Ymp.suoj.ltk liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus PL Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio"

Transkriptio

1 Ymp.suoj.ltk liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus PL Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin , faksi , sähköposti Laitoksen yhteyshenkilö: Ari Kainulainen, puhelin , sähköposti 1.2 Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö (koordinaatit , ) Jätekukko Oy:n ympäristölupahakemuksen mukaan Siilinjärven jäteasema siirretään Ahmolta, kiinteistöltä Radantaukselle kiinteistölle , osoitteeseen Teollisuustie 5. Yhtiö on vuokrannut Siilinjärven kunnan omistamalta kiinteistöltä Radantauksen teollisuusalueen asemakaavan korttelin 3505 rakennuspaikan 3, joka on varattu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistokäyttöön (KT-8). Hakemusta koskeva alue on nykyisin rakentamaton. Alueella kasvaa nuorta sekapuuta. Maanpinta alueella on tasolla noin +91,6 +93,8. Humuskerroksen alla on löyhä, osin pehmeä 4,5 6,5 metriä paksu savi-/silttikerros, jonka alapuolella on moreenia. Alueella on tehty kairauksia 4,7 8,0 metrin syvyyteen, missä kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon. Lähimmät asunnot ovat noin 120 metrin päässä jäteaseman länsipuolella, noin 250 metrin päässä jäteaseman pohjoispuolella ja noin 300 metrin päässä jäteaseman eteläpuolella. Lähimmät työpaikkarakennukset ovat noin 50 metrin etäisyydellä. Jäteaseman pohjoispuolella, noin 120 metrin etäisyydellä on Korpilampi. Noin 1 kilometrin etäisyydellä ovat Pieni-Sulkava, Pitkäjärvi ja Pyylampi. Pieni- Sulkavan länsirannalla on uimaranta, jonka virtaussuunnassa yläpuolelle laskee Radantauksen alueelta tuleva puro. Radantauksen alueen hulevedet johdetaan ko. puroon. Jäteasema ei ole pohjavesialueella. 1.3 Laitoksen toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Jätekukko Oy:n Siilinjärven jäteasema on hyöty- ja ongelmajätteiden sekä loppusijoitettavien jätteiden vastaanotto- ja välivarastopaikka. Nykyisin jäteasema on Ahmolla osoitteessa Ahmontie 5, missä kävijöiden määrä vuosina on esitetty seuraavassa taulukossa. Kävijämäärän arvioidaan lähivuosina pysyvän nykyisellä tasolla tai hieman kasvavan.

2 sivu 2 Kävijämäärä Vuosi Päivässä Enimmillään päivässä Viikossa Vuodessa Jäteasema palvelee pääasiassa yksityishenkilöitä (kotitalouksia). Jäteasemalla otetaan vastaan myös pienyritysten, muun muassa remonttifirmojen jätteitä. Metallijäte otetaan vastaan kaikilta tuojilta ilmaiseksi. Yritysasiakkaiden osuus vuosina 2009 ja 2010 sekä arvio osuudesta tulevaisuudessa on seuraava: Vuosi Maksavia asiakkaita yhteensä Yritysasiakkaita (19 %) (27 %) Hakemus % Radantauksen jäteasema on auki maanantaina klo 8 16, keskiviikkona klo ja perjantaina klo Jätteitä lastataan ja kuljetetaan arkisin maanantaista perjantaihin klo 8 20 välisenä aikana. Jätteitä voidaan noutaa ja lastata myös lauantaisin klo 8 18 välisenä aikana. Toiminnan on suunniteltu alkavan keväällä/kesällä Yhtiö hakee lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Jäteaseman rakennukset ja rakenteet Jäteasemalla on vastaanottorakennus (toimisto). Jätteet otetaan vastaan jätelajeittain tasolla +93,7 +93,4 olevalla asfaltoidulla purku- ja lastausalueella (1 355 m 2 ) oleviin kontteihin, siiloihin ja lavalle (kts. kohta 1.3.3). Purku- ja lastausalue päällystetään asfalttibetonilla AB 22/125. Asfaltoidun alueen koillisnurkassa on erillinen, allasmainen öljyisten ja vaarallisten jätteiden vastaanottoalue (72 m 2 ), missä on ongelmajätteen vastaanottokontti. Tämä alue päällystetään tiiviillä asfalttibetonilla ABT 22/125, jonka tyhjätila on alle 3 %. Jäteaseman liittymät Teollisuustielle asfaltoidaan (AB 22/125) yhteensä noin 75 m 2 :n alueelta. Alueen päällystystöissä noudatetaan asfalttinormeja Asfaltoitujen purku- ja lastausalueen sekä liittymäalueiden väliset alueet, yhteensä noin 975 m 2 ovat asfalttimurskepäällysteisiä. Asfalttimurske on Kuopion jätekeskukselle vastaanotettua katu- ja tietyömaiden päällysteiden poistossa syntynyttä pala-asfalttia, joka on murskattu 0 16 mm palakokoon. Päällystekerroksen paksuus on 50 mm. Jäteaseman asiakas- ja huoltoliikenne on yksisuuntainen. Jäteasemalle ajetaan Teollisuustien pohjoisliittymästä vastaanottorakennuksen kautta. Odotusalueelle mahtuu kaksi peräkärryllistä ajoneuvoa. Jäteasemalta poistutaan Teollisuustielle itäisen liittymän kautta. Teollisuustien liittymien lisäksi jäte-

3 sivu 3 asemalle on tieyhteys aseman eteläpuolella sijaitsevalta kunnan varikolta. Jäteaseman ja kunnan varikon välillä on aita. Asema-alue aidataan kokonaan, rakennettava aita on kaksi metriä korkea. Kaikissa liittymissä on portit. Jäteasema valaistaan. Asiaton pääsy alueelle ja oleskelu alueella estetään joko kameravalvonnalla tai vartioinnilla Jätteiden vastaanotto, varastointi ja edelleen toimittaminen Aukioloaikoina jäteasemalla työskentelee yksi tai kaksi henkilöä. Vastaanotossa oleva henkilö selvittää asiakkaalta tuotavien jätteiden laadun ja asiakas ohjataan jätteiden purkupaikalle. Purkupaikalla oleva henkilö ohjaa jätteen tuojan oikeaan paikkaan ja jätteet sijoitetaan jätelajin mukaiseen konttiin, siiloon tai lavalle. Mikäli hyötyjätteet jätetään siilon eteen, jätteet siirretään siiloon esimerkiksi pyöräkuormaajalla. Täysi lava tai kontti siirretään alueen reunalle odottamaan kuljetusta tai se kuljetetaan suoraan asianmukaiseen loppusijoitukseen tai käsittelyyn. Täysi SER-kontti tyhjennetään tai tilalle vaihdetaan uusi kontti. Siiloista jätteet lastataan kuorma-autoihin. Jäteasemalta jätteet toimitetaan suoraan hyödynnettäväksi Kuopion jätekeskukselle tai muuhun hyödyntämispisteeseen materiaalina tai energiana. Materiaaleina hyödynnetään metalli-, tiili- ja betonijäte, energiana energiajäte ja puu. Energiana hyödynnetään jätteet, joita ei pystytä hyödyntämään materiaalina taloudellisti tai teknisesti järkevällä tavalla. Jäte, jota ei voida hyödyntää, toimitetaan Kuopion jätekeskukseen loppusijoitettavaksi. Jätteet vastaanotetaan, varastoidaan ja toimitetaan seuraavasti:

4 sivu 4 Jätelaji Vastaanotto- ja varastointipaikka Toimituspaikka Rakenne Määrä (kpl) Huom! Ekokem Oy:n Kuopion jätekeskuksen ongelmajäteasemalle käsiteltäväksi tai väliva- Öljyjätteet ja muut ongelmajätteet. Öljyjätteet 1-2 rastoitavaksi ja sieltä ovat suoja-altaassa edelleen hyödynnettäväksi joko materiaa- Kontti lina tai energiana. Ongelmajätteet pois lukien SERjätteet SER-jätteet 3 Erikseen ns. raskas sähköromu (liedet, pesukoneet jne.), kylmälaitteet ja SER-laitteet Hyödynnetään materiaalina. 1 Isokokoinen metalliromu (ei romuautot) rakselan toimipaikka Kuusakoski Oy:n Ai- Betoni ja tiili hyödynnetään materiaalina. Hyötyjätteet Siilo Rakennusjäte ja isokokoiset esineet Sohvat ja villaeristeet 2 loppusijoitukseen. Murskataan Kuopion jätekeskuksella, murske polttoon eri toimijoille sekä tukiaineeksi Hyötyjätteet Siilo 1 jätekeskuksen tointiin ja Outokummun kaupungin Jyrin jäteasemalle biojätteen kompostointiin. Käsitelty ja käsittelemätön puu karjanlannan kompos- Puhdas pahvi 1 Paperinkeräys Oy Murskataan ja seulotaan Kuopion jätekeskuksella. Ylite toimitetaan polttoon, alite Puristinkontti 1 Muovi (ei PVC), likainen pahvi, pakkauspuu kompostoidaan ja Energiajäte komposti käytetään jätekeskuksella peittomaana. Kyllästetty puu Avolava 1 Demolite Oy Hyötyjätesiilot (a 120 m 3 ) rakennetaan betonista. Puristimien tilavuus on noin 27 m 3. Jäteasemalla on aluevaraus haravointi- ja puutarhajätteille. Ahmon jäteasemalla vuosina 2009 ja 2010 vastaanotettujen jätteiden määrät sekä hakemuksessa esitetyt, Radantauksen jäteasemalla vastaanotettavat jätemäärät jätelajeittain ovat seuraavat:

5 sivu 5 Jätelaji Jätemäärä (tonnia) Vuonna 2009 Vuonna 2010 Hakemus Ongelmajätteet 1) Isokokoiset jäte-esineet (rakennusjäte, huonekalut) Isokokoinen metalliromu (ei romuautot) Käsitelty ja käsittelemätön puu Energiajäte 100 Renkaat Yhteensä ) lisäksi sähkö- ja elektroniikkaromua otettiin vastaan vuonna tonnia ja vuonna tonnia. Jäteasemalla varastoidaan ongelmajätteitä enintään 15 tonnia. Vuosina 2009 ja 2010 vastaanotettujen ongelmajätteiden ja hakemuksen mukaisessa toiminnassa vastaan otettavien ongelmajätteiden määrät ongelmajätelajeittain ovat seuraavat: Ongelmajätelaji Ongelmajätemäärä (tonnia) Vuonna 2009 Vuonna 2010 Hakemus Asbesti Jäähdytinnesteet Kiinteä öljyjäte Kyllästetty puu Liuottimet Lyijyakut Maalit, liimat, lakat Voiteluöljyt Muut Yhteensä ) 190 1) varastossa ongelmajätteitä 4,3 tonnia. 1.4 Ympäristökuormitus, sen rajoittaminen ja vaikutukset ympäristöön Melu ja tärinä Melua jäteasematoiminnassa aiheuttavat liikenne, jätteiden purkaminen ja lastaus. Asemalla käyvien kevyiden ajoneuvojen määrä vastaa kävijöiden määrää (kts. kohta 1.3.1). Täyttyneet siilot tyhjennetään muina kuin aukiolopäivinä klo 8 20 välisenä aikana. Jätteitä noutaa noin 2 3 ajoneuvoa viikossa. SER-romua noudetaan noin kerran viikossa, ongelmajätteitä noin kaksi kertaa kuukaudessa. Jätteitä voidaan lastata ja noutaa lauantaina klo Kuopion jätekeskuksen pienkuorma-alueella maaliskuussa 2010 tehtyjen mittausten tulosten perusteella 50 metrin päässä tuntikohtaiset, impulssikorjatut keskiäänitasot olivat dba ja päiväajalle lasketut impulssikorjatut keskiäänitasot olivat 42 dba ja 52 dba (tulosten epävarmuus +3 db). Maksimiäänitasot jätekeskuksen alueella olivat db ja ne pääosin aiheutuivat vaihdettaessa lavoja kuorma-autolla. 50 metrin päässä maksimimelutaso oli db. Mittaustulosten perusteella sekä ottaen huomioon Kuopion jäte-

6 sivu 6 keskuksen pienkuorma-alueen toiminnan laajuus ja se, ettei Siilinjärven jäteasemalla vaihdeta lavoja ja että lähin asunto on 120 metrin etäisyydellä, Radantauksen jäteasematoiminnan aiheuttaman melun ei arvioida ylittävän päiväajan ohjearvoa 55 db lähimmässä asunnossa Jäte- ja hulevesihuolto sekä maaperä-, pohja- ja pintavesipäästöt Jäteaseman vastaanottorakennuksen saniteettitiloissa käytetään vettä noin 0,2 m 3 vuorokaudessa. Kesäaikana veden kulutus on hieman suurempi, kun asfaltoituja alueita puhdistetaan tarvittaessa vedellä. Vastaanottorakennuksen jätevedet johdetaan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon. Jätevesiverkostoon johdetaan myös öljyisten ja vaarallisten jätteiden vastaanottoalueella, missä on ongelmajätteen vastaanottokontti, muodostuvat vedet. Nämä vedet johdetaan jätevesiverkostoon hiekanerottimen (EuroHEK 1000) ja II-luokan öljynerottimen (EuroPEK/NS3) sekä venttiilija näytteenottokaivon kautta. Purku- ja lastausalueen hulevedet johdetaan kunnan hulevesiverkostoon. Hulevesikaivoissa on 350 litran hiekkapesät. Aseman purkuviemärissä on venttiilikaivo, missä oleva venttiili voidaan sulkea, mikäli öljyä pääsee kaivoon. Venttiilikaivon öljytilavuus on litraa. Muilta alueilta hulevedet johdetaan pinnan kallistuksilla Teollisuustien sivuojaan tai sadevesiviemäriin. Likaisia vesiä ei lasketa maastoon. Normaalitilanteessa jäteasema-alueella ei synny likaisia viemäröitäviä valumavesiä. Jäteasema-alueen hulevedet eivät lisää vaikutuksia lähialueen kalastoon ja muihin vesieliöihin, kalastukseen tai muuhun vesistön käyttöön. Jäteasema-alueen koko huomioon ottaen toiminta ei merkittävästi lisää alueelta purkautuvaa vesimäärää Päästöt ilmaan Jäteasematoiminnasta aiheutuvat ilmapäästöt ovat vähäisiä. Toiminnasta aiheutuvat vähäiset pöly- ja pakokaasupäästöt ovat peräisin liikenteestä ja jätteen, lähinnä rakennusjätteen purkauksesta. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla ja suolaamalla liikennealueita. Tarvittaessa myös pölyävää rakennusjätettä voidaan käsitellä. Asfaltoidut alueet voidaan kesällä puhdistaa vesipesulla Jätteet ja niiden käsittely Jäteasematoiminnassa ei synny jätteitä. Jäteasema pidetään siistinä ja alueen aitauksella estetään ympäristön roskaantuminen.

7 sivu Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Vastaanotettavat ja pois viedyt jätteet kirjataan ja siirretään myöhemmin Jätekukko Oy:n tieto- ja seurantajärjestelmään. Ongelmajätteiden määrät saadaan Ekokem Oy:n Kuopion jätekeskukselta. 1.6 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja paras käytäntö (BEP) Jäteaseman vastaanotto- ja liikennealueiden rakentamisessa ja käytössä otetaan huomioon elokuussa 2006 valmistuneen jätteiden käsittelyn BREFasiakirjan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) johtopäätökset. Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskuksella ja jäteasemille on rakennettu toimintajärjestelmää, joka sisältää ympäristö-, laatu-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. Toimintajärjestelmä ei ole valmis. Osan järjestelmästä on auditoinut ulkopuolinen auditoija syyskuussa Toimintajärjestelmän valmistuttua tehdään sisäisiä auditointeja. Vuosittaisilla koulutuspäivillä käydään läpi muun muassa hyvää työkäytäntöä. Jäteasemilla tehdään turvallisuuskatselmuksia. Teknistä tasoa ja käytäntöjä parannetaan jatkuvasti. Mikäli jäteasematoimintaa ei olisi, jätteet olisi vietävä Kuopion jätekeskukseen. Tämä lisäisi liikennettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Jätteiden tuomatta jättäminen jäteasemalle tai jätekeskukseen vähentäisi jätteiden kierrättämistä ja energiahyödyntämistä. Jätteitä kuljettavat autot ovat vähintään Euro-luokkaan 4 kuuluvia ja niissä käytetään vähärikkistä polttoainetta. 1.7 Toiminnan vaikutukset ympäristöön Radantauksen jäteasematoiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan, maaperään, pohjaveteen tai veteen. Pöly- ja pakokaasupäästöt ovat paikallisia. Toiminnasta ei aiheudu asunnoissa tason 55 db ylittäviä melutasoja. Asematoiminnalla ei ole kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen. Toiminnasta ei aiheudu melua, joka aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Kielteiset vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ovat vähäiset. Uusien toimintojen myötä liikennemäärät lisääntyvät. Sen ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan merkittävästi yleiseen viihtyvyyteen. Jäteasemakäyttö muuttaa rakennuspaikan ja lähialueen maisemakuvaa, mutta soveltuu alueen muuhun toimintaan. Asema-alueen reunoille istutetaan puita. 1.8 Toimintaa liittyvät riskit, suunnitellut toimet onnettomuuksien estämiseksi sekä toimet häiriötilanteissa Riskien, onnettomuuksien ja häiriötilanteiden eliminointi on otettu huomioon jäteaseman suunnittelussa ja rakenteissa. Kaikkien jätelajien kohdalla on opastekyltti astiaan sijoitettavasta materiaalista. Jätteiden lastaus- ja purkualue asfaltoidaan, alueen hulevedet johdetaan kunnan vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon. Ongelmajätekontti, jossa on öljyisiä jätteitä, on varustettu suoja-altaalla. Kontissa on imeytysainetta, johon

8 sivu 8 esimerkiksi öljyvalumat voidaan imeyttää. Ongelmajätekontti on sijoitettu erillisviemäröidylle alueelle, josta hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen sekä sulkukaivon kautta viemäriverkostoon. Mikäli öljyä pääsee viemäriin, purkuviemärin venttiili suljetaan ja öljyinen vesi poistetaan öljynerottimesta. Mikäli maaperää tai vettä pilaavaa ainetta pääsee pinnoittamattomalle alueelle, poistetaan pilaantunut aines pois ja varastoidaan väliaikaisesti asfaltoidulla alueella tai viedään suoraan Kuopion jätekeskukseen jatkokäsittelyyn. Tapahtuneesta vahingosta ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työntekijät ovat koulutettu ongelmajätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Jäteasema-alueella ei saa tupakoida ja avotulen käsittely on kielletty. Vastaanottotilassa on alkusammutuskalusto. 1.9 Vastaava hoitaja Jäteaseman toiminnan vastaava hoitaja on Juha Kulin, puhelin Vakuus Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Omistajakunnat vahvistavat jätemaksut julkisoikeudellisiksi jätetaksoiksi. Jätekukko Oy esittää, että ympäristönsuojelulain 42 :n mukaista vakuutta ei vaadittaisi. Jätekukko Oy:n Siilinjärven jäteasemalla enimmillään varastoitavien jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannukset ovat Ahmon jäteasematoiminnan lopettaminen Toiminta Ahmon jäteasemalla lopetetaan heti, kun uusi jäteasema otetaan käyttöön. Ennen sitä jäteasemalta puretaan siilorakenteet ja ympärysaidat sekä valaisimet. Alue siistitään. Poistettujen rakenteiden kohdalla maanpinta tasoitetaan. Kun toiminta Ahmon jäteasemalla on kokonaan loppunut, alueen maaperästä otetaan näytteet maaperän mahdollisen pilaantumisen selvittämiseksi. Pilaantunut maaperä puhdistetaan, puhdistamisesta tehdään erillinen suunnitelma Hakemusasiakirjat päivätty ympäristölupahakemus on tehty lomakkeelle 6010/ Hakemuksen liitteet ovat: - Siilinjärven ympäristölautakunnan Jätekukko Oy:n Siilinjärven Ahmon jäteasemalle antama ympäristölupa (liite 4), - tiedot kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnoista sekä näiden haltijoista yhteystietoineen (liitteet 5 ja 5.1), - tiedot toiminnan sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta (liite 6A), - Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymä Radantauksen teollisuusalueen asemakaava (liite 6.1), - yleiskuvaus toiminnasta (yleisölle tarkoitettu tiivistelmä; liite 8A),

9 sivu 9 - tuotteet, tuotanto, tuotantokapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti (liite 10), - Siilinjärven jäteasemalle sekä apteekkeihin vuonna 2010 vastaanotettujen jätteiden määrät jäteluokittain ja varastossa olleiden jätteiden määrät jäteluokittain (liite 10.1), - ongelmajätteiden vastaanottokontin periaatekuvat (liitteet , , ), - ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet (liite 14), - liikenne ja liikennejärjestelyt (liite 15), - päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin, vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön sekä maaperään ja pohjaveteen (liite 17 A, B ja C), - melupäästöt ja tärinä sekä niiden vaikutukset (liite 17D), - SYMO Oy:n päivätty raportti Kuopion jätekeskuksen pienkuorma-alueella tehdyistä melumittauksista (liite 17D.1), - päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevat toimet (liite 18), - syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet ja määrät, jätteiden varastointi sekä edelleen toimittaminen (liite 19), - jätteiden määrän tai haitallisuuden vähentäminen sekä jätteiden hyödyntäminen omassa toiminnassa (liite 20B), - selvitys vakuudesta (liite 20D), - arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta sekä päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista (liitteet 21, 22 ja 23), - vaikutukset ympäristöön (liitteet 24 A, B, C, D, E ja F), - vahinkoarvio (liite 26 A ja B), päivätty sijaintipiirros (liite 27.1), - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty Siilinjärven jäteaseman asemapiirustus (JÄH P , liite ), - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty piirustus Siilinjärven jäteaseman leikkauksista A-A, B-B ja C-C (JÄH P ; liite ), - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty piirustus Siilinjärven jäteaseman leikkauksista D-D, E-E, F-F ja G-G (JÄH P ; liite ), - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty piirustus Siilinjärven jäteaseman asfaltti- ja sorapäällysteisten alueiden päällysrakenteesta (JAH 4143 / P ; liite ) sekä - FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty kartta Siilinjärven jäteaseman pohjatutkimuksista (JÄH P ; liite ). Kunnan kiinteistöteknikko Juha Elomaa on toimittanut Siilinjärven kunnan ja Jätekukko Oy:n välisen sopimuksen m 2 :n suuruisen määräalan vuokraamisesta kiinteistöllä Sopimus on voimassa saakka.

10 sivu 10 Ympäristölupahakemusta on täydennetty saapuneella kirjeellä ympäristönsuojelupäällikön päivättyyn täydennyspyyntöön perustuen. Hakemusta on täsmennetty ympäristönsuojelupäällikön laatimalla muistiolla, jonka hakijan edustajana yhtiön käyttöpäällikkö Mikko Laitinen on allekirjoituksellaan hyväksynyt. Hakemusta on muutettu ympäristönsuojelulautakunnan katselmuksesta laaditulla, päivätyllä muistiolla, jonka yhtiön tekninen johtaja Pekka Björk on hakijan edustajana allekirjoittanut. Muutoksen mukaan Radantauksen jäteaseman maanrakentamisessa (massanvaihdot ja täytöt) ei käytetä jätemateriaaleja. Hakemuksen muutokseen liittyen on saapunut tukikerroksen ja sorapäällysteen materiaalimuutoksia koskeva FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty ja muutettu piirustus JAH 4143 P , muutos 1 sekä saapunut FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty ja muutettu asemapiirustus JÄH 4143 P , muutos 5, FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty hiekan- ja öljynerotuskaivojen ja venttiilikaivon periaatepiirustus JÄH 4143 P ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty ja muutettu päällysrakenteita koskeva tarkennus JAH 4143-P , muutos 2. Hakemusta on muutettu hulevesien johtamisjärjestelyjen osalta saapuneella kirjeellä. Kirjeen liitteenä on FCG Finnish Consulting Group Oy:n päivätty ja muutettu asemapiirustus (JÄH 4143 P , muutos 6). Hakemusosassa (kohta 1) esitettyyn sisältyvät hakemuksen muutokset, täydennykset ja täsmennykset sekä hakijan katselmuksella esittämät muutokset ja täydennykset. Ympäristölupahakemusta käsiteltäessä käytettävissä on ollut Siilinjärven kunnan rakennusvalvontaviranomaisen Jätekukko Oy:lle myöntämä jäteaseman rakennuslupa. 2 Lupahakemuksen käsittely 2.1 Asian vireille tulo Jätekukko Oy:n ympäristölupahakemus saapui (asianumero 151/2011). Hakemusta koskevat muutokset, täydennykset ja täsmennykset ovat mainittu kohdassa Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa. Hakemuksen nähtävillä pitoa koskeva kuulutus oli Siilinjärven kunnan ilmoitustaululla ja kunnan wwwsivuilla Ilmoitus kuulutuksen julkaisemisesta oli Uutis- Jousessa Erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta annettiin asianosaisille lähettämällä edellä mainittu kuulutus 29 kirjeellä ja 11 sähköpostilla.

11 sivu 11 Hakemuksen muutosten jälkeen hakemusasiakirjat olivat uudelleen nähtävillä Kuulutus muutetun hakemuksen nähtävillä olosta oli kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla Tieto hakemuksen muutoksista ja uudelleen nähtävillä olosta annettiin kirjeellä tai sähköpostilla kaikille ensimmäisessä kuulemisessa mukana olleille asianosaisille sekä kirjeellä neljälle uudelle asianosaiselle. 2.3 Muistutukset ja mielipiteet Jätekukko Oy:n Siilinjärven jäteaseman siirtoa koskevasta ympäristölupahakemuksesta jätettiin kuusi muistutusta/mielipidettä. Kiinteistön omistaja A muistuttaa Hyvin lähellä asuvana muistutan rakentamisesta--- että tulee kunnollinen melusuojaus. Kuka melun tuottaa myös torjukoon sen. Hakemuksesta jätetyistä muistutuksista/mielipiteistä neljä oli Radantauksen teollisuusalueella toimivilta yrityksiltä. Kiinteistöllä osoitteessa Teollisuustie 3 toimiva Siilin Kalustepaja ja osoitteessa Yrittäjäntie 1 toimiva Ergorest Oy vaativat lupaehtoa, jonka mukaan jäteaseman tulee noutaa lähitonteille tai ojiin jätetyt, jäteasemalle tarkoitetut jätteet. Jos vaatimusta ei toteuteta, yritykset vastustavat hanketta kokonaisuudessaan. Kiinteistöllä osoitteessa Oppipojantie 9 toimiva Hantekra Oy vastustaa Jätekukko Oy:n hanketta ja päivätyissä asiakirjoissa muun muassa seuraavasti: --- alueella oleva pienteollisuus- ja liiketoiminta vaatii mm. asiakas-, esittely- yms. käyntejä --- Alueen imagon suunniteltu muutos vaikuttaisi niihin selvästi haitallisesti. --- yritystoimintaansa suunnitellessaan, siitä päättäessään sekä Siilinjärven kunnan kanssa ko alueelta kiinteistökaupan tehdessään alue oli asemakaavassa merkitty teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistokäyttöön (KT-8) ilman, että olisi ollut tietoa nyt puheena olevan kaltaisesta haitallisesta hankkeesta. Mikäli näin olisi ollut, ostopäätös olisi ollut kyseenalainen. --- kysymyksessä on tosiasiassa haju-, saastumis-, terveys-, yms. haittoineen käytännössä kaatopaikkatoiminnasta. Lisäksi betoni- yms. kappaleiden murskauksessa syntyy pöly- ja pienhiukkaspäästöjä. Tällaisia toimintoja ei tule sijoittaa asutus- ja/tai yritystoiminnan keskelle valtaosa suunnitellusta jätteiden tuonnista joutuisi kulkemaan Räisäläntietä eli asutuksen läpi ja jo nyt muutoinkin vilkkaasti liikennöidyn väylän kautta, jäteaseman suunniteltu siirto edelleen lisäisi alueelle koituvia haittoja. --- Jätteiden tuonnin ja poiskuljetusten mahdollisesti lisääntyvät etäisyydet eivät voi olla perusteina silloin, kun kuntalaisille ja yrityksille koituu asumis-, terveys- tms. haittoja Hantekra Oy vastustaa toiminnan aloitusluvan myöntämistä. Kiinteistöllä osoitteessa Teollisuustie 10 oleva Kolmen Halli Oy vastustaa muistutuksessaan jäteaseman sijoitusta Teollisuustielle. Perusteena on, että sijainti ei mahdollista [jäteaseman] toiminnan tulevaa kasvamista, mikä on väistämätöntä. Lisäksi toiminta aiheuttaa meluhaittaa ja alueen pintavedet johdetaan avo-ojiin.

12 sivu 12 Kyseessä olevan alueen väestövastuulääkärinä toimiva terveyskeskuslääkäri on antanut Jätekukko Oy:n ympäristölupahakemuksesta ja päivätyt lausunnot. Lausuntojen mukaan jätteen määrä tullee jatkossa lisääntymään ja siten liikenne jätteiden kuljetukseen liittyen myös lisääntymään. --- liikenne tulisi kulkemaan Siilinjärven taajaman liittymän kautta. ---alue on suunniteltuun jätetoimintaan liian pieni tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Jätteenkuljetuksesta aiheutuu vääjäämättä ongelmia jätteenkuljetusreitille ja alueen yrittäjille sekä asukkaille monellakin tapaa (mm. hajuhaitta, hiukkaspäästöt, jätevedet tai muut päästöt, mahdollisesti aseman kiinnioloaikana jätettyjen jätteiden aiheuttamat ongelmat). Esitän --- sinänsä kannatettava siirto Ahmolta muualle suoritettaisiin niin, että kyseinen tuleva jäteasema sijaitsisi riittävän kaukana niin asutuksesta kuin pienyrityksistäkin ja alueella, jossa sen mitä ilmeisempään tarvittavaan tulevaan laajentamiseen olisi mahdollisuuksia. Liikennejärjestelyt ja niistä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat olisi mielestäni jo suunnitteluvaiheessa syytä arvioida. Myös muut ympäristövaatimukset kuuluu mielestäni ottaa huomioon (pohjavesialueet, luonnonsuojeluseikat) Lausunnot Ympäristönsuojelulautakunta pyysi ympäristölupahakemuksesta sekä muutetusta hakemuksesta lausunnot kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja vesihuoltolaitokselta. Kunnan ympäristöterveysjohtajan kunnan terveydensuojeluviranomaisena antamassa lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa: --- Radantauksella lupaa haetaan huomattavasti Ahmon toimintaa suuremmille jätemäärille. --- Kuopion mittaustulosten suoraa vertailtavuutta Siilinjärvelle heikentävät mittausten tekeminen neljän päivän aikana yhdellä viikolla, mistä johtuen epävarmuutta mittaustuloksiin aiheuttavat mm. sääolosuhteet ja muut ympäristöolosuhteet, sekä erot toimintatavoissa ja volyymissä huomioiden mahdollinen toiminnan laajentaminen Siilinjärvellä. --- on mahdollista, että sopivien sääolosuhteiden vallitessa ohjearvot ylittyvät. Kaavamerkintöjen mukaan kaikilla naapurikiinteistöillä sallitaan toimintaan liittyvän henkilökunnan asunnon rakentaminen, ja etäisyys näihin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin on lyhyt. Näillä perusteilla on mahdollista, että toiminnasta aiheutuu terveyshaitaksi luettavaa meluhaittaa lähimmälle olevalle tai tulevalle asutukselle. Sisätilan melun ohjearvot (päivällä klo dba ja yöllä klo dba) eivät saa ylittyä, vaikka kyseessä olisi tilapäinen asuminen --- Toiminnasta aiheutuva melutaso ei näin ollen saa asuinkiinteistöjen pihalla ylittää ympäristömelun ohjearvoja. Tarvittaessa luvan hakija on velvoitettava melumittauksiin naapurikiinteistöillä sekä toiminnan alettua että sen mahdollisesti laajennuttua, sekä ryhtymään asianmukaisiin meluntorjuntatoimiin. Hakemuksessa esitetyistä toiminta-ajoista terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa.

13 sivu 13 Jäteasematoiminnan pöly- ja hiukkaspäästöt eivät todennäköisesti aiheuta terveyshaittaa, sillä asemalla ei hakemuksen mukaan ole tarkoitus murskata tai muutoin käsitellä jätettä, eikä alueella varastoida kotitalousjätettä. Rakennusjätettä ja muuta mahdollisesti pölyävää jätettä on tarvittaessa esimerkiksi kasteltava pölyhaitan minimoimiseksi. Myös alueen rakentamisen aikana on huolehdittava asianmukaisesta pölyntorjunnasta. Toiminnasta ei hakemuksen mukaisena aiheudu terveyshaittaa vesien välityksellä. Alue on kuitenkin asfaltoitava suunnitellusti, ja viemäriin on asennettava mitoitukseltaan riittävä öljynerotin. Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa terveyshaitan riski voi olla merkittävä pääasiassa ongelmajätteiden varastoinnin ja sen mahdollisesti lisääntyvän volyymin vuoksi. Ongelmajätekonteissa tulee olla turvaohje vahinko- ja onnettomuustilanteita varalta, ja niiden on oltava lukittuja. Jätteitä ei saa varastoida piha-alueella missään olosuhteissa. Ongelmajätekontit on myös varustettava tarpeellisin merkinnöin. Kemikaalien pääsy viemäriin vahinkotapauksessa on estettävä, ja kemikaalien varastosäiliöt on sijoitettava valuma-altaalliseen säilytyspaikkaan. Haihtuvien jätteiden haihtuminen on estettävä suljettavilla astioilla. Ilkivallan riski on minimoitava hakemuksessa esitetysti.. Jätekukko Oy:n muutetusta ympäristölupahakemuksesta ympäristöterveysjohtaja esittää päivätyssä lausunnossa muun muassa seuraavaa: Jäteaseman asfaltoitujen alueiden pintavesien johtaminen sadevesiviemäriin voi aiheuttaa terveyshaittaa pääasiassa uimaveden, mutta myös muun mahdollisen järviveden käytön välityksellä, mikäli esimerkiksi ongelmajätepäästöjä joutuu hulevesiviemärin kautta Pieni-Sulkava-järveen. Toiminta on järjestettävä siten, että paitsi öljy-, myös muut mahdolliset ongelmajätepäästöt (esim. elohopea ja muut raskasmetallit), eivät missään tilanteessa pääse hulevesiverkostoon ja edelleen vesistöön. Alueella on oltava käytettävissä imeytysainetta vuodon keräystä varten. Alueen hulevesikaivot on varustettava hiekkapesän lisäksi mitoitukseltaan riittävällä öljynerottimella, joka on pidettävä kunnossa asianmukaisesti. Purkuviemärin venttiili tulee lähtökohtaisesti pitää suljettuna, ja hulevesi päästää verkostoon hallitusti ja varmistaen, että verkostoon laskettava vesi voidaan sinne päästää. Henkilöstö on riittävästi perehdytettävä erityistilanteiden hallintaan ja hoitoon. Mikäli vuoto hulevesiverkostoon pääsee kaikesta huolimatta tapahtumaan, toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava asiasta terveydensuojeluviranomaiselle.. Kunnan vesihuoltolaitoksen lausunnon on antanut tekninen johtaja Ari Kainulainen päivätyn lausunnon mukaan jäteasemalta tulee pääsääntöisesti vain hulevesiä. Alueella ei käsitellä öljyjätteitä, koska jäteasema toimii eri jätejakeiden kokoamispisteenä. --- Jätekukko Oy:n on varmistettava päivit-

14 sivu 14 täessä toiminnassaan se, että verkostoon ei pääse mitään sellaista, mikä voisi tukkia viemäriä Hakijan kuuleminen ja vastine Ympäristönsuojelulautakunta varasi Jätekukko Oy:lle hallintolain 34 :än perustuen mahdollisuuden antaa vastine (selitys) hakemuksesta jätetyistä muistutuksista/mielipiteistä ja annetuista lausunnoista 28.7., 10.8., 12.8., 15.8., 16.8., ja lähetetyillä sähköposteilla. Hakijan vastineet saapuivat 10.8., 2.9. ja Kiinteistön omistaja A:n muistutukseen yhtiö vastaa viittaamalla hakemuksen liitteenä 17 D.1 olevaan SYMO Oy:n päivättyyn raporttiin, joka koskee Kuopion jätekeskuksen pienkuorma-alueella tehtyjä melumittauksia, ja toteamalla muun muassa, että --- Siilinjärven tulevalla jäteasemalla ei ole lavojen vaihtoa kuten Kuopion jätekeskuksessa (lavojen vaihto aiheuttaa suurimman melupiikin). --- kävijämäärät ovat Kuopion jätekeskuksessa moninkertaiset Siilinjärven kävijämääriin verrattuna. --- Siilinjärven uuden jäteaseman melutaso lähimmässä asunnossa jää laskennallista melutasoa pienemmäksi --- Lisäksi häiriölähteen ja lähimpien asuntojen välissä on puustoa ---- erillistä melunsuojausta ei tarvita.. Siilin Kalustepajan ja Ergorest Oy:n esittämään yhtiö vastaa toteamalla, että Jätekukko Oy vastaa alueensa siisteydestä. Jos jätettä tuodaan aukioloajan ulkopuolella jäteaseman liittymä-alueelle, voidaan valvontakameran avulla saada laittomat tuojat vastuuseen. Tarvittaessa roskaamisesta ilmoitetaan poliisille.. Hanktera Oy:lle Jätekukko Oy vastaa muun muassa seuraavaa: --- Jäteasemalla ei käsitellä jätteitä eikä niitä loppusijoiteta alueelle. Jäteasema toimii eri jätelajien välivarastona. Toiminta ei ole kaatopaikkatoimintaa. Jäteasemalla ei oteta vastaan tavanomaisia kotitalousjätteitä. Jäteasemalla ei murskata betonia tai muitakaan jätteitä. Jäteasematoiminnasta ei synny muistutuksessa esitettyjä haju-, saastumis-, terveys yms. haittoja. Ongelmajätteitä otetaan vastaan kotitalouksilta. Ongelmajätteiden määrä on kuitenkin varsin vähäinen. Jätteet varastoidaan asianmukaisissa suljetuissa konteissa. Kun siilot täyttyvät, jäte lastataan kuorma-autoon ja kuljetaan joko Kuopion jätekeskukseen käsittelyyn (puu), välivarastoon (renkaat), loppusijoitukseen (rakennusjäte ja isokokoiset jäte-esineet) tai jatkokäsittelyyn muualle (metalli). --- Ongelmajätteiden vastaanottopaikka on asfaltoidulla kenttäalueella. Alueelle sijoitetaan 5 konttia (2 konttia ongelmajätteille ja 3 konttia SE-romulle). Toiseen ongelmajätekonttiin sijoitetaan käytettyjä öljyjä varten valuma-allas. Valuma-altaan ympärille rakennetaan suoja-allas. Toiseen konttiin sijoitetaan astiat eri ongelmajätelajeille. Astiat merkitään vastaavilla jätelajimerkinnöillä.

15 sivu 15 SE-romulle varataan kontit siten, että yhteen konttiin otetaan ns. raskas sähköromu (liedet, pesukoneet, astianpesukoneet, mikroaaltouunit, pölynimurit, mankelit), toiseen kylmälaitteet (jääkaapit, pakastimet, isot kylmälaitteet) ja kolmanteen SER-laitteet (televisiot, tietokoneet, monitorit, tulostimet ja kirjoittimet, kopiokoneet, kahvinkeittimet, vedenkeittimet, akkutyökalut, valaisimet ja lamput). Kun kontit ovat täynnä, ne tyhjennetään tai vaihdetaan uusi kontti tilalle. Kerralla varastoitava ongelmajätemäärä on enintään n. 15 t. Ongelmajätetyhjennyksiä tehdään n.1-2 kertaa kuukaudessa. Autoissa on vaarallisten aineiden kuljetuksiin tarvittavat varusteet. Lisäksi autoissa on imeytysaineita vahinkotilanteisiin varautumista varten. Kuljettajilla on vaarallisten aineiden kuljetusluvat. Jäteasemien toimintaa kehitetään jatkuvasti. Jäteasemien ja Kuopion jätekeskuksen teknistä tasoa ja käytäntöjä on parannettu viime vuosien aikana useilla tavoilla, mm. toimintajärjestelmän (sisältää ympäristö-, laatu-, sekä työterveysja turvallisuusjärjestelmän) rakentamisella. Toimintajärjestelmä ei ole valmis, mutta järjestelmää on tietyillä osin auditoitu ulkopuolisten auditoijien toimesta syyskuussa Kerran vuodessa järjestettävillä koulutuspäivillä käydään läpi mm. hyvään työkäytäntöön työturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi jäteasemilla pidetään turvallisuuskatselmuksia, joissa käsitellään nostoja siirtoja, ongelmajätteiden käsittelyä, liikennejärjestelyjä. Toimintajärjestelmän valmistuttua pidetään myös sisäisiä auditointeja. Teknisen tason ja käytäntöjen osalta pyritään jatkuvaan parantamiseen. Työntekijät on koulutettu ongelmajätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Heitä opastetaan käyttämään suojavälineitä ja vaarallisten aineiden riskeistä. Vain työntekijät saavat työskennellä vastaanottotiloissa.. Kolmen Halli Oy:n esittämään Jätekukko Oy esittää seuraavaa: Toiminta on mitoitettu kasvavalle jätemäärälle. Tonttia ei rakenneta täyteen. Tilaa jää mahdolliselle toiminnan laajenemiselle sekä pohjoiseen että itään. Alueella syntyy melua liikenteestä, jätteiden purkamisessa ja lastauksessa. Lähin käytössä oleva asunto on alueen länsipuolella n. 120 m päässä. Lähimmät työpaikkarakennukset ovat n. 50 m päässä. --- Laskennallisesti arvioiden --- toiminnan aiheuttama melutaso --- ei aiheuta ohjearvojen ylittymistä. Tarvittaessa voidaan tehdä paikan päällä melumittauksia toiminnan aikana ja tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. --- Toiminta-alue (siilojen, konttien ja lavojen alustat) asfaltoidaan ja alueelta tulevat pintavedet johdetaan kaivoihin ja niistä edelleen jätevesiviemäriin. [Huom! Hakemuksen muutoksen mukaan hulevesiviemäriin!]. Ongelmajätteiden vastaanottokonttien kohdalle tehdään tiivis asfaltti ja sen alueen pintavedet johdetaan kaivoista hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta viemäriin. Toiminta-alueen ulkopuoliset vedet johdetaan ympärysojiin..

16 sivu 16 Jätekukko Oy vastaa terveyskeskuslääkärin esittämään muun muassa seuraavaa: --- Jäteasemalla otetaan vastaan isokokoisia esineitä (mm. sohvat ja muut kalusteet), metallia sekä käsiteltyä ja käsittelemätöntä puuta, energiajätettä (muovi (ei pvc), likainen pahvi ja pakkauspuu) ja kyllästettyä puuta sekä puhdasta pahvia. Ongelmajätteet otetaan omiin kontteihin. Jäteasemalle ei oteta kotitalousjätettä ---, joten jätteistä ei aiheudu hajupäästöjä. Jäteasematoiminnasta voi aiheutua pöly- (kuormien lastaus) ja pakokaasupäästöjä (autot). Päästöt ovat vähäisiä ja paikallisia, joten niistä ei aiheudu merkittävää haittaa ilman laatuun, ympäristön tilaan tai yleiseen viihtyvyyteen. --- Mikäli toiminnasta aiheutuu pölyä (jätteen purkaus, lastaus, piha-alueen hiekoitushiekka), voidaan pölyävät kohteet kastella ja piha-alueet pestä. --- Liikennöinti voidaan hoitaa jäteasemalle joko 5-tien kautta tai 5-tien rinnakkaistietä. Liikennemäärät ovat niin pieniä, etteivät ne ruuhkauta liikennettä, vaikka kaikki liikenne kulkisi 5-tien rinnakkaistietä pitkin. Jätettä ei tuoda jäteasemalle rekoilla. Jätenoutoja kuorma-autoilla tai rekoilla on n. 2 3 ajoneuvoa/viikko, SER-noutoja 1 kerta/ viikko ja ongelmajätenoutoja n. 2 kertaa kuukaudessa. --- Toiminta-alue (siilojen, konttien ja lavojen alustat) asfaltoidaan ja alueelta tulevat pintavedet johdetaan kaivoihin ja niistä edelleen sadevesiviemäriin. Mikäli jätteitä tuotaessa (esim. öljyt) astia kaatuu tai rikkoutuu, asfalttipinnalle valunut öljy imeytetään kuivikeaineeseen. Kuivikeainetta varastoidaan konttiin. Mikäli öljyä pääsee viemäriin, voidaan purkuviemärin venttiili sulkea ja poistaa öljyinen vesi kaivosta Siilinjärven kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon yhtiö vastaa muun muassa seuraavaa: --- Syntyvää melua on selvitetty mittaamalla Kuopion jätekeskuksessa pientuojien alueella. Laskennallisesti arvioiden ko. toiminnan aiheuttama melutaso --- ei aiheuta ohjearvojen ylittymistä. --- Siilinjärven jäteasemalla melua aiheutuu kuormien purusta ja lastauksesta sekä jätteen siirrosta siilon edestä siilon sisälle. Tämä melun äänitaso on pienempi kuin lavojen siirron aiheuttama melu. --- Kun toiminta jäteasemalla on käynnistynyt, voidaan naapurikiinteistöillä tehdä melumittauksia, mikäli naapurikiinteistöillä todetaan häiritsevää melua sekä tehdään tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. --- Jäteasemalle rakennetaan vesiposti. Mikäli toiminnasta aiheutuu pölyä (jätteen purkaus, lastaus, piha-alueen hiekoitushiekka), voidaan pölyävät kohteet kastella ja piha-alueet pestä.

17 sivu 17 Purkupaikat asfaltoidaan ja pintavedet viemäröidään. Ongelmajätekontit ovat lukittuja ja ne varustetaan suoja-altaalla. Ongelmajätekonttien alueelta pintavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta jätevesiviemäriin. Mikäli muualla toiminta-alueella jätteitä tuodessa (esim. öljyt) astia kaatuu tai rikkoutuu, asfalttipinnalle valunut öljy imeytetään kuivikeaineeseen. Kuivikeainetta varastoidaan konttiin. Mikäli öljyä pääsee viemäriin, voidaan purkuviemärin venttiili sulkea ja poistaa öljyinen vesi kaivosta. Ongelmajätekontissa kaikkien jätelajien kohdalla on opastekyltti astiaan sijoitettavasta materiaalista. Konteissa on turvaohje. Työntekijät on koulutettu ongelmajätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Heitä opastetaan käyttämään suojavälineitä ja vaarallisten aineiden riskeistä. Vain työntekijät saavat työskennellä vastaanottotiloissa. Jäteasema-alueella ei saa tupakoida ja avotulen käsittely on kielletty. Mahdollisen tulipalon varalta vastaanottotilassa on alkusammutuskalusto. --- Vaarallisille jätteille on erillinen paikka, jossa jätteet puretaan, varastoidaan ja lastataan. Ongelmajätekontit ovat lukittuja ja ne varustetaan suoja-altaalla. Ongelmajätekonttien alueelta pintavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta jätevesiviemäriin. --- Purkuviemärin venttiiliä ei voida sulkea, koska hulevesiä ei voida varastoida alueella, vaan vesien pitää päästä purkautumaan viemäriin. Henkilökunnalle annetaan toimintaan tarvittava koulutus. --- Jäteasemalla siiloissa varastoitavat jätteet ovat tavaroita (huonekalut, rakennustarvikkeet, puutavara, metalli), joita varastoidaan muuallakin teollisuusja varastoalueilla yleisesti. Jätteitä ei varastoida pitkiä aikoja, vaan jätteet noudetaan kuorma-autoilla tai rekoilla. Jätenoutoja on n. 2 3 ajoneuvoa/viikko, SER-noutoja 1 kerta/viikko ja ongelmajätenoutoja n. 2 kertaa kuukaudessa. Jäteaseman toiminnan vaikutusta purkupaikan vesistöön voidaan tarkkailla vesinäytteitä ottamalla ja mikäli toiminnasta aiheutuu ympäristöhaittoja, jäteasemalla tehdään korjaavat toimenpiteet.. Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen lausuntoon yhtiö vastaa muun muassa seuraavaa: --- Asfalttialueilta hulevedet johdetaan kaivoihin joissa on sakkapesät, joten viemäriin ei pääse hiekkaa. Kaivojen sakkapesät puhdistetaan tarvittaessa. Toiminta-alueen ulkopuoliset vedet johdetaan ympärysojiin Katselmus Ympäristönsuojelulautakunta järjesti ympäristönsuojeluasetuksen 17.2 :n / hallintolain 38 :n mukaisen katselmuksen ympäristölupahakemuksen käsittelyyn liittyen. Kutsu katselmukseen lähettiin hakemukses-

18 sivu 18 ta muistutuksen/mielipiteen jättäneille sekä hakemuksesta lausunnon antaneille. Katselmuksesta on laadittu päivätty muistio. 2.7 Luvan hakemisen peruste Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa. Luvanvaraisuus on määritelty edellä mainitussa lainkohdassa ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :ssä. Ympäristönsuojeluasetuksen 1.1,13 f :n mukaan ympäristölupa on oltava jäteasetuksen (1390/1993) liitteissä 5 tai 6 määriteltyyn jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista. Jäteasetuksen liitteen 5 kohdan R 13 mukaista hyödyntämistoimintaa on jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin kohdissa R 1 R 12 mainituista toiminnoista lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta. Jäteasetuksen liitteen 6 kohdan D 15 mukaan käsittelytoimintaa on jätteen varastoiminen ennen toimittamista johonkin kohdissa D 1 D 14 mainituista toiminnoista lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta. 2.8 Lupaviranomaisen toimivalta Lupaviranomaisten toimivallasta säädetään ympäristönsuojelulain 5 luvussa ja -asetuksen 2 luvussa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen b :n mukaan kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanotto- ja varastointipaikan ympäristölupa-asian. Asetuksen c :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee lisäksi muun kuin asetuksen a-b :ssä tai c - f :ssä tarkoitettua jätteen ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskevat ympäristölupa-asiat, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä alle tonnia vuodessa. 3 Selvityksiä 3.1 Ympäristön tila ja laatu Radantauksen teollisuusalue on noin kahden kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän pohjoispuolella. Teollisuusalue rajoittuu lännessä valtatiehen 5, etelässä Savon rataan. Valtatien 5 välin Siilinjärvi Pöljä parantamista koskevassa yleissuunnittelussa on teollisuusalueen luoteis- ja pohjoispuolella vuonna 2006 todettu kaksi liito-oravan elinaluetta (Ramboll Finland Oy:n / Suunnittelukeskus Oy:n päivätty liito-oravaselvitysraportti 1908-C5994 ja päivätty liito-oravaselvitysraportti 1908-C7166). Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita tai luonnonmuistomerkkejä. Radantauksen teollisuusalue on Pieni-Sulkava nimisen järven valumaalueella, joka kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueen Siilinjoen Sulkavanjärven vesistöön (04.651). Pieni-Sulkavan pinta-ala on noin 20,5 hehtaaria. Järvi on noin 900 metrin päässä jäteaseman itäpuolella. Pieni-Sulkavan vedenlaatua tarkkailee Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Yara Suomi Oy:n Siilinjärven

19 sivu 19 toimipaikan lukuun. Tarkkailutulosten mukaan Pieni-Sulkava on rehevä järvi. Pieni-Sulkavan länsirannalla, Jäniksenpolun päässä on uimapaikka. Radantauksen alueella on kunnan vesihuoltolaitoksen hulevesiverkosto, jonka purku on teollisuusalueen ja radan välissä peltoalueella olevaan ojaan, joka laskee Pieni-Sulkavaan Jäniksenpolun pohjoispuolelle. Ojayhteys jäteaseman alueelta järveen on noin metriä. Radantauksen teollisuusalue ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 3.2 Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Radantauksen jäteasemaa lähinnä oleva asunto on länsipuolella, valtatien 5 ja Oppipojantien välisellä alueella, noin 120 metrin etäisyydellä korttelin 3507 rakennuspaikalla 1. Maanpinta asunnon piha-alueella on tasolla noin +95. Lounaassa, korttelin 3508 rakennuspaikalla 2 on omakotitalo noin 350 metrin etäisyydellä. Molemmat rakennuspaikat on Radantauksen teollisuusalueen asemakaavassa varattu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KT-7). Kaava-alueen ulkopuolella lähin asunto on koillisessa, noin 260 metrin etäisyydellä. Lähin asuinalue on Pyylammen asemakaava-alue valtatien 5 länsipuolella noin 370 metrin etäisyydellä. 3.3 Melu, liikenne ja muu kuormitus Radantauksen alueen meluolosuhteisiin vaikuttavat valtatien 5, Savon radan sekä Oppipojantien ja Teollisuustien liikenne. Valtatien päiväajan liikenteen aiheuttama 55 db:n melualue ulottuu metrin päähän tiestä, radan noin 50 metrin päähän radasta (WSP Finland Oy:n päivätty raportti Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys ). Yöllä valtatien liikenteen aiheuttama 50 db:n melualue on noin 70 metriä leveä ja radan noin 70 metriä leveä. Kortteli 3505 rajoittuu lännessä Oppipojantiehen, joka on etelä-pohjoissuunnassa teollisuusalueen läpi kulkeva kokoojakatu. Melun lisäksi valtatien 5 ja Oppipojantien liikenne vaikuttaa alueen ilmanlaatuun. 3.4 Alueen kaavoitustilanne ja toimintaa koskevat luvat Ympäristöministeriön vahvistamassa Kuopion seudun maakuntakaavassa Radantaus on varattu teollisuus- ja varastoalueeksi (T Ahmo). Ympäristöministeriön vahvistamaan Pohjois-Savon maakuntakaavaan ei sisälly Radantauksen alueeseen kohdistuvia muutoksia. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanvaltuuston hyväksymässä Radantauksen teollisuusalueen asemakaavassa kortteli 3505 on varattu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KT- 8). Kortteliin voidaan rakentaa teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistokäyttöä

20 sivu 20 palvelevia rakennuksia, ei kuitenkaan elintarvikemyymälöitä. Kaavamääräysten mukaan korttelialueelle saadaan sijoittaa toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöön häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, palo- tai kemikaalivaaraa ja jotka eivät roskaa eivätkä rumenna maisemakuvaa. Rakennuspaikat on aidattava tiealueen puolelta suojaistutuksin. Ulkovarastojen näkösuojaksi on rakennettava tai istutettava riittävän korkea aita. Radantauksen asemakaavan mukaan liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille KT-7 ja KT-8 saa rakentaa asuntoja korkeintaan yhden rakennuspaikkaa kohti toiminnan tai kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Ns. talonmiehen asunnon sisämelutasosta on annettu kaavamääräykset. Määräysten mukaan asuntojen sisämelun keskiäänitaso (L eq ) ei saa ylittää päivällä (klo 7 22) 35 dba ja yöllä (klo 22 7) 30 dba. Valtatien 5 välin Siilinjärvi Pöljä rakentamisesta moottoritieksi on vuonna 2010 valmistunut yleissuunnitelma. Suunnitelman mukaan tie jatkuu nykyisestä moottoritiestä pohjoiseen nelikaistaisena 4 metrin välikaistalla rakennettuna tienä. Radantauksen kohdalla tie kapenee nelikaistaiseksi keskikaiteella varustetuksi tieksi. Valtatieltä ei ole liittymää Radantauksen teollisuusalueelle. Siilinjärven kunnanhallitus on antanut yleissuunnitelmasta lausunnon. Siilinjärven kunnan rakennustarkastaja on myöntänyt Jätekukko Oy:lle toimenpideluvan (lupanro ), joka koskee jäteaseman rakentamista kiinteistölle Toimenpideluvan mukaan ennen työvaiheen suorittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava muun muassa vesijohto- ja viemärisuunnitelma, ongelmajätepisteen öljynerotusalue ja öljynerotuksen mitoitus on esitettävä LVI-kuvissa ja öljynerotuksella tulee olla hälytys. 3.5 Muita lähtötietoja Jätekukko Oy:n Siilinjärven jäteasema on nykyisin Ahmolla, kiinteistöllä Jäteasemalla on ympäristölautakunnan antama ympäristölupa. Ahmon jäteasematoiminnan aiheuttamia maisema- ja meluhaittoja sekä ilkivaltaa asemalla on tarkasteltu aseman lähiasukkaiden yhteydenottoihin perustuen katselmuksella (ympäristöpäällikön päivätty katselmustarkastuspöytäkirja). Katselmukseen osallistuneet jäteaseman naapurit vaativat, että jäteasema siirretään toisaanne. Kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt jäteaseman uudelleen sijoitusta vuosina 2009 ja Lautakunnan tekemän päätöksen mukaan Siilinjärven jäteasema siirretään Ahmontieltä Oppipojantielle samaan paikkaan kunnan varikko- ja varastotoimintojen kanssa. Siilinjärven kunnan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolla on Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama ympäristölupa (Nro 78/03/2, Vaasan hallinto-oikeuden päätösnumero 04/0359/2, ). Luvan määräysten

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 18.2.2011 Dnro: KARP 316/2011 ASIA Päätös Purku & Piikkaus Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan raukeamisesta.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski.

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/1 Dnro ISAVI/114/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Eka-Palvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012 ASIA Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina ILMOITUKSEN TEKIJÄ UPM-Kymmene

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot