SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Juho Seppälä Painopaikka: Grano Oy Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki, viestintäyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Juho Seppälä Painopaikka: Grano Oy Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki, viestintäyksikkö"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys HYK:n arvot ja toimintakulttuuri Oppilaskuntatoiminta Tukioppilastoiminta Tukioppilaiden ystävänpäivän vietto Taito- ja taideaineissa tapahtunutta Liikunnan iloa Musiikkikasvatusta Kuvataiteen projektit ja vierailut Koulukirjasto Hykissä nautitaan edelleen hyvistä kirjastopalveluista Kirjavinkkausta ja teematapahtumia Yhteistyötä tiedonhaussa Kerhotoiminta Kerhotoiminnassa vanhaa ja uutta Ihmefilmit pyörivät Hykissä Teatteritoiminta Kilpailuja, vierailuja ja hankkeita D:n matka yrittäjyyteen Apulaisrehtorin tervehdys Opettajat Henkilökunta Oppilaat Toimitus: Juho Seppälä Painopaikka: Grano Oy Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki, viestintäyksikkö 2 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

3 REHTORIN TERVEHDYS Hämeenlinnan yhteiskoulun opettajat ovat viime syksystä 2014 lähtien paneutuneet uuden syksyllä 2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman perusperiaatteisiin. Nostimme tarkasteltaviksi kolme keskeistä toimintakulttuurin kehittämisen kannalta olevaa seikkaa: työkumppanuuden ja tiimityön, uudet persoonalliset oppimisympäristöt ja ilmiöpohjaisen lähestymistavan perinteisen ainejakoisuuden rinnalle. Valmentajiksemme saimme kolme kokenutta kouluttajaa ja työskentelyalustana toimi tähän tarkoitukseen luotu Kasvualusta, jonne poimimme aihepiireihin kohdistuneet keskustelut ja kaiken muunkin kehittämismateriaalin. Tämä yhteisöllisen toimintakulttuurin suunnitteluvaihe päätettiin tammikuussa Käsiimme jäi tästä prosessista yhteiset periaatteet, jotka vielä visualisoitiin arkikäyttöön sopiviksi. Näiden periaatteiden viitoittamana on edetty kohti tiimikohtaisia suunnitteluita ja uuden lukuvuoden rakentamista. Pedagogisten pohdintojen rinnalla olemme päässeet Tuomelan koulun perusparannushankkeessa siihen vaiheeseen, että koulun sisätilat on jokseenkin kokonaan purettu uusien avointen oppimisympäristöjen tieltä. Nyt on voitu osallistua uusien oppimisympäristöjen kalustus- ja sisustussuunnittelutyöhön yhdessä sisustussuunnittelijan kanssa. Oppilaat ovat osallistuneet design-viikolla ideoimaan työskentelytiloja. Lähtökohdaksi olimme jo aiemmin valinneet vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen soveltuvat tilaratkaisut. Tanskasta löydetty kotamalli haluttiin myös meidän toiminnan lähtökohdaksi. Näissä luokkien omissa kotaratkaisuissa opettajat ja oppilaat pääsevät luontevimmin aloittamaan työpäivät. Yhteisen aloituskeskustelun kautta päivät saavat uudenlaisen startin. Tähän lähestymistapaan pohjaavaa toimintaa käynnistämme jo tulevana lukuvuonna, jotta muuttohetkellä 2016 elokuussa olisimme valmiimpia. 4 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

4 Tämän vuoden yksi kohokohta oli Hykin korttelipihakilpailu. Hämeenlinnan kaupungin ja Lappset Group Oy:n yhteistyöllä toteutettiin valtakunnallinen korttelipihakilpailu. Suunnittelukilpailun tavoitteena oli muuttaa perinteinen välituntipiha yhteisöllisyyttä ja luovuutta vahvistavaksi oppimisympäristöksi, jossa eri-ikäiset voivat viettää aikaansa. Kilpailun voittaja Akseli valittiin yhteensä 24 kilpailutyön joukosta. Näihin suunnittelukohtaisiin liittyy usein yhteiskunnallisesti merkittäviä tekijöitä. Yhteiskoulun pioneerimaiset tavoitteet opetustoiminnan muuttamisesta tarjosi luontevan haasteen myös pihan suunnitteluun uudesta näkökulmasta. Kilpailutöistä järjestettiin kaupungin kotisivuilla yleisöäänestys, jonka voitti työ Päivänkehrä. Yhteiskoulun pitkäaikainen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Ulla Lappalainen jää nyt keväällä erittäin ansaituille eläkepäiville. Ullan työn jälki tulee näkymään Yhteiskoulun arjessa mm. Hykin teatterin, Yhteiskoulun koulukirjaston ja elokuva-ja mediakasvatuksen näkökulmista. Kiitos Ulla työpanoksestasi ja Yhteiskoulun hyväksi tekemästäsi työstä. Yhteiskoulu sai syksyllä uuden apulaisrehtorin. Tähän virkaan nimetty Johanna Hyytiä on heti aloittanut työt tarmokkaasti ja innolla. Johanna tunnetaan jo hyvänä lähiesimiehenä, neuvottelijana ja kuuntelijana. Osaavan ja taitavan henkilöstön ja yhteen hiileen puhaltavan kouluyhdistyksen avulla olemme tänäkin lukuvuonna voineet palvella oppilaita ja heidän huoltajiaan. Innokkaat sekä toisiaan kunnioittavat ja arvostavat oppilaat tuovat tähän yhteisöömme oman panoksensa. Monet unohtumattomat hetket tältä lukuvuodelta jäävät nyt historian kirjoihin ja ennen muuta tulevan henkisen kasvun pääomaksi. Toivotan kaikille hyvää kesää 2015 Arto Nykänen rehtori HYKIN ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Arvostamme ja tavoittelemme: Oikeudenmukaisuutta ja avointa rehtiä toimintaa Rohkeutta, luovuutta ja työniloa Kunnioittavaa suhtautumista ihmisten erilaisuuteen Oppilaslähtöistä ja vastuullista työskentelyä Kestävää kehitystä Turvallista oppimis- ja työympäristöä Toimimme kouluyhteisössämme yritteliäästi: Katsomme tulevaisuuteen perinteitä kunnioittaen. Olemme monipuolisessa vuorovaikutuksessa kaikkien kasvuyhteisömme jäsenten kesken. Teemme rakentavaa yhteistyötä kaikkien koulumme lasten- ja nuorten kasvuun ja kehitykseen vaikuttavien tahojen kanssa. Toimimme vastuullisesti. Kannustamme oma-aloitteiseen vaikuttamiseen. Käytämme luovuuttamme ja vahvuuksiamme. Tarjoamme turvallisen oppimisen, kasvun ja kehittymisen jatkumon. 6 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

5 Alakoulun oppilaskunnan hallitus järjesti vappuaattona pihadiskon. Diskossa soitettiin luokkien biisitoiveita ja nähtiin muutama oppilaiden harjoittelema talent-esitys. OPPILASKUNTATOIMINTA Teksti: Juho Seppälä Oppilaskunnan tehtävänä on parantaa kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun sisäisiin asioihin. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Yhteiskoulun oppilaat, mutta sen käytännön toiminnasta vastaa hallitus, johon alakoululta valitaan edustaja jokaiselta luokalta ja yläkoululta vaaleissa kolme edustajaa joka luokka-asteelta. Oppilaskuntaa ohjaavina opettajina toimivat alakoulun puolella Jussi Virtanen ja yläkoulussa Juho Seppälä. Syyslukukauden ensimmäinen ponnistus oli perinteisen nälkäpäiväkeräyksen toteutus koululla 18. syyskuuta. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet kiersivät luokissa keräyslippaiden kanssa ja jakoivat nälkäpäivätarroja keräykseen osallistuneille. Viimeisellä viikolla ennen joululomalle lähtöä järjestettiin oppilaskunnan vaalit 7- ja 8-luokkalaisille. Vanhan käytännön mukaisesti 9-luokkalaiset hallituksen jäsenet jatkoivat hallituksessa kevään loppuun saakka. Vaalit toteutettiin entiseen tapaan mahdollisimman todenmukaisesti ja näin oppilaat saivat käytännön kokemusta siitä, miten yleiset vaalit yleensäkin järjestetään. Lyhyen, mutta kiivaan vaalikamppailun tuloksena oppilaskunnan hallitukseen valittiin Tatu Kiuru 7A-luokalta, Silja Tast 7B-luokalta ja Aino Kuusela 7D-luokalta, Veeti Viitala 8B-luokalta, Aku Keinonen 8C-luokalta ja Henna Vainikainen 8C-luokalta. 9-luokkalaisista hallituksessa jatkoivat Teppo Nieminen 9B-luokalta, Nelli Honkala 9C-luokalta ja Oskari Heinonen 9G-luokalta. Kevätlukukaudella oppilaskunnan hallitus otti kantaa 8-luokkalaisten V-päivänä tekemiin aloitteisiin ja päätti viedä eteenpäin nuorten huippukokouksessa 8C-luokan aloitetta koripallotelineiden lisäämisestä kaupungin virkistyspaikkoihin. Huhtikuussa järjestetyssä nuorten huippukokouksessa oppilaskunnan hallituksen edustajat Teppo Nieminen ja Aku Keinonen onnistuivat neuvottelemaan hankkeelle euroa!!! Toinen perinteinen syyslukukauden tapahtuma eli taksvärkkipäivä järjestettiin koululla 12. marraskuuta. Oppilaskunnan hallitus päätti entiseen tapaan taksvärkkipäivän keräyskohteen ja vilkkaan keskustelun jälkeen päätyi kohdentamaan taksvärkin tuoton Pelastakaa lapset ry:lle. Oppilaskunnan hallitus käsitteli totuttuun tapaan lukuvuoden aikana useita avustushakemuksia. Syksyllä hallitus päätti tukea 1-2-luokille tarkoitettua teatteriesitystä ja keväällä tukea myönnettiin tukioppilaille tukari-hupparien hankintaan, sekä talviliikuntapäivän laskettelijoiden bussikustannuksiin. Oppilaskunta tuki entiseen tapaan kuukausittaisilla maksuilla PLAN-järjestön kautta kummilastamme Mary Anyangoa Keniassa. Kevätlukukauden lopuksi oppilaskunta myönsi ansioituneille oppilaille vielä stipendejä. Omaan toimintaansa oppilaskunta on saanut huomattavaa tukea Hykin vanhempainyhdistykseltä. Jatkuvaa pientä tuottoa tuottaa myös koulun pääaulassa sijaitseva kahviautomaatti. 8 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

6 Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ilmapiiriä koulussa. Tukioppilastoiminta on koulussamme mahdollista ottaa valinnaisaineeksi. 8-luokkalaisten tukioppilaskurssin ja 9-luokkalaisten tukioppilastoiminnan valitsi tälle lukuvuodelle yhteensä 80 oppilasta. Mannerheimin Lastensuojeluliitto tukee ja kehittää tukioppilastoimintaa, mm. koulutusmateriaalin kautta. TUKIOPPILASTOIMINTA Tänä syksynä järjestimme poikkeuksellisen aikaisin, jo elokuun lopussa, perinteisen 7-luokkien ryhmäytymispäivän Aulangon ulkoilumajalla. 9. luokan tukioppilaat suunnittelivat päivän ohjelman ja mukana oli tukioppilaiden ja 7. luokkalaisten lisäksi 7. luokkien luokanvalvojat ja nuorisotyöntekijä Mikko Virta. Päivän aikana suoritettiin tehtäviä, joiden ratkaisemiseen tarvittiin koko luokan yhteistyötä. Sää suosi ja päivä oli kokonaisuudessaan onnistunut. Muuta syksyllä järjestettyä toimintaa kummiluokille oli tukioppilaiden kiusaamista käsitellyt oppitunti 7-luokkalaisille. Tunnin aikana pohdittiin kiusaamisen syitä ja miten kiusaaminen vaikuttaa sen uhriksi joutuvaan oppilaaseen. Keskustelua herätti muiden oppilaiden rooli kiusaamistilanteessa ja lopputuloksena oli, että tärkeää on lähteä puolustamaan kiusattua eikä olla välinpitämättömänä sivustaseuraajana. Joulun alla 9. luokan tukioppilaat leikittivät 7. luokkalaisten lisäksi myös 8. luokkalaiset ryhmähengen ylläpitämiseksi. Syksyn teemapäivä oli tänä vuonna Halloween-teemalla ja järjestettiin Pyhäinpäivän alla lokakuun lopussa. Juhlasalissa pidettiin pelkoa, kauhua ja inhotusta sisältänyt show, jossa oppilaat kisailivat mm. muumioinnissa ja etsivät kätkettyjä esineitä sokkona aivojen ja muiden ällöttävien aineiden seasta. Show oli onnistunut ja tunnelmiin pääsee ohessa olevan kuvan kautta. Siinä 9.luokan tukioppilaat poseeraavat juhlan jälkeen Halloween-asuissaan. Syyslukukauden lopuksi 9. luokan tukioppilaat pääsivät osallistumaan Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämään koulutukseen, jonka heille kustansi Vanhempainyhdistys. Aiheena oli nettiturvallisuus ja kiusaaminen sosiaalisessa mediassa. Koko koulupäivän kestänyt koulutus oli ajatuksia herättävä ja erittäin hyödyllinen. Muut yläkoululaiset osallistuivat kouluttajan nettiturvallisuutta käsitelleeseen luentoon. Kevätlukukaudella koulutettiin uudet, 8-luokkalaiset tukioppilaat. Teemapäivät jatkuivat myös keväällä. Ohessa on 8. luokan tukioppilaiden kirjoitus ystävänpäivän juhlinnasta. 8. luokan tukioppilaat pitivät ensimmäiset ryhmäytymistuntinsa alakoululaisille huhtikuun alussa. Kaikki luokat osallistuivat tukioppilaiden järjestämille oppitunneille, jotka olivat niin mieluisat, että tukioppilaita pyydettiin pitämään uudet leikkitunnit vielä saman kevään aikana. Tuleville 7-luokkalaisille pidettiin vanhempainilta toukokuun alussa, jolloin tukioppilaat tutustuttivat uudet luokat toisiinsa ja koulurakennukseen sekä koulun käytänteisiin. Kevään viimeinen tempaus oli jo perinteeksi muodostunut nykyisten 7-luokkalaisten kisat viimeisellä kouluviikolla, jolloin luokat ottivat toisistaan mittaa erilaisilla tehtävärasteilla. Kisatehtävien päätteeksi otettiin uusinta syksyn 7. luokkapäivän köydenvedosta. Teksti: tukioppilasohjaajat Tuula Savola ja Sari Sinkko-Mäkinen Tukioppilaiden ystävänpäivän vietto Perjantaina 13. helmikuuta Hykissä vietettiin ystävänpäivää. Päivä alkoi halipassien jakamisella. Tukioppilaat jakoivat kaikille halukkaille kaulaan ripustettavat sydämet, johon kerättiin halattujen kavereiden nimiä. Ahkerimmat halaajat saivat sydämen täyteen molemmin puolin. Lisäksi käytäville piilotettiin sydämiä, joista osaan oli kirjoitettu ystävyyteen liittyviä kirjoituksia ja osalla sydämistä sai lunastettua tikkarin opehuoneesta. Päivän pukeutumisväri oli pääosin pinkki, mutta paljon näkyi myös kirkkaanpunaista. Välituntisin yritettiin soittaa musiikkia, mutta se ei onnistunut. Tukarit Halloween-tunnelmissa Tukarit Halloween-tunnelmissa Ystävänpäivän kunniaksi kavereille saattoi lähettää kortteja, jotka tukioppilaat kävivät jakamassa luokkiin. Kortteja lähetettiin paljon. Koska koulussa ei ollut kahviota, tukioppilaat pistivät pystyyn Kamujen kahvilan. Tarjolla oli muffinsseja, mokkapaloja, pullia ja mehua halvoilla hinnoilla. Väkeä kävi kahvilassa paljon ja kaikki tuotteet menivät kaupaksi. Ystävänpäivän viettäminen toi mukavasti vaihtelua koulupäivään. JEE! Teksti: 8. luokan tukioppilaat 10 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

7 TAITO- JA TAIDEAINEISSA TAPAHTUNUTTA Liikunnan iloa Liikunnan tiedetään lisäävän kouluviihtyvyyttä ja työrauhaa. Kuluneeseen lukuvuoteen onkin mahtunut liikettä monen moista. Suomalaisten nuorten vähäinen liikunta ja liian pitkät passiiviset ajanjaksot herättävät suurta huolta yhteiskunnallisesti. Koulupäivän aikana oppilaat liikkuvat keskimäärin 17 minuuttia. Vastaiskuna huolestuttavalle ilmiölle olemme liikuntatuntien puitteissa aloittaneet hyödyntämään Polar Active-aktiivisuusmittareita, joiden avulla nuorten on mahdollista seurata omaa päivittäistä aktiivisuuttaan. Osalla oppilaista on ollut Polarin aktiivisuusmittarit viikon ajan käytössään. Mittari mittaa päivittäistä aktiivisuutta vuorokauden ympäri ja tallentaa kaikki liikkeet. Oppilaiden kokemukset mittareiden käytöstä ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Monet ovat todenneet kokemuksen olleen herättävä. Lisää liikettä tarvitaan ja herätysliikettä oman liikunnallisen elämäntavan aktivoimiseksi on alkanut tapahtua. Koulussamme on myös lisätty koulupäivän aikaista liikuntaa. Kaksi kertaa viikossa koulupäivä luokissa on alkanut virkistävällä aamujumpalla. Aamujumpan ohjaamisesta ovat vastanneet oppilaat itse. Jokaisella luokalla on ollut vähintään kaksi oppilasta, jotka ovat ottaneet asiakseen opetella ja ohjata noin kahden kuukauden välein vaihtuneet jumppasarjat luokkatovereilleen. Iso kiitos jumppareille kouluviihtyvyyden parantamisesta. Lisäksi olemme osallistuneet valtakunnallisiin liikuntakampanjoihin. Valon Taisto-ohjelman monipuolisilla ja hauskoilla treenivinkeillä oppilailla on ollut mahdollisuus harjoitella ja seurata kehittymistään treenikortin neljän haasteliikkeen avulla. Eräskin oppilas epäili parantuneen lihaskuntotestin salaisuudeksi ahkeraa Taistotreeniä. #MunLiikkeen myötä koulussamme toteutettiin tänäkin vuonna aktiivisempia välitunteja. Kevään kampanjajakson aikana toteutettiin #MunLiike -ryhmäläisten ideoimia toimintavälitunteja ja tapahtumia. Viime keväänä kampanjan innostavana liikuntavälineenä oli pallo. Tämän kevään kampanjavälineenä toimi frisbee. Tukea ohjelman toteuttamiseen oppilaat saivat Hämeen Liikunta ja Urheilun #MunLiike-ohjelmakoordinaattorilta. Talviliikuntapäivää vietettiin vähälumisissa merkeissä. Lajivalikoimaan kuuluivat Sappeen lasketteluretki, luistelu ja kävely. Hiihto jouduttiin tänäkin vuonna perumaan huonon lumitilanteen vuoksi. Aamupäivän ohjelmaan kuului muilla paitsi laskettelijoilla lisäksi Sumopainia, Kinballia ja Lasten Liikunnan tuen järjestämiä tehtävärasteja. Toivottavasti ensi vuonna kelit suosivat ja voimme palauttaa hiihdon takaisin liikuntapäivän lajivalikoimaan. Koululiikuntakalenteri täyttyi tänäkin vuonna Lasten Liikunnan Tuki ry:n järjestämistä koulujenvälisistä urheilukilpailuista. Lajeina olivat Musiikkikasvatusta ARXin Kulttuuripolun kautta yläkoulun oppilaat pääsivät osallistumaan kaksi kertaa lyömäsoittaja Jarmo Moilasen työpajaan. Marimballa, ja djembeillä soitettiin länsiafrikkalaista musiikkia. Kuvassa 7B luokan oppilaat Silja Tast, Sofia Tast, Nea Tammi ja Matilda Salo. yleisurheilu, suunnistus, salibandy, Linna-viestit, hiihto, uinti, jalkapallo ja maastojuoksu. Kilpailuihin osaa ottaneille koulumme edustajille kiitos. Kotiin tuomisina on ollut upeita kokemuksia, kovia suorituksia, hienoja sijoituksia, mitaleja ja pokaaleja. Teksti: Jenni Lehto Sumopainia talviliikuntapäivänä 12 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

8 Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi kansallissäveltäjämme ja hänen tuotantonsa oli voimakkaasti läsnä musiikkikasvatuksessa: SIBoppi-auto vieraili koulumme pihalla syyskuussa. 9-luokan valinnaisen musiikin ryhmä vieraili Sibelius-Celebrationin konsertissa Vanaja-salissa konsertissa Sibeliuksen syntymäpäivänä Ohjelmassa oli Fagerlundin fagottikonsertto, Sibeliuksen Bardi op.64, Kuningas Kristian II sarja op.27 sekä Finlandia. Tammikuussa tutustuttiin Sibeliuksen elämään ja musiikkiin. Yläkoulun oppilaat tekivät omia sovituksiaan Souda, souda sinisorsa laulusta eri soittimilla, laulaen tai GarageBandilla. 9-luokan musiikin valinnaisryhmät olivat katsomassa Hämeenlinnan Teatterissa Sibelius- Kohtalonyhteydet näytelmän. Oppilaat vierailivat Lyseon lukion valmistamassa Lemmenpisaroita musikaalissa toukokuussa. Musikaali kertoo Aino ja Janne Sibeliuksen elämästä. Totuttuun tapaan koululla järjestettiin myös useita konsertteja: Jukka Salmisen konsertti Sibelius-opiston konsertti Teemu Kupiainen ja 5A-luokka Konsertti joka kouluun : 28. lokakuuta koulullemme saapui Teemu Kupiainen. Hän piti yhteensä neljä konserttia, joten kaikki koulumme oppilaat pääsivät seuraamaan hänen musiikillista katusoittomatkaansa Kiinaan, Intiaan, Marokkoon ja Brasiliaan. Kupiainen soitti ja kertoi kuvien avulla matkoistaan, joilla hän oli musiikin keinoin lumonnut niin eläimet, liikemiehet kuin katulapsetkin. Konsertin järjestelyistä koululla vastasi 5A-luokka. Konsertin järjestäminen oli osa kaupungin kulttuuripolkua ja sen lähtökohtana oli Konserttikeskuksen Oppilaat konsertin tuottajina -toimintamalli. Oppilaat hoitivat konsertin mainostuksen, muusikon vastaanottamisen ja kaikki muutkin järjestelyt. Parasta järjestelyissä oli oppilaiden mielestä hienot konserttikeskuksen kaulanauhat ja staff-passit. Pekka Simojoki konsertoi koulullamme Adventinaattona Valinnaisen 8- ja 9-luokan oppilaat esiintyivät yhdessä Pekan kanssa kahdessa laulussa. Sibelius-Opiston puhallinorkesteri sekä kitararyhmä piti koulullamme konsertin alakoululaisille. Jukka Salminen konsertoi koulullamme alakoululaisille Tarinasafari ohjelmallaan. Siinä kuljettiin Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Tampereen konservatorion lyömäsoitinopiskelijat pitivät konsertin yläkoulun oppilaille 18. toukokuuta. 14 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

9 Opes-bändi itsenäisyyspäivänä Yhtenäiskoulun opettajista perustettu Opes-bändi piti kaksi Suomi-rock konserttia itsenäisyyspäivän aattona Opes-bändi esiintyi myös viimeisellä viikolla kevätohjelmistollaan. Bändin jäsenet ovat Maarit Kuikka, Jussi Virtanen, Saku Kuparinen, Timo Pulkkinen, Erik Suominen ja Hanna Martikainen. Teksti: Hanna Martikainen Kuvataiteen projektit ja vierailut ja maalasimme kovalevyille syksyn mittaan myös ihan omin voimin. Yseillä em. taiteilijat vierailivat myös graffitipajan merkeissä ja aiemmin syksyllä saimme Arxin kautta yseille mykkäelokuvapajan koululle. Joulun aikaan opiskelimme arkkitehtuuria piparkakkutaikinan kautta ja nyt kevät projektina valmistamme kauppakeskus Goodmanin seinälle kolmea suurta seinämaalausta yhteistyössä Lyseon yläkoulun ja Arxin kanssa. Samalla uusimme oman koulumme yläkerran seinämaalauksen. Myös 6A vieraili Arxilla sarjakuvapajassa ja tutustui samalla Nuorten biennaalin töihin galleria Arxissa. 5A puolestaan järjesti kouluun syksyllä konsertin ja kuvataiteen tunnilla valmistimme konserttijulisteet, jotka ihastuttivat esiintynyttä muusikkoa kovasti. Pääsiäisen aikoihin luokka valmisti yhteistyökoululle Viroon aurinkoisia kortteja kevättervehdysten kansiksi. Teksti: Anne Vilkuna Toinen vuosi parakkiluokassa on kierähtänyt loppuun. Kuviksen arkista luokka-aherrusta olemme jälleen piristäneet monenmoisella vierailulla ja poikkeusohjelmalla. Seitsemännet luokat ovat vuoden mittaan vierailleet Hämeenlinnan taidemuseolla tutustumassa museon omiin kokoelmiin eri vuosikymmeniltä. Helmikuussa järjestimme taito-taideaineiden opettajien kanssa seitsemänsille luokille design-päivän, jolloin kartoitimme oppilaiden ajatuksia uusien koulutilojen kalustamisesta ja herättelimme luovaa ajattelua. Ysit maalaamassa seinämaalauksia kouluun ja Goodmanin seiniin Kahdeksannen luokan valinnaisryhmät suuntaavat toukokuun lopulla Galleria Koneeseen. Toisen ryhmän tunnilla vieraili myös Arxin kautta kaksi taiteilijaa Mikko Myöhänen ja Jaakko Autere vetämässä graffitipajaa. Graffite- 6A-luokka sarjispajassa 7C taidemuseolla 8-luokan valinnaisen kurssin designhuonekalujen pienoismalleja Kasien palettiveitsimaalauksia 16 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

10 KOULUKIRJASTO Hykissä nautitaan edelleen hyvistä kirjastopalveluista Olemme Hykissä etuoikeutettuja hyvien kirjastopalvelujen vuoksi. Yhtä hyvin asiat ovat vain harvalla paikkakunnalla koko Suomessa. Vaikka yleisen kirjaston budjettileikkausten takia onkin jouduttu vähentämään henkilökunnan läsnäoloa päivisin, kirjaston avoimet ovet, lainausautomaatit ja palautuslaatikot palvelevat asiakkaita aamusta iltaan asti. Kirjavinkkausta ja teematapahtumia Sekä syys- että kevätkaudella järjestettiin yksi mittavampi Hätilän kirjaston ja koulun teematapahtuma. Lokakuun 30. päivä vietettiin Halloween-juhlia, jolloin kirjasto oli koristeltu tunnelmaan sopivasti. Maankuulu kirjavinkkari Reetta Saine Pirkkalasta kävi vinkkaamassa kahdeksasluokkalaisille kauhukirjoja. Illalla koulun entinen oppilas Miika Hakala oli kertomassa rikoselokuvastaan Pahaa verta, ja filmi myös katsottiin juhlasalissa. Kevätkaudella puolestaan juhlistettiin Lukukeskuksen organisoimaa Lukuviikkoa huhtikuuta yhtenäiskouluhenkisesti: kahdeksasluokkalaiset kävivät lukemassa klassikkosatuja alaluokkien oppilaille, ja ajatuksia ja kokemuksia suosikkisaduista vaihdettiin puolin ja toisin. Seitsemännet luokat puolestaan saivat aimo annoksen uutuuskirja- ja kestosuosikkivinkkejä, joita kirjastonhoitaja Sini Kiuas pääkirjastosta heille esitteli. Lukuviikon aikana saatiin myös nauttia Oma kirja -kerhon kirjailijaoppilaiden tuotoksista, kun he lukivat otteita tulevista teoksistaan yläluokkien oppilaille sekä esiintyivät kirjailija Tarja Lappalaisen luentotilaisuuden alussa Hätilän kirjastossa. Yhteistyötä tiedonhaussa Kirjastonhoitaja Sini Kiuas kävi opastamassa kirjallisuustutkimusten tiedonhaussa luokkia 9a, 9b ja 9c. Sini Kiuas oli kaikkiaan apuna kolmella kunkin luokan oppitunnilla. Yhdeksäsluokkalaisten tehtävänä oli jäljittää omien tekstivertailujen ja eri tietolähteiden perusteella kirjallisuudessa reilun sadan vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Avuksi tiedonhakuun perustettiin myös Facebookin suljettu keskusteluryhmä, jossa opiskelijat saivat kysyä muutoksista kirjailijoilta, kirjallisuudentutkijoilta, sanataidetyöläisiltä, opettajilta ja kirjastonhoitajilta. Lopulta kukin luokka laati pienen dokumenttielokuvan havaituista muutoksista. Tekstit: Ulla Lappalainen 18 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

11 KERHOTOIMINTA Teatteritoiminta Kerhotoiminnassa vanhaa ja uutta Lukuvuoden aikana koulussa toimivat seuraavat kerhot: elokuva-animaatiokerho (Maarit Kuikka), joulujuhlakuoro (Maarit Kuikka), jouluaskartelukerho (Leena Kokkala), käsinukke-, askartelu- ja esityskerho (Leena Kokkala), Legorakentelua ja animaatiota (Leena Kokkala), Aikamatka-kerho (Leena Ilmarinen), Ärrä-kerho (Leena Ilmarinen), teatterikerho (Elina Lepola), oma kirja -kerho (Ulla Lappalainen). Kerhot ovat koonneet eri luokkien opiskelijoita yhteisiin puuhiin ja toimiin. Uusia kerhovaltauksia olivat oman kirjan kirjoittamiskerho ja legoaskartelukerho. Oma kirja -kerhossa vierailivat kirjailijat Juha-Pekka Koskinen ja Hanna van der Steen. Ihmefilmit pyörivät Hykissä Koulun omien opettajien pitämien kerhojen lisäksi yritettiin järjestää myös rugby-kerhoa ja musiikkipainotteista Ilo-kerhoa, joilla olisi ollut ulkopuolinen vetäjä. Kerhoihin ei saatu riittävästi väkeä, joten ne jäivät toteutumatta. Ulkopuolisten kerhoista ainoastaan Lyseon opiskelijoiden Pikkuyrittäjät -kerho toteutui. Arxin Sirkuskoulu on järjestänyt maksullista sirkuskerhotoimintaa pari kertaa viikossa. Syksyllä toteutettiin laaja kerhokysely kaikenikäisille opiskelijoille. Alaluokkalaisten eniten toivoma kerho oli kokki- tai leivontakerho. Viides- ja kuudesluokkalaiset toivoivat eniten leffakerhoa sekä erilaisia taidekerhoja. Leffakerho oli myös yläkoululaisten ykkösvalinta 76 maininnalla. Kerhomäärärahat ovat vähentyneet, joten kaikkia toiveita ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Kerhotoiminnan yhdyshenkilönä on toiminut Ulla Lappalainen. Teksti: Ulla Lappalainen Hykin teatteri aloitti syksyllä 2014 monellakin tapaa uusin voimin. Elina Lepola astui ohjaajan suuriin saappaisiin ja mukana esityksen tekemisessä oli useita uusia teatterilaisia. Seitsemäsluokkalaiset Petra Halttunen ja Anni Hämäläinen kirjoittivat tekstin Missä ei ollut aurinkoa, josta työryhmä yhdessä muokkasi näytelmän. Missä ei ollut aurinkoa kertoi kohtaamattomuudesta, syrjään jäämisestä ja jättämisestä sekä rakkauden kaipuusta. Siinä kohtasivat kulttuurit ja ihmisten erilaisuus. Vaihto-oppilaana Suomeen tullut Malakias ihastui iloiseen Meriin, jonka menneisyys hankaloitti välien lämpenemistä. Malakiaksen roolissa nähtiin Hykin teatterissa pitkään mukana ollut Teppo Nieminen, jonka vastanäyttelijänä oli näyttelijädebyyttinsä tehnyt Katja Kuittinen. Muissa rooleissa olivat Petra Halttunen, Noora Koivisto, Elina Hieta, Anni Hämäläinen, Laura Sipilä sekä Aino Toivonen. Monissa Hykin teatterin produktioissa ollut Veikko Pulli suunnitteli ja toteutti esityksen valot, joita hoiti Miika Heinonen. katsomassa muidenkin koulujen oppilaita sekä esiintyjien läheisiä. Missä ei ollut aurinkoa, oli loppumaton kylmyys. Missä ei ollut ystävyyttä, oli ikuinen yksinäisyys. Missä ei ollut värejä, oli vain varjoja. Mutta kuitenkin, siellä missä ei ollut toivoa, oli sisua. Siellä missä ei ollut ketään, oli kuitenkin aina joku, johon luotin. Teksti: Elina Lepola Valtakunnallisen IhmeFilmi-hankkeen filmit pyörivät edelleen Hykissä syyskaudella. Viisi ensimmäistä näytöstä olivat avoimia myös muille kouluille ja katsojia tulikin muun muassa lyseon koululta. Kaikille yhteisesti tarjotut filmit olivat Mikko Niskasen Pojat (1962), Hayao Miyazakin Porco Rosso (1992), Aki Kaurismäen Ariel (1988), Lucas Moodysonin Fucking Åmål (1998) ja Nicholas Rayn Nuori Kapinallinen (1955). Vain hykkiläisille esitettiin seuraavat neljä: Susanna Helken ja Virpi Suutarin Joutilaat (2001), Laurent Cantet n Luokka (2008), Francois Truffaut n 400 kepposta(1959) ja Lucas Moodysonin Kimpassa (2000). Tilakysymysten vuoksi Ihme- Filmi siirtyy ensi syksynä vaihteeksi Kaurialan koululle. Hykissä filmejä on näytetty jo neljänä vuonna. Hankkeen tarkoitus on tutustuttaa nuoret klassikkoelokuviin ja elokuvan historiaan. Teksti: Ulla Lappalainen Esitys sai ensi-iltansa 19. helmikuuta. Oman koulun väen lisäksi esitystä oli Teppo Nieminen ja Katja Kuittinen päärooleissa 20 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

12 KILPAILUJA, VIERAILUJA JA HANKKEITA Omanlaisia ilmiöitä Retkellä Elonkierrossa Syyslukukauden aluksi 5A ja 2B tekivät retkeen Jokioisille Elonkiertoon. Elonkierto on MTT:n Luonnonvarakeskuksen maatalousaiheinen esittelypuisto, jossa elonkierros tehdään noin kahden kilometrin mittaista polkua pitkin. Retkipäivämme aamu oli syksyisen sateinen, mutta onneksi olimme varustautuneet asianmukaisilla vaatteilla ja kengillä. Kiersimme Elonkierron polun omina ryhminämme ja päivän päätteeksi kokoonnuimme kaikki Makasiinille syömään eväitä Retkellä Jokioisten Elonkierrossa ja pomppimaan heinäpaalien päällä. Päivän edetessä myös aurinko tuli esiin pilvien takaa. Kierroksen aikana oppilaita kiinnostivat eniten eläimet. Oppaat olivat onneksi varanneet mukaan niin paljon eläinten herkkuja, että kaikki halukkaat pääsivät niitä syöttämään. Elonkierron eläimet edustavat perinteisiä suomalaisia lajeja, joten näimme mm. suomenhevosia, maatiaiskanoja, kyyttöjä, sikoja ja lampaita. Eläinten aitauksilla tulivat tutuksi eläinperheiden jäsenten nimitykset ja tietenkin se, mitä kaikkea eläimistä saamme. Eläinten ohella kiinnostava oli myös suomalainen ruokapöytä, joka on 0,4 hehtaarin mallipeltotilkku, joka kuvaa jokaista asukasta kohden Suomessa viljeltyä peltoaluetta. Seitsemäsosa tästä peltotilkusta on käytetty suoraan käytettävien kasvien kuten perunan, porkkanan ja mansikan viljelyyn. Teksti: Reetta Horila Kaikki 2.luokan oppilaat opiskelivat kokonaisen viikon syksyllä ja viikon keväällä yhdessä. Teimme yhteistyötä Arx:n kanssa. Tarkoitus oli, että viikot pohjautuisivat ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ensimmäisen viikon aihe oli Suomi. Toinen viikko käsitteli suomalaisen (lähiympäristön) luonnon eläimiä. Ensimmäisen viikon aikana oli tarkoitus saada oppilaat ymmärtämään heidän lähiympäristöään ja sen sijaintia kartalla. Viikko lähti käyntiin siitä, että seisoimme yhdessä pihalla ja pohdimme mitä jalkojemme alla on. Koulun pihapiiristä etenimme viikon aikana lähiympäristöön. Viikko loppui tarkistelemalla oman lähiympäristön sijoittumista maapallolle GoogleEarth:n avulla. Viikon aikana tutkimme lähiympäristöä kartalta ja retkellä. Oppilaat askartelivat erilaisia kiviä ja teimme havaintoja omaan havaintovihkoon. Ensimmäisen kiven sai viedä omalle pihalle ja toisen kiven jätimme rantalenkin varrelle löydettäväksi. Kiviin oli jätetty viesti. Mikäli joku otti kiven, toivoimme häneltä sähköpostia kivestä. Kivet alkoivat elämään omaa ilmiötään. Saimme monta niin koskettavaa kuin iloistakin viestiä. Lapset olivat innoissaan viesteistä. Toisella yhteisellä viikollamme tutustuimme suomalaisiin eläimiin. Oppilaat saivat valita valokuvien pohjalta eläimen. Samat eläimen saaneet oppilaat muodostivat ryhmän. Viikon aikana oppilaat etsivät tietoa eläimestä. He myös maalasivat, muotoilivat ja tekivät animaation eläimestä. Pystytimme näyttelyn yläkoulun aulaan. Näistä viikoista saatujen kokemuksien pohjalta voin todeta muutaman asian. Yhdessä opettaminen vaatii yhteistä suunnitteluaikaa, kärsivällisyyttä, erilaisuuden ymmärtämistä ja joustamista. Ohjaaminen ilmiöpohjaamiseen oppimiseen ei ollut kovin helppoa. Oppilaat olivat kuitenkin ahkeria ja me toteutimme meidän näköistä ilmiötä. Ei ole itsestäänselvyys, että yhteisopettajuus alkaa heti sujumaan. Opettajien persoonat vaikuttavat hyvin paljon yhteistyön tekemiseen. Niin ilmiöoppimisen opettaminen ja yhteisopettajuuden omaksuminen vie aikansa. Nämä viikot olivat aika työläitä. Pidemmällä aikavälillä tällainen yhteistyö voi onnistuessaan olla kuitenkin hyvin antoisaa. Saapunutta kivipostia: Saimme mieheni kanssa idean kun löysimme lenkkimme varrelta kiven ja olimme lähdössä Lontooseen seuraavalla viikolla lasten kanssa. Aleksi ja Sara innostuivat myös kovasti ideasta, kuljettivat Berttaa ja ideoivat missä kuvataan. Lopulta taisivat itsekkin jo kiintyä Berttaan sen verran etteivät olisi malttaneet jättää sitä Hyde Parkkiin:) Kiitokset myös kiven tekijälle ja hauskalle idealle, meidänkin reissu sai Bertan myötä ihan uusia ulottuvuuksia:) Bertta kulki mukanamme Lontoossa monta päivää. Samalla mietimme mistä Bertta löytäisi itselleen kodin, jossa se voisi ilahduttaa vielä muita lapsia. Lopulta päädyimme viemään Bertan Hyde Parkkiin, Lontoon suurimpaan kuninkaalliseen puistoon. Bertta pääsi lähelle Kensingtonin palatsia. Kensingtonin palatsissa asuu kuninkaallinen perhe. Jätimme 22 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

13 Bertalle haikeat jäähyväiset. Ehkäpä sen löytää joku pieni englantilainen tyttö tai poika, eikä aavistakkaan että seikkailukivi on alunperin lähtöisin suomalaisesta koulusta! Suuret kiitokset Bertan tekijälle ja Tuomelan koulun 2lk mahtavasta ideasta! Seikkailukivi Bertta pääsi elämänsä seikkailulle Ystäväni Olli oli löytänyt viimeisen kiven. Sen missä oli kaksi turkoosinväristä laattapalaa liimattuna. Kivi lähti Berliiniin. Hyvää Joulua! Hei! Tapasimme iltalenkillä yksinäisen Kiven, ja poimimme sen mukaamme. Kivi muutti Lenni-koiran kaveriksi, josta liitteessä kuva! Pesun jälkeen Kivi lepäilee tyytyväisenä Lenni-koiran lämpimässä pesässä. Heipä hei! Tänä aamupäivällä kävellessäni rantareittiä pitkin huomasin näköalatasanteen penkillä jotain kirjavaa. voivoi, ajattelin, joku lapsi on varmaan unohtanut siihen rukkasensa. Lähemmäksi tultuani huomasin erivärisiä hienoja kiviä, oikeita taideteoksia. Piti kaivaa repusta esiin silmälasit ja tarkastella kaikkea oikein huolella. Sitten näin kivien keskellä kirjeen ja luin sen ja ilahduin. Ajatella, että tästä saa ottaa yhden mukaansa. Hetken mietittyäni valitsin iloisen naaman, jolla oli toinen silmä vihreä ja toinen punainen, ja naurava suu, joka oli maalattu tussilla. Muuten kivi oli maalattu vihreällä ja punaisella, siinä oli myös hienot kädet mosaiikista ja jalatkin, mutta se toinen jalka taisi jäädä sinne paperin päälle, luulen niin. Tämä iloinen veijari ilahduttaa minua nyt suuresti, se istuu tuossa ikkunalla vieressäni ja hymyilee. Olipas mukava yllätys, varsinkin kun joudun ensi viikolla leikkaukseen, sattui juuri sopivaan aikaan tämä iloinen tapahtuma. Kiitos kovasti! Mietin vielä, että tämä taitaa olla jonkun pienen pojan tekemä. Osuinko oikeaan? Mukavaa jatkoa teidän koko luokallenne! Teksti: Sari Lindholm tehdä Xbox360 peliohjaimilla, joita kouluuun hankittiinkin useampia. Kodussa luodaan itse pelihahmo ja maailma, jossa hahmo liikkuu. Koulutuksessa opittiin esimerkiksi tekemään peli, jossa pitää tietyssä ajassa kerätä kaikki oikeanväriset omenat. Teksti: Reetta Horila KoduGuru-koulutusta Uudessa 2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelmassa ohjelmointi tulee osaksi alakoulun matematiikka. Koulumme on Hämeenlinnan Lyseon lukion kanssa mukana Pelittääköhankkeessa, jossa opiskelua kokeillaan pelillisyyden keinoin. Alakoulun peliohjelmaksi on hankkeessa valittu Microsoftin ilmainen kaikille avoin peliohjelmointiohjelma Kodu, joka löytyy koulumme kaikilta oppilasverkon koneilta. Koulussa järjestettiin KoduGurukoulutus Mukaan koulutukseen ilmoittautui yhteensä 16 oppilasta, neljältä eri luokalta. Koulutuksen järjesti Idea-Miilu osuuskunta. Oppilaiden koulutus kesti kaksi koulupäivää. Myös kiinnostuneet opettajat pääsivät tutustumaan Koduun omassa iltapäiväkoulutuksessaan. Oppilaat koulutettiin KoduGuruiksi ja he toimivat omissa luokissa vertaistuutoreina. Ohjelmointia on helpointa Koduguruja ohjelmoimassa 24 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

14 Kokeellisen kemian retki Koulutuskeskus Tavastian kemian labraan 1.-3.E taidemuseon kummiluokkana työpajahommissa lokakuussa. Kokeellisen kemian valinnaiskurssin innokkaimmat opiskelijat saivat mahdollisuuden tutustua Koulutuskeskus Tavastian oppilaslaboratorioon 5. joulukuuta Pääsimme entisen HYKin opettajan, Mari Juutisen, vieraina tekemään oppilastöitä joiden toteutus koululaboratoriossa ei ole mahdollista. Tutkimme eri mehuja ja määritimme titrausmenetelmällä mehujen sitruunahappopitoisuudet. Lopuksi vielä laskimme tarkat happopitoisuudet moolien ja moolimassojen avulla Teksti: Sari Heikkilä Suomi-ilmiö viikko laajeni karttamaalauksen kautta rakenteluksi E tutki kaupunkimiljöötä ja rakensi oman kaupungin suklaatehtaineen, leipomoineen, leikki- ja urheilupaikkoineen. Teksti: Päivi Mäkelä Kuvia tulevista kemisteistä. Taloustietokilpailu Perinteinen taloustietokilpailu järjestettiin jo 50. kerran. Totuttuun tapaan koulumme 9. luokkalaiset pääsivät jälleen näyttämään taloustaitojaan valtakunnallisessa kilpailussa. Tämänvuotinen taloustietokilpailu oli toisaalta käytännönläheinen ja toisaalta oppilaat joutuivat pohtimaan yrittäjyyttä sekä talouden haasteita. Lähimaksuominaisuus pankkikortissa oli monelle vieras asia. Useat hallitsivat hyvin pohdinnan kirpputorikaupan hyvistä ja huonoista puolista. Oppilaat saivat lisäksi tarkastella kotitalouksien kulutusmenojen muuttumista viimeisten 50 vuoden ajalta ja selittää syitä muutoksille. Talouden taantuma näkyi kilpailun haastavimmassa esseetehtävässä. Vastauksessa tuli pohtia deflaation eli yleisen hintatason laskun syitä ja vaikutuksia kotitalouksiin ja yrityksiin. Lopuksi piti keksiä ratkaisuja, miten deflaatiota voi torjua. Parhaissa vastauksissa tarkasteltiin aihetta monesta näkökulmasta ja osattiin kertoa Euroopan keskuspankin toimista deflaation torjumiseksi. Yrittäjyyteen liittyvässä tehtävässä esitettiin perustettavalle leipomokahvilalle neljä eri sijoituspaikkaa, 26 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

15 Esimerkkitehtävä soveltavasta ja perustelua vaativasta tehtävästä joista oppilaiden tuli valita yksi ja perustella valintansa. Oikeaa vastausta ei ollut, vaan pisteet sai hyvillä perusteluilla. Nordea palkitsi koulun kolme parasta taloustietäjää, jotka saivat palkintonsa kevätjuhlassa. He olivat Satuoopperaa 3-4-luokkalaisille Vanhempainyhdistys kustansi huhtikuussa 2015 kolmas -ja neljäsluokkalaisille nukkenäytelmän Jose ja Aurinkoinen. Esitys oli Kaj Chydeniuksen säveltämä satuooppera. Oskari Heinonen 9G, Mikael Mattila 9B ja Touko Uotila 9D. Teksti: Tuula Savola ja Juho Seppälä Sen esittivät Henna-Maija Alitalo ja Tuula Penttilä. Teksti: Jussi Virtanen 4-luokkalaiset mukana Jäteselviytyjät-kilpailussa Koulumme neljäsluokkalaiset osallistuivat keväällä 2015 Kiertokapulan järjestämään Jäteselviytyjät -kilpailuun. Alkukilpailuun, joka pidettiin luokissa maaliskuussa, osallistui 605 kolmihenkistä joukkuetta 63 Kiertokapulan alueen koulusta. Näistä 12 parasta joukkuetta selviytyi Lepaalla toukokuussa pidettävään loppukilpailuun. Loppukilpailussa Hämeenlinnaa edustaa Hämeenlinnan Yhteiskoulun 4c-luokan joukkue Venla Eerola, Annika Kuusisaari ja Lotta Laaksi. He keräsivät 86 pistettä 90 mahdollisesta! Lisäksi koulustamme palkittiin herkkuyllätyksellä 4a-luokka, joka oli keskiarvopisteiltään kunnan paras luokka. Teksti: Jussi Virtanen Erilainen matematiikkakilpailu - KENGURUKILPAILU Kenguru-matematiikkakilpailu on maailman suurin kansainvälinen matematiikkakilpailu. Vuonna 2014 osallistujia oli 6,1 miljoonaa 55 maasta. Kengurukilpailu on alun perin lähtöisin kengurujen mantereelta Australiasta. Ranskalaiset toivat kilpailun Eurooppaan, ja kilpailu on sen jälkeen saavuttanut nykyisen valtavan suosionsa. Suomalaisia koululaisia kilpailuun osallistui Tehtävät antavat iloisia oivalluksia ja suosivat perinteisestä laskemisesta poikkeavaa lähestymistapaa. Toisinaan kilpailun voittaja on ollut yllätys luokan opettajallekin! Hämeenlinnan Yhteiskoulun yläkoulu osallistui kilpailuun kuudetta kertaa ja alakoulun luokkia oli kilpailussa mukana neljättä kertaa. Tehtäviä ratkaisuineen ja muuta lisätietoa on luettavissa osoitteessa Kunkin sarjan parhaiten menestyneitä oppilaita: luokat Keränen Jenni Ilonen Aino Honkanen Topias Eskola Eerikki Sundell Toni Saarinen Kusti Saikkala Suvi-Maria Salonen Eemil Ying Anna Uotila Tapio luokat Keränen Kaisa Aarnio Emil Hämäläinen Anni Isoahde Mike Pekola Nelli-Maija Mäkelä Joona Ahtila Reetta Uotila Tapio Heinonen Mette Toivanen Laura luokat Kallio Ilmari Haavisto Anki Hakala Veera Salmi Eevi Eskola Hanna Virtanen Juho Korhonen Olivia Stranden Saku Moisio Juho Vesanen Sanni luokat Seppälä Akseli Iljin Roope Junkala Jimi Ahonen Tinja Virtanen Valtteri Teksti: Marko Yli-Heikkuri 28 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

16 Tietotekniikan Majava-kilpailu Päässälaskukilpailut 2015 Kilpailu on koululaisille suunnattu tietotekniikka-aiheinen kilpailu. Kilpailun järjestelyistä vastaa Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikkö yhteistyökumppaneineen. Ensimmäisen kerran Majava-kilpailu järjestettiin Suomessa vuonna Vuoden 2014 kilpailuun osallistui yhteensä 5579 koululaista 107 eri koulusta. Osallistujamäärä kasvoi edellisvuodesta yli tuhannella. Luokkien 2-3 (Mini) sarjaan osallistui 642 oppilasta, luokkien 4-5 (Benjamin) sarjaan 713 oppilasta ja luokkien 6-7 (Cadet) sarjaan osallistui 1487 oppilasta. Junior-sarjaan (luokat 8-9) osallistui 2575 oppilasta. Hämeenlinnan Yhteiskoulun oppilaita osallistui Benjamin sarjaan 25 oppilasta, Cadet sarjaan 24 oppilasta ja Junior-sarjaan 104 oppilasta. Hämeenlinnan Yhteiskoulun parhaan tuloksen saavutti Hanna Eskola sijoittuen jaetulle seitsemännelle sijalle, tuloksella 184/214 pistettä Benjamin-sarjan valtakunnallisessa vertailussa. Tehtävät löytyvät osoitteesta: Kunkin sarjan parhaiten menestyneitä oppilaita: Junior-sarja: Niskanen Anna 212 Nieminen Teppo 196 Kumpula Miikka 176 Kivimäki Eero 174 Heinonen Oskari 174 Rönkkö Jemina 174 Santala Joonas 173 Eskola Eerikki 171 Regina Aku 165 Leppälä Eevert 163 Cadet-sarja: Malinen Samuli 160 Knuuttila Roni 147 Bärn Rasmus 146 Peltomaa Helmi 143 Mäkilä Kaapo 127 Jokinen Janette 123 Vuola Eelis 118 Niskanen Antti 112 Palm Juuso 100 Lehtiniemi Suvi-Tuulia 91 Benjamin-sarja: Eskola Hanna 184 Kallio Ilmari 165 Hakala Veera 150 Korhonen Olivia 136 Haavisto Anki 132 Moisio Juho 125 Karlen Lyydia 120 Koistinen Vilma 110 Barnes Catherine 106 Anttonen Eero 104 Teksti: Marko Yli-Heikkuri Hämeenlinnan Yhteiskoulu järjesti perinteisen päässälaskukilpailun Hämeenlinnan seudun peruskoululaisille. Loppukilpailu pidettiin huhtikuun 23. päivänä Yhteiskoulussa. Tänä vuonna kilpailut järjestettiin ensimmäistä kertaa kevätlukukaudella. Kilpailuihin ilmoittautui 5 yläkoulua ja 15 alakoulua, joista paikan päällä kilpailemassa oli noin sata kilpailijaa. Kilpailu sisältää neljä sarjaa alkaen ensimmäisestä luokasta yläkoulun luokan sarjaan. Tänä vuonna finaalit olivat hyvin tasaiset ja lähes jokaisessa sarjassa kolmen parhaan joukkoon pääsemiseksi vaadittiin vähintään 8 pistettä kymmenestä. Esimerkiksi luokan sarjassa voitto jaettiin kolmen kilpailijan kesken tuloksena 9 pistettä. Ohessa voittajat sarjoittain: luokat Tiitus Tast Hurttalan koulu 10p Sisu Hakkarainen Hurttalan koulu 10p luokat Mikael Pihlajasalo Kirkonkulman koulu 9p Kiira Notko Parolan koulu 9p luokat Juho Jokinen Miemalan koulu 9p Arttu Hyvärinen Hurttalan koulu 9p Janette Mikkonen Pekolan koulu 9p luokat Tomi Mikkola Kaurialan koulu 7p Palkintojen jako tapahtui tuloslaskennan jälkeen juhlasalissa. Monivuotinen yhteistyökumppanimme Rengon Säästöpankkisäätiö lahjoitti rahapalkinnon 100 euroa yläkoulunsarjan voittajalle. Palkintoa oli luovuttamassa säätiön edustaja Arto Hiltunen. Kilpailussa jaettiin jokaisen sarjan kolmelle parhaalle raha- tai tavarapalkinnot. Hämeenlinnan yhteiskoulun järjestämät jokavuotiset päässälaskukilpailut ovat osoittautuneet seudullisesti varsin suosituksi, johon koulut lähettävät mielellään kilpailijoita mittaamaan taitojaan sangen vaativiin päässälaskutehtäviin. Hämeenlinnan Yhteiskoulun väki toivottaa menestystä ja kilpailuonnea myös ensivuoden koitoksiin! Teksti: Jussi Keränen 30 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

17 Digikamut Digikamujen tarkoituksena oli kokeilla sähköisten tvtvälineiden kautta toimivaa kummitoimintaa luokkien ja koulujen välillä. Osallistuvat lapset olivat 1-3luokkalaisia Hämeenlinnan yhteiskoulusta ja Kirkonkulman koululta. Päätavoitteena oli, että lasten viestintätaidot kasvavat ja sähköiset tvt-välineet ja ohjelmat tulevat tutuiksi. Opettajat tutustuivat puolestaan tvt:n mahdollisuuksiin. Aloitimme digikamutoiminnan koulujen välillä syksyllä 2014 neljän opettajan voimin. Kirjoitimme, kuvasimme, lähetimme sähköposteja, tutustuimme Lync-näköpuheluun ja kurkkasimme pilvipalveluun. Välineinä meillä oli kannettavat tietokoneet, digikamerat ja i-padit. Lisäksi vierailimme oppilaiden kanssa kerran toistemme kouluilla. Lapsista projektin toiminta oli innostavaa. Motivoituminen näkyi puuhakkaana työskentelynä. Oli mielenkiintoista vierailla toisessa koulussa ja laajentaa tuttavapiiriään. Oppilaat saivat tärkeitä kokemuksia, joita voivat hyödyntää myöhemmin koulupolullaan. Onnistumiset: Oppilaat olivat motivoituneita ja kiinnostuneita oppimaan näitä asioita. Opettajat olivat innostuneita oppimaan toisiltaan. Jokainen osasi jotain ja opetti sen muille. Yhteistyöllä saimme erilaisia laitteita oppilaiden käyttöön. Opettajat uskalsivat tarttua opetuksessa selllaisiin asioihin, joihin yksin ei olisi uskaltanut lähteä. Opettajat heittäytyivät oppimaan oppilaiden kanssa tvt-asioita. Oppilaat saivat tutustua moneen sähköiseen koneeseen ja ohjelmaan. Tästä on hyvä syventää oppilaiden taitoja. Jatkomahdollisuuksia suunnitellaan. Haasteet: Tekniset ongelmat ovat vaikeuttaneet toteuttamista. Suuret ryhmäkoot ovat olleet haasteellista. Oppilailla on ollut erilaiset tiedot ja taidot näistä asioista (haaste sekä mahdollisuus) Teksti: Sari Lindholm 9D:N MATKA YRITTÄJYYTEEN Turussa yrityskylävierailulla Kaikki lähti Reetta Horilasta. Yrittäjyyskasvatus alkoi 6hleiristä 6. luokan kevättalvella. Suunnittelimme uusia tuotteita kuten paranormaalin roskiksen joka kadotti roskat avaruuteen, sekä lentävän talon. Tavoitteena oli kehittää luovuutta ja yritteliäisyyttä. 6.luokan keväällä kävimme Turussa yrityskylässä. Siellä harjoittelimme työskentelyä yrityksissä, joita oli rakennettu yrityskylään. 7.luokalla luokka säilyi poikkeuksellisesti samana, kun yritysluokka haluttiin pitää. Aluksi se ei oppilaista kuulostanut hyvältä, mutta nykyään kaikki ovat iloisia päätöksestä, ja luokka on toiminut hyvin. Kemian tunnilla teimme paperia, ja siitä kaupunkiuutiset julkaisivat tekemämme jutun. Haimme metsästä kasveja, joiden avulla värjäsimme lankaa. Itse värjäämistämme langoista tytöt neuloivat villasukat. 7.luokan keväällä saimme idean 9.luokan leirikoulusta Tanskassa. Sovimme vanhainkotikäynneistä, jotka toteutimme 7. ja 8.luokan välisenä kesänä. Tarkoituksena oli kerätä rahaa leirikoulua varten. Vanhusten kanssa lauloimme, pelasimme ja paistoimme mm. vohveleita. Teimme yhteensä 12 vanhainkotikäyntiä noin viiden hengen ryhmissä. Lisäksi aloitimme kirpputoripöydän pitämisen, jolla saimme kerättyä paljon rahaa leirikoulumatkallemme. 8.luokalla aloitimme tukkutalkoot, joita jatkoimme vielä 9.luokalla. 8.luokan aikana osallistuimme 12h -leirille, jossa suunnittelimme avoimia oppimistiloja. Lisäksi olimme itse ohjaajina 6.luokkalaisten 6h -leirillä. Nenäpäivänä olimme Hämeensaaren K-Citymarketissa pakkaamassa asiakkaiden ostoksia 9 tunnin ajan. 32 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

18 9.luokan syksyllä pidimme Black and White Night Cafe:ta Taiteiden yössä. Kirpputorillakin teimme monet myyjäiset. Isänpäivänä järjestimme LC Hämeenlinna/Aulangon kanssa seikkailupäivän lapsille, jossa ohjasimme lapsia eri aktiviteeteissa kuten askartelussa ja temppuradassa. Samalla pidimme pientä vohvelikahvilaa. Useana vuonna olemme olleet haravointitalkoissa luokkalaisemme Jimi Kallioisen kotona, millä haluttiin tukea leirikouluhanketta. Lisäksi olemme myyneet sukkia ja mausteita. Yhteinen yhdeksänvuotinen taipaleemme huipentui upeaan leirikouluun Se suuntautui Tanskaan ja Saksaan. Etenkin viimeiset kolme vuotta ovat olleet luokkaamme yhdistäviä sekä yhteishenkeä parantavia. Lämmin kiitos kaikille tukijoukoille erityisesti Reetta Horilalle ja Sari Sinkko-Mäkiselle. 9D-luokan oppilaat 6H-leirillä APULAISREHTORIN TERVEHDYS Hätilänmäellä Ällistyttävää Menoa: Ennakkoluulottomasti Eteenpäin. Nuoret, Lapset Iloissaan Notkuvat Nurkilla. Aikuisilla Näkynä: Yhdessä Harjoitellaan Taitoja Elämään. Isotellaan, Sovitellaan, Kasvetaan, Opitaan. Uskalletaan. Luotetaan. Unelmoidaan. Hauskaa, Yllätyksellistä Kesää! Hyvästä Yhteistyöstä Kiittäen, Johanna Hyytiä, apulaisrehtori 34 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

19 OPETTAJAT Aalto Jari, erityisluokanopettaja Aaltonen Jaana, luokanopettaja Aho Merja, kotitalous Ahvenjärvi Virpi, biologia, maantieto Burman Janne, luokanopettaja Granroth Vesa, luokanopettaja Hast Maria, tekstiilityö Heikkilä Sari, matematiikka, fysiikka, kemia Heikkilä Susanna, erityisluokanopettaja Helinä Merja, englanti, ruotsi Horila Reetta, luokanopettaja Ilmarinen Leena, laaja-alainen erityisopettaja Ilomäki Eeva-Liisa, opinto-ohjaaja Iso-Sipilä Hanna, englanti, saksa Jarho Päivi, luokanopettaja Karhu Maija, englanti, ruotsi Karjalainen Timo, opinto-ohjaaja Kaukonen Sanna, äidinkieli Keränen Jussi, matematiikka, fysiikka, kemia Kokkala Leena, luokanopettaja Kolmonen Risto, matematiikka, fysiikka, kemia Kopra Sirpa, erityisopettaja Koskenranta-Kervinen Paula, luokanopettaja Kuikka Maarit, luokanopettaja Kuparinen Saku, luokanopettaja Lahti Pekka, erityisluokanopettaja Lappalainen Ulla, äidinkieli Lehto Jenni, liikunta Lepola Elina, äidinkieli Liimatta Kati, biologia, maantieto Lindholm Sari, luokanopettaja Lindström Johanna, resurssiopettaja Loukaskorpi Johanna, äidinkieli Luiro Anne, laaja-alainen erityisopettaja Martikainen Hanna, musiikki Myllykoski Jari, liikunta Mäkelä Marja, kotitalous Mäkelä Päivi, erityisluokanopettaja Mäkivirta Jenni, resurssiopettaja Niskanen Ville, tekninen työ Nordman Tuire, erityisluokanopettaja Pelkonen Riikka, resurssiopettaja Pelto Pirjo, englanti, saksa Pulkkinen Timo, luokanopettaja Saarinen Timo, resurssiopettaja Sannikka Helena, luokanopettaja Sauri Nanna, S2 Savola Tuula, historia, yhteiskuntaoppi Seppälä Juho, historia, yhteiskuntaoppi Sihvo Marina, luokanopettaja Sinkko-Mäkinen Sari, terveystieto Suominen Erik, matematiikka, fysiikka, kemia Tantarimäki Arja, uskonto Ulvinen Asko, matematiikka, fysiikka, kemia Vaasvainio Pia, erityisluokanopettaja Vartiainen Anu, tekstiilityö Vikman Nina, englanti, ruotsi Vilhonen Marjukka, erityisluokanopettaja Vilkuna Anne, kuvataide Virtanen Jussi, luokanopettaja Yli-Heikkuri Marko, ATK, matematiikka, fysiikka, kemia HENKILÖKUNTA Nykänen Arto, rehtori Hyytiä Johanna, apulaisrehtori Pykälistö Anu, koulusihteeri Brännare Sanna, terveydenhoitaja 1.-6.lk Kenig Pia, terveydenhoitaja 7.-9.lk Koskinen Nadja, koulukuraattori Myllyniemi Aija, koulupsykologi Malinen Juha, kouluisäntä Virta Mikko, nuoriso-ohjaaja Linnan Ateria Oy:n keittiöhenkilökunta TEKME Oy:n siivoushenkilökunta Hätilän kirjaston henkilökunta KOULUOHJAAJAT Alberty-Saksa Monika Jokinen Elsi Kakko Ilona Lehtonen Minna, Lasten liikunnan tuki Oksanen Leena Sinikara Helena Vakli Päivi Vilmunen Piia Virtanen Vesa-Matti 36 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus

20 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Hämeenlinnan Yhteiskoulun vuosikertomus Laakso Linnea Laine Panu Lehtinen Alpo Lehtinen Lauri Lehtinen Paavo Lehto Sara Lehtonen Touko Lemettinen Laura Lumislahti Jonne Mantere Siiri Markkanen Sara Matilainen Kajsa Moisio Iida Mukkila Atte Mustonen Miika Mäkilä Veena Mäntyneva Anna Mäntysaari Valtteri Ollikka Nuutti Palomäki Sara Palomäki Riia Perhola Eini-Kaisa Rautiainen Veikka Ruunaniemi Elena Salminen Roope Tiainen Wilma Valaja Saima Valkama Ilona Valkeinen Eetu Vieru Hilda Vuorinen Joonas Vähäkangas Ella Överlund Helmi Luokkataso 4 Ahokas Salla Ahvenharju Anniina Arnkil Kasper Eerola Venla Eh Ler Eloranta Amanda Gartz Hertta Hakkarainen Aksel Helenius Lotta Helin Roni Helin Ramona Hynni Kalle Ilonen Elli Jaanu Elsa Jormalainen Siiri Joutsen Nea Jäntti Ella Järviö Eetu Kangasniemi Martta Keinonen Liisa Kumpulainen Aleksi Kuosmanen Ninni Kuusisaari Annika Laaksi Lotta Linko Otto Liukkonen Veikka Lounavuori Erica Malmi Eerika Mankonen Alpi Mattsson Kustaa Messman Venla Mursunen Inkeri Mustakallio Alisa Mustonen Nooa Mäkelä Tia Nevalainen Kaisa Niskanen Roni Ojala Riku-Pekka Pekuri Annika Pitkänen Aaropekka Platan Lauri Pruus Mattias Rantanen Kristian Riikonen Helka Roine Tuomas Roininen Anton Rosenberg Otto Ruponen Santeri Ryhänen Elina Saurio Nea Savijoki Aukusti Selesniemi Aake Seppälä Joona Sumanen Mikko Takala Aleksi Tamminen Jere Tähti Lotta Tähti Saga Varis Eero Veijonen Roosa-Amanda Vesterinen Otso Viitala Kaapo Överlund Emilia Luokkataso 5 Ahtiainen Anssi Anttila Jami Anttonen Eero Barnes Catherine Eskola Hanna Haapa Sami Haavisto Anki Haikka Maija Hakala Veera Heinonen Sofia Helminen Aleksi Heporauta Mikko Isoahde Ilona Jorvala Emmi Jäntti Oona Järvinen Otto Kallio Ilmari Karlén Lyydia Kilpinen Minea Koistinen Vilma Koivisto Aaron Korhonen Olivia Kukkonen Vivi Känkänen Nicole Lehtinen Elmeri Lehtinen Jenni Leppälä Emilia Lindberg Juuso Luukko Eetu Majaoja Joonas Manninen Olli Mattsson Aapo OPPILAAT Luokkataso 1 Allenius Aleksi Aminee Amir Anttonen Lauri Arnkil Sointu Barnes Sarah Eerola Elias Grönman Eeli Hakala Alisa Hakala Venla Jaakkola Luukas Kallio Akseli Kangasniemi Tarmo Kentta Samuel Koskinen Siru Kukkonen Sofi Kurki Aukusti Kwa Ma She Htoo Kwa Ope Kähkönen Veikko Laiho Jasmin Laine Reko Lehtonen Aamu Lensu Tuukka Luukko Elias Mantere Sakari Messman Mikko Mursunen Artturi Mustakallio Aarni Niemi Päivyt Nokkosmäki Iida Nurminen Saara Ollikka Topias Paananen Mattias Palm Joni Pearlman Manna Perhola Teemu Rautiainen Onni Rokkila Oona Ruponen Kiira Salminen Maija Sarrala Kukka Saurio Altti Seppänen Kati Siipola Leila Sikander Haaris Silvasti Sara Sorvali Silja Sumanen Eero Tuominen Aurora Tuominen Joel Uotila Joel Vilmunen Elmo Ylinen Matias Luokkataso 2 Aarnio Aada Ahonen Tinja Balk Joel Eliander Emilia Filppula Miska Friberg Silja Gynther Veera Hakala Venla Heinonen Joonas Heiskari Susanna Helin Noora Jokinen Mikko Jorvala Wilma Jäntti Elmo Järvenpää Sampo Kapanen Kaarlo Kumpulainen Rasmus Kuusisto Reeta Lahtinen Elli Lahtinen Iia Laine Pihla Lamminpää Riku Lensu Miika Linko Laila Mattila Siiri Merivuori Elsa Mikkola Minni Mäkelä Tiitu Nerontie Petrus Niskanen Milja Pennanen Jaakko Platan Antti Platan Eero Pullinen Aapeli Pylväinen Arttu Rantanen Matias Ranz Uuri Roos Otto Saarinen Roope Salmi Minttu Selesniemi Iira Seppälä Akseli Sievänen Valtteri Siren Aapo Sora Suvi Tunturi Elli Ulvinen Atte Vainio Eino Veijonen Roope-Topias Virtanen Valtteri Voutilainen Julia Ylikippari Henna Ylikippari Maija Zawadzki Maksymilian Luokkataso 3 Aartela Max Arkko Rita Fagerström Mette Fagerström Milja Grönman Ida Haikka Niilo Heikkinen Mira Heporauta Salla Hietala Lassi Hynninen Tinja Iljin Roope Junkala Jimi Kilpinen Roope Kolkkala Iiris Konola Liina Koskinen Merilla Kurki Aliina Kurki Erin Kwa Hser

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys...............................5 HYK:n arvot ja toimintakulttuuri 7 Tuomelan koulun peruskorjaus 8 HYKissä tapahtuu 13

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN Vuosikertomus 2006 2007 (Kuva: Maija Kivilahden ja Pentti Pullisen piirrokset Tuomelan ja Hätilän kouluista) 2 HÄMEENLINNAN YHTEISKOULUN ARVOT JA PÄÄMÄÄRÄ Yhteiskoulun arvoperusta

Lisätiedot

Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu

Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu 1 Vuosikirjan kansien välistä heijastelee vauhdikas ja rikas lukuvuotemme. On liikuttu, nautittu taiteesta, retkeilty ja tavattu paljon uusia ihmisiä tavallisen

Lisätiedot

LUK UVUOSI 2012-2013

LUK UVUOSI 2012-2013 1 KAURIALAN KOULU Rehtorin ajatuksia lukuvuoden lopuksi Näe metsä puilta Miksi tämä sääntö on olemassa? Anteeksi kielenkäyttöni, mutta mielestäni se on ihan XXXX! Näin ilmaisi mielipiteensä eräs koulumme

Lisätiedot

TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS

TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS 2009-2010 TAPIOLAN KOULU LUKUVUOSI 2009 2010 PL 3221 02070 ESPOON KAUPUNKI Puh. 816 39061 kanslia 816 39062 opettajainhuone Faksi 460 632 REHTORI Heikki Pihkala Puh. 816 39060,

Lisätiedot

Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015

Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015 Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015 1 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ KESÄLLE 2015 Toisen asteen oppilaitokset julkistavat valintatulokset torstaina 11.6.2015. Tämän jälkeen valituksi tulleille postitetaan hyväksymiskirje,

Lisätiedot

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Rehtorin tervehdys! Lukuvuoden lopussa on aika kiittää ja arvioida kulunutta kautta. Vuosi on taas vierähtänyt nopeasti opetuksen ja upeiden tapahtumien parissa.

Lisätiedot

Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU

Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU 1 SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN TERVEISET... 4 TAPAHTUMAKALENTERI... 5 Syyslukukausi... 5 Kevätlukukausi... 5 OPPILASKUNNAN TOIMINTA LUKUVUONNA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015. Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI

VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015. Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015 Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI SISÄLLYSLUETTELO 1 KAJAANIN LUKIO... 5 1.1 TOIMINTA... 5 1.1.1 Lukuvuoden päättyessä... 5 1.1.2 Kuvataiteen kuulumisia... 7

Lisätiedot

LAUANTAI 8.6.2013 VIIKKO 23 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU

LAUANTAI 8.6.2013 VIIKKO 23 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 8.6.2013 VIIKKO 23 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Pyhäjoella lakitettiin 21 uutta ylioppilasta MALVIINA IMPOLA Ylhäältä vasemmalta: Lari Tiirinki, Ville Keskitalo,

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2013 2014 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2014 2015 Etukannen työ: Noora Virtanen, sekatekniikka SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN KATSAUS LUKUVUOTEEN 2014 2015... 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 3 OPISKELIJAT OHJANTARYHMITTÄIN...

Lisätiedot

lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö

lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö P YHÄJOEN KUULUMISET lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Kuvaaja: pauliina raivio Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö Arvo Helanti Olemme varmaan kaikki huomanneet

Lisätiedot

ARKADIAN YHTEISLYSEO

ARKADIAN YHTEISLYSEO ARKADIAN YHTEISLYSEO VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2012-2013 os. Lepsämäntie 15 01800 KLAUKKALA puh. 09-8792211 fax. 09-8792199 sähköposti: rehtori@ayl.fi, kanslia@ayl.fi kotisivu Internetissä: http://www.ayl.fi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna 2012-2013 1 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, 33900 Tampere Puh. 03-56544261 kanslia, 03-56544263 opettajainhuone Fax 03-56544212 Kotisivu http://lukiot.tampere.fi/hatanpaa

Lisätiedot

Olarin koulun ja lukion vuosikertomus

Olarin koulun ja lukion vuosikertomus Olarin koulun ja lukion vuosikertomus 2014-2015 OLARIN KOULU JA LUKIO Käyntiosoite: Olarinniityntie 4 Postiosoite: Olarin koulu, PL 3323, 02070 Espoon kaupunki Olarin lukio, PL 3334, 02070 Espoon kaupunki

Lisätiedot

AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA

AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA 1 2 AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA Rehtori Kati Hirvonen virkavapaa 01.08. 2011 31.07.2012 Vs. rehtori Pekka Järvinen 01.08. 2011 31.07.2012 621 2472 Apulaisrehtori Arja Nikkilä 621 2480

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU

KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2012-2013 Osoite: Kuusitie 3 67200 Kokkola Puhelimet: Perusopetuksen (7.-9.lk) rehtori 828 9683 t. 044-7809683 Kanslia 828

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU

Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU 1 SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN TERVEISET... 4 Syyslukukausi... 5 Kevätlukukausi... 5 OPPILASKUNNAN TOIMINTA LUKUVUONNA 2014-2015... 6 TALOUSTIETOKILPAILU 2015... 7

Lisätiedot

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014 lempäälän lukio VUOSIKERTOMUS 2013 2014 Lempäälän lukio Tampereentie 1 C 37500 Lempäälä Fax (03) 565 51 707 www.lempaalanlukio.fi https://lempaala.wilma.pirnet.fi/ e-mail: etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2012 2013 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae Vuosikertomus 2013-2014 Non Scholae - Sed Vitae Sisällysluettelo Rehtorin katsaus lukuvuoteen.............................. 3 Klassikanpäivä...................................... 7 Urheilulukio.......................................

Lisätiedot

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629 305, 050-432 3671 vs. apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629 304, 044-907 4402 kanslia puh. 2629 253, 040-6871

Lisätiedot

1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015

1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015 2 1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015 Tänään päättyy Nousiaisten lukion 39. lukuvuosi. Lukiossamme opiskeli lukuvuoden aikana 186 nuorta. Joukossamme oli myös vaihto-oppilas Saksasta. Päätoimisia opettajia

Lisätiedot

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629 305, 050-432 3671 va.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629 304, 044-907 4402 kanslia puh. 2629 253, 040-6871

Lisätiedot

Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä

Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä 1 Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä 2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4 Ensiaskeleita steiner-äitinä 5 Pihlajassa on aikaa leikkiä 6 Sirkustelua 7 5. lk näytelmä Peppi Pitkätossu 8 Ihana kokemus

Lisätiedot

ARKADIAN YHTEISLYSEO

ARKADIAN YHTEISLYSEO ARKADIAN YHTEISLYSEO VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2013-2014 os. Lepsämäntie 15 01800 KLAUKKALA puh. 09-8792211 fax. 09-8792199 sähköposti: rehtori@ayl.fi, kanslia@ayl.fi kotisivu Internetissä: http://www.ayl.fi

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI

Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI Jyväskylän normaalikoulun VUOSIKERTOMUS 2008 2009 XXXVI JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN YHTEYSTIEDOT Normaalikoulun johtava rehtori Pekka Ruuskanen (014) 260 1902 Kanslia (014) 260 1900 Rehtori, perusopetuksen

Lisätiedot

Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen diplomityö

Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen diplomityö Arkadian yhteislyseo Lepsämäntie 15 01800 Klaukkala Rehtori puh. 050 536 3490, rehtori@ayl.fi Koulusihteeri puh. 010 501 3700, fax. 010 501 3707 kanslia@ayl.fi www.ayl.fi Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen

Lisätiedot