TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.3.2013 159. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 152 aikana kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 152 aikana kirkkoherra kirkkoherra, poistui :n 152 aikana kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra 142 KOKOUKSEN AVAUS Esitys Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Esitys Päätös Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 144 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys Päätös Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 145 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esitys Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. Esityslista hyväksyttiin. 146 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esitys Päätös Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Saarela ja Siv Sandberg. 147 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - Tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 6 luvun 8 a :n 6 momentin nojalla lakkauttaa pastori Nona Lehtisen virkamääräyksen hänen suostumuksellaan Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (II) viransijaiseksi/vuorotteluvapaasijaiseksi lukien. - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla kanttori Outi Lehtiselle hänen anomuksestaan eron Paattisten seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävästä kanttorin virasta alkaen. - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Sasa Lehtiselle siirron Turun Martinseurakunnasta Oulun hiippakuntaan alkaen.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Pöytäkirjoja - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Kaisa Vanhalalle virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin (I) virasta ajalle Tuomiokapituli on päättänyt määrätä pastori Sini- Maaria Kaupin kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla hänen suostumuksensa mukaisesti Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (I) virkaan ajaksi Kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja , 1/ Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja / Yhteisen lähetystyön toimikunnan pöytäkirja / Kiinteistölautakunnan pöytäkirja / Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja / Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja / Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja /2013 Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Esitys Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin. 148 TIEDOTTAJA KERTTU PALMUSEN TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Maarian tiedottaja Kerttu Palmunen hoitaa oman työnsä ohella kielenkääntäjä Paula Montinin virkavapauden ajan Montinin tehtävistä tuomiorovastin sihteerin tehtävät. Kerttu Palmusen palkka tiedottajana on 502/0. Hänelle tulee määritellä korvaus tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta ajaksi Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävänmuutos on olennainen - korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta

4 Yhteinen kirkkoneuvosto jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalla työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtäväkuvauksen, johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin. Edellä esitetyt kriteerit täyttyvät Palmusen kohdalla. Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Kerttu Palmuselle maksetaan ajalta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 12,5 prosenttia Paula Montinin peruspalkasta (502/80) hänen hoitaessaan tuomiorovastin sihteerin tehtävät oman työnsä ohella. Palkkakustannukset jaetaan Maarian seurakunnan (40 %) ja hallintoviraston (60 %) kesken. Esitys Kirkkoneuvosto päättää, että Maarian seurakunnan tiedottajalle Kerttu Palmuselle maksetaan ajalta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 12,5 % kielenkääntäjä Paula Montinin tehtäväkohtaisesta peruspalkasta 502/80. Kerttu Palmunen hoitaa kyseisenä aikana Paula Montinin tehtävistä tuomiorovastin sihteerin tehtävät oman työnsä ohella. Tiedottaja Kerttu Palmusen palkkakustannukset jaetaan välisenä aikana Maarian seurakunnan (40 %) ja hallintoviraston (60 %) kesken. Ilmoitus tiedottaja Kerttu Palmuselle, tuomiorovasti Heimo Rinteelle, kirkkoherra Katri Rinteelle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin. 149 ASUNTOSIHTEERI KIRSTI VIRRAN PALKAN TARKISTAMINEN Kirkkoneuvosto palautti kokouksessaan esityksen asuntosihteeri Kirsti Virran palkan tarkistamisesta uuteen valmisteluun tarkoituksella selvittää, oliko päätösesityksessä jo huomioitu järjestelyerän tuoma yhden position korotus. Asia esittely kirkkoneuvostossa oli seuraava: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola on esittänyt asuntosihteeri Kirsti Virran palkkauksen tarkistamista vedoten töiden vaativoitumiseen. Kiinteistötoimistossa on kaksi asuntosihteeriä. Asuntosihteerien työstä oleellinen osa on vaativaa asiakaspalvelua vuokralaisia valittaessa. Lisäksi heille siirtyi viime syksynä taloustoimistosta vuokravakuuksien valvonta.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Molempien vastuulla on suunnilleen yhtä suuren asuntomäärän (noin 600 asuntoa) vuokraustoiminnan hoito asukasvalintoineen. Kirsti Virta palkattiin asuntosihteerin virkaan virkaa ennen hoitaneen viranhaltijan vaativuusryhmän tasoisella palkalla. Palkkaa ei ole tarkistettu sen jälkeen, vaikka tehtävät ovat huomattavasti monipuolistuneet ja vaativoituneet. Tehtävän vastuualueeseen ovat lisäyksenä edellisen viranhaltijan tehtäviin tulleet mm. vuokravakuuksien hoito, perintä- ja ulosottotehtävät ja suoraveloitukset. Kirsti Virran palkka ei vastaa tehtävän vaativuutta ottaen huomioon erityisesti vaativan asiakastyön ja vastuun monipuolisesta tehtäväkokonaisuudesta. Palkkatyöryhmä päättää esittää kirkkoneuvostolle, että asuntosihteeri Kirsti Virran tehtäväkohtainen peruspalkka korotetaan alkaen vaativuusryhmästä 402/40 vaativuusryhmään 402/80. Esitys Kirkkoneuvosto päättää korottaa asuntosihteeri Kirsti Virran palkan alkaen vaativuusryhmästä 402/40 vaativuusryhmään 402/80. Päätös Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun. Tämän jälkeen palkkatyöryhmä käsitteli uudelleen asuntosihteeri Kirsti Virran palkka-asiaa kokouksessaan Palkkatyöryhmä pitää edelleen oikeudenmukaisena Kirsti Virran palkan korottamista kahdella positiolla vaativuusryhmästä 402/40 vastaavaa asiakaspalvelutyötä tekevien palkkatasolle vaativuusryhmään 402/80. Järjestelyeräkorotus tulee kaikille 402- vaativuusryhmään kuuluville, joten se ei tasoittaisi palkkaeroa Kirsti Virran ja muiden vastaavaa työtä tekevien välillä. Kahden position korotus ja järjestelyeräkorotus eivät myöskään johda epäoikeudenmukaiseen palkkaeroon kiinteistötoimiston kahden asuntosihteerin välillä, koska toisen asuntosihteerin palkka olisi edelleen kaksi positiota korkeampi kuin Kirsti Virran. Palkkaero on oikeutettu siitä syystä, että toiselle asuntosihteerille kuuluu kahden asunto-osakeyhtiön kirjanpito tilinpäätöksineen. Esitys Kirkkoneuvosto päättää korottaa kiinteistötoimiston asuntosihteerin Kirsti Virran palkan vaativuusryhmästä 402/40 vaativuusryhmään 402/80. Ilmoitus asuntosihteeri Kirsti Virralle, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto KASVATUSASIAINKESKUKSEN 50-VUOTISJUHLAVUODEN TYÖNTEKIJÄMATKA LON- TOOSEEN Asia jäi pöydälle kirkkoneuvoston kokouksessa Asian esittely, käsittely ja päätös pöytäkirjassa olivat seuraavat: Kasvatusasiain johtokunta asetti 128/ toimikunnan valmistelemaan kasvatusasiankeskuksen vuonna 2013 vietettävää 50- vuotisjuhlavuotta. Ajatuksena oli juhlavuoden vietto työn merkeissä siten, että juhlavuoden tapahtumat suunnataan pääosin suurelle yleisölle. Henkilökunnan huomioiminen päätettiin toteuttaa koko henkilökunnan yhteisen työyhteisömatkan merkeissä. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli 85/ toimikunnan suunnitelmaa työyhteisömatkan suuntaamisesta Lontooseen ja päätti, että matkan rahoitus kerätään keskuksen omista toimintamäärärahoista muun muassa rajoittamalla juhlavuoden aikana neuvottelupäiville ja vastaaville osallistumista sekä retkiä, tarjoiluja ja muita vastaavia kuluja. Yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2012 (13.12.) vahvistetussa yhtymän talousarviossa vuodelle 2013 varattiin kasvatusasiain keskuksen kustannuspaikalle yhteensä euroa juhlavuoden menojen kattamiseen. Tästä summasta euroa oli kirkkoneuvoston 325/ myöntämä erillinen määräraha juhlavuoden ulkoisten tapahtumien järjestämiseen. Loput euroa koostui kasvatusasiain keskuksen talousarvion sisäisistä säästöistä ja kasvatusasiain keskuksen laskennallisesta, euron suuruisesta, koulutusmäärärahasta, joka poikkeuksellisesti oli myönnetty suunnitellun työyhteisömatkan kulujen kattamiseen. Työyhteisömatkan kulut, noin euroa, oli koulutusmäärärahan lisäksi suunniteltu katettaviksi edellä mainituilla sisäisillä säästöillä. Kirkkovaltuuston periaatepäätöksen jälkeen työryhmä on jatkanut matkan konkreettista suunnittelua. Matkan ohjelma on laadittu yhdessä matkatoimisto Mikko Rindell Oy:n kanssa ja sisältää tutustumista Lontooseen, sen kirkollisiin ja muihin kohteisiin sekä tutustumisretken Windsorin linnaan, yhteisen juhlaillallisen ja osallistumisen jumalanpalvelukseen. Matkan hinta hengeltä on 500, jolloin matkan koko hinta on 80 osallistujalla euroa ja 50 osallistujalla euroa. Osallistujien tarkka määrä ei vielä ole tiedossa, koska ilmoittautuminen voi alkaa vasta kirkkoneuvoston hyväksyttyä matkaan sovellettavat henkilöstöedut. (Liite ) Liite Matkaa suunniteltaessa on otettu huomioon yhtymän nykyinen taloudellinen tilanne. Talouden heiketessä ei pitkään suunnitellusta ja työntekijöiden odottamasta matkasta ole haluttu luopua. Sen sijaan siitä on pyritty teke-

7 Yhteinen kirkkoneuvosto mään mahdollisimman edullinen. Matkaohjelmassa esitetty 500 euron/ henkilö hinta perustuu aikaisiin varauksiin ja matkalle osallistujien kohtuullisen suureen omavastuuseen. Suunnitelman mukaan: työnantaja maksaa matkaan liittyvät matkakulut, majoituksen aamiaisella, opastetun kiertoajelun, retken Windsorin linnaan sekä yhteisen ohjelmallisen juhlaillallisen. muista ruokailu- ja pääsylippu, ym. kuluista vastaa kukin matkalainen itse. matka toteutetaan arkipäivien (to-pe) osalta työntekijän viikkotyöajan puitteissa ja viikonloppuna (la-su) vapaa-aikana. päivärahoja ei makseta. työaikakorvauksia matkasta ei kerry. Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatusasiainkeskuksen henkilökunnan 50- vuotisjuhlamatkan Lontooseen esittelyn mukaisilla ehdoilla. Ilmoitus kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoneuvoston jäsen Juha Nappu esitti asian käsittelyä kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa, jolloin nähdään myöskin kasvatusasiainkeskuksen ehdotukset säästötoimiksi. Marika Lahti kannatti esitystä. Pöydälle pano -esityksen johdosta järjestetyssä äänestyksessä pöydälle panoa kannattivat kirkkoneuvoston jäsenet Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Pertti Paasio, Maria Puhakka ja Ari Suominen eli kuusi jäsentä. Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Seija Hemling, Heimo Rinne, Pekka Saarela ja Siv Sandberg eli neljä jäsentä. Merja Ainasoja äänesti tyhjää. Päätös Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle. Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatusasiainkeskuksen henkilökunnan 50- vuotisjuhlamatkan Lontooseen esittelyn mukaisilla ehdoilla. Ilmoitus kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Merkittiin, että kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme poistui asian käsittelyn ajaksi.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Päätös Esitys hyväksyttiin. 151 VARHAISKUNTOUTUKSEEN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN OHJEISTUKSEN SELVEN- TÄMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa päätettiin, että lähtien virkavapaus / työloma myönnetään palkallisena, kun viranhaltija / työntekijä osallistuu Kirkkohallituksen tai Kelan kautta varhaiskuntoutukseen. Virkavapautta / työlomaa myönnetään palkallisena enintään 30 päivän ajalta kalenterivuodessa. Päätös kuntoutusajan palkallisuudesta koski vain varhaiskuntoutusta. Nykyään kuntoutuksia on hyvin monenlaisia ja monia niistä kutsutaan varhaiskuntoutuksiksi. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista tarkentaa kirkkoneuvoston päätöksen sanamuotoa. Yleiskirjeessä 28/2009 kirkkohallitus määritteli varhaiskuntoutukseen oikeutetut. Varhaiskuntoutukseen ovat oikeutettuja evankelis-luterilaisen kirkon, sen seurakunnan tai seurakuntayhtymän työntekijät - jotka kuuluvat evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) piiriin - joilla on voimassa oleva palvelussuhde, joka on jatkunut vähintään yhden vuoden - joiden fyysinen tai psyykkinen terveydentila on alentunut eri tekijöistä johtuen - joiden työterveyshuolto on selvittänyt ja toteuttanut työpaikan työkykyä ylläpitävät ja parantavat toimenpiteet. Yleiskirjeen mukaan varhaiskuntoutuksen eri muodot ovat A. Varhaiskuntoutuskurssit Alla kohdissa 1 ja 2 mainitut kuntoutuskurssit ovat Kansaneläkelaitoksen (Kela) järjestämiä kuntoutuksesta annetun lain mukaisia (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005) ja KELAN rahoittamia, jotka toteutetaan alueellisena kuntoutuksena hiippakunnittain. Kirkon työntekijöiden Aslak- ja TYK kurssit hiippakunnat anovat Kelalta vuosittain. Näille Kelan kursseille hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Lisätietoja kursseista saa kelan internetsivulta osoitteesta. valitaan: uskonnan alaan liittyvä työ 1. ASLAK (ammatillisesti syvennetty varhaiskuntoutus) 2. TYK-ryhmät (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus)

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Näiden kurssien lisäksi Kirkkohallitus järjestää ja rahoittaa neljä varhaiskuntoutuskurssia vuodessa Haapaniemen hiippakuntakartanossa yhteistyössä Kuortaneen kuntopalvelut Oy:n kanssa. Varhaiskuntoutuskursseista kaksi on kohdennettu ikääntyneille (57v.-65v.) työntekijöille. Kirkkohallituksen järjestämille kursseille hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Lisätietoja kursseista saa Kirkon keskusrahaston internetsivulta: Lisäksi yleiskirjeessä annettiin ohjeita psykoterapiaan, kriisiterapiaan ja Voice Massageen hakeutumiseen. Merkitessään kirkkohallituksen yleiskirjeen 28/2009 saaduksi kirkkoneuvoston päätöksessä todettiin, - että palkallinen virka- ja työloma myönnetään vain yleiskirjeessä tyhjentävästi lueteltuihin varhaiskuntoutuksiin osallistumisen ajalta ja että muun kuntoutuksen ajalta virka- ja työvapaa on palkatonta. - että KirVESTES:n 92 :n mukaan palkkaa voidaan maksaa enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 11/2010 ilmoitettiin muutoksista varhaiskuntoutuksiin hakeutumisessa ja rahoituksessa: 1. Psykoterapian, kriisiterapian ja Voice massagen rahoitusta ei enää haeta kirkkohallitukselta vaan suoraan Kelasta. 2. Kirkon keskusrahaston rahoittamille varhaiskuntoutuskursseille (Haapaniemen hiippakuntakartanoon) haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella. B-lääkärinlausunto oltava. 3. Kirkon muu varhaiskuntoutustoiminta jatkuu alueellisena toimintana hiippakuntien alueella. Alueelliseen varhaiskuntoutustoimintaan kuuluvat ASLAK- ja TYK kurssit. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksessa, joka tuli voimaan , korvattiin KirVESTES:n 92 pykälä kehittämissopimuksen pykälällä 9 Työkykyä ylläpitävä varhaiskuntoutus. Sisällöllisesti 92 ja 9 pykälät vastaavat toisiaan: palkallista virka- tai työvapaata voidaan myöntää enintään 30 kalenteripäivää kalenterivuodessa. Kuntoutukseen on hakeuduttava Kelan kautta tai sen on oltava Kirkon keskusrahaston rahoittamaa kuntoutusta. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen soveltamisohjeessa mainitaan, että työkykyä ylläpitävällä kuntoutuksella tarkoitetaan erilaisia varhaiskuntoutuksen muotoja esim. ASLAK-kursseja ja TYK-toimintaa ja että Kirkon keskusrahaston rahoittamaa kuntoutusta on Haapaniemen hiippakuntakartanossa järjestetty kuntoutus. Kirkkoneuvostossa on todettu kirkkohallituksen yleiskirjeessä 28/2009 määritelleen tyhjentävästi varhaiskuntoutukset ja ohjetta noudattaen myönnetty yleiskirjeessä lueteltuihin kuntoutuksiin osallistumisten ajat

10 Yhteinen kirkkoneuvosto palkallisina ja muihin kuntoutuksiin osallistumista varten virkavapaudet ja työlomat palkattomina. Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen soveltamisohjeessa on ASLAK- kurssit ja TYK-toiminta mainittu esimerkkeinä varhaiskuntoutuksesta. Kirkon kehittämissopimuksen soveltamisohjeen sanamuoto antaa mahdollisuuden työnantajalle harkintansa mukaan myöntää virkavapauden tai työloman myös palkallisena. Soveltamisohjeen mukaan työeläkelaitoksen järjestämää ammatillista kuntoutusta varten myönnettävään virka- tai työvapaaseen Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen 9 pykälää ei sovelleta. Toisin sanoen työeläkelaitoksen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen osallistumisaikaa ei voida myöntää palkallisena. Kirkkoneuvoston voimassa olevaa päätöstä noudattaen vuonna 2012 on 12 henkilöä osallistunut palkalliseen kuntoutukseen, yhteensä 132 kalenteripäivää / 115 työpäivää. Palkattomaan kuntoutukseen on osallistunut 3 henkilöä, kalenteripäiviä 21 / työpäiviä 18. Palkallisen kuntoutusvapaan ajalta Kela maksaa kuntoutuspäivärahan työnantajalle. Kuntoutusraha on riippuvainen henkilön vuosituloista ja veroprosentista. Se on suuruudeltaan vähän enemmän kuin sairauspäiväraha. Palkattoman kuntoutuksen ajalta työntekijät saavat kuntoutuspäivärahan itselleen. Esitys Kirkkoneuvosto päättää, että palkallista virkavapautta / työlomaa voidaan edelleen myöntää enintään 30 kalenteripäivää kalenterivuodessa varhaiskuntoutukseen osallistumista varten (Kirkon henkilöstön kehittämissopimus 9). Varhaiskuntoutuksilla tarkoitetaan ainoastaan ASLAK (ammatillisesti syvennetty varhaiskuntoutus) ja TYK-ryhmiä (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus) sekä Kirkkohallituksen järjestämiä ja rahoittamia varhaiskuntoutuskursseja Haapaniemen hiippakuntakartanossa. Kaikkiin muihin kuntoutuksiin osallistumisen ajaksi myönnettävät virkavapaat ja työlomat ovat palkattomia siitäkin huolimatta, että ne ovat Kelan järjestämiä ja niihin hakeudutaan työterveyslääkärin suosituksesta. Ilmoitus henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle noudatettavaksi ja henkilökunnalle tiedottamista varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esitys hyväksyttiin. 152 VUODEN 2013 TALOUSARVIOMUUTOSEHDOTUS Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella verotulopohjan alenemisen huomioiva talousarviomuutosehdotus vuodelle 2013 viimeistään toukokuun valtuustossa päätettäväksi. Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan seurakuntaneuvostoilta ja kaikilta yksiköiltä suunnitelman, jolla asianomaisen

11 Yhteinen kirkkoneuvosto seurakunnan ja yksikön tämän vuoden talousarvioon saadaan 10 prosentin säästöt. Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan siihen mennessä saapuneet suunnitelmat. Saapuneet sanalliset suunnitelmat ovat seuraavat: Hallintovirasto Lisäsäästöt em. talousarviokohtiin on pyritty toteuttamaan siten, että säästöt eivät aiheuttaisi muille yksiköille tai toiminnoille lisäkustannuksia. Hallintoviraston kahden vuoden aikana toteuttamat säästötoimenpiteet on esitetty ajankohtaisten toimenpiteiden jälkeen. 101 Kirkolliset vaalit, nettomeno , säästö Kirkkovaltuusto, nettomenot , säästö käyttövarauksesta 103 Tilintarkastus ja valvonta, nettomenot , säästö Kirkkoneuvosto ja lautakunnat, nettomenot , säästö käyttövarauksesta 105 Talous- ja henkilöstöhallinto, nettomenot , säästö palkoista ja sijaisuuksista * 109 Muu yleishallinto, nettomenot , säästö Muu henkilöstöhallinto , säästö kuntoiluavustuksista 304 Koulutus ja tutkimustoiminta , säästö koulutuksista Yllä olevat kustannuspaikat yhteensä Säästöt lisätalousarvioon: = 5,4% *Palkkakirjanpitäjän viran täyttämättömyys 4 kk, kielenkääntäjän tehtävien hoito oto-järjestelyin 3 kk, taloussuunnittelupäällikön tehtävien hoito 12 kk alemmin kustannusvaikutuksin, monistamon hoito puolella työvoimalla 1 kk, jo tiedossa olevat palkattomat virkavapaat. Hallintoviraston tehtävänä on mahdollistaa seurakuntayhtymän päätöksentekoelinten toiminta sekä huolehtia seurakuntayhtymän taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta sekä koulutustoiminnasta. Kahden viime vuoden aikana hallintovirasto on ottanut vastuulleen päätoimisen työnohjaajan töiden valtaosan töiden siirryttyä henkilöstöpäällikölle. Talous- ja suunnittelujohtajan ja talouspäällikön virkojen lakkauttamisen jälkeen perustettu talousjohtaja vastaa suuresta osasta aikaisempien kahden viranhaltijan tehtävistä, osan siirryttyä hallintojohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Lakimiehen viran lakkauttamisen jälkeen täytetty henkilöstöpäällikön virka suuntautuu kaikkien yksiköiden henkilöstön työhyvinvoinnin ja esimiestyön tukemiseen. Taloussuunnittelupäällikön virkaa ei ole sijaistettu virkavapauden ajalta vastaavan palkkausluokan sijaisella, vaan vaativimmat tehtävät on jaettu. Pois lähte-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto neiden taloustoimiston avainhenkilöiden tehtävät on järjestetty määräaikaisjärjestelyin ottaen huomioon KIPAan siirtyminen. Vuositasolla em. tehostamistoimien vaikutus on Keskusrekisteri ja seurakuntatoimisto Toimenpiteet: Säästö : 1. Toimistosihteerin virka ei täytetä konservointi keskeytetään ja konservaattorin työsuhde puretaan(toteutettiin ) Väliaikaisen vs. toimistosihteerin työsuhdetta ei jatketa (toteutaan alkaen) Seurakuntatoimiston toimistotarvikkeet Keskusrekisterin toimintakulut yhteensä Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston budjetti 2013: Palkkakulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Toimintakulut yhteensä Keskusrekisterin tulot erotus % = = 8,8% Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston budjetista on 96 % palkkakuluja. IT-alue Kirkkoneuvosto on pyytänyt yksiköiltä suunnitelman, jolla asianomaisen yksikön tämän vuoden talousarvioon saadaan 10 prosentin säästöt. Yhtymän tietohallinnon kustannukset muodostuvat yhtymän sisäisestä osuudesta sekä pääosin jäsenmäärän mukaan jyvitetystä osuudesta it-alueen kustannuksista (28,52 % vuonna 2012). Kaikki henkilöstökustannukset kohdistuvat italuekeskukseen ja yhtymän sisäisessä osuudessa on lähinnä ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laitekustannuksia. Tietohallinto on jo säästänyt henkilöstökuluissa oma-aloitteisesti. Kun it-alue vuonna 2010 käynnistyi, väheni yhtymälle koituneet vuotuiset henkilöstökulut tietohallinnosta 22 prosenttia. Tämä saatiin aikaan yhteistyöllä ja yhdistämällä resurssit samaan organisaatioon.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvostolta saadun raamin mukaisesti säästöjä etsitään muista menokohteista kuin henkilöstömenoista. Yhtymän tietohallinnon menot eivät muodostu järjestetystä toiminnasta, vaan kaikille työmuodoille tarjotuista ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laitepalveluiden kustannuksista. Suurin yhtymän sisäinen erä on investoinnit ja seuraavaksi suurin ohjelmistojen ylläpitomaksut. Ohjelmistotoimittajat ilmoittivat tälle vuodelle 3-6 prosentin korotuksista ylläpitomaksuihin, joten ainoa mahdollisuus säästää tuolta olisi luopua jonkun ohjelmiston käytöstä. Tällainen ratkaisu toisaalta lisäisi manuaaliprosesseja, mistä seuraisi lisähenkilöstön tarve. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää säästäminen investoinneista. Investoinneista kustannetaan laitteiden vaihdot, uudet laitteet, ohjelmistolisenssit sekä tietojärjestelmät. Alkuperäinen investointibudjetti vuodelle 2013 oli euroa. Olemme siirtäneet MS Officen version 2010 käyttöönottoa it-alueen yhteisen AD-toimialueen valmistumisen jälkeen tehtäväksi. Uuden version käyttöönoton yhteydessä oli tarkoitus tarjota käyttäjille peruskurssi vähintään Wordin ja Excelin käytöstä. (Edellisen versiovaihdon yhteydessä koulutus ostettiin Turun AKK:lta.) Uusi Officen versio oli tarkoitus ottaa käyttöön tänä vuonna ja siinä tarkoituksessa ostaa 300 kpl lisenssejä. Vähinten ongelmia aiheuttava säästöehdotus olisi jakaa lisenssien hankinnat useammalle vuodelle. Lisenssejä on nyt hankittuna 43 kpl, koska käyttöönotto on ollut tarpeellista aiemmin joissakin työpisteissä (mm. Baswaren budjetointijärjestelmä edellyttää Officen versiota 2010). Kaksi eri Officen versiota aiheuttaa pientä kitkaa, koska uudemman versioiden käyttäjien pitää muistaa tallentaa tiedostot vanhalla versiolla aukeavassa muodossa. Määrärahaongelmaan peilatessa haitta on marginaalinen eikä estä säästämistä lisenssikuluissa. Emme voi karsia laitevaihdoista, koska it-alueella on sovittu tietokoneiden laitevaatimuksiin enintään viiden vuoden ikä. (Henkilöstömäärä on mitoitettu sen mukaisesti, että vanhoja, yli viisivuotiaita tietokoneita ei tarvitse tekohengittää ittuessa.) Laiteuusinnoissa voidaan kuitenkin säästää näyttöjen osalta. Vähintään 22-tuumaiset lcd-näytöt voidaan jatkossa jättää uusimatta. Niiden laatu ja sähkökulutuksen pienuus mahdollistavat hyvin laitteiden käytön viittä vuotta pidempäänkin. (It-alueen laitevaatimukset eivät ota kantaa näyttöjen ikään, kokoon tai sähkönkulutukseen.) Kirkkoneuvostossa hyväksyttiin jo viime keväänä toimintamalli, jonka mukaan tietokoneiden määrä ei enää kasvateta. Ohessa säästöbudjetti vuodelle Joitakin lukuja on korjattu myös ylöspäin, koska nyt tiedetään toteutuneet luvut vuodelta 2012 ja samalla on huomioitu ohjelmistotoimittajien loppuvuodesta ilmoittamat tietojärjestelmien ylläpitohintojen nousut. Talousarvioehdotus 2013 säästöbud ehd YHTYMÄN TIETOHALLINTO 4310 Toimistopalvelut Jätehuolto

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Kon ja laitt kunnossapito Puh huoltokul ja tarvikkeet Atk-palvelut Sis asiantuntijapalvelut (=yhtymän osuus it-alueen kustannuksista) 4560 Leasing-maksut Atk-laitteet Puhelinlaitteet Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistus Korjaus- ja huoltotarvikkeet YHTEENSÄ YHTYMÄN INVESTOINNIT Laitteet Ohjelmistot 1289 YHTEENSÄ Tietohallinto yhteensä Säästöehdotuksessa on kasvatettu mm. atk-palveluiden ja kopiointitarvikkeiden osuutta vastaamaan toteutunutta hinnankorotukset huomioiden. Investointien lisäksi pieni säästöosuus on merkitty mm. leasing-kuluihin. Tietohallinnon säästövaatimus siis toteutetaan pienentämällä investointimäärärahaa euroa. Säästö toteutetaan jakamalla MS Office lisenssien hankintaa useammalle vuodelle. Lisenssihankinnat toteutetaan jatkossa pääosin loppuvuonna, jolloin on tiedossa esim. odottamattomista laiterikoista aiheutuneet investointikustannukset. Tuomiokirkkoseurakunta Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan avata vuoden 2013 budjetin ja antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtäväksi laatia kirkkovaltuuston toukokuun kokoukselle lisäbudjetin, jossa on otettu huomioon verotulokertymän arvioitu 10 % alentuminen. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan pyytänyt seurakuntia ja yksiköitä tekemään mennessä kirkkoneuvostolle suunnitelman, millä tavalla ne voivat vastata budjetin supistamistarpeeseen. Säästötavoite on Turun tuomiokirkkoseurakunnan osalta Tuomiokirkkoseurakunnan on etsittävä säästökohteet henkilöstömenoista. Näitä kertyy seuraavasti: 1) Kappalainen (I) Jani Kairavuo on virkavapaalla Viransijaisena toimii Miika Ahola, jonka virkaa (seurakuntapastori I) ei ole täytetty Säästö ) Diakoni Raija Eeva on opintovapaalla ajalla Virkaan ei oteta viransijaista. Säästö

15 Yhteinen kirkkoneuvosto ) Johtava diakoniatyöntekijä Sari Leppälä on valittu Diakoniakeskuksen diakoniasihteeriksi. Hän on koeajalla Hänen sijaisekseen johtavaksi diakoniatyöntekijäksi on valittu Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Maria Orjala em. ajaksi. Maria Orjalan tilalle on valittu Tuomiokirkkoseurakunnan lähetys- ja perhetyön sihteeri, diakoni Tamara Partanen. Lähetys- ja perhetyönsihteerin tilalle ei oteta kokoaikaista työntekijää. Välttämättömät tehtävät hoidetaan tuntityönä ja testamenttirahastojen varoilla. Säästö Mikäli Sari Leppälä siirtyy lopullisesti Diakoniakeskuksen palvelukseen, johtavan diakoniatyöntekijän virantäyttöprosessia lykätään niin, että uusi työntekijä ottaisi työn vastaan vuoden 2014 alussa. Tällöin saavutettaisiin em. virkajärjestelyillä vielä :n lisäsäästö. 4) Kappalainen Sari Lehti on virkavapaalla kirkolliskokouksen sihteerin tehtävissä toukokuussa ja marraskuussa 2013 yhteensä kaksi viikkoa. Säästö ) Vs. nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpää on valittu epävarman taloustilanteen vuoksi vain heinäkuun 2013 loppuun. Viransijaista kuitenkin välttämättä tarvitaan varhaisnuorisotyössä, erityisesti koulutyössä, myös elo-joulukuussa Vakinainen viranhaltija palaa virkavapaalta helmikuussa Päivi Sillanpään palkka voidaan maksaa syksyn 2013 osalta testamenttivaroista. Säästö ) Nuorisotyönohjaaja Tommi Santala on virkavapaalla Säästö ) Seurakuntapastori Miika Ahola voisi ottaa vastatakseen kansainvälisen seurakunnan papin tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella alkaen. Mikäli seurakuntayhtymä maksaisi hänen palkastaan puolet, olisi säästö n Tälle vaihtoehtona on kirkkoherran kuukauden virkavapaus, josta säästö ) Seurakunnalle on kertynyt vuodesta 2012 toimintamenojen säästöjä noin , jolla katetaan säästötavoitteesta loput. Enimmillään säästöjä kertyy Olisi kuitenkin toivottavaa, että säästövelvoite jäisi seurakunnan osalta pienemmäksi, jotta toimintamäärärahoihin, joita nyt on vain hieman alle , voitaisiin osoittaa lisäresursseja. Säästösuunnitelma aiheuttaa erityisesti lähetystyölle työvoimamenetyksiä. Näitä menetyksiä paikkaamaan pyritään saamaan entistä enemmän vapaaehtoisia. Mikaelinseurakunta Seurakuntaneuvosto vahvistaa uuden toimintamäärärahoja koskevan talousarvion vuodeksi 2013 (liite 3, sarake Uusi päätös 2013 ). Uudesta toimintamäärärahojen talousarviosta saadaan euron säästö. Palkkauksesta saadaan säästöjä jättämällä toistaiseksi täyttämättä kappalaisen virka Pekka Ahlamon jäädessä eläkkeelle, diakoniatyön projektin loppuessa yksi diakoniatyön virka vähenee, perhetyön sihteerin virka jätetään täyttämättä sekä kanttori Silvia Kosken tehdessä työtä 80%:sti (neljä työpäivää viikossa). Palkkausmäärärahoista saadaan näin noin euron säästö.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Maarian seurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle Maarian seurakunnan kokonaismääräraha on yhteensä (v ). Kokonaismääräraha rakentuu perusosasta ja väkilukuosasta. Perusosa on jokaiselle seurakunnalle sama (v.2012, ). Väkilukuosa määräytyy olleen seurakuntalaisten määrän mukaan, joka Maariassa oli (v.2012, ) seurakunnan jäsentä. Kokonaismäärärahasta virka- ja kokouspalkat sivukuluineen ja matkakorvauksineen ovat (V. 2012, ), koulutus ( ), seuraavat 07 palkat sivukuluineen: ( ), ( ) ja ( ). Henkilöstökulut ovat siis yhteensä ( ). Kirkkoherran käyttövarat määräraha eli toimintamääräraha vuodelle 2013 on ( ). Maarian seurakunta on laaja ja kasvava, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän suurin seurakunta. Seurakunnan alueella asuu yli ihmistä. Tämä on hyvä huomioida, koska seurakunta palvelee jokaista avuntarvitsijaa, myös heitä, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä mm. diakoniatyön, sielunhoitotyön, lapsi- ja nuorisotyön, partion kautta. Säästötavoite Maarian seurakunnan kohdalla on Tähän tavoitteeseen ei päästä henkilöstökuluja säästämällä ja toimintaa ei voida supistaa niin paljoa, sillä Maarian seurakunnassa rippikoululaisia on noin 300 vuosittain, kasteita on yli 300, joten lapsi- ja perhetyön tarvetta on enemmän kuin pystymme tämän hetkisillä resursseilla tekemään. Maarian seurakunnan säästösuunnitelma: Henkilöstö: 1. Nuorisotyönohjaaja Niina Kilpeläinen on palkattomalla virkavapaalla vuoden loppuun asti, sijainen otetaan vain rippileirien ajaksi. Säästöä noin 8 kk Vs. tiedottaja Kerttu Palmunen on 50 % Maarian seurakunnassa noin 2,5 kk, säästöä Kolme pastoria on ilmoittanut halukkuutensa jäädä palkattomalle virkavapaalle (yksi kahdeksi kuukaudeksi) säästö Näistä säästö yhteensä Loppuosa = menisi kokonaan toimintamäärärahoista ellei aikaisemmilta vuosilta olisi säästetty. Säästötavoitteeseen päästään käyttämällä viime vuoden säästöt, jotka ovat tulleet henkilöstökuluista ja toiminnan säästöistä sekä edellisvuosilta kertyneistä säästöistä. Säästösuunnitelma merkitsee lapsi- ja perhetyön, varhaisja nuorisotyön osalta toiminnan supistamista sekä aluetyön kehittämisen vaikeutumista määrärahojen laskiessa alle puoleen. Vapaaehtoiset eivät korvaa seurakunnan työntekijöitä, mutta ovat hyvänä apuna seurakunnan

17 Yhteinen kirkkoneuvosto toiminnan pyörittämisessä. Vapaaehtoisten hoitaminen vaatii ajan ja voimavarojen lisäksi myös taloudellista panostusta. Yhteistyön lisääminen koko seurakuntayhtymän alueella helpottaisi niin taloudellista taakkaa kuin työntekijöitten suurta työmäärää isossa seurakunnassa. Åbo svenska församling Gemensamma kyrkofullmäktige har fattat beslut 18 1/2013 om att i brådskande ordning göra en tilläggsbudget för år Gemensamma kyrkorådet har gett anvisningar för uppgörande av ny budget för år Allmänt har det talats om ett sparbehov på 10 % av totala budgetsumman. Åbo svenska församlings totalbudget handlar om euro varav 10 % är euro. Utlåtande angående sparåtgärder i Åbo svenska församling Utgående från Gemensamma kyrkorådets principer framhåller församlingsrådet följande 1. Inbesparingar skall i första hand sökas utanför personalkostnaderna Faktum är att målet med 10 % inbesparing inte är möjligt att nå utan att skära i verksamheten och personalkostnaderna eller öka intäkterna. Då det gäller verksamhetsmedel har personalen gjort upp ett nytt sparförslag till budgeten på vad som absolut borde finnas för att kunna genomföra verksamheten. Den nya verksamhetsbudgeten landar på euro. Inbesparing i relation till den nya budgeten 2013 är ca euro och i relation till vad som användes budgetåret 2012 ca euro. Tidigare inbesparingar i budgeten(ca 47000) bör därför användas för att nå en 10% inbesparing i budgeten Tjänster och befattningar som blir lediga skall inte besättas utan gemensamma kyrkorådets tillstånd För närvarande är alla tjänster och befattningar fyllda. En församlingspastorstjänst är besatt till den i väntan på fortsatta beslut om tjänstledighet. En tidsbegränsad ungdomsarbetsledarbefattning omfattar år Gemensamma kyrkorådet godkänner alla vikariat som är längre än en månad Församlingsrådet i Åbo svenska församling har skyldighet enligt instruktionen att besluta om vikariat för övriga än präster som förordnas av domkpitlet i Borgå stift men är mycket medvetet om det spända ekonomiska läget och därför strävas det efter att genom interna prioriteringar sköta om eventuella längre sjukledigheter. 4. Diskussioner om frivilliga tjänstledigheter utan lön bör föras med arbetstagarna

18 Yhteinen kirkkoneuvosto I samband med arbetskonferens har det det inom arbetslaget förts diskussioner om frivilliga tjänstledigheter utan lön. Fem av arbetstagare (10,5) meddelade att de har en beredskap att överväga sådana alternativ. Behöver utredas vidare hur det är möjligt att genomföra i praktiken. 5. Gemensamma kyrkorådet besluter vid behov om samarbetsförhandlingar Samarbetsförhandlingar bör föras under ledning av gemensamma kyrkorådet för att undvika de negativa följderna för arbetsklimat och verksamhet. 6. Gemensamma kyrkorådet bör godkänna alla utlandsresor Inom Åbo svenska församling planeras två utlandsresor Församlingsresa till vänförsamlingen i St Petersburg (J Mullo) 2. Barn- och ungdomskörresa till Stockholm (B Forsman) Bägge resorna är viktiga att genomföra och reda långt planerade. De görs med små utgifter för församlingen och församlingsrådet vill att de genomförs enligt planerna trots resursbrist. Några andra utlandsresor planeras inte för år Suomennos kuuluu seuraavasti: Turun ruotsinkielinen seurakunta Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt 18 1/2013 kiireellisestä lisätalousarvion valmistelemisesta vuodelle Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut ohjeet uuden talousarvion antamiseksi vuodelle Yleisellä tasolla on puhuttu säästötarpeesta, joka on 10 % talousarvion kokonaissummasta. Turun ruotsinkielisen seurakunnan kokonaisbudjetti on euroa, josta 10 % on euroa. Turun ruotsinkielisen seurakunnan säästötoimia koskeva lausunto Yhteisen kirkkovaltuuston periaatteisiin viitaten seurakuntaneuvosto esittää seuraavaa 1. Säästöjä on ensi kädessä etsittävä muualta kuin henkilöstökuluista Tosiasia on, ettei 10 %:n säästötavoitteeseen voi päästä ilman, että toimintaa ja henkilöstökuluja vähennetään tai tuloja lisätä. Toimintakulujen kattamiseksi henkilökunta on tehnyt uuden talousarvion säästöehdotuksen, jossa eritellään toiminnan kannalta välttämättömät minimivaatimukset. Uuden toiminnallisen talousarvion loppusumma on euroa. Verrattuna uuteen vuoden 2013 talousarvioon säästöä kertyy noin euroa ja verrattuna vuoden 2012 kustannuksiin säästöä on noin euroa. Talousarvion aiemmat säästötoimenpiteet (n ) on siksi käytettävä vuoden 2013 talousarviossa 10 %:n säästöihin pääsemiseksi. 2.Vapautuvia virkoja ja toimia ei täytetä ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa Tällä hetkellä kaikki virat ja toimet on täytetty. Yksiseurakuntapastorin virka on täytetty asti, uutta virkavapaapäätöstä odotettaessa. Yksi määräaikainen nuorisotyönohjaajan toimi on vuodelle Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kaikki kuukautta pidemmät sijaisuudet

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Turun ruotsinkielisen seurakunnan seurakuntaneuvostolla on johtosäännön mukaan velvollisuus päättää muista kuin Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämien pappien sijaisuuksista, mutta on hyvin tietoinen tiukasta taloustilanteesta ja pyrkii sen vuoksi sisäisten priorisointien kautta hoitamaan mahdolliset pidemmät sairauslomat. 4. Vapaaehtoisista palkattomista virkavapaista on keskusteltava työntekijöiden kanssa Työkonferenssin yhteydessä on työyhteisössä keskusteltu vapaaehtoisista palkattomista virkavapaista. Työntekijöistä (10,5) viisi ilmoitti, että heillä on valmius harkita tällaisia vaihtoehtoja. On selvitettävä, miten järjestely olisi käytännössä mahdollinen. 5. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tarpeen tullen yhteistoimintaneuvotteluista Mahdolliset YT-neuvottelut on käytävä yhteisen kirkkoneuvoston johdolla, jotta negatiiviset seuraukset työilmapiiriin ja toimintaan voitaisiin välttää. 6. Yhteisen kirkkoneuvoston on hyväksyttävä kaikki ulkomaanmatkat Turun ruotsinkielisessä seurakunnassa on suunnitteilla kaksi ulkomaanmatkaa vuonna Seurakuntamatka ystäväseurakuntaan Pietariin (J Mullo) 2. Lapsi- ja nuorisokuoron matka Tukholmaan (B Forsman) Molemmat matkat ovat tärkeitä toteuttaa ja niiden suunnittelu on jo edennyt pitkälle. Kustannukset seurakunnalle ovat pienet ja seurakuntaneuvosto haluaa matkojen toteutuvan suunnitellusti resurssipulasta huolimatta. Muita ulkomaanmatkoja ei vuodelle 2013 suunnitella. Paattisten seurakunta Paattisten seurakunnalle on myönnetty vuodelle 2013 määrärahaa euroa, josta 10 % on Kanttori Outi Lehtinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kanttorin virasta alkaen. Kanttorin virkaa ei täytetä toistaiseksi vaan virkaa hoidetaan maksamalla toimituspalkkioita. Laskelmien mukaan tästä koituu säästöä euroa vuonna Loput katetaan aiempina vuosina säästyneistä määrärahoista. Kaarinan seurakunta Kaarinan seurakuntaneuvostolta pyydetään täten suunnitelmaa siitä, miten seurakunnan kuluvan vuoden talousarvioon saadaan 10 % säästö. Kaarinan seurakunnan osalta tämä merkitsee Taloustoimiston ilmoituksen mukaan Kaarinan seurakunnan vuoden 2012 ylijäämä on Kun seurakuntaneuvosto on jakanut vuoden 2012 toimintaan käytettäviä määrärahoja kustannuspaikoille, on säästöistä suunniteltu maksettavaksi tiedotustoimintaan ja rippikouluun 11812, yht Kaikkiaan vuoden 2013 toimintamäärärahaksi tulee täten plus =

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Vuoden 2012 ylijäämästä jää jäljelle Mikäli tämä summa käytetään 10 % säästötavoitteen kattamiseen, tulee jostain koota vielä Seurakuntaneuvosto esittää suunnitelmanaan, että yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämä 10 % säästö, , vuoden 2013 talousarviosta saadaan seuraavasti: Vuoden 2012 ylijäämä Palkkarahat kanttorinviran ja kirkkoherranviran vuorotteluvapaajärjestelyt sekä lähetyssihteerin tehtävien uudelleen järjestely ilman palkattua työvoimaa alkaen Kilometrikorvauksiin varatun summan pienentäminen todellisen tarpeen mukaiseksi Toimintamäärärahat 10 % Testamenttirahastot Yhteensä Piikkiön seurakunta Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella veropohjan alennuksen huomioiva talousarvioehdotus kuluvalle vuodelle 2013 viimeistään toukokuun 2013 valtuustossa päätettäväksi. Kaikilta yhtymän seurakunnilta ja yksiköiltä pyydetään suunnitelma, jolla kuluvan vuoden talousarvioon saadaan 10% säästöt. Piikkiön seurakunnan on järkevää pyrkiä tasapainottamaan oma taloudellinen tilansa ottamalla huomioon taloudellisesti tiukkeneva tilanne. Menneiltä vuosilta säästöä on niin paljon, että se kattaisi kokonaan vuodelle 2013 pyydetyn 10%:n yksikkökohtaisen säästötavoitteen. Kuitenkin jo vuoden 2014 aikana, mikäli työntekijämäärä ja -kulut pysyisivät nykyisen korkuisina tai kasvaisivat palkkakulujen nousun myötä, tulisivat yksikkökohtaiset säästöt Piikkiön seurakunnassakinsyödyiksi. Yhtymätasolla säästynyttä rahaa ei ole erikseen olemassa, joten todellisia säästöjä on saatava käytännössä myös tämän vuoden aikana. Piikkiön seurakunnan osalta varaudutaan vuoden 2014 tilanteeseen ottamalla kantaa määräaikaisen 50% diakonian ja 50% nuorisotyön viran päättymiseen/ virkatarpeen jatkumiseen vuoden 2013 lopussa. Diakoniatyön johtokunta on esittänyt diakoniatyöhön uutta virkaa asiakastyön tarpeiden perusteella. Piikkiön seurakunnan säästösuunnitelma: 1. Säästämme sijaiskuluissa ja osin asiantuntijapalkkioissa. Pappien lomat rytmitetään suunnitellusti. Papit vastaavat raamattuopetuksesta pääasiassa itse. Kanttorinsijaisuuksia hoidetaan palkkiopohjaisesti ja ne rajataan pääsääntöisesti kirkkotoimituksiin ja erityistilanteisiin. Leireille ei palkata erikseen yövalvojia.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 48

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 48 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.5.2013 48 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.5.2013 klo 18.00 19.32 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 36 Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 Kokousaika: Ke 31.10.2012 klo 18.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Kokouspaikka: Meilahden kirkon seurakuntasali Pihlajatie 16, 00270 Helsinki

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA 3.6.2015 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 7/2015

RAUMAN SEURAKUNTA 3.6.2015 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika: ke 3.6.2015 klo 17.00 Paikka: Virastotalo, sali JULKINEN PÖYTÄKIRJA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 140 KOKOUKSEN AVAUS 141 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 142 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 143 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Leppäjoki, Siiri jäsen Muurinen, Seppo jäsen. Saarela, Pekka jäsen Sahlström, Ville varajäsen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 24.9. 2015 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 24.9.2015 klo 18.00-19.27 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja ja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 20.10.2010 klo 18.00- Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2. krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 Aika Keskiviikko 24.9.2014 klo 18-20.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi, poistui

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari.

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: TI 30.9.2014 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Jäsenet: Esa Anttila jäsen Marja Flinck jäsen Taina

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.3.2013 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014 Aika: Tiistaina 28.10.2014 klo 18.00 19.20 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 7/2011 Kokousaika 6.9.2011 klo 18.00 20.22 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Poissa: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Juha

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Tark: Seurakuntaneuvosto 28. Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 15.5.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkalliontie 4 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 162. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 162. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 31.3.2011 162 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 175 199. Aika torstai 31.3.2011 klo16.00 17.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari)

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) --- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 10.12.2012 klo 18.00 Paikka Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) Läsnä Poissa

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

1. Elli Hentilän luottamustoimen lakkaaminen 2. II kappalaisen viran täyttäminen 3. III kanttorin viran täyttäminen

1. Elli Hentilän luottamustoimen lakkaaminen 2. II kappalaisen viran täyttäminen 3. III kanttorin viran täyttäminen KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 27. päivänä syyskuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Elli Hentilän

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.11.2013 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 27. Aika: Torstaina 22.5.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 27. Aika: Torstaina 22.5.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Tark: 27 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.5.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja,

Lisätiedot