RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012"

Transkriptio

1 RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012 Gilla Granberg /15.10/KHversio

2 Sisällysluettelo 1. Tilanne ennen FNsteelin konkurssia 2. Tilanne FNsteelin konkurssin jälkeen 3. Työpaikkojen määrä toimialoittain 4. Rakennemuutostyön organisaatio kunnassa 5. Rakennemuutostyön mahdollisuudet Kemiönsaarella 6. Mittarit 7. Kemiönsaaren kunnan työttömyysaste 8. Kunnan strategia, visio ja arvot 9. Rakennemuutostyön tavoitteet 10. Aktiivinen ote elinkeinoelämästä 11. Positiivisuus, tulevaisuudenusko, kunnan imago 12. Hankesalkku 13. Tukimuodot 14. Alat, joilla on kasvupotentiaalia Kemiönsaarella 15. Kemiönsaaren kehittämistyö - painopistealueet 16. Tulevaisuudenvisio Taalintehtaan sataman kehittämisestä 17. Tapahtumia

3 KEMIÖNSAAREN RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 1. Tilanne ennen FNsteelin konkurssia Teollisuusalalla on ollut merkittävä rooli Kemiönsaaren elinkeinorakenteelle. Teollisuus on kuulunut kunnan suurimpiin työnantajiin. Teollisella toiminnalla on pitkä historia. Eritoten metallin työstö ja jatkojalostus ovat olleet merkittäviä elinkeinoaloja jo pitkään. Tämän vuoksi Kemiönsaarella on tarjolla paljon erityisosaamista ja osaavaa työvoimaa. Kemiönsaaren kunnan työvoima on henkilöä. Toukokuussa 2012 kunnan työttömyysaste oli 4,9 %. Samanaikaisesti avoimia työpaikkoja oli 28. FNsteelin konkurssin myötä suoraan menetettävät työpaikat muodostavat n. 45 % yhteensä 450 teollisuuden työpaikasta kunnassa. 2. Tilanne FNsteelin konkurssin jälkeen Teräslangan valmistaja FNsteel, jossa oli 177 työntekijää (193 kesätyöntekijät mukaan lukien), ilmoitti kesäkuussa 2012, että yritys asetetaan konkurssiin. Tämän seurauksena teollinen toiminta on merkittävältä osin häviämässä kokonaan Kemiönsaarelta. Tämän lisäksi eurooppalaisten markkinoiden suhdannetilanne heikentää jäljelle jäävän teollisuuden näkymiä Kemiönsaarella. Sesonkivaihtelu on ominaista Kemiönsaaren työpaikoille. Palvelualalla on suuri merkitys työpaikkojen määrään, mutta palveluiden kysynnän sesonkivaihteluiden vuoksi on vaikea edes osittain löytää korvaavia työpaikkoja. Korvaavien työpaikkojen löytäminen Kemiönsaaren kunnassa ei tule olemaan kovin helppoa. Kunnan logistinen sijainti saaristossa, sivussa pääväylistä, ei tue uuden teollisen toiminnan perustamista. Nykyinen yrityspohja muodostuu huomattavasti pienemmistä yrityksistä ja useista yhden hengen yrityksistä. Vuoden 2008 tilastojen mukaan yhtä työpaikkaa kohden oli keskimäärin kaksi työntekijää. Mahdollisuudet uusien työpaikkojen luomiseen ovat siis haastavat alasta riippumatta. Kemiönsaaren kunta tekee yhteistyötä Hangon ja Raaseporin kuntien kanssa, joihin FNsteelin konkurssiin asettaminen on myös vaikuttanut. Kemiönsaaren kunta jätti hakemuksen äkillisen rakennemuutosalueen statuksen saamiseksi. Hallitus myönsi statuksen Kunta on vuosina panostanut voimakkaasti markkinointiin, eli kuntaa on haluttu tehdä tunnetuksi sekä alueellisesti että maanlaajuisesti. Pohjatyö on tehty ja työtä on jatkettava koko rakennemuutosajan, jotta alueelle perustettaisiin uusia yrityksiä ja kuntaan muuttaisi uusia asukkaita.

4 Yksi haasteista on se, että FNsteelin laitoksia ja tiloja hallinnoi konkurssipesän hoitaja, jonka ainoa tavoite on realisoida mahdollisimman paljon rahaa konkurssipesästä. Kunnalla on etuosto-oikeus ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Tilanne Kemiönsaarella on vakava, mutta ei mahdoton. Kunnan talous heikkenee rajusti ja vaikutus tulee näkymään eniten vuonna Arvioiden mukaan kunta menettää 1,6 miljoonaa euroa verotuloja FNsteelin konkurssin myötä. On syytä kiirehtiä uusien, korvaavien työpaikkojen luomista ja pysäyttää alaspäin suuntautuva, negatiivinen kierre. Rakennemuutosryhmän on tehtävä töitä määrätietoisesti ja keskittyneesti tulosten aikaansaamiseksi. Vallitsevassa tilanteessa on olennaista pitää yllä toivoa, luoda tulevaisuudenuskoa ja nostaa esille mahdollisuuksia. Meidän tulee välttää mahdottomuuksien esille tuomista, vaikkakin esimerkiksi rakennemuutosrahoja ei aina ole mahdollista saada kunnan ja elinkeinoelämän toivomiin toimenpiteisiin. Selkeä etu on kuitenkin se, että kehitys- ja rakennetyö tapahtuu kunnassa. Tällä tavoin taataan työn toteutuminen realistisen käsityksen pohjalta, hahmottaen koko kuntaa koskevat eri tarpeet.

5 Rakennemuutos on jatkunut jo pidemmän aikaa: Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta X Toimiala tuntematon F Rakentaminen D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto J Informaatio ja viestintä E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. B Kaivostoiminta ja louhinta L Kiinteistöalan toiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys P Koulutus S Muu palvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus H Kuljetus ja varastointi G T ukku- ja vähittäiskauppa A Maa-, metsä- ja kalatalous Q T erveys- ja sosiaalipalvelut C Teollisuus -80 SeutuNet Vuoden 2011 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Työpaikkojen lukumäärän muutos Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa I Majoitus- ja ravitsemistoiminta A Maa-, metsä- ja kalatalous N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta X Toimiala tuntematon G T ukku- ja vähittäiskauppa Kaikki toimialat yhteensä M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. R Taiteet, viihde ja virkistys B Kaivostoiminta ja louhinta H Kuljetus ja varastointi L Kiinteistöalan toiminta E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto K Rahoitus- ja vakuutustoiminta P Koulutus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto J Informaatio ja viestintä F Rakentaminen S Muu palvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus Q T erveys- ja sosiaalipalvelut C Teollisuus SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Työpaikkojen lukumäärän muutos

6 3. Työpaikkojen määrä toimialoittain Elinkeinorakenne toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa 2010 C Teollisuus Q T erveys- ja sosiaalipalvelut H Kuljetus ja varastointi G T ukku- ja vähittäiskauppa A Maa-, metsä- ja kalatalous F Rakentaminen P Koulutus O Julkinen hallinto ja maanpuolustus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta S Muu palvelutoiminta X Toimiala tuntematon J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys B Kaivostoiminta ja louhinta L Kiinteistöalan toiminta E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto Miehet Naiset SeutuNet Toimiala TOL 2008 Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Henkilöä 4. Rakennemuutostyön organisaatio kunnassa Toimintalinja A: Yritetään löytää uusi yritys, joka jatkaa Taalintehtaan ja Koverharin teräksenvalmistustoimintaa. Rakennemuutosrahoja varataan mahdolliselle Taalintehtaan valssilaitoksen ostajalle. Toimintalinja B: Työhönohjaus työttömille (uravalmennus Suunta) Yritystuki, tiedotus, yrityskontaktit, protomo-toiminta Edesautetaan uusien yritysten perustamista Hankesalkku: kunnalliset hankkeet ja yrityshankkeet Tulevien uusien alojen vahvistaminen yhdistettynä toimialakoulutukseen Kemiönsaarella

7 Rakennemuutostyö Organisaatio KEMIÖNSAARI VALTIO LÄNSI- UUSIMAA ÄRM-ryhmä YRITYKSET ÄRMryhmä ELY-keskus,, TE-toimisto, TEM VSL NOVAGO R A A S E P O R I H A N K O TS Kemiönsaaren operatiivinen rakennemuutostyöryhmä: Tom Simola, kunnanjohtaja Mårten Nurmio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mats Nurmio, yritysneuvoja Sven Ivars, hankekoordinaattori Tomy Wass, elinkeinojohtaja Lars Nummelin, tekninen johtaja Gunilla Granberg, kehitysjohtaja Vastuunjako: Kunnanjohtaja työn johtaminen, toimintalinja A:n seuranta Yritysneuvoja yritystuki Hankekoordinaattori hankehakemukset Elinkeinojohtaja Faxell, Dragsfjärdin Teollisuus, elinkeinoelämän ohjelma Tekninen johtaja infraratkaisut, mahdolliset maanostot Kehitysjohtaja koordinointi, tiedottaminen, benchmarking, toimintasuunnitelma Kaikki ovat aktiivisesti yhteydessä Kemiönsaaren yrittäjiin.

8 Kemiönsaaren ulkoinen rakennemuutostyöryhmä: Tom Simola, kunnanjohtaja Mårten Nurmio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mats Nurmio, yritysneuvoja Sven Ivars, hankekoordinaattori Tomy Wass, elinkeinojohtaja Lars Nummelin, tekninen johtaja Gunilla Granberg, kehitysjohtaja Kimmo Puolitaival, TE-toimisto Siv Österås, TE-toimisto Arto Mustonen, yritysedustaja Fredrik Heinonen, yritysedustaja Carola Gunell, VSL Martti Rantala, ELY Esa Lindqvist, ELY Thomas Björkroth, Axxell Tom Simola kuuluu lisäksi Länsi-Uudenmaan rakennemuutoksen ohjausryhmään, jonka työtä ohjaa kehitysyhtiö Novago. Kunnan sisäinen ÄRM-ryhmä kommunikoi ja tiedottaa toinen toistaan nopeasti, suoraan ja avoimesti!

9 5. Rakennemuutostyön mahdollisuudet Kemiönsaarella Rakennemuutosalueen statuksen Kemiönsaarelle tuomat mahdollisuudet voidaan jakaa työllisyyden edistämistoimenpiteisiin seuraavien tahojen toimintaedellytyksiin panostaen: a) yksilöihin b) suoraan yrityksiin c) epäsuorasti yrityksiin toimintaympäristöä kehittämisen kautta Mahdollisuudet on luonnosteltu alla olevaan kaavioon. Luonnosta hyödynnetään hanketarpeen analysoinnissa ja ÄRM-työtä koskevan toimenpidelistan laatimisessa. 6. Mittarit Työttömyysaste + määrä (nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä seurataan erityisen tarkasti) Työhönohjauskurssin osallistujamäärä Mikroyritysten palkkaamien uusien työntekijöiden määrä (tuen avulla) Oppisopimuksella palkattujen määrä Investoivat työllistämishankkeet => työllistyneiden määrä Uudet yritykset Kuntaan/kunnasta muutto Uusien työpaikkojen määrä Ulkoinen rahoitus euroissa

10 7. Kemiönsaaren kunnan työttömyysaste 2012/6: 5,4 % 2012/7: 9,4 % 2012/8: 9,5 % 2012/9: 8,8 % 8. Kunnan strategia, visio ja arvot Strategian tavoitteet 2015: Kemiönsaaresta yhä useamman kotipaikka Aktiivinen ote elinkeinoelämästä Oikeanlaiset palvelut Identiteetti ja profiloituminen Visio: Kemiönsaari on itsenäinen ja rohkea saaristokunta, joka tietää mitä haluaa ja työskentelee määrätietoisesti sen saavuttamiseksi. Arvot: Aktiivisuus, avoimuus, uudistumiskykyisyys Niin strategiset tavoitteet, visio kuin arvot sopivat hyvin kuvaamaan sitä, miten haluamme ja aiomme työskennellä myös rakennemuutostyön kohdalla.

11 9. Rakennemuutostyön tavoitteet 200 työpaikkaa 200 viikossa Mahdollisimman suuri hyöty saadusta rakennemuutosstatuksesta ja tuista. Uusia yrityksiä perustetaan ja ne vakiintuvat paikkakunnalla. Mahdollisimman moni irtisanottu saa uuden työ-/koulutuspaikan tai perustaa oman yrityksen. Kemiönsaaren asukkaat toivotetaan tervetulleiksi mukaan työhön, jonka tavoitteena on säilyttää Kemiönsaari dynaamisena ja elinvoimaisena. Yhdessä olemme vahvempia. 10. Aktiivinen ote elinkeinoelämästä Yhteistyötä, tapaamisia, kokouksia, avoimia tilaisuuksia, yrittäjien lounaita, seminaareja, yhteydenpitoa, sähköinen Elinkeinouutiset, osallistuminen yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin ja tapahtumiin Laaditaan kriteerit kunnallisten poliittisten päätösten elinkeinoelämävaikutusten arvioimiseksi vuonna 2013 tai 2014 Hautomo-/protomo-toiminta Klusterinmuodostus Raikas, uusi ja lyhyt elinkeinoelämän ohjelma Elinkeinoelämän ISLA julkaistaan 2013? PULSSI-hanke vahvistaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa 11. Positiivisuus, tulevaisuudenusko, kunnan imago Se, mitä myös työ- ja elinkeinoministeri Häkämies painotti työ- ja elinkeinoministeriövierailun yhteydessä, on positiivisen asenteen ja imagon tärkeys rakennemuutostyössä. Esimerkiksi yritysten perustamisia tapahtuu usein media-analyysin jälkeen; millä kunnalla on positiivinen imago ja ilmapiiri? Kunnan toimenpiteitä ja saavutuksia : Lasten saari -konseptin käynnistäminen. Kunta pyrkii laaja-alaisesti tarjoamaan lapsille ja nuorille hyvät oltavat kunnassa ISLA - imagolehti osa-aika-asukkaille Muuttajille suunnatut nettisivut avoinnaymparivuoden.fi Isla info kuntalaisille. Tiedotuslehti, joka tiedottaa kuntalaisia kunnassa tapahtuvista asioista hyväntuulisesti ja helposti ymmärrettävästi uudistettu Uusi positiivinen, värikäs ja iloinen graafinen ohjeisto, joka erottuu Määrätietoinen pyrkimys saada kunnalle positiivista näkyvyyttä valtakunnan mediassa ja lehdissä (esim. Kotona tehty -hanke) Uuden imagon ja uusien matkailuesitteiden valmistuminen Messuosallistumiset

12 Saaren me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta vahvistavat tapahtumat (esim. Axel Ilta, Septemberfestival tulossa) Elinkeinoelämän foorumi, verkostoituminen, kick-offit, tietotaito Vastasyntyneiden muistaminen ja uusien kuntalaisten tervetulleiksi toivottaminen kunnan infopaketilla Näitä toimenpiteitä kehitetään edelleen ja jatketaan.

13 12. Hankesalkku a) Yritysten mahdolliset investoinnit ja kehittämistoimenpiteet, lokakuu 2012 Soittokierros meneillään yli 200 kemiönsaarelaiseen yritykseen. => Tilanteen analysointi ja yritysten investointimahdollisuuksien ja -halukkuuden kartoitus ym. Yritysten hankkeet listattu, tämänhetkinen (lokakuu 2012) summa: euroa b) Kunnalliset hankkeet, investoinnit joilla työllistävä vaikutus + valtion osuus Kunnan keskustan liikenneratkaisut, Kemiö + MT 183, alikulku ja liikenneympyrä Taalintehtaan satama-alueen kehittäminen Aallonmurtajan rakentaminen Taalintehtaalle Tyskaholmenin silta, uusi silta Kevyen liikenteen väylä, Släts Kulla Veneväylä, Taalintehdas Kasnäs Mahdolliset muut listataan myöhemmin c) Kunnalliset kehittämishankkeet, EAKR, ESR PULSSI-hanke. Elinkeinoelämän hanke, joka mahdollistaa yrityskoordinaattorin palkkaamisen + varoja kunnan markkinointiin (EAKR) SYKO-hanke. Työllistämishanke; varoja palkata erillinen henkilö, joka keskittyy irtisanottujen työelämään sijoittumiseen (ESR) Energy Kimitoön paikallinen energiantuotanto ja klusterinmuodostus (Tekes?) Lukion profiloituminen, Kimitoöns gymnasiumin erityisala Palvelukokonaisuuden luominen Taalintehtaan senioreille Mathantverk, tuotekehitys, jalostus, lähituotetut tuotteet. Hyväksytty, alkaa (EAKR) KOMI-hankkeen jatkaminen. Kommunikaatio ja osallistaminen painopiste kunnallisessa vuorovaikutuksessa. Outdoors Kimitoön. Melonta- ja vesiurheilukeskuksen perustaminen Taalintehtaalle.

14 Hankeluettelo, kunnalliset ( ) Budjetti Toimiala Nimi Aikataulu Rahoitus Kunta Toteuttaja Energia Energy Kimitoön paikallinen energiantuotanto ja klusterinmuodostus EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Hyvinvointipalvelut Valintatalo vanhusten palvelukeskus Kemiönsaarella EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Työllisyys SYKO rakennemuutoksen työllisyyskoordinoin ti Kemiönsaarella ESR/ ELY 16 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Elinkeinoelämä PULS rakennemuutoksen yrityskoordinointi Kemiönsaarella EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Elinkeinoelämä Taalintehtaan satama-alue %, inv.hanke Yksityinen/ yhteishanke Logistiikka Kemiön keskustan liikenneratkaisut Työll.in v.proj. 76 % Valtio/kunta Logistiikka Väylien kehittäminen 2013 ELY/ väyläos. Tekninen Logistiikka Kevyen liikenteen väylä Taalintehdas- Kärra Työll. inv.proj. Tekninen Logistiikka Aallonmurtajan rakentaminen Taalintehtaalle Työll. inv.proj. Tekninen Logistiikka Sillanrakennus, Tyskaholmen Työll. inv.proj. Tekninen Matkailuelinkeino Outdoors Kimitoön vesi- ja melontakeskus ELY/ maaseu tu 30 % Kemiönsaaren kunta

15 PULSSI-hanke, kuvaus 13. Tukimuodot Investointituki Mikroyritykset (<10 henkeä, liikevaihto ja tase 2 milj. euroa) 25 %, 3+ % Dragsfjärd Pienet yritykset (<50 henkeä, liikevaihto ja tase 10 milj. euroa) 25 % (akuuteista rakennemuutosongelmista kärsivä alue) Kone- ja laitehankinnat, rakennukset, rakentaminen Kehittämistuki 50 % Liiketoimintasuunnitelman tekoon, konsulttipalveluihin Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, kansainvälistymiseen, tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen, yrityksien perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämiseen Käynnistysavustus Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen 50 % bruttopalkasta, ei sivukuluista. Kahden vuoden ajalle (1 hlö/2 v., 2 hlöä/1v., 4 hlöä/0,5 v.) Valmistelurahoitus

16 Muut tuet Selvitetään edellytykset aloittaa uusia tutkimus- ja kehityshankkeita, perustaa uutta innovatiivista liiketoimintaa, kansainvälistyä tai vahvistaa teknologiaosaamista tai muuta kehitykseen liittyvää osaamista. 70/30-periaatteella Korkeintaan ,00 euroa Palkkatuki, 6 kk, TE-toimisto, valtio Rekrytointikoulutus, yritykset 14. Alat, joilla on kasvupotentiaalia Kemiönsaarella

17 Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset Kemiönsaaren kunnassa 2011 kaikki rakennukset Kemiönsaari Turunmaan seutukunta Länsi-T urunmaa Varsinais-Suomi Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Koko maa SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/rakentaminen Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset /1 000 asukasta 15. Kemiönsaaren kehittämistyö painopistealueet Kemiönsaarella on rinnakkain rakennemuutostyön kanssa käynnissä Kemiönsaaren kaavoitusta koskeva prosessi. Kyseisessä prosessissa käsitellään koko Kemiönsaarta koskevia painopistealueita ja panostuksia. Tämän prosessin tiimoilta valitaan vuosina Kemiönsaaren viisi tärkeintä painopistealuetta. Kun nämä painopistealueet ovat selvillä, kanavoidaan energia, työ ja kaikki mahdollinen ulkopuolinen rahoitus näihin. Kirjoitushetkellä mm. seuraavat panostukset ovat ajankohtaisia Taalintehtaan sataman kehittäminen pienvenesatamasta hyvin toimivaksi, houkuttelevaksi ja laajennetuksi vierassatamaksi, väylineen jne. Avautuvat asuntomahdollisuudet nykyisen kunnantoimiston paikalla ym. => Uudet sijoittajat panostavat Taalintehtaaseen? Kemiön keskustan kehittäminen, mm. liikenneratkaisut => paremmat mahdollisuudet uusille elinkeinoalan yrityksille, uudet asuntoalueet. Kemiönsaaren sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen. Mitä palveluita tarvitaan ja missä? Keskittäminen => helpompi rekrytoida pätevää henkilökuntaa? Tärkeää, että tämä palvelukokonaisuus on hyvässä kunnossa mahdollista kuntaliitosta ajatellen. Kuntaan muuttoa tukevat toimenpiteet. Työskennellään perinpohjaisesti ja pitkällä tähtäimellä sen eteen, että kunnasta tulee lapsiperheille Suomen

18 paras, tavoitteena saavuttaa maanlaajuista mainetta => tukee kuntaan muuttoa, samalla kun etätyöstä ja työmatkustamisesta tulee yhä yleisempää. Ikärakenne haastava, Kemiönsaarella ylivoimaisesti eniten vuotiaita. Ikä Väestön ikä- ja sukupuolirakenne 2011 Kimitoön - Kemiönsaari SeutuNet Vuoden 2012 osa-aluerajat Lähde: T ilastokeskus/väestötilasto Miehet Naiset Vision Dalsbruk Waterfront Tämänhetkinen tilanne Köli/Anders Moliis-Mellberg Tulevaisuudenvisio Taalintehtaan sataman kehittämisestä

19 17. Tapahtumia FNsteelin konkurssi. 193 henkeä irtisanotaan kahden viikon varoitusajalla. Ministeri Ihalaisen vierailu Kemiönsaarella Ministeri Haglundin ja kansanedustaja Wallinin vierailu Kemiönsaarella Kokouksia, 8 sisäistä ja 3 ulkoista heinäkuun 2012 jälkeen Novagon ohjausryhmän kokoukset, 2 Tapaamiset konkurssipesän hoitaja Ylösen kanssa, 8 Rakennemuutosaluehakemus jätetty Vierailu työ- ja elinkeinoministeriössä, Jyri Häkämies, Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi kunnan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Uravalmennus "Suunta FNsteelin irtisanotuille elo syyskuussa 2012, kurssille 59 ilmoittautunutta. Benchmarking, Salo, Uusikaupunki, Kajaani jne. Rahoitustapaamiset ELY, VSL Toimintasuunnitelma työ- ja elinkeinoministeriölle Kemiönsaarelle ja Salolle myönnettiin 2 miljoonaa euroa rakennemuutosrahaa Jätetyt hankesuunnitelmat: Syko , PULSSI aiempi, Kemiön keskustan sisääntulo. Soittokierros tukimahdollisuuksista yli 200 yritykseen, syyskuu marraskuu 2012

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen XIV VALTAKUNNALLINEN YRITYSJOHDON TYHY-HARJOITUS MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU, SANTAHAMINA, HELSINKI Hyvinvoinnilla tulosta #SHjoht Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Professori Guy Ahonen Intangibles Management

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016 2020 (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta Tulevaisuuden tekijät korkeasti koulutettujen työmarkkinat -seminaari 11.3.2014 Koulutuksen ja

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

LINKKI Tehokkaampaan oppisopimuksen hyödyntämiseen pienyrityksissä

LINKKI Tehokkaampaan oppisopimuksen hyödyntämiseen pienyrityksissä LINKKI Tehokkaampaan oppisopimuksen hyödyntämiseen pienyrityksissä Veli-Matti Lamppu 11..200 1 Ammatti-ihmisistä pulaa Yritysten kehittämisen pahin este, % yrityksistä II/0 21 14 14 4 2 I/0 1 1 11 2 II/0

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa. Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus

Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa. Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa Kimmo Puolitaival Ylijohtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.2.2016 Työllisten määrä 1-64v: VAR / FI Takana haastava historia 2 0 222,6 22,0 2 00 2 497

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot