HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2014 2016"

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä Hyvinkään kaupunginvaltuusto / 53

2 Sisällys 1 ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TAUSTA HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TOIMENPITEET KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI ENERGIAHUOLLON RISKIT KAAVOITUS JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YRITYKSET KUNTALAISET JA KOTITALOUDET KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ JULKISET RAKENNUKSET YLEISTEN ALUEIDEN HOITO TEKNINEN PALVELUKESKUS LIIKKUMINEN HANKINNAT HYVINKÄÄN VESI HYVINKÄÄN LÄMPÖVOIMA HYVINKÄÄN VUOKRA-ASUNNOT KOY VILLATEHDAS YHTEENVETO ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ

3 1 ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TAUSTA Hyvinkään kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan (88 ) Hyvinkään energia- ja ilmastostrategian ja sitä toteuttavan energiatehokkuusohjelman Energia- ja ilmastostrategia asettaa Hyvinkään kaupungin tasolla yleiset tavoitteet energiankäytön tehostamistoimenpiteille ja ilmastonsuojelulle ja Energiatehokkuusohjelma sisältää eri osapuolten käytännön energiankäytön tehostamistoimenpiteet. Energiatehokkuusohjelma laadittiin vuoteen 2013 asti, ja nyt on laadittu jatko-ohjelma työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen loppukaudelle Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä vertailuvuoteen 2005 verrattuna. Hyvinkään kaupungin säästötavoite on 9,0 GWh, mikä vastaa n. 450 omakotitalon vuosikulutusta. Vuoden 2013 loppuun mennessä on tavoitteesta saavutettu vasta noin 3 GWh, suureksi osaksi katuvalaistussaneerauksella. Oheisessa kuvaajassa on esitetty tehdyt ja suunnitellut energiakäytön tehostamistoimenpiteet. 9 % tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2016 mennessä vaikuttaa epätodennäköiseltä. Hyvinkään kaupunkiorganisaation tehtyjen ja päätettyjen energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutukset (MWh/ v). Kuva Juha Liikanen, Rejlers Oy. Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan ( 22) tavoitteen pyrkiä määrätietoisesti kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvaan vähentämiseen, esimerkiksi viisi prosenttia vuosittain edellisen vuoden päästöihin verrattuna, mikä tarkoittaisi päästöjen vähentämistä kymmenessä vuodessa 40 prosentilla. Näiden energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteiden tavoitteleminen vaatii Hyvinkään kaupungilta vahvaa sitoutumista ja valmiutta taloudelliseen panostamiseen energiatehokkuuteen. Hyvinkään energiatehokkuusohjelman on valmistellut kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä, joka vastaa myös energiatehokkuussopimuksen käytännön toteutuksesta ja raportoinnista sekä kaupungin energiakulutuksen seurannasta. 3

4 Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: - Jyrki Mattila, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, työryhmän puheenjohtaja - Mikko Silvast, tilapalvelupäällikkö, tilapalvelu - Miika Kantola, tuotantojohtaja, tekninen palvelukeskus - Jouni Mattsson, kaupungininsinööri, kuntatekniikka - Timo Pekko, vesihuoltoinsinööri, Hyvinkään Vesi - Markku Nieminen, projektipäällikkö, ympäristöpalvelu, työryhmän sihteeri Konserniyhtiöitä ja yrityselämää työryhmässä edustavat: - Juha Hilden, Hyvinkään Lämpövoima Oy - Samuel Kopperoinen, Hyvinkään vuokra-asunnot Oy - Pertti Rantala, Hyvinkään Yrittäjät/ Perel Group Oy - Ari Riihilahti, KOy Hyvinkään Wanha Villatehdas 2 HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TOIMENPITEET 2.1 KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 1. Kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä toimii kaupungin energiankäytöstä vastaavien tahojen yhteistyöelimenä ja vastaa kaupungin energiankulutuksen seurannasta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen seurannasta, raportoinnista ja energiatehokkuusohjelman päivityksestä. Aikataulu: jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaupungin energiansäästötyöryhmä/ sihteeri Markku Nieminen 2.2 ENERGIAHUOLLON RISKIT 1. Selvitetään energiahuoltoa uhkaavat riskit kaupungin omissa kohteissa ja resurssien mukaan myös laajemmin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Kaupungin valmiussuunnittelujohtoryhmä 2.3 KAAVOITUS JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella luodaan edellytykset kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumiselle. Eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa henkilöautoriippuvuuden vähenemisen, parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia käyttää kevyttäiliikennettä lähiliikkumisessa sekä minimoi energia-, vesi- ja viemäriverkostojen pituudet 1. Keskustaajaman yleiskaavan tarkistusta toteuttamalla tuetaan eheän yhdyskuntarakenteen syntymistä ja säilymistä. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: kaavoitus, tonttipalvelut, kuntatekniikka 2. Kehitetään Hyvinkäälle sopivaa tiiviistä ja matalaa rakentamistapaa mm. Metsäkaltevan alueella. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 3. Edistetään kaupallisten palveluiden säilymistä ydinkeskustassa ja aluekeskuksissa 4

5 Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 4. Edistetään uusien asuinalueiden liittymistä kaukolämpöverkkoon tai muihin energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kuntatekniikka ja Hyvinkään Lämpövoima 5. Pyritään ohjaamaan uusi asutus asemakaava-alueelle ja kyläalueille. Huolehditaan riittävästä omakotitonttitarjonnasta mm. Metsäkaltevassa. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 6. Asemakaavoituksella ja rakentamistapaohjeilla edistetään energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä. Sovelletaan hyviksi havaittuja käytäntöjä mm. Metsäkaltevassa Kravunlaakson ja Palojoen alueilla sekä keskustassa Hangonsillan alueella. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 7. Toteutetaan hulevesiohjelmaa. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan hulevesisuunnitelmat ja esitetään kaavoissa tarpeelliset alueet ja määräykset. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus, kunnallistekniikka, Hyvinkään Vesi 2.4 YRITYKSET Yritykset ovat oleellisessa asemassa energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonsuojelussa. Toisaalta yritykset voivat parantaa omaa energiatehokkuuttaan ja valita vähäpäästöisiä energialähteitä, toisaalta ne voivat kehittää energiatehokkaampia tuotteita ja palveluita sekä tehdä muita ilmastonsuojelua edistäviä innovaatioita. Hyvinkäällä on muutama energiaintensiivinen suuryritys, mutta pääasiassa yritykset ovat vähän energiaa kuluttavia pienyrityksiä. Suurten energiankäyttäjien energialajin valinnassa on yrityksiä informoitava erityisesti pitkäikäisten investointien osalta eri energialajien ilmastoystävällisyydestä. Pieniä energiankäyttäjiä tulee rohkaista tekemään energiakatselmus, jossa kartoitetaan mahdolliset energiansäästöpotentiaalit. 1. Edistetään energiankäytön tehostamista yrityksissä mm. hukkalämmön hyödyntämisessä ja rakentamisessa sekä energiatehokkaan liiketoiminnan syntymistä -16 Vastuutaho: liiketoimintajohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 2. Järjestetään tilaisuus, jossa energiansäästötoimenpiteitä esimerkillisesti tehneet yritykset kertovat kokemuksistaan -16 Vastuutaho: energiansäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 3. Päivitetään eri toimijoiden kotisivuille osio energiatehokkuusinfosta yrityksille. Vastuutaho: Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät, kaupungin energiansäästötyöryhmä 4. Jaetaan vuosittain energiatehokkuuspalkinto parhaiten energiankäyttöä tehostaneelle yritykselle. 5

6 -16 Vastuutaho: Hyvinkään kaupungin energiasäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 5. Annetaan informaatiota oman alueemme ympäristöystävällisimmistä energiavaihtoehdoista. -16 Vastuutaho: Hyvinkään kaupungin tekniikan ja ympäristön toimiala 6. Edistetään yritysten energiasertifikaattien käyttöönottoa. Vastuutaho: Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät, kaupungin ympäristöpalvelu 7. Yritetään saada julkinen sana energia-asioiden näkyväksi levittäjäksi niille yrityksille, jotka eivät pääse mukaan eri tilaisuuksiin -16 Vastuutaho: energiansäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 2.5 KUNTALAISET JA KOTITALOUDET 1. Innostetaan kuntalaisia ja yrityksiä osallistumaan energiatehokkuus- ja ilmastonsuojelutyöhön Hyvinkään ilmastotalkoiden kautta yhteiskehittämistyökalu Joukkoenkelillä. Vastuutaho: Joukkoenkeli Oy, Hyvinkään energiansäästötyöryhmä, Askel- työryhmä Energiatehokkuustavoite: (kwh/ v) Kustannusarvio: Järjestetään kaikille avoimia energia- ja ilmastotapahtumia, sisältäen myös energiansäästöviikon. -16 Vastuutaho: Hyvinkään energiatehokkuustyöryhmä, Askel- työryhmä, Uudenmaan energianeuvonta ja muut neuvontatahot 2.6 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 1. Koulutetaan kaupungille ekotukihenkilöitä, jotka edistävät energiatehokkuutta omassa yksikössään Vastuutaho: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, ympäristöpalvelu, osallistuvat yksiköt Energiatehokkuustavoite: valituissa kiinteistöissä sähkön ja vedensäästö 5-10 %. 2. Tiedotetaan kaupungin energia- ja jäteohjeista ja energiatehokkaista toimintatavoista kaupungin henkilöstölle. 6

7 -16 Vastuutaho: ympäristöpalvelu, ekotukihenkilöt 3. Kannustetaan kouluja- ja päiväkoteja tavoittelemaan Hyvinkään omaa kestävän kehityksen Hyvis -tunnusta. -16 Vastuutaho: sivistystoimi, ympäristöpalvelu 2.7 JULKISET RAKENNUKSET 1. Saneerataan pääterveysaseman lämpökeskus. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: kaukolämmön säästö 19 MWh/ v Kustannusarvio: : 2. Saneerataan Hakalantalon lämpökeskus ja yksi ilmanvaihtokojeista. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: 22 MWh/ v Kustannusarvio: Uusitaan Talvisillan koulun ja nuorisotalon ilmanvaihtokoje ja varustetaan se lämmöntalteenotolla. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 7 MWh/ v, kaukolämmön säästö 92 MWh/v Kustannusarvio: Varustetaan Viertolan päiväkodin ilmanvaihtokoje lämmöntalteenotolla. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio: Saneerataan Vehkojan koulun ilmanvaihtokojeet ja varustetaan ne lämmöntalteenotoilla. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 7 MWh/ v, kaukolämmön säästö 92 MWh/v Kustannusarvio: Hakalan talon ilmanvaihtokoje varustetaan lämmöntalteenotolla. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio: Hakalan talon ilmanvaihtokoje varustetaan lämmöntalteenotolla. Aikataulu: 2016 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio:

8 8. Kartoitetaan valaistustarpeet ulkovalaistuksen osalta ja säädetään valaistusajat tarpeen mukaan. -15 Vastuutaho: tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: (kwh/ v) Kustannusarvio: - Julkisten rakennusten energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 638 MWh/ v Kustannusarvio YLEISTEN ALUEIDEN HOITO Katuvalaistus 1. Toteutetaan katuvalaistuksen saneeraussuunnitelma. Katuvalaistus saneerataan kokonaisuudessaan sähkökeskusalue kerrallaan vuoden 2016 loppuun mennessä. -16 Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: vuosittain n. 300 MWh/ v. Kustannusarvio: Kaupunginvaltuuston myöntämä rahoitus: n / v. 2. Sammutetaan katuvalaistus, ydinkeskustaa lukuun ottamatta, kokonaan kesäaikaan toukokuun puolen välin (viikko 20) ja elokuun alun (viikko 31) välisenä aikana. Valaisimien toimintakunnon varmistamiseksi valaisimia käytetään hämäräohjauksella perjantain illasta sunnuntain aamuun. Aikataulu: Kesästä 2014 alkaen. Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: 460 MWh/v Kustannusarvio: 0, säästö /v. 3. Sammutetaan maaseutualueilla tievalaistus läpi vuoden myös öisin klo Aikataulu: Kesästä 2014 alkaen (aloitettu 2012). Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 470 MWh/v Kustannusarvio: 0, säästö /v 4. Katuvalaistuksen kulutusseuranta otetaan käyttöön. Vastuutaho: Kuntatekniikka Katuvalaisutussaneerauksen energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 1800 MWh/ v Kustannusarvio TEKNINEN PALVELUKESKUS 1. Kiinteistönhoito Koulutetaan kiinteistönhoitajia Enerkey- kulutusseurannan hallinnassa ja energiatehokkuuden edistämisessä

9 Vastuutaho: Tilapalvelu ja tekninen palvelukeskus 2. Liikunta- ja ulkoilualueiden hoito Kartoitetaan ulkokenttien ja ulkoilureittien valaistustarpeet ja säädetään valaistusajat tarpeen mukaan. Luodaan kohteiden mittausjärjestelmä. -15 Vastuutaho: tekninen palvelukeskus, liikuntapalvelut 3. Konepalvelut: ajoneuvot ja työkoneet 3.1. Järjestetään henkilöstölle ennakoivan ajon koulutuksia. Aikataulu Vastuutaho: Konepalvelut Energiatehokkuustavoite: koulutettujen polttoaineen kulutus -10 %/ km Kustannusarvio: 100 /hlö x 7 hlö/ pv x 4 pv/ v = 2800 / v 3.2. Selvitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuus omissa ajoneuvoissa. Aikataulu Vastuutaho: Konepalvelut 2.10 LIIKKUMINEN 1. Kestävän liikkumisen ohjelma Toteutetaan eurooppalaisen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman suomalainen versio Hyvinkäällä. Ohjelma tähtää vuoteen Kaupunkilogistiikkaselvitys Selvityksessä tutkitaan kaupungin henkilö- ja tavaraliikenteen virtoja ja etsitään keinoja logistiikan tehostamiseksi ja kuljetusten yhdistelemiseksi. Vastuutaho: kaupungin kaikki hallintokunnat 3. Askel-työryhmä Askel-työryhmä on liikkumisen ohjausta edistävä poikkihallinnollinen kaupungin ja sidosryhmien työryhmä, joka edistää kestävää liikkumista. Työryhmän toimintaa kehitetään kohdan 1 ohjelman avulla. Aikataulu: jatkuva toiminta. Vastuutaho: Askel-työryhmä 4. Pyöräilyn edistäminen 4.1. Pyöräilyn laatukäytävät Pyörätieverkostossa keskitetään väylien laatua ja houkuttelevuutta lisääviä toimenpiteitä tärkeimmille laatu- ja pääkäytäville. Tarkoituksena on tehdä tärkeimmistä väylistä aidosti houkuttelevia vaihtoehtoja henkilöautolle. Toimenpide tarkoittaa myös uusien avainväylien rakentamista (mm. Uudenmaankadun alkupää). Aikataulu: Pyöräpysäköintiselvitys Selvityksessä etsitään keinoja pyöräpysäköinnin keskittämiseksi oikeisiin ja järkeviin paikkoihin (erityisesti liityntäpysäköinti), sen laadun parantamiseksi sekä sen edellytysten tehostamiseksi autopysäköintiin verrattuna. Aikataulu:

10 Hyvinkääpyörä Hyvinkääpyörä on Hyvinkään kaupungin työntekijöiden yhteiskäyttöpyörän, yritysten omien työmatkapyörien ja mahdollisen kaupunkipyöräjärjestelmän fuusio yhdeksi tehokkaaksi järjestelmäksi. Toteutus riippuu yritysten halukkuudesta, mutta toteutetaan vähintään kaupungin omana virkapyöräjärjestelmänä. Aikataulu: 2012 alkaen, kaupungin toimialat ja paikalliset yritykset 4.4. Pyörälaskennat Jatkuvalla ja järjestelmällisellä pyörälaskennalla selvitetään toimenpiteiden vaikuttavuutta ja seurataan pyöräilyn kehitystä. Aikataulu: 2013 alkaen 5. Joukkoliikenteen edistäminen 5.1. Liikennevaloetuudet Liikennevalojen ohjelmoimisella paikallisliikenteen linja-autoja suosivaksi vähennetään turhia pysähtymisiä ja sujuvoitetaan joukkoliikennettä. Aikataulu: Paikallisliikenteen terminaalin siirto Paikallisliikenne sijoittuu tehokkaan ja energiataloudellisen liikkumisen kannalta huonosti ja uudella sijoittumisella taataan linja-autoliikenteen sujuvuus ja kilpailuetu henkilöautoon verrattuna. Aikataulu: Linja-autojen reaaliaikainen seuranta ja pysäkkinäytöt Teknologian kehittyessä joukkoliikenteen seuranta ja oman liikkumisen optimointi tulee yhä suurempaan rooliin. Aikataulu: Liityntäpysäköinnin tehostaminen Liityntäpysäköintiä tarvitaan tulevaisuudessa lisää ja sen laatua tulee parantaa. Liityntäpysäköinti tulisi tehdä houkuttelevammaksi kuin henkilöauton käyttö koko matkalla. Liityntäpysäköinnin parantaminen on osa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita. Aikataulu: Vastuutaho: Hyvinkään kaupunki, Liikennevirasto 6. Kävelyn edistäminen 6.1. Esteettömyysselvitys (HELY II) Ydinkeskustan ja aluekeskusten esteettömyys ja saavutettavuus kaikille liikkujatyypeille sekä esteetön liittyminen joukkoliikenteeseen ovat edellytyksiä kaikkien ihmisryhmien omatoimiselle liikkumiselle. Aikataulu: Kävelyn seuranta Kävelymäärien laskentaa ei ole tehty kansallisella mittapuullakaan kovin paljoa. Se on kuitenkin edellytys kävelyn olosuhteiden parantamistoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kannalta. Aikataulu: 2015 alkaen 7. Tehokkaan autoilun edistäminen 7.1. Kaupungin kimppakyytipalvelu 10

11 Kaupungin työntekijöille voidaan toteuttaa kaupunkivetoinen kevyt kimppakyytijärjestelmä Keskustan kehien rakentaminen Autoilun tehokkuuden lisäämiseksi ydinkeskusta tulee rauhoittaa ajoneuvoliikenteeltä ja liikenne ohjata hallitusti eritasoisia keskustan kehäkatuja tai -teitä pitkin eurooppalaiseen malliin. Aikataulu: 2020 jälkeen, Uudenmaan ELY-keskus HANKINNAT 1. Ympäristökriteereiden, materiaalitehokkuuden ja energiatehokkuuden huomioimista hankinnoissa jatketaan tapauskohtaisesti. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut 2. Hankinnoissa tulee pyrkiä minimoimaan logistiset kuormitukset ympäristölle tapauskohtaisesti. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut 3. Painotetaan energianhankinnassa ympäristöarvoja ja ilmastonsuojelua. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuonna 2013 ja kilpailutuksessa oli huomioitu vihreän sähkön hankinta optiona. Vihreän sähkön hankintaa harkittaessa voi tilaaja määrittää mm. mistä alkuperästä vihreän sähkön hankinta toteutetaan ja hankitaanko sitä kotimaisesta vai ulkomaisesta tuotannosta. Vihreän sähkön hankintaan liittyy lisääntyneen määrärahan arviointi. Siten sen hankinnasta arviointi tulisi tehdä seuraavan vuoden määrärahan käsittelyn yhteydessä. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut, toimialat ja tilapalvelu Kustannusarvio: Vihreän sähkön määrä kaupungin sähköstä % Vihreän sähkön määrä kaupungin sähköstä MWh Lisäkustannus / MWh Määrärahan lisäystarve/ vuosi vihreän sähkön osalta / V , , , , , , HYVINKÄÄN VESI 1. Sveitsin vedenottamon käyttöönoton myötä minimoidaan Päijänne-tunnelin vedestä tehtävän tekopohjaveden käyttö, mikä vähentää pumppaustarvetta ja energiankulutusta. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi Energiatehokkuustavoite: Sähkönsäästö 200 MWh/ v 11

12 2. Päijänne-tunnelin Kalliomäen pumppaamon pumppujen energiatehokkuus ja mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen toiminnoissa, esimerkiksi imeytystä vähentämällä selvitetään. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi 3. Kaltevan puhdistamolla uusitaan lietelingot. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi 4. Veikkarin jätevesipumppaamon saneerauksen yhteydessä pumput uusitaan ja mitoitetaan energiatehokkaiksi. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Hyvinkään Vesi Energiatehokkuustavoite: Sähkönsäästö 100 MWh/ v 5. Puolimatkan vesitornin saneerauksen yhteydessä tarkastellaan verkoston ja laitoksien pumppauksia ja tarvittaessa tehdään energiankulutusta pienentäviä muutoksia. Vastuutaho Hyvinkään Vesi Hyvinkään veden energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 300 MWh/ v 2.13 HYVINKÄÄN LÄMPÖVOIMA Hyvinkään Lämpövoima Oy on liittynyt Elinkeinoelämän energiantehokkuussopimusjärjestelmään. Sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö on sitoutunut tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energiankäyttöä sekä toteuttamaan yhdessä asiakkaiden kanssa energiatehokkuustoimia energian loppukäytön tehostamiseksi. Energiatehokkuussopimuksessa raportoitu säästö v on yhteensä 7,5 GWh. 1. Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu - Maksimoidaan biopohjaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmön määrä niin, että Ekokem Oy:n, Kiertokapula Oy:n, Myllyn Paras Oy:n toimittaman energian sekä oman tuotannon yhteen laskettu määrä kasvaa jakson aikana vähintään 5 % vuoden 2013 tasosta Tämän lisäksi tehdään selvitys pellettikattilan hankinnasta Veikkarin lämpökeskukselle sekä sen jälkeen päätös kattilan mahdollisesta rakentamisesta. - Kiinnitetään erityistä huomiota oman toiminnan energiatehokkuuteen mm. seuraavalla tavalla: o oman tuotannon ja kaukolämpöpumppauksen optimointi huolehtimalla säätöarvojen ja mittaustietojen oikeellisuudesta sekä parantamalla laitteiden energiatehokkuutta aina, kun niitä uusitaan o verkon häviöiden pienentämiseksi jatketaan nykyisiä sopimushuolto- ja raportointimenettelyjä asiakaslaitteiden toiminnan tehostamiseksi o hankitaan muutama maakaasulla toimiva huoltoauto nykyisten dieselpolttoainetta käyttävän tilalle. 2. Yhteistyö asiakkaiden kanssa 12

13 - Ylläpidetään ja kehitetään mm. nykyisiä huolto- ja neuvontapalveluja sekä järjestetään tilaisuuksia sidosryhmille (mm. isännöitsijät) - Otetaan käyttöön Online- palvelu ja kehitetään sen kautta tapahtuvaa kulutusseurantapalvelua asiakkaille, joka perustuu etäluettaviin mittareihin - Osallistutaan energiansäästöviikkoon vuosittain. 3. Konserniyhteistyö - Ollaan yhteistyössä toimialojen kanssa kaupungin energia- ja ilmastostrategiassa mainittujen asioiden toteuttamiseksi käytännössä - Osallistutaan kaupungin energiansäästötyöryhmän toimintaan Vastuutaho: Hyvinkään Lämpövoima Oy Energiatehokkuustavoite: Energiatehokkuussopimuksessa määritetty tehostamistavoite sopimusjakson aikana on 1,5 GWh. Jakson aikana tehtävät uudet toimenpiteet tähtäävät pääasiassa ilmastomuutoksen ehkäisemiseen HYVINKÄÄN VUOKRA-ASUNNOT 1. Mittaustiedon hallinta Yhtiön tavoitteena on lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen kiinteistökohtainen etäluettava ja reaaliaikainen mittaaminen Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: 300 MWh/ v Kustannusarvio: Perustaminen ja käyttö /vuosi 2. Vedensäästölaitteet Yhtiön tavoitteena on asentaa vedensäästölaitteet (poresuuttimet tms. varusteet) kaikkiin yhtiön omistamiin vuokra-asuntoihin. Aikataulu: Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: m3/v / 460 MWh/v Kustannusarvio: Lämmön talteenotto asuntojen poistoilmasta Erillisen lämmöntalteenottojärjestelmän käyttöönotto vähinään yhdessä yhtiön rakennuksessa Vastuutaho: Toimitusjohtaja Energiatehokkuustavoite: 150 MWh/ v Kustannusarvio: Pihavalaistuksen ja porraskäytävien valaistuksen uusiminen Uusittavissa kohteissa otetaan käyttöön LED-valaisimet Vastuutaho: Toimitusjohtaja Energiatehokkuustavoite: 20 MWh/ v Kustannusarvio: Lämmitysverkostojen tasapainotukset Perussäätö sisälämpötilojen hallinnan parantamiseksi ja lämmityskäyrien pienentämiseksi (Tavoite 2 kohdetta / vuosi) 13

14 Aikataulu: Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: 250 MWh/ v Kustannusarvio: Hyvinkään vuokra-asuntojen energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 1360 MWh/ v Kustannusarvio KOY VILLATEHDAS 1.Parannetaan energiatehokkuutta käyttöteknisillä toimenpiteillä o Tarkkaillaan aktiivisesti kiinteistöautomaation säätöjä o konsultoidaan energiatoimittajia o aktiivinen kulutusseuranta käyttäen edellisvuosien kulutustietoja raja-arvoina o loma-aikojen huomioiminen lämmityksessä ja ilmastoinnissa o säätilan muutosten ennakoiminen Aikataulu: jatkuvaa työtä Vastuutaho: kiinteistönhoitaja 2. Vaikuttaminen käyttäjiin Vuokralaisten osallistaminen energiansäästöön; tiedotus ja aktivointi o valojen sammutus o ovien sulkeminen o tuuletus o kehotetaan olemaan koskematta termostaatteihin ja ilmastoinnin säätöihin Aikataulu: jatkuvaa työtä Vastuutaho: kiinteistösihteeri, asiakaspalveluhenkilöstö, kiinteistönhoitaja 3. Energiaselvityksen toimenpiteet Koko rakennuskannalle tehtiin energiaselvitys ja energiatodistukset. Ryhdytään energiakatselmuksessa ehdotettuihin energiaa säästäviin toimenpiteisiin ja korjauksiin: o pyritään tekemään lisäeristyksiä yläpohjiin o lämmön talteenoton ja ilmastoinnin perusparannus rakennukseen Vastuutaho: toimitusjohtaja 4. Uusien saneerausten toteuttaminen energiatehokkaasti Kaikissa tulevissa saneerauksissa otetaan energiatehokkuus huomioon, kiinteistöautomaation tulee olla sellainen jonka avulla pystytään nopeaan reagointiin sääolosuhteissa. Ensimmäisenä laajempana saneerauskohteena rakennukset 101, 108, 109 toteutetaan v Vastuutaho: toimitusjohtaja YHTEENVETO ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ Suurin osa toimenpiteistä on sellaisia, ettei niiden energiansäästövaikutuksia pystytä suoraan laskemaan tai arvioimaan. Laskettavissa olevien toimenpiteiden yhteinen energiansäästövaikutus on arvioitu oheisessa taulukossa olevan yhteensä 4098 MWh/ v, eli 4,1 GWh/v. Tällä saavutettaisiin yhdessä aiempien energiatehokkuustoimien kanssa säästötaso 6-7 GWh vuoteen 2016 mennessä. Energiatehokkuussopimuksen tavoite Hyvinkäällä on 9 GWh. 14

15 Arvioidut energiatehokkuustoimet yhteensä Kustannus Energiansäästö MWh/ v Katuvalaistus Julkiset kiinteistöt /tilapalvelu Hyvinkään vuokra-asunnot Hyvinkään vesi? 300 Yhteensä

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1/17 Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND p. 014 33 88 496 5.1.2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA...

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... Tampereen kaupungin energia- ja ilmastotoimien raportti 2012 Sisällysluettelo VUOSI 2012... 3 1 KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 SEUDULLINEN ILMASTOSTRATEGIA, KAUPUNGINJOHTAJIEN

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016

NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016 NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016 SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 3 2 SUUNNITELMAN TAUSTA 4 2.1 SOPIMUKSESTA SUUNNITELMAAN 4 2.2 ENERGIATEHOKKUUS JA KAUPUNKIA OHJAAVAT STRATEGIAT 4 2.3 ENERGIANSÄÄSTÖN

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHKKUUSSPIMUKSEN TIMINTASUUNNITELMA VUSILLE 2008-2016 Riihimäen kaupunki Tekninen keskus Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Versio 2 / 1.6.2010 1 SISÄLTÖ 1.ALKUSANAT...2

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi 6.6.2010 SISÄLLYS Alkusanat... 2 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet... 2 1.1 Energiaryhmän kokoonpano... 3 2. Sopimuksen rajaukset

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen

Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen Raportti 2012 1 Sisällys 1 Tiivistelmä - vuosi 2012... 2 2 Toimintasuunnitelma... 3 3 Maankäyttö ja kaavoitus 2012... 4 4 Katu- ja ulkovalaistuksen sähkönkäyttö

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot