TIETOJA VUODELTA 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJA VUODELTA 2005"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2005

2 TIETOJA VUODELTA 2005 Liikevaihto 130,5 M Liikevoitto 33,4 M Investoinnit 17,8 M Sijoitetun pääoman tuotto 15,9 % Käyttökate 34,8 % Omavaraisuusaste (ei sisällä liittymismaksuja) 47,7 % Liikevaihto/henkilö 0,405 M Nettotulos/henkilö 0,104 M Henkilökunta 322 Asiakkaat Sähkönmyyntiasiakkaat (Oulun Sähkönmyynti Oy) Sähkönsiirtoasiakkaat omassa verkossa Kaukolämpö Höyry 4 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 ENERGIAN TUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ 6 ENERGIAKAUPPA 8 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU 10 YRITYSPALVELUT 12 HENKILÖSTÖ TOIMIKUNTA 15 ENERGIALAUTA KUNNANTOIMINTAKERTOMUS 16 TULOSLASKELMA 21 TASE 22 RAHOITUSLASKELMA 24 YHTEENVETO 25 SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA 26 SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN TASE 27 MUUT SÄHKÖLIIKETOIMINNOT TULOSLASKELMA 29 MUUT SÄHKÖLIIKETOIMINNOT TASE 29 SUMMARY

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sähkömarkkinoiden avaamisen tavoitteena oli kilpailun avulla laskea sähkön hintaa ja tehostaa alan yritysten toimintaa. Sähkön hintaan vaikuttavat monet tekijät, joten hinnanlaskutavoitteen toteutumista on vaikea arvioida. Toiminnan tehostamiseen, tuloksen tekemiseen ja yrityksen arvon kasvattamiseen yritykset ovat kiinnittäneet entistä enemmän huomiota. Siten sähkömarkkinoiden avautuminen on tuonut mukanaan monta myönteistä seikkaa, mutta samalla on jäänyt vähemmälle se yhteiskunnallinen vastuu, jota yritykset kantoivat aikaisemmassa, kansallisista sähkömarkkinoista huolehtivassa energia-alan ympäristössä. Tänä päivänä ympäristö- ja yritysvastuuraportteja tehdään ehkä enemmän kuin aikaisemmin, mutta yritysten yhteiskuntavastuun kantaminen tahtoo unohtua. Kuluvan vuoden alussa nähtiin, vaikka todellista kriisiä ei edes vielä ollut, miten kansallinen itsekkyys tuli esiin pakkasen paukkuessa yli 25 asteen. Naapurimaat rajoittivat toimituksiaan maahamme, ja meillä oltiin hetkittäin huolissaan sähkön riittävyydestä. Vaikka sähköpula sinänsä vältettiin, sähkön markkinahinta Suomen alueella nousi kohtuuttoman korkeaksi. Suomi oli siirtynyt sähkön netto-ostajaksi, eivätkä energiayrityksemme olleet varautuneet oman tuotannon riittävän nopeaan käynnistämiseen tuonnin tyrehtyessä. Aikaisemmin perusvoimaan luetun hiililauhdetuotannon todettiinkin nyt olevan vain huippuvoimaa. Hyvää huippuvoimaa se ei ole, sillä sen käynnistäminen kestää useita vuorokausia. Kansallisesta energiaomavaraisuudesta huolehtimisen lisäksi alueellisten energiayritysten tulee itse hallita alueellaan olevia energiavoimavaroja. Pohjois-Suomen vesivoima on suurelta osin toisaalla kotipaikkaansa pitävien suomalaisten yritysten omistamaa. Muut käytettävissä olevat alueelliset energiavoimavarat tulisi pitää vahvasti pohjoissuomalaisessa omistuksessa. Meillä on vesivoiman lisäksi turvetta, puuta, tuulta ja jätettä. Näiden 4

5 voimavarojen, erityisesti turpeen, käytöstä tulee voida päättää Pohjois-Suomessa, ja turpeen taloudellista käyttöä tulisi tukea jo alueellisen huoltovarmuuden turvaamiseksi. Energiasta puhuttaessa puhutaan yleensä vain sähköenergian hinnasta ja sen kilpailuttamisesta. Unohdetaan energia-alan kokonaisuus, polttoaineet, sähkön ja lämmön tuotanto, sähkön siirto ja kaukolämpö. Oulun Energia kantaa vastuuta koko energia-alan toimintoketjusta. Se käyttää alueen voimavaroja, vettä, tuulta, puuta ja turvetta, ja luo siten työpaikkoja alueelleen. Sen sähkönsiirtohinnat ja kaukolämmön kuluttajahinnat ovat yhdet maan halvimmista ja laatu molemmissa huippuluokkaa. Siten Oulun Energia luo alueen elinkeinoelämälle ja asukkaille laadukkaat ja edulliset energiapalvelut. Sähkön siirron monopoliasemaa ja kaukolämmön määräävää markkina-asemaa Oulun Energia ei käytä hyväkseen hinnoittelussaan. Sähkön tuotannossa ja kaupassa, jotka ovat avoimet kilpailulle, Oulun Energia pyrkii toimimaan markkinaehtoisesti ja siten, että se saavuttaa omistajan asettamat taloudelliset tavoitteet. Kertomusvuonna tarkistettiin Oulun kaupungin koko energia-alan strategia, jossa keskustelua aiheutti hallintamalli. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kuluvan vuoden helmikuussa strategian, joka edellyttää energia-alaa johdettavan yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Tavoitteena on vastata tuleviin kansainvälisten yhtiöiden haasteisiin kokoamalla yhteen kaupungin kaikki energia-alan voimavarat. Oulun Energia mukautti vuoden 2005 tuotantoa onnistuneesti päästökaupan mukanaan tuomaan uuteen tilanteeseen. Vuoden taloudellinen tulos parani edelleen hyvästä edellisvuoden tuloksesta ja ylitti omistajan Oulun Energialle asettamat tavoitteet. Sähköntuotannon tuotolla on Oulun Energian tuloksen kannalta entistä suurempi merkitys. Useista epävarmuustekijöistä huolimatta kuluvan vuoden taloudelliset näkymät ovat edelleen hyvät. Haluan lämpimästi kiittää henkilökuntaamme ja muita sidosryhmiämme tuloksellisesta vuodesta

6 ENERGIAN- TUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ Markkinasähkö 37% Toppila 44% Osuussähkö 10% Merikoski 9% SÄHKÖN HANKINTA GWh Toppila 96% PÄÄSTÖKAUPPA ALKOI Vuoden 2005 alussa käynnistynyt päästökauppa vaikutti merkittävästi Oulun Energian tuotantoon. Hiljaisen alun jälkeen päästöoikeuksien hintataso kohosi yli kahteenkymmeneen euroon hiilidioksiditonnilta. Hinnat pysyivät tällä tasolla koko loppuvuoden ja kävivät hetkellisesti jopa 30 eurossa/tonni. Tämän lisäksi sähkön markkinahinta oli syksyyn asti niin alhainen, että lauhdesähköä ei kannattanut turpeella tuottaa. Loppuvuodesta sähkön markkinahinta oli yli 40 euroa megawattitunnilta ja Oulun Energia käynnisti oman lauhdetuotantonsa. Turvetuotannon kannalta vuosi 2005 oli Pohjois-Suomessa keskimääräistä parempi, ja alan yritykset saavuttivat tuotantotavoitteensa loppukesän sateista huolimatta. Kesällä 2004 syntynyt vaje on niin suuri että, turvetuottajat eivät täysin pystyneet täyttämään ylivuotisia varastojaan. TUOTANTO PIENENI Lämmöntarveluku oli 5,3 prosenttia edellisvuotta ja 10,1 prosenttia vuosien keskiarvoa alhaisempi. Tästä johtuen kaukolämmön tarve väheni edelliseen vuoteen nähden 2,4 prosenttia, eikä uusien kaukolämpöliittyjien määrä riittänyt kompensoimaan lämmintä säätä. Kaukolämpöä tuotettiin Toppilassa gigawattituntia, joka oli 96 prosenttia kaikesta tuotetusta kaukolämmöstä ja 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Markkinatilanteesta johtuen Toppila 1 -voimalaitos seisoi yli kuusi kuukautta, mikä oli yksikön pisin yhtäjaksoinen seisokki vuoden 1996 jälkeen. Toppilan sähköntuotanto laski vuodesta 2004 noin 25 prosenttia. Muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna sähkön tuotanto oli noin kolmanneksen pienempi. Osto 3% Lämpökeskukset ja huippukattilat 1% Öljy 1% Biokaasu alle 1% Puu 17% LÄMMÖN HANKINTA GWh Turve 82% POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ GWh POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ Puuta ja turvetta käytettiin yhteensä gigawattituntia, noin 21 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Puun käyttö lisääntyi noin 4 prosenttia, ja sen osuus polttoaineista oli 17 prosenttia. Metsähakkeen osuus puumäärästä oli 20 prosenttia. Ruokohelpeä poltettiin Toppilassa lähinnä kokeilumielessä noin 2 gigawattituntia. Kiimingin uudessa biokattilassa puusta ja turpeesta käytettiin noin 9 gigawattituntia. Lähinnä leudosta vuodesta johtuen öljyn osuus putosi edellisestä vuodesta neljänneksellä noin yhteen prosenttiin polttoaineiden käytöstä. Kaatopaikkakaasun käyttö höyryntuotannossa Oulun yliopistolliselle sairaalalle ja Oulun Keskuspesula Oy:lle pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 14 gigawattituntia. 6

7 KAUKOLÄMMÖN MYYNTI GWh KAUKOLÄMPÖINVESTOINNIT M KAUKOLÄMPÖVERKON RAKENTAMINEN m Oulun Energian tavoite on kasvattaa puupolttoaineiden ja muiden biopolttoaineiden osuutta tuotannossaan. Vuoden aikana tehtiinkin Biowatti Oy:n kanssa sopimus, jolla metsähakeasemien avulla pyritään lisäämään suoraan metsästä saatavan puun määrää ja pitämään sen hinta kilpailukykyisenä. Tähän asti käytetystä puupolttoaineesta suurin osa on ollut sahojen sivutuotteita. Jatkossa sahojen purut ja kutterit suuntautuvat yhä enenevässä määrin pelletintuotantoon ja ovat siten pois Oulun Energian käytöstä. Lisäksi sahauksen oletetaan hieman vähenevän Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Merikoski tuotti sähköä suunnilleen keskivesivuoden verran, 186 gigawattituntia, joka on noin 27 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden kaikkien aikojen tuotantoennätys. KAUKOLÄMMÖLLE LISÄÄ ASIAKKAITA OULUSTA JA OULUNSALOSTA Uusia kaukolämpöasiakkaita liitettiin verkkoon Oulun alueella ennätykselliset 310. Kaikkiaan kaukolämpöasiakkaita oli vuoden lopussa Vuodenvaihteessa Oulun Energia osti Oulunsalon kunnan kaukolämpöliiketoiminnan, ja Oulunsalon kaukolämpöverkko ja lämpökeskukset siirtyivät Oulun Energian omistukseen. Kaupan myötä Oulunsalon noin kaksisataa kaukolämpöasiakasta siirtyi suoraan Oulun Energian asiakkaiksi. Kaukolämmön myyntimäärään kaupalla ei ollut vaikutusta, koska Oulun Energia myi aikaisemmin kaukolämmön tukkuna Oulunsalon kunnalle. Kaukolämmön hintaa Oulun Energia korotti 4,5 prosenttia vuoden 2005 alusta. Korotuksen jälkeenkin kaukolämmön hinta Oulussa on erittäin kilpailukykyinen sekä muihin lämmitysmuotoihin että suuriin kaupunkeihin verrattuna. Oulun Energia rakennutti kaukolämpöverkkoa noin 20 kilometriä, mikä on samaa tasoa kuin edellisinä vuosina. Investointikustannukset olivat 3,5 miljoonaa euroa. Suurimpia yksittäisiä rakennuskohteita olivat Kuivasranta ja Kynsilehto. Siirtolinjalla Rajakylä Kuivasranta liitettiin Kuivasrannan alue kaukolämmön runkoverkkoon. Kaikkiaan kaukolämpöverkon pituus oli vuoden lopussa 489 kilometriä. Oulunsalon kaukolämpöverkon oston myötä verkoston pituus kasvoi tammikuun 2006 alussa noin 17 kilometrillä. LISÄÄ TUOTANTOKAPASITEETTIA Vuoden 2005 lopulla Oulun Energia käynnisti Kemira Oyj:n kanssa energiantuotantoyhteistyön Pohjolan Voima Oy:n perustamassa Laanilan Voima Oy:ssä. Jatkossa yhteistyö antaa Oulun Energialle mahdollisuuksia monipuolistaa tuotantoaan esim. jätteiden energiahyötykäytöllä ja vahvistaa kaukolämpökapasiteettia. Vasaraperälle rakennettiin uusi vara- ja huippulämpökeskus ja Toppilan voimalaitoksella uusittiin vuonna 1976 rakennettu öljykäyttöinen varakattila. Toppilan voimalaitosten tuhkanpurkujärjestelmä uusittiin ja siten vähennettiin merkittävästi tuhkankuljetusautojen lastauksessa syntyvää pölyämistä voimalaitosalueella ja lähiympäristössä. 7

8 ENERGIAKAUPPA SÄHKÖMARKKINAT Vuoden 2005 alussa voimaan tulleen päästökauppalain seurauksena syntyi sähkönhintaan vaikuttava uusi hyödykemarkkina. Päästökaupan vaikutukset sähkömarkkinoilla olivat ennakoitavissa, mutta päästöoikeuden hintakehitys yllätti markkinoiden odotukset. Ennakoitua korkeampi päästöoikeuden hinta nosti sähkön spot-hintaa ja johti edelleen sähköjohdannaisten kallistumiseen ilman, että sähköntuotannon kustannuksissa tapahtui välittömästi merkittävää muutosta. SÄHKÖN HINTA Pohjoismaisen sähköpörssin kaupankäyntivolyymit kasvoivat vuoden aikana. Tulevaisuudessa energiayhtiöiden kannalta erityisesti päästöoikeuskaupan likviditeetin kasvu on tärkeää. Sähkönhinnan nousu oli vuoden aikana merkittävä. Spothinta nousi vuoden alun 23 euroa/megawattitunti -tasosta vuoden lopun 35 euroa/megawattitunti -tasoon. Kuvaavaa markkinoiden kehitykselle oli myös vuoden 2006 vuosituotteen yli neljänkymmenen prosentin hinnannousu vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sähkön hintakehitystä leimasi myös sähkönhinnan ja päästöoikeuden hinnan vahva korrelaatio. Päästökaupasta muodostui vesivoiman tuotannon vuosivaihtelujen ohella toinen voimakkaasti sähkön markkinahintaa ohjaava tekijä. MUUTOKSIA SÄHKÖKAUPASSA Oulun Energia toimi pääosan vuotta sähkömarkkinoilla tasevastaavana sähkömarkkinaosapuolena. Lokakuusta alkaen Oulun Energian avoin sähköntoimittaja on ollut PVO-Pool Oy. Omien ja osakkuusvoimalaitosten tuotannot ovat osa PVO-Poolin tasetta samoin kuin Oulun Energian avoin toimitus Oulun Sähkönmyynti Oy:lle. Vuoden alkupuolella Oulun Energia liittyi sähköpörssi Nord Poolin päästöoikeuskaupan jäseneksi. Päästöoikeuskauppaa on käyty päästötaseen hallinnoimiseksi sähköntuotantomäärien vaihdellessa vuoden aikana. Vuoden 2005 sähkönhankinta oli gigawattituntia. Toppilan voimalaitoksen ja osakkuusvoimalaitosten lauhdevoimantuotanto jäi pohjoismaisesta vesitilanteesta ja päästökaupasta johtuen vähäiseksi. Tämän seurauksena markkinasähkön ja kahdenvälisten ostojen osuus 720 gigawattituntia muodostui sähkönhankinnassa merkittäväksi. Sähköntoimitus Oulun Sähkönmyynti Oy: lle oli gigawattituntia. Oulun Energia osallistui myös sähkön alkuperätodistuksilla käytävään sertifikaattikauppaan. Toppilan voimalaitoksen biomassalla tuotettu sähkö ja Merikosken voimalaitoksen tuotanto on liitetty uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön alkuperätakuutodistusjärjestelmään. Aktiviteetti markkinoilla oli aikaisempia vuosia vähäisempi. 8

9 SÄHKÖPÖRSSIN VUOSITUOTTEEN 2006 HINTAKEHITYS 39,00 37,00 35,00 /MWh 33,00 31, % 29,00 27,00 25, VUODEN 2006 SÄHKÖN JA PÄÄSTÖKAUPAN HINNAN MUUTOKSET VUONNA , ,00 37,00 25 /MWh 35,00 33,00 31, /t 29,00 27, , Sähkön hinta Päästöoikeuden hinta

10 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU Oulun Energia alensi maaliskuun alussa sähkönsiirtohintojaan noin 10 prosenttia ja sen siirtoasiakkailla on käytössä yhdet Suomen halvimmista siirtohinnoista. Ne ovat kaikissa tuoteryhmissä kolmen halvimman jakeluyrityksen hintojen joukossa. Rakentaminen jatkui vilkkaana Oulun seudulla. Sähköliittymissopimuksia Oulun Energian jakeluverkkoon allekirjoitettiin 619 (646 vuonna 2004). Sähköasiakkaiden lukumäärä oli vuoden lopussa , missä lisäystä edellisvuodesta oli Sähkölämmittäjien nettolisäys oli noin 70, sillä Oulun Energia tarjoaa yleensä uusille alueille pientaloihin kaukolämpöliityntää. Vuosi oli erittäin lauha, ja vilkkaasta rakennustoiminnasta huolimatta sähkön siirto kulutukseen kasvoi vain vajaat kaksi prosenttia ja oli gigawattituntia (1 091 GWh). Sähköliittymien hinnoittelussa otettiin käyttöön Energiamarkkinaviraston päätöksen mukainen vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksutuloja kertyi lähes 1,5 miljoonaa euroa. Kesällä otettiin käyttöön uusitut Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot ja sähköntoimitusehdot, jotka jaettiin kaikille sähkönkäyttäjille. Pientalojen mittaroinnissa siirryttiin käytäntöön, jossa mittaus sijoitetaan tekniseen tilaan tai ulos asennettavaan tonttikeskukseen. INVESTOINNIT EDELLEEN KORKEAT Siirtoverkon puolella aloitettiin Toppilan sähköaseman suunnittelu ja päälaitehankintojen valmistelu. Käyttövarmuuden parantamiseksi Oulunsuun ja Pateniemen sähköasemille hankittiin uusia 110 kv laitteita. Vuonna 2004 käynnistetyn kuntokartoituksen perusteella aloitettiin vanhan avojohtoverkon uusimistyöt pääosin maakaapeleiksi Pateniemen, Karjasillan ja Nokelan kaupunginosissa. Kuntokartoitus kestää kokonaisuudessaan viisi vuotta ja siitä arvioidaan seuraavan huomattavaa avojohtojen lisäkorjaustarvetta vuosikymmenen ajaksi. Jakeluverkon käyttövarmuutta parannettiin rakentamalla neljä erotinasemaa ja varayhteyksiä Kiimingin kunnan suuntaan. Aikaisemmin aloitetut jakeluverkoston rakennustyöt jatkuivat mm. Toppilansaaren, Etu-Lyötyn, Intiön ja Kuivasrannan kaupunginosissa. Kuivasjärven sähköaseman liittämisen aiheuttamat keskijänniteverkon muutostyöt vanhalla Kuivasjärven kaava-alueella saatettiin loppuun. Ruskonniityn alueen katusaneerausten yhteydessä jatkettiin johtoverkon uusimista. Kiimingissä uudisrakentaminen keskittyi Jäälissä tehtyjen täydentävien töiden lisäksi kaava-alueiden ulkopuolelle tulleiden kiinteistöjen sähköistämiseen sekä varayhteyksien vahvistamiseen. 10

11 INVESTOINNIT M UUDET SÄHKÖLIITTYMÄT ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas Häiriö keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h/asiakas ASIAKKAILLE SIIRRETYN SÄHKÖN MÄÄRÄ GWh JA 20 kv:n KESKEYTYSTEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTOIAIKA h/asiakas Loppuvuodesta alkoivat verkon uudisrakennustyöt Talvikankaan toisen rakennusvaiheen alueella ja Metsokankaalla. Näiden molempien töiden aloitus viivästyi suunnitellusta katurakennustöiden viivästymisen vuoksi, ja budjetoitua suurempi osa töistä ajoittuu vuoden 2006 puolelle. Verkkotoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 5,9 miljoonaa euroa (6,9 M ). Käyttö- ja kunnossapitokulut olivat 8,1 miljoonaa euroa, josta kantaverkkomaksujen ja siirtohäviöiden osuus oli 3,5 miljoonaa euroa (3,2 M ). HÄIRIÖTÖNTÄ SÄHKÖÄ Sähkönjakelun keskimääräinen katkosaika pieneni edellisvuodesta. Laajempia häiriöitä oli vuoden aikana vain yksi, jonka aiheutti myrskyn voimakkuudella puhaltanut tuuli syyskuun loppupuolella. Silloinkin pisimmät katkosajat jäivät muutamaan tuntiin. URAKOINNIN MONIPUOLISTA OSAAMISTA Laajaa ammattitaitoa hyödynnettiin omien verkostotöiden lisäksi ulkopuolisiin urakointikohteisiin. Oulun kaupungin katuvalaistuksen ja liikennevalojen rakentamis-, huolto- ja kunnossapitotyöt, kaupungin tilapalvelun kiinteistöjen uudisrakennusten sähköistys- ja nykyisten kiinteistöjen sähköhuoltotyöt jatkuivat. Rautaruukki Oyj:lle urakoitiin Raahen tehtaiden sintraamon työsähköjakelun uusiminen ja ulkoalueiden sähköistys- ja valaistuksen lisäys- ja saneeraustyöt. Senaattikiinteistöille tehtiin Oulun yliopistolla muuntamosaneeraus- ja aluekaapelointitöitä. Tiehallinnon kanssa solmittiin Sähköasioiden Isännöintipalvelusopimus vuosille Isännöintinä hoidettiin Tiehallinnolle tievalaistustyöt Oulun läänin alueella. Vattenfall Oy:lle aloitetut urakkatyöt jatkuivat yhtiön Pattijoen piirin alueella. Kiimingin, Kempeleen ja Ylikiimingin kunnille suoritettiin tie- ja katuvalaistuksen hoito- ja kunnossapitotöitä. AMMATTITAITO KILPAILUKYVYN AVAIN Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja lisäämiseen panostettiin sähkön siirto ja jakelu liiketoimintayksikössä aiempien vuosien tapaan. Vuoden 2005 aikana suoritti yksitoista henkilöä sähkölaitosasentajan tutkinnon. Kolme henkilöä jatkaa sähköasentajan perustutkintoon tähtäävää oppisopimuskoulutusta. Koko henkilökunnalle järjestettiin ammatillista ja työ- ja liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä ympäristökysymyksiin liittyvää koulutusta. Toimintajärjestelmän käyttöönottokoulutus toteutettiin laaditun suunnitelman mukaisesti koko henkilöstölle, ja verkkotietojärjestelmän käyttökoulutus mestareille ja päivystäville asentajille jatkui. Vuoden aikana yksikkö tarjosi ammattikoululaisten työssäoppimisjaksoille kaikkiaan kuusitoista harjoittelupaikkaa. MATERIAALIEN KÄSITTELYÄ TEHOSTETTIIN Erityistä huomiota kiinnitettiin materiaalilogistiikan kustannustehokkuuteen. Noin 70 prosenttia materiaalitoimituksista tilattiin kohdennettuina suoraan nimetyille projekteille, jolloin säästettiin materiaalin ja dokumenttien käsittelykustannuksissa. Tavoite oli osana tulospalkkausjärjestelmää. Urakoinnin yksikköhintaista toimintamallia kehitettiin edelleen mm. siten, että pienliittymäasennuksien tilaukset ohjattiin suoraan vastuulliselle asentajalle. 11

12 YRITYSPALVELUT TUKITOIMINNOT LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN PALVELUJENTUOTTAJANA Kertomusvuoden aikana yrityspalveluyksikkö tuotti Oulun Energian muille liiketoimintayksiköille laatu- ja ympäristöpalveluja, atkja mikrotukipalveluja, henkilöstö-, hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä Energiatalon kiinteistö- ja kuljetuspalvelut. Tärkeimmät laatuun ja ympäristöön liittyvät tehtävät olivat ulkoisten ja sertifi kaattien mukaisten sisäisten auditointien koordinointi ja viranomaisyhteistyö. Oulun Energian Internet-sivujen uusimisen yhteydessä ympäristöraportti julkaistiin nettiversiona yleisön tutustuttavaksi. Merkittävä oululaisen teollisuuden yhteistyöhanke käynnistyi Oulun Energian aloittaessa yhdessä Stora Enso Oyj:n ja Kemira Oyj:n kanssa pilottihankkeen, jossa Oulun kaupungin alueella olevan Kalimenvaaran vanha maa-ainesten ottopaikka maisemoidaan voimalaitostuhkalla. Tavoitteena on pilottikohteeseen sijoitettavan tuhkan ympäristövaikutusten seurannan perusteella löytää pitkän aikavälin ratkaisu Oulun seudun energialaitosten tuhkien sijoituspaikkaan ja tapaan. Tuhkan toimitukset alueelle käynnistyivät syyskuussa Merikosken kalatien tarkkailutila pidettiin kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden kunniaksi avoinna kesäajan ja se keräsi noin asiasta kiinnostunutta kävijää. Tulevana kesänä kalatieakkuna avataan Oulun Energian Internet-sivuille. Atk- ja mikrotukipalveluissa keskityttiin tietoturvallisuuden parantamiseen. Keväällä valmistui tietoturvaohjeistus, ja jokainen Oulun Energian työntekijä allekirjoitti tietoturvasitoumuksen. Vuoden loppupuolella päivitettiin opinnäytetyönä Oulun Energian tietohallintastrategia. Sähköverkkojen ylläpitojärjestelmien varmistukset ja palvelimet uusittiin vastaamaan tämän päivän tarpeita. Kiinteistöturvallisuuden parantamiseksi ja ilkivallan vähentämiseksi Oulun Energia käynnisti turvakameroiden hankinnan eri puolilla kaupunkia omistamiinsa muuntamo- ym. kiinteistöihin. Oulun Energian ulkoiseen ammatilliseen koulutukseen käytettiin noin euroa työntekijää kohden. Sisäinen koulutus keskittyi työturvallisuus-, tieturva- ja tulityökorttikoulutukseen sekä ensiapukertauskursseihin. Oppisopimussuhteisia henkilöitä oli Oulun Energian palveluksessa yhteensä 23, joista 7 tuotannossa ja kaukolämmössä ja 16 sähkön siirrossa ja jakelussa. Oman työn ohella tutkintoon opiskeli kahdeksan henkilöä, joista insinööriksi valmistui kuusi. Kaupungin keskitetty koulutus jatkui esimiestasolla johtamis- ja strategiakoulutuksena kohderyhminä työnjohto ja mestaritaso. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖTERVEYSHUOLTO Yhteistyö Oulun Työterveyden kanssa työhyvinvointi- ja työterveysasioissa jatkui. Lakisääteiset terveystarkastukset tehtiin sähkön siirto ja jakelu -liiketoimessa ja yrityspalveluyksiköissä. Terveydellisistä syistä johtuvat poissaolot lisääntyivät edellisestä vuodesta selvästi, mutta työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrä puolittui. Oulun Energiassa liiketoiminnoittain tehtävissä työsuojelusuunnitelmissa pyritään ennakoimaan työyhteisöön liittyviä ongelmia ja esittämään keinoja niiden ratkaisemiseksi. HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA Vireä harrastus- ja virkistystoiminta keräsi viime vuonna yhteensä yli 3000 osallistujaa noin 30 erilaiseen tapahtumaan ja kulttuuritai liikuntatilaisuuteen. Kaupungin henkilökunnan virkistystoimintaan varaamien määrärahojen ja tilaisuuksien lisäksi Oulun Energia tarjosi henkilökunnalleen pääsylippuja paikallisten urheiluseurojen kilpailutapahtumiin. Urheilu- ja virkistystoimikuntaan ovat kuuluneet Sirpa Aula, Eila Rasmus, Veli Pyykönen, Erkki Latola, Antti Matikainen ja Tuomo Rounioja. Toimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS Vuoden lopussa Oulun Energian palveluksessa oli 322 (336) henkilöä, joista vakinaisia kuukausipalkkaisia oli 118 (126) ja tuntipalkkaisia 161 (165). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 43 (42) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,5 (48,6) vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 18 (19) ja vuorotteluvapaata käytti 4 (3) henkilöä. 12

13 13

14 14

15 HENKILÖSTÖ- TOIMIKUNTA HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 2005 VARSINAINEN JÄSEN Työnantajan edustajat: Tapani Kurkela, puheenjohtaja Tuomo Rounioja Jukka Salovaara Antti Timonen Timo Heiskari Työntekijöiden edustajat: Jussi Leinonen Jorma Hanhela Ritva Jokela Veikko Koivikko Hannu Yrjänäinen Henkilökunnan edustajat johtoryhmästä Jarmo Meriläinen, varapuheenjohtaja Olavi Pekkala VARAJÄSEN Jukka Salovaara Kirsi Ahlqvist Arto Kallio Osmo Salmisto Arto Sutinen Jarmo Meriläinen Kalle Sevander Sirpa Junttila Esa Peura Vesa Parviainen Päivi Pekkarinen Kalle Sevander Lisäksi henkilöstötoimikunnan kokouksiin ovat osallistuneet työyhteisön kehittäjä Sirpa Aula ja tarvittaessa työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. Henkilöstötoimikunnan sihteerinä toimii Maisa Ilvesviita. Henkilöstötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana yksitoista kertaa ja asiakohtia pöytäkirjoihin kirjattiin

16 ENERGIALAUTA KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS ENERGIALAUTAKUNTA 2005 VARSINAINEN JÄSEN Martti Turkka, pj. Pekka Heikkilä, varapj. Veijo Keränen Pirjo Käyhkö Jaana Manninen Lippo Mikola Sirkka-Liisa Myllylä Heikki Ojala Oili Puurunen Mervi Tervo Leena Yliniemi Reijo Sallinen, kh:n edustaja HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN Jari-Pekka Raitamaa Timo Heikkilä Matti Luodonpää Tarja Lehto Pia Saarela Pentti Huhtala Tanja Huovinen Kirsti Veikkolainen Liisa Turpeinen Outi Hägglund Janne Knuutinen Raimo Kuismin, kh:n varaedustaja Esittelijänä energialautakunnan kokouksissa toimii Tapani Kurkela ja sihteerinä Maisa Ilvesviita. YLEISTÄ Nelivuotiskaudelle valitun energialautakunnan jäsenmäärä kasvoi seitsemästä yhteentoista. Samalla lautakunta uusiutui siten, että vain yksi edellisen lautakunnan jäsenistä jatkaa nykyisessä lautakunnassa. Heti toimintakautensa ensimmäisenä vuonna uusiutunut lautakunta joutui ottamaan kantaa Oulun kaupungin koko energiatoimialaa koskevaan energiastrategiaan. Oulun kaupungin uusi energiastrategia hyväksyttiin lautakunnassa muilta osin yksimielisesti, mutta hallintamallin osalta mielipiteet jakaantuivat. Jäsenten selvä enemmistö oli kuitenkin sillä kannalla, että Oulun kaupungin koko energia-alaa tulisi johtaa yhtenä kokonaisuutena. ENERGIASTRATEGIAN TAVOITTEITA TOTEUTETTIIN Oulun kaupungin energiastrategia edellyttää polttoainevalikoiman monipuolistamista ja Kioton tuomiin vaatimuksiin varautumista. Siksi Oulun Energia oli vuonna 2005 yhteistyössä rakentamassa puuterminaalien verkkoa maakuntaan. Puun käytön lisäämisen rinnalle Oulun Energia on hakenut mahdollisuutta jätteen energiahyötykäyttöön, johon perustuvalle voimalaitokselle saadun ympäristöluvan käsittely siirtyi tehtyjen valitusten johdosta Vaasan hallinto-oikeuteen. Energiastrategian mukainen yhteistyö Oulun teollisuuden kanssa aloitettiin Kemira Oyj:n kanssa. Kemira Oyj ulkoisti Oulun tehtaidensa voimantuotannon myymällä sen Pohjolan Voima Oy:n perustamalle tytäryhtiölle Laanilan Voima Oy: lle, jonka osakkeet Kemira Oyj ja Oulun kaupunki/oulun Energia merkitsivät puoleksi. Mahdollisen jätteenpolttoon perustuvan voimalaitoksen toteuttaa Laanilan Voima Oy. Oulun Energia on vuodesta 2000 toimittanut tukkumyyntinä kaukolämpöä Oulunsalon kaukolämpöverkkoon. Kertomusvuoden lopulla yhteistyötä tiivistettiin ja Oulun Energian osti Oulunsalon kaukolämpöverkon. Käynnistynyt päästökauppa paransi valmisteltavana olevan, Toppila 2 voimalaitoksen hyötysuhdetta parantavan savukaasulauhduttimen hankinnan kannattavuutta. Päätös tästä hankinnasta siirtyi seuraavalle vuodelle. Yhteistyötä PVO-ryhmän kanssa lisättiin siirtämällä energiataseen hallinta PVO-Poolille. Tällä järjestelyllä voidaan tasata päivittäisen sähkönhankinnan vaihteluita yhteistyössä muiden Pohjolan Voima Oy:n osakkaiden kanssa ja säästetään kustannuksia. Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n osakkaana Oulun Energia hankki pienen määrän Tornion Voima Oy:n osakkeita, mikä mahdollistaa osuussähkön saannin Tornioon Outokumpu Oy:n alueelle rakennettavasta voimalaitoksesta. 16

17 Istumassa vasemmalta Jaana Manninen, Leena Yliniemi, Sirkka-Liisa Myllylä, Martti Turkka (pj.), Mervi Tervo, Pirjo Käyhkö ja Oili Puurunen. Takana vasemmalta Tapani Kurkela, Pekka Heikkilä (varapj.), Heikki Ojala, Veijo Keinänen, Maisa Ilvesviita ja Lippo Mikola. TUOTANTOTAVOITTEET MUUTTUIVAT, TULOS HYVÄ Sähköntuotanto on entistä merkittävämpi tekijä Oulun Energian tuloksessa. Jos vuoden 2004 tuloksen teki ennätyksellinen sähköntuotanto, niin vuoden 2005 tuotantoa rajoittivat turpeen heikko varastotilanne ja päästöoikeuksien hinnan nousu. Tuotannon mukauttaminen uudessa tilanteessa onnistui Oulun Energialta hyvin, ja Oulun Energian tuotannon tulos oli tuotannon rajoittamisesta huolimatta jopa edellisvuotta parempi. Sähkönsiirtotoiminta ja kaukolämpötoiminta tuottivat Oulun Energialle tulosta edellisten vuosien tapaan. Kaupungin kasvu turvasi näiden molempien liiketoimien tulokset siitä huolimatta, että vuosi 2005 oli poikkeuksellisen lämmin. TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN Kaupunginvaltuuston Oulun Energialle vuodelle 2005 asettama tuloutustavoite oli 15,6 miljoonaa euroa. Tuloutusta suoritettiin korkoina 2,4 miljoonaa euroa (2,4 M vuonna 2004), peruspääoman tuottona 8,3 miljoonaa euroa (8,3 M ), ylijäämän tuloutuksena 4,7 miljoonaa euroa (4,7 M ), erillisinä vuokrina 0,2 miljoonaa euroa (0,2 M ) ja arvonlisäveron palautuksina 0,5 miljoonaa euroa (0,5 M ). Tämän lisäksi kaupungin keskushallinto on edellyttänyt toimintavuoden 2005 hyvästä tuloksesta 1,5 miljoonan euron ylimääräisen tuloutuksen. Kokonaistuloutus tulee siten olemaan 17,6 miljoonaa euroa (16,1 M ). Tämän lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy tuloutti Oulun kaupungille korkoina ja pääoman lyhennyksinä 1,7 miljoonaa euroa (1,7 M ). 17

18 LIIKEVAIHTO Vuoden 2005 liikevaihto oli 130,5 miljoonaa euroa (125,4 M ). Sähkön myynnin osuus liikevaihdosta oli 49 prosenttia (53 %), sähkön siirron osuus 13 prosenttia (14 %), kaukolämmön myynnin osuus 27 prosenttia (28 %) ja muun myyntitoiminnan osuus 11 prosenttia (5 %). KULUT JA LIIKEVOITTO Liiketoiminnan kulut pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 86,6 miljoonaa euroa (86,5 M ). Henkilöstökulut olivat 12,9 miljoonaa euroa (12,8 M ). Henkilöstökuluihin sisältyvät vanhan eläkesäännön mukaisen eläkevarauksen purkaminen sekä maksetut tulospalkkiot. Palvelujen ostot, vuokrat ja muut kulut olivat 8,8 miljoonaa euroa (10,1 M ). Muihin kuluihin sisältyvät myös energiaverot 0,5 miljoonaa euroa (1,9 M ). Liikevoittoa kuvaava liikeylijäämä oli 33,4 miljoonaa euroa (29,8 M ) ja 25,5 prosenttia (23,8 %) liikevaihdosta. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 12,0 miljoonaa euroa (11,5 M ). Poistot on laskettu hankintahintaisista jäännösarvoista kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusten mukaisesti. RAHOITUSKULUT JA VOITONJAKO Rahalaitoksille maksettiin korkoja 1,1 miljoonaa euroa (1,2 M ) ja omistajalle peruspääoman tuottoa 8,3 miljoonaa euroa (8,3 M ). Lisäksi tuloksesta maksettiin kaupungille ylijäämän tuloutusta 6,2 miljoonaa euroa (4,7 M ), joka sisältää kaupungin keskusviraston tekemän 1,5 miljoonan euron tuloutustavoitteen lisäyksen. Tilikauden ylijäämä oli 15,7 miljoonaa euroa (13,3 M ), joka esitetään siirrettäväksi Oulun Energian voittovarat tilille. INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 17,8 miljoonaa euroa (22,8 M ). Tuotannon investoinnit olivat 7,1 miljoonaa euroa, sähköverkon investoinnit 5,9 miljoonaa euroa ja kaukolämmön investoinnit 3,5 miljoonaa euroa. Osakkeita tai osuuksia hankittiin 1,2 miljoonalla eurolla. Investointeihin liittyvien aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,8 miljoonaa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Oulun Energia lisäsi voimalaitostensa käyttöä vuodenvaihteessa , ja tuotantorajoitukset tulevat vuonna 2006 olemaan vähäisiä. Tuotannon lisäys ja sähkön markkinahinnan nousu sekä sähkön siirron ja kaukolämmön vakaa kehitys antavat vuodelle 2006 hyvät taloudelliset näkymät. ENERGIALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA KOULUTUS Energialautakunta kokoontui vuonna 2005 kolmetoista kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 124. Lautakunnan jäseniä on vuoden aikana osallistunut Oulun Energian jäsenyysorganisaatioiden ajankohtaisseminaareihin. Keväällä lautakunta tutustui Kristiinankaupungin hiilivoimalaitokseen ja Olkiluodon ydinvoimalaitokseen. Syksyllä tutustuttiin Jyväskylän Energia Oy:öön ja sen organisaatioratkaisuihin sekä Vapo Oy:n toimintaan. TARKASTUKSET Oulun Energian tilintarkastajana toimi KPMG Kunta Oy Oulun kaupungin revisiotoimiston avustamana. Sähköturvallisuuden sekä paineastioiden ja myrkyllisten aineiden käytön ja varastoinnin tarkastivat kauppa- ja teollisuusministeriön alainen Turvatekniikkakeskus (TUKES) ja Fimtekno Oy. Sähköverkon rakentamisen osalta varmennustarkastukset suoritettiin itse TUKES:in Oulun Energialle myöntämän oman työn varmennusoikeuden nojalla. Sähköverkon määräaikaistarkastukset suoritti Fimtekno Oy. JÄSENYYDET Energia-alan työnantajayhdistys ry Enerta, Energiateollisuus ry, Nord Pool ASA, Nord Pool Clearing, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten Kehittämisyhdistys ry, Puuenergia ry Träenergi rf, RECS Internationalin Suomen ryhmä, Suomalaisen Työn liitto ja Turveteollisuusliitto ry. RAHOITUS Liiketoiminnan kassavarojen muutos oli 15,0 miljoonaa euroa (1,8 M ). Liittymismaksutulot olivat 3,1 miljoonaa euroa (2,9 M ). Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli 3,5 miljoonaa euroa. 18

19 OULUN ENERGIAN ORGANISAATIO ENERGIALAUTAKUNTA TOIMITUSJOHTAJA Tapani Kurkela JOHTAJA (erillistehtävät) Reino Aula BUSINESS CONTROLLER Arto Sutinen JOHDON JA ENERGIA- LAUTAKUNNAN SIHTEERI Maisa Ilvesviita TUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ Jukka Salovaara, johtaja SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU Antti Timonen, johtaja ENERGIAKAUPPA Jouko Isoviita, johtaja HALLINTO JA TALOUS Timo Heiskari, hallintopäällikkö YRITYSPALVELUT Tuomo Rouninoja, yrityspalvelupäällikkö 19

20 20

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot