KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,51 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportti 2012/Lausuntopyyntö. Ilmoitusasiat. Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille Liikelaitoskuntayhtymän talouden toteutuminen ajalta Vuoden 2012 talousarvion toteutuminen. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten. Tupaantuliaislahja/Reino Sahakangas ja Suvi Keskisarja. Tupaantuliaislahja/Marjaana Uusitalo ja Jarkko Pihlajakangas. Tupaantuliaislahja/Nina Hepp. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Vuoden 2013 talousarvion/vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet. Kunnanjohtajan päätösluettelo. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Kokouksen päättäminen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Arja Harjunpää Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja 205

2 Kunnanhallitus No 11/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Arja Harjunpää,pj Elisa Yli-Hannula Timo Hautaviita, II-vpj. Arto Korkeamäki Soile Luoma, Mirja Peräsaari Erkki Viitikko Jari Eloranta Ahti Malm Seppo Mäki-Marttunen Jarmo Ohriluoma Carita Latikka Marjo Ylikärppä Sinikka Muurimäki Anne Niemelä,I-vpj Veli-Matti Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Antti Seppälä, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Kim Tasanko. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli Ahti Malm ja hänen tilalla oli hänen varajäsen Seppo Mäki-Marttunen. Poissa oli Jarmo Ohriluoma ja Kim Tasanko. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kunnanhallitus No 11/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Anne Niemelä ja Timo Hautaviita). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Anne Niemelä ja Timo Hautaviita.

4 Kunnanhallitus No 11/ Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportti 2012/Lausuntopyyntö. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus pyytää lausuntoanne maakuntahallituksessa käsitellystä Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportista, jonka on laatinut FT Erkki Nevanperä. Selvitysraportissa esitetään seuduittain laaditut vaihtoehdot siitä, kuinka toisen asteen koulutusta (kuntaomisteinen ammatillinen perusopetus ja lukiokoulutus) voitaisiin Etelä-Pohjanmaalla järjestää. Selvitysraportti löytyy osoitteesta: raportti.pdf Kysymme organisaationne näkemystä erityisesti seuraavista kysymyksistä: - Onko raportissa mielestänne riittävät tiedot päätöksentekoa varten? - Mikä selvityshenkilön esittämistä koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista on mielestänne sopivin omalla alueellanne tai omassa organisaatiossanne? - Miten nopeasti näette mahdolliseksi päästä omassa kunnassanne tai organisaatiossanne edellä parhaaksi katsomaanne vaihtoehtoon? - Mikä taho olisi sopivin viemään eteenpäin parhaaksi katsomanne mallin toteutumista? - Mikä tulisi olla se maantieteellinen alue, jolla mahdolliset toisen asteen koulutusta koskevat jatkotoimet voitaisiin tehdä? Pyydämme lausuntoanne viimeistään klo 15 mennessä. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse osoitteella tai kirjallisesti: Etelä-Pohjanmaan liitto, kirjaamo, PL 109, Seinäjoki.

5 Kunnanhallitus No 11/ Lausuntopyyntöön liittyviä lisätietoja antaa jälkeen kunta-asiamies Marko Rossinen, puh , Seinäjoella ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus Suupohjan ammatti-instituutin rehtori Matti Voutilainan, yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Kiukkonen ja Teuvan sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä on kutsuttu kokoukseen esittelemään toisen asteen koulutuksen näkymiä. Selvitysraportti on lähetetty kunnanhallitukselle sähköisesti ja paperiversiona Ehdotus: Selvitysraportti merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Raportista pyydetään kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto mennessä. Kunnanhallitus: Merkitään, että Suupohjan ammatti-instituutin rehtori Matti Voutilainen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Kiukkonen ja Teuvan sivistysjohtaja Erkki Nevanperä selvittivät ennen kokouksen alkua toisen asteen koulutuksen näkemiä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 210 Kunnanhallitus No 11/ ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Teuvan kunta, jätelautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kristiinankaupunki, Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, Osaava K 2-kehittämisohjelma. -Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, johtokunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 211 Kunnanhallitus No 11/ Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) Dnro D/212/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta Valmistelija/lisätiedot: Aune Vanhanen puh , Arja Aromaa puh , Tarja Toivonen puh ja Kirsti Kähärä puh , Johtokunta 63 Valtioneuvoston asetus (380/2009) tuli voimaan Sen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. Asetuksessa säädetään tarkemmin mm. seuraavista asioista: Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelmat on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. Toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain. Toimintaohjelman mukaisesta toiminnasta raportoidaan vuosittaisessa toimintakertomuksessa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Kunta on velvollinen järjestämään asetuksen mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset alkaen. Nykytilanteeseen verrattuna uusi asetus lisää työmäärää neuvolatoiminnoissa erityisesti laajojen terveystarkastusten osalta. Lisäksi ennaltaehkäisevän työn määrä ja mm. varhainen puuttuminen on kirjoitettu asetukseen aikaisempia suosituksia huomattavasti yksityiskohtaisemmin.

8 212 Kunnanhallitus No 11/2012 Toimintaohjelmayhteistyöhön sosiaali- ja opetustoimen kanssa palataan mm. lasten päivähoidon ja koulujen sekä oppilaitosten osalta tarkemmin talven aikana. Yhteistyötä tehdään jo tällä hetkellä laajasti esimerkiksi oppilashuoltoryhmissä opetustoimen kanssa ja päivähoidossa on päiväkoteihin nimettynä yhteysterveydenhoitajat. TOIMINTAOHJELMA, suun terveydenhuolto 1) Alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastus, kun hän on 1-tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias. Hammashoitaja tai suuhygienisti tarkastaa ko. ikäluokat antaen kotihoidon ohjausta ja terveysneuvontaa. Tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Jos lapsella havaitaan erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettu ennaltaehkäisevähoito ja yksilölliset tarkastuskäynnit. 2) Oppilaalle suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa ko. ikäluokat antaen kotihoidon ohjausta. Tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Hammaslääkärit tarkastavat 6-vuotiaat arvioiden oikomishoidon tarpeen, 9-vuotiaat, 12-vuotiaat ja 15-vuotiaat. Hammaslääkäri voi kutsua tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaisesti, jos kyseessä kariesriski tai oikomishoidon tarpeen seuranta tai muu syy, myös muina tarpeelliseksi katsominaan ajankohtina. 3) Ensimmäistä lasta odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa, haastattelee ja antaa kotihoidon ohjausta, tekee sylkitestit asiakkaan niin halutessa syljen kariesta aiheuttavan bakteerin määrän selvittämiseksi sekä tarvittaessa ohjaa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Tarkastuskäynnistä lisätutkimuksineen (sylkitesti) ja kotihoidon ohjauksineen peritään kaikilta odottavilta perheiltä vain suuhygienistin/hammashoitajan käyntimaksu.

9 213 Kunnanhallitus No 11/2012 4) Opiskelijalle vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja hoidon tarve. Suuhygienisti/ hammashoitaja tarkastaa, antaa kotihoidon neuvontaa ja ohjaa tarvittaessa hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. TOIMINTAOHJELMA, neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1) Raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden neuvolakäynnit: Asetus ohjaa voimassa olevien oppaiden ja suositusten (STM, Stakes) mukaisiin neuvolatarkastuksiin ja ne toteutuvat liikelaitoskuntayhtymässä alla olevan ohjeen ja raskausviikkojen mukaisesti: vk 8-12 terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja, vk terveydenhoitaja + lääkäri, vk terveydenhoitaja, vk 39 terveydenhoitaja ja vk 40 terveydenhoitaja. Kotikäynnit 1-2 kertaa synnytyksen/kotiin tulon jälkeen, jälkitarkastusn. 6 viikkoa synnytyksestä terveydenhoitaja + lääkäri. Raskaana olevilla ja synnyttäneillä on tarkastusta, joista 4 kertaa lääkärillä normaalitilanteessa. 2) Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut Alle kouluikäisten lasten määräaikaisia terveystarkastuksia tulee olla asetuksen mukaan ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään 9, joihin sisältyy vähintään kaksi lääkärintarkastusta 4-6 viikon ja 8 kuukauden iässä. Laaja terveystarkastus on tehtävä 4 kuukaudeniässä (terveydenhoitaja ja lääkäri). Laajalla terveystarkastuksella tarkoitetaan huoltajien haastattelua ja koko perheen hyvinvoinninselvittämistä niiltä osin kuin se on

10 214 Kunnanhallitus No 11/2012 välttämätöntä hoidon jatuen järjestämisen kannalta. Esimerkiksi huoltajien kirjallisellasuostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä päivähoidossa ja opettajan arvio selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Neuvolatarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksen mukaisesti. Käyntikertoja on terveydenhoitajalla 10. Asetuksen mukaiset lääkärikäynnit alle 1-vuotiailla eivät ole vielä toteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihin tulisi lisätä 8 kuukauden lääkärineuvola. Muissa toimipisteissä lääkärikäynnit ovat toteutuneet. Lapsen ollessa 1-6 vuoden ikäinen tulee olla vähintään 6 terveystarkastusta,joihin sisältyvät laaja terveystarkastus 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Neuvolatarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksenmukaisesti. Käyntikertoja terveydenhoitajan vastaanotolla on 6. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteet eivät ole vielätoteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihin tulisi lisätä 4 -vuotiaan lääkärineuvola. Vastaavasti muissa toimipisteissätällä hetkellä myös 3 -vuotiaan lääkärineuvola, jonka jäädessä pois, vapautuu jonkin verran lääkäriresurssia. 3) Peruskoulun oppilaalle on tehtävä terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla tarkastuksen on oltava laaja. Terveystarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta asetuksenmukaisesti. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteeteivät ole vielä toteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynteihintulisi lisätä 5 luokan tarkastus. 4) Opiskeluterveydenhuollossa, muussa kuin ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, ensimmäisenä vuotena terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena vuotena lääkärintarkastus, ellei sitä ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.

11 215 Kunnanhallitus No 11/2012 Erityisopetuksessa ja muissa erityistilanteissa lääkärintarkastus tulee tehdä jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat terveydenhoitajien osalta. Lääkärikäyntien osalta asetuksen mukaiset tavoitteet eivät ole vielätoteutuneet Kauhajoen toimipisteessä. Lääkärikäynnit tulisi lisätäkaikkiin oppilaitoksiin ensimmäiselle tai toiselle vuosikurssille. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa terveystarkastuksettapahtuvat terveyskyselyjen perusteella. Toiminta on jo nyt asetuksen mukaista. Asetuksen mukaiset lääkärintarkastukset Lääkärintarkastusten toteuttamisessa on haasteita lääkärivajauksen vuoksi. Neuvolatarkastukset pystytään toteuttamaan asetuksen mukaisesti syksystä 2010 alkaen, mutta koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tarkastukset suunnitellaan siirtymäajan puitteissa. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta Johtokunta 74 Valmistelija/lisätiedot: neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto puh , hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen puh Valtioneuvoston asetuksen (380/2009) tarkoituksena on ehkäisevää toimintaa tehostamalla varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Lisäksi asetuksen mukainen toiminta auttaa ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Asetuksellavahvistetaan terveyden edistämistä, johon kuuluu aina myösmielenterveyden edistäminen. Erityisten tuen tarpeiden varhainentunnistaminen ja tuen oikea-aikainen järjestäminen ehkäisevät ongelmien pahenemista ja kustannusten kasvua. Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on

12 216 Kunnanhallitus No 11/2012 hyväksyttäväyhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollollesekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelma on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimenkanssa. Yhteisvalmistelun tavoitteena on, että kunnan eritoimialojen palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat asiakkaannäkökulmasta eri ikävaiheet kattavan mielekkään kokonaisuuden. Suupohjan liikelaitoskuntayhtymässä toimintaohjelmaa on rakennettumoniammatillisessa työryhmässä ja ohjelmaa tehdessä on huomioitualueella aikaisemmin hyväksytty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Moni ammatillisen työryhmän jäseninä ovat olleet: Erja Heikinniemi,peruspalvelujohtaja Kauhajoki, Päivi Dahlgren, päivähoidon ohjaaja Isojoki, Kirsi Koski-Säntti, varhaiskasvatusjohtaja Kauhajoki, Teija Paananen, päivähoidon ohjaaja Karijoki, Satu Kallio-Kujala, alkuopetuksenohjaava opettaja Teuva, Jaakko Syrjänen, apulaisrehtorikauhajoki, Urpo Paananen, rehtori Karijoki, Minna Puisto, kuraattori Kauhajoki, Marja-Leena Varsamäki, apulaisrehtori Isojoki, Jennika Vaskivuori, kuraattori Teuva- Isojoki, Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja LLKY, Paula Uusi-Hakala, lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä LLKY, Aune Vanhanen, ylihammaslääkäri LLKY, Tarja Toivonen, hoito- ja hoivatyönjohtaja LLKY, Arja Aromaa, terveydenhoitaja LLKY, Seija Haavisto, neuvolatoimintojen osastonhoitaja, työryhmän sihteeri LLKY. Esityslistan lisätietona on toimintaohjelma vuosille Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto on kutsuttu asiantuntijana kokoukseen. Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Neuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollonsekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelmanvuosille yhteistyössä sosiaali- ja sivistystoimenkanssa. Toimintaohjelma toimitetaan johtokunnan hyväksynnänjälkeen tiedoksi sekä LLKY:n jäsenkunnille että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Valviran ja aluehallintoviraston valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Käsittely: Neuvolatoiminnan osastonhoitaja Seija Haavisto oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelunjälkeen.

13 217 Kunnanhallitus No 11/2012 Toimintaohjelma on lähetetty esityslistan mukana kunnanhallituksen jäsenille. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman vuosille yhteistyössä sosiaalitoimen ja sivitystoimen kanssa. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

14 218 Kunnanhallitus No 11/ Liikelaitoskuntayhtymän talouden toteutuminen ajalta Dnro D/240/ /2012 Valmistelija / lisätiedot: vt. laskentapäällikkö Tiina Lehtinen puh Johtokunta 83 Seuraavissa taulukoissa on esitetty talouden toteutuma liikelaitoskuntayhtymässä tammi-huhtikuussa 2012 sekä vertailu talousarvion tasaiseen toteutumaan (4/12 kk, tasainen toteutumaprosentti on 33,33 %): Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA2012 huhti.12 tot.-% Myyntituotot ,44 33,09 Maksutuotot ,64 34,09 Tuet ja avustukset ,10 6,15 Muut toimintatuotot ,50 37,02 TOIMINTATUOTOT ,68 32,95 Henkilöstökulut ,57 33,87 Palvelujen ostot ,39 33,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 33,32 Avustukset ,91 35,26 Muut toimintakulut ,61 37,16 TOIMINTAKULUT ,38 34,06 TOIMINTAKATE ,70 Rahoitustuotot ja kulut 0-971,41 0,0 VUOSIKATE ,11 Poistot ja arvonalentumiset ,84 31,07 TILIKAUDEN TULOS ,95 Huhtikuun loppuun mennessä on kirjattu kaikki muistiotositteet, varastosiirrot ja poistolaskenta on suoritettu. Huhtikuun osalta laskuja on kierrossa noin 200 euroa. Koko liikelaitoskuntayhtymän osalta henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat hiukan ylitse tasaisen toteutuman.

15 219 Kunnanhallitus No 11/2012 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelunalue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,62 30,07 Maksutuotot ,37 36,29 Tuet ja avustukset ,92 6,86 Muut toimintatuotot ,26 37,85 TOIMINTATUOTOT ,17 27,02 Henkilöstökulut ,71 33,35 Palvelujen ostot ,37 33,38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 31,60 Avustukset ,12 36,99 Muut toimintakulut ,45 35,47 TOIMINTAKULUT ,88 34,28 TOIMINTAKATE ,71 35,85 Sosiaalipalvelujen alueella avustukset ja muut toimintakulut ylittävät tasaisen toteutumakertymän. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Hoidon ja hoivan alue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot ,82 28,60 Maksutuotot ,99 34,22 Tuet ja avustukset ,14 17,16 Muut toimintatuotot ,58 36,03 TOIMINTATUOTOT ,53 32,46 Henkilöstökulut ,55 34,10 Palvelujen ostot ,43 33,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,58 33,54 Avustukset ,29 31,13 Muut toimintakulut ,23 38,37 TOIMINTAKULUT ,08 33,96 TOIMINTAKATE ,55 34,38

16 220 Kunnanhallitus No 11/2012 LLKY:n toteutumassa on otettava huomioon, että yhden kuukauden palkkojen ylityö- yms. lisät sekä omaishoidontuki maksetaan ja se kirjautuu seuraavaan kuukauden toteutumaan. Tätä on osittain huomioitu tekemällä tammikuulle 2012 omais- ja perhehoitajien palkkioihin ,48 euron ennakkokirjaus, joka puretaan tilinpäätösvaiheessa. Työterveyshuollon laskuja puuttuu vielä muutama kappale, laskujen yhteissumma on ,52 euroa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot 0 0,00 0,00 Maksutuotot 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT 0 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0 0,00 0,00 Palvelujen ostot ,53 34,51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0,00 0,00 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut 0 0,00 0,00 TOIMINTAKULUT ,53 34,51 TOIMINTAKATE ,53 34,51 Erikoissairaanhoidon toteutuma on hiukan ylitse talousarvion tasaisen toteutumaprosentin. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ympäristötoimen alue Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito

17 221 Kunnanhallitus No 11/2012 Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.- % Myyntituotot 0 0,00 0,00 Maksutuotot ,12 17,20 Tuet ja avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT ,12 17,20 Henkilöstökulut ,32 32,61 Palvelujen ostot ,35 24,24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 14,40 Avustukset ,50 22,51 Muut toimintakulut ,37 41,59 TOIMINTAKULUT ,53 31,59 TOIMINTAKATE ,41 33,37 Ympäristöpalveluiden talouden toteutuma näyttää pysyvän tasapainossa. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Yleinen hallinto Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,00 33,33 Maksutuotot ,16 0,00 Tuet ja avustukset ,40 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT ,56 33,34 Henkilöstökulut ,63 36,78 Palvelujen ostot ,65 18,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 40,60 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut ,61 24,87 TOIMINTAKULUT ,63 30,05 TOIMINTAKATE ,93 33,37

18 222 Kunnanhallitus No 11/2012 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Sisäinen tukipalvelu Tuloslaskelma, ulkoinen Kirjanpito Toteutuma (tas. 33,33 %) TA 2012 huhti.12 Tot.-% Myyntituotot ,00 0,00 Maksutuotot 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset ,36-4,16 Muut toimintatuotot 0 201,66 0,00 TOIMINTATUOTOT ,70-3,47 Henkilöstökulut ,36 30,50 Palvelujen ostot ,06 33,31 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 64,48 Avustukset 0 0,00 0,00 Muut toimintakulut ,95 20,73 TOIMINTAKULUT ,73 31,94 TOIMINTAKATE ,43 34,16 Yleiseen hallintoon kirjautuvat kuntien maksuosuudet. Sisäisen tukipalvelun tuloslaskelman tulojen tasaiseen toteutumaanvaikuttavat merkittävästi tuet ja avustukset, jotka sisältävät KELA:ltasaatavia työnantajalle kuuluvia työterveyshuollon järjestämiseen liittyviäkorvauksia. Ne kirjautuvat liikelaitoskuntayhtymälle Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun tammi-huhtikuulta 2012 ja lähettää sen edelleentiedoksi yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Ehdotus: Toteutuma merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

19 223 Kunnanhallitus No 11/ VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös vuoden 2012 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 49. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,1 milj. eurosta on kertynyt 0,494 milj. euroa eli 45,3 %. Toimintakulut em. aikana 4,5 milj. euroa arvioidusta 9,1 milj. eurosta eli käyttö 49,3 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,234 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, toteutumasta puuttuu tammi-kesäkuun vak.maksut, ym. arviolta noin euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2012 talousarvion toteutumisen liitteen no 49 mukaisesti. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

20 224 Kunnanhallitus No 11/ VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 KUNNAL- LISVAALEJA VARTEN. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallitus asettaa 1. Kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme ja 2. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Valinnassa tulee ottaa huomioon myös tasa-arvolain säännökset. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten. Kunnanhallitus:

21 Kunnanhallitus No 11/ Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti päätti valita seuraavat: Karijoen äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaiseksi jäseniksi: Soile Luoma, Mauno Metsä-, lehto, Kari Jeronen, Pentti Haaranoja ja Anna- Kaisa Nikkinen. Puheenjohtajaksi Soile Luoma ja varapuheenjohtajaksi Mauno Metsälehto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Sinikka Eloranta, Mauno Paunikallio, Marja-Leena Mäkikanto, Pentti Hakamäki ja Arja Lyly. Myrkyn äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaisiksi jäseniksi: Olli Tasanko, Kalevi Isoniemi, Sirkka Ojala, Juhani Yli-Valkama ja Irma Myllykangas. Puheenjohtajaksi Kalevi Isoniemi ja varapuheenjohtajaksi Juhani Yli-Valkama. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Ilmari Ketola, Unto Kohtala, Paavo Viitasalo, Unto Rintala ja Pirjo H Sandberg. Vaalitoimikunta: (laitoksia ja kotiäänestystä varten): Varsinaisiksi jäseniksi: Esko Ahtela, Veikko Keto ja Ritva Riihiluoma. Puheenjohtajaksi Esko Ahtela ja varapuheenjohtajaksi Veikko Keto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Maila Ahtela, Kaisu Viitasalo ja Paavo Viitasalo.

22 Kunnanhallitus No 11/ TUPAANTULIAISLAHJA/REINO SAHAKANGAS JA SUVI KESKISARJA. Reino Sahakangas ja Suvi Keskisarja ovat kauppakirjalla ostaneet Asp RN:o 16:20 ( ) nimisen tilan Karijoen kunnan Alakylästä. Hakijat ovat ryhtyneet käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilöt hakevat kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Reino Sahakangaalle euroa (60 %) ja Suvi Keskissarjalle 800 euroa (40 %) tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus No 11/ TUPAANTULIAISLAHJA/MARJAANA UUSITALO JA JARKKO PIHLAJAKANGAS. Marjaana Uusitalo ja Jarkko Pihlajakangas ovat / kauppakirjalla ostaneet 2/3 osan Järvimäki RN:o 1:194 ( ) nimisetä tilasta Karijoen kunnan Ylikylästä., os. Teerikuja 4,64350 Karijoki. Hakijat ovat ryhtynyt käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilöt hakevat kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Marjaana Uusitalolle ja Jarkko Pihlajakangaalle kummallekin euroa tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2016

KUNNANHALLITUS No 16/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2016 KOKOUSAIKA 24.11.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2014 KOKOUSAIKA 10.07.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 102 103 104 105 49 106 50

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 11/2016

KUNNANHALLITUS No 11/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2016 KOKOUSAIKA 18.08.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 119 120 121 122 123 49 124

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 2/2015

KUNNANVALTUUSTO No 2/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 2/2015 KOKOUSAIKA 18.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 11 12 13 1 14 2 15 3 16 4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2012 69 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 50 51 52 53 17 54a 18 54

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 PÄÄTÖS VM 1/242/2008 1 (2) 18.12.2008 Jakelussa mainituille KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esityksestä 18.12.2008

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 03/2016

KUNNANHALLITUS No 03/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2016 KOKOUSAIKA 11.02.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 25 26 27 28 29 30 11 31 12

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2015

KUNNANVALTUUSTO No 5/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2015 KOKOUSAIKA 17.12.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 1 40 2 41 3 42 4

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2012 51 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2012 KOKOUSAIKA 10.10.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 182 183 184 185 66 186

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2014 KOKOUSAIKA 06.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 62 146 63

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2015 KOKOUSAIKA 16.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 151 152 153 154 45 155 156

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 08/2016

KUNNANHALLITUS No 08/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2016 KOKOUSAIKA 30.05.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2012 KOKOUSAIKA 28.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 116 117 118 119 42 120 43

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 27.8.2008 klo 9.00 11.45 ja 12.30 14.15 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2016 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 177 178 179 180 181 Liite 43 182 183 Liite 44 186 Liite 45 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2015 KOKOUSAIKA 10.09.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 188 189 190 191 192 56 193

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 -2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2015

KUNNANHALLITUS No 20/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2015 KOKOUSAIKA 21.12.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 265 266 267 268 85,86 269

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot