HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Lepistö Heikki puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Aila Haapamäki Inga-Lill Rajala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 197. Kokouksen avaus 198. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 199. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 200. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 201. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja 202. Määräaikaisen osa-aikaisen diakoniatyöntekijän valinta 203. II seurakuntapastorin viran hoito 204. Lapsityön toiminnan ja talouden selvitystyöryhmän lausunto 205. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan matka Viljandiin Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus 207. Jäsenen valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen 208. Kassantarkastuspöytäkirja 1/ Sähkön hankinta vuodeksi HeTa-palvelukeskushankkeesta pyydetty lausunto 211. Lausuntopyyntö Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta 212. Helsingin hallinto-oikeuden päätös valituksesta koskien Sääksin leirikeskuksen päärakennuksen laajentamisen poikkeamispäätöstä 213. Opastusta hätätilanteisiin kriisi-info, Suomen ev.lut. kirkko 214. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 215. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 216. Aluetyön yhteistyötoimikunnasta terveisiä 217. Muita asioita 218. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 443 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 199 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Haapamäki ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 200 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 203 käsitellään välittömästi tämän pykälän jälkeen.

4 Kirkkoneuvosto Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja Liitteenä 1 Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan kokouksen 2/2009 pöytäkirja kirkkoneuvostolle tiedoksi. Liitteenä ovat toimintakertomus vuodelta 2008, tilinpäätöstiedot vuodelta 2008, toimintasuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Merkitään pöytäkirja tiedoksi. Pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 202 Määräaikaisen osa-aikaisen diakoniatyöntekijän valinta Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Kuokkaselle mahdollisuuden siirtyä osa-aikaeläkkeelle lukien. Hän tekee osa-aikaeläkkeellä 50 %.sta työaikaa. Kirkkoneuvoston kesäkuisen kokouksen jälkeen Anna-Kaisa Kuokkasen suunnitelma varsinaiselle eläkkeelle siirtymisestä ovat tarkentuneet siten, että hän olisi jäämässä varhaiseläkkeelle lukien (täytettyään 63 v.) ja työeläkkeelle siinä vaiheessa, kun eläkeikä 64 v 8 kk täyttyy. Määräaikaisen osa-aikaisen diakoniatyöntekijän virka julistettiin haettavaksi siten, että hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä virkaan tuli kuusi hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 2. Virpi Koivisto ja Tuija Mattila valitsivat haastatteluun kolme hakijaa, joista kaksi he tapasivat ja kolmatta arvioitiin papereiden ja diakoniatyön edellistä sijaisuutta toukokuussa täytettäessä suoritetun haastattelun perusteella. Hakijoita haastatelleet Virpi Koivisto, Tuija Mattila ja Jorma Leppänen antoivat lausuntonsa (liite 3) palvelujohtokunnalle, joka kokoontui antamaan oman lausuntonsa kirkkoneuvostolle. Johtokunta esittää määräaikaiseen osa-aikaiseen virkaan haastattelijoiden esityksen mukaisesti sosionomi, diakoni Seija Heiskasta. Valitaan määräaikaisen osa-aikaisen diakoniatyöntekijän virkaan lukien sosionomi, diakoni Seija Heiskanen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto II seurakuntapastorin viran hoito Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Anita Passilahdelle virkavapautta II seurakuntapastorin virasta saakka. Anita Passilahti on kesän aikana irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta sekä seurakuntaan että kapituliin lähettämällään kirjeellä. Kapitulista on hänelle lähetetty kirje irtisanoutumisen jälkeen, jossa ymmärryksemme mukaan hänelle on selvitetty tilannetta ja häntä on ohjeistettu jatkotoimissa. Kapitulin seuraava istunto on 18.8., jonka jälkeen tiedämme seurakunnassa asiasta enemmän. On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että Anita Passilahti palaisi seurakuntapastorin virkaan Hyvinkäälle. Viran hoito on ollut niin pitkään sijaisten varassa, että työn kannalta olisi tarkoituksenmukaista saada tilanteeseen pysyvyyttä. Tuomiokapituli toteaa seurakuntapastorien rekrytointiohjeissaan mm., että määräaikaisista papeista huolehtiessaan tuomiokapituli neuvottelee aktiivisesti seurakuntien kanssa. Täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee aina myös määräaikaisten pappien virkasuhteita. Seurakuntapastorin tehtäviä täytettäessä vihityt oman hiippakunnan papit ovat periaatteessa etusijalla. Tuomiokapituli tosin aina harkitsee tarkasti viran vaativuuteen ja pätevyysvaatimuksiin liittyviä seikkoja. Seurakunnassa on tällä hetkellä neljä sijaisena toimivaa seurakuntapappia, Kimmo Hujanen (virkamääräys saakka/anita Passilahti), Kalle Leppälä (virkamääräys saakka/heidi Kajander-Maavuori), Merja Olin (virkamääräys /II kappalaisen viran vastaanottaminen) ja Leena Ranta (virkamääräys saakka/laura Maria Latikka). Kaikki neljä sijaista ovat kirkkoherralle ilmaisseet kiinnostuksensa mahdollisesti vapautuvaan virkaan. Viran työalana on diakoniapapin tehtävät (liite 4). Kirkkoherra on pyytänyt kaikilta neljältä lyhyen esittelyn (liite 5) ja käy heidän kaikkien kanssa keskustelut, jonka jälkeen asia esitellään kirkkoneuvostolle. Kimmo Hujanen on 53-vuotias. Hänet on vihitty papiksi v Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut v Seurakuntapapin työtä hän on tehnyt sijaisena useissa seurakunnissa, Hyvinkään seurakunnassa vajaat neljä vuotta. Kimmo Hujanen asuu Helsingissä. Kalle Leppälä on 28-vuotias. Hänet on vihitty papiksi Hyvinkään seurakunnassa hän on ensimmäisessä papinvirassaan. Hänen työalansa on rippikoulutyö. Kalle Leppälä asuu Hyvinkäällä. Merja Olin on 47-vuotias. Hänet on vihitty papiksi v Seurakuntapapin työstä hänellä on kokemusta n. kolmen kuukauden ajalta ja sairaalapapin tehtävistä n. kaksi vuotta. Lisäksi hän on toiminut teologisten aineiden opettajana Seurakuntaopistolla. Merja Olin asuu Tuusulassa. Leena Ranta on 40-vuotias. Hänet on vihitty papiksi v Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut v Seurakuntapapin työstä Leena Rannalla on vajaan kahden vuoden työkokemus. Kehitysvammatyön papin työtä hän on

6 Kirkkoneuvosto tehnyt puolitoista vuotta. Leena Ranta asuu Kirkkonummella, mutta on ilmoittanut, että mikäli hän saisi virkamääräyksen seurakuntapastorin virkaan Hyvinkäällä, hän muuttaisi Hyvinkäälle. Kirkkoherra on kutsunut kirkkoneuvoston kuultaviksi sijaisina toimivista seurakuntapastoreista Kimmo Hujasen, Merja Olinin ja Leena Rannan. Kalle Leppälä on vihitty papiksi vuosi sitten ja hänen sijaisuus rippikoulun pappina Hyvinkäällä jatkuu vielä kevääseen 2010 saakka. On myös tärkeätä, että pappi ei tuossa vaativassa työmuodossa liian usein vaihdu. Mm. tästä syystä Kalle Leppälää ei kuultu tähän diakoniapapin virkaan. Kimmo Hujanen ilmoitti kirkkoherralle, ettei hän näe tarpeelliseksi tulla kuulemistilaisuuteen. Kirkkoneuvosto kuulee Merja Olinia ja Leena Rantaa ja antaa kuulemisen ja keskustelun jälkeen lausuntonsa tuomiokapitulille. Kirkkoneuvosto totesi kuulemisen jälkeen käydyssä keskustelussa mm. että Merja Olin ja Leena Ranta ovat osoittautuneet hyviksi, tunnollisiksi työntekijöiksi ja pidetyiksi työtovereiksi. Heillä on molemmilla omat vahvuusalueensa pappeina. Molemmat ovat korkeasti sitoutuneita papin työhön ja nyt kyseessä olevaan tehtävään. Merja Olinilla on vasta vähäinen kokemus seurakuntapapin työstä, mutta runsaammin kokemusta sairaalasielunhoidosta. Hänellä koettiin olevan syvällistä teologista osaamista. Leena Rannalla on pidempi seurakuntapapin työkokemus ja virkavuosia pappina enemmän. Lisäksi Leena Rannalla on pastoraalitutkinto. Hän on nyt Hyvinkäällä jo osittain hoitanut avautuvaan virkaan sisältyviä tehtäviä ja on niissä sisällä ja myös seurakuntalaisten parissa pidetty. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Hyvinkään seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan Leena Rantaa. 204 Lapsityön toiminnan ja talouden selvitystyöryhmän lausunto Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan työryhmän tekemään selvitystä lapsityön toiminnasta ja taloudesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Työryhmään valittiin puheenjohtajaksi Marja-Leena Virtanen ja muiksi jäseniksi kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Marjaana Salmi, kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti, johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä, talousjohtaja Jouni Lätti, lapsityön sihteeri Sari Mäkelä ja lastenohjaaja Maarit Rytkönen.

7 Kirkkoneuvosto Talousarvio vuodeksi 2009/Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi asiakirjassa on kirjattu, että selvitys tulee tehdä mennessä. Työryhmä aloitti työskentelynsä maaliskuun alkupuolella. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan työryhmän anomuksesta lisäaikaa selvityksen tekemiseen elokuun 2009 kirkkoneuvoston kokoukseen saakka. Selvityksen tekeminen käynnistyi, koska talousarvion valmisteluprosessissa oli todettu, että lapsityö on Hyvinkään seurakunnassa erittäin kalliisti toteutettu työmuoto. Virkamiehet ja luottamushenkilöt halusivat selvittää, mitä tuon lausuman ja laskelmien takana todellisuudessa on. Tehtäväksiannossa todettiin, että selvityksessä tulee katsella työmuotoa Hyvinkään seurakunnan tarpeista ja meillä toimiviksi koetuista toimintamuodoista ja mahdollisuuksista käsin. On tarkasteltava, mitä lapsi- ja siihen liittyvä perhetyö käsittää, mitkä ovat viranhaltija- ja työntekijäresurssit työalalla. Minkälaista ja minkä laajuista kerho- ja muu toiminta lapsityössä on ja tulisi olla. Myös alue- ja toimitilakysymykset ovat tärkeitä. Samoin merkittävä asia on mm. kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö. Lisäksi kirjattiin, että selvitykseen on tarkoituksenmukaista liittää myös näkemyksiä työmuodon tulevaisuudesta. Miten työtä tulisi kehittää lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Työryhmä on kokoontunut kaikkiaan kuusi kertaa. Työryhmän lausunto on liitteenä 6. Työryhmä on tarkastellut lapsi- ja perhetyön tilannetta kokonaiskirkossa. Tarkastelussa käy ilmi mm., että päiväkerholaisten määrä on tasaisesti laskenut 90-luvulla ja uskonnollinen kasvatus on vähentynyt, perinteinen pyhäkoulutoiminta on tänä päivänä vähäistä. Perhetyön osuus on sen sijaan kasvanut. Toiseksi työryhmä tarkasteli lapsi- ja perhetyötä Hyvinkäällä ja vertailuseurakunnissa. Vertailuseurakuntia oli vain kaksi, joten todellista vertailua ei ole sen perusteella ole mahdollista tehdä. Hyvinkäällä on näistä kolmesta seurakunnasta keskimäärin hiukan pidempiä kerhoaikoja. Iltapäiväkerhoja meillä on lukumääräisesti kahta muuta seurakuntaa enemmän. Hyvinkään lisäksi toisessa vertailuseurakunnassa pyhäkouluhetkiä pidettiin päiväkodeissa samaan tapaan. Perhekerhoja toimii kaikissa kolmessa seurakunnassa samansuuntaisesti. Hyvinkään seurakunnan kalliimmin toteutetun lapsi- ja perhetyön toiminnan keskeiseksi syyksi työryhmä toteaa toiminnan rakenteen, paikkakunnan koon ja varhaiskasvatuksen muun tarjonnan. Toiminnan tulevaisuudesta työryhmä toteaa, että Hyvinkäällä toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti muutosten keskellä. Seurakuntamme lapsi- ja perhetyöllä on hyvä maine mm. oppilaitoksissa. Tulevaisuudessa panostetaan edelleen diakoniseen lapsi- ja perhetyöhön, ennaltaehkäisevään työhön. Koska kaupunki Hyvinkäällä satsaa vahvasti päiväkerhoikäisiin, seurakunnan on katsottava työtä omista vahvuuksistaan käsin, tuettava koteja yhä vähenevän kristillisen

8 Kirkkoneuvosto kasvatuksen antamisessa. Myös kerhojen kestolla on oma tärkeä merkityksensä sekä vanhemmille että lapsille. Työryhmä ehdottaa, että lapsi- ja perhetyön rakenne säilytetään toistaiseksi nykyisen kaltaisena ja että erilaisia toimintatapoja kehitetään edelleen. Työryhmä ehdottaa tarvekartoituksen tekemistä. Lisäksi työryhmä on listannut joitain säästökohteita, jotka ovat melko marginaalisia. Raportin kohtaan 5 on kirjattu työryhmän kanta, että lapsi- ja perhetyön rakenne säilytetään toistaiseksi nykyisen kaltaisena.. Toimintaa ollaan kaudelle käynnistämässä entisen pohjalta (liite 7). Työryhmän muistiosta käy ilmi, että pohdintojen seurauksena tullaan kiinnittämään huomiota kustannuksiin varmasti jatkossa. Tämä on käynyt ilmi myös keskusteluissa työntekijöiden kanssa. Halutaan luoda järkeviä ja yhtenäisiä käytäntöjä. Henkilöstökulut ovat tässä avainasemassa. Kerhot ovat lastenohjaajien perustyötä. Vuosien saatossa heidän toimenkuvansa on laajentunut varsinaisten kerhojen ulkopuolelle myös muiden työmuotojen auttamiseen, mikä on tuonut rikkautta puolin ja toisin. Samalla se tuo kustannuksia vääjäämättä. Näihinkin ollaan nyt herätty. Talouspuolen kanssa tulee selvittää tämän toiminnan volyymi. Eli pidetään kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta lapsi- ja perhetyössä sen perustehtävässä. Vapaaehtoisia voitaisiin käyttää eri tilaisuuksissa lastenhoidossa ja vastaavissa tapauksissa. Olennaista on työn oikea mitoitus ja keskittäminen perustehtävään (myös rajaaminen tarvittaessa). Työryhmälle voi antaa kiitosta hyvästä aktiivisuudesta ja liikkeelle lähdöstä. Selvitystä tulee kuitenkin jatkaa ja kartoittaa työn tarvetta tulevaisuutta ajatellen. Tämä kerhokausi on jo alkanut eikä uudistuksia voi tehdä poukkoillen vaan pitkäjänteisesti, joten nyt on hyvää aikaa pohtia kautta ja siitä eteenpäin. Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä tekee hyviä selvityksiä ja niitä tulee hyödyntää jatkossa. Tietoa on saatavilla. Isojen linjausten tekeminen on hallinnon asia. Tähän tarvitaan keskustelua työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken. Lapsityö on laatinut strategiaa (tehtävä, näky ja painopisteet). Tämä paperi olisi hyvä pohja jatkotyöskentelylle. Kirkkoneuvosto keskustelee selvityksestä ja päättää jatkotoimenpiteistä. Toteutetaan työryhmän esittämä kysely vanhemmille. Kartoitetaan henkilöstökulut sekä vapaaehtoisten käyttö. Selvitetään myös työntekijöiden työnjakoa, mikäli työ muuttuu/vähenee tulevaisuudessa. Kirkkoneuvosto kävi vilkasta keskustelua seurakunnan lapsityöstä. Useammassa puheenvuorossa nousi esille lausunnostakin luettavissa oleva näkemys, miksi seurakunta tekee lapsityötä. Ja vastauksena vastaavasti, että seurakunta haluaa antaa lapsille kristillistä kasvatusta. Työllä nähdään olevan tärkeä arvo ja erityisesti muu arvo kuin työn hinta, joka sekin on huomioitava. Keskustelussa todettiin, että lausunnosta ei selviä vastaus työmuodon väitettyyn kalleuteen ja ettei todellista vertailua muihin seurakuntiin ole nyt nähtävissä.

9 Kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto katsoi, että lausunto ei vielä ole aivan kirkkovaltuustolle vietävässä muodossa ja että siitä puuttuu mm. vertailua kuvaavia liitteitä. Keskustelun jälkeen päätettiin, että työryhmä jatkaa vielä työskentelyään hioakseen lausunnon muotoa ja sen sisältöä niin, että mm. todellisia syitä mahdolliseen kustannusten todelliseen korkeuteen per lapsi olisi luettavissa ja valtuustolle esitettävissä. Lisäksi kirkkoneuvosto toivoi näkemystä henkilöstön työnjaosta, mikäli työ tulevaisuudessa muuttuu tai vähenee oleellisesti. 205 Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan matka Viljandiin Ystäväseurakuntatyön toimikunta on suunnitellut tekevänsä tutustumismatkan Viljandiin Matkan organisoija Keravan kirkkoherra, lääninrovasti Anja Hänninen pyytää seurakunnilta ilmoittautumisia matkalle mennessä. Hyvinkäältä ystäväseurakuntatyön toimikunnassa ovat jäseninä Sinikka Ala-Paavola ja Ilkka Järvinen ja varajäseninä Inga-Lill Rajala ja Virpi Koivisto. Varsinaiset jäsenet ovat halukkaita osallistumaan tutustumismatkalle. Sinikka Ala-Paavola ja Ilkka Järvinen osallistuvat ystävätoimikunnan matkalle Osallistujien kulut maksetaan kirkkoneuvoston ja ystävyysseurakuntatyön määrärahoista. Ehdotus hyväksyttiin. 206 Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus (Lätti) Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Avustuksen suuruus on sidottu valtionosuuteen, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

10 Kirkkoneuvosto Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa jatkosopimuksesta tulevalle talvikaudelle (liite 8). Sopimus on sisällöltään aikaisempia vuosia vastaava. Sopimus on allekirjoitettu Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen mukaista todellista lapsimäärää (ilmoittautuneita 205, edellisenä vuonna 240 lasta) kaavamaisesti kaikkien kuukausien osalta. Korvaus on edelleen 46,95 euroa/euroa/lapsi/kuukausi. Syyskaudella 2009 kaupunki kuitenkin maksaa lisäavustusta siten, että korvaus on 51,17 euroa/lapsi/ kuukausi. Kuukausikorvaus on syyskaudella yhteensä euroa ja kevätkaudella euroa. Sopimuksen teko viivästyi siten, että sitä ei saatu kirkkoneuvoston kesäkuun kokoukseen käsiteltäväksi. Merkitään avustussopimus tiedoksi. Avustussopimus merkittiin tiedoksi. 207 Jäsenen valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen Veikkarin Kiinteistö Oy:stä tiedusteltiin yhtiökokouspäivänä , kuka tulee seurakunnan edustajaksi kiinteistöyhtiön hallitukseen vuodeksi Puhelinkeskustelussa sovittiin, että talousjohtaja Jouni Lätti voidaan nimetä, koska kirkkoneuvosto ei ollut nimennyt erikseen seurakunnan edustajaa yhtiön hallitukseen (Jouni Lätti oli nimetty aiemmin yhtiökokoukseen seurakunnan edustajaksi). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 208 Kassantarkastuspöytäkirja 1/2009 (Lätti) Taloussäännön 10 :n mukaisesti talousjohtajan on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain, kassojen rahavarat. Kassojen tarkastuksesta on erillinen raportti liitteenä 9. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Sähkön hankinta vuodeksi 2010 (Lätti) Kirkkoneuvosto myönsi talousjohtajalle valtuudet tehdä seurakunnan sähkönhankintasopimukset, hänen katsoman hetken mukaan, vaikka se ylittää rahallisesti talousjohtajan hankintavaltuuden ( euroa). Sopimukset saavat kattaa maksimissaan 4 vuotta. Tehdyt sähkötoimituskaupat tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Päätöksen jälkeen talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat seuranneet sähkön markkinahinnan kehitystä ja olleet yhteydessä seurakunnan nykyiseen sähköntoimittajaan. Tukkusähkön hinta vuodelle 2010 on vaihdellut viimeisen vuoden aikana euron tasolla. Tulevan vuoden sähkön tukkuhintataso on liikkunut viime kuukaudet euron tasolla (liite 10). Tukkuhintaan tulee lisäksi ns. profiililisä ja suomilisä sekä toimittajan marginaali ja arvonlisävero. Talousjohtaja on tehnyt päätöksen hankkia vuoden 2010 sähköenergian Vattenfall Sähkönmyynti Oy:ltä hintaan 41,66 euroa/mwh (alv 0 %). Hankinnan arvonlisäverollinen kokonaisarvo on euroa. Seurakunnan vuosikulutukseksi on arvioitu 1600 MWh. Sähkön hinta vuosina on ollut 50,78 e/mwh (alv 0 %), joten hinta laskee nykyisestä tasostaan 17,6 %. Vuositasolla säästö on siten euroa (alv 22 %). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 210 HeTa-palvelukeskushankkeesta pyydetty lausunto (Lätti) Yleistä Seurakuntien tulee antaa lausuntonsa HeTa-palvelukeskushankkeesta mennessä. Lausuntopyyntö ja muuta tausta-aineistoa jaettiin kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa (erillinen liite, pyydetään ottamaan edellisen kokouksen aineistosta). Edellisessä kokouksessa jaettua lausuntopohjaa on muokattu kirkkohallituksessa ja seurakunnan lausunto on kirjoitettu uudelle pohjalle. Lähiseurakuntien talousjohtajien kanssa ei ole kesälomien vuoksi keskusteltu laajemmin seurakuntien lausunnoista - lausuntojen sisältö vaihdellee varovaisen myönteisestä kielteisiin kantoihin.

12 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston käsittely kesäkuussa 2009 HeTa -palvelukeskushanketta, tiedotustilaisuuden antia sekä lausuntopyynnön sisältöä esiteltiin ja käsiteltiin edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan kirjattiin keskustelusta seuraavat asiat: Käytetyissä puheenvuoroissa ilmaistiin lähinnä kriittisiä ajatuksia hankkeesta. Avoimia kysymyksiä oli tilaisuuden jälkeen jäänyt paljon. Hanke vaikutti luottamushenkilöistä keskeneräiseltä ja siihen suhtauduttiin varauksella. Joissakin puheenvuoroissa todettiin mm., ettei Hyvinkään seurakunta isona seurakuntana hyödy HeTa-hankkeesta, pienet seurakunnat saattavat sitä tarvita. Kriittisesti suhtauduttiin myös kuuden aluepisteen luomiseen. Ne ovat väliportaita, joista tullaan jatkossa pyrkimään eroon. Hanke on myös hyvin kallis. Jossain puheenvuoroissa nähtiin HeTa-hankkeen kaltainen keskittäminen ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi tulevaisuudessa. Keskustelussa otettiin esille myös kysymys siitä, miten muutoksen kohteena oleva taloushallinnon henkilöstö suhtautuu muutokseen. Henkilökunnan kanta Taloustoimiston henkilökunta pitää esitettyä palvelukeskusmallia organisaatioltaan ja toimintatavaltaan raskaana. Toimintatapa synnyttää lisää talousprosessien käsittelytasoja ja tarkistusrutiineja, mikä väistämättä johtaa nykyistä pidempiin käsittelyaikoihin ja vähentää joustavuutta. Asiakaspalvelu heikentyy, kun samaan prosessiin liittyvien asioiden käsittely hajautuu eri toimintayksiköihin. Palvelukeskukseen siirtyvän henkilökunnan työn mielekkyys vähenee, kun toimenkuvat pelkistyvät (varsinkin, jos perustetaan kuusi toiminnoittain hajautettua palvelupistettä). Selvityksissä voimakkaasti esillä olevaa työvoimapulaa ei ole Hyvinkään näkökulmasta nähtävissä ja koulutettua henkilökuntaa on hyvin saatavilla. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että kirkkohallituksen selvityksistä ei ole saatavissa riittävän selvää ja luotettavaa tietoa tulevan palvelukeskusmallin kustannuksista seurakunnalle. Henkilökunnan kysymykseksi jää: missä ovat palvelukeskusmallin hyödyt? Mikäli palvelukeskusmalli kuitenkin toteutetaan, henkilökunta esittää, että seurakunnan lausunnossa yhden palvelupisteen sijaintipaikkakunnaksi esitettäisiin Hyvinkäätä. Hyvinkään etuja ovat hyvä alan työvoimatarjonta, paikkakunnalla olevat kaupallisen alan oppilaitokset (ammattikorkeakoulu ja ammattioppilaitos) sekä hyvät liikenneyhteydet ja pääkaupunkiseutua alhaisempi vuokra- ja palkkataso. Jos hanke toteutetaan, henkilökunnan mielestä Hyvinkään tulisi olla viimeisten mukaan tulevien seurakuntien joukossa. Pilottiseurakunnaksi ryhtyminen ei ole perusteltua mm. henkilökuntarakenne huomioon ottaen. Lausunnon sisältö Lausuntoluonnos on liitteessä 11.

13 Kirkkoneuvosto Hankkeen taloudesta on tehty erillinen laskelma niiden tietojen valossa, joita on ollut käytettävissä mm. talousjohtajan aiempaan valmistelutyöryhmän työskentelyn kautta. Seurakunnassa vuonna 2007 tehdyn palkka- ja talousprosessien kustannustarkastelun sekä palvelukeskuksesta tehtyjen kustannusarvioiden perusteella seurakuntamme kustannukset ko. prosessien osalta säilyisivät suunnilleen ennallaan, mikäli palvelukeskushanke toteutettaisiin. Kirkkohallituksen asiaa esittelevässä muistiossa keskikokoisten seurakuntatalouksien kokonaissäästöpotentiaaliksi on arvioitu %, mikä em. kustannustarkastelun perusteella vaikuttaa Hyvinkään osalta mahdottomalta tavoitteelta (liite 11). Palvelukeskuksen etuja esittelyraportin sivun 17 mukaan ovat parempi ja tasaisempi laatu, kouluttamistarpeen väheneminen, IT-kehitys- ja ylläpitokulujen poistuminen, sijaistamisen helpottuminen, talouspäällikön ajan vapautuminen olennaiseen ja merkittävät yksikkökustannussäästöt. Siirtymisen heikkouksia ovat ylimenokauden ongelmat, uusien tehtävien ja roolien määrittäminen ja oppiminen sekä henkilöstön eläköitymisen ja tehtävien siirtämisen yhteensovittamisen haasteet. Henkilöstön osalta HeTa-hankkeen esittelyraportit ovat ristiriitaisia: niissä tuodaan esille sekä mahdolliset irtisanomiset että se, että ketään ei hankkeen toteutumisen vuoksi sanottaisi irti. Raportissa tuodaan esille talous- ja palkanlaskentahenkilöstön muuttomahdollisuus uuteen palvelukeskukseen, mutta muissa vastaavissa hankkeissa muuttohalukkuus on ollut huomattavan pientä. Kirkkohallitus ei voi käytännössä lähteä tukemaan yksittäisiä seurakuntia, jos niille jää muutoksen jälkeen enemmän henkilökuntaa kuin on tarpeen. Jokainen seurakunta on myös itsenäinen juridinen organisaatio ja joutuu viime kädessä tekemään itse henkilöstöratkaisunsa kaikissa tilanteissa. Liitteet: HeTa -hankkeen yleistä tausta-aineistoa (jaettu pidetyn kokouksen yhteydessä, pyydetään ottamaan mukaan), erillinen liite Lausuntoluonnos (liite 11) Taloudelliset laskelmat (liite 12) Annetaan liitteen 11 mukainen lausunto HeTa -palvelukeskussuunnitelmasta kirkkohallitukselle. Kirkkoneuvosto kävi lausuntoesityksestä keskustelun ja antoi pienin tarkennuksin liitteen 11 mukaisen lausunnon.

14 Kirkkoneuvosto Lausuntopyyntö Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta (Halme) Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäväksi Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksen (liite 13). Kaupunki pyytää seurakunnan lausuntoa luonnoksesta mennessä. Seurakunnan asianomaiset viranhaltijat ovat tutustuneet luonnokseen, eikä siihen heidän näkemyksensä mukaan ole huomauttamista. Seurakunnalla ei ole huomautettavaa rakennusjärjestysluonnoksen suhteen. Ehdotus hyväksyttiin. 212 Helsingin hallinto-oikeuden päätös valituksesta koskien Sääksin leirikeskuksen päärakennuksen laajentamisen poikkeamispäätöstä (Halme) Teknisen lautakunnan Hyvinkään seurakunnalle myöntämästä Sääksin leirikeskuksen kappelin rakentamisen poikkeamispäätöksestä olivat valittaneet Suomen Arkkitehtiliitto ja Panu Latvala. Hallinto-oikeus päätti, ettei se tutkin valitusta Panu Latvalan tekemältä osalta. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen. Perusteluissa hallinto-oikeus toteaa mm., että kyseessä on kappelin rakentaminen eikä rakentaminen lisää majoitusmahdollisuuksia. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Kunnan poikkeamispäätöstä ei ole syytä muuttaa valituksen johdosta. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Merkitään hallinto-oikeuden päätös tiedoksi. Merkittiin hallinto-oikeuden päätös tiedoksi.

15 Kirkkoneuvosto Opastusta hätätilanteisiin Kriisi-info, Suomen ev.lut. kirkko Kirkkohallitus on ohjeistanut kriisi-info sivustollaan A(H1N1)-virukseen (sikainfluenssaan) varautumista. Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että seurakunnat tarkistavat ja päivittävät valmiussuunnitelmansa. Myös sijaisjärjestelyjen tarkistamista suositellaan. Infossa todetaan, että sikainfluenssan arvioidaan leviävän laajemmin Suomeen elo-syyskuussa ja että jopa noin kolmannes väestöstä sairastuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteaa omissa ohjeissaan, että influenssa tarttuu yskiessä ja aivastaessa tai hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. Siten sairastumista voi ehkäistä hyvällä käsi- ja yskimishygienialla. Papiston ja kanttoreiden työkokouksessa asiasta on keskusteltu, samoin aihe on esimiespalaverin esityslistalla. Kirkkoneuvosto korostaa, että seurakunnassa noudatetaan yleisesti annettuja ohjeita hygienia-asioissa. Sairauspoissaolojen ilmoittamisesta ja aikarajoista keskustellaan ja tehdään päätös nyt tai myöhemmin saadun informaation perusteella. Päätettiin, että kirkkohallitukselta ja kirkon työmarkkinalaitokselta seurakuntiin tulleet ohjeet saatetaan työmuodoille tiedoksi ja noudatettaviksi. Talousjohtaja valmistelee konsultoiden työterveyshuoltoa ja kirkkoherraa ohjeet seurakunnan työntekijöille sairauspoissaoloista koskien A(H1N1)-virusta. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätöksen jälkeen ohjeet tuodaan työntekijöille tiedoksi. 214 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 26/ Seurakunnan vakuutusten kilpailuttaminen ja ylläpitäminen Kirkkohallituksen yleiskirje 27/ Liity kirkkoon.fi -palvelu avataan juhannuksen jälkeen Kirkkohallituksen yleiskirje 28/ Kirkkohallituksen varhaiskuntoutustoiminta

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Aika 9.3.2010 klo 17:00 17.45 9.3.2010 klo 18.00 21.00 Strategian suunnitteluseminaari kasvatustyön johtavien ja vastaavien kanssa Paikka Kyttälänkatu

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18. LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.00) Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Mika Arola Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot