Ymp.suoj.ltk liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus PL Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio"

Transkriptio

1 Ymp.suoj.ltk liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus PL Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin , faksi , sähköposti Laitoksen yhteyshenkilö: Ari Kainulainen, puhelin , sähköposti 1.2 Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö (koordinaatit , ) Jätekukko Oy:n ympäristölupahakemuksen mukaan Siilinjärven jäteasema siirretään Ahmolta, kiinteistöltä Radantaukselle kiinteistölle , osoitteeseen Teollisuustie 5. Yhtiö on vuokrannut Siilinjärven kunnan omistamalta kiinteistöltä Radantauksen teollisuusalueen asemakaavan korttelin 3505 rakennuspaikan 3, joka on varattu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistokäyttöön (KT-8). Hakemusta koskeva alue on nykyisin rakentamaton. Alueella kasvaa nuorta sekapuuta. Maanpinta alueella on tasolla noin +91,6 +93,8. Humuskerroksen alla on löyhä, osin pehmeä 4,5 6,5 metriä paksu savi-/silttikerros, jonka alapuolella on moreenia. Alueella on tehty kairauksia 4,7 8,0 metrin syvyyteen, missä kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon. Lähimmät asunnot ovat noin 120 metrin päässä jäteaseman länsipuolella, noin 250 metrin päässä jäteaseman pohjoispuolella ja noin 300 metrin päässä jäteaseman eteläpuolella. Lähimmät työpaikkarakennukset ovat noin 50 metrin etäisyydellä. Jäteaseman pohjoispuolella, noin 120 metrin etäisyydellä on Korpilampi. Noin 1 kilometrin etäisyydellä ovat Pieni-Sulkava, Pitkäjärvi ja Pyylampi. Pieni- Sulkavan länsirannalla on uimaranta, jonka virtaussuunnassa yläpuolelle laskee Radantauksen alueelta tuleva puro. Radantauksen alueen hulevedet johdetaan ko. puroon. Jäteasema ei ole pohjavesialueella. 1.3 Laitoksen toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Jätekukko Oy:n Siilinjärven jäteasema on hyöty- ja ongelmajätteiden sekä loppusijoitettavien jätteiden vastaanotto- ja välivarastopaikka. Nykyisin jäteasema on Ahmolla osoitteessa Ahmontie 5, missä kävijöiden määrä vuosina on esitetty seuraavassa taulukossa. Kävijämäärän arvioidaan lähivuosina pysyvän nykyisellä tasolla tai hieman kasvavan.

2 sivu 2 Kävijämäärä Vuosi Päivässä Enimmillään päivässä Viikossa Vuodessa Jäteasema palvelee pääasiassa yksityishenkilöitä (kotitalouksia). Jäteasemalla otetaan vastaan myös pienyritysten, muun muassa remonttifirmojen jätteitä. Metallijäte otetaan vastaan kaikilta tuojilta ilmaiseksi. Yritysasiakkaiden osuus vuosina 2009 ja 2010 sekä arvio osuudesta tulevaisuudessa on seuraava: Vuosi Maksavia asiakkaita yhteensä Yritysasiakkaita (19 %) (27 %) Hakemus % Radantauksen jäteasema on auki maanantaina klo 8 16, keskiviikkona klo ja perjantaina klo Jätteitä lastataan ja kuljetetaan arkisin maanantaista perjantaihin klo 8 20 välisenä aikana. Jätteitä voidaan noutaa ja lastata myös lauantaisin klo 8 18 välisenä aikana. Toiminnan on suunniteltu alkavan keväällä/kesällä Yhtiö hakee lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Jäteaseman rakennukset ja rakenteet Jäteasemalla on vastaanottorakennus (toimisto). Jätteet otetaan vastaan jätelajeittain tasolla +93,7 +93,4 olevalla asfaltoidulla purku- ja lastausalueella (1 355 m 2 ) oleviin kontteihin, siiloihin ja lavalle (kts. kohta 1.3.3). Purku- ja lastausalue päällystetään asfalttibetonilla AB 22/125. Asfaltoidun alueen koillisnurkassa on erillinen, allasmainen öljyisten ja vaarallisten jätteiden vastaanottoalue (72 m 2 ), missä on ongelmajätteen vastaanottokontti. Tämä alue päällystetään tiiviillä asfalttibetonilla ABT 22/125, jonka tyhjätila on alle 3 %. Jäteaseman liittymät Teollisuustielle asfaltoidaan (AB 22/125) yhteensä noin 75 m 2 :n alueelta. Alueen päällystystöissä noudatetaan asfalttinormeja Asfaltoitujen purku- ja lastausalueen sekä liittymäalueiden väliset alueet, yhteensä noin 975 m 2 ovat asfalttimurskepäällysteisiä. Asfalttimurske on Kuopion jätekeskukselle vastaanotettua katu- ja tietyömaiden päällysteiden poistossa syntynyttä pala-asfalttia, joka on murskattu 0 16 mm palakokoon. Päällystekerroksen paksuus on 50 mm. Jäteaseman asiakas- ja huoltoliikenne on yksisuuntainen. Jäteasemalle ajetaan Teollisuustien pohjoisliittymästä vastaanottorakennuksen kautta. Odotusalueelle mahtuu kaksi peräkärryllistä ajoneuvoa. Jäteasemalta poistutaan Teollisuustielle itäisen liittymän kautta. Teollisuustien liittymien lisäksi jäte-

3 sivu 3 asemalle on tieyhteys aseman eteläpuolella sijaitsevalta kunnan varikolta. Jäteaseman ja kunnan varikon välillä on aita. Asema-alue aidataan kokonaan, rakennettava aita on kaksi metriä korkea. Kaikissa liittymissä on portit. Jäteasema valaistaan. Asiaton pääsy alueelle ja oleskelu alueella estetään joko kameravalvonnalla tai vartioinnilla Jätteiden vastaanotto, varastointi ja edelleen toimittaminen Aukioloaikoina jäteasemalla työskentelee yksi tai kaksi henkilöä. Vastaanotossa oleva henkilö selvittää asiakkaalta tuotavien jätteiden laadun ja asiakas ohjataan jätteiden purkupaikalle. Purkupaikalla oleva henkilö ohjaa jätteen tuojan oikeaan paikkaan ja jätteet sijoitetaan jätelajin mukaiseen konttiin, siiloon tai lavalle. Mikäli hyötyjätteet jätetään siilon eteen, jätteet siirretään siiloon esimerkiksi pyöräkuormaajalla. Täysi lava tai kontti siirretään alueen reunalle odottamaan kuljetusta tai se kuljetetaan suoraan asianmukaiseen loppusijoitukseen tai käsittelyyn. Täysi SER-kontti tyhjennetään tai tilalle vaihdetaan uusi kontti. Siiloista jätteet lastataan kuorma-autoihin. Jäteasemalta jätteet toimitetaan suoraan hyödynnettäväksi Kuopion jätekeskukselle tai muuhun hyödyntämispisteeseen materiaalina tai energiana. Materiaaleina hyödynnetään metalli-, tiili- ja betonijäte, energiana energiajäte ja puu. Energiana hyödynnetään jätteet, joita ei pystytä hyödyntämään materiaalina taloudellisti tai teknisesti järkevällä tavalla. Jäte, jota ei voida hyödyntää, toimitetaan Kuopion jätekeskukseen loppusijoitettavaksi. Jätteet vastaanotetaan, varastoidaan ja toimitetaan seuraavasti:

4 sivu 4 Jätelaji Vastaanotto- ja varastointipaikka Toimituspaikka Rakenne Määrä (kpl) Huom! Ekokem Oy:n Kuopion jätekeskuksen ongelmajäteasemalle käsiteltäväksi tai väliva- Öljyjätteet ja muut ongelmajätteet. Öljyjätteet 1-2 rastoitavaksi ja sieltä ovat suoja-altaassa edelleen hyödynnettäväksi joko materiaa- Kontti lina tai energiana. Ongelmajätteet pois lukien SERjätteet SER-jätteet 3 Erikseen ns. raskas sähköromu (liedet, pesukoneet jne.), kylmälaitteet ja SER-laitteet Hyödynnetään materiaalina. 1 Isokokoinen metalliromu (ei romuautot) rakselan toimipaikka Kuusakoski Oy:n Ai- Betoni ja tiili hyödynnetään materiaalina. Hyötyjätteet Siilo Rakennusjäte ja isokokoiset esineet Sohvat ja villaeristeet 2 loppusijoitukseen. Murskataan Kuopion jätekeskuksella, murske polttoon eri toimijoille sekä tukiaineeksi Hyötyjätteet Siilo 1 jätekeskuksen tointiin ja Outokummun kaupungin Jyrin jäteasemalle biojätteen kompostointiin. Käsitelty ja käsittelemätön puu karjanlannan kompos- Puhdas pahvi 1 Paperinkeräys Oy Murskataan ja seulotaan Kuopion jätekeskuksella. Ylite toimitetaan polttoon, alite Puristinkontti 1 Muovi (ei PVC), likainen pahvi, pakkauspuu kompostoidaan ja Energiajäte komposti käytetään jätekeskuksella peittomaana. Kyllästetty puu Avolava 1 Demolite Oy Hyötyjätesiilot (a 120 m 3 ) rakennetaan betonista. Puristimien tilavuus on noin 27 m 3. Jäteasemalla on aluevaraus haravointi- ja puutarhajätteille. Ahmon jäteasemalla vuosina 2009 ja 2010 vastaanotettujen jätteiden määrät sekä hakemuksessa esitetyt, Radantauksen jäteasemalla vastaanotettavat jätemäärät jätelajeittain ovat seuraavat:

5 sivu 5 Jätelaji Jätemäärä (tonnia) Vuonna 2009 Vuonna 2010 Hakemus Ongelmajätteet 1) Isokokoiset jäte-esineet (rakennusjäte, huonekalut) Isokokoinen metalliromu (ei romuautot) Käsitelty ja käsittelemätön puu Energiajäte 100 Renkaat Yhteensä ) lisäksi sähkö- ja elektroniikkaromua otettiin vastaan vuonna tonnia ja vuonna tonnia. Jäteasemalla varastoidaan ongelmajätteitä enintään 15 tonnia. Vuosina 2009 ja 2010 vastaanotettujen ongelmajätteiden ja hakemuksen mukaisessa toiminnassa vastaan otettavien ongelmajätteiden määrät ongelmajätelajeittain ovat seuraavat: Ongelmajätelaji Ongelmajätemäärä (tonnia) Vuonna 2009 Vuonna 2010 Hakemus Asbesti Jäähdytinnesteet Kiinteä öljyjäte Kyllästetty puu Liuottimet Lyijyakut Maalit, liimat, lakat Voiteluöljyt Muut Yhteensä ) 190 1) varastossa ongelmajätteitä 4,3 tonnia. 1.4 Ympäristökuormitus, sen rajoittaminen ja vaikutukset ympäristöön Melu ja tärinä Melua jäteasematoiminnassa aiheuttavat liikenne, jätteiden purkaminen ja lastaus. Asemalla käyvien kevyiden ajoneuvojen määrä vastaa kävijöiden määrää (kts. kohta 1.3.1). Täyttyneet siilot tyhjennetään muina kuin aukiolopäivinä klo 8 20 välisenä aikana. Jätteitä noutaa noin 2 3 ajoneuvoa viikossa. SER-romua noudetaan noin kerran viikossa, ongelmajätteitä noin kaksi kertaa kuukaudessa. Jätteitä voidaan lastata ja noutaa lauantaina klo Kuopion jätekeskuksen pienkuorma-alueella maaliskuussa 2010 tehtyjen mittausten tulosten perusteella 50 metrin päässä tuntikohtaiset, impulssikorjatut keskiäänitasot olivat dba ja päiväajalle lasketut impulssikorjatut keskiäänitasot olivat 42 dba ja 52 dba (tulosten epävarmuus +3 db). Maksimiäänitasot jätekeskuksen alueella olivat db ja ne pääosin aiheutuivat vaihdettaessa lavoja kuorma-autolla. 50 metrin päässä maksimimelutaso oli db. Mittaustulosten perusteella sekä ottaen huomioon Kuopion jäte-

6 sivu 6 keskuksen pienkuorma-alueen toiminnan laajuus ja se, ettei Siilinjärven jäteasemalla vaihdeta lavoja ja että lähin asunto on 120 metrin etäisyydellä, Radantauksen jäteasematoiminnan aiheuttaman melun ei arvioida ylittävän päiväajan ohjearvoa 55 db lähimmässä asunnossa Jäte- ja hulevesihuolto sekä maaperä-, pohja- ja pintavesipäästöt Jäteaseman vastaanottorakennuksen saniteettitiloissa käytetään vettä noin 0,2 m 3 vuorokaudessa. Kesäaikana veden kulutus on hieman suurempi, kun asfaltoituja alueita puhdistetaan tarvittaessa vedellä. Vastaanottorakennuksen jätevedet johdetaan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon. Jätevesiverkostoon johdetaan myös öljyisten ja vaarallisten jätteiden vastaanottoalueella, missä on ongelmajätteen vastaanottokontti, muodostuvat vedet. Nämä vedet johdetaan jätevesiverkostoon hiekanerottimen (EuroHEK 1000) ja II-luokan öljynerottimen (EuroPEK/NS3) sekä venttiilija näytteenottokaivon kautta. Purku- ja lastausalueen hulevedet johdetaan kunnan hulevesiverkostoon. Hulevesikaivoissa on 350 litran hiekkapesät. Aseman purkuviemärissä on venttiilikaivo, missä oleva venttiili voidaan sulkea, mikäli öljyä pääsee kaivoon. Venttiilikaivon öljytilavuus on litraa. Muilta alueilta hulevedet johdetaan pinnan kallistuksilla Teollisuustien sivuojaan tai sadevesiviemäriin. Likaisia vesiä ei lasketa maastoon. Normaalitilanteessa jäteasema-alueella ei synny likaisia viemäröitäviä valumavesiä. Jäteasema-alueen hulevedet eivät lisää vaikutuksia lähialueen kalastoon ja muihin vesieliöihin, kalastukseen tai muuhun vesistön käyttöön. Jäteasema-alueen koko huomioon ottaen toiminta ei merkittävästi lisää alueelta purkautuvaa vesimäärää Päästöt ilmaan Jäteasematoiminnasta aiheutuvat ilmapäästöt ovat vähäisiä. Toiminnasta aiheutuvat vähäiset pöly- ja pakokaasupäästöt ovat peräisin liikenteestä ja jätteen, lähinnä rakennusjätteen purkauksesta. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla ja suolaamalla liikennealueita. Tarvittaessa myös pölyävää rakennusjätettä voidaan käsitellä. Asfaltoidut alueet voidaan kesällä puhdistaa vesipesulla Jätteet ja niiden käsittely Jäteasematoiminnassa ei synny jätteitä. Jäteasema pidetään siistinä ja alueen aitauksella estetään ympäristön roskaantuminen.

7 sivu Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Vastaanotettavat ja pois viedyt jätteet kirjataan ja siirretään myöhemmin Jätekukko Oy:n tieto- ja seurantajärjestelmään. Ongelmajätteiden määrät saadaan Ekokem Oy:n Kuopion jätekeskukselta. 1.6 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja paras käytäntö (BEP) Jäteaseman vastaanotto- ja liikennealueiden rakentamisessa ja käytössä otetaan huomioon elokuussa 2006 valmistuneen jätteiden käsittelyn BREFasiakirjan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) johtopäätökset. Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskuksella ja jäteasemille on rakennettu toimintajärjestelmää, joka sisältää ympäristö-, laatu-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. Toimintajärjestelmä ei ole valmis. Osan järjestelmästä on auditoinut ulkopuolinen auditoija syyskuussa Toimintajärjestelmän valmistuttua tehdään sisäisiä auditointeja. Vuosittaisilla koulutuspäivillä käydään läpi muun muassa hyvää työkäytäntöä. Jäteasemilla tehdään turvallisuuskatselmuksia. Teknistä tasoa ja käytäntöjä parannetaan jatkuvasti. Mikäli jäteasematoimintaa ei olisi, jätteet olisi vietävä Kuopion jätekeskukseen. Tämä lisäisi liikennettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Jätteiden tuomatta jättäminen jäteasemalle tai jätekeskukseen vähentäisi jätteiden kierrättämistä ja energiahyödyntämistä. Jätteitä kuljettavat autot ovat vähintään Euro-luokkaan 4 kuuluvia ja niissä käytetään vähärikkistä polttoainetta. 1.7 Toiminnan vaikutukset ympäristöön Radantauksen jäteasematoiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan, maaperään, pohjaveteen tai veteen. Pöly- ja pakokaasupäästöt ovat paikallisia. Toiminnasta ei aiheudu asunnoissa tason 55 db ylittäviä melutasoja. Asematoiminnalla ei ole kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen. Toiminnasta ei aiheudu melua, joka aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Kielteiset vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ovat vähäiset. Uusien toimintojen myötä liikennemäärät lisääntyvät. Sen ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan merkittävästi yleiseen viihtyvyyteen. Jäteasemakäyttö muuttaa rakennuspaikan ja lähialueen maisemakuvaa, mutta soveltuu alueen muuhun toimintaan. Asema-alueen reunoille istutetaan puita. 1.8 Toimintaa liittyvät riskit, suunnitellut toimet onnettomuuksien estämiseksi sekä toimet häiriötilanteissa Riskien, onnettomuuksien ja häiriötilanteiden eliminointi on otettu huomioon jäteaseman suunnittelussa ja rakenteissa. Kaikkien jätelajien kohdalla on opastekyltti astiaan sijoitettavasta materiaalista. Jätteiden lastaus- ja purkualue asfaltoidaan, alueen hulevedet johdetaan kunnan vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon. Ongelmajätekontti, jossa on öljyisiä jätteitä, on varustettu suoja-altaalla. Kontissa on imeytysainetta, johon

8 sivu 8 esimerkiksi öljyvalumat voidaan imeyttää. Ongelmajätekontti on sijoitettu erillisviemäröidylle alueelle, josta hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen sekä sulkukaivon kautta viemäriverkostoon. Mikäli öljyä pääsee viemäriin, purkuviemärin venttiili suljetaan ja öljyinen vesi poistetaan öljynerottimesta. Mikäli maaperää tai vettä pilaavaa ainetta pääsee pinnoittamattomalle alueelle, poistetaan pilaantunut aines pois ja varastoidaan väliaikaisesti asfaltoidulla alueella tai viedään suoraan Kuopion jätekeskukseen jatkokäsittelyyn. Tapahtuneesta vahingosta ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työntekijät ovat koulutettu ongelmajätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Jäteasema-alueella ei saa tupakoida ja avotulen käsittely on kielletty. Vastaanottotilassa on alkusammutuskalusto. 1.9 Vastaava hoitaja Jäteaseman toiminnan vastaava hoitaja on Juha Kulin, puhelin Vakuus Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Omistajakunnat vahvistavat jätemaksut julkisoikeudellisiksi jätetaksoiksi. Jätekukko Oy esittää, että ympäristönsuojelulain 42 :n mukaista vakuutta ei vaadittaisi. Jätekukko Oy:n Siilinjärven jäteasemalla enimmillään varastoitavien jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannukset ovat Ahmon jäteasematoiminnan lopettaminen Toiminta Ahmon jäteasemalla lopetetaan heti, kun uusi jäteasema otetaan käyttöön. Ennen sitä jäteasemalta puretaan siilorakenteet ja ympärysaidat sekä valaisimet. Alue siistitään. Poistettujen rakenteiden kohdalla maanpinta tasoitetaan. Kun toiminta Ahmon jäteasemalla on kokonaan loppunut, alueen maaperästä otetaan näytteet maaperän mahdollisen pilaantumisen selvittämiseksi. Pilaantunut maaperä puhdistetaan, puhdistamisesta tehdään erillinen suunnitelma Hakemusasiakirjat päivätty ympäristölupahakemus on tehty lomakkeelle 6010/ Hakemuksen liitteet ovat: - Siilinjärven ympäristölautakunnan Jätekukko Oy:n Siilinjärven Ahmon jäteasemalle antama ympäristölupa (liite 4), - tiedot kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnoista sekä näiden haltijoista yhteystietoineen (liitteet 5 ja 5.1), - tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta (liite 6A), - Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymä Radantauksen teollisuusalueen asemakaava (liite 6.1), - yleiskuvaus toiminnasta (yleisölle tarkoitettu tiivistelmä; liite 8A),

9 sivu 9 - tuotteet, tuotanto, tuotantokapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti (liite 10), - Siilinjärven jäteasemalle sekä apteekkeihin vuonna 2010 vastaanotettujen jätteiden määrät jäteluokittain ja varastossa olleiden jätteiden määrät jäteluokittain (liite 10.1), - ongelmajätteiden vastaanottokontin periaatekuvat (liitteet , , ), - ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet (liite 14), - liikenne ja liikennejärjestelyt (liite 15), - päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin, vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön sekä maaperään ja pohjaveteen (liite 17 A, B ja C), - melupäästöt ja tärinä sekä niiden vaikutukset (liite 17D), - SYMO Oy:n päivätty raportti Kuopion jätekeskuksen pienkuorma-alueella tehdyistä melumittauksista (liite 17D.1), - päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevat toimet (liite 18), - syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet ja määrät, jätteiden varastointi sekä edelleen toimittaminen (liite 19), - jätteiden määrän tai haitallisuuden vähentäminen sekä jätteiden hyödyntäminen omassa toiminnassa (liite 20B), - selvitys vakuudesta (liite 20D), - arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta sekä päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista (liitteet 21, 22 ja 23), - vaikutukset ympäristöön (liitteet 24 A, B, C, D, E ja F), - vahinkoarvio (liite 26 A ja B), päivätty sijaintipiirros (liite 27.1), - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty Siilinjärven jäteaseman asemapiirustus (JÄH P , liite ), - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty piirustus Siilinjärven jäteaseman leikkauksista A-A, B-B ja C-C (JÄH P ; liite ), - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty piirustus Siilinjärven jäteaseman leikkauksista D-D, E-E, F-F ja G-G (JÄH P ; liite ), - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty piirustus Siilinjärven jäteaseman asfaltti- ja sorapäällysteisten alueiden päällysrakenteesta (JAH 4143 / P ; liite ) sekä - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty kartta Siilinjärven jäteaseman pohjatutkimuksista (JÄH P ; liite ). Kunnan kiinteistöteknikko Juha Elomaa on toimittanut Siilinjärven kunnan ja Jätekukko Oy:n välisen sopimuksen m 2 :n suuruisen määräalan vuokraamisesta kiinteistöllä Sopimus on voimassa saakka.

10 sivu 10 Ympäristölupahakemusta on täydennetty saapuneella kirjeellä ympäristönsuojelupäällikön päivättyyn täydennyspyyntöön perustuen. Hakemusta on täsmennetty ympäristönsuojelupäällikön laatimalla muistiolla, jonka hakijan edustajana yhtiön käyttöpäällikkö Mikko Laitinen on allekirjoituksellaan hyväksynyt. Hakemusta on muutettu ympäristönsuojelulautakunnan katselmuksesta laaditulla, päivätyllä muistiolla, jonka yhtiön tekninen johtaja Pekka Björk on hakijan edustajana allekirjoittanut. Muutoksen mukaan Radantauksen jäteaseman maanrakentamisessa (massanvaihdot ja täytöt) ei käytetä jätemateriaaleja. Hakemuksen muutokseen liittyen on saapunut tukikerroksen ja sorapäällysteen materiaalimuutoksia koskeva FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty ja muutettu piirustus JAH 4143 P , muutos 1 sekä saapunut FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty ja muutettu asemapiirustus JÄH 4143 P , muutos 5, FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty hiekan- ja öljynerotuskaivojen ja venttiilikaivon periaatepiirustus JÄH 4143 P ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty ja muutettu päällysrakenteita koskeva tarkennus JAH 4143-P , muutos 2. Hakemusta on muutettu hulevesien johtamisjärjestelyjen osalta saapuneella kirjeellä. Kirjeen liitteenä on FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty ja muutettu asemapiirustus (JÄH 4143 P , muutos 6). Hakemusosassa (kohta 1) esitettyyn sisältyvät hakemuksen muutokset, täydennykset ja täsmennykset sekä hakijan katselmuksella esittämät muutokset ja täydennykset. Ympäristölupahakemusta käsiteltäessä käytettävissä on ollut Siilinjärven kunnan rakennusvalvontaviranomaisen Jätekukko Oy:lle myöntämä jäteaseman rakennuslupa. 2 Lupahakemuksen käsittely 2.1 Asian vireille tulo Jätekukko Oy:n ympäristölupahakemus saapui (asianumero 151/2011). Hakemusta koskevat muutokset, täydennykset ja täsmennykset ovat mainittu kohdassa Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa. Hakemuksen nähtävillä pitoa koskeva kuulutus oli Siilinjärven kunnan ilmoitustaululla ja kunnan wwwsivuilla Ilmoitus kuulutuksen julkaisemisesta oli Uutis- Jousessa Erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta annettiin asianosaisille lähettämällä edellä mainittu kuulutus 29 kirjeellä ja 11 sähköpostilla.

11 sivu 11 Hakemuksen muutosten jälkeen hakemusasiakirjat olivat uudelleen nähtävillä Kuulutus muutetun hakemuksen nähtävillä olosta oli kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla Tieto hakemuksen muutoksista ja uudelleen nähtävillä olosta annettiin kirjeellä tai sähköpostilla kaikille ensimmäisessä kuulemisessa mukana olleille asianosaisille sekä kirjeellä neljälle uudelle asianosaiselle. 2.3 Muistutukset ja mielipiteet Jätekukko Oy:n Siilinjärven jäteaseman siirtoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta jätettiin kuusi muistutusta/mielipidettä. Kiinteistön omistaja A muistuttaa Hyvin lähellä asuvana muistutan rakentamisesta--- että tulee kunnollinen melusuojaus. Kuka melun tuottaa myös torjukoon sen. Hakemuksesta jätetyistä muistutuksista/mielipiteistä neljä oli Radantauksen teollisuusalueella toimivilta yrityksiltä. Kiinteistöllä osoitteessa Teollisuustie 3 toimiva Siilin Kalustepaja ja osoitteessa Yrittäjäntie 1 toimiva Ergorest Oy vaativat lupaehtoa, jonka mukaan jäteaseman tulee noutaa lähitonteille tai ojiin jätetyt, jäteasemalle tarkoitetut jätteet. Jos vaatimusta ei toteuteta, yritykset vastustavat hanketta kokonaisuudessaan. Kiinteistöllä osoitteessa Oppipojantie 9 toimiva Hantekra Oy vastustaa Jätekukko Oy:n hanketta ja päivätyissä asiakirjoissa muun muassa seuraavasti: --- alueella oleva pienteollisuus- ja liiketoiminta vaatii mm. asiakas-, esittely- yms. käyntejä --- Alueen imagon suunniteltu muutos vaikuttaisi niihin selvästi haitallisesti. --- yritystoimintaansa suunnitellessaan, siitä päättäessään sekä Siilinjärven kunnan kanssa ko alueelta kiinteistökaupan tehdessään alue oli asemakaavassa merkitty teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistokäyttöön (KT-8) ilman, että olisi ollut tietoa nyt puheena olevan kaltaisesta haitallisesta hankkeesta. Mikäli näin olisi ollut, ostopäätös olisi ollut kyseenalainen. --- kysymyksessä on tosiasiassa haju-, saastumis-, terveys-, yms. haittoineen käytännössä kaatopaikkatoiminnasta. Lisäksi betoni- yms. kappaleiden murskauksessa syntyy pöly- ja pienhiukkaspäästöjä. Tällaisia toimintoja ei tule sijoittaa asutus- ja/tai yritystoiminnan keskelle valtaosa suunnitellusta jätteiden tuonnista joutuisi kulkemaan Räisäläntietä eli asutuksen läpi ja jo nyt muutoinkin vilkkaasti liikennöidyn väylän kautta, jäteaseman suunniteltu siirto edelleen lisäisi alueelle koituvia haittoja. --- Jätteiden tuonnin ja poiskuljetusten mahdollisesti lisääntyvät etäisyydet eivät voi olla perusteina silloin, kun kuntalaisille ja yrityksille koituu asumis-, terveys- tms. haittoja Hantekra Oy vastustaa toiminnan aloitusluvan myöntämistä. Kiinteistöllä osoitteessa Teollisuustie 10 oleva Kolmen Halli Oy vastustaa muistutuksessaan jäteaseman sijoitusta Teollisuustielle. Perusteena on, että sijainti ei mahdollista [jäteaseman] toiminnan tulevaa kasvamista, mikä on väistämätöntä. Lisäksi toiminta aiheuttaa meluhaittaa ja alueen pintavedet johdetaan avo-ojiin.

12 sivu 12 Kyseessä olevan alueen väestövastuulääkärinä toimiva terveyskeskuslääkäri on antanut Jätekukko Oy:n ympäristölupahakemuksesta ja päivätyt lausunnot. Lausuntojen mukaan jätteen määrä tullee jatkossa lisääntymään ja siten liikenne jätteiden kuljetukseen liittyen myös lisääntymään. --- liikenne tulisi kulkemaan Siilinjärven taajaman liittymän kautta. ---alue on suunniteltuun jätetoimintaan liian pieni tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Jätteenkuljetuksesta aiheutuu vääjäämättä ongelmia jätteenkuljetusreitille ja alueen yrittäjille sekä asukkaille monellakin tapaa (mm. hajuhaitta, hiukkaspäästöt, jätevedet tai muut päästöt, mahdollisesti aseman kiinnioloaikana jätettyjen jätteiden aiheuttamat ongelmat). Esitän --- sinänsä kannatettava siirto Ahmolta muualle suoritettaisiin niin, että kyseinen tuleva jäteasema sijaitsisi riittävän kaukana niin asutuksesta kuin pienyrityksistäkin ja alueella, jossa sen mitä ilmeisempään tarvittavaan tulevaan laajentamiseen olisi mahdollisuuksia. Liikennejärjestelyt ja niistä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat olisi mielestäni jo suunnitteluvaiheessa syytä arvioida. Myös muut ympäristövaatimukset kuuluu mielestäni ottaa huomioon (pohjavesialueet, luonnonsuojeluseikat) Lausunnot Ympäristönsuojelulautakunta pyysi ympäristölupahakemuksesta sekä muutetusta hakemuksesta lausunnot kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja vesihuoltolaitokselta. Kunnan ympäristöterveysjohtajan kunnan terveydensuojeluviranomaisena antamassa lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa: --- Radantauksella lupaa haetaan huomattavasti Ahmon toimintaa suuremmille jätemäärille. --- Kuopion mittaustulosten suoraa vertailtavuutta Siilinjärvelle heikentävät mittausten tekeminen neljän päivän aikana yhdellä viikolla, mistä johtuen epävarmuutta mittaustuloksiin aiheuttavat mm. sääolosuhteet ja muut ympäristöolosuhteet, sekä erot toimintatavoissa ja volyymissä huomioiden mahdollinen toiminnan laajentaminen Siilinjärvellä. --- on mahdollista, että sopivien sääolosuhteiden vallitessa ohjearvot ylittyvät. Kaavamerkintöjen mukaan kaikilla naapurikiinteistöillä sallitaan toimintaan liittyvän henkilökunnan asunnon rakentaminen, ja etäisyys näihin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin on lyhyt. Näillä perusteilla on mahdollista, että toiminnasta aiheutuu terveyshaitaksi luettavaa meluhaittaa lähimmälle olevalle tai tulevalle asutukselle. Sisätilan melun ohjearvot (päivällä klo dba ja yöllä klo dba) eivät saa ylittyä, vaikka kyseessä olisi tilapäinen asuminen --- Toiminnasta aiheutuva melutaso ei näin ollen saa asuinkiinteistöjen pihalla ylittää ympäristömelun ohjearvoja. Tarvittaessa luvan hakija on velvoitettava melumittauksiin naapurikiinteistöillä sekä toiminnan alettua että sen mahdollisesti laajennuttua, sekä ryhtymään asianmukaisiin meluntorjuntatoimiin. Hakemuksessa esitetyistä toiminta-ajoista terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa.

13 sivu 13 Jäteasematoiminnan pöly- ja hiukkaspäästöt eivät todennäköisesti aiheuta terveyshaittaa, sillä asemalla ei hakemuksen mukaan ole tarkoitus murskata tai muutoin käsitellä jätettä, eikä alueella varastoida kotitalousjätettä. Rakennusjätettä ja muuta mahdollisesti pölyävää jätettä on tarvittaessa esimerkiksi kasteltava pölyhaitan minimoimiseksi. Myös alueen rakentamisen aikana on huolehdittava asianmukaisesta pölyntorjunnasta. Toiminnasta ei hakemuksen mukaisena aiheudu terveyshaittaa vesien välityksellä. Alue on kuitenkin asfaltoitava suunnitellusti, ja viemäriin on asennettava mitoitukseltaan riittävä öljynerotin. Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa terveyshaitan riski voi olla merkittävä pääasiassa ongelmajätteiden varastoinnin ja sen mahdollisesti lisääntyvän volyymin vuoksi. Ongelmajätekonteissa tulee olla turvaohje vahinko- ja onnettomuustilanteita varalta, ja niiden on oltava lukittuja. Jätteitä ei saa varastoida piha-alueella missään olosuhteissa. Ongelmajätekontit on myös varustettava tarpeellisin merkinnöin. Kemikaalien pääsy viemäriin vahinkotapauksessa on estettävä, ja kemikaalien varastosäiliöt on sijoitettava valuma-altaalliseen säilytyspaikkaan. Haihtuvien jätteiden haihtuminen on estettävä suljettavilla astioilla. Ilkivallan riski on minimoitava hakemuksessa esitetysti.. Jätekukko Oy:n muutetusta ympäristölupahakemuksesta ympäristöterveysjohtaja esittää päivätyssä lausunnossa muun muassa seuraavaa: Jäteaseman asfaltoitujen alueiden pintavesien johtaminen sadevesiviemäriin voi aiheuttaa terveyshaittaa pääasiassa uimaveden, mutta myös muun mahdollisen järviveden käytön välityksellä, mikäli esimerkiksi ongelmajätepäästöjä joutuu hulevesiviemärin kautta Pieni-Sulkava-järveen. Toiminta on järjestettävä siten, että paitsi öljy-, myös muut mahdolliset ongelmajätepäästöt (esim. elohopea ja muut raskasmetallit), eivät missään tilanteessa pääse hulevesiverkostoon ja edelleen vesistöön. Alueella on oltava käytettävissä imeytysainetta vuodon keräystä varten. Alueen hulevesikaivot on varustettava hiekkapesän lisäksi mitoitukseltaan riittävällä öljynerottimella, joka on pidettävä kunnossa asianmukaisesti. Purkuviemärin venttiili tulee lähtökohtaisesti pitää suljettuna, ja hulevesi päästää verkostoon hallitusti ja varmistaen, että verkostoon laskettava vesi voidaan sinne päästää. Henkilöstö on riittävästi perehdytettävä erityistilanteiden hallintaan ja hoitoon. Mikäli vuoto hulevesiverkostoon pääsee kaikesta huolimatta tapahtumaan, toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava asiasta terveydensuojeluviranomaiselle.. Kunnan vesihuoltolaitoksen lausunnon on antanut tekninen johtaja Ari Kainulainen päivätyn lausunnon mukaan jäteasemalta tulee pääsääntöisesti vain hulevesiä. Alueella ei käsitellä öljyjätteitä, koska jäteasema toimii eri jätejakeiden kokoamispisteenä. --- Jätekukko Oy:n on varmistettava päivit-

14 sivu 14 täessä toiminnassaan se, että verkostoon ei pääse mitään sellaista, mikä voisi tukkia viemäriä Hakijan kuuleminen ja vastine Ympäristönsuojelulautakunta varasi Jätekukko Oy:lle hallintolain 34 :än perustuen mahdollisuuden antaa vastine (selitys) hakemuksesta jätetyistä muistutuksista/mielipiteistä ja annetuista lausunnoista 28.7., 10.8., 12.8., 15.8., 16.8., ja lähetetyillä sähköposteilla. Hakijan vastineet saapuivat 10.8., 2.9. ja Kiinteistön omistaja A:n muistutukseen yhtiö vastaa viittaamalla hakemuksen liitteenä 17 D.1 olevaan SYMO Oy:n päivättyyn raporttiin, joka koskee Kuopion jätekeskuksen pienkuorma-alueella tehtyjä melumittauksia, ja toteamalla muun muassa, että --- Siilinjärven tulevalla jäteasemalla ei ole lavojen vaihtoa kuten Kuopion jätekeskuksessa (lavojen vaihto aiheuttaa suurimman melupiikin). --- kävijämäärät ovat Kuopion jätekeskuksessa moninkertaiset Siilinjärven kävijämääriin verrattuna. --- Siilinjärven uuden jäteaseman melutaso lähimmässä asunnossa jää laskennallista melutasoa pienemmäksi --- Lisäksi häiriölähteen ja lähimpien asuntojen välissä on puustoa ---- erillistä melunsuojausta ei tarvita.. Siilin Kalustepajan ja Ergorest Oy:n esittämään yhtiö vastaa toteamalla, että Jätekukko Oy vastaa alueensa siisteydestä. Jos jätettä tuodaan aukioloajan ulkopuolella jäteaseman liittymä-alueelle, voidaan valvontakameran avulla saada laittomat tuojat vastuuseen. Tarvittaessa roskaamisesta ilmoitetaan poliisille.. Hanktera Oy:lle Jätekukko Oy vastaa muun muassa seuraavaa: --- Jäteasemalla ei käsitellä jätteitä eikä niitä loppusijoiteta alueelle. Jäteasema toimii eri jätelajien välivarastona. Toiminta ei ole kaatopaikkatoimintaa. Jäteasemalla ei oteta vastaan tavanomaisia kotitalousjätteitä. Jäteasemalla ei murskata betonia tai muitakaan jätteitä. Jäteasematoiminnasta ei synny muistutuksessa esitettyjä haju-, saastumis-, terveys yms. haittoja. Ongelmajätteitä otetaan vastaan kotitalouksilta. Ongelmajätteiden määrä on kuitenkin varsin vähäinen. Jätteet varastoidaan asianmukaisissa suljetuissa konteissa. Kun siilot täyttyvät, jäte lastataan kuorma-autoon ja kuljetaan joko Kuopion jätekeskukseen käsittelyyn (puu), välivarastoon (renkaat), loppusijoitukseen (rakennusjäte ja isokokoiset jäte-esineet) tai jatkokäsittelyyn muualle (metalli). --- Ongelmajätteiden vastaanottopaikka on asfaltoidulla kenttäalueella. Alueelle sijoitetaan 5 konttia (2 konttia ongelmajätteille ja 3 konttia SE-romulle). Toiseen ongelmajätekonttiin sijoitetaan käytettyjä öljyjä varten valuma-allas. Valuma-altaan ympärille rakennetaan suoja-allas. Toiseen konttiin sijoitetaan astiat eri ongelmajätelajeille. Astiat merkitään vastaavilla jätelajimerkinnöillä.

15 sivu 15 SE-romulle varataan kontit siten, että yhteen konttiin otetaan ns. raskas sähköromu (liedet, pesukoneet, astianpesukoneet, mikroaaltouunit, pölynimurit, mankelit), toiseen kylmälaitteet (jääkaapit, pakastimet, isot kylmälaitteet) ja kolmanteen SER-laitteet (televisiot, tietokoneet, monitorit, tulostimet ja kirjoittimet, kopiokoneet, kahvinkeittimet, vedenkeittimet, akkutyökalut, valaisimet ja lamput). Kun kontit ovat täynnä, ne tyhjennetään tai vaihdetaan uusi kontti tilalle. Kerralla varastoitava ongelmajätemäärä on enintään n. 15 t. Ongelmajätetyhjennyksiä tehdään n.1-2 kertaa kuukaudessa. Autoissa on vaarallisten aineiden kuljetuksiin tarvittavat varusteet. Lisäksi autoissa on imeytysaineita vahinkotilanteisiin varautumista varten. Kuljettajilla on vaarallisten aineiden kuljetusluvat. Jäteasemien toimintaa kehitetään jatkuvasti. Jäteasemien ja Kuopion jätekeskuksen teknistä tasoa ja käytäntöjä on parannettu viime vuosien aikana useilla tavoilla, mm. toimintajärjestelmän (sisältää ympäristö-, laatu-, sekä työterveysja turvallisuusjärjestelmän) rakentamisella. Toimintajärjestelmä ei ole valmis, mutta järjestelmää on tietyillä osin auditoitu ulkopuolisten auditoijien toimesta syyskuussa Kerran vuodessa järjestettävillä koulutuspäivillä käydään läpi mm. hyvään työkäytäntöön työturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi jäteasemilla pidetään turvallisuuskatselmuksia, joissa käsitellään nostoja siirtoja, ongelmajätteiden käsittelyä, liikennejärjestelyjä. Toimintajärjestelmän valmistuttua pidetään myös sisäisiä auditointeja. Teknisen tason ja käytäntöjen osalta pyritään jatkuvaan parantamiseen. Työntekijät on koulutettu ongelmajätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Heitä opastetaan käyttämään suojavälineitä ja vaarallisten aineiden riskeistä. Vain työntekijät saavat työskennellä vastaanottotiloissa.. Kolmen Halli Oy:n esittämään Jätekukko Oy esittää seuraavaa: Toiminta on mitoitettu kasvavalle jätemäärälle. Tonttia ei rakenneta täyteen. Tilaa jää mahdolliselle toiminnan laajenemiselle sekä pohjoiseen että itään. Alueella syntyy melua liikenteestä, jätteiden purkamisessa ja lastauksessa. Lähin käytössä oleva asunto on alueen länsipuolella n. 120 m päässä. Lähimmät työpaikkarakennukset ovat n. 50 m päässä. --- Laskennallisesti arvioiden --- toiminnan aiheuttama melutaso --- ei aiheuta ohjearvojen ylittymistä. Tarvittaessa voidaan tehdä paikan päällä melumittauksia toiminnan aikana ja tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. --- Toiminta-alue (siilojen, konttien ja lavojen alustat) asfaltoidaan ja alueelta tulevat pintavedet johdetaan kaivoihin ja niistä edelleen jätevesiviemäriin. [Huom! Hakemuksen muutoksen mukaan hulevesiviemäriin!]. Ongelmajätteiden vastaanottokonttien kohdalle tehdään tiivis asfaltti ja sen alueen pintavedet johdetaan kaivoista hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta viemäriin. Toiminta-alueen ulkopuoliset vedet johdetaan ympärysojiin..

16 sivu 16 Jätekukko Oy vastaa terveyskeskuslääkärin esittämään muun muassa seuraavaa: --- Jäteasemalla otetaan vastaan isokokoisia esineitä (mm. sohvat ja muut kalusteet), metallia sekä käsiteltyä ja käsittelemätöntä puuta, energiajätettä (muovi (ei pvc), likainen pahvi ja pakkauspuu) ja kyllästettyä puuta sekä puhdasta pahvia. Ongelmajätteet otetaan omiin kontteihin. Jäteasemalle ei oteta kotitalousjätettä ---, joten jätteistä ei aiheudu hajupäästöjä. Jäteasematoiminnasta voi aiheutua pöly- (kuormien lastaus) ja pakokaasupäästöjä (autot). Päästöt ovat vähäisiä ja paikallisia, joten niistä ei aiheudu merkittävää haittaa ilman laatuun, ympäristön tilaan tai yleiseen viihtyvyyteen. --- Mikäli toiminnasta aiheutuu pölyä (jätteen purkaus, lastaus, piha-alueen hiekoitushiekka), voidaan pölyävät kohteet kastella ja piha-alueet pestä. --- Liikennöinti voidaan hoitaa jäteasemalle joko 5-tien kautta tai 5-tien rinnakkaistietä. Liikennemäärät ovat niin pieniä, etteivät ne ruuhkauta liikennettä, vaikka kaikki liikenne kulkisi 5-tien rinnakkaistietä pitkin. Jätettä ei tuoda jäteasemalle rekoilla. Jätenoutoja kuorma-autoilla tai rekoilla on n. 2 3 ajoneuvoa/viikko, SER-noutoja 1 kerta/ viikko ja ongelmajätenoutoja n. 2 kertaa kuukaudessa. --- Toiminta-alue (siilojen, konttien ja lavojen alustat) asfaltoidaan ja alueelta tulevat pintavedet johdetaan kaivoihin ja niistä edelleen sadevesiviemäriin. Mikäli jätteitä tuotaessa (esim. öljyt) astia kaatuu tai rikkoutuu, asfalttipinnalle valunut öljy imeytetään kuivikeaineeseen. Kuivikeainetta varastoidaan konttiin. Mikäli öljyä pääsee viemäriin, voidaan purkuviemärin venttiili sulkea ja poistaa öljyinen vesi kaivosta Siilinjärven kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon yhtiö vastaa muun muassa seuraavaa: --- Syntyvää melua on selvitetty mittaamalla Kuopion jätekeskuksessa pientuojien alueella. Laskennallisesti arvioiden ko. toiminnan aiheuttama melutaso --- ei aiheuta ohjearvojen ylittymistä. --- Siilinjärven jäteasemalla melua aiheutuu kuormien purusta ja lastauksesta sekä jätteen siirrosta siilon edestä siilon sisälle. Tämä melun äänitaso on pienempi kuin lavojen siirron aiheuttama melu. --- Kun toiminta jäteasemalla on käynnistynyt, voidaan naapurikiinteistöillä tehdä melumittauksia, mikäli naapurikiinteistöillä todetaan häiritsevää melua sekä tehdään tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. --- Jäteasemalle rakennetaan vesiposti. Mikäli toiminnasta aiheutuu pölyä (jätteen purkaus, lastaus, piha-alueen hiekoitushiekka), voidaan pölyävät kohteet kastella ja piha-alueet pestä.

17 sivu 17 Purkupaikat asfaltoidaan ja pintavedet viemäröidään. Ongelmajätekontit ovat lukittuja ja ne varustetaan suoja-altaalla. Ongelmajätekonttien alueelta pintavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta jätevesiviemäriin. Mikäli muualla toiminta-alueella jätteitä tuodessa (esim. öljyt) astia kaatuu tai rikkoutuu, asfalttipinnalle valunut öljy imeytetään kuivikeaineeseen. Kuivikeainetta varastoidaan konttiin. Mikäli öljyä pääsee viemäriin, voidaan purkuviemärin venttiili sulkea ja poistaa öljyinen vesi kaivosta. Ongelmajätekontissa kaikkien jätelajien kohdalla on opastekyltti astiaan sijoitettavasta materiaalista. Konteissa on turvaohje. Työntekijät on koulutettu ongelmajätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Heitä opastetaan käyttämään suojavälineitä ja vaarallisten aineiden riskeistä. Vain työntekijät saavat työskennellä vastaanottotiloissa. Jäteasema-alueella ei saa tupakoida ja avotulen käsittely on kielletty. Mahdollisen tulipalon varalta vastaanottotilassa on alkusammutuskalusto. --- Vaarallisille jätteille on erillinen paikka, jossa jätteet puretaan, varastoidaan ja lastataan. Ongelmajätekontit ovat lukittuja ja ne varustetaan suoja-altaalla. Ongelmajätekonttien alueelta pintavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta jätevesiviemäriin. --- Purkuviemärin venttiiliä ei voida sulkea, koska hulevesiä ei voida varastoida alueella, vaan vesien pitää päästä purkautumaan viemäriin. Henkilökunnalle annetaan toimintaan tarvittava koulutus. --- Jäteasemalla siiloissa varastoitavat jätteet ovat tavaroita (huonekalut, rakennustarvikkeet, puutavara, metalli), joita varastoidaan muuallakin teollisuusja varastoalueilla yleisesti. Jätteitä ei varastoida pitkiä aikoja, vaan jätteet noudetaan kuorma-autoilla tai rekoilla. Jätenoutoja on n. 2 3 ajoneuvoa/viikko, SER-noutoja 1 kerta/viikko ja ongelmajätenoutoja n. 2 kertaa kuukaudessa. Jäteaseman toiminnan vaikutusta purkupaikan vesistöön voidaan tarkkailla vesinäytteitä ottamalla ja mikäli toiminnasta aiheutuu ympäristöhaittoja, jäteasemalla tehdään korjaavat toimenpiteet.. Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen lausuntoon yhtiö vastaa muun muassa seuraavaa: --- Asfalttialueilta hulevedet johdetaan kaivoihin joissa on sakkapesät, joten viemäriin ei pääse hiekkaa. Kaivojen sakkapesät puhdistetaan tarvittaessa. Toiminta-alueen ulkopuoliset vedet johdetaan ympärysojiin Katselmus Ympäristönsuojelulautakunta järjesti ympäristönsuojeluasetuksen 17.2 :n / hallintolain 38 :n mukaisen katselmuksen ympäristölupahakemuksen käsittelyyn liittyen. Kutsu katselmukseen lähettiin hakemukses-

18 sivu 18 ta muistutuksen/mielipiteen jättäneille sekä hakemuksesta lausunnon antaneille. Katselmuksesta on laadittu päivätty muistio. 2.7 Luvan hakemisen peruste Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa. Luvanvaraisuus on määritelty edellä mainitussa lainkohdassa ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :ssä. Ympäristönsuojeluasetuksen 1.1,13 f :n mukaan ympäristölupa on oltava jäteasetuksen (1390/1993) liitteissä 5 tai 6 määriteltyyn jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista. Jäteasetuksen liitteen 5 kohdan R 13 mukaista hyödyntämistoimintaa on jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin kohdissa R 1 R 12 mainituista toiminnoista lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta. Jäteasetuksen liitteen 6 kohdan D 15 mukaan käsittelytoimintaa on jätteen varastoiminen ennen toimittamista johonkin kohdissa D 1 D 14 mainituista toiminnoista lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta. 2.8 Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomaisten toimivallasta säädetään ympäristönsuojelulain 5 luvussa ja -asetuksen 2 luvussa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen b :n mukaan kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanotto- ja varastointipaikan ympäristölupa-asian. Asetuksen c :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee lisäksi muun kuin asetuksen a-b :ssä tai c - f :ssä tarkoitettua jätteen ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskevat ympäristölupa-asiat, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä alle tonnia vuodessa. 3 Selvityksiä 3.1 Ympäristön tila ja laatu Radantauksen teollisuusalue on noin kahden kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän pohjoispuolella. Teollisuusalue rajoittuu lännessä valtatiehen 5, etelässä Savon rataan. Valtatien 5 välin Siilinjärvi Pöljä parantamista koskevassa yleissuunnittelussa on teollisuusalueen luoteis- ja pohjoispuolella vuonna 2006 todettu kaksi liito-oravan elinaluetta (Ramboll Finland Oy:n / Suunnittelukeskus Oy:n päivätty liito-oravaselvitysraportti 1908-C5994 ja päivätty liito-oravaselvitysraportti 1908-C7166). Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita tai luonnonmuistomerkkejä. Radantauksen teollisuusalue on Pieni-Sulkava nimisen järven valumaalueella, joka kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueen Siilinjoen Sulkavanjärven vesistöön (04.651). Pieni-Sulkavan pinta-ala on noin 20,5 hehtaaria. Järvi on noin 900 metrin päässä jäteaseman itäpuolella. Pieni-Sulkavan vedenlaatua tarkkailee Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Yara Suomi Oy:n Siilinjärven

19 sivu 19 toimipaikan lukuun. Tarkkailutulosten mukaan Pieni-Sulkava on rehevä järvi. Pieni-Sulkavan länsirannalla, Jäniksenpolun päässä on uimapaikka. Radantauksen alueella on kunnan vesihuoltolaitoksen hulevesiverkosto, jonka purku on teollisuusalueen ja radan välissä peltoalueella olevaan ojaan, joka laskee Pieni-Sulkavaan Jäniksenpolun pohjoispuolelle. Ojayhteys jäteaseman alueelta järveen on noin metriä. Radantauksen teollisuusalue ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 3.2 Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Radantauksen jäteasemaa lähinnä oleva asunto on länsipuolella, valtatien 5 ja Oppipojantien välisellä alueella, noin 120 metrin etäisyydellä korttelin 3507 rakennuspaikalla 1. Maanpinta asunnon piha-alueella on tasolla noin +95. Lounaassa, korttelin 3508 rakennuspaikalla 2 on omakotitalo noin 350 metrin etäisyydellä. Molemmat rakennuspaikat on Radantauksen teollisuusalueen asemakaavassa varattu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KT-7). Kaava-alueen ulkopuolella lähin asunto on koillisessa, noin 260 metrin etäisyydellä. Lähin asuinalue on Pyylammen asemakaava-alue valtatien 5 länsipuolella noin 370 metrin etäisyydellä. 3.3 Melu, liikenne ja muu kuormitus Radantauksen alueen meluolosuhteisiin vaikuttavat valtatien 5, Savon radan sekä Oppipojantien ja Teollisuustien liikenne. Valtatien päiväajan liikenteen aiheuttama 55 db:n melualue ulottuu metrin päähän tiestä, radan noin 50 metrin päähän radasta (WSP Finland Oy:n päivätty raportti Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys ). Yöllä valtatien liikenteen aiheuttama 50 db:n melualue on noin 70 metriä leveä ja radan noin 70 metriä leveä. Kortteli 3505 rajoittuu lännessä Oppipojantiehen, joka on etelä-pohjoissuunnassa teollisuusalueen läpi kulkeva kokoojakatu. Melun lisäksi valtatien 5 ja Oppipojantien liikenne vaikuttaa alueen ilmanlaatuun. 3.4 Alueen kaavoitustilanne ja toimintaa koskevat luvat Ympäristöministeriön vahvistamassa Kuopion seudun maakuntakaavassa Radantaus on varattu teollisuus- ja varastoalueeksi (T Ahmo). Ympäristöministeriön vahvistamaan Pohjois-Savon maakuntakaavaan ei sisälly Radantauksen alueeseen kohdistuvia muutoksia. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanvaltuuston hyväksymässä Radantauksen teollisuusalueen asemakaavassa kortteli 3505 on varattu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KT- 8). Kortteliin voidaan rakentaa teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistokäyttöä

20 sivu 20 palvelevia rakennuksia, ei kuitenkaan elintarvikemyymälöitä. Kaavamääräysten mukaan korttelialueelle saadaan sijoittaa toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöön häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, palo- tai kemikaalivaaraa ja jotka eivät roskaa eivätkä rumenna maisemakuvaa. Rakennuspaikat on aidattava tiealueen puolelta suojaistutuksin. Ulkovarastojen näkösuojaksi on rakennettava tai istutettava riittävän korkea aita. Radantauksen asemakaavan mukaan liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille KT-7 ja KT-8 saa rakentaa asuntoja korkeintaan yhden rakennuspaikkaa kohti toiminnan tai kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Ns. talonmiehen asunnon sisämelutasosta on annettu kaavamääräykset. Määräysten mukaan asuntojen sisämelun keskiäänitaso (L eq ) ei saa ylittää päivällä (klo 7 22) 35 dba ja yöllä (klo 22 7) 30 dba. Valtatien 5 välin Siilinjärvi Pöljä rakentamisesta moottoritieksi on vuonna 2010 valmistunut yleissuunnitelma. Suunnitelman mukaan tie jatkuu nykyisestä moottoritiestä pohjoiseen nelikaistaisena 4 metrin välikaistalla rakennettuna tienä. Radantauksen kohdalla tie kapenee nelikaistaiseksi keskikaiteella varustetuksi tieksi. Valtatieltä ei ole liittymää Radantauksen teollisuusalueelle. Siilinjärven kunnanhallitus on antanut yleissuunnitelmasta lausunnon. Siilinjärven kunnan rakennustarkastaja on myöntänyt Jätekukko Oy:lle toimenpideluvan (lupanro ), joka koskee jäteaseman rakentamista kiinteistölle Toimenpideluvan mukaan ennen työvaiheen suorittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava muun muassa vesijohto- ja viemärisuunnitelma, ongelmajätepisteen öljynerotusalue ja öljynerotuksen mitoitus on esitettävä LVI-kuvissa ja öljynerotuksella tulee olla hälytys. 3.5 Muita lähtötietoja Jätekukko Oy:n Siilinjärven jäteasema on nykyisin Ahmolla, kiinteistöllä Jäteasemalla on ympäristölautakunnan antama ympäristölupa. Ahmon jäteasematoiminnan aiheuttamia maisema- ja meluhaittoja sekä ilkivaltaa asemalla on tarkasteltu aseman lähiasukkaiden yhteydenottoihin perustuen katselmuksella (ympäristöpäällikön päivätty katselmustarkastuspöytäkirja). Katselmukseen osallistuneet jäteaseman naapurit vaativat, että jäteasema siirretään toisaanne. Kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt jäteaseman uudelleen sijoitusta vuosina 2009 ja Lautakunnan tekemän päätöksen mukaan Siilinjärven jäteasema siirretään Ahmontieltä Oppipojantielle samaan paikkaan kunnan varikko- ja varastotoimintojen kanssa. Siilinjärven kunnan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolla on Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama ympäristölupa (Nro 78/03/2, Vaasan hallinto-oikeuden päätösnumero 04/0359/2, ). Luvan määräysten

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2012 ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot