yhtymähallitus JOHDON PALKKAUKSEN PERIAATTEET ( JATKUU) Yh 26 Johdon edustajien palkkaus tarkistetaan kaksi kertaa kunnallisvaalikauden aikana: 1. toisen kunnallisvaalikausivuoden syksyllä tehdään tarvittaessa prosenttiperusteinen indeksitarkistus, jossa johdon palkkauksen kehitystä verrataan muun henkilöstön palkkauksen kehittymiseen. 2. kunnallisvaalikauden viimeisenä syksynä tehdään johdon palkan tarkistus, perusteena tehtäväkohtainen arviointi sekä henkilökohtainen arviointi.

5 Yhtymähallitus JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN VAKINAISENA ALKAVAAN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAAN JA VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN, AMMATTISTARTTIIN Yh 27 Opetusministeriö on lähettänyt kirjeen koskien järjestämisluvan hakemista vakinaisena alkavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen ammattistarttiin (4/530/2010). Opetusministeriön kirje liitteenä. Järjestämislupahakemus liitteineen tulee toimittaa opetusministeriöön mennessä. Opetusministeriö tekee järjestämislupapäätökset toukokuun aikana. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan hakemuksen lähetettäväksi opetusministeriöön.

6 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN Yh 28 Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää vuosiloman myöntämisestä kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän johtajan vuosilomaoikeus on 38 arkipäivää. Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtaja Matti Isokalliolle hänen vuosilomastaan pidettäväksi 2 päivää ajalla , 2 päivää ajalla ja 22 päivää ajalla ja oikeuttaa hänet pitämään loput 12 vuosilomapäivää myöhemmin yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa sovittavalla tavalla.

7 Yhtymähallitus MUUTOS SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNISSA / PERUUTUS Yh 29 Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista Eura, Köyliö ja Säkylä aikoivat muodostaa uuden Euran kunnan Tämä olisi aiheuttanut tarpeen muuttaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta. Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä päätti käynnistää perussopimuksen muuttamisen vastaamaan uutta kuntarakennetta. Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat päättivät purkaa uuden kunnan perustamisen valtuustopäätöksin, Eura , Köyliö ja Säkylä Kuntaliitoksen peruunnuttua ei ole perustetta muuttaa perussopimusta. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Hallitus päättää peruuttaa jäsenkunnille esittämänsä Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.

8 Yhtymähallitus YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Yh 30 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Yhtymäkokouksen esityslistalle tulee Kokemäenjokilaakson ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksyminen. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle tiistaina kello ammattiopiston Ulvilan yksikköön.

9 Yhtymähallitus KOKEMÄENJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUSVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 31 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikatteen määrä on tilinpäätöksessä ,03 euroa. Vuosikate on poistoista 122,33 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 107,59 %. Tilikauden tulos on ,71euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen ,27 euroa. Tilikauden ,27 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,56 euroa - tuloutetaan investointivarauksia ,57 euroa ja tehdään vastaava poistoerolisäys siirretään tilikauden ylijäämä ,27 euroa omaan pääomaan tilikauden yli- / alijäämätilille. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 81,97 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 14,98 % ja lainakanta ,60 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

10 Yhtymähallitus POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUSVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 32 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esityslistan liitteenä on Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikatteen määrä on tilinpäätöksessä ,70 euroa. Vuosikate on poistoista 381,73 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 112,22 %. Toimintatuottoihin sisältyy Satakunnan oppisopimusrahaston osittaisesta purkamisesta kuntayhtymälle tuloutettu osuus euroa. Tilikauden tulos on ,53 euroa. Tulos sisältää oppisopimusrahastosta tuloutetun kuntayhtymän osuuden euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen ,35 euroa. Tilikauden ,53 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,82 euroa - lisätään varauksia euroa, josta käytetään euroa rakennusten saneeraukseen ja euroa siirretään oppisopimusrahastoon - siirretään tilikauden ylijäämä ,35 euroa omaan pääomaan tilikauden yli- / alijäämätilille. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 78,8 % ja suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 23 % ja lainakanta euroa. Lisätietojen antajat, rehtori Hannu Mansikkakorpi, p ja henkilöstöpäällikkö Nina Valli, p Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

11 Yhtymähallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN Yh 33 Satakunnan koulutuskuntayhtymän viranhaltijapäätökset ajalta Rehtori Juhani Aaltonen koulutus / virkamatka tutustumiskäynnit 3 virka- / työvapaa 9-15 sairausloma 4-12 palvelussuhteet 2-3 vuosiloma 2 lomarahavapaat 4-11 erityisopiskelijat 1 hyväksilukeminen mukauttaminen 1-3 hankinnat 6-8 eronneet / keskeyttäneet 9-11 opintotuen maksusulku 1-3 Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio koulutus / virkamatka 5-7 virkavapaa/työvapaa 1-5 sairausloma 1-2 palvelussuhteet 7-8 vuosilomat 2-4 lomarahavapaa 1 Talousjohtaja Sirpa Kesti sairausloma 2-3 Rehtori Anja Lammio virka-/työvapaa 1-3 sairausloma 4-11 koulutus / virkamatka lapsen sairaus 1-2 palvelussuhteet 4-5 luento-opettajasopimukset 6-14 vuosiloma 3 opiskelun keskeyttäminen/eroaminen 5-10 opiskelijan poissaolo 1-2 hankinnat 2-4 opetushenkilöstön rikostausta 2-6 palkan tarkistaminen muu hlökunta 1 Rehtori Hannu Mansikkakorpi koulutus/virkamatka 26-29, 34, palvelussuhteet 36 sairauslomat 32-33, 37, hankinnat 30 muut 31, 35

12 Yhtymähallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTAMINEN ( JATKUU) Yh 33 Rehtori Jouko Salminen virkavapaat/työvapaat 5 sairausloma 4-7 koulutus / virkamatka lapsen sairaus 3-4 palvelussuhteet 2-3 vuosiloma 1-3 lomarahavapaa 1-4 tutustumiskäynti/opintoretki 1 hankinnat 2 eronneet/keskeyttäneet Rehtori Riitta Vahteristo jatko- ja yliajalla opiskeleminen 5 oppilaan eroaminen 3-8 koulutus / virkamatkat 8-25 lapsen sairaus 1 palvelussuhteet 4-11 sairausloma 6-10 virka-/työvapaa 2-4 vuosiloma 1 hankinnat 1 Kehitysjohtaja Veli-Matti Vuori koulutus / virkamatka 7-19 virkavapaat / työvapaat 2-4 sairauslomat 1 Yhtymähallitus päättää merkitä viranhaltijapäätökset ajalta tietoonsa saatetuiksi.

13 Yhtymähallitus TIEDOKSIANTOASIAT Yh 34 Sataedussa on vuoden 2010 alussa otettu käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelit. Käytettävä seteli on TYKY -Kuntoseteli+. Kohdennettu etu, liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen, enintään 120 euroa /vuosi/ sataedulainen, minimitilaus 40 euroa /vuosi /sataedulainen, omavastuu 25 %. Sataedun nykyisen työasemalisensoinnin perusteella henkilöstöllä on kotikäyttöoikeus Microsoft Office 2007 Enterprise versioon. Oikeus kotikäyttöön päättyy työntekijän työsuhteen päättyessä. Sataedussa on siirrytty sähköiseen palkkalaskelmaan Itellan NetPostiin. Harjavallan yksikön rehtorihaun tilanne, haku päättyy pe

14 Yhtymähallitus MUUT ASIAT Yh 35 Käsitellään kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat.