TIETOJA VUODELTA 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJA VUODELTA 2005"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2005

2 TIETOJA VUODELTA 2005 Liikevaihto 130,5 M Liikevoitto 33,4 M Investoinnit 17,8 M Sijoitetun pääoman tuotto 15,9 % Käyttökate 34,8 % Omavaraisuusaste (ei sisällä liittymismaksuja) 47,7 % Liikevaihto/henkilö 0,405 M Nettotulos/henkilö 0,104 M Henkilökunta 322 Asiakkaat Sähkönmyyntiasiakkaat (Oulun Sähkönmyynti Oy) Sähkönsiirtoasiakkaat omassa verkossa Kaukolämpö Höyry 4 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 ENERGIAN TUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ 6 ENERGIAKAUPPA 8 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU 10 YRITYSPALVELUT 12 HENKILÖSTÖ TOIMIKUNTA 15 ENERGIALAUTA KUNNANTOIMINTAKERTOMUS 16 TULOSLASKELMA 21 TASE 22 RAHOITUSLASKELMA 24 YHTEENVETO 25 SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA 26 SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN TASE 27 MUUT SÄHKÖLIIKETOIMINNOT TULOSLASKELMA 29 MUUT SÄHKÖLIIKETOIMINNOT TASE 29 SUMMARY

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sähkömarkkinoiden avaamisen tavoitteena oli kilpailun avulla laskea sähkön hintaa ja tehostaa alan yritysten toimintaa. Sähkön hintaan vaikuttavat monet tekijät, joten hinnanlaskutavoitteen toteutumista on vaikea arvioida. Toiminnan tehostamiseen, tuloksen tekemiseen ja yrityksen arvon kasvattamiseen yritykset ovat kiinnittäneet entistä enemmän huomiota. Siten sähkömarkkinoiden avautuminen on tuonut mukanaan monta myönteistä seikkaa, mutta samalla on jäänyt vähemmälle se yhteiskunnallinen vastuu, jota yritykset kantoivat aikaisemmassa, kansallisista sähkömarkkinoista huolehtivassa energia-alan ympäristössä. Tänä päivänä ympäristö- ja yritysvastuuraportteja tehdään ehkä enemmän kuin aikaisemmin, mutta yritysten yhteiskuntavastuun kantaminen tahtoo unohtua. Kuluvan vuoden alussa nähtiin, vaikka todellista kriisiä ei edes vielä ollut, miten kansallinen itsekkyys tuli esiin pakkasen paukkuessa yli 25 asteen. Naapurimaat rajoittivat toimituksiaan maahamme, ja meillä oltiin hetkittäin huolissaan sähkön riittävyydestä. Vaikka sähköpula sinänsä vältettiin, sähkön markkinahinta Suomen alueella nousi kohtuuttoman korkeaksi. Suomi oli siirtynyt sähkön netto-ostajaksi, eivätkä energiayrityksemme olleet varautuneet oman tuotannon riittävän nopeaan käynnistämiseen tuonnin tyrehtyessä. Aikaisemmin perusvoimaan luetun hiililauhdetuotannon todettiinkin nyt olevan vain huippuvoimaa. Hyvää huippuvoimaa se ei ole, sillä sen käynnistäminen kestää useita vuorokausia. Kansallisesta energiaomavaraisuudesta huolehtimisen lisäksi alueellisten energiayritysten tulee itse hallita alueellaan olevia energiavoimavaroja. Pohjois-Suomen vesivoima on suurelta osin toisaalla kotipaikkaansa pitävien suomalaisten yritysten omistamaa. Muut käytettävissä olevat alueelliset energiavoimavarat tulisi pitää vahvasti pohjoissuomalaisessa omistuksessa. Meillä on vesivoiman lisäksi turvetta, puuta, tuulta ja jätettä. Näiden 4

5 voimavarojen, erityisesti turpeen, käytöstä tulee voida päättää Pohjois-Suomessa, ja turpeen taloudellista käyttöä tulisi tukea jo alueellisen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Energiasta puhuttaessa puhutaan yleensä vain sähköenergian hinnasta ja sen kilpailuttamisesta. Unohdetaan energia-alan kokonaisuus, polttoaineet, sähkön ja lämmön tuotanto, sähkön siirto ja kaukolämpö. Oulun Energia kantaa vastuuta koko energia-alan toimintoketjusta. Se käyttää alueen voimavaroja, vettä, tuulta, puuta ja turvetta, ja luo siten työpaikkoja alueelleen. Sen sähkönsiirtohinnat ja kaukolämmön kuluttajahinnat ovat yhdet maan halvimmista ja laatu molemmissa huippuluokkaa. Siten Oulun Energia luo alueen elinkeinoelämälle ja asukkaille laadukkaat ja edulliset energiapalvelut. Sähkön siirron monopoliasemaa ja kaukolämmön määräävää markkina-asemaa Oulun Energia ei käytä hyväkseen hinnoittelussaan. Sähkön tuotannossa ja kaupassa, jotka ovat avoimet kilpailulle, Oulun Energia pyrkii toimimaan markkinaehtoisesti ja siten, että se saavuttaa omistajan asettamat taloudelliset tavoitteet. Kertomusvuonna tarkistettiin Oulun kaupungin koko energia-alan strategia, jossa keskustelua aiheutti hallintamalli. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kuluvan vuoden helmikuussa strategian, joka edellyttää energia-alaa johdettavan yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Tavoitteena on vastata tuleviin kansainvälisten yhtiöiden haasteisiin kokoamalla yhteen kaupungin kaikki energia-alan voimavarat. Oulun Energia mukautti vuoden 2005 tuotantoa onnistuneesti päästökaupan mukanaan tuomaan uuteen tilanteeseen. Vuoden taloudellinen tulos parani edelleen hyvästä edellisvuoden tuloksesta ja ylitti omistajan Oulun Energialle asettamat tavoitteet. Sähköntuotannon tuotolla on Oulun Energian tuloksen kannalta entistä suurempi merkitys. Useista epävarmuustekijöistä huolimatta kuluvan vuoden taloudelliset näkymät ovat edelleen hyvät. Haluan lämpimästi kiittää henkilökuntaamme ja muita sidosryhmiämme tuloksellisesta vuodesta

6 ENERGIAN- TUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ Markkinasähkö 37% Toppila 44% Osuussähkö 10% Merikoski 9% SÄHKÖN HANKINTA GWh Toppila 96% PÄÄSTÖKAUPPA ALKOI Vuoden 2005 alussa käynnistynyt päästökauppa vaikutti merkittävästi Oulun Energian tuotantoon. Hiljaisen alun jälkeen päästöoikeuksien hintataso kohosi yli kahteenkymmeneen euroon hiilidioksiditonnilta. Hinnat pysyivät tällä tasolla koko loppuvuoden ja kävivät hetkellisesti jopa 30 eurossa/tonni. Tämän lisäksi sähkön markkinahinta oli syksyyn asti niin alhainen, että lauhdesähköä ei kannattanut turpeella tuottaa. Loppuvuodesta sähkön markkinahinta oli yli 40 euroa megawattitunnilta ja Oulun Energia käynnisti oman lauhdetuotantonsa. Turvetuotannon kannalta vuosi 2005 oli Pohjois-Suomessa keskimääräistä parempi, ja alan yritykset saavuttivat tuotantotavoitteensa loppukesän sateista huolimatta. Kesällä 2004 syntynyt vaje on niin suuri että, turvetuottajat eivät täysin pystyneet täyttämään ylivuotisia varastojaan. TUOTANTO PIENENI Lämmöntarveluku oli 5,3 prosenttia edellisvuotta ja 10,1 prosenttia vuosien keskiarvoa alhaisempi. Tästä johtuen kaukolämmön tarve väheni edelliseen vuoteen nähden 2,4 prosenttia, eikä uusien kaukolämpöliittyjien määrä riittänyt kompensoimaan lämmintä säätä. Kaukolämpöä tuotettiin Toppilassa gigawattituntia, joka oli 96 prosenttia kaikesta tuotetusta kaukolämmöstä ja 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Markkinatilanteesta johtuen Toppila 1 -voimalaitos seisoi yli kuusi kuukautta, mikä oli yksikön pisin yhtäjaksoinen seisokki vuoden 1996 jälkeen. Toppilan sähköntuotanto laski vuodesta 2004 noin 25 prosenttia. Muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna sähkön tuotanto oli noin kolmanneksen pienempi. Osto 3% Lämpökeskukset ja huippukattilat 1% Öljy 1% Biokaasu alle 1% Puu 17% LÄMMÖN HANKINTA GWh Turve 82% POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ GWh POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ Puuta ja turvetta käytettiin yhteensä gigawattituntia, noin 21 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Puun käyttö lisääntyi noin 4 prosenttia, ja sen osuus polttoaineista oli 17 prosenttia. Metsähakkeen osuus puumäärästä oli 20 prosenttia. Ruokohelpeä poltettiin Toppilassa lähinnä kokeilumielessä noin 2 gigawattituntia. Kiimingin uudessa biokattilassa puusta ja turpeesta käytettiin noin 9 gigawattituntia. Lähinnä leudosta vuodesta johtuen öljyn osuus putosi edellisestä vuodesta neljänneksellä noin yhteen prosenttiin polttoaineiden käytöstä. Kaatopaikkakaasun käyttö höyryntuotannossa Oulun yliopistolliselle sairaalalle ja Oulun Keskuspesula Oy:lle pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 14 gigawattituntia. 6

7 KAUKOLÄMMÖN MYYNTI GWh KAUKOLÄMPÖINVESTOINNIT M KAUKOLÄMPÖVERKON RAKENTAMINEN m Oulun Energian tavoite on kasvattaa puupolttoaineiden ja muiden biopolttoaineiden osuutta tuotannossaan. Vuoden aikana tehtiinkin Biowatti Oy:n kanssa sopimus, jolla metsähakeasemien avulla pyritään lisäämään suoraan metsästä saatavan puun määrää ja pitämään sen hinta kilpailukykyisenä. Tähän asti käytetystä puupolttoaineesta suurin osa on ollut sahojen sivutuotteita. Jatkossa sahojen purut ja kutterit suuntautuvat yhä enenevässä määrin pelletintuotantoon ja ovat siten pois Oulun Energian käytöstä. Lisäksi sahauksen oletetaan hieman vähenevän Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Merikoski tuotti sähköä suunnilleen keskivesivuoden verran, 186 gigawattituntia, joka on noin 27 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden kaikkien aikojen tuotantoennätys. KAUKOLÄMMÖLLE LISÄÄ ASIAKKAITA OULUSTA JA OULUNSALOSTA Uusia kaukolämpöasiakkaita liitettiin verkkoon Oulun alueella ennätykselliset 310. Kaikkiaan kaukolämpöasiakkaita oli vuoden lopussa Vuodenvaihteessa Oulun Energia osti Oulunsalon kunnan kaukolämpöliiketoiminnan, ja Oulunsalon kaukolämpöverkko ja lämpökeskukset siirtyivät Oulun Energian omistukseen. Kaupan myötä Oulunsalon noin kaksisataa kaukolämpöasiakasta siirtyi suoraan Oulun Energian asiakkaiksi. Kaukolämmön myyntimäärään kaupalla ei ollut vaikutusta, koska Oulun Energia myi aikaisemmin kaukolämmön tukkuna Oulunsalon kunnalle. Kaukolämmön hintaa Oulun Energia korotti 4,5 prosenttia vuoden 2005 alusta. Korotuksen jälkeenkin kaukolämmön hinta Oulussa on erittäin kilpailukykyinen sekä muihin lämmitysmuotoihin että suuriin kaupunkeihin verrattuna. Oulun Energia rakennutti kaukolämpöverkkoa noin 20 kilometriä, mikä on samaa tasoa kuin edellisinä vuosina. Investointikustannukset olivat 3,5 miljoonaa euroa. Suurimpia yksittäisiä rakennuskohteita olivat Kuivasranta ja Kynsilehto. Siirtolinjalla Rajakylä Kuivasranta liitettiin Kuivasrannan alue kaukolämmön runkoverkkoon. Kaikkiaan kaukolämpöverkon pituus oli vuoden lopussa 489 kilometriä. Oulunsalon kaukolämpöverkon oston myötä verkoston pituus kasvoi tammikuun 2006 alussa noin 17 kilometrillä. LISÄÄ TUOTANTOKAPASITEETTIA Vuoden 2005 lopulla Oulun Energia käynnisti Kemira Oyj:n kanssa energiantuotantoyhteistyön Pohjolan Voima Oy:n perustamassa Laanilan Voima Oy:ssä. Jatkossa yhteistyö antaa Oulun Energialle mahdollisuuksia monipuolistaa tuotantoaan esim. jätteiden energiahyötykäytöllä ja vahvistaa kaukolämpökapasiteettia. Vasaraperälle rakennettiin uusi vara- ja huippulämpökeskus ja Toppilan voimalaitoksella uusittiin vuonna 1976 rakennettu öljykäyttöinen varakattila. Toppilan voimalaitosten tuhkanpurkujärjestelmä uusittiin ja siten vähennettiin merkittävästi tuhkankuljetusautojen lastauksessa syntyvää pölyämistä voimalaitosalueella ja lähiympäristössä. 7

8 ENERGIAKAUPPA SÄHKÖMARKKINAT Vuoden 2005 alussa voimaan tulleen päästökauppalain seurauksena syntyi sähkönhintaan vaikuttava uusi hyödykemarkkina. Päästökaupan vaikutukset sähkömarkkinoilla olivat ennakoitavissa, mutta päästöoikeuden hintakehitys yllätti markkinoiden odotukset. Ennakoitua korkeampi päästöoikeuden hinta nosti sähkön spot-hintaa ja johti edelleen sähköjohdannaisten kallistumiseen ilman, että sähköntuotannon kustannuksissa tapahtui välittömästi merkittävää muutosta. SÄHKÖN HINTA Pohjoismaisen sähköpörssin kaupankäyntivolyymit kasvoivat vuoden aikana. Tulevaisuudessa energiayhtiöiden kannalta erityisesti päästöoikeuskaupan likviditeetin kasvu on tärkeää. Sähkönhinnan nousu oli vuoden aikana merkittävä. Spothinta nousi vuoden alun 23 euroa/megawattitunti -tasosta vuoden lopun 35 euroa/megawattitunti -tasoon. Kuvaavaa markkinoiden kehitykselle oli myös vuoden 2006 vuosituotteen yli neljänkymmenen prosentin hinnannousu vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sähkön hintakehitystä leimasi myös sähkönhinnan ja päästöoikeuden hinnan vahva korrelaatio. Päästökaupasta muodostui vesivoiman tuotannon vuosivaihtelujen ohella toinen voimakkaasti sähkön markkinahintaa ohjaava tekijä. MUUTOKSIA SÄHKÖKAUPASSA Oulun Energia toimi pääosan vuotta sähkömarkkinoilla tasevastaavana sähkömarkkinaosapuolena. Lokakuusta alkaen Oulun Energian avoin sähköntoimittaja on ollut PVO-Pool Oy. Omien ja osakkuusvoimalaitosten tuotannot ovat osa PVO-Poolin tasetta samoin kuin Oulun Energian avoin toimitus Oulun Sähkönmyynti Oy:lle. Vuoden alkupuolella Oulun Energia liittyi sähköpörssi Nord Poolin päästöoikeuskaupan jäseneksi. Päästöoikeuskauppaa on käyty päästötaseen hallinnoimiseksi sähköntuotantomäärien vaihdellessa vuoden aikana. Vuoden 2005 sähkönhankinta oli gigawattituntia. Toppilan voimalaitoksen ja osakkuusvoimalaitosten lauhdevoimantuotanto jäi pohjoismaisesta vesitilanteesta ja päästökaupasta johtuen vähäiseksi. Tämän seurauksena markkinasähkön ja kahdenvälisten ostojen osuus 720 gigawattituntia muodostui sähkönhankinnassa merkittäväksi. Sähköntoimitus Oulun Sähkönmyynti Oy: lle oli gigawattituntia. Oulun Energia osallistui myös sähkön alkuperätodistuksilla käytävään sertifikaattikauppaan. Toppilan voimalaitoksen biomassalla tuotettu sähkö ja Merikosken voimalaitoksen tuotanto on liitetty uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön alkuperätakuutodistusjärjestelmään. Aktiviteetti markkinoilla oli aikaisempia vuosia vähäisempi. 8

9 SÄHKÖPÖRSSIN VUOSITUOTTEEN 2006 HINTAKEHITYS 39,00 37,00 35,00 /MWh 33,00 31, % 29,00 27,00 25, VUODEN 2006 SÄHKÖN JA PÄÄSTÖKAUPAN HINNAN MUUTOKSET VUONNA , ,00 37,00 25 /MWh 35,00 33,00 31, /t 29,00 27, , Sähkön hinta Päästöoikeuden hinta

10 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU Oulun Energia alensi maaliskuun alussa sähkönsiirtohintojaan noin 10 prosenttia ja sen siirtoasiakkailla on käytössä yhdet Suomen halvimmista siirtohinnoista. Ne ovat kaikissa tuoteryhmissä kolmen halvimman jakeluyrityksen hintojen joukossa. Rakentaminen jatkui vilkkaana Oulun seudulla. Sähköliittymissopimuksia Oulun Energian jakeluverkkoon allekirjoitettiin 619 (646 vuonna 2004). Sähköasiakkaiden lukumäärä oli vuoden lopussa , missä lisäystä edellisvuodesta oli Sähkölämmittäjien nettolisäys oli noin 70, sillä Oulun Energia tarjoaa yleensä uusille alueille pientaloihin kaukolämpöliityntää. Vuosi oli erittäin lauha, ja vilkkaasta rakennustoiminnasta huolimatta sähkön siirto kulutukseen kasvoi vain vajaat kaksi prosenttia ja oli gigawattituntia (1 091 GWh). Sähköliittymien hinnoittelussa otettiin käyttöön Energiamarkkinaviraston päätöksen mukainen vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksutuloja kertyi lähes 1,5 miljoonaa euroa. Kesällä otettiin käyttöön uusitut Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot ja sähköntoimitusehdot, jotka jaettiin kaikille sähkönkäyttäjille. Pientalojen mittaroinnissa siirryttiin käytäntöön, jossa mittaus sijoitetaan tekniseen tilaan tai ulos asennettavaan tonttikeskukseen. INVESTOINNIT EDELLEEN KORKEAT Siirtoverkon puolella aloitettiin Toppilan sähköaseman suunnittelu ja päälaitehankintojen valmistelu. Käyttövarmuuden parantamiseksi Oulunsuun ja Pateniemen sähköasemille hankittiin uusia 110 kv laitteita. Vuonna 2004 käynnistetyn kuntokartoituksen perusteella aloitettiin vanhan avojohtoverkon uusimistyöt pääosin maakaapeleiksi Pateniemen, Karjasillan ja Nokelan kaupunginosissa. Kuntokartoitus kestää kokonaisuudessaan viisi vuotta ja siitä arvioidaan seuraavan huomattavaa avojohtojen lisäkorjaustarvetta vuosikymmenen ajaksi. Jakeluverkon käyttövarmuutta parannettiin rakentamalla neljä erotinasemaa ja varayhteyksiä Kiimingin kunnan suuntaan. Aikaisemmin aloitetut jakeluverkoston rakennustyöt jatkuivat mm. Toppilansaaren, Etu-Lyötyn, Intiön ja Kuivasrannan kaupunginosissa. Kuivasjärven sähköaseman liittämisen aiheuttamat keskijänniteverkon muutostyöt vanhalla Kuivasjärven kaava-alueella saatettiin loppuun. Ruskonniityn alueen katusaneerausten yhteydessä jatkettiin johtoverkon uusimista. Kiimingissä uudisrakentaminen keskittyi Jäälissä tehtyjen täydentävien töiden lisäksi kaava-alueiden ulkopuolelle tulleiden kiinteistöjen sähköistämiseen sekä varayhteyksien vahvistamiseen. 10

11 INVESTOINNIT M UUDET SÄHKÖLIITTYMÄT ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas Häiriö keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas ASIAKKAILLE SIIRRETYN SÄHKÖN MÄÄRÄ GWh JA 20 kv:n KESKEYTYSTEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTOIAIKA h/asiakas Loppuvuodesta alkoivat verkon uudisrakennustyöt Talvikankaan toisen rakennusvaiheen alueella ja Metsokankaalla. Näiden molempien töiden aloitus viivästyi suunnitellusta katurakennustöiden viivästymisen vuoksi, ja budjetoitua suurempi osa töistä ajoittuu vuoden 2006 puolelle. Verkkotoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 5,9 miljoonaa euroa (6,9 M ). Käyttö- ja kunnossapitokulut olivat 8,1 miljoonaa euroa, josta kantaverkkomaksujen ja siirtohäviöiden osuus oli 3,5 miljoonaa euroa (3,2 M ). HÄIRIÖTÖNTÄ SÄHKÖÄ Sähkönjakelun keskimääräinen katkosaika pieneni edellisvuodesta. Laajempia häiriöitä oli vuoden aikana vain yksi, jonka aiheutti myrskyn voimakkuudella puhaltanut tuuli syyskuun loppupuolella. Silloinkin pisimmät katkosajat jäivät muutamaan tuntiin. URAKOINNIN MONIPUOLISTA OSAAMISTA Laajaa ammattitaitoa hyödynnettiin omien verkostotöiden lisäksi ulkopuolisiin urakointikohteisiin. Oulun kaupungin katuvalaistuksen ja liikennevalojen rakentamis-, huolto- ja kunnossapitotyöt, kaupungin tilapalvelun kiinteistöjen uudisrakennusten sähköistys- ja nykyisten kiinteistöjen sähköhuoltotyöt jatkuivat. Rautaruukki Oyj:lle urakoitiin Raahen tehtaiden sintraamon työsähköjakelun uusiminen ja ulkoalueiden sähköistys- ja valaistuksen lisäys- ja saneeraustyöt. Senaattikiinteistöille tehtiin Oulun yliopistolla muuntamosaneeraus- ja aluekaapelointitöitä. Tiehallinnon kanssa solmittiin Sähköasioiden Isännöintipalvelusopimus vuosille Isännöintinä hoidettiin Tiehallinnolle tievalaistustyöt Oulun läänin alueella. Vattenfall Oy:lle aloitetut urakkatyöt jatkuivat yhtiön Pattijoen piirin alueella. Kiimingin, Kempeleen ja Ylikiimingin kunnille suoritettiin tie- ja katuvalaistuksen hoito- ja kunnossapitotöitä. AMMATTITAITO KILPAILUKYVYN AVAIN Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja lisäämiseen panostettiin sähkön siirto ja jakelu liiketoimintayksikössä aiempien vuosien tapaan. Vuoden 2005 aikana suoritti yksitoista henkilöä sähkölaitosasentajan tutkinnon. Kolme henkilöä jatkaa sähköasentajan perustutkintoon tähtäävää oppisopimuskoulutusta. Koko henkilökunnalle järjestettiin ammatillista ja työ- ja liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä ympäristökysymyksiin liittyvää koulutusta. Toimintajärjestelmän käyttöönottokoulutus toteutettiin laaditun suunnitelman mukaisesti koko henkilöstölle, ja verkkotietojärjestelmän käyttökoulutus mestareille ja päivystäville asentajille jatkui. Vuoden aikana yksikkö tarjosi ammattikoululaisten työssäoppimisjaksoille kaikkiaan kuusitoista harjoittelupaikkaa. MATERIAALIEN KÄSITTELYÄ TEHOSTETTIIN Erityistä huomiota kiinnitettiin materiaalilogistiikan kustannustehokkuuteen. Noin 70 prosenttia materiaalitoimituksista tilattiin kohdennettuina suoraan nimetyille projekteille, jolloin säästettiin materiaalin ja dokumenttien käsittelykustannuksissa. Tavoite oli osana tulospalkkausjärjestelmää. Urakoinnin yksikköhintaista toimintamallia kehitettiin edelleen mm. siten, että pienliittymäasennuksien tilaukset ohjattiin suoraan vastuulliselle asentajalle. 11

12 YRITYSPALVELUT TUKITOIMINNOT LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN PALVELUJENTUOTTAJANA Kertomusvuoden aikana yrityspalveluyksikkö tuotti Oulun Energian muille liiketoimintayksiköille laatu- ja ympäristöpalveluja, atkja mikrotukipalveluja, henkilöstö-, hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä Energiatalon kiinteistö- ja kuljetuspalvelut. Tärkeimmät laatuun ja ympäristöön liittyvät tehtävät olivat ulkoisten ja sertifi kaattien mukaisten sisäisten auditointien koordinointi ja viranomaisyhteistyö. Oulun Energian Internet-sivujen uusimisen yhteydessä ympäristöraportti julkaistiin nettiversiona yleisön tutustuttavaksi. Merkittävä oululaisen teollisuuden yhteistyöhanke käynnistyi Oulun Energian aloittaessa yhdessä Stora Enso Oyj:n ja Kemira Oyj:n kanssa pilottihankkeen, jossa Oulun kaupungin alueella olevan Kalimenvaaran vanha maa-ainesten ottopaikka maisemoidaan voimalaitostuhkalla. Tavoitteena on pilottikohteeseen sijoitettavan tuhkan ympäristövaikutusten seurannan perusteella löytää pitkän aikavälin ratkaisu Oulun seudun energialaitosten tuhkien sijoituspaikkaan ja tapaan. Tuhkan toimitukset alueelle käynnistyivät syyskuussa Merikosken kalatien tarkkailutila pidettiin kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden kunniaksi avoinna kesäajan ja se keräsi noin asiasta kiinnostunutta kävijää. Tulevana kesänä kalatieakkuna avataan Oulun Energian Internet-sivuille. Atk- ja mikrotukipalveluissa keskityttiin tietoturvallisuuden parantamiseen. Keväällä valmistui tietoturvaohjeistus, ja jokainen Oulun Energian työntekijä allekirjoitti tietoturvasitoumuksen. Vuoden loppupuolella päivitettiin opinnäytetyönä Oulun Energian tietohallintastrategia. Sähköverkkojen ylläpitojärjestelmien varmistukset ja palvelimet uusittiin vastaamaan tämän päivän tarpeita. Kiinteistöturvallisuuden parantamiseksi ja ilkivallan vähentämiseksi Oulun Energia käynnisti turvakameroiden hankinnan eri puolilla kaupunkia omistamiinsa muuntamo- ym. kiinteistöihin. Oulun Energian ulkoiseen ammatilliseen koulutukseen käytettiin noin euroa työntekijää kohden. Sisäinen koulutus keskittyi työturvallisuus-, tieturva- ja tulityökorttikoulutukseen sekä ensiapukertauskursseihin. Oppisopimussuhteisia henkilöitä oli Oulun Energian palveluksessa yhteensä 23, joista 7 tuotannossa ja kaukolämmössä ja 16 sähkön siirrossa ja jakelussa. Oman työn ohella tutkintoon opiskeli kahdeksan henkilöä, joista insinööriksi valmistui kuusi. Kaupungin keskitetty koulutus jatkui esimiestasolla johtamis- ja strategiakoulutuksena kohderyhminä työnjohto ja mestaritaso. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖTERVEYSHUOLTO Yhteistyö Oulun Työterveyden kanssa työhyvinvointi- ja työterveysasioissa jatkui. Lakisääteiset terveystarkastukset tehtiin sähkön siirto ja jakelu -liiketoimessa ja yrityspalveluyksiköissä. Terveydellisistä syistä johtuvat poissaolot lisääntyivät edellisestä vuodesta selvästi, mutta työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrä puolittui. Oulun Energiassa liiketoiminnoittain tehtävissä työsuojelusuunnitelmissa pyritään ennakoimaan työyhteisöön liittyviä ongelmia ja esittämään keinoja niiden ratkaisemiseksi. HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA Vireä harrastus- ja virkistystoiminta keräsi viime vuonna yhteensä yli 3000 osallistujaa noin 30 erilaiseen tapahtumaan ja kulttuuritai liikuntatilaisuuteen. Kaupungin henkilökunnan virkistystoimintaan varaamien määrärahojen ja tilaisuuksien lisäksi Oulun Energia tarjosi henkilökunnalleen pääsylippuja paikallisten urheiluseurojen kilpailutapahtumiin. Urheilu- ja virkistystoimikuntaan ovat kuuluneet Sirpa Aula, Eila Rasmus, Veli Pyykönen, Erkki Latola, Antti Matikainen ja Tuomo Rounioja. Toimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS Vuoden lopussa Oulun Energian palveluksessa oli 322 (336) henkilöä, joista vakinaisia kuukausipalkkaisia oli 118 (126) ja tuntipalkkaisia 161 (165). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 43 (42) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,5 (48,6) vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 18 (19) ja vuorotteluvapaata käytti 4 (3) henkilöä. 12

13 13

14 14

15 HENKILÖSTÖ- TOIMIKUNTA HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 2005 VARSINAINEN JÄSEN Työnantajan edustajat: Tapani Kurkela, puheenjohtaja Tuomo Rounioja Jukka Salovaara Antti Timonen Timo Heiskari Työntekijöiden edustajat: Jussi Leinonen Jorma Hanhela Ritva Jokela Veikko Koivikko Hannu Yrjänäinen Henkilökunnan edustajat johtoryhmästä Jarmo Meriläinen, varapuheenjohtaja Olavi Pekkala VARAJÄSEN Jukka Salovaara Kirsi Ahlqvist Arto Kallio Osmo Salmisto Arto Sutinen Jarmo Meriläinen Kalle Sevander Sirpa Junttila Esa Peura Vesa Parviainen Päivi Pekkarinen Kalle Sevander Lisäksi henkilöstötoimikunnan kokouksiin ovat osallistuneet työyhteisön kehittäjä Sirpa Aula ja tarvittaessa työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. Henkilöstötoimikunnan sihteerinä toimii Maisa Ilvesviita. Henkilöstötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana yksitoista kertaa ja asiakohtia pöytäkirjoihin kirjattiin

16 ENERGIALAUTA KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS ENERGIALAUTAKUNTA 2005 VARSINAINEN JÄSEN Martti Turkka, pj. Pekka Heikkilä, varapj. Veijo Keränen Pirjo Käyhkö Jaana Manninen Lippo Mikola Sirkka-Liisa Myllylä Heikki Ojala Oili Puurunen Mervi Tervo Leena Yliniemi Reijo Sallinen, kh:n edustaja HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN Jari-Pekka Raitamaa Timo Heikkilä Matti Luodonpää Tarja Lehto Pia Saarela Pentti Huhtala Tanja Huovinen Kirsti Veikkolainen Liisa Turpeinen Outi Hägglund Janne Knuutinen Raimo Kuismin, kh:n varaedustaja Esittelijänä energialautakunnan kokouksissa toimii Tapani Kurkela ja sihteerinä Maisa Ilvesviita. YLEISTÄ Nelivuotiskaudelle valitun energialautakunnan jäsenmäärä kasvoi seitsemästä yhteentoista. Samalla lautakunta uusiutui siten, että vain yksi edellisen lautakunnan jäsenistä jatkaa nykyisessä lautakunnassa. Heti toimintakautensa ensimmäisenä vuonna uusiutunut lautakunta joutui ottamaan kantaa Oulun kaupungin koko energiatoimialaa koskevaan energiastrategiaan. Oulun kaupungin uusi energiastrategia hyväksyttiin lautakunnassa muilta osin yksimielisesti, mutta hallintamallin osalta mielipiteet jakaantuivat. Jäsenten selvä enemmistö oli kuitenkin sillä kannalla, että Oulun kaupungin koko energia-alaa tulisi johtaa yhtenä kokonaisuutena. ENERGIASTRATEGIAN TAVOITTEITA TOTEUTETTIIN Oulun kaupungin energiastrategia edellyttää polttoainevalikoiman monipuolistamista ja Kioton tuomiin vaatimuksiin varautumista. Siksi Oulun Energia oli vuonna 2005 yhteistyössä rakentamassa puuterminaalien verkkoa maakuntaan. Puun käytön lisäämisen rinnalle Oulun Energia on hakenut mahdollisuutta jätteen energiahyötykäyttöön, johon perustuvalle voimalaitokselle saadun ympäristöluvan käsittely siirtyi tehtyjen valitusten johdosta Vaasan hallinto-oikeuteen. Energiastrategian mukainen yhteistyö Oulun teollisuuden kanssa aloitettiin Kemira Oyj:n kanssa. Kemira Oyj ulkoisti Oulun tehtaidensa voimantuotannon myymällä sen Pohjolan Voima Oy:n perustamalle tytäryhtiölle Laanilan Voima Oy: lle, jonka osakkeet Kemira Oyj ja Oulun kaupunki/oulun Energia merkitsivät puoleksi. Mahdollisen jätteenpolttoon perustuvan voimalaitoksen toteuttaa Laanilan Voima Oy. Oulun Energia on vuodesta 2000 toimittanut tukkumyyntinä kaukolämpöä Oulunsalon kaukolämpöverkkoon. Kertomusvuoden lopulla yhteistyötä tiivistettiin ja Oulun Energian osti Oulunsalon kaukolämpöverkon. Käynnistynyt päästökauppa paransi valmisteltavana olevan, Toppila 2 voimalaitoksen hyötysuhdetta parantavan savukaasulauhduttimen hankinnan kannattavuutta. Päätös tästä hankinnasta siirtyi seuraavalle vuodelle. Yhteistyötä PVO-ryhmän kanssa lisättiin siirtämällä energiataseen hallinta PVO-Poolille. Tällä järjestelyllä voidaan tasata päivittäisen sähkönhankinnan vaihteluita yhteistyössä muiden Pohjolan Voima Oy:n osakkaiden kanssa ja säästetään kustannuksia. Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n osakkaana Oulun Energia hankki pienen määrän Tornion Voima Oy:n osakkeita, mikä mahdollistaa osuussähkön saannin Tornioon Outokumpu Oy:n alueelle rakennettavasta voimalaitoksesta. 16

17 Istumassa vasemmalta Jaana Manninen, Leena Yliniemi, Sirkka-Liisa Myllylä, Martti Turkka (pj.), Mervi Tervo, Pirjo Käyhkö ja Oili Puurunen. Takana vasemmalta Tapani Kurkela, Pekka Heikkilä (varapj.), Heikki Ojala, Veijo Keinänen, Maisa Ilvesviita ja Lippo Mikola. TUOTANTOTAVOITTEET MUUTTUIVAT, TULOS HYVÄ Sähköntuotanto on entistä merkittävämpi tekijä Oulun Energian tuloksessa. Jos vuoden 2004 tuloksen teki ennätyksellinen sähköntuotanto, niin vuoden 2005 tuotantoa rajoittivat turpeen heikko varastotilanne ja päästöoikeuksien hinnan nousu. Tuotannon mukauttaminen uudessa tilanteessa onnistui Oulun Energialta hyvin, ja Oulun Energian tuotannon tulos oli tuotannon rajoittamisesta huolimatta jopa edellisvuotta parempi. Sähkönsiirtotoiminta ja kaukolämpötoiminta tuottivat Oulun Energialle tulosta edellisten vuosien tapaan. Kaupungin kasvu turvasi näiden molempien liiketoimien tulokset siitä huolimatta, että vuosi 2005 oli poikkeuksellisen lämmin. TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN Kaupunginvaltuuston Oulun Energialle vuodelle 2005 asettama tuloutustavoite oli 15,6 miljoonaa euroa. Tuloutusta suoritettiin korkoina 2,4 miljoonaa euroa (2,4 M vuonna 2004), peruspääoman tuottona 8,3 miljoonaa euroa (8,3 M ), ylijäämän tuloutuksena 4,7 miljoonaa euroa (4,7 M ), erillisinä vuokrina 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M ) ja arvonlisäveron palautuksina 0,5 miljoonaa euroa (0,5 M ). Tämän lisäksi kaupungin keskushallinto on edellyttänyt toimintavuoden 2005 hyvästä tuloksesta 1,5 miljoonan euron ylimääräisen tuloutuksen. Kokonaistuloutus tulee siten olemaan 17,6 miljoonaa euroa (16,1 M ). Tämän lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy tuloutti Oulun kaupungille korkoina ja pääoman lyhennyksinä 1,7 miljoonaa euroa (1,7 M ). 17

18 LIIKEVAIHTO Vuoden 2005 liikevaihto oli 130,5 miljoonaa euroa (125,4 M ). Sähkön myynnin osuus liikevaihdosta oli 49 prosenttia (53 %), sähkön siirron osuus 13 prosenttia (14 %), kaukolämmön myynnin osuus 27 prosenttia (28 %) ja muun myyntitoiminnan osuus 11 prosenttia (5 %). KULUT JA LIIKEVOITTO Liiketoiminnan kulut pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 86,6 miljoonaa euroa (86,5 M ). Henkilöstökulut olivat 12,9 miljoonaa euroa (12,8 M ). Henkilöstökuluihin sisältyvät vanhan eläkesäännön mukaisen eläkevarauksen purkaminen sekä maksetut tulospalkkiot. Palvelujen ostot, vuokrat ja muut kulut olivat 8,8 miljoonaa euroa (10,1 M ). Muihin kuluihin sisältyvät myös energiaverot 0,5 miljoonaa euroa (1,9 M ). Liikevoittoa kuvaava liikeylijäämä oli 33,4 miljoonaa euroa (29,8 M ) ja 25,5 prosenttia (23,8 %) liikevaihdosta. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 12,0 miljoonaa euroa (11,5 M ). Poistot on laskettu hankintahintaisista jäännösarvoista kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusten mukaisesti. RAHOITUSKULUT JA VOITONJAKO Rahalaitoksille maksettiin korkoja 1,1 miljoonaa euroa (1,2 M ) ja omistajalle peruspääoman tuottoa 8,3 miljoonaa euroa (8,3 M ). Lisäksi tuloksesta maksettiin kaupungille ylijäämän tuloutusta 6,2 miljoonaa euroa (4,7 M ), joka sisältää kaupungin keskusviraston tekemän 1,5 miljoonan euron tuloutustavoitteen lisäyksen. Tilikauden ylijäämä oli 15,7 miljoonaa euroa (13,3 M ), joka esitetään siirrettäväksi Oulun Energian voittovarat tilille. INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 17,8 miljoonaa euroa (22,8 M ). Tuotannon investoinnit olivat 7,1 miljoonaa euroa, sähköverkon investoinnit 5,9 miljoonaa euroa ja kaukolämmön investoinnit 3,5 miljoonaa euroa. Osakkeita tai osuuksia hankittiin 1,2 miljoonalla eurolla. Investointeihin liittyvien aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,8 miljoonaa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Oulun Energia lisäsi voimalaitostensa käyttöä vuodenvaihteessa , ja tuotantorajoitukset tulevat vuonna 2006 olemaan vähäisiä. Tuotannon lisäys ja sähkön markkinahinnan nousu sekä sähkön siirron ja kaukolämmön vakaa kehitys antavat vuodelle 2006 hyvät taloudelliset näkymät. ENERGIALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOULUTUS Energialautakunta kokoontui vuonna 2005 kolmetoista kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 124. Lautakunnan jäseniä on vuoden aikana osallistunut Oulun Energian jäsenyysorganisaatioiden ajankohtaisseminaareihin. Keväällä lautakunta tutustui Kristiinankaupungin hiilivoimalaitokseen ja Olkiluodon ydinvoimalaitokseen. Syksyllä tutustuttiin Jyväskylän Energia Oy:öön ja sen organisaatioratkaisuihin sekä Vapo Oy:n toimintaan. TARKASTUKSET Oulun Energian tilintarkastajana toimi KPMG Kunta Oy Oulun kaupungin revisiotoimiston avustamana. Sähköturvallisuuden sekä paineastioiden ja myrkyllisten aineiden käytön ja varastoinnin tarkastivat kauppa- ja teollisuusministeriön alainen Turvatekniikkakeskus (TUKES) ja Fimtekno Oy. Sähköverkon rakentamisen osalta varmennustarkastukset suoritettiin itse TUKES:in Oulun Energialle myöntämän oman työn varmennusoikeuden nojalla. Sähköverkon määräaikaistarkastukset suoritti Fimtekno Oy. JÄSENYYDET Energia-alan työnantajayhdistys ry Enerta, Energiateollisuus ry, Nord Pool ASA, Nord Pool Clearing, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten Kehittämisyhdistys ry, Puuenergia ry Träenergi rf, RECS Internationalin Suomen ryhmä, Suomalaisen Työn liitto ja Turveteollisuusliitto ry. RAHOITUS Liiketoiminnan kassavarojen muutos oli 15,0 miljoonaa euroa (1,8 M ). Liittymismaksutulot olivat 3,1 miljoonaa euroa (2,9 M ). Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli 3,5 miljoonaa euroa. 18

19 OULUN ENERGIAN ORGANISAATIO ENERGIALAUTAKUNTA TOIMITUSJOHTAJA Tapani Kurkela JOHTAJA (erillistehtävät) Reino Aula BUSINESS CONTROLLER Arto Sutinen JOHDON JA ENERGIA- LAUTAKUNNAN SIHTEERI Maisa Ilvesviita TUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ Jukka Salovaara, johtaja SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU Antti Timonen, johtaja ENERGIAKAUPPA Jouko Isoviita, johtaja HALLINTO JA TALOUS Timo Heiskari, hallintopäällikkö YRITYSPALVELUT Tuomo Rouninoja, yrityspalvelupäällikkö 19

20 20

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot