Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1"

Transkriptio

1 Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/ Kokousaika , klo Kokouspaikka Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Läsnä Poissa Muut läsnä olevat Jäsenet Jörgen Törnqvist, pueenjohtaja. Börje Ström, varapuh.johtaja Brita Drugge, jäsen Anneli Hakala, varajäsen Veronica Heikkilä, jäsen Stefan Laxell, varajäsen, poissa Eva Magnusson-Tamminen, jäsen Kauko Pietikäinen, jäsen Kerstin Lindholm, kunnanhallituksen edustaja Gustav Ekholm, tilalla Anneli Hakala Kristian Lindroos, tilalla Stefan Laxell Silja Puranen Lars Nummelin tekninen johtaja Roger Hakalax infrapäällikkö, poissa 34 Thomas Ginlund kiinteistöpäällikkö Frida Vuorio suunnitteluinsinööri Åke Lindeberg kaavoitusarkkitehti, Birgitta Parikka ruokahuolto ja siivouspäällikkö, Pykälät Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jörgen Törnqvist Lars Nummelin Tarkistus, paikka ja aika Kemiön kunnantoimisto, 16 maaliskuuta 2009 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Anneli Hakala Veronica Heikkilä Pöytäkirja pidetty nähtävänä, aika ja paikka Kunnantoimistossa Kemiössä Vakuuttaa, allekirjoitus virka-asema Lars Nummelin, tekninen johtaja Otteen oikeaksi todistaa paikka, aika ja virka-asema

2 Tekninen lautakunta Kokousaika , klo Kokouspaikka Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 23. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24. Pöytäkirjantarkastajien valinta 25. Ajankohtaista tiedoksi 26. Poikkeaminen, Asunto Oy Petsamo, kiinteistö Petsamo 1:214, itäisen Taalintehtaan asemakaava alueella, kortteli Poikkeuslupahakemus, Bengt Löfström, Nykulla 2:65, Långnäsin kylä 28. Poikkeaminen, Lars Lincoln, kiinteistö Ören 2:4 Ängesholmenin saaressa Stubbnäsin 29. Poikkeaminen, Kuusonen, kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä 30. Poikkeaminen, Hemming Eriksson, kiinteistö 2:33 Bölen kylässä 31. Esitys kaavamuutoksen tekemisestä Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavaan 32. Ranta-asemakaavaa, Östergård, Långnäsin kylässä 33. Anomus, Pederså strands yksityisen tien tiekunta 34. Kunnossapitoavustukset tiekunnille Slätsin yksityisen tien perusparannus 36. Biskopsö yksityisen tien perusparannus 37. Söderby - Gussarnäsin yksityisen tien perusparannus 38. Svartholmsskatanin yksityisen tien perusparannus 39. Avustuksen myöntäminen Pörtsnäs tiekunnalle uuden sillan rakentamiselle 40. Tievalaistus avustus 41. Venepaikkojen vuosivuokran hinnoittelu 42. Päätös venereitistä Kärran kylään 43. Västanfjärdin koulun ruokalarakennuksen peruskorjauksen ja Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja laajennustöiden urakoitsijoiden valitseminen 44. Kemiön kunnantoimiston keskirakennuksen perusparannustöiden urakoitsijan valitseminen 45. Sähkönhankinnan puitesopimus 46. Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtäville asettaminen 47. Tiedoksi saatettavat asiat 48. Vuokrasopimus, D-Marin 49. Dragsfjärdenin hapetus, Water-Eco LTD Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka , kunnantoimistossa Kemiössä Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Börje Ström Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Vakuuttaa

3 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekn: 23 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekn: 24 Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja se vahvistetaan pöytäkirjanpitäjän nimikirjoituksella. Pöytäkirja on vahvistettava siten kuin toimielin päättää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Gustav Ekholm ja Veronica Heikkilä ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Anneli Hakala ja Veronica Heikkilä valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Ajankohtaista tiedoksi Tekn: 25 Puheenjohtajan kanssa on sovittu yhden aihealueen tiedottamisesta kokousta kohti. Tällä kertaa Birgitta Parikka tiedottaa kunnan ruokahuolto- ja siivoustoiminnosta. EHDOTUS (tekninen johtaja): Informaatio merkitään tiedoksi Informaatio merkittiin tiedoksi

4 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Asunto Oy Petsamo, kiinteistö Petsamo 1:214, itäisen Taalintehtaan asemakaava alueella, kortteli 23 Tekn: 26 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Asunto osakeyhtiö Petsamo hakee poikkeamista 90m2 autotallirakennuksen rakentamiselle yllämainitulle kiinteistölle. Hakemuksen kohteena oleva rakennus ylittää korttelirajan, ja tulee osittain olemaan puistoalueella VP. Tämän lisäksi asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus ylittyy noin 80m2. Poikkeaminen tulee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 1, todennut että voimassa oleva asemakaava ja todellinen tilanne eivät vastaa toisiaan. Kaavaa tulisi ensisijaisesti muuttaa siten että muodostettaisiin uusi kaavatie, sekä että korttelin raja tulisi korjata siten että tilanne olisi yhteneväinen olemassa olevan tontinjaon kanssa. Lausunnossa todetaan kuitenkin että poikkeamisen myöntäminen ei, jo vallitsevan tilanteen takia, vaikeuta kaavan päivittämistä, ja hakemus puolletaan siten. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy ja omaksuu kaavoitusarkkitehdin lausunnon, ja puoltaa siten poikkeamisen myöntämistä. Asia toimitetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Tekninen lautakunta Poikkeuslupahakemus, Bengt Löfström, Nykulla 2:65, Långnäsin kylä Tekn: 27 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Bengt Löfström on jättänyt poikkeamishakemuksen koskien 4 omakotitalon rakentamista kiinteistölle 2:65 Långnäsin kylässä. Kunta on pyytänyt ennakkolausuntoa asiassa Lounais-Suomen ympäristökeskukselta, joka lausunnossaan toteaa seuraavaa: Kunta voi käsitellä hakemuksen suunnittelutarveratkaisuna MRL 137 mukaisesti. Ympäristökeskuksen kanta on että hakemuksen mukaista lupaa ei tule myöntää koska rakentaminen alueella tulee ratkaista kaavoituksella. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan todennut, että edellytyksiä luvan myöntämiselle 4 haetulle omakotitalolle ei ole olemassa MRL 137 mukaisesti. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen MRL 137 mukaisesti, ja toteaa että rakentaminen alueella tulee ratkaista kaavoituksen kautta. Päätös annetaan tiedoksi Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Lars Lincoln, kiinteistö Ören 2:4 Ängesholmenin saaressa Stubbnäsin kylässä Tekn 28 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Lars Lincoln hakee poikkeamista olemassa olevan vapaa-ajan rakennuksen laajentamiselle RA rakennuspaikalla, rakennusoikeus 120 m², kiinteistöllä Ören Rno. 2:4, Ängesholmenin saaressa, Stubbnäsin kylässä. Syy poikkeamiseen johtuu siitä että kaavassa osoitettu rakennusoikeus ylittyy siten että kokonaisrakennusoikeus tulisi olemaan 220 m². Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 4, todennut että alueella voimassa olevaa kaavaa ollaan päivittämässä siten että rakennusoikeutta korotetaan 240 m², myös kyseessä olevalla kiinteistöllä. Tämän lisäksi todetaan että 220 m² rakennusoikeuden myöntäminen ei vaikeuta kaavan päivittämistä, eikä myöskään kaavan toteutumista, ja puoltaa täten poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisen anomuksen mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Kuusonen, kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä Tekn 29 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Karita ja Kalevi Kuusonen hakevat poikkeamista saunan rakentamiselle kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä. Poikkeamisen syy on että saunarakennus sijoittuu kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 5, todennut että saunan rakentaminen hakemuksen mukaiselle paikalle ei aiheuta merkittävää haittaa kaavan toteutumiselle, eikä myöskään maisemallista haittaa, ja puoltaa täten poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisen hakemuksen mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Hemming Eriksson, kiinteistö 2:33 Bölen kylässä Tekn: 30 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Hemming Eriksson hakee poikkeamista vuokramökin rakentamiselle kiinteistöllä 2:33 Bölen kylässä. Syy poikkeamiseen johtuu siitä että rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä kyläalueen AT alueella. Poikkeaminen tulee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Kaavoitusarkkitehti toteaa lausunnossaan, liite 6, että kiinteistölle on aikaisemmin rakennettu 3 kpl. vastaavanlaista vuokramökkiä, ja että nyt hakemuksen kohteena oleva mökki ei tule haittaamaan alueen kaavoitusta tulevaisuudessa, eikä mökistä ole myöskään haittaa ympäristölle, ja puoltaa siten hakemusta. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy ja omaksuu kaavoitusarkkitehdin lausunnon, ja puoltaa siten poikkeamisen myöntämistä. Lausunto liitetään hakemukseen ja toimitetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Tekninen lautakunta Esitys kaavamuutoksen tekemisestä Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavaan Tekn: 31 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Rolf Henriksson on joulukuun alussa 2008 jättänyt esityksen Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavan muuttamiseksi, liite 7. Esitys koskee kevyttä liikenneväylää joka kulkee luoteeseen Kappelirannan mutkasta ja liittyy rantaa pitkin kulkevaksi suunnitellun kevyen liikenteen väylään. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä on kaavassa osoitettu siten että noin puolet siitä tulee olemaan Henrikssonin kiinteistön puolella. Kappelinrannan mutkassa kevyen liikenteen väylän tiealue on kokonaan Henrikssonin alueen ulkopuolella, ja meren puoleisessa päässä tiealue on 5/7 osaa Henrikssonin alueella. Henrikssonin raja muodostaa siis diagonaalin tiealueen poikki. Henriksson viittaa siihen että hän vuodesta 1968 vuoteen 2007 on asunut Ruotsissa, eikä ole ollut tietoinen että alueelle on laadittu asemakaava, ja siten ei myöskään ole voinut saada osakseen kuulutuksia koskien kaavan valmistelua. Henrikssonille kuuluva alue muodostuu 3sta eri kiinteistöstä, joista osa Granlid 5:2 on hankittu 1975, ja kaksi muuta osaa Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavan (rakennuskaava) valmistelu on aloitettu jo 1986 mutta lopullinen kaava vahvistettiin Kevyt liikenneväylä on Henrikssonin mielestä muodostettu palvelemaan yhteyttä kiinteistöjen Sparbanken 6:1 ja Vårkulla 5:6 ja niille kuuluvan, rannassa nyt kyseessä olevan kevyen liikenteen väylän päässä olevan venepaikkarasitteen välille. Sparbanken ja Vårkulla on lohkottu kiinteistöstä Kärrastrand 5:20, ja venepaikkarasite on muodostettu samassa yhteydessä. Henriksson on sitä mieltä että edellisestä johtuen kevyen liikenteen väylän tiealue tulisi kokonaisuudessaan sijaita sillä osalla Kärrastrand 5:20 joka sijaitsee hänen kiinteistönsä koillispuolella. Näin ollen Henriksson vaatiikin yllämainituista syistä että kunta tekisi kaavamuutoksen jonka kautta kevyen liikenteen väylän sijaintia muutettaisi siten että se kokonaisuudessaan sijaitsisi Kärrastrand 5:20 alueella.

10 Tekninen lautakunta Kuten Henriksson itsekin kirjelmässään toteaa kaava on syntynyt laillisessa järjestyksessä, sen lainsäädännön (Rakennuslaki) puitteissa joka kaavaa laadittaessa ja vahvistettaessa oli voimassa. Väittämä että kevyen liikenteen väylä olisi osoitettu, kaavaan palvelemaan venepaikkarasitteen haltijoita on perätön. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä muodostaa yhteyden Kappelinrannan ja rantaa pitkin kulkevaksi suunnitellun kevyen liikenteen väylän välillä, toisin sanoen muodostaa yhteyden korttelin sisäosista rantaan. Se että kunta ryhtyisi tekemään kaavamuutosta, jossa lainvoimaisen kaavan tiealuetta siirrettäisi muutamalla metrillä, voi osoittautua kalliiksi ja pitkäaikaiseksi prosessiksi, joka pahimmassa tapauksessa toimisi ennakkotapauksena kielteisessä mielessä. Kyseessä oleva tiealue on kaavassa osoitettu 7 metrin levyisenä. Kunnan ei kuitenkaan ole pakko lunastaa tiealuetta siinä leveydessään jossa se on kaavassa osoitettu, vaan voi päättää lunastaa kapeamman alueen. Tässä tapauksessa varsinaisen tien leveys ei tarvitsisi olla 2 metriä leveämpi koska kyseessä on jalankulkua palveleva tie. Varsinainen tiealue voisi esimerkiksi olla 5 metriä leveä, jättäen siten tilaa mahdollisesti tarvittaville ojituksille. Lähtökohtana tälle 5 metrin levyiselle tiealueelle olisi kaavassa osoitetun tiealueen raja Kärrastrand 5:20 vastaan. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Esitys kaavamuutoksesta hylätään. 2. Tiealueeksi lunastetaan noin 5 metriä leveä alue lähtökohtanaan kaavan tiealueen rajaa Kärrastrand 5:20 vastaan. Esittelijä muutti käsittelyn aikana ehdotuksensa: MUUTETTU EHDOTUS: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Esitys kaavamuutoksesta hylätään. 2. Tiealueeksi lunastetaan noin 5 metrin leveä alue lähtökohtanaan kaavan tiealueen keskilinja. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

11 Tekninen lautakunta Ranta-asemakaavaa, Östergård, Långnäsin kylässä Tekn: 32 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Östergårdin ranta-asemakaava on ollut nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten välisenä aikana. Samassa yhteydessä on osallisille tiedotettu kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjeitse. Nähtävillä olon aikana Wärtsilä Oyj Abp on jättänyt mielipiteen, koskien kaavaluonnosta. Wärtsilä toteaa seuraavaa mielipiteessään: Wärtsilä omistaa maata kaavaalueen vastarannalla Strömshagenin kohdalla, jossa kaavaluopnnoksessa on osoitettu 8 rakennuspaikkaa. Wärtsilä haluaa tuoda ilmi että kaava tällä alueella on vastarannan etujen vastainen, ja haittaa tulevaisuudessa rantaalueen käyttöä. Wärtsilän mukaan etäisyys salmen yli on noin 100 metriä. Rantarakentamisen mitoitus tulisi perustua muunneltuun rantaviivan pituuteen. Wärtsilä viittaa Etelä Savon maakuntaliiton käyttämään muuntamismalliin. Mielipiteenään Wärtsilä tuo esille, että kyseessä olevalle alueelle tulisi osoitta ainoastaan puolet niistä rakennuspaikoista jotka on osoitettu kaavaluonnoksessa. Kaavoittajan vastine: Etäisyys kaava-alueen vastarannalle on keskimäärin noin 200 metriä. Kaava-alueen rantaviiva on laskettu muunneltuna rantaviivana. Kaava-alueen pohjoisosan ollessa seutukaavassa osoitettuna arvokkaana ranta-alueena, on rakennusoikeus siirretty saman maanomistajan eteläiselle palstalle. Tästä huolimatta voidaan alueen rakennuspaikkoja vähentää kadella (2) Wärtsilän toivomusten mukaisesti. Rakennuspaikkojen lukumäärää Strömshagenin alueella on siis vähennetty kaavaluonnoksen kahdeksasta (8) kaavaehdotuksen kuuteen (6). Rakennusalue on kuitenkin entisen kokoinen. Kokouksessa Lounais Suomen ympäristökeskuksen (Anna-Leena Seppälä ja Heidi Saaristo), pöytäkirja liitteenä, kanssa , katsottiin yllämainitut muutokset riittäviksi. Tämän lisäksi kokouksessa päätettiin kaavamääräyksissä tarkentaa määräyksiä koskien jätevesien käsittelyä, jotta ravinteiden pääsy järveen estettäisi. Samoin päätettiin että Etelä Savon maakuntaliiton mitoitusperusteita sovellettaisiin kaava-alueeseen kuuluvaan saareen. Jos uusi laskelma edellyttää rakennusoikeuden supistamista katsottiin että korttelissa 3 olevat 2 sisämaan tonttia rantasaunoineen olisivat sopivimmat poistettaviksi tai siirrettäviksi. Näiden asioiden lisäksi kaavoittaja täydentää kaavamääräyksiä ja lisää määräyksen koskien muinaismuistoa, sekä että kaavaselostusta tarkennetaan koskien kaava-alueen rakennuskantaa. Liite 8.

12 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja päättää asettaa kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päivää, sekä pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot. Päätös annetaan tiedoksi niille jotka olivat lausuneet mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Ehdotus hyväksyttiin

13 Tekninen lautakunta Anomus, Pederså strands yksityisen tien tiekunta Tekn: 33 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax): Pederså strands yksityinen tie on jättänyt kirjelmän. Tiekunta painottaa tien tärkeyttä strategisena läpikulkutienä sekä että tie johtaa noin 150 kiinteistöön tien varrella. Tiekunta antaa anomuksessaan vaihtoehtoisia ehdotuksia kunnalle. 1. Kunta ottaa hoitaakseen tiekunnan tien, kunnallisena tienä. 2. Kunta myöntää suuremman kunnossapitoavustuksen tiekunnalle. 3. Kunta menee tiekunnan takuuseen. Kirjelmä annetaan lautakunnalle tiedoksi, liite 9. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta toteaa seuraavan: 1. Pederså strands yksityinen tie on yksi Kemiönsaaren strategisesti tärkeimmistä yksityisistä läpikulkuteistä. 2. Kunnalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ottaakseen hoitovastuun yksityisteistä. 3. Pederså strands yksityinen tie on Kemiönsaaren kunnan korkeimmassa mahdollisessa avustusluokassa. 4. Kunnossapitoavustusten määräraha tiekunnille on vuonna 2009 sama kuin vuonna Kuntien yhdistymisestä johtuen tullaan Kemiönsaarella toki yhdenmukaistamaan avustusten määritelmät. Tämä tarkoittaa että jotkut tiekunnat tulevat saamaan huomattavasti enemmän avustusta kuin aikaisemmin ja toiset vastaavasti vähemmän avustusta. Mahdollisuuksia avustusten korottamiselle kaikkien tiekuntien kohdalla ei ole olemassa nykyisen taloustilanteen johdosta. 5. Kunnallisen takauksen myöntäminen tiekunnille tai yhdistyksille on ollut keskustelun kohteena monta kertaa. Lainarahojen käyttöä ja takaisinmaksua on takaajan käytännössä kuitenkin vaikea valvoa. Kunta suhtautuu kriittisesti takauksen myöntämiselle tiekunnan lainalle. 6. Kemiönsaaren kunta on sitä mieltä että Pederså strands yksityinen tie on niin vilkkaasti liikennöity läpikulkutie, kahden valtion tien välissä, että on perusteltua että tiekunta pyytää Tiehallintoa ottamaan kyseisen tien hoitovastuun. Jos tiekunta päättää jättää ehdotetun anomuksen, kunta tulee puoltamaan anomusta. Stefan Laxell ilmoitti jääviä ja poistui kokouksesta. Ehdotus hyväksyttiin

14 Tekninen lautakunta Kunnossapitoavustukset tiekunnille 2009 Tekn: 34 VALMISTELU (suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Perusteet kunnossapitoavustusten jakamiselle ja suuruudesta ovat olleet erittäin erilaisia Kemiönsaaren kunnissa aikaisempina vuosina. Dragsfjärd Kemiö Västanfjärd (320,555 tai 590) /km (360,480,650 tai 835) /km (260.70, 344,80, tai 428,90) /km Jotta kuntalaisia ja tiekuntia voitaisiin kohdella samanarvoisesti tulee avustus politiikka yhtenäistää Kemiönsaaren kunnassa. Tämä johtaa käytännössä siihen että toiset tiekunnat saavat enemmän ja toiset vähemmän kun aikaisempina vuosina. Syksyllä 2008 Dragsfjärdin kunta ilmoitti Ilmoituslehdessä että Dragsfjärdin kunnan tiekuntien tulisi hakea kunnossapitoavustusta vuodelle Vuoden 2009 aikana tullaan työstämään uusi luokitusjärjestelmä joka tulee mm. rakentumaan tien pituuden, montako vakituista asuttua kiinteistöä on tien varrella, etäisyys viimeiseen vakituisesti asuttuun kiinteistöön, läpikulkuliikenteen määrään sekä erityisliikenteeseen. Uusi luokitusjärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vuonna Jotta vuoden 2009 kunnossapitoavustukset voidaan maksaa kevään kuluessa on käytetty yksinkertaisempaa kaavaa. Jotta voitaisiin oikeudenmukaisesti jakaa avustuksia ilman uusia luokituksia ehdotetaan että kaikki saavat saman avustuksen kilometriä kohti ja että läpikulkuliikenteen tiet saavat korotuksen kertoimella. Avustusta jaetaan myös tievalaistuksesta. Kaikille tiekunnille on lähetetty kirje jotta tiedot saataisiin päivitettyä, lisäksi Ilmoituslehdessä oli ilmoitus. Viimeinen tietojen jättämispäivä oli Niihin tiekuntiin jotka eivät jättäneet anomusta on sen jälkeen otettu yhteyttä puhelimitse mahdollisuuksien mukaan, jotta saataisiin mahdollisimman kattavat tiedot. Kunnassa on yhteensä 144 tiekuntaa. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää että: 1. kunnossapitoavustus tiekunnille on 400 /km kaikille tiekunnille joilla on kolme tai enemmän vakituista asukasta vuonna Avustus valaistuksesta on 10 /valaistuspiste.

15 Tekninen lautakunta Läpikulkutiet on luokiteltu kolmeen eri luokkaan jotka sitten saavat korotetun kunnossapitoavustuksen seuraavien korotuskertoimien mukaan: 1,1 jos läpikulkuliikenne on vähäistä 1,5 jos läpikulkuliikenne on normaalia 2,0 jos tie on strategisesti tärkeä läpikulkutie 2. Kunnossapitoavustus myönnetään tiekunnille liitteen 10 mukaan Tällä päätöksellä kaikki jätetyt kunnossapitoavustukset on käsitelty. Tiekuntien jotka saavat yli avustusta tulee viimeistään jättää tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus Kemiönsaaren kunnalle. Jos ilmoitusta ei ole jätetty seuraavan vuoden avustusta ei makseta. Esittelijä täydensi ehdotuksensa seuraavasti: Jäljellä oleva määräraha n käytetään pääsääntöisesti perusparannuksiin. Perusparannusavustusten jakelusta, josta kuulutetaan kevään 2009 aikana, päätetään uuden hakemuskierroksen perusteella Roger Hakalax ja Stefan Laxell ilmoittivat jääviydestä ja poistuivat kokouksesta. Esittelijän täydennetty ehdotus hyväksyttiin..

16 Tekninen lautakunta Slätsin yksityisen tien perusparannus Tekn; 35 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Släts väglag anoo avustusta tien perusparannukselle. Ojitus Rumpuja Räjäytyksiä Yhteensä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

17 Tekninen lautakunta Biskopsö yksityisen tien perusparannus Tekn; 36 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Biskopsö yksityinen tie anoo avustusta tien perusparannukselle. Suoritetussa tarkastuksessa voitiin todeta että tie on ojituksen, tierumpujen sekä täytemateriaalin tarpeessa. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta perusparannusten suorittamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

18 Tekninen lautakunta Söderby - Gussarnäsin yksityisen tien perusparannus Tekn; 37 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Söderby-Gussarnäs väglag anoo avustusta tien perusparannukselle kohtaan missä Dragsfjärden nousee tien yli. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta kuivattamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

19 Tekninen lautakunta Svartholmsskatanin yksityisen tien perusparannus Tekn; 38 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Svartholmsskatans väglag anoo avustusta tien perusparannukselle luodakseen turvallisemman liittymän Galtarbyntielle. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo avustusta Tiehallinnolta liikenneturvallisuuden parantamiselle. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

20 Tekninen lautakunta Avustuksen myöntäminen Pörtsnäs tiekunnalle uuden sillan rakentamiselle Tekn; 39 VALMISTELU(infrapäällikkö Roger Hakalax) Pörtsnäsin tiekunta anoo 20 % avustusta kustannusarviosta uuden sillan rakentamiselle Pörtsnäsin tielle sekä tienpinnan korotukselle molemmin puolin siltaa ja että lautakunta lisäksi tukee työnvalvonnalla ja mittauksilla jne. Kustannusarvio Anottu 20 % avustus Perusteluna esitetään että Pörtsnäsintie on vilkkaasti liikennöity kauttakulkutie jota moni kuntalainen käyttää päivittäin ja että silta on erittäin huonossa kunnossa. Pörtsnäsin tiekunta on anonut avustusta Tiehallinnolta, 75 % kustannusarviosta. Tiehallinto hyväksyi , kustannusarviona sekä avustuksena 75 % osuuden siitä, kuitenkin korkeintaan Anomus avustuksesta liitteenä, liite 11. Tiehallinnon avustuspäätös, liite 12. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää avustaa enintään 4 000, sillä ehdolla että rakennustyöt tehdään ehdotuksen mukaan. Avustus maksetaan kun investoinnit on tehty sekä loppuselvitys on jätetty kunnalle. Kunnalla ei ole mahdollisuutta suurempiin perusparannusavustuksiin, mutta kunnossapitoavustusta on vastaavasti korotettu tiekuntien avustusten harmonisoinnin yhteydessä Kemiönsaarella. Ehdotus hyväksyttiin

21 Tekninen lautakunta Tievalaistus avustus Tekn; 40 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): 1. Skärgårdens vänner i Rosala-Böle r.f. anoo avustusta tievalaistukselle Rosala-Bölen tielle. Alueella on 157 kpl valaistuspistettä. 2. Hembygdens vänner i Hitis r.f. anoo kunnalta avustusta kunnossapidolle sekä tievalaistuksen käytölle Hiittisten kirkonkylässä. Alueella on 101 kpl valaistuspistettä. Molemmat yhdistykset ovat rekisteröityjä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 10 /valaistuspiste avustuksen seuraaville yhdistyksille: 1. Skärgårdens vänner i Rosala-Böle r.f Hembygdens vänner i Hitis r.f PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin

22 Tekninen lautakunta Venepaikkojen vuosivuokran hinnoittelu Tekn: 41 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Kemiönsaaren kunnalla on yli 500 venepaikkaa sekä noin 50 rantapaikkaa vuokrattavaksi. Venepaikkojen hinnat ovat olleet seuraavat sisältäen alv:n: Dragsfjärd Västanfjärd Kemiö alle 5m 86,10 5,1-7,0m 102,60 7,1-123,22 ei kuntalainen 287,24 rantapaikka 41,00 kuntalainen 126,15 ei kuntalainen 252,28 Vestlax 100,00 Norrlångvik 75,00 Hinnat ovat erittäin alhaiset verrattaessa paikallisten yrittäjien hintoihin. Hintoja tulee korottaa niin että kunta ei kilpaile paikallisten yrittäjien kanssa epäterveellisin liiketavoin. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavista hinnoista venepaikoille: Venepaikka Kemiönsaarella pysyvästi asuvalle 200 Venepaikka henkilölle joka ei asu pysyvästi Kemiönsaarella 350 Yrityksille ja kunnille 300 Rantapaikka 50 Hinnat sisältävät alv 22% Ehdotus hyväksyttiin

23 Tekninen lautakunta Päätös venereitistä Kärran kylään Tekn: 42 VALMISTELU (tekninen johtaja) Dragsfjärdin kunta päätti vuosia sitten toteuttaa venereittiä Kärran kylään. Asia on edennyt hitaasti. Kesällä 2007 ja 2008 Merenkulkulaitos laittoi reimarit paikoilleen. Venereitti ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan mitattu ja luodattu ja reitti ei ole viety merikortteihin. Kärran kylätoimikunta on ollut asiassa aktiivinen jotta työ saataisiin eteenpäin. Frank Eriksson, Oy Civil Tech Ab on ollut yhteydessä tekniseen johtajaan asiassa. Teknisen johtajan tehtävänannosta on yritys jättänyt tarjouksen, joka käsittää kaikki työt niin että venereittityö saataisiin valmiiksi. Tarjous kattaa luotaukset ja kartat, väyläkartan, väylälinjan, reunalinjojen ja turvalaitteiden koordinaattiluettelot sekä väyläpäätösasiakirjojen laatimistyön. Työ tullaan tekemään heti jäidenlähdön jälkeen keväällä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ab Civil Tech Oy:n tarjouksen. Ehdotus hyväksyttiin

24 Tekninen lautakunta Västanfjärdin koulun ruokalarakennuksen peruskorjauksen ja Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja laajennustöiden urakoitsijoiden valitseminen Tekn: 43 VALMISTELU (tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund) Västanfjärdin kunnanhallitus hyväksyi koko Västanfjärdin kouluprojektin luonnospiirustukset, käsittäen koulurakennuksen peruskorjauksen ja lisärakennuksen, ruokalarakennuksen peruskorjauksen, Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja pienemmän lisärakennuksen sekä voimistelusalin. Projekti käynnistyi elokuussa 2008 niin että koulurakennuksen peruskorjaus ja lisärakennus aloitettiin. Suunnitelman mukaisesti on nyt aloitettava toinen vaihe, ruokalan/puutyösalinrakennuksen peruskorjaus ja kolmas vaihe Sofia päiväkodin peruskorjaus ja pienempi lisärakennus. Kaikki kolme vaihetta suunnitellaan niin että tilat voidaan ottaa käyttöön syyslukukauden 2009 alkaessa. Investointibudjetissa ruokalarakennuksen peruskorjaus ja Sofia päiväkodin peruskorjaus ovat kaksi eri projektia. Nämä on kuitenkin lyöty yhteen urakkaprojektiin jotta saataisiin urakka-aluevastuu toimimaan koska rakennukset ovat samalla pihalla. Peruskorjaus on suunniteltava Sofia päiväkodin toiminnan mukaan ja vaatii näin olleen täsmällistä aikataulua sekä niin vähän rakennusyrityksiä kuin mahdollista. Hankinta koskee rakennusteknistä urakkaa joka samalla toimii pääurakoitsijana ja alistettuna sivu-urakoina sähkö- ja LVI-työt. Urakka ylittää rakennusurakoiden kansallista kynnysarvoa ( ) joten hankinnasta on ilmoitettu virallisten hankintojen nettisivuilla, Hilmassa. Tarjoukset on pyydetty klo mennessä. Hankinnan laajan julkistamisen jälkeen tarjouskysely muine hankinta-asiakirjoineen on lähetetty 40 yritykselle. Kokouksessa esitetään peruskorjaussuunnitelmat ja jätettyjen tarjousten kooste, liite13. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset koskien - rakennusteknisiä töitä - sähkötöitä - LVI-töitä Ehdotus annetaan kokouksessa. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana seuraavasti:

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 3/09 09.03.2009 1

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 3/09 09.03.2009 1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 3/09 09.03.2009 1 Kokousaika 09.03.2009, klo 17.00 18.03 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Läsnä Jäsenet Börje Ström Brita Drugge

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1 Kokousaika : 13.10.2009, klo 18.40 20.55 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 4 / 2009 22.4.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 4 / 2009 22.4.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 4 / 2009 22.4.2009 1 Kokousaika : 22.4.2009, klo 17.00 21.08 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Läsnä: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Johtokunta 3 / 2009 09.09.2009 1 Kokousaika 09.09.2009 17.00-18.39 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Vretantie 19 Läsnä Lars Nummelin, puheenjohtaja Katarina Lundqvist

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/2015 31 Kokousaika 10.6.2015 klo 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, pj Kankare Tarmo, vpj poissa Hörkkö Pirjo Koski

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Perjantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perjantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivä 8.6.2017 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 09.06.2017 klo 13.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 Aika: Torstai 14.2.2013 klo. 20.00-21.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja (poissa

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 9 / 2009 27.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 9 / 2009 27.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 9 / 2009 27.10.2009 1 Kokousaika : 27.10.2009, klo 17.00 19.20 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 15.11.2012 klo 18:00-20:00 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Hovi Tapani jäsen Löflund Henrik

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 12. marraskuuta 2015 kello 15.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 20.5.2009 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 20.5.2009 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.5.2009 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 9.2.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 16.2.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ Vanhankaupungintien asemakaava

SEPÄNKYLÄ Vanhankaupungintien asemakaava O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, V a n h a n k a u p u n g i n t i e Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 21.3.2016 Päivitetty 10.4.2017

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 5/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari.

LEMIN KUNTA 5/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari. 5/2011 54 Tekninen lautakunta Torstai 14.7.2011 klo 18.00-18.50 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Buuri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2017

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2017 Maaseutulautakunta 13 24.02.2016 Maaseutulautakunta 8 30.01.2017 Maaseutulautakunta 23 11.04.2017 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2017 88/10.03.01.05/2016 MAALTK 24.02.2016 13 Kaupunginhallitus päätti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 887/10.03.00.03/2016 77 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Rakennustarkastaja Petri Ojanen 9.11.2016: Raision

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LYLYNRINTEENTIEN YKSITYISTIEN PERUSTAMINEN... 2 2 HONKAVUOREN JA LAKKAHARJUN METSÄTIEN JAKAMINEN KAHDEKSI ERI TIEKUNNAKSI... 3 3 RAKENNUSLUPA 9/2017,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot