JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA"

Transkriptio

1 General Executive MBA PORI Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutus JOHTAJUUS TULEVAISUUDESSA Kaikille toimialoille Ainutlaatuinen kokemus Joustavasti lähellä

2 Miltä tuntuisi lähteä mielenkiintoiselle matkalle? Oletko juuri päässyt mukaan yhtiösi johtoryhmään? Suunnitteletko tehtävien vaihtamista? Oletko siirtymässä uudelle asiantuntijuusalueelle? Vai haluatko yksinkertaisesti löytää uusia ideoita ja ajattelutapoja. Olet jo menestynyt urallasi ja ymmärrät itsesi kehittämisen tärkeyden. General Executive MBA (Pori) koulutusohjelma auttaa sinua löytämään omat voimavarasi ja nousemaan johtajana uudelle tasolle. Satakuntalaisena johtajana vahvistat paikallista ja alueellista verkostoasi. Tai jos tuletkin muualta voit ohjelman aikana laajentaa ja kehittää verkostojasi Länsi-Suomen alueelle. Matka tulevaisuuden johtajaksi voi alkaa tästä GEMBA Pori -ohjelmasta saat välineitä tulevaisuuden ennakointiin, innovointiin sekä muutos- ja talousjohtamiseen, siis juuri niitä taitoja joita johtaja tarvitsee. Ohjelman aikana keräät samalla ympärillesi ainutlaatuisen asiantuntija- ja sparrausverkoston, joka on tukenasi työelämässä vielä ohjelman jälkeenkin. Tulevaisuuteen kannattaa investoida nyt. Opiskele motivoituneessa asiantuntijaryhmässä, vaihda ajatuksia, innostu ja inspiroidu. Mitä tavoitteletkaan, olet juuri nyt tien alussa. Tästä alkaa matkasi tulevaisuuden johtajaksi. General = Suomeksi: yleinen. Tässä yhteydessä viittaa kaikille toimialoille sopivaan koulutuskonseptiin. Executive = Suomeksi: johtaja. Tässä yhteydessä viittaa johtajan työnohella suoritettavaan koulutukseen. MBA = Master of Business Administration, Suomeksi kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto. Suomessa ei MBA ja emba-ohjelmia ole kuitenkaan hyväksytty virallisesti tutkinnoiksi.

3 Ensimmäinen EMBA ohjelma käynnistyi Porissa keväällä Tuolloin tavoitteena oli tuoda Satakuntaan alueen yritysympäristön tarpeisiin sovitettu ylimmän johdon koulutusohjelma. Osanottajien toivottiin edustavan eri toimialoja ja yritysten eri kokoluokkia. Mukaan haluttiin myös julkisen sektorin edustajia. Heterogeenisen osanottajajoukon nähtiin rikastavan opintojaksoilla käytävää keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa; ohjelmaan hakeutuvien oletettiin jo muutenkin omaavan taipumuksia ja valmiuksia kriittiseen keskusteluun sekä ryhmissä tehtävään ongelmanratkaisuun. Tämä tavoite täyttyikin niin ensimmäisen kuin sitä seuranneiden toteutusten osalta; kymmenen vuoden virstapylväs on ohitettu ja uusia ohjelmia on aloitettu säännöllisesti edellisen päättyessä. Itselläni on ollut onni päästä mukaan näiden ohjelmien toteutukseen heti ensimmäisestä toteutuksesta alkaen ohjelmajohtajan roolissa. Se on antanut hyvän näköalan satakuntalaisten yritysten ja organisaatioiden kehitykseen ja myös niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Se on antanut myös mahdollisuuden tutustua suureen joukkoon hienoja ihmisiä osanottajien lisäksi myös kouluttajina toimineisiin kansainvälisen tason asiantuntijoihin. Osallistujista on nopeasti ohjelman alussa muodostunut keskusteleva ja kriittinen ryhmä, jossa nimenomaan erilaisuus on voimavara. Aktiivisuus on näkynyt runsaana keskusteluna, kriittisenä pohdintana esitetyistä asioista sekä haluna ryhmätöiden muodossa ratkoa ongelmia, samoin kuin caseluentojen kautta saada kokemuksia muista organisaatioista. Aktiivisen osallistumisen kautta näkyy myös osanottajien kasvu sekä valmiudet soveltaa opittuja valmiuksia nopeasti käytännön tilanteisiin. Vaikka ohjelman tavoitteeksi onkin asetettu johtamisvalmiuksien parantaminen ja johtajana kehittyminen, on monen osanottajan urakehitys lähtenyt nousuun jo ohjelman aikana entistä vaativampiin tehtäviin siirtymisen muodossa. Nimitysuutisissa jatkuvasti näkee Professori Hannu Jaakkola, General Executive MBA Porin ohjelman johtaja edelleenkin Porin EMBA ohjelmasta tuttuja nimiä.

4 PORI EMBA ON: TEORIAA KÄYTÄNNÖSSÄ VIIMEISINTÄ TIETOA JA PARASTA OSAAMISTA ALUEELLISTA VERKOTTUMISTA USEITA TOIMIALOJA STRATEGIAA JA UUDISTUMISTA TALOUTTA, TEKNOLOGIAA, ASIAKKUUKSIA IHMISTEN JOHTAMISTA KEHITTYMISTÄ JOHTAJANA Miksi lähteä matkalle? General EMBA ohjelmassa koulutetaan nykyisiä ja tulevia johtajia. Tavoitteena on ammattitaidon syventäminen, strategisen ajattelun laajentaminen, uranäkymien vahvistaminen ja ainutlaatuisen ammatillisen kokemuksen tarjoaminen. Porin GEMBA-ohjelman missio on vahvistaa satakuntalaisten johtajien osaamista ja heidän verkostojaan. Tämä on mahdollista sitoutuneiden, motivoituneiden ja monipuolisesti eri aloilta tulevien osallistujien sekä aluminiverkoston avulla. Opiskelu perustuu yhteistyöhön: tiedon, näkemysten ja taitojen jakamiseen, haasteiden ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen yhdessä. Tampereen teknillinen yliopisto on toteuttanut EMBA-koulutusta Satakunnassa jo vuodesta Ohjelmalla alkaa olla jo historiaa ja kokemusta sekä laaja alumniverkosto. Vaikka erityisesti alueen yritykset ovat pitäneet tärkeänä paikallista EMBAtoteutusta, on ollut ilahduttavaa, että osallistujia on vuosien varrella ollut enenevissä määrin myös Satakunnan ulkopuolelta. Ohjelmalla on hyvä ja laadukas maine ja se on tärkeä lippulaiva yliopistolliselle koulutukselle Satakunnassa. NÄKEMYS Koulutusohjelma antaa näkemyksiä ja työkaluja tulkita markkinoita ja ennakoida muutoksia. Ohjelma auttaa menestymään epävarmuuden keskellä: kasvattamaan ja parantamaan yrityksen kilpailukykyä sekä edistämään organisaation luovuutta ja uudistumista. Ohjelma antaa osallistujille ja heidän organisaatioilleen konkreettisen kehitysmahdollisuuden ajankohtaista johtamistietoa ja -teoriaa soveltaen. OHJAUSTA Kouluttajillamme on aloistaan monipuolinen näkemys ja tuorein tieto. Lisäksi huomioimme ryhmän toiveet suunnittelussa koko koulutuksen ajan. Näin löydämme juuri GEMBA Porin osallistujien tarpeisiin parhaiten vastaavat koulutusteemat ja asiantuntijat. Olemme aktiivisesti läsnä ja osallistujiemme käytettävissä GEMBA-ohjelman alusta loppuun asti. VAIKUTUS Koulutus ohjaa hyödyntämään opittuja asioita omassa työssä ja kehittää kriittistä ajattelua. Pieni ja tiivis ryhmä sekä yhteistyö koulutuksen vetäjien kanssa takaavat sen, että opiskelujen aikana voidaan keskittyä juuri sinun työsi haasteisiin. Päättötyönä tehtävä kehittämistehtävä tarjoaa yksilöllisen mahdollisuuden ratkoa oman organisaation haasteita yliopiston laajan asiantuntijaverkoston avulla. KOKEMUS Ohjelmaan valikoituvat menestyvät ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneet johtajat. Se tarjoaa korvaamattomia mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen vertailuun ja jakamiseen sekä verkostoitumiseen. Osallistujista muodostuu tiivis paikallinen asiantuntija- ja yhteistyöverkosto, joka säilyy myös ohjelman loppumisen jälkeen. LÄHELLÄ Aikataulutuksessa on pyritty siihen, että osallistujien poissaolotunnit työstään jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Pakolliset läsnäolopäivät ovat tehokkaita ja teemoiltaan tarkkaan harkittuja. Koko ohjelma on mahdollista suorittaa Porissa.

5 Yhtä tärkeää kuin tieto, jonka sain luennoitsijoilta oli oppi, jonka sain kanssaopiskelijoiltani. He osasivat paljon sellaista, mikä oli minulle ihan uutta. Tavallisissa elämänympyröissäni en olisi koskaan tutustunut niin suureen joukkoon erilaisia, johtavassa asemassa olevia ihmisiä. Se oli kerrassaan silmiä avaava kokemus. Johtaja Tuula-Maria Asikainen, Satakunnan Työterveyspalvelut EMBA Pori -alumni " Tulevaisuuden mahdollisuuksien jatkuva etsintä Meillä yrittäjillä tuntuu olevan ainainen kiire, iha- Meille tärkeää on, että koulutus tehdään samas- Kaikki ohjelmasta saatu uusi tieto liittyi selkeästi on johtajan tärkeimpiä tehtäviä. Noin 30-vuotias na tekosyy kieltäytyä kehittymästä. Itse osallistuin sa paikassa kaikille johtajille. On sitten kyse JOKO- omaan työhön ja syvensi osaamista myös omasta metalliteollisuusyrityksen johtaja oli oivaltanut jo- EMBA-koulutukseen Porissa yritykseni hallituksen koulutuksesta tai EMBA:sta. Se mahdollistaa yh- organisaatiosta." takin oleellista. Hän totesi lehtihaastattelussa, ettei minkään firman huonosta menestyksestä kannata syyttää markkinoita. Uskon, että tällaisella ajattelulla varustetut johtajat selviävät parhaiten muut- kannustamana tunnistaen omat heikkouteni. Nopeasti tajusin minkä mahdollisuuden olin saanut ja että tämä investointi tulevaisuuteen olikin jo tullut maksetuksi koulutuksen aikana toimintamme denmukaisen johtamiskulttuurin luomisen Johtaja Jukka Kotiniemi, Porin tekninen palvelukeskus, Porin kaupunki EMBA Pori -alumni Aluejohtaja Pia Kiuru, Finnvera EMBA Pori -alumni tuvissa olosuhteissa. merkittävänä kehittymisenä. Ihmiselle on luontaista kiinnittää ajattelunsa EMBA-koulutus nopeutti merkittävästi sitä ke- nykyhetkeen ja tuttuun reviiriin sekä tehdä bis- hitystä jonka johdannaisena yrityksemme eri toi- nestä totuttuun tapaan. Tämä on koitunut monelle minnot ovat hitsautuneet yhteen ja olemme saa- yritykselle kohtalokkaaksi. emba-koulutuksessa in- vuttaneet yhteiset mutta yksilölliset tavoitteet ja nostetaan ihmisiä katsomaan kauas ja näkemään niiden mittarit koko yrityksen henkilökunnalle tu- maailma ennen kaikkea mahdollisuuksien paikkana. Maailman hahmottamisessa auttavat tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, joilla voidaan analysoida eri toimialojen tulevaisuuden toimin- kien kunkin henkilön ja toiminnon tavoitteita. Toimitusjohtaja Pekka Ekberg, Fiblon Oy EMBA Pori alumni taympäristöä. Opintojaksojen palaute on ollut rohkaisevaa: ihmiset ovat kokeneet saaneensa käytännöllisiä työkaluja ja menestyksen avaimia oman organisaationsa kehittämiseen sekä raikkaan kokemuksen ajatella ennakkoluulottomasti." Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Pitkäaikainen General Executive MBA Pori -kouluttaja

6 Keiden kanssa matkustan? GEMBA Pori ohjelman osallistujat ovat johtajia, toimitusjohtajia ja johtoryhmän jäseniä, suurimmaksi osaksi Satakunnan alueelta. Edustettuina ovat sekä yritykset että julkiset organisaatiot monipuolisesti eri toimialoilta. Tämä takaa kiinnostavan keskustelun ja inspiroivan opiskeluilmapiirin. Monen osallistujan organisaatiot ovat tehneet yhteistyötä jo kurssin aikana tai sen jälkeen. TEHTÄVÄT MUUTTUNEET VAATIVAMMIKSI 64% OSALLISTUJISTA Opinnot tähtäävät johtamisosaamisen kehittämiseen ja osallistujien uranäkymien vahvistamiseen. Kaksi kolmesta osallistujasta vaihtaa vaativampiin tehtäviin jo ohjelman aikana. OSALLISTUJIA KESKIMÄÄRIN PER RYHMÄ 18 HENKEÄ. Naisia 22% Miehiä 78% Keski-ikä 42 vuotta GEMBA Pori -ohjelma rakentuu teemoitetuista opintomoduleista. Teemat ja koulutusaiheiden painotus vaihtelee ohjelmittain. Meille toteuttajina on tärkeintä pysyä ajan hermolla ja tarjota osallistujillemme uusin ja ajankohtaisin tieto liiketoiminnan johtamisen eri osa-aluilta. KOULUTUSOHJELMA KESTÄÄ NOIN 2,5 VUOTTA. RAKENNE: VUOSI 1: Syksy: orientaatio + opintomoduli 1 Kevät: opintomodulit 2 ja 3 (ulkomaanopintojakso) VUOSI 2: Syksy: opintomoduli 4 + valinnaisia opintoja Kevät: opintomoduli 5 + valinnaisia opintoja VUOSI 3: Syksy: valinnaisia opintoja + kehittämistehtävä Koulutusohjelmaan kuuluu aina vähintään yksi opintojakso kansainvälisesti arvostetussa yhteistyöyliopistossa ulkomailla. Opintojaksoon sisältyy myös teemoitttain räätälöityjä vierailuja kiinnostaviin yrityksiin kohdemaassa. Koko ohjelman ajan seurataan myös oman johtajuuden kehittymistä oma johtajuus -kehitysprosessin kautta. OSALLISTUJAT OVAT kehitysjohtajia liiketoimintajohtajia toimitusjohtajia

7 Millaista on opiskelu? Ohjelma rakennetaan niin, että se huomioi osallistujien tarpeet yksilöllisesti. Suunnittelun lähtökohta on, että opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Vaikka opiskelu on vaativaa, se tarjoaa jo opintojen aikana ratkaisuja työelämän vaatimuksiin. Joustavuus, yksilöllisyys, työelämälähtöisyys ja opiskelu muiden vaativissa tehtävissä toimivien johtajien kanssa erottavat EMBA-opiskelun tavallisesta tutkinto-opiskelusta. ORIENTAATIO Koulutuksen alussa selvitetään jokaisen osallistujan lähtökohdat sekä toiveet ja odotukset ohjelman suhteen. Orientaatiossa keskitytään omien johtajaominaisuuksien, vahvuuksien ja kehityskohteiden löytämiseen. LÄHIOPETUS Lähiopetuspäivät ovat pakollisia. Koko ohjelman lähipäivien päivämäärät informoidaan osallistujille jo ennen ohjelman alkamista, mikä helpottaa niiden sijoittamista kalenteriin. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa, yleensä torstaisin ja perjantaisin. Koulutuspaikkana on Porin yliopistokeskus. Kouluttajina toimivat alojensa parhaat ammattilaiset, joilla on alastaan uusin ja ryhmälle sopivin tieto sekä innostava tapa opettaa. Lähiopetuspäivien onnistumista seurataan jatkuvasti osallistujilta kerättävän palautteen avulla. VALINNAISET JAKSOT Jotta eri toimialoilta tulevat osallistujat saisivat toiveitaan vastaavan koulutusannin, on ohjelman koulutusteemojen monipuolisuutta lisätty valinnaisilla opintomoduleilla. Valinnaisia opintoja sisältyy ohjelmaan 20 opintopistettä ja niiden kautta osallistujien on mahdollista keskittyä tietyn alan erikoisosaamiseen. Valinnaiset opinnot määritellään aina ohjelmakohtaisesti. ULKOMAANJAKSO Opintoihin kuuluu reilun viikon mittainen ulkomaanopintojakso kansainvälisesti arvostetussa yliopistossa ulkomailla. Jokaiseen ohjelmaan valitaan osallistujia parhaiten palveleva kohde. GEMBA Pori on toteuttanut aiemmin ulkomaanopintojaksoja yhteistyössä muun muassa yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston ja japanilaisen Keion yliopiston kanssa. Yliopisto-yhteistyönä toteutettujen koulutuspäivien lisäksi ulkomaanjaksoon sisältyy koulutusteemaan sopivia vierailuja kansainvälisissä yrityksissä. KEHITTÄMISTEHTÄVÄ Ohjelman lopputyönä osallistujat laativat kehittämistehtävän. Siinä osallistujat voivat asiantuntijaohjaajan avulla keskittyä juuri oman organisaationsa kehityskohteeseen. Vertaissparrauksen ansiosta on mahdollisuus saada ongelmanratkaisuun arvokkaita näkökulmia, ja ohjaaja osaa auttaa löytämään parhaat ratkaisut ja uusimman tiedon työn tueksi. Kehittämistehtävä tarjoaa välitöntä hyötyä sekä osallistujalle että hänen organisaatiolleen. GENERAL EMBA (PORI) PÄHKINÄNKUORESSA Kesto: Työn ohessa 2,5 vuotta Laajuus: 80 opintopistettä Lähiopetuspäiviä: noin 30 Ohjelman aloitus: joka toinen syksy Ohjelman kieli: opetus suomeksi, lukuunottamatta ulkomaanopintojaksoa Ohjelman johtaja: Professori Hannu Jaakkola Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitokselta.

8 Ideoita tuliaisina? Kansainvälisyyden ymmärtäminen kuuluu nykyisyyden ja tulevaisuuden johtajan perusominaisuuksiin. GEMBA Porin yhteistyöyliopistot eri puolilla maailmaa tarjoavat kansainvälisiä ratkaisumalleja ja näkemyksiä liike-elämän haasteisiin. Ulkomaan opintojakso on voimakas ja innostava oppimiskokemus. Huippuyliopistojen asiantuntijoiden avulla pääset sisälle tuoreimpaan johtamistutkimukseen ja kansainväliseen liiketoimintaan. Yliopistojen toteuttamia koulutuspäiviä täydentävät räätälöidyt yritysvierailut kohdemaassa. Tämäkin matka johtajuuteen kannattaa varmasti. Olet viikon ajan irti päivittäistyöstä ja rutiineista. Samalla näet, miten nykyliike-elämän haasteita ratkotaan muualla maailmassa. Palaat kotiin täynnä uusia ideoita. Monet opiskelijat kuvailievat ulkomaanjaksoa yhdeksi EMBA-ohjelman huippuhetkistä. Koulutusohjelman yhteistyöylipistoja on esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa ja Britanniassa. Matkakohde ja jakson teema räätälöidään aina ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

9 Professori matkaoppaana? Missä syntyvät ajatukset? Yksi syy GEMBA Pori -ohjelman saavuttamiin tuloksiin on uusin ja ryhmän tarpeita vastaava asiantuntemus. Ohjelmassa kouluttavat professorit ja muut asiantuntijat ja liike-elämän osaajat edustavat alojensa parasta asiantuntemusta. Oppimiskokemus syntyy akateemisen tutkimuksen, käytännön kokemuksen sekä ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen yhdistelmästä. Kaikki opinnot on nivottu vastaamaan käytännön liikeelämän ja johtamisen haasteisiin. Tiedeyhteisön edustajat tuovat osallistujien käyttöön uusimman ja olennaisimman tutkimuksen, jonka avulla osallistujat voivat parantaa oman organisaationsa käytäntöjä. Liike-elämässä menestyvät alojensa asiantuntijat ympäri Suomen antavat opiskelijoiden käyttöön omat kokemuksensa ja parhaat uusimmat käytännöt. Kouluttajat ja asiantuntijat ovat osallistujien käytettävissä koko ohjelman ajan. Jokaisen osallistujan käytössä on lisäksi muun ryhmän laaja-alainen ja poikkitieteellinen asiantuntemus. Kaikkein innostavimmat oppimiskokemukset syntyvät ryhmän jäsenten ja ohjaajien tiiviin vuorovaikutuksen tuloksina. Kouluttajien ja asiantuntijoiden lopullisessa valinnassa huomioidaan ryhmän toiveet ja tarpeet. Jokainen pääsee vaikuttamaan siihen, miten ja mistä kulmasta aiheita käsitellään. Osallistujilta kerätään palautetta ja ideoita koko ohjelman ajan. Ohjelman suunnittelun tukena on EMBA-ohjelman alumneista koottu eri toimialoja edustava EMBA Pori Advisory Board. Asiantuntijaryhmän ajatuksena on, että sen jäsenet antavat kokemukseensa ja osaamiseensa perustuvia näkemyksiään tulevien Porissa toteutettavien Executive MBA -ohjelmien sisältösuunnitteluun ja kehittämiseen. Vuodesta 2004 nykymuodossaan toiminut Porin yliopistokeskus on monialainen tiede- ja taideyhteisö. Se sijaitsee arvokkaassa Porin Puuvillan kiinteistössä Porin keskustassa, Kokemäenjoen pohjoisrannalla Kirjurinluotoa vastapäätä. Paikalle on helppo ja nopea tulla mistä suunnasta tahansa. GEMBA Pori osallistujana olet osa monitieteistä satakuntalaista yliopistoyhteisöä.

10 Elinikäinen verkosto Koulutusohjelman parhaita puolia on, että se ei pääty valmistumiseen. Ohjelmaan eri vuosina osallistuneet mudostavat tiiviin alumniverkoston, joka on tukena ja sparraajana loppuelämän ajan. Verkosto järjestää tapahtumia ja tapaamisia, joissa EMBA-ohjelmaan eri vuosina osallistuneet tapaavat, vaihtavat ajatuksia ja jakavat kokemuksia. ALUMNIT OVAT PERUSTANEET MYÖS MBA CLUB PORI YHDISTYKSEN, JONKA TARKOITUKSENA ON: Koulutuspäällikkö Anna-Maria Moisio GEMBA Pori koulutusohjelman suunnittelu-, myynti- ja toteutusvastuu Puh Koulutuskoordinaattori Susanna Souko GEMBA Pori koulutusohjelman käytännönjärjestelyt Puh Rakentaa ja ylläpitää verkostoa, joka muodostuu eri toimialojen asiantuntijoista. Vahvistaa vuorovaikutusta MBA -koulutukseen osallistuneiden kesken yli vuosikurssirajojen. Toimia luottamuksellisena ja avoimena keskustelufoorumina Satakunnan elinkeinoelämään liittyvissä kysymyksissä. Valjastaa jäsenten asiantuntijuus ja osaaminen palvelemaan talousalueen kehittämistä. MUKANA MATKALLASI Executive MBA koulutusohjelma on tärkeä lippulaiva yliopistolliselle koulutukselle Satakunnassa. Se on tärkeä linkki alueen elinkeinoelämän ja akateemisen tutkimuksen ja koulutuksen välillä. On ilo olla mukana kehittämässä alueellista johtamisosaamista tämän arvostetun koulutuksen kautta. On ollut kiinnostavaa ja hienoa nähdä osallistujien oivalluksia, onnistumisia ja erilaisia kehittymispolkuja. Hienointa on ollut nähdä miten monialaiset ja -taustaiset ryhmämme ovat muodostaneet tiiviin ja lämminhenkisen porukan, jonka tukeen osallistujat voivat varmasti luottaa työelämässä aina koulutuksen jälkeenkin. Pyrin tekemään EMBA-matkastasi mahdollisimman onnistuneen kehittymisprosessin ja varmistamaan, että sinulla on tarvittava osaaminen tulevaisuudessa johtajana. MITEN HAKEA? General Executive MBA (Pori) on tarkoitettu kokeneille johtajille, yrittäjille, ylemmän johdon edustajille, organisaatioiden avainhenkilöille. PÄÄSYVAATIMUKSET Edellytämme osallistujilta korkeakoulututkintoa tai muuta vahvaa näyttöä osaamisesta ja useamman vuoden kokemusta johtotason tehtävistä. Toivomme myös halua itsensä ja organisaation kehittämiseen sekä liikkeenjohdollista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. AJANKOHDAT Koulutusohjelma käynnistyy joka toinen syksy ja siihen haetaan edelltävänä keväänä. Ohjelmakohtaiset hakuajat ja ajankohtaisin tieto tulevasta ohjelmasta osoitteessa:

11