Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1"

Transkriptio

1 Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/ Kokousaika , klo Kokouspaikka Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Läsnä Poissa Muut läsnä olevat Jäsenet Jörgen Törnqvist, pueenjohtaja. Börje Ström, varapuh.johtaja Brita Drugge, jäsen Anneli Hakala, varajäsen Veronica Heikkilä, jäsen Stefan Laxell, varajäsen, poissa Eva Magnusson-Tamminen, jäsen Kauko Pietikäinen, jäsen Kerstin Lindholm, kunnanhallituksen edustaja Gustav Ekholm, tilalla Anneli Hakala Kristian Lindroos, tilalla Stefan Laxell Silja Puranen Lars Nummelin tekninen johtaja Roger Hakalax infrapäällikkö, poissa 34 Thomas Ginlund kiinteistöpäällikkö Frida Vuorio suunnitteluinsinööri Åke Lindeberg kaavoitusarkkitehti, Birgitta Parikka ruokahuolto ja siivouspäällikkö, Pykälät Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jörgen Törnqvist Lars Nummelin Tarkistus, paikka ja aika Kemiön kunnantoimisto, 16 maaliskuuta 2009 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Anneli Hakala Veronica Heikkilä Pöytäkirja pidetty nähtävänä, aika ja paikka Kunnantoimistossa Kemiössä Vakuuttaa, allekirjoitus virka-asema Lars Nummelin, tekninen johtaja Otteen oikeaksi todistaa paikka, aika ja virka-asema

2 Tekninen lautakunta Kokousaika , klo Kokouspaikka Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 23. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24. Pöytäkirjantarkastajien valinta 25. Ajankohtaista tiedoksi 26. Poikkeaminen, Asunto Oy Petsamo, kiinteistö Petsamo 1:214, itäisen Taalintehtaan asemakaava alueella, kortteli Poikkeuslupahakemus, Bengt Löfström, Nykulla 2:65, Långnäsin kylä 28. Poikkeaminen, Lars Lincoln, kiinteistö Ören 2:4 Ängesholmenin saaressa Stubbnäsin 29. Poikkeaminen, Kuusonen, kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä 30. Poikkeaminen, Hemming Eriksson, kiinteistö 2:33 Bölen kylässä 31. Esitys kaavamuutoksen tekemisestä Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavaan 32. Ranta-asemakaavaa, Östergård, Långnäsin kylässä 33. Anomus, Pederså strands yksityisen tien tiekunta 34. Kunnossapitoavustukset tiekunnille Slätsin yksityisen tien perusparannus 36. Biskopsö yksityisen tien perusparannus 37. Söderby - Gussarnäsin yksityisen tien perusparannus 38. Svartholmsskatanin yksityisen tien perusparannus 39. Avustuksen myöntäminen Pörtsnäs tiekunnalle uuden sillan rakentamiselle 40. Tievalaistus avustus 41. Venepaikkojen vuosivuokran hinnoittelu 42. Päätös venereitistä Kärran kylään 43. Västanfjärdin koulun ruokalarakennuksen peruskorjauksen ja Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja laajennustöiden urakoitsijoiden valitseminen 44. Kemiön kunnantoimiston keskirakennuksen perusparannustöiden urakoitsijan valitseminen 45. Sähkönhankinnan puitesopimus 46. Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtäville asettaminen 47. Tiedoksi saatettavat asiat 48. Vuokrasopimus, D-Marin 49. Dragsfjärdenin hapetus, Water-Eco LTD Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka , kunnantoimistossa Kemiössä Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Börje Ström Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Vakuuttaa

3 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekn: 23 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekn: 24 Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja se vahvistetaan pöytäkirjanpitäjän nimikirjoituksella. Pöytäkirja on vahvistettava siten kuin toimielin päättää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Gustav Ekholm ja Veronica Heikkilä ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Anneli Hakala ja Veronica Heikkilä valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Ajankohtaista tiedoksi Tekn: 25 Puheenjohtajan kanssa on sovittu yhden aihealueen tiedottamisesta kokousta kohti. Tällä kertaa Birgitta Parikka tiedottaa kunnan ruokahuolto- ja siivoustoiminnosta. EHDOTUS (tekninen johtaja): Informaatio merkitään tiedoksi Informaatio merkittiin tiedoksi

4 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Asunto Oy Petsamo, kiinteistö Petsamo 1:214, itäisen Taalintehtaan asemakaava alueella, kortteli 23 Tekn: 26 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Asunto osakeyhtiö Petsamo hakee poikkeamista 90m2 autotallirakennuksen rakentamiselle yllämainitulle kiinteistölle. Hakemuksen kohteena oleva rakennus ylittää korttelirajan, ja tulee osittain olemaan puistoalueella VP. Tämän lisäksi asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus ylittyy noin 80m2. Poikkeaminen tulee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 1, todennut että voimassa oleva asemakaava ja todellinen tilanne eivät vastaa toisiaan. Kaavaa tulisi ensisijaisesti muuttaa siten että muodostettaisiin uusi kaavatie, sekä että korttelin raja tulisi korjata siten että tilanne olisi yhteneväinen olemassa olevan tontinjaon kanssa. Lausunnossa todetaan kuitenkin että poikkeamisen myöntäminen ei, jo vallitsevan tilanteen takia, vaikeuta kaavan päivittämistä, ja hakemus puolletaan siten. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy ja omaksuu kaavoitusarkkitehdin lausunnon, ja puoltaa siten poikkeamisen myöntämistä. Asia toimitetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Tekninen lautakunta Poikkeuslupahakemus, Bengt Löfström, Nykulla 2:65, Långnäsin kylä Tekn: 27 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Bengt Löfström on jättänyt poikkeamishakemuksen koskien 4 omakotitalon rakentamista kiinteistölle 2:65 Långnäsin kylässä. Kunta on pyytänyt ennakkolausuntoa asiassa Lounais-Suomen ympäristökeskukselta, joka lausunnossaan toteaa seuraavaa: Kunta voi käsitellä hakemuksen suunnittelutarveratkaisuna MRL 137 mukaisesti. Ympäristökeskuksen kanta on että hakemuksen mukaista lupaa ei tule myöntää koska rakentaminen alueella tulee ratkaista kaavoituksella. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan todennut, että edellytyksiä luvan myöntämiselle 4 haetulle omakotitalolle ei ole olemassa MRL 137 mukaisesti. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen MRL 137 mukaisesti, ja toteaa että rakentaminen alueella tulee ratkaista kaavoituksen kautta. Päätös annetaan tiedoksi Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Lars Lincoln, kiinteistö Ören 2:4 Ängesholmenin saaressa Stubbnäsin kylässä Tekn 28 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Lars Lincoln hakee poikkeamista olemassa olevan vapaa-ajan rakennuksen laajentamiselle RA rakennuspaikalla, rakennusoikeus 120 m², kiinteistöllä Ören Rno. 2:4, Ängesholmenin saaressa, Stubbnäsin kylässä. Syy poikkeamiseen johtuu siitä että kaavassa osoitettu rakennusoikeus ylittyy siten että kokonaisrakennusoikeus tulisi olemaan 220 m². Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 4, todennut että alueella voimassa olevaa kaavaa ollaan päivittämässä siten että rakennusoikeutta korotetaan 240 m², myös kyseessä olevalla kiinteistöllä. Tämän lisäksi todetaan että 220 m² rakennusoikeuden myöntäminen ei vaikeuta kaavan päivittämistä, eikä myöskään kaavan toteutumista, ja puoltaa täten poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisen anomuksen mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Kuusonen, kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä Tekn 29 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Karita ja Kalevi Kuusonen hakevat poikkeamista saunan rakentamiselle kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä. Poikkeamisen syy on että saunarakennus sijoittuu kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 5, todennut että saunan rakentaminen hakemuksen mukaiselle paikalle ei aiheuta merkittävää haittaa kaavan toteutumiselle, eikä myöskään maisemallista haittaa, ja puoltaa täten poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisen hakemuksen mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Hemming Eriksson, kiinteistö 2:33 Bölen kylässä Tekn: 30 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Hemming Eriksson hakee poikkeamista vuokramökin rakentamiselle kiinteistöllä 2:33 Bölen kylässä. Syy poikkeamiseen johtuu siitä että rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä kyläalueen AT alueella. Poikkeaminen tulee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Kaavoitusarkkitehti toteaa lausunnossaan, liite 6, että kiinteistölle on aikaisemmin rakennettu 3 kpl. vastaavanlaista vuokramökkiä, ja että nyt hakemuksen kohteena oleva mökki ei tule haittaamaan alueen kaavoitusta tulevaisuudessa, eikä mökistä ole myöskään haittaa ympäristölle, ja puoltaa siten hakemusta. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy ja omaksuu kaavoitusarkkitehdin lausunnon, ja puoltaa siten poikkeamisen myöntämistä. Lausunto liitetään hakemukseen ja toimitetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Tekninen lautakunta Esitys kaavamuutoksen tekemisestä Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavaan Tekn: 31 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Rolf Henriksson on joulukuun alussa 2008 jättänyt esityksen Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavan muuttamiseksi, liite 7. Esitys koskee kevyttä liikenneväylää joka kulkee luoteeseen Kappelirannan mutkasta ja liittyy rantaa pitkin kulkevaksi suunnitellun kevyen liikenteen väylään. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä on kaavassa osoitettu siten että noin puolet siitä tulee olemaan Henrikssonin kiinteistön puolella. Kappelinrannan mutkassa kevyen liikenteen väylän tiealue on kokonaan Henrikssonin alueen ulkopuolella, ja meren puoleisessa päässä tiealue on 5/7 osaa Henrikssonin alueella. Henrikssonin raja muodostaa siis diagonaalin tiealueen poikki. Henriksson viittaa siihen että hän vuodesta 1968 vuoteen 2007 on asunut Ruotsissa, eikä ole ollut tietoinen että alueelle on laadittu asemakaava, ja siten ei myöskään ole voinut saada osakseen kuulutuksia koskien kaavan valmistelua. Henrikssonille kuuluva alue muodostuu 3sta eri kiinteistöstä, joista osa Granlid 5:2 on hankittu 1975, ja kaksi muuta osaa Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavan (rakennuskaava) valmistelu on aloitettu jo 1986 mutta lopullinen kaava vahvistettiin Kevyt liikenneväylä on Henrikssonin mielestä muodostettu palvelemaan yhteyttä kiinteistöjen Sparbanken 6:1 ja Vårkulla 5:6 ja niille kuuluvan, rannassa nyt kyseessä olevan kevyen liikenteen väylän päässä olevan venepaikkarasitteen välille. Sparbanken ja Vårkulla on lohkottu kiinteistöstä Kärrastrand 5:20, ja venepaikkarasite on muodostettu samassa yhteydessä. Henriksson on sitä mieltä että edellisestä johtuen kevyen liikenteen väylän tiealue tulisi kokonaisuudessaan sijaita sillä osalla Kärrastrand 5:20 joka sijaitsee hänen kiinteistönsä koillispuolella. Näin ollen Henriksson vaatiikin yllämainituista syistä että kunta tekisi kaavamuutoksen jonka kautta kevyen liikenteen väylän sijaintia muutettaisi siten että se kokonaisuudessaan sijaitsisi Kärrastrand 5:20 alueella.

10 Tekninen lautakunta Kuten Henriksson itsekin kirjelmässään toteaa kaava on syntynyt laillisessa järjestyksessä, sen lainsäädännön (Rakennuslaki) puitteissa joka kaavaa laadittaessa ja vahvistettaessa oli voimassa. Väittämä että kevyen liikenteen väylä olisi osoitettu, kaavaan palvelemaan venepaikkarasitteen haltijoita on perätön. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä muodostaa yhteyden Kappelinrannan ja rantaa pitkin kulkevaksi suunnitellun kevyen liikenteen väylän välillä, toisin sanoen muodostaa yhteyden korttelin sisäosista rantaan. Se että kunta ryhtyisi tekemään kaavamuutosta, jossa lainvoimaisen kaavan tiealuetta siirrettäisi muutamalla metrillä, voi osoittautua kalliiksi ja pitkäaikaiseksi prosessiksi, joka pahimmassa tapauksessa toimisi ennakkotapauksena kielteisessä mielessä. Kyseessä oleva tiealue on kaavassa osoitettu 7 metrin levyisenä. Kunnan ei kuitenkaan ole pakko lunastaa tiealuetta siinä leveydessään jossa se on kaavassa osoitettu, vaan voi päättää lunastaa kapeamman alueen. Tässä tapauksessa varsinaisen tien leveys ei tarvitsisi olla 2 metriä leveämpi koska kyseessä on jalankulkua palveleva tie. Varsinainen tiealue voisi esimerkiksi olla 5 metriä leveä, jättäen siten tilaa mahdollisesti tarvittaville ojituksille. Lähtökohtana tälle 5 metrin levyiselle tiealueelle olisi kaavassa osoitetun tiealueen raja Kärrastrand 5:20 vastaan. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Esitys kaavamuutoksesta hylätään. 2. Tiealueeksi lunastetaan noin 5 metriä leveä alue lähtökohtanaan kaavan tiealueen rajaa Kärrastrand 5:20 vastaan. Esittelijä muutti käsittelyn aikana ehdotuksensa: MUUTETTU EHDOTUS: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Esitys kaavamuutoksesta hylätään. 2. Tiealueeksi lunastetaan noin 5 metrin leveä alue lähtökohtanaan kaavan tiealueen keskilinja. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

11 Tekninen lautakunta Ranta-asemakaavaa, Östergård, Långnäsin kylässä Tekn: 32 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Östergårdin ranta-asemakaava on ollut nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten välisenä aikana. Samassa yhteydessä on osallisille tiedotettu kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjeitse. Nähtävillä olon aikana Wärtsilä Oyj Abp on jättänyt mielipiteen, koskien kaavaluonnosta. Wärtsilä toteaa seuraavaa mielipiteessään: Wärtsilä omistaa maata kaavaalueen vastarannalla Strömshagenin kohdalla, jossa kaavaluopnnoksessa on osoitettu 8 rakennuspaikkaa. Wärtsilä haluaa tuoda ilmi että kaava tällä alueella on vastarannan etujen vastainen, ja haittaa tulevaisuudessa rantaalueen käyttöä. Wärtsilän mukaan etäisyys salmen yli on noin 100 metriä. Rantarakentamisen mitoitus tulisi perustua muunneltuun rantaviivan pituuteen. Wärtsilä viittaa Etelä Savon maakuntaliiton käyttämään muuntamismalliin. Mielipiteenään Wärtsilä tuo esille, että kyseessä olevalle alueelle tulisi osoitta ainoastaan puolet niistä rakennuspaikoista jotka on osoitettu kaavaluonnoksessa. Kaavoittajan vastine: Etäisyys kaava-alueen vastarannalle on keskimäärin noin 200 metriä. Kaava-alueen rantaviiva on laskettu muunneltuna rantaviivana. Kaava-alueen pohjoisosan ollessa seutukaavassa osoitettuna arvokkaana ranta-alueena, on rakennusoikeus siirretty saman maanomistajan eteläiselle palstalle. Tästä huolimatta voidaan alueen rakennuspaikkoja vähentää kadella (2) Wärtsilän toivomusten mukaisesti. Rakennuspaikkojen lukumäärää Strömshagenin alueella on siis vähennetty kaavaluonnoksen kahdeksasta (8) kaavaehdotuksen kuuteen (6). Rakennusalue on kuitenkin entisen kokoinen. Kokouksessa Lounais Suomen ympäristökeskuksen (Anna-Leena Seppälä ja Heidi Saaristo), pöytäkirja liitteenä, kanssa , katsottiin yllämainitut muutokset riittäviksi. Tämän lisäksi kokouksessa päätettiin kaavamääräyksissä tarkentaa määräyksiä koskien jätevesien käsittelyä, jotta ravinteiden pääsy järveen estettäisi. Samoin päätettiin että Etelä Savon maakuntaliiton mitoitusperusteita sovellettaisiin kaava-alueeseen kuuluvaan saareen. Jos uusi laskelma edellyttää rakennusoikeuden supistamista katsottiin että korttelissa 3 olevat 2 sisämaan tonttia rantasaunoineen olisivat sopivimmat poistettaviksi tai siirrettäviksi. Näiden asioiden lisäksi kaavoittaja täydentää kaavamääräyksiä ja lisää määräyksen koskien muinaismuistoa, sekä että kaavaselostusta tarkennetaan koskien kaava-alueen rakennuskantaa. Liite 8.

12 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja päättää asettaa kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päivää, sekä pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot. Päätös annetaan tiedoksi niille jotka olivat lausuneet mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Ehdotus hyväksyttiin

13 Tekninen lautakunta Anomus, Pederså strands yksityisen tien tiekunta Tekn: 33 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax): Pederså strands yksityinen tie on jättänyt kirjelmän. Tiekunta painottaa tien tärkeyttä strategisena läpikulkutienä sekä että tie johtaa noin 150 kiinteistöön tien varrella. Tiekunta antaa anomuksessaan vaihtoehtoisia ehdotuksia kunnalle. 1. Kunta ottaa hoitaakseen tiekunnan tien, kunnallisena tienä. 2. Kunta myöntää suuremman kunnossapitoavustuksen tiekunnalle. 3. Kunta menee tiekunnan takuuseen. Kirjelmä annetaan lautakunnalle tiedoksi, liite 9. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta toteaa seuraavan: 1. Pederså strands yksityinen tie on yksi Kemiönsaaren strategisesti tärkeimmistä yksityisistä läpikulkuteistä. 2. Kunnalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ottaakseen hoitovastuun yksityisteistä. 3. Pederså strands yksityinen tie on Kemiönsaaren kunnan korkeimmassa mahdollisessa avustusluokassa. 4. Kunnossapitoavustusten määräraha tiekunnille on vuonna 2009 sama kuin vuonna Kuntien yhdistymisestä johtuen tullaan Kemiönsaarella toki yhdenmukaistamaan avustusten määritelmät. Tämä tarkoittaa että jotkut tiekunnat tulevat saamaan huomattavasti enemmän avustusta kuin aikaisemmin ja toiset vastaavasti vähemmän avustusta. Mahdollisuuksia avustusten korottamiselle kaikkien tiekuntien kohdalla ei ole olemassa nykyisen taloustilanteen johdosta. 5. Kunnallisen takauksen myöntäminen tiekunnille tai yhdistyksille on ollut keskustelun kohteena monta kertaa. Lainarahojen käyttöä ja takaisinmaksua on takaajan käytännössä kuitenkin vaikea valvoa. Kunta suhtautuu kriittisesti takauksen myöntämiselle tiekunnan lainalle. 6. Kemiönsaaren kunta on sitä mieltä että Pederså strands yksityinen tie on niin vilkkaasti liikennöity läpikulkutie, kahden valtion tien välissä, että on perusteltua että tiekunta pyytää Tiehallintoa ottamaan kyseisen tien hoitovastuun. Jos tiekunta päättää jättää ehdotetun anomuksen, kunta tulee puoltamaan anomusta. Stefan Laxell ilmoitti jääviä ja poistui kokouksesta. Ehdotus hyväksyttiin

14 Tekninen lautakunta Kunnossapitoavustukset tiekunnille 2009 Tekn: 34 VALMISTELU (suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Perusteet kunnossapitoavustusten jakamiselle ja suuruudesta ovat olleet erittäin erilaisia Kemiönsaaren kunnissa aikaisempina vuosina. Dragsfjärd Kemiö Västanfjärd (320,555 tai 590) /km (360,480,650 tai 835) /km (260.70, 344,80, tai 428,90) /km Jotta kuntalaisia ja tiekuntia voitaisiin kohdella samanarvoisesti tulee avustus politiikka yhtenäistää Kemiönsaaren kunnassa. Tämä johtaa käytännössä siihen että toiset tiekunnat saavat enemmän ja toiset vähemmän kun aikaisempina vuosina. Syksyllä 2008 Dragsfjärdin kunta ilmoitti Ilmoituslehdessä että Dragsfjärdin kunnan tiekuntien tulisi hakea kunnossapitoavustusta vuodelle Vuoden 2009 aikana tullaan työstämään uusi luokitusjärjestelmä joka tulee mm. rakentumaan tien pituuden, montako vakituista asuttua kiinteistöä on tien varrella, etäisyys viimeiseen vakituisesti asuttuun kiinteistöön, läpikulkuliikenteen määrään sekä erityisliikenteeseen. Uusi luokitusjärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vuonna Jotta vuoden 2009 kunnossapitoavustukset voidaan maksaa kevään kuluessa on käytetty yksinkertaisempaa kaavaa. Jotta voitaisiin oikeudenmukaisesti jakaa avustuksia ilman uusia luokituksia ehdotetaan että kaikki saavat saman avustuksen kilometriä kohti ja että läpikulkuliikenteen tiet saavat korotuksen kertoimella. Avustusta jaetaan myös tievalaistuksesta. Kaikille tiekunnille on lähetetty kirje jotta tiedot saataisiin päivitettyä, lisäksi Ilmoituslehdessä oli ilmoitus. Viimeinen tietojen jättämispäivä oli Niihin tiekuntiin jotka eivät jättäneet anomusta on sen jälkeen otettu yhteyttä puhelimitse mahdollisuuksien mukaan, jotta saataisiin mahdollisimman kattavat tiedot. Kunnassa on yhteensä 144 tiekuntaa. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää että: 1. kunnossapitoavustus tiekunnille on 400 /km kaikille tiekunnille joilla on kolme tai enemmän vakituista asukasta vuonna Avustus valaistuksesta on 10 /valaistuspiste.

15 Tekninen lautakunta Läpikulkutiet on luokiteltu kolmeen eri luokkaan jotka sitten saavat korotetun kunnossapitoavustuksen seuraavien korotuskertoimien mukaan: 1,1 jos läpikulkuliikenne on vähäistä 1,5 jos läpikulkuliikenne on normaalia 2,0 jos tie on strategisesti tärkeä läpikulkutie 2. Kunnossapitoavustus myönnetään tiekunnille liitteen 10 mukaan Tällä päätöksellä kaikki jätetyt kunnossapitoavustukset on käsitelty. Tiekuntien jotka saavat yli avustusta tulee viimeistään jättää tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus Kemiönsaaren kunnalle. Jos ilmoitusta ei ole jätetty seuraavan vuoden avustusta ei makseta. Esittelijä täydensi ehdotuksensa seuraavasti: Jäljellä oleva määräraha n käytetään pääsääntöisesti perusparannuksiin. Perusparannusavustusten jakelusta, josta kuulutetaan kevään 2009 aikana, päätetään uuden hakemuskierroksen perusteella Roger Hakalax ja Stefan Laxell ilmoittivat jääviydestä ja poistuivat kokouksesta. Esittelijän täydennetty ehdotus hyväksyttiin..

16 Tekninen lautakunta Slätsin yksityisen tien perusparannus Tekn; 35 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Släts väglag anoo avustusta tien perusparannukselle. Ojitus Rumpuja Räjäytyksiä Yhteensä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

17 Tekninen lautakunta Biskopsö yksityisen tien perusparannus Tekn; 36 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Biskopsö yksityinen tie anoo avustusta tien perusparannukselle. Suoritetussa tarkastuksessa voitiin todeta että tie on ojituksen, tierumpujen sekä täytemateriaalin tarpeessa. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta perusparannusten suorittamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

18 Tekninen lautakunta Söderby - Gussarnäsin yksityisen tien perusparannus Tekn; 37 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Söderby-Gussarnäs väglag anoo avustusta tien perusparannukselle kohtaan missä Dragsfjärden nousee tien yli. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta kuivattamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

19 Tekninen lautakunta Svartholmsskatanin yksityisen tien perusparannus Tekn; 38 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Svartholmsskatans väglag anoo avustusta tien perusparannukselle luodakseen turvallisemman liittymän Galtarbyntielle. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo avustusta Tiehallinnolta liikenneturvallisuuden parantamiselle. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

20 Tekninen lautakunta Avustuksen myöntäminen Pörtsnäs tiekunnalle uuden sillan rakentamiselle Tekn; 39 VALMISTELU(infrapäällikkö Roger Hakalax) Pörtsnäsin tiekunta anoo 20 % avustusta kustannusarviosta uuden sillan rakentamiselle Pörtsnäsin tielle sekä tienpinnan korotukselle molemmin puolin siltaa ja että lautakunta lisäksi tukee työnvalvonnalla ja mittauksilla jne. Kustannusarvio Anottu 20 % avustus Perusteluna esitetään että Pörtsnäsintie on vilkkaasti liikennöity kauttakulkutie jota moni kuntalainen käyttää päivittäin ja että silta on erittäin huonossa kunnossa. Pörtsnäsin tiekunta on anonut avustusta Tiehallinnolta, 75 % kustannusarviosta. Tiehallinto hyväksyi , kustannusarviona sekä avustuksena 75 % osuuden siitä, kuitenkin korkeintaan Anomus avustuksesta liitteenä, liite 11. Tiehallinnon avustuspäätös, liite 12. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää avustaa enintään 4 000, sillä ehdolla että rakennustyöt tehdään ehdotuksen mukaan. Avustus maksetaan kun investoinnit on tehty sekä loppuselvitys on jätetty kunnalle. Kunnalla ei ole mahdollisuutta suurempiin perusparannusavustuksiin, mutta kunnossapitoavustusta on vastaavasti korotettu tiekuntien avustusten harmonisoinnin yhteydessä Kemiönsaarella. Ehdotus hyväksyttiin

21 Tekninen lautakunta Tievalaistus avustus Tekn; 40 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): 1. Skärgårdens vänner i Rosala-Böle r.f. anoo avustusta tievalaistukselle Rosala-Bölen tielle. Alueella on 157 kpl valaistuspistettä. 2. Hembygdens vänner i Hitis r.f. anoo kunnalta avustusta kunnossapidolle sekä tievalaistuksen käytölle Hiittisten kirkonkylässä. Alueella on 101 kpl valaistuspistettä. Molemmat yhdistykset ovat rekisteröityjä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 10 /valaistuspiste avustuksen seuraaville yhdistyksille: 1. Skärgårdens vänner i Rosala-Böle r.f Hembygdens vänner i Hitis r.f PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin

22 Tekninen lautakunta Venepaikkojen vuosivuokran hinnoittelu Tekn: 41 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Kemiönsaaren kunnalla on yli 500 venepaikkaa sekä noin 50 rantapaikkaa vuokrattavaksi. Venepaikkojen hinnat ovat olleet seuraavat sisältäen alv:n: Dragsfjärd Västanfjärd Kemiö alle 5m 86,10 5,1-7,0m 102,60 7,1-123,22 ei kuntalainen 287,24 rantapaikka 41,00 kuntalainen 126,15 ei kuntalainen 252,28 Vestlax 100,00 Norrlångvik 75,00 Hinnat ovat erittäin alhaiset verrattaessa paikallisten yrittäjien hintoihin. Hintoja tulee korottaa niin että kunta ei kilpaile paikallisten yrittäjien kanssa epäterveellisin liiketavoin. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavista hinnoista venepaikoille: Venepaikka Kemiönsaarella pysyvästi asuvalle 200 Venepaikka henkilölle joka ei asu pysyvästi Kemiönsaarella 350 Yrityksille ja kunnille 300 Rantapaikka 50 Hinnat sisältävät alv 22% Ehdotus hyväksyttiin

23 Tekninen lautakunta Päätös venereitistä Kärran kylään Tekn: 42 VALMISTELU (tekninen johtaja) Dragsfjärdin kunta päätti vuosia sitten toteuttaa venereittiä Kärran kylään. Asia on edennyt hitaasti. Kesällä 2007 ja 2008 Merenkulkulaitos laittoi reimarit paikoilleen. Venereitti ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan mitattu ja luodattu ja reitti ei ole viety merikortteihin. Kärran kylätoimikunta on ollut asiassa aktiivinen jotta työ saataisiin eteenpäin. Frank Eriksson, Oy Civil Tech Ab on ollut yhteydessä tekniseen johtajaan asiassa. Teknisen johtajan tehtävänannosta on yritys jättänyt tarjouksen, joka käsittää kaikki työt niin että venereittityö saataisiin valmiiksi. Tarjous kattaa luotaukset ja kartat, väyläkartan, väylälinjan, reunalinjojen ja turvalaitteiden koordinaattiluettelot sekä väyläpäätösasiakirjojen laatimistyön. Työ tullaan tekemään heti jäidenlähdön jälkeen keväällä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ab Civil Tech Oy:n tarjouksen. Ehdotus hyväksyttiin

24 Tekninen lautakunta Västanfjärdin koulun ruokalarakennuksen peruskorjauksen ja Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja laajennustöiden urakoitsijoiden valitseminen Tekn: 43 VALMISTELU (tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund) Västanfjärdin kunnanhallitus hyväksyi koko Västanfjärdin kouluprojektin luonnospiirustukset, käsittäen koulurakennuksen peruskorjauksen ja lisärakennuksen, ruokalarakennuksen peruskorjauksen, Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja pienemmän lisärakennuksen sekä voimistelusalin. Projekti käynnistyi elokuussa 2008 niin että koulurakennuksen peruskorjaus ja lisärakennus aloitettiin. Suunnitelman mukaisesti on nyt aloitettava toinen vaihe, ruokalan/puutyösalinrakennuksen peruskorjaus ja kolmas vaihe Sofia päiväkodin peruskorjaus ja pienempi lisärakennus. Kaikki kolme vaihetta suunnitellaan niin että tilat voidaan ottaa käyttöön syyslukukauden 2009 alkaessa. Investointibudjetissa ruokalarakennuksen peruskorjaus ja Sofia päiväkodin peruskorjaus ovat kaksi eri projektia. Nämä on kuitenkin lyöty yhteen urakkaprojektiin jotta saataisiin urakka-aluevastuu toimimaan koska rakennukset ovat samalla pihalla. Peruskorjaus on suunniteltava Sofia päiväkodin toiminnan mukaan ja vaatii näin olleen täsmällistä aikataulua sekä niin vähän rakennusyrityksiä kuin mahdollista. Hankinta koskee rakennusteknistä urakkaa joka samalla toimii pääurakoitsijana ja alistettuna sivu-urakoina sähkö- ja LVI-työt. Urakka ylittää rakennusurakoiden kansallista kynnysarvoa ( ) joten hankinnasta on ilmoitettu virallisten hankintojen nettisivuilla, Hilmassa. Tarjoukset on pyydetty klo mennessä. Hankinnan laajan julkistamisen jälkeen tarjouskysely muine hankinta-asiakirjoineen on lähetetty 40 yritykselle. Kokouksessa esitetään peruskorjaussuunnitelmat ja jätettyjen tarjousten kooste, liite13. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset koskien - rakennusteknisiä töitä - sähkötöitä - LVI-töitä Ehdotus annetaan kokouksessa. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana seuraavasti:

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1 Kokousaika : 13.10.2009, klo 18.40 20.55 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 2/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.30-21.35 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 1/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.00-21.50 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo 16.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 17. helmikuuta 2010 klo 16.00-19.05 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Poissa oleva: Mårten Nurmio Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 165 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 166 Työjärjestyksen hyväksyminen 167 Urmaslahden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 20.2.2013

Tekninen lautakunta 20.2.2013 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 20.2.2013 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka Keskiviikkona 20.2.2013 klo 16.00 Huom! Raatihuone, istuntosali Asiat 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot