HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2014 2016"

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä Hyvinkään kaupunginvaltuusto / 53

2 Sisällys 1 ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TAUSTA HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TOIMENPITEET KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI ENERGIAHUOLLON RISKIT KAAVOITUS JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YRITYKSET KUNTALAISET JA KOTITALOUDET KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ JULKISET RAKENNUKSET YLEISTEN ALUEIDEN HOITO TEKNINEN PALVELUKESKUS LIIKKUMINEN HANKINNAT HYVINKÄÄN VESI HYVINKÄÄN LÄMPÖVOIMA HYVINKÄÄN VUOKRA-ASUNNOT KOY VILLATEHDAS YHTEENVETO ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ

3 1 ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TAUSTA Hyvinkään kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan (88 ) Hyvinkään energia- ja ilmastostrategian ja sitä toteuttavan energiatehokkuusohjelman Energia- ja ilmastostrategia asettaa Hyvinkään kaupungin tasolla yleiset tavoitteet energiankäytön tehostamistoimenpiteille ja ilmastonsuojelulle ja Energiatehokkuusohjelma sisältää eri osapuolten käytännön energiankäytön tehostamistoimenpiteet. Energiatehokkuusohjelma laadittiin vuoteen 2013 asti, ja nyt on laadittu jatko-ohjelma työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen loppukaudelle Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä vertailuvuoteen 2005 verrattuna. Hyvinkään kaupungin säästötavoite on 9,0 GWh, mikä vastaa n. 450 omakotitalon vuosikulutusta. Vuoden 2013 loppuun mennessä on tavoitteesta saavutettu vasta noin 3 GWh, suureksi osaksi katuvalaistussaneerauksella. Oheisessa kuvaajassa on esitetty tehdyt ja suunnitellut energiakäytön tehostamistoimenpiteet. 9 % tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2016 mennessä vaikuttaa epätodennäköiseltä. Hyvinkään kaupunkiorganisaation tehtyjen ja päätettyjen energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutukset (MWh/ v). Kuva Juha Liikanen, Rejlers Oy. Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan ( 22) tavoitteen pyrkiä määrätietoisesti kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvaan vähentämiseen, esimerkiksi viisi prosenttia vuosittain edellisen vuoden päästöihin verrattuna, mikä tarkoittaisi päästöjen vähentämistä kymmenessä vuodessa 40 prosentilla. Näiden energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteiden tavoitteleminen vaatii Hyvinkään kaupungilta vahvaa sitoutumista ja valmiutta taloudelliseen panostamiseen energiatehokkuuteen. Hyvinkään energiatehokkuusohjelman on valmistellut kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä, joka vastaa myös energiatehokkuussopimuksen käytännön toteutuksesta ja raportoinnista sekä kaupungin energiakulutuksen seurannasta. 3

4 Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: - Jyrki Mattila, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, työryhmän puheenjohtaja - Mikko Silvast, tilapalvelupäällikkö, tilapalvelu - Miika Kantola, tuotantojohtaja, tekninen palvelukeskus - Jouni Mattsson, kaupungininsinööri, kuntatekniikka - Timo Pekko, vesihuoltoinsinööri, Hyvinkään Vesi - Markku Nieminen, projektipäällikkö, ympäristöpalvelu, työryhmän sihteeri Konserniyhtiöitä ja yrityselämää työryhmässä edustavat: - Juha Hilden, Hyvinkään Lämpövoima Oy - Samuel Kopperoinen, Hyvinkään vuokra-asunnot Oy - Pertti Rantala, Hyvinkään Yrittäjät/ Perel Group Oy - Ari Riihilahti, KOy Hyvinkään Wanha Villatehdas 2 HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TOIMENPITEET 2.1 KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 1. Kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä toimii kaupungin energiankäytöstä vastaavien tahojen yhteistyöelimenä ja vastaa kaupungin energiankulutuksen seurannasta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen seurannasta, raportoinnista ja energiatehokkuusohjelman päivityksestä. Aikataulu: jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaupungin energiansäästötyöryhmä/ sihteeri Markku Nieminen 2.2 ENERGIAHUOLLON RISKIT 1. Selvitetään energiahuoltoa uhkaavat riskit kaupungin omissa kohteissa ja resurssien mukaan myös laajemmin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Kaupungin valmiussuunnittelujohtoryhmä 2.3 KAAVOITUS JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella luodaan edellytykset kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumiselle. Eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa henkilöautoriippuvuuden vähenemisen, parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia käyttää kevyttäiliikennettä lähiliikkumisessa sekä minimoi energia-, vesi- ja viemäriverkostojen pituudet 1. Keskustaajaman yleiskaavan tarkistusta toteuttamalla tuetaan eheän yhdyskuntarakenteen syntymistä ja säilymistä. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: kaavoitus, tonttipalvelut, kuntatekniikka 2. Kehitetään Hyvinkäälle sopivaa tiiviistä ja matalaa rakentamistapaa mm. Metsäkaltevan alueella. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 3. Edistetään kaupallisten palveluiden säilymistä ydinkeskustassa ja aluekeskuksissa 4

5 Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 4. Edistetään uusien asuinalueiden liittymistä kaukolämpöverkkoon tai muihin energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kuntatekniikka ja Hyvinkään Lämpövoima 5. Pyritään ohjaamaan uusi asutus asemakaava-alueelle ja kyläalueille. Huolehditaan riittävästä omakotitonttitarjonnasta mm. Metsäkaltevassa. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 6. Asemakaavoituksella ja rakentamistapaohjeilla edistetään energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä. Sovelletaan hyviksi havaittuja käytäntöjä mm. Metsäkaltevassa Kravunlaakson ja Palojoen alueilla sekä keskustassa Hangonsillan alueella. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 7. Toteutetaan hulevesiohjelmaa. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan hulevesisuunnitelmat ja esitetään kaavoissa tarpeelliset alueet ja määräykset. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus, kunnallistekniikka, Hyvinkään Vesi 2.4 YRITYKSET Yritykset ovat oleellisessa asemassa energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonsuojelussa. Toisaalta yritykset voivat parantaa omaa energiatehokkuuttaan ja valita vähäpäästöisiä energialähteitä, toisaalta ne voivat kehittää energiatehokkaampia tuotteita ja palveluita sekä tehdä muita ilmastonsuojelua edistäviä innovaatioita. Hyvinkäällä on muutama energiaintensiivinen suuryritys, mutta pääasiassa yritykset ovat vähän energiaa kuluttavia pienyrityksiä. Suurten energiankäyttäjien energialajin valinnassa on yrityksiä informoitava erityisesti pitkäikäisten investointien osalta eri energialajien ilmastoystävällisyydestä. Pieniä energiankäyttäjiä tulee rohkaista tekemään energiakatselmus, jossa kartoitetaan mahdolliset energiansäästöpotentiaalit. 1. Edistetään energiankäytön tehostamista yrityksissä mm. hukkalämmön hyödyntämisessä ja rakentamisessa sekä energiatehokkaan liiketoiminnan syntymistä -16 Vastuutaho: liiketoimintajohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 2. Järjestetään tilaisuus, jossa energiansäästötoimenpiteitä esimerkillisesti tehneet yritykset kertovat kokemuksistaan -16 Vastuutaho: energiansäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 3. Päivitetään eri toimijoiden kotisivuille osio energiatehokkuusinfosta yrityksille. Vastuutaho: Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät, kaupungin energiansäästötyöryhmä 4. Jaetaan vuosittain energiatehokkuuspalkinto parhaiten energiankäyttöä tehostaneelle yritykselle. 5

6 -16 Vastuutaho: Hyvinkään kaupungin energiasäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 5. Annetaan informaatiota oman alueemme ympäristöystävällisimmistä energiavaihtoehdoista. -16 Vastuutaho: Hyvinkään kaupungin tekniikan ja ympäristön toimiala 6. Edistetään yritysten energiasertifikaattien käyttöönottoa. Vastuutaho: Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät, kaupungin ympäristöpalvelu 7. Yritetään saada julkinen sana energia-asioiden näkyväksi levittäjäksi niille yrityksille, jotka eivät pääse mukaan eri tilaisuuksiin -16 Vastuutaho: energiansäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 2.5 KUNTALAISET JA KOTITALOUDET 1. Innostetaan kuntalaisia ja yrityksiä osallistumaan energiatehokkuus- ja ilmastonsuojelutyöhön Hyvinkään ilmastotalkoiden kautta yhteiskehittämistyökalu Joukkoenkelillä. Vastuutaho: Joukkoenkeli Oy, Hyvinkään energiansäästötyöryhmä, Askel- työryhmä Energiatehokkuustavoite: (kwh/ v) Kustannusarvio: Järjestetään kaikille avoimia energia- ja ilmastotapahtumia, sisältäen myös energiansäästöviikon. -16 Vastuutaho: Hyvinkään energiatehokkuustyöryhmä, Askel- työryhmä, Uudenmaan energianeuvonta ja muut neuvontatahot 2.6 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 1. Koulutetaan kaupungille ekotukihenkilöitä, jotka edistävät energiatehokkuutta omassa yksikössään Vastuutaho: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, ympäristöpalvelu, osallistuvat yksiköt Energiatehokkuustavoite: valituissa kiinteistöissä sähkön ja vedensäästö 5-10 %. 2. Tiedotetaan kaupungin energia- ja jäteohjeista ja energiatehokkaista toimintatavoista kaupungin henkilöstölle. 6

7 -16 Vastuutaho: ympäristöpalvelu, ekotukihenkilöt 3. Kannustetaan kouluja- ja päiväkoteja tavoittelemaan Hyvinkään omaa kestävän kehityksen Hyvis -tunnusta. -16 Vastuutaho: sivistystoimi, ympäristöpalvelu 2.7 JULKISET RAKENNUKSET 1. Saneerataan pääterveysaseman lämpökeskus. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: kaukolämmön säästö 19 MWh/ v Kustannusarvio: : 2. Saneerataan Hakalantalon lämpökeskus ja yksi ilmanvaihtokojeista. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: 22 MWh/ v Kustannusarvio: Uusitaan Talvisillan koulun ja nuorisotalon ilmanvaihtokoje ja varustetaan se lämmöntalteenotolla. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 7 MWh/ v, kaukolämmön säästö 92 MWh/v Kustannusarvio: Varustetaan Viertolan päiväkodin ilmanvaihtokoje lämmöntalteenotolla. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio: Saneerataan Vehkojan koulun ilmanvaihtokojeet ja varustetaan ne lämmöntalteenotoilla. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 7 MWh/ v, kaukolämmön säästö 92 MWh/v Kustannusarvio: Hakalan talon ilmanvaihtokoje varustetaan lämmöntalteenotolla. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio: Hakalan talon ilmanvaihtokoje varustetaan lämmöntalteenotolla. Aikataulu: 2016 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio:

8 8. Kartoitetaan valaistustarpeet ulkovalaistuksen osalta ja säädetään valaistusajat tarpeen mukaan. -15 Vastuutaho: tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: (kwh/ v) Kustannusarvio: - Julkisten rakennusten energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 638 MWh/ v Kustannusarvio YLEISTEN ALUEIDEN HOITO Katuvalaistus 1. Toteutetaan katuvalaistuksen saneeraussuunnitelma. Katuvalaistus saneerataan kokonaisuudessaan sähkökeskusalue kerrallaan vuoden 2016 loppuun mennessä. -16 Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: vuosittain n. 300 MWh/ v. Kustannusarvio: Kaupunginvaltuuston myöntämä rahoitus: n / v. 2. Sammutetaan katuvalaistus, ydinkeskustaa lukuun ottamatta, kokonaan kesäaikaan toukokuun puolen välin (viikko 20) ja elokuun alun (viikko 31) välisenä aikana. Valaisimien toimintakunnon varmistamiseksi valaisimia käytetään hämäräohjauksella perjantain illasta sunnuntain aamuun. Aikataulu: Kesästä 2014 alkaen. Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: 460 MWh/v Kustannusarvio: 0, säästö /v. 3. Sammutetaan maaseutualueilla tievalaistus läpi vuoden myös öisin klo Aikataulu: Kesästä 2014 alkaen (aloitettu 2012). Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 470 MWh/v Kustannusarvio: 0, säästö /v 4. Katuvalaistuksen kulutusseuranta otetaan käyttöön. Vastuutaho: Kuntatekniikka Katuvalaisutussaneerauksen energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 1800 MWh/ v Kustannusarvio TEKNINEN PALVELUKESKUS 1. Kiinteistönhoito Koulutetaan kiinteistönhoitajia Enerkey- kulutusseurannan hallinnassa ja energiatehokkuuden edistämisessä

9 Vastuutaho: Tilapalvelu ja tekninen palvelukeskus 2. Liikunta- ja ulkoilualueiden hoito Kartoitetaan ulkokenttien ja ulkoilureittien valaistustarpeet ja säädetään valaistusajat tarpeen mukaan. Luodaan kohteiden mittausjärjestelmä. -15 Vastuutaho: tekninen palvelukeskus, liikuntapalvelut 3. Konepalvelut: ajoneuvot ja työkoneet 3.1. Järjestetään henkilöstölle ennakoivan ajon koulutuksia. Aikataulu Vastuutaho: Konepalvelut Energiatehokkuustavoite: koulutettujen polttoaineen kulutus -10 %/ km Kustannusarvio: 100 /hlö x 7 hlö/ pv x 4 pv/ v = 2800 / v 3.2. Selvitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuus omissa ajoneuvoissa. Aikataulu Vastuutaho: Konepalvelut 2.10 LIIKKUMINEN 1. Kestävän liikkumisen ohjelma Toteutetaan eurooppalaisen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman suomalainen versio Hyvinkäällä. Ohjelma tähtää vuoteen Kaupunkilogistiikkaselvitys Selvityksessä tutkitaan kaupungin henkilö- ja tavaraliikenteen virtoja ja etsitään keinoja logistiikan tehostamiseksi ja kuljetusten yhdistelemiseksi. Vastuutaho: kaupungin kaikki hallintokunnat 3. Askel-työryhmä Askel-työryhmä on liikkumisen ohjausta edistävä poikkihallinnollinen kaupungin ja sidosryhmien työryhmä, joka edistää kestävää liikkumista. Työryhmän toimintaa kehitetään kohdan 1 ohjelman avulla. Aikataulu: jatkuva toiminta. Vastuutaho: Askel-työryhmä 4. Pyöräilyn edistäminen 4.1. Pyöräilyn laatukäytävät Pyörätieverkostossa keskitetään väylien laatua ja houkuttelevuutta lisääviä toimenpiteitä tärkeimmille laatu- ja pääkäytäville. Tarkoituksena on tehdä tärkeimmistä väylistä aidosti houkuttelevia vaihtoehtoja henkilöautolle. Toimenpide tarkoittaa myös uusien avainväylien rakentamista (mm. Uudenmaankadun alkupää). Aikataulu: Pyöräpysäköintiselvitys Selvityksessä etsitään keinoja pyöräpysäköinnin keskittämiseksi oikeisiin ja järkeviin paikkoihin (erityisesti liityntäpysäköinti), sen laadun parantamiseksi sekä sen edellytysten tehostamiseksi autopysäköintiin verrattuna. Aikataulu:

10 Hyvinkääpyörä Hyvinkääpyörä on Hyvinkään kaupungin työntekijöiden yhteiskäyttöpyörän, yritysten omien työmatkapyörien ja mahdollisen kaupunkipyöräjärjestelmän fuusio yhdeksi tehokkaaksi järjestelmäksi. Toteutus riippuu yritysten halukkuudesta, mutta toteutetaan vähintään kaupungin omana virkapyöräjärjestelmänä. Aikataulu: 2012 alkaen, kaupungin toimialat ja paikalliset yritykset 4.4. Pyörälaskennat Jatkuvalla ja järjestelmällisellä pyörälaskennalla selvitetään toimenpiteiden vaikuttavuutta ja seurataan pyöräilyn kehitystä. Aikataulu: 2013 alkaen 5. Joukkoliikenteen edistäminen 5.1. Liikennevaloetuudet Liikennevalojen ohjelmoimisella paikallisliikenteen linja-autoja suosivaksi vähennetään turhia pysähtymisiä ja sujuvoitetaan joukkoliikennettä. Aikataulu: Paikallisliikenteen terminaalin siirto Paikallisliikenne sijoittuu tehokkaan ja energiataloudellisen liikkumisen kannalta huonosti ja uudella sijoittumisella taataan linja-autoliikenteen sujuvuus ja kilpailuetu henkilöautoon verrattuna. Aikataulu: Linja-autojen reaaliaikainen seuranta ja pysäkkinäytöt Teknologian kehittyessä joukkoliikenteen seuranta ja oman liikkumisen optimointi tulee yhä suurempaan rooliin. Aikataulu: Liityntäpysäköinnin tehostaminen Liityntäpysäköintiä tarvitaan tulevaisuudessa lisää ja sen laatua tulee parantaa. Liityntäpysäköinti tulisi tehdä houkuttelevammaksi kuin henkilöauton käyttö koko matkalla. Liityntäpysäköinnin parantaminen on osa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita. Aikataulu: Vastuutaho: Hyvinkään kaupunki, Liikennevirasto 6. Kävelyn edistäminen 6.1. Esteettömyysselvitys (HELY II) Ydinkeskustan ja aluekeskusten esteettömyys ja saavutettavuus kaikille liikkujatyypeille sekä esteetön liittyminen joukkoliikenteeseen ovat edellytyksiä kaikkien ihmisryhmien omatoimiselle liikkumiselle. Aikataulu: Kävelyn seuranta Kävelymäärien laskentaa ei ole tehty kansallisella mittapuullakaan kovin paljoa. Se on kuitenkin edellytys kävelyn olosuhteiden parantamistoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kannalta. Aikataulu: 2015 alkaen 7. Tehokkaan autoilun edistäminen 7.1. Kaupungin kimppakyytipalvelu 10

11 Kaupungin työntekijöille voidaan toteuttaa kaupunkivetoinen kevyt kimppakyytijärjestelmä Keskustan kehien rakentaminen Autoilun tehokkuuden lisäämiseksi ydinkeskusta tulee rauhoittaa ajoneuvoliikenteeltä ja liikenne ohjata hallitusti eritasoisia keskustan kehäkatuja tai -teitä pitkin eurooppalaiseen malliin. Aikataulu: 2020 jälkeen, Uudenmaan ELY-keskus HANKINNAT 1. Ympäristökriteereiden, materiaalitehokkuuden ja energiatehokkuuden huomioimista hankinnoissa jatketaan tapauskohtaisesti. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut 2. Hankinnoissa tulee pyrkiä minimoimaan logistiset kuormitukset ympäristölle tapauskohtaisesti. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut 3. Painotetaan energianhankinnassa ympäristöarvoja ja ilmastonsuojelua. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuonna 2013 ja kilpailutuksessa oli huomioitu vihreän sähkön hankinta optiona. Vihreän sähkön hankintaa harkittaessa voi tilaaja määrittää mm. mistä alkuperästä vihreän sähkön hankinta toteutetaan ja hankitaanko sitä kotimaisesta vai ulkomaisesta tuotannosta. Vihreän sähkön hankintaan liittyy lisääntyneen määrärahan arviointi. Siten sen hankinnasta arviointi tulisi tehdä seuraavan vuoden määrärahan käsittelyn yhteydessä. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut, toimialat ja tilapalvelu Kustannusarvio: Vihreän sähkön määrä kaupungin sähköstä % Vihreän sähkön määrä kaupungin sähköstä MWh Lisäkustannus / MWh Määrärahan lisäystarve/ vuosi vihreän sähkön osalta / V , , , , , , HYVINKÄÄN VESI 1. Sveitsin vedenottamon käyttöönoton myötä minimoidaan Päijänne-tunnelin vedestä tehtävän tekopohjaveden käyttö, mikä vähentää pumppaustarvetta ja energiankulutusta. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi Energiatehokkuustavoite: Sähkönsäästö 200 MWh/ v 11

12 2. Päijänne-tunnelin Kalliomäen pumppaamon pumppujen energiatehokkuus ja mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen toiminnoissa, esimerkiksi imeytystä vähentämällä selvitetään. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi 3. Kaltevan puhdistamolla uusitaan lietelingot. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi 4. Veikkarin jätevesipumppaamon saneerauksen yhteydessä pumput uusitaan ja mitoitetaan energiatehokkaiksi. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Hyvinkään Vesi Energiatehokkuustavoite: Sähkönsäästö 100 MWh/ v 5. Puolimatkan vesitornin saneerauksen yhteydessä tarkastellaan verkoston ja laitoksien pumppauksia ja tarvittaessa tehdään energiankulutusta pienentäviä muutoksia. Vastuutaho Hyvinkään Vesi Hyvinkään veden energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 300 MWh/ v 2.13 HYVINKÄÄN LÄMPÖVOIMA Hyvinkään Lämpövoima Oy on liittynyt Elinkeinoelämän energiantehokkuussopimusjärjestelmään. Sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö on sitoutunut tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energiankäyttöä sekä toteuttamaan yhdessä asiakkaiden kanssa energiatehokkuustoimia energian loppukäytön tehostamiseksi. Energiatehokkuussopimuksessa raportoitu säästö v on yhteensä 7,5 GWh. 1. Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu - Maksimoidaan biopohjaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmön määrä niin, että Ekokem Oy:n, Kiertokapula Oy:n, Myllyn Paras Oy:n toimittaman energian sekä oman tuotannon yhteen laskettu määrä kasvaa jakson aikana vähintään 5 % vuoden 2013 tasosta Tämän lisäksi tehdään selvitys pellettikattilan hankinnasta Veikkarin lämpökeskukselle sekä sen jälkeen päätös kattilan mahdollisesta rakentamisesta. - Kiinnitetään erityistä huomiota oman toiminnan energiatehokkuuteen mm. seuraavalla tavalla: o oman tuotannon ja kaukolämpöpumppauksen optimointi huolehtimalla säätöarvojen ja mittaustietojen oikeellisuudesta sekä parantamalla laitteiden energiatehokkuutta aina, kun niitä uusitaan o verkon häviöiden pienentämiseksi jatketaan nykyisiä sopimushuolto- ja raportointimenettelyjä asiakaslaitteiden toiminnan tehostamiseksi o hankitaan muutama maakaasulla toimiva huoltoauto nykyisten dieselpolttoainetta käyttävän tilalle. 2. Yhteistyö asiakkaiden kanssa 12

13 - Ylläpidetään ja kehitetään mm. nykyisiä huolto- ja neuvontapalveluja sekä järjestetään tilaisuuksia sidosryhmille (mm. isännöitsijät) - Otetaan käyttöön Online- palvelu ja kehitetään sen kautta tapahtuvaa kulutusseurantapalvelua asiakkaille, joka perustuu etäluettaviin mittareihin - Osallistutaan energiansäästöviikkoon vuosittain. 3. Konserniyhteistyö - Ollaan yhteistyössä toimialojen kanssa kaupungin energia- ja ilmastostrategiassa mainittujen asioiden toteuttamiseksi käytännössä - Osallistutaan kaupungin energiansäästötyöryhmän toimintaan Vastuutaho: Hyvinkään Lämpövoima Oy Energiatehokkuustavoite: Energiatehokkuussopimuksessa määritetty tehostamistavoite sopimusjakson aikana on 1,5 GWh. Jakson aikana tehtävät uudet toimenpiteet tähtäävät pääasiassa ilmastomuutoksen ehkäisemiseen HYVINKÄÄN VUOKRA-ASUNNOT 1. Mittaustiedon hallinta Yhtiön tavoitteena on lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen kiinteistökohtainen etäluettava ja reaaliaikainen mittaaminen Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: 300 MWh/ v Kustannusarvio: Perustaminen ja käyttö /vuosi 2. Vedensäästölaitteet Yhtiön tavoitteena on asentaa vedensäästölaitteet (poresuuttimet tms. varusteet) kaikkiin yhtiön omistamiin vuokra-asuntoihin. Aikataulu: Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: m3/v / 460 MWh/v Kustannusarvio: Lämmön talteenotto asuntojen poistoilmasta Erillisen lämmöntalteenottojärjestelmän käyttöönotto vähinään yhdessä yhtiön rakennuksessa Vastuutaho: Toimitusjohtaja Energiatehokkuustavoite: 150 MWh/ v Kustannusarvio: Pihavalaistuksen ja porraskäytävien valaistuksen uusiminen Uusittavissa kohteissa otetaan käyttöön LED-valaisimet Vastuutaho: Toimitusjohtaja Energiatehokkuustavoite: 20 MWh/ v Kustannusarvio: Lämmitysverkostojen tasapainotukset Perussäätö sisälämpötilojen hallinnan parantamiseksi ja lämmityskäyrien pienentämiseksi (Tavoite 2 kohdetta / vuosi) 13

14 Aikataulu: Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: 250 MWh/ v Kustannusarvio: Hyvinkään vuokra-asuntojen energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 1360 MWh/ v Kustannusarvio KOY VILLATEHDAS 1.Parannetaan energiatehokkuutta käyttöteknisillä toimenpiteillä o Tarkkaillaan aktiivisesti kiinteistöautomaation säätöjä o konsultoidaan energiatoimittajia o aktiivinen kulutusseuranta käyttäen edellisvuosien kulutustietoja raja-arvoina o loma-aikojen huomioiminen lämmityksessä ja ilmastoinnissa o säätilan muutosten ennakoiminen Aikataulu: jatkuvaa työtä Vastuutaho: kiinteistönhoitaja 2. Vaikuttaminen käyttäjiin Vuokralaisten osallistaminen energiansäästöön; tiedotus ja aktivointi o valojen sammutus o ovien sulkeminen o tuuletus o kehotetaan olemaan koskematta termostaatteihin ja ilmastoinnin säätöihin Aikataulu: jatkuvaa työtä Vastuutaho: kiinteistösihteeri, asiakaspalveluhenkilöstö, kiinteistönhoitaja 3. Energiaselvityksen toimenpiteet Koko rakennuskannalle tehtiin energiaselvitys ja energiatodistukset. Ryhdytään energiakatselmuksessa ehdotettuihin energiaa säästäviin toimenpiteisiin ja korjauksiin: o pyritään tekemään lisäeristyksiä yläpohjiin o lämmön talteenoton ja ilmastoinnin perusparannus rakennukseen Vastuutaho: toimitusjohtaja 4. Uusien saneerausten toteuttaminen energiatehokkaasti Kaikissa tulevissa saneerauksissa otetaan energiatehokkuus huomioon, kiinteistöautomaation tulee olla sellainen jonka avulla pystytään nopeaan reagointiin sääolosuhteissa. Ensimmäisenä laajempana saneerauskohteena rakennukset 101, 108, 109 toteutetaan v Vastuutaho: toimitusjohtaja YHTEENVETO ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ Suurin osa toimenpiteistä on sellaisia, ettei niiden energiansäästövaikutuksia pystytä suoraan laskemaan tai arvioimaan. Laskettavissa olevien toimenpiteiden yhteinen energiansäästövaikutus on arvioitu oheisessa taulukossa olevan yhteensä 4098 MWh/ v, eli 4,1 GWh/v. Tällä saavutettaisiin yhdessä aiempien energiatehokkuustoimien kanssa säästötaso 6-7 GWh vuoteen 2016 mennessä. Energiatehokkuussopimuksen tavoite Hyvinkäällä on 9 GWh. 14

15 Arvioidut energiatehokkuustoimet yhteensä Kustannus Energiansäästö MWh/ v Katuvalaistus Julkiset kiinteistöt /tilapalvelu Hyvinkään vuokra-asunnot Hyvinkään vesi? 300 Yhteensä

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Timo Määttä 6.10.2010 Kuntakatselmuksen tausta Energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä edistetään kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämistä

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki

Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen Helsinki Global to Local ilmastopolitiikan tilannekatsaus pähkinänkuoressa Maija Hakanen 1.12.2009 Helsinki Kansainvälisiä kuntaprosesseja Kuntien tiekartta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (UCLG, CEMR, Metropolis,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 6.5.2011 SANNA KOPRA Kainuun ilmastostrategia 2020 Maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Toteuttaa paikallisella tasolla Suomen

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys. Emilia Paavilainen 8.11.2012

Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys. Emilia Paavilainen 8.11.2012 Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys Emilia Paavilainen 8.11.2012 Sisällys Esiselvityksen tavoitteet Selvitys kuntien päästövähennystoimenpiteistä ja kustannuksista

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Kestävä hyvinvointi Ei päästöjä Ei jätettä Ei ylikulutusta Energiantuotanto ja -kulutus Lappeenranta on ilmastoneutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa Kansalaiset

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille?

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40% ja ilmastopäästöistä 30%. Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 23 Kulttuurilautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Kasvi, puh. 050 301 9426 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 18/804/2007 Puitesopimus elinkeinoelämän energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta kauppa- ja teollisuusministeriö (jäljempänä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Autoalan toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Autoalan Keskusliitto ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta, joka

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016 ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ Irmeli Mikkonen, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Mikä on energiaekspertti? Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei oikeastaan

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot