JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA"

Transkriptio

1 General Executive MBA PORI Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutus JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA Kaikille toimialoille Ainutlaatuinen kokemus Joustavasti lähellä

2 Miltä tuntuisi lähteä mielenkiintoiselle matkalle? Oletko juuri päässyt mukaan yhtiösi johtoryhmään? Suunnitteletko tehtävien vaihtamista? Oletko siirtymässä uudelle asiantuntijuusalueelle? Vai haluatko yksinkertaisesti löytää uusia ideoita ja ajattelutapoja. Olet jo menestynyt urallasi ja ymmärrät itsesi kehittämisen tärkeyden. General Executive MBA (Pori) koulutusohjelma auttaa sinua löytämään omat voimavarasi ja nousemaan johtajana uudelle tasolle. Satakuntalaisena johtajana vahvistat paikallista ja alueellista verkostoasi. Tai jos tuletkin muualta voit ohjelman aikana laajentaa ja kehittää verkostojasi Länsi-Suomen alueelle. Matka tulevaisuuden johtajaksi voi alkaa tästä GEMBA Pori -ohjelmasta saat välineitä tulevaisuuden ennakointiin, innovointiin sekä muutos- ja talousjohtamiseen, siis juuri niitä taitoja joita johtaja tarvitsee. Ohjelman aikana keräät samalla ympärillesi ainutlaatuisen asiantuntija- ja sparrausverkoston, joka on tukenasi työelämässä vielä ohjelman jälkeenkin. Tulevaisuuteen kannattaa investoida nyt. Opiskele motivoituneessa asiantuntijaryhmässä, vaihda ajatuksia, innostu ja inspiroidu. Mitä tavoitteletkaan, olet juuri nyt tien alussa. Tästä alkaa matkasi tulevaisuuden johtajaksi. General = Suomeksi: yleinen. Tässä yhteydessä viittaa kaikille toimialoille sopivaan koulutuskonseptiin. Executive = Suomeksi: johtaja. Tässä yhteydessä viittaa johtajan työnohella suoritettavaan koulutukseen. MBA = Master of Business Administration, Suomeksi kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto. Suomessa ei MBA ja emba-ohjelmia ole kuitenkaan hyväksytty virallisesti tutkinnoiksi.

3 Ensimmäinen EMBA ohjelma käynnistyi Porissa keväällä Tuolloin tavoitteena oli tuoda Satakuntaan alueen yritysympäristön tarpeisiin sovitettu ylimmän johdon koulutusohjelma. Osanottajien toivottiin edustavan eri toimialoja ja yritysten eri kokoluokkia. Mukaan haluttiin myös julkisen sektorin edustajia. Heterogeenisen osanottajajoukon nähtiin rikastavan opintojaksoilla käytävää keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa; ohjelmaan hakeutuvien oletettiin jo muutenkin omaavan taipumuksia ja valmiuksia kriittiseen keskusteluun sekä ryhmissä tehtävään ongelmanratkaisuun. Tämä tavoite täyttyikin niin ensimmäisen kuin sitä seuranneiden toteutusten osalta; kymmenen vuoden virstapylväs on ohitettu ja uusia ohjelmia on aloitettu säännöllisesti edellisen päättyessä. Itselläni on ollut onni päästä mukaan näiden ohjelmien toteutukseen heti ensimmäisestä toteutuksesta alkaen ohjelmajohtajan roolissa. Se on antanut hyvän näköalan satakuntalaisten yritysten ja organisaatioiden kehitykseen ja myös niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Se on antanut myös mahdollisuuden tutustua suureen joukkoon hienoja ihmisiä osanottajien lisäksi myös kouluttajina toimineisiin kansainvälisen tason asiantuntijoihin. Osallistujista on nopeasti ohjelman alussa muodostunut keskusteleva ja kriittinen ryhmä, jossa nimenomaan erilaisuus on voimavara. Aktiivisuus on näkynyt runsaana keskusteluna, kriittisenä pohdintana esitetyistä asioista sekä haluna ryhmätöiden muodossa ratkoa ongelmia, samoin kuin caseluentojen kautta saada kokemuksia muista organisaatioista. Aktiivisen osallistumisen kautta näkyy myös osanottajien kasvu sekä valmiudet soveltaa opittuja valmiuksia nopeasti käytännön tilanteisiin. Vaikka ohjelman tavoitteeksi onkin asetettu johtamisvalmiuksien parantaminen ja johtajana kehittyminen, on monen osanottajan urakehitys lähtenyt nousuun jo ohjelman aikana entistä vaativampiin tehtäviin siirtymisen muodossa. Nimitysuutisissa jatkuvasti näkee Professori Hannu Jaakkola, General Executive MBA Porin ohjelman johtaja edelleenkin Porin EMBA ohjelmasta tuttuja nimiä.

4 PORI EMBA ON: TEORIAA KÄYTÄNNÖSSÄ VIIMEISINTÄ TIETOA JA PARASTA OSAAMISTA ALUEELLISTA VERKOTTUMISTA USEITA TOIMIALOJA STRATEGIAA JA UUDISTUMISTA TALOUTTA, TEKNOLOGIAA, ASIAKKUUKSIA IHMISTEN JOHTAMISTA KEHITTYMISTÄ JOHTAJANA Miksi lähteä matkalle? General EMBA ohjelmassa koulutetaan nykyisiä ja tulevia johtajia. Tavoitteena on ammattitaidon syventäminen, strategisen ajattelun laajentaminen, uranäkymien vahvistaminen ja ainutlaatuisen ammatillisen kokemuksen tarjoaminen. Porin GEMBA-ohjelman missio on vahvistaa satakuntalaisten johtajien osaamista ja heidän verkostojaan. Tämä on mahdollista sitoutuneiden, motivoituneiden ja monipuolisesti eri aloilta tulevien osallistujien sekä aluminiverkoston avulla. Opiskelu perustuu yhteistyöhön: tiedon, näkemysten ja taitojen jakamiseen, haasteiden ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen yhdessä. Tampereen teknillinen yliopisto on toteuttanut EMBA-koulutusta Satakunnassa jo vuodesta Ohjelmalla alkaa olla jo historiaa ja kokemusta sekä laaja alumniverkosto. Vaikka erityisesti alueen yritykset ovat pitäneet tärkeänä paikallista EMBAtoteutusta, on ollut ilahduttavaa, että osallistujia on vuosien varrella ollut enenevissä määrin myös Satakunnan ulkopuolelta. Ohjelmalla on hyvä ja laadukas maine ja se on tärkeä lippulaiva yliopistolliselle koulutukselle Satakunnassa. NÄKEMYS Koulutusohjelma antaa näkemyksiä ja työkaluja tulkita markkinoita ja ennakoida muutoksia. Ohjelma auttaa menestymään epävarmuuden keskellä: kasvattamaan ja parantamaan yrityksen kilpailukykyä sekä edistämään organisaation luovuutta ja uudistumista. Ohjelma antaa osallistujille ja heidän organisaatioilleen konkreettisen kehitysmahdollisuuden ajankohtaista johtamistietoa ja -teoriaa soveltaen. OHJAUSTA Kouluttajillamme on aloistaan monipuolinen näkemys ja tuorein tieto. Lisäksi huomioimme ryhmän toiveet suunnittelussa koko koulutuksen ajan. Näin löydämme juuri GEMBA Porin osallistujien tarpeisiin parhaiten vastaavat koulutusteemat ja asiantuntijat. Olemme aktiivisesti läsnä ja osallistujiemme käytettävissä GEMBA-ohjelman alusta loppuun asti. VAIKUTUS Koulutus ohjaa hyödyntämään opittuja asioita omassa työssä ja kehittää kriittistä ajattelua. Pieni ja tiivis ryhmä sekä yhteistyö koulutuksen vetäjien kanssa takaavat sen, että opiskelujen aikana voidaan keskittyä juuri sinun työsi haasteisiin. Päättötyönä tehtävä kehittämistehtävä tarjoaa yksilöllisen mahdollisuuden ratkoa oman organisaation haasteita yliopiston laajan asiantuntijaverkoston avulla. KOKEMUS Ohjelmaan valikoituvat menestyvät ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneet johtajat. Se tarjoaa korvaamattomia mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen vertailuun ja jakamiseen sekä verkostoitumiseen. Osallistujista muodostuu tiivis paikallinen asiantuntija- ja yhteistyöverkosto, joka säilyy myös ohjelman loppumisen jälkeen. LÄHELLÄ Aikataulutuksessa on pyritty siihen, että osallistujien poissaolotunnit työstään jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Pakolliset läsnäolopäivät ovat tehokkaita ja teemoiltaan tarkkaan harkittuja. Koko ohjelma on mahdollista suorittaa Porissa.

5 Yhtä tärkeää kuin tieto, jonka sain luennoitsijoilta oli oppi, jonka sain kanssaopiskelijoiltani. He osasivat paljon sellaista, mikä oli minulle ihan uutta. Tavallisissa elämänympyröissäni en olisi koskaan tutustunut niin suureen joukkoon erilaisia, johtavassa asemassa olevia ihmisiä. Se oli kerrassaan silmiä avaava kokemus. Johtaja Tuula-Maria Asikainen, Satakunnan Työterveyspalvelut EMBA Pori -alumni " Tulevaisuuden mahdollisuuksien jatkuva etsintä Meillä yrittäjillä tuntuu olevan ainainen kiire, iha- Meille tärkeää on, että koulutus tehdään samas- Kaikki ohjelmasta saatu uusi tieto liittyi selkeästi on johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Noin 30-vuotias na tekosyy kieltäytyä kehittymästä. Itse osallistuin sa paikassa kaikille johtajille. On sitten kyse JOKO- omaan työhön ja syvensi osaamista myös omasta metalliteollisuusyrityksen johtaja oli oivaltanut jo- EMBA-koulutukseen Porissa yritykseni hallituksen koulutuksesta tai EMBA:sta. Se mahdollistaa yh- organisaatiosta." takin oleellista. Hän totesi lehtihaastattelussa, ettei minkään firman huonosta menestyksestä kannata syyttää markkinoita. Uskon, että tällaisella ajattelulla varustetut johtajat selviävät parhaiten muut- kannustamana tunnistaen omat heikkouteni. Nopeasti tajusin minkä mahdollisuuden olin saanut ja että tämä investointi tulevaisuuteen olikin jo tullut maksetuksi koulutuksen aikana toimintamme denmukaisen johtamiskulttuurin luomisen Johtaja Jukka Kotiniemi, Porin tekninen palvelukeskus, Porin kaupunki EMBA Pori -alumni Aluejohtaja Pia Kiuru, Finnvera EMBA Pori -alumni tuvissa olosuhteissa. merkittävänä kehittymisenä. Ihmiselle on luontaista kiinnittää ajattelunsa EMBA-koulutus nopeutti merkittävästi sitä ke- nykyhetkeen ja tuttuun reviiriin sekä tehdä bis- hitystä jonka johdannaisena yrityksemme eri toi- nestä totuttuun tapaan. Tämä on koitunut monelle minnot ovat hitsautuneet yhteen ja olemme saa- yritykselle kohtalokkaaksi. emba-koulutuksessa in- vuttaneet yhteiset mutta yksilölliset tavoitteet ja nostetaan ihmisiä katsomaan kauas ja näkemään niiden mittarit koko yrityksen henkilökunnalle tu- maailma ennen kaikkea mahdollisuuksien paikkana. Maailman hahmottamisessa auttavat tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, joilla voidaan analysoida eri toimialojen tulevaisuuden toimin- kien kunkin henkilön ja toiminnon tavoitteita. Toimitusjohtaja Pekka Ekberg, Fiblon Oy EMBA Pori alumni taympäristöä. Opintojaksojen palaute on ollut rohkaisevaa: ihmiset ovat kokeneet saaneensa käytännöllisiä työkaluja ja menestyksen avaimia oman organisaationsa kehittämiseen sekä raikkaan kokemuksen ajatella ennakkoluulottomasti." Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Pitkäaikainen General Executive MBA Pori -kouluttaja

6 Keiden kanssa matkustan? GEMBA Pori ohjelman osallistujat ovat johtajia, toimitusjohtajia ja johtoryhmän jäseniä, suurimmaksi osaksi Satakunnan alueelta. Edustettuina ovat sekä yritykset että julkiset organisaatiot monipuolisesti eri toimialoilta. Tämä takaa kiinnostavan keskustelun ja inspiroivan opiskeluilmapiirin. Monen osallistujan organisaatiot ovat tehneet yhteistyötä jo kurssin aikana tai sen jälkeen. TEHTÄVÄT MUUTTUNEET VAATIVAMMIKSI 64% OSALLISTUJISTA Opinnot tähtäävät johtamisosaamisen kehittämiseen ja osallistujien uranäkymien vahvistamiseen. Kaksi kolmesta osallistujasta vaihtaa vaativampiin tehtäviin jo ohjelman aikana. OSALLISTUJIA KESKIMÄÄRIN PER RYHMÄ 18 HENKEÄ. Naisia 22% Miehiä 78% Keski-ikä 42 vuotta GEMBA Pori -ohjelma rakentuu teemoitetuista opintomoduleista. Teemat ja koulutusaiheiden painotus vaihtelee ohjelmittain. Meille toteuttajina on tärkeintä pysyä ajan hermolla ja tarjota osallistujillemme uusin ja ajankohtaisin tieto liiketoiminnan johtamisen eri osa-aluilta. KOULUTUSOHJELMA KESTÄÄ NOIN 2,5 VUOTTA. RAKENNE: VUOSI 1: Syksy: orientaatio + opintomoduli 1 Kevät: opintomodulit 2 ja 3 (ulkomaanopintojakso) VUOSI 2: Syksy: opintomoduli 4 + valinnaisia opintoja Kevät: opintomoduli 5 + valinnaisia opintoja VUOSI 3: Syksy: valinnaisia opintoja + kehittämistehtävä Koulutusohjelmaan kuuluu aina vähintään yksi opintojakso kansainvälisesti arvostetussa yhteistyöyliopistossa ulkomailla. Opintojaksoon sisältyy myös teemoitttain räätälöityjä vierailuja kiinnostaviin yrityksiin kohdemaassa. Koko ohjelman ajan seurataan myös oman johtajuuden kehittymistä oma johtajuus -kehitysprosessin kautta. OSALLISTUJAT OVAT kehitysjohtajia liiketoimintajohtajia toimitusjohtajia

7 Millaista on opiskelu? Ohjelma rakennetaan niin, että se huomioi osallistujien tarpeet yksilöllisesti. Suunnittelun lähtökohta on, että opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Vaikka opiskelu on vaativaa, se tarjoaa jo opintojen aikana ratkaisuja työelämän vaatimuksiin. Joustavuus, yksilöllisyys, työelämälähtöisyys ja opiskelu muiden vaativissa tehtävissä toimivien johtajien kanssa erottavat EMBA-opiskelun tavallisesta tutkinto-opiskelusta. ORIENTAATIO Koulutuksen alussa selvitetään jokaisen osallistujan lähtökohdat sekä toiveet ja odotukset ohjelman suhteen. Orientaatiossa keskitytään omien johtajaominaisuuksien, vahvuuksien ja kehityskohteiden löytämiseen. LÄHIOPETUS Lähiopetuspäivät ovat pakollisia. Koko ohjelman lähipäivien päivämäärät informoidaan osallistujille jo ennen ohjelman alkamista, mikä helpottaa niiden sijoittamista kalenteriin. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa, yleensä torstaisin ja perjantaisin. Koulutuspaikkana on Porin yliopistokeskus. Kouluttajina toimivat alojensa parhaat ammattilaiset, joilla on alastaan uusin ja ryhmälle sopivin tieto sekä innostava tapa opettaa. Lähiopetuspäivien onnistumista seurataan jatkuvasti osallistujilta kerättävän palautteen avulla. VALINNAISET JAKSOT Jotta eri toimialoilta tulevat osallistujat saisivat toiveitaan vastaavan koulutusannin, on ohjelman koulutusteemojen monipuolisuutta lisätty valinnaisilla opintomoduleilla. Valinnaisia opintoja sisältyy ohjelmaan 20 opintopistettä ja niiden kautta osallistujien on mahdollista keskittyä tietyn alan erikoisosaamiseen. Valinnaiset opinnot määritellään aina ohjelmakohtaisesti. ULKOMAANJAKSO Opintoihin kuuluu reilun viikon mittainen ulkomaanopintojakso kansainvälisesti arvostetussa yliopistossa ulkomailla. Jokaiseen ohjelmaan valitaan osallistujia parhaiten palveleva kohde. GEMBA Pori on toteuttanut aiemmin ulkomaanopintojaksoja yhteistyössä muun muassa yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston ja japanilaisen Keion yliopiston kanssa. Yliopisto-yhteistyönä toteutettujen koulutuspäivien lisäksi ulkomaanjaksoon sisältyy koulutusteemaan sopivia vierailuja kansainvälisissä yrityksissä. KEHITTÄMISTEHTÄVÄ Ohjelman lopputyönä osallistujat laativat kehittämistehtävän. Siinä osallistujat voivat asiantuntijaohjaajan avulla keskittyä juuri oman organisaationsa kehityskohteeseen. Vertaissparrauksen ansiosta on mahdollisuus saada ongelmanratkaisuun arvokkaita näkökulmia, ja ohjaaja osaa auttaa löytämään parhaat ratkaisut ja uusimman tiedon työn tueksi. Kehittämistehtävä tarjoaa välitöntä hyötyä sekä osallistujalle että hänen organisaatiolleen. GENERAL EMBA (PORI) PÄHKINÄNKUORESSA Kesto: Työn ohessa 2,5 vuotta Laajuus: 80 opintopistettä Lähiopetuspäiviä: noin 30 Ohjelman aloitus: joka toinen syksy Ohjelman kieli: opetus suomeksi, lukuunottamatta ulkomaanopintojaksoa Ohjelman johtaja: Professori Hannu Jaakkola Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselta.

8 Ideoita tuliaisina? Kansainvälisyyden ymmärtäminen kuuluu nykyisyyden ja tulevaisuuden johtajan perusominaisuuksiin. GEMBA Porin yhteistyöyliopistot eri puolilla maailmaa tarjoavat kansainvälisiä ratkaisumalleja ja näkemyksiä liike-elämän haasteisiin. Ulkomaan opintojakso on voimakas ja innostava oppimiskokemus. Huippuyliopistojen asiantuntijoiden avulla pääset sisälle tuoreimpaan johtamistutkimukseen ja kansainväliseen liiketoimintaan. Yliopistojen toteuttamia koulutuspäiviä täydentävät räätälöidyt yritysvierailut kohdemaassa. Tämäkin matka johtajuuteen kannattaa varmasti. Olet viikon ajan irti päivittäistyöstä ja rutiineista. Samalla näet, miten nykyliike-elämän haasteita ratkotaan muualla maailmassa. Palaat kotiin täynnä uusia ideoita. Monet opiskelijat kuvailievat ulkomaanjaksoa yhdeksi EMBA-ohjelman huippuhetkistä. Koulutusohjelman yhteistyöylipistoja on esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa ja Britanniassa. Matkakohde ja jakson teema räätälöidään aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

9 Professori matkaoppaana? Missä syntyvät ajatukset? Yksi syy GEMBA Pori -ohjelman saavuttamiin tuloksiin on uusin ja ryhmän tarpeita vastaava asiantuntemus. Ohjelmassa kouluttavat professorit ja muut asiantuntijat ja liike-elämän osaajat edustavat alojensa parasta asiantuntemusta. Oppimiskokemus syntyy akateemisen tutkimuksen, käytännön kokemuksen sekä ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen yhdistelmästä. Kaikki opinnot on nivottu vastaamaan käytännön liikeelämän ja johtamisen haasteisiin. Tiedeyhteisön edustajat tuovat osallistujien käyttöön uusimman ja olennaisimman tutkimuksen, jonka avulla osallistujat voivat parantaa oman organisaationsa käytäntöjä. Liike-elämässä menestyvät alojensa asiantuntijat ympäri Suomen antavat opiskelijoiden käyttöön omat kokemuksensa ja parhaat uusimmat käytännöt. Kouluttajat ja asiantuntijat ovat osallistujien käytettävissä koko ohjelman ajan. Jokaisen osallistujan käytössä on lisäksi muun ryhmän laaja-alainen ja poikkitieteellinen asiantuntemus. Kaikkein innostavimmat oppimiskokemukset syntyvät ryhmän jäsenten ja ohjaajien tiiviin vuorovaikutuksen tuloksina. Kouluttajien ja asiantuntijoiden lopullisessa valinnassa huomioidaan ryhmän toiveet ja tarpeet. Jokainen pääsee vaikuttamaan siihen, miten ja mistä kulmasta aiheita käsitellään. Osallistujilta kerätään palautetta ja ideoita koko ohjelman ajan. Ohjelman suunnittelun tukena on EMBA-ohjelman alumneista koottu eri toimialoja edustava EMBA Pori Advisory Board. Asiantuntijaryhmän ajatuksena on, että sen jäsenet antavat kokemukseensa ja osaamiseensa perustuvia näkemyksiään tulevien Porissa toteutettavien Executive MBA -ohjelmien sisältösuunnitteluun ja kehittämiseen. Vuodesta 2004 nykymuodossaan toiminut Porin yliopistokeskus on monialainen tiede- ja taideyhteisö. Se sijaitsee arvokkaassa Porin Puuvillan kiinteistössä Porin keskustassa, Kokemäenjoen pohjoisrannalla Kirjurinluotoa vastapäätä. Paikalle on helppo ja nopea tulla mistä suunnasta tahansa. GEMBA Pori osallistujana olet osa monitieteistä satakuntalaista yliopistoyhteisöä.

10 Elinikäinen verkosto Koulutusohjelman parhaita puolia on, että se ei pääty valmistumiseen. Ohjelmaan eri vuosina osallistuneet mudostavat tiiviin alumniverkoston, joka on tukena ja sparraajana loppuelämän ajan. Verkosto järjestää tapahtumia ja tapaamisia, joissa EMBA-ohjelmaan eri vuosina osallistuneet tapaavat, vaihtavat ajatuksia ja jakavat kokemuksia. ALUMNIT OVAT PERUSTANEET MYÖS MBA CLUB PORI YHDISTYKSEN, JONKA TARKOITUKSENA ON: Koulutuspäällikkö Anna-Maria Moisio GEMBA Pori koulutusohjelman suunnittelu-, myynti- ja toteutusvastuu Puh Koulutuskoordinaattori Susanna Souko GEMBA Pori koulutusohjelman käytännönjärjestelyt Puh Rakentaa ja ylläpitää verkostoa, joka muodostuu eri toimialojen asiantuntijoista. Vahvistaa vuorovaikutusta MBA -koulutukseen osallistuneiden kesken yli vuosikurssirajojen. Toimia luottamuksellisena ja avoimena keskustelufoorumina Satakunnan elinkeinoelämään liittyvissä kysymyksissä. Valjastaa jäsenten asiantuntijuus ja osaaminen palvelemaan talousalueen kehittämistä. MUKANA MATKALLASI Executive MBA koulutusohjelma on tärkeä lippulaiva yliopistolliselle koulutukselle Satakunnassa. Se on tärkeä linkki alueen elinkeinoelämän ja akateemisen tutkimuksen ja koulutuksen välillä. On ilo olla mukana kehittämässä alueellista johtamisosaamista tämän arvostetun koulutuksen kautta. On ollut kiinnostavaa ja hienoa nähdä osallistujien oivalluksia, onnistumisia ja erilaisia kehittymispolkuja. Hienointa on ollut nähdä miten monialaiset ja -taustaiset ryhmämme ovat muodostaneet tiiviin ja lämminhenkisen porukan, jonka tukeen osallistujat voivat varmasti luottaa työelämässä aina koulutuksen jälkeenkin. Pyrin tekemään EMBA-matkastasi mahdollisimman onnistuneen kehittymisprosessin ja varmistamaan, että sinulla on tarvittava osaaminen tulevaisuudessa johtajana. MITEN HAKEA? General Executive MBA (Pori) on tarkoitettu kokeneille johtajille, yrittäjille, ylemmän johdon edustajille, organisaatioiden avainhenkilöille. PÄÄSYVAATIMUKSET Edellytämme osallistujilta korkeakoulututkintoa tai muuta vahvaa näyttöä osaamisesta ja useamman vuoden kokemusta johtotason tehtävistä. Toivomme myös halua itsensä ja organisaation kehittämiseen sekä liikkeenjohdollista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. AJANKOHDAT Koulutusohjelma käynnistyy joka toinen syksy ja siihen haetaan edelltävänä keväänä. Ohjelmakohtaiset hakuajat ja ajankohtaisin tieto tulevasta ohjelmasta osoitteessa:

11

InvEstoI MEnEstYksEEn

InvEstoI MEnEstYksEEn Executive MBA -ohjelma, laajuus 100 opintopistettä. InvEstoI MEnEstYksEEn Osaamisen kehittäminen on investointi oman tulevaisuuden rakentamiseen. Kansainvälisesti akkreditoitu Avance Executive MBA on Jyväskylän

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Tehtävänimike N % Sosiaalityöntekijä 8 26 % Johtava sosiaalityöntekijä 6 19 % Sosiaalisihteeri 3 10 % Sosiaalityön opiskelija

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot