HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2014 2016"

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä Hyvinkään kaupunginvaltuusto / 53

2 Sisällys 1 ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TAUSTA HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TOIMENPITEET KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI ENERGIAHUOLLON RISKIT KAAVOITUS JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YRITYKSET KUNTALAISET JA KOTITALOUDET KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ JULKISET RAKENNUKSET YLEISTEN ALUEIDEN HOITO TEKNINEN PALVELUKESKUS LIIKKUMINEN HANKINNAT HYVINKÄÄN VESI HYVINKÄÄN LÄMPÖVOIMA HYVINKÄÄN VUOKRA-ASUNNOT KOY VILLATEHDAS YHTEENVETO ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ

3 1 ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TAUSTA Hyvinkään kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan (88 ) Hyvinkään energia- ja ilmastostrategian ja sitä toteuttavan energiatehokkuusohjelman Energia- ja ilmastostrategia asettaa Hyvinkään kaupungin tasolla yleiset tavoitteet energiankäytön tehostamistoimenpiteille ja ilmastonsuojelulle ja Energiatehokkuusohjelma sisältää eri osapuolten käytännön energiankäytön tehostamistoimenpiteet. Energiatehokkuusohjelma laadittiin vuoteen 2013 asti, ja nyt on laadittu jatko-ohjelma työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen loppukaudelle Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 9 % vuoteen 2016 mennessä vertailuvuoteen 2005 verrattuna. Hyvinkään kaupungin säästötavoite on 9,0 GWh, mikä vastaa n. 450 omakotitalon vuosikulutusta. Vuoden 2013 loppuun mennessä on tavoitteesta saavutettu vasta noin 3 GWh, suureksi osaksi katuvalaistussaneerauksella. Oheisessa kuvaajassa on esitetty tehdyt ja suunnitellut energiakäytön tehostamistoimenpiteet. 9 % tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2016 mennessä vaikuttaa epätodennäköiseltä. Hyvinkään kaupunkiorganisaation tehtyjen ja päätettyjen energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutukset (MWh/ v). Kuva Juha Liikanen, Rejlers Oy. Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan ( 22) tavoitteen pyrkiä määrätietoisesti kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvaan vähentämiseen, esimerkiksi viisi prosenttia vuosittain edellisen vuoden päästöihin verrattuna, mikä tarkoittaisi päästöjen vähentämistä kymmenessä vuodessa 40 prosentilla. Näiden energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteiden tavoitteleminen vaatii Hyvinkään kaupungilta vahvaa sitoutumista ja valmiutta taloudelliseen panostamiseen energiatehokkuuteen. Hyvinkään energiatehokkuusohjelman on valmistellut kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä, joka vastaa myös energiatehokkuussopimuksen käytännön toteutuksesta ja raportoinnista sekä kaupungin energiakulutuksen seurannasta. 3

4 Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: - Jyrki Mattila, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, työryhmän puheenjohtaja - Mikko Silvast, tilapalvelupäällikkö, tilapalvelu - Miika Kantola, tuotantojohtaja, tekninen palvelukeskus - Jouni Mattsson, kaupungininsinööri, kuntatekniikka - Timo Pekko, vesihuoltoinsinööri, Hyvinkään Vesi - Markku Nieminen, projektipäällikkö, ympäristöpalvelu, työryhmän sihteeri Konserniyhtiöitä ja yrityselämää työryhmässä edustavat: - Juha Hilden, Hyvinkään Lämpövoima Oy - Samuel Kopperoinen, Hyvinkään vuokra-asunnot Oy - Pertti Rantala, Hyvinkään Yrittäjät/ Perel Group Oy - Ari Riihilahti, KOy Hyvinkään Wanha Villatehdas 2 HYVINKÄÄN ENERGIATEHOKKUUSOHJELMAN TOIMENPITEET 2.1 KAUPUNGIN ENERGIANKULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 1. Kaupunginjohtajan nimeämä Hyvinkään kaupungin energiansäästötyöryhmä toimii kaupungin energiankäytöstä vastaavien tahojen yhteistyöelimenä ja vastaa kaupungin energiankulutuksen seurannasta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen seurannasta, raportoinnista ja energiatehokkuusohjelman päivityksestä. Aikataulu: jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaupungin energiansäästötyöryhmä/ sihteeri Markku Nieminen 2.2 ENERGIAHUOLLON RISKIT 1. Selvitetään energiahuoltoa uhkaavat riskit kaupungin omissa kohteissa ja resurssien mukaan myös laajemmin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Kaupungin valmiussuunnittelujohtoryhmä 2.3 KAAVOITUS JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella luodaan edellytykset kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumiselle. Eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa henkilöautoriippuvuuden vähenemisen, parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia käyttää kevyttäiliikennettä lähiliikkumisessa sekä minimoi energia-, vesi- ja viemäriverkostojen pituudet 1. Keskustaajaman yleiskaavan tarkistusta toteuttamalla tuetaan eheän yhdyskuntarakenteen syntymistä ja säilymistä. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: kaavoitus, tonttipalvelut, kuntatekniikka 2. Kehitetään Hyvinkäälle sopivaa tiiviistä ja matalaa rakentamistapaa mm. Metsäkaltevan alueella. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 3. Edistetään kaupallisten palveluiden säilymistä ydinkeskustassa ja aluekeskuksissa 4

5 Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 4. Edistetään uusien asuinalueiden liittymistä kaukolämpöverkkoon tai muihin energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kuntatekniikka ja Hyvinkään Lämpövoima 5. Pyritään ohjaamaan uusi asutus asemakaava-alueelle ja kyläalueille. Huolehditaan riittävästä omakotitonttitarjonnasta mm. Metsäkaltevassa. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 6. Asemakaavoituksella ja rakentamistapaohjeilla edistetään energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä. Sovelletaan hyviksi havaittuja käytäntöjä mm. Metsäkaltevassa Kravunlaakson ja Palojoen alueilla sekä keskustassa Hangonsillan alueella. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus 7. Toteutetaan hulevesiohjelmaa. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan hulevesisuunnitelmat ja esitetään kaavoissa tarpeelliset alueet ja määräykset. Aikataulu: Jatkuvaa toimintaa Vastuutaho: Kaavoitus, kunnallistekniikka, Hyvinkään Vesi 2.4 YRITYKSET Yritykset ovat oleellisessa asemassa energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonsuojelussa. Toisaalta yritykset voivat parantaa omaa energiatehokkuuttaan ja valita vähäpäästöisiä energialähteitä, toisaalta ne voivat kehittää energiatehokkaampia tuotteita ja palveluita sekä tehdä muita ilmastonsuojelua edistäviä innovaatioita. Hyvinkäällä on muutama energiaintensiivinen suuryritys, mutta pääasiassa yritykset ovat vähän energiaa kuluttavia pienyrityksiä. Suurten energiankäyttäjien energialajin valinnassa on yrityksiä informoitava erityisesti pitkäikäisten investointien osalta eri energialajien ilmastoystävällisyydestä. Pieniä energiankäyttäjiä tulee rohkaista tekemään energiakatselmus, jossa kartoitetaan mahdolliset energiansäästöpotentiaalit. 1. Edistetään energiankäytön tehostamista yrityksissä mm. hukkalämmön hyödyntämisessä ja rakentamisessa sekä energiatehokkaan liiketoiminnan syntymistä -16 Vastuutaho: liiketoimintajohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 2. Järjestetään tilaisuus, jossa energiansäästötoimenpiteitä esimerkillisesti tehneet yritykset kertovat kokemuksistaan -16 Vastuutaho: energiansäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 3. Päivitetään eri toimijoiden kotisivuille osio energiatehokkuusinfosta yrityksille. Vastuutaho: Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät, kaupungin energiansäästötyöryhmä 4. Jaetaan vuosittain energiatehokkuuspalkinto parhaiten energiankäyttöä tehostaneelle yritykselle. 5

6 -16 Vastuutaho: Hyvinkään kaupungin energiasäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 5. Annetaan informaatiota oman alueemme ympäristöystävällisimmistä energiavaihtoehdoista. -16 Vastuutaho: Hyvinkään kaupungin tekniikan ja ympäristön toimiala 6. Edistetään yritysten energiasertifikaattien käyttöönottoa. Vastuutaho: Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät, kaupungin ympäristöpalvelu 7. Yritetään saada julkinen sana energia-asioiden näkyväksi levittäjäksi niille yrityksille, jotka eivät pääse mukaan eri tilaisuuksiin -16 Vastuutaho: energiansäästötyöryhmä, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään Yrittäjät 2.5 KUNTALAISET JA KOTITALOUDET 1. Innostetaan kuntalaisia ja yrityksiä osallistumaan energiatehokkuus- ja ilmastonsuojelutyöhön Hyvinkään ilmastotalkoiden kautta yhteiskehittämistyökalu Joukkoenkelillä. Vastuutaho: Joukkoenkeli Oy, Hyvinkään energiansäästötyöryhmä, Askel- työryhmä Energiatehokkuustavoite: (kwh/ v) Kustannusarvio: Järjestetään kaikille avoimia energia- ja ilmastotapahtumia, sisältäen myös energiansäästöviikon. -16 Vastuutaho: Hyvinkään energiatehokkuustyöryhmä, Askel- työryhmä, Uudenmaan energianeuvonta ja muut neuvontatahot 2.6 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 1. Koulutetaan kaupungille ekotukihenkilöitä, jotka edistävät energiatehokkuutta omassa yksikössään Vastuutaho: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, ympäristöpalvelu, osallistuvat yksiköt Energiatehokkuustavoite: valituissa kiinteistöissä sähkön ja vedensäästö 5-10 %. 2. Tiedotetaan kaupungin energia- ja jäteohjeista ja energiatehokkaista toimintatavoista kaupungin henkilöstölle. 6

7 -16 Vastuutaho: ympäristöpalvelu, ekotukihenkilöt 3. Kannustetaan kouluja- ja päiväkoteja tavoittelemaan Hyvinkään omaa kestävän kehityksen Hyvis -tunnusta. -16 Vastuutaho: sivistystoimi, ympäristöpalvelu 2.7 JULKISET RAKENNUKSET 1. Saneerataan pääterveysaseman lämpökeskus. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: kaukolämmön säästö 19 MWh/ v Kustannusarvio: : 2. Saneerataan Hakalantalon lämpökeskus ja yksi ilmanvaihtokojeista. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: 22 MWh/ v Kustannusarvio: Uusitaan Talvisillan koulun ja nuorisotalon ilmanvaihtokoje ja varustetaan se lämmöntalteenotolla. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 7 MWh/ v, kaukolämmön säästö 92 MWh/v Kustannusarvio: Varustetaan Viertolan päiväkodin ilmanvaihtokoje lämmöntalteenotolla. Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio: Saneerataan Vehkojan koulun ilmanvaihtokojeet ja varustetaan ne lämmöntalteenotoilla. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 7 MWh/ v, kaukolämmön säästö 92 MWh/v Kustannusarvio: Hakalan talon ilmanvaihtokoje varustetaan lämmöntalteenotolla. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio: Hakalan talon ilmanvaihtokoje varustetaan lämmöntalteenotolla. Aikataulu: 2016 Vastuutaho: Tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 10 MWh/ v, kaukolämmön säästö 123 MWh/v Kustannusarvio:

8 8. Kartoitetaan valaistustarpeet ulkovalaistuksen osalta ja säädetään valaistusajat tarpeen mukaan. -15 Vastuutaho: tilapalvelu Energiatehokkuustavoite: (kwh/ v) Kustannusarvio: - Julkisten rakennusten energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 638 MWh/ v Kustannusarvio YLEISTEN ALUEIDEN HOITO Katuvalaistus 1. Toteutetaan katuvalaistuksen saneeraussuunnitelma. Katuvalaistus saneerataan kokonaisuudessaan sähkökeskusalue kerrallaan vuoden 2016 loppuun mennessä. -16 Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: vuosittain n. 300 MWh/ v. Kustannusarvio: Kaupunginvaltuuston myöntämä rahoitus: n / v. 2. Sammutetaan katuvalaistus, ydinkeskustaa lukuun ottamatta, kokonaan kesäaikaan toukokuun puolen välin (viikko 20) ja elokuun alun (viikko 31) välisenä aikana. Valaisimien toimintakunnon varmistamiseksi valaisimia käytetään hämäräohjauksella perjantain illasta sunnuntain aamuun. Aikataulu: Kesästä 2014 alkaen. Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: 460 MWh/v Kustannusarvio: 0, säästö /v. 3. Sammutetaan maaseutualueilla tievalaistus läpi vuoden myös öisin klo Aikataulu: Kesästä 2014 alkaen (aloitettu 2012). Vastuutaho: Sähköpalvelut Energiatehokkuustavoite: sähkönsäästö 470 MWh/v Kustannusarvio: 0, säästö /v 4. Katuvalaistuksen kulutusseuranta otetaan käyttöön. Vastuutaho: Kuntatekniikka Katuvalaisutussaneerauksen energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 1800 MWh/ v Kustannusarvio TEKNINEN PALVELUKESKUS 1. Kiinteistönhoito Koulutetaan kiinteistönhoitajia Enerkey- kulutusseurannan hallinnassa ja energiatehokkuuden edistämisessä

9 Vastuutaho: Tilapalvelu ja tekninen palvelukeskus 2. Liikunta- ja ulkoilualueiden hoito Kartoitetaan ulkokenttien ja ulkoilureittien valaistustarpeet ja säädetään valaistusajat tarpeen mukaan. Luodaan kohteiden mittausjärjestelmä. -15 Vastuutaho: tekninen palvelukeskus, liikuntapalvelut 3. Konepalvelut: ajoneuvot ja työkoneet 3.1. Järjestetään henkilöstölle ennakoivan ajon koulutuksia. Aikataulu Vastuutaho: Konepalvelut Energiatehokkuustavoite: koulutettujen polttoaineen kulutus -10 %/ km Kustannusarvio: 100 /hlö x 7 hlö/ pv x 4 pv/ v = 2800 / v 3.2. Selvitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuus omissa ajoneuvoissa. Aikataulu Vastuutaho: Konepalvelut 2.10 LIIKKUMINEN 1. Kestävän liikkumisen ohjelma Toteutetaan eurooppalaisen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman suomalainen versio Hyvinkäällä. Ohjelma tähtää vuoteen Kaupunkilogistiikkaselvitys Selvityksessä tutkitaan kaupungin henkilö- ja tavaraliikenteen virtoja ja etsitään keinoja logistiikan tehostamiseksi ja kuljetusten yhdistelemiseksi. Vastuutaho: kaupungin kaikki hallintokunnat 3. Askel-työryhmä Askel-työryhmä on liikkumisen ohjausta edistävä poikkihallinnollinen kaupungin ja sidosryhmien työryhmä, joka edistää kestävää liikkumista. Työryhmän toimintaa kehitetään kohdan 1 ohjelman avulla. Aikataulu: jatkuva toiminta. Vastuutaho: Askel-työryhmä 4. Pyöräilyn edistäminen 4.1. Pyöräilyn laatukäytävät Pyörätieverkostossa keskitetään väylien laatua ja houkuttelevuutta lisääviä toimenpiteitä tärkeimmille laatu- ja pääkäytäville. Tarkoituksena on tehdä tärkeimmistä väylistä aidosti houkuttelevia vaihtoehtoja henkilöautolle. Toimenpide tarkoittaa myös uusien avainväylien rakentamista (mm. Uudenmaankadun alkupää). Aikataulu: Pyöräpysäköintiselvitys Selvityksessä etsitään keinoja pyöräpysäköinnin keskittämiseksi oikeisiin ja järkeviin paikkoihin (erityisesti liityntäpysäköinti), sen laadun parantamiseksi sekä sen edellytysten tehostamiseksi autopysäköintiin verrattuna. Aikataulu:

10 Hyvinkääpyörä Hyvinkääpyörä on Hyvinkään kaupungin työntekijöiden yhteiskäyttöpyörän, yritysten omien työmatkapyörien ja mahdollisen kaupunkipyöräjärjestelmän fuusio yhdeksi tehokkaaksi järjestelmäksi. Toteutus riippuu yritysten halukkuudesta, mutta toteutetaan vähintään kaupungin omana virkapyöräjärjestelmänä. Aikataulu: 2012 alkaen, kaupungin toimialat ja paikalliset yritykset 4.4. Pyörälaskennat Jatkuvalla ja järjestelmällisellä pyörälaskennalla selvitetään toimenpiteiden vaikuttavuutta ja seurataan pyöräilyn kehitystä. Aikataulu: 2013 alkaen 5. Joukkoliikenteen edistäminen 5.1. Liikennevaloetuudet Liikennevalojen ohjelmoimisella paikallisliikenteen linja-autoja suosivaksi vähennetään turhia pysähtymisiä ja sujuvoitetaan joukkoliikennettä. Aikataulu: Paikallisliikenteen terminaalin siirto Paikallisliikenne sijoittuu tehokkaan ja energiataloudellisen liikkumisen kannalta huonosti ja uudella sijoittumisella taataan linja-autoliikenteen sujuvuus ja kilpailuetu henkilöautoon verrattuna. Aikataulu: Linja-autojen reaaliaikainen seuranta ja pysäkkinäytöt Teknologian kehittyessä joukkoliikenteen seuranta ja oman liikkumisen optimointi tulee yhä suurempaan rooliin. Aikataulu: Liityntäpysäköinnin tehostaminen Liityntäpysäköintiä tarvitaan tulevaisuudessa lisää ja sen laatua tulee parantaa. Liityntäpysäköinti tulisi tehdä houkuttelevammaksi kuin henkilöauton käyttö koko matkalla. Liityntäpysäköinnin parantaminen on osa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita. Aikataulu: Vastuutaho: Hyvinkään kaupunki, Liikennevirasto 6. Kävelyn edistäminen 6.1. Esteettömyysselvitys (HELY II) Ydinkeskustan ja aluekeskusten esteettömyys ja saavutettavuus kaikille liikkujatyypeille sekä esteetön liittyminen joukkoliikenteeseen ovat edellytyksiä kaikkien ihmisryhmien omatoimiselle liikkumiselle. Aikataulu: Kävelyn seuranta Kävelymäärien laskentaa ei ole tehty kansallisella mittapuullakaan kovin paljoa. Se on kuitenkin edellytys kävelyn olosuhteiden parantamistoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kannalta. Aikataulu: 2015 alkaen 7. Tehokkaan autoilun edistäminen 7.1. Kaupungin kimppakyytipalvelu 10

11 Kaupungin työntekijöille voidaan toteuttaa kaupunkivetoinen kevyt kimppakyytijärjestelmä Keskustan kehien rakentaminen Autoilun tehokkuuden lisäämiseksi ydinkeskusta tulee rauhoittaa ajoneuvoliikenteeltä ja liikenne ohjata hallitusti eritasoisia keskustan kehäkatuja tai -teitä pitkin eurooppalaiseen malliin. Aikataulu: 2020 jälkeen, Uudenmaan ELY-keskus HANKINNAT 1. Ympäristökriteereiden, materiaalitehokkuuden ja energiatehokkuuden huomioimista hankinnoissa jatketaan tapauskohtaisesti. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut 2. Hankinnoissa tulee pyrkiä minimoimaan logistiset kuormitukset ympäristölle tapauskohtaisesti. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut 3. Painotetaan energianhankinnassa ympäristöarvoja ja ilmastonsuojelua. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuonna 2013 ja kilpailutuksessa oli huomioitu vihreän sähkön hankinta optiona. Vihreän sähkön hankintaa harkittaessa voi tilaaja määrittää mm. mistä alkuperästä vihreän sähkön hankinta toteutetaan ja hankitaanko sitä kotimaisesta vai ulkomaisesta tuotannosta. Vihreän sähkön hankintaan liittyy lisääntyneen määrärahan arviointi. Siten sen hankinnasta arviointi tulisi tehdä seuraavan vuoden määrärahan käsittelyn yhteydessä. -16 Vastuutaho: Hankintapalvelut, toimialat ja tilapalvelu Kustannusarvio: Vihreän sähkön määrä kaupungin sähköstä % Vihreän sähkön määrä kaupungin sähköstä MWh Lisäkustannus / MWh Määrärahan lisäystarve/ vuosi vihreän sähkön osalta / V , , , , , , HYVINKÄÄN VESI 1. Sveitsin vedenottamon käyttöönoton myötä minimoidaan Päijänne-tunnelin vedestä tehtävän tekopohjaveden käyttö, mikä vähentää pumppaustarvetta ja energiankulutusta. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi Energiatehokkuustavoite: Sähkönsäästö 200 MWh/ v 11

12 2. Päijänne-tunnelin Kalliomäen pumppaamon pumppujen energiatehokkuus ja mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen toiminnoissa, esimerkiksi imeytystä vähentämällä selvitetään. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi 3. Kaltevan puhdistamolla uusitaan lietelingot. Vastuutaho: Hyvinkään Vesi 4. Veikkarin jätevesipumppaamon saneerauksen yhteydessä pumput uusitaan ja mitoitetaan energiatehokkaiksi. Aikataulu: 2015 Vastuutaho: Hyvinkään Vesi Energiatehokkuustavoite: Sähkönsäästö 100 MWh/ v 5. Puolimatkan vesitornin saneerauksen yhteydessä tarkastellaan verkoston ja laitoksien pumppauksia ja tarvittaessa tehdään energiankulutusta pienentäviä muutoksia. Vastuutaho Hyvinkään Vesi Hyvinkään veden energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 300 MWh/ v 2.13 HYVINKÄÄN LÄMPÖVOIMA Hyvinkään Lämpövoima Oy on liittynyt Elinkeinoelämän energiantehokkuussopimusjärjestelmään. Sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö on sitoutunut tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energiankäyttöä sekä toteuttamaan yhdessä asiakkaiden kanssa energiatehokkuustoimia energian loppukäytön tehostamiseksi. Energiatehokkuussopimuksessa raportoitu säästö v on yhteensä 7,5 GWh. 1. Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu - Maksimoidaan biopohjaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmön määrä niin, että Ekokem Oy:n, Kiertokapula Oy:n, Myllyn Paras Oy:n toimittaman energian sekä oman tuotannon yhteen laskettu määrä kasvaa jakson aikana vähintään 5 % vuoden 2013 tasosta Tämän lisäksi tehdään selvitys pellettikattilan hankinnasta Veikkarin lämpökeskukselle sekä sen jälkeen päätös kattilan mahdollisesta rakentamisesta. - Kiinnitetään erityistä huomiota oman toiminnan energiatehokkuuteen mm. seuraavalla tavalla: o oman tuotannon ja kaukolämpöpumppauksen optimointi huolehtimalla säätöarvojen ja mittaustietojen oikeellisuudesta sekä parantamalla laitteiden energiatehokkuutta aina, kun niitä uusitaan o verkon häviöiden pienentämiseksi jatketaan nykyisiä sopimushuolto- ja raportointimenettelyjä asiakaslaitteiden toiminnan tehostamiseksi o hankitaan muutama maakaasulla toimiva huoltoauto nykyisten dieselpolttoainetta käyttävän tilalle. 2. Yhteistyö asiakkaiden kanssa 12

13 - Ylläpidetään ja kehitetään mm. nykyisiä huolto- ja neuvontapalveluja sekä järjestetään tilaisuuksia sidosryhmille (mm. isännöitsijät) - Otetaan käyttöön Online- palvelu ja kehitetään sen kautta tapahtuvaa kulutusseurantapalvelua asiakkaille, joka perustuu etäluettaviin mittareihin - Osallistutaan energiansäästöviikkoon vuosittain. 3. Konserniyhteistyö - Ollaan yhteistyössä toimialojen kanssa kaupungin energia- ja ilmastostrategiassa mainittujen asioiden toteuttamiseksi käytännössä - Osallistutaan kaupungin energiansäästötyöryhmän toimintaan Vastuutaho: Hyvinkään Lämpövoima Oy Energiatehokkuustavoite: Energiatehokkuussopimuksessa määritetty tehostamistavoite sopimusjakson aikana on 1,5 GWh. Jakson aikana tehtävät uudet toimenpiteet tähtäävät pääasiassa ilmastomuutoksen ehkäisemiseen HYVINKÄÄN VUOKRA-ASUNNOT 1. Mittaustiedon hallinta Yhtiön tavoitteena on lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen kiinteistökohtainen etäluettava ja reaaliaikainen mittaaminen Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: 300 MWh/ v Kustannusarvio: Perustaminen ja käyttö /vuosi 2. Vedensäästölaitteet Yhtiön tavoitteena on asentaa vedensäästölaitteet (poresuuttimet tms. varusteet) kaikkiin yhtiön omistamiin vuokra-asuntoihin. Aikataulu: Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: m3/v / 460 MWh/v Kustannusarvio: Lämmön talteenotto asuntojen poistoilmasta Erillisen lämmöntalteenottojärjestelmän käyttöönotto vähinään yhdessä yhtiön rakennuksessa Vastuutaho: Toimitusjohtaja Energiatehokkuustavoite: 150 MWh/ v Kustannusarvio: Pihavalaistuksen ja porraskäytävien valaistuksen uusiminen Uusittavissa kohteissa otetaan käyttöön LED-valaisimet Vastuutaho: Toimitusjohtaja Energiatehokkuustavoite: 20 MWh/ v Kustannusarvio: Lämmitysverkostojen tasapainotukset Perussäätö sisälämpötilojen hallinnan parantamiseksi ja lämmityskäyrien pienentämiseksi (Tavoite 2 kohdetta / vuosi) 13

14 Aikataulu: Vastuutaho: Kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuustavoite: 250 MWh/ v Kustannusarvio: Hyvinkään vuokra-asuntojen energiatehokkuustoimet yhteensä Energiansäästötavoite 1360 MWh/ v Kustannusarvio KOY VILLATEHDAS 1.Parannetaan energiatehokkuutta käyttöteknisillä toimenpiteillä o Tarkkaillaan aktiivisesti kiinteistöautomaation säätöjä o konsultoidaan energiatoimittajia o aktiivinen kulutusseuranta käyttäen edellisvuosien kulutustietoja raja-arvoina o loma-aikojen huomioiminen lämmityksessä ja ilmastoinnissa o säätilan muutosten ennakoiminen Aikataulu: jatkuvaa työtä Vastuutaho: kiinteistönhoitaja 2. Vaikuttaminen käyttäjiin Vuokralaisten osallistaminen energiansäästöön; tiedotus ja aktivointi o valojen sammutus o ovien sulkeminen o tuuletus o kehotetaan olemaan koskematta termostaatteihin ja ilmastoinnin säätöihin Aikataulu: jatkuvaa työtä Vastuutaho: kiinteistösihteeri, asiakaspalveluhenkilöstö, kiinteistönhoitaja 3. Energiaselvityksen toimenpiteet Koko rakennuskannalle tehtiin energiaselvitys ja energiatodistukset. Ryhdytään energiakatselmuksessa ehdotettuihin energiaa säästäviin toimenpiteisiin ja korjauksiin: o pyritään tekemään lisäeristyksiä yläpohjiin o lämmön talteenoton ja ilmastoinnin perusparannus rakennukseen Vastuutaho: toimitusjohtaja 4. Uusien saneerausten toteuttaminen energiatehokkaasti Kaikissa tulevissa saneerauksissa otetaan energiatehokkuus huomioon, kiinteistöautomaation tulee olla sellainen jonka avulla pystytään nopeaan reagointiin sääolosuhteissa. Ensimmäisenä laajempana saneerauskohteena rakennukset 101, 108, 109 toteutetaan v Vastuutaho: toimitusjohtaja YHTEENVETO ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ Suurin osa toimenpiteistä on sellaisia, ettei niiden energiansäästövaikutuksia pystytä suoraan laskemaan tai arvioimaan. Laskettavissa olevien toimenpiteiden yhteinen energiansäästövaikutus on arvioitu oheisessa taulukossa olevan yhteensä 4098 MWh/ v, eli 4,1 GWh/v. Tällä saavutettaisiin yhdessä aiempien energiatehokkuustoimien kanssa säästötaso 6-7 GWh vuoteen 2016 mennessä. Energiatehokkuussopimuksen tavoite Hyvinkäällä on 9 GWh. 14

15 Arvioidut energiatehokkuustoimet yhteensä Kustannus Energiansäästö MWh/ v Katuvalaistus Julkiset kiinteistöt /tilapalvelu Hyvinkään vuokra-asunnot Hyvinkään vesi? 300 Yhteensä

Energiansäästöviikko Hyvinkäällä Markku Nieminen, Kaupungin energiansäästötyöryhmän sihteeri

Energiansäästöviikko Hyvinkäällä Markku Nieminen, Kaupungin energiansäästötyöryhmän sihteeri Energiansäästöviikko Hyvinkäällä Markku Nieminen, Kaupungin energiansäästötyöryhmän sihteeri Energiankulutus ja CO 2 - päästöt Hyvinkäällä Tieliikenne 29 % Kuluttajien sähkönkulutus 19 % Sähkölämmitys

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Tehokas energiankäyttö. -koko kunnan asia

Tehokas energiankäyttö. -koko kunnan asia Tehokas energiankäyttö -koko kunnan asia Etsi kunnalle energiansäästöä Kunnissa on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia edistää energiansäästöä ja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Energiansäästö on

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma VUOSIRAPORTOINTI Uuden kauden ensimmäinen raportointi Ensimmäinen raportointi tapahtuu vuoden 2018 alussa vuoden 2017 tietoja koskien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 1 Sisältö Sivu 2 Taustaa 2 Ilmastosopimukset ja Suomen velvoitteet 3 Ilmasto-ohjelman taustaselvitykset 3 Energiatehokkuussopimus 3 Ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.fi Maataloussektorin osuus energiankäytöstä Maataloussektorin

Lisätiedot

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ Tavoitteet ja ohjelmat Toimenpiteitä Konkreettisia esimerkkejä Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, jari.viinanen@hel.fi 30.10.2009 Jari Viinanen 1 Helsingin tavoitteet Strategia

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT Eero Kokkonen 3.5.2017 MITEN PÄÄSEN KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN Energiansäästötavoitteiden asettaminen sopimuskaudelle Tunnista kiinteistökannastasi

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seuranta Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 UKK-instituutti Tom Frisk, Pirkanmaan ELY-keskus 7.3.2014 Ilmasto- ja energiastrategian seurannan toteuttaminen Päävastuu

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010

3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010 3T-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Järvenpäässä 13.10.2010 Energiatehokkuuden parantaminen on tehokasta ilmastopolitiikkaa Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 10.3.2011

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015

Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015 Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015 Esa Merivalli Hanke lyhyesti Kuntien ja pk-yritysten hiilineutraalien toimintojen ja palveluiden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena EP-TOPO, webinaari 5.4.2017 Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille Jouni Punnonen ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET OVAT ERINOMAINEN KEINO EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 2 Teollisuuden energiansäästösopimus

Lisätiedot

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Energiankulutus ja -tuotanto o ympäristökeskus hankki syksyllä 2011 vihreää sähköä (tuulisähkö) kiinteistöyhtiön kilpailuttamana o kuukausitason energiatiedot

Lisätiedot

HSY:n syysinfo

HSY:n syysinfo HSY:n syysinfo 14.11.2017 Miksi jahdata Energiahukkaa? Ilmastopolitiikan kannalta rakennussektorin tärkein energiansäästöpotentiaali on olemassa olevassa rakennuskannassa. Jopa 10 15 prosenttia rakennusten

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot