Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1"

Transkriptio

1 Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/ Kokousaika , klo Kokouspaikka Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Läsnä Poissa Muut läsnä olevat Jäsenet Jörgen Törnqvist, pueenjohtaja. Börje Ström, varapuh.johtaja Brita Drugge, jäsen Anneli Hakala, varajäsen Veronica Heikkilä, jäsen Stefan Laxell, varajäsen, poissa Eva Magnusson-Tamminen, jäsen Kauko Pietikäinen, jäsen Kerstin Lindholm, kunnanhallituksen edustaja Gustav Ekholm, tilalla Anneli Hakala Kristian Lindroos, tilalla Stefan Laxell Silja Puranen Lars Nummelin tekninen johtaja Roger Hakalax infrapäällikkö, poissa 34 Thomas Ginlund kiinteistöpäällikkö Frida Vuorio suunnitteluinsinööri Åke Lindeberg kaavoitusarkkitehti, Birgitta Parikka ruokahuolto ja siivouspäällikkö, Pykälät Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jörgen Törnqvist Lars Nummelin Tarkistus, paikka ja aika Kemiön kunnantoimisto, 16 maaliskuuta 2009 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Anneli Hakala Veronica Heikkilä Pöytäkirja pidetty nähtävänä, aika ja paikka Kunnantoimistossa Kemiössä Vakuuttaa, allekirjoitus virka-asema Lars Nummelin, tekninen johtaja Otteen oikeaksi todistaa paikka, aika ja virka-asema

2 Tekninen lautakunta Kokousaika , klo Kokouspaikka Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 23. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24. Pöytäkirjantarkastajien valinta 25. Ajankohtaista tiedoksi 26. Poikkeaminen, Asunto Oy Petsamo, kiinteistö Petsamo 1:214, itäisen Taalintehtaan asemakaava alueella, kortteli Poikkeuslupahakemus, Bengt Löfström, Nykulla 2:65, Långnäsin kylä 28. Poikkeaminen, Lars Lincoln, kiinteistö Ören 2:4 Ängesholmenin saaressa Stubbnäsin 29. Poikkeaminen, Kuusonen, kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä 30. Poikkeaminen, Hemming Eriksson, kiinteistö 2:33 Bölen kylässä 31. Esitys kaavamuutoksen tekemisestä Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavaan 32. Ranta-asemakaavaa, Östergård, Långnäsin kylässä 33. Anomus, Pederså strands yksityisen tien tiekunta 34. Kunnossapitoavustukset tiekunnille Slätsin yksityisen tien perusparannus 36. Biskopsö yksityisen tien perusparannus 37. Söderby - Gussarnäsin yksityisen tien perusparannus 38. Svartholmsskatanin yksityisen tien perusparannus 39. Avustuksen myöntäminen Pörtsnäs tiekunnalle uuden sillan rakentamiselle 40. Tievalaistus avustus 41. Venepaikkojen vuosivuokran hinnoittelu 42. Päätös venereitistä Kärran kylään 43. Västanfjärdin koulun ruokalarakennuksen peruskorjauksen ja Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja laajennustöiden urakoitsijoiden valitseminen 44. Kemiön kunnantoimiston keskirakennuksen perusparannustöiden urakoitsijan valitseminen 45. Sähkönhankinnan puitesopimus 46. Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtäville asettaminen 47. Tiedoksi saatettavat asiat 48. Vuokrasopimus, D-Marin 49. Dragsfjärdenin hapetus, Water-Eco LTD Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka , kunnantoimistossa Kemiössä Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Börje Ström Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Vakuuttaa

3 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekn: 23 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekn: 24 Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja se vahvistetaan pöytäkirjanpitäjän nimikirjoituksella. Pöytäkirja on vahvistettava siten kuin toimielin päättää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Gustav Ekholm ja Veronica Heikkilä ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Anneli Hakala ja Veronica Heikkilä valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Ajankohtaista tiedoksi Tekn: 25 Puheenjohtajan kanssa on sovittu yhden aihealueen tiedottamisesta kokousta kohti. Tällä kertaa Birgitta Parikka tiedottaa kunnan ruokahuolto- ja siivoustoiminnosta. EHDOTUS (tekninen johtaja): Informaatio merkitään tiedoksi Informaatio merkittiin tiedoksi

4 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Asunto Oy Petsamo, kiinteistö Petsamo 1:214, itäisen Taalintehtaan asemakaava alueella, kortteli 23 Tekn: 26 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Asunto osakeyhtiö Petsamo hakee poikkeamista 90m2 autotallirakennuksen rakentamiselle yllämainitulle kiinteistölle. Hakemuksen kohteena oleva rakennus ylittää korttelirajan, ja tulee osittain olemaan puistoalueella VP. Tämän lisäksi asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus ylittyy noin 80m2. Poikkeaminen tulee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 1, todennut että voimassa oleva asemakaava ja todellinen tilanne eivät vastaa toisiaan. Kaavaa tulisi ensisijaisesti muuttaa siten että muodostettaisiin uusi kaavatie, sekä että korttelin raja tulisi korjata siten että tilanne olisi yhteneväinen olemassa olevan tontinjaon kanssa. Lausunnossa todetaan kuitenkin että poikkeamisen myöntäminen ei, jo vallitsevan tilanteen takia, vaikeuta kaavan päivittämistä, ja hakemus puolletaan siten. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy ja omaksuu kaavoitusarkkitehdin lausunnon, ja puoltaa siten poikkeamisen myöntämistä. Asia toimitetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Tekninen lautakunta Poikkeuslupahakemus, Bengt Löfström, Nykulla 2:65, Långnäsin kylä Tekn: 27 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Bengt Löfström on jättänyt poikkeamishakemuksen koskien 4 omakotitalon rakentamista kiinteistölle 2:65 Långnäsin kylässä. Kunta on pyytänyt ennakkolausuntoa asiassa Lounais-Suomen ympäristökeskukselta, joka lausunnossaan toteaa seuraavaa: Kunta voi käsitellä hakemuksen suunnittelutarveratkaisuna MRL 137 mukaisesti. Ympäristökeskuksen kanta on että hakemuksen mukaista lupaa ei tule myöntää koska rakentaminen alueella tulee ratkaista kaavoituksella. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan todennut, että edellytyksiä luvan myöntämiselle 4 haetulle omakotitalolle ei ole olemassa MRL 137 mukaisesti. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen MRL 137 mukaisesti, ja toteaa että rakentaminen alueella tulee ratkaista kaavoituksen kautta. Päätös annetaan tiedoksi Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Lars Lincoln, kiinteistö Ören 2:4 Ängesholmenin saaressa Stubbnäsin kylässä Tekn 28 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg): Lars Lincoln hakee poikkeamista olemassa olevan vapaa-ajan rakennuksen laajentamiselle RA rakennuspaikalla, rakennusoikeus 120 m², kiinteistöllä Ören Rno. 2:4, Ängesholmenin saaressa, Stubbnäsin kylässä. Syy poikkeamiseen johtuu siitä että kaavassa osoitettu rakennusoikeus ylittyy siten että kokonaisrakennusoikeus tulisi olemaan 220 m². Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 4, todennut että alueella voimassa olevaa kaavaa ollaan päivittämässä siten että rakennusoikeutta korotetaan 240 m², myös kyseessä olevalla kiinteistöllä. Tämän lisäksi todetaan että 220 m² rakennusoikeuden myöntäminen ei vaikeuta kaavan päivittämistä, eikä myöskään kaavan toteutumista, ja puoltaa täten poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisen anomuksen mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Kuusonen, kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä Tekn 29 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Karita ja Kalevi Kuusonen hakevat poikkeamista saunan rakentamiselle kiinteistöllä 1:37 asemakaava-alueella Kullan kylässä. Poikkeamisen syy on että saunarakennus sijoittuu kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan, liite 5, todennut että saunan rakentaminen hakemuksen mukaiselle paikalle ei aiheuta merkittävää haittaa kaavan toteutumiselle, eikä myöskään maisemallista haittaa, ja puoltaa täten poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisen hakemuksen mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Tekninen lautakunta Poikkeaminen, Hemming Eriksson, kiinteistö 2:33 Bölen kylässä Tekn: 30 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Hemming Eriksson hakee poikkeamista vuokramökin rakentamiselle kiinteistöllä 2:33 Bölen kylässä. Syy poikkeamiseen johtuu siitä että rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä kyläalueen AT alueella. Poikkeaminen tulee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Kaavoitusarkkitehti toteaa lausunnossaan, liite 6, että kiinteistölle on aikaisemmin rakennettu 3 kpl. vastaavanlaista vuokramökkiä, ja että nyt hakemuksen kohteena oleva mökki ei tule haittaamaan alueen kaavoitusta tulevaisuudessa, eikä mökistä ole myöskään haittaa ympäristölle, ja puoltaa siten hakemusta. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy ja omaksuu kaavoitusarkkitehdin lausunnon, ja puoltaa siten poikkeamisen myöntämistä. Lausunto liitetään hakemukseen ja toimitetaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Tekninen lautakunta Esitys kaavamuutoksen tekemisestä Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavaan Tekn: 31 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Rolf Henriksson on joulukuun alussa 2008 jättänyt esityksen Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavan muuttamiseksi, liite 7. Esitys koskee kevyttä liikenneväylää joka kulkee luoteeseen Kappelirannan mutkasta ja liittyy rantaa pitkin kulkevaksi suunnitellun kevyen liikenteen väylään. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä on kaavassa osoitettu siten että noin puolet siitä tulee olemaan Henrikssonin kiinteistön puolella. Kappelinrannan mutkassa kevyen liikenteen väylän tiealue on kokonaan Henrikssonin alueen ulkopuolella, ja meren puoleisessa päässä tiealue on 5/7 osaa Henrikssonin alueella. Henrikssonin raja muodostaa siis diagonaalin tiealueen poikki. Henriksson viittaa siihen että hän vuodesta 1968 vuoteen 2007 on asunut Ruotsissa, eikä ole ollut tietoinen että alueelle on laadittu asemakaava, ja siten ei myöskään ole voinut saada osakseen kuulutuksia koskien kaavan valmistelua. Henrikssonille kuuluva alue muodostuu 3sta eri kiinteistöstä, joista osa Granlid 5:2 on hankittu 1975, ja kaksi muuta osaa Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavan (rakennuskaava) valmistelu on aloitettu jo 1986 mutta lopullinen kaava vahvistettiin Kevyt liikenneväylä on Henrikssonin mielestä muodostettu palvelemaan yhteyttä kiinteistöjen Sparbanken 6:1 ja Vårkulla 5:6 ja niille kuuluvan, rannassa nyt kyseessä olevan kevyen liikenteen väylän päässä olevan venepaikkarasitteen välille. Sparbanken ja Vårkulla on lohkottu kiinteistöstä Kärrastrand 5:20, ja venepaikkarasite on muodostettu samassa yhteydessä. Henriksson on sitä mieltä että edellisestä johtuen kevyen liikenteen väylän tiealue tulisi kokonaisuudessaan sijaita sillä osalla Kärrastrand 5:20 joka sijaitsee hänen kiinteistönsä koillispuolella. Näin ollen Henriksson vaatiikin yllämainituista syistä että kunta tekisi kaavamuutoksen jonka kautta kevyen liikenteen väylän sijaintia muutettaisi siten että se kokonaisuudessaan sijaitsisi Kärrastrand 5:20 alueella.

10 Tekninen lautakunta Kuten Henriksson itsekin kirjelmässään toteaa kaava on syntynyt laillisessa järjestyksessä, sen lainsäädännön (Rakennuslaki) puitteissa joka kaavaa laadittaessa ja vahvistettaessa oli voimassa. Väittämä että kevyen liikenteen väylä olisi osoitettu, kaavaan palvelemaan venepaikkarasitteen haltijoita on perätön. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä muodostaa yhteyden Kappelinrannan ja rantaa pitkin kulkevaksi suunnitellun kevyen liikenteen väylän välillä, toisin sanoen muodostaa yhteyden korttelin sisäosista rantaan. Se että kunta ryhtyisi tekemään kaavamuutosta, jossa lainvoimaisen kaavan tiealuetta siirrettäisi muutamalla metrillä, voi osoittautua kalliiksi ja pitkäaikaiseksi prosessiksi, joka pahimmassa tapauksessa toimisi ennakkotapauksena kielteisessä mielessä. Kyseessä oleva tiealue on kaavassa osoitettu 7 metrin levyisenä. Kunnan ei kuitenkaan ole pakko lunastaa tiealuetta siinä leveydessään jossa se on kaavassa osoitettu, vaan voi päättää lunastaa kapeamman alueen. Tässä tapauksessa varsinaisen tien leveys ei tarvitsisi olla 2 metriä leveämpi koska kyseessä on jalankulkua palveleva tie. Varsinainen tiealue voisi esimerkiksi olla 5 metriä leveä, jättäen siten tilaa mahdollisesti tarvittaville ojituksille. Lähtökohtana tälle 5 metrin levyiselle tiealueelle olisi kaavassa osoitetun tiealueen raja Kärrastrand 5:20 vastaan. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Esitys kaavamuutoksesta hylätään. 2. Tiealueeksi lunastetaan noin 5 metriä leveä alue lähtökohtanaan kaavan tiealueen rajaa Kärrastrand 5:20 vastaan. Esittelijä muutti käsittelyn aikana ehdotuksensa: MUUTETTU EHDOTUS: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Esitys kaavamuutoksesta hylätään. 2. Tiealueeksi lunastetaan noin 5 metrin leveä alue lähtökohtanaan kaavan tiealueen keskilinja. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

11 Tekninen lautakunta Ranta-asemakaavaa, Östergård, Långnäsin kylässä Tekn: 32 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Östergårdin ranta-asemakaava on ollut nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten välisenä aikana. Samassa yhteydessä on osallisille tiedotettu kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjeitse. Nähtävillä olon aikana Wärtsilä Oyj Abp on jättänyt mielipiteen, koskien kaavaluonnosta. Wärtsilä toteaa seuraavaa mielipiteessään: Wärtsilä omistaa maata kaavaalueen vastarannalla Strömshagenin kohdalla, jossa kaavaluopnnoksessa on osoitettu 8 rakennuspaikkaa. Wärtsilä haluaa tuoda ilmi että kaava tällä alueella on vastarannan etujen vastainen, ja haittaa tulevaisuudessa rantaalueen käyttöä. Wärtsilän mukaan etäisyys salmen yli on noin 100 metriä. Rantarakentamisen mitoitus tulisi perustua muunneltuun rantaviivan pituuteen. Wärtsilä viittaa Etelä Savon maakuntaliiton käyttämään muuntamismalliin. Mielipiteenään Wärtsilä tuo esille, että kyseessä olevalle alueelle tulisi osoitta ainoastaan puolet niistä rakennuspaikoista jotka on osoitettu kaavaluonnoksessa. Kaavoittajan vastine: Etäisyys kaava-alueen vastarannalle on keskimäärin noin 200 metriä. Kaava-alueen rantaviiva on laskettu muunneltuna rantaviivana. Kaava-alueen pohjoisosan ollessa seutukaavassa osoitettuna arvokkaana ranta-alueena, on rakennusoikeus siirretty saman maanomistajan eteläiselle palstalle. Tästä huolimatta voidaan alueen rakennuspaikkoja vähentää kadella (2) Wärtsilän toivomusten mukaisesti. Rakennuspaikkojen lukumäärää Strömshagenin alueella on siis vähennetty kaavaluonnoksen kahdeksasta (8) kaavaehdotuksen kuuteen (6). Rakennusalue on kuitenkin entisen kokoinen. Kokouksessa Lounais Suomen ympäristökeskuksen (Anna-Leena Seppälä ja Heidi Saaristo), pöytäkirja liitteenä, kanssa , katsottiin yllämainitut muutokset riittäviksi. Tämän lisäksi kokouksessa päätettiin kaavamääräyksissä tarkentaa määräyksiä koskien jätevesien käsittelyä, jotta ravinteiden pääsy järveen estettäisi. Samoin päätettiin että Etelä Savon maakuntaliiton mitoitusperusteita sovellettaisiin kaava-alueeseen kuuluvaan saareen. Jos uusi laskelma edellyttää rakennusoikeuden supistamista katsottiin että korttelissa 3 olevat 2 sisämaan tonttia rantasaunoineen olisivat sopivimmat poistettaviksi tai siirrettäviksi. Näiden asioiden lisäksi kaavoittaja täydentää kaavamääräyksiä ja lisää määräyksen koskien muinaismuistoa, sekä että kaavaselostusta tarkennetaan koskien kaava-alueen rakennuskantaa. Liite 8.

12 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja päättää asettaa kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päivää, sekä pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot. Päätös annetaan tiedoksi niille jotka olivat lausuneet mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Ehdotus hyväksyttiin

13 Tekninen lautakunta Anomus, Pederså strands yksityisen tien tiekunta Tekn: 33 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax): Pederså strands yksityinen tie on jättänyt kirjelmän. Tiekunta painottaa tien tärkeyttä strategisena läpikulkutienä sekä että tie johtaa noin 150 kiinteistöön tien varrella. Tiekunta antaa anomuksessaan vaihtoehtoisia ehdotuksia kunnalle. 1. Kunta ottaa hoitaakseen tiekunnan tien, kunnallisena tienä. 2. Kunta myöntää suuremman kunnossapitoavustuksen tiekunnalle. 3. Kunta menee tiekunnan takuuseen. Kirjelmä annetaan lautakunnalle tiedoksi, liite 9. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta toteaa seuraavan: 1. Pederså strands yksityinen tie on yksi Kemiönsaaren strategisesti tärkeimmistä yksityisistä läpikulkuteistä. 2. Kunnalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ottaakseen hoitovastuun yksityisteistä. 3. Pederså strands yksityinen tie on Kemiönsaaren kunnan korkeimmassa mahdollisessa avustusluokassa. 4. Kunnossapitoavustusten määräraha tiekunnille on vuonna 2009 sama kuin vuonna Kuntien yhdistymisestä johtuen tullaan Kemiönsaarella toki yhdenmukaistamaan avustusten määritelmät. Tämä tarkoittaa että jotkut tiekunnat tulevat saamaan huomattavasti enemmän avustusta kuin aikaisemmin ja toiset vastaavasti vähemmän avustusta. Mahdollisuuksia avustusten korottamiselle kaikkien tiekuntien kohdalla ei ole olemassa nykyisen taloustilanteen johdosta. 5. Kunnallisen takauksen myöntäminen tiekunnille tai yhdistyksille on ollut keskustelun kohteena monta kertaa. Lainarahojen käyttöä ja takaisinmaksua on takaajan käytännössä kuitenkin vaikea valvoa. Kunta suhtautuu kriittisesti takauksen myöntämiselle tiekunnan lainalle. 6. Kemiönsaaren kunta on sitä mieltä että Pederså strands yksityinen tie on niin vilkkaasti liikennöity läpikulkutie, kahden valtion tien välissä, että on perusteltua että tiekunta pyytää Tiehallintoa ottamaan kyseisen tien hoitovastuun. Jos tiekunta päättää jättää ehdotetun anomuksen, kunta tulee puoltamaan anomusta. Stefan Laxell ilmoitti jääviä ja poistui kokouksesta. Ehdotus hyväksyttiin

14 Tekninen lautakunta Kunnossapitoavustukset tiekunnille 2009 Tekn: 34 VALMISTELU (suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Perusteet kunnossapitoavustusten jakamiselle ja suuruudesta ovat olleet erittäin erilaisia Kemiönsaaren kunnissa aikaisempina vuosina. Dragsfjärd Kemiö Västanfjärd (320,555 tai 590) /km (360,480,650 tai 835) /km (260.70, 344,80, tai 428,90) /km Jotta kuntalaisia ja tiekuntia voitaisiin kohdella samanarvoisesti tulee avustus politiikka yhtenäistää Kemiönsaaren kunnassa. Tämä johtaa käytännössä siihen että toiset tiekunnat saavat enemmän ja toiset vähemmän kun aikaisempina vuosina. Syksyllä 2008 Dragsfjärdin kunta ilmoitti Ilmoituslehdessä että Dragsfjärdin kunnan tiekuntien tulisi hakea kunnossapitoavustusta vuodelle Vuoden 2009 aikana tullaan työstämään uusi luokitusjärjestelmä joka tulee mm. rakentumaan tien pituuden, montako vakituista asuttua kiinteistöä on tien varrella, etäisyys viimeiseen vakituisesti asuttuun kiinteistöön, läpikulkuliikenteen määrään sekä erityisliikenteeseen. Uusi luokitusjärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vuonna Jotta vuoden 2009 kunnossapitoavustukset voidaan maksaa kevään kuluessa on käytetty yksinkertaisempaa kaavaa. Jotta voitaisiin oikeudenmukaisesti jakaa avustuksia ilman uusia luokituksia ehdotetaan että kaikki saavat saman avustuksen kilometriä kohti ja että läpikulkuliikenteen tiet saavat korotuksen kertoimella. Avustusta jaetaan myös tievalaistuksesta. Kaikille tiekunnille on lähetetty kirje jotta tiedot saataisiin päivitettyä, lisäksi Ilmoituslehdessä oli ilmoitus. Viimeinen tietojen jättämispäivä oli Niihin tiekuntiin jotka eivät jättäneet anomusta on sen jälkeen otettu yhteyttä puhelimitse mahdollisuuksien mukaan, jotta saataisiin mahdollisimman kattavat tiedot. Kunnassa on yhteensä 144 tiekuntaa. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää että: 1. kunnossapitoavustus tiekunnille on 400 /km kaikille tiekunnille joilla on kolme tai enemmän vakituista asukasta vuonna Avustus valaistuksesta on 10 /valaistuspiste.

15 Tekninen lautakunta Läpikulkutiet on luokiteltu kolmeen eri luokkaan jotka sitten saavat korotetun kunnossapitoavustuksen seuraavien korotuskertoimien mukaan: 1,1 jos läpikulkuliikenne on vähäistä 1,5 jos läpikulkuliikenne on normaalia 2,0 jos tie on strategisesti tärkeä läpikulkutie 2. Kunnossapitoavustus myönnetään tiekunnille liitteen 10 mukaan Tällä päätöksellä kaikki jätetyt kunnossapitoavustukset on käsitelty. Tiekuntien jotka saavat yli avustusta tulee viimeistään jättää tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus Kemiönsaaren kunnalle. Jos ilmoitusta ei ole jätetty seuraavan vuoden avustusta ei makseta. Esittelijä täydensi ehdotuksensa seuraavasti: Jäljellä oleva määräraha n käytetään pääsääntöisesti perusparannuksiin. Perusparannusavustusten jakelusta, josta kuulutetaan kevään 2009 aikana, päätetään uuden hakemuskierroksen perusteella Roger Hakalax ja Stefan Laxell ilmoittivat jääviydestä ja poistuivat kokouksesta. Esittelijän täydennetty ehdotus hyväksyttiin..

16 Tekninen lautakunta Slätsin yksityisen tien perusparannus Tekn; 35 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Släts väglag anoo avustusta tien perusparannukselle. Ojitus Rumpuja Räjäytyksiä Yhteensä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

17 Tekninen lautakunta Biskopsö yksityisen tien perusparannus Tekn; 36 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Biskopsö yksityinen tie anoo avustusta tien perusparannukselle. Suoritetussa tarkastuksessa voitiin todeta että tie on ojituksen, tierumpujen sekä täytemateriaalin tarpeessa. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta perusparannusten suorittamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

18 Tekninen lautakunta Söderby - Gussarnäsin yksityisen tien perusparannus Tekn; 37 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Söderby-Gussarnäs väglag anoo avustusta tien perusparannukselle kohtaan missä Dragsfjärden nousee tien yli. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta kuivattamiseen. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

19 Tekninen lautakunta Svartholmsskatanin yksityisen tien perusparannus Tekn; 38 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Svartholmsskatans väglag anoo avustusta tien perusparannukselle luodakseen turvallisemman liittymän Galtarbyntielle. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hylätä anomuksen perusparannusten määrärahojen puutteesta johtuen. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo avustusta Tiehallinnolta liikenneturvallisuuden parantamiselle. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta lähettää hakemuksen uuteen valmisteluun. Kaikille kunnan tiekunnille suodaan mahdollisuus hakea perusparannusavustusta. Tämä hakemus otetaan huomioon uudessa hakemuskierroksessa. Lautakunta suosittelee että tiekunta anoo Tiehallinnolta avustusta tien kuivattamiseen. Muutettu ehdotus hyväksyttiin

20 Tekninen lautakunta Avustuksen myöntäminen Pörtsnäs tiekunnalle uuden sillan rakentamiselle Tekn; 39 VALMISTELU(infrapäällikkö Roger Hakalax) Pörtsnäsin tiekunta anoo 20 % avustusta kustannusarviosta uuden sillan rakentamiselle Pörtsnäsin tielle sekä tienpinnan korotukselle molemmin puolin siltaa ja että lautakunta lisäksi tukee työnvalvonnalla ja mittauksilla jne. Kustannusarvio Anottu 20 % avustus Perusteluna esitetään että Pörtsnäsintie on vilkkaasti liikennöity kauttakulkutie jota moni kuntalainen käyttää päivittäin ja että silta on erittäin huonossa kunnossa. Pörtsnäsin tiekunta on anonut avustusta Tiehallinnolta, 75 % kustannusarviosta. Tiehallinto hyväksyi , kustannusarviona sekä avustuksena 75 % osuuden siitä, kuitenkin korkeintaan Anomus avustuksesta liitteenä, liite 11. Tiehallinnon avustuspäätös, liite 12. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää avustaa enintään 4 000, sillä ehdolla että rakennustyöt tehdään ehdotuksen mukaan. Avustus maksetaan kun investoinnit on tehty sekä loppuselvitys on jätetty kunnalle. Kunnalla ei ole mahdollisuutta suurempiin perusparannusavustuksiin, mutta kunnossapitoavustusta on vastaavasti korotettu tiekuntien avustusten harmonisoinnin yhteydessä Kemiönsaarella. Ehdotus hyväksyttiin

21 Tekninen lautakunta Tievalaistus avustus Tekn; 40 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): 1. Skärgårdens vänner i Rosala-Böle r.f. anoo avustusta tievalaistukselle Rosala-Bölen tielle. Alueella on 157 kpl valaistuspistettä. 2. Hembygdens vänner i Hitis r.f. anoo kunnalta avustusta kunnossapidolle sekä tievalaistuksen käytölle Hiittisten kirkonkylässä. Alueella on 101 kpl valaistuspistettä. Molemmat yhdistykset ovat rekisteröityjä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 10 /valaistuspiste avustuksen seuraaville yhdistyksille: 1. Skärgårdens vänner i Rosala-Böle r.f Hembygdens vänner i Hitis r.f PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin

22 Tekninen lautakunta Venepaikkojen vuosivuokran hinnoittelu Tekn: 41 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Kemiönsaaren kunnalla on yli 500 venepaikkaa sekä noin 50 rantapaikkaa vuokrattavaksi. Venepaikkojen hinnat ovat olleet seuraavat sisältäen alv:n: Dragsfjärd Västanfjärd Kemiö alle 5m 86,10 5,1-7,0m 102,60 7,1-123,22 ei kuntalainen 287,24 rantapaikka 41,00 kuntalainen 126,15 ei kuntalainen 252,28 Vestlax 100,00 Norrlångvik 75,00 Hinnat ovat erittäin alhaiset verrattaessa paikallisten yrittäjien hintoihin. Hintoja tulee korottaa niin että kunta ei kilpaile paikallisten yrittäjien kanssa epäterveellisin liiketavoin. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavista hinnoista venepaikoille: Venepaikka Kemiönsaarella pysyvästi asuvalle 200 Venepaikka henkilölle joka ei asu pysyvästi Kemiönsaarella 350 Yrityksille ja kunnille 300 Rantapaikka 50 Hinnat sisältävät alv 22% Ehdotus hyväksyttiin

23 Tekninen lautakunta Päätös venereitistä Kärran kylään Tekn: 42 VALMISTELU (tekninen johtaja) Dragsfjärdin kunta päätti vuosia sitten toteuttaa venereittiä Kärran kylään. Asia on edennyt hitaasti. Kesällä 2007 ja 2008 Merenkulkulaitos laittoi reimarit paikoilleen. Venereitti ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan mitattu ja luodattu ja reitti ei ole viety merikortteihin. Kärran kylätoimikunta on ollut asiassa aktiivinen jotta työ saataisiin eteenpäin. Frank Eriksson, Oy Civil Tech Ab on ollut yhteydessä tekniseen johtajaan asiassa. Teknisen johtajan tehtävänannosta on yritys jättänyt tarjouksen, joka käsittää kaikki työt niin että venereittityö saataisiin valmiiksi. Tarjous kattaa luotaukset ja kartat, väyläkartan, väylälinjan, reunalinjojen ja turvalaitteiden koordinaattiluettelot sekä väyläpäätösasiakirjojen laatimistyön. Työ tullaan tekemään heti jäidenlähdön jälkeen keväällä EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ab Civil Tech Oy:n tarjouksen. Ehdotus hyväksyttiin

24 Tekninen lautakunta Västanfjärdin koulun ruokalarakennuksen peruskorjauksen ja Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja laajennustöiden urakoitsijoiden valitseminen Tekn: 43 VALMISTELU (tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund) Västanfjärdin kunnanhallitus hyväksyi koko Västanfjärdin kouluprojektin luonnospiirustukset, käsittäen koulurakennuksen peruskorjauksen ja lisärakennuksen, ruokalarakennuksen peruskorjauksen, Sofia päiväkodin peruskorjauksen ja pienemmän lisärakennuksen sekä voimistelusalin. Projekti käynnistyi elokuussa 2008 niin että koulurakennuksen peruskorjaus ja lisärakennus aloitettiin. Suunnitelman mukaisesti on nyt aloitettava toinen vaihe, ruokalan/puutyösalinrakennuksen peruskorjaus ja kolmas vaihe Sofia päiväkodin peruskorjaus ja pienempi lisärakennus. Kaikki kolme vaihetta suunnitellaan niin että tilat voidaan ottaa käyttöön syyslukukauden 2009 alkaessa. Investointibudjetissa ruokalarakennuksen peruskorjaus ja Sofia päiväkodin peruskorjaus ovat kaksi eri projektia. Nämä on kuitenkin lyöty yhteen urakkaprojektiin jotta saataisiin urakka-aluevastuu toimimaan koska rakennukset ovat samalla pihalla. Peruskorjaus on suunniteltava Sofia päiväkodin toiminnan mukaan ja vaatii näin olleen täsmällistä aikataulua sekä niin vähän rakennusyrityksiä kuin mahdollista. Hankinta koskee rakennusteknistä urakkaa joka samalla toimii pääurakoitsijana ja alistettuna sivu-urakoina sähkö- ja LVI-työt. Urakka ylittää rakennusurakoiden kansallista kynnysarvoa ( ) joten hankinnasta on ilmoitettu virallisten hankintojen nettisivuilla, Hilmassa. Tarjoukset on pyydetty klo mennessä. Hankinnan laajan julkistamisen jälkeen tarjouskysely muine hankinta-asiakirjoineen on lähetetty 40 yritykselle. Kokouksessa esitetään peruskorjaussuunnitelmat ja jätettyjen tarjousten kooste, liite13. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset koskien - rakennusteknisiä töitä - sähkötöitä - LVI-töitä Ehdotus annetaan kokouksessa. Esittelijä muutti ehdotuksensa asian käsittelyn aikana seuraavasti:

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Johtokunta 3 / 2009 09.09.2009 1 Kokousaika 09.09.2009 17.00-18.39 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Vretantie 19 Läsnä Lars Nummelin, puheenjohtaja Katarina Lundqvist

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 4 / 2009 22.4.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 4 / 2009 22.4.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 4 / 2009 22.4.2009 1 Kokousaika : 22.4.2009, klo 17.00 21.08 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Läsnä: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 9 / 2009 27.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 9 / 2009 27.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 9 / 2009 27.10.2009 1 Kokousaika : 27.10.2009, klo 17.00 19.20 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 15.11.2012 klo 18:00-20:00 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Hovi Tapani jäsen Löflund Henrik

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 11.01.2012 klo 15.00 16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 15.08.2012 klo 18:00-21:40 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Maaseutulautakunta 2 / 2009 12.3.2009 1

Maaseutulautakunta 2 / 2009 12.3.2009 1 PÖYTÄKIRJASIVU Toimielin Kokouspäivä Sivu Maaseutulautakunta 2 / 2009 12.3.2009 1 Kokousaika Torstaina 12. maaliskuuta 2009 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Villa Lande, Kemiö Päättäjät X Stenman Mona puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 18.3.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 28.4.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %.

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 134 27.09.2016 Yksityisteiden avustaminen Sotkamon kunnassa 1.1.2017 lähtien YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Sotkamon kunta on avustanut ja pitänyt kunnossapitosopimuksin

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KITEEN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta 5.2.2015 14

KITEEN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KITEEN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta 5.2.2015 14 1 KITEEN KAUPUNKI AVUSTUSOHJEET YKSITYISTIEKUNNILLE 2015 5.2.2015 14 2 1 YLEISTÄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 KUNNOSSAPIDON

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot