KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,51 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportti 2012/Lausuntopyyntö. Ilmoitusasiat. Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille Liikelaitoskuntayhtymän talouden toteutuminen ajalta Vuoden 2012 talousarvion toteutuminen. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten. Tupaantuliaislahja/Reino Sahakangas ja Suvi Keskisarja. Tupaantuliaislahja/Marjaana Uusitalo ja Jarkko Pihlajakangas. Tupaantuliaislahja/Nina Hepp. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Vuoden 2013 talousarvion/vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Kunnanjohtajan päätösluettelo. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Kokouksen päättäminen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Arja Harjunpää Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja 205

2 Kunnanhallitus No 11/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Arja Harjunpää,pj Elisa Yli-Hannula Timo Hautaviita, II-vpj. Arto Korkeamäki Soile Luoma, Mirja Peräsaari Erkki Viitikko Jari Eloranta Ahti Malm Seppo Mäki-Marttunen Jarmo Ohriluoma Carita Latikka Marjo Ylikärppä Sinikka Muurimäki Anne Niemelä,I-vpj Veli-Matti Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Antti Seppälä, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Kim Tasanko. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli Ahti Malm ja hänen tilalla oli hänen varajäsen Seppo Mäki-Marttunen. Poissa oli Jarmo Ohriluoma ja Kim Tasanko. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kunnanhallitus No 11/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Anne Niemelä ja Timo Hautaviita). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Anne Niemelä ja Timo Hautaviita.

4 Kunnanhallitus No 11/ Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportti 2012/Lausuntopyyntö. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus pyytää lausuntoanne maakuntahallituksessa käsitellystä Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportista, jonka on laatinut FT Erkki Nevanperä. Selvitysraportissa esitetään seuduittain laaditut vaihtoehdot siitä, kuinka toisen asteen koulutusta (kuntaomisteinen ammatillinen perusopetus ja lukiokoulutus) voitaisiin Etelä-Pohjanmaalla järjestää. Selvitysraportti löytyy osoitteesta: raportti.pdf Kysymme organisaationne näkemystä erityisesti seuraavista kysymyksistä: - Onko raportissa mielestänne riittävät tiedot päätöksentekoa varten? - Mikä selvityshenkilön esittämistä koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista on mielestänne sopivin omalla alueellanne tai omassa organisaatiossanne? - Miten nopeasti näette mahdolliseksi päästä omassa kunnassanne tai organisaatiossanne edellä parhaaksi katsomaanne vaihtoehtoon? - Mikä taho olisi sopivin viemään eteenpäin parhaaksi katsomanne mallin toteutumista? - Mikä tulisi olla se maantieteellinen alue, jolla mahdolliset toisen asteen koulutusta koskevat jatkotoimet voitaisiin tehdä? Pyydämme lausuntoanne viimeistään klo 15 mennessä. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse osoitteella tai kirjallisesti: Etelä-Pohjanmaan liitto, kirjaamo, PL 109, Seinäjoki.

5 Kunnanhallitus No 11/ Lausuntopyyntöön liittyviä lisätietoja antaa jälkeen kunta-asiamies Marko Rossinen, puh , Seinäjoella ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus Suupohjan ammatti-instituutin rehtori Matti Voutilainan, yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Kiukkonen ja Teuvan sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä on kutsuttu kokoukseen esittelemään toisen asteen koulutuksen näkymiä. Selvitysraportti on lähetetty kunnanhallitukselle sähköisesti ja paperiversiona Ehdotus: Selvitysraportti merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Raportista pyydetään kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto mennessä. Kunnanhallitus: Merkitään, että Suupohjan ammatti-instituutin rehtori Matti Voutilainen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Kiukkonen ja Teuvan sivistysjohtaja Erkki Nevanperä selvittivät ennen kokouksen alkua toisen asteen koulutuksen näkemiä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 210 Kunnanhallitus No 11/ ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Teuvan kunta, jätelautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kristiinankaupunki, Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, Osaava K 2-kehittämisohjelma. -Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, johtokunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 211 Kunnanhallitus No 11/ Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) Dnro D/212/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta Valmistelija/lisätiedot: Aune Vanhanen puh , Arja Aromaa puh , Tarja Toivonen puh ja Kirsti Kähärä puh , Johtokunta 63 Valtioneuvoston asetus (380/2009) tuli voimaan Sen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. Asetuksessa säädetään tarkemmin mm. seuraavista asioista: Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelmat on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. Toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain. Toimintaohjelman mukaisesta toiminnasta raportoidaan vuosittaisessa toimintakertomuksessa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Kunta on velvollinen järjestämään asetuksen mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset alkaen. Nykytilanteeseen verrattuna uusi asetus lisää työmäärää neuvolatoiminnoissa erityisesti laajojen terveystarkastusten osalta. Lisäksi ennaltaehkäisevän työn määrä ja mm. varhainen puuttuminen on kirjoitettu asetukseen aikaisempia suosituksia huomattavasti yksityiskohtaisemmin.

8 212 Kunnanhallitus No 11/2012 Toimintaohjelmayhteistyöhön sosiaali- ja opetustoimen kanssa palataan mm. lasten päivähoidon ja koulujen sekä oppilaitosten osalta tarkemmin talven aikana. Yhteistyötä tehdään jo tällä hetkellä laajasti esimerkiksi oppilashuoltoryhmissä opetustoimen kanssa ja päivähoidossa on päiväkoteihin nimettynä yhteysterveydenhoitajat. TOIMINTAOHJELMA, suun terveydenhuolto 1) Alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastus, kun hän on 1-tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias. Hammashoitaja tai suuhygienisti tarkastaa ko. ikäluokat antaen kotihoidon ohjausta ja terveysneuvontaa. Tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Jos lapsella havaitaan erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettu ennaltaehkäisevähoito ja yksilölliset tarkastuskäynnit. 2) Oppilaalle suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa ko. ikäluokat antaen kotihoidon ohjausta. Tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Hammaslääkärit tarkastavat 6-vuotiaat arvioiden oikomishoidon tarpeen, 9-vuotiaat, 12-vuotiaat ja 15-vuotiaat. Hammaslääkäri voi kutsua tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaisesti, jos kyseessä kariesriski tai oikomishoidon tarpeen seuranta tai muu syy, myös muina tarpeelliseksi katsominaan ajankohtina. 3) Ensimmäistä lasta odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa, haastattelee ja antaa kotihoidon ohjausta, tekee sylkitestit asiakkaan niin halutessa syljen kariesta aiheuttavan bakteerin määrän selvittämiseksi sekä tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Tarkastuskäynnistä lisätutkimuksineen (sylkitesti) ja kotihoidon ohjauksineen peritään kaikilta odottavilta perheiltä vain suuhygienistin/hammashoitajan käyntimaksu.

9 213 Kunnanhallitus No 11/2012 4) Opiskelijalle vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja hoidon tarve. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa, antaa kotihoidon neuvontaa ja ohjaa tarvittaessa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. TOIMINTAOHJELMA, neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1) Raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden neuvolakäynnit: Asetus ohjaa voimassa olevien oppaiden ja suositusten (STM, Stakes) mukaisiin neuvolatarkastuksiin ja ne toteutuvat liikelaitoskuntayhtymässä alla olevan ohjeen ja raskausviikkojen mukaisesti: vk 8-12 terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk 39 terveydenhoitaja ja vk 40 terveydenhoitaja. Kotikäynnit 1-2 kertaa synnytyksen/kotiin tulon jälkeen, jälkitarkastusn. 6 viikkoa synnytyksestä terveydenhoitaja + lääkäri. Raskaana olevilla ja synnyttäneillä on tarkastusta, joista 4 kertaa lääkärillä normaalitilanteessa. 2) Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut Alle kouluikäisten lasten määräaikaisia terveystarkastuksia tulee olla asetuksen mukaan ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään 9, joihin sisältyy vähintään kaksi lääkärintarkastusta 4-6 viikon ja 8 kuukauden iässä. Laaja terveystarkastus on tehtävä 4 kuukaudeniässä (terveydenhoitaja ja lääkäri). Laajalla terveystarkastuksella tarkoitetaan huoltajien haastattelua ja koko perheen hyvinvoinninselvittämistä niiltä osin kuin se on

10 214 Kunnanhallitus No 11/2012 välttämätöntä hoidon jatuen järjestämisen kannalta. Esimerkiksi huoltajien kirjallisellasuostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä päivähoidossa ja opettajan arvio selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Neuvolatarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksen mukaisesti. Käyntikertoja on terveydenhoitajalla 10. Asetuksen mukaiset lääkärikäynnit alle 1-vuotiailla eivät ole vielä toteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihin tulisi lisätä 8 kuukauden lääkärineuvola. Muissa toimipisteissä lääkärikäynnit ovat toteutuneet. Lapsen ollessa 1-6 vuoden ikäinen tulee olla vähintään 6 terveystarkastusta,joihin sisältyvät laaja terveystarkastus 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Neuvolatarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksenmukaisesti. Käyntikertoja terveydenhoitajan vastaanotolla on 6. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteet eivät ole vielätoteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihin tulisi lisätä 4 -vuotiaan lääkärineuvola. Vastaavasti muissa toimipisteissätällä hetkellä myös 3 -vuotiaan lääkärineuvola, jonka jäädessä pois, vapautuu jonkin verran lääkäriresurssia. 3) Peruskoulun oppilaalle on tehtävä terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla tarkastuksen on oltava laaja. Terveystarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksenmukaisesti. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteeteivät ole vielä toteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihintulisi lisätä 5 luokan tarkastus. 4) Opiskeluterveydenhuollossa, muussa kuin ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, ensimmäisenä vuotena terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena vuotena lääkärintarkastus, ellei sitä ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.

11 215 Kunnanhallitus No 11/2012 Erityisopetuksessa ja muissa erityistilanteissa lääkärintarkastus tulee tehdä jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteet eivät ole vielätoteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynnit tulisi lisätäkaikkiin oppilaitoksiin ensimmäiselle tai toiselle vuosikurssille. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa terveystarkastuksettapahtuvat terveyskyselyjen perusteella. Toiminta on jo nyt asetuksen mukaista. Asetuksen mukaiset lääkärintarkastukset Lääkärintarkastusten toteuttamisessa on haasteita lääkärivajauksen vuoksi. Neuvolatarkastukset pystytään toteuttamaan asetuksen mukaisesti syksystä 2010 alkaen, mutta koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tarkastukset suunnitellaan siirtymäajan puitteissa. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta Johtokunta 74 Valmistelija/lisätiedot: neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto puh , hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen puh Valtioneuvoston asetuksen (380/2009) tarkoituksena on ehkäisevää toimintaa tehostamalla varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Lisäksi asetuksen mukainen toiminta auttaa ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Asetuksellavahvistetaan terveyden edistämistä, johon kuuluu aina myösmielenterveyden edistäminen. Erityisten tuen tarpeiden varhainentunnistaminen ja tuen oikea-aikainen järjestäminen ehkäisevät ongelmien pahenemista ja kustannusten kasvua. Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on

12 216 Kunnanhallitus No 11/2012 hyväksyttäväyhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollollesekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelma on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimenkanssa. Yhteisvalmistelun tavoitteena on, että kunnan eritoimialojen palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat asiakkaannäkökulmasta eri ikävaiheet kattavan mielekkään kokonaisuuden. Suupohjan liikelaitoskuntayhtymässä toimintaohjelmaa on rakennettumoniammatillisessa työryhmässä ja ohjelmaa tehdessä on huomioitualueella aikaisemmin hyväksytty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Moni ammatillisen työryhmän jäseninä ovat olleet: Erja Heikinniemi,peruspalvelujohtaja Kauhajoki, Päivi Dahlgren, päivähoidon ohjaaja Isojoki, Kirsi Koski-Säntti, varhaiskasvatusjohtaja Kauhajoki, Teija Paananen, päivähoidon ohjaaja Karijoki, Satu Kallio-Kujala, alkuopetuksenohjaava opettaja Teuva, Jaakko Syrjänen, apulaisrehtorikauhajoki, Urpo Paananen, rehtori Karijoki, Minna Puisto, kuraattori Kauhajoki, Marja-Leena Varsamäki, apulaisrehtori Isojoki, Jennika Vaskivuori, kuraattori Teuva- Isojoki, Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja LLKY, Paula Uusi-Hakala, lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä LLKY, Aune Vanhanen, ylihammaslääkäri LLKY, Tarja Toivonen, hoito- ja hoivatyönjohtaja LLKY, Arja Aromaa, terveydenhoitaja LLKY, Seija Haavisto, neuvolatoimintojen osastonhoitaja, työryhmän sihteeri LLKY. Esityslistan lisätietona on toimintaohjelma vuosille Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto on kutsuttu asiantuntijana kokoukseen. Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Neuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollonsekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelmanvuosille yhteistyössä sosiaali- ja sivistystoimenkanssa. Toimintaohjelma toimitetaan johtokunnan hyväksynnänjälkeen tiedoksi sekä LLKY:n jäsenkunnille että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Valviran ja aluehallintoviraston valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Käsittely: Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelunjälkeen.

13 217 Kunnanhallitus No 11/2012 Toimintaohjelma on lähetetty esityslistan mukana kunnanhallituksen jäsenille. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman vuosille yhteistyössä sosiaalitoimen ja sivitystoimen kanssa. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

14 218 Kunnanhallitus No 11/ Liikelaitoskuntayhtymän talouden toteutuminen ajalta Dnro D/240/ /2012 Valmistelija / lisätiedot: vt. laskentapäällikkö Tiina Lehtinen puh Johtokunta 83 Seuraavissa taulukoissa on esitetty talouden toteutuma liikelaitoskuntayhtymässä tammi-huhtikuussa 2012 sekä vertailu talousarvion tasaiseen toteutumaan (4/12 kk, tasainen toteutumaprosentti on 33,33 %): Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA2012 huhti.12 tot.-% Myyntituotot ,44 33,09 Maksutuotot ,64 34,09 Tuet ja avustukset ,10 6,15 Muut toimintatuotot ,50 37,02 TOIMINTATUOTOT ,68 32,95 Henkilöstökulut ,57 33,87 Palvelujen ostot ,39 33,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 33,32 Avustukset ,91 35,26 Muut toimintakulut ,61 37,16 TOIMINTAKULUT ,38 34,06 TOIMINTAKATE ,70 Rahoitustuotot ja kulut 0-971,41 0,0 VUOSIKATE ,11 Poistot ja arvonalentumiset ,84 31,07 TILIKAUDEN TULOS ,95 Huhtikuun loppuun mennessä on kirjattu kaikki muistiotositteet, varastosiirrot ja poistolaskenta on suoritettu. Huhtikuun osalta laskuja on kierrossa noin 200 euroa. Koko liikelaitoskuntayhtymän osalta henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat hiukan ylitse tasaisen toteutuman.

15 219 Kunnanhallitus No 11/2012 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelunalue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,62 30,07 Maksutuotot ,37 36,29 Tuet ja avustukset ,92 6,86 Muut toimintatuotot ,26 37,85 TOIMINTATUOTOT ,17 27,02 Henkilöstökulut ,71 33,35 Palvelujen ostot ,37 33,38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 31,60 Avustukset ,12 36,99 Muut toimintakulut ,45 35,47 TOIMINTAKULUT ,88 34,28 TOIMINTAKATE ,71 35,85 Sosiaalipalvelujen alueella avustukset ja muut toimintakulut ylittävät tasaisen toteutumakertymän. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Hoidon ja hoivan alue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot ,82 28,60 Maksutuotot ,99 34,22 Tuet ja avustukset ,14 17,16 Muut toimintatuotot ,58 36,03 TOIMINTATUOTOT ,53 32,46 Henkilöstökulut ,55 34,10 Palvelujen ostot ,43 33,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,58 33,54 Avustukset ,29 31,13 Muut toimintakulut ,23 38,37 TOIMINTAKULUT ,08 33,96 TOIMINTAKATE ,55 34,38

16 220 Kunnanhallitus No 11/2012 LLKY:n toteutumassa on otettava huomioon, että yhden kuukauden palkkojen ylityö- yms. lisät sekä omaishoidontuki maksetaan ja se kirjautuu seuraavaan kuukauden toteutumaan. Tätä on osittain huomioitu tekemällä tammikuulle 2012 omais- ja perhehoitajien palkkioihin ,48 euron ennakkokirjaus, joka puretaan tilinpäätösvaiheessa. Työterveyshuollon laskuja puuttuu vielä muutama kappale, laskujen yhteissumma on ,52 euroa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot 0 0,00 0,00 Maksutuotot 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT 0 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0 0,00 0,00 Palvelujen ostot ,53 34,51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0,00 0,00 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut 0 0,00 0,00 TOIMINTAKULUT ,53 34,51 TOIMINTAKATE ,53 34,51 Erikoissairaanhoidon toteutuma on hiukan ylitse talousarvion tasaisen toteutumaprosentin. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ympäristötoimen alue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito

17 221 Kunnanhallitus No 11/2012 Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot 0 0,00 0,00 Maksutuotot ,12 17,20 Tuet ja avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT ,12 17,20 Henkilöstökulut ,32 32,61 Palvelujen ostot ,35 24,24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 14,40 Avustukset ,50 22,51 Muut toimintakulut ,37 41,59 TOIMINTAKULUT ,53 31,59 TOIMINTAKATE ,41 33,37 Ympäristöpalveluiden talouden toteutuma näyttää pysyvän tasapainossa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Yleinen hallinto Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,00 33,33 Maksutuotot ,16 0,00 Tuet ja avustukset ,40 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT ,56 33,34 Henkilöstökulut ,63 36,78 Palvelujen ostot ,65 18,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 40,60 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut ,61 24,87 TOIMINTAKULUT ,63 30,05 TOIMINTAKATE ,93 33,37

18 222 Kunnanhallitus No 11/2012 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Sisäinen tukipalvelu Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,00 0,00 Maksutuotot 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset ,36-4,16 Muut toimintatuotot 0 201,66 0,00 TOIMINTATUOTOT ,70-3,47 Henkilöstökulut ,36 30,50 Palvelujen ostot ,06 33,31 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 64,48 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut ,95 20,73 TOIMINTAKULUT ,73 31,94 TOIMINTAKATE ,43 34,16 Yleiseen hallintoon kirjautuvat kuntien maksuosuudet. Sisäisen tukipalvelun tuloslaskelman tulojen tasaiseen toteutumaanvaikuttavat merkittävästi tuet ja avustukset, jotka sisältävät KELA:ltasaatavia työnantajalle kuuluvia työterveyshuollon järjestämiseen liittyviäkorvauksia. Ne kirjautuvat liikelaitoskuntayhtymälle Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun tammi-huhtikuulta 2012 ja lähettää sen edelleentiedoksi yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Ehdotus: Toteutuma merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

19 223 Kunnanhallitus No 11/ VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös vuoden 2012 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 49. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,1 milj. eurosta on kertynyt 0,494 milj. euroa eli 45,3 %. Toimintakulut em. aikana 4,5 milj. euroa arvioidusta 9,1 milj. eurosta eli käyttö 49,3 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,234 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, toteutumasta puuttuu tammi-kesäkuun vak.maksut, ym. arviolta noin euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2012 talousarvion toteutumisen liitteen no 49 mukaisesti. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

20 224 Kunnanhallitus No 11/ VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 KUNNAL- LISVAALEJA VARTEN. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallitus asettaa 1. Kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme ja 2. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Valinnassa tulee ottaa huomioon myös tasa-arvolain säännökset. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten. Kunnanhallitus:

21 Kunnanhallitus No 11/ Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti päätti valita seuraavat: Karijoen äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaiseksi jäseniksi: Soile Luoma, Mauno Metsä-, lehto, Kari Jeronen, Pentti Haaranoja ja Anna- Kaisa Nikkinen. Puheenjohtajaksi Soile Luoma ja varapuheenjohtajaksi Mauno Metsälehto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Sinikka Eloranta, Mauno Paunikallio, Marja-Leena Mäkikanto, Pentti Hakamäki ja Arja Lyly. Myrkyn äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaisiksi jäseniksi: Olli Tasanko, Kalevi Isoniemi, Sirkka Ojala, Juhani Yli-Valkama ja Irma Myllykangas. Puheenjohtajaksi Kalevi Isoniemi ja varapuheenjohtajaksi Juhani Yli-Valkama. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Ilmari Ketola, Unto Kohtala, Paavo Viitasalo, Unto Rintala ja Pirjo H Sandberg. Vaalitoimikunta: (laitoksia ja kotiäänestystä varten): Varsinaisiksi jäseniksi: Esko Ahtela, Veikko Keto ja Ritva Riihiluoma. Puheenjohtajaksi Esko Ahtela ja varapuheenjohtajaksi Veikko Keto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Maila Ahtela, Kaisu Viitasalo ja Paavo Viitasalo.

22 Kunnanhallitus No 11/ TUPAANTULIAISLAHJA/REINO SAHAKANGAS JA SUVI KESKISARJA. Reino Sahakangas ja Suvi Keskisarja ovat kauppakirjalla ostaneet Asp RN:o 16:20 ( ) nimisen tilan Karijoen kunnan Alakylästä. Hakijat ovat ryhtyneet käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilöt hakevat kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Reino Sahakangaalle euroa (60 %) ja Suvi Keskissarjalle 800 euroa (40 %) tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus No 11/ TUPAANTULIAISLAHJA/MARJAANA UUSITALO JA JARKKO PIHLAJAKANGAS. Marjaana Uusitalo ja Jarkko Pihlajakangas ovat / kauppakirjalla ostaneet 2/3 osan Järvimäki RN:o 1:194 ( ) nimisetä tilasta Karijoen kunnan Ylikylästä., os. Teerikuja 4,64350 Karijoki. Hakijat ovat ryhtynyt käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilöt hakevat kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Marjaana Uusitalolle ja Jarkko Pihlajakangaalle kummallekin euroa tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 8/2014. Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 8/2014. Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 13 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2009 klo 14.00 15.30 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2009 Paikka Teuvan Orrela, kokoushuone Simo Aika 9.6.2009 klo 14.00 15.47 Saapuvilla olleet jäsenet Esko Lehtimäki Antti Seppälä

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 30.12.2008 klo 13.00 14.25 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot