JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA"

Transkriptio

1 General Executive MBA PORI Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutus JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA Kaikille toimialoille Ainutlaatuinen kokemus Joustavasti lähellä

2 Miltä tuntuisi lähteä mielenkiintoiselle matkalle? Oletko juuri päässyt mukaan yhtiösi johtoryhmään? Suunnitteletko tehtävien vaihtamista? Oletko siirtymässä uudelle asiantuntijuusalueelle? Vai haluatko yksinkertaisesti löytää uusia ideoita ja ajattelutapoja. Olet jo menestynyt urallasi ja ymmärrät itsesi kehittämisen tärkeyden. General Executive MBA (Pori) koulutusohjelma auttaa sinua löytämään omat voimavarasi ja nousemaan johtajana uudelle tasolle. Satakuntalaisena johtajana vahvistat paikallista ja alueellista verkostoasi. Tai jos tuletkin muualta voit ohjelman aikana laajentaa ja kehittää verkostojasi Länsi-Suomen alueelle. Matka tulevaisuuden johtajaksi voi alkaa tästä GEMBA Pori -ohjelmasta saat välineitä tulevaisuuden ennakointiin, innovointiin sekä muutos- ja talousjohtamiseen, siis juuri niitä taitoja joita johtaja tarvitsee. Ohjelman aikana keräät samalla ympärillesi ainutlaatuisen asiantuntija- ja sparrausverkoston, joka on tukenasi työelämässä vielä ohjelman jälkeenkin. Tulevaisuuteen kannattaa investoida nyt. Opiskele motivoituneessa asiantuntijaryhmässä, vaihda ajatuksia, innostu ja inspiroidu. Mitä tavoitteletkaan, olet juuri nyt tien alussa. Tästä alkaa matkasi tulevaisuuden johtajaksi. General = Suomeksi: yleinen. Tässä yhteydessä viittaa kaikille toimialoille sopivaan koulutuskonseptiin. Executive = Suomeksi: johtaja. Tässä yhteydessä viittaa johtajan työnohella suoritettavaan koulutukseen. MBA = Master of Business Administration, Suomeksi kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto. Suomessa ei MBA ja emba-ohjelmia ole kuitenkaan hyväksytty virallisesti tutkinnoiksi.

3 Ensimmäinen EMBA ohjelma käynnistyi Porissa keväällä Tuolloin tavoitteena oli tuoda Satakuntaan alueen yritysympäristön tarpeisiin sovitettu ylimmän johdon koulutusohjelma. Osanottajien toivottiin edustavan eri toimialoja ja yritysten eri kokoluokkia. Mukaan haluttiin myös julkisen sektorin edustajia. Heterogeenisen osanottajajoukon nähtiin rikastavan opintojaksoilla käytävää keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa; ohjelmaan hakeutuvien oletettiin jo muutenkin omaavan taipumuksia ja valmiuksia kriittiseen keskusteluun sekä ryhmissä tehtävään ongelmanratkaisuun. Tämä tavoite täyttyikin niin ensimmäisen kuin sitä seuranneiden toteutusten osalta; kymmenen vuoden virstapylväs on ohitettu ja uusia ohjelmia on aloitettu säännöllisesti edellisen päättyessä. Itselläni on ollut onni päästä mukaan näiden ohjelmien toteutukseen heti ensimmäisestä toteutuksesta alkaen ohjelmajohtajan roolissa. Se on antanut hyvän näköalan satakuntalaisten yritysten ja organisaatioiden kehitykseen ja myös niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Se on antanut myös mahdollisuuden tutustua suureen joukkoon hienoja ihmisiä osanottajien lisäksi myös kouluttajina toimineisiin kansainvälisen tason asiantuntijoihin. Osallistujista on nopeasti ohjelman alussa muodostunut keskusteleva ja kriittinen ryhmä, jossa nimenomaan erilaisuus on voimavara. Aktiivisuus on näkynyt runsaana keskusteluna, kriittisenä pohdintana esitetyistä asioista sekä haluna ryhmätöiden muodossa ratkoa ongelmia, samoin kuin caseluentojen kautta saada kokemuksia muista organisaatioista. Aktiivisen osallistumisen kautta näkyy myös osanottajien kasvu sekä valmiudet soveltaa opittuja valmiuksia nopeasti käytännön tilanteisiin. Vaikka ohjelman tavoitteeksi onkin asetettu johtamisvalmiuksien parantaminen ja johtajana kehittyminen, on monen osanottajan urakehitys lähtenyt nousuun jo ohjelman aikana entistä vaativampiin tehtäviin siirtymisen muodossa. Nimitysuutisissa jatkuvasti näkee Professori Hannu Jaakkola, General Executive MBA Porin ohjelman johtaja edelleenkin Porin EMBA ohjelmasta tuttuja nimiä.

4 PORI EMBA ON: TEORIAA KÄYTÄNNÖSSÄ VIIMEISINTÄ TIETOA JA PARASTA OSAAMISTA ALUEELLISTA VERKOTTUMISTA USEITA TOIMIALOJA STRATEGIAA JA UUDISTUMISTA TALOUTTA, TEKNOLOGIAA, ASIAKKUUKSIA IHMISTEN JOHTAMISTA KEHITTYMISTÄ JOHTAJANA Miksi lähteä matkalle? General EMBA ohjelmassa koulutetaan nykyisiä ja tulevia johtajia. Tavoitteena on ammattitaidon syventäminen, strategisen ajattelun laajentaminen, uranäkymien vahvistaminen ja ainutlaatuisen ammatillisen kokemuksen tarjoaminen. Porin GEMBA-ohjelman missio on vahvistaa satakuntalaisten johtajien osaamista ja heidän verkostojaan. Tämä on mahdollista sitoutuneiden, motivoituneiden ja monipuolisesti eri aloilta tulevien osallistujien sekä aluminiverkoston avulla. Opiskelu perustuu yhteistyöhön: tiedon, näkemysten ja taitojen jakamiseen, haasteiden ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen yhdessä. Tampereen teknillinen yliopisto on toteuttanut EMBA-koulutusta Satakunnassa jo vuodesta Ohjelmalla alkaa olla jo historiaa ja kokemusta sekä laaja alumniverkosto. Vaikka erityisesti alueen yritykset ovat pitäneet tärkeänä paikallista EMBAtoteutusta, on ollut ilahduttavaa, että osallistujia on vuosien varrella ollut enenevissä määrin myös Satakunnan ulkopuolelta. Ohjelmalla on hyvä ja laadukas maine ja se on tärkeä lippulaiva yliopistolliselle koulutukselle Satakunnassa. NÄKEMYS Koulutusohjelma antaa näkemyksiä ja työkaluja tulkita markkinoita ja ennakoida muutoksia. Ohjelma auttaa menestymään epävarmuuden keskellä: kasvattamaan ja parantamaan yrityksen kilpailukykyä sekä edistämään organisaation luovuutta ja uudistumista. Ohjelma antaa osallistujille ja heidän organisaatioilleen konkreettisen kehitysmahdollisuuden ajankohtaista johtamistietoa ja -teoriaa soveltaen. OHJAUSTA Kouluttajillamme on aloistaan monipuolinen näkemys ja tuorein tieto. Lisäksi huomioimme ryhmän toiveet suunnittelussa koko koulutuksen ajan. Näin löydämme juuri GEMBA Porin osallistujien tarpeisiin parhaiten vastaavat koulutusteemat ja asiantuntijat. Olemme aktiivisesti läsnä ja osallistujiemme käytettävissä GEMBA-ohjelman alusta loppuun asti. VAIKUTUS Koulutus ohjaa hyödyntämään opittuja asioita omassa työssä ja kehittää kriittistä ajattelua. Pieni ja tiivis ryhmä sekä yhteistyö koulutuksen vetäjien kanssa takaavat sen, että opiskelujen aikana voidaan keskittyä juuri sinun työsi haasteisiin. Päättötyönä tehtävä kehittämistehtävä tarjoaa yksilöllisen mahdollisuuden ratkoa oman organisaation haasteita yliopiston laajan asiantuntijaverkoston avulla. KOKEMUS Ohjelmaan valikoituvat menestyvät ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneet johtajat. Se tarjoaa korvaamattomia mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen vertailuun ja jakamiseen sekä verkostoitumiseen. Osallistujista muodostuu tiivis paikallinen asiantuntija- ja yhteistyöverkosto, joka säilyy myös ohjelman loppumisen jälkeen. LÄHELLÄ Aikataulutuksessa on pyritty siihen, että osallistujien poissaolotunnit työstään jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Pakolliset läsnäolopäivät ovat tehokkaita ja teemoiltaan tarkkaan harkittuja. Koko ohjelma on mahdollista suorittaa Porissa.

5 Yhtä tärkeää kuin tieto, jonka sain luennoitsijoilta oli oppi, jonka sain kanssaopiskelijoiltani. He osasivat paljon sellaista, mikä oli minulle ihan uutta. Tavallisissa elämänympyröissäni en olisi koskaan tutustunut niin suureen joukkoon erilaisia, johtavassa asemassa olevia ihmisiä. Se oli kerrassaan silmiä avaava kokemus. Johtaja Tuula-Maria Asikainen, Satakunnan Työterveyspalvelut EMBA Pori -alumni " Tulevaisuuden mahdollisuuksien jatkuva etsintä Meillä yrittäjillä tuntuu olevan ainainen kiire, iha- Meille tärkeää on, että koulutus tehdään samas- Kaikki ohjelmasta saatu uusi tieto liittyi selkeästi on johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Noin 30-vuotias na tekosyy kieltäytyä kehittymästä. Itse osallistuin sa paikassa kaikille johtajille. On sitten kyse JOKO- omaan työhön ja syvensi osaamista myös omasta metalliteollisuusyrityksen johtaja oli oivaltanut jo- EMBA-koulutukseen Porissa yritykseni hallituksen koulutuksesta tai EMBA:sta. Se mahdollistaa yh- organisaatiosta." takin oleellista. Hän totesi lehtihaastattelussa, ettei minkään firman huonosta menestyksestä kannata syyttää markkinoita. Uskon, että tällaisella ajattelulla varustetut johtajat selviävät parhaiten muut- kannustamana tunnistaen omat heikkouteni. Nopeasti tajusin minkä mahdollisuuden olin saanut ja että tämä investointi tulevaisuuteen olikin jo tullut maksetuksi koulutuksen aikana toimintamme denmukaisen johtamiskulttuurin luomisen Johtaja Jukka Kotiniemi, Porin tekninen palvelukeskus, Porin kaupunki EMBA Pori -alumni Aluejohtaja Pia Kiuru, Finnvera EMBA Pori -alumni tuvissa olosuhteissa. merkittävänä kehittymisenä. Ihmiselle on luontaista kiinnittää ajattelunsa EMBA-koulutus nopeutti merkittävästi sitä ke- nykyhetkeen ja tuttuun reviiriin sekä tehdä bis- hitystä jonka johdannaisena yrityksemme eri toi- nestä totuttuun tapaan. Tämä on koitunut monelle minnot ovat hitsautuneet yhteen ja olemme saa- yritykselle kohtalokkaaksi. emba-koulutuksessa in- vuttaneet yhteiset mutta yksilölliset tavoitteet ja nostetaan ihmisiä katsomaan kauas ja näkemään niiden mittarit koko yrityksen henkilökunnalle tu- maailma ennen kaikkea mahdollisuuksien paikkana. Maailman hahmottamisessa auttavat tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, joilla voidaan analysoida eri toimialojen tulevaisuuden toimin- kien kunkin henkilön ja toiminnon tavoitteita. Toimitusjohtaja Pekka Ekberg, Fiblon Oy EMBA Pori alumni taympäristöä. Opintojaksojen palaute on ollut rohkaisevaa: ihmiset ovat kokeneet saaneensa käytännöllisiä työkaluja ja menestyksen avaimia oman organisaationsa kehittämiseen sekä raikkaan kokemuksen ajatella ennakkoluulottomasti." Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Pitkäaikainen General Executive MBA Pori -kouluttaja

6 Keiden kanssa matkustan? GEMBA Pori ohjelman osallistujat ovat johtajia, toimitusjohtajia ja johtoryhmän jäseniä, suurimmaksi osaksi Satakunnan alueelta. Edustettuina ovat sekä yritykset että julkiset organisaatiot monipuolisesti eri toimialoilta. Tämä takaa kiinnostavan keskustelun ja inspiroivan opiskeluilmapiirin. Monen osallistujan organisaatiot ovat tehneet yhteistyötä jo kurssin aikana tai sen jälkeen. TEHTÄVÄT MUUTTUNEET VAATIVAMMIKSI 64% OSALLISTUJISTA Opinnot tähtäävät johtamisosaamisen kehittämiseen ja osallistujien uranäkymien vahvistamiseen. Kaksi kolmesta osallistujasta vaihtaa vaativampiin tehtäviin jo ohjelman aikana. OSALLISTUJIA KESKIMÄÄRIN PER RYHMÄ 18 HENKEÄ. Naisia 22% Miehiä 78% Keski-ikä 42 vuotta GEMBA Pori -ohjelma rakentuu teemoitetuista opintomoduleista. Teemat ja koulutusaiheiden painotus vaihtelee ohjelmittain. Meille toteuttajina on tärkeintä pysyä ajan hermolla ja tarjota osallistujillemme uusin ja ajankohtaisin tieto liiketoiminnan johtamisen eri osa-aluilta. KOULUTUSOHJELMA KESTÄÄ NOIN 2,5 VUOTTA. RAKENNE: VUOSI 1: Syksy: orientaatio + opintomoduli 1 Kevät: opintomodulit 2 ja 3 (ulkomaanopintojakso) VUOSI 2: Syksy: opintomoduli 4 + valinnaisia opintoja Kevät: opintomoduli 5 + valinnaisia opintoja VUOSI 3: Syksy: valinnaisia opintoja + kehittämistehtävä Koulutusohjelmaan kuuluu aina vähintään yksi opintojakso kansainvälisesti arvostetussa yhteistyöyliopistossa ulkomailla. Opintojaksoon sisältyy myös teemoitttain räätälöityjä vierailuja kiinnostaviin yrityksiin kohdemaassa. Koko ohjelman ajan seurataan myös oman johtajuuden kehittymistä oma johtajuus -kehitysprosessin kautta. OSALLISTUJAT OVAT kehitysjohtajia liiketoimintajohtajia toimitusjohtajia

7 Millaista on opiskelu? Ohjelma rakennetaan niin, että se huomioi osallistujien tarpeet yksilöllisesti. Suunnittelun lähtökohta on, että opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Vaikka opiskelu on vaativaa, se tarjoaa jo opintojen aikana ratkaisuja työelämän vaatimuksiin. Joustavuus, yksilöllisyys, työelämälähtöisyys ja opiskelu muiden vaativissa tehtävissä toimivien johtajien kanssa erottavat EMBA-opiskelun tavallisesta tutkinto-opiskelusta. ORIENTAATIO Koulutuksen alussa selvitetään jokaisen osallistujan lähtökohdat sekä toiveet ja odotukset ohjelman suhteen. Orientaatiossa keskitytään omien johtajaominaisuuksien, vahvuuksien ja kehityskohteiden löytämiseen. LÄHIOPETUS Lähiopetuspäivät ovat pakollisia. Koko ohjelman lähipäivien päivämäärät informoidaan osallistujille jo ennen ohjelman alkamista, mikä helpottaa niiden sijoittamista kalenteriin. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa, yleensä torstaisin ja perjantaisin. Koulutuspaikkana on Porin yliopistokeskus. Kouluttajina toimivat alojensa parhaat ammattilaiset, joilla on alastaan uusin ja ryhmälle sopivin tieto sekä innostava tapa opettaa. Lähiopetuspäivien onnistumista seurataan jatkuvasti osallistujilta kerättävän palautteen avulla. VALINNAISET JAKSOT Jotta eri toimialoilta tulevat osallistujat saisivat toiveitaan vastaavan koulutusannin, on ohjelman koulutusteemojen monipuolisuutta lisätty valinnaisilla opintomoduleilla. Valinnaisia opintoja sisältyy ohjelmaan 20 opintopistettä ja niiden kautta osallistujien on mahdollista keskittyä tietyn alan erikoisosaamiseen. Valinnaiset opinnot määritellään aina ohjelmakohtaisesti. ULKOMAANJAKSO Opintoihin kuuluu reilun viikon mittainen ulkomaanopintojakso kansainvälisesti arvostetussa yliopistossa ulkomailla. Jokaiseen ohjelmaan valitaan osallistujia parhaiten palveleva kohde. GEMBA Pori on toteuttanut aiemmin ulkomaanopintojaksoja yhteistyössä muun muassa yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston ja japanilaisen Keion yliopiston kanssa. Yliopisto-yhteistyönä toteutettujen koulutuspäivien lisäksi ulkomaanjaksoon sisältyy koulutusteemaan sopivia vierailuja kansainvälisissä yrityksissä. KEHITTÄMISTEHTÄVÄ Ohjelman lopputyönä osallistujat laativat kehittämistehtävän. Siinä osallistujat voivat asiantuntijaohjaajan avulla keskittyä juuri oman organisaationsa kehityskohteeseen. Vertaissparrauksen ansiosta on mahdollisuus saada ongelmanratkaisuun arvokkaita näkökulmia, ja ohjaaja osaa auttaa löytämään parhaat ratkaisut ja uusimman tiedon työn tueksi. Kehittämistehtävä tarjoaa välitöntä hyötyä sekä osallistujalle että hänen organisaatiolleen. GENERAL EMBA (PORI) PÄHKINÄNKUORESSA Kesto: Työn ohessa 2,5 vuotta Laajuus: 80 opintopistettä Lähiopetuspäiviä: noin 30 Ohjelman aloitus: joka toinen syksy Ohjelman kieli: opetus suomeksi, lukuunottamatta ulkomaanopintojaksoa Ohjelman johtaja: Professori Hannu Jaakkola Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselta.

8 Ideoita tuliaisina? Kansainvälisyyden ymmärtäminen kuuluu nykyisyyden ja tulevaisuuden johtajan perusominaisuuksiin. GEMBA Porin yhteistyöyliopistot eri puolilla maailmaa tarjoavat kansainvälisiä ratkaisumalleja ja näkemyksiä liike-elämän haasteisiin. Ulkomaan opintojakso on voimakas ja innostava oppimiskokemus. Huippuyliopistojen asiantuntijoiden avulla pääset sisälle tuoreimpaan johtamistutkimukseen ja kansainväliseen liiketoimintaan. Yliopistojen toteuttamia koulutuspäiviä täydentävät räätälöidyt yritysvierailut kohdemaassa. Tämäkin matka johtajuuteen kannattaa varmasti. Olet viikon ajan irti päivittäistyöstä ja rutiineista. Samalla näet, miten nykyliike-elämän haasteita ratkotaan muualla maailmassa. Palaat kotiin täynnä uusia ideoita. Monet opiskelijat kuvailievat ulkomaanjaksoa yhdeksi EMBA-ohjelman huippuhetkistä. Koulutusohjelman yhteistyöylipistoja on esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa ja Britanniassa. Matkakohde ja jakson teema räätälöidään aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

9 Professori matkaoppaana? Missä syntyvät ajatukset? Yksi syy GEMBA Pori -ohjelman saavuttamiin tuloksiin on uusin ja ryhmän tarpeita vastaava asiantuntemus. Ohjelmassa kouluttavat professorit ja muut asiantuntijat ja liike-elämän osaajat edustavat alojensa parasta asiantuntemusta. Oppimiskokemus syntyy akateemisen tutkimuksen, käytännön kokemuksen sekä ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen yhdistelmästä. Kaikki opinnot on nivottu vastaamaan käytännön liikeelämän ja johtamisen haasteisiin. Tiedeyhteisön edustajat tuovat osallistujien käyttöön uusimman ja olennaisimman tutkimuksen, jonka avulla osallistujat voivat parantaa oman organisaationsa käytäntöjä. Liike-elämässä menestyvät alojensa asiantuntijat ympäri Suomen antavat opiskelijoiden käyttöön omat kokemuksensa ja parhaat uusimmat käytännöt. Kouluttajat ja asiantuntijat ovat osallistujien käytettävissä koko ohjelman ajan. Jokaisen osallistujan käytössä on lisäksi muun ryhmän laaja-alainen ja poikkitieteellinen asiantuntemus. Kaikkein innostavimmat oppimiskokemukset syntyvät ryhmän jäsenten ja ohjaajien tiiviin vuorovaikutuksen tuloksina. Kouluttajien ja asiantuntijoiden lopullisessa valinnassa huomioidaan ryhmän toiveet ja tarpeet. Jokainen pääsee vaikuttamaan siihen, miten ja mistä kulmasta aiheita käsitellään. Osallistujilta kerätään palautetta ja ideoita koko ohjelman ajan. Ohjelman suunnittelun tukena on EMBA-ohjelman alumneista koottu eri toimialoja edustava EMBA Pori Advisory Board. Asiantuntijaryhmän ajatuksena on, että sen jäsenet antavat kokemukseensa ja osaamiseensa perustuvia näkemyksiään tulevien Porissa toteutettavien Executive MBA -ohjelmien sisältösuunnitteluun ja kehittämiseen. Vuodesta 2004 nykymuodossaan toiminut Porin yliopistokeskus on monialainen tiede- ja taideyhteisö. Se sijaitsee arvokkaassa Porin Puuvillan kiinteistössä Porin keskustassa, Kokemäenjoen pohjoisrannalla Kirjurinluotoa vastapäätä. Paikalle on helppo ja nopea tulla mistä suunnasta tahansa. GEMBA Pori osallistujana olet osa monitieteistä satakuntalaista yliopistoyhteisöä.

10 Elinikäinen verkosto Koulutusohjelman parhaita puolia on, että se ei pääty valmistumiseen. Ohjelmaan eri vuosina osallistuneet mudostavat tiiviin alumniverkoston, joka on tukena ja sparraajana loppuelämän ajan. Verkosto järjestää tapahtumia ja tapaamisia, joissa EMBA-ohjelmaan eri vuosina osallistuneet tapaavat, vaihtavat ajatuksia ja jakavat kokemuksia. ALUMNIT OVAT PERUSTANEET MYÖS MBA CLUB PORI YHDISTYKSEN, JONKA TARKOITUKSENA ON: Koulutuspäällikkö Anna-Maria Moisio GEMBA Pori koulutusohjelman suunnittelu-, myynti- ja toteutusvastuu Puh Koulutuskoordinaattori Susanna Souko GEMBA Pori koulutusohjelman käytännönjärjestelyt Puh Rakentaa ja ylläpitää verkostoa, joka muodostuu eri toimialojen asiantuntijoista. Vahvistaa vuorovaikutusta MBA -koulutukseen osallistuneiden kesken yli vuosikurssirajojen. Toimia luottamuksellisena ja avoimena keskustelufoorumina Satakunnan elinkeinoelämään liittyvissä kysymyksissä. Valjastaa jäsenten asiantuntijuus ja osaaminen palvelemaan talousalueen kehittämistä. MUKANA MATKALLASI Executive MBA koulutusohjelma on tärkeä lippulaiva yliopistolliselle koulutukselle Satakunnassa. Se on tärkeä linkki alueen elinkeinoelämän ja akateemisen tutkimuksen ja koulutuksen välillä. On ilo olla mukana kehittämässä alueellista johtamisosaamista tämän arvostetun koulutuksen kautta. On ollut kiinnostavaa ja hienoa nähdä osallistujien oivalluksia, onnistumisia ja erilaisia kehittymispolkuja. Hienointa on ollut nähdä miten monialaiset ja -taustaiset ryhmämme ovat muodostaneet tiiviin ja lämminhenkisen porukan, jonka tukeen osallistujat voivat varmasti luottaa työelämässä aina koulutuksen jälkeenkin. Pyrin tekemään EMBA-matkastasi mahdollisimman onnistuneen kehittymisprosessin ja varmistamaan, että sinulla on tarvittava osaaminen tulevaisuudessa johtajana. MITEN HAKEA? General Executive MBA (Pori) on tarkoitettu kokeneille johtajille, yrittäjille, ylemmän johdon edustajille, organisaatioiden avainhenkilöille. PÄÄSYVAATIMUKSET Edellytämme osallistujilta korkeakoulututkintoa tai muuta vahvaa näyttöä osaamisesta ja useamman vuoden kokemusta johtotason tehtävistä. Toivomme myös halua itsensä ja organisaation kehittämiseen sekä liikkeenjohdollista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. AJANKOHDAT Koulutusohjelma käynnistyy joka toinen syksy ja siihen haetaan edelltävänä keväänä. Ohjelmakohtaiset hakuajat ja ajankohtaisin tieto tulevasta ohjelmasta osoitteessa:

11

InvEstoI MEnEstYksEEn

InvEstoI MEnEstYksEEn Executive MBA -ohjelma, laajuus 100 opintopistettä. InvEstoI MEnEstYksEEn Osaamisen kehittäminen on investointi oman tulevaisuuden rakentamiseen. Kansainvälisesti akkreditoitu Avance Executive MBA on Jyväskylän

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK SataSPIN Prosessien parantaminen verkostoitumalla Porin korkeakouluyksikkö, TTKK Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus Centre of Software Expertise - CoSE Timo.Varkoi@pori.tut.fi http://www.pori.tut.fi SPI

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007 MENTOROINTI työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Ullamaija Kauppinen Marja'Liisa Vesterinen KM, SHO fil.toht., kauppatiet.lis. projektipäällikkö

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

MPS Cross-Company Mentoring. Hallitusammattilaiset ry 8.4.2014 Minna Hirsimäki ja Maaret Kulo

MPS Cross-Company Mentoring. Hallitusammattilaiset ry 8.4.2014 Minna Hirsimäki ja Maaret Kulo MPS Cross-Company Mentoring Hallitusammattilaiset ry 8.4.2014 Minna Hirsimäki ja Maaret Kulo MPS Cross-Company Mentoring Mitä: Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen ihmisen luottamukselliseen vuorovaikutukseen,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Kehity, niin menestyt. Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta

Kehity, niin menestyt. Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta Kehity, niin menestyt Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta Mikä yhdistää BP:n katastrofia Meksikonlahdella ja kansainvälisten vaatejättien osallisuutta Bangladeshin vaatetehtaan kohtalokkaassa

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot