HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Lepistö Heikki puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Aila Haapamäki Inga-Lill Rajala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 197. Kokouksen avaus 198. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 199. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 200. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 201. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja 202. Määräaikaisen osa-aikaisen diakoniatyöntekijän valinta 203. II seurakuntapastorin viran hoito 204. Lapsityön toiminnan ja talouden selvitystyöryhmän lausunto 205. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan matka Viljandiin Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus 207. Jäsenen valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen 208. Kassantarkastuspöytäkirja 1/ Sähkön hankinta vuodeksi HeTa-palvelukeskushankkeesta pyydetty lausunto 211. Lausuntopyyntö Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta 212. Helsingin hallinto-oikeuden päätös valituksesta koskien Sääksin leirikeskuksen päärakennuksen laajentamisen poikkeamispäätöstä 213. Opastusta hätätilanteisiin kriisi-info, Suomen ev.lut. kirkko 214. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 215. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 216. Aluetyön yhteistyötoimikunnasta terveisiä 217. Muita asioita 218. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 443 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 199 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila Haapamäki ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 200 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 203 käsitellään välittömästi tämän pykälän jälkeen.

4 Kirkkoneuvosto Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirja Liitteenä 1 Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan kokouksen 2/2009 pöytäkirja kirkkoneuvostolle tiedoksi. Liitteenä ovat toimintakertomus vuodelta 2008, tilinpäätöstiedot vuodelta 2008, toimintasuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Merkitään pöytäkirja tiedoksi. Pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 202 Määräaikaisen osa-aikaisen diakoniatyöntekijän valinta Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Kuokkaselle mahdollisuuden siirtyä osa-aikaeläkkeelle lukien. Hän tekee osa-aikaeläkkeellä 50 %.sta työaikaa. Kirkkoneuvoston kesäkuisen kokouksen jälkeen Anna-Kaisa Kuokkasen suunnitelma varsinaiselle eläkkeelle siirtymisestä ovat tarkentuneet siten, että hän olisi jäämässä varhaiseläkkeelle lukien (täytettyään 63 v.) ja työeläkkeelle siinä vaiheessa, kun eläkeikä 64 v 8 kk täyttyy. Määräaikaisen osa-aikaisen diakoniatyöntekijän virka julistettiin haettavaksi siten, että hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä virkaan tuli kuusi hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 2. Virpi Koivisto ja Tuija Mattila valitsivat haastatteluun kolme hakijaa, joista kaksi he tapasivat ja kolmatta arvioitiin papereiden ja diakoniatyön edellistä sijaisuutta toukokuussa täytettäessä suoritetun haastattelun perusteella. Hakijoita haastatelleet Virpi Koivisto, Tuija Mattila ja Jorma Leppänen antoivat lausuntonsa (liite 3) palvelujohtokunnalle, joka kokoontui antamaan oman lausuntonsa kirkkoneuvostolle. Johtokunta esittää määräaikaiseen osa-aikaiseen virkaan haastattelijoiden esityksen mukaisesti sosionomi, diakoni Seija Heiskasta. Valitaan määräaikaisen osa-aikaisen diakoniatyöntekijän virkaan lukien sosionomi, diakoni Seija Heiskanen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto II seurakuntapastorin viran hoito Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Anita Passilahdelle virkavapautta II seurakuntapastorin virasta saakka. Anita Passilahti on kesän aikana irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta sekä seurakuntaan että kapituliin lähettämällään kirjeellä. Kapitulista on hänelle lähetetty kirje irtisanoutumisen jälkeen, jossa ymmärryksemme mukaan hänelle on selvitetty tilannetta ja häntä on ohjeistettu jatkotoimissa. Kapitulin seuraava istunto on 18.8., jonka jälkeen tiedämme seurakunnassa asiasta enemmän. On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että Anita Passilahti palaisi seurakuntapastorin virkaan Hyvinkäälle. Viran hoito on ollut niin pitkään sijaisten varassa, että työn kannalta olisi tarkoituksenmukaista saada tilanteeseen pysyvyyttä. Tuomiokapituli toteaa seurakuntapastorien rekrytointiohjeissaan mm., että määräaikaisista papeista huolehtiessaan tuomiokapituli neuvottelee aktiivisesti seurakuntien kanssa. Täytettäessä seurakuntapastorin virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee aina myös määräaikaisten pappien virkasuhteita. Seurakuntapastorin tehtäviä täytettäessä vihityt oman hiippakunnan papit ovat periaatteessa etusijalla. Tuomiokapituli tosin aina harkitsee tarkasti viran vaativuuteen ja pätevyysvaatimuksiin liittyviä seikkoja. Seurakunnassa on tällä hetkellä neljä sijaisena toimivaa seurakuntapappia, Kimmo Hujanen (virkamääräys saakka/anita Passilahti), Kalle Leppälä (virkamääräys saakka/heidi Kajander-Maavuori), Merja Olin (virkamääräys /II kappalaisen viran vastaanottaminen) ja Leena Ranta (virkamääräys saakka/laura Maria Latikka). Kaikki neljä sijaista ovat kirkkoherralle ilmaisseet kiinnostuksensa mahdollisesti vapautuvaan virkaan. Viran työalana on diakoniapapin tehtävät (liite 4). Kirkkoherra on pyytänyt kaikilta neljältä lyhyen esittelyn (liite 5) ja käy heidän kaikkien kanssa keskustelut, jonka jälkeen asia esitellään kirkkoneuvostolle. Kimmo Hujanen on 53-vuotias. Hänet on vihitty papiksi v Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut v Seurakuntapapin työtä hän on tehnyt sijaisena useissa seurakunnissa, Hyvinkään seurakunnassa vajaat neljä vuotta. Kimmo Hujanen asuu Helsingissä. Kalle Leppälä on 28-vuotias. Hänet on vihitty papiksi Hyvinkään seurakunnassa hän on ensimmäisessä papinvirassaan. Hänen työalansa on rippikoulutyö. Kalle Leppälä asuu Hyvinkäällä. Merja Olin on 47-vuotias. Hänet on vihitty papiksi v Seurakuntapapin työstä hänellä on kokemusta n. kolmen kuukauden ajalta ja sairaalapapin tehtävistä n. kaksi vuotta. Lisäksi hän on toiminut teologisten aineiden opettajana Seurakuntaopistolla. Merja Olin asuu Tuusulassa. Leena Ranta on 40-vuotias. Hänet on vihitty papiksi v Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut v Seurakuntapapin työstä Leena Rannalla on vajaan kahden vuoden työkokemus. Kehitysvammatyön papin työtä hän on

6 Kirkkoneuvosto tehnyt puolitoista vuotta. Leena Ranta asuu Kirkkonummella, mutta on ilmoittanut, että mikäli hän saisi virkamääräyksen seurakuntapastorin virkaan Hyvinkäällä, hän muuttaisi Hyvinkäälle. Kirkkoherra on kutsunut kirkkoneuvoston kuultaviksi sijaisina toimivista seurakuntapastoreista Kimmo Hujasen, Merja Olinin ja Leena Rannan. Kalle Leppälä on vihitty papiksi vuosi sitten ja hänen sijaisuus rippikoulun pappina Hyvinkäällä jatkuu vielä kevääseen 2010 saakka. On myös tärkeätä, että pappi ei tuossa vaativassa työmuodossa liian usein vaihdu. Mm. tästä syystä Kalle Leppälää ei kuultu tähän diakoniapapin virkaan. Kimmo Hujanen ilmoitti kirkkoherralle, ettei hän näe tarpeelliseksi tulla kuulemistilaisuuteen. Kirkkoneuvosto kuulee Merja Olinia ja Leena Rantaa ja antaa kuulemisen ja keskustelun jälkeen lausuntonsa tuomiokapitulille. Kirkkoneuvosto totesi kuulemisen jälkeen käydyssä keskustelussa mm. että Merja Olin ja Leena Ranta ovat osoittautuneet hyviksi, tunnollisiksi työntekijöiksi ja pidetyiksi työtovereiksi. Heillä on molemmilla omat vahvuusalueensa pappeina. Molemmat ovat korkeasti sitoutuneita papin työhön ja nyt kyseessä olevaan tehtävään. Merja Olinilla on vasta vähäinen kokemus seurakuntapapin työstä, mutta runsaammin kokemusta sairaalasielunhoidosta. Hänellä koettiin olevan syvällistä teologista osaamista. Leena Rannalla on pidempi seurakuntapapin työkokemus ja virkavuosia pappina enemmän. Lisäksi Leena Rannalla on pastoraalitutkinto. Hän on nyt Hyvinkäällä jo osittain hoitanut avautuvaan virkaan sisältyviä tehtäviä ja on niissä sisällä ja myös seurakuntalaisten parissa pidetty. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Hyvinkään seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan Leena Rantaa. 204 Lapsityön toiminnan ja talouden selvitystyöryhmän lausunto Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan työryhmän tekemään selvitystä lapsityön toiminnasta ja taloudesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Työryhmään valittiin puheenjohtajaksi Marja-Leena Virtanen ja muiksi jäseniksi kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Marjaana Salmi, kasvatuksen vastuukappalainen Juha Koivulahti, johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä, talousjohtaja Jouni Lätti, lapsityön sihteeri Sari Mäkelä ja lastenohjaaja Maarit Rytkönen.

7 Kirkkoneuvosto Talousarvio vuodeksi 2009/Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi asiakirjassa on kirjattu, että selvitys tulee tehdä mennessä. Työryhmä aloitti työskentelynsä maaliskuun alkupuolella. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan työryhmän anomuksesta lisäaikaa selvityksen tekemiseen elokuun 2009 kirkkoneuvoston kokoukseen saakka. Selvityksen tekeminen käynnistyi, koska talousarvion valmisteluprosessissa oli todettu, että lapsityö on Hyvinkään seurakunnassa erittäin kalliisti toteutettu työmuoto. Virkamiehet ja luottamushenkilöt halusivat selvittää, mitä tuon lausuman ja laskelmien takana todellisuudessa on. Tehtäväksiannossa todettiin, että selvityksessä tulee katsella työmuotoa Hyvinkään seurakunnan tarpeista ja meillä toimiviksi koetuista toimintamuodoista ja mahdollisuuksista käsin. On tarkasteltava, mitä lapsi- ja siihen liittyvä perhetyö käsittää, mitkä ovat viranhaltija- ja työntekijäresurssit työalalla. Minkälaista ja minkä laajuista kerho- ja muu toiminta lapsityössä on ja tulisi olla. Myös alue- ja toimitilakysymykset ovat tärkeitä. Samoin merkittävä asia on mm. kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö. Lisäksi kirjattiin, että selvitykseen on tarkoituksenmukaista liittää myös näkemyksiä työmuodon tulevaisuudesta. Miten työtä tulisi kehittää lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Työryhmä on kokoontunut kaikkiaan kuusi kertaa. Työryhmän lausunto on liitteenä 6. Työryhmä on tarkastellut lapsi- ja perhetyön tilannetta kokonaiskirkossa. Tarkastelussa käy ilmi mm., että päiväkerholaisten määrä on tasaisesti laskenut 90-luvulla ja uskonnollinen kasvatus on vähentynyt, perinteinen pyhäkoulutoiminta on tänä päivänä vähäistä. Perhetyön osuus on sen sijaan kasvanut. Toiseksi työryhmä tarkasteli lapsi- ja perhetyötä Hyvinkäällä ja vertailuseurakunnissa. Vertailuseurakuntia oli vain kaksi, joten todellista vertailua ei ole sen perusteella ole mahdollista tehdä. Hyvinkäällä on näistä kolmesta seurakunnasta keskimäärin hiukan pidempiä kerhoaikoja. Iltapäiväkerhoja meillä on lukumääräisesti kahta muuta seurakuntaa enemmän. Hyvinkään lisäksi toisessa vertailuseurakunnassa pyhäkouluhetkiä pidettiin päiväkodeissa samaan tapaan. Perhekerhoja toimii kaikissa kolmessa seurakunnassa samansuuntaisesti. Hyvinkään seurakunnan kalliimmin toteutetun lapsi- ja perhetyön toiminnan keskeiseksi syyksi työryhmä toteaa toiminnan rakenteen, paikkakunnan koon ja varhaiskasvatuksen muun tarjonnan. Toiminnan tulevaisuudesta työryhmä toteaa, että Hyvinkäällä toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti muutosten keskellä. Seurakuntamme lapsi- ja perhetyöllä on hyvä maine mm. oppilaitoksissa. Tulevaisuudessa panostetaan edelleen diakoniseen lapsi- ja perhetyöhön, ennaltaehkäisevään työhön. Koska kaupunki Hyvinkäällä satsaa vahvasti päiväkerhoikäisiin, seurakunnan on katsottava työtä omista vahvuuksistaan käsin, tuettava koteja yhä vähenevän kristillisen

8 Kirkkoneuvosto kasvatuksen antamisessa. Myös kerhojen kestolla on oma tärkeä merkityksensä sekä vanhemmille että lapsille. Työryhmä ehdottaa, että lapsi- ja perhetyön rakenne säilytetään toistaiseksi nykyisen kaltaisena ja että erilaisia toimintatapoja kehitetään edelleen. Työryhmä ehdottaa tarvekartoituksen tekemistä. Lisäksi työryhmä on listannut joitain säästökohteita, jotka ovat melko marginaalisia. Raportin kohtaan 5 on kirjattu työryhmän kanta, että lapsi- ja perhetyön rakenne säilytetään toistaiseksi nykyisen kaltaisena.. Toimintaa ollaan kaudelle käynnistämässä entisen pohjalta (liite 7). Työryhmän muistiosta käy ilmi, että pohdintojen seurauksena tullaan kiinnittämään huomiota kustannuksiin varmasti jatkossa. Tämä on käynyt ilmi myös keskusteluissa työntekijöiden kanssa. Halutaan luoda järkeviä ja yhtenäisiä käytäntöjä. Henkilöstökulut ovat tässä avainasemassa. Kerhot ovat lastenohjaajien perustyötä. Vuosien saatossa heidän toimenkuvansa on laajentunut varsinaisten kerhojen ulkopuolelle myös muiden työmuotojen auttamiseen, mikä on tuonut rikkautta puolin ja toisin. Samalla se tuo kustannuksia vääjäämättä. Näihinkin ollaan nyt herätty. Talouspuolen kanssa tulee selvittää tämän toiminnan volyymi. Eli pidetään kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta lapsi- ja perhetyössä sen perustehtävässä. Vapaaehtoisia voitaisiin käyttää eri tilaisuuksissa lastenhoidossa ja vastaavissa tapauksissa. Olennaista on työn oikea mitoitus ja keskittäminen perustehtävään (myös rajaaminen tarvittaessa). Työryhmälle voi antaa kiitosta hyvästä aktiivisuudesta ja liikkeelle lähdöstä. Selvitystä tulee kuitenkin jatkaa ja kartoittaa työn tarvetta tulevaisuutta ajatellen. Tämä kerhokausi on jo alkanut eikä uudistuksia voi tehdä poukkoillen vaan pitkäjänteisesti, joten nyt on hyvää aikaa pohtia kautta ja siitä eteenpäin. Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä tekee hyviä selvityksiä ja niitä tulee hyödyntää jatkossa. Tietoa on saatavilla. Isojen linjausten tekeminen on hallinnon asia. Tähän tarvitaan keskustelua työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken. Lapsityö on laatinut strategiaa (tehtävä, näky ja painopisteet). Tämä paperi olisi hyvä pohja jatkotyöskentelylle. Kirkkoneuvosto keskustelee selvityksestä ja päättää jatkotoimenpiteistä. Toteutetaan työryhmän esittämä kysely vanhemmille. Kartoitetaan henkilöstökulut sekä vapaaehtoisten käyttö. Selvitetään myös työntekijöiden työnjakoa, mikäli työ muuttuu/vähenee tulevaisuudessa. Kirkkoneuvosto kävi vilkasta keskustelua seurakunnan lapsityöstä. Useammassa puheenvuorossa nousi esille lausunnostakin luettavissa oleva näkemys, miksi seurakunta tekee lapsityötä. Ja vastauksena vastaavasti, että seurakunta haluaa antaa lapsille kristillistä kasvatusta. Työllä nähdään olevan tärkeä arvo ja erityisesti muu arvo kuin työn hinta, joka sekin on huomioitava. Keskustelussa todettiin, että lausunnosta ei selviä vastaus työmuodon väitettyyn kalleuteen ja ettei todellista vertailua muihin seurakuntiin ole nyt nähtävissä.

9 Kirkkoneuvosto Edelleen kirkkoneuvosto katsoi, että lausunto ei vielä ole aivan kirkkovaltuustolle vietävässä muodossa ja että siitä puuttuu mm. vertailua kuvaavia liitteitä. Keskustelun jälkeen päätettiin, että työryhmä jatkaa vielä työskentelyään hioakseen lausunnon muotoa ja sen sisältöä niin, että mm. todellisia syitä mahdolliseen kustannusten todelliseen korkeuteen per lapsi olisi luettavissa ja valtuustolle esitettävissä. Lisäksi kirkkoneuvosto toivoi näkemystä henkilöstön työnjaosta, mikäli työ tulevaisuudessa muuttuu tai vähenee oleellisesti. 205 Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan matka Viljandiin Ystäväseurakuntatyön toimikunta on suunnitellut tekevänsä tutustumismatkan Viljandiin Matkan organisoija Keravan kirkkoherra, lääninrovasti Anja Hänninen pyytää seurakunnilta ilmoittautumisia matkalle mennessä. Hyvinkäältä ystäväseurakuntatyön toimikunnassa ovat jäseninä Sinikka Ala-Paavola ja Ilkka Järvinen ja varajäseninä Inga-Lill Rajala ja Virpi Koivisto. Varsinaiset jäsenet ovat halukkaita osallistumaan tutustumismatkalle. Sinikka Ala-Paavola ja Ilkka Järvinen osallistuvat ystävätoimikunnan matkalle Osallistujien kulut maksetaan kirkkoneuvoston ja ystävyysseurakuntatyön määrärahoista. Ehdotus hyväksyttiin. 206 Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus (Lätti) Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Avustuksen suuruus on sidottu valtionosuuteen, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

10 Kirkkoneuvosto Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa jatkosopimuksesta tulevalle talvikaudelle (liite 8). Sopimus on sisällöltään aikaisempia vuosia vastaava. Sopimus on allekirjoitettu Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen mukaista todellista lapsimäärää (ilmoittautuneita 205, edellisenä vuonna 240 lasta) kaavamaisesti kaikkien kuukausien osalta. Korvaus on edelleen 46,95 euroa/euroa/lapsi/kuukausi. Syyskaudella 2009 kaupunki kuitenkin maksaa lisäavustusta siten, että korvaus on 51,17 euroa/lapsi/ kuukausi. Kuukausikorvaus on syyskaudella yhteensä euroa ja kevätkaudella euroa. Sopimuksen teko viivästyi siten, että sitä ei saatu kirkkoneuvoston kesäkuun kokoukseen käsiteltäväksi. Merkitään avustussopimus tiedoksi. Avustussopimus merkittiin tiedoksi. 207 Jäsenen valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen Veikkarin Kiinteistö Oy:stä tiedusteltiin yhtiökokouspäivänä , kuka tulee seurakunnan edustajaksi kiinteistöyhtiön hallitukseen vuodeksi Puhelinkeskustelussa sovittiin, että talousjohtaja Jouni Lätti voidaan nimetä, koska kirkkoneuvosto ei ollut nimennyt erikseen seurakunnan edustajaa yhtiön hallitukseen (Jouni Lätti oli nimetty aiemmin yhtiökokoukseen seurakunnan edustajaksi). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 208 Kassantarkastuspöytäkirja 1/2009 (Lätti) Taloussäännön 10 :n mukaisesti talousjohtajan on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain, kassojen rahavarat. Kassojen tarkastuksesta on erillinen raportti liitteenä 9. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Sähkön hankinta vuodeksi 2010 (Lätti) Kirkkoneuvosto myönsi talousjohtajalle valtuudet tehdä seurakunnan sähkönhankintasopimukset, hänen katsoman hetken mukaan, vaikka se ylittää rahallisesti talousjohtajan hankintavaltuuden ( euroa). Sopimukset saavat kattaa maksimissaan 4 vuotta. Tehdyt sähkötoimituskaupat tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Päätöksen jälkeen talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat seuranneet sähkön markkinahinnan kehitystä ja olleet yhteydessä seurakunnan nykyiseen sähköntoimittajaan. Tukkusähkön hinta vuodelle 2010 on vaihdellut viimeisen vuoden aikana euron tasolla. Tulevan vuoden sähkön tukkuhintataso on liikkunut viime kuukaudet euron tasolla (liite 10). Tukkuhintaan tulee lisäksi ns. profiililisä ja suomilisä sekä toimittajan marginaali ja arvonlisävero. Talousjohtaja on tehnyt päätöksen hankkia vuoden 2010 sähköenergian Vattenfall Sähkönmyynti Oy:ltä hintaan 41,66 euroa/mwh (alv 0 %). Hankinnan arvonlisäverollinen kokonaisarvo on euroa. Seurakunnan vuosikulutukseksi on arvioitu 1600 MWh. Sähkön hinta vuosina on ollut 50,78 e/mwh (alv 0 %), joten hinta laskee nykyisestä tasostaan 17,6 %. Vuositasolla säästö on siten euroa (alv 22 %). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 210 HeTa-palvelukeskushankkeesta pyydetty lausunto (Lätti) Yleistä Seurakuntien tulee antaa lausuntonsa HeTa-palvelukeskushankkeesta mennessä. Lausuntopyyntö ja muuta tausta-aineistoa jaettiin kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa (erillinen liite, pyydetään ottamaan edellisen kokouksen aineistosta). Edellisessä kokouksessa jaettua lausuntopohjaa on muokattu kirkkohallituksessa ja seurakunnan lausunto on kirjoitettu uudelle pohjalle. Lähiseurakuntien talousjohtajien kanssa ei ole kesälomien vuoksi keskusteltu laajemmin seurakuntien lausunnoista - lausuntojen sisältö vaihdellee varovaisen myönteisestä kielteisiin kantoihin.

12 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston käsittely kesäkuussa 2009 HeTa -palvelukeskushanketta, tiedotustilaisuuden antia sekä lausuntopyynnön sisältöä esiteltiin ja käsiteltiin edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan kirjattiin keskustelusta seuraavat asiat: Käytetyissä puheenvuoroissa ilmaistiin lähinnä kriittisiä ajatuksia hankkeesta. Avoimia kysymyksiä oli tilaisuuden jälkeen jäänyt paljon. Hanke vaikutti luottamushenkilöistä keskeneräiseltä ja siihen suhtauduttiin varauksella. Joissakin puheenvuoroissa todettiin mm., ettei Hyvinkään seurakunta isona seurakuntana hyödy HeTa-hankkeesta, pienet seurakunnat saattavat sitä tarvita. Kriittisesti suhtauduttiin myös kuuden aluepisteen luomiseen. Ne ovat väliportaita, joista tullaan jatkossa pyrkimään eroon. Hanke on myös hyvin kallis. Jossain puheenvuoroissa nähtiin HeTa-hankkeen kaltainen keskittäminen ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi tulevaisuudessa. Keskustelussa otettiin esille myös kysymys siitä, miten muutoksen kohteena oleva taloushallinnon henkilöstö suhtautuu muutokseen. Henkilökunnan kanta Taloustoimiston henkilökunta pitää esitettyä palvelukeskusmallia organisaatioltaan ja toimintatavaltaan raskaana. Toimintatapa synnyttää lisää talousprosessien käsittelytasoja ja tarkistusrutiineja, mikä väistämättä johtaa nykyistä pidempiin käsittelyaikoihin ja vähentää joustavuutta. Asiakaspalvelu heikentyy, kun samaan prosessiin liittyvien asioiden käsittely hajautuu eri toimintayksiköihin. Palvelukeskukseen siirtyvän henkilökunnan työn mielekkyys vähenee, kun toimenkuvat pelkistyvät (varsinkin, jos perustetaan kuusi toiminnoittain hajautettua palvelupistettä). Selvityksissä voimakkaasti esillä olevaa työvoimapulaa ei ole Hyvinkään näkökulmasta nähtävissä ja koulutettua henkilökuntaa on hyvin saatavilla. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että kirkkohallituksen selvityksistä ei ole saatavissa riittävän selvää ja luotettavaa tietoa tulevan palvelukeskusmallin kustannuksista seurakunnalle. Henkilökunnan kysymykseksi jää: missä ovat palvelukeskusmallin hyödyt? Mikäli palvelukeskusmalli kuitenkin toteutetaan, henkilökunta esittää, että seurakunnan lausunnossa yhden palvelupisteen sijaintipaikkakunnaksi esitettäisiin Hyvinkäätä. Hyvinkään etuja ovat hyvä alan työvoimatarjonta, paikkakunnalla olevat kaupallisen alan oppilaitokset (ammattikorkeakoulu ja ammattioppilaitos) sekä hyvät liikenneyhteydet ja pääkaupunkiseutua alhaisempi vuokra- ja palkkataso. Jos hanke toteutetaan, henkilökunnan mielestä Hyvinkään tulisi olla viimeisten mukaan tulevien seurakuntien joukossa. Pilottiseurakunnaksi ryhtyminen ei ole perusteltua mm. henkilökuntarakenne huomioon ottaen. Lausunnon sisältö Lausuntoluonnos on liitteessä 11.

13 Kirkkoneuvosto Hankkeen taloudesta on tehty erillinen laskelma niiden tietojen valossa, joita on ollut käytettävissä mm. talousjohtajan aiempaan valmistelutyöryhmän työskentelyn kautta. Seurakunnassa vuonna 2007 tehdyn palkka- ja talousprosessien kustannustarkastelun sekä palvelukeskuksesta tehtyjen kustannusarvioiden perusteella seurakuntamme kustannukset ko. prosessien osalta säilyisivät suunnilleen ennallaan, mikäli palvelukeskushanke toteutettaisiin. Kirkkohallituksen asiaa esittelevässä muistiossa keskikokoisten seurakuntatalouksien kokonaissäästöpotentiaaliksi on arvioitu %, mikä em. kustannustarkastelun perusteella vaikuttaa Hyvinkään osalta mahdottomalta tavoitteelta (liite 11). Palvelukeskuksen etuja esittelyraportin sivun 17 mukaan ovat parempi ja tasaisempi laatu, kouluttamistarpeen väheneminen, IT-kehitys- ja ylläpitokulujen poistuminen, sijaistamisen helpottuminen, talouspäällikön ajan vapautuminen olennaiseen ja merkittävät yksikkökustannussäästöt. Siirtymisen heikkouksia ovat ylimenokauden ongelmat, uusien tehtävien ja roolien määrittäminen ja oppiminen sekä henkilöstön eläköitymisen ja tehtävien siirtämisen yhteensovittamisen haasteet. Henkilöstön osalta HeTa-hankkeen esittelyraportit ovat ristiriitaisia: niissä tuodaan esille sekä mahdolliset irtisanomiset että se, että ketään ei hankkeen toteutumisen vuoksi sanottaisi irti. Raportissa tuodaan esille talous- ja palkanlaskentahenkilöstön muuttomahdollisuus uuteen palvelukeskukseen, mutta muissa vastaavissa hankkeissa muuttohalukkuus on ollut huomattavan pientä. Kirkkohallitus ei voi käytännössä lähteä tukemaan yksittäisiä seurakuntia, jos niille jää muutoksen jälkeen enemmän henkilökuntaa kuin on tarpeen. Jokainen seurakunta on myös itsenäinen juridinen organisaatio ja joutuu viime kädessä tekemään itse henkilöstöratkaisunsa kaikissa tilanteissa. Liitteet: HeTa -hankkeen yleistä tausta-aineistoa (jaettu pidetyn kokouksen yhteydessä, pyydetään ottamaan mukaan), erillinen liite Lausuntoluonnos (liite 11) Taloudelliset laskelmat (liite 12) Annetaan liitteen 11 mukainen lausunto HeTa -palvelukeskussuunnitelmasta kirkkohallitukselle. Kirkkoneuvosto kävi lausuntoesityksestä keskustelun ja antoi pienin tarkennuksin liitteen 11 mukaisen lausunnon.

14 Kirkkoneuvosto Lausuntopyyntö Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta (Halme) Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäväksi Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksen (liite 13). Kaupunki pyytää seurakunnan lausuntoa luonnoksesta mennessä. Seurakunnan asianomaiset viranhaltijat ovat tutustuneet luonnokseen, eikä siihen heidän näkemyksensä mukaan ole huomauttamista. Seurakunnalla ei ole huomautettavaa rakennusjärjestysluonnoksen suhteen. Ehdotus hyväksyttiin. 212 Helsingin hallinto-oikeuden päätös valituksesta koskien Sääksin leirikeskuksen päärakennuksen laajentamisen poikkeamispäätöstä (Halme) Teknisen lautakunnan Hyvinkään seurakunnalle myöntämästä Sääksin leirikeskuksen kappelin rakentamisen poikkeamispäätöksestä olivat valittaneet Suomen Arkkitehtiliitto ja Panu Latvala. Hallinto-oikeus päätti, ettei se tutkin valitusta Panu Latvalan tekemältä osalta. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen. Perusteluissa hallinto-oikeus toteaa mm., että kyseessä on kappelin rakentaminen eikä rakentaminen lisää majoitusmahdollisuuksia. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Kunnan poikkeamispäätöstä ei ole syytä muuttaa valituksen johdosta. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Merkitään hallinto-oikeuden päätös tiedoksi. Merkittiin hallinto-oikeuden päätös tiedoksi.

15 Kirkkoneuvosto Opastusta hätätilanteisiin Kriisi-info, Suomen ev.lut. kirkko Kirkkohallitus on ohjeistanut kriisi-info sivustollaan A(H1N1)-virukseen (sikainfluenssaan) varautumista. Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että seurakunnat tarkistavat ja päivittävät valmiussuunnitelmansa. Myös sijaisjärjestelyjen tarkistamista suositellaan. Infossa todetaan, että sikainfluenssan arvioidaan leviävän laajemmin Suomeen elo-syyskuussa ja että jopa noin kolmannes väestöstä sairastuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteaa omissa ohjeissaan, että influenssa tarttuu yskiessä ja aivastaessa tai hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. Siten sairastumista voi ehkäistä hyvällä käsi- ja yskimishygienialla. Papiston ja kanttoreiden työkokouksessa asiasta on keskusteltu, samoin aihe on esimiespalaverin esityslistalla. Kirkkoneuvosto korostaa, että seurakunnassa noudatetaan yleisesti annettuja ohjeita hygienia-asioissa. Sairauspoissaolojen ilmoittamisesta ja aikarajoista keskustellaan ja tehdään päätös nyt tai myöhemmin saadun informaation perusteella. Päätettiin, että kirkkohallitukselta ja kirkon työmarkkinalaitokselta seurakuntiin tulleet ohjeet saatetaan työmuodoille tiedoksi ja noudatettaviksi. Talousjohtaja valmistelee konsultoiden työterveyshuoltoa ja kirkkoherraa ohjeet seurakunnan työntekijöille sairauspoissaoloista koskien A(H1N1)-virusta. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätöksen jälkeen ohjeet tuodaan työntekijöille tiedoksi. 214 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 26/ Seurakunnan vakuutusten kilpailuttaminen ja ylläpitäminen Kirkkohallituksen yleiskirje 27/ Liity kirkkoon.fi -palvelu avataan juhannuksen jälkeen Kirkkohallituksen yleiskirje 28/ Kirkkohallituksen varhaiskuntoutustoiminta

16 Kirkkoneuvosto Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A8/ Kirkon työpaikkatorin palvelu jatkuu 2. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A9/ Muutoksia tasa-arvolakiin alkaen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A10/ Eräitä kirkon yleisen virkaehtosopimuksen palkkausjärjestelmää koskevia tilastoja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A11/ Laki sähköisen viestinnän tietosuojasta on muuttunut Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 215 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 29 - / Diakoniatyöntekijä Päivi Lammelan palkaton virkavapaus 30. Johtavan kanttorin Erkki Hannosen palkaton virkavapaus 31. Kanttori Minna Kettusen palkaton virkavapaus 32. Ehtoollisenjako-oikeus lastenohjaaja Eija Karille 33. Kanslisti Tarja Hyvösen työn alkamisajankohta 34. Johtavan sairaalasielunhoitajan Anna-Leena Utin palkaton virkavapaus 35. Ehtoollisenjako-oikeus leirityöntekijä Antti Räsäselle 36. Ehtoollisenjako-oikeus leirityöntekijä Johanna Leppäselle 37. Oikeus yhteen leirivapaaseen Kuutsi- jatkorippikoululeirin työntekijöille Talousjohtajan päätösluettelon asialista 44 - / Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen 45. Määräaikaisen vuokrasopimuksen asumisoikeusajan jatkaminen (Rantalankila) 46. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin 47. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Olli-Petri Halme 48. Sähköpostiosoitteen lakkautus Tauno Tuominen ja uuden tilaus Tarja Hyvönen 49. Asuinhuoneiston vuokrasopimus Laaksonen Sirkku ja Eero, Helenenk B ATK-laitteiden ja ohjelmien hankinta 51. Vuosilomamuutosten hyväksyminen. Tuula Illi 52. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Anna-Maija Puurunen

17 Kirkkoneuvosto Sairauslomien myöntäminen 54. Kopiopaperien hankinta 55. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin 56. Rauhannummen muurin kunnostus 57. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Jaana Viitanen 58. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Tarja Hyvönen 59. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Satu Pekkala 60. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Mika Lyytinen 61. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen 62. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Maija-Liisa Koponen 63. Määräaikainen työsopimus, Satu Kärnä 64. Autotallien vuokrasopimuksia Helenenkadulla 65. Siivoojan valinta, Orvokki Pesämies 66. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Orvokki Pesämies 67. ATK-laitteiden ja ohjelmien hankinta 68. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen 69. Lausunto Nurmijärven seurakunnan leirikeskuksen rakennuslupahakemuksesta 70. Vahingoittuneiden silmälasien korvaaminen 71. ATK-laitteiden myynti Tauno Tuomiselle 72. Sähköpostiosoitteen tilaus, Leo Suonikko 73. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kirsi Marttila-Laurila 74. Tilapäisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen Keijo Huuhkalle 75. Sähkön hankinta vuodeksi 2010 Merkitään asialistat tiedoksi. Merkittiin asialistat tiedoksi. 216 Aluetyön yhteistyötoimikunnasta terveisiä Aluetyön yhteistyötoimikunta kokoontui kesän jälkeen Toimikunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimivan Risto Nihtilän ja toimikunnan sihteerin, aluetyön organisoinnista vastaavan sekä Kytäjän ja Kaukasten aluepappina toimivan Petra Pohjanraidon kanssa käytiin lyhyesti ajatustenvaihtoa kokouksen jälkeen. Toimikunnan pitämän kokouksen pöytäkirja toimitetaan kirkkoneuvoston kokoukseen (liite 14). Toimikunnassa mm. kannettiin huolta aluetyön asemasta ja toivottiin siinä profiilin nostamista. Aluepappien ja muiden yhteistyötoimikuntaan kuuluvien viranhaltijoiden osallistumisaktiivisuutta kokouksiin kritisoitiin.

18 Kirkkoneuvosto Ohessa liitteenä 15 myös muistio kaikkien alueneuvostojen yhteiskokouksesta Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävän tapaamisen aiheeksi on päätetty alue- ja työalatyö. Tuossa tapaamisessa on mahdollisuus käydä perusteellisempaa keskustelua ja pohdintaa mm. alueilta tulevista toiveista ja niiden toteuttamismahdollisuuksista. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan kirjannut, että alueneuvostojen toive kirkkoneuvoston edustajan saamisesta takaisin alueneuvoston kokoonpanoon valmistellaan. Tämä asia on määrä tuoda kirkkoneuvostoon vielä kuluvan syksyn aikana. Aluetyön kirkkopyhä tultaneen myös toteuttamaan kuluvan syksyn aikana. Näin saadaan tämän syksyn aikana jo hyvin aluetyötä esille ja siitä voidaan perusteellisemmin käydä seurakunnassa keskustelua. Kuullaan aluetyön yhteistyötoimikunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimivan Risto Nihtilän raporttia toimikunnassa esille tulleista kysymyksistä ja keskustellaan mm. kuullun perusteella aluetyön tilanteesta kirkkoneuvoston näkökulmasta. Risto Nihtilä kertoi terveisiä viimeisestä aluetyön yhteistyötoimikunnan tapaamisesta Hän totesi mm., että Kytäjällä asiat ovat kohtalaisen hyvin, Paavolassa puheenjohtajan rooli on melko vaativa ja hän tarvitsisi siinä ehkä enemmän virkamiesten tukea. Kaukasissa seurat on koettu hyviksi ja isompia huolenaiheita ei ole. Vehkojalla alueneuvoston jäsenet osallistuvat huonosti kokouksiin. Martissa kannetaan huolta tulevasta aluepapista. Aluetyön yhteistyötoimikunnassa taas viranhaltijajäsenet (julistus-, kasvatus- ja palvelusektoreilta) osallistuvat ajoittain huonosti kokouksiin. Nopon alueen tilanteesta myös keskusteltiin ja siitä, mihin alueneuvostoon Noppo luontevasti kuuluisi. Keskustelussa esillä olivat Vehkoja ja Kytäjä. Todettiin, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tapaamisessa on illan aiheena alue- ja työalatyö. Tuolloin on hyvä ja luontevaa keskustella erityisesti aluetyön kysymyksistä ja myös Nopon tilanteesta ja noppolaisten toiveista ja tarpeista seurakuntaan nähden. Kirkkoneuvosto palaa alueneuvostokysymyksiin vielä myöhemmin ja tuo kirkkoneuvostolle tiedoksi nyt puuttumaan jääneen liitteen 14, aluetyön yhteistyötoimikunnan pöytäkirja.

19 Kirkkoneuvosto Muita asioita 1. Pääemäntä Aino Kuronen ja emäntä Riitta Kankaanpää 30 vuotta pitopalvelua Juhlakahvitarjoilu seurakuntakeskuksessa klo Kaukasten palvelutalon 30-vuotisjuhla klo Kappalainen Kosti Kallion virkaan asettaminen klo Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tapaaminen Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 30.9., , , ja Kirkkovaltuusto ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin virteen 548.

20 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 218 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 202 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä 202 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2007 1 (7) Aika: Ti 15.5.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa

Lisätiedot