Tarvitseeko maahanmuuttaja kulttuuriperintöopetusta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarvitseeko maahanmuuttaja kulttuuriperintöopetusta?"

Transkriptio

1 Tarvitseeko maahanmuuttaja kulttuuriperintöopetusta? helena korpela, erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, mikkolan koulu Otsikko Tarvitseeko maahanmuuttaja kulttuuriperintöopetusta? herättää jo kysymysmuotonsa vuoksi vastakysymyksiä ja vastaväitteitä. Teema on selvästikin ajankohtainen, ja otsikko siinä suhteessa hedelmällinen. Onko siis epäselvää, tarvitseeko maahanmuuttaja kulttuuriperintöopetusta? Vai onko kysymys siitä, että asia kaipaa pohdintaa, käsitteet avaamista ja teema provosoiviakin kysymyksiä keskustelun käymiseksi? maahanmuuttaja, uussuomalainen vai jotain aivan muuta? Keitä ovat ne maahanmuuttajat, joiden mahdollinen kulttuuriperintöopetus on tarpeellista? Käytämme edelleen maahanmuuttaja -sanaa jonkinlaisena yleisterminä, eriytymättömänä viittauksena monenlaisiin ihmisiin ja ilmiöihin, eräänlaisena paremman puutteessa -käsitteenä. Kuvaavaa on oman työnimikkeeni muuttuminen parinkymmenen vuoden aikana. Työni sisältö ei juuri ole olennaisesti muuttunut, mutta olen aloittanut pakolaisopettajana, ollut sitten ulko- tai vierasmaalaisten opettaja, minkä jälkeen minusta tuli maahanmuuttajaopettaja. Nykyisin työskentelen oman näkemykseni mukaan eri kieli- ja kulttuuriryhmien tai eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden opettajana. Työnimikkeeni muuttuminen kertoo myös suomalaisen yhteiskunnan suhteen muuttumisesta maahanmuuttoon ja kansallisiin vähemmistöihin. Vieraasta on tullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Maahanmuuttaja -käsitettä on pohdittu monissa yhteyksissä, ja sen ongelmallisuus on tunnettu. Suomeen tulee edelleenkin maahanmuuttajia, jotka mahdollisesti asuvat täällä jonkin aikaa ja muuttavat sitten pois. He ovat selkeästi maahanmuuttajia. Jotkin maahanmuuttajat tulevat Suomeen eri syistä ja jäävät tänne pysyvästi. Heistä tai niistä uusista kielellisistä ja kulttuurisista ryhmistä, joihin he haluavat kuulua, tulee vähitellen suomalaisia vähemmistöjä. Sekä yksilöiden että ryhmien muutoksen aika vaihtelee sekä subjektiivisista että yhteiskunnallisista syistä. Usein ensimmäinen uuteen maahan muuttanut sukupolvi tuntee olevansa vahvasti kiinni vanhassa kasvuympäristössään ja on eri tavoin kotoutunut uuteen yhteiskuntaan. Myös yhteiskunnan sopeutuminen uusien vähemmistöryhmien syntyyn ja niiden hyväksyminen osaksi muuttuvaa suomalaista yhteisöä vie aikaa. Toisen sukupolven maa- 20

2 hanmuuttajataustaisilla ihmisillä on luonnollisesti usein vanhempiaan tiiviimmät siteet maahan, jossa he ovat syntyneet ja kasvaneet, mutta heillä on silti ainakin lähipiirissään myös elementtejä toisesta kieli- ja kulttuuripiiristä. Joskus käytetään käsitettä uussuomalainen, joka kuvaa kahta puolta henkilön identiteetistä: hän on suomalainen, mutta hän tai hänen lähipiirinsä on muuttanut melko äskettäin Suomeen. Mielestäni tästä käsitteestä jää kuitenkin pois jotain olennaista, joka joissakin yhteyksissä kuvaa henkilöä ja hänen Suomelle tuomaansa pääomaa: kieli, kulttuuritausta. Useimmat suomenruotsalaiset pitävät itseään varmasti suomalaisina joka suhteessa, mutta haluavat myös nostaa esille itselleen tärkeän piirteen, äidinkielen, ja siksi käyttävät joissakin yhteyksissä suomenruotsalainen -käsitettä. Samoin saamelaiset ovat varmasti suomalaisia, mutta myös saamelaisia: heille tärkeä taustakulttuuri on erilainen, mahdollisesti myös äidinkieli. Näistä syistä voitaisiin mielestäni käyttää käsitteitä suomenkurdi, suomenvenäläinen tai suomensomali silloin, kun halutaan käsitellä erityisesti suomalaisia vähemmistöjä tai henkilöitä, joilla on tällainen kulttuurinen tausta. Otsikon kysymys muuttuisi silloin uudeksi: Tarvitsevatko Suomen vähemmistöt suomenvietnamilaiset, suomenruotsalaiset, suomenarabit kulttuuriperintöopetusta? Jäljelle jäisi toki myös kysymys: Tarvitsevatko maahanmuuttajat lyhytaikaisesti Suomeen tulleet ihmiset kulttuuriperintöopetusta? Asia on pohdinnan arvoinen, mutta vaatisi toisen foorumin. Tätä kysymystä pohdittaneen esimerkiksi Suomeen nyt perustettavan Eurooppa-koulun opetusta suunniteltaessa. kenen kulttuuriperintö? Otsikosta nousee myös kysymys, mitä tarkoitetaan kulttuuriperinnöllä tässä yhteydessä. Kenen, minkä ryhmän, millainen kulttuuriperintö? Tarkoitetaanko kulttuuriperinnön erilaisia osa-alueita, kuten kirjallisuutta, musiikkia, tanssia, arkkitehtuuria, kansanperinnettä? Tässä yhteydessä lienee olennaista, minkä ryhmän perinnöstä puhutaan. Onko suomalainen kulttuuriperintö kantasuomalaisen enemmistöyhteiskunnan kielellistä ja kulttuurista perintöä? Onko kyseessä suomenkielisten kantasuomalaisten perintö, vai otetaanko mukaan suomenruotsalaiset? Vai vielä saamelaisetkin? Onkin siis kysyttävä, mitä kuuluu suomalaiseen kulttuuriperintöön? Tai toisenlaisella tarkastelutavalla: onko Suomi kulttuurisesti homogeeninen ja monoliittinen? Voidaan myös kysyä, mitä kuuluu kulttuurisesti moninaisen Suomen kulttuuriseen perintöön? 21

3 22

4 Vantaalaisilla albanian-, kurdin-, somalin- ja venäjänkielen opettajilla sekä suomi toisena kielenä -opettajilla oli vuosina yhteinen hanke Suomen Kansallisoopperan kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli antaa näiden kieliryhmien oppilaille mahdollisuus tutustua Kansallisoopperaan; niin taloon, eri työntekijäryhmiin kuin oopperaan taidemuotona. Kansallisoopperan työntekijät saivat puolestaan tietoa siitä, miten eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat näkevät oopperan omin silmin, omista taustoistaan käsin. Hankkeen aikana yli sata lasta ja nuorta kävi ooppera- ja balettiesityksissä sekä tutustui oopperatalon kulissientakaisiin ihmeellisyyksiin. Ryhmien keskuudesta muodostettiin toimittajajoukko, joka haastatteli oopperan työntekijöitä ja tuotti kaksikieliset esitteet Kansallisoopperasta. Kuvassa venäjä-suomi -esitteen kansi, jonka kuvan on piirtänyt Hevoshaan koulun 6. luokan oppilas Ksenia Ivanova.

5 Kun suomalaista kulttuuriperintöä tarkastellaan lähemmin ja yksityiskohtaisemmin, ei varmaankaan ole epäselvää, että se muodostuu hyvin monenlaisista elementeistä, jotka ovat vaikuttaneet toisiinsa ja muuttuneet yhteisiksi. Suomalaisen kirjallisuuden olennainen osa ovat ruotsiksi kirjoittaneet kirjailijat, esimerkkinä vaikkapa Maamme-laulun sanoittaja Runeberg. Arkkitehtuurissa olemme ylpeitä Helsingin empirekeskustasta, jonka saksalais-venäläiset piirteet ovat saaneet elokuvantekijät kuvaamaan täällä Pietariin sijoittuvia kohtauksia. Kuvataiteilijamme ovat eläneet, työskennelleet ja saaneet vaikutteita maailmalta paljon ennen globalisaation aikaa. Suomen kulttuurista perintöä voidaan kuvata pikemminkin rajamaana idän, lännen ja arktisen jatkuvana sekoittumisena ja toisiaan rikastuttaneena kohtauspintana. Tähän alkuperäiskansamme saamelaisten ja kahden suuren kieliryhmän kielten, kulttuurien ja uskontojen historiaan, perinteisiin, tapoihin ja näkökulmiin liittäisin mielelläni mukaan myös lähialueiden lähikielten, kuten Tornionlaakson meänkielisten, Norjan kveenien ja Venäjän sukukieliämme puhuvien ihmisten kulttuuriperinnön. Entä sitten Suomen kulttuurisen moninaisuuden historia ja perinteet ovatko ne osa sitä kulttuuriperintöä, josta puhumme? Tässä pystyn vain lyhyesti raapaisemaan pintaa, mutta tämä perintö vaatii ehdottomasti lisää tilaa, tutkimusta, esillepääsyä, monipuolista keskustelua, taloudellista panostusta. Seuraava provosoiva kysymys on siten: Onko vähemmistöillä kulttuuriperintöä ja jos on, mitä se on? Romanien kulttuurinen ja kielellinen perinne, tavat, laulut, muisti ja muistot ovat vain joiltakin osin osa suomalaisen kulttuuriperinnön kaanonia. Ehkä musiikki on jossakin määrin murtautunut esille osaksi suomalaisuutena pidettyä perintöä. Tähän näkymättömissä oloon ovat varmaankin vaikuttaneet romanivähemmistön suhteellinen pienuus ja romanien oma halu säilyttää kulttuurinsa poissa valtaväestön estradeilta, mutta varmasti sitäkin enemmän romanien usein konfliktien värittämä keskinäissuhde valtaväestön kanssa ja yhteiskunnan vahvasti syrjivät rakenteet romaniväestöä kohtaan. Esiintyykö suomalaisissa oppikirjoissa romaneja ja romanikulttuuria? Opetetaanko lapsia pienestä pitäen tuntemaan romanikulttuuria perintönä, joka on elänyt täällä jo 500 vuotta? Myös Suomessa jo pitkälti toistasataa vuotta eläneiden tataarien ja juutalaisten uskonnollinen perintö on ollut poissa laajasta yleisestä tietämyksestä viime vuosiin saakka. Kuitenkin Suomella olisi ollut paljon ammennettavaa oman 24

6 muslimiväestömme elämästä ja kulttuurista. Meillä olisi esimerkiksi ollut hyvät valmiudet ottaa vastaan islaminuskoisia maahanmuuttajia, jos tataarien kulttuuriperintö olisi ollut tiiviimmin osa suomalaisen yhteiskunnan yhteiseksi hyväksymää kulttuurista perintöä. Suomen vanhojen venäläisten vuosisatainen perintö on ollut lähellä katoamista mutta on nyt saanut uutta voimaa maahanmuuttajista. Venäjänkielinen vähemmistömme tulee kasvamaan ja kehittymään omanlaisekseen. Sillä on paljon potentiaalia ja aktiivisuutta jo nyt mutta miten sujuu keskustelu valtaväestön kanssa? Onko valtaväestö valmis viimeinkin karistamaan harteiltaan isonvihan, pikkuvihan, sortovuosien, toisen maailmansodan ja ties minkä pölyisten historiallisten taakkojen painolastin ja katsomaan venäjänkielisen vähemmistömme perintöä ja tulevaisuutta uusin silmin? Nyt Suomeen on muodostumassa uusia, pysyviä vähemmistöjä, esimerkkeinä suuret somalinkieliset, vironkieliset, arabinkieliset, albaniankieliset, kurdinkieliset, turkinkieliset, vietnaminkieliset ja kiinankieliset ryhmät. Heidän kielellisen ja kulttuurisen perintönsä kohtaaminen valtaväestön kanssa on tulevaisuuden suuria kysymyksiä. Merkittävää tulee olemaan, millä tavalla suhtaudumme näiden ryhmien todellisiin mahdollisuuksiin säilyttää, kehittää ja arvostaa omaa kulttuurista perintöään. Maailmalla on runsaasti esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun vähemmistöjen kulttuureja ei yhteiskunnassa pidetä arvokkaina ja koko yhteiskuntaa rikastuttavina elementteinä. Monia vähemmistöjä on leimannut häpeä, vähättely ja tarve kätkeä tai irtisanoutua omasta kielestä ja taustasta. Esimerkin voi ottaa myös läheltä, lähihistoriasta. Vielä viitisenkymmentä vuotta sitten suomen kielen osaaminen oli häpeä, sen puhuminen kielletty koulutunneilla ja suomalainen nimi leimasi ihmisen huonommaksi Tornionlaaksossa tosin Ruotsin puolella. Tällainen kohtelu saa aikaan vakavia seurauksia sekä yksilössä että yhteiskunnassa. tunnemmeko ja tunnustammeko oman perintömme? Suomella on kulttuurisesti monimuotoinen historia, nykypäivä ja tulevaisuus. Suomalaiset ovat kautta aikojen muuttaneet, lähteneet siirtolaisiksi samoista syistä, jotka ovat nykyisten globaalien muuttoliikkeiden taustalla. Suomesta on lähdetty leivän perässä, köyhyyden ja työttömyyden ajamina, paremman tulevaisuuden ja toimeentulon toivossa, houkuteltuina töihin muille maille, sotien ja ympäristökatastrofien vuoksi, poliittisina pakolaisina, rakkauden vieminä. Suomesta on 25

7 lähetetty noin sotalasta yksin tuntemattomiin oloihin. Sotalasten kohtaloita on viime aikoina ryhdytty purkamaan, mutta meillä on yhä kaapissa monta luurankoa. Eräs kipeä, hyvin vähän yhteisessä keskustelussa ollut kysymys on, millaiset todella olivat toisen maailmansodan aikana Karjalasta siirtyneen väen näkökulmasta heidän ja kantaväestön suhteet, tunteet, tavat, riidat, avioliitot koko elämän kirjo. Meillä olisi oman historiamme vuoksi todellakin hyvät eväät ottaa vastaan uutta väkeä ja käydä dialogia heidän kanssaan enemmistöjen ja vähemmistöjen keskinäisistä suhteista, kulttuurisesta moninaisuudesta ja tulevaisuuden haasteista. Kysymys onkin, tunnemmeko ja tunnistammeko me oman historiamme ja perinteemme, vai onko meillä tapana tarkastella sitä kapea-alaisesti, silmälaput silmillä? millaista kulttuuriperintöopetusta? Lopuksi on kysyttävä, millaista kulttuuriperintöä opetetaan ensinnäkin valtaväestölle ja toiseksi kulttuurivähemmistöillemme? Opetetaanko valtaväestö tuntemaan ja ymmärtämään koko suomalaista kulttuurista monimuotoisuutta? Opitaanko ymmärtämään, että tämä perintö on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta? Opetetaanko vähemmistöille vain kapeasti ymmärrettyä suomalaista enemmistöyhteiskunnan kulttuuriperintöä ja unohdetaan, että myös vähemmistöillä on omaa, erityislaatuista perintöä, jonka tunteminen ja arvostaminen on heille aivan yhtä tärkeätä kuin suomenkieliselle tuntea omakielistä perintöään? Vähemmistöt ovat aina yhteiskunnassa heikommassa asemassa, joten heidän kulttuurisen perintönsä arvostus on erityisen merkittävä asia sekä vähemmistöille itselleen että yhteiskunnan enemmistölle, jotta se välttäisi silmälaput, oivaltaisi moninaisuuden rikkauden ja näin vähentäisi syrjinnän ja rasismin kasvualustaa. Voidaan kysyä myös, mikä on tapamme opettaa? Opetammeko erityisesti peruskoulussa, jossa luodaan perustaa kulttuuriselle tiedolle ja ymmärrykselle, ylhäältä alas, valtakulttuurin hegemoniasta vähemmistöille? Vai opetammeko arvostaen, tasaveroisina, dialogia käyden? Olemmeko varmistaneet, että maailmallakin ylistetyssä, laadukkaassa taiteen perusopetuksessamme, musiikkikouluissa, sanataidekouluissa, kuvataidekouluissa ja tanssin perusopetuksessa on paikka Suomen monimuotoiselle kulttuuriselle perinnölle ja myös vähemmistötaustaisille lapsille ja nuorille eikä heitä opeteta pelkästään valtakulttuurista, vaan myös heidän lähimmistä taustoistaan käsin? 26

8 kulttuuriperintöopetusta tarvitaan! Suomalainen monimuotoisuus on ollut eri tavoin aina olemassa, se vahvistuu koko ajan. Se on merkittävää pääomamme, jota tulisi huolella vaalia. Suomi tarvitsee kulttuurisen monimuotoisuutensa historian, keskinäissuhteiden, ideologioiden, taiteen ja arkielämän tapojen tutkimusta, näkyväksi tekoa ja esille nostoa. Suomen vanhat ja nykyiset vähemmistöt tulee saada mukaan tähän keskusteluun tasaveroisina kumppaneina joka suhteessa, huomioiden myös näiden kulttuuriperinnön kehittämiseen suunnatut taloudelliset tuet. Kulttuurisen monimuotoisuuden taide- ja kulttuuriperintö kuuluu kaikille; maailmanperintö kuuluu kaikille, Suomen eri kieli- ja kulttuuriryhmien, sekä enemmistön että vähemmistöjen, perintö kuuluu kaikille dialogi näiden kesken rikastuttaa kaikkia ja muuttaa kaikkia. Suomen kieli- ja kulttuurivähemmistöt tarvitsevat kulttuuriperintöopetusta, oman perinteensä opetusta ja suomalaisen kulttuuriperinnön kaanon tarvitsee tuuletusta, keskustelua ja väittelyä.

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1

Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1 Ismo Söderling 16012011 Erilaisia ja kuitenkin samanlaisia. Monenlaista maahan-muuttoa ja kulttuurista kohtaamista 1 Johdanto Suomi on löydetty maahanmuuttomaana uudelleen. Leitzingerin (2008) väitöskirjan

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on

Sisältö. Valtasuhteet koulussa. Aluksi. normatiivisuus rakentuu? Bongaa hetero! Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on Sisältö 1 Aluksi 9 14 Kertomus Ei tarvitse olla vahvempi kuin on 15 Kertomus Sori vaan kaverit, mutta olen somali 19 2 Valtasuhteet koulussa 22 25 Kertomus Onko sinulla poikaystävää? 27 Kertomus Kelaten

Lisätiedot

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 ERILAISIA SUOMI-KUVIA HANKE Loppuraportti Hangon museo Helinä Rautavaaran museo Helsingin kaupunginmuseo Museoviraston kuvakokoelmat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot