RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012"

Transkriptio

1 RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA LOKAKUU 2012 Gilla Granberg /15.10/KHversio

2 Sisällysluettelo 1. Tilanne ennen FNsteelin konkurssia 2. Tilanne FNsteelin konkurssin jälkeen 3. Työpaikkojen määrä toimialoittain 4. Rakennemuutostyön organisaatio kunnassa 5. Rakennemuutostyön mahdollisuudet Kemiönsaarella 6. Mittarit 7. Kemiönsaaren kunnan työttömyysaste 8. Kunnan strategia, visio ja arvot 9. Rakennemuutostyön tavoitteet 10. Aktiivinen ote elinkeinoelämästä 11. Positiivisuus, tulevaisuudenusko, kunnan imago 12. Hankesalkku 13. Tukimuodot 14. Alat, joilla on kasvupotentiaalia Kemiönsaarella 15. Kemiönsaaren kehittämistyö - painopistealueet 16. Tulevaisuudenvisio Taalintehtaan sataman kehittämisestä 17. Tapahtumia

3 KEMIÖNSAAREN RAKENNEMUUTOSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 1. Tilanne ennen FNsteelin konkurssia Teollisuusalalla on ollut merkittävä rooli Kemiönsaaren elinkeinorakenteelle. Teollisuus on kuulunut kunnan suurimpiin työnantajiin. Teollisella toiminnalla on pitkä historia. Eritoten metallin työstö ja jatkojalostus ovat olleet merkittäviä elinkeinoaloja jo pitkään. Tämän vuoksi Kemiönsaarella on tarjolla paljon erityisosaamista ja osaavaa työvoimaa. Kemiönsaaren kunnan työvoima on henkilöä. Toukokuussa 2012 kunnan työttömyysaste oli 4,9 %. Samanaikaisesti avoimia työpaikkoja oli 28. FNsteelin konkurssin myötä suoraan menetettävät työpaikat muodostavat n. 45 % yhteensä 450 teollisuuden työpaikasta kunnassa. 2. Tilanne FNsteelin konkurssin jälkeen Teräslangan valmistaja FNsteel, jossa oli 177 työntekijää (193 kesätyöntekijät mukaan lukien), ilmoitti kesäkuussa 2012, että yritys asetetaan konkurssiin. Tämän seurauksena teollinen toiminta on merkittävältä osin häviämässä kokonaan Kemiönsaarelta. Tämän lisäksi eurooppalaisten markkinoiden suhdannetilanne heikentää jäljelle jäävän teollisuuden näkymiä Kemiönsaarella. Sesonkivaihtelu on ominaista Kemiönsaaren työpaikoille. Palvelualalla on suuri merkitys työpaikkojen määrään, mutta palveluiden kysynnän sesonkivaihteluiden vuoksi on vaikea edes osittain löytää korvaavia työpaikkoja. Korvaavien työpaikkojen löytäminen Kemiönsaaren kunnassa ei tule olemaan kovin helppoa. Kunnan logistinen sijainti saaristossa, sivussa pääväylistä, ei tue uuden teollisen toiminnan perustamista. Nykyinen yrityspohja muodostuu huomattavasti pienemmistä yrityksistä ja useista yhden hengen yrityksistä. Vuoden 2008 tilastojen mukaan yhtä työpaikkaa kohden oli keskimäärin kaksi työntekijää. Mahdollisuudet uusien työpaikkojen luomiseen ovat siis haastavat alasta riippumatta. Kemiönsaaren kunta tekee yhteistyötä Hangon ja Raaseporin kuntien kanssa, joihin FNsteelin konkurssiin asettaminen on myös vaikuttanut. Kemiönsaaren kunta jätti hakemuksen äkillisen rakennemuutosalueen statuksen saamiseksi. Hallitus myönsi statuksen Kunta on vuosina panostanut voimakkaasti markkinointiin, eli kuntaa on haluttu tehdä tunnetuksi sekä alueellisesti että maanlaajuisesti. Pohjatyö on tehty ja työtä on jatkettava koko rakennemuutosajan, jotta alueelle perustettaisiin uusia yrityksiä ja kuntaan muuttaisi uusia asukkaita.

4 Yksi haasteista on se, että FNsteelin laitoksia ja tiloja hallinnoi konkurssipesän hoitaja, jonka ainoa tavoite on realisoida mahdollisimman paljon rahaa konkurssipesästä. Kunnalla on etuosto-oikeus ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Tilanne Kemiönsaarella on vakava, mutta ei mahdoton. Kunnan talous heikkenee rajusti ja vaikutus tulee näkymään eniten vuonna Arvioiden mukaan kunta menettää 1,6 miljoonaa euroa verotuloja FNsteelin konkurssin myötä. On syytä kiirehtiä uusien, korvaavien työpaikkojen luomista ja pysäyttää alaspäin suuntautuva, negatiivinen kierre. Rakennemuutosryhmän on tehtävä töitä määrätietoisesti ja keskittyneesti tulosten aikaansaamiseksi. Vallitsevassa tilanteessa on olennaista pitää yllä toivoa, luoda tulevaisuudenuskoa ja nostaa esille mahdollisuuksia. Meidän tulee välttää mahdottomuuksien esille tuomista, vaikkakin esimerkiksi rakennemuutosrahoja ei aina ole mahdollista saada kunnan ja elinkeinoelämän toivomiin toimenpiteisiin. Selkeä etu on kuitenkin se, että kehitys- ja rakennetyö tapahtuu kunnassa. Tällä tavoin taataan työn toteutuminen realistisen käsityksen pohjalta, hahmottaen koko kuntaa koskevat eri tarpeet.

5 Rakennemuutos on jatkunut jo pidemmän aikaa: Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta X Toimiala tuntematon F Rakentaminen D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto J Informaatio ja viestintä E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. B Kaivostoiminta ja louhinta L Kiinteistöalan toiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys P Koulutus S Muu palvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus H Kuljetus ja varastointi G T ukku- ja vähittäiskauppa A Maa-, metsä- ja kalatalous Q T erveys- ja sosiaalipalvelut C Teollisuus -80 SeutuNet Vuoden 2011 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Työpaikkojen lukumäärän muutos Työpaikkojen määrän muutos toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa I Majoitus- ja ravitsemistoiminta A Maa-, metsä- ja kalatalous N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta X Toimiala tuntematon G T ukku- ja vähittäiskauppa Kaikki toimialat yhteensä M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. R Taiteet, viihde ja virkistys B Kaivostoiminta ja louhinta H Kuljetus ja varastointi L Kiinteistöalan toiminta E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto K Rahoitus- ja vakuutustoiminta P Koulutus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto J Informaatio ja viestintä F Rakentaminen S Muu palvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus Q T erveys- ja sosiaalipalvelut C Teollisuus SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Työpaikkojen lukumäärän muutos

6 3. Työpaikkojen määrä toimialoittain Elinkeinorakenne toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa 2010 C Teollisuus Q T erveys- ja sosiaalipalvelut H Kuljetus ja varastointi G T ukku- ja vähittäiskauppa A Maa-, metsä- ja kalatalous F Rakentaminen P Koulutus O Julkinen hallinto ja maanpuolustus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta S Muu palvelutoiminta X Toimiala tuntematon J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys B Kaivostoiminta ja louhinta L Kiinteistöalan toiminta E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto Miehet Naiset SeutuNet Toimiala TOL 2008 Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/t yössäkäynti Henkilöä 4. Rakennemuutostyön organisaatio kunnassa Toimintalinja A: Yritetään löytää uusi yritys, joka jatkaa Taalintehtaan ja Koverharin teräksenvalmistustoimintaa. Rakennemuutosrahoja varataan mahdolliselle Taalintehtaan valssilaitoksen ostajalle. Toimintalinja B: Työhönohjaus työttömille (uravalmennus Suunta) Yritystuki, tiedotus, yrityskontaktit, protomo-toiminta Edesautetaan uusien yritysten perustamista Hankesalkku: kunnalliset hankkeet ja yrityshankkeet Tulevien uusien alojen vahvistaminen yhdistettynä toimialakoulutukseen Kemiönsaarella

7 Rakennemuutostyö Organisaatio KEMIÖNSAARI VALTIO LÄNSI- UUSIMAA ÄRM-ryhmä YRITYKSET ÄRMryhmä ELY-keskus,, TE-toimisto, TEM VSL NOVAGO R A A S E P O R I H A N K O TS Kemiönsaaren operatiivinen rakennemuutostyöryhmä: Tom Simola, kunnanjohtaja Mårten Nurmio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mats Nurmio, yritysneuvoja Sven Ivars, hankekoordinaattori Tomy Wass, elinkeinojohtaja Lars Nummelin, tekninen johtaja Gunilla Granberg, kehitysjohtaja Vastuunjako: Kunnanjohtaja työn johtaminen, toimintalinja A:n seuranta Yritysneuvoja yritystuki Hankekoordinaattori hankehakemukset Elinkeinojohtaja Faxell, Dragsfjärdin Teollisuus, elinkeinoelämän ohjelma Tekninen johtaja infraratkaisut, mahdolliset maanostot Kehitysjohtaja koordinointi, tiedottaminen, benchmarking, toimintasuunnitelma Kaikki ovat aktiivisesti yhteydessä Kemiönsaaren yrittäjiin.

8 Kemiönsaaren ulkoinen rakennemuutostyöryhmä: Tom Simola, kunnanjohtaja Mårten Nurmio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mats Nurmio, yritysneuvoja Sven Ivars, hankekoordinaattori Tomy Wass, elinkeinojohtaja Lars Nummelin, tekninen johtaja Gunilla Granberg, kehitysjohtaja Kimmo Puolitaival, TE-toimisto Siv Österås, TE-toimisto Arto Mustonen, yritysedustaja Fredrik Heinonen, yritysedustaja Carola Gunell, VSL Martti Rantala, ELY Esa Lindqvist, ELY Thomas Björkroth, Axxell Tom Simola kuuluu lisäksi Länsi-Uudenmaan rakennemuutoksen ohjausryhmään, jonka työtä ohjaa kehitysyhtiö Novago. Kunnan sisäinen ÄRM-ryhmä kommunikoi ja tiedottaa toinen toistaan nopeasti, suoraan ja avoimesti!

9 5. Rakennemuutostyön mahdollisuudet Kemiönsaarella Rakennemuutosalueen statuksen Kemiönsaarelle tuomat mahdollisuudet voidaan jakaa työllisyyden edistämistoimenpiteisiin seuraavien tahojen toimintaedellytyksiin panostaen: a) yksilöihin b) suoraan yrityksiin c) epäsuorasti yrityksiin toimintaympäristöä kehittämisen kautta Mahdollisuudet on luonnosteltu alla olevaan kaavioon. Luonnosta hyödynnetään hanketarpeen analysoinnissa ja ÄRM-työtä koskevan toimenpidelistan laatimisessa. 6. Mittarit Työttömyysaste + määrä (nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä seurataan erityisen tarkasti) Työhönohjauskurssin osallistujamäärä Mikroyritysten palkkaamien uusien työntekijöiden määrä (tuen avulla) Oppisopimuksella palkattujen määrä Investoivat työllistämishankkeet => työllistyneiden määrä Uudet yritykset Kuntaan/kunnasta muutto Uusien työpaikkojen määrä Ulkoinen rahoitus euroissa

10 7. Kemiönsaaren kunnan työttömyysaste 2012/6: 5,4 % 2012/7: 9,4 % 2012/8: 9,5 % 2012/9: 8,8 % 8. Kunnan strategia, visio ja arvot Strategian tavoitteet 2015: Kemiönsaaresta yhä useamman kotipaikka Aktiivinen ote elinkeinoelämästä Oikeanlaiset palvelut Identiteetti ja profiloituminen Visio: Kemiönsaari on itsenäinen ja rohkea saaristokunta, joka tietää mitä haluaa ja työskentelee määrätietoisesti sen saavuttamiseksi. Arvot: Aktiivisuus, avoimuus, uudistumiskykyisyys Niin strategiset tavoitteet, visio kuin arvot sopivat hyvin kuvaamaan sitä, miten haluamme ja aiomme työskennellä myös rakennemuutostyön kohdalla.

11 9. Rakennemuutostyön tavoitteet 200 työpaikkaa 200 viikossa Mahdollisimman suuri hyöty saadusta rakennemuutosstatuksesta ja tuista. Uusia yrityksiä perustetaan ja ne vakiintuvat paikkakunnalla. Mahdollisimman moni irtisanottu saa uuden työ-/koulutuspaikan tai perustaa oman yrityksen. Kemiönsaaren asukkaat toivotetaan tervetulleiksi mukaan työhön, jonka tavoitteena on säilyttää Kemiönsaari dynaamisena ja elinvoimaisena. Yhdessä olemme vahvempia. 10. Aktiivinen ote elinkeinoelämästä Yhteistyötä, tapaamisia, kokouksia, avoimia tilaisuuksia, yrittäjien lounaita, seminaareja, yhteydenpitoa, sähköinen Elinkeinouutiset, osallistuminen yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin ja tapahtumiin Laaditaan kriteerit kunnallisten poliittisten päätösten elinkeinoelämävaikutusten arvioimiseksi vuonna 2013 tai 2014 Hautomo-/protomo-toiminta Klusterinmuodostus Raikas, uusi ja lyhyt elinkeinoelämän ohjelma Elinkeinoelämän ISLA julkaistaan 2013? PULSSI-hanke vahvistaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa 11. Positiivisuus, tulevaisuudenusko, kunnan imago Se, mitä myös työ- ja elinkeinoministeri Häkämies painotti työ- ja elinkeinoministeriövierailun yhteydessä, on positiivisen asenteen ja imagon tärkeys rakennemuutostyössä. Esimerkiksi yritysten perustamisia tapahtuu usein media-analyysin jälkeen; millä kunnalla on positiivinen imago ja ilmapiiri? Kunnan toimenpiteitä ja saavutuksia : Lasten saari -konseptin käynnistäminen. Kunta pyrkii laaja-alaisesti tarjoamaan lapsille ja nuorille hyvät oltavat kunnassa ISLA - imagolehti osa-aika-asukkaille Muuttajille suunnatut nettisivut avoinnaymparivuoden.fi Isla info kuntalaisille. Tiedotuslehti, joka tiedottaa kuntalaisia kunnassa tapahtuvista asioista hyväntuulisesti ja helposti ymmärrettävästi uudistettu Uusi positiivinen, värikäs ja iloinen graafinen ohjeisto, joka erottuu Määrätietoinen pyrkimys saada kunnalle positiivista näkyvyyttä valtakunnan mediassa ja lehdissä (esim. Kotona tehty -hanke) Uuden imagon ja uusien matkailuesitteiden valmistuminen Messuosallistumiset

12 Saaren me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta vahvistavat tapahtumat (esim. Axel Ilta, Septemberfestival tulossa) Elinkeinoelämän foorumi, verkostoituminen, kick-offit, tietotaito Vastasyntyneiden muistaminen ja uusien kuntalaisten tervetulleiksi toivottaminen kunnan infopaketilla Näitä toimenpiteitä kehitetään edelleen ja jatketaan.

13 12. Hankesalkku a) Yritysten mahdolliset investoinnit ja kehittämistoimenpiteet, lokakuu 2012 Soittokierros meneillään yli 200 kemiönsaarelaiseen yritykseen. => Tilanteen analysointi ja yritysten investointimahdollisuuksien ja -halukkuuden kartoitus ym. Yritysten hankkeet listattu, tämänhetkinen (lokakuu 2012) summa: euroa b) Kunnalliset hankkeet, investoinnit joilla työllistävä vaikutus + valtion osuus Kunnan keskustan liikenneratkaisut, Kemiö + MT 183, alikulku ja liikenneympyrä Taalintehtaan satama-alueen kehittäminen Aallonmurtajan rakentaminen Taalintehtaalle Tyskaholmenin silta, uusi silta Kevyen liikenteen väylä, Släts Kulla Veneväylä, Taalintehdas Kasnäs Mahdolliset muut listataan myöhemmin c) Kunnalliset kehittämishankkeet, EAKR, ESR PULSSI-hanke. Elinkeinoelämän hanke, joka mahdollistaa yrityskoordinaattorin palkkaamisen + varoja kunnan markkinointiin (EAKR) SYKO-hanke. Työllistämishanke; varoja palkata erillinen henkilö, joka keskittyy irtisanottujen työelämään sijoittumiseen (ESR) Energy Kimitoön paikallinen energiantuotanto ja klusterinmuodostus (Tekes?) Lukion profiloituminen, Kimitoöns gymnasiumin erityisala Palvelukokonaisuuden luominen Taalintehtaan senioreille Mathantverk, tuotekehitys, jalostus, lähituotetut tuotteet. Hyväksytty, alkaa (EAKR) KOMI-hankkeen jatkaminen. Kommunikaatio ja osallistaminen painopiste kunnallisessa vuorovaikutuksessa. Outdoors Kimitoön. Melonta- ja vesiurheilukeskuksen perustaminen Taalintehtaalle.

14 Hankeluettelo, kunnalliset ( ) Budjetti Toimiala Nimi Aikataulu Rahoitus Kunta Toteuttaja Energia Energy Kimitoön paikallinen energiantuotanto ja klusterinmuodostus EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Hyvinvointipalvelut Valintatalo vanhusten palvelukeskus Kemiönsaarella EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Työllisyys SYKO rakennemuutoksen työllisyyskoordinoin ti Kemiönsaarella ESR/ ELY 16 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Elinkeinoelämä PULS rakennemuutoksen yrityskoordinointi Kemiönsaarella EAKR/ VSL 30 %, keh.hanke Kemiönsaaren kunta Elinkeinoelämä Taalintehtaan satama-alue %, inv.hanke Yksityinen/ yhteishanke Logistiikka Kemiön keskustan liikenneratkaisut Työll.in v.proj. 76 % Valtio/kunta Logistiikka Väylien kehittäminen 2013 ELY/ väyläos. Tekninen Logistiikka Kevyen liikenteen väylä Taalintehdas- Kärra Työll. inv.proj. Tekninen Logistiikka Aallonmurtajan rakentaminen Taalintehtaalle Työll. inv.proj. Tekninen Logistiikka Sillanrakennus, Tyskaholmen Työll. inv.proj. Tekninen Matkailuelinkeino Outdoors Kimitoön vesi- ja melontakeskus ELY/ maaseu tu 30 % Kemiönsaaren kunta

15 PULSSI-hanke, kuvaus 13. Tukimuodot Investointituki Mikroyritykset (<10 henkeä, liikevaihto ja tase 2 milj. euroa) 25 %, 3+ % Dragsfjärd Pienet yritykset (<50 henkeä, liikevaihto ja tase 10 milj. euroa) 25 % (akuuteista rakennemuutosongelmista kärsivä alue) Kone- ja laitehankinnat, rakennukset, rakentaminen Kehittämistuki 50 % Liiketoimintasuunnitelman tekoon, konsulttipalveluihin Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, kansainvälistymiseen, tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen, yrityksien perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämiseen Käynnistysavustus Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen 50 % bruttopalkasta, ei sivukuluista. Kahden vuoden ajalle (1 hlö/2 v., 2 hlöä/1v., 4 hlöä/0,5 v.) Valmistelurahoitus

16 Muut tuet Selvitetään edellytykset aloittaa uusia tutkimus- ja kehityshankkeita, perustaa uutta innovatiivista liiketoimintaa, kansainvälistyä tai vahvistaa teknologiaosaamista tai muuta kehitykseen liittyvää osaamista. 70/30-periaatteella Korkeintaan ,00 euroa Palkkatuki, 6 kk, TE-toimisto, valtio Rekrytointikoulutus, yritykset 14. Alat, joilla on kasvupotentiaalia Kemiönsaarella

17 Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset Kemiönsaaren kunnassa 2011 kaikki rakennukset Kemiönsaari Turunmaan seutukunta Länsi-T urunmaa Varsinais-Suomi Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Koko maa SeutuNet Vuoden 2012 aluerajat Lähde: T ilastokeskus/rakentaminen Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset /1 000 asukasta 15. Kemiönsaaren kehittämistyö painopistealueet Kemiönsaarella on rinnakkain rakennemuutostyön kanssa käynnissä Kemiönsaaren kaavoitusta koskeva prosessi. Kyseisessä prosessissa käsitellään koko Kemiönsaarta koskevia painopistealueita ja panostuksia. Tämän prosessin tiimoilta valitaan vuosina Kemiönsaaren viisi tärkeintä painopistealuetta. Kun nämä painopistealueet ovat selvillä, kanavoidaan energia, työ ja kaikki mahdollinen ulkopuolinen rahoitus näihin. Kirjoitushetkellä mm. seuraavat panostukset ovat ajankohtaisia Taalintehtaan sataman kehittäminen pienvenesatamasta hyvin toimivaksi, houkuttelevaksi ja laajennetuksi vierassatamaksi, väylineen jne. Avautuvat asuntomahdollisuudet nykyisen kunnantoimiston paikalla ym. => Uudet sijoittajat panostavat Taalintehtaaseen? Kemiön keskustan kehittäminen, mm. liikenneratkaisut => paremmat mahdollisuudet uusille elinkeinoalan yrityksille, uudet asuntoalueet. Kemiönsaaren sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen. Mitä palveluita tarvitaan ja missä? Keskittäminen => helpompi rekrytoida pätevää henkilökuntaa? Tärkeää, että tämä palvelukokonaisuus on hyvässä kunnossa mahdollista kuntaliitosta ajatellen. Kuntaan muuttoa tukevat toimenpiteet. Työskennellään perinpohjaisesti ja pitkällä tähtäimellä sen eteen, että kunnasta tulee lapsiperheille Suomen

18 paras, tavoitteena saavuttaa maanlaajuista mainetta => tukee kuntaan muuttoa, samalla kun etätyöstä ja työmatkustamisesta tulee yhä yleisempää. Ikärakenne haastava, Kemiönsaarella ylivoimaisesti eniten vuotiaita. Ikä Väestön ikä- ja sukupuolirakenne 2011 Kimitoön - Kemiönsaari SeutuNet Vuoden 2012 osa-aluerajat Lähde: T ilastokeskus/väestötilasto Miehet Naiset Vision Dalsbruk Waterfront Tämänhetkinen tilanne Köli/Anders Moliis-Mellberg Tulevaisuudenvisio Taalintehtaan sataman kehittämisestä

19 17. Tapahtumia FNsteelin konkurssi. 193 henkeä irtisanotaan kahden viikon varoitusajalla. Ministeri Ihalaisen vierailu Kemiönsaarella Ministeri Haglundin ja kansanedustaja Wallinin vierailu Kemiönsaarella Kokouksia, 8 sisäistä ja 3 ulkoista heinäkuun 2012 jälkeen Novagon ohjausryhmän kokoukset, 2 Tapaamiset konkurssipesän hoitaja Ylösen kanssa, 8 Rakennemuutosaluehakemus jätetty Vierailu työ- ja elinkeinoministeriössä, Jyri Häkämies, Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi kunnan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Uravalmennus "Suunta FNsteelin irtisanotuille elo syyskuussa 2012, kurssille 59 ilmoittautunutta. Benchmarking, Salo, Uusikaupunki, Kajaani jne. Rahoitustapaamiset ELY, VSL Toimintasuunnitelma työ- ja elinkeinoministeriölle Kemiönsaarelle ja Salolle myönnettiin 2 miljoonaa euroa rakennemuutosrahaa Jätetyt hankesuunnitelmat: Syko , PULSSI aiempi, Kemiön keskustan sisääntulo. Soittokierros tukimahdollisuuksista yli 200 yritykseen, syyskuu marraskuu 2012

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Paikallisiin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin perustuva katsaus ja esitys kehittämisen toimenpidealueista.

Paikallisiin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin perustuva katsaus ja esitys kehittämisen toimenpidealueista. Paikallisiin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin perustuva katsaus ja esitys kehittämisen toimenpidealueista. Täsmentää, päivittää ja täydentää kuntastrategiassa mainittuja painopistealueita. Yhteenveto elinkeinojen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results

FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results Taustatiedot, total 80 responses Asuin-/toimipaikkasi on Al Ain 4 % Abu Dhabi 9 % Muu, mikä? 3 % Dubai 84 % Oletko Finnish

Lisätiedot

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%)

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihto päätoimialoittain

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN

TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN Tyossakaynti2009 muuttujina Sukupuoli, Työnantajasektori (tvm), Seutukunnat 2011 ja Vuosi TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN Molemmat sukupuolet Kokonaistyöpaikkamäärä v. 2009 Lopetetaan työpaikkaa

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Yleisö- ja keskustelutilaisuus Lentosotakoulun lakkauttamisesta Kauhava 20.2.2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Strategiayksikkö Pekka Rinta-Jouppi

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 18.2.2010 Jenni Ruokonen Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö Strategia ja kumppanuudet ELY-YLIJOHTAJA Johtoryhmä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, Keski-Suomi ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta

Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta Alueelliset kehitysnäkymät - miten ministeriössä hyödynnetään katsausta Jukka Mäkitalo TEM 10.10.2012 Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011-2015 VN 15.12.2011 1.Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot