TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2013 159. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 152 aikana kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 152 aikana kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 152 aikana kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra 142 KOKOUKSEN AVAUS Esitys Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Esitys Päätös Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 144 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys Päätös Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 145 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esitys Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. Esityslista hyväksyttiin. 146 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esitys Päätös Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Saarela ja Siv Sandberg. 147 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - Tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 6 luvun 8 a :n 6 momentin nojalla lakkauttaa pastori Nona Lehtisen virkamääräyksen hänen suostumuksellaan Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (II) viransijaiseksi/vuorotteluvapaasijaiseksi lukien. - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla kanttori Outi Lehtiselle hänen anomuksestaan eron Paattisten seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävästä kanttorin virasta alkaen. - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Sasa Lehtiselle siirron Turun Martinseurakunnasta Oulun hiippakuntaan alkaen.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Pöytäkirjoja - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Kaisa Vanhalalle virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin (I) virasta ajalle Tuomiokapituli on päättänyt määrätä pastori Sini- Maaria Kaupin kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla hänen suostumuksensa mukaisesti Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan ajaksi Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja , 1/ Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja / Yhteisen lähetystyön toimikunnan pöytäkirja / Kiinteistölautakunnan pöytäkirja / Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja / Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja / Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja /2013 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Esitys Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin. 148 TIEDOTTAJA KERTTU PALMUSEN TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Maarian tiedottaja Kerttu Palmunen hoitaa oman työnsä ohella kielenkääntäjä Paula Montinin virkavapauden ajan Montinin tehtävistä tuomiorovastin sihteerin tehtävät. Kerttu Palmusen palkka tiedottajana on 502/0. Hänelle tulee määritellä korvaus tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta ajaksi Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta

4 Yhteinen kirkkoneuvosto jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Edellä esitetyt kriteerit täyttyvät Palmusen kohdalla. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Kerttu Palmuselle maksetaan ajalta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 12,5 prosenttia Paula Montinin peruspalkasta (502/80) hänen hoitaessaan tuomiorovastin sihteerin tehtävät oman työnsä ohella. Palkkakustannukset jaetaan Maarian seurakunnan (40 %) ja hallintoviraston (60 %) kesken. Esitys Kirkkoneuvosto päättää, että Maarian seurakunnan tiedottajalle Kerttu Palmuselle maksetaan ajalta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 12,5 % kielenkääntäjä Paula Montinin tehtäväkohtaisesta peruspalkasta 502/80. Kerttu Palmunen hoitaa kyseisenä aikana Paula Montinin tehtävistä tuomiorovastin sihteerin tehtävät oman työnsä ohella. Tiedottaja Kerttu Palmusen palkkakustannukset jaetaan välisenä aikana Maarian seurakunnan (40 %) ja hallintoviraston (60 %) kesken. Ilmoitus tiedottaja Kerttu Palmuselle, tuomiorovasti Heimo Rinteelle, kirkkoherra Katri Rinteelle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin. 149 ASUNTOSIHTEERI KIRSTI VIRRAN PALKAN TARKISTAMINEN Kirkkoneuvosto palautti kokouksessaan esityksen asuntosihteeri Kirsti Virran palkan tarkistamisesta uuteen valmisteluun tarkoituksella selvittää, oliko päätösesityksessä jo huomioitu järjestelyerän tuoma yhden position korotus. Asia esittely kirkkoneuvostossa oli seuraava: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola on esittänyt asuntosihteeri Kirsti Virran palkkauksen tarkistamista vedoten töiden vaativoitumiseen. Kiinteistötoimistossa on kaksi asuntosihteeriä. Asuntosihteerien työstä oleellinen osa on vaativaa asiakaspalvelua vuokralaisia valittaessa. Lisäksi heille siirtyi viime syksynä taloustoimistosta vuokravakuuksien valvonta.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Molempien vastuulla on suunnilleen yhtä suuren asuntomäärän (noin 600 asuntoa) vuokraustoiminnan hoito asukasvalintoineen. Kirsti Virta palkattiin asuntosihteerin virkaan virkaa ennen hoitaneen viranhaltijan vaativuusryhmän tasoisella palkalla. Palkkaa ei ole tarkistettu sen jälkeen, vaikka tehtävät ovat huomattavasti monipuolistuneet ja vaativoituneet. Tehtävän vastuualueeseen ovat lisäyksenä edellisen viranhaltijan tehtäviin tulleet mm. vuokravakuuksien hoito, perintä- ja ulosottotehtävät ja suoraveloitukset. Kirsti Virran palkka ei vastaa tehtävän vaativuutta ottaen huomioon erityisesti vaativan asiakastyön ja vastuun monipuolisesta tehtäväkokonaisuudesta. Palkkatyöryhmä päättää esittää kirkkoneuvostolle, että asuntosihteeri Kirsti Virran tehtäväkohtainen peruspalkka korotetaan alkaen vaativuusryhmästä 402/40 vaativuusryhmään 402/80. Esitys Kirkkoneuvosto päättää korottaa asuntosihteeri Kirsti Virran palkan alkaen vaativuusryhmästä 402/40 vaativuusryhmään 402/80. Päätös Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun. Tämän jälkeen palkkatyöryhmä käsitteli uudelleen asuntosihteeri Kirsti Virran palkka-asiaa kokouksessaan Palkkatyöryhmä pitää edelleen oikeudenmukaisena Kirsti Virran palkan korottamista kahdella positiolla vaativuusryhmästä 402/40 vastaavaa asiakaspalvelutyötä tekevien palkkatasolle vaativuusryhmään 402/80. Järjestelyeräkorotus tulee kaikille 402- vaativuusryhmään kuuluville, joten se ei tasoittaisi palkkaeroa Kirsti Virran ja muiden vastaavaa työtä tekevien välillä. Kahden position korotus ja järjestelyeräkorotus eivät myöskään johda epäoikeudenmukaiseen palkkaeroon kiinteistötoimiston kahden asuntosihteerin välillä, koska toisen asuntosihteerin palkka olisi edelleen kaksi positiota korkeampi kuin Kirsti Virran. Palkkaero on oikeutettu siitä syystä, että toiselle asuntosihteerille kuuluu kahden asunto-osakeyhtiön kirjanpito tilinpäätöksineen. Esitys Kirkkoneuvosto päättää korottaa kiinteistötoimiston asuntosihteerin Kirsti Virran palkan vaativuusryhmästä 402/40 vaativuusryhmään 402/80. Ilmoitus asuntosihteeri Kirsti Virralle, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto KASVATUSASIAINKESKUKSEN 50-VUOTISJUHLAVUODEN TYÖNTEKIJÄMATKA LON- TOOSEEN Asia jäi pöydälle kirkkoneuvoston kokouksessa Asian esittely, käsittely ja päätös pöytäkirjassa olivat seuraavat: Kasvatusasiain johtokunta asetti 128/ toimikunnan valmistelemaan kasvatusasiankeskuksen vuonna 2013 vietettävää 50- vuotisjuhlavuotta. Ajatuksena oli juhlavuoden vietto työn merkeissä siten, että juhlavuoden tapahtumat suunnataan pääosin suurelle yleisölle. Henkilökunnan huomioiminen päätettiin toteuttaa koko henkilökunnan yhteisen työyhteisömatkan merkeissä. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli 85/ toimikunnan suunnitelmaa työyhteisömatkan suuntaamisesta Lontooseen ja päätti, että matkan rahoitus kerätään keskuksen omista toimintamäärärahoista muun muassa rajoittamalla juhlavuoden aikana neuvottelupäiville ja vastaaville osallistumista sekä retkiä, tarjoiluja ja muita vastaavia kuluja. Yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2012 (13.12.) vahvistetussa yhtymän talousarviossa vuodelle 2013 varattiin kasvatusasiain keskuksen kustannuspaikalle yhteensä euroa juhlavuoden menojen kattamiseen. Tästä summasta euroa oli kirkkoneuvoston 325/ myöntämä erillinen määräraha juhlavuoden ulkoisten tapahtumien järjestämiseen. Loput euroa koostui kasvatusasiain keskuksen talousarvion sisäisistä säästöistä ja kasvatusasiain keskuksen laskennallisesta, euron suuruisesta, koulutusmäärärahasta, joka poikkeuksellisesti oli myönnetty suunnitellun työyhteisömatkan kulujen kattamiseen. Työyhteisömatkan kulut, noin euroa, oli koulutusmäärärahan lisäksi suunniteltu katettaviksi edellä mainituilla sisäisillä säästöillä. Kirkkovaltuuston periaatepäätöksen jälkeen työryhmä on jatkanut matkan konkreettista suunnittelua. Matkan ohjelma on laadittu yhdessä matkatoimisto Mikko Rindell Oy:n kanssa ja sisältää tutustumista Lontooseen, sen kirkollisiin ja muihin kohteisiin sekä tutustumisretken Windsorin linnaan, yhteisen juhlaillallisen ja osallistumisen jumalanpalvelukseen. Matkan hinta hengeltä on 500, jolloin matkan koko hinta on 80 osallistujalla euroa ja 50 osallistujalla euroa. Osallistujien tarkka määrä ei vielä ole tiedossa, koska ilmoittautuminen voi alkaa vasta kirkkoneuvoston hyväksyttyä matkaan sovellettavat henkilöstöedut. (Liite ) Liite Matkaa suunniteltaessa on otettu huomioon yhtymän nykyinen taloudellinen tilanne. Talouden heiketessä ei pitkään suunnitellusta ja työntekijöiden odottamasta matkasta ole haluttu luopua. Sen sijaan siitä on pyritty teke-

7 Yhteinen kirkkoneuvosto mään mahdollisimman edullinen. Matkaohjelmassa esitetty 500 euron/ henkilö hinta perustuu aikaisiin varauksiin ja matkalle osallistujien kohtuullisen suureen omavastuuseen. Suunnitelman mukaan: työnantaja maksaa matkaan liittyvät matkakulut, majoituksen aamiaisella, opastetun kiertoajelun, retken Windsorin linnaan sekä yhteisen ohjelmallisen juhlaillallisen. muista ruokailu- ja pääsylippu, ym. kuluista vastaa kukin matkalainen itse. matka toteutetaan arkipäivien (to-pe) osalta työntekijän viikkotyöajan puitteissa ja viikonloppuna (la-su) vapaa-aikana. päivärahoja ei makseta. työaikakorvauksia matkasta ei kerry. Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatusasiainkeskuksen henkilökunnan 50- vuotisjuhlamatkan Lontooseen esittelyn mukaisilla ehdoilla. Ilmoitus kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoneuvoston jäsen Juha Nappu esitti asian käsittelyä kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa, jolloin nähdään myöskin kasvatusasiainkeskuksen ehdotukset säästötoimiksi. Marika Lahti kannatti esitystä. Pöydälle pano -esityksen johdosta järjestetyssä äänestyksessä pöydälle panoa kannattivat kirkkoneuvoston jäsenet Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Pertti Paasio, Maria Puhakka ja Ari Suominen eli kuusi jäsentä. Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Seija Hemling, Heimo Rinne, Pekka Saarela ja Siv Sandberg eli neljä jäsentä. Merja Ainasoja äänesti tyhjää. Päätös Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle. Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatusasiainkeskuksen henkilökunnan 50- vuotisjuhlamatkan Lontooseen esittelyn mukaisilla ehdoilla. Ilmoitus kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Merkittiin, että kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme poistui asian käsittelyn ajaksi.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Päätös Esitys hyväksyttiin. 151 VARHAISKUNTOUTUKSEEN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN OHJEISTUKSEN SELVEN- TÄMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa päätettiin, että lähtien virkavapaus / työloma myönnetään palkallisena, kun viranhaltija / työntekijä osallistuu Kirkkohallituksen tai Kelan kautta varhaiskuntoutukseen. Virkavapautta / työlomaa myönnetään palkallisena enintään 30 päivän ajalta kalenterivuodessa. Päätös kuntoutusajan palkallisuudesta koski vain varhaiskuntoutusta. Nykyään kuntoutuksia on hyvin monenlaisia ja monia niistä kutsutaan varhaiskuntoutuksiksi. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista tarkentaa kirkkoneuvoston päätöksen sanamuotoa. Yleiskirjeessä 28/2009 kirkkohallitus määritteli varhaiskuntoutukseen oikeutetut. Varhaiskuntoutukseen ovat oikeutettuja evankelis-luterilaisen kirkon, sen seurakunnan tai seurakuntayhtymän työntekijät - jotka kuuluvat evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin - joilla on voimassa oleva palvelussuhde, joka on jatkunut vähintään yhden vuoden - joiden fyysinen tai psyykkinen terveydentila on alentunut eri tekijöistä johtuen - joiden työterveyshuolto on selvittänyt ja toteuttanut työpaikan työkykyä ylläpitävät ja parantavat toimenpiteet. Yleiskirjeen mukaan varhaiskuntoutuksen eri muodot ovat A. Varhaiskuntoutuskurssit Alla kohdissa 1 ja 2 mainitut kuntoutuskurssit ovat Kansaneläkelaitoksen (Kela) järjestämiä kuntoutuksesta annetun lain mukaisia (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005) ja KELAN rahoittamia, jotka toteutetaan alueellisena kuntoutuksena hiippakunnittain. Kirkon työntekijöiden Aslak- ja TYK kurssit hiippakunnat anovat Kelalta vuosittain. Näille Kelan kursseille hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Lisätietoja kursseista saa kelan internetsivulta osoitteesta. valitaan: uskonnan alaan liittyvä työ 1. ASLAK (ammatillisesti syvennetty varhaiskuntoutus) 2. TYK-ryhmät (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus)

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Näiden kurssien lisäksi Kirkkohallitus järjestää ja rahoittaa neljä varhaiskuntoutuskurssia vuodessa Haapaniemen hiippakuntakartanossa yhteistyössä Kuortaneen kuntopalvelut Oy:n kanssa. Varhaiskuntoutuskursseista kaksi on kohdennettu ikääntyneille (57v.-65v.) työntekijöille. Kirkkohallituksen järjestämille kursseille hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Lisätietoja kursseista saa Kirkon keskusrahaston internetsivulta: Lisäksi yleiskirjeessä annettiin ohjeita psykoterapiaan, kriisiterapiaan ja Voice Massageen hakeutumiseen. Merkitessään kirkkohallituksen yleiskirjeen 28/2009 saaduksi kirkkoneuvoston päätöksessä todettiin, - että palkallinen virka- ja työloma myönnetään vain yleiskirjeessä tyhjentävästi lueteltuihin varhaiskuntoutuksiin osallistumisen ajalta ja että muun kuntoutuksen ajalta virka- ja työvapaa on palkatonta. - että KirVESTES:n 92 :n mukaan palkkaa voidaan maksaa enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 11/2010 ilmoitettiin muutoksista varhaiskuntoutuksiin hakeutumisessa ja rahoituksessa: 1. Psykoterapian, kriisiterapian ja Voice massagen rahoitusta ei enää haeta kirkkohallitukselta vaan suoraan Kelasta. 2. Kirkon keskusrahaston rahoittamille varhaiskuntoutuskursseille (Haapaniemen hiippakuntakartanoon) haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella. B-lääkärinlausunto oltava. 3. Kirkon muu varhaiskuntoutustoiminta jatkuu alueellisena toimintana hiippakuntien alueella. Alueelliseen varhaiskuntoutustoimintaan kuuluvat ASLAK- ja TYK kurssit. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksessa, joka tuli voimaan , korvattiin KirVESTES:n 92 pykälä kehittämissopimuksen pykälällä 9 Työkykyä ylläpitävä varhaiskuntoutus. Sisällöllisesti 92 ja 9 pykälät vastaavat toisiaan: palkallista virka- tai työvapaata voidaan myöntää enintään 30 kalenteripäivää kalenterivuodessa. Kuntoutukseen on hakeuduttava Kelan kautta tai sen on oltava Kirkon keskusrahaston rahoittamaa kuntoutusta. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen soveltamisohjeessa mainitaan, että työkykyä ylläpitävällä kuntoutuksella tarkoitetaan erilaisia varhaiskuntoutuksen muotoja esim. ASLAK-kursseja ja TYK-toimintaa ja että Kirkon keskusrahaston rahoittamaa kuntoutusta on Haapaniemen hiippakuntakartanossa järjestetty kuntoutus. Kirkkoneuvostossa on todettu kirkkohallituksen yleiskirjeessä 28/2009 määritelleen tyhjentävästi varhaiskuntoutukset ja ohjetta noudattaen myönnetty yleiskirjeessä lueteltuihin kuntoutuksiin osallistumisten ajat

10 Yhteinen kirkkoneuvosto palkallisina ja muihin kuntoutuksiin osallistumista varten virkavapaudet ja työlomat palkattomina. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen soveltamisohjeessa on ASLAK- kurssit ja TYK-toiminta mainittu esimerkkeinä varhaiskuntoutuksesta. Kirkon kehittämissopimuksen soveltamisohjeen sanamuoto antaa mahdollisuuden työnantajalle harkintansa mukaan myöntää virkavapauden tai työloman myös palkallisena. Soveltamisohjeen mukaan työeläkelaitoksen järjestämää ammatillista kuntoutusta varten myönnettävään virka- tai työvapaaseen Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen 9 pykälää ei sovelleta. Toisin sanoen työeläkelaitoksen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen osallistumisaikaa ei voida myöntää palkallisena. Kirkkoneuvoston voimassa olevaa päätöstä noudattaen vuonna 2012 on 12 henkilöä osallistunut palkalliseen kuntoutukseen, yhteensä 132 kalenteripäivää / 115 työpäivää. Palkattomaan kuntoutukseen on osallistunut 3 henkilöä, kalenteripäiviä 21 / työpäiviä 18. Palkallisen kuntoutusvapaan ajalta Kela maksaa kuntoutuspäivärahan työnantajalle. Kuntoutusraha on riippuvainen henkilön vuosituloista ja veroprosentista. Se on suuruudeltaan vähän enemmän kuin sairauspäiväraha. Palkattoman kuntoutuksen ajalta työntekijät saavat kuntoutuspäivärahan itselleen. Esitys Kirkkoneuvosto päättää, että palkallista virkavapautta / työlomaa voidaan edelleen myöntää enintään 30 kalenteripäivää kalenterivuodessa varhaiskuntoutukseen osallistumista varten (Kirkon henkilöstön kehittämissopimus 9). Varhaiskuntoutuksilla tarkoitetaan ainoastaan ASLAK (ammatillisesti syvennetty varhaiskuntoutus) ja TYK-ryhmiä (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus) sekä Kirkkohallituksen järjestämiä ja rahoittamia varhaiskuntoutuskursseja Haapaniemen hiippakuntakartanossa. Kaikkiin muihin kuntoutuksiin osallistumisen ajaksi myönnettävät virkavapaat ja työlomat ovat palkattomia siitäkin huolimatta, että ne ovat Kelan järjestämiä ja niihin hakeudutaan työterveyslääkärin suosituksesta. Ilmoitus henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle noudatettavaksi ja henkilökunnalle tiedottamista varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin. 152 VUODEN 2013 TALOUSARVIOMUUTOSEHDOTUS Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella verotulopohjan alenemisen huomioiva talousarviomuutosehdotus vuodelle 2013 viimeistään toukokuun valtuustossa päätettäväksi. Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan seurakuntaneuvostoilta ja kaikilta yksiköiltä suunnitelman, jolla asianomaisen

11 Yhteinen kirkkoneuvosto seurakunnan ja yksikön tämän vuoden talousarvioon saadaan 10 prosentin säästöt. Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan siihen mennessä saapuneet suunnitelmat. Saapuneet sanalliset suunnitelmat ovat seuraavat: Hallintovirasto Lisäsäästöt em. talousarviokohtiin on pyritty toteuttamaan siten, että säästöt eivät aiheuttaisi muille yksiköille tai toiminnoille lisäkustannuksia. Hallintoviraston kahden vuoden aikana toteuttamat säästötoimenpiteet on esitetty ajankohtaisten toimenpiteiden jälkeen. 101 Kirkolliset vaalit, nettomeno , säästö Kirkkovaltuusto, nettomenot , säästö käyttövarauksesta 103 Tilintarkastus ja valvonta, nettomenot , säästö Kirkkoneuvosto ja lautakunnat, nettomenot , säästö käyttövarauksesta 105 Talous- ja henkilöstöhallinto, nettomenot , säästö palkoista ja sijaisuuksista * 109 Muu yleishallinto, nettomenot , säästö Muu henkilöstöhallinto , säästö kuntoiluavustuksista 304 Koulutus ja tutkimustoiminta , säästö koulutuksista Yllä olevat kustannuspaikat yhteensä Säästöt lisätalousarvioon: = 5,4% *Palkkakirjanpitäjän viran täyttämättömyys 4 kk, kielenkääntäjän tehtävien hoito oto-järjestelyin 3 kk, taloussuunnittelupäällikön tehtävien hoito 12 kk alemmin kustannusvaikutuksin, monistamon hoito puolella työvoimalla 1 kk, jo tiedossa olevat palkattomat virkavapaat. Hallintoviraston tehtävänä on mahdollistaa seurakuntayhtymän päätöksentekoelinten toiminta sekä huolehtia seurakuntayhtymän taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta sekä koulutustoiminnasta. Kahden viime vuoden aikana hallintovirasto on ottanut vastuulleen päätoimisen työnohjaajan töiden valtaosan töiden siirryttyä henkilöstöpäällikölle. Talous- ja suunnittelujohtajan ja talouspäällikön virkojen lakkauttamisen jälkeen perustettu talousjohtaja vastaa suuresta osasta aikaisempien kahden viranhaltijan tehtävistä, osan siirryttyä hallintojohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Lakimiehen viran lakkauttamisen jälkeen täytetty henkilöstöpäällikön virka suuntautuu kaikkien yksiköiden henkilöstön työhyvinvoinnin ja esimiestyön tukemiseen. Taloussuunnittelupäällikön virkaa ei ole sijaistettu virkavapauden ajalta vastaavan palkkausluokan sijaisella, vaan vaativimmat tehtävät on jaettu. Pois lähte-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto neiden taloustoimiston avainhenkilöiden tehtävät on järjestetty määräaikaisjärjestelyin ottaen huomioon KIPAan siirtyminen. Vuositasolla em. tehostamistoimien vaikutus on Keskusrekisteri ja seurakuntatoimisto Toimenpiteet: Säästö : 1. Toimistosihteerin virka ei täytetä konservointi keskeytetään ja konservaattorin työsuhde puretaan(toteutettiin ) Väliaikaisen vs. toimistosihteerin työsuhdetta ei jatketa (toteutaan alkaen) Seurakuntatoimiston toimistotarvikkeet Keskusrekisterin toimintakulut yhteensä Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston budjetti 2013: Palkkakulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Toimintakulut yhteensä Keskusrekisterin tulot erotus % = = 8,8% Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston budjetista on 96 % palkkakuluja. IT-alue Kirkkoneuvosto on pyytänyt yksiköiltä suunnitelman, jolla asianomaisen yksikön tämän vuoden talousarvioon saadaan 10 prosentin säästöt. Yhtymän tietohallinnon kustannukset muodostuvat yhtymän sisäisestä osuudesta sekä pääosin jäsenmäärän mukaan jyvitetystä osuudesta it-alueen kustannuksista (28,52 % vuonna 2012). Kaikki henkilöstökustannukset kohdistuvat italuekeskukseen ja yhtymän sisäisessä osuudessa on lähinnä ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laitekustannuksia. Tietohallinto on jo säästänyt henkilöstökuluissa oma-aloitteisesti. Kun it-alue vuonna 2010 käynnistyi, väheni yhtymälle koituneet vuotuiset henkilöstökulut tietohallinnosta 22 prosenttia. Tämä saatiin aikaan yhteistyöllä ja yhdistämällä resurssit samaan organisaatioon.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvostolta saadun raamin mukaisesti säästöjä etsitään muista menokohteista kuin henkilöstömenoista. Yhtymän tietohallinnon menot eivät muodostu järjestetystä toiminnasta, vaan kaikille työmuodoille tarjotuista ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laitepalveluiden kustannuksista. Suurin yhtymän sisäinen erä on investoinnit ja seuraavaksi suurin ohjelmistojen ylläpitomaksut. Ohjelmistotoimittajat ilmoittivat tälle vuodelle 3-6 prosentin korotuksista ylläpitomaksuihin, joten ainoa mahdollisuus säästää tuolta olisi luopua jonkun ohjelmiston käytöstä. Tällainen ratkaisu toisaalta lisäisi manuaaliprosesseja, mistä seuraisi lisähenkilöstön tarve. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää säästäminen investoinneista. Investoinneista kustannetaan laitteiden vaihdot, uudet laitteet, ohjelmistolisenssit sekä tietojärjestelmät. Alkuperäinen investointibudjetti vuodelle 2013 oli euroa. Olemme siirtäneet MS Officen version 2010 käyttöönottoa it-alueen yhteisen AD-toimialueen valmistumisen jälkeen tehtäväksi. Uuden version käyttöönoton yhteydessä oli tarkoitus tarjota käyttäjille peruskurssi vähintään Wordin ja Excelin käytöstä. (Edellisen versiovaihdon yhteydessä koulutus ostettiin Turun AKK:lta.) Uusi Officen versio oli tarkoitus ottaa käyttöön tänä vuonna ja siinä tarkoituksessa ostaa 300 kpl lisenssejä. Vähinten ongelmia aiheuttava säästöehdotus olisi jakaa lisenssien hankinnat useammalle vuodelle. Lisenssejä on nyt hankittuna 43 kpl, koska käyttöönotto on ollut tarpeellista aiemmin joissakin työpisteissä (mm. Baswaren budjetointijärjestelmä edellyttää Officen versiota 2010). Kaksi eri Officen versiota aiheuttaa pientä kitkaa, koska uudemman versioiden käyttäjien pitää muistaa tallentaa tiedostot vanhalla versiolla aukeavassa muodossa. Määrärahaongelmaan peilatessa haitta on marginaalinen eikä estä säästämistä lisenssikuluissa. Emme voi karsia laitevaihdoista, koska it-alueella on sovittu tietokoneiden laitevaatimuksiin enintään viiden vuoden ikä. (Henkilöstömäärä on mitoitettu sen mukaisesti, että vanhoja, yli viisivuotiaita tietokoneita ei tarvitse tekohengittää ittuessa.) Laiteuusinnoissa voidaan kuitenkin säästää näyttöjen osalta. Vähintään 22-tuumaiset lcd-näytöt voidaan jatkossa jättää uusimatta. Niiden laatu ja sähkökulutuksen pienuus mahdollistavat hyvin laitteiden käytön viittä vuotta pidempäänkin. (It-alueen laitevaatimukset eivät ota kantaa näyttöjen ikään, kokoon tai sähkönkulutukseen.) Kirkkoneuvostossa hyväksyttiin jo viime keväänä toimintamalli, jonka mukaan tietokoneiden määrä ei enää kasvateta. Ohessa säästöbudjetti vuodelle Joitakin lukuja on korjattu myös ylöspäin, koska nyt tiedetään toteutuneet luvut vuodelta 2012 ja samalla on huomioitu ohjelmistotoimittajien loppuvuodesta ilmoittamat tietojärjestelmien ylläpitohintojen nousut. Talousarvioehdotus 2013 säästöbud ehd YHTYMÄN TIETOHALLINTO 4310 Toimistopalvelut Jätehuolto

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Kon ja laitt kunnossapito Puh huoltokul ja tarvikkeet Atk-palvelut Sis asiantuntijapalvelut (=yhtymän osuus it-alueen kustannuksista) 4560 Leasing-maksut Atk-laitteet Puhelinlaitteet Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistus Korjaus- ja huoltotarvikkeet YHTEENSÄ YHTYMÄN INVESTOINNIT Laitteet Ohjelmistot 1289 YHTEENSÄ Tietohallinto yhteensä Säästöehdotuksessa on kasvatettu mm. atk-palveluiden ja kopiointitarvikkeiden osuutta vastaamaan toteutunutta hinnankorotukset huomioiden. Investointien lisäksi pieni säästöosuus on merkitty mm. leasing-kuluihin. Tietohallinnon säästövaatimus siis toteutetaan pienentämällä investointimäärärahaa euroa. Säästö toteutetaan jakamalla MS Office lisenssien hankintaa useammalle vuodelle. Lisenssihankinnat toteutetaan jatkossa pääosin loppuvuonna, jolloin on tiedossa esim. odottamattomista laiterikoista aiheutuneet investointikustannukset. Tuomiokirkkoseurakunta Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan avata vuoden 2013 budjetin ja antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtäväksi laatia kirkkovaltuuston toukokuun kokoukselle lisäbudjetin, jossa on otettu huomioon verotulokertymän arvioitu 10 % alentuminen. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan pyytänyt seurakuntia ja yksiköitä tekemään mennessä kirkkoneuvostolle suunnitelman, millä tavalla ne voivat vastata budjetin supistamistarpeeseen. Säästötavoite on Turun tuomiokirkkoseurakunnan osalta Tuomiokirkkoseurakunnan on etsittävä säästökohteet henkilöstömenoista. Näitä kertyy seuraavasti: 1) Kappalainen (I) Jani Kairavuo on virkavapaalla Viransijaisena toimii Miika Ahola, jonka virkaa (seurakuntapastori I) ei ole täytetty Säästö ) Diakoni Raija Eeva on opintovapaalla ajalla Virkaan ei oteta viransijaista. Säästö

15 Yhteinen kirkkoneuvosto ) Johtava diakoniatyöntekijä Sari Leppälä on valittu Diakoniakeskuksen diakoniasihteeriksi. Hän on koeajalla Hänen sijaisekseen johtavaksi diakoniatyöntekijäksi on valittu Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Maria Orjala em. ajaksi. Maria Orjalan tilalle on valittu Tuomiokirkkoseurakunnan lähetys- ja perhetyön sihteeri, diakoni Tamara Partanen. Lähetys- ja perhetyönsihteerin tilalle ei oteta kokoaikaista työntekijää. Välttämättömät tehtävät hoidetaan tuntityönä ja testamenttirahastojen varoilla. Säästö Mikäli Sari Leppälä siirtyy lopullisesti Diakoniakeskuksen palvelukseen, johtavan diakoniatyöntekijän virantäyttöprosessia lykätään niin, että uusi työntekijä ottaisi työn vastaan vuoden 2014 alussa. Tällöin saavutettaisiin em. virkajärjestelyillä vielä :n lisäsäästö. 4) Kappalainen Sari Lehti on virkavapaalla kirkolliskokouksen sihteerin tehtävissä toukokuussa ja marraskuussa 2013 yhteensä kaksi viikkoa. Säästö ) Vs. nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpää on valittu epävarman taloustilanteen vuoksi vain heinäkuun 2013 loppuun. Viransijaista kuitenkin välttämättä tarvitaan varhaisnuorisotyössä, erityisesti koulutyössä, myös elo-joulukuussa Vakinainen viranhaltija palaa virkavapaalta helmikuussa Päivi Sillanpään palkka voidaan maksaa syksyn 2013 osalta testamenttivaroista. Säästö ) Nuorisotyönohjaaja Tommi Santala on virkavapaalla Säästö ) Seurakuntapastori Miika Ahola voisi ottaa vastatakseen kansainvälisen seurakunnan papin tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella alkaen. Mikäli seurakuntayhtymä maksaisi hänen palkastaan puolet, olisi säästö n Tälle vaihtoehtona on kirkkoherran kuukauden virkavapaus, josta säästö ) Seurakunnalle on kertynyt vuodesta 2012 toimintamenojen säästöjä noin , jolla katetaan säästötavoitteesta loput. Enimmillään säästöjä kertyy Olisi kuitenkin toivottavaa, että säästövelvoite jäisi seurakunnan osalta pienemmäksi, jotta toimintamäärärahoihin, joita nyt on vain hieman alle , voitaisiin osoittaa lisäresursseja. Säästösuunnitelma aiheuttaa erityisesti lähetystyölle työvoimamenetyksiä. Näitä menetyksiä paikkaamaan pyritään saamaan entistä enemmän vapaaehtoisia. Mikaelinseurakunta Seurakuntaneuvosto vahvistaa uuden toimintamäärärahoja koskevan talousarvion vuodeksi 2013 (liite 3, sarake Uusi päätös 2013 ). Uudesta toimintamäärärahojen talousarviosta saadaan euron säästö. Palkkauksesta saadaan säästöjä jättämällä toistaiseksi täyttämättä kappalaisen virka Pekka Ahlamon jäädessä eläkkeelle, diakoniatyön projektin loppuessa yksi diakoniatyön virka vähenee, perhetyön sihteerin virka jätetään täyttämättä sekä kanttori Silvia Kosken tehdessä työtä 80%:sti (neljä työpäivää viikossa). Palkkausmäärärahoista saadaan näin noin euron säästö.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 19.12.2013 klo 18.00 19.50 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot