KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,51 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportti 2012/Lausuntopyyntö. Ilmoitusasiat. Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille Liikelaitoskuntayhtymän talouden toteutuminen ajalta Vuoden 2012 talousarvion toteutuminen. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten. Tupaantuliaislahja/Reino Sahakangas ja Suvi Keskisarja. Tupaantuliaislahja/Marjaana Uusitalo ja Jarkko Pihlajakangas. Tupaantuliaislahja/Nina Hepp. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Vuoden 2013 talousarvion/vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Kunnanjohtajan päätösluettelo. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Kokouksen päättäminen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Arja Harjunpää Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja 205

2 Kunnanhallitus No 11/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Arja Harjunpää,pj Elisa Yli-Hannula Timo Hautaviita, II-vpj. Arto Korkeamäki Soile Luoma, Mirja Peräsaari Erkki Viitikko Jari Eloranta Ahti Malm Seppo Mäki-Marttunen Jarmo Ohriluoma Carita Latikka Marjo Ylikärppä Sinikka Muurimäki Anne Niemelä,I-vpj Veli-Matti Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Antti Seppälä, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Kim Tasanko. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli Ahti Malm ja hänen tilalla oli hänen varajäsen Seppo Mäki-Marttunen. Poissa oli Jarmo Ohriluoma ja Kim Tasanko. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kunnanhallitus No 11/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Anne Niemelä ja Timo Hautaviita). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Anne Niemelä ja Timo Hautaviita.

4 Kunnanhallitus No 11/ Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportti 2012/Lausuntopyyntö. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus pyytää lausuntoanne maakuntahallituksessa käsitellystä Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportista, jonka on laatinut FT Erkki Nevanperä. Selvitysraportissa esitetään seuduittain laaditut vaihtoehdot siitä, kuinka toisen asteen koulutusta (kuntaomisteinen ammatillinen perusopetus ja lukiokoulutus) voitaisiin Etelä-Pohjanmaalla järjestää. Selvitysraportti löytyy osoitteesta: raportti.pdf Kysymme organisaationne näkemystä erityisesti seuraavista kysymyksistä: - Onko raportissa mielestänne riittävät tiedot päätöksentekoa varten? - Mikä selvityshenkilön esittämistä koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista on mielestänne sopivin omalla alueellanne tai omassa organisaatiossanne? - Miten nopeasti näette mahdolliseksi päästä omassa kunnassanne tai organisaatiossanne edellä parhaaksi katsomaanne vaihtoehtoon? - Mikä taho olisi sopivin viemään eteenpäin parhaaksi katsomanne mallin toteutumista? - Mikä tulisi olla se maantieteellinen alue, jolla mahdolliset toisen asteen koulutusta koskevat jatkotoimet voitaisiin tehdä? Pyydämme lausuntoanne viimeistään klo 15 mennessä. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse osoitteella tai kirjallisesti: Etelä-Pohjanmaan liitto, kirjaamo, PL 109, Seinäjoki.

5 Kunnanhallitus No 11/ Lausuntopyyntöön liittyviä lisätietoja antaa jälkeen kunta-asiamies Marko Rossinen, puh , Seinäjoella ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus Suupohjan ammatti-instituutin rehtori Matti Voutilainan, yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Kiukkonen ja Teuvan sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä on kutsuttu kokoukseen esittelemään toisen asteen koulutuksen näkymiä. Selvitysraportti on lähetetty kunnanhallitukselle sähköisesti ja paperiversiona Ehdotus: Selvitysraportti merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Raportista pyydetään kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto mennessä. Kunnanhallitus: Merkitään, että Suupohjan ammatti-instituutin rehtori Matti Voutilainen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Kiukkonen ja Teuvan sivistysjohtaja Erkki Nevanperä selvittivät ennen kokouksen alkua toisen asteen koulutuksen näkemiä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 210 Kunnanhallitus No 11/ ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Teuvan kunta, jätelautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kristiinankaupunki, Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, Osaava K 2-kehittämisohjelma. -Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, johtokunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 211 Kunnanhallitus No 11/ Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) Dnro D/212/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta Valmistelija/lisätiedot: Aune Vanhanen puh , Arja Aromaa puh , Tarja Toivonen puh ja Kirsti Kähärä puh , Johtokunta 63 Valtioneuvoston asetus (380/2009) tuli voimaan Sen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. Asetuksessa säädetään tarkemmin mm. seuraavista asioista: Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelmat on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. Toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain. Toimintaohjelman mukaisesta toiminnasta raportoidaan vuosittaisessa toimintakertomuksessa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Kunta on velvollinen järjestämään asetuksen mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset alkaen. Nykytilanteeseen verrattuna uusi asetus lisää työmäärää neuvolatoiminnoissa erityisesti laajojen terveystarkastusten osalta. Lisäksi ennaltaehkäisevän työn määrä ja mm. varhainen puuttuminen on kirjoitettu asetukseen aikaisempia suosituksia huomattavasti yksityiskohtaisemmin.

8 212 Kunnanhallitus No 11/2012 Toimintaohjelmayhteistyöhön sosiaali- ja opetustoimen kanssa palataan mm. lasten päivähoidon ja koulujen sekä oppilaitosten osalta tarkemmin talven aikana. Yhteistyötä tehdään jo tällä hetkellä laajasti esimerkiksi oppilashuoltoryhmissä opetustoimen kanssa ja päivähoidossa on päiväkoteihin nimettynä yhteysterveydenhoitajat. TOIMINTAOHJELMA, suun terveydenhuolto 1) Alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastus, kun hän on 1-tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias. Hammashoitaja tai suuhygienisti tarkastaa ko. ikäluokat antaen kotihoidon ohjausta ja terveysneuvontaa. Tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Jos lapsella havaitaan erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettu ennaltaehkäisevähoito ja yksilölliset tarkastuskäynnit. 2) Oppilaalle suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa ko. ikäluokat antaen kotihoidon ohjausta. Tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Hammaslääkärit tarkastavat 6-vuotiaat arvioiden oikomishoidon tarpeen, 9-vuotiaat, 12-vuotiaat ja 15-vuotiaat. Hammaslääkäri voi kutsua tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaisesti, jos kyseessä kariesriski tai oikomishoidon tarpeen seuranta tai muu syy, myös muina tarpeelliseksi katsominaan ajankohtina. 3) Ensimmäistä lasta odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa, haastattelee ja antaa kotihoidon ohjausta, tekee sylkitestit asiakkaan niin halutessa syljen kariesta aiheuttavan bakteerin määrän selvittämiseksi sekä tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Tarkastuskäynnistä lisätutkimuksineen (sylkitesti) ja kotihoidon ohjauksineen peritään kaikilta odottavilta perheiltä vain suuhygienistin/hammashoitajan käyntimaksu.

9 213 Kunnanhallitus No 11/2012 4) Opiskelijalle vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja hoidon tarve. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa, antaa kotihoidon neuvontaa ja ohjaa tarvittaessa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. TOIMINTAOHJELMA, neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1) Raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden neuvolakäynnit: Asetus ohjaa voimassa olevien oppaiden ja suositusten (STM, Stakes) mukaisiin neuvolatarkastuksiin ja ne toteutuvat liikelaitoskuntayhtymässä alla olevan ohjeen ja raskausviikkojen mukaisesti: vk 8-12 terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk 39 terveydenhoitaja ja vk 40 terveydenhoitaja. Kotikäynnit 1-2 kertaa synnytyksen/kotiin tulon jälkeen, jälkitarkastusn. 6 viikkoa synnytyksestä terveydenhoitaja + lääkäri. Raskaana olevilla ja synnyttäneillä on tarkastusta, joista 4 kertaa lääkärillä normaalitilanteessa. 2) Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut Alle kouluikäisten lasten määräaikaisia terveystarkastuksia tulee olla asetuksen mukaan ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään 9, joihin sisältyy vähintään kaksi lääkärintarkastusta 4-6 viikon ja 8 kuukauden iässä. Laaja terveystarkastus on tehtävä 4 kuukaudeniässä (terveydenhoitaja ja lääkäri). Laajalla terveystarkastuksella tarkoitetaan huoltajien haastattelua ja koko perheen hyvinvoinninselvittämistä niiltä osin kuin se on

10 214 Kunnanhallitus No 11/2012 välttämätöntä hoidon jatuen järjestämisen kannalta. Esimerkiksi huoltajien kirjallisellasuostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä päivähoidossa ja opettajan arvio selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Neuvolatarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksen mukaisesti. Käyntikertoja on terveydenhoitajalla 10. Asetuksen mukaiset lääkärikäynnit alle 1-vuotiailla eivät ole vielä toteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihin tulisi lisätä 8 kuukauden lääkärineuvola. Muissa toimipisteissä lääkärikäynnit ovat toteutuneet. Lapsen ollessa 1-6 vuoden ikäinen tulee olla vähintään 6 terveystarkastusta,joihin sisältyvät laaja terveystarkastus 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Neuvolatarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksenmukaisesti. Käyntikertoja terveydenhoitajan vastaanotolla on 6. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteet eivät ole vielätoteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihin tulisi lisätä 4 -vuotiaan lääkärineuvola. Vastaavasti muissa toimipisteissätällä hetkellä myös 3 -vuotiaan lääkärineuvola, jonka jäädessä pois, vapautuu jonkin verran lääkäriresurssia. 3) Peruskoulun oppilaalle on tehtävä terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla tarkastuksen on oltava laaja. Terveystarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksenmukaisesti. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteeteivät ole vielä toteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihintulisi lisätä 5 luokan tarkastus. 4) Opiskeluterveydenhuollossa, muussa kuin ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, ensimmäisenä vuotena terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena vuotena lääkärintarkastus, ellei sitä ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.

11 215 Kunnanhallitus No 11/2012 Erityisopetuksessa ja muissa erityistilanteissa lääkärintarkastus tulee tehdä jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteet eivät ole vielätoteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynnit tulisi lisätäkaikkiin oppilaitoksiin ensimmäiselle tai toiselle vuosikurssille. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa terveystarkastuksettapahtuvat terveyskyselyjen perusteella. Toiminta on jo nyt asetuksen mukaista. Asetuksen mukaiset lääkärintarkastukset Lääkärintarkastusten toteuttamisessa on haasteita lääkärivajauksen vuoksi. Neuvolatarkastukset pystytään toteuttamaan asetuksen mukaisesti syksystä 2010 alkaen, mutta koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tarkastukset suunnitellaan siirtymäajan puitteissa. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta Johtokunta 74 Valmistelija/lisätiedot: neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto puh , hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen puh Valtioneuvoston asetuksen (380/2009) tarkoituksena on ehkäisevää toimintaa tehostamalla varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Lisäksi asetuksen mukainen toiminta auttaa ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Asetuksellavahvistetaan terveyden edistämistä, johon kuuluu aina myösmielenterveyden edistäminen. Erityisten tuen tarpeiden varhainentunnistaminen ja tuen oikea-aikainen järjestäminen ehkäisevät ongelmien pahenemista ja kustannusten kasvua. Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on

12 216 Kunnanhallitus No 11/2012 hyväksyttäväyhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollollesekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelma on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimenkanssa. Yhteisvalmistelun tavoitteena on, että kunnan eritoimialojen palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat asiakkaannäkökulmasta eri ikävaiheet kattavan mielekkään kokonaisuuden. Suupohjan liikelaitoskuntayhtymässä toimintaohjelmaa on rakennettumoniammatillisessa työryhmässä ja ohjelmaa tehdessä on huomioitualueella aikaisemmin hyväksytty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Moni ammatillisen työryhmän jäseninä ovat olleet: Erja Heikinniemi,peruspalvelujohtaja Kauhajoki, Päivi Dahlgren, päivähoidon ohjaaja Isojoki, Kirsi Koski-Säntti, varhaiskasvatusjohtaja Kauhajoki, Teija Paananen, päivähoidon ohjaaja Karijoki, Satu Kallio-Kujala, alkuopetuksenohjaava opettaja Teuva, Jaakko Syrjänen, apulaisrehtorikauhajoki, Urpo Paananen, rehtori Karijoki, Minna Puisto, kuraattori Kauhajoki, Marja-Leena Varsamäki, apulaisrehtori Isojoki, Jennika Vaskivuori, kuraattori Teuva- Isojoki, Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja LLKY, Paula Uusi-Hakala, lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä LLKY, Aune Vanhanen, ylihammaslääkäri LLKY, Tarja Toivonen, hoito- ja hoivatyönjohtaja LLKY, Arja Aromaa, terveydenhoitaja LLKY, Seija Haavisto, neuvolatoimintojen osastonhoitaja, työryhmän sihteeri LLKY. Esityslistan lisätietona on toimintaohjelma vuosille Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto on kutsuttu asiantuntijana kokoukseen. Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Neuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollonsekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelmanvuosille yhteistyössä sosiaali- ja sivistystoimenkanssa. Toimintaohjelma toimitetaan johtokunnan hyväksynnänjälkeen tiedoksi sekä LLKY:n jäsenkunnille että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Valviran ja aluehallintoviraston valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Käsittely: Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelunjälkeen.

13 217 Kunnanhallitus No 11/2012 Toimintaohjelma on lähetetty esityslistan mukana kunnanhallituksen jäsenille. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman vuosille yhteistyössä sosiaalitoimen ja sivitystoimen kanssa. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

14 218 Kunnanhallitus No 11/ Liikelaitoskuntayhtymän talouden toteutuminen ajalta Dnro D/240/ /2012 Valmistelija / lisätiedot: vt. laskentapäällikkö Tiina Lehtinen puh Johtokunta 83 Seuraavissa taulukoissa on esitetty talouden toteutuma liikelaitoskuntayhtymässä tammi-huhtikuussa 2012 sekä vertailu talousarvion tasaiseen toteutumaan (4/12 kk, tasainen toteutumaprosentti on 33,33 %): Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA2012 huhti.12 tot.-% Myyntituotot ,44 33,09 Maksutuotot ,64 34,09 Tuet ja avustukset ,10 6,15 Muut toimintatuotot ,50 37,02 TOIMINTATUOTOT ,68 32,95 Henkilöstökulut ,57 33,87 Palvelujen ostot ,39 33,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 33,32 Avustukset ,91 35,26 Muut toimintakulut ,61 37,16 TOIMINTAKULUT ,38 34,06 TOIMINTAKATE ,70 Rahoitustuotot ja kulut 0-971,41 0,0 VUOSIKATE ,11 Poistot ja arvonalentumiset ,84 31,07 TILIKAUDEN TULOS ,95 Huhtikuun loppuun mennessä on kirjattu kaikki muistiotositteet, varastosiirrot ja poistolaskenta on suoritettu. Huhtikuun osalta laskuja on kierrossa noin 200 euroa. Koko liikelaitoskuntayhtymän osalta henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat hiukan ylitse tasaisen toteutuman.

15 219 Kunnanhallitus No 11/2012 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelunalue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,62 30,07 Maksutuotot ,37 36,29 Tuet ja avustukset ,92 6,86 Muut toimintatuotot ,26 37,85 TOIMINTATUOTOT ,17 27,02 Henkilöstökulut ,71 33,35 Palvelujen ostot ,37 33,38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 31,60 Avustukset ,12 36,99 Muut toimintakulut ,45 35,47 TOIMINTAKULUT ,88 34,28 TOIMINTAKATE ,71 35,85 Sosiaalipalvelujen alueella avustukset ja muut toimintakulut ylittävät tasaisen toteutumakertymän. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Hoidon ja hoivan alue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot ,82 28,60 Maksutuotot ,99 34,22 Tuet ja avustukset ,14 17,16 Muut toimintatuotot ,58 36,03 TOIMINTATUOTOT ,53 32,46 Henkilöstökulut ,55 34,10 Palvelujen ostot ,43 33,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,58 33,54 Avustukset ,29 31,13 Muut toimintakulut ,23 38,37 TOIMINTAKULUT ,08 33,96 TOIMINTAKATE ,55 34,38

16 220 Kunnanhallitus No 11/2012 LLKY:n toteutumassa on otettava huomioon, että yhden kuukauden palkkojen ylityö- yms. lisät sekä omaishoidontuki maksetaan ja se kirjautuu seuraavaan kuukauden toteutumaan. Tätä on osittain huomioitu tekemällä tammikuulle 2012 omais- ja perhehoitajien palkkioihin ,48 euron ennakkokirjaus, joka puretaan tilinpäätösvaiheessa. Työterveyshuollon laskuja puuttuu vielä muutama kappale, laskujen yhteissumma on ,52 euroa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot 0 0,00 0,00 Maksutuotot 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT 0 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0 0,00 0,00 Palvelujen ostot ,53 34,51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0,00 0,00 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut 0 0,00 0,00 TOIMINTAKULUT ,53 34,51 TOIMINTAKATE ,53 34,51 Erikoissairaanhoidon toteutuma on hiukan ylitse talousarvion tasaisen toteutumaprosentin. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ympäristötoimen alue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito

17 221 Kunnanhallitus No 11/2012 Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot 0 0,00 0,00 Maksutuotot ,12 17,20 Tuet ja avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT ,12 17,20 Henkilöstökulut ,32 32,61 Palvelujen ostot ,35 24,24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 14,40 Avustukset ,50 22,51 Muut toimintakulut ,37 41,59 TOIMINTAKULUT ,53 31,59 TOIMINTAKATE ,41 33,37 Ympäristöpalveluiden talouden toteutuma näyttää pysyvän tasapainossa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Yleinen hallinto Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,00 33,33 Maksutuotot ,16 0,00 Tuet ja avustukset ,40 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT ,56 33,34 Henkilöstökulut ,63 36,78 Palvelujen ostot ,65 18,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 40,60 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut ,61 24,87 TOIMINTAKULUT ,63 30,05 TOIMINTAKATE ,93 33,37

18 222 Kunnanhallitus No 11/2012 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Sisäinen tukipalvelu Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,00 0,00 Maksutuotot 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset ,36-4,16 Muut toimintatuotot 0 201,66 0,00 TOIMINTATUOTOT ,70-3,47 Henkilöstökulut ,36 30,50 Palvelujen ostot ,06 33,31 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 64,48 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut ,95 20,73 TOIMINTAKULUT ,73 31,94 TOIMINTAKATE ,43 34,16 Yleiseen hallintoon kirjautuvat kuntien maksuosuudet. Sisäisen tukipalvelun tuloslaskelman tulojen tasaiseen toteutumaanvaikuttavat merkittävästi tuet ja avustukset, jotka sisältävät KELA:ltasaatavia työnantajalle kuuluvia työterveyshuollon järjestämiseen liittyviäkorvauksia. Ne kirjautuvat liikelaitoskuntayhtymälle Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun tammi-huhtikuulta 2012 ja lähettää sen edelleentiedoksi yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Ehdotus: Toteutuma merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

19 223 Kunnanhallitus No 11/ VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös vuoden 2012 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 49. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,1 milj. eurosta on kertynyt 0,494 milj. euroa eli 45,3 %. Toimintakulut em. aikana 4,5 milj. euroa arvioidusta 9,1 milj. eurosta eli käyttö 49,3 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,234 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, toteutumasta puuttuu tammi-kesäkuun vak.maksut, ym. arviolta noin euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2012 talousarvion toteutumisen liitteen no 49 mukaisesti. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

20 224 Kunnanhallitus No 11/ VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 KUNNAL- LISVAALEJA VARTEN. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallitus asettaa 1. Kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme ja 2. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Valinnassa tulee ottaa huomioon myös tasa-arvolain säännökset. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten. Kunnanhallitus:

21 Kunnanhallitus No 11/ Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti päätti valita seuraavat: Karijoen äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaiseksi jäseniksi: Soile Luoma, Mauno Metsä-, lehto, Kari Jeronen, Pentti Haaranoja ja Anna- Kaisa Nikkinen. Puheenjohtajaksi Soile Luoma ja varapuheenjohtajaksi Mauno Metsälehto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Sinikka Eloranta, Mauno Paunikallio, Marja-Leena Mäkikanto, Pentti Hakamäki ja Arja Lyly. Myrkyn äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaisiksi jäseniksi: Olli Tasanko, Kalevi Isoniemi, Sirkka Ojala, Juhani Yli-Valkama ja Irma Myllykangas. Puheenjohtajaksi Kalevi Isoniemi ja varapuheenjohtajaksi Juhani Yli-Valkama. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Ilmari Ketola, Unto Kohtala, Paavo Viitasalo, Unto Rintala ja Pirjo H Sandberg. Vaalitoimikunta: (laitoksia ja kotiäänestystä varten): Varsinaisiksi jäseniksi: Esko Ahtela, Veikko Keto ja Ritva Riihiluoma. Puheenjohtajaksi Esko Ahtela ja varapuheenjohtajaksi Veikko Keto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Maila Ahtela, Kaisu Viitasalo ja Paavo Viitasalo.

22 Kunnanhallitus No 11/ TUPAANTULIAISLAHJA/REINO SAHAKANGAS JA SUVI KESKISARJA. Reino Sahakangas ja Suvi Keskisarja ovat kauppakirjalla ostaneet Asp RN:o 16:20 ( ) nimisen tilan Karijoen kunnan Alakylästä. Hakijat ovat ryhtyneet käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilöt hakevat kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Reino Sahakangaalle euroa (60 %) ja Suvi Keskissarjalle 800 euroa (40 %) tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus No 11/ TUPAANTULIAISLAHJA/MARJAANA UUSITALO JA JARKKO PIHLAJAKANGAS. Marjaana Uusitalo ja Jarkko Pihlajakangas ovat / kauppakirjalla ostaneet 2/3 osan Järvimäki RN:o 1:194 ( ) nimisetä tilasta Karijoen kunnan Ylikylästä., os. Teerikuja 4,64350 Karijoki. Hakijat ovat ryhtynyt käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilöt hakevat kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Marjaana Uusitalolle ja Jarkko Pihlajakangaalle kummallekin euroa tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2017

KUNNANHALLITUS No 18/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2017 KOKOUSAIKA 13.11.2017 valtuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 249 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 14/2011

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 14/2011 -3, KH 29.8.2011 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.8.2011 Esityslista 14/2011 -2, KH 29.8.2011 15:00 Kokousaika Maanantai 29.8.2011 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 02/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 02/2012 18 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 02/2012 KOKOUSAIKA 16.02.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIOVARAINMINISTERIÖ KIRJE 20.5.2014 VM/1042/02.02.06.01/2014 1 (3) Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIE N HARKINNANVARAI SEN VALT IONOSUUDEN KOROTUKS EN HAKE- MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 08/2017

KUNNANHALLITUS No 08/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2017 KOKOUSAIKA 09.05.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 106 107 108 109 31 110 32

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 158 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2017 KOKOUSAIKA 04.04.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 10 11 1 12 2 13 14 15 3

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2014 KOKOUSAIKA 10.07.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 102 103 104 105 49 106 50

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA 11.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 105 106 107 108 37 109 38

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2016

KUNNANHALLITUS No 16/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2016 KOKOUSAIKA 24.11.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9

KUNNANVALTUUSTO No 2/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2017 KOKOUSAIKA 04.04.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 9 10 11 1 12 2 13 14 15 3

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 11/2016

KUNNANHALLITUS No 11/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2016 KOKOUSAIKA 18.08.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 119 120 121 122 123 49 124

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 13/2017

KUNNANHALLITUS No 13/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2017 KOKOUSAIKA 28.8.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 188 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa

Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 23.10.2017 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vapaa-aikalautakunnan kokouksen avaus

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2015

KUNNANVALTUUSTO No 2/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2015 KOKOUSAIKA 18.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 11 12 13 1 14 2 15 3 16 4

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2012 88 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2012 KOKOUSAIKA 24.04.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 59 60 61 62 24,25 63 64

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2012 KOKOUSAIKA 06.09.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Myrkyn koulu. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 58 166 167

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2012 69 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 50 51 52 53 17 54a 18 54

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2013 99 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2013 KOKOUSAIKA 08.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 218 219 220 221 70 222

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2013 KOKOUSAIKA 08.05.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 137 138 139 140 141 40 142

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2017 KOKOUSAIKA 30.01.2017 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 69 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2015

KUNNANVALTUUSTO No 5/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2015 KOKOUSAIKA 17.12.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 1 40 2 41 3 42 4

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 13/2017

KUNNANHALLITUS No 13/2017 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2017 KOKOUSAIKA 28.8.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 188 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 03/2016

KUNNANHALLITUS No 03/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2016 KOKOUSAIKA 11.02.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 25 26 27 28 29 30 11 31 12

Lisätiedot

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 PÄÄTÖS VM 1/242/2008 1 (2) 18.12.2008 Jakelussa mainituille KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esityksestä 18.12.2008

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2012 51 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2012 KOKOUSAIKA 10.10.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 182 183 184 185 66 186

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2013

KUNNANHALLITUS No 18/2013 146 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2013 KOKOUSAIKA 05.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 250 251 252 253 254 255 256 257

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2013 97 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2013 KOKOUSAIKA 18.02.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 48 49 50 51 52

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2014 KOKOUSAIKA 06.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 62 146 63

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 08/2016

KUNNANHALLITUS No 08/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2016 KOKOUSAIKA 30.05.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 19/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 19/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2012 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 237 238 239 240 241 242 243

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2012 29 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2012 KOKOUSAIKA 05.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 21 22 23 24 25 26 8 27

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 12/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 12/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 12/2015 KOKOUSAIKA 08.07.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 161 162 163 164 48 165 49

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 18 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kettulan päiväkoti Käsiteltävät asiat 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2015 KOKOUSAIKA 16.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 151 152 153 154 45 155 156

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot