RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012"

Transkriptio

1 RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012 Gilla Granberg /15.10/KHversio

2 Sisällysluettelo 1. Tilanne ennen FNsteelin konkurssia 2. Tilanne FNsteelin konkurssin jälkeen 3. Työpaikkojen määrä toimialoittain 4. Rakennemuutostyön organisaatio kunnassa 5. Rakennemuutostyön mahdollisuudet Kemiönsaarella 6. Mittarit 7. Kemiönsaaren kunnan työttömyysaste 8. Kunnan strategia, visio ja arvot 9. Rakennemuutostyön tavoitteet 10. Aktiivinen ote elinkeinoelämästä 11. Positiivisuus, tulevaisuudenusko, kunnan imago 12. Hankesalkku 13. Tukimuodot 14. Alat, joilla on kasvupotentiaalia Kemiönsaarella 15. Kemiönsaaren kehittämistyö - painopistealueet 16. Tulevaisuudenvisio Taalintehtaan sataman kehittämisestä 17. Tapahtumia

3 KEMIÖNSAAREN RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 1. Tilanne ennen FNsteelin konkurssia Teollisuusalalla on ollut merkittävä rooli Kemiönsaaren elinkeinorakenteelle. Teollisuus on kuulunut kunnan suurimpiin työnantajiin. Teollisella toiminnalla on pitkä historia. Eritoten metallin työstö ja jatkojalostus ovat olleet merkittäviä elinkeinoaloja jo pitkään. Tämän vuoksi Kemiönsaarella on tarjolla paljon erityisosaamista ja osaavaa työvoimaa. Kemiönsaaren kunnan työvoima on henkilöä. Toukokuussa 2012 kunnan työttömyysaste oli 4,9 %. Samanaikaisesti avoimia työpaikkoja oli 28. FNsteelin konkurssin myötä suoraan menetettävät työpaikat muodostavat n. 45 % yhteensä 450 teollisuuden työpaikasta kunnassa. 2. Tilanne FNsteelin konkurssin jälkeen Teräslangan valmistaja FNsteel, jossa oli 177 työntekijää (193 kesätyöntekijät mukaan lukien), ilmoitti kesäkuussa 2012, että yritys asetetaan konkurssiin. Tämän seurauksena teollinen toiminta on merkittävältä osin häviämässä kokonaan Kemiönsaarelta. Tämän lisäksi eurooppalaisten markkinoiden suhdannetilanne heikentää jäljelle jäävän teollisuuden näkymiä Kemiönsaarella. Sesonkivaihtelu on ominaista Kemiönsaaren työpaikoille. Palvelualalla on suuri merkitys työpaikkojen määrään, mutta palveluiden kysynnän sesonkivaihteluiden vuoksi on vaikea edes osittain löytää korvaavia työpaikkoja. Korvaavien työpaikkojen löytäminen Kemiönsaaren kunnassa ei tule olemaan kovin helppoa. Kunnan logistinen sijainti saaristossa, sivussa pääväylistä, ei tue uuden teollisen toiminnan perustamista. Nykyinen yrityspohja muodostuu huomattavasti pienemmistä yrityksistä ja useista yhden hengen yrityksistä. Vuoden 2008 tilastojen mukaan yhtä työpaikkaa kohden oli keskimäärin kaksi työntekijää. Mahdollisuudet uusien työpaikkojen luomiseen ovat siis haastavat alasta riippumatta. Kemiönsaaren kunta tekee yhteistyötä Hangon ja Raaseporin kuntien kanssa, joihin FNsteelin konkurssiin asettaminen on myös vaikuttanut. Kemiönsaaren kunta jätti hakemuksen äkillisen rakennemuutosalueen statuksen saamiseksi. Hallitus myönsi statuksen Kunta on vuosina panostanut voimakkaasti markkinointiin, eli kuntaa on haluttu tehdä tunnetuksi sekä alueellisesti että maanlaajuisesti. Pohjatyö on tehty ja työtä on jatkettava koko rakennemuutosajan, jotta alueelle perustettaisiin uusia yrityksiä ja kuntaan muuttaisi uusia asukkaita.

4 Yksi haasteista on se, että FNsteelin laitoksia ja tiloja hallinnoi konkurssipesän hoitaja, jonka ainoa tavoite on realisoida mahdollisimman paljon rahaa konkurssipesästä. Kunnalla on etuosto-oikeus ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Tilanne Kemiönsaarella on vakava, mutta ei mahdoton. Kunnan talous heikkenee rajusti ja vaikutus tulee näkymään eniten vuonna Arvioiden mukaan kunta menettää 1,6 miljoonaa euroa verotuloja FNsteelin konkurssin myötä. On syytä kiirehtiä uusien, korvaavien työpaikkojen luomista ja pysäyttää alaspäin suuntautuva, negatiivinen kierre. Rakennemuutosryhmän on tehtävä töitä määrätietoisesti ja keskittyneesti tulosten aikaansaamiseksi. Vallitsevassa tilanteessa on olennaista pitää yllä toivoa, luoda tulevaisuudenuskoa ja nostaa esille mahdollisuuksia. Meidän tulee välttää mahdottomuuksien esille tuomista, vaikkakin esimerkiksi rakennemuutosrahoja ei aina ole mahdollista saada kunnan ja elinkeinoelämän toivomiin toimenpiteisiin. Selkeä etu on kuitenkin se, että kehitys- ja rakennetyö tapahtuu kunnassa. Tällä tavoin taataan työn toteutuminen realistisen käsityksen pohjalta, hahmottaen koko kuntaa koskevat eri tarpeet.

5 Rakennemuutos on jatkunut jo pidemmän aikaa: Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta X Toimiala tuntematon F Rakentaminen D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto J Informaatio ja viestintä E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. B Kaivostoiminta ja louhinta L Kiinteistöalan toiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys P Koulutus S Muu palvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus H Kuljetus ja varastointi G T ukku- ja vähittäiskauppa A Maa-, metsä- ja kalatalous Q T erveys- ja sosiaalipalvelut C Teollisuus -80 SeutuNet Vuoden 2011 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Työpaikkojen lukumäärän muutos Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa I Majoitus- ja ravitsemistoiminta A Maa-, metsä- ja kalatalous N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta X Toimiala tuntematon G T ukku- ja vähittäiskauppa Kaikki toimialat yhteensä M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. R Taiteet, viihde ja virkistys B Kaivostoiminta ja louhinta H Kuljetus ja varastointi L Kiinteistöalan toiminta E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto K Rahoitus- ja vakuutustoiminta P Koulutus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto J Informaatio ja viestintä F Rakentaminen S Muu palvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus Q T erveys- ja sosiaalipalvelut C Teollisuus SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Työpaikkojen lukumäärän muutos

6 3. Työpaikkojen määrä toimialoittain Elinkeinorakenne toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa 2010 C Teollisuus Q T erveys- ja sosiaalipalvelut H Kuljetus ja varastointi G T ukku- ja vähittäiskauppa A Maa-, metsä- ja kalatalous F Rakentaminen P Koulutus O Julkinen hallinto ja maanpuolustus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta S Muu palvelutoiminta X Toimiala tuntematon J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys B Kaivostoiminta ja louhinta L Kiinteistöalan toiminta E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto Miehet Naiset SeutuNet Toimiala TOL 2008 Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Henkilöä 4. Rakennemuutostyön organisaatio kunnassa Toimintalinja A: Yritetään löytää uusi yritys, joka jatkaa Taalintehtaan ja Koverharin teräksenvalmistustoimintaa. Rakennemuutosrahoja varataan mahdolliselle Taalintehtaan valssilaitoksen ostajalle. Toimintalinja B: Työhönohjaus työttömille (uravalmennus Suunta) Yritystuki, tiedotus, yrityskontaktit, protomo-toiminta Edesautetaan uusien yritysten perustamista Hankesalkku: kunnalliset hankkeet ja yrityshankkeet Tulevien uusien alojen vahvistaminen yhdistettynä toimialakoulutukseen Kemiönsaarella

7 Rakennemuutostyö Organisaatio KEMIÖNSAARI VALTIO LÄNSI- UUSIMAA ÄRM-ryhmä YRITYKSET ÄRMryhmä ELY-keskus,, TE-toimisto, TEM VSL NOVAGO R A A S E P O R I H A N K O TS Kemiönsaaren operatiivinen rakennemuutostyöryhmä: Tom Simola, kunnanjohtaja Mårten Nurmio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mats Nurmio, yritysneuvoja Sven Ivars, hankekoordinaattori Tomy Wass, elinkeinojohtaja Lars Nummelin, tekninen johtaja Gunilla Granberg, kehitysjohtaja Vastuunjako: Kunnanjohtaja työn johtaminen, toimintalinja A:n seuranta Yritysneuvoja yritystuki Hankekoordinaattori hankehakemukset Elinkeinojohtaja Faxell, Dragsfjärdin Teollisuus, elinkeinoelämän ohjelma Tekninen johtaja infraratkaisut, mahdolliset maanostot Kehitysjohtaja koordinointi, tiedottaminen, benchmarking, toimintasuunnitelma Kaikki ovat aktiivisesti yhteydessä Kemiönsaaren yrittäjiin.

8 Kemiönsaaren ulkoinen rakennemuutostyöryhmä: Tom Simola, kunnanjohtaja Mårten Nurmio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mats Nurmio, yritysneuvoja Sven Ivars, hankekoordinaattori Tomy Wass, elinkeinojohtaja Lars Nummelin, tekninen johtaja Gunilla Granberg, kehitysjohtaja Kimmo Puolitaival, TE-toimisto Siv Österås, TE-toimisto Arto Mustonen, yritysedustaja Fredrik Heinonen, yritysedustaja Carola Gunell, VSL Martti Rantala, ELY Esa Lindqvist, ELY Thomas Björkroth, Axxell Tom Simola kuuluu lisäksi Länsi-Uudenmaan rakennemuutoksen ohjausryhmään, jonka työtä ohjaa kehitysyhtiö Novago. Kunnan sisäinen ÄRM-ryhmä kommunikoi ja tiedottaa toinen toistaan nopeasti, suoraan ja avoimesti!

9 5. Rakennemuutostyön mahdollisuudet Kemiönsaarella Rakennemuutosalueen statuksen Kemiönsaarelle tuomat mahdollisuudet voidaan jakaa työllisyyden edistämistoimenpiteisiin seuraavien tahojen toimintaedellytyksiin panostaen: a) yksilöihin b) suoraan yrityksiin c) epäsuorasti yrityksiin toimintaympäristöä kehittämisen kautta Mahdollisuudet on luonnosteltu alla olevaan kaavioon. Luonnosta hyödynnetään hanketarpeen analysoinnissa ja ÄRM-työtä koskevan toimenpidelistan laatimisessa. 6. Mittarit Työttömyysaste + määrä (nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä seurataan erityisen tarkasti) Työhönohjauskurssin osallistujamäärä Mikroyritysten palkkaamien uusien työntekijöiden määrä (tuen avulla) Oppisopimuksella palkattujen määrä Investoivat työllistämishankkeet => työllistyneiden määrä Uudet yritykset Kuntaan/kunnasta muutto Uusien työpaikkojen määrä Ulkoinen rahoitus euroissa

10 7. Kemiönsaaren kunnan työttömyysaste 2012/6: 5,4 % 2012/7: 9,4 % 2012/8: 9,5 % 2012/9: 8,8 % 8. Kunnan strategia, visio ja arvot Strategian tavoitteet 2015: Kemiönsaaresta yhä useamman kotipaikka Aktiivinen ote elinkeinoelämästä Oikeanlaiset palvelut Identiteetti ja profiloituminen Visio: Kemiönsaari on itsenäinen ja rohkea saaristokunta, joka tietää mitä haluaa ja työskentelee määrätietoisesti sen saavuttamiseksi. Arvot: Aktiivisuus, avoimuus, uudistumiskykyisyys Niin strategiset tavoitteet, visio kuin arvot sopivat hyvin kuvaamaan sitä, miten haluamme ja aiomme työskennellä myös rakennemuutostyön kohdalla.

11 9. Rakennemuutostyön tavoitteet 200 työpaikkaa 200 viikossa Mahdollisimman suuri hyöty saadusta rakennemuutosstatuksesta ja tuista. Uusia yrityksiä perustetaan ja ne vakiintuvat paikkakunnalla. Mahdollisimman moni irtisanottu saa uuden työ-/koulutuspaikan tai perustaa oman yrityksen. Kemiönsaaren asukkaat toivotetaan tervetulleiksi mukaan työhön, jonka tavoitteena on säilyttää Kemiönsaari dynaamisena ja elinvoimaisena. Yhdessä olemme vahvempia. 10. Aktiivinen ote elinkeinoelämästä Yhteistyötä, tapaamisia, kokouksia, avoimia tilaisuuksia, yrittäjien lounaita, seminaareja, yhteydenpitoa, sähköinen Elinkeinouutiset, osallistuminen yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin ja tapahtumiin Laaditaan kriteerit kunnallisten poliittisten päätösten elinkeinoelämävaikutusten arvioimiseksi vuonna 2013 tai 2014 Hautomo-/protomo-toiminta Klusterinmuodostus Raikas, uusi ja lyhyt elinkeinoelämän ohjelma Elinkeinoelämän ISLA julkaistaan 2013? PULSSI-hanke vahvistaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa 11. Positiivisuus, tulevaisuudenusko, kunnan imago Se, mitä myös työ- ja elinkeinoministeri Häkämies painotti työ- ja elinkeinoministeriövierailun yhteydessä, on positiivisen asenteen ja imagon tärkeys rakennemuutostyössä. Esimerkiksi yritysten perustamisia tapahtuu usein media-analyysin jälkeen; millä kunnalla on positiivinen imago ja ilmapiiri? Kunnan toimenpiteitä ja saavutuksia : Lasten saari -konseptin käynnistäminen. Kunta pyrkii laaja-alaisesti tarjoamaan lapsille ja nuorille hyvät oltavat kunnassa ISLA - imagolehti osa-aika-asukkaille Muuttajille suunnatut nettisivut avoinnaymparivuoden.fi Isla info kuntalaisille. Tiedotuslehti, joka tiedottaa kuntalaisia kunnassa tapahtuvista asioista hyväntuulisesti ja helposti ymmärrettävästi uudistettu Uusi positiivinen, värikäs ja iloinen graafinen ohjeisto, joka erottuu Määrätietoinen pyrkimys saada kunnalle positiivista näkyvyyttä valtakunnan mediassa ja lehdissä (esim. Kotona tehty -hanke) Uuden imagon ja uusien matkailuesitteiden valmistuminen Messuosallistumiset

12 Saaren me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta vahvistavat tapahtumat (esim. Axel Ilta, Septemberfestival tulossa) Elinkeinoelämän foorumi, verkostoituminen, kick-offit, tietotaito Vastasyntyneiden muistaminen ja uusien kuntalaisten tervetulleiksi toivottaminen kunnan infopaketilla Näitä toimenpiteitä kehitetään edelleen ja jatketaan.

13 12. Hankesalkku a) Yritysten mahdolliset investoinnit ja kehittämistoimenpiteet, lokakuu 2012 Soittokierros meneillään yli 200 kemiönsaarelaiseen yritykseen. => Tilanteen analysointi ja yritysten investointimahdollisuuksien ja -halukkuuden kartoitus ym. Yritysten hankkeet listattu, tämänhetkinen (lokakuu 2012) summa: euroa b) Kunnalliset hankkeet, investoinnit joilla työllistävä vaikutus + valtion osuus Kunnan keskustan liikenneratkaisut, Kemiö + MT 183, alikulku ja liikenneympyrä Taalintehtaan satama-alueen kehittäminen Aallonmurtajan rakentaminen Taalintehtaalle Tyskaholmenin silta, uusi silta Kevyen liikenteen väylä, Släts Kulla Veneväylä, Taalintehdas Kasnäs Mahdolliset muut listataan myöhemmin c) Kunnalliset kehittämishankkeet, EAKR, ESR PULSSI-hanke. Elinkeinoelämän hanke, joka mahdollistaa yrityskoordinaattorin palkkaamisen + varoja kunnan markkinointiin (EAKR) SYKO-hanke. Työllistämishanke; varoja palkata erillinen henkilö, joka keskittyy irtisanottujen työelämään sijoittumiseen (ESR) Energy Kimitoön paikallinen energiantuotanto ja klusterinmuodostus (Tekes?) Lukion profiloituminen, Kimitoöns gymnasiumin erityisala Palvelukokonaisuuden luominen Taalintehtaan senioreille Mathantverk, tuotekehitys, jalostus, lähituotetut tuotteet. Hyväksytty, alkaa (EAKR) KOMI-hankkeen jatkaminen. Kommunikaatio ja osallistaminen painopiste kunnallisessa vuorovaikutuksessa. Outdoors Kimitoön. Melonta- ja vesiurheilukeskuksen perustaminen Taalintehtaalle.

14 Hankeluettelo, kunnalliset ( ) Budjetti Toimiala Nimi Aikataulu Rahoitus Kunta Toteuttaja Energia Energy Kimitoön paikallinen energiantuotanto ja klusterinmuodostus EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Hyvinvointipalvelut Valintatalo vanhusten palvelukeskus Kemiönsaarella EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Työllisyys SYKO rakennemuutoksen työllisyyskoordinoin ti Kemiönsaarella ESR/ ELY 16 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Elinkeinoelämä PULS rakennemuutoksen yrityskoordinointi Kemiönsaarella EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Elinkeinoelämä Taalintehtaan satama-alue %, inv.hanke Yksityinen/ yhteishanke Logistiikka Kemiön keskustan liikenneratkaisut Työll.in v.proj. 76 % Valtio/kunta Logistiikka Väylien kehittäminen 2013 ELY/ väyläos. Tekninen Logistiikka Kevyen liikenteen väylä Taalintehdas- Kärra Työll. inv.proj. Tekninen Logistiikka Aallonmurtajan rakentaminen Taalintehtaalle Työll. inv.proj. Tekninen Logistiikka Sillanrakennus, Tyskaholmen Työll. inv.proj. Tekninen Matkailuelinkeino Outdoors Kimitoön vesi- ja melontakeskus ELY/ maaseu tu 30 % Kemiönsaaren kunta

15 PULSSI-hanke, kuvaus 13. Tukimuodot Investointituki Mikroyritykset (<10 henkeä, liikevaihto ja tase 2 milj. euroa) 25 %, 3+ % Dragsfjärd Pienet yritykset (<50 henkeä, liikevaihto ja tase 10 milj. euroa) 25 % (akuuteista rakennemuutosongelmista kärsivä alue) Kone- ja laitehankinnat, rakennukset, rakentaminen Kehittämistuki 50 % Liiketoimintasuunnitelman tekoon, konsulttipalveluihin Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, kansainvälistymiseen, tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen, yrityksien perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämiseen Käynnistysavustus Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen 50 % bruttopalkasta, ei sivukuluista. Kahden vuoden ajalle (1 hlö/2 v., 2 hlöä/1v., 4 hlöä/0,5 v.) Valmistelurahoitus

16 Muut tuet Selvitetään edellytykset aloittaa uusia tutkimus- ja kehityshankkeita, perustaa uutta innovatiivista liiketoimintaa, kansainvälistyä tai vahvistaa teknologiaosaamista tai muuta kehitykseen liittyvää osaamista. 70/30-periaatteella Korkeintaan ,00 euroa Palkkatuki, 6 kk, TE-toimisto, valtio Rekrytointikoulutus, yritykset 14. Alat, joilla on kasvupotentiaalia Kemiönsaarella

17 Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset Kemiönsaaren kunnassa 2011 kaikki rakennukset Kemiönsaari Turunmaan seutukunta Länsi-T urunmaa Varsinais-Suomi Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Koko maa SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/rakentaminen Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset /1 000 asukasta 15. Kemiönsaaren kehittämistyö painopistealueet Kemiönsaarella on rinnakkain rakennemuutostyön kanssa käynnissä Kemiönsaaren kaavoitusta koskeva prosessi. Kyseisessä prosessissa käsitellään koko Kemiönsaarta koskevia painopistealueita ja panostuksia. Tämän prosessin tiimoilta valitaan vuosina Kemiönsaaren viisi tärkeintä painopistealuetta. Kun nämä painopistealueet ovat selvillä, kanavoidaan energia, työ ja kaikki mahdollinen ulkopuolinen rahoitus näihin. Kirjoitushetkellä mm. seuraavat panostukset ovat ajankohtaisia Taalintehtaan sataman kehittäminen pienvenesatamasta hyvin toimivaksi, houkuttelevaksi ja laajennetuksi vierassatamaksi, väylineen jne. Avautuvat asuntomahdollisuudet nykyisen kunnantoimiston paikalla ym. => Uudet sijoittajat panostavat Taalintehtaaseen? Kemiön keskustan kehittäminen, mm. liikenneratkaisut => paremmat mahdollisuudet uusille elinkeinoalan yrityksille, uudet asuntoalueet. Kemiönsaaren sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen. Mitä palveluita tarvitaan ja missä? Keskittäminen => helpompi rekrytoida pätevää henkilökuntaa? Tärkeää, että tämä palvelukokonaisuus on hyvässä kunnossa mahdollista kuntaliitosta ajatellen. Kuntaan muuttoa tukevat toimenpiteet. Työskennellään perinpohjaisesti ja pitkällä tähtäimellä sen eteen, että kunnasta tulee lapsiperheille Suomen

18 paras, tavoitteena saavuttaa maanlaajuista mainetta => tukee kuntaan muuttoa, samalla kun etätyöstä ja työmatkustamisesta tulee yhä yleisempää. Ikärakenne haastava, Kemiönsaarella ylivoimaisesti eniten vuotiaita. Ikä Väestön ikä- ja sukupuolirakenne 2011 Kimitoön - Kemiönsaari SeutuNet Vuoden 2012 osa-aluerajat Lähde: T ilastokeskus/väestötilasto Miehet Naiset Vision Dalsbruk Waterfront Tämänhetkinen tilanne Köli/Anders Moliis-Mellberg Tulevaisuudenvisio Taalintehtaan sataman kehittämisestä

19 17. Tapahtumia FNsteelin konkurssi. 193 henkeä irtisanotaan kahden viikon varoitusajalla. Ministeri Ihalaisen vierailu Kemiönsaarella Ministeri Haglundin ja kansanedustaja Wallinin vierailu Kemiönsaarella Kokouksia, 8 sisäistä ja 3 ulkoista heinäkuun 2012 jälkeen Novagon ohjausryhmän kokoukset, 2 Tapaamiset konkurssipesän hoitaja Ylösen kanssa, 8 Rakennemuutosaluehakemus jätetty Vierailu työ- ja elinkeinoministeriössä, Jyri Häkämies, Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi kunnan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Uravalmennus "Suunta FNsteelin irtisanotuille elo syyskuussa 2012, kurssille 59 ilmoittautunutta. Benchmarking, Salo, Uusikaupunki, Kajaani jne. Rahoitustapaamiset ELY, VSL Toimintasuunnitelma työ- ja elinkeinoministeriölle Kemiönsaarelle ja Salolle myönnettiin 2 miljoonaa euroa rakennemuutosrahaa Jätetyt hankesuunnitelmat: Syko , PULSSI aiempi, Kemiön keskustan sisääntulo. Soittokierros tukimahdollisuuksista yli 200 yritykseen, syyskuu marraskuu 2012

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

KEMIÖN- SAAREN KUNTA STRATEGIA 2010-2015

KEMIÖN- SAAREN KUNTA STRATEGIA 2010-2015 KEMIÖN- SAAREN KUNTA STRATEGIA 2010-2015 1 SISÄLTÖ: 1. Johdanto. 3 2. Strategiaprosessi...4 3. Visio ja arvot....5 4. Strategiset tavoitteet 2015....6 4.1. Koti yhä useammalle....7 4.2. Aktiivinen ote

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013 Käännös 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 8 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS...

Lisätiedot

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä... 3 2. Alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet... 5 3. Strategian kuvaus ja tavoitteet...12 4.

Lisätiedot

Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä

Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä 1 Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä LÄNSI-TURUNMAAN STRATEGIA 2020 2 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Lukijalle 1.2 Strategian perusedellytykset 2 Visio ja arvot 3 Strategiset

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2015. Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5

Elinkeinostrategia 2015. Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5 Elinkeinostrategia 2015 Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 16.12.2010 MUHOKSEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 1 Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 LUONNOS Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA KITEEN ELINKEINO-OHJELMA 2010-2014 VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH 28.3.2011 76 KITEEN KAUPUNKI Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011

Menestyvien yritysten Metropolialue. Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma eduskuntavaaleihin 2011 2 3 Alkusanat: Alueen yrittäjien yhteinen näkemys Helsingin Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun (Espoo, Vantaa, Kauniainen) Yrittäjien ja Uudenmaan

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Äkillinen rakennemuutos. metsäteollisuus, työmarkkinat ja alueet liikkeessä

Äkillinen rakennemuutos. metsäteollisuus, työmarkkinat ja alueet liikkeessä Äkillinen rakennemuutos metsäteollisuus, työmarkkinat ja alueet liikkeessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Eero Häyrinen

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot